Menševici jsou bolševici!

02. 02. 2008 | 13:34
Přečteno 28741 krát
Publikoval jsem tady už řadu příspěvků, z nichž některé byly (docela záměrně) jaksi „kontroverzní“. Jsem vždycky rád, když se k nim diskutuje – diskuse bývá někdy docela zajímavá a poučná. Co mně ale velice vadí je hrozivá netolerance až fanatismus některých diskutujících.

Myslím, že moje názory nejsou nijak extrémní, nýbrž zcela konvenční - jsem přesvědčeným zastáncem standardní „západní“ civilizace založené na individuální svobodě, tržní ekonomice s přiměřeně silnými sociálními prvky, parlamentní demokracii a silném právním státě, mám veskrze negativní názor na systém, který zde panoval do listopadu 1989, hlásím se k přírodovědeckému racionalistickému světonázoru (který se ale podle mě dá (a má!) docela dobře skloubit s „rozumným“ křesťanstvím).

Celkem se netajím ani tím, že v současných evropských podmínkách mi připadají jako nejpřijatelnější politické strany typu sociální demokracie, což ale neznamená, že by mi nějak zvlášť vadily strany jiné, trochu „více doprava“. Jsem totiž přesvědčen, že rozdíly mezi politikou praktikovanou (ne pouze předvolebně deklarovanou) různými demokratickými mírně pravicovými a mírně levicovými stranami jsou jen malé a neměly by být zdrojem žádné zbytečné nenávisti, nýbrž předmětem klidné diskuse (viz zde ).

To ovšem neznamená, že by se mi bezvýhradně mělo líbit vše kolem nás jen proto, že se ty nejpodstatnější věci ve srovnání se situací před 20 lety zásadně zlepšily, ať už jde o fungování ekonomiky, lidská práva nebo demokratické svobody.

Naopak – jsem přesvědčen, že těchto práv a svobod máme využívat ke kritice všeho, co považujeme kolem sebe za špatné, že nesmíme v žádném případě přistupovat na staré známé schéma, podle kterého ten, kdo kritizuje, je podezřelým nepřítelem (druhdy „socialismu“, dnes „svobody a demokracie“), který svobodu „zneužívá“.

Musím bohužel říci (a z mých příspěvků je to asi docela zřejmé), že těch věcí, které mi vadí je dost - sprostota politiků rozeštvávajících občany, tendence k přílišnému omezování sociálních prvků politicko-ekonomického systému, neustálé vymlouvání se na 20 let starou minulost, lustrační skandalizace, slepá podpora některým špatným krokům a záměrům současné americké vlády, ale také stále obtížnější znečištění našeho životního prostředí všudypřítomnou stupidní a ohlupující reklamou, bulvarizace sdělovacích prostředků, malá snaha státu o účinné řešení vážných sociálních problémů („sociální vyloučení“ velkého množství občanů).

V prvních cca 5 letech po roce 1989 jsem byl plný optimismu, který ale v poslední době čím dál tím víc ztrácím – stále horší úpadek politické kultury (odstrašujícím příkladem je recentní konverzace v parlamentu mezi premiérem a stínovým ministrem zdravotnictví...), vymahatelnosti práva a stále více se rozmáhající bezohlednost a agresivita (vydávaná často dokonce za něco pozitivního) mě deprimují a naplňují obavami, aby nakonec v podstatě nezlikvidovaly ta základní pozitiva svobodné společnosti. Není snad alarmující zjištění, že 80% našich občanů nepovažuje dnešní politiky za lepší a úctyhodnější než ty předlistopadové???

Překvapuje mě proto (ba dokonce šokuje a vážně znepokojuje), jak mnozí diskutující, kteří se většinou deklarují jako „pravicoví“, reagují v diskusi zuřivě a nenávistně, téměř ve stylu článků J.Kojzara v Rudém Právu neblahé paměti.
Tito lidé zcela pravidelně přicházejí s kádrováckými dotazy jestli jsem byl v předlistopadové době v KSČ a jak to mám s lustračním osvědčením, jak je možné, že jsem se dostal v 80. letech na studijní pobyt do USA (samozřejmě to muselo být tím, že jsem byl agentem StB). Vkládají mi do úst (resp. do hlavy), že snad chválím předlistopadové poměry, ba dokonce i stalinistické zločiny.
Docela živě si dovedu představit, jak by tito lidé ochotně a s potěšením likvidovali politické resp. názorové oponenty, kdyby se jim k tomu naskytla možnost – a to nejen opravdové extremisty, ale kohokoli s poněkud odlišným názorem.

Poučná byla diskuse pod mým nedávným článkem polemizujícím s názorem, že celé období 1948-1989 bylo v pravém slova smyslu „totalitní“ (http://) i pod předchozími články o lustračním zákonu (http://) či o bratrech Mašínech (http://).
Některým diskutujícím nestačilo, že jsem ten „post-totalitní“ normalizační režim označil za „špatný, ekonomicky neefektivní, utlačovatelský, stupidní“ – v rámci jakéhosi rituálního prokletí je podle nich třeba trvat na tom, že byl „totalitní“, a že v podstatě nebylo rozdílu mezi krvavými lety padesátými a relativně svobodnými šedesátými, ani mezi Stalinem, Husákem, Dubčekem či Gorbačovem (a ti se podle nich zase nijak podstatně nelišili od nacistů).
Dobře si pamatuji, jak někdy v 80. letech psal jakýsi komunistický ideolog o nebezpečí úchylky tzv. „objektivismu“, tedy snahy objektivně, nikoli třídně-ideologicky hodnotit situaci u nás a v západních zemích. Myslím, že i mnohým našim diskutujícím je vlastní tento přístup – „raději se mýlit se Stranou (přijatou ideologií, předsudkem) než mít pravdu proti ní“.

Myslím, že taková programová ztráta soudnosti je až hrozivá, protože prozrazuje jakýsi latentní fanatismus srovnatelný snad až s fanatismem gottwaldovských svazáků či čínských rudých gardistů...

Oblíbeným výrazovým prostředkem u těchto lidí je označení „nepřítele“ jako „bolševika“. Bolševici jsou pro ně tedy nejen členové a funkcionáři dnešní KSČM (která je samozřejmě ve srovnání s gottwaldovskou i husákovskou KSČ jen slabým čajíčkem), ale také lidé jako Dubček, Gorbačov, a samozřejmě také sociální demokraté.
Tito lidé možná ani neví, jak vznikl název „bolševik“ a to, že bolševici považovali za své úhlavní nepřátele „menševiky“, tedy reformistické sociální demokraty.

Lenin by se tedy asi podivil, že pro mnohé jsou dnes menševici vlastně bolševici...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Růžena napsal(a):

Pane Hořejší, velmi si Vás vážím!Po přečtení Vašeho blogu, a to skoro pokaždé, u mě stoupnete nesmírně v ceně. Vaše schopnost MYSLET, nebýt fanatický, vnímat minulost nečernobíle, Vaše otevřená podpora myšlenkových proudů, které vybudovaly materiální blahobyt a nebývalou ideovou svobodu na Západě v posledních 50 letech mě udivují a nesmírně těší. Vaše myšlení se totiž dnes nenosí!!!Vidím dnešek a minulost v podstatě stejně jako vy. S veškerou úctou Růžena.
PS:Nechcete zkusit kandidovat na prezidenta:)))
02. 02. 2008 | 13:48

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, nepleťte dohromady jablka, hrušky a slony. Všechny ty režimy pochopitelně od začátku až do konce BYLY totalitní.
Wikipedie:
Totalitní režim je druh vše obsahující diktatury, který ponechává minimální nebo žádný veřejný prostor pro svobodnou aktivitu individuí a soukromý prostor minimalizuje nad přípustnou mez.

Zastánci takových omezení zpravidla uvádějí, že jsou znakem pouze „úvodní revoluční fáze“ či výjimečného období, zejména válečného nebo stanného práva. Dalo by se říci, že „prostá diktatura“ potlačuje pouze nesouhlas, totalita vyžaduje aktivní souhlas, zejména prostřednictvím rituálů, které nemusí mít reálný význam, např. volby či manifestace k výročím režimu. Obecně totalitní režim zasahuje do všech stránek veřejného života a vylučuje z něho ty, kteří nejsou schopni či ochotni akceptovat jeho ideologizovanou podobu – na rozdíl od diktatury, ve které může (ale nemusí) existovat jistá forma uplatnění „nepřizpůsobivých jedinců“, např. v ekonomickém sektoru.

Proti tomu zastánci svobody a odpůrci (jakýchkoli) jejich omezení uvádějí, že tato omezení zpravidla vždy vedou k déle trvající nesvobodě, diktatuře a nakonec k totalitě.

Prostě to byl režim omezující svobodu, vyžadující aktivní souhlas, ve kterém byly propojeny všechny složky života - hospodářství, soudnictví, výkon státní správy, společenský život. To se nedá ničím oddiskutovat. Druhou skutečností je fakt, že čím je takový totalitní režim vyspělejší, tím víc umí schovat železnou pěst pod sametovou rukavičku, zbytečné násilí je kontraproduktivní - např. vyprovokovalo (asi úmyslně) Listopad 89. Přesto to byly režimy totalitní ve všech fázích. Jen násilné byly v různých fázích různě.

Co se týče slova bolševik.. tam bych si dovolil na první místo klást to aktivní potlačení menšinového názoru. Bolševici zvítězili na sjezdu a všechny menševiky en bloc vyloučili (a zabili). Tedy vznik "demokratického centralismu" - machanismi stálého a průběžného likvidování opozice. Náznak bolševického chování projevila např. ČSSD vyloučením Pohanky a Melčáka. Čili vyloučení za nikoli nějaký prohřešek, ale projevení vlastního názoru a použití poslaneckého mandátu v souladu s etikou a právním řádem. Poslanecký klub ČSSD jeví část znaků snah o demokratický centralismus.
02. 02. 2008 | 14:08

Jirka P. napsal(a):

Pane profesore,máte plnou pravdu a jsem rád,že jsou tady ještě lidé vašeho způsobu myšlení.Je,bohužel,smutnou pravdou,že fanatické a extrémistické výlevy "lidu" jsou živeny způsobem jednání figur na vysokých postech na pravé i levé straně spektra.Kde nestačí argumenty,použijí se nadávky,shazování a cejchování.Věřím,že se to jednou změní,ale bude to trvat déle,než jsem si myslel.
02. 02. 2008 | 14:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

hluboce souhlasím s Vaší tezí, že v této společnosti namnoze převládá nesmiřitelnost, neúcta k odlišnému, neochota přemýšlet o názoru druhého, naopak snaha mu to "natřít", zesměšnit ho.

Projevuje se to často i v diskusích na těchto stránkách. Jiný názor bereme jako pokleslost ducha, mravního základu či alespoň inteligence. Máte pravdu, že se to projevilo například v diskusi o bratrech Mašínech http://blog.aktualne.centru... Také jsem tam na to upozorňoval.

Stejně tak je pravdivé, že výraz bolševik se používá jako urážka či označení lidí s odlišným názorem. Zajímavě a s humorem sobě vlastním to popsal v jednom ze svých prvních blogů docent Havel http://blog.aktualne.centru...

Ale víte, s tím srovnáváním různých období rudé totality je to podle mne trochu ošidné. Mne zas znepokujeje představa, že bych od někoho slyšel, že nacionální socialismus byl ve 30. letech kvalitativně jiný než v letech 40. Takový lepší.

Dal přece řadě lidí práci, zvedl jim sebevědomí a těch koncentráků také nebylo tolik jako později. Bojovat proti němu bylo nelegální, lidé si jej přeci dobrovolně zvolili v touze po lepších zítřcích. Zrůdný a odporuhodný začal být až později.

Čili ty, co jej pomáhali vybudovat a dovést k těm 40. létům, zasluhují naši nejvyšší účast. Zejména pokud nacionální socialismus v jeho podobě 30. let obhajují dodnes. Tehdy bylo přeci v nacistických kriminálech jen pár lidí a ani se moc nepopravovalo. A těch sociálních programů a výhod. Když jste spolupracoval (a nebyl jste právě Žid), dalo se docela dobře žít. O tom, že se s jeho představiteli běžně uzavírali mezinárodní smlouvy ani nemluvě. Takře legitimita je zřejmá...

Nevím, nějak se mi to nezdá.

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 14:22

Čtenář napsal(a):

Konečně někdo se selským rozumema a normálním viděním světa. Drtivá většina "normálního obyvatelstva" to cítí stejně.
Nenechte se odradit, máte naši podporu.
Pěkný den přeje čtenář
02. 02. 2008 | 14:31

franci napsal(a):

Souhlas s článkem,bohužel je to pravda,že hlavně příznivci ODS a Klause strácejí soudnost.
S tím Melčákem a Pohankou,tam šlo čistě o prachy a né o nějaký vlastní názor.Když měli jiný názor tak měli hned kandidovat za ODS a né za Čssd.A nebo sami po podpoře ODS z ČSSD vystoupit,to by bylo aspoň od nich fér.Myslíte ,že by se ODS zachovala v tomto případě jinak?
Dovolte abych se pousmál,taky by letěli jak špinavé prádlo.
02. 02. 2008 | 14:36

Rebel napsal(a):

Vaše názory a chápání světa je mi velmi blízké.
02. 02. 2008 | 14:38

outsider napsal(a):

To autor:

Vážený pane profesore,

považujete se za stoupence nijak extrémních, nýbrž zcela konvenčních názorů. To je ovšem pozice všech lidí. Každý svůj pohled a postoje považuje za správné, vyvážené a korektní a je ochoten (individuálně, podle míry svojí tolerance) připustit i názory, které se odchylují tu napravo, tu nalevo. Připusťte prosím i existenci lidí, kteří Vás považují za vychýleného velmi. Patřím mezi ně. Stačilo znát Váš názor na pár pravolevých témat a teď už s vysokou přesností předpovím podle názvu Vašeho příspěvku závěry i způsoby jejich zdůvodnění.

Za zábavnou považuji zmínku o diskutujících, kteří se VĚTŠINOU deklarují jako „pravicoví“ a jsou zuřiví a nenávistní. Vaše levicové články pochopitelně přitahují hlavně oponenty, z nichž někteří jsou přesně takoví, jak je popisujete. Pod pravicovými autory najdete úplně stejné množství špíny, hulvátství a kádrování, jenže s opačným znaménkem. Chtěl jsem původně napsat „větší množství špíny“, ale i když to tak JÁ opravdu cítím, nechci dělat stejnou chybu jako Vy. V diskusi u pana Zahradila jsem si dal tu práci a vypsal krátké shrnutí hulvátství na adresu autora i V.Klause z tamních příspěvků. Jak naivní. Tam nereagoval nikdo, ale o pár dnů později jsem svůj extrakt našel použit na jiných diskusních stránkách, kde kdosi mnou sebraný koncentrovaný hnus použil tak, jak byl původně zamýšlen. Chtějí Vás kádrovat? No to je u nás takový oblíbený sport. Ale znovu zdůrazňuji: na všech stranách. Neptali se Vás také na hedvábný pionýrský šátek a jestli se Vaši dědové nejmenovali Pružinský? Mnohé dnes po internetu běhající hanopisy s tímto tématem si nezadají s „Protokoly sionských mudrců“ nebo se „Senzačním odhalením pozadí událostí loňského 17. listopadu“ a prozrazují stejně školenou (nikoliv pravou) ruku pisatele.

Nebudu se pouštět do diskusí o přílišném (nedostatečném?) omezování sociálních prvků a dalších konkrétních témat. Vy máte své postoje dobře rozmyšleny, já také. Jenom moje názory ale dostanou nálepku „slepá podpora“.
02. 02. 2008 | 14:45

Růžena napsal(a):

Ale pane Stejskale...Ve vaší úvaze je v základu omyl, který neustále "goebbelsovsky" opakují média, "žáčkovci" ap. Československý poúnorový režim, a to ani v jeho nejhorších, zločinných fázích, nelze srovnávat s nacismem. Najdete tam jistě styčné body, ale komunismus je dítětem moderny, francouské revoluce, všech modernizačních, svobodomysmných ideí, nacismus jen odpadem a populistickou konzervativní reakcí na 19. století.Trapné využívání povrchních podobností typu nacionální socialismus=internacionální socialismus ap., to je, alespoň myslím, i pod vaši úroveň. Zkrátka bojujme s myšlenkovými následníky (i souputníky) Marxe, Engelse, s Lassallem, Kautským, Bernsteinem, Leninem, Togliattim, Schumacherem, Šmeralem, Bauerem,Trockým, Kosíkem, Marcusem ap., tedy s lidmi, kteří buď setrvali na reformistických pozicích nebo interpretovali Marxe a Engelse v "pravoslavném" pojetí, případně rozvíjeli Marxe v poststalinské fázi, při nebývalém materiálním rozkvětu západních společností. Myšlenková a filozofická základna levicových hnutí vyvěrajících z Marxe je úctyhodná a pro přemýšlení nutná i pro dnešek a budoucnost. Nacismus byla jen snůška tezí psychopata, výkřiků, které se uchytily v nemocné německé společnosti. Já se taktéž hlásím k reformismu, k sociáldemokratismu a stejně jako pan Hořejší vím, že diabolizace českého komunistického režimu stylem srovnávání s nacismem nevede k pochopení tohohle pokusu, omylného pokusu, ale akorát k zahlušování a nesmyslnému zavšivování veřejného prostoru. Nacismus byl zločinem mimo dobro a zlo, komunismus, a najmě jeho československá varianta (bohužel celou dobou pod kuratelou Moskvy), absolutním zlem nebyl. V tom smyslu chápu spor o význam slova "totalita" a proto bojuji proti novému Ústavu a novinářským vlajkonošum povrchních srovnání. Ne protože bych chtěla bránit komunistické zločiny, zatemňovat historii komunistického hnutí, ale právě proto, že chci aby toto hnutí bylo pochopeno v širokých souvislostech a toto bádání nesloužilo momentální politické zakázce. Zkuste se nad tím zamyslet. Přestože s vašimi názory nesouhlasím, tak za modrého přihlouplého fanatika vás nepovažuji.
02. 02. 2008 | 14:47

pedagog napsal(a):

Také docela normálně souhlasím.
02. 02. 2008 | 14:47

Paměť napsal(a):

Pane Hořejší, stále chcete přesvědčovat lidi o tom, že komunisté před rokem 1968, ti, kteří třeba v rose 1965 nebo 1964-61-59-57 a tak můžu uvádět každý rok, před rokem 68 byli lepší po roce 1968, jako naprostá většina národa,(kromě konfidentů a donašečů, agentů STB). Že když byli v chartě 77 tak se vymodlili ze zločinů a vražd které schvalovali a někteří i páchli do roku 68. Kdyby jste tyto soudruhy třeba Dubčeka, Diensbiera, Jičinského, Janoucha, Pitharta, Šabatu, Šilhana a jiné postavil třeba v roce1956,59 62 64 66 do jedné ředy s Bilakem, Hofmanem Novotným,Štrougalem,Indrou, Jakešem a jinými tak by jste nevěděl kdo je větší grázl. Všichni jmenovaní mají krev na rukou, ať chtejí nebo ne. A ta velká většina občanů druhé kategorie na své mučitele nemůže zapomenout, tak jak se nemůže zapomenout na Hitlera a jeho pomahače
02. 02. 2008 | 15:06

Jan K. napsal(a):

Pane profesore, s první polovinou článku jsem byl příjemně překvapen a souhlasil jsem s Vámi, ale pak přišel ten hloupý faul s pravicovými diskutujícími a už jste to byl zase Vy. Zřejmě nečtete příspěvky levicových diskutujících, ale pokud jde o sprostotu, tak rozhodně pravicoví nevedou. A když píšete o kultuře politiků a rozeštvávání občanů, neměl byste zapomínat, kdo tento prvek do pollitiky zatáhl. Byla to ČSSD pod vedením Miloše Zemana, s jeho výlevy, který z ministrů je nejhloupější, ubohými kampaněmi proti reformám atd.
02. 02. 2008 | 15:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,

promiňte, ale pro mě je dost nepřijatelné klást rovnítko mezi nacismus a post-stalinský "socialismus". Považuji to za úplně flagrantní popření skutečnosti, ale i motivace obou těchto systémů. Nemyslím, že v té posttotalitní fázi "reálného socialismu" existovala skupina obyvatelstva, jejíž situace byla srovnatelná se situací Židů v Německu 30. let. Kdyby nebylo pronásledování Židů a nedošlo k válce, byl by nacistický režim srovnatelný s jinými diktaturami typu italského, španělského či portugalského fašismu, a podobně jako poslední 2 jmenované by se možná postupně zdemokratizoval; jistě bychom jej pak vnímali podstatně méně ďábelsky než jak jej vnímáme poté, co se skutečně stalo. To jsou ale jen akademické spekulace.

Podle mého názoru je absurdní klást rovnítko např. mezi nacismus a španělský frankistický režim, Salazarův či Pinochetův režim, a podobné diktatury. Mimochodem, v určitých aspektech byl frankismus až do samého konce horší než normalizační komunistický režim - generalissimus si pravidelně k narozeninám naděloval popravy politických vězňů.

Podobně absurdní by bylo tvrzení, že katolická církev byla a je v zásadě stále stejná jako v době obludných inkvizičních procesů, protože je postavená na stále stejných principech a ty brutální prostředky už prostě nepotřebuje.

Doufám, že i vy to nevidíte tak, že se nějak zastávám toho „špatného, ekonomicky neefektivního, utlačovatelského, stupidního“ postotalitního režimu. Jen se bráním zavírání očí před očividnou realitou ve prospěch ideologických předsudků.
02. 02. 2008 | 15:10

honza napsal(a):

Nevím, nevím......myslím, že středová politika tady ještě dlouho nebude fungovat.

Vemte pouze strany:
KSČM-levo levá, izolovaná strana, která se ke slovu dostane pouze v některé chvíli, pro většinu je neakceptovatelná
ČSSD - levá / v historii středo levá/, v Británii středová /, mě osobně nevadí kovaní levičáci jako je p. Škromach, vadí mi křiváci typu Paroubek, Rath, Sobotka a jejich momentální suita
Zelení - levá - lavírují mezi levicovým členstvem a středovým vedením
KDU - jakýsi český střed s levicovým cítěním
ODS - střed s některými pravicovými prvky

Z toho podle mne vyplývá, že to nemůže fungovat, protože všichni se snaží migrovat ze středu, ale měli by se snažit tlačit se z krajnějších pozic do středu, kde by se to mohlo potkávat, kdyby........

To na co si hlavně stěžujete, netolerance a poněkud extrémní rétorika na webech a blozích je dáno podle mne hlavně těmito věcmi:
1/ není tu tradice diskuse
2/ hodně lidí nechce, aby se někdy mohlo vrátit to co tu bylo před 20 lety a jsou přecitlivělí na jakýkoliv náznak
3/ z jakéhokoliv tvrzení na blogu je nutno při čtení hodně ubrat
02. 02. 2008 | 15:10

vaclavhorejsi napsal(a):

Paní Růžena to mezitím řekla lépe než já, plně s ní souhlasím.
02. 02. 2008 | 15:11

vaclavhorejsi napsal(a):

Jan K.:
Naprosto souhlasím s Vaším hodnocením vysoce negativní role M.Zemana.
02. 02. 2008 | 15:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Růženo,

chápu, co mi chcet říct, dost jsem o tom přemýšlel a v vím, že v mnoha ohledech máte pravdu.

Řada atributů obou systému je odlišná, řada shodná. Liší se i kořeny obou ideologií, i když i tam jsou určité styčné body.

V čem se neshodujeme míra a zejména důležitost těch atributů, které jsou shodné. Ja ty shodné akcentuji více, Vy zase ty, které jsou zcela odlišné.

Nacionální socialismus také nevznikl z ničeho nic. Má několik kořenů. Jedním z nich je fašismus. Ten má zase kořeny v Hegelově organicismu (celek nad zájmy jednotlivce). Dále pak ve vůdcovských principech zformulovaných Friedrichem Nietzschem a teorií elit Vilfreda Pareta. Přičemž zejména Hegel ani Nietzsche nebyli jistě žádnými nacistickými gaunery.

Dalším zdrijem je teorie rasové nadřazenosti Josepha de Gobineau.

Stejně jako v případě komunismu se na základě těchto myšlenek formovaly ideologie. V obou případech byl jedním z jejich úhelných kamenů vítězství jedné skupiny lidí nad jinými a jejich eliminace/genocida. Potření principy volné soutěže myšlenek a zastánců různých názorů. V obou případech je nástrojem jejich prosazení revoluční teror. Čili myšlenky jsou různé, metody velmi podobné. Kdo nesouhlasí, bude odstraněn.

Nemám nic proti socialismu. Myslím, že je to naprosto legitimní a potřebný myšlenkový proud. Věřím v pokrok garantovaný střídáním socialistických a řekněme konzervativních myšlenek. Ale jakákoliv ideologie směřující k potlačení lidské aktivity, kreativity a kritického myšlení se mi hnusí. A k tomuto vedly jak nacionální socialismu tak i leninismus, stalinismus a tzv. reálný tzv. socialismus. To vše jsou úchylky od normální lidské přirozenosti. Fanatismus. Lidské inženýrství.

Oba systémy (nacistický a tzv. socialistický) vznikly jako reakce na konkrétní situaci. Historicky jsou naprosto pochopitelné. Ale to neznamená, že je potřeba je omlouvat a zakrývat to, čím skutečně byly, i.e. nástrojem k ovládnutí jiných, daleko efektivnějším než cokoliv, co v moderní společnosti funguje.

Leninismus, stalinismus a tzv. reálný socialismus nemají se socialismem mnoho společného. Jsou do něj podstatně dál než současné socialistické strany na Západě. Leni, Stalin, Chruščov, Brežněv, Husák socialistické myšlenky jednoduše zneužili (i když někteří z nich zpočátku možná v dobré víře).

Necím, jak moc budu dnes a zítra mít čas zde diskutovat. Pokud bych Vám neodpovídal na případné repliky, předem se omlouvám.

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 15:24

pedagog napsal(a):

A jak byste nazval naši domácí současnost, pane Stejskale?
02. 02. 2008 | 15:30

honza napsal(a):

Jo a pokud se týká režimů nacistický a komunistický či jak ho nazvete - je třeba odsoudit oba naprosto stejně. Jeden byl založen na rasové nenávisti, druhý na třídní nenávisti oba na krádeži jiným. Myslím, že pokud by nacismus vydržel déle, asi by se také začal chovat jinak, i když pořád hnusně, taky by začali říkat, že to vlastně byly excesy a že dálnice se stavěly a nikdo neměl hlad. Vemte 20. a 30. léta v Rusku - doposud nejsou a pravděpodobně nikdy nebudou schopni spočítat, kolik vlastních lidí ve jménu ideologie povraždili.

Obě ideologie i jakákoliv jejich etapa jsou absolutně neomluvitelné.
Smutné ale je, že nacismus včetně symboliky se daří potírat, u komunismu se z jakési nepochopitelné piety nedokážeme na stejném dohodnout. To je opravdu smutný paradox.
02. 02. 2008 | 15:32

IvanT napsal(a):

Vazeny pane Horejsi,

Jak vam rozumim, nejde v tomto blogu o temata politicka, jako treba o novou debatu o tom, ktery rezim byl totalitni nez jiny, nebo zda komunismus byl horsi nez nacismus nebo naopak. Rozumim vam tak, ze jste vseobecne zklaman tonem a urovni nekterych reakci na vase i jine blogy.

V tom s vami souhlasim. Nejde o to, zda souhlasim s vasimi nazory (s nekterymi ano, s nekterymi ne), ale o to zda moje reakce je slusna a racionalni - kdyz uz verejne reaguji. Jestli se vztahuje k samotnemu nametu je druha, uzitecna, ale ne tak dulezita vec.

A tak treba vetsina prsipevku k tomuto blogu je slusna a racionalni a stoji za precteni (i kdyz se vetsinou podle meho nazoru bohuzel nevztahuji k vasemu hlavnimu nametu).

V reakcich na jine blogy (vase i ostatni) bohuzel casto ctu jen deprimujici vulgaritu a provokace. Aspon si myslim, ze extremni nazory jsou jen provokaci a ze tak skutecne mysli jen mala vetsina Cechu.

Mozna, ze by pan Stejskal nebo nekdo jiny mohl napsat blog o blogu - je totiz znamo, ze mnoho dopisovatelu do nich prispiva jen proto, ze jim dela poteseni vyprovokovat ostatni, ne proto, ze by si neco opravdu mysleli. Pak bychom snad vsichni tomuto jevu mohli lepe rozumet a racionalneji reagovat.

Dekuji za vase 'volani' :-)
02. 02. 2008 | 15:32

kočka šklíba napsal(a):

Růžena:ano takhle to cítím, vystihla jste toto neustálé a oblíbené porovnávání nacismu a komunismu, ale já si nemyslím, že média se mýlí, je to záměr.Začal s tím Bendl(i když samozřejmě nebyl první), tedy jeho vyjádření na toto téma bylo hojně využíváno tiskem a nyní je to již ta pověstná 100x opakovaná lež. Váš příspěvek je opravdu výstižný, stejně tak autora blogu. Neuměla bych to napsat lépe.
02. 02. 2008 | 15:35

RUMCAJS napsal(a):

Nač ty nářky pane profesore ?
Tohle je stadión !
Zanadáváme si na rozhodčího, že je vůl (Pan Stejskal nechť promine), zahulákáme na soupeře (A bi a bi abi, socana do hlavy !) a za branama stadiónu bedeme zase slušňáci.

Vaše chyba, že se berete tak vážně. Vaše názory nesdílím, ale jinak jste sympaťák.

Nedělejte z toho akademickou rozpravu. Byla by to nuda.

Smrt socanům!
02. 02. 2008 | 15:39

Bessy napsal(a):

Paní Rúženko, ráda by jsem porovnala počet obětí nacismu a komunismu- byla by jste tak laskava a zveřejnila je. Aby jsem viděla, že "komunismus absolutním zlem nebyl".
02. 02. 2008 | 15:39

stejskal napsal(a):

Pane profesore,

Salazarův resp. Frankův režim byl z úhlu pohledu, o kterém píšu, úplně stejně nelegitimní jako řežimy tzv. socialistické (ale znovu říkám, ze socialismem to nemá mnoho společného).

Až do Křišťálové noci byla situace Židů vcelku dobře srovnatelná se situací pravicové inteligence a podnikatelů po roce 1948 u nás. Stigmatizace. Pronásledování.

O situaci tzv. kulaků v dobách řízeného stalinského hladomoru na Ukrajině ani nemluvě.

Postsocialistický režim - jak jen nazýváte - nebyl u nás z mého pohledu o nic méně obludný v 50. letech, (v šedesátých se mu to trochu vymklo z rukou, ale spíše jeho slabostí, než "lidskou tváří"), 70. a 80. letech než Salazarův, Frankův a nakonec i Hitlerův ve 30. letech. Jen už nepotřeboval tolik popravovat. Nebylo to dobré pro obchod se Západem, který tolik potřeboval. Salazar popravovat mohl, Západ si jej moc nevšímal, měl jiné starosti. Zní to hnusně, ale je to tak.

Pane profesore, to, že většina lidí, pokud přistoupila na určité podmínky (i.e. legitimizovat svým chováním vládnoucí mafii), mohla žít vcelku ve vcelku slušných materiálních podmínkách, je pro mne irelevantní. To mohla i za Salazara či Franka.

Přesto žili lidé tam i tady v bídě. Morální a duševní. Přijali okovy a smířili se s nimi (já vím, zní to pateticky, ale nejen chlebem živ je člověk). Zapřeli přirozenou lidskou touhu po svobodě. Ohnuli se.

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 15:41

honza napsal(a):

to Ivan T

Ono také hodně blogů je napsáno hlavně z důvodů blogaře vyprovokovat např. pan Buquoy -hloupostí a pan Sobotka evidentními provokacemi o Paroubkovi ani nemluvím. To se i já někdy neudržím a jsem následně poprávu smazán.
02. 02. 2008 | 15:43

JC napsal(a):

Růžena,
Pokud vám připadá trapné využívání povrchních podobností typu nacionální socialismus=internacionálnísocialismus ap.,zkuste nám napsat něco o počtu obětí čínské kulturní revoluce nebo Rudých Kmérů v Kambodži.
Zdá se mi,že myslíte internacionálně jen když se vám to hodí.
02. 02. 2008 | 15:45

stejskal napsal(a):

Trnitou cestou k normalitě, pane pedagogu.

Na níž se většina z nás chová tak, jak byla vychována (ať už si to prožila sama či na ní působí rodiče). Jako pohůnek, který se celý život hrbil, a teď si může buď nezřízeně užívat na úkor druhých nebo alespoň nadávat na ty, co to dělají.

Žádný -ismus nám to neulehčí. Budeme-li se jeden každý více snažit (především ve správě věcí věřejných), budeme-li se chtít více domlouvat a méně potírat, naše šance mírně porostou.

Ale žádný ideál nepřijde. Nikdy.

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 15:46

Růžena napsal(a):

Pane Hořejší k tomu Frankovi bych pouze dodala, že je dobré si přečíst práci Paula Prestona, britského historika považovaného za největšího znalce španělských dějin 20. století, případně práce českého romanisty Milana Chalupu. Porovnávat Franka s československým komunistickým režimem, včetně let 1949-1953, je velmi, ale velmi nepřesné. Franko byl osobně mstivý, bigotní vrah, užívající teror s velkou libostí, naprosto účelově a s radostí. V praxi činil to co Lenin, jen s jiným ideologickým zabarvením... vynechávám raději, jak významně byl OD POČÁTKU, tedy ne až v rámci boje proti bolševismu v éře studené války, podporován Vatikánem a španělským klérem. Franko páchal desetitisícové vraždy, ostrakizoval miliony Španělů, celých rodin na DESETILETÍ. Zavedl zákonodárství, jež směřovalo hluboko před ideály francouské revoluce, jeho pojetí rodinného práva stálo opravdu za to, postavení žen ve ŠPA bylo blízké postavení hélotů... Franko byl v porovnání s Gottwaldem a dalšími a čs. komunistickými vůdci masovým a odporným vrahem, což přirozeně ty naše řezníky neliberuje. Byl to ultrakatolický krvavý pes a přesto si můžete občas přečíst, že Franko a jemu podobní (Pinochet, Suharto, ale už ne Salazar, to je něco jiného) vlastně byli jenom trochu tvrdší vlastenci, ale v jádru to zvládli solidně...U nás to prezentuje mainstream v podobě LN, MF Dnes a lidí kolem bigotních neocons v podobě Jocha, kteří jsou běžně zváni do veřejnoprávních diskusí a nikdo si před nimi nezacpává nos a nenadavává jim, tak jako našim komunistům, přitom tihle lidé implicitně omlouvají statisícové vraždy. Na závěr dodám jen jedno, odpudivý čs. kom. režim popravil necelých 300 osob, věznil, tisíce a ničil exitenci desetitisísců rodin (a to hlavně do roku 1960). Každý rozumný a citlivý člověk to odsuzuje a trápí ho, jaké nepravosti se v této zemi děly,ALE trvejme na tom, aby vše bylo posuzováno v kontextu a porovnáváno s ostatními. Pak můžeme i naši minuost měřit spravedlivě, včetně KSČ či dnešní KSČM. Pokud si provedete komparaci režimů v Evropě po roce 45, tak čs. komunistický režim, zdaleka, opravdu zdaleka, nebyl na chvostu,přinejmenším do roku 68. Pozdější Biafra ducha, normalizační malost, společně se změnami v Řecku, Španělsku, Portugalsku, Maďarsku, vzestupem Irska ap. přinesly změnu a úpadek Československa,ale to už jsme jinde. Někdy mi pohled některých novodobých českých historiografických inkvizitorů (především historizujících publicistů) připomíná rčení "zloděj křičí, chyťte zloděje"...
02. 02. 2008 | 15:47

dobrý napsal(a):

Právě vaše hraní si na slušňáky pane Stejskale a Hořejší je katalyzátorem negativních příspěvků. Na co si hrajete, prosím? Život není je úhel vašeho vidění. Správný demokrat musí umět být jak hodný, tak tvrdý! Špína se objevila teprve až příchodem Paroubka a Ratha. Jestliže-li neumíte snést negativní reakci, tak nechoďte do reálného života. Nebo zveřejněte diskutující a máte po hulvátství.
02. 02. 2008 | 15:50

JC napsal(a):

Pane profesore,
Nezdá se vám ani trochu, že obhajobou socialismu plivete na hroby jeho obětí ?
02. 02. 2008 | 15:51

Bessy napsal(a):

Paní Růžena-tedy jestli Vám nepřipadá 80-100mil.obětí komunismu jako zlo, tak nevím...Jestli Vám připadá docela sametové, že jen u nás bylo popraveno 248 lidí, ve vězení jich bylo cca 4500, při přechodech hranic zemřelo cca 282 lidí, na nucených pracech bylo cca22 tisíc lidí, v PTP 22 000,atd tak nevím ,jak je chápete humanismus. O zločinech komunismu se nedá pochybovat, o diktatůře komunismu se nedá pochybovat.
02. 02. 2008 | 15:52

Růžena napsal(a):

Jinak díky pane Stejskale za odpověď. Vidím to jinak:), ale jste přece jen člověk, jehož názor si přečtu a budu ho brát za relevantní. Pěkný víkend.
02. 02. 2008 | 15:55

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane dobrý.

Prakticky do písmene. Jen nevím, z čeho jste usoudil, že neumím snést negativní reakci (ne že bych na sobě ještě nemohl dále pracovat). Jen jsem se snažil popsat, jak vidím současný stav. Nic víc.

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 15:56

stejskal napsal(a):

Vám také, paní Růženo.

Také já rád diskutuji s lidmi, jako jste Vy. l.s.
02. 02. 2008 | 15:57

honza napsal(a):

to Růžena

Nelze nic srovnávat - pouze obé odsoudit. Kdyby komunisté po roce 48 zabili v rámci ideologického boje né 300, ale 1 člověka je to stejné.
02. 02. 2008 | 15:57

Růžena napsal(a):

Pro Bessy: Prosím přečtěte si znovu mé příspěvky, pak byste nemohla psát věty, jako jsou ty z 15:52, Jde mi o chápání souvislostí, na to ovšem musíte mít určitý znalostní podklad. Nestačí si jen prolistovat Černou knihu komunismu od bývalého ultralevičáka Stephana Courtoise...
02. 02. 2008 | 15:59

VK-Can. napsal(a):

Zdravim pane profesore Horejsi.
Na jednu stranu musim s Vasim clankem souhlasit, protoze co popisujete ohledne nejen netolerantnosti, ale i vulgarnosti nekterych pisatelu je pravda.
Bylo by ovsem naivni ocekavat nebo chtit, aby tito lide sem nepsali.
Pan Stejskal dela v tomto velezasluznou praci a má můj obdiv i dik za odpovedny a skutecne oddany pristup s jakym to bere. Take si obcas sve "slízne", kdyz "vymazany" se citi sikanovan.
Slouzi k Vasi cti pane profesore, ze pisete to, co pisete a budiz Vam utechou, nikoliv rozcarovanim, ze Vase clanky vyvolavaji nekdy az vasnivou odezvu. To dokaze jen dobre napsany clanek na spravne tema!
Vim, ze se mne to lehce říká, kdyz jste to Vy, ktery musi celit kanonádě prispevků vseho druhu. Od tech, ktere jsou pochoutkou cist a vyrazem fundovaneho nazoru az po ty, ktere jsou tak dobre na pohnojeni pole.
S cim bych nesouhlasil je pokus o to, kvalifikovat rozdily ruznych totalit. To bude vzdy zalezet na tom, jak dotycny prozival onu dobu, v jake byl situaci, ci jaky byl zdroj jeho/jejich informaci, pokud tu dobu neprozili a znaji ji jen z vypraveni a cetby.
Vsechny totalitni rezimy HLUBOCE zasahly do mnoha zivotu a přimlouval bych se za to, ponechat tyto paměti kazdemu tak, jak je v te paměti má. Jejich "přeškatulkovani" nic nevyresi.
Jedine co muzeme udelat je, sdelit nase zazitky a paměti pro dalsi generace. Bude na nich, jak s nimi nalozi.
Pokud smim, tak bych Vas rad ujistil, ze ctu Vase clanky s velkym zajmem, nekdy si dovolim i pridat muj nazor ci reakci a hlavne, ze jste se stal jednim z "nastroju" k vytvoreni solidniho ctenarskeho fora. Fora, jež má velmi dobre jadro vynikajicich pisatelu, kteři jsou vzdy zajimaví a casto pouční cist a nebo si s nimi vymenit nazory.
Doufam, že to nevzdáte!
02. 02. 2008 | 16:02

zdesta napsal(a):

Společenská recyklace v obráceném gardu. Zase jen jedna cesta, zase nepřátelé.Opět ideologický fanatismus.Já jsem v tomto ohledu skeptik, protože tyto defekty jsou znatelné u mladé gerace.Naprosté a evidentní popírání principů demokracie.(svoboda víry a přesvědčení a.t.p.)
02. 02. 2008 | 16:05

Růžena napsal(a):

to Honza:
Kolik milionů lidí zemřelo při průmyslové revoluci, kolonizaci během 19.-20. století, během 1. světové války, tedy při věcech, jež jsou produktem kapitalismu???Nene, nemůžu kapitalismus odsoudit a dát jej na stejnou rovinu s nacismem, i kdyby zabil jen jednoho člověka, mnohem přísnější měřítka mám už na evropské kom. režimy po roce 45, ale ani ty nemohu dát do rovnítka s nacismem, ale naprosto jednoznačně, jako úplnou špínu a ABSOLUTNÍ ZLO odsuzuji nacismus. To je to, co se zde snažím vysvětlit. Jsem proti černobílému uvažování a zjednodušování.
02. 02. 2008 | 16:06

Bessy napsal(a):

Růžena- podívejte se,jaké pohnutky a cesty vedou k vraždám -to jsou možná rozdíly- ale výsledek je stejný-nevím, co by jsem měla nad tím filozofovat- jsou to zločiny a ničím neospravedlnitelné.Asi máme doopravdy jiné znalostní i morální podklady- Vám se nelíbí mé, mně Vaše.
02. 02. 2008 | 16:15

bigjirka napsal(a):

Vážení přátelé, rovnítko znamená prakticky identitu. O té nelze mluvit. Rovnítko snad lze položit mezi odpudivost všech těch režimů pro svobodomyslného člověka. Ani všechny ty fašismy a nacismy nebyly stejné a ani všechny ty socialismy nebyly stejné. Pokud to vezmeme sumárně co do počtu mrtvých, zdá se, že počtem obětí vysoce vítězí rudé dresy nad hnědými dresy. Tolik k rovnítku a obětem.

K totalitě: podívejte se prosím na můj příspěvek, druhý v celkovém pořadí. Totalita znamená v podstatě propojení všech oblastí života sponou ideologie a zásahů všudypřítomné ideopolicie. Policie, soudy podniky, vše propojená chapadla ideomafie. Takže třeba strýce ideově vyhodili z místa asistenta na VŠ, obstaral si místo na Akademii, potřásli si rukama. A když přišel dokončit jednání, už se kádrovák spojil s kádrovákem a ejhle, místo už nebylo. Cyklostylované právo, dopředu známé rozsudky, soudní vražda Wonky ještě v 85 roce. Wonka byl totiž zvlášť nebezpečný darebák, který chtěl normálně legálně kandidovat do parlamentu! Taková drzost... no, dali mu bezpečný náhubek. To je totalita, pane profesore!

A bolševismus? To je to glajchšaltování. Menšina se po hlasování zlikviduje. Blbečkové říkají totalita ODS - jenže si pletou dvě zásadní věci. Holt ten, kdo má víc hlasů, přehlasuje. Na tom není nic divného. Bolševik přehlasuje a ukončí diskusi, menševíka zlikviduje. Sichr je sichr.
02. 02. 2008 | 16:16

Tak co napsal(a):

Pane Hořejší, dnešní komunisté nejsou v žádném případě jen slabým čajíčkem, jak to snad nazýváte! Pokud se teď chovají, jako "slabý čajíček", tak jen proto, že nemají žádnou MOC! Ten čajíček by se v případě získáním moci celkem jistě stal opět nesnesitelným utrejchem, na jaký jsme byli zvyklí před r.1989!
02. 02. 2008 | 16:17

stejskal napsal(a):

Paní Růženo,

kapitalismus není ideologie, způsob správy věcí veřejných, ale řekněme označení ekonomického systému, jak jej chápali v 19. století.

Ale nešť: přistoupím na Vaši terminologie. I demokracie vyprodukovala milióny možná miliardy mrtvých. Kolonizace, dobyvačné války atd. Nicméně posun k čím dál větší vážnosti/váze jednotlivce je markantní. Roste síla jeho hlasu. Má větší nárok mluvit do věcí veřejných. To umožňuje demokracie (volná soutěž myšlenek). Žádný ideál, jen dosahování možného na současném stupni společenského vývoje. Možná se to jednou celé zhroutí, ale teď je to to nejlepší, co máme.

Komunismus je úžasná idea, ale tohle vše popírá. Zřejmě se to opravdu muselo teprve ověřit praxí, aby se zjistilo, že to nefunguje. Je to podle mne proti lidské přirozenosti.

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 16:20

honza napsal(a):

to Růžena

Ano, jistě byl v kapitalismu boj mezi třídami, bída, kolonializmus atd. nebylo to jednoduché, to bych možná nazval excesem ve vývoji, ale nikdy nebylo cílem potřít rasu, nebo třídu.
02. 02. 2008 | 16:20

bigjirka napsal(a):

Růženo, nedávejte dohromady jablka, brambory a slony. Kapitalismus je jakési kloboukové označení pro normální společnost, ve které lidé svobodně spravují své majetky a podnikají. Není to žádný ismus jako nacismus nebo komunismus, který by byl ideopoliticky a brutálně implementován bez ohledu na mínění lidí.
02. 02. 2008 | 16:21

Luba napsal(a):

Pane Hořejší,
lidé, kteří vědí, mají potřebu vědět a hledat pravdu nemohou být demagogičtí. A nevidí v lidech s jinými názory své nepřátele. Bohužel, většina lidí asi necítí tu potřebu vědět a spokojí se s pohodlnou vírou v někoho či v něco, bez potřeby zkoumat souvislosti. Takoví konformní lidé jsou pak živnou půdou každého totalitarismu. Ti, co se spokojí s vírou v sekularizované podobě, fundamentální vírou ve volný trh ve všem, vírou v moudrost pana vedoucího, vírou, že za vlastní neúspěchy a prázdnotu v srdci nemohu já sám, ale ti ostatní - komouši, socky, cikáni, rákosníci, a hlavně, že pocit štěstí nastane, až naplním svůj spotřební košík - tito lidé jsou vlastně frustrovaní chudáci ohrožení ve svém lidství. Jen podobný pitomec si může myslet, že hodnota člověka nějak souvisí s tloušťkou jeho peněženky. Tato pomýlená víra je jednotícím prvkem davu konzumentů-otroků, kteří se spokojí s tím, co je jim doporučováno a věří tomu, co jim strana a vláda nabízejí k věření. Tento způsob stádnosti je typický hlavně pro příznivce ODS, kteří se paradoxně považují za intelektuální elitu. Přitom, není hlupáčtějšího či neurotičtějšího publika, než je publikum Klause Václava. To je srovnatelné jedině s babkami-demokratkami, vděčným to publikem "slovenského Klause" - JUDr. Vladimíra Mečiara.
02. 02. 2008 | 16:22

bigjirka napsal(a):

Vážení přátelé, rovnítko znamená prakticky identitu. O té nelze mluvit. Rovnítko snad lze položit mezi odpudivost všech těch režimů pro svobodomyslného člověka. Ani všechny ty fašismy a nacismy nebyly stejné a ani všechny ty socialismy nebyly stejné. Pokud to vezmeme sumárně co do počtu mrtvých, zdá se, že počtem obětí vysoce vítězí rudé dresy nad hnědými dresy. Tolik k rovnítku a obětem.

K totalitě: podívejte se prosím na můj příspěvek, druhý v celkovém pořadí. Totalita znamená v podstatě propojení všech oblastí života sponou ideologie a zásahů všudypřítomné ideopolicie. Policie, soudy podniky, vše propojená chapadla ideomafie. Takže třeba strýce ideově vyhodili z místa asistenta na VŠ, obstaral si místo na Akademii, potřásli si rukama. A když přišel dokončit jednání, už se kádrovák spojil s kádrovákem a ejhle, místo už nebylo. Cyklostylované právo, dopředu známé rozsudky, soudní vražda Wonky ještě v 85 roce. Wonka byl totiž zvlášť nebezpečný darebák, který chtěl normálně legálně kandidovat do parlamentu! Taková drzost... no, dali mu bezpečný náhubek. To je totalita, pane profesore!

A bolševismus? To je to glajchšaltování. Menšina se po hlasování zlikviduje. Blbečkové říkají totalita ODS - jenže si pletou dvě zásadní věci. Holt ten, kdo má víc hlasů, přehlasuje. Na tom není nic divného. Bolševik přehlasuje a ukončí diskusi, menševíka zlikviduje. Sichr je sichr.
02. 02. 2008 | 16:26

honza napsal(a):

to Luba

Vidíte a já si to co vy si myslíte o ODS myslím o KSČM + ČSSD + Zelených a pravdě a lásce a V.Klause mám rád.
02. 02. 2008 | 16:29

David napsal(a):

Já Vám, pane Hořejší, rovněž rozumím. Velmi dobře o těchto společenských změnách píše nedávno zemřelý americký spisovatel Kurt Vonnegut. Ten na příkladu poválečných lovců nacistů v USA dokazuje, že ti, kteří se za každou cenu snaží o nápravu křivd, se mnohdy chovají daleko hůře než ti, kteří ty prvotní křivdy způsobili. A mimochodem říká, že dnešní doba je dobou odstraňování následků po ukřižování Ježíše Krista. Vždycky na někoho ukážeme prstem a to pak likvidujeme jako klatého v duchu Starého zákona. A je úplně jedno, kdo ten zdvižený prst drží - jestli žid, křesťan, bolševik, nebo ti, kteří druhou polovinu obyvatelstva této příjemné země paušálně nazývají línými sockami David.
02. 02. 2008 | 16:32

Růžena napsal(a):

Pane Stejskale s tou terminologií máte možná pravdu, stejně pochybné je používat i slovo komunismus v různých souvislostech ap., ale zde mluvíme ve zkratce a musíme zjednodušovat, proto to takhle berte, včetně mých překlepů, protože tuhle diskusi sleduji na čtvrt oka, píšu bokem něco do práce:). Ale naprosto odmítam vaši zkratku, demokracie rovná se kapitalismus, tak jak jste ji v posledním příspěvku uvedl. Domnívám se, že protivníkem kapitalismu (ale paradoxně i partnerem) je socialismus a demokracie je (by měla být) svorníkem obou (já totiž odlišuji kapitalismus a neoliberalismus, za smrtelné nebezpečí demokracie považuji naopak neoliberalismus, je pro mě téměř na hranici zločinu).Bavme se pak jestli mluvíme o zastupitelské demokracii nebo přímé nebo kombinované ap., ale berme, že základem všech typů je soupeření názorů. Domnívám se, že praxe nám ukázala, že katastrofou je aplikovat dogmata a nevnímat, zelený strom života, to je pro mě poselství režimů ve vých. Evropě po roce 45. Dalším poselstvím pro mě je, že západní liberálně-kapitalistické společnosti si díky studené válce uvědomily sílu sociálních myšlenek a naopak omyl laissez faire, si uvědomily sílu kompromisu a naopak omyl tlačit některé sociální skupiny do kouta, sílu RÁMCOVÉHO plánování (viz rýnský kapitalismus nebo Francie) kontra totální centralismus či dnešní zhoubný neoliberalismus. Pro mě jsou roky 1945-1973? v západních společnostech léty, jež beru za největší inspirační studnici. Na krátký příspěvek je to velmi složité téma, ale snad pochopíte, co jsem chtěla sdělit.
02. 02. 2008 | 16:35

Luba napsal(a):

Honzo,
možná máte rád více svou představu o Václavu Klausovi. Kdybyste se blíže seznámil s jeho názory, jeho uchopením pojmů ve smyslu ideologického zneužití, jednoduše zjistíte, že jde o lháře. Ovšem, ověřovat si věci a přemýšlet o nich v souvislostech vyžaduje něco jiného, než pohou víru ve společně sdílené předsudky.
02. 02. 2008 | 16:41

honza napsal(a):

to Luba

Můžete uvést příklad?
02. 02. 2008 | 16:46

stejskal napsal(a):

Myslím, že teď už jsou naše pohledy na věc hodně blízko, paní Růženo.

Asi stojíme oba takřka nadosah pomyslného středu, akorát každý na jiné straně. A soutěž idejí těchto dvou pozic považuji v současné době za životadárnou.

A jen aby nedošlo k mýlce (už jsem to tu několikrát psal a je to zároveň replika na text pana Davida). Nechci zkoumat nedávnou minulost kvůli tomu, abych někoho šikanoval či prezekuoval (i když soudy s lidmi, kteří se provinili proti lidskosti jsou myslím důležité). Zajímá mne, jak se člověk chová za určitých situací. Abych si mohl říci, co bych já považoval za správné v určitých situacích udělat. Ne kvůli odsudku, ale spíš jakási psychická průprava.

Mám za to, že lidstvo by se mělo učit ze svých chyb. Když připustím, že totalita má různé kvalitativní úrovně, na něž se má reagovat stejně uměřeně (viz diskuse s panem Hořejším o Mašínech), bude se příště možná ještě více lidí smiřovat s tím, když jim někdo bude utahovat kazajku. "Pořád dobrý, ještě se nic neděje. Ještě je čas, ten režim není tak hrozný, dá se v něm žít".

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 16:58

David napsal(a):

To: Růžena
Paní Růženko, to se ani nemusíte tak složitě filosoficky rozepisovat. Stačí říct, že největším odříkáním v kapitalistické společnosti je umět se s někým poctivě rozdělit o zisk, aby byli všichni alespoň trochu spokojeni. Ale podotýkám, musí jít o "vlastní" zisk, jinak se může jednat o korupci. Tohle náš premiér velmi dobře (ne)pochopil a prosadil daňovou reformu -- a taky vydělal, tak mi řekněte, co vlastně udělal špatně.
02. 02. 2008 | 16:59

Luba napsal(a):

Honzo - jeden takový příklad:
Tak třeba si vezměte fakt, jak Klaus a jeho CEP "vysvětlují" práci liberálního myslitele José Ortegy y Gasseta "Vzpoura davů".
Přitom tento muž celý život bojoval proti takovým lidem, jako je právě Klaus.
Citace z této knihy:""Specialista" v politice, v umění, ve společenských otázkách i v ostatních vědních oborech zaujímá stanoviska primitivní, stanoviska omezenečkova, ale zaujme je energicky a nadutě, aniž by si připouštěl, v tom je ten paradox, mínění specialistů těchto oborů. Tím, že ho společnost specializovala, učinila ho hermetickým a spokojeným ve své omezenosti, tento vnitřní pocit moci ho však pudí k tomu, aby se snažil nabýt vrchu i mimo svou specializaci."
Tímto specialistou je právě Václav Klaus - ekonom, který se "fundovaně" vyjadřuje ke všem společenským a globálním tématům.
02. 02. 2008 | 17:02

honza napsal(a):

to Luba

"Fundovaně"- v tom je asi jádro pudla - vy mu vyčítáte, že se vyjadřuje "fundovaně" - podle mne on dává argumenty na stůl, jistě své možná specielní či expertní, ale nikdy neodmítne diskusi či polemiku, myslím, že je občas i vtipný - např. teď s Paroubkem o těch televizních diskusích, to mě fakt pobavilo.

Zkuste něco méně teoretického, tohle bylo hodně akademické.
02. 02. 2008 | 17:16

Ad napsal(a):

Tento prispevek, jako i jine z klavesnice VH mi pripada jako cilene mateni pojmu (viz zacatek: "Publikoval jsem tady už řadu příspěvků, z nichž některé byly (d o c e l a z á m ě r n ě) jaksi „kontroverzní“.") Jinak to svedci o tom, ze VH placa pate pres devate, nevi jak historicky vznikl pojem "bolsevici" a "mensevici"? Zrejme ho na VUMLu ci na komunistickem skoleni na ty biologii ucili velice zmatene. I jeho znalosti Lenina (tady ho musim litovat) jsou smesne. Nebo jenom umyslne blafuje? Vystupuje zde jako profesor a tim ohlupuje predevsim mlade, nezkusene ctenare tohoto blogu. O tom, jaky je to vedec a jak mu to mysli, snad presne vystihuje jeho placani o vztahu vedy a viry (viz jeho text na zacatku: "hlásím se k přírodovědeckému racionalistickému světonázoru (který se ale podle mě dá (a má!) docela dobře skloubit s „rozumným“ křesťanstvím"). Takhle prece prirodovedec neuvazuje. Tak uvazuje obycejny s prominutim hokynar, ci kecal a ne prirodovedec s exaktnim vzdelanim,kteremu je rigorosnost a definice pojmu zakladem k dalsi uvaze. Co to je "rozumne krestanstvi"? To je proste holy nesmysl. A. Einstei kdysi prohlasil: RAFFINIERT IS DER HERR GOTT ABER BOSHAFT IST ER NICHT.
A ted jeste k pozadi VH.
Nazral cas, aby se pan VH sveril ctenarum tohoto blogu o svem rodinnem zazemi za hlubokeho komunizmu.
At uvede, co delal jeho tchan a take jeho manzelka, jak mu pomahala a jak to teda slo zaridit, aby se VH dostal opakovane na Harvard...? Ze se za byvaleho rezimu zazraky nekonaly, je nabiledni. Pokud si na to jiz VH nevzpomene, radi mu to i se skratkou zname firmy z dob komunizmu pripomeneme (pak bude jasne i to, proc VH stale bojuje proti lustracim).
Nema cenu se vyjadrovat konkretne k "chvalozpevum" nekterych pochlebovacu v diskusi, duvody mohou byt ruzne, vetsinou vsak byvaji hodne smutne.
Zneuzivani titulu a dokonce pod zasterkou vedy pro vlastni obohaceni je nizke a nehodne opravdoveho vedce hledajiciho pravdu a ne mrzky gros( ze "Ruzeno" (muz, zena?)- pro zasvecene, jiz nestaci ministr pro vedu pro VH, ale primo prezident? To je tedy troufalost hodna mensevika.)
02. 02. 2008 | 17:16

Cicero napsal(a):

Zajímavý článek, měl bych k němu s dovolením dva postřehy:

1) Tato "kladiva na bolševika" jsou dle mých zkušeností zpravidla náctiletá nebo studující na vysoké škole, tj. socialismem prakticky nedotčená. Je tedy možné, že alespoň část z nich časem tento postoj zavrhne.

2) Množina diskutujících na internetu dle mého názoru nereprezentuje většinu. Kdybych si měl o českém národu udělat obrázek na základě diskusí na Novinky.cz, musel bych dojít k závěru, že je to sprostá lůza. (Nejen) diskuse na Aktuálně.cz mě přesvědčují o tom, že to není pravda. Na Novinky.cz a jinak se zkrátka slézají pochybné existence, často s psychickými problémy nejrůznějšího druhu, a velkým množstvím příspěvků a vzájemnými interakcemi vytvářejí falešný dojem, že u nás již nejsou slušní lidé, ale tupá konzumní a psychicky narušená chátra. Pravda je přitom taková, že většina normálních lidí má lepší věci na práci, než vysedávat u internetu a pořvávat na ostatní, že jsou bolševici/esesáci/whatever.
02. 02. 2008 | 17:22

Luba napsal(a):

Honzo,
co si představujete pod pojmem diskuse? Diskuse představuje jistou elementární úctu k názorovému oponentovi. Toho se však pan Klaus pravidelně snaží zesměšnit či pomluvit. Ten člověk je schopen "diskutovat" pouze se souhlasícími. Jako "argumenty" pak používá (třeba v "klimatologii")např. dílko usvědčeného podvodníka Durkina "The Great Global Warming Swindle", proti kterému se ohradili samotní odborníci v něm vystupující:
http://www.climateofdenial....
02. 02. 2008 | 17:34

West napsal(a):

Pane dobrý, nějak jste při tom vašem výčtu zapoměl na Topolánka, který se jak vugární chasník chová už od svého zvolení do čela ODS(dlouhé nože, shit dobu po zvolení raději nekomentovat)-to co říkal Zemanmělo alespoň hlavu a patu to co říkaá on jsou jen sprosťárny a na chování ODS během tzv. intolerance kdy např "slušňák a expert na vše" Říman označil premiéra Špidlu za "schyzofrenického psychopata", hnusné komentáře Vidíma na umírajícího mínistra Dostála raději ani nekomentuji! Takže myslím, že jsou si obě strany 1:1!
02. 02. 2008 | 17:36

stejskal napsal(a):

Pane Cicero,

nechci Vám brát iluze, ale podívejte se na diskusi pod některými prvními blogy. Tak z dubna přibližně.

Dost tristní pohled. Řada z těch, o nichž píšete v souvislosti s novinkami.cz, sem nechodí proto, že se tu nadávat nesmí. Popř. byly zablokováni. Stejně to praktikuje idnes. Tento postup pohled na úroveň diskusí a jejich učastníků v rámci webu poněkud zkresluje.

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 17:37

jojo napsal(a):

Pokud má někdo pocit, že doba před 1989 nebyla totalitní, přeji mu z celého srdce, ať si ji prožije znovu. Když politická strana drží pod krkem vlastní národ. Tak bych to nazval já. Tam není po slově totalitní ani zápach.
02. 02. 2008 | 17:47

honza napsal(a):

to Luba

Přečtěte si jeho dnešní článek v příloze MF DNES.
On může mít přece názor na oteplování a enviro. jaký chce, vy můžete mít jiný, AL GORE jiný.

Proč myslíte, že diskutuje jen se souhlasícími? Kdy? Kde?
Jistě mluví i se "svými" v CEPu, ale to snad smí.

Pokud bych ho srovnal s expresidentem V.H. ten nediskutoval nikdy s nikým, resp. ten právě diskutoval jen se svými.
02. 02. 2008 | 17:50

vaclavhorejsi napsal(a):

Ad:
"Nazral cas, aby se pan VH sveril ctenarum tohoto blogu o svem rodinnem zazemi za hlubokeho komunizmu.
At uvede, co delal jeho tchan a take jeho manzelka, jak mu pomahala a jak to teda slo zaridit, aby se VH dostal opakovane na Harvard...? Ze se za byvaleho rezimu zazraky nekonaly, je nabiledni. Pokud si na to jiz VH nevzpomene, radi mu to i se skratkou zname firmy z dob komunizmu pripomeneme (pak bude jasne i to, proc VH stale bojuje proti lustracim)."

Ano, uz jsem cekal, kdy se zase ozve nejaky kadrovak.
Uz me nebavi podesate tady uvadet svuj kadrovy dotaznik, podivejte se do diskuse pod mym clankem z 08.01.2008: Nekonečné vyrovnávání s minulostí a „totalitou“? Opravdu nemam co skryvat...
02. 02. 2008 | 17:52

Ladic napsal(a):

Pro zastánkyni socialismu růžu:
http://www.zastavtekscssd.n...
02. 02. 2008 | 17:55

Cicero napsal(a):

Pane Stejskale,

mám za to, že právě díky Vaší práci je ona halasná menšina izolována od normálních diskutujících, což z tohoto serveru vytváří oázu relativního klidu a pohody, za což Vám velmi děkuji. Svým příspěvkem jsem se snažil dokázat, že ačkoliv pohled na diskuse na Novinky.cz by mohl člověka neznalého poměrů vést k závěru, že slušní lidé jsou u nás na vymření, ve skutečnosti není situace tak vážná. Kromě výše zmíněného jde o rovněž již zmiňovanou skutečnost, že zdaleka ne každý občan se zapojuje do internetových diskusí, což může představu o poměru slušných/neslušných diskutujících ještě více zkreslit.

Je mi jasné, že to z Vašeho pohledu může vypadat jinak, a pravdou je, že jste to Vy, kdo disponuje relevantními informacemi.
02. 02. 2008 | 18:00

Cicero napsal(a):

Errata: V poslední větě prvního odstavce nahraďte prosím slovo "diskutujících" slovem "lidí"
02. 02. 2008 | 18:02

prirodovedec napsal(a):

autor: Myslim si, ze dnes je to klidnejsi nez jindy.

Myslim si, ze mnozi Vas radi ctou, protoze nabizite texty k premysleni a bohate diskuse (ktere lze cist vyberove) pod nimi.

Myslim si, ze mnozi (bigjirka, Stejskal, outsider, ...) s Vami nesouhlasi, protoze se do nasich hodnoceni promitaji nase ruzne hodnotove zebricky a ruzne osobni i rodinne zkusenosti. Presto vetsinou nesouhlasi vecne, slusne, obcas i s respektem, byt s citovym zabarvenim.

Myslim si, ze pro mnohe jste ten idealni terc, fotbalovy stadion, na ktery mohou anonymne vykricet svuj momentalni dusevni stav, rodinnou situaci, ci dlouhodoby mindrak (jak genialne vystihl Rumcajs). I to je Vasim prinosem. Navic to muze byt prinosem pro Vas a dalsi, protoze lze rozvijet fantazii premyslenim o tom, co se dotycnemu dnes stalo, co mu nejaka "Manka" udelala, ci ne (doufam Rumcajsi, ze to dle sve rady neberete tak vazne :) ).

Myslim si, ze Vas postreh o zhrubnuti komunikace je presny a podcenovany. Pokud srovname historicke prameny mame nastesti za sebou obdobi zlepsovani zivotni situace mnoha lidi.

Pokud by to nebylo, mohl by nekdo zkouset se proslavit a hledat v dnesni situaci znaky proto-fasismu/nacismu (rust vlivu kriklounu a jejich vetsi slysitelnost, vyhrozovani nasilim, neduvera k politickym elitam, rozsirena korupce, vsudypritomna "Sturmerovska novinarina", snaha prevypravet tradicni historicke interpretace, hlasani noveho ekonomickeho radu, ... a to vse podporeno myslenkovymi pristupy na "vedecke" urovni hlasani "dutosveta").

Dekuji Vam.
02. 02. 2008 | 18:05

NevericiTomas napsal(a):

Vyzblecht pani Ruzeny svedci pouze o tom, ze se o nacismus jako ideologii nikdy poradne nezajimala. Pan Horejsi s ni souhlasi a jen mi potrvdil, ze mimo svuj obor je clovekem povrchnim. Pro Vasi informaci, pani Ruzeno: dnesni Evropa ma mnohem blize k ideiim na kterych byl zalouen nacismus, nez k tem socialistickym - komunistickym. Cely model sjednocene Evropy, system spoluprace vychazi z tezi ke kterym se hlasili naciste, ne nadarmo byli mezi zakladateli ruzni post naciste a kolaboranti. Tim nechci EU nijak schazovat. Po druhe sv. valce Evropa z velke miry prevzala nacisticky model statem usmernovaneho hospodarstvi, trvale deficitnich rozpoctu atd. Vite vy jak a kde a proc vznikla napr. tzv tripartita? Kdbyste se trochu zajimala, vedela byste, jak dalece byla v nacisticke idologii zakorenena myslenka ochrany krajiny a prirody a ze soucasny system ochrany a prirody v Evrope vychazi z principu, ktere zavedli neciste ve 30. letech...a takto bychom mohli pokracovat dale. Je tohle snad duvod nepovazovat nacismus za zrudnou a totalitni ideologii? Nacistum stacilo jeste cca 5 let aby vymazali Zidy z Evropy, a pak by nepochybne nastala faze gulasoveho nacismu - stavely by se dalnice, jezdilo na dovolenou s KdF, kupovaly VW brouci na poradniky, a nejaky pan Horejsch by nejspis mudroval, ze nelze srovnavat 40. a 50. leta...
Jenze zatimco pan ¨Horejsi zazival v 60. letech "relativni svobodu", jeste porad sedela spousta lidi za rozvraceni republiky, nedovolene opusteni republiky, statisice lidi nemohly nakladat se svym ukradenym majetkem, tisice rodin bylo rozedeleno a nemohly se svobodne stykat, porad fungovalo spiclovani, porusovani listovniho tajemstvi ( v 60. letech otevrela StB snad nejvice dopisu ve sve historii ). Jestli tohle neni pro nekoho totalita tak uz nevim co...Musi tect krev a na kazdem strome viset umrlec?
02. 02. 2008 | 18:06

Karel napsal(a):

Pane horejsi v tom je prave problem, ze se snazite na komunismu hledat i ty ,,ne tak spatne,, stranky apod. pritom kazdy polointeligentni clovek vi, ze komunismus byl proste spatny a uz myslenka komunismu byla naprosto dementni....To je jako kdyby jste rikal, ze fasismus nebyl vzdycky tak spatny jen mel nektere horsi obdobi, ktere bylo krute a nektere lepsi, ktere vlastne nebylo tak spatne....proberte se...a pokud tento muj nazor berete jako ,,extremni,, :-)))tak v tom pripade se zamyslete spise nad sebou. Protoze treba me prijdou nektere vase nazory pomerne dost extremni a hlavne neuveritelne hloupe.
02. 02. 2008 | 18:08

stejskal napsal(a):

Pane Cicero,

nechtěl jsem, aby to vyznělo jako adorace vlastní práce (no, možná trochu, podvědomě, člověk je přeci jen velký ješita ;-).

Chtěl jsem spíš nadhodit téma, jaký je skutečný obraz českého internetu a diskutující jako typus. Obávám se, že spíše se spíše blíží tomu z Novinek.

Ale i to je zavádějící, protože inteligentní slušný člověk se výše zmiňovaným typem nechá z diskuse většinou vytlačit.

Tohle by opravdu mohla být zajímavá studie.

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 18:13

Petr186 napsal(a):

to bigjirka:
"zdá se, že počtem obětí vysoce vítězí rudé dresy nad hnědými dresy."

Nacismus tu byl jen 12 let, komunismus téměř 80. Kolik by bylo do dneška obětí, kdyby byl Hitler zvítězil?
02. 02. 2008 | 18:17

prirodovedec napsal(a):

NevericiTomas: Dekuji Vam za Vas vynikajici text, ktery je pro mne skvelym prikladem me glosy.

Doufam, ze mi ostatni diskutujici budou verit, ze jsme se na tom nedomluvili :).
02. 02. 2008 | 18:21

bigjirka napsal(a):

přírodovědče, zdravím. docela zajímavé je, že se nikdo nenechal strhnout k obsahové diskusi okolo těch pojmů totalita a bolševismus, přestože jsem se opakovaně snažil., jsou to opakovaná vyznání lásky či nenávisti k nacismu nebo internacismu :-D, ale obsah těch pojmů zůstal stranou..
02. 02. 2008 | 18:26

bigjirka napsal(a):

Petře, myslel jsem celosvětově. a to nebyl jen Hitler 12 let
02. 02. 2008 | 18:28

spet napsal(a):

Pane profesore Hořejší děkuji Vám za Váš článek. Bohužel jsme asi stále ještě v minulém století, kdy nadšení stoupenci "skvělé" ideologie bojovali tělem i duší za lepší zítřky. Stále jsme rozděleni na pravici a levici, dnes navíc na bohaté, úspěšné a chudé, líné. Pravda a láska bohužel prohrává se lží a nenávistí. Slušnost a vzájemná úcta se vytratila v rámci nové ideologie ? Každá ideologie je zneužitelná. Víme vlastně kdo je náš úhlavní nepřítel ? Je to především hloupost.
02. 02. 2008 | 18:28

outsider napsal(a):

To přírodovědec:

To hrubnutí diskuse se dá vysvětlit i jinak.

Berte to tak, že blog a diskuse k němu jsou jakousi analogií hospodských řečí. V českých krčmách všech typů bylo vždy možno vyslechnout politology, znalce žen, fotbalu, hokeje, mnoho ekonomů, vtipálky, básníky, rozhněvané mladé muže, spasitele a proroky, zneuznané vynálezce, lidi v depresích naštvané na všechno a na všechny, nekritické obdivovatele nějaké celebrity od Madonny až po Ježíše, ... Představte si, že byste to tenkrát slyšel všechno najednou. To by bylo špíny i moudra. Svět nehrubne, jenom ty hrubosti lépe slyšíme.

Tady se to liší jedině tím, že to máte písemně a archivováno. Pravda, informace a názory se strašně moc opakují. Ale když někdo pomluvil kalhotky Terezky Krendlové třeba v hospodě Na slamníku, tak to přece neznamená, že by je nemohli znalci proprat ještě U Pinkasů.

Další nemalé pozitivum vidím v terapeutickém působení. Člověk se vypíše, zadiskutuje si (smažou ho) a uleví se mu. Možná by stálo za to MUDr. Davidovi z Bohnic navrhnout bloggování jako léčebnou metodu. I když, mezi námi, z některých příspěvků nabývám dojmu, že tuhle metodu už MUDr. David pro své pacienty dávno využívá.

Ufff, to se mi ulevilo ;-)
02. 02. 2008 | 18:30

Růžena napsal(a):

To Nevěřící Tomáš: No nesmíte být mužem pouze jedné knihy, nestačí jednou přečíst Laughlanda spojit si 2,3 povrchní body a pak hlásat do světa moudra o tom, že EU je vlastně umírněný Hitlerův model sjednocené Evropy. Víte na základě povrchních analogií jde spojit úplně všecko. Dnešní zkratkovitý a klipový svět tomu napomáhá. Klipovité uvažování Nevěřících Tomášů pak plodí podobné výšplechty jako je ten z 18:06...
02. 02. 2008 | 18:31

Jirka napsal(a):

A k čemu je dnes ta horečnatá diskuse o komunismu, socialismu a fašismu dobrá??

Pro nedostatek jiných témat a celkové absenci pozitivních vizí do budoucna se zde stále omílá historie. Vytváří se atmosféra, jako by už bolševická Čeka (Gestapo, StB) čekalo u postele jen z ní dotyčného demokrata vytáhnout. Dodnes se to strašení komunismem některým politikům a stranám stále hodí.
Přitom se jim podařilo za posledních pár let vytvořit z ÚOOZ orgán vyšetřující všechno možné, jen ne to k čemu byl zřízen. Navíc informace ze spisů druhý den otiskují noviny.
Současnost, nikoli minulost by nám měla dělat větší starosti Vy se zde přete, který z těch podělaných režimů byl horší. Skoro mám dojem, že je to účelově odváděná pozornost.
02. 02. 2008 | 18:33

Yale napsal(a):

Pane profesore,

debata s Vami je obtizna. Pryc jsou casy Vaseho politickeho outsiderstvi. Vy politikarite a byt mozna "pro dobro vedy" jste zretelnym oportunistou. Pozor, abyste nespadl do postmoderniho lavirovani. Kde kdo vi, ze zivot je komplikovany... Ale Lenin by sve bolseviky oportunisticky prebehle k mensevikum dobre poznal. Kuprikladu podle pokriku, ze se spoji klidne i s Martany.

P.S.: Jojo, "disidentka" Helena Illnerova take po revoluci kryla par odpornych bolseviku, proti kterym se zvedla mocna vlna odporu za spachana svinstva. Kurna, shodou okolnosti to byli Zide ... a tak se to bralo "jinak". Veci "byly slozitejsi".

Kataklyzmata patri i k evoluci.
02. 02. 2008 | 18:33

Růžena napsal(a):

Pro Ladic:Jsem zastánkyní socialismu, to máte pravdu. Švédský model, případně etatistický francouzský je mi sympatický. Já je nazývám socialismem. Jaký socialismus jste myslel vy? Je to pro mě protipól téměř zločinného neoliberalismu, který na ně již 30 let útočí a nedaří se mu je zničit. Jsou to životaschopné modely a směšné nadávání na Francii v českých zemích, že jsou zaostalí, ztrácí ap., mě velmi baví. Proboha porovnejte si tu zemi s námi ve všech aspektech! Ja vidím a znám Francii s vysokou životní úrovní, s velkým veřejným sektorem, velkým vlivem státu na podnikatelský sektor s významným sociálním zákonodárstvím, s mentalitou lidí, která chápe co to je solidarita. Zkrátka švédská nebo francouzská společnost je několikanásobně před námi, nejsou to atomizované nenávistné skupiny, v nichž vítězí myšlení sociálních darwinistů a hulvátů, jako u nás. To je jedna z největších vin komunistického režimu, že z české společnosti vypudil sounáležitost a slušnost. Modré kobylky už to jen dodělaly. Leč jsem optimistka:).
02. 02. 2008 | 18:46

LEVAK napsal(a):

Ad Ad:a co tak si zjistit jak se dostal v roce 1962 na Oxford a vůbec na VŠ Petr Pithart?Jeho otec totiž byl v té době velvyslanec v Paříži,kde byl uklizen po projevu Chruščova jako vrcholný vyšetřující StB. orgán "bandy Slánského a spol."A tak by se dalo pokračovat dále!
02. 02. 2008 | 18:48

malma napsal(a):

Po dlouhý době konečně věcná a plnohodonotná diskuze...bude to asi tim, že se do ní zapojil jak sám pan bloger tak pan editor a dali tim rámec diskuze...škoda že to tak nejde i jinde...
02. 02. 2008 | 18:51

Pavel napsal(a):

Pane Hořejší, dejte si tu práci a spočítejte kolik nenávistných a urážlivých výroků má ve svých článcích levice a kolik provicoví čtenáři. Já jsem si tu práci dal a vedou jednoznačně volitelé levice.
02. 02. 2008 | 18:51

Tupelo napsal(a):

@Pavel: skvele, to me zajima. Ja mam totiz uplne opacny a jednoznacny pocit, ale sebekriticky priznavam, ze jsem si carky nedelal. Muzete dodat nejake data, napr. jak dlouhe casove obdobi jste do sve prace zahrnul, jake clanky, atp.?

Myslim ze nejpresnejsi statistiku by tu mel p. Stejskal, i kdyz pochybuji ze si ji vede (ac jsem ho tak pred pulrokem o to zadal, jist si vitezstvim levicovych diskuteru ;)) - naposledy se vyjadril diplomaticky ze je to pul na pul...
02. 02. 2008 | 19:04

honza napsal(a):

to Růžena

Myslíte, že globalizace do vašich oblíbených zemí nedorazí? Jistě, později než k nám, protože to jsou na rozdíl od nás bohaté země.

Jinak - Švédsko - zvažte kolik let neválčili - bohatství, neutralita.
Francie - nikdy jí nelze zapomenout rok 38 a Mnichov, momenty, které ČSR zlomili vaz. Jinak krásná země.
02. 02. 2008 | 19:04

Englishman napsal(a):

Chtěl jsem původně objasnit, proč Dubčeka a zejména Gorbačova považuji za bolševiky, ale debata se stočila jiným směrem. Takže k nacionálnímu a internacionálnímu socialismu:

Mezi nacionálním a internacionálním socialismem vidím 4 hlavní rozdíly:
1) Myšlenkový background nacionálního socialismu byl mnohem bohatší a širší než marxismus. Byl přitažlivý nejen pro dělníky, ale i pro průkopníky moderních technologií a ekonomického sjednocování kontinentální Evropy, tedy akcionáře a manažery průmyslových podniků.
2) Stalin, narozdíl od Hitlera, věřil v efektivitu otrocké práce. Díky tomu zabíjení v SSSR nebylo soustředěno v prostoru a čase, jako v Hitlerově Německu, a řada obětí určených k likvidaci dokonce přežila.
3) Nacionální socialismus zabíjel v oblastech, která byla (alespoň ex post) pokryta západními mědii. Masové zabíjení internacionálního socialismu naopak probíhalo v geograficky odlehlých a médii nepokrývaných oblastech Ukrajiny, Ruska, Sibiře, Číny, Koreje, Kambodže, Vietnamu, Afghánistánu a dalších.
4) Západní intelektuálové měli neporovnatelně více osobní zkušenosti s nacionálním socialismem než s internacionálním.

Tvrdit, že internacionální socialismus byl o něco lepší než socialismus nacionální je dle mého názoru nejen nepravdivé, ale především nesmírně neuctivé ke stu milionů jeho obětí. To, že na území dnešní ČR nacionální socialismus zabil o dva řády více lidí než socialismus internacionální, je dějinná náhoda. Kdyby Stalin žil o pár let déle a realizoval své vojenské plány, tak se skóre mohlo snadno obrátit.
02. 02. 2008 | 19:10

Karel Mueller napsal(a):

Václav Hořejší:
Dobrý večer pane profesore,
k Vašemu dnešnému článku vcelku není třeba nic dodávat, shrnujete jen svoje zkušenosti z minulých debat. Na zmiňovaná témata toho bylo řečeno v diskuzích víc než hafo :-). Debatéry neklasifikuji podle politických hledisek - ty jsou ostatně dávno zastaralá. Klasifikuje je podle schopnosti analytického myšlení, znalostí o daném tématu a samozřejmě schopnosti formulovat svůj názor. Ten je samozřejmě ovlivněn i osobními zkušenostmi i "hodnotovým systémem" přispěvatela. Rozhodující kriterium pro kvalitu příspěvku je schopnost vidět věci v souvislostech.
Někdy může vzniknout dojem, že přispěvatelé "zleva" hrají až o 2 třídy výš, než ti zprava. Tento dojem je naprosto nesprávný, protože je nesprávná klasifikace. Dojem je vyvolán tím, že tzv. praví přispěvatelé vydávají často "ideově kované" skřeky a výkřiky na úrovni ideových výkřiků v MfDnes, tedy Rudého práva včera. Jejich autory jsou i stejní lidé, kteří vydávali podobná prohlášení v minulosti, pouze nabarvená na rudo.

VK Can::
Zdravím Vás pane VK na tomto blogu, s paní Clair si čile píšeme. Jen poznámka k naší poslední diskuzi: Debatu na jmanované téma lze najít na blogu Martina Nováka.
02. 02. 2008 | 19:19

Englishman napsal(a):

Tupelo:

Já jsem si vlastní průzkum dělal na stránkách diskuzí iDnes před posledními parlamentními volbali. Sledoval jsem množství příspěvků s vulgarismy, počet vulgarismů a počet různých nicků používajících vulgarismy (více než jeden). Zastánci levice mírně, ale s jistotou vyhráli ve všech kategoriích. Výsledek byl samozřejmě zkreslen tím, že iDnes vulgarismy blokuje, takže je třeba je nahrazovat. Je možné, že zastánci levice více nahrazovali jen písmena, takže jsem je zachytil, a zastánci pravice vulgarismy opisovali jinými slovy, takže jsem je nezachytil. Další zkreslení bylo dáno tím, že před volbami se objevila spousta nových nicků hájících ČSSD, které po volbách zase zmizely a jejich, často vulgární příspěvky, mohly být součástí volební kampaně ČSSD.
02. 02. 2008 | 19:20

prirodovedec napsal(a):

bigjirka: Myslim, ze se Vam to dnes nepovede strhnout ani s Englishmanem. I kdyz mozna se pani/slecna Ruzena necha strhnout, je bezesporu sectela :). Pokud ano, mozna byste mel zacit listovat prameny :).

outsider: Naprosty souhlas. je ovsem otazkou, zda (v duchu Reitmanovych "Krotitelu duchu") nemuze podobna koncentrace "zlych sluvek" k tomu fasismu casem prispet (muze byt dulezite vice "co je videt" nez "procento nasyceni cele populace"). Mohl by to byt takovy pekny problem simulovat to s aplikaci teorie grafu a prahu perkolace.
02. 02. 2008 | 19:26

stejskal napsal(a):

Musím říct, že si tu statistiku opravdu nevedu. Ono je navíc někdy dost obtížní rozlišit, zda je někdo na straně levice či pravice. Sám u sebe s tím mám dodnes nevyřešený problém ;-)

Hrubým odhadem bych jen opakoval, co již zde tlumočil pan Tupelo. Půl na půl ;-)

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 19:28

Pumprlidentlich napsal(a):

80% občanů má pocit, že všemu rozumí líp a všechno dělají správně. Ale morální autorita Prof. Hořejší je spásou všech.

USA špatný. Socialismus a socialismus není to samé. Je přece jasně dané, co je pravé a levé. A pro ty, kteří to nechápou je třeba používat zvýrazněné písmo. Blbci totiž nechápou, co si mají pamatovat. Prof. Hořejší to zjistil při biochemickém výzkumu. Je nepopíratelné, že výsledkem takového výzkumu je poznatek o tom, že socialismus je nejlepší. Proč odsuzovat dnešní komunisty? Jsou přece jiní. Kdo nechápe rozdíl mezi komunistou a komunistou je zamindrákovaný primitiv. Vemte si příklad z Tibetu. Tam nejsou ti hrozní imperialisti. Čětli jste někdy něco o tom, že by v Tibetu bylo něco špatně? Tam si nikdo nestěžuje, to je jasný důkaz toho, že jsou tam všichni šťastní. Ale těch hrozných zpráv z Ameriky. Tam to musí být hrozný. A v Čečensku 99,4% lidí volilo Putina. O tom by si ti hrozní imperialisti mohli nechat zdát.

Já tomu pořád nemůžu rozumět (jsem ten, pro koho je nutné zvýrazňovat části textu). Články pana Hořejšího jsou pro mě inspirací. Díky zvýrazněnému textu vím, co je správné a konveční.

Rád čtu myšleny a názory lidí, kteří píšou o něčem, čemu rozumí. Moje znalosti jsou dosti omezené. Ale díky panu Prof. Hořejšímu vím, že socialismus je spásou. Díky Mgr. Kuchtové vím, že elektrárna je špatná... Vždyť ten, kdo kritizuje, nezneužívá svobodu.

Asi se na všechno vykašlu. Budu chránit lidi před USA, elektrárnou, klimatem a podobnými zly a moje konvenční názory budou spásou pro všechny. A budu uznávaný hrdina, jak jsem si vždycky přál. Končím s flamováním
02. 02. 2008 | 19:33

Karel Vomacka napsal(a):

Pane profeserove,
Vas prispevek mne jako obvykle presvedcil o tom, ze spousta veci je generacni problem. Nevidim nic spatneho na tom zeptat se na Vasi minulost, udelejte to jako Svejnar, dejte na stranky vse a je to! Uspesne jsou dnes totiz jen otevrene spolecnosti.

Vase "obhajoba" komunismu (pardon posttotality) uz mi prejde az uplne smesna. Je v ni jasny osobni motiv, tezko muzete souhlasit ze byl stejny jako nacismus, kdyz jste se v nem mel relitivne dobre. Prece jen jste se nepodilel na Holocaustu. Nechte to byt at to posoudi generace historiku, ktera nezazila ani jedno. Vase prispevky na to nebudou mit zadny vliv.

Myslim si, ze uroven diskuzi postupne roste. Nejvetsi vliv na to bude mit priliv nove krve. Slovy klasika: Stareho psa novym kouskum nenaucis!

Dnesni politicka uroven je tak tristni, protoze v ni dominuji normalizacni typy, jenz se mladi naucili jen prokluzovat a hlavne se navenek neprojevovat. Nyni se bohuzel projevit mohou. I kdyz nemam VeKu rad a v diskuzich pouziva casto podpasovky, aspon to ma jistou intelektualni uroven a jen zridka pouziva vulgarismy.
02. 02. 2008 | 19:35

Karel Vomacka napsal(a):

Pardon za preklep v osloveni
02. 02. 2008 | 19:43

outsider napsal(a):

To prirodovedec:

on ten internet coby "zdroj nebezpečných názorů" a nástroj pro aktivaci "extremistů" (či generování nových) naštěstí zároveň funguje jako docela účinná protilátka. Zároveň vede nepochybně ke zvyšující se polarizaci společnosti. A tady se, jak se domnívám, nejspíš zase neshodneme. Současnou polarizaci považuji za velmi užitečnou, jen těch afér co nám pěkně vyplavalo. To by se za dob opoziční smlouvy nebo velké koalice rozhodně stát nemohlo. Viz situace na pražské radnici do roku 2006.
02. 02. 2008 | 19:51

ego napsal(a):

Vážený pane profesore, souhlasím se vším, co jste napsal. Musím pouze konstatovat, že občas člověk zůstává stát s otevřenou hubou nad názory některých lidí. I moji kamarádi, kteří jsou "demokrati" by postříleli všechny levičáky, v nejlepším případě poslali na Sibiř. Nějak nám ta společnost zhulvátštěla, co je zásluha nejen Topolánka.
02. 02. 2008 | 19:54

Karel Mueller napsal(a):

Karel Mueller:
Profesor se určitě obhají sám, ale když čtu ty útoky na něho a šťourání v jeho minulosti, tak opravdu nevím, jestli mám plakat nebo se smát. To opravdu nedovedete rozlišit kdo byl kdo a uvědomit si, že základním kriteriem je jeho vzdělanost, odborná zdatnost a osobní poctivost?
Znám dva pány, jeden kolega, jeden chemik. Ve svém oboru nad jiné zdatní a mimořádně čestní. Ambiciozní a tak dali trochu vyšší daň: Nejen vlezli do KSČ, dokonce si tam zafunkcionařili a rok stranicky vedli jakousi skupinu. Byli natolik zdatní, že byli přizváni k PT ZD výzkumu.
Po roce 89 neměli chuť ty strašné kecy poslouchat a tak namířili do USA. Byli přijati s otevřenou náručí a "pozlaceni". Na jejich funkcionaření se jich nikdo neptal.
02. 02. 2008 | 20:00

Karel Mueller napsal(a):

Pardon, místo jména jsem chtěl napsat všem :-). Překlep.
02. 02. 2008 | 20:04

outsider napsal(a):

To Karel Vomacka

nemyslím, že jde jen o generační problém. Pokud jste na pravolevé stupnici spíše vlevo, mohou vám být o trošku levější názory docela blízké a přípustné a ty ještě více vlevo už ne. Prostě to z malé vzdálenosti vnímáte přesněji, detailněji, rozlišujete drobné nuance (zde třeba paní Růžena, pan profesor Hořejší). Pohled ze vzdáleného pravého konce nutně všechny varianty komunismu a reálného socialismu hodí do jednoho pytle (jako já). Funguje to ovšem i zrcadlovitě, jak je možno vyčíst i z této diskuse.
02. 02. 2008 | 20:05

prirodovedec napsal(a):

outsider: Jemny rozdil bych videl, zda jde jen o extremisty nebo o projev vyvoje celkove urovne (viz ten odkaz na perkolace a souvislost v grafech).

Pokud je polarizace doprovazena znalosti, vedenim, argumenty, respektem, beru.

Soucasna politicka polarizace je jiste uzitecna, protoze znehybnuje politickou scenu a ponekud hure nam obycejnym mohou skodit (bez ohledu na barvu).

Nevyhodou ovsem je, ze se siri do spolecnosti pres veskerou odpudivost nasich politickych elit nejvyssimi pocinaje. Zatim je to stale jeste kousek (i kdyz maly) od stadia "kul v plote". Nekteri se tomu ale blizi a verim, ze toho i brzy dosahnou (prece jen je 2008-09) :).
02. 02. 2008 | 20:05

Karel Vomacka napsal(a):

@Mueller:
Nejde o to nekoho kadrovat, ale pouze o otevrene priznani toho, co delal. Kdyz byl v milicich, at to napise do sveho CV. Na nic to nebude mit vliv. Takhle se podstatne snizi vydiratelnost a manipulovatelnost.
02. 02. 2008 | 20:06

prirodovedec napsal(a):

outsider, Karel Vomacka: Mozna to neni generacni problem, ale pojmout to jako generacni problem je pro mladou generaci idealni - jiz drive jsem psal v diskusi o slavnem "Ustavu", ze potrebuje nalezt nejake spravedlive duvody, aby vymetla ty dvacet let zabetonovane z jejich pozic. Pokud by starsi generace postupne napsala "osobni sebekritiky", usnadnilo by jim to to vymetani.

Rekl bych, ze je pro starsi rocniky velice prijemne, jak i mladi prichazeji sami na ty davne triky (on se pak snaze brani :) ). Je otazkou zda to je vlivem sectelosti mladych a aplikace klasiku nebo mladistvym znovubjevovanim.
02. 02. 2008 | 20:12

outsider napsal(a):

To Karel Mueller:

Vaši argumentaci chápu, ale rozhodně ji neberu. Mezi vynikajícími vědci byli i ti, kteří si k vědě přidali také "nějaké to funkcionaření". Odměnou za aktivní podporu režimu byl posun na žebříčku (platovém, služebním), lepší přístup ke zdrojům (možnosti cestování), k rozhodování. Bylo by jim přáno, pokud by ovšem ty prebendy nebyly NA ÚKOR jiných, stejně dobrých nebo i lepších, kteří na tuhle hru nepřistoupili. Takže ti Vaši dva pánové(soudruzi?) po roce 89 od svých kolegů nejspíš neslyšeli, že jsou špatní vědci, ale pravděpodobně výčitky o nerovných podmínkách. Vámi popsaný postup opravdu fungoval. Nejprofláknutější soudruzi, kteří byli současně dobrými vědci, se paradoxně "ukryli" na západě a zpět se vraceli, až když zapracoval milosrdný čas a hořkost kolegů částečně vyprchala.
02. 02. 2008 | 20:19

Karel Vomacka napsal(a):

@prirodovedec:
Bylo onehda pouzito v Polsku, kdy generace dnesnich tricatniku chtela pouzit metodu sebekritiky a ocernovani na dobyti novych pozich obsazenych starymi a i proto volila bratry Kaczynske a jejich krizackou vypravu (analyza z nemeckeho tisku). My nejsem tak bojovni, takze asi pouzijeme jemnejsi metody...
02. 02. 2008 | 20:22

m&m napsal(a):

Osobně nevěřím, že by byl stejný počet sprostých, vulgárních a útočných příspěvků stejný od "levicově" i "pravicově" laděných přispěvatelů. Když ve víru diskuse aktualizuji některý z blogů častěji, vidím, kolik těch "pravicových" odtud mizí. Každopádně mezi "pravicovými" je daleko více výzev k násilí. A to i v těch, které (např. na těchto blozích) nakonec zůstávají. Lépe nebo hůře maskované výzvy k fackování názorových oponentů patří k těm nejmírnějším.
02. 02. 2008 | 20:25

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Vomacka:
Prosim vas, kde "obhajuji" komunismus, resp. posttotalitu??? Povazujete za obhajovani, kdyz reknu, ze ten rezim byl "„špatný, ekonomicky neefektivní, utlačovatelský, stupidní“?
Pokud jde o ten vas pozadavek o predlozeni meho kadroveho dotazniku kvuli prezkoumani nezavadnosti meho moralne-politickeho profilu a potvrzeni kladneho pomeru k nasemu statnimu zrizeni, opakujete ho jiz nejmene podruhe. Odpovedel jsem vam jiz pred 3 tydny v diskusi pod predchozim clankem, ale zopakuji vam ho tedy jeste jednou, v rozsirene forme:
***********************************
Nikoli, nebyl jsem nikdy clenem ani kandidatem KSC, nebyl a nejsem ani clenem jakekoli jine strany.
Taktez jsem nebyl clenem SCSP a vlastnim negativni lustracni osvedceni.
Naprotitomu priznavam, ze jsem byl clenem ROH (dokonce usekovym duvernikem!), PO-CSM, posleze CSM (1964-1968), v letech 1973-1979 clenem SSM (aby me vzali na vedeckou aspiranturu).
To, ze jsem byl v 80. letech na rocnim pobytu (bez rodiny) na Harvardu, neni nic vyjimecneho - mladi vedecti pracovnici jezdili na takove staze celkem bezne; clenove KSC a spolupracovnici StB to meli sice snazsi, ale i pro ty ostatni to bylo mozne, pokud je jejich reditel "zastitil".
To je take jeden z tech rozdilu mezi "opravdovou" totalitou a tim "realnym socialismem" - ze Severni Koreje se na takove staze jezdi mnohem mene...
*********************************
A jeste doplnuji udaje o rodinnych prislusnicich (to bylo tehda za komunistu take nutne, jiste se to bude libit i Vam):

Moji rodice (otec ucetni, matka prodavacka), bratr, manzelka, ani zadny ze ctyr prarodicu nebyli cleny KSC. Dobry moralne-politicky profil mi tak kazi jen tchan hostinsky, ktery radovym clenem KSC byl (specham s ujistenim, ze jsem s nim mel kvuli tomu spory!!!). Cleny KSC dale byli 2 z mych celkem 13 strycu a tet. Doufam, ze mi ale pripoctete k dobru, ze jeden z mych dedu byl kulakem (7 hektaru, 2 kone, 3 kravy), ale byl prinucen vstoupit do JZD. Polehcujici okolnosti by snad mohlo byt i to, ze jsem coby vyraz odboje proti totalite ministrantoval ve vesnickem kostele.

Zaverem bych Vas chtel ujistit, ze k volbam chodim, statni vlajku o svatcich vyvesuji (zatim pouze ceskou, americkou jsem si ke sve hanbe jeste neopatril).
02. 02. 2008 | 20:27

Růžena napsal(a):

Pane přírodovědče, zaujal jste mě s názorem o vymetání těch "starých" pomocí "Ústavu" ap. Máte pravdu, jde do značné míry o dobře placené fleky, často jen o to, aby vůbec měl někdo v oboru fleky. Fakulty chrlí velké množství absolventů historie a jejich umístění je nesmírně složité, prostě v Praze je nedostatek místa pro historiky a tenhle Ústav jich může 200 zaměstnat. To už není málo.Zajímavé je, jak Žáček a spol. až přecitlivěle reagují na jejich srovnání s Ústavem M-L, s Ústavy dějin KSČ ap. Myslím, že sami podvědomě cítí, že na tom něco je. Budem-li v této analogii dále pokračovat, tak můžeme brzy očekávat, že se nám z Ústavu paměti nárdoda vyvine rejdiště revizionistických historiků:), kteří původní ideu Ústavu, tedy vyrovnání se s komunismem skrze srovnání nacismu a komunismu, začnou bourat pochopením, že tudy cesta nevede:). Už se těším, jak funkcionářsky odulý Žáčkův obličej s szanovnym knírkem bardzo pěkného Pana bude na ústavních schůzích bojovat za zachování discipliny a ideálů na nichž Ústav vznikl:). Jojo, to bude ještě legrace...
02. 02. 2008 | 20:29

outsider napsal(a):

To autor:
tak to s tou vlajkou si ovšem ihned znamenám ;-)
02. 02. 2008 | 20:32

Růžena napsal(a):

Pane Hořejší, ještě navíc jste vtipný:))))!
02. 02. 2008 | 20:34

Karel Vomacka napsal(a):

@Vaclav Horejsi:
Potrefena husa se ozve, ze? Vim, ze jste mi odpoved a staci to. Muj prispevek byl obecny, ale vzal jste si ho ponekud osobne (ze by problem starsi generace?). Jste vzdy tak vztahovacny? :-D

Obhajoba komunismu: Myslim to relativne, nechcete za zadnou cenu pripustit, ze by mohl byt srovnatelny s nacismem. Hraji v tom roli osobni motivy a proto je lepsim nechat to na posouzeni tem, kteri primo nepoznali ani jedno.
02. 02. 2008 | 20:40

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Vomacka:
Nazor, ze nejlepe posuzuji veci ti, kteri o nich jen cetli, ale z vlastni zkusenosti je neznaji, je velmi zajimavy.
Zrejme si uchovavate nazor, ze jsem si za komunistu nejak uzival - nebudu vam ho vyvracet. Vlastne ano - uzival jsem si totalitnich vecernicku, pozdeji totalitnich filmu Formana, Chytilove, Menzela, totalitnich cimrmanu. Proste totalitni hruza to byla, co vam mam povidat. Ale radeji si o tom prectete v nejake vyzkumne zprave Ustavu pro vyzkum totality, tam to budete mit i s urednim razitkem, na nejake hloupe dojmy starcu nedejte!
02. 02. 2008 | 20:49

Jahůdka napsal(a):

Pro obyčejného člověka bylo obludnější žít v zemi s komunistickým režimem než s režimem nacistickým. Hitler měl takřka všelidovou nadšenou podporu, pro řadu Němců byly roky do začátku války doslova šťastným obdobím. V komunismu to nadšení nešlo ze srdíčka, a například Češi se chovali k "nepřátelským" Čechům hůř, než Němci k vlastním lidem. V komunistických koncentrácích nelítostně dávil bratr bratra. Už z tohoto pohledu jsou mně nacisté milejší než komouši.
Komunisté prezentovali německý nacismus jako něco zcela odporného, ale ve skutečnosti se u nacistů pilně učili. Nebyli schopni vymyslet něco originálního - a to je také mínus.

Pan Hořejší přisuzuje příznivcům pravice více sprostoty (v internetových diskusích), než příznivcům levice. Mně se zdá opak, stačí se podívat na diskuse k tématu Klaus vs. Švejnar. Nejhnusnější urážky doslova chrlí nepřátelé V. K.
02. 02. 2008 | 20:50

Růžena napsal(a):

To Jahůdka:Prosím, prosím, předtím, než opět napíšete, že nacisté jsou vám milejší než komunisté, přečtěte si ALESPOŇ Heydrichův nástupní pražský projev...Opravdu bych nečekala, například v roce 1990-91, že míra indoktrinace může dojít až k takhle absurdním koncům. Kdyby takhle tupě a hloupě uvažoval například Pavel Tigrid, nikdy by nedošlo v exilu ke klíčovému kroku, alespoň k jisté spolupráci mezi emigrací z roku 1948 a 1968. To on podal ruku Mlynářovi a spol. a symbolicky otevřel dveře ke spolupráci. Byl to člověk s noblesou a bez nenávisti. Na Tigrida a jeho osud si není špatné čas od času vzpomenout...
02. 02. 2008 | 21:00

taky imunolog napsal(a):

To vaclavhorejsi:"uzival jsem si ... pozdeji totalitnich filmu Formana, Chytilove, Menzela, totalitnich cimrmanu". Pane profesore, Vy to ale podáváte jako zásluhu tehdejšího režimu, že jste si mohl tyto věci užívat. Mně se taky líbily, jenže ony vznikly navzdory tehdejšímu režimu, a mně při tom tehdy dost vadilo, že jsem si nemohl navíc užívat tisíce jiných věcí, o kterých jsem věděl nebo alespoň tušil, že existují, ale tehdejší, podle Vás jen velmi mírně totalitní režim, mi to ani náhodou neumožnil.
02. 02. 2008 | 21:00

bbSenior napsal(a):

Pro pí(nebo sl.)Růženu:
Počkejme, zatím nikde nebylo prohlášeno, že zmiňovaný Ústav bude mít nezadatelně jediné prioritní právo přístupu k dokumentům,stejně, jako nebylo řečeno ani to, že nebude poskytovat svoje archivy jiným badatelům.Jediné, co mi z toho vyplývá, že bude mít - na rozdíl od jiných vědeckých institucí možnost shromáždit je z těch převážně státních orgánů,kde byly z důvodů různých- zadržovány.Ještě 2 poznámky - nejsem ani vzdáleným přívržencem p.ředitele Ž :Zítra se podobným způsobem postavíte ke slepcům, vozíčkářům ap.?
Obecně mi na diskuzi - i článku vadí- možná vinou povinné zkratkovitosti-jev, zvaný nesprávná generalizace.Jmenovitě-fašismus,ev.socialismus nikdy nemohl- vzhledem k historickému, ekonomickému a dalších- vývoji- mít stejnou podobu- geograficky,časově, sociologicky atd.Pořád to byla totalita -jako systém,držící poddané na uzdě- tu popustit,tady mrkev,pak znovu prásknout bičem a kopnout do slabin.
Pane profesore- rád Vás čtu- jen jsem jiného názoru : Národ, který se neumí porovnat se svojí minulostí, tak se z ní nedokáže poučit.To jsme zatím ani nechtěli- z různých příčin- udělat.Nesnažme se ,aby se voda zavřela,až se na ní přestanou dělat kola.Přes všechny genetické výzkumy krysa (udavač z vlastní vůle,či za jidášský groš), zůstane krysou-i kdyby chirurgové dokázali jeho čumák předělat na králíčka.
02. 02. 2008 | 21:09

prirodovedec napsal(a):

autor: Pane profesore, budte prosim nad veci a nadale vylepsujte "povest cechu profesoru" svym distinguovanym chovanim, kterou jini profesori opacnym chovanim uz zase kazi ...

Ruzena: Velice zajimavy postreh k budoucimu vyvoji uradu. Souvislost: nezamestnani absolventi historie - volna pracovni mista - existujici zadani - a predpokladana revolta mladych je precizni. Vsadil bych si na Vas. Mozna ti mladi ani dalsi (mnou jinde zmineny) ustav na vysetrovani hrichu soucasne generace u vesel ani potrebovat nebudou.

Karel Vomacka: Ono kdyz se takto zacne porovnavat, dojde se pak k vecem ... daly by se o tom psat prace. A pevne doufam, ze mladi historici zmineni pani Ruzenou nas "prijemne prekvapi." Hledani korenu zlocinnych rezimu muze s odstupem pak dopadat tak, ze zacnou skutecne nezaujate vse srovnavat. Predstavte si treba pri trose fantazie nedotknutelna temata (seriozni studie bych ja vital jako bestselery):

Srovnani stylu vystupovani stredovekych nabozenskych blouznivcu a verozvestu komunismu, nacismu a treba liberalismu a dalsich -ismu.

Puvod koncentracnich taboru a jejich srovnani z hlediska ucinnosti a vyvoje od britskych behem burskych valek, pres nacisticke po gulagy az k ... (vsak se neco najde).

Srovnani metod pouzivanych k rizeni Cingischanem, Timurem, Ivanem Hroznym, Petrem Velikym, Napoleonem, Stalinem a Hitlerem ...

Vyvoj kultu osobnosti v dejinach lidstva s prihlednutim k jeho specifickemu vyvoji v ceskych zemich ...

Kdo je plati? Jazykova analyza clanku ceskych novinaru s vyuzitim text miningu ...

Kdo je platil? Srovnani finacovani komunistu a nacistu i z pohledu navratnosti investoru.

Jazykove srovnani Marxova Manifestu a Hitlerova Mein Kampfu a treba Misesova Liberalismu.

Vyvoj prava prvni noci v dejinach a jeho zobrazeni v dejinach. Od feudalismu pres zobrazeni nacismu u Styrona az k Berijovym cernym autum.

Kdo zavinil smrt nejvice lidi v dejinach lidstva? Ktera osobnost, ktery stat, ktere zrizeni, ktera ideologie ci nabozenstvi. Reseni souvisejicich statistickych otazek (zpetny dopocet, jak delit treba pocet mrtvych vojaku mezi Churchilla a Hitlera).

Srovnani ucinnosti hladomoru jako nastroje na pokles vzpurneho obyvatelstva v SSSR ve tricatych letech 20.stoleti a pri osidlovani Ameriky.

Vyvoj historickych zkusenosti s presidlovanim vzpurnych narodu do rezervaci.

Srovnani ucinnosti Hitlerova holocaustu, Maovy a Polpotovy "kulturni revoluce" a Suhartova cisteni Timoru.

Dalsi jiste doplni ...
02. 02. 2008 | 21:12

vlk napsal(a):

Když tady někdo mluví o "křivácích typu Paroubek, Rath, Sobotka" je to přesně o tom pěstování nevraživosti.
Skutečnými křiváky jsou totiž L.n.er, T.p.l.n.k, N.č.s, K.a.s, M.cek, J.línek, čúza č.1 (ona se jistě pozná), a další.
Doufejme jen, že volitelé a voliči ocení "aktivity"
těch pravých kři..ků účel světí prostředky. Bytostně nesnáším
právě fanatiky, kteří dělají
zcela účelově ze svých politických odpůrců despoty, h.vada a Jánevímcoještě, když jsou jimi sami.
02. 02. 2008 | 21:24

ivanT napsal(a):

Vazeni,

S politovanim konstatuji, ze vetsina i tech nejlepsich a nejzajimavejsich diskuteru se tu pomalu nechava strhnout k nahrazovani nebo 'vylepsovani' argumentace o nametu 'vtipnymi', urazlivymi, a irelevantnimi poznamkami o osobach a jejich skutecnych ci domnelych slabinach. Na zpusob 'Už se těším, jak funkcionářsky odulý Žáčkův obličej s szanovnym knírkem bardzo pěkného Pana ...' (skoda, to nebylo treba - prispevky tohoto diskutera se mi jinak velmi libi a jsou velmi informativni).

Pribrzdete a vratte se k urovni na ktere jste zacali.
02. 02. 2008 | 21:28

prirodovedec napsal(a):

vlk: Klidnou noc :), honza uz to napsal "davno" a autor zde dnes potkal vice vlidnych nez nevlidnych.
02. 02. 2008 | 21:30

Karel Mueller napsal(a):

outsider:
Mýlíte se. Ti dva pánové vytáhli paty za čáru až po roce 90. Vedli oddělení, ale vedli ho proto, že byli tak dobří, to funkcionaření byla jen daň za to, že ho mohli vést. Na západě vedli větší oddělení...
Já se Vás zeptám jinak: Představte si někoho, kdo se v reálsocialismu narodil. Nic jiného nepoznal a jeho rodina neměla důvod k nenávisti ke komunistům - prostě před rokem 48 nic nevlastnili. Z vyprávění prarodičů ví, že má ráj proti jejich mládí (můj děda byl benešovec a benešovce ze mě udělal. Při jeho vyprávění o dětství a ranném mládí mi vstávaly vlasy na hlavě. Byl jedním z mnoha, nic mimořádného). Vidíte nějaký důvod, proč by těm komunistům měl říct ne, když se na to podíváte jeho očima?

V minulé debatě se svým kolegou pracujícím na KR FJFI jsme se dotkli konstrukčního řešení "kufříku". Dejme tomu, že bychom to dokázali a dali to teoreticky "do kupy".

Obávám se, že v českých poměrech (a asi už nejen v českých) je daleko důležitější, co jsme kdy údajně dělali či nedělali, nebo kdo nás má či nemá rád než to, že bychom to dokázali.

A to je ta strašná, nevýslovná katastrofa českého národa. Platí samozřejmě ve všech variantách, nejen pro ten kufřík.
02. 02. 2008 | 21:36

Jarda napsal(a):

Paní Růženo, dříve než nám tu s dojetím v srdci povyprávíte další pohádku o zlém fašismu a hodném komunismu, zkuste prosím odpovědět na moji jednoduchou otázku:
Když budete viset na šibenici s cedulí na krku, kde bude napsáno"Nepřítel pracujícího lidu", tak v tom případě opravdu budete mít mnohem lepší pocit, než když se budete houpat s cedulí "Rasově méněcenný podčlověk a nepřítel Říše"? Děkuji za Vaši, doufám že upřímnou odpověď...
02. 02. 2008 | 21:38

Růžena napsal(a):

Pane přírodovědče, já bych nejvíc očekávala srovnávací analýzu nástupu a vývoje kapitalistického hodpodářství a především industrializace a její dopad na zemědělský sektor v porovnání se situací v sovětském Rusku ve 20.-30. letech 20. st. Málo se totiž u nás ví a mluví o tom, že řada sovětských ekonomu, především Preobraženskij, si brala ve svých industrializačních plánech vzor z Británie ap. Stalin to poté provedl za 5 let s nevídanou brutalitou, která je dle mého názoru porovnatelná s holocaustem. Možná by stálo za to porovnat kořeny Leninova myšlení a jeho obdiv k fordovskému kapitalismu, jojo komunismus je dítětem kapitalismu, nespadl z nebe, je zdivočelou verzí kapitalistické modernizace. Kapitalismus není žádná normálnost, žádná přirozenost, jak píše např. bigjirka, kapitalismsu byl během 18.-19. století velkým sociálním inženýrstvím, když měnil staleté agrární vzorce, měnil osudy milionů lidí, miliony jich pohřbil, často zaživa (stačí si vzít do ruky Dickinsona). Co tím chci říct? Komunismus, jeho evrospká praxe ve 20. st. (Asie je něco jiného), byl především pokusem o zrychlenou modernizaci, kterou prošly západní země dřív. Měl svá národní specifika, byl okořeněn náboženským podtextem (samozřejmě sekularizovaným). Proč nikdo neprovede tohle srovnání, proč veškeré výzkumy mají začít v bodě nula v roce 1938. Proč se v plné nahotě neukážou hrůzy, které doprovázely velkou hospodářskou krizi ve 30.letech 20. st., proč se nepopíší osudy těch, kteří byli mimo Gentský systém, proč se nemluví o koncích laissez fair a jeho vlivu na mentalitu obyvatel Evropy???Stát (myslím dnešní ČR) se prostě POLITICKY rozhodl zvýraznit jednu část dějin, tu zpracovat, vyzvidhnout, zpřetrhat její souvislosti se zbytkem a prezentovat ji izolovaně. Tomu, ale já neříkám svobodná historiografie...
02. 02. 2008 | 21:40

Růžena napsal(a):

Pane Jardo, dřív než povykládáte další pohádku o hodném nacismu a zlém komunismu odpovězte mi na jednu otázku. Když umřete hladem jako poddaný britské koruny při hladomoru v roce 1846 nebo jako Stalinův poddaný při hladomoru v roce 1932. Kdy budete mít lepší pocit? Díky za upřímnou odpověď.
02. 02. 2008 | 21:47

stejskal napsal(a):

Pane Muellere, tak takových lidí znám celou řadu. Ostatně mohu se podívat do zrcadla.

Nezlobte se, ale tohle je přesně ta argumentace, kterou nechápu. Pokud někdo musí vstoupit do různých organizací, jen aby vystudoval byť střední školu (nemyslím jen KSČM) a vidí, že jiní nesmějí kvůli původu svých rodičů, musí chodit k volbám, kde vhodí manifestačně kandidátku Národní fronty, nemůže číst, co by chtěl, říkat, co by chtěl atd a pořád je děsně spokojený, tak není něco v pořádku. Něco v něm umřelo. A je úplně jedno, co si myslí jeho rodiče.

Mohu takové lidi litovat, chápat je, ale byl bych moc rád, aby příště, až zas bude někdo chtít všechny zglajchšaltovat, jich bylo zase o něco méně.

A ještě horší je to v případě, když si tyto záležitosti nepřipustí ani poté, kdy už může číst, může mluvit a nemusí volit NF. Ano, mohl tehdy nevědět. Mohl chtít nevědět. Ale teď už je to neomluvitelné zavírání očí před realitou. Omlouvání vlastního selhání. Bylo jednodušší nevědět.

Omlouvám se, pokud to zní trochu podrážděně. Není to tak míněno.

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 21:49

Cecil napsal(a):

Polarizace je vidět zejména na označení diskutujících slovem SOCKA. Přál bych všem, kdož tento termín používají ve snaze označit jiného člověka, aby se do stavu takovéhoto dostali.
02. 02. 2008 | 21:50

Občan napsal(a):

to Honza,
nevím jaké máte vzdělání, ale kromě nacistického a komunistického systému je nutné také odsoudit ten kapitalistický.
Zanechal za sebou stamilióny mrtvých ve válkách, z nichž první a druhá světová jsou pouze vrcholem. Touha člověka po majetku je zakotvená bohužel v jeho genu a nespravedlnosti, které páchá ve jménu kapitálu, neřeší ani demokracie. Jsou mocné státy s tímto systémem, které pro zachování nadvlády svého kapitálu nad světem vedou krvavé války i dnes.
Je smutné, že různí rádoby intelektuálové se nepokouší definovat na základě dnešního poznání vědy, a to ve všech jejích oblastech, nějaký nový -ISMUS nebo -II, co nejvíce zohledňující potřeby celosvětové populace. V tom je i omezený názor pana Hořejšího, když preferuje pouze západní křesťanskou civilizaci. Na světě totiž žijí miliardy lidí, kterým je tato civilizace myšlenkově cizí a i tito musí být zaintegrováni . Tyto problémy jsou velmi složité a neexatním vyjadřovacím prostředkem jako je lidský jazyk neexaktně popsatelné (na rozdíl od matematického jazyka). Tak jako existuje v matematice axiom,definice, věta, důkaz, a pak je možné exaktně budovat matematické teorie a přijímat exaktní a dokonce i kvantitativní závěry, tak to v sociálních a jiných popisných vědách není. Tak jako existuje např. teoretická fyzika nexistuje na jí adekvántní úrovni např.teoretická biologie, což pan Hořejší dobře, ví.
Doporučuji Vám pane Honzo, abyste více studoval, než se budete kategoricky vyjadřovat k věcem, které jsou složité a možná z hlediska teorie složitosti neřešitelné.
Pouze dialektická diskuze může vést lidstvo k vyšším úrovním poznání. Ta sice vyžaduje demokratický způsob, ale dogmatiky, kteří tvrdí že jedna a jedna jsou tři a někdy i arogantním způsobem je nutno ignorovat, popřípadě se proti nim bránit, aby nepřekročili nedemokraticky hranici svobody těch, kteří ví, že jedna a jedna jsou dvě. Toto platí pro dogmatiky pravé,levé, ale bohužel i středové. Např. chce-li pravicový politik omezit sociální dávky, aby zabránil jejich zneužívání a optimalizoval jejich adresnost je nutné ho v tom podpořit i ze strany levice. Pokud levicový politik poukáže na nesmyslnost odměn v ČEZu (společnosti, kde převážným vlastníkem je stát) , jehož zisk je tvořen spíše zdražováním el.energie na úkor nás všech, než budováním nových energetických zdrojů, či rozvodné infrastruktury, měl by ho pravicový politik podpořit, protože je to objektivní fakt. Stejně tak, jako když středový politik se snaží udržet status quo a brání tím dalšímu rozvoji, či ve snaze balancovat rovnováhu mezi levicí a pravicí porušuje některé zásady jako je např. morálka apod. měla by mu v tom zabránit levice i pravice společnou rukou.
Přeji Vám i ostatním diskutujícím na blogu méně zaslepené víry ve svoji pravdu, více dialektiky a tvůrčí diskuze.
02. 02. 2008 | 21:52

Jarda napsal(a):

Paní Růženo. Já myslím, že jste mě pochopila, ale jen uhýbáte před odpovědí. Já přeci netvrdím, že fašismus či nacismus jako jeho konkrétní forma je hodný a komunismus zlý. Já tvrdím, že jsou zlé oba systémy, a oponuji tedy vašemu názoru, kde jste napsala, že fašismus je absolutní hnus a zlo, a nepřímo jste tak řekla, že komunismus je lepší...
02. 02. 2008 | 21:54

Kingkong napsal(a):

Tohleto je fakt šílený...

Pan Hořejší a ostatní zastánci levice pořád fňukají, jak je někdo nálepkuje a jak jim nadává a přitom dělají tak nějak mezi řádky to samé. Mnohdy nenápadně podstrkují oponentům to, co nikdy neřekli a ani si třeba nemyslí.

Pan Hořejší na výzvu kdejakého chudáka už asi postopáté zopakuje svůj rodokmen plus vazby na KSČ, ale nakonec nezapomene uštěpačně dodat - "statni vlajku o svatcich vyvesuji (zatim pouze ceskou, americkou jsem si ke sve hanbe jeste neopatril)." - aby si pro změnu hodil tu trochu bláta on...

Předtím ovšem nezapomene schodit kritiku oponenta tím, že celou věc zlehčí a zatáhne do roviny "Formana, Chytilové, Menzela a Cimrmanů..."

Jistě, to mi na na totalitě 48-89 osobně vadí nejvíc. Tito zástupci kultury... (ironie)

To snad nemyslíte vážně. Tady přece nikdo neříká, že se ve společnosti neděly i nádherné počiny - např. v kultuře. Ale divadlo v Terezíně bylo jistě taky nádherné a ruský balet nepřekonatelný, ale to přece neznamená, že kvůli tomu budu dopad oněch režimů relativizovat, nebo je mít nedej bože radši...
To Růžena:

"Franko páchal desetitisícové vraždy, ostrakizoval miliony Španělů, celých rodin na DESETILETÍ. Zavedl zákonodárství, jež směřovalo hluboko před ideály francouské revoluce, jeho pojetí rodinného práva stálo opravdu za to, postavení žen ve ŠPA bylo blízké postavení hélotů... "

Tak jestli tohle nepřipomíná komunismus, tak pak už asi nic.

Mimochodem - z neoconů je mi úplně stejně špatně jako z mladých komunistů.
To Václav Hořejší a Růžena:

A to jak jste se navezli do Ústavu pro výzkum totality, potažmo do pana Žáčka (paní Růžena - to bylo dost nechutné...) Vás v mých očích velmi snižuje. Ještě pomalu nevyšla ani jedna zpráva a Vy máte hned jasno, jak kdo bude postupovat....

Snad jen závěrem.

Pane Hořejší, osobně si onu sprostotu zejména pod Vašimi blogy vysvětluji tak, že spousta lidí (včetně mne) nedokáže pochopit, jak může inteligentní člověk, který se s minulým režimem evidentně formálně nezapletl, mít něco tak "antičlověčího" tak hluboce zažráno pod kůží...
Jedna otázka pro všechny:

Sdělte mi prosím jediný důvod, proč by neměl být komunismus postaven mimo zákon stejně jako nacismus?
02. 02. 2008 | 21:55

jojo napsal(a):

Komunisti vraždili a vraždí. Asie není nic jiného, Růženo. Tam se vraždí i teď, na analýzy ti sere Filip.
02. 02. 2008 | 21:56

Karel Mueller napsal(a):

Nejen Jardovi:
Než se opět ponoříme do oblasti sci-fi a pohádek, tak vezměte namátkou padesát Čechů a zvažte osudy jejich, jejich rodičů a prarodičů. Pak si položte otázku o jejich osudech na Sibiři pod německou kuratelou, pokud by se narodili a jejich prarodiče vůbec válku a přesun na Sibiř přežili.
02. 02. 2008 | 21:56

Luba napsal(a):

Nejdůležitější je perspektiva otevřené budoucnosti. Není důležité, jací jsme byli, ale jakými chceme a můžeme být! Každý dělá chyby - pouze podvodník je nepřizná, a je tedy "dokonalý". Četl jsem zajímavou knihu. Napsal ji bývalý člen Hitlerjugend a voják Wehrmachtu Ulrich Frodien ("Přežij!"). Popisuje, v čem byla jeho generace vychovávána, čemu věřili a za co bojovali. Je znepokojující zjištění, že tento bývalý "hrdlořez" je stejný člověk jako my. Věřili ve svou pravdu, v boj za spravedlivější příští, ve své vůdce. Byli vychováváni k poslušnosti. Nikoli k samostatnému myšlení. Školství je resortem, který se snaží každý totalitní režim ovládnout především. Dělali to i komunisté. Nedávno jsem si poslechl projev Antonína Zápotockého k dětem: "Milé děti, Ježíšek již dospěl a stal se Dědou Mrázem" :))) Má mlhavá vzpomínka na první třídu souvisí s tím, že byla pořádána sbírka bronzového šrotu na sochu Klementa Gottwalda - asi proto, že se mi to zdálo podivné i coby dítěti :) Přesto, někdo zkrátka asi musel vyzkoušet, kudy cesta nevede. Není se zač stydět. Mezi komunisty prostě nebyli jen svině, nenávidějící ty schopnější, ale byli tam i takoví, kteří poctivě věřili ve vybudování spravedlivější společnosti. Můj strýc z matčiny strany byl komunista, ale byl to zároveň jeden z nejpoctivějších lidí, které jsem znal. Byl to tvrdý chlap (především na sebe) a dříč. Můj otec byl naproti tomu komunisty vyhozen z vysoké školy, protože byl synem bývalého funkcionáře národně-socialistické strany, agilního i v Sokole. Nemá smysl babrat se pořád ve starých křivdách. Pořád máme naději stát se lepšími lidmi, než jsme. Na to je vhodné věnovat maximum času a energie. Na vzdělávání, na rozvoj schopnosti kritického úsudku, na dobrodružství poznávání. Vždyť okolní svět (i ten v nás) je podivuhodný a skrývá mnohá tajemství!
02. 02. 2008 | 21:58

outsider napsal(a):

To Karel Mueller:

nevím, kdy ten Váš hypotetický X nenašel důvody, aby komunistům řekl ne, a osobně chápu ty, kteří kývli hned po světové válce, nebo v polovině šedesátých let. Přikývnutí a platba daně, o které mluvíte, po roce 1970, to už chtělo silný žaludek.
02. 02. 2008 | 21:58

taky imunolog napsal(a):

To Jarda: pane Jardo, Vaše snaha je hodna ocenění, ale těmto lidem s "růžovými" brýlemi nelze pomoci; v jisté medicínské specializaci se tomu říká nevyvratitelný blud.
02. 02. 2008 | 21:58

Kingkong napsal(a):

To vlk:

Tak tohleto bylo jasně to nejubožejší, co jsem tady od Vás kdy četl.....
02. 02. 2008 | 22:02

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,
nemyslím si, že by Vaše argumentace byla podrážděná a také jsem nemluvil o sobě (na to na mě měl děda příliš vliv). Jen jsem mluvil o obecném pohledu, vztahující se na řadu úplně normálních lidí, které jsem znal. Ta omezení brali jako nutné zlo a nijak zvláčť jim to nevadilo, píši, že nic jiného nepoznali.
Ve středověku si šlechtic považoval za svoji nejvyšší čest, že ve službách krále je v podstatě ... otrokem.
02. 02. 2008 | 22:03

PatientO.T. napsal(a):

2 Růžena: Chcete nám sdělit, že královna Viktorie vyprovokovala v roce 1846 hladomor proto, aby se, stejně jako Stalin o 90 let později, zbavila miliónů třídních nepřátel? Máte ještě nějaká další zajímavá srovnání?
02. 02. 2008 | 22:05

ONDRA napsal(a):

Proc pouzivate slova jako "recentni"? Proc nemuzete napsat treba nedavny? Pouzivani podobnych vyrazu (npr. ruralni, sukces-success, background, business, account, branding... atd) v posledni dobe nejak nebezpecne pribyva a neni to neco na co bychom meli byt hrdi... Nemyslim si, ze to zvysi atraktivnost psaneho textu, spise naopak.... Nemusime mit strach, ze bysme se rozpustili v Evropske Unii, my se maximalne rozpustime sami v sobe...
02. 02. 2008 | 22:06

dej2 napsal(a):

@Stejskal.Váš příspěvek před chvilkou je až neuvěřitelně pravdivý.Také nemůžu pochopit,že po tolika letech a tolika odhalených svinstvech může ještě někdo"nevědět".
02. 02. 2008 | 22:07

omorika napsal(a):

ad PatientO.T. - myslím, že by si mohla vzpomenout třeba ještě na to, jak Kain zabil Abela a hezky to po marxisticku vyložit, tak se to přeci bralo na VUML.
02. 02. 2008 | 22:10

Růžena napsal(a):

Pane Jardo, já jsem napsala, že nacismus je absolutní zlo, nikoli fašismus, to je něco jiného. Komunismus (je ale nepřesné tento termín takhle používat, protože podle teorie tady žádný komunismus nebyl) byl špatný, ale nelze dávat k němu rovnítko s nacismem.To je celé, čtěte aspon pořádně, když už nechápete a neznáte rozdíl mezi fašismem a nacismem.
02. 02. 2008 | 22:11

vlk napsal(a):

Pane profesore, skvělý článek! Mluvíte mi z duše. Není co dodávat.
Snad jen - no že se ještě najde 20% optimistů, kteří věří, že současní politici jsou lepší než ti před Listopadem.

Číst váš text ovšem znamená si na chvíli sednout a nad textem se zamyslet.
Což učiní málo kdo.

Prostě jediný správný názor, pro většinu současné společnosti je jen ten, co mám já ! Toť heslo doby. I za tenhle přístup "děkujeme" Václavu Klausovi. On zavedl ostré vymezování. On lidi naučil, že vůbec přemýslet o tom co říká ten druhý, ale co, vůbec toho druhého poslouchat, je slabost. a veřejnost na tahle zjednodušení slyší, protože ji to nenutí přemýšlet. OStatně - dokonale tohle předvedl, za potlesku své věrné klaky, v diskusi s prof. Švejnarem.

pro outsidera

víte lidí jako vy je tu zprava skutečné minimum. A výměna názorů s vámi je neopochybně obohacující.
Jenže jste dost velká výjimka.
Ovšem srovnávání reakcí pod blogem Zahradila a reakcí pod zdejším blogem je absurdní.
S propagandistickým, řekněme, blogem u Zahradila se rozumně prostě diskutovat nedá. Což neznamená, že by se mu mělo sprostě nadávat. leč pak bude seznam příspěvků velmi krátký. A budou jennajedno téma. A´T žije squadra azzura. Klidně, ať žije. Ovšem za své a nepoškozuje zájmy ostatních.
02. 02. 2008 | 22:12

prirodovedec napsal(a):

Ruzena: Velmi zajimave. Zdroje, odkazy?

Jinak drobnost: IvanT mel pravdu, je lepe se nenechat vyprovokovat. Takove uznani spravnosti jeho nazoru, zde obvykle renome neubira.
02. 02. 2008 | 22:12

Kingkong napsal(a):

To PatientO.T.:

Paní Růžena je velmi zajímavý člověk.

Sáhodlouze se nám tu rozepisuje jak je nebezpečné dělat myšlenkové zkratky apod. viz. - "ALE trvejme na tom, aby vše bylo posuzováno v kontextu a porovnáváno s ostatními."

A pak najednou lup! a vyšvihne nám jí tu v plné parádě, jako tu v případě hladomoru... ;)
02. 02. 2008 | 22:13

Farniente napsal(a):

Jste pokrytec pane profesore a mistr sebepropagace. Sám své názory hodnotíte jako umírněné, sám se pochválíte za toleranci atd. Jestliže ale hodnotíte něco, s čím nesouhlasíte slovy "každý slušný člověk musí odsoudit", vylučujete předem ty s jiným názorem z diskuze a to je špinavý trik. Sprostota a koprolálie je bohužel průvodním znakem všech internetových diskuzí. Dávat jí ale pravicové znaménko a tvářit se, jako že jste si opačně zaměřených psychopatů nevšiml je ubohé. V poslední době jsem četl minimálně dva korektní a brilantní články, které vaše názory úspěšně potíraly, ale na ně nejste schopen reagovat. Pokud vám ušly, rád vám pošlu odkazy.
02. 02. 2008 | 22:14

im napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,

Vaše články jsou seismogramem doby a zdá se, že jednou v budoucnosti budou zajímavým pramenem pro sociology a budoucí historiky ( a snad i pro ty z včera otevřeného orwellovského institutu, bude-li existovat).

Výstižně jste pojmenoval současnou úzkost všech majitelů klíčů, kteří s nadšením a elánem vítali novou dobu a pak krok za krokem přicházeli o iluze, až o ně přišli úplně, a vylekaně čelí všeobjímajícím médiím, která jim prezentují bezohlednost a agresivitu v nejvyšších patrech státu a bezduché celebrity jako následováníhodné vzory. Velice těžko se tomu vzdoruje, velice těžko se vychovávají děti, člověk často rezignuje a podléhá proudu.

Bránit se, konfrontovat a tříbit svoje názory kdykoliv v diskusi s jinými neznámými lidmi v podstatě není kde, hospodské fórum ani učená společnost nejsou pro každého. Naštěstí tu máme tento blogový Hyde Park. Razantnost, fanatičnost a nesmiřitelnost mnohých diskusních příspěvků jen odráží úzkost mnohých přispěvatelů ze ztráty tradičních hodnot a z hledání pevného bodu. Jak už poznamenal někdo zde výše, je to pro mnohé určitá terapie. Zanadávat si, napadnout někoho(„to jsem jim to natřel“), ulevit si, a to vše komfortně z pohody domova, kdykoliv, v kteroukoliv denní dobu. Zdá se, že tahle očistná funkce blogových diskusí je nezastupitelná a jedinečná. Obávám se, že se stoupající bezohledností a agresivitou ve veřejném životě jí bude třeba čím dál víc.

Autorit, které by tak pregnantně formulovaly zdánlivě jednoduchým způsobem znepokojující otázky, není mnoho, ale rozsáhlé diskuse pod Vašim blogovými články svědčí o tom, že jste jednou z nich. Koukám, že za těch pár hodin je tu ke 140 příspěvkům, noc je ještě mladá, odhaduji, že do konce víkendu se nejméně zdvojnásobí.

Myslím taky, že bychom měli i docenit důležitou úlohu zdejšího „sparring partnera“ pana Stejskala, který dokáže i velmi vášnivou a nenávistnou diskusi udržet v přijatelných mezích, a navíc i přispívat k výchově diskutujících – učit je respektu k názoru jiných lidí.
02. 02. 2008 | 22:15

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller: myslím, že oněch hypotetických 50 Čechů by na Sibiři potkal úplně stejný osud, jaký potkal desítky konkrétních československých občanů na tutéž Sibiř zavlečených NKVD za blahosklonného přihlížení čs. vlády a prezidenta Beneše po skončení Druhé světové...
02. 02. 2008 | 22:17

stejskal napsal(a):

Ale o to přece jde, ne, pane Muellere?

Posouvat se kupředu, učit se ze selhání svých i těch druhých. Neodsuzovat, ale zároveň také neříkat "vlastně o nic nešlo", byla to taková soft totalita. Tak jsme ji prošvejkovali. Nic se nám vlastně nedělo (jenže ono se dělo strašně moc, postupně jsme se nechávali zbavovat lidské důstojnosti). Ti s tvrdou palicí si za své neštěstí mohli sami.

Stejně mohlo těch zhruba tisíc čs. pilotů RAF prošvejkovat protektorát. Také pak mohl někdo říct, vždyť ve 39. se tak moc nedělo. Stačilo sklonit hlavu a člověk si žil docela dobře.

Já si opravdu myslím, že jde o to, jaký pohled se v té dané společnosti zrovna prosadí. Jestli si dál budeme říkat, že to šlo v klidu přežít, budeme příště zase jen v klidu přežívat. Bojovat bude ještě méně lidí než proti poslední totalitě. Tenhle pohled na vlastní minulost je prostě podle mne velmi nebezpečný. Omluvit si pak mohu prakticky všechno.

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 22:19

Clo-Clo napsal(a):

Moc pekna diskuse, nestacil jsem davat F5 jak to pribyvalo. Zdravim pana Stejskala, dnes mu to jde moc dobre!!
02. 02. 2008 | 22:23

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, profesore, i já tě zdravím ;-) l.s.
02. 02. 2008 | 22:27

Paměť napsal(a):

Paní Růženo, připadá mi to tak, že nechcete, aby se vyšetřilo a nebo jen zaznamenalo na ústavu dějin, že někdo z vaší přímé rodiny se podílel na zločinech a ponižování blízkých spoluobčanů. Tak si představte, že se Váš manžel vrátí z 2 světové války, kde byl několikrát zraněn, třeba sestřelen v letadle nad mořem a doma ho po roce 48 zavřou do kriminálu,nebo popraví, za to že bojoval proti Hitlerovi nad Anglií, nebo byl popraven zato, že byl generál nekomunista. Vy by jste chtěla, jako vdova nebo jako dcera, aby se na to zapomělo? A že za to nebyl nikdo potrestán, ani nebyla zakázaná strana která to přikazovala.
Paní Růženo to není žádná sranda, to není plané kecání, to byli lidé kteří se dusili na provazu, skutečně dusili, to byli lidé kteří byli moc a moc roků zavření,ale skutečně zavření a v kriminálu mučeni a velmi velmi dlouho byli od rodin, od dětí, někdy doslova od slunce. Mohla by jste si to zkusit, deset let v Jáchymovských dolech na uran.Byli tisíckrát vice ozáření, než kdo bude ozářen od radaru v Brdech. To byla jejich odměna za to, že bojovali proti tak hojně vzpomínanému fašismu a také, možná za to, aby jste dnes mohla spolu s rodinou dýchat a také se zastávat jejich mučitelů.


100 roků kdyby se komunisté modlili a prosili za odpuštění, tak to neutiší tu bolesť a křivdu na těchto lidech spáchaných. A jejich roky života jim to také nevrátí. Tak co je proti tomu nějaký ústav paměti? Ten potrestá ty zvěrstva na těchto lidech napáchaných, ten těmto lidem vrátí životy, léta v kriminálech ten jim odčiní křivdy?

A na těchto zločinech se podíleli všichni komunisté od roku 48. Všichni ti, kteří o zločinech věděli a ze strany okamžitě, ale okamžitě nevystoupili. Tak i ti co byli v roce 68 ze strany vyhozeni a pak byli třeba v chartě 77.Ano, tak kruté jsou naše. dějiny!

Paní Růženo, jestli se Vás to osobně dotklo ,tak prosím za odpuštění.
A ještě jedna otázka pro Vás: Kdyby se komunisté vrátili k moci, mstili by se nám?
02. 02. 2008 | 22:28

taky imunolog napsal(a):

ad vlk: nepřijde Vám divné, že skoro všichni oni polistopadoví politici, kteří jsou podle Vás podstatně horší nežli politici předlistopadoví (myslím, že se ale zde srovnává nesrovnatelné - tehdejší zločince nejtěžšího kalibru s dnešními gaunery přeci jen nelze rozumně srovnávat), vyrostli tady a před listopadem? Není to náhodou spíše tím, že po dětství a jinošství stráveném v onom "netotalitním ráji na zemi" z nich vlastně ani lepší politici být nemohou?
02. 02. 2008 | 22:28

Luba napsal(a):

Pane Stejskale,
porozhlédněte se kolem sebe, klik lidí se zbavuje své lidské důstojnosti dnes a dobrovolně. Považují se za zboží k prodeji. Jsou ke koupi. Pracují jen "do výše svého platu". Prohlašují že: "Co je etické není ekonomické!" Víte, kdo pronesl tu poslední větu? Byl to profesor Pafko, považovaný za jistou "celebritu" mezi mediálně známými lékaři. Nezaměřujme se na minulost, kterou nemůžeme změnit na úkor současnosti a budoucnosti, která je v naší moci. Každý musí začít u sebe. Každý boj je zprvu osamělý, ale ostatní se přidají. Jisté je, že těch statečných si váží i nepřátelé, kdežto zbabělci pohrdá každý.
02. 02. 2008 | 22:33

Jarda napsal(a):

Paní Růženo, pokud stále trváte na té Vaší volovině, že nacismus je absolutní zlo, kdežto komunismus jen trochu špatný systém, tak jste holt rudý fanatik, je mi líto. A i když jsem slušný člověk, a samozřejmě Vám nic zlého nepřeju, tak myslím, že na té šibenici byste opravdu poznala, že je úplně fuk, zda Vás na ni pověsili lokajové Gottwalda nebo Hitlera...Milada Horáková by Vám to jistě moudře osvětlila, kdyby se vrátila z nebe...
02. 02. 2008 | 22:35

stejskal napsal(a):

Přesně, pane Lubo,

pokud se lidé zbavují důstojnosti sami, je to v podstatě jejich věc (samozřejmě nenutí-li je k tomu naprosto svízelné životní podmínky). Pokud je ale zbavuje někdo jiný, mám s tím trochu problém.

Znovu opakuji: chci minulost poznávat, ne jí měnit či napravovat. Abych se pokusil vyvarovat v budoucnu chyb, které dělali jiní.

A začít musí každý u sebe, v tom s Vámi stoprocentně souhlasím. Začínat tím, že chci změnit druhého, je cesta do pekel.

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 22:39

Růžena napsal(a):

Paměť: To co jste napsal vůči mně je neskutečná drzost!Ani jednou jsem se nezastala režimu, který věznil i politicky vraždil. Pouze se snažím rozlišovat a považuji za hloupost ho srovnávat s nacismem (už jsem z toho unavená, jak mají někteří pomalé vedení)!!!Napadnout mě, že schvaluji věznění a vraždy válečných hrdinu, nevinných lidí ap. může jen opravdový dobytek!!!Vždy jsem trvala na tom, aby se diskutovalo a bádalo o našich novodobých dějinách, sama se o ně dost zajímám,ale k tomu dle mého názoru není potřeba politický Ústav. Proboha, já pocházím z rodiny, kde nebyli nikdy lidé, kteří by se podíleli na zločinech ap., vždy Poláčkovi obyčejní lidé, mám se nechat prokádrovat jako pan Hořejší???Dělá se mi z vaší fízlovštiny a sprostoty špatně.
02. 02. 2008 | 22:40

Růžena napsal(a):

To Jarda: Tos tou Horákovou je další odporná nefér věc. Nejste semnou schopnen racionálně argumentovat, tak totálně unfair bodáte. Jste pro mě nikoli fanatik, ale ubožák...
02. 02. 2008 | 22:43

Andrew napsal(a):

To Farniente:
Mohl byste odkazy na ty články dát sem?

Díky
02. 02. 2008 | 22:45

Jarda napsal(a):

Paní Růženo, bohužel jste se sama odhalila, když jste napsala, že komunisté sice vraždili, a Vy s tím údajně nesouhlasíte, ale pak jen o řádek níže napíšete, že nacismus je horší. Takže si myslíte, že existuje něco horšího, než jsou obludné politické vraždy. Co to proboha je???!!!
02. 02. 2008 | 22:52

Růžena napsal(a):

To Jarda: Vy máte problém s pochopením psaného textu, s funkční gramotností, že?A to vynechávám znalost historických reálií. Diskusi s vámi považuji za ztrátu času, vy jste prostě v apatyce nenakoupil.
02. 02. 2008 | 22:56

jarda napsal(a):

A Vám milá paní Růženo došly argumenty, takže jako typickej bolševik šermujete prázdnýma frázema...je mi Vás líto...
02. 02. 2008 | 23:00

Karel Mueller napsal(a):

Patient O.T.:
Tak v tom s Vámi hluboce souhlasím, ten osud by je na Sibiři čekal, teď ještě, jestli by se narodili.
Zapomněl jste ještě říct, jaký osud prožili tady ...
02. 02. 2008 | 23:01

RUMCAJS napsal(a):

To že menševici byli pobiti je smutné, leč to není důvod je milovat.
ČSSD sama o sobě není protivná. Protivné je její vedení. Copak pane profesore, Vám nevadí ta bezbřehá pokrytečnost a falešnost těch pánů.Nebo jste tak naivní a nevidíte to ?

Jinak mezi komunistou a fašistou bych také rovnítko nedával. Komunista je mnohem horší. Fašisté většinou bojovali proti ozbrojeným armádám,kdežto komunisti likvidovali vlastní lidi a to ještě neozbrojené.Jejich plná rehabilitace od Švejnara a částečná od Klause je ubohost.
02. 02. 2008 | 23:02

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller: Jak kdo, pane...
02. 02. 2008 | 23:03

Englishman napsal(a):

Růžena:

Delší dobu jsem nad vámi krotil hlavouu, ale dnes jsem vás konečně alespoň částečně pochopil. Vy si opravdu myslíte, že "nacismus je absolutní zlo". Jestliže něco je absolutní zlo, tak v boji proti tomu je sebehorší svinstvo ne-li přímo dobro, tak alespoň omluvitelná nepříjemnost. A od toho už je jen krůček k omlouvání těch, kdo proti absolutnímu zlu bojovali, i v případě činů, které s tímto bojem nijak nesouvisely.

Jste z rodu inkvizitorů. Ti bojovali s ďáblem, který je také absolutní zlo. Absolutní zlo měli i nacisté: Židy, nebo přesněji Židovstvo. I bolševici, které omlouváte, měli absolutní zlo.

Od označení něčeho za absolutní zlo nebylo nikdy v historii daleko k mučení a k masovým popravám. Jste potenciálně velmi nebezpečný člověk.
02. 02. 2008 | 23:06

prirodovedec napsal(a):

Ruzena: Budte v klidu. Berte to tak, ze jste byla chvilku za hromosvod.

editor: Jak se divate na dnesni problem prostituce? Je ji vice nez "davno"? Je to spravne? Spatne? Delaji to ta devcata a chlapci "dobrovolne"? Nebo je k tomu nekdo nuti? (asi jiny pohled ma otec dcery a uzivatel techto sluzeb - asi jako jiny pohled ma clovek z rodiny politickeho vezne a ten druhy z rodiny, ktere se nejprve splnil prvorepublikovy sen "o socialni spravedlnosti" - nez to i z nich vyprchalo).

Nehrozi, ze dnes (po 19ti letech) maji nekteri mladi podobny pocit, ze byli postizeni soucasnosti tak, jako ti starsi maji opravneny pocit postizeni minulym rezimem? Ze se tim nikdo nezabyva? Co s tim? Ma se mluvit jen o te minulosti? Nebo o veskere minulosti a soucasnosti? Otevrene? Bez predsudku a s hledanim odpovedi. Nebo uz je jasne kam se ma dospet? Ustav to vi? Neco jako zverejnit za kazde desetileti nejvetsi grazly a pak to odhalasovat na www :) ... ona se ta casova rada pak snadno prodlouzi ...
02. 02. 2008 | 23:07

Kingkong napsal(a):

To Růžena:

No, bohužel musím konstatovat, že Vaše reakce se vyvíjejí podle mých očekávání...

Bohužel...
02. 02. 2008 | 23:11

RUMCAJS napsal(a):

Fašismus a komunismus.

1.Opírají se o nejprimitivnější vrstvy obavatelstva.

2. Nabízejí nenávist=vybití frustrace. Jedni nenávidí jiné rasy, druzí jiné třídy.

3.Nabízejí jednoduchá řešení.

4.Nabízí ekonomický i kariérní růst jen na základě loajálnosti.

5.Nabízí podíl na kořisti.

6.Nabízí neomezenou moc.

7.Odpouští zločiny ve jménu ideologie.

Komunismus jako zločinecká ideologie ,je jenom mnohem důmyslněji vymyšlen ve srovnání s fašismem.
02. 02. 2008 | 23:11

Růžena napsal(a):

to englishman: Po posledním příspěvku, také žasnu...Ten váš příspěvek je jakási nelogická patlanina, hodná možná Julia Streichera. Cítíte se úplně zdráv???
02. 02. 2008 | 23:12

Englishman napsal(a):

Rumcajs:

Fašisté v nacistickém provedení také likvidovali vlastní lidi a bojovali proti neozbrojenému obyvatelstvu. Pokud je komunismus jako takový v něčem horší, tak spíše v tom, že nepřestal vábit Leninovy "užitečné idioty". A samozřejmě v počtu obětí, který je dán počtem lidí, kterí zasáhl, a dobou, po kterou se udržel u moci.
02. 02. 2008 | 23:13

Englishman napsal(a):

Růžena:

Necítím potřebu s vámi nadále komunikovat. Bylo by od vás laskavé, kdybyste to respektovala. Děkuji.
02. 02. 2008 | 23:15

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Loupežníku, je to skutečně bezbřehá pokrytečnost a falešnost pánů z vedení ČSSD, nebo ve skutečnosti vadí to, že nenechají vládě, aby si dělala co je jí libo?

Srovnávat komunismus a fašismus (nacismus) tímhle způsobem je naprostá hloupost. Obojí přineslo utrpení a je jedno jestli vlastním nebo cizím. Zneuctění a podviživení Židé v Osvětimi asi nebyli moc ozbrojení.

Jinak se tedy pořád opomíná jedna věc - štěžujete si tu všichni na komunismus, jak byl hnusný etc., už ale neuvádíte jak ožil. Leninové, Stalinové a Pol Potové zneužili myšlenku, která vyrostla z lidského utrpení. Nebýt utrpení, nebyl by komunismus.

Jak Švejnar rehabilitoval komunisty? Tím, že řekl, že se s nimi musí počítat? Mnohem větší službu jim udělal Klaus, když je pozval na Hrad. To Havel, po kterým tu tví soukmenovci (a možná i ty - nevím) plivete jak diví.
02. 02. 2008 | 23:16

vlk napsal(a):

taky imulog

to, co jsme napsal, byla nadsázka. Zpětně uznávám, že ne moc šťastná.
Leč od tehdejší garnitury si žádný soudný člověk nic nesliboval. ml jasno, co jsou zač. A reprezentovali svůj systém.

Dnešní politiky držím , z důvodů, které popíši, za horší. Proč?
Protože za bolševika mohl být politikem zase jen pravověrný bolševik.
Co ovšem brání dnešním politikům, aby měli vysokou osobní integritu, aby ctili zákony a pravidla, aby nebyli zkorumpovatelní, atd. atd. Odpověď je jednoduchá. Nic. A že takoví nejsou je jen a jen jejich osobní nastavení.
A jsou takoví vdrtivé většině. O to se snad nebudeme přít.

Píšete ,že to může být tím, že vyrůstalia žili za totáče. Omyl. Hned z několika důvodů. proč tohle platí pro politiky a ne pro všechny lidi? Jistě budete souhlasit s tím, že lež pro vás není téma, stejně tak jako krádež nebo korupce. A pro nikoho z vaší rodiny. A jistě budete souhalsit s tím, že takových rodin je většina.
To je jedne můj argument.
Druhý můj argument je, že už máme co do činění s politiky, kteří k totáčí přičichlijen okrajově. A moje zkušenost s těmito lidmi je horší než spůvodní generací. Oni totiž všechny zlozvyky natahují a to v dokonalejší podobě, na komunální úrovni, odkud odchází do politiky vrcholové.
A to reprezentují demoratiický systéma demokracií s eohánějí při každé a nemožné příležitosti. Jaký je výsledke takové schizofrenie ? Zpravidla zánik demorkacie. Volání po silné ruce, která zavede pořádek.
02. 02. 2008 | 23:16

bbSenior napsal(a):

mohu si typnout? Řadil bych diskutéra R.někam do ranku, velice blízkému historickým vědám, majícímu strach, že pracně v ústraní budované bábovičky jim buď někdo vezme, nebo nedej Bůh,rozšlape.
02. 02. 2008 | 23:17

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejska, na tato téma jsme měli nespočet debat i na předchozích blozích a nechci to vše opakovat.
Ovšem zasa a zase zde pozoruji u řady přispěvatelů notorickou neschopnoat vidět věci v souvislostech. O naprostém zveličování a absurdním srovnávání nacismu s reálsocialismem nemluvě. Myslím, že zde také nepřipomínáme genocidy celých národů, amerických indiánů zvlášť, nebo sociální situaci mnoha evropských dětí v 19. století a slavný výrok amerického otrokáře. Nikdo a nic nespadlo z nebe, vše má svojí příčinu, ale to lze vykládat jen lidem s alespoň mírně podprůměrnou inteligencí, zdá se.
Použil jste ale krásná slova ... lidská důstojnost. Budu trochu pokračovat v roli ďáblova advokáta.
Jakou důstojnost má dělník na pásové lince, který chodí s teplotou 38 do práce a před šéfem se klepe jako ratlík, protože má doma dva malé krky, které musí živit? Nebo manažer, který umírá strachy, aby neplácl něco nekorektního, nebo nepoužil vhodný eufemismus a oni ho vyhodili? Za bolševika by si ten dělník otevřel zobák na kohokoliv, i na Štrougala (známý z Ostravy byl svědkem, když se naštvali horníci). Důstojnost není možná bez svobody, to je pravda. Ale pojem svobody je čím dál vágnější, důvody jsem analyzoval dříve. Ale i tak, jsou jen 2 svobody, buďto máte konto natolik velké, že žádné peníze nepotřebujete, nebo spíte pod širým nebem. Ale i pak jste součástí společnosti a platí odsud potud ...
02. 02. 2008 | 23:17

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Komunismus není důmyslněji vymyšlen, ale má na svém začátku mnohem ušlechtilejší pohnutky.
02. 02. 2008 | 23:17

Růžena napsal(a):

Reakce části diskutujících (Kinkong, Jarda, Englishman) se taktéž začínají ubírat cestou, kterou jsem očekávala. Člověk čeká znalostní, argumentační úroveň a dočká se tradiční české podpásové, křivé bramboračky. Jak říká můj kamarád, jenž vede fotbalové družstvo: "Naberou blbců, pak s nima hrej", stačí to trochu inovovat:)
02. 02. 2008 | 23:18

bigjirka napsal(a):

Mezi komunismem a nacismem je houbeles rozdíl. Mlčící většina nás odevzdávala bestii povinnou daň, ani jsme nekladli velký odpor. Moc byla v jasných rukách, nikdo nechtěl do gulagu, na šibenici a tak, každý chtěl slušné místo a na chleba máslo. Sralo mne to strašně, od té doby, co jsem rozum vzal. Těch dvaadvacet let od 68 jsem nadával každý večer, žena už ze mne byla pryč. Nejsem baba, kdyby teď chtěl svobodu někdo likvidovat, jsem ochoten vzít flintu nebo mačetu... ale proti zavedené, hladce běžící TOTALITĚ - ano, byla to od první do poslední chvíle, to nemá cenu, jinak jedinec dopadne jako Wonka.
02. 02. 2008 | 23:19

Eden napsal(a):

to Růžena: držte se. čtu tento blog a moooc Vám fandím:) je neuvěřitelné, jak se někteří lidé mohou jenom živit na tom, jak někoho vyprovokovat. Místo toho aby vnímali napsaný text, tak z něj vybrali jenom co potřebují, aby se do Vás mohli strefovat a pak vítězně vytáhli Vaší první naštvanou reakci a hned Vás onálepkovali a označili za "nepřítele státu". Pánové měli byste se nad sebou zamyslet...Vemte si příklad z Rumcajse. Má stejné názory jako vy (moc sice nenamluví/nenapíše), ale nikoho zde neuráží.
02. 02. 2008 | 23:21

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
oprava - To Havel, po kterým tu tví soukmenovci (a možná i ty - nevím) plivete jak diví, nikdy neudělal.
02. 02. 2008 | 23:21

qvakyqvak napsal(a):

Pane Hořejší , promiňte ,ale Vaše postoje jsou typickými postoji člověka ,který prošel socialismem , má ho v sobě ,a podle mě není schopen objektivně posoudit tento stav . Je mi líto ,ale tento váš článek je naprosto kontroverzní , vy sám jste tímto činem ten ,který rozdmýchává ,mlží , je evidentně tzv . levicový intelektuál,který o sobě naprosto nepochybuje . Já takovým lidem jako vy neprosto nevěřím ,jak jsem psal již výše ,ve vás je ten socialismus ,to zlé ,co bylo ,je a bohužel bude ( hlavně ve státní správě a mafiích na ni napojených ) - a nejhorší na tom je ,že si to nedokážete přiznat . Hledáte chybu ve všech ostatních ,ale přísahám ,že jsem nečetl jedinou větu od Vás ,kdy by jste se pokorně přiznal Vy ke své lidské nedokonalosti nedokonalosti . Neznám Vás osobně a už Vás nemám rád . A co teprve ,kdy bych vás znal osobně . Byl by jste mi volný ,kdyby jste nebyl placen z daní .
02. 02. 2008 | 23:21

Luba napsal(a):

Viktor E. Frankl, který přežil tři koncentrační tábory říkával, že vlastně existují jen dva druhy lidí: ti slušní a ti neslušní. Nacisté mu vyvraždili celou rodinu. Když se ho ptali, proč se po tom všem vrátil do Vídně, která byla plná lidí, s těmito vrahy kdysi sympatizujících, uvedl, že Vídeňáky vidí jinak - vidí konkrétní lidi, kteří se mu v těžké situaci snažili pomoci, i když to pro ně představovalo obrovské riziko. Jak by se do rodného města, kde žijí takoví lidé mohl nevrátit, říkával.
Všechny ty -ismy jsou nakonec jen pojmenováním hloupého davu, za kterým není pro samé lidi vidět člověka. Každý dav je hloupý a chytlavý. Ať je modrý, oranžový, zelený, černý, hnědý či rudý. Úkolem slušných je, aby byli slyšet a vidět více, než ti neslušní. A to se zatím (nejen u nás) příliš nedaří.
02. 02. 2008 | 23:24

Clo-Clo napsal(a):

to Karel Mueller
Dovolim si s Vami plne souhlasit!!!
02. 02. 2008 | 23:25

Englishman napsal(a):

Saliven:

Souhlasím s tím, že komunismus není vymyšlen důmyslněji. Nacistická ideologie byla mnohem širší a důkladněji propracovaná než marxismus, který je opravdu hloupý a jednoduchý.

O ušlechtilosti počátečních pohnutek ale máte asi iluze. I nacistické pohnutky a cíle se zpočátku zdály být vcelku ušlechtilé. A komunistickým pohnutkám, stejně jako nacistickým, do ušlechtilosti leccos chybělo od počátku. Je to podobné, obojí je vytváření "nového, lepšího světa" na troskách starého a na účet nějakých odporných padouchů, ať jsou to vykořisťovatelé-Židé nebo vykořisťovatelé-továrníci.
02. 02. 2008 | 23:25

RUMCAJS napsal(a):

Englishman,Saliven:
Fašisti samozřejmě likvidovali i bezbranné lidi. Mě šlo hlavně o to, vyjádřit ten rozdíl válka - mír. Fašisté byli ve válce, komuniti ke svým zvěrstvům válku nepotřebovali.
Ale nechci tady skončit v pozici obhájce fašismu.
V podstatě s váma souhlasím.
02. 02. 2008 | 23:25

bigjirka napsal(a):

Co se týče kapitalismu, není to ideologie, je to stupeň vývoje, není možno obviňovat "kapitalismus udělal". Je to historie, vzniklo to "samo". Ty další "ismy" jsou ideologické. Byly vyprojektovány a implementovány s větším či menším násilím. Proto je možno tyto režimy vinit - resp. vinit jejich architekty a aktivní implementátory. To je ten zcela zásadní rozdíl. Položit rovnítko, to se nedá. Jen skutečný labužník si ale dokáže opravdu s chutí vybrat, zda zemřít v plynu nebo být ubit klackem, či zemřít hlady. Hladomory na Ukrajině mají jednu výraznou charakteristiku: byly vyvolány naprosto úmyslně a plánovitě.
02. 02. 2008 | 23:25

pH 77 napsal(a):

Jsem rád, že strach z bolševického (většinoveckého; buď my, nebo nikdo) způsobu myšlení našich českých falangistů nemám jen já. Také mě děsí představa toho, že by mohli svoje slova proměnit v činy.
02. 02. 2008 | 23:27

m&m napsal(a):

Pokusil jsem se dát do slov svůj pohled na věc. Výsledkem je

Desatero správného bolševika.

1. Bolševik má jasno. Nemusí přemýšlet.

2. Bolševik kategrizuje v hodnotách "pro", "proti". Ostatní hodnoty jsou neužitečné a škodlivé.

3. Bolševik nediskutuje. Diskuse je ponížením. Je pod jeho úroveň.

4. Bolševik likviduje nebo alespoň hrozí násilím.

5. Bolševik si je vědom momentální převahy hlasů ve skupině. Jeho hlavním cílem je z momentální většiny udělat stabilních 100%.

6. Bolševik vyžaduje skupinovou soudržnost, nejlépe v podobě naprosté názorové shody.

7. Bolševik má a vyžaduje řadu rituálů, kterými se skupinová soudržnost prokazuje.

8. Bolševik aktivně vyhledává a pojmenovává různá nebezpečí hrozící z okolního prostředí. Vždy se nějaké nebezpečí najde.

9. Bolševik nemá smysl pro humor. Sarkasmus vůči názorovým oponentům se připouští.

10. Bolševikovi nebrání jeho příslušnost a stav v tom, aby viděl příčinu nedostatků vnějšího světa v bolševismu.

Kdo chce, může si srovnat s jinými pojmy dle libosti (přímo se nabízí např. "fanatik", "fašista", "netolerantní člověk",..."

Popř. uvítám doplnění...
02. 02. 2008 | 23:29

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Komunismus i fašismus je založen na stejné ušlechtilé myšlence- vybudovat nový svět, svět nadlidí. I fašismus je vyzdvižen nahoru za pomocí dělnické třídy.
02. 02. 2008 | 23:30

Vaclav Horejsi napsal(a):

diskutujicim:

Jeste pred chvili se mi zdalo, ze si budu moci libovat, na jak dobre urovni se dnes diskuse drzi (m.j. i diky panu Stejskalovi), ale ted najednou se to trochu zvrtlo - ty utoky na p. Ruzenu jsou opravdu demagogicke a podle...
Ostatne i me rada z diskutujicich absurdne osocuje z toho, ze se snad zastavam komunistickeho rezimu.

Napadlo me, ze jsem vlastne nerekl mozna nejdulezitejsi vec, proc jsem presvedcen, ze je neprijatelne davat rovnitko mezi opravdovou totalitu let padesatych (pripadne snad i nacistickou totalitu) a onu posttotalitu let sedesatych az osmdesatych; asi jsem to povazoval za takovou samozrejmost...
Jde totiz o to, ze pokud bych na takove srovnani pristoupil, urazel bych vsechny ty, kteri skutecne trpeli v nacistickych resp. stalinskych koncentracich. Stavel bych sve nesrovnatelne mensi stradani na roven tomu jejich.
Zda se, ze i toto je asi motiv nekterych "nesmiritelnych" - vyhovuje jim, kdyz si mohou rikat, jak hrozne trpeli, kdyz museli stat v potupne fronte na vyjezdni dolozky, pri shaneni mandarinek nebo pri "volbe" kandidatu Narodni fronty. Vzdyt oni byli vlastne take stejnymi obetmi a bojovniky proti totalite jako ti muklove v Jachymove - princip byl prece stejny, rozdily jen v nepatrnych detailech! A byli dokonce aktivnimi bojovniky proti te totalite - v praci se snazili flakat a komunistum rafinovane skodit kradenim pytlu cementu. Vsak i pan prezident uz tuto odbojovou cinnost uznal jako mnohem vyznamnejsi nez naivni disidentstvi (navic prolezle osmasedesatnictvim).
Par tech, kteri v Jachymove v 50. letech byli, jsem znal; zadneho z nich by nenapadlo rikat, ze v podstate nebyl rozdil mezi situaci v letech 1952, 1968, 1978 a 1988...

Podobne jsme si heroizovali i slavny 17. listopad - par tydnu se tehdy mluvilo o "masakru na Narodni tride". Ja jsem tam byl, a vzdycky kdyz jsem pak ten vyraz slysel, mi bylo trochu trapne. Nastesti to asi zacalo byt trapne vseobecne a o "masakru" se mluvit prestalo.
V komicke zkratce to vyjadruje i nasledujici historka:
Hned po "sametce" nas prijel navstivit svetove prosluly byvaly pracovnik naseho ustavu, ktery emigroval do Ameriky v roce 1968 a udelal "diru do sveta". Pri posezeni u piva se divil "Jak je to mozne, ze se ten rezim, ktery mel policii, armadu, milici a StB, zhroutil behem tydne pod vlivem nejakych studentskych demonstraci". A jedna moje starsi kolegyne pravila: "Ale to nebyli jen studenti, ale taky herci!"
02. 02. 2008 | 23:30

outsider napsal(a):

Velký rozdíl mezi diskutovanými ideologiemi vzniká v mnohých myslích z toho, že jedna prohrála horkou válku a ta druhá jen studenou. Ten šílený konec v květnu 45 jistě pomohl Němcům prozřít lépe, než se to daří nám.
02. 02. 2008 | 23:30

Saliven napsal(a):

Englishman:
Při vší úctě považuji snahu za lepší a spravedlivější svět bohulibější než snahu o nadvládu jednoho národa nad světem. Komunismus jednoznačně vznikl na základě utrpení obyčejného člověka, trpícího nenažraností vládnoucí vrsty. Kdybychom zažili kapitalismus 18. a 19. století jako pracující, tak bychom možná byli komunisti všichni.
02. 02. 2008 | 23:31

RUMCAJS napsal(a):

m&m:
Pochopil jsem Vás dobře, že mluvíte o ČSSD ?
02. 02. 2008 | 23:32

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Komunismus měl za úkol vybudovat svět nadlidí?
02. 02. 2008 | 23:32

m&m napsal(a):

A malá ilustrace zde:
"ODS ve středu večer prosadila v Senátu návrh nezabývat se reformou veřejných financí, což se de facto rovná schválení zákona. Reforma tak rovnou poputuje k podpisu prezidentu republiky. Pro návrh bylo 49 z 80 přítomných zákonodárců..."
http://www.novinky.cz/clane...
02. 02. 2008 | 23:33

RUMCAJS napsal(a):

bigijirka:
Naprostý souhlas.Spousta lidí demokracii a kapitalismus směšuje s ideologií.
02. 02. 2008 | 23:34

qvakyqvak napsal(a):

Podle mě v tomto národě je z velkého procenta mnoho bolševických prvků - skoro všude ,kam se člověk podívá - závist ,která přes daňové a byrokratické systémy okrádá ty ,kteří umějí dělat a jsou schopní , nenávist ,která mnohdy hraničí s nenávistí ryze třídní dle tezí a teorií K. MArxe . Pan Hořejší nemá pravdu , že to zde v lidech není a nemá pravdu v tom ,že by si toho slušní ,pracovití a zodpovědní občané neměli všímat . Ve skutečnosti je jedno ,nazveme -li tyto jevy bolševickými ,komunistickými či jinak podražáckými - obsah špíny je vždy stejný. A celé desítky let tato špína šla v této zemi zleva a bohužel hlavně přes státní správu ,nezreformované školství , nezreformovanou policii a jurisdikci jde stále . Tak co vlastně pan Hořejší říká - že se s tím obyčejný občan této země má smířit a nepoukazovat na to všenenávidící apriorní svinstvo ? Nechápu ho ,copak si neuvědomuje ,že přinejmenším ve druhé polovině svého článku je on nositelem nenávisti ? Seje vítr a diví se ,když sklidí bouři ? Divné .
02. 02. 2008 | 23:34

Ikena napsal(a):

Pane Rumcajs, dle Vašich příspěvků píšete
o sobě? S pravdou ven, Vám se líbí nacismus a Hitler by Vám asi nevadil?
Na své příbuzné mám vzpomínku, fotku nádraží z Protektorátu, za to byl koncentrák. A jeden z nich měl na ruce vytetované číslo, tak, jak se značí dobytek. Takže po návratu z Buchenwaldu, měli ty "růžové brýle". Jsem rád, že se nedožili a nemusí číst názory příznivců nacismu, viz Bessy.
Příspěvkům Růženy můžete těžko opononovat,
neboť její fundovanost je na vysoké úrovni.
Takže sklouzneme k jednoduchým definicím.
To Růžena,
nenechte se vyprovokovat, Vaše příspěvky
jsou skutečně skvělé.
.
02. 02. 2008 | 23:35

Englishman napsal(a):

bigjirka:

S vaším názorem na kapitalismus hluboce nesouhlasím. Jsem hluboce přesvědčen, že nic takového jako "kapitalismus" neexistuje. Existuje svobodná společnost, ta ale nevznikla vývojem, ani "sama". Svobodnou společnost vymysleli, vybojovali a vytvořili konkrétní lidé, a to jen v některých zemích.

Kapitalismus je bludný termín obskurního filozofa dějin 19. století, který dotyčný filozof politováníhodné úrovně vymyslel v sedě na židli v knihovně Britského muzea.
02. 02. 2008 | 23:35

Růžena napsal(a):

Díky pane Hořejší, nechala jsem se vyprovokovat, zbytečně... Zejména mě urazila zmínka o Horákové a o letcích. Je to sprostota.Dobrou noc.
02. 02. 2008 | 23:36

Saliven napsal(a):

qvakyqvak:
Pokud je podle vás sociální stát bolševickým prvkem, potom je celá Evropa bolševická. Jaký objev, to se vám tedy povedlo.
02. 02. 2008 | 23:36

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Ano. Copak ty jsi nikdy neslyšel o snaze některých pomatených komunistů odebírat děti rodičům již malé a vychovávat z nich nadlidi ?
Četl jsi někdy slovník cizích slov, kde je vysvětlen pojem Sovětský člověk= nadčlověk?
Asi jsi mladý, ale my se tohle učili na vysoké škole.
02. 02. 2008 | 23:37

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Tak tohle je pro mne skutečně nová informace - pokud to tak bylo, byl to výrazně menšinový jev, na rozdíl od nacismu, který to prováděl masově.
02. 02. 2008 | 23:39

PatientO.T. napsal(a):

Všem, kteří jsou přesvědčeni, že slova o utrpení pod jhem totalitního režimu jsou oprávněná pouze v případě hrozící fyzické likvidace, doporučuji k četbě deníky Jana Zábrany /Celý život/. Autor (zemřel 1984) zcela zřetelně popisuje nepřetržitou totalitní komunistickou vládu, jejíž podstata se za dobu svého trvání nezměnila... Četbou této knihy vnímavý čtenář jistě nezmění pohled na vlastní život, ale může nalézt dost důvodů pro to, aby připustil, že názor kategoricky odsuzující léta 48-89 en bloc je oprávněný.
02. 02. 2008 | 23:40

vlk napsal(a):

Outsider

ono těch rozdílů je daleko více.
Jeden z nich je, že bolševik nerozpoutal světovou válku

druhým pak skutečnost, že nacismus a fqašismus byl budován za aktivní pomoci demokracií a demorkatických struktur. A nikdy neměl, na rozdíl od bolševismu problém s akceptací demoratického světa.

třetím pak, že nacismus a fašismus, tedy jako etrémní řešení problémů demorkacie, je pro mnohé demorkaty akceptovatelné řešení krizí v demorkacii. Viz Chile.

čtvrtým pak to, že nacismus prostě lidi dělil podle rasové příslušnosti. A ty nevyhovující chtěl fyzicky zlikvidovat. Neboo zotročit. Na věky. Bolševik je chtěl"jen" "převychovat".

Pátý - bez existence bolševismu nebylo dnes v Evropě po demokracii ani stopy.
02. 02. 2008 | 23:40

qvakyqvak napsal(a):

Mě osobně nejvíce zklamávají lidé ,kteří by dle svých titulů a postavení měli být moudří a inteligentní a morální a jasně čitatelní pro ten tzv. obyčejný lid. Podle mě takovými nejsou (až možná na malé výjimky ) a celé to období ,kterým prošli v jejich hlavách způsobilo spíše zmatek , a v duších naprostou pokřivenost vidění světa . I článek nahoře má tyto dimenze . Podle mě je velké umění něčím projít a být přesto intelektuálně i morálně nad věcí a být objektivním .
02. 02. 2008 | 23:41

Saliven napsal(a):

qvakyqvak:
Hledáte skutečnou objektivitu (která neexistuje) nebo spíš souhlas s vaším světonázorem?
02. 02. 2008 | 23:42

Englishman napsal(a):

Saliven:
Nacisté neusilovali o nadvládu jednoho národa nad světem. Pokud jde o nadvládu nad světem, tak tvrdili, že náleží árijské rase (nikoli jednomu národu), což bylo spíše konstatování reality než snaha o získání něčeho neexistujícího. Jediný problém byl v tom, že árijci byli přechytračeni světovým Židovstvem. Stařilo jim "jenom" z Evropy odstranit Židy a tu Evropu pak sjednotit. To první se jim bohužel téměř povedlo.
02. 02. 2008 | 23:43

Saliven napsal(a):

Englishman:
Aha..sjednotit Evropu - ale bez podřadných poloopic Slovanů. Jaká to bohulibá činnost. Nesnažíte se náhodou o bagelizaci nacismu? Komunistům šlo taky jen o spravedlivou společnost pro všechny pracující ne?
02. 02. 2008 | 23:45

vlk napsal(a):

Prof. Hořejšímu

ano, i podruhé jste to vystihl přesně.
Rozdíl mezi terorem a dementní jednotností je přesně rozdíl mezi padesátýmia sedumdesátými lety.
Aje zajímavé, že nejvíce je ohledně totality slyšet ty, co nejsou ani na vteřinu ochotni respektovat jiný názor. Neřknu -li přemýšlet o něm.
02. 02. 2008 | 23:45

RUMCAJS napsal(a):

Ikena:
Nezlobte se, ale nechám to bez odpovědi, protože mě slušná odpověď na Váš blábol nenapadá.
02. 02. 2008 | 23:45

pH 77 napsal(a):

bigjirko, kapitalismus je ideologií rovněž! Je to přesvědčení, že takhle to má být. Jenže dějiny nám ukazují, že to takhle být vůbec nemusí. Ve sředověkém Japonsku kupříkladu byl obchodník jen o stupínek výše nad otrokem (byl sice svobodný, ale jeho činnost nebyla v očích Japonců zdrojem žádné hodnoty), ale hluboko pod řemeslníkem nebo rolníkem (to byli ctění a vážení producenti potravin a zboží, opravdových hodnot, práce, která tvoří). Dnes je to vlivem ideje kapitalismu naopak - Obchodník vydělává na spekulacích s cizí prací. Uctívány nejsou zdroje energie (příroda a pracující), ale ti, kdo jsou těmito zdroje schopni manipulovat k svému vlastnímu užitku.

Jinou historickou zkušeností je středověká Čína, ve které lékař dostával zaplaceno jen tehdy, když byl jeho pacient zdráv. Když pacient onemocněl, přestal platit a lékař se začal starat, aby ho co nejefektivněji vyléčil, aby opět mohl pracovat, tudíž vydělávat, tudíž platit svého lékaře. Kapitalistická ideologie tvrdí, že to má být obráceně, ne jinak. Pro lékaře kapitalistu pak nikdy nemůže být ideálním stav, kdy jsou všichni zdraví, ale naopak pokud možno všichni nemocni a to co nejdéle.

Kapitalismus je jen jedním z pohledů na fungování ekonomiky. Stejně jako je demoracie jen jednou z forem státního uspořádání. Ani jedno nelze v žádném případě považovat za nadřazené nebo i jen mimo jakékoliv kategorie stojící.
02. 02. 2008 | 23:46

qvakyqvak napsal(a):

je jedno ,jestli lidi ,kteří jsou plni závisti ,nenávisti téměř třídní ,kteří dělají a vykonávají zákony ,které gaunerům pomáhají a slušné ubíjejí a které mají v sobě velké velké procento z bývalého komunistického režimu ,je opravdu jedno ,jestli je nazveme bolševiky ,komunisty ,nebo prostě jinak . Většinou ale tyto věci už 60 let v této zemi jdou ZLEVA a obsah tohoto odpadkového koše lidské duše i mysli ,který se před 89 jmenoval reálný socialismus ,je všudypřítomný v této zemi - v našem školství ,na zákonodárných i výkonodárních úrovních stítní správy , v ekonomických mafiích ,které tuto správu korumpují ,dokonce i v hospodách a duších velkého procenta českých lidí . A zavírat pře tím oči způsobem ,že to někdo pojmenuje bolševismem či jinak - to je vidět ,že takový člověk ,který se upne jen na formu názvu daného jevu a asi se bojí nebo co zkoumat obsah samotný - tak takový člověk je sám tím velmi asi poznamenán .
02. 02. 2008 | 23:49

RUMCAJS napsal(a):

Profesor Hořejší:

Jak můžete míchat svoje utrpení nebo naše s utrpení lidí, kteří se stali oběťmi těchto ideologiíí ?
Vaší poznámce vůbec nerozumím.
02. 02. 2008 | 23:49

Karel Mueller napsal(a):

Příteli vlku,
to zase bude emocí ... :-).
Chce se slyšet, že ďábel se snesl na ten krásný svět ...
02. 02. 2008 | 23:49

outsider napsal(a):

To vlk:

Já jsem se pochopitelně nesnažil o vypsání rozdílů. Jen jsem chtěl říct, že je to hlavně neexistence dramatického konce komunismu srovnatelného s koncem WW2, která způsobuje, že je komunismus pro mnohé dosud akceptovatelný.
02. 02. 2008 | 23:50

Englishman napsal(a):

Saliven:

Několikrát jsem tady napsal, že mezi nacismem a komunismem nevidím podstatný rozdíl. Takže se opravdu nesnažím o bagatelizaci nacismu, pouze tvrdím, že "svým způsobem" ušlechtilé myšlenky stály na začátku jak nacismu, tak komunismu.

Co se názoru na Slovany a jejich likvidaci týče, Marx se Heydrichem zahanbit rozhodně nenechal.
02. 02. 2008 | 23:52

qvakyqvak napsal(a):

to Saliven - hledám lidi ,mém jak ve snu žili ,bez srdce však larvy najdu jen - to je samozřejmě trochu naivní pohled na svět ,ale drahý pane ,já chci zůstat v mnohém jako malé dítě ,kterého tento svět uvádí v nádherný úžas a nedám se přesvědčit nikdy nikým ,kdo tvrdí ,že vše ví ,vše prožil ,všude byl a je dokonalý . Všimněte si prosím ,že lidé typu pana Hořejšího jsou velmi ve svých názorech poplatní tomu ,koho chleba asi jedí ,nebo co . Protože já kromě jiného hledám i selský rozum ,dobrou vůli se domluvit , a smějte se tomu nebo ne .dobré a odvážné srdce . A v Hořejším článku nic takového neshledávám ,je mi líto .
02. 02. 2008 | 23:53

Saliven napsal(a):

Prof. Hořejší.
S Vaším názorem se ztotožňuji - jen s jednou drobností - taky mám pocit, že diskutující jsou napravo horší, ale nejsem si jistý, jestli to lze říci objektivně.

Velice jste mě potěšil tou poznámkou o tom, jak si nepřipadáte tak poškozen, aby jste ve svém případě mluvil o totalitě. Já bych jen měl strach v případě vybírání, kdy to totalita byla a kdy ne, aby nedocházelo k bagatelizaci škodlivosti celé epochy.

Děkuji, rád Vás budu nadále číst.
02. 02. 2008 | 23:53

RUMCAJS napsal(a):

Ph 77:
Kapitalismus není ideologie !
Kapitalismus je PROSTOR pro různé ideologie!
02. 02. 2008 | 23:56

bigjirka napsal(a):

Englishmane, říkáte ale jinými slovy totéž co já - oponenti to pochopili líp :-)

pH77: "kapitalismus" je prostě důsledkem svobodného využívání majetku. Známe i jiné formy společenské, třeba otroctví, vyvlastňování komunistické či nacistické,... asi se vám něco z toho líbí víc.
02. 02. 2008 | 23:57

Saliven napsal(a):

Englishman:
Dobře, teď už to chápu. Jen bych rád poznamenal, že se týče obětí komunismu - většina z těch komunistických byla obětí hladomoru v důsledku ekonomického diletantství ideologie, kdežto většina obětí nacismu byla přímo zavražděna. Je myslím v našich poměrech, že je ten komunismus brát o trochu lépe.
02. 02. 2008 | 23:57

Saliven napsal(a):

Englishman:
oprava - já myslím, že je pochopitelné, že v našich poměrech je ten komunismus brán o trochu lépe.
02. 02. 2008 | 23:57

stejskal napsal(a):

Pane Muellere,

s prvním odstavcem naprosto souhlasím (tedy s výjimkou podle Vás absurdním srovnávání nacismu s reálsocialismem, zde jsem souvislost, kterou vidím, již nastínil). Všechno má své příčiny. Jednoznačně. I komunismus, i reálsocialismus, i nacismus. V případě dvou posledních jde o frustraci. Ale to jsme zde již rozebírali. Vžít se mohu do pocitů pokořeného něměckého vojáka, který si myslel, že válku v podstatě vyhrál, ale teď mu ta zatracená demokracie nechává vydělávat devalvované peníze a neumí udržet ani základní pořádek.

Stejně tak do frustrovaného českého dělníka, jehož osvobodila Rudá armáda a on stále nemůže zapomenout na mnichovskou zradu. Všechno má své příčiny. A je třeba je analyzovat.

Vy máte pocit, že třeba na Západě nyní každý "dělník na pásové lince chodí s teplotou 38 do práce a před šéfem se klepe jako ratlík, protože má doma dva malé krky, které musí živit?" Popřípadě že takový dělník má morální právo jít a svému zaměstnavateli zakroutit krkem?

Samozřejmě že takováto vzpoura byla logická a pochopitelná v 19. století. Chápu i VŘSR. Ale velmi záhy se zjistilo, že to takto prostě nefunguje. Proč to mohl vidět André Gide a ne třeba Luis Aragon? O reálsocialismu ani nemluvě.

Pane Muellere, jestli opravdu věříte, že obecně platí, že "za bolševika si dělník otevřel zobák na kohokoliv, i na Štrougala, žili jsme každý v jiném světě" (naprosté výjimky nevylučuji). Já žil ve světě, kde se ničili materiálně i psychicky celé rodiny za daleko menší provinění.

Máte pravdu, jsou různé svobody. Určitou vám může dát i materiální zabezpeční. Kvalitativně jinou spaní pod širým nebem. Problém je v tom, když Vám o tu svobodu neustále někdo usiluje a Vy si ani nemáte možnost vybrat ten širák. To se tehdy nesmělo, párkrát jsem kvůli tomu dostal pokutu, pár facek a výhrůžek, co všechno mně kvůli tomu postihne. Samozřejmě se nestalo nic, ale většina lidí se už jen kvůli tomu klepala jako ratlíci.

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 23:58

vlk napsal(a):

Karel Mueller

klídek. Zvládnu to.
outsider
ano. Jistě. Jenže zvážil jste také, jaké bylo štěstí,že konec bolševismu byl dosažen samorozpuštěním a nikoliv světovou válkou? A ta třetí by nebyla o nějakých 60 milionech mrtvých! Ta by byla o konci světa. Nezdá se vám, že jsme zaplatili a platíme velmi přijatelnou cenu.? Že se vlastně pichňáme v nepodstatných detailech? Že řešíme strašidla našich rodičů, místo abychom řešili naše současné a budoucí problémy?
Že demokracii, pokud ji stavíme do kontrapunktu s bolševismem, velmi špatně sloužíme, když kritizuje to, co odešlo do nenávratna před dvaceti lety a necháme současnou gaunerskou genraci politiků dělat to, co dělají? A ještě je , podle jejich rétoriky ,obhajujeme?
02. 02. 2008 | 23:59

qvakyqvak napsal(a):

PAn Hořejší je podle mě státem placený zaměstnanec. Nedivím se jeho názorům nenázorům ,ale na druhé straně se mi to vůbec nelíbí . chlap má mít jasný a srozumitelný názor . V článku pana Hořejšího jsem takový nenalezl ,pouze opravdový zmatek z toho ,čím vším vlastně prošel .Jak píši ,strašně mě zklamává tzv. česká levicová inteligence . Ono mě zklamává i ta pravicová (hlavně svojí morálkou ),ale prostě mě zklamává méně méně . A když píši pravicová ,myslím konzervativně pravicová ,nemám na mysli nějaký fašismus či jiné zhůvěřilosti .
02. 02. 2008 | 23:59

stejskal napsal(a):

Přeji všem dobrou noc, jdu spát.

Libor Stejskal
03. 02. 2008 | 00:01

bigjirka napsal(a):

Ohledně teploty, přiložte si obkládek. nevím, že by si na Západě stěžovali, že musí do práce s horečkou. Nikdy jsem takovou blbost neslyšel. Průměr nemocnosti EU za rok 6 dní. Průměr ČR 12 dní. A ve firmách kde jsou zaměstnavatelé hyperkorektní, až 36 dnů. Na to už ovšem frma musí zaměstnávat nějaké lidi navíc. Než takovou hovadinu někdo plácnete, zjistěte si fakta.
03. 02. 2008 | 00:03

Englishman napsal(a):

bigjirka:
I když jsem to třeba pochopil hůř než oponenti, tak ohradit se proti používání nesmyslného termínu zavedeného ideologem masového vraždění snad mohu, ne?

Saliven:
Nemyslím si, že by většina obětí komunismu zemřela z důvodů, které uvádíte, ale už bych to dál nerozpitvával.
03. 02. 2008 | 00:04

prirodovedec napsal(a):

im: presne.

Rumcajs: Mam neprijemny pocit, ze bychom vetsinu Vasich bodu oba uspesne napasovali i na nektere nase politicke strany :) a nektera politicko-nabozenska hnuti. Asi kazdy na jinou stranu :)).

Pro vice: Jinak opakovane srovnavat uvedene dva systemy musi pripadat nekterym pravidelnym ctenarum zdejsich blogu jako jiz smesne opakovani zrejmych veci. A zde je diskuse OPET na zacatku.

Ano rezimy byly totalitni, k mnoha lidem zlocinne. Ano i jine rezimy, ideologie, systemy se chovaji k rade lidi zle.

Stacilo by tedy tradicne a vecne shromazdovat data, fakta a jmena a zverejnovat je, vsechna. Ono staci hledat na Internetu podle gusta. Konkretni pribehy pro a proti presvedci.

Uvadet tez fakta umoznujici identifikovat motivace zverejnovatelu/pripadnych manipulatoru. I zde. To je casto zajimavejsi nez ta minulost.

Lide by si utvorili nazor. Kazdy svuj. K tomu se ale jako vzdy pristupuje emocionalnim zpusobem (pochopitelnym pro postizene zlociny) a s presvedcenim ze nechapavi lide potrebuji interpretaci (nejlepe tu nasi a jednotnou) a s tou se musi ztotoznit.

Jenze ono to tak ve velkem nefunguje, zejmena v dnesni barevne informacni dobe je obtizne namalovat cernobily obraz a zaujmout. Lide se pak tise vzeprou, jen pokyvou a mysli si svoje.
03. 02. 2008 | 00:04

qvakyqvak napsal(a):

říkejte si tomu jak chcete ,ale to ,co zde ničilo morálku tohoto národa 60 let ,to to ničí i dnes . A jestli to někdo nazve bolševismem či jinak je úplně putna . To ostatní je jen mlžení a pitvání se v naprostém NIČEM . Podle mě generace pana Hořejšího není prostě schopna překročit svůj stín ,což je pochopitelné ,ale daleko horší je ,že si tuto skutočnost není schopna uvědomit . To by byl totiž první krok k opravdové nápravě této morálně i myšlenkově velmi zkažené české společnosti . A zkažené LEVICÍ více ,než pravicí . Přeji panu Hořejšímu ,aby ten svůj vlastní stín přesto někdy překročil ,i když tomu fakt moc nevěřím .
03. 02. 2008 | 00:05

prirodovedec napsal(a):

Nestacil by proto opravdu jen jednotny vse resici odkaz ci vyjadreni rady zdejsich diskutujicich typu:

"Drive se tradicne tvrdilo v odborne literature, ze nacismus je pravicovy nastroj proti rozvoji komunismu, jiz Hayek a Mises (dle nas) spravne tvrdili opak, ze je to forma socialismu a nyni po vitezstvi nad komunismem tento nazor musime prosadit jako vetsinovy, musime tez ukazat, ze oba rezimy i ideologie byly stejne zlocinne, protoze nam to pomuze ve volbach az pripadne dojdou ekonomicke argumenty pro ty pitomce co nas musi volit, pokud nezavedeme volebni census." A souhlasici by se podepsali.

Bylo by to jasne, uprimne, pravdive a usnadnilo by to dialog. Zadny by se nemusel konat.

Jedni secteli by se pridrzeli klasickych nazoru (viz MNOHO minulych blogu), druzi secteli zase jinak by dokladali spravnost sveho nazoru a hlasili by, jak prevladl. Vsichni by byli spokojeni.

Mozna by se to dalo uskutecnit i zde, kdyby vzdy diskutovali jen ti presvedceni mezi sebou a na ostatni by nereagovali nebo neprimo.

Dalsi moznosti je zvolit pristup nekterych k profesoru Horejsimu a Ruzene a ptat se diskutujicich, zda jejich rodice nebyli ve Vlajce, zda pole o ktera prisli nepatrily cirkvi pred rokem 1918 ... atd. To vse uz zde bylo.

Jinou moznosti je bavit se o faktech. Jak se vratila Nemcum investice do Lenina a jak se vratila nemeckym a americkym firmam investice do Hitlera. Zda se lepe uplatnili v Nemecku po valce byvali policiste a soudci nebo se uplatnili lepe u nas po 1989. Jak presly mocenske (a majetkove) elity nacistickeho Nemecka pres rok 1945 a jak podobne elity presly rok 1989 u nas. Z jakych rodinych pomeru konkretne pochazeji dnesni politicke elity (s vazbou rodin na KSC pripadne protektoratni rezim). A hura dale ... inovace lustracniho zakona by treba mohla zavest povinnost uvadet clenstvi v politickych organizacich rodinych prislusniku do roku 1900.

Problem je v tom, ze mnoha lidem dnes vadi spise dnesni nenavistne reakce a kadrovani svatych samozvanych nez ta minulost. Neco jim to proste pripomina.

Zapomenout nechteji, vetsinu si pamatuji. Spise by ale uvitali nepropagandisticke informace doplnujici jejich zkusenost.
03. 02. 2008 | 00:05

RUMCAJS napsal(a):

bolševik nerozpoutal světovou válku.....komunistická ideologie je jinak postavena= rozpoutává války zevnitř, a těch myslým bylo dost a velice krvavých.

druhým pak skutečnost, že nacismus a fašismus byl budován za aktivní pomoci demokracií .... už to tady psal bigijirka. Jak může demokracie aktivně budovat fašismus ?
Stejně tak pak může aktivně budovat komunismus.

třetím pak, že nacismus a fašismus, tedy jako etrémní řešení problémů demorkacie, je pro mnohé demokraty akceptovatelné řešení krizí v demorkacii. Viz Chile.
.. v Chile byl fašismus ?

čtvrtým pak to, že nacismus prostě lidi dělil podle rasové příslušnosti. A ty nevyhovující chtěl fyzicky zlikvidovat. Neboo zotročit. Na věky. Bolševik je chtěl"jen" "převychovat".
... komunisté při své převýchově pobyli více lidí jak fašisti.

Pátý - bez existence bolševismu nebylo dnes v Evropě po demokracii ani stopy.
...tak tomu opravdu nerozumím.
03. 02. 2008 | 00:06

pH 77 napsal(a):

bigjirko, domnívám se, že současná forma kapitalismu už není jen o svobodném využívání majetku, ale o svévolném využívání majetku. Že se kapitalismus opět (podobně jako v devatenáctém století) vymknul rozumných hranic. Sežral sám sebe a původně "ideální ideu" nenechavci zkazili podobně jako jiní nenechavci zkazili neméně ideální ideu komunismu. Kapitalismus prostě jako idea o naprosté svobodě v nakládání se zdroji (jak je dnes chápaný) selhává. Je to víra postavená na špatném předpokladu (té naprosté svobody).
03. 02. 2008 | 00:07

outsider napsal(a):

To vlk:
jsem pochopitelně velmi rád, že to šlo pouze do vytracena. Jenom jsem upozornil, že tento fakt ovlivňuje naši diskusi.
03. 02. 2008 | 00:07

Saliven napsal(a):

Vážený prirodovedce, jako obvykle jste všechno krásně pojmenoval. Musím virtuálně smeknout klobouk (který nemám), protože už pod mnoha blogy jste dokázal svoje diskutérské i názorové kvality. Děkuji :-)
03. 02. 2008 | 00:11

PatientO.T. napsal(a):

2 ph77: Nemohu nereagovat; píšete: "Jinou historickou zkušeností je středověká Čína, ve které lékař dostával zaplaceno jen tehdy, když byl jeho pacient zdráv. Když pacient onemocněl, přestal platit a lékař se začal starat, aby ho co nejefektivněji vyléčil, aby opět mohl pracovat, tudíž vydělávat, tudíž platit svého lékaře. Kapitalistická ideologie tvrdí, že to má být obráceně, ne jinak. Pro lékaře kapitalistu pak nikdy nemůže být ideálním stav, kdy jsou všichni zdraví, ale naopak pokud možno všichni nemocni a to co nejdéle". Jako lékař kapitalista nesměle prohlašuji, že tvrdíte nesmysly (prohlášení smělé by pan Stejskal musel smazat). Jak já bych si přál, aby mí pacienti byli zdraví. A ne jen z důvodů praktických, ale i třeba kvůli své empatii nebo soucitu, což jsou vlastnosti, které vy u lékaře zřejmě nepředpokládáte. Neptejte se mne ovšem, co bych dělal, pokud by byli mí pacienti zdrávi, napište, kolik byste svým lékařům platil, kdyby tu byly podmínky jako ve staré Číně, to mne zajímá. Dík za odpověď.
03. 02. 2008 | 00:11

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Loupežníku - jen jestli se v tom tak nepitváš proto, že je pro tebe levice nejhorším představitelným zlem. :-))
03. 02. 2008 | 00:12

Petr napsal(a):

Pane Hořejší jste jistě velmi vzdělaný a slušný člověk,váš článek je sice hezký,ale vadí mi tam jedna evidentní nepradva,čili lež.Z vašeho článku vyznívá,že vlastně ti sprosťáci a hulváti jsou ti pravicoví voliči.Já denně pročítám na Internetu politické články jak zde,tak na iDnes,Hospodářských novinách,Lidovkách a někdy i v Právu,ovšem ne články Pavla Vernera,to je kapitola sama pro sebe.Paroubkovi oblíbené Haló noviny nečtu,komunistický tisk mi stačil před r.1989.A můžu s čistým svědomým říci,že prakticky vždy je zhruba 80% hulvátů a sprosťáků levicových,ani ne tak voličů KSČM,ale voličů ČSSD.A jsou to většinou urážky nejsprostšího kalibru,ať už se týkají např.prezidenta,nebo politiků či voličů ODS.A ty hulvátské urážky v drtivé většině začínají vždy právě lidé,nenávidící pravici.Já tam,kde se diskutuje lidsky,diskutuji obdobně.Ale samozřejmě na ty největší hulváty a gaunery reaguji a pokusím se urazit přímo je,popřípadě jejich modly,Paroubka a Ratha.Ale jenom jako odvetu a jenom tyto dva,protože jenom tyto dva považuji za spodinu společnosti,zejména toho druhého.A přitom i v ČSSD jsou slušní a chytří lidé,kterých si vážím,např.předseda parlamentu M.Vlček.Umíte si představit,jak by se změnila politická kultura,kdyby místo Paroubka byl předsedou ČSSD právě Vlček?Ovšem v tom případě by zřejmě ti největší hulváti přestali ČSSD volit,s velkou pravděpodobností jsou to lidé,kteří přešli po rozpadu Sládkovy partaje k socialistům.A jak je z dřívějších průzkumů známé,z této partaje přešlo k socialistům až 90%.A o "inteligenci" sládkovců snad nikdo nepochybuje.
03. 02. 2008 | 00:12

bigjirka napsal(a):

není nesmyslné srovnávat nacismus s internacismem. používání ošklivých log, žvavých barev, ryčné vlezlé hudby, opakování nesmyslných manter, které nikdo nesmí brát v potaz, omezení svobod včetně svobody vlastnit.

VŘSR byla lumpárna provedená hrstkou zločinců pod jejich zločineckými nicky, vedených Uljanovem vulgo Leninem. Byla to sabotáž německého generálního štábu, který tam ty dobytky nechal převézt přes frontu v zapečetěných vagónech. Předtím tam již probíhala demokratická přeměna, byl zvolen parlament a Prozatímní vláda. Lump lenin nechal tu "žvanírnu rozehnat". Jaký je rozdíl vůči Hitlerovi? Hitler byl sexuálně zdrženlivější a neměl syfilis. Ještě něco? Jo.. Hitler byl lepší řečník.
03. 02. 2008 | 00:12

Englishman napsal(a):

ph77
Když "kapitalismus" selhával minule, tak byl vystřídán fašismem a komunismem. Děkuji, ale raději si ponechám selhávající "kapitalismus".
03. 02. 2008 | 00:13

bigjirka napsal(a):

Salivene, levice je představitelná do jisté míry, pokud jde o odevzdávání části příjmů. V momentě, kdy začne loupit majetek, je to vždy proti vůli vlastníků, i kdyby to bylo nakrásně demokraticky odhlasováno, jakmile taková "demokracie" přemůže svobodu, je třeba zasáhnout. To bohužel musel udělat Pinochet, smrtící rozhraní, každé řešení je v tom momentě špatné...
03. 02. 2008 | 00:15

prirodovedec napsal(a):

qvakyqvak: A vidite na druhe strane jsou zase lide, kteri si mysli, ze za vsechno zlo poslednich patnacti let muze neoliberalni individualismus :) a v dusledku toho prohloubeni ztraty krestanskych hodnot a viry zpusobene predchozim rezimem. Qvakyqvak ...
03. 02. 2008 | 00:16

Rebel napsal(a):

Pro Petr.
Ani o vaši ne.
03. 02. 2008 | 00:17

qvakyqvak napsal(a):

Mě by zajímalo , jak tato diskuse pomůže tomu ,aby zde v Česku byl pořádek ,prostředí ,kde se dá opravdu vyvíjet ,tvořit , normálně pracovat , zajímalo by mě ,jak to pomůže našemu opravdu naprosto nezreformovanému školství ,které chrlí další průměrné a šedivé a lechce ovladatelné většinou nic neumějící lidi . Podle mě je to diskuse o ničem . Někdo se jen pitvá ve svém vlastním ne tak asi úplně čistém svědomí nebo ve svých nejistotách a zmatených cestičkách své duše . A vlastně ten článek nahoře je spíše rozeštvávající než něčemu pomáhající . Nic neřeší - jenže já od opravdového inteligenta čekám to ,aby dal nám,lidem méně inteligentním , NADĚJI ,REÁLNOU VIZI , MÍR a KLID V DUŠÍCH - nenašel jsem jedinou větu v onom článku ,která by něco takového byla schopna splnit. Je mi z toho velmi smutno . A je mi opravdu líto autora ,že není schopen asi překročit sám sebe .Nemám v srdci nenávist či nějaké takové slizské nízké lidské pudy ,ale opravdu jen tu neskonalou lítost . Že inteligent si vlastně neví sám se svým žitím rady - co potom se může očekávat od nás , omezených a tápajících obyčjných lidiček ,že ?
No ,nic ve zlém - já naději vidím v pomoci těch ,kdo na to opravdu mají těm ,kdo na složité žití prostě nemají . Ale rozhodně ne v Hořejších článcích ,babarajících se opravdu v NIČEM . Přeji dobrou noc lidem dobré vůle. Atěm ,kteří nemají dobrou vůli přeji ,aby se jim něco podařilo se sebou pořádného udělat .
03. 02. 2008 | 00:18

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Demokratická levice mi nevadí.Naopak.
Vadí mi jenom ta naše mafiánská pod vedením Lotrandů.
03. 02. 2008 | 00:19

Karel Mueller napsal(a):

bigjirka:
Jirko, nebyla řeč o západu, takto to pojal pan Stejskal. Já jsem mluvil o naší realitě a takovýchto případů znám bohužel docela dost.

Pane Stajskal, na dobrou noc: Žili jsme oba ve stejném státě. A přeci se pamatujete ještě "Já jsem hornk, kdo je víc" ... vůči Štrougalovi si to ovšem mohli dovolit jen Ti hornící.
Obecně však ti "od lopaty" se nikoho bát nemuseli a ani si servítky nebrali. Samozřejmě, pokud vynadali šéfovi, nesměli nadávat na KSČ (alespoň ne příliš veřejně), jiné omezení neměli. Mohu citovat výrok jednoho Švýcara o rozdílu mezi námi (tehdy) a jimi: Já mohu říct, že předseda vlády je vůl, ale nemohu to říct o šéfovi. Vymůžete říct o šéfovi, že je vůl, ale nesmíte to říct o předsedovi vlády.
03. 02. 2008 | 00:20

Englishman napsal(a):

qvakyqvak
Dobrou :-)
03. 02. 2008 | 00:21

vlk napsal(a):

Rumcajs

už jsme pasl několikrát , že Manka by měla sbírat míň lysohlávek a vařit míň odvaru zmakovic.
A ty bys mohl zkusit víc číst. Abys něco věděl.Aspoň trochu.
Ne bolševik nerozpoutak světovou válku. A možná tě to zaskočí, ale dokonce nevynalezl ani válku občanskou. Pokud jsi třeba slyšel neco o husitech , tak to byla válka občanská. Dávno před Klémou.
Druhý bod je zcela nad tvoje síly. Pokud by byly demorkacie byly vytvořily kolem Itálie a Německa někdy v roce 34 Cordone sanitaire, tak jako kdyis kolem bolševického ruska bylo asi ledacos jinak. Jenže, ono to fungovalo jinak.Nikdo neomezil obchod, nezmrazil konta. Naopak - poskytl úvěrové linky. Napříkald.
Ano v chile byl fašisumus. Tedy tvrdé potlačení demorkacie a demokratických práv z prava. V lysohlávkovém opojení to můžeš vidět jako vrchol demokracie. Rumcajsovské.

bod čtyři
pouze a jedině proto, že tu byli přes 70 let. Pokud by tu bylináckové stejně dlouho , jistě by je byli hravě překonali. Ostatně - šli na to vědecky.

že nerozumíš bodu 5 mne nepřekvapuje. Opak ano. Nebudu se pokoušet ti to vysvtlit. Ostatní to chápou.
03. 02. 2008 | 00:22

Saliven napsal(a):

Petr:
Váš článek je podle mého demagogický. Vadí vám Verner? Mně vadí Steigerwald, Komárek, Kmenta, atd. (zkrátka komplet celá MF Dnes). Ten průzkum o tom jak 90 procent voličů Sládka přešlo k socanům bych rád viděl. Republikán Sládek používal rasistickou, národoveckou a antisociální rétoriku, což je v rozporu s postoji ČSSD. Velká část pravicových voličů je podle mého zfanatizována proti ČSSD, která je alfou a omegou všeho zla, protože si dovoluje nesouhlasit s ODS a Klausem, a kdo nesouhlasí s ODS a Klausem, tak je zkrátka bolševik. Rétorika ODS si mnohdy nezadá s rétorikou bolševiků - kdo nejde s námi, jde proti nám. Tím samozřejmě neříkám, že v ODS jsou takoví všichni - byl by to nesmysl, protože ODS má, když to napíšu hloupě, nejkvalitnější voličstvo.

Já si dobře umím představit, jak by vypadal naše politická scéna, kdyby místo Paroubka byl Vlček - ODS by získala dominanci. Snad si nemyslíte, že proti Topolánkům, Langerům, Tluchořům a Nečasům může sedět někdo s aristokratickým vystupováním? Špidla takový byl a neměl šanci.

Sáhněte si do svého svědomí, jestli to, co vám vadí, není náhodou odlišný názor.
03. 02. 2008 | 00:23

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
Co je to neoliberální individualismus ?
03. 02. 2008 | 00:23

qvakyqvak napsal(a):

Opravdový a morální inteligent v této zemi ? Promiňte ,ale má vůbec smysl tady něco takového vůbec hledat ? A když ne ,tak k čemu toto všechno psaní ,když nikdo ve skutečnosti si neví rady ,jak z toho kalného a zasmrádlého postkomunistického bahna ven ? Já jsem zde opravdu ještě nikdy nečetl něco ,co by tomuto národu pomohlo - jen samé rádobychytrouše ,kteří exhibicionují se svým rádoby intelektem před námi hloupými . Ale podle mě je jejich snažení to nejkontroveznější a opravdu nejimpotentnější ,co zde existuje .Žádné reálnéřešení ,žádný reálný nápad - jen samé bla ,bla ,bla ,bla . A k těmto kategoriím řadím i výše uveřejněný článek . A již jdu opravdu do hajan ,protože impotentních věcí se účatnit nemíním .
03. 02. 2008 | 00:26

vlk napsal(a):

outsider

jistě. Ovlivňuje. Protože je zde spousta bojovníků proti dávno minulým horzbám. A jsou nesmírně stateční.
Bojovat dnešní války totiž vyžaduje daleko více odvahy.
03. 02. 2008 | 00:27

bigjirka napsal(a):

Karle, ale průměrná nemocnost je u nás dvojnásobná než na Západě.. a ve firmách s hyperkorektním vedeném šestinásobná. k tomu nemám co dodat, snad jedině o výjimkách, které potvrzují pravidlo.
03. 02. 2008 | 00:27

Saliven napsal(a):

vlk:
A to ještě nějakých 50-70 milionů obětí komunismu padá na vrub hladomorům, nikoli samotného vraždění.
03. 02. 2008 | 00:30

bigjirka napsal(a):

pH77 moderní doba je dost složitá a já se vyjadřuji hlavně k malým a středním podnikům. hovor o nadnárodním, zejména spekulativním kapitálu má pochopitelně trochu jinou dimenzi - ten nepodléhá žádné demokratické kontrole... to je na jinou debatu.
03. 02. 2008 | 00:31

Saliven napsal(a):

qvakykvak:
Já bych dvě rady pro národ měl. Jsou to citáty jednoho z těch, co stáli u zrodu nacismu - F. Nietzcheho:

1. Zlepšeme sami sebe, tím se zlepší vše.

2. Kdo bojuje se zlem, měl by si dát pozor, aby se sám zlem nestal.

Dobrou noc.
03. 02. 2008 | 00:32

pH 77 napsal(a):

PaientO.T.: "Kolik bych svým lékařům platil, kdyby tu byly podmínky jako ve staré Číně?" Pytel rýže ze svého pole, ... po dožínkách? Nevím. Nemám ani ponětí, kolik bych vám měl dávat nyní. Řekněme že právě tolik, kolik platím na zdravotním pojištění. Stejnou sumu byste jako můj lékař dostával měsíčně vy (od všch svých pacientů). Nedostával by ji k přerozdělení stát, správcem té sumy byste byl vy (nebo váš účetní). Kdybych ale onemocněl a nemohl tudíž tu sumu vydělávat, bylo by na vás, abyste mě co nejdříve uzdravil (i mým zájmem je být zdráv, protože bez práce nemám na misku rýže). Drahé lékařské zákroky byste mi asi rovněž zajišťoval vy - z té částky, kterou vám jako pracující posílám, vy část vezmete a dáte ji několika odborníkům, specialistům (kteří jinak z povahy své odbornosti nemohou mít stálou klientelu). Jinak jsem toho názoru, že na některé choroby by lidé měli v zájmu zachování životaschopnosti společnosti umírat. Současná medicína narušuje přirozený výběr. Jak se na tenhle rozpor díváte vy, lékaři? Díky za odpovědi i za případné vyvrácení mých bludů (nejsem fašista, jen prostě narozdíl od některých nevím úplně všechnona světě).
03. 02. 2008 | 00:32

bigjirka napsal(a):

Salivene, nebuďte zabedněnec, ty hladomory byly naprostu uměle vyvolávány např. na Ukrajině, obilnici Evropy. Viz pavlík Morozov.
03. 02. 2008 | 00:32

jumpin napsal(a):

UltraLevičáci jen zhazují naprosto vše ,co vymyslí pořádného někdo jiný - nikdy jsem od těchto lidí nečetl nic ,co by někomu ,kromě jejich libida a břicha pomohlo . Bohužel jsou to většinou lidé ,kteří žijí na úkor nás všech - tedy ze státních platů nebo ze státních podpor nebo nějak jinak jsou napojení na vysávání rozpočtu . Člověk který je lidsky levicový ,demokratický ,svobodomyslný - s tím se domluvím vždycky . Za Ultralevé považuji všechny příznivce KSČM a všechny ,kdo sdílejí světonázor s panem Paroubkem ,který je podle mě nezreformovaným komunistou .
03. 02. 2008 | 00:33

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Onehdá mi jedna známá povídala o svojí dceři, žijící v Anglii. Šla s vnučkou k lékaři s horečkou a doktorka jí vynadala, že u ní nemá co dělat, ať si něco o chřipce najde na internetu. POkud je to masový jev, dá se úspěšně předpokládat, že nemocnost je stejná, jen je rozdíl v tom, kdo jak chodí k lékaři. Závěr ať si každý vyvodí sám.
03. 02. 2008 | 00:34

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Ale já netvrdím, že za to komunisti nemohli - o něco výše jsem psal, že to byl následek diletantismu ideologie.
03. 02. 2008 | 00:35

RUMCAJS napsal(a):

Vlk:
1.Ty nemáš problémy jenom se psaním, ale i se čtením.Copak já píšu že bolševik rozpoutal světovou válku ???
Já píšu, že tady to funguje jinak.
2.Popros paní ošetřovatelku, ať Ti vysvětlí, co je to demokracie. Jinak, pokud mluvíš o konkrétních pol, stranách,tak to je jiná.
3. Taky ji popros, atˇTi vysvětlí pojem fašismus.

4-5. Žádná změna.
03. 02. 2008 | 00:36

bigjirka napsal(a):

Ano, pH, dnešní systém má dvě části... ta jedna to tak vybírá, abysme byli zdraví. Jenže lékařům se z toho platí za nemoc. To jsou dvě půlky systému - dvě půlky, jedna ..... Kdeže to pak je?
03. 02. 2008 | 00:36

prirodovedec napsal(a):

qvakyqvak: Tato diskuse nema prece za cil ani ukol cokoliv vyresit. Sesli se zde lide, ktere clanek necim zaujal. Jak bylo psano vyse: Mnozi se radostne odreagovali vykriky od svych frustraci a mindraku. Jini citili potrebu vyjadrit sve postoje. Dalsi vymysleli jak do textu umistit jedovate sipy ci jinotaje. Dalsi se zkouseli stylizovat :). I editor se zapojil! Dalsi se mozna vzajemne cetli a ostre polemizovali. Jini se cetli, premysleli a chvalili :). Zkratka je to takovy obycejny blog na aktualne, jaky ti, kteri sem chodi, maji radi.

Pravda nekteri jej dokonce precetli a nalezeli v nem i diskusi neco, co do nej autor ci diskutujici jiste nevlozili ...

Je smutne, ze jste navstevoval skolu, ktera Vas vychrlila jako dalsiho prumerneho, sediveho a lehce ovladatelneho nic neumejiciho cloveka.

Nelamejte ale nad sebou hul a vzdelavejte se dale. I cetba tohoto blogu a jeho diskuse a premysleni o myslenkach druhych Vam trenuje mozek :) a pomaha Vam. Klid a mir ale asi hledejte jinde, mozna v nejake cirkvi a ne na aktualne.

Mir vasi dusi a vice te vasi smirlive tolerance, vuci tem, kteri se podle Vas babraji v nicem :).
03. 02. 2008 | 00:36

qvakyqvak napsal(a):

Víte pane Salivene - nejsem si zcela jist ,jestli právě vy se nepovažujete za toho morálního a opravdového inteligenta - protože jestli jo ,tak to se prosím neurazte ,ale opravdu morální a opravdu inteligent to v podstatě o sobě neví a tudíž nechá hodnocení na jiných . Vaše dvě rady jsou na komplexnost a složitost lidského žití samozřejmě použitelné tak 50 na 50 - 50 % lidí mohou povznést a 50 procent lidí mohou zabít. I vy jste pro mě zklamáním ,tudíž .
03. 02. 2008 | 00:37

bigjirka napsal(a):

Salivene, nebyl to diletantismus, byl to úmysl. Přijela RA, všechno odvezla a obklíčila celé oblasti, aby nikdo neunikl. Připomíná vám to diletantismus? Mě vraždu.
03. 02. 2008 | 00:38

Rebel napsal(a):

Tak se to celé nějak zvrtlo.
Já jsem to chápal jako výzvu k diskusi o společenské a politické kultuře v naší zemi a někteří zanícení stereotypní diskutéři to zase stočili k řešení těch nejbolestivějších historických problémů světa. No a tak se nálepkuje, škatulkuje a různí ideologové a demagogové si přijdou na své.
Pro ty rozumnější, zkuste se zamyslet nad tím, zda má taková diskuse vůbec smysl.
03. 02. 2008 | 00:38

bigjirka napsal(a):

qvakyqvak-u, Salivena částečně omlouvá jeho mládí.
03. 02. 2008 | 00:39

ego napsal(a):

pro Petr
Vy jste samozřejmě prototyp jednoho z pravicových hulvátů, bezmezně milující oberhulváta Topolánka, kterému jste schopen odpustit neodpustitelné. Inteligence pravicových voličů, nebo alespoň těch píšících na netu je dána jejich novými slovy, jako židobolševici, KSČSSD, cockomunizmus, Paroprase....a stovky dalších. Pravicoví sládkovci skutečně odešli k ČSSD, hlavně ti s vyholenými lebkami, kteří jsou dodnes členy ODS. Urážky voličů ODS prof. Švejnara, který se opovážil postavit se jejich guru Klausovi, jsou ke čtení všude. Je samozřejmé, že samozvaná garnitura těchto nových kádrováků odejde ihned po prohraných volbách, ale to už může být pozdě Podařilo se totiž politikům, nejen ODS, ale především jejich zásluhou rozdělit národ ostře na dva tábory, které se nejsou schopny spolu dohodnout.
03. 02. 2008 | 00:40

pH 77 napsal(a):

bigjirka: přitom právě ten nadnárodní a spekulativní kapitál užírá malým a středním podnikům, jejich šéfům i zaměstanancům, tolik energie, že kdyby nebyl, tak tady žijeme v bezmála ... no prostě sociálně mnohem spravedlivějším prostředí. Idea kapitalismu, demokracie a svobody se mi líbí velice. Ovšem ten prvek spekulace a svévole to vše v mých očích neomluvitelně degraduje.
03. 02. 2008 | 00:40

Saliven napsal(a):

qvakykvak:
Nikdy jsem se za morálního a opravdového inteligenta nevydával, jen jsem chtěl přispět radami. Myslete si co chcete, já jsem přesvědčen o tom, že ta první rada je radou zlatou. Ta druhá byla spíše namířena proti jistému lacinému antikomunismu.

Pokud jste ze mě zklamán, potom jste měl velká očekávání, takže chyba není jen na mojí straně. Samo o sobě mi toto od vás vyznívá jako nekonečná pito most.
03. 02. 2008 | 00:40

qvakyqvak napsal(a):

to prirodovedec
Na co je inteligence ,když není morálka ? Podle mě ani vy nepatříte k lidem ,kteří by dokázali vychrlit cokoli ,co by někomu opravdu pomohlo . Ale zcela jistě se sám řadíte mezi inteligenty . No .Nic ve zlém ,ale ani vy nejste ten ,kdo by byl schopen překročit svůj stín . Tak moc nemachrujte a nedělajte ze sebe něco ,co evidentně jste pouze ve své dosti zmatené mysli . Jinak nic ve zlém ,opravdu i Váš příspěvek nepříspěvek považuji za impotentní a naprosto nikomu k ničemu ,kromě Vás samého asi . Ksyž vás to uspokojuje ,nakonec ,proč ne ,že ?
03. 02. 2008 | 00:41

bigjirka napsal(a):

rebeli, na začátku jsem se pokusil to nějak naformátovat vůbec k nějakým definicím, ale nepovedlo se. Ani napodruhé.
03. 02. 2008 | 00:41

outsider napsal(a):

To vlk:

Byl Simon Wiesenthal bojovník proti hrozbám dávno minulým, který neměl odvahu bojovat dnešní války?

Uznávám, že je dnes mnoho nových hrdinů, generovaných tu špatným svědomím, tu neschopností být něčím jiným než hrdinou tohoto typu. Byl bych rád, kdyby ostatní uznali, že mezi těmi, kdo říkají, že se máme dívat jen dopředu, je mnoho těch, které pohled zpět ohrožuje. Jak říká přírodovědec, zajímají mne motivace.
03. 02. 2008 | 00:41

Saliven napsal(a):

qvakykvak:
Podle vašeho posledního příspěvku předpokládám, že jediný morální inteligent jste tedy vy. Proto nechápu, že s námi ubožáky ztrácíte svůj důležitý čas.
03. 02. 2008 | 00:43

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Tu poznámku na věk jste si mohl odpustit. Říká se, že každý mladý vůl bude jednou starý vůl. Nikde není psáno, že to nemůže být i naopak - že každý starý vůl, byl i mladý vůl.
03. 02. 2008 | 00:44

bigjirka napsal(a):

Salivene, dám vám jen jednu maličkou radu... mládí sluší trocha skromnosti..
03. 02. 2008 | 00:45

Englishman napsal(a):

Rebel:
Proč by tato diskuze měla mít nějaký smysl? (divící se smajlík)
03. 02. 2008 | 00:47

m&m napsal(a):

K výše uvdenému Desateru správného bolševika zvažuji jedenáctý bod:

Bolševik trpí pocitem méněcennosti, že není dostatečně inteligentní (ať je jeho vlastní IQ jakkoliv vysoké). Inteligence je mu z podstaty podezřelá, připadá mu podle situace neužitečná až ohrožující.
03. 02. 2008 | 00:47

Eden napsal(a):

to Rebel: pokud se nenálepkuje mooc, tak má:) Tadle je jedna z nejlepších které jsem zde četl:) Je zde opradu mnoho postřehů, z obou stran, které stojí za zamyšlení. A pokud se aspoň pár lidí zamyslí, tak to stačí. Můžou to pak pomalu šířit dál. Ale souhlasím, že se to trošinku zvrtlo. Naše politická kultura se zatím stále válí v bahně, v našem vedoucím hovad-duu Rath-Topolánek. Přitom na takové choré výplody lze vždycky reagovat tak, aby člověk za urážku poděkoval:) Jenže je příliš málo lidí, kteří by to po našich zástupcích mohli chtít. V tom je slabina demokracie...
03. 02. 2008 | 00:47

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Předpokládám, že vám je 60, nebo jste byl v Rusku. Jako cucák si příště asi požádám o dovolení promluvit.
03. 02. 2008 | 00:48

PatientO.T. napsal(a):

2 ph 77: Uvažte, pane, že pokud byste nechtěl být v případě nemoci léčen pouze čaji a magií (např.), musel byste spolu s dalšími pacienty přispět mj. na lékařovo materiální vybavení. Na to by vaše pojistné pravděpodobně nestačilo (uvědomte si třeba, že na stomatologii putují neoficiálně 3% z peněz určených na zdravotnictví)... Chápu ovšem, že jste své tvrzení nemyslel zcela vážně, ale vaše slova o tom, kterak si kapitalističtí lékaři přejí, aby jejich pacienti byli stále nemocní, považuji i v této souvislosti za hloupá.
03. 02. 2008 | 00:48

Saliven napsal(a):

Eden:
Nejlepší argument proti demokracii je 5ti minutový rozhovor s voličem - Sir W. Churchill. :-)
03. 02. 2008 | 00:49

Eden napsal(a):

ten pán s doutníkem byl chytrej chlapík:) Nejhorší je, že člověku běhá mráz po zádech kvůli tomu, že je to pravda:)
03. 02. 2008 | 00:52

m&m napsal(a):

Eden: jen malé upřesnění "hovad-duo" neexistuje. Sice nám to média podala sugestivně, ale umně zamlčela, že do hovad nadával pouze Topolánek Rathovi.
03. 02. 2008 | 00:53

qvakyqvak napsal(a):

to saliven - já mám pro Vás také radu - komplexnější - a neurazte se ,jestli to již děláte - běžte makat sám na sobě ,dejte do toho celé své srdce ,rozum , vášeň ,mozek - a až se něco naučíte ,co bude potřebného pro druhého člověka ,běžte a se stejnými parametry ,jakými jste se to naučil ,to pro toho člověka udělejte . A to bez toho ,aniž by jste myslel apriori na nějaký mrzký peníz či odměnu - prostě jen tak ,pro potěšení svého já ,že dokážete něco udělat pro druhého a on může být spokojený . Je úplně jedno ,jestli to bude vyprojektovaný most ,perfektní ,logický a selským rozumem pochopitelný zákon , lékařský zákrok , opravená bota,nebo se třeba jen lidsky usmějte - prostě cokoli .Takoví lidé jsou totiž k něčemu,takový život ,plný práce a lásky k bližnímu svému a pochopení jeho trablů a bolestí má nějaký smysl . Všichni ostatní ,kteří myslí jinak ,vyčůraně ,kteří se zbůhdarma a zcela vážně baví o kosti ,hozené nějakým novinářem či rádobyinteligentem jiného zrna - tito jsou ve svém žití zbyteční a většinou i parazitičtí na někom . Od mladých lidí čekám ,že něco umějí a tudíž se nemusejí bavit o nějaké politice či jiných impotentnostech bytí . Ale pravda je ,že každý na to nemá - aby byl někomu k něčemu k užitku .Proto vám přeji ,pane ,beze vší zášti ,aby jste byl - k užitku a nemusel se bavit o NIČEM na takových rádobydiskusích .Mějte se fajn a klidně se tomu třeba smějte ,co píši .
03. 02. 2008 | 00:54

bigjirka napsal(a):

Salivene, není mi 60 a nebyl jsem v Moskvě. Nějaké zkušenosti jsem si už odžil ve svobodě i v nesvobodě, o níž se tak autoritativně vyjadřujete. Tak asi od oka se do mého věku dostanete asi tak za 30 let. Vzpomeňte si na tuto debatu. Když se nezastydíte, vyrostl z vás starý vůl. Toť vše na toto margo.
03. 02. 2008 | 00:55

Luba napsal(a):

Vážení diskutující,
možná, že také rádi sledujete seriál britské televize "Jistě, pane ministře". Mimochodem, skvěle do češtiny přemluvený.
Ukazuje "čistotu" zavedené staleté parlamentní demokracie z perspektivy těch nejvyšších. Státní tajemník Sir Humphrey v něm vyslovil přesvědčení, že vláda má pouze jednu pozitivní funkci - zajistit jistý stabilní chod věcí. Nějaký řád je daleko lepší než chaos. Kdyby věřil ideálům svých nadřízených z různých stran, stal by se prý totálně schizofrenním pošahancem :) Zkusme se tedy dívat na politiku jako na hrátky nezralých pošahanců, kteří se vzájemně drží pod krkem, aby jejich protistrana nekradla víc, než je zdrávo :) Tady nejde o boj správné party hochů proti těm špatným. Politika přitahuje v zásadě podobné typy lidí - kritizujme je za nečinnost, za špatné pracovní výsledky, za nesmyslná rozhodnutí, za plané tlachání a nekulturnost projevu. Jen proboha nepřenášejme tu infantilní stupiditu a egoismus také do našich mezilidských vztahů. Jako děti, které ukazují vztyčeným prostředníčkem svému panu učiteli, že je "jednička".
03. 02. 2008 | 00:56

Rebel napsal(a):

Pro Englishman.
Smyslem diskuse může být již samotná radost z diskuse. Pokud to diskutující baví je vše v pořádku. Mám ale dojem, že dost příspěvků bylo napsáno jen proto, aby bránilo různým napadáním nebo šíření všelijakých demagogií.
03. 02. 2008 | 00:58

Saliven napsal(a):

bigjirka:
O tom, co jste mohl v minulosti poznat, jsem se nevyjadřoval autoritativně ani trochu - leda by jste žil ve 20. letech na Ukrajině, nebo v 60. letech v Číně. Jestli máte potřebu se nad někoho povyšovat jen na základě věku, tak prosím. Pro mne rychle ztrácíte diskuzní atraktivitu.
03. 02. 2008 | 00:59

Petr napsal(a):

Pro Salivena:
Ten průzkum vám samozřejmě ukázat nemůžu,ale vše kolem politiky sleduji podrobně od r.1989 a pamatuji se,že to byl oficiální průzkum a bylo to tam pdrobně rozebráno,drtivá většina podle něj přešla k ČSSD,asi 10% k DEU a několik zbývajících procent se rozpustil v ostatních stranách.A do ČSSD přešli proto,že v té době vedl socialisty Zeman a zrovna v té době byl obrovsky agresivní vůči ODS a o sládkovcích je známo,že nenáviděli ODS.Přešli vlastně k Zemanovi.
03. 02. 2008 | 01:00

Saliven napsal(a):

qvakykvak
"Od mladých lidí čekám ,že něco umějí a tudíž se nemusejí bavit o nějaké politice či jiných impotentnostech bytí ." <-- pokud je pro vás politika impotentnost bytí, pak nechápu proč se tu o ní bavíte vy. To, že se tu bavím ještě neznamená, že nejsem společnosti nijak užitečný.
03. 02. 2008 | 01:01

prirodovedec napsal(a):

qvakyqvak: Dekuji Vam, ze jsem se ve Vasem hodnoceni ocitl mezi temi kterych si vazim.

Preji Vam mnoho uspechu a respektu v budoucich diskusich. Mozna ale zmenit nick a IP, a pak i styl? Zvazte, zda nalepkovanim vsech ostatnich bez snahy porozumet tomu, co pisi a proc to pisi zde byl dobry start. At zde nakonec nezustanou Vase basnive vykriky a apely na moralku dle vaseho pohledu bez odezvy.

Opravdu zvazte tu cirkev, ci nekoho jineho schopneho se vcitit do Vasi zrejme zmucene duse, ulevi se Vam a srovnate se sam se sebou a i tim traumatizujicim sedivym skolstvim, kterym jste, jak pisete, prosel nebo mozna prochazite. Nedoporucoval bych vam ji, kdybych si nevsiml, ze rad kombinujete svoji pozu s bezduvodnymi utoky (napr. na Salivena).
03. 02. 2008 | 01:01

Rebel napsal(a):

Pro Eden.
Na můj vkus se zde začaly řešit problémy, které nejsme schopni ani popsat, ne tak vyřešit.
Bylo by rozumnější zabývat se současností.
03. 02. 2008 | 01:05

qvakyqvak napsal(a):

Z mých zkušeností je jedno ,má -li člověk 20 nebo 60 - pokud opravdu něco umí a je ochoten to s celým svým já poskytnout dále . Největší potíž je s těmi ,kteří jen dělají ,že něco umí ,popř. s těmi ,kteří si myslí ,že něco umí - a takových u nás je neskutečné množství.Nemají sebereflexi ,pokoru , morálku ,zodpovědnost . A jsou mezi dvacetiletými stejně ,jako mezi šedesátiletými . Nikdy se od nich nedozvíte nic ,co by se dalo lidsky použít pro složitý život ,ale zato vás zahrnou záplavou neskutečně frázovitých a demagogických keců .Tento národ je tím nemocný již nejméně 60 let ,ale řekl bych ,že vlastně v celé své existenci .A je také logické ,že lidé ,kteří vlastně nic požádného neumějí jsou většinou na levici ,proto že ta jim slibuje ,že se nemusejí o nic starat ,že jim vše zařídí . A to je veškerý HLAVNÍ problém tohoto národa -příliš mnoho lidí ,kteří ve skutečnosti neumějí nic ,ale kecají do všeho .Ti opravdu schopní na to nemají vlastně ani moc času . Na to hospodké žvástání ,prudění a závist a nenávist .A ani nemají potřebu někoho nenávisdět ,pomlouvat atd . Ach jo ,tento národ opravdu není z velké části dobrý .
03. 02. 2008 | 01:08

car komančov OO8 napsal(a):

to je zajimave asi se nejlíp trefil Runcajs vy tu totiš diskutujete většinou a jste z jedne s jednoho statu to nejde tak dějiny se piší ne jen pro jeden stat ale proto , se to stalo jinak jsou to jen pověsti bachorky a nic vic .vše se totiš satalo bylo a stim nic nenadělame omlouvat sam sebe na to nema narok žadny narod to potom vznikáji ty pověsti tak to nějak je .DIKTAT JE DIKTAT JE TO OMEZOVANÍ SVOBODY JINYCH CO NA TOM CHCETE MĚNIT....... Kam spěcháte do komančova 008 aco to vlastně je je to nemoc psichoza to nema nic společneho s čisly to je jen období s ktereho butˇ vyrostem nebo nas zničí naši budoucnost nenajdete ve slovech ta se lechce vyslovoji i ta falešna ono je to dřina byt svobodny to neni jen slovo pravda zvitězí .....,je to jen naděje věřit a nepropadat panice budeme se mit lip neznam jine slovo ktere by nas posunolo dopředu k demoktaciji a taky to platí v ekonomice keci že něco nejde demonizovat něco je potonm naš čas zbytečny co jsme tady ,,,,,ono s toho taky někdy boli ruce hlava to je ta demokracie a ne populisticke žvasty ty většinou používa opozice a kdo je vede za ta leta co jsme se znovu vydali cestou demokracie jednoznačně vidět .Parou bek neni demokrat je to apsolutně neschopny člově na pozici premiera a taky ve vedení nějake strany a takouvych se najde v každe straně dost kterym vadi že někdo je svobodnější než oni,,,,,,,proč se neosvobodí to neni iny nazor co vadí to je realny pohled na někoho co zrovna pluví piše křičí a najde si sve posluchače falešny to pohled objevi se šelma a on se stratí nikdo oněm neví ani pes neštěkne upadne v zapomnění takovou moc maji dnes media a kdyš někdo neni svobodny a hleda se tak naletí na medialní bubliny ktra stéjně praskne a sni se hned vytvoří jina jestli bude lepší zase nikdo neví.....Z
03. 02. 2008 | 01:08

RUMCAJS napsal(a):

Po hříchu se zde hodně směšují dvě věci. Způsob vládnutí a způsob ekonomického vedení země.

Vládnout můžeme různě. Konstituční monarchie,absolutismus,fašismus, demokracie atd...

Ekonomické vedení je též různé. Od volných a svobodných ekonomik až po zcela státem řízené a vlastněné hospodářství.

Historicky se určité typy ekonomik přiřazují určitému typu vládnutí.Dneska to ale už neplatí.
Nalevo nebo napravo, není totéž, jako svobodná nebo státem řízená ekonomika.

Čína má např. totalitu ale ekonomicky má svobodu.

Naproti tomu, Španělsko a Portugalsko měly demokratické režimy, ale ekonomická svoboda byla nulová jak za socialismu.

Takže to nedává moc smysl, nadávat si do fašistů nebo bolševiků.
Asi tu jsme všichni pro demokracii. V čem je ale zásadní rozdíl, je ve způsobu vedení ekonomiky.

Na tom se s panem Profesorem asi nikdy neshodnu.
03. 02. 2008 | 01:14

Kingkong napsal(a):

To all:

Víte, já nemám potřebu léčit si na někom mindráky. Ať už je z pravého nebo levého křídla.

Jde mi jen o jednu věc a vysvětlete mi ji prosím jako dítěti.

Srovnám-li komunismus a nacismus (fašismus, bolševismus atd. jak kdo chce) - vznik, průběh a hlavně následky - vyjde mi z toho, že nacismus je zde (a nejen zde) postaven mimo zákon. Jak jeho myšlenky, tak jeho symboly.

A následuje otázka:

Sdělte mi prosím jediný důvod, proč by neměl být komunismus postaven mimo zákon stejně jako nacismus...?
03. 02. 2008 | 01:15

Eden napsal(a):

to rebel: a taky budoucností, nicméně i tak je blog prof.Hořejšího spíše místem diskuze a ne místem výlevů.

to quakyquak:"Od mladých lidí čekám ,že něco umějí a tudíž se nemusejí bavit o nějaké politice či jiných impotentnostech bytí . Ale pravda je ,že každý na to nemá - aby byl někomu k něčemu k užitku ."

no to ale spolu přece vůbec nesouvisí. Jak chcete být k užitku, když nemáte srovnaný smysl?

a ještě to Rebel: kvůli podobným myšlenkám jako měl Churchill, začínám uvažovat o tom, jestli by se neměla náhodou demokracie nějak zreformovat. Protože proti mediím, která jsou dnes už dost často stranická, má většina lidí slabou obranu. Tudíž demokracie začíná pozbývat smyslu. I když nedělám si iluze o tom, že to mohlo bejt někdy lepší:)
03. 02. 2008 | 01:15

scientist napsal(a):

Pane Horejší,
pokud jde o správné používání termínů, což by Vám jako vědci nemělo být cizí, pak Československo 1948-1989 skutečně bylo TOTALITNÍM režimem. Tím se ovšem nepopírá faktická diferenciace tohoto systému v čase, na kterou upozorňujete. Pojem totalitní režim je poměrně jasně vymezen sociálními vědami a naše minulost mu plně odpovídá. Nemusíme chodit do knihovny, ten termín se dá i "vygooglovat".

Prostě, jestli to myslíte se svými úvahami na toto téma vážně, nemusíte provozovat "volk-vědu". Ta, je bohužel, stále podstatným znakem českých veřejných debat. (Za čož nesou sociální vědci přímou odpovědnost, protože se jich téměř neúčastní).
03. 02. 2008 | 01:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy