Chystá se obří tunel ve zdravotnictví (nebo jsem jen chorobně podezřívavý socialista?)

04. 05. 2008 | 12:00
Přečteno 58149 krát
Minulý týden mi kdosi poslal níže uvedený text, který jsem posléze našel také zde a zde. Nejsem příznivcem poplašných zpráv a spikleneckých teorií, zvláště pokud nejsou podepsané, a tak jsem se na mínění o této věci zeptal několika odborníků na management zdravotnictví; všichni mi řekli, že to vypadá jako dost pravděpodobný scénář. Před několika dny o něčem podobném psal na Aktuálně.cz Petr Holub (zde), a včera zjevně o tomtéž psal také Josef Klíma 3.5. v Poslednim slovu v LN .
Takže možná na tom přece jen něco bude...


Dobře si vzpomínám, jak jsem se počátkem 90. let usmíval nad poplašnými zprávami o nějakém tunelování (tehdy bylo to slovo teprve čerstvě zrozené), tleskal jsem V.Klausovi, V.Koženému a kuponové privatizaci, slova M.Zemana o loupeži století jsem považoval za projev čecháčkovské malosti a závistnictví. S potěšením jsem sledoval, jak Jan Ruml tehdá v televizi se zarputilým výrazem ve tváři vyzýval zlovolné kritiky, ať tedy podají trestní oznámení, jestli ví o nějaké konkrétní špatnosti, ale ať neočerňují naše úspěšné budování vyspělé kapitalistické společnosti (no, úplně přesně takhle to neříkal...).

Od té doby jsem své názory trochu poopravil; pravda, mohlo to všechno dopadnout ještě mnohem hůř, ale přece jen je trochu škoda těch zašantročených stamiliard...
Doufám, že nás teď nečeká další vlna...

A teď už ten (doufám, že opravdu je paranoidní) text:

(a dodatečně ještě doplňuji velmi zajímavý relevantní odkaz na pořad Na vlastní oči...)


Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví

Princip je velmi jednoduchý. Chce to založit akciovou zdravotní pojišťovnu, kam bez práce každý měsíc natečou milióny Kč ze zdravotní daně. Potom stačí udržet tyto peníze ve zdravotní pojišťovně.

Jak na to? Prostě neproplácet zdravotní péči pacientům a zdravotnickým zařízením. Říkáte, že to není možné? Ale je, díky reformních zákonům ministra Julínka. Vytvoří se monopol, kde skupina lidí bude vlastnit zdravotní pojišťovnu, nemocnice, ambulantní lékaře, lékárny, laboratoře atd.. Monopol si bude určovat ceny zdravotní péče ve svých zařízeních, pro konkurenční pojišťovny vysoké ceny a tím je finančně zlikvidují. Tak získají další pojištěnce a tím další peníze. Pacient tak ztratí možnost svobodné volby zdravotní pojišťovny. A co bude následovat? To, co bylo napsáno na začátku – zdravotní pojišťovna si bude chtít peníze udržet pro sebe. Jak to udělá? Zavede model „řízené péče“ známý pod názvem Managed health care, který byl zaveden v USA. Principem řízené péče je to, že zdravotní pojišťovna „řídí“ pacienta a své lékaře-zaměstnance tak, aby zdravotní péče byla poskytnuta co nejlevněji nebo vůbec. Říkáte, že pacient má nárok na zdravotní péči, přece jsou standardy zdravotní péče (péče hrazená ze zdravotního pojištění)? To není tak úplně pravda. Standardy zdravotní péče záměrně nejsou a ani nebudou a už vůbec nebudou zakotveny v zákoně. A co není v zákoně, to se nemusí dodržovat. Takže to bude zdravotní pojišťovna, která bude rozhodovat, co pacientovi uhradí a co nikoliv. Budete potřebovat nákladnou péči jako např. transplantaci srdce, chemoterapii při leukémii……
Existuje taková obligátní formulace: “tuto péči Vaše pojistka nekryje, je mi líto.“ A co budete dělat? Kde se domůžete svých práv? Na ministerstvu zdravotnictví, na soudu, na chystaném Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami? Nikde. Protože zdravotní pojišťovna bude akciová společnost – soukromá, a zákonem nebude dáno, kterou péči Vám musí uhradit. Namítnete - a co lékaři, ti přece musí poskytnout potřebnou zdravotní péči? Nemusí, protože budou zaměstnanci zdravotní pojišťovny a podmínkou pracovní smlouvy bude, že budou léčit tak, jak jim zdravotní pojišťovna nařídí. To ti lékaři přece nedopustí a odejdou do jiné nemocnice!!! Ale kam? Bavíme se tady o monopolu a tomu nebude vadit, že mu odejdou lékaři. Proč? Protože tím méně péče budou poskytovat a tím zase ušetří peníze. No a když už hovoříme o lékařích tak je tu přece chystaný zákon o univerzitních nemocnicích, které také ovládne monopol a vychová si nové „bílé otroky“ (výměnou za to, že jim např. zaplatí školné, které se také chystá). Včera ministr Julínek ustoupil v privatizaci univerzitních nemocnic, mohou z nich být neziskovou, avšak do zákona to nechce dát (proč asi ?).
A co regulační poplatky? Jakou v tom hrají roli? Jsou velmi důležitým krokem k prolomení ústavního zákona o bezplatné zdravotní péči. Jakmile bude zákon prolomen, zavedou se další poplatky, (které jsou běžné v řízené péči např. v USA) jako jednorázový roční poplatek (deductible), povinná 10-20% spoluúčast na každém výkonu apod. Bude to další zdroj financí pro zdravotní pojišťovnu a zároveň limitací pro pacienta, aby zdravotní péči vyhledal.

A teď jak to uvést do praxe?

1. krok – založit si akciovou zdravotní pojišťovnu.To není problém. Od 1.4.08 vstoupila na trh Agel Insurance a.s. (vlastněná Tomášem Chrenkem) a povolená ministerstvem zdravotnictví.

2. krok – zaregistrovat nejméně 50.000 pojištěnců – žádný problém. Zaměstnanci oceláren, nemocnic a ostatních firem pana Chrenka mají příkaz se u této pojišťovny zaregistrovat. A to stále není vše. Mají najatou agenturu, která na Ostravsku obchází sídliště a přemlouvá lidi na ulici, aby se zaregistrovali u Agel Insurance a.s., že nebudou muset platit regulační poplatky. Také v supermarketech nabízí lidem 100 Kč na jejich nákup, pokud se na místě zaregistrují.

3. krok – zprivatizovat si nemocnice a ostatní komplement (laboratoře, lékárny, rentgen apod.), také žádný problém. Agel (vlastněný Tomášem Chrenkem) spravuje 12 nemocnic, 6 poliklinik, síť lékáren, firmu dodávající léčiva a zdravot. materiál (Repharm a.s.), rentgen (Radioterapie a.s.) , Transfúzní služba a.s., atd..

4. krok – zprivatizovat primární péči a ambulantní specialisty. To je problém, protože ti už privátní jsou. Tak jak tyto privátní lékaře donutit dobrovolně odevzdat svoji klientelu? Je třeba je nejdříve vystrašit, že je pohltí řetězce a tak si kovaný Agelovec MUDr. Marek Potysz založí v dubnu 07 Moje ambulance a.s.. Odkoupí několik praxí soukromých praktických lékařů, veřejně prohlašuje, že se jeho byznysu daří a že rozhodně nemá s Agelem nic společného (do ledna 08 byl předsedou představenstva Agel Insurance a.s.). Podaří se mu vytvořit mezi praktickými lékaři a ambulantními specialisty atmosféru strachu z řetězců. A v ten moment nastupují na scénu dva lidé – Ing. Miroslav Zámečník a MUDr. Tomáš Macháček. Oba nabízejí soukromým lékařům „ochranu proti řetězcům“. Pokud lékaři dobrovolně vstoupí do jejich akciových společností s řízenou péčí, zachrání si tím svoji privátní praxi. Ing. Miroslav Zámečník, MUDr. Jiří Bek a MUDr. Pavel Neugebauer (předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost) se zaměřují na dětské praktické lékaře. Druhá skupina MUDr. Tomáše Macháčka se orientuje více na praktické lékaře pro dospělé. Na tom není ještě nic podivného, že ano? Ovšem pokud se podíváte na obchodní rejstřík online na firmu Ing. Miroslava Zámečníka PLANTA MEDICA a.s., v dozorčí radě se objeví jména Mgr. Luboš Godina (figuruje ve firmách Agel a.s, Repharm a.s.), Ing. Iveta Ostruszková (Agel Insurance a.s., Repharm a.s.) a MUDr. David Šperling (Repharm a.s.). Skupina kolem MUDr. Tomáše Macháčka, který je zároveň poradcem ministra Julínka, je ještě zajímavější. Od roku 2003 je založena Společnost pro řízenou péči v ČR o.p.s., kde je MUDr. Tomáš Macháček předsedou představenstva, členem představenstva je Mgr. Rostislav Hampel (Agel Insurance a.s.), v dozorčí radě sedí nám známá Ing. Iveta Ostruszková a MUDr. Pavel Hroboň – náměstek ministra Julínka. Zakladatelem této společnosti byla firma KLIENT PRO s.r.o. (patřící MUDr. T.Macháčkovi) a dále Nemocnice Podlesí a.s. (vlastněná Agelem). Tady se kruh uzavírá včetně propojení s ministerstvem zdravotnictví, které chystá reformní zákony na objednávku. Macháček s Hroboněm to vymysleli a Chrenek finančně podporuje a všichni nakonec usednou ve správní a dozorčí radě zdravotní pojišťovny, protože tam se budou peníze shromažďovat.

Stále je tu otázka, jak vyvlastní soukromou lékařskou praxi? Jednoduše, díky IZIPu. V materiálech obou skupin pro řízenou péči je podmínka vedení elektronické dokumentace. Lékaři budou odesílat veškeré informace o svých pacientech přes IZIP (IZIP byl také zřízen na objednávku těchto lidí přes MUDr. Milana Cabrnocha (ten ho prosadil ve VZP), který společně sedí MUDr. Jiřím Bekem ve správní radě společnosti MEDTEL o.p.s.. Podstatou lékařské praxe jsou informace o pacientovi, to je lékařovo „know how“, pokud tyto informace odešle pryč, sám se připravuje o svoji klientelu. Druhý den mu zdravotní pojišťovna vypoví smlouvu, jeho pacienty bezplatně převezme jiný lékař (všechny informace o pacientech budou shromážděny v IZIPu) a lékař ze dne na den skončí bez práce, bez pacientů, bez peněz.
Tak je to jednoduché.

Tento projekt byl připravován několik posledních let. Čekalo se na to až se ODS dostane do vlády a prosadí se zákony k dokončení celého projektu mocenského a hlavně finančního ovládnutí českého zdravotnictví.

Další skutečnosti v bodech:

1. Bc. Marek Šnajdr (další klíčový člověk tohoto komplotu - náměstek ministra Julínka): jako předseda správní rady ovládá VZP a zajišťuje, aby všechna zdrav. zařízení vlastněná Agelem měla exkluzivní smlouvy s touto pojišťovnou a tím nadstandardní přísun peněz za péči. Viz. žebříček nejdražších nemocnic v ČR. Zatímco v IKEMu (super-specializované pracoviště, kde se provádí transplantace) stojí lůžku za rok 3,96 mil. Kč tak v Nemocnici Třinec Podlesí a.s. (Agel) stojí lůžko 5,15 mil. Kč. Navíc 5 nejdražších nemocnic z 15 soukromých patří právě Agelu.

2. Náměstek Šnajdr nařídil ředitelům fakultních nemocnic a státních ústavů, aby připravili převod ústavů na akciové společnosti. Pokud by totiž ODS s jejich privatizací (jeden z reformních zákonů) neuspěla u koaličních partnerů, jsou nachystáni provést privatizaci podle zákona o velké privatizaci z roku 1991 a tím by obešli parlament. Viz článek v Tempus Medicorum 2/2008.

3. Do 2 fakultních nemocnic byli Julínkem dosazeni ředitelé, kteří předtím pracovali pro Agel. Konkrétně MUDr. Vladimíra Danihelková, nynější ředitelka FN U svaté Anny v Brně, v letech 96-04 byla členkou dozorčí rady firmy Repharm a.s.. Tato stejná firma je nyní hlavním dodavatelem léků do nemocnice. Lékaři smějí předepisovat jen léky, které jsou na seznamu. Tento seznam je vypracován ředitelstvím nemocnice a to také kasíruje veškeré provize od farmaceutických firem, které chtějí své léky mít na seznamu. Tím druhým ředitelem je MUDr. Radomír Maráček, nynější ředitel FN Olomouc. Od 12/02 – 8/03 byl členem představenstva Karvinské hornické nemocnice a.s.(Agel) a od 6/05 – 7/07 byl předsedou představenstva Vítkovické nemocnice a.s.(Agel). I do FN
Olomouc distribuuje léky Repharm a.s.

4. Některá fakta o systému řízené péče: ty pravdivé informace o řízené péči se lze dočíst pouze na zahraničních webových stránkách. Českým lékařům se podávají zkreslené až nepravdivé informace a spoléhá se na neznalost cizích jazyků a tím nedostupnost k informacím. Informace lze získat z amerických webových stránek o tom, proč byla řízená péče v USA zavedena a jak tento systém zdravotní péče nefunguje. Svou výpověď podala před Americkým kongresem Dr. Linda Peeno, která pracovala jako revizní lékařka u několika organizací řízené péče a byla bohatě odměňována za to, že pacientům zamítala zdravotní péči. Její výpověď je dostupná na internetových stránkách (zde) pod názvem Managed care Ethics: The close view. Na těchto faktech vznikl film Sicko, který doporučuji shlédnout.

5. Co je nejpodstatnější, že o řízené péči vůbec nic nevědí občané ČR, kterých se to bezprostředně týká. Pokud reforma projde, začnou zákony platit již od příštího roku a radikálně to změní životy lidí v ČR.
K čemu zdravotní plán „řízené péče“? Aby zdravotní pojišťovna pacienta řídila, šetřila na jeho zdravotní péči a sama vydělávala. Jak pacienta „vmanipulovat“ aby se k tomuto plánu ŘP dobrovolně přihlásil? Slíbíme mu, že nebude muset platit regulační poplatky (a ještě něco vydělá na ušetřené péči – možná). Těm co náměstek Hroboň slibuje stejné podmínky jako nyní, pokud se k žádnému specielnímu plánu nepřihlásí, se bude postupně zvyšovat spoluúčast a paušální platby – viz USA „deductables“.

Občané ČR, prosím ptejte se Ministerstva zdravotnictví, co je řízená péče, kterou tady hodlají zavést. A mimo to si sami zjišťujte na cizojazyčných webových stránkách veškeré informace o řízené péči. Tam totiž zjistíte, že ministerstvo chce zavést něco, co ke spokojenosti občanů nefunguje nikde na světě – ani v USA, jak se u nás mylně uvádí. V současných prezidentských volbách v USA je reforma zdravotnictví jedním z hlavních témat.

Nyní ministr Julínek vytasil trumf z rukávu – průměrná rodina (nemyslím si že průměrná rodina má v ČR 4 členy) vydělá 10.000 Kč na privatizaci pojišťoven. Tedy 2.500 na osobu – je nás 10 milionů, bude cca 20-25 miliard. Je to lákavé, ale lidé nevědí, že hospodaření pojišťoven v roce 2007 skončilo přebytkem cca 20 miliard. Takže rozdělí peníze, které tam už dneska jsou. A de-facto zadarmo převedou pojišťovny na soukromé vlastníky.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bigjirka napsal(a):

Obojí z titulku může být pravda. Dokonce i najednou. Podobné scénáře ovšem hrozí v každém oboru. Něco by asi měl hlídat ÚOHS, něco MZD, něco úřad pro kontrolu pojišťoven. Naznačený scénář není nemožný, rozhodně však obsahuje kriminální prvky, které by měly být postižitelné.
04. 05. 2008 | 12:20

twardowski napsal(a):

Dost mozna to pravda je. Ted uz spousta lidi ceka, jestli se objevi nejaka brzda, ktera by Julinkuv vlak zastavila... Dost jich ale bylo uz umyslne odstraneno. referendum (jako v Madarsku) nemame, takze je mozny scenar, kdy se budeme jen smutne divat.

MOC Vam dekuji za uverejneni textu zde. Nasel jsem ho na spouste mistech a take mi prisel. Zde se o nem da diskutovat.

Jeste jednou dekuji.

Twardowski.
04. 05. 2008 | 12:26

Bessy napsal(a):

Občane Hořejší, protože Vy předkládáte tyto argumenty ,ptal jse se Ministerstva zdravotnictví,nebo co jste udělal?Nebo jste zůstal jen u tohoto blogu?
04. 05. 2008 | 12:41

twardowski napsal(a):

to Bessy:

Zkousel jste se nekdy ptat Ministerstva zdr. ? Popis takovych zkusenosti by vydal na samostatny blog!
04. 05. 2008 | 12:43

RUMCAJS napsal(a):

Škoda času to číst celé. To jste zase napsal pěknou píps (Dle Pepy Řepy-Manku)pane profesore.

Ovládá ve Francii vše jeden Chrenek ?
Máte podobný příklad z jiných zemí ?
Neexistuje toto virtuální nebezpečí ve všech oborech a přesto se tam podobné vize nenaplňují?
Že někdo musí povinně být v určité pojišťovně - neznáte ZP ? Ani si neumím představit při dnešním katastrofálním nedostatku zaměstnanců, že by si někdo stanovil takovou podmínku.
Dále mi zůstává trošku rozum stát nad tím, jak se všichni začnou rvát o obor, kde prozatím jak pojišťovny ta zdrav,zařízení vykazují především mínusy?

A kdo donutí lidi, aby se nepojistili u VZP, pokud jim to připadne výhodné ?
04. 05. 2008 | 12:58

Bessy napsal(a):

NO já nevím-ale třeba bod.2-předepisování léků jen určité firmy by třeba zajímalo antimonipolní úřad.
04. 05. 2008 | 12:59

Bessy napsal(a):

Tedy-ten příspěvek byl to-Twardowski
04. 05. 2008 | 13:01

Claudius napsal(a):

A nezapomenout to přeposlat premiéru Topolánkovi!Ten chudák vůbec nic netuší a pokud jde o toho profesůrka,hned v pondělí dostane Dalík úkol zahájit dělostřeleckou přípravu.A začneme MfD,první salvu vystřelí p.SteigerWald,vsaďte se,teprve třetí p.Páral z HN(je nejmazanější!).Kdo se vsadí?
04. 05. 2008 | 13:02

twardowski napsal(a):

to RUMCAJS:

k prvni casti Vaseho komentare. Vite, prece zalezi na pocatecnich podminkach a to casto vic nez na cele "dynamice" procesu.

Prodavaly se ve Francii polikliniky za cenu prumerneho bytu 2+kk?
04. 05. 2008 | 13:03

twardowski napsal(a):

to Bessy:

prave ze asi ne... krom toho i dnese se to deje (lekarum se pak zaplati dovolena, pardon skoleni apod.)
04. 05. 2008 | 13:06

RUMCAJS napsal(a):

twardowski:
Rád si do Vás přečtu, rozdíl v privatizaci nemocnic ve Francii a u nás.

Jinak pro mě zde platí heslo:
"Zadarmo drahý."
04. 05. 2008 | 13:17

malma napsal(a):

tohle neni paranoindní text..to je realita o který tady mluvil dr.Ráth a Paroubek před volbami, kdy se jim všichni smáli a uvěřili na "modrou šanci"...
jó takhle se vydělává...:)
04. 05. 2008 | 13:20

twardowski napsal(a):

RUMCAJS:

Aha. Takze prodat nemocnici + vilu + polikliniku + dum na namesti + relativne velky pozemek a to vse v jednom mensim meste na Morave (viz. dokument na Nove, muzu sem hodit odkaz) za 7.5 milionu je dobra cena? Mate predstavu o cene pristroju, ktere jsou soucasti vybaveni, o cene luzek... az po nabytek?
04. 05. 2008 | 13:21

twardowski napsal(a):

to RUMCAJS:

ta poliklinika se za 90Kc za navstuvu (pri prodeji okolo 3mil) zaplati jen z tech poplatku za rok.

A ten hlavni rozdil je, ze ve Francii se nikdy neprivatizovalo podel naseho zakona z 1991.
04. 05. 2008 | 13:23

SuP napsal(a):

Dotaz -
...a ony ty ocelárny panu Chrenkovi nefungují a nevydělávají??
Copak jeho hospodářské výsledky jsou jen důsledkem neustálého rozkrádání hodnot, které mu tam v nestřeženém okamžiku nashromáždil paroubek se škromachem? To mi přijde trochu divné...
04. 05. 2008 | 13:26

twardowski napsal(a):

SuP:
jasne, o to ve zdrav. jde, jestli to vydelava (cimz je jaksi dana i funkcnost). Urcite
04. 05. 2008 | 13:29

SuP napsal(a):

twardowski -
a vy myslíte, že něco nefunkčního může vydělávat?
04. 05. 2008 | 13:31

RUMCAJS napsal(a):

twardowski:
Kolik znáte nemocnic, které nejsou v prodělku ?
Říká Vám něco tržní cena?
Byl by jste Vy ochoten zaplatit pořizovací hodnotu, když dopředu víte, že to nedokážete z provozu toho zařízení zaplatit?
Proč se Vy a třeba prof. Hořejší nepokusíte nějakou nemocnici zprivatizovat ?
04. 05. 2008 | 13:31

twardowski napsal(a):

RUMCAJS:

verte, ze bych do toho sel, stejne jako by todo byvalo slo to mesto, v nemz se na nemocnici skladali obyvatele, ale koupit se ji nepovedlo. Ale treba budu mit prilezitost v nove vlne nemocnicni privatizace.

Trzni cene rozumim perfektne. Prodavam vlastni vyrobky a to za trzni cenu.
04. 05. 2008 | 13:37

twardowski napsal(a):

to SuP:

a myslite, ze kdyz neco vydelava, je to hned funkcni (v pripade zdravotnictvi)?
04. 05. 2008 | 13:39

RUMCAJS napsal(a):

twardowki:
Tak na co čekáte ? Předpokládám, že privatizace je věc veřejná.
04. 05. 2008 | 13:39

twardowski napsal(a):

RUMCAJS:

obhlizim trh a cekam, jak dopadnou Julink. zakony.

Model jak vydelat uz diky prvnim prukopnikum mam. Tj. hlavne se zbavit lekaru a sester a vubec nemocnici provozovat "co nejmene". Jak rikate, nemocice na leceni moc nevydelavaji. Zaridim to tak, abych mel nemocne, kteri mi vydelaji.

Ale hlavne v tom semnou musi jed Bendl, aby az porusim zakony a zacnu nabyty majetek okamzite rozprodavat, tak aby se mlcelo. To je zaklad.
04. 05. 2008 | 13:46

SuP napsal(a):

twardowski -
milý pane, pořád tady v tichosti přecházíte tu skutečnost, že naše zdravotnictví je "funkční" za cenu každoroční ztráty několika miliard a mizerných platů perzonálu.
A to ještě pomíjím, že o tzv. standardu, tedy rozsahu péče v rámci povinného pojištění se tu diskutuje a především plká už 18 let.
04. 05. 2008 | 13:48

twardowski napsal(a):

SuP:
Priznam se, ze te ztratovosti zase tak moc nerozumim. Pojistovny maji vysoke "prevydelky" a i po rozdeleni pro management zustavaji na konte desitky miliard rocne.

V pripade privatizovanych nemocnic odesel personal kvuli vyraznemu snizeni platu. Viz. reportaz na Nove.
04. 05. 2008 | 13:51

SuP napsal(a):

malma -
to, co se píše v článku pana Hořejšího je skoro přesný popis funkce zdravotnictví pod vedením doktora ratha. Ještě že to trvalo jen těch pár měsíců. Nicméně je zřejmé, odkud jsou podklady pro článek
04. 05. 2008 | 13:52

Blue Jay napsal(a):

Jsem udiven,
Vsude ve vyspelych zemich je zname ze nemocnice ktere jsou v privatnim sektoru maji vetsi uroven nez ty ve statnim. CR to zatim nezna. A je me opravdu nepochopitelne ze se tomu lide jako twardowski tak brani. Vzdyt ani nevedi o co jde. Ja ano. Nejen ze jsem vetsinu zivota zil zemi kde to fungovalo a porad funguje, ale mel jsem moznost porovnat kvalitu pece. Mam dojem ze v CR je zdravotni pece politickym horkym bramborem. Rath ktery kecal o poplatcich ted je proti. Proste je tu ODS minus mentalita. Jestli neco muze fungovat o to nejde. Jde o politicke body a oblbnuti tech mene vzdelanych ci zkusenych.
04. 05. 2008 | 14:05

SuP napsal(a):

Pane Hořejší -
ptal jste se, odpovídám. Soudím, že chorobně podezřívavý socialista jste. I kdyby tenhle článek byl paranoidní.
Ale chorobně podezíravých socialistů tu je!
04. 05. 2008 | 14:21

prirodovedec napsal(a):

autor, twardowski: At na to nejste sami, nez dorazi posily :).

Cerstva historicka zkusenost u nas vede mnohe k tomu, ze navrzene postupy musi byt podporeny maximalni kontrolou, diskusi a zpetnymi vazbami. Nejsou.

Kolegove RUMCAJS a SuP veri v dobre umysly a neviditelnou ruku i zde a s radosti jsou ochotni rozdavat bianco seky tem aktivnim, podnikajicim. Ja uz ne.

Oni radi twardowskemu vydelat. Jenze ne vsem zde jde o kseft.
Nekteri chteji jisty servis - mozna drahy, s doplatkem, ale se znamymi a kontrolovatelnymi riziky.

Jini samozrejme z radosti pujdou do investic s vyssim rizikem rozvratu (pro ty druhe) a s prislibem rozdani uspor tem, kteri si je sami nasetrili :). Vtipne. Takove kozene.

Dosavadni gramotnost zucastnenych a jejich schopnost prichvatizovat mi nepotvrzuje, ze tato rizika pro nas jsou pod kontrolou. Doufejme, ze ale ta ruleta vyjde. I kdyz mozna lepe at nevyjde a at ta banda diletantu vsech barev zmizi.

Protoze oni rozumi jen "na hruby pytel hruba zaplata", proto si zaslouzi velmi tvrdy pristup. Ted i potom.

Ocividne diletanstvi dle mne spociva i v tom, ze u nas nejsou (napr. ve zminovanem Holandsku bezne) modely konkurujicich si pojistoven (tam byly predem), simulace vyvoje, aj.

Navic se holandsky model navrhuje kombinovat s modelem USA a efekty jsou nezname - nezverejnene.

I kdyz mozna dobre je popisuje vyse uvedeny text.

Priznacny je take vstup "dosud nezavisleho" experta M. Zamecnika do teto oblasti, ktery byl v minulosti zde mnohymi diskutujicimi citovan (i ja jsem citoval jeho texty).

Podstatne je jedno. Jsou urcite infrastruktury statu. Pokud dochazi k jejich rozvratu, lide logicky vetsinou jdou do ulic (Argentina aj.) a statni moc bud musi strilet nebo se naopak stavet na stranu davu a sehnat penize a majetek (viz pripad Chodorkovski).

Idealni podhoubi pro ruzne -ismy.

Je tedy asi vhodne do zasoby premyslet i o tom, jak tyto tzv. ireversibilni procesy bude mozne v pripade katastrof otacet zpet. Za pohnutych dob se totiz daji prijimat ruzne zakony v duchu, ze "vsechna moc vychazi z lidu". Vzpomenme na povestne cteni z pece v Cimrmanovi.

Pripadne zmastena transformace (a k ni jsou vytvoreny vsechny predpoklady - staci se zajimat o fakultni nemocnice) pouze zvysi riziko vyse uvedenych udalosti, kterych samozrejme nejsem priznivcem a nevim, proc je mam kvuli sebestrednym chamtivym pitomcum zazit.

Jen doufam, ze to pak pripadne plne dopadne i na organizatory techto akci od toho nejmensiho k tomu nejvetsimu ...

Pamatujme si ta jmena :). Jsou to pro nekoho vyhruzky? A co jineho si zasluhuje sebestredny pitomec na vysoke zidli neschopny obhajit temer nic v normalni diskusi a manipulujici suverene s osudem mym i mych blizkych a vsemi temi, kteri ho plati.
04. 05. 2008 | 14:25

SuP napsal(a):

Blue Jay -
já myslím, že základem toho odporu je v pravý čas vyslovená hovadina ústy geniálního manipulátora ratha. A to: "Akciové společnosti jsou obchodní společnosti, jejichž povinností je TVOŘIT ZISK". Všimněte si, jak tuto větu s doslova hemeroidální úporností opakují všichni zpochybňovatelé jakýchkoli pokusů o zlepšení funkčnosti našeho zdravotnictví. Nepřipustí totiž, že zisk je i vyrovnané hospodaření, zvláště, pokud mám omezené a cílené finanční zdroje.
04. 05. 2008 | 14:28

SuP napsal(a):

Prirodovedec -
nemyslím si, že ten, kdo nedokázal zdravotnictví řídit, aniž by muselo být neustále alespoň verbálně reformováno, by uměl kontrolovat, jestli ten, kdo umí podnikat, ho bude provozovat dobře.
04. 05. 2008 | 14:32

Bessy napsal(a):

Mně jen vadí, že veškeré články, diskuse jsou vedeny v duchu- privátní-špatné,veřejné-dobré.Přitom když se člověk pohybuje po nemocnicích- tak vidí jednu zásadní věc,která se ovšem nikde neřeší- plýtvání .VZP zaplatí všechno, nejsou mantinely,nekontroluje výkony, nekontroluje efektivitu léčby-když vezmu jen jeden! příklad- rehabilitace lůžková- celá procedura je třeba jen 1 hod. dennně- ostatní proležíte v nicnedělání-neefektivně s mizernou stravou/kterou také platí pojišťovna/- o tom že soboty a neděle jsou vůbec ztrátové ani nemluvě a těch případů je nespočet-tam by se určitě dalo ušetřit, ale chtělo by to chtít .
04. 05. 2008 | 14:39

jj napsal(a):

Kdo chce soukromou nemocnici at si ji postavi, nakoupi zarizeni a najme lekare. Pokud bude mit co nabidnout, tak bude zajem. Jo jenza tady jde o to jak se zalevno dostat k miliardam.
04. 05. 2008 | 14:39

RUMCAJS napsal(a):

twardowski:
Pokus nechcete provozovat zdravotnictví, pak nechápu, proč privatizujete nemocnici.Vaše modelování situace nedává smysl.
04. 05. 2008 | 14:45

jj napsal(a):

Nemam nic proti soukromym nemocnicim. Desi me ale predstava, ze si ja, pokud budu platit pojisteni nebudu moci nemocnici vybrat.

V tomto pripade mi to prijde jen jako tunel viz. reportar v Navlastni oci. jj rovne podminky pro podnikani ... made in ods nekdo si to musi postavit nekdo to za hubicku koupi od kamosu.
04. 05. 2008 | 14:49

Brněnský pravicový lékař napsal(a):

Ad RUMCAJS, SuP, Blue Jay a jiní.
Kolegové, přestaňme na to koukat přes stranické brýle. Fakta o "dobře hospodařících akciovkách" a dalších mýtech ze zkušenosti vlastní či kolegů. Nechci vás přesvědčovat, protože zkušenost je nesdělitelná.
1)Ad platy: Po převedení nemocnice na obchodní společnost se ruší mzdové tabulky a padají mzdy drtivé většiny lékařů a sester. Ne proto, že by špatně pracovali, ale protože se řídí Zákonem o min. mzdě, a ne Zákonem o platu. Není pravda, že ve státní nemocnici "nelze schopné odměnit", jak píše MF, LN a jejich novinářšké rychlokvašky. Osobní příplatek lze totiž dát až do 100% tarifu.
2) Ad "dobrý soukromý hospodář": na rozdíl od platů většina největších provozních nákladů dolů nejde. Naopak - náklady na dopravu, prádelnu, kuchyni, úklid atd.. jsou "jak na sviňu" nahoru. Proč? Výběrovky vyhrály firmy "kamarádů" nového špitálů. Většinou s vědomím příslušné radnice ( a je jedno, jestli modré či oranžové). A kde není žalobce, není ani soudce:-)
3)Zákon nutí nabyvatele na určitou dobu poskytovat "zdrav. péči", nikoli "zdrav.péči v plném rozsahu". To je sakra rozdíl!
04. 05. 2008 | 14:51

Kamil napsal(a):

V každém podnikání najdete lidi poctivé i darebáky Určitě to bude platit i v případě privatizace nemocniční péče.
Nevidím důvod, proč by neměli podnikatelé v rámci zákonů téhle země provádět agresivní politiku pro získávání svých pacientů. Určitě se o ně strhne podobná bitva jako třeba u mobilních operátorů.
Nemyslím si, že nové subjekty budou mít zájem, aby nabízely nekvalitní péči, protože by si utahovaly kohouty v přílivu peněz od pacientů, kteří mají možnost volby.
Dále se nabízí otázka, jak dlouho se nám Evropanům bude dařit oddalovat prosazení Amerického systému poskytování a hlavně ufinancování zdravotní péče. Tvrdit, že na to bude při stávající situaci je více než naivní.
Hezký den.
04. 05. 2008 | 14:57

Luba napsal(a):

Zdá se, že si někteří myslí, že zdravotnické služby automaticky mají vyšší kvalitu, když za ně "natvrdo" zaplatí.

Je pravda, že je v lidské přirozenosti považovat něco, co je levné a jakoby zadarmo za méně- či bez-cenné.

Ale, je to pravda?
Jsou ženy, které odmítají bezbolestný porod - takové dítě pak "stoupne na ceně". Jsou muži, kteří považují ženu, která se jim bez okolků oddala za "děvku" - ona si myslí, že šlo o "pravou lásku" a diví se, že ji "pan dokonalý" opustil.

Potřebujeme zažívat zisky a ztráty, boj a neúspěch, abychom si mohli toho vybojovaného a vyvzdorovaného vážit.
Ano - pořád jsme těmi opičáky, kteří se honí za kořistí, kteří tisíciletí bojovali o holé přežití a kterým nikdy zadarmo nikdo nic nedal.
Přitom je možné, že vůbec neplatí to, že hotově splacená či z osobního konta odkrouhnutá částka je zárukou lepší lékařské péče a výsledků.
Jen si toho více vážíme.

Ono totiž to zdravotnictví není žádná fabrika pro produkci zisku. Lidé, kteří tam pracují, investují sebe, svou odbornou erudici a hlavně svou lidskou stránku - to nejlepší - empatii,
pochopení a spoluúčast.
To je přece k nezaplacení :)Redukovat tento oboustranně obohacující vztah na "má dáti-dal" může vést ke "zprůmyslnění" - pokud bude sledována jen výše "efektivity", tedy ty nejmenší možné náklady.

To může vést ke zhoršení zdravotní péče, pokud tyto nemocnice a.s. nebudou svůj zisk investovat do lidí - přijímáním více zdravotníků, jejich přiměřeným ohodnocením a proškolováním.
Už dnes je naše zdravotnictví oproti západní Evropě i USA personálně poddimenzováno (jen 1/4 až 1/5 tamnějšího stavu).
A jak to vypadá v nynějších "nemocnicích a.s.?" - zdravotníci mají nižší platy, než ve státním sektoru, jsou přetěžováni a nuceni k šetření (např. raději levná amputace než drahá vasodilatační sanační léčba). Tedy přesně v intencích toho, co ve svém článku popisuje pan profesor.

Navíc platí, že zdravotnictví se z hlediska práce s těmi nejvyššími hodnotami a velkým zásahům do životů lidí podobá jedinému rezortu - soudnictví.
A tak by na něj mělo být také nahlíženo.
Vynikající článek na toto téma napsal před lety pan Payne a zveřejnil ho časopis "Vesmír".

Dostupný je zde:
http://www.vesmir.cz/clanek...
04. 05. 2008 | 14:59

RUMCAJS napsal(a):

Prirodovedec:
Tváříte se, jako kdy kdyby ve státním zdravotnictví peníze nebyly alfou a omegou. Copak personál dělá zadarmo?
Copak dodavatelé dodávají zadarmo?
Copak se nemocnice mohu dále zadlužovat?

Mám známé jak mezi dodavateli zdravotnických přístrojů tak léků. V důsledku neekonomického prostředí, které by jinak vyvolávalo tlak ne cenu a kvalitu,jsou ceny léků a přístrojů předraženy cca o 50 a více procent.
Pro Vás, jako matematika, by mělo být v celku jasné, že pokud se najde model, který tyto ceny sníží na přiměřený zisk, pak i při zisku nemocnice cca 5% Vás tato služba vyjde levněji a to při vyšší kvalitě.

Připomínáte mi jednoho známého, který rovněž chce státní zdravotnictví. Chce ho proto, aby se při jeho léčbě na něm nešetřilo. Jinými slovy, je mu úplně jedno, jestli se dostane i na jiné, protože zdroje nejsou neomezené, tudíž se nedají neomezeně využívat.
04. 05. 2008 | 15:00

Mackinac blake napsal(a):

Myslím, že v tomto státě je prostor jak pro soukrome, tak i statni zdravotnictvi. Jen nechapu proc kvuli tomu chteji nekteri zrusit zdravotnictvi statni ... za tim neco je ... ze by se soukromy sektor bal dobre statni pece.

At si privatizuji cokoliv dlouhe desetileti, mozna stoleti vznikal v CR solidarni system mestskych nemocnic. Proc ho rusit ?

Proc nemuze byt komercni pripojisteni za jednoluzkac a lepsi jidlo v nemocnici atd. Proc se nekdo tak trese na mld. ze zdravotniho pojisteni a na mld. v nemocnich. Lekarum to opravdu nezavidim.
04. 05. 2008 | 15:07

Řeč mysli napsal(a):

Hořejší! Jestli informace vámi podané jsou pravdivé, buďte velmi chválen. Jsou-li ale mystifikací potom chraň vás Bůh!!!
04. 05. 2008 | 15:07

twardowski napsal(a):

RUMCAJS:

ale chci. Vazne! Chci delat takove zdravotnictvi, ktere mi prinese prachy.

Ta situace, ktrou popisuji neni modelovat, tak se to stalo (se svolenim pana B.).
04. 05. 2008 | 15:07

twardowski napsal(a):

to Blue Jay:

S Vami se nebavim. Jste placeny agitator a je to ztrata casu.
04. 05. 2008 | 15:12

jj napsal(a):

Docela by me zajimalo kdo si v tomhle state muze dovolit zaplatit v plne vysi peci v nemocnici. Treba tyden na aru... JSou veci, ktere bez solidarity nelze delat Muzu se jen pojistit.

Jinak naivita Rumcajse nezna mezi .. to jako soukrome firmy budou od svych kamosu kupovat pristroje a leky za mene ? Co je k tomu donuti viz. porovnani nakladu na luzko v IKEMu a u soukrome nemocnice. To jsou tvrda cisla a na filozofie o tom co by melo byt.

Ten clanek vyse by si kazdy mel podrobne nastudovat.
04. 05. 2008 | 15:12

Luba napsal(a):

Plně podepisuji to, co napsal "Brněnský pravicový lékař".

Znám jednu nemocnici, ve které byl bývalý ředitel-lékař "odejit" s tím, že byla nemocnice zadlužena - ten dluh byl cca 7 miliónů.
Nastoupil nový ředitel-ekonom, pod jehož zázračnými šetřícími zásahy (patně převod lukrativních obslužných provozů do kapes jeho kamarádíčků) se dluh vyhoupl za pouhé dva roky na 120 miliónů!!!
A plánují se další odprodeje (krádeže, tunely).
Platy sester jsou cca o 4000 Kč nižší, než ve státním sektoru, platy lékařů pak cca o 1000 Kč.
Délka praxe není v odměňování zhodnocena.
A odměňováno jest pouze šéfstvo a jejich nohsledi za držení hub, kroků a příkladné budování kapitálizmu zcela bez přívlastků (těch slušných).
04. 05. 2008 | 15:12

Brněnský pravicový lékař napsal(a):

4) Ad vlastník. Obecně je podle mne jistě lepším vlastníkem soukromník než stát. Ale u zdravotnictví je nutná KONTROLA, je to pořád ještě veřejná služba. NENÍ to podnikání jako každé jiné - tržní jsou jenom vstupy, zato výstupy, tedy lékařské výkony, resp.lidská práce jsou ostudně podhodnocené. A to současná garnitura narovnat nechce.
5) Ad neziskovky: Z médií jste asi měli pocit, že se jedná bezmála o "znárodnění". Houby - tady nejde o formu vlastnictví, ale režim fungování - můžou samozřejmě být ziskové. Byl jsem v SRN, CH, tam může špitál spoluvlastnit kanton, církev, obec atd, ale ZISK se musí reinvestovat do zařízení, a ne vyvádět mimo něj. To je celé. A to tam nemějí ve vedení Čechy :-)
6) Závěr. Nezlobím se na vás za vaše argumenty. Vím, že informace se získávají těžce, jsou-li velká media ovlivňována PR agenturami pánů T.J, T.CH. a jiných. Příklad z tunelované nemocnice v KV - redaktoři volali lékařům, že jejich natočená reportáž o České zdravotní nesmí být odvysílána.

Tož teda používejme vlastní hlavu, nenechme ze sebe dělat voly a buďme obezřetní. Nebojte, my vás budeme pořád a rádi léčit, i kdyby nám ty špitály pod rukama na a.s. převedli. Ale na hlavu už si nechceme nechat kálet.

Hezkou neděli.

P.S. Výše uvedený text znám už týden, normálně bych ho zdeletoval, protože není podepsán, ale mohu vás ujistit, že všechny údaje z Obch. rejstříku sedí...
04. 05. 2008 | 15:13

SuP napsal(a):

Nikde jsem zatím nezachytil, že by se mělo VŠECHNO (míněno celé) zdravotnictví u nás privatizovat. Stejně jako VZP.
Jen snad jde o to, že sníží-li se ztráty v soukromých nemocnicích, mělo by zbýt více na státní. Na tom nevidím nic tak likvidačního.
04. 05. 2008 | 15:14

twardowski napsal(a):

Pane RUMCAJS, proc tu uz davno mocnou rukou trhu nevzniklo kvalitnejsi soukrome zdravotnictvi? Nemocnice se daji postavit, nemusi se prebrat za dva tri miliony od statu.
04. 05. 2008 | 15:15

dzadofor napsal(a):

Na Slovensku, tento
plán už pokročil, máme už päť súkromných poisťovni.
Zriadila ich predchádzajúca pravicová vláda (ta vaša má asi rovnaký „úlohu“)
Súkromne poisťovne mali veľké „ciele“, ako sa budú „starať“ o pacientov ......
Súčasná vláda im zakázala vytvárať zisk, môžu použiť len správny fond,
ktorý je (tuším) 2,5% z vyzbieraného poistného.(zrušila aj poplatky)
A zrazu začala „búrka“ reči o vyvlastnení, návratu komunizmu atď.
Vyhrážali sa arbitrážami – no zatiaľ je ticho ......?!
04. 05. 2008 | 15:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Jeste doporucuji shlednout nasledujici reportaz"
http://www.nova.cz/tvarchiv...
04. 05. 2008 | 15:20

Brněnský pravicový lékař napsal(a):

To SuP: Napsal jste :"Jen snad jde o to, že sníží-li se ztráty v soukromých nemocnicích, mělo by zbýt více na státní. Na tom nevidím nic tak likvidačního."
Kdyby to tak bylo, bylo by to krásné. Příjmy různých nemocnic v ČR nejsou spolu provázány. Nejhorší je, že řada provedených kroků už je NEVRATNÝCH (střední Čechy, střední a severní Morava -zdroj opět zkušenosti lékařů, nikoli média). Tím, že jsou nemocnice základní páteřní sítě v kraji privátní, ztratil kraj, resp. stát možnost kontroly kvality i poskytování zdravotní péče.
Jinak souhlas, v normální zemi se vedle uživí státní i privátní špitály. Ale jde o ten poměr, a hlavně o kontrolu.
04. 05. 2008 | 15:28

twardowski napsal(a):

to vaclvahorejsi:

dekuji, na tu setu odkazuji, ale nemohl jsem ji najit (rekl jsem si, ze do toho poradne pustim az vecer)
04. 05. 2008 | 15:29

twardowski napsal(a):

bohuzel je tu vetsina diskuze (vcetne te me) vedena o tom zda privatni ano ci ne... ale text, ktery zverejnil pan profesor je o tom, jak to tu probiha ci by melo probihat... tak bych poprosil komentare sperovat predevsim takto
04. 05. 2008 | 15:32

RUMCAJS napsal(a):

ij:
Jsem natolik naivní, že taky podnikám a neumím si představit, že bych nestlačil dodavatele na minimum.
Rovněž mohu posloužit postřehy od mého přítele.
"Když dodávám do státních špitálů, cena je to poslední co je zajímá. Na prvním místě je zajímá, kolik bude všimné." U soukromých lékařů dostane k nahlédnutí nabídky dalších 10 dodavatelů a jejich ceny. A včil se ukaž mladej.
Na to nemusíte být ani velikej filosof, aby jste to pochopil.
04. 05. 2008 | 15:33

prirodovedec napsal(a):

SuP: Pane kolego prosim upresnete, nejsem si jist, zda zcela rozumim: "Prirodovedec -
nemyslím si, že ten, kdo nedokázal zdravotnictví řídit, aniž by muselo být neustále alespoň verbálně reformováno, by uměl kontrolovat, jestli ten, kdo umí podnikat, ho bude provozovat dobře."

Cili podle Vas podnikatel Chrenek nema byt kontrolovan? :) Viz odkazy nize specialne pro Vas. :))

Ja chci maximalne primou kontrolu obcanem ne zkorumpovatelnym urednikem. To je ta zasadni vyhoda pocitacoveho dneska. A tato kontrola nemusi byt nutne jen trhem.

"Nedokazal zdravotnictvi ridit" ... "verbalne reformovano". To jsou Vase nazory, ja mam jine podobne subjektivni, v tom se lisime (napr. dle mne zdravotnictvi bylo dosud rizeno vyrazne lepe nez privatizovane podniky jako celek - viz procento jejich krachu versus procento krachu nemocnic. Dopady techto krachu na lidske osudy versus dopady zdravotnictvi. Navic jestlize podniky mohou byt rizeny tak, aby se optimalizovala stredni hodnota zisku pri neurcitych vlivech, tak u nemocnic bych cekal robustni max-min pristup, cili potrebu jinych zkusenosti, aj.).

To na co kladu tedy duraz ja, je ze mi vadi diletantstvi reformy (jakekoliv) kvuli jejim RIZIKUM.

Cili jak jsem jinde psal, jsem pro co nejpodrobnejsi a nejdostupnejsi zverejneni informaci o zdravotnim systemu vcetne lekaren (financni toky, pocty zakroku, pocty lekaru, pocty sester, vybaveni, uspesnost, atd.). Tomu lide VELMI dobre rozumi.

To povazuji za NORMALNI. To ze to chybi je NENORMALNI. To, ze se to resi nasi transformaci bez techto podrobnych dat, mi pri letmem srovnani zahranicnich zdroju, ktere jsem uvadel v drivejsich odkazech, pripada parafrazovanymi slovy klasika "horsi nez hloupost - zlocin".

Vetsinou se prezentuji jen optimisticke scenare (ale i metoda USA pro hypotecni trh byla znacne sofistikovanejsi, presto riziko prevazilo).

Modely, ktere pouzivaji napr. obri zahranicni fondy, na omezeni rizik ztrat klientu jsou znacne sofistikovane. Zde je to uhor.

A pak si clovek klade otazku proc. Jednu moznou odpoved mi nabizi vyse uvedeny text a odkazy. Vy tomu neverite, nelibi se Vam to. Ja jsem rad za zverejneni.

Par doplnujicich odkazu pro zajemce o to, ke komu budeme brzy chodit do nemocnic.

Inspirovala mne k tomu Vase veta: "Dotaz - a ony ty ocelárny panu Chrenkovi nefungují a nevydělávají??"

Zacneme klasickym Spurneho textem z Respektu:

http://www.cs-magazin.com/2...

Dale pak informacne obsahle interview (jako jinde doporucuji i diskuse):

http://ihned.cz/1-10073040-...

Investovalo se tedy jiz hodne. A navratnost? Zatim zadna. Co se musi udelat? Zmenit zakony. To je logicke a pochopitelne dle me oblibene teorie her a vazim si pristupu investora i toho, ze si mozna nakupuje figurky. Ale nechapu, proc mam byt tak padly na hlavu a v teto hre (byt s mozna nenulovym souctem) mu jit duverive na ruku jako pitomec nebo uzitecny idiot.

Je logicke, abych se branil, bud to odmitl nebo zadal presne argumenty a informace o omezeni rizik pro mne nikoliv pro ocelare. To je opet racionalni.

Jeste doplnek: Je z techto jeho investic nekdo schopen odhadnout navratnost techto investic, pokud bude ministr vstricny? Odtud asi lze odvodit dalsi scenar toho, co se bude dit (vcetne budoucich zamestnani Julinka, Cikrt, Schneidera, ... v Agelu :) ):

http://domaci.ihned.cz/c3-2...

Priznejme si, ze to vzdy bylo jisteno na vsechny strany:

http://zpravy.idnes.cz/paro...

Opravdu pojisteno vzdy a vsude:

http://ekonomika.idnes.cz/p...

A uz kdyz zacinal, tak se jistil:

http://ekonomika.idnes.cz/e...

Zeptejme se, ocekava takova osobnost:

http://www.tyden.cz/miliard...

od svych partneru/nas obcanu profesionalni pristup nebo tupe diletanstvi? Bude si vazit sve dalsi vyhry pokud se mu a jeho figurkam neopreme? Ja bych rekl, ze si nas chce vazit na rozdil svych figurek.

A ma-li si nas obcanu vazit, vim jak si odpovedet na otazku: Kontrolovat nebo nekontrolovat?
04. 05. 2008 | 15:33

RUMCAJS napsal(a):

twardowski:
Nevím v čem podnikáte, ale myslíte si, že by jste se udržel, kdyby Vy jste musel splácet půjčku a druhý ne ?
04. 05. 2008 | 15:36

Blue Jay napsal(a):

Me je lito obcanu CR jako polak twardowski.
Asi se pokud neprojde zdravotni reforma nedovedi jak vypada pece v soukrome nemocnici. Budou radsi sedet v nekonecnych chodbach a cekat az si jich nekdo vsimne.
04. 05. 2008 | 15:37

prirodovedec napsal(a):

Luba: Tentokrat souhlas a dekuji za Vas vynikajici promysleny text i odkaz.
04. 05. 2008 | 15:42

Selen napsal(a):

Diskutující prosím nesrovnávejte zkušenosti z jiných zemí s připravovanou situací zde. Od roku 1989 jsme se nesčetněkrát přesvědčili jak tu nejsme schopni vytvořit silný právní základ pro podobné projekty, jak je zde možné obcházet a porušovat zákony, jak policie není schopna roky nic vyšetřit a soudy další roky spravedlivě posoudit. Nechci házet všechny do jednoho pytle, ale 95procent našich miliardářů a stamilionářů, kteří ovládají významné podniky nebo posty dosáhlo svých majetků podvodně (nemám rád slova neprůhledně a pochybně - nastala tam prostě zneužití děr v zákonech nebo jejich porušení, klientelismus, korupce atd.). V této zemi se nepostaví z veřejné zakázky ani vrata do garáže bez korupce, a stále titíž lidé se teď hrnou do zdravotnictví a já z toho mám velmi špatný pocit. Že něco funguje ve Francii nebo Dánsku naprosto nezaručuje fungování zde. Mrzí mě, že 20! let po revoluci dopustíme stále tytéž chyby. To není kritika jen ODS, ale většiny politických veteránů, všech bývalých veksláků, kteří jsou dnes váženými podnikateli a celého tohoto propletence, který si dělá v našem státu co chce. A to nejen teď za vlády ODS, ale i dříve za ČSSD.
04. 05. 2008 | 15:42

mandrake napsal(a):

Prirodovedec?
Znate tohle? "Cackling hens do not lay eggs."?
04. 05. 2008 | 15:43

SuP napsal(a):

prirodovedec -
Každý podnikatel je v každém okamžiku kontrolován souborem zákonů a vyhlášek, až Bůh brání. A tak to samozřejmě bude i u soukromých nemocnic, jen ještě o něco víc, protože jde o práci s lidmi. Jediné, co si podnikatel může beztrestně zvolit, je strategie. A předpokládám, že kdo umí podnikat v jiných oborech (tedy skutečně UMÍ), pak dokáže i v privatizovaných nemocnicích zvolit takovou strategii, aby prosperovaly i ty.
Máte pravdu, že zkorumpovaný státní úředník nezkontroluje nic. To by totiž i státní zdravotnictví muselo fungovat líp. Ale kontrola lidem??
04. 05. 2008 | 15:44

RUMCAJS napsal(a):

Brněnský pravicový lékař:
1)U nás je nemocnice privátní.Platy odpovídají státní. Je to s podivem, proto že ta soukromá nemá možnost donutit zaplatit pacienty více, jako to má státní!
2)To je opravdu zvláští. Nikde jinde jsem se s něčím takovým nesetkal.Že by doktoři neuměli do pěti ?
3)V privátní sféře nikdo nikoho nenutí, přesto jsou všechny služby pokryty, dokonce "nadkryty".
4)Co to je ostudně podhodnocena ? Má teda nsšinec platit deleko více, jak nyní ?
5)Ani Vy nechcete dělat zadarmo.Tak proč to chcete po akcionářích ?
6) Taky se na Vás nezlobím.

Pěknou neděli!
04. 05. 2008 | 15:55

twardowski napsal(a):

to RUMCAJS:

nevim, pracuji v SW a pujcu nesplacim, pracoval jsem tak, abych nemusel nikdy temer nic investovat.

Nicmene obecne mate samozrejme pravdu. A vyhoda mi ted pekne naskoci, az zadluzi vysokoskolaky (do nekolika let) a az prestanou davat bytecky skoro zadarmo.
04. 05. 2008 | 15:56

RUMCAJS napsal(a):

Prirodovedec:
Copak krachy mohou být obrazem výhodnosti toho kterého způsobu vlastnictví ? To že do nich musíme sypat stále více peněz, to dle Vás není krach ?

Jste matematik. Ta mimo axiomů vyžaduje jasné důkazy. Ukažte mi zemi, kde státní vlasnictví, pokud nemělo monopolní postavení, vedlo k vyšší efektivitě, kvalitě a nižší ceně .
04. 05. 2008 | 16:02

RUMCAJS napsal(a):

twardowski:
Myslím, že se těšíte zbytečně. Neznám studenta tohoto oboru, který by si nedokázal přvidělat během studií a hravě to školné zatáhnout.
04. 05. 2008 | 16:09

twardowski napsal(a):

ja jo.. ale co, treba nakonec jo, sice to ubere na kvalite vyuky (obzvlaste do 3. rocniku), ale trebas si tech 9tisic vydelaj (3na skolne 3 na bydleni 3 na ostatni).

Voni totis treba budou makat i u me. Do skol pravidelne davam letacky a moc se zatim studenti nehlasej (a "opravodvy" programatory si dovolit zamestnavat prilis zatim nemohu).
04. 05. 2008 | 16:12

twardowski napsal(a):

Nejak ste me presvedcili, obzvlast tady pan RUMCAJS (a to bez bambitky, prisaham!).

CHCI ABY TO TU PROBEHLO PRESNE TAK? JAK JE NAPSANO.

Bude to pro vsechny vyhodne. Poznam soukromou peci apod.
04. 05. 2008 | 16:15

Zacheus napsal(a):

Nechci se pouštět do velkých polemik, ale jestli jsou údaje v úvodní stati pravdivé, tak se někdo opravdu pořádně a drze napakuje - a o to jediné asi jde... nějaké zdraví obyvatel je těmto lidem ukradené.
04. 05. 2008 | 16:16

xbr napsal(a):

Pro Rumcajse.
Píšete že dodáváte do nemocnic, a že jim na ceně nesejde.Doslova tady píšete o všimném.
Pokud uplácíte ukazuje to Váš morální kredit.
A to v naprosté nahotě.
Ale co si budeme namlouvat.Dnes to bereme jako přijatelnou společenskou normu.Ano úplatky už dnes jsou jaksi normální.Ptám se co dálšího a ještě horšího bude za čas normální!!!!
S pozdravem XBR.

PS.Také mám mezi odběrateli státní nemocnice.
Ale není pravdou že by na tom byli všichni stejně.Sám to vidím na příchozích platbách.
Některé a to zvláště Pražské mám raději.
Hádejte proč?
04. 05. 2008 | 16:24

sasa napsal(a):

2 rumcajs: bohuzel vam unika hlavni problem. Manazer jakehokoliv podniku at statniho nebo soukromeho chce "sve" penize. A ziska je bud jako mzdu nebo jako mzdu s uplatky. V soukrome spolecnosti je ziska vetsinou jako mzdu a nemusi chtit uplatky. Na druhou stranu musi vytvorit zisk majiteli, takze snizuje ceny dodavatelum, snizi platy lekarum a sestram. Teprve pote, co se nemocnice stabilizuje, zacnou zvedat platy personalu. Takze privatizace do rukou kapitalove slabych logicky znamena zhorseni lekarske pece z duvodu setreni na lecich, platech personalu a tim zhorseni jejich pracovnich vykonu.
04. 05. 2008 | 16:26

twardowski napsal(a):

Kde to teda muzu podepsat, aby ten tunel vysel? Stoji to za to.
04. 05. 2008 | 16:27

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Odpovedeli jini. To co pisete, omezi i u verejnych instituci zakon o povinnem zverejnovani dalsi rady potrebnych dat (bez ohledu na tajemstvi podnikatelovo - nema podnikat s nemocnici :) ). Pokud by takovy zakon platil, strach uz nedovoli.

SuP: Napr. klasicka kontrola zverejnenim co nejvice udaju. Sami jiste umite identifikovat to, co pripadneho korupcnika nebo tunelare zrani nejvice :).

Ja se domnivam, ze by stacilo zadat zverejneni podstatne vice nez je obvykle. Vezmeme to od toho nejostrejsiho :):

Chcete podnikat ve zdravotnictvi? OK, pak majetkove priznani a ruceni celym majetkem za ztraty a tomu upravit formy vlastnictvi :). Dalsi navrhy bych mel v tomto duchu ... :). Maji vyhodu, minimalizuji rizika.

twardowski: Posledni - presne.

Selen: Vystizne.

Kamil: A ze je USA model u nich vniman jako bezproblemovy a ne namet k volebni kampani a reformam. Prebereme? :)

Brnensky pravicovy lekar: Dekuji, souhlas, pro mne je prijemne cist znaleho (kdyz navic ladi s hlasy Vasich kolegu, mych znamych).

Pokud hovorit o nevratnych zmenach, domnivam se, ze vetsina je presto vratnych ovsem za ceny jiste predstavivosti (byt logicke) a za nezmerne financni naklady a jista drakonicka legislativni opatreni.

V pripade krachujici regionalni zdravotni site (to je otazka politickeho oznaceni) lze znovuzalozit statni zdravotni pojistovnu, lze budovat sit statnich zdravotnickych zarizeni a po uprave zakona a vyvolani kampane (v pripade problemu nebude problem) v podstate prevest klienty i s jejich ucty do duveryhodnejsi site a v podstate tu privatni v pripade permanentnich tunelu a vysavani klientu zlikvidovat i soudnimi pripady s naslednym zabavovanim a odprodejem majetku a zarizeni.

Da se to zrejme zvladnout metodou Julinek+Cikrt stejne kvalitne jako soucasny proces. To je videt. Beru to ovsem jako scenar za cca 100 mld. (dluhopisy - tradicne :) ) a rekneme odpovidajici svoji kvalitou soucasnemu snazeni. A zrejme pak nove utecence tunelare nebudou moci po svete honit nase tajne sluzby, ale spise ucinnejsi organizace typu domaci Mossad :). Rekneme, ze to muze byt snadne - privatni exekutori a ruzne takove sluzby se rozvijeji, cili najit lovce lidi muze byt jen otazka ceny :) ci podilu na vracenych penezich. Zde bych rekl, ze trh funguje. Je s podivem, ze ta nikdo neresi ty minule :).

S ohledem na to, ze bych tento komplexni scenar nerad zazil, radeji se ozyvam predem a navrhuji to delat uz ted poradne.

Vyhodou demokracie je, ze "nic neni navzdy".
04. 05. 2008 | 16:28

twardowski napsal(a):

to prirodovedec:

dekuji. V pripade tohoto tunelu me nejvice tesim, ze ho budu moc pekne sledovat. Uz on fetalniho vyvoje.
04. 05. 2008 | 16:37

via napsal(a):

Julínka s jeho stranou jsme si zvolili. Na takový článek vám nějaký ODSsák řekne, že zisk je na prvním místě a ostatní jde stranou. :-( Musíme jen doufat, že Julínek do příštích voleb nic nestihne a ve volbách ODS prohraje. Dávat své zdraví do julínkových reforem je normální sebevražda.
04. 05. 2008 | 16:37

ij napsal(a):

To:Rumcajs
Jo tak vam pri vyberovem rizeni ukazuji nabidky konkurence haha ciste vyberove rizeni :-)

Kolik musite dat, aby vam je ukazali nebo je to jako s privatizaci nemocnic kdy konkurence nabizela 100 mil a firma zalozena den ukoncenim nabidla 50 mil a vyhrala to a pak se to nejak zduvodni jo tak tenhle kseft presne nechci. viz reportar Klimy Take tenhle system presne nechci.
04. 05. 2008 | 16:40

RUMCAJS napsal(a):

xbr:
Psal jsem o příteli. Já dělám úplně v jiném oboru, a státním zakázkám se vyhýbám,pokud nejsme sami osloveni, protože tu zkorumpovanou bandu nemám rád a takový způsob podnikání se mi hnusí.
04. 05. 2008 | 16:48

RUMCAJS napsal(a):

sase:
Jmenujte soukromou firmu, kde má zaměstnanec méně jak ve státním na podobném postu.VČE vynechte.
04. 05. 2008 | 16:50

RUMCAJS napsal(a):

Pardon! "sasa"
04. 05. 2008 | 16:50

Kikrt napsal(a):

Kuci nebojte se, jsme odborníci na privatizaci, máme zkušený management na řízení.
Faktem je, že po privatizaci zrušíme dětské oddělění, chirurgii, internu, ušní a krční.
Budeme rozvíjet a popdporovat plastiku, oční a dentisty !!
Všichni na tom vyděláme.
A hlavně, budete vědět za co PLATÍTE !!
04. 05. 2008 | 16:53

RUMCAJS napsal(a):

ij:
Proč bych nemohl ukázat konkurenční nabídku? Taky do takových poptávek chodíme, kdy si nás odběratel vychutnává a čeká, komu dřív povolí nervy. Nevidím na tom nic tajného.
04. 05. 2008 | 16:55

prirodovedec napsal(a):

mandrake: :)

RUMCAJS: "Copak krachy mohou být obrazem výhodnosti toho kterého způsobu vlastnictví ?"

Pro mne zajiste :). Pro americke farmare za svetove krize ve tricatych letech take. Pro pacienty krachujici site nemocnic urcite. :)

Je to otazka tzv. Vasi uzitkove funkce. To jsem psal nekolikrat.

Zkrakta :) Problem VAS :) nekterych podnikatelu je, ze rozumite sve praxi (ktere mi teoretici samozrejme vubec nerozumime), ale o principech rozhodovani a nekterych teoretickych poznatcich, ktere by Vam mohly pomoci a o tom, jak vznikaly, toho moc nevite nebo se tak tvarite. Vy ovsem mate ty spravne Hayekovy veticky a zdravy rozum. :)

Mate stesti, ze zatim k Vam konkurence v teto oblasti nedorazila :). (Pozdrav Mance - jak dopadla zkouska? :) ).

"To že do nich musíme sypat stále více peněz, to dle Vás není krach?" Tomu se rika tzv. kompenzacni akce/penalizace. Odkaz mohu dat.

Ano, krach to jeste neni. Je to podobne jako kdyz se realizuji predrazene stavby a jine zakazky ze statniho rozpoctu, ze? Nemate take nejakou? :))

Vase nasledna otazka je jednorozmerna a typicky neoliberalni: :)

"Ukažte mi zemi, kde státní vlasnictví, pokud nemělo monopolní postavení, vedlo k vyšší efektivitě, kvalitě a nižší ceně ."

Co tim myslim? Musim Vam odpovedet podobnou protiotazkou. Definujte mi (presne, tak abych to mohl aplikovat): Co je to statni vlastnictvi? Co je to monopolni postaveni? Co je to efektivita a jak se meri - jendorozmerne? Co je vyssi efektivita? Jak definujete meritelne kvalitu - jendorozmerne? Co je to vyssi kvalita? Jak presne definujete cenu, a kterou mate na mysli?

Dekuji, pravdepodobne se asi neshodneme na definicich techto kriterii, ale je dle mne cenne dat tato kriteria na stul. Bude z nich vse jasne.

Zkratka pro mne kriterium: "Minimalizovat pocet krachu" je klicove, zatimco pro urcite (vase?) oblasti podnikani muze byt toto riziko i obrovske.

Je rovnez zrejme, ze lepe financne zabezpeceny clovek vysoko na majetkove skale vi, ze vyssi riziko systemu ho neposkodi tolik jako ty na skale pod nim, ktere (a jeho) bude muset "system" zachranit. Proto rad riskuje i za ty druhe. :)

Jendoduche. Vy maximalizujete svoji pozici a svuj profit a ohanite se velkymi slovy a ja delam totez ze sveho pohledu.

Chovame se normalne, hajime svoje a neshodneme se pri plnem vzajemnem respektu. :)
04. 05. 2008 | 16:56

twardowski napsal(a):

Ja si take proste myslim, ze privatni zdravotnictvi je tak dobre, ze se kvulinemu vyplati vytvorit i takovyto tunel. Uz aby to tu bylo.
04. 05. 2008 | 16:56

Josef napsal(a):

Blue Jay, v tom vasem vychvalovani soukromych nemocnic a jejich uzasne pece zustavate porad jaksi nekonkretni a nevecny. Musim si tedy domyslet, ze asi mluvite o te slavne USA. Opravdu nemam cas na nejake presvedcovani. At tedy za mne promluvi statistiky! Tak tedy: 1.USA maji ten nejdrazci zdravotni system na svete ( mereno castkou vynalozenou na obcana). 2. USA jsou v delce zivota asi na 16. miste na svete. Pokud Vam ani tohle nebude nic rikat, bezte se podivat na film " SICKO " !
04. 05. 2008 | 16:57

tata napsal(a):

pane RUMCAJS a vam podobny poprvé v životě použiji ostřejší ton v diskusi copak ste se zblaznili,všude jinde to muže fungovat jen u nas ne kde každy dokaže obchazet zakony už na toto tema sem vam psal mnoho příkladu ktere ste jen zlechčoval, proboha to se musí postavit všichni rozumní lidi u nas nesmí přejít zdravotncví do soukromych rukou,probícha to podle stejneho scenaře co to placate at si teda zpivatizujeme nemocnici my když je jasne i kdybyste chtel tak vam jí nedaj všechno je předem domluveny jako nedavny příklad jedna společnost nabídla 102 milionu a dostala to nastrčena za 40 a nikdo nic nevisvětloval proboha bubnujme na poplach všichni kterym zustal jen kouska zdraveho rozumu všechno jen nedopustit tem darebakum nemocnice a pojištovny nikdo už to nebude moct vratit je to naprosto nevratny krok horší než vytunelovane banky a podniky zpamatujte se!!!!
04. 05. 2008 | 17:00

Darrell napsal(a):

Zruseni tabulkovych platu a privatizace zdravotnictvi povede jednoznacne k personalnimu upadku celeho systemu. Uz ted je nedostatek sester a bude hur. Proc by mel absolvent mediciny po 6 narocnych letech studia nastupovat za plat skladnika? Velka cast tech kvalitnich odejde do zahranici ci pujde z oboru pryc, zrovna tak jako ja. Nekteri zustanou, ovsem bez konkurence a bez tlaku na zlepsovani odbornych znalosti. To je Julinkovske zdravotnictvi!
04. 05. 2008 | 17:03

twardowski napsal(a):

Darell:

vite, myslim si, ze majitele prv. zdarv. dobre vedi, ze to, co potrebuji nejmin jsou doktori.. ti jim vlastne kazi praci, pac chtej penize
04. 05. 2008 | 17:07

Josef K. napsal(a):

Máme tu pěkné zmatky, ti praví Češi jako superantikomunisté s chutí vše zprivatizovat, zaslepení novodobými ideologiemi, pouze pokračují v normalizaci. Stačí se podívat na dnešní stav společnosti ve Velké Británii po teacherismu a stav společnosti v Nizozemí, Německu. Bylo by dobré pořádat povinné výlety do Ruska, Británie na straně jedné a do Nizozemí a Německa na straně druhé. Pak by patrně lidé s tak výstižnými jmény jako Julínek a Topolánek zůstali odkázáni na veřejnou podporu.
04. 05. 2008 | 17:08

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
Manka nyní dělá zkoušku z Excelu a vidím to blbě. S jedním příkladem jsme nehli.

Znamená krach konec služby ? Znáte takový příklad z praxe ?

Krach banky má možná ještě horší důsledky jak pád jedné nemocnice-toho se nebojíte? Přitom ať si vezmu Spořku nebo KB, dokud byly státní, hodně se podobaly našemu zdravotnictví.

Proč bych z pozice podnikatele měl mít na zdravotnictví jiný zájem jak Vy? Chci levnou a kvalitní službu zrivna jako Vy a chci, aby se o mě nemocnice rvali.
04. 05. 2008 | 17:11

RUMCAJS napsal(a):

tata:
Tomu říkáte ostřejší tón ?
To jste teda měkouš.
04. 05. 2008 | 17:13

Kikrt napsal(a):

Nám jde vždy o peníze !!
Ve zdravotnictví se točí 200miliard a proč to neprosít přes naše síto !!
Banky dostaly penzijka, církve dostanou 270miliard, vojáci radar a my dostanem "zdravotnictví".
Tak se to dohodlo a tak to i bude!!
Pište si co chcete, páč je to politické rozhodnutí.
Máme na to mandát.
04. 05. 2008 | 17:15

SuP napsal(a):

Prirodovedec -
já samozřejmě uznávám, že kontrola být musí - všude. Ale kontrolu nesmí dělat diletanti, nýbrž odborníci. Nevěřím tomu, že by si laici byli ochotni číst všechny odkazy (jak jste je uvedl), zejména jsou-li to novinářské články - Vy snad jste přesvědčen, že mají nějakou odbornou vypovídací hodnotu?

Ještě bych chtěl reagovat na Vaši úvahu ..."v tom se lisime (napr. dle mne zdravotnictvi bylo dosud rizeno vyrazne lepe nez privatizovane podniky jako celek - viz procento jejich krachu versus procento krachu nemocnic...". Tam totiž srovnáváte nesrovnatelné. Privatizované podniky totiž musí fungovat na programu, který se dá prodat. A pokud jejich struktura byla orientována na RVHP na čele s polibdírem a SSSR, pak není divu, že jich tolik nepřežilo. A o propuštěné zaměstnance se musí postarat stát, když musel převzít po moudrém řízení KSČ toto hospodářství.
Kdežto nemocnice a zdravotnictví jako celek (stejně jako pohřební služby) má odbyt svých produktů a služeb zajištěn perspektivně na celou časově neomezenou budoucnost. Proto se do něj tolik soukromníků chystá. Takže výsledky ve fungování obou těchto oborů nelze srovnávat. A bylo by národní ostudou, kdyby zdravotnictví za podmínek, které mu stát zajišťuje nefungovalo aspoň takhle.
04. 05. 2008 | 17:16

SuP napsal(a):

RUMCAJS -
s těmi bankami, to je DOBREJ šťouch!! Gratuluju!
04. 05. 2008 | 17:20

RUMCAJS napsal(a):

Co je to to státní zdravotnictví ?

Nejsou to náhodou přístroje, které vyrobily privátní firmy?

Nejsou to náhodou nemovitosti, které vybudovaly případně zrekonstruovaly taktéž privátní fimy.
Co léky, výzkum atd ?
Ta konečná podoba je jen špička ledovce. Ve skutečnosti vše už dávno zajišťují privátní firmy a jejich zaměstnanci.

Jak to, že se nikdo nebojí, že nebudou léky,sanitky,očkovací látky, že firma Linde přestane dodávat kyslík atd ? Vždyť to jsou všechno privátní firmy !

Lidi, co takhle se na to podívat s chladnou hlavou ?
04. 05. 2008 | 17:21

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Ze bych zkusil byt i odbornik na Excel? :) Nebo se tu najde jiny? O co jde? Statisticke funkce a resitele bych asi zvladl, Visual Basic zrejme ne.

Krach nemusi znamenat konec sluzby, ale znacnou casovou prodlevu, nez se to napravi (snahy o oligopoly model jsou zretelne), a tim i smrtici zhorseni.

Krachu bank se bojime vsichni a rozkladame sva protfolia. Podobaly se? Nase zdravotnictvi za ty penize v te dobe lecilo nemocne (a zdimalo i platove doktory) a banky (si zvysovaly platy) se podilely na tunelech i sebe-tunelu :). Rovnez eticky zcela nesrovnatelne (asi jako srovnavat ranhojice a loupezniky :) ).

Nerikam, ze mate jiny zajem. Mate jiny pristup k riziku. Z meho pohledu diky sve zivotni zkusenosti (a zrejme i zminene lokalni s nemocnici) je podcenujete.

Logicky jako podnikatele s moznosti uveru Vas napr. velke kolisani trzeb nepolozi.

Rovnez jako podnikatel budete zrejme zajisten natolik, ze to u Vas budi vetsi pocit jistoty a jiny vztah k riziku.

Jinak Vam bych mozna tu privatizaci zdravotnictvi veril (mate uctu ke dvojnemu a zajimate se o trojny integral :) ), ale tem pitomcum nikoliv.
04. 05. 2008 | 17:25

RUMCAJS napsal(a):

Pane SuPe, kolik platěj Vám ?
Mě za ty kecy dávaj padesátku měsíčně. A když ukecám přírodovědce, že privatizace je dobrá, dostanu k vánocům modrou boboniéru.
04. 05. 2008 | 17:28

tata napsal(a):

pan Selen to napsal naprosto přesně v zemi kde je zlodějna uplně normalní a ve velkém ani jeden větší tunel nebyl potrestan,není možno uvadět příklady ze zahraničí a na tom se podílí celé politické spektrum jeden větší zloděj než než druhy projděte si mena a všichni maj maslo na hlavě ,Čunek--uplatek,Paroubek..podezření odpuštění penale,Kalousek--směnka,Topolanek--směnka,Gros-- akcie a tak by se dalo pokračovat
snad u většiny dotohodle se pustit soukromé zdravotnictví tak to se mame na co těšit.
04. 05. 2008 | 17:28

Kikrt napsal(a):

Rumcajs-
konkurence v bankách v současné době je přínos??
Všechny banky si zpoplatňují i "uprdnutí" /vklad, výběr, popl. za položku, popl. za podložku atd./
Stejné to bude i ve zdravotnictví !!
A to pouze V ČR !!
Snad se blýská v bankovním sekt. na lepší zítř. díky mBank.
04. 05. 2008 | 17:35

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Pristroje, nemovitosti - aha mate na mysli Vam zminene statni zakazky :)? Leky - myslite tu farmaceutickou lobby? :)

Vzdyt se na to s klidnou hlavou divam. Dodejte vzorce, modely, kontroly, poradne diskuse k tomu. A ne plizeni se do vlady na posledni chvili, restituce cirkvi bez vyctu a pod. To prece diskredituje neskutecnym zpusobem ty u vesla i kdyby meli dobre umysly.

To, co se zde deje jsou bezne lobbisticke pribehy z ruznych dob zapadu, jak zjistite z pramenu.

SuP: A co rikate na anti-stouch :)?

Odkazy jsem neuvedl jako priklad kontroly, ale jako priklad toho, proc kontrolovat, kdo se do podnikani ve zdravotnictvi hrne.

Pokud se bavime, jak kontrolovat, divil byste si, co si obycejni lide v katastru, obchodnim rejstriku a cibulkovych seznamech lide dnes najdou :). Cili staci uvadet podrobna data - to jsem psal vyse.

Nu, ja ty clanky precetl a Vy mi ty ostatni neodrazujte. :) Je to samozrejme zcela neprofesionalni soubor informaci (podezreni) z otevrenych zdroju, ktery nikomu k nicemu slouzit nemuze (k diskreditaci ci usvedceni Grosse ve vasich ocich :) ). Zkratka neco jako Kubiceho zprava. :)
04. 05. 2008 | 17:36

SuP napsal(a):

RUMCAJS -
bacha na to, je tu spousta lidí, co Vám ji začnou závidět a ještě jste ji ani nevyhrál!!

Jinak - já to dělám zadarmo. A navíc ani nejsem politicky organizován, přestože jsem v kolektivu oblíbený. Když vidím, že se někdo mýlí, tak mu zkusím pomoct.
Když pak vidím, že to nebylo dobře, jsem rád, že to nepostihlo mně ale jsem zase o něco chytřejší. A příště zase můžu někomu jinému poradit něco jiného. Ale pořád to myslím upřímně!
04. 05. 2008 | 17:37

RUMCAJS napsal(a):

Ani jsem nedočetl a ptám se.

Manka není po ruce, ale zkusím to popsat. Má pomocí funkce "vyhledat", odpovídající hodnoty, které mají zobrazit spřažené údaje. Problém je, že ty hodnoty jsou v tabulce ve formě intervalu.Či-li např. 1-30,31-56, ...Pak existuje tabulka, kde jsou hodnoty 18, 32 ... Úkolem je přiřadit hodnotě 18,32 .. odpovídající interval a tomu odpovídající údaje.Problém je, že to musí být pouze za pomocí této funkce a bez pomocných tabulek.
Zasádní problém je, jak přeložit interval do čísel a jak za pomocí intervalu vyhladat to správné číslo ?
04. 05. 2008 | 17:38

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Hmm, musim se poptat, kolik by mi dali za Vas dva se SuPem. Anebo nema ta bonboniera nahodou dve patra? :)
04. 05. 2008 | 17:39

tata napsal(a):

pane RUMCAJS srovnavate s nesrovnavatelnym a například to zvaší srany byl špatny argument ktery svědčí proti vam protože bankovnictví si svoje zažilo ma ty tunely za sebou všechny nas to stalo takové častky a kdo natom vydělal ? občan určitě ne dale banky tu spodní vrstvu až tak nezajímaj nemaj si co ukladat, ale zdravotnictví to je nebetičnej rozdíl střední i milionaři zdravotnictví statní nepotřebujou protože maj i na mnohem draší zdravotnictví ale co ty vrstvi dole pro ktere je i stokoruna hodně ja věřím že to není vaš problem ale vtomle chcete riskovat za jiné ne děkuji nechci ..ps.. někdo to považuje za mněkost ja za slušnost sprosté vyrazy a nadavky není moje parketa i když po přečtení tohoto sem jich v hlavě použil neurekom
04. 05. 2008 | 17:43

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Sance vyradit oponenta nacas ctenim neceho (s moznosti zde dominovat nad SuPem mereno v centimetrech ctverecnich napsaneho textu) mne vede k vlozeni odkazu:

http://excel-formulas.blogs...

Jist si nejsem, ale hledal bych podobne a kolem. Mozna prikvaci bigjirka pomoci nebo nekdo, kdo odpovi hned, ja to rychle odpovedet neumim a prave reformuji zdravotnictvi :).
04. 05. 2008 | 17:45

SuP napsal(a):

prirodovedec -
vždyť vy to používáte nemlich tak tendenčně!
Přečtěte si po sobě:..."Je to samozrejme zcela neprofesionalni soubor informaci (podezreni) z otevrenych zdroju, ktery nikomu k nicemu slouzit nemuze (k diskreditaci ci usvedceni Grosse ve vasich ocich :) ). Zkratka neco jako Kubiceho zprava. :)..." Nebo mi snad chcete tvrdit, že ty Vámi uvedené odkazy nechtějí diskreditovat Chrenka a jeho miliardy??
04. 05. 2008 | 17:46

SuP napsal(a):

prirodovedec -
až na to, že třeba ho nechcete diskreditovat svýma očima, ale vyhovuje Vám, když to tak bude působit na obecenstvo. Ať si udělá "objektivní" názor že?
04. 05. 2008 | 17:48

Ivan Hochmann napsal(a):

Zase se tady práší od huby.

Samozřejmě vzdělanému socialistovi nevadí,že rozšiřuje mezi lidmi Rathovy provokace.
Pane vy mě už tak vadíte,že bych skoro uvítal výměnu vládnoucích garnitur.To co tady předvádíte je skutečně k neuvěření.

Vzhledem k socialisujícím(pořád a neustále) masám je možné že se socialistické slibotechny k moci dostanou.Jsem zvědav na Vaše komentáře za pár let.

Ivan.
04. 05. 2008 | 17:51

tata napsal(a):

pane RUMCAJS jestli ste už zapomněl tak banky především zlomily vaz vašemu guru panu Klausovi,a další ani fungovaní našich bank v teto současnosti nesvědčí o jakekoliv pyše srovnejte si poplatky v zahraničí a unas a možna se zamyslíte že to unas není to pravé ořechové.
04. 05. 2008 | 17:52

prirodovedec napsal(a):

SuP: Presne :). Ale diskredituji ja nebo Ti novinari (podotykam z ruznych zdroju)? Nebo se diskredituje dokonce Chrenek svymi odpovedmi? :)

Samozrejme moji chybou bylo vynechat vyrocni zpravu prislusneho ocelarskeho gigantu a nekolik PR textu - kazdy si najde jiste sam.

Predpokladam samozrejme, ze ctenari si preberou jako Vy, komu lze verit vice - novinarum (jako ja) nebo Chrenkovi (jako Vy).

Jest chvilku a to pade si zaslouzite :).
04. 05. 2008 | 17:52

prirodovedec napsal(a):

I.H.: Zdravim. Myslim, ze se dnes shodneme presne na vete bez kontextu: "Je to nechutne." Souhlas?
04. 05. 2008 | 17:54

tata napsal(a):

Ivan Hochmann naposled co se vyjadřuji k vašim nenavistnym řečem bez jakekoliv argumentace pravě takoví lidi docilí že dostanete přes h..u a ukažou vam že s takovou aroganci jako vy a vam podobní kteří nikdy neargumentují nechtej diskutovat jen plivat jedovaté sliny jen vas normalní člověk muže litovat tím ja osobně vaše jedovaté sliny ignoruji
04. 05. 2008 | 18:01

vaclavhorejsi napsal(a):

Ivan Hochmann:
Dekuji za tradicne kultivovany a informacne bohaty diskusni prispevek.
04. 05. 2008 | 18:02

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
Díky. Přeposlal jsem to Mance.Třeba to pomůže.

tata:To byl samozřejmě žert s tou měkostí. Ale porovnejte banky před privatizací a po ní.S tím nemá Klaus nic společného.

Jinak jsem takový podnikatel-diblík. Žádnou závažnější operaci si nemohu dovolit, tak jako 95% (Jak by řekl Sobotka)našich občanů a jsem odkázán na pojištění.
04. 05. 2008 | 18:04

RUMCAJS napsal(a):

Ještě bych tady připoměl akci "Plumbum". Tohle má podobný sloh. A tím se připojuji k SuPovi a myšlence, že se jedná o provokaci konkureční skupiny.
04. 05. 2008 | 18:08

RUMCAJS napsal(a):

A ještě pro pana profesora mám informaci od nejmenovaného doktora, že právě tuto společnost Agel měl nutit pan Ráth v době svého ministrování k tomu, aby tam dělal poradce za 300 tisíc měsíčně.Vůbec bych se nedivil, kdyby tento panflet napsal on.
04. 05. 2008 | 18:13

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Ekonomie není zcela moje parketa. Ale žijeme dlouhodobě ve státě, kde je zdravotnictví soukromé, jak pojišťovny, tak lékaři. Zdravotní péče je obtížně dostupná, drahá a kvalita dle mého úrovně v ČR zdaleka nedosahuje. Pojiťovny si "vyzobávají" perspektivní pojištěnce (mladé a zdravé). Vláda se pokoušela legislativními prostředky donutit pojišťovny, aby přijímaly i "neperspektivní pojištěnce", pojišťovny se s ní soudily. Nám jako pojištěncům přišel domů dopis, podepsaný generálním ředitelm pojišťovny, s žádostí, abychom pojišťovnu podpořili. Na jedné straně nám říkal, že přece není fér abychom platili pojistné na někoho jiného (!) když my jsme zdraví a sami nečerpáme, na druhé straně nám naznačoval, že budeme muset platit vyšší pojistné, pokud MZ tu legislativu prosadí. O poklesu zisku pro pojišťovnu ani slovo. Nakonec pojišťovna z trhu odešla. Já jsem tedy velkým zastáncem "socialistického zdravotnictví". Možná plýtvá, možná je ztrátové a sanuje se z rozpočtu, ale je tu od toho, aby lidi léčilo a principem financování zdravotnictví je solidarita (zdravý/nemocný respektive mladší, starší). Nikdo mne nepřesvědčí, že by to měl být jednoduše bussines.

RUMCAJS:

Ono je podnikání a podnikání. Privatizace čehosi co bylo předtím státní (respektive všech) není podnikání ze kterého bychom měli být šťastni a které bychom měli klást za vzor.
04. 05. 2008 | 18:18

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Je samozrejme, ze to sestavila konkurence. Asi ne olovnata (ta je prece s dalikem a weigelem, ne?). Od toho, aby pusobila konkurence snad mame trh? to i ten informacni.

Jenze zkusil jsem si na www natuknout nahodne nekolik uvedenych konkretnich informaci, a ty zatim sedi. Cili neresim jestli je to fabulace, pomluva nebo ne.

Kdyz si k tomu prihodim sve drivejsi reserse, vede mne to k tomu, ze to je mozny scenar a pro mne je samozrejme, ze takovemu je nutne zabranit.

Zkuste si overit i jine - hovorilo se zde drive o uspesnem Holandsku, ale tam dle mne takto rizena pece neni. To vyplavava az ted.

A koneckoncu tak prece funguje trh? I trh myslenek a politicky trh. Vida, trh takto dorazil i do zdravotnictvi. Co Vy na to :).

Je treba mit konkurenci i takovych textu.

editor: Nechcete s odkazem na uvedene oslovit nejakeho kompetentniho saska z ministerstva (alespon vratneho ...), aby tu mel blog nebo nekoho podobneho ze zminenych pojistoven? Omlouvam se za slovnik, ale v mych ocich si to zaslouzi.
04. 05. 2008 | 18:19

twardowski napsal(a):

Fialovy Krokodyl:

mohl bych se zeptat, v jake zemi zijete?
04. 05. 2008 | 18:20

twardowski napsal(a):

to prirodovedec:
A proc tu nevznika privatni zdravotnictvi bez privatizace toho statniho? Kdyz by to bylo pro firmy vyhodne, tak by v tom podnikaly samy, nebo ne?
04. 05. 2008 | 18:23

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Mluvím o Irsku.
04. 05. 2008 | 18:24

SuP napsal(a):

Tak znova.
zdravotnictví české republiky nemá být privatizováno jako celek.
Má se privatizovat část nemocnic a některé zdravotní pojišťovny.
VZP má bhýt zachována státní, stejně jako většina nemocnic. Tvrzení, které v občanech má navodit dojem, že změna obchodní formy (státní podnik vs. státní akciová společnost) je privatizací téhož je nezodpovědným krokem opozice, která t.č. nemůže být stíhána za šíření poplašné zprávy.
Tak to aspoň chápu já, jako prostý občan, který platí daně a sleduje denní tisk a státní TV. A taky nevěří každému hejlovi a hejhulovi.
04. 05. 2008 | 18:27

Fialovy Krokodyl napsal(a):

tvardowski

A proč se vlastně ptáte?
04. 05. 2008 | 18:28

bigjirka napsal(a):

:-) ahoj Rumcajsi, já bych se orientoval na vyhledávací nebo databázové funkce, relevantní se mi zdá DZÍSKAT, možná vyhledávací VYHLEDAT. Pokud jsou tam intervaly zapsány tak blbě, jak píšeš 18-32 třeba, tak se to asi napřed musí rozparsovat
04. 05. 2008 | 18:30

twardowski napsal(a):

Fialovy Krokodyl:

protoze Vam verim a beru to jako hodnotne infromace... ale ty davaji svou hodnotu, jen kdyz vim, ceho se tykaji. Dekuji.
04. 05. 2008 | 18:30

prirodovedec napsal(a):

twardowski: Souhlas s dotazem, aniz se na Vas obracim, velice ocenuji Vas humor i dle mne trefne postrehy a dotazy.

Jak psal risker RUMCAJS, jsou statni zakazky, kterym se ale on nevenuje kvuli jejich zkorumpovanosti: stavba a opravy silnic, stavba a opravy budov (skoly, nemocnice).

Nu, a ted jsou dalsi podniky (posta, Budvar, letiste, CEZ) a penezovody (vydaje na skolstvi, vydaje na zdravotnictvi, vydaje na penze), na ktere se pijavice, ktere neumi samy tvorit, ale jen sosat a sosat musi prisat.

Jak jsem psal, ono to pak bude tradicne vratne, bude to ale drahe a budou to zase kvalitativni zvraty. Lepe tomu predejit.
04. 05. 2008 | 18:31

prirodovedec napsal(a):

SuP: Vidite a ja zase povazuji za sireni poplasne zpravy oficialni informace o reformach :). A verim, ze jejich siritele a uskutecnovatel casem stihani budou :).

bigjirka: Diky. :)
04. 05. 2008 | 18:34

tata napsal(a):

pane Rumcajs SEM RAD ŽE VY OPROTI JINYM UVADÍTE svoje argumenty na jiné tema bych to bral mužem polemizovat o bankach tam si naopak myslím že patří soukromé vlastnictví i když sme to zaplatily my ty tunely ted už šlape,ale o zdravotnictví to mam velké pochyby tam bych žadnej rysk nepovolil prosimvas zhledl ste první dil pořadu na vlastní oči? to nejsou žadne vymyšlené věci ale jasné dukazy,opravdu se na to podívejte hlavně vymluvny je rozhovor s kupcem a to druhy díl byl ještě otřesnější co chcete víc tady se neda řikat nahoda jasné dukazy a potvrzení všeho toho a co se tyka ratha klidně věřím že by chtěl to samé ale odtoho bude opozice aby mu to zatrhla,ja si myslím že ste rozumny člověk abyste si vtomto ohledu přiznal že tady je minimalně moc nebezpečnych schod a příkladu aby se to zatím neprivatizovalo dokavad nebudou vyloučena rizika ale pravě proto julinek spěcha to uzakonit
04. 05. 2008 | 18:36

pesavar napsal(a):

Osobně jsem byl Ing. Zámečníkově show přítomný a musím říci, že jeho "dril" je bezpochyby impresivní. Byl jsem tam nicméně jako ekonomický expert zúčastnivších se PL a jako takový jsem musel vystoupit jednoznačně proti jím prezentované vizi. Ta je výhodná pro Potyzse s Chrenkem, ale nikoliv pro lékaře.

A Zámečník samotný? Stejně jako Kohout, Mach a další - kvaziekonom/propagandista ve službách jedné zájmové skupiny.
04. 05. 2008 | 18:40

twardowski napsal(a):

to prirodovedec:

ja si myslim, ze by nikdo nenadaval, kdyby tu normalne zacaly vznikat soukrome nemocnice od zakladu. Treba by se mohly i specializovat nebo superspecializovat. Konkurencni prostredi by pak nutilo menit chovani i statnich nemocnic apod...

Vznik takoveho zdravotnictvi by mohl (treba i) Julinek podporovat prislusnymi zakony, dokonce dotacemi. A to cele bez demontaze statniho systemu.

Lidem urcite nevadi vznik privatni sfrery, ale demontaz te statni. A spousta lidi se tu tvari, ze je treba privatni zavest takto.

Mame tu soukrome skolstvi a vznikl tu snad MIT? Ne a nevznikne na to proste nestaci podnikat. Da se CVUT udelat MIT privatizacnim zakonem z roku 1991? Jasne ze ne!
04. 05. 2008 | 18:40

SuP napsal(a):

prirodovedec -
zdá se, že poněkud ztrácíte glanc.(nemusím doufám opakovat Vaše citace, předpokládám, že jste si toho dostatečně vědom sám)
Nicméně mně zase přijde velmi nekonstruktivní, když opozice, která byvše u moci, chystala totéž, dnes dehonestuje každý projekt, místo aby ze sebe sypala nápady, jak ukontrolovat to, aby se neobohacovaly osoby, které nemají nárok.
To bych od Vás, jako státního zaměstnance, tedy profesního sympatizanta levice očekával a bylo by to k diskusi. Ale bořit projekty ve stadiu přípravy? to dělá především diletant.
04. 05. 2008 | 18:42

zuzana napsal(a):

v článku mi chybí jedno důležité jméno - MUDr. Šubrt, bývalý ředitel Homolky,
04. 05. 2008 | 18:43

bigjirka napsal(a):

Ohledně topicu. Obecně si myslím, že státní sektor je nejhorším možným hospodářem. Tam, kde se hospodaří jen s vlastními penězi, jednoznačně vítězí soukromý sektor. Tam, kde se hospodaří s cizími, musí přibýt nějaké kontrolní mechanismy... ale to i u státu. U soukromých firem je tvorba zisku částečně zjevná, u "neziskovek" je skrytá, zisk se musí čerpat tunýlky... zde nákupy, služby, léky... Hlavní motivací státního úředníka je neudělat takovou chybu, za kterou by mohl být potrestán. Nejlepší tedy je nedělat vůbec nic. Za nevýkon se netrestá. Lhůta se prodlouží, strana se pošle pro další vyjádření, nerozhodnutí je nejlepší. Třeba mezitím umřou a bude pokoj.

Zda je v našich podmínkách lepší státní, neziskový nebo soukromý sektor? Popravdě jsem na rozpacích. Obávám se, že se vytvořila oranžovomodrá kleptokracie a že je úplně jedno, kdo je momentálně u vlády. Socani za 8 let žádné ruce neočistili a zrovna tak teď ODS nemá zájem vychytat lumpy oranžové, protože až zase bude střídání stráží.... je to úplně šílené, ale asi je to fuck kdo je zrovna u rypadla (u nás). Etika státního úředníka, etika podnikání? Nedejte se vysmát. Evropské fondy? Třetinkový systém. A my se tu dohadujem jak děti, zatímco oranžoví a modří svorně kradou, žerou a mlaskají. Přece tu snad není takového vola, aby věřil Rátu? Julínek... běda, kam to s námi jde?
04. 05. 2008 | 18:44

pesavar napsal(a):

SuP: máte značné mezery, transformace státního podniku, případně neziskovky na a.s. či jinou OBCHODNĚ právní formu může mít pochopitelně zásadní konsekvence. Položte si jednoduchou otázku: proč se ta změna právní formy dělá? Aby se zjednodušilo účetnictví či řízení společnosti? Ale kdeže: aby se umožnila její privatizace, ať už otevřená, nebo tzv. skrytá, kdy se procentíčko po procentíčku bude upouštět dravcům čekajícím za rohem, až najednou stát s velkým překvapením zjistí, že už je vlastně minoritní akcionář. Případů z minulosti v režii ODS máme desítky, je to naprosto osvědčený manévr.
04. 05. 2008 | 18:45

Fialovy Krokodyl napsal(a):

twardowski:

Více podrobností na:

http://www.irishhealth.com/...
04. 05. 2008 | 18:46

prirodovedec napsal(a):

twardowski: Souhlas. Nicmene budovy a zarizeni do zacatku a za pro ne "rozumnou" cenu usnadnuji konkurenci - chovaji se proto racionalne. :)

Ke skolstvi: Jenze tise pripravovane novely dvou zakonu o vede a VS (objevi se priznacne v cervnu az ucitele a studenti odejdou na prazdniny :) ) nasledne mohou proklestit cestu k pozdejsi privatizaci i CVUT (presneji cestu k jeho majetku a ke skolnemu).

Rad na pripadny dotaz naznacim podobne kroky podle otevrenych zdroju tak, jako clanek vyse.
04. 05. 2008 | 18:49

twardowski napsal(a):

Fialovy Krokodyl:

dekuji
04. 05. 2008 | 18:49

Řeč mysli napsal(a):

Hořejší:Od té doby jsem své názory trochu poopravil; pravda, mohlo to všechno dopadnout ještě mnohem hůř, ale přece jen je trochu škoda těch zašantročených stamiliard...
Doufám, že nás teď nečeká další vlna...

Téměř najisto jestli ještě budete živ, poopravíte názor na dnešní článek. Pochopte! Vy jste "Sisyfos"!!! Fundamentalista exaktních věd!!! Vy neumíte pojmy doplňovat rozumnými dojmy!!! Jděte diskutovat do odborných časopisů!!! Provokujete slušné normálně uvažující občany!!!
04. 05. 2008 | 18:49

LEVAK napsal(a):

ODS nikdy nepřijala zásadu, že každý člověk má právo na přiměřenou životní úroveň pro sebe i svou rodinu včetně dostatečné výživy, šatstva a bydlení a na zlepšování životních podmínek. Závazek ČR, že státy, které ratifikovaly mezinárodní pakt tuto zásadu obsahující, zajistí i uskutečňování tohoto práva, je ODS cizí. Její politiky to zatím ani nenapadlo.
Je v souladu se současným úsilím ODS - více zvyšovat nájemné,maximálně zprivatizovat největší byznys(zdravotnictví) a splnit tak zadání svých sponzorů,splnit závazek,který dali lidovcům za volbu Klause,zkrátka maximálně ožebračit národ a sebe obohatit,případně připravit si ústupové pozice na dobu po volbách!
04. 05. 2008 | 18:50

bigjirka napsal(a):

Jeden komunista kdys prohlásil: po nás už to nikdo nedá zpátky dohromady. Asi blízko pravdě. Otázka byla taková od začátku. Jak privatizovat bez kapitálu? Prodat všechno do ciziny? Zhasnout? Není to všechno úplně jednoduché. Levičáci otáčejí kolo zpátky... opravdu privátní sektor v tom dnešním chlívě fungovat nemůže, když povely z ministerstva jsou proměnlivé
04. 05. 2008 | 18:54

twardowski napsal(a):

to prirodovedec:

1) jiste, ja myslel, proc nevznikaly do privatizace... proc soukrome kliniky (vetsiho razu) neucpavaly nekvalitni a drahou peci? Nebylo to umozneno zakonem? Nebo naopak tu nejde o ferove podnikani?

2) urcite byste to sepsat mel. Nicmene se bojim, ze i soucasne vedeni CVUT je temto krokum nakloneno. Vubec nechapu proc...

Nicmene kroky budou stejne.. nejdrive pripravit tu cast tunelu, odkud se tam budou rvat prachy a pak uz jen vhodne nasmerovat ten konec.

Zase se bude argumentovat MIT. A to tu nikdy nebude.
04. 05. 2008 | 18:56

SuP napsal(a):

twardowski -
Vy jste toho asi mnoho nenapodnikal není-liž pravda?
Jak chcete srovnávat provoz státního zdravotnictví ve státních budovách, zařízené za státní peníze přístrojovou technikou a zaměstnávající státní zaměstnance, které je financováno ze státního rozpočtu a není schopno být rentabilní? Jak můžete myslet vážně již potřetí opakovanou repliku, ať si konkuruje privátní sektor, který si to všechno zafinancuje sám? Pane, v podnikání musíte mít rentabilitu, to znamená, že výdaje musí být kryty příjmy a investice musí mít návratnost. Víte jaký by musel být rozdíl v ceně péče, dokud by se nesrovnaly hodnoty narvané za několik desetiletí do státního zdravotnictví (mám na mysli nemocnice)? To by se to státnímu sektoru konkurovalo! Stejně jako dodnes.
Toto se dá praktikovat pouze u malých praxí, jako jsou např stomatologové a nevšiml jste si, jak dobře soukromí stomatologové fungují?
04. 05. 2008 | 19:00

bigjirka napsal(a):

a, Levák je zase tady s komunismem. ještě zas aby nějaký vůl začal hlásat, jak jsou soceni lepší než pravičáci, do toho, ať je to tu jak v psychušce

problém je v tom, že naši politici kradou svorně
04. 05. 2008 | 19:01

RUMCAJS napsal(a):

bigijirka:
Díky za radu ale nevím co je rozparsovat? Připomínám, že není možné vytvářet pomocné tabulky.

Levouni:

Proč si všichni myslíte, že se jedná o tunel ? Vždyť největší tunely vznikly díky státním bankám? Proč si herdek pořád myslíte, že když bude zdravotnictví státní, že to nepůjde? Pravý opak je pravdou.

Jak chcete, aby vyrostly nemocnice na zelené louce, když nejsou privátní pojišťovny? Copak nevíte, že s novou nemocnicí VZP neuzavře slouvu?
04. 05. 2008 | 19:03

SuP napsal(a):

pesavar -
já si ty mezery můžu dovolit, já státu neradím, ani se od něj nenechávám zaměstnat. Ale Vy se mě zdáte umanutej podobně jako ti kritici, co jsem o nich psal dříve.
04. 05. 2008 | 19:04

vaclavhorejsi napsal(a):

Řeč mysli:
Ano, doznávám se, jsem Sisyfos, fundamentalista exaktních věd, neumím pojmy doplňovat rozumnými dojmy, provokuji slušné normálně uvažující občany, jako jste Vy. Jsem už takový...
04. 05. 2008 | 19:05

twardowski napsal(a):

SuP:

klid, klid :-). Ted je mi to uplne jasne. Ty prachy je proste treba tem soukromnikum narvat taky. a je to... nemocnice za melounek apod. Jinak se soukrome pece nedockame.
04. 05. 2008 | 19:06

Yamus napsal(a):

To All:
Na školení ekonomiky pro nefinanční manažery , v dobách kdy titul MBA znamenal takřka nadpřirozené schopnosti, nám tito lidé položili základní premisu - " váš úkol , tedy úkol manažera, není učinit akcionáře šťastnýmí či spokojenými , váš úkol je jediný, učinit akcionáře co nejdříve bohatými..." Tečka...Při úrovni našeho "zákonodárství" a podnikatelské etiky , nechť si každý scénáře tvoří dle libosti.Kromě "ideově pevných a uvědomělých" ( a že jich opět je), to žádné veselé čtení asi nebude... Apropo , vidíte v tomto světle Akciovou společnost snad jako charitu?Dospělým naivita nesluší ...
04. 05. 2008 | 19:07

Boleslav D. napsal(a):

bigjirka:
Ano, socani jsou lepsi nez pravicaci!!! :-)))
04. 05. 2008 | 19:08

Fraser napsal(a):

Cela kauza me dost prekvapuje, ja myslel, ze to s nami stat mysli vzdycky dobre a ze cim mene o tak slozitych vecech, jako je lekakrska pece, rozhoduje prosty obcan, tim lepe.

Predstavte si, ze by si nekdo mohl rozhodovat, do jake nemocnice a k jakemu specialistovi pujde! Podle ceho by se rozhodoval? Jiste by se stal obeti nejakych populistu a ruznych sarlatanu. A jeste by si na to zvykl a pak by chtel rozhodovat o dalsich vecech, jako napriklad ockovani. Hrozna predstava, ze jo, pane Horejsi?
04. 05. 2008 | 19:10

twardowski napsal(a):

Fraser:

Ja za sebe necham rozhodovat vas. Vypada to, ze se v tom vyznate (vcetne vockovani) lip nez pan horejsi a dalsi.

Ale ted vazne.. Vite, ze takto to tady vypadat ma? Jak pisete. Julinek tomu rika rizena pece. Budte prosim vice pozorny (me se ze zacatku zdalo, ze jste to opsal z jeho navrhu, ale vy se tomu vysmivate, tak asi ne).
04. 05. 2008 | 19:13

prirodovedec napsal(a):

SuP: Jen citujte. Vim, ze se do tematu ted hodne opiram, ale je nas tu na Vas zatim malo :) a zkousim volit uroven, abych byl pokud mozno dle mne nad urovni argumentace ministerstva (pujcuji si k tomu kratkodobe a minimalne slovnik mnou respektovanych vlka, bigjirky, RUMCAJSe :) ) a vedome pod moji urovni jinde. Zajima mne kde dle Vas ztracim glanc, abych mel zpetnou vazbu pro priste. Klidne citujte. Rad uznam chybu, ktera pri tom hrnuti musela nastat. :)

Jinak se opakovane mylite dedukovanim zaveru z mych sympatii. Samozrejme musim volit podle svych i ekonomickych preferenci. Jinak bych se prece nerozhodoval racionalne podle liberalnich teorii :), ktere jsem i zde v diskusich osvojil. A na racionalitu si potrpim. :)

Jenze mit preference pro mne neznamena, ze levicovy/pravicovy pitomec (pardon) u moci ci v bezmoci ma ode mne bianco sek jen proto, ze je levicovy/pravicovy. Na profesionalitu pristupu si potrpim u vsech barev a zoufale se ji dnes nedostava, a proto mam rad roky koncici osmickou.

Cituji: "Nicméně mně zase přijde velmi nekonstruktivní, když opozice, která byvše u moci, chystala totéž,"

Ano? Tak by to ode mne dostali take. Ja nic nechystal a nejsem zavazan tim co chystala opozice - to je snad vtip to ode mne ocekavat :).

"dnes dehonestuje každý projekt, místo aby ze sebe sypala nápady, jak ukontrolovat to, aby se neobohacovaly osoby, které nemají nárok."

Pokud by skutecne chystala TOTEZ a ona chystala TOTEZ? :)).

"To bych od Vás, jako státního zaměstnance, tedy profesního sympatizanta levice očekával a bylo by to k diskusi."

Ja kritizuji to, co ja povazuji za podstatne. To, ze to vypada jako diletantsky navrh zrejme motivovany tunelem a platbou sponzorum. To ze to neproslo alespon takovou odbornou diskusi jako zjevne zmanipulovana budoucnost VS. Vy snad chcete, abych to opravoval? Doplnoval? To snad at udelaji oni a supem. Vypocty simulace, modely, posouzeni rizik ... a pokud nevi, at poslou Hrobone zpatky studovat do USA.

Cili ja kritizuji co chci ja a ne to, co nejaka opozice, ktera mne nezastupuje a ja ji. Pokud nekoho volim je to prece naprosto jasny kalkul a zadne nabozenske sepeti s nejakou sektou (u Vas je to snad jinak? :) ) minimalizujici i ekonomicke dopady mocenskych krivaren na muj osud a osud mych blizkych.

"Ale bořit projekty ve stadiu přípravy? to dělá především diletant."

Upresnuji: Diletant (jsem rad, ze jste si oblibil me oblibene slovo) prece dela presne to, co dela ministerstvo.

Pokud to mysli vazne je to napr. ve srovnani s odbornymi diskusemi v USA nebo i v Holandsku zcela zoufale a nedostatecne (Jedine slusne byla prezentace Zamecnika mnou citovana jinde pripominajici SWOT (mohu znovu vyhledat)).

Pokud to chteji rozkrast. delaji to zoufale diletantsky - srovnejte si naprosto tichy a temer elegantni pristup ministerstva dopravy - pred tim lze jen smeknout - Arsene Lupin hadra. Ani nevite, kolik Vam z kapsy vytahli. :)
04. 05. 2008 | 19:15

SuP napsal(a):

Fraser -
ale stát to s námi OPRAVDU myslí dobře!
Jenže to halt neumí. A tak vznikají tak prasácké vícenáklady, o kterých se nám tu ani nesní. A o to GO!

prirodovedec -
jestli jsem to vůči Vám někde přehnal, stačí říct a rád se Vám omluvím :-) !
04. 05. 2008 | 19:15

vlk napsal(a):

Nestačím žasnout nad závěry například Rumcajse nebo SuPa a dalších.
Speciálně u loupežníka a SuPA bych oprávěněně předpokládal alespoń zbytky zdravého rozumu. Jednak proto, že všechna ta jména, uvedená v článku, se skutečně vyskytují tam, kde jsou popsána.
Dále onen popsaný koncentrát moci skutečně udělá z pacienta naprostého závisláka na dobrodiní Chrenka a spol.
A protože se všichni jednou dostaneme do situace, že prostě budeme vážně nemocní a zdravotní péči budeme potřebovat na mezi únosnosti celého systému, a to dokonce i vy, fandové čehokoliv, co vymyslí ODS, naprosto nechápu vaši pozici nemyslících důvěřivců.
Přidejte si k tomu článek , který na Aktuálně pověsil p. Holub minulý týden, ohledně převodu Fakultních nemocnic na akciovky a obrázek je kompletní.Naprosto typické je zásadní ořezání možnosti universit mluvit do chodu nemocnice nebo do způsobu výuky!

Něco podobného navíc chystá i PPF. V článku se objevuje jméno Dr. Beka, pokud se nepletu, takto gř České národní pojišťovny zdraví.

Tam se podle všeho - informace neunikají,náznaky ano, bude fungovat Chrenkův plán v bledě modrém.
A že Chrenek umí být velmi velkorysý k těm, co mu jdou na ruku, to předvedl už v případě Grosse.
Já osbně chápu, že Julínkovi , Hraboňovi a těm ostatním je líto,že oni ještě také nemají byt na Floridě s výhledem na nějakou zátoku a golfové hřiště a že jsou ochotni udělat všechno, aby toho dosáhli ještě dnes večer, leč tohle už není jen o rozkradení firem. Tady, pánové Rumcajsi, SuPe a ostatní jde o život. Váš, můj a vůbec všech lidí v tomhle státě. Tedy- všech ne Pro určitou vybranou skupinku budeurčitě mít Avel a podobní naprosto speciální zdravotní plány a neomezenou péči. Jenže tam nikdo z nás patřit nebude.
A za perlu dne pokládám SuPův výlev typu - no vždyť on ten Chrenek řídí ty ocelárny se ziskem a co kdo chce?
Ano, ocelárny řídí s e ziskem. Jenže já prostě nechci, aby moje zdraví amíra budoucí nutné péče byla podřízena zájmu pana Chrenka o zisk. Jednak nejsem kus železa z eho oceláren a jednak nechci být zbožím. U kterého je jasné, že čím míň bude poskytnuto péče, tím větší bude zisk pana Chrenka. Což je podle SuPa v pořádku. Nějak si ovšem chlapec neuvědomuje, že nebude ani v pozici zaměstnance Třineckých železáren, který "participuje "na vyrobených tunách železa alespoň měsíční mzdou. On totiž bude jen a jen tím železem. Které na rozdíl od toho v Třinci klidně nechá ležet někde u plotu na haldě a zrezivět.
04. 05. 2008 | 19:15

ll napsal(a):

Pan profesor ať bádá a nešíří poplašné zprávy z dílny Ratha a Holuba.
04. 05. 2008 | 19:18

SuP napsal(a):

prirodovedec -
my dva jsme tady na diskusi. Ty moje výtky o nekonstruktivnosti opozice se netýkají Vás, neb máte občanské zaměstnání. Já to vytýkám tomu panoptiku v parlamentu, které je za to placené a dělá co? Jestli to vyznělo, že Vás činím zodpovědným za opozici, to by bylo hrubé nedorozumění. Předpokládal jsem, že už se vzájemně pozorujema dost dlouho na to, abychom si nemuseli vysvětlovat všechno.
A ta citace?
..."Nechcete s odkazem na uvedene oslovit nejakeho kompetentniho saska z ministerstva (alespon vratneho ...), aby tu mel blog nebo nekoho podobneho ze zminenych pojistoven?"...
Ale možná jsem přecitlivělej naopak já, protože se mi za celý den podařilo vyvarovat se "oranžových pavijánů " apod.
04. 05. 2008 | 19:24

roln napsal(a):

To SuP, RUMCAJS, mandrake ad.

Nechci se nijak vymezovat na jednu ci druhou stranu, ale chtěl jsem se Vás zeptat (čistě teoreticky) jak byste reagovali, kdyby ten popisovaný scénář proběhl přesně tak, jak je napsáno. Považovali byste to za správné či nikoli?

Děkuji
04. 05. 2008 | 19:29

tata napsal(a):

RUMCAJS stale ste mi neodpověděl jestli ste to viděl,a že se divíte že levoni řvou tunel jestli ty naznaky ze všech stran nejsou dostatečne tak ja nevím to musí byt člověk chluchy a slepí zatím proběhlo minimum převodu a minimalně 80 procent je podezřelích stoho ty co uvaděly vtomto pořadu prokazatelně podvod co proboha chcete víc to není vymysl to sou podložena fakta tady přece nejde o nakou zavist ty dukazy se hrnou ze všech stran opravdu vtomhle je mi nepochopitelny jak oponujete s naprostou chluchosti k dukazum
04. 05. 2008 | 19:32

Marty napsal(a):

Uz prvni veta "Vytvoří se monopol, kde skupina lidí bude vlastnit zdravotní pojišťovnu, nemocnice, ambulantní lékaře, lékárny, laboratoře atd." snizuje cely "clanek" na uroven fantasmagorie. Pravdepodobost vytvoreni takoveho monopolu je stejna, jako ze zitra Zemi zasahne obri meteorit, ktery ukonci nasi civilizaci. A to nemluvim o nesmyslnosti apriorniho predpokladu, ze takovy monopol bude tunelovat zdravotnictvi a ze mu to muze vubec projit.
04. 05. 2008 | 19:32

prirodovedec napsal(a):

SuP: Myslim, ze neprehnal. Je to boj :) snad nasich argumentu. Ja spise ted cekal konkretni vytky -citace - proto jsem Vam to napsal.

Samozrejme, ze to ten stat neumi, ale nezkusili jsme dostat ty uredniky pod tlak zverejnenych informaci. Ja vim, ze to nejde (jak rika sir Humphrey v Jiste pane ministre).

zuzana: Diky za jmena do budoucich googlovani. O jak je ten internet krasny. Ja bych jej asi do budoucna tak nejak cinsky zprivatizoval, kdybych byl ze zdravotnictvi. :)

bigjirka: Skvele! A nadherne bezutesne :).

pesavar: Dekuji za oba sice kratke a obraz dokreslujici prispevky (Zamecnik, forma).

RUMCAJS: Mistra jsem Vam od radaru prizval ja :). Otazka zni - psal jsem vyse: Jak zaruky jste Vy pro privatizaci ochotni akceptovat, aby to nebyl tunel? Pouze viru v uprimne umysly odmitam.

Yamus: :)

Fraser: S ohledem na princip rizene lekarske pece (prectete si) je Vase poznamka, rekneme, ponekud neinformovana z pohledu na to, co Vas ceka z hlediska napr. volby lekare :).

vlk: Zdravim, vidim, ze jeste par jmen a mohu predat stafetu :).

Nicmene bych opravdu prosil vsechny zamyslet se nad tim i neideologicky (berte to tak, ze zdejsi vladnouci garnitura vsech barev - vcetne tech smerem doleva ma minimalni zivotnost - pamatujte 2008-2009 i kdyz to treba preziji), jako nad vecnym problemem. Pokud na tom nejste take financne zainteresovani.
04. 05. 2008 | 19:33

SuP napsal(a):

Vlku -
na rozdíl od Tebe já si nedělám vrásky, jak ta reforma zdravotnictví dopadne, protože mně se na můj doporučený postup nikdo ptát nebude a já se budu muset podřídit. Stát tu péči garantovat musí a jak to udělá je jeho věc. Já můžu akorát chodit k volbám. A když bude reforma podle rahta, tak se taky můžu rozčilovat, ale to je asi tak všecko.
Jinak je Tvoje kritika mého dnešního působení zatím nejtendenčnější ze všech a styď se, ze zbytku Tvého příspěvku čiší závist jako nikdy. A závist není dobrý rádce.
no nic, předpokládám, že si tu teď začnete "foukat pod pytlik", takže si to třeba v klidu přečtu jindy.
04. 05. 2008 | 19:37

Clair napsal(a):

Jedna se bezesporu o americky model zdravotni pece, ktery jak znam ceskou mentalitu bude doslova problematicky, zejmena proto, ze Cesi byli vzdycky zvykli mit zdravotni peci, jakkoli nefunkcni, nicmene zakladni ukony byly hrazene s minimalnim financnim prispevkem. Otazkou je, zda jsou lide schopni tento model vubec prijmout? Existuje nejaka studie, ktera by udelala srovnani s existujicim statnim modelem? Vyhody, nevyhody.

Povazuji doslova za absurdni, aby par lobyistu zmanipulovalo valnou cast lekaru, pojistoven a dalsich, a pristoupilo slepe na novy koncept privatizace vsech nemocnic, a zajistilo si monopolni postaveni, i kdyz si dovoluji tvrdit, ze si v konecne fazi polepsi lekari, kteri jsou v soucasne dobe paceni na urovni uklizecek.

Asi takto: v US existuji dva prototypy, ktere prijaly vsechny pojistovny, ktere si delaji jeste svoje vlastni upravy po svem. Jedna se o HMO (Health Maintenance Organization) a PPO ((Preferred Provider Organization). Jelikoz prave zdravotni pece je jednim z nejdulezitejsich temat americkych primarek, uvadim zdravotnicky model, ktery si osvojuje republikansky kandidat John McCain

http://www.huffingtonpost.c... clanek uvadi, ze nejen pojistovny, ale take farmaceuticky prumysl neni regulovan, tudiz lze ocekavat, ze se nejen poplatky zvysi, ale take prispevky zamestnavatele doslova eliminuji, tim ovsem vyradi miliony lidi, kteri si tuto peci nebudou moci za sve penize dovolit.

Podle americkeho modelu nemate svobodnou volbu lekare, musite mit doporuceni Vaseho obvodniho lekare, ktery uzna jakeho specialistu zvolit, ale i ten musi byt na seznamu, ktere ta pojistovna hradi.
Existuje ovsem seznam ukonu, ktere pojistovna hradi v plne vysi, nektere jenom 70%, zbytek si musite hradit sami. Soucasne stanovi take vysi 15 - 20% priplatku, ktery musite zaplatit pri kazde navsteve lekare, pri kazdem vyzvednuti leku, take priplatky, ktere musite zaplatit za ambulatni osetreni v nemocnici. Existuje cely seznam leku hrazenych v plnem rozsahu, castecne hrazenych a nakonec seznam ukonu naprosto vyrazenych, ktery si musite hradit z vlastni kapsy. Bavime se o lidech, kteri jsou zamestnani u solidniho zamestnavatele, ktery na zdravotni peci priplaci 60% a Vy doplacite zbytek. Bohuzel v soucasne dobe ovsem je vice normalni, ze mali zamestnavatele neprispivaji naprosto nic, tudiz cela castka zdravotniho pojisteni je na jednotlivci. V dusledku toho 47 milionu Americanu zakladni preventivni a zdravotni peci nema, protoze si ji nemuze dovolit. Poplatky v nemocnici jsou astronomicke, ktere Vas doslova mohou zruinovat, dva dny v nemocnici, na pozorovani - $27,000. Jestli Cesko ovsem usiluje predstihnout celou Evropu v nejdrazsi zdravotni peci, vykrocuje spravnym smerem. Neznamena to jeste ovsem ze to bude pece nejlepsi, pouze za vsechny prachy.
04. 05. 2008 | 19:38

SuP napsal(a):

roln -
NIKOLI.

Ale ten scénář je scifi...
04. 05. 2008 | 19:39

prirodovedec napsal(a):

SuP: Zajiste nemusime, zname se.
Citace dobra. Tusil jsem to :). Nedal jsem si pozor :). Chytli jste mne. :)

Celou dobu jsem si pritom daval pozor, abych pouzival rusismus "pitomec" a tesil se, jak se z toho vykroutim.

Jina vec je, ze za polehcujici okolnost povazuji, ze jsem nezminil jejich barvu. Mahou byt take prece oranzovi? :) Cili je to nadcasova chrakeristika tech, co tyto diletantske vytvory plodi. Berete? :)

roln: Diky, presne.

Marty: Zdravim, skvele. Jen tak dal, diskuse nam naroste. Zacilil jste presne. Vsiml jste si, ze jsem se to snazil vymanevrovat predbezne sluvkem oligopoly? :)
04. 05. 2008 | 19:43

Ikena napsal(a):

Dobrý večer,

bigjirka, domnívám se, že jste uhodil hřebíček na hlavičku a bude ještě hůře.

luba, pesavar a zejména brnensky pravicovy lekar, souhlasím a v mnohém potvrzuji Vaše
názory.

pan Hořejší mně svým upozorněním vůbec nepotěšil, zejména, když si vzpomenu na propagandu kolem první privatizace a na to, jak fungoval bankovní socialismus a hra na akciové trhy v pozdějších létech.
Před spuštěním všech privatizačním projektů musí být stanovená pravidla všech procesů, dále určit přesné kontrolní mechanismy a znát stanoviska univerzit a ministerstva školství. A to vše za účelem, aby finálním výsledkem nevznikl monopol jedné pojišťovny. To bychom se pod rouškou privatizace vrátili ve zdravotnictví zpět do totalitních dob, jen pod jinou barvou.

A nebylo to v tom totáči pro vládnoucí stranu vše jednoušší? To by se Julínek nemusel vůbec rozčilovat.
04. 05. 2008 | 19:43

vlk napsal(a):

SuPe

závist říkáš? Tak tahle vlastniost je mi věru cizí.Mimo jiné proto, že bych nemohl, kdybych ji měl, vykonávat své povolání. Absence závisti je totiž absolutním k.o. kriteriem pro jeho výkon.

Ale o tom není řeč.

Tak ty si s tímneděláš vrásky? Zajímavé. Týká se tě to. Jako ostatně každého.
¨
Roin ti položil zásadní otázku. Kterou obsahoval i můj příspěvek.

Ovšem to, co jsi odpověděl jemu na jeho brilantní otázku - nestydíš se trochu? sám před sebou? A hlavně - před svou rodinou?

Chápu, že jsou situace, kdy člověk přesvědčí sám sebe, že jde o fikci, aby to nemusel vzít na vědomí a řešit.

Ovšem podobná hloupá pštrosí taktika, když jde o život - viz : ten scénář je sco -fi...
No tak to chce skutečně velkou ignoranci!
04. 05. 2008 | 19:50

RUMCAJS napsal(a):

tata:
Zmíněný pořad jsem neviděl. Ani momentálně nedokážu reagovat,protože FANDÍÍÍÍÍM!

Vlk:
Já jsem se zase bál, když to vedl Ráth.A se mnou se bála všechna soukromá zdravotnická zařízení protože nevěděla, jestli s něma VZP uzavře smlouvu nebo ne.
Státního špitálu jsem si užil za komanče. Děkuji, už nechci!
04. 05. 2008 | 19:54

vlk napsal(a):

Přírodovědče

no asi tu ještě bude potřeba fundované přírodovědecké účasti.

Zejména, když Marty zjevná fakta, tradičně , naprosto pomine a smete mimořádně hloupou replikou.

To Chrenkovo imperium už funguje. A jsou li napříkald moje chodbové drby aspoň napůl správné - dokonce už měl vyhlédnutou pojiš´tovnu, kteoru měl koupit Avel. Zatím - no zatím to ještě neprošlo. Zatím.
04. 05. 2008 | 19:55

Ikena napsal(a):

To SUP
jedná otázka, co když ten scénář může být pravdivý a taky proveditelný, jak budete reagovat.
Vaše stanovisko "mně se nikdo ptát nebude a já se budu muset podřídit." tak to je pro mně hodně alibistické.
04. 05. 2008 | 19:57

vlk napsal(a):

Rumcajs

hm,já se radši budu bát ve státním, kde vím, že dostanu, v případě potřeby aspoň něco, než někde, kde budu zařazen mezi rozikové, neperspektivní, ruinující předpokládaný hospodářský výsledek.
Co takhle ,kdybys sáhnul do knihovny a vytáhnul třeba Bílou nemoc? Jen tak, abys Mance dokázal, že jsi něco jako intelektuál?

A pokud jde o Ratha. Ten je potřeba hlídat úplně stejně jako Julínek a jeho banda.Možná víc.

Na rozdíl od tebe nejsem zaslepený straník.
04. 05. 2008 | 19:58

prirodovedec napsal(a):

Clair: Dekuji znale.

Souhlasim, ze uvedeny text muze byt vniman (kvuli monopolu - prosim pripadne vlka, aby se toho ujal :) ) jako: sci-fi (SuP), fantasmagorie (Marty), absurdni (Clair).

Slovo monopol je ale propagandistickou silou textu (dle men potrebne :) vydesi mnohe jednoduchym heslem) i pro mene premyslivou slabinou (cely text je zavrzen, protoze je to absurdni) uvedeneho textu. Ovsem my vice premyslivi :)):

Rada faktu plati. Retezeni akci, pokud se nevnima globalne - monoplisticky (Kozeny tak nepotreboval vsechny knizky :) ). A pokud i jen uvedena mocenska skupina (nebo vice skupin) zacne uskutecnovat uvedeny scenar stane se co? Maxima nedosahnou, ale maly je kdo si dava male cile :).

Dle mne se zacne castecne naplnovat v podminkach zmineneho omezeneho poctu poskytovatelu (viz vlkem zminena PPF) s typickymi ceskymi tendencemi pro kartel nebo pro regionalni dominanci u nas.

S vami zminovanym USA vyustenim, ale s projekci na nasi velikost zeme a trhu.

Jeste jednou dekuji.
04. 05. 2008 | 20:01

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Bojim se vsech: Ratha, Julinka, ... a "Danau i kdyz prinasajicich dary" (2500 Kc do zacatku :) )
04. 05. 2008 | 20:03

Petr Havelka napsal(a):

Zdravotnictví je poslední "kšeft" co ještě stát má k dispozici. Vy to nevíte? ČEZ je pro velké hráče České dráhy, kdo má rozum do nich nejde. Ministr Julínek ani neví co znamená a.s., natož aby tušil co se mu děje na ministerstvu (to je lepší varianta), ale horší varianta může být, že to tuší :(
04. 05. 2008 | 20:06

roln napsal(a):

Díky za všechny názory, je dobré to mít možnost sledovat na pohledech z více stran.

Ještě jednu drobnost do diskuse tedy přidám - opět dotaz. Jak lze obecně hodnotit na stupnici od 1 do 5 (z hlediska výhodnosti pro sát a tedy i daňové poplatníky) doposud proběhlé privatizace?

Osobně bych dal tak čtyři minus a proto mě děsí, že je tady něco, co už tu dlouho nebylo a co (bohužel) vždycky nevyšlo, tak jak se předem plánovalo (resp. přes media se vzkazovalo voličům jak se to plánuje).
04. 05. 2008 | 20:08

Clair napsal(a):

to Ikena:
tento scenar je nejen pravdivy, ale take proveditelny, pouze s tim rozdilem, ze je irreversible.
04. 05. 2008 | 20:09

roln napsal(a):

pardon - nikoli SÁT ale STÁT

ačkoli je to dobrý překlep, protože o to SÁNÍ financí ze zdravotnictví jde především
04. 05. 2008 | 20:11

vlk napsal(a):

Přírodovědče

on totiž vedle monopolu existuje lokální monopol. a ten už Chrenek, ohledně zdravotní péče ,minimálně na severní moravě téměř vytvořil. A disponibilní hotovost mu umožňuje další expansi.

Následně - pro nové pojišťovny je stanoven limit - 50 000 pojištěnců. Ty nebude snadné, ani laciné , sehnat. pro toho , kdo do toho nastoupí později. protože bude muset jít zejména za mladými a zdravými. Vypadávají tedy malé děti, staří lidé, chronicky nemocní, rizikové skupiny, nezaměstnaní, mnohočetné rodiny, atd.. Takže ona část populace, o kteoru bude rvačka se redukuje , dejme tomu na nějaké 3 miliony pojištěnců. A to si ještě dávám fora.

A předpokaldem je vytvořit kompletní řetězec pojiš´tovna- obvodˇˇák- specialisté- nemocnice- LDN - lékárny - distributor materiálu.

chrenek už tohle má.
A jsou li mé informace správné, nejméně jeden z velkodistributorů se také snaží vstoupit do hry. Má jednak peníze a jednak síť lékáren. O pět - jako Chrenek, má náskok.

Takže jsme na cestě k tomu, co popisuje Clair.

Být komouši, mnu si ruce.
04. 05. 2008 | 20:12

SuP napsal(a):

Ikena -
a co radíte? mám vyjít do ulic? Ve státě, kde přesvědčivá většina lidí odmítá osobní hrdinství, pokud by bylo vyžadováno po nich?
Alibistické se Vám to zdát může, ale ve výsledku ani Vy nedosáhnete ničeho lepšího. Ale já na tom budu líp, protože se nebudu rozčilovat něčím, co nemůžu ovlivnit. Víte, je to pro mě totéž, jako když volby dopadly 100:100. Já snad za to můžu? A taky jsem si myslel, že když už bylo dost socanů, že bude převaha, asi jako v Británii dnes. A nevyšlo to.
Mezi námi - ten scénář může být jen tolik účinný, jak se mu umožní stávajícími kontrolními mechanismy. A ať se Vám to líbí nebo ne, v globále fungují. A je směšné, když si zásluhy o to přisvojuje kterákoliv politická strana. Ale přece jen se tu vždycky ukázalo, že když jde o život, zvítězí rozum, i když občas jen s minimální převahou.
04. 05. 2008 | 20:14

tata napsal(a):

pane RUMCAJS,AŽ BUDETE MYT ČAS tak se podívejte mate tam odkaz od pana Hořej.atento díl je slabší neš z teto středy ktery tam ještě není,a pokud jde o ratha sam sem psal že toho by se muselo pohlídat stejně jako julinka otom žadna,a taky radši budu myt nedokonalé statní zdravotnictví ktere nam v mnoha zemích zavidí než viz amerika, nebo jak psal pisatel z irska,uvědomte si že riskovat vtomto je uplně jiné než v jinych odvětví proč by někdo mněl žít s nemocnych to at ma pěkně nastarosti stat.
04. 05. 2008 | 20:16

vlk napsal(a):

Petr Havelka

sorry, ale nemáte pravdu.
CĚZ je sice pro velké hráče. Dráhy? Kdo má rozum a ví oč jde , už do toho šel. Viz Cargo. Viz příprava Student Agency na obsazení některých tratí. Viz operace Viamontu v oblasti nákladní dopravy. Viz x různých parazitů ohledně železničních pozemků.

Ale ještě jeden velký kšeft přeci jenom čeká. A totiž Lesy ČR! To bude závěrečné touché, jak by řekl pan Stejskal.

A jense divím, že zatím nikoho nenapadlo privatizovat třeba silnice. Právě teď, kdy na ně půjdou obrovské dotace z Bruselu..I když.. no ikdyž. vlastně.. no ano , třeba napadlo. A nejdřív nechme přijít dotace z Bruselu... Pak zprivatizujme silnice. KAždou okresku...
04. 05. 2008 | 20:17

Fraser napsal(a):

twardowski: ja za nikoho rozhodovat nechci, dekuju pekne. Vyjimkou by bylo, kdybysme se shodli, ze tomu rozumim vic, nez ten druhy ten se sveho rozhodovaciho prava dobrovolne vzdal. To, co tady zverejnil pan Horejsi, moc dobrovolne nevypada a ja doufam, ze se to nikdy nestane skutecnosti. Treba i diky tomu, ze to vejde v sirsi znamost a lidi se tomu budou branit

prirodovedec: ci to ale bude vina? Jednoznacne "statu". To je ale zbytecne abstrakni pojem, protoze to bude Julinek a jeho kamosi, co vytvori "pravni" ramec, zabuduji do systemu ruzna omezeni a regulace tak, aby se tam nikdo jiny nedostal. Budou to oni, kdo budou mit uz prichystany kapital a socialni sit (zde ve smyslu kontaktu na ruzne osoby) a v neposledni rade budou zahlazovat pripadne prusery. Proc napriklad musite mit 50000 lidi, abyste si mohli zalozit pojistovnu?

Ja opravdu netouzim po tom, abych si nemohl vybrat lekare/nemocnici, kde se budu lecit. Cely ten system na me pusobi dost hruzostrasne, protoze sice umozni vstup soukromeho kapitalu do zdravotnictvi, ale pacienta degraduje pouze na platice bez rozhodovacich pravomoci...

PS: Vychazim z informaci pouze z tohoto blogu.
04. 05. 2008 | 20:20

twardowski napsal(a):

Fraser:

pardon... ja svami souhlasim... Nejak jsem Vas poprve nepochopil.
04. 05. 2008 | 20:23

roln napsal(a):

To SuP: Kontrolní mechanismy? Bylo by dobré podrobně analyzovat, které kontrolní mechanismy v tomto státě fungují a zda vůbec jsou.
Protože už léta od revoluce mizí z kasy peníze, nebo letí do luftu - ví se kdo za to může a přitom se nic neděje. Stačí kauza LTO, ale jinak by se dalo vyjmenovávat téměř do nekonečna.
Celý vtip je v tom, že tento stát by klidně mohl mít jen pět a půl zákonů, ale někdo by musel hlídat jejich dodržování. Místo toho se to udělá tak, že když lidé zákon nedodržují, tak se vymyslí a schválí další zákon a pak další a pak....... Výsledkem je právní džungle a vymahatelnost práva? - velmi malá.
Kde jsou potom ty kontrolní mechanismy?
04. 05. 2008 | 20:23

Petr Havelka napsal(a):

Nákladní doprava, to se ví že jo, ale víte jak dopadly zprivatizovaná osobní doprava ve VB? Drahé, smradlavé, zpožděné :(

Lesy? Kdyby se tak rozhlédli do okolních států japa stát s lesy hospodaří.
04. 05. 2008 | 20:25

Kamil napsal(a):

Roln
Ježek někde řekl, že při první vlně privatizacebyly ztráty z 500mld asi 50 mld což je deset procent a vedle hodnocení okolních států jsme nedopadli vůbec špatně. Ty dobře zprivatizované nejsou mediálně zajímavé. Nebo si někdo myslí, že naše úspěšná ekonomika pracuje pouze z podstaty?
Osobně bych to viděl na dvě mínus.
Hezký večer.
04. 05. 2008 | 20:25

Milan napsal(a):

To je totální blábol! I v návrhu Julínka o privatizaci zdravotních pojišťoven je uvedeno, že zůstane státní VZP (a v ní je cca 70% pojištěnců). Pokud soukromé ZP nebudou proplácet péči, tak většina z těch zbývajících 30% přejde zpátky do státní VZP. Hořejší chce tímto blábolem pouze pomoct bolševikům a socanům, nic víc. A ví, že se pár "chytrých" lidí chytne...
04. 05. 2008 | 20:27

Imhotep napsal(a):

Rumcajsi, Rumcajsi těch nadšených řečí o prospěšnosti kupónové privatizace, šokové reformě, nutnosti předstihu ekonomů před právníky. ...a nyní nově o privatizaci zdravotnictví jsem se již naposlouchal habaděj.
Vždy vzletné věty, ideály, cíle ... a vždy to skončilo jediným - obrovskou rozkrádačkou.
Zdravotnictví se stalo byznysem a už jen někteří lékaři, kteří nezapomněli, pro lékaři jsou, mluví o péči o pacienta a ne o zisku.
04. 05. 2008 | 20:27

LEVAK napsal(a):

BŮH VERSUS SATAN ?

Trošku jiný příběh stvoření...
Na počátku pokryl Bůh zemi brokolicí, květákem a špenátem, zelenou a žlutou a červenou zeleninou všeho druhu, aby muž a žena mohli žíti dlouho a zdravě.
A Satan stvořil Algidu a Rafaelo. A zeptal se: "Ještě pár horkých višní k té zmrzlině?"
A muž odpověděl: "Ano, rád!" a žena poznamenala: "Mně prosím ještě horkou vafli se lehačkou .
A tak každý nabrali 5 kilo.
A Bůh stvořil jogurt, aby si žena mohla uchovat figuru, která se muži tak líbila.
A Satan vytvořil z pšenice bílou mouku a z řepy cukr a kombinoval je.
A žena změnila svou konfekční velikost z 38 na 46.
I řekl Hospodin: "zkuste můj čerstvý okurkový salát."
A Satan k tomu stvořil dressing a česnekový toast jako přílohu.
A mužové a ženy si po tomto požitku povolili pásky alespoň o jednu dírku.
Bůh ale vyhlásil: "Dal jsem vám přece čerstvou zeleninu a olivový olej na ni!"
A Satan vytvořil malé briošky a Camembert, humrové chlebíčky a kuřecí prsíčka na másle, k čemuž bylo již třeba druhého talíře.
A hladina cholesterolu lidstva stoupala k nebesům.
Tak Hospodin stvořil běžecké boty, aby jeho děti ztratili nějaké to kilo.
A Satan stvořil kabelovou televizi s dálkovým ovládáním, aby se člověk
nemusel obtěžovat s přepínáním.
A mužové a ženy se smáli a plakali před blikající obrazovkou a počali se
odívati do strečových joggingových dresů.
Nato Bůh stvořil brambory, s nízkým obsahem tuku a bohaté na draslík a další cenné látky.
A Satan odstranil zdravou slupku a vnitřek rozdělil na plátky, které pak smažil ve zvířecím tuku a poprášil pak spoustou soli.
A člověk získal dalších pár kilo.
Pak Hospodin vynalezl libové maso, aby jeho děti nemusely zpracovávat tolik kalorií, a přitom aby se zasytily.
A Satan stvořil McDonalds a Cheeseburger za 99 centů.
A pak se Satan zeptal: "Hranolky?"
A člověk odpověděl: "Jasně - extra velkou porci s majonézou!"
A Satan řekl: "tak to má být."
A člověk utrpěl srdeční infarkt.
Bůh si povzdychl a stvořil čtyřnásobný bypas.
A Satan stvořil Julínka.
04. 05. 2008 | 20:28

SuP napsal(a):

roln -
dle mého názoru a pozorování jsou všechny privatizace pro daňové poplatníky výhodnější než když tytéž podniky vedl stát. A to se týká i těch podniků, které zanikly, protože neměly místo na slunci. Aspoň se nepotácely v krizi zbytečně dlouho. Neargumentujte prosím tím, že lidi, kteří v nich pracovali byli najednou na dlažbě. Jednak začala fungovat sociální síť a jednak kdo něco uměl, dokázal vydedukovat, že jeho neperspektivní podnik skončí.
A ve spektru dobře privatizaovaných podniků je těch "zkažených" opravdu velice málo.
04. 05. 2008 | 20:28

tata napsal(a):

Marty hned první věta vas posila mimo realitu pravě že ten monopol už tady začina byt a to je začatek,stačí se podívat kdo to kupuje a je vidět že to je,jako by monopol u nas byl něco divneho spíš bysme těžko hledaly kde není opravdu uplně mimo realitu,pane vlk mohl bych si dovolit otazečku možna drzou čím se zabyvate pracovně?protože VAŠ PŘEHLED mně fascinuje protože prakticky o všem víte kolikrat neumím posoudit jestli vaše zavěry sou spravné protože je to promně španělska vesnice ale čemu dokažu chapat se většinou stotožnuji omlouvamse jestli je to drzost ale velice by mně to zajímalo předem děkuji ,
04. 05. 2008 | 20:29

roln napsal(a):

To vlk"

Dobrý postřeh s těmi Lesy ČR. A to ještě nezapomeňme, že jako lesní pozemek je vedena většina zřícenin hradů u nás a majitelem (resp. správcem majetku státu) je hádejte kdo? - No ano - Lesy ČR!

Takže se třeba dočkáme toho, čeho se západní Němci dočkali v 60.letech - totiž že hrady byly přestavěny na luxusní vily s obrovskými okny, masivními betonovými bloky a půlmetrovými (šíře) traverzami. To je pokoukáníčko, pane jo.
04. 05. 2008 | 20:29

SuP napsal(a):

Mimochodem -
pánové a dámo, všimli jste si, jak je tento blog dlooooouhý a pan Stejskal ani jednou nezasahoval?? (tedy nemusel)
04. 05. 2008 | 20:30

Petr Havelka napsal(a):

Obecně si nedělejte iluze

K čemu jsou dobré vnitrostranické boje? Jsou příslibem, že alespoň někdo naruší klientelistický monolit kšeftů, který bobtná na české politické scéně. Není to nadsázka, když nejvyšší politické špičky samy sebe označují za první podnikatelskou ligu. Jednou se budeme divit, až se vyjeví, že těch pár desítek milionů, které „vydělal" Stanislav Gross, je směšná suma ve srovnání s tím, na co už zadělali někteří jeho kolegové a nástupci ve funkcích.

Pravda, vnitrostranické boje nevznikají jako výsledek boje myšlenek, spor koncepcí o nejlepší možnou správu země. Přicházejí tehdy, když někdo vypadne z automatu na peníze, který má tři základní pilíře. Poradce (někteří si ušlechtile říkají lobbisté), to jsou ty milé usměvavé tváře, které všechno zařídí a nic pro ně není problém. Nejvýkonnější jsou ti, kteří jsou nejbližšími osobami důležitých bossů uvnitř jednotlivých stran. Bossů je několik, mají svá léna, která vznikají především podle regionálního členění, respektive podle úřadů, jež jsou jim svěřeny. Hybatelem automatu je třetí pilíř - podnikatelé přicházející s nápady, jak vydělat peníze. Často nemají jinou možnost než se sejít s poradcem, zejména jde-li o „dýly", o nichž rozhodují města nebo stát. Dohodnou se podmínky a především marže pro poradce. Ten je správcem majetku svého bosse, jehož úkolem je operaci zúřadovat. V tomto mechanismu je také skryta odpověď na otázku, proč je z celé Evropy stavba jednoho kilometru dálnic nejdražší v Čechách.

Poslední politická půtka vznikla při prosazování o navrácení církevního majetku, který minulý týden projednávala Poslanecká sněmovna. Podstatou sporu není, jaký historický majetek církvím patří. Nejde o napravení křivd. Jde o transfer miliardového majetku a o to, komu zůstane jaká marže.

Hezký týden

Dalibor Balšínek, šéfredaktor

tyden.cz

http://www.tyden.cz/nazory/...
04. 05. 2008 | 20:30

LEVAK napsal(a):

Ad Claire a podobní a stejní:
Československé zdravotnictví bylo za Husáka zdarma k dispozici pro všechny, píše Gurdian, v Bushově Americe nemá zdravotní pojištění 16 procent obyvatel, pojištění dalších téměř 6 procent není dostačující.
04. 05. 2008 | 20:30

bigjirka napsal(a):

No.. ano.. je nejvyšší čas na diskusi, co má být společné a co soukromé. není to úloha úplně triviální a je to o jakési optimalizaci transakčních nákladů..
04. 05. 2008 | 20:33

vlk napsal(a):

Petr Havelka

japa?
Tohle znám...

Kamil

nokdyž chcete brát Ježkovy údaje jako bibli..
Víte co?Vezměte si seznam podniků, zařazených do první vlny napříkald uponovky a a udělejte si hvězdičku u těch, které dnes existujía u těch, z kterých zbyly jen a jen staré podnikové odznaky. Já odznaky sbírám od svých deseti let. Takže mám dost předhled.
Milan
musíte pozorně číst. V materiálu prof. Hořejšího je pamatiováno i na zapojení VZP.
Jen pro připomenutí - Chrenkovy nemocnice DNES od VZP dostávají ročně na lůžko cca o 80% prostředků VÍCE nez nejšpičkovější nemocnice v zemi IKEM!
Co říkáte blábol pro socany a bolševiky? Pokdu ano, nechte se vyšetřit. Nejlépe u AVELU. Ti vám vmontují dokonalejší čip na dálkové ovládání.
04. 05. 2008 | 20:33

roln napsal(a):

To SuP:
Dík za názor.

Ale co třeba ty odvezené technologie z cukrovarů nebo Astry v Jevíčku? To byly přece konkurenceschopné podniky, které měly na trhu své místo. Ve skutečnosti jejich likvidace byla záměrem právě proto, aby nemohly konkurovat v tomto případě francouzským výrobcům, kteří vycítili atraktivitu nových trhů.

A těžko mě přesvědčíte, že se tomu nedalo zabránit. Byl to záměr a zabránit tomu nikdo nechtěl.
04. 05. 2008 | 20:36

bigjirka napsal(a):

Rumcajsi, to parse znamená něco jako analyzovat, rozebrat. Já nevím, jaká je úloha, přírodovědec říká, že makra. Ve VBA se dá pracovat normálně s proměnnými včetně polí, takže do tabulky se nemusí přendavat nic. nicméně takhle blbě zadaný interval se musí rozparsovat na dvě čísla a pak z nich udělat výraz do vyhledávací nebo databázové funkce. to rozparsování by mělo jít pomocí textových funkcí.
04. 05. 2008 | 20:42

vlk napsal(a):

roin

víte, já s emusím zajímat třeba o lesní tendry....
04. 05. 2008 | 20:42

prirodovedec napsal(a):

Fraser: Pardon, pochopil jsem, ze se shodujeme. Pokud to takto prosadi, lide logicky budou volit zastupitelstva, ktera slibi, ze to v krajich realizacne stopnou. Riskuji navrhovatele opravdu hodne. To budou hezke predvolebni diskuse :).

Kamil: Jezek rekl ... je to dostatecne objektivni zdroj?

Clair: U nas je vse reversible (viz poznamky vyse).

SuP k prispevku 04.05.2008 20:14:29: Temer shoda. Pouze ne, ze lide pujdou do ulic. Oni budou tim diletanstvim nakonec vyhnani do ulic.

Jinak souhlas s nutnosti hledat kontrolni mechanismy. Ke kontrolam:

Maximalni podpora veskereho zverejnovani vseho, zejmena primarnich dat - mame internet - a sirme svepomoci sirme.

Pokud mozno centralizace odkazu na nejruznejsi data. Lide nejsou hloupi, na rozdil od pitomcu nahore. Ono to prijde a lide se pak o zdroje dat budou rvat :).

Jinak ostatnim preji prijemnou dskusi a budu si Vas cist a snad oddechovat.
04. 05. 2008 | 20:45

Ikena napsal(a):

To Sup,
jestli mi tvrdíte, že to nelze ovlivnit, tak se hluboce mýlíte, stačí podzimní volby. Ale kterou pravicovou stranu vybrat?
Vy jste se vážně domníval, že levice v r.2006 dostane na frak? To byl jeden z opakujících se omylů z pravé strany. Po stavu 100:100 je nutná vždy diskuse dvou největších, ale toho nejsou Topolánek ani Paroubek schopni, ku škodě všech občanů. Styl ODS,převálcovat vše silou může být velmi kontraproduktivní a nejsem si jist výsledkem, vždyť již kandidát za ODS, primátor Kladna začal občanům přispívat na regulační poplatky. Zatáhl za záchranou brzdu. A styl čecháčkovství, který znám z totáče, např. musíte na "první máj", protože nic proti komančům stejně nezmůžeme a dnes, reforma zdravotnictví je podvod, ale "já" proti tomu nic nezmůžu, tak toto jednoznačně odmítám a říkám, lze činit.
Navíc představa, že budu bez možnosti jakékoliv volby lékaře a zařízení, mně utvrzuje v tom, že jsme vykročili špatným směrem.
04. 05. 2008 | 20:47

vlk napsal(a):

NOnějak to uvadlo, tak se půjdumrknout na poslední třetinu hokeej.

Když nám ukradnou chléb, jistě nám nechají hry.
04. 05. 2008 | 20:48

roln napsal(a):

To vlk:

Opět dobrý postřeh - hry nám nechají, protože hry jsou prostředkem k odejmutí toho chleba.

Dobrý příklad vidím na Romech ze svého okolí - hubení jako lunti, potraviny shánějí kde se dá, ale běda kdyby neměli na kredit do mobilního telefonu - pro ten udělají všechno, zatímco chleba nechají "na zítra".
04. 05. 2008 | 20:53

prirodovedec napsal(a):

SuP: Mate pravdu jsme prevychovani. :) Ale zkusme jinak: Pan Stejskal nema cas, protoze jinde brani princeznu :). (To je pozvani k diskusi, editore chybite nam :) ).

Petr Havelka: Ta Balsinkova citace je zajimava: Zlobi PRVNI "rezimni" novinar. Editore, co Vy na to? I kdyz u Vas uz Holub vitr chytil drive. A co dalsi :).

Rekneme, ze pata velmoc to ma v ruce. :) Bud dostane Kojazarovu cenu za kolaboraci (at modrou nebo oranzovou ...) nebo muze volat mlade do sedel (ale prosim bez tech moudrych z "mikrostran" ...).

Uz to zacoalo? :) I tech technoparty bylo o tomto vikendu nejak vice, jestlipak si toho BIS nebo pani Sabina vsimla. :)

SuP: Muyslim, ze takove pozvani editor neodola :).
04. 05. 2008 | 20:54

Jan napsal(a):

Jestli to teď ukradnou, všichni zapláčeme. I vy pane supe. A je to nevratné. Teze, že co je soukromé je dobré a co je nesoukromé je špatné, to je čirá ideologie, adekvátní bolševické.
Teze, že si každý bude moci vybrat pojišťovnu je mimo realitu. V zásedě tento projekt ruší solidární zdravotnictví a zavádí jakési soukromé pojištění. to ovšem v zdravotnictví nefunguje, viz spojené státy. V solidárním systemu totiž zdraví platí a nemocní se léčí. Nemocní totiž obvykle nemají čím platit. V momentě kdy uvedete do života ten paskvil skončí všichni vydělávající v soukromých pojišťovnách - nabídnou jim nižší pojistné, vyplatí se jim to. a VZP zůstanou děti a staří, za které stát neplatí a kteří čerpají 2/3 péče. Stát to dvakrát zadotuje a pak s modrým křikem, že soukromé pojištovny fungují a státní zcela dle ideologických intencí nefunguje zprivatizují VZP. Potom zvýší úhrady za státní pojištěnce, soukromý subjekt totiž nemůže být ve ztrátě, vzniknou vertikální řetězce, řízená péče ... A pacient a daňový poplatník bude klopit a klopit a Julínek se bude válet na Bahamách.
04. 05. 2008 | 20:55

LEVAK napsal(a):

Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček,ví to celá obora,
o půlnoci zavolali Julínkova doktora.
Doktor chrastil pokladničkou,
Cikrt těšil, neplakej,zaplatíš li poplateček,do rána ti bude hej.
Zaplatil mu třicet Kč,navíc ještě za předpis,
Ráno skončil v nemocnici,takřka zralý na odpis.
Čtyři stáli u postýlky,
Cikrt si mnul ručičky,
peníze se jenom sypou do té naší kasičky.
Nedožil se mraveneček ani druhé hodiny,
Stoupla prudce zadluženost celé mravenčí rodiny.
Poplatky za nemocnici,kremaci i rakvičku,
Dokonale vyprázdnily tu mravenčí kasičku.
Neměli už mravenečci z čeho by dál mohli žít,
poradil jim strejda Cikrt,peníze si vypůjčit.
Sjednali si rychlou půjčku za necelou hodinu,
Nadlouho i pak zadlužily svou mravenčí rodinu.
Tímto končí ten náš příběh a co k tomu dodat víc,
za rok přišel exekutor,nezbylo jim vůbec nic.
04. 05. 2008 | 20:56

LEVAK napsal(a):

Sedm divŮ socialiSmu
Každý měl práci.
I když měl každý práci, nikdo nic nedělal.
I když nikdo nic nedělal plán se plnil nad 100 procent.
I když sa plán plnil nad 100% nikde ničeho nebylo.
I když nikde ničeho nebylo, tak měl každý všechno.
I když měl každý všechno, tak všichni kradli.
I když všichni kradli, nikdy to nikde nechybělo.

SEDM DIVŮ KAPITALISMU
Nikdo nemá jistou práci.
I když nemá každý práci, všichni pracují.
I když všichni pracují plán sa neplní na 100 procent.
I když sa plán neplní na 100 procent všude všechno je.
I když všude všechno je, tak každý nemá všechno.
I když nemá každý všechno, tak kradou ti co mají všechno.
I když kradou ti co mají všechno, nikoho nikdy nechytili a všude něco chybí.
04. 05. 2008 | 20:58

LEVAK napsal(a):

Ad Claire:
Americké zdravotnictví je nejdražší a nejméně účinné
Zdravotničtí odborníci v USA často říkají, že americký systém je nejlepší na světě, ale nemají pro to žádný vědecký důkaz
Americký zdravotnický systém je nejdražší na světě, ale je zároveň nejméně účinný v porovnání se šesti jinými průmyslově vyspělými zeměmi. Konstatuje to institut nezávislých studií Commonwealth Fund ve studii, kterou uveřejnil.
"Americký zdravotnický systém je nejdražší na světě, ale srovnávací analýzy neustále ukazují, že jeho výkonnost je daleko za jinými zeměmi," cituje agentura AFP ze studie, v níž byly porovnávány systémy v Austrálii, Kanadě, Německu, na Novém Zélandě, v britském Společenství národů a ve Spojených státech.
"Zdravotničtí odborníci v USA často říkají, že americký systém je nejlepší na světě, ale nemají pro to žádný vědecký důkaz. Počínají si trochu jako královna z pohádky o Sněhurce: Američané se dívají na svůj vlastní obraz v zrcadle, ale nesrovnávají ho s jinými," říkají autoři studie.
Při hodnocení kvality, přístupu k lékařské péči a její efektivnosti, je systém amerického zdravotnictví pokaždé v porovnání s těmito šesti zeměmi poslední. Německo zaujímá první místo, pokud jde o přístup ke zdravotní péči a o kvalitu služeb, zatímco britské Společenství národů je první z hlediska rovného přístupu ke zdravotní péči a její účinnosti.
"Spojené státy jsou jediný stát mezi zeměmi porovnávanými ve studii, který nezajišťuje všeobecný přístup ke zdravotní péči (...) Vzhledem k tomu, co vynakládáme v této zemi na zdraví, bychom mohli očekávat lepší a výkonnější zdravotnický systém," řekl předseda Commonwealth Fund Karen Davis.
Zdravotní pojištění nemá v USA 45 milionů lidí, což je 15 procent obyvatelstva.
Výdaje na zdravotní péči na jednoho obyvatele jsou v USA více než dvakrát vyšší, než je průměr v zemích OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj); V USA je to 6102 dolarů (127,5 tisíce Kč) oproti 2571 dolarům (53,7 tisíc Kč), uvádí Commonwealth Fund. Pro toto vyhodnocení použil údaje z jiné studie OECD, v níž se zkoumaly i další evropské země a Japonsko.
Například ve Francii jsou zdravotnické výdaje na jednoho obyvatele stejné jako v Kanadě, něco přes 3000 dolarů ročně, uvádí Commonwealth Fund.
04. 05. 2008 | 21:02

Kamil napsal(a):

Vlk, přírodovědec
víte ono zhodnotit do jaké míry byla privatizace úspěšná nebyla není vůbec jednoduché. Před lety jsem celé odpoledne poslouchal konferenci " patnáct let kapitalismu " a řeknu Vám vykašlal jsem se na všechnu plánovanou práci, jak to bylo zajímavé povídání. Vím, že se zde najde spousta kritiků, kteří to smetou se stolu, ale ptám se Vás všech, dali jste si aspoň nějakou práci o jaký zásah do chodu tohodle státu vlastně šlo?
Myslím si, že tohle více chápou lidé kteří podnikají, protože to při svých začátcích také poznali, že člověk míní, ale situace se nevyvíjí vždy podle našich představ.
Nadáváme na poslance, vlády, ale ani na malé vesnici se to nezvládá vůbec optimálně. Ten přechod bude bolestivější, než jsme si mysleli a lidé, kteří to posouvají dopředu, by měli být podporováni, i za cenu, že se tam občas vyskytne nějaký darebák.
Hezký večer.
04. 05. 2008 | 21:03

twardowski napsal(a):

to posledni je super
04. 05. 2008 | 21:04

twardowski napsal(a):

to patrilo LEVAK
04. 05. 2008 | 21:04

twardowski napsal(a):

myslel jsem tech sedm divu... ach jo, je to semnou bidne
04. 05. 2008 | 21:06

alena-m napsal(a):

Osobne se pripojuji k nazoru
draze placeni poradci-lobiste nas privedou na ,,buben,, a dalsi poradci nekterych business center ke kterym tecou obrovske sumy penez za min.vykon!" takto se vse toci v zacarovanem kruhu je potreba se ozvat a podporit spravu vecich verejnych ze vsech stran a center.Obcanska debata a tlak jsou nevyh.potrebne.
04. 05. 2008 | 21:08

sasa napsal(a):

2rumcajs psal jsem o nestabilnim obdobi transformace nemocnic. Vy zijete v zajeti poucek. Kdyz se podivate na stranky statistickeho uradu, tak uvidite casove rady mzdy, ze az do roku 1997 (konec obdobi transformace) byla prumerna mzda v podnikatelske sfere nizsi nez v nepodnikatelske. Takze to bude trvat minimalne 4 roky nez se zdravotnictvi vzpamatuje. Dokud nezdrazej, a neprodaj zbytny majetek, aby splatili dluhy.
04. 05. 2008 | 21:09

SuP napsal(a):

Ikena -
Vás ten scénář asi opravdu zasáhl. Ale nemáte dojem, že zatím jsou to jenom řeči? A ještě k tomu řeči ze strany, která to chce zkrátka jinak? (i když cíle má stejńé, co si budeme nalhávat)
Pravicová strana je tu jen jedna, která může dosáhnout relevantního volebního výsledku. Nemusí se mi líbit, ale raději se budu pokoušet hledat cestu, jak z ní dostat kariéristy, než hledeat jinou zázračnou pravicovou stranu.
Ano, domníval jsem se, že levice dostane ve volbách 2006 na frak, protože co ČSSD předvedla ke konci volebního období, kdy se spřáhla s komunisty bez ohledu na koaliční dohody bylo nade všecky meze. Bohužel jalová volební kampaň ODS lepší výsledek nedokázala a ta argumentační jalovost pokračuje i nadále.
Do prvomájových průvodů jsem nechodil, ale žádné výhody mi to nepřineslo, protože jsem stejně musel čekat na ostatní, až se z průvodu vrátí.
Co se týká redukované volby lékaře, zatím to nikdo neupřesnil, jak je to myšleno. Ale - pokud mi to má zabránit v tom, abych obrazil dvoj i vícenásobný počet lékařů, všechny vyššetření nechal zaplatit VZP a dozvěděl se ode všech to samé, ale nechal si od každého předepsat nějaký jiný lék jen proto, že oni mezi sebou nemají žádnolu informaci o mých potížích a dosavadní léčbě.... nemyslíte, že je naopak rozumné to omezit?
04. 05. 2008 | 21:11

Terry napsal(a):

SuP napsal(a):
".....a ony ty ocelárny panu Chrenkovi nefungují a nevydělávají?? Copak jeho hospodářské výsledky jsou jen důsledkem neustálého rozkrádání hodnot, které mu tam v nestřeženém okamžiku nashromáždil paroubek se škromachem? To mi přijde trochu divné..."

Supe, nejen "paroubek se škromachem"; stačí si přečíst
"Ocelář, který se vyzná" (http://www.cs-magazin.com/2...), "Proč Gross jezdíval do hutí?" (http://ekonomika.idnes.cz/p...)
04. 05. 2008 | 21:14

SuP napsal(a):

Jene -
FUJ !
04. 05. 2008 | 21:15

twardowski napsal(a):

Tak, myslim, ze je cas ukazat karty.

PRIZNAVAM SE, ze to na mou obednavku napsal Rath! Vyslo me to (jiste znate sazbu soudruha Ratha) na 0.5milionu.

Ale za ty prachy... (dneska je to na druhou stranu pulka polikliniky, i kdyz ani garzonka se za to nekoupi...)
04. 05. 2008 | 21:18

Hobart napsal(a):

Bohužel souhlasím. Problém ale nejsou ti lidé, kteří se tohoto "dopouštějí" (ten článek je psán stylem, že si člověk představuje, jak ty "skupiny" kolem toho či onoho konspirují v temných sklepeních a brousí si tam na nás zarezlé skalpely).

Problém je způsob, jakým nyní do zdravotnictví tečou peníze - zdravotní daní. Pokud jakoukoli daň někdo zprivatizuje, tak je to skutečně problém. Pokud se naopak zruší (ta daň) - na trhu vzniká konkurence a monopol mizí v pr... dějin.

Jenže kde se celá věc zamotává: pravice to chce privatizovat (ať už z mafiánských nebo charitativních důvodů) a levice (nejen, proboha nejen ona) chce veřejné pojištění (zdravotní daň). A pečetí to ústavní právo.

Socialistické financování soukromého podnikání je ale skutečně snad nejhorší možnou variantou. Tento článek ale zatemňuje fakt, že tenhle mišung veřejných peněz a soukromého rozhodování o nich je základ dnešního sociálního státu. Dlouhodobě a ke všeobecné spokojenosti to nefunguje ve většině ekonomiky. Nechápu proč se to dramatizuje zrovna teď.

Jediná řešení jsou dvě: Rathovská kompletní socializace zdravotnictví (o které všichni víme, kam povede: k bomboniérám, flaškám, obálkám a kdovíčemuještě), nebo celková liberalizace zdravotnictví. Julínkova reforma (nadto - nikoli však podstatně - przněná lidovci) je patvar, který možná povede, kam naznačeno - do temných sklepení. A ty movitější za hranice.
04. 05. 2008 | 21:25

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Princip hrazení zdravotní péče je pricip solidarity.

Reforma zdravotního systému není nezbytná. Proč taky?
04. 05. 2008 | 21:25

Clair napsal(a):

Zdravim Vas pane prirodovec:

nemohu souhlasit s Vasim vyrokem, ze podle uvedeneho scenare mocenska skupina maxima dosahnout nemuze. Co nebo kdo jim v tom bude branit? Domnivate se, ze bude vyhlaseno referendum jako v pripade radaru?
Pokaždé, když se objeví něco nového, je třeba to nastavit tak, aby to vypadalo lákavě, zejména, když se dodají pouze selektivní informace. Nikoho by nemělo překvapovat, že se lidé lákají na nové a neznámé koncepty hmotnými pobídkami.
Jsem presvedcena, ze ten koncept budet tak atraktivni, ze se nikdo ani neozve. Az uz bude vsechno hotove, zacnou se davy probouzet. Obavam se, ze bude pozde, bude to naprosto irreversible.
Jednou jak udelate akciovku a nemocnice budou v privatnich rukach, nelze toto vzit zpatky. Stat si pouze zamne ruce, nemusi prispivat dotacemi na tuto bezednou studnu. Vzdyt nejnovejsi pristroje a zarizeni je v soucasne dobe nejdrazsi, timto konceptem stat nemusi naprosto nic.
Zdravotních pojišťoven bude sice několik, ale všechny budou postupovat podle stejného konceptu. Když uzavíráte v USA pojistku s určitou pojišťovnou, existuje seznam úkonů, které jsou hrazeny. Pokud náhodou onemocníte nemocí, která vyžaduje nákladnou či terminální péči a její léčba není na této listině, máte smůlu. Žádná další pojišťovna vás již nepřijme, protože musíte před podpisem smlouvy pravdivě uvést všechny své diagnózy a průběh svých nemocí od svého narození a v tomto případě se stáváte nepojistitelným, protože se pro novou pojišťovnu stáváte nesmírným rizikem.

V US existuje tzv. Medical Information Bureau, které shromažďuje veškeré informace o pacientech včetně platu, sociálního zařazení, nemocí všech členů rodiny, údajů o tom, kdy a na jakou nemoc zemřeli vaši prarodiče. V registrech MIB jsou také informace o všech klientech, kteří jsou v procesu uzavírání pojistky zdravotni i zivotni. Tyto údaje potom vyhodnocují pomocí metod pojistné matematiky, vyhodnocuje se riziko a určuje se, za jakých finančních a věcných podmínek vás pojistí, navysi mesicni poplatek, nebo naopak pojistit odmítnou.
A to není všechno. Zdravotní pojišťovny o svých potenciálních klientech získávají informace také přímo od bezpečnostních orgánů, kteří za peníze rády poskytnou informace o tom, s kým se stýkáte, jestli nemáte záznam v rejstříku trestů, jak vás hodnotí vaši sousedé, kolikrát jste překročili rychlost na dálnici, kolikrát jste byli u soudu apod. Dále mají přístup k informacím z databází lékařů. Pokud výslovně neuvedete, že si nepřejete, aby byly údaje o vás dále předávány, lékaři v tom nic nebrání. On je nakonec placen pojišťovnou a nemá moc na výběr, když na něj dupnou a pohrozí vypovězením smlouvy.

Nemám velké iluze o tom, že by tyto informace nepředávali i tehdy, když s tím vyslovíte nesouhlas. Neustále totiž podepisujeme, že si nepřejeme předávat naše informace dále, např. v bance, přesto nás nepřetržitě kontaktují ostatní instituce, dokonce mají informace, o kterých jsme si mysleli, že jsou soukromé a neprůstřelné. Jak se k nim tyto instituce dostaly? Je to velmi lukrativni kšeft, tyto informace se prodávají velmi dobre.
04. 05. 2008 | 21:27

Ikena napsal(a):

To SuP,
ano, cením si kritického přístupu k Vašemu týmu. Jakoby Modré družstvo neznalo módní slovo všech nádnárodních společností - "Feedback".
Shodneme se i na velké finanční náročnosti a černých dírách ve zdravotnictví, které by si měly ohlídat zdravotní pojišťovny. Ale jak jsem uvedl v jiných diskusích, že doktor doktora nepodrazí, pokud obrazně řečeno nebude fakturovat transplantaci srdce.
Souhlasím i s poplatkem při hospitalizaci u vybraných kategorií obyvatel i s regulačními poplatky, kdyby se vracely do zdravotnictví a zase jen u určených kategorií, ale pokud slyším slovo privatizace, tak začínám dostávat kopřivku
a jsem trochu nedůvěřivý.

Zdraví Vám přeje Ikena
04. 05. 2008 | 21:35

bigjirka napsal(a):

Krokodýle, současný systém není solidarita, je to bordel. Zcela nechutný mix soukromého a veřejného. Vynucená solidarita není solidaritou, je loupeží za bílého dne. jedinec je v tomto systému nevolníkem.
04. 05. 2008 | 21:36

prirodovedec napsal(a):

Terry: Jste jiz druhy :). Viz diskuse vyse. SuP Vam to asi spocita. :)

SuP: Jak dlouho cekat radite kapitane Titaniku? On to ledovec nebude tady v techto sirkach se nevyskytuji ... :)

vlk: Stal ten hokej za to?

roln, alena-m, Jan, sasa: Souhlas.

LEVAK: Clair to vi lepe a presneji nez my a napsala to. Jinak basnicky a vtipky jsou dalsim priznakem osmickovych let.

Kamil: Privatizaci zde dnes nehodnotim, jen jsem se ptal na verohodnost T.Jezka. Odkazy na ruzne rozbory zde byly pri diskusich svejnar-klaus.

Ano mnozi lide zde z podnikani zkusenosti maji, a proto vedi a diskutuji.

Posouvani dopredu podle Vas je pro mne posouvani dozadu nebo spise dolu. Snazivy pitomec ode mne bianco sek za snazivost nedostane. Zejmena, kdyz se zodpovednosti boji.

At predstoupi, diskutuji a obhaji a ne zbabele upecou a nakoupi za zady volicu. Vyhnout se odborne oponenture je prece oznacovano za typicky komunisticke. Zkratka ma se hrat fer hra. Jenze, kdyz nekdo liberalismu veri a pritom se boji jej primocare a poctive prosazovat je to smesne. Vidte Marty. Ukazka malosti realizace velikych slov. :)

Zkratka kdyz politik volice nepresvedci, tak smula, priste. Ale nediskredituje svuj ideovy system. To je britska tradice demokracie (odchody Churchilla i Thatcherove nepostradaly velikost). A ne tento mismas.

Klaus to kdysi vyargumentovat dokazal i kdyz nekdo rekne, ze ukecal a uplatil kuponovou knizkou lidi. Jenze on to opravdu dokazal a srovnani schopnosti Julinka a Topolanka s nim musi byt desive i pro fanousky ODS. Proc jsou tak zbabeli? Proc se boji o vecech otevrene diskutovat? Zrejme to neumi. Jsou to dle mne pro to diletanti a doufam, ze je hradni muz spraska drive nez mu zcela poplivaji pracne vytvareny historicky obraz.
04. 05. 2008 | 21:39

Fialovy Krokodyl napsal(a):

bigijrka:

Mluvíme o zdravotním pojištění? Tak to se mi jako bordel nezdá. Je tedy ze zákona, je vysoké to ano, ale nikoliv bordel.

Co se zdravotnictví týče, tak způsob privatizace jak je naznačen výše mne děsí. Já totiž žiju ve státě, kde to funguje tak, jak si součané MZ představuje.
04. 05. 2008 | 21:44

prirodovedec napsal(a):

Hobart: Ano, souhlas, samozrejme, problem nejsou lide, problem je nastaveni systemu - dnesniho i pristiho. Moznosti zpetnych vazeb a kontrol.

Po prectenem od Claire - pokud je to tak extremni, jak pisete (bud socialismus nebo USA) tak volim samozrejme treti cestu, napr. to Holandsko, ale udelane Holandany :) ne temi nasimi.

Pokud by neexistovaly kompromisy, svet by byl nadherne cernobily, ze?

Clair: OK, neni co dodat. Neshoda byla zrejme jen kolem slova "monopol".

Uz diky Vam vidim, do jakych statistik se budu moci na stara kolena pripadne pustit. :)

Reversibilita v techto zemich probiha ponekud jinak nez by mohla v USA, budte klidna. Tady se to dela ta, ze se sejdou nastvani lide na namestich, spravedlivi mladi se jim postavi do cela, oznaci verejne nepratele (to uz pujde snadno, ti starici jsou uz na tom jako kdysi Jakes - viz vtipky vyse), pak se rozkradou jejich majetky, budovy a nektere pristroje se snad neodnesou (to bude mit zdravotnictvi do dalsiho zacatku :) ). Jako vylepseni pro budouci mlade jsem navrhoval dohledat uprchle a jejich majetky pomoci privatizovanych tajnych sluzeb (model Chodorkovskij). Kdo pak prinese zpet nejvice peneze bude moci hrat naseho Putina. :)

Stale nechapu, proc ti kluci post-prognosticti to tak zenou k tomu Rusku :).
04. 05. 2008 | 21:53

Ikena napsal(a):

To Prirodovedec,
s posledním odstavcem naprostý souhlas. Já se divím, proč již nepřepřáhli, ale oni se asi
zjevně obávají toho, že kdyby připustili sebemenší změnu či úpravu, tak se vše sesype, jak domeček z karet. Mají vůbec pro nějaký návrh i připravenou variantu "B", když jim nevyjde varianta "A", zatím to vypadá, že nikoli.

O reformě zdravotnictví by snad mělo být rozhodováno počtem poslanců nutných pro schvalování ústavních zákonů a ne počtem 101.
Tím by o reformě rozhodovala aktivně i opozice.
04. 05. 2008 | 21:54

jepice napsal(a):

Pane Hořejší, nerozumím tomu, proč si nepřečtete věcné návrhy příslušných zákonů a proč jste naopak ochotný zabývat se textem, který má ke skutečným záměrům reformního týmu stejně daleko jako Poučení z krizového vývoje.
Možná byste pak věděl, že tzv. řízená péče je pouze jeden z možných pojistných programů, které budou nabízet, a člověk si ho nemusí vybrat, pokud mu omezená volba lékaře nebude sedět. Může klidně zůstat u standardního pojištění, tak jak ho zná ze současnosti. Taky nevím, proč tak lehce přijímáte myšlenku, že je možné v této oblasti získat monopol. K čemu by bylo podnikatelům, o kterých mluví pamflet, ovládnutí nemocnic, když by jim pojištěnci, nespokojení s poskytovanou péčí, utekli k VZP?
Přelouskání návrhů reformních zákonů doporučuju všem zdejším diskutérům, kteří je neznají. Není to čtení na hodinu, ale je pak možné mluvit k věci a není třeba ztrácet čas různými strašlivými povídkami, vycházejícími se všeho možného, jen ne ze skutečných materiálů ministerstva zdravotnictví.
http://www.mzcr.cz/Odbornik...
04. 05. 2008 | 21:55

GariG napsal(a):

S velkým zděšením jsem pročítal zdejší diskuzi. Se zděšením proto, že jako docent ekonomie, studující i v Britanii a USA něco málo vím o tom, jak funguje tržní mechanismus. Spousta diskutujících věří v TRH asi jako
katolík v pána Boha. A stejně jako o Bohu, tak ani o TRHU nic neví. Bylo by to na delší výklad,ale alespoň základní srozumitelné minimum.
Tržní mechanismus funguje jenom, když je konkurence, jinak se tržní subjekty chovají hůř než veřejný sektor. Ten obrovský tunel je skrytý právě v tom, že výše popsaným způsobem vznikají tzv.zacyklené monopoly, které konkurenci potlačí a všechny efekty funkčního trhu pro spotřebitele se ztratí. Monopol je zvěrstvo do budoucna a prodávat je na talíři hotové a lacino je zvěrstvo na druhou.
To už s tržní ekonomikou nemá nic společného.
04. 05. 2008 | 21:56

tata napsal(a):

pane bigjirka asi nevíte co to je bordel zdravotnictví nefunguje stoprocentně nikde a myslím že dokonce v některych věcech sme dokonce velice v popředí ,bordel příde jestli se dopustí julinkova reforma viz začínající privatizace ve středočeskem kraji a to není bordel ale už realizace popisovaneho tunelu vysvětlete tyto věci a nechte si nic neříkajicí propagandu vysvetletemi na příkladech těchto nemocnic nepravdu vtomto članku
04. 05. 2008 | 21:57

prirodovedec napsal(a):

bigjirka: Nevolnictvi se teprve chysta. :) Myslite, ze Orwell psal jen o levici? Prectete si znovu. To bylo o totalite versus demokracie. Totalitni rysy chovani nekterych jsem naznacil vyse ... totalitni projevy jinych zase zduraznite Vy. Cili? Co s to partou? Zabranit skodit, zakonzervovat, nenechat je nic reformovat, privatizovat, protoze vsechno rozkradou. A utahovat jim srouby, kde to jen jde. Tim ziskame vynikajici system, protoze jej uskutecnime navzdory jim zdola.
04. 05. 2008 | 21:58

žaba napsal(a):

Even the Insured Feel Strain of Health Costs

Published: May 4, 2008
"The economic slowdown has swelled the ranks of people without health insurance. But now it is also threatening millions of people who have insurance but find that the coverage is too limited or that they cannot afford their own share of medical costs.

Karena Cawthon for The New York Times
When Marianne Falacienski’s husband started a new job, the family could not afford the health plan. Ms. Falacienski, 32, found individual coverage only for him and their daughter, Gabriell

The Mounting Burden for Health Care Many of the 158 million people covered by employer health insurance are struggling to meet medical expenses that are much higher than they used to be — often because of some combination of higher premiums, less extensive coverage, and bigger out-of-pocket deductibles and co-payments.

With medical costs soaring, the coverage many people have may not adequately protect them from the financial shock of an emergency room visit or a major surgery. For some, even routine doctor visits might now take a back seat too."

NYT, tak tohle doufám, nechceme.
04. 05. 2008 | 22:00

Desiderius napsal(a):

Jistě,že to je tak,jak je popsáno v úvodním textu.ODS se snaží rozkrást zbytek státního a veřejného majetku a to co nejrychleji.Pak přijdou na řadu státní lesy.Je stále co ukrást.Dělají to zcela veřejně a bezostyšně od doby Klause jako předsedy vlády.Mají vše pod kontrolou:policii,justici,část státního zastupitelství a proto se jim prakticky nemůže nic stát.Je to stejné jako za bolševika,konečně jsou to titíž lidí v ODS.
04. 05. 2008 | 22:02

žaba napsal(a):

Souhlas s nickem Gari G. Ano soukromé vlastnictví je ve většině případů efektivnější než státní, ale není to dogma,platí jen tehdy, pokud je konkurence. Pokud nevznikne monopol. V případě nebezpečí vzniku monopolu je lepší vlastnictví státu.A o tohle jde - Cesku hrozí monopol ve zdravotnictví.
04. 05. 2008 | 22:06

Fialovy Krokodyl napsal(a):

žaba:

nemusíte ani přes oceán. A pokud náhodou to pojištění máte, tak když budete hodně nemocný, tak vám pojiśťovna vypoví smlouvu.
04. 05. 2008 | 22:07

prirodovedec napsal(a):

jepice: Dekuji za informace a vyborny odkaz. Prosim jeste odkazy na statisticke analyzy, simulace a modelove vypocty ekvivalentni obdobnym modelum, ktere byly publikovany v zahranici pri podobnych reformach. Dekuji predem.

Dale mne zajima Vas nazor na navrh tykajici se fakultnich nemocnic (je tam uveden). Je dle Vas stejne kvalitni jako ostatni predlohy? Abych vedel.

V souladu s rektory a vetsinou odborniku (VS, CKR, RVS, MSMT) a politiku (KDU, SZ, CSSD) se domnivam, ze to je rekneme "nestastny navrh". Viz duvodova zprava CKR - jiste ji znate i nulovou odpoved MZ.

Tesim se na nazor odbornika byt zrejme v techto dnech v zahranici, jinak byste se jiste ozval drive.
04. 05. 2008 | 22:08

tata napsal(a):

jepice asi neumíte číst proč byty zdraví utíkali k vzp když se jim nabidnou nadstandartní podminky a vzp bude myt většinou ty problemove to je ten pokřiveny zakon trhu ale asi neumíte číst to tam je přesně popsano no vy hlavně informace musíte získavat ze všech zdroju ne jen od předkladatele,oni taky tvrdili že není možno prodat zdravotní subjekt určitou dobu a vidíte klidně se stalo hned po roce a nic se nedeje jak je to možné? protože u nas se da obejít všechno a jen zaslepenci mužou toto nevidět když dukazy se hrnou ze všech stran odpověd je jen papouškovaní jak je trch nejlepší to by byl ale kdyby fungoval tady je to jen o velké zlodějně ktera zase projde bez trestu jako všechny věci u nas ježe tady nejde jen o peníze ale o zdraví
04. 05. 2008 | 22:13

Clair napsal(a):

p.prirodovedec:

jsem se uz davno tak nenasmala,jedno tem Cechum ovsem nelze vzit,jejich smysl pro humor, ten je nikdy neopousti.
Drzim Vam palce, znamena to, ze takto se bude take postupovat v pripade radaru?
Nas Obama to doufam v utery vsecno tady vyresi a zabali ty primarky vyhrou, potom uz si nemusite delat vrasky ohledne radaru, protoze jeho priority jsou naprosto jinde. Vydrzte a zadne okupanty a cizi armady si tam nestehujte.
04. 05. 2008 | 22:15

tata napsal(a):

Franta z pastoušky. jak výstižné ne vyvracet argumentama prostě bolševik,lhař tento argument teda obstojí v mateřské školce .
04. 05. 2008 | 22:26

jepice napsal(a):

Přírodovědče: je mi líto, že vás zklamu, ale jakožto laik, který je odkázaný na veřejné zdroje, nemám k dispozici tým zabývající se simulací a modelovými výpočty, ani nevím, že by něco takového bylo dostupné. :-)
Přestože jsem laik, vnímám logické rozpory nebo přímo nepravdy v prohlášení mnohých odpůrců reformy /například právě ve zprávách týkajících se pojistných programů, konkrétně tzv. řízené péče/.
Co se týká transformace FN, nejsem silná v kramflecích, jako ostatně v celé věci. Jen bych se pro diskusi přimlouvala za oddělení organizační stránky /slučování a pod./ od systémové, tj. přechodu na formu akciovek a předání části majetku a odpovědnosti univerzitám. Doufám, že univerzitám bude nasloucháno. Jestli je návrh tohoto zákona lepší nebo horší než ostatní, netroufám si posoudit. Domnívám se ale, že problém FN není v samotné právní formě nových subjektů.
04. 05. 2008 | 22:35

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

smazal jsem jeden urážlivý text, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
04. 05. 2008 | 22:43

tata napsal(a):

jepice tak co takle se podívat na vlastní oči na první dil tam je odkaz jestli pak budete mluvit o rozporech z druhé strany a to ten druhy díl ted ve středu byl ještě větší kalibr,laik sem taky ale tady sou jasne dukazy nic vymyšleno to co je návrch je jen návrch ale toto je co se děje v praxi,zajímalo by mně co nato řeknete
04. 05. 2008 | 22:46

tata napsal(a):

a konečně je tady pan stejskal dobry večer rad bych si přečet jeho nazor i když s nim často nesouhlasím jeho nazory respektuji trochu ho mam jako pojistku svych,hlavně na ty dva pořady jestli teda bude myt chut říct svuj nazor k tomu
04. 05. 2008 | 22:49

RUMCAJS napsal(a):

bigijirka:
Dík za radu,ale Manka říkala, že tento způsob vede k použití pomocných buněk a to znamená 8 bodů dolů, čili za 4. Jediné možné povolené řešení, je pohybovat se v oblasti matice (tabulky). Zatím to nevyřešili ani naši známí, kteří se tím živí.
Tak že se Manka večer pomodlý, aby tehle příklad nedostala a je to.
04. 05. 2008 | 22:50

RUMCAJS napsal(a):

Jo a taky mám jednu zaručenou zprávu.
Mendelinku bramborovu tady vysadili Američeni. A kdo si myslí něco jinýho je píps.
04. 05. 2008 | 23:01

prirodovedec napsal(a):

ikena: Zrejme mate pravdu. B plan urcite maji, protoze na hollywoodske filmy se urcite divaji. :)

clair: Dekuji, ona je to mozna takova z nouze cnost. Kdyz na ne nemuzete byt hrdi musite se jim smat. Oni pak i cizinci obdivne rikaji - Ti Cesi jsou uzasni, oni toho Svejka a Kafku nejen ctou, oni je i ziji :). No dari se nam to.

Jinak vecna komunikace pres ocean mne tesi, i kdyz toho Obamu a "okupanty" Vam tady asi brzy nekdo vytmavi.

Mam radu kolegu na US univerzitach (tj. zde vnimano "levicovych" :) ) a vzdy mne tesi, kdyz mohu s nimi diskutovat, protoze jim zazari oci a ostre diskutuji k problemu a ne k ideologii nebo cloveku. Pilujeme argumenty a popijime Budvar.

Ale i my se tu lepsime, jak upozornil SuP.

jepice: Ono totiz nic takoveho neni dostupne. Na rozdil od u nas citovaneho holandskeho vzoru, ktery se tak nejak svleka a ma americke triko. A to, ze nejsou, jadro mych jadrnych pripominek.

Jsou-li nepravdy navrhuji uvadet na pravou miru. Urcite je to spravne a dulezite.

Ja se divam na transformaci prizmatem FN. Doproucuji vsem si precist:

http://iforum.cuni.cz/IFORU...

kde lze najit podrobnosti. Navrzena pravni forma puvodne umoznovala privatizaci statniho podilu.

Co se tyka rozporu a nepravd: Ano, zmineny text je v leccem sporny (monopol aj.). Jenze napr. pokud vim u uvedeneho clanku uvedene vypisy z rejstriku, a tim i propojeni zajmu souhlasi.
04. 05. 2008 | 23:03

Javít napsal(a):

Abych tu diskuzi trochu zlehčil, vážení, nedíváte se příliš na Rodinná pouta ?
Tam se taky privatizuje !!??
04. 05. 2008 | 23:04

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Co date za reseni :)? Ja bych tou mnadelinkou nezlobil :)) Plnou a trvalou podporu mych nazoru zde? :) (i s vracenym vlkovym ocasem samozrejme)

Jeste jednou to zadani, ale od Manky, ne od Vas. A bigjirko, probud se, jde o hlasy.
04. 05. 2008 | 23:07

prirodovedec napsal(a):

Javit: A neni tam implikace? Tam se privatizuje, protoze i my budeme? :)

Kdo myslite, ze je ta Andrea :) (overil jsem si ted dotazem, ze pokud se takto zeptam, budu vypadat nadale jako znalec), Dzamila Stehlikova to asi nebude ... :) Ze by Nemcova?
04. 05. 2008 | 23:09

Javít napsal(a):

prirodovedec:
Andrea je Kožený s Julínkem dohromady.
04. 05. 2008 | 23:13

Petr Bendl napsal(a):

Také jsem něco napsal http://blog.aktualne.centru... rozhodně stojí za přečtení.
04. 05. 2008 | 23:14

bigjirka napsal(a):

já bych se přimlouval za model rozumné zdravotní péče zdarma, kryté zdravotní daní - emergency a pod., infekční choroby, záchrana života a zbytek komerční pojištění s různými komponentami.
04. 05. 2008 | 23:15

bigjirka napsal(a):

O hlasy? ňák mi ulít kontext.. Rumcajsi, ty dáváš to zadání v hádankách. Ale při použití makra s VBA to určitě nevede k použití pomocných buněk, proměnné ve VBA fungují "za scénou". VBA si umí najít i počet zaplněných buněk a všechny ty operace udělat za kulisami - ono to vypadá, že to cvičení na makro opravdu asi je. Akorát že se to musí ve VBA umět, ono je to docela plnokrevné programování a mrkvosoftí objekty jsou v tom nádavkem. No ale je to v tom excelu docela hezky podpořené takovým vývojovým prostředím. v php nic takového nemám.
04. 05. 2008 | 23:23

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane tato,

neumím k tomuto tématu mnoho dodat, nemám o něm prakticky žádné znalosti. Raději tedy čtu a snažím se něco pochytit. Pokud si chcete přečíst nějaký fundovaný názor, dost v těchto ohledech spoléhám na kolegu Petra Holuba. Řekl bych, že do zdravotnictví poměrně "vidí".

Hezký večer.

Libor Stejskal
04. 05. 2008 | 23:24

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
problém je následující: v zadání mám získané body studentů + další tabulku složenou ze 3 sloupců: 1.sloupec je počet bodů Od-do, ve druhém sloupci je k tomuto počtu bodů přiřazeno písmeno a ve třetím sloupci hodnocení známkou. Mým úkolem je do první tabulky, kde mám získaný počet bodů doplnit odpovídající písmeno a známku, to vše pouze použitím maticového tvaru funkce SVYHLEDAT. Manka
04. 05. 2008 | 23:26

prirodovedec napsal(a):

Ja bych se primlouval za profesionalni pristup. Tj. Vyvezt vladu pred Hlobiluv vlnovod noveho radaru, rozdat jim kalkulacky, dovoilt zapnout PC a pokud nedodaji dalsi stranku vypoctu vcas tak bliknout. :)

Jinak uz je to tady, uz je to tady (dekuji editore, ze se pan Holub ozval - nemel by napsat uz i blog :) ):

http://aktualne.centrum.cz/...

jepice: Jak se Vam libi?

twardowski: Jinak jmenovani dvoutretin DR ministerstvem je stejna myslenka, jak dle kuloaru prijdou o samospravu VS ve prospech ministerskych spravnich rad, a pak ...

Je to nadherne sledovat a videt, jak se to naplnuje, ze ...
04. 05. 2008 | 23:30

RUMCAJS napsal(a):

bigijirka:
Procedury ani makra zatím neberou. Bude to nějaká "kravina".

prirodovedec:
Manka mi přikázala slíbit cokoliv.A páč my pravičáci pro korunu všechno, tak klidně prohlásím, že ČSSD je strana plná inteligentních a sympatických lidí.
Za klid v rodině mi taková lež stojí.
04. 05. 2008 | 23:33

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS, bigjirka: Nabizim prvni "kravinu", ktera bude ale nekde pobliz. Necham to bigjirku doklikat, aby to byla remiza. :)

Pokud bude pevny pocet cifer pred a za minusem tak to dle mne mate temer doma. Jinak upozornuji, ze ma prani se netykaji podpory CSSD, ale podpory MNE.

Inspirace odjinud: Některé aplikace pro účetnictví zobrazují znaménko minus (-) vpravo od záporných hodnot. Textové řetězce je nutné převést na hodnoty tak, že vrátíte všechny znaky textového řetězce s výjimkou posledního znaku vpravo (znaménko minus) a výsledek potom vynásobíte hodnotou -1. Pokud je hodnota buňky A2 například 156-, převede následující vzorec tento text na hodnotu -156.

Data Vzorec
156- =ZLEVA(A2;DÉLKA(A2)-1)*-1

Presneji:

Mam vstup
Vysel vystup
01-10 01 10
11-20 11 20

Nu a jak?

V B1 mame =ZLEVA(A1;2)
V B2 =ZLEVA(A2;2)

V C1 =ZPRAVA(A1;2)
V C1 =ZPRAVA(A2;2)

Hodne stesti se vnoreni do SVYHLEDAT.

Jak dopadly integraly? :)
04. 05. 2008 | 23:49

tata napsal(a):

dekuji pane stejskal a jak je vidět i podle pana holuba to není nejštastnější,a toho asi těžko muže nekdo označit že by kopal za ratha a čssd když jak sem si přečet ho htěli zavřit opravdu začínam myt strach že to je važnější než si umíme představit,oto vice překvapuje nazor lidí kteří to bagatelizují přece to už sou víc než varovné signaly tady přece nejde o nakou politiku ale o naše zdraví
04. 05. 2008 | 23:51

prirodovedec napsal(a):

Jak se Vam libi Holubuv clanek? Opakuji odkaz (tata: myslim, ze udelali chybu, kdyz nepodporili jeho zavreni socany :) ):

http://aktualne.centrum.cz/...

a stanovisko rektoru postizenych skol:

http://iforum.cuni.cz/IFORU...

Jsem zvedav na nazor jepice, kolegy SuPa i citujici zaby i pana docenta GariGa a mnoha dalsich. Detaily dopadu u nekterych bodu rad dodam.
05. 05. 2008 | 00:04

tata napsal(a):

asi i poplatky nejsou to co sem si dosavad myslel pekně nam lže pan julinek,toto je članek pana Holuba

Ve Švédsku si může být pacient jistý, že ročně nezaplatí za návštěvu ambulance víc než 90 eur. Podobný systém funguje v Rakousku.

Čech platí 30 korun, tedy o něco méně než v jiných zemích. Platí však za každou návštěvu, i když je u stejného lékaře třeba vícekrát za týden, nebo i když jej praktický lékař pošle ke specialistovi.

Ve všech evropských zemích neplatí poplatky děti zpravidla do osmnácti let, ve Švédsku dokonce do dvaceti. V Česku se platí bez výjimek.
Jak platí lékařům Evropané

Itálie
Zdravotnictví financuje stát. Pacient se musí řídit doporučením svého rodinného lékaře. Pacient má navíc možnost navštívit privátní praxe, kde je vstupní poplatek 12 eur a běžná taxa 40-160 eur. Pobyt v nemocnici zdarma, luxusní pokoje za příplatek 60-75 eur za den. Doplatky za léky od 10 do 100 procent podle účinnosti a ceny.
Španělsko
Zdravotnictví financuje stát. Neplatí však zubní a oční lékaře. Pacient se musí řídit doporučením svého rodinného lékaře. Pobyt v nemocnicích zdarma, u levnějších léků spoluúčast 40 procent. Dvacet procent Španělů dalo přednost soukromému pojištění, kde je omezena smluvní síť lékařů a nemocnic. Pokud chtějí ošetření jinde, platí pětinu ceny.
Velká Británie
Zdravotnictví financuje stát. Doplácí se pouze za některé léky, za zubní a oční lékaře. Kdo má dost peněz, platí soukromé pojištění, aby nemusel čekat na operace a vyšetření u specialistů.
Polsko
Zdravotnictví financuje stát. Neplatí však zubní lékaře. Pobyt v nemocnici je zdarma, za recept se platí 3,20 zlotých (zhruba 23 korun). Desetina Poláků platí soukromé pojištění, aby nemuseli čekat na operace a vyšetření u specialistů.
Švédsko
Zdravotnictví financuje stát. Pacient se musí řídit doporučením domácího nebo obvodního lékaře (za návštěvu cca 10 eur, roční strop činí 90 eur), bez doporučení u specialisty platí 25 eur. Za léky se platí plná cena do 10 eur, neplatí se nad 50 eur, pobyt v nemocnici stojí cca 8 eur denně.
Rakousko
Zdravotnictví financují veřejné pojišťovny. Za návštěvu u lékaře se platí 3,60 eur s čtvrtletím limitem. Pobyt v nemocnici stojí 10 eur za den, položka na receptu 4,70 eur.
Německo
Zdravotnictví financují veřejné pojišťovny. Za návštěvu lékaře se platí 10 eur, stačí jednou za čtvrt roku. 10 eur se platí u specialisty, pokud pacient nemá doporučení jiného lékaře. Za léky se doplácí od 5 do 10 eur. V nemocnici se platí 10 eur za den, maximálně 28 dní v roce.
05. 05. 2008 | 00:17

tata napsal(a):

dodatek,

Francie
Zdravotnictví financují veřejné pojišťovny. Za návštěvu u lékaře se platí přímo, obvykle 25-30 eur, pojišťovny vracejí až 70 procent částky. Stejně vrací u zubařů, o něco menší podíl u laboratoří. Doplatky za léky od 0 do 100 procent podle účinnosti a ceny. Za pobyt v nemocnici se vrací 80 procent ceny, pobyt přes měsíc je zadarmo. 85 procent Francouzů má soukromé připojištění na poplatky.
Holandsko
Zdravotnictví financují soukromé pojišťovny. Mohou nabízet různě vysoké sazby pojistného. Nabízejí i připojištění na zubaře, logopedy a rehabilitace, které se ze základní pojistky neplatí. Klienti mohou ke specialistům a do nemocnice jen s doporučením rodinného lékaře. Mohou zvolit i druhou variantu, kdy se chodí i ke specialistům bez doporučení, musí však zaplatit přímo a požádat pojišťovnu, aby jim peníze později vrátila.
Maďarsko
Zdravotnictví financuje stát. Do konce března se platilo za návštěvu u lékaře 600 forintů (60 korun), u specialisty s doporučením praktického lékaře jen 300 forintů, návštěva pohotovosti stála 1000 forintů. V nemocnicích se platilo 300 forintů za den, pokud měl pacient doporučení praktického lékaře. Bez doporučení stál denní pobyt 800 forintů. Nejdéle se v nemocnicích platilo dvacet dnů. Poplatky byly zrušeny referendem.
Česko
Zdravotnictví financují veřejné pojišťovny. Za návštěvu u lékaře se platí 30 korun, za pohotovost 90 korun. Roční strop je 5000 korun, do kterého se počítají i některé poplatky za léky. Za položku na receptu se platí 30 korun, za den v nemocnici 60 korun.

V nemocnicích Evropané platí rovněž 10 eur, maximálně však třicet dní za rok. V Česku nejsou poplatky 60 korun za den v nemocnici omezeny časem.

Systém ve Švédsku, Německu nebo v Rakousku je logičtější: poplatky mají pouze odradit od zbytečných návštěv. Jejich smyslem není zvyšovat spoluúčast občanů, kteří už stejně platí pojistné.

Stejně přísný systém jako Češi zavedli v tomto desetiletí rovněž Slováci a Maďaři. Maďaři ovšem nevyžadovali poplatky od dětí. V obou zemích už byly poplatky zrušeny, v Maďarsku počátkem tohoto měsíce.
Nespokojenost se státem

Unikátní je v Česku celý systém, jak občané platí za zdravotní služby.

Každá evropská země má jiný přístup, všechny se však drží několika zásad. Pokud je zdravotnictví státní, pacient nemusí za návštěvu lékaře vůbec platit. Některé zdravotnické služby však stát neplatí, například v Itálii a Španělsku zubní a oční lékaře. Ve Velké Británii se za ně připlácí.

U lacinějších léků je vysoká spoluúčast, Italům někdy stát nepřispívá ani euro.

Státní systémy obvykle přísně regulují nabídku služeb. Italové, Španělé, Britové, Irové i Poláci proto často využívají a platí soukromé lékaře i kliniky, aby se vyhnuli dlouhým čekacím dobám.
05. 05. 2008 | 00:18

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Vysel jsem z toho, ze zakladni problem je textovy retezec popisujici interval. Uvedene funkce umoznuji vypreparovat ta cisla, jak naznacil bigjirka a pri nastaveni SVYHLEDAT pak lze vylovit dle mne to dalsi. Cekam na odezvu.
05. 05. 2008 | 00:21

tata napsal(a):

Poučné i promně do teto doby sem panu julinkovi věřil ohledně poplatku akorat nechapu proč mu toto v diskuzích nikdo nevpalil to je teda promně darda sem z vědav co spana HOLUBA UDĚLATE PŘEDEM HO LITUJI .
05. 05. 2008 | 00:23

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
moc děkuju za návod, za odměnu hned vyhodím Rumcajse od počítače a půjdu to vyzkoušet.
Manka
05. 05. 2008 | 00:29

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS-Manka: Drzim palce. Ono tam jeste par triku si bude, ale dival jsem se jeste ted na ty priklady v napovede SVYHLEDAT a mohlo by to stacit.
05. 05. 2008 | 00:36

Terry napsal(a):

SuP napsal(a):
"ale stát to s námi OPRAVDU myslí dobře!"

Ono je takřka obecně platné, že idea (ideologie) je dobrá, ale jak se jí "chopí" lidé, tak ji zkurví; a týká se to náboženství, politiky...

Takže to platí i pro stát a politiky.

Politiky vyžaduje lidi poctivé, čestné, skromné, nehamižné, ochotné "sloužit"..
Ale právě takové politika nepřitahuje.
05. 05. 2008 | 06:51

Ládik napsal(a):

Jako by celá ČR nebyla velký tunel. Žijeme v tunelu; zdravotnický tunel je jen pokračování. Nevolte tuneláře - třeba nedávno měl i Paroubek ha hlavě hornickou přilbu.
05. 05. 2008 | 08:10

Ada napsal(a):

Na teorie spiknutí je v téhle zemičce jeden superodborník - Petr Cibulka. Není ten materiál náhodou od něho nebo od některého z jeho "přátel"? Podle důkladnosti výkladu a zkoumání mezilidských vazeb bych si tipnul skoro najisto...
05. 05. 2008 | 08:15

celem napsal(a):

ale dámy a pánové, dlouhá diskuze na téma dá se vrchnosti věřit či nedá ? vrchnosti se věřit nedá . a proto ¨bych ještě chtěl dodat ( řízená páče ... viz film prodavač deště .... )
05. 05. 2008 | 08:52

Indexon napsal(a):

Že se cosi takového - možná v mírně modifikované podobě - chystá je myslím jasné každému alespoň trochu inteligentnímu člověku, pokud nemá před očima modrou mlhu.
Hlupáci, volili jste to, tak si to užijte. Voličům ODS přeji, aby si "vymoženosti" vlády ODS užili a vyžrali až do dna. Ve skrytu duše ale (asi naivně) doufám, že to bude trvat jen do příštích voleb.
Možná je to modré svinstvo už ale "na věčné časy a nikdy jinak". Dalík, stranický tisk (MF Dnes) a stranická televize (TV Nova) se o to už postará. Dalík zatahá za nitky a stranická média zpracují masy.
05. 05. 2008 | 09:34

Stan napsal(a):

to Ada: Já se spíš domnívám, že se jedná o informaci zevnitř systému. Prostě na to už někdo neměl žaludek. Ono totiž do sebe všechno tak skvěle zapadá. A začalo to už Julínkovou nadací pro reformu zdravotnictví. Ten člověk je bezcharakterní sociopat, stejně jako Cikrt. A bohužel nejsou sami. Ať se otřete o co chcete (armáda, doprava, školství, sociální oblast ...), všude se jede podle stejných not. Mě vždy jenom překvapí, kolik prosťáčků se najde, kteří to těm deprivantům žerou.
05. 05. 2008 | 09:35

ehmsat napsal(a):

ehmm, celkově na komentáře: teroretická rozprava nemá symsl, stejně jako srovnávání se zahraničím - tam totiž taky neměli kuponovku s miliardama v luftu a úmyslným zlikvidováním mnoha výrobních odvětví. U nás, kde je na 1 straně povinný pojištění formou daně (a nehodlá se rušit) a na 2 prakticky žádná veřejna kontrola nad tokem penez z něj, existuje ve zmíněných krocích ministerstva vážně velké nebezpečí toho nejhoršího. Teoretická obhajoba, filipika, ostrá slova na hranici asertivity a vulgarity nepomou, resp. neštěstí, který evidentně hrozí, nezabrání. a jinak zdravíčko :-)
05. 05. 2008 | 09:42

ehmsat napsal(a):

Stan: velmi výstižně formulováno
05. 05. 2008 | 09:44

skeptický napsal(a):

Geniální.Důchodová reforma také vyřešena.
05. 05. 2008 | 09:58

skeptický napsal(a):

Teď prý ministr oddlužuje fakultní nemocnice.Ono by to nevypadalo košer to oddlužovat,až jim to bude patřit
05. 05. 2008 | 10:13

jepice napsal(a):

Přírodovědče:
Možná si nerozumíme. Já nemám žádné zásadní námitky proti výhradám škol, které vycházejí z návrhu zákona, a doufám, že Julínek přistoupí alespoň na nějaký slušný kompromis. A klidně ho s vámi budu kritizovat, když bude trvat na svém za každou cenu.
To, proč jsem vstoupila do téhle diskuse, je můj nepříjemný pocit z převažující dojmologie jak v médiích, tak i na blozích. Dopouští se jí podle mého názoru jak pán tohoto blogu, tak třeba i Petr Holub v článku o řízené péči.
05. 05. 2008 | 10:41

wanblu napsal(a):

Věřím do puntíku tomu, co napsal autor článku. K tomu není co dodat. Jak mám možnost sledovat zdravotnictví na Ostravsku, radioterapie a.s., Vitkovická nemocnice, atd. tak to opravdu tak je. Tato společnost odkupuje jednu nemocnici za druhou. Už nyní je tam vše postaveno jenom na zisku. Radioterapie a.s. léčí onkologicky nemocné. Elektronickou dokumentaci pokud vím, tak vytvářela firma nynějšího ministra. Tento grant za 300 mil. nynější ministr dostal bez výběrového řízení. Také zajímavé.
05. 05. 2008 | 11:00

Zákazník napsal(a):

Křivdíte Julínkovi. Řízená péče je starý komunistický vynález.
Každý dostane podle svých potřeb,
ale někdo rozhodne, co ty potřeby jsou.
A nečekali jste přece od Julínka nic jiného než naplnění komunistických záměrů.
05. 05. 2008 | 11:09

Ivan Sommer napsal(a):

Rumcajsovi: Na kolik si v tržním pojetí ceníte svůj život? Znáte určitě dobře svůj zdravotní stav, takže můžete odhadnout svoji cenu. Nabízím za vás 240 000 Kč.

Základní problém těch všech tržních úvah ve zdravotnictví spočívá v tom, že tam tržní principy. Zdraví není zboží. Lze spočítat náklady, ale nelze vyčíslit výnosy např. z toho, že se nemocný se uzdraví a žije o 10 let déle. Jestliže by byla stanovena třžní cena života, dostaneme se snad až do doby otrokářství.
05. 05. 2008 | 11:31

Pink Bastd napsal(a):

To roln: hm, těžko se do něčeho navážet, o čem "nemám páru".. ale dovolím si pár poznámek:
V Německu se živá a mrštná tunelářská vrstva drží pod dohledem, neboť je nositelkou protuberující a vždy na nejneočekávanějším místě znovuprýštící t.zv. "kriminelle Energie." Stát je tu proto, aby jako rozhodčí na hřišti dal faulujícímu žlutou (nebo - nastojte - RUDOU (začínám chápat děsivou averzi našich vekslomafiánů vůči červené barvě.."-)))kartu. Pokud tuto roli neplní, pak mu jako neposlušný občan odepřu daně!
05. 05. 2008 | 11:35

Kamil napsal(a):

Indexon
víte problém je v tom, že to modré svinstvo bývá většinou lépe situované než to oranžové nebo červené. Čím déle se bude otálet s reformami, tak tím více budou zneužívat jak chudí, ale také bohatí různých nárokových požitků na které bude muset někdo vydělat. Až pak nebude z čeho brát, tak Vám garantuju, že ten podnikatel, nebo vůbec bohatý si s tím poradí daleko lépe, zahraniční firmy odejdou, podnikatelé se přesunou do krajin s levnější pracovní silou a vy si zde můžete opšt budovat komunistické světlé zítřky. Pro začátek Vám poslouží opět konfiskovaný majetek bohatých.
Lidé jsou prostě nepoučitelní, závist zatemńuje mozek. Kdo chce kam, pomozme mu tam.
Hezký den.
05. 05. 2008 | 11:45

Englishman napsal(a):

Nebudu se vyjadřovat k financování zdravotnictví nebo k chodu nemocnic, protože ani o jednom z toho nic nevím. Jen bych chtěl říct, že v blogu popisované zločinné společení by mohla zkoušet realizovat jen tlupa hlupáků. Potenciální zisk většiny z těch, kdo by se do toho zapojili, by nebyl nijak závratný (závratné zisky by měla velmi úzká skupina, který by celou akci dlouhodobě financovala), riziko neúspěchu by bylo obrovské (v Parlamentu obzvláště za tohoto rozložení se může stát cokoli), riziko kriminálu by také nebylo moc malé a navíc je to dlouhodobá akce a většina z mnoha desítek zúčastněných by požadovala profit okamžitě, protože by neměla jistotu, že dostanou něco v budoucnosti. To znamená, že ten, kdo by celou akci financoval, musel desítkám lidem ilegálně převádět velké částky, které by bylo třeba vyprat.

Prostě je to moc složité, moc lidí by o tom moc dlouho vědělo a šance na úspěch je veli malá. Kdybych byl zločinec, tak bych do takového podniku rozhodně nešel.
05. 05. 2008 | 14:17

Terry napsal(a):

Julínek přesvědčil Kalouska, aby nemocnicím odpustil miliardu dluhů
(http://domaci.ihned.cz/c4-1...)
Po svém nástupu na ministerstvo zdravotnictví Tomáš Julínek tvrdil, že za něj se fakultní nemocnice oddlužovat rozhodně nebudou. Teď už názor změnil.

Šéfové VFN i Motola tvrdí, že na odpuštění dluhů vydělají hlavně jejich pacienti.

Ministr financí Miroslav Kalousek tvrdí, že stát na oddlužení nemocnic ještě vydělal.

Ještě chybí jedna informace: kdo vydělal na tom, že nemocnice měla podle analýzy ministerstva z roku 1997 předražené veřejné zakázky.

Dvě miliardy v prd.., a všichni na tom vyděláme.

Topolánek měl pravdu: "Kalousku, jsi jednička".

Ale měl pravdu i výrokem (na adresu politiků): "Ať jsou všichni do prdele!"
05. 05. 2008 | 14:23

Boleslav D. napsal(a):

Englishman:
Tak to mi spadl kamen ze srdce, ze zadne nebezpeci nehrozi a muzeme dat Julinkovi zelenou k ozdraveni naseho zdravotnictvi :-)
05. 05. 2008 | 14:26

prirodovedec napsal(a):

Englishman: Jak jsem psal, text jako celek lze dobre oponovat podle jednotlivosti. Kdo tu mluvi o zlocincich? Muvime prece o bande hlupaku :). Vyberte si z textu vyse prokazatelna fakta.

Je tu prosta moznost, ze tito lide maji pouze v souladu sve individualni zajmy (o cemz svedci nektere udaje) a nyni i potrebne kompetence, ktere "nahodne" ziskali. Nemusi jednat v domluvene shode, ale pouze se protinaji jejich zajmy, ktere optimalizuji za ucelem maximalizace svych individualnich vyhodu. I bez koordinace. Nekteri z nich jednaji strategicky, jini diletantsky - na ukor nas ostatnich. To je vse. Vysledek ovsem hrozi, jakoby se spikli.
05. 05. 2008 | 14:40

demokrat napsal(a):

Máte pravdu autore. Modří se vrhají na všechno, co ještě lze ukrást jako kobylky. Zatím se kradlo tam, kde se to relativně méně dotýkalo běžného občana, i když... Ovšem zdravotnictví je jiná, tam se to dotkne každého a přímo existenciálně. V tom je to nebezpečnější. Když vidím v čekárně předního zdravotnického zařízení u nás těžce nemocné pacienty, převážně starší ročníky, tak si nedokáži představit, že tito budou ještě předmětem podnikání třeba jakéhosi oceláře nebo jiného zbohatlíka, který ke svému bohatství došel spíše zlodějinou než poctivou prací. Prostě hnus, velebnosti. Jedinou šancí je už nikdy ty zloděje nevolit.
05. 05. 2008 | 14:50

jepice napsal(a):

přírodovědče: příspěvek demokrata je přesně to, o čem jsem se zmiňovala.
05. 05. 2008 | 15:11

Englishman napsal(a):

Boleslav D + prirodovedec:

Samozřejmě je docela dobře možné, že aktéři jednají přibližně tak, jak je popisováno v blogu, ale dělají to nezávisle na sobě, protože mají obdobné zájmy. Já jsem ale citovaný dopis pochopil jako obvinění ze zločinného spolčení - a domnívám se, že to jinak ani chápat nelze.

Jinak bych si dovolil poznamenat, že z faktu, že něco není zločinné spolčení, ještě nevyplývá, že aktéři jednají z náhlého záchvatu altruismu. Do diskuze o financování nebo reformě zdravotnictví ale opravdu vstoupit nechci, nemám o tom totiž sebemenší ponětí.
05. 05. 2008 | 15:36

skeptický napsal(a):

Nebudou jenom přebytky z mandatorního pojištění zdravotního,ale i z mandatorního pojištění penzijního,které nebude komu vyplácet.

Za pojištění i péči lze počítat s cenami nekřesťanskými.
To máme za to,že jsme tu ateisti.
05. 05. 2008 | 15:36

Luba napsal(a):

Englishman,
Vaše námitky proti dohadům (či analýze?) pana Hořejšího by byly oprávněné, kdybychom žili ve skutečném právním státě. Jenže, v české kotlince u Prahy spíše platí, že "my máme SVÉHO soudce!"
V tomto případě jsme "zemí neomezených možností" kde krást zítra znamená, že jsme toho pravého podplatili již včera.
05. 05. 2008 | 15:57

Jakub napsal(a):

Myslím, že problém nastane ve chvíli kdy Mezitím se vystřídá několik vlád a systém se několikrát přenastaví. Ve výsledku pak bude velmi obtížné označit hlavního viníka.
05. 05. 2008 | 16:00

prirodovedec napsal(a):

Englishman: OK. Samozrejme je asi obtizne tvrdit, ze Ti lide jednaji zcela nezavisle stejne jako, ze je to komplot, oni se setkavaji/nesetkavaji, pusobi v urcitych spolecnostech spolecne, atd.

Ja si to zkratka predstavuji tak, ze ve starem dobrem Chicagu nekdo ovladal herny, nekdo pasovani alkoholu a nekdo nabizel devcata. A v principu se parkrat postrileli a pak zjsitili, ze nekterymi aktivitami je rozumne si neprekazet a mozna nejednat proti sobe a mozna se trosku podporovat a ze se z toho da vytriskat vice a potom trosku vice ... ale urcite to neni neni zadne zlocinne spiknuti od zacatku. Je to zkratka "byznys". :) Dokonce i kdyby tak ti lide postupovali, tak vetsina glosovanych aktivit i koordinovanych, mi pripada podle zakona a podle nekterych novinaru jiste i bohulibych nebo podle pravniku neprokazatelnych.

Cili sluvko "komplot" by melo byt nahrazeno treba slovy: "sdruzeni pro konani dobra ve zdravotnictvi". Vyjde to na stejno. :)

Jak pisu, zolovska forma "Zaluji" uvedeneho textu ma svuj ucel zaujmout.
05. 05. 2008 | 16:40

Javít napsal(a):

Jsme nešťastný národ. Ve všem vidíme podvody, zlodějnu a manipulace.
Snad ve smyslu "podle sebe soudím tebe".
05. 05. 2008 | 16:49

Saliven napsal(a):

Javít:
Taky bych vymyslel přísloví, které se tohoto může týkat a budu nejspíš blíž: "jenom blbec se spálí dvakrát o jedny kamna."
05. 05. 2008 | 17:24

jepice napsal(a):

Když už jste načal řeč o Chicagu, přírodovědče, tak to je dobrý příklad toho, jak se bohulibé úmysly dočkaly katastrofálních následků.
Kdyby se něco takového odehrálo u nás, tak by málokdo pochyboval o tom, že za prohibičním zákonem byl komplot zákonodárců s podsvětím, a vědělo by se, kterého kongresmana bratranec ze třetího kolena pálil žitnou a který poradce prezidenta měl uklízečku, jejíž neteř zamlada chodila se samotným velkým Alem.
Tím nechci říct, že zdravotní reforma bude mít opačný dopad, než se domnívají její tvůrci. Opak je pravdou. Myslím si, že opačný a tedy víceméně katastrofický a peníze do všelijakých těžko identifikovatelných kapes sypající by mohl mít na pohled neškodný a bohulibý návrh Julínkova předchůdce.
A když už je řeč o těch kapsách, hlavně ve stížnostech, že peníze z veřejného pojištění mají končit na soukromých kontech, není od věci si uvědomit, že tyhle peníze nedostanou bílá křídla a nezmění se v anděly milosrdenství, ale že v soukromých kapsách končí všechny i dnes. Do jedné. Ledaže by se nějaká zakutálela do kanálu na nemocničním dvoře.
05. 05. 2008 | 17:28

prirodovedec napsal(a):

Javit: Ja bych spise rekl, ze jsme velmi stastny narod: dlouhych, sirokych a BYSTROZRAKYCH.

Mate pravdu, chtelo by to trochu fatalismu, vice buddhismu a krestanske trpelivosti a hlavne poradne slepoty. Z pohledu tech, kteri nas maji za nestastny narod, protoze jim vidime uz prilis pod prsty.

Berte to tak, ze vetsina z nas si na okradani zvykla, nedalo by se to ale delat trochu na urovni a ne tak okate? :)

Casto nas okradou, ale je dobre, ze v tom nasem nestesti jeste mame dobrou pamet a ze si vsechny zlodeje pamatujeme az k Bile hore :) a drive.

Mate to s nami tezke kolego Javite. Ale nebojte se, asi znate jednu ceskou komedii a staci, kdyz se ji budete ridit: "Zavri oci brouku" a budete mit po starostech. Ani nic nepoznate a optimisticky usmev nevedouciho Vam zustane.
05. 05. 2008 | 17:29

Javít napsal(a):

prirodovedec:
Zkuste se někdy pobavit s cizinci, jak nás, Čechy, vidí.
Zjistíte, že právě tak, jak jsem napsal.
Jsme sebestřední, vztahovační, všechno vidíme negativně, ale jinak docela milí a přívětiví.

Myslíte, že to neustálé zdejší naříkání něco vyřeší ?
To jste potom podstatně větší optimista než já.

Zdravím Vás.
05. 05. 2008 | 17:45

prirodovedec napsal(a):

Javit: Asi se bavim s jinou mnozinou cizincu :). Zni mi to jako takove klise. Muze to byt dano i oborem a odbornosti.

V cem vidite to narikani? Pokud napisu, ze Ti nahore jsou pitomci, tak pro mne je to konstatovani nazoru, ktery jsem ochoten dokladat fakty a ne narikani.

Vymeny informaci a diskuse dle mne narikanim nejsou take, lide zkratka ziskavaji informace, aby ty loupezniky kolem dokazali prekonat.

Ja se navic naopak casto tou kafkiadou bavim a tesim. Vite jak nam to mnozi jeho fandove musi zavidet?

Samozrejme jsem optimista v duchu davneho hesla jednoho dnes vzdaleneho kolegy: "Navzdory veskere snaze tech, kteri nas vedou, vsechno dobre dopadne".
Jen je tomu treba trochu pomahat, aby ty jejich napady sly do prazdna. Odsvejkovat, ztratit papir, odrocit projednavani ...
05. 05. 2008 | 18:01

Petr Havelka napsal(a):

Takže stručně a jasně.

Moje zdraví není tržní hodnota, už proto, že si ho ze zákona povinně platím.
Berte to, jako když si platíte státní správu, platím si i "zdravotní správu".
Kdo chce nadstandart, má ho mít, když si připlatí.
Jak si můžete vůbec připustit, aby "někdo", z peněz, které zákonně odevzdáváte do zdravotnictví měl pro sebe "zisk".
Stačí, když se podíváte jak "probíhá" zadávání státních zakázek, to samé si představte ve zdravotnictví.
05. 05. 2008 | 18:02

Ivan Sommer napsal(a):

Rumcajsův sen - privatizace jako autorské honoráře. Příklad - špičkový hokejista si zlomí ruku. Nemocnice mu ji vyléčí a tím získá nárok na podíl z jeho dalšího výdělku, kterého dosáhne díky zdravé ruce.
05. 05. 2008 | 19:05

Pepa Řepa napsal(a):

Rumcajsi, jak se můžete zrovna vy vyjadřovat k ekonomickým otázkám?

Doma je to Manko sem, Manko tam.

Přišla vám někdy kontrola z FÚ? Jak může člověk s mankem podnikat?
05. 05. 2008 | 19:55

bigjirka napsal(a):

Tak jak to Rumcajsi dopadlo s tím excelem?
05. 05. 2008 | 20:21

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy