Sionismus a antisemitismus ještě jednou, aneb o Židech a arabáčích.

17. 05. 2008 | 22:00
Přečteno 26347 krát
Posledně jsem si tady dovolil diskutovat na ožehavé téma – sionismus, antisemitismus, blízkovýchodní konflikt, atd.
Jak jsem očekával, v diskusi pod mým článkem jsem byl obviněn z antisemitismu; byl jsem však překvapen, že těchto obvinění bylo méně, než jsem čekal.
Řada diskutujících mě naopak podpořila a uvedla velmi zajímavé další argumenty a odkazy (např. paní Clair).
Mezitím vyšel na podobné téma velmi jednostranně orientovaný příspěvek p. Tomského


Hned na začátku se chci znova a velmi důrazně ohradit proti nařčením z antisemitismu. Židy považuji za snad nejpozoruhodnější národ na světě, který asi více než kterýkoli jiný (přinejmenším na počet příslušníků, ale možná i absolutně) přispěl k rozvoji naší civilizace (náboženství, věda, umění, filosofie). To, co říkám, říká i spousta Židů, kteří si uvědomují, že současná velmi problematická izraelská (a americká) politika může být ve skutečnosti dlouhodobě pro zájmy jejich národa škodlivá, ba zhoubná. Kritika izraelské politiky rozhodně nesmí být ztotožňována a antisemitismem – pokusy o to jsou jen (bohužel dosti účinným) trikem sloužícím k diskreditaci kritiků.

Asi nejlépe to v diskusi pod mým předchozím článkem vystihl pan Karel Mueller:

V zásadě celý problém můžeme shrnout do dvou otázek:
- Měli Židé morální nárok na vznik státu Izrael vzhledem k holokaustu a jejich přínosu ke světové civilizaci?
Moje odpověď zní ano.
První zásadní problém: Odpověď muslimského světa: Ne.
- Mělo mezinárodní společenství morální povinnost - včetně Židů - se o Palestince postarat a zajistit jim nový domov buďto v samotném Izraeli nebo v jiném státě a kompenzovat jim majetek, pokud o něj přišli?
Moje odpověď zní ano.
Kardinální problém: Mezinárodní společenství v této oblasti zcela selhalo.
Z toho plyne vše ostatní.


Historické a morální aspekty Izraele a jeho konfliktu s Palestinci

1) Vznik židovského státu byl do značné míry důsledkem hrůz holokaustu. Všichni čestní lidé samozřejmě přáli Židům nějaké velkorysé odškodnění, bezpečnou domovinu, ve které by byli svými pány a nemuseli se bát dalších pogromů a holokaustů. Problém je, že dosažení tohoto cíle bylo spojeno s obrovským utrpením mnoha lidí (především Palestinců) a nepřímo vedlo k současné celosvětové vlně terorismu.

2) Pokud jde o často uváděný „samozřejmý” nárok Židů na Palestinu jakožto Hospodinem danou „zemi zaslíbenou” - není příliš známo, že velkými odpůrci sionismu a státu Izrael jsou některé skupiny ultraortodoxních Židů, kteří jsou přesvědčeni, že jeho vytvoření je proti Boží vůli, a že skutečný Izrael má být vytvořen až s příchodem Mesiáše.

3) Z mnoha komentářů míváme dojem, že Izraelci jsou morálně v právu, že Palestinci, resp. Arabové jsou teroristé vraždící s oblibou nevinné civilisty, zatímco Izraelci se pouze v nezbytně nutné míře brání. Myslím, že ve skutečnosti jsou z hlediska (ne)morálnosti svého počínání obě strany zcela srovnatelné. Rozdíl je v tom, že Izraelci zabíjejí pomocí moderních zbraní, zatímco Palestinci, kteří je nemají, pomocí primitivnějších zařízení. Zabitému člověku na té či oné straně je asi úplně jedno, jestli ho zabila „chytrá střela” z vrtulníku nebo bomba na těle sebevražedného atentátníka.
V existujícím kolotoči útoků, odvet a odvet za odvety nelze říci, „kdo si začal”.
Nelze zapomínat ani na to, že i Izraelci široce používali ve svém boji za nezávislost proti Britům i proti Arabům teroristických metod.

4) Rozhodně nelze ignorovat to, že počet palestinských obětí izraelských odvetných akcí je vždy několikanásobně vyšší než počet obětí izraelských.

Podle izraelského zdroje B’Tselem bylo v období 29.9.2000 – 31.12.2005 izraelskou armádou zabito 3,386 Palestinců (z toho 676 dětí). 1,008 z nich byli lidé, kteří skutečně bojovali proti Izraeli (včetně házení kamení na vojáky) a 1,185 byli prokazatelně „kolemjdoucí“. Ve stejném období zabili Palestinci 992 Izraelců (z toho 118 dětí). Z tohoto počtu bylo 683 civilistů a 309 izraelských vojáků a policistů.


5) Běžná taktika Izraelců je, že po nějakém teroristickém činu přijedou do vesnice, odkud terorista pocházel, a buldozery zboří domy jeho rodiny a příbuzných. Nebo v odvetu provedou nálet na obydlí či automobil nějakého palestinského předáka a zabijí přitom několik dalších členů rodiny a kolemjdoucích (obvykle pak vyjádří politování). Zdá se mi, že opravdu jediný rozdíl pak je, že Palestinci se nikdy za civilní oběti neomlouvají (říkají, že je to proto, že stejně všichni Izraelci jsou vojáci v záloze).
Izraelci říkají, že za civilní oběti nemohou, protože teroristé se záměrně skrývají mezi civilisty. Myslím, že takový argument těžko obstojí – Britové nebo Španělé jistě také nepoužívali stejný přístup v boji proti svým teroristům... Jistě by ho nepoužili ani Izraelci v případě, že by se stíhaný terorista nacházel na rušné tel-avivské ulici.
Nemyslím, že tento „civilizační“ rozdíl v ochotě formálně se omlouvat je dostatečný, abychom mohli říci, že Palestinci jsou „bad guys“, kdežto Izraelci „good guys“ (zvláště vezmeme-li v úvahu tu výše uvedenou statistiku B’Tselem). Naopak myslím, že je zcela na místě mluvit ze strany Izraele o státním terorismu, zcela srovnatelném s tím palestinským „terorem NGO“.

6) Arabům, resp. muslimům, se také běžně vytýká, že jsou příznivci nebezpečných fanatických náboženských ideologií. To je pro mnohé jistě pravda. Nemělo by se ale zapomínat, že v Izraeli je stále více ortodoxních Židů, kteří požívají značných výhod (nemusí např. na vojnu a neplatí daně, přestože (či právě proto) neuznávají současný světský izraelský stát). Jejich hlavní povinností je studovat Talmud a modlit se. Vliv těchto náboženských extremistů vzrůstá a v jistém smyslu se dají přirovnat k íránským ajatolláhům – je jisté, že kdyby získali rozhodující vliv, změnili by relativně sekulární stát na teokracii fungující na principech obdobných íránským. Moji izraelští vědečtí přátelé vyjadřují z takového budoucího vývoje značné obavy.

7) Často také slýcháme, že o palestinské uprchlíky se měly postarat ostatní arabské státy. To by sice bylo velmi hezké a jistě by to velmi usnadnilo situaci, ale měli bychom si uvědomit, že Arabové nejsou zdaleka jednotným národem (ve stejném smyslu jako třeba Češi nebo Poláci) – ačkoli je spojuje jeden spisovný jazyk, jsou jednotlivé arabské populace odlišné podobně jako různé národy slovanské. Nevím, jestli bychom se v případě nouze ochotně postarali o stovky tisíc vyhnaných srbských nebo běloruských bratří...

Osady a zeď

8) Zásadním problémem, který se objevil v triumfalistickém opojení po „šestidenní válce“ z roku 1967, je kolonizace okupovaných území realizovaná výstavbou židovských osad. Těch je několik stovek, celkem v nich žije téměř půl milionu obyvatel, a některé z nich jsou vlastně regulérní města střední velikosti rozptýlená po celém palestinském území (a také na okupovaných syrských Golanských výšinách). Výstavba těchto osad je v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti; je evidentní, že se jedná o prostředek, jak si postupně přisvojit i tato území.

9) Samozřejmě se nabízí historická paralela k tomuto postupu – tímto způsobem postupného záboru území vznikly celkem nedávno např. Spojené státy. Bylo to spojeno s krutou genocidou původního obyvatelstva a kupodivu toto není na rozdíl od jiných genocid chápáno příliš negativně – spíše je to prezentováno jako obdivuhodné průkopnictví, jak víme z četby románů a z filmů z Divokého Západu. Možná i proto nachází takováto izraelská politika podporu u Američanů (někdy tichou, ale častěji zcela hlasitou)?

10) Velmi problematická je také nově vybudovaná zeď oddělující Izrael od okupovaných území na západním břehu Jordánu, která by měla sloužit ke chvályhodnému účelu – zabránit pronikání palestinských ozbrojenců na izraelské území. Těžko přijatelné ovšem je, že nestojí na izraelském, nýbrž na palestinském území, a na mnoha místech závažným způsobem narušuje palestinské pozemky a komunikace.

11) Izraelské osady a zeď postavená na palestinském území samozřejmě výrazně zvyšují počet závažných problémů pro jakékoli mírové jednání a provokují palestinské snahy o odvetu.

Manipulativní žurnalistika

12) Je potřeba, abychom se nedali příliš snadno klamat obvyklou jednostrannou propagandou, abychom situaci viděli takovou, jaká skutečně je – tedy nikoli černo-bílá (zlí Arabové a hodní Židé, nebo naopak). Jsme zvyklí dívat se na věci jen z našeho “západního” hlediska; u nás k tomu stále ještě silně přispívá vliv toho, že komunistická politika byla protiizraelská a pro-palestinská – takže nyní většinou “samozřejmě” považujeme za bezvýhradně pravdivý postoj opačný.
Možná se ale situace trochu mění - byl jsem totiž příjemně překvapen velmi objektivními články ve víkedové příloze MF Dnes z 10.5. při příležitosti 60. výročí založení Izraele (J.Fingerland, M.Čejka).
A ještě více mě překvapil skutečně odvážný článek P.Zídka ve víkendové příloze Lidových novin, který končí kacířskými slovy:

„Vinou českých zbraní tu máme militantní stát, který ani za šedesát let své existence nedokázal najít modus vivendi se svými sousedy, nerespektuje mezinárodní právo a diskriminuje své nežidovské obyvatele. Ano, stal se relativně bezpečným útočištěm pro kdysi pronásledované Židy. Ale za jakou cenu?
***
Bez československých zbraní by Izrael pravděpodobně nevznikl. Nebylo by to ale pro svět nakonec lepší?“


(Odpověď na něj z pera Františka Bányaie, předsedy Židovské obce v Praze, byla však tristně jednostranná...).

Samozřejmě nemá žádný velký smysl říkat „co by bylo, kdyby...“. Mnohem důležitější je, abychom byli schopni racionálně a nepředpojatě o tomto komplikovaném problému uvažovat, a hlavně, aby zodpovědní politici dokázali nakonec ten obrovský problém nějak racionálně vyřešit (jestli je to ještě vůbec možné...). Je samozřejmé, že Izrael musí existovat, že není možné jej jakkoli „zrušit“.Skutečný antisemitismus?

13) Čas od času slýchám upozornění na vznik nějaké další aktivity, která má bojovat proti antisemitismu v této zemi. Myslím, že prakticky žádný takový antisemitismus u nás dnes neexistuje. Naprostá většina Čechů si Židů váží a sympatizuje s nimi, je si dobře vědoma hrůz holokaustu. Většina Čechů „fandí“ Izraeli. Když se řekne Žid, většině lidí se asi vybaví Albert Einstein, Sigmund Freud, Franz Kafka či Arnošt Lustig (a snad aspoň některým také Ježíš a apoštolové...). V českém prostředí není nyní židovství nějakým stigmatem, ale spíše něčím exkluzivním, co nositeli přináší spíše určité výhody.
Naproti tomu existuje značná averze vůči Arabům a muslimům. Docela běžně se setkávám s označením „Arabák“ nebo „Arabáč“ (často i psaným s malým „a“ na začátku...). Hanlivý název Židů tvořený podle stejného vzoru, který se vyskytoval v nacistických textech, je dnes bohudík společensky zcela neúnosný.
Měli bychom ovšem pamatovat, že i Arabové jsou semitským národem, a že tedy ony protiarabské nálady jsou vlastně dnešním skutečným antisemitismem, značně připomínající dávný „klasický“, protižidovský.
V diskusi pod mým minulým článkem se skutečně objevila řada protiarabských a protimuslimských výkřiků, které jako by vypadly z Árijského boje, jen byly zaměřeny proti jinému semitskému etniku...

14) Jako jasný důkaz nadřazenosti Židů tito lidé uvádějí do očí bijící kontrast mezi prosperujícím státem Izrael, který změnil dřívější pustiny v kvetoucí sady, a zcela zaostalými a živořícími palestinskými územími. Vykládají to jednak jakýmisi genetickými, či snad až nadpřirozenými vlivy, jednak pracovitostí Židů kontrastující s leností Arabů.
Takové srovnání je samozřejmě velmi nespravedlivé – podstatnou část židovské imigrace tvořili vysoce vzdělaní Evropané, kteří navíc požívali enormní všestranné zahraniční pomoci. Stát čistě „domorodých“ orientálních Židů by jistě tak skvělý nebyl...

Závěry

Většina Evropanů (včetně mě) má instinktivně sympatie k „civilizovanému“ a „západnímu“ Izraeli a mnohem méně sympatií ke kulturně mnohem odlišnějším Arabům resp. i mnoha jiným muslimům, zvláště po několika barbarských teroristických útocích proti Američanům a Evropanům.

Nicméně ani pro námi obdivovaný Izrael, ani pro celý svět není přece možné, aby přežíval další desítky a snad stovky let za cenu nespočetných obětí a nesmírných nákladů pro celý svět jako obrovská pevnost obklopená stále rozzuřenějšími nepřáteli, kteří obracejí svoji frustraci i proti nejužším spojencům Izraele.

Dosavadní taktika důsledné a mnohonásobně silnější odvety po jakémkoli palestinském resp. muslimském teroristickém útoku je zjevně kontraproduktivní. Takový přístup („metoda Lidice“) by asi dobře fungoval proti Čechům, kteří by se rychle nechali zastrašit a ohnuli by se.
V případě Palestinců a ostatních arabských a muslimských národů to tak zjevně nefunguje – zboření domu teroristovy rodiny nebo zabití části jeho rodiny při odvetné akci jen mnohonásobně rozmnoží řady ke všemu odhodlaných nepřátel.
Důsledným řešením by tak ovšem bylo jen vyhubení všech těchto potenciálních nepřátel po starozákonním vzoru. To ale (snad) opravdu dnes nepřipadá v úvahu...

Současná izraelská (ale i americká) taktika mi trochu připomíná iracionální přístup „zásadového“ rváče, který se chlubí tím, že protivníkovi přerazil čelist, i když si přitom zlomil ruku...
Takže nejen z nějakých vznešených morálních, ale především zcela pragmatických důvodů, by se mělo od dosavadní taktiky "dvě oči za oko, tři zuby za zub" upustit. Je totiž kontraproduktivní...

Jsem přesvědčen, že řešení ve skutečnosti každý dávno zná. Obě strany konfliktu by musely být opravdu odhodlaným tlakem celého světa (především USA) přinuceny k tomu, aby se vzájemně uznaly jako dva nezávislé státy, Izrael v hranicích z roku 1967 (případně s dohodnutými spravedlivými územními výměnami). Izrael by se samozřejmě musel vzdát všech okupovaných území včetně východního Jeruzaléma, opustit všechny osady na západním břehu Jordánu a Golanských výšinách a přijmout část Palestinců živořících v uprchlických táborech. Nově vzniklý palestinský stát by musel dostat masivní, dlouhodobou a skutečně účinnou pomoc a la Marshallův plán ve výši stovek miliard dolarů (pouhý nepatrný zlomek dosavadních nákladů na konflikt). Samozřejmým předpokladem by bylo jednat i s „teroristy“; hrdá zásada vyslovená např. naším statečným Milošem Zemanem („S teroristy se nejedná, s teroristy se bojuje“) sice hezky zní, ale ve většině případů k ničemu nevede. Zvláště pokud se zúčastněné strany považují vzájemně za teroristy a jsou o své pravdě hluboce přesvědčeny...

Takové řešení je ovšem založeno na asi naivním předpokladu, že stabilní mír na Středním (nebo se má říkat Blízkém?) Východě všichni zúčastnění opravdu považují za žádoucí. Obávám se, že tomu tak není. Prosťáčkovi jako já by se mohlo zdát, že USA by se měly snažit být co nejvíce zadobře s muslimskými zeměmi disponujícími ropou a plynem.
Ale nedávno jsem někde četl pojednání nějakého vysloužilého amerického diplomata o tom, že právě v takové oblasti je výhodné udržovat konfliktní situaci a těžit z ní (např. hrou na nezbytného zprostředkovatele).
A hlavně – tento konflikt je pravým požehnáním pro vojensko-průmyslový komplex USA (ale i jiných zemí) a je přímo skvělou náhradou za skončenou studenou válku se Sovětským svazem. Takže je docela možné, že pro mnohé enormně vlivné lidi je žádoucí nikoli tento konflikt uhasit, ale naopak si jej pečlivě udržovat, ba dokonce rozšiřovat jakousi „palestinizací“ dalších zemí, jako je Irák, Afghánistán, v budoucnu možná Írán... Takový „konflikt civilizací“ se může krásně protáhnout na mnoho desítek let a přinést obrovské a dlouhodobě stabilní zisky bez rizika byť jen vzdáleně srovnatelného s rizikem během studené války.

Třeba se ale přece jen za čas najde nějaký osvícený americký prezident, který si vzpomene na prorocké varování D.Eisenhowera, dá přednost zájmům většiny Američanů i celého světa, a mírové řešení prosadí...
Horší bude, když se řešení najde až po nějakém dalším obrovském a zničujícím konfliktu, po jehož skončení se zase slavnostně sejdou naši diplomaté a přijmou něco jako již kdysi:
„MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI uchrániti budoucí pokolení metly války, která dvakrát během našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, prohlásiti znova svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velikých i malých, vytvořiti poměry, za nichž mohou býti zachovány spravedlnost a úcta k závazkům plynoucím ze smluv a jiných zdrojů mezinárodního práva a podporovati sociální pokrok a zlepšovati životní úroveň ve větší svobodě,
A K TOMU CÍLI pěstovati snášenlivost a žíti spolu vzájemně v míru jako dobří sousedé, sjednotiti své síly k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, přijmouti zásady a zavésti metody zajišťující, aby ozbrojené síly nebylo užíváno leč v společném zájmu, a používati mezinárodního ústrojí na podporu hospodářského a sociálního povznesení všech národů, ROZHODLI JSME SE SDRUŽITI SVÉ ÚSILÍ, ABYCHOM DOSÁHLI TĚCHTO ZÁMĚRŮ....“


********************************************************************************
A nakonec ještě některé zajímavé citáty:

Moše Dajan (bývalý izraelský ministr obrany a premiér):
"Naším osudem je žít v permanentním stavu boje proti Arabům... Po celé století Návratu na Sión pracujeme na dvou věcech: budování země a budování národa.... To je proces expanze, více Židů, více osad... To je proces, který ještě nedosáhl konce..... Naším úkolem není dosáhnout tohoto konce. Úkolem je přidat naši vrstvu....“

David Ben Gurion (bývalý izraelský premiér, zakladatel Izraele):
“Kdybych byl nějakým arabským vůdcem, nikdy bych se nesmířil s Izraelem. Je to přirozené: sebrali jsme jim jejich zemi... pocházíme z Izraele, ale před dvěma tisíci let, a co je jim po tom? Byl antisemitismus, nacisté, Hitler, Osvětim, ale bylo to jejich vinou? Oni vidí pouze jedno: přišli jsme sem a ukradli jsme jim jejich zemi. Proč by to měli akceptovat?”

Ehud Barak (bývalý izraelský premiér):
“Vstoupil bych do nějaké teroristické organizace” (odpověď na otázku izraelského novináře, co by dělal, kdyby se narodil jako Palestinec)

Patrick Seale (přední britský publicista zabývající se Středním východem)
Jak je dobře známo, zrod Izraele v letech 1947-1948 byl doprovázen nuceným vyhoštěním tři čtvrtě milionu Palestinců z jejich vlasti zděděné po předcích. Tehdy spáchané masakry a další zločiny – masivní konfiskace půdy a majetku, zničení celé společnosti – mohly být odpuštěny a mohlo dojít ke smíření, pokud by Izrael uznal svou odpovědnost za vytvoření problému uprchlíků, snažil se uprchlíky odškodnit a některým dovolil návrat do jejich domovů.

... často se zdá, že izraelský ocas vrtí americkým psem.

Ve své současné podobě Izrael vypadá, jako by potřeboval dalších šedesát let, aby pochopil, že bezpečnost Středního východu je nedělitelná – jinými slovy, že nemůže sám získat bezpečnost za cenu ztráty bezpečnosti svých sousedů.

Uri Avnery (dlouholetý člen izraelského parlamentu, zakladatel hnutí Guš Šalom):
... koncept jedinečnosti Holocaustu může vést k ohavné perverzi. Mnozí mezi námi argumentují, že se po nás nepožadují žádné morální zábrany, neboť „po tom, co nám udělali“ nás nikdo nemůže učit, co je, či není dovolené. „Po Shoah“ máme povinnost dělat všechno pro to, abychom zachránili židovské životy, i nečestnými prostředky. Máme povolené používat památky Holocaustu jako nástroje naší zahraniční politiky, od té doby, co je Izrael „státem přeživších Holocaust“. Máme povoleno potlačovat všechnu kritiku našeho chování od té doby, co je samozřejmé, že všechny kritiky jsou antisemitistické. Máme dovoleno nafouknout každý nepodstatný incident, jako je namalování svastiky na židovském náhrobku, abychom vyzkoušeli, zda „se antisemitismus zvyšuje“ ve světě a spustili poplach.
Chci říci, že nyní, 60 let po skončení Holocaustu, je část vyrůst z tohoto všeho. Přišel čas změnit památku Holocaustu jako výlučně židovské záležitosti v majetek všech lidí světa.
..........
Dlouhá židovská historie jako obětí vražd, perzekucí nás nesmí přimět k zabalení nás samotných do kultu sebelítosti, ale naopak by nám měla dodat kuráž, abychom se ujali vedení celosvětového boje proti rasismu, předsudkům a stereotypům, které začínají s podrážděním hanebnými demagogy a mohou skončit genocidou.

Diskutér s nickem „Není to tak trochu chucpe?“ (pod článkem pana Tomského):

Můj dědeček - původem polský žid - odmítl v poválečném období odejít do Izraele, přestože mu to jeho přátelé nabízeli, protože zjistil, že v Izraeli jsou též podupávána lidská práva, proti čemuž s nasazením života jako mladík v odboji dělal, co mohl. Znechucen propagandou nikdy neuznával sionismus, protože si nikdy nedovolil považovat se za vyvoleného a stavět život svůj nad život jiného člověka. ...... Ne každý žid je fanatický sionista, ne každý Němec nacista, ne každý Čech zloděj a ne každý Palestinec terorista. Je potřeba to mít na paměti a najít v sobě zbytky humanity, kterou u některých z vás jaksi postrádám.


Dodatek (22.5.):
Požádal mě pan Leo Pavlát, abych zde zveřejnil odkaz na jeho článek v LN, který je reakcí na mnou zmiňovaný článek P.Zídka - článek p. Pavláta je zde


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Čochtan napsal(a):

Problém israelsko-arabských vztahů (tzv. palestinci jsou arabové) se dá vyjádřit dvěma hypotetickými otázkami:

1. Kdyby náhle přes noc zmizely všechny arabské zbraně, kolik Arabů by Israelci pobili ?

2. Kdyby náhle přes noc zmizely všechny israelské zbraně, kolik Israelců by přežilo ?

Nejpravděpodobnější odpověď na oboje otázky je: 0 a 0
17. 05. 2008 | 23:06

Štěpka napsal(a):

TO: Čochtan
Kdyby náhle přes noc vyschl penězovod USA - Israel, jak dlouho by Israel existoval?
17. 05. 2008 | 23:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Čochtane,

Vaši poslední repliku jsem smazal. Zkuste prosím Vaši jinak podle mne poměrně věcnou poznámku formulovat tak, abyste žádný národ a etnikum neurážel komolením jeho jména.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 05. 2008 | 00:08

sasa napsal(a):

2Cochtan: Spatna odpoved.Spravne je 1% a 99%. Pokud nemyslite, ze evropske a americke zbrane jsou izraelske. A navic existuji jeste zbrane ruske, cinske a indicke. Verte OSN a podporujte ji. Je to vase jedina nadeje.
18. 05. 2008 | 00:10

Čochtan napsal(a):

"Oni vidí pouze jedno: přišli jsme sem a ukradli jsme jim jejich zemi. Proč by to měli akceptovat?”

Protože prohráli čtyři války!
Protože Německo po prohrané válce také muselo akceptovat ztrátu území!
Protože je to samozřejmé právo vítěze, vzít si území poraženého!

Jak se někdo může takhle hloupě ptát ?
18. 05. 2008 | 00:11

ada napsal(a):

30 sec
18. 05. 2008 | 00:11

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
jsou národy a etnika u kterých nad lidské síly mluvit o nich "slušně". Problém je v tom, že si za to mohou sami.
18. 05. 2008 | 00:15

Kolemjdoucí napsal(a):

To Čochtan:
S Vašimi názory se pane Čochtane nedivte až k Vám přijde soused se zbraní v ruce, s tím, že se mu ve snu zdálo, že Váš byt patří jemu a teď se rozhodl svůj sen realizovat. Třeba bude mít i lepší vzdělání a podporu veřejnosti (třeba i nějakého Sušana), která bude veřejně prohlašovat, že Váš soused si Váš byt zaslouží vice než Vy. Pravděpodobně mu vyhovíte, vždyť bude silnější a lépe vyzbrojen. Líbí se Vám tato představa?
P.S. Kde bydlíte?
18. 05. 2008 | 00:23

Čochtan napsal(a):

Štěpko,
pokusím se odpovědět vybraným slovníkem klášterních chovanek.

Kdyby přestala proudit finanční podpora USA do Israele, Israel by to přežil. Tak jako přežil první dlouhá léta své existence, kdy neměl vůbec žádnou podporu a všechny zbraně musel draze platit.

Kdyby přestala fašistoidní socialistická EU podporovat miliardami "palestinské" organizace, včetně "palestinské vlády" tak by nevydrželi ani pár hodin. Do pár dnů, by leželo obyvatelstvo Gazy bradou vzhůru.

Víš kolik dostává Egypt od Američanů ? Kolik dluží Syrie bývalému Československu za všechny zbraně ?
18. 05. 2008 | 00:24

nerath napsal(a):

Me se libi, jak tady sveho casu tento p. Horejsi zesmesnoval politology. Ted tady napise takovou povrchni slataninu hrajici si na nejakou duchaplnou analyzu.
18. 05. 2008 | 00:27

Čochtan napsal(a):

Kolemjdoucí,
k tomu nestačí sen.
Kdybych byl komouš, který bydlí v rekvírovaném domě emigranta, a ten by se vrátil zpět do svého domu, pak bych musel mu jeho majetek vrátit.
18. 05. 2008 | 00:30

Nahodny surfar napsal(a):

To Cochtan: Vase argumentace ve stylu "nez tam prisli Zide byla tam jen poust a ted to tam kvete a tim maji jasne narok atd.." ackoli bohuzel velmi casta je naprosty nesmysl. Zeptam se Vas asi takhle, budu mit narok na to, spat s Vasi zenou jenom proto, ze bych to umel lepe? Odpovezte si sam.
18. 05. 2008 | 00:32

Čochtan napsal(a):

Saso, ty náš malej rozumbrado,
samozřejmě jsem nemyslel na to, kde stála továrna ve které byly zbraně vyrobeny, ale na to, kdo je má v rukou, případně v prackách.
18. 05. 2008 | 00:34

Kolemjdoucí napsal(a):

Pane Čochtane, nezdá se Vám, že je rozdíl, jestli od "rekvírování" uběhlo 40 let nebo 2000 let? Ostatně praotec Čech se svými hrdlořezy taky naši zemi zrekvíroval v relativně nedávné době. Co když se dají potomci germánských a keltských kmenů dohromady (třeba pomocí DNA analýz) a budou vyžadovat českou zemi zpátky, vyzbrojeni třeba Japonskem a Čínou, které to budou považovat za historicky opodstatněné...
18. 05. 2008 | 00:38

Gerhard Mendrok napsal(a):

Vnímání Izraele, bez uvědomění si jeho novodobého vzniku, zvláště pak příčin, může vést k jednoznačným prohlášením. Více než naše komentáře k Izraeli, se zeptejme, proč tento stát vznikl a za jakých okolností. Když se podíváme na sionismus, tak ten v dávkách pumpoval do Kennánu /chcete-li Palestiny/ evropské Židy z diaspory zpět, avšak v minimálním množství. Půda v tuto dobu byla vykupována ze sbírek kontinentálních a amerických židovských spolků. Opatrně bych tedy zacházel s jednoznačným názorem, že byli Palestinci vyháněni. Toto poměrně klidné období před první a mezi světovými válkami, narušila situace po 2. sv. válce. Evropa nebyla s to se postavit nacismu a po vydřené a v krvi vyhrané válce ani národ, jehož ubylo o cca 6. milionů díky Shoah, udržet ve svých hranicích. Ten po generických zkušenostech vzal poprvé osud do svých rukou a postavil reálný demokratický stát Izrael. Dnes se zabýváme jeho existencí více než tím, jaká byla pravděpodobná příčina tohoto stavu. Nejde mi v tomto o historické zkoumání, nýbrž o odkrytí procesů, které mohou takovéte fatální změny rozhýbat i v budoucnu. Položme si otázky, existoval by novodobý Izrael v této podobě dnes, pokud by nedošlo k nárůstu nacismu? Existoval by vůbec? A 63 let po 2. světové válce, kdy nás z pohodlnosti více baví hodnotit Izrael dneška, než podíl nás, Evropanů na jeho vzniku, bychom měli daleko kritičtěji pohlížet na vlastní vývoj. Rostoucí působení neonacistů, projevy politiků a až směšná neakceschopnost policie v těchto případech mne přivádí před otázku: Máme odvahu řešit reálné problémy dneška u nás doma, které byly před cca 75 lety u zrodu nejzrůdnější ideologie, a jejíž dopady, jak nám ukazují články o Izraeli cítíme dodnes? Uvědomujeme si vůbec, že tak vzdálená událost našich rodičů, ba spíše prarodičů, má zcela reálnou podobu v konfliktu mezi Izraelci a Palestinci dnes, že tedy válečný konflikt Evropy latentně pokračuje v Palestině doposud_ Protože bez existenxe nacismu, by podoba Izraele téměř jednoznačně byla zcela jiná, a tedy síla konfliktu mezi uvedenými národy výrazně nižší. Takže soustředěné debaty: Kdo za to může, zda Palestinci nebo Židé mají jinou odpověď: Za tento konflikt si můžeme podle mého názoru primárně sami. Naší evropanskou neschopností řešit projevy, které momentálně neohrožují nás samotné, již v zárodku. A pokud jsem v článcích vypozoroval vyjádření názoru na nutnost vyvinutí tlaku na obě strany, aby usedli za jednací stůl a činili opravdovou dohodu, dovolte abych vyslovil nesouhlas. Evropanský pohled zcela alibisticky tímto vyjadřuje snahu ovlivňovat dění v jiných státech, přitom téměř jednoznačně není schopen se vyrovnat s problémy, jejichž symptomy připomínají vznik ideologie, která zapřičinila námi komentovaný konflikt. Myslím si osobně, že potřeba se razantně vyrovnat s náznaky neonacismu v Evropě, je nutnější, než teoretické bláboly nad důsledkem palestinsko izraelského konfliktu. Příčinu této chronické nemoci musíme totiž léčit u nás v Evropě.
Děkuji za prostor pro můj názor.
18. 05. 2008 | 00:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva urážlivé, vulgární a flame provokující texty, které byly v rozporu s Kodexem diskutujích.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 05. 2008 | 00:42

Čochtan napsal(a):

Arabové přišli před 1300 lety z pouště a dobyli Jerusalem a okolí.
Israelci přišli před asi 100 lety z celého světa, koupili méněcennou půdu a před 60 let v obranné válce dobyli zpět Jerusalem a okolí.

Arabové tvrdí, že to co tehdy dobyli jim právem patří.
Israelci tvrdí, že to co tehdy dobyli zpátky jim právem patří.
18. 05. 2008 | 00:48

Saliven napsal(a):

1) Neměli bychom zapomínat, že část půdy si Židé od samotných Izraelců kupovali (do nějakých 30. let). Nejsem extra obeznámen s historií Izraele, ale k jakému utrpení Palestinců došlo do roku 1948?
2) Viz. první část mého bodu 1.
3) Zatímco Izrael má při útocích hlavně na zřeteli zabití teroristy, předáka teroritu nebo stanoviště raket, palestinští teroristi útočí hlavně proti civilním cílům. Já bych to tedy na stejnou úroveň nedával.
4) A kolik by bylo zabito Palestinců, kdyby nebojovali proti Izraeli? Já myslím, že nula. Navíc počet obětí není vypovídající o relevantnosti boje. Pokud zaostalí palestinci posílají rakety na vyspělý Izrael, tak s tím holt musí počítat.
5) Kdyby Britové nebo Španělé žili v permanentním ohrožení od 40ti násobné přesily, asi by se taky chovali jinak než proti minoritním teroristům, kteří se počítají maximálně na promile.
6) Dejme tomu, nemůžu se hádat.
7) V dobách hlubokého křesťanství mezi 11.-15. stoletím (což lze myslím přirovnat k současnému islámu) by se o uprlíky před "nevěřícími" bratři křesťané určitě postarali. Navíc nějakých plácnu 400 tisíc uprchlíků by nemusely být problémem pro státy Arabské ligy se 160ti miliony obyvatel?
8) Ano - výstavba osad je v rozporu s rezolucemi, na druhou stranu jak k tomu došlo? Arabové se spojili ke zničení Izraele, vyprovokovali jej k úderu a pak dostal na zadek. Neměli by snad ještě Izraelci platit arabům válečné reparace? :-)
9) Rozhodně si nemyslím, že by USA podporovaly Izrael kvůli podobnému způsobu vzniku. Jde spíš o sympatie a vliv v regionu.
10) Tady souhlas, nicméně otázka je, jak bychom to všichni viděli, kdyby jsme byli všichni pod trvalou hrozbou terorismu, jako Izraelci.
11) Na Izraelské straně je alespoň vidět snaha o mírový proces (i když samozřejmě Izrael nemůže jen ustupovat - muslimští arabové by v tom viděli slabost), u Palestinců jsem to nějak výrazně nezaznamenal (ale to je možná moje neinformovanost, nevím).
12) My se na to ale možná díváme jen svým evropským humanismem, kdy pupkatý spokojený chlapík těžko chápe co to je permanentní hrozba terorismu a smrt číhající kdekoliv.
13) Ano - averze vůči Arabům existuje, ale proč? Protože jsou muslimové, každý desátý z nich by nejradši udělal z Evropy kalifát, mnohdy se chovají velice hrubě atd. K Židům máme blíž, protože drtivá většina židů respektuje náš styl života a umí se přizpůsobit. To muslimům bohužel často dělá problémy (ne všem samozřejmě). Nemluvě o navádění 4letých holčiček k nenávisti k Židům, právu Šaríja, pálení evropských ambasád a vlajek, výzvám ke zničení Izraele, USA a západní civilizace atd.
14) Možná je to jen obrazem médií, ale z mého pohledu je to skutečně o tom, že Židi pracují a Palestinci špekulují, jak by zničili Izrael. Ale já mám informace jen z médií.

Závěr:
Hluboce se Vás vážím, ale V tomto článku jste mne trochu zklamal, protože ač se snažíte o objektivitu, tak stylem pozitivní diskriminace ala romská otázka vyjadřujete, že Palestinci jsou chudáci, kteří trpí pod okovanou botou izraelského vojáka. Asi by to chtělo si vyzkoušet být Židem v Izraeli, mít možnost slyšet jak kolem vybuchují rakety, jak se na tržíštích odpalují teroristé a jak země, kde žije 150 milionů (20x více než Židů), sní o vyhlazení Židů a zničení Izraele. Tak to prostě přijde mě. My z tepla domova, kteří jsme válku nezažili nebo si ji nepamatujeme, těžko můžem radit lidem, kteří v tom ohrožení žijí. Náš pacifismus a touha po vznešených ideálech jsou sice krásné, nicméně vycházející z pohodičky našeho mírového života.
Bylo by super, kdyby se to tam podařilo mírově vyřešit. Jenže jak, když arabské státy neustále omílají, jak je třeba Židy zničit? Je odhodlání i na jejich straně? Nebo čekáte, že Izrael dá všechno a druhá strana nic? Já si jsem jistý, že vaše názory vycházejí z těch nejušlechtilejších pohnutek, nicméně vy nevíte, jaké to je být Židem v Izraeli, žít tam, tak by jste určitě mluvil jinak.

PS: Ty citáty jsou velice zajímavé - zejména ten Uri Avneryho. Taky cítím židovský uraženismus a určitě nebudu mezi neantisemity jediný.
18. 05. 2008 | 00:50

Pípa napsal(a):

To: Gerhard Mendrog
Problémy, které vedly k pogromům a nakonec k holokaustu si způsobili Židé sami. Tím, že se nikdy neztotožnili s okolím, ve kterém žili a ne naopak, jak se snažíte vsugerovat. Bohužel v tom pokračují stále. Bojím se, že pohár zase přeteče. Proč se nepoučí. Okolní svět, zejména křesťanský, se snaží o maximální toleranci, vzhledem k minulosti, ale proč Židé stále napínají strunu? Nikdo nechce zbytečnou bolest.
18. 05. 2008 | 00:56

bigjirka napsal(a):

OK, Salivene...
18. 05. 2008 | 00:58

Čochtan napsal(a):

Pane profesore,
ve vašem 7.bodě jste zapomněl na fakt, že z arabských zemí uprchl do Israele přibližně stejný počet Židů, jako uprchlo z Israele arabů. Kdyby arabští uprchlíci dostali ten majetek, který zanechali židovští uprchlíci arabských zemích, pak by dnes neexistoval žádný "palestinský" problém.
18. 05. 2008 | 01:03

Martin napsal(a):

Cochtane, doufam, ze mi zaplatis za vsechny zrudnosti co provedli rusove. Slovan je kazdy stejny a ty jsi zodpovedny za ciny rusu a ukrajincu. Stejne jako na blizkym vychode jsou jen sami arabove.
18. 05. 2008 | 02:58

Luba napsal(a):

Ptám se Vás,
pane profesore, co jste se ouznačil za sympantizanta se Židy, proč jste uveřejnil svůj článek o zlých Izraelcích a oprávěné ofenzívní nenávisti Arabů vůči nim zrovna 8. května, ve výroční den vítězství nad nacizmem, zločinným režimem, který vyvraždil 5 miliónů Židů?
A to s tichým souhlasem Vatikánu a s aktivní účastí bývalých občanů Československa, nejen z řad slovenských klerofašistů?
18. 05. 2008 | 07:08

Terry napsal(a):

"Rozhodně nelze ignorovat to, že počet palestinských obětí izraelských odvetných akcí je vždy několikanásobně vyšší než počet obětí izraelských."

Pane Hořejší,

1) "taktika" Palestinců je taková, že operují z civilního území (dokonce jedna bojůvka "operovala" v jednom patře nemocnice), takže je větší pravděpodobnost, že příjdou k úhoně "kolemjdoucí".
2) palestinští bojovníci (a je to vidět na mnohých záběrech TV) jsou povětšině oblečením "civilisté" (na rozdíl od izrealské armády, lehce "identifikovatelné).
3) izraelská armáda odvetné akce vede na palestinském území; oběti na svém území (civilisté, děti) jsou z valné míry v důsledku tisíců raket (milice libanonské strany Hizballáh mají k dispozici víc než 20.000 raket), odpalovanách z civilních "nevojenských" prostor, částečně v důsledku sebevražedných teroristů (a ti také "nebývají" v uniformách), včetně takto "vybavených" dětí (!!!).
4) Zjistěte si, v kolika případech za posledních 20 let se Izrael podřídil rezolucím RB OSN a tlaku "humanitní" demokratické západní společnosti a v kolika případech svoji část závazků stejných (!!) rezolucí nesplnili Palestinci (Libanonci), a to bez jakékoliv reakce OSN a Západu.

"Samozřejmým předpokladem by bylo jednat i s „teroristy“;.."

S "teroristy" se jednalo mnohokrát, dokonce jeden "superterorista" Jásir Arafat dostal v roce 1994 Nobelovu cenu míru.
18. 05. 2008 | 08:16

sidlo napsal(a):

Nesuhlasim,ze Izrael vznikol ako odskodnenie kvoli holocaustu-to nie je pravda.Izrael je vysledok kolonializmu a neokolonioalizmu, na ktoreho zaujmy doplatili nielen arabi ale aj zidia..Nevidim nic velkeho a oslavneho na zidovskom narode... v ludskom spolocenstve je takych a pod. narodov donekonecnna-su to nase ludske dejiny a aj nasa sucasnost ako zivy priklad je Irak a okupacna vojna USA-ze o nej vieme tak malo a tak jednostranne zavadzajuco je chyba spravodajstva a aj spolocnosti, lebo plati"kazdemu podla zasluh"...
..cize "problem" je neznalost,nekulturnost, nevedomost...." tisickrat opakovana loz sa stava pravdou"... puho puha politika penazi( tie dvafaktory su siamske dvojcata) na ktoru a za ktoru platime my -len si vsimnite kolko stoji nafta...
Jedine comu verim, je ze vsetci ale uplne vsetci sme dostali do vienka od matky prirody rovnako...kto a ako to vyuziva to je uz ina vec...a zalezi v prvom rade na jedincovi ci vyuzivaju aj jeho..spolocnost sa sklada z jedincov a nie jedinec tvori spolocnost...a uz vobec by som do toho neplietol biblicke a nabozenske rozpravky zacnuc od zidov, krestanov plus islam...svet je ovela vacsi, farebnejsi, roznorodejsi, krajsi a uzasnejsi...
18. 05. 2008 | 08:28

Zacheus napsal(a):

To Luba. Pokud jde o "tichý souhlas Vatikánu", pak trochu tu historii zjedodušujete.

Je známo, že papež Pius XII. se osobně zasadil o záchranu tisíců Židů, za což mu po skončení II. světové války mimochodem poděkovala pozdější předsedkyně izraelské vládly Meirová. Zřejmě na objednávku ( hovoří se o tehdejší KGB) byl po válce napsán pamflet s názvem "Náměstek", který přes skutečnosti shora uvedené napadl papeže za jeho pasivitu. Faktem ovšem je, že když se papež během války veřejně ohradil proti německé politice vůči Židům, znamenalo to okamžitou odpověď v podobě pronásledování asi 40.000 holandských Židů. Nevím, jakou cestu tedy podle Vás měl poté volit. Ale "tichý souhlas" to nebyl.

Papež neměl žádnou možnost fakticky zabránit holocaustu také
proto,že před válkou různí intelektuálové a novináři (Vám podobní) cíleně propagandisticky útočili na katolickou církev a podlamovali její autoritu (což není nic překvapivého ani v dnešní době). Encykliku předchozího papeže " S palčivou bolestí", v níž naprosto jasně odsoudil rasistický režim Hitlerova Německa nevzal nikdo z odpovědných politiků vážně ( stejně jako mírové iniciativy papeže Benedikta XV. během I. světové války). Nebýt Hiterova vpádu do Polska, tak Anglie ani Francie zůstaly vůči tomuto režimu celkem v klidu.

Ten ,kdo mohl zabránit systematickému vraždění například v osvětimském koncetračním táboře,byli ovšem Spojenci. "Měli jsme bombardovat Osvětim" přiznal při předposlední návštěvě Izraele prezident Bush. Já se zase ptám Vás, proč podle Vašeho názoru nedošlo k leteckému zničení příjezdových ramp, nebo přímo objektů v osvětimském koncetračním táboře.Přitom běžně docházelo k leteckým útokům na cíle jen pár desítek kilometrů vzdálené. Připomínám v této souvislosti, že Židé v USA ani tehdy nebyli ( a nejsou) bez politického vlivu na rozhodování svých vlád.Ale ono je pohodlnější o těchto věcech mlčet a pro jistotu se "navézt" do Vatikánu - ten ovšem žádné letectvo, které by skutečně mohlo pomoci,neměl.
18. 05. 2008 | 08:42

Luba napsal(a):

Zacheus,
církev katolická se zdiskreditovala sama, a mnohokrát. S výjimkou několika vynikajících jednotlivců v jejích řadách, kteří nebyli církevními politikáři, ale především dobrými a statečnými lidmi, kteří to s tou křesťanskou láskou k bližním mysleli vážně.

Adolf Hitler obdivoval dokonalou organizovanost církve a její mocenské páky, kterými po staletí ovládala lid. A hodně se u ní inspiroval při tvorbě nového pseudonáboženského "kultu nadlidí". Tedy nikoli Nietzsche, (z toho vytrhl jen některé pasáže vhodné pro jeho cíle), ale právě církev katolická byla tomuto zločinci největší inspirací.
18. 05. 2008 | 08:59

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem další urážlivý, vulgární a flame provokující text pana bigjirky, který byl v rozporu s Kodexem diskutujích.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 05. 2008 | 09:18

Zacheus napsal(a):

To Luba. Proč ta nenávist? Přece dobře víte, že vedle Židů byla hlavním nepřítelem hitlerovského Německa právě katolická církev. Vaše věta"katolická církev byla tomuto zločinci největší inspirací" bohužel svědčí o iracionálním a hluboce nenávistném přístupu k historii katolické církve. Tím samozřejmě nepopírám, že i na straně katolíků v Německu docházelo k selháním .

A teď jenom pár slov o té ispiraci:

Když pozdější oběť nacistického režimu, probošt katedrály sv. Hedviky v Berlíně, prelát Bernhard Lichtenberg,propagoval v roce 1933 filmové zpracování protiválečného románu E.M. Remargura "Na západní frontě klid" , napsal ministr propagandy Josef Goebbels do nacistického plátku "Der Stuermer" doslova: "Zrádci v sutanách pro Remarguův film! Je třeba zakročit proti těmto flanďákům tvrdě a nesmlouvavě!" - Zřejmě se tato slova stala bezděčnou inspirací pro mnoho dalších, viďte.

Pro omezený prostor nebudu v dalších příkladech pokračovat. Citoval jsem z nedávno vydané publikace autora PhDr. Radomíra Malého s názvem " Katolíci ve stínu hákového kříže", která by Vám mohla dát více informací o této problematice, samozřejmě pokud byste o ně stál.
Mimochodem,na moji otázku, ohledně absence leteckého bombardování osvětimského koncentračního tábora jsem od Vás názor neslyšel.- Přeji pěkný den.
18. 05. 2008 | 09:23

Terry napsal(a):

to Pípa napsal(a):
"Problémy, které vedly k pogromům a nakonec k holokaustu si způsobili Židé sami. Tím, že se nikdy neztotožnili s okolím, ve kterém žili.."

Pokud byste se podíval trochu důkladněji do historie, třeba hodně dávné (za dob krále Davida), už tam se bránil tehdejší regulerní židovksý stát útokům zvenčí.
Pokud byste se podíval trochu důkladněji do historie méně dávné-středověké, věděl byste, že Židé měli tehdejší křesťanskou většinou zakázáno provozovat řemesla, nesměli nosit zbraně, byla jim vyhrazována gheta, nesměli se vzdělávat v tehdejších školách (a jejich vzdělanost a kultura se udržovala jen díky jejich vnitřnímu úsilí a pravidlům) a podle vás sami "vyprovokávali" pogromy (asi tak jako středo- a jihoameričtí indiáni "provokovali" španělské konquistadory a nutili je, aby je zabíjeli - ale předtím je hodní křesťané většinou "stačili" pokřít).
A až se pro židovskou komunitu cca v 18. století trochu křesťanská civilizace otevřela, tak jim vyhradila jen určité profese a pozice. A když se v těch "povolených" Židé prosadili a uspěli (zbohatli), tak opět hodní křesťané se vrátili k pogromům ("Gott mit uns") a vyvrcholilo to holokaustem. A opět si to Židé "zavinili" sami, asi tím, že už dávno nevyhynuli.

Vzpomněl jsem si na knihu Čapkových aforizmů:
Orel: "To hloupé kuře mě tak provokovalo!"
18. 05. 2008 | 09:43

Alice napsal(a):

Vážený pane Hořejší,
píšete, že si Češi Židů váží, mě se, bohužel, vybavují úplně jiná jména, než uvádíte Vy. A to jména. jako Richard Salzmann, Alon Barac, R. Lauder S. Pawlovski. nevážím
18. 05. 2008 | 09:55

Zacheus napsal(a):

To Terry. Nechci se pouštět do další polemiky, ale jen si dovolím podotknout, že podlě nekterých historiků židovská ghetta nebyla tak "nedobrovolná", jak je prezentováno, ale mohlo jít také o cílené jednání samotných Židů v zájmu zachování vlastní duchovní identity.

Pokud jde o vztah Židů a křesťanů, asi se shodneme na obecně znamém faktu,že ke konfliktním situacím dochází velmi často zaviněním obou stran.

Doporučuji Vám i ostatním k přečtení vynikající knihu Alexandra Solženicyna " Dvě stě let pospolu Dějiny rusko-židovských vztahů". Zejména II. díl, který se týká období let 1917-1995, je velmi zajímavý , neboť obsahuje nové informace a pohledy i na úlohu Židů v tomto období ruských dějin. Zajímavé například je,že zatímco byly bořeny pravoslavné kostely a kláštery, a statisíce ruských obyvatel vražděni, byl v určitém období samotný projev antisemitismu velmi přísně sankcionován. Také přeji pěkný den.
18. 05. 2008 | 09:55

tata napsal(a):

velmi pěkny članek a z meho pohledu velice objektivní zhodnocení,pane Čochtane to je ulet zjednodušovaní je na vaší straně.
18. 05. 2008 | 10:03

Čochtan napsal(a):

ad "letecké bombardování osvětimského koncentračního tábora" :

1. Jaký by byl válečný užitek ? (žádný)

2. Kolik letadel by bylo zbytečně sestřeleno ?
(vzhledem k nulovému užitku příliš mnoho)

3. Kolik vězňů by bylo bombami zabito ?
(mnoho - spojenci by akorát "ušetřili" Němcům práci)

4. Kolik členů Wachkommanda by bylo zabito ?
(příliš málo)

5. Aby mohl být proveden nálet na Osvětim, musel by vypadnout jiný, mnohem důležitější nálet.
18. 05. 2008 | 10:16

Čochtan napsal(a):

tata:
Zjednodušování ? Někteří to potřebují jednoduše vysvětlit. A kolik se tu přesto najde hlupáků, kteří nejsou schopni ani to zjednodušené pochopit !
18. 05. 2008 | 10:25

Čochtan napsal(a):

Pipo, jestli někdo v Evropě "napíná strunu tolerance" pak to jsou muslimové a ne Židi.
18. 05. 2008 | 10:28

Čochtan napsal(a):

Arabové ukradli, osídlili a islamizovali 90% svého současného území.
Tvářit se mravokárně na pár Židů, kteří se ze zoufalství vrátili do svého původního ministátu menšího než Morava je od nich vrchol pokrytectví. O těch pár kilometrů čtverečních písku bez ropy, přece arabům nejde. Jde jim o princip a tím je likvidace židů.
18. 05. 2008 | 10:35

Pepa Řepa napsal(a):

Při čtení zasvěcených politických komentářů pana Hořejšího o této oblasti si pokládám jednu, jedinou otázku.

Jaký je rozdíl mezi jeho názory a názory lidí, u nichž se snoubí vzpomínka na třetí cestu r.68, s názory nové vlny krajní levice, až anarchismu, tedy lidí typu pana Tamáše.

Ač se snažím sebevíc, žádný rozdíl nevidím.Chybí pouze zpochybnění 9/11 a naznačení, že šlo o sebedestrukci, komplot proradných sionistů s CIA.

V roce 68 jsem se účastnil všech meetingů. Dodnes vidím před sebou zátylek Josefa Smrkovského prchajícího postraními ulicemi ze Staromáku. Po pár měsících ho měli lidé plné zuby, poznali, že tudy cesta nevede.
Připomínám pařížské jaro téhož roku, které vedly úžasné osobnosti francouzské kultury. Po pár měsících, zvláště po srpnu, prohlédly i tyto osobnosti, alespoň ti, kteří byli vnímavější.

Současná desiluse nad stavem světa (kterou také sdílím) vede některé k tom, že opět vyhrabali ducha Smrkovského a Dubčeka z hrobu.Opět stejná písnička, a problémy světa mohou sionisté a Američané.

Zmizely by tyto problémy, kdyby přestala podpora a stát Izrael by přestal existovat? Zmizí problémy až odejde Bush?

Myslím, že ta omáčka okolo lásky k židům je zbytečná, smysl a duch všech článků na toto téma je zřejmý.

Poněkud mne zaráží pokleslost a účelovost článku, zvláště pokud jde o slovo arabáč, které bylo použito jen jednou na zcela jiném blogu.Sám taková slova nepoužívám, slovo arabáč jsem slyšel poprvé.
Nicméně musím konstatovat, že i mezi českými diplomaty jsem v soukromí slyšel v arabských zemích slovo arabáš, s poněkud odlišnou konotací, spíše ve smyslu Američan (Amík) či Francouz (Frantík). Stavět na tomto slovu článek je dost demagogické, hodné PC aktivistů, neboť je ihned podsunuta představa, co to může být za člověka, kdo tento termín používá a odvádí pozornost od meritu věci.

Kdo chce psa bít, arabáč si vždycky najde, pane profesore!!!!

Upozorňuji i na jistou nekonzistentnost a odkazuji na váš příspěvek na minulém článku, kdy sám reagujete na islamizaci Evropy větou.
Vaclav Horejsi napsal(a)
:12.05.2008 14:50:21

Je pro me trochu nepochopitelne, proc to Francouzi (a Britove) nechali zajit takhle daleko.

Souvislost je zřejmá z výměnou názorů mezi vámi a panem Juliem Hřivnáčem, popisujícím stav v Évry, kde tento člověk žije.

Vážím se vás jako špičkového odborníka, oceňuji to, že otvíráte tabuizovaná témata, ale obávám se, že vás příště uvidím za sklem držet hladovku s panem Tamášem.

Jeden profesor na Umprum tloukl žákům do hlavy, že v mládí má člověk chodit za ženskými a ve stáří po doktorech.Tragedie je u jistých jedinců, kteří to dělají naopak.

S politickými názory je to obdobně, když je někdo v mládí anarchistou a revolucionářem, tak se to ve zralém věku obrátí.Normální vývoj, řekl bych.
Poněkud tragikomicky působí opak.
Ovšem, pokud postupem času mládnete, tak vám to nezávidím, ale ze srdce přeju.
18. 05. 2008 | 10:36

Vojta napsal(a):

Čochtan:že z arabských zemí uprchl do Israele přibližně stejný počet Židů, jako uprchlo z Israele arabů. Lžete!
18. 05. 2008 | 10:39

stejskal napsal(a):

Ad letecké bombardování represívních a likvidačních zařízení nacistů.

Doporučuji pro porovnání efektu versus ztráty nastudovat podrobnosti britského náletu na věznici Gestapa ve francouzském Amiensu (akce Jericho) 18. 2. 1944 - Wikipedie v tomto případě postačí http://en.wikipedia.org/wik...

Neodvažuji si vynést žádný odsudek celé akce, ale její výsledky byly více než sporné. Spojenci myslím i zejména proto tušili, jak by bombardování koncentračních táborů zřejmě dopadlo.

Libor Stejskal
18. 05. 2008 | 10:43

Student napsal(a):

Pane profesore, vy nedokážete nic napsat bez chyb. V článku 13 píšete, že většina Čechů si Židů váží. Pravda je, že většině Čechů jsou Židé ukradení, stejně jako např. Patagonci. Ani jednoho nikdy neviděli. Zle však je když zjistí, že je co závidět.
A k tomu směřuje váš článek. Proto píšete, že židovství v Čechách přináší výhody. To je naprostý nesmysl (ale možná z vaší strany úmysl).
Ještě k vašemu srovnání mezi ortodoxními Židy a ortodoxními muslimy. Já neviděl ani jednoho,
ale nepříjemní jsou oba dva.
Neslyšel jsem, ale, že by ortodoxní Židé šířili násilím svou víru mezi nevěřícími.
18. 05. 2008 | 10:46

stejskal napsal(a):

Pane Pepo Řepo,

Vy jste nikdy neslyšel termín "arabáč"? Pánové Čochtan a bigjirka ho zde používají naprosto standardně celých těch zhruba tři čtvrtě roku, co si spolu (tedy i s Vámi) o těchto věcech povídáme ;-)

Libor Stejskal
18. 05. 2008 | 10:50

Pepa Řepa napsal(a):

To Zacheus, Luba
toho Solženicyna neznám. Vyšel česky? Myslím si, že Zacheus má v mnoha ohledech pravdu. Jsme pokřiveni historickým zjednodušením, které se traduje a ne vždy odpovídá pravdě.

Kdyby tady byli mí mravenci, kdyby tady byla moudrá paní walburga.
18. 05. 2008 | 10:51

Řeč mysli napsal(a):

Vše, co zde se diskutuje od minuty zpět je studium historie. A tak jen záleží jaké má ta, která osoba mozkové parametry. Umět popsat blízkou budoucnost je to, co mě zajímá. Je jasné, že Araby mají nižší mozkovou strukturu od Židů (vše jim vytvořili jiné národy). Jako Romové pro menší schopnost aktivizace mozku (nižšího vzdělání) nemohou porazit dominantní Čechy, nemohou pro menší schopnost aktivizace mozku Arabové porazit Židy. Češi už pochopili, že své Romy musí vnímat jako "existenční závaží". Židé také investují astronomické částky do svého "existenčního závaží". Že jim Arabové za chleba házejí bomby je vinen paranoidní korán. Arabové ale (jako tzn. disidenti) ví, že mohou drobně kousat. Kousnou-li moc (toho se báli i disidenti) potom by je čekala krutá, nelítostná, zničující apod. odplata.
18. 05. 2008 | 10:56

Luba napsal(a):

Zacheus,
Vaše slova pouze potvrzují to co jsem uvedl výše. I v církvi katolické se najdou dobří lidé. Je to snad důvodem, proč tuto tmářskou a pokryteckou organizaci za to chválit jako takovou? Církev je politikum.

Mezi nacisty také nebyli pouze ti špatní. Alespoň pan profesor Frankl, který přežil tři koncentrační tábory, to tvrdí.
Je to právě on, který říkal, že na světě existují pouze dvě sorty lidí.
Ti slušní, a ti neslušní.
18. 05. 2008 | 11:00

jakub napsal(a):

Kolemjdoucí
Váš příměr s bytem je dobrý.
Tragédie ale je, že se nám to již běžně děje.
Jen s tím rozdílem, že nepřijde nepřizpůsobivý soused s puškou v ruce, ale vy po dlouhodobějším soužití s ním, ten byt dobrovolně a rád opustíte sám. On si tam nestěhuje další bratrance až zaberou celou ulici nebo pak dokonce celou čtvrť.
A pak se tam bojí chodit i policie.
Pokud nevíte o čem mluvím, tak třeba o Chánově nebo muslimských ghetech ve Francii.
18. 05. 2008 | 11:00

RUMCAJS napsal(a):

Saliven je dneska ve formě.Souhlas.

Pan profesor je šťasný člověk. Má pro všechno jednoduché řešení.Stačí jenom, když USA budou chtít, a je po problému.Podobné řešení použil u Kosovských Albánců.Znal jsem jednoho léčitele, ten zase všechno řešil pojídáním rýže a pitným režimem.

Pararela s vytlačením původního obyvatalstva v Sev.Americe poněkud pokulhává. Nebyli to totiž Američani, ale Evropané.

Vidět původ terorismu v existenci Izraele, to chce taky asi dost fantazie.Jak to třeba propojit s Afganistánem,Čečenskem ..?
18. 05. 2008 | 11:02

Čochtan napsal(a):

Přínos pro civilizaci:

Podíl židů: 0.2% ze světové populace => 20 miliónů milionu Židů - 145 Nobelových cen
podíl arabů: 19.6% ze světové populace => 1 200 miliónů muslimů - 6 Nobelových cen
18. 05. 2008 | 11:02

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Stejskale, zdali bylo toto slovo použito vícekrát nevím.Název článku má ale jasnou souvislost s koncem diskuse na blogu p. Tomského. Nijak by mne slova arabáč či arabáš nezaujala a musím přiznat, že ani nepobouřila.

Vy jste nikdy v životě nepoužil v debatě třeba slovo Rusák?
Já ano, ale já nejsem politicky korektní, nejsem PC vzorem, ani o to neusiluji.
18. 05. 2008 | 11:06

Luba napsal(a):

Pro pana Stejskala:

Arabáč, Arabáč, Arabáč, Arabáč, Arabáč, Arabáč, Arabáč, Arabáč,
arabáč, arabáč, arabáč, arabáč,
arabáč, arabáč, arabáč, arabáč :)

To slovo vůbec nemusí být myšleno zle. Jako když jeden afroameričan o sobě řekne druhému afroameričanovi: "Dej negrovi šanci!" :)
18. 05. 2008 | 11:07

pgjed napsal(a):

Dobrý den pane profesore.

Je tobohužel stále dokola. A pro Vás již tak trochu sport. Omíláte stále totéž, aniž ¨byste se, byť o kousek, přiblížil tomu, co lze nazvat žádoucím řešením neradostné situace na blízkém východě. Po 68 letech permanentní války jistě není problém nalézt spoustu příkladů otřesného bezpráví na jedné i druhé straně. Nicméně vrátíme-li se do doby vyhlášení státu Izrael, mohli ve stejné době palestinci vyhlásit na příslušných úzamích samostatnou Palestinu s hlavním městem východním Jerusalémem, mohli mít mezinárodní uznání opřené o rezoluci OSN a mohli žít v míru a pokoji. Místo toho sedli na lep arabským islamistům a tak 60 let zahánějí židy do moře, 60 let žijí ve válce a v bídě a 60 let jsou pro islamisty klackem na dráždění židů.

Mezitím je arabové vyhnali z Jordánska a s jejich pomocí rozvracejí další stát - Libanon. Proč to? Někteří na tom úžasně vydělávají. To je ta hlavní příčina.

Ano, mezinárodní společenství je mnoho dlužno, jak židům tak palestincům. Jsem skálopevně přesvědčen. Kdyby Hamás rezignoval na tezi o zničení Izraele a zastavil permanentní útoky - několik raket denně, zaplať Pén Bůh vystřelovaných se vskutku orientální pečlivostí, bohužel z míst uprostřed pokojného palestinského osídlení, může se situace změnit ze dne na den. Izrael dnes nečeká na nic jiného, než na ruku podanou ke smíru. Byť nejspíše bez té půlky Jeruzalému.

Zde je tedy role mezinárodního společenství.

- Separovat palestince od zhoubného vlivu militantních islamistů

- Přivést znesvářené strany k jednacímu stolu a garantovat výsledky dohod

- Poskytnout palestinskému státu intenzivní hospodářskou a vnitřněbezpečnostní pomoc tak, aby dostali příležitost naučit se pracovat a žít v míru.

To je jediná cesta. Vše ostatní jsou jenom s prominutím prázdné intelektuální "prndy" které nikam nevedou, podobně, jako když se dva sousedé hádají o starý plotek, nebo hrušeˇh na hranici pozemku.
18. 05. 2008 | 11:11

jakub napsal(a):

Kolemjdoucí
Když píšete, že soused je silnější a dělá si na Váš majetek právo je také pravda.
Jsou typy lidí, kteří se okamžitě sdružují.
Když jsem nastoupil na vojnu, během 10 minut se dali dva týpci, kteří již seděli, hned dohromady a terorizovali ostatní.
Pokud se v ulici sejdou dvě romské rodiny, okamžitě se spojí a jsou silnější, než 30 jiných.
To samé je s muslimy. Pokud dovolíte, aby jich bylo ve vaší zemi moc pohromadě, zaděláváte si na velký problém.
Mám jiný názor, podpořený asi jinými zkušenostmi než autor a multi-kulti.
Já vím, jsem proto rasista, bílý nesnášenlivý hajzl. Možná také fašista.
18. 05. 2008 | 11:13

stejskal napsal(a):

Pane Pepo Řepo,

v životě jsem v této diskusi nepoužil slovo Rusák ;-)

Expresívně zabarvené výrazy používám s ohledem na to, s kým diskutuji (tedy např. s lidmi, jejichž reakci dokáži anticipovat, vím, že se jich expresivitou nijak nedotknu, ani je nebudu provokovat).

Pan profesor podle mne užil tohoto výrazu zcela adekvátně (dokonce bych navrhoval místo Židů v titulku užít hanlivý výraz židák).

Myslím, že se pozastavuje nad tím, že někdo cítí potřebu se takto - podle něj a nakonec i podle mne - hanlivě na těchto DISKUSNÍCH stránkách o komkoliv vyjadřovat. ˇAť už jde o Židy, Araby resp židy či muslimy.

Libor Stejskal
18. 05. 2008 | 11:13

Terry napsal(a):

Řeč mysli napsal(a):
"Jako Romové pro menší schopnost aktivizace mozku (nižšího vzdělání) nemohou porazit dominantní Čechy,.."

Ale můžou nás "porazit" populačně.
Tak jako podle některých prognóz bude v SRN za padesát let více muslimů než nemuslimů, tak cca v témže období (při zachování stávajího populačního vývoje) bude u nás víc Cikánů než bílých.
Jediným omezením u nás může být omezení ekonomické: od určitého poměru populací už nebude stačit produkce produktivních na vydržování populace neproduktivních.
A pak - hin sa hukáže!
18. 05. 2008 | 11:15

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Stejskale, k něčemu se vám přiznám.
V roce 68 jsem křídou psal nápis:

Rusáci a uzený, jsou nejlepší studený!

Dokonce se mi to podařilo napsat ze strany na fotku ruského gazíku. Někde bych našel fotku, ale byla děsně nekvalitní.

Já jsem zase nikdy nepoužil výraz ...oni Sověti. Pokud to šlo používal jsem termín Rusáci.
Porazili jsme Rusáky v hokeji. Nebo jak skloňujeme my řepy...porazili jsme Rusáci.

Já jsem byl asi odmalička nekorektní.Raději to ihned smažte, aby někdo nedostal zauzlení střev.
18. 05. 2008 | 11:20

stejskal napsal(a):

To máte naprostou pravdu, pane Lubo.

Například jednomu africkému kamarádovi říkáme "bubák". Jinému romskému "cigoš". Přál bych Vám být někdy při tom, když Arnošt Goldflam žertuje o svém židovství a všem, co se lidem jeho etnika kdy přihodilo. Človek, který to slyší poprvé (gój), se zpravidla kroutí jak červ. Říká si: "Ale tohle se snad ani..."

Myslím ale, že průměrně vnímavý člověk dokáže posoudit, kdy je něco podobného míněno jako laskavý humor a kdy jako vyjádření pohrdání či cílená urážka. Stejně tak běžně empatický tvor odhadne, kdy může někoho podobnými obraty urazit a je-li to opravdu nutné (třeba dikusi prospívající).

S PC (politickou korektností) to nemá nic společného. Je to jen otázka slušnosti a ohleduplnosti.

Libor Stejskal
18. 05. 2008 | 11:21

Miroslav Brzobohatý napsal(a):

Bravo pane profesore!
Věcné a pravdivé.
Ovšem pozor na nový nový nový (3x) antisemitismus, který se liší od nového nového (2x) antisemitismu.
18. 05. 2008 | 11:24

RUMCAJS napsal(a):

pgjed:
V 90% s Váma souhlasím,ale ty řešení co nabízíte, ty permanentně probíhají. Jediný, komu tento konflikt vyhovuje, není Euro-Atlantická civilizace, jak tvrdí profesor Hořejší, ale islamistické teroristické organizace,které mají odůvodnění svého svatého boje za ovládnutí světa. Kdyby nebyl tento důvod, najde se jiný. Přece jenom příslib Ráje a 12 nebo kolika panen k ruce, to je silný motor.

Jediným řešením je likvidace těchto teroristických organizací. Otázkou, je jestli se to povede i bez demokratizace orientu. Obávám se že ne a že vojenský konflikt mezi naší a jejich civilizací je jen otázkou ,kdy se jim podaří získat atomové zbraně .
18. 05. 2008 | 11:28

stejskal napsal(a):

Škoda, pane Pepo Řepo,

že o těchto věcech nedokážete komunikovat bez emocí. Nemám zauzlení střev, před chvílí jsem byl na toaletě.

V roce 1968 bych jistě také psal Rusáci (měl jsem ale právě jít teprve do druhé třídy a psaní mi ještě moc nešlo). O 25 let dříve zase možná po zdech čmáral "Deutsche Schwein". Vždy záleží na kontextu a adekvátnosti reakce, řekl bych. Dnes je obé anachronismem. Navíc nebezpečným, neboť vášně u mnohých rozplameňujícím.

Budeme-li neustále lpět na podobných nálepkách, budeme brzy jako to "uzený". A můj názor na neustupování zlu a nuásilí myslím znáte, několikrát jsem jej tu formuloval. Budu-li nucen někdy proti někomu bojovat se zbraní v ruce, asi ho též budu nnazávat hanlivě, abych si dodal odvahy. Zatím si ji ale dodávat nepotřebuji.

Libor Stejskal
18. 05. 2008 | 11:29

Terry napsal(a):

to Luba napsal(a):

Ať to byl původně negr, pak černý a nyní Afroameričan, pořád je řeč o stejných.
Ať to byli cca 600 let Cikáni a nyní pár let Romové (ale to neplatí pro celou populaci Cikánů, jen pro část!), pořád je řeč o stejných.
Jen mám zkušenost, že s původními Cikány (do cca roku 1970) nebyli takové problémy jako (po roce 1970) s Cikány-Romy a nyní s Romy.
A až i to "Rom" bude "urážkou", jak si nechají říkat potom?

Mj. svého času bežela v ČTV reportáž, ve které starý Cikán do kamery volal:
Ja nesu Rom, ja su Cigan! Romove sou ti, co tady dělaji bordel!"

V názvu ten problém není, ale je jednodušší se nimrat ve věcech nepodstatných.
Do zásadního řešení (a přitom v souladu se stávajícími zákony) se nikomu (nahoře) nechce.
18. 05. 2008 | 11:29

jan volran napsal(a):

Zcela souhlasím s panem Mendrokem a p. Salivenem. Musím souhlasit i s uvedenym odkazem na nekonzistenci v nazorech autora clanku. Je to dano tim, ze autor nerozumi do hloubky problematice o ktere pise, predevsim co se tyce ekonomickych a politickych temat a snazi se je proto vykladat ze sveho silne levicove ideologickeho pohledu. Samotna ideologie ovsem nikdy sama o sobe k osvetleni problemu nevede.
S trpkym usmevem pak je mozne sledovat, ze s kazdym dalsim clankem autor odhaluje vic a vic, ze text je vystaven skutecne jen na nekolika malo axiomech zcela pochybneho puvodu.
Co je ovsem mnohem horsi je prakticky dopad nekterych vyroku:
"Myslím, že ve skutečnosti jsou z hlediska (ne)morálnosti svého počínání obě strany zcela srovnatelné. Rozdíl je v tom, že Izraelci zabíjejí pomocí modeních zbraní, zatímco Palestinci, kteří je nemají, pomocí primitivnějších zařízení. Zabitému člověku na té či oné straně je asi úplně jedno, jestli ho zabila „chytrá střela” z vrtulníku nebo bomba na těle sebevražedného atentátníka."

Za to by se nemusel stydet ani Josef Goebbels.

A jeste navrh pro pana Horejsiho:
Zkuste napsat nekdy neco napriklad o Rusku, valce v Cecensku, situaci v taborech smrti v KLDR a zkuste z toho vynechat, ze za vse muze USA, pak se teprve ukaze, co ve vas je. Zatim jsou vase texty jen tuctovymi slohovkami ala clanky clenu nekterych obskurnich spolku s politickymi ambicemi.
18. 05. 2008 | 11:33

Pepa Řepa napsal(a):

To stejskal
žádné negativní emoce. Píšu v pohodě, cítím oběd.
18. 05. 2008 | 11:35

Terry napsal(a):

"..zatímco Palestinci, kteří je nemají, pomocí primitivnějších zařízení."

Cca 20 000 raket, které mají milice Hizballáhu, některé s doletem až stovky km (s možností zasáhnout Tel Aviv), a denně jich několik set až tisíc dopadá na území Izraele (ale o tom se jaksi moc nepíše) jsou opravdu "primitivními" zbraněmi.

Souhlas s jan volran:
Za takové konstatování by se opravdu nemusel stydět ani Josef Goebbels.
18. 05. 2008 | 11:41

bigjirka napsal(a):

Pane Stejskale, lžete. Ani jednou jsem zde nepoužil slova arabáč (jsem si tím zcela jist, protože přinejmenším v této formě jej prostě nepoužívám). Pokud nechápete, jek antisemité tuto diskusi zezmrdifikovali, je mi vás líto.
18. 05. 2008 | 11:43

stejskal napsal(a):

Prima, pane Pepo Řepo,

i když o NEGATIVNÍCH emocích nepadlo ani slovo ;-)

Nechte si chutnat. My jedeme s dětmi do jedné moc prima hospůdky. Dělají tam skvělé plněné bramoráky (mají téměř půl kila). A asi si k nim dám jeden hoegaarden. Ta chuť kvasnic je neodolatelná ;-)

Mějte se.

Libor Stejskal
18. 05. 2008 | 11:48

bigjirka napsal(a):

RUMCAJSI, demokratizace Orientu je ve hvězdách. Díky středověkému konceptu islámu jakékoli oslabení diktatury v islámských zemích vede k recesi a k obnovování ummy - totalitního náboženskosociálního systému. Lze to vidět i v Turecku, kde po utlumení (celkem modernistické a jen mírně brutální) diktatury, nastolené Mustafou Kemalem, dochází k renesanci islamismu. Po tolika letech sekularismu!
18. 05. 2008 | 11:48

stejskal napsal(a):

Nelžu, pane bigjirko,

možná to byli arabáci či arabáši, ale to je vcelku jedno. Nechám na ostatních, ať si to sami posoudí.

Nezlobte se, ale nemám zájem na další debatě tohoto druhu.

Hezký zbytek víkendu.

Libor Stejskal
18. 05. 2008 | 11:51

vaclavhorejsi napsal(a):

jan volran:
Nechapu, proc me srovnavate s J.Goebbelsem - podle meho nazoru k nemu mate podstatne blize Vy, protoze je pro vas zabity palestinsky civilista neco jineho nez zabity izraelsky civilista (a to je dokonce tech prvnich podstatne vic...).

Za vase rady, o cem bych mel psat, dekuji, ale budu se nadale ridit spise svoji uvahou.
O Rusku a Cecensku asi nekdy napisu; je to velmi zajimave a kontroverzni tema, ktere bylo u nas prezentovano jeste zmanipulovaneji nez blizkovychodni konflikt...

O severokorejskych taborech se psat nechystam, anzto o nich nic nevim. Budte ujisten, ze nejsem priznivcem severokorejskeho rezimu...
18. 05. 2008 | 11:54

Ivan Hochmann napsal(a):

A je to tady znova.....

Provokatér Hořejší si dělá z lidí i ze sebe blbce a očekává seriozní diskuzi .Naivka.

Prý člověku je jedno zdali ho zabije palestinská bomba v autobuse¨,nebo izraelské raketa z vrtulníku.Obě strany jsou si rovny.

Člověče jak jste na to přišel?K tomu se nedá říci už vůbec nic.Změnil jsem názor.Vy nejste účelový populistický provokatér.Vy jste od narození demagog.

A je mi nejasné co vlastně učíte svoje studenty.Já bych k vám na školu svého syna nepustil.

Ivan.
18. 05. 2008 | 11:58

vlk napsal(a):

Pane profesore,

jako vždy, uchopil jste nesmírně kontroverzní téma. a popasoval se sním se svou obvyklou důkladností a praovitostí. Jste velmi obsáhlý a vše zkomentovat nelze. Provedu to tedy metodou výběru pro mne hlavních témat.

A hlavním tématem jsou pro mne Palestinci. Váš příměr s Bělorusy a Srby naprosto nesedí. Znám daleko lepší. Toti východoevropské Němece, transferované po 2.ww do Německa a Rakouska. Tyto dvě země , naštěstí, nemohly provést s ost deutschen tottéž, co provedly sousední arabské státy s utečnci z Palestiny. Kdyby nebyly Rakousko a Německo bezpodmmínečně poraženými , s tím že vítězové rozhodně nebyli ochotni trpět jakýkoliv kapric poražených, mohlo být, že i třetí generace deutsch boehmen žila dns někde v nějakém lágru u Norimberka.
Nikdy jse v Izraeli nebyl, natož abych byl odborníkem na arabské obyvatelstvo. Ale logika mi napovídá, že arabský vystěhovalec z Eilatu se sotva nějak zásadně liší od obyvatele Akaby. Nebo že obyvatel Jericha se zásadně lišil od obyvatele Ammánu. Nejspíš podstatně méně než obyvatel východního Pruska od obyvatle Severního Porýní Vestfálska.

Troufnu si tvrdit, že pokud by arabské státy nebyly vytvořily tzv. uprchlické tábory, ale nechali uprchlíky volně se včlenit do společnosti státu, kam uprchli, něml dnes problém Izrael o několik řádů menší rozměr a svět byl daleko bezpečnější.

Pojal jste problém velmi komplexně. Ale nenapadlo vás zkusit zanalyzovat, proč uprchlíci zůstali a podle mne už navždy, dokud nedojde ke zničení Izraele , v táborech.

Prostě okolní arabské státy věřily, že to s Izraelem rychle vyřídí auprchlíci se vrátí. Po každé prohrané válce samozřejmě stoupala frustrace jak a rabských států, tak zejména radikalzace uprchlíku, takže bylo sále nebezpečnější a málo vhodnější je začleňovat. Dnes jsem přesvědčen, že důvod nezačlenit je daleko pragmatičtější. Arabové se nikd ynesmířili a nesmíří, se vznikem Izraele. A přišli na to, , že klidně mohou s Izraelem podepsat řadu mírových dohod a neztratí tvář ani vidinu konečného vítězství. Protože Palestinci v táborech budou prostě do nekonečna vést věčnou opotřebovávací válku, kterou podle historických zkušeností prostě Izrael nutně musí jednou prohrát.
Tedy svýhradou jediného imperativního korektivu této logické porážky - kterou je vlastnictví zbraně posledního soudu Izraelem. A jeho hegemonie v okolí v této oblasti.
Svět zkrátka žádné palstinské tábory neměl dovolit a měl problém v mezích, které by už nějak uměl vyřešit.

A ještě drobnost - srovnáváte palestinské teroristy a jejich akce s odvetnými akcemi Izraelců. Promiňte, pro mne popisujete dva různé světy. Myslíte, že by izraelská armáda zaútočila na jakékoliv auto , kdyby v oblasti byl dese let klid a mír? Nejspíš ne.

Takže nemůžete prohlašovat , že Izrael má vrtulníky a podobné zbraně a Palestinci jen teror. A že mrtvým je jedno, jestli zahynuli kulkou z vrtulníku nebo bombou sebevražedného atentátníka.

Nebudou li atentátníci , ebudou ani kulky z vrtulníků.
Jenže fanatičtí Palestinci prostě pro chytré arabské mozky v pozadí vedou opotřebovávací válku proti Izraely. Kteoru Izrael podle mne nemuže vyhrát. Ale může být , že ji nevyhrají ani Arabové. A může být, že ji prohraje celá zeměkoule.

Takovýhle rozměr má pro mne blog o židech a arabáčích.
18. 05. 2008 | 12:02

Ivan Hochmann napsal(a):

Lidi,

neodvádějte pozornost apelacemi na Čečensko a jiné podobné destinace.Israel versus Islám je klíčovým problémem třetího tisíciletí.Tady se bude lámat chleba.Tady se definitivně dozvíme budoucnost lidstva.

Tady se rozhodne zdali převládne zlovolná demagogie,účelové provokace nesnášenlivých,primitivních muslimů,nebo rozumný příklon k humanitě a nenásilí.

Je jasné,že po všech válečných peripetiích Židé a Palestinci v jednom státě žít nemohou.Je na světovém společenství jak, jakým způsobem tyto dvě komunity od sebe oddělí.Muslimské agresivní a zločinné náboženství k ničemu dobrému nepřispěje.Evropská Unie,plná Hořejších také ne.OSN ovládané Spojenými demagogickými experty všech zemí už vůbec.

Pokud neudělá pořádek světová velmoc č.1 klid nebude.Schyluje se k velké bouři.Lidi probuďte se.
Ivan.
18. 05. 2008 | 12:18

bigjirka napsal(a):

Lžete, pane Stejskale. Protože arabáči - výskyt nula. arabáši nebo arabáci neručím za jednotlivý výskyt v nějakém kontextu ale obecně se tomu pejorativnímu taky spíš vyhýbám. i když přiznám, že rusáci po velké části života strávené v porobě už pro mne asi ničím jiným nebudou, viz Pepa.
18. 05. 2008 | 12:19

bigjirka napsal(a):

Co se týče blízkého východu, ochota vyjednávat na arabské straně je nula. Egypt vyjednával a dostal zpátky Sinaj, víceméně drží slovo a tak jej Israel nenapadá. Proč taky? Ostatní nechtějí vyjednávat, říkají "vraťte území a pak uvidíme". Co bychom asi tak viděli? není potřeba velké představivosti. byl vyznamenán syrský voják, v novinách se psalo zdůvodnění: zabil nepřítele, popil jeho krve a pojedl jeho masa.
18. 05. 2008 | 12:25

vlk napsal(a):

No asi se fakt tady něco změnilo, míním v diskusích na jednotlivých blozích, když i nekompromisní a jednostranný rváč Ivan Hochmann napomíná k pořádku. A já se k němu připojuji.

A speciálně bigjirkovi - nechápu tvou permanentní válku s editorem.

A nechápu, proč to vyhrocuješ. Anebudu to chápat, ať napíšeš cokoliv. On není tvým nepřítelem. Zkus to pochopit abude ti o dost lépe. Což neznamená, že se do sebe nemůžete pustit natvrdo. Ale bez , řekněme , patologické, nenávisti. Prostě jednoduše česky - neblbni. Jinak to tady zavřou.
18. 05. 2008 | 12:25

Ivan Hochmann napsal(a):

Pan Stejskal,

mě naposledy slovil závěrečným pozdravem Sallam aleikum.
Komunisti se taky zdravili Čest práci a nikdy nic čestného nevypracovali.
Takže bude lepší radělji mlčet než diskutovat hovadiny.

Ivan.
18. 05. 2008 | 12:26

Ivan Hochmann napsal(a):

Teď jsem o tom hovořil.

AŤ TO ZAVŘOU.To se přece nedá - takto manipulovat s logikou.Nedivil bych se primitivům,kteří neumějí zformulovat svoje myšlenky do přijatelných konceptů(přijatelných pro většinu).Nedivil bych se komunistům - ti jsou blbí od narození.Ale pořád se naivně divím vzdělancům,kteří by měli zvažovat svoje výroky než v zajetí své ideologické zaslepenosti pustí do světa tyhle provokační svinstva.

Na tom nezmění nic ani pochvalné eseje pana Muellera,pana Vlka a paní Clair.Pardon.

Ivan.
18. 05. 2008 | 12:35

bigjirka napsal(a):

jistě, vlku, pan Stejskal nikdy nelže.. si jen nemůže vzpomenout. jako Fučík... já jsem po sobě našel 21.9.07 "Pokud se týká nově přibyvších, tak například Arabáše chyceného při prodeji drog bych hnal bejčákem až na hranice, mohl by si vybrat orthodromu." Konotace je snad dosti jasná... Včerejší lehký flame vznikl z toho, že jsem napsal odstaveček, ve kterém jsem jasně vysvětlil a zdůvodnil svůj názor na divadelní (i některé jiné granty) a na závěr napsal, že bych do :-) kopnul Justa i Richtera a pan Stejskal to smazal, že je to vulgární... popudilo mne to dost... a práce mi zrouna moc nešla :-)
18. 05. 2008 | 12:44

vlk napsal(a):

Víš co Ivane,

zkus v diskusi porazit paní Claire nebo Karla Muellera. Až se ti to, byť jedinkrát, povede, dej vědět. Rád se podívám na historické vítězství hmoty nad rozumem.
18. 05. 2008 | 12:45

sidlo napsal(a):

..obdivujem vas pan profesor... v dnesnej dobe pisat o takej teme ako je tato je priekopnictvo...jeden talian , politik a spisovatel uz daavno ohodnotil tuto situaciu.."zijeme v case "kulturneho utoku" a ten je ovela nicivejsi ako utok hrubou silou "
..podla medzinarodneho zakona a stanov OSN je to co sa nazyva teraz "terorizmom zo strany palestincov" je Odboj a Zakonny navyse..ziadny link ani smernice ani zakon nepisnem.. pan Stejskal vam to tu urcite ochotne a rad hodi :-)
18. 05. 2008 | 12:47

vlk napsal(a):

bigjirka

ale stejskal sebemíň nemůže za to , že tvůj genius se zrovna dožadoval nejspíš pivní pěny a ty jsi ho poušel úvahami jako pokořit Edisona.
A Fučíka bych z tohovynechal úplně. Nevím totiž, co bych na jeho místě vydržel já. A iluze si nedělám, vzpomenul li si například na návštěvy u zubaře. Co ty, jsi u zubaře frajer?
18. 05. 2008 | 12:48

Ivan Hochmann napsal(a):

Nepotřebuji nikoho porážet,

zvláště lidi,kterých si vážím.A ty tvoje kecy o hmotě a rozumu už mě taky štvou.

Ivan.
18. 05. 2008 | 13:08

Karel Mueller napsal(a):

Hezké nedělní odpoledne pane profesore,
děkuji za květiny, jak říká přítel vlk :-).
Původně jsem se už nechtěl další debaty účastnit, ale to, že jste mě uvedl a nakonec i co navrhujete mě k návratu přimělo.
V onom návrhu říkáte v podstatě totéž, co jsem napsal panu Pepovi Řepovi v minulé diskuzi o "ocelovém muži". K tomu byla neopakovatelná šance po pádu Sadáma: nejen vzhledem k situaci v arabském světě (invaze do Iráku měla být kategoricky podmíněna s palestinskou otázkou ve vztahu ke státům, kteří tu invazi požadovaly), ale především USA byly hegemon nemající sobě byť jen vzdáleně rovného. To dnes neplatí. A proto si neumím představit, že to někdo mocensky definitivně zastřeší. V sázce je příliš mnoho a protihráči už příliš silní. A radikální řešení příliš drahá.
Někdy se prostě stane, že věci už jdou samy a naše možnost aktivního zásahu je velmi omezená. Tím chci říct, že bych Vaše návrhy zcela podpořil, ale nemyslím si, že by tím problém skončil.
Dovětek k antisemitismu: Mě se při slově Žid vybaví Einstein a slavní zakladetelé moderní fyziky: Dirac, Feynman, Landau ... a podívám se na Wittena - dnešní supermozek matematické fyziky - a vidím :-).
Ale při slově český Žid se mi vybaví především pan F. Kostlán. A obávám se, že tento pán a jemu podobní jsou schopni udělat pro zarytý antisemitismus víc, než všichni hololebí dohromady.
V 90. letech Židé drželi opratě, to je bez debat. Mluvil jsem minule o globalizaci a čím musí skončit (pokud nevznikne multipolární svět) i kdo nakonec sebere bank a proč. Z mého pohledu jen dva národy mohly; mít reálnou šanci, byť si myslím, že je to pro jednoho příliš velký koláč.
Za sebe mohu říct, že bych dal přednost Židům. Ovšem při své inteligenci si musí Židé vyhodnotit, proč se svět tak změnil, potenciální soupeř tak vyrostl a situace se natolik změnila v jejich neprospěch.
18. 05. 2008 | 13:19

RUMCAJS napsal(a):

bigjirka:
Nejsme v rozporu.Ani já nevěřím v demokratizaci islamistických zemí.Proto také tvrdím, že ke konfliktu dojde,s Izraelem nebo bez něj.
18. 05. 2008 | 13:24

Ivan Hochmann napsal(a):

To jan voiran,

Tak jste dostal odpověď,- víte na čem jste.Pročítám-li nyní diskusní příspěvky je mě jasné,že pan Hořejší dlouho psát nebude.Je možná s hanbou jedna ruka(tak ho zase neznám)ale pokud je pravidlem,že s jídlem roste chuť - jednou to opravdu "přepískne" a bude ako rát tak pro smích.I kdy už nyní k tomu není daleko.

Ivan.
18. 05. 2008 | 13:25

doktor napsal(a):

"Hovadiny" Ivana Hochmanna jsou typickým příkladem dnešního českého diskutéra k čemukoliv. Fakta ho nezajímají. Myslí a diskutuje vždycky jednostranně a ideologicky. Článek profesora Hořejšího, imunologa (pro neznalé: imunologie je nejexaktnější součást mediciny, která často operuje s matematickým hodnocením faktů) je vyjímečně objektivní a rozmyslné zhodnocení současného stavu sporu palestinských Arabů a palestinských Židů. Diskutovat s ním je jako diskutovat o platnosti algebry nebo malé násobilky.
18. 05. 2008 | 13:42

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Muellere,

oslovuji Vás ne proto abych zkoumal vaše vývody,které se Vám vybaví při slově "Žid" ,nebo "český ŽID". Je sice pěkné,že byste dal přednost Židům,ale nevím jak jste přišel na postřeh,že věci se vyvíjejí v neprospěch Izraele.

Škoda,že Vám nemohu poslat mapový výkres zachycující velikost muslimského světa a jejich maličkost stát Israel.Mohl byste zkonfrontovat frontu nepřátel,kteří odedávna chtějí Židy utopit v moři.Už to zkoušeli mockrát a budou to zkoušet ,dokud jim bude ostatním světem dávána jakási naděje.
Zatím dostávají nadějná povzbuzení od pánů Hořejších a dalších evropských a světových neználků.

Jsem si jist,že přední arabští politikové vědí co by nastalo v případě cílené destrukce křehkého příměří.Mám zato že podobné hovory spolu naposledy vedli přední politikové USA a Egypta.

Takže si nechte pánové svoje vizionářské přání pro dětičky a nesnažte se ovlivňovat veřejné mínění lidí.Koneckonců je to váš problém.

Ivan.
18. 05. 2008 | 13:46

NevericiTomas napsal(a):

Nezbyva nez panu Horejsimu uprimne poprat, aby svet bez Izraele a USA skutecne zazil. Jen doufam, ze ja uz v te dobe budu na pravde bozi...
18. 05. 2008 | 13:46

Ivan Hochmann napsal(a):

Profesůrku neschovávejte se za doktůrky!

Ivan.
18. 05. 2008 | 13:49

vaclavhorejsi napsal(a):

vlk:

Dobry den, dekuji za zajimavy prispevek.

"Svět zkrátka žádné palestinské tábory neměl dovolit ..."

Ano, ale takovych "kdyby" je spousta, ale to ted neni k nicemu; je nutno bohuzel resit situaci, kterou vsichni zucastneni nechali narust do 100x vetsich problemu, nez puvodne.

"Nebudou li atentátníci , nebudou ani kulky z vrtulníků."

Opet - k cemu je takova banalita? Opravdu myslite, ze se da zjistit, "kdo zacal prvni"? Ti Palestinci to vidi uplne jinak - vidi zemi, kterou povazuji za ukradenou a kterou chteji za kazdou cenu ziskat zpet. Takze ty jejich utoky (at uz sebevrazedne nebo jine, viz. napr. unosy vojaku) berou jako odvetu za ten primarni a stale trvajici "utok".

Veskere tyhle uvahy jsou nanic - je proste potreba najit pragmaticke reseni. Kdyby takovym pragmatickym a fungujicim resenim byla ta dosavadni taktika dusledne (a mnohonasobne) odvety, dalo by se to s urcitou davkou cynismu prijmout. ALE PROBLEM JE, ZE TO NEFUNGUJE...

Ja bych byl samozrejme take rad, kdyby se podarilo nejak presvedcit Palestince a Araby, aby prijali podminky nadiktovane Izraelem a USA.
Ale ono to proste nejak neni mozne...
Asi by to slo u Cechu, ale u kterychkoli "jizanu" ne...

Prave ze s Vasim zaverem zcela souhlasim, nechapu, jak takova spousta lidi (viz diskutery zde) mohou trvat na tom "zasadovem" stanovisku "s teroristy se nejedna" i za cenu nejake konecne obrovske katastrofy.

Kdyz pritom realne vychodisko existuje (i kdyz extremne nakladne a pro Izrael velmi neprijemne). Porad je to ale 100x levnejsi a prijemnejsi nez ta blizici se totalni katastrofa.
18. 05. 2008 | 13:57

Karel Mueller napsal(a):

Pane Hochmann,
nebudu se pouštět do žádných obsáhlých geopolitických úvah, na to existuje armáda povolanějších.
Pouze jsem zmínil situaci před 10 lety a dnes.
Pouze položím otázku, který je stravitelná i pro děti ze ZŠ jak s oblibou dělám.
Myslíte si, že by byl takovýto článek možný před 10 lety? Asi sotva, že? A možné je to jen proto, že velmi mnoho nezanedbatelných osobností i vlivných kruhů shledává situaci jako čím dál méně únosnou.
18. 05. 2008 | 14:02

vaclavhorejsi napsal(a):

sidlo:

Ano, velmi spravne jste tady upozornil na vec, kterou jsem zapomnel vic zduraznit. Nejen podle Palestincu jsou ty jejich akce nazyvany "odbojem". Z jejich hlediska jsou v podobne situaci jako treba Cesi (resp. cesti prislusnici spojeneckych armad) vuci protektoratu (ktery dokonce formalne vznikl pravnim zpusobem).
Kdyz palestinsti ozbrojenci utoci na izraelske vojaky, tak to ani formalne neni mozne povazovat za "terorismus".
A ruku na srdce - nejsou ty skutecne teroristicke utoky na civilisty tak trochu podobne utokum na Drazdany nebo Hirosimu?
Palestinci proste povazuji soucasny stav za totalni valku...
To, ze my s tim nesouhlasime, na tom malo zmeni. Je zcela hloupe zavirat oci pred realnou situaci. Je nutno jednat pragmaticky.
Pokud Izrael bude pokracovat dosvadnim zpusobem, dopadne to s nim nakonec spatne - cas pracuje proti nemu. Pokud ovsem nevyhubi tu miliardu muslimu na celem svete...
18. 05. 2008 | 14:13

bigjirka napsal(a):

Tábory jsou celkem jasné. Jeden tábor si myslí, že by mělo být co nejvíce svobody. Jistě k němu patřím a pociťuji v něm Rumcajse, VK, LČP, Ivana, Pepu Řepu, Jaryna, Čochtana a další, i když každý jsme trochu jiný. Bytostně nesnášíme totalitní manýry, chceme, aby každý byl co nejsamostatnější, aby z nás stát nedělal nesvéprávné blbečky. Pochopitelně je to spojeno s principem snižování daní a omezení přerozdělování na nejpodstatnější a konsensem vymezené věci. Solidaritu vykládáme individuálně.

Druhá skupina - pan profesor, vlk, Saliven a další věří, že každému je třeba plácnout do misky <dosaďte si>, naočkovat, večer dát klistýr, pod dozorem vyčistit zuby a pak jít do divadla "zadarmo", za přerozdělené peníze. Solidaritu v jejich pojetí považuji za organizovanou loupež za bílého dne. Je to celkem legitimní střet názorů, někteří z těchto levičáků ovšem si myslí, že jejich "spravedlnost" je něco lepšího a etičtějšího. V tom se zajisté hluboce mýlí.

Každý z těch konceptů má své výšiny a nížiny. Liberalismus porno na každém stánku a sračky v televizi... Propadem levičáctví jsou nacismus a internacismus, dotažení vrchnostenského protekcionismu a direkcionismu ad absurdum. Vše do kádě,...
Kam přiřadit Karla nevím. Zdá se mi, že lidé hodně vědecky založení tíhnou poněkud k "vědeckému uspořádání" společnosti, která ovšem pohříchu má velmi stochastický charakter. S paní Clair jsem žádnou rezonanci nenašel, míjíme se mimoběžně. Pan Stejskal je hlavně PCista.
18. 05. 2008 | 14:18

Martin napsal(a):

Slovani ukradli 90 procent uzemi na kterem dnes zijou a nechteji Albancum venovat ani malicke Kosovo. Kolik z vas tady ubytovalo nejakeho srbskeho uprchlika ? Je to nase slovanska povinnost.

Absurdni ? Ne stejne se argumentuje ohledne Palestiny a Izraele.
18. 05. 2008 | 14:22

bob napsal(a):

Některé hlásné trouby arabského světa, jako Syrie, nebo Irán a jejich nochsledi Al-Kajda OOP a jiní dnes napadají Izrael a věčně ho odsuzují za lec co... Je to hra na slepou bábu. Oni nechtějí Izraeli přisoudit právo na vůastní stát, i když židé zde byli již za dob Davida, Eliaše, Izaiaše a Herodese.Arabové a muslimové nás považují za bezvěrce, protože nevěříme jejich Alláhovi a proroku Mohamedovi, protože máme svoji víru, svá pravidla a svou kulturu. Oni demokracii využívají a zneužívají a pak udeří. Demokracie je sice silná ale křehká a měla by se také vypořádat s těmito militantními choutkami. Vše se včím totiž souvisí. Náš život a životy židů jsou ohrožovány muslimskými fanatiky. Jejich pátá kolona je soustředěna v Evrope, ve Francii - 16 milionů, Německu, Kosovu, Anglii, Itálii atd. Také u nás. Když čtu pojednání jakési konvertující muslimky, která popisuje ráj na zemi z jejich pohledu, téměř spanikařím... Je na čase si nalít čistého vína a vědět, že oni nejsou jako my, a že my se musíme, nebo budeme muset bránit. Stavění mešit je hrozný omyl, protože to jsou semeniště násilí, jako mešita Al-Axa v Jerusalemě, v arabské čtvrti.
18. 05. 2008 | 14:26

Martin napsal(a):

Bobe, doufam, ze neupirate zas pro zmenu muslimskemu svetu pravo povyhazovat vsechny krestany a vyrazit okupacni vojska z Iraku a Afghanistanu ? :) My se jen branime a to tim zpusobem ze se k nim navezeme s armadou.
18. 05. 2008 | 14:28

bigjirka napsal(a):

Jasně, Martine. Proč to neřeknete rovnou? Israel je třeba zničit a Židy zahnat do moře, tak, jak to dobří Arabové chtěli již v roce 1967. Ale nějak jim to nevyšlo a Židi začali o den dřív :-)))
Kamarád byl v té době jako voják u letectva v Egyptě. Každé letadlo mělo dva zásahy v trupu granáty palcové ráže. v runwayi tři obří krátery... Ruský generál v krytu se zeptal: počítal někdo bomby a výbuchy? O jeden výbuch míň. "Zůstaňte v krytu, to bude mrtvých.." Za 5 minut výbuch, 50 mrtvých....
18. 05. 2008 | 14:31

Martin napsal(a):

Bigjirko, nemam vas nazor ze Zidy je nutno zahnat do more. Divim se, ze neco takoveho si vubec myslite.

Ukazuji jen jasny absurd a pokrytectvi nekterych lidi. Protoze by vsem meli merit stejne. Pro mne Izrael je samozrejmosti, ale jsou hovadinou vykriky o historickych pravech ci osklivych arabech co ukradli zem.
18. 05. 2008 | 14:34

Karel Mueller napsal(a):

bigjirka:
Ahoj Jirko,
možná jsi mě v lecčems vystihl, snažím se být maximálně objektivní a neosobní. Samozřejmě, být zcela objektivní a neosobní není možné, nejsme stroje.
Ale obávám se, že v Tvém dělení je jeden omyl. Na téma svobody a liberální společnosti jsme diskutovali mnohokrát, tak jen k onomu přerozdělování.
Jsou dva zdroje financí pro přerozdělování: Daně státu a nadhodnota nadnárodním společnostem. To první lze ovlivnit, to druhé ne. Správní rada koncernu si sama může rozhodnout, co s onou obrovskou sumou peněz udělá. A určitě víš, že mnohé nadnárodní koncerny mají větší obrat, než je "obrat" věšiny států světa.
18. 05. 2008 | 14:35

bigjirka napsal(a):

Jasně říkám, že Israel tam je a zůstane a Arabové musí přijít s rozumným vyjednávacím postojem. Postoj, že napřed se má Israel všeho vzdát a pak se uvidí... je pravda, že časová osa tam má malý význam
18. 05. 2008 | 14:38

jenicek napsal(a):

No, Hořejší osobně si myslím, že věci znalý člověk z vás v přímé diskuzi udělá po právu vola. Jen stručně: ten slint o počtu zabitých - to jako podle vás mají po sobě střílet podle počtu mrtvejch? "Pánové tak jsme jich dneska zabili dvacet stejně jako oni nás, takže máme padla"???. O stahování z osad jste jak vidno nikdy neslyšel. A ta manipulativní žurnalistika... na západě je obvyklá propalestinská žurnalistika, zvláště nalevo.
A k tomu Zídkovi: podle mého vkusu je militantní ten kdo prohlašuje, že někoho zažene do moře... Pro vaši informaci Izrael to není.
Ze zbytku zídkových lží (ta diskriminace je přímo skvělá - je lepší být žid v sýrii nebo arab v izraeli? Pro vás: Arabové v Izraeli v klidu a míru žijí) lze obvinit (i) okolní země. Nebo se domníváte, že se v okolních státech drží tzv. mez. práva (pokud vůbec uznám, že něco takového závazně existuje)?

Celkově se připojuju ke stručnému nerathovi.
18. 05. 2008 | 14:41

Čochtan napsal(a):

Martine,
Israelci nic neukradli, pouze si vzali zpět, co jim několik tisíciletí patřilo, a co arabové před stoletími ukradli.
18. 05. 2008 | 14:42

Pepa Řepa napsal(a):

Zdravím pana Muellera
.....invaze do Iráku měla být kategoricky podmíněna s palestinskou otázkou ve vztahu ke státům, kteří tu invazi požadovaly), ale především USA byly hegemon nemající sobě byť jen vzdáleně rovného.

Ani tehdy nebyly USA schopny spojení invaze s řešením Palestiny, které by akceptoval celý arabský svět. Ten se spojí pouze v myšlence zahnat Židy do moře.Co dál, tam se budou lišit.Je potřeba vzít do úvahy spoustu jiných aspektů. Jednak despekt většiny arabských států k Palestincům jako takovým. Pak latentní spory mezi jednotlivými muslimskými státy.Zdaleka nejde jen o spor šía versus sunna.Jde o to, kdo se stane vůdčí silou arabského světa. Irán s Chamázem a Hizbulláhem vede.

Na minulém blogu jsem zjednodušeně popsal jen jeden z aspektů,skryté napětí mezi hášimovskými Jordánci a Saudy, i to proč tomu tak je.Vlk tady zmiňuje Akabu (doporučuji). Zrovna tam občas vyvěšují Jordánci obří vlajky symbolizující jejich nárok na wahhábistickou SA. Jordánsko je v podstatě liduprázdná země. Pohodlně by Palestince vstřebalo. Kdyby chtělo.Nezapomeňte, že původní Zajordánsko je poměrně nový, netradiční státní útvar.
Pokud jde o Irák, až do baasistické revoluce patřil hášimovcům tedy jordánské dynastii.

Kissinger uměl rozporů využít. Bohužel státník jeho formátu tady není a islamizací Evropy se každým rokem výchozí pozice zhoršuje.

To vše nic nemění na mém názoru, že dávat rovnítko mezi teroristické útoky a cílené odvetné akce nebo mezi chasidim a charidim, plně zahleděné do svých náboženských problémů a muslimské fundamentalisty, s aktivní teroristickou sítí je naprostá nehoráznost, skutečně hodná Josefa Goebbelse.Ostatně obdiv arabského světa k Adolfu Hitlerovi je stále živý.

Nevím proč zrovna já, katolík, tady mám dělat advokáta Izraeli.Fundovaněji by se určitě vyjádřil nějaký Žid, který to zná lépe.Taktéž doufám, že to nebude paní Tydlitátová nebo pan Kostlán.
Hezkou neděli, budu až zítra.
18. 05. 2008 | 14:43

baka napsal(a):

bigjirka: myslím, že tomu, bez urážky, absolutně nerozumíte. Problémem liberalismu rozhodně není porno na každém stánku. Problémem maximálního ekonomického liberalismu, je stejně jako u komunismu lidská přirozenost. Abych to uvedl na konkrétním příkladu - sběrny železného odpadu. jejich majitelé nehledí na to, co jim kdo dá k výkupu a vyberou klidně i naprosto zjevně ukradené nové věci. Nicméně liberalismus počítá se základním axiomem s neporušitelným soukromým vlastnictvím. A teď liberalistická babo raď - není možné dovolit tak flagrantní krádeže a na druhou stranu zavedením regulace u výkupu železa omezíte svobodu, jednak zbytečnou byrokracií, jednak máte náklady na kontrolu a provádění regulace. A tak je to více méně se vším absolutní liberalismus je stejný nesmysl jako komunismus, nedejte se zmást tím, že je to teď populární ideologie.

A teď trochu k tématu. Jestli jsem něco zaznamenal v téhle diskusi, tak je to málo přemýšlení - každý má touhu vysvětlit panu Hořejšímu, jak je skvělý či hloupý, už podle toho, jaký už má dávno předem vytvořený názor, bez toho, aby bral do úvahu, co bylo v tomto blogu skutečně napsaáno. Zkuste se zamyslet nad tím, jak by se dalo skutečně dosáhnout nějakého řešení, které by nebylo vyhlazením jedné nebo druhé strany. Ve skutečnosti je docela jednoduché - stačí jen zajistit, aby žádná strana neměla na zničení té druhé žádný zájem, či ještě lépe, aby ji to zničení výrazně poškodilo.
18. 05. 2008 | 14:43

bigjirka napsal(a):

Ano Karle, v tom máš pravdu. Je jedním z úkolů národních států, aby svůj lid bránily před gangsterským vysáváním. Protože jestli trochu sleduješ moje výplodky, píšu dosti pravidelně o tom, že je třeba liberalismus racionálně omezit za účelem udržitelnosti.

Nejsem jako Marty, který uznává snad přímo lassez fair :-)

Uznávám i potřebu "obce", která má společné funkce a jakýmsi způsobem optimalizuje funkce celků sdružujících jedince
18. 05. 2008 | 14:43

Martin napsal(a):

Cochtane, kosovari si taky nic neukradli, pouze si vzali to, co jim slovani pred staletimi sebrali. Kolik jste ubytoval srbskych uprchliku z kosova, je to vase povinnost
18. 05. 2008 | 14:44

Martin napsal(a):

Mimochodem cochtane, o rimu a neuspesnych zidovskych povstanich ktere zpusobily vysidleni obyvatelstva jste asi neslysel :) Jinak byste nepsal ahistoricke nesmysly o tom jak arabove neco zidum ukradli :)
18. 05. 2008 | 14:49

bigjirka napsal(a):

Martine, přiložte si obkládek. V Kosovu byli nějací muslimové před křesťany?
18. 05. 2008 | 14:49

Martin napsal(a):

Bigjirko, ja nemluvim o muslimech ale o ilyrech, kterym slovani ukradli zem.
No a mimochodem krestani ji taky ukradli a to ruznym pohanskym nabozenstvim.
18. 05. 2008 | 14:51

Petr z Tábora napsal(a):

Pane profesore mohl bych souhlasit jen s úvodem Vašeho příspěvku a pak bych k Vašim bodům jen opakoval argumenty např. p.Salivena, p.Čochtana a dalších.
Snad se shodneme že v dobách studené války nedošlo ke 3.světové válce jen kombinací vzájemného strachu a rozumu, nikoli nějakými mravními ideály jedné či druhé strany. Obdobně ze stejných důvodů není globální konflikt Izraele a jeho sousedů. Pokud by Izrael splnil Vaše představy o jeho politice, tak by k válce určitě došlo, neboť sousedé by to brali jako oslabení.
Můžete argumentovat, že většina Arabů nejsou extrémisté, ale pokud půjdete temnou ulicí, tak Vás také nebude zajímat tisícovka poctivých lidí v domovech, ale ten pověstný muž s klackem za rohem.
Jistě bych Vás nepodezíral z antisemitismu, ale zrovna tak třeba pan Chamberlain nechoval nenávist k Čechům, jen se alespoň Mnich.dohoda hodila do jeho politiky. Jaký důvod pro své názory máte Vy, to nechápu.
18. 05. 2008 | 14:58

Luba napsal(a):

Pane profesore,
napsal jste, že reálné východisko z palestinsko-izraelského konfliktu existuje, i když pro Izrael to bude extrémně nákladné a nepříjemné.
Tak se ptám, jaké je to východisko?

Vytvořit plovoucí Izrael, který by byl zbudován analogicky s rákosovými ostrovy Aymarů na jezeru Titikaka? Rozhodně by tím byl splněn dávný sen řady Arabů, zahnat své semitské bratrance do móře!
Navíc by byla splněna představa lutherských biblopravců o putování věčného Žida, který to má prý za trest, že byl ošklivý na Ježíše, rovněž Žida.
Plovoucí ahasverovký Izrael by měl řadu výhod. Vždy, když by Židé nějakým pobřežním pitomům začali vadit, dal by se ostrovní stát přetáhnout remorkéry o kus dál. Myslím, že by to byl vrchol technologie přesně podle Vašich profesorských představ, bylo by to tedy extrémně nákladné a pro Izraelce v případě bouře značně nepříjemné.
Ale věřím, že by to Židé zvládli, a konečně by byl od hlupáků všech ostatních národů a národností pokoj. Neexistuje snad přesto nebezpečí, že by nějaký filuta prohlásil, že Izrael nyní stojí na rákosí, které vypěstoval on v té své bažině, a má tedy na jeho území právoplatný nárok?
18. 05. 2008 | 15:03

Čochtan napsal(a):

Pane Bože co jsem komu co udělal, že musím poučovat takovýho .... no napíšu radši nevzdělance.

Tak tedy Martine,
1. Kdy bylo židovské povstání ? No ?
2. Kdy vznikl islám ?
3. Kdy dobyli muslimové (arabové) křesťansko-židovský Jerusalem ?

Zkus si google !
18. 05. 2008 | 15:05

agent Smith napsal(a):

Pane profesore, možná byste měl napsat další článek, abychom se konečně dozvěděli, co Vám Židé kdy tolik udělali nebo naopak, kolik Vám muslimové zaplatili za to, že svůj život zasvětíte strefováním do Izraele. Servus!
18. 05. 2008 | 15:05

Martin napsal(a):

Cochtane, behem zidovskych povstani byla vetsina zidu vyvrazdena (evropany) a po nich vetsina z tech co zbyli vysidlena. Zidovsky de facto autonomni stat byl zrusen. Takze nemelte nesmysly. Arabove obsadili uzemi Byzance ne nejake zidovske uzemi, to uz tam par stoleti nebylo.

zkuste si google nebo par hodin dejepisu a nebo mi reknete jaky zidovsky stat to arabove dobyli :)
18. 05. 2008 | 15:09

Martin napsal(a):

A stale se vas ptam, jestli souhlasite s vznikem Kosova, prece jsme tu zemi ukradli (my vsichni, protoze jsme slovani)
18. 05. 2008 | 15:09

Martin napsal(a):

Mimochodem zidy docela uspesne vyvrazdovali pozdeji i krestane pri krizovych vypravach. Ty zidy ktere nelidsti a kruti arabove zde nechali na pokoji.
18. 05. 2008 | 15:15

Marty napsal(a):

baka: a v dnesni regulovane skutecnosti se zelezo do srotu nekrade, ze? Nejak nam ta regulace nefunguje :)
18. 05. 2008 | 15:15

Karel Mueller napsal(a):

bigjirka:
Pokud si vzpomínám, tak jako prioritní úkol byl vyhlášen zánik národního monoetnického a monokulturního státu a vznik multi-kulti multietnické občanské společnosti. Takže tento úkol už patří do oblasti sci-fi.

Pepa Řepa:
Zdravím též na neděli. Napsal jsem, proč jsem do této debaty ještě vstoupil, všechno hlavní jsem napsal minule.
Na tomto problému si vylámali zuby nejzkušenější diplomaté a znalci tamního prostředí, nevyřešíme to tedy ani my (pan baka mě upřímně pobavil).
Profesor navrhuje postup, který radikálové považují za appeasement a protiargumentují klasickým argumentem, že s jídlem roste chuť.
Ale západu stejně nakonec ani nic jiného nezbyde, než na něco hodně podobného přistoupit.
Ale pokud bude uděláno A, tak musí být uděláno i B. To znamená konec multi-kulti multietnických států a okamžitě začít hrát s oněmi 5 kartami. Tak jak to udělal Putin v Rusku a Rusko tím postavil na nohy.
Bez toho B by to opravdu bylo mnichovanství. To je jasné.

Je neděle odpledne, takže pokračévání případně večer :-)
18. 05. 2008 | 15:19

Honza999 napsal(a):

Čochtan - 18.05.2008 00:11:05

Nenacházím slov...

"Protože prohráli čtyři války!"
Pokud by ony čtyři války PŘEDCHÁZELY onomu "přišli jsme sem a ukradli jsme jim jejich zemi. Proč by to měli akceptovat?”, pak by to bylo o něčem jiném..
"Protože Německo po prohrané válce také muselo akceptovat ztrátu území!"
Kdyby Hitler dokázal uhájit svůj lup ve II.WW, byl by podle Vás v právu?????

"Protože je to samozřejmé právo vítěze, vzít si území poraženého!"
Pane Čochtan, nemohl byste mi laskavě sdělit, kde bydlíte? Vrazím tam, ustřelím Vám hlavu a plným právem vítěze si převezmu Váš byt nebo dům.

Jinými slovy říkáte - Když někam vlétnu a ukradnu zemi, tak když původní obyvatelé ani čtyřmi válkami nedokáží dostat zpět co jim patřilo, znamená to, že mám na lup právo proto, že si ho dokáži uhájit...

Čochtan - 18.05.2008 00:15:06

"jsou národy a etnika u kterých nad lidské síly mluvit o nich "slušně"."

jsou jednotlivci, u kterých je nad lidské síly považovat je za slušné.. Patříte mezi ně.
18. 05. 2008 | 15:32

Jordzarp napsal(a):

Zde alternativni pohled na konflikt:

http://www.eurabia.cz/Artic...

pozn. když slyšíme tvz. palestinskou MIROVOU propagandu
neni špatné znát islam a posunutý význam slov muslimů:

http://www.eurabia.cz/Artic...
18. 05. 2008 | 15:46

Hobart napsal(a):

Pod minulým článkem p.Hořejšího jsem se zařekl, že už ty jeho texty nebudu číst. Nedokázal jsem ale odolat nadpisu tohoto postu. Nejsem zklamán - je to ještě antisemitističtější než to minulé.

Antisionismus je pouze moderní varianta antisemitismu. Pokud si myslíte, že tomu tak není, a argumenty p.Hořejšího vám přijdou racionální a morálně "vyváženější" a nikoli "jednostranné", tak bych vám doporučoval hlubší zámysl a pokud možno přečíst si něco o dané problematice (PS: Protokoly mudrců sionských nejsou v tomto ohledu ideální literaturou). Jinak se nad vámi vznáší nebezpečí, že časem zjistíte, že souhlasíte s neskutečnou prasárnou, jejíž formát byl údajně již překonán šokem z šoa.

Jsem žid. A celý svůj život se píši s malým ž a nestydím se zaň.

Minule jsem se pokoušel o lakonickou reakci s tím, že nehodlám všechny ty kecy p.Hořejšího komentovat. Dnes se tomu alespoň telegraficky neubráním:
Ad 1. za utrpení palestinských Arabů nemůže Izrael, mohou za něj okolní arabské státy, které se rozhodly uprchlíky internovat a používat jako monstranci židovské krutosti a vydírat jimi svět.
Ad 2. náboženská rovina konfliktu je z izraelské strany naprosto minimální. Je pravda, že existují organizace jako třeba Rabbis against Izrael, stejně ovšem existují anarchisti, technaři, skinheadi, environmentalisti atp. Navíc stát Izrael (resp.jakýkoli konkrétní, na mapě zaznamenatelný) nemá sémanticky vůbec nic společného s mesianistickým významem toho slova.
Ad 3. až 5. problém samozřejmě není počet mrtvých (ten referuje pouze o úspěšnosti bojového postupu schopnostech stran konfliktu), problém je, kdo a jak útočí. V Izraeli útočí Palestinci a útočí na "obyvatelstvo" tedy na "Židy", armáda naopak útočí na "teroristy". Velmi by mne zajímalo, jak by p.Hořejší doporučoval identifikaci "teroristy" (a to jak živého, což je problém hagany, tak mrtvého což je výhoda Palestinců). Příměr s Británií, Španělskem a ulicemi Tel-Avivu je naprosto nesmyslný. Ani irští, ani španělští teroristé nedosahují ani stínu těch arabských. ETA či IRA jsou separatisté, Hamas, Al-Akksah, Hizballah atd. usilují o zničení jim nepřátelského státu a to s mohutnou podporou ze zahraničí. Na ulicích Tel-Avivu by vojáci takto zasahovat vůbec nemuseli, protože a)v arabských městech jsou teroristi mezi svými a ti jim všemožně pomáhají (teroristi-pomocníci jsou obvykle přičítáni jako nevinné oběti Izraeli), b)by takového teroristu patrně zlikvidovali kolemjdoucí dávno před příchodem armády.
Ad 6. ultra-orthodoxie je v Izraeli skutečným problémem. Ale tady by si p.Hořejší zasloužil facku. Jak by asi měly sekty a (abych si půjčil výraz od ministra Schwarzenberga) magoři, kteří NEUZNÁVAJÍ stát Izrael, být odpovědni za Izraelskou politiku a "militarismus" (jsou to vesměs pacifisti, kteří po vás sice hází cihly a hrnce, když si o šábesu zapálíte, ale stejně tak cihly a hrnce házeli po vojácích vyrážejících na JomKipur do války). Přirovnávat je pak k ajatolláhům je skutečně (vůči těm magorům i ajatolláhům) sprosťárna.
Ad 7. problém samozřejmě není, že by se o utečence měly okolní arabské státy "postarat", tak tomu možná bylo před šedesáti lety. Od té doby je problémem to, že jim znemožňují integraci do společnosti a naprosto záměrně je udržují v zoufalé sociální situaci.
Ad 8. osady skutečně v určitém směru problematické jsou, v posledních letech se to ovšem ale Izrael pokouší alespoň nějak řešit. Fakt že se na tamní osadníky naráz nevykašle a nesebere jim zbraně a nepošle na ně "buldozery", Izraeli přirozeně vyčítat lze. Narozdíl od nedodržování hraběcích rezolucí RB.
18. 05. 2008 | 15:50

Hobart napsal(a):

Ad 9. natýrlich, a husiti a jejich rejsy, a arabské výboje, křížové výpravy, Rusové v Čečensku, seldžučtí Turci, Napoleon, búrský války ... Přesně, USA a židi to jsou ti darebové.
Ad 10. a 11. zjišťuji, že začínám p.Hořejšího chápat. Když se brání Izrael, tak by měla být zeď na izraelském území. Pak by se ta zeď mohla udělat kolem dokola a nejlépe, kdyby ji stavěla OSN (platil by to však Izrael nebo USA). A její vojáci by hlídali průchody a mohlo bychom se tomu říkat např. demilitarizovaná enkláva (ještě před stopadesáti lety by se tomu říkalo ghetto).
Ad 12. taky si myslím, že je F.Bányai "tristně jednostraný", někdo by mu měl vysvětlit, jak být nestranný (nebo oboustranný či vícestranný?), patrně by to mohl být pěkný námět nějakého budoucího postu p.Hořejšího. K jednostrannosti se hlásím.
Ad 13. každá demagogie potřebuje především předefinovat pojmy, potud se to p.Hořejšímu daří. Já doplňuji, že původní významem slova antisemitismus se dnes skrývá pod pojmy antisionismus a do značné míry též antiamerikanismus.
Ad 14. tohle je jakýsi rasismus naruby. Židé nebyli národem obývajícím určitý stát (či oblast), to že byli v západní Evropě modernější a civilizovanější než v obecně velice chudé Palestině (nebo v Rusku, kde byli neskutečně buzerovaným národem) je celkem evidentní. Co je však hlavní - že jsou podstatně rozvinutější dnes než většina okolních arabských států. To že je to i díky USA, nikdo nepopírá, to že je to hlavně I PŘES neskutečnou snahu dříve bolševiků a islamistů (dnes už jen islamistů) Izrael zničit, nikdo nezdůrazňuje.

Řešení není v nějaké vymydlené akci "mezinárodního společenství". Je v tom, aby se Izrael dokázal dostatečně dlouho bránit útokům založených dnes už jen na pojmové nenávisti. A v tom, že muslimský svět se časem začne reálně zajímat o možnost míru.

P.Hořejší, doufám, že s sebou nosíte alespoň balíček papírových kapesníků. Neměl byste jinak v případě potřeby, čím si setřít plivance z obličeje. Ode mne Vám v případě náhodného setkání rozhodně hrozí.

Panu Stejskalovi se - bude-li cítit povinnost můj příspěvek smazat - dopředu omlouvám. Nešlo mi to z klávesnice jinak.
18. 05. 2008 | 15:51

VK-Can. napsal(a):

Zdravim pane profesora Vas i vsechny kolegy debatery.

Doufam, ze se neurazite, ale domnivam se, ze tento clanek je ten navic.
Myslim, ze neprinasi ani uzitek, pouceni nebo snad dokonce nejake "reseni".
Minulost natropila mnoho krivd a nepravosti.
Nelze je uz zmenit! Lze se z nich jen poucit.

Myslim, ze budeme svedky (nedej Osude i ucastniky) jeste mnoha udalosti, ktere daji dost podnetu k debatam.
Zvlast kolem Israele a okolnich statu.
Preji hezky weekend.
18. 05. 2008 | 16:19

Karel Poláček napsal(a):

profesor Hořejší je přes všechny jeho ujištování,normální antisemita. Jeho názory jsou podobny všem komunistickým plátkům minulých času.Pane Hořejší jste li opravdu zaměstnanec AV, tak bádejte ve svém oboru a na zahraniční politiku se nedávejte.Z Vás to obstarožní levičáctví tak čpí, až začíná smrdět.Zřejmě i se svými odbornými znalostmi jste na tom tak špatně,že nám ty svoje stejně špatné politologická cvičení prezentujete,aby jste mohl aspoň takhle na sebe upozornit.Je li v AV většina takových levicových exotů jako VY, tak s touto zemí,to nebude dlouho v pořádku.
18. 05. 2008 | 16:20

Čochtan napsal(a):

Právem vítěze v obranné válce. Právem napadeného, který vyhrál.

Arabové tu zemi kdysi ukradli. Proč by je měli mít na věky ?
18. 05. 2008 | 16:28

vlk napsal(a):

Prof. Hořejší

Pane profesore,

dohodu můžete otevřít tehdy, když jsou na to dva. Já osobně vřím, že Izrael je připraven dohody uzavřít. Nikoliv však arabský svět. Vždy se najde nositel "pravého" názoru o svaté Palestině, kdo to bude torpédovat.

A popravdě řečeno, já být dnes supermozkem arabského světa, tak mi prostě permanentní oslabování Izraele přes teroristy naprosto vyhovuje. Přesně pro to, co jsme už napsal - nikdo nevydrží dlouhou opotřebovávací válku. Nota bene, když proti němu bude stát čím dále veřejné mínění. Podívejte se na názorový posun Evropy ohledně Izraele a Palestinců. Kdysi,když ještě platil zdravý rozum, byli teroristé teroristy pro všechny. Dnes je OOP salonfaehig. Pro spoustu evropských zemí a dokonce i pro USA.
Takže za dalších 40 let?
Já si totiž myslím, že svět bude chtít ten vřed skutečně vyřešit. A to cestou nejmenšího odporu. Což se mi , bohužel, zdá být cesta další Mnichovské dohody. Na účet židovského státu.

A nejspíš už by to dělal dnes, kdyby nebylo Spojených států.
Jenže i ty se mění a hodně mění.
Ostatně -mrkněte na posledního Gabala a zejména na diskusi, která tam posledních pár dní jede v úzkém kroužku. A uvidíte, proč píši, co zrovna píši.
Zkrátka To, že příštím možným presidentem bude Obama,musí v Izraeli podle mne budit paniku. Ne že by sám Obama byl nebezpečím. Ale protože e charakteristický pro nový trend. A možná i nové hodnoty.

Apokud jde o heslo - s teroristy se nejedná, tak jeho zastáncem jsme také. Byť asi nic neřeší.
18. 05. 2008 | 16:29

Pavel Svatý napsal(a):

Mám dotaz na soudruha Hořejšího,když jste takový expert pracující v Akademii Věd ČR,tak mně proboha řekněte ,kdy ten náš stát vrátí rozkradený židovský majetek, který zabrali fašisti a převzali komunisti ,ke kterým Vy patříte.Vážený pane profesore ,fašismus a komunismus jedno je a nýní zase vytahujete antisemitismus.
18. 05. 2008 | 16:37

Honza999 napsal(a):

Čochtan

Tak to řekneme jinak..

Až mi prozradíte, kde bydlíte, vrazím k Vám do bytu a hlavu Vám hned neustřelím. Jen Vás vyhodím bydlet do sklepa. Hlavu Vám ustřelím až tehdy, až na mně z toho sklepa vyrukujete, že chcete zpět můj (dříve Váš) byt. Budu tento svůj (dříve Váš) byt před Vámi bránit a tu hlavu Vám ustřelím plným právem v obranné válce...

Alespoň tedy podle Vašeho výkladu práva..
18. 05. 2008 | 16:40

Honza999 napsal(a):

Čochtan

PS: Židovský stát zlikvidovali Římané, ne Arabové. Jinými slovy, Židé tehdy odešli ne kvůli Arabům, ale kvůli Římanům. Ještě jinými slovy. Židy okradli Římané, ne Arabové (přišli až později).

Kdy se začnete bít o to, aby nám bylo vráceno Monte Carlo, severní Itálie, části Polska patřící kdysi Koruně České a vůbec?

Monte Carlo postavil Karel IV a monacký kníže nám jej tedy později ukradl.
Severní Itálii a Polsko nám také ukradli..
A co Luccembursko..?? Neměli bychom si na něj také dělat nárok?
18. 05. 2008 | 16:52

Englishman napsal(a):

Zdá se mi, že ze všech příspěvků šel nejvíce k meritu věci hned ten první od Čochtana.

Dohadování se o tom, kdo kde byl dřív a kdo koho odkud vyhnal, je naprosto nesmyslné. V politice je třeba brát věci tak, jak jsou, s přihlédnutím k příkoří, které se stalo lidem, kteří dosud žijí. Zabývat se Davidovým královstvím, židovským povstáním, dobytím Palestiny Araby nebo křižáckými válkami nemá smysl. Izrael prostě existuje a narozdíl od Evropanů mají Izraelci velké odhodlání se bránit. Pokud toto odhodlání nenarušila imigrace z Ruska, tak muslimové konvenčními zbraněmi Izrael nezlikvidují - bez ohledu na pacifistické, antisemitské nebo arabofilní řeči, které produkuje EU.

Srovnávání cílené likvidace vojenských vůdců protivníka (když už někdo nechce slyšet slovo terorista) se zabíjením náhodných civilistů, které provádí pan Hořejší, mi přijde značně nevhodné. Na druhou stranu je zajímavá otázka, co by vlastně měl palestinský vůdce dělat. Určitě by měl usilovat o pomoc arabských zemí, ale tu by samozřejmě nedostal - zčásti proto, že arabské země drží Palestince v táborech kvůli vlastním zájmům, částečně proto, že Palestinci rozvrátili nebo téměř rozvrátili dva státy (Jordánsko a Libanon) a nikdo se nechce stát třetím v řadě.
Rezignací na boj proti Izraeli by palestinský vůdce podkopal svoji autoritu, bojem však nic kromě té autority nezíská. Palestinci jsou v pasti, do které se trochu strčili sami a trochu je tam zavřeli ostatní Arabové. Palestinský vůdce by se proto primárně měl snažit dostat se z té pasti ven. Bojem proti Izreali do té pasti jen hlouběji a hlouběji zapadá.
18. 05. 2008 | 16:53

Ivan Hochmann napsal(a):

Už nechci,

přikládat polínka.Nemám tolik trpělivosti jako pan Stejskal,tolik nadhledu výplývajícího z životních poznatků jako Pepa Řepa,tolik svěřepé zarputilosti v presentaci postojů jako Čochtan,tolik přiměřených postřehů a nesmlouvavých odmluv jako bigjirka atd.Jsem jaksi unaven neustálými a opakovanými nájezdy demagogie a systémových uvážených lží na těchto stránkách.Dokáži pochopit,že mnohý neumí formulovat svoje myšlenky tak precizně aby nebyl považován za provokatéra.Je zřejmé,že nemohu mít toto za zlé méně informovaným a komunistům ,kteří jsou blbí od narození.Avšak od váženého profesora UK bych rozhodně čekal něco jiného,než co už poněkolikáté napsal.

Před asi půlrokem jsem zde narazil s výrokem o přispění francouzské intelektuální levice k roznášení patologické komunistické ideologie po evropském teritoriu.Jejich nekritický obdiv Potěmkinovým vesnicím a masovému vrahovi Stalinovi byl zároveň Danajským darem evropské civilisaci.

Mám dojem,že situace s dnešními ortodoxními levičáky je naprosto stejná snad v bleděmodrém.Zase nás tlačí někam ,kde bude moc zle.Někde tady jsem četl,že se světové dějiny "zkulturnily".To co dříve obstarávaly tankové armády,dnes obstará vlastnictví mediálních a ekonomických pák.
A lhát,manipulovat a vymýšlet třebas nesmysly - po stoprvé se to stane pravdou.Někdo zde dal příklad:Němci prý poučeni historií vymysleli Evropskou Unii,k ovládnutí Východního prostoru prý jim stačí ovládnout ropovody.A zalévat semínka,až se blbečci chytnou.

Ale s Islámem a jeho lakmusovým papírkem Israelem ať si nezahrávají.Tento problém smrdí příliš.Je třeba jasně dát najevo,na které straně stojíme.

Ivan.
18. 05. 2008 | 17:07

Boleslav D. napsal(a):

Dosti otresne skutecnosti o tom, jak probihal "odsun" Palestincu pred a behem vzniku Izraele najdete v nasledujicim clanku (jen pro otrle...):
http://www.blisty.cz/art/40...

Jiste se podobne veci odehravaly i v opacnem gardu, ale urcite to je v souladu s aurorovou tezi, ze co do "moralky" si obe strany konfliktu prinejmensim nezadaji...
18. 05. 2008 | 17:29

Boleslav D. napsal(a):

vlk:

Smim se prosim zeptat, jestli povazujete autorem navrhovane reseni za "mnichovske"?
(samozrejme to neni vynalez pana autora...):

"...dva nezávislé státy, Izrael v hranicích z roku 1967 (případně s dohodnutými spravedlivými územními výměnami). Izrael by se samozřejmě musel vzdát všech okupovaných území včetně východního Jeruzaléma, opustit všechny osady na západním břehu Jordánu a Golanských výšinách a přijmout část Palestinců živořících v uprchlických táborech. Nově vzniklý palestinský stát by musel dostat masivní, dlouhodobou a skutečně účinnou pomoc a la Marshallův plán ve výši stovek miliard dolarů (pouhý nepatrný zlomek dosavadních nákladů na konflikt)."
18. 05. 2008 | 17:35

Karel Mueller napsal(a):

Hobart:
Pane Hobart,
píšete, že by jste panu prof. Hořejšímu naplival do tváře.
Rozhodně by to byl netriviální, emotivně působící čin.
Zbývá jen otázka, co by jste udělal v případě setkání s pány Patrickem Sealem nebo Uri Avnerym? Uškrtil je?
18. 05. 2008 | 17:45

K napsal(a):

Prirovnani Palestincu k ceskoslovenskym partyzanum je skutecne velmi velmi povedene. Jsou na tom smutne 2 veci:
1. Ani ceskoslovensti partyzani nepartyzanstili vzdy zrovna dle zenevskych konvenci - specielne ti se sovetskymi politruky, kteri se napriklad projevili v okoli javorzskych jeskyni atd atd.
2. CSR byl demokrtaticky stat, kam prislusnici mensin pred rokem 1938 utikali a nachazeli utociste. Arabske staty se v zachazeni s mensinami blizi cemukoliv jinemu nez predvalecne CSR.
Zidovske mensiny zustaly pouze v Tunisu, Maroku a Iranu - vsude jinde byli zide vicemene okradeni a "odsunuti". Dtto se deje povetsinou i s mensinami krestanskymi, bahaistickymi atd - v nekterych statech nesmeji mit modlitebny, z jinych jsou vyhaneni, jinde nedostavaji papiry na uradech, nemluve o horsich vecech - pro ty co umi cist snad notoricky znamych.
Za dane kulturni a nabozenske urovne v oblasti by "sen pokrokovych lidi - spolecny stat Palestincu a zidu" vypadal za pul roku asi tak, jak nyni vypada Zimbabwe po vyhnani belochu.

Dale: Co se tyce vyhaneni - toho se dostalo v prvni rade zidum, kteri se snazili zurodnovat baziny a polopouste KOUPENE od palestincu za penize nadaci barona Rotschilda.
18. 05. 2008 | 17:45

Vaclav Horejsi napsal(a):

agent Smith:

Ano, odhalil jste me strasne tajemstvi - jsem na vyplatni listine nekolika arabskych organizaci a vlad. Posledni platba se ale nejak opozdila, budu to muset urgovat...
18. 05. 2008 | 17:46

Pípa napsal(a):

Židovství není národnost, ale náboženství.
A teď jste všichni v troubě.
18. 05. 2008 | 18:00

Pepa Řepa napsal(a):

Libor F. napsal(a):
Pane profesore, vždy, když si přečtu podobný článek, navíc od tak vzdělaného člověka jako jste Vy, tak je mi velmi smutno. Mám potom takový neodbytný pocit, že i díky takovýmto názorům si náš civilizační okruh koleduje o likvidaci.

Myslím, že články pana Hořejšího na toto téma nelze vystihnout lépe.Není co dodat.
18. 05. 2008 | 18:03

Karim napsal(a):

Smutne je, ze v arabskych statech maji nabozenske mensiny jakes takes misto pouze v bizarnich diktaturach. Zide prezivaji v Burgibove tuniske diktature - Burgiba mival ve zvyku vystupovat v televizi behem ramadanu a ve dne ostentativne popijet. Dale v silne autokratickem Maroku a bizarni iranske teokracii. Krestane prezivaji v diktatorske syrii mnohem lepe nez v iraku.
Tam kde byly vicemene demokraticke volby (Irak, Palestina), tak se mensiny nestaci schovavat ci pakovat pryc pred fanatickymi islamisty.
Sny o nejakem klidnem reseni jsou znacne iluzorni.
18. 05. 2008 | 18:12

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Muellere,

Jedno Vám musím přiznat.Máte odvahu.Odvahu obhajovat vašeho oblíbence - před panem Hobartem.
Přitom sám pan profesor dává přednost komunikaci s agentem Smithem.Jak typické.

Ivan.
18. 05. 2008 | 18:20

Zacheus napsal(a):

To Pepa Řepa. Solženicynova kniha " Dvě stě let pospolu - Dějiny rusko židovských vztahů "vyšla česky a podle mne by měla být v knihovnách normálně dostupná ( má dva díly, první se týká období 1795-1916, druhý díl se týká období 1917-1995). Děkuji za Vaši reakci na můj příspěvek. Přeji Vám pěkný večer.
18. 05. 2008 | 18:22

Vaclav Horejsi napsal(a):

Hobart:
"Antisionismus je pouze moderní varianta antisemitismu."

Antisemity jsou tedy ty spousty Zidu, kteri maji vetsi ci mensi vyhrady k sionismu, nebo kteri (podobne jako ja) pouze kritizuji soucasnou izraelskou politiku?

"doufám, že s sebou nosíte alespoň balíček papírových kapesníků. Neměl byste jinak v případě potřeby, čím si setřít plivance z obličeje. Ode mne Vám v případě náhodného setkání rozhodně hrozí."

Je videt, ze mate Kinderstube...
18. 05. 2008 | 18:34

jenicek napsal(a):

Mimochodem, teď jsem narazil na pěkný článek v Reflexu http://reflex.cz/Clanek3219...
Mi ani nepřijde, že by ten úvod článku podporoval váš blábol č. 12...
18. 05. 2008 | 18:37

Karel Mueller napsal(a):

Pane Hochmann,
nevím, kdo je pan Hobart a jak velikou opovážlivost jsem tedy projevil. Koneckonců jsem pouze vznesl dotaz.
Ale víte, žiji sám, základní vybevení dávno mám a jak říkaval nebožtík táta: Buďto za něco stojíš nebo ne. Pokud ano, tak můžeš dožít i v Dienstbierově kotelně, byť ovládáš 4 světové jazyky a jsi schopen řešit úlohy nukleární fyziky.
A tak bych se musel před svými předky hanbou propadnout, kdybych v té síni měl příliš kakat. Protože oni riskovali v odboji život.
A proto jste mohl dávno zjistit, že moje příspěvky jsou konzistentní, píši tak, jak to vidím a cítím. Prostě si na nic nehraji a především nic nehraji.
18. 05. 2008 | 18:39

fafnir napsal(a):

zajímavá debata,zvláště ta část,kde se tvrdí co by kdo komu měl vracet,a zdůvodňovat tím zničení státu Israel.Zejména v době,kdy muslimové mluví o celosvětovém kalifátu,a právu na Španělsko,z něhož bylili reonqistou vypuzeni.Docela zajímavá je také selektivnost navracení.Izraelci prý ukradli cizí zemi,kde nikdy nebyli,název Judea je jistě arabský,a když už tak to bylo dávno,zato Arabové prohráli nedávno.Pominu li,že tyto názory zcela pomíjejí rezoluci Rady bezpečnosti o vzniku státu Izrael,kterou Arabové nikdy nedodrželi,pak mi není jasné,proč stejně vehementně nepožaduje Martin,prof Hořejší a jiní,navrácení Karelie Finsku,protože zimní válku začalo Rusko z toho závažného důvodu,že hranice leží blízko Leningradu.Proč,nepožadují po Ukrajině, nástupci SSSR,navrácení Haliče Polsku,kterou získali válkou ve spojenectví s Hitlerem,proč ctěný pan profesor nepožaduje vrácení Kalinigradské oblasti,dříve Východního Pruska Německu,když tak neuznává válečné zisky.A bylo to nedávno.Důvod je asi na snadě,že?
18. 05. 2008 | 18:48

vlk napsal(a):

Boleslav D.

Autorem navrhované řešení považuji za utopické. protože Arabové nemají nejmenší důvod jej přijmout.
Tudíž mohu i konsekventně odpovědět. Kdyby utopické řešení fungovalo, nebylo by Mnichovem.

Mnichov poskytuje pouze reálná řešení.
Jak ukazuje naposled příklad Kosova.
18. 05. 2008 | 18:50

Karim napsal(a):

Rekove prohrali valku o Smyrnu. Tri miliony reku byly z Turecka odsunuty. Kupodivu neziji dodnes v uprochlickych taborech a nestrileji katusemi na Smyrnu a prilehle pobrezi.
Nemi byli vyhnani ze Sudet - mnohdy ne prilis pravem a neprilis setrne. Mistio toho aby drepeli v uprochlickych taboprech a ostreolvali Reichenberg,Niklausburg, Taus, Eger atd atd tak zacali makat a z rozbombardovaneho nemecka udelali jednu z nejbohatsich zemi sveta.
Toto vse je opravdu velmi divne - ocividne mimo obzor chapani nekterych etnik.....
18. 05. 2008 | 18:53

Velký Ernesto napsal(a):

a) Arabové jsou také semité, takže pojem antisemitismus je závadějící
b) spousta států vznikla genocidou jiných národů a pravděpodobně i vznikne - USA na úkor indiánů, Kosovo na úkor genocidy Srbů, ale pouze Izrael je v dlouhodobém postavení otloukánka, což jen potvrzuje ,že tzv. antisemitismus je stále živý a židé jsou první na ráně, jak to historicky bývalo po staletí.
Vsadím, že Kosovu a kosovským Albáncům vyštvání Srbů za čas nikdo vyčítat nebude jako Izraeli. A za 40 let bude Kosovo zcela etablovaným státem narozdíl od Izraele.
18. 05. 2008 | 18:54

vlk napsal(a):

fafnir
jako vždy od věci. Půjdeme dál. Což takhle vrácení Nového Mexika, Texasu, podstatné části Kalifornie Mexiku?
Což takhle navrácení Gibraltaru Španělsku?

A můžeme i do nejbližšího sousedství - totiž vrácení Vojvodiny, Sedmihradska a jižního Slovenska MaĎarsku. A ostatně, i Česká republika by se dala vrátit. Pod svrchovanost Vídně.
18. 05. 2008 | 18:55

Boleslav D. napsal(a):

fafnir:
Duvod je skutecne nasnade. Ve vsech vami uvadenych pripadech byl konflikt nejak uzavren a soucasny stav je osetren mnoha mezinarodnimi smlouvami. Nikdo z ucastniku tech drivejsich konfliktu se nedozaduje revize. Proto by bylo absurdni, kdyby tak cinili vami jmenovani...
V pripade konfliktu, o nemz se tady diskutuje, je bhohuzel situace znacne odlisna = nebo jste si toho nevsiml?
18. 05. 2008 | 19:06

jakub napsal(a):

My jako národ asi už opravdu nemáme právo na existenci, když je mezi námi tolik magorů, co by naši zem rozdali, vrátili nebo nechali většinově osídlit třeba muslimy.
18. 05. 2008 | 19:12

Sekyra napsal(a):

Velký Ernesto:
Tady ale přece nejde ani tak o nějaké vyčítání; nikdo rozumný (zcela očividně včetně autora) naprosto nepochybuje o právu Izraele na existenci.
Diskuse se vede o tom, jak vyřešit současnou mírně řečeno velmi neuspokojivou situaci.
Možnosti jsou:

a) Pokračovat donekonečna jako dosud ("bránit pevnost Izrael" a neustoupit v ničem ani o kousek, ať to stojí co stojí)

b) "Konečné řešení" (vyhubit velkou většinu Arabů/muslimů

c) Donutit zúčastněné strany přijmout např. řešení uváděné na konci článku (včetně neodolatelných ekonomických nabídek). Jistě neobyčejně nákladné (avšak zjevně mnohem levnější než varianta (a)).

Hlasoval bych pro (c).
18. 05. 2008 | 19:15

Karel Mueller napsal(a):

vlk:
Ahoj vlku,
můžeš si všimnout, že více méně opakujeme to, co bylo řečeno už v 1. diskuzi. A tam jsem napsal, že není síla, která by dodržení dohody - jakékoliv - byla schopna garantovat.
Pokud se to nepovedlo v polovině devadesátých let, tak v dnešním tolik změněném světě je to velmi nepravděpodobné. Návrh profesora by měl plné oprávnění, kdyby jsi měl záruku, že bude existovat síla, která plně zaručí jeho naprosté dodržení zúčastněnými stranami. A tuto záruku nemáme. Resp. lze se o tom okamžitě snadno přesvědčit hned na úvod. Co na tento návrh ostatní muslimské státy? Přijmou ho a uznají definitivně Izrael? Pak lze licitovat dál.
Moc islámského světa je dána nejen kontrolou naftového uzávěru, ale především naší naprostou slabostí vzhledem k oné multi-kulti i těm 5 kartám. To je jasné.
Opakujeme se a tak ještě pozdrav panu VK Can. i ostatním diskutérům a nashle v příští diskuzi.
18. 05. 2008 | 19:20

fafnir napsal(a):

Vlku,Vlku
no vidíte,a po Izraeli byste to navracení chtěl.
18. 05. 2008 | 19:23

Pepa Řepa napsal(a):

To Karim
máte zajímavé postřehy. Pravdou je, že ve státech, které jsou více diktátorské (Lybie, Syrie) máte poměrně dobrou osobní bezpečnost a možná i větší toleranci jiných náboženských menšin. U Iránu bych byl skeptický, ale osobní zkušenost nemám.
Ani si netroufám domyslet, jaký závěr mám vyvodit z myšlenky, že relativně demokratické volby mají opačný efekt.
18. 05. 2008 | 19:26

Cicero napsal(a):

Ivan Hochmann:

Píšete: "Jsem jaksi unaven neustálými a opakovanými nájezdy demagogie a systémových uvážených lží na těchto stránkách"

To je dobře. Třeba Vás nakonec udoláme a najdete si jiný server. :)
18. 05. 2008 | 19:36

jakub napsal(a):

Jediné řešení situace mezi Izraelci a Palestinci je nereálné. Nikdo na to nepřistoupí.
Muselo by dojít pod diktátem světového společenství ke kompromisnímu rozdělení sporných území. Oddělit oba národy mezinárodními vojsky. Oba národy odzbrojit a pod hrozbou trestu smrti dohlédnout na nedržení zbraní.
Oba národy si ale vzájemně ublížili tolik, že bude trvat několik generací, než budou ochotni na to zapomenout.
Tato situace by proto byla také dlouhodobá a muselo by se mezinárodní společenství zaručit, že Izraelci nebudou ostatními muslimy zahnáni do toho moře, jak se tu již psalo.
Na jednu stranu to šlo takto násilně řešit ve prospěch Albánců v Kosovu. V případě Izraele a Palestiny to asi ale nepůjde.
Takže dlouhodobý a neřešitelný problém.
18. 05. 2008 | 19:37

vlk napsal(a):

fafnire

je to svámi jako vždycky. Vkládáte do úst jiným to, co neřekli.
Není čas začít odvykat?
18. 05. 2008 | 19:42

vlk napsal(a):

Karel Mueller
souhlas.
18. 05. 2008 | 19:44

jakub napsal(a):

Dodatek
V Kosovu nedošlo ke kompromisnímu rozdělení území, ale k předání celého území jedné straně. S čímž nesouhlasím.
18. 05. 2008 | 19:52

Fraser napsal(a):

Izrael je minimalne stejne vinen tim, co se tam ted deje, jako jsou vinni Palestinci. Je smutne, ze konstatovanim tak banalniho faktu p. Horejsi vyvolal tolik nenavisti. Konec koncu ani Cochtan se nanamaha argumentovat moralnim pravem, ale jasne rika, ze Izrael tam je z pozice silnejsiho. Nic, co by z meho pohledu stalo za obdiv, nebo dokonce obhajobu.

Zajimal by me nazor obdivovatelu Izraelske politiky na ten clanek v blistech (http://www.blisty.cz/art/40...). Dokazete to vyvratit bez pouziti slov antisemita a holokaust?
18. 05. 2008 | 20:05

vlk napsal(a):

Fraser

my dva na sebe fakt nemáme štěstí.
Blisty jen a jen připravují řešení palestinského problému cestou nejmenšího odporu. Nic víc.
Myslím, že kdyby s e Arabům v r. 48 nechali volné ruce, resp. ony se jim nechali, resp. byli poraženi, ale kdyby ne, podobných irzaelských věesnic by bylo 100% z jejich tehdejšího počtu.
Ahmadínneřád by z tebe měl radost.
18. 05. 2008 | 20:10

Martin napsal(a):

Fafnire, jak upozornil vyse vlk, vkladate lidem do ust nejake postoje, ktere nemaji. Ja jsem jen upozornil na absurditu vyroku ze arabove neco ukradli ci staveni nejakych naroku na historii. Tot vse. S Izraelem problem nemam, mam problem s nekterymi kroky ruznych jeho vlad, s jinymi zase souhlasim. Podobne jako to mam i u jinych zemi. Nevidim sebemensi duvod, abych k Izraeli pristupoval jinak nez jako ke kazdemu normalnimu statu a vse co cini mu odkyval.
18. 05. 2008 | 20:15

bigjirka napsal(a):

Opravdu si myslím, že pan profesor je tuhý antisemita. Nikoli nacistický se samopalem v ruce, ale katolicko-levicový jako třeba Neruda.

Frasere, Israel tam dnes prostě je a zůstane. Je ochoten vyjednávat (na rozdíl od Filištínských). Proti útokům se musí bránit.
18. 05. 2008 | 20:26

Vaclav Horejsi napsal(a):

Bigjirka:

"Židy považuji za snad nejpozoruhodnější národ na světě, který asi více než kterýkoli jiný (přinejmenším na počet příslušníků, ale možná i absolutně) přispěl k rozvoji naší civilizace (náboženství, věda, umění, filosofie)"

Toto je veru typicky vyrok tuheho antisemity (katolicko-levicoveho, fuj...).

Jeste horsi jsou ale ti antisemite zidovsti, jako treba Uri Avnery, nebo ti ultraortodoxni zide...

Spravny ne-antisemita musi neustale a bez vyhrad podporovat jakykoli krok jakekoli izraelske vlady, to je jasne...
18. 05. 2008 | 20:38

Pavel napsal(a):

U tohoto konfliktu jako u jakéhokoli jiného je třeba si nejprve uvědomit komu to vyhovuje.To je vojenská izraelská loby,která si tím udržuje svůj vliv ,Hamas jako protipol,který by též přišel vyřešením konfliktu o vliv ,a dále ti co na tomto konfliktu bohatnou,tedy americké vojenské firmy dodávající zbraně izraeli.Politicky to vyhovuje i administrativě USA,protože má vojensky silného partnera blízko politicky nejistých muslimských států vlastnící ohromné zásoby ropy.Prakticky nyní brání vyřešení konfliktu hlavně silné izraelská loby v USA.Doporučuji knihu : The Izrael Lobby and U.S. foreign policy - Mearsheimer,Walt
18. 05. 2008 | 20:47

Karim napsal(a):

Docent Horejsi jest - to jest v dosahu strelby mortaru z NSR. Jakpak to ze mu na zahradku nestrili mortary sudetaci? V odvetu za vyvrazdeni civilu u Zatce ci Javoricka?
Omlouvani bombardovani barbarskeho bombardovani civilu v Siderotu akcemi Hagany v roce 1946 je jiz ponekud vycichle.
Smutny zaver jest tento - palestinci neumeji valku vyhrat a neumeji ji ani civilizovane prohrat.
Arabove na palestince celkem kaslou. Zidum patrivala pulka Baghdadu - v roce 1950 byli organizovane vykoupnei za 5% trzni hodnoty a deprtovani. V ohromnych vilach po zidech nikdy nebydleli palestinci.
Jakaloiv zminka o moznosti usidleni paelstincu v povodi eufratu vyvolava zachvaty zurivosti - jen at drepi dal v taborech a bojuji proti israeli - kdop buy to jinak delal?
18. 05. 2008 | 20:50

bigjirka napsal(a):

ale pane profesore :-)
no tak je uznáváte, ale rád je nemáte... Neruda je také neměl rád...
a izraelská vláda.. ta mnoho prostoru nemá... palestinští teroristé vykolíkovali terén mezi masakrováním Židů a masakrováním Palestinců. těžká volba, masakrování působí neblaze na obě strany - němečtí vojáci se v i dobách postupu vraceli z ruské fronty do blázinců.. protože chabě vyzbrojení Rusové šli proti kulometům a kryli se za hromadami mrtvol.

co se týče toho blízkého východu, tak Arabové musí zasednout k jednacímu stolu bez předběžných podmínek. A uznat Israel a jeho právo na existenci. jinak dojde k tomu, že Israel bude muset palestinská území znovu obsadit
18. 05. 2008 | 20:51

Karim napsal(a):

Docent Horejsi jest z Klatov - v dosahu palby mortaru ze SRN... toto jsem chtel napsat.....
...inu palestinci nejsou nemci - PALESTINCI jest to hrdy narod, ktery s nadsenim oslavuje bombardovani siderotu ci vrazdy deti v jesivach......
18. 05. 2008 | 20:54

Martin napsal(a):

Muzete bigjirko napsat, kde pan Horejsi poinformoval ze nema rad Zidy ? Je skepticky k nekterym krokum Izraele, ale to proboha neznamena, ze nema rad Zidy, pokud to samozrejme nekde nenapsal, co doufam, ze dolozite.
18. 05. 2008 | 20:57

Dan Vávra napsal(a):

Pane profesore, tohle jsou typicky levičácké pseudohumanistické řeči, nic nového. Zařadil jste se mezi chytráky,kdykoliv připravené z bezpečného teploučka za pecí řečnit o míru, lásce, porozumění. V Izraeli jsem několikrát byl pracovně, nenávist, která jej obklopuje je přímo hmatatelná. Lidé jako Vy jsou Izraelcům leda pro smutný úsměv. Zdravím.
18. 05. 2008 | 20:59

VK-Can. napsal(a):

Zdravim take pane Mueller.
Je skoda, kdyz se debata, ktera by potrebovala hodne mista stoci na uzkou cestu, navic ktera nikam nevede.

Nekolikrat jsem zde pouzil prirovnani k bile zdi na kterou sviti z jedne strany slunce a druha strana je ve stinu. Jedna strana je jasne bila a druha šedá.
A vážení lide stojici na obou stranach té zdi se obvinuji, ze tu barvu vidi spatne, aniz by zvazili jednoduchy fakt, ze pravda muze byt jen jedna, ale videna z ruznych stran muze mit mnoho podob. A stale zustava pravdou.
18. 05. 2008 | 21:02

vlk napsal(a):

Nešlo by z diskusích příspěvků vynechat prof. Hořejšího jako fyzickou osobu a soustředit se na jeho text?

Drtivá většina z nás tady nemá sebemnší tušení o jeho práci. Takže bude jen v pořádku, když se o něj přestaneme otírat.

Text je k libolně k disposici na cupování.
A při jeo rozsáhlosti každý má dost materie , aby dokázal, oč výše stojí než pan profesor...
Takže?

Jo a při tom otírání. Máme také jeho noblesu nebo jsme jen burani, co si honěj triko?
18. 05. 2008 | 21:02

Karim napsal(a):

...je mozne ze klidnemu reseni konfliktu brani jeste i jinych par malickosti, nez israelske lobby v USA.....
napriklad chronicka xenofobie a arogantni nadrazenost islamistu, prezivajici kmenove zrizeni ve vestsine arabsko-muslimskych statu, silne zakoreneny nabozensky fanatismus "mas", z toho vyplyvajici neschopnost nejak rozumne chranit mensiny a zajistovat zdani chodu statu jinak nez policejni diktaturou, permanentni vyvrazdovani muslimu muslimy, permanentni perzekuce mensin atd atd.
Je ponekud naivni psat o reseni ztredovychodnich sporu jako by slo o nejakou smlouvu o narovnani hranicniho potoka mezi lucemburskem a holandskem.
18. 05. 2008 | 21:05

Al Jouda napsal(a):

Pane profesore, dovolte mi kontrolní otázku : Kolik tisíc km2 činí nyní rozloha státu Izrael a kolik tisíc km2 je k dispozici pro budoucí samostatný stát Palestina ? Snad nám to napoví řešení problému.
18. 05. 2008 | 21:08

Hynek napsal(a):

U každé takové úvahy je dobré se podívat na zdánlivé axiomy, které autor považuje za tak samozřejmé, že mu ani nenapadne je uvádět. Tady jsem našel nejméně dva: 1/ existence Izraele je příčinou mezinárodního arabského terorismu 2/odchod z okupovaných území a Východního Jeruzaléma by umožnil uzavření trvalého míru mezi Izraelem a arabskými státy plus Palestinci. Oba tyto axiomy jsou chybné.
Ad 1/ jen jeden příklad: Al Kaidá vznikla s cílem osvobození svatých míst v Saudské Arábii od "americké okupace", propalestinskou rétoriku převzala dodatečně, dlouho po 11.9. Nikdo ze známých aktérů 11.9. neměl s Palestinou nic společného. Alžířští teroristé, džihádisté v Dárfúru, Džahamíjá Islámí v Indonésii, Muslimské bratrstvo v Egyptě (abych jmenoval jen ty nejkrvavější) - ty všichni vznikli dříve, než stát Izrael, a s palestinskou otázkou mají málo nebo vůbec nic společného.

Ad 2/ OOP Jásira Arafata vznikla v r. 1964, tedy v době, kdy "okupovaná území" okupována ještě nebyla, Golany patřily Sýrii a Východní Jeruzalém patřil Jordánsku. Mimochodem, počet teroristických útoků proti Izraeli byl tehdy nesrovnatelně vyšší než dnes. Ve volbách v Gaze navíc nedávno vyhrál Hamás, který jakékoli jednání s Izraelem odmítá a likvidace Izraele a všech jeho obyvatel je jeho oficiální politikou. V tomto světle je "návrh na řešení" pana Hořejšího naivní, protože je nepřijatelný jak pro Izrael (situace by se vrátila do stavu před Šestidenní válkou bez jakékoli bezpečnostní záruky), tak i pro většinu arabského světa (udržování konfliktu je ve skutečnosti pro většinu arabských vůdců výhodné, viz poznámka Englishmana).

Osobně se domnívám, že situace na Blízkém Východě vůbec žádné řešení nemá, a současný stav (ozbrojené příměří s občasnými výbuchy násilí) je to nejlepší, co můžeme očekávat.
18. 05. 2008 | 21:13

Martin napsal(a):

Hynku pri popisu nekterych teroristickych skupin, nezapomnel jste na to, ze napriklad egypt ci indonesie byly okupovany evropany ?
18. 05. 2008 | 21:18

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Muellere,

znáte čtyři jazyky,jste jaderný fysik s vynikajícími výsledky.Čtu pozorně každé Vaše vyjádření k jakékoliv problematice i když se do diskuze nezapojím.Občas Vám něco unikne i z vaší občanské minulosti,takže Vás dobře znám.

Nemám jakoukoliv potřebu ani povinnost vést s Vámi konfrontační dialog.To jsme si pověděli už dávno.Jen mě jaksi zneklidňuje když si uvědomuji,že musím oponovat člověku jehož vědomosti a úroveň vzdělání mnohonásobně převyšuje moji maličkost.Já vím,že je těžké nepodpořit stejně situovaného vědce,přestože jeho vývody jsou nepřesné,místy zlovolné, provokační a odporující logice.Také je mi pořád otázkou proč jsou vysoce vzdělaní lidé tak náchylní levicovým názorům.Je to naprosto Vaše věc a mě po tom nic není,ale vysvětluje to Vaši soudržnost i v záležitostech,které nejsou přímo vaší doménou a tudíž je možná pravděpodobnost omylu,či chybné kvalifikace.

Proč? Protože Vaše variace (mimochodem shodné s Vlkem) nepřipouští možnost omylu.Jste si příliš jist svým Putinem,svými 5-ti kartami,natalitou atd atd.Také znáte svoji cenu a dokážete toho za podpory svých příznivců jaksepatří využít.

Napsal jste jednu krásnou větu,která mě uvízla v paměti: Cit:"Pokud máte výsadní postavení nekritizovatelnosti a nenapadnutelnosti ,tak lehce ztratíte míru, a co hůře - ztrácíte schopnost se bránit, užívat taktiku a diplomacii.

S bezvýhradnou podporou stanovisek pana profesora Hořejšího k dané problematice jste trefil kozla.

S pozdravem Ivan.
18. 05. 2008 | 21:29

jepice napsal(a):

Václav Hořejší:
Voláte po osvíceném americkém prezidentovi a po mírovém jednání, které znesvářené strany přivede k uzavření dohod. Možná by stálo zato připomenout jeden klíčový bod nedávné historie:
V roce 2000 přijel izraelský ministerský předseda Ehud Barak na jednání do Camp Davidu, kde měl být dovršen mírový proces z Osla, s velmi vstřícnou detailní nabídkou, která obsahovala úplné stažení z pásma Gazy a z 97 procent ze západního břehu Jordánu. Ta tři procenta měla být kompenzována pásmem farmářské půdy sousedící s Gazou. Vyjednavač Dennis Ross později popsal, jak za přistoupení na navržený dílčí bod dohody Arafat požadoval další izraelský ústupek, načež další den souhlas s oním bodem dohody popřel, ale na izraelském ústupku trval. Tak to šlo po celé dva týdny, a když byl nakonec přece jen text dohody připraven k podpisu a bylo jasné, že Palestinci dostali tu nejlepší nabídku a že Barak došel na nejzazší hranici, kam bylo možno ustoupit, Arafat dohodu nepodepsal a odjel připravovat novou intifádu. Ehud Barak prohrál volby, protože pro mnoho obyvatel Izraele tehdy zemřela naděje, že i Palestincům jde o smírné řešení, které by umožnilo koeexistenci obou stran, když ne v přátelství, tak alespoň bez vzájemného střílení a zabíjení.
18. 05. 2008 | 21:48

Vaclav Horejsi napsal(a):

bigjirka:

Mylite se, ja je MILUJI, z celeho srdce!!! A je mi do place nad tim, ze o tom pochybujete...
Staci prosim takove vyjadreni k ocisteni z podezreni z antisemitismu? :-)

Mozna by se takovyto stupen kladneho vztahu mel stat predpokladem k vykonu nekterych funkci a ziskani nekterych titulu?
Jiste by se takoveho navrhu rad ujal nektery anti-multi-kulti poslanec, kteremu lezi na srdci budoucnost nasi euro-americke civilizace, podobne jako Vam.
18. 05. 2008 | 22:00

Clair napsal(a):

Zdravim Vas srdecne vsechny k dnesnimu dni, pana K. Muellera, pana V.K., pana Vlka, pana Hochmanna, snad jsem uz na nikoho nezapomnela, ale predevsim bych chtela pozdravit pana profesora Horejsiho, nebot se o me zminoval

ani jsem se sem vracet nechtela, ale jak jiste vite, jedna se v soucasne dobe o zvoleni noveho presidenta v US, a s tim stezejni otazka Neokonskych Zidu, kteri v nem vidi novou predevsim neznamou vlnu, a ve snaze si zachranit svuj vydobyty status quo a nedotknutelnost se uchyluji k naprosto trivialnim, podlym strategiim, ktere Amerika uz davno nezazila. Obavam se, ze k tomu, aby Amerika se pohla dopredu, tento statut musi byt narusen. Tim nemyslim, ze pomoci Obamy by se Amerika obratila naruby, pouze zmenila zahranicni politika, nebot soucasna archaicka, naprosto jednostranna zahranicni politika je nejen neprospesna dokonce destruktivni, skodi nejen samotne Americe, ale take Izraeli. Je tady znacny rozkol mezi ortodoxnimi Zidy, ale take dalsi vlnou mlade a nove generace Zidu, kteri se toho distancuji a jsou nadmiru popuzeni, chteji konecne mirove reseni, nekteri dochazeji dokonce tak daleko, ze se k jejich spolecne vire doslova distancuji, viz nedavne zidovske protesty v Californii. Zastavaji nazor, ze jim vadi sioniste a jsou presyceni jejich ideologii a prekrucovani faktu.

Nelze se dnes uz spokojit s tvrzenim, ze Zide v Izraeli chteji problem resit, kdezto Arabove nikoliv. To je prece nesmirny nesmysl. Jedna se o navrat uzemi, na ktere Izrael pristoupil uz v roce 1967, bohuzel k tomu je treba vule reseni najit pro obe zucastnene strany. Take ovsem mohou vsichni prihlizet a neustale tvrdit, ze je to tak komplikovane, nebot jedna ci druha strana ..........To jsou stale ty same tanecky, ktere nemohou mit v dnesni dobe prostor, bavime se o kompromisu, ke kteremu musi dojit, jestli se vubec mame o cem bavit.

Statut quo si dominantni hraci nemohou uz dale dovolit. Je doslova vyloucene, aby zucastnena velmoc, ktera neuspesne tento problem jako by resi uz jenom 60 let, i kdyz ve skutecnosti to je jenom tanecek a nic resit nechce, pokracovala v te same strategii, kdyz je nadmiru jasne, ze tato strategie vysledky zadne neprinasi. Jelikoz se tady jedna o jasny stret zajmu, a nelze ocekavat roli feroveho arbitra, povazovala bych za jedine reseni ustanovit pri RB specielni tym slozeny z nezavislych statu, ktere budou schopny objektivne posoudit danou situaci a usilovat o konecne mirove reseni konfliktu. V pripade non-compliance uvalit postihy, nejlepe financnimi i ekonomicke sankce.

Rada bych se vratila k vcerejsimu tvrzeni presidenta Bushe:
True democracy requires competitive elections in which opposition candidates are allowed to campaign without fear or intimidation

US President George Bush

Jestli toto myslel vazne, mel by si to trochu srovnat v hlave, protoze Hamas byli zvoleni prave naprosto demokratickou cestou a jeho tvrzeni vyse je zbytecna fraze a nevi co rika.
Dale, povazuji za naprosto ostudne vyjadrovat se proti demokratickemu kandidatovi Obamovi ve sve zemi, prave na izraelske pude prirovnava soucasny americky president demokratickeho kandidata Obamu k Nacistiskym Appeasers ;
http://www.huffingtonpost.c... Neni to nahodou intimidacni rec, kterou se snazi Obamu umlcet? Dokonce se snizuje tak daleko, ze prekrucuje fakta.
A naposledy klasicka ukazka kam az zachazi nasi Neokoni ve snaze vysachovat a znicit Obamu, je to clanek, ktery napsal byvaly demokraticky presidentsky
kandidat John Kerry: http://www.huffingtonpost.c...
Preji vsem krasny vecer.

Zdravi Clair
18. 05. 2008 | 22:09

bigjirka napsal(a):

Nestačí, pane profesore :-(
deklarace je bohužel v rozporu s dalšími Vašimi slovy. O funkcích a titulech vím prdlajs, v tom Vám nemohu poskytnouti rady. Já si musím každou korunu vydělat od svých zákazníků. Co se týče euroatlantické civilizace, máte pravdu, rád bych dožil s hlavou na krku. Osobně a se zbraní v ruce snad budu schopen se bránit ještě tak 10 let (nyní 55), vzledem k životnosti mých dědů a mého otce se dá odhadovat ještě tak 30.. ženy v burkách se mi nelíbí...
18. 05. 2008 | 22:10

Karel Mueller napsal(a):

Pane Hochmann,
nesmíte překrucovat moje slova. Nikdy jsem nenapsal, že mám vynikající výsledky v jaderné fyzice. Pouze jsem napsal, že jsem schopen řešit její úlohy a mohu vykázat i nezanedbatelné výsledky jako TOP manažer.
Dám Vám radu. Pokud budete řešit, čeho je kdo ve svém oboru v exaktních vědách schopen, tak se nemůžete příliš zmýlit, když použijete následující pravidlo: Bez pomoci samostatně zvládl partii, která náročností o stupeň převyšuje obtížnost jeho oboru. Pro absolventa FJFI je to vcelku jasné: OTR nebo kvantová teorie polí.
Pokud je splněno, tak máte důvod k domněnce, že by ho nějaká úloha jeho oboru sotva mohla rozhodit. Nic víc nebylo řečeno.
O bezvýhradné podpoře stanoviska pana profesora nelze mluvit, už minule jsme si vyměnili názory na příspěvek např. pana Jakuba. Ale rozhodně odmítám nepřátelský tón v diskuzi, vždyť uvádí skutečnosti, byť jsou mnohým nepříjemné. Lišit se můžeme v názorech, co dál. A tady je nutné mít jistou noblesu, jak píše přítel vlk.
Řeči o nějakém vzdělání atd. považuji za bezpředmětné - klidně si dovolím mít pochybnosti o teorii černých děr, byť jsem amatér. Záleží jen na tom, čím svoje názory podpoříte a jak je obhájíte. Můžete se Vy i kdokoliv jiný mýlit, patent na rozum nemáme nikdo. Pan VK kdysi uvedl krásnou větu: Pokud mají dva vždy stejný názor, tak jeden z nich přestal myslet. Protože každá věc má řadu aspektů a každý z nás dává každému aspektu jinou váhu, to je dáno řadou okolností, vzděláním, mentalitou, zkušenostmi ...

VK Can.
Pane VK, to přirovnání je zcela výstižné, ale obávám se, že se opět dostáváme do doby, kdy se bude vyžadovat černobílé vidění.
18. 05. 2008 | 22:11

Kolemjdoucí napsal(a):

Už jdu zase kolem a žasnu jak jsou bezvýhradní obdivovatelé Izraele a USA na tomto blogu agresivní a to přitom je kritizována jen politika izraelské vlády nikoliv Židé samotní. Pak se nelze divit, že když nějaký palestinský kluk hodí po izraelském vojáku kamenem, že izraelský voják neodpoví chlebem ale dávkou ze samopalu...
18. 05. 2008 | 22:12

Saliven napsal(a):

Nejsem žádným velkým fandou Židů, jejich ublíženismus jak o něm psal Uri Avnery mi lehce leze krkem, nicméně když pominu veškeré historické aspekty a dám na váhu Palestince a Žida, tak si vyberu Žida, neb je to pro nás lepší.

Položme si otázku co se stane, když stát Izrael zmizí. Já myslím, že se nestane nic menšího, než že si radikální muslimové povzbuzeni vítězstvím odškrtnou splněný cíl. Potom ovšem nastane situace - kam s ním? Nebo-li co dál?

Myslíte, že se Palestinci spokojeně usadí ve svojí bývalé domovině, jejíž nemalou část v nezměrné naivitě sami Židům prodali? Já myslím, že ne. Izrael bude pryč, tak bude na řadě USA. Jenže USA je cíl mimo realitu, takže se naši milí radikálové ve svém boji za světový kalifát (a oni tak korán chápou jakožto dokument programového dobytí světa pro islám) kouknou někam blíž. Možná Turecko, možná Saudská Arábie, možná Egypt. A nebo se začne aktivizovat silná muslimské minorita v Evropě. A pak přátelé Bůh (ne Alláh) s námi.

Možná jsem příliš velký fantasta, ale já mám trochu z islámu a z řečí jeho ajatoláhů strach. Už jen proto, že islám vůči našemu stylu života zrovna moc tolerantní není. Doufám, že Izrael nepadne a držím Židům palce, jelikož si myslím, že ať to bylo v historii jakkoliv, lopta není ne jejich polovině ihriska, jak říkají naši bratři Slováci a že též bojují za nás.
18. 05. 2008 | 22:25

bigjirka napsal(a):

Myslím, Salivene, že se moc nepletete. V tomto punktu nemáme k sobě daleko.
18. 05. 2008 | 22:30

Martin napsal(a):

Salivene, vychazite z jednoho zakladniho omylu, smesujete fundamenatalisticky terorismus s teroristy palestinskymi. Tam jsou fundamentaliste i nefundamentaliste, komuniste, socialiste a kdo vi kdo jeste dalsi.

Kdyby islam byl opravdu takovym ohrozenim, tak nas uz davno utlucou cepicema, je jich jedna miliarda. Fanatiky a fundamentalisty muzeme pocitat tak ve statisicich maximalne.
18. 05. 2008 | 22:32

Boleslav D. napsal(a):

Saliven:
Rekl snad kdokoli v diskusi, ze chce, aby Izrael zmizel???
18. 05. 2008 | 22:35

Saliven napsal(a):

Martin:
To máte pravdu. Já v tom totiž nevidím rozdíl. Nefundamentalisty, komunisty, socialisty apod. neřeším, protože těm o zničení západu moc asi nejde.

Vy si myslíte, že fundamentalistů a fanatiků je v celém muslimském světě řádově statisíce? Tak to jste v mým očích věru velkým optimistou. USA je odhaduje na 150 milionů, takže ať nežeru - určitě jich bude minimálně 20-50 milionů. Vzhledem k jejich porodnosti budou nadále přibývat, my ubývat. A ani nemusí jít o ovládnutí, stačí se podívat na sílící vliv muslimských menšin v Evropě. Co, když se povzbuzeni úspěchy svých blízkovýchodních bratří začnou hlásit o svoje "práva"?
18. 05. 2008 | 22:37

Saliven napsal(a):

Boleslav D.
Myslím, že ne. Já si jen myslím, že islámský svět se s ničím menším nesmíří.
18. 05. 2008 | 22:38

Martin napsal(a):

Soucasti OOP jsou prave ruzna hnuti s ruznym zamerenim. A existuji dalsi takove skupiny i mimo OOP

Salivene, predstavte si, ze by jich bylo 20-50 milionu, jak by vypadal svet, dnes a denne by padalo desetitisice nemuslimu jako obet jejich krvavym choutkam o svetovou dominaci. Silici vliv mi starosti nedela, protoze evropa a amerika ukazaly svoji silu v tom, ze dokazaly sloucit postupne i naprosto neslucitelne.
18. 05. 2008 | 22:41

Marty napsal(a):

Saliven: v tomto kontextu je mozne zminit napr. Anglii, nebo situaci Hirsi Ali. Tuto krasnou zenu Benjamin Kuras trefne oznacil za jedineho evropskeho politika s koulema. Branila prava muslimskych zen (sama jako muslimka vytrple hrozive veci) a odmenou ji byly vyhruzky vrazdou. V reakci na odpor muslimu nizozemskou vladu nenapadlo nic lepsiho, nez chtit Hirsi Ali vyhostit ... muslimove v Evrope se o sva "prava" uz davno hlasi.
18. 05. 2008 | 22:42

Saliven napsal(a):

Martin:
Kdyby jich bylo 20-50 milionů na jednom místě např. v okolí Izraele, tak by to taky tak bylo. Jenže oni jsou rozptýleni po celém světě od USA po Indonésii.
18. 05. 2008 | 22:42

Martin napsal(a):

Salivene, jestli jsou tak musi byt videt v tom neustalem prolevani krve a neustalem staveni kalifatu. Ja vidim jednou za cas par akci provedenych jednotlivci kterych skupiny citaji par tisic clenu. Nejak nefanaticti jsou ti fanatici :)
18. 05. 2008 | 22:45

Saliven napsal(a):

Martin:
Jo, tak přesně takhle viděli Hitlera v Anglii. Von taky jenom občas plácnul něco o vyhlazení Židů a potřebě životního prostoru, občas se zmlátil nějakej Žid a najednou z toho byla světová válka.
18. 05. 2008 | 22:48

Ivan Hochmann napsal(a):

S noblesou lze říci i ukázat palcem dolů.

Máte nakonec pravdu,vlastně o nic nejde.Nač nepřátelský tón,když každý víme svoje.Na konfrontace je ještě brzy.Počkáme až sklidíme Strawberry fields.Vše už tady bylo.

Ivan.
18. 05. 2008 | 22:51

Martin napsal(a):

Prominte Salivene, ale tahat Hitlera do teto zalezitosti je stejne jako porovnavat treba Bushe s Hitlerem.

Podivejte treba na to takhle, jeden ultraortodoxni rabin se proslavil vyroky, ze je nutno vybit vsechny Araby. Mel bych z jeho duvodu tvrdit, ze vsichni Zide jsou jako Hitler ? Sila Evropy je v individualnim pristupu, princip kolektivni viny je barbarstvi.
18. 05. 2008 | 22:52

Martin napsal(a):

"The Lord shall return the Arabs' deeds on their own heads, waste their seed and exterminate them, devastate them and vanish them from this world,"

"It is forbidden to be merciful to them. You must send missiles to them and annihilate them. They are evil and damnable,"

Rabbi Ovadia Yosef
18. 05. 2008 | 22:54

Martin napsal(a):

Bigjirko, vase nacisticke navrhy mne nezajimaji.
18. 05. 2008 | 22:57

Saliven napsal(a):

Martin:
Není to jako porovnávat Bushe s Hitlerem. Vám se zdá, že je málo signálů, ale těch bylo docela málo i tehdy. Vy chcete tvrdit, že víte přesně, jak to chodí v muslimských státech? Vy víte kulový, z českých médií se dozvíte jen když se vypalují ambasády, nic menšího.

Nikdo neposuzuje podle jediného člověka - já posuzuji minimálně podle vašich statisíců (i když je to ve skutečnosti zřejmě mnohem víc). Onen terorismus, který vy nevidíte je občas dost hmatatelný, zejména v Izraeli, který je dost často pod palbou raket. Princip kolektivní viny? Já ale nemluvím o kolektivní vině, já mluvím o radikálním islámu jako celku. Vy tu máte svoje rozumu, protože žijete za pecí v mírové Evropě. Přestěhujte se do Izraele a vaše objektivita zmizí s prvním výbuchem.
18. 05. 2008 | 22:57

Saliven napsal(a):

Martin:
Co je jeden rabín proti Koránu?
18. 05. 2008 | 22:58

Martin napsal(a):

Salivene, pan Ovadia Yosef je duchovnim vudcem politicke strany, ktera ma 12 kresel v izraelskem parlamentu. Takze bych take mohl tvrdit, ze neposuzuji podle jednotlivce a ze tudiz cely judaismus je pro nas nebezpeci jako Hitler.

Byl by to nesmysl, stejne jako je nesmysl cely islam hazet do jednoho pytle a srovnavat s Hitlerem.
18. 05. 2008 | 23:00

Martin napsal(a):

Salivene, myslite ze v Izraeli maji vsichni lide jeden nazor ? Takze nevidim duvod proc bych mel svuj nazor tam menit, je mnoho lidi, kteri maji podobny jako ja a ziji i v Izraeli.
18. 05. 2008 | 23:01

Saliven napsal(a):

Martin:
Vaše vývody naprosto nechápu. Z mého pohledu jsou naprosto účelové a navíc mi podsouváte něco, co jsem nenapsal.

Abych nebyl nekorektní - jaký je váš názor na situaci v Izraeli, se kterým tam spousta lidí souhlasí?
18. 05. 2008 | 23:03

Marty napsal(a):

Martin: mate na mysli teroristy?
18. 05. 2008 | 23:03

Karel Mueller napsal(a):

Paní Clair:
Děkuji za pozdrav, zdravím též:-).
Zítra mám náročný den a tak Vám přeji hezký večer, musím si ještě něco připravit. Loučím se tedy ještě jednou s debatéry a přeji dobrou noc.
18. 05. 2008 | 23:04

Martin napsal(a):

Ze je nutno se domluvit s palestinci, ze eskalace konfliktu neni reseni, ze je nutno najit zpusob jak urovnat vztahy se Syrii a Libanonem podobne jako se podarilo s Egyptem a Jordanskem atd.
18. 05. 2008 | 23:05

VK-Can. napsal(a):

Zdravim pani Clair.
Jako obvykle venujete tomu, co pisete velkou peci.
Jen mam obavy, ze tato debata na dane thema je "One too many".
18. 05. 2008 | 23:05

Martin napsal(a):

Jo a jeste jedno, ze arab ci palestinec nerovna se terorista a ze naprosta vetsina (nehlede na hranice ci nabozenstvi) lidi ma stejny cil, jit do prace, po ni jit domu, kouknout se na televizi, vyjet na dovolenou, pohrat si s detmi atd.
18. 05. 2008 | 23:07

Saliven napsal(a):

Martin:
Nějak vás nechápu. S tím co jste právě napsal jsem se nijak nepřel. Nicméně by mě zajímalo, jak si tu domluvu představujete. Někdo tu psal výše o setkání v Camp Davidu před lety a nedávno prolétla médii zpráva, že se Židé stahují z okupovaných osad. Co pro mírový proces udělali Palestinci kromě odstřelování Izraele?

Myslím, že v tom, jestli radikální islám představuje nebezpečí bych se s více Izraelci shodl já. A určitě by to nebylo těsné. :-)
18. 05. 2008 | 23:08

Saliven napsal(a):

Martin:
Nikde jsem nepsal o tom, že Palestinec rovná se terorista, nicméně to, kdo vyhrál u Palestinců volby je výmluvné dost. :-) Z mého pohledu se chcete jen hádat, protože mi tu podsouváte něco, co jsem vůbec nepsal a celou věc zlehčujete.
18. 05. 2008 | 23:10

Martin napsal(a):

Salivene, pred Camp Davidem bylo napriklad Oslo, takze rici ze Palestinci nic neudelali nelze. To ze se nejsou schopni dohodnout ted, neznamena, ze nebudou v budoucnosti. Blizkovychodni mentalita (ktera je na obou stranach) klidne umoznuje dlouhodobe handlovani.

Ja tam vidim jen jeden velmi tezko resitelny problem a to je Jeruzalem, idealni by podle meho bylo aby nepatril nikomu, ale to je asi nemozne.

A ja si myslim, ze lidi, kteri povazuji rizika fundamentalismu za zvelicena je tam dost stejne jako na celem svete :) Vim, vim, univerzalni argument hitler to ci tamto, ale to povazuji za extremni zjednodusovani, ktery se da kdykoliv pouzit pro jakoukoliv stranu.
18. 05. 2008 | 23:12

Martin napsal(a):

Salivene, volby tam vyhral ten, od ktereho si vetsina lidi slibovala ukonceni korupce a hlavne ho spojovala s mnoha charitativnimi akcemi, o cemz se u nas nemluvi. Hamas ma mnohem vice tvari, u nas diky nazorum tvorenym televizni realitou zname jen tu jednu (mimochodem dosti odpornou)
18. 05. 2008 | 23:14

Martin napsal(a):

Is Hamas only a terrorist group?

No. In addition to its military wing, the so-called Izz al-Din al-Qassam Brigade, Hamas devotes much of its estimated $70-million annual budget to an extensive social services network. It funds schools, orphanages, mosques, healthcare clinics, soup kitchens, and sports leagues. "Approximately 90 percent of its work is in social, welfare, cultural, and educational activities," writes the Israeli scholar Reuven Paz. The Palestinian Authority often fails to provide such services; Hamas's efforts in this area—as well as a reputation for honesty, in contrast to the many Fatah officials accused of corruption—help to explain the broad popularity it summoned to defeat Fatah in the PA's recent elections.
18. 05. 2008 | 23:17

Saliven napsal(a):

Martin:
Mno dobře. Podle vás je muslimský fundamentalismus zveličen. Doufám tedy, že se vám nepoštěstí poznat to na vlastní kůži, jako to občas zažívají Izraelci, jak to poznalo 3 tisíce lidí v NY, i lidé v mnoha jiných zemích (Súdán, SA, Indonésie, Afghánistán apod.). Já říkám - štěstí přeje připraveným. Budoucnost nás rozsoudí a já opravdu doufám, že tu pravdu budete mít vy.
18. 05. 2008 | 23:22

Martin napsal(a):

Vite, ja vice obeti vidim v "exportu demokracie" a "humanitarnich bombardovanich", takze rizika fundamentalistickych silencu precenovat opravdu nehodlam. Sice vim, ze nase agrese to je jen obrana, jako se jiz branime staleti okupujice cim dal tim vice zemi a vnucujice jim nas styl zivota, ale nejak mne to nadsenim nenaplnuje.
18. 05. 2008 | 23:24

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

smazal jsem další urážlivý, vulgární a flame provokující text pana bigjirky, který byl v rozporu s Kodexem diskutujích.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 05. 2008 | 23:28

Saliven napsal(a):

Martin:
No víte ono je to tak, že ty "naše" obětí jsou cítit mnohem víc než ty těch "druhých". Když se bude lámat chleba tak mi věřte, že mě bude trápit jeden zmařený český život než 10 životů muslimských fundamentalistů.

Já fundamentalisty nepodceňuji, radši se budu mýlit.
18. 05. 2008 | 23:29

Martin napsal(a):

Salivene, ja nepodcenuji konkretni fundamentalisty a nemam problem s jejich potrestanim, ba dokonce si ho i preji. Jen bych rad aby nase exportni ciste obranne akce neustale nenahanely nove a nove cleny fundamentalistum. Ono je dobre se bat tech zlych a krutych, ale mozna jeste lepsi je se podivat, diky cemu ziskavaji zakladny pro svoji cinnost. Jedni lide maji jasno, je to islam, ja mam jasno take, je to nase snaha celemu svetu vnucovat nas styl zivota se kterou nekteri proste nesouhlasi.
18. 05. 2008 | 23:33

Saliven napsal(a):

Martin:
V tomhle s vámi souhlasím - ano, jako západ jim dáváme munici. Opravdu se ale domníváte, že terorismus vymizí, jakmile si jich přestaneme všímat (mj. necháme padnout Izrael)?
18. 05. 2008 | 23:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Vážená paní Clair,

mám vážné výhrady k vašemu psaní.Popořádku....

OSN je nefunkční spolek korupčních gerontů.EU v současnu ovládají (a nadále budou) socialističtí právníci,kteří nevidí dále než za byrokratický horizont své bruselské kanceláře.Ostatní světové mocnosti vidí v destrukci statusu quo "svoji" příležitost jak odstavit svého protivníka č1,t.j USA.Mě z toho vyplývá dosti velký světový průser.

Z Vašeho psaní je naprosto zřejmé,že americké diplomacii nevěříte.Říkáte,že status Neokonských Židů musí být destruován,aby se pohly jednání.Jednání s kým, o čem?
Můžete mě jmenovat jediný vyřešený problém Radou Bezpečnosti?Proč nemůžete?Protože RB je prakticky ovládána silami,jejichž zájmy jsou v přímém rozporu s požadovaným výsledkem.Nemohu se ubránit dojmu,že Vaše komentování židovských poměrů v USA není úplné.A také mě není jasné jak si Obama představuje řešení.No možná uvidíme.Není objektivní tvrdit,že se USA podílejí velkou měrou na "neřešení" 60-ti letého problému Blízkého východu.

Proč byla minulý týden celá americká diplomacie v Izraeli a egyptě?Určitě nebyli jen slavit izraelské šedesátiny.Není pochyb,že Mubarak je jedním z nejvlivnějších arabů a přes něj jde mnoho arabských rozhodnutí.Pokud bych Bushovi něco vyčítal,nebyla by to politika vůči arabskému světu.Jsou známy dobré kontakty Bushovy administrativy i rodiny se Saudy a koneckonců Egypt si nemůže také naříkat.

Jaksi nám přituhuje.Cítíme to všichni,že lépe už bylo.Vzrůstá napětí zároveň se strachem z deklamovaného muslimského násilí.Z palestinských enkláv se ježí zbraně nadnárodních teroristických organisací a za těchto (a dalších) okolností není zrovna vhodné hovořit o americké zahraniční politice jako destrukční,archaické a škodící.No budiž.Víte o čem mluvíte,ale já s Vámi paní Clair naprosto nesouhlasím.

Ivan.
18. 05. 2008 | 23:44

Martin napsal(a):

Ja si realne nemyslim, ze by Izrael padl (stejne jako existuji napriklad egyptske zaznamy, ktere tvrdi, ze cilem valek nebyla eliminace ale podrizeni ho svym vlivum) a terorismus nevymizi nikdy, ale take nikdy neni spojen jen s islamem. Vzdy se najde nejaky fanatik nabozensky i nenabozensky. Zmensi se ale pocet teroristu, protoze nebudou mit duvod vznikat i z normalnich za jinych podminek lidi.
18. 05. 2008 | 23:47

Jeltzzin napsal(a):

Problém je vícevrstvý, klíčový je ale jeho náboženský kontext:

EXISTENCE STÁTU IZRAEL ZPOCHYBŇUJE PRAVĎIVOST KORÁNU A TEDY ISLÁMU jako takového.

Proto Izrael musí být z pohledu muslimů zničen.
viz.:
http://www.eurabia.cz/Artic...

Tvz. Palestinci jsou pak obětí islámské ideologie, která existenci Izraele nemůže
připustit , a tím i ustavení paletinského státu.
Jinak tvz. Paletinci mají dnes domovský stát v Jordánsku.
Palestici jako národ neexistují a nikdy neexistovali.
Existují jen arabové žijící na území "historické palestiny"
jako územního pojmu, tak jako němci žijicí v pohraničí čech.
Tvz. Palestinci se v této oblasti usadily především v 19 a 20 století
Pojem Palestinský národ je tedy uměle vytvořený a poprvé se objevil až
v roce 1969 z úst Jásira Arafata.
viz:
http://cs.wikipedia.org/wik...

Mír proto na blízkém východě nikdy nenastane maximálně
10 leté příměří které Korán muslimům povoluje
když jsou slabí na to aby porazili nepřítele.
viz.:
http://www.eurabia.cz/Artic...
http://muslim-inform.cz/kor...

Kdyby tomu bylo jinak - cožpak by byl takový problém aby 7 milionový národ
obýval svou historickou /jinak bezcenou (bez nafty )/ poušť o rozloze menší
než střední čechy, když 1 miliarda muslimů obývá území
větší než evropa s ruskem dohromady s nedozírnými zásobami ropy ????

Nebyl, ale Izrael je šípem v srdci Islámské ideologie.

Těm co by Izrael chtěli obětovat za mír, upozornuji že Evropa příjde na řadu jako
první hned po Izraeli, a bezbožní češi budou obzvlášť štavnatý kousek.

Miliony odhodlaných už jsou uvnitř za branami a svůj cíl - nastolení
Chalifátu (boží vlády na zemi) jsou odhodláni dosáhnout atˇ již
terorismem (menšina) nebo demograficko-demokratickou cestou.
Islám ani jinou možnost než podrobení světa nepřipouští, takže muslimové ani nemají na výběr.
Obou proudům je cíl ale společný byť cesty rozdílné, a výsledek bude bez ohledu na cestu
pro naše děti žalostný. - supertotalita
http://muslim-inform.cz/had...ámská%20deklarace&subsekce=:%20Islámský%20řád

Bruselská Eurobyrokratická elita nám nepomůže ta islám vítá jako beranidlo
k demontáži základních svobod a národních států.
viz.:
http://pravdaoislamu.cz/eus...

Takže pokud někoho názory tak vzdělaného člověka jako pan Hořejší překvapují
nenechte se mýlit pravděpodobně k Euro(tota)elitě prostě patří.

Přeji hezký den !
19. 05. 2008 | 00:23

Clair napsal(a):

Vazeny pane Hochmann,

prosim Vas, budte tak laskav a napiste mi na moji adresu, najdete ji na Sedlackovo clanku "Byli jsme opili", milerada Vam odpovim. Obavam se, ze kvuli sensitivite nemohu mnoho veci na techto strankach zverejnit.
Dekuji za pochopeni a preji dobrou noc.
19. 05. 2008 | 02:41

Pepa Řepa napsal(a):

Dobré ráno paní Clair
jestli se nepletu, tak při našich debatách asi před rokem jste nadšeně horovala pro Hillary stejně jako dnes pro Obamu. Téma amerických Židů jste již tehdy zmiňovala.

Nechci být impertinentní, ale pokud jde o zahraniční politiku, trochu mi připomínáte tu tvář Ameriky, kterou představovala Jane Fond. Dokonce musím přiznat, že v řadě věcí máte pravdu. Myslím, že ve vašich názorech se odráží nějaká špatná osobní zkušenost s americkými Židy, určitou předpojatost cítím. Máte na to právo, osobní zkušenost je nejsilnější.

Proč to píšu? Mám pocit, že některé věci vidíte příliš zjednodušeně a v případě zvolení Obamy příliš optimisticky.
Dovoluji si připomenout Kunderu:"Optimismus je opium lidstva, zdravý duch páchne blbostí. Ať žije Trockij!”
konec citace.
A Trockij,ač Žid (pokud se nepletu) by měl z ducha článků pana Hořejšího radost.Cesta ke světové revoluci.

Mně je v podstatě jedno, zda vyhraje republikán či demokrat. Zahraniční politika USA bude konzistentní, velmocenská, pokud do ostatní hráči dovolí.
Jednou z pěti karet, které zmiňuje pan Mueller je-silně zjednodušeno-to,že moc nadnárodních společností (ne)přeroste přes hlavu moci státní.To se již v USA dávno stalo, v Rusku se snaží Putin trend otočit, což je z pohledu Rusů sympatická vlastnost.

A teď to naprosto klíčové.
Jen naivní lidé nepochopí, že jedenadvacáté století je stoletím muslimské expanze. Můžete klidně použít termín muslimské emancipace. Opět silně zjednodušeno,žít po muslimském způsobu, ctít a uznávat hodnoty tohoto způsobu chápání světa.

Tato vlna přichází v době, kdy dochází k odnárodňování států v Evropě (v zájmu koho, to si dosaďte sama). Další sjednocující kartu zahodila sekuralizace.Ptejte se spíš, kdo má zájem na takové atomizaci komunit, zbavených sjednocujících vazeb.Taková společnost se snáze ovládá, řekl bych já, hloupá řepa.Brave New World.

Dnes se přiznává, že politika multi-kulti byla naprosto pomýlená, vedla k vytvoření ghet, syndromu druhé a třetí generace jedinců, hledajících svou identitu, k teroristickým atentátům a vede v konečném důsledku k občanské válce.Nikdo neví, jak z toho.

Myslíte, že Obama vyřeší spor potomků Ismaela a Izáka, který trvá několik tisíc let? A jak?

K vlně muslimské-řekněme PC korektně-emancipace již jednou došlo. Začala v sedmém století.V historii najdete dost případů, kdy jistí jedinci, otvírali brány měst nájezdníkům.Bohužel k nim často patřili i Židé.Nyní jsou to multi-kulti architekti a jejich předvoj: Někteří aktivisté i většina medií.

Sama zvažte, zda kolaps státu Izrael, ke kterému po omezení podpory nevyhnutelně dojde, není dalším otevřením bran.Chcete se na tom podílet? Já ne.

Mým cílem není to, aby mí pravnuci pětkrát denně mydlili hlavou o zem v mešitě, která nepochybně vyroste na místě Strahovského stadionu.

Na závěr znovu slova Billa Clintona -toho snad nebudete podezírat, že je neocon- z Davosu:
Kdybych při jednáná nabídl Arafatovi 100% území celé Palestiny, jsem si jist, že by požadoval 120%.
19. 05. 2008 | 07:55

jepice napsal(a):

Yeltzzin:
Evropa určitě ve na Blízkém východě nasekala spoustu chyb. Vaše nenávist k unii vás však zavádí do absurdit. Jestli máte pocit, že někdo používá islám jako beranidlo, aby zlikvidoval národní státy....
Teď mi ale napadlo, že kdyby na tom vašem šprochu bylo přece jen pravdy trochu, totiž v tom smyslu, že by hrozba islámského terorismu uspíšila cesty vedoucí ke společnému evropskému postupu a ke skutečné integraci, nebylo by to z mého hlediska marné. Evropa dezintegrovaná, Evropa lpící na národních státech, které se budou jako v minulosti vyčerpávat bilaterálními problémy, mi nepřijde, když se dívám na měnící se svět, příliš lákavá.
19. 05. 2008 | 08:13

pgjed napsal(a):

To Jeltzzin:

Vážený plácáte naprosté nasmysly. palestinci, tedy pelištejci, jak je nazývá bible, jsou jeden z nejstarších kontinuálně existujících národů na světě. A s araby nemají prokazatelně etnicky naprosto nic společného. :-)
19. 05. 2008 | 08:18

Ivan Hochmann napsal(a):

Palestinci mají s araby,

kromě islámského náboženství společnou tvář i v mnoha světských záležitostech.Osobně jsem pobýval v Turecku a Sýrii jen velmi krátkou dobu na to abych mohl generalisovat.Avšak dle dostupných informací je zřejmá nápadná podobnost v akceptaci životního stylu,společenských návyků,vztahu k práci pořádku,ženám.Jsou to prostě militantnější arabové.A navíc jsou tak geneticky promíchaní,že o nějaké kontinuální existenci nemůže být řeč.Takže pane pqjed nemlžte demagogie.Řeč je o něčem jiném.

Jsou v jistém směru opravdu jiní.Ostatní arabové nejsou nadšeni samotnou jejich existencí.(Nemáme prostor pro historický exkurs).To jim však nebrání ,aby systematicky zneužívali této jejich existence k uskutečňování svých přiblých, náboženských,zločineckých cílů.A palestinci jsou tak hloupí,že jim to akceptují.

Ivan.
19. 05. 2008 | 08:58

Pepa Řepa napsal(a):

To pgjed
Tady se mýlíte. Přirozeně nemůžete vyloučit, že třeba na území Palestiny přetrvávalo kontinuálně omezené množství populace. To by snad objasnila pouze DNA.Gházzah má i odlišnou historii než ostatní území.

Celkově lze však říct, že současná populace nemá s biblickými Filištíny či Pelištejci nic společného.Jedná se o naprosto odlišné obyvatelstvo. Termín al-Filastíni byl uměle vymyšlen po jedné z válek.

Dlouho jsem si myslel totéž co vy, ale není tomu tak.Asi bych někde našel prameny, ale bylo by to zdlouhavé a navíc si myslím, že pro spor nepodstatné.
Totéž v Jordánsku, kde populace nemá se starými Nabatejci také nic společného.

To jepice
dovedl bych si představit hospodářsky propojenou Evropu s jistými atributy národních států.Myslíte, že budoucí Evropa v hranicích od jezera Van, s plánovaným propojením se státy Maghrebu (francouzská vize) až k hranicím Ruska bude jednolitý, životaschopný celek?

Řešení Kosova vám vyhovuje? To je předobraz, jak se budou problémy v budoucnu řešit.Neovlivníte ani řepku olejku u vás na poli, ani to, zda můžete dát dítěti na zadek ani odebrání kusu země jednomu národu a věnování jinému.

Evropa má zcela jinou historii než Canada nebo USA, národní identitu můžete rozvolnit, ale ne vymazat.Opět tady bude syndrom dalších generací (jako u muslimských imigrantů), hledajících původní identitu.
19. 05. 2008 | 09:22

Pepa Řepa napsal(a):

To pgjed
je to podobné, jako kdybyste označil obyvatele Istambulu za Řeky.
19. 05. 2008 | 09:37

Sekyra napsal(a):

Pred 70 lety by nikdo nerekl, ze Francouzi a Nemci budou nejlepsi pratele.
Proc by se to nemohlo stat i mezi Araby a Izraelci?
19. 05. 2008 | 09:38

JC napsal(a):

Jeltzzin,
Tak to je a tak to bude.
19. 05. 2008 | 09:40

MS napsal(a):

pana profesore, ve Vašem článku jsem našla i svou rozpolcenost, a asi proto vyjadřuje i mé myšlenky. Souhlasím s Vámi i v bodě naivity a pokládám řečnickou otázku - není Váš konec, koncem, naivního intelektuála, který je schopný pochopit i jiný názor a vzít opačný názor za svůj, a proto i tento intelektuál předpokládá, že toho je schopna většina? Možná naivně si myslím, že já nebo Vy si takovou to rozpolcenost můžeme dovolit, ale mohou si ji dovolit ti, co ovlivňují "politické dějiny" více?
19. 05. 2008 | 09:44

bigjirka napsal(a):

Sekyro, mohlo by to být. Museli by ovšem Arabové přestat usilovat o zničení Židů a usednout k jednacímu stolu.
19. 05. 2008 | 09:45

Pepa Řepa napsal(a):

To pgjed
ještě k těm národům. Termín Palestinci byl vymyšlen někdy v sedmdesátých letech minulého století a to zřejmě proto, aby byl zdůrazněn nárok na celou Palestinu. Pokud by tomu tak nebylo, evokoval by nárok Arabů jako takových nárok všech okolních 200 milionů.
Kromě Palestinců nenajdete nikde v muslimském světě hraní s národní kartou. Jste příslušník ummy-muslim.S národní kartou se snažili hrát baasisté, dlouho to nevydrželo.

U Židů je to jiné.Ti si svoji identitu dost hlídali, tuším, že tam je důležitá linie po matce.Možná proto přežili tak dlouho.

Že to v praxi ne vždy fungovalo je jasné.Ve vesnicích pod křižáckým hradem v Syrii najdete podezřele mnoho blonďáků, stejně jako v Evropě vysoké procento čtvrtinkových Židů.

V mnoha věcech to tak funguje dál. V Izraeli vám třeba neudělají sňatek Žida s křesťankou, když se necháte v cizině sňatek uznají.

Sňatek muslimky s křesťanem bez konverze je v muslimském světě (pokud vím) nemyslitelný, pochybuji, že vám ho uznají, když se necháte oddat jinde.
Nedívejte se na to evropskýma očima.
19. 05. 2008 | 10:11

Ivan Hochmann napsal(a):

Zdravím Jakube,

jste jediný kdo měl zatím odvahu k presentaci možného řešení izraelsko - palestinského konfliktu.Pokusím se o podobné.

Vycházejme z faktu,že nesmiřitelnost současných generací je natolik zřejmá,že v jakýchkoliv dvoustranných dohovorech není šance.Hovoří o tom mnoho výpovědí zainteresovaných osob a zprostředkovatelů.Je to způsobeno pocitem moci vzbuzeným u obou protagonistů podporou a cílenou manipulací spřátelených mocností.U palestinců je to morální a materiální podpora muslimského světa.Na druhé straně totéž v bleděmodrém.Nelze-li očekávat dohodu mezi těmito subjekty navzájem a neexistuje-li vhodná třetí protiváha,je nutné se spolehnout,že předem definované,cíleně vyhrocené události budou schopny posunout priority.Problém vidím v naprosté ignoranci (prozatímní ignoranci) vedoucích politiků muslimského světa.Jejich vůdčí ideologové nevědí nic o politice o možnostech něco za něco.Jsou bigotní,posedlí fanatismem islámského náboženství a kbyby záleželo jen na nich - dávno by se svět zmítal v obrovském náboženském válečném infernu.

Na druhé straně američané nejsou schopni pochopit tuhle šílenou obskurnost(já též) a jednají s jednotlivými,periodicky se vyskytnuvšími neuralgickými body s pozice síly.Pokud na vyřešení konkrétních lokálních erupcí násilí nestačí OSN a světová diplomacie,zasáhne tvrdě a neomylně CIA a ta jak známo servítky nepotřebuje.Následná ozbrojená americká reakce je nabíledni.Myslím,že takto do budoucna nelze.

Vidím příčinu,jednoznačnou příčinu neustále rozdmýchávaných válečných konfliktů v naprosté nepřístupnosti imámů změnit jakkoliv málo svoje téze o nadřazenosti islámského elementu.(a to jak na Blízkém Východě,Indonesii,tak na africkém i asijském kontinentu).

Toto je klíčový problém.Je nutné přesvědčit světovou diplomacii,snad prostřednictvím OSN o tomto nebezpečí a jeho hrozbách a začít společná jednání,která ve svých důsledcích budou znamenat odklon duchovních veličin islámu od agresivního pojetí,které by stejně vedlo ke zničení celé islámské komunity.(Nepochybujme o tom.Už to tady bylo vícekrát.)Je mě nepochopitelné,že se muslimové nepoučili.Je to evidentně stejná ideologická podstata jako fašismus a komunismus.

Tato varianta však předpokládá jakýsi katalysátor událostí.Zatím si mocnosti hrají každá na svém písečku,domnívajíce se,že právě oni budou ti chytřejší,oni vyzískají na třaskavém prostředí největší profit.Jsou také nepoučitelní.Akceptací těchto blbých politických manýrů dojde vždy k pořádnému průseru.Nikdy nelze dopředu odhadnout jak to dopadne.Tento katalysátor by mohl spojit veřejné mínění světového společenství a donutit politiky ku prospěšným činům.

Myslel jsem si,že takovým katalysátorem mohlo být 11. září. Nebylo.Asi bude potřeba drastičtějšího kopance v podobě použití ZHN či nějaké obrovské přírodní katastrofy, aby se lidé probraly ze svých náboženských,nacionalistických,mocenských,potřeb a záměrů.Je tudíž dosti naivní hovořit z mé posice o jakémsi možném řešení.

Snad přijde čas,kdy se začnou hodnotit světové priority poněkud kvalitativněji.

Ivan.
19. 05. 2008 | 10:22

Sekyra napsal(a):

Pepa Řepa:
Mezi Syrany, Palestinci a Libanonci je dost krestanu - ti asi nejsou prislusniky ummy, n'est ce pas?
19. 05. 2008 | 10:24

doktor napsal(a):

Ivane Hochmanne, mohl byste vysvětlit, jak souvisí spor o území dvou předněvýchodních národů s rozdíly mezi socializmem a kapitalizmem? Ideologicky vždy argumentovali komunisti. Aniž si to uvědomujete, jste jedním z nich. Zdraví internista z Moravy, který zná profesora Hořejšího jen z literatury.
19. 05. 2008 | 10:35

Pepa Řepa napsal(a):

To Sekyra
Jistěže ne.Doporučuji se na ně jet podívat. Vaši vnuci už to nestihnou.Vymírající druh, řekl bych.

Ještě bych chtěl zmínit pomýlenost, pokud jde o velikost. Z debaty mám pocit, jako by se virtuálně parcelovala Kanada.

Podívejte se na mapu, odečtěte judskou a negevskou poušť i solné jezero a podívejte se, co vám zbyde. Je to zem jak dlaň.Chcete parcelovat kořenáč?
Židů je asi šest milionů.

Představte si, že pětinu Čech (bez Moravy) bude tvořit čínská populace (ty snad neurazím, jsou daleko-zatím).
Čechy budou ležet uprostřed provincii S'-čchuan. Denodenně uslyšíte výhrůžky, jak vás naházejí do Vltavy. Občas přiletí raketa, občas vyletí do vzduchu autobus.

Budou nárokovat nárok na Pražský hrad, protože se před čtrnácti stoletími zdálo Čuangovi, že z toho místa odletěl do nebe.
Hezký život, co říkáte?
19. 05. 2008 | 10:52

Ivan Hochmann napsal(a):

Jako malý kluk,

jsem si vždy spojoval míru inteligence s množstvím absorbovaného vzdělání.Uplynulo hodně let než mě poznání vyvedlo z omylů.Pane internisto,naučte se pořádně číst a přestaňte účelově vytrhávat věty z konceptu,umístňovat ostatní neladící s Vaším hluchem do pitomých škatulek a snad časem pochopíte o čem je řeč.

Ivan.
19. 05. 2008 | 10:59

bigjirka napsal(a):

Sekyro, kam dotaz míří? Libanon, to bývala poměrně otevřená společnost. Sýrie je relativně sekulární, má diktátora. V Homsu je dosti početná křesťanská enkláva (lze tam jako snad na jediném místě Sýrie koupit vepřové). V Halabu jsou také křesťané, maronité a Arméni. Ti nejsou příslušníky ummy. Ti žijí ve městech. Tam je umma spíš venkovskou záležitostí. Diktátoři islamismus nechtějí - oslabuje jejich moc. V Sýrii je dokonce i malá židovská enkláva. Víte, pokud jste blízkovýchodní život neviděl zblízka, víte prdlajs.
19. 05. 2008 | 11:00

Ivan Hochmann napsal(a):

Pepo,

závidím Vaše vyjadřovací schopnosti.Ivan.
19. 05. 2008 | 11:02

bigjirka napsal(a):

Ivane, inteligence a vzdělání nemají nic společného. :-)
Snad jen to, že lidé s IQ pod 80 jsou v podstatě nevzdělavatelní. VŠ může absolvovat i člověk s IQ 100, je-li pilný a trpělivý. Ke genialitě mu ovšem chybí 50.
19. 05. 2008 | 11:04

Pepa Řepa napsal(a):

To Sekyra
ještě jste zapomněl na esotérické Drúzy, kteří žijí na Golanech. To společenství je unikátní v to, že máte konstantní počet zasvěcených. Něco jako notáři v Čechách. Čekáte, až někdo umře. Není jich moc, ale nevymírají.To je fakt.

Když s nimi mluvíte, tak jim je úplně šumafuk, jestli jsou součástí Syrie nebo Izraele.Svět sám pro sebe.Na Golanech araba nenajdete, Drúz je pro Araba míň než pes.

Ráj pro feministky, neboť ženy mají stejná práva jako muži. Zvláště pokud jde o fyzickou práci.Hákují od vidím do nevidím a drúz s bílou čepicí na hlavě rozjímá.
19. 05. 2008 | 11:09

Pepa Řepa napsal(a):

To bigjirka
já si myslím, že ti johanité, ovládající křižácký hrad u Homsu byli první kaskadéři na světě.

Sex měli zakázaný pod trestem smrti. A vida, nordické typy vidíte i dnes. I pár typických arabských blonďáků najdete.
19. 05. 2008 | 11:23

JC napsal(a):

Pepa Řepa,
Ohledně parcelování Izraele-potvrzuji.Málokdo asi viděl aktuální mapu, která vypadá spíše jako ementálský sýr/10 dkg./Ty díry jsou území patřící pod palestinskou samosprávu. Na mapě jsou jednak ty které již byly odstoupeny (Gaza, West Bank vč. Betléma) a jednak ty, které jsou budou odstoupeny v budoucnu.
19. 05. 2008 | 12:14

jakub napsal(a):

Ivan Hochmann
Také Vás zdravím.
Přečetl jsem si Váš příspěvek adresovaný mě.
Myslím, že všichni lidé, kteří nejsou zatíženi nějakými předsudky nebo stranickými či jinými zájmy, by s ním měli souhlasit.
Já vím, že moje zmíněné řešení situace je neproveditelné. Není v zájmu mocných a asi ani místních obyvatel.
Když už jsem ale tak fantazíroval, tak k tomu přidám ještě jednu nereálnou myšlenku.
Po tom oddělení mezinárodními silami, by bylo po určité době míru, potřeba začít oba národy sbližovat. Vzájemný obchod, pracovní příležitosti atd. Začít vychovávat ve společných školách novou generaci, která by
si uvědomovala, že se dá společně žít.
Izraelci by si uvědomovali, že když vidí malé palestinské dítě, tak že nemá na sobě výbušninu a že se ho nemusí bát.
A Palestinci zase, že je nikdo nebude nikam vyhánět.
V každém případě si myslím, že současný postoj obou stran a jejich podporovatelů nevede z rychlému řešení. Pokud tedy vede vůbec k nějakému rozumnému řešení.
19. 05. 2008 | 12:25

bigjirka napsal(a):

Ale Jakube, oni Filištíni již dnes nejsou schopni bez Israelců žít. Oni do Israele dojíždějí do práce, na palestinských územích žádné rozumné pracovní příležitosti nejsou. Jak píše Pepa, proximita znepřátelených stran je taková, že by vojáci OSN museli být úplně všude..
19. 05. 2008 | 12:56

Ivan Hochmann napsal(a):

Psal se rok l981,

procházeli jsme s manželkou po tržišti(no spíše smetišti) v Lakatii,když se městem ozvaly sirény leteckého poplachu signalizujícím nálet izraelských letadel.Vzápětí jsme s údivem sledovali pochodující oddíly malých děvčat se samopaly.Když jsme potom vznesli dotaz našemu syrskému průvodci.Bylo nám řečeno,že žádná školačka nemůže ukončit školní docházku bez vojenského výcviku a zkoušky ze znalostí základních sůr koránu.

Syřané už tehdy nemohli pochopit jakto,že si Izraelci nenechají z Golanských výšin ostřelovat Tel-Aviv(dalekonosná děla to dokázala).Až o Golany Sýrie přišla obvinila Izrael,že chce Sýrii okrást o obrovské prameny a zásobárny pitné vody nacházející se pod Golanami.

Tak tomu je s veškerou problematikou.A doporučuji přečíst ještě jednou a podrobně všechny vstupy pana Pepy Řepy ,zvláště ten z 10.52hod.

Ivan.
19. 05. 2008 | 13:14

Terry napsal(a):

to pgjed:
Pelištejci
http://cs.wikipedia.org/wik...
Pelištejci mizí z historie během 4. stol. př. n. l. po babylonské a následné perské invazi.
Tento národ tak nemá nic společného s dnešními Palestinci, jak se velmi často mylně uvádí (viz též http://www.evangnet.cz/foru...)
19. 05. 2008 | 14:22

Martin napsal(a):

"some Muslim Arabs are descended from Christians and Jews who lived in the southern Levant, a region that includes Israel and the Sinai. They were descendants of a core population that lived in the area since prehistoric times."
19. 05. 2008 | 14:47

Martin napsal(a):

Predstava, ze v Palestine bylo liduprazdno a zaplnovala se vzdy ciste jen nejakym uplne novym narodem je naprosto absurdni. Jedni prichazeli, druzi odchazeli a vzajemne se vetsinou michali, pokud jim to rasisticky zakon nezakazoval.
19. 05. 2008 | 14:48

Martin napsal(a):

Kromě Palestinců nenajdete nikde v muslimském světě hraní s národní kartou. Jste příslušník ummy-muslim.S národní kartou se snažili hrát baasisté, dlouho to nevydrželo......

http://en.wikipedia.org/wik...

ne nenajdeme, nevydrzelo o treba egypte ani nemluve :)
19. 05. 2008 | 15:04

Pepa Řepa napsal(a):

To pgjed
myslím, že druhý odkaz na evangelický net je velice dobrý a vyčerpávající. Když si v hlavě srovnáte letopočty, tak zjistíte, že nástup islámu přišel o dva tisíce let později.
Dobré je i srovnání velikostí států, protože jste zřejmě na těch místech nebyl.

To nemyslím nijak útočně, nejcenější je poznání, ke kterému dojdete sám, vůbec nejde o to utlouct někoho argumenty.Traduje se spousta bludů.

Pokud si myslíte, že biblické texty jsou pohádkou pro chudé duchem, tak na místě uvidíte spoustu vykopávak, které byly přesně podle těchto textů objeveny. Například Jericho i s jeho hradbami, údajně nejstarší městské osídlení. Mimochodem, již léta pod palestinskou správou.
19. 05. 2008 | 15:07

Pepa Řepa napsal(a):

To Martine
vy si to v hlavě nesrovnáte nikdy, ať děláte co děláte.

I takových je třeba.
19. 05. 2008 | 15:11

Martin napsal(a):

Jiste pepo, nenajdeme, nevydrzelo :) Asi jsem mel halucinace kdyz mi syran vysvetloval ze neni nejakym prasivym arabem ale syranem :) Vy jste proste chodici studnice moudrosti a to ze jini maji jine informace a i je dokazi dolozit vas vubec nevzrusuje.
19. 05. 2008 | 15:17

bigjirka napsal(a):

Pepo, těžko učit želvu běhat..
to fuckt nemá cenu
19. 05. 2008 | 15:29

Martin napsal(a):

Ano tezko naucit dve zelvy behat, ktera kdyz uvidi fakt, ktery je v rozporu s jejich slovy tak se venuji radeji utokum ad personam :)
19. 05. 2008 | 15:33

Berenika napsal(a):

Souhlasím s Čochtanem, a vy autore se více v této otázce vzdělávejte, máte co dohánět. Píšete možná hezky, ale zcela irelevantně.
19. 05. 2008 | 15:43

Pepa Řepa napsal(a):

Milý Martine
kdyby byla na OH disciplína zvaná planné vopruzování, mohl byste vy reprezentovat východní a moucha na zdi západní polokouli.

Občas se tady najde zoufalec, který s vámi vede debatu. Ale jen jednou. Už to nikdy neopakuje.

Víte proč? Vy jste příliš inteligentní, já jsem jen obyčejná řepa, sídlící v polabském bermudském trojúhelníku, pověstném tím, že se tady dařilo jen kedlubnám a redneckům.

Takže se mějte chlapče hezky a klikejte a klikejte a klikejte.
Až se doklikáte na server zvaný pravda Boží, dejte vědět. Do té doby je to zbytečné.
19. 05. 2008 | 16:00

Martin napsal(a):

Pepo, tesi mne jak mluvite za jine lidi, ja si na nedostatek diskuse nestezuji, takze byste mel asi zacit brat jine prasky abyste netrpel halucinacemi o vsevedouci :)

Vas klasicky pristup, ze kdyz se vam dokaze jak pisete bud nepravdive nebo nepresne je pak navazeni se ad personam. Jste tady asi tri ci ctyri podobni, a spojuje vas vase osobni presvedceni o vlastni dokonalosti a o tom, ze lide nemohou mit jiny nazor :)
19. 05. 2008 | 16:02

Martin napsal(a):

A mily Pepo, abychom navic nemluvili jen tak do vetru.

Zacitoval jsem kus vaseho textu a prilozil link, ktery byl s nim v rozporu. Vy jste si toho nemusel vsimat, mohl jste odepsat ze je to jeste jinak, mohl jste udelat cokoliv vecneho. Co jste ale udelal ? Zacal se do mne naprosto mimo tema navazet a vas ocasek jirka se pridal. Ja se do vas osobne nijak nenavezl, venoval jsem se tomu co je zakladem diskuse cili informacim a faktum.
19. 05. 2008 | 16:05

Pepa Řepa napsal(a):

To Bigjirka
některá želva se časem vypracuje.

Jednomu známému želva utekla. Nevím, jestli to byla mimořádně hbitá želva nebo mímořádně líný člověk.
19. 05. 2008 | 16:08

Martin napsal(a):

O ano velemoudry Pepo

vam s bigjirkou se to v hlavě nesrovná nikdy, ať děláte co děláte.

to je inteligentni zpusob diskuse zelv :)
19. 05. 2008 | 16:09

Pepa Řepa napsal(a):

To bigjirka
všimnul jste si, jak jsou některé želvy rasisticky xenofobní?

---- Asi jsem mel halucinace kdyz mi syran vysvetloval ze neni nejakym prasivym arabem ale syranem :)

Troufl byste si říct někomu v Homsu, že je prašivý arab? Já teda ne.
Kde bere želva tu odvahu?
Kam se na to hrabe termín arabáč.
19. 05. 2008 | 16:17

Martin napsal(a):

A pepa navic neumi cist, protoze to byl vyrok nekoho jineho, nekoho kdo podle nejakych hlupaku neexistuje protoze je jen umma. A ejhle on nejen ze existuje ale je i tvrdy nacionalista.
Ale ovsem pepove a jini hlupacci svoji xenofobii radi prenaseji na jine lidi. :)
19. 05. 2008 | 16:21

Martin napsal(a):

Ale holt nejakym pepickum se to v hlave nesrovna nikdy, at delate co delate :)
19. 05. 2008 | 16:23

Pepa Řepa napsal(a):

To Bigjirka

teda, já vám řeknu, kolego!
V jaké rasistické společnosti se ta želva pohybuje?

Před ním a před jakýmsi syrským příslušníkem vypráví někdo něco o prašivých arabech.Ještě, že tu není pan Stejskal.

Nebo že by si to želva vymyslela?
Já teď nevím, v želvách se moc nevyznám.

Když si někdo pozor nedá, jak se vlastně želva hledá,
ona,ho na něco nachytá, i když si to pozděj’c vyčítá.

Ne moc lehce se želva po dně honí,
ten, kdo nechce, pak často(brzo) slzy roní,
jeho úsměv se vytratí a to se mu nevyplatí,
má se nebát želev a spousty vodní.
19. 05. 2008 | 16:31

Martin napsal(a):

No ja nepochybuji o tom, ze ruzni pepickove ci bigjirkove se pohybuji jen mezi xenofobnimi primitivy, proto i maji jejich nazory a manyry. Trebas bigjirka je navic antisemita, a oba si s pepikem vymysleji kde vsude byli a co vse znaji. Pritom jen opakuji klise, ktera se neustale publikuji na nekolika rasistickych strankach, a tato klise nikdo kdo tam skutecne byl nepouziva.

no jo ale jim se to v hlave nesrovna nikdy, at delate co delate :)
19. 05. 2008 | 16:34

Pepa Řepa napsal(a):

To bigjirka
až se tady objevíte, tak prozraďte želvě to moje tajemství.

Nejdál jsem byl v Nymburce pro brambory.
19. 05. 2008 | 16:38

Martin napsal(a):

Bigjirkum a pepikum nedochazi, ze o jejich kecy a vymysly nikdo nikdy nema zajem :)

ale jim se to v hlave nemuze srovnat nikdy, at delaji co delaji :)

to je proste fuckt :)
19. 05. 2008 | 16:41

Pepa Řepa napsal(a):

:-)
19. 05. 2008 | 16:47

pgjed napsal(a):

Pane Hochmane, je mě líto, ale v tom podstatném nemáte pravdu. Je druhotné, že dle dostupných pramenů jsou palestinci považováni za samostatné etnikum. Důležité především je, že oni sami se za samostatné etnikum považují. Nemáte pravdu ani s náboženstvím. Ještě dnes, přes silný islamizační tlak, je poměrně vysoké procento palestinců křesťanského vyznání. Před r. 48 byly v palestině oblasti, kde palestinští křesťané byli v převaze - třeba oblast Betléma.

Ostatně s araby, jako s etnikem, to vůbec není tak jednoduché jak si myslíte. Byť je arabština velmi rozšířený jazyk, arabů, jako usedlých potomků kočovných semitských pastevců z Arabského poloostrova, je mezi arabsky mluvícími národy jen zlomek, dokonce i na Arabském poloostrově.
19. 05. 2008 | 16:48

Ivan Hochmann napsal(a):

Martine,Martínečku,

je to lože opravdu tak strašlivý?
A naval sem ten klacek.

Sarka Farka Loupežník.
19. 05. 2008 | 16:51

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane pqjed

zase jsme u kvalifikace priorit.Podstatné jsou v tomto ohledu úplně jiná fakta.Krom toho náboženství je jako opilství - neomlouvá.Nelze řezat bezvěrcům hlavy jenom protože se neuctivě vyjádří o připitomnělých skutcích bigotních fanatiků.

Ivan.
19. 05. 2008 | 16:59

bigjirka napsal(a):

Pepo, takovýho blbečka jsme tu ještě neměli.. :-DDDDDD
19. 05. 2008 | 17:04

bigjirka napsal(a):

Přineste drtič psychických vraků ;-)))))
19. 05. 2008 | 17:05

Ivan Hochmann napsal(a):

No zase na druhé straně....

jsem nemusel být tak příkrý,-omlouvám se.

Vím pane pqjed o čem hovoříte.Tato oblast je celkem probádané území.Popsaná etnika od Saracénů a Berberů,středoafické nomády,egyptské arabské kmeny,migranti z Arabského poloostrova - tito všichni arabové měli co do činění s pyrenejskými góty,perskými kmeny,dokonce i s východoasijkými šikmookými enklávami.Proto zmatení jazyků,myslí,skutků.Přesně jak praví bible.

Ale jak bylo řečeno, pochopeno jest! Priorita to není.

Ivan.
19. 05. 2008 | 17:14

bigjirka napsal(a):

Ivane, všiml sis, co tu máme za oligouška?
19. 05. 2008 | 17:21

Vaclav Horejsi napsal(a):

Martin, Pepa Repa, bigjirka, Ivan Hochmann..:

Panove, v poslednich hodinach trochu kazite uroven diskuse pod mym skvelym clankem :-), ktery neni tak moc o zelvach...

A pritom to ze zacatku vypadalo tak nadejne, diskuse byla vysoce kultivovana a vecna, daly se v ni najit napriklad pozoruhodne vyroky jako:

- Provokatér Hořejší si dělá z lidí i ze sebe blbce

- Evropská Unie,plná Hořejších
- Takže bude lepší raději mlčet než diskutovat hovadiny.

- Ale pořád se naivně divím vzdělancům,kteří by měli zvažovat svoje výroky než v zajetí své ideologické zaslepenosti pustí do světa tyhle provokační svinstva.

- A ty tvoje kecy o hmotě a rozumu už mě taky štvou.

- Profesůrku neschovávejte se za doktůrky!

- kolik Vám muslimové zaplatili za to, že svůj život zasvětíte strefováním do Izraele.

- doufám, že s sebou nosíte alespoň balíček papírových kapesníků. Neměl byste jinak v případě potřeby, čím si setřít plivance z obličeje.

- Z Vás to obstarožní levičáctví tak čpí, až začíná smrdět.Zřejmě i se svými odbornými znalostmi jste na tom tak špatně,že ... (VSIMNETE SI, ZE TENTO DISKUTER VELMI ZDVORILE PISE VELKE „V”!)

Je skoda, ze to ted kazite temi zelvami...
19. 05. 2008 | 17:25

bigjirka napsal(a):

Omlouvám se, pane profesore, můžu za to já. Vyjádřil jsem my humble opinion, že je těžko učit želvu běhat. Želva se asi identifikovala s Martinem a to ji velice rozohnilo. Můžu Vám to nějak kompenzovat? Ten antisemitismus jsem Vám podal celkem vybraně, ne? Za přirovnání k Nerudovi se snad tak tuze nezlobíte?
19. 05. 2008 | 17:32

Martin napsal(a):

Pane Horejsi, no dobre, necham aby si velci jirickove s malymi pepiky dali obkladek a venovali se svemu antisemitismu uz sami :)

konec koncu akvarko pry uklidni i takove psychopaty
19. 05. 2008 | 17:35

Martin napsal(a):

Pgjed, s tim nabozenstvim je to fakt, jako priklad v roce 46 v Jeruzaleme bylo temer stejne krestanu jako muslimu.

A o ruznych nomadskych kmenech od syrie az k jemenu existuji prameny z pred naseho letopoctu.
19. 05. 2008 | 17:42

Pepa Řepa napsal(a):

Chápu.I já se omlouvám. Polepším se. Začnu také psát velké V.
19. 05. 2008 | 17:44

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane profesore,

je dobře ,že jste ukázal také svoji odvrácenou tvář plnou porozumění a humoru.

Hned se mě bude lépe dýchat vím-li,že i vysoce kultivovanou diskuzi je dobré občas okořenit pozoruhodnými výroky k i Vašemu potěšení.

Jenom dejte pozor aby se želva neokotila.

Zdravím Ivan.
19. 05. 2008 | 17:58

Hobart napsal(a):

To V.Hořejší: to že někteří židé jsou antisemité je fakt. Co si myslíte, že byl třeba Marx (aby to byl ještě někdo téměř něžně antisemitský) nebo feldkurát Katz (aby to bylo trochu literární)??? Spousta židů dělala, dělá a bude dělat dobytčárny, pseudointelektuální či nábožensko-fanatický odpor vůči Izraeli patří mezi ně.

...

Například ultra-orthodoxní židé, kteří na Izrael kašlou, ovšem mohutně ho "dojí", nejsou samozřejmě ve skutečnosti antisionističtí, jsou proti násilí, proti nedodržování tradičních norem židy a proti nedodržování morálních pravidel Tóry kýmkoli na světě. Oni přirozeně chtějí Izrael, samozřejmě ho chtějí tam, kde je a to včetně kompletního Jeruzaléma. Jen za něj nechtějí bojovat, nechtějí ani, aby někdo jiný po někom střílel, aby docházelo ke střetům atd. Chtějí v podstatě kvadraturu kruhu: Izrael s jeho NÁBOŽENSKY významnými místy, dostatečně schopný financovat jejich neskutečný život na ješivách ...

Pokud si někdo myslí, že konkrétně tito lidé, jejichž život (tzn. neomezované studium a materiální dostatek) byl umožněn až teprve a jenom vznikem Izraele (v minulosti takoví židé neexistovali, tradiční život byla především neskutečná lopota a bída), jsou skutečně PRO odstranění či omezení Izraele, tak je blázen. Obdobně pokud se domnívá, že jsou PRO nějaké ústupky Palestincům.

Za plivanec do ksichtu se dodatečně omlouvám, afekt. A ano, kinderstube se mi po prvním přečtení Vašeho čláku zděšením ukryla pod stůl.
19. 05. 2008 | 18:02

Martin napsal(a):

Hobarte, jestli se nemylim, tak pan Horejsi nemel na mysli ultraortodoxy v Izraeli ale skupiny mimo Izrael, ktere tvrdi, ze Izrael ma zalozit az Mesias. Ti jeho existenci opravdu odmitaji a s bojovanim ci ne to nema nic spolecneho.
19. 05. 2008 | 18:04

Clair napsal(a):

Zdravim Vas srdecne take pane Repa,

ja jsem nikdy nepodporovala Hillary Clintonovou, jste se trochu zmylil, ja jsem se okamzite zapojila aktivne do kampane pro Obamu, protoze predstavuje novou vizi pro Ameriku, je to clovek, ktereho Amerika nesmirne potrebuje, prave v teto kriticke dobe, ve ktere se nachazime, aby spojil Ameriku v jeden narod, ktery se podarilo bohuzel republikanum roztristit na takove frakce behem 8 let, ze dnes je kazdemu nadmiru jasne, ze jestli se nekomu podari najit spolecnou rec a tento narod sjednotit, nebude to nikdo jiny, ale Obama.

Hillary se utapi a take vraci zpatky do 90. let, doby pusobeni jejiho muze co by presidenta, tato aplikace je uz obsolete a neopakovatelna, i kdyz je nadmiru jasne, ze ty stare struktury, ktere za Clintonovcu pusobily jeste pusobi a ziskavaji opet podporu prave tam. Mezitim se Amerika ovsem posunula na jinou kolej a potrebuje jina inovativni reseni v mnoha problemech, ve kterych se obavam Hillary a jejich propojeni na stare struktury neprinesou zadne podstatne zmeny, i kdyz se to snazi zabalit do noveho papiru, bude se jednat pouze o kosmeticke zmeny a naplasti. To lze sledovat z jeji kampane, lidmi, kterymi se obklopuje a kteri se uz more let naprosto neosvedcili v byvalych republikanskych administrativach. Pisi to proto, ze Hillary sice vystupuje jako demokrat, ale prebira republikanske portfolio, ktere uz tady bylo 8 let, dalsi 4 roky Bushe nebo McCaina by Ameriku polozilo.

Bude pro nas dva tezke najit spolecnou rec, bubnujete na poplach s islamizaci Evropy, a nemohu se ani divit, ze emotivne prozivate situaci, ktera se tyka BV a potazmo Izraele. Ja ziju tady, kde islamizace nehrozi, snazim se vnimat globalni svet, tedy nejen Evropu, nebo Cesko. My tady zadne radikalni islamce nemame a nic takoveho tady neprobiha, 9/11 prece probehl za pomoci nasich nejvernejsich pratel ze Saudske Arabie a svete div se, a presto zustavaji nasimi nejvernejsimi prateli. Zahranicni politika bude muset byt konzistentni, ale obavam se, ze mnohe je treba na ni zmenit, predevsim pouzitim diplomacie, ktera lezela v prachu po celych 8 let. S novymi globalnimi hraci, kteri nam tady vyrostli jako houby po desti, je zrejme, ze soucasna zahranicni politika je naprosto na spatne draze, poskozuje samotnou Ameriku a s ni soucasne take Izrael, a tam je ten zacatek, ktery chape Obama velmi dobre. Ja vim, ze Evropane jsou krmeni webovymi strankami http://www.eurabia.cz , coz je prakticky defamace a take antisemitismu jineho etnika, jenoze kdyz budme rozsevat kolem sebe nenavist, bude se nam vracet opet nenavist ze strany druhe. Jsem toho nazoru, ze i na BV musi prijit zmeny, konencne reseni dvou nezavisilych statu, ktere toto vyresi. Pan Hochamnn to napsal velmi pekne jak by si to predstavoval, ja myslim, ze jakakoliv ideologie spojena s fantatismem je zhoubna a nemuze mit v dnesni dobe prostor.

Preji Vam krasny den.

Clair
19. 05. 2008 | 18:08

Ivan Hochmann napsal(a):

Nevím co je špatného

na Vašem Velkém nose,pane.Mělo by být nejen slušností uvádět zdvořilostní = V = i v případě konfrontačního textu.Je tak možné zmírnit dopad případných sprosťáren.Což ale v našem případě není možné neboť přísný Editor Cerberus okamžitě zasahuje.Puntičkář.

Každopádně lze v případě trestního oznámení požadovat polehčující okolnost z důvodu akceptace zdvořilostní fráze.

Řeknu-li Vy vole - zní to sice blbě,ale zato kultivovaně.

Ivan,
19. 05. 2008 | 18:20

bigjirka napsal(a):

Paní Clair hluboce se mýlíte. Nenávidí oni nás (a Vás samozřejmě ještě víc). UK taky měla splendid insulation.. ale to už je dávno. Chápu, že když je to daleko, nevypadá to tak strašidelně.
19. 05. 2008 | 18:28

Pepa Řepa napsal(a):

To Ivan Hochmann

Profesůrku neschovávejte se za doktůrky!

To je Vaše dílko. Asi moc chodíte na demonstrace proti zdravotní reformě. Tam byl zase transparent:

Julínku,za Cikrta se neschováš!!!

Už píšu velké V. Polepšil jsem se.

Paní Clair, děkuji za odpověď.
19. 05. 2008 | 18:33

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hobarte, jsem rád, že jste chytil omlouvací vlnu.Plivat netřeba, nejsme lamy od toho je tady jistý aktivista.

Abych vážné téma trochu odlehčil, tak bych Vám poradil, jak eliminovat počet ultraorthodoxních z Mea Šarim.Zaveďte v ješivách povinné hodiny tělocviku.Po roce jich moc nezbyde.

Pokaždé, když je vidím u zdi nářků, tak mne to napadne. Patnáct dioptrii, slunce nevidějí celý rok, kdyby zafoukal vítr tak upadnou.Jeden jak druhý.
Představuji si, že skáčou přes švihadlo.Jednou jsem se začal u zdi smát. Měli mne za magora. Asi právem.
19. 05. 2008 | 18:53

Ivan Hochmann napsal(a):

Uznávám,že

Julínku za Cikrta se neschováš je logické a vtipnější.Představa jak se pan ministr schovává za panem poradcem Cikrtem může u někoho vyvolat záchvat smichu.

Leč přiznám,že práce obou vážených pánů mě nepřivádí k takovýmto zlobným výlevům .Ba naopak.Vážím si jejich práce,je potřebná a spravedlivá.

Leč vy jste chtěl naznačit něco jiného.No dobře,občas se nezadaří.

Ivan.
19. 05. 2008 | 18:55

Ivan Hochmann napsal(a):

Dobře mířený plivanec

od lamy je jako vynikající umělecké dílo.Je povícero takových příkladů.Takový Clint Eastwood trefoval ve slabých chvilkách plivanci místní psy peonů s takovou rasancí a přesností,že za to dostal Oskara.

Ivan.
19. 05. 2008 | 19:04

jakub napsal(a):

Clair
Dobrý den paní Clair.
Ve Vašem posledním příspěvku mě zaujala jedna věta, která je velmi pravdivá.
Zněla nějak takto : "jenomže když budeme kolem sebe rozsévat nenávist, bude se nám nenávist vracet z druhé strany".
Ani netušíte jaká je v tom hluboká pravda. Jen je potřeba, aby jste ji jako první řekla muslimům. Pokud si tuto skutečnost uvědomí, možná se s nimi dá pak vyjednávat a svět se začne měnit k lepšímu.
Až se najdou mezi muslimy takoví průkopníci jako tady multi kulti a budou se snažit o osídlení jejich území bělochy, povolí stavět na svém území kostely, povolí ženám chodit oblečené podle jejich vkusu, dají jim stejná práva jako mají muži. Možná těm jejich mírumilovným snahám a Vaši lásce uvěřím.
19. 05. 2008 | 19:24

Jeltzzin napsal(a):

To pgjed

Vidím že jste se nenamáhala přečíst odkaz k Palestině a historii osídlení, a říkáte že plácám, Připouštím že wikipedie
nemusí být nejlepší zdroj - Uveďte tedy prosím jiný věrohodnější odkaz,
pokud možno takový do kterého lze elektronicky nahlédnout (třeba nějakou univerzitní knihovnu )
Jinak plácáte vy a asi Vám ani nevadí že všichni co na odkaz nahlédli to o Vás vědí.
Hezký den !
19. 05. 2008 | 19:33

Englishman napsal(a):

Claire:
Myslím, že podléháte jednomu velkému a bohužel velmi častému omylu. Myslíte si, že jestliže násilí plodí násilí a nenávist plodí nenávost, tak to platí i obráceně - že přátelství plodí přátelství a pomoc druhé straně se pomáhajícímu vrátí. Jenže to je historií milionkrát vyvrácený omyl.

To nejlepčí, čeho lze dosáhnout je ve skutečnosti nezájem. Nezájem a eliminace styčných ploch opravdu lodí nezájem a eliminaci styčných ploch i na druhé straně - tedy alespoň většinou. Pokud se ale z nulové polohy přehoupnete na druhou stranu, může nastat cokoli. Na přítelské gesto a podanou pomocnou ruku může druhá strana reagovat stejně, nebo naopak vystupňováním své agrese - to v případě, že to chápe jako vaši slabost.

Podívejte se, kolik humanitární a rozvojové pomoci investuje Západ do chudých zemí a jaké postoje příjemci této pomoci zaujímají vůči dárcům. Ve většině případů jsou tyto postoje nepřátelské nebo v nejlepčím případě vyděračské.

Slušnost prostě může fungovat jen mezi jednotlivmi lidmi. Mezi národy, ale ani mezi třídami nebo jakýmikoli skupinami lidí vymezenými společnými zájmy platí jiná pravidla a hlavní z nich je právo silnějšího.

Islám chce bezpochyby ovládnout Evropu - jeho představitelé se tím nijak netají a není důvod jim nevěřit. Konec konců už dnes negramotní immámové na Středním východě rozhodují o tom, o co smí evropské noviny zveřejnit.

Pokud mě někdo chce ovládnout, tak na přátelskou nabídku neodpoví přátelstvím. Pochopí ji jako známku toho, že se už vzdávám. To nejlepší, čeho můžeme dosáhnout, je minimalizace třecích ploch separací. V globalizujícím se světě, navíc s velkou muslimskou menšinou uvnitř, se to zdá být téměř nemožné.
19. 05. 2008 | 19:48

Englishman napsal(a):

Omlouvám se za překlepy, opravdu si nemyslím, že se píše "nejlepčí". Nemám na klávesnici diakritiku a takhle to dopadá... :-(
19. 05. 2008 | 19:50

Clair napsal(a):

Vazeny pane Hochmann,

se vubec nedim, ze mate vyhrady k memu videni sveta. Je to zrejme dano tim, ze zijeme kazdy uplne jinde, tudiz naprosto jiny uhel pohledu.
Muzeme si stezovat na nefunkcnost OSN a EU. To vsechno je nesmirna pravda co pisete, dokonce fakt, ze se ostatni mocnosti snazi odstavit sveho jedineho protivnika velmoc c. 1. To bylo a bude. Ted ovsem zalezi jak velmoc c. 1, pokud chce prezit bude postupovat.
Jde predevsim o to, jestli chceme a mame vuli tu spolecnou rec s ostatnimi svetovymi velmocemi najit, nebo budeme pouze prilevat ohej do ohne a zastavat nasi ideologii preventivnich valek, jakkoliv scestnou, protoze jenom my mame tu svatou pravdu, zatim co ONI jsou spatni, dementni a ja nevim co vsechno. Toto neni rec, ktera lidi spojuje, naopak rozdeluje , recept pro totalni destrukci a potazmo disaster, nebo-li katastrofu. V tomto se shodujeme bez rozdilu.

Proto je nesmirne dulezite, aby US oprasily diplomacii, ktera dela naproste zazraky, na misto vyhruzek a okamzitych preventivnich valek pouzila tento nastroj ke svemu prospechu a take prospechu Izraele. Prohlasovat a stale mavat nad hlavou retorikou, ze s teroristy se nejedna na jedne strane zni sice hezky, kdyz ovsem vidite na druhe strane, ze tomu tak neni, dochazi k rozcarovani. Vzdyt nove zalozeny teroristicky stat Kosovo byl zalozen zasluhou ci? Columbie, silne teroristicky stat ma nejvetsi podporu soucasne US administrativy, pres.GWB dokonce predlozil navrh volneho trhu s touto zemi, bohudik mu to kongres neschvalil. Je proste mnoho faktoru a jevu, ktere se momentalne vymykaji naprosto zakladnim pricipum, dokonce jsou v primem rozporu co soucasna administrativa hlasi a co ve skutecnosti provadi. Je to v americkem zajmu, nebo pouze nekolika jedincu, kteri uchvatili tuto zem a delaji si co chteji?
Obavam se, ze nemohu pokryt vsechny ty kladene otazky v tomto jednom prispevku, budu muset zrejme nastavit. Nicmene budu se snazit pravdive a nezaujate vylicit jak to vidim ja.
Pokracovani.
19. 05. 2008 | 19:56

jakub napsal(a):

Clair.
Možná se tu nyní rozvine diskuse o tom kdo první začal rozsévat nenávist. Někdo se možná vrátí do 19 století, někdo třeba do 16 století. To ale nikam nepovede.
Zůstaňme v blízké současnosti. Můj osobní názor je, že muslimové v rozsévání nenávisti mají prim.
Velkým hnacím motorem jejich nenávisti je i jejich víra. Na rozdíl od již zcivilizovaných vír evropských.
Nenávist mezi nimi je způsobena mnoha mrtvými. Smrt člověka je vždy tragédie, ať je to na kterékoliv straně. Ničí život není hodnotnější.
Někdo mi zabít dítě, vzal bych pušku a šel ho zabít také.
Přesto ale ve vnímání smrti vidím na obou stranách rozdíl.
Zabití dětí Izraelci v palestinské škole, kde se ukryli vojáci a z její střechy odstřelují civilní obyvatelstvo, a po tom co je škola zasažena raketou jsou mrtvé děti oslavovány, protože umřeli mučednickou smrtí, nikdy nepochopím.
Smrt dětí ve školním autobuse, kam byla položena bomba a rodiče pro ně pláčou, je pro mne větší citovou tragedii.
Myslím, že nejsem rasista, přátelím se a dopisuji si s lidmi skoro po celém světě.
Muslimskou víru a způsob jejich života, rád ale nemám.
19. 05. 2008 | 19:56

Martin napsal(a):

Problem neni ani tak v tom kdo zacal rozsevat nenavist, ale v tom, ze spousta lidi nejen na Blizkem Vychode, ale i na Dalnem ci v Africe netusi, proc by meli milovat lidi, kteri je jeste pred 50-60 lety okupovali a ted rikaji, vse bylo ok, uz vas neokupujeme, ale musite prijmout nase zasady, nase penize, nas politicky system, nase firmy no a kdyz prijmete i nase zakladny tak to bude uplne skvele. A ne abyste si to delali po svem, to i libovolny pisalek vas bude mit pravo poucovat a diktovat co mate delat. My jsem totiz nadlide z Evropy a Ameriky a to my rozhodujeme co kdo ma delat, samozrejme ciste jen v ramci obrany.
19. 05. 2008 | 20:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy