Koaliční poslanec tvrdě kritizuje Julínkovu reformu – že by také naletěl protireformní propagandě?

26. 05. 2008 | 21:44
Přečteno 16860 krát
Ve předchozím příspěvku jsem upozornil na anonymní materiál, který poukazoval na některé podezřelé aspekty chystané reformy zdravotnictví, v dalším příspěvku jsem ochotně vyhověl přání mluvčího Ministerstva zdravotnictví a zveřejnil materiál náměstka ministra dr. Hroboně, který onen anonymní materiál označuje za profesionálně připravený dehonestující materiál.
Jelikož mi oba tyto příspěvky daly málo práce a přitom měly značnou sledovanost, rozhodl jsem se pokračovat v tomto seriálu snadného psaní a přetisknout pozoruhodný článek koaličního poslance L.Hovorky, který se touto problematikou v parlamentu systematicky zabývá. Zdá se mi, že jeho článek, který vyšel v médiu téměř tak seriózním jako Aktuálně.cz, vyznívá kupodivu spíše ve smyslu onoho “anonymního hanopisu”, nežli ve smyslu materiálu pana náměstka Hroboně, který jej má vyvracet.
Velmi zajímavé, není-liž pravda?


Zhoubná verze Julínkovy reformy

Hospodářské noviny 26.5.2008

Ludvík Hovorka

Už asi rok se mluví o reformě zdravotnictví, která údajně vyřeší všechny neduhy zdravotnictví a zejména přinese do zdravotnictví více peněz.
Pokud svůj pohled soustředíme na klíčové zákony o veřejném zdravotním pojištění, o zdravotních pojišťovnách a o univerzitních nemocnicích, pak zjišťujeme, že skutečnou podstatou těchto zákonů není zlepšení systému zdravotnictví, ale transformace zdravotních pojišťoven a fakultních nemocnic na akciové společnosti se záměrem zdravotní pojišťovny co nejdříve privatizovat, fakultní nemocnice zbavit vlivu univerzit a rovněž je privatizovat.

Důkazy na hřbet pojištěnce
V zákoně o veřejném zdravotním pojištění jde především o to, jak nově vzniklým a transformovaným pojišťovnám umožnit volné nakládání s povinnými odvody na zdravotní pojištění.
Pojištěncům pak reforma nepřináší nic pozitivního, žádné zlepšení zdraví či zdravotní péče, pouze se zavádí jakási jistota místní a časové dostupnosti. Nově se mají zavést tzv. plány řízené péče, které pro pojištěnce znamenají konec svobodné volby lékaře a nemocnice. Pro lékaře samotné představují pak výrazné omezení jejich lékařské autonomie. Samy privátní pojišťovny budou v zájmu úspor diktovat pojištěncům, ke kterému lékaři a do které nemocnice budou chodit, jaké léky se jim budou předepisovat. Jenom pojišťovny budou rozhodovat, zda příslušná péče bude uhrazena, či nikoliv.
Ministerstvo zdravotnictví se brání vymezení standardního rozsahu péče, na kterou by měl nárok každý pojištěnec. Důvodem je, aby si privátní pojišťovny mohly samy více vymezovat prostor pro péči nadstandardní, která by se musela doplácet, resp. pojištěnec by se na ni mohl připojistit. Pravděpodobně z těchto důvodů mají být standardní nároky formulovány nejasnými a neměřitelnými formulacemi. Důkazní břemeno, že se jedná o hrazenou péči, na kterou má nárok, ponese ovšem sám pojištěnec, který se přece může "efektivně" domoci svého práva u soudu.

Podezřelé řetězce
Reformní zákony do zdravotnictví žádné peníze nepřinesou, právě naopak peníze ze systému odčerpají - na dividendy pro akcionáře, na odměny managementu a dozorčích orgánů, na složitý administrativní systém, na tvrdý marketingový boj o pojištěnce a navrhované bonusy pro pojištěnce. Další peníze budou ze systému odčerpávány umožněním vzniku zdravotnických koncernů - řetězců stejných vlastníků pojišťoven-nemocnic-ambulancí-lékáren a distribučních firem. Tyto peníze pak logicky budou scházet na poskytování další lékařské péče a bude neustálý tlak na jejich doplnění zvyšováním finanční spoluúčasti pacientů.
O podobě reformy se nikdy nevedla žádná otevřená a demokratická diskuse. Měla být vytvořena obdoba tzv. Bezděkovy komise pro reformu penzijního systému.
Vznikla komise Kulatý stůl, která se měla zabývat otázkou financování zdravotnictví po roce 2010, nikoliv však reformou, která byla položena na stůl v listopadu 2007. Paradoxně se tedy komise nikdy nezabývala reformními záměry ministerstva, které mají zcela zásadně předurčit další vývoj ve zdravotnictví, protože obsahují nevratné kroky - transformaci zdravotních pojišťoven a fakultních nemocnic na akciové společnosti, vytváření nekonečného množství zdravotních plánů apod.
Ministerstvo zdravotnictví se rovněž vyhnulo hodnocení dopadů závažných legislativních změn. Nikdy nemělo zájem o otevřenou diskusi s odbornou či laickou veřejností a vnucuje svoji představu o podobě univerzitních nemocnic a zdravotních pojišťoven akademické obci a lékařům. Doposud známé verze paragrafovaných znění klíčových zákonů reformy však dávají tušit, že tzv. reforma je předkládána v podobě, která je zhoubná. Reforma v této podobě je pro naše občany nebezpečná a rozumní poslanci nemohou tak špatné zákony s takovými dalekosáhlými dopady na zdraví lidí podpořit.

Zatím poslední šok
Poslední informace o tom, že ministerstvo zdravotnictví chce bez ohledu na stanovisko univerzit svým vlastním rozhodnutím transformovat fakultní nemocnice na akciové společnosti podle zákona č. 219/2000 Sb. a tímto způsobem obejít parlament, je naprosto šokující. Tento krok je naprosto nepřípustným porušením parlamentní demokracie. Pokud vláda připustí tento postup, pak si zahrává se svým osudem.

Autor je poslancem za KDU-ČSL v Poslanecké sněmovně


********************************
Dodatek:

Nemohu odolat, abych na toto místo nedoplnil a tím nezviditelnil pozoruhodný a skutečně podnětný diskusní příspěvek pana Pepy Řepy pod tímto článkem; provedl jsem jen nepatrné redakční úpravy:


Zdravotnictví nerozumím, nicméně reforma mi přijde skutečně jako nesystémová. Postrádám například posílení role spalovacích zařízení a navýšení jejich kapacit.

Dále bych navrhoval nové modely lékařských plášťů. Doporučuji modely bez kapes nebo s kapsami zašitými.

Přínosným by mohlo být i zavedení senior-boxů, kam by byli odkládání anonymně nadpočetní. Pravda, musely by být větších rozměrů než úspěšné baby-boxy, nicméně počáteční investice by se jistě brzy vrátila. Zvláště pokud by bylo zaručeno ve výběrovém řízení vítězství konsorcia Kopfrkingl and sons.

Odstranil bych ve všech zdravotnických materiálech zavádějící pojmy jako pojištěnec, či plátce ZP a nahradil bych je jednotícím, politicky korektním termínem - smrtelník.

Jako krok správným směrem vidím zavedení řízené péče a odstranění svobodné volby lékaře. Tím se sníží procento psychických poruch, které vznikají z neomezené volby lékařů, stomatologů obzvlášť.

Doporučuji, aby každý smrtelník byl vybaven navigačním zařízením firmy Kopfrkingel and brother, které smrtelníka bezpečně navede správným směrem. Do Strašnic, do Motola, do Pelhřimova. Na navigaci by bylo možné získat úvěr u banky Kopfrkingl and father.

Jako naprosto geniální vidím zavedení manipulačních poplatků. Osvědčily se, je potřeba je uplatnit i v jiných oborech. Při vstupu do zahradnictví, obchodů i do lesa.
U institucí, kde je s námi manipulováno, jako jsou všechny státní i evropské instituce, bych manipulační poplatek zdvojnásobil.

Jisté rezervy jsou i u vozů, převážejících nemocné. I tady bych se inspiroval americkou tradicí. Bylo by žádoucí, aby výběrové řízení vyhrála firma Kopfrkingl and godfather s vozy Blue bird.

Skutečným otcem zdravotní reformy je jistý patolog z nemocnice na Karlově náměstí.

Je přece známo, že patolog ví všechno bezpečně a nejlíp.
Bohužel, až když je po všem.
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

SuP napsal(a):

Pane Profesore -
a Vám připadá tak strašně závažné, že JEDEN poslanec ze 100 koaličních má víceméně opoziční názor? Myslíte si, že všichni poslanci opozice jsou proti?
Faktem je, že asi by VŠICHNI poslanci, kteří během volebního období v sobě objeví opoziční sklony, neměli být příště vůbec nominováni.
26. 05. 2008 | 21:55

Ročník 53 napsal(a):

SuPe, vám připadá normální, když vláda vládne jen díky přeběhlíkům z jiné strany?!
Pokud má poslanec za svou zradu slíbenou prebendu v nějaké dozorčí radě do konce života, neexistuje důvod, proč by se měl obávat nenominování či nezvolení.
26. 05. 2008 | 21:59

Eden napsal(a):

"zatím poslední šok" se mě jako studenta přímo dotýká. A sem rád, že akademický senát přistoupil k tak radikálnímu kroku. Jeden náš profesor označil jednání s ministerstvem za bizarní. Poplatky zmršili, nasekali v nich spoustu chyb, no a přesně jak sem si řikal, zmršej mnohem složitější věc, jako třeba převedení fakultních nemocnic na univerzitní. Nechápu, proč nemůžou použít návrh univerzit, který by mnohem více vyhovoval a odstranil nynější problémy. Takhle jich ještě víc přidělaj. No nic škoda mluvit/psát
26. 05. 2008 | 22:05

RUMCAJS napsal(a):

To není názor, ale předvolební agitka.Jak můžete vůbec pane profesore takovéto plácání brát vůbec vážně?
Vy si můžete založit pekařství a péci poloviční a nekvalitní rohlíky ? Myslíte, že se tím uživíte? Copak si můžete jako pekař dělat se zákazníkem co chcete?

Navíc tady pořád přechátíte jednu klíčovou věc a to, že můžete zůstat pojištěncem VZP a ty ostatní pojišťovny Vám mohou být ukradeny. Tak co tady šíříte takovéhle pitomosti!
26. 05. 2008 | 22:13

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
Navrhuji pokračovat od Vašeho tahu Db6.Mě nezbývá,než Jg1-e2.
(Jinak té Vaší koncovky je škoda.)
26. 05. 2008 | 22:16

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Tak co? Vypis tahu viz Havel.
26. 05. 2008 | 22:16

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: OK, cili: 1.d4 Jf6 2.Jc3 d5 3.f3 c5 4.e3 Jc6 5.Sb5 Db6 6.Jg1-e2 a muj tah SOUHLAS?
26. 05. 2008 | 22:19

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
SOUHLAS !Jste na tahu !
26. 05. 2008 | 22:25

Kalous napsal(a):

Kdo se chce dozvědět více o zločinech nejmenované strany, nechť se podívá ve středu 28.5.2008 ve 12.45 na vysílání veřejnoprávné ČT 2 - Reportéři ČT.

Je zde potvrzeno to, co všichni víme (ti bez zabarvených brýlí).

Čas již dozrál.
26. 05. 2008 | 22:33

Jeník napsal(a):

To SuP - není to trochu podivné, když jeden "koaliční " poslanec to vidí takto? Není to trochu také tím, že je pouze jeden slušný a nebojí se a 99 je zaprodanců a těch kteří se bojí výhrůžek, že by mohli také bručet?
26. 05. 2008 | 22:37

Al Jouda napsal(a):

Pan poslanec Hovorka má můj obdiv a vřelý dík za odvahu pojmenovat věci pravými jmény. Kdyby se takto chovala celá KDU-ČSL, tak by měla naději na záchranu v příštích parlamentních volbách.
26. 05. 2008 | 22:44

SuP napsal(a):

Ročník 53 -
o toho poslance tolik nejde, ani nemám obavy, že by si napotom nějaký švindl nesehnal. Ale bylo by potřeba postupně nerozhodnuté poslance vyeliminovat. (jinak řečeno nakopat do řiti). Aby ve volebním období neměnili předpoklad dresu.
26. 05. 2008 | 22:46

Johny napsal(a):

p. Hovorka vůbec neví, o čem píše, nebo vědomě lže, když straší, že reformní zákony umožní "nebezpečné řetězce". Nová zdravotní pojišťovna Agel a její propojení s nemocnicemi je umožněna SOUČASNÝMI ZÁKONY, to je přeci jasné každému normálně myslícímu člověku. Upravit tyto vztahy novým zákonem je přeci lepší, než mít současné, kde řetězce vznikají a fungují, jen nad nimi není žádná účinná kontrola. O nekontrolovatelném monopolu VZP ani nemluvě.
26. 05. 2008 | 22:47

Uno 1 napsal(a):

Připojuji se k výzvě Kalouse, kdo chce vědět co je ve vedení našeho státu a to na všech stupních od nejvyššího místa, přes kraje až po města, tak se podívejte na Reportéry ČT.

Je to děs, co se děje a co dělají samovyvolenci.

Věřím, že takoví Rumcajzové, SuPové, Neové, Hofmannové a ostatní modráci po shlédnutí tohoto zalezete, kam patříte.
26. 05. 2008 | 22:49

RUMCAJS napsal(a):

Udělalo se teplo a socani zase vylejzaj z kanálů.
To zas bude veselo !
26. 05. 2008 | 22:53

Ročník 53 napsal(a):

To Sup.
V tom bych souhlasil.

Rumcajsi, jak bylo v kanále?
26. 05. 2008 | 23:01

Jeník napsal(a):

To Rumcajs - buď by jste měl být blahoslavený a vstoupit do království nebezkého a nebo jste osobně zainteresovaný na těch zlodějinách, které jsou již dnes skutečné a které chce Vaše rodná strana dále rozvíjet. Jinak si nelze Vaši retardaci vysvětlit.

Teď je otázka - co je horší.
26. 05. 2008 | 23:07

RUMCAJS napsal(a):

To nevím.
Nějak jsem tu pozvánku na sjezd ČSSD přehlédl.
26. 05. 2008 | 23:09

RUMCAJS napsal(a):

To bylo pro Ročník 53:

A teď Vám ,milý Jeníku.
Je potřeba odhodit falešnou skromnost a směle si přiznat, že ve zlodějnách je ČSSD extratřída a ODS ji nesahá ani po kotníky.

A to blahoslavenství tu bylo mnohokrát vysvětleno a tedy pokud to mělo sloužit jako urážka, doporučuji vymyslet něco jiného.
26. 05. 2008 | 23:15

BRT napsal(a):

No tak Jyrka konečně našel toho přeb....ech co to melu,konstruktivního poslance.
26. 05. 2008 | 23:55

jepice napsal(a):

1/Hovorka:V zákoně o veřejném zdravotním pojištění jde především o to, jak nově vzniklým a transformovaným pojišťovnám umožnit volné nakládání s povinnými odvody na zdravotní pojištění.
1/reforma: Nakládání pojišťoven s pojistným /tj. s prostředky získanými z povinných odvodů, které budou přerozděleny mezi pojišťovny/ bude upravovat zákon o zdravotních pojišťovnách, nikoli zákon o veřejném zdravotním pojištění. Zákon o pojišťovnách upraví možnosti nakládání s pojistným velmi striktně.
2/Hovorka: Pojištěncům pak reforma nepřináší nic pozitivního, žádné zlepšení zdraví či zdravotní péče, pouze se zavádí jakási jistota místní a časové dostupnosti. Nově se mají zavést tzv. plány řízené péče, které pro pojištěnce znamenají konec svobodné volby lékaře a nemocnice. Pro lékaře samotné představují pak výrazné omezení jejich lékařské autonomie. Samy privátní pojišťovny budou v zájmu úspor diktovat pojištěncům, ke kterému lékaři a do které nemocnice budou chodit, jaké léky se jim budou předepisovat. Jenom pojišťovny budou rozhodovat, zda příslušná péče bude uhrazena, či nikoliv.
2/reforma: Bude zachováván současný rozsah hrazené péče, nově se zavádí povinnost pojišťoven zajisti místní a časovou dostupnost. Vedle dosavadního tradičního způsobu výběru lékaře a zdravotního zařízení mohou pojišťovny nabízet tzv. plán řízené péče, kdy pojištěnec dobrovolně přistoupí na to, že mu praktického lékaře i další subjekty lékařské péče vybere pojišťovna. Pojišťovny nebudou samy svobodně rozhodovat, kterou péči pojištěnci uhradí a kterou ne, ale budou se muset řídit zákonem, který definuje nárok pojištěnce na péči ze zdravotního pojištění.
3/Hovorka: Ministerstvo zdravotnictví se brání vymezení standardního rozsahu péče, na kterou by měl nárok každý pojištěnec. Důvodem je, aby si privátní pojišťovny mohly samy více vymezovat prostor pro péči nadstandardní, která by se musela doplácet, resp. pojištěnec by se na ni mohl připojistit. Pravděpodobně z těchto důvodů mají být standardní nároky formulovány nejasnými a neměřitelnými formulacemi. Důkazní břemeno, že se jedná o hrazenou péči, na kterou má nárok, ponese ovšem sám pojištěnec, který se přece může "efektivně" domoci svého práva u soudu.
3/reforma: Ministerstvo zdravotnictví převzalo zůsob, jakým je vymezen rozsah péče, hrazené ze zdravotního pojištění, z dosavadní právní úpravy. V zákoně je obecná definice péče, která je hrazená ze zdravotního pojištění, a v příloze zákona jsou explicitně vyjmenovány zdravotní služby, které hrazené nejsou. V návrhu zákona je řečeno, že z veřejného zdravotního pojištění se hradí takové zdravotní služby, u kterých existují odůvodněné předpoklady, že jsou účinné, které jsou přiměřené zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, kterého má být jejich poskytnutím dosaženo. Návrh dále říká, že existují-li rúzné způsoby léčby se srovnatelným účinkem, hrazen bude způsob ekonomicky nejméně náročný. Jestliže bude někdo přesvědčen, že mu byla neoprávněně odepřena úhrada zdravotní péče, může se samozřejmě obrátit na soud, stejně jako to je dnes. Oproti dnešku, kdy je právní stav nepřípustně rozostřen a neví se přesně, kdo je za nenaplnění nároku pojištěnce zodpovědný, takže jednotlivé subjekty se na sebe vzájemně vymlouvají, bude mít příští žalobce usnadněnou úlohu, protože zodpovědnost ponesou výhradně pojišťovny. Šance pojištěnce, že v takovém sporu uspěje, bude tedy podstatně vyšší.
27. 05. 2008 | 00:00

jepice napsal(a):

4/ Hovorka:Reformní zákony do zdravotnictví žádné peníze nepřinesou, právě naopak peníze ze systému odčerpají - na dividendy pro akcionáře, na odměny managementu a dozorčích orgánů, na složitý administrativní systém, na tvrdý marketingový boj o pojištěnce a navrhované bonusy pro pojištěnce. Další peníze budou ze systému odčerpávány umožněním vzniku zdravotnických koncernů - řetězců stejných vlastníků pojišťoven-nemocnic-ambulancí-lékáren a distribučních firem. Tyto peníze pak logicky budou scházet na poskytování další lékařské péče a bude neustálý tlak na jejich doplnění zvyšováním finanční spoluúčasti pacientů.
4/ Reforma: Reformní zákony nemění výši povinných odvodů, takže objem prostředků, které přicházejí do systému, zůstává stejný jako před reformou. Ten jistý objem prostředků samozřejmě systémem projde podobně jako dnes, tj. koncovými příjemci budou z největší části dodavatelské firmy. Návrhy reformních zákonů některé toky usměrňují a regulují. V zákoně o zdravotních pojišťovnách bude stejně jako dnes stanoveno procento prostředků, které smí být použito na jejich režii /včetně marketingu/. V případě kladného hospodářského výsledku je pojišťovna povinna vrátit 85 procent takto získaných prostředků do systému. Autoři reformy předpokládají, že pojišťovny mohou vytvořit zisk za předpokladu, že budou mít vliv na hospodárnější chování zdravotnických zařízení, samozřejmě při plnění zákonných povinností /viz body 2 a 3/.
Pojišťovny mohou požadovat spoluúčast pacientů pouze v rámci speciálních pojistných plánů. Pojištěnec, který na takový plán dobrovolně přistoupí, bude platit nižší odvody, ale v případě, že onemocní, bude mu pojišťovna hradit pouze tzv. minimální rozsah péče.
5/Hovorka:O podobě reformy se nikdy nevedla žádná otevřená a demokratická diskuse. Měla být vytvořena obdoba tzv. Bezděkovy komise pro reformu penzijního systému.
5/jepice: Podklady ministerstva zdravotnictví nepřinášejí informaci o způsobu, jakým je dosahováno konsenzu v jednotlivých bodech. Nicméně ze zpráv ve sdělovacích prostředcích vyplývá, že ačkoli byla strana pana poslance Hovorky zastoupená v expertní komisi při veškerém dosavadním projednávání reformy, členové reformního týmu se speciálně panu poslanci Hovorkovi věnovali velmi nadstandarně.
6/Hovorka: Vznikla komise Kulatý stůl, která se měla zabývat otázkou financování zdravotnictví po roce 2010, nikoliv však reformou, která byla položena na stůl v listopadu 2007. Paradoxně se tedy komise nikdy nezabývala reformními záměry ministerstva, které mají zcela zásadně předurčit další vývoj ve zdravotnictví, protože obsahují nevratné kroky - transformaci zdravotních pojišťoven a fakultních nemocnic na akciové společnosti, vytváření nekonečného množství zdravotních plánů apod.
6/jepice:budoucí transformace financování zdravotní péče je nejsložitější část reformy. Má se týkat způsobu úhrad zdravotní péče mezi pojišťovnami a zdravotnickými subjekty. V současné době probíhá ověřování tzv.systému DRG, který má umožnit velmi podrobný a sofistikovaný způsob kontraktování zdravotní péče na základě diagnóz. Pokud má expertní tým u kulatého stolu vyřešit tento stěžejní úkol, je celkem pochopitelné, že jednodušší a dříve uskutečnitelné součásti reformy řešily jiné týmy.
27. 05. 2008 | 00:01

jepice napsal(a):

7/Hovorka:Ministerstvo zdravotnictví se rovněž vyhnulo hodnocení dopadů závažných legislativních změn. Nikdy nemělo zájem o otevřenou diskusi s odbornou či laickou veřejností a vnucuje svoji představu o podobě univerzitních nemocnic a zdravotních pojišťoven akademické obci a lékařům. Doposud známé verze paragrafovaných znění klíčových zákonů reformy však dávají tušit, že tzv. reforma je předkládána v podobě, která je zhoubná. Reforma v této podobě je pro naše občany nebezpečná a rozumní poslanci nemohou tak špatné zákony s takovými dalekosáhlými dopady na zdraví lidí podpořit.
7/jepice Pan poslanec Hovorka má zřejmě k dispozici exkluzívní materiály, které se velmi liší od dosud předkládaných a tedy veřejně dostupných věcných záměrů reformních zákonů, na jejichž základě jsme mohli plánované reformní kroky posuzovat /viz body 1 - 4/. Pokud po jejich zevrubném prostudování prohlašuje, že takto předkládaná podoba reformy je zhoubná a pro naše občany nebezpečná, měl by zveřejnit příslušné pasáže, které ho k tomuto přesvědčení přivedly, a poukázat, v čem se od proklamovaných věcných návrhů odchýlily.
8/Hovorka:Zatím poslední šok. Poslední informace o tom, že ministerstvo zdravotnictví chce bez ohledu na stanovisko univerzit svým vlastním rozhodnutím transformovat fakultní nemocnice na akciové společnosti podle zákona č. 219/2000 Sb. a tímto způsobem obejít parlament, je naprosto šokující. Tento krok je naprosto nepřípustným porušením parlamentní demokracie. Pokud vláda připustí tento postup, pak si zahrává se svým osudem.
9/jepice:Vláda si možná opravdu zahrává se svým osudem. Nikoli ovšem nepřípustným porušením parlamentní demokracie, ale zabejčilým trváním na nesystémovém kroku, který sice univerzitám dává značný majetek, ale zbavuje je klíčových pozic při rozhodování o chodu nemocnic a o programu výuky.
27. 05. 2008 | 00:02

zdesta napsal(a):

Rumcajs: Tady nejde o to,jaký dres mají tvůrci tohoto Augiášova chlévu.Tady jde o aroganci moci,která má vzestupnou tendenci. Ten pořad o chomutovských grázlech,musí každému slušnému člověku vyrazit dech.Ta jejich bezostyčnost,nabubřelost a samozřejmost je neuvěřitelná.
27. 05. 2008 | 00:04

prirodovedec napsal(a):

jepice: Kocham se Vasi snahou a drzim Vam palce. Treba jste uz zde zvitezila rozsahem? Jen se ale kocham :), musim domyslet cca 16 jinych (dosti cernych) otazniku s RUMCAJSem. Hodne stesti a zajimavych oponentu (doporucuji jim venovat pozornost Vasim bodum: 5,6, mozna 8, a prostor pro strelbu je tez ve Vasich: 2,3,4).

Pri tom kochani mne jen tak napadlo, jak reagujete na 7):

"MZ ... Nikdy nemělo zájem o otevřenou diskusi s odbornou či laickou veřejností a vnucuje svoji představu o podobě univerzitních nemocnic a zdravotních pojišťoven akademické obci a lékařům."

Nejak jsem to prehledl. :) Mozna je reakce v odpovedi 9) na 8)? :)
27. 05. 2008 | 00:17

jepice napsal(a):

Přírodovědče, já jsem právě psala panu vlkovi, který dal link na Hovorku do dolejší hospody, že jsem k tomu sice něco stvořila, ale že to je moc dlouhé a že už to stejně všechno bylo řečeno, jak ze strany anonym-Hovorka, tak i v té naší předchozí debatě, takže se mi to sem nechce pastovat. Jenže ouha - pan profesor to vyvěsil jako prápor, takže ve mně chytly saze a máte to tu.
S tou sedmičkou máte pravdu, ale v tom odstavečku mi asi přišlo přitažlivější páně Hovorkovo lapidární vyjádření o zhoubě a nebezpečí.
27. 05. 2008 | 00:32

stále rebel napsal(a):

Ludvík Hovorka je jeden z mála poctivých politiků v této koaliční tlupě, který říká a dělá to, čemu věří. Kéž by takových bylo více.
27. 05. 2008 | 01:04

jepice napsal(a):

Myslím, že nikdo nezpochybňuje, že pan poslanec Hovorka věří tomu, co říká a dělá.
27. 05. 2008 | 01:39

Aleš napsal(a):

Až na výjimku velmi málo věcné diskuse.
A Chomutov- opravdu otřesný případ, jen se obvám , že by mohl nastat velmi podobný i v jiném stranické dresu.
Před měsícem proběhl případ konkursu na továrnu na výrobu ryb a zapojení manažera ODS na Litoměřicku- komentáře z ODS- nula. Jsem zvědavý na reakci na případ Chomutov- ´íť se stahuje i kolem hejtmana Šulce- ten byl v obou případech nepřímo angažovaný.
Jen houšť takových ukázek podnikání zastupitelů.
27. 05. 2008 | 07:53

Aleš napsal(a):

Případ jsem myslel reportáž v ČT o konkursu Rybenoru.
27. 05. 2008 | 07:54

Pepa Řepa napsal(a):

Paní jepice
zdravotnictví nerozumím, nicméně reforma mi přijde skutečně jako nesystémová.Postrádám například posílení role spalovacích zařízení a navýšení jejich kapacit.

Dále bych navrhoval nové modely lékařských plášťů. Doporučuji modely bez kapes nebo s kapsami zašitými.

Přínosným by mohlo být i zavedení senior-boxů, kam by byli odkládání anonymně nadpočetní. Pravda, musely by být větších rozměrů než úspěšné baby-boxy, nicméně počáteční investice by se jistě brzy vrátila.Zvláště pokud by bylo zaručeno ve výběrovém řízení vítězství konsorcia Kopfrkingl and sons.

Odstranil bych ve všech zdravotnických materiálech zavádějící pojmy jako pojištěnec, či plátce ZP a nahradil bych je jednotícím, politicky korektním termínem -smrtelník.

Jako krok správným směrem vidím zavedení řízené péče a odstranění svobodné volby lékaře. Tím se sníží procento psychických poruch, které vznikají z neomezené volby lékařů, stomatologů obzvlášť.

Doporučuji, aby každý smrtelník byl vybaven navigačním zařízením firmy Kopfrkingel and brother, které smrtelníka bezpečně navede správným směrem. Do Strašnic, do Motola, do Pelhřimova. Na navigaci by bylo možné získat úvěr u banky Kopfrkingl and father.

Jako naprosto geniální vidím zavedení manipulačních poplatků.Osvědčily se, je potřeba je uplatnit i v jiných oborech. Při vstupu do zahradnictví, obchodů i do lesa.
U institucí, kde je s námi manipulováno, jako jsou všechny státní i evropské instituce, bych manipulační poplatek zdvojnásobil.

Jisté rezervy jsou i u vozů, převážejících nemocné.I tady bych se inspiroval americkou tradicí.Bylo by žádoucí, aby výběrové řízení vyhrála firma Kopfrkingl and godfather s vozy Blue bird.

Závěrem bych vás chtěl, paní jepice požádat, zda byste nepůjčila název svého nicku pro pojmenování celé reformy.
Žijeme v mediální době, která vyžaduje slogan, zkratku.
27. 05. 2008 | 08:01

Pepa Řepa napsal(a):

Jinak bych vás chtěl, paní jepice upozornit, že pláčete na špatném hrobě.

Skutečným otcem zdravotní reformy je jistý patolog z nemocnice na Karlově náměstí.

Je přece známo, že patolog ví všechno bezpečně a nejlíp.
Bohužel, až když je po všem.
27. 05. 2008 | 08:15

jepice napsal(a):

Milý pane Pepo Řepo,
vaše náměty na alternativní reformu zdravotnictví jsou opravdu podnětné. Nezapomeňte je, protože jestli pan poslanec Hovorka se svým záměrem stůj co stůj zabránit změnám uspěje, přijdou zřejmě mnohé z nich na řadu. Věřím, že návrh na lékařské pláště bez kapes se pak budou všem poctivcům jevit jako výborné řešení, i když, jak tak zpětně hledím na naše zdravotnictví, divím se, že na už kdysi dávno nepřišli soudruzi z ÚV. Ti měli jiné páky, jak se dostat k nadstandnardní péči.
Diskrétní šoupání obálek se všimným je totïž pacientům k něčemu jen v systému, který takové ilegální soukromničení zaměstnanců v bílých plášťích umožňuje a toleruje.
27. 05. 2008 | 08:46

neo napsal(a):

Proč by nemohl mít jeden koaliční poslanec jiný názor? V opozici jsou takoví dokonce dva.

je to normální a celkem v pořádku. jinak by tam mohli sedět pouze Topolánek, Kalousek, Bursík, Paroubek a Filip.. a každý by měl tolik hlasů, dle mandátů.
27. 05. 2008 | 08:47

Aleš napsal(a):

Na článku pana Hovorku je alarmující především informace o chybějící diskusi, váš komentář o jiných týmech, to si snad děláte legraci ne? Jaké to byly týmy??
Jen pozn. problem DRG řešila ČSSD před deseti lety a pokud se dobře pamatuji skončil na odporu lékařů, systém je příliš transparentní jak z hlediska financování, tak z hlediska použitého způsobu léčby.
Ano to , co jste uvedla k definování standardu rozsahu léčby hrazené sol. pojištěním jen potvrzuje, že je stanoven neuchopitelně a že je to jeden ze stěžejních problémů reformy!!
27. 05. 2008 | 09:07

Saliven napsal(a):

neo:
Vy opravdu věříte tomu, že exkomunista a krajní levičák Melčák je fandou trhu bez přívlastků, soukromého zdravotnictví, omezení sociálního státu, rozšiřování sociálních nůžek, degresivní daň a poplatky u lékařů? To jste na tom opravdu špatně.
27. 05. 2008 | 09:17

jepice napsal(a):

Aleši, domníváte se, že je možné v zákoně taxativně vyjmenovat, co všechno spadá pod standardní rozsah hrazené péče, i s poznámkami, že když je diagnóza taková nebo maková nebo komplikovaně kombinovaná, spadá tam i to, případně ono? Já si nejsem jistá, jestli by to nebyla cesta do legislativních pekel.
DRG podle mne zkušebně běží, jen nevím, v jakém procentu nemocnic. Myslím, že rytíři u kulatého stolu budou muset bojovat každý s každým, až zbyde poslední, a ten pak řekne, jestli je to to pravé ořechové, co může vnést jasno do plateb za péči.
Co se týká mé poznámky o týmech, tak opravdu /možná že naivně/ předpokládám, že návrh zákonů o pojištění a o pojišťovnách psali jiní lidé, než ti, kteří se zamýšlejí nad užitečností DRG.
K tomu, jestli opravdu chyběla předběžná diskuse, se nevyjadřuju, protože o tom nemám informace. Jen registruju, že pan poslanec je přesvědčen, že diskuse žádná nebyla. Domnívám se ale, že v rámci koalice se o reformě v posledních měsících diskutovalo. Jestli u toho pan poslanec nebyl, je to/vzhledem k tomu, že svůj postoj signalizuje už dlouho/ zřejmá chyba na straně lidí z ministerstva i na straně lidovců.
27. 05. 2008 | 09:35

neo napsal(a):

Saliven: je to jen jeho svobodný názor. Každý poslanec má právo ho projevit. Ať Hovorka nebo Melčák...
27. 05. 2008 | 09:36

holčička napsal(a):

Hlásím sa k fšeckému co chce pepa řepa a dyš né, budu dupat jak veselá Klára.
27. 05. 2008 | 10:31

František z Asisi napsal(a):

myslím si,že Rumcajs,Jepice a další jen provokuji a mají radost z reakcí na své zdánlivě ultrapravicové názory.Paní Jepice faktem ale je,že evropská federace lékařů EU má k reformě velmi vážné výhrady,asi jste nezaznamenala reakci rektorů University,co by znamenalo přijetí Jůlinkových návrhú pro další výuku nových mediků!Pro mě jsou jejich argumenty přesvědčivější než ty vaše.Pan Hovoka není sám z poslanců,který má obavy kam by se naše zdravotnictví propadlo.Máte dojem,že dnešní zdravotnictví nemá úroveň a neposkytuje pacientů dostatečnou péči?
Asi nesledujete jak to dopadlo s nemocnicemi v karlovarské a středočeském kraji.Pan hetman bendl 2 přepychové vily auto jaguár za další miliony-podívejte se web antibendl.Máte snad také zálusk zúčastnit se největší loupeže 21 století!
V minulém století to byla kuponová privaizace a aby rozkradači nemohli být postiženy,tak se za asistenc Klause přijal zákon o nestihání podvodů za privatizace.Jeho benevolentní přístup k zakládání nových bank vedl k jejich vytunelování a stamiliardovému státnímu dluhu,který se dodnes zvyšuje.
27. 05. 2008 | 10:32

Aleš napsal(a):

V zákonu nepochybně ne. Ale existuje více legislativních možností jak toto udělat.
Je to klíčové z hlediska ochrany práv a nároků klienta, jinak je hříčkou v rukou pojišťoven a může platit jako mourovatý. Diskuse- snad jste jí zaznamenala. Na nátlak zelených a lidovců byla ustanovena před několik a měsíci odborná komise a přes její existenci se snažil Julínek tuto komisi obejít a projednat věcné návrhy zákonů přímo ve vládě. To máte tak krátkou paměť. Nakonec to jeden den komise projednávala a po připomínkách to druhý den schvalovala vláda. V tom má pan Hovorka naprostou pravdu a vzhledem k tak zásadním změnám je to naprosto skandální přístup v demokratickém státu. Nakonec podobným způsobem byl protlačován reformní batoh.
27. 05. 2008 | 10:51

Aleš napsal(a):

HroboŃ:

Jak tedy získají pacienti právní jistotu, že skutečně dostanou péči, na kterou mají nárok?

Navrhujeme dát do zákona základní principy: Hrazena je péče, která je účinná. V případech, kde je možné použít víc postupů, které vedou - a to podtrhuji - ke srovnatelnému výsledku, je hrazen ten nejlevnější. Z pojištění musí být hrazen dražší postup, který vede k výrazně lepšímu výsledku.

V oblastech jako jsou léky, zdravotnické prostředky a prevence, se dá už rovnou v zákoně a vyhláškách přesně popsat, co je hrazeno a za jakých podmínek. Pro většinu zdravotních služeb je to třeba konkretizovat v určitých standardech, které ale nemají zákonnou povahu.

Ostatně je to zvykem ve všech civilizovaných zemích. Návody správné klinické praxe určují, co se má stát za běžné situace. Pokud nějaký konkrétné pacient potřebuje něco jiného, lékař se může odchýlit od doporučených postupů, ale musí zdůvodnit, proč se odchýlil.

A: Ty standardy vzniknou a stanou se součástí právního řádu?

Tento týden ministr podepsal vznik tzv. odborného fóra. To je instituce, na které se účastní zdravotní pojišťovny, poskytovatelé zdravotní péče, odborné organizace, ministerstvo. Předpokládáme, že budou pracovat na vzniku těchto standardů, ale je to práce na léta. I když už hodně práce bylo udělání, pořád to jsou jen ostrůvky v moři zdravotní péče. Samozřejmě je potom potřeba standardy udržovat.

Součástí právního předpisu se nestanou, protože by byly příliš dlouhé a musely by se každou chvíli měnit. Fakticky by to znemožňovalo, aby každý dostal péči, jakou by potřeboval. Jejich účinnost a platnost bude zaručena právě tím, že se na nich shodnou hlavní hráči a že je ministerstvo zdravotnictví vydá ve věstníku.
Hovorka
V zákoně o veřejném zdravotním pojištění jde především o to, jak nově vzniklým a transformovaným pojišťovnám umožnit volné nakládání s povinnými odvody na zdravotní pojištění.

Myslím, že z odpovědí pane Hroboňě vyplývá, že ten prostor tu je!!
27. 05. 2008 | 11:05

matematik napsal(a):

Srovnávám si zdravotnickou reformu se školskou. 5. listopadu mne náš guru jmenoval profesorem - s dvacetiletým zpožděním. Že přeháním? Inu už před dvaceti lety jsem oponoval docentské práce např. v Padově, profesorský titul na PennState, jistý český pan profesor mi jako oponentovi může poděkovat, že ve své učebnici nemá nesmysly. Universita, kde učím, nemá dostatek peněz a tak se zbavuje profesorů, kteří mají penzi - závratných 12 500. Za císaře pána byl universitní profesor pan Někdo, často státní rada, za Masarykovy republiky jakbysmet. Dokonce i v počátcích komunistické vlády se po universitě potulovali důstojní páni profesoři a nikoho nenapadlo je obviňovat ze zkostnatělosti, jak si dnes dovolí každý študák, který prochází zkouškami z odřenýma ušima.

Jak to souvisí se zdravotnictvím? Inu, opět jsou tu hlasy profesorů v oboru, před kterým smekám, protože mně při úletu hrozí maximálně, že ze mne budou mít kolegové legraci, ve zdravotnictví jde pak o to, že někdo půjde čichat k fialkám zespodu. Jenže hlas těch, kteří skutečně léčí, operují a často seberou nemocného hrobníkovi z lopaty zřejmě je hlasem poutníka v poušti.

Udivuje mne, že i inteligentní lidé nechtějí chápat, že akciové společnosti pracují pro zisk. Jinak by neměly smysl. Ale právě proto je nesmysl je zavádět ve zdravotnictví. Fakultní nemocnice jsou místa, kde se ke zdraví přistupuje jako k vědeckému problému a udělat z nich akciovky je nehoráznost. Zdraví a lékařská péče nepatří do kategorie zboží a tržní zákony by neměly ve zdravotnictví z etických důvodů platit. Pokud toto není jasné ministru zdravotnictví, pak chraň pacienty Pán Bůh a všichni svatí. Rusové mají přísloví, že vyplašená vrána se bojí i keře. Máme skoro dvacetiletou zkušenost z privatizacemi v českém duchu. Ale nemáme inteligenci ani té vrány.
27. 05. 2008 | 11:10

voltik napsal(a):

ODS podporuje jen podnikatele. Ostatnim spise pritahuje srouby, ze? Zadna volba lekare, budes proste platit zdravotni pojisteni a oni ti uz pojistovny a majitele zdravotnich zarizeni reknou na co mas narok a na co ne? Ze by se ODS snazila pripravit vyhodne podnikatelske prostredi pro sve kamaradicky? Proc si nezkusit podnikat za penize jinych, ze? Statem kojena pravice...
27. 05. 2008 | 12:03

jepice napsal(a):

Aleši, podle mne se tu často směšují dvě rozdílné věci: standardní rozsah péče aneb rozsah péče hrazené ze standardního pojištění a léčebné standardy.
To první musí být nějakým způsobem zákonem definováno, jinak by se pojištěnci neměli o co opřít. Autoři reformy sáhli po způsobu, který tu existoval doteď, tj. po vymezení negativním. Jestli to jde i jinak a nebylo-li by to krkolomné, nevím. Ráda se nechám poučit.
Naproti tomu když se řekne standardy léčebné či zdravotní péče, jsou tím myšleny odborné popisy lékařského nebo i ošetřovatelského či rehabilitačního postupu včetně nejzůznějších konsekvencí. Často jsou velice obsáhlé. Většinou obsahují klauzuli, že nejsou závazné. To proto, že jejich autoři jsou si vědomi složitosti věci a možného vývoje poznání.
Pan poslanec Hovorka se zřejmě domnívá, že do zákona je třeba zapracovat tyto odborné standardy, a když je mu vysvětlováno, že to dost dobře nejde, považuje to za obezličky.
27. 05. 2008 | 12:08

SuP napsal(a):

matematik -
Skoro bych se chtěl zeptat - matematik - čeho?
Pane, pokud jste tolik graduovaný, jak píšete, nechápu, že nerozumíte elmentárním popiskům v obchodním zákoníku.
Akciová společnost je jedna z forem právnických osob a vyznačuje se způsobem a organizací hospodaření. Případný zisk je až výsledkem, nikoliv prvotním cílem. Nemůžete založit akciovou společnost na tvorbu zisku. Musí mít především nějakou smysluplnou činnost.
A nakonec - Vaše nářky nad vyhrůžkami profesorů fakultních nemocnic, že přestanou učit v případě převedení fakultních nemocnic na a.s. Jsou asi podobného ražení, jako kdyby řidiči metra a tramvají vyhrožovali, že přestanou jezdit, pokud na to bude dodáván proud z Temelína.
27. 05. 2008 | 12:12

jepice napsal(a):

Pane Františku z Assisi:
"Vláda si možná opravdu zahrává se svým osudem. Nikoli ovšem nepřípustným porušením parlamentní demokracie, ale zabejčilým trváním na nesystémovém kroku, který sice univerzitám dává značný majetek, ale zbavuje je klíčových pozic při rozhodování o chodu nemocnic a o programu výuky."
To jsem napsala nahoře. Opravdu vám připadá, že nesouhlasím s výtkami rektorů a propaguju tu ministerské řešení transformace fakultních nemocnic?
27. 05. 2008 | 12:15

Vico napsal(a):

SuP : Podle § 2 odstavce 1 obchodního zákoníku je podnikání definováno jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem/kterou je samozřejmě i akciová společnost/ vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Tak si tu nehrajte se slovíčky o založení akciové společnosti na tvorbu zisku. Přesně tak to je, neboť dosažení zisku je smyslem podnikání.
27. 05. 2008 | 13:19

Aleš napsal(a):

Nevím zda si nerozumme- psal jsem to jednoznačně ve svém příspěvku
"definování standardu rozsahu léčby hrazené sol. pojištěním". Je mi samozřejmě jasné, že je to nesmírně složitý úkol,ale který pojišťovny a zdrav. zařízení řeší denně. Já jen upozorňuji, že nyní u soukromých pojišťoven a s nimi propojených zdrav. zařízení bude daleko větší motivace využít možnosti a snížit tento rozsah péče, co nejníže. Proto všichni odborníci říkají, pokud je puštěn řízený trh do zdravotnictví /není volný- není volná tvorba cen/ ale je jasné, že je snaha, aby pojišťovny dostaly max. zelenou k tomu, by měly volnou ruku /viz i Kubek HN http://hn.ihned.cz/c4-10140...
a ten nejslabší článek bude pacient a pojišťovny budou mít takový prostor, jak je vymezí zákon a dozor nad pojišťovnami, který bude připravený na začátku podobně jako kapitálový dozor při privatizaci v letech 90.
Nechme se překvapit!!
27. 05. 2008 | 13:31

Aleš napsal(a):

Jen pro zajímavost podle názorů architektů reformy přijde den D a pojišťovna se stane novou firmou, na nový dres bude muset získat licenci a samozřejmě, že zdravotnické výkony se nepřeruší, je dležité v jaké fázi, s jakými experty a s jakými kompetencemi vznikne dohled nad pojišťovnami a do jaké míry bude mít podporu politiků- zda bude mít prstor pro práci padni komu padni.
27. 05. 2008 | 13:36

Ivan Sommer napsal(a):

SuP uvádí zmatené vysvětlení a přesto si obratem dovoluje někoho napadat. Akciové společnosti se zakládají především za účelem dosažení zisku.

Obchodní zákoník 513/1991 Sb. (znění 2006)

§ 2 Podnikání
1) Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

§ 56
1) Obchodní společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost jsou upraveny též právem Evropských společenství a zvláštními právními předpisy. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje.
27. 05. 2008 | 13:51

Pepa Řepa napsal(a):

To František z Asisi
nechci se pana Bendla zastávat, ale Jaguára by vám koupila manželka, kdybyste si vzal třeba dědičku firmy Cartier.

To vy, jako řeholník nemůžete, tak nezáviďte. Vybral jste si svůj úděl sám.Zamlada jste si užil dost.
27. 05. 2008 | 13:54

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon Francesco : Z Assisi.
27. 05. 2008 | 13:57

Pepa Řepa napsal(a):

Asi si si blbě vybral.
27. 05. 2008 | 14:00

Skogen napsal(a):

Jepice
1) Jde stále o totéž - jak co nejvolněji bez dohledu zacházet s prostředky pojištěnců
2) Zachován? Za to dáváte hlavu na špalek, anebo čím to tvrzení podpíráte? Definice standardů, definice současné péče jsou kde?
3) souvisí s bodem 2) - negativní vymezení posílí o vyjmenované podmínky. Navíc existenciálním tlakem na poskytovatele naruší objektivitu poskytování péče, v systému řízené péče, což je cílem reformy, má pacient nadiktováno zařízení, možnost revize je ztížena - zhoršení postavení pacienta
4) Jde nejen o to, co jde do systému, ale zde zejména o to, na co jsou prostředky vynaloženy (účel x režie) a co se vrací do systému (zde mínus náklady na marketing, zisk, atd. viz Hovorka)
5) Tato vláda ráda demagogicky plká v masmédiích, ale odborníkům a opozici se vyhýbá jako čert kříži
6) Proč nebyl veden dialog těmito týmy?
7) "nestandardní" není nic než eufemismus pro to, co uvedl Hovorka - zhůvěřilá snaha obcházet parlamentní demokracii.

Doufám, že tento "nestandardní" stav bude mít život vpravdě jepičí, nastal čas protestů.
27. 05. 2008 | 14:01

Ivan Sommer napsal(a):

Aleš. Ústavní soudkyně, E.Wagnerová při posuzování ústavnosti převodu nemocnic ze státu na kraje dotázala, zda kraje ty nemocnice nebudou mít tendenci dále rozprodat. Byla ujištěna, že k ničemu takovému nikdy nikdo nepřistoupí.Ústavní soud tehdy potvrdil ústavnost převodu a kraje s představitelei ODS pak nemocnice prodávaly se zdůvodněním, že by bylo protiústavní, kdyby byl vlastník ve svých právech omezován.

Při privatizaci zdravotnických zařízení nemůže v podstatě nikdo omezit vlastníka, i kdyby hodlal prosperující zařízení zrušit. I k tomu už došlo v jiných oborech. Údajný státní dozor je jen šidítko pro naivky, protože je to také omezování soukromého vlastnictví a majitelé se mohou obrátit k soudu pro lidská práva do Štrasburku. Tak skončil státní dozor u nájemných bytů.

Není nutno čekat a nechat se překvapit. Věc je jasná. Ústavní soud, bude-li posuzovat kauzu, musí se předržet starého rozhodnutí a privatizaci schválí. Z privatizovaných nemocnic nebo pojišťoven může pak vlastník dle svého záměry udělat cokoli.
27. 05. 2008 | 14:15

aaaaaaaa napsal(a):

Je to veselé čtení.

Jako by se o rweformě zdravotnictví začalo mluvit před rokem.

Ve skutečnosti se o tom mluví asi tak 18 let. ČSSD za 8 let vlády nepředložila NIC.

Když teď někdo začal něco dělat všichni tajtrlíci volají po široké diskuzi. Měli 18 let času!
27. 05. 2008 | 15:47

jepice napsal(a):

Ivane Sommere:
Máte představu, co by nový vlastník mohl udělat ze zdravotní pojišťovny? Zahradní restauraci?:)
I kdyby to ale nakrásně udělal, co by tím kromě vlastní škody mohl způsobit? V návrhu zákona je přesně popsán mechanismus, jak ostatní pojišťovny převezmou pojištěnce té zaniklé, aby se ani na vteřinu neocitli bez nároku na hrazenou péči.
27. 05. 2008 | 15:52

Pepa z depa napsal(a):

Jepice:Jestli to nevíte, tak dnešní ústředí VZP byl ještě ne tak dávno hotel Flora. Tak proč ne znovu?
A jestli je v zákoně mechanismus jak pojišťovny převezmou pojištěnce té zaniklé - tím vlastně potvrzujete, že je tento problém zcela reálný. A co až zaniknou všechny pojišťovny?
Jen tak mimochodem, nejmenujete se křestním jménem Tomáš?
27. 05. 2008 | 17:02

kočka šklíba napsal(a):

Jepice: to je sice hezké, že převezmou pojištěnce, ale převezmou je i s odvody, které tam ti pojištěnci byli nuceni odvést?
27. 05. 2008 | 17:39

jepice napsal(a):

Pepo z depa: připomínáte mi mého syna, když mu byly tak čtyři roky. A co kdyby náš dům zapadal celý sněhem? Tak bychom vzali lopaty a prohrabali bychom se ven. A co kdyby napadlo sto metrů sněhu? Nebo dvěstě? :-)
Do pojišťovnictví se podle některých diskutérů hrnou investoři jen a jen proto, aby se vzápětí sami zlikvidovali.
Zdá se, že mnohým Čechům zůstalo utajeno, že bohatství pojišťoven není v barácích a v mahagonových psacích stolech, ale v množství pojištěnců.
27. 05. 2008 | 17:49

jepice napsal(a):

Milá kočko šklíbo, račte si to vyhledat. Všechny návrhy zákonů najdete na stránkách ministerstva.
Předpokládám, že v poměru, v jakém úřad pro dohled nad pojišťovnami rozdělí pojištěnce, půjdou s nimi i peníze, ale hledat se mi to teď nechce.
27. 05. 2008 | 17:57

SuP napsal(a):

Ivan Sommer -
Děkuji za upřesnění. Tedy :"Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje." A o to tady jde.
Protože myslet si, že NĚKDO z vlády navrhne a bude chtít nechat schválit založení akciové společnosti, jejímž provozním kapitálem budou státem nařízené odvody je naprostá pitomost. A o té se tady bavíte už půl roku.
Takže pane Sommere, zkuste prosím ještě najít ten právní předpis, který to v tomto případě zakazuje. A jestli ho najdete, můžete nasadit psí hlavu i mě.
27. 05. 2008 | 18:25

SuP napsal(a):

Ivan Sommer -
...a co lukrativnějšího chcete z nemocnice udělat? Zejména pokud máte zajištěno financování?
Pořád tady probíráte, že se prodaly nějaké nemocnice. Nějak mi tu chybí ta druhá část informace, že všechny byly ztrátové, protože byly nadbytečné, neboť pacienti chtějí být očetřováni v kvalitnějších v Praze (nebo jiném krajském městě), kde jsou kapacity nevyužité. Ale hlavně že se nesmí prodávat.
27. 05. 2008 | 18:33

petr napsal(a):

SuP
to bylo řevu před dvěna lety od ODS, když vyšel najevo seznam tuším 80 nemocnic, s kterými neměly být uzavřeny smlouvy - to ovšem navrhla levice; teď to provádí pravice a je to OK; opět pravá ruka dělá dobře, levá je neschopná
27. 05. 2008 | 18:51

Ivan Sommer napsal(a):

Sup. Příběh úrazové nemocnice v Brně je výmluvný. Špičkové a prosperující pracoviště Julínek hodlá rušit. K této nemocnici byla kdysi přičleněna bývalá nemocnice na Kolišti za symbolických 10 000 Kč (magistrátem v čele ODS). Ústavem již obcházely developerské firmy, cena pozemku ve středu města převyšuje všechny případné výnosy zdravotní péče. Místní obyvatelé jsou prý nespokojeni.

Nemocnici v Dačicích (viz poznámka na blogu V.Hořejšího) si občané postavili za své ve veřejné sbírce. Po pronájmu soukromé firmě hrozí nemocnici vytunelování a zánik. Místní obyvatelé jsou prý nespokojeni, nechtěli jezdit do Prahy, a proto si nemocnici vybudovali.

V Německu také Ústavní soud řešil poměry v automobilce VW, kde stát uplatňoval vliv. Ústavní soud to vyhlásil za neústavní omezování soukromého vlastníka. Vlastnické poměry po privatizaci ve zdravotnictví nyní se řeší na Slovensku.

Problém je v tom, že dle Obchodního zákoníku nelze rozlišit akciovky a jestliže si majitelé (podílnici) usmyslí, že jsou podnikatelským subjektem, stěží jim někdo zabrání tento úmysl prosadit. Mohou např. založit dceřinou společnost, na kterou převedou majetek a pak ji prodají. To ponechávám stranou vyvedení majetku privatizačních fondů na akciovky V.Koženým.

Znáte-li nějakou nepodnikající a neziskovou akciovku, tak ji můžete uvést. Znám takové historie, skončily trapně.

Nemíním vás nachytat, jde mi jen o reálný vývoj situace.
27. 05. 2008 | 20:47

stále rebel napsal(a):

Nechci se příliš zaměstnávat tady těmi vašimi debatami, ale jen jedna poznámka.
Akciová společnost je kapitálová obchodní společností a jejím posláním je podle Obchodního zákoníku podnikání a tvorba zisku. Každá taková společnost má náklady a aby je mohla hradit musí mít taky výnosy. Když se na konci účetního období odečtou náklady od výnosů zůstane zisk. Po zaplacení všech poplatků a daní se zisk převede na účet Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a na následné valné hromadě akcionáři rozhodují o jeho využití. Akcionáři mohou rozhodnout, že se nebudou vyplácet dividendy a zisk zůstane ve firmě, například na investice, tvorbu rezerv apod. Pokud by nebyl zisk, bude nula nebo ztráta a to dlouhodobě nelze.

Když se zakládá obchodní společnost, tak zakládající osoby spolu uzavírají zakladatelskou smlouvu, kde si mimo jiné mohou definovat poslání společnosti, dlouhodobé vize, tedy strategické záměry společnosti. Asi se taky mohou dohodnout, že svou činnost nebudou směřovat na výnosy z vloženého kapitálu, ale jen na jeho obnovu.
V průběhu existence firmy mohou být tyto dokumenty samozřejmě měněny. Je to na rozhodnutí vlastníků, tedy valné hromady akcionářů.
27. 05. 2008 | 20:56

Skogen napsal(a):

Jepice, vy jste kouzelná :o)) Jakoby ty desítky eseróček v letech devadesátých nepadaly jako hrušky jen kvůli tomu, aby majitelům nepřinesly rychlý jednorázový zisk. Ve chvíli, kdy je subjekt komerční, je za tím třeba vnímat zájmy vlastníka, vy se namísto toho odvoláváte na jakousi podnikatelskou etiketu. Ano, jestliže Chrenkovi nebo komukoliv jinému vydrancovaná pojišťovna či cokoliv jiného nabídne výhodnější perspektivu zúročení ivestic, tak ji prostě vydrancuje - vždyť jde o zisk.
27. 05. 2008 | 21:01

jepice napsal(a):

Skogene, Skogene.
Myslela jsem si, že na tu vaši repliku musí v tu ránu vyskočit deset ekonomů. Ale ekonomové zřejmě došli a tak je to zase na chudince hloupé jepici, ekonomií nedotčené. :-)
Vy už se vážně nepamatujete, v čem spočívalo kouzlo podnikání devadesátých let? Přece v tom, že jste mohl zakládat eseróčka a privatizovat a čerpat úvěry a majetek rozprodávat a to všecko prakticky bez toho, že byste musel investovat korunu ze svého. Kdeže ty zlaté časy jsou. Dneska bude muset zájemce o koupi pojišťovny vysolit slušnou sumu, aby ji dostal.
Mám neodbytný dojem, že podnikatel asi nejste. Jinak byste netvrdil takové věci, jako že si někdo schválně koupí za spoustu milionů slibný podnik, ale pak na podnikání zapomene, zahodí licence a know-how, svůj draze koupený majetek vydrancuje a rozprodá pod cenou.
A ještě ke všemu vás napadají taková slova jako podnikatelská etiketa.:-)
27. 05. 2008 | 22:56

SuP napsal(a):

Pane Ivan(e) Sommer(e) -
líbí se mi, že diskutujete, ačkoliv to třeba vypadá, že spolu nesouhlasíme.
To, že Vámi popsané kroky lze udělat, je pravda. Ale já namítám, proč by to nový vlastník dělal, když provoz zdravotnického zařízení je jeden z nejlukrativnějších byznysů, navíc podporovaný státem?
Znám Dačice, ale představa, že by si místní vybudovali nemocnici "za svoje" a pak ji předali státu, kerý ji nechal chybným pronájmem zkrachovat? To mi nejde na můj selský rozum. Něco někde chybí, jako obvykle v podobných kauzách. (Tuším, že například do to ho stát vrazil "ten zbytek" (asi 20xtolik, co se vybralo)....)
Mimoto Dačičtí mají celkem za rohem Jihlavu s nemocnicí a poliklinikou s rozpočtem a možnostmi nesrovnatelně vyššími.
27. 05. 2008 | 23:10

kočka šklíba napsal(a):

Milá Jepice, máme spoustu zkušeností, kdy zákony připravené nedostatečně nezabránily vytunelování zprivatizovaných podniků, vytunelování kampeliček apodobně. Neříkejte mně, že jste nepochopila, kam tím mířím. Totiž tam, že sice pojištěnci budou tady, ale jimi odvedené peníze již někde úplně jinde, nejlépe mimo naši republiku a prosím, neohánějte se dohledem a zákony, to už tady bylo jak jsem uvedla výše;) A já na rozdíl od vás, nevěřím, že takhle narychlo a bez široké diskuze, ušité zákony, jsou v tomto, ale i jiných ohledech, kvalitně připraveny. A co nám bude platné, když po několika letech, měsících budeme poslouchat, že na tohle se nemyslelo, tohle nikdo nepředpokládal nebo že sice chtěli, ale......, jak jsme to slýchali například od Ježka po rozkradení vkladů v kampeličkách. Jenže tam šlo"jenom" o peníze, tady jde o mnohem víc.
27. 05. 2008 | 23:11

stále rebel napsal(a):

Cože, podnikatel si koupí pojišťovnu, která nebude vydělávat?
Teď už tomu nerozumím vůbec.
Napadá mne jediné, jepice je slepice.
27. 05. 2008 | 23:12

SuP napsal(a):

stále rebel -
Zrovna jsem Vás málem pochválil za ten předchozí vstup, ale teď si říkám, dobře že jsem se neunáhlil. Přečtěte si POŘÁDNĚ, co jepice napsala.
Kočka šklíba -
Vy asi taky moc napodnikáno nemáte, pokud si myslíte , že dnešní podnikatelé jsou pořád titíž zlatokopi jako v letech devadesátých....
Například pohádku o perníkové chaloupce taky dodnes nikdo nevyvrátil. Že?
27. 05. 2008 | 23:18

jepice napsal(a):

SuPe, s tou nemocnicí v Dačicích to bylo nějak tak, že jakýsi podpůrný spolek pro stavbu nemocnice byl založen za první republiky a stavělo se to až po válce. V roce 1995 nemocnici dostalo do majetku město a po všelijakém hospodaření ji někdy před dvěma třemi lety pronajalo firmě, která se taky moc neukázala, spíš to šlo k horšímu.
Teď tu smlouvu město vypovědělo a spoléhá se na to, že vypomůže kraj.
Mimochodem: kdyby tu ministroval Rath, tak je dačická nemocnice už dávno zrušená, protože byla na jeho likvidačním seznamu těch zařízení, co nedostanou smlouvu s VZP.
27. 05. 2008 | 23:24

jepice napsal(a):

Milá kočko šklíbo:
jestli se nemýlím, vaše představa je taková, že po zakoupení pojišťovny začne její vlastník místo proplácení faktur zdravotnickým zařízením posílat pojistné částky na svá zahraniční konta, je to tak? Jak dlouho myslíte, že mu taková praxe sekání dluhů vydrží, než přijde první návrh na konkurs? :-)
27. 05. 2008 | 23:35

kočka šklíba napsal(a):

Milý Supe, když tak k věci ano? Nějaký argument, jinak je ta vaše připomínka jenom plácnutí do vody.
Milá Jepice, ano moje představa je, že narychlo ušité zákony, bez dostatečného prodiskutování mohou a docela bych vsadila krk, že obsahují, spousty nedomyšlených věcí(a všimněte si, že neuvádím úmyslných, i když u nás by i to nebylo vyloučené), které se projeví až když bude pozdě. Není podstatné jak dlouho, ale je podstatné, zda. Pokud tato možnost není vyloučena(jako jeden z mnoha špatných scénářů této reformy), je to špatně. A jak jsem napsala, máme své zkušenosti, že? To snad nepopřete.
28. 05. 2008 | 00:42

Skogen napsal(a):

Jepice, jistě, v devadesátých letech byli nedostatečným legislativním rámcem (zásluha především ODS, kde mnohdy stále dřepí titéž lumeni) osloveni spekulanti, kteří z trhu částečně vytěsnili podnikatele. Nic víc, nic míň. Vy tvrdíte, že dnes každý, kdo na straně nabídky působí na trhu, je podnikatelem. Já říkám, že tam, kde vláda vytváří podmínky jako jsou nyní levné odprodeje stávajících zdravotnických zařízení včetně všeho okolo, jsou především lákáni spekulanti. V současné ekonomii, což je tragédie dnešní doby, před ziskem z vytváření hodnot vedou právě spekulace z někým již vytvořených hodnot.. Nemyslete si, že podnikatel se bude zastávat spekulantů.

Řekněte mi, přebytek současného zdravotního systému bude použit na podporu přechodu pojištěnců k řízené péči? Tedy z úspor současného systému má být dotován ten budoucí tak, že pojištěnci budou lákání dočasnou úsporou několika stovek, která s tím nemá co dělat? Asi si na dealery pojišťoven pořídím pepřový sprej..

Drahá jepice.. Až vybudujete komerční zdravotnická zařízení na zelené louce, případně odkoupíte stávající státní za nominální hodnotu, pak jsem ochoten bavit se ne o spekulování, ale o podnikání. Jenže k tomu nemůže dojít, vy dobře víte, že komerční sektor na to prostě nemá - nevydělal by.

Povězte, je navrhovaný model modelem americkým?
28. 05. 2008 | 05:48

Pepa Řepa napsal(a):

To jepice
máte přehled a bijujete jako lvice, to musím uznat.

Když probíráte ty nemocnice, nemohla byste napsat něco o té brandýské? Když zmíníte ceny pozemků, nemovitostí i závazek neprodejnosti budu rád.
28. 05. 2008 | 08:01

jepice napsal(a):

Kočka šklíba:
Omlouvám se, že jsem byla ironická. Samozřejmě máte pravdu, že narychlo ušité zákony mohou mít spoustu chyb, které se projeví později. Proto taky pořád volám po tom, aby se tu mluvilo o konkrétních návrzích a ne o představách, které si někteří lidé vytvářejí na základě neúplných a zkreslených informací z médií.

Skogen:
Ano, prodej některých nemocnic z majetku Středočeského kraje vypadá podivně, protože nebyla využita nejvyšší nabídka. Kraj to odůvodňuje tím, že vybraná firma dává lepší záruky než jiní uchazeči, že v odkoupených zařízeních bude opravdu dlouhodobě poskytovat zdravotní služby. Tady o tom, kdo má pravdu, rozhodne čas, a zhodnotí to středočeští voliči, protože se to týká zodpovědnosti při nakládání s krajským majetkem. Co se týká dalších otázek, jsem stejně jako vy odkázána na to, co jsem si kde přečetla. A v návrhu zákona o pojišťovnách jsem se dočetla, že marketing určený na získávání pojištěnců musí být financován ze zákonem povolených procent určených na provoz pojišťovny. Z toho vyplývá, že pojišťovny nebudou smět čerpat prostředky na lákání pojištěnců na své programy z rezerv, ani ze současných, ani z budoucích.
O tom, jestli je zdravotnictví prostor pro podnikání, se oprávněně vede debata. Názory na to mohou být různé. Odpůrci většinou argumentují ideovými, morálními důvody. Vaše přesvědčení, že ve zdravotnictví se podnikat nedá, protože by si tam žádný subjekt bez použití kriminálních metod nic nevydělal, bude nejspíš ojedinělé.
Poslední otázka by asi chtěla zpřesnit, ale budu předpokládat, že modelem míníte systém, který navrhuje reforma. Odpověď je potom NE. V USA pokud vím neexistuje solidární systém povinného zdravotního pojištění, který zaručuje přístup všech pojištěnců /bez ohledu na částky, které do něj odevzdávají/ ke zdravotní péči v rozsahu určeném zákonem.

Pepa Řepa:
Informace o Dačicích jsem si vygooglila, třeba byste s Brandýsem uspěl taky. Některé věci ale na netu nejspíš nenajdete, takže tu taky platí odpověď pro Skogena - zhodnotí to voliči.
28. 05. 2008 | 09:09

PatientO.T. napsal(a):

2 vaclavhorejsi: Srovnejte, prosím:
19.04.2008: Julínkovy asociální a protiústavní poplatky (váš blog) a Poplatky u lékaře platí, rozhodl Ústavní soud (http://www.novinky.cz/clane...). Poněkud jste si naběhl, tak to chodí... Časté u zaslepených politických aktivistů...
28. 05. 2008 | 10:25

vaclavhorejsi napsal(a):

PatientO.T.:
Ja myslim, ze jsem si moc nenabehl - rozhodnuti bylo tesne, o 1 hlas. Takze kdyz moje mineni je stejne, jako poloviny ustavnich soudcu (navic jeste jmenovanych Klausem...), tak se zase nemam za co stydet, nemyslite?
28. 05. 2008 | 11:57

PatientO.T. napsal(a):

2 vaclavhorejsi: To se mi snad zdá: vy si vážně myslíte, že rozhodnutí ÚS mají různou cenu danou poměrem hlasujících soudců? Ne, to si děláte legraci, přiznejte...
A naběhl jste si, navzdory vašemu suverénnímu tvrzení prostě poplatky protiústavní NEJSOU. Tečka.
Dle mého irelevantní diskusi o soudcích jmenovaných Klausem můžete pro vlastní potěchu rozšířit o zamyšlení nad poslanci zvolivšími Klause v minulém, pro složení ÚS určujícím, období.
28. 05. 2008 | 12:34

Aleš napsal(a):

Ano, v USA je pojištěno asi 40% obyvatel a přitom je to nejdražší a nejtržnější zdravotnictví na světě. Problém trhu ve zdravotnictví je- extremní míra regulace- regulované ceny léků, také ceny za zdravotnicé výkony nejsou tržní, ale smluvní a problém je to, že za zdraví je člověk schopen zaplatit prakticky vše a dá se toho využít. To jakou léčbu, jaká vyšetření ,není schopen kromě odborníka nikdo posoudit.
28. 05. 2008 | 13:13

Aleš napsal(a):

Poplatky a ústavnost- poplatky prošly ústavním soudem na Slovensku, kd je ústava podobná a vzhledem k tomu, že byla už spoluúčast před jejich zavedením 10% také se domnívám, že poplatky nelze apriori považovat za protiústavní a ÚS opravdu nechtěl ze sebe udělat 3. komoru, proto netrval na posouzení vztahu mezi poplatky a dostupností léčby u některých skupin obyvatel. Já si myslím, že poplatky sehrávají pozitivní roli v úvaze o konzumaci služeb, ale mohou být pro některé skupiny omezujícím faktorem a o tom, se povede diskuse- zejména lidi v ústavech. Je to o té nabídce a popotávce a omezených zdrojích jak hezky napsala p. Brixi.
28. 05. 2008 | 13:19

Honza999 napsal(a):

Sup
5ekl bych, že z té stovky poslanců koalice jich je proti více.. JEN JEDEN ale má odvahu se ozvat.

Rumcajs
26.05.2008 22:13:30 Pokud budu na každý rohlík dostávat prachy z potravinového pojištění, uživím se bohatě..
26.05.2008 23:09:26 Žádnou pozvánku jste nepřehlédl, poslána Vám nebyla. Bohumínské usnesení zakazuje spolčování se s bolševiky, a to i s těmi přebarvenými.

Jeník
26.05.2008 22:37:14 Přeslechl jste se... šli by "BUČET"... :-)))

Jepice
27.05.2008 00:00:17
1) Pokud budou pojišťovny a nemocnice transformovány DŘÍVE, než vyjde zákon o pojišťovnách, je to bianco šek
2) Pokud bude zákon, který definuje nárok pojištěnce na péči ze zdravotního pojištění určen dodatečně, je to biamco šek.
3) Do přílohy zákona bude možno dodatečně přidat další "explicitně vyjmenované" položky, nebo, jak je u nás dobrým zvykem, pod jednu "explicitně vyjmenovanou položku" v příloze "správným právním výkladem" nastrkat celá lékařská odvětví - opět bianco šek.
4) Zde Vaše "objasnění" nic z páně Hovorkových argumentů nevyvrací.. Prostě za účelem generování zisku (ze kterého bude možno vyvést oněch 15%) bude použito VŠECH MOŽNÝCH PROSTŘEDKŮ. Víte, na jakém principu pracuje "výherní automat"?? V technickém popisu je napsáno, že vrací třeba 96% sázek na výhry - přesto to není hráč, kdo vyhraje.
Mimo to lze použít i cestu opačnou - není problém, aby pojišťovna žádný zisk negenerovala, aby prostě měla "naprosto korektní vyvážené hospodaření" a její majitel realizoval své zisky přes nemocnice, kde si zisk dokonce bude moci ponechat celý, aniž by 85% musel "vracet" do systému..
5) Pan Hovorka nežádal "nadstandardní péči reformního týmu" PRO SEBE. Žádá nadstandardní (zde zdůrazňuji - BEZ UVOZOVEK, tedy opravdu nadstandardní v pravém smyslu tohoto slova) péči reformního týmu O OBČANY ČR.
6) Pan Hovorka o koze, Vy o voze (že pan Stejskal přednášel v tom kursu na vymývání mozků i Vám?)
7) Pan Hovorka netvdí, že se nškde někdo od proklamovaných věcných návrhů odchýlil a tím se případná realizace stala zhoubnou... Již ty samotné věcné návrhy jsou zhoubné.
8) Privatizace podle zákona č. 219/2000 Sb. ale opravdu vyřazuje parlament z rozhodování o této věci.. Že je tento zákon opravdu zrůdný (navíc ještě k tomu v souvislosti s navazujícím zákonem, který zabraňuje přezkoumání privatizací uskutečněných podle zákona č. 219/2000 Sb.) ví snad každý.
Jepičí život je asi opravdu příliš krátký na to, aby se zabývala starostmi ostatních živých tvorů...

saliven
Exkomunista a krajní levičák Melčák opravdu asi nebude fandou trhu bez přívlastků, soukromého zdravotnictví, omezení sociálního státu, rozšiřování sociálních nůžek, degresivní daňě a poplatků u lékařů. Co ale nadělá, když současná vláda je fandou korupce a vydírání. Co mají na Pohanku, o tom se šušká, čím zmákli Melčáka? U takového exkomunisty a krajního levičáka to musí být něco úděsného....

Jepice
27.05.2008 17:57:00 Když nějaká pojišťovna zkrachuje, stane se pak proto, že nebude mít peníze... KDE SE TEDY VEZMOU TY PENÍZE, které s pojištěncem PŮJDOU DO NOVÉ POJIŠŤOVNY???? B je správně, zatáhnou to občané z daní, jako zatáhli banky.
27.05.2008 22:56:09 Bude muset vysolit slušnou sumu... Jistě, třebas 100 milionů je velmi slušná suma (za subjekt, který má na účtech 30 miliard...). 50 milionů za nemocnici v ceně 300 milionů je také zajisté velmi slušná suma.. PRO KUPUJÍCÍHO!!!!

sUP
27.05.2008 23:18:21 Proti některým dnešním (v případě zdravotní reformy budoucím) "podnikatelům" jsou zlatokopové z devadesátých let neefektivní neumětelové..
28. 05. 2008 | 13:31

jepice napsal(a):

27.05.2008 17:57:00 Když nějaká pojišťovna zkrachuje, stane se pak proto, že nebude mít peníze... KDE SE TEDY VEZMOU TY PENÍZE, které s pojištěncem PŮJDOU DO NOVÉ POJIŠŤOVNY???? B je správně, zatáhnou to občané z daní, jako zatáhli banky.
27.05.2008 22:56:09 Bude muset vysolit slušnou sumu... Jistě, třebas 100 milionů je velmi slušná suma (za subjekt, který má na účtech 30 miliard...). 50 milionů za nemocnici v ceně 300 milionů je také zajisté velmi slušná suma.. PRO KUPUJÍCÍHO!!!!
28. 05. 2008 | 14:50

jepice napsal(a):

Omlouvám se za předchozí vstup.
Honza999
1)" Pokud budou pojišťovny a nemocnice transformovány DŘÍVE, než vyjde zákon o pojišťovnách, je to bianco šek"
Co máte konkrétně na mysli tou transformací pojišťoven před vydáním zákona o pojišťovnách? Nic o takových krocích nevím.
Nemocnice se transformují už spoustu let a to nejrůznějším způsobem, takže taky nechápu, co máte na mysli.
2)"Pokud bude zákon, který definuje nárok pojištěnce na péči ze zdravotního pojištění určen dodatečně, je to biamco šek".
Dokud nebude přijat zákon o zdravotním pojištění, platí zákon současný, který nárok pojištěnce definuje taky. Ovšem zákon o pojištění je stěžejní, bez něj nemá přijímání dalších reformních zákonů smysl, takže jaký bianco šek?
3) "Do přílohy zákona bude možno dodatečně přidat další "explicitně vyjmenované" položky, nebo, jak je u nás dobrým zvykem, pod jednu "explicitně vyjmenovanou položku" v příloze "správným právním výkladem" nastrkat celá lékařská odvětví - opět bianco šek."
To je ovšem osud všech zákonů, že je možné je v parlamentu měnit, když se na tom shodne většina poslanců. To byste mohl prohlásit o každém zákoně, že je to bianco šek. Příloha je součást zákona, není to nějaká podzákonná norma.
4. Ano, zde jsem jsem pouze upřesňovala slova pana Hovorky v tom smyslu, že k tomu, aby měla pojišťovna zisk /případně zdravotnické zařízení, jak správně podotýkáte/, bude se muset logicky snížit zisk koncových hráčů - dodavatelských firem.
5) "Pan Hovorka nežádal "nadstandardní péči reformního týmu" PRO SEBE. Žádá nadstandardní (zde zdůrazňuji - BEZ UVOZOVEK, tedy opravdu nadstandardní v pravém smyslu tohoto slova) péči reformního týmu O OBČANY ČR".
Ano, vím, že pan Hovorka nežádal nadstandardní péči reformního týmu pro sebe. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že mu měla být poskytnuta, a to jako velmi vhodnému vzorku populace. Zkušenosti s ním pak měly být využity při informování veřejnosti.
6) "Pan Hovorka o koze, Vy o voze (že pan Stejskal přednášel v tom kursu na vymývání mozků i Vám?)"
Víte, ono je někdy těžké vyjadřovat se k takovým věcem, jako když se pan poslanec Hovorka diví, že se nějaká komise zabývá tím, k čemu byla sestavena a nezabývá se tím, čím se zabývat neměla.
7) "Pan Hovorka netvdí, že se nškde někdo od proklamovaných věcných návrhů odchýlil a tím se případná realizace stala zhoubnou... Již ty samotné věcné návrhy jsou zhoubné."
Takže to, co je prezentováno ve věcných návrzích zákonů, platí? Díky, to jste mě uklidnil.:-)
8) "Privatizace podle zákona č. 219/2000 Sb. ale opravdu vyřazuje parlament z rozhodování o této věci.. Že je tento zákon opravdu zrůdný (navíc ještě k tomu v souvislosti s navazujícím zákonem, který zabraňuje přezkoumání privatizací uskutečněných podle zákona č. 219/2000 Sb.) ví snad každý."
Kdopak to asi navrhl a schválil zákon č. 219/2000 Sb., který umožňuje privatizaci bez schvalování v parlamentu? Zřejmě nějaká tlupa nepřátel parlamentní demokracie.
28. 05. 2008 | 14:53

jepice napsal(a):

Dále pro Honzu999:
"Když nějaká pojišťovna zkrachuje, stane se pak proto, že nebude mít peníze... KDE SE TEDY VEZMOU TY PENÍZE, které s pojištěncem PŮJDOU DO NOVÉ POJIŠŤOVNY???? B je správně, zatáhnou to občané z daní, jako zatáhli banky."
Vaše představa o běžném hospodaření zdravotních pojišťoven je asi dost mlhavá. Zatím to fungovalo víceméně z ruky do huby - pojišťovnám přicházely platby od povinných subjektů a z nich se průběžně proplácely faktury zdravotnických zařízení /někdy taky opožděně i o několik měsíců/. Když se pojištěnec přehlásil z jedné pojišťovny do druhé, tak s ním žádné peníze nešly - prostě jeden měsíc poslal jeho zaměstnavatel peníze na jeden účet a příští měsíc na jiný. Ono to tak víceméně poběží i podle těch nových pravidel, bude to ale komplikovanější o různé ty naslibované bonusy a podobně. Tady se samozřejmě nedá ke smůle pojištěnců vyloučit, že když ta jejich pojišťovna krachne, tak jim ta nová na nějaké bonusy nakašle.
" Bude muset vysolit slušnou sumu... Jistě, třebas 100 milionů je velmi slušná suma (za subjekt, který má na účtech 30 miliard...). 50 milionů za nemocnici v ceně 300 milionů je také zajisté velmi slušná suma.. PRO KUPUJÍCÍHO!!!!"
Vy víte o nějaké pojišťovně určené k privatizaci, která má na rezervách takovouhle sumu? Já ne. Psalo se o účetním přebytku 27 miliard u všech pojišťoven celkem, a když víme, že podíl VZP je zhruba 60 procent, tak si můžete zbytek mezi ty ostatní rozpočítat. A jak jste přišel na to, že by ty peníze dostal nový majitel a směl je použít na něco jiného než na úhradu léčebné péče pro své pojištěnce?
28. 05. 2008 | 14:54

Honza999 napsal(a):

Jepice

1) Transformaci a privatizaci POJIŠŤOVEN (nemocnice se mi tam připletly, neměly v mém příspěvku být) chtějí provádět HNED TEĎ, (privatizaci podle zákona č. 219/2000 Sb.), zatímco o zákoně o pojišťovnách i Vy sama hovoříte v budoucím čase...
2) Vy jste ale demagog... Bianco šek je to, že po transformaci a privatizaci pojišťoven bude NÁSLEDNĚ přijat takový zákon definující nároky pojištěnců, který by dnes, pokud by jej občané znali, vyvolal proti transformaci a privatizaci lidové povstání.. Bude ale pozdě, bude již transformováno a privatizováno.
3) Stále zde zůstává onen faktor "správného právního výkladu". Protože "správný právní výklad" zákonů je dnes v gesci advokáta Sokola, je jisté, že standardní pojištěnec neuspěje.
4) Omyl, hádat se s dodavateli o peníze je moc náročné (mohou být bohatí a mohou zaměstnat advokáta Sokola). Pojištěnec je jistější a snadnější kořist.
5) toto byla rána pod pás... Asi jako moje následující otázka Vám - ze kterého pavilonu v Bohnicích píšete??
6) I přes Vaši "odpověď" zůstává toto znění beze změny.
7) Jsou zhoubné, což VÁM zcela jistě nezabrání v tom udělat je ještě zhoubnější.
8) Dobře, tak Vám to číslo zákona trochu upřesním.. Jedná se o Zákon č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb., zákona č 224/1994 Sb., zákona č. 27/2000 Sb a konečně tedy již zmíněného zákona č.219/2000 Sb.... Zde bych si dovolil upozornit, že onen zmíněný zákon č.219/2000 Sb. je jen novelizace (několikátá) původního zákona č.92/1991 Sb., provedená ovšem v době opoziční smlouvy, kdy se ČSSD bez souhlasu Klause ani neuprdla.

K tomu dalšímu - cituji z Vašeho textu 27.05.2008 17:57:00 "Předpokládám, že v poměru, v jakém úřad pro dohled nad pojišťovnami rozdělí pojištěnce, půjdou s nimi i peníze, ale hledat se mi to teď nechce." A znovu se tedy ptám - jaké peníze půjdou s pojištěncem, bude-li vytunelovaná kasička prázdná???
27 miliard navíc je na účtech nyní. I když je Julínek "rozdá", do okamžiku transformace a privatizace se dají "naspořit další". Cifru 30 nld jsem tam střelil za účelem zdůraznění absurdity.

Jinak "kupovat" nemocnice v hodnotě 300 mio za 50 mio není problém (pro někoho). Až se budou "privatizovat" pojišťovny, ti správní zájemci jistě budou přesně znát sumu, jakou za ně utratit. A kromě darebáků u nás neexistuje subjekt, který by měl tolik prostředků, aby mohl pokjišťovnu koupit.

Jediný OPRAVDU FÉROVÝ postup privatizace by vypadal takto:

Všichni pojištěnci všech zdravotních pojišťoven by i spolu s jejich penězi a nemovitým majetkem pořízeným z financí pocházejících ze zdravotního pojištění přešli pod státní VZP. Zájemni o podnikání na tomto poli by si na "zelené louce" založili pojišťovny a začali by pojištěnce VZP lanařit k sobě. TO JE STANDARDNÍ ZPŮSOB PODNIKÁNÍ V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI. Tescu nebo Aholdu také nikdo nestaví jejich supermarkety a nenahání jim tam zákonem kupující.
28. 05. 2008 | 17:52

jepice napsal(a):

Honza999: Ježto vše odvozujete od bodu 7, nebudu vás déle zdržovat nějakým vysvětlováním, co se vlastně píše v návrzích zákonů, a to zejména v návrhu zákona o pojišťovnách a o tom, kdo a jak podle něj může získat licenci. Místo toho vám popřeju hezký a nemilými zprávami nerušený zbytek dne.
28. 05. 2008 | 20:18

Skogen napsal(a):

Jepice, poctivá odpověď, oceňuji.

Střední Čechy výsledkem výběrového řízení a zdůvodněním nevyužití nejvyšší nabídky potvrzují obavy kritiků privatizace zdrav. zařízení lůžkové kategorie. Zdůvodnění říká, že i při nejvyšší nabídce neexistuje záruka kontinuity poskytování služby. Jestliže tuto záruku nedává nejvyšší nabídka, těžko si z hlediska teorie tržního systému představím jinou, nehledě na to, že jakákoliv záruka takového druhu je z právního hlediska "na důvěru". Ověřovat platnost domněnek post factum následným rozhodováním voličů ve volbách do krajů je, řekl bych, nedostatečné a neodpovědné zajištění věcí ve veřejném zájmu.

Přebytky pojišťoven mají být dle Julínka rovnoměrně převedeny mezi všechny pojišťence na jejich osobní účty, odkud by mohly být účelově čerpány. Tedy ne přímo pojišťovna, ale ministerstvo určí podmínky, což je v tomto případě asi prašť jako uhoď, předpokládám, že otec zdrav. reformy náměstek MZ Hroboň skrz dozorčí radu Agelu dobře zná zájmy komerční pojišťovny.

Mýlíte se, některé zdravotní obory jsou z velké části privátní už nyní - praktici, ORL, stomatologie, balneologie, gynekologie, atd... V kategorii neakutní péče a nenáročných výkonů není soukromá praxe problémem. Zcela jinak je tomu však v oblasti nemocničních zařízení, jejichž význam je jiný, zde jde o věc nikoliv zbytnou a podléhající tržním principům, ale společensky závažnou ve veřejném zájmu. Na okraj - z tohoto titulu bych každé rozhodnutí kompetentního úředníka vedoucí k prokazatelnému zhoršení dostupnosti zdravotní péče navrhoval posuzovat jako obecné ohrožení.

Povinné pojištění činí z amerického modelu řízené péče věc ještě tragičtější, neboť vybrané prostředky bude podle jakéhosi klíče rozdělovat třetí strana - ministerstvo. Navíc Hroboň připouští, že pojištěnec může do systému řízené péče "spadnout" i nedobrovolně, po statistickém zhodnocení pojistných plánů - existuje jakési "ASI", žádné jasné podmínky.

Argumentace zastánců je zcela jasně idealistická - kromě vágního příkladu se Švýcarskdm žádné prognózy, analýzy, studie, natož aby procházely oponenturou. Jen pojmy a dojmy jako v případě "daňového kolečka" Vlastimila Tlustého - zcela naivní, nedostatečné, amatérské a nedůvěryhodné. Ta nedůvěryhodnost ODS zláme vaz.
28. 05. 2008 | 21:45

Honza napsal(a):

Jako vyvozovat cokoli o kvalitě vládní reformy z prosté skutečnosti, že jeden poslanec koalice má na reformu víceméně opoziční názor, mi příjde dost přiblblé. Stejně přiblblé, jako kdybych já říkal, že vláda je dobrá už jen proto, že ji po volbách umožnili vládnout hned dva socani.
29. 05. 2008 | 07:51

Skogen napsal(a):

Honza, nebýt skutečnoti, že koaliční poslanec je zřejmě nejlépe informován, bylo by to opravdu hloupé. Jestliže však s jeho míněním kladně korelují i jiné konsekvence, pak je namístě se ptát, proč jsou názory tohoto poslance v protikladu s ostatními. Jestliže pak nebudete moci zpochybnit argumentaci onoho poslance, chtě nechtě se budete muset soustředit na předmět sporu. Vy zpochybňujete oprávněnost kritiky Ing. Ludvíka Hovorky jen z toho důvodu, že vystupuje proti tomuto modelu zdravotního systému z koaliční řady nejotevřeněji? Není to hloupé?
29. 05. 2008 | 20:47

Honza napsal(a):

Skogen: já jsem o podstatě problému ani o kritice pana Hovorky vůbec nemluvil. Já jsem jen uvedl, že je hloupá ta argumentace autora blogu. Tj. tvrdit, že transformace na akciovky je špatná, protože jeden poslanec koalice je proti. (Vadí mi ta druhá část souvětí od 'protože' dál.)
30. 05. 2008 | 07:57

Marek napsal(a):

Tahle diskuze je nechutná. ODS prostě chce co nejširší volný trh i ve zdravotnictví...češi zvyklí na socialistické zřízení se toho bojí...ok buď zůstaneme u současného systému, který je neudržitelný nebo se vyzkouší jiný systém, např. podobný spojeným státům. Že to plácají moulové na diskuzích budiž, ale aby poslanec vyhrožoval tunelem u systému, který z části např. ve státech funguje je neuvěřitelný...
30. 05. 2008 | 15:26

Dotaz napsal(a):

Budeme tady mít Americký model zdravotnictví?
Nebo Evropský?
30. 05. 2008 | 17:35

M.manel napsal(a):

Pro Marka:
S 27 miliardami přebytku, se Vám zdá systém neudržitelný?
Mě se zdá, že na udržení stávajícího stavu péče, to stačí.
Tady nikdo netvrdí, že neexistují lepší systémy, nebo že ten stávající nemá být něrakou reformou vypepšen.
Zato spousta obyč. lidí i odborníků říká, že nechtějí zfušovaný americký systém. A hlavně, že nechtějí reformu spíchnutou horkou jehlou, zato připrvenou pro kamarádšofty.
Jde o zdraví proboha! A taky jde i o ty povinně odváděné peníze do "socialistické" hromady, ty peníze jsou stále těch pojištěnců.
Klidně si založte ambulanci či lékarnu a podnikejte. Jsou i firmy které provozují nemocnice, pokud je nabyly podstivě za plnou cenu, nemám problém. Ale pokud bych měl svým povinným zdravotním pojištěním, zaručovat zisk soukromým akciovým zdrav. pojišťovnám a ještě mít řízenou "péči", říkám: Ne! Nejsem nevolník, nejsem soudruh, jsem plátce daní a především občan. A za své peníze i za svůj volební hlas chci služby a vymahatelnost zákona bez rozdílu. Nechci mafií řízený chaos, elitářství a rozkrádání daní, připadá Vám to příliš levicové?
30. 05. 2008 | 22:47

M.manel napsal(a):

Pardon: vylepšen. (viz. 2. odst.)
30. 05. 2008 | 22:53

DUCHODCE napsal(a):

Já osobně mám strach z jakékoliv aktivity pana Julínka. To, co předvedl zavedením plateb u lékaře bylo dostatečným varováním.Tak už jenom ten limit 5000 Kč pro všechny stejný. To je skandální a asociální. A právě pan Julínek toto vychvaloval jako přednost.Buď ten člověk je tak strašně hloupý nebo arogantní a myslí jen na to, jak pomoci bohatým.Jak by bylo jednoduché určit ochrannou hranici poplatků pevně stanoveným počtem procent z platu, jako to mají v Německu, tam to jsou z platu 2%, chronicky nemocní 1%, děti do 18 let neplatí, protože si mohou o sociální dávky zažádat až od 18. Panu Hovorkovi věřím. Je to odvážný muž. Více takových Hovorků. KDÚ-ČSL by si ho měla považovat. Jenže tam většina poslanců již zcela zmodrala.
30. 05. 2008 | 23:18

jiri bulis napsal(a):

Ludvík Hovorka je - a měl by to na něm poznat každý trochu zkušenější člověk - mimořádně slušný a poctivý člověk, zřejmě opravdový křesťan tělem i duší.Při pohledu a poslechu pana Hovorky mám toto smýšlení. Při pohledu a poslechu pánů Julínka a Cikrta mám pocit, že poslouchám zločince typu El Capona....
31. 05. 2008 | 00:02

Andy napsal(a):

je velice podivné jak všechna!!! média kromě aktualne.cz se tak dulezite věci, jako převod nemocnic a pojistoven na a.s. a nasledne rizene peci, nevěnují nebo přesněji to tema NAPROSTO IGNORUJÍ.
Dělají pouze kouřovou clonu z debat okolo poplatků.

Proč hanopis když jsou v něm prokazatelné věci? Spojení Julinka a Chrenka na KAISER PERMANENT existuje:
společnost která vUSA čelí stovkám žalob za neproplacení či zanedbání péče
- Kaiser Permanente International (odnož KP pro zahraničí) zveřejnil na svých webových stránkách zahraniční klienty, se kterými spolupracuje. Z ČR se jedná o 3 klienty:
* Euromednet (nyní Nemocnice Třinec Podlesí a.s. vlastněná Agelem),
* Hutnická zaměstnanecká pojišťovna (ovládaná Agelem),
* Reforma zdravotnictví-forum.cz (Macháček, Julínek, Hroboň, Bryndová, Svejkovský, Hodyc)
Zdroj: http://xnet.kp.org/kpintern...

další info na:
http://www.julinkovareforma.cz

máte ještě pochybnosti že je to TUNEL? já ne
31. 05. 2008 | 14:48

Jan.Vichr napsal(a):

A vám všem přijde normální, že provoz fakultních nemocnic se hradí ze zdravotního pojištění aniž by na ně školy nějak moc přispívaly a lékaři- učitelé jsou placeni ze dvou resortů? A přijde vám normální, že nynější tzv. zdravotní pojišťovna sice má jako hospodařit, ale dostane pensum peněz vybraných státem na "pojistném" spolu s příkazem kolik a komu má zaplatit? A že rozdíl se pak klidně dorovná ze státního rozpočtu /dr.Rath/?
01. 06. 2008 | 09:40

Dominik napsal(a):

Z vlastních textů reformních věcných záměrů zákonů dovozuji, že až vstoupí reformní zákony v účinnost, nastanou tyto změny:

1)Pokud jde o pojištěnce, bude mít povinnost uzavřít smlouvu s pojišťovnou podle svého výběru. Bude však omezen nabídkou ze strany pojišťoven. Pojišťovny s velkým počtem pojištěnců budou mít povinnost nabízet (příp. i vedle jiných) zdravotní plán se standardní úhradou. Tyto pojišťovny, jakož i ostatní pojišťovny budou dále moci nabízet plány s vyšší spoluúčastí. V případě tohoto typu plánu pojištěněc výměnou za právo na úsporách (nebo zisku v případě pojišťoven provozujících pojištění za účelem zisku)bere na sebe závazek, že zaplatí v případě, že čerpal jinou než neodkladnou péči stanovenou spoluúčat(kterou by v případě standardního zdravotního plánu neplatil). I když se druhově bude jednat o zdravotní služby plně hrazené, v případě, že je pojištěněc v zdr. plánu s vyšší spoluúčastí, bude muset určitou částku zaplatit z vlastní kapsy. Jak zdravotní plán s vyšší spoluúčastí, tak zdravotní plán se standardní úhradou může být buď s řízenou péčí, nebo bez ní. Tady už není žádné pojišťovne uloženo, že by měla nabízet vedle jiných vždy i plán bez řízené péče. Čili, záleží na rozhodnutí pojišťoven, zda budeme nebo nebudeme muset být všichni pojištěni v plánech řízené péče. To, zda se bude jednat o plán řízené péče, rozhodne Úřad pro dohlen nad zdravotními pojišťovnami a kritérii pro takovou kvalifikaci budou menší hustota sítě poskytovatelů (ve které musí pojištěněc čerpat zdravotní službu, aby mu byla uhrazena z veřejného zdravotního pojištění), větší podíl smluv přenášející riziko na poskytovatele zdr. služeb, stanovení omezujících podmínek pro čerpání zdravotních služeb (jako je schválení čerpání péče lékařem pojišťovny - gatekeeping). Nižší hustota poskytovatelů při řízené péči znamená, že k lékaři se bude muset často dál (jak daleko bude záviset na Ministersvu zdravotnictví, které ve vyhlášce stanoví maximální lhůty dojezdnosti a lhůty objednací pro jednotlivé sruhy zdravotních služeb - zda budou velkorysejší k pojišťovnám, nebo naopak k pojišťěncům, bude možné s určitostí hodnotit až po předložení návrhu příslušné vyhlášky) a někdy až po absolvování schvalovací procedury. Tato omezení, které, bude-li to nabídka pojišťoven umožňovat, budou pojištěnci na sebe brát dobrovolně (nebude-li žádná pojišťovna nabízet plán bez řízené péče tak v něm budeme pojištěni všichni) opět výměnou za právo na podíl na úsporách (neboli zisku).
01. 06. 2008 | 15:37

dominik napsal(a):

2) Pokud jde o pojišťovny, cílem reformy je, aby pojišťovny soutěžily o pojištěnce a usilovali o snižování nákladů a jak u sebe, tak u poskytovatelů ve své síti. Pojišťovnám bude umožněno soutěžit bonusy (nabídka proplacení určitých zdravotních služeb nehrazených), sítí svých poskytovatelů (jejich kvalitou, případně i hustotou) a v případě plánů s vyšší spoluúčastí a plánů s řízenou péčí i příslibem podílu na úsporách. Peníze nebudou získávat stanovením si pojistného, jako je to v případě jiných pojistných smluv (a to ani zčásti, jako to bylo v případě reformy v Nizozemsku či nedávno v Německu), ale dostanou balík peněz z odvodů na zdravotní pojištěnní (co je dnes pojistné na veřejné zdravotnípojištění), který se vypočte za pomocí kritérií, které částečně zohledňují nakládovou náročnost pojištěnců té které pojišťovny. Změny v přerozdělování vybraných odvodů, kde se má rozšířit počet faktorů, pomocí kterých se bude vypočítávat balík pěněz, který připadne té které pojišťovně, je na rozdíl od Nizozemska, jakož i jiných zemí, kde se zaváděla regulovaná soutěž zdravotních pojišťoven a kde šlo o naprosto klíčové téma, v případě české reformy naprosto přehlíženy. Nutno dodat, že od spravedlnosti tohoto systému zdravotním rizikám přizpůsobených plateb (risk-adjusted payments scheme=risk-equalization scheme) a případných dalších nástrojů, jako je sdílení zvlášť vysokých nákladů (když u určitého pojištěnce překročí náklady určitou hranici, hradí náklady překračující tuto hranici pojišťovny společně) resp. vydělení zvlášť nákladné péče do samostaného pilíře, kde soutěž umožněna není (viz Nizozemsko), závisí, zda vůbec systém zdravotního pojištění bude stimulovat pojišťovny ke snaze snižovat náklady snahou o větší efektivnost u sebe a svých poskytovatelů a nebo bude z hlediska možných úspor či zisku výhodnější snažit se dosáhnou co nejzdravějšího portfolia pojištěnců a odliv nákladných pojištěnců. Nástrojem může být nabízet v případě chronických a nákladných pacientů, který jsou proděleční (viz A - tabulka 5) méně kvalitní služby než konkurence. Při zavádění soutěže a zisku do zdravotního pojištění by se měla věnovat zvláštní pozornost prevenci těchto praktik (tzv. risk selecting) vytvořením stejné startovací dráhy pro všechny zdravotní pojišťovny především co nejlepším přerozdělovacím systém (viz kritéria Pharmacy-based Cost Groups a Diagnostic Cost Groups a snížení předpovídatelné prodělečnosti určitých skupin pacientů po jejich zavedení v Nizozemsku). Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění jen stručně slibuje doplnění dalších kritérií k dosavadním (věk a pohlaví), hodnocení bude možné až na základě paragrafového znění zákona. Bylo by navýsost vhodné, aby se o tomto bodě reformy (risk-equalization a risk-sharing) vedla v ČR odborná diskuze. Bez spravedlivé startovací dráhy nelze očekávat, že pojišťovny se budou předhánět v tom, kdo kvalitními službami získá nákladného pacienta.

A: http://www.lse.ac.uk/collec...
/ResearchNetworks/EHPGSEPTEMBER2004
/EHPG1PaoluccidenExtervandeVen.pdf
Máte-li do něj přístup, lze novější verzi článku najít přes Onelog portal-knihovní služby informačního systému Univerzity Karlovy. Lze dze dále najít i články vztahující se k reformě v Nizozemsku, která je označována za vzor české reformy, z pera autorů jako je Wynand PMM van de Ven (Universal Mandatory Health Insurance In The Netherlands: A Model For The United States, Health-Adjusted Premium Subsidies In The Netherlands, Risk selection on the sickness fund market), Stefan Gress (Regulated competition in social health insurance: A three-country comparison)
01. 06. 2008 | 15:38

jepice napsal(a):

Jan Vichr:
Fakultní nemocnice léčí lidi, kteří si platí zdravotní pojištění, a za to dostávají peníze od zdravotních pojišťoven. Co vám na tom připadá divného?
01. 06. 2008 | 18:07

Dominik napsal(a):

Za povšimnutí stojí i (podle věcného záměru zákona o veřejném zdravotním pojištění jen dočasná) odchylka od „nizozemské“ předlohy (která rovněž zná soutěž soukromých zdravotních pojišťoven, včetně těch usilující o zisk, který je možné rozdělit akcionářům v dividendách). Celý balík peněz, které zdravotní pojišťovny budou používat k provozování zdravotního pojištění, je totiž garantován. V jiných zemí s obdobným systém soutěžících pojišťoven (Nizozemsko, Švýcarsko, Německo) však část pomyslného balíku podléhá soutěži - pojišťovna si jí musí získat v soutěži, která by je nutí požadovat co nejmíň, aby přitáhla pojištěnce na co nejnižší a tudíž konkrenceschopné pojistné (které nesmí být individualizované, ale jednotné pro všechny pojištěnce té které pojišťovny; v Nizozemsku pojištěnec tedy platí jak odvody podle výše příjmu, tak pojistné stanovené pojišťovnou). Každá snaha přesypat úspory, které by přinesly opatření sledující větší efektivnost při zajišťování nároků pojištěnců, do svých poskytovatelů (z jejíchž zisku mohou osoby stojící za pojišťovnou přímými nebo méně přímými cestami vyinkasovat nějaký podíl) dohodnutím štědřejších úhrad by se nutně musela promítnout do vyššího pojistného u dané pojišťovny a tudíž by takovou pojišťovnu připravovala o konkurenceschopnost a mohla by vést k odlivu pojišěnců do pojišťovnen nabízejících nižší pojistné. Věcný záměr zákon mluví o odstranění dohadovacího řízení a jeho nahrazení individuálním příp. kolektivním sjednáváním (u kolektivního je však omezení - nesmí být narušena soutěž – čili sdružování se k vyjednávání nesmí vést ke vzniku kartelu). Věcný záměr zákona nemluví o výběrovém řízení, o tom, zda budou pojišťovny povinny ho provádět a případně jaké budou jeho pravidla. Hodnocení garancí (při uzavírání smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče) proti záměrnému plýtvání ve vztazích s propojenými poskytovateli zdravotních služeb proto nelze než odložit do předložení paragrafovaného znění návrhu zákona. Jako alternativa k cenové soutěži (soutěž ve výši pojistného) je dočasně navrhováno právo na podíl na úsporách (zisku) své pojišťovny. Nutno říci, že nejde o stejně efektivní nástroj. Výhodu, kterou zdravotní pojišťovna nabízí pojištěnci v podobě nižšího pojistného je pro pojišťovnu zavazující a pro pojištěnce ihned dosažitelná, naopak podíly na zisku lze na začátku pojistného vztahu jenom odhadovat a pojišťovnu příslib k ničemu nezavazuje, navíc bude povoleno nevyplácet podíly na zisk, převede-li se zisk do dalšího roku na hrazení zdravotní péče. Tento nástroj alespoň v krátkém období (a to je období, pro které byl podle věcného záměru vybrán) nebude podle mně dostatečně efektivní a nevyvine na pojišťovny dostatečný tlak, aby pojišťovny odstranily plýtvání (včetně přelívání zisku –tj. jeho generování až u poskytovatelů, ke kterému naopak systém pobízí tím, že o 85 % nepřelitého zisku pojišťovna musí rozdělit pojištěncům, v případě přelitého zisku zůstává celý akcionářům/společníkům) jako by vyvinula soutěž ve výši pojistného.
01. 06. 2008 | 18:26

jepice napsal(a):

Dominiku, napsal jste:
"Nutno dodat, že od spravedlnosti tohoto systému zdravotním rizikám přizpůsobených plateb (risk-adjusted payments scheme=risk-equalization scheme) a případných dalších nástrojů, jako je sdílení zvlášť vysokých nákladů (když u určitého pojištěnce překročí náklady určitou hranici, hradí náklady překračující tuto hranici pojišťovny společně) resp. vydělení zvlášť nákladné péče do samostaného pilíře, kde soutěž umožněna není (viz Nizozemsko), závisí, zda vůbec systém zdravotního pojištění bude stimulovat pojišťovny ke snaze snižovat náklady snahou o větší efektivnost u sebe a svých poskytovatelů a nebo bude z hlediska možných úspor či zisku výhodnější snažit se dosáhnou co nejzdravějšího portfolia pojištěnců a odliv nákladných pojištěnců."
Rozumím tomu tak, že čím víc kritérií přerozdělení přibude k těm dosavadním, tím větší bude tlak na snižování vlastních nákladů a nákladů poskytovatelů a tím zbytečnější bude snaha vytvořit co nejzdravější portfolio pojištěnců. Nerozumím dost dobře, jakou konkurenční výhodou by mohlo být nabízení méně kvalitních služeb u chroniků.
Stejně jako vy považuju za velice prospěšné, aby se nad kompletním zněním zákona o zdravotním pojištění vedla velice podrobná a seriózní diskuse.
01. 06. 2008 | 18:33

Dominik napsal(a):

Ad jepice:
Při používání nedostatečného okruhu kritérií je platba za standardizovaného pojištěnce příslušného pohlaví a věku (dnes používané kritéria) menší než očekávatelné náklady na dlouhodobě nemocné a nákladné pojištěnce. Ke krytí péče potřebuje pojišťovna ušetřit na pojištěncích zdravějších a nevyžadujících náklady ve výši platby za standardizovaného pojištěnce. Jestliže je poměr takový, že pojišťovna nemůže u svých zdravějších pojištěnců ušetřit tolik, aby mohla uhradit náklady dražších pojištěnců (jež jsou vyšší než platba na standardizovaného pojištěnce) je motivována k tomu, změnit tento poměr a "vyhnat" drahé pojištěnce k jiné pojišťovně. Jestliže Vám lékař řekne, že má s Vaší pojišťovnou problémy, jsetli byste nemohl změnit pojišťovnu, může se jednat o tzv risk-selecting strategii ze strany zdravotní pojišťovny. Po reformě se u poskytovatelů v síti určité pojišťovny možná budeme setkávat se snahou, aby objednací doby byly u nákladné zdravotní péče na hraně limitu, který stanoví vyhláška, se snahou o co nejkratší v případě nenákladné péče. I malá hustota sítě poskytovatelů a delší dojeznost (i když v limitu) může v případě nákladné a dlouhodbé péče vést k rozhodnutí datčených pojištěnců změnit pojišťovnu, v případě které seženou zdravotní službu blíž. Rozdělení pojištěnců do většího počtu skupin podle diagnóz a zdravotní historie (na základě spotřebovaných léků) přibližuje standardizované platby reálně předpokladatelným nákladům a snižuje výnosnost investování do strategie udržet si jen ty správné pojištěnce, a tím snižuje i přitažlivost těchto strategií, zvláště když strategií zvyšování efektivnosti lze dosáhnout vyšších úspor.
01. 06. 2008 | 21:00

jepice napsal(a):

Dominik:
Jistě, říkáme oba totéž: Nastavení kritérií přerozdělení ovlivní strategii pojišťoven.
Nerozuměla jsem jen té vaší větě o nabízení méně kvalitních služeb u chroniků. Chápala bych ji za předpokladu, že se nebude přerozdělovat a že si pojišťovna bude volně určovat rozsah péče. Ale to z návrhu zákonů rozhodně nevyplývá. Pojišťovna může nabízet pouze standardní rozsah při klasickém pojištění anebo minimální při spoluúčasti, ale nemůže od chroniků očekávat, že na spoluúčast přistoupí.
01. 06. 2008 | 21:20

Dominik napsal(a):

Ještě k té alternativě k soutěži ve výši pojistného, a to v podobě soutěže pojišťoven v nabídce podílu na zisku. Vzhledem na velkou diskuzi, která v Nizozemsku proběhla k otázce aplikovatelnosti a souladu tamního reformního zákona s třetí směrnicí ES o neživotním pojištění mě napadá, jsetli to není motivováno snahou vyhnout se použitelnosti uvedené směrnice. Pokud by se zavedla možnost pojišťoven stanovit si nominální pojistné, které by pojištěnci platili vedle odvodů z příjmů (které by byly o to nižší) znamenalo by to zejména, že by musely být k provozování pojištění připuštěny i jiné společnosti, a to zvláště z jiných členských států. Požadavek, aby se jednalo o právnické osoby se sídlem na území ČR, přesněji o akciové spolenosti (jakožto typ české obchodní společnosti) by byl v rozporu s požadavkem směrnice otevřít činnost všem společnostem z jiných členských států EU, které mají v těchto státech licenci k pojišťovací činnosti. Při reformě v Nizozemsku bylo tomuto požadavku dáno zadost. Je tedy možné, že soutěž v pojistném byla obětována jednotné formě pojišťoven (akciová společnost), protože při zavedení prvního by nebylo možné kvůli evropské směrnici zavést druhé, přesně opačně, jako tomu bylo v Nizozemsku. Podle mého názoru je však soutež v pojistném (doplněný systémem podpory na pojistné vyplácené pojištěncům s nižšími příjmy - obdobně jako v Nizozemsku) transparentnější a účinnější nástroj podpory efektivnosti.
01. 06. 2008 | 22:07

petrF napsal(a):

Pane profesore,

mám potíže vysledovat z toho všeho Váš názor.
Možná že přecenujete schopnost čtenářů rozlišit co je "na oko" a očeho se opravdu obáváte.

Re SuP: SuP NAPSAL
SuP napsal
faktem je, že asi by VŠICHNI poslanci, kteří během volebního období v sobě objeví opoziční sklony, neměli být příště vůbec nominováni.

Hej SuPe, to není fakt, to je názor.
Exituje i opačný názor:
Žádný x kolaičních poslanců, který neprojeví známky rebelie, by neměl být
znovuzvolen.

KDO JE PRO ???
02. 06. 2008 | 09:47

Honza999 napsal(a):

petrF

Mezi "opozičními sklony" v tom významu jak je SuP měl na mysli a "známkami rebelie" je setsakramentský rozdíl...
02. 06. 2008 | 12:28

Leo K napsal(a):

...SuP měl na mysli...
je protimluv.
Postpubertální moudra jsou cosi jako Dada nebo Ptydepe se zadáním provokovat.
02. 06. 2008 | 16:19

josef napsal(a):

pane, v civilizovanych zemich je zvykem ze si kazdy na sve podnikani musi investovat svoje penize, nebo vyuzit uveru. M usim konstatovat ze toto neplati u lekaru co to jsou kapitacni plazby za pouhou registraci, podle meho mineni je to bezduvodne obohacovani, podle dopisu soukromych lekaru, pouziji ziskane prostredky z poplatku na dovybaveni ordinace a doplnovani vzdelani, je to ostuda, spocitejte si kolik penez lekari dostanou naprosto bezpracne, to same je poplatek za pohotovost, aby se pry nezneuzivala, takze lekari na pohotovosti jde plat, a mel by tedy pracovat a ne spat, takze je toto zase zneuzivani systemu ale ze strany lekaru a jinak si myslim ze jste kovany odeesak
02. 06. 2008 | 17:34

Franta z pastoušky. napsal(a):

Hovorka? To je přece ten lidovec co je názorově mezi komunistama a socanama (půl na půl).
02. 06. 2008 | 21:59

veverka napsal(a):

Bohužel je mezi poslanci KDU-ČSL jen jeden Hovorka a tak je pro mě tato strana nevolitelná.
03. 06. 2008 | 18:07

Skogen napsal(a):

Veverko, ale vždyť Jepice vynakládá tolika úsilí, aby takové jako ty přesvědčila, že na modrém papíře to vyhlíží dobře.. Anebo jinak. Ono to vyhlíží tak jaksi NIJAK, z čehož je ale třeba optimisticky vyvozovat (pozitivní myšlení), že to vypadá fakt dobře. Nedělejte si žádné starosti, máte s podobnými postupy přece z dřívějška vynikající zkušenoti, že ano ;o)
03. 06. 2008 | 19:42

Petice napsal(a):

05. 06. 2008 | 17:22

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy