Kdo nese zodpovědnost za oběti etnických konfliktů?

19. 08. 2008 | 09:26
Přečteno 12690 krát
Před nedávnem došlo k intervenci ruských jednotek v Jižní Osetii. Bylo velmi zajímavé a poučné sledovat reakce (resp. absenci reakcí) různých novinářů a politiků. Snahy o manipulaci veřejného mínění leckdy zase dosahovaly kojzarovských hlubin, které pamatujeme z dob „reálného socialismu“. Obzvláště mě zaujalo (nutno přiznat ojedinělé) vysvětlení, že gruzínská armáda přišla osvobodit Osetince od nenáviděné proruské diktatury a zavést v odštěpenecké provincii konečně kýženou demokracii, která již v zemi se Stalinovými pomníky a Stalinovými náměstími spolehlivě panuje.

Je jisté, že Jižní Osetie je součástí Gruzie v jejích mezinárodně uznaných hranicích - právě tak, jako třeba Čečensko součástí Ruska, Kosovo součástí Srbska, Podněsteří součástí Moldávie, nebo Tibet (ba i Tchajwan) součástí Číny.

V komentářích k tomu, co se v Osetii a Gruzii stalo, se ozývalo zásadové stanovisko (pohříchu často od těch, kteří před nedávnem urputně obhajovali právo Kosova na sebeurčení), že je nutno bezpodmínečně respektovat územní celistvost Gruzie. Ta tedy měla podle některých právo na „odvážný pokus“ (jak to nazval jeden zdejší blogger) obnovit ústavní pořádek na svém odštěpeneckém území (na kterém působily mírové jednotky s mandátem OSN a OBSE).

Jeden velmi významný blogger tady posléze vysvětloval, že podobné akce jsou prostě jistým typem politiky – když se to povede, politik získá cenné body a stává se hrdinou svého národa (a na ty stovky či tisíce mrtvých a zmrzačených se moc nehledí).

Jsem přesvědčen (a myslím, že většina čtenářů se mnou bude souhlasit), že primárními viníky podobných konfliktů jsou separatisté, kteří obvykle za nějakých turbulentních politických okolností jednostranně vyhlašují nezávislost. Zpravidla se nezdržují nějakým zdlouhavým vyjednáváním, ale prostě uspořádají referendum a po jeho kladném (někdy drtivě kladném) výsledku vyhlásí nezávislost a s původním „utlačovatelským“ státem se už nebaví („Od zítřka jsme samostatní, a vlezte nám na záda…“).
V některých případech se jim podaří úspěšně podpořit svoji ušlechtilou vlasteneckou kauzu vojensky. Někdy se jim tak faktické osamostatnění podaří (obvykle s podporou nějakého jiného státu). Někdy je toto jednostranné osamostatnění dříve nebo později posvěceno mezinárodním společenstvím, jindy nikoli.

Je myslím nesporné, že ideálním (a jedině správným) způsobem osamostatnění je jednání a dohoda zainteresovaných stran. Snad jediným zářným příkladem toho, jak se má státní separace dvou národů civilizovaně a právně provést, bylo v nedávné minulosti rozdělení Československa.

Naproti tomu mnohem častější byl „divoký“ scénář – především v Jugoslávii, (Slovinsko, Chorvatsko, Bosna, Kosovo), na Kypru, v Abcházii, Jižní Osetii, Náhorním Karabachu, či Čečensku; obdobné „národně osvobozenecké“ snahy probíhají s různou intenzitou i dnes leckde jinde. Vůdcové těchto „osvobozeneckých hnutí“ na sebe vzali obrovskou zodpovědnost a i na jejich rukou zůstala beze sporu krev statisíců obětí bojů, které svým jednáním přímo či nepřímo vyvolali….

Ačkoli jsou tedy většinou primárními viníky různých etnických konfliktů separatisté (jakkoli mají někdy zdánlivě či snad skutečně ušlechtilé motivy), bylo by jistě absurdní tvrdit, že ten dosavadní mezinárodně-právní suverén, ať už to bylo Srbsko, Chorvatsko, Rusko, Čína či Gruzie, má právo na použití jakýchkoli prostředků k udržení nebo znovunastolení „ústavního pořádku“. Těžko lze ospravedlnit akce, při nichž je zabíjeno, terorizováno nebo vyháněno obyvatelstvo separatistických oblastí.

Myslím, že přesně toho se dopouštěly ve větší nebo menší míře „mateřské“ státy – Rusko v Čečensku, Srbsko přímo či nepřímo v řadě jugoslávských konfliktů, Chorvatsko při „osvobození“ Krajiny a Slavonie spojeném s vyhnáním statisíců Srbů, a nejnověji Gruzie při „osvobozování“ Jižní Osetie.

Nevím, jak může někdo, kdo (oprávněně) odsuzoval Srbsko za vojenskou akci v Kosovu a podporu sarajevských ostřelovačů, nebo Rusko za barbarské zničení Grozného, tleskat Gruzíncům, kteří v rámci svého „odvážného pokusu o nastolení ústavního pořádku“ stejně barbarsky zničili Cchinvali a zabili spoustu civilistů (neříkejte mi prosím, že je to jen výmysl ruské propagandy – museli bychom potom stejně nevěřit i všem ostatním zprávám z obdobných konfliktů).

Jsem velmi rád, že se český prezident distancoval od jednostranného a zjednodušeného hodnocení současné gruzínské krize, právě tak, jako nedávno nesouhlasil s jednostranným osamostatněním Kosova (čekám, jestli ho za to někteří označí za „levicového intelektuála“…). Nevěřím, že je jen lehkovážnou obětí ruské propagandy. Jakkoli je možno (ba nutno) s panem prezidentem nesouhlasit pokud jde o jeho názory na EU nebo globální oteplování, je třeba smeknout před jeho evidentní mírumilovností v mezinárodních vztazích a jeho odporem proti různým případům „humanitárního bombardování“ (na rozdíl od některých jiných význačných politiků, kterých jsem si dříve nesmírně vážil). Jistě v tom hraje roli i to, že se před 16 lety zasloužil o pokojné a doslova přátelské rozdělení Československa, které by se mělo stát učebnicovým vzorem pro řešení podobných situací v celém světě. Jeho aktéři by si Nobelovu cenu míru zasloužili jistě více než Jásir Arafat…

Jediný principiálně správný postoj podle mého názoru je – nepodporovat ŽÁDNÉ separatisty, pokud se snaží svých cílů dosáhnout jednostranně. Jedinou možností, jak dosáhnout změn mezinárodně uznaných hranic, musí být jednání, jednání a jednání (třeba i velmi zdlouhavé) resp. nějaká mezinárodní arbitráž. Alternativou k úplnému osamostatnění může samozřejmě být výrazná autonomie v rámci stávajícího státu.
Vypracování resp. revitalizace mechanismů takových řešení a jejich striktní respektování by se mělo stát nejvyšší prioritou mezinárodního společenství. Kdyby tuto alternativu bývali přijali např. čečenští vůdci, mohli zabránit strašlivému krveprolití a užívat si autonomie, kterou požívají např. Tataři (toto konstatování ovšem nijak neomlouvá obludné zločiny spáchané v Čečensku ruskou armádou). Totéž samozřejmě platí pro jihoosetinské vůdce, kteří mohli přijmout dávno nabízenou širokou autonomii v rámci Gruzie.

Jsem přesvědčen, že všichni viníci toho, co se stalo v Grozném, Abcházii, chorvatské Krajině, Severním Irsku, Sarajevu i Cchinvali (ale také v Iráku či Libanonu), by měli za své „vlastenecké“ zločiny tvrdě pykat. Zatím se tak bohužel děje pouze značně selektivně (někdy i proto, že se zločincům podaří zlikvidovat nepříjemné svědky a tak se z nich stanou vážení státníci a národní hrdinové…).

Všem těm bojovným „vlastencům“ a politikům bojujícím násilnými prostředky za „velkou a vznešenou věc“ toho či onoho velkého či malého národa bych z celého srdce a zcela nekřesťansky přál, aby se jim až do smrti celé noci zdálo o mukách všech těch zabitých a zmrzačených chudáků a jejich rodin, které mají na svědomí.

Je teď stále více v módě nazývat takovéto názory zbabělým pacifismem. Ano, hlásím se k pacifismu v tom smyslu, že k válečnému násilí je možno přistoupit pouze v naprosto krajní situaci, kdy už opravdu jde o zoufale nutnou obranu před agresivním násilníkem, kdy už opravdu byly vyčerpány naprosto všechny mírové prostředky. Myslím, že takové situace se od skončení 2. světové války vyskytly opravdu jen naprosto ojediněle (Korea, Kuvajt).

Je velmi smutné, že mezinárodní společenství prakticky přestalo respektovat Chartu OSN, která velmi jasně říká, jak je třeba postupovat při řešení konfliktů. Zdá se, že zvláště to, co se stalo v Iráku a v Kosovu asi už definitivně zlikvidovalo už tak neduživý systém mezinárodního práva.

Bohužel se opět stále více rozmáhá cynický názor, že válka je legitimním pokračováním politiky jinými prostředky.
Stále více se uplatňuje zvrácený přístup „Zabili jste nám tisíce našich nevinných, v odvetu vám zabijeme desetkrát tolik vašich nevinných“. Říká se tomu také „nakopat diktátora do zadku“, případně „dát mu za vyučenou“.

Asi bude potřeba zase nějakého dalšího katastrofálního celosvětového konfliktu s miliony obětí, po jehož skončení se národy opět slavnostně domluví na nějaké nové Chartě, která „teď už ale DOOPRAVDY“ zabrání všem dalším násilným konfliktům…

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pesavar napsal(a):

Pěkně napsané...to by si měli přečíst všichni ti Urbanové a podobní fanatici.
19. 08. 2008 | 09:36

Štěpán napsal(a):

S Vaším pacifismem souhlasím a díky za něj. Jenže ve škole nás učili i psát podle šablony a pak i předmět Dějepis.

Takže: k jednání a jednání a jednání

Dával jsem o dějepise pozor a paní učitelka říkala:

USA jednali v roce 4. července 1776 pomocí pušek a děl.

Doslova porazili Angličany na hlavu. Stejně jako Irové, předtím Skotové atd.

To, že naše země vznikla proto, že se rozpadlo Rakousko-Uhersko, kde něměcká menšina vládla slovanské většině je pouze naše štěstí. To, že se i ten stát nakonec rozpadl na dva samostatné. To taky asi nikdo neví:) Naštestí bez boje. Naštěstí jsme národ švejků.

Ale jak jste napsal:

Problémem jsou politici..jenže to jsou taky lidi:)
Takže této rovnice výsledek je..problém jsou lidi.
650000000 názorů a pravd.
I much je snad míň:)

Řešením je Sepuka.
A je po starostech.

Ale taky si raději počkám na LDNku:)
19. 08. 2008 | 09:51

grőssling napsal(a):

Mělo by to být jak píšete. Není ale v lidské přirozenosti ( a v chování států ) trvale zakódován spíš ten pistolnický model chování, který se bez ohledu na předchozí zkušenosti stále vrací zpět do hry ? Myslím, že navzdory snažení skutečných idealistů není světélka na konci tunelu.
19. 08. 2008 | 09:55

No napsal(a):

Zapomněl jst napsat kdo to mezinárodní právo první pošlapal ,jsou to USA ,říše zla a mezinárodní lupič .Jinak šiřitel "demokracie a lidských práv",které se staly pláštíkem pro ovládnutí světa a získání surovinových zdrojů.
19. 08. 2008 | 10:00

qjq napsal(a):

Nejhorší je, že celá ta "akce" byla zjevně úspěšná :-(
Gruzínský prezident obnovil svoji moc a potlačil opozici, americký průmysl má opět nepřítele, proti němuž je nutné intezívně zbrojit a stavět radary, ve volbách získá body bojechtivý McCain, na ochranu Gruzie bude zřejmě vybudována nějaká ta americká základna chránící jen tak mimochodem tamní ropovody ...
Co záleží na nějakých mrtvých civilistech ...
19. 08. 2008 | 10:09

grőssling napsal(a):

Ještě k rozdělení ČSFR, nemyslím si, že se máme až tak moc čím chlubit.
l.
Na rozdíl od rozpadu SFRJ, rozdělení ČSFR nepodnítila diplomacie führera Evropy. Naopak, ronila nad ním slzy.
2.
Politici na obou stranách, kteří rozdělení připravili se domnívali, že zvítězili. Češi, zbavili jsme se problémů s Maďary, Cikány, restrukturalizací zbrojního průmyslu, rychle ekonomicky poskočíme a možná bude i nějaká Nobelova cena za reálnou ekonomii atd. . Slováci, nyní se teprve ukáže potenciál národa a nastane zlatá doba jeho vyžití bez poručníkování atd. . Ideální konec vyjednávání. Ty jsi vítěz, já jsem vítěz.
Až bude fungovat Lisabonská smlouva zjistíme, že ČSFR s pomlčkou byla totéž a že problémy téměř zůstaly jak byly. Jen na tu Nobelovku nedošlo.
19. 08. 2008 | 10:19

SuP napsal(a):

Pane Hořejší -
píšete, že ..."primárními viníky podobných konfliktů jsou separatisté,...."
a na této myšlence pokračuje většina Vašich dalších úvah.
Nicméně sepatratisté by nikdy nic nezmohli, kdyby neměli za zády toho hlavního viníka a našeptávače, kterým je vždy cizí mocnost, jejímž zájmem je separatisty podporovat v rámci uskutečňování svých velmocenských cílů.
Je zvláštní, že Vám toto uteklo, když na tom stojí celé dějiny.
Kdo je našeptávačem Osetinců a Abcházců?
Škoda, měl byste si asi přečíst článek na NP od pana Štětiny, který jako jediný z "aktivních" politiků zvedl zadek a jel se informovat přímo na místo. Vaše informace neobsahují nic jiného než kompilát novinářských článků, takže nic příliš objektivního.
19. 08. 2008 | 10:31

doktor napsal(a):

Výborně, pane profesore! Je vidět, že návyk logického myšlení, získaný v profesi, pomáhá i v hodnocení věcí mimo oblast vědy. Dříve jsme tomu prostě říkali inteligence.
19. 08. 2008 | 10:35

Luba napsal(a):

Pane profesore,
jakožto řediteli význačného vědeckého pracoviště u nás Vám nezazlívám, že tleskáte Putinem vyceněnému Klausovi, ani, že se hlásíte k osvobozenecké tradici ruské armády.

Zajisté Vám toto příkladné vlastenectví přinese nejeden grantík. A Vašim pracem se povýší ruský impact-factor tak,
jako se z Klimatěnkových brožurek v Putinovsku stanou ty nejlepší celery.
19. 08. 2008 | 10:35

jarpor napsal(a):

SuP

Vzal jste mi myšlenku, ale vůbec to nevadí. Díky.

Jen dodám, obdivuji všechny ty "znalce", kteří odtud "ví", jak je TAM. Chudáci lidé se kterými se TAM hraje ...

Je na místě napsat pozdrav "Hezký den" ? Poprvé trochu váhám ...
19. 08. 2008 | 10:56

cempírek napsal(a):

všichni ti co jako "vědí a nenechají se oblbnout americkou propagandou" neustále operují s genocidou osetínců prováděnou gruzínci po obsazení Cchinvali.... Cchinvali bylo v držení gruzínců půl dne než je "osvobodila" ruská armáda a myslím že rusové by si nenechali ujít příležitost ukázat ty oběti barbarských gruzínců.... žádné takové obrázky jsem neviděl, a to jsem nevynechal ani ruské servery... myslím, že základní otázka je: válčí gruzie na území ruska nebo rusko na území gruzie?
19. 08. 2008 | 11:07

Štěpán napsal(a):

Cepírku máte pravdu.

Válčí se na uzemí SNS:)
19. 08. 2008 | 11:15

Stan napsal(a):

SuP, Jarpor:

Tak zrovna se Štětinou, který měl jasno už před odjezdem, jste si naběhli, jeho zpráva je totiž doslova přeložený dokument gruzínského ministerstva zahraničí:

http://www.blisty.cz/2008/8...

Vůbec celý gruzínsko-osetinský konflikt ze všeho nejvíce připomíná "Vrtěti psem". Na jedné straně se začíná bubnovat proti Rusům, aby vystrašení američtí voliči pochopili, že mají volit McCaina, na druhé straně je to vítaná záminka na posílení velkoruského šovinismu. Katastrofou pro Evropu a celý svět ovšem bude, až se bude válčit u Sevastopolu.

Průšvihem je, že je to od konce studené války první konflikt, kde proti sobě přímo bojují Rusové a Američané na obou stranách konfliktu. Čekám, kdy přijedou posily z Kuby, aby to bylo komplet, jako v Angole.

Změněnou geopolitickou situaci však nejlépe dokumentuje pohled na mapu - ta Gruzie je k ruským hranicím přece jenom o kapánek blíž než byla ta Angola :(
19. 08. 2008 | 11:16

Luba napsal(a):

O tom, kterak si pan Klaus na časy staroby spoří:

Překladu publikace "Modrá, nikoli zelená planeta" do ruštiny se ujal ropný koncern Lukoil, kde největší podíl patří Vagitu Alekperovovi a Leonidu Fedunovovi, majiteli fotbalového klubu Spartak Moskva. "Nyní jednáme s nakladatelstvím Dokořán o vydání v Rusku. Oni mají zájem o co největší náklad. Pro nás to není primárně výdělečný projekt," říká Mark Gluzman z české pobočky Lukoilu.

Zdroj: http://domaci.ihned.cz/c1-2...
19. 08. 2008 | 11:28

Saliven napsal(a):

Díky za článek pane profesore, dá se s ním souhlasit. Ale jak správně zmínili pánové SuP s jarporem Osetinci (i Abcházci) nejsou osamělí separatisté, ale mají výraznou Ruskou podporu (Rusové přeci prý šli jen chránit ruské občany). To je jedna část věci. Další část věci je, zdali byla ruská odpověď adekvátní. Jednak jde o právní aspekt, zda-li je v pořádku, že ruská armáda vezme právo do svých rukou a pak také její chování, kdy vkročila do gruzínského vnitrozemí, bombardovala určité vojenské a údajně i civilní objekty a kdy dokonce (prý) její vojáci kradli čluny v Poti a též gruzínskou výzbroj. Co si myslíte o tomto?
19. 08. 2008 | 11:30

Jana 54 napsal(a):

Pre SUPA,
u Vás mi zas chýba myšlienka,
kto bol našepkávačom v Kosove,
v Slovinsku,Chorvátsku atď.atď.
Môžete rozšíriť svoje úvahy aj týmto smerom? Prezraďte nám, kto stál za chrbtom týchto separatistov.

Pánovi profesorovi ďakujem za
skvelý a vyvážený blog. Kiež by ľudí, ktorých poniektorí s pohŕdaním označujú pacifisti bola na svete väčšina. Vedia nielen rozprávať, ale aj počúvať a vcítenie sa do pocitov iných im nie je cudzie.
19. 08. 2008 | 11:36

veverka napsal(a):

Pane profesore bravo.Jako vždy.
19. 08. 2008 | 12:37

m&m napsal(a):

Nějak nerozomím tomu opakovanému vysekávání poklony Klausovi. My už přece dávno víme, že Klaus je nejlepším přítelem Ruska.

A to přesně ve stylu: "Jednou já tobě...":
http://www.lidovky.cz/ln_no...

"...a podruhé ty mně":
http://domaci.ihned.cz/c4-1...

A že jsou jejich zájmy jednou v souladu s realitou a pravdou? Proto přece není třeba vysekávat poklony...(?)
19. 08. 2008 | 13:52

m&m napsal(a):

Poklonu už mu ostatně vysekli jiní:
http://domaci.ihned.cz/c1-2...

Dělá to zkrátka dobře.
19. 08. 2008 | 13:55

Karel napsal(a):

Naši novináři mají výhodu. Nemusejí nikam jezdit, nic riskovat, nic analyzovat, nic studovat a ničemu rozumět.
Americké velvyslanectví jim dá koncepty článků a naši šikovní propagandisté jedou a jedou.
19. 08. 2008 | 14:14

j. napsal(a):

Pane Hořejší a jak to bude, až se Rusáci v Karlových Varech rozhodnou, že tam chtějí mít autonomní oblast. Zahájíme jednání a mezinárodní arbitráž?
Nebylo by lepší, je odtamtud vykopnout už teď? - Není to málo pacifistické?
19. 08. 2008 | 14:38

jr napsal(a):

Pane Cempírek přesně a výstižně.
Přidám vojenská čísla:Na jednoho zabitého se počítá průměr 2 až 10 raněných plus něco pohřešovaných.
V jednom dni to znamená zahlcení polních obvazišť a přífrontových ošetřoven.Následně nastane přesun do nejbliších nemocnic.
Každý ať si udělá svůj obrázek.
Ještě přidám slova Sergeje Lavrova ze 14.8.
Antiamerikanismus je nebezpečný a intelektuálně hloupý.
19. 08. 2008 | 14:45

Taoiseach napsal(a):

Vážený pane profesore,

nevím, proč se tak rozplýváte nad rozdělením Československa. Pánové Mečiar a Klaus to udělali proto, aby se nemuseli s nikým - ani navzájem - dělit o moc. To znamená naprosto stejné pohnutky jako měli Jelcin, Kravčuk nebo Tudžman.

Píšete: "Zpravidla se nezdržují nějakým zdlouhavým vyjednáváním, ale prostě uspořádají referendum a po jeho kladném (někdy drtivě kladném) výsledku vyhlásí nezávislost" - takže tito naši pánové se pro jistotu nezdržovali ani vyjednáváním, ani referendem.

Píšete: "primárními viníky podobných konfliktů jsou separatisté" - To není tak docela pravda. Skoro vždycky jsou separatisté podněcováni zvenčí a v případě Abcházie, Jižní Osetie, ale i Podněstří je víc než zřejmé, že Rusko od už zmíněného rozdělení Svazu systematicky destabilizuje okolní státy, pokud zrovna nejsou jeho vazaly jako Bělorusko nebo Arménie.

Tím samozřejmě ani trochu neomlouvám šílené činy Saaakašviliho. Jde jen o to, aby Rusové nezačali křičet, že jsou v Karlových Varech utiskováni.
19. 08. 2008 | 14:49

m&m napsal(a):

Doplním předchozí příspěvek nicku Taoiseach:
Rozdělení Československa bez referenda považuji za zločin.
19. 08. 2008 | 15:13

ivanT napsal(a):

Pane Horejsi,

Rad ctu vase blogy, ale s nekterymi vasimi nazory nemohu souhlasit - a tohle je jeden z nich. Rikate,

"Jediný principiálně správný postoj podle mého názoru je – nepodporovat ŽÁDNÉ separatisty, pokud se snaží svých cílů dosáhnout jednostranně."

V historii byla spousta uspesnych separatistu (a vetsina zemi, ktere jejich akcemi vznikly jsou dnes vasnivymi stoupenci 'integrity'), a jen zcela nepatrne procento z nich *ne*jednalo 'jednostranne'. Jak mohou separatiste jednat jinak nez jednostranne kdyz s nimi druha strana nejedna *vubec* nebo jen naoko a mluvi jen o 'integrite'? Doplnil bych tedy vase stanovisko takto:

"Jediný principiálně správný postoj podle mého názoru je – nepodporovat ŽÁDNÉ separatisty, pokud se snaží svých cílů dosáhnout jednostranně *i kdyz jim druha strana navrhuje skutecne jednani*."

Vas nazor mi tak trochu pripomina nazor, ze partner v nepodarenem manzelstvi se nesmi 'jednostranne' rozvest a musi mit souhlas partnera - az na to ze s narody je to horsi protoze muze jit o miliony nestastnych lidi a ne jen o manzelsky par, a protoze rozsudek je (jako 'integrita') 'na vecnost' a ne jen na dobu zivota partneru.
19. 08. 2008 | 15:51

bigjirka napsal(a):

Co se týče stupně demokracie, nemají si Rusové a Gruzínci moc co vyčítat. Každopádně Rusko je imperialistickým státem par excellence a každou nezávislost ve svém okolí se snaží rozdupat okovanou botou.
19. 08. 2008 | 17:21

GBax napsal(a):

Názor, že jde o podněcování a podpora separatistů ze strany Ruska má jednu trhlinu. Zapomíná se, že i Rusko má právo chránit se před nebezpečím zvenčí zvlášť, když v Gruzii existuje americká přítomnost v podobě vojenských instruktorů, kteří vedou výcvik gruzínské armády. Za další, Gruzie usiluje o vsstup do NATO a protože víme, kdo NATU velí, byli by Rusové padlí na hlavu, kdyby si to nechali líbit. V neposlední řadě skutečnost, že se Poláci dohodli na raketové základně USA a naše Brdy budou mít brzy radarovou základnu,je pro Rusko stejným nebezpečím, jako US army v Gruzii. Jestliže se USA roztahují po celém světě, tedy především vojensky a Rusko zůstává ve svých hranicích,pak je s podivem že někdo nechápe postoj Ruska k událostem, jak se stalo v Gruzii, resp.Jižní Osetii. A ještě jeden postřeh. Severní Osetie není Ruská,jenom proruská,(stejně jako Jižní Osetie) ale na tu si Saakašvili netroufnul. Proč asi? Nemá cenu diskutovat, zda je to agrese ze strany Ruska když je zcela zjevné, že tisíkrát horší zahraniční politiku (a vojenskou zvlášť) vedou USA. Jo, zapomněl jsem, ony (USA) zajišťují bezpečnost a mír ve světě. To jen ti zlí Rusové chtějí pořád jen bojovat a uchvacovat, vměšovat se, budovat základny po celém světě...pardon!
19. 08. 2008 | 17:30

JC napsal(a):

Taoiseach + m&m,
No a už to tady máme zase.
Jo Klaus a Mečiar navzdory dvěma národům je jen tak rozdělili aby se nemuseli dělit o moc o kterou krátce po rozdělení přišli, že ?
19. 08. 2008 | 17:48

Taoiseach napsal(a):

GBax:

Je pravda, že USA se roztahují po celém světě, a je pravda, že přijmout do NATO stát, jako je dnešní Gruzie, je pěkná pitomost.

Ale: Rusko začalo destabilizovat Gruzii a podněcovat separatisty hned po rozpadu Svazu, dávno před příchodem instruktorů.

Není pravda, že Rusko zústává ve svých hranicích, má jednotky nejen v Abcházii, Jižní Osetii, ale i v Podněstří, na Krymu a jinde.

Severní Osetie je součástí Ruské federace, takže je stejně ruská, jako je JO gruzínská. Saaakašvili si na ní netroufl "asi" proto, že je za hřebenem Velkého Kavkazu, což jsou docela pořádné hory.
19. 08. 2008 | 17:51

Pocestny napsal(a):

Tohle je manifest Světového Naivismu".

Války se nekonaly, když všichni čekali, že začnou, jen proto, že se strana jedna BÁLA začít si s tou druhou. NIKDY se ovšem nestalo, že si strana silnější (aspoň domněle) náhle z humanistických důvodů vše rozmyslela a v bázni ze zničené pověsti se stala lepší....

Toto je manifest akutní bezmoci intelektuála nad "nespravedlností světa a nad krutostí válek".

Je příznačné, že je to hlas ze země, která poslední opravdu válečnou konfrontaci na vlastním území zažila v roce 1871, pak už se neválčilo, jen okupovalo.
Je příznačné, že to píše intelektuál, který fušuje do politiky, ale neví, že JEHO drahá vlast vznikla přesně tak, jak on nechce, aby vznikla - tudíž sobeckou iredentou, která z germanofrancké římské populace vysochala "národ" na jediném základě, na základě řeči. Jsme potomci "odpadlíků", kteří kvůli své revoltě zatáhli Evropu do:
1. Husitských válek,
2. Třicetileté války
3. Druhé světové války (i když zde byli opravdovou příčinou až bojující Poláci)
- pokaždé pro lokální potřebu několika tisíců osob

- je členem národa, který se dopustil zatajování, utlačování menšin vlastních a od vyvraždění Hugenotů nepamatuje Evropa obdobu takové kmenové čistky jaké se tento národ dopustil v době míru v sudetech.

Pan doktor zapomíná, že to byla armáda a legie, kdo dal té teorii na mapě po roce 1918 stejný tvar i ve skutečnosti.

Pan doktor "má dobojováno", tak chce "klid na práci".
19. 08. 2008 | 17:55

Taoiseach napsal(a):

JC:

Klaus a Mečiar před volbami o rozdělení nemluvili a národů se ani potom na nic neptali. Klaus částečně přišel o moc pět let po rozdělení, a to nikoli dobrovolně: držel se moci jako hovno košile.

Kromě toho Klausova ODS udělala v době dělení archivů ministrem vnitra kamaráda zločinců, zatímco Mečiar osobně "uklízel" v jedné estébácké vile.
19. 08. 2008 | 17:58

Taoiseach napsal(a):

Pocestný:

REDENZIONE je italsky "(hnutí za) osvobození" a IREDENTA jsou naopak ti, kdo je chtějí potlačit ve prospěch cizí nadvlády. Často se to plete, ale je to tak.
19. 08. 2008 | 18:04

Kritik napsal(a):

Pěkný pohled pacifisty pana Hořejšího na nynější stav řešení územních a národnostních problémů. Obsahuje některé (i docela zásadní) nepřesnosti, těmi jsme však zatíženi všichni. Každý odněkud pochází, má někde rodiče, předky, někdo ctí svoje praotce a uvědomuje si kam patří a odkud pochází, jiný se své rodiny vzdal a očekává to lepší u rodin cizích. Někdo se pudově přimyká k silnějšímu, jiný to dělá ze servility nebo s očekáváním vlastního prospěchu. To pracuje v podvědomí každého, málokdo se dovede od těchto vlivů oprostit, i když možné to je.

Proti řešení etnických problémů mírovou cestou nelze nic namítnout. Ve vývoji posledních desetiletí se však ukazuje zajímavý stav:
1. Pacifisté se ozývají silněji a silněji, zvláště po 2. světové válce. Stále častěji se hovoří o mírovém uspořádání ve světě. Pacifistů je čím dál, tím více. Ostatně, kdo by chtěl jít do války kvůli nějaké rozmíšce.
2. V důsledku deklarovaných snah o mírovém uspořádání se ve světě neustále uzavírají nové a nové mírové dohody. Nebylo jich v historii lidstva nikdy více, než po 2. světové válce.
2. V rozporu s rostoucím pacifismem, všeobecnou snahou o mírová řešení a počtem mírových dohod, vznikají neuvěřitelně často válečné konflikty včetně etnických čistek. Opět - po druhé světové válce jejich počet prudce vzrostl.

Z výše uvedeného lze udělat závěr: Čím větší je snaha o mírové uspořádání a mírové řešení konfliktů, čím je více pacifistických snah a mírových smluv, tím je více válek, vzájemného vyvražďování, brutálního ničení - zkrátka zlo je na enormním vzestupu.

Co z toho plyne pro nás? Nevěřit pacifistům - nemají výsledky. Nevěřit samozvaným mírotvorcům a jiným spasitelům - jejich výsledkem jsou jen další a další války, boje a tedy mrtvoly a zkáza.

Proti zlu je nutné zasáhnout - mlčení znamená souhlas s tímto zlem. Nelze čekat, až nějaký samozvaný (či povýšený na smluvního) spasitel nás přijde zachránit. Není nutné zasahovat stejným zlem, to je dokonce kontraproduktivní. Stačí "nedržet hubu a krok" se strůjci zla. Vychovávat se v rozlišovací schopnosti mezi dobrem a zlem. A jednat podle svých možností - vždyť známý "efekt motýlích křídel" je prokazatelně platný.
19. 08. 2008 | 18:14

SuP napsal(a):

Pocestný -
souhlasím s Vámi, ale není potřeba se TADY pouštět DNES do tak vzdálených historických exkursů. Jisté je jedno, že dokud Rus cítí, že by po nějakém větším výpadu dostal přes čumák, může být mír. V opačném případě by zase začal drancovat, protože nic jiného tak dobře neumí. A Evropa se proti němu nemůže zajistit jinak, než že mu jeho hranice pořádně a kvalitně vykolíkuje. Bohužel jinak než základnami NATO to nejde, nic jiného totiž na něj neplatí.
Proto se mu tak strašně nelíbí protiraketové radary v okolních státech, protože ví, že mu budou koukat i do jeho polívky. Jenže si nehodlá uvědomit, že kdyby dokázal být DŮVĚRYHODNÝM partnerem pro obranu světového míru, celá studená válka se mohla vyvíjet úplně jinak, pro něj příznivěji. I tak si nemá na co stěžovat, snad jen na důsledky své vlastní politiky. Nebo snad myslíte, že ty jeho výkřiky o "odvetných opatřeních" a o "namíření raket" jsou něco jiného, než projev bezmocnosti?
19. 08. 2008 | 18:22

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,
obávám se, že to už je jen bezmocný nářek nad rozlitým mlékem. Zneužití menšin bylo, je a bude obrovským lákadlem v partiích velmocí ...
Skloňoval jsem to léta ve všech pádech, no nakonec byla k dovršení všeho otevřena Pandořina skříňka. Samozřejmě, ti politici po 2. WW viděli tu strašnou zkázu a tak považovali vytvoření maxima monoetnických a monokulturních států za naprostou prioritu, byť to mohlo být i kruté a nespravedlivé ...

Ale Vy jste patřil mezi odpůrce uznání Kosova, já vím.
19. 08. 2008 | 18:34

Pocestny napsal(a):

Tak teď realisticky.
Pan doktor vyrostl v období "zástit celosvětového míru", které dokázaly
- obě celkem udržet své "psy" na řetězech
-pokud ne, nedopustit rozšíření lokální rvačky na celek.

Jedna z nich pak šla do kolen pro to, jak konala dovnitř i vně, druhá se (je otázka nakolik vlastním přičiněním, nakolik hrůzným pohledem na neschopnost lidí jako je pan doktor zastavit etnické vraždění v další "silly war of european history"na Balkáně)stala globálním policajtem s nedodělky na účtu dějin 20. století.

V roce 1990 si lidé jako pan doktor mysleli, že USA "jsou největší pašáci", dnes mu v hrdle kloktá hněv nad tím, jací "jsou mizerové". Oni dělají jen jedno - nepřipustí to, co Evropa - počátek konfliktu na vlastním území. Ano, pane doktore, jestli chcete být šetrný ke svým vlastním občanům, musíte nechat nepřítele krvácet na vlastním poli, z vlastních zdrojů. Tato doktrína vydržela od roku 1812 do roku 2001, pak partička amatérských pilotů nachytala na švestkách i je - zase dle evropského principu - "nikdo by nepomyslel, že jsou tak drzí". Ano Bush není ani Daladier, ani Chamberlain, tak nic neodkládá a řeší to tam, odkud to přichází. Občas při tom mine správný cíl, to se lidem nedokonalým jako jsme všichni stává.

Dnes je Amerika psem doby za to, že pohříchu často tahá z ohně kaštany, které tam naházel evropský levicový intelektuál, protože jeho nepřítel není žádný terorista vystudovaný na francouzských, československých a jiných universitách ani potomek těch levicových intelekutálů, které Evropa vyvezla v hytláku do Ruska, ale Amerika.

Pan profesor dští síru na pravici a Ameriku, ale nechce odsoudit místního teroristu Minaříka, ani nechce nic slyšet od době, kdy "se nic zlého už nedělo" a kdy jeho "socialistická vlast" podporovala skrze "známky solidarity" kdejaký šmejdský řeznický krám - Vietkong, Arafat, Kaddáffí, IRA, ETA, RAF, Brigadi Rossi, kolik civilů povraždili "soudruzi" na ulicích západních měst čs. bombami skrze šmejdy vyškolené čs. školami?

Pane doktore, prokopněte to projekční plátno, na kterém si promítáte své sny - za ním jest reálný svět.
Pokud jste dodnes nepochopil, že válka nezačne, pokud to potenciálnímu útočníkovi "nebude stát za ty hrůzy války", pokud jste nepochopil, že pouze a jenom aktivní schopnost úder nejen přijmout, ale hned i vrátit zachránila ty z národů, které se toho drželi.

Jako člověka, který jako malozemšťan (občan ministátu) rád poukazuje na malý rozměr schopností, tudíž i malý rozměr odpovědnosti našince by naopak měl přestat kalkulovat a postavit se této věci stejně jako ti, na které spoléhá - Rusové ani Britové nemohli spoléhat na to, že za ně někdo porazí Bonaparta a Hitlera - on se nakonec nikdo takový nenašel, jen "bratranci ze zámoří notně zatlačili".

Víte kdy bude světový mír? Až lidé jako vy pochopí, že jediná cesta je být tím, o kom se ví to, co o sobě říkali za války Britové - bude muset přijít a vybít nás do jednoho, protože pokud budou naživu dva, bude pořád ve válce s Britským -Impériem.

Až budou všichni Hitlerové, Putinové, další hrdinové tohoto druhu vědět, že útokem na nás získají nepřítele na smrt a že nic než smrt vlastní ho tu nečeká, pak budete moci běhat po rynku s olivovou ratolestí.

Pak budete moci zase zapomenout, kolik bližních leží v mundůru v zákopu, aby mohl tančit a slavit mííír.

Jak chcete od Slováků, Rumunů, Bulharů a jiných východních národů, ale i od Irů, Portugalců, Dánů, Holanďanů, Pobalťanů, aby střežili hranici EU a pokud bude nutno, na ní umírali za vás? Za tahle slova si to asi ani nezasloužíte. Zvláště, když si Němec navíc počte o vašem názoru na největší masakr civilů Made by Czech Nation od konce Husitských válek.

Pane doktore, po letošních volbách se do české politiky dostane další neřád. Národní negro/žido/cikánobijná srana Dělnických biosamohybů z Paroubkova téměřhejtmanství v Ústí.
Můžeme si zvolna začít opakovat ty humanistické fráze, které nás dovedly do náruče hnědého socialismu, když ten rudý dostává evidentně finančně, vojensky a hlavně morálně zabrat.
19. 08. 2008 | 18:38

Pocestny napsal(a):

ta hrubka je děsná, kdo jí najde první, dostane bombon.
19. 08. 2008 | 18:43

SuP napsal(a):

teda Pocestný -
Klobouk dolů!
Zase u mě bodujete.
19. 08. 2008 | 18:46

SuP napsal(a):

Státy.... se drželi.
19. 08. 2008 | 18:47

SuP napsal(a):

Teda ne státy, ale národy. Já Vám to ale odpustil už dávno, to sdělení celkově je důležitější.
Bombony nežeru.
19. 08. 2008 | 18:49

Pocestny napsal(a):

SuP - lidé si o historii omylem vždy myslí, že sahá jen zpět do let, která si pamatujeme.

20. století bylo příliš podivnou a krátkou epizodou, aby přeřezalo spojení, která fungovala staletí před ním.
Víte, nám nezbývá než "jít dál", protože návracet se není moc k čemu - zejména v té "svatováclavské" velikosti státu, to však neznamená, že jiné, staletími prověřené sentimenty netrvají.
19. 08. 2008 | 18:52

Saliven napsal(a):

Pocestny:
Mám jen tři otázky: 1) podle vás je třeba každého nepřítele vybít do jednoho? 2) podle čeho určit takového fatálního nepřítele? 3) Co když si někdo větší řekne, že je nás třeba vybít do jednoho?
19. 08. 2008 | 19:00

Pocestny napsal(a):

A při tom mně napadlo -

Jestlipak pan doktor ví, že panu klausovi jest podoben nejvíce výrok Edvarda Beneše u příležitosti uvedení CCCP "do společnosti" v roce 1935.

Masaryk CCCP do konce svého prezidentství neuznal. Eda nás naučil CCCP "milovat".

Už před lety jsem tvrdil, že z Havla nikdy nevyroste nový TGM (a národ mu to neodpustil, "šmejdovi jednomu"), ale že z Klause se klube hezký nový trpaslíček značky Eda Beneš. Oni oba svými životy dokazují, že okolo nich jest tu k jejich použití.

Klaus i Beneš umí (uměl) neslyšet to, co slyšet sami nechtějí a umí (uměl) říci to, co chtějí slyšet ti druzí. Na Benešovi je vidět, jak tato konzistentní" politika končí. Klaus nemá na to, aby Evropu měnil jako baronka Thatcher, tak jí aspoň nemá rád jako DeGaulle. Statečné není být jen kritikem, nýbrž to, že se jeden nedopouští mnoha slov, ale několika málo skutků. Beneš i Klaus, to je politika "skutek utek"

Je příznačné, že ceské politické strany středostavovské nejsou schopny než "pokryteckého demokratismu", zatímco masy jsou schopné "reálného terorismu" na požádání. Je to současně varovné a znepokojující, počet intelektuálů, lezoucích dělnické třidě do zadku v současnosti opět rapidně stoupá, zdá se, že malověrnost a negativismus "když nejá, tak nikdo" opět vítězí nad tím posledním společným, co máme - jeden stát. opět tu čtu ohnivé encykliky na obranu Rusa, opět se mi zdá, že "rudá halena bližší Chodského kabátce".
19. 08. 2008 | 19:12

Zacheus napsal(a):

Pak ovšem separatisty byli také Rašín, Kramář, Beneš, Masaryk, kteří odmítali nefunkční soustátíRakousko-Uhersko a diktát z Vídně. Oficiální historiografie je za tyto postoje hodnotí kladně.

Když ovšem jiní politici, jako například prezident Klaus, v současné době odmítají nefunkční (vznikající) soustátí Evropské unie a diktát z Bruselu, jsou "levicovými" intelektuály jako je například prof. Hořejší, kritizováni s tím, že "je nutné (! - proč tak naléhavě?) s názory prezidenta pokud jde o Evropskou unii nesouhlasit...
19. 08. 2008 | 19:24

Zacheus napsal(a):

Pokud pak autor blogu okrajově připomíná rusko-čečenské vztahy ( se zjevným neobjektivním hodnocením úlohy Ruska), pak si pro zajímavost dovolím ocitovat pár slov z knihy Alexandra Solženicyna "Rusko v troskách":

"Nemnozí v naší zemi si pamatují, a většina to ani nikdy nevěděla, že Čečenci za občanské války podpořili bolševiky při masakrování kozáků(...).

Rozsáhlé olupování a zabíjení nečečenského obyvatelstva začalo v Čečensku už na jaře 1991 ( a nenarazilo na protiakci Moskvy)...
19. 08. 2008 | 19:31

vaclavhorejsi napsal(a):

Saliven:

Ano, zcela souhlasim, ze Ruska reakce byla neospravedlnitelne prehnana, ze nemeli pravo jit do vlastni Gruzie a cokoli tam nicit.
Totez plati ovsem i o obdobnych akcich - USA v Iraku (a predtim leckde jinde), Izrael v Libanonu, atd...

*****

Opet se tady objevuji nazory (jako v clanku p. Urbana), ze hrozi nebezpeci, ze u nas jednoho dne zasahne Rusko na ochranu Rusu, kteri u nas ziji (Karlovy Vary a j.), a ze by tedy bylo potreba je vyexpedovat.
Povazuji to za nazor nesmirne hloupy.
Predpokladam, ze nikdy nedojde k tomu, ze tady cesky stat zacne ty Rusy (nebo jakoukoli jinou narodnost) masakrovat, jako Gruzinci Osetince. Pokud by k tomu prece jen jednou doslo (az vladu prevezmou Pocestni, Supove apod.), pevne doufam, ze tady proti tomu nekdo zasahne - doufejme, ze EU...

..
19. 08. 2008 | 19:34

Englishman napsal(a):

Well, zase musím s autorem nesouhlasit, tentokrát ale (téměř) bez ročilování.

Přestože nemám v oblibě kolektivní práva, tak se domnívám, že právo na sebeurčení opravdu existuje. Separatisté nejsou ti, kdo mají vinu na etnických konfliktech - vinu mají dle mého názoru ti, kdo etnický spor řeší násilím, což je většinou spíše stát nebo lokální úřady a nikoli separatisté.

Právo na sebeurčení ale nesmí být zaměňováno s právem na diktaturu. Pokud se lokální gubernátor chce zbavit dohledu a stát se ve své gubernii neomezeným diktátorem, pak se o právo na sebeurčení nejedná. V moderní době je tedy sebeurčení možné jen ruku v ruce s demokracií.

Široké uplatnění práva na sebeurření znamená samozžejmě roztříštění mnoha souřasných států. Ale co má být? Evropa je taková, jako je, jen díky své roztříštěnosti ve středověku. Spojování národních států v 19. století pak Evropě přineslo především války.

Poznámka na konec: Zničení Cchinvali a zabití spousty civilistů výmyslem ruské propagandy SAMOZŘEJMĚ JE. Ještě jednou:
1) mrtvé nikdo neviděl
2) zranění, kterých by bylo cca 10x víc neexistují
3) fotografie zniřených budov publikované před ostřelováním ruskou armádou neexistují a ani teď není Cchinvali příliš zničené
4) gruzínská armáda (narozdíl od ruské) neměla pro masivní ostřelování města prostředky (o důvodech nemluvě)
19. 08. 2008 | 19:37

Frante napsal(a):

Dělení Československa už bylo v diskuzi zmíněno. Pokud si vzpomínám, tak pro rozdělení byla menšina Slováků a drtivá menšina Čechů. A referendum (i na Slovensku) by spíš ukázalo, že dělení je proti vůli lidí i ekonomové tvrdili že je proti ekonomickým zájmům obou národů. Havel referendum navrhoval a proč vlastně nebylo? Viděl jsem to tak, že Klaus zjistil, že se s Mečiarem ne ničem nedomluví a tak si usnadnil život. Ostatní ve vládě souhlasili, rozdělením vzniklo víc volných míst (koryt) pro lidi v politice ...
19. 08. 2008 | 19:40

Zacheus napsal(a):

"V samotném Čečensku se mezitím rozpoutával bezmezný teror proti nečenskému obyvatelstvu, a hlavně proti Rusům. Čečeni podle své vůle Rusy uráželi a ponižovali, olupovali je, zabavovali jim majetek, byty, pozemky, vraždili je, vyhazovali z oken, znásilňovali, unášeli ženy, muže i děti ze školek, mnozí z těch lidí se ztratili beze stopy. "Rusové ven z Čečenska!"

Z Čečenska zazněl nářek, Rusové přijížděli se stížnostmi a klepali na dveře ruských úřadů, ale ty se tři roky chovaly nezúčastněně. Ani administrativní, ani soudní ochrana nebyla nikomu poskytnuta. A osudu toho půl milionu Nečečenců mlčel celý ruský tisk, nyní tak svobodný, mlčel celé tři roky. Ani ruská televize nám neukazovala žádné srdceryvné scény a mrtvoly. Tři roky! A tři roky k tomu shovívavě přihlíželi nejvýznamnější ruští "obránci lidských práv"...

pokračuje Alexandr Solženicyn při popisu situace v Rusku za éry B. Jelcina.

Osobně doufám,že naši obránci lidských práv,jako například pan senátor Šetina nebo i autor tohoto blogu se snad i k tomuto aspektu čečensko-ruských vztahů někdy vyjádří. Tím samozřejmě neomlouvám eventuální brutální akce armády Ruska v Čečensku, ale je třeba také vždy mít na paměti,jaká konkrétní vojenská siuace, formovaná často i zahraničními teroristy, kteří přicházeli do Čečenska bojovat proti Rusům,v daném chvíli existovala.
19. 08. 2008 | 19:43

Pocestny napsal(a):

Salivene, pokud jste nepobral význam zjednoduším to -
agresorům se dle přírodních zákonů daří stejně jako obecně predátorům - čili, čím větší stádo ovcí, tím lépe. Obecně pak platí, že fitness stáda gazel je faktorem zvyšujícím kručení v predátorově břiše, predátor se neuspokojí řešením náhradním, i když narazí na zvířátko malé, protože už jeho barva křičí "jsem jedovatý - kousnš-li, zemřeš".

Matka příroda i Matka historie nás učí, že rozhodní malí zastaví i tolik výpadů, že to útočníka časem přejde vůbec.

Nehledejte v mých traktátech povel k palbě, ten se vydává v momentě, kdy cizí šupák překročí hraniční špalek (kdekoliv u nás v Evropě, nejen v EU, protože stále platí, že chceme Evropu dle mustru EU ne EU dle mustru zbytku Evropy), já netvrdím, že je potřeba po komkoliv střílet - pokud ovšem nechystá válku proti nám.

Já nemluvím o potřebě vybíjet, ale o poznané nutnosti to spáchat, pokud někdo bude chtít dům náš.
Polopatě, až Putin bude vědět, že po jeho vojácích tady zítra někdo bude POPRVÉ střílet, nebude je sem posílat.

Pokud dnes je má v Gruzii, my nic, jen hubou a to také napůl, protože máme "morální problém", který ovšem sami u Sudeťáků nepustíme ke stolu. Přijímáme ruskou lež o tom, že "mezi Čečenci teroristu nepoznáš", ale nepřipouštíme nesmysl zvaný "boj osetinců o ruskou nezávislost". Pokud se celé Rusko dnes klaní Stalinovi, mělo by mít na paměti jeho hranice, které tenhle poťouchlý masový vrah v kutně stanovil.

"Střílení do civilistů" ve městě kontolovaném civilní guerillou, to je taky švejkovina první třídy. Trochu mi to připomíná "vzrušené záběry trpícího Bejrůtu" s v pozadí doutnající skládkou arabské veteše a krví drůbeže potřísněné "trpící Mohamedíky" s vlaječkou Hizballáh ve francouzské TV.

Je mi nevolno z lidí, kteří nevidí, že Rusko NIKDY nepřipustilo odchod z Kavkazu, že tam dvacet let chytře manipuluje situaci tak, aby pomřelo co nejvíce místního obyvatelstva a zvýšila se přítomnost Ruské armije v oblasti. Jde "jen a pouze" o ropu, tedy její prodej přes Turecko dále, osudy místních národů jsou irelevantní. Pro ně platí Stalinovo - když umře jedinec, je to tragedie, když umře milion lidí, je to statistika.

Představte si Valašsko jako Západní Cikánii se zbytkem území, Vých. Cikánií v Pováží. Jsou to Češi,nebo Slováci? Pokud je sjednotíme, bude to Česko nebo Slovensko? U tom, že by to bylo "Svobodná Cikánie", nikdo neuvažuje.

Tedy je to o tom, jasně dát najevo, že poté co picnou Dvořáka, Nováka a Veselýho to nezabalíme a nenapíšenme, že "zmínění zbytečně hrotili situaci nepochopitelnou potřebou bojovat o domov".
19. 08. 2008 | 19:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

Prominte, asi jsem to nerekl dost jasne - muj odmitavy postoj k jednostrannemu separatismu se tyka soucasnosti (resp. doby po roce 1945, po zalozeni OSN), kdy existuje system mezinarodniho prava (bohuzel nyni skoro zniceny, hlavne zasluhou USA, ale mnohych dalsich...).
Ano, jednostranny separatismus v turbulentnich dobach po svetove valce, je neco jineho a v historii hral dulezitou roli. Nicmene s odstupem si nejsem jist, jestli rozbiti Rakouska-Uherska bylo tak ozitivni veci...

Pokud jde o Cecensko - nevim, za co me kritizujete - rekl jsem, ze primarni vinu maji separatisticti Cecenci, kterym bylo Jelcinem dlouho nabizena velkorysa autonomie.
Nicmene barbarska reakce Ruska na jednostranne vyhlaseni cecenske nezavislosti byla proste zlocinna. Asi jako kdyby Britove vybombardovali Belfast...

...
19. 08. 2008 | 19:44

Pocestny napsal(a):

Ano Hořejší, reakci nemáte, tak opět ad hominem, uděláme z něj diktátora.

Jak hloupé, jak levicové, tak české.
Nejen neschopen uchopit právo na sebeobranu, ale i by ho zakazoval druhým!!
19. 08. 2008 | 19:47

Englishman napsal(a):

Zacheus: Argumentovat ultranacionalistou Solženicynem je poněkud ... chucpe. Faktem je, že v době války o Náhorní Karabach, války v Abcházii a dalších zbrojených konfliktů na Kavkaze bylo Čečensko-Ingušsko oázou relativního míru.
19. 08. 2008 | 19:47

Clair napsal(a):

Dobry vecer pane profesore,

Bozi a ideologicti bojovnici, alespon v Cesku pracuji na plne obratky, proto pevne verim, ze clanek predniho americkeho analytika Patricka Buchanana, Republikanskeho kandidata na presidenta v nedavne minulosti jim zajiste urcite prinese nesmirne poteseni a satisfakci:

http://antiwar.com/pat/inde...
Preji vsem krasny den.
19. 08. 2008 | 19:56

Pocestny napsal(a):

Fajn, co je OSN? Instituce, která prodala panu Mladičovi 8 tisíc lidí výměnou za slib, "že už bude hodnej"

Je zajímavý, že tyto instituce většinou dodají prapor. Pak dojde k tomu, že plně vyzbrojení vojáci musí pozorovat nedaleké popraviště etnické čistky a sčítat mrtvoly, protože dokud střílejí jedni domorodci druhé a ne směerem k pískíprům, tak oni nesmí dělat to, proč přišli.

Jindy se jistá země na prapor vykašle a pokud dodává vojáky, dodá i prapor.
Pan Hořejší pak horečně volá o pomoc před diktaturou.

Ono by to chtělo takové světové UV, abychom měli my malí klid a alibi.

Ten Belfast byl blbě, svoje lidi těžko bombardovat, jsou jedinou záminkou pro "pobyt vojsk". I když, bylo by to jistě elegantní socialistické řešení při "plánovitém ústupu z území". O Irčana na velkém ostrově nikdo moc nestojí.
19. 08. 2008 | 19:56

Karel Mueller napsal(a):

Milý Pocestný,
i když jsem se rozhodl, že ty Vaše spisy nebudu komentovat, tak mě zaujaly dvě slova ... reálný svět.
Víte Vy epochální mysliteli, co je reálný svět?
Reálný svět jsou nespočty genocid, masových vražd a otrokářství, které se vedly pod praporem kříže.
Reálný svět je i ta husitská vzpoura proti hnojišti v církvi, bez níž bychom zde možná dodnes měli něco podobného islámu.
Reálný svět byly miliony dětí dřoucích v 19. stol. za trochu chleba víc než 12 hodin denně, takže jistý americký otrokář prohlásil, že jeho otroci mají ráj a měl pravdu .. v porovnání s gěmi dětmi.
Reálný svět je i to obcházející strašidlo, bez něhož bychom ty děti tady měli možná dodnes.
Reálný svět je 1. WW s více než 10 mil. mrtvými, v jejimž důsledku bolševici ovládli Rusko.
Reálný svět je cynismus a impotence západu v době nástupu Hitlera a Mnichova.
Reálný svět jsou i ty masové vraždy v éře stalinismu.
Reálný svět byla genocidní válka na život a na smrt, stačilo málo ... byl by z Vás alespoň Volksdeutscher? Kdyby Hitler nenapadl USA, tak by izolacionisté nedovolili Rooseveltovi aktivně zasáhnout.
Reálný svět bylo padoušství a podvraťáctví všeho druhu v bipolárním světě na obou stranách, na tu dobu budou naši potomci možná vzpomínat jako na sladkou selanku.
Reálný svět je koncepce multi kulti světovlády finanční oligarchie pod záštitou USA se všemi atributy plynoucí ze slavného výroku lorda Actona.
Reálný svět je konec této koncepce a lze očekávat mimořádně krutý boj o sféry vlivu a zdroje.
Reálný svět jsou i tisíce vodíkovek v Rusku, které by udělaly z Evropy poušť během 10 minut ...

Někdy se ptám, jestli máte alespoň SŠ ... pokud ano, tak poté, co se Vy a Vám podobní dostatnou k moci bere za své nejen západ, ale asi i celá planeta ...
19. 08. 2008 | 20:30

bigjirka napsal(a):

Kdy skončí zběsilá agresivita Ruska? Doufal jsem že to bude s prohrou studené války.. :-(
19. 08. 2008 | 20:41

RUMCAJS napsal(a):

Já bych si dovolil upozornit na článek pana Komárka v Mf dnes, s kterým hluboce souzním. Mimo jiné uvádí problém Klause a SuperKlause. Zatímco ten první prohlašoval,že státy mají právo na celistvost i za cenu lidských obětí.Naproti tomu SuperKlaus je už jiného názoru a odsuzuje Gruzince. Zatímco Srbové měli právo na obranu své celistvosti, Gruzínci je nemají. Komárek doslova píše: "V očích SuperKlause je ohavné, když státy čtvrtí imperialistický západ a chválihodné, když to dělá bratrské Rusko".

To samé, co platí o Klausovi se dá napsat i o panu profesoru Hořejším.
19. 08. 2008 | 20:47

Karel Mueller napsal(a):

RUMCAJS:
Myslím, že je lépe si presidenta přímo přečíst, než číst interpretaci jeho nízorů ...
Ale to by bylo hodně nepříjemné ... že?
19. 08. 2008 | 20:52

SuP napsal(a):

Pane Muellere -
s tou kritikou jste poněkud ujel. To, že jste s Hořejším na jedné vlně ještě neznamená, že máte pravdu.
Protože kdybyste se "Vy a Vám podobní" dostali k moci, tak by tu brzo kotvila nová dočasná pomoc za příslib, že nám ještě chvíli poteče ropa.
19. 08. 2008 | 20:56

Karel Mueller napsal(a):

Řeč presidenta:

Říci, že jsem posledními událostmi na Kavkaze znepokojen, by bylo nepřesné. Nevyjadřovalo by to dostatečně silně pocity, které z celé věci mám. Toho, co se stalo v Gruzii, se doslova hrozím. Tím mám na mysli jak věc samu, tak to, jak je politicky a mediálně uchopena a interpretována.

Začít vojenské dobrodružství, při němž ve velkém počtu umírají civilisté, je špatné a nepřijatelné vždycky, ale vyvolat něco takového právě teď, na okraji Evropy, v den zahájení olympiády, je nepřijatelné dvojnásob, i když jde o konflikt, jehož kořeny sahají staletí zpátky. V zodpovědnosti za vyvolání války je role gruzínského prezidenta, vlády a parlamentu neoddiskutovatelná a evidentně fatální.

Odmítám pokrytectví, které říká „už se stalo, neptejme se proč, nyní je třeba najít řešení“. Pokud pravdivě neřekneme, kdo konflikt začal a co tím sledoval, spravedlivé a trvalé řešení nenalezneme. Jenom budeme na další a další výbušná místa ve světě umisťovat vojenské „mírové“ sbory (Irák, Bosna, Kosovo, Dárfur), které problémy pouze konzervují. Neřeší je a odkládají je na pozdější dobu. Paralely s minulostí se nabízejí, ale jsou v detailech a jednotlivostech vždy poněkud nepřesné. Základní koncept však zůstává stejný.

Samozřejmě je nejprve nutné okamžitě zastavit válečné operace všech zúčastěných stran. Dlouhodobější řešení celého problému však není možné postavit na lži – byť by nám či našim spojencům z aktuálních mocenských či dlouhodobě strategických geopolitických zájmů vyhovovala. Není možné lhát sobě a veřejnosti. Nevyplatilo se to v Iráku, na Balkáně a na dalších konfliktních místech, nevyplatí se to ani v Gruzii. Je to nejenom pokrytecké, ale ze všech hledisek i velmi nebezpečné.

Je alarmující a smutné, když vidíme, že zahraniční angažovanost nesleduje řešení útrap místního obyvatelstva, ale své vlastní strategické cíle. Kavkaz je však především domovem lidí. Neměl by nikomu sloužit jako záminka pro mezinárodní politiku.

Válka minulého víkendu nemá kořeny v minulém týdnu. Jde o bolestný a dlouhodobě neřešený problém, se kterým si neporadily žádné kavkazské režimy v minulosti. Klid zbraní je nutnou podmínkou, aby strany zúčastněné na konfliktu tyto staré problémy začaly řešit vzájemným jednáním a to především vlastními silami a ne v režii těch, kdo sledují své vlastní zájmy.

Václav Klaus, Mladá fronta Dnes, 18.8.2008
19. 08. 2008 | 21:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestný:
"Evropa obdobu takové kmenové čistky jaké se tento národ dopustil v době míru v sudetech"
Nepravda, přímo lež.
19. 08. 2008 | 21:02

Karel Mueller napsal(a):

Milý SuPe,
kdyby byli u moci mě podobní, tak by nebylo precedens Kosovo a dnes jsme si nemuseli lámat hlavu, kdo, kdy a jak zahájí partii menšin na drobení a likvidaci států ... v budoucnu kteréhokoliv státu s menšinami.
19. 08. 2008 | 21:03

Gru napsal(a):

Pane Muellere,

ta replika Supovi je už v podstatě zbytzečná, neboť, řečeno jeho rétorikou, u moci jsou lidé, kteří už zařídili zakotvení jiné nové dočasné pomoci, a to za příslib, že nám už žádná ropa nepoteče...
19. 08. 2008 | 21:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karel Mueller:
Stoprocentní souhlas.
19. 08. 2008 | 21:06

Nuba napsal(a):

Ale tak hoši,
zahoďte na chvilku ty praky, vy bez toho, abyste si chtěli s někým pořád rozbít hubu snad ani nemůžete existovat.

Vůbec neberete v potaz ženský svět a nevyprávějte mi bajky, že nás chráníte. Je to statisticky dokázáno, jste agresivní rváči, tak pokud máte vyjma svalů i inteligenci, tak přenechejte vládu nad světem alespoň na chvilku ženám.

Matriarchát, to je ono, ale to by vaše JEŠITNOST nepřežila, že ano. Tak radši pořád otravujete v zájmu svých domnělých pravd. Jděte k šípku !

Klapka 257 - dva sedláci na opačné straně barikády se mlátí ve jménu svaté pravdy - řečeno s nickem skeptický - vítězů krysích závodů - čili momentálně vládnoucích "elit".

To vaše neutuchající puzení dát někomu "přes držku" je stejně blbé jako ta tupá kulička, kterou se upocení jedinci podle vzoru brouka Skarabea snaží před sebou valit (fuj, je to samé lejno).

Sebekriticky přiznávám, že ženské plemeno má své mouchy, ale chyby, které z toho vzejdou, nemají tak fatální následky.

Opravdu nedokážete vymyslet něco co dodá životu nějaký lepší smysl ? Kumulace tolika vzdělanců - pomalu CML - centrální mozek lidstva, že by na to nepřišel ? Poraďte, prosím, malé hloupé květinářce, která při čtení vašich chmurných rozborů upadá do deprese.
Děkuji
19. 08. 2008 | 21:19

Karel Mueller napsal(a):

Gru:
Asi to tak nějak bude.

Zbyněk Matyáš:
Děkuji.
19. 08. 2008 | 21:20

Karel Mueller napsal(a):

Milá Nubo,
co bych Vám jako ženě mohl poradit a nabídnout? Hmm ... Postava stále splňuje kánony, výzbroj je taky nadprůměrná, ale ten čumák je už vráskatý :-))).
19. 08. 2008 | 21:24

Václav napsal(a):

to:SuP
Vážený ,ještě ,že jste nám nedoporučil si od pana Štětiny přečíst něco z osmdesátých let v Mladé frontě nebo jiných mládežnických periodikách.To by bylo počteníčko.Tenkrát také neseděl doma na zadku a procestoval pomalu celý SSSR a to byly ódy.
19. 08. 2008 | 21:26

Gru napsal(a):

Nuba

Tedy, nic proti ženám, ovšem v politice mají strašnopu pověst.

Příklad: Madeleine Albrightová v rozhovoru s moderátorem pořadu 60 Minutes v květnu 1996 (jednalo se o dlouhé roky tvrající pravidelkné bombardování Iráku v době mezi válkami a o sankce proti němu):

Lesley Stahl: slyšíme, že už kvůli sankcím zemřelo na půl milionu iráckých dětí. Myslím, že to je víc dětí, než kolik jich umřelo v Hirošimě. Stojí to za to?

Ministryně zahraničí Albrightová: Myslím, že to je velice tvrdá volba, ale co se týče ceny - myslíme, že to stojí za to.
19. 08. 2008 | 21:33

vlk napsal(a):

pane profesore,

díky za váš blog! Máte naprostou pravdu.Vidím to úplně stejně.

Lečnemyslím ani, že se dočkáte vděku, ani že budete pochopen.

A to, co nazýváte pacifismem žádný pacifismus není. To je jediný rozumný recept, jak se vyhnout 3.ww.

A bylo by dobře, kdyby plamenní obránci Gruzie zde nechali svoje pluhy, soustruhy a ostatní statky, kde tvoří hodnoty a jako dobrovolnící si navlékli gruzínské mundůry a šly si to s e zlým Rusem vyřídit tváří v tvář.
19. 08. 2008 | 21:41

Nuba napsal(a):

Pane Karle,
Vy zas přirozeně po chlapsku, hentoto sééx, ten když chci, tak mám, třeba loni jsem nechtěla. To ta vrásčitá tvář je pro mě mnohem zajímavější, má duši, je v ní zapsán celý chvílemi radostný a potom zas klopotný život.
Každopádně zdravím a děkuji
19. 08. 2008 | 22:03

Nuba napsal(a):

Gru

Tak to vyjádření je od ženy otřesné , na druhou stranu co může v systému subordinace říci.
19. 08. 2008 | 22:17

Karel Mueller napsal(a):

Nuba:
Ale to byl samozřejmě jen žert, se starým pardálem by jste to nevyhrála :-).
Na téma ženy v politice a obecně rozdíl mezi prioritami žen a mužů jsem měl řadu příspěvků např. u M. Ladmanové Emancipace žen jako výsledek degenerace mužů? Nebudu to opakovat.
19. 08. 2008 | 22:18

SuP napsal(a):

Pane Muellere -
kde berete tu jistotu?
Vy snad byste dokázal tvrdit i to, že jsme se se Slováky rozešli jen chybným postupem vyjednávání V.Klause?
Jinak - "řeč prezidenta" -
pokud si ji přečtete pozorně, najde si v ní každý svoje....
19. 08. 2008 | 22:23

SuP napsal(a):

Václav -
ono jest otázkou, co byste býval v těch letech, v jeho věku na jeho místě dělal Vy?
19. 08. 2008 | 22:27

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší. Děkuji za odpověď a pokud byla moje kritika přehnaná, tak se omlouvám. Jinak i podle mne je otázka, zda rozbití Rakouska-Uherska bylo v kontextu s dalším vývojem v Evropě tím správným řešením. Přeji Vám dobrou noc a zdravím Vás. Zacheus
19. 08. 2008 | 22:35

Karel Mueller napsal(a):

SuP:
Pokud jde o řeč presidenta:
Jasně napsal původ sočasného stavu a nikde nečtu, že by podpořil vznik nových dvou ministátů, když nesohlasil s Kosovem, zasvěcený výklad ostatně podal p. Čarnogurský na jiném blogu.

Samozřejmě lze očekávat, že i bez toho precedensu by se leckdo o partii využití menšin snažil. Ale je "nekonečně" snazší říct "proč ne my když oni ..."
19. 08. 2008 | 22:35

Lila napsal(a):

Václav

Jaromír Štětina, absolvent VŠE, nastoupil jako elév do Mladé fronty na podzim 1968. Po půl roce byl z MF vyhozen, protože při prověrkách odmítl označit srpnovou okupaci za bratrskou pomoc. Dvacet let pak pracoval jako pomocný dělník u n. p. Geologický průzkum.
Teprve v roce 1989 se k profesi novináře vrátil, a to v obnovených Lidových novinách. Jeho expedice na Sibiř neměly s politikou pranic společného.

Ono neuškodí si svá tvzení ověřit a nešířit pomluvy.
19. 08. 2008 | 22:47

Nuba napsal(a):

Pane Karle,
já vím, že to byl žert, taky žertuji, zapomněla jsem připojit své :), jinak děkuji za tip, určitě si to přečtu
19. 08. 2008 | 22:48

vlk napsal(a):

Lila

no asi bude dobře, když s e seznámíte s tímhle:
http://blisty.cz/art/22769....

abyste měla jasno co a jak. Tedy pokud jde o štětinu. A jeho perzekuci.
19. 08. 2008 | 23:08

tata napsal(a):

bravo pane Sup

PO příchodu s prace sem přeletěl všechny příspěvky a narazil sem na největší perlu dne

citace:A Evropa se proti němu nemůže zajistit jinak, než že mu jeho hranice pořádně a kvalitně vykolíkuje. Bohužel jinak než základnami NATO to nejde, nic jiného totiž na něj neplatí.
Proto se mu tak strašně nelíbí protiraketové radary v okolních státech, protože ví, že mu budou koukat i do jeho polívky. Jenže si nehodlá uvědomit, že kdyby dokázal být DŮVĚRYHODNÝM partnerem pro obranu světového míru, celá studená válka se mohla vyvíjet úplně jinak, pro něj příznivěji. I tak si nemá na co stěžovat, snad jen na důsledky své vlastní politiky. Nebo snad myslíte, že ty jeho výkřiky o "odvetných opatřeních" a o "namíření raket" jsou něco jiného, než projev bezmocnosti?
TO je přesně řeč ze studené valky.Apravě toto nas muže zahnat na pokraj 3 světové.Možná skutečně nemaj na to co říkaj ale maj dost nato aby tento svět poslali k šípku.A věřte tomu že valčit uměj a o lidi a straty jim nikdy nešlo.

o Vás pane nejde jenom se člověk musí pousmat vaší najivitě že zadupete a medvěd uteče to byli jiní borci a nikdy je nezlomili.Hrozné je, že co ste vy ve své najivitě řekl nahlas ty co rozhodují to dělají zaobaleně postupnými kroky,radara rakety na obranu před iranem.,ted sme zase postoupili o kruček pobaltí se cití ohroženo no a par de ještě dal tanky v praze.

To že oni nikdy nepřekonají pocit ukřivdění z rozpadu SSSR je jasné.Vždy budou podnikat kroky a to jakekoli k navratu velkeho ruska.Dokavad si neuvědomíte že je potřeba velmi pozorně zvažovat vstup třeba gruzije do NATA A nebo je naprosto realně přesvedčit že to ani nahodou nebude hrozba pro ně.

Co se děje ,tato přímo perla okolíkujme je zakladnama a oni zalezou.PANOVÉ nezalezou,a jestli toto zvítězí toto lidstvo už nebude myt dlouhé trvaní.Sílu na destrukci teto planety rozhodně maj
19. 08. 2008 | 23:29

Lila napsal(a):

Pane Vlku,

promiňte, ale pana Z. H., normalizačního šéfredaktora Světa v obrazech, nepovažuji za důvěryhodný zdroj.
Ale děkuji za upozornění.
20. 08. 2008 | 00:13

jarpor napsal(a):

Zajímavé,

jak pro jisté diskutujicí jsou Britské listy něco jako bible ...
Informační hodnotu jedněch periodik považují za nulovou, jiných za stoprocentní. No, proti gustu žádný dišputát ...

Každá taková věc vzniká "po kapkách do poháru". Pak jedna kapka přeteče ... a už to "jede".
EU pošle mírovou misi v září - zajímalo by mne na co. Velmi pohotová EU ... Hlavně, že zde budeme kritizovat sami sebe, že vláda a president má ne zcela stejný názor a jak "nám to škodí". V takto složitých případech musí existovat jen jeden názor ? Snad jeden je - Rusko se nevzdává svých ambicí na původní SSSR a "socialistický tábor".

Hezký den
20. 08. 2008 | 07:03

Pepa Řepa napsal(a):

Jeden citát, úvod článku Hugh Fitzgeralda:

Muslimská populace Ruska vzrostla o 40 % oproti stavu roku 1989. Za stejnou dobu v Rusku klesl počet etnických Rusů. A redaktor týdeníku The Economist odhadl a veřejně přiznal, že k roku 2015 mohou muslimové tvořit 40 % branců v ruské armádě.
Jak se k takovému vývoji stavějí samotní Rusové? A stavějí se vůbec nějak?
A co Amerika v jejích rozhovorech s Ruskem? Bude tento problém vůbec otevřen? Nepokusí se snad zdůraznit, že je na čase hledat společná východiska proti společné hrozbě, světovému džihádu? Nebylo by na čase Rusku naznačit, že ať jeho vláda proti potenciální muslimské hrozbě podnikne cokoli, nenarazí u nás na nepochopení? Rusku bychom totiž měli vyjít vstříc, protože ruská armáda definitivně kontrolovaná muslimy – v roce 2040 nebo 2050? – představuje mnohem vážnější hrozbu, než ruská armáda v rukou Rusů. Rusové totiž jsou racionální hráči, byť poněkud podlehli konspiračním teoriím o spiknutí Západu a Americe (která si možná ani nevšimla, že by mohla hrát hru na "obkličování Ruska", o čemž zjevně je přesvědčeno tolik Rusů).
Konec citátu úvodu článku.
Kromě několika postbolševických firem, které by rády vykopaly z hrobu socialismus s lidskou tváří, jsou tady někteří podezíráni z rusofilie.

Myslím, že tomu tak není.Spíše jde o pragmatickou úvahu o tom, kde hrozí větší nebezpečí.
Zaráží mě naivní eurohujerismus zastánců LS, která ve svém důsledku nevyhnutelně předpokládá přesun masivního počtu muslimů do nových zemí, výstavku mešit, zřízení madras a nevyhnutelné vytvoření nezvládnutelných ghet.

Ono se skutečně může velice brzy stát to, že Ivanovi za Uralem bude hrozit to samé co Johnovi v Londýně nebo Máně v Karlíně.A to není o lásce k ruskému medvědovi.V oblibě ho moc nemám, nejsem Rossian.
20. 08. 2008 | 07:05

Pepa Řepa napsal(a):

To jarpor
jak pro jisté diskutujicí jsou Britské listy něco jako bible ...

Celkově si myslím, že blisty nejsou příliš seriozní plátek.
Nicméně i na nedůvěryhodném serveru se může vyskytnout dobrý článek. Člověk má číst všechno. Klidně i Mein Kampf.
Mne spíš fascinuje odpor jistých jedinců z druhého břehu k článkům nebo filmům, o kterých mají předem jasno. O filmu ČT Uloupené Kosova nebo o Wildersovi, o Eurábii, která pouze sbírá články na toto téma. Teď je tam třeba cvrček Zaorálek.

Ti lidé mají předem jasno, je nemravné něco opodobného sledovat nebo číst. Nesluší se to.

A to je ta největší tragedie. Už máte švába autocenzury na mozku.Jestli se dá ještě o mozku hovořit. Proč si myslíte, že se lidé k blicím listům obracejí? Protože oficiální media vám ihned spustí neuvěřitelnou tupou, v důsledku kontraproduktivní nalejvárnu v duchu oficiálního postoje.Gruzie je příkladem. Nikdy jsem tam nebyl, ale poznal jsem na vlastní kůži,jak se točila intifáda.

Proto si ti, kteří na špek neskočili, snaží vyhledávat alternativní zdroje. I když je tam občas nablito.
20. 08. 2008 | 07:32

jarpor napsal(a):

Pepa Řepa

Myslím, že si rozumíme v tom, že každá informace má nějakou "hodnotu". A je jen na každém, aby se nedostal do situace, že jedno je jen svaté, a druhé jen lživé.

Nemám co dodat k Vašemu náhledu na BL. Jsme na tom stejně. I v tom, že někdy může být i mezi špínou perla.

Hezký den
20. 08. 2008 | 07:50

Pepa Řepa napsal(a):

Já jsem byl vždy přesvědčen, že Česká republika by se měla vyhnout chybám, ke kterým došlo v ostatních zemích západní Evropy. Mám na mysli to, co se stalo ve Francii a v Německu. Země, ve kterých vznikla poměrně rozsáhlá ghetta obyvatelů Turků, Arabů. Vznikla tam celá předměstí, ve kterých jsou dnes poměrně velké dramatické sociální problémy. Ve Francii jsou zapalována auta. Ty země viditelně obtížně hledají schopnost si s přívalem těchto nových etnik, kultur, národů poradit.

Zelené karty, jak jsem slyšel, by mohly u nás být vystaveny až pro statisíce přistěhovalců z nových zemí třetího světa. Slyšel jsem číslo 750 tisíc apod. Víte, mně se zdá, že to by zcela zásadně změnilo podobu České republiky. Otázka, kterou kladu, je, jestli máme na to, abychom takovýto příval nekvalifikovaných zaměstnanců ze zemí třetího světa vůbec zvládli a abychom se s ním do budoucna vypořádali.

Mám pocit, že tady je celá řada otázek. Upozornil jsem třeba na bezpečnostní otázky, jak jsme schopni něco takového podchytit z hlediska bezpečnostního. Byl jsem nedávno v jednom evropském městě, poměrně významném, kde mi říkali, že bych neměl chodit do některých čtvrtí, protože tam mají libanonské gangy apod. a v noci se tam střílí. A policie tam nejde jinak, než pokud je jich padesát a ozbrojených. Tohle všechno v západní Evropě najdeme a to je rozhodování, jestli to chceme mít i tady, nebo ne.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek, rozprava při 37. schůzi Poslanecké sněmovny 19. srpna 2008

Vždycky jsem si myslel, že pan Zaorálek bude poslední, který prohlédne.Nejde jen o zelené karty. Ale LS zakládá jednotnou imigrační politiku, přijetí Frattiniho plánu (možná inovovaného) a důsledky jaké jsem uvedl. Totéž, pokud jde o zahraniční politiku. Kosovo vám nestačilo. Kde se ve vás to eurohujerství bere. Vždyť si sami odporujete.

Oprostěte se už jednou od averze proti všemu, co Klaus řekne.Pokud jde o směřování EU, události na Balkáně i střízlivé hodnocení situace v Gruzii s ním naprosto souhlasím.
20. 08. 2008 | 08:01

jarpor napsal(a):

Taky si kladu otázku kolem zelených karet a souvislostí s "levnou pracovní silou". S její odpovědností k práci, s jejími sociálními a bezpečnostními souvislostmi i s tím, že našim nezaměstnaným budeme vyplácet dávky v nezaměstnanosti a různé příspěvky na bydlení ...

Nějak mi to nejde pod fousy ...

Hezký den
20. 08. 2008 | 08:09

Pepa Řepa napsal(a):

To SuP
s kolíkováním hranic je problém. Asi vám neunikla snaha francouzů, dát kolíky až k Sahelu. A jaké hranice? Ten cedník, kterým proudí desetitisíce imigrantům denně?
A není vlastně celé Turecko i Kavkaz také Evropa? Co Ukrajina? Jako na Klondiku? Závod o to, kdo jaký claim vykolíkuje?
A odstraníte tím hlavní problém? Rozežírání zevnitř?

Nejsem odpůrce hranic.Ale to předpokládá ponechání určitých artibutů státu.Nejsem ani odpůrce EU. Otázka je jaké.
20. 08. 2008 | 08:19

veverka napsal(a):

Potvrzeno: Americký systém raketové obrany ve Střední Evropě je namířen proti Rusku

http://www.blisty.cz/2008/8...
20. 08. 2008 | 08:37

Matrix napsal(a):

veverka
Jasně, když to říká analitický chemik ta to musí být pravda. Koukám, že máš hodně jednoduchý život.
20. 08. 2008 | 08:48

SuP napsal(a):

Pepa Řepa -
samozřejmě že nemám na mysli hranice - plot. Ale prosazení a uznání, že hranice je vocaď pocaď. Doma dělej jak umíš, za hranicí to zase dělá soused.
Na druhé straně - jak píšete o problémech emigrací - je to důkaz, že "doma neuměj". Kdyby totiž doma uměli, nebyl by důvod k emigraci. A vůbec nejhorší je, když se vládnoucí garnitury snaží zalíbit národu tím, že lenost vlastních lidí budou řešit nákupem levných emigrantů. Se všemi perspektivními důsledky, jak jste uvedl.
20. 08. 2008 | 08:52

jipindripich napsal(a):

Jarpore, Jarpore

(V takto složitých případech musí existovat jen jeden názor ? Snad jeden je - Rusko se nevzdává svých ambicí na původní SSSR a "socialistický tábor".)

Víte ono je vlastně fajn když má někdo ambice. Vy je dozajista máte, já je mám taky a je docela možné, že se ty naše ambice někde v běhu života kříží, či zkříží. A třeba to bude ještě více fajn a nebo taky na dvě věci.
Jenže jak to bude, to nevím já, a troufám si tvrdit, že ani Vy.
I když.
Možná Vás podceňuji, vzhledem k Vašemu rozhledu v otázce potřeb jednoho celého národa.
A co Honduras, nevěděl by jste prosím?
20. 08. 2008 | 08:58

Tupelo napsal(a):

At uz se to nekomu libi ci ne, Rusko a Cina se zacaly emancipovat a budou vystupovat cim dal vic sebevedomeji. To je proste fakt s kterym se da malo co delat (v teto souvislosti me napadla celkem vtipna situace. Jedna z navrzenych sankci proti Rusku byla ze se mu znemozni vstup do WTO (vice na Britskych listech: http://www.blisty.cz/art/42... ). Jedna z ruskych reakci na postoj zapadu byla - odmitnuti vstupu do WTO. Je otazka kdo koho vic potrebuje :)).

Jednim ze zpusobu reseni ruske (a cinske) 'otazky' je soucasna cesta konfrontace. Tento zpusob muze dopadnout patem (ala studena valka, s tim ze nepujde o bipolarni svet, ale mene stabilni unitelarni svet), zvlast pokud tyto zeme casem budou vydavat na zbrojeni tolik co soucasne Spojene staty (nyni temer polovina celosvetovych vydaju).
Druhym, tezsim resenim je moznost spoluprace, vytvoreni noveho systemu mezinarodni bezpecnosti - coz by pro zapad opet znamenalo uznani Ruska, Ciny, casem i dalsich zemi, jako sobe rovnych, majici stejna prava jako zapadni zeme pri prosazovani sveho vlivu. Pokud bude existovat mezinarodni organizace (treba reformovana OSN), jez budou vsichni respektovat, mohl by tento zpusob byt funkcni (za vyse napsanych podminek). A podle me je nejvyssi cas zacit na one reorganizaci pracovat.
Myslim ze velmi zjednodusene se da rict ze vse pujde bud cestou konfrontace nebo spoluprace - mozna existuji i dalsi moznosti, krom uvedenych dvou (a jejich variaci), jen me nenapadly. Pral bych si onu druhou variantu, zvlast ze predpokladu, ze se budou vynorovat dalsi rizika pro soucasny svet - a jak se rika kdyz se dva (tri,...) perou, treti (ctvrty,...) se smeje.
20. 08. 2008 | 08:58

Saliven napsal(a):

veverka:
K podobným článkům jsem skeptický zvláště kvůli pasážím jako je tato: "Vedle podhodnocování potenciálu amerického systému (který se kupodivu nenazývá „protiraketový“, nýbrž „raketový“ – viz Missile Defense Agency) se..." To je čirá manipulativní záležitost.
20. 08. 2008 | 09:14

Pepa Řepa napsal(a):

veverko, nepřehánějte to s tím radarem.

Ráno radar, v poledne radar, večer radar. Až poklesne(doslova) vaše sexuální aktivita na nulu, aspoň víte, čím to je. Může zato radar. Je s vámi pořád.Je tolik jiných problémů, i tolik jiných radostí.

To víte, že ta koule v Brdech může sloužit i jako jumboucho proti různým subjektům. Irán, Pákistán asi i Rusko. To víte, že vám to žádná oficiální propaganda neřekne.
Ale zbrojní systémy se vyvíjejí a vyvíjet budou.S tím nic nenaděláte. Libozvučně vám zní současné názory ČSSD. Nebuďte chlapče naivní. Pokud volby vyhrají, pak uvidíte veletoč lepší než na OH.
Chytrý Pšond si vyjednal aspoň Patrioty. Náš Kníže to asi zase prospal.
20. 08. 2008 | 09:19

Terry napsal(a):

grőssling napsal(a):
"...že ČSFR s pomlčkou byla totéž..."

Totéž to nebylo a nebude.

Slováci (alespoň jejich tehdejší představitelé, usilující o separaci), řešili dilema, jak zařídit "samostatnost" a přitom nepřijít o polovinu státního rozpočtu, který díky federalizaci tekl na Slovensko (Slovenskou socialistickou republiku) dle zákona o federaci. Tato polovina státního rozpočtu byla jediným a silným "pojítkem" k neodtržení. Každý pamětník vzpomene na nekonečný rok a půl jednání o "způsobu a formě" soužití, boje o pomlčku, požadavky Slováků na "svoji měnu", "svůj Generální štáb", "svoji zahraniční politiku", akorát nám posílejte furt tu polovinu státního rozpočtu! Češi žijící na Slovensku (i české děti na slovenských táborech) byli vystaveni sílícím nacionalistickým výpadům, ne nepodobným roku 1939, včetně stejně oslavovaného Hlinky. Byl to prodrbaný rok a půl, kdy se vlastně nic nerozhodlo, jen se posouvaly a měnily limity již nefunkčního a nefungujícího společného státu. A ani referendum (ve kterém, věřím, by se vyslovila většina proti rozdělení) by nic neřešilo; nacionalisti na Slovensku měli navrch, byli víc slyšet (jako tomu je vždy a všude). Referendum by bylo jen hřebík do rakve nefungujícímu státu, způsobující další problém a prodlužující agonii. Zaplať pánbůh za to, že pak tak rychle došlo nové vedení obou republik po neúspěšných pokusech o vytvoření nějaké funkční a do budoucna fungující formy společného státu (a bylo to hlavně zásluhou českých představitelů - Kalvoda, Klaus) k rozhodnutí o rozdělení (což nám stará slovenská politická garnitura - Čarnogurský a především Mikloško vyčítali a vyčítají; to oni prý nechtěli).
20. 08. 2008 | 09:30

Pepa Řepa napsal(a):

jipindripich napsal(a):

Víte ono je vlastně fajn když má někdo ambice. Vy je dozajista máte, já je mám taky a je docela možné, že se ty naše ambice někde v běhu života kříží, či zkříží

Taky mám ambice. Když třeba jedu ve výtahu s dvacetiletou krasavicí. Bohužel, ambice je to jedinné co mám.Popravdě řečeno, čím dál, tím menší (taky doslova).

Že by na tom bylo Rusko stejně jako já?
20. 08. 2008 | 09:33

doktor napsal(a):

Pocestnému a dalším ctitelům "matky přírody", čili sociálního darwinismu: Matka příroda, neboli biologická evoluce, u druhu Homo sapiens sapiens nefunguje už několik desítek tisíc let. Její roli převzala "kultura" v širokém smyslu. Patří do ní i uměle vytvořené mravní normy. Momentálně platí ty, které byly uzákoněny v různých chartách lidských práv. Mohou však platit i odlišné. Kultura se svými memy může lidstvo před sebezničením (podle vašich doporučení) ochránit. Může ho však - pokud převáží vaše a americké názory (chraňme hlavně sami sebe, altruismus je fikce, silnější vítězí, vítězové mají pravdu, když se kácí, létají třísky, a tak podobně) - také zahubit.
20. 08. 2008 | 09:39

m&m napsal(a):

Terry: slovenští nacionalisté měli navrch jen proto, že mohli hlasitě vydávat své názory za názor většiny a nikdo jim nemohl prokázat opak. Pokud by byli v referendu přehlasováni, stěží by zmohli cokoliv. Leda, že by změnili strategii a prosazovali třeba nějaký samostatný bratislavský obvod...
20. 08. 2008 | 09:51

buldatra napsal(a):

To Pepa Řepa:

Zasvěcení a dobře informovaní nejen zde, v diskuzi, předestřeli svůj názor na věc.Sice nebyli na místě činu, ale nevadí. Všude jsou agilní nezávislí informátoři, tzv.zpravodajové váleční.Čili informace z první ruky. Informace pravdivé-jak jinak?
Nezávislé a závislé zdroje informací (informační tvůrci). Pracují neúnavně na tom,aby se vědělo a aby byl každý pravdivě informován.Je to práce nelehká a záslužná:

https://www.youtube.com/watc...

Islámský svět má ropu. My máme závislost na ropě. Každý závislák musí uspokojit svou potřebu. Ať to stojí, co to stojí. Dokud jsme závislí, bude propaganda pracovat pro islám. A že pracuje ze všech sil.
Až ropa nebude, bude jen islám. Všude. Lidé si zvyknou. Nebude pak multikulti svět,bude svět mešit.

Pocestny:

Zklamal jste mě.Ne Vaším názorem na dnešní marasmus kolem nás, ale tím,že pletete hrušky a jablka. Znalosti historických souvislostí a závěry z těchto znalostí připomínají mi cosi jako nově vyšlechtěnou odrůdu ovoce.Z toho pramení Vaše nesmiřitelnost?
Nesmiřitelnost je zárukou konfliktu. Konflikt je zárukou utrpení. A utrpení je důvodem k odvetě, k pomstě a k nesmiřitelnosti.
Nesmiřitelnost mocných se projevuje hromadami mrtvol.
Nesmiřitelnost bezvýznamných je cesta k infarktu. Není to cesta hledačů štěstí.
Přitom každý přichází na tento svět proto, aby se stal šťastným. Cestu ke štěstí je třeba hledat.
Vaše slova,ač jasná, jsou nesmiřitelná. Klusá-li člověk životem, měl by se občas zastavit, ohlédnout se zpět a zamyslet se nad svou další cestou.

Nuba:

Jsem čtvrtstoletí ženat a myslím si, že jsem za tu dobu snad alespoň něco pochopil. Souhlasím s tím, co jste napsala. A souhlasím s lehkým srdcem a bez mučení.
Snad jen dodám,že matriarchát je záležitost ženskosti, ne jakési podivné emancipace a ne žen, které si hrají na chlapy.
Dovedu si představit,že když budou u kormidla ženy, bude se společnost lidská ubírat jinou cestou. Rozhodně by na té cestě nebylo toliko mrtvol a válečných konfliktů.
Lidé by měli snad více času na sebe a své okolí.Je dost dobře možné, že tahle planeta by se stala pro všechny podstatně příjemnějším místem. Proč nepředat ženám otěže?
20. 08. 2008 | 10:07

tata napsal(a):

pane Pepa Řepa

Mate pravdu ,že bude zajímavé kdyby čssd vyhrali volby jak se zachovají.Protože v současném stavu nebude jednoduché tento vozík otočit K CESTĚ ZPATKY.Sice ja z jinych duvodu než vy.

Protože tímto stavem už sme v určité pasti s které se nedá couvnout bez ztraty .

Couvnemeli určitě narušíme vztahy s USA.Tady je šance že zvítězí OBAMA
,,,JA osobně moc nevěřím,,
a nastoupí cestu dialogu stopnutím raket a radaru za jiné srovnatelné ustupky ruska.Nebo nastoupí tvrdší křídlo a Bude přituhavat.

Tady nastane situace že za tohoto stavu naše couvnutí by znamenalo velké ztraty a to si nebudeme moc dovolit.A myslím že ani čssd si to nedovolí,,možná ani nechtějí a hrají v tomto líbivou politiku nejsem vtomto nák vyhraněn a hlavně u našich politiku spíš předpokládám negativa,,,

No a sme u druhé strany mince.Každopádně to přinese obrovské problémi s ruskem,je mi jasné že u lidí přesvěčenych o spravnosti tohoto počínaní to přejdou mavnutím ruky.Dost lidí sou naprosto slepí a hluší k tomuto stavu.

Né že jen to bude realné nebezpečí otržení nas od surovin.Sme snad jediná země tak zavisla v tomto ohledu,,možna nemam pravdu a byl bych celkem rad aby mi někdo poučil,moje znalosti v tomto nejsou až tak velké?Sice sem na některych větví plynovodu pracoval a vym že sme i tranzitní země ale podrobnosti neznám.a ingolštad ten je na ropu kapacitou nestačí ,plynovod asi nahradní větev není?

No co je ale horší toto povede k celkovému zhoršení rozumného dialogu mezi Ruskem a USA což bude myt podle mne špatny dusledek pro nás jako jedna z příčin.

Když si položíme otazku koho to bude chránit.Nejsem odborník,po přečtení protichudnych nazoru mi to připadá velice sporné že nás každopadně v případě proco je stavěn budeme do par minut vymazani.to je nesporny fakt boju.Komu nejvíce pomuže je nesporné.USA bude myt o par minut více času na protiopatření.Kdo není zaslepeny musí mu byt jasný že takovito čas muže rozhodnout o vítězi.

TADY nastupuje bod tři.MYSLÍTE že rusové sou hloupí.Každopadně padniknou jakekoliv kroky aby tuto výhodu ameriky eliminovali.

Bod 4 je to nejhorší jestliže je pravda co dnešní intepretace chovaní ruska je pravda rusko chce nadvladu stavbou tohoto sme na začatku 3 světové.PROTOŽe to by znamenalo že tam sou šílenci nepřístupni jakymkoliv argumentum a jednaním a arzenal na to maj a na eliminaci tohoto všeho USA NEMAJ.Kdo si myslí opak jako třeba pan SUP nechám na ohodnocení jiných.Horší je,že toto si myslí i dosti politiku.Srovnání teto situace s HITLEREM jak to politici i někteří zde činí je uplně mimo.Hitlerovi všichni ustupovali.K rusku se zaujíma postoj od dupnutí medvěd zaleze až po rakety a radary co je budou monitorovat konče byvalé jejich staty v Nato což značí armada na jejich hranicích rovnítko proně příme ohrožení proně.At se vam to líbí nebo ne toto by si amerika též nenechala libit.

A rusko ve své historii at opravněně nebo ne dokazalo toto eliminovat.Rozhodně nebude pasivně čekat.Spíše své reakce přežene a vystupnuje a budeme tam kde sme se odpoutali a vratili ručičky valky zpět .Kubanská krize.JENŽE s mnohonasobně silnějším arzenalem kde nebude jen spalená země a neobyvatelná planeta ale ona planeta země se rozpline v zaplavě vybuchu.
20. 08. 2008 | 10:46

tata napsal(a):

pane buldatra

To ste mi neměl dělat toto sem neviděl a sebral ste mi poslední špetku iluzí o tomto světě.Není to zase naký pokus to ještě vic zamotat taková šachová partie semnou jako s človíčkem.Vždit zato by jí museli ukamenovat ostatní novinaři.

No ted opravdu sem zvědav na reakci pana Stejskala jestli teda bude.Jeho krasné zlehčovaní když se někdo vice otře že novinaři vytvařejí naké desiluze.Sice pripouští že je možné v nakych ojedinělích připadech.Což tady padlo běžná praxe.OPRAVDU BY MI ZAJÍMALI REAKCE NA TOTO PROSÍM ....Ja se přiznám toto bych nepředpokladal a nak se mi nechce věřit že by to byla plná pravda,Nebo sem naivní a pořád dobry objekt na oblbování.
20. 08. 2008 | 11:06

SuP napsal(a):

Vážený pane tato -
poněkud si pletete poem, pojem a průjem. Váš (ale zdaleka v tom tady nejste sám) problém je v tom, že jste přesvědčen, že pokud budete zlu ustupovat, uděláte z něj dobro. Nebo aspoň, že Vám přestane škodit. Jenže zlo je proto zlo, protože je to zlo a ne převlečené dobro. A čelit zlu neznamená za každou cenu pořádat křížové výpravy, ale držet ho na uzdě, minimálně si ho nenechat pustit do bezpečného okolí domu.
Co se týká Ruska, zatím se to USA daří tím, že díky lepším technologiím dokáže včas elimonovat ruské strategické "výhody" a tím udržovat rovnováhu sil. To, že se tak děje za cenu nesmyslného přezbrojení celého světa je chyba, ale nikdo jiný než Rusové po 2. světové válce do vlaku závodů ve zbrojení nenaskočil. A taky nikdo jiný se válkou tolik nenamlsal, aby si začal činit nárok na tolik cizího území.
Rusko má svou historii a z ní plynoucí některé mezilidské praktiky, které se čím dál víc na Západ dostávají za hranice vkusu. Rád mu pomůžu, pokud se bude chtít přiblížit mému chápání světa, ale budu ve střehu, pokud bude chtít přijít na návštěvu. Nevěřím mu, ale dávám mu šanci mě přesvědčit. Zatím se mu to nedaří. Zatím se chová jako můj pes z útulku. K domácím se lísá, ale za plotem každého pokouše. Doma nekouše, protože ví, že by dostal na prdel. Proto musím dbát na to, aby byl za plotem. Z pokousaných nikoho nezajímá, že je to jeho povaha.
20. 08. 2008 | 11:23

m&m napsal(a):

buldatra:
Díky za video, toto mi uniklo.
Zarážející jsou v tom pro mě dvě věci:
1. Jaká je to legrace.
2. Slova Obzinové: "Ohořelý autobus jsem využívala také... ...je to divácky zajímavější, než stát někde na chodbě." jen pár okamžiků potom, co toto používání kulis prezentovala jako něco, o čem se diví, že to diváci "žerou".
20. 08. 2008 | 11:37

Pocestny napsal(a):

Koukám, generační akord je téměř dokonalý.
Opět vyvracím, že bycch byl "nesmiřitelný". Smiřovat se můžete s lidmi, smíření s jejich skutky je ovšem základem anarchie.

Muellerovy "žalmy", nedokonalé, chybí mi tam "obvyklí Indiáni" jsou také typické. Teď to Muellere rodělte na masakry "protilidové a prolidové", abychom si ten řezníkův účet fakticky rozdělili. Zjistíte, že zejména v tom vraždění masovém jste vy levičáci byli vždy výkonnější než pravice.
Když tu někdo mluví o "relativitě mrtvoly ve vývoji lidstva", tak jen poznamenávám, že pokud něco učinilo lidský život inflačně laciným, je to socialismus, který kolem nás vychoval mnoho jedinců, kteří to o sobě neví, protože jsou "dokonale zasíťování masou."

Jak tu už někdo lapidárně poznamenal - čím více "bojujeme o mír", tím více faktických mrtvol se vrší kolem nás.

Naopak, mrtvoly nebývají v těch "strnulých, reakčních diktaturách" od kterých rádi ekonomicky opisujeme.

Eurosocialismus má cíl z nás udělat Homo Faber Incorporated, z národů opět vysochat "jednotnou frontu EU pracujících" pod hegemonií několika Superchcípáků, kteří už sami okusili porážky jeden po druhém, tak to protentokrát dali dohromady - Francie, Německo, Rusko.
20. 08. 2008 | 12:16

tata napsal(a):

pane Sup

Děkuji za vysvětlení že mam prujem,jinak nechme na ostatních kdo je objektivnější.Mně osobně ste dokazal vaší objektivnost jak já říkám perlou.Určitě budete myt hodně zastancu silného klacku koněčně je to i metoda vami kritizovanych komunistu.

konečně tato věta by hodně ostatním měla napovědět a uvědomit si tu demagogii.

citace.:Jak tu už někdo lapidárně poznamenal - čím více "bojujeme o mír", tím více faktických mrtvol se vrší kolem nás.

Myslím že ktomuto tématu sem vyčerpal veškerou snahu pochopit vaší objektivitu.DĚKUJI.
20. 08. 2008 | 12:39

tata napsal(a):

VYSVĚTLENÍ

ta věta není od pana Supa
20. 08. 2008 | 13:12

Pepa Řepa napsal(a):

To m&m a tata
a jak si myslíte, že se dělaly záběry z intifády?
Ve východním Jeruzalémě, kousek nad Damašskou branou je Arab. Má pár mikrobusů. Odvezl vás do Gazy nebo Hebronu. Kluky s šutrákama vyplatil. Ještě vloni na podzim tam byl. Do Gazy už nejezdil.Bál se i on. Jeden mikrobus mu vypálili.

Pane Tato iluze si můžete dovolit tak ve dvaceti. Já veverku docela chápu.Nedělete si ani iluze, že se stane něco převratného, když bude prezident Obama. Budou dělat dál velmocenskou politiku, jakoupak jinou.Stejně jako Rusko.

Problém je v tom, že Ivanovi v Moskvě teče do válenek stejně jako Francoisovi v Paříži do lakýrek.Pokud jde o jaderné zbraně zachovejte klid. Žili jsme tady čtyřicet let s raketama pod zadkem.Jaderné zbraně slouží především k odstrašování nebo vydírání, říkejte si tomu jak chcete.
Po 9/11 šel Mušaraf USA na ruku až po výhrůžkách, že se Pákistán vrátí do doby kamenné.

Nejsme jediná země, která je odkázána na suroviny.Co třeba Japonsko? Podívejte, v současné době mám jednu dceru v Tokyu a druhou v Tel Avivu.V obou zemích pochopili, jaké nebezpečí představuje nekontrolované přistěhovalectví, které naprosto destabilizuje stát, rozvrátí společnost. Zkuste tam dneska sehnat vetřeleckou kartu, abyste si mohl při studiu přivydělat.Před pát lety to ještě šlo.

Ovšem v Evropě se přece nic zlého stát nemůže.Kdo by to řekl je přece xenofob.Vezmeme se všichni za ruce a zazpíváme nějakou hezkou multi-kulti píseň.
20. 08. 2008 | 13:42

Pepa Řepa napsal(a):

Pocestny napsal(a):
Koukám, generační akord je téměř dokonalý.

To už je generační obscese, to nejsou jen generační lenonky na nose. Buď jste si zapomněl několik týdnů vyndat čočky nebo jste se už narodil s vrozenou oční vadou. Všechno vidíte přes generační prizma.Don't Trust Anybody Over Fifty. Co narvat všechny přes padesát do popelnic?

Slyšel jsem, že zázraky umějí někde v Brně laserem.
20. 08. 2008 | 13:56

buldatra napsal(a):

To tata:

Iluze bych si nedovolil nikomu brát.A neberu je ani Vám.
Jen jsem chtěl naznačit,že pevný názor na neoddiskutovatelno může mít také základ více než chatrný. Pak se pevný názor stává čímsi tragikomickým.
A následná debata se stává pouhou planou výměnou možností a spekulací.
Osobně si myslím, že jedině nadhled a snaha pochopit příčiny a souvislosti,může člověku umožnit cosi,jako pocit,že ví.Myslet si, ješně nutně neznamená vědět.

Obzinová je ta,která používá kulisy,zná zákulisí a stává se sama kulisou. A bere za to peníze.
Proč by si z toho nemohla dělat legraci? Třeba si myslí,že o tom každý ví.Že si všichni na něco hrají.Je to její a nejen její svět.
My ostatní vidíme a slyšíme při zpravodajství jen to, co máme vidět a slyšet.Za kulisy nevidíme.Do kuchyně nás nikdo nepustí.

Pan bloger se ptá,kdo že to nese vinu za oběti etnických konfliktů. Ptá se a předkládá své vidění na nějakém základě.A má svůj názor.Ptá se, protože si myslí, že má jasno.
Na základě kulis.
Ale má také svou socialistickou mentalitu,kterou do kulis promítá.A tak vidí totéž,co jiní, ale současně nevnímá totéž…
Inu,starého psa novým kouskům nenaučíš.

Někdo jiný stejné kulisy vnímá okem pravicovým,atd.
Svět chce být klamán a je klamán.
Ptejme se, komu to prospívá?
20. 08. 2008 | 13:56

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:
Myslím, že my dva si toho moc říkat nemusíme a rozumíme si dokonale.
Jen dvě poznámky:
Ve všech pádech skloňuji delší dobu, že zelená vlajka nad Kremlem a čínská Sibiř je náš definitivní konec. Skutečně, člověk nemusí být analytik a expert, stačí si představit 80 milionů muslimů (v té době) v Evropě a jejich jištění ruskými vodíkovkami, schopnými hodit Evropu do doby kamenné za 10 minut. Proti tomu jsou všechny radary a tzv. bezpečnostní opatření doslova klauniáda.
Samozřejmě by byla možnost záchrany: Dohoda mezi Rusy a USA ve stylu zpět SSSR vs. neomezeně volné roce USA s ruskou podporou a návratem k monoetnickým a monokulturním státům. Ale to z mnoha důvodů nejde. Last but not least je přesvědčení USA o své neomezené dominanci, zdá se.
Jinak s těmi blisty máte naprosto pravdu. I mezi zvratky můžete najít perly a informace podstatné, když oficiální media jen ...
Např. článek o tom, že Juščenko chce podat na premiérku Timošenkovou podezření z vlastizrady kvůli postoji ke Grzínsko-Ruské válce. To je zlé.

Ta občanská válka tam může být dřív, než řeknete švec. V jaderném státě s mocnou menšinou podporovanou jadernou supervelmocí ...
Ty vodíkovky to mohou vzít nejen od Šumavy k Tatrám, jak říkával Sládek ...
20. 08. 2008 | 15:45

Pepa Řepa napsal(a):

To tata a Karel Mueller
všechno je potřeba brát s humorem.Docela pěkná perla mezi zvratky, poukazující na to, že ne všichni novináři jsou takoví, jak vypráví paní Obzinová.

Třeba takový náš milý senátor, pan Štětina nasazuje svou kůži, svůj holý život, aby se investigativně dopátral pravdy, jak to celé bylo.

http://www.blisty.cz/2008/8...
20. 08. 2008 | 16:09

tata napsal(a):

pane Pepa Řepa

Asi sem se vyjadřil špatně.TO bylo takové rozvíjení teorii.Podle mě obama prohraje.Proto je tady zase nastoleno hrozné nebezpečí,které v americe dost žerou.Obama take nemá moc možností postavit se proti zbrojní loby.Kdyby nahodou vyhral a postavil se čemu nevěřím tak dopadne jako KENEDY.

Vaš optimizmus ohledně atomovych zbraní ale ja moc nesdílím.protože ta hrozba při takovych situací se neunosně zvětšují.Viz kubanská krize.Tam ani nejde že by dali rozkaz k vypalení.ALE strašení pude aby byla věrohodná ze vším co je věrohodné a je možno ověřit satelitem.To znamená aktivace otevíraní sil a ouha selže technika, najde se pomatenec a postřílí ty s klíčema a podobně.

Jinak i podle mě jediná cesta je jednaní USA RUSKO.Ta možnost rusko čína nebo třetí svět mě ani nenapadla ale to by byl mazec a to největší nebezpečí a není to ani moc nerealné.

O určitych novinařu sem si usudek udělal davno podle jejich jednostraném psaní.Ale přiznam se o valečnych novinařích sem teda měl skresleny pohled pod palbou kulek.Že teda pohled mužou myt cileny to jo ale autobus ve studiju to přiznam to je promě šok.Jinak pany mejstříka a štětinu musí nezaslepeny brat silně opatrně.
20. 08. 2008 | 23:38

Daňový polatník napsal(a):

Takže jako obyčejně, startovací článek standardní(bez bližší specifikace) úrovně, a k tomu excelentní komentáře, proto jen 2 poznámky:
1. Musí zde nutně vzniknout ultraparavicová strana, a tato musí získat kolem 20%, aby se tzv. slušné strany začaly vážně zajímat o objektivně existující problémy.Že v lokalitách, kam se nastěhuje jedna běžná cikánská rodina, nastává white run, a během pár let tam vznikne cikánské gheto, není náhoda.
2.Slušně se můžete bavit pouze se slušným partnerem.Jestliže zde existuje civilizace, jejímž krédem je: největší zbraní muslima je plodné lůno jeho ženy, a konečným cílem je království islámu,přičemž jsou všechny prostředky pro dosažení cíle povolené, pak mají ostatní civilizace volbu mezí konverzí k islámu, a občanskou válkou v nejbrutálnější podobě. A alibistickou záchranou pro euroatlantickou civilizaci může být pouze to, že tato občanská válka vznikne v Rusku, nebo v Číně v době, kdy ještě nebudou mít muslimové přístup k červenému knoflíku, aby se do toho nezačali montovat multikulti pacifisté. Samozřejmě, že bude preventivně nutno zabít každého reportéra.
Ještě možná existuje cesta osvíceneckých diktatur v čistě muslimských státech, kdy v důsledku přemnožení populace, a hroucení veškerých struktur vzniknou krvavé diktatury, které budou násilnou formou modifikovat islám, ale už vidím reakce rozhořčených demokratů... Fuj, to mě to unavilo, příště si jenom počtu, nebo kraťoučký, mírně ironický komentář.
21. 08. 2008 | 08:28

Gambri napsal(a):

Zajímavé možné vysvětlení gruzínských událostí:
http://www.blisty.cz/art/42...
25. 08. 2008 | 10:57

bigjirka napsal(a):

ano, ten slovník sráčů je stále stejně půvabný. ruská vojska vstoupila... opravdu moc zajímavé.. zkuste zkontrolovat, nemáte-li na krku hnědý kroužek...
25. 08. 2008 | 17:12

Yale napsal(a):

Pane profesore,

Britanii okupovane Severni Irsko mozna neni vhodny priklad.
30. 08. 2008 | 00:40

Vladimír napsal(a):

Bolševik Hořejší promluvil.
30. 08. 2008 | 13:17

danny66 napsal(a):

vlk, veverka, gambri, jak muze cist takove stupidni snuzky vymyslu a polopravd jako jsou blisty, zvlaste u vlka jsem velmi prekvapen, kdyz cte kovaneho normalizatora....
30. 08. 2008 | 17:25

vaclavhorejsi napsal(a):

danny66:

ja je ctu take! Doporucuji! :-)

..
30. 08. 2008 | 21:02

rob napsal(a):

Zaujaly mě diferencované způsoby argumentace na téma, které vytknul p. Hořejší. Nejzajímavější pro psychologa (možná spíše psychiatra) byl typ argmentace pana Pocestného. Jak si v každém svém příspěvku dává záležet, aby každý pochopil, že stojí na té správné ideologické straně barikády (samozřejmě pravicové) a téměř každého, kdo s ním nesouhlasí označuje za levičáka, socialistu... Někdo v diskusi na adresu Pocestného vyslovil pochybnost, zda má alespoň SŠ vzdělání. Sektářským způsobem,jakým reaguje na své oponenty a rádobymoudrými výklady spíše připomíná polovzdělance, které nalezneme mudrovat o politice téměř v každé čtvrté cenovce. Kdyby měl tenhle mudrlant tímto způsobem obhajovat svá tvrzení v prostředí akademické obce, byl by naprosto vyřízen. A v politice? Možná si dělá o sobě iluzi, že zastává legitimní pozici "jestřába", kterou můžeme pozorovat v některých demokratických vládách v minulosti i dnes. Ale i tato pozice nikdy neztratila skutečný kontakt s realitou, a proto byla schopna přispět k řešením konfliktů.Pocestny ovšem není inteligentní "jestrab", to je trouba.
01. 09. 2008 | 14:52

Gambri napsal(a):

V souvislosti s konfliktem v Gruzii byla publikována řada možných vysvětlení Saakašviliho nočního brutálního útoku na spící hlavní město Jižní Osetie. K získání kontroly nad separatistickou provincií přece stačilo potichu přijet a území obsadit. Možným vysvětlením je, že gruzínský prezident chtěl probudit ruského medvěda, aby vstoupil do Gruzie. Možná to nebyla akce primárně zaměřená proti Rusku, ale proti USA. Bylo dost indicií, že současná americká administrativa chce zahájit útok na Írán. Dost možná i z gruzínského území, které by se tak stalo místem odvety Íránu. Možná Saakašvili tím útokem na Jižní Osetii zachránil Gruzii před íránskými raketami.
02. 09. 2008 | 08:59

MedvídekPu napsal(a):

Ještě, že máte toho profesora Hořejšího, neměli by jste si ani o čem poplkat, občas uplivnout trochu pochválit, ukázat jak nám to pálí a co všechno už jsme přečetli. Že by blogy byly takovou novou hospodou bez hospodského a piva?
05. 09. 2008 | 13:31

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy