Už jsem tady posté (promiňte...)..

24. 10. 2008 | 20:21
Přečteno 20307 krát
Tento můj článek je už stý v pořadí (viz seznam zde). To už je celkem dost na statisticky významné zhodnocení toho, co mi to psaní přineslo.
A nutno říci, že mi to přineslo především spoustu poučení z diskusí pod mými články.
Ty bývají docela bohaté, a to i přesto, že témata svých článků jak známo vybírám tak, aby byly nekontroverzní, v podstatě konvenční a všeobecně zklidňující.


Dosahuji toho hlavně tím, že vyslovuji názory, které jsou u nás většinové (např. pokud se týká radaru, bratrů Mašínů, progresivního zdanění, kritiky pavědeckého šarlatánství, evoluce, názorů našeho pana prezidenta, americké a izraelské politiky, EU, Kosova, Julínkových poplatků, atd.).

Není tedy divu, že naprostá většina komentářů je až nudně souhlasných a pochvalných. Inu – Iam bene laboro, itaque laudor...

Ale vyskytují se i výjimky, i když skutečně pouze v řádu několika málo tisíc (a to ještě pan Stejskal maže ty nejzajímavější a nejpodnětnější diskusní příspěvky tohoto typu).

Tak například již nejméně čtyřikrát se stalo, že některý diskutér projevil touhu fyzicky mě zlikvidovat (jeden avízoval, že na mě zaměřuje „paprsky smrti“, další oznamoval, že bude aktivizovat jakási jemu podléhající teroristická komanda, třetí se spokojil s prozaickou hrozbou zastřelením a poslední opakovaně navrhoval, aby se mnou bylo naloženo jako se Slavníkovci).

Někteří diskutéři vyjadřují svůj nesouhlas s mým psaním velmi upřímně, krásnou jadrnou češtinou a stylem prozrazujícím ostřílenou zběhlost v náročných intelektuálních diskusích, jako např.:

„Já rozhodně nemám na to řešit, rozebírat a hodnotit problémy tohoto světa. ovšem když se do toho pustí hořejší, tak to bych vážně blil. kde berou ti lidi tu drzost???!
... takovou DEBILITU, že u vysokoškolsky vzdělaného člověka, který pracoval na harvardu to tolerovat prostě NEJDE.“


Jiný diskutér, který (prozatím) není mým příznivcem, zakončuje vždy své kritické komentáře táhlým zvoláním:
„ÁÁÁÁÁÁÁAAAAAAAAAAAAAáááááááááááááááaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
kteréžto není radostným přitakáním, jak by se mohlo zdát, nýbrž právě naopak.

Zajímavý je opakovaně vyslovený názor, že je vlastně podezřelé, že mám čas na sepisování svých článků (někteří diskutéři ale namísto neutrálního označení „článek“ používají jiná, značně negativně citově zabarvená synonyma - např. český ekvivalent odborného termínu „vomitus“). Námitku, že tak činím ve svém volném čase, namísto návštěv fotbalových zápasů nebo rybolovu, nepřijímají – mají za to, že člověk placený z veřejných peněz by měl veškerý svůj čas (s výjimkou přiměřené doby pro přijímání stravy a spánek) věnovat práci (eventu-e-l-n-ě psát články podporující tu správnou „stranu a vládu“).

Velmi zajímavé je pojetí diskuse některými jejími účastníky. Ti se řídí heslem „diskusi ano, ale rozhodně ne s těmi, kteří mají odlišné názory“. Zdá se, že mají jasno v tom, co by udělali s oněmi hlasateli zhoubných názorů ohrožujících budoucnost našich dětí a vnuků, kdyby měli tu moc...
Ale někteří z těchto diskutérů asi pouze využívají své internetové anonymity k tomu, aby se mohli zdravě uvolnit na způsob fotbalových fanoušků křičících v davu své „Soudce je vůl!“; ti by možná s hlasateli nepřátelských –ismů až tak razantně nezatočili...

Jeden můj známý, kterému se také mnohé mé články nelíbí, se domnívá, že je principiálně nesprávné, aby kdokoli nějakým veřejným psaním „manipuloval veřejnost“; správnější by podle něj bylo, kdybych si psal pouze soukromý deníček, který bych nikomu nedával přečíst.

Zaujalo mě také milé označení „lobotomik“, které pro své ideové odpůrce (samozřejmě včetně mě) s velkou oblibou používá další intenzivní diskutér (spektrum jeho ideových protivníků je tak široké, že člověka maně napadá klasikův titul „Proti všem“).
Příspěvky tohoto diskutéra (je i autorem jedné z výše uvedených vyhrůžek fyzickou likvidací), však někteří diskutující považují za „precizně (byť velmi expresívně a agresívně) laděné úvahy“... Zatím nějak nejsem schopen řádně ocenit onu preciznost a expresivitu, ale kdo ví - možná se mi časem tyto originální a precizně laděné diskusní příspěvky také zalíbí.

Velmi dojemné byly i mnohokrát opakované dotazy na můj kádrový profil, členství KSČ a v organizacích Národní fronty a zvláště na moji intenzivní spolupráci s StB; řešil jsem to samozřejmě tak, že jsem se vytrvale držel známého hesla MUDr. Plzáka „Zatloukat, zatloukat, zatloukat“.
Tak se mi podařilo utajit, že jsem ve skutečnosti byl tajným bezpartijním členem ÚV KSČ a plukovníkem StB (dokumenty o tom jsme skartovali s kolegou Lorencem již 18. listopadu 1989).

Mnohokrát se opakovala doporučení, abych psal pouze o svém oboru, t.j. molekulární imunologii, resp. abych navštívil odborného lékaře-psychiatra a s jeho doporučením zažádal o invalidní důchod, jakož i výrazy údivu nad tím, že s tak evidentní slabomyslností jsem vůbec mohl absolvovat vysokou školu. Inu, píle překoná i takový vážný handicap...

*********************

V diskusi se kromě výkřiků vole i nevole opravdu někdy dovídám pozoruhodné věci.

Jednou z největších zajímavostí odhalených v diskusi bylo, že otec americké atomové bomby, Robert J. Oppenheimer, předal Stalinovi návod k sestrojení atomové bomby výměnou za slib, že na Kavkaze bude poskytnuto území k vytvoření židovského státu.
Ze stejného zdroje jsem se dozvěděl, že V.Putin je zřejmě nejbohatším člověkem na světě a má v plánu překvapivé vojenské obsazení naší země.
Pod dojmem informace, že dnešní Rusko je skutečnou říší zla, mnohem horší než Brežněvův SSSR, že lidský život tam dnes nemá ani pražádnou cenu a agenti FSB běžně unášejí a vraždí lidi, jsem se rozhodl raději nejet na původně plánovanou konferenci do Moskvy.

Senzační (i když možná ne zcela vážně míněnou) informaci, že V.Putin je ve skutečnosti agentem CIA a G.W.Bush agentem ruské FSB, upřesnil pan Stejskal konstatováním, že V.Putin byl agentem KGB a FSB, zatímco o GWB nic podobného známo není; díky!

Skutečně pozoruhodné bylo i opakovaně vyslovené přesvědčení jednoho evidentně velmi vzdělaného (i když hlavně technicky) diskutéra, že by vlastně pro český národ bylo celkem jedno (nebo dokonce lepší), kdyby 2. světovou válku býval vyhrál Hitler – aspoň bychom se nedostali do područí Stalina...

Zajímavé byly pak mnohými opakované názory, že komunistická totalita byla po celých 40 let stejná, že vlastně husákismus byl horší než stalinismus, a že až do roku 1989 bylo legitimní loupit „komunistické“ peníze z bank a zabíjet všechny přisluhovače režimu (což byli vlastně všichni kromě odbojářů se zbraní v ruce).

Poučil jsem se také, že je zřejmě celkem salonfähig používat pro některé národy označení jako „Rusák“ (resp. spíše „rusák“), nebo „arabák“, zatímco označovat jiné národy názvy vytvořenými podle tohoto vzoru je nepřípustné.

V diskusi pod článkem o očkování jsem se dozvěděl, že očkování proti takovým banálním chorobám jako jsou příušnice, spalničky a zarděnky je nesmysl, který jen plní kapsy farmaceutickým firmám.

Spoustu zajímavostí lze načerpat i z diskuse pod mým nejčtenějším článkem - o evoluci a náboženství (zde), kde nábožensky motivovaní diskutéři totálně znemožnili naivní evoluční biology, kteří věří, že velryby povstaly z vlků, nebo něčeho takového - no považte!
Mimochodem, pod tímto článkem běží diskuse již rekordních 16 měsíců a v posledních dnech opět nabrala na obrátkách...

Pozoruhodné byly i postřehy zastánců samostatnosti Kosova, kteří však současně odmítali nezávislost Abcházie a Jižní Osetie. Inu - Duo cum faciunt idem, non est idem...

Mnohými diskusemi se táhlo jako červená nit hluboké přesvědčení o tom, že boj proti komunismu a agentům StB nadále zůstává, a na mnoho desetiletí zůstane, jedním z nejaktuálnějších úkolů dneška. Proto také jest, a dalších 50 let bude, lustrační zákon jedním z pilířů naší svobody.

Jako uvědomělý a loajální občan jsem (zde) poskytl své stránky mluvčímu Ministerstva zdravotnictví Mgr. Cikrtovi, který ve svém pohostinském vystoupení upozornil čtenáře na to, že jsem ve svém předchozím článku (zde) zcela naletěl profesionálně připravenému dehonestujícímu materiálu.

Vyskytl se i názor, že kdybych psal své kritické poznámky k americké politice v USA, bylo by to zcela v pořádku (a dokonce bych tam zcela zapadl v davu mnohem radikálnějších kritiků) – avšak pokud to píšu tady, je to velice škodlivý antiamerikanismus.
Je ovšem třeba říci, že tento názor není nijak originální – někdy v 60. letech jsem četl něco velmi podobného (tedy ovšem nikoli v souvislosti s nevhodnou kritikou USA, ale spíše jiné země) v článku předního ideologa tehdejší vedoucí síly společnosti, který takový přístup charakterizoval jako „buržoazní objektivismus“.
Vůbec se u mnoha diskutujících objevuje přesvědčení, že některé věci (zvláště cokoli týkající se vztahů k našemu mocnému spojenci) jsou prostě téměř posvátné a je zcela nevhodné o nich kriticky ba přímo svatokrádežně diskutovat.
Ostatně, i sám Václav Havel v této souvislosti před časem hovořil o „nadrzlé“ kritice (nikoli v diskusi pod mým blogem...).

Obohatila mě i diskuse o brdském radaru - zvláště překvapivý výrok jednoho prominentního zastánce tohoto zařízení, kterýžto řekl:
„ Írán (a dokonce ani KLDR) se nechystají napadnout Evropu ani USA, neboť by to bylo to poslední, co by udělaly. Nikdo, kdo o tom alespoň něco ví, o této alternativě ani neuvažuje. Možná ji někdo používá jako jednoduchý propagandistický nástroj, ale spíš mám pocit, že s ní často přicházejí odpůrci radaru, aby měli co zesměšňovat." A ještě doplnil: „To je klasická rétorická figura, kdy se oponentovi podsune (ať už vědomě či z neznalosti) myšlenka, kterou nevyřkl, a pak se začne vyvracet či zesměšňovat“.
Dovodil jsem proto, že ti mnozí velevýznamní činitelé, kteří nám říkali, jaké nebezpečí nám od těch dvou darebáckých států hrozí, jsou ve skutečnosti velmi rafinovanými odpůrci radaru. Svět kolem nás je věru komplikovaný a neustále nás překvapuje svojí dalo by se říci dialektičností či snad postmoderní neuchopitelností...

Nejcennější jsou však pro mě VYKLADAČI mých skutečných myšlenek, které se neobratně snažím zamaskovat tím, že píšu pravý opak toho, co si ve skutečnosti alespoň podvědomě myslím. Takoví diskutéři prokazují, že si něco odnesli z hodin literatury, kdy se prováděl rozbor básnických děl metodou „co tím chtěl básník říci“.
Napíšu-li, že jsem přesvědčeným zastáncem standardního evropského demokratického sociálně-tržního společenského systému, že nemám a nikdy jsem neměl rád komunisty, že si vážím Spojených států a Izraele (a kritizuji jen špatné rysy jejich politiky podobně jako mnozí prominentní Američané a Izraelci), jsem těmito jasnozřivými vykladači neomylně identifikován jako bolševik, obdivovatel Lenina, Stalina a Gottwalda, antiamerikanista a antisemita...

Popravdě řečeno, ono je skutečně na pováženou, že si tady takříkajíc pouštějí klávesnici na špacír samozvanci, kteří nebyli nikým zvoleni!
Přece nám už dávno a opakovaně připomínal náš (mnohokrát zvolený) vrcholný představitel, že něco takového je povážlivým útokem na ryzost naší těžce vybojované zastupitelské demokracie, že je to projevem falešné „občanské společnosti“, či dokonce ngoismu, proti kterýmžto jevům je potřeba vytrvale bojovat!

Nyní ale - vzhůru do další stovky – Deus vult!
ÁÁÁÁÁÁÁAAAAAAAAAAAAAáááááááááááááááaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Zacheus napsal(a):

Já osobně jsem velmi rád, že píšete na Aktuálně cz., vážený pane profesore. Netvrdím, že s Vámi vždy souhlasím, ( i když s Vámi souhlasím dost často), ale nelze Vám upřít odvahu prezentovat svoje názory a také je argumentačně zdůvodnit.

A pokud někdy pravdu nemáte ( což si jistě také jste schopen přiznat), stejně jako ji nemají velmi často Vaši oponenti ( včetně mne samotného), pak bych si dovolil oběma stranám ocitovat myšlenku svatého Bernarda:

"Pokora je cesta vedoucí k pravdě".
24. 10. 2008 | 20:37

Tupelo napsal(a):

Pane profesore, jakozto pravidelny ctenar Vasich clanku dekuji za rekapitulaci Vasi stovky, naramne jsem se timto pohledem do nedavne historie bavil.

Ponekud jste vsak pozapomel na svou roli stridave spiciho a pote bdiciho agenta ruske tajne sluzby, majici za cil ovlivnovat verejne minemi v CR v otazce radaru. Vysledky Vasi prace jsou balsoje ;), celych 70% obyvatel je proti radaru. Ostatne dalsi utajena centrala ruskych agentu, tentokrat pod hlavickou Pentagonu, uverejnila zpravu (jak jinak na Britskych listech ( http://www.blisty.cz/2008/1... ), jina media jsou trvrde protitajnosluzebni, to by tak hralo aby se publikovalo vse ;)) ve ktere vybizi s realizaci celho projektu poseckat az bude funkcni (tedy jeden z argumentu, jez jejich kolegove, dislokovani v CR, pouzivaji jiz davno :))).

A velmi me potesil Vas zavazek dalsi stovky clanku, doufam ze Vam zustane Vas nadhled, trpelivost a smysl pro humor. Takze vse nejlepsi a hodne sily pro psani dalsich clanku.
24. 10. 2008 | 20:45

Pumprlidentlich napsal(a):

Standartní postup lhářů je vždy stejný. Vyberou, co se hodí a udělají ze sebe ublížené chudinky. Hořejšího politicky nestupidní populistické výtvory jsou vždy stejné. Je zajímavé, že na dotaz odpovídá pouze politicky nestupidním, podobně (na ostatní) myslícím lidem.

Je zvláštní, že Hořejší má naprosto zaručené informace o tom, že v IAEA jsou samí tupci. Mnohem zajímavější je, že morální autorita Hořejší, statečný bojovník proti imperialistickému radaru, nikdy nepopsal, jak statečně bojoval proti ruským raketám. Chlubil se pouze tím, že mohl cestovat a studovat, kde chtěl (narozdíl od politicky stupidních).

V blízké době bude následovat příspěvek, kde Hořejší opět ohromí své okolí tím, jak je nazýván bolševikem. Chudinka

Pořád dokola. Funguje to a stačí jenom sedět v trafice a lhát.

Spoustě socialistům to udělá radost a kolektivně se mohou přesvědčovat o tom ,jak myslí na druhé a to z nich dělá vševědoucí nadlidi.
24. 10. 2008 | 20:47

Pumprlidentlich napsal(a):

Odkazy na blicí listy (zdroj informací pro ty, kteří myslí), jsou zbytečné. Hořejší vytváří obsahově stejně hodnotné příspěvky.
24. 10. 2008 | 20:49

bigjirka napsal(a):

No tak vida, zase první! Pane profesore, nemusíte chtít radar. Jistě i z mých příspěvečků vidíte, že můj postoj je ambivalentní. Ale že byste nebyl antiamerikanista? No, to nevím... nějak to neumím oddělit od antineokonservatismu a antibušismu.. a tak. Ani ten antisemitismus Vám neumím odpárat. Jistěže není aktivní.. vzpomínám si, jak babička s tajemnou tváří říkala.. on je to Žid.. tak něco takového.. rád je nemáte, i když je uznáváte... tak nějak jako s těmi Američany... amerikánci sú imperialisti... jak už jsem řekl, vnímám i Vaše levičáctví v takovém tom poválečném kontextu, který docela hezky uvozuje doc. Havel... je po válce, voní šeříky, všichni na sebe budou hodní a nikdo se už nebude mít zle... rozumím tomu, jsme stejná generace a ono se to na nás dost dlouho indukovalo nějak souběžně s bolševismem... dnešní Rusko, pane, to je fašizující stát... Vy tomu fakt nevěříte? Sledujte ho líp. Co je pro mne (z opačného břehu) stěží uvěřitelné, je Vaše nechuť uznat "ekvivalenci" Hitlera a Stalina. Má se přitom za prokázané, že Stalin má na svědomí více obětí než Hitler. Já zavrhuju a odmítám obě ty diktatury a každá z nich nás sežrala v jiné fázi svého vývoje. Obě byly založeny na idejích magorů a žádné nezáleželo na životě člověka. Je jasné, že není možné mechanické srovnání a je jasné, že nacistická ideologie byla nelíčeně nepřátelská na rozdíl od líčeně přátelského socialistického internacismu. Každopádně osvobození Svazem nebylo zcela čistokrevné osvobození, bylo to spíš převzetí držav...
24. 10. 2008 | 20:49

bigjirka napsal(a):

tak jsem nestih bejt první :-(
24. 10. 2008 | 20:50

Karel Mueller napsal(a):

Takže mnoho zdaru a dobré nervy v té další stovce pane profesore :-).

A pokud jde o ty debaty, tuším, že to byl sám Arthur Clark, který proslul následujícím výrokem:

"Debaty o UFO existenci mimozemského života nedokazují. Jasně však dokazují, jak je vzácná na Zemi".

Určitě je řada způsobů, jak tento výrok modifikovat :-)).
24. 10. 2008 | 20:56

Karel Mueller napsal(a):

Pardon: vypadlo mi: mimozemského života a existenci mimozemské inteligence nedokazují.
24. 10. 2008 | 20:58

LEVAK napsal(a):

Stokrát nic umořilo osla!
24. 10. 2008 | 21:05

Ládik napsal(a):

je dobré si připomenout
https://www.youtube.com/watc...
24. 10. 2008 | 21:14

Ivan Hochmann napsal(a):

Tak vida ,

stokrát opakované lži se dobývají na svoje místo na slunci.Dlužno říci,že už mnohokrát se jim to povedlo.Ve Vašem případě mají usnadněnou posici houfem nekriticky přitakávajících pochlebníčků,jimž se zdají být Vaše socanské přidrzlosti a provokace výrazem síly ducha.

Vzpoměl jsem si na Vás dívaje se do šklebící se zpuchlé tlamy prvního ze socanských rytířů po vyhrané volební bitvě.Vyjde to s Vámi úplně nastejno.Je zbytečné předkládat argumenty ,- třebas na zlatém talíři.Vaše "pravdy" budou vždy zůročeny občasným zpitoměním davu,který oslaví vaše revoluční vítězsví stokrát opakovaných lží.

Tedy nezbývá než popřát Vám do další "stovky" vhodné, zapařené klima a nám,Vašim oponentům hodně trpělivosti.

Ivan.
24. 10. 2008 | 21:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
"nám,Vašim oponentům hodně trpělivosti."
Marně, pane Hochmanne, Vy už nikdy trpělivým nebudete. :)
24. 10. 2008 | 21:28

vaclavhorejsi napsal(a):

Ivan Hochmann:

Dekuji - jen bych si dovolil malou pripominku - pise se "zúročeny" - jinak jste to ale rekl perfektne ;-). Zvlaste ta "zpuchla tlama" se povedla!

bigjirka:

Ano, Vy jste jeden z tech vykladacu, kterym jsem tak dekoval; co bych si bez vas pocal... :-).

Tupelo:

O tom antiradarovem agentstvi jsem pomlcel z konspirativnich duvodu; Vy jste to pokazil... ;-)

..
24. 10. 2008 | 21:31

im napsal(a):

@autorovi

Blahopřeji prvnímu bloggerovi, který dovršil na Aktualne.cz první stovku článků.

Myslím, že by měl pan Stejskal špendýrovat krásný diplom na ručním papíře a nějaký Dom Pérignon by se taky hodil :-)!

Chválím Váš závazek dát se neprodleně do druhé stovky (a´t žije brigáda kapitalistické práce), doufám že si nám tady k potěše přispěvatelů budete ještě dlouho pouštět klávesnici na špacír!
24. 10. 2008 | 21:34

via napsal(a):

VéHáčko si vždy rád přečtu. Nevím už, zda jsem četl všech sto článků, ale naprostou většinu ano. Možná to vyjde na utříděné spisy a přilepšení k důchodu chudého vědce. Tedy finančně, rozumově velmi bohatého. (dělám si srandu) Určitě je mi milejší tento autor než Íčko a jiní modří fanatici z jiných blogů. Zdar ku další práci ve prospěch obohacení našich myslí.
24. 10. 2008 | 21:39

Karel Mueller napsal(a):

Milý Ivane,
věta " ...jimž se zdají být Vaše socanské přidrzlosti a provokace výrazem síly ducha."

ta tedy píše. Pokud je to opravdu z Vaší hlavy, tak je Vás jako pouhého diskutéra škoda.
24. 10. 2008 | 21:41

Tupelo napsal(a):

Pane Horejsi, to me tedy mrzi, nezbyde nez si najit jinou tajnou sluzbu ;). Mozna Francie, nejen Sarkozimu pry vstavaji vlasy na hlave z Topolankova predsednictvi EU :). A v nejhorsim, nejaka africka zeme, ktera nas muze potencionalne napadnout pomoci slonu ;).
24. 10. 2008 | 21:42

vaclavhorejsi napsal(a):

im:

Dekuji - ale pan primar Nespor uz jich ma myslim skoro 170!

..
24. 10. 2008 | 21:45

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Hořejší:

Evoluční teorie TdCH SJ ani na frak dostávat nemusela. Nerozlišuje mezi přirozeným a nadpřirozeným. Je to spíš taková fantazie. Absolutně nechápu, že zrovna tohle Vás mohlo upoutat.

Hochmann: mimo pochlebníčků jsem zaregistroval i antipochlebníčky.
24. 10. 2008 | 22:13

Kuba napsal(a):

Vyborne jsem se pobavil, pane Horejsi! Neztracejte humor ;-) Do dalsi stovky zdar!
24. 10. 2008 | 22:13

im napsal(a):

@autorovi

Skvělé! Ano, smysl pro fair play v praxi.

Měli bychom popřát panu primáři k zlaté medaili, tu stovku dovršil ve vší tichosti, lišák jeden, někdy v dubnu. Pan editor by si měl do zásoby přichystat nejen ruční papír, ale i bublinky!:-)

Tak zlatý i stříbrný medailista již jest, ale říká se, že tres faciunt collegium - takže kdo bude ten třetí?

Mmmm, pan editor tu brzo bude mít naprosto exkluzivní klub gentlemanů :-)
24. 10. 2008 | 22:22

Marty napsal(a):

Je vzdy zajimave, jak pan profesor az na vyjimky reaguje jen na souhlasne prispevky, nebo naopak na hloupe vykriky. Kdyz vsak prijde konstruktivni kritika, pan profesor mlci. A zde opet misto konfrontace s kvalitnimi protinazory zesmesnuje hloupe prispevky, ktere nebere nikdo vazne. Asi mu to dela dobre na ego.
24. 10. 2008 | 22:23

Pocestny napsal(a):

A zase si mne bere pán do úst......
Takl hele, badateli, poravte si v tom svém traktátu tu citaci na úplnou.....

...Víte, kdybychom my měli oplácet vám za to, co jste neviděl, neslyšel a nechcete vědět o minulosti vlastní a svého okolí, o minulosti těch, kteří dnes zvedají zase hlavy nebo o přítomnosti vašich antisemitských, promuslimských darebáků od Tamáše, kteří gratulují Hizballáh za bojové úspěchy, tak bychom vás museli s ohledem na vlastní děti suše postřílet.
Nehřešte na to, že v naší zemi zatím zabíjeli spoluobčany jen komunisté a nacisté, oni i demokrati umí zabíjet, jak rád v americkém případě akcentujete.

....tak....

jsem hnidopich tak tu znova zopakujito, co vám za těch "citátů" notoricky vypadává:

.....Víte, kdybychom my měli oplácet vám za to, co jste neviděl, neslyšel a nechcete vědět o minulosti vlastní a svého okolí, o minulosti těch, kteří dnes zvedají zase hlavy .....

Všímáte si - KDYBYCHOM CHTĚLI......

Pan badatel ovšem soudí, že chceme.....

To je hezký příklad účelové, zlostné a manipulativní lobotomie, děkuji za názoronou demonstraci, pane asistente.
24. 10. 2008 | 22:23

Hobart napsal(a):

Pane profesore, ač nevěřím na magická čísla - Vám se to No.100 vydařilo! Zůstaňte, prosimvás, na téhle úrovni kontroverze a ony otravné komentáře sionismu, amerického válečného kriminalismu a pod. nechte pro vyprávění vnoučatům.

Jinak, byv nikoli Vaším příznivcem, přesto se těším na další články.

A za tradiční zakončení Vám samozřejmě děkuji.

ÁÁÁÁÁÁÁAAAAAAááááááááaaaaaaa!!!!!
24. 10. 2008 | 22:32

Pocestny napsal(a):

Pane badateli, vaše životní krédo tu hezky popsal pan Havel Jiří.

Přelouskněte ho (lépe a přesněji než ten můj příspěvek)

Tam se zvolna dopracováváme k tomu, co jste vy za partičku.
24. 10. 2008 | 22:32

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane profesore,

gratuluji ke "stovce". A nejen jako editor zdejších stránek Vám za ni děkuji.

Dovolte mi vyjádřit ryze subjektivní názor, podle něhož zejména díky tématům, která tu nastolujete, patří diskuse pod Vašimi texty k tomu nejzajímavějšímu, co si zde lze přečíst.

Přeji Vám mnoho dobrých nápadu a i věcných a korektních oponentur do další stovky.

Libor Stejskal
24. 10. 2008 | 22:35

Vasja napsal(a):

Jo pane Hořejší, když se nezavděčíte, tak jste antisemita. Co tím ten bambula mohl myslet.......
24. 10. 2008 | 22:48

Selen napsal(a):

Tak to bylo slušné shrnutí, několikrát jsem se nahlas zasmál. Docela jste nám tu občasnou kritiku pane Hořejší vrátil, jen co je pravda :) Ale ruku na srdce, nebyla by to nuda, kdyby pod každým z Vašich článků bylo stokrát "souhlasím" a dvěstěkrát "napsal jste to pěkně" a nic jiného? No nic, pokračujte v psaní, a předem se omlouvám až Vás zase někdy obviním z antiamerikanismu a kryptokomunismu :D
24. 10. 2008 | 23:10

bigjirka napsal(a):

Svět nevypadá (jenom) tak, jak ho malujete, pocestný... taky dost přeháníte - Husák v 69 do lidí střílet nedal - to by to vypadalo jinak - to nějaké milicionářské hovado svrběl prst. Svět se mění, ani Západ není trvale a odjakživa tak růžový... tak třeba pařížské násilí okolo Alžíru s mrtvolami v Seině... Nejsem si jist, zda McCarthismus bylo něco tak skvělého.. když i Chaplin měl potíže... i za toho bolševika většina nějak žila i s nějakými těmi radostmi...
24. 10. 2008 | 23:13

třebaKarel napsal(a):

Pane Hořejší ,
taky vám děkuju a přeju .
Vryla se mi ta scéna hned zezačátku . V hlavě se mi objevilo kino ... - pomalovaný Rambo říká do vysílačky svým ještě ostřejším po zuby ozbrojeným hochům aby s Vámi naložili jako se Slavníkovci .
No a ti stojeji jako zařezaní a drbou se za uchem , protože holt -nedávali ve škole pozor , do toho přichází Jan Amos a říká - pojď sem hochu , uč se moudrým býti ,..
tK
24. 10. 2008 | 23:14

bigjirka napsal(a):

ale svoboda je lepší... i když třeba práci jsem měl zajímavější tehdy :-(
24. 10. 2008 | 23:14

Selen napsal(a):

A ještě jeden komentář. I když mě Vaše články kolikrát doslova nadzvihnou ze židle, jste formát, že svoje stanoviska obhajujete i v diskuzi pod články.
24. 10. 2008 | 23:16

Karel Mueller napsal(a):

bigjirka:
Ahoj Jirko,
trochu jsi mě překvapil ... příjemně.
Víš, ze vzdělaných a inteligentních lidí nikdo reálsocialismus zpátky nechce a ani nemůže chtít. A to ze zásadního důvodu:
Díky své inteligenci a vzdělání si polepšil a má možnosti i v zahraničí, když ne tady.
A samozřejmě, polud je finančně nazávislý, tak se nemusí přetvařovat a je v podstatě svobodný.
Bohužel naše propaganda a ideologie se stylem daleko víc blíží oněm 50. letům, než tomu Husákovu, který jsme oba prožili.
Někdy se ptám, co je k tom vede. Strach, který má velké oči? Snad ...
Jenže dnešní světové problémy jsou úplně jinde, než je minulost. A krajní "řešení", ať už s roztaženou anebo sevřenou pravicí mají šanci jen v hlubokých krizích, jinak ne. A pokud k těm hlubokým krizím dojde, tak jejich nástupu žádná ideová masáž nezabrání.
Čtu, že Bush pozval k řešení finanční krize celou G8, včetně Ruska. Trochu divný přístup k někomu, jehož ikonu tady mnozí označují za masové vraha, mafiálna a zloděje desítek miliard dolarů ... a kterého ve všech pádech skloňují jako agresora vůči Gruzii, smrtelné nebezpečí pro Evropu apod.
A pokud se krizi nebude dařit zastavit, tak stačí pár posuvů a Češi budou opět za největší pitomce ... vyhodnotit to můžeš sám.
To jsem trochu
24. 10. 2008 | 23:40

zdesta napsal(a):

Pan Hořejší.Zajímavý úkaz."Liberálové a demokrati"kteří nectí pilíře svobodné a demokratické společnosti.Svoboda víry,přesvědčení a projevu.Ed.Murphy-Blbost nejde porazit,je značně vynalézavá.
24. 10. 2008 | 23:41

Komančov 008 napsal(a):

Paprsky zla proboha pan Stejskal vam asi donaší co vymazal .To co se mi nikdy nelibilo kopirovat většinu a kdyš nastane problem řic vy jste to chtěli.Nevim ale to se mi nikdy nelibilo asi proto si dělam srandu s těch co chodili do pionyra proč jim proboha rodiče nedali přes hubu asi se bali většiny a co stim , to minulost nebo pravidlo řikat jinak to nejde ,močit proti proudu se nevyplati jen se pomočíš sam proto snad naši předkove nežili asi je vidíme špatnym metrem pomohli jsme jim někdy taky tim se na ně dívat bes předsutku a nejen tim svadět na ně vlastní neschopnost.
24. 10. 2008 | 23:42

Gerd napsal(a):

Pane Hořejší,
sice zábavnou formou, ale mlátíte prázdnou slámu.Mohu jen doufat, že jste si na další stovku laťku nenastavil tak nízko jako dnes, kdy jste mě zklamal.
Váš dnešní blog měl úroveň blogů Ivana Langera a ty je zbytečné číst, obsahují jen samé fráze a propagandu.
Měl jste to zapotřebí, tak se obhajovat v blogu? Ten zakuklený agent FSB, no.. Co kdybyste na sebe prozradil, že jste taky bojoval proti režimu a po nocích poslouchal Svobodnou Evropu, četl samizdat a držel palce Vaškovi Havlovi?
Dnes to ale vážně bylo z Vaší strany slabší. Nedošla Vám inspirace?
24. 10. 2008 | 23:51

kočka šklíba napsal(a):

Pane Hořejší, skvělý blog ke kulatinám, a společně s im a Karlem Muellerem a jistě s mnoha dalšími se těším na další stovku. Přiznávám, že jsem součástí toho houfu nekriticky přitakávajících pochlebníčků,jimž se zdají být Vaše socanské přidrzlosti a provokace výrazem síly ducha. Myslím, že jste tento blog napsal také proto, abyste měl další materiál pro hodnocení své další stovky, že? :D Už se zde pár úžasných myšlenek objevilo.
25. 10. 2008 | 00:23

insider napsal(a):

Pane Hořejší,

když jsem si prohlížel Váš seznam článků, tak jsem našel několik článků týkajících se vztahu vědy a náboženství, ale v žádném jste se něvěnoval z hlediska vědy snad nejkontroverznějšímu aspektu náboženství tj. tématu mysticismu, který přitom tvoří základ snad každého náboženství co na světě jsou. Namátkou v křesťanství kromě obligátního Ježíše jsou za mystiky a uznávanané církevní a filosofické autority považovani třeba Augustýn, František z Asisi, tzv. Jan od Kříže, atd.

Jak se jako vědec a současně křesťan stavíte k údajným mystickým zkušenostem těchto lidí? Myslíte, že třeba požívali halucinogenní drogy? Nebo skutečně komunikovali s jiným nadpřirozeným světem a s jeho nadpřirozenými bytostmi?

Také by mě zajímalo, jak se stavíte k existenci ďábla a jeho vymítání. Pokud se nemýlím, tak i dnešní katolická církev uznává posednutí ďáblem jako autentický i když nepříliš častý jev a řada kněží (a to snad i v ČR) je vyškolena k exorcismu a provozuje jej. Velmi by mě zajímal Váš názor. Možná, že by jste tomuto tématu mohl věnovat i některý ze svých budoucích článků...
25. 10. 2008 | 00:42

Michal J napsal(a):

Take ctu Vase clanky rad a diky za ne. Ne vzdy se vsim souhlasim, ale i z takovych clanku si lze leccos odnest. A pokud jde o komentare diskutujicich, tak musite jako vedecky zalozeny clovek uznat, ze je to casto zajimave sociologicke dobrodruzstvi. :-) Do kolemjdoucich na ulici nevidime, tady muzeme ovsem nakouknout... (obcas se clovek zasmeje, obcas vydesi, ale to uz je jina... :-)
25. 10. 2008 | 01:02

Karel Vomacka napsal(a):

Blahopreji!
Postupen casu jsem na Vas blog zmenil nazor. Casto sice nesouhlasim, ale velmi ocenuji dobre argumenty a zabavnou formu!

Nejak si v posledni dobe vsimam, ze potkat lidi (osobnosti), co maji vlastni nazor a jsou schopni ho obhajit neni zrovna jednoduche. Take se mi zda, ze Vas pohled na svet silne ovlivnila Amerika a to svymi dobrymi strankami (otevrenosti a dynamikou).

Tak preji hodne zdaru (smesnych lasek a zertu) do dalsi stovky!
25. 10. 2008 | 02:56

Karel Vomacka napsal(a):

Jeste jsem si vzpomnel, kdybyste psal nejaky dalsi clanek o vyrovnyni se s minulosti. Tak nezapomente na citat G. Grasse (se kterym souhlasim): S minulosti se vyrovnat nelze. V tomto duchu je aferka "Kundera" uplne smesna. Prave jeho knihy jsou pro nase pochopeni minulosti nejlepsi a jeho chovani ve veku 20 let je v tomto svetle zcela irrelevantni.
25. 10. 2008 | 03:11

Jan K. napsal(a):

Pane Hořejší, děkujeme za Vaše články. Piště dále!
99 pragováků
25. 10. 2008 | 06:40

mirekP napsal(a):

I já se připojuji k Vašim gratulantům.

Vaše články jsou pro mě inspirující.
25. 10. 2008 | 07:07

badatel napsal(a):

to autor,
Vaše osvěta je vynikající. Drobné nepřesnosti vylaďte konzultacemi s Vaším bráchou, který s Vámi nesouhlasí, ale může být kvalitním oponentem Vašich názorů. Vaše příspěvky pak budou ještě přesnější a údernější, proti slabým ideologickým blábolům Vašich oponentů z řad nicků.
Jinak jste dobrý a držím palce takovým průkopníkům vědeckých názorů a pravdy.
25. 10. 2008 | 07:20

Hraběnka Alžběta Regina von P. napsal(a):

Dobří lidé, mějte prosím s naším Tomíkem-Lobotomíkem trpělivost.

On to opravdu v mládí lehké neměl. Narodil se devět měsíců po té, co naší vsí projely vozy s plachtou. Už v porodnici bylo jasné, že je jiný. Když se ptal po příčině, co jsme mu asi tak měli říct?
Řekli jsme mu : Ano, Tomíku, jsi jiný. Ty nejsi stejný, jako ten upocený, odporný plebs okolo tebe. Ti hnusní rolníci, truhláři, dělný lid živící se prací. Ty máš mysl genia, jiskrné oko, snědou pleť. Tys potomek kakaového prince z Persie, tvým úkolem je spasit svět. Dovést ho do nové dimenze. Odvést tu nečesanou a nemytou místní chátru, vyčistit ten prostor tady. Jedině ty, nadčlověk, to dokážeš.

Tomík se stal introvertem, vzal svůj úkol naprosto vážně. Od útlého věku si hrál sám se sebou, většinou před zrcadlem. Na čalouníka, na malíře pokojů, Pod nosem si nechal narůst knírek, ruku někdy zasouval do záňadří. Vyhlížel Moskvu a ptal se, kdeže je Kutuzov. Některé hry ale byly už tehdy divné. Někdy si hrál na slizouna, jindy tvrdil, že je hnisavý absces, chtěl od jedné služky vymačkat. Často prohlašoval, že je saharská kobra, neustále cvičil plivání jedu. V tom byl naprosto nepřekonatelný, nikdo se mu nevyrovnal. Jednou, na pouti v Měšicích, vyplival zmíněné služce tři papírové růže.
Zachovaly se i geniální plány, jak vyčistit českou kotlinu od nečesaných, nemytých a páchnoucích Chámů, smějících se bestii, potomků untermenche. Odvést je pomocí chámovodů do gigantického Chámova, kde bude opět zavedena robota a povinné olizování šlechtických, nejlépe prušáckých holínek.

Velkým, negativním zážitkem se pro pubertálního Tomíka stal lyžařský kurz, na kterém potkal konkurenčního genia. Ten ovšem , v roli lyžařského instruktora, uměl lépe, ale opravdu lépe lyžovat, což bylo pro Tomíka neuvěřitelné. Přece nemůže být někdo v něčem lepší než on, zachránce civilizace.

Když přešla puberta, prohlásil náš Tomík, že chce uzlík s buchtami na cestu a že se vydá do širého světa, naučit se řeči. Půjde na cestu po světě, stane se pocestným. Latinsky se naučil za den. Sudkulatýrystupietujekáratentoryje. Německy za tři dny. Jazyk Johanna Wolfganga používá s oblibou, i když s mimořádným množstvím gramatických chyb. Svou jazykovou výuku zakončil jazykem anglickým, který dnes nikdo, ale opravdu nikdo neovládá. Aby zdůraznil svou mimořádnou genialitu největšího polyglota, používá výrazy jako OK lads, v domnění, že jde o důvěrné oslovení příslušníků zednářské lóže.

Svou misijní činnost zahájil u cirkusu Kludský, kde měl mimořádný úspěch. Naopak nesnášel jistého provozovatele matějské pouti, který mu nevyplatil honorář, za půlroční práci klauna na kočkodromu v prvním českém vesmírném středisku.
Poté si, vždy po požití několika prášků na spaní, odskočil do různých válek.V čele francouzské armády dobyl (i dobil ) Moskvu, v čele assassínů Balkán, i na Kavkaze bojoval. V poslední době se rozhodl pro politickou kariéru. V městě Hameln zakoupil píšťalku a trénuje na 26.červen, kdy odvede místní lůzu do Wesseru., nového Chámova. Hodně komponuje, je geniální jako Wolfgang Amadeus. Jen lidé bez muzikálního cítění mohou prohlásit, že je v jeho díle, příliš mnoho not.A jen naprostí tupci mohou prohlásit, že hraje falešně.

Nehraje. Uvědomte si, že žádný genius se nestal hned prorokem ve své vlastní zemi. Geniové mají na určité excesy nárok. Proto, až mu zase půjde pěna od úst, setřete ji laskavou rukou a podložte mu hlavu, aby nezapadl jazyk. To by byla pangalaktická tragedie.

A kdyby to trvalo déle, zavolejte na číslo 284 016 666. Oni už si pro něj přijedou.
Hraběnka Alžběta Regina von P.
25. 10. 2008 | 08:04

PetrF napsal(a):

Pane Hořejší,

Tento Vás post se mi moc líbil, ale s politiváním konstatuji,
že Vaše inteligence je nedostatečná. Víte. že

" V.Putin byl agentem KGB a FSB, ..

ale "o GWB nic podobného nevíte .."

V inteligenční komunitě je dobře znám jistý GHWB s kódem "papa Bush".
Asi Vám nedošlo, že GWB, též znám jako "baby Bush" je mu až podezřele
podobný, jak lze vidět
http://tinyurl.com/6opgdp ZDE

Je se zamyslete nad tímto citátem (kapitalisováno mnou):

"...go into the differences that MIGHT exist."

a clone ??? AAAAáááaaa a!
25. 10. 2008 | 08:07

Sun tzu napsal(a):

Pane profesore, díky za Váš blog. Je to jediný blog na Aktuálně, který si pravidelně čtu. Líbí se mi Vaše odvaha se pouštět do témat (a navíc je pěkně rozebírat), která vyvolávají v části našich spolubčanů záchvaty iracionální zuřivosti a fanatického zápalu. Navíc, máte opravdu vytříbený smysl pro ironii a pro humor, který u jiných blogů nenalézám. Opravdu by mě mrzelo, kdybyste svůj blog přestal psát.
25. 10. 2008 | 08:17

HM napsal(a):

To: pan Dr. Hořejší:

Různá jubilea jsou vždy příležitostí pro hodnocení dosavadní činnosti. Snad se taky mohu vyjádřit.
Po určitý čas jsem blogy bral jako jistou formu a snahu o vzdělávání a komunikace mezi autorem a čtenáři, snahu o výměnu a upřesňování názorů, hledání chyb. Ne každý má možnost a příležitost osobního pohovoru a diskuse s nějakou významnou osobou - ať vědcem, lékařem, politikm, politologem, umělcem a dalšími význačnými nebo vzdělanými osobnostmi.
Ovšem po krátkém čase jsem poznal svůj omyl. O snahu o komunikaci mezi autory a jejich čtenáři jde opravdu jen ve velice mála případech. Většinou se autor spokojí s napsáním článku a pak jen "beze slov přihlíží" a baví se tím, jak se do něho někteří čtenáři navážejí a obouvaji, jak se vzájemně hádají a čertí. Ačkoliv čtenáři pokládají otázky autorovi článku, odpovědi se dočkají jen velice zřídka... Maximálně tak od jiného diskutujícího.
Pak se mohou dočkat podobného hodnocení a statistik při x-tém článku (jubileu) - kolikrát chtěl kdo autora zabít nebo ty "nej..." (jakási "hvězdná armáda" z pohledu autora). V mých očích to diskusní blogy "shazuje" na úroveň jakési "reality show", kde je hlavním účelem se pobavit, mit legraci, ne hledat komunikaci mezi autorem a čtenáři, snažit se nacházet společně odpovědi na mnohé nevyjasněné otázky a problémy.

Od vzdělaných lidí bych si přál více respektu a charakteru, snahy o vyvrácení (podle nich) chybného názoru pádnými a hmatatelnými argumenty, ne zesměšňování těch, kdo ty názory mají. Možná si tito vzdělaní lide ani neuvědomují, jakou škodu pak páchají. Podle nich se budou posuzovat a posuzují všichni vzdělaní lidé ve státě. Žádný učený z nebe nespadl, zvláště v těch případech, kdy jsou diskusní články z úplně jiné oblasti, než autor studoval a vyzná se.

Můj názor není myšlen osobně, ale obecně o autorech článku na blozích, pro některé to platí více, pro jiné méně. Váš článek jsem použil vzhledem k jeho formě jakéhosi hodnocení, ke kterému jsem se taky připojil.
Jinak hodně štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě, ale i tady - do další stovky - a skromné přání: třeba méně článků, ale zato více odpovědí.
Příjemný víkend.
25. 10. 2008 | 08:22

Neopřemyslovec napsal(a):

Problémem Hořejšího je, že myslí imunologisticky. Imunologie jako obor v podstatě nemá logiku. U něčeho zná, u jiného nezná příčinu jevu. Někdo může postižení z imunologie přežít , jiný nepřežít. Dominancí imunologa je vnímání příznaků. Definici příčiny nepřetržitě hledá a hádá. A takhle Hořejší napsal 100 článků. Málokdy svými články vystihne jádro problému. Když tak píše v imunologii budiž, plkáli-li bez správného vystihnutí jádra příčiny na veřejném blogu, musí si uvědomit, že v tom okamžiku stává jen čtverečkem toaletního papírku z velkého kotouče ostatních čtverečků. Velká většina čtenářů miluje, když autor vystihne jádro reálného vidění problému. Vydává-li za jádro problému příznaky, potom v člověku "bouchnou" saze. Už vám nebudu vyhrožovat osudem Slavníkovců, ale "papírovou gilotinou". Veřejněprávní gilotina musí být postavena pos sv. Václavem a největší blboňům zde bude uťata virtuáně hlava. Stane se živou mrtvolkou.
25. 10. 2008 | 09:12

Miflonides napsal(a):

Vážený pane / pane autore. / Nadhled máte / moudrým se mi / zdáte - zajisté se s tlachaly / nějak vyrovnáte.

Nahlédněme na okamžik / jak naši politici / ku svobodě se slova hlásí / což týká se mimo jiné / jich reakcí / čtenářské na ohlasy.

Jeden bloger tak se vám / rozrušil / možnost že komentářů / zcela zrušil / tak před rokem to bylo / tuším. / Jiný zase vyjádřil opovržení / nad ohlasy tak podobné / páchnoucí stoce - je nad věcí? Moc ne. / Přitom není sám / co si myslí / cosi o póvlu respektive / o ulici / nu to víte tihle naši tak drazí politici / servítky si zrovna neberou / na občany apriori hledí / s nedůvěrou. / A jak mezi sebou? / Libují si v podpásovkách / za jeden rok jediný / lze hovořit o stovkách / na vrcholné na úrovni.

Ale zase víte / tak to voliči asi / chtěli /nebo ne? / S tím už pranic nenaděláme. / Ledaže. / Už bych měl asi končit / pravdaže? Dovolte mi prosím dopovědět / ledaže by někteří z nich / dobrovolně odstoupili / z hříchů co se jich na občanech /dopustili / aspoň částečně se / očistili. A čím že by se /ˇočistili? / Nu že by dobrovolně / dobrovolně a neprodleně / odstoupili.
25. 10. 2008 | 10:17

jenicek napsal(a):

Co kdyby jste se vrátil k tomu "profesionálně připravenému dehonestujícímu materiálu na který jste naletěl". A rozebral jestli se to opravdu stalo(děje) nebo jestli se to aspoň připravovalo? A kdo a jak tomu případně zabránil? To by mě zajímalo, co k tomu zplodíte za moudra...
25. 10. 2008 | 10:29

Ivan Hochmann napsal(a):

No ano pane Neopřemyslovče,

takto nějak to bude.Autor fejetonista má usnadněnou práci,poněvadž píše o dějích,které se staly.Byly okomentovány velkým počtem znalců.Byly proprány odborníky na danou problematiku a celkem dosti jasně diagnostikovány příčiny,průběh,důsledky a dokonce i možné recidivy,či mutace.Nemá to s imunologií co společného.

Zde nastupuje obyčejná lidská snaha revidovat,kompensovat,vyvracet,manipulovat s fakty jako koňští handlíři.Je to logické.Co hlava to výtvor oblačného lobotomika.Spojíme-li si vícero argumentů jak se dosahuje povšechných vědomostí,jakým způsobem jest vytvářeno veřejné mínění,jak reagují intelekty postižené různými druhy stihomamů a osobnostních anomálií(např levičácký syndrom sic.),můžeme si dosadit hodnotu obsaženou v utajeném X.

Pan profesor se nezajímá o příčiny.Nezajímají ho příznaky.To bych s ním velice rád diskutoval.On manipuluje s fakty.Ví a zná kdy "bouchají saze".Hraje na struny své loutny jako onen divný kníže.Provokuje a nasírá lidi,kterým se tato parketa nezamlouvá.Má na to právo - jako mám právo já.

Úroveň diskuze na jeho blozích je nepopíratelně vysoká.Nepřísluší mě hodnotit,ale pouze konstatuji fakt.Co bych zde také jiného hledal.Jenže občas to pánové co kopou pouze levou poněkud přeženou a pak nezbývá než vrátit úder.Občas se zadaří a Rudé Panoptikum zazáří,jak hvězda jasná.Hnedle víme odkud vítr fouká.

Abych nepřeháněl.O tvůrci "lobotomikovi" už byla zmínka.Je mi mnohdy nesrozumitelné až nepochopitelné,kolik názorů se sejde v diskuzi o prosté záležitosti.Vše je dáno pravidly.
Přikreslování,přibarvování,gumování,přilhávání argumentací,vlastní výklady poplatné dané povaze ,atd.atd.,by měly být označeny červenou barvou.A to by potom blog pana profesora Hořejšího zářil jako špice Kremlu v nejslavnějších dobách jeho pomýlené doby.

Také je zajímavé sledovat aktuálnost a účelové řazení blogů.Někdy mě připadá jako by pan profesor byl členem spolku "Smrduté pracky".No nic - to jsou zase jen moje možná vidiny.Mám už takovou hloupou povahu,že vždy se ptám komu to slouží a kdo profituje.
Takže nic ve zlém.Nejsem idealista a že se občas spletu neznamená,že neůročím svoji výchovu a vzdělání.

Ivan.
25. 10. 2008 | 10:38

vaclavhorejsi napsal(a):

insider:

Dekuji, o tom navrhovanem tematu (mystika, halucinogenni drogy...) se chystam neco napsat. Trochu jsem se toho uz dotkl v clanku o Grofovi (http://blog.aktualne.centru...)

HM:

Mozna jsem Vam zcela neporozumel, ale rekl bych, ze se do diskusi pod svymi clanky zapojuji az moc??

Neopřemyslovec:

Vyborny napad :-)

Ivan Hochmann:

No samozrejme, ze jsem clenem spolku "Smrdute pracky", samozrejme, ze z toho bohate profituji - to vite, o penize jde nam neidealistum vzdy az na prvnim miste!
Mala vzdelavaci pripominka - "neúročím"!!

..
25. 10. 2008 | 10:57

HM napsal(a):

Pan Prof. Hořejší:

Díky za reakci. Jednak jsem to myslel opravdu obecně, nejen na Vás a taky vím, že jste jeden z mála, který si aspoň tu práci dá a příspěvky čte a na některé odpoví. I když na druhou stranu právě to "na některé" může v někom vzbudit dojem, že si prostě vybíráte, na které ano a na které ne. Možná, že Vám křivdím, v tom případě se omlouvám.
Chápu, že čas na odpovídání opravdu všem určitě nemáte, ale ne všechny otázky jsou sprosťárny, nadávky a hanlivosti, těm slušným by jistě odpověď stála za to, i když se s Vaším názorem třeba neslučují. Pořád lepší alespoň pár odpovědí, než žádné. Tak jen houšť a větší kapky.
Příjemný víkend a díky.
25. 10. 2008 | 11:20

Řeřicha napsal(a):

Pane profesore, vy jste borec!

Nejdřív jsem se za břicho popadal při čtení Vašeho článku, který s geniálním nadhledem popisoval "velikost ducha" některých našich spoluobčanů, kteří se o svou velikost a inteligenci hodlají s Vámi si s námi milosrdně a zadarmo podělit zde na vašem blogu...

Ostatně váš článek na tyto velikány ducha okamžitě zapůsobil jako v přírodě působí feromonální či optický stimulus - hadr na býka, fení feromony na psa, či záda na husy... ty se okamžitě, vzápětí, AUTOMATICKY rozkejhaly, jako na povel! Díky za tuto demonstraci, jak to funguje v přírodě mezi zvířaty. Stimulus je holt stimulus. ;D :D
25. 10. 2008 | 12:34

Čochtan napsal(a):

Vážený pane profesore,
nejdřív gratulace k té stovce.
A teď k věci. Zastavil jsem se u Vašeho výroku: "...vyslovuji názory, které jsou u nás většinové.. ".
Není to tak dávno, co většinovým názorem byla placatá země, pak byl většinový geocentrický názor,... já bych byl s tou většinou opatrný.
Já osobně sdílím pouze většinový názor, že cikáni nepatří do Čech ale do Indie, a že svíčková je lepší než rajská.
Tož tolik k většinovým názorům, jdu číst dál, a máte se nač těšit. Já taky. Na vaší další stovku !
:-)))
25. 10. 2008 | 12:40

IO napsal(a):

Milý pane profesore, možná, že byste měl počínaje 2. stovku svých blogových článků změnit svoji fotografii v záhlaví a dát tam svoji aktuální fotku ve služebním stejnokroji plukovníka Státní bezpečnosti, kterou máte na památku stále ještě doma ve skříni, a zmínit se zde o tom, zda a kolik za to pobíráte jako výsluhu let a zda budete mít také nárok na státní pohřeb s čestnými salvami, mnozí diskutující by si jistě rádi tyto své zatím jen domněnky potvrdili :-)
25. 10. 2008 | 13:13

radek napsal(a):

Dobrý den,
gratulace ke 100ce.
Dle mého názoru např. Váš příspěvek ohledně zdravotnictví a jeho privatizace ala Julinek vstoupí do historie.
Těším se na Vaše další příspěvky a
zdravím Vás.
25. 10. 2008 | 13:14

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Hořejší:

Dva články považuji za velmi důležité a chci za ně poděkovat:

1) ten o tunelování zdravotnictví

2) ten o očkování

Kdyby jste nenapsal nic dalšího, tak tohle zcela stačí. Kvantita není ani tak důležitá, Sto nebo deset...

Za tohle děku
25. 10. 2008 | 13:30

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Oprava: Za tohle děkuji. (Moje dvouletá dcera mi zmáčkla Enter...)
25. 10. 2008 | 13:32

čtenář napsal(a):

To Tupelo: Vy odvozujete od potenciometru? - To je novotvar z doby Antonína Novotného . To byl takový komunistický prezident. Doba zůstala za nehty, že? Když něco, tak potenciálně, rudo-modrý soudruhu.
Ale ono to může být ještě trochu jinak. Dlouho jsem neměl páru , jak se vlastně projevují fašisti. Na Aktuálně mi to došlo.
Je tu dost hnědo. A v čele té hnědé velký Duce.
Pocestný. - Fašistická ukázka.
Pane Hořejší , nenechte se otrávit.
25. 10. 2008 | 13:47

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Čtenář:
Tak hrozné to zas není. Hlavně pozor na to nálepkování...
25. 10. 2008 | 13:50

Ivan Hochmann napsal(a):

Tak ještě jednou do třetice.

Když pan Greenspan začal neůměrně a ůčelově zvyšovat ůrokové sazby zůročil tak ůplné,a ůmyslné směrování americké,jak vidno i světové ůčasti na světové ekonomické krizi.Hrúza.

Ta diakritická znaménka budou bezpochyby předmětem další dehonestace.Co záleží na obsahu.Podstatné je vyhrát.

Vyděšenému kupčíkovi s medicinálním přízvukem také roste s jídlem chuť.Místo omluvy za hulvátské vyjádření o voličích pravicových stran pokračoval v kreténských invektivách na adresu předsedy vlády.To jsou pane profesore ty paradoxy.Když se potom jeden zmíní(pochopitelně namísto slušné a prý civilizované diskuze),že jedna facka od Macka nestačila,je barbar a násilník.Proč tedy diskutovat v diskuzích,které nemají tendenci,ani cíl dobrati se konců.To potom lépe klasifikovat oponenty na hovězí a jejich diskuzní příspěvky označit jak tóny kravských zvonců.

Ono se to časem vytříbí.Zase nastane jiná potřeba.Ve společnosti,kde převládá většinový příklon k životním postupům,kterou ovlivňují mediální čachráři s vysokoškolským vzděláním,dojde bezpochyby brzy k radikálním změnám.Je pravdou že trpělivost není mojí silnou stránkou (jak vnímavě napsal pan Matyáš).

Funguje to tak,protože lidé nic lepšího nehodlají vymyslet.I kdyby snad společnost chtěla,vypustit kaprům jejich mediální rybníky narazí na tvrdý odpor všech těch příživníků a parasitů ovládající (bohužel) mocenské a politické páky.

To je pane profesore podstata mé averse k Vašim sdělným dedukcím.V podstatě ale vlastně o nic nejde.Píši to proto,abyste nezpychl mnohými gratulacemi Vašich obdivovatelů.

100 x "nic" umořilo i osla.

S pozdravem Ivan.
25. 10. 2008 | 14:13

Tupelo napsal(a):

Ctenari, neni pro me prilis zajimave co vam zustalo ze nehty, ale diky za exkurz. Ruda, modra, potom hneda :0, zbyva jeste oranzova, zelena, cerna a bude to komplet. Barevne panoptikum. :) S Vasi posledni vetou ovsem naprosto souhlasim.

Pane Horejsi, byl zde nekolikrat zminen odkaz na Vas clanek o Julinkovych 'reformach', zrovna jsem docetl rozhovor na http://www.novinky.cz/clane... a myslim ze k nemu sedne.
25. 10. 2008 | 14:22

zdesta napsal(a):

Tady se automaticky věechno dělí na dvě odlehlé strany.(levá-pravá) To že někomu nemusí vyhovovat socialismus ani neoliberální kapitalismus se vůbec nepřipouští.Musím automaticky něčemu věřit? To musím věřit na Trojci boží nebo na Mohameda? Nemůžu být atheista?Nemůžu být zastáncem nějakého nového pozitivnějšího společenské řádu?Pokud nacházím u obou systémů nějaká negativa,pak mám právo je kritizovat a zaujmot k nim svůj subjektivní názor.Od toho tu máme konečně svobodu a ta moje končí tam, kde začíná svoboda toho druhého.Nebudu-li ctít víru nebo přesvědčení druhých (vlevo-v pravo)pak nastuoují jedinci,kteří takový postoj netolerují. Ten souhrn osobních útoků profesora Hořejšího to jen potvrzuje.Nemusím s p.Hořejším nebo s někým jiným souhlasit, ale osobní útok považuji za zhovadilost.
25. 10. 2008 | 16:26

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Zdesta

doufám,že Vaše psaní není reakcí (pouze) na moje povykování.Je dobré si uvědomit jaké zastává pan profesor politické názory,jak se vyjadřuje k různým tématům.Samozřejmě,že na to má plné právo a také mu ho nikdo neupírá.

Souhlasím se vším co jste výše uvedl.Mám výhradu pouze k pasáži,ve které hovoříte o víře a přesvědčení druhých.
Opakuji už po sté,že se kvůli pánům profesorům nebudu stěhovat na jiný konec světa.Jsem zde doma a už mnohokrát nás vyčůraná intelektuální honorace zavedla do Augiášova chléva.Jen proto,že nedokázala odhadnout probuzené, nekorigovatelné, primitivní emoce.Opakuji znovu,že mě po politické orientaci pisatelů fejetonů vůbec nic není.Nebudu ale souhlasit s většinou vyjádření pana profesora k mnoha uváděným tématům ani měsíc po smrti.Pokud toto konstatování považujete za osobní útok,-je mi líto.Ani se neodvažuji předeslat koncepci mého oprávněného,byť třebas neadekvátního osobního výpadu.Pan editor ví svoje.

Ivan.
25. 10. 2008 | 17:24

vaclavhorejsi napsal(a):

zdesta, Ivan Hochmann:

Ted chvilku vazne - ja jsem ve svych clancich nekolikrat opakoval (a zcela na tom trvam), ze jsem zastancem politickeho smeru, ktery je v Evrope zcela nejbeznejsi, tedy zastancem standardniho socialne-trzniho demokratickeho systemu. Myslim, ze k tomuto smeru se v ruznych neprilis odlisnych variantach hlasi vsechny dulezite stredove, resp. mirne levicove a mirne pravicove strany v zapadoevropskych zemich.
To, ze me nekteri diskutujici povazuji za nejakeho vyrazneho levicaka, snad dokonce se sympatiemi ke komunistum, je naprosto absurdni.

Nechapu prilis, proc nekoho vyprovokuji k emocionalne vypjatym reakcim me (opakuji - v evropskem kontextu ZCELA KONVENCNI) nazory na rovnou dan, roli statu, mezinarodni politiku, atd. Samozrejme, ze leckdo muze mit nazory jine, a je to tak uplne normalni.
Nenavistne utoky a nadavky lidem s jinym, rozhodne neextremnim nazorem, jsou ale proste neprijatelne a svedci o tom, ze takovi lide nechapou podstatu demokracie.

..

..
25. 10. 2008 | 17:43

LEVAK napsal(a):

Pane Hochmann doporučuji Vám se podívat na volební výsledky.ODS doplatila na aroganci,hulvátství etc.svých představitelů.Myslíte,že by bylo vhodné před vstupem do politiky absolvovat boxerský kurs?Uvědomte si,že lidi nejsou ovce aby na ně békali takoví Cikrtové,Julínci,Bursíci,etc.!
25. 10. 2008 | 17:46

zdesta napsal(a):

I.Hochmann. Moje úvaha není nasměrována na vás ani náhodou.Je to myšleno všeobecně a ani tady nemusím mít pravdu.Nejsem žádný lumen, spíš infantilní dědek,ale dědek,který je háklivý na určitý druh komunikace.
25. 10. 2008 | 17:55

Kritik napsal(a):

Do další stovky článků lze jen popřát - ať se daří a Bůh je s vámi!
25. 10. 2008 | 18:17

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane profesore Hořejší,

podle všech informací jste zdatný imunolog ,snad i manažer.Ale proboha nevyučujte demokracii.Od Vás lekce neberu.Mnohokrát jsem se přesvědčil,že tam ,kde stojíte bych já musel ležet.

Pane LEVAK,
nejsem překvapen výsledkem voleb .Výsledek jsem předpověděl před mnoha měsíci.Je potřebný jako soli.
Nebudu rozvádět.Jinak máte pravdu,lidé nejsou ovce přestože stádnost v jejich konání je příznačná.O aroganci politiků netřeba hovořit.Jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé,kteří politikům "radí" jak se mediálně chovat.Neústupnost a agresivita je alfou a omegou politických postupů na obou stranách pol.spektra.(přitom lidé,které jste jmenoval mezi ně nepatří).

ODS doplatila na snahu pohnout se zkostnatělou kostrou této poskomunistické společnosti.Každý ví,že musíme pracovat na budování státu.Komunistické destrukce zasáhly všechna sféry společenského a ekonomického dění.Vidím příklad na Slovensku.Není Ficovou zásluhou,že se Slovákům začne dařit.Reformy tam vcelku zabraly a až se začnou dostavovat výsledky budeme se i my divit.
Nemám a nikdy jsem neměl valného mínění o fenoménu stádnosti,který preferuje cigarety za 60,-denně,chlastání na 2.místě evropského žebříčku,sázkaření za mnoho miliard ročně.....atd.,,,však kč30,- jako platbu v přeexponovaném zdravotnictví to ne.Socani a komunisti s úspěchem využili populistické propagandy převážně v "chudších sférách" obyvatelstva.

Jsem zvědav co si s tímto danajským darem počnou.Už vidím Ratha jak vrací poplatky na vrátnici nemocnic a obvoďáci chodí každý den s obolusem na místní zastupitelství.Prý bude záležitost kompensována ze státní pokladny.Chudák pokladna. atd.....

Krom toho pane LEVAKu k volbám přišla pětina voličstva.Většina z nás (kteří volit nebyli) vyjádřila jakýsi postoj a vyslala signál.Zatím se nic neděje.Až se dít začne asi se budeme hodně divit.Nemyslete,že socanské Mafie jsou lékem pro tuto společnost.Vidíme jasně jak se zde roztahují (jako odborářské mafie třicátých let v USA).Na pohřbu si dokonce dovolují přijet auty bez značek.Doufám,že to vedení policie V České republice alespoň zvedne ze židlí.Začínají si na nás totiž ukazovat prstem.A není divu.

Ale to sem vlastně nepatří.Jen se podivuji oněm chytrolínům,kteří zastávají tržně-sociální demokratický systém pod vedením Paroubkovic squadry.To je tedy gól!

Bůh s vámi. Ivan.
25. 10. 2008 | 19:48

LEVAK napsal(a):

I s Vámi pane Ivane!
ODS prohrála volby protože nikdy nepřijala zásadu, že každý člověk má právo na přiměřenou životní úroveň pro sebe i svou rodinu včetně dostatečné výživy, šatstva a bydlení a na zlepšování životních podmínek. Závazek ČR, že státy, které ratifikovaly mezinárodní pakt tuto zásadu obsahující, zajistí i uskutečňování tohoto práva, je ODS cizí. Její politiky to zatím ani nenapadlo.
Je v souladu s úsilím ODS - více zvyšovat nájemné,jízdné,ceny energií,potravin,zvádět stále nové poplatky,etc. konečně n to lidi přišli.
PS:ministr Nečas slavnostně před volbama proklamoval zvýšení důchodů o 340 Kč.Moje tchyně má 94 let,je v domově důchodců a po obdržení výměru na tuto částku do týdne jí byl zvýšen poplatek za pobyt o 680 Kč!
25. 10. 2008 | 20:24

bigjirka napsal(a):

úplný souhlas, Ivane
a pan profesor je dárce témat a úspěšný provokatér
25. 10. 2008 | 20:26

jepice napsal(a):

Tupelo:
S tím článkem na Novinkách máte úplnou pravdu: to teda sedne, pěkně mimo mísu, jako všechny teorie pana Hovorky /pozn. pro ostatní: jde o to, že prý poplatky byly zavedeny proto, aby pojišťovny měly přehled o pacientech/.:)
Pan poslanec Hovorka je podle mne boží tvor, znalostmi o zdravotnictví a logikou nedotčený, což se o zdejším pánu blogu říct nedá. Pan profesor Hořejší by si při své inteligenci pravděpodobně uvědomil, že pojišťovny mají všechny potřebné údaje o pacientech z přehledů a z vyúčtování, která dostávají od zdravotníků, a že poplatky v tomto směru nehrají žádnou roli.
25. 10. 2008 | 20:26

bigjirka napsal(a):

Leváku, zásadu, že každý člověk má právo na přiměřenou životní úroveň pro sebe i svou rodinu včetně dostatečné výživy, šatstva a bydlení a na zlepšování životních podmínek může přijmout a prosazovat jenom debil. kdo by to zaplatil?
25. 10. 2008 | 20:30

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Ivan Hochmann

"ODS doplatila na snahu pohnout se zkostnatělou kostrou této poskomunistické společnosti."

To prosím není pravda. ODS drtivě prohrála, protože občané cítili, že určité navrhované reformy nejsou v jejich zájmu.
25. 10. 2008 | 20:37

jepice napsal(a):

Bigjirko, za podmínky, že přiměřenost by definoval Levák, bych si to možná uměla představit.
Koneckonců pamětníci lístkového systému a rozdělených bytů ještě žijí. S požadavkem na zlepšování životních podmínek by se to už nějak poddalo - ani Levák nemůže splnit všechno.:)
25. 10. 2008 | 20:38

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Bigjirka:

Tak to jsem asi debil...
25. 10. 2008 | 20:39

LEVAK napsal(a):

bigjirka end jepice-víte co je to sociálně tržní hospodářství?
Mám pro Vás takovou hádanku: Kdo a kdy napsal následující? "Kapitalista prosperuje. my se zatím propadáme stále níž než tažný dobytek, protože ten je lépe živený než my a lépe se o něj starají. A to proto, že z hlediska dnešního systému má větší cenu. A přesto nám říkají, že zájmy Kapitálu a Práce jsou totožné." Napsal to už v roce 1845 Benjamin Disraeli, klasický konzervativec, za jehož premiérství imperiální moc Velké Británie dosáhla vrcholu. Abych si trochu přisolil: "Cílem není ocejchovat jako komunistu
každého, kdo užívá jazyk marxismu-leninismu. poněvadž na marxismu něco je." Charles Bohlen, asistent ministra zahraničí USA Georgie Marshalla, s jehož jménem je spojena záchrana Evropy před poválečnými protikomunistickými zmatky. Původní kapitalismus viděl konzervativec Disraeli a revolucionář Marx stejně. Zatímco však druhý propadl přesvědčení, že kapitalismus se nezmění (některá jeho zjištění však stále neztratila platnost), první ho chtěl reformovat a svobodnou společnost zachránit. On a německý Otto von Bismarck, jakož i americký prezident Woodrow Wilson tápavě přicházeli na stopu jediného účinného léku na pozdější extrémní projev marxismu, zmršeného ruským despotismem a byzantinismem:
sovětský komunismus. Tím lékem je sociální stát. Po druhé světové válce vyléčil Evropu a dodnes jí jde k duhu. Dále už je rovnice jednoduchá. Kdo chce účinně bojovat proti komunismu a marxismu-leninismu, učiní dobře, bude-li bojovat za sociální stát.
PS:zkuste si vyhledat co na tuto problematiku říkál papež Wojtyla a jak se k ní stavěl!
25. 10. 2008 | 21:06

Karel Mueller napsal(a):

Na závěr a vážně:

Profesor přešel do vážného tonu a tak bych chtěl k tomu přidat pár slov.
Vy si vůbec neumíte představit, milí kovaní ideoví bojovníci, jak je profesor vůči USA mírný a laskavý a co by jste si dnes také mohli v jejich tisku přečíst. Na posledním blogu jsem bigjirkovi napsal, že bychom se mohli bavit jako dospělí lidé. A nastínil reálnou situaci. Skutečnost je daleko horší, jen Čína a Japonsko drží dluhopisy za téměř dva biliony dolarů a dnes se dožaduje jejich reálného zhodnocení, to jest formou podílu či převzetí amerických korporací, nemovitostí, majetku. O jejich pronikání do všech ekonomických oblastech ve světě nemusíte pochybovat, právě tak jako o posuvech v Africe, latinské Americe a hlavně v islámském světě, zejména klíčovém Pákistánu s jeho jaderným arsenálem.

Nechci Vás přivést k infarktu a tak nebudu zdroje uvádět.

A to jsou skutečně ty podstatné věci, naše komentáře, ať už jsou jakékoliv, jsou tak nanejvýš buďto pro shovývavý úsměv nebo pochvalnou reakci oceňující bystrost oponenta. Na nic víc to není.
25. 10. 2008 | 21:16

LEVAK napsal(a):

Poznámka k posvátné krávě ODS - neviditelné ruce trhu:
Krizové turbulence na světových finančních trzích i obyčejným občanům, odhalily několik zajímavých poznatků. Například o tvrzení, že trh se svou neviditelnou rukou nejen vyřeší vše, ale že také do klíčových pozic vybírá ty nejschopnější.
Vzhledem k tomu, že toto nezpochybnitelné dogma neoliberálního katechismu znamená závazek pro budoucí generace, musí snahy exkluzivního klubu globálních trhovců z Ženevy, Bruselu a Washingtonu nutně nést známky schizofrenie.
Nejlépe by se daly popsat lidovým pořekadlem „vlk se nažral a koza zůstala celá“.
Jsou totiž nuceni prostřednictvím státu, který od začátku 90. let odsouvají na smetiště dějin, zachránit jak „finance“ (a tím pádem sami sebe), tak i „tržní hospodářství bez přívlastků“. Vzhledem k tomu, že krizi „menedžují“ titíž „experti“, kteří ji způsobili, nelze pochybovat, že se jim to povede.
Další poznatek se týká trhu samotného. Všichni ti nevěřící Tomášové, kteří musí napřed vidět, aby uvěřili, mají konečně příležitost si na onu legendární neviditelnou ruku doslova a do písmene sáhnout.
Tento hmatatelný poznatek je důležitý nejen proto, aby se o její existenci konečně přestalo pochybovat, nýbrž i z ryze praktických důvodů. Pokud nemá obratem nastat onen „konec dějin“, který po konečném a nezvratném vítězství kapitálové internacionály ve svých vizích spatřovali neoliberální proroci, je nutné alespoň provizorně zacelit díru, kterou do světových financí vcelku viditelně prorazila.
Jen v samotné Mekce trhu USA se bude sádrovat se 700 miliardami dolarů. Rudozelenočerně zprivatizované Německo, ve kterém železniční doprava (Deutsche Bahn) představuje poslední velký podnik ve veřejném vlastnictví, chce uvolnit přes 400 miliard euro.
A poučení z krizového vývoje? Trh se stará o zisky, daňový poplatník o ztráty – a stát sice nemá co kecat do kšeftu, musí ale zaskočit, když se všechno podělá: to aby se to nepodělalo totálně. A ze všeho nejtrhovější je zjištění, že se podělají banky, celá průmyslová odvětví a třeba i stát samotný, nikoliv ale bankéři, kteří to všechno způsobili.
Poznatek poslední je politického charakteru. Kapitalismus je flexibilní a bez ideologických předsudků – k jeho záchraně se hodí i socialismus. Pouze na otázku, proč by se měl řadový občan stát dvojnásobnou obětí „trhu“ (poprvé při privatizaci všeho, co mu má sloužit a co dosud financoval svými daněmi, podruhé tehdy, když má zprivatizované opět z vlastních peněz zachraňovat před zánikem), zatím nikdo z politiků neodpověděl.
A tak „vážné a důsledné reformy“, požadované levostředopravými trhovci, připomínají onen vtip, ve kterém vyloveného trosečníka osloví zachraňující kapitán těmito slovy: „Člověče, vy máte ale štěstí, vítejte na palubě Titaniku!“.
25. 10. 2008 | 21:17

poool napsal(a):

Občas si přečtu diskuse pod články na reflexu.cz, a tady je to proti divným lidem(původně tu bylo jiné slovo),
co tam píší, jako příjemná bahenní koupel(jsem velkým milovníkem lázní, takže to opravdu není nic negativního). Lidé se tu vyjadřují většinou slušně , diskutují, opravují si pravopis, a vůbec se inteligentně a tiše baví, oslovujíce se "pane", a "dovolte, abych nesouhlasil". Jenom mám obavu, jestli si nepíše většinu příspěvků autor sám.
25. 10. 2008 | 21:24

Vico napsal(a):

Sociální stát je opravdu svým způsobem nespravedlivý k těm bohatším a schopnějším a ano i pilnějším a pracovitějším. Je to k vzteku.Kataklyzmata předminulého a minulého století však ukázala, že udržení sociálního smíru je zárukou toho, aby se nám oknem nevrátil extrémizmus, který jsme teprve nedávno vykopli dveřmi. Je to tak.A nehrajme si na velkou honoru štítící se socek. Naše vybrané chování je jen tenkou slupkou, která se rychle rozpustí při první větší příležitosti.
Nevím už kdo popsal svůj zážitek z mezinárodního letiště, kde díky stávce či počasí, to už je jedno, uvízli cestující v tranzitním prostoru. V narůstajícím nedostatku a nepohodlí se postupně všichni zejména svým chováním začali měnit a jak ve velmi zrychleném filmu sestupovali po sociálním žebříku dolů. Na konci se dost tvrdě bojovalo o balenou vodu a místo ve frontě na toalety.
25. 10. 2008 | 21:33

Karel Mueller napsal(a):

Vico:
Brilantní
25. 10. 2008 | 21:41

bigjirka napsal(a):

nepíše, poole.
Leváku a krokodýle, nároky bez ohledu na produkci a zdroje jsou prostě hovadina, to se nedá napsat jinak. Skutečně si myslíte, že každý bez ohledu na přínosy a snahu má nárok na slušný život a zlepšování? Větší hovadinu jsem v životě neslyšel.
Co se týče svobody trhu, není to úplně prosté. Při styku subjektů obdobné magnitudy nic lepšího než trh prostě není a je mi líto toho, kdo to nechápe. Jakmile organizace dosahuje nějakým způsobem dimenze státu a třeba jej i přesahuje, tak jednoduché to není. Subjekty s nejasným (ale ani jasným) vlastnictvím by neměly unikat demokratické kontrole. Regulace je nutná. Microsoft se nemá stát majitelem světa. Ještě horší je to se spekulativním finančním kapitálem. Zejména nadnárodní operace si myslím, že je třeba regulovat. Přísně je nutno regulovat pojišťovny a banky, protože jednotlivý klient nemá žádnou rozumnou možnost se přesvědčit. Nestudoval jsem to moc podrobně, ale myslím že se to nápadně podobá obchodu s vlastními akciemi banky, o kterém tak pěkně píše už Zola. Takže můj názor je ten, že stát nemá podnikat, aniž se srát do všeho, ale zajistit tvorbu a prosazování přiměřených pravidel.
25. 10. 2008 | 21:42

Tupelo napsal(a):

jepice, myslim ze to sedlo predevsim v tom, ze jak puvodni text na blogu p. Horejsiho tak i p. Hovorka zpochybnuji prave duvody tzv. reformy ve zdravotnictvi, jestli tedy spis neslouzi nekomu jako mozna dojna krava.
Nalivat penize do zdravotnictvi formou vyberu od tech, coz jiz plati formou zdravotniho pojisteni neni podle me cesta. A to jak v pripade dnesnich triceti korun, tak i v budoucnu castek vetsich. Zvysovani teto castky v budoucnu bude daleko snadneji zduvodnitelne nez jeji nedavne zavedeni. Do zdravotnictvi (stejne jako kamkoliv jinam) se da nalivat porad vic a vic penez, aby se nakonec stejne zjistilo ze opet nejake chybi. Takze podle me by se spis melo zjistit, za co a jak jsou penize vynakladany, treba formou auditu nebo kontrol vysledku vyberovych rizeni atp. Nebo jestli penize ziskane povinnym zdravotnim pojistenim jdou zpet do zdravotnictvi.
25. 10. 2008 | 21:46

zdesta napsal(a):

P.Hořejší: Pokud si dobře pamatuji,tak o vaší orientaci jsem se vůbec nezmínil.Moje pitomá úvaha byla spíše všeobecná.Já se prostě každý večer nemodlím před K.Marxem, nebo F.von Hayekem.Řídím se selským rozumem a poznatky z historie. Dodatek Murphyho zákona nebyl namířen vůči vám.Jestliže v diskusnim klání ,nebo oponentůře, použije někdo něco jako"vaše babička byla u vlajkařů" pak je to vůl jak lev.Máte u některých zaděláno a to jen zdůvodů že máte vysokoškolský titul.Hitler a Stalin také nemilovali vzdělané lidi.Tady je ale nutné to umět oddělit.Profesionální fundovanost a občanský názor nebo přesvědčení.I když toto sám zdůrazníte,stejně nemáte nárok. U některých budete a jste škodná.Vy jste si jako vědecký pracovník zvykl na jinší druh oponentůry. Tady ovšem není vědecké pracoviště ale dav.Já osobně nesnáším politický fanatismus,toho jsem si užil dost adost celých 41let.Snažím se respektovat přesvědčení druhých a vyhýbám se osobním útokům.(možná že ne vždy úspěšně) Totéž vyžaduji od druhých.Pokud toho někdo není schopen, pak ho zařadím tam kde má být.Nesnažím se o nějaké přesvědčování, omlouvání,či vysvětlování. Je zbytečné. Ortodoxního křesťana nepřesvědčíte že bůh neexistuje.Já samozřejmě nemusím vždy s vašim názorem souklasit a také vím, že něco podobného ani nevyžadujete.Čtu vaše příspěvky docela rád.Ne zdůvodů nějakého fandění,ale proto že každý názor přispívá knějaké kristalizaci mého přesvědčení a orientaci vtomto slzavém údolí.
25. 10. 2008 | 21:46

bigjirka napsal(a):

Aby nedošlo k omylu - stát má zajistit rozumnou existenci těm, co nemohou a pomáhat těm, kterým jejich vláček vykolejil. Zde vyčítám našemu státu, že vykrádá APZ - je to konkrétní položka v sociálním "pojištění" a stát na vytváření nových míst a rekvalifikace dává míň než vybere.
25. 10. 2008 | 21:47

PatientO.T. napsal(a):

2 bigjirka:
Psst, chlape!
Přestaneme všichni pracovat a pak se obrátíme na "signatáře zajišťující uskutečňování" s tvrzením, že každý člověk má právo na přiměřenou životní úroveň pro sebe i svou rodinu včetně dostatečné výživy, šatstva a bydlení a na zlepšování životních podmínek. To bude život... Nezkažte to :-)
25. 10. 2008 | 21:51

fun napsal(a):

Pane? Hořejší, stokrát nic umořilo i vola! Staré pořekadlo, které znovu naplňuje svůj význam.Stále si říkám, že nebudu na Vaše bludy ragovat, ale někdy mi to nedá, protože mám pocit, že Vaše plky otravují stále více čtenářů.Vaše agresivita stoupá s počtem článků, které zde prezentujete
Znovu, již poněkolikáté, Vám doporučuji, abyste se více věnoval práci, za kterou vám daňový poplatníci platí, než otravování lidí svými nesmyslnými bolševickými názory.Nevím proč zde dostáváte takový prostor, ale mohu se jen domnívat, že tak jako Vy, i pan Stejskal má stejné ideologické smýšlení.Jinak si nevzpomínám, že by zde měli stejný prostor jiné extremistické názory, např.fašistické , jako jsou Vaše.Bohužel naše dmokracie je stále v plenkách.Jinak by něco takového nebylo možné.
25. 10. 2008 | 22:03

Alois napsal(a):

Pane profesore, Váš blog si vždy rád přečtu. Nevadí mi ani Vaše názory na radar v Brdech nebo na Kosovo - vše je ve vývoji. Jedno bych však neunesl a sice kdybyste změnil svůj názor na našeho dočasného hradního pána.
25. 10. 2008 | 22:14

bigjirka napsal(a):

Patiente - a jak dlouho by to vydrželo?
25. 10. 2008 | 22:15

PatientO.T. napsal(a):

2 bigjirka: ptejte se signatářů, ti to zřejmě vědí.
25. 10. 2008 | 22:21

Vaclav Horejsi napsal(a):

Alois:

S velkou vetsinou nazoru V(elkeho) K(ormidelnika) nesouhlasim; souhlasim vsak s jeho nazory na Rusko.

..
25. 10. 2008 | 22:23

zdesta napsal(a):

Neomylný vůdce se po čase stává tím největším omylem.
25. 10. 2008 | 22:45

Pocestny napsal(a):

Dobrý večer,
vidím, že Kollegium Lejnotepců se zůžilo,ale nabývá na kvalitě.

Vlčáku, jestli s vámi moje psaní hází už tak, že tu převlékáte za kněžnu, je lepší si dát oraz. Tenhle crossdressing je poněkud nejapný...

Fajn, pan badatel chce mluvit vážně.

Tak vážně, nevím, do jaké míry bere autor za jisté, že jeho postoje vyjadřují péči o jakýkolv stát. Jsem si ovšem jist, že socialismus jako styl, to mluví z jeho postojů jasně.

O Evropě bych řeč nezaváděl, protože tam nejen záleží na tom, aby názor měl hodně zastánců, čili byl ZCELA KONVENČNÍ, ale aby také nešel za hranici, dky je akceptovatelný pro tu druhou stranu, která všude v Evropě také přítomna.

To by pak autor ovšem nemohl prokládat vlídná slova pro své příznivce s pomluvami a poťouchlostmi na adresu názorových odpůrců.

Víte, já pana badatele dost dlouho četl, nemám ve zvyku se vzrušovat jednotlivými kdáky levicových hrdinů pro tento den, ale po pár měsících čtení nejen jeho, ale i vás pod ním, mne donutilo do toho vstoupit.

Jste zhrozeni, zhnuseni, šokováni a otřásáte se odporem nad tím, kam jsem schopen pustit opratě své slovesnosti, ale ani na minutku vás nenapadá, že nejste v tom pečlivě vybudovaném mikrokosmu názorového ghetta, které se chová přesně tak, jak vás bolševik naučil, ale ve vitríně, do které nahlíží z cyberspace spousty jiných lidí.

Vidím virtuální společenství lidí, kteří zde našli svůj virtuální svět, ve kterém si kompenzují to, co jim reálný život nedal. Jednáte instinktivně, protože v těch názorových ocasech pod výroky "tvůrců veřejného mínění" zaujímáte stejné postoje, jako jste zaujímali tenkrát, když jste socialistický rozum brali.

Teď nejde o meritus výroku, ale o jeho "zpracování".

Jde o to, že tu existuje jakýsi klan "osvícených" slovem autorovým - tedy rozumějme oslněni tím, že mohou korespondovat s osobou váženou, i když ta ráda tento klan krmí názoy povahy stejně slepičí, jako jsou mozečky jejich.

Tenhle klan považuje vše zde autorem pochválenými bloggery a jím samotným za cosi posvátného, co se musí tělem bránit a protože jim instinkt velí,aby tento "naprosto konvenční" názor pojali jako mustr a výklad pravdy, i když jde o poťouchlou infantilitu, která je svým tématem a zpracováním lidovou karikaturou názoru vzdělance.

Pak se rozvine kruhová obrana, je tu "slovo velikána" a proto ho musíme hájit, protože ono jest tím, co nás formuje. Proto se změní ve "vlčáčí smečku" psíků, kteří na kritika vycení zuby a počnou štěkat "dedukce" o jeho původu a úmyslech.
25. 10. 2008 | 22:48

jepice napsal(a):

Tupelo: proti zpochybňování čehokoli v podstatě nic nemám, na to má každý právo. Jen se trochu trpce usmívám nad tragicky mimoňskou úrovní argumentů pana poslance Hovorky.
25. 10. 2008 | 22:49

Vico napsal(a):

Karel Mueller : Uznání od jednoho z mých nejoblíbenějších přispěvatelů potěší. Vico.
25. 10. 2008 | 22:54

Karel Mueller napsal(a):

Pocestný:

Opět mraky slintů proti faktům?

To už jsou ty hrozny tak kyselé?
25. 10. 2008 | 23:19

Pocestny napsal(a):

Pane Badateli, dokud budete převracet výroky tak, abyste "morálně odpálil" kritika, pokud se tu budete dopouštět analýz a dedukcí na adresu lidí, které nemůžete soudit jinak, než dle to, co píší, jinak o nich nic nevíte, pokud svou nelibost nad výskytem kohokoliv, kdo budí pozornost tím, že vás antagonizuje, budete upouštět tím, že jje budete kontextem, ale "obecně a neadresně" napadat v bloggu hned v titulku,
nemůžete čekat, že se se nebudu bránit.

Opět jen dětinsky útočíte na druhé osoby, i když podezřele často nejste schopen v diskusi více, než poťouchlých poznámek mimo meritus věci.

Dost dlouho jsem si tu četl ty výměšky vašich vlčáků a rostoucí slovní agresi člověka, který má v lecčem pravdu, ale má jí proti vám, tak ho tu kolektivně zlynčují, řekl jsem si, že tu zase připomenu slovník prvního idola Miloše Zemana.

Chvilku jste si nevěděl rady, tak jste to vzal rovnou v osobní rovině a tak od té doby i máte.

Začínám počítat vaše psíky, pane badateli, někteří obzvláště kousaví přitom dostanou po mordě, tak to chodí tam, kde si jistá partička odsouhlasila, že oni tu budou za ty primárně snaživé, co se v životě ovšem periodicky "ve všem mýlí", tedy i těmi, kdo nesou intelektuálně učesaný názor české putyky, čili "názor vezdejší".

Je symptomatické pro generaci vychovanou komunistickým pionýrákem, že okamžitě, jak "odhalí pravdu sdělenou" čili "názor nás všech", musí okamžitě pojmenovat a aktivisticky urážet "vnější a vnitřní reakci", aby masy pochopily, kudy a kam.

Od té doby, co začala "kausa radar" jste vy, levicoví intelektuálové spustili tu stejnou technologii, kterou používal Husák proti své oposici - pokud je obviníme ze zločinů, které nahánějí husí kůži, tak jim lidé nebudou věřit ani slovo. Tato technologie ovšem formátovala i vás, kteří jste neodporovali, ani nebyli vyhnání do "vnitřní emigrace" v dělnické haleně. Vy jste jeden z těch, které socialismus typu 50. let bavil, po srpnu přišlo "vystřizlivění", ale holt "se jelo po vnitřních linkách rodiny a kariery" člověk se "prý zavřel do sebe". Hm, opět pan badatel "neslyšel" o těch, které režim masíroval, tak jako v 50. letech uvěřil v nový svět a neviděl ten milion lidí, kteří "někam zmizeli" v jeho budovatelském období.

"V každém případě asi nebyli důležití, jinak by studovali jako my".

Ono je skvělé, že do toho, co "vykopla" paní Fischerová a Chytilová, tedy do hysterického pomlouvání všeho amerického a odeesáckého na světě, se nám míchají ty naše osmičky, kde se vždy dozvíme, odkud se tyhle moresy berou.
25. 10. 2008 | 23:54

Pocestny napsal(a):

Toto je finální tažení "generace 68", souručenství bolševiků s lidskou tváří v politice a státostraně a bezpartajně přirozeně ultrasocialisticky smýšlející "lidovou šlechtou" titulovaných v erárním systému.

Vy jdete po ODS proto, že jsou to vaši odrodilci, vrstevníci, kteří místo kvalit levicového intelektuála prokazují nadání být inžinýry toho "bezprartijního bolševismu" socialistických ekonomických posicích a průmyslovém "managementu".

Všichni titulovaní fachidioti se zbujelým sebevědomím toho, kdo to na normativní výplatnici státu dotáhne nahoru.

Modří a rudí, dva antipody jedné sorty lidí.

Každý, komu je kolem čtyřicítky a výše mne pochopí, když řeknu, že generace. které bylo v roce 89 těch čtyřicet, vstupovala do své "dospělé svobody" po čtyřiceti letech mytí hlav s intermezzem, které bylo mylně chápáno jako jakési očištění od toho, co panovalo za poměry před tím, v prvních dvaceti letech komunismu.

Nám bylo dvacet, měli jsme možnost prožít materiálně velmi podprůměrný a morálkou naprosto s dneškem nesrovnatelný dojezd bolševika po vlastní hubě a v nejhorším bahně. Přesto v mé generaci bylo spousta perfektně "vymytých mozků", zejména spolužáci z venkova byli proslulí výroky, které se pamatují dodnes.

Pánové Havel a Klaus vám v roce 1989 sebrali tu "ukradenou revoluci" oni zastupovali stejné maloměšťáky jako jste vy, ale pohrdaní ekonomů obchodníků lidmi, které zformovala existence v jiných oborech a to zejména humanitních, kde lidská nouze znamenala pád do podprůměru - nejen oborů samotných, ale hlavně jejich personálu, to vás učinilo na smrt uraženými ješity, kteří dnes sklízejí masovou podporu pokusem "zacouvat v dějinách" tam, kde se ten váš sociální stát ještě měl dobře.

Svět je dál, dnes kromě UK a Španělska MODRÁ Evropa znárodňuje, vykupuje dluhy, ta "ultrakonservativní Bushmašinérie znárodnila Wall Street, ale vy stále budete dál žít ve snu, že jsme se Špidlou na počátku rozvoje...

Pohlédněte kolem sebe, člověče, zde za půl roku nemusí být vůbec potřeba řešit váš sociální stát, protože na něj nikdo mít nebude.

Celou první dekádu tohoto století tu byla u kormidla levice - nejdéle v UK, tam bude i nejhůře. Vy žijete v iluzi, že dnes někdo uslyší v té řežbě o záchranné vory na žvásty o právech na spokojený život?

V našich automobilkách začnou pomalu tlumit tempo, uvidíme, čím hodlají rudí tento výpadek nahradit, když slibují proplácení málem i účtu za kondomy.
26. 10. 2008 | 00:22

HM napsal(a):

Pocestny:

Asi tak:

"Je jaro,větry vanou od jihu do cely,
sbohem či nashledanou, obecné veselí,
jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí
to, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli."

"Ačkoli dozvonilo poslední zvonění,
přec v duši temno zbylo a v srdci vězení,
po vinných ani slechu, a jiným ku prospěchu
jsou naši ranění, jsou naši ranění."

(Karek Kryl - Sametové jaro)
26. 10. 2008 | 00:27

Pocestny napsal(a):

Jak mám aspoň doufat, že když druhý poločas modrého mrzáctví dovedou do krachu pánové "ve stínu Hradu", bude aspoň úlevou, že je někdo nahradí, když alternativou je gauner a mafián, když tu hystericky oslavujete vítězství vaše, ale fakticky vyhráli lidé jako alkoholik z Vrchlabí, ministr zemědělství, který vyletěl z vlády, protože střelil zelináři Pitrovi největší fabriku na tuky u nás, ministryně zdravotnictví, kterou vyhodili pro malou domu s firmou, kterou zastupoval její syn ve chvíli, kdy její dnešní kolega Ráth stál s tisícovkou špitálních námezdných odborářů pod okny????

U nás stávkují státní zaměstnanci daleko častěji než kováci, hutníci, šoféři a jiné exploatované vrstvy obyvatelstva.

Ono je to tím, že česká inteligence se ráda "schovává" za manýry dělnictva, neboť tak byla leta školena a dělnictvu lichotí, když běloručky spolupracují na vydírání "mocných" po proletářském způsobu.

U modrých platí, že gangstery jsou spíše ti pomalejší, ti rychlí si vydělají poctivě.
U rudých je to naopak, nahoře vystudovaní gangsteři, dole sveřepé singulární masy. Ti dole krást nemohou, protože se u nás krade pouze "nahoře".

V Praze socan zase prohrál, voliči byli na funuse.... a že se tam sešla společnost....no, věnec od stínového premiera na hrobě gangstera, to je trochu silná káva. To snad ani Langer neumí, a ten umí skoro vše, co správný komsomolec umět má.
26. 10. 2008 | 00:28

HM napsal(a):

Pocestny:

Karel Kryl, sorry
26. 10. 2008 | 00:28

Pocestny napsal(a):

Muellere, muntje waaschen, postavil jste si svůj lenometek na dohled o čtenáře, nebudete za frajera, čtenář má tužší stoličku, tak mu to létá dál...

Víte, co, vy komediante jeden, vy máte naprostej recht v jednom.

To, co jsme tu dodnes řešili může být za chvíli selankou v realitě vezdejší, která se blíží.

Dreams are over, folks.

Nešpiňte obrazovku a rozveďte nám současnou situaci v Sojuzu něrušímym, na Balkáně, popovídáme si o tom, jak belgičané vyměnili prima rukavici od pana Sobotky v CSOB (otka) za smrdící balíčky, o tom, jak když primárně skokově poklesne konzum v sociálním ráji, který stojí před neřešitelnými náklady importu cizích kultur za současného odchodu východní levné pracovní síly domů, sekundárně poletí kostičky domina k zemi i u nás.

Dnes nekrachuje liberalismus, dnes krachuje sen, že směna hodnot může velet její tvorbě.

Na hubu padá tento sen nejen ekonomicky, ale i politicky, protože dnešní pravolevé partajnictví je principielně to samé.

Co bude dál, to nikdo neví, ale všichni okolo vědí, že do toho jdeme rozděleni politickou občanskou válkou a representováni zoufalci a idioty.

To, je to, co by nás mělo pálit více.

Můžete začíít hned zítra, očekávám od vás stejně konsistentní a kritický přístup ke krajské representaci rudé. Jste tím jediným, komu jste ještě vaše hrdiny kritizovat nezakázal.
26. 10. 2008 | 01:18

Pocestny napsal(a):

četl jsem, dík.

Jenom ne Kryla, upadl bych do deprese.

Bolševismus zabíjel i po svém konci(deklarativním)

Mne spíš zní v uších : "Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína...."
26. 10. 2008 | 01:21

Ivan Hochmann napsal(a):

Samozřejmě Jiří,

stát měl zajistit tvorbu a prosazování pravidel a zákonů.Doplňuji:prostřednictvím vlády ODS(koalice).To se nestalo.Naopak socanům a komunistům se podařilo zblokovat důchodovou reformu a znemožnit komplexní zavedení zeformy zdravotnictví.Navíc lidé chudí nejen finančně přijali za své jejich kategorické a zjevně populistické odmítání poplatků.Nemáme tedy ani žádné vyhlídky do budoucna.Při současných světových poměrech na politiku ČSSD a KSČ brzy těžce doplatíme.

Nejvíce zkolabovala ODS v kontrole panáků motajících se kolem financí.Přesně jak píšeš! Vzpomínám moc dobře na oberpitomce Salzmana vrchního sponsora ODS,který zmizel i čítanek pro bankovní elévy.Ale už jsem o tom psal tolikrát,že mě to už nebaví.

Aby si pánové Levak a f.krokodýl nedělali posměšky z prohrané bitvy pravicových stran o prebendy,mohu jim doporučit ať vyčkají času do parlamentních voleb.Budou velmi překvapeni.

V této prohnilé společnosti se už naučilo odpovědnosti za svůj život,práci a postoje mnoho lidí.Markantní je to v Praze,kde si lidé nemohou dovolit,aby jim do životů kecali (byť na krátkou chvíli)nezodpovědné elementy z levicových partají.

Ivan.
26. 10. 2008 | 01:51

Karel Mueller napsal(a):

Milý pocestný,
tak teď jste mě opravdu pobavil. Chcete znát mé politické vyznání? Si přečtěte Svět jako šachovnice na blogu čtenářů. A současná situace mě nijak nenutí ty názory revidovat - spíš naopak ...
Pokud jde o "ukradenou revoluci" - svůj komentář jsem k ní dal na posledním blogu pana Havla (odpověď panu VK Can.). Snad i dítěti je má argumentace přístupná.
A pokud jde o nedávnou minulost a současnost - vždyť o tom tady melem ve všech pádech léta - trochu dávejte pozor a nečtěte jen to, co chcete číst. Mluvíme o krachu multi-kulti globální vesnice, protože nemohou být splněny dvě základní podmínky: Vláda sjednocené světové finanční oligarchie a mocenské zaštítění jedinou supervelmocí. Ale těch debat jsou desítky ...
A průser dnešního světa? V bipolárním světě existovaly mantinely, které ani jedna strana nechtěla či nemohla překročit - díky tomu se svět nějak klepal. Bylo jedno, jestli je to hnědé, rudé, černé či strakaté (Z hlediska světa, nikoliv zúčastněných). Bylo důležité, že ty mantinely zde byly. A ty v uplynulém období nebyly, takže se hrálo ono staré dobré vojenské co můžeš urvat urvi, co můžeš zku.vit zku.vi.
A k tomu samozřejmě vlna iracionality, úplných hovadin s nedozírnými následky (např. případ Monika) ... opakoval bych se, v těch příspěvcích to najdete. A jak jsem napsal, příští konflikty - které samozřejmě přijdou - nebudou o zářné zítřky našich vnuků. Budou o cíle daleko reálnější: Barely nafty, uranové doly, výkazy v modrých číslech, zdroje. K tomu přidejte chuťovky migrace desítek milionů v důsledku klimatických změn, výbušnost multi-kulti (v krizových situacích se vždy najde někdo, kdo na jiné ukáže prstem a obviní je ze všeho) atd.
Jde prostě o to, aby to nepřerostlo do horkého konfliktu, po kterém lidstvo exne. O nic jiného nejde.
Ještě k tomu Rusku (pokr.)
26. 10. 2008 | 02:01

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Ivan Hochmann

Překvapen nebudu, jenom si myslím, že ODS nedělá pravicovou politiku.
26. 10. 2008 | 02:08

Ivan Hochmann napsal(a):

No jasně p.Pocestný,

zůstali jsme tu sami tak si můžem povědět o příčinách liberalismu,uvolnění zákonných opatření proti zneužití finančních toků i politického rozhodování.
Viděli jsme celé minulé půlstoletí jsouce pod knutou barbarů oobrovský rozvoj technologií,společenských vztahů(hlavně snah o jejich řešení).Jakoby válka posunula mysl spousty lidí někam dál od jejich prapůvodní podstaty.Šedesátá léta byla hlavně obrovským posunem kulturním a etickým.Kdoví jak by svět reagoval na sociální problematiku spojenou s populační explosí a migračními jevy,nebýt rudé avantýry půlky zeměkoule.

Píšete,že nikdo neví co bude dále.To je omyl.Mnoho lidí uznává rčení,že dobře už bylo a zároveň dobře ví že nic hezkého je nečeká.Z tohoto faktu pramení veškerá arogance i pravidlo žít "naplno" a s ničím si nedělat hlavu.

To co píšete ve svých krutých postřezích postihuje více lidi mající alespoň špetku cti.Protože přes všechnu svoji odtažitost od příčin stavu cítí jistou odpovědnost i za budoucí dění.Leč mají smůlu.

I proto mě Vaše půlnoční komentáře o finálním tažení generace osmašedesátníků a obrodářů tak pobavila.

Zdravím Ivan.
26. 10. 2008 | 02:25

Karel Mueller napsal(a):

Vy si vážně myslíte, že jsem tak naivní trouba a dělám si nějaké iluze? Viděl jste film Zajetec japonských ostrovů? Samuraj říká vesničanům: Buďto tento anjin bude za tři měsíce mluvit japonsky, nebo bude vesnice vypálena a Vy všechni popraveni. A za Baťušky život mužika víc nevážil. A tohle Lenin se Stalinem převzal, takhle tam všichni mysleli a jednali, byť v rudém dresu. Intervance dělala z občanské válku válku vlasteneckou, což absolutní moc bolševiků jen upevnilo. A Stalin? Rusové ho zbožňovali, protože je z těch mužiků materiálně a hlavně vzděláním objektivně zdvihl. Samozřejmě, z hlediska svobody a nějakých lidských práv to bylo dále samoděržaví. O Stalinovi platilo, že zavírá ministry a chválí mistry (prostě ty na práci). Celkově vzato se řídil zásadou Suvorova - každého provianťáka může za rok bez soudu zastřelit a bude to po právu - nakradl toho dost. Také kvůli tomu ho lid miloval - byl pro ně něco jako jejich spojenec proti nomenklatuře - samozřejmě to byl nesmysl. Ale stačí, že se podíváte na to, co se dělo po Stalinově smrti a musíte se smát tomu "My nic, to Stalin, my muzikanti a to ještě špatní". Tím Stalina nehájím. Brežněv byl ve znamení vlády bojarů. A když se podíváte do ruských dějin, tak vidíte buďto slabého cara s vládou bojarů měnících Rusko ve zlodějské hnojiště nebo schopného cara krutovládce, který stát zdvihl. S jistou vágností lze 90. léta přirovnat oné vládě bojarů, Rusko Putina vládě tvrdšího (nikoliv krutého) cara. Mnohokrát jsem zde dokazoval, že žádná lepší alternativa není. A Rusko pod zeleným praporem s čínskou Sibiří je náš konec, milý pocestný. Rusko je prostě běh na dlouhou míli, důležité je, že Rusové cestují, mají zahraniční firmy doma, poznávají svět. Jinak nelze změny v jejich myšlení dosáhnout. A v rámci objektivity je nutné říct, že Putin dělá co může, aby stát zdvihl. Jiná cesta než spolupráce se vzájemným respektem není. Hnát ho do izolace? Nic pozitivního nezískáme. Protože dnešní svět není svět před dvaceti lety, díky nenažranosti a z ní plynoucího vývozu technologií nám vyrostli noví globální hráči. Napsal jsem Vám, že se na jednu stranu absurdně s Ruskem handrkujeme a zároveň ztrácíme jednu pozici za druhou.

Vzhledem k mému věku a exaktnímu vzdělání ode mě nemůžete čekat ideové skřeky a výkřiky. Na to jsem příliš technokrat. Zadejte úkol, udělám Vám matematický model, vyhodím trendy a co lze očekávat.
Ideová neochvějnost není můj obor.
26. 10. 2008 | 02:32

Neo napsal(a):

Taky si rád váš blog přečtu nejen politiku ale i vaše "vnitřní boje" s náboženstvím.
Vše dobré do další stovky :-)
26. 10. 2008 | 05:37

Karel Vomacka napsal(a):

@Mueller:
Opet nelze nez souhlasit! Jen osobne doufam, ze ti Rusove, co ziji v zahranici a chapou svou situaci, se take casem vrati domu. Na druhou stranu, kdyz ctete nektere zdejsi prispevky, tak mate pocit, ze i u nas je to s demokracii beh na dlouhou trat.

Situace USA sice neni ruzova, ale snad se rysuje svetlo na konci tunelu vpodobe kompetentni vlady (ze by rizena demokracie?:-))
26. 10. 2008 | 06:12

HM napsal(a):

Karel Vomacka:

Nedělal bych si tak velké iluze. Barrack Obama řekl, že by si Colina Powella mohl představit v roli jeho poradce, objevují se i hlasy, že by Powell mohl být vice-president. Bush už dal hlas Obamovi a spousta republikánů současné vlády (zatím bezejmenných) už podle zpráv na internetu vyjádřila podporu Obamovi.

Republikán nebo demokrat (nebo jiné barvy, jako u nás) - to už dávno nejsou ta hlavní kritéria pro výběr budoucí vlády (alespoň její většiny), i když to tak možná navenek vypadá. To už je jenom ta "vnější nálepka", aby se to vešlo do pojmu "demokracie" založené na existenci politických stran.
26. 10. 2008 | 06:40

HM napsal(a):

HM

Oprava: Bush už dal hlas McCainovi, ale...
26. 10. 2008 | 08:08

Ondrej Capek, liberalni fanatik napsal(a):

Sakra, proc mam takovy pocit, ze kdesi v pozadi toho kompilacnim clanku je cejtit cosi nevabneho. Vytrhavani z kontextu diskusnich prispavku, vytvareni jakehosi obrazu nepritele, hlupaka je podivne. Jak u Horejsiho, tak koneckoncu i u Jana Culika z BL.
26. 10. 2008 | 10:03

bigjirka napsal(a):

Pocestný, toto
Dnes nekrachuje liberalismus, dnes krachuje sen, že směna hodnot může velet její tvorbě.
se mi moc líbí. Napsal jsem na jiných místech totéž, ale toto je formulační diamant.

Karle, Tobě někdy dost nerozumím. Jako kdybys podléhal leninské tezi o svobodě jako poznané nutnosti. Máš samozřejmě pravdu ohledně některých "objektivních skutečností", ale nevidím žádný důvod, abychom jim přizpůsobovali své tužby a přání.

Tak například Rusko - proč tedy majíc k tomu všechny předpoklady, není nejbohatší zemí na světě? Nebudu obdivovat Putina, když sice vidím jeho hodnotu pro Rusko - stabilizaci a zabránění hnilobě - ale zároveň vidím, že to Rusko fašisuje místo aby jej vedl k demokracii. Mrzí mne, že to nevidíš a mrzí mne, že ani profesor nechce vidět krev na jeho rukách.
26. 10. 2008 | 11:10

bigjirka napsal(a):

Pocestný, vracím se k té větě. Směna hodnot musí velet její tvorbě, směna tu hodnotu definuje. To je trh a jeho pozitivní regulační působení. To, co se vymklo z kloubů, jsou peníze. V oběhu jsou i peníze, o nichž není jasno, zda to peníze jsou. V oběhu jsou podfuky a iluze a finanční bubliny. Podle mne krizi způsobil obchod s iluzemi.
26. 10. 2008 | 11:57

HM napsal(a):

bigjirka:

Mýlíte se, nejde o krizi, je to jen ten proslulý "American Dream" (ovšem ne pro všechny Američany) :)
26. 10. 2008 | 12:21

bigjirka napsal(a):

HM - řekl bych, že se mýlíte Vy. Jednak si nejsem jist, že bych napsal, že se jedná o krisi. Je pravda, že takové jevy se krisí obvykle nazývaly. A to, že by american dream byl zrovna příčinou, to už si vůbec nemyslím. Peníze se utrhly od reality. Myslím si, že mechanismus popisuje hezky už Zola v románu Peníze. Obávám se, že obchod s deriváty je jistým druhem hry bank s vlastními cennými papíry. Modifikuji Pocestného větu:

Dnes nekrachuje liberalismus, dnes krachuje sen, že finanční manipulace může velet tvorbě hodnot.
26. 10. 2008 | 12:57

HM napsal(a):

bigjirka:

Omlouvám se, připisoval jsem ta slova o "krachování" Vám, ale po opětovném přečtení jsem pochopil, že se jste citoval "Pocestného".
Nicméně své mínění nezměním. Pro většinu Američanů a nejen je sice nastanou horší časy, ale pro pár jedinců (CEO, manažeři, poradci a další vysoké funkce) v mnoha bankách a pojišťovnách (a to dokonce i těch, které už neexistují, nebo byly jinými bankami třeba převzaty) to znamenalo zlatý důl. Na příkladu CEO Richarda Fuldy z Lehman Brothers - sám přiznal, že si mezi roky 2000 - 2008 přišel "jen" na něco přes 300 miliónů dolarů (plat + různé prémie), ovšem krizová komise Lehman Brothers odhadovala tuto sumu na zhruba 500 miliónů dolarů....
Navíc dokonce i poté, co už požádal telefonicky ministra financí o pomoc, měl třem svým "věrným" manažerům vyplatit každému odměnu 20 miliónů dolarů. O nějakém odstupném se ani nemluví a jistě nikdy mluvit nebude. Myslíte si, že to u jiných bank bylo jinak ? Není to "American Dream", za 8 let si vydělat 500 miliónů dolarů ?
Teď si vezměte ty banky, které se díky "příznivosti" Bushovy administrativy zachovaly - tam se jednalo/jedná určitě o podobné "výdělky", které se samozřejmě zpět platit nemusí.... Navíc k tomu teď přijde ta pomoc ze strany státu jako extra vítaná prémie za jejich hamižnost...
26. 10. 2008 | 13:21

Pocestny napsal(a):

HM , není to americký sen , je to vulgární zlodějina.

Muellere, to, co jste napsal o dnešním Rusku, jako by z oka vypadlo anglickým reportům z říše před rokem 1935...

Rusko je země, která se rychle učí vyvážet krise své do zahraničí. to je velmi špatný signál ,takhle, uraženým mindrákem se počal nacionalsozialismus.

Teď tu poslouchám tu veledebatu u Moravce, když slyším, jak se hrneme honem do €, abychom ještě slízli jeho kolaps, to je opravdu paráda, rozhodují socialistické emoce z toho jak naše pseudopravicová vláda zkouší hasit to, co v hlavách rudých ješte nevzplanulo - strach o chleba.

Tyto volby leda přerozdělily zasedací pořádek na Titanic, na tom, že půjdeme plavat všichni, to nic nemění.
26. 10. 2008 | 13:33

HM napsal(a):

Pocestny:

"Americký sen" nezní tak negativně :) Ostatně, nikde není napsáno, že tento sen se může uskutečnit každému, nýbrž jen několika šťastným (nebo vyvoleným), a to nejen v Americe. Ale o jeho uskutečnění se snaží mnozí...
26. 10. 2008 | 13:52

bigjirka napsal(a):

Stát má sloužit mj. právě tomu, aby zabránil nafukování zlodějských finančních bublin ad absurdum. Souhlas s Pocestným, že se jedná o brutální zlodějnu, která asi nebyla namířena až ke krachu. Ale ten se povedl a teď přijde ještě dotační prémie. Kdyby finanční instituce dohlížely řádně na finanční přiměřenost a zabraňovaly vytváření pochybných finančních instrumentů, tak by to takto neběželo.
26. 10. 2008 | 14:24

bigjirka napsal(a):

HM - a pokud zaměňujete americký sen se zlodějnou, nemá smysl se s vámi bavit.
26. 10. 2008 | 14:26

HM napsal(a):

bigjirka:

Pokud bychom vzali v úvahu snad původní význam "amerického snu", kdy si vlastní prací od umývače nádobí, číšníka nebo čističe bot přes jiné práce vyděláte milión nebo více, zkuste spočítat, kolik takových osob by se na Forbesově listině nejbohatších nacházelo.
Vlastní prací myslím ty, kteří nevyužili "vlivného jména" svých rodičů, předků nebo dobrých kontaktů a známých, neměli to štěstí, že ty milióny zdědili nebo získali v restituci a nepoužili peníze jiných ke spekulaci a vlastnímu obohacení (bankéři, pojišťovny atd.) - i když tady nebudete možná souhlasit. V případě umělců, režisérů atd. se dá o vlastní práci uvažovat, i když si to někteří nemyslí.
Pár jmen by se určitě dalo najít, ale neodvažuji se odhadnout, kolik.
26. 10. 2008 | 15:58

Pocestny napsal(a):

Ale hoši, the American dream, to je domek na předměstí, kozatá Mary na vedlejším sedadle Cadillac (to je prosím "škodovka" v USA, neplést s "atributem statutu typu "džíny, bony digi, bonpari..." v našem Tuzex) a svoboda Road 66.....
To je sem pro průměrného evropského břídila, který se chtěl stát spokojeným konzumentem a většině se to povedlo.

Jen nemístná a naivní arogance socialistů si asociuje americký sen s Bioll Gates a Warren Buffet. Takových jsou stovky, těch spokojených konzumentů jsou miliony, v tom je ten vtip.
26. 10. 2008 | 16:04

Pocestny napsal(a):

HM, na jméno rodičů vám každý v takhle velké zemi kašle, znám se s bratrancem Madonny, je to zbrojní letecký inženýr a na svém příbuzenství nevydělal ani dolar. V Evropě by mu stačilo práskat na sestřenici do bulváru a chodit s ní po mejdanech, ale v Americe by mu každý řekl, počej, ty nezpíváš a každá popstar má příbuzných jako psů, tak o čem to je?

Ne Amerika je právě spravedlivá v tom, že tam u pohovoru každý kašle na strýčky i na to, jestli jste do města přitáhli z východu, západu, či odjinud.
Tak jsem jí poznal já - na vlastní kůži.
26. 10. 2008 | 16:08

HM napsal(a):

Pocestny:

Já nemyslel zrovna Madonnu jako známou osobnost :) Ta nějak neodpovídá klišé "spořádaného amerického věřícího občana" :-) Navíc žije part time v Londýně :)
26. 10. 2008 | 16:12

HM napsal(a):

Pocestny:

Váš názor platí o normálních firmách, máte pravdu, ale už méně o vyšších postech ve známých právnických, ropných, zbrojařských společnostech, bankách, pojišťovnách atd. Tam už se na jména hledí, i když výjimečným talentům taky nejsou dveře zavřené a personální vývoj není nemožný.
Takové osoby jsou ostatně často vytipovány a podchyceny už během studia, zvláště na známých Universitách.
26. 10. 2008 | 16:22

Pocestny napsal(a):

Ale samozřejmě, to je normální.... studují nejen synci magnátů, ale i talenty z lidu.
v podstatě lze říci, že kromě britských families na severovýchodě unie vyrostl každý americký milionář z drbana se žebřiňákem.

To je to poučné.

V Evropě je nomenklatura naprostou samozřejmostí, v takovém Německu platí Klassensystém daleko více než v společnosti anglosaské.

Pamatujte, že nejhorší utlačovatelé byli vždy ti, kdo na Klassensystem benefitovali, tedy ti, kdo ho svou arogancí "střední třídy" vždy tvořili. Ti bohatí, ti se oddělí cenami a způsobem života potichu a sami, ale na hospodářském výsledku totálně závisející a dnes po krk zadlužená střední třída "posunovačů systematických rozhodnutí" tu Klassenhasse produkuje, pěstuje a zalévá.
26. 10. 2008 | 16:56

Pocestny napsal(a):

Můj bratranec má na ruce ten prsten, který Hořejšímu za stáž nedali, to se holt musí ten Harvard vystudovat.

Dostal stipendium ve výši obratu mé firmy za to, že jak říká "byl nejlépe spelující komunistický spratek z východního pobřeží".

Poté, co se pokusil vrátit, ale po měsíci se Salzmannem radši přešel do Polska a řídil reformu polské národní banky, se jako fyzik a ekonom začal živit investment banking.

Dnes skupuje akcie jako pastevec kapesného jednoho saudského prince (0,3 mld. dolarů) a je členem té jet set society, na kterou nadáváme.

Na něm nejlépe vidím samoúčelnost toho, co on dělá. Nikdy bych s ním neměnil, i když má velmi půvabnou ženu z klanu, který tvořil dějiny Skotska, kterou mu závidí polovina Londýna.

Neměnil bych pobyt mezi místními bolševiky za licoměrnost, snobství, cynismus a dětinskost, která v těhle kruzích panuje.

Nepotřebuji peníze, mám děti, děti, které musí mít domov a identitu, kterou jim tu stále bolševik upírá. Proto je moje mídsto zde, ne někde jinde.

Člověk musí vědět proč tu je a někam směřovat, tím se od hovada Božího odlišuje.
26. 10. 2008 | 17:12

bigjirka napsal(a):

Nějak se v tom ztrácím. Chvíli jsme diskutovali o pozadi krize. Teď najednou Pocestný nadáváte na "střední třídu" - tedy v podstatě plátce všeho? Protože opravdu bohatí nahoře se placení dokážou vyhnout (pro nás pracující by to bylo dražší než zaplatit). Na druhé straně vyvstává otázka, kde končí střední třída dole. Odhadl bych, že téměř všichni pracující budou mít tendenci se hlásit ke střední třídě na rozdíl od nepracujících poživačů sociálního systému. Takže nějak ně póňal. Na druhé straně faktem je, že v Německu je systém vrstev, ve kterých není možno bydlet na nesprávném místě či jezdit v nesprávném autě... to ale asi není podstatou ničeho a nevím, zda o stojí za nějakou diskusi?
26. 10. 2008 | 17:15

HM napsal(a):

Pocestny:

Zpravidla to platí, máte pravdu, i když v třeba politice to v Evropě není stejné. V Americe se stávají senátory a prezidenty bohatí, v Evropě to tak není, tedy aspoň ne pravidlem, i když se to tím směrem taky pohybuje :-(
To bohatsvi může přijít až později :-)
26. 10. 2008 | 17:17

Pocestny napsal(a):

bigjirko, to, co jste popsal dalo v Německu šanci Hitlerovi, všude, kde se nějaká klasse vymezí vůči jiným, jše zaděláno na průšvih.
26. 10. 2008 | 18:13

Jana napsal(a):

Pane profesore, píšete „Ze stejného zdroje jsem se dozvěděl, že V.Putin je zřejmě nejbohatším člověkem na světě a má v plánu překvapivé vojenské obsazení naší země“ a zřejmě to míníte ironicky. Studuji angličtinu a ruštinu a chtěla bych se stát překladatelkou. Čtu politicky nezávislé noviny jako jsou Guardian a Novaja Gazeta. V minulém roce Guardian popsal, že nejbohatší člověk v Evropě je Vladimír Putin (http://www.guardian.co.uk/w...) a v tomto roce Novaja Gazeta popsala v sérii pěti nebo šesti článků (odlišní autoři), že hodnota Putinova osobního majetku je dokonce větší než 40 miliard dolarů uvedených v anglických novinách. (např.
http://www.novayagazeta.ru/...
http://www.novayagazeta.ru/...
http://www.novayagazeta.ru/...).

Podle daňového přiznání, Putin vlastní byt v St. Petersburgu, stavební pozemek v Moskvě, 2 auta, bankovní akcie ($9,017), úspory v bance ($151,409) a jeho prezidentský plat v roce 2006 byl $82,311. Nic víc. Jiný ruský vládní zdroj uvádí podobný popis Putinova majetku:

According to the Central Election Committee, President Putin declares the following assets:
77.7 square meter apartment in St. Petersburg
150 square meter land parcel in the Moscow region
2 Volgas registered in his name (1960 and 1965 vintage)
230 Shares of St. Petersburg Bank Stock
R3,700,300 ($151,409) in total savings (3 bank accounts)
R2,011,611 2006 annual earnings of ($82,311)

Uváží-li se současný ekonomický rozkvět Ruska, tak podle těchto 2 vládních zdrojů Putin vypadá jako poměrný chudák, zvlášť když jeho nejbližší přátelé a spolupracovníci vlastní majetek v celkové hodnotě přes 200 miliard dolarů. Rozdíl mezi Putinovým vlastnictvím (podle vládních zdrojů) a tím, co podle různých novinářů a ekonomů ‘papírově’ vlastní přátelé Putina, ale ve skutečnosti to údajně patří Putinovi, je alespoň 40 miliard dolarů.

Pane profesore, prosím, co si o tom myslíte? Je Vladimír Putin, nejsilnější politik a nejmocnější muž v Rusku, ve skutečnosti poměrným chudákem nebo nejbohatším člověkem v Evropě? V devatenácti letech nemám dostačné politicko-ekonomické znalosti a zkušenosti, abych tuto situaci mohla správně posoudit. Děkuji předem za vaši odpověd.
26. 10. 2008 | 18:40

bigjirka napsal(a):

Pocestný, myslím, že u nás systém vrstev jako v Německu není. Nicméně jako příslušník "střední třídy" pociťuji křivdu jako plátce všeho a konzument skoro ničeho. A nahoře a dole "nepracující". Nahoře rozchvacování našich daní na lukrativní zakázky dálnic, biopaliv, fofrníků, dotace ČSD, "dole" zase nezasloužená konzumace systému, na který nepřispěli a nepřispějí. Aby bylo jasno, nemyslím ty, kteří nemohou. Na průšvih, souhlasím s Vámi, zaděláno je.
26. 10. 2008 | 18:41

Vico napsal(a):

Jo, tady je někde zakopaný pes volebního průseru. To když Topolánek ke střední třídě pravil- parafrázuji Vy kušte, vy už máte předplaceno. Velcí sponzoři sice mají hodně peněz, ale málo volebních hlasů.
26. 10. 2008 | 19:00

suchánek napsal(a):

gratulace!!!

jsem evidentně váš milovaný diskutér (ten cit zájmu a lásky tam cítím opravdu intenzivně), tak jsem vám k tomu jubileu jako dárek udělal kratičkou (5 minutovou) rešerši. vzhledem k tomu, že jdu s křížkem po funuse, nevěnoval jsem tomu pozornost, kterou bych tomu býval věnoval krátce po vystřelení vašeho blogu. teď už to nejspíš přečte jen málo lidí, přesto -

HOŘEJŠÍ ve svých 100 blozích DOSLOVNĚ NAPSAL:

1.je řada věcí, které mi „pijí krev“ a které jsou teď horší, ba dokonce mnohem horší, než byly za komunistů

2.tak bychom klidne mohli mit zakon striktne omezujici reklamu, a to zvlaste stupidni reklamu (dala by se na to zridit nejaka prisna komise). Takovou cenzuru bych jen uvital...

3.Nám ostatním se tohle odznáčkové soupeření zalíbilo a začali jsme závodit v tom, kdo si přinese větší a nápadnější odznak – ať už Maa, Kim Ir Sena, Lenina nebo Stalina.

4.Samozřejmě očekávám, že se na mě zase sesypou diskutéři s otázkami typu „a proč nenapíšete o zvěrstvech, které páchali Sověti v Afghanistánu a Čečensku, Vietcong ve Vietnamu, nebo Číňané v Tibetu?“.
Inu, myslím si, že teď je aktuálnější a mužnější upozorňovat spíše na momentálně trochu zanedbávané „máslo na hlavě“ našeho mocného spojence, o kterém bychom si také neměli dělat přílišné iluze...

5.Pepa Řepa: Podle této logiky byli piloti RAF bombardující Drážďany váleční zločinci? Řekl byste to do očí Fajtlovi nebo Peřinovi?
Václav Hořejší: "ano"...

6.Přišli dva mladí sportovně vyhlížející muži v kožených bundách. Předložili mi služební průkazy a zcela bez obalu mi řekli: „Vy brzy pojedete na Harvard – máme tam jisté zájmy a byli bychom rádi, kdybyste s námi spolupracoval“. Samozřejmě mi hned vytanulo – když odmítnu, nikam nepojedu...

7.Vadí mi, že se i dnes zcela běžně používá pohrdlivé a nenávistné označení „rusáci“

8.Vůbec se nedivím, že Rusové oceňují, že Vladimír Putin „udělal pořádek“ (zdá se, že se to začíná lepšit i s financováním ruských vědců), a nechápu neustálou démonizaci tohoto šikovného politika některými našimi novináři.

9.sovětští vojáci nestříleli po československých občanech.

10.Asi je potřeba říci si otevřeně i to, jak dalece jsou či nejsou Rusové zodpovědni za to, co se u nás dělo v těch 40 letech komunistického režimu.
26. 10. 2008 | 19:21

vlk napsal(a):

Pane profsore Hořejší,
jakkoliv patřím nejspíš mezi ty nudné a souhalsící, nebo jak píše Ivan Hochman - nekryticky přitakávajících pochlebníčků - sic! Tedy mezi ty , co mají radost z Vašich blogů. A to bez ohledu, zd a s nimi souhlasí / v naprosté většině/ nebo zda mají jiný názor. Protože Vaš e blogy vždycky nutí k zamyšlení a jejich nosnou linkou j e vžd y lidskost a zdravý rozum. Neocenitelné v době idelogických zjednodušení a zkratek,v době ideologizované nenávisti a hlupství.
Neuvěřitelné v době grafomanského libida něterých ředitelů vesmírů.
Takže pane profesore. Stokrát díky a smím li prosit - rád si s Vámi dám další stovku.
26. 10. 2008 | 20:26

vlk napsal(a):

Pocestnému

nejsi nic jiného, než arogantní hlupák. Když už si mne bereš do své tlamky, zjisti si alespoň zákaldní fakta. NIKDY jsme u nepsal pod jiným nickem. Ten svůj považuji za dobrý a zavedený. A několik dní jsme atdy nebyl. Nemám totiž potřebu svým grafomanstvím dělat světu guvernantku. Nejsme totiž Pocestný. Doufám, že ti někdo pofouká bebí brouku.
26. 10. 2008 | 20:29

Zuzana napsal(a):

Tak přiznejte svoji barvu - Mazňák nebo Losina?
26. 10. 2008 | 22:42

Zuzana napsal(a):

No jo, Suchánek to vystihl !-) Mimochodem, pane profesore, zdalipak víte čemu v české vědě náleží termín "dinosauři"? Ještě zdaleka nevymřeli..
26. 10. 2008 | 22:46

Vaclav Horejsi napsal(a):

suchánek:

Za tim, co citujete korektne si samozrejme stojim (body 1, 2, 4, 7, 8, 10).

V ostatnich pripadech se nejedna o doslovne citace, ale o prekrouceni vyznamu toho, co jsem skutecne rekl (klasicke vytrhovani z kontextu, nebo uplne zmeneny vyznam toho, co jsem ve skutecnosti napsal - to se tyka bodu 3 (visici Lenin...); 5 (na tuto otazku jsem rozhodne takto neodpovedel); 6 (to, co nasleduju zcela meni vyznam prvni casti); 9 (toto jsenm rozhodne nenapsal).

Mel byste se dat zamestnat jako typicky manipulativni novinar v MFD...

..
27. 10. 2008 | 09:07

Vaclav Horejsi napsal(a):

Zuzana:

"Mazňák nebo Losina" - tato jmena neznam (možná jsou to kryci jmena Losny a Mažňáka?)
Otázce presto nerozumim.

Take otazce o dinosaurech nerozumim - povazujete me za dinosura? Nebo Suchanka? ;-)

..
27. 10. 2008 | 09:10

Vaclav Horejsi napsal(a):

vlk:

Moc dekuji za vase slova; vzdy rad ctu vase komentare, i kdyz ne vzdy se mnou souhlasite.
27. 10. 2008 | 09:18

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, ještě abyste se na vlka zlobil, když je to vůdce Vaší klaky. I ty body, které autorisujete, jsou dost šílené, například ten Putin - ano, stabilisoval Rusko, ale zároveň jej fašisoval. A to se nemá "démonisovat"? Naopak se nehlásíte k bodu 9 - ale oni opravdu "sovětští vojáci nestříleli na čs. občany", to by to totiž vypadalo jinak. Našich přímých obětí bylo myslím něco okolo 180 a jednalo se spíše o nehody či individuální excesy. Měli fantastickou kázeň, k jaké se Američané ani nepřibližují. Těch 180 obětí je hrozných - ale obsadil nás cca 1000000 vojáků! Údaje o jejich vlastních obětech neznáme, ale budou patrně vyšší. Tím nechci hnusnou okupaci omlouvat - je to jen o jednom parametru - vojenské disciplině. Slovo rusáci jsem si jist, že se nepoužívá vůči ruskému národu, spíš jako ekvivalent sovětčíci, zástupný termín pro sovětskou moc. Opouštět ho nebudu. Když píšu o Rusech, píšu o Rusech.
27. 10. 2008 | 10:01

Zuzana napsal(a):

Jedna se samozrejme o Losnu a Maznaka a dinosaury (ne dinosury) - otazka byla politicky smerovana, dinosauri taky (ti vedecti jsou rudi jak ty ceresnicky).
27. 10. 2008 | 10:14

Vaclav Horejsi napsal(a):

Zuzana:

Takove (rude jako ceresnicky) tedy opravdu v podstate neznam...
Mezi vedci (podle me paradoxne) prevazuji pravicove orientovani lide, kteri nevoli CSSD, prestoze prave za vlady CSSD se veci ve financovani vedy konecne zlepsily.
Skutecne si nevybavuji jedineho priznivce komunistu mezi vedci, ktere znam - mozna se maskuji za pravicaky? ;-)
bigjirka:

Skutecnost je takova, ze okupanti v srpnu 68 strileli po lidech, ale jen pomerne malo; mate pravdu; velkou vetsinu zabitych tvorily obeti nehod.
Verim, ze meli rozkaz po lidech pokud mozno nestrilet.
Nicmene nekolik malo desitek jich skutecne zastrelili; osobne znam jednoho postreleneho.

..
27. 10. 2008 | 10:57

Marty napsal(a):

Vaclav Horejsi: vedci jako inteligentni lide logicky vetsinove neinklinuji k levicovemu populismu v podani CSSD. Neplati na ne kupovani volicu ve forme dodatecnych financi jejich pracovistim, protoze chapou sirsi dopady takove politiky.
27. 10. 2008 | 11:16

Čochtan napsal(a):

Pane profesore,
1. "je řada věcí, které mi „pijí krev“ a které jsou teď horší, ba dokonce mnohem horší, než byly za komunistů"
Moc by mě zajímalo co to je ? Tedy kromě počasí. Mohl byste alespoň pár jmenovat ?

2. Reklama. Mně taky leze na nervy, a řeším to dálkovým ovládáním. Pochybuji ale, že všemocný ouřad by něco vyřešil.
Vrchnost, a ouřad je vrchnost, problémy dělá a neřeší. Když mě reklama naštve, tak ten produkt zařadím na černou listinu a nekupuji ho. Snažím se i o tom informovat dotyčnou firmu.

7. Rusáci. Češi velmi dobře rozeznávají mezi Rusy a rusáky.
Bohužel například Karlovy Vary jsou plné rusáků, a o Rusa tam nezavadíte.

8. Tady se asi shodneme, Putin udělal hodně pro Rusko a tím pádem nejspíš i pro svět. Co je lepší, silné Rusko, nebo Rusko v bordelu jako za Jelcina ? Tohle by bylo dobré téma pro blog. Rusko už párkrát zachránilo Evropu před Mongoly, Tatary, Turky, .... kdo ví, jak brzy budeme potřebovat silné Rusko. Evropa je z velké části degenerovaná a v morálním a kulturním rozpadu. Na tu se spoléhat nemůžeme.
Nic není zadarmo a asi máme pouze volbu menšího zla.
27. 10. 2008 | 11:16

Otazka napsal(a):

Nejsem castym ctenarem zde. Vlastne jsem tady asi podruhe.... Podle meho nazoru, tahle interaktivni situace internetiovych diskusi muze prinest do sveta opravdu novou dimenzi....
1) je to opravdu alespon castecne interaktivni, navzajem se da na sebe reagovat.
2) je to zaznamenane, tedy ma to uzasnou casovou vlastnost, ktere si mozna bezny ucastnik nevsimne. Proste je to svet digitalni a vse v nem pretrvava presne tak, jak bylo receno. S gramatickymi chybami s omyly... Na rozdil od realneho sveta, v nemz se neco rekne, placne a kdo vi , jak se to vlastne reklo.....Tezko se dokazuje, ze to opravdu ten -onen rekl-napsal... Pravidla mostarny jsou v realnem svete jina...
3) ucastnikovi diskuse vznika novy zivot. Zdanlive je anonymni, ale casem jeho byti zacina byt podobno tomu tkzv. "realnemu" byti... Tedy, napriklad haji prispevky uvedene drive pod svym nickem, ostatni si vytvareji ruzne prednazory na zaklade drivejsich prispevku atd....Casem se nekdy stane, ze "osobnost" jaka vznikla v ramci diskusi anonymnich je nakonec vice osobita, nez v realnem svete....Pojem anonymita muze dokonce ztratit svuj puvodni vyznam tak, jak ho zname z realneho sveta.
4) skutecna myslenka neni nikdy zcela originalni, neni nikdy prilepena copyrightem k nejakemu jednomu lidskemu byti, treba pouze prezdivce diskutera...

Omlouvam se vsem, kterym to ted ublizi, ale mam fakt vazne pochybnosti o umyslu Iranu nebo KLDR poslat na nas rakety. Znovu opakuji, omlouvam se za tuto pochybnost. Proste nemam tu jistotu rady ostatnich diskuteru....
27. 10. 2008 | 11:16

bigjirka napsal(a):

:-) nechci, aby to vypadalo, že je hájím.. ale zrovna v tomhle by "střílení po lidech" opravdu dopadlo hodně jinak. Většina výstřelů byli navíc vyjančení vojáci, několik bylo ale i skutečných vražd, soudě podle popisu...
27. 10. 2008 | 11:20

Čochtan napsal(a):

Je Rusko vůbec schopné demokracie ? Rozhodně je v Rusku pár milionů (?) Rusů, kteří demokracii chtějí a jsou schopni demokraticky žít.
Co ale většina ? Co ti, kterým říkáme rusáci ?
27. 10. 2008 | 11:23

Zuzana napsal(a):

Neco tak pokryteckeho jsem teda necekala :-O
Nepredpokladam, ze byste mel problemy se stareckou demenci nebo sklerozou..?
27. 10. 2008 | 11:30

Vaclav Horejsi napsal(a):

Čochtan:

1. "je řada věcí, které mi „pijí krev“ a které jsou teď horší, ba dokonce mnohem horší, než byly za komunistů"
Moc by mě zajímalo co to je ? Tedy kromě počasí. Mohl byste alespoň pár jmenovat ?

NAPR. VSUDYPRITOMNA STUPIDNI REKLAMA, BULVARIZACE SDELOVACICH PROSTREDKU A KULTURY, MNOHEM VYSSI KRIMINALITA, KASINO V KADE ULICCE, ZHORSENI SOCIALNI SITUACE NEJSLABSICH SOCIALNICH VRSTEV (VCETNE VASICH OBLIBENYCH CIKANU).
TO BY ASI TAK BYLO VSECHNO...
****************

2. Reklama. Mně taky leze na nervy, a řeším to dálkovým ovládáním. Pochybuji ale, že všemocný ouřad by něco vyřešil.
Vrchnost, a ouřad je vrchnost, problémy dělá a neřeší. Když mě reklama naštve, tak ten produkt zařadím na černou listinu a nekupuji ho. Snažím se i o tom informovat dotyčnou firmu.

VSUDYPRITOMNE BILBOADRY NEUMIM VYPNOUT. STVOU ME STEJNE JAKO TY KOMUNISTICKE CERVENOZLUTE (KTERYCH ZDALEKA NEBYLO TOLIK).
**********************

7. Rusáci. Češi velmi dobře rozeznávají mezi Rusy a rusáky.
Bohužel například Karlovy Vary jsou plné rusáků, a o Rusa tam nezavadíte.

TADY SE NESHODNEME... OZNACIT JAKKOLI MORALNE POCHYBNEHO ZIDA ZA "ZIDAKA" SI NIKDO NEDOVOLI (A JE TO TAK SPRAVNE).
****************************

8. Tady se asi shodneme, Putin udělal hodně pro Rusko a tím pádem nejspíš i pro svět. Co je lepší, silné Rusko, nebo Rusko v bordelu jako za Jelcina ? Tohle by bylo dobré téma pro blog. Rusko už párkrát zachránilo Evropu před Mongoly, Tatary, Turky, .... kdo ví, jak brzy budeme potřebovat silné Rusko. Evropa je z velké části degenerovaná a v morálním a kulturním rozpadu. Na tu se spoléhat nemůžeme.
Nic není zadarmo a asi máme pouze volbu menšího zla.

ANO; NA TOTO TEMA TADY DOKONCE PAR BLOGU BYLO, VCETNE JEDNOHO MEHO (http://blog.aktualne.centru...)

..
27. 10. 2008 | 11:37

Čochtan napsal(a):

Pane profesore,
díky za promptní odpověď.

Takže Vás štve všudypřítomná reklama. Mě taky, ale pořád lepší plné obchody a reklama, než ty trapné „sámošky“ za komoušů. Tehdy reklama jaksi neměla smysl a tak jste měl od ní logicky pokoj.

Bulvarizace sdělovacích prostředků a kultury. Měl byste být rád, že vás to štve. To znamená, že nejste jako většina. Lid si žádá bulvár, lid dostává bulvár. Nic nového. Chléb a hry. Už to tu bylo. Až lidi přestanou kupovat Blesk tak přestane vycházet. Nabídka se řídí poptávkou. Tak je to dobře. Špatně je, že většina národa má nízkou intelektualní úroveň.

Kriminalita. Mě štve taky a vyřešil jsem to investicí do ZP a dobré zbraně. Je to jen částečné řešení. Kriminalita se dá odstranit tvrdými tresty, 3 x a dost, změnou zákona o přiměřené obraně, atd.

Kasino v každé uličce. Kde je poptávka je i nabídka. To zákazy moc nezmění.

Socialní situace. Máte nějaké zkušenosti s důchodci za komoušů ? Tehdy bylo poměrně hodně důchodů na strašně nízké úrovni. Jenže ta bída nesměla být vidět. Mám dojem, že dnes se důchodcům vede mnohem líp.
A cikáni dnes ? Kolik cikánů žije dnes v bídě ? A proč ? Protože fotr socku prochlastá a nahází do atutomatů.
Podívejte se sem, J.X. Doležal: „Jak se máte Červeňákovi ?“ Dostali 900 000,- Kč a žijí dál jak prasata.
http://www.reflex.cz/Clanek...
27. 10. 2008 | 12:29

bigjirka napsal(a):

Profesore a Čochtane u reklam a bulváru a podobných sviňáren se pohybujeme někde na okraji trhu. Klademe si otázku, jestli by nás moudrý vladař neměl tak trochu vychovávat. Dnes už na tuto roli neaspirují ani školy, tady je nějaká chyba. Chceš se válet ve sračkách, dobře, kolik chceš tun? Vede tudy cesta? Jaká je tu role demokracie a svobody? Nemyslím, že by odpověď byla úplně jednoduchá.
27. 10. 2008 | 13:00

Čochtan napsal(a):

Bigjirko,
moudrý vladař, kde vzít a nekrást ? A vychovávat ? To je především záležitost rodičů, potom školy. Pak už nikoho.
Demokracie a svoboda, na obojí musí mít člověk určitou morální úroveň. Pokud ji nemá, pak to dopadá jako dnes.
27. 10. 2008 | 13:28

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší, dovoluji si jednu technickou poznámku, neboť jsem byl jmenován.
Uvedeme tedy věci na pravou míru a v plném znění:

Václav Hořejší:
Ano, vím, že mi leckdo může rozhořčeně namítnout cosi o spojeneckých letcích bombardujících za 2. světové války německá města. Musím se přiznat, že bombardování civilních měst považuji za válečný zločin a nikoli hrdinství, ať už se ho dopustil kdokoli – v Coventry, Drážďanech, Hirošimě, Nagasaki, Hai-Phongu, Grozném či Kandaháru.
O tom, které válečné činy mají být potrestány a které ospravedlněny, však rozhodují vítězové…
V.H.30.08.2008
----------------------
Pepa Řepa :
Fajn.Podle této logiky byli piloti RAF bombardující Drážďany váleční zločinci? Řekl byste to do očí Fajtlovi nebo Peřinovi? Vím, že létali na stihačkách, ale změnilo by se něco v jejich jednání, kdyby šli na bombardéry?
30.08.2008 19:59:53
-----------------------
vaclavhorejsi napsal(a):
Rika se mi to tezce, ale dalsi generace, pro kteriu uz to bude pouze historie, jako treba Napoleon, jiste rekne "ano"...
"Skutečně si myslíte, že lze striktně oddělit civilní a vojenské cíle?"
To tedy jiste nemyslim. Opravdu si ale vy myslite, ze nalety na Drazdany, Hirosimu a Nagasaki byly primarne zamereny na tamejsi vojenske cile a ty civilni obeti byly jen nechtenymi "collateral damages"?..
V.H.30.08.2008 20:38:22

KONEC PŘESNÝCH CITACÍ

Vidím pouze tři možnosti:
1.Předvedl jste umný žížalí tanec, hodný soutěže STAR DANCE III.Kroutíte se dokonale.

2.V současné době u vás přebývá můj bývalý poradce Alzi Heimmer, kterého již několik týdnů postrádám.

3.Jsem absolutní blb, který –stejně jako kolega Suchánek-nepochopil jakýsi jiný smysl vašeho článku.
Do MfD by mne – jako manipulativního novináře- asi nevzali. Nemám kvalifikaci, ani bych tam nechtěl. Finančně bych si pohoršil.

Jinak dejte prosím vědět, až bude vaše vytrvalé obrodné úsilí korunováno úspěchem a čeští piloti, kteří odešli do GB a ve sužbách RAF bojovali proti nacismu, budou ve vašich učebnicích označeni za VÁLEČNÉ ZLOČINCE.
27. 10. 2008 | 13:30

Pepa Řepa napsal(a):

Pene Hořejší,
ještě dovětek k poslednímu odstavci. Napsal jste:

O tom, které válečné činy mají být potrestány a které ospravedlněny, však rozhodují vítězové…
V.H.30.08.2008

Moudrá slova, zlatá slova.
Vítězem jste vy a nepochybuji, že budete vítězem i dalších voleb.

Mezi námi, po tom co ODS předvedla za poslední léta, by volby vyhrál i pavilon dobře organizovaných a dobře živených primátů, vedených samotným Hanumagem.Nutno dodat, že vítězství bylo naprosto zasloužené.Dovolte, abych vám, i ostatním vitězům, pogratuloval.

Budete tedy vítězem, budete přepisovat historii. Od kterého roku myslíte, že budou piloti RAF bombardující Hamburg, označeni za válečné zločince?

K tomuto dotazu, mne vede ryzí chtivost a hamižnost. Rád bych si u Fortuny vsadil, dokud je dobrý kurz.

Dotazy na téma, odkdy budou Josef Smrkovský nebo Čestmír Císař vyhlášeni národními hrdiny, vás nechci unavovat.
27. 10. 2008 | 13:58

bigjirka napsal(a):

:-(

rekapča: hurrah entitled
27. 10. 2008 | 14:44

suchánek napsal(a):

hořejší:

je to hrozně zvláštní, ale nikdy bych se nenadál toho, že mě zde přimějete použít znovu ono:

KDE BERETE TU DRZOST???

rozdíl mezi náma dvěma ten, že mě přestáváte zajímat klikem na křížek okna exploreru.

líbí se mi, jak vám ležím v žaludku, ovšem vaše ubohost v té prostinké odpovědi mi vyrazila dech, že až tak malý je ten pan hořejší. to jsem vážně nečekal.

1.NĚKOLIKRÁT, I V TOMTO BLOGU, JSTE MĚ CITOVAL.

2.VŽDY TO BYLO VYTRŽENO Z KONTEXTU.

3.VYTVOŘIL JSTE O MĚ OBRAZ HULVÁTA A AROGANTNÍHO ZMETKA, ZCELA PROGRAMOVĚ A MANIPULATIVNĚ, A TO VYTRŽENÍM Z KONTEXTU.

tak se nad sebou, hořejší, zamyslete.

(pokud jste mě k tomuhle donutit chtěl, tak to byl opravdu majstrštyk, ale spíš vy jen takový jste, viďte).

ještě poznámka pro strejdy, co tu debatují o té hrozné reklamě. opakuju posté, bez oné děsné reklamy byste se tu nevykecávali, nebylo by aktuálně, nebyl by internet, nebyly by počítače.

pepo řepo: pardon, už vás do toho tahat nebudu
27. 10. 2008 | 15:06

Pocestny napsal(a):

Pane Suchánek, vítejte v klubu....

Hele, pes by od nás nevzal, tak se holt budeme muset krmit navzájem.....

Připravíme si tu několik pochlebných floskulí humanistického rázu a budeme jimi lemovat své příspěvky, abychom dodali ty sociální fazolky k tomu fundamentálnímu kusu masa.

Badateli, provětrám vám paměť - bolševici vna PřF UK, Stiborová (kandidovala za KSČ(M)na presidenta) Strunecká, Bičík, kandidát Braniš, soudruh Pivnička, mám pokračovat?

Komsomolci tamtéž: Frynta, Tachecí, Stopka, ti už mají všichni docentůru, počítám.....

Klatá to lobotomie, jak si to má velikán všechno pamatovat....
27. 10. 2008 | 15:28

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Spravna neni ani jedna z vami nabizenych alternativ.

Neni mozne, abyste nechapal, co jsem napsal - ANO, trvam na tom, ze ZAMERNE bombardovani civilnich cilu (obytnych ctvrti, historickych center mest) je valecny zlocin.

Nikde jsem nerekl, ze ti letci jsou valecni zlocinci - za takove ciny jsou zodpovedni ti, kteri k tomu vydali rozkazy; ti letci ani nemuseli vedet, jestli to neni "smes" vojenskych a civilnich cilu.
Krom toho vubec nevim, jestli konkretne jmenovani cs. letci bombardovali civilni cile - pravdepodobne ne.
Klast mi do ust, ze snad obecne povazuji letce bojujici v RAF za nejake zlocince, je opet vykon hodny J.Kojzara, jak jsem jiz byl v souvislosti s vami jednou konstatoval.

Nechapu vase slova o tom, ze jsem "vitezem voleb" - nejsem clenem zadne strany (i kdyz se netajim tim, ze v poslednich volbach jsem volil CSSD). Souhlasim, ze vladni strany prohraly proto, ze vladnou spatne.

Ten opici kral se jmenoval Hanuman.

Neuvedomuji si, ze bych vas vyzyval k prijeti mista v MFD; mimochodem vas kolega Kojzar myslim pusobi v Halo novinach.

Nemyslim, ze by kdy byli C.C a J.S. vyhlasovani narodnimi hrdiny.

..

..
27. 10. 2008 | 15:30

Vaclav Horejsi napsal(a):

suchánek:

Citat z vaseho diskusniho prispevku jsem uvedl nevytrzene, da se rici "in extenso"; dokonce jsem vas tentokrat ani nejmenoval - nevim, proc se k tomu tak vehementne sam hlasite.

Myslite opravdu, ze ja se myslenkami na vas zaobiram vice?

Obraz hulvata skutecne nebylo treba vytvaret, pouze jsem korektne a s mirne ironickym komentarem ocitoval ;-).

OK, zamyslim se nad sebou a dam vam vedet.

Trvam na tom, ze zaplava stupidni reklamy je zlo, zlo, zlo... Nic na tom nemeni, ze se tim zivite.
Informace o novych vyrobcich jsou dulezite, ale to je neco jineho nez oblbujici reklama na kazdem rohu...

..
27. 10. 2008 | 15:36

bigjirka napsal(a):

Hranici asi nikdo nezreguluje... ta reklama mě taky dost sere... ale pane profesore, že Vy vzpomínáte na pana Vajíčko?
27. 10. 2008 | 15:59

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší,
moc se omlouvám. Ten opičí král se skutečně jmenoval Hanuman, promiňte, překlep se vloudil.

Dále píšete:
Neni mozne, abyste nechapal, co jsem napsal - ANO, trvam na tom, ze ZAMERNE bombardovani civilnich cilu (obytnych ctvrti, historickych center mest) je valecny zlocin.

Nikde jsem nerekl, ze ti letci jsou valecni zlocinci - za takove ciny jsou zodpovedni ti, kteri k tomu vydali rozkazy; ti letci ani nemuseli vedet, jestli to neni "smes" vojenskych a civilnich cilu.

Hezké, pane Hořejší.
Válečným zločincem tedy není pilot ani bombometčík, který shazoval bomby na Hamburg. Je jím ten, kdo vydával rozkazy.
Nebudeme tedy zkoumat, kdo byl nejbližším velitelem pilota Johnyho, abychom nezametli debatu pod stůl. Takové věci, jako bombardování Hamburgu muselo přece schvalovat nejvyšší vedení.

Churchill, Roosevelt, možná Truman?

Jednoduchá-a podle mne -logická otázka: Považujete tyto jmenované za válečné zločince?

Neboť podle vás:
Rika se mi to tezce, ale dalsi generace, pro kteriu uz to bude pouze historie, jako treba Napoleon, jiste rekne "ano"...

Je to zvláštní. Jste proti reklamně a přitom na potkání rozdáváte kojzarovské samolepky.
Dovolím si ještě jednu otázku:

Pokud jde o úvahy typu, zda byl Churchill válečný zločinec. rozuměl by si vámi vytahovaný Kojzar více s Vámi nebo se mnou? Co myslíte?

A pokud mi odpovíte, že vám kojzarovsky vkládám do úst větu, kterou jste nikdy neřekl a sice,že byl Churchill válečný zločinec, tak bych se vás musel zeptat, kde tedy je ten tajemný válečný zločinec, odpovědný za bombardování?

Můžete mně to laskavě sdělit?
27. 10. 2008 | 16:07

Pepa Řepa napsal(a):

To suchánek
nemusíte se omlouvat, že jste mne do debaty zatáhl. Když vidím svůj nick, považuju za slušné odpovědět. Je to jen na chvíli, půjdu zase hybernovat.

Vám bych radil, abyste byl opatrný, od které značky budete grát granule. Zrovna je na trhu zn. Hameln, tvářící se jako potrava pro psy. Je to ovšem čístý flurooctan sodný.
27. 10. 2008 | 16:20

chytrej napsal(a):

chacháá
27. 10. 2008 | 16:37

Jarda napsal(a):

Pane Hořejší, občas Vás vidím, když večer jedete metrem trasou A do Dejvic. Pokaždé si říkám, že bych si s Váma rád pokecal, leč potom si všimnu, že velice bedlivě studujete nějaký zahraniční odborný časopis o genetice, a tak si Vás netroufnu rušit, abyste mi nevynadal, že Vás ruším v pilném studiu, a tím oddaluji Vaši naději na získání Nobelovky za biologii! Nebo myslíte, že bych si měl dodat odvahu, a oslovit Vás?
S pozdravem Váš velký obdovovatel Jarda
27. 10. 2008 | 16:45

Pepa Řepa napsal(a):

To Čochtán
Já neupírám Rusům jejich obrovský přínos. Prostupují celý můj život. Pokaždé, když vystupuju Na Slintáku z Metra, vzpomenu si na Ivana Pavloviče. Ráno, když dávám psům granule, vzpomenu si na něj podruhé.Nevím ale, jak bych dopadl, kdybych partě snědých kapsářů ve dvaadvacítce vykládal něco o Zločinu a trestu.. Možná i Ďuričko citoval Kočkovi něco z Idiota. U houpaček se moc nečte.Tak to chudák slíznul.

Na Makarenka myslím pokaždé, když vidím, že se mi výchova vymkla. On by to uměl lépe. Mičurin by měl větší rajčata. Oni vlastně, ti Rusové, umějí všechno lépe. Vymysleli i kosmonautiku. Ne Sputnikem, Lajkou nebo Gagarinem.

To se takhle ruský filozof Fjodorov motal po Kremlu a přemýšlel o vzkříšení. Kam s těmi kostrami, až budou vzkříšeny? Kostry, všude kostry, miliony koster. Kam se na zemi vejdou? Nebude dost místa. Protože to byl mimořádně moudrý člověk, věděl, že pomůže věda. Ta bude posílat vzkříšené na jiné planety. Tak zašel za mladým Ciolkovským a ten začal kreslit takové divné válce se špičkou. Na počátku kosmonautiky tedy nebyla touha po poznání, ale vývoz vzkříšených nebožtíků.Věděl jste to?

Oni ti Rusové mají zvláštní myšlení.Nejen pokud jde o vzkříšení.
27. 10. 2008 | 17:04

suchánek napsal(a):

hořejší:
tak pěkně po pořádku, vyřiďme napřed ten můj už minimálně TŘIKRÁT citovaný výrok, dle vás nevytržený, tady je:

suchánek napsal(a):
09.08.2008 14:05:33

http://blog.aktualne.centru...

--------------------------------
LOL

tak když jsem dočetl ten výtvor, spadla mi na 30 minut čelist, ve které vytrvala nehybně po celou dobu a to i tehdy, když jsem si šel dát studenou sprchu, takže jsem nedobrovolně splnil svůj pitný režim na týden dopředu.

PANE HOŘEJŠÍ, buď

a) dělaté si legraci a brzy to pompézně oznámíte, povedlo se vám to dokonale

b) jste vytvořil, a tady se předem musím omluvit, takovou DEBILITU, že u vysokoškolsky vzdělaného člověka, který pracoval na harvardu to tolerovat prostě NEJDE.

původně jsem chtěl s vámi uzavřít "příměří" a nějak vás pochopit. tento blog bylo to nejhorší, co mohlo přijít.

takže jen pár bodů:
1. nebýt reklamy, nepovídal byste si tady s nikým, nenašel byste tu lidi,kterých si tak vážíte a vaše výplody by nikdo nečetl. aktualne.cz by neexistovalo. neexistoval by ani internet. abych to dotáhl úplně, neexistovaly by noviny, televize, radio. neexistovalo by nic. ledaže byste platil a samozřejmě donutil lidi platit koncesionářské poplatky na vše výše jmenované v řádech desetitisíců měsíčně. přesvědčit lidi, proč za informovanost platit, byste musel osobním obcházením a přesvědčováním všech obyvatel české republiky, což by vám zabralo asi 158 let.

2. reklama cílí na cílovou skupinu. ta je poměrně slušně v zadání definovaná. rád bych vás upozornil, že reklamní tvůrci nemůžou subjektivně hodnotit, jak slogan připodobnit stylu prevérta. musí ten slogan i vizuál udělat tak, aby mu cílová skupina rozuměla. vy, jakožto cílová skupina, jste pro reklamu naprosto nicotná, zadavatele nezajímáte. levicových postarších vědců s praxí na harvardu existuje titěrné množství a námaha i prostředky vynaložené do toho, aby vás reklama přesvědčila k nákupu, jsou nenávratné. čím větší skupina, tím lépe pro zadavatele. jedna z nejúspěšnějších reklam na českém trhu všech dob byla na prací prášek. všichni do jednoho tvrdili, jak jim to leze na nervy - a všichni ten prášek kupovali.

3. PŘÍRODOVĚDČE -takhle mimo jsem vás tu ještě nezažil. měl byste se některým tématům automaticky vyhnout. reklamě je šumafuk, jestli se někomu líbí nebo ne, je ji ukradené, jestli je pro intelektuály kousatelná nebo ne, reklama prodává. a používá mechanismy (poměrně sofistikované) k tomu, aby to fungovalo. definujte DUCHAPLNÁ REKLAMA. pro koho? proč? aby pana hořejšího neobtěžovala? no žasnu.

4. KOMISE - zlatý hřeb vašeho blogu. zkuste vymyslet parametry, porotu, důsledek. jen drobnéupozornění, pane hořejší. to, co se líbí vám, senelíbí 90% populace a naopak. proč by se to mělo přizpůsobit vám? nepleťte si to s kulturou a uměním, to dotujete. reklamu nikdy nikdo nedotoval a dotovat nebude, dokonce bych řekl, že je to přesně naopak.

5. strejda Ford kdysi řekl, kdybych měl poslední dolar, dal bych ho na reklamu.

6. jedním z parametrů tvůrců reklam je komunikační výhoda vůči konkurenci. nelze komunikovat to, co už konkurence dávno používá a je známá. komunikuje se inovace, nápad, vylepšení. neinovuje se s potřeby prospět lidstvu a čekat, až si našeho záslužného činění někdo všimne. inovuje se proto, aby se to dalo zkomunikovat. rozumíte tomu aspoň trochu???

bože můj

pozn: zkuste se prosím, pane přírodovědče, nereagovat tady na mě. mám o vás vysoké mínění a naše diskuze zde by to mohla šmahem poupravit. bojím se toho. naopak si s vámi velmi rád popovídám na jiném blogu. díky
------------------------------

pokud nadále máte pocit, že jej uvádíte v kontextu, pak vám není pomoci (nehledě na to, že velmi umně kombinujete dva mé příspěvky z různých blogů do jednoho, abyste mou ubohost umocnil. umocňujete jen ubohost svou.)
27. 10. 2008 | 17:16

suchánek napsal(a):

no a k té reklamě. asi nejste úplně stupidní, abyste si myslel, že reklama je celý můj život a k televizi usedám pouze k ní. ano, devadesát procent reklam stojí za vyližpr..,jsou otravné, trapné a ubohé. ale bez nich bych se na telku dívat prostě a jednoduše nemohl. a každý NORMÁLNÍ člověk to ví. a nezakládá komise.

zkuste se poptat vašeho sympatizanta paroubka,kolika kousky těch skvělých billboardů zaplavil republiku. a očekávám, že příští váš blog bude o tom, jak vám tím znechutil život.

závěr: můžete mi zdůvodnit, proč by sponzor vašeho tlachání zde, který vám umožňuje plodit zde ZDARMA svá moudra a zviditelňovat se, měl dodržovat vaše kritéria na vkusnou reklamu, která by vám připadala vtipná? kecá vám někdo do toho, co tu za JEJICH peníze tlacháte?
27. 10. 2008 | 17:16

suchánek napsal(a):

ať o vaší čistotě máme úplně všichni jasnou a protože opakování je matka moudrosti, ještě jednou VYJMU část svého autentického výroku:

suchánek napsal:
b) jste vytvořil, a tady se předem musím omluvit, takovou DEBILITU, že u vysokoškolsky vzdělaného člověka, který pracoval na harvardu to tolerovat prostě NEJDE.

a porovnám jej s tím vaším ("in extenso"!!!)

hořejší napsal:
„Já rozhodně nemám na to řešit, rozebírat a hodnotit problémy tohoto světa. ovšem když se do toho pustí hořejší, tak to bych vážně blil. kde berou ti lidi tu drzost???!
... takovou DEBILITU, že u vysokoškolsky vzdělaného člověka, který pracoval na harvardu to tolerovat prostě NEJDE.“

---------------------
tak jestli se po tomhle nezastydíte, jste naprostý CHUDÁK
(nezapomeňte tento výrok okopírovat do deseti vašich blogů)
27. 10. 2008 | 17:25

Pobo napsal(a):

2 suchánek:

To chce klid, vždyť je to jenom Hořejší. Co byste od něj jiného čekal?
27. 10. 2008 | 17:50

Jarda napsal(a):

suchánek:
Ty jsi fakt totálně zamindrákovaný chudáček,který tady plive na nejchytřejšího člověka, jenž poprávu aspiruje na titul "Mister sympaťák". Co jsi ty dokázal? Pan profesor posunul vědu o kus dál, ale ty? Ty tu jenom pliveš jako starej námořník, ale ten aspoň ví, proč plive...ty víš úplnou prdlačku o životě, tak se vrať do školy, kde tě snad kantoři trochu dají dokupy...
27. 10. 2008 | 17:50

suchánek napsal(a):

jarda veký obdovovatel hořejšího:

WTF :-)))

(až budou na mé straně lidi vašeho typu, půjdu se zavraždit :-)
27. 10. 2008 | 17:54

Čochtan napsal(a):

Pepo Řepo,
dobrý !!! :-)))
Oni Rusové jsou dost nešťastný národ. Staletí vazalové tatarského chána, Petr Hrozný,... Lenin, Stalin, ... to vše vydrželi jen za pomoci vodky.
Není divu, že jim demokracie moc neříká, oni ji jako národ neznají.
Ale Čajkovský nebyl špatněj, že ?
27. 10. 2008 | 17:56

Jarda napsal(a):

čochtan:
Kdybys měl aspoň tisícinu rozumu, co ho má Putin a Medveděv, tak by sis mohl pískat, ty chytráku jeden...
27. 10. 2008 | 18:08

Pepa Řepa napsal(a):

Opět jedna věcná poznámka.

KOMISE?
Jistě-Deja Vu. Fungovaly každý pátek v Mánesu až do roku 90. Bez razítka příslušné komise vám nemohl být proplacen honorář.
Nejlepší komise byly v Bratislavě na Trnavské. Každý porotce byl za něco jiného. Výtvarný návrh posuzoval jeden zástupce dělníků, jeden inteligence, jeden či více KSS atd.Přirozeně několik výtvarníků.
A víte, že tady komise nejlepší. Ti co tomu nerozuměli se do ničeho nemontovali.Honoráře dvojnásobné než v Čechách.

Ach, kde ty komise jsou? Co abychom je znovu zavedli? Aby se nám nevloudila ideologická diverze. Nebo by někdo mohl vylepit zesměšňující billboard. Fuj. Jdou na mne mdloby.
27. 10. 2008 | 18:19

bigjirka napsal(a):

Jardo, kdybych vám napsal tisícinu toho, co byste si zasloužil, cenzor si strhne mazničku. Rozumy, co je mají Putin a Medveděv jsou z rodu Stalinova, Hitlerova a Goebbelsova.
27. 10. 2008 | 18:22

bigjirka napsal(a):

suchánku, máte pravdu, že manipulace dnes vítězí nad tvorbou hodnot. o správnosti tohoto výsledku nejsem zdaleka tak přesvědčen jako vy.
27. 10. 2008 | 18:25

suchánek napsal(a):

jen krátká poznámka na závěr, vypínám to:

reklama je NEJREGULOVANĚJŠÍ a NEPŘÍSNĚJI kontrolovaným výstupem, který se v televizi (na billboardech, v tisku atd.) objevuje.

mimo jiné nesmí obsahovat vulgarity, srovnávací reklama má ukrutně přísná pravidla, důsledně je dbáno, aby nebyly reklamou vláčeny děti, nesmí se v ní lhát.

srovnejte vše výše zmiňované s tím, na co v televizi koukáte, počínaje slovníkem politiků a konče obsahem některých filmů.

howgh

(opět pro hnidopichy: pokud mátepocit, že některá reklama lže, žalujte onu firmu a pokud to prokážete, vyhrajete balík).
27. 10. 2008 | 18:38

Čochtan napsal(a):

Bigjirko,
stržená maznička, to je krásný !!!! :-)))
Určitý národy potřebují (a chtějí) pevnou ruku. Není náhodou, že jsi zmínil Stalina a Hitlera v jedné větě.
Němci se už pod pevnou rukou Američanů naučili demokracii a docela jim zachutnala. Rusové to mají ještě před sebou.
27. 10. 2008 | 19:44

Jemnický napsal(a):

Vážený pane profesore Hořejší,
naznačil jste, že váš příští blog bude o mystice. Opravdu cítíte silé vnitřní puzení k takovému tématu, natolik jste se ztišil, že jste zaslechnul, jak Bůh vás zavolal jménem? Opravdu máte vnitřní poznání mystika, nebo to bude jen takový výkop balónu pánubohu do oken mezi čutálky, kteří se pokopou, zanadávají, napálí to někomu rovnou do ksichtu a znovu si to proberou u piva, jako ve venkovské hoposdě v neděli po fotbálku.
Začínáte druhou stovku blogů. Nevěřím, že Sisyfos je vaším oblíbeným hrdinou.
Vám, vašim sympatizantům a oponentům přeji, aby nás tyto blogy a diskuse obohatily o pohledy z jiných perspektiv a kultivovaly naše vědomí.
Buďme k sobě zdvořilí, neboť zdvořilost je pravda mírněná taktem. Vždyť hloupé myšlenky mívá leckdo, jenže moudří je nevyslovují. Omylem a naší neznalostí se na podstatě pravdy nic nemění.

Přeji vám hodně úspěchů při 101 blogu.
Jaroslav Jemnický
27. 10. 2008 | 20:03

bigjirka napsal(a):

Čochtane, tentokrát resonujeme úplně... Myslíš, že Němci jsou už z toho venku úplně? Rusi ještě nezačali.. začínají se chovat jako prvotřídní náckové
27. 10. 2008 | 20:53

vaclavhorejsi napsal(a):

suchánek:

je trapne, kdyz se snazite mlzenim vyvolat dojem, ze jste nenapsal:
"„Já rozhodně nemám na to řešit, rozebírat a hodnotit problémy tohoto světa. ovšem když se do toho pustí hořejší, tak to bych vážně blil. kde berou ti lidi tu drzost???!"

Kdybyste se vyjadroval slusne, nemusel byste se ted tak rozcilovat. Ja bych si vuci nikomu nedovolil ve verejne diskusi pouzit slova, jaka jste pouzil vy; urazel bych totiz takto hlavne sam sebe.
Nedovolil bych si pouzit ani vety "Kde berete tu drzost?"
Pokud nevhodnost svych vyrazu nevidite, tak je to skutecne politovanihodne...
Vase slova, ktera jsem citoval, jste skutecne napsal; neni dulezite, jestli v jednom prispevku, nebo ve dvou.
Samozrejme jsem je citoval PROSTE PROTO, ZE JSEM CHTEL UKAZAT JEJICH NESLUSNOST. Mimochodem - v te citaci jsem vas nejmenoval, ale vy jste se jako potrefena husa sam ozval - to je opravdu pozoruhodne a ponekud masochisticke...

Pokud jde o tu reklamu, jsem rad, ze mohu naprosto souhlasit s vasim vyrokem "devadesát procent reklam stojí za vyližpr..,jsou otravné, trapné a ubohé".

Nemohu ale souhlasit s dalsi vasti vaseho vyroku, ze bez techto "otravnych, trapnych, ubohych" reklam bych se nemohl divat na (jak rikate) "telku". Mohl - slusna televize (a rozhlas) muze byt placena proste z dani (kterym se rika "poplatky").

Take bych si dovedl predstavit system, kdy misto reklam budou proste seriozni informace o novych vyrobcich, a ne ty soucasne "otravné, trapné a ubohé" oblbujici debility.
Mohl by existovat nejaky reklamni bulletin, nebo ciste reklamni televizni kanal, ktery by si mohl kazdy zajemce poustet, pokud by mel zajem.
Je zasadni rozdil mezi solidni informaci o novem vyrobku a na emoce utocici reklamou, ktera se vas snazi presvedcit o tom, ze rodina nemuze byt stastna bez noveho margarinu nebo vlozek. Uspech produktu pak nezalezi na skutecnych kvalitach, ale na manipulacnich schopnostech reklamniku. Fuj...

Snad nikde na svete neni takova hustota (z 90% stupidnich) bilboardu, jako u nas.

Jiste mate pravdu, ze i jine produkty dnesni pakultury jsou hrozne, ale te idiotske reklamy je zdaleka nejvic a zdaleka nejvic zaneraduje nase zivotni prostredi. Pred nekterymi jejimi formami proste nelze uniknout.

Pepa Řepa:

Je dobre znamo, ze Churchill mel obavy z toho, jak bude to bombardovani nemeckych mest historii zhodnoceno a jak z toho vyjde on sam.
Mimochodem - vy povazujete nemecke bombardovani Coventry a Londyna za legitimni?
Pokud jde o to souzneni s Kojzarem - nevim - lide jako on rozhodne nemeli treba zadne problemy se schvalovanim zlocinu, ktere se dely pri vyhaneni sudetskych Nemcu...

Vase poznamky o "komisich" mi nepripadaji moc vystizne - s tou stupidni bezprivlastkovotrzni reklamou jste tedy spokojen?

Jarda:

Metrem v poslednich cca 3 letech bohuzel moc nejezdim, ale at uz me potkate kdekoli, rad se s vami seznamim :).

Jemnický :

dekuji za vase slova: "Buďme k sobě zdvořilí, neboť zdvořilost je pravda mírněná taktem."
Mluvi mi zcela z duse...
Pokud jde o muj clanek o "mystice" - snad se k tomu dostanu, ale asi z jine strany, nez jak to naznacujete...

..
27. 10. 2008 | 21:47

Mirek napsal(a):

PRVNI CAST:

Vasku,

co jsi napsal v minulem blogu neodpovida faktum. Specificky: “Mirku, dobre vis, ze takhle jsem to nemyslel - to "vykaslani se" se tykalo nasi soukrome e-mailove korespondence. V diskusi pod mymi clanky jsi vzdy vitan!!” 25.10.2008 18:20:50

Nezasvecenemu by se z teto poznamky mohlo zdat, ze v mem predchozim prispevku (24.10.2008 21:55:24) bud lzu nebo neco prekrucuji. Avsak skutecnosti je, ze jsem se Ti POUZE snazil (jako dobremu kamaradovi) vyhovet v tom, co jsi mi dal NAPROSTO NEDVOJSMYSLNE NAJEVO!

Napsal jsi mi dva e-maily, jejichz “Subject” je BLOG a nikoli nase soukroma korespondence! Prosim, zkontroluj si, co jsi napsal do ‘subjektoveho okenka,’ ano, naprosto nedvojsmyslne “Blog.” Predpokladal jsem, ze nase soukrome e-mailove diskuse nepovazujes tak uple za "blogy" nebo ano? :)

Tvuj prvni e-mail s titulem “Blog” zacina (cituji) “Mirku, mne se uz nechce odpovidat ti v te blogove diskusi.” A druhy konci (cituji) “Navrhuji, abychom se uz na tyhle politicke veci vykaslali... Zdravi Vasek” Samozrejme, interpretace je POUZE jedina – viz 24.10.2008 21:55:24 v minulem blogu. :)

Takze kdyz jsem ted pri obede (prave nyni je tady neco po poledni) uvidel Tvoji poznamku, musel jsem reagovat, aby situace byla vsem (vcetne Tebe) naprosto jasna – sumarne, v nasi soukrome korespondenci naznacujes NAPROSTO JASNE (i kdyz jsi to mozna myslel jinak), ze si se mnou neprejes diskutovat politiku v TOMTO BLOGU (viz nahore). V svem prispevku (25.10.2008 18:20:50) jsi napsal PRAVY OPAK, tedy ze jsem tu vitan. O tom, ze v nasi soukrome korespondenci nebudeme diskutovat politiku, ale pouze vedu, jsme se dohodli uz DAVNO PRED TIM, a tak jsme diskutovali politiku tady (Aktualne.cz), a proto jakekoli zastaveni politickych diskusi se mohlo tykat POUZE tohoto blogu. :) Alespon tak to vidim ja, but of course, I may be wrong! :)

Mozna stoji za to zminit tez dalsi dve skutecnosti. Zaprve, vetsina mych prispevku byla do urcite miry minena jako “comic relief” (http://en.wikipedia.org/wik...), protoze ruzne akademicke diskuse zde se zdaly byt prilis casto pouze-vyjadrujici-negativni-vzajemne-vztahy-diskutujicich a nikoli analyzujici-tema-Tveho-blogu-ci-jakekoli-jine-tema. A zadruhe, velkou cast mych prispevku jsi bud pouzil primo nebo trochu prekroucene ve svem jubilejnim (= tomto) blogu, takze bysme je mohli povazovat prinejmensim za “jubilejni-blog-inspirujici,” shall we? :)

Vzdycky Tvuj
Mirek :)
27. 10. 2008 | 22:42

Mirek napsal(a):

DRUHA CAST:

P.S.:
Vasku, ctenarum nemusi byt na prvni pohled jasne, co nas nejvic spojuje. Je to NAPROSTE ODMITANI nesmyslneho nasili a vseobecneho pouzivani fyzicke sily pri reseni konfliktu mezi lidmi, etnickymi a nabozenskymi skupinami, narody a staty – pochopitelne s vyjimkou sebeobrany. Co nas tez spojuje jsou nase snahy ukrast :) Matce prirode (a vseobecne Vesmiru) ruzna tajemstvi tykajici se toho jak funguji a co je jejich podstatou. Nicmene mame odlisne nazory na ruzne soucasne politicke situace.

Mimochodem podstatou nasich nejodlisnejsich nazoru je napr. ‘vnimani’ Britskych listu, ktere povazuji za zdroj lzivych a zmanipulovanych disinformaci. Jejich “preklady” ruznych clanku nejsou VUBEC ZADNE preklady, ale zmanipulovane PREPISY zamerne rozdmychavajici antiamerikanismus a obhajujici casto velice sporne politicke pozice soucasne ruske vlady. Zcela jasnym hlavnim cilem Britskych listu je sirit antiamerikanismus a ruzne proruskovladni nalady.

Hlavnim ruskym cilem je zabranit vytvoreni skutecnych Spojenych Statu Evropskych (s jednou vladou, s jednou ustavou, etc.), protoze to by snizilo politicky a ekonomicky vliv Ruska v Evrope do zanedbatelnosti. Existovaly by pouze 4 ekonomicke velmoci t.j., Spojene Staty Evropske (nahrazujici soucasne dysfunkcni EU), Spojene Staty Americke, Cina a Japonsko. Jedine, co Rusko ma, je nerostne bohatstvi a nekolik neuveritelne bohatych oligarchu (vetsinou nejblizsich pratel Putina, ktery jim svymi ruznymi zakonnymi a nezakonnymi zpusoby k tomuto bohatsvi vice nebo mene pomohl), avsak toto na vytvoreni ekonomicke velmoci nestaci.

Ty povazujes Britske listy za (cituji) “cenny zdroj informaci.” Tudiz je pochopitelne, ze tve mezinarodne politicke blogy do znacne miry reflektuji nazory a informace publikovane v Britskych listech. Neni proto divu, ze mame trochu odlisne politicke nazory, a je otazkou, jestli je jakkoli napomocne nebo uzitecne, abych zde prispival k diskusi nebo ne. :)

P.P.S.: [Trochu vice ostatnim ctenarum nez Tobe :)]
Myslim, ze co nas s Vaskem spojuje (vseobecny odpor k nesmyslnemu nasili a nase ‘zlodejske snahy’ :) z hlediska ruznych tajemstvi vesmiru) je silnejsi nez to, co nas rozdeluje (Britske listy). :) Nicmene tusim, ze Vasek si mysli, ze nase odlisne nazory na ruzne politicke deni narusuji nase dlouholete velice pratelske vztahy. Proc si to myslim? Protoze v tom e-mailu s titulem “Blog” tez napsal “...nechci se s tebou verejne hadat.”

Prisaham, ze za tech bilion let, co se s Vaskem zname, jsme se spolu nikdy nepohadali! :) A nyni se Vasek obava, ze bysme se mohli pohadat... Ja osobne jsem nase diskuse NIKDY NEVIDEL jako “hadani se,” nybrz jako srovnavani informaci z ruznych zdroju a porovnavani jejich interpretaci. Takze ted by melo byt kazdemu zcela jasne, proc Tento Vaskuv blog je pravdepodobne uplne posledni, kde se mozna vyskytnou moje prispevky typu ‘political comic relief’ – t.j. nekdy trochu vazne, and nekdy vubec ne:

“Prestoze Vasek napsal, ze jsem zde vitan (a tim tak trochu anuloval, co mi napsal predtim), nepreji si, aby nahodou v dusledku nasich odlisnych politickych nazoru Vasek mozna pocitoval, ze i kdyz nechce, tak by se asi mel se mnou hadat! A pokud by se to navic nahodou tykalo neceho publikovaneho v Britskych listech, tak by to opravdu nestalo za to...” :)
27. 10. 2008 | 22:44

Zuzana napsal(a):

Mirku, tvoje prispevky v kontextu s ostatnimi ve mne vzbuzuji neprijemny pocit nove vznikajici zelezne opony..
28. 10. 2008 | 00:07

Mirek napsal(a):

Zuzano, omlouvam se, ale vubec netusim, o cem mluvis. Myslis, ze napr. moje odpovedi panu Lipenskemu v minulem blogu (21.10.2008 16:51:25 & 21.10.2008 16:55:48) vytvari novou zeleznou oponu? :) Ci mozna moje odpoved ‘to: stale rebel’ (24.10.2008 02:28:40) v temze blogu ji dokonce posiluje? :) Nebo ze podekovanim panu Stejskalovi za to, ze smim nadavat sam sobe (24.10.2008 04:35:03) jsem tu zeleznou oponu pekne ukoval? :)

Kdysi jsme si s Vaskem rekli, ze se o politice e-mailem nebudeme bavit a bavili jsme se trochu pouze tady v jeho blogu. Nedavno mi Vasek napsal neco, co se POUZE dalo interpretovat, ze se o politice nechce bavit ani tady (viz 27.10.2008 22:42:28). A kdyz jsem se v minulem blogu se vsemi pekne rozloucil (24.10.2008 21:55:24), tak Vasek prisel s “dobre vis, ze takhle jsem to nemyslel” (25.10.2008 18:20:50) a ze jsem tady vitan. No, kdybych se vubec nevratil (alespon docasne), tak by to mozna vypadalo bud ze jsem bud lhal (a ze Vasek nikdy nic takoveho nenaznacil) nebo ze neco prekrucuju nebo ze ‘trucuju’ nebo neco takoveho… :)

Takze jsem se vratil a snazil se vysvetlit celou situaci (viz nahore) – miluju tady kazdeho, miluju kdyz mi lide nadavaji – to jsem nejlip ve svem zivlu :) – avsak melo by byt tez kazdemu naprosto jasne, ze protoze verim hlavne CIA World Factbook nebo ruskym nezavislym novinam jako je Novaja Gazeta, kdezto Vasek veri spise Britskym listum a ruskym vladnim novinam, nase politicke diskuse pravdepodobne nikdy nebudou tak produktivni jako nase vedecke diskuse, kde oba opravdu verime vetsine toho, co je publikovano v napr. Nature a Science, i kdyz jsou to taky dost pekny hajzlici, protoze Nature mne opublikoval jen 3 prace a Science pouze jednu... :) Down with Nature, down with Science!!! :)))

Takze abysme se s Vaskem na jedne strane plahocili a snazili se trochu publikacne “zviditelnit” na cem pracujeme, a na druhe strane se (mozna obcas hloupe, protoze nevime vsechna fakta) hadali o politice, na kterou navic nemame moc vliv – to opravdu nedava zadny smysl... :)

Tak, mila Zuzano, nyni snad rozumis lepe cele situaci, a ted mi prosim vysvetli, kde je ta zelezna opona. :)
28. 10. 2008 | 04:01

Mirek napsal(a):

To Zuzana:

PRVNI CAST:

Znovu jsem se zamyslel nad tim Tvym “neprijemnym pocitem nove vznikajici zelezne opony” a uvedomil si, ze jeho koren mozna neni v “mych prispevcich” (jak jsem se mozna mylne domnival po prvnim precteni 28.10.2008 00:07:44 a tudiz vyprodukoval 28.10.2008 04:01:23), ale ve Vaskove hezke a dlouhe veta “Pod dojmem informace, že dnešní Rusko je skutečnou říší zla, mnohem horší než Brežněvův SSSR, že lidský život tam dnes nemá ani pražádnou cenu a agenti FSB běžně unášejí a vraždí lidi, jsem se rozhodl raději nejet na původně plánovanou konferenci do Moskvy.” Tato myslenka me inspirovala k napsani kratke uvahy (s historickym post scriptem) na tema:

“PROC SE VASEK ROZHODL NEJET NA KONFERENCI DO MOSKVY A PROC ZUZANA MA NEPRIJEMNY POCIT ZELEZNE OPONY”

Jednoho dne jsem mel opravdu osklivy sen. Zdalo se mi, ze Angela Merkelova v Nemecku rehabilitovala Adolfa Hitlera, druheho nejvetsiho (hned po Stalinovi) masoveho vraha v historii Evropy. A aby nebylo zadne pochyby o tom, ze Adolf Hitler byl nejlepsim Nemcem v historii Nemecka, Angela nechala prepsat ucebnici dejepisu Nemecka. V nove ucebnici byl Adolf Hitler opakovane popisovan jako velice cestny a slusny muz, ktery zaridil, ze vetsina nezamestnanych Nemcu dostala praci. Navic to byl vynikajici vojevudce, ktery dobil skoro celou Evropu. Na rozdil od hnusneho a zrudneho vraha Stalina, ktery mu v tom dobyvani Evropy branil, by hodneho a slusneho Hitlera nikdy byvalo nenapadlo strilet na miste sve nejlepsi dustojniky a generally jenom proto, ze s nim trochu nesouhlasili v jeho planech jak znicit a zabit tu silenou zrudu Stalina – jednoduse proto, ze Hitler byl velice moudry a laskavy muz, ktery miloval sve dustojniky a Nemecko vic, nez cokoli jineho.

A v tom silenem snu, Angela naridila vsem ucitelum ucit podle te nove ucebnice dejepisu Nemecka, jinakze na ne posle nekoho, kdo je pekne zmlati. Takze vetsina ucitelu ucila...

Jednoho dne nemecka televize usporadala anketu pro mladou generaci Nemecka. Mladi Nemci meli rozhodnout, kdo je nejlepsim Nemcem v historii Nemecka. S prevahou zvitezil Adolf Hitler, a zniceho nic davno mrtveho Hitlera zacali oslavovat v celem Nemecku: “Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler!” A lide byli tak nadseni narodnim hrdinou Adolfem Hitlerem, ze ho zacali povazovat za poloboha, a zacali nutit cirkev, aby ho vyhlasila za svateho. A v Nemecku zacalo pribyvat vrazd, hlavne novinaru, kteri napsali neco proti vlade...

Jsem castecne zidovskeho puvodu, a proto jsem se ve snu zacal chvet strachy. Avsak posleze jsem se uklidnil a spal jsem pevnym spankem spravedlivych az do rana – vzdyt je to pouze sen a navic Nemci nemaji zadne jaderne zbrane... Rano jsem se probudil, otevrel cerstve dorucene noviny a na prvni strance cetl:

“V Rusku, zemi s nejvetsim arzenalem jadernych zbrani na svete, rehabilitovali Stalina. A aby nebylo zadne pochyby o tom, ze J.V. Stalin byl nejlepsim Rusem v historii Ruska, Vladimir Putin nechal prepsat ucebnici dejepisu Ruska, ve ktere je nelidska zruda Stalin opakovane popisovan jako velice cestny a slusny muz. Masovy vrah Stalin presvedcive vyhral televizni anketu o nejlepsiho Rusa, je nyni povazovan za poloboha a Stalinem-nadseni lide nuti cirkev, aby ho vyhlasila za svateho. Soucasne s nadsenym obdivovanim a oslavovanim tohoto nejhroznejsiho nelidskeho masoveho vraha v historii Evropy, v Rusku zacina pribyvat vrazd, hlavne novinaru, kteri napsali neco proti vlade.”

Napred jsem neveril svym ocim. A potom jsem si uvedomil, proc Vasek nejel do Moskvy a proc Zuzana ma neprijemny pocit zelezne opony. Mozna meli tentyz sen a asi ctou stejne noviny...
28. 10. 2008 | 06:32

Mirek napsal(a):

To Zuzana:

DRUHA CAST

Historicke post scriptum:
Nezavisle noviny v Rusku napsaly (toto neni primy citat z jednech novin, ale citat anglickeho prekladu sumarizace udalosti popsanych v nekolika clancich; clanky jsem cetl v rustine a sumarizace je faktograficky presna) –

Police arrested ten suspects believed to have been involved in Anna Politkovskaya's murder. Russia's Prosecutor-General Yuri Chaika stated that the plotters' aim was to start a crisis to destabilise Russia. The suspects included members of a Chechen organized crime group, as well as a number of former FSB agents. Former Deputy Prime Minister of Russia Boris Nemtsov received word from Irina Hakamada [former presidential candidate] that Putin threatened her and like-minded colleagues in person. Putin uttered that Hakamada and her colleagues "will take in the head immediately, literally, not figuratively" if they "open the mouth" about the Russian apartment bombings.

Anna Politkovskaja si myslela, ze Vladimir Putin prehani nebo si jen tak dela legraci a zacala pripravovat clanek o organizaci a prime ucasti agentu FSB pri tzv. Russian apartment bombings (http://en.wikipedia.org/wik...) – masove vrazde temer 300 lidi v 1999, ktera poslouzila tehdejsimu rediteli FSB Vladimiru Putinovi jako zaminka k tzv. Second Chechen War (http://en.wikipedia.org/wik...), ktera udelala z Putina presidenta behem nekolika mesicu.

A pokud nekdo v Rusku neprijde s nejakym lepsim vysvetlenim, tak to bude vzdycky vypadat, ze ignorovani Putinovy hrozby zapricinilo dve kulky do hlavy a jednu do ramene Anny, vystrelene z bezprostredni blizkosti byvalym agentem FSB, ktery ted sedi ve vezeni, a ktery byl aktivnim agentem, kdyz Putin rediteloval....a mozna, ze tohle vsechno je jen nahoda a nestastna shoda okolnosti, podobne jako vrazdy 300 dalsich ruskych novinaru, kteri tez nahodou a nestastnou shodou okolnosti byli zavrazdeni najatymi vrahy vetsinou nedlouho pote, co kritizovali Putina nebo Ruskou vladu.

Je zajimave, ze vseobecne zhruba 80% tzv. “contract killings” (= vrazdy za penize najatymi vrahy) se v Rusku vyresi a pachatel se najde. V pripade ‘contract killings’ novinaru je to pouze 6%!!! A co je jeste zajimavejsi, i v tech 6% pripadu, kdy chytnou vraha, ktery ‘pulled the trigger,’ pokud vim, tak nebyl JEDINY pripad, kdy by se zjistilo, kdo ho zaplatil...

Ano, mila Zuzano, situace v Rusku je z hlediska zeleznych opon velice prizniva, takze Tvuj neprijemny pocit mozna neni uplne bezduvodny...
28. 10. 2008 | 06:34

Pepa Řepa napsal(a):

To Mirek
Political comic relief?
Jistě! Je to mocná zbraň, jak si zachovat zdravý rozum. Buď se odstřihnout, jít hibernovat nebo nebrat politický zápal jednostranně vyhraněných protivníků vážně.Brát to s nadhledem.

Milý pane, absolvoval jsem snad všechny diskuse v r.68, když mně bylo okolo dvaceti. Tento blog se-dle mého názoru- nese v duchu slov Josefa Smrkovského, v duchu Obrody.
Na tom není nic pejorativního. Je to jeden, naprosto legitimní proud politického myšlení, vidění světa.Má právo na existenci, je přínosný, vyvolává přirozené reakce z druhého břehu, ke kterému já patřím. Přirozeně, že mně vadí, pokud to jsou reakce plné nenávisti, hnisu a slizu. To se raději zdekuju, protože pokud se postavím do fronty za krysařem, tak to vypadá, že s hnisem a slizem souhlasím.

V čem vidím tento obrodný směr? Ve směsi antiamerikanismu,vytváření protiizraelskch nálad, naprostou bagatelizací největšího nebezpečí a to je pro nás islamizace Evropy,idealizací Ruska a nových Rusů zvláště, naivním pacifismem, který je ve svém důsledku nejkratší cestou k válce, přepisováním historie, kdy se do jednoho pytle hodí viník a oběť,postupným gumováním národního povědomí,obětí lidí, kteří pokládali své životy,vnucením jakéhosi pocitu viny,bezbřehým spoléháním na to,že bruselská reprezentace bude lepší než ta místní, naivní představa, že se chytneme za ruku s Usámou i Vladimírem a budeme multikulturně tančit Kolo, kolo mlýnský.

Všude zavládne mír,pravda, láska. Arab nám dá naftu za deset, když mu hodíme do chřtánu Izrael. Rus přispěje naftou za půlku, když nepostavíme tu kouli v Brdech.
Žasnu, nad to naivní představou.

Přirozeně, že spoustu z toho co jmenuji není hlavním myšlenkovým proudem POUZE nového obrodného procesu.Tyto chlapíky čeká těžká desiluse. Kdy? Až Paroubek vesele kouli v Brdech postaví, až Obama bude kontinuálně pokračovat v zahr. politice, až vybombarduje jaderná zařízení v Iránu, stejně jako to udělal Izrael v Syrii.Pokud to neudělá, tak vám, na západní polokouli zbývá pouze možnost spáchat kolektivní seppuku¨-hypotéky, nehypotéky- a nám existovat pouze jako dhimmí v zemi Prorokově, spojené s Maghrebem v jedno impérium, vedené novým Napoleonem z Paříže. Možná s rehabilitovaným Dolfim (dle vašeho snu).

Britské listy? Mám sice obdobný názor na toto nové, antiamerické písmo svaté, nicméně bych si nedovolil zavrhnout je a priori jako celek, stejně jako má autor a priori jasno o manipulativnosti MFD.Klidně si přečtu i něco z Britských listů.

Víte, dneska je státní svátek. A já budu raději večer vzpomínat na legionáře, piloty z RAF, na Masaryka, na Pavla Tigrida než na obrodný proces a třetí cestu, na socialismus s lidskou tváří.

Myslete si co chcete. Možná jsem totální blb, ale já jsem se nikdy nestyděl za to, že jsem Čech i když se za spoustu krajanů stydím a mockrát jsem musel lidem vysvětlovat, kde ta ČR vlastně je.
Hezký 28.říjen všem.
28. 10. 2008 | 08:08

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

S poslednimi dvema odstavci vaseho posledniho prispevku zcela souhlasim.
Zcela se mylite, pokud me povazujete za nejakeho "osmasedesatnickeho obrodare" - uz jsem to tady rikal mockrat, ale kojzarove proste vedi sve...

Vase obavy z "islamskeho nebezpeci" povazuji za dosti paranoidni; jeste paranoidnejsi jsou ovsem Mirkovy sny...

Nekteri lide by nas vsechny nejspise chteli privest do sveta neustaleho "vybombardovavani" nejakych nepratel, u kterych bychom nastolili stav, ktery ted panuje v Iraku nebo Afghanistanu. Toto vybombardovavani je pochopitelne potreba nazvat "humanitarnim".

Pevne doufam, ze prezident Obama tento kurs sledovat nebude a bude rehabilitovat pro vas smesne slovo "mir". Pokud ho ovsem nejaky paranoidni fanatik nezabije.

..
28. 10. 2008 | 08:45

Pepa Řepa napsal(a):

To Mirek
ještě dodatek.
Projel jsem si blogy. Státní svátek. Ani pes neštěkne. Počkejte zítra.To bude zase moudrých hlav. To bude zase článků o tom,co to ten nenáviděný klimatolog ve Vladislavském sále zase plácal.
Co myslíte? Bude to impulsivní reakce nebo už jsou články napsané?
28. 10. 2008 | 08:50

bigjirka napsal(a):

Zcela souhlasím s Mirkem a s Pepou. O islámu je zbytečné hovořit, chápejen ten, co o tom něco ví. Problém je v tom, že ne my je, ale oni nás nenávidí. Islám je dnes v agresivní podobě, v jaké možná bylo křesťanství ve středověku. Ostatně také píše rok 1428. Co se týče Ruska, jen slepý, hloupý nebo podplacený nechápou, že Rusko se zfašizovalo. Pepo, články už jsou napsané! Co si mám myslet o Klausovi, nevím. Připadá mi z té zdejší bažiny pořád nejlepší. Na druhé straně jsme na tom asi dost bídně, když jsme nedokázali vygenerovat nic lepšího.
28. 10. 2008 | 11:30

bigjirka napsal(a):

sakra, ta shoda... promiňte, rve to oči..
28. 10. 2008 | 11:31

Zuzana napsal(a):

@ Mirek:
Mluvim o hodnovernosti zdroju, manipulaci s fakty - nejen novinari ale i Horejsim !!!, a dale mne zarazeji zdejsi zabomysi valky, ktere jsou opravdu hodne malych deti..nebo lidi, kteri nechteji videt realitu okolo sebe.
Tech dvou rozsahlych reakci opravdu nebylo treba, stacilo napsat - o co gou..?
Jinak zdejsi diskuze zacina odrazet situaci v nasi PS - same vznosne reci, prebijeni se, konstruktivni debata zadna..
28. 10. 2008 | 11:58

Zuzana napsal(a):

Konecne jsem si uvedomila, ze pan Horejsi se sem chodi vlastne jenom odreagovat od psani svych vedeckych clanku. Ach, vy srandisto! Zase jsem Vam skocila na spek a vzala to vazne..
OMLUVA SE PRIJIMA!
28. 10. 2008 | 12:31

Karel Mueller napsal(a):

Pane Mirek,
pokud sem chcete přestat psát, tak bych nerad, abychom se rozešli animozitou. Určitě jste jemný a kultivovaný muž, ale víte, chtělo by to méně věřit Vašim mediím a přestat si tolik dělat iluze. O komkoliv a čemkoliv.
Obviňujete Putina z toho, že udělal ze Stalina opět kult. Mě se to nějak nezdá ... Od nástup Gorbačova (víc než 20 let) - a vlastně daleko před ním - byl Stalin ve všech pádech v Rusku skloňován jako pomalu vrah tisíciletí. A Putin se úzce spřátelil s antistalinistou č. 1 Solženicynem před očima celého národa. Myslíte, že za této situace stačí jedna učebnice a doslova pár měsíců od Solženicynovi smrti na zvrat v myšlení národa? Neměl by jste spolknout všechno ...
Je opravdu zajímavé, že stavíte Hitlera až za Stalina. Vzhledem k židovskému původu. No nic ...
Hitler se kultem v SRN stát nemůže, jeho finální relace je v porovnání se Stalinem přesně opačná: Převzal jeden z nejkulturnějších národů - byť v krizi - který byl v té době na absolutní světové špici ve všech vědních oborech. Jeho šance převzít vedení světa byla reálná.
Zahnal ho do totální zkázy, zatížil holokaustem a jen strach ze Stalina zabránil "absolutoriu". O dopadech na svět a odchod Evropanů do bezvýznamna nemluvě.
Proto ho může v SRN oslavovat jen blázen.
"Žukov" studené války Brzezinski napsal 20 bodů o problémech USA ještě v 90. letech. Když jsem to četl, tak jsem si připadal jak Alenka v říši divů. Na něco podobného se nezmohl ani Bilak v dobách své největší slávy.Z tohoto pohledu jsou články v BL jen takové vysoce přátelské kritické poznámky.
Pepa Řepa píše o současné situaci. Ale to je naše nekonečná blbost. Blbost pramenící ze spálení oněch 5 karet, o kterých občas píšu, blbost, že pokračujeme ve směru, který ve svých důsledcích skončí pádem západu nebo - což je ještě horší - totální zkázou. Měli jsme na tato témata nespočet debat.
A to, milý pane Mirek, na Rusy nenavléknete. Nenavléknete to na Putina, nenavléknete to na jejich oligarchy. Nenavléknete to ve světě na nikoho.

Tuto cestu si západ zvolil sám.

Ve Vašem životě i v další vědecké dráze přeji mnoho štěstí.
28. 10. 2008 | 12:49

vaclavhorejsi napsal(a):

Zuzana:

Je to tak!!! :-)

..
28. 10. 2008 | 17:05

Mirek napsal(a):

PRVNI CAST:

To Vasek, Pepa Repa a Karel Mueller:

Vasku,

Napsal jsi (cituji):
"Vase obavy z "islamskeho nebezpeci" povazuji za dosti paranoidni; jeste paranoidnejsi jsou ovsem Mirkovy sny..."

Pepo, ano, Islam je nepochybne nejagresivnejsi a nejnebezpecnejsi nabozenstvi na svete, cehoz dokladem je napr. to, ze v ruznych muslimskych zemich je BEZVYHRADE TREST SMRTI za postaveni krestanskeho kostela ci za to, kdyz Muslim zacne verit napr. krestanskym myslenkam, a stane se de facto (dejme tomu napriklad) katolikem. V nekterych muslimskych zemich (napr. Iran) je tez trest smrti za homosexualitu a kazdorocne je spousta naprosto nevinnych lidi popraveno jenom proto, ze jsou sexualne pritahovani ke stejnemu pohlavi jako je jejich.

Navic Mohamed byl pedofil, a uznavani, schvalovani a modleni se k sexualni exploitaci malych deti je neslucitelne s demokratickym typem zivota tak, jak jej zname. Souhrne, Vase obavy z Islamu NEJSOU PARANOIDNI (jak se mylne Vasek domniva), ALE NAPROSTO OPODSTATNENE a zalozene na nepopiratelnych faktech, ktere (z nejakeho duvodu) Vasek jakoby nevidel.

Vasku, NEPOCHYBNE povazujes za paranoidni, ze jsem napsal:

“V Rusku, zemi s nejvetsim arzenalem jadernych zbrani na svete, rehabilitovali Stalina. A aby nebylo zadne pochyby o tom, ze J.V. Stalin byl nejlepsim Rusem v historii Ruska, Vladimir Putin nechal prepsat ucebnici dejepisu Ruska, ve ktere je nelidska zruda Stalin opakovane popisovan jako velice cestny a slusny muz. Masovy vrah Stalin presvedcive vyhral televizni anketu o nejlepsiho Rusa, je nyni povazovan za poloboha a Stalinem-nadseni lide nuti cirkev, aby ho vyhlasila za svateho. Soucasne s nadsenym obdivovanim a oslavovanim tohoto nejhroznejsiho nelidskeho masoveho vraha v historii Evropy, v Rusku zacina pribyvat vrazd, hlavne novinaru, kteri napsali neco proti vlade.”

Avsak jenom tak napsat, ze je neco “paranoidni,” je bez jakehokoli dukazu nebo vysvetleni nejen naprosto nesmyslne, ale tez naprosto nedustojne Tebe, predniho ceskeho vedce. Proto mne a vsem ctenarum prosim vysvetli, co v teto casti meho fiktivniho snu neodpovida pravdivym skutecnostem, PROTOZE JINAK SE STANES V OCICH VSECH CTENARU POUHYM BLOGGEREM, KTERY Z NEJAKEHO DUVODU NEMLUVI PRAVDU.
28. 10. 2008 | 19:50

Mirek napsal(a):

DRUHA CAST:

To Vasek, Pepa Repa a Karel Mueller:
Pane Muellere, myslim, ze v mnoha vecech mate pravdu, ale v nekterych ne. :) A protoze podobne jako Vy “bych byl nerad, abychom se rozešli animozitou,” tak hlavne zminim to, v cem mate STOPROCENTNI PRAVDU: “Od nástup Gorbačova (víc než 20 let) - a vlastně daleko před ním - byl Stalin ve všech pádech v Rusku skloňován jako pomalu vrah tisíciletí.” Ano, mate naprostou pravdu, byl, protoze J.V. Stalin nema v teto kategorii zas tak moc konkurentu na svete a v Evrope pravdepodobne zadneho. 25 milionu nevinnych obeti je 25 milionu...

A zcela uprimne Vam reknu, ze nevim, jestli jeho oficialni rehabilitace byla napad Putina nebo nekoho jineho, protoze verte mi nebo ne, kolem Putina jsou daleko horsi lide nez je Putin, ale reknu Vam presne PROC byl rehabilitovan! :) Take nevim jestli to, cemu rikam “Putinova ucebnice dejepisu” byl Putinuv napad nebo napad nekoho jineho. Avsak reknu Vam PROC byla napsana! :) Odpoved na obe PROC je velice jednoducha a uplne stejna: “Protoze z hlediska Stalinovych zlocinu VYPADA napriklad zavrazdeni nejakych 200 nebo 300 novinaru zdanlive zanedbatene!” [‘A do urcite miry omluvitelne chybami, ktere se staly pri snaze utajit informace v zajmu narodni bezpecnosti.’ :) Ja vim, z tohodle bych si asi nemel delat legraci, protoze je to vsechno dost strasidelne a smutne... Pochopitelne to, ze ti chudaci zavrazdeni novinari psali o ZLOCINECH ruske vlady na ruskych lidech, je takovy maly technicky detail, ktery v tom vseobecnem nadseni batjuskou Stalinem skoro zanika....asi proto, ze ON je zodpovedny za 25 milionu nevinnych...]

Asi bych mel byt presnejsi a rikat pouze Ruska vlada, a nebo vysvetlit, ze kdyz reknu “Putin,” tak obcas myslim “Ruska vlada,” avsak v te rychlosti jak to vsechno pisu, delam nekdy tuto chybu. Samozrejme s Vami souhlasim, ze Hitler se stat nemeckym idolem nemuze z mnoha duvodu (jednim z nich je napr. ze prohral valku) a pouzil jsem tuto SKUTECNOU ABSURDITU jen k tomu, abych ilustroval POUZE ZDANLIVOU ABSURDITU soucasneho Ruska, kde tato situace je tez skutecnosti. Pochopitelne vysepopsany duvod k rehabilitaci Stalina si ihned uvedomili vsichni odpurci diktatury v Rusku a zacali proti nemu bojovat vysvetlovanim, proc to vlada najednou dela a proc uz z jejiho hlediska neni Stalin tak spatny, jak byval za Gorbaceva.

Verim, ze drive nebo pozdeji, nekdo s mene nasilnickou naturou, prevezme moc, a Rusko se stane normalni demokratickou zemi bez diktatorske vlady. Pochopitelne, ze znamych duvodu, politicke konflikty mezi Ruskem a Zapadem nebo Ruskem a Cinou, existuji hezkou radku let. Avsak NAPROSTO JEDINOU ENTITOU NA CELEM SVETE, ktere tyto konflikty v SOUCASNE dobe “prispivaji” je Ruska diktatorska vlada, protoze ji to umoznuje udrzet se u moci. Proto se Zapad snazi zuby nehty tento konflikt zmirnit!!! Pochopitelne, to neznamena, ze RIKAT PRAVDU o tom, co se v Rusku deje neni of UTMOST IMPORTANCE!!! Avsak tlacit Rusko do slepe ulicky se nikdo nesnazi, protoze NIKDO ZE SPICKOVYCH ZAPADNICH POLITIKU NENI SEBEVRAH! Doufam pane Muellere, ze si nemyslite, ze Zapad by touzil po jakemkoli konfliktu s Ruskem, i kdyz TOHLE JE PRESNE ARGUMENT SOUCASNE RUSKE VLADY, aby posilovala “strach ze Zapadu” mezi ruskymi obcany.

Soucasna situace je smutna, a vypada to, ze kdyby Ruska vlada nejaky konflikt nemela, tak by si jej musela vytvorit, protoze militarizace zivota v Rusku je vicemene sine qua non pro udrzeni diktatorskych zpusobu vlady. Vzpomenme si napr. na nedavnou sikovnou provokaci horkokrevneho Sakashviliho, ktery na ni bohuzel “naletel.” Mimochodem, Americka vlada NEJSILNEJSIM MOZNYM ZPUSOBEM varovala Sakasviliho, aby ZA ZADNYCH OKOLNOSTI neodpovidal na ruske provokace, protoze jeho vojenska odpoved jenom pomuze ruske vlade; neposlechl... [FYI, jak Bush tak Riceova osobne telefonovali Sakasvilimu, a temer ho prosili, aby opakovane ruske provokace ignoroval, stahnul obyvatelsto z ostrelovaneho uzemi a nedelal vubec nic jineho.]

Nebo myslite, pane Muellere, ze nekdo ve Francii chce konflikt s Ruskem? Nebo v Italii? Nebo v USA? Nebo v Kanade? Coz nevidite, ze kazda zeme ma svych problemu az nad hlavu? Avsak JEDINY ZPUSOB, jak nenasilne pomoci vsem demokratickym silam v Rusku, JE PRAVDIVE MLUVIT O TOM, CO SE TAM DEJE!!! Bohuzel, Vasek to nazyva “paranoidni”...

Nerozumim, nerozumim, nerozumim…

Mirek

P.S.: Skutecnost, ze slavny cesky vedec si nevidi nos mezi ocima a POPIRA existenci faktu, jejichz pravdivost si kazdy muze lehce overit, a popisuje tyto lehce overitelne entity jako “paranoidni” je velice smutne. A co je z meho hlediska jeste smutnejsi, ze tento vedec je muj nejlepsi cesky kamarad...
28. 10. 2008 | 20:00

bigjirka napsal(a):

Mirku, myslím, že je to jako když hrách na stěnu hází. S islámem i Ruskem si už připadám jako škráblá deska, ale profesorův kolovrátek si neúhybně vrčí svou. Argumenty neargumenty, jede se dál. Nechápu to. Zlověstnost islámu je očividná, zakladatel pedofilní loupežník a cheater (to s tou zahradou...), fašizace Ruska nepochybná.
28. 10. 2008 | 21:00

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa:

“V čem vidím tento obrodný směr? Ve směsi antiamerikanismu,vytváření protiizraelskch nálad, naprostou bagatelizací největšího nebezpečí a to je pro nás islamizace Evropy,idealizací Ruska a nových Rusů zvláště, naivním pacifismem, který je ve svém důsledku nejkratší cestou k válce, přepisováním historie, kdy se do jednoho pytle hodí viník a oběť,postupným gumováním národního povědomí,obětí lidí, kteří pokládali své životy,vnucením jakéhosi pocitu viny,bezbřehým spoléháním na to,že bruselská reprezentace bude lepší než ta místní, naivní představa, že se chytneme za ruku s Usámou i Vladimírem a budeme multikulturně tančit Kolo, kolo mlýnský.”

Obavam se, ze jste temer az NECHUTNĚ PRESNĚ vystihl sentiment nemale casti Evropy... :)

“Všude zavládne mír,pravda, láska. Arab nám dá naftu za deset, když mu hodíme do chřtánu Izrael. Rus přispěje naftou za půlku, když nepostavíme tu kouli v Brdech. Žasnu, nad tou naivní představou.”

Nejste sam... :)

“Přirozeně, že spoustu z toho co jmenuji není hlavním myšlenkovým proudem POUZE nového obrodného procesu.Tyto chlapíky čeká těžká desiluse. Kdy? Až Paroubek vesele kouli v Brdech postaví, až Obama bude kontinuálně pokračovat v zahr. politice, až vybombarduje jaderná zařízení v Iránu, stejně jako to udělal Izrael v Syrii.”

Samozrejme, ze Obama nebo McCain by naprosto bez vahani rozbombardovali JAKEKOLI NEBEZPECNE jaderne zarizeni v Iranu, podobne jako Israel v Syrii… :)

“Britské listy? Mám sice obdobný názor na toto nové, antiamerické písmo svaté, nicméně bych si nedovolil zavrhnout je a priori jako celek, stejně jako má autor a priori jasno o manipulativnosti MFD.Klidně si přečtu i něco z Britských listů.”

Souhlasim s Vami bez vyhrady! :) Je velice uzitecne si precist BL, zvlaste kdyz jednomu prilis nazalezi na pravde, ale pouze na tom rychle se dozvedet, co Ruska vlada chce, abyste si lidi mysleli! :)

Tim se pochopitelne nesnazim naznacit, ze UPLNE VSECHNO v BL je lez. To by lidem prilis rychle doslo, a necetli by je... :)
28. 10. 2008 | 21:20

Mirek napsal(a):

To bigjirka:

No, alespon doufam, ze Vasek neobhajuje trest smrti za postaveni krestanskeho kostela... :)

A take doufam, ze nam vysvetli (jak ho o to prosim – viz 28.10.2008 19:50:03), proc povazuje to, co pisou nezavisle noviny v Rusku a prakticky kdekoli na svete, za "paranoidni.”
28. 10. 2008 | 21:39

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirek:

Mirku, proboha, co to povidas - v naproste vetsine muslimskych zemi samozrejme existuji krestanske kostely, krestane tam jsou tolerovani, v Saddamove Iraku byl viceprezident (Tarik Aziz) krestan, Arafatova manzelka byla krestanka... Dokonce i v tom Iranu jsou statisice krestanu, kteri maji sve kostely - viz http://en.wikipedia.org/wik...
A nejen to, ve vsech arabskych zemich jsou i zidovske komunity, ktere praktikuji sve nabozenstvi, pred 2 tydny jsem videl rozhovor s predstavitelem iranske zidovske komunity.

Pred chvili jsem ti e-mailem poslal odpoved na tu posledni otazku, ale pridam ji tedy i sem (a jen poznamenam, ze z meho pristiho clanku s nazvem "Muslimove a krestane vsech zemi, spojte se!" asi dostanes psotnik ;-):
********************************
Mirku, noviny po celem svete pisi spoustu veci a muzes si vybrat stovky zdroju, ktere podpori jeden nazor a stovky jinych, ktere podpori nazor opacny. Pokud jde o Rusko, tak pisi o mnoha aspektech vyvoje v teto zemi, a vetsina toho je spise pochvalneho - ze se ta zeme vzpamatovala z chaosu, ze je tam podstatne vetsi svoboda nez byla dokonce i za Gorbacova, nerku-li za Brezneva, ze se tam lide maji lip nez se kdykoli meli. Take pisi o ruznych negativnich vecech, ktere se tam deji. Ty se ale soustredujes vylucne na ty negativni zpravy, ktere jsou navic jeste casto jaksi pochybne duveryhodnosti (asi tak jako zpravy o spiklencich, kteri zabili JFK, nebo o tom, ze CIA zorganizovala 9-11, apod.). Ja nerikam, ze neni pravda, ze Putin ma prsty v nekterych tech spatnostech/zlocinech, ale za prokazane to proste nemam. Ty porad prehnane zduraznujes toho Stalina - myslim, ze jsi docela zaslepeny a nejsi ochoten videt, ze Rusove to opravdu mohou vnimat tak, jak to docela vystizne pise Karel Mueller. Vzdyt i Solzenicyn Putina chvalil! To prece nebyl zadny stalinista?! Samozrejme, ze Stalin byl hrozny diktator, ale skutecne dokazal porazit Hitlera a udelat z Ruska velmoc, ktera byla rovnocennym souperem USA (ano, asi je pravda, ze to zase tak moc nebyla jeho zasluha, ze kdyby nepobil svoji generalitu a kdyby neudelal chyby na zacatku valky, tak mohl vyhrat drive, ale to jsou sama :kdyby" - plati historicky vysledek). Francouzi take cti Napoleona, presto, ze se zaslouzil o temer eliminaci muzske populace sve zeme. A Cinani uctivaji Maa, ktery ma asi na svedomi jeste vic obeti nez Stalin, a to presto, ze jsou vyznavaci opravdu tvrdeho kapitalismu - proto, ze ho povazuji za zakladatele silne Ciny. Mongolove maji ve velke ucte Cingischana... Prece musis jasne videt, jaky je rozdil mezi Stalinem a Hitlerem - jak ti napsal K.M., Hitler zruinoval svoji zemi, kdezto Stalin z ni udelal viteznou velmoc. Dokonce i ti, kteri jeho vladou osobne trpeli, jsou ochotni mu to odpustit z nacionalistickych duvodu - mza to, ze se mohli citit ne jako opovrhovani ubozi muzici, ale jako prislusnici mocne velmoci. To je pro lidi take hrozne dulezite, at se nam to libi, nebo ne. Proste - svet je slozitejsi nez jak se nam muze zdat jen z naseho pohledu, je dulezite snazit se videt veci v trochu objektivni perspektive a neverit jen tomu, cemu chceme verit.
Nerikam, ze se nemaji kritizovat ruske spatne stranky - ale je hloupost videt jen je a tvrdit (jak to rikas ty), ze je to tam naprosty horor, kde te policajti na ulici seberou a zabiji, ze je to horsi nez za Brezneva - naprosta vetsina Rusu to urcite takhle nevidi (i kdyz mala mensina asi ano).
***********************

..
28. 10. 2008 | 22:06

bigjirka napsal(a):

Mirek nebude s psotníkem sám. Ať žije 1 máj 1428! Solženicyn nebyl bolševik, ale ruský nacinalista jak řemen. Stalin a Hitler - utkali se dva strašní diktátoři a ten horší vyhrál. Kdyby byl vyhrál Hitler, také by Německo přivedl k rozkvětu. Pane profesore, probuďte se! Islamismus je nebezpečný a Rusko je fašistický stát.
28. 10. 2008 | 22:48

bigjirka napsal(a):

Policajti tě na ulici neseberou a nezabijí, protože jsi malé hovno ve vysoké trávě. Budeš-li nepřítelem Voloďky, možná seberou a zabijí, možná vypiješ čajík s poloniem.. možná přijde i kouzelník.. kgb uměla zabíjet špičkou deštníku.. že by hoši přestali trénovat?
28. 10. 2008 | 22:52

Karel Mueller napsal(a):

Pane Mirek,
chystal jsem se psát obsáhlý traktát, ale Váš přítel pan profesor to napsal tak dokonale, že už nemám žádnou potřebu.

Víte, už přes rok sedávám v této hospůdce u jeho stolu, někdy se názorově rozcházíme, třeba v otázce onoho šíření islámu. Já ošem nezastávám žádné radikální stanovisko, říkám, že je to naše hloupost (dosadit lze i jiné charakteristiky), jsem totiž nostalgik po krásném světě suverenních a svobodných národů obývajících monoetnické a monokulturní státy. Ale to je jiná kapitola.

Celkově vzato jsem technokrat a pragmatik. Věřím v rovnováhu vnějších a vnitřních sil a sociální stát. Prostě nepřetržitou migraci po těch 4 středových polích, jak jsem napsal ve svém Svět jako šachovnice.

Nového Hitlera či Stalina bych se nerad dočkal. Ty se zdviženou pravicí opravdu nemiluji. Ať už je ta pravice zaťatá, nebo otevřená.

Oba Vás zdraví KM.
28. 10. 2008 | 23:57

Mirek napsal(a):

Vasku,

Zase vsechno, s prominutim, NEUVERITELNE PREKRUCUJES. Samozrejme jsou vyjimky. NIKDY jsem NEMLUVIL o 100% islamskych komunit na svete!!! Muj termin byl “v ruznych muslimskych zemich.” A pokud mas ‘death wish’, tak jdi a zkus postavit kostel v Saudske Arabii! :)

FYI, ve vsech castech ruznych muslimskych zemi, KDE SE DODRZUJE A PRAKTIKUJE TZV. "SHARIA LAW," TI Z RUZNYCH NABOZENSKYCH DUVODU HROZI TREST SMRTI. A protoze se obavam, abys to zase nejak neprekroutil, tak nebudu vic specificky.

Osud popraveneho v Iranu POUZE za to, ze byl krestan najdes napr. zde
Prvni pulka: http://www.telegraph.co.uk/...
Druha pulka: Hanged-for-being-a-Christian-in-Iran.html
(Spoj obe pulky bez mezery.)

Jiny nedavny pripad (Bush ho zachranil) najdes zde
http://www.guardian.co.uk/w...

Nove odvoleni trestu smrti v Iranu za krestansvi najdes zde
http://prairiepundit.blogsp...

Etc., etc., etc. – Google search urcite umis... :) Znovu zduraznuji, NERIKAM A NIKDY JSEM NEREKL, ze vsichni muslimove jsou stejni, a ze vsude na svete muslimove nedelaji nic jineho nez vrazdi krestany.

Nevim proc, ale DOSLOVNE beres srovnavani Hitlera se Stalinem [v me temer poeticke uvaze :)] jako bych se je opravdu snazil VEDECKY SROVNAVAT!!! To je uplny nesmysl! JEDINE co je jim spolecne je to, ze oba jsou zodpovedni za neuveritelne mnozstvi ztracenych lidskych zivotu! Jinak je SAMOZREJME vsechno, co se jich tyka uplne jine!!! PROSTE Tve vnimani toho, co pisu, je NEUVERITELNE a jakoby prekroucene zafokusovane na ‘technicke detaily’, ale ne na podstatu veci!!!

Pro osvezeni pameti a CO JE PODSTATNE, v te nemecko-ruske uvaze jsem napsal toto:

1. Rusove maji nejvic atomovych zbrani na svete
2. Rehabilitovali masoveho vraha Stalina
3. Prepsali ucebnici dejepisu Ruska
4. Stalin vyhral televizni anketu o nejlepsiho Rusa
5. Mlada generace ho oslavuje
6. Chteji ho vyhlasit za svateho
7. Pribyva zavrazdenych novinaru, kteri kritizovali vladu

Ty jsi rekl, ze pokud to vydim takhle, tak jsem PARANOIDNI!

A ted me ukaz, JEDINY SOLIDNI novinarsky (NEBO JAKYKOLI JINY) zdroj, ktery KTERYKOLI z techto sedmi bodu vyvraci. Samozrejme, ze “noviny po celem svete pisi spoustu veci a muzes si vybrat stovky zdroju.” A proto se Te znova ptam, KTERY Z TECHTO SEDMI BODU POVAZUJES ZA NEPRAVDIVY NEBO PARANOIDNI a podle jakeho zdroje?

Toto je otazka. Nic jineho. Protoze jeden nebo vice z techto 7 bodu jsi NAZVAL PARANOIDNI! Ci presneji, rekl jsi mi, ze jsem paranoidni, protoze jim verim. Samozrejme, “nemecka pulku uvahy” byl pouhy zly sen... Ruska pulka bohuzel nebyla...

Zdravi,
Mirek

P.S.: Jsou pouze dve moznosti. Bud mas nejaky dukaz, ze vetsina (nebo alespon mensina) z techto 7 bodu je nepravdiva. Pak mas do urcite miry pravo me nazyvat paranoidnim, protoze omylem verim novinarskym a jinym zdrojum, ktere siri nepravdu. Nebo nemas jakykoli dukaz, ze vetsina (nebo alespon mensina) z techto 7 bodu je nepravdiva. Potom bud nemluvis pravdu, nebo si vymyslis, nebo jednoduse, s prominutim, lzes.
29. 10. 2008 | 01:44

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

“nemecka pulka uvahy”

misto

“nemecka pulku uvahy”
29. 10. 2008 | 02:11

Mirek napsal(a):

P.P.S.: Vasku, a aby znovu nedoslo k nejakemu omylu, protoze “noviny po celem svete pisi spoustu veci a muzes si vybrat stovky zdroju” – zdroje, ktere by jsi mel pro me a ostatni ctenare identifikovat, abys opodstanil sve tvrzeni, ze jsem paranoidni, jsou duveryhodne zdroje, ktere nedvojsmyslne popisuji, ze

A. Rusove nemaji nejvic atomovych zbrani na svete
B. Nerehabilitovali masoveho vraha Stalina
C. Neprepsali ucebnici dejepisu Ruska
D. Stalin nevyhral televizni anketu o nejlepsiho Rusa
E. Mlada generace ho neoslavuje
F. Nechteji ho vyhlasit za svateho
G. Nepribyva zavrazdenych novinaru, kteri kritizovali vladu

A pochopitelne informace z techto zdroju (potvrzujicich, ze A-G je pravda) tez zcela vyvraceji informace z mnohych ostatnich zdroju, ktere tvrdi opak. Potom mas pravo rikat, ze jsem paranoidni, protoze jsem lehce “naletel” na lzive informace (viz 1-7 nahore) z jinych zdroju. Jinak ne.
29. 10. 2008 | 02:13

Mirek napsal(a):

P.P.P.S.: Oprava ne preklepu, ale vyjadreni se... :)

Samozrejme mas pravo me nazyvat paranoidnim, i kdyz se Ti nepodari najit prilis dukazu o tom, ze body A-G jsou pravdive, ale potom POUZE proto, ze jsi muj nejlepsi cesky kamarad... :)
29. 10. 2008 | 02:29

Mirek napsal(a):

P.P.P.P.S: Protoze kdyby to byl kdokoli jiny, kdo by me zcela neopravnene nazval paranoidnim, tak ho urcite nahlasim Vladovi na lecbu poloniem... :)
29. 10. 2008 | 02:42

Mirek napsal(a):

To Karel Mueller:

Nezastavam tez zadne radikalni stanovisko, nikdy jsem nebyl clenem zadne politicke strany a ani nemuzu byt, i kdybych chtel, protoze by me vyhodili zhruba za 5 minut. :) Proc? Slysel jste anglicky vyraz “marching to his own drummer”? :)

Dokonce ani nevim, jestli budu za par dni volit Obamu, McCaina ci nekoho jineho, kdo vubec nema sanci vyhrat... A jedine co vim stoprocentne je, ze jsme se narodili a ze musime umrit... And everything in between is just ‘maybe’... :)
29. 10. 2008 | 03:35

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirku,

k tvym bodum:

"1. Rusove maji nejvic atomovych zbrani na svete"

Nektere zroje uvadeji o neco vetsi celkovou vybusnou silu u Ruska, jine o neco vetsi u USA. USA maji ale jasne MNOHEM vic jadernych hlavic a zcela oficialne se vsude mluvi o situaci "nuclear supremacy", jako zasadnim prvku soucasne americke strategie.

"2. Rehabilitovali masoveho vraha Stalina"

Nevim, cemu rikas "rehabilitovali" - probehl nejaky oficialni proces rehabilitace? Skutecnost je, ze nekteri lide o nem v ramci relativni svobody vyjadrovani mluvi vice nebo mene pozitivne, jini ho hadale povazuji za hrozneho zlocince.

"3. Prepsali ucebnici dejepisu Ruska"

Nevim, o jake "ucebnici dejin Ruska" mluvis. Ja vim o jakemsi metodickem pokynu ministerstva skolstvi, kde se doporucuje, aby se zakum zduraznovaly i pozitivni stranky toho obdobi.

4. Stalin vyhral televizni anketu o nejlepsiho Rusa

Vysledky teto ankety budou znamy az na konci tohoto roku; v srpnu souperili o 1. misto Stalin a Mikulas II.

"5. Mlada generace ho oslavuje"

Velmi vagni tvrzeni - kolik procent, jak "oslavuje"? To bys mohl rici i u nas (skinheadi).

"6. Chteji ho vyhlasit za svateho"

Absolutni nesmysl - cituji:

"Ruská pravoslávna cirkev dostala návrh, aby niekdajšieho diktátora Josifa Visarionoviča Stalina vyhlásila za svätého. Autorom šokujúcej myšlienky je regionálny šéf petrohradských komunistov Sergej Malinkovič.
„Je to príšerná požiadavka,“ povedal hovorca ortodoxnej cirkvi Vladimir Vigiľanskij. „Stalin a jeho ľudia úplne zničili ortodoxnú cirkev a za ich éry násilne zomrelo 200-tisíc kňazov. Kanonizovať človeka zodpovedného za štátny terorizmus, by bola svätokrádež.“"

"7. Pribyva zavrazdenych novinaru, kteri kritizovali vladu"

To je skutecne pravda. Tito investigativni novinari ale vetsinou patrali po kauzach, ve kterych byli politici zapleteni do ruznych mafioznich cinu, po zlocinech souvisejich s cecenskou valkou, atd. tam se pohybuje spousta opravdu nebezpecnych individui...
Povazuji za pravdepodobne, ze mnoho z tech novinaru zabili organizovani zlocinci. Jiste tam existuje propojeni nekterych politiku na mistni i centralni urovni na organizovany zlocin, podobne jako treba v jihoamerickych zemich a leckde jinde. Prokazat, ze nejaky vysoce postaveny politik zorganizoval neci vrazdu je jiste neobycejne obtizne, a to v jakekoli zemi...

TAKZE - muj zaver je, ze jsi skutecne alespon troch paranoidni ;-).
Presto prosim, abys me zatim usetril toho polonia ;-).

A pokud jde o ty muslimy - naprosto nejhorsi je to v Saudske Arabii, ktera je ovsem nejlepsim spojencem USA a jeji predstavitele jsou osobnimi prateli vaseho pana prezidenta (jestli to tady ovsem mohu rici a nebylo to povazovano za "antiamerikanismus" ;-) ).

..
29. 10. 2008 | 07:07

Mirek napsal(a):

Vasku,

1. http://en.wikipedia.org/wik...
NEVYVRATIL JSI TO – PROHRALS!

2. http://www.wsws.org/article...
NEVYVRATIL JSI TO – PROHRALS!

3. http://www.timesonline.co.u...
NEVYVRATIL JSI TO – PROHRALS!

4, http://www.npr.org/template...
NEVYVRATIL JSI TO – PROHRALS!

5. Videl jsem to na vlastni oci.
NEVYVRATIL JSI MI TO – PROHRALS!

6. http://www.theotherrussia.o...
NEVYVRATIL JSI TO – PROHRALS!
NIKDY jsem nenapsal, ze ho VYHLASILI za svateho!!! Pouze ze ho lidi CHTEJI vyhlasit za svateho!!! Jinymi slovy, ze pravoslavna cirkev DOSTALA NAVRH!!! Coz vlastne take potvrzujes svym citatem! :)

7. PRIZNAVAS, ZE JSI PROHRAL, TAKZE NEMUSIM NIC CITOVAT.

Polonia se obavat nemusis. Kdybys cetl vsechno a ne jenom vzdycky pulku toho co napisu, tak bys vedel, ze pouze OSTATNI by byli v tomto pripade – TEDY KDYBY SE MNOU PROHRALI NA CELE CARE JAKO TY – nahlaseni Vladovi na lecbu. Mych nejlepsich kamaradu se to vubec netyka, protoze Ti/Ty si muzou rikat co chteji, avsak nasledky si potom musi pricist sami. :)))
29. 10. 2008 | 07:58

Pepa Řepa napsal(a):

To Mirek
k Vaší poznámce:
Myslím, že je potřeba reagovat na nálepky typu paranoie či kojzarovštiny se shovívavostí.
Takovéto nálepky používají většinou aktivisté, kterým docházejí argumenty.Argumenty typu:
"A pokud jde o ty muslimy - naprosto nejhorsi je to v Saudske Arabii, ktera je ovsem nejlepsim spojencem USA a jeji predstavitele jsou osobnimi prateli vaseho pana prezidenta (jestli to tady ovsem mohu rici a nebylo to povazovano za "antiamerikanismus" ;-) )"
.....mně vyvolávají úsměv na tváři.

Jak se liší od věty: A vy zase bijete černochy?
A copak bude pan Hořejší psát, až bude zvolen jeho favorit Obama?
On spojenectví se SA zruší?
Nebo prosadív SA reciproční stavbu kostelů?
Nebo s ním přestane pan Hořejší kamarádit?
On prosadí zrušení FIQHU v SA (nejen tam) Putin nebo Medvěděv?

Nehodlám zasahovat do Vaší debaty o tom, kdo byl větší "pašák", zda Hitler nebo Stalin. Nejsem proti Rusům ostře vyhraněn. K Ruskému medvědovi mám ale stejný přístup jako když jdu ke kleci v pražské ZOO. Jsem opatrný, moc opatrný. Zároveň si ale nepřeju, aby byl v agonii. Může se stát spojencem proti ještě horšímu nebezpečí. Tady se obávám, že má Karel Mueller pravdu.Dhimmitude Evropy na Putina nehodíme.

Na článek o islámu se docela těším. Bude to zřejmě perla.Zmínka o Tárikovi Azíz a poklidné koexistenci křesťanů v Iráku mne rozesmála. Asi před pětadvaceti lety jsem tam totiž zazil svátek aššúrá.
Asi se od té doby hodně změnilo. Asi k lepšímu. Asi se vzali kluci tak nějak nexenofobně za ruce a hrajou Kolo, kolo mlýnský.
Nechme se překvapit.Tipnul bych si poučení, že kdyby nebylo Bushe je Irák křesťanskou zemí.
29. 10. 2008 | 08:04

bigjirka napsal(a):

Mirku, slova pana Wericha by pan profesor asi považoval za urážlivá...
29. 10. 2008 | 08:05

Mirek napsal(a):

P.S.: Saudska Arabie? Vasku, a proc si myslis, ze jsem Ti rikal (29.10.2008 01:44:12), ze jestli mas ‘death wish,’ tak abys tam zkusil postavit kostel? Samozrejme ze je to tam nejhorsi! I kdyz bych odhadoval ze Iran popravil (myslim 'v poslednich letech') z nabozenskych duvodu (krestani, homosexualove, “muslimsti kaciri”) vic lidi nez vetsina ostatnich muslimskych zemi dohromady.
29. 10. 2008 | 08:17

Pepa Řepa napsal(a):

To Mirek
ještě obvyklý dodatek.
Byl bych trochu opatrnější při posuzování informací, které máte na západní polokouli ohledně Ruska. Všichni jsme v určitý moment podrobováni mediální masáži, při vypuknutí konfliktu, kde následuje informační embargo, obzvlášť.
Co mne k tomu vede? Zkušenost s neobjektivním popisem války na Balkáně a původcem krize v Gruzii, kde to ostatně ulítlo i americkému vyslanci v Moskvě.
To je ale na jinou debatu.
29. 10. 2008 | 08:29

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirku,
samozrejme, ze na podporu JAKYCHKOLI tvrzeni si najdes radu internetovych zdroju; ja take. Takhle bychom se mohli nesmyslne trumfovat, kdo "PROHRAL". Jde o to, ty nescislne zdroje rozumne posoudit (jestli to ovsem vubec jde; jsme tak jako tak neustale medialne masirovani), a nenechat se zblbnout jednostrannymi nazory.
Klasicky pripad je s tim vyhlasovanim Stalina za svateho - jaky ma proboha vyznam ze jeden komunisticky blazen da takovy navrh? V tvem podani to vypadalo, ze si to preje snad vetsina? Typicka ukazka kojzarovske manipulace, promin.
Ale diky za to, ze polonium ne... ;-)

..
29. 10. 2008 | 08:50

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa:

Proti Rusum nic nemam, stejne jako nemam nic proti JAKEKOLI narodnosti, a mam nekolik dobrych ruskych kamaradu. :) Vlastne mam vic ruskych kamaradu nez ceskych!!! :) Nicmene soucasne neofasisticke tendence v Rusku (hlavne hypernacionalismus), diktatorsky zpusob vlady a neschopnost teto vlady snizit kriminalitu, me opravdu prilis nenaplnuji jasotem. Jinymi slovy, vsechno tam jaksi “visi na vlasku” (hlavne ekonomicky) a je mi dost nejasne, k cemu to speje (byl jsem tam dvakrat v poslednich 3 letech).

No, popravde receno, ocekaval jsem, ze Vasek rekne: “A pokud jde o ty muslimy - naprosto nejhorsi je to v Saudske Arabii, ktera je ovsem nejlepsim spojencem USA a jeji predstavitele jsou osobnimi prateli vaseho pana prezidenta, ktery zacal valku v Iraku a zabil mnoho nevinnych Sunnis a Shiites a take hodne Afghancu a snazi se postavit radar v Brdech, aby vyvolal Treti Svetovou Valku a urcite se i chysta napadnout Iran!” Obavam se, ze se Vasek musel hodne drzet a prekonavat, protoze napsal necharakteristicky zkracenou verzi toho, co vlastne mel na mysli. :) Vasku, am I right or am I right? :)))
29. 10. 2008 | 08:52

Mirek napsal(a):

Vasku,

A tohle je ten cely problem – uz zase VSECHNO PREKRUCUJES! NIKDY jsem nemluvil o vetsine nebo mensine, ktera chce Stalina kanonizovat, protoze kolik lidi to opravdu chce nevim!!! Avsak vim, ze tech navrhu je vic nez ‘jeden,’ jeden byl podan a odmitnut, dva nebo tri jsou pripravovany. ALE NA TOM VUBEC NEZALEZI!!! Podstatne je, ze jsem POUZE napsal ze “Stalina chteji prohlasit za svateho!” Nic vic, nic min – POUZE TOTO!!!! Rozumis?!!!! To, ze ho VETSINA chce prohlasit za svateho JSI Z TOHO UDELAL TY!!!!!!!!!!
29. 10. 2008 | 09:10

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirku,

vitej v klubu vykladacu toho, co jsem VE SKUTECNOSTI chtel rici!
co bych si bez vas pocal...

Jeste k te kriminalite - je to tam jiste hrozne, ale pokud jde o USA:

As of year-end 2006, a record 7.2 million people were behind bars, on probation or on parole. Of the total, 2.2 million were incarcerated. More than 1 in 100 American adults were incarcerated at the start of 2008. The People's Republic of China ranks second with 1.5 million, despite having over four times the population of the US.

USA (podobne jako SA, Iran, Cina) praktikuje dosud barbarsky trest smrti; jiste vis o spouste pripadu, kdy byli popraveni nevinni (dodatecne zjisteno napr. analyzou DNA pachatelu znasilneni).

Ale to uz je zase ten antiamerikaismus, to smi rikat jen Americane, my ne...

..
29. 10. 2008 | 09:12

Mirek napsal(a):

Vasku,

Pri diskusi je velice dulezite, abys OPRAVDU PRECETL, CO DOTYCNY NAPSAL, a ne jen tak odpovidal na to, CO SI MYSLIS, ze napsal. A jak vis, PRESNE TENTO TYP PREKROUCENI delas tez v nasi soukrome korespondenci...

A pokud jsi nepochopil, ze si jen tak delam legraci s rozvijenim Tve vety o Saudske Arabii (v dobrem slova smyslu, nikoli urazlive!!!) – potom ‘sorry’...

Mimochodem, prochazel jsem tedka diskusemi a nasel jsem zajimavou otazku 26.10.2008 18:40:26. Mozna bys na ni mel odpovedet Ty (pokud jsi jiz neodpovedel, ale Tvoji odpoved jsem nevidel, mozna jsem ji nejak preskocil). Zaprve je zadana Tobe, a zadruhe TATO MOJE ODPOVED BY MOHLA BYT OPRAVDU PARANOIDNI! :))))))) (Takze bych asi mel v tomto pripade mlcet.) :)
29. 10. 2008 | 09:41

Mirek napsal(a):

Ne Vasku, nesouhlasim, toto neni antiamerikanismus! :) Proc? Protoze porovnavas USA, Cinu, SA, Iran – jinymi slovy pokousis se o vyvazeny pohled!!!

To, ze v USA je hodne lidi v kriminale muze mit 3 zakladni priciny:
1. vic zlocincu
2. tvrdsi zakony a delsi tresty
3. kombinace 1 a 2

Samozrejme, toto neni nic, s cim by se mohl jeden chlubit, ale rekl bych, ze je lepsi mit ty zlocince v kriminale, nez je mit pobihajici po ulicich jako napr. v Somalsku nebo Mexiku. But of course, I may be wrong. :)
29. 10. 2008 | 09:55

Pepa Řepa napsal(a):

To Mirek
já už toho nechám. Obávám se, že oba působíme jeko sedmihradští upíři, živící se krví pana Hořejšího. Ale když on si o to mnohdy přímo koleduje.
Já si počkám na příští článek ze seriálu The Arabian Nights.

P.S. Letos bylo u nás nějak hodně klíšťat. Určitě za to může ten zmetek Bush. Po válce mandelinka, teď zase klíšťata.Zatracený neoconi.
29. 10. 2008 | 12:02

Pepa Řepa napsal(a):

Promiňte, jsem člověk s mimořádně dlouhým vedením.

Po přečtení vašeho příspěvku z 29.10.2008 08:52:11 mně teprve teď došlo, že hanebný prezident Bush vlastné může za to, proč se nestaví v SA kostely. Kdyby jeho nebylo bude to v Mekce jak ve Vatikánu.
29. 10. 2008 | 12:18

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

No, uplne jako ve Vatikanu asi ne...

..
29. 10. 2008 | 13:21

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa:

Pepo, nic si z toho nedelejte. Vase vedeni je urcite kratsi nez moje. Trvalo mi neomluvitelne dlouho, nez mi doslo, proc kazdy obvinuje prezidenta Bushe z toho soucasneho cileneho vrazdeni krestanu a jinych ne-muslimu muslimy na celem svete. Ma to jedine logicke vysvetleni! President Bush asi vynalezl Sharia law!!! :) A mozna i napsal Koran... :)

P.S. (pouze pro nezasvecene): Tzv. "Sharia law" ustanovuje NAPROSTOU NESLUCITELNOST casti ruznych muslimskych spolecensvi (kde vladne tento system zakonu) s klasickymi demokratickymi principy Zapadu. A proto muslimove vrazdi krestany a jine ne-muslimy po celem svete – jednoduse ridi se tim, co jim Koran a jeho pravnicka odnoz, t.j. Sharia law narizuje, zkracene – “Nejlepsi zpusob, jak se dostat do Nebe, je zavrazdit infidela!”

A pokud se chcete rychle poucit o tom, co je to ve sve podstate Islam, a familiarizovat se s citacemi z Koranu, ktere definujici zakladni principy Islamu, nejlepe a nejrychleji se o tom poucite zde - http://video.google.com/vid...

Pochopitelne ne vsichni muslimove se za vsech okolnosti chovaji tak, jak jim predpisuje Koran, ale bohuzel, dost muslimu Koranu opravdu veri... :)
29. 10. 2008 | 15:22

Pepa Řepa napsal(a):

No úplně jak ve Vatikánu ne, to je pravda.

Zatím bych řekl, že to tak trochu naopak, V Itálii to bude za pár let jako v Mekce. V roce 1970 byla v Římě jedna mešita.V Římě. Teď je jich s modlitebnami 210.
V roce 1992 bylo v Itálii 300000 muslimů. teď je jich přes milion.
Panečku, těm to ale v Itálii svědčí.

A co kdybychom se podívali na zemi Vámi jmenovaného Tárika Azíze. Před pár lety přes milion křesťanů. Nyní zbylo 25%. Kampak se nám ti čerchmanti křesťanští poděli? Odstěhovali se mebo umřeli?
Řekl bych, že oboje.
http://cs.christiantoday.co...

Dokonce i Vatikán protestoval. Že by také paranoidní xenofobie?

Ale abychom nekřivdili. Všichni nejsou stejní. Třeba Salmon Rushdie. A pak ten, co jezdí na FORUM 2000. To už máme dva.

Mimochodem, pane Hořejší, víte že máte docela sympatické spolužáky?
29. 10. 2008 | 15:58

Pepa Řepa napsal(a):

Ano, pane Mirku
poděkujme za to, že se tady nebude dlouho trápit.Politiky, počtem klíšťat, hypotékami a tak vůbec.Semtex je jistota.
Šukran, Hamdullillah.
29. 10. 2008 | 16:06

Mirek napsal(a):

Vasku,

Kratky komentar k 29.10.2008 08:50:46, kde zminujes Internetove zdroje. NA ROZDIL OD TEBE, nikdy nic neprekrucuju, a POUZE popisuji to, co pochazi z ruznych zdroju. A nyni cti opet VELICE POZORNE – pokud nedokazes, ze Tvoje Internetove nebo jakekoli jine zdroje jsou PRESNEJSI A DUVERYHODNEJSI NEZ MOJE – a to jsi nikdy nikde nedokazal (!!!), spis naopak (viz 29.10.2008 07:58:56) – tak jsi UPLNE STEJNE “PARANOIDNI” (abych pouzil Tve ‘definice’) jako ja, nebo mozna i vic (protoze Tvoje argumenty vypadaji trochu slabsi nez moje – avsak nechme ctenare, at si to posoudi sami). :) FYI – osobne bych NIKDY nepouzil v podobne situaci pridavneho jmena “paranoidni,” uz jenom proto ne, ze je v teto situaci NAPROSTO SEMANTICKY NESPRAVNE (viz muj bod cislo 3 dole).

Jinymi slovy, co chci rici je, ze proto aby jeden mel JAKOUKOLI produktivni diskusi je naprosto nutne:

1. NEPREKRUCOVAT tvrzeni jinych diskutujicich

2. POROVNAT zdroje informaci

3. A priori neoznacovat (s prominutim tak trochu hloupě) diskutujici BEZ JAKEHOKOLI LEKARSKEHO DUKAZU, ze jsou “paranoidni,” protoze duvera k urcitym zdrojum, i kdyz obcas mozna mylna, nema s lekarskou definici “paranoidni” VUBEC NIC SPOLECNEHO! Doufam, ze znas pridavne jmeno “duverivy”. :)

Zdravi,
Mirek

P.S.: A abysme to nejak uzavreli, obavam se, ze jsi obcas prilis duverivy a informacim v BL veris neopostatnene vic, nez informacim od NEZAVISLYCH reporteru a publikovanych v NEZAVISLYCH novinach. Tim samozrejme nenaznacuji, ze UPLNE VSECHNY informace v BL by byly lzive nebo prekroucene. :)
29. 10. 2008 | 16:17

Mirek napsal(a):

P.P.S.: A aby nedoslo k omylu, POCHOPITELNE mne muzes rikat, ze jsem paranoidni KDYKOLI chces nebo cokoli jineho. :) Zaprve jsi muj nejlepsi cesky kamarad a zadruhe na me toto oznaceni nema vubec zadny negativni vliv! Presne naopak!!! :) Vzpominas, jak mi pan Stejskal odmitl poskytnout vyhodu, kterou udajne zatim poskytl pouze sam sobe – t.j., ze mu lide mohou nadavat? :)

Co jsem myslel bodem 3 nahore je, ze pokud ostatni diskutujici nemaji hrosi kuzi alespon tak tlustou jako v mem pripade (= vseobecne pozitivni pristup k diskusi at se rekne cokoli, protoze jsou to pouze slova a nikoli ciny), tak by je obcas pridavne jmeno “paranoidni” od slavneho ceskeho vedce mohlo tak trochu odradit od diskuse, a to by mozna bylo skoda... :)
29. 10. 2008 | 16:46

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa:

Moje slova! Semtex nebo C4 – neznam nic lepsiho!!! :)
29. 10. 2008 | 16:50

Ivan Sommer napsal(a):

Mirek.

Business zvyšuje počet vězňů v USA. Cožpak může soukromá věznice zkrachovat na nedostatek vězňů? To by bylo omezování svobody podnikání!
29. 10. 2008 | 17:22

Mirek napsal(a):

I kdyz zcela jasne vidim “your point,” pane Sommere, nemohu se ubranit dojmu, ze Bear Stearns a Lehman Brothers zkrachovaly na nedostatek penez a zadny spickovy ekonom to nevidel jako “omezování svobody podnikání”... :)
29. 10. 2008 | 18:33

bigjirka napsal(a):

Pan Werich mj. říkal: a vy to říkáte z blbosti nebo za cizí peníze?
29. 10. 2008 | 21:54

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa :

"Před pár lety přes milion křesťanů. Nyní zbylo 25%. Kampak se nám ti čerchmanti křesťanští poděli? Odstěhovali se mebo umřeli?"

Ano, to je velmi zajimave - tento jev nejak uzce koreluje s osvobozovaci cinnosti americkych a dalsich demokratickych vojaku. Cim to?

..
29. 10. 2008 | 22:30

Pepa Řepa napsal(a):

Já to tušil, zase ten Bush. Sousedce se letos nevyvedly rajčata. Myslíte, že v tom má prsty ten zloduch?

Nechci vám radit, ale při chystaném článku o toleranci křesťanů v muslimském světě bych začal Jordánskem.To je asi jediná muslimská země, kde křesťanů přibylo. Těch vyhnaných z Iráku. Má to jeden háček. Když čísla z obou zemí sečtete, obávám se, že budete v červených.Pár desítek, možná stovek tisíc se nám nějak zatoulalo. Směrem nahoru.
Pak byste se mohl zmínit o vypálených kostelech a klášterech na Balkáně. Zatracenej Bush. Co všechno nestihnul.
29. 10. 2008 | 23:09

Pepa Řepa napsal(a):

Kvůli tvrdé protikřesťanské kampani, v níž nechybí ani oběti na životech, opustilo v posledním týdnu severoirácké město Mosul na 1500 křesťanských rodin. V přilehlých obcích, kde se usadily, hrozí humanitární katastrofa.

"Poté, co bylo v posledním týdnu zabito v Mosulu dvanáct lidí, zachvátila tamní křesťany panika," vysvětluje chaldejsko-katolický arcibiskup z Kirkúku Louis Sako. Situace je podle něj hrozivá. Protikřesťanskou kampaň provádějí islamističtí teroristé prostřednictvím výhružných dopisů a telefonátů.
Kromě zmíněných vražd již zbořili, či zapálili několik domů, které patřily křesťanům.

Irácká vláda vyčlenila tisíc vojáků a poslala je do Mosulu na ochranu křesťanů a kostelů. Rovněž byla jmenována komise, aby identifikovala pachatele. Podle arcibiskupa ale tato opatření nemusí být dostatečná. "Křesťané,kteří utekli, se již nechtějí vrátit, mají strach," dodává Sako. Zároveň se domnívá, že za útoky je skryta strategie, jejímž hlavním cílem je vyhnat křesťany z města.

Organizace "Církev v nouzi" uvádí, že bude-li exodus pokračovat, bude Mosul brzy zcela bez křesťanů.

Křesťanská komunita v Mosulu je jednou z nejstarších v Iráku (starší, než islám) a donedávna i jednou z největších. Na konci února však byl z Mosulu unesen 65 letý chaldejsko-katolický arcibiskup Paulos Farah Rahho a na začátku března byl nalezen mrtev. Jeho smrt nebyla dosud objasněna a arcibiskupský stolec v Mosulu zůstává neobsazen.
zdroj: Katolický týdeník

Teda já vám řeknu, pane Hořejší, ten Bush ale řádí.
29. 10. 2008 | 23:15

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Pepa Řepa:
monsignore Rahho RIP pravděpodobně zemřel na selhání organismu když mu nebyly podány důležité léky. Trpěl cukrovkou a vysokým krevním tlakem.
29. 10. 2008 | 23:45

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa:

Samozrejme, mate NAPROSTOU pravdu. :) A pokud se tyka monsignora Rahho, myslim, ze vyjadreni Fialoveho Krokodyla je tez pravdive, protoze pouzil “pravděpodobně zemřel,” i kdyz (jak jste presne naznacil a alespon podle mne dostupnych informaci) pricina smrti nebyla stanovena s jakoukoli ‘absolutni jistotou.’

Nicmene kdosi rekl ci napsal: “Jedna fotka je lepsi nez tisic slov.” A popis myslenkoveho obsahu Koranu a z neho vyplyvajici pristup Islamu ke krestanstvi je nejlepe (pokud vim) popsan v nasledujicim videu http://video.google.com/vid...
30. 10. 2008 | 06:57

Pepa Řepa napsal(a):

Milý Mirku
už to video nepouštějte NE,NE,NE!

Já to nechci vidět, já se nechci ideově nakazit. Já mám ve věci jasno. Britské listy napsaly, že je to video-prostá citace několik súr-odporné. A já jim věřím.Fuj, dělá se mi mdlo, ne, ne, ne, to opravdu vidět nechci.

A my tady máme naprostou demokracii, svobodu slova a jsme čistí, politicky korektní.Nekažte nás, prosím.

Minulou neděli se pokoušela toto video pustit na Václaváku jakási skupinka.Popravdě řečeno , zřejmě skupinka dementů. Ale to je jedno. I kdyby to pouštěl Miloš Forman, my máme ve věci jasno. My si republiku rozvracet nenecháme.A ne abyste tady začal citovat z Bucháriho Ahadith. A že tam jsou perly.
Kolik vám ten GWB platí? Mně už dluží výplatu za září.
30. 10. 2008 | 07:22

franta64 napsal(a):

Mirek, Pepa Řepa.
Cokoliv řeknete bude použito proti vám. Počkejte vy "patologické sedliny" jak to schytáte. :-))))
PS : Možná to schytám i já.
30. 10. 2008 | 08:15

Pepa Řepa napsal(a):

O´Bama mia, málem jsem zapomněl.

Já měl Mirku také v noci sen.
Zdálo se mi, jak se všude v muslimském světě staví kostely. V SA, Turecku, Iránu, v Libyi. Já vám v tom snu viděl samé jeřáby a spoustu dělníků, jak staví a staví.

Mám pro vás návrh.Že bychom dali dohromady prachy, které dostáváme od Bushe a založili První česko-americkou developerskou na výstavbu křesťanských objektů v muslimském světě. Co vy na to?

Ale asi bychom museli platit jednomu vašemu spolužákovi procenta za know-how, neboť on správně odhadl budoucí boom.

P.S. Když o tom tak přemýšlím, tak si nejsem úplně jist, zda to byly kostely.Pravda, kříže tam byly na každém kameni. Ale ty kameny byly takové malé, při zemi a na každém bylo jméno. Možná se pak složí na sebe a ta jména jsou proto, aby dělníci věděli, kam který šutr patří.

Jinak si ten sen vyložit nedokážu. To uměl jiný Josef.
30. 10. 2008 | 08:18

Pepa Řepa napsal(a):

franta64
Já vím, omlouvám se.Jsem patologická sedlina třetího stupně.

Citovat extrémistické plátky jako Katolický týdeník se přece nesluší.
Nota bene citovat Korán.
30. 10. 2008 | 08:27

buldatra napsal(a):

pane Pepo:

tak mě napadá, že kdo s čím zachází, s tím také schází. Islám nevznikl jen tak náhodným smícháním písmen v jakési prapolévce. Vznikl zcela prozaicky, účelově. Byl vytvořen kýmsi proto, aby oslabil vliv kohosi. Tenkrát, když se rozhodovalo o tom, která verze křesťanská bude mít navrch. Jedna klika proti druhé. Politika. Tenkrát to mělo snad svoje opodstatnění v tehdejším boji o vliv. To bylo kdysi…
Obávám se, že o tom z Vatikánu nic neuslyšíme, neboť to dnes není jaksi žádoucí a některé věci a skutečnosti není vhodné zbytečně vytahovat na světlo boží a rýpat se v nich.

Jenže dnes tu máme problém. Nejdříve je nutné ten problém pochopit jako problém. Zatím probíhá jakási fáze nalhávání si něčeho. Jakási bagatelizace.
A Islámu mezitím v Evropě neubývá.

Vaše hřbitovní snění by bylo dnešním bagatelizovatelem Josefem vysvětleno jako paranoia. Jako lék proti snu by Vám nejspíše doporučil četbu nějaké multikulturní příručky. Optimistické příručky, plné bludů o tom, jak budete obohacen jinakostí.
30. 10. 2008 | 09:11

Pava napsal(a):

Pavlačí doporučuji pouze projít se slušným pozdravem a dotazem na zdraví pejska. Nic nelze vysvětlit a obhájit, pouze se lze umazat. A hlavně pokračovat ve své práci.
30. 10. 2008 | 10:43

Cech napsal(a):

To buldatra:

Napsal jste – “kdo s čím zachází, s tím také schází.” Pokud tomu opravdu verite, tak bych navrhoval, abyste si daval dobry pozor na padajici baliky Blicich listu.
30. 10. 2008 | 11:03

Mirek napsal(a):

Pepo,

nevedel jsem, ze jste investicni genius. Smekam pred Vami klobouk a hluboce se klanim. Vase neuveritelne genialni myslenka zalozit “První česko-americkou developerskou na výstavbu křesťanských objektů v muslimském světě” mi vzala dech stejnou silou jako Einsteinova teorie relativity. Pri volbach o nejlepsiho Cecha bych volil pro Vas a ne pro Jaru Cimrmana, prestoze Jara pro me asi navzdy zustane nedosazitelnym idolem.

Myslim, ze na zacatku tohoto nepochybně “Projektu Tisicileti” budeme mit par problemu a urcite nejdulezitejsi bude zajistit dostatek OPRAVDU NEPRUSTRELNYCH vest pro delniky, a dostatek TEZKYCH (= RPG-resistant) TANKU pro prepravu delniku. Otherwise, I think it’ll be a piece of cake!

Souhlasim, ze Vaskovi budeme muset platit “intellectual royalties” za “ideologii v pozadi teto myslenky” – to je naprosto jiste a ferove! :)

P.S.: Vasek neni muj spoluzak (je o trochu starsi), ale dobry kamarad. Spojuje nas odpor k nasili a laska k vede, avsak Vaskova duverivost, ze ruzne neofasisticke (napr. znacna cas soucasnych ruskych vladnich elementu) ci teroristicke (napr. znacna cast soucasnych pomatenych, radikalnich vyznavatelu Islamu) organizace se nejak polepsi a “usmiri se se zbytkem sveta” vede, jak vidite, k diskusim, ve kterych Vasek tvrdi, ze jsem paranoidni, a mozna tomu i veri. A to jenom proto, ze ja si myslim, ze tyto zle entity se nepolepsi a neusmiri, protoze JEDINE, CEMU TYTO ORGANIZACE OPRAVDU VERI JE TEROR A HRUBE UZITI FYZICKEHO NASILI A FYZICKE LIKVIDACE. A z nejakeho duvodu, zde se zda byt Vasek jakoby uplne slepy a nechapajici tento jednoduchy a do oci bijici fakt. Avsak mam pro to vysvetleni: prilisna duverivost a Vaskova vira v to, ze Homo sapiens neni tak spatny, jak nekdy vypada...

Bohuzel, Vasku, je a doufam, ze tuto skutecnost si jednoho dne tez uvedomis...

Pepo, FYI, pred mnoha lety, Vasek byl zamestnan v ustavu, ktery nyni rediteluje. Ja jsem tam vydelecne zamestnan nikdy nebyl (vzhledem k memu kadrovemu profilu by me tam v te dobe nezamestnali), nicmene jsem tam NEPLACENE pracoval. Zakladel tohoto ustavu, v te dobe z KSC vyhozeny Milan Hasek byl muj dobry kamarad, a pravdepodobne z duvodu “generosity” tehdejsi reditel ustavu (clen UV KSC) Josef Riman me tam po urcitou dobu tak nejak “toleroval.” (Myslim, ze bez velice silne primluvy Milana, by me tam byval Riman netoleroval.)

Mel jsem vetsinou trimesicni (nebo obcas taky zadnou) smlouvu s Lekarskou fakultou UK. Milan se tez dobre znal s jinym clenem UV KSC Antoninem Kapkem (pred sedesatym osmym spolu jezdivali na ryby) a tusim, ze tato znamost byla dulezita pro to, aby me obcas “trimesicně tolerovali” na LF UK. Nicmene v roce 1982 mne bylo zruseno ceskoslovenske statni obcanstvi. Z mych komentaru na tomto blogu, Pepo, je tehdejsi duvod ke zruseni obcanstvi zrejmy.* :)

*A muj antifasismus/antikomunismus od te doby nezeslabl, cehoz dukazem je, ze i moje pomerne mirna kritika pocinajiciho neofasismu v soucasnem Rusku irituje DOKONCE i meho kamarada Vaska, ktery je TAKE antifasista/antikomunista. :)
30. 10. 2008 | 11:31

Pepa Řepa napsal(a):

Paranoia?
Nezoufejte pane Mirku, nejste sám. V dnešní době je paranoia znakem duševně zdravých, úspěšných jedinců.Ne každý si ji může dovolit.Pitomec se přece neotáčí, zda po něm někdo nejde, kdo by blba sledoval?

Příklady některých druhů paranoiy v psychiatrii:

perzekuční paranoia = nemocný se bojí, že je pronásledován
kverulantská paranoia = nemocný se domnívá, že jej ostatní nemají rádi - obviňuje je, stěžuje si, chce se dohadovat
žárlivecká paranoia = chorobná žárlivost, vedoucí až k vraždě či sebevraždě
davová paranoia = posedlost tancem či rituální obřady

Poslední dva příklady bych vyloučil.Domnívám se, že oba trpíme kombinací perzekuční a kverulantské paranoie.Pronásledováni jsme daňovými úřady a chorobami, kverulanství je důsledek pocitu nelásky ze strany potomků Ismaele,Dolfiho a Vladimíra Iljiče.U vás bych možná přidal sílící pocit nelásky ze strany vašich kamarádů.Někdy stačí pohladit.
30. 10. 2008 | 15:25

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon za hrubku
30. 10. 2008 | 15:27

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa:

Pepo,

Souhlasim, a v koutku duse doufam, ze Vasek ma stale alespon trochu radsi paranoidniho Mirka nez neparanoidniho Vladu. :) Uz jenom proto, ze stoprocentne vi, ze ode mne mu polonium do caje nikdy nekapne... :))) Vzdyt jsem mu to i napsal!!! :)))

Vasek take moc dobre vi, ze jsem v podstate naprosto neskodny muzikant a vedator, ktery je pouze nebezpecny, kdyz se mu dovoli mluvit nebo psat. To pak ze me lide dostavaji psotnik! Napr. byl jsem 8 let senatorem zastupujici nas “okrsek” v Universitnim Senatu. Byl jsem velice uspesnym senatorem a casto me prosili, jestli bych byl priste tak hodny, a to co chci rici na pude Senatu s nimi predem neprobral, protoze prestoze vse co rikam je uplna pravda, slabsi povahy by z toho mohl trefit slak! :) Takze zocelen 8-mi lety diskusnich boju na pude Senatu americke university se zhruba 60,000 studentu me neni tak uplne lehke vyvest z miry. :)

Mimochodem z hlediska historicke presnosti meho predchoziho (30.10.2008 11:31:47) popisu bych asi mel zminit, ze opravdu nevim, zdali to byl Antonin Kapek, a nebo uplne JINY politicky vlivny znamy Milana Haska, ktery “zvysoval toleranci Mirka” na LF UK. :) Co vsak vim s naprostou jistotou je, ze Milan se za me primlouval pres sve politicky vlivne zname, JAK JEN MOHL. Milan byl tez JEDINY z mych ceskych pratel, ktery se mi nebal psat zacatkem osmdesatych let, kdyz jsem byl v Anglii. Kdyz jsem se s Milanem spratelil zacatkem sedmdesatych let (pres znacny vekovy rozdil zhruba dvaceti sedmi nebo osmi let) Milan byl neochvejny antifasista/antikomunista, prestoze zamlada v rozbujeni povalecneho idealismu inspirovaneho nadsenim z osvobozeni Ceskoslovenska docasne a mylne duveroval nekterym komunistickym myslenkam.

Je smutne az tragicke, ze v dusledku tohoto idealismu a pod vlivem lysenkoismu Milan nespravne interpretoval svuj objev imunologicke tolerance, coz ho zrejme stalo Nobelovu cenu. A jak Sir Peter Medawar tak Sir Frank Macfarlane Burnet, kteri spolu Nobelovu cenu za imunologickou toleranci dostali, mi rekli ze Milanuv experimentalni prispevek v teto oblasti nebyl nikdy z jejich hlediska dostatecne ocenen. Mozna interpretace je, ze by jim byvalo asi moc nevadilo, kdyby s nimi Milan sdilel jejich Nobelovu cenu za fyziologii a medicinu.

P.S.: Prosim, za hrubky se neomlouvejte, ja jich tam mam urcite vic... :)
30. 10. 2008 | 16:49

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"pod vlivem lysenkoismu Milan v roce 1953 nespravne interpretoval svuj objev imunologicke tolerance"

misto

"pod vlivem lysenkoismu Milan nespravne interpretoval svuj objev imunologicke tolerance"
30. 10. 2008 | 16:58

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirek:

Mirku, polonium do caje pro tebe jsem uz od Vladi vyfasoval ;-)

..
30. 10. 2008 | 17:06

Mirek napsal(a):

Vasku,

Pochopitelne je mi jasne, ze kdybys me nahodou zase nekdy zacal zvat do Tater, tak vim, co me tam ceka... Lugovoj! :)))
30. 10. 2008 | 17:30

Mirek napsal(a):

Vasku,

pokud se tyka Vladi a jeho polonia, tak bych se moc nedivil, kdyby si Vlada otestoval ‘new batch’ na Zhirinovskem driv, nez Zhirinovsky si otestuje neco podobneho na Vladovi. A na rozdil od Sashi Litvinenka, pro Zhirinovskeho bych asi nikdy slzu neuronil....videl bych to spis jako tu situaci, kdy Vlada zachranil filmare (hbitym vystrelenim trankvilizacni strely) pred velkym usurijskym tygrem...

FYI, ‘summary’ jednoho z mnoha podobnych projevu Zhirinovskeho (http://accidentalrussophile...):

"Britain, you keep the whole world soaked in blood, the whole world will hate you," yelled Zhirinovsky, who is also a deputy speaker of the Duma lower house of Russia's parliament.

Zhirinovsky said London could not prosecute Lugovoy because Britain itself was providing a safe haven for Kremlin opponents such as tycoon Boris Berezovsky. "You cover cheats, extremists and criminals," he said.

"You are all accomplices, all of you are similar bandits and criminals, your whole government, together with your Queen," he said, adding his party was "most loved by ordinary Russians" and would score a fifth of all seats in the next Duma.

He blamed Britain for backing Bolsheviks during the 1917 Russian revolution, financing Chechen rebels and opening the second front too late during World War Two.

"Half of your embassy should be thrown out of Moscow," he barked at the reporter representing a U.S. media outlet. "They are not diplomats, all of them are spies ... You in Britain are good-for-nothing, you only plundered Europe."

He said if parties like his win in the election, "new Russia will be alright, all will be calm and quiet."

"Britain will disappear under the water one day," he said. "And it will serve you right ... Even your sheep die every day and every hour due to your sickening British policies."
30. 10. 2008 | 18:11

bigjirka napsal(a):

po vyhodnocení aktuálních cenzurních zásahů se loučím na neurčito. kdo chce kontakt, napište na mejla
good luck
30. 10. 2008 | 19:22

Mirek napsal(a):

Vasku,

Ty jsi prirodovedeckym profesorem na ctvrte (hned za Oxford, Cambridge, Bologna) nejstarsi universite v Evrope s zhruba 43,000 studenty a ja jsem lekarskym profesorem na americke universite s trochou vic (ale radove stejne) studentu a tudiz nase srovnatelne zkusenosti v oblasti studia a vyuky biologickych jevu se daji tezko poprit. Nicmene nas odhad politickych jevu asi nema tentyz stupen vedecke skrutiny jako odhad jevu biologickych.

Toto ovsem neplati o Milanu Zelenem, ktery je politicko-ekonomickym profesorem na Fordham University v New Yorku, a ktery mimo jine napsal:

“Rusko dnes (zcela očekávaně) v Gruzii testuje soudržnost a strategickou připravenost „rozšířené“ EU a NATO. Gruzie sama je pouhou záminkou. Podle svého očekávání, nachází Rusko v Evropě výraznou impotenci, rozkol, reaktivnost a ex post záplatování následků vojenské agrese – ruský nacionalismus je tak významně povzbuzován téměř absolutním nedostatkem strategické geopolitiky v EU, NATO a samozřejmě i v české zahraniční „politice“. U nás převládá „mnichovanství“, „záplatování“ (viz „dárcovské“ konference a SMSky), „benešismus“ a rozplizlost aliančních postojů (viz antiamerikanismus, anti-radar a proruské tendence formující se „páté kolony“, přímo na Hradě). „Představitelé“ neumí (anebo nechtějí) identifikovat ruský nacionalismus jako hrozbu srovnatelnou s ruským komunismem. Obávají se „analogií“ tam, kde jsou na místě, plácají je přes ruku („Takhle ne, soudruzi“) a preferují Slovně-mediální válku, která může vést k válce studené a i horké. Na rozdíl od všech ostatních „velmocí“, EU nezná strategickou geopolitiku a je tudíž na pokraji rozpadu, ne z vnějšího tlaku, ale z vnitřní slabosti. Není povzbuzující žít v dnešní Evropě. Diplomatické „mlžení“ a přemíra slov nikdy nebyly a nemohou být náhradou za pevné, bezpečné, dlouhodobé principy.
Již tři čtvrtiny české veřejnosti dnes nemají obavy z Ruska, tak jako Benešovo Československo se nebálo Sovětského svazu. Tento zcela falešný pocit bezpečí dnes vyplývá z příslušnosti k NATO (tehdy z obdivu k vítězství SSSR). Není však možné udržet obranyschopnost NATO jeho rozšiřováním a již vůbec ne omezováním role USA. V tom se česká veřejnost opět vážně mýlí, tak jako se mýlila v letech předkomunismu (1945-48). Není to vina lidí samotných, ale vina jejich představitelů, kteří je v naivním a neinformovaném pohledu na Rusko podporují.

Nástup Ruska na Kavkaze je prosté testování EU a její neschopnosti reagovat. I odstupující dvojice Bush-Rice rozumí evropské geopolitice lépe než provinční a konfliktní, nesourodé duo typu „Sarkozy-Merkel“. Jednu českou geopolitiku však uznává i Rusko: "Český hlas zazněl jako disonance ve sboru východoevropských zemí, které jinak jako jeden muž podporují v konfliktu s Ruskem pozici Gruzie," psala ruská agentura ITAR-TASS. Tak jako kdysi Beneš zrádně podlézal komunistickému Sovětskému svazu, tak i Klaus dnes nabízí vlastní národ Putinovu nacionalistickému Rusku, jako Kuba a Bělorusko. Kreml námi pohrdá stejně dnes jako tehdy a tak jako tehdy nepomůže benešovský typ podlézavé velezrady. Hyperaktivní kontrérista, oportunista, mnichovan a „benešovec“ v čele státu není žádnou zárukou ochrany suverenity vzhledem k Rusku (viz také jeho lživé interview v EURO). Zatímco Rusko ještě hledá svého „Hitlera“, my již svého „Chamberleina“, anebo přesněji „Beneše“ máme.”

A ted mi uprimne rekni, Vasku, jestli se tento nazor profesionalniho politicko-ekonomickeho profesora shoduje spis s nazorem amaterskeho politicko-ekonomickeho profesora Vaska nebo amaterskeho politicko-ekonomickeho profesora Mirka. Co myslis – bliz k Vaskovi nebo bliz k Mirkovi?

Vzdycky Tvuj,
Mirek

P.S.: Pochopitelne ve sve odpovedi muzes pouzivat pridavne jmeno “paranoidni” tak casto, jak je nutne. Jak vis, ja se na Tebe zlobit nebudu, a pan profesor Zeleny urcite take ne. Vzdyt jsme prece vsichni tri universitni profesori a tudiz kolegove, a toto je pouze pratelska akademicka diskuse mezi kolegy, ktera nemuze nikomu ublizit! :)
30. 10. 2008 | 19:29

Mirek napsal(a):

P.P.S.: A pokud chces vedet muj nazor, Vasku, svym zpusobem, analyza profesora Zeleneho je daleko silnejsi kafe, nez jake jsem tu ja kdy uvaril. Proc? Protoze je faktograficky presnejsi a ukazuje ctenari lepe vsechny souvislosti.
30. 10. 2008 | 19:57

Vaclav Horejsi napsal(a):

Mirku,
snadno by se naslo 10 odborniku politologu-ekonomu, kteri dochazeji k podobnym nazorum, jako ty, a naopak 10 jinych, jejichz zavery se budou blizit mym.
Ono to totiz v techto "vedach" je s "pravdou" a "objektivitou" trochu jinak, nez v tech nasich vedach...
Mej se krasne - a pozor na polonium (ale i utrejch).

..
30. 10. 2008 | 21:15

Ivan Sommer napsal(a):

Mirek.

Bankroty Bear Stearns a Lehman Brothers pouze dokládají zákon zachování svobodného podnikání s proměnami kapitálu finančního na vězeňský. Tak pravil vězeňský kazatel v Arizoně novým příchozím.

Proč naléháte na zdánlivě hledajícího double cow (vachekuh)s otázkami o rozplizlosti stylem prehistorických zkamenělin, jestliže moderní svět vztahů zkapalněl(Z.Bauman: Liquid Modernity). Tak pravil president V.Havel, udělující Baumanovi slavnostní plaketu.

Češi tomu říkají "plavat v kalné vodě". Kam ale plave VH? Že by k roli korunního prince Akademie nebo zasloužilé ozdobné palmy?
30. 10. 2008 | 21:44

Mirek napsal(a):

Vasku,

Tak to, co jsi ted napsal, je hezke “Ono to totiz v techto "vedach" je s "pravdou" a "objektivitou" trochu jinak, nez v tech nasich vedach...”, a obavam se, ze asi nemuzu udelat nic jineho nez stoprocentne souhlasit a zduraznit, ze PRAVE PROTO you should relax a little bit and take it easy! :) And I’ve thought that you know that even if I may be paranoid, I will ALWAYS accept ANY data that are completely incompatible with what I think ABOUT ANYTHING provided that there is some reasonably believable source of that information. In other words, I am extremely flexible! :)

However, in the whole area of this topic, the information from my Russian friends, the information from Russian independent newspapers, the information from the US media and my recent two visits of Russia – they all are absolutely consistent with Zeleny’s description. I certainly DON’T WANT you to waste any time by looking for one of “10 jinych, jejichz zavery se budou blizit mym”, but if it is really ‘snadne’ or if you accidentally stumble over a Zeleny-level expert (of course with the exception of BL), who would publish an opinion that would be dramatically different from Zeleny’s or mine in some INDEPENDENT newspaper or non-pro-Russian government publication, please, e-mail it to me. Because I have not seen a SINGLE opinion of any international specialist that would be much different from Zeleny’s or mine. :)

Mej se moc prima a
Ahoj!
Mirek :)
30. 10. 2008 | 23:33

Vaclav Horejsi napsal(a):

Mirek:

I certainly DO take it easy :) :)

...
31. 10. 2008 | 06:28

Mirek napsal(a):

Vasek,

Do you??? :) Is THAT the main reason for your elegant and unambiguous suggestion (28.10.2008 08:45:50) that Pepa Repa or I are probably going to kill senator Obama??? :)))))))

“...Vase obavy z "islamskeho nebezpeci" povazuji za dosti paranoidni; jeste paranoidnejsi jsou ovsem Mirkovy sny... Pevne doufam, ze prezident Obama tento kurs sledovat nebude a bude rehabilitovat pro vas smesne slovo "mir". Pokud ho ovsem nejaky paranoidni fanatik nezabije.”

I love it! Take it easy!!! :)))))

Yours as ever,
Mirek :)
31. 10. 2008 | 08:10

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirek,

tak jsem to skutecne nemyslel - ale kdyz se ted na to koukam, mozna jsem to tak mel myslet, n'est ce pas? ;-)

...
31. 10. 2008 | 12:12

JAHA napsal(a):

Diskusia je mohutna, tak ako si to urcite autor zelal. Akosi som vsak nezaregistroval, aby sa niekto zamyslel nad nasledujucim, co mozno najvystiznejsie, i bez dalsieho komentara, charakterizuje autora:
1. Svoje, asi vyznamne, myslienky prezentuje tucnym pismom, aby neusli ani trochu slabsiemu zraku diskutujucich
2. Text tychto tucne pisanych myslienok hovori o autorovi vela. Odcitujem aspon prve styri
- temata svych clanku jak znamo (nemaju tam byt ciarky? -JAHA)vybiram tak, aby byly nekontroverzni, v podstate konvencni a vseobecne zklidnujici
- vyslovuji nazory, ktore jsou u nas vetsinove
- vetsina komentaru je az nudne souhlasnych a pochvalnych (a pre istotu, aby nezostal mimo, dodava, "aka dobra praca, taka ista chvala" - JAHA)
- (ale vyskytuji se i) vyjimky, i kdyz skutecne pouze v radu nekolika malo tisic.
No, treba este nieco dodat?
31. 10. 2008 | 15:24

Jan napsal(a):

Vážený pane profesore.
Rád bych Vás nudně a většinově pochválil, nebo raději poděkoval.
Přijde mi to neuvěřitelné kolik času a energie věnujete tomuto mediu. Asi je to nějaký druh závislosti. Když tomu já propadám/ a to to jen čtu a někdy zuřím/, žena strašně nadává.
Ještě mě napadá toto. U zkoušky /zkoušíte?/ bych byl malinkým červíčkem před profesorem. Jsem ještě ze staré školy, nevím jak je to teď. A myslím, že většina zde diskutujících. A na netu, jako rovný s rovným. Anonymita zcela odbourává naše přirozené zábrany.
To může být dobře i špatně, řekl bych, že většinou špatně.
Pevné zdraví
31. 10. 2008 | 15:35

vaclavhorejsi napsal(a):

Jan:

Zas tak moc casu tomu nevenuji - 1-3 hodiny o vikendu k napsani clanku (jako relaxaci od jine prace) a denne nekdy nejake ty desitky minut na prohlednuti komentaru a par reakci...

Ano, rocne zkousim tak 200 studentu (ale vetsinou pisemne).

..
31. 10. 2008 | 16:38

Ivan Sommer napsal(a):

Mirek.

Akceptujete opravdu každá fakta, i ta nekonsistentní? Jenže, jak vůbec poznáte, že jde o fakta?

Jak naivní otázka ?
31. 10. 2008 | 20:25

Mirek napsal(a):

PRVNI CAST:

Vasku,

do Tve pruhledne pasti (31.10.2008 12:12:21), Ti tak lehce nezpadnu! :) Myslis, ze jsem Sakashvili nebo co??? :))) Myslis, ze Ti reknu, jak jsi to mel myslet, JENOM PROTO abys mohl radostne poskocit a “cut and paste” jednu z Tvych nejoblibenejsich frazi “vitej(te) v klubu vykladacu toho, co jsem VE SKUTECNOSTI chtel rici! co bych si bez vas pocal...”? :)))

Have a great weekend!
Mirek :)

Vazena slecno/pani Jano:

Povazuji Vasi otazku (26.10.2008 18:40:26) za velice zajimavou, prestoze se Vasek rozhodl na ni neodpovedet. Myslim, ze odpoved na ni je dobre popsana ve vsech lepsich zivotopisech Vladimira Putina. Zkracene verze udalosti a fakt, ktere zde uvadim (taktez velice zkraceně), si tez muzete precist napr. v clanku http://en.wikipedia.org/wik...

Jak velice presne pisete, podle deklarace Centralniho Volebniho vyboru Ruske Federace, osobni vlastnictvi Vladimira Putina v roce 2006 bylo ‘VELICE NEPRAVDEPODOBNĚ’ temer zadne – tedy byt v St. Petersbugu (77.7 ctverecnich metru), stavební pozemek v Moskve (150 ctverecnich metru), 2 stara auta, par akcii, a trochu penez v bance (~$150,000). Proc VELICE nepravdepodobně?

V roce 1992, Putin byl vysetrovan pro zproneveru 93 milionu dolaru. Vysetrovaci vybor v cele s Marinou Salye a Jurijem Gladkovem jej nasel vinym a doporucil, aby Putin byl ze sve pozice sefa Vyboru pro externi zalezitosti primatora/starosty St. Petersburgu ihned vyhozen a aby bylo zahajeno kriminalni vysetrovani. Ani jedno ani druhe se nestalo. Proc? Nevim. (Kriminalni vysetrovani bylo vyzadovano proto, ze vysetrovaci komise dosla k zaveru, ze Putin si vetsinu z tech 93 milionu jednoduse strcil do kapsy ci presneji ulozil ve svycarske bance.)

V letech 1998-2000 byl Vladimir Putin vysetrovan pro ‘prani spinavych penez kolumbijskych kokainovych kartelu’ (money laundering). V te dobe byl nejvyznacnejsim clenem spravni rady mocne nemecke obchodne-podnikatelske spolecnosti Saint Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG) (1992-2000), nejvyssim sefem celeho FSB/KGB (1998-1999), sefem bezpecnostniho vyboru Ruske federace (1999), “Acting President” Ruske Federace (31 December 1999 – 7 May 2000) a od 8. kvetna 2000 prezident Ruske Federace.

Detaily tohoto vysetrovani byly lehce dostupne na Internetu, avsak pred nejakou dobou zmizely. Jak nemecti tak svycarsti prokuratori obvinovali Putina, ze v letech 1992-1999 ulozil na ruzna svycarska bankovni konta priblizne 170 miliard dolaru, z nichz podle jejich slov “znacna” cast pochazela od kolumbijskych kokainovych kartelu. Podle tohoto vysetrovani, Putin ulozil na ‘svoje osobni konta’ zhruba 50 miliard dolaru a zbytek byl ulozen na konta SPAG a ruzna jina konta. Pochopitelne spousta penez byla tez naprosto legalnich (napr. patricich SPAG) takze vysetrovani nebylo jednoduche. Vysetrovani Putina bylo zastaveno pote, co by zvolen presidentem Ruske Federace.
01. 11. 2008 | 01:55

Mirek napsal(a):

DRUHA CAST:

Proc bylo zastaveno? There are many rumors. Since there is no solid proof of those rumors concerning death threats to various members of families of the top investigators/prosecutors, it’s best not mentioning too many details. :) One of my theories is that since Germany is the No. 1 import/export partner of Russia (https://www.cia.gov/library...), the criminal investigation with a possible long jail sentence for its president may not be the best idea in terms of promoting trade relations. :) Another possibility is that Russia has the largest stockpile of nukes (http://en.wikipedia.org/wik...), whereas Germany has none... :)

Nyni zapomenme na chvili na nazor nemeckych a svycarskych vysetrovatelu, ze znacna cast techto penez pochazela od kolumbijskych kokainovych kartelu a predstavme si, ze vsech tech 170 miliard by bylo ZCELA legalnich. Plat JAKEHOKOLI penezniho manazera, ktery je zodpovedny za takoveto mnozstvi penez, se pohybuje radove v oblasti desitek milionu dolaru rocne. Je velice nepravdepodobne, ze i kdyby ty vsechny penize byvaly byly naprosto legalni, Putin by byval byl jedinou vyjimkou na celem svete a vicemene by tento ‘money management’ delal zadarmo. :)

Navic, Vladimir Putin pomohl svym pratelum k pohadkovemu bohatsvi. V zavislosti na tom koho pocitate za jeho ‘nejblizsi’ pratele, hodnota tohoto bohatsvi je neco kolem 200-300 mld dolaru. A jak spravne naznacujete, mnozi politologove, maji neprime dukazy, ze tito pratele “drzi” pro Putina prinejmensim 40 miliard dolaru. Podle nekterych z nich jsou Putinova odhadovana vlastnictvi v Rusku ($40 mld) a ve svycaskych bankach ($50 mld) nezavisla, a tudiz pak by Putin vlastnil neco kolem 90 milliard dolaru. Pokud je toto pravda, pak je Vladimir Putin nejbohatsim clovekem na svete, protoze hodnota majetku Warrena Buffetta je POUZE :) 62.3 miliard dolaru (http://en.wikipedia.org/wik...).

Je zajimave, ze v tomto roce Putinovi stejnou otazku (jako Vy jste se zeptala Vaska) polozili reporteri. Jeho odpoved na “Jste nejbohatsim clovekem v Evrope?” byla velice zajimava (volne prelozeno): “Ano, to je pravda. Jsem nejbohatsim clovekem ne pouze v Evrope, ale tez na svete. Sbiram emoce. A v tomto ohledu jsem nesmirne bohaty, protoze lide Ruska me dvakrat poverili vedenim takove nadherne zeme jako je Rusko. Povazuji to za moje nejvetsi bohatstvi.” [in addition to $90 mld] :))))))

Obavam se, ze zde Vladovi musime dat kredit – at je to tak nebo tak, NELHAL! :) Ale abysme o nem take rekli neco jineho pekneho – jak vite, vyvazeny pohled je vzdy velice dulezity – udelejme to tedy POHLEDEM spise nez slovy a podivejme se trochu na lidskou tvar Vladi, velice odlisnou od te tvare nelitostneho vudce Ruska. Myslim, ze nejlepe nam poslouzi tato serie snimku – https://www.youtube.com/watc...

Incidentally, Jana, Vladimir Putin is happily married – just in case you meant your question THAT way... :)))))))

To Ivan Sommer:

Akceptuji pouze fakta, ktera bud vypadaji dostatecne vedecky overena nebo (v oblasti politickych udalosti), ktera pochazeji ALESPON ZE DVOU NAPROSTO NEZAVISLYCH ZDROJU.
01. 11. 2008 | 02:02

Jana napsal(a):

To Mirek

:o))))))
01. 11. 2008 | 06:21

vlk napsal(a):

Mirek
zkusím a to velmi opatrně vstoupit do vaší diskuse s prof. Hořejším.
Nejsem s to komentovat Putinův majetek , ani způsoby , jak k němu došel. Na to bych musel sednout a projet hodně pramenů. Nedělám si o něm iluze.
Ovšem - myslíte si , že e zásadní rozdíl mez počínáním Putina a jeho západních kolegů? To za prvé. Byť to není to nejdůležitější.

Ovšem naprosto směšné a daleko důležitější se mi jeví tvrzení, že Rusko na Kavkaze a v Gruzii speciálně testuje západ , EU a kdo ví co ještě.
Pokud by tak činilo, a tímhle způsobem, bylo by skutečnou hrozbou. Protože by bylo řízeno čirými blázny.
Má totiž co ztratit. Tím testem.

Je prokázáno, že to byl Saakašvilli , kdo válku začal. Předpokládám, že to nebudete rozporovat.
Saakašvilli jehož armáda, byla zásobována Američany, jehož armád a byla cvičena Američany, jehož státní rozpočet byl sanován Američany.
Chcete men přesvědčovat o tom, že Saakašvilli ono dobrodružství, kterému v prvém dni říkal zjednání ústavních podmínek ve vzbouřeneckých okrscích nastartoval bez vědomí a hlavně proti vůli svých protektorů?
Pokud ne , máme výchozí situaci následující.
Malý národ vyrukuje proti -dejme tomu nejužší zájmové sféře bývalé světové supermocnosti.
Co má tato supermocnost jaksi v takové situaci dělat:
-stáhnout ohon a nechat toho trpaslíka ,aby ji pokořil a dokázal tím světu, že je možno v budoucnu cokoliv proti ní podniknout?
-nebo prostě zmobilizovat, co zmobilizovat jde a s trpaslíkem tvrdě zatočit?

Osobně z hlediska zachování života na téhle planetě dávám zásadní přednost druhé, v praxi použité variantě. Protože jasně říká, že máme co do činění s akceschopným a vypočitatelným systémem, reagujícím normálně. Dále říká, že se Rusko nerozpadne na kdo ví kolik navzájem nepřátelských států, z nichž polovina bud e mít jaderný arsenál , a které si navzájem nebudou překážet v transitu zejména energetických zdrojů, které nutně potřebujeme.

A vyplývá z toho pro mne jediné - totiž , že nikoliv Putin, ale USA testovaly přes svou marionettu akceschopnost a rozhodnost Ruska a jeho armády. A jistě bedlivě vyhodnocují poznatky. Ona totiž RA nepředvedla žádný oslnivý výkon. 5 sestřelených letadel za týden bojů, proti dost chaoticky ba v konci zbaběle bojujícímu protivníkovi je velmi špatný výsledek. A žádné iluze nemají ani ruští generálové. Slyšel jsme v radiu rozhovor s velícícím 58. armádě. A komentoval to naprosto otevřeně. Například konstatoval, že pokud by RA měla bojovat proti izraelské armádě, vůbec si není jist výsledkem. I při obrovské početní převaze a schopnosti vyvíjet moderní technologie. Za katastrofickou například označil úroveň spojovací techniky ruských jednotek, která byla o dvě generace pozadu za tím, co měli k disposici Gruzíni. atd.a td.
A tohle všechno Američané pečlivě vyhodnocují. Celý gruzínský problém by neexistoval, kdyby USA prováděli rozumnou politiku vůči RUsku. A nesnažily s e Rusko rozložit za každou cenu. Ostatně - pod blogy o Gruzii byl publikován text jednoho prominentního amerického hodně pravicového senátora,který tvrdil v zásadě totéž.
01. 11. 2008 | 20:51

vlk napsal(a):

pokračování
tvrzení, na kterém rajtujete -Putin je špatný, protože hromadí majetek je pozoruhodné. Jistě přesně ukazuje stav "demokracie" v Rusku. Na druhé straně - například rod Windsorů,kdy královna je tuším nejbohatší ženou světa, přišel ke svému majetku jak? To není dehonestace Alžběty II.to je jen konstatování.
A popravdě, na Rusko je potřeba s e dívat prakticky. Osobně mne míra demokracie v Rusku nechává dost v klidu. Rozhodující pro mne jako neruského občana malého státu je jeho chování, vypočitatelnost a spolehlivost. A promiňte, i pokud Putin skutečně nashromáždil ten majetek o kterém píšete a který je nesmírný, pak konstatuji: ten majetek kdyby nepatřil Putinovi by patřil někomu nebo některým jiným. Putin své schopnosti prokázal I svou schopnost partnerství. Co prokázal takový Berezovský? Který k majetku přišel podobně. Kromě pletich?
A ještě drobnost - nesdílím ani váš sentiment ohledně Litviněnka. Byl pracovníkem tajných služeb? Byl. Přeběhl na druhou stranu? Přeběhl! Cena za zběhnutí je v takových případech jasná. Viz proces v US s tím seržantem , snad letectva, co dodával dlouhodobě informace Rusům. Pokud vím, zachránil si krk jen totálním doznáním. Když se chci živit jako provazochodec, počítám s tím,že z lana mohu spadnout.
01. 11. 2008 | 20:51

Vaclav Horejsi napsal(a):

Mirek:

Ano, ano, ano, presvedcil jsi me, VP je nejbohatsi clogvek na svete, nejvetsi zlocinec na svete, nejvetsi trpaslik na svete,...
Urcite by to pod vahou tvych argumentu a hlavne objemem tvych prispevku musel uznat i on sam ;-).

Mej se krasne a v utery dobre zvol - i kdyz podle toho, co jsi mi psal drive o obou kandidatech jsou to oba padousi skoro stejni jako ten Voloda... Takze - good luck!

..
01. 11. 2008 | 21:01

Nosotonda napsal(a):

Pane Václave!
Člověk někdy napíše pěknou hovadinu. Ale to, co se podařilo vám, to je unikát hodný akademika:
"Přímo bije do očí, že základní přírodní konstanty a zákony jsou takové, že tento vývoj od počátečního chaosu ke stále složitějším strukturám nejen umožňují, ale jakoby přímo vynucují."
01. 11. 2008 | 21:22

Ivan Sommer napsal(a):

Mirek.

Odpověď na otázku, co jsou fakta vidím jinak než uvádíte. Fakta neexistují přece sama o sobě , pouze ve vztazích, ve vědě jsou to teorie. Názorný je anglický termín pro utajení classified, který současně znamená tříděný. Fakta se tedy definují duálně prostřednictvím teorie a naopak.

Obrazně lze říci, že fakta bez teorie jsou chaos a teorie sama bez faktů pouhá fantazie.

Vaše hodnocení Ruska je poznamenáno právě jednostranností - soustředěním se na nezávislost fakt, aniž uvažujete o nutnosti objektivní nezávislosti jejich klasifikace (hodnocení).

Asi Vám nesděluji mnoho nového, protože jde o elementární závěry z matematické teorie systémů (Bourbaki ?) a vlastně se tak budují počítačové databáze, expertní systémy, neuronové sítě aj. To jsou nepochybně primitivní systémy narozdíl od složitých a obvykle málo průhledných společenských systémů. Proto se s VH v některém směru neshodnete nikdy, rozdělí vás kausalita.

Pocházím z jiného pojetí světa.
01. 11. 2008 | 22:24

Gorash napsal(a):

Asi nebudu nijak originální, když teď napíšu to, co napíšu, ale ta obsáhlá diskuze přede mnou se mi prostě pročítat nechce, za což se hluboce omlouvám.

Přijde mi totiž, že je ten článek sice vtipný, ale příliš dlouhý. Dal by se totiž shrnout jen jednou větou: "Každý, kdo se mnou nesouhlasí je blbec!" A možná by mohla být ještě rozšířena o dodatek: "... protože můj názor je většinový."

Nevím, jestli byl tak myšlen, ale rozhodně tak vyznívá. Je mi to trochu líto - myslel jsem totiž, že jste schopen názory oponentů akceptovat a třeba i uznat svou chybu. Nu jak vidím, tak tato vzácná vlastnost Vám bude zřejmě cizí, neboť klidně každého, kdo nesdílí Váš pohled na svět házíte do jednotného saku s nápisem "Idiot". Škoda...
01. 11. 2008 | 23:26

Gorash napsal(a):

Přečetl jsem si aspoň několikero příspěvků nad tím mým a na jedno musím reagovat: "Kazdy by mel mit samozrejme nejspise viru, ktera odpovida v jeho okoli obvyklym tradicim." Tak touto větou jste mi ozřejmil celou tu "záhadu" toho, proč se s Vámi nikdy, ale rozhodně nikdy v životě, nemůžu shodnout na pohled na svět. Nebe a peklo, nebo možná lépe, aby to nevyznívalo jako "dobro proti zlu" bych napsal černá a bílá. Já bych totiž napsal: "Každý by měl mít takovou víru, která je mu nejbližší a ve které nachází sám sebe. Čert vem jeho okolí a většinový názor, protože každý jsme jiný, každý máme jiný žaludek a každý je INDIVIDUALITA." Kolektivismus vs. individualismus. :-)
01. 11. 2008 | 23:38

David Schlegel napsal(a):

Dobrý den,
chodil jsem kdysi jako student na vase prednasky molekularni imunologie a mel jste nejzajimavejsi prednasky ze vsech. Chtel bych vam rici, ze s Vami v drtive vetsine nazoru na svet souhlasim. Dekuji Vam, ze takhle pisete a mejte se pekne!
02. 11. 2008 | 00:51

vaclavhorejsi napsal(a):

Pred chvili jsem presunul svuj komentar, (ktery jsem sem umistil vcera vecer v ospalosti omylem) na spravne misto, tedy pod clanek o muslimech.
Omlouvam se, ze jsem p. Gorashe uvedl v omyl, takze na tento muj komentar nasledne reagoval zde...

Allah akbar ;-)

..
02. 11. 2008 | 09:47

Mirek napsal(a):

To vlk:

V:
“Mirek
zkusím a to velmi opatrně………..MYSLÍTE SI , ŽE E ZÁSADNÍ ROZDÍL MEZ POČÍNÁNÍM PUTINA A JEHO ZÁPADNÍCH KOLEGŮ? To za prvé. Byť to není to nejdůležitější.

M:
Ne.

V:
“Ovšem naprosto směšné a daleko důležitější se mi jeví tvrzení, že RUSKO NA KAVKAZE A V GRUZII SPECIÁLNĚ TESTUJE ZÁPAD , EU a kdo ví co ještě.
Pokud by tak činilo, a tímhle způsobem, bylo by skutečnou hrozbou. Protože by bylo řízeno čirými blázny.
Má totiž co ztratit. Tím testem.”

M:
Toto neni primarne muj nazor. Je to nazor prof. Zeleneho (http://blog.aktualne.centru...), ktery se shoduje s nazory spickovych politologu, publikovanych v nezavislych americkych a anglickych novinach a casopisech. Nevim, jesti to od nich prof. Zeleny pouze “prevzal” ci zdali k tomuto nazoru dosel nezavisle na nich sam. Pokud s timto nazorem nesouhlasite, navrhuji, abyste toto diskutoval s prof. Zelenym, protoze on je odbornik (= politicky ekonom) v teto oblasti a ja ne, a ja jsem to POUZE “PREVZAL” OD NEHO, protoze je to v naprostem souladu s ostanimi publikacemi na toto tema, ktere jsem videl.

V:
“JE PROKÁZÁNO, ŽE TO BYL SAAKAŠVILLI , KDO VÁLKU ZAČAL.”

M:
Ne, neni. Je pouze prokazano, ze mozna neprimerene odpovedel na tydny trvajici provokace (ostrelovani gruzinskeho uzemi v blizkosti Jizni Osetie), prestoze ho Bush a Riceova temer na kolenou prosili, aby neodpovidal a pouze stahnul sve lidi z ostrelovaneho uzemi. Neposlechl, a nasledky znate. Pokud ovsem tuto Saakashviliho odpoved na ruske provokace a neuposlechnuti DURAZNYCH rad z Washingtonu povazujete za zacatek valky, potom souhlasim, ze ji zacal Saakashvili.

V:
“Předpokládám, že to nebudete rozporovat.
Saakašvilli jehož armáda, byla zásobována Američany, jehož armád a byla cvičena Američany, jehož státní rozpočet byl sanován Američany.
Chcete men přesvědčovat o tom, že Saakašvilli ono dobrodružství, kterému v prvém dni říkal zjednání ústavních podmínek ve vzbouřeneckých okrscích nastartoval bez vědomí a hlavně proti vůli svých protektorů?
Pokud ne , máme výchozí situaci následující.
Malý národ vyrukuje proti -dejme tomu nejužší zájmové sféře bývalé světové supermocnosti.
CO MÁ TATO SUPERMOCNOST JAKSI V TAKOVÉ SITUACI DĚLAT:
-stáhnout ohon a nechat toho trpaslíka ,aby ji pokořil a dokázal tím světu, že je možno v budoucnu cokoliv proti ní podniknout?
-nebo prostě zmobilizovat, co zmobilizovat jde a s trpaslíkem tvrdě zatočit?”

M:
Urcite znate slovo ‘diplomacie.’ Myslim, ze v tomto pripade selhala na obou stranach. Na ktere strane selhala vic nedokazu posoudit.

V:
“Osobně z hlediska zachování života na téhle planetě dávám zásadní přednost druhé, v praxi použité variantě. Protože jasně říká, že máme co do činění s akceschopným a vypočitatelným systémem, reagujícím normálně. Dále říká, že se Rusko nerozpadne na kdo ví kolik navzájem nepřátelských států, z nichž polovina bud e mít jaderný arsenál , a které si navzájem nebudou překážet v transitu zejména energetických zdrojů, které nutně potřebujeme.
A vyplývá z toho pro mne jediné - totiž , že nikoliv Putin, ale USA testovaly přes svou marionettu akceschopnost a rozhodnost Ruska a jeho armády.”

M:
Nikoli. SILNE varovani Saakashvilimu, aby si nic nezacinal, prichazelo temer denne z Washingtonu, v prubehu zhruba 2 tydnu pred valkou. Pokud ovsem mate informace, ze oficialne Washington Saakashviliho na kolenou prosil, aby si nic nezacinal, avsak TAJNE MU RADIL, aby zacal valku s Ruskem, tak bych ocenil, kdybyste me o nich poucil, protoze ja o tomhle nic nevim.

V:
“A jistě bedlivě vyhodnocují poznatky. Ona totiž RA nepředvedla žádný oslnivý výkon. 5 sestřelených ……….. Ostatně - pod blogy o Gruzii byl publikován text jednoho prominentního amerického hodně pravicového senátora,který tvrdil v zásadě totéž.”

M:
Omlouvam se, neznam technicke detaily teto situace. Pokud se o tom vyjadril JAKYKOLI americky senator (vubec na tom nezalezi jestli je vic doprava nebo vic doleva) tak bych tomu dost veril, protoze senatori maji lehky pristup ke spickovym odbornikum v jakekoli oblasti.
02. 11. 2008 | 14:11

Mirek napsal(a):

To Vasek (01.11.2008 21:01:07) a vlk (01.11.2008 20:51:39):

Ohledne Putina: “Please, please, please – read VERY carefully EVERYTHING that I’ve written, if you really want to know what I think of him.” :)

Pokud vim, pane Vlku, Vy jste zatim nikdy nic neprekroutil. :) Avsak Vasek toho prekroutil TOLIK (napr. jenom v tomto a v nasledujicim blogu – jak je naprosto zrejme z mych diskusnich prispevku), ze jsem dosel k zaveru, ze toto je mozne POUZE tehdy, kdyz nekdo cte tak ztezi desetinu toho, co jsem napsal. :)

Z tohoto duvodu to zkratim na JEDINOU A NEJDULEZITEJSI skutecnost, doufajice, ze Vasek si toto OPRAVDU precte. :) President Bush, kdyz mluvi o Putinovi, ho casto tituluje “my friend Vladimir” nebo i “my great friend Vladimir.” A o tom kolikrat Vlada (oficialne nebo tajne) navstivil Jirku (v poslednich 8-mi letech) na jeho statku v Texasu Vam obema asi nemusim moc povidat. A i kdybych nic jineho pozitivniho o Putinovi nevedel [a vim toho hodne :)], tak tento velice pozitivni vztah Putina s prezidentem USA “TEMER (i kdyz ne uplne) PREBIJI” vsechno negativni, co kdy Putin udelal [a toho tez nebylo malo :)], protoze tento vztah je nejlepsi zarukou, ZE POKUD PUTIN BUDE U MOCI, k zadnemu velkemu konfliktu mezi USA a Ruskem NEDOJDE!!! Jinymi slovy, je to temer jako kdyby Vasek byl Bush a ja byl Putin! :) Urcite by zadne nebezpeci vetsiho americko-ruskeho konfliktu nehrozilo, prestoze tusim, ze Vasek by me z Washingtonu tedka nekolikrat denne telefonoval do Moskvy, ze se obava, aby paranoidni fanatik jako ja nebo Pepa Repa neodstrelil Obamu... :)))))))

[Na vysvetleni, pane Vlku, viz 31.10.2008 08:10:27 a 31.10.2008 12:12:21 v tomto blogu.] :)

Doufam, ze nas pristi prezident si vybuduje podobne VYSOCE POZITIVNI A PRATELSKY VZTAH s Vladou a ze Jirka mu pri tom pomuze. :)

Cili vazeni panove, ta hlavni “take away message” pro Vas by mela byt – “zaplať Pánbůh za Putina a Bushe!” :) (Pochopitelne, o Bushovi bych Vam take mohl sdelit par tak trochu negativnich zpravicek, ale to snad nechame na jindy, protoze Vasek by me mohl obvinit z toho, ze jsem “DVOJITE PARANOIDNI” (= Putin + Bush) :) presto, ze jedine co zde pri diskusich delam, je, ze Vam CASTO sdeluji NIKOLI SVUJ NAZOR (jak se Vasek VELICE MYLNE domniva), ale pouze informace, ktere pochazeji ALESPON ZE DVOU NAPROSTO NEZAVISLYCH ZDROJU, a ktere by tudiz mohly byt pouzity k utvareni si naseho nazoru na svet. :)

Hope your weekend is going well... :)
02. 11. 2008 | 16:01

Mirek napsal(a):

Pane Sommere,

Muj svet je svet hudby a lekarskych ved, a tyto dva konicky pouzivam k uniku z tohoto blazniveho sveta opileho krvi. Kazdy den ma pouze 24 hodin, a proto politicke informace nemam cas prilis analyzovat a pouze prijimam zpravy z ruznych zdroju. Pochopitelne vim, ze jsme manipulovani zdelovacimi prostredky, a proto se vzdy snazim odfiltroval nepodstatne a soustredit se na to, o cem zdanlive neni pochyb. Bohuzel, na vic nemam cas....life is too short....or perhaps life is not too short; it’s just that we are dead for such a long time... :)
02. 11. 2008 | 16:17

vlk napsal(a):

Mirek

jak jsme napsal - do vašeho dialogu s panem prof. Hořejším se nehodlám vměšovat. Jste evidentně dlouholetí přátelé.
Leč musím konstatovat, že jedna věta kteoru jste napsal v odpoěvdi mně, by mne na místě pana profesora, takto vašeho přítele velmi a velmi mrzela. A já za sebe dodávám, že ji pokládám za obsahově nemožnou.

Co s etýče zbylých vašich odpoěvdí - ano díky nejvyššímu za Putina. Jestli za Bushe, tak to si nejsem jist. Osoběn jeho volbu pokládám za historickou tragedii. Zejména když vzpomenu,jak málo s cházelo k tomu, aby prostě prezidentem nikdy nebyl....

Jenještě pár poznámek ke Gruzii. (proˇˇnte - hláška o provokacích vůči Gruzii - Saakašvilli o tomhle začal mluvit až týden po prohrané válce. Před tím to byla osvobozovací akce. Takže to poklám dne s za lacinou a účelovou výmluvu.
Američané, včetně Bílého domu jej prosili... SIc! Na kolenou! Sic! Pokud si dobře vzpomínám Saakašvillimu týden před invezí Standard and Poors snížili a to významně rating. Na nestabilní. Což značí v normální mluv, že ta země byla pleite.

Bílý dům prosil na kolenou a hrdina jurodivý neuposlechl? On , který mohl rozhodovat nanejvýš o tom, co se bud e vařit k presidentskému obědu?
Pokud by mu byl zavolat nějaký šestý podtajemník od Condoleeze a sdělil mu - hele, pokud to zmáčkneš, absolutně nepočítek s žádnou naší podporou až tě Rusové smetou, a že tě smetou o tom nepochybuj. Ani běhemmetení, ani potom, celá ta hra na vojáky by s eprostě nestala. On by si to nemohl dovolit. Ale on si todovolil. Jen protektor je čistý Nic víc.
Okamžitá pomoc, samozřejmě humanitární, kterou, jak jinak, veze torpedoborec a následně malá flotilka v Černém moři, kde skutečně Američané nemají co hledat, mluví sama za sebe. Gruzie je za poslední hodně dlouhou dobu jediná země , kam šla rychlá pomoc po moři a nikoliv vzduchem.
A Saakašvilli tedy jednal svévolně! Očekával bych nějaké to bubu ty zlobivý chlapče. jenže ona je dárcovská konference, kd e dostane 3 miliardy Eur.
Jinými slovy - žádné bubu, žádný zlobivý chlapec, nýbrž.. no ten zlej Rusák ti zboural tunýlek? Jo, No tak mi ti dáme nejen novou lopatičku a kyblíček, ale celé psíkoviště. Prootže m,kdyby dárcovská konference nebyla a takhle štědrá, byl milý Saakašvilli okamžitě na odstřel.

Mám všechny důvody s e domnívat, že uděla svou práci.

A ještě něco - nechápu americkou politiku vůči Rusku. Rusko nemá žádnou kapacitu ohrozit SPojené státy. Kromě fatálního zničení, Za cenu s ebezničení. Nechápu, proč je SPojené státy neustále vytěsňují. A tohle je jádro pudla. Hloupá velmocenská politika. Před blížícím s e měření sil s Čínou!
02. 11. 2008 | 18:03

Mirek napsal(a):

To vlk:

Kterou vetu povazujete za obsahove nemoznou?
02. 11. 2008 | 19:03

Mirek napsal(a):

To vlk:
Omlouvam se, ale nerozumim, co myslite tim “Spojené státy je neustále vytěsňují.”
02. 11. 2008 | 19:07

vlk napsal(a):

Mirek

projeďte si druhý text , věnovaný mně i prof. Hořejšímu.Najdete to.

K té větě o vytěsňování.

Američané sousstavně vytěsňují Rusy . Z jejich nejužším sfér zájmu. Na jejich hrannicích. Gruzie, Pobaltí, Azerbajdžán, Turkmenistan, radar...
Proč ? Proč pořádn utahují smyčku? Rusko , kromě verbálních útoků žádný další, kromě útoku absolutního, nastartovat nemůže. Nemůže ohrozit americké zájmy. Převaha je příliš zjevná a velká.
Z mého pohledu neuvěřitelně hloupá politika.Jak demokratických ,tak zejména republikánských administrativ.
02. 11. 2008 | 21:23

Mirek napsal(a):

To vlk:

Nenasel jsem to.

O zadnem utahovani smycky nevim, ale to je mozna tim, ze nevim moc o Pobaltí, Azerbajdžánu a Turkmenistanu. O valce v Gruzii vim dost, ale jak jsem rekl, alespon oficialne Americka vlada se snazila presvedcit Saakashviliho k defenzivnimu ustupu z ostrelovanych uzemi a odradit od zahajeni ofenzivy v Tskhinvali. To mi nepripada jako zadne "utahovani smycky." Radar jako utahovani smycky nevidim, protoze je to obranny prostredek, ne utocny.
02. 11. 2008 | 22:41

Karel Mueller napsal(a):

vlk:
Bohužel máš pravdu. Američané teď hrají o existenci lidstva.
Protože se Rusové musí cítit smrtelně ohroženi. Protože poté, co budou všude v okolí režimy absolutně poslušné vůči USA přijdou na řadu regiony a rozpad Ruska.
Tedy další tisíce vodíkovek, nové nosiče, ponorky ... a biologické zbraně proti kterým není obrana a lidstvo jako celek zlikvidují. Nemluve o nulté variantě.

Dnes se mluví o ruských základnách na Kubě a Venezuele. Pokud by k tomu Rusko dokopali, tak se karibské krize nebude opakovat ... v té podobě, v jaké proběhla

Někdy se ptám, jestli to lidstvo přežije. Bolševiky i s jejich arsenály přežilo ...
02. 11. 2008 | 22:51

Sanny napsal(a):

Neco o Mr. Putinovi a americanech na odreagovani:)
https://www.youtube.com/watc...
06. 11. 2008 | 16:11

Mirek napsal(a):

To Sanny:

I love it! :)))))
09. 11. 2008 | 22:06

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:14

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 06:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy