ODS potřebuje pravicové kořeny!

28. 11. 2008 | 19:06
Přečteno 23712 krát
S velkým zájmem sleduji současnou diskusi mezi politiky ODS o tom, jak reagovat na nedávný volební neúspěch (který někteří malověrní pesimisté nazývají katastrofou či dokonce Armageddonem).

S velkými sympatiemi naslouchám těm, kteří říkají, že řešením je důsledný obrat k pravicové politice. Je jasné, že spousta důsledně pravicových voličů (kterých je Česku jak známo celkově více než 51%) byla tak znechucena kompromisní politikou ODS v současné koalici, že prostě k volbám nepřišli. Naproti tomu socky litující třicetikorunového poplatku (který by se dal smysluplněji využít k nákupu několika lahváčů) k volbám přišly, a výsledkem byl onen ostudný skandál – mapa Česka zcela oranžová, pouze s malým modrým puntíkem uprostřed.

Ale – jak již řečeno výše, nic není ztraceno. Doufejme, že na nadcházejícím kongresu ODS uspějí zastánci opravdové, důsledné, nekompromisní pravicové politiky. Aby k volbám přilákala ony masy znechucených pravicových voličů, měla by podle mého názoru akcentovat a důsledně prosazovat zejména následující body:

1) Směšně nízké Julínkovy regulační poplatky by se měly zvýšit nejméně na 90 Kč – pak by teprve pořádně plnily svoji regulační funkci; simulanti by si rozmysleli nějaké marodění a nudící se důchodci podstatně omezili své společenské návštěvy lékařů.

2) Konečně by se měla realizovat myšlenka skutečně rovné daně z příjmu fyzických osob. Ta samozřejmě nemůže být dána rovným procentem z příjmu – co je to za rovnost, když nějaký nekvalifikovaný manuální pracovník zaplatí za rok jen pouhých 10.000, kdežto workaholický top manažer, bankéř nebo politik třeba i stokrát víc? Ano, měli bychom přejít ke spravedlivé dani z hlavy – vždyť pokud by každý občan zaplatil směšných 10.000 Kč ročně, státní pokladně by to přineslo 100 miliard korun! A kdybychom tuto částku zvedli na realistických 50.000, měli bychom hned polovinu současného notně přebujelého státního rozpočtu, který je smutným dědictvím rozhazovačných socialistů.
Ale i kdybychom byli nuceni zůstat u oné principiálně nespravedlivé procentně rovné daně, měli bychom ji co nejvíce snížit, protože je všeobecně známo (i když někteří levičáci tento paradox stále nechtějí pochopit), že čím nižší je taková daňová sazba, tím více se vybere!

3) Další lákavou důsledně pravicovou možností je úplné zrušení daně z příjmu. To by jistě nemuselo přinést žádné větší problémy, pokud by se současný neobyčejně zbytnělý státní rozpočet patřičně zeštíhlel a stát-opatrovník přestal neefektivně vodit občany za ručičku.
Pokud by přece jen nějaký daňový výpadek nastal, mohl by být snadno nahrazen potřebným zvýšením DPH a spotřebních daní – i to by bylo nesrovnatelně spravedlivější než současné trestání těch nejpracovitějších a nejúspěšnějších. Dalším vhodným zdrojem příjmu do zeštíhleného rozpočtu by mohlo být zvýšení počtu kasin a herních (lépe řečeno výherních) automatů, kterých je pořád ještě mnohem méně, než by být mohlo.

4) Samozřejmě důsledně privatizovat vše, co je jen možné (a možné je skoro vše!). Stát totiž, jak známo, prostě neumí být efektivní a pouze plýtvavě rozhazuje to, co násilím (neboť daně nejsou ničím jiným než legalizovanou loupeží) vybral od občanů. Policii by snadno mohly nahradit soukromé bezpečnostní agentury, které by provozovaly i vězení. Velký efekt na posílení osobní bezpečnosti občanů by určitě mělo uvolnění nesmyslně přísných předpisů regulujících držení střelných zbraní a podvazujících trh s tímto zbožím. Střelné zbraně (snad s výjimkou velkorážných automatických, případně obrněných pojízdných) by se měly stát široce dostupnými pro každého, tak jako je tomu např. v USA, Somálsku či Afghánistánu. Je jasné, že by dramaticky poklesl počet majetkových i násilných trestných činů, protože by zločinec věděl, že ho oběť může zastřelit.

5) Velký efekt by jistě mělo i svěření veškerých administrativních funkcí státu, veškerého školství i výzkumu soukromým subjektům. Však trh by si brzy roztřídil to, co opravdu potřebujeme, a co je jen marnotratná podpora různých samoúčelných úředníčků, učitelů trávících dlouhé měsíce nicneděláním o prázdninách, nebo tzv. badatelů počítajících nohy pavoukům a vymýšlejících absurdní teorie o globálním oteplování.

6) Rozhodně by se mělo totálně privatizovat zdravotnictví, včetně všech nemocnic, pokud možno do rukou úspěšných a osvědčených, pokud možno amerických, podnikatelů. Mělo by se rychle přejít výlučně na dobrovolné komerční zdravotní pojištění. Vždyť přece péče o zdraví a její rozsah je výsostným soukromým zájmem každého z nás, do kterého nemá stát co mluvit! Proč má být kdokoli nucen k nějakému povinnému příspěvku do polostátních pojišťoven? Ať se každý stará sám o sebe – aspoň pak bude více dbát na zdravou životosprávu! A ani situace, kdy by nedostatečně pojištěný člověk upadl do problému vyvolaného potřebou nějaké nákladné operace, by nemusela být fatální – snadno by se přece dala řešit solidární účastí příbuzných a známých, případně charitativními organizacemi a veřejnými sbírkami. Ano – je přece mnohem cennější, když lidé dávají na potřebné bližní dobrovolně, než když jsou k tomu brutálně nuceni státem!

7) V zapomenutí by neměla zapadnout ani pozoruhodná revoluční myšlenka V.Tlustého, který někdy před 6-7 lety navrhoval, aby byly zcela zrušeny jakékoli sociální dávky včetně důchodů, a byly nahrazeny paušální platbou každému, od kolébky do hrobu, ve výši cca 4.000 Kč měsíčně. Tuto částku by zodpovědní občané použili např. pro komerční důchodové a zdravotní pojištění, nebo by ji investovali do diversifikovaného akciového portfolia. Ti méně zodpovědní by ji asi použili jinak – ale každý jsme přece strůjcem vlastního štěstí! Osvobození od tíživé ruky přebujelého sociálního státu-opatrovatele by nepochybně mělo elektrizující efekt na rozvoj podnikavosti a dalo by mocný impuls k rozvoji ekonomiky.

8) Důsledně pravicová politika by nás měla také konečně vysvobodit ze spárů bruselské hydry. Všichni přece denně pociťujeme, jak nám bruselská byrokracie komplikuje skoro všechny aspekty života nesmyslnými požadavky na tvar banánů, vybavení restaurací tekoucí vodou na záchodě nebo vymáháním populistických požadavků tzv. Listiny lidských práv a svobod. Dobrým signálem k ráznému vykročení správným směrem bylo vtipné heslo nedávné kampaně „Evropě to osladíme!“. Ano, a mohli bychom je doplnit i dalšími, třeba – „Evropu vosolíme!“ nebo „Evropu si vychutnáme!“.

9) U pravicových voličů, kteří zatím většinou k volbám znechuceně nechodili, nalézá velkou podporu také před několika lety nadhozená smělá idea Jana Zahradila, že Česko by mělo směřovat k nějaké formě užší integrace nikoli s EU, nýbrž s USA. Lákavým konečným cílem by mohlo být dosažení statutu řádného státu americké Unie (třeba jako Havaj), nebo aspoň statusu, který má Portoriko. Jistě, tento cíl zní teď, po vítězství extrémně levicového prezidentského kandidáta, méně lákavě, ale neměli bychom na něj zapomínat (a konec konců, do dne nástupu do Bílého domu se může ještě leccos stát, že...). V každém případě je prvním a nezbytným krokem k dosažení tohoto povznášejícího cíle urychlené vystavění americké radarové základny v brdských lesích (a nemělo by zůstat jen u ní!) – i toto každý pravicový volič (včetně voličů dalších našich pravicových stran, KDU-ČSL a Zelených) jistě velmi ocení!

10) Úspěšná volební kampaň by měla mít přitažlivé heslo. Dovolil bych si jedno navrhnout (o autorských právech můžeme zahájit jednání později): „Za maximální zvýhodnění elity národa – nejbohatšího jednoho procenta populace!“. Pravicový volič dobře ví, že právě ti nejbohatší jsou těmi nejnadanějšími a nejpracovitějšími. Jejich cílená podpora (např. výše navrhovaným odstraněním jejich současného nespravedlivého enormního zdanění) bude jistě sloužit jako silná motivace pro každého k tomu, aby se do této elity probojoval. V tomto boji by se také nemělo zapomínat na již trochu pozapomenutou myšlenku, že žádné špinavé peníze neexistují. Opak tvrdí jen závistiví levičáci a pravdoláskoví naivkové, kteří jsou prostě neschopní využít tvůrčím způsobem všech legálních možností možností (a ano, nebojme se to říci, kliček), které nám naše (i když stále ještě velmi nedokonalé a komunistickou minulostí poznamenané) zákony dávají.

Jsem si jist, a říkám to s veškerou vážností, že taková důsledná pravicová politika by i bez podpory nějakého zdatného následovníka plukovníka Kubiceho dozajista vedla k volebnímu výsledku, který by mě osobně velmi potěšil, a který by naše země velice potřebovala.
Doufám tedy pevně, že ODS se na kongresu semkne, spolehne se na pravicové kořeny a skutečně půjde touto zásadovou cestou postavenou na „obhajobě zapomenutých myšlenek“, jak to ve svém klíčovém díle trefně nazval její čestný předseda!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

myloš napsal(a):

Pane Hořejší, nic ve zlém ani v dobrém - trochu trapný, pubertální humor. BTW - zcela vážně - tu daň z příjmu opravdu můžete zrušit, protože stačí ještě trochu pootevřít nůžky v cenách elektřiny a máte státní rozpočet za vodou.
28. 11. 2008 | 19:19

Jenda napsal(a):

Pane profesore, opět špica. Krátký článeček a vystihuje clou tu bídu, která vyplula jako volej na hladiny naší krásné, modře průzračné a čisté ODS.
28. 11. 2008 | 19:24

Vilém napsal(a):

Dobrý den, mám poznámku k bodu 7:
Princip rovné dávky jako náhrady za všechny možné i nemožné testované sociální dávky je možná až příliš převratnou myšlenkou, navíc v tomto konkrétním podání byl spojen s asociálním zrušením všech ostatních dávek, ale v jádru jde o velice pozitivní princip, ve světě prosazovaný levicí, který by zbavil rozsáhlé skupiny sociálně potřebných občanů brutálního šikanování ze strany snobské veřejnosti a byrokratů sociálního státu. Prezentovat ji jako "poškození neodpovědných" je hrubě zavádějící, ti jsou naopak dnes těžce poškozováni a pod rozmanitými záminkami jsou jim za lhostejného přihlížení veřejnosti nebo dokonce s její podporou upírána základní sociální práva.
Důkazem bezohlednosti současného systému je existence velkého počtu bezdomovců, bujení ghett a ztroskotanců nejrůznějšího druhu. Změna je proto potřebná, a jednou z pozitivních alternativ je také zavedení bezpodmínečné rovné dávky.
28. 11. 2008 | 19:25

Jan Mertl napsal(a):

Pane profesore,
fantastické. Perfektně jste vystihl to, že skutečný "pravicový" program ODS je tak absurdní, že pokud by ho někdo formuloval jinak než polemicky a strašíc zároveň komunismem, tak ve své skutečné podobě vůbec není nebezpečný, protože ho málokdo bude volit.
28. 11. 2008 | 19:35

Alex napsal(a):

Věnujte se raději imunologii, a já budu doufat, že má imunita bude v pořádku. Jestli svému oboru rozumíte stejně jak politice, tak potěš koště.
28. 11. 2008 | 19:37

Saliven napsal(a):

Pana Hořejší bravo!!! :-)))) Moc jsem se pobavil (vidíte, tentokrát jsem ironii poznal i já :-))
28. 11. 2008 | 19:38

radek napsal(a):

ano modráci ve jménu revoluce vzhůru do "privatizace",
snad až nebude veřejného majetku, zbavíme se české pravice...
pěkný článek, zdravím p. Hořejší
28. 11. 2008 | 19:50

SuP napsal(a):

Á pan profesor nám tu začal spamovat...
Jestlipak si, pane profesore, vzpomenete, co jsem v takovém případě napsal panu Adamcovi, než mi to editor smazal?
Za víc dneska nestojíte.
28. 11. 2008 | 19:53

Saliven napsal(a):

SuP:
Nechci věřit tomu, že se tváříte jako potrefená husa pane Supe :-)
28. 11. 2008 | 19:55

PatientO.T. napsal(a):

Reformní návrhy - teze z programu slučovacího sjezdu ČSSD/b/ a KSČ/M/ v roce 2009:

1. Je známo, že obyvatelé ČR jsou nejvíce nemocní v celé EU. Je to důsledek dosavadního nelidského vykořisťování levicových pracujících hrstkou buržoazních nabobů, mezi které patří i privátní lékaři. Proto součástí každé pracovní neschopnosti vydané nestátním zdravotnickým zařízením bude poukázka na kartón startek, krabici vína, basu piva desítky a kilo bůčku. Poukaz proplatí provozovatel NZZ (vypracují soudruh přítel Dryml, soudružka přítelkyně Emmerová a Hauptmann Rath).
2. Každý zaměstnanec vydělávající více než 1,1 násobku průměrného platu pokladní v supermarketu bude mít příjem zdaněn 90%. Lidu snadno vysvětlíme, že potřebujeme finance na nejrůznější dávky. Zaměstnanec pobírající plat nižší než uvedená hranice bude mít nulové daně a nárok na bandasku mléka a dvě jablka denně ke svačině (zajistí soudruh přítel Fencl).
3. V případě deficitu státního rozpočtu zavedeme milionářskou daň pro každého občana majícího movitý i nemovitý majetek větší než milion korun. Daň milionářská bude činit milion Kč, pochopitelně (zajistí přítel Gross).
4. Portrét Jiřího Paroubka bude umístěn ve školních učebnách a na úřadech vlevo, předseda bude směřovat svůj pohled rovněž vlevo. Vpravo od něj bude se stejným směrem dívat agent Falmer.
5. V horizontu 5 let znárodníme úplně všechno, a to bez náhrady. Je známo, že soukromé vlastnictví odtrhuje člověka od lidu a neumožňuje mu uskutečňovat aktivně avantgardní levicovou politiku našich stran (zajistí KSČ/M/, má praxi).
6. V návaznosti na bod 5. je třeba zdůraznit přechod zdravotnictví na systém zcela státní (bod 1. přestane platit). Budou vytvořeny sítě Komunálních ústavů národního zdraví, ve kterých se budou léčit pracující (provede soudružka přítelkyně Emmerová, plán vypracovala během svého působení na MZd.). Členové ČSSD/b/ a KSČ/M/ se budou léčit ve Vrchlabí (soudruh přítel Dryml) a na poliklinice Hauptmanna Ratha.
7. Důsledně levicové politika umožní zprůměrování a tedy rovnoměrné rozprostření životní úrovně tak, aby každý náš občan mohl zaujmout přední místa ve frontě na dávky vyplácené z Bruselu méně bohatým ale o to spravedlivějším regionům (zajistí soudruh přítel Škromach).
8. Přítel Zaorálek využije zkušenosti s někdejší žádostí soudruha Husáka o připojení Slovenska k CCCP a prozkoumá zařazení ČSR (ano, ČSR!) do SNS. (pomohou slečna soudružka Konečná, soudruh Ransdorf a agent Kato Kavan).
9. Obnovený tým Mlýn zajistí vytvoření agentur Státní neveřejné bezpečnosti v každé obci (řídí přítel Gross, agent soudruh Falmer). Zaměstnanci těchto agentur budou shromažďovat informace o všech a o všem a budou se vydávat za pracovníky vojenské kontrarozvědky (agent soudruh Falmer). Informace budou předávat Ústřednímu sjednocenému bolševickému výboru ČSSD/b/ a KSČ/M/. Ke své činnosti budou mít povoleno zabíjet (zpracuje soudruh Grebeníček).
10. Užiteční idioti vybudují kolem ČSR 3 metry vysoký plot s elektrickým veddením (zařídí brigadýr Hořejší).

Za socialismus, zpátky ni krok!
28. 11. 2008 | 20:00

Karel napsal(a):

Pane Hořejší,

co jste si to vůči naším pilnějším, inteligentnějším a pokrokovějším občanům vůbec dovolil?
28. 11. 2008 | 20:00

Michal Macek napsal(a):

zalozte stranu ,posilam prihlasku!
28. 11. 2008 | 20:01

Jan napsal(a):

Dávám modrákům měsíc, maximálně dva
28. 11. 2008 | 20:05

Tupelo napsal(a):

Pane Horejsi, pekne :). Jeste by se hodil dalsi bod, poradove cislo jedenact, a to zakon na ochranu rozvinute kapitalisticke spolecnosti, jakekoliv usili vedouci ke zpochybneni myslenek pravicovych velikanu, think-tanku, apostolu volneho trhu a samozrejme prislusniku namodraleho fanklubu, techto svalu neviditelne ruky trhu, by melo byt tvrde potlacovano (nejlepe inspiraci u Pinocheta). Nelze preci dopustit aby ta chytrejsi a inteligentnejsi cast naroda byla rozptylovana a jejich snaha torpedovana myslenkami, ktere nejen ze nestoji v oficialni linii s myslenkami pravicovymi, ale castou jsou, a to dokonce nepokryte(!), v jejich primem protikladu. ;)
28. 11. 2008 | 20:08

myrta napsal(a):

Vážený pane Hořejší,po prvních řádcích čtení mě naskočila husí kůže-kdože s něčím takovým sem jde,než mě došlo že to je vlastně parodie.Ale v podstatě vroucí přání té vládnoucí pakáže.Dobře napsáno ,máte to za 1/.
28. 11. 2008 | 20:12

Blue Jay napsal(a):

Most people who read "The Communist Manifesto" probably have no idea that it was written by a couple of young men who had never worked a day in their lives, and who nevertheless spoke boldly in the name of "the workers".” Now one of them whos name is Horejsi still pushes the same ideas.
28. 11. 2008 | 20:23

radek napsal(a):

to Tupelo
ano, opravdu vhodné doplnění
28. 11. 2008 | 20:28

Saliven napsal(a):

PatientO.T.:
Není to špatné, ale pan Hořejší je lepší. :-)
28. 11. 2008 | 20:31

Saliven napsal(a):

Tupelo:
To by měl být hned první bod. :-)
28. 11. 2008 | 20:32

Blue Jay napsal(a):

To Michal Macek,
Horejsi nepotrebuje zalozit novodobou KSC. Uz je jejim clenem. Poznal jsem cloveka co ho poznal v USA kdyz tam profesurek "studoval". Rekl me mu Horejsi pripadal neco jako prasivka. A pry se Horejsimu vetsina studentu z daleka vyhejbala. Ale v CR je popularni. Hlavne mezi komunisty.
28. 11. 2008 | 20:37

Blue Jay napsal(a):

Saliven,
Prej Horejsi trpel pri zivotne nebezbecnem uteku z CSSR. Stejne jako Pehe. Ja je povazuji za Csske martyry kteri se obetovali zachrane socialismu.
28. 11. 2008 | 20:41

Hajný napsal(a):

Pane Hořejší!
Koukám,že společně s p.J.Havlem jste přestoupil do klubu humoristů.
Nemáte náhodou novou společnou milenku?
Váš článek si nechám znovu na zítra.To až milostivá na mne otevře okna pod záminkou jejich umytí.Alespoň mne zahřeje!
Jinak novou pravicovou stranu západoevropského typu tady potřebujeme jako sůl.BPS Pepy Řepy to sama nevytrhne!
28. 11. 2008 | 20:42

Stan napsal(a):

Pane Hořejší, pokud budete předsedou strany s tímto programem, okamžitě posílám přihlášku a sponzorský příspěvek ve výši svého osobního ohodnocení. A myslím to upřímně.

S pozdravem
Učitel

P.S.
Povolíte mi to přetisknout?
28. 11. 2008 | 20:44

Realista napsal(a):

Zapomněl jste ještě dopsat, že do názvu našeho státu bude nutné doplnit "Česká kapitalistická republika", to abychom věděli, odkud jdeme a kam kráčíme. Jinak se vším souhlasím.
28. 11. 2008 | 20:45

Eden napsal(a):

to prof. Hořejší: Dobrý den. Pěkný článeček, ale někdy je na člověka té absurdity už nějak moc. Až je z toho člověku trochu smutno. Zkuste příště zas napsat něco více přemýšlivého (třeba jako minule). Myslím, že těmihle ptákovinami nás dostatečně přesycují tí, kteří to myslí vážně:( Výdy se na Váš blog těším, ale dneska...:)

to PatientO.T: bohužel dnes to nevyšlo:) špatná napodobenina, zkuste trochu přidat na realitě. Většina těch bodů totiž ten reálný základ nemá.
28. 11. 2008 | 20:46

juvel napsal(a):

K důslednému návratu ke kořenům pravicové politiky vede i teologie, neboť vždy máme pravou víru a pravého Boha, nikoliv víru levou a levého Boha.
28. 11. 2008 | 20:52

Michal napsal(a):

11) Důchodovou reformu lze rázně vyřešit zavedením rovné délky života.
28. 11. 2008 | 20:54

Vaclav Horejsi napsal(a):

Stan:

Jiste, pretisknete to kdekoli je Vam libo.

..
28. 11. 2008 | 20:54

Petr186 napsal(a):

Doufám, že nová strana páně Klause "Libertas" si to dá do svého volebního programu a má volby vyhrané aspoň na 55%.
28. 11. 2008 | 21:08

Blue Jay napsal(a):

To nebude levne Stan,
Vzdyt Horejsi nasadil svuj zivot aby uprchnul z CSSR pred komunisty. Rok a pul se skryval v New Yorku. Pak se vratil. A kupodivu se mu nic nestalo. KSC s nim byla spokojena. Grebenicek nedavno prohlasil ze Horejsi je jeden z mala vedcu kterych si vazi kvuli tomu ze se demokracii nenachali zvyklat.
28. 11. 2008 | 21:08

bigjirka napsal(a):

Sem nebudu psát, páni senzoři by si umazali ruce až k ramenům.
28. 11. 2008 | 21:08

Petr186 napsal(a):

to modrá herka
co kdyby jste se naučil pravopis, Vaše modré inteligentstvo
28. 11. 2008 | 21:16

hudryper napsal(a):

Pane Hořejší,
zřejmě jste koncipoval svůj článek před pár dny,protože jste v něm ještě nazahrnul fakt,že jde
dnes už o dvě pravicové strany. Vedle ODS se před očima tvoří další pokus Václava Klause stát
se monarchou v sice malé a krizi postižené zemi,ale pouze s JEHO stranou.Do jejího čela se zřejmě na základě skvělého klausovského genofondu dá přesvědčit V.K.Jr,
jenž si zde na Aktuálně vytváří již delší dobu politickou pozici.
V programu této strany všech stran je požadavek,nechat se tou
českou sběří,co chodí k volbám,
zvolit do evropského parlamentu.
Poslanci tam berou celkem okolo 12000 Euro měsíčně,na to by v Časku nedosáhli ani v případě,že by zde zavedli hnědou diktaturu.
Ta v souvislosti s touto právě vznikající stranou není vůbec vyloučena,neboť se šušká v kuloárech,že ji bude hlavně na ulicích podporovat dělnická strana a holohlavci všech denominací.Až V.K.sen.ukončí své
prezidentování,nechá si částečně po stranách oholit svůj benešovský knírek,použije moderní
technologie k zčernání zbytku a
tak vznikne jiná historicky významná ozdoba vůdce strany,která v budoucnu chce po-
mocí revoluce tabákové barvy změnit EÚ v 500 milionový stát
s jedním národem,jedním územím a pouze jedním,jediným VŮDCEM !
28. 11. 2008 | 21:31

Majzlík napsal(a):

bylo mi záhadou co jsou ty pravicové kořeny ke kterým se chtějí vracet .Znám je pravicové kořeny ,jeden bydlí u nás v ulici .
28. 11. 2008 | 21:46

LEVAK napsal(a):

Pane Hořejší bod 1 by se měl rozšířit o to, že je nutné rozšířit počet dnů bez nemocenské ze současných tří dnů na tři týdny.Tolik dnů má přece každý dovolenou!
V bodě 4 jste zapoměl na privatizaci armády podle vzoru generalisima knížete Albrechta Václava Eusebiuse z Valdštejna!
U bodu 6 bych doporučoval větší konkretizaci.Např. úkol, zajistit do roku 2015 podle vzoru Velkého bratra, aby minimálně 16 procent obyvatel nemělo zdravotní pojištění a pojištění dalších nejméně 6-ti procent aby nebylo dostačující.Dále bych uložil všem dentistům provádět cílevědomé bolestivé ošetřování chrupu za účelem získávání potřebných informací zejména z levicového spektra!
V bodu 9 jste velký minimalista.Vojenský prostor Libava je třeba nabidnout Pentagonu celý pro pozemní výcvik USArmy.Stejně jej náš stát poředně nevyužívá!
Dále bych zákonně uložil státu povinnost důsledně hradit náklady všech akcí VIP,např. takové dovozy sněhu na hrad etc.
28. 11. 2008 | 21:47

sasa napsal(a):

Pane profesore, i kdyz jsem levicovy myslim si, ze rovna socialni davka ve vysi zivotniho minima vyplacena po cely zivot je opravdu dobry napad, resici velke mnozstvi animozit mezi lidmi.
28. 11. 2008 | 21:49

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,
navrhujete určitě mimořádně progresívní myšlenky, které by měly být pečlivě zváženy.
Měl bych jeden doplněk, možná jste to již navrhl, ale já to přehlédl: Zdravotnický, důchodový a sociální fond by se měl stát předmětem burzovních operací, pokud tomu tak již není.
Jak k tomu chudáci burziáni přijdou, že tolik miliard leží ladem?
A pokud by došlo k jejich vytunelování či zašantročení (existují i jiná synonyma), tak by bylo alespoň po problému s důchodci, nemocnými a sociálně slabými.
28. 11. 2008 | 21:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Škoda řeči.
28. 11. 2008 | 21:55

PatientO.T. napsal(a):

2 eden:
pana Hořejšího rozhodně nehodlám trumfovat. Zatímco on možná věnoval svému blogu týden, já jsem na svůj příspěvek urval čas mezi uspáním batolete a návštěvou hospody. Jen jsem chtěl demonstrovat, že napsání takovéhle P******y je skutečně záběr pro p****l a pro prsty, nikoli pro mozek. A tak, zatímco v.h. se ukájel rozkoší nad tím, kterak je třeskutě vtipný, já jsem jen zapojil p***l a prsty (na klávesnici, pro potměšilé...). Za víc ten Hořejšího blog nestojí... A vy, zřejmě informovaný, byste nám mohl upřesnit, kteréže jsou ty body mající dle vás reálný základ.
28. 11. 2008 | 22:08

karel z moravy napsal(a):

ježiš co to je za vola? zase nějakej třicetikačkář nebo co
28. 11. 2008 | 22:09

PatientO.T. napsal(a):

2 saliven:
Je-li předloha bídná, nemůže být parafráze na Pullitzerovu cenu...
28. 11. 2008 | 22:10

Al Jouda napsal(a):

Dobrý článek a zejména bod č.9. Tady si pan profesor při své genialitě ani neuvědomil, že má 100% pravdu !
28. 11. 2008 | 22:12

LEVAK napsal(a):

Jéžiši to je pro mě novina!Já jsem nevěděl, že dentisti mají p...l místo hlavy.Potěž Bůh pacienty!
28. 11. 2008 | 22:14

PatientO.T. napsal(a):

2 LEVAK:
Já jsem zase netušil, z čeho se na Moravě dovedete těžit... No, každý jsme jiný...
To víte, cítím-li nutnost použít mozek, učiním tak. Na to, abych se vypořádal s ubohou agitkou stačí mi ovšem použít zadek a sednout si ke klávesnici.
28. 11. 2008 | 22:26

JC napsal(a):

PatietO.T.
Dobrá reakce na Hořejšího.:-)))
Rudý mozky nějak nemůžou rozchodit, že na splození podobné chujoviny nemusí být člověk profesorem imunologie.
28. 11. 2008 | 22:30

Edvard napsal(a):

Alex:

Jestli autor teto prepubertalni ironicke uvahy rozumi svemu oboru nevim a neprekvapilo by me, kdyby vubec nerozumel, protoze reditele vyzkumnych ustavu jsou vetsinou ti, kteri uz nemaji na to vedecky pracovat a tak se snazi dozit jako "paper-pushers".

Jestli autor tohoto slovniho salatu rozumi politice se neda odhadnout. Co se da odhadnout je, ze pravdepodobne 1) nekdo z ODS mu v mladi nepujcil na piskovisti lopaticku ci prebral holku a on se mu ted snazi pomstit patologickym chechtotem a 2) potrebuje psychiatrickou pomoc, protoze tento stupen nenavisti k ODS neni normalni, ani kdyby autor byl predsedou KSCM.
28. 11. 2008 | 22:42

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Hořejší:

V knize das Parfum, of Patricka Süskinda vystpuje jistý osvícený šlechtic, který se z nudy zabýval čímsi, co by se dalo snad nazvat politická ekonomie. Dotyčný osvícenec navrhnul reverzně progresivní daň z příjmu, takže ti chudí měli platit vyšší daně. Chtěl je tak motivovat k vyššímu výkonu, a vyřešit tak sociální otázku. Možná, že by jste podobnou ideou mohl doplnit váš příspěvek, u kterého jsem se docela pobavil...:-)

Akorát by se musely ošetřit tydlecty "okrajové podmínky" rovnice, pančto pak by bezdomovci museli platit nekonečně vysokou daň a zahltilo by to počítače Berního úřadu...
28. 11. 2008 | 22:43

jepice napsal(a):

Aleale, pane profesore, to už si nikdy nebudete moci hrát na nestrannou autoritu, když necháváte svou animozitu takhle řádit a vzdáváte se schopnosti diferencovat.;)
Kampak se nám poděly noblesní osobnosti české vědy? Nejspíš na krchov.
28. 11. 2008 | 22:43

franta napsal(a):

Jo, jo je to obraz bídy českého myšlení. Za bolševika stalinštější než Stalin, nyní bušovštější než Bush. Pak nezbývá nic než sarkasmus.
28. 11. 2008 | 22:49

Zacheus napsal(a):

Já si myslím, pane profesore, že Vaše návrhy jsou sice ideologicky správné, ale přece jenom vidím ještě nějaké - a to podstatné - rezervy.

Především bych zprivatizoval i jesle a mateřské školky, a donutil jejich klienty, aby se starali plně sami o sebe a dosahovali náležitý zisk. Jedině tak budou moci v dospělosti pochopit, proč je idea sociálního státu od základu špatná a dokonce nehumánní.

Také bych navrhoval být naprosto nekompromisní i k povalečům a asociálům, kteří se z mozolů našich úspěšných zbohatlíků válejí bez užitku v hospicích. I zde by měla neviditelná ruka trhu oddělit zrno od plev a jasně říci, že ten, kdo ještě dýchá, má možnost dokázat, že to dokáže a vydělat si na náklady svého pobytu svobodně sám.

Ti z občanů, kteří nemají šanci dožít v hospicu - nebudeme přece stavět taková zbytečná zařízení, když potřebujeme peníze například na pořízení výzbroje naší armády - by se měli také starat včas sami o sebe a v případě fatálních zdravotních potíží se odprásknout privátním revolverem přímo na zprivatizovaném hřbitově.

Přeji pěkný večer.
28. 11. 2008 | 22:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý komentář, který byl v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
28. 11. 2008 | 23:28

Karel Miller napsal(a):

Horejsi:

Doporucuji, aby zamestnanci Ústavu molekulární genetiky AV ČR zacali ihned vyzadovat okamzitou hospitalizaci Vaclava Horejsiho.

Veta, ktera zrejme omylem v tomto silenem nesmyslu chybi je: “Rozhodne by se mely totalne zprivatizovat materske skolky, coz by nas mohlo konečně vysvobodit ze spárů bruselské hydry a lepe nas integrovat s USA a jejich novym extremne levicovym prezidentem.”

V zivote jsem nevidel straslivejsi slovni salat nez tento blog. Pouze tezce chorobny mozek muze vyplodit neco podobneho.
28. 11. 2008 | 23:30

Hiller napsal(a):

To Karel Miller :

Nedělejte ostudu, člověče.
Pan Hořejší Vám nastavil zrcadlo, a nemůže za to, co tam vidíte. Nic příjemnýho to samozřejmě není. Za to pan Hořejší nemůže.

Stačí se jít podívat na Virtually.cz nebo diskuze na Idnes.cz nebo lidovky.cz. Občas stačí poslouchat politiky ODS. Tam taky píšete takové perly?
29. 11. 2008 | 00:07

Jmeli napsal(a):

Pan profesor spravne pochopil, ze k srdci ceskeho volice se nejsnaze dostane takovouto humornou demagogii (vzdyt to nikdo nemuze brat vazne,to byla jen takova sranda, ze pane Rathe?). To je jako kdyz hladite ustraseneho pejska po hlave, jak drzi a vdecne se na vas diva... Jako kdyz decko dostane petku a vy mu vysvetlite, ze za to muzou zli ucitele a neprejici skolnik, hezky pekne jen to, co chce slyset. To pak volic prekotne kyve hlavou a kyve a kyve, az pro same kyvani prestane poslouchat... a tehdy je stastny. Ted jiz jen sebrat odvahu a poprosit pana predsedu o misto na kandidatce do EP
29. 11. 2008 | 00:10

Praktický demagog napsal(a):

Vážený profesore,

přiznám se, že mne opravdu zaráží, jak inteligentní (dle citačních indexů) a schopný (dle kolegů z ÚMG AV ČR) člověk, může napsat něco takovéhoto.

Můžeme se nacházet na různých koncích politického spektra, můžou nás dělit ideologické rozpory, ale na co by člověk nikdy neměl zapomínat (zvláště pokud si troufá nazývati se vědcem) jsou fakta. A fakta o ekonomické situaci malé země uprostřed Evropy, která za sedm let hojných prožrala co měla šetřit, nejsou zrovna radostná.

Já jsem se dnes díval na webové stránky pana premiéra (hledal jsem tam jeho vyjádření k rozhovoru Topolánek-Sarkozi) a zaujala mne po grafické stránce nepříliš zdařile vyvedená powerpointová prezentace (Stav veřejných financí v roce 2007). Je na ní to, co už nám ekonomové říkají už dlouho: "mandatorní výdaje rostou, pokud s tím něco neuděláte, budou brzy vyšší než vaše příjmy".

Abych to připodobnil, je to jakoby výdaje za elektřinu/údržbu vašeho ústavu požíraly čím dál větší díl z koláče, co máte k dispozici. A ČEZ náhle oznámil prudké zvýšení cen k příštímu roku.

Mne v zásadě nevadí, že někdo remcá proti "utahování kohoutků od topení", co navrhuje pan Julínek. Pokud ovšem přichází s něčím rozumným (alternativy jsou zvýšit daně, sebrat peníze důchodcům, sebrat peníze vědcům, sebrat peníze jánevímkomuještě). Nebezpečí současné opozice je právě v tom, že nic takového nenabízí, jen hraje na strunu nechuti většinové společnosti něco měnit. To je ale ve chvíli, kdy utrácíte víc než vyděláváte, cesta do horoucích pekel.

Uvědomte si, že pokud se nenajde rozumný způsob, jak dostat státní rozpočet do rovnováhy, bude jednou nějaký populista hledat způsoby nerozumné. Hladovějící občas sežerou osivo na příští rok. Bezradní ministři financí škrtnou peníze na vědu a školství.

Nad vaším sarkasmem mne napadá úsloví, že kdyby se moudří nikdy nemýlili, museli by si hlupáci zoufat. Tipnul bych si, že za toto své ublognutí se budete za pár let stydět. Věřte mi, strašně rád se budu mýlit :-)
29. 11. 2008 | 00:56

Praktický demagog napsal(a):

Když si to tak po sobě čtu, stydět bych se měl spíš já za množství gramatických i stylistických chyb a neschopnost udržet myšlenku.

Možná by lidé neměli po náročném týdnu psát komentáře. A možná by neměli ani blogovat :)
29. 11. 2008 | 01:00

Lukáš Bušina napsal(a):

Výborné pane profesore *zvedá palec vysoko nad hlavu*

Prostě je to vynikající :-)
29. 11. 2008 | 01:02

Karel Miller napsal(a):

Hiller:

Nejsem proti kydani hnoje na hlavy tech, kteri si to zaslouzi, ale delat to ubohym slovnim salatem, ktery nema hlavu ani patu a jen z neho cisi vseobecna a chorobna nenavist k ODS, vidim jako zavazne onemocneni mozku – diagnoza: “smrtelna nenavist k ODS”.

Proc misto toho hloupeho ironickeho blabolu nenapsat jen “smrtelne nenavidim ODS”? Usetrilo by to cas tolika lidem...
29. 11. 2008 | 01:05

Ivan Hochmann napsal(a):

Hořejší a jeho Panoptikum.
Už jste odpornější než potkani.
Myslel jsem ,že si dáte profesore po té poslední blamáži alespoň chvíli pauzu.
Je vidět,že jste naprosto splachovací.Už vás nemohou ani vaši přátelé.Vzdělanče.
Ivan.
29. 11. 2008 | 01:07

Ivan Hochmann napsal(a):

Hořejší a stydět se?

Pane to byste ho musel znát.Navíc ho podporuje celá sociální demagogie s Rathem v čele.Kdepak by se tak vzdělaný clověk - učitel naučil takovým móresům.
Ivan.
29. 11. 2008 | 01:11

Ivan Hochmann napsal(a):

Vašku ,prý budete zakládajícím členem té nové strany.Zatím pouze ve funkci mluvčího.
Pardon Kecala.

Ivan.
29. 11. 2008 | 01:16

Koleno napsal(a):

Prakticky demagog:

Prosim, nebudte moc zarazen. V predminulem blogu napsal lejnotepec Horejsi: “Asi by mi moc nevadilo, kdyby se dnešní v podstatě „neškodní“ komunisté dostali nejen do krajské, ale i třeba i ústřední vlády.”

Tento posledni zachodovy blabol je pouhe ‘sarkasticke rozpracovani’ duvodu pro jeho originalni prevratnou teorii, ktera racionalizuje vroucne kyzenou novovladu komunistu v CR.
29. 11. 2008 | 01:40

Karel Hiller napsal(a):

To Karel Miller :

Trestáte pana Hořejšího za to, že si dovolil napsat : "Jak hodně trapná, nebezpečná a panoptická ODS je."

No popsal to, no a co?
Podívej se na Hochmanna a spol., co tu vyvádí, tomu už dávno sjel rozum i charakter do análu.

Naprostá většina není schopna argumntovat o ničem, co profesor napsal. Jenom urážky.
Trošku Vám nastavil vtipnou formou zrcadlo, a to je panečku najednou rykot.
No sranda ještě nikoho nezabila, tak co?
Pravda ano. Jsou tam nějak moc velký ztráty. Hochmanne žiješ?
29. 11. 2008 | 01:47

kočka šklíba napsal(a):

Ano, ne že by mě to nějak moc překvapilo, ale voliči pravice nějak ten humor, případně smysl pro satiru, nadsázku asi postrádají. Nechci se někoho dotknout, ale kromě PatientaO.T. téměř samé urážky blogera. Skutečně vám voličům pravice tolik tnul do živého, že nejste schopni když ne adekvátní odpovědi, alespoň argumentovat? A pokud s Hořejším a tímto textem máte problém, podívejte se na diskuse tam jak psal Hiller. Vždyť těmito názory(které zde jenom Hořejší shrnul a možná i trochu přehnal, ale pro některé pravé voliče ani možná ne) se to tam jen hemží. Tak co je na tom špatně, prostě to napsal za vás, milí, inteligentní, vzdělaní, pracovití, schopní a dávající práci nám sockám?
Patient O.T. se alespoň pokusil o odpověď v tom samém duchu, ale je pravda, že tak moc se nepovedlo, a hlavně Levák to docela vystihl :D.
Ano rudé panoptikum má alespoň smysl pro humor, modré(možná i zelené a černé) nemá už ani to.
29. 11. 2008 | 03:11

Karel Miller napsal(a):

Hiller:

Nikoho netrestam a nemam nic proti jakekoli srande. Kdyby to opravdu bylo vtipne a srandovni a treba i otevrene to chvalilo komunisty, tak se tomu zasmeji a reknu “OK – dobra bolsevicka sranda.” Na blog.actualne.cz ocekavam urcitou uroven psani. Hezky to vyjadril Prakticky demagog “přiznám se, že mne opravdu zaráží, jak inteligentní (dle citačních indexů) a schopný (dle kolegů z ÚMG AV ČR) člověk, může napsat něco takovéhoto” (a ja dodavam), co vubec nema hlavu a patu.

Hochmannovo psani je alespon humorne a clovek se zasmeje, i kdyz je obcas trochu ‘prilis na telo’. Teto bezmezne nenavisti k ODS se jednoduse smat nelze, protoze to je pouhe vztekle vyjadreni nenavisti na smrt, nic vic, nic min. Nemam nic proti vyjadrovani jakekoli nenavisti, ale da se to udelat jedinou kratkou vetou a ne ztracet cas tolika lidi.

Hlavni bod je, ze tento blog neni humorny, nevyjadruje nic nez bezduchou nenavist, ktera se da popsat tremi slovy (“smrtelne nenavidim ODS”), a proto pouze ztraci a nici cas lidi, kteri jej ctou. Co patri na zachodovou stenu by se nemelo dostat na blog.actualne.cz. To je vse.
29. 11. 2008 | 03:27

Aleš Jakeš napsal(a):

Až teď jsem si přečetl blog a původně chtěl reagovat ve stejném duchu, ale pan Patient O.K. mne předstihl, nebudu proto vyrábět plagiát. Pan /paní/ Kočka Šklíba vyčítá pravičákům nedostatek smyslu pro humor, ale ono je docela obtížné v blogu pana Hořejšího nějaký najít. Je to křečovité a bohužel z toho vysvítá spíše nenávist k pravicové politice. Nejedná se o ironii, ale hrubý sarkasmus. Je to poněkud "dikobrazový" humor/pamětníci mi rozumějí/.
29. 11. 2008 | 07:26

Poustevník napsal(a):

FIKTIVNÍ TEORETICKÝ VZOREK VÝPLODŮ VÁCLAVA HOŘEJŠÍHO, ŘEDITELE ÚSTAVU MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR:

„Za maximální zvýhodnění elity národa – Václava Hořejšího a zbytku jednoho procenta nejhloupějších levicových bloggérů: Proletářští šmejdi v ČR spojte se! Cha, Cha, Cha, Cha, Cha, Cha, Cha, Cha, Cha, Cha"...

„Fiktivní teoretický vzorek výplodů” je určitě vtipnější než křečovitý pseudopolitický výtrus levičáka Václava Hořejšího na tomto blogu.
29. 11. 2008 | 08:25

Ládik napsal(a):

Takovou kravinu nešlo dočíst do konce. Maření času. Pan Hořejší ho má zřejmě dost - za takové paskvikly bude zřejmě dobře placený.
29. 11. 2008 | 08:30

jepice napsal(a):

Ilustrace zn. BAPE by k tomu seděly.
Je mi to docela líto, i když tomu možná někdo nebude věřit. Kdysi, když jsem na články pana Hořejšího narazila, připadaly mi docela fajn, dnes se nijak neodlišují od agitek s opačným znaménkem na jiných serverech.
Když se sarkasmus užívá jako koření, může být výsledkem pikantní chuťovka. Problém nastává, když se autor zalyká žlučí. Pak ztrácí smysl pro úměru.
Ublognutí je moc vydařený výraz, pane praktický demagogu.
29. 11. 2008 | 08:43

Koleno napsal(a):

Jepice:

Tohle neni zadne ublognuti. Mozek lejnotepce Horejsiho se vzdy zalykal zluci. Asi ho za tu zluc nekdo dobre plati. Je jen otazkou, kdy se zalkne uplne. Doufejme, ze brzo.
29. 11. 2008 | 09:06

Vasja napsal(a):

Drahé násosky z eráru, jen se tady propánajána moc nerajcujte, neb si vytrhnete životadárnou kapačku. Kdo by nás učil, či zúřadoval? Nebo dokonce se zbraní v ruce bránil?
29. 11. 2008 | 09:11

Ivan Hochmann napsal(a):

Šklíbo o jakém humoru mluvíte?

Hořejšího přípitomnělé slátaniny a jdalší podobné blbiny Havlovy,nelze v žádném případě považovat za humor.

Zajisté při stálém výhledu na tragický Proubkův Ksicht se nám může jaksi ulevit.Ale jen jaksi.

Spíš se pobavíme doprovodnou siutou,která se na Hořejšího blozích táhne za jeho rozumem jako švábi na pivo.
Takový Sulivan,Hilsner a spol,to je třída.

Ivan.
29. 11. 2008 | 09:35

Luigi napsal(a):

Víceméně s Vámi souhlasím, musím ovšem oponovat s tím, že každé politické hnutí ve své "krystalické" formě je spíše škodlivé.
Kupříkladu jsem též pravicově orientovaný, ale nikdy bych se nesmířil, jak vy navrhujete, se stavbou radaru plus dokonce nějakého sloučení s Americkou unií! Nejsme žádný pseudonárod bez historie, ale lid, který má vlastní jazyk a kulturu a žije zde přes tisíc let. Je krajně nesmyslné dobrovolně se vydat do moci jiné moci. To jsme mohli rovnou kolaborovat se Třetí říší...
Taktéž si nemyslím, že by se měl stát důsledně vše privatizovat, zejména i školství. Stát by vpodstatě ztratil veškerou faktickou kontrolu nad vlastní zemí a soukromý sektor by mohl pendloval i mimo rámec hranic nebo dokonce narušovat samotnosu celistvost státu. Připomíná mi to středověké schisma moci světské a církevní...
29. 11. 2008 | 09:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Luigi,

Trvám na poznatku,že radar není protiruskou provokací.Neměl by dokonce "provokovat" ani naše lidi neovlivněné antiamerickou a bolševickou rétorikou našich neokomunistů.Už jsem mnohokrát psal (dokonce p.Tutter to přiznal),že plánovaný radar je technologickým počinem směřujícím dál,než k pochopení českým hlavám,se kterými nebude nikdo z vědců ani amerických investorů do ovládnutí kosmu polemisovat o účelu a možnostech.Je zbytečné to dále rozvádět.

Všechny nácie obsažené v "americké národnosti" si vzaly úprkem z válkami posrané Evropy svoje kořeny ssebou.V nové vlasti jsou dodnes a spokojeni.
ČESKO jako 51.stát UNIE bylo spíše myšleno jako nadsázka s prásknutí bičem po tupých ksichtech rusofilů.Ale kdo ví...... co se může v dnešním šíleném světě ještě přihodit?

Ivan.
29. 11. 2008 | 09:56

Ivan Hochmann napsal(a):

Hillsnere,

chceš válčit? Oč ?
Prý jste založili novou stranu PLP.Pražské Levé Panoptikum na platformě bývalého Sdružení Levých Lemplů v jehož čele se střídali a svými bludy oblažovali tyto stránky ctěná veličenstva Suliven a LEVÁK.

Čestným členem a ideologickým pilířem se prý stal právě profesor Hořejší.A vůbec bych se nedivil.Všimněte si jak všichni demagogové a zneuživatelé medií se motají kolem politiky a jejich idolů(viz Železný coby Klausův ocas).

Ivan.
29. 11. 2008 | 10:09

veverka napsal(a):

Perfektní blog.Jen mi tam ještě chybí bod o zrušení volebního práva pro všechny s příjmy menšími než 50 000 měsíčně.
29. 11. 2008 | 10:23

RUMCAJS napsal(a):

Záměrem redakce je vytvoření prostoru pro věcnou a korektní diskusi.

A lze to vůbec? Nepostavila nás náhodou redakce Aktuálně.cz v tomto případě před neřešitelný problém ?

Nejlépe na to asi odpověděl PatientO.T. Na program ČSSD lze napsat naprosto stejnou slátanitnu. Dokonce mnohem snadněji jak na program ODS.

Ale na rozdíl od ostatních spolupravičáků tento pokus o revizi programu ODS nevidím tak dramaticky. Pánové, chce to trochu nadledu a jedno Hanušovické na stole.
29. 11. 2008 | 10:59

Hajný napsal(a):

Sláva!
RUMCAJSE na hrad!
pan J Havel jako předseda vlády.
pan Vlk ministr pro všechno
pan Pepa Řepa předseda sněmovny (má to do práce nejblíž,tak by tam byl vždycky včas!)

já a paní LČP jako plenum sněmovny
a měli bychom na starosti rozdělování evropských fondů!

Nebojte Rumcajsi na novou Manku s pořádnou jeskyní bychom pro vás určitě ušetřili.Tedy až po novém lese pro mne a novém cvinglu se zahradou pro LČP!

A pana I.H.do senátu!
29. 11. 2008 | 11:24

PatientO.T. napsal(a):

2 kočka šklíba:
vaclavhorejsi a ja posbírali jsme různá klišé a hodili je na hromadu. Zatímco já tak vidím dvě hromady klišé, vaclavhorejsi se patrne domnívá, že jeho hromada je literární mrakodrap...
29. 11. 2008 | 11:33

RUMCAJS napsal(a):

No a kdo bude dělat hajnýho v Řáholci, to je myslím taky jasný.
29. 11. 2008 | 11:33

Hajný napsal(a):

to Rumcajs:
Já věděl,že se shodnem.Pryč s pagocentrismem.Řáholec je to pravé centrum země České!
29. 11. 2008 | 11:42

RUMCAJS napsal(a):

Hajný:

Konečně rozumný slovo.
A už víte, kdo bude dělat dvorního šaška ?

Vodítkem Vám budiž to, že by to měl být někdo, kdo píše nesmírně vtipné blogy.
29. 11. 2008 | 11:53

Hajný napsal(a):

to Rumcajs:
Já, který jsem usnul před branami vyššího vzdělání si to neodvažuji určit.Nechal bych to na Jeho Prezidentské Loupežnické Milosti.

Možná malý návrh,co takhle pocestný!
29. 11. 2008 | 12:02

RUMCAJS napsal(a):

Hajný:
Pocestný je příliš brilantní řečník. To chce nějakýho poťouchlíka.
29. 11. 2008 | 12:10

Líný černý pes napsal(a):

to Hajný a Rumcajs :
Odpověď je u p. Havla.
Pes je o své podstatě psem, proto bude lordem stážcem pokladny. Já vám dám výdaje!

tp Karel Miller :
Taky má dojem, že tu bývaly lepší diskuse a občas i legrace, teď se všichni rozvášní a bez rozumu na sebe prskají.
A tento blog včetně diskuse je toho příkladem, i když možná to byl pokus o humor, v předvánoční atmosféře nepochopený, protože nepochopitelný.

to PatientO.T. :
2 hromady kliše - to máte pravdu, jen je nevršte na sebe, aby s o nesamovznítilo, to byl bugr.
29. 11. 2008 | 12:13

Hajný napsal(a):

to Rumcajs:
Tak už nám zbývá jen pan prof.Hořejší!
Pozor,jde na nás LČP s nějakou vrhací perutí!
29. 11. 2008 | 12:16

SuP napsal(a):

PatientO.T. -
Ve slově P*******y by bylo vhodné dosadit upřesňující písmeno do tvaru p*č****y. Jinak by mohlo dojít k matení pojmů, že jde o PRKOTINY. A to by nevystihovalo podstatu příspěvku pana profesora.

Salivene -
Nejde o potrefenost husy. Když přijdu z práce a chci si odpočinout u TV a první, co na mě vyvalí, je objev typu ..." méně času s tampony, více času s kamarády!...". Řeknu si "Děte do hajzlu" a jdu dělat něco užitečnějšího. A článek pana profesora je tentokrát hned vedle těch tamponů.
Chápu, že jako vědec rozpoznal rychle nový politický směr "Oblíbenost za každou cenu". Ale klesnout v rámci budování nové příští pozice k takovým P*č*****m? A jenom kvůli oblíbenosti u levingtonů? "Týýýývole, to je humus"....
29. 11. 2008 | 12:20

Hajný napsal(a):

to LČP:
Tak to bude defenestrace!S takovou bychom nemuseli chodit do vlády, ale zůstat doma! Handrkovat se o každou lahev chleba!
29. 11. 2008 | 12:21

Al Jouda napsal(a):

Pozastavil jem se nad výrokem Luigiho : Nejsme žádný pseudonárod bez historie, ale lid, který má vlastní jazyk a kulturu a žije zde přes tisíc let. Je krajně nesmyslné dobrovolně se vydat do moci jiné moci. To jsme mohli rovnou kolaborovat se Třetí říší...
Zamysleme se nad tím, co by nám z těchto atributů, na kterých si tolik zakládáme, status 51. státu Unie vzal? Historii ? Určitě ne ! Vlastní jazyk ? Také ne, ale všichni by uměli dobře angličtinu - prvořadý světový jazyk ! Kulturu ? Naopak, naše kultura by měla více otevřené dveře do všech států Unie i do světa ! Vydali bychom se cizí moci ?A které moci jsou vydáni občané Texasu ? A které moci jsme vydáni my, jako členové EU ?
Srovnání s totalitní mocí Hitlerovy říše je naprosto scestné a svědčí o nesoudnosti popř. zaslepenosti autora diskuzního příspěvku !
29. 11. 2008 | 12:22

Pocestny napsal(a):

Rovná daň je o tom, že břídil zaplatí se svých 240 tisíc ročně stejných 15%, tedy 36 tisíc korun jako "zloděj" zaplatí 300 tisíc ze svých dvou "ukradených milionů".

Socanu neztačí, že zatímco on odvede JEDENAPŮL svého platu, ten hnusnej milionář odvede celý socanův ROČNÍ příjem, on chce víc. On chce, aby nám zaplatil ještě výplatu pro referenta X, kterou potřebujeme proto, aby pani X. - úplně blbá domácí kachna - mohhla hnízdit na úřednické židli odd. pro styk s nekonečnem a vydělala si sama na šminky, aby to soudruha náměstka tolik přes kapsu nebilo....

Julinkový? MUHAHA, v této zemi, přátelé, prohodí mrkavou mašinkou v báru náš drahý socan PŮL ROČNÍHO ROZPOČTU!!

Tam se to hází po dvackách, možná Julínek zvolil blbej nominál, ale je zajímavej rozpor, badateli v tom, kolik narvou Češi ročně do píva, bůčku, cigaret a automatů, to vše dle rovnice ČÍM CHUDŠÍ, TÍM VÍCE, ale tenhle poplatek, to je smrt každého druhého důchodce.

Je zajímavé, že ač se výkon české "socialistické" (pokud přijmeme tu pohádku, že socan skrze stát "podniká") ekonomiky a tím i daňový výnos se za ta leta socialismu zvedly řádově, důchodci mají stále méně, než v přepočtu na socík? Kam, krucinál, ty daně těch osm let šly, když tu náhle, jakmile nastoupí opozice, slyšíme o rozvratu školství, nefunkčním sociálním systému a na několika desítkách "Křečkových babiček" a "Ráthových dědečků" tu sami socané dokazují, že ač jde o jednotlivce, jejich stále běžící sociální roh hojnosti systematicky selhává u těch, kteří ho opravdu potřebují, což ovšem chytře otočeno znamená, že je potřeba uzákonit "právo" každého na to, co neumíme dodat jednotlivcům...
29. 11. 2008 | 12:27

prirodovedec napsal(a):

Pro mne vynikajici blog s diskusi, protoze vyprovokoval obsaznou a otevrenou diskusi rady zajimavych diskutujicich s radou podnetnych nametu k budoucim rozborum:

1) Lze nyni srovnat blog Horejsiho a Patienta O.T., kteremu lze za to jeho zrcadlo podekovat, temer slovo od slova z hlediska tzv. vtipnosti pro levici/pravici, podle toho jake slovni obraty byly pouzity, jake informace, jaka jmena ...

2) Zasadni jemnosti pro zajimave srovnani obou textu je pro mne posouzeni, kdy se jedna o naproste fabulace autoru a kdy se naopak jedna o napady, ktere napr. dosolvne zaznely v diskusich napr. na aktualne ci jinde z pera diskutujicich a kdy se pripadne jedna o posunuti myslenek nekterych politiku, ci "myslitelu" smerem do extremu. To je totiz ten rozdil mezi nadsazkou (vznikajici citaci, ci posunem) a jistou vulgarizaci az neumetelstvim (komukoliv lze prece pripsat cokoliv).

3) Lze se take podivat na dalsi namety priznivcu V.H., inspirovane jeho blogem pod heslem: "co tam jeste chybi".

4) Lze se take podivat na to, jak odstupnovane reaguji nepriznivci V.H. a jake typy reakci pouzivaji a zkusit je setridit podle typu.

Kazdopadne blog i diskuse mi ukazuji, ze (radoby) (absurdni) nadsazka je velice ucinny a spolehlivy nastroj, jak vytacet ctenare a diskutujici. Zejmena v pripade ruznych vericich to jiz spolehlive dokazaly takove kapacity jako Voltaire a Swift.

Tak uvidim, zda se mi podari body 1)-4) dostatecne podrobne zpracovat. Laka mne to. :)

Nicmene je otazkou, zda je toto o tolik "neobycejne silnejsi zazitek" (viz idnes) nez tlachani Sarkozyho s Topolankem. Po jeho precteni (uz se kochaji i jeho preklady ve svete) je celkem obtizne povazovat cokoliv napsane na adresu jakehokoliv politika za urazlive.
29. 11. 2008 | 12:28

SuP napsal(a):

Koleno -
Ten výraz ....pan prefesor se nám zde "ublogl".....
Ten se vám skutečně povedl!
můžu ho třeba někde použít bez autorských poplatků"?
Za odpověď předem děkuji a zůstávám v úctě.
Váš
29. 11. 2008 | 12:29

RUMCAJS napsal(a):

Hajný:
Neměl jsem odvahu to říct. Vy jste do dokázal, a prokázal, že budete dobrým pánem mého lesa.

Původně jsem se domníval, že LČP bude Vaším společníkem. Ale ty ženský to vždy neomilně žene k tý pokladnici, tak ať je po jejím ne?

Ministrem vnitra bych navrhl Ivana Hrozného (Hochmanna), protože je ostrej jako břitva.

Ministrem kultury Koenigsmarka. Bude o jednoho křiklouna míň a jak znám ženský, tak LČP mu stejně nic nedá, takže žádný strach, že nás ta kultůra položí.

No a něco bychom měli vymyslet pro t.Karla. Ten by mohl dělat převozníka na Vltavě a vytahovat nás, až nás tam bude rozhořčený lid házet.

No a nyní bylo dost práce ( to jsem toho zas udělal) a odcházím se svým Bílým Líným Maltézákem na oběd.
29. 11. 2008 | 12:32

SuP napsal(a):

Praktický demagog -
omlouvám se Vám tímto, že jsem nepozorně podstrčil autorství panu "koleno". Má nepozornost mě mrzí.
Vaše příspěvky mě zaujaly natolik, že jsem si srandiček nějak nevšiml.
29. 11. 2008 | 12:35

RUMCAJS napsal(a):

Hajný:
Jo, ještě koukám, že ministerstvo školství zůstalo prázdné.
Co takhle prirodovedec ?

A už fakticky jdu.
29. 11. 2008 | 12:38

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Jenze vy byste pak navrhl skolne jen pro ty nove studenty a ja bych pak musel slozit funkci. :)
29. 11. 2008 | 12:41

Marty napsal(a):

Bod 1) bude v soukromem zdravotnictvi zbytecny.

Bod 2) je v poradku az na to tragicke nepochopeni Lafferovi krivky, ktere by se dalo odpustit jeste u zaka 1. tridy. Holt neni autorovi shury dano.

Bod 3) opet v proadku az na ten nesmysl o kasinech.

Bod 4) bezpecnost by stale mela zustat v rukou statu. Jinak v poradku.

Bod 5) v poradku.

Bod 6) v poradku (navaznost na bod 1)).

Bod 7) v neporadku. Kazdy rozumny clovek ma privatni penzijni pojisteni.

Bod 8) v poradku. Jen drobna vytka ohledne zbytecne hulvatskych heslech. Uplne bude staci EU zalozena vyhradne ne ekonomicke spolupraci.

Bod 9) bohuzel nerealne. Radeji tak ek. spoluprace v ramci EU (viz. bod 8)).

Bod 10) hloupost.

Ac jsou myslenky autora v zasade spravne, bohuzel nevladne intelektem potrebnym pro skutecne inspirujici formulaci takoveho programu. Ale udelal prvni krok. Snad se toho chytne nekdo schopnejsi. Ale vzhledem k pochybne osobni integrite autora bude potrebne se od neho distancovat. S takovym povlem nechce byt slusny clovek spojovan. Jeho pripadny prinos ODS tak zustane neodmenen.

Bod 5)
29. 11. 2008 | 12:43

Hajný napsal(a):

to Rumcajs:
To ne,kdo by nám posílal sponzorské dary ze zámoří!Vlk ,ten rozumí všemu,ten to zvládne!
29. 11. 2008 | 12:44

třebaKarel napsal(a):

Rumcajsi ,
děkuju za projevenou důvěru a slibuji že ji nezklamu . Převozník přes Vltavu říkáš ?
A nemoh bych spíš dělat
to co teď dělá Bém ? Takovýho náhradníka .Pořád nespokojenej kterej motivuje k lepším výkonům . A všichni ho maji rádi . To by se mi moc líbilo . Já mám rozjetý ještě něco asi tak na kvartál a jako převozník bych to nestíhal . Ale všechno další rušim . Nemysli , Bém je potřebnej abyste neusnuli na vavřínech !
A prosimtě chci jiný papalášfáro . Nějakej lidovej model od Bentleye .
tK
29. 11. 2008 | 12:56

třebaKarel napsal(a):

Pocestný ,
proč jenom pořád potřebujete hledat tu hranici ? S těma obludama jste to celý zmrvil . Co vás to bere ?
Fandi ale zůstaň člověkem . MUHAHA .
Chytrák tK
29. 11. 2008 | 13:02

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý komentář (např. "debilní socanský ministr", "stvůra ksichtem i duší"), který byl v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
29. 11. 2008 | 13:14

Pocestny napsal(a):

Ten zbytek není o pravici, ale o ODS.

Ta se vrací kde začala, jediným kořenem v ODS je Velkovezír a Vrchní Trabantolog, ostatní jsou tam přehlídka klasické čtverylky:
Hulibrk- Pučmidrát - Podržtaška - Wohnout.

Ano, překvapivě i tato strana má svůj zástup wohnoutů, jsou to většinové ti, kteří byli těmi "pevnými 23%, která zbyla, čili fakturanti státem delegovaných VEŘEJNÝCH služeb (lékaři, učitelé, manažeři, státní úředníci). To je ovšem jen jiná barva té levicové chasy, která si neustále musí kroutit obecná pravidla tak, aby jako socan vydělávala na tom bilionu VEŘEJNÝCH PENĚZ.

Naplňuje se tu jen to, co píšu od té doby, co tu jdsem přítomen - ODS není stranou pravicovou, ta stát "utlačuje" tím, že ho nutí se necpat přes plot vymezující ústavou postavení státu a naopak ho nutí, aby místo expanze tam, kde pohoří nebo bude muset mocensky a politicky manipulovat pravidla obecná, která jsou těmi nejméně bolestivými pro většinu zůčastněných, kteří je ovšem považují za hodna respektu.

Zde chybí to nejhorší pro vás, badateli, liberální pravice.

Strana, která na základě suchých "vědeckých" konstatování otluče se státu tu socialistickou sádru tím, že z partajního koryta udělá banální job - výplatou, produktivitou, pracovní smlouvou.

Partaj, která prostě zlikviduje partajní demokraturu tím, že systematicky PERSONÁLNĚ zmenší a změní stát natolik, že jeho aparát utrpí konečně fatální ránu své kontinuitě.

Patraj, která přistoupí k eráru jako k nemocné firmě a "ozdraví ji". Dá soudruhům nažrat všího "teamcoachigu", "fokusingu", "kostkatingu", do té míry, že si najdou jiný hasičský spolek, než je stát...

partaj, která přistoupí k zákonnému zaktovení státu ne na základě nějaké vyčpělé tradice pro místní gerontokomouše a vytvoří systém malého, ale rychle fungujícího aparátu, který je postaven na pravidlech pro posádku bitevní lodě a kultuře vnitřního prostředí Microsoft Inc. , která jistě přispívá k velebené porsperitě zainteresovaných.

Socan je o tom, že se tu parta 800 tisíc erárzaměstnanců snaží ubránit si své skvostné nadobčanské postavení jedince v quasi erární ekonomice tím, že ho naprosto frivolně nabízí každému zaměstnanci velefirem, které nejen "budují příjem státu", ale agregují kanonenfutter našim soudruhům odborářům. V jejich pravidlech se pak musí naučit žít i ta skoropolovina populu, která se ho nijak neůčastní, jen ho sponzorují.

ODS je chamraď fakturantská, která žvaní o pravici, ale její erár bují a usurpuje pravidla steně jako ten socanskej, jen holt modří zapomněli, že zastupují nejen ty, kteří s obálkou stojí frontu na veřejnou výběrovku, ale hlavně ty, kteří mají jejich svinstva na háku a uživí se i bez nich.

Až ti, kdo ten stát VÝHRADNĚ subvencují, protože poměr mezi jejich vkladem a tím, nakolik čerpají jakékoliv erární služby a fondy, je kruté k jejich tíži a jejich zaměstnanci v malých a středních firmách, které stále tvoří 60% výkonu budou v posici, kde je sjednotí OSOBNOST, nikoliv nějaký programový žvást pro lobotomiky a věřící, ale osobnost, která tíém, jak do té role dokráčela dokáže kam a jak kráčí, oni se přidají.

Topolánkovi sprostí fakturanti, Klausovi mocenští manipulanti s dalšími dovezenými "zlými větičkami", tentokrát od IRA, to je odpad, který snad konečně vykročil správným směrem - TO OBLIVION!

Není možné budovat občansko partaj na principech "nesocialistického nacionál etatismu". Ani partaj, ani stát tak nebude fungovat, to je totiž pouze pokus o elitářskou byrokraturu, ne o liberální právní stát.

Jsme holt daleko větší hlupáci než Švýcaři, nemáme moře jako Dánové, Holanďani, Belgičané, Protugalci - to abychom mohli být většími někam do prostoru, který nikomu nepatří (oceán), nemáme hory jako Rakušané, abychom hleděli na druhé shůry,

co my tu vlastně máme, pane badatel, kromě toho našeho VONI??
29. 11. 2008 | 13:22

Ivan Hochmann napsal(a):

Přírodovědče,

jak jste chytrý,tak jste hloupý.Profesorské blogy jsou navštěvované protože dokáže spolehlivě "vytáčet"svými sviňskými provokacemi slušné lidi.Tak jste to myslel? alespoň takto jsem Vaše slova pochopil a plně s nimi souhlasím.Profesor je zas...provokatér a divím se že mu už dávno někdo z jeho studentů nenakopal řiŤŤŤŤŤ.(nemazat - s pěti Ť to není vulgarita).

Rumcajsi, jenom ne Přírodovědce učitelem,okamžitě by jel v kolejích profesorké demagogické mašinky.Mohli by si zpívat jede,jede mašinka.......

Ivan.
29. 11. 2008 | 13:31

RUMCAJS napsal(a):

Hajný:

Neseklo by Vlkovi spíše ministerstvo zahraničí ? Nejenom všechno zná, ale taky všude byl.
prirodovedec:

Ministerstvo financí přejde pod správu paní LČP. Věřím že se nějak dohodnete.
tK:

Karle, co je s tím Vlkem ?

Nezainvestoval špatně na burze a neproplítá se momentálně pražskými rozvodnými sítěmi ? Můžeš to prosím zkontrolovat ?
29. 11. 2008 | 13:33

Pocestny napsal(a):

Zde politicky korektní verze výše smazaného - čili úvod traktátu.
MUHAHA! Badateli, vy se lepšíte!!!

Myslím, že v počtu "uražených slušných účastníků diskuse" jste mne dnes troufnul.

Rovněž si troufám tvrdit, že jste dosáhl optimálního úderové techniky lejnotepce, vrchní místní socanský kuní ksicht LZ se může před takovou obrazotvorností kosočtverečna jít leda zahrabat a dosavadní Vrchní kosočtverák Havel se bude muset zamyslet, jestli mu ve vás neroste konkurence.

Tohle bylo fakt dobrý! Udělal jste maně idiota z každého, kdo nezastává socialistickou teorii "rovnosti" - tedy ne z těch modrých zoufalců, ti, jak dobře víte, nikdy vaše traktáty ani neotevřou, ale z těch, kteří tu, s vámi normálně ztrácejí čas.

Tehle traktát je totiž o tom,¨
JACÍ KRETÉNI A ZLOČINCI jsou ti, kdo nejdou s námi. Kdo to je?

No, například mladý manažer Roman, který podepíše s CENZUROVÁNO(nebudu jmenovat, Rumcajs s ním chodí na kafe) smlovu, která mu, pokud se přirozeně nebude chovat jako CENZUROVÁNO, vynese obrovské peníze za to, o kolik pozvedne cenu akcie za své ředitelské období. To se mu povede z cca Kč 900 na cca 2500,-, tak dostane smluvní odměnu a rázem se stane pro vás, břídily, nepřítelem číslo jedna. Ještě si, CENZUROVÁNO, dovolí dát polovinu vejvaru na školu. Bohužel, jedinou skutečně kvalitní ČESKOU soukromou školu v Praze už leta vede další CENZUROVÁNO (CEZUROVÁNO i duší!), V. Klaus junior. Tak tu máme hned spiknutí.

Podojit! Podojit ty CENZUROVÁNO, ať se tu takhle neproducírujopu, podojit každého, kdo nestojí o pytlík s drobnými a šedý průměr v jistotě tripartity, ti všichni budou povinně platit víc, protože "neplatí daně" a tudíž si žádné peníze nezaslouží.

Správně, soudruzi, zavedeme taktiku Raj, proslavenou mladistvými lety stínového premiera: "Ty, pingle, ty dostaneš minimál, zbytek si vyžeň z lidí, je nám jedno jak, jo, kdybys chtěl poradit, tak za třicet procent tě to pan vedoucí naučí. To víš, v socialismu ani kuře nehrabe!"

Ty školky, badateli, to není blbý nápad. Já nevím, jako zkušenost se školkami máte vy, já velmi dobrou, zásobuji zrovna již pátým rokem jednu svými potomky.
Moji kamarádi tak činí v různých místech taktéž.

Je zajímavé, že ve "státem hrazených" školkách je OSVČ okamžitě terčem rovnice: sponzorský dar = dítě ve školce.

Vysocí erární zaměstnanci, jejichž příjem dosahuje a dokonce i mnohdy přesahuje příjem těchto OSVČ (herci, spisovatelé, novináři, ale i manuálně zruční samoživitelé s výučním listem a maturitou), nikdy terčem takového zájmu nejsou, těm se naopak školka snaží ve všem vyhovět "zadarmo", tedy z peněz, které seberou všichni na školném.

Školka má povinnost posloužit své spádové oblasti přednostně. Spádovky jsou dané pro všechny stupně stejně, ale naše mateřinky obsluhují náhle daleko menší území, je jich méně (po osmi letech socanského rozvoje byly většinou rozprodány na nebytovky firmám, podezřele blízkým některým jménům na Buzkové MŠ, (tuším, že NEBERTE JMÉNO SOCANOVO NADARMO!by jistě "neuměl" vysvětlit jako nástupce) a tím pádem se do nich náhle mnozí nevejdou. Místo nich se jistě vejde pár "vlivných" erárních fracků, kteří si z tringlů postavili chýši kdesi bokem a školku tam nemají.

Socialistický stát je organizovaný zločin, to je moje dosavadní zkušenost s tím, co tu obhajujete.

Víte, badateli, to je ten křiklavý rozpor socialismu mezi slovy a činy, na který vždy chcípá nějaký konkrétní osud, nikoliv však "světové socialistické hnutí".

Rovná daň je o tom, že břídil zaplatí se svých 240 tisíc ročně stejných 15%, tedy 36 tisíc korun jako "zloděj" zaplatí 300 tisíc ze svých dvou "ukradených milionů".

Socanu nestačí, že zatímco on odvede JEDENAPŮL svého platu, ten hnusnej milionář odvede celý socanův ROČNÍ příjem, on chce víc. On chce, aby nám zaplatil ještě výplatu pro referenta X, kterou potřebujeme proto, aby pani X. - úplně CENZUROVÁNO domácí kachna - mohla hnízdit na úřednické židli odd. pro styk s nekonečnem a vydělala si sama na šminky, aby to soudruha náměstka tolik přes kapsu nebilo....

Julinkový? MUHAHA, v této zemi, přátelé, prohodí mrkavou mašinkou v báru náš drahý socan PŮL ROČNÍHO ROZPOČTU!!

Tam se to hází po dvackách, možná Julínek zvolil blbej nominál, ale je zajímavej rozpor, badateli v tom, kolik narvou NEBERTE JMÉNO NÁRODA NADARMO ročně do píva, bůčku, cigaret a automatů, to vše dle rovnice ČÍM CHUDŠÍ, TÍM VÍCE, ale tenhle poplatek, to je smrt každého druhého důchodce.
29. 11. 2008 | 13:34

Pocestny napsal(a):

..politická korektnost zabírá místo - tedy dokončení:

Je zajímavé, že ač se výkon české "socialistické" (pokud přijmeme tu pohádku, že socan skrze stát "podniká") ekonomiky a tím i daňový výnos se za ta leta socialismu zvedly řádově, důchodci mají stále méně, než v přepočtu na socík? Kam, krucinál, ty daně těch osm let šly, když tu náhle, jakmile nastoupí opozice, slyšíme o rozvratu školství, nefunkčním sociálním systému a na několika desítkách "Křečkových babiček" a "Ráthových dědečků" tu sami socané dokazují, že ač jde o jednotlivce, jejich stále běžící sociální roh hojnosti systematicky selhává u těch, kteří ho opravdu potřebují, což ovšem chytře otočeno znamená, že je potřeba uzákonit "právo" každého na to, co neumíme dodat jednotlivcům...
Na závěr dodávám, že cenzurovány byly jen a pouze výrazy, které jsem pozbíral četbou NECENZUROVANÝCH komentářů pod Klausem a pod.
29. 11. 2008 | 13:36

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,poslední dobou si jaksi protiřečíte.

Můžete mě prosím vysvětlit jak se může "debilní socan - stvůra ksichtem i duší" (velmi přiléhavě řečeno,to se mi líbí),podílet na prostoru pro věcnou diskuzi a co to tam ještě píšete......jo prý "korektní".
To jste si asi spletl slova.Nemyslel jste KOREKCI ?

iVAN.
29. 11. 2008 | 13:38

prirodovedec napsal(a):

Marty: Bravo. Zjednodusil jste mi rozbor, budu moci citovat opravdoveho neoliberala pri svem rozboru tohoto blogu :).

Jen bych prosil zachazet opatrneji se slovy mimo Vas pravni obor (pred Vami a Lexem obvykle stoji v pozoru) a presahujici jej :), jako je slovo "krivka". :) Vim, ze je tam to "Laffer" (ale tomu co maluje se da rici i presneji :) )

http://en.wikipedia.org/wik...

Myslim, ze bychom se tomu legracnimu pojeti Lafferova-Rumsfeldova ubrousku pro 1. obecnou :) (a politiky) mohli zase chvili venovat a V.H. dovzdelat? :)

Myslim si totiz, ze i dalsi nadsazky (dle mne Laffer, byt nekym vazne mineny) k tem nadsazkam vyse (V.H. a Patient O.T.) jiste patri (pravda jeste zde chybi reklamni reditelka s lekarskou tematikou a nejaci kreacioniste :) ). Pro zacatek tedy:

Uvodem:
http://en.wikipedia.org/wik...

Jak to bylo podle Laffera a "jeho novinare":
http://www.heritage.org/res...

A jinych:
http://www.absoluteastronom...

http://www.taxcut.eu/laffer...

Specialni pridavek prezidentskeho kandidata McCaina:

http://www.democraticunderg...

A Vami oblibena a uspesna supply-side economics:

http://en.wikipedia.org/wik...

Ovsem priznam se, ze ja jsem priznivcem zasadne vsech neo- -ismu, a proto i neo-Laffera a zadneho puvodniho "Deja Voodoo" :):

http://dovbear.blogspot.com...

Specialne pro Martyho (kolega pinus Vam to mozna roztridi :) ):

http://www.everything2.com/...

http://www.answers.com/topi...

http://www.dailykos.com/sto...

A vrele doporucuji vsem knizecku:

http://www.amazon.com/Night...

Jake z toho plyne pouceni? Vite, kdyz i trosicku matematicteji vzdelanejsi ctenar cte primocare (a predpoklady ignorujici - typicke pro "verbalni ekonomiku" :) ) rozbory Lafferova pojeti nasledujiciho modelu:

http://en.wikipedia.org/wik...

(obcas se ale chybne odkazuje na Rolleovu vetu, aby se Lafferovi dodal vetsi punc verohodnosti), musi se nad tou neumyslnou nadsazkou smat.

Az na to, ze pak zjisti, ze se tim snazi ridit mnozi politici (a dokonce ridili po dobu "par let" - prece jen to byl "herec" :) - nic ve zlem CCCP prece uzbrojil - nikdo neni dokonaly ...) - pak ten humor cloveka trosicku prejde.

Proto dle mne varovani pred absurdni virou ve zjednoduseni jsou nutna a nadsazka je pak idealni nastroj.
29. 11. 2008 | 13:40

Pocestny napsal(a):

Hajnej, jako maximálně polesnej ve Vrchním Mentálově si vraž ambice mi organizovat život do perek, tatrmane.

Rumcajs, tebe koukam pozvou do Hybernský a hned tě chytil státnickej třas....
29. 11. 2008 | 13:42

vaclavhorejsi napsal(a):

Marty:

Dekuji za podporu od skutecne pravoverneho pravicaka. Vidite - a na me se vasi pravicovi kolegove sesypali jako kdybych nejak neprimerene prehanel... Treba se sesypou i na Vas ;-).

..
29. 11. 2008 | 13:45

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

chapu, ze vsechny neslusne prispevky mazat nestihnete, ale prece jen bych rekl, ze ty nize uvedene trochu vybocuji z toho, cemu se rika "slusna diskuse", dokonce i pokud to slovo "slusna" vezmeme velmi liberalne (nebo jsou vyrazy jako lejnotepec, vul, chujoviny, kraviny, apod. uz "salonfaehig"?):

*******************
karel z moravy napsal(a):
ježiš co to je za vola? zase nějakej třicetikačkář nebo co
28.11.2008 22:09:35

JC napsal(a):
...
Rudý mozky nějak nemůžou rozchodit, že na splození podobné chujoviny nemusí být člověk profesorem imunologie.

Ládik napsal(a):
Takovou kravinu nešlo dočíst do konce. Maření času. Pan Hořejší ho má zřejmě dost - za takové paskvikly bude zřejmě dobře placený.

Koleno napsal(a):

... Mozek lejnotepce Horejsiho se vzdy zalykal zluci. Asi ho za tu zluc nekdo dobre plati. Je jen otazkou, kdy se zalkne uplne. Doufejme, ze brzo.
**************
Take mi neni jasne, proc neni mazan Blue Jay...
..
29. 11. 2008 | 13:49

Pocestny napsal(a):

Přírodovědče, zase mi to přijde takové badatelsky asociální, vědí, von každej nestuduje ten Hořejšího politickej folklor jako vy...

Kdyby to omezil na návoz do ODS, bylo to vtipný, on se ale zcela vesele vysmívá čemukoliv a komukoliv, kdo sem nezavítá ze socanskejch bažin.

Hele klucí, že vy máte pocit, že byste si bez nás zase vystačili sami lépe, jako v 48?

Je to šikovný, v rámci společenstva Lejnotepců kontinuum, které je třeba zhodnotit pohledem vědce do myšária.

Přírodovědče, je obecným omylem mudrlanta, že je tomuto myšáriu nějak nadřazen, pokud se tak cítí, protože lidsky jste jedním z těch břídilů, nad které se povznášíte.
29. 11. 2008 | 13:51

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Hořejší,

nejsou "salonfaehig", ale též jsem je nevyhodnotil tak, abych musel zasáhnout.

Nejsem tu od toho, abych někoho vychovával (není to mým cílem ani ambicí). Mažu toliko výrazy, které zcela subjektivně považuji za adresně urážlivé, a tím i debatu destruující.

Pokud Vás uráží, že někdo považuje Vaše texty za "kraviny" či "chujoviny", nemohu s tím jako administrátor těchto stránek nic dělat.

Přeji všem zajímavou, věcnou a korektní diskusi a odcházím s dětmi za kulturou. Mazat budu zase až večer.

Libor Stejskal

P.S. Dokud mne jedna strana pře vyzývá, abych mazal více, a druhá obviňuje z cenzury, mám ze své práce docela dobrý pocit. Horší by bylo, kdyby se obě shodly.
29. 11. 2008 | 13:59

joo napsal(a):

Dva nejvetsi ironici zdejsiho blogovani, soudruh marxista Havel a pan velevazeny profesor avsak ekonomicky moula Horejsi.

baba ze samosky by to lepe nevyjadrila, ajk pohe zaklinani dmeokracii nestaci.
29. 11. 2008 | 14:01

Pocestny napsal(a):

Ano, pane cenzor, je potřeba si tu taxativně vymezit, jaké nadávky smí používat vaši milci, jaké obecně socané a které jsou přístupné i těm ostatním.

Pane badatel, Topolánek a jeho NEDOVOLUJI SI OPAKOVAT VLKA, je to největší lidské lejno vezdejší, vy ho tu v čele zástupů slovně tepete už půl roku, já jsem líný, píši "dvěmaapůl" prsty tak jsem to spojil do naprosto slovníkového termínu lejnotepec.

Máte dvě možnosti:
- vyškrtnout slova lejno a tepat ze slovníku
- přestat být za kašpara.

Proč mám pocit, že snesete daleko mémě své medicíny, než sám ordinujete.

Poslední, co mne napadá, je konstatování, že socan, ten je přeci MAXIMálně salonfaehig už od počátku v salonu Pod Kaštany
MUHAHA!
29. 11. 2008 | 14:01

jojo napsal(a):

Co se cilite, pane profesore, v kazdem svem "pravicovem" odstavci jen prozrazujete ze jste ekonomicky moula. ironii ty body nevyvratite, to musite postupovat jinak.
29. 11. 2008 | 14:03

jojo napsal(a):

prirodovedce, nemate tam tech odkazu nejak malo? Tohle ma jeden precteny za minutu:-))

bavi men rpedstava namysleneho naboba, brousici po internetu a hledajici sipotvrzeni svych blabolu.
29. 11. 2008 | 14:05

prirodovedec napsal(a):

Pocestny: Vy prece vite, ze se citim byti nadrazen zejmena Vam (podobne, jako se Vy citite byti nadrazen mne, V.H. a mnoha dalsim :) ). :)

Jinak se citim byt jednim z mnoha v nasem zdejsim mysariu. Samozrejme se snazim byt svuj - jako jste osobity zase Vy.

Za opet neodolatelne neotrele od Vas povazuji primocare oznaceni soucasnosti a nekterych dnesnich vudcich myslenek -ismu za "lejno" a ty, ktere do nich tepou za "lejnotepce".

Na rozdil od V.H. ja bych to od Vas povazoval za pochvalu. :)

Jinak k nadrazenosti a sounalezitosti. K nadrazenym a nadrazujicim se citim nadrazenost a k souciticim, nenadrazujicim se zase sounalezitost. Oboji se snazim projevovat. Jsem rad, ze se mi to dle Vasi reakce zrejme zretelne dari.
29. 11. 2008 | 14:09

prirodovedec napsal(a):

jojo: Namysleny nabob Vas srdecne zdravi. :) Ja ty odkazy neuvadel jen pro Vas, ale i pro ty, kteri ctou pomaleji. :)

Pochopte, pokud tu nekdo operuje Lafferem jen v nastrelu (takove to: vsichni vime, ze tak to je :) ), bez celeho kontextu, nechci ponechat ostatni v zajeti nejakeho prilis zjednoduseneho pohledu. :)

Bavi mne predstava Vas jako rypala, ktery tu strikne veticku o blabolech a moulech, vetsinou byt jedineho argumentu neochoten (netroufam si ovsem predpokladat, ze neschopen :) ), nalepky na druhe radostne lepici (tipuji, ze Vas nick je na dobre ceste do nejakeho blogu podle zdejsich zasad - budete slavny jako Rumcajs :) ) a zabavnost nekterych absurdit (Lafferova vulgarizovana interpretace a nadsazky vyse) zrejme neschopny docenit.
29. 11. 2008 | 14:18

třebaKarel napsal(a):

Milej Rumcajsi ,
nikde ho tu nevidim , třikrát jsem se koukal ale nic . Vzpomínám že říkal začátkem týdne že tu neměl být a pak se to změnilo , doufám že to je teda ta příčina .
Paní LČP bych hoši vzal do diplomacie , všimli jste si jak to brilantně zvládla s obávaným Liborem " Kostějem " ? A ten jak známo pro slovo daleko nechodí . Před LČP byl jeko beránek .
Možná vlastně - co když bychom vládnout nechali přítomné moudré a chytré dámy ? Je jich tu habaděj , víc než v celý Strakovce .

Vlastně Rumcajsi , zapomněl jsem to pátrání rozšířit o spíš tvýho parťáka jarpora , kterej se taky dlouho neukázal .
Potom v druhý lavici u okna chybí NUBA , ale ta prý přijde určitě , nejpozdějc na příštího p. Koubence .
Kdepak , na lidi neni spoleh .
Jedinej spolehlivej je vlastně B.J. , jako mlýnek na dně mořském .
Ahoj parťáku , hele smí se tohle vlastně pravičákům řikat ?
tK
29. 11. 2008 | 14:25

Ivan Hochmann napsal(a):

Tak vida,

pan profesor si stěžuje.......,
prý censor nemaže!Buďte rád pane,že se na těchto blozích dozvíte alespoň jednou pravdu o své literární invenci a tématických zhovadilostech.Mám tušení ,že při Vaší funci a postavení(sic*),se mnoho opravdu objektivního o své osobě nedozvíte.Doma Vás taky asi znají.Asi Vám příliš neoponují,že? Odvádějí Vám medvědí službu.Být Vašim synem,to byste se divil pane.
Jěště se zmíním o Vašem námětu lživých parafrází a rad politické straně ODS.Aby nebyl tak úplně zřejmý smysl mého příspěvku.
Vlastně nezmíním.Proč.Editor stejně ví o čem je řeč.

Ivan.
29. 11. 2008 | 14:31

Blue Jay napsal(a):

Udavac Horejsi,
Udaval po prijezdu ze USA a udava i dnes. Dela si tu zaznamy co kdo rekne a pak prosi Stejskala aby mazal ty hrisniky. Prekvapim Vas profesurku Horejsi. CR uz neni CSSR.
29. 11. 2008 | 14:50

Pocestny napsal(a):

Přírodovědče, opět upadáte do trivialismu:

" Vy prece vite, ze se citim byti nadrazen zejmena Vam (podobne, jako se Vy citite byti nadrazen mne, V.H. a mnoha dalsim " (sorry, kopíruji bez čulibrků)

Tohle je takovej solidní lobotomistický nástřel. - čili nevím, ale myslím vždy na nejhorší.

Ono je lépe neznámeho čitatele urazit tímhle přístupem : "Ale pane, vystehajzl, takjátaky!"...

Já si všímám, jak do vás vždy vjede ta agrese, ale dokážete se ovládnout, tak jí nasadíte na hlavu protistraně.

To, co jste napsal o tom povyšování, to je takzvaná cyklosa, to je natolik if - poloha, že lze vybírat naprosto emotivně a stále to dokladdovat tímhle teorémem.

Mně se hrozně líbí ten biologickej přístup. Mnohdy mám pocit, že jak nejde o matematiku, jste řešení prost, v té chvíli začínáte ten etologickej průzkum, to je skvělá forma ponížení a zesměšnění protiřečníka, když se pokusíte ho tu veřejně se subjektu diskuse učinit objekt jakého si vašeho behaviorálního resérče...

Vy komiku, nehrajte si tu na lidumila, když jím vůbec nejste.... to už o vás vím moc dobře.

Kdepak, vy jste solista, který se občas nezávazně přidá....
Hořejší tu dlouhodobě "jde do plnejch", moc se s tím nemazlí a většina lidí ho nejprve čte, pak jim hrábne a začnou sem psát. Není překvapením, že ty příchozí jsou hutnější, to je přirozenost věci.
Vy tu čekáte za bukem, až Hořejší zase "vyplaší nového bažanta, a pak ho tu sestřelíte tímhle stylem.

Je těžké na to reagovat, člověk je připraven na protiútok autora, což by tak mělo být, vy jste pravděpodobně takového slovního "výkopu" jako Hořejší neschopen, ale našel jste si koníčka ve zesměšňování lidí, kteří se mu pokouší odporovat.

Ne, že byste badateli něco dlužil, to je vaše přirozenost.

Musím se pak smát, když to kombinujete těmi salvami nachystaných odkazů a okamžitým přechodem k detailní diskusi.

Je to zvenčí intelektuálné převyšující, kdo tu je déle, ví, že jde pouze o praxi a připravenost posice v prostředí.

Nějak si nemohu vzpomenout na nějaký ten váš "lapidární názor" na jakékolv obecné téma, ale pamatuji si nespočetně matematických traktací na téma, pane vy jste ....¨

Jak říkám, infantilita je součástí akademie - celoživotně.
29. 11. 2008 | 15:13

Kritik napsal(a):

Úžasný článek!!!

Taky by se dal nazvat "Tajné vyznání zarputilého pravičáka".

Dovolil bych si však polemizovat nad všeobecně rozšířeným omylem, který autor vyjádřil

"Naproti tomu socky litující třicetikorunového poplatku (který by se dal smysluplněji využít k nákupu několika lahváčů) k volbám přišly, a výsledkem byl onen ostudný skandál".

Pokud tím autor myslel skupinu lidí, kterouž klasikové nazývali "lumpenproletariat", je to úplně jinak. Těm když v televizi řeknou, že rostou houby, vypraví se příští den do lesa, přestože v tom místním již několik let nikdo nic nenašel. Když v televizi řeknou, že bude hezky a teplo, vezmou si plavky, přestože při pohledu z okna je zřetelně zataženo a chladno. Když v televizi řeknou, že zdraží rohlíky, zajdou ihned do obchodu a koupí si jich zásobu, přestože v posledních měsících se bez rohlíků obešli a jedli jen chleba.

A jak všichni víme, v televizi před volbami říkali horem dolem, jak je pravicová politika dobrá a spasitelná pro každého, jak jsou Topolánek a Julínek prospěšní a jak je Paroubek zlou žábou hatící co se dá. A tak lidé z této popisované skupiny šli a volili ODS, ostatně jako vždy.

Pokud tomu nevěříte, podívejte se na statistiky z posledních parlamentních voleb ve svém městě po jednotlivých obvodech. A najděte si obvod, kde je vysoká nezaměstnanost a z toho vyplývající chudoba. A srovnejte to s obvodem, kde je tomu naopak. Snadno poznáte (proveďte však mírnou korekci, i mezi nezaměstnanými jsou lidé z vlstním mozkem), že existuje skupina lidí, kteří přímo křičí: My jsme chudí a chceme být ještě chudší! K čemuž nám dopomáhej ODS!
29. 11. 2008 | 15:28

Blue Jay napsal(a):

To prirodovedec,

Ohledne Laffer Curve, zde je clanek ktery je psany spise pro laiky, ale docela vystizne to vysvetluje.

http://www.vistech.net/user...
29. 11. 2008 | 15:37

Blue Jay napsal(a):

To kritik,

Zda se ze kdyz jste slysel sliby CSSD ze jste se hned vypravil do lesa na houby. Co jste tam nasel? Bylo to hnede? Doufam ze vam ten podpapirak bude chutnat.
29. 11. 2008 | 15:43

Hajný napsal(a):

to Rumcajs:
Vy jste šéf,ať je po vašem!
Já chtěl jen úspornou vládu.A vlk,když všechno zná,tak by zvládl všechna ministerstva.Stejně se na nich dělá jen v úterý a ve středu.
S Ivanem Hrozným Hochmannem to není špatný nápad.Snad umí taky tak bojovně vystrkovat bradu.Jen ho budeme muset poslat na kurs astrologie k Baudyšovi,aby si s nějakou vědmou neuřízl ostudu!
29. 11. 2008 | 16:13

Kritik napsal(a):

Blue Jay

Vaše poznámka k mému komentáři svědčí o tom, že se rád pohybujete v žumpě a s potěšením se babráte ve výkalech.

Nemohu však za to, že jste se v mém komentáři nalezl právě vy.
29. 11. 2008 | 16:16

Hajný napsal(a):

to tK:
To převoznictví klidně vemte.On si lid stejně nevšimne,že se nějaká vláda vyměnila.
Jen se jedná o rejpaly tady na aktuálně.ce.Ale když budeme pana Stejskala pozitivněnegativně motivovat tak šťoury vždycky smaže a k nám se ponese jen chór obdivných ód!
29. 11. 2008 | 16:22

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší
byl jsem poučen agenturou im, že 29.11., je 320. výročí Balbínova úmrtí?

"...Dne 29. listopadu 1688, čtyři dny před svými 67. narozeninami, zemřel okolo osmé hodiny večerní v pražské jezuitské koleji Klementinum největší český barokní historik, horoucí vlastenec, člen Tovaryšstva Ježíšova Bohuslav Balbín. Na druhý den byl pochován v kryptě tamního kostela sv. Salvatora, hlavního jezuitského chrámu v Čechách....."

My Balbíni se vyznačujeme mimořádnou tolerancí.Popravdě řečeno, jde o vrozenou lenost, která se od tolerance nedá rozeznat.Z důvodu, že je tak slavný den, vyvaruju se komentářů. Nechám Vás žít.

No žít, nevím jestli to je správné slovo, protože Pocestný zřejmě natankoval plnou nádrž nových prášků a je zase při síle.Tentokrát je ovšem boxovacím pytlem nadkolega Přírodovědec (zdravím).

Nestihnu ani zítra p. Halíka. Jestli máte nějaké drobné, zapalte za mne za Bohuslava Babína svíčku a tiše popřemýšlejte o informaci, že byl Balbín vlastencem (brrrr).

Já vím, chudák Balbín nezažil zrod ČSSD, identitu europyjce,a vznik superhypermarketů, hypoték a jiných vymožeností, které takoví pitomci jako já, nedokážou ocenit.
Hezkou debatu.
29. 11. 2008 | 16:36

Pepa Řepa napsal(a):

Jo a ještě bych chtěl navrhnout Přírodovědce na titul "Guglík r. 2008"

Tolik linků může ve zdraví přežít jen matematik.
29. 11. 2008 | 16:41

Koleno napsal(a):

Hele Horejsi,

Asi bysme meli podekovat za citace. :-) Kdyz jsou tu dvakrat, tak se pravdy o Horejsim, omylem rediteli UMG AV CR, tak lehce neprehlednou. A jakypak paragraph ted pouzijeme na Editora pri tom hloupem vztekani se, ze zase nechce mazat pravdy? Ze by paragrafy dosly? Coz takhle paragraf o haneni mozku zdeformovanych neskutecnym antiodeesackym hnevem? :-)

Nejak tez prehlizime, ze v minulosti Editor radil pri opakovanych argumentacnich prohrach s ruznymi diskutujicimi: NEVNUCOVAT SVE NAZORY! A ted se je snazime vnucovat i jemu? Zadne pouceni? Usmevne. :-) :-) :-)
29. 11. 2008 | 17:00

Al Jouda napsal(a):

Pane profesore, tím denuncováním zdejších diskutérů panu Stejskalovi jste se trochu shodil ! Nebo jste tak skálopevně přesvědčen, že jste nikdy neřekl nějakou volovinu ?
29. 11. 2008 | 17:14

Pepa Řepa napsal(a):

To patientO.T.

Bohužel je to tak. I já jsem Wohnout

https://www.youtube.com/watc...
29. 11. 2008 | 17:25

Koleno napsal(a):

Prirodovedce,

prestoze jste o neco lepsi lejnotepec nez Horejsi oslepeny nenavisti ke vsemu, co neni dostatecne vlevo, vase soucasna diskusni prohra s Pocestnym je kazdemu nelobotomikovi zrejma. Uprimne bych vam doporucoval s Pocestnym prilis nebojovat, protoze to vypada, ze nemate sanci...
29. 11. 2008 | 17:26

Lejnobijec napsal(a):

Koleno, zkus komentovat věcně Hořejšího text.
Umíš to?
29. 11. 2008 | 17:40

RUMCAJS napsal(a):

Koleno:

Já bych naopak doporučil, aby se oba pánové pouštěli vzájemě do křížku co nejčastěji, páč to patří k tomu nejlepšímu, co se dá tady číst.
29. 11. 2008 | 17:56

PatientO.T. napsal(a):

2 Pepa Řepa:
Zdravím vás, Pepo: https://www.youtube.com/watc...
29. 11. 2008 | 18:08

Vico napsal(a):

Myslím, že ani Pocestného nemůže těšit podpora od vepřového kolena.
29. 11. 2008 | 18:09

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Hajný ,

Vy jste konot.Takhle mě přírovnávat k Hurvínkovi.To byste viděl jak by to tam létalo.I z oken. Já bych jim dal "zpravodajci".Ti kdyby měli nějakou zprávu dát ,tak si zasukují svoje komunistická kolena.Nehledě na to,že jako členové NATO,žádné zpravodajce nepotřebujeme.Naši američtí bratři by nás zásobili zprávami,že by nám hlavy tumpachovatěly.Zatím se žádné zprávy nepředávají,neboť by si to zítra cvzdlikali vrabci na Kremlu.Pokud tam vůbec nějací jsou.Stejně si myslím,že je Kremelští vrazi vyvraždili.

Apropó,já bych Vlka zas tak nepřeceňoval.On sice vá a zná,dovede o tom i kecat celé hodiny,ale myslím si že by se lépe uplatnil jako poradce VŠECH ministrů.To by mušlo lépe a měl by i větší plat.A o to By Vlkovi šlo v neposlední řadě Též.

Ivan.
29. 11. 2008 | 18:13

Gustav napsal(a):

Ano, radar směřuje dále než k pochopení českým hlavám -> ovládnutí světa. Američané jsou totiž jenom čistší Rusové...
29. 11. 2008 | 18:24

prirodovedec napsal(a):

Koleno: Nepiste si zatim ucet bez dostatecne lobotomickeho hostinskeho. :) Neni vse takove, jak to z Vaseho pohledu vypada. :) Nebo se tetelite nadeji na nase dalsi vymeny a popichujete? :) Bohuzel odbiham ja i muj komunikator.

Kluci, fandove nasi (Vico, Rumcajs ...), nebojte, uz brousim lobotomicky intelektualne solisticky nestanoviskovou kudlu.

Pocestny: Nadherne. Dokonaly material pro muj vetny rozbor! Diky! Budte ale trpelivy. Zatim se zabyvam zminenou detailni analyzou dle mych bodu 1)-4), pridam ale i Vase reakce, abyste nebyl zasmusily, ze si Vas nevsimam (to ale prece nelze :), Titana neprehlednu).

P.R.: Dekuji za titul guglik. Mozna to budu pouzivat jako druhy nick? Uz jste odkazy precetl? Mohu Vas prezkouset? U Vas bych cekal, ze vtipnou reakci Martina Gardnera na jeden bod ze svate viry neo- -ismu ocenite :), takze chapu to Vase oceneni i tak. :)

Blue Jay: Dekuji, vyborny odkaz. Tenkrat na "slavnem kohoutim Lafferovi" byl uveden, ale je vyborne, ze jste jej pripomnel. Je to sice pohled "jen ekonoma" :) a misty neskutecne legracni opakovanym durazem na to: "pokud tu trojclenku nechapete, znovu si tu trojclenku prectete," ale je to velmi ctive, nevic nabizi i alternativni argumentaci, cituji:

"It necessarily follows that in a given economy, there is some optimal income tax rate which will bring in the most revenue possible."

Pri splneni predpokladu aplikace Weierstrassovy vety - citace vyse - ano globalni extrem EXISTUJE. :) Otazkou je, jak jej najit (v menicim se case a pri zahrnute neurcitosti). :)

"In that economy, a lower than optimal rate will bring less revenue, and a higher than optimal rate also will bring in less revenue."

Ano. Laicke podani vlastnosti globalniho maxima na uzavrenem intervalu. Calculus prvni semestr. Uci se nejen prirodovedci a technici, ale dokonce i ekonomove a v CR. :)

"Are we all still together here? Did you get that?"

:)))))))))))))

"If not, go back and do it again. Keep doing it until you get it."

:)))))))))))))

Nadale zboznuji nazornost textu a ucebnic anglosaskych ucitelu. Zejmena pri vzpomince na "desive teoreticke monografie v azbuce" :) Nicmene ceho je moc ...

"Okay, that is all the Laffer Curve claims."

A tenhle "claim" "claimovali" uz jini. I ve wiki prehledu jim (ekonomum) vypadlo par antickych matematiku. Pravdou je, ze Laffer (jak sam pise), "claimoval" neco vice (viz me odkazy).

"Let's all say this together, "In any given economy, it is possible that the income tax rates are already too high, and if the authorities wish to bring in more income tax revenue, they must lower the tax rates.""

Je neodolatelne to preformulovat:

"Let's all say this together, "In any given economy, it is possible that the income tax rates are already too low, and if the authorities wish to bring in more income tax revenue, they must raise the tax rates.""

Obmenme original:

http://www.vistech.net/user...

podobne srozumitelne nadale:

"Do we all understand that? Even the Republicans amongst us?"

"The Laffer Curve does not claim that the increase in income tax rates will always bring in more revenue. It only claims that a higher income tax rate may bring in more revenue. If the tax rates are already very high, increase in the rates may not bring in more revenue. But if the rates are too low, the increase in the rates will bring in more revenue."

Jeste jednou kolego B.J. diky. Dal jste mi nadhernou ukazku moznosti symetrickeho pohledu (i Vami citovany autor):

"In fact, the only way to know if the current tax rates are too high is to lower them, and see whether revenues increase or not. If the revenues increase, the rates were too high. If the revenues decrease, the rates were too low. Of course, it would be equally valid to run the experiment the other way around: raise the tax rates and observe the results." (viz Obamuv plan)
29. 11. 2008 | 18:27

Ivan Hochmann napsal(a):

Pepo,co jste to probůh pověsil?

Myslím,že kdyby Váš Bohoušek viděl,čím se baví jeho následníci,kleplo by ho o týden dříve.
Ivan.
29. 11. 2008 | 18:29

Ivan Hochmann napsal(a):

No jasně,Guglík!!

Takú ti jebněm,že ťa ani Google nenájdě.

To je také cizí jazyk,ale pro mnoho lejnotepců srozumitelnější.

Ivan.
29. 11. 2008 | 18:34

guglik napsal(a):

I.H.: Pripominam EOC mezi Vami a prirodovedcem. :) Drzte se toho podle pravidel bigjirky.
29. 11. 2008 | 18:40

Pepa Řepa napsal(a):

To PatientO.T.
děkuji za váš odkaz

https://www.youtube.com/watc...

Mám pocit, že poznávám kolegu Pocestného, zřejmě druhý zprava.
Také odcházím za kulturou.
Moc prosím, buďte na kolegu Pocestného hodní. Pan doktor ho varoval, že ty nové prášky jsou mimořádně silné, že se nemá přepínat.

Vám to vysvětlovat nemusím, vystudoval jste medicinu. Když se narodíte s vrozenou vadou, od narození umíte psát a do čtyřiceti jste se nenaučil číst, je to těžký handicap.

A jako dentista víte sám nejlépe, že když máte v ústech od narození dvaatřicet zubů moudrosti trpíte pocity výjimečnosti, nadřazenosti a nepochopení.

Tak na něj tady dávejte pozor.
29. 11. 2008 | 18:55

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

OK, zitra dam za Vas u Nejsv. Salvatora o 50 Kc vic na pamatku B.Balbina - doufam, ze mu nebude vadit, ze jsem lejnotepec a lobotomik.

Mimochodem, pred tydnem jsem ucinkoval v Olomouci na besede na tema "Veda a vira" jednim spolupanelistou byl p. Halik; moc jsme si notovali (na mohamedany ale rec neprisla...).

..
29. 11. 2008 | 19:11

Líný černý pes napsal(a):

to hajný :
Jako ministra kultury navrhuji značku "im" nebo značku "kancelářská myš".
Lahvový chléb nehodlám omezovat, zmiňovala jsem skutečné výdaje, nikoli účelně vynaložené náklady :)

to Ivan Hochman 14:34 :
Kamže?? Cákryš vy to ministerské postavení berete ale vážně.
29. 11. 2008 | 19:16

PatientO.T. napsal(a):

Ivan Hochmann 29.11.2008 18:34:15
Nejvtipnější glosa roku!
Gratuluji!
29. 11. 2008 | 19:29

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé texty, které byly v rozporu se záměry těchto stránek - tj. umožňovat věcnou a korektní diskusi.

Autorem jednoho z textů byl pan Hochmann. Se smazáním tohoto příspěvku - myslím - počítal, tak snad tentokrát nebude protestovat.

Děkuji za pochopení,

Zdeněk Mihalco,
správce blogů a diskusí
29. 11. 2008 | 19:34

Jemnický napsal(a):

Kočka Šklíba
Ano rudé panoptikum má alespoň smysl pro humor, modré(možná i zelené a černé) nemá už ani to.
29.11.2008 03:11:19
Humor rudého panoptika, vážená, moje rodina zažila na vlastní kůži. Asi nevíte, o čem mluvíte. Buďte ráda a moji výtku berte jako námět k zamyšlení. On ten rudý humor je dost nakažlivý a smrtelně nebezpečný. Pan profesor Hořejší je nakonec imunolog, sice ne klinický ani praktický, ale přece by o tom něco mohl vědět. Bohužel nechce.
Pan Hořejší
Vy víte velmi dobře, o čem píšete a jakou formou. Jste narozen ve vahách a vaše tendence k přetěžování levé misky by vás mohla dovést i k disfunkci ledvin. Toho vám není zapotřebí.
Prosím, napište úvahu o skutečném stavu vědy a vědeckého prostředí, tam se pohybujete. Pusťe se odvážně do kritiky vládních politik pro vědu a školství. Sekejte nalevo i napravo. Vaše snahy o „politickou satiru“ nepovažuji za vydařené a věřte mi, že i kolegové, kteří nemarní čas komentáři k vašim „sociálně-politickým“ ublognutím (krásný výraz jednoho z diskutujících), jsou stejného názoru.
Ivan Hochmann a ostatní, kteří vědí, že bez práce nejsou koláče a že kdo lže, tak také krade, kdo krade může i zabít.
Spousta straníků nosí dosud pod svými různobarevnými kabátci rudé spodky a to ještě řádně posrané. Pan profesor to u oranžověčistoskvoucích žaketů nevidí a ani necítí. Proč se rozčilovat.
Pan Stejskal
Oceňuji vaši objektivnost a resistenci vůči doporučením, co by mělo být vymazáno. Pokud je jadrnost ve výrazech podepřena jasným názorem a argumentací, tak jen houšť. Jedno řádné odeslání zjevně nablblého diskutéra do prdele je lepší než deset webových odkazů. Smozřejmě, je to případ od případu, ale od toho jste tady vy. Dobrý cenzor je jako dobrý soudce.
Váš Jemnický
29. 11. 2008 | 19:42

Hajný napsal(a):

to LČP:
Obě uvedené dámy jsou moc chytré.A vydupaly by si na kulturu moc peněz.Na nás by nezbylo.A na co potřebuje většina národa kulturu.Stejně čte jen letáky z marketů!

A Ivana Hrozného nechte.Vydíte jaká z něho roste kádrová rezerva.
Dva mí známí odešli před 18 lety ke zprav.službám.Takže v tomto ohledu má I.H.pravdu!
29. 11. 2008 | 19:49

Hajný napsal(a):

oprava:....vidíte
29. 11. 2008 | 19:51

Remington napsal(a):

Jemnický

Už jsem myslel, že jste odhlásil internet. S těmi posranými rudými spodky jste to trefil jak z M16. Nechcete k nám do firmy do reklamního.

Remington jr.
29. 11. 2008 | 19:59

Vaclav Horejsi napsal(a):

29. 11. 2008 | 20:00

bigjirka napsal(a):

kam zmizel pan profesor? je ho plný kompresor
29. 11. 2008 | 20:14

Rudá sekyrka napsal(a):

Není poslení dobou na blogu Hořejšího odstín barvy zářivější než na blogu Dolejšího?
29. 11. 2008 | 20:23

Jemnický napsal(a):

Pan Hořejší

Vaše blogy s vědeckou tematikou jsem četl, s některými se ztotožňuji, jiné jsou jen nástrojem např. k "lacinému" pohlavku presidentova "klimatologickému disidentství". Kupodivu, v řadě případů nejsou blogy týkající se vědy tak dlouhé a vyčerpávající, jako vaše úvahy a satiry na politicko-sociální témata, která jsou vám zjevě bližší stejně jako levá miska vah.
29. 11. 2008 | 20:50

Koleno napsal(a):

Lejnobijce,

„Komentovat VĚCNĚ Hořejšího text” je lehke. Je to jako komentovat, kdyz se nekdo vybleje. Nekdo si vyblil svou nenavist na svem blogu. „Vyblitek”. Zadny vecnejsi popis neexistuje. Kdyby Horejsi nebyl senilni starec pred duchodem, tak bych asi komentoval vecneji slovy Ivana Hochmanna: “Takú ti jebněm, že ťa ani Google nenájdě.”
29. 11. 2008 | 21:07

Jemnický napsal(a):

Pan Hořejší a levý/levičácký blok(g)

Pokud si sociální demokracie nevysvlékne své rudé a notně posrané podvlíkačky, potud nebude sociální demokracií, ale partají, která zradila tuto zemi svojí kolaborací s komunisty v r. 1948. Ne že by spoďáry ODS byly méně zaneřáďené, ale ODS nenese historickou vinu srovnatelnou s ČSSD. To pan Hořejší vytrvale nebere v úvahu a zbytečně popuzuje daňové poplatníky na pravé straně této "blogařské barikády".

Jemnický
29. 11. 2008 | 21:09

bigjirka napsal(a):

Je nad slunce jasnější, že smazáním diagnosy chujovina nestala by se zlatými slovy.
29. 11. 2008 | 21:28

prirodovedec napsal(a):

bigjirka: Vam se kolego ty dve nadsazky (imunologicka a zubarska) nelibi?
29. 11. 2008 | 21:38

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pane Jemnicky,

1) Tyto texty pisu pro svoji zabavu ve volnem case; je to mnohem snazsi, nez psat fundovana vedecka pojednani a prednasky (coz je moje normalni prace, ktere se venuji v praci). Doprejte mi tuto relaxacni aktivitu...
Krom toho opakuji, ze mozna zadny jiny blogger (snad krome kolegy Zlatusky) zde nenapsal tolik clanku s tematikou vedni politiky a vedy vubec.

2) Chtel bych opet upozornit, ze v tom svem ironizovani "korenu ODS", resp. pravice vubec, asi nijak moc neprehanim - "kovany" pravicak p. Marty mi skoro vsechny ty body odsouhlasil jako autenticke pravicove nazory (viz opakovani nize).
Tak proc se rozcilujete?
A opravdu si myslite, ze kdyz se ODS bude drzet prave techto (podle me extremnich) pravicovych nazoru, ziska tim vetsinu volicu?

Vase sproste vyjadrovani nemeni nic na tom, ze CSSD (prave tak jako jine evropske soc. dem. strany) je standardni solidni demokratickou stranou; za jeji vlady jsme zazili obdobi zatim nejvyssi prosperity; v dobe jeji vlady se KONECNE vyrazne zlepsily i podminky pro nasi vedu.
Vase odkazy na jakesi hrichy CSSD z roku 48 jsou proste trapne...

Doporucoval bych slusnejsi vyjadrovani; sprosta slova spini predevsim usta toho, kdo je vyslovuje.
************************

Marty napsal(a):

Bod 1) bude v soukromem zdravotnictvi zbytecny.

Bod 2) je v poradku az na to tragicke nepochopeni Lafferovi krivky, ktere by se dalo odpustit jeste u zaka 1. tridy. Holt neni autorovi shury dano.

Bod 3) opet v proadku az na ten nesmysl o kasinech.

Bod 4) bezpecnost by stale mela zustat v rukou statu. Jinak v poradku.

Bod 5) v poradku.

Bod 6) v poradku (navaznost na bod 1)).

Bod 7) v neporadku. Kazdy rozumny clovek ma privatni penzijni pojisteni.

Bod 8) v poradku. Jen drobna vytka ohledne zbytecne hulvatskych heslech. Uplne bude staci EU zalozena vyhradne ne ekonomicke spolupraci.

Bod 9) bohuzel nerealne. Radeji tak ek. spoluprace v ramci EU (viz. bod 8)).

Bod 10) hloupost.

Ac jsou myslenky autora v zasade spravne, bohuzel nevladne intelektem potrebnym pro skutecne inspirujici formulaci takoveho programu. Ale udelal prvni krok. Snad se toho chytne nekdo schopnejsi. Ale vzhledem k pochybne osobni integrite autora bude potrebne se od neho distancovat. S takovym povlem nechce byt slusny clovek spojovan. Jeho pripadny prinos ODS tak zustane neodmenen.

29.11.2008 12:43:39
29. 11. 2008 | 21:40

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Ač s teologickými teoriemi Prof. Hořejšího souhlasit nemohu, tak tyhle politické glossy se mi zdají být docela trefné. Ti co se zde rozvášňují a píší něco o krají levici, tak bych rád upozornil, že tento blog karikuje něco jiného. Karikuje absolutní nepochopení principu "konzervativní".

Skutečně si myslíte, že v ČR je strana, která prosazuje autentickou pravicovou politiku?

Ani náhodou. Lepší, než pravice, která se jako pravice nechová, je autentická levice.
29. 11. 2008 | 21:40

PatientO.T. napsal(a):

[O]MYLNÍKY ČSSD:

 opoziční smlouva s ODS 1998 – 2002
a její následky pro ekonomiku
a politickou kulturu
 podfinancování resortu zdravotnictví
 prohloubení zadlužení nemocnic
a dalších zdravotnických zařízení
 VZP na pokraji krachu
 zpožďování plateb zdravotnickým
zařízením
 špatně nastavený systém investičních
pobídek
 chybné zaměření české ekonomiky
– závislost na automobilovém průmyslu
 neprůhledná výběrová řízení
 předražené dálnice a další dopravní
stavby
 privatizace významných českých podniků
 arbitráže
 snižování výdajů ze státního rozpočtu
na vědu a výzkum, kulturu a vzdělávání(!!!pozn.PatientO.T.)
 zadlužování české ekonomiky
a domácností
 nevýhodné podmínky pro vstup ČR
do Evropské unie (např. v zemědělství)
 vstup do NATO a účast na bojových,
nikoliv humanitárních misích
 zahájení jednání o umístění
vojenské základny USA na území ČR
TO VŠE ZA OSM LET VLÁDY ČSSD NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI!
VĚŘÍTE, ŽE TY SAMÉ TVÁŘE DOKÁŽÍ NYNÍ SPLNIT SVÉ SLIBY?

Jsou lidé, kteří mají na vládu ČSSD jiný náhled než pan Hořejší a jsou mezi nimi i soudruzi. Výše uvedený text je kopie letáku KSČ/M/, tedy budoucí koaliční partnerky skvělé ČSSD.
29. 11. 2008 | 22:29

prirodovedec napsal(a):

Takze nyni postupne plneni mych bodu 1)-4) - autocitace: "1) Lze nyni srovnat blog Horejsiho a Patienta O.T., kteremu lze za to jeho zrcadlo podekovat, temer slovo od slova z hlediska tzv. vtipnosti pro levici/pravici, podle toho jake slovni obraty byly pouzity, jake informace, jaka jmena ..."

Postupne, bod po bodu. Uvodem vsak napisme jednu dulezitou skutecnost. V.H. a Havel zde drive zavedli "chytry blogersky trik" - citovat jednotlivce (slavny kolega Rumcajs sestavujici stinovou vladu nicku - nikoliv nicek :) ). V.H. nyni zopakoval svoji jinou verzi tohoto triku, tj. zrejme vysel z drive zde diskutovaneho, ze pravice a levice nejsou ti abstraktni hlasatele -ismu, politici, clenove stran, tam nekde, ale ty zcela konkretni mnoziny diskutujicich zde. To mu vytvari unikatni prostor pro to, vychazet z predchozich autentickych nazoru pravicove mnoziny i zde a pohravat si s ni (vedlejsi efekt je, ze obcas adresne oslovuje cenzory :) ).

Podobnou moznost mel Patient O.T. vuci levici. Jak si s tim oba poradili? Podivejme se.

V.H. napsal:

"1) Směšně nízké Julínkovy"

V.H. pouziva prvni jmeno. Pro levicove volice "ucinny a drazdivy symbol". Obecne dle mne odpuzujici.

"regulační poplatky by se měly zvýšit nejméně na 90 Kč"

Vysmesnou kombinaci: "smesne nizke" V.H. pripravuje kontrast se "samozrejmym" pozadavkem na zvyseni poplatku.

Pravdou ale je, ze obavy z otevreni dveri ke zvyseni nizkych poplatku vzdy vyslovovala zde levice. Pravice argumentovala/vyhrozovala moznosti zvyseni jen neprimo: zduraznenou cenou piva, cigaret (typickych to nesvaru levicovych volicu :) viz Patient O.T. nize) ve srovnani s poplatky.

"– pak by teprve pořádně plnily svoji regulační funkci; simulanti by si rozmysleli nějaké marodění a nudící se důchodci podstatně omezili své společenské návštěvy lékařů."

Toto bych si dovolil hodnotit jako vrcholnou odpornost :) ze strany V.H., protoze zde si dovolim konstatovat, ze temer doslovne cituje radu diskutujicich z pravicove mnoziny. Vadou na krase je, ze to jiz probehlo a autor s tim dale pracuje.

Za inspiraci mu ale dekuji: Dalo by se asi pracovat s tim, ze kdyz to pokleslo o takove procento, stacilo by jeste zvyseni o par korun a cekarny by se treba vyprazdnily zcela. :)

Mimochodem vyborny napad na zadani pro studenty - zkusit regresi logistickou funkci na slibenych datech MSMT a odhadnout, kolik simulantu by se jeste z cekaren dalo vyhnat. (neco jako pocitat Laffera :) ci ropny zlom dle Hubbarda :), ale zde je to spise integralni S krivka).

Patient O.T. napsal:

"1. Je známo, že obyvatelé ČR jsou nejvíce nemocní v celé EU."

Vtipna a nenapadna poznamka smerem k tomu, ze dle levice zadni simulanti nejsou. Brilantni nenapadna citace levice.

"Je to důsledek dosavadního nelidského vykořisťování levicových pracujících hrstkou buržoazních nabobů,"

Tez pekne. Mirne posunuty levicovy nazor (ktery sdili i neutralove, ci pravicaci jako ja :) ). Podobny styl jako "smesne nizke" - dobre napodobeno v opacnem gardu.

"mezi které patří i privátní lékaři."

To je prvni slabinka - pochopitelna - typicka sebestrednost privatniho lekare, kterou vsichni musime odpustit, zejmena sebestredny prirodovedec. Autor ovsem zminil svoji profesi drive nez V.H. :)

"Proto součástí každé pracovní neschopnosti vydané nestátním zdravotnickým zařízením bude poukázka na kartón startek, krabici vína, basu piva desítky a kilo bůčku. Poukaz proplatí provozovatel NZZ"

Viz vyse. Logicke, malo prekvapive po tak dobrem rozjezdu. Za zobecneni levicoveho nazoru se to vydavat asi neda. Pravdou je, ze kupon na golf ci tenis s osetrujicim lekarem by take nepusobil autenticky, ale byla by to odlehcujici sebeironie.

"(vypracují soudruh přítel Dryml, soudružka přítelkyně Emmerová a Hauptmann Rath)."

Mozna zbytecne prexponovane a uhyba od hlavni linie, ale celkem ucinne jedovate: tradicni CSSD pozdeji KSC soudruh kombinovano s nove uhybnym oslovenim (a dnes i smesne vyprazdnenym) pritel.

Jina vec je, ze na pravici zde zadni pratele take nejsou (citace diskutujicich), natoz mezi privatnimi lekari :) - pouze svobodni konkurenti na trhu. Na druhe strane to nezastiraji.

Uvedenim slova hauptmann se vyjadruje vztah privatniho lekare k Rathovi - ten tedy musi byt ... :). Zbytecne.

Jestlize mi vadilo uvedeni jednoho jmena vyse, pochopitelne mi vadi trumfovani stylem "nasi furianti" tremi jmeny zde.

Nicmene oba body jedna, a to obou satiriku se mi docela libi. I kdyz oba chytre zduraznuji vyse, ze to skoro odflakli :). To je dobry trik, take jej mam rad.

Viz V.H., ze je to snazsi nez psat odborne clanky a jeste predtim Patient O.T. kritizovan zduraznil, ze u toho ani nemyslel :) 28.11.2008 22:08:07.

Tesim se co prinese 2.kolo tohoto nerozhodneho zapasu odpocivajiciho imunuloga a nemysliciho lekare.
29. 11. 2008 | 22:48

StandaT napsal(a):

Když čtu bloby pana profesora, tak si říkám, proč jen já nejsem levičák? Tak snadný život bych měl! Věděl bych kdo je dobrý a kdo zlý, kdo povede tuhle zemi do ráje a kdo do pekla. Připadalo by mi normální určovat si, co se má mazat. Nedělal bych si vrásky s následky mnou prosazovaných řešení, protože jsou přece správné... To by byl život. Jako peříčko. Ach jo, proč já jenom nejsem levičák? Tak jednoduchý by ten život byl...
29. 11. 2008 | 22:55

xko napsal(a):

Vyborne, takovy system bych bral vsemi deseti (s par upravami tedy, viz nesmyslne poplatky a negativni dan).
29. 11. 2008 | 23:07

PatientO.T. napsal(a):

2 prirodovedec:
mlátíte prázdnou slámu. Můj článek neobsahuje mé názory. A privátní lékaře jsem zmínil proto, že nás někdejší ministr Rath vytrvale tituloval jako milionáře či příslušníky nejbohatších vrstev. No nic, dá se říci, že jste mne taky trochu pobavil: vidět jak vlastnoručně zplozená p******a vzkvétá zalévana živou vodou pomýleného analytika hledajícího zoufale scénu k vlastní exhibici... To se nestává každý den! Pomáhej Pán Bůh ve vaši činnosti, přírodovědče.
P.S.: Jistěže mne můžete nachytat při faktických chybách, to nepopírám, ale ve výkladech mých pocitů a motivací jste úplně vedle, už jsem vám to kdysi psal. Je s vámi ale těžké pořízení, myslíte si, že mne ukecáte (upíšete?).
Zdravím vás
29. 11. 2008 | 23:11

prirodovedec napsal(a):

Pokracujme druhym kolem. Gong:

"2) Konečně by se měla realizovat myšlenka skutečně rovné daně z příjmu fyzických osob. Ta samozřejmě nemůže být dána rovným procentem z příjmu –"

Dosud to nema chybu. Temer doslovne citace ze zdejsich diskusi.

"co je to za rovnost, když nějaký nekvalifikovaný manuální pracovník zaplatí za rok jen pouhých 10.000, kdežto workaholický top manažer, bankéř nebo politik třeba i stokrát víc?"

To je dle mne na hrane nadsazky. Pravdou je, ze zde mnohy z mnoziny pravice zduraznuje, jak mimoradne intenzivne pracuje, umi se o sebe postarat na rozdil od tech "socek". Pravdou je, ze pohrdani manualni praci od nich jsem tolik nevnimal. Sebekriticky v tom citim drobny vliv pozy komunity vedcu.

"Ano, měli bychom přejít ke spravedlivé dani z hlavy – vždyť pokud by každý občan zaplatil směšných 10.000 Kč ročně, státní pokladně by to přineslo 100 miliard korun!"

Dan z hlavy (skutecne rovna dan) zde v diskusich z pravicove mnoziny zazniva, malokdo z pravice (krome mne :) ) ji oponuje.

"A kdybychom tuto částku zvedli na realistických 50.000, měli bychom hned polovinu"

Beru, ze potrebna uvodni nadsazka pro nasledny kouzelny citat ze zdejsich diskusi - pane profesore bud mate dobry archiv - jako ja :) nebo opravdu tak dobrou pamet, jak psal nedavno Mirek :):

"současného notně přebujelého státního rozpočtu, který je smutným dědictvím rozhazovačných socialistů."

Brilantni.

"Ale i kdybychom byli nuceni zůstat u oné principiálně nespravedlivé procentně rovné daně,"

Nema chybu.

"měli bychom ji co nejvíce snížit, protože je všeobecně známo (i když někteří levičáci tento paradox stále nechtějí pochopit), že čím nižší je taková daňová sazba, tím více se vybere!"

Diky za tu provokaci, ktera mi umoznila po Martym osvezit si Laffera. :)

Tak tohle dle mne bude mit Patient O.T. tezke:

"2. Každý zaměstnanec vydělávající více než 1,1 násobku průměrného platu pokladní v supermarketu bude mít příjem zdaněn 90%."

Dobry pokus pro pripomenuti snahy o navrat progrese. Dle mne ale prilis preexponovany - vzdy jde o progresi pro ty, kteri stejne voli a budou volit pravici (tj. cca hornich 15% prijmu).

"Lidu snadno vysvětlíme, že potřebujeme finance na nejrůznější dávky."

Nevyuzita moznost. Socani by spise zduraznil: Vratit to, co bylo v devadesatych letech rozkradeno. Takto je to spise pravicovy pohled na levici (co clen "Lidu" to blbec). To tento odstavec hyzdi.

"Zaměstnanec pobírající plat nižší než uvedená hranice bude mít nulové daně"

Trochu bych si na Vasem miste pohral s vypocty - "drobnosti" danovych navaznosti Vam tam trosicku nesedi. :) Ale s ohledem na to nemysleni chapu. :)

"a nárok na bandasku mléka a dvě jablka denně ke svačině"

Vtipne pripomenuti mleka do skol a jinych napadu.

"(zajistí soudruh přítel Fencl)."

A tradicni pripomenuti jmena. Zrejme odkoukano od Bushe, kdyz si hral s kartami al Kajdy. :)

Omlouvam se, ale v druhem kole se mi vice libi vykon relaxujiciho imunologa nez nemysliciho lekare.
29. 11. 2008 | 23:12

Blue Jay napsal(a):

Stejskale?

Kdy uz toho blazna Horejsiho zacnete mazat? Vzdyt ten clovek tu primo propaguje komunismus. Jsem si myslel ze komuniste jako Horejsi se vetsinou stydej. Ale tento exemplar je asi exhibicionista.
29. 11. 2008 | 23:23

prirodovedec napsal(a):

Patient O.T.: "mlátíte prázdnou slámu."

Bezpochyby. A s chuti. Jak vidite.

"Můj článek neobsahuje mé názory."

Kde to tvrdim? Pokud ano omlouvam se. Vzdyt jste prece psal, ze jste u toho nemyslel. :)

Ja jen porovnavam dve nadsazky.

"A privátní lékaře jsem zmínil proto, že nás někdejší ministr Rath vytrvale tituloval jako milionáře či příslušníky nejbohatších vrstev."

Vidite - to mi uniklo. Takze tu sebestrednost beru zpet.

"No nic, dá se říci, že jste mne taky trochu pobavil: vidět jak vlastnoručně zplozená p******a vzkvétá zalévana živou vodou

"pomýleného analytika"

Bravo.

"hledajícího zoufale"

Skvele.

"scénu k vlastní exhibici..."

Vystizne.

"To se nestává každý den!"

Tady prece dost casto.

"Pomáhej Pán Bůh ve vaši činnosti, přírodovědče."

Dekuji za povzbuzeni, jeste mam 8 pokracovani Vasich desater v bodu 1) pred sebou, potom 2)-4) a nakonec Pocestny. :)

"P.S.: Jistěže mne můžete nachytat při faktických chybách, to nepopírám,"

Ja se tentokrat nesnazim. Ja pouze pisu sve zcela subjektivni dojmy, jako jini.

"ale ve výkladech mých pocitů a motivací jste úplně vedle, už jsem vám to kdysi psal."

Ja prece nepisi vyklady Vasich pocitu, ale sve dojmy. Mne ta vase vymena "desater" zaujala pobavila, inspirovala. Ja si to pisu pro sebe. Nijak mne zde nezajima, jestli s nimi souhlasite. Prece nemuzete ani z principu.

"Je s vámi ale těžké pořízení, myslíte si, že mne ukecáte (upíšete?)."

Ne vubec. Necekam vubec nic. Co pisu a proc to pisu jsem avizoval drive a asi vite, ze byvam dusledny.

"Zdravím vás"

Ja take. A pri pohledu vyse vzdyt vidite, ze Vas (na to ze jste u toho vubec nemyslel) temer stale chvalim. Zkratka V.H. se bavi, Vy jste se bavil, ja se bavim, pak je tu spousta diskutujicich, kteri se zretelne nebavi - neni to zabava? :)

Nijak necekam, ze zde budeme spradat dalsi dialog, ale pokud o nej budete stat a budete u toho i myslet ...
29. 11. 2008 | 23:25

prirodovedec napsal(a):

"3) Další lákavou důsledně pravicovou možností je úplné zrušení daně z příjmu."

Tak to zde vita snad jen Marty :) vyse.

"To by jistě nemuselo přinést žádné větší problémy, pokud by se současný neobyčejně zbytnělý státní rozpočet patřičně zeštíhlel a stát-opatrovník přestal neefektivně vodit občany za ručičku."

Dobre odchycena citace z diskusi. A temer zadna nadsazka.

Musel by ovsem ten stat prestat predevsim neefektivne vodit za rucicku oranzove, modre, cerne a zelene (zrejme i rude a kostkovane) firmy vydatne prisate na statni rozpocet.

"Pokud by přece jen nějaký daňový výpadek nastal, mohl by být snadno nahrazen potřebným zvýšením DPH a spotřebních daní – i to by bylo nesrovnatelně spravedlivější než současné trestání těch nejpracovitějších a nejúspěšnějších."

Deje se, je zde zminovano i jako "spravedlive".

"Dalším vhodným zdrojem příjmu do zeštíhleného rozpočtu by mohlo být zvýšení počtu kasin a herních (lépe řečeno výherních) automatů, kterých je pořád ještě mnohem méně, než by být mohlo."

Na zaver spise slabsi. Uhnuti bokem. Nezminuje sazeni na internetu ani danove dopady.

"3. V případě deficitu státního rozpočtu"

Nemyslim si, ze to je nutne zmekcovat. Levicove je prece zabavit nakradene. Mohlo se to napsat uderneji, treba: "Po prevzeti moci ..." Jina vec je, ze ten deficit je neustale, takze mate pravdu. :)

"zavedeme milionářskou daň pro každého občana majícího movitý i nemovitý majetek větší než milion korun."

Opet dle mne chyba - spise Vase chybna rada socanum, jak si postvat proti sobe vetsinu. Milion (viz ceny bytu, i ojetych aut) neni souhrnne az takova hranice.

Takove dane se prece nastavuji tak, aby zasahovaly malym procentem a zejmena volice protistrany a symbolicke cile, zde levice (zbohatli vekslaci, nomenkalturnici, privatizatori, ...). Volil by se dnes jiste termin "multimilionarska dan".

"Daň milionářská bude činit milion Kč, pochopitelně (zajistí přítel Gross)."

Jak jsem psal, ten milion je dnes malo (levice chce jako pravice moc a ne pachat volebni sebevrazdy. jejim nastrojem je prece populismus :) ). Nu a ty al Kajda karty se jmeny musite hazet. To chapu. Bohuzel to uhyba asi od Vasi puvodni snahy parafrazovat V.H. opacnym postupem - nadsazkou levicovych myslenek a klise.

Toto kolo je dle mne vyrovnane (automaty versus Vas (nikoliv Marco Poluv) "Million").
29. 11. 2008 | 23:47

Blue Jay napsal(a):

Prirodovedce,

Doporucuji Vam si udelat seznam nevhodnych nazoru a pak to predat Stejskalovi k smazani. Usetri vam to hodne pismenek a hlavne casu ktery by jste jako produktivni socan mohl pouzit k ochrane obyvatel CR pred tou desnou demokracii. Nejlepe vse rude ze vedce co se zajima tou Ceskou prirodou? Neco ale v tom mocale pachne vedce. A lide jako vy tomu moc nepomahaji. Zabit ODsaka ci CSSdaka tot otazka. Vy to ale mate jasne. Nezalezi koho hlavne kdyz se nenavist uzivi. Vite pane co si rika prirodovedec, me pripada ze z toho jako prumernej Cech vlastne mate radost. Dava Vam to duvod k zivotu. Pumpovat do spolecnosti co nejvice jedu jako to dela komunista Horejsi. Kam ale takova tridni nenavist vede?
29. 11. 2008 | 23:47

prirodovedec napsal(a):

B.J.: Ale kolego moucho, kde vidite, ze potrebuji seznam nevhodnych nazoru predat Stejskalovi? Kde vidite, ze jsem socan? Ja vim, uvazujete typicky: "kazdy, kdo nejde s nami :) ..." Ja jsem zde prece opakovane psal, ze se povazuji za pravicaka. :) A dokonce psal proc. A vzdyt vite, ze demokracii mam rad, psal jsem to a rad si ji i zde vychutnavam. K demokracii prece patri otevrena diskuse. Navic rad varuji pred zde tak castym protofasismem (vsak jej znate :) ) a kvuli nemu jsem zvolil existenci v demokratictejsi realite.

Jaka nenavist? Vite o tom, ze existuje nadsazka, ironie, satira, humor ... Vzdyt ta takova zjednodusena nenavist tu tryska z mnoha (sam nejlepe vite) a je pak prijemnym zpestrenim, kdyz misto ni je tu treba ta nadsazka - zde na tom je prece zalozeno dnesni hlavni tema blogu a diskuse (V.H. napsal nadsazku, Patient reagoval jinou nadsazkou a ja jen sleduji dnesni zdejsi hlavni trend ...).

Kde vidite ten jed, ktery pumpuje do spolecnosti V.H.? A treba ne jini jako Vy?

Nemusite odpovidat, ale chtel jsem na Vas tentokrat zareagovat na rozdil od jinych kvuli tomu peknemu Laffer odkazu, ktery jste mi dal.
30. 11. 2008 | 00:11

StandaT napsal(a):

Pravicové kořeny? To jako rodina, osobní zodpovědnost za sebe, rodinu a obec? Svoboda pro sebe i pro druhé? Demokracie bez přídavných jmen? Všemi deseti, pane profesore! Všemi deseti!

Mimochodem je směšné, když si radikální levičák představuje, co je asi pravičácství a promítne do toho své vidění světa. Jak píše Pocestný: MU HA HA HA!
30. 11. 2008 | 00:13

prirodovedec napsal(a):

Pokracovani V.H.:

"4) Samozřejmě důsledně privatizovat vše, co je jen možné (a možné je skoro vše!)."

To ani nadsazkou neni.

"Stát totiž, jak známo, prostě neumí být efektivní a pouze plýtvavě rozhazuje to, co násilím (neboť daně nejsou ničím jiným než legalizovanou loupeží) vybral od občanů."

Ocenuji castecne prevzeti teorie vypalneho.

"Policii by snadno mohly nahradit soukromé bezpečnostní agentury, které by provozovaly i vězení."

Jinde se deje, i nase prave noviny o tom celkem se zajmem pisi.

"Velký efekt na posílení osobní bezpečnosti občanů by určitě mělo uvolnění nesmyslně přísných předpisů regulujících držení střelných zbraní a podvazujících trh s tímto zbožím. Střelné zbraně (snad s výjimkou velkorážných automatických, případně obrněných pojízdných) by se měly stát široce dostupnými pro každého, tak jako je tomu např. v USA,"

Hezky nastaveno dle nazoru nekterych.

"Somálsku či Afghánistánu."

Prvni priznak jedovatosti.

"Je jasné, že by dramaticky poklesl počet majetkových i násilných trestných činů, protože by zločinec věděl, že ho oběť může zastřelit."

Temer pravda. Bud se melo ale lepe vypointovat Somalsko nebo vynechat.

Patient O.T.:

"4. Portrét Jiřího Paroubka bude umístěn ve školních učebnách a na úřadech vlevo,"

Zde uz se projevuje avizovane nemysleni. Opet prehled jmen a hlavne napady nevychazejici z levicovych sdeleni ale spise z pravicovych predstav o nich - chyba.

"předseda bude směřovat svůj pohled rovněž vlevo. Vpravo od něj bude se stejným směrem dívat agent Falmer."

Jasne. Nadsazka ale ztratila v tomto bode zcela sve kouzlo. Postrada svoji vazbu na sdeleni levice (cehoz se V.H. zatim drzi). Toto kolo v mych ocich vyhral celkem jasne relaxujici imunolog nad nemyslicim lekarem.

Skoda. Nabizela se v tomto bode tak jasne zminovat znarodnovani vseho za socanu. Navic celosvetove znarodnovani je dnes opravdu tezke prehlednout. Dal se vyjadrit i strach o privatni praxi. Takova prihravka a minout ji. To se nedalo prohrat.
30. 11. 2008 | 00:23

prirodovedec napsal(a):

Standa T: A tedy Marty, ktery s tim co napsal V.H. souhlasi :) neni pravicak? A ti ktere V.H. misty tise cituje (budem dohledavat?) a kteri se prohlasuji za pravicaky, nejsou pravicaci?
30. 11. 2008 | 00:25

StandaT napsal(a):

přírodovědec: to jsou větve, ale ne kořeny.

A že se někdo prohlašuje za pravičáka? Proč ne, já se za pravičáka taky prohlašuji a kde kdo mi to věří :)

Ale vážně. Lidi aplikují "větve", pár i "kmen", ale jít ke kořenům se nějak (většinově) nedaří. Asi není tradice. V rodině, ve spolkovém životě, ve škole... Lidi ještě neměli čas se to naučit. Nebylo od koho a těch, kdo se ke kořenům prohrabali sami je zatím málo. Lidi berou svobodu, zodpovědnost, ale i demokracii jako nadstavbu (větve), ne jako základ (kořeny). Ale mladí pomalu dorůstají a řada z nich už má na čem stavět. Tahle země je sice (z hohoto hlediska) úhor, ale hodně mladejch jezdí ven a nikdo jim nebrání přemýšlet vlastní hlavou. Bude dobře, ale jednu, dvě generace to ještě bude chtít.
30. 11. 2008 | 00:43

Ivan Hochmann napsal(a):

Přírodovědče,

moc se tady roztahujete.Tak chytrý zase nejste.
Ještě si po sobě přečtěte co jste napsal za hovadiny.Jsou to úplně shodné oblbovací přesmyčky,jaké používá profesor Hořejší.
Pane Guglíku,že vy jste se taky plácal na pískovišti v Roudnici?!

Dělejte co chcete. Rudé vši z profesorova kožichu se vám zlikvidovat nepodaří.Navíc jste už také paraziticky positivní.

Brou.Ivan.
30. 11. 2008 | 00:55

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Mihalco,

když jsem napsal onu větu,při které jsem popustil uzdu svému primitivnějšímu "JÁ" a poslal pana Profesora Hořejšího s velkou úlevou DO PRDELE,
měl jsem zato,že mě pan editor taktně naznačil,že tak učiniti mohu,Vzhledem,k jeho ostentativně avizované nepřítomnosti.

Já bloud zapoměl,že si pro tyto účely najal edičního poskoka.
Jest od vás milé pane,že jste tak brzy zvládl Cerberovy povinnosti.Bezpochyby budete oceněn.
Ivan.
30. 11. 2008 | 01:04

prirodovedec napsal(a):

StandaT: Pro mne mate zajimavy a podnetny pohled. Doufam, ze se autor k zamene korenu a vetvi vyjadri, protoze to je dle mne vyrazny kriticky moment, kdy jste dle mne dost mozna (na rozdil od mnoha vcetne mne) trefil presne slabinu - v nazvu.

Jenze mam pocit, ze media a dalsi glosujici navrat ODS ke korenum take hovori houpani na vetvich ... :)

Jak jsem psal - pro mne plati "mnozinova definice pravice": pravice je to, co se za ni prohlasuje, protoze tak je vsemi vnimana, a to pak na ni ma dopady. A protoze rad bojuji po boku prohravajicich, hrde se k ni ted hlasim. :)

Tez sazim na mlade. Koneckoncu jsem je ucil, cili neco malo o nich vim. Doufam, ze nad -ismy u nich zvitezi profesionalita.

Nadeji je, ze jsou dle mych zkusenosti dosti apoliticti (ve vztahu k dnesni politice) a putky rodicu a prarodicu je nezajimaji, na druhe strane ale tlak na narocnost vzdelani (dle mne hlavni konkurencni vyhoda) bohuzel klesa pdo ruznymi modnimi hesly.

To co pisete k vlastni hlave a cestovani - plati. Ruzne demokracie poznaji, svobodu okusi plnymi dousky, zodpovednosti je nauci zivot.

Jinak se mi zda, ze existuji i normalni rodiny, spolkovy i skolni zivot jiz dnes. Nemluvi se o tom, diskuse na internetu byvaji sycene emocemi, pro neco vsedniho v nich misto neni.
Proto podle mne uz dobre je.
30. 11. 2008 | 01:06

prirodovedec napsal(a):

I.H.: Nebojte se, budu zase mit pauzu. Pouze se odlozil jeden projekt, upravuje se zadani na strane zadavatele.

Ja se jen snazim dodrzet, co jsem slibil. Koneckoncu vetsina roztahovani jsou citace V.H. a Patienta O.T., kteri si to zaslouzi.
30. 11. 2008 | 01:10

prirodovedec napsal(a):

Pokracuji V.H.:

"5) Velký efekt by jistě mělo i svěření veškerých administrativních funkcí státu, veškerého školství i výzkumu soukromým subjektům."

U casti skolstvi se k tomu kraci. Casti BK posiluji verohodnost pro zbytek.

"Však trh by si brzy roztřídil to, co opravdu potřebujeme, a co je jen marnotratná podpora různých samoúčelných úředníčků, učitelů trávících dlouhé měsíce nicneděláním o prázdninách, nebo tzv. badatelů počítajících nohy pavoukům a vymýšlejících absurdní teorie o globálním oteplování."

Trosicku ublizena zminka o sve specializaci (opravnene), ovsem az par bodu po lekari.

"5. V horizontu 5 let znárodníme úplně všechno, a to bez náhrady. Je známo, že soukromé vlastnictví odtrhuje člověka od lidu a neumožňuje mu uskutečňovat aktivně avantgardní levicovou politiku našich stran (zajistí KSČ/M/, má praxi)."

OK. Nema chybu. Melo byt ale bodem 4). Nicmene tento bod je podle mne pro Patienta O.T. a zneutralizoval prilis malo barvite podany bod V.H.
30. 11. 2008 | 01:14

prirodovedec napsal(a):

Pokracujme V.H. (a pak si dejme pauzu, v CR lide usinaji):

"6) Rozhodně by se mělo totálně privatizovat zdravotnictví, včetně všech nemocnic, pokud možno do rukou úspěšných a osvědčených, pokud možno amerických, podnikatelů."

Drobna reminiscence na povestny blog V.H. Americti podnikatele jsou ovsem neco, co pravice netvrdi, ale co cituji pomlouvaci :) uvadejici, kdo kde je zapojen.

"Mělo by se rychle přejít výlučně na dobrovolné komerční zdravotní pojištění. Vždyť přece péče o zdraví a její rozsah je výsostným soukromým zájmem každého z nás, do kterého nemá stát co mluvit! Proč má být kdokoli nucen k nějakému povinnému příspěvku do polostátních pojišťoven? Ať se každý stará sám o sebe – aspoň pak bude více dbát na zdravou životosprávu! A ani situace, kdy by nedostatečně pojištěný člověk upadl do problému vyvolaného potřebou nějaké nákladné operace, by nemusela být fatální – snadno by se přece dala řešit solidární účastí příbuzných a známých, případně charitativními organizacemi a veřejnými sbírkami. Ano – je přece mnohem cennější, když lidé dávají na potřebné bližní dobrovolně, než když jsou k tomu brutálně nuceni státem!"

Tato cast je dle mne dost dobra tim, jak jsou dovedne slepeny stripky nazoru diskutujicich ze zdejsich diskusi. Chtel jsem jit po detailech - ale vzdavam a rikam - dobre.

Patient O.T.:

"6. V návaznosti na bod 5. je třeba zdůraznit přechod zdravotnictví na systém zcela státní (bod 1. přestane platit). Budou vytvořeny sítě Komunálních ústavů národního zdraví, ve kterých se budou léčit pracující (provede soudružka přítelkyně Emmerová, plán vypracovala během svého působení na MZd.). Členové ČSSD/b/ a KSČ/M/ se budou léčit ve Vrchlabí (soudruh přítel Dryml) a na poliklinice Hauptmanna Ratha."

Bezesporu jedno z nejlepsich kol tohoto boxu. Blogger zamerujici se na zdravotnictvi versus privatni lekar. Ani neni poznat, ze jeden relaxoval a druhy u toho podle svych slov ani nemyslel.

Ja davam mirnou vyhodu V.H., protoze onba zvladli nadsadit nazory protistrany, lekar si ale usmyslel, ze opakovani prijmeni je matkou moudrosti (co kdyby si ctenar ty zlocince nezapamatoval?) a pokazil si to hauptmannem. Vhodna citace Ratha by byla daleko lepsi a jiste by kolo rozhodla naopak.
30. 11. 2008 | 01:22

StandaT napsal(a):

přírodovědec: Já jsem psal o většinovém postoji. Ten tu není. Rodiny, spolky, to jsou jen ostrůvky - v tom jsem pesimista, vy (zřejmě) optimista. Ale pravda je, že Internet nedává reálný obraz společnosti a příliš podleháme dojmu z něho. Tedy já určite a mnohdy mám pocit zmaru a moru.

Pokud jste hrdě přihlášen k pravici, tož vítejte, pokud budete vykutávat kořeny a ukazovat je, tak dvojnásob :))

Dobrou noc, je už jsem asi tak dvě hodiny po biologické večerce. :(
30. 11. 2008 | 01:26

Flex napsal(a):

Prirodovedce,

Text antiamerikanisty a rusofila Horejsiho neni nadsazka. Je to docela obycejny nesmyslny, nenavistny, levicacky blabol.
30. 11. 2008 | 02:45

Kačka napsal(a):

Výstižné, pane Hořejší! Koukám, že jste dneska šlápnul na paleček modrým všeználkům, zpochybnil jste základní články jejich víry, proto ten ryk.
30. 11. 2008 | 02:58

Ares napsal(a):

Rád bych na tomto místě vzdal hold gigantu místních diskuzí, jehož myšlenkovou hloubku dokáže překonat jediná věc a to jeho slušnost. Ano, hádáte správně je to nikdo jiný než Ivan Hochmann. Jen pečlivé studium jeho díla nás může uchránit před demagogií rudého panoptika a jeho vůdce zvaného Hořejší. A když prokoukneme rudou mlhu z Kremlu, kterou se nás snaží obklopit, poznáme pravdu. Tu pravou pravdu.

Pro případné zájemce o mistrovo dílo, předkládám stručný seznam jeho nejnovějších prací:
Příspěvek č.1 – Hořejší, panoptikum a jiní odporní potkani.
Příspěvek č.2 – Sociální demagogie by volila Hořejšího.
Příspěvek č.3 – Hořejší kecalem nové strany.
Příspěvek č.4 – Hořejšího připitomnělé slátaniny vs Havlovy blbiny.
Příspěvek č.5 – Odbočka k radaru.
Příspěvek č.6 – Strana levého panoptika a čestný člen Hořejší.
Příspěvek č.7 – Slušní lidé protestují proti Hořejšího sviňárnám.
Příspěvek č.8 – Debilní socan aneb možnosti věcné diskuze.
Příspěvek č.9 – Jak Hořejší žaloval.
Příspěvek č.10 – Kremelští vrazi vyvraždili všechny vrabce.
Příspěvek č.11 – Pepa kecá kraviny.
Příspěvek č.12 – Jebnul bych Guglíka.
Příspěvek č.13 – Přírodovědcovy oblbovací přesmyčky.
Příspěvek č.14 – Poskok mi smazal prdel.
30. 11. 2008 | 03:10

Pepa Řepa napsal(a):

To přírodovědec
při vší úctě k Vám, mám pocit, že se mýlíte.Nehledejte inspiraci k článku ve světě vědy, racionality.

Inspiraci hledejte zde:
http://www.csfd.cz/film/211...

protože milujete odkazy, tak ještě jeden

http://neviditelnypes.lidov...

Being there je geniální film. Zahradník Chance je po smrti svého pána (rok 1989?) naprosto desorientován.Nicméně jej čeká skvělá budoucnost. Když si neví rady, začne mluvit o kořenech.Všem spadne brada, nikdo neví, která bije a všichni v tom hledají skrytou filozofickou hloubku.Nenajde se ani jeden šťoura (přírodovědec, Monika?), který by požadoval racionální důkazy jeho geniality(google neexistoval).
A tak Chance stoupá neustále nahoru.Kořeny, kořeny, pak se to musí zalít.S tím Chance vystačí.
Až přichází okamžik politické krize státu (volby 2010?) a zahradník Chance je navržen na prezidenta.

Teorie miliardáře Michala Horáčka, bývalého majitele Fortuny naopak tvrdí, že každý úspěšný karetní hráč potřebuje svého kořena.Vzhledem k tomu, že stejnou teorii přichází i sdružení La Strada
(opět odkaz, abych nebyl napaden)

http://www.strada.cz/

stojí i tato teorie za zamyšlení.Zvláště když není známa politická strana, která by své kořeny nepotřebovala.

Z tohoto pohledu, považuji článek za vynikající, a musím pana Hořejšího pochválit, i když tímto výrokem ohrozím zdravotní stav Ivana Hochmanna.

K vám bych si dovolil ještě jednu poznámku.Kromě světa racionality, důkazů, rovnic existuje i paralelní svět imaginace, emocí a iracionality.V tomto světě zalovil autor-dle mé lobotomické úvahy-tentokrát.Prý se tyto dva světy někdy setkají. Jako ty rovnoběžky.
30. 11. 2008 | 07:11

Pepa Řepa napsal(a):

30. 11. 2008 | 07:16

Nuba napsal(a):

Ó blahoslavený čase adventní

V zájmu naplňování vládní strategie ignorace návštěv u lékaře a zároveň vytvoření dostatečných rezerv na vánoční energetický doping cvičím a hladovím. Tato veskrze pozitivní změna se již projevila - za dobu tří týdnů váhový úbytek 3 kg pracně vytvořených rezerv. Vedlejší účinky - okysličení mozku - viz. níže.

Tedy k věci - čili úvodnímu náhozu. Je čas porozumění a her. Jednu nabízím.
Název: Šťouchaná
Základní rozestavení:

1. Nepočetný houfeček Titánů (bojím se k nim přiblížit, vrozená úcta mi to nedovoluje, ale mám dojem, že jsou to Kyklopové - barva oka se na dálku nedá identifikovat.
Charakteristika - Titán je Titán.

2. Nejpočetnější skupina lobotomiků - lejnotepců.
Charakteristika - příslušnost k této skupině určují zásadně Titáni. Výjimečně, pokud Kyklop spí, možno hlasovat o propašování nejhorlivějších přívrženců skupiny lejnotepců. Doporučuji zdrženlivost, stádo je již tisícihlavé a jak známo - stokrát nic umořilo osla a odhaduji-li hmotnost 1 Kyklopa - aby nebylo brzy po hře (tipuji to tak na 50 oslů). Z tohoto důvodu navrhuji posílení slábnoucích (někdy dokonce spících obrů) o nové mužstvo.

3. Méně početný houfec lobotomiků - kydoprdů.
Charakteristika - titánomilci, kteří se přihlašují do družstva individuálně za přísně stanovených podmínek, a to
- hlasová dispozice - fortissimo
- minimálně základy bojových umění
- šedý zákal

Přihlášky možno zasílat mailem na adresu gumolíni.igelitkotaškáři.pukrdlíci @ Kyklopova jeskyně. cz

Základní postavení je snad jasné, sundejte rukavice a nastavte packu k přáteláku.

Zapaluji 1. adventní svíčku na věnci
30. 11. 2008 | 08:57

Ivan Hochmann napsal(a):

Aresi,

k základním pravidlům slušné výchovy výchovy je mlčet když mluví dospělí.

Z vašeho výčtu větných perel vyplývá,že jste ještě mladý a nezkušený,podléhající vlivu profesorské autority.

Možná ,že si vás najal,sbyste obhajoval jeho posice,také možná píše pan profesor žalobníček sám.On v tom má praxi.'Aresi!

Krom toho proč se tak divíte?jak se do lesa volá tak se ozývá.Myslíte,že by pan Hořejší pochopil slušnou a věcnou diskuzi,když je zvyklý pohybovati se v hovadinách a nesmyslech?
Ivan.
30. 11. 2008 | 09:19

třebaKarel napsal(a):

Nubo ,
co je to za cviky , že vám to po nich tak hezky myslí a píše ? To musim zkusit taky . Olga Šípková to asi nebude , viďte ?
Dělali jsme včera s Rumcajsem docházku a postrádali Vás v příslušné lavici . Rovněž Jarpora , který se ale mezitím našel takže zbývá najít Vlka . Nenapadá Vás něco ?
tK

Rumcajsi ,
nebyl jsem moc naměkko ?
A nenapsals mi jestli se smí pravičákům jako ty řikat parťáku .
tK
30. 11. 2008 | 09:30

PatientO.T. napsal(a):

2 Pepa Řepa:
Hledání kořenů, píšete?
ČSSD už svého KOŘENA našla:
http://www.12kfor.army.cz/b...
30. 11. 2008 | 09:43

StandaT napsal(a):

Přírodovědec: trefil jsem slabinu v názvu? Nikoliv. V celkovém uvažování.

ODS hlásá návrat k modrým kořenům. To může. Nehlásá návrat k pravicovým kořenům, protože to ani nemůže - je pravicová mnohem více hubou než rukama. ODS je po levém háku na kolenou, ale pravicový volič leží knokautovaný na zemi - už nemá ani to málo, co sem tam v ODS probleskovalo a teď není v parlamentu nikdo, kdo by ho zastupoval. Pravičáka už nějaký ten pátek mimo zastupitelskou demokracii a do toho V.H. příjde a kopne ho pod žebra. Je smutné koukat na někoho, kdo neumí prohrávat. Ještě horší pohled je ale na toho, kdo neumí vyhrávat. Kdybych včera nebyl unavený a tím tak snadno vyprovokovatelný k nepodloženostem, nepsal bych sem. Tento článek totiž nemůže žádnou diskusi o pravičáctví vyvolat. Přečetl bych si to, pomyslel si něco vítězství stranickosti nad morálkou, hlouposti a zlé vůli zabalené do rádobyironie a šel pod jiný blog.
30. 11. 2008 | 09:54

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane přírodovědče,

už jste skončil?To trvalo.Začínám si myslet,že se blokaři hodnotí podle počtu popsaných listů příspěvky diskutujících.

Já tušil,že tento blog obsahuje skryté moudra.Co na to,že tomu socani nerozumí a odéesáci si to vyložili jako pitomou provokaci.Jako všechny sermony z ředitelské kanceláře pana profesora.
A nejen odéesáci.
Pane tolik vynaloženého úsilí a námahy intelektu pro nic.
Není vám to líto?
Samozřejmě je to Vaše věc,omlouvám se. Ivan.
30. 11. 2008 | 10:04

jojo napsal(a):

prirodovedce, vase krasomluvne diskuse mne nedojmou. Uz jen to jak ke kazde kravine dokazete vyprudokovat desitky evt a desitky odkazu hovori za vse.

Pan horejsi proste to jak psal o Lafferove krivce jen ukazuje, ze o ekonomi vi kulove a dokonce mozna i matematice, nebot Lafferova krika neni nic jineho nez zobecnena Rolleova veta.

Skutecne, on staci tak na parodii nejakeho programu.
30. 11. 2008 | 10:06

jojo napsal(a):

Jak je videt, profesor imunologie neni imunni vuci socialistickym myslenkam.

Je to klasicky jev, clovek vzdelany v jednom oboru, dosahujici vysokych met si o sobe zacne myslet, ze rozumi vsemu a nejvice politice, ekonomii a spolecnosti.
Take automaticky vi, co je pro lidi dobre.

Ale je dulezite si uvedomit, ze to ze je nekdo profesor neznamena, ze pred nim budou ostatni padat na zadek a tise zirat "co profesor moudreho rika". nebot dulezite je co rika. A pri vsi ucte k imunologii, o ktere vim nic, tak to co pise o pravicovem programu, ktery pochopil presne jako kazdy levicak, tedy nijak (proto jej paroduje, do otevrenych dikusi nad jednotlivymi body nepujde) jsou hloupe reci.
30. 11. 2008 | 10:35

Vaclav Horejsi napsal(a):

jojo:

Prectete si reakce nekolika kovanych pravicaku - vubec to me psani nepovazuji za parodii, ale za autenticke pravicove myslenky...

..
30. 11. 2008 | 10:44

Jemnický napsal(a):

Pane Hořejší
Část vaší odpovědi na moje pozánámky přepisuji:
„Vase sproste vyjadrovani nemeni nic na tom, ze CSSD (prave tak jako jine evropske soc. dem. strany) je standardni solidni demokratickou stranou; za jeji vlady jsme zazili obdobi zatim nejvyssi prosperity; v dobe jeji vlady se KONECNE vyrazne zlepsily i podminky pro nasi vedu.
Doporucoval bych slusnejsi vyjadrovani; sprosta slova spini predevsim usta toho, kdo je vyslovuje.“
Vy jste poukázal na pravicové pakořeny ODS, vpořádku. Já jsem poukázal na daleko horší kořeny ČSSD, na kterých tato strana znovu raší. To je věc diskuse.
Považovat sociální demokracii za standardní politickou stranu bych si, věřte, přál. To by ale musela své nečisté rudé podvlékačky vyměnit za řádné oranžové a nepotřísněné. To dosud neudělala a zjevně učinit nehodlá.
Zřemě má pocit, že rudé spoďáry budou zase „trendy“, tak si je přední manekýni z ČSSD houfně navlékají, až jim koukají z kalhot.
Abych nejitřil vaše city k levici, škrtám „zasrané rudé podvlíkačky“ a nahrazuji je jen pro vás vědecky přesnějším a citově neutrální výrazem „rudé podvlékačky znečištěné zbytky stolice z perianálního prostoru“. Říci, že podvlíkačky jsou posrané, nota bene, když to každý cítí, naní sprosté. Za nechutné považuji, když si je soc. dem. s gustem navléká.

Jemnický
30. 11. 2008 | 10:54

Jemnický napsal(a):

Standa T

Děkuji, vyjádřil jste to naprosto jasně.
30. 11. 2008 | 10:57

Jemnický napsal(a):

Pokud mi člověk vašeho postavení, vzdělání a domíval jsem se i formátu odpoví „ Vase odkazy na jakesi hrichy CSSD z roku 48 jsou proste trapne... „ , pak jste mě velmi zklamal. Výraz „jakési hříchy“ pro velezradu sociální demokracie v roce 1948 dává zapravdu vašim někdy i zuřivým oponentům. Ty následky jakýchsi hříchů, zřejmě si nemůžete vzponemout jakých, stály život tísíců spoluobčanů, a to i z řad soudruhů. Naše země se z toho nevzpamatovala dodnes. Běžte a řekněte to politickým vězňům, dalším a dalším, kteří si prožili ten rudý ráj. Běžte to říct na hrob mého dědečka, pane protosoudruhu, on by vás tam neposlal, já mám chuť vás poslat do ..... i s frázemi o moderní soc. dem. a moderních sociálních demokratech.
Jen na závěr, sprostý výraz je někdy produktem emocionálního pohnutí a lze ho odčinit upřimnou omluvou, pokud byl užt neoprávněně.
Daleko horší je sprostota intelektuální. Nechte si vysvětlit od pana Halíka na příštím setkání, co je to hřích proti duchu svatému.

Včera zde někdo vzponímal Balbína. Chci se jen zeptat, máte nějaký vážný důvod psát česky bez diakritiky?! Je to v levici trendy?. Vzpomínám si,že soudruzi-modernisté chtěli v dobách své největší slávy odstranit ypsilon, neboť s ním většina jejich souvěrců měla třídní potíže. Měli po tíže i s azbukou, tu ale z pocopitelných důvodů odstranit nehodlali.

P.S.Dnes při mši náš pan farář vzponenul umučených kněží a řádových sester.

Jemnický
30. 11. 2008 | 11:11

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší.

Pokud mi člověk vašeho postavení, vzdělání a domíval jsem se i formátu odpoví „ Vase odkazy na jakesi hrichy CSSD z roku 48 jsou proste trapne... „ , pak jste mě velmi zklamal. Výraz „jakési hříchy“ pro velezradu sociální demokracie v roce 1948 dává zapravdu vašim někdy i zuřivým oponentům. Ty následky jakýchsi hříchů, zřejmě si nemůžete vzponemout jakých, stály život tísíců spoluobčanů, a to i z řad soudruhů. Naše země se z toho nevzpamatovala dodnes. Běžte a řekněte to politickým vězňům, dalším a dalším, kteří si prožili ten rudý ráj. Běžte to říct na hrob mého dědečka, pane protosoudruhu, on by vás tam neposlal, já mám chuť vás poslat do ..... i s frázemi o moderní soc. dem. a moderních sociálních demokratech.
Jen na závěr, sprostý výraz je někdy produktem emocionálního pohnutí a lze ho odčinit upřimnou omluvou, pokud byl užt neoprávněně.
Daleko horší je sprostota intelektuální. Nechte si vysvětlit od pana Halíka na příštím setkání, co je to hřích proti duchu svatému.

Včera zde někdo vzponímal Balbína. Chci se jen zeptat, máte nějaký vážný důvod psát česky bez diakritiky?! Je to v levici trendy?. Vzpomínám si,že soudruzi-modernisté chtěli v dobách své největší slávy odstranit ypsilon, neboť s ním většina jejich souvěrců měla třídní potíže. Měli po tíže i s azbukou, tu ale z pocopitelných důvodů odstranit nehodlali.

P.S.Dnes při mši náš pan farář vzponenul umučených kněží a řádových sester.

Jemnický
30. 11. 2008 | 11:12

Tupelo napsal(a):

Saliven, po precteni casti diskuze verim ze by to prvni bod byl ;).
30. 11. 2008 | 11:13

jojo napsal(a):

Mne nezajimaji reakce nekoho o ko rikate ze je "kovany" pravicak. ja presne nevim co tim chcete rici. Mne zajima to, proc pisete takove ironicke recicky.
Snad abyste nektere z bodu predem odsoudil jako nejaky arbitr.

kdybych chtel, dovedl bych napsat obdobny elaborat kde bych parodoval vase levicove nazory. Mam to udelat?

Argumentujte k jednotlivym bodu, treba k rovne dani, neargumentujte zpusobem, ktery si vymyslite, nekomu, nejlepe "kovanym" proavicakum vlozite do ust. Pak se da k nejake diskusi dojit a nemusite se zaklinat "kovanymi pravicaky" . Mne osobne treba staci kovani levicaci...
30. 11. 2008 | 11:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den, mílí diskutující přátelé,

zběžně jsem projel zdejší debatu od své poslední (včerejší polední; dovolil jsem si zajít s dětmi na vánoční výstavu a večer pak s mojí paní na divadelní premiéru) návštěvy a musím konstatovat, že je blahodárný vliv prvního adventního víkendu zde zcela jednoznačně patrný.

Lidé jsou na sebe takoví jakoby příjemnější, předvánočně milí, drobné invektivy ("běžte do prdele" či že je kdosi "největší lidské lejno vezdejší") takřka vymizely.

Teď už jsem zase zpět, plný neutuchajícího cenzorského nadšení připraven přispět svou trochou ke zmiňované adventní atmosféře. Vězte tedy, že drobné a jistě jen v zápalu diskusního nadšení způsobené prohřešky proti pravidlům zdejším (jakož i dobrého vychování) budu za Vás rád ihned napravovat. Vím, že Vás samotné mrzí hned, jak je jen ze své klávesnice vypustíte. Ostatně komu by se chtělo spílat v tomto čase adventním...

A nezapomeňte, dnes se zapaluje první svíce na fialovočerveném věnci adventním.

Přeji všem pokoj v duši.

Libor Stejskal
30. 11. 2008 | 11:59

Marty napsal(a):

Koukam, ze cilena provokace pana Horejsiho opet zabrala ... jen pro upresneni uvadim, ze svym prispevkem vyse jsem v zadnem pripade nedefinoval nebo nepotvrzoval nejake cile pravice.
30. 11. 2008 | 12:01

jojo napsal(a):

Pane profesore, vy asi moc o autentickych pravicovych myslenkach nevite, kdyz cerpate evidentne pouze z diskusi pod svymi blogy.

Nebo ano? Pak nam sdelte, co jsou pro vas autenticke pravicove myslenky.
30. 11. 2008 | 12:04

Vaclav Horejsi napsal(a):

Jemnický:

Mily pane, v roce 48 spachalo takovou velezradu >50% obcanu (v podstate vcetne prezidenta Benese, lidovcu a znacne casti nar. soc.), kteri ty komunisty podporovali. Rikam jen, ze argument o chovani predchudcu soc. dem., lidovcu etc. pred 60 lety je proste naprosto irelevantni.

"Chci se jen zeptat, máte nějaký vážný důvod psát česky bez diakritiky?!"

Nikoli, zadny vazny duvod nemam :-).

"Dnes při mši náš pan farář vzponenul umučených kněží a řádových sester."

Nevim, proc mi to rikate - myslite si snad, ze zlociny komunismu schvaluji? Myslite si, ze ten, kdo poslusne neopakuje to, co Klaus a spol., je automaticky "bolsevik"?

P.S. A odpustte si prosim nadavky jako "protosoudruh".

..
30. 11. 2008 | 12:06

třebaKarel napsal(a):

Děkujem za přání pane Stejskale , Rumcajs by řekl že ta slušnost je tim , že tu neni Vlk , ale to je kluk pohanská .
Nevíte o Vlkovi něco ?
Přeju Vám i Vaší rodině totéž co vy nám .
tK
30. 11. 2008 | 12:26

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, napsal jste tak velice pitomou a sprostou blbost, že jsem donucen reagovat. Víte, v roce 48 jsme ještě oba nebyli na světě, ale to ještě neznamená, že o tom budem psát hňupoviny. 26.5.1946 proběhly první poválečné volby. Předcházela jim mohutná předvolební kampaň. V jejím rámci komunisté na venkově obdarovávali zemědělce půdou, zdarma jim spravovali stroje; městské obyvatelstvo si chtěli získat tím, že se hlásili k tradici Tomáše Masaryka. Oslavovali osobnost prezidenta Beneše.

KSČ ve volbách získala 40 % mandátů, národní socialisté 23 %, lidovci 20 % a sociální demokraté asi 16%. Na Slovensku zvítězila se 62 % demokratická strana, komunisté na čele s Husákem získali asi 30 %.

Nevím, kde jste sebral tu sprostou lež o >50% občanu v roce 1948 včetně Beneše, který byl po mrtvici, sotva věděl která bije a zakrátko zemřel. Jednalo se o komunistický puč legální cestou, ovšem připraveny byly Lihové Milice s uloupenými zbraněmi, bezpečnostní složky, již od r. 1946 převáděné do područí KSČ a za hranicemi připravená Rudá armáda.

KSČ byla legální, demokratická strana v parlamentu působící, tak jako dnes. Obávám se, že Jemnický zvolil nejvíce light termín z těch, co ho napadly.
30. 11. 2008 | 12:34

stejskal napsal(a):

Pane Karle, nevím,

ale pan vlk již několikrát avizoval, že své působení zde omezí (paní Karkule to občas prý těžce nese).

Pevně doufám, že nejde o nic vážného a pan vlk se zde opět brzy ukáže. Jeho postřehy jsou vskutku kořením zdejších debat (a nic na tom nemění fakt, že ne vše vidíme podobně a že i náš diskusní styl je poněkud odlišný. Možná právě naopak. V jednotě a uniformitě se zpravidla skrývá nuda ;-)

Libor Stejskal
30. 11. 2008 | 12:54

prirodovedec napsal(a):

jojo: Chapu, ze strucna a povrchni kritika kohokoliv i V.H. je snadna. Jenze je zradna.

Sice lamentujete nad mnozstvim vet a odkazu, ale diky tomu, ze je ani neproletnete, zustavate nepresny, coz ve srovnani s Vasim prikrym odsudkem V.H. pusobi legracne.

Prectete si prosim znovu mnou napsane: 29.11.2008 13:40:04 Pochopite, ze pro takove diskutujici, jako jste Vy odkazy a dlouhe litanie jsou vlastne moji pomoci i pred Vasim setrvavanim v povrchnich omylech:

"... Vite, kdyz i trosicku matematicteji vzdelanejsi ctenar cte primocare (a predpoklady ignorujici - typicke pro "verbalni ekonomiku" :) ) rozbory Lafferova pojeti nasledujiciho modelu:

http://en.wikipedia.org/wik...

(obcas se ale chybne odkazuje na Rolleovu vetu, aby se Lafferovi dodal vetsi punc verohodnosti), musi se nad tou neumyslnou nadsazkou smat."

A na to zminujete Rolleovu vetu. :) Kouzlo nechteneho. Doporucuji Vam porovnat si, co tvrdi: Laffer, Rolleova veta a Weierstrassova veta. A probrat overitelnost predpokladu v ekonomii (spojitost, diferencovatelnost). Zrejme pak date prednost obecnejsi vete, se slabsimi a snazeji overitelnymi predpoklady.

Pisete: "kdybych chtel, dovedl bych napsat obdobny elaborat kde bych parodoval vase levicove nazory. Mam to udelat?"

Nevim jak V.H., ale ja jsem zvedav, jak to zvladnete, cili udelejte to pro mne.

Ale prosim Vas uvedomte si jednu vec: Je velice snadne na zaklade SVYCH predstav o nazorech TOHO DRUHEHO napsat SVOJI PARODII SVYCH PREDSTAV O NAZORECH TOHO DRUHEHO.

Kouzlo vyse uvedeneho textu je podle mne v tom, ze zakladni myslenkou bylo VYUZIT CO NEJLEPE NAPSANE temi, kteri se prohlasuji za PRAVICI (vetsinou z diskusi zde) a jen malo je posunout do nadsazky.

O neco podobneho se jiz pred Vami pokusil dle mne celkem uspesne Patient O.T., nejsem si jist, zda byste ho dokazal trumfnout.

Tato stranka mne na jejich textech zaujala, a to si postupne rozebiram (I.H. jeste jsem neskoncil :) ). Rad rozeberu, jak se takova nadsazka podari podle mne Vam.
30. 11. 2008 | 12:58

Ivan Sommer napsal(a):

bigjirka.
vtip dne: "Jednalo se o komunistický puč legální cestou"

Zdá se, že vůbec nemáte pojem o způsobu vlády 1945-8. Komunisty podporovali i nekomunisté, existovala jednotná vláda Národní fronty, takže těch více než 50% je historická realita, dokonce v tom smyslu se vyslovil nějaký Václav Klaus, nynější president ČR. Ta vaše úvaha je jen neznalý balast.
30. 11. 2008 | 12:59

jarda napsal(a):

bigjirka:
Vím, že ti dělá problémy myšlení, a logika je pro tebe španělkou vesnicí, ale právě proto bys měl požádat nějakého svého staršího kamaráda, aby tvoje výplody nejdříve pročetl a obsahově opravil, než je odešleš - konkrétně tvrdíš naprostý logický nesmysl, že "komunistický puč byl spáchán legální cestou"! Když je přeci něco legální, tak je to v souladu s ústavou, a tedy se v žádném případě nemůže jednat o žádný puč...
30. 11. 2008 | 13:05

jarda napsal(a):

Pane Stejskale,
nejsem sice žádný přítel cenzury, ale když už ji tu provozujete kvůli kdejaké volovince, tak byste se měl podívat na předchozí blog pana Hořejšího / o svobodě projevu/, kde řada agresívních debatérů /např. bigjirka, Mirek, Čochtan, Hauptman či Pepa Řepa/ vyzývá, aby se do jejich názorových oponentů střílelo jako do živých terčů. To je myslím mnohem hnusnější, než posílat někoho do prdele, a Vy byste měl tedy konat a mazat, pakliže jste se už k té cenzuře jako principu odhodlal. Nebo si snad myslíte, že zabíjet názorové opnenty je OK? No, to snad ne...
30. 11. 2008 | 13:15

Jemnický napsal(a):

Ivan Sommer,

Pene Sommere, nemluvíme o 1945-48, ale o 48. Z vašich a pana Hořejšího pznámek mám pocit, že komunisty podporovalo nejméně 150% obyvatelstva včetně těch nenarozených. Termín "neznalý balast" na konto bibjirky si připište k vlastní poznámce a přečtěte si "Košický vládní program" a pak se nad tím zamyslete.

Jemnický
30. 11. 2008 | 13:17

Ares napsal(a):

Ivan Hochmann: Myslím, že jste si spletl dobu. Základem slušné diskuze není být zticha už nějakých 20 let.

„Myslíte,že by pan Hořejší pochopil slušnou a věcnou diskuzi,když je zvyklý pohybovati se v hovadinách a nesmyslech?“

Proč to nezkusit? K vyřvávání nesmyslů zpoza plotu, se dá vrátit kdykoliv.

Pro začátek bych měl dva dotazy:
Je možné, že by se levičák někdy ironicky vyjádřil na adresu pravicových myšlenek a vy byste takovou ironii uznal? Pokud ano, mohl byste naznačit, jak by to mělo vypadat.
Vy považujete Hořejšího za komouše, resp. maskovaného komouše. Můžete vysvětlit proč? Napište tři věcné argumenty. To že je to levičák je jasné, ale co ho posouvá do extrému.
30. 11. 2008 | 13:17

jojo napsal(a):

Prirodovedce, takhle v kratkosti mne nemuzete odbyt:-))
30. 11. 2008 | 13:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane jardo,

zpravidla se k diskusím, které nejsou na titulní straně blogů, již nevracím. Je tu přes pět tisíc autorských textů resp. debat, není to jednoduše v mých silách.

Vámi zmiňovaní pánové se takto duchaplně baví čas do času pod různými blogy, které jsou staršího data. Pokud na to narazím samozřejmě zasahuji (a to i bez Vašeho podle mne vcelku zbytečného sarkasmu).

Přeji zajímavou, věcnou a korektní diskusi.

Libor Stejskal
30. 11. 2008 | 13:22

jarda napsal(a):

ještě p. Stejskal:
A to , že mě na tom zmíněném minulém blogu nazýval bigjirka "rudou krvavou bolševicckou mordou" je myslím také už silně přes čáru snesitelnosti. Obzvláště když každý jen trochu inteligentní diskutér zde na foru jistě pochopil, že jsme ve skutečnosti antikomunista, samozřejmě že rozumný, podobně jako např. pan Hořejší, takže boj proti rudým brachům by se podle mě měl vést jen na poli debat s nimi, kde by jim jistě rychle došly argumenty, pakliže by jejich názorový oponent měl všech pět pohromadě...ale chtít je všechny zabíjet, jako to žádá například i jinak umírněný herec a režisér Ladislav Smoljak, to je fakt ubohost a trapnost...
30. 11. 2008 | 13:25

jojo napsal(a):

Prirodovedce, Muzete napsat rpoc se chybne odkazuje na Rolleovu vetu?
30. 11. 2008 | 13:26

prirodovedec napsal(a):

Pepa Repa: Souhlas. Being There je genialni, Sellers v nem zcela vyjimecny (srovnani s tradicni zivosti projevu ukazuje jeho hereckou genialitu), Shirley McLaine hraje tez vyborne, plus dalsi tvare. Samozrejme je to skvely Hal Ashby (tentokrat bez odkazu). Zaverecna scena na vode je nezapomenutelna. Vsem take doporucuji.

Otazkou zustava, kdo je u nas ten Zahradnik tech nosicu rakve? Jeden, ten co byl hejtmanem padl, Bem to asi take nebude ...

"K vám bych si dovolil ještě jednu poznámku.Kromě světa racionality, důkazů, rovnic existuje i paralelní svět imaginace, emocí a iracionality.V tomto světě zalovil autor-dle mé lobotomické úvahy-tentokrát.Prý se tyto dva světy někdy setkají. Jako ty rovnoběžky."

Zde bych pricinil dve glosy. Jednak zalezi na tvaru prostoru a definici rovnobezek, kde se protnou a zda vubec existuji. Viz:

http://en.wikipedia.org/wik...

http://en.wikipedia.org/wik...

http://en.wikipedia.org/wik...

http://en.wikipedia.org/wik...

I proto spise vidim to, co jste zminil, jako neco co koexistuje, dve stranky jedne mince.

I ten Chance je pro mne nadhernym prikladem uchopeni iracionality (vzpomenme tu cernou silnejsi chuvu/kucharku civici na TV a jeji komentar) tou racionalitou. Jste si jist, ze tu iracionalitu ti rozhodujici a vlivni nosici rakve nepochopili? Nebo, ze ji naopak naprosto pochopili a vyuzili? Je prece krasa ruznych pohledu na totez a kouzlo v ruznych videnich tehoz. A to plati pro nadsazku vyse - pro nekoho uchopitelna "rigidne racionalnim" zpusobem pro jineho iracionalne zabavna a pro dalsiho duvod k vzteku.
30. 11. 2008 | 13:29

Jemnický napsal(a):

jarda

Sice nejste přítel cenzury, ale bodla by vám. Čtu velmi pozorně příspěvky a NIKDE vámi zmiňovaní pánové tyto výroky v doslovném smyslu neuvádějí. Do názorových i jen zdánlivých oponentů se v této zemi střílelo jen za nacistické okupace a vlády komunistů. Bigjirka zapomněl dát výraz puč legální cestou do úvozovek. Kdo je tam nevidí, tak už to asi s ním lepší nebude.
Jemnický
30. 11. 2008 | 13:30

bigjirka napsal(a):

A Vás, Ivane Sommere, nechápu. Poválečnou situaci jsem popsal celkem přesně. Nevím, kde jste si vycucal těch padesát procent. Ano, je pravda, že poválečná nálada byla spíš levičácká. A poněkud prosovětská. Bylo po válce, zločiny komunismu nebyly tak veřejně známy... O Katyni nabylo úplně jasné, je-li to komunistický či nacistický zločin, o vyvražďování ukrajinského národa hladem se taktně mlčelo. A nikdo jiný nedal, co komanči slíbili.
30. 11. 2008 | 13:37

bigjirka napsal(a):

Jemnický, ono je to skoro jedno, jsou-li tam a váhal bych, zda je dát k puči a nakonec bych je dal asi k té legální cestě. Protože tam byl mj. i nátlak na nemocného presidenta Beneše a celé to bylo... no.. jarda nestojí za debatu, je to provokatér.
30. 11. 2008 | 13:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den, všem,

znovu doporučuji diskutujícím (po kolikáté už) věnovat se debatě na dané téma a ne mne instruovat, co mám či nemám dělat.

Opakuji, je to zbytečné. Mám o své praci poměrně jasnou představu (která je dána mimojiné limity danými fyzickými možnostmi lidského jedince).

Stejně tak nepopírám, že mé zasahy vycházejí ze subjektivních vyhodnocení situace (nejsem stroj), nicméně na nich nemíním nic měnit.

Pokud už někdo míní, že některé výroky jsou za hranou toho, co by zde mělo být tolerováno, nechť mi zde sdělí, kdy přesně, kdo a pod jakým textem konkrétně tyto výroky publikoval. Slibuji, že se na ně podívám, vyhodnotím je a dojdu-li k závěru, že je třeba, zasáhnu (tedy pokud nepůjde o debaty staré řadu měsíců).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal

P.S. Pane bigjirko, neříkal jste cosi o čtyřiadvacetihodinové lhůtě? Nerad bych se opět uchýlil k postupu, který je Vám i mne tak nepříjemný.
30. 11. 2008 | 13:41

prirodovedec napsal(a):

jojo: Strucne Vas odbyvam, protoze k reakcim pouzivam regresni model pro urceni poctu slov odpovedi. :) Piste dele a zajimaveji, dostane se Vam vice slov. :))

Co se tyka Rolleovy vety, prectete si prosim odkazy vyse a predpoklady zminenych vet. Psal jsem jiz v 30.11.2008 12:58:11. Nectete, ulehcujete si praci. :)

Pokud ekonomove nedefinuji zavislost v Lafferovi jako diferencovatelnou funkci, coz necini (tu jejich castou maluvku "paraboly" nelze brat prece vazne - souhlas, ne?), meli by uvazovat bud Weierstrasse (tam staci v modelech snazeji dosazitelna spojitost) nebo nektere obecnejsi vety o normalach opernych nadrovin podgrafu funkci.

Podle mne je bud nutne se vyjadrit jasne k diferencovatelnosti nebo neodkazovat na Rolleovu vetu a neschovavat se za matematiku. Protoze vyjadreni k diferencovatelnosti v uvedenych textech nejsou, odkazy na Rolleovu vetu jsou dle mne chybne. Jenze se uvadeji a snadno se pak opisuji v diskusich. Pusobi tzv. presvedcive.

S ohledem na nektere Vase drive obveselene reakce odhaduji, ze mate prirodovedne nebo technicke vzdelani, cili jiste vyse uvedenemu rozumite.

Muzeme samozrejme pokracovat. Zkratka zrejme nekdo davny kdo videl tu "Lafferovou parabolu" bud rekl: Hle Rolle pri vzpomince na prednasky Calculu. Nebo rekl: Pokud diferencovatelne, pak Rolle.

Pise se pouze prvni verze a navic je to klasicky hloupe v tom, ze se odkazuje na dusledek, ktery si zada silnejsi predpoklady (neoverovane) nez puvodni tvrzeni a nepokryva tak sirokou mnozinu prikladu.

Odhaduji, ze autor tohoto odkazu mel za sebou Calculus a Operations Research (s durazem na Linear Programming aj.). Mozna neco z makroekonomie (sedlove body aj.), ale bezpecne nemel nebo zapomnel, co ho ucili v Nonlinear Programming nebo Optimization. Tam by Weierstrasse neprehledl. Koneckoncu ani v tom Calculu by nemel. :) Jenze zrejme ta nesmyslna zjednodusena maluvka (viz M.Gardner pro vice glos) je
tak krasne zavadejici a matouci.

Zkratka typicky varovny priklad do vyuky, kam muze zavest prilis obecne chapani a pouzivani jednoducheho prikladu. pro pochopeni ano, ale obecnejsi pripady nenahradi.
30. 11. 2008 | 13:53

Pepa Řepa napsal(a):

To jarda
...Pepa Řepa vyzývá, aby se do jejich názorových oponentů střílelo jako do živých terčů.

Nechci být hnidopich, ale kde jste to objevil?
30. 11. 2008 | 14:04

Flex napsal(a):

Jarda, Pepa Repa a Prirodovedec:

Jardo, cetl jsem to, o zadny strileni neslo. Slo jen o to, jak nejlepe vykourit z potkanich nor ultralevicacke protosoudruhy Horejsiho a Jardu. Vykourilo je to oba. ;-)

Pepo, vim, „life is a state of mind” a kdyz Horejsiho „mind” vypada takhle, tak jeho zivot musi byt taky na pobliti.

Prirodovedce, souhlasim s Pepou. Mylite se, kdyz hledate „inspiraci k článku ve světě vědy, racionality”. Inspirace k clanku se da popsat kratce, ale protoze mate rad odkazy – http://www.fotosearch.com/J... ;-)
30. 11. 2008 | 14:11

Vaclav Horejsi napsal(a):

bigjirka:

"napsal jste tak velice pitomou a sprostou blbost"

Opet vas klasicky kultivovany diskusni styl...
Kdybyste mel aspon pravdu...
Myslim, ze je zcela nepochybne, ze v unoru 48 meli komuniste a jejich kolaboranti ze vsech stran vyrazne vetsinovou podporu. Bylo to jednak obratnou demagogii komunistu, jednak katastrofalnimi chybami demokratu, jednak dozvuky mnichovske zrady a vysledku valky.

Stejne jako Vy to povazuji za tragedii tohoto naroda a velmi smutne vysvedceni pro generaci nasich otcu (meho otce do toho nepocitam, ten, narozdil od vetsiny pribuzenstva, vzdy dobre vedel, co jsou komunisti zac, nikdy jim nemohl prijit na jmeno, a podporoval pouze na kratkou dobu "dubcekovce").

Myslim, ze nema zadny smysl si neco nalhavat - tenkrat nas narod opravdu vetsinove selhal...

..
30. 11. 2008 | 14:26

bigjirka napsal(a):

Přírodovědče, se mi zdá, že trochu moc kouzlíte s tou matematikou. Nejsou to žádné z prstu vycucané funkce typu 1 pro racionální a 0 pro reálné číslo. Nějak marně se snažím vymyslet, proč by ta funkce měla být nespojitá. Ani mne nenapadá, proč by neměla být diferencovatelná. Chápu, že toto tvrzení má poněkud daleko k důkazu. Obávám se, že ta křivka navíc nebude úplně obecná, ale bude závislá i na tom, co se s daněmi udělá. Poud se vyplýtvají, optimum se bude blížit k nulové dani, pokud se 100% vrátí do ekonomiky,...
30. 11. 2008 | 14:28

Ares napsal(a):

Přírodovědec: Lafferovu křivku, považuju za dost problematickou záležitost. Vychází totiž z myšlenky, že daně jsou legalizovaná krádež. Tedy, že někdo přijde a bez jakékoliv náhrady vám vezme, 1 – 100 % toho, co jste vytvořil. Problém je, že za vybrané peníze se nabízí protihodnota. Na stejném principu ale fungují i firmy, kde se pracuje se 100 % přerozdělením. Vezmou vám kompletně vše, co vytvoříte a podle předchozí dohody dají něco na oplátku (plat). A nezda se, že by se v takových podmínkách přestalo pracovat. Stát můžu vysvětlovat na stejných principech jako Coase existenci firem přes transakční náklady.
30. 11. 2008 | 14:29

jojo napsal(a):

jezismarja vy jste kecal obecny, presne skolsky zvanil.

lafferova krivka ve sve puvodni definici, tedy jako vynosu jako funkce zdaneni je proste jen aplikaci Rolleovy vety. Nic vic.

Abyste se do toho nezamotal.

nejsem trotl abych vyzobaval odkazy a uvadel je zde na dukaz sve nekonecne vzdelanosti....
30. 11. 2008 | 14:36

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, selhal. Máte pravdu. Selhal tím, že se nebránil. Pro tu většinovou podporu nemáte ani jeden důkaz. V těch volbách 46 dostali 40%, to je opravdu strašně moc. Ale není to většina. Další volby už se nekonaly... Ale národ se nebránil. Vidíte, teď se nás alespoň pár brání, aby se to neopakovalo. A strašně mne mrzí, že Vy jako intelektuální špička národa nechcete bílou nemoc vidět. Proto Vám vyčítám, že se své roli vysokoškolského učitele tímto zpronevěřujete. Nacismus, komunismus a islamismus jsou opravdu nebezpečné potvory.. Vy říkáte: pohlaď si chlapečku tu velkou kočičku, má dětičky ráda.
30. 11. 2008 | 14:38

bigjirka napsal(a):

Aresi, něco podobného jsem měl na mysli. Ovšem stát krade víc než jakákoli firma. Firma má konkurenci na trhu práce, státu mohou uniknout jen jednotlivci.
30. 11. 2008 | 14:40

Hajný napsal(a):

to LČP:
Takže státní převrat se nekonal.Žádný rychlý posel se jmenovacím dekretem,žádné fanfáry při stěhování Hradu do Řáholce.Takže zase zpátky do ilegality!

Pane Stejskale!
Až nás BIS odhalí,máte u nás exklusivní rozhovor.Jen pro aktualně.cz!

Za sebe Vám taktéž přeji co nejvíce adventní pohody.Tady u nás na kopcích si příroda za poslední dva dny udělala předvánoční úklid a i pražským bouchalům je na posedech zima.
30. 11. 2008 | 14:47

jarda napsal(a):

bigjirka:
A jak jsi bojoval proti komunistům v době, kdy byli u moci, ty "hrdino"?
30. 11. 2008 | 14:52

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

Tak jo, hlavne bojujte proti komunismu, kdyz myslite, ze to je ted nejvetsi nebezpeci. Ja si to proste nemyslim a duvody jsem opakovane uvedl.
Tohle "nebezpeci" nam hlavne namlouvaji ti, kteri potrebuji, aby meli klid pro sve cachry a tunelovani...
Nekteri to jiste "mysli uprimne", ale myslim, ze je to jen strach podobny strachu ditete z bubaku.
Komunisti v dnesni Evrope bez podpory SSSR jsou ubozaci a brzy i u nas upadnou do bezvyznamnosti, vsadte se... (pokud jim ovsem nepomohou svoji stupidni politikou ti ostatni).

..
30. 11. 2008 | 14:53

prirodovedec napsal(a):

Marty: Zdravim. A vidite, ja myslel, ze ve vecech sve viry nezertujete :), viz: 29.11.2008 12:43:39 jsem bral vazne. Takze vazne ci nevazne? :) A diky za osvezeni Laffera.

jojo: Autenticke pravicove nazory jsou prece ty, ktere zde zazni autenticky v autenticke diskusi od autentickych pravicaku. :) Prece byste nedaval prednost nejakym psanym textum davno mrtvych ideologu pred zivymi pravicaky zde? :)

Stejskal: Zdravim, jste nejaky neadventne nevrly? :) Podle mne az na V.H. (tradicne) a relativne noveho jardu snad nikdo po mazani nevola. Ja si myslim, ze daleko zajimavejsi nez mazani, jsou napr. brilantni reserse, jako ta, kterou udelal Ares. :) 30.11.2008 03:10:52 A o ty byste nas svym mazanim ochudil. :)

Jinak se domnivam, ze je tady krasna predvanocni a radostna atmosfera - neco jako 30.listopadu v Anglii 1648. :)

Nuba: Zdravim a vitam. Pekny advent. A dekuji. Svoji genialni klasifikaci jste za mne vyresila muj bod 4) viz: 29.11.2008 12:28:41

StandaT: "ODS hlásá návrat k modrým kořenům. To může. Nehlásá návrat k pravicovým kořenům, protože to ani nemůže - je pravicová mnohem více hubou než rukama."

Ale tvrdi se, ze navrat k jejim korenum je navrat k tem pravicovym. A az na Vas nikdo prilis neprotestuje. Navic nekdy koreny a vetve jsou k nerozeznani (svoboda je intuitivne pojaty koren nebo neoliberalni vetev?).

"ODS je po levém háku na kolenou, ale pravicový volič leží knokautovaný na zemi - už nemá ani to málo, co sem tam v ODS probleskovalo a teď není v parlamentu nikdo, kdo by ho zastupoval."

Jde o klasicke odtrzeni volice od toho, koho volil? Pocit zrazeni? Ja se domnival, ze napr. prosazovani reforem MZ odpovida prece pranim casti pravicovych volicu. Cili stale zastupuji. Presneji volic, ktery je volil je sice oklamany, ale i zodpovedny za jejich ciny (podobne jako treba volici v 1946?). Nemel si politiky idealizovat.

"Pravičáka už nějaký ten pátek mimo zastupitelskou demokracii a do toho V.H. příjde a kopne ho pod žebra."

Jenze mozna z pohledu V.H. a zdejsich "mnohaletych" diskusi, vcetne ruznych voleb, ale toto distancovani pravicoveho volice od strany, kterou zde vzdy hajil probehlo "jaksi nepozorovane".

Takze zde pravicovy diskutujici nevystupuje jako sklesly, hodny ucty, hledajici, s okopavanymi zebry, ale nadale treba na V.H. pusobi jako zpupny, arogantni, ...

"Je smutné koukat na někoho, kdo neumí prohrávat."

Tezko rici, kdo je takovy - vsichni vlevo i vpravo.

"Ještě horší pohled je ale na toho, kdo neumí vyhrávat."

Otazkou je, co je to "neumeni vyhravat". S ohledem na to, jak probihaly diskuse pri a po predchozich volbach, velkorysost vitezu se nenosi ani napravo ani nalevo. Momenty triumfu lze citovat, vidte?

Podle mne uvedena nadsazka je nadcasova. Mohla se klidne objevit i pred volbami. Pouze ji nekdo ted bere vice ci mene citlive. Protoze se na neco upnul necemu (dle mne prehnane) veril.

Ta nadsazka je dle mne totiz zalozena na obsahu mnoha vyjadreni tzv. mnoziny pravicaku na internetu. Od kterych se ti pravicaci, kteri to tak nemysli, v ocich "socek" nedistancovali.

"Kdybych včera nebyl unavený a tím tak snadno vyprovokovatelný k nepodloženostem, nepsal bych sem."

Chapu, znam.

"Tento článek totiž nemůže žádnou diskusi o pravičáctví vyvolat."

A je to jeho umyslem? Podle mne autor pouze neco vyslovil. Diskusi cekal asi obvyklou. Priznivci mu daji za pravdu, odpurci ho zase odmitnou.

Podstatne je, ze to bylo vysloveno, a take zajimavy obraz dava, co kdo napsal v diskusi.

Tzv. autenticti pravicaci si asi diskutuji jinde na psovi, virtually. Protoze asi potrebuji posilit viru. Je otazkou, zda to povede k oslovovanich tech ostatnich, ktere nezajimaji otazky viry, ale jejich zivoty.

Mne zaujal tento blog pro neco naprosto jineho. Psal jsem vyse 1)-4).

"Přečetl bych si to, pomyslel si něco vítězství stranickosti nad morálkou, hlouposti a zlé vůli zabalené do rádobyironie a šel pod jiný blog."

Vidite, pro mne je zvlastni, kdyz ted z Vaseho pera ctu, ze nektere doslovne citace ze zdejsich diskusi se Vas dotkly v blogu V.H. dnes a nikoliv, kdyz je psali tzv. echt pravicovi diskutujici zde jindy.

Proto pisu o svem pravicactvi, ktere vitate :), a vyjadruji se i kriticky ke zde psanemu proto, ze si nepreji, aby pravice u nas vypadala tak, jak se jevi z mnoha diskusi. To neznamena, ze na tom je levice lepe. Podle mne to jen znamena, ze dalsi -ismus se stal z vseresici viry jen dalsim historickym neo- -ismem. Pouze verici ve sve -ismy zde zustanou, byt budou ubyvat.
30. 11. 2008 | 14:57

prirodovedec napsal(a):

Flex: To je vec nazoru. Z Vaseho pohledu se mylim, z meho se samozrejme mylite Vy.

Pro men je dulezity Vas postoj, pro mne je cenne me rozebirani (zda pro Vas ci jine, to neresim :) ).
30. 11. 2008 | 14:59

vaclavhorejsi napsal(a):

Rad bych se tedy zeptal jeste jednou, zcela vazne a bez ironie zdejsich pravicovych diskuteru, zda si opravdu mysli, ze volebni neuspech zpusobilo to, ze koalice provadela nedostatecne duslednou pravicovou politiku?

Ja si naopak myslim, ze prohrala prave tim, ze se pokusila o mirne zaboceni doprava (podobne, jako se o to pokusil Spidla a take neuspel).

Myslim, ze tady vetsina lidi proste chce spise mirne levicovou politiku (funkcni stat i za cenu vyssich dani, pomerne vysoke socialni jistoty).

I kdyz se to leckomu nemusi libit, je to proste skutecnost...

Podle meho nazoru by bylo nejlepsi, kdyby tady byly dve hlavni strany, jedna trosku levicova (CSSD) a jedna trosku pravicovejsi (ODS) - rozdil mezi nimi by byl ve vysi DPH (19 vs. 18%) a mire progrese zdaneni (treba 20, 30, 35% vs. 20, 25, 30%), jinak skoro v nicem, zvlaste ne v zahranicni politice (zhruba to, co dela Nemecko).

Takove 2 strany by se celkem pravidelne stridaly a nechovaly by se k sobe jako ke smrtelnemu nepriteli.

Ostatni strany by byly "podmerecne" a v podstate zanedbatelne.
To by byl muj ideal...

..
30. 11. 2008 | 15:26

jojo napsal(a):

A jak vite, ze ti pravicaci jsou autenticti, vy autenticky mudrlante?

Snad nedavate prednost nejakemu mrtvemu Newtonovi pred modernimi poznatky o perpetuu mobile, chlape nestastna??? :-)
30. 11. 2008 | 15:36

prirodovedec napsal(a):

bigjirka: "Přírodovědče, se mi zdá, že trochu moc kouzlíte s tou matematikou."

Prectete si reakci jojo. Kvuli takovym diletantskym projevum (nepisu diletantum - ale podobne vyjadrujici zrejme ridi podstatne veci v CR) kouzlim. :)

Jsem samozrejme nadsen (a ve vyuce vyuziji) tou posloupnosti kroku: "Tak mi to zduvodnete." Kdyz to zduvodnite: "Ja to cist nebudu, premyslet nebudu, jste kecal, skolsky zvanil" ... :)

Par tisic let po Aristotelovi a pritom jsou jojove, kteri nejsou schopni pochopit, ze tvrzeni (i v beznych vetach) maji sve predpoklady, zavery, jistou logickou strukturu, kterou by bylo vhodne s uctou respektovat. Jojo diky za tu Vasi prihravku! Jste skvely, zustante svuj a zase se ozvete.

Kdybych si zde objednal varovny obraz diletantskeho projevu neochotneho a zrejme neschopneho diskuse, nedosahl bych toho. Neni to mile mit krasny vyukovy pripad za to usili? Jen doufam, ze mladi vzdelani (jako napr. zde Tom), takove "ekonomy" ze svych rad vcas vytesni, nez zase neco napachaji. :)

"Nejsou to žádné z prstu vycucané funkce typu 1 pro racionální a 0 pro reálné číslo."

Pane kolego, kde jsem to psal?

"Nějak marně se snažím vymyslet, proč by ta funkce měla být nespojitá."

Nepsal jsem o nespojitosti. Psal jsem o nezduvodnene diferecovatelnosti.

Predtim jsem psal a daval odkazy na Gardnera. Ta zminena funkce je samozrejme promenliva v case a neurcita v hodnotach. Viz Gardner neo-Laffer.

To co se obvykle prezentuje jako Laffer je klasicky pokus namalovat "matematickou caru", pouzit "matematicky zargon", aby tomu vyucovani ekonomove (pamatujte bigjirko, nejsou to technici) jeste rozumeli a pritom meli pocit, ze to ma hloubku (proto ten odkaz na Rolleovu vetu - to prece uznale i technik pokyva hlavou).

Cekal bych proto, ze i elektro inzenyr vidi ten typicky ekonomicky bastl. :)

Tim se nedotykam tech ekonomu, kteri matematiku pouzivaji a pouzivat umi, a to na profesionalni urovni.

"Ani mne nenapadá, proč by neměla být diferencovatelná."

Napr. proto, ze kdyz ji kdysi zde diskutovali "slavni" Mach s Kohoutem prokazovali jeji platnost linearni regresi na par bodech :) vzpominate, ze?

Pokud tedy uvazuji tuto funkci jako po castech linearni (typicka aproximace linearnim splajnem), ktera propojuje zjistene body, ma radu bodu zlomu a extrem muze byt v bode zlomu podle Weierstrassovy vety nikoliv podle Rolleovy.

Cili uvaha citovana Blue Jay vyse se vyhyba matematice a je opatrna a vystizna.

Zastitovani se Rolleovou vetou bez zduvodneni diferencovatelnosti je po upozorneni na tento fakt pro mne projevem diletantstvi. Lze pouzivat matematiku diletantsky - jiste, ale je treba pocitat se zesmesnenim.

"Chápu, že toto tvrzení má poněkud daleko k důkazu. Obávám se, že ta křivka navíc nebude úplně obecná, ale bude závislá i na tom, co se s daněmi udělá."

Zajiste je tam cela rada dalsich faktoru, ti kteri ji zminuji si hraji vlastne s rezem vicerozmerne funkce, projekci. S ohledem na ty dalsi faktory (vzpomente napr. skokovy vliv setup costs v nakladovych funkcich) bych si nebyl jist ani tou spojitosti.

Proste je to zjednodusena (a dle Gardnera a i mne :) smesna) snaha schovat za jednoduchy matematicky popis slozity problem, a pak se pri zduvodnovani ohanet matematikou, a tim ohromovat neznale dodatecnym argumentem.

"Poud se vyplýtvají, optimum se bude blížit k nulové dani, pokud se 100% vrátí do ekonomiky,..."

Ano, narazite na to, ze to, ze je extrem nekde uprostred, jak to ti kluci Lafferovsti casto maluji je ponekud zjednodusujici. :)

Vite, ja jsem pro to, aby v tech zvanivych disciplinach (zejmena, kdyz ovlivnuji nase zivoty), se pouzivaly poznatky na urovni doby a ne jako pro blbce. Ja nemohu za to, ze to nekteri ekonomove a vetsina politiku nechape, ale bezne vzdelani vetsinou ano.

Ares: Dekuji za doplnujici pohled. Ja se zameril jen na pochybne argumentovani. Samozrejme z pohledu dusledneho matematickeho uvazovani. Cekal jsem od joja, ano mate pravdu, ale jde o detaily. Na to prislo opet vesele:
30. 11. 2008 | 15:48

jojo napsal(a):

Presne pane horejsi, vy jste prave snilek. Vsichni kdo volaji po uskutecneni idealu jsou snilci. A co bude potom, po tom dosazeni idealu?

Volebni neuspech zpusobil neuveritelny nicim nepodlozeny (asi rpitomny atavisticky) pocit lidi, ze se maji spatne, nebo stale hure, zalozeny na vymyvani mozku a na hlavni myslenkove linii levicaku, ze kazdy clovek ma pravo skoro na vsechno a ze se o nej nekdo jiny postara.

Proto se nikdo ani nezardi, a bez skrupuli navrhuje napriklad progresivni zdaneni, nebo jina opatreni, vedouci k rozdmychavani vasni ve spolecnosti. Socialismus je proste zlo, zadny dobry ideal.

No a protoze bludum veri hodne lidi a to i vzdelanych treba jako imunolog, tak proto pravice (a to jeste umirnena) prohrava.

A konkretne k nasi koalici. Samozrejme ze ano, zelena opatreni, ci lidovecke navrhy jsou spise levicove. ODS je a bude do znacne miry ve vleku hrozby konce koalice, pokud tito uznaji, ze konci a zachrana vezi v preplavani na levy breh proudu. A nasim levicovym spoluobcanum, jako jste treba vy se to zdalo malo. Oni prece chteji "funkcni stat". je neyajima uvolneni podminek pro vstup do podnikani a prodeje svzch schopnosti, je zajima prave ten "funkcni stat" za cenu zyyseni dani tem druhym.
30. 11. 2008 | 15:51

prirodovedec napsal(a):

jojo: Dobry postreh k tomu Newtonovi. :) Vtip je v tom, ze ti, kteri se prohlasuji za fyziky se k nemu hlasi.

A je samozrejme rozdil mezi fyzikalnimi zakony a pravicovou ci levicovou virou. Zkratka ti, kteri se zde hlasi v diskusich k pravici jsou pro mne autenticti pravicaci. Haretiky budete muset odhalit sam :).

"jezismarja vy jste kecal obecny, presne skolsky zvanil."

Neberu Vam Vas nazor. Vy pisete kratce a obsah to nema. Ja dlouze a pro nektere to nejaky obsah ma. :)

Berte ted tu delku jako moji upornou snahu Vas dovzdelat. :)

"lafferova krivka ve sve puvodni
definici,"

Prosim odkaz. Na neco co odpovida narokum na definici. To Vase dole to neni:

"tedy jako vynosu jako funkce zdaneni"

vynosu ceho? Jakeho zdaneni?

"je proste jen aplikaci Rolleovy vety. Nic vic."

Neni bez splneni predpokladu. Nicmene Lafferuv obrazek temer paraboly pro Rumsfelda a spol. na ubrousku ty predpoklady splnuje.

"Abyste se do toho nezamotal."

Mam pocit, ze to by hrozilo Vam, kdybyste se to pokusil zvladnout na urovni. :)

"nejsem trotl abych vyzobaval odkazy a uvadel je zde na dukaz sve nekonecne vzdelanosti...."

Nemusite, staci se vyjadrit k tomu, co jsem napsal. Znovu spise pro ty, ktere to na rozdil od Vas skutecne zajima:

Rolleova veta zada diferencovatelnost realne deterministicke funkce jedne realne promenne.
Ve formulacich Laffera neni predpoklad diferencovatelnosti uveden (natoz urcitosti a jedne promenne - viz Gardner).

Prakticke ukazky operujici s vynosy pouzivaji po castech linearni aproximace teto krivky. Jine vymezeni vhodne tridy funkci k aproximacim se v textech o Lafferovi neresi. Body zlomy pak nezarucuji splneni predpokladu Rolleovy vety. Je proto treba odkazovat na Weierstrassovu vetu (predpoklad nulovych funkcnich hodnot v krajnich bodech v Rolleove vete neni natolik podstatny, jako existence globalniho extremu). Cili odkaz na Rolleovu vetu je pro mne klasicke pujcovani si pojmu z matematiky s jejich neznalosti.

Proto je osveta nutna. (I kdyz ve vasem pripade je Vase vira silnejsi - nechapu ale proc, Vasi viru v Laffera Vam timto neberu, pouze napravuji chybny odkaz, mel byste byt spise rad :) ).
30. 11. 2008 | 15:51

jojo napsal(a):

Nevymlouvejte se prirodovedce, tak dlouhe blaboly pisete protoze vas to bavi a rad se stavite do pozice mudrlanta.
30. 11. 2008 | 15:52

prirodovedec napsal(a):

jojo: Zastiram, ze mne to bavi? A koneckoncu jinde u V.H. to Mirek napsal presne: Snazeji se pise delsi text nez kratsi - paradoxne strim svuj cas. :)
30. 11. 2008 | 15:58

Pepa Řepa napsal(a):

To V.H.
Ostatni strany by byly "podmerecne" a v podstate zanedbatelne.

Teď jste nás, Balbíny, hluboce podcenil a urazil.
Až uslyšíte výstřel začala Velká Poetická Balbínova Revoluce.Musí nám ovšem Jarda půjčit samopal, který nevrátil, když rušili Lidové milice, abychom měli z čeho vystřelit.

ODS?
Pamatuju si, že už za vlády VK byla označována za levicovou stranu s pravicovou rétorikou.

ČSSD?
KSČ, která použila Vanish. Bohužel nezafungoval,skvrn a špíny je nezbavil. Jen vybledli do oranžova.

Vy jste se, pane Hořejší, ještě neprobral z povolební euforie.Víte co přichází po hodech?
30. 11. 2008 | 15:59

jojo napsal(a):

nehrajet si na ucitele, prirodovedce. Svym argumentum nedodate vahu,z e se nazvete prirodovedcem a zacnete mluvit o predpokladech, spojitostech atd.
Tim neohromujte.

Lafferova krivka je prikladem aplikace Rolleovy vety. Jestli nerozumite spojeni: "vynosu jako funkce zdaneni" je to vas problem. nevite o cme se bavime, ze se ptate na takovouto vec?

Pravicova vira, to je co?
30. 11. 2008 | 16:02

vaclavhorejsi napsal(a):

jojo:

No ja bych rekl, ze tady byla (a je) docela masivni "vymyvani mozku" spise z druhe strany - nejvlivnejsi sdelovaci prostredky delaji, co mohou, aby podporily "pravici" a ocernuly "levici". Presto to nezabira dostatecne.

Evropsky "mirne levicovy" model "socialne-trzni" spolecnosti se myslim docela osvedcil a drzel bych se ho.
Progresivni zdaneni je realitou ve vsech vyspelych zemich a nijak to nevadi...

Ja budu milerad platit o neco vyssi dane, abych se nemusel bat vecer vyjit na ulici, abych jezdil po slusnych silnicich, aby ma vnoucata mela dobre ucitele a abych na ulicich nepotkaval zastupy zebrajicich duchaodcu.
Myslim, ze takto to vidi i vetsina ostatnich lidi "postizenych" progresi dani.

Z vaseho pohrdaveho postoje k te vetsine s "vymytym mozkem" a pozadujici "zvyseni dani tem druhym" usuzuji, ze byste jako reseni videl nejake omezeni volebniho prava temto lidem s "nespravnym nazorem"?
Obavam se, ze to asi nepujde...

Proto proste neverim, ze dusledne pravicovy program (vyhodny hlavne pro malou mensinu tech nejbohatsich) muze ve volbach uspet - snad jen tehdy, pokud to nejaka levicova vlada hodne zvora (jako treba labouristicke vlady pred nastupem Thatcherove).

..
30. 11. 2008 | 16:04

jojo napsal(a):

Prirodovedcum paradox jak blaboly na netu setri svuj cas:-))
30. 11. 2008 | 16:04

jojo napsal(a):

Me kratke komentare maji obsah velmi podstatny. Sdeluji okoli, jak i vysokoskolak a profesor muze verit v bludy. Zadny hlubsi msysl jako vase exkurse po internetu a predvadeni ohromujicih nasprtanych znalosti nemaji.
30. 11. 2008 | 16:08

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, souhlasil bych s Vámi, kdyby ČSSD byla autentická soc. dem a ne pobočka KSČ a kdyby ODS byla pravicová strana. Takhle jsou to dvě strany zlodějů,bojujících o koryta a jejich politický profil je mi celkem nejasný, protože záměry zákonů se veřejně nediskutují. Komunisté nebezpečím jsou, stejně jako nacisté a islamisté. Důvody? Ať už je to jejich vlastní obratnost nebo neobratnost ostatních, protest voličů a spousta jiných věcí. Když je nepodporuje SSSR, třeba je bude podporovat Čína nebo Korea. Prostě jsou to zaspórované infekce. Byl bych moc rád, kdybyste byl opravdu mírně vlevo. Já jsem zase mírně vpravo a určitě mi nejde o nadvládu velkokapitálu, ale o maximalizaci svobod. Na středu bychom se v takovém případku jistě shodli. Jenže Vy chcete otvírat klece obludám, jak kdybyste byl navedenej.
30. 11. 2008 | 16:15

Pepa Repa napsal(a):

Ja budu milerad platit o neco vyssi dane, abych se nemusel bat vecer vyjit na ulici, abych jezdil po slusnych silnicich, aby ma vnoucata mela dobre ucitele a abych na ulicich nepotkaval zastupy zebrajicich duchodcu.

Teď jste mě uklidnil. Až mně zvednou daně, vím, že večer můžu na ulici. Dětem dají od toho dne nové učitele. Jestli bych si mohl vybrat, já bych chtěl profesora Malkovského z Madisonu.

A ke mně povede Route 68. Průvod žebravých důchodců jsem sice nepotkal, ale těch pár let, co vládla ODS snad přežili, když si tak náramně nahrabali za těch 8 let vlády ČSSD.

To je zvláštní, že jste ani jednu z těch věcí nestihli, když byla ČSSD u vesla.

A víte, že jsem platil největší daně za Klause. Nevím přesně kolik, ale kolem roku 92 jsem platil přes 40%. Přesně by to věděl Rumcajs, ale ten má jiné starosti. Chystá se kandidovat na předsedu.Že by byl VK taky socialista?
30. 11. 2008 | 16:24

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

"souhlasil bych s Vámi, kdyby ČSSD byla autentická soc. dem a ne pobočka KSČ"

To je pak kazda diskuse tezka - citil jste se tedy v tech 8 letech vlady CSSD podobne, jako pred rokem 89? Ja ne...

Ty komunisty nemam rad stejne jako vy, jen se proste lisime v hodnoceni jejich nebezpecnosti...

O jiste (mirne receno) nespravnosti vaseho usudku me presvedcilo nekolik drivejsich vyroku, zvlaste ten, kdy jste rikal, ze by pro nas byvalo lepsi, kdyby valku vyhral Hitler, protoze bychom se pak nedostali do podruci Stalina.
Takze se mi zda, ze i zde projevujete nespravny odhad reality.

..
30. 11. 2008 | 16:25

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Repa:

"Že by byl VK taky socialista?"

Pokud jde o praxi, tak v 90. letech rozhodne...

..
30. 11. 2008 | 16:27

jojo napsal(a):

To byste rekl, ale to je jen vas subjektivni dojem. Novinari, se svymi spasitelskymi vizemi jsou az na vyjimky levicaci. To je zase muj dojem.

Evropsky mirne levicovy model je co? To je nejaky univerzalni model, nebo jenom vase fabulace? Ktery mate na mysli? Svycarsky, britsky, irsky? Nebo madarsky?
A co jine modely, ty se neosvedcily? Nebavime se o tom,
ze je neco realitou, ale o tom, zda je to spravne. Realitou je spousta veci. A ze to nekomu vadi, to je take realitou, jinak by se o tom nevedly reci.

Vy si platte co chcete, ale proc nutite ostatni? I kdyz i tak ty vase priklady dost casto nesedi. Ve Svycarsku maji silnice zdaleka nejlepsi a ze by tam platili nejvyssi dane? Ta vira, jak vas stat ochrani vecer na ulici, ta je az komicka. Pan profesor se muze v noci prochazet po ulici, protoze plati vyssi dane:-)). Vite co, uplne nejbezpecnejsi byste byl, kdybyste vsechny sve penize dal na statni polici. Nebo ta pohadka o lepsich ucitelich, to je take pekne. Nenapadlo vas, ze kdybyste neplatil dane na skoly, ze byste mohl svym vnouckum najit ucitele jeste lepsi? Zastupy zebrajicich duchodcu jsem videl akorat tak v SSSR a v Polsku, a dane tam byly uplne extra velke, to mne zase takove buliky na nos veset nemusite.

To jste z toho meho "pohrdaveho" postoje vycetl uplny nesmysl. Takovy trosku demagogicky nesmysl, nestydite se, neco nekomu vkladat do ust?

Uz jen to, jak pisete, ze dusledny pravicovy program je vyhodny pro nekoho, jen dokazuje, ze vy jste ten co vite co je pro koho vyhodne. Takze merili neco stejnym metrem, napriklad dane, pak je to pro nekoho vyhodne??? Ze by si nekdo byl rovnejsi? Zajimava myslenka.

Vyjmenovavate, co vsechno stat krasneho pro lidi dela. Bohuzel tak nejak pro vyvazenost postradam, co vsechno mrvi, kde skodi atd.
30. 11. 2008 | 16:28

Pepa Řepa napsal(a):

A vůbec, pane Hořejší, už se oblékejte. Slíbil jste mně, že zapálíte u Salvátora svíčku za Bohuslava Balbína. Já tam bohužel nebudu. Mám to přes 30km.Vycvičeni z Míráku,přinesli jsme ráno k vysvěcení věnec. Nic takového se nekonalo.Tak nevím, jak je to jinde.
30. 11. 2008 | 16:31

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, cítil jsem se dost bledě. Co se týče komunistů, jsem rád, že je taky nemáte rád. Ani já je nepovažuju za akutní hrozbu. Přestože v nemocnici zrovna není epidemie, všechny prostory se uklízejí s desinfekcí.

Můj výrok ohledně Hitlera překrucujete. Řekl jsem, že si tím nejsem jist. A počítáno počtem obětí byl Stalin horší, takže já opravdu nevím... myslím, že je lepší nevybírat si mezi čertem a ďáblem.
30. 11. 2008 | 16:35

prirodovedec napsal(a):

jojo: Pochopil jsem (trvalo mi to :) ), ze mate rad strucnost. Prizpusobim se a odpovim naraz:

1) Na to, co jsem si nehraji. Vsak take nejsem zadne jojo. :)

1) Lafferovo krivka je dle mne prikladem POKUSU (bez overeni predpokladu) o aplikaci Weierestrassovy vety. Nepresne (chybne) byva zminovana Rolleova veta.

2) Cim to zdaneni merite? Kterou dan? Jakou sazbu uvazujete? Vynos ceho? Dani? Kterych? Ja chapu, ze pozadavky na presnost se Vas nedotykaji, ale v diskusi s oponentem prece necekate, ze Vase formulace bude domyslet za Vas? Bud se umite vyjadrit nejen strucne, ale i presne nebo recnite kolem. Staci mi i odkaz.

3) Ano, je to ale tzv. Mirkuv paradox. :) viz minula diskuse u V.H. Pokud chci psat (predpoklad :) ), je pro mne take snazsi psat delsi text. :)

4) Bohuzel ja Vas obsah ve Vasich textech nenalezam. Mozna trochu te pravicove viry a vypady opirajici se o Vas "common sense".
30. 11. 2008 | 16:36

J. Zatočil napsal(a):

Máme veliké štěstí, že mnoho dnešních pravověrných kapitalistů a ortodoxně pravicových politiků tak dokonale skrývalo své přesvědčení před rokem 89. Ti nejodvážnější a nejschopnější dokonce konspirativně působili v orgánech strany,exekutivě a v jiných významných politických,či ekonomických funkcích (či se obratně ukrývali pod křídly socialistické armády). Dělali to tak dobře, že své opravdové přesvědčení mohli odkrýt až sami , po roce 89 a díky tomu nám dnes právě oni mohou neomylně ukázovat tu jedinou správnou cestu !
30. 11. 2008 | 16:40

jojo napsal(a):

K bodu 1) (toho druheho)
To je spor o prdu, RV i WV jsou si podobne a lafferova kribvka je jejich aplikaci.

Daneni zmerim procenty. To je jednoduche. Napriklad dan pravnickych osob pred nastupem Sobotky byla asi 40 orcent, jako jedinou ji snizil a svete div se, danove vynosy se zvedly. Chapete? I kdyz nejsem priznivcem toho, aby stat mel co nejvyssi rpijmy, tak je to jen takovy maly obracek effektu, ktery kdysi popularizoval LAffer.
odkazy nedavam, ja berlicky nepotrebuji.

Ze vy neco nenalezate, to mne neprekvapuje. Vy nachazite zasadne na internetu ve wikipedii, vy jste takovy opisovac.
30. 11. 2008 | 16:56

jojo napsal(a):

To jste to zatocil pane Zatocil.

Uvedte nejake, abychom vedeli o kom mluvite.
30. 11. 2008 | 16:58

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Jeste mam cca 2 hodiny cas, abych to k Halikovi stihl, a modlil se i za Vas.
..
30. 11. 2008 | 17:01

Pepa Řepa napsal(a):

To V.H.
Děkuji, ale kdybyste se měl modlit za spásu mé hříšné duše, vrátil byste se za týden.
30. 11. 2008 | 17:19

Pocestny napsal(a):

No, panstvo o den jsme zestárli, koukam, že se tu pan učenec poněkud ztratil ve vlastní slovesnosti....
Není zajímavé, jak sveřepě se akademici dokáží přít o odtažité detaily, ze kterých vyrábějí téma na konferenci?

Tak si klidně představujte dál, takhle to tam prostě chodí.

Jenom v tom nějak nevidím to zářné vědecké rátio, pragma taky chybí... to se stává.

Kluci to prostě pořád "rozjíždějí" u tabule, závod o premianta třídy je v plném proudu.
30. 11. 2008 | 17:19

StandaT napsal(a):

přírodovědec: já Vás snad angažuji jako rodinného psychoanalytika :)) Rozebral jste mě podrobně, ale na diagnosu by stačilo 3D (Deprese, Desorientace, Desintegrace) :)

Ale vážněji. Ano. Odtržení. ODS se změnila více, než je únosno. Udělala více kompromisů, než je únosno. Zklamala. Mnohokrát mohli (a měli!) říci: do tohohle nejdeme. Z vlády jsem zklamán, ale tu ještě skousnu. Problém je v poslaneckém klubu a na krajích. Krajské koalice postavené na popření sama sebe jsou nechutné a neakceptovatelné. A chování poslanců v PS je prostě blbé (Stejskal promine, jinak to říci nelze). Julínkovy reformy jsou OK (pokud vynecháme kývnutí na skoro všechen hovorkův terorismus).

Zastavil bych se u jedné věci. Píšete: "Vidite, pro mne je zvlastni, kdyz ted z Vaseho pera ctu, ze nektere doslovne citace ze zdejsich diskusi se Vas dotkly v blogu V.H. dnes a nikoliv, kdyz je psali tzv. echt pravicovi diskutujici zde jindy." To je nepochopení. Vůbec mi nešlo o diskusi, ale výhradně o blogera. Diskuse beru s rezervou a i když mnohdy znechucen, nedělám závěry. Nebo lépe, snažím se nedělat, ne vždy se to povede... :(

Bloger je někdo, kdo cíleně vstupuje do veřejného prostoru s cílem ovlivnit ho. Někdo, kdo má plnou zodpovědnost za svá slova. V.H v tomto prostoru vystupuje způsobem, který neumím skousnout. Proč, jsem psal. Přečetl jsem si ho znovu, s odpočatou hlavou a opět vidím jen 10 parodistických rádobypravicových bodů a opět to neumím vyhodnotit jinak, než jako výsměch. Sorry.

Vypomůžu si srovnáním. Plně akceptuji tatu, Salivena, Vás (pokud mne neanalyzujete) a dříve i vlka, než sklouznul k propagandě. Protože mi říkáte: nerozumím tvému postoji, nechápu ho, mýlíš se, ale nejseš nepřítel a tahle země je nás obou. Oba máme právo jí ovlivňovat a oba chtít se v ní mít dobře v souladu se svým pojetím a to moje mínění o té věci je takové a makové a proto je, na rozdíl od toho tvého dobré. U V.H. nic takového nenalézám. Z jeho strany to není spor o názor/postoj, ale o interpretaci nositele toho názoru. Něco jako "jseš hlupák zamrzlej v minulosti, protože nechceš komunisty" nebo "jseš nezodpovědnej hlupák, protože nejsi proti radaru" a pod. (ano, zjednodušuji, nemusíte analyzovat, takhle ty texty prostě vnímám).

Mimochodem, Pes není místo pravicových diskusí. Bývávalo. Dnes to je další kóta dobytá rudofilníma kolektivistama. Od Novinek jej odlišuje jen absence "Hlasuj, toto je kvalitní názor".
30. 11. 2008 | 17:20

Flex napsal(a):

HOREJSI SE VZTEKA A PTA SE: „Take mi neni jasne, proc neni mazan Blue Jay...”

ODPOVED: „Protoze Blue Jay pise pravdu.”

CTENARI SE PTAJI: „Proc neni mazan Horejsi, kdyz svym smrdutym hnojem nici duveryhodnost blog.aktualne.centrum.cz?”

ODPOVED: „Blog lejnotepeckeho protosoudruha, ktery se rad znemoznuje svymi nesmysly, je elegantnim kontrastem k ostatnim blogum, ktere davaji smysl. Navic to trenuje ctenare v rychlem odlisovani tvorivych myslenek od lejna a smrduteho hnoje.”

CTENARI SE PTAJI: „Proc neni mazan Prirodovedec, kdyz svym inkoherentnim blabolem o vsem a o nicem zaplavuje blog tak, jakoby soutezil s Horejsim o titul v kategorii NEJVETSI KRAVINA NA BLOG.AKTUALNE.CENTRUM.CZ?”

ODPOVED: „His logorrhoea is like a herd of performing elephants with diarrhea – massive, difficult to redirect, awe-inspiring, entertaining, and a source of mind-boggling amounts of excrement when you least expect it. Editorova maznicka by se mohla zavarit...” ;-)
30. 11. 2008 | 17:25

Jirina napsal(a):

Chlapci co myslíte napravo (např. Blue Jay, Ivan H., pocestny a napr. vylupek inteligence co blabolil o rudych spodkach soc.dem. aniz by mu vadily hnedy spodky soudruha Prunzinskeho), hrozně mi připomínáte Gustu, Vasilka ci Milouška vesměs neblahé paměti. Patrně vám totiž ještě vůbec nedošlo, že se už nemusíte držet Brežněvovy doktriny o zostřování třídního boje.
Kdybych nevěřila, že jste podstatě neškodní trotlové, musela bych se vašich názorů bát. Co vy a vám podobní uděláte až půjdou modří od válu. Pokusíte se o vojenský puč jako Pinochet?
Ta neskutečná netolerance, nedemokratičnost, tupost a absolutní blbost, která z vás vyvěrá mi nahání husí kůži.
30. 11. 2008 | 17:36

Jirina napsal(a):

Pardon, Flex je taky kousek ... .
Snad mi odpusti, ze jsem si ho nevsimla.
30. 11. 2008 | 17:38

vaclavhorejsi napsal(a):

StandaT:

Znovu opakuji, ze ty mnou uvadene body nejsou ani moc parodii - velkou vetsinu jsem cetl v ruznych textech a diskusich jako autenticke pravicove nazory.

Jeste jednou, bez legracek:

1) To, ze Julinkovy poplatky jsou zanedbatelne nizke a mohly by byt vyssi je jiste autenticky nazor.

2) Myslenka "skutecne prime dane" (z hlavy) je naprosto autenticky pravicova, dojela na ni Thatcherova.

3) Zruseni dane z prijmu, nahrazeni neprimymi danemi - zcela legitimni...

4) Dusledna privatizace temer vsech sluzeb dosud poskytovanych statem - klasicka pravicova idea.

5) Privatizace skolstvi a vyzkumu - opet casto hlasana klasicka pravicova idea.

6) Privatizace zdravotnictvi - dtto.

7) Tlusteho idea o rovne socialni davce pro kazdeho - prece to tak skutecne navrhoval?

8) Euroskepticismus - naprosto evidentni u jiste casti pravice (ale i komunistu)...

9) Zahradilova idea o primknuti k USA - prece to tak publikoval...

10) To jsem samozrejme prehnal, ale to, ze ti nejbohatsi prisli ke svemu bohatstvi po zasluze, je prece vysoce pravicova idea?

Tak mi reknete, co na tom "neumite skousnout", co je na tom "radobypravicoveho"? Trvam na tom, ze jsou to vsechno autenticke pravicove myslenky (nektere maji dokonce jiste neco do sebe...).
Samozrejme, ze kdyz se to napise s }malou) nadsazkou, tak proste vynikne absurdita tech ideji.

Ja samozrejme uznavam, ze takove nazory jsou zcela legitimni, ze jejich zastanci je mohou libovolne propagovat a obhajovat, ale jini maji zase pravo je kritizovat, ne? To je prece demokracie?
Je tady spousta bloggeru, kteri pisi vyrazne pravicove, z jejichz psani zase vyplyva, ze lide jako ja jsou hlupaci - at si to lide preberou a sami se rozhodnou, kdo ma pravdu.
Vsichni tady prece rikame jen "slova, slova, slova".
To je snad dobre? Nikdo nikoho nenuti neco cist, natoz pak neco delat...

..
30. 11. 2008 | 17:48

Jirina napsal(a):

To Stejskal: toto se opravdu na tomto serveru smi?
"HOREJSI SE VZTEKA A PTA SE: „Take mi neni jasne, proc neni mazan Blue Jay...”
ODPOVED: „Protoze Blue Jay pise pravdu.”
CTENARI SE PTAJI: „Proc neni mazan Horejsi, kdyz svym smrdutym hnojem nici duveryhodnost blog.aktualne.centrum.cz?”
ODPOVED: „Blog lejnotepeckeho protosoudruha, ktery se rad znemoznuje svymi nesmysly, je elegantnim kontrastem k ostatnim blogum, ktere davaji smysl. Navic to trenuje ctenare v rychlem odlisovani tvorivych myslenek od lejna a smrduteho hnoje.”
CTENARI SE PTAJI: „Proc neni mazan Prirodovedec, kdyz svym inkoherentnim blabolem o vsem a o nicem zaplavuje blog tak, jakoby soutezil s Horejsim o titul v kategorii NEJVETSI KRAVINA NA BLOG.AKTUALNE.CENTRUM.CZ?”
ODPOVED: „His logorrhoea is like a herd of performing elephants with diarrhea – massive, difficult to redirect, awe-inspiring, entertaining, and a source of mind-boggling amounts of excrement when you least expect it. Editorova maznicka by se mohla zavarit...” ;-) "

Pokud to je pro Vas O.K., pak ale deklarujte, ze toto je "neonaci" blog a prestante se tvarit demokraticky.
30. 11. 2008 | 18:00

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiřinko,

nesuďte nikoho podle sebe.Vojenský puč dělat nebudeme,ani nás to nenapadne.Celé to socanské socialistické svinstvo odnesete vy a vám podobní.Nesvéprávní voliči levičáckých mafiánů.Lidé ,kteří volí tyhle přerozdělovací kmotry v domnění že za to dostanou všechno zdarma.

Uvažujte madam.Chytří lidé,stateční,pracovití,ochotní akceptovat odpovědnost se budou mít vždycky DOBŘE.

A mám-li hovořit za sebe,tak já vám to přeji z celého srdce.Rathovo zdravotnictví,Paroukovic RaJskou ekonomiku,Zaorálkovy kamarády,tyhle profesorské pitominy apod.Jen si ten socialismus pěkně zopakujte.Vaše děti vás budou pozdravovat ze zámoří.
Ivan.
30. 11. 2008 | 18:07

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiří,

už zase diskutuješ s kdekým.To ti stačí namazat meds kolem huby?
Ivan.
30. 11. 2008 | 18:11

bigjirka napsal(a):

ad 1) Poplatky mne taky serou, protože platím, platím, platím, platím. Pravda je, že poplatek v nijak strašné výši zreguloval návštěvnost. Organizačně je nevyřešen, pacientovi nezůstává účtenka, aby mohl žádat vrácení.
ad 2) daň z hlavy je pochopitelně logická, ale špatně proveditelná - nejchudší by ji stejně nezaplatili. ale dalo by se udělat jemné osvobození - bezhlaví neplatí
ad 3) Úplné zrušení přímých daní není tak nesmyslné, jak se mu profesor vysmívá. Pokud vím, takto to funguje v Austrálii. Přepočet je jen věcí aritmetiky a platí se až za spotřebu. dobrá myšlenka. DPH se poměrně snadno vybírá.
ad 4) to je téma na diskusi, není to triviální
ad 5) proč ne - jen je tu otázka garance kvality. kvalitních soukromých škol je málo. role inspekce?
ad 6) suma zdrojů je víceméně dána výběrem pojistného, poptávka po službách je neomezená a nabídka taky. tohle fungovat nemůže, tento systém je nestabilní. je třeba najít systém, který dokáže vyrovnat nabídku s koupěschopnou poptávkou
ad 7) Tlustého idea je teoreticky skvělá. Obávám se, že nejméně třetina obyvatelstva by to rozfofrovala a co pak s nimi?
ad 8)Já bych razil termín eurorealismus. stávající eurohujerství s preventivní předposranosti a obavou, zda se naše hlasování bude bruselokratům líbit, je ponižující.
ad 9)jo, kdybychom tak mohli vstoupit do USA... asi nereálné
ad 9) bláboly nemá smysl komentovat
30. 11. 2008 | 18:21

bigjirka napsal(a):

Ivane, s přírodovědcem jsem diskutoval vždycky. A rád.
30. 11. 2008 | 18:22

bigjirka napsal(a):

Ivane, já naopak se nebudu zahazovat diskusí s Jiřinou. Z takového masochismu jsem vyrost.
30. 11. 2008 | 18:24

Jirina napsal(a):

To Standa T.:
"ODS se změnila více, než je únosno. Udělala více kompromisů, než je únosno. Zklamala."

Ano to říkal Milouš J. taky. Všechny problémy socasmu byly prý z toho, že strana se nedržela té správné leninské linie a, že dělala více kompromisů, než je únosno. A taky říkal (a to se opičil po Brežněvovi), že třídní se neustále zostřuje.
30. 11. 2008 | 18:29

bigjirka napsal(a):

inetnum: 147.231.0.0 - 147.231.255.255
netname: CAS-TCZ
descr: Academy of Sciences of the Czech Republic
descr: Prague
Zdá se, že AV je spolek levicových podivínů.
30. 11. 2008 | 18:42

Jirina napsal(a):

Ivánku,
jakpak jste se dopracoval k tomu, že bych vám měla podsouvat své myšlenky?
Ovšemže jsem ráda, že aspoň pro tuto chvíli dementujete jakoukoliv představu o pinochetovském puči. Snad tedy aspoň dožiju v poměrně ještě demokratickém prostředí.

Ivánku, ALE!!! to, že
"Chytří lidé,stateční, pracovití,
ochotní akceptovat odpovědnost se budou mít vždycky DOBŘE"
je idea velmi levicová a velmi velmi koliduje s pravicovou ideologií, že každý se musí v té džungli umět postarat sám o sebe.

No, a poslední odstavec Vašeho výplodu:
"mám-li hovořit za sebe,tak já vám to přeji z celého srdce athovo zdravotnictví, Paroukovic RaJskou ekonomiku, Zaorálkovy kamarády, tyhle profesorské pitominy apod. Jen si ten socialismus pěkně zopakujte.Vaše děti vás budou pozdravovat ze zámoří",
to je skutečně argumentace jak se patří !!

No, já bych skutečně radši zdravotnictví Rathovo (a ještě raději Bojarovo) než Julínkovo (všimněte si, že prvoplánově nepíšu Šulínkovo). A pokud jde o prof. Hořejšího, tož to mě fascinuje ta Vaše lehkost internetové demokracie, kde každý (doplňte si laskavě nějaký název) může blábolit své blbosti o někom komu nešahá ani po špínu bot.
30. 11. 2008 | 18:45

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

"Zdá se, že AV je spolek levicových podivínů."

Ano, je treba je odhalit a predat organum k potrestani; nasi vyspelou kapitalistickou spolecnost si rozvracet nedame...

..
30. 11. 2008 | 18:48

StandaT napsal(a):

1. poplatky nejsou pravicové. Je to nástroj/metoda na regulaci péče v první linii, aby zbylo dost prostředků na ty následné. Alternativou jsou limity (viz Rath), což také není umístitelné na pravolevé ose. Každá regulace omezující NADspotřebu je nepolitická (politikum se z toho dělá uměle).

2. nezaznamenal jsem ČR, nevím nic o tom, že by byla zabudována do jakéhokoliv oficiálního materiálu ODS. Spravedlivá je jednotná sazba bez jakýchkoli úlev či naopak přítěží - to je pravicové=spravedlivé řešení. Tedy Tlustého rovná daň, ale bez odpočtů.

3a. pravicové je jedno zadaňování, ne opakované. Pokud je odvedena korporátní daň, je práce zaměstnanců již jednou zdaněna. Pravicové je buď to, či ono, nikoliv vše. Proto také není pravicové chtít daně dědické (majetek byl pořízen z již jednou zdaněných peněz, darovací - totéž)

3b. kasína bez limitů nejsou pravicové řešení (následky jsou dražší než výnosy). Pravicové řešení není mít něco bez regulací, ale mít to bez ZBYTEČNÝCH regulací.

4. Stát má mít pouze garanci za obranu, měnu a reformami Marie Teresie se přihlásil i o zodpovědnost za vzdělávání. O dalších povinnostech státu nevím. Je pravda, že zde je mnoho nejrůznějších nadstaveb, které stát dělá, ale nemusí.

5. viz 4 (garance státu za vzdělání) a 6 (nadřazenost svobody volby občanem)

6. Pokud je nějaká povinnost přenesena na stát zákonem (zdravotnictví), pravicové řešení je zajistit službu efektivně. Pravicové řešení je postaveno na svobodě volby, nikoliv na právní formě. Pokud je zde mnoho lidí vyžadující péči státem a odmítající privátní řešení, svoboda jejich volby je nadřazena a pravicové řešení je zajistit jim státní péči (VZP, síť státních nemocnic a ambulancí) a pro ostatní ponechat svobodu volby dle vlastních kritérií (důvěra, ochota platit, teritoriální dostupnost, ordinační doba...).

7. to není pravicové řešení ale bolševismus jako hora! Stát nemá povinnost se starat o NEZODPOVĚDNÉ (o které by se v Tlustého řešení starat musel) ale jen o potřebné (invalidy, mentálně hendikepované, osamělé staré lidi...).

Mimochodem, ta myšlenka není Tlustého, ale na Hamburgské univerzitě jí propočítávají už od 70tých let.

8. Jak to podáváte, je to nesmysl. Brusel je byrokratická (nedemokratická struktura). Pravicové je nadřadit volené (zastupitelské) orgány nad byrokracii a netrpět opak. Nic více. Jedná se o boj proti decifitu demokracie současné EU, nikoliv proti Evropě.

9. Výrazně menšinový názor, který se neujal. Nebo lépe, o ničem takovém nevím. Navíc. politika "buď/nebo" tady není, to je jen strašící konstrukce antiradaristů a antiamerikanistů. Pravicové je zajistit bezpečnost státu bez ohledu na (ne)popularitu přijatého řešení.

10.Hloupost. Pravicové je dát prostor všem, stejné východní podmínky, stejná pravidla a netrestat úspěch. Špinavé peníze nemají s pravicí nic společného, to je obyčejná kriminalita. Frustrace lidí, že grázlové zůstávají nepotrestáni se transformovala v požadavek nahradit kriminální zodpovědnost viníků politickou zodpovědností tehdy vládnoucích politiků (nelze-li zavřít Čekana, ať zavřou místo něj Klause). Demagogie.
30. 11. 2008 | 18:53

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiřinko,hlavně neopisujte,

to se potom může leckomu zdát,že je to z vaší hlavy.

Ivan.
30. 11. 2008 | 18:54

StandaT napsal(a):

Jiřino: své hlupáctví si demonstrujte na jiných. Děkuji.
30. 11. 2008 | 18:57

Ivan Hochmann napsal(a):

To Standa T:

Jak vidno jste tu pane asi nový.Jinak by vás ani nenapadlo vysvětlovat takovému expertovi na pojmy co je pravicové a co ne.
To jste asi nečetl jeho předchozí blogy.A vlastně ani se nepokoušejte,je to ztráta času.

Ivan.
30. 11. 2008 | 18:59

StandaT napsal(a):

Ivan Hochmann: já vím. Jsem blbec, co se nechal vyprovokovat přírodovědcem a už se v tom zase koupu...
30. 11. 2008 | 19:10

jojo napsal(a):

apne profesore;
1) To, ze Julinkovy poplatky jsou zanedbatelne nizke a mohly by byt vyssi je jiste autenticky nazor.

-neni, poplatky jsou regulacni a jako takove bez barvy. Pokud byste to myslel vazne, pak nejvetsim pravicakem je Rath, ktery porsazoval za Souckove mnohem vyssi spoluucast.

2) Myslenka "skutecne prime dane" (z hlavy) je naprosto autenticky pravicova, dojela na ni Thatcherova.

To ze na ni Thatcherova dojela, neznamena, ze neni spravna. Giordanop Bruno a jini dojeli na neco jineho. Porad se zastitujete co kde jinde se stalo. jako byste nemel odvahu se vyjadrit proc to neni spravne.

3) Zruseni dane z prijmu, nahrazeni neprimymi danemi - zcela legitimni...

4) Dusledna privatizace temer vsech sluzeb dosud poskytovanych statem - klasicka pravicova idea.

Prave to temer je dulezite. Vyjmenujte neco co stat poskytuje lepe. A nezapomente take na to co dela hure.

5) Privatizace skolstvi a vyzkumu - opet casto hlasana klasicka pravicova idea.

Ani casto hlasana ani klasicka pravicova idea. Vymyslite si.
Uvedte, kde privatni skolstvi zaostava za statnim.

6) Privatizace zdravotnictvi - dtto.
Uvedte, kde je lepsi zdravotnictvi, ve Svycarsku nebo v Bulharsku? kde maji lide lepsi zuby?

7) Tlusteho idea o rovne socialni davce pro kazdeho - prece to tak skutecne navrhoval?
Kazdemu merime stejne.

8) Euroskepticismus - naprosto evidentni u jiste casti pravice (ale i komunistu)...
Eurorealismus. U komunistu se jedna o gravitaci Moskvy, ty do toho netahejte. ten kdo ma s komunisty stejne postoje je naopka levice.

9) Zahradilova idea o primknuti k USA - prece to tak publikoval...
10) To jsem samozrejme prehnal, ale to, ze ti nejbohatsi prisli ke svemu bohatstvi po zasluze, je prece vysoce pravicova idea?

A nemaji? Vy jste nejaky arbitr zasluh?
30. 11. 2008 | 19:19

jejjda napsal(a):

Flex:

protopřítel Mirek se překabátil do Flexe...jak by řekl kamarád Bigjirka - vyndejte si tu sekyru z hlavy :-))
30. 11. 2008 | 19:20

Flex napsal(a):

Jirino,

proc si myslite, ze jsem „neonaci”? Protoze pravdive popisuji kvalitu prispevku na tomto blogu? Nebo proto, ze moje nickname ma 4 pismena podobne jako „naci”? Ci jste pouze podsekretarka protosoudruha Vaclava Horejsiho na UMG AV CR a snazite se, aby vam zvysil plat? V jakemkoli pripade dekuji za citaci a preji prijemny zbytek nedele. ;-)
30. 11. 2008 | 19:20

Marty napsal(a):

prirodovedec: ja zertuji rad o vsem. Zvlast o svem rozhodnuti studovat pravo a ne nejaky obor s vetsim vyuzitim matematiky. Pohled na me bankovni konto me vzdy ujisti, ze to bylo spravne rozhodnuti :)

Jinak problemy Laffera znam. Nerekl jste mi nic noveho :) Vsak take nerikam, ze jetreba snizit dane, aby se zvysil vyber dani. Dane se maji snizit, protoze jejih vyber je obycejna zlodejna :)
30. 11. 2008 | 19:26

tata napsal(a):

Tak sem se pobavil

PANE prirodovedec uhodnete kdo mě nejvíce překvapil,a kvuli takové nadsazce vyskakoval nejvíce,přičemž on rozdává rany kde se dá.

Pane Hořejší bohužel članek mě pobavil ale Vaše reakce velmi zklamala.HRAL jste někdy tenis?KDYŽ zahraju nadherný míč a soupeř my vynadá je to ta největší pochvala co sem mohl dosáhnout.Když píšu takové věci,je to to samé,měla by byt pochvala pro VÁS JAK STE PLNO LIDÍ dostal,nasledné upozornění Vás vratilo do mínusu.TENTOKRÁT promě ste prohrál vyhraný zapas.škoda,ASPON já to tak cítím.
30. 11. 2008 | 20:03

Jirina napsal(a):

To Flex:

"Ci jste pouze podsekretarka protosoudruha Vaclava Horejsiho na UMG AV CR a snazite se, aby vam zvysil plat?"

To je argument jako hrom.
Gratuluju z plna hrdla.
30. 11. 2008 | 20:16

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, to jsem reagoval na Jiřinu a její IP z AV...
30. 11. 2008 | 20:21

JC napsal(a):

bigjirka,
K té Tlustého rovné důchodové dávce.
A v čem by byl problém,že by to třetina rozfofrovala ? Prostě by v důchodu brali zase jen ten základ.
30. 11. 2008 | 20:24

Jirina napsal(a):

To Standa T.:
Je mi moc líto, že jsem Vás a ausgerechnet Vás vynechala. Moc se omlouvám. Nejste náhodou současně "pocestny nebo Blue Jay"?
Asi ne, ale co se dá dělat ...
Mea culpa.
30. 11. 2008 | 20:26

StandaT napsal(a):

jiřino: skutečně je zajímavé, že i po dvacveti letech si pamatujete co říkal Milouš J. A že jste nazapoměla na třídní boj a ani na údernost projevu. Profesor to možná ocení, mě takového typy obtěžují.

Jo a je fajn, že nepoužíváte Šulínka. A pokud zvládnete i toho Prunzinskeho, budete zcivilizovatelná.
30. 11. 2008 | 20:43

Jiřina napsal(a):

Od bigjirka="prihlaska@liberalcz.cz"
každá denunciace sedí.

Ani náhodou není závislý na papánkovi tuneláčkovi.
30. 11. 2008 | 20:58

LEVAK napsal(a):

Ad jojo:
Sedm divŮ socialiSmu

Každý měl práci.
I když měl každý práci, nikdo nic nedělal.
I když nikdo nic nedělal plán se plnil nad 100 procent.
I když sa plán plnil nad 100% nikde ničeho nebylo.
I když nikde ničeho nebylo, tak měl každý všechno.
I když měl každý všechno, tak všichni kradli.
I když všichni kradli, nikdy to nikde nechybělo.


SEDM DIVŮ KAPITALISMU

Nikdo nemá jistou práci.
I když nemá každý práci, všichni pracují.
I když všichni pracují plán sa neplní na 100 procent.
I když sa plán neplní na 100 procent všude všechno je.
I když všude všechno je, tak každý nemá všechno.
I když nemá každý všechno, tak kradou ti co mají všechno.
I když kradou ti co mají všechno, nikoho nikdy nechytili a všude něco chybí.
30. 11. 2008 | 21:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy