Je naše politika „vyprázdněná“?

12. 12. 2008 | 18:12
Přečteno 12224 krát
V poslední době slýchám, že naše politika je „vyprázdněná“, že politické strany nemají nosné ideje, ale starají se jen o to, jak se dostat k moci a jak pak vládnout.

Aniž bych chtěl naše politiky hájit, řekl bych, že je to trochu jinak. Nemyslím, že je potřeba, aby politické strany přicházely s nějakými dalekosáhlými „reformními“ ideologickými koncepcemi.
Myslím, že náš politický a ekonomický systém je v principu docela dobrý – máme velkou míru svobody, standardní sociálně tržní společensko-ekonomický systém, jsme celkem pevnou součástí EU, t.j. té asi nejlepší části dnešního světa.

Nějaké převratné koncepční změny takovéhoto v podstatě dobrého, či snad dokonce v rámci reálných možností optimálního systému tedy nutně zůstávají doménou extremistů, kteří by chtěli buď zásadně změnit vlastnické vztahy rozsáhlým znárodňováním (komunisté), zásadně oslabit či téměř zlikvidovat roli státu (ultraliberálové a anarchisté), nebo naopak výrazně posílit stát v nějakém autoritativním směru (pravicoví radikálové nacionalisticko-fašistického typu a la Franco, Pinochet, argentinské či řecké junty).

Nemyslím, že by takovéto radikální ideologie byly u nás aktuální a měly šanci na úspěch (a moc bych si přál, aby takovou šanci už ani nikdy neměly).

Relevantní politické síly se sice ohánějí ideologickými hesly o „pravicovosti“ a „levicovosti“, ale každý soudný člověk vidí, že jen nafukují v podstatě drobné rozdíly oscilující kolem politického „středu“. Velká většina lidí určitě žádné radikální změny nechce.

VELKÁ VĚTŠINA LIDÍ ALE CHCE, ABY TEN V PRINCIPU DOBRÝ SYSTÉM OPRAVDU DOBŘE FUNGOVAL.

A to je podle mého názoru hlavní problém. Solidní politické strany by se měly především soustředit na to, aby dobré věci zakotvené v ústavě a zákonech opravdu fungovaly tak, jak mají. Přál bych si, aby ústředními tématy před volbami a hlavně během následujících volebních období bylo např. jak konkrétně (a kontrolovatelně!) zajistit podstatné zlepšení fungování státní správy, justice, policie, školství, jak zabránit tomu, aby státní zakázky nebyly mnohem dražší než obdobné zakázky nestátních subjektů, atd.

Chtěl bych, aby si politici dávali jasně definované, snadno kontrolovatelné závazky.

- Nový ministr vnitra by se mohl např. zavázat, že docílí snížení počtu obětí dopravních nehod o polovinu, zajistí mnohem lepší fungování policie při potírání „drobného“ zločinu a vybuduje prvotřídní policejní složku pro potírání korupce a organizovaného zločinu.

- Nový ministr financí by se měl zavázat, že sníží počet provozoven hazardních her o 90% (nebo ještě raději 99%).

- Nový ministr spravedlnosti by se měl zavázat, že docílí podstatného zefektivnění soudnictví.

- Nový premiér by se měl zavázat, že docílí podstatného pokroku v řešení problémů se „sociálně nepřizpůsobivými občany“.

Atd., atd. - prostě zcela konkrétní věci, jejichž míra splnění by se dala snadno zkontrolovat.
Něco podobného, jako když JFK vytýčil cíl přistát do konce dekády na Měsíci. Mě by místo toho zcela uspokojilo třeba to podstatné snížení počtu obětí dopravních nehod nebo potlačení zhoubného nádoru hazardu (se kterým náš křesťanský ministr financí vůbec nic nedělá...).

Kdyby to šlo, najal bych tisíc švédských, finských, norských a dánských poradců, pod jejichž dohledem by se ta několikaletá obdoba akce „přistání na Měsíci“ konala. A vybavil bych je nějakými zcela mimořádnými pravomocemi...
Bohužel tenhle nápad asi realizovat nepůjde...

Aby se takový program podstatného zkvalitnění státu mohl uskutečňovat (i bez těch severských poradců), bylo by ovšem v první řadě potřeba, aby zodpovědní politici brali jako naprostou samozřejmost to, že stát může a musí dobře fungovat.
Místo toho ale často slýchám, že „stát dobře fungovat z principu neumí“, že všechno, co stát dělá, zákonitě musí dělat hůře než nějaký privátní subjekt, že je tedy třeba všechno zprivatizovat a státu nenechat na starosti téměř nic.
Jsem hluboce přesvědčen, že to je naprosto zhoubná idea.
To, že stát může dobře a efektivně fungovat, je jasně vidět v řadě nejvyspělejších států, ze kterých bychom si konečně měli začít brát příklad.

Principiálně negativní vztah ke státu (a řeči o daních coby "státní loupeži") můžeme kupodivu slyšet ze dvou zdánlivě velmi odlišných stran politického spektra – od ultralevicových radikálů-anarchistů a důsledných pravicových liberálů. Dobře se pamatuji, že v povinném vysokoškolském předmětu "vědecký komunismus" jsme se učili poučku o postupném odumírání státu s příchodem komunismu (která nám v kontextu se zkušeností „reálného socialismu“ připadala obzvlášť absurdní)...

Pokud jde o ty ultraliberály - jeden známý publicista např. nedávno napsal:
„Vláda je parazitní orgán, který s nulovou efektivitou zajišťuje některé z elementárních funkcí státu. O náš blahobyt nebo ne-blahobyt se stará soukromý sektor. Co je ve státních rukou, funguje špatně, pokud vůbec. Platí to o vládách sociální demokracie stejně jako o vládě občanských demokratů. (Aston, NP 12.4.08)

Jiný takový radikál říká:
Stát není naše máma, ale spíše náš potenciální kat a podle toho bychom se měli zařídit. Státní moc ve vztahu ke svým občanům by měla být výrazným způsobem omezena a jakoukoli nenápadnou snahu posílit moc státu bychom měli vnímat jako vážné ohrožení naší svobody. .... ..... Pokud někomu jde o budoucnost života ve svobodě, měl se zasazovat o omezování moci státu a posilování reálné moci jeho občanů. Například právo vlastnit zbraň by nemělo být pod žádnými záminkami omezováno. (Václav Urban, 25. 8. 2008 na blogu iDnes).

A další ultraliberál píše:
„Daně jsou ve své podstatě zločin,“ (Dan Šťastný z „Liberálního institutu“ v MF Dnes MF Dnes, 9.6.2002).

A ještě jeden:
„Správná daň tedy není progresivní, rovná ani rovnější, ale žádná. To, co od státu občan chce, to si od něj může dobrovolně koupit.“ (Vilém Barák, MF Dnes, 7.3.2002).

Chraň nás Pánbůh před takovými šílenci...

To hlavní, co by mělo být neustále tvrdě a systematicky prověřováno, je prostě kvalita a efektivnost všeho, co stát dělá.

Jsem přesvědčen, že to jde a že občané by právě na toto měli maximálně tlačit. A nenechat se místo toho ohlupovat stupidními pravo-levými ideologickými hesly.
************************************


V.H. - Poťouchlý levicový intelektuál, tajně pracující na bombě, jejíž účinky odstraní poslední zbytky imunity obyvatelstva proti viru ML. (jepice)

************************************

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Milan H. napsal(a):

Děkuji pane profesore, konečně nějaká odpověď na ty od jisté doby často omílané řeči o ideové vyprázděnosti politiky. S Vašimi přáními, jež se týkají volebních témat lze asi těžko nesouhlasit.
12. 12. 2008 | 18:29

IO napsal(a):

Myslím, že jste to dost přehnal tím, že jste komunisty nazval extremisty, protože chtějí rozsáhlé znárodňování (zestátňování). Nemám čas zabývat se studiem jejich politického programu, jen podle čistě mého dojmu je takový váš názor přehnaný. Podle mého názoru jsou čeští komunisté prostě regulérní levice, zatímco česká sociální demokracie jwe oportunistická levostředová strana. Budeme-li ale české komunisty i nadále nerozumně vylučovat z regulérní politické práce, uděláme možná z jejich nynějších voličů voliče skutečných extremistů. Tak si prosím dobře uvažte, co je lepší.
12. 12. 2008 | 18:46

Martin napsal(a):

V.Klaus pronesl, že naše politika je totálně ideově vyprázdněná. Já osobně sleduji naší politiku dlouhodobě velmi bedlivě a nejsem schopen Klasovu tezi vyvrátit. Zvláště, jakmile jsem si přečetl zdejší článek J.Šterna: http://blog.aktualne.centru...
I psychiatr C.Hoschl v jednom z rozhovorů poznamenal, že to vidí podobně jako Klaus. A také zdůraznil, že takový stav může vyvolat extrémní síly. Vemte si, že nás čeká ekonomická recese. Jen se podívejte, co se děje v řecku.
12. 12. 2008 | 18:47

Ládik napsal(a):

Pokud myslíte politikou střeva, tak vyprázdněná není.
12. 12. 2008 | 18:48

im napsal(a):

Jen mě tak napadá,jaké budou sankce, nebudou-li závazky splněny?

A jak odměníme ty úderníky, kteří splní na více než 100% ?

Kdo bude tím pravým, neomylným kontrolorem, kontrolujícím kvalitu a efektivnost všeho, co stát dělá?
12. 12. 2008 | 19:24

muc napsal(a):

Opět podezřele levičácký článek ;)

Samozřejmě naprosto souhlasím a rád se nechávám inspirovat!
12. 12. 2008 | 19:26

muc napsal(a):

im:

Občan-volič.

Občan-volič.
12. 12. 2008 | 19:27

oranžový napsal(a):

A co třeba :

/materiál pro školení v KSČ/

Život a boje pracujícího lidu ČSR za
kapitalismu.

Osnova pro druhé thema
Roku stranického školení
1949-1950

cena 3 Kčs

Vydalo kulturně propagační oddělení
sekretariátu ÚV KSČ
V prvním thematu Roku stranického školení
jsme se učili,jak dělnická třída a
pracující lid Ruska , vedeny bolševiky
v čele s Leninem a Stalinem,postupovaly
v době hluboké krise,do které se carská
říše dostala prvou imperialistickou válkou.

Učili jsme se,jak svrhly carismus v únorové
revoluci a zvítězily nad kapitalisty ve
Velké říjnové socialistické revoluci 1917.

Stejně jako v Rusku mohla dělnická třída
zvítězit v Rakousku-Uhersku.Podmínky pro
to byly.Habsburská monarchie byla do
základů ztrouchnivělá.Dělnická třída byla
silná.Pracující rolnictvo toužilo po
šlechtické a velkostatkářské půdě.
Všechny potlačené národy říše byly ve
stálém varu proti nenáviděnému černožlutému
panství.Porážky,které utrpělo Rakousko za
první světové války,přiblížily okamžik
rozpadu habsburské monarchie.
Kdyby dělnická třída a pracující lid měli
tehdy cílevědomé vedení revoluční stranou
mohly zvítězit nad buržoazií a dobýt
osvobození národního i sociálního.
Protože však taková strana v Rakousku -
Uhersku nebyla,vyvíjely se události v našich zemích jiným směrem,než v Rusku.

Postoj české buržoazie k státní samostatnosti českého a slovenského národa
objasnil při příležitosti 30.výročí založení ČSR soudruh Václav Kopecký takto:

Česká buržoazie nikdy před první světovou
válkou nemyslila na samostatný český
nebo československý stát.
Před prvou světovou válkou byl jen jediný
muž,který pro český a slovenský národ
reklamoval právo na státní samostatnost
a to byl J.V.Stalin , který ve svém spise
"Marxismus a národnostní otázka" z roku
1913 věnoval vřelou pozornost osudu Čechů
a Slováků v rakousko-uherské monarchii
a v duchu Leninského učení vztahoval na
ně právo národů na sebeurčení.
Česká buržoasie,provázená ve své politice
českou sociální demokracií,pěstovala až
do doby prvé světové války nejservilnější
rakušáctví.Po vypuknutí první imperialistické války v roce 1914 hlásala
česká buržoasie "obranu rakousko-uherské
vlasti" V příštích letech války podporovala
německo-rakouské imperialisty v jejich
zločinném,lupičském tažení.

" Jestliže přes zradu oportunistických
socialistických vůdců a přes servilní
rakušáctví české buržoasie byla vybojována
naše národní svoboda a vznikla samostatná
Československá republika - stalo se tak
v důsledku mocného revolučního vlivu
Velké říjnové socialistické revoluce
v Rusku a osvobozovacího boje širokých mas
našeho lidu,Říjnovou revolucí podníceného.

:-)

Pokračování příště.
12. 12. 2008 | 19:51

SuP napsal(a):

No vidíte, že to jde. Jen vybrat a zpracovat vhodné téma, které Vás příliš nenutí se přimykat.....
Ještě bych rád, abyste se mi nenavážel do pana Neffa, on není žádný ultra. On je jenom Váš protějšek.
12. 12. 2008 | 20:08

Michal Macek napsal(a):

zdravim:

politika neni vyprazdnena jen u nas ale vsude na svete.jde o to ze tzv.demokracie je jen ten nejmene spatny ze vsech zpusobu vlady ktery zname.ja osobne jsem presvedcen ze nejlepsi system je absolutisticka monarchie v cele s osvicenym panovnikem.otazka je kdo nebo co a na jakem zaklade by toho panovnika vybiral.protoze reseni prijimana demokraticky jsou a ze sve podstaty budou vzdy kompromisy.kompromisu je treba ale nedovoli radikalni reseni nekterych problemu.

jinak si myslim ze nejenze sme hodne svobodni ale myslilm ze jsme jedna z nejsvobodnejsich zemi na planete - zkuste si v USA ji na plaz bez plavek nebo si otevrit pivo v parku. myslim ze si ani neuvedomujeme jak sme na tom oproti velke vetsine sveta dobre - a to ve vsech ohledech
12. 12. 2008 | 20:26

Petr Havelka napsal(a):

Špičkoví manažeři velkých firem jsou velmi pečlivě testováni (i když se nakonec ukuzuje, že to nebylo moc platné). Ministrem se může stát, budu odvážný, každý kdo vlastní správnou členskou legitimaci. V současné krizi už nejsou manažeři tak drazí, vhodná doba je vyzkoušet :)
12. 12. 2008 | 21:01

grőssling napsal(a):

Josip Plečnik, jistě se souhlasem TGM, nechal vyhotovit v jedné z místností hradního prezidentova bytu, v Erbovní síni nápis:

"Obci starosti své osobní podrob".

Jako bychom četli text ve staročeštině a měli bychom si jej nechat přeložit.
Kdo dnes ještě rozumí významu té věty ?
Kdo je ochoten ji podepsat ?

Náš stát se bohužel čím dál víc odcizuje svým občanům a ti mu potom oplácejí nezájmem a neochotou se jej zastat. Dnes a denně jsou prostí lidé vyučováni, že si musejí pomoci především sami a nespoléhat na stát, dnes a denně vidí nové a nové pokusy mocných a vlivných stát oškubat a na obyčejné lidi nalíčit pasti.
Politika, zejména politika současné ODS je totálně vyprázdněná a demoralizující. Egoismus a mezilidská agresivita nabyly nebývalé míry.
Poslední volby ukázaly, jak je národ politicky rozdělen, nespokojen a protivládně naladěn.

Ideu, esprit, následování hodný příklad nevidět.
12. 12. 2008 | 21:04

Admirál napsal(a):

Ládik - "Pokud myslíte politikou střeva, tak vyprázdněná není."

Je jen otázka, v jaké části toho střeva se zrovna nachází.

Já bych to odhadoval na konec tlustého střeva.
12. 12. 2008 | 21:13

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Horejsi.

Znate to morbidne-humorne rceni "Operace byla uspesna, ale pacient zemrel" ?
To bych asi tak prirovnal k tomu, jak pisete "Myslím, že náš politický a ekonomický systém je v principu docela dobrý ....".

Predevsim bych myslel, ze by se mel oddelit politicky a ekonomicky system.
Navzdory tomu, ze jsou jeden na druhem primo zavisle, kazdy z techto systemu ma svuj vlastni "zivot".
Ekonomicky system v Cesku se zda byt uspesny, pomineme-li ten fakt, ze benefice z toho jdou v mnoha pripadech do rukou lidi, kteri tezili z minuleho systemu.

Politicky system je uplne jina kapitola. Soucasny politicky system v Cesku je mistrovska iluse demokracie, ktera jak verim bude chtit byt kopirovana!
Dokonce zde v Kanade (Ontario) se pokouseli s podobnym systemem prijit.
Se zlou se potazali!!

Je treba radikalni zmeny? To uz bude zalezet na tom, co se povazuje za radikalni!
Jak se zde rika "Devil is in a fine print" neboli zlo je v drobnem tisku.
12. 12. 2008 | 21:30

Ivan Sommer napsal(a):

Co je to stát ?

VH opomenul definovat před diskusí základní pojmy, jak by doporučil klasik, vysvětlit nám svůj náhled, co je to ten stát a odkud se vzal.

Nebo snad ještě platí, že l'Etat c'est moi - Stát jsem já, což prý vyhlásil francouzský král Ludvík XIV ?

Jen na okraj. bigjirka asi dostane kopřivku, jestli VH náhodou neopisoval z předchozí diskuse.
12. 12. 2008 | 21:32

tata napsal(a):

pane Hořejší

Vtomto zasadní nesouhlas,v principu je naš politicky systém špatný,,toleruje špínu,nemoralnost a to uvšech,JEDINÉ NA ČEM SE SHODNOU VŠICHNI je si nasypat do korytka občan je to poslední co je zajímá.Myslím že uplně spravně sme se propadli na spodní příčky hodnocení.

tady naprosto souhlasím s panem VK-CAN.Ale kdo tu zmenu provede není tam ani jeden když přišla jiskřička bylo to pozdějc velké zklamaní možná jeden kde sem zatím nezaregistroval,nadutost,aroganci,skandál,nadávky možná je jich víc ale ty nejsou na světle ramp.Vtomto ohledu sem pesimista.
12. 12. 2008 | 21:49

jogín napsal(a):

Maličkost, náš systém je v principu dobrý, až na ty vedlejší efekty. Od ideí teoretiků se realita bohužel liší zásadně, asi jako Marxovy představy od gulagu. Souhlasím, že velkých převratů netřeba. Stačí odstranit 5% volební limit, aby místo partají národní fronty začla fungovat konkurence. Jaké by byly ceny rohlíků, kdyby mohl fungovat jen pekař s kapacitiu 5% trhu?
12. 12. 2008 | 22:28

StandaT napsal(a):

Politické strany nemohou obsah, protože nemají typického voliče. V době, kdy vznikaly ho měly. Průmyslová revoluce přinesla mohutnou masu navzájem zaměnitelných jedinců. Továrenský dělník v Kolbence byl ze dne na den nahraditelný jiným dělníkem a vůbec de nelišil od dělníka ve Škodovce nebo Manchestru nebo Detroitu. ti lidi byli zaměnitelní nejen v práci, ale v celém svém životě. Měli stejné životní podmínky, stejné starost, stejné sny a cíle. Pro ně se dal napsat volební program na jednu stránku A5 a oslovil je, ptotože jim nabídl vše, co potřebovali i vše, po čem toužili. Podobně monotóní byl zemědělný lid či měšťanstvo.

To dneska ale vůbec neexistuje. Místo monolitní masy tady máme tisíce a tisíce menšin s naprosto rozdílnými životy, požadavky, cíly a sny. Některé jsou shodné, jiné podobné a další jdou zase proti sobě. Kdo všechno je dneska skryt pod pojmem dělník? Lze je strčit do jednoho pytle? Jsou zaměnitelní v práci? V životním stylu? Ve svých snech? Nikoliv. Strany by musely napsat stovky volebních programů a tisíce hesel, aby je oslovily. Žijeme v době, kdy se strany staly přežitkem, žijí z minula a zpodstaty a z principu nemohou mít obsah, natož nabídku. A tak si výmýšlí náhradní pseudotémata. A tak jedni krouží kolem pojmu Sociální stát a bojují za něco, co už bylo dávno vybojováno a druzí krouží kolem pojmu Svoboda a bojují za to, aby tady bylo to, co už máme.
12. 12. 2008 | 22:43

VK-Can. napsal(a):

Zdravim pane tato.

Mnohokrat se nase "selske mysleni" seslo na stejne strance.
V tom, ze jste pesimista nejste sam.
System v Cesku a v mnoha jinych statech byv. vych. bloku je velmi rafinovane aplikovan a jeho zmena nebude, pokud se stane, jednoducha!

Cela ironie je v tom, ze to bude mozne jen zasahem "z venci" tedy z EU.
Bohuzel stare nomenklatury zasely semeno neduvery k EU, protoze vedi, ze odtud jim hrozi nebezpeci!

Ztrata suverenity, bruselska byrokracie atd. brnkaji uspesne na struny obav - Co kdyz je to skutecne pravda ?!
Pravda je, ze zatim se EU chova jako slon v obchode s porcelanem, ale pravda take je, ze to je jedina nadeje, ktera by mohla mit vliv na positivni zmeny v polit. systemu novych clenu.

Volici v Cesku jsou zcela systematicky zamestnani ruznymi skandaly a jejich pozornost je uspesne odvadena od zakladniho problemu - volebni system!

A tak po "volbach" se opet vynori nad vodou jako korkove spunty stejne polit. figurky. Jen si vymeni nazvy - vladnouci a oposice a jedou dle osvedceneho porekadla "Kazdy chvilku taha pilku"!

Pamatujete na motocykly JAWA ? Pri koupi jste mel take vyber barvy, pokud jste si vybral cervenou!
12. 12. 2008 | 22:51

Vosavbotě napsal(a):

Dobrý večer pane Hořejší,

k Vašemu souboru podnětných myšlenek si dovolím jen tolik:

Ani Ježíš na místě ministra vnitra by nesnížil počet obětí dopravních nehod o polovinu,ač uměl křísit mrtvé

Ani Stalin by neuměl zlikvidovat všechna hráčská doupata a hampejzy,ač dokázal zlikvidovat celou ruskou ekonomiku (ovšem kromě té šedé a černé)

Ani sama "Slepá dáma" podstatně nezefektivní soudnictví, nesundá-li šátku a nestane-li se diktátorkou

Ani "Podstatný pokrok", ani "Udělej něco!", a už vůbec ne "Konečné řešení..." nikdy nepřiměje nepřizpůsobivé občany, aby se přizpůsobili, stejně jako nic než strach o sebe sama nepřiměje přizpůsobivé občany aby ty nepřizpůsobivé přizpůsobili sami, což je ovšem v rozporu s ústavou a tou svíčkou, která za romské oběti nacismu hoří dosud skoro bez významu, a bez naděje...

A náš politický a ekonomický systém není ani docela snesitelně dobrý a potřeboval by reformu, a děkuje Vám za Vaše příspěvky

Jindy bez servítek VOSAVBOTĚ
12. 12. 2008 | 22:54

SuP napsal(a):

StandaT -
Myslím, že jste to vystihl. Zatím nejlépe.
Ano politika je vyprázdněná, protože v zásadě už všude (tedy kde je civilizace) funguje a občané dosáhli, čeho chtěli. Tudíž politika nemá co nabídnout. (Jen snad ještě jinou barvu toho auta) A stále podporované a přiživované boje za "sociální stát" jsou vlamováním do otevřených dveří.
A ať si zkusí nám to rozporovat.
12. 12. 2008 | 23:14

StandaT napsal(a):

SuPe: trošičku jinak. Chtěl jsem říci, že lidi chtějí po politicích tolik věcí a s takovým rozptylem, že jim prostě vyjít vstříc nejde a nabídnout jim politický program taky nelze. To, co uspokojí jednoho, jde proti zájmům druhého a třetího se to ani nedotkne a to klidně mohou patřit k jedné třídě/mase. Vyprázdněnost stran je důsledkem tohoto. To kroužení kolem pseudotémat a vlamování se do oteřených dveří je jen důsledkem tohoto důsledku. A dál. Důsledkem důsledku důsledku je krize důvěry a ta bude mít další důsledky (některé vidíme zrovna teď v Řecku)... Jejda. To jsem se nějak zřetězil... raději půjdu spát. Dobrou noc.
12. 12. 2008 | 23:35

Petr Soukup napsal(a):

Chraň nás Pánbůh před takovými šílenci s „vyprázdněnými“ mozky jako je Václav Hořejší...
13. 12. 2008 | 04:42

DB-Kalifornie napsal(a):

Pri pozorovani zvenci a cteni ceskeho denniho tisku clovek nutne dojde k zaveru, ze politicke strany jsou v Cesku prilis rizene stranickymi sekretariaty, dava se maly prostor individualitam a schopnym lidem bez "ideologickeho backgroundu". Mozna proto je ( a myslim si, ze opravdu je) ceska politika vyprazdnena. Osobne mne snad jeste vice vadi izolovanost ceske politicke garnitury od deni v Evrope (treba reakce na soucasnou krizi toho byla jasnym dukazem).

To vse celkem souvisi s porad jeste pomerne znatelnou pasivitou a pohodlnosti lidi (volicu), kteri jsou schopni tolerovat nektere ulety, ktere by proste jinde neprosly! V tomhle smeru je i zajimava role medii, jejichz postupna bulvarizace celkem spolehlive odvadi spolecnost od podstatnych problemu.

A vizi, kde chceme byt jako stat ci spolecnost za 10, 20 ci 30 let bychom meli mit (podporenou meritelnymi kroky v kratkem casovem horizont).
13. 12. 2008 | 06:14

Pepa Řepa napsal(a):

To Vosa v botě(brrr)
Tak, tak.

-Nový ministr zemědělství by se měl zavázat, že nebude sucho.

-Nový ministr zdravotnictví by se měl zavázat, že sníží celkovou roční úmrtnost na polovinu.

-Nový ministr školství by se měl zavázat, že získá pět Nobelových cen ročně.

-Nový ministr kultury by se měl zavázat, že vychová deset Chagallů za volební období.

-Nový ministr životního prostředí by se měl zavázat, že zastaví slunce jako Jozue.

-Nový ministr vnitra i ten starý by se měli zavázat do pytle a shodit ze žďákovského mostu.To by možná pomohlo.

Pamatuju dobu, kdy se lidi pořád k něčemu zavazovali. Že něco dohoní, že někoho předhoní.Že Škoda 1000MB předhoní Ferrari testarossa. Že splní plán nebo že ho překročí.

Překročili akorát mrtvolku komunizmu. Před devatenácti lety jsem si to aspoň myslel.
Někdo mrtvolku resuscitoval.Mrška jedna, má se zase k světu jako Godzilla.

Novoroční předsevzetí se blíží.Já bych se taky zavázal, že budu na pana Hořejšího hodnější. Zavázat se můžu k ledacčemu.I k tomu nesplnitelnému.
13. 12. 2008 | 07:18

oranžový napsal(a):

Pokračování:

"Jak bojoval v první světové válce náš
pracující lid za republiku "
Naše dělnictvo a pracující lid byly od hned
od začátku proti imperialistické válce.
Čeští vojáci nechtěli bojovat za rakouského
a německého císaře,za rakouské a německé
kapitalisty a velkostatkáře.Vojáci pěšího
pluku 28 přešli v dubnu 1915 na Dukelském
průsmyku k Rusům a jejich pluk byl za to
"na věčné časy vymazán z listiny rakouských
pluků" - jak pravil armádní rozkaz.
V jiném rozkazu z června 1915 si velitel
rakouských armád stěžuje,že "česká mužstva"
za tažení opětovně zklamala.
Také 36. pluk / mladoboleslavský / byl z
podobných příčin rozpuštěn.
Český lid rozvíjel v nejrůznějších formách
hnutí odporu proti válce a již v roce 1916
dochází v našich zemích k rostoucímu masovému revolučnímu hnutí.
Únorová revoluce a pád carismu v Rusku toto
hnutí podnítily k dalšímu rozmachu.
V dubnu 1917 krvavě potlačuje rakouská
vláda stávkové hnutí prostějovských dělníků
z nichž 23. padlo. V květnu 1917 demonstro-
vali dělníci Prahy,Plzně a jiných měst
proti rakouskému cizáckému panství a
provolávali slávu svobodnému českosloven -
skému státu. V téže době se vzbouřil
převážně český pluk v Rumburku.Po celé
léto a podzim 1917 propukaly stávky kovo-
dělníků v Praze,Plzni,Ostravě,Chomutově
a jinde.
Ohromný rozmach a jasný směr k vybojování
samostatnosti dostalo bojové hnutí našeho
lidu pod vlivem vítězné Velké říjnové
socialistické revoluce v Rusku.

"Uskutečněním sebeurčení národů Ruska
které socialistická revoluce provedla
stalo se mocným příkladem pro naše pracující masy v jejich boji za národní
svobodu a samostatnou Československou
republiku."
Vítězství nad buržoazií v Říjnové revoluci
povzbudilo lidové masy k boji za socialis-
mus proti vlastním kapitálistům.Pod přímým
vlivem Velké ruské revoluce se rozvinula
v lednu 1918 obrovská masová stávka,která
otřásla prohnilým rakouským mocnářstvím
až do základů.
Jen v Praze stávkovalo tehdy 150.000 dělníků. Této masové stávky se zúčastnili
dělníci v Brně,Ostravě,Plzni,Kladně,Liberci
a ostatních průmyslových střediscích.
Při manifestaci 1.máje 1918 se nesla v
čele dělnického průvodu ohromná standarta
s nápisem " Socialistický národ".
Socialismus se stal heslem milionu pracujících.
A musím ještě pokračovat ?
Dyť je to blábol - na blábol.
:-)
13. 12. 2008 | 09:36

Vico napsal(a):

StandaT : zajímavé a inspirující. Možná, že lidi by se spokojili alespoň se zdáním slušného zacházení, nějakým tím vlídným slovem. I tu žranici u koryt by tolerovali, kdyby se odehrávala za mléčným sklem a bez zbytečně silného mlaskání. Ne nadarmo v západní Evropě se potřebné reformy více dařily umírněným "novosocanům". Při jejich zavádění se alespoň tvářili zkroušeně. Pravičáci dělají tu chybu, že se při tom /zavádění/tváří jak při zavádění vibrátoru.

Oranžový : svůj příspěvek jste v poslední větě ohodnotil přiléhavě.
13. 12. 2008 | 10:36

vaclavhorejsi napsal(a):

SuP:

"Ano politika je vyprázdněná, protože v zásadě už všude (tedy kde je civilizace) funguje a občané dosáhli, čeho chtěli. Tudíž politika nemá co nabídnout. (Jen snad ještě jinou barvu toho auta) A stále podporované a přiživované boje za "sociální stát" jsou vlamováním do otevřených dveří."

Ano, souhlasim, skoro totez rikam v clanku. Nejde ale o nejake "boje za socialni stat", ale PROTI snaham ho zrusit nebo podstatne osekat...

..
13. 12. 2008 | 10:38

vaclavhorejsi napsal(a):

Vosavbote, Pepa Řepa:

Snizit pocet mrtvych na silnicich na uroven jinych zemi, potlacit kriminalitu, podstatne zlepsit fungovani soudu, omezit pocet kasin a heren na uroven Rakouska, udelat neco s cikanskym problemem, atd. - to prece nevyzaduje zadny nadprirozeny zasah, ale jen poradne fungovani policie, statni spravy a zakonodarcu. Nejsou to prece zadne "prirodni jevy", ktere jsou mimo nasi pusobnost, ne???
Nebo myslite, ze tak, jak to tady funguje ted, je to v poradku a nema smysl zadat (podstatne) zlepseni??

..
13. 12. 2008 | 10:45

oranžový napsal(a):

Šak Ano - pane Hořejší , NE však takovou
blbou formou, co Gottwald přinesl.

Ta demokracie a svoboda i bez takových
poroste.

To mi věřte - pane Hořejší ...
13. 12. 2008 | 11:02

Pepa Řepa napsal(a):

Hmm. No tak jo. Tak já si počkám na tu novou vládu. Za rok, za dva. Asi bude ráj na zemi. Počkám si k čemu se zavážou.
Omezit kasina říkáte? No proč ne.Jen aby na každém rohu nebyl Kočkodrom.

Potlačit kriminalitu, vyřešit cigánský problém, urychlit soudy?
Necháme se překvapit. Jen se divím, že to šikulkové jako Gross nestihli.Zase asi uslyším, jak by oni tak rádi, ale ti před nimi všechno zprznili.
13. 12. 2008 | 11:05

vaclavhorejsi napsal(a):

oranžový:

A vy si myslite, ze ja mam v oblibe Gottwalda?? Kde jste k tomu nazoru prisel??

..
13. 12. 2008 | 11:08

oranžový napsal(a):

Já vám to povím...
Přišel sem na to z vašeho psaní.
Ne snad, že byste přímo tíhnul ke
komunismu jako takovému - to ne,takový
hlupák nejste ....
ale něco málo ze socijálizmu v sobě máte.
Máte tam v sobě učení staré - učení co do
Vaší hlavy mladé - vtloukala společnost
minulá.
Vy za to nemůžete - nevyčítám Vám toho
pijonýra - či jinou činnost.
Že ale byl ste s přesvědčení,že žijete
v socijálistickém blahobytu - kterejžto
Vám vysoké učení doporučíl - snad za
členství v spolku tom ???

To nic, nemám Vám to za zlé , však jinak
byste se měl o zemi svou zajímat ..
jinak ...
Tak, jak žití ve svobodě vyžaduje.

Přeji Vám pěkný den.
13. 12. 2008 | 11:35

HM napsal(a):

Vyprázdněné může být jen něco, co bylo někdy plné :-)
13. 12. 2008 | 11:48

Vaclav Horejsi napsal(a):

oranžový :

Nevim, o jakem socialistickem blahobytu mluvite - ja se mam podstatne lepe, nez tehdy. Pokud mate na mysli jako ten "spolek" KSC, tak v tom jsem nebyl.
Pokud vas zajima moje minulost, politicke preference a vztah k tehdejsimu rezimu, popsal jsem to zde:
http://blog.aktualne.centru...

..
13. 12. 2008 | 11:51

HM napsal(a):

Nějak se zapomíná na to, že stát tu není od toho, aby se dařilo dobře JENOM politikům, úředníkům a menším či větším podnikatelům. Někdo ve státě taky musí PRACOVAT a těchto lidí je čím dál míň a navíc se na ně čím dál víc kašle (nejen u nás).
Do nekonečna to ale jistě nejde, i když si někteří myslí, že to třeba vyřeší levnými pracovními silami ze zahraničí.

Ale i to by byl důkaz toho, jak si stát (a podnikatelé) "váží" svých občanů, kteří dlouholetou prací jakýsi existující standart státu a také podnikatelů a zaměstnavatelů vybudovali a velkým dílem k němu přispěli.
13. 12. 2008 | 12:06

HM napsal(a):

pan autor:

S tím prohlášením, že jste zastáncem "nového světového pořádku" jste se docela odvážně "vyklonil daleko z okna". Unipolární svět a "jeden světový policista" nemůže být nikdy spravedlivý, neboť si bude vždy dělat to, co sám uzná za vhodné.

Zajímal by mě Váš názor, jak si vysvětlujete, že SSSR se rozpadl a na druhé straně stále více evropských států se sjednocuje do EU, ačkoliv rozdíly mezi jednotlivými evropskými státy jsou daleko větší po mnoha stránkách, než rozdíly u bývalých států Ruska.
13. 12. 2008 | 12:22

oranžový napsal(a):

No jo, no... tak sem to pročetl.
Jak sem psal.

Něco doprava , něco doleva ....
ze šeckýho něco .
Něco z leva nebylo tak ošklivé , jak říkáte.

Něco z prava - prohnilé z díla minulejších
lidí .

Však de o to, jaký pořádek si mezi sebou
nahned bohatí i chudí udělají.
Dohodnout se a povyprávět si o starostech.
Vím sám, že to dobře funguje.
Lid Český je ohebný a nechá si líbit.

Toho využívá kdejaký dacan sprostý.

Musíte být tvrdší .
Tvrdší pane Hořejší.
13. 12. 2008 | 12:28

HM napsal(a):

Světové uspořádání se mění, z dřívější jedné velmoci byly po čase dvě hlavní velmoci, jejichz rovnováha se držela studenou válkou a jakousi snahou o "uzbrojení" té druhé strany. Nezdá se, že by to fungovalo, tak se třeba hledaly a hledají jiné cesty...

Jedna velmoc není žádná dobrá vyhlídka, dvě jsme tady už měli a taky "nic moc", jen neustálé napětí a horečné zbrojení po dlouhou dobu. Navíc měla tato fáze jako "vedlejší efekt" vznik dalších možných velmocí (Čína, Indie)
Co zkusit tři ? Třeba jakousi "prostřední" velmoc, která by se snažila "neutralizovat" jakékoliv extrémy těch dvou "krajních" velmocí ?
Ovšem nevím, jestli je cesta spojení takovéto "prostřední velmoci" (EU) s jednou z těchto krajních velmocí ta správná. Vedla by nevyhnutelně k vytvoření zase jenom jedné světové velmoci.
13. 12. 2008 | 12:48

Vaclav Horejsi napsal(a):

HM:

Ano, mozna jsem to s tim "prihlasenim k novemu svetovemu poradku" trochu prepiskl - poznamenal jsem ovsem, ze by to bylo OK pouze v pripade, ze by se USA chovaly podstatne jinak nez za vlady GWB.
To, ze se rozpadl SSSR me neprestava udivovat (nijak mi to ovsem nevadi). Zrejme to bylo shodou nekolika okolnosti (hospodarska slabost, urcita Gorbacovova naivita, neuspesny puc konzervativcu vedouci k prudkemu oslabeni ustredni moci).
Sjednocovani Evropy velmi fandim - nejradeji bych videl federaci podobnou USA...
Myslim, ze je jiste, ze budouci svet bude multipolarni (USA, EU, Rusko, Cina, Indie, mozna i nekdo dalsi).

..
13. 12. 2008 | 13:10

Líný černý pes napsal(a):

to Václav Hořejší :

Federativní uspořádání současné Evropy, podobné tomu v USA, bohužel není v současné době možné. Důvody nejsou ekonomické ani politické, leč, bohužel, psychologické.
Federaci v severní Americe vytvořili "noví" lidé, zde jsou lidé "usedlí" a proto hájí zájmy "svého" území proti všem z okolí. Doba, kdy panovník ve své osobě spojoval území, která mu podléhala, již minula.
Vzhledem k tomu, že Evropa není a nebyla bez vnější pomoci schopna sjednocení ani při ohrožení, myslím, že dojde-li kdy ke sjednocení, bude o v nouzi nejvyšší a pravděpodobně jen po dobu trvání oné nouze. Jen co nebezpečí pomine, regionální "zájmy" převýší zájmy společné. A chraň nás Bůh takového maléru, který by nás sjednotil.
13. 12. 2008 | 13:25

HM napsal(a):

pan autor:

Ano, zaregistroval jsem tu Vaši IF (podmínku) s tím novým světovým uspořádáním. Ovšem zatím toto IF neexistuje a hned tak asi nebude. Jinak by nebylo např. možné, aby nějaký stát začal válku proti jinému státu, aniž by k tomu měl mandát (souhlas) všech ostatních států UNO, nebo aby na jedné straně jakékoliv přestupky vůči lidským právům a konvencím byly trestány (potrestání diktátora) a na druhé straně tolerovány (oblíbený pojem "kolaterální škody" - tisíce, statisíce nebo více mrtvých civilistů, používání zakázaných typů bojovzch prostředků, bombardování civilních budov a zařízení, atd.). Právo a pravda by snad měly platit obecně, ne jenom pro silnější.

Taky si myslím, že nejen našemu státu byl rozpad celého SSSR vítaný, ovšem snažím se na to dívat "neutrálníma" očima a je jasné, že tento rozpad uškodil (vel)moci jedné a pomohl (vel)moci jiné.

Sjednocené Evropě taky fandím, ovšem jistým způsobem mi vadí, že se její vedoucí představitelé nesnaží o jakousi neutrální pozici a jakéhosi "zprostredkovatele" v dnešním světovém uspořádání.

Pro Evropu neexistuje žádná nutnost, aby se komukoliv vnucovala a podřizovala. Její zkušenosti z válek a poválečných období jí jistě daly daleko více smyslu pro spravedlnost a neutralitu, než jakékoliv jiné velmoci a světadílu.
13. 12. 2008 | 13:42

SuP napsal(a):

StandaT -
A já to myslel zase tak, že protože jsou zásadní problémy vyřešeny a řešení fungují, má občanstvo chuť a náladu na všechny ty svoje desítky pseudoproblémů a přáníček.
Ale že to zadělává na další a možná velký problém (ano Atény, Paříž....), je pravděpodobné.
13. 12. 2008 | 13:53

jenicek napsal(a):

Označit Astona za ultraliberála je chucpe. Aston je jen slušnej člověk co se živí jinak než chrochtáním na grantech.
13. 12. 2008 | 14:41

Pepa Řepa napsal(a):

To LČP
Vy byste nechtěla být sjednocena takovými lidmi jako je Daniel Cohn-Bendit?
Vy byste se neujala některého chudáka z Guantánama?

http://aktualne.centrum.cz/...

Styďte se.Pokud se polepšíte a rozhodnete se vzít si nějakého mudžáhida na byt, nesmíte mu pouštět rap. Podle naprosto seriozní zprávy, rapová hudba bojovníka ničí.
13. 12. 2008 | 15:03

HM napsal(a):

pan autor:

Víte, kdo a zhruba kdy tohle prohlásil ?:

"Of course the people don't want war. But after all, it's the leaders of the country who determine the policy, and it's always a simple matter to drag the people along whether it's a democracy, a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy.
All you have to do is tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism, and exposing the country to greater danger."
13. 12. 2008 | 15:16

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Ano, doufejme, ze Cohna-Bendita poslou co nejdriv na Guantanamo.
Vsechny ty sproste podezrele teroristy, kteri tam zcela opravnene sedi, by meli bez cavyku zplynovat - povazte, oni se jeste drze dozaduji soudu!!!

Ted to ale vypada, ze to ten zatraceny Obama zkazi:
http://www.huffingtonpost.c...

Mel byste zorganizovat nejakou petici "Psum psi smrt!!" Nasi pracujici by ji jiste masove podporili!

..
13. 12. 2008 | 15:18

vaclavhorejsi napsal(a):

HM:

Hermann Goering, Hitler’s Reich Marshall, at the Nurenberg Trials after World War II.

Bohuzel mel pravdu, lide jsou stale stejne stupidni...

..
13. 12. 2008 | 15:22

HM napsal(a):

pan autor:

Ano, máte pravdu...mé uznání. Stejně tak, jako souhlas s tím, že je hrozně smutné, že to někteří lidé ještě pořád používají a ta "masa" jim slepě věří, i když ta taktika je tak stará a známá...
13. 12. 2008 | 15:27

HM napsal(a):

pan autor:

Na stránce Evropského parlamentu
http://www.europarl.europa....

je článek, ve kterém se m. j. píše:

"...In the legal sense the EU essentially does not have a united presence at the UN. The European Union does not have a legal personality. And even if it will have one with the conclusion of the Lisbon Treaty, it won't be able to join the UN as a whole according to its current Charter, as it is not a state..."

Jednak se v tom úryvku už automaticky počítá (?) s tím, že LS bude přijata ("...even if it WILL have one...") a jednak by to mělo znamenat, že budoucí EU by se tak nemohlo stát členem UNO (a nemělo tedy žádný rozhodovací hlas v UNO), neboť podle statutů UNO by se nejednalo o stát (EU).
Zajímavé vývody a dopady...
13. 12. 2008 | 16:17

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý podvečer pane profesore,
Váš dnešní příspěvek má asi tři roviny:
- definice státu a jeho funkce. To je na nespočet publikací, oni ultraliberálové i komunisté v něm koneckonců vidí jen mocenský nástroj, který by měl zaniknout. Pak by měla začít ten skutečný ráj svobody a harmonie, pro první díky neomezeně svobodnému trhu, pro druhé zásluhou nového socialistického člověka. Asi není nutné komwntovat. Nicméně současný stav nejspíš považujete za optimální. Dejme tomu.
- Vize v současném světě jsou jen dvě: Dotažení multi-kulti globální vesnice s celosvětovou neomezenou mocí finančních oligarchů a se všemi důsledky výroku lorda Actona, což by v tom nejlepším případě znamenalo svět podle Huxleyho, nebo konkurenční vize vícepolárního světa několika bloků, které by spolu spolupracovaly a soupeřily zároveň. Z mého pohledu nemáme jinou přijatelnou možnost, než tu druhou, což mj, znamená značnou zpátečku v mnoha oblastech, mimo jiné posílení role státu (což se mimochodem začíná dít v souvislosti se současnou hospodářskou krizí)
- Fungování státu u nás, tedy rozpor mezi teorií a praxí. Tady je ntné si uvědomit jednu věc: Vlády globalizovaných států jsou jen správci, pravidla hry jsou určeny těmi, kdo skutečně vládnou. Jak je tato správa vykonávána, to záleží na celé řadě faktorů: Celková úroveň společnosti (její vyspělost, mentální profil i předchozí historie), jak dalece ony vnější vlivy zasahují atd. Např. jakou mají šanci nezkorumpovaní a schopní jedinci. A tady by jste velmi rychle zjistil, že nadnárodní korporace dotáhly reálsocialismus téměř k dokonalosti a nutně se tento stav musí promítat i do státní správy. Jinými slovy: Ony notoricky známé choroby, které si pamatujeme z minulosti budou spíš narůstat a infekce nakonec postihne i tu dosud vzornou Skandinavii. K tomu přidejte choroby, které nebyly dříve možné - třeba narkomanii.
Jsem prostě skeptik, ale bylo by to na dlouhou diskuzi.
13. 12. 2008 | 16:19

Flex napsal(a):

Pepa Repa:

Velice hezky receno a doufam, ze vas neurazim malym doplnkem: „Protosoudruh Horejsi by se mel zavazat, ze snizi nesmyslnost svych pubertalne-infantilnich blabolu (= svych blogu obsahujicich prepubertalni ‘poucne objevy’) alespon na polovinu. Vzdyt (jak jste pekne napsal) zavazat se jeden muze k ledacčemu, i k tomu nesplnitelnemu...”
13. 12. 2008 | 16:20

Tom napsal(a):

Pane profesore,

je hezké vidět, že diskuze čtete a reagujete. To se mi líbí.

Přijde mi, že ve své podstatě se dopouštíte stejného omylu, jako ti ultraliberálové. Pro ně je zlem stát, pro vás volný trh. Oni odmítají vidět selhání trhů, vy odmítáte (nebo se alespoň o tom nezmiňujete) seriózní potíže se stáními intervencemi a regulacemi. Obojí nepochybně existuje. Oni věří, že trh rozhoduje lépe než stát, vy věříte, že stát (=úředníci) rozhodne lépe než trh. Je to prostě totéž zrcadlově.
Pokud tvrdíte, že máte pro svůj názor důkazy, oni je mají také.

Oba názorové tábory ve mně vyvolávají svou jednostranností potřebu ukázat jim (vám), že takhle jednoduché to rozhodně není.

Každopádně píšete hezky, jen se pořád opakujete v tématu "o zlých liberálech".

BTW: Teď jsem četl o švédském sociálním systému, asi 5 let starou knihu. Mají asi 50 systémů pojištění proti nezaměstnanosti, které vznikly nejprve jako soukromé, poté je převzal stát ale skoro je nezměnil. Proto je tento systém sice relativně štědrý ve smyslu dávek, ale zároveň vytváří silný tlak na hledání zaměstnání.
Oproti tomu v GB byl soukromý systém nahrazen státním a názory jsou smíšené.
Švédové možná mají vše státní, ale ne vše státem vytvořené:)
13. 12. 2008 | 16:51

grőssling napsal(a):

Tak jsem se ptal sám sebe včera ve 21,04 zde, kdo se je ochoten ještě podepsat pod heslo TGM "Obci starosti své osobní podrob" a ejhle, posléze jsem zjistil, že to byla poslední věta projevu Mirka Topolánka na 17. kongresu ODS v listopadu 2006.
Jak řekl klasik, Se učit,se učit, se učit.
13. 12. 2008 | 17:00

vaclavhorejsi napsal(a):

Tom:

Rozhodne neni pravda, ze bych povazoval trh za nejake zlo - nevim, jak jste mohl dojit k takovemu nazoru.
Stoprocentne jsem pro standardni evropsky kapitalismus (socialne-trzni system).
Myslim, ze ve spouste veci (asi vetsine) je lepsi se spolehnout na trh, ale statni regulace je urcite take velmi dulezita, pokud nechceme mit kazdych 15 let hlubokou krizi. Snad bychom se mohli shodnout, ze je potreba zdrava rovnovaha obeho...

Asi je pravda, ze se dost opakuji s temi ultraliberaly, ale oni se opakuji take a velmi me s temi jejich tezemi irituji... ;-)
13. 12. 2008 | 17:04

Tom napsal(a):

VH:
Promiňte, to s tím trhem mi tak vyznívá z vašich příspěvků. Asi bych nikde nenašel explicitní formulaci.
K sociálně tržnímu systému - Erhard by se asi divil, co je dnes v Německu, podle mých informací zamýšlel vytvořit spíše úspornější verzi státu než je dnes.

S rovnováhou souhlasím.
Je fakt, že se ultraliberálové opakují, proto už je taky nečtu. Ale pokud se budete opakovat vy, tak vás třeba taky lidi přestanou číst:)

Mějte se hezky.
13. 12. 2008 | 17:36

ivanT napsal(a):

Vazeny pane Horejsi,

Souhlasim s vami jak v tom, ze v CR podminky fungujiciho politickeho a ekonomickeho systemu na papiru existuji, ale v praxi se tezko prosazuji. Prikladam za to vinu z vetsi casti obcanum volicum (nebo spise nevolicum).

Souhlasim s vami take v tom, ze politikove by meli nabidnout konkretni sliby a podle jejich splneni ci nesplneni by meli byt souzeni volici (opet pokud obcan voli).

Oba predchozi paragrafy plati ovsem ve vetsi ci mensi mire i pro jine zeme, jako treba Kanadu kde ziji, nebo USA jejichz jsem sousedem.

V jednom s vami ale nesouhlasim - ze odpovidate, a obcas dost emocionalne, ruznym kriklounum, kteri na vase blogy vetsinou zcela prazdne a bez argumentu reaguji. Doprucuji srdecne, abyste je proste ignoroval a odpovidal jen na skutecne a vazne myslene argumenty.
13. 12. 2008 | 17:38

HM napsal(a):

pan autor:

Když už jste se výše zmínil o možném zrušení Guantanama (uvedený link), možná to bude tím, že už ho nebudou potřebovat:
http://www.sfgate.com/cgi-b...
13. 12. 2008 | 18:16

jojo napsal(a):

Jak definujete slovutny pane profesore cin, kdy nekdo bere nejakemu cloveku penize?

Mozna by neksodilo, se nad nekterymi zamyslet, coz vam asi jde v mikrobiologii, ale jiz vubec ne v ostatnich vecech.
13. 12. 2008 | 18:44

vaclavhorejsi napsal(a):

jojo:

Dekuji za neobycejne uctive osloveni ;-)
Zrejme mate na mysli dane a zrejme chcete rici, ze je to "institucionalizovana kradez, resp. loupez".
Neni tomu tak.
Dane jsou penize, kterymi se clenove spolecnosti skladaji na fungovani spolecnych veci. Podobne to delaji vsechny spolky - stat je jen takovy velky spolek.
Jiste je mozne, aby nejaka strana prosazovala zruseni dani nebo jejich velke omezeni (samozrejme za cenu zruseni nekterych funkci statu - treba policie, skol, soudu, atd). Pokud tajkova strana ziska ve volbach vetsinu, muze sve smele plany uskutecnit.
Na svete existuje nekolik zemi, kde stat v podstate nefunguje a tedy ani nevybira dane. Ja bych v nich zit nechtel...

..
13. 12. 2008 | 19:15

HM napsal(a):

pan Hořejší:

O smyslu daní nemá cenu diskutovat (maximálně tak o přístupnosti a přehlednosti konkrétních informací, jak a kde byly peníze z daní užity).
Ovšem jedna otázka by se ale nabízela. Proč platí každý člověk daně několikrát ?
Z příjmu, z uložených peněz na kontě (které tam přijdou třeba ve formě toho předchozího příjmu) a nakonec i z věcí, které si za ty už předtím třeba dvakrát zdaněné peníze koupí.
O jiných daních ani nemluvě (existující obecně, třeba v jiných státech - zděděný domek, pozemek nebo jiný majetek po rodičích a příbuzných a pod.).
13. 12. 2008 | 19:33

Ebo napsal(a):

není vyprázdněná, ale totálně na 3,14ču
13. 12. 2008 | 19:45

vaclavhorejsi napsal(a):

HM:

Ja to vidim tak, ze stat proste potrebuje vybrat urcitou sumu, aby pokryl sve nutne vydaje (jiste muzeme diskutovat, jak efektivne je utraci...).
Pokud to nevybere tim soucasnym zpusobem (treba pomoci tech dani, ktere kritizujete), jiste by to mohl vybrat tak, ze by cely system podstatne zjednodusil a treba by zachoval pouze DPH a dan z prijmu (a vsechny ostatni dane zrusil).
Aby pak vybral onu nutnou sumu, musel by proste zvysit DPH a/nebo dan z prijmu; nekdo by na tom trochu vydelal, jiny trochu prodelal, ale vcelku by byl vysledek stejny (nebo by se muselo omezit skolstvi, policie atd...).

...
13. 12. 2008 | 20:23

HM napsal(a):

pan Hořejší:

Je jasné, že stát nějak potřebuje získat peníze na nevýrobní sféry a nejběžnější cesta jsou daně. Ovšem je to taky snad všude vášnivě diskutovaná cesta, často spojená s diskusí o humanitě a také lidských právech.
Je otázka, do jaké míry má pravdu manažer velkého automobilového koncernu, který na otázku, jestli by byl ochoten ze svého ročního platu 60 miliónů EUR slevit, odpoví, že nesleví, že si to poctivou prací vydělal a že mu to náleží. Je otázka, jestli je zhruba 500 miliónů US & za nějakých 8 let opravdu odpovídající plat CEO velké americké banky, která zkrachuje. Podobných příkladů je spousta.

Takže jak najít to správné zdanění - to není jen otázka matematická, ale i sociálně-právní. Těžko bude sociálně spravedlivá rovná daň, když někdo vydělává čistého 15,000 měsíčně a jiný třeba million. Navíc ti bohatší zakládají různé nadace, kam své peníze mohou třeba bezdaňově ukládat.
Situace je v mnoha státech taková, že čím dál více lidí už neplatí žádnou daň z příjmu, neboť je příjem tak nízký. Bohatí nechtějí platit více, neboť se ohrazují tím, že už i tak platí za mnohé chudší.

Jak jsem říkal, nejen matematická, ekonomická a právní, ale taky sociální otázka, kterou by měl řešit stát a ne zaměstnavatelé.
V potaz by se měla vzít výše přijmu a často uváděné minimální životní výdaje na osobu a měsíc, ne jenom průměrný výdělek (lépe medián).
V každém případě je podle mě úplně zcestné šetřit na vzdělání a policii, jak se tomu děje.
13. 12. 2008 | 21:13

boh napsal(a):

ODS bez Václava Klause je dobrá značka

Vice: http://czech-bohemia.blogsp...
13. 12. 2008 | 23:31

prirodovedec napsal(a):

Dnes mne tesi, ze mohu s autorem pro nektere prekvapive nesouhlasit:

1) "Nemyslím, že by takovéto radikální ideologie byly u nás aktuální a měly šanci na úspěch."

Domnivam se naopak, ze sance na uspech radikalismu v CR rostou. Protofasismus je zrejmy i z diskusi. Troufnu si odhadnout, ze dle soucasnych cisel signalizujicich vyvoj krize u nas, budou radikalizujici trendy na jare zrejmejsi.

2) "VELKÁ VĚTŠINA LIDÍ ALE CHCE, ABY TEN V PRINCIPU DOBRÝ SYSTÉM OPRAVDU DOBŘE FUNGOVAL."

Mozna mate pravdu, ale nejsem si jist, zda spise neroste pocet lidi, kteri pri svem znechuceni necekaji na dalsi zmenu, na dalsi nadeji. Kteri ke svemu zivotu zde potrebuji viru i v politickou autoritu misto spokojenosti s tim, ze mohou zertovat na jeji adresu. Uvidime, jak rychle ten pocet prekroci kriticke mnozstvi.

3) "Solidní politické strany by se měly především soustředit na to, aby dobré věci zakotvené v ústavě a zákonech opravdu fungovaly tak, jak mají."

Pochopitelne na to budou soustredovat retoriku a sebeprezentaci. S ohledem na neschopnost pracovat v delsim casovem horizontu a pod tlakem lobby, to bude podle mne jen fasada. Da se ale rici, ze neverici vetsina v CR, schopna cist mezi radky, by to stejne uz nikomu nespolkla. Navic bych byl nerad, aby politici pod rouskou zkvalitnovani sve prace napachali dalsi skody a ohaneli se u toho Vasimi pozadavky na ne. :)

Kontrola je dle mne mozna pouze zdola, a to tim, ze zacne fungovat obcanska kontrola tech "oni". Koneckoncu Vase povestne blogy o zdravotnictvi k tomu prispely a jsou dobrym prikladem. Vytahly napr. Hrobone z MZ na "svetla ramp". :)

4) "Chtěl bych, aby si politici dávali jasně definované, snadno kontrolovatelné závazky."

Zde jste se stal tercem kritiky a podle mne pravem. Slovo zavazek ma ten tradicne zprofanovany pridech. Chapu, ze duraz byl na slova "jasně definované, snadno kontrolovatelné".

Ja nechci, aby si politici davali zavazky, ale aby byli pod konkretni trvalou a verejnou kontrolou (nejen bratrstva novinaru) tak, aby jejich pozice prestaly byt atraktivni a prestaly lakat deprivanty.

Vnimam to jako trvaly pohled i do jejich osobniho zivota (rekneme ala show Velky bratr). At zkratka s jekotem z politiky utecou. Tim deprivanty nemocne tohou po moci nahradi mene skodlivi exhibicioniste.

Druha moznost je zavrit je do jejich politicke ZOO, zamerit na ne kamery a branit, aby ze sveho virtualniho sveta skodili a vytvorit jim iluzi moci. K cemuz je zeme Svejka dle mne celkem dobre disponovana. Nesmi pak ale brat sve "pitomce nahore" prilis vazne a touzit po tom, aby byli cestni a spravedlivi. (presneji, aby si kvalitne dokazali nasadit tyto masky)

Nejde mi tedy o jejich zavazky, ale o ukoly, ktere jsou jim zadany temi, kteri si je najali - volici a ktere maji plnit.

5) Rovnez dalsi konkretizace tech zavazku mi pripada pravem napadana, protoze napr. MV je dle mne vsechny Vami zminene garantovat nemuze.
13. 12. 2008 | 23:57

prirodovedec napsal(a):

6) "Aby se takový program podstatného zkvalitnění státu mohl uskutečňovat (i bez těch severských poradců), bylo by ovšem v první řadě potřeba, aby zodpovědní politici brali jako naprostou samozřejmost to, že stát může a musí dobře fungovat."

To dost dobre za (svuj dobry zivot) zodpovedni politici jako samozrejmost brat nemohou, protoze ten stat musi znefunkcnit, aby jej potom mohli rozebrat a rozdat mezi pribuzne a kamarady.

7) "Místo toho ale často slýchám, že „stát dobře fungovat z principu neumí“, že všechno, co stát dělá, zákonitě musí dělat hůře než nějaký privátní subjekt, že je tedy třeba všechno zprivatizovat a státu nenechat na starosti téměř nic. Jsem hluboce přesvědčen, že to je naprosto zhoubná idea."

Priznam se, ze tato idea mi pripada nesmirne ozdravna, nicmene dosti nakladna a opet mrhajici mnoha lidskymi zivoty. Ale asi je to treba. I kdyz castejsi opakovani cyklu: privatizace bez nahrady - znarodneni bez nahrady - je pomerne nakladna.

Zkratka v realite CR je opet podavan (sice ponekud induktivni ale dosti konstruktivni dukaz), ze existuji situace, ze i zamerne znefunkcneny stat funguje lepe nez lecktery privateer (pardon privatizer). S takovymi historickymi zkusenostmi pak nelze verit uz "pindum" nejen toho predposledniho, ale i toho posledniho -ismu.

8) "Principiálně negativní vztah ke státu (a řeči o daních coby "státní loupeži") můžeme kupodivu slyšet ze dvou zdánlivě velmi odlišných stran politického spektra – od ultralevicových radikálů-anarchistů a důsledných pravicových liberálů."

Tezko se ted umim zaradit :). Kdyz se navic s Balzacem v nadsazce domnivam, ze za kazdym velkym majetkem je nejaka pekna loupez.

Dale kdyz jsem zde s Martym rozvijel a diskutoval teorii prvniho a druheho loupeznika, pripadne i vubec prvotniho loupeznika.

Pripominam: zasadni rozdil mezi "robber barons" 19.stoleti a Al Caponem stoleti 20. byl dle mne v mire zakonu, ktere ti prvni prijali na ochranu vysledku sveho Lotrandovskeho pusobeni pred temi novymi druhymi Lotrandy.

Je tedy celkem pochopitelne, ze vzdelani chudobni se dle mne snadno, zejmena pod tihou krizi, nechali zaujmout myslenkou, ze ve vetsim poctu si i na mocnych hracich (zmekcilych potomcich "robber baronu") vynuti slusne vypalne. Nekde to na urcity cas dopadlo dobre (welfare state :) ) pro chude i pro ty potomky tech nenazranych (vetsina majetku obvykle zustala). Strach ze strycka Joea pusobil. Nekde se to ale vzajemne prepalilo na jednu ci druhou stranu (tu vrazdici fasisticka ochranka robber baronu pred tou chudou luzou, tu levicove drancovani statku robber baronu az do jejich zivotu tou chudou luzou).

Vzdy ale v pozadi stal nekdo, kdo z toho tyl a tez nekdo, kdo tyto skutky obvykle "vedecky" zduvodnoval. Takove temer laboratorni dukazy s hromadami mrtvol tech bezejmenych ale nadejnych zivotu, kterym vetsinou par
bezohlednych darebaku znicilo zivot.

Tento cynicky pohled je samozrejme velmi zjednoduseny, ale toto vulgarni pojeti mi umoznuje chranit se proti lzim v bizarnich oblastech, jako je politika a jine oblasti bezohledne lidske souteze.

Umoznuje mi to ponechat si schopnost nadseni tam, kam podle mne patri - do vyuky a odborne prace.
13. 12. 2008 | 23:58

prirodovedec napsal(a):

9) Citace propagandistu -ismu jste vybral pekne. Uvedomme si, ze se chovaji naprosto racionalne, haji sva bydla a maximalizuji tim svuj profit (viz Aston - chova se i rodove konzistentne). Profilovali se urcitym zpusobem, musi psat dle ocekavani a maximalne ta ocekavani posilovat. Za racionalitu spise zaslouzi pochvalu. Je samozrejme otazkou, zda diky obsahu psani nejsou spise skrytymi sabotery. :)

Presto na jejich myslenkach dle mne leccos muze byt: "A další ultraliberál píše:
„Daně jsou ve své podstatě zločin,“ (Dan Šťastný z „Liberálního institutu“ v MF Dnes MF Dnes, 9.6.2002). "

Temer souhlasim, jen je treba neco predeslat. Napr. na dane lze nahlizet jako na zlocin vypalneho, ktery je zprumerovanou odplatou za podobne zlociny napachane drive pri hromadeni techto majetku na ostatnich (skutecnost, zda danene majetky byly v prumeru ziskany zlocinnym zpusobem se da samozrejme zjistit napr. hlasovanim vsech. :) Vysledek je pak predvidatelny. :) ). Rekl bych, ze to zni dusledne v duchu autoru.

Jde zkratka o problem odcineni prvotniho hrichu - zde tzv, prvniho zlodeje. :)

"Chraň nás Pánbůh před takovými šílenci..."

Ja jedinou ochranu pred nimi vidim v duslednem prozkoumani jejich myslenek metodou jejich dusledneho dotazeni (Vy byste mozna napsal "ad absurdum"). Inu takove to nastavovani zrcadla dle Vesnicko ma strediskova :).

K tomu zrcadlu jste tentokrat alespon vybral vyborne citaty. Proto se mi tolik libil ten Vas drivejsi inspirujici blog s desaterem a mnoha dalsimi desatery v diskusich.

10) "To hlavní, co by mělo být neustále tvrdě a systematicky prověřováno, je prostě kvalita a efektivnost všeho, co stát dělá. Jsem přesvědčen, že to jde a že občané by právě na toto měli maximálně tlačit. A nenechat se místo toho ohlupovat stupidními pravo-levými ideologickými hesly."

Konecne naprosty souhlas. Cestu vidim ve zverejnovani, zverejnovani, ale faktu a ne textu profesionalnich novinaru/propagandistu a v diskusich. Obycejnych na blogu pidicich se, zlepsujicich se.

Nu a zkratka ti politici se bud pridaji a zacnou nasledovat volice nebo? Vsak to znate od klasiku ... kdo chvili stal ... :)

Pekny vecer. Diky za inspiraci byt jsem to vzal bez dlouheho premysleni a rychle.
13. 12. 2008 | 23:59

Parouback napsal(a):

"Velká většina lidí"
"Každý soudný člověk"
"standardní sociálně-tržní"
"ultraliberálové"
"omezení role státu".
Prosím pane Hořejší, než začnete příště zase něco psát, definujte nejdřív pojmy. Já samozřejmě již vím, že když píšete o většíně lidí a o soudném člověku, mluvíte o sobě a svých kamarádech. Nově příchozí ale může být zmatený a domnívat se, že čte článek nějaké autority z oblasti ekonomie nebo politické filosofie. Například vaše zdůvodnění použití progresivní daně by takovému čtenáři napovědělo, že se jedná o blog převážně nezamýšleně humoristický se silnými znaky autorovy vášně pro sledování televizních novin. Charakteristickým znakem takovýchto "amatérských intelektuálu" vašeho typu je silný sklon k mesianismu. Nic ve zlém ;), piste dal, dnes pise do novin kde kdo, na co se obtezovat se studiem.
14. 12. 2008 | 03:02

Pepa Řepa napsal(a):

To přírodovědec
my řepy říkáme bingo, pan editor touché.Myslím větu.
---------------
"Místo toho ale často slýchám, že „stát dobře fungovat z principu neumí“, že všechno, co stát dělá, zákonitě musí dělat hůře než nějaký privátní subjekt, že je tedy třeba všechno zprivatizovat a státu nenechat na starosti téměř nic. Jsem hluboce přesvědčen, že to je naprosto zhoubná idea."
-----------
Vidím to taky tak. Tato teorie je morovou ranou zprava. Vede k rozkladu státu, ve svých důsledcích stejně jako anarchismus.Přehnaný individualismus, potlačující pocit sounáležitosti. Otázka je ke komu. Rozhodně ne k parazitům.Ke slabým, postiženým, nemocným, starým určitě.

Přirozeně, že stát potřebujete, platit rozumné daně mně není proti srsti.

Kromě několika poněkud směšných závazků se ovšem objevuje celá řada otázek, které si autor vůbec na mysl nepřipouští.Morové rány zleva.

Nesouvisí náhodou snížená loajalita ke stávajícímu státu s oficiálním trendem Evropy? Není tento proces žádoucí? Není frustrace (přirozeně i mimo jiné důvody) způsobena plánovaným odnárodňováním? Nesouvisí náhodou loajalita ke státu s povinnostmi? Když vymažete loajalitu, nevymažete náhodou pocit sounáležitosti, povinnosti k něčemu, čemu se říkalo vlast? Znáte to: Je lehké rozbít akvárium.....

Nová Evropa staví na oslabování národních států, to je naprosto evidentní. Jak můžete volat zároveň po silnější roli státu, a zároveň být pro přenesení instrumentů státu na budovaný superstát? To je přece absolutní pitomost.
Další, nevyhnutelnou fází, bude volání po silné ruce z Bruselu, Paříže,Berlína, pokud ta domácí chytila lepru nebo nebude mít sílu.

Víra v politickou autoritu?
Když ponecháte stranou,zda může suplovat víra v politickou stranu suplovat víru náboženskou, naskýtá se otázka, zda sociální euroinženýři typu Cohn-Bendita jsou ti praví, kterým můžete důvěřovat. Pamatuju, že zhruba ve stejné době, kdy Rusové nás obsadili, rozkládal tento chlapík v Paříži druhý systém zevnitř. Dnes je u vesla.Mohli bychom pokračovat třeba k Rogeru Garaudy.

Není náhodou radikalizace i důsledkem multi-kulti politiky, nezvládnuté imigrace, která přerostla západu přes hlavu? Přirozeně, že příčin je víc.

Můžete však vysvětlit rabování v Řecku reformami pravicové vlády? Nebo má na to vliv i jeden a půl milionu ilegálů? Ve stejnou dobu si v Bruselu příchozí vynucují trvalý pobyt obsazováním univerzit.

Nedegenerovali jsme? Koneckonců na počátku tragického omylu na Balkánu byla evropská bezradnost, neschopnost.Svět není schopen zasáhnout proti somálským pirátům, aby nevypadal nehumánně.Nepodepsali se na tom pseudohumanisté?

Globalizace? Nevyhnutelným průvodním jevem, je nevnímat žádné území jako domov. To ovšem sebou nese i to, že nevnímáte žádnou autoritu práva. To je teritoriální, ne celoplanetové.

Na jednu stranu EU směřuje k vytvoření útvaru státu jako kolektivní osoby a na straně druhé je protivník čím dál, tím víc neuchopitelnější.
Chcete snad zažalovat Al-Kaidu či desítky dalších organizací v Haagu?

Terorismus? Kromě arabských kořenů, které sahají až do 8.století je potřeba zmínit ruský anarchismus devatenáctého století, který si za posledních dvacet před revolucí r. 1917 vyžádal 17 000obětí.Jeho metody převzali IRA,ETA i RAF.Evropa má na co navazovat.

Máte pravdu i ve větě:
---------------
Domnivam se naopak, ze sance na uspech radikalismu v CR rostou.
---------------
A není to zdaleka jen protofašismus.Přirozeně, že má ČR svá specifika. Problémy s částí cigánského etnika. Nemá ale problém s nepřizpůsobivými imigranty. Uvědomte si, že jednotné imigrační politika LS zavádí možnost žádosti asylu v kterékoliv zemi,kvóty, udělení pracovního povolení do půl roku, z toho vyplývající hmotnou podporu a možnost spojení rodin. To prakticky znamená, že přijetí jedince, znamená přijetí celého kmene.

Pokud se,zvláště v období hospodářské recese, tyto stávající a budoucí faktory spojí, pak si teprve uvědomíme, že na Vaši větu
-------------
"Chraň nás Pánbůh před takovými šílenci..."
-------------
...už je pozdě.
14. 12. 2008 | 06:59

grőssling napsal(a):

Pepa Řepa,
ano plánované odnárodňování salonními Evropany a světoobčany = jedna z cest k budoucí anarchii a diktatuře.
A jak to dopadne, když jde z tlustého do tenkého ?
Maďarský premiér ( fanda LS ) zavolá do Bruselu o pomoc, dostane ji, jenže potom za Maďary těch 30 miliard EURO nikdo nezaplatí. Hezky je bude muset vracet ten zavrhovaný národní stát a skládat se mu na splátky budou i ti salonní Evropané a světoobčané.
14. 12. 2008 | 09:34

HM napsal(a):

To Pepa Řepa:

Globalizace umožňuje snadnější ovládání stále většího území díky zavedení jednotných zákonů a norem. Umožňuje také snadnější centrální kumulování zisku z většího území a rozšířený dopad krizí :-)

Omezování armád, policie a pořádku ve státech, otevření hranic bez účinné kontroly, neúčinné imigrační zákony a ochrana osobních a národních práv atd. - to vše vede ke zvýšenému chaosu a nespokojenosti, ba až k možnému vystupňování nepokojů a rasismu.

Když se k tomu přičte ohrožení islámem, neznámými nemocemi, globálním oteplováním a dále nedostatek potravin, pitné vody, hospodářská krize, nezaměstnanost a další jevy, každý jedinec a národ bude rád za jakoukoliv pomoc a jakékoliv řešení odkudkoliv. On se určitě už někdo tak ochotný najde, ovšem zadarmo ani kuře nehrabe. Nemusí to být vždy peníze, stačí i protislužby nebo větší či menší ústupky v čemkoliv.

Slovy "klasika" (Morpheus): Welcome to the real world, Neo.
14. 12. 2008 | 10:05

vaclavhorejsi napsal(a):

grőssling:

"plánované odnárodňování salonními Evropany a světoobčany = jedna z cest k budoucí anarchii a diktatuře."

Takze - "Nic nez narod!"??

Myslim, ze to vidite nejak prilis pesimisticky - naprosto nevidim, ze by se EU jakkoli snazila o nejake "odnarodnovani".
Co je spatneho na tom, kdyz se na urgentni pomoc nejakemu statu slozi castecne i ti ostatni? Je to prece uplne stejny princip jako solidarita s chudsimi regiony v ramci nejakeho vetsiho narodniho statu, ne?

Prece jsme si vrchovatou merou vyzkouseli, k cemu vedlo v Evrope dusledne uplatnovani "zajmu" narodnich statu.
EU je velmi volnou konfederaci. Myslim, ze muze velmi dobre fungovat jako jakesi "velke Svycarsko".
Ja bych byl naopak pro posileni evropskeho federalismu, posileni role Evropskeho parlamentu, omezeni prilisne autonomie bruselskych uredniku.

Nevidim, proc by EU musela prosazovat prehnanany multikulturalismus a prehnane mirnou imigracni politiku - zalezi prece jen na tom, jak se clenove dohodnou, ne? Zatim zrejme dochazeji k zaveru, ze soucasna politika je OK (ja si to tak docela nemyslim, ale nemam patent na rozum).

..
14. 12. 2008 | 10:07

HM napsal(a):

pan Hořejší:

EU myšlenka se mi taky líbí, ovšem ne tím způsobem, jakým je to prováděno. Připadá mi, že se EU nebuduje směrem samostatné, neutrální, suverénní oblasti a světové velmoci, nýbrž se jej někteří vysocí představitelé (m. j. Brarroso, Sarkozy) snaží těsně napojit na Spojené státy (jak si jinak vysvětlit soukromou návštěvu obou výše uvedených pánů u prezidenta Bushe a jejich příslibem, že se Evropa ruku v ruce s USA bude podílet na budování nového světového pořádku ?).

Zmínil jste princip USA nebo Švýcarska. Nevím, jak to je se švýcarskými kantony, do jaké míry mají vlastní zákony, ale v USA jednotlivé státy takové zákony mají. EU by ale mělo být vybudováno podle jiných principů - mnohé evropské zákony by měly být nadřízeny těm "státním".

Viděl jsem na nějaké německé diskusi příspěvek, který pojednával o trestním právu/zákonu. Nevím, do jaké míry to souhlasí, ale ta dotyčná osoba psala, že novou LS by údajně měl být povolen trest smrti (v Německu momentálně neexistuje) a dokonce i zákrok armády proti demonstrantům, pokud by demonstrace byly namířeny proti cílům EU (kdo by to určoval, co je proti EU ?)... Pokud by to souhlasilo, chtěl byste takovou EU ?
14. 12. 2008 | 10:46

HM napsal(a):

HM
oprava: Barroso ...
14. 12. 2008 | 10:51

Pepa Řepa napsal(a):

O tady někdo řekl: Nic než národ?

Co nějaká nálepka xenofoba nebo národovce by nebyla?

A jsme u toho.Když není někdo Eurohujer, je tady označován z ultrapravici, jak tady vyvozovala paní Monika.Něco jako holé palice, jako DS.
Jaký je rozdíl mezi tímto pohledem a komunistickým: Kdo nejde s náma, jde proti nám?

Asi mám šedý zákal, ale já žádný rozdíl nevidím.
Vy pame Hořejší nevidíte tu propast mezi Churchillem a Cohn-Benditem? Mez Garaudym a Tigridem? Mezi pluralitními názory a heslem Kdo nejde....

A pak ty řeči o tom, kdo to vlastně platí. Klause i toho Ira. Jednou je to Putin, jednou CIA. Mám -pokud jde o EU- stejné názory a netajím se s nima. Chodím se dívat na výpisy a ono nic. Nic neposlali kluci ani z Moskvy ani z Langley.
Vy si nepamatujete, kdo ty řeči o tom, kdo koho platí tady vedl? Nemyslím Vás osobně, nevím jestli jste to použil vy sám, ale sype se tento argument ze všech stran.

To není vůbec o ODS nebo ČSSD či o Klausovi jako osobě.Je to o bolševickém myšlení. Jasně, bolševické myšlení může mít i modrý pták a často tomu tak je.

Vám není divné, že jste do včerejška poslouchal pohádky o tom, že přece nemůže ale opravdu nemůže Unie fungovat postaru, s jedním komisažem z každého státu?

A ejhle, když si referendum Ir zopakuje, bude komisař. Ono to najednou půjde.Vy nemáte pocit, že s Váma někdo šíbuje jak s vagonem na nádraží?
14. 12. 2008 | 10:52

Pepa Řepa napsal(a):

To HM
abych se přiznal, Morpheus mně nic neříká. Jestli to má něco společného s popsáním příčin negativních vlivů globalizace, rád si to přečtu.

Zavedení jednotných ekonomických a průmyslových norem si představit dovedu, zavedení jednotného práva nenásilnou cestou nikoliv. Jak chcete sloučit římské právo s šariátem? Jiný systém má Británie, jiný Německo.

Právo vždy bylo teritoriální.Myslím Evropu.K terotoriu jste neměl jen práva, ale i povinnosti, v krajním případě jste za ně položil život.

Půjdete položit život za Kappadokii?

Nemám na mysli profesionální žoldáky. Ti byli dříve taky.Nevracíme se zpět? Nebo si najmeme na obranu Ghurky?

A co je hlavní. Krása je v rozmanitosti. ne v unifikaci. Jeden je Ital, druhý Švéd.Chceme být jako za Maa? Přes kopírák?
The Brave New World?
14. 12. 2008 | 11:40

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"Nic nez narod" jsem tady rekl ja - jako nadsazku v reakci na p. grősslinga ("Nic nez narod"); co je nadsazka prave VAM jiste nemusim rikat...

Reagoval jsem jen na jinou jeho (rekl bych az "paranoidni") nadsazku ("plánované odnárodňování salonními Evropany a světoobčany...") - predstavuji si, jak nejaka ta loze zido-zednarsko-bolsevickych "salonnich Evropanu a svetoobcanu" nekde v bruselskem sklepeni domlouva plan odnarodnovani...

Jestli mate sedy zakal nevim.

To, ze Klaus ve veci EU objektivne jedna v souladu s geopolitickymi zajmy Ruska, je zcela jiste; nehodlam dal spekulovat o motivech, ale divil bych se, kdyby na Prognostickem ustavu intenzivne nepusobila jista vlivna instituce.
To, ze "ten Ir" prisel temer zazracne k velkym penezum v Rusku (http://www.lidovky.cz/kdo-b...)
a ze jedna vehementne v souladu s ruskymi zajmy, je jsite pozoruhodne; neni nic spatneho a "bolsevickeho" se na to ptat (zvlaste pokud lide jako vy tleskali obvinenim, ze antiradariste jsou placeni z Iranu a z Ruska). Pokud na tom nic neni, jiste to ten pan snadno vyvrati.

Vasi otazce po rozdilu mezi Churchillem a Cohn-Benditem, resp. Garaudym a Tigridem moc nerozumim.
Cohn-Bendit (ke kteremu nepocituji zadne sympatie) je jednim z 785 evropskych poslancu, Churchill jim pochopitelne nebyl... Cohn-Bendit zase nebyl britskym premierem...
Nevim, co ma spolecneho Garaudy s EU (rekl bych, ze nic moc); Tigrid byl myslim velmi vyraznym zastancem evropske integrace.

To, ze EU udela takticky ustupek v nepodstatne veci (kolik bude komisaru), aby umoznila pruchodnost LS, me nijak neznepokojuje.
Za 5 let se muze udelat nejaka novela, kde se pocet komisaru snizi. Veskere zmeny a rozhodnuti jsou radne odsouhlasovany patricnymi organy (ktere jsou tvoreny clenskymi staty, resp. jejich demokraticky ustanovenymi predstaviteli), pripadne primo demokraticky volenyym Evropskym parlamentem. Nic se nedeje z nejake zvule bruselskych uredniku, jak se nam porad nekdo snazi namluvit.
Myslim, ze je to tak zcela OK.

Nedelejte si nic z toho, ze vam Putin ani CIA nic neposilaji - ja zase nedostavam nic z Bruselu...

Ale muze vas blazit, ze podobne antievropske nazory jako vy ma i jedna opozicni parlamentni strana...

A JESTE K VASI POSLEDNI REAKCI NA HM:

Vy opravdu vidite ve "starych" clenskych statech nejakou unifikaci, odnarodnovani, ci snad dokonce neco smerem k maoistickemu stylu??? Ja tedy NAPROSTO nikoli...

..
14. 12. 2008 | 11:41

Vico napsal(a):

Pepa Řepa : Pokud vás někdo za vaše názory označuje xenofobem, tak je to opravdu nonsens. Na druhé straně by se zase někdo jiný mohl cítit dotčený poněkud difamozním označením Eurohujer.

Ve skutečnosti nejde o nic jiného, než o volbu menšího zla.

Někdy mi takovéto diskuze připomínají jen slovní potyčky advokátů. Vy argumentujete, že najednou to půjde i s 27 komisaři /i když i těch 18 je šílenost/. Inu půjde, řekl bych, že tak nějak vypadá kompromis. Kompromis je opak diktátu.

Cohn Bendit je poněkud neomalený. To se o něm ví. Paralely rozhovoru tohoto pána s VK s rozhovorem Háchy s Hitlerem či Gohringem jsou úsměvné, kdyby nebyly trapné /i to byť ne od vás padlo/.

Je pravda, že problém s nežádoucí imigrací nemáme. Tak přece jen byla železná opona k něčemu dobrá((. Nikdo nemohl ven, ale ani dovnitř. Dalším kladem je i relativně zachovalá příroda v hraničním pásu. I po otevření hranice se nám zatím jako tranzitní zemi nežádoucí imigrace vyhýbá. Skutečný ráj plný medu je od nás na západ.Až, dá-li Bůh, i my medově zesládnem, bude hůř. Lékem by bylo zůstat hořkými.

Vy popisujete krizi. Možná to opravdu skončí velkým průšvihem. Popište, ne co svět, ne co velká evropská trojka, ale co my máme dělat? To je, oč tu běží.
14. 12. 2008 | 11:57

jepice napsal(a):

Panu VH se málokdy nepodaří mne namíchnout. Tentokrát s jeho posledním příspěvkem dokonce souhlasím.:o)
14. 12. 2008 | 12:00

HM napsal(a):

pan Hořejší:

Z Wikipedie:

"...Ganley is currently chairman and CEO of Rivada Networks, a US defence contractor specializing in military telecommunications systems. In the past, he has been involved in business ventures selling Russian aluminium and in the Latvian forestry sector.

In the early 1990s Mr Ganley founded Kipelova Forestry Enterprises which became one of the largest forestry companies in the Russian Federation. He sold the company in 1997 for an undisclosed sum.
In 1996, his company Ganley International founded the Anglo-Adriatic Investment Fund an Albanian financial fund formed to collect and invest privatisation vouchers. A 2006 interview in CNBC’s European Business magazine suggested Ganley had a personal worth of €300 million..."

Tak která strana ho vlastně platí, když dnes pracuje pro americkou společnost zabývající se vojenskými obrannými telekomunikačními systémy ?
14. 12. 2008 | 12:00

HM napsal(a):

pan Hořejší:

Z Wikipedie:

"...Ganley is currently chairman and CEO of Rivada Networks, a US defence contractor specializing in military telecommunications systems. In the past, he has been involved in business ventures selling Russian aluminium and in the Latvian forestry sector.

In the early 1990s Mr Ganley founded Kipelova Forestry Enterprises which became one of the largest forestry companies in the Russian Federation. He sold the company in 1997 for an undisclosed sum.
In 1996, his company Ganley International founded the Anglo-Adriatic Investment Fund an Albanian financial fund formed to collect and invest privatisation vouchers. A 2006 interview in CNBC’s European Business magazine suggested Ganley had a personal worth of €300 million..."

Tak která strana ho vlastně platí, když dnes pracuje pro americkou společnost zabývající se vojenskými obrannými telekomunikačními systémy ?
14. 12. 2008 | 12:01

HM napsal(a):

sorry, nějaký zvláštní šotek to vytiskl dvakrát...
14. 12. 2008 | 12:02

HM napsal(a):

To Pepa Řepa:

Morpheus a Neo jsou postavy ze sci-fi trilogie The Matrix. Posouzení smyslu a obsahu filmu je na každém, ale myslím si, že se tam najde spousta dialogů a scén k zamyšlení.

Jednotné ekonomické a průmyslové normy ano - tedy hospodářské společenství. S tím by ale taky souvisela třeba jednotná mzda za stejnou vykonanou práci všude, jednotné podmínky pro zaměstnavatele (jednotná podpora ze strany státu, povinné daňové, sociální odvody, jednotné postihy při přemístění do jiného státu atd.).
Tím by se také omezila "fluktuace" firem a koncernů. Ovšem to není v zájmu EU, to je proti "volnému trhu", jak často slyšíte mnohé argumentovat.

Souhlasím s Vámi ve věci práva, kultury a jiných specifických oblastí. Tam by se žádná hlubokosahající "unifikace" dělat neměla (maximálně tak základní práva a postihy při nedostatcích, neplnění ze strany jednotlivých států - pracovní, bytovní, vzdělání, zdravotní péče atd. - ovšem záleželo by na jejich formě a obsahu a i ty by musely být nejdříve diskutovány a odhlasovány všemi státy (referendum ?)).
14. 12. 2008 | 12:27

grőssling napsal(a):

vaclavhorejsi
14.12.2008 10:07:32

"Takze - "Nic nez narod!"??

Ne, ne nepodsouvejte mi něco co jsem nenapsal.
Když už, tak "Národ sobě". Podle hesla "Já pán, Ty pán ", ale hezky na svém a za své.
Velkým nebezpečím dnešní doby jsou opravdu salonní Evropané a světoobčané. Ono není nutné zakládat nějaké obdoby zednářských lóží, oni si cesty k virtuálním spojením najdou.
Salonní píši proto, že se většinou jedná o intelektuály dávající na veřejnosti najevo, jak trpí neduhy světa, ale problémy svého souseda z domu nevidí. Navíc ty světové bolesti ani nemají ( ve své většině ) řádně nastudovány. Jsou to pro ně prostě módní, většinou povrchně pojaté záležitosti.

S panem Stejskalem se dohadujeme o vybalancování pojmů národní versus světové dost často.
Zastávám názor, že národní stát neodumírá, ač by si to řada světoobčanů přála. Opak je realitou. Salonníci tvrdí, že národní státy byly vždy zdrojem válek a jiných problémů a proto ( mimo jiné ) rychle do federální Evropy. Ale co je takové směrování jiného, než jen vytváření většího národního státu ?
Jedním z hlavních důvodů vyprázdnění současné politiky u nás za vlády ODS je také metoda jak je politika prováděna. Žádné veřejné diskuse o hlavních problémech státu, žádné cíle kam chceme dospět. Na celoevropské úrovni to bude muset být ještě horší. Prostě totální odtržení rozhodovacích procesů od života občanů.
14. 12. 2008 | 12:50

bigjirka napsal(a):

Co se týče státu a daní, pane profesore, Váš výklad je opět velmi levičácký. Není totiž pravdou, že stát má zajišťovat vše, co nyní zajišťuje, v míře, v jaké to zajišťuje. Je třeba vzít stát položku po položce a na těchto položkách jasně ukázat rozdíl mezi levicí a pravicovým liberalismem. Do péče státu podle mne jednoznačně patří
- bezpečnost vnější a z velké části i vnitřní
- dopravní infrastruktura (v Evropě, v USA je zvyklost poněkud jiná)
- páteř školství a dozor
- právo a jeho vynucování
nelíbí se mi zdravotní daň - ta kombinace veřejného a soukromého podle mne fungovat nemůže.
nelíbí se mi přebujelé sociálno...

a takto by to chtělo vzít položku po položce..

Dnes nám stát bere něco okolo poloviny vydělaných peněz (se započtením DPH). Ve starém systému to bylo 53%, ještě jsem neměl náladu to přepočítat. Já bych za rozumné považoval tak 30%.
14. 12. 2008 | 14:08

vaclavhorejsi napsal(a):

grőssling:

Takze myslite, ze v USA (velikosti srovnatelnych s EU) panuje "totální odtržení rozhodovacích procesů od života občanů.", kdezto v nasi male krasne zemi je to mnohem lepsi? A coz teprve na Slovensku nebo v Moldavsku...

Ano, narodni staty jsou zdrojem valek; mate ovsem pravdu, ze je nebezpeci, ze budou konflikty mezi temi "velkymi" staty - EU, Rusko, Cina, USA, atd. Pevne doufam, ze nakonec vznikne nejaka "globalni konfederace"...

..
14. 12. 2008 | 14:13

Pepa Řepa napsal(a):

A všichni si budou dávat přednost.
Pane Čangu tu ropu si vezmu až po vás, neračte si tu řeku odklonit k Vám pane Džamale?Nechcete můj dům Ivane Ivaniči?
Galon benzinu bude za korunu a kubík plynu za dva krejcary. Předěláme rakety na mávátka a
všichni se chytnem za ruce a budeme tancovat kolo, kolo mlýnský.

Nakonec vznikne konfederace pangalaktická.
Ach jo, je to pořád dokola. Ještě, že už budu pod drnem.
14. 12. 2008 | 15:11

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

Samozrejme je mozne snizit dane o cca polovinu, jak navrhujete.
Znamenalo by to ovsem take snizit o polovinu stavy (nebo platy) ucitelu, policistu, duchodcu...
***************************
Pepa Řepa:

Takze vy preferujete radeji valku o ropu s panem Cangem, Dzamalem a Ivanem?
Pred 60 lety si podobne nikdo neumel predstavit pratelskou spolupraci pana Helmutha s panem Francoisem...
Kolo kolo mlynsky jiste tancovat nemusime, ale chytnout se za ruce neni spatny napad, ne? Asi by ho nezavrhoval ani vas nejvyssi nadrizeny v Rime...

...
14. 12. 2008 | 15:22

HM napsal(a):

pan Hořejší:

Co takhle snížit stav politiků a výdajů na politické strany (v USA si na sebe a na své volební kampaně musí vydělat sami), snížit stav státních úředníků a veškeré platy a výhody zmíněných osob (vysoké důchody, různé odstupné, nebo třeba činnost (ex)politiků v různých kontrolních a jiných radách státních a polostátních podniků, předčasný odchod do penze, atd.)
14. 12. 2008 | 15:34

grőssling napsal(a):

vaclavhorejsi,

Praktické výsledky utopického směrování světoobčanů tu pěkně popsal Pepa Řepa s ropou pro pana Čanga.
Nejpozději od roku 1800 se války nevedou proto, že mají mezi sebou spory národní státy. Vládám to vždy nařídil ten, kdo je financoval a to až dodnes. Včetně těch US, kde jsou, jak si patrně myslíte, hlavní rozhodovací procesy integrální součástí života běžných občanů. Viz. útok na Irák.
14. 12. 2008 | 16:11

Vaclav Horejsi napsal(a):

HM:

Pokud jde o ty vydaje na polit. strany a politiky (platy, duchody...) - to je popularni nazor, ale predstavuje to zcela zanedbatelny drobecek z toho vice nez bilionoveho statniho rozpoctu; tim to nevytrhnete.

Pokud snizite pocet statnich uredniku, tak budete jeste dele nez ted cekat na vyrizeni nejruznejsich zalezitosti; mezi "statni uredniky:, resp. statni zamestnance patri take (a hlavne) ucitele. Neverim, ze se nekde povaluji zastupy nepotrebnych uredniku; myslim, ze jejich pocety je u nas srovnatelny s "lepsimi" zememi.

..
14. 12. 2008 | 16:33

HM napsal(a):

pan Hořejší:

Nevím, kde vzít oficiální počet politických představitelů a konkrétní údaje, kolik se ročně vydá na jejich platy, diety, cestování & hotely atd., stejně tak jako u státních úředníků a zaměstnanců (nevím proč, ale pro mne osobně úředník a státní zaměstnanec není to samé, i když je to možná nesmysl a podmíněno historicky :) ). Stejně tak jako výdaje na politické strany, kluby, agitace, volby, mitingy & televizní/mediální presence atd.

Číslo by to bylo v každém případě zajímavé, i když vím, že státní rozpočet by to nezachránilo, ale třeba by to na zlepšení situace ve Vámi zmíněných odvětvích (školství, policie) velmi napomohlo. Navíc, když by se k tomu přidaly i "malé domů" jako třeba na fotbalové kluby, historické památky a pod., o kterých se v médiích a i tady na blozích diskutuje.

Diskutovat by se také mohlo o efektivitě úředníků a politiků. Z osobních zkušeností vím, že by mohla byt zvýšena a zdravá konkurence (snížení počtu) je jednou z možností.
Kalifornie má zhruba 4x tolik obyvatel jako náš stát, a přesto si vystačí s daleko menším počtem členů legislativy (Senate 40 členů, Assembly 80 členů).
14. 12. 2008 | 16:54

Pepa Řepa napsal(a):

To grőssling
cožpak nechápete, že mír nastane, až se vymaže všem z palice slovo národ?

Sice budeme všichni vypadat jako Formanův Randle Patrick McMurphy, ale to nevadí. Postará se o nás Velká sestra z Bruselu.
Dá nám najíst, pár prášků a budem šťastný jako Venclovský, když přeplaval kanál.

První takovej mutant byl asi Gorby. Taky měl takovou malou jizvičku na čele.
14. 12. 2008 | 17:10

groessling napsal(a):

Ještě k vyprázdnění naší politiky.
Otázka zda ano či ne je jistě oprávněná, protože reálná politika, zejména ta na celostátní úrovni je od života běžných občanů zejména v posledních dvou letech totálně odtržena. S názory občanů nepočítá ( pokud tak pracuje opozice, je dokonce předmětem posměchu, viz. Nevid.pes a p. Doležal ) ba dokonce dělá vše pro to, aby zásadní rozhodnutí byla učiněna skrytě ( viz. Topolánek, pokud bychom jim řekli co na ně chystáme, nezvolili by nás ).

Lékařstvím je
1. návrat ke kořenům státu před 90ti lety ( ne fantazírování o samospasení megastátem Evropou ), jeho původním pro světoobčany "směšně zastaralým idejím" od "Obci starosti své osobní podrob", "Národ sobě", "Dobře fungující rodina základ státu". Prostě udělat si pořádek doma.

2. Stanovit státní a národní cíle v důležitých otázkách
na příštích 10-20 let.

3. učinit alespoň z hlavních problémů věc veřejnou a to pokud možno ještě před tím, než příslušná vláda začne fungovat. Ani ne referenda, spíš rozhodování na základě expertních posudků systémem jaký předvedla Pačesova komise pro energetickou politiku státu ( ikdyž podezírám pana Topolánka, že to bylo jenom kladivo na zelené ).
14. 12. 2008 | 17:18

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, začít by se mohlo u toho, že by dálnice nestála dvakrát tolik co v Německu. Pokračovat tím, že zdravý člověk by nemohl vyčerpat ze sociálního systému víc než nějaký strop. Dále pak by se mohly zrušit nesmyslné projekty, které za peníze daňových poplatníků rozrušují trh (všelijaké ty "konkurenceschopnosti" a jiné podobné "potenciály" a všeliké takové mázdry, které z veřejných peněz podporují konkrétní firmy a jejich dodavatele). Docela byste se myslím podivil, kolik takových svinstev je.
14. 12. 2008 | 17:22

grőssling napsal(a):

Pepa Řepa, u Balvínů to vidí jako Vy ? Tak asi příště nevolím DS ( jak o mně soudí pan VH ), ale Balvíni.
14. 12. 2008 | 17:24

HM napsal(a):

pan Hořejší:

Ještě mě tak napadlo:

Když už se na všechna (well...) místa vypisuje konkurs, proč se to nedělá třeba také v politice - alespoň na místa ministrů a ostatních pár nejvyšších funkcí - a to výběrem vhodných kandidátů podle jejich vědomostí, schopností a morálních vlastností nezávislou nestranickou komisí odborníků (nebo třeba komise odborníků z členů všech stran + nezávislých)...

Na tuto otázku jsem dostal odpověď od jednoho straníka (ne jeho první strana): "...No to by odporovalo demokratickému zřízení státu na základě existence politických stran, kde si ve volbách vítězná strana má právo určit, kdo které pozice obsadí..."
To asi tak ještě jako dodatek (třeba jeden z důvodů) k Vaší otázce z nadpisu.
14. 12. 2008 | 17:33

Vaclav Horejsi napsal(a):

bigjirka:

S temi dalnicemi mate samozrejme pravdu - nechapu, jak to, ze je to u nas tak drahe (resp. chapu, ale je to smutne...).

Ja myslim, ze jen tak "od boku" tady rikat, kde se ve statnim rpzpoctu "vyhazuji penize" proste nejde, nejde jen tak odpalit programy na podporu toho ci onoho.
Statni rozpocet je rozpracovan do velkych detailu (viz http://www.mfcr.cz/cps/rde/...)

Musel by se na to podivat odbornik; ostatne, statni rozpocet je jiste vzdy podrobovan kritice opozice; neverim, ze by proslo neco uplne nesmyslneho (alespon neco "velkeho").

Zasvecene by nam tady o tom asi mohl povypravet J.Havel nebo B.Sobotka, nebo jiny zde blogujici ekonom...
Neverim ale, ze "spatne utracenych" je vic nez 10%...
********************
HM:

Vase navrhy by skutecne znamenaly popreni principu politickych stran. To asi nejak nejde, i kdyz za komunistu jsem si rikal, ze "az se to otoci", prestane zalezet na "rude knizce" a dulezite budou jen odborne kvality. Tak tohle se skutecne nestalo...

..
14. 12. 2008 | 18:44

HM napsal(a):

To pan Hořejší:

Jenže tak, jak to funguje, to je vlastně podfuk na voličích. Na lokální úrovni (obec, město) to ještě jde, tam třeba kandidáty znáte a víte, co kdo který chce dělat, vykonávat. Tam se to ještě zastupitelská demokracie dá nazývat. Zastupuje Vás někdo, koho jste si zvolil a znáte.

Ovšem na celostátní úrovni ? Tam zvolíte většinou stranu, jejichž členové si pak sami mezi sebou určí kdo, co bude dělat. Kolikrát znáte ta jména maximálně tak jen z novin... Takže Vy jste si tu nebo onu osobu nevolili a nedali ji svoji důvěru a hlas, aby Vás zastupovala. Volili si ji, vybrali příslušníci jeho strany, má tedy právo být jejich zástupcem, ale má právo zastupovat Vás?.

Je to jako když si v obuvi koupíte boty, zaplatíte je, pak ale prodavač přinese někde ze skladu zabalenou a zapečetěnou krabici, kterou smíte otevřít až doma, aniž byste věděl, jaké boty vlastně uvnitř jsou a navíc, když se Vám nelíbí nebo nepasují, můžete ty boty vrátit nejdříve za 4 nebo 5 let...
14. 12. 2008 | 19:44

SuP napsal(a):

Vaclav Horejsi -
..."Musel by se na to podivat odbornik; ostatne, statni rozpocet je jiste vzdy podrobovan kritice opozice; neverim, ze by proslo neco uplne nesmyslneho ..."
V tom případě se naskýtá otázka - Kam se ten odborník díval doteď?
Když doteď něco neviděl, myslíte, že na dotaz prohlédne?
14. 12. 2008 | 20:47

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, špatně utracená je polovina peněz na dálnice. Špatně utracení je veškeré přerozdělování typu zemědělských dotací. Také všechny ty "potenciály" a podobně.. Na rozdíl od Vás o tom vím něco konkrétního. Také naprosto šílené čerpání sociálních peněz zdravými lidmi, kteří do systému nepřispívají. Pevně věřím tomu, že cca 30% celkové daňové zátěže (dnes cca 50%) by muselo stačit. Takové tunely, jako INDOŠ, takový tunel, jako připravoval Mlynář...
14. 12. 2008 | 22:55

vaclavhorejsi napsal(a):

SuP:

Nejak vam nerozumim. Muj "point" byl, ze v tom rozpoctu se asi moc usetrit neda, pokud nechceme drasticky redukovat rozsah nekterych sluzeb poskytovanych staem.
Jina vec je kvalita tech sluzeb (o tom byl muj clanek).

..
14. 12. 2008 | 22:56

bigjirka napsal(a):

No to máte pravdu, pane profesore, na to já vám pravím, že některé služby je potřeba drasticky omezit a jiné "služby" zrušit úplně. Také je potřeba zkrátit odepisování investic tak, aby odpis nepřekračoval morální životnost investice. Čili umožnit, aby se průmysl rychleji reprodukoval. Zdanění modernizace je pěkná bejkárna.
14. 12. 2008 | 23:45

Pepa Řepa napsal(a):

Pane grősslingu,
prosím, abyste nekomolil jméno jediné slušné strany, která v Čechách existuje.

Žádní Balvíni nebo Balvani, ale Balbíni. Naší otcem zakladatelem nebyl ani Zápotocký, Pecka nebo Mach, ale historik Bohuslav Balbín, jinak převeliký vlastenec (i když předstíral loayalitu k domu Habsburskému).

My Balbíni žádnou loayalitu k EU nepředstíráme.Jsme moderní, protieurohujerskou stranou.K životu nepotřebujeme hranaté eurošipky, aby nám ukázaly směr.Máme jasno.

Nepotřebujeme k životu povinné směšovací bezdotykové eurobaterie na WC.Popravdě řečeno, nepotřebujeme ani baterie normální. Kdybych měl být upřímný, prozradím Vám, že k životu nepotřebujeme vodu vůbec.Někteří členové nepotřebují k životu ani WC.

Jsme konzervativní, věrní voliči. Jako první jsme realizovali heslo:
Postavte do čela strany vola nebo krávu, budem je volit stejně.

Tuto naší myšlenku hbitě převzala jak ČSSD, tak i ODS.Komunistům je to jedno, protože nikoho jiného ve své členské základně nemají.

Pane grősslingu, pokud tápete a hledáte stranu, které patří budoucnost-neváhejte.
Nevěřte desorientovaným jedincům, kteří věří, že vyzmizíkováním slova národ z hlav i učebnic ihned ustanou války.

Ostatně, znáte snad v muslimském světě stát, založený na národnostním principu?
Nějak jsem nezaznamenal nárůst mírumilovnosti při absenci národní příslušnosti. Vy ano? Možná ti chlapci z Mumbaje šířili také poselství pravdy a lásky, jenom já Kojzarřepa to nechápu.
15. 12. 2008 | 07:22

Terry napsal(a):

Václav Hořejší napsal:
"Chtěl bych, aby si politici dávali jasně definované, snadno kontrolovatelné závazky."
"...- prostě zcela konkrétní věci, jejichž míra splnění by se dala snadno zkontrolovat."

a jako "příklad" uvádí:

- Nový ministr spravedlnosti by se měl zavázat, že docílí podstatného zefektivnění soudnictví.

- Nový premiér by se měl zavázat, že docílí podstatného pokroku v řešení problémů se „sociálně nepřizpůsobivými občany“.

Jako "konkrétní" je uvedeno naprosto nedefinované (a tím nekontrolovatelné) "podstatné zefektivnění" a "podstatný pokrok".

Je to asi stejně "konkrétní", jako měl "konkrétní" předvolební slogan kandidát na hejtmana JmK Venclík:
"Minimum hluku z rychlostní silnice, Jižní Moravo!"
Co to je (podle Venclíka) "minimum hluku"? Je to 35 nebo 45 nebo 60 dB?
Prostě jen "něco slíbit", co ty blbečky voliče uspokojí; vždyť jsou to "předvolební sliby". A po volbách?? Napliváť!

Apropos: který politik šel do politiky kvůli tomu, aby "pomohl" ne sobě, ale občanům?? Dnes je u moci větší svoloč, než jaká byla za komunistické totality; tehdy až tak bezostyšně hrabiví naši mocipáni nebyli.
Bohužel smutné konstatování...
15. 12. 2008 | 08:05

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Repa:

Kde jste prisel k tomu, ze pri evropske integraci ma dojit k "vyzmizíkováním slova národ z hlav i učebnic", ze to je snad nejaky planovany cil teto veci?
Naprosto nepozoruji, ze by v EU dochazelo k nejakemu odnarodnovani, at uz spontannimu nebo organizovanemu. Vy ano? Muzete uvest konkretni priklady?
To, ze napr. stale vice prejimame anglicismy, nema s EU nic spolecneho.

*****************
Terry:

Nemyslim, ze je to nekonkretni. Kdyz bude ten ministr rici:
"predtim trval prumerny proces 3 roky, ted 1 rok; predtim byla nezamestnanost u Romu 70%, ted je jen 30%," atd..., tak je to zcela prokazatelne.
Prave tak kdyby Venclik mohl rici - predtim to bylo 60 dB, ted je to 50, tak je to prece konkretni, ne?

..
15. 12. 2008 | 08:33

StandaT napsal(a):

Nestačím se divit. Úkol snížit počet mrtvých na polovinu je úkolem pro policejního presidenta, ne pro ministra. A ostaní obdobně. Tady jako by se vycházelo z premisy, že stát je těch cca 300 politiků ve vládě, Parlamentu a Senátu. Přitom stát je těch cca 500 000 státních zaměstnanců. Resort neřídí ministr, ale ministerstvo - celý ten barák nacpaný ouřadama až na půdu. Ministerstvo, jsou-li schopni, řídí náměstci. A ministr, ten to celý jen podepisuje. Nečekal sem, že článek postavený na fatálním nepochopení může vyvolat takovouto diskusi. Přitom stačilo napsat: je to celý tak ňák šejdrem, autore. Takhle to fungovat nebude.
15. 12. 2008 | 08:47

grőssling napsal(a):

Pane Pepo Řepo, zdravím Vás a velmi se omlouvám za to nesprávné pojmenování. Tak Bohuslav Balbín.
Na Vašich schůzích musí být veselo, napište víc, jistě získáte další příznivce. Vaše vzorné šetření vodou by mohlo přilákat mnoho dosavadních příznivců pana Bursíka. Myslím, že máte jednoznačně budoucnost, zvlášť když jsem si přečetl rozhovor pani Kalenské s panem Machem.
15. 12. 2008 | 08:48

Daňový poplatník napsal(a):

Üspěšný politik je člověk, který si uvědomuje, že je povinen provádět kroky ve prospěch nadnárodních monopolů, které mu nařizuje evropský poarlament (evropská komise, nebo soud)prostřednictvím zalobovaných úředníků z Bruselu.
A v zásadně má politik 2 možnosti, a to být určitou dobu úspěšným politikem, a následně úspěšným podnikatelem (nikdy se nedovíme, kolik poněz dostal Křišťálově čistý Standa, nebo nejoblíbenější politik (Dlou) opravuji Krátký, a za co, protože ti úspěšní si to uvědomují a ručka ručku myje.
No a ti neúspěšní politici to nepochopí, a vypadnou z kola nejpozději po jednom volebním období. Je jasné, že v rámci jednotné EU se vydělává lépe, než v rámci národních států, které si vymýšlejí (h)různé překážky, třeba cla, nebo překážky v přistěhovalecké politice (spotřeba za každou cenu, vyrobit není problém). Obdivuji každého, kdo něco podobného řekne veřejně, protože je na seznamu, a jak říkají pojišťováci, nehoda není náhoda.
15. 12. 2008 | 12:49

Honza napsal(a):

V zásadě nyní uznávám, že jste nyní napsal jen umírněně levicový příspěvek.
15. 12. 2008 | 13:11

Pepa Řepa napsal(a):

To je zvláštní.
Napsal jsem:Pane grősslingu, pokud tápete a hledáte stranu, které patří budoucnost-neváhejte.
Nevěřte desorientovaným jedincům, kteří věří, že vyzmizíkováním slova národ z hlav i učebnic ihned ustanou války.
-------------
A ozval se pan Hořejší.
Pane Hořejší, smím se zeptat, jak jste došel k poznání,že jste desorientovaným jedincem zrovna Vy?
15. 12. 2008 | 13:30

buldatra napsal(a):

Když jedinec pozná, že je dezorientován, není asi nadšen.
Je však chlapské, přiznat se k tomu.

Ale pak může ještě nastat okamžik o poznání horší. A tím je deziluze.
Tento okamžik zažívají ti, kteří věří iluzím. Iluzím politickým.
15. 12. 2008 | 15:15

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
Jak se pozná dezorientovaný jedinec?

Má zavřít oči a sáhnout si na špičku nosu?
Má přejít rovně po namalované čáře na zemi?
Má hodit Molotovovým koktailem (i virtuálním)?

Co byste doporučil?
15. 12. 2008 | 16:05

Love & Light: napsal(a):

“Chtěl bych, aby si politici dávali jasně definované, snadno kontrolovatelné závazky. Nový ministr vnitra by se mohl např. zavázat, že docílí snížení počtu obětí dopravních nehod o polovinu.”

Byvaly svazak Horejsi, by se mohl napr. zavazat, ze zacne pouzivat mozek. Potom by nas ale Pepa Repa nemohl rozesmat svym krasnym "popisem" hlouposti Horejsiho (13.12.2008 07:18:17) – “Nový ministr zemědělství by se měl zavázat, že nebude sucho.”

Take prinuceni vztekajiciho se (kdyz si konecne uvedomil nesmyslnost navrhovanych “zavazku”) svazaka Horejsiho ke snaze prskat zluc na Pepu Repu (13.12.2008 15:18:51) – “Mel byste zorganizovat nejakou petici "Psum psi smrt!!" Nasi pracujici by ji jiste masove podporili!” – je poucne... :-)

Ne, zadne zavazky! Kdyby svazak Horejsi zacal pouzivat mozek, asi bychom se tak hezky nezasmali! :-)
15. 12. 2008 | 17:58

Pepa Řepa napsal(a):

To Love & Light:
teď jste mi to pěkně zavařil. Ono to je jinak. Já do pana Hořejšího kamenem, on do mě Pehem.
15. 12. 2008 | 18:51

vaclavhorejsi napsal(a):

StandaT:

Nazor, ze ministr jen cosi podepisuje a nema zadnou zodpovednost za nic, mi pripada velmi zvlastni (ale je pravda, ze nasi ministri to zrejme tak vidi).
Nazor, ze zodpovednost za cokoli ma 500 tis. sublaternich uredniku (tedy nikdo), je take zajimavy (ale v nasich pomerech asi realisticky).
Proste z me strany zrejme „fatalni nepochopeni” – omlouvam se...
*****************************

Pepa Řepa:

Vy jste nekde vycetl, ze jsem se hlasil k titulu „desorientovany jedinec”?
Reagoval jsem jen na vas vyrok o zhoubne snaze o "vyzmizíkování slova národ z hlav i učebnic", cehoz se opakovane obavate.
Zcela souhlasim, ze pokud by nekdo takovou snahu projevoval, byl by to "desorientovany jedinec". Nikoho takoveho (snad krome urcitehi nabehu u zdejsiho bloggera V.Urbana) siroko daleko nevidim...
Vy ano?

..
15. 12. 2008 | 20:46

buldatra napsal(a):

To Pepa Řepa:

Napsal jste:
Jak se pozná dezorientovaný jedinec?

Teoreticky, z žabomyší perspektivy bych to viděl následovně:
Pozná se to ze souvislostí. Dezorientace souvisí s deziluzí a současně i s orientací a iluzí.
Přičemž orientaci můžeme pracovně vnímat jako cestu a její směr, iluzi jako cíl.
Dejme tomu, že sledovaný jedinec (pracovně objekt) se rozhodne pro levou orientaci na cestě za svou iluzí.
Iluzi si může vybrat libovolnou z pestré nabídky, například iluzi sociální společnosti.
Vyrazí zčerstva. S úsměvem.
Náhodný pozorovatel sleduje cestu objektu, který se pohybuje neustále doleva. Objekt vykonává pohyb levotočivý, jehož výsledkem je kružnice. Nejdříve jedna, pak druhá a další a další, až se z toho (ke škodolibé pozorovatelově radosti), zatočí sledovanému objektu hlava a nastává u něj okamžik ztráty orientace.
Objekt ne a ne dosáhnout iluze, motá se mu hlava a navíc je nucen vykonávat konstantní kruhový pohyb.
Totéž se může stát i při pravotočivé orientaci.
Sledovaný objekt má dvě možnosti.
1. zhusta pokračuje v točivosti, dokud se iluze nerozplyne, dokud mu nohy slouží, nebo dokud mu nedojde dech.
2. vyjímečně se vyskytne jedinec, který zjistí své kroužení a tím si uvědomí dezorientaci
Iluze je fuč.
Pozorovatel v tomto případě spatří, že sledovaný jedinec začne kličkovat. To je jasná známka toho, že dezorientovaný jedinec se snaží hledat jakousi orientaci ve složitém terénu.
Je jen otázkou, zda-li si vybere novou iluzi.Nebo se zamyslí nad otázkou, kdo že to jsme a kam jdeme?
16. 12. 2008 | 11:37

StandaT napsal(a):

VH: Vida, jak skvěle jse vystihl rozdíl mezi pravičáky a levičáky.

Ve Vašem vidění světa je zde jedna univerzální figura s plnou (politickou) zodpovědností za rezort. Jenže ta, aby tuto zodpovědnost mohla naplnit, musí mít situaci plně v rukách (jinak, samozřejmě, nemůžeme po ní požadovat plnou garanci). To vyžaduje mít plnou kontrolu nad všemi lidmi. Jinými slovy: Abychom po ministrovi mohli vyžadovat plnou zodpovědnost za rezort včetně konkrétních slibů, musíme mu dát úplně volnou ruku ve výběru spolupracovníků. Tedy akceptovat zpolitizovanou státní službu - s novým ministrem se vymění na úřadu všichni klíčoví zaměstnanci.

V mém, pravicovém, vidění světa žádný univerzální viník který mě má skládat účty za vedení resortu není. Ale je zde 1/2mio zaměstnanců, kde každý z nich má plnou zodpovědnost za to, co dělá. Proto si ho platíme a nikoliv proto, abychom měli umělou zaměstnanost. Oni všichni jsou zodpovědní za chod resortu - z toho, mimochodem, plyne absolutní nepřípustnost změn obsazenstva s každým novým ministrem - tedy úplná apolitičnost státní správy.

Ministr je "jen" stratég, který přenáší na úřad linii danou předvolebními sliby, následně okleštěné kompromisy koaliční smlouvy a programovým prohlášením vlády, které následně schválil Parlament. Ministr je tedy vázán obecným, politickým dokumentem, který vznikl nikoliv výlučně jím samotným, ale ad hoc sestaveným kolektivem během vyjednávání (a ministr musí respektovat mantinely, které mu tyto kompromisy přinesly - nejdříve se sjednává politická smlouva, teprve pak se jedná o osobách, které ji budou na resortech garantovat)). Proto zde nevidím prostor pro konkrétní sliby. Leda, že by ministři jako první úkol na úřadě provedli totální, ale vskutku totální Noc dlouhých nožů a podle schopností a erudice těch, které nově najmenují teprve teď začali slibovat konkrétní činy. Tedy až podle toho, kdo by mu kývnul na post policejního presidenta by ušil slib na míru tomuto člověku (polovina mrtvých, nebo jen čtvrtina).

Ministr je zodpovědný za přenesení a naplňění Programového prohlášení vlády. Je tedy zodpovědný předsedovi vlády a parlamentu, nikoliv mě, jako voliči. Politik šel do voleb jako poslanec/senátor a mě je zodpovědný jen za to, co dělá jako poslanec/senátor. Můj mandát na ministerskou židli nedostal. Tu mu dává Parlament a Parlament je ten, komu se musí jako ministr zodpovídat. Ne mě. V zastupitelské demokracii jsem předal právo vyžadovat plnění slibů do rukou poslanců.

Líbit se mi to nemusí, a taky nelíbí, ale je to tak. Přímou demokracii nemáme.

Bohužel ale ani nemáme služební zákon, kariérní řád a podobné dokumenty, bez kterých apolitickou správu země vybudovat nelze.
16. 12. 2008 | 14:03

vaclavhorejsi napsal(a):

StandaT:

Ale kdyz dojde k nejakemu prusvihu, tak casto volame po rezignaci prislusneho ministra, nebo i premiera, ne?
Prece nemuzeme rici, ze od premiera nebo miniostru zadne konkretni sliby chtit nemame - to je prece naprosto absurdni!!! Neco jineho je, ze oni ty sliby nechteji plnit, ale to je SPATNE!!! nemeli bychom prece rikat, ze je to tak spravne a zadouci, protoze v zastupitelske (ne prime) demokracii tomu ani jinak byt nemuze.

..
16. 12. 2008 | 20:48

bigjirka napsal(a):

Oni by především skoro nic konkrétního slibovat neměli, protože k rozumnému splnění takových slibů nemají mechanismy a zdroje. Když slíbí, že nám něco dají, nemohou to udělat jinak, než že nám jinde ukradnou. A z ukradeného státu zůstane větší polovička za nehty, než něco doběhne na místo určení.
16. 12. 2008 | 23:02

StandaT napsal(a):

VH: já neříkám, že to tak má či nemá být. Já říkám, že to tak fungovat nebude.

Pokud chci povolat k zodpovědnosti ministra, nemám v rukách (jako řadový občan) žádný nástroj. Vůbec nic. Jedině tlak ulice - ale to není nástroj pro mě.
17. 12. 2008 | 08:15

vaclavhorejsi napsal(a):

StandaT:

Radovy obcan ma samozrejme prinejmensim moznost vyjadrit se k politikum neplnicim sliby v pristich volbach.

Pokud rekneme, ze uz po nich ani nechceme, aby davali jakekoli (rozumne, splnitelne) sliby, ze nemaji vubec zadnou zodpovednosta a jenom "podepisuji papiry", tak nas tedy politici uz definitivne dostali tam, kam potrebuji...

Trvam na tom, ze sliby, ktere jsem jako priklady uvadel v clanku, jsou zadouci, splnitelne, a volici by je meli pozadovat.

..
17. 12. 2008 | 08:29

Skura napsal(a):

Nevim, jestli jsem pane profesore spravne pochopil Vase nazory, ale v zasade doprucujete ucit se od tech, kteri maji podminky fungovani statu nastaveny tak, ze je jejich stat svym obcanum ku prospechu a ne ku posmechu. Priklady skandinavskych zemi jsou velmi dobre a nasledovanihodne, jenomze to ma maly hacek.
Kdyby stacilo napodobit dobre fungujici system a pouzit jej v libovolnem prostredi, jiste by ti mene zkuseni ve vlastnim zajmu "opisovali" od tech zkusenejsich. Na podobne bazi uvazoval sveho casu i Kemal Ataturk a okopiroval svycarsky pravni system. Neda se ale bohuzel rici, ze by turecka a svycarska justice dnes fungovaly obdobne.
Ted ze mne bude asi az prilis redukcionisticky mluvit religionista, ale bohuzel si myslim, ze v takto nastinenych souvislostech se da vystopovat silny vliv nabozenske minulosti obyvatel konkretni zeme.
Nemyslim si, ze je nahoda, ze horni patra tabulky zemi s nejvyssi zivotni urovni se prakticky kryji s tabulkou protestantskych zemi.
Nejsem verici a nepropaguji tady nabozenstvi. Jen jsem chtel podotknout, ze jakykoliv spolecensko politicky system bude v praxi realizovan lidmi, jen lidmi, a ti maji kulturne podminene vzorce chovani.
Doufam jen, ze se pletu v odhadu miry skod napachanych v nasi spolecnosti ctyriceti lety komunisticke "vychovy".
17. 12. 2008 | 15:19

bigjirka napsal(a):

Skuro, v muslimských zemích navíc jsou modernisty diktátoři. I zmíněný Otec Turků Mustafa Kemal byl. Demokratisace, kterou jsme jako Evropa naordinovali Turkům, kupodivu nevede k demokracii, ale k opětovné islamisaci. Podobně je tomu v Iráku.
17. 12. 2008 | 18:24

Pepa Řepa napsal(a):

Pssst Skuro,takové nekorektní věty se neříkají.

Buďte rád, že tomu nebylo naopak. Že Švýcaři neokoukali od Kemala a jeho předchůdce ty dva miliony podříznutých Arménů.

Ono to je vždy o dvou světech. Světem teorie, často utopické a životem, který si jde svou cestou.

Jistěže hraje klíčovou roli náboženství.Protestanti jsou asi přísnější (možná i k sobě), většinou i pracovitější.Vidím to doma, žena je protestantka, já hříšný a líný katolík.
18. 12. 2008 | 16:27

vaclavhorejsi napsal(a):

Skura:

To jsem zvedav, jak dlouho se jeste budeme vymlouvat na ty komunisty.
Rada diskutujicich tady rika, ze proste od nasich politiku nemuzeme v podstate nic zadat (krome nejakeho podepisovani papiru) - protoze nejsme Svycarsko, protoze tady byli komunisti, ted zase proto, ze tady nejsou protestanti...
Tak tedy musime rezignovat na jakekoli blahove utopicke snahy, nesmime po politicich cokoli chtit a vymahat a pouze "nechat jit zivot svou cestou"...

To mi tedy pripada uplne silene...

..
19. 12. 2008 | 07:21

Skura napsal(a):

Vaclav Horejsi:

To jsem naprosto nerekl. Pouzil jsem adjektiva velmi dobre a nasledovanihodne. Ale zaroven jsem nas chtel pripravit na moznost zklamani. A taky jsem vyslovil nadeji, ze se v odhadu dopadu komunismu mylim. Jinak s Vami do znacne miry souhlasim.
19. 12. 2008 | 09:03

StandaT napsal(a):

VH: tak naposled. Neříkám, že nemůžete žádat. Můžete. Klidně žádejte k snídani, k odědu i k večeři. Říkám JEN že to NEBUDE FUNGOVAT a poctivě se znažil i říci, proč si to myslím. Že Vy to proč zcela ignorujete, je Váš hendikep, nikoliv můj.

Ostatně Vámi prosazovaný styl politiky nyní nabíhá ve Středních Čechách. Rath najel na princip výsostné zodpovědnosti - odvolává lidi a instaluje nové bez výběrových řízení i bez zveřejnění jakýchkoliv kritérií (= dle jeho osobních kritérií = poskoky vykonávající jeho, nikoliv vlastní vůli). Na Rathovi si svůj model vyzkoušejte. Sice nevím - pokud nezveřejňuje žádná měřitelná kritéria - jak ho chcete hnát k zodpovědnosti, ale můžete. Ráno, v poledne i večer. Sice nevím, jaký máte v ruce nástroj, jak ho odvolat nesplní-li, ale to taky můžete. Kdykoliv. Ráno, v poledne i večer.
19. 12. 2008 | 10:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy