Vánoce – krásné svátky křesťanské (nebo pohanské?)

20. 12. 2008 | 18:26
Přečteno 20338 krát
Vánoce jsem od nejútlejšího dětství chápal samozřejmě jako svátek Ježíšova narození. Můj tatínek byl tradičním katolíkem venkovského typu a chození do kostela (a mé a bratrovo ministrantování) považoval do značné míry i za výraz odporu proti komunistům.
Když nám ve škole říkali, že Vánoce jsou v podstatě oslavou slunovratu, kterou si křesťané jen přizpůsobili ke svým účelům, tatínek (a také pan farář, který nás vyučoval nepovinnému (resp. trpěnému) předmětu „náboženství“) to rozhořčeně odmítal jako jednu z mnoha komunistických špatností.


Později (někdy na střední škole) jsem ke svému údivu zjistil, že ačkoli odpradávna bylo bráno datum Vánoc jako samozřejmost, oslava Kristových narozenin skutečně nemá žádnou oporu v Písmu, a je jen jedním z mnoha „přílepků“ tzv. církevní tradice.
Slavení Vánoc jako Ježíšových narozenin bylo proto, stejně jako mnoho jiných prvků církevní tradice více či méně odmítáno jako „papeženství“ některými radikálnějšími protestanty (viz zde). Ti ale postupně většinou jaksi „změkli“ a vzali Vánoce víceméně na milost; důslední jsou v jejich odmítání třeba Svědkové Jehovovi, kteří se snaží brát doslovně vše, co je v Bibli, a vyhýbat se všemu „falešnému“ navíc.

Pokud vím, v současnosti převládá i v církevních kruzích názor, že Vánoce jako svátek Ježíšova narození byly zavedeny skutečně proto, aby nahradily dřívější svátky slunovratu, resp. oficiální římský „svátek zrození nepřemožitelného slunce“, a že žádný věrohodný podklad nemají. Nicméně jiné prameny uvádějí, že křesťané spojovali datum 25. prosince s narozením Krista mnohem dříve než císař Aurelianus ustanovil na tento den onen římský svátek (viz zde, avšak též polemiku zde).

Moje dětské vnímání Vánoc a víry mělo ještě jeden aspekt – poměrně dlouho (myslím, že tak do druhé nebo dokonce třetí třídy...) jsem věřil, že dárky opravdu nosí Ježíšek, a toto jsem považoval i za jakousi velmi podstatnou součást křesťanství. Zdálo se mi zcela přirozené, že když existuje onen všemohoucí Bůh, ke kterému se každý večer modlím, který se neustále dívá, jestli nepácháme nějaké špatnosti, a který umí zařídit neuvěřitelné zázraky, tak přece není nic zvláštního, že umí i takovou maličkost, jako přečíst si naše přání a (pokud si to zasloužíme) přinést nám dárky. Ve škole jsem se hádal se spolužáky, kteří už tomu nevěřili a posmívali se mi; vysvětloval jsem si to tím, že v rodinách nevěřících prostě Ježíšek nechodí a musí ho nahrazovat rodiče...
Musím říci, že když jsem se dozvěděl pravý stav věcí, dost to se mnou otřáslo a začal jsem mít podezření, jestli nejsou podobně vymyšlené i ty ostatní věci – vševědoucí Bůh, zázraky, biblické příběhy, andělé, nebe a peklo.

*************************************

Myslím, že právě „otázka křesťanské podstaty Vánoc“ je skvělou ukázkou něčeho mnohem obecnějšího – totiž toho, co je v křesťanství opravdu podstatné, nakolik můžeme, resp. musíme doslovně věřit všemožným prvkům církevní tradice, ale i Bibli.
Spousta lidí se domnívá, že křesťanství stojí a padá s doslovným chápáním toho, co čteme v Bibli, s vírou v postupně nashromážděnou bohatou církevní tradici, s vírou v zázraky, s vírou v Boha jako jakéhosi neviditelného, otcovsky laskavého (ale někdy i trochu zlostného) „superRýbrcoula“ v zákulisí našeho světa, který do jeho běhu občas zasahuje zázraky, trestá, odměňuje, atd.
Prostě něco podobného, jako dětská víra v zázračného Ježíška nadělujícího dárky.

Takový způsob víry je (promiňte...) podle mého názoru naivní a prostoduchý a snadno se v něm ztratí to podstatné – upřímná víra ve smysluplný řád světa, v němž je Bůh neustále a všude bytostně přítomen jako to, co jej „udržuje v chodu“ tak, že směřuje (pomocí „zcela přirozeného“ vývoje) k nějakému úžasnému vyústění zcela přesahujícímu naši představivost (Teilhardův „bod Omega“….). To, že se věci v tomto světě dějí „samy od sebe“ není s tím v nijakém rozporu – právě to „samo od sebe“ je projevem toho, čemu říkáme Bůh.
Tuto víru můžeme tedy jednoduše ztotožnit se superpřikázáním „Milovat Boha z celého srdce“. Nejpodstatnější složkou takové víry je samozřejmě druhé superpřikázání „Milovat své bližní“.

Pro každého vážného zájemce o křesťanství vyvstávají ohledně biblických textů okamžitě dosti zásadní otázky – co je „historická pravda“ v dnešním pojetí a co „pouze“ literární prostředky, včetně určité „poctivé fabulace“. To bývá pro většinu „pravověrných“ tradičních křesťanů kámen úrazu. Zpravidla trvají na tom, že biblické příběhy se skutečně odehrály víceméně doslova tak jsou prezentovány – včetně nejrůznějších zázraků.

Je velmi zajímavé zeptat se různých věřících na to, co by pro jejich víru znamenalo, kdyby po výletu strojem času do biblických dob zjistili, že ony nejrůznější zázraky se vlastně v doslovné podobě nekonaly. Někteří bez váhání řeknou, že by to jejich vírou podstatně otřáslo, ale někteří (včetně některých duchovních, kterých jsem se na to zeptal), podobně jako já řeknou, že by s tím neměli vůbec žádný problém.

Já si myslím, že na „kronikářských“ kvalitách Bible dnes téměř vůbec nezáleží (přestože si lidé po dlouhá staletí mysleli něco jiného a spousta si jich to myslí dodnes). Oblíbeným Ježíšovým výrazovým prostředkem byla přece podobenství – tedy „vymyšlené“ příběhy, které se v doslovné podobě nikdy nestaly. A přece jsou velice „pravdivé“ a působivé.

Lze si tedy dobře představit, že i pisatelé evangelií použili po desítkách let podobnou metodu a „kronikářský“ záznam vylepšili resp. do značné míry nahradili literárními prostředky, které bychom my dnešní racionalisté lehkovážně odsoudili jako fabulace.
Řekl bych, že se jedná o hluboké nedorozumění – evangelistům šlo prostě o co nejúčinnější vyjádření toho podstatného z Ježíšova poselství.

Před několika měsíci jsem v kostele slyšel skvělé kázání vycházející ze známého příběhu o tom, jak Ježíš nasytil pětitisícový zástup pěti chleby a dvěma rybami. Pro kazatele (katolického!) evidentně vůbec nebylo důležité, jestli se to tak prvoplánově „doopravdy stalo“, ale velmi podmanivě a přesvědčivě zdůrazňoval, co si z příběhu můžeme vzít symbolicky – musím říci, že mě to předtím nikdy nenapadlo… Při tom kázání (a dlouho po něm) jsem měl stejný pocit jako při četbě nějaké chytré a krásné knihy.

Myslím, že takto (ne-doslovně, ne-kronikářsky, jako podobenství) je potřeba chápat v evangeliích skoro všechno, včetně těch klíčových momentů na jejich konci. A totéž platí i o ostatních částech Bible.

Na biblické texty se prostě musíme dívat podobně jako na geniální umělecká díla a v žádném případě ne jako na „literaturu faktu“. Skvělý román nebo básnická sbírka s jejich veškerou fantazií, iracionalitou a paradoxy jsou přece v jistém smyslu také „pravdivější“ než suchý policejní protokol o nějaké události, ačkoli se třeba vůbec nic z toho, o čem se v nich mluví, reálně přesně nestalo, a je to především plodem autorovy fantazie.

Je samozřejmě zbytečné, ba dokonce škodlivé, jakkoli racionalisticky „odkouzlovat“ ty krásné, moudré, ale někdy i obtížně paradoxní biblické příběhy, ve kterých se působivě proplétá ta zcela realistická „kronikářská“ rovina s literární rovinou podobenství. V pohádkách přece také nezdůrazňujeme, že „žába přece nemluví“ (i když to my i ty děti dobře víme), a bereme si z nich něco mnohem důležitějšího.

Myslím, že takové ne-doslovné, ne-prvoplánové chápání evangelií a celé Bible je znakem určité „dospělejší“ fáze křesťanství. Zavrhování jeho podstaty pouze proto, že řada věcí tam je „pravdivá“ jen v literárním a ne doslovném slova smyslu, je stejně hloupé jako zapomínat na poučení o dobru a zlu v pohádkách proto, že draci a mluvící žáby neexistují.
A to o to víc, že poselství evangelia je přece jen trochu závažnější než poselství pohádek...

Myslím, že i pro racionalistu odkojeného moderní vědou je nakonec docela dobře možné nejen akceptovat, ale i mít upřímně rád všechny ty starobylé obřady, více či méně metaforické biblické příběhy a nejrůznější „nánosy“ církevní tradice – prostě jako pomocné „ornamenty“ okolo toho podstatného, tedy těch dvou výše uvedených „super-přikázání“. Ty ornamenty jsou někdy krásné, někdy naivně milé, jindy kýčovité nebo i trochu legrační, ale bez nich by to prostě nešlo – kdyby se to podstatné prezentovalo jen v té strohé, „holé“ podobě, bylo by to neživotné a pro lidi špatně stravitelné.

Existuje ovšem na druhé straně nebezpečí, že pod tou záplavou ornamentů už to podstatné jádro nespatříme a za podstatné budeme mylně považovat právě ty ornamenty.
Pro někoho je těch ornamentů (resp. drsněji řečeno balastu) neúnosně mnoho – pak je asi třeba tu neúnosnou část prostě vytěsnit, s nadhledem ignorovat (a doufat, že postupně, během dalších stovek let, vymizí z církve i oficiálně).

Pokusů o radikální reformy křesťanství spojených s odstraňováním „balastu“ bylo mnoho; je ale zajímavé, že dopadají pravidelně dost špatně a že zvláště ty opravdu hodně radikálně reformní církve a sekty bývají jaksi neduživé. Spíše bych tedy sázel na „staré a osvědčené“ církve, i přes jejich snad až přílišný konzervatismus.

********************************************

Promiňte, že jsem to dnes pojal nějak moc „kazatelsky“...


Veselé Vánoce!

null
null

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ivan napsal(a):

S láskou k bližním a pohodou, což štěstím je.
20. 12. 2008 | 18:54

Ivan napsal(a):

TO: Franta z pastoušky,
Předvedl jste se.
20. 12. 2008 | 18:57

RUMCAJS napsal(a):

Moc pěkné pane profesore.

Docela by mě zajímal Váš názor na to postatné, co tvoří základ křesťanské víry a to je zmrtvýchvstání Ježíše. Řekl bych, že při cestě strojem času by zjištění, že tomu tak nebylo, muselo tuto víru položit.
20. 12. 2008 | 19:30

Lex napsal(a):

Franta z pastoušky
U těch jesliček se sešlo mnohem více zvířat. Byl jste tem také?
Dokážu si představit, jako co.
Ostatním hezký večer! Lex
PS: Doufám, že si Váš komentář záhy přečte editor. Dolar proti bobu, jak dlouho tu vydržíte!
20. 12. 2008 | 19:31

Neopřemyslovec napsal(a):

Článek popisuje vize katolismu do roku 2000. Zahájením 21.století došlo k radikální globální změně. Neokatolíci startují křižování odzdola nahoru a zleva doprava. Pohyb odzdola má symbolizovat vzlét k nebesům. Pohyb odshora symbolizuje pohyb k pekelníkům. Jsem přesvědčen, že nový způsob nahradí staré křižování.
20. 12. 2008 | 19:33

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší
napsal jste dobrý článek. Díky za něj. Napsání článku v křesťanském duchu vyžaduje v ateistické společnosti odvahu.

Kde bych byl opatrnější, jsou věty
---------
Myslím, že takto (ne-doslovně, ne-kronikářsky, jako podobenství) je potřeba chápat v evangeliích skoro všechno, včetně těch klíčových momentů na jejich konci. A totéž platí i o ostatních částech Bible.Na biblické texty se prostě musíme dívat podobně jako na geniální umělecká díla a v žádném případě ne jako na „literaturu faktu“
------------
Přirozeně, nasycení v Kaně je podobenství, stejně jako některé jiné příběhy. Bible ale není jenom podobenství nebo umělecké dílo.Je to i kniha faktu. Opět doporučuju návštěvu Izraele, kde uvidíte místa vykopaná čistě podle faktických údajů z Bible. Jericho je pouze jedním z nich.

Stejně, jako vykopal Schliemann Troju (i když jinou vrstvu) v Turecku na pahorku Hisarlik podle Homéra, posloužila Bible jako jediná předloha k objevení dávno zapomenutých míst.

Dokonce si vzpomínám, že před lety při naftových vrtech v Iráku byla objevena několikametrová vrstva bahna a pod ní, k všeobecnému překvapení, další vrstvy keramiky a zbytků osídlení. To celé v poměrně velké lokalitě.K jisté, lokální potopě tam nepochybně došlo.

Netroufám si posuzovat míru podobenství a fakt v Bibli. Ze zdejší komunity o tom určitě vědí víc Zacheus nebo paní Walburga.

Na závěr osobní dotaz. Poprvé nebudeme na Štědrý den na horách. Nevíte jestli má p. Halík půlnoční u Salvátora a pokud ano, jestli to je (vzhledem k poloze a počtu turistů) realizovatelné?

V každém případě, hezké a klidné Vánoce.
20. 12. 2008 | 19:36

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě bych chtěl popřát hezké a klidné svátky a klid duši všem.Věřícím i ateistům.

Od Leváka po Pocestného. Ostatní nechci jmenovat, určitě bych na někoho zapomněl.Je mně líto, že už nemůžu osobně popřát Markovi.
20. 12. 2008 | 19:43

vaclavhorejsi napsal(a):

RUMCAJS:

Dekuji, jsem rad, ze me take jednou pochvalite ;-).

Samozrejme si nemyslim, ze doslo ke vzkriseni ve smyslu nejake resuscitace mrtvoly.
Pro me to znamena vzkriseni v tom smyslu, ze s jeho smrti nezaniklo jeho prevratne poselstvi, ale naopak teprve jeho smrti dostalo silu a obrovsky impuls zmenit beh dejin.
To, co bych se dozvedel pouzitim stroje casu, nepovazuji vubec za dulezite.
Myslim, ze proste zemrel jako kazdy jiny smrtelnik...
Duchovne ovsem zustal "nesmrtelny" a silne pusobi dodnes (a doufam, ze navzdy).

Mne to takhle naprosto staci.

..
20. 12. 2008 | 19:45

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Dekuji take Vam.
Pokud vim, pulnocni u Nejsv. Salvatora bude (myslim, ze dokonce televizni?). S jistotou se to dozvim zitre vecer tamtez.

Druhe casti Vaseho dotazu ("pokud ano, jestli to je (vzhledem k poloze a počtu turistů) realizovatelné?) nerozumim - mam dojem, jako by tam neco vypadlo??

Take mne je moc lito, ze se tady uz neobjevi Marko..

..
20. 12. 2008 | 19:52

Petr napsal(a):

Pane profesore. Pokud jsem dobře pochopil je pro Vás Bible kniha příběhů, které přístupnou formou ukazují na fungování společenských (přírodních) zákonů. Jsou i jiné takové knihy pro jiná náboženství. A vzdělaný člověk skrze tyto knihy a další zdroje poznání dojde k pokoře, úžasu a skromnosti. Pokud ano, přeji nám Čechům, aby v příštích letech přibývalo v politice lidí, které poznání chodu světa takto oslovilo. Aby s tímto vědomím spravovali věci veřejné. Nikdy není pozdě. Buďte zdráv.
20. 12. 2008 | 19:54

vlk napsal(a):

Pane profesore,

napsal jste zcela mimořádný vánioční blog....
Smekám.

Více nemám co říci. Hezké Vánoce Vám!
A poděkování za to, že sem píšete.A budete psát. Jak doufám.
20. 12. 2008 | 19:58

Radka napsal(a):

Vážený pane filosofe,
víra je pro mě, osobním zjevením, komunikací, vztahem a hlavně tajemstvím. Jako mravenci nevysvětlíte pojem nekonečno, tak nemůžeme pochopit pojem pravdy v jako směr k všeobecnému dobru. My lidé jsme svou podstatou naprosto zlí tvorové. Někteří z nás si namlouvají, že to s námi není tak hrozné, a když se budeme snažit, tak se polepšíme, a Bůh nás poplácá po zádech. Omyl. Jedině ten, kdo si uvědomí,co je ve skutečnosti člověk a já zač, dovolí Bohu, aby jej zachránil.
http://hcjb.cz/
20. 12. 2008 | 20:06

tng napsal(a):

Osobne nechapu, jak by rozumny clovek v 21. stoleti mohl brat vazne ten misty i odporny balast, ale zustava tu otazka, jestli po redukci krestanstvi na pouhopouhe „Milovat Boha z celého srdce“ a „Milovat své bližní“ jste jeste vubec krestan a jestli se z pohledu velke casti z nich nebudete naveky skvarit v pekle ? Jaky je rozdil mezi vami a treba ne-"prostoduchym" muslimem ?
20. 12. 2008 | 20:08

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,
napsal jste to na čas vánoční hezky a tak jen pár poznámek:
- Pojem Bůh je natolik abstraktní, že si s ním přesvědčivě neporadí ani nejšpičkovější mozky (dokonce by byl nejvyšší hřích se o to snažit) a tak ponechte většině představu ušlechtilého starce podle nádherných Michalangelových kreseb.
- Věřit v Boha a milovat Boha znamená věřit v Boží slovo a ve správnost hlásaných zásad. To můžeme i my agnostici a v tomto smyslu jsem křesťan - podle mnohých známých víc než kdokoliv jiný - i já sám. To ovšem vždy probíhá prostřednictvím vykladačů Božího slova - ti si to mohou snadno přizpůsobit. Proto má náboženství na jednu stranu obrovský pozitivní význam, na druhou stranu ho lze zneužít. Jak jsem nejednou napsal - neexistuje logicky bezesporný systém etických norem, což je dáno už naší biologickou podstatou. Z tohoto pohledu je nutno písmo svaté vidět.
- Samozřejmě, ony dobré zprávy (evangelia) je nutné vidět tak, jak to říkáte. Ovšem to předpokládá, aby církev jasně a veřejně řekla, že takto je to nutné chápat a většina Bible se nezákladá na skutečných událostech. O otázkách stvoření nemluvě. To ale církev udělat nemůže.
- Pokud jde o porovnání s pohádkami - mám dětské ilustrované vydání Bible a krásně se to čte. Asi jako Petiškovy Śtaré řecké báje a pověsti. Pro děti určitě velmi vhodná literatura - právě z důvodu oněch etických zásad.

Huxley usoudil, že v překrásném novém světě se bez Boha obejdeme. Uvídíme. Jedna odnož křesťanství, která zbožnila člověka prohrála...

A tak přeji Vám, Vaší rodině i všem debatérům hezké vánoce.

Pro Pepu:
Přečěte si Zamarovského Na počátku byl Sumer. Teď čtu velmi zajímavou knihu Chaima Potoka Putování Židů. Doporučuji též.
20. 12. 2008 | 20:13

tng napsal(a):

"Myslim, ze proste zemrel jako kazdy jiny smrtelnik..." - a vida ...

http://www.biblegateway.com...
20. 12. 2008 | 20:18

kopřík napsal(a):

Pepo Řepo,
jenom bych podotknul, že Schliemann sice vykopal Tróju, ale to ještě neznamená, že existovali Achilles, Hektór a ostatní a že došlo k nějaké desetileté válce o jednu ženu...V tamních vykopávkách byly skutečně nalezeny stopy bitev a bojů, ale u jakého starého města by nalezeny nebyly, že...Samozřejmě že Jericho, Ninive, Babylón, Ur atd. jsou zcela skutečná, dříve, příp. i nyní existující místa.
Letos jsem četl zajímavou knihu Finkelstein, Silberman : Objevení Bible. Zabývá se vznikem Starého zákona a autoři se snaží dokázat svoji hypotézu, že Starý zákon byl uměle vytvořen cca v 7. stol. př.n.l. na příkaz tehdejšího judského krále Jóšijáše ze starých hebrejských legend, které prý byly navíc notně přikrášleny tak, aby výtvor podporoval Jóšijášovy politické ambice.
U Nového zákona zase nesmíme zapomínat na to, že jeho první psané texty vznikaly několik dlouhých desetiletí po Ježíšově smrti a tedy nebyly psány očitými svědky. Už jen z tohoto důvodu je třeba posuzovat "pravdivost" popisovaných událostí velmi opatrně.
Jinak přeji krásné svátky.
20. 12. 2008 | 20:21

kopřík napsal(a):

Pardon, správný název knihy je Objevování Bible.
20. 12. 2008 | 20:24

JC napsal(a):

No tak vida k čemu je víra a křesťanství dobré. Všichni jsme zjihlí vánočním blogem pana Hořejšího,nikdo nikomu nenadává/alespoň jsem neviděl/...I když Vánoce nemají žádnou oporu v Bibli a jedná se pravděodobně o nějaký převzatý pohanský rituál...i tak dobře,že to funguje.
20. 12. 2008 | 20:32

tng napsal(a):

Karel Mueller:

"Věřit v Boha a milovat Boha znamená věřit v Boží slovo a ve správnost hlásaných zásad. To můžeme i my agnostici a v tomto smyslu jsem křesťan"

Opravdu verite v jim hlasane zasady, vcetne vsech z deseti prikazani, pravidel otrokarstvi a sexuality atp. ? Hadam ze ve skutecnosti jste si tuto sadu zasad radikalne omezil jen v to, v co veri kazdy slusny clovek zijici v roce 2008 ve stredu Evropy a co nema zadnou souvislost s konkretnim nabozenstvim. Krestanstvi opravdu nevynalezlo nezabijes, nepokrades atd. Opet zde vidime redukci krestanstvi na neco co uz krestanstvim neni.
20. 12. 2008 | 20:34

Karel Mueller napsal(a):

tng:
Z hlediska 4.-10. přikázání mi nelze nic vytknout. Pokud to považujete za málo, tak nejspíš žijete v jiném prostoru a čase.
20. 12. 2008 | 20:42

Morpheus napsal(a):

Myslim ze si pane profesore nabehnete u tradicionalistu jako dalsi heretik a odpadlik ( po Mons.Halikovi).
S tim ze Vanoce jsou prevzate Dies Natalis Solis Invicti souhlasim.
Nicmene jako praktikujici "pohan" :-) bych byl nerad abyste zavrhoval onu "mystictejsi a nevedeckou" cast jak krestanstvi tak jinych nabozenstvi. Divim se ze nemate aspon nejake drobne zkusenosti v tomto smeru, nebot to aspon mirne praktikovani nabozenstvi prinasi. Minim tim ruzne synchronicity a drobne zazraky bezneho dne. Samozrejme jdou vysvetlit z hlediska - na co myslim to se stane - ale uz to je pro dnesni vedu nesmysl.
Vy jste se stal kazatelem a ja davam nabidku - zkuste o Vanocich meditovat nad scenou podle filmu Matrix - kdyby jste mel moznost vybrat si mezi cervenou pilulkou co vam ukaze realitu a modrou co vam prinese zapomenuti a necha vas v tomto svete - co byste si vybral?
Pokud chcete cervenou, staci silna opakovana modlitba abyste poznal pravdu o svete a Bozstvi a veci se vam zmeni...sam uvidite. ;-)
20. 12. 2008 | 21:20

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, staré a osvěčné prosím, ne, zvláštěpak pokud jde o černokabátníky a rudokožce a teď i nové chtivé brčálníky. Žádná ideologie, jenom pracovitost českých rukou nás přivede tam, kde už jsem dávno měli být. Heretik.
20. 12. 2008 | 21:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden odporný a hrubě urážlivý výkřik, který byl v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi.

Mrzí mne, že zde vydržel viset relativně dlouho; byl jsme s dětmi v divadle na vánočním představení a k blogům se dostal až nyní.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
20. 12. 2008 | 22:15

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Autor blogu:

Křesťanství spočívá ve víře v Ježíšovo zmrtvýchvstání. Na spočívá celá trojniční teologie. Myslím, že chápání zmrtvýchvstání v obou materialistických extrémech "resuscitace mrtvoly" a "žije dál ve svém díle" není to, co je vzkříšením míněno.
20. 12. 2008 | 22:18

RUMCAJS napsal(a):

Tímto názorem jste mě dost překvapil, pane profesore. Já si myslím, že pro spoustu křesťanů by to byla silná deziluze a konec s touto vírou.

Jinak tento názor má moje sympatie. Představa Boha, kterej si tady na nás "honí triko" a ukazuje nám jak snadné je žít v čistotě, poněkud bledne ve srovnání s tím, kdyby to samé dokázal pouhý člověk.

Pak by jsme se ale smyčkou dostali k tomu, jestli by se neměl stát Bohem právě on.
20. 12. 2008 | 22:26

ujo napsal(a):

děkuji za poutavý a inspirující text, který osvětluje i základ Vašich textů minulých, tak říkajíc všedních.
Snad jen poznámka: myslím, že Vaše esence křesťanství se od jádra řady dalších náboženství v principu neliší
20. 12. 2008 | 22:37

Fialovy Krokodyl napsal(a):

ujo: od jádra dalších náboženství...? Co je "jádrem" dalších náboženství? A jak to lze vyvodit z textu blogu?
20. 12. 2008 | 22:41

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, staré a osvěčné prosím, ne, zvláštěpak pokud jde o černokabátníky a rudokožce a teď i nové chtivé brčálníky. Žádná ideologie, jenom pracovitost českých rukou nás přivede tam, kde už jsem dávno měli být. Heretik.
20. 12. 2008 | 22:42

Fialovy krokodyl napsal(a):

wbgarden: dovolil bych si zdvořile nesouhlasit.
20. 12. 2008 | 22:48

Theseus napsal(a):

V podstatě nezáleží na tom, jestli Ježíš vůbec existoval. Pokud se člověk inspiruje pro svůj život učením i jiných významných mystiků, tak žije z hlediska svého duchovního vývoje správně...

Vzhledem k všeobecné boží přítomnosti (jak správně píše i pan Hořejší), jsou navíc duše všech živých bytostí, tj. lidí a zvířat stejné, jen jejich fyzický oblek je rozdílný. Možná by alespoň věřící mohli tento fakt vzít jako námět k rozjímání u štědrovečerního stolu (ale i jindy) při pojídání fyzických těl našich němých zvířecích bratrů a sester...
20. 12. 2008 | 22:49

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Theseus:
Mne vynechte. Navzdory nicku je má duše lidská a ne zvířecí.
20. 12. 2008 | 22:56

Eden napsal(a):

díky za krásný článek pane profesore. Hodně jsem si z něho odnesl a otevřel mi několik dosud neobjevených okének mého chápání světa.
20. 12. 2008 | 23:00

juvel napsal(a):

P.Hořejší zarazil mě poněkud Váš odstaveček, kde říkáte, že kdyby Vám stroj času odhalil, že např. Ježíšovy zázraky se vlastně v doslovné podobě nekonaly, neměl byste s tím problém, rovněž tak duchovní se kterými jste o tom mluvil.
Ap. Pavel v 15.kap. prvního dopisu do Korintu obhajuje křesťanskou nauku o zmrtvýchvstání (zkracuji): odevzdal jsem vám, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy, byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne, ukázal se Petrovi, potom dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou. Většina z nich je posud naživu. Naposledy ze všech se ukázal i mně.
Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří říkat, že není zmrtvýchvstání? A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, klamná je i naše víra. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.
Kdyby mě stroj času ukázal, že to není pravda, že křesťanství je založené na "vylepšeních, na fabulacích" pisatelů, byl by to pro mě pořádný problém. Učení, které za největší hodnoty m.j. považuje pravdu, by bylo založeno na bájích a výmyslech. A tomu by se říkalo "dospělejší fáze křesťanství" Evangelia a dopisy apoštolů,psali přímí účastníci tehdejších událostí, kteří za pravdivost této zprávy položili i své životy.
Biblická zpráva ukazuje, že Boží stvoření, duchovní i pozemské, je daleko úžasnější, než si dovedeme zatím představit. A to je dobře, protože duchovní vedení od lidí s Vaším postojem člověku moc síly a porozumění nedá (neříkám, že je bezcenné). Následování Krista přináší člověku mnohem větší naději a užitek, než takové, které nabízíte. Pavel také napsal: "Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují"
20. 12. 2008 | 23:01

Theseus napsal(a):

Fialový Krokodýl:

Jak jste to zjistil?
20. 12. 2008 | 23:13

badatel napsal(a):

Vážený pane profesore,
většina lidí na světě jsou nekřesťané - muslimové, náboženství v Indii, Číně apod.
Nevím proč jako vědec se zabývaté tímto neexaktním opiem lidstva. Na Goedela nemáte a v současné době celosvětové krize způsobené reálkapitalismem, křesťanská nauka a jákákoliv víra obecně, problém nevyřeší.
Je nutno hledat novou vědeckou ideologii, nemyslím tím komunismus, která by ta positivní poselství křesťanství (či jiných náboženství převzala), ale byla by postavena na vědeckosti, nikoliv pouze na víře, jako ta všechna ostatní náboženství.
Vy svým článkem konáte dobro, protože těm vzdělaným (ne dogmaticky věřícím)a chápajícím rozpory církevních dogmatů, ale akceptujícím křesťanskou víru, ji zvěrohodňujete.
Bohužel k vědeckosti to má daleko.
Hezké Vánoce všem.
20. 12. 2008 | 23:24

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Theseus: Vy tvrdíte - tak taky dokažte.
20. 12. 2008 | 23:31

Frante napsal(a):

Už jednou jsem tu psal, že ono "supervyústění" , pokud bude tak jenom dočasně protože podle kosmologie je jen otázkou času kdy ve vesmíru přestane být možný život (nebo fungování nějakých složitějších struktur....). Víra v "supervyústění" která není v souladu s vědou není sice tak nedůstojná jako víra v superrýbrcoula, ale úplně důstojná taká není.
Jak to, že víru v supervyústění můžeme - cituji: "...jednoduše ztotožnit se superpřikázáním „Milovat Boha z celého srdce“" ?? A jak to že "Nejpodstatnější složkou takové víry je samozřejmě druhé superpřikázání „Milovat své bližní“" ?!?
20. 12. 2008 | 23:47

Fialovy Krokodyl napsal(a):

badatel:
V tom se mýlíte. Opuštění křesťanských principů, respektive morálky, všechno co je nyní špatné ještě strašlivě zhorší. Tyto principy totiž na základě několikatisícileté zkušenosti říkají, co je správné a co špatné.
20. 12. 2008 | 23:50

Dolejsi napsal(a):

Lejnotepec Horejsi, nejlepsi darek byl, kdybys zacal delat neco s tou svou grafomanii.
20. 12. 2008 | 23:54

tng napsal(a):

Fialovy Krokodyl: odkud berou krestane tu neskutecnou .... smelost .... ztotoznovat moralku s krestanstvim ?
21. 12. 2008 | 00:00

Theseus napsal(a):

Fialový Krokodýl:

Jestliže je jeden bůh, (ať již jím míníme cokoli nebo kohokoliv) a duše jsou vytvořeny z boží esence, pak jsou nutně všechny duše stejné, jako je stejná voda i když je nalitá v nádobách různých tvarů...
21. 12. 2008 | 00:00

Fialovy Krokodyl napsal(a):

tng: myslím pochopitelně křesťanskou morálku (vycházející z původně židovské) o ostatních morálkách nemluvím. Křesťanská morálka je praktickým aspektem křesťanské víry - jako soubor pravidel a postojů v životě. V západních státech je křesťanská většinou intergrována jak v právním systému tak v povědomí o žádoucím (nechci říci přímo správném) chování.
21. 12. 2008 | 00:12

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Theseus: to přeci není žádný důkaz...
21. 12. 2008 | 00:15

Jemnický napsal(a):

Hořejší:

Náboženství je postaveno na mystice a mystickém spojení člověka s Bohem. Odstraňte toto srdce náboženství a zbyde jen mrtvá ideologie nebo filosofie doprovázená teatrálními rituály. Obé je záležitost rozumu, víra je záležitostí srdce stejně jako láska. Vaše pojetí smíření vědy a náboženství vede přes popření mystiky. Řekl bych, taková snaha o digitalizaci náboženství. Nehodnotím to, jen sleduji, kam dojdete. Zkuste se inspirovat sv. Pavlem, pokud vám nevadí, že to byl vlastně jen takový, lékařsky vyjádřeno, epileptik, kterému se prý zjevil Kristus (a ten snad ani neexistoval, i když má velmi slušnou citovanost, ale nemá nic v RIV). No, kdo by tomu na akademii věřil, když vánoce jsou tady a řítí se k nám truck plný beden Coca-Coly.
Přeji vám hezké vánoce a pod stromečkem třeba nějaký malý zázrak, byť asi jen produkt aplikovaného výzkumu.

Váš Jemnický
21. 12. 2008 | 00:27

Theseus napsal(a):

Fialový Krokodýl:

Jetliže z předpokladu plyne logický závěr, pak je to v argumentaci standardních filosofických systémů obvykle bráno jako důkaz...

Jestliže používáte jiný argumentační systém než logický (což je možné), tak Vám nemohu pomoci. Možná se zkuste seznámit se základy logiky.
21. 12. 2008 | 00:27

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Theseus: Váš příspěvek z 21.12.2008 00:00:40 logický není. Váš příspěvek z 21.12.2008 00:27:27 je pak východiskem z argumentační nouze přechodem od věcných argumentů k argumentům ad personam.
21. 12. 2008 | 00:35

Karel Mueller napsal(a):

badatel:
Jsem rád, že jste se po delší době ozval.
Sloučit vědu a náboženství možné je, základní ontologickou a gnozeologickou otázku není schopna odpověď ani jedna strana.
Skutečně, v zásadě je jedno, jestli začnete objektivní realitou, která se podle jakýchsi nám neznámých zákonů sama vyvíjí nebo Bohem, který nastavil "pravidla hry", dál nezasahuje a my jsme zde od toho, abychom ty Boží pravidla poznávali.

To by ale církev musela zahodit dogmata, právě v tom se liší víra od vědy - věda pracuje s axiomy, které mohou být měněny. Ale to určitě víte :-). To by ovšem přesala být církev.

Hezké vánoce.
21. 12. 2008 | 00:43

Eden napsal(a):

to Fialový Krokodýl: Zdravím! Jako čtenáře této diskuze by mě zajímalo, proč Theseův příspěvek není logický.

to Theseus:k Vašemu příspěvku z 20.12.2008 22:49:01: zajímavý námět. Nicméně z Vašich závěrů mě vyplívá, že po rozjímání se s chutí zakousnu do fyzické schránky kapra, neboť má fyzická schránka všežravce potřebuje k uspokojení svých fyzických potřeb schránky jak živočichů, tak rostlin(bramborového salátu).
21. 12. 2008 | 00:50

Theseus napsal(a):

Fialový Krokodýl:

Nemínil jsem se Vás osobně dotknout, znám řadu ctihodných lidí, kteří odmítají použití logiky k náboženským otázkám.

Ale natolik jsem zběhlý v logice, že si i nadále troufám tvrdit, že pokud platí předpoklad "Jestliže je jeden bůh, (ať již jím míníme cokoli nebo kohokoliv) a duše jsou vytvořeny z boží esence" pak z něj ihned plyne (tedy je logicky pravdivé) tvrzení "pak jsou nutně všechny duše stejné".

(Další část mé věty: "jako je stejná voda i když je nalitá v nádobách různých tvarů..." je samozřejmě jen podobenství, ale myslím, že velmi příhodné...)

Co na Vám na mém tvrzení nelíbí?

Předpoklad, že je jeden bůh, nebo, že jsou všechny duše stvořeny ze stejné boží esence a tedy jsou stejné (= jsou stejné ve smyslu ze stejného původu a stejné podstaty)?
21. 12. 2008 | 00:54

Karel Mueller napsal(a):

Theseus:
Víte, mě jsou nejmilejší fideisté, kteří rovnou přiznávají, že lidským rozumem je Bůh nepochopitelný a tyto otázky tedy neřeší. Pouze se na podkladě víry zabývají Božím slovem.
21. 12. 2008 | 01:00

Theseus napsal(a):

Eden:

Pokud jste přesvědčen, že látky, které jsou obsaženy ve fyzických schránkách zvířat, potřebujete nezbytně k životu své fyzické schránky, pak tak čiňte.

Je to Vaše svobodné rozhodnutí.

Já osobně tak ale nečiním již 15 let a žádnou újmu, ani fyzickou ani duševní nepociťuji, spíše naopak...

Pro dnešek přeji dobrou noc...
21. 12. 2008 | 01:07

Theseus napsal(a):

Karel Mueller:

I tak je to možné brát, na to jsem právě narážel ve svém dřívějším příspěvku...

Mystická zkušenost je v těchto věcech ale nejspolehlivějším vodítkem... lepším než víra.

Dobrou noc...
21. 12. 2008 | 01:13

tng napsal(a):

Fialovy Krokodyl:

Nejak mi uslo, ze by v zapadnich pravnich systemech bylo povoleno otroctvi, regulovano obetovani zvirat, vseobecne zakazana polygamie, nevera, konkurencni nabozenstvi, uctivani model, zavist, homosexualita. Na trestani vrazd, kradezi a kriveho svedectvi nic krestanskeho neni, nebo snad indicke nebo saudske pravo rika neco jineho ?
21. 12. 2008 | 01:33

tng napsal(a):

V muslimskych zemich byva pravo zalozeno na Koranu, v tech "krestanskych" to ocividne funguje uplne jinak, diky bohu.
21. 12. 2008 | 01:37

Fialovy Krokodyl napsal(a):

tng: Záležitosti doby broznové nechme době bronzové. Desatero mimo prvních 3 přikázání je obsaženo ve většině právních systeémů. Otroctví ve smyslu otrocké práce je zrušeno, polygamie je pokud vím trestný čin, nevěra není považována za normu, závist není považována za normu. Západní země se Indií co se práva týče neinspirovaly, islám je mladší než židovské i křesťanské náboženství ,takže posloupnost inspirace je zřejmá. Tedy si neprotiřečíme. Přidal bych ještě sedmidenní cyklus práce - odpočinek.
21. 12. 2008 | 01:49

Ares napsal(a):

Theseus: Velmi zajímavá diskuze :-). Vaše tvrzení „Jestliže je jeden bůh, (ať již jím míníme cokoli nebo kohokoliv) a duše jsou vytvořeny z boží esence" pak z něj ihned plyne (tedy je logicky pravdivé) tvrzení "pak jsou nutně všechny duše stejné“ ovšem správné není. Zkusíme ho přeformulovat do pozemských podmínek.

Jestliže je jeden strom a všechen nábytek je vyroben z jeho dřeva pak je nutně všechen nábytek stejný.

Aby ten výrok byl logický musel by znít:

Jestliže je jeden strom a všechen nábytek je vyroben (POUZE) z jeho dřeva, pak je nutně všechen nábytek (DŘEVĚNÝ).

Teď ještě dokázat předpoklady č.1, že existuje bůh, č.2, že existuje pouze jeden bůh, č.3, že existuje jeho esence, č.4, že existuje duše a č.5, že duše je vytvořena z boží esence a máme hotovo. Vždy jsem obdivoval, o čem a jak se dají vést teologické debaty :-).
21. 12. 2008 | 01:54

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Eden: už jsem to chtěl napsat, ale velmi výstižně za mne odpověděl Ares. Doslova mi vzal slova od klávesnice. Sled tvrzení není důkazem.
Teologické diskuse se dají vést, ale s vědomím jejich limitované platnosti, protože Bůh je jiný než jeho stvoření. Jedna z mála věcí, která je v takové diskusi skutečně logická je to, že Bůh MUSÍ být jiný, než stvoření.
21. 12. 2008 | 02:11

tng napsal(a):

Fialovy Krokodyl:

Jaka doba bronzova ? Moralka je prece podle krestanu jedina, vecna a nemenna, nebo ne ?

Polygamie je v CR nelegalni, v Bibli naopak bezna vec.

Shrnme si postaveni deseti prikazani v pravu CR (i kdyz v Bibli je tech prikazani mnohem vic a jsou v dnesnim svete casto mnohem vice nesmyslna)

I am the Lord your God
- NE
You shall have no other gods before me
- NE
You shall not make for yourself an idol
- NE
You shall not make wrongful use of the name of your God
- NE
Remember the Sabbath and keep it holy
- prace o vikendu neni zakazana, existuji pouze regulace vztahu zamestnanec-zamestnavatel ze socialnich duvodu, podobne jako u prescasu
Honor your father and mother
- NE
You shall not kill
- sdilene vetsinou kultur
You shall not commit adultery
- sdilene vetsinou kultur
You shall not steal
- sdilene vetsinou kultur
You shall not bear false witness against your neighbor
- sdilene vetsinou kultur
You shall not covet your neighbor's wife
- NE
You shall not covet anything that belongs to your neighbor
- NE
21. 12. 2008 | 02:49

mirekP napsal(a):

Děkuji autorovi blogu za pěkné čtení.
Něco takového vždy potěší.
21. 12. 2008 | 07:06

Pepa Řepa napsal(a):

To juvel
-----------
Vzkříšení je pro věřící křesťany těžké téma. My totiž víme, stejně jako to věděli Pavlovi posluchači, že smrt k životu patří a život nemůže být bez smrti. Na rozdíl od nich ovšem uvažujeme o sobě čím dál tím víc jako o "hmotě" a víme víc o tom, jak se naše tkáně rozpadnou a tak dále.

Ruský filosof Fjodorov začal přemýšlet, kam se všichni vzkříšení podějí, vždyť pro ně nebude místa.Chodil po Kremlu a náhle si uvědomil, že tam jsou tisíce zemřelých, všude samé kostry. Kam s nimi, až je vzkřísíme.Fjodorova slyšel mladý Ciolkovskij a začal vymýšlet a z toho prý povstala celá kosmonautika, která měla vzkříšené nebožtíky původně vyvážet na jiné planety, kam by se vešli....
...vidíte, k čemu jsou dobří agnostici, bez nich by svatý Pavel vůbec nezačal přemýšlet, v co a jak věří a zůstalo by při nějakých pocitech a náladách.

Tolik citace: Jan Sokol Zůstat na zemi.
---------------

Milí agnostici, je dobře, že jste, bez Vás by (alespoň podle Sokola) sv. Pavel nepřemýšlel.

Milí rusofilové, je dobře že jste. Bez Vašeho Fjodorova, by si Armstrong nešlápnul na měsíc a nebyl protireketový radar v Brdech.

Já vím, těžko chápete, že i věřící člověk občas přemýšlí. Dokonce, že může myslet ve spirituální, nehmotné rovině.

Do tajemství vzkříšení plně nenahlédnul ani sv. Pavel, ani Lev Nikolajevič.
Natož Vy. A to vůbec nemluvím o sobě, lobotomické řepě.

Jen mne napadá jestli stejné shovívavé posměšky by před lety nevzbuzovaly úvahy o asistované reprodukci, početí bez kopulace, klonování, DNA. Možná nás něco napadne, až budeme oslavovat za pár let narozeniny prvního vzkříšeného mamuta.

A to jsme jen lidi!!!!
21. 12. 2008 | 07:15

Pepa Řepa napsal(a):

Theseus napsal(a):
Ale natolik jsem zběhlý v logice, že si i nadále troufám tvrdit, že pokud platí předpoklad "Jestliže je jeden bůh, (ať již jím míníme cokoli nebo kohokoliv) a duše jsou vytvořeny z boží esence" pak z něj ihned plyne (tedy je logicky pravdivé) tvrzení "pak jsou nutně všechny duše stejné".
--------
Já v logice zběhlý nejsem, ale žena včera pekla cukroví, Těsto stejné, voda stejná. Něco se povedlo, něco ne.Co Vám mám povídat.S lidmi je to (podle mne) stejné.Někdo je výstavní kousek, někdo zmetek.
21. 12. 2008 | 07:23

badatel napsal(a):

to Karel Mueller,
v podstatě máte pravdu.
Věda je vždy dialektická, víra a náboženství nikoliv. Např.je-li vědecké poznání vazby informace na hmotu překonáno poznáním, že kvantová informace může být vázáná na strukturu časoprostoru,
materialistický vědec opustí představu, že nositelem informace může být jen hmota (např. elektron,foton atd.) ale dialekticky začne zkoumat, jak to bylo s informací při vzniku Vesmíru, jestli nafouknutí našeho vesmíru z vakua fyzikálního nebylo strukturou prostoročasu ("Bůhvíjaké" dimense) provázáno s vakuem informačním. Začne bádat o chování kvantové informace v okolí horizontu událostí černých děr apod.
Materialistický vědec si uvědomí možnost duality v tom smyslu, že myšlenka (např. fyzikální zákon o tom, že hmota našeho vesmíru bude v poli centrálních sil apod.) a hmota (kreující se z vakua fyzikálního tj.kvarky,baryony atd.), mohly být současně. Uvědomí si tím pádem nesmyslnost klasické filosofické otázky co bylo dřív jestli hmota nebo "duch", protože pochopí možnost existence zakódované informace fyzikálního zákona v okamžiku Velkého třesku právě v tom okolí vakua (jednoho z mnohých a la teorie strun). Tato informace rozhodně nebyla jedným Bohem, protože těch vakuí a z nich kreovaných vesmírů může být mnoho, a většina hmoty a energie Vesmíru je "dark", a vůbec nemusí být a la teorie elementárních částic.
Nevědec materialista (či idealista zrcadlově) nebádá, lpí na své víře prvotnosti hmoty před duchem = fyz.zákonem. Dogmaticky věří a vytváří materialistické náboženství, není dialektik, nenechává systém otevřený, a tak chybuje.
Zrcadlově to platí o idealistech, kterých je bohužel více, jelikož neovládají exaktní jazyk matematický natolik, aby byli schopni tyto úvahy kvantifikovat. Pouze jazykem slovním popisují, a to může být ble,ble,...
Proto se s křesťanskou pokorou ptám, s jakým právem se lze domnívat a povyšovat křesťanství nad jiná náboženství(stejně jako náš vesmír nad ty jiné v tom Vesmíru velkém o kterém tak málo víme).
V demokracii, protože většina lidstva jsou nekřesťané, by v hypotetickém celosvětovém parlamentu byli křesťané přehlasováni tak, jako komunisté v tom našem.
Přeji Vám i ostatním diskutujícím nejen hezké Vánoce, ale i toleranci k názorům,vírám a objektivním faktům poznání těch druhých.
21. 12. 2008 | 08:10

badatel napsal(a):

to Hořejší,
dovoluji si Vám, který ve svých blozích se snaží dialekticky a v dnešní době reálkapitalismu i statečně, dotýkat se závažných problémů a starovat tak dialektickou diskusi k nim, popřát úspěšné pokračování v této činnosti i v r.2009.
Lidé s přehledem jako Vy, by měli vstoupit do politiky, tak jak to udělal vědec Profesor T.G.Masaryk. Českému národu by to prospělo.
Závěrem si Vás dovolím poškádlit tvrzením: ¨
Ježíš Kristus byl prvním komunistou - chtěl rovnost ( a to i tu majetkovou) a blaženost pro všechny, kteří jsou toho hodni v Království Nebeském, a to po smrti.
Ti jeho učedníci Marx,Engels atd., kteří se to pokusili zrealizovat to za života lidského v reálném světě, neuspěli.
Lidský genom je zřejmě zatím na takové vývojové úrovni, že si to nezaslouží. Proto nenávist,zloba, chamtivost apod., a pak vykořisťování,krize,války a veškerá bída lidská.
Hezké Vánoce.
21. 12. 2008 | 08:33

oranžový napsal(a):

Pane Hořejší ... děkuji Vám za krásné
myšlenky :-)

I vám pane Theseusi :-)

Jak to tedy doopravdy je ???

Bible a její písmo svaté ...nezaměnitelné
s ničím, co lidstvo poznalo jest.
/ lidstvo křesťanské /

Dobrá slova , pravdivá slova .
Něco jako ten nejlepší recept pro naše
životy.

Samozřekmě pro nás smrtelníky ...
těžká věc - splniti vše , co v Bibli se
píše.

Můžeme se pouze snažit přiblížit se co
nejvíce ... tomu receptu životnímu.

Jen jeden člověk to před 2008 lety dokázal.

Dokázal žít i zemřít pro "recept života ".

Jehovisté a další břídilové - jen jakýsi
pokroucený odvar jsou.
Navíc jejich "recept života" - dle kterého
falešně žijí , nestravitelným je pro
druhé.

Dobře tak se rozpozná ta pravá a jedinečná
víra ... víra , kterou dočtete se

v Bibli svaté :-)

PS: Do kostelů nechodím .
jsou znesvěceny lidmi falešnými .
21. 12. 2008 | 08:47

juvel napsal(a):

to Pepa Řepa: při vší úctě ke všem velikánům lidské filozofie, vědy i kultury, je dle mého názoru nejpřesvědčivější Bible. Její obsah, duchovní a myšlenková jednota, stálost, její námět - vyvýšení Stvořitele a záchrana člověka. Jistě, její výklady jsou velmi různé. Její poselství však člověku říká, že všechna Boží tajemství a odpovědi na fundamentální otázky lidí jsou člověku odhalovány "v Kristu". To je výslovný Boží slib, že kdo Boha opravdově, poctivě, nezištně hledá, Bůh se mu dá poznat, že je schopen takového člověka v jeho duchovním růstu usměrnit, chránit. Bible ukazuje, jaké kroky v průběhu lidské historie pro to učinil.
(Vaše podobenství s cukrovím na člověka, je dle mého názoru, v ostrém protikladu s duchem Biblické zprávy)
21. 12. 2008 | 08:59

badatel napsal(a):

to Fialový Krokodýl,
vážený, ona ta křesťanská morálka taky vede k válkám, jako ty morálky založené na jiných náboženstvích.
Cožpak kaplané nežehnali fašistickým soldateskám, když šly do boje, kaplané na letadlových lodí pilotům, kteří startovali bombardovat a zabíjet nevinné lidi ve Vietnamu, Iráku atd.
Vše ve jménu křesťanské morálky.
Pouze to přivlasttňování nadhodnoty z práce bližního svého je všem náboženstvím stejné.
Náboženství resp. slepá náboženská víra je skutečně opiem lidstva. I to opium totiž přináší někdy duši úlevu, že ano.
Křesťané vedli náboženské války a bojovalo se, bojuje a bude bojovat i o Vánocích.
Dokonce se toho v duchu prosazování křesťanské morálky účastníme i v součastnosti.
Zabíjení je vždy zlo, takže se hluboce s křesťanskou pokorou zamyslete nad tím křesťanským dobrem, které tak preferujete.
21. 12. 2008 | 09:27

Neopřemyslovec napsal(a):

Je úžasné jak někdo může být tolerantní ke svému "bludnému balvanu" a na druhé straně může udělovat jiným posměšné "bludné balvany". Víru v Boha lze do mozkové neuronální struktury zakódovat jen při dominanci frekvence mozkových vln theta (věk do osmi let). Pan Hořejší byl v tom stádiu hluboce ovlivněn. Už s tou úchylkou bude žít až do svého skonu.
21. 12. 2008 | 09:31

oranžový napsal(a):

Války a zabíjení ... to lidé nevěřící činí.

Ku prospěchu svému ...

slobo Boží ... tak svými skutky ...
...špiní.

Špiní "duší špinavou svou."
21. 12. 2008 | 09:32

vaclavhorejsi napsal(a):

badatel:

Prominte, ale Vase neustale opakovani tech slov o dialektice ve mne vzbuzuje velmi neprijemne asociace...
To, ze ve jmenu krestanstvi se dely i hrozne veci, a ze jim zastitovali spatni a zlocinni politikove, je smutna pravda. Lidstvo ovsem umi zneuzit vsechno...
Kdyz nekdo zabiji "ve jmenu krestanske moralky", tak je to samozrejme uplne spatne - jak kdysi rekl Jan Pavel II "plivnuti do tvare Kristu".
Samozrejme nerikam, ze krestanstvi je jedine spravne nabozenstvi - v nasem kulturnim okruhu je vsak jaksi prirozene. Pro me osobne se jevi jako nejlepsi ("objektivni" vsak v tomto smeru samozrejme nikdo byt nemuze...)

Marxismus urcite byl/je velmi specifickou odnozi krestanstvi. Avsak zaplat Panbuh za krach jeho realizace... Tudy cesta nevede... Cim dal vic se mi ale zda, ze nevede ani pres nynejsi ultraliberalni a sobecky model.
Vsak ono si to "samo" nakonec najde tu spravnou cestu... Aspon doufam...

..
21. 12. 2008 | 09:51

vaclavhorejsi napsal(a):

Neopřemyslovec:

Ano, nekteri lide nevidi rozdil mezi virou a poverou - prave tak, jako nekteri nevidi rozdil mezi Beethovenem a Michalem Davidem...
Nekteri povazuji zalibu v klasicke hudbe za uchylku...

..
21. 12. 2008 | 10:11

Cicero napsal(a):

vaclav horejsi:

Co máte proti Hegelovi?

obecně:

http://www.myty.info/index.php

V mnoha článcích je tam přehledně a jasně vyloženo, jak se jedno polyteistické a později henoteistické náboženství změnilo na monoteistické, na které starší zdroje navázalo, a proč je Bible nebo alespoň Starý zákon nutno brát opravdu s hodně velkou rezervou, co se historické akurátnosti týče.
21. 12. 2008 | 11:03

Rumcajs napsal(a):

badatel:

Ježíš sice chtěl (chce) rovnost a blaženost pro všechny, ale nikomu to nehodlá dát zadarmo.
Tak že spíše jak komunistou je neoliberálem.
21. 12. 2008 | 11:20

Al Jouda napsal(a):

Všechna náboženství jsou jen nástroji k ovládání lidí. Moderní lidská společnost by měla mít demokratické nástroje pro udržení etických vztahů mezi lidmi. Náboženská podobenství vedoucí lidi k etickému jednání jim byla vštěpována již od dětství výukou katechismu, povinným chozením na mše a pod. Dnes chybí ve škole metodika, kterou by se dětem vštěpovaly zásady demokratické etiky a správného chování. Morální bída společnosti je toho pak důsledkem !
21. 12. 2008 | 12:20

Theseus napsal(a):

To: Ares, Fialový Krokodýl, Pepa Řepa

Domníval jsme se, že jsem ve svém příspěvku 21.12.2008 00:54:30 vysvětlil, co myslím pojmem "stejné" tj., opakuji "jsou stejné ve smyslu ze stejného původu a stejné podstaty". Tedy to co pan Ares nazval dřevěné, pan Pepa Řepa těstem a vodou, já vodou...

S panem Pepou Řepou souhlasím, pokud chtěl vyjádřit, že někteří lidé jsou zmetci. Naopak je řada zvířat, jejichž chování napovídá, že mají nad leckterým zdánlivě morálním člověkem eticky i inteligenčně navrch...
21. 12. 2008 | 12:25

Franta z pastoušky napsal(a):

To: Lex
pochopitelně jsem nepočítal, že názor na uvedeného soudruha zde dlouho vydrží. Stejně jako jsem počítal s tím, že kritika na tento názor zde vydrží i nadále.Pozdější čtenář se tak seznámí s kritikou či útokem na něco co je odstraněno a o čem tedy nemůže nic vědět. Typicky české. Stejně jako to že že bolševik nás školí o vánocích a církvi. A badatel nám vysvětluje, pěkně po bolševicku, že Kristus byl komunista. Asi proto bolševici tak urputně likvidovali církev.Přeji pokoj lidem dobré vůle.
21. 12. 2008 | 13:15

stejskal napsal(a):

Víte, pane Franto,

napsat jednovětý výkřik, v němž někoho nazvete "bolševickým prasetem" je zde považováno za urážku. Každý to ví nebo má přinejmenším možnost vědět to, chce-li (viz Kodex diskutujících).

Stejně tak si každý může vybrat, zda-li na takovéto výkřiky chce reagovat, když stejně brzo zmizí. Mažu jen texty, které porušují zdejší pravidla. Slušně foirmulované repliky na ně nikoliv. Nemíním si přidělávat práci vůli hulvátům. Mám ji i tak dost.

Přeji příjemné a pohodové prožití svátků vánočních.

Libor Stejskal
21. 12. 2008 | 13:29

vaclavurban napsal(a):

Moc hezký článek, pane profesore. Přesto mi stále vrtá hlavou, jak jste mě mohl nazvat nebezpečným extrémistou.
21. 12. 2008 | 13:31

vaclavhorejsi napsal(a):

Franta z pastoušky:

Smim se zeptat, proc me oznacujete za "soudruha" a "bolsevika"? Jake k tomu mate duvody?

..
21. 12. 2008 | 13:32

Artur napsal(a):

Páni předřečníci, ať si každý věří čemu chce, jen ať k tomu nenutí toho druhého. Ač nevěřící, proti hezkým tradicím nic nemám. Člověk potřebuje, aby mu bylo někdy dobře, těch zamračených ksichtů v politice, kteří se diví, že je lidi nemají rádi, mám tak akorát dost. Hezké Vánoce a ať Vám v roce 2009 padá karta.
21. 12. 2008 | 13:46

vaclavhorejsi napsal(a):

vaclavurban:

Dekuji za pochvalu.

V diskusi pod Vasim clankem jsem Vas skutecne nazval (pod pseudonymem) "nebezpecnym extremistou", a to za Vas vyrok:

""pojem národ je sprosté slovo"

Toto skutecne povazuji za nebezpecny extremismus; omlouvam se za uprimnost.

Pokud jste totozny s V.U. na iDnes, pak za skutecne extremisticke povazuji i dalsi Vase vyroky:

"Stát není naše máma, ale spíše náš potenciální kat a podle toho bychom se měli zařídit. .... ..... Pokud někomu jde o budoucnost života ve svobodě, měl by se zasazovat o omezování moci státu a posilování reálné moci jeho občanů. Například právo vlastnit zbraň by nemělo být pod žádnými záminkami omezováno." (Václav Urban, 25. 8. 2008 na blogu iDnes).

To mi pripada zvlaste od teologa dost zvlastni.

..
21. 12. 2008 | 13:49

Karel Mueller napsal(a):

Franta z pastoušky:

Není to trochu slabé, co píšete?
Partie mozků by měla vypadat takto: Rozdejme si čísla a v diskuzi jsme beze jména, bez vzdělání, bez minulosti. Pouhé názory a argumentace.

Píšete o badatelovi. Jste si jistý, že se mu vzděláním a inteligencí vyrovnáte? A že znáte marxismus a křesťanství tak dobře jako on?

A pokud si to o sobě myslíte, proč s ním nepolemizujete?
21. 12. 2008 | 13:53

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Theseus: 21.12.2008 12:25:01 nad člověkem s pokročilou senilní demencí má pes jistě navrch, pančto svou zahrabanou kostičku vždy najde, zatímco ten nebohý nemocný si nevzpomene už vůbec na nic. Ale na druhou stranu byl před onemocnněním například schopen počítat do sta na což ani pes v rozkvětu svých duševních sil nestačí. Jinými slovy...ty kategorie jsou tu nesouměřitelné.
21. 12. 2008 | 15:27

blažej napsal(a):

To Al Jouda:
"Všechna náboženství jsou jen nástroji k ovládání lidí. Moderní lidská společnost by měla mít demokratické nástroje pro udržení etických vztahů mezi lidmi."
Jakou etiku máte na mysli, když ne křesťanskou? Nenapadlo vás, že současná finanční krize vznikla proto, že současní kapitalisté již nemají tytéž křesťanské etické normy jako ti kteří před cca 2-3 stoletími kapitalismus rozjeli. Tj. postrádajjí onu puritánskou poctivost a šetřivost?
Jakými demokratickými principy chcete lidi donutit aby se chovali poctivě, když poctivost považují za něco přežitého?
Myslím si, že pro lidi vašeho smýšlení by mohl být jistým řešením Singapurský model přísných trestů. Já však raději zůstanu v křesťanském světě.
21. 12. 2008 | 15:41

Theseus napsal(a):

Pane Fialový Krokodýle,

mé porovnání týkající se chování (nikoliv fyzického stavu) některých lidí a zvířat jste nepochopil, ale víc po lopatě Vám to již nechci vysvětlovat, zdá se mi to zbytečné...
21. 12. 2008 | 15:53

vaclavurban napsal(a):

@ vaclavhorejsi

Děkuji za odpověď. Časem se v dalších článcích k těmto tématům ještě vrátím. Kdybych měl stručně obhájit tyto výroky vytržené z kontextu, pak bych řekl asi toto:

1. Pojem národ implicitně vylučuje z národního společenství "cizáky". Je to pojem odvozený z mizerných hodnot a pružně uchopitelný jakoukoli smečkou grázlů.

2. Stát, který se proměnil ve zločinný mechanismus, byl realitou 20. století.

Už v roce 1215 v dokumentu Magna Charta Libertatum bylo zakotveno právo šlechty na odpor proti panovníkovi (ius resistendi), který by nedodržoval dohodnutá pravidla.

Ve 20. století se však stalo to, že stát začal produkovat nemravná pravidla sloužící k legální perzekuci vlastních obyvatel (norimberské zákony, Benešovy dekrety, komunistické zákonodárství).

Nové pojetí právního státu zakotvené po druhé světové válce v mezinárodních smlouvách proto podřizuje stát a jeho právní systém obecným hodnotám, zejména spravedlnosti, nadřazuje právnímu systému státu práva a svobody jednotlivců a omezuje roli státu na míru nezbytnou k jejich ochraně a rozvoji.

Jako teolog nehodlám v budoucnosti přihlížet, jak moji rodinu nebo mé sousedy bude stát zbavovat majetku, domova, nebo dokonce života. Je v nás totiž více poddanské mentality, než by bylo po minulých zkušenostech zdrávo.
21. 12. 2008 | 16:04

Vaclav Horejsi napsal(a):

vaclavurban:

Sice to s tematem meho dnesniho clanku nesouvisi, ale presto zareaguji:

1. V jednom state prece mohou pratelsky spolu zit ruzne narody - to je prece zcela bezna situace?? Podle me je "narod" zcela neco zcela esencialniho; samozrejme se da zneuzit jako cokoli jineho. Bojovat proti rozumne pojatemu "narodu" a "vlastenectvi" mi pripada stejne hloupe jako bojovat proti nabozenstvi (ktere se da zneuzit stejne, ne-li vic).

2. "Nehodlám v budoucnosti přihlížet, jak moji rodinu nebo mé sousedy bude stát zbavovat majetku, domova, nebo dokonce života."
Prominte, ale verim, ze stat tvori (dobrovolne) obcane - spravnou cestou tedy je, aby se starali o co nejlepsi kvalitu a fungovani sveho statu, ne aby se ho zbavovali, a napr. se starali o svoji bezpecnost tak, ze se ozbroji a budou (domnele) zlocince svepomoci strilet. To je bezpecna cesta do pekel...

..
21. 12. 2008 | 16:19

vaclavurban napsal(a):

Abych to trochu vrátil k tématu tohoto článku připojím jedno méně známé přikázání z bible (CEP):

"Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo." (Ex 23,2)
21. 12. 2008 | 16:19

vaclavurban napsal(a):

@ vaclavhorejsi

Pane profesore, necháme diskusi mých témat na jindy.

Napsal jste dnes velmi hezký článek, se kterým souhlasím, a nechci být hnidopich, abych v něm hledal něco, o čem by se dalo polemizovat.
21. 12. 2008 | 16:27

Zacheus napsal(a):

Vážený pane profesore, děkuji Vám za velmi hezký článek.

Upřímně přeji Vám a Vašim blízkým radostné a požehnané Vánoce.

Zacheus
21. 12. 2008 | 16:33

Eden napsal(a):

to Theseus a Fialový Krokodýl: Pánové, zdá se mi, že se jeden bavíte o hodinkách a druhý o holinkách. Oba máte svou představu, a proto nejste schopni se pochopit. Pokud jsem správně pochopil oba Vaše postoje, tak Theseus bere duši jako jakousi "baterii(esenci)", se kterou se život zapíná a vypíná a jejíž struktura je "původní" ve schránce. Kdežto FK je pro duši s rozdílnou strukturou, ale z jedné esence?

I proto si myslím, že teze Thesea je logická. Nicméně ta od FK je stejně logická. Obě jsou nevyvratitelné. Takže jsou logické obě? Jak je to možné?

Hmmm. přidávám se k obdivu pana Area. Je to skutečně zábavné.

to Theseus: Moje pošťouchnutí neberte vážně:) Přijde mi totiž, že z Vaší víry ve stejnost duší, by nemělo být pojídání zvířat problém, protože stejnou duší by měly být obdařeny i rostliny. Tak je to logické.
21. 12. 2008 | 16:56

vaclavhorejsi napsal(a):

Zacheus:

Moc Vam dekuji - obaval jsem se, ze prave Vam se to nebude libit (jakozto prilis "kacirske").

Preji Vam krasne Vanoce!

..
21. 12. 2008 | 17:18

Kritik napsal(a):

S vírou je to jednodušší, než je uvedeno v tomto jinak nádherném příspěvku.

Pro naplnění víry postačuje jenom přijímat, není nutná jakákoliv aktivita ze strany člověka. Přijímá se totiž milost a ta se dává bez podmínek i v mnohých světských společenstvích. A což teprve Bůh (jménem Hospodin nebo hebrejsky Jahve, Jehova - JHVH), ten dává takovou milost každému, komu on sám chce.

Jde tedy o jednostranný úkon panovníka, či chcete-li, o právní akt nejvyšší moci, bez potřeby jakýchkoliv zásluh ze strany omilostněného. Tomu stačí pouze milost přijmout, to je jediná a základní podmínka.

Pokud někdo k víře (to jest k důvěře v Boha) potřebuje rekvizity, mohou se mu stát překážkou k naplnění víry. Třeba se až příliš zahledí do krásy ztvárněného zlata církevních předmětů, nebo podlehne tajemnosti obřadů v kostelích či nádheře náboženských melodií. Je to přece všechno velmi pěkné. Avšak nepodstatné.

K naplnění víry do praktické podoby každodenního jednání však každý potřebuje znát vůli svého dárce milosti. Je jediná možnost, jak tuto vůli poznat. A ta je zachycena v Písmech, shrnutých v Bibli. Neexistuje jiný zdroj poznání Boží vůle. Vše ostatní, jako například církevní tradice, je jen výplod lidského ducha. Nikdo neříká, že množina církevních pouček se nemusí krýt s množinou potřebnou k naplnění víry v pravého Boha. Ale historie ukázala, že výplody člověka dokáží krutě deformovat jakýkoliv Boží úmysl. Je proto principiálně nutné obejít se bez lidských prostředníků a namísto toho hledat oporu pro víru jen a pouze v Písmu. Nikdo přitom člověku nebrání, aby se od znalců Písma nepřiučil a nepřijal jejich výklady za své. Pokud bude opravdu hledat absolutní pravdu, má k tomu nejlepšího vedoucího, který kdy existoval. O správné vedení se pak nemusí starat.

Písmo je určeno pro každého z miliard lidí, kteří jsou a kteří kdy byli na této Zemi. Jako je každý člověk originál, tak pro každý takový lidský originál přináší Písmo svoje poselství. Proto se může stát, že jeden člověk chápe poselství Písma tak a jiný onak. Když však budete rozdíly v chápání u skutečně věřících lidí pitvat, tak zjistíte, že jsou bezvýznamné a všechny vedou k jedinému cíli: Přiblížit se k Bohu.
21. 12. 2008 | 17:27

Theseus napsal(a):

Eden:

"Rozdílnost" či "stejnost" duší jsou samozřejmě rozumem a tedy i jakoukoliv filosofií přesně nepostižitelné. Jak jsem již psal výše v odpovědi panu Muellerovi, tak za opravdové poznání světa (v obecném slova smyslu, nejen v materialistickém) pokládám pouze mystické poznání, které měli, či mají mystikové v minulosti a současnosti. Vše ostatní je pouhá intuice (= víra), či velmi limitovaná rozumová konstrukce na základě některé z konečných soustav filosofických axiomů.

Co se týká rostlin, ano také jsou to živé bytosti. Naštěstí pro ně, vzhledem k jejich omezenému způsobu interakce s okolím, tolik netrpí (oproti zvířatům, či lidem), když je pro naši životní potřebu a někdy pouhou zábavu zbavujeme života.
21. 12. 2008 | 18:19

Al Jouda napsal(a):

To blažej : Vidím, že jste mne pochopil. Singapurský režim by byl vhodný ne pro mne, ale pro všechny lumpy u nás.
21. 12. 2008 | 18:34

recomande napsal(a):

Vážený pane profesore,
moc mě Vaše úvaha potěšila a děkuji Vám za ni. Jak vidno z příspěvků, je zajímává a přínosná i pro mnoho jiných čtenářů jelikož čtenáře vede k zamyšlení nad těmi nejdůležitějšímï hodnotami. Přeji Vám krásné Vánoce
21. 12. 2008 | 18:49

Zacheus napsal(a):

To Václav Hořejší.

"Víra je schopnost snášet všechny pochybnosti".

Romano Guardini
:).

P.S. Také Vám moc děkuji za přání.
21. 12. 2008 | 19:12

xres napsal(a):

Překvapil jste mne. Jste věřící a úplně mimo. Je zajimavé, že vás sekulární vzdělání dokázalo tolik vzdálit od pravdy např. ve spol. vědách nebo v otázce údajného oteplování.Z vašich textů nezapřete, že jste přírodovědec, ale že jste křesťan poznat není. Taky chcete ochladit planetu? Kde je pokora a kde je rozum? Zkuste si tu otázku položit. Je zajímavé, že v celém vědním oboru není nikdo, kdo by se postavil demagogii klimatologům. Napište zase nějakou kravinu, jejíž přínos bude, jako vždy, O!!!
21. 12. 2008 | 19:29

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Pro Edena: důkaz pana Thesea za logický nepovažuji, a to ani formálně, kdyby dejme tomu pojmy jako esence, atd. byly definovány. Já jsem se jenom ohradil k tomu, být zahrnut do jedné duchovní rodiny se zvířaty. Dokonce jsem se i bránil logickému rozboru daného tvrzení a to i přes to, že se mne pan Theseus pokusil zařadit mezi logiky neznalé, což mne pobavilo, ale já se nezlobím, už jsem se dočkal horších a leckdy i možná pravdivějších nařčení. Prostě je to pro mne nepřitažlivá polemika. Máte-li všechny trumfy na své straně, je vhodné trochu trénovat velkorysost. Náznaky mých názorů jste už zde na blogu mohl číst, zhruba před rokem.
Nakonec se - se zřejmým pobavením - ujal celého rozboru Ares(Bohu budiž za to chvála.)
21. 12. 2008 | 19:36

Eden napsal(a):

to FK: Právě že žádné trumfy nemám, skutečně jsem se chtěl jen něčemu novému naučit od vzdělanějšího a zkušenějšího.
21. 12. 2008 | 20:08

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Eden: aha, tedy staršího...:-). Skutečně toužíte po polemice na toto téma?...:-(
21. 12. 2008 | 20:16

Karel (taky) napsal(a):

I pro nevěřícího zajímavé čtení.

Jen jedna věc mne tam zarazila víc, než hodně. Totiž ten "smysluplný řád světa". Svatá prostoto! Vždyť na světě je především (pan Stejskal snad promine) stále se zhoršující bordel - a jenom sem tam se pár lidí zoufale snaží zabránit růstu entropie alespoň lokálně, ve svém okolí...
21. 12. 2008 | 20:18

fafnir napsal(a):

pane Hořejší
ač je to s podivem,tentokrát s vámi souhlasím.A hezké Vánoce a klid a mír v duši vám přeji.A ostatním též.
21. 12. 2008 | 20:52

Kazi napsal(a):

Díky za pěkné zamyšlení.
21. 12. 2008 | 21:22

vaclavhorejsi napsal(a):

xres:

Takze spravny krestan se pozna podle toho, ze bojuje spolu s panem presidentem proti oteplovacum? Jak myslite...

*************
Karel (taky):

Mne se tedy zda, ze ve srovnani s druhohorami, dobou lovcu mamutu, nebo i stredovekem, prece jen nejaky ten pokrok je...

..
21. 12. 2008 | 22:04

Eden napsal(a):

to FK: ne ne. To zase není nutné. Budou jiné příležitosti;)
21. 12. 2008 | 22:15

Feri napsal(a):

Pěkně jste to napsal. Je otázka,zda by nebylo lepší,kdyby dárky nosil Santa Klaus,když už nepatříme k východnímu bloku. Na východě ať je nosí děda Mráz."Ježíšek-panáček" sedí na pravici Boží,odkud přijde soudit živé i mrtvé,tak proč by měl nosit dárečky. Dětská důvěřivost je půvabná,ale neměla by být zneužívána.
Přeji pěkné svátky!
21. 12. 2008 | 22:39

Líný černý pes napsal(a):

to Feri :

A k Santovi trochu nevážně - včera byla před jednou hospodou cedule :

Dnes nabízíne : Sobí guláš.
21. 12. 2008 | 22:51

oranžový napsal(a):

Co to plácáte ...Al joudo !
/21.12.2008 12:20:30 /

To mi chcete říci - že namísto čisté víry
víry v křesťanského Boha ... nám nabízíte,jakési politické

"demokratické uvědomění ... ???

To si vetkni ..... do vitrýny ... člověče.

Takový blábol - to se Vám povedlo.

PS: je milíto - pane joudo.
21. 12. 2008 | 22:53

sidney napsal(a):

Hmmm, ve filmu Starci na chmelu je dialog: a soudruzko profesorko, je buh? odpoved: neni... Tazatel: a jak to vite?

Pozehnane svatky a mene rozumovani. S rozumovanim jsme to dotahli az sem....a jestli je ta dnesni spolecnost vytvor rozumu, tak co je pak vytvor dabluv?
Pozehnane svatky a pokoj lidem dobre vule...
21. 12. 2008 | 22:54

oranžový napsal(a):

O tom,že jsou u nás opravdu ....

svátky... "KŘESŤANSKÉ ... se můžete sami ...

.. teď přesvědčit .

To proty - co musí zůstat v tyto dny sváteční

osamoceni ,nebo smutni -cítivší se ztraceni

pro ty, což to nejvíce potřebují .

Trochu zklamu jejich důležité smysly
vnímání - jakou jsou zrak i hmat.
Tedy neosaháte si můj dárek , ani jej
nespatříte :-)

Však Vaši mysl osvěží a dobré pohody

Vám dodá :-)

" ŽIVOTOPIS STROMU "

A. Mládí .
Uprostřed širého pole , avšak poblíž obecné
pěšinky,stála stará,ctihodná jabloň .

Podobala se svými jako mechem postříbřenými
větvemi a suky starci,před nímž z úcty
klobou sejímá.

Jednoho dne, obskakovala veselá zpolečnost
hochů jabloň , provozujíc veselé hry a hovíc sobě v jejím stínu.

Stařec shlížel v tichém zalíbení na tento
bujný národek dolů.Ačkoliv byl u věku
pokročilém,nenáležel přece ještě mezi

" strarce mrzuté "..jenž, u každém veselém
pohybu plnokrevné,bezsterostné mládeže ihned kysele se tváří, žádajíce bezvýminečně, aby byl ten veselý svět právě
tak opravdový a odměřený, jak oni to býti
musejí.
21. 12. 2008 | 23:19

doktor napsal(a):

Krásný článek.
Pro Pepu Řepu: Nejsme společnost ateistická, jen skeptická. Pokud se ptáte lidí kolem sebe, každý věří v "něco" (Vesmír, řád, fysikální zákony, vědu), ale stále méně lidí věří v osobního Boha, který každého z nás bedlivě po celý život sleduje, jednou nás bude soudit, a to celé máme zorganizováno v nejrůznějších církvích. Pokud je nějaký Bůh, tak je, jak dnes říkají moderní Američané, WHOLLY OTHER!
21. 12. 2008 | 23:25

oranžový napsal(a):

Když byly dítky po jistý čas hrály,zpívaly
a skákaly,stavše se takto umdlenými,pozdvihl
ctihodný strom hlasu svého,řka :Posaďte se
okolo mne a poslouchejte pozorně !

Chci vám připraviti zábavu a vypravovati
vám ... svůj životopis .

Myslím,že, budete-li chtíti,mnohému
užitečnému se přiučíte.

Pomýšlejte přitom vždy na svůj vlastní
život :-)

O ano !o ano ! volaly dítky, vypravuj nám !
vypravuj nám ! Povídky posloucháme rády !

Tedy slyšte, odvětil stařec.

Matka Markéta -dej jí Bůh lehké odpočinutí!
jest již dávno mrtva ! - seděla jednou na
prahu a jedla se svým synáčkem Bedřichem,
jehož byla na klíně hejčkala, jablko.

Hošíček hrál si se škatulkou z lepenky
udělanou. Mezi tím co matka Markéta jablko
rozkrojovala , spadlo jedno jádro ..
nepozorovaně do otevřené škatule.

Brzy na to povstala matka a postavila
škatuli do skříně. Tato však přišla v
zapomenutí a zůstala tam dlouho ,dlouho
státi , aníž by sobě byl toho někdo
povšimnul.

Oným jablečným jádrem byla jsem já ,milé
dítky, totiž jabloň, v jejímž stínu ..
odpočíváte.

Slyšte dále !
21. 12. 2008 | 23:36

oranžový napsal(a):

Uplynulo více let.
Nikdo nestaral se o škaluli, nikdo nestaral se o jádro.Tiše a bez povšimnutí,jako mrtvola
v rakvi, leželo jsem v tomto úzkém prostoru.

Kdyby bylo toto zajetí ještě déle trvalo
bylo bych se stalo dojista kořistí vraždy
a zetlení, neboť mé útočiště počalo vlhnouti.

Konečně ale uhodila moje hodina ...
z mrtvých vstání. Když byl onen Bedřich as
osm let stár, napadlo mu jednou aby všecky
své hříčky shledal.

U této příležitosti přišel též do ...
oné skříně, naleznuv známou mu škatulku.

Otevřel a uzřel mne. Mohl mne vyhodit ven
aneb na podlahu,a tu byli by mne lidé
rozšlapali, což nebylo by mělo nadále
žádných jiných výsledků.

Ale nikoliv, stalo se jinak.
Bylo již dlouho jaro, blíže velikonoc.
V tu dobu věnuje se obyčejně jádru jablečnímu více pozornosti, než na podzim,
když jich na sta leží vůkol.
21. 12. 2008 | 23:49

oranžový napsal(a):

Zkrátka, Bedřichovi napadlo, svěřiti mne
zemi .. aby ze mne strůmek vyvedl , zatím
schoval mne ve své kapse.

Odpoledne navětívil svého otce na poli a tu
vzpomněl sobě opět na své přecevzetí.
Na rychlo učinil prstem díru v poli
strčil mne do ní, pokryl mne zemí , položil
vedle mne kámen, aby později toto místo
opět sobě nalezl.

Více dní leželo jsem, aniž by se se mnou
stala změna nejmenší. Nyní ale spustil se
teplý déšť. Toto tiché požehnání nebes
navlažilo hlubší půdu. Brzy na to,vtíraly
se vlařné šťávy do mne.

Zdálo se , jakoby nějaký hlas ke mně volal.

Procitni !

Vstaň a staň se tím, čím býti můžeš ...
a máš !
Brzy také přicházelo mi,jakoby nějaká
podivná síla s hůry na mne působila, jenž
mne kouzelnou nějakou mocí vzhůru vedla a
řídila.

Později dozvědělo jsem se, že byli to blazí
paprskové milého slunéčka , jenž na mne
účinkovaly.
22. 12. 2008 | 00:01

oranžový napsal(a):

Uposlechlo jsem toho pokynutí. Hýbalo jsem se.

Nadmulo jsem se. Již brzy na to bylo mi příliž úzko v tom hnědém domečku, jenž mne,
vlastní jádro, obkličoval.

Toužilo jsem po vzduchu a teplu. Tu konečně
roztrhlo jsem pevnou pokožku, vztoupivši
svými , tenkráte ještě neviditelnámi ..
něžnými nožkami na teplou půdu.

V tutéž dobu,dralo jsem se svou něžnou
hlavičkou ( kelem ) vzhůru. Byla sice ještě velmi něžná a země nade mnou tvrdá skoro
jako skála .

Přece ale podařilo se mi prodrati se ..
zponenáhla pořád výše.

Jest velmi podivuhodné, milé dítky, jaké
síly velemoudrý Tvůrce již nás měkký,něžný
zárodek vložil. Vy lidé potřebujete motyky
a rýče,abyste zem prorazili a my provrtáme
ji svými něžnými hlavičkami.

Ano, znám příklady, že takovéto zárodky
poznenáhla i hezky těžké kameny podzdvihly
ba že i, když upadly v úzké ..
rozpukliny skalní , kámen zkal roztrhli .

Bylo mi ovšem mnoho dní pracovati, než jsem
vysokou vrstvu zemi nade mnou ...
u nohou svých spatřilo ! Radovalo jsem se
jako dítě, jenž o jisté těžké ...
práci přemýšlí, konečně ji ale šťastně
vykoná a požehnání svého ...
namáhání poznává.
22. 12. 2008 | 00:19

oranžový napsal(a):

Brzy pocítilo jsem,jak dobře to milé slunko
se mnou myslí a podalo jsem mu ...
svá něžná rámě vstříc.

Pozdravovalo, líbalo mne, jako matka ...
své nejmladší dítě ! Jeho teplý dech hříval
mne s jakýmsi zvláštním kouzlem a rozedmul
veškeré síly života ve mně ...
podivuhodným způsobem.

Ráno a u večer visely lesklé perly rosné
na mých vlasech, chladíce a sílíce ...
údy ještě slabé.

Teplý déšť proudil se znovu dolů ...
zúrodňuje půdu .. vůkol mne.
Moje podzemní ústrojí výživné, bylo bez
ustání činné. V tomto ohledu jsem vlastně
lépe v tom, než vy, lidé.

Vy máte jen jedna ústa, jimiž svou potravu
přijímáte, my ale máme velmi mnoho ...
podobných otvorů, jenž stále jazykem svým
v naplněné míse, zemi, spočívají a hltají.

Naše kořeny totiž, jak snadno již víte
milé dítky, pouštějí u velkém množství
své výběžky a vlasovitá vlákna. Na každém konci těch jemných trubiček, nalézá se
nátrubečný sosec, jenž ovčem není ti ...
pouhým okem viditelný.

Tento saje bezpřetrženě šťávy ze zemi ...
svádí je do hlavního kořenu a tento opět
ze sebe do vrchních částí rostliny ...
co látky výživné.
22. 12. 2008 | 00:37

oranžový napsal(a):

Než, nevšecky látky, jež naše kořeny vsají
podporují bezvýminečně náš růst a zdar.

Kupujíce pro nás, neberou to tak přísně,
míníce, že budeme samy zkoušeti ...
a nejlepší že podržíme.

A tak činíme též. Takové látky, jenž se nám
nehodí, vyvychujeme a vypocujeme svými listy
opět rozšiřujíce toliko onu potravu ...
jenž zrůst náš podporuje.

A tak vidíte, že i nerozumné ...
plodiny přírodní jsou přidržovány , aby
šly za pravidlem, jenž vám ...
vaše náboženství předpisuje.

Což nepraví právě písmo :

"Zkoušejte vše a co nejlepšího podržte ? "

Protože jsem právě takto pravidelně ...
živ byl, dařilo se mi dobře ...
a rostl jsem rychle. Poupě za poupětem ...
se nasazovalo. Lístek za lístkem ...
vyvinoval se z něho.

Brzy rozšiřovaly se mé tenké rámě značně,
mohouce takto již některým kvítkům polním
ve svém stínu,oblažujícího ...
stínu poskytnouti.

Již houpali se zlatí broučkové na mých
větvech a již hledali malí pestří motýlové
pod mými listy ochrany ...
před větrem a dešťem.
22. 12. 2008 | 00:53

Jaroslav napsal(a):

Cítím, že mne někdo uráží, aniž by mne znal. Slovo pohan zřejně pasuje na mne. Nevím proč, ale toto slovo mi připomíná nadávku někomu, jehož víra je jiná, jež věří ve fyziku, v to, že Země obíhá okolo Slunce, že se naklání a v důsledku toho Slunce klesá a stoupá.
Slavím tedy to, že Slunce se začne vracet nahoru a s tím i teplo a nový život po zimě. Je to něco, co tu bylo od začátku, tedy mnohem dříve, než lidé a s nimi jejich náboženství.
Zdá se mi, že vlastností jakékoli a hlavně té křesťanské víry, je urážet víru jinou a lidé věřící v něco jiného jsou označovány nepěknými slovy.
Mohu si vážit někoho, kdo mne uráží?
Ústava mi zaručuje svobodu vyznání a také ochranu před lidni, kterí by mne chtěli třeba urážet.
Určitě by byl zajímavý soudní proces s Křesťany.
22. 12. 2008 | 01:06

oranžový napsal(a):

Již nyní byly mi tři léta.

Bedřich, jenž druhdy jádro do zemi vložil
zdál se na mne zapomínati. Odpouštěl jsem
to malému hochu, zvláště když věděl jsem
ře odjara denně do školy potuje ...
maje se svými školními úlohami mnoho práce.

Bylo se snad diviti, že při svých pracech
na mne zapomínal ? Tu konečně viděl jsem
jej jednoho dne přicházeti. Jak radoval
jsem se, když jsem jej spatřil !

Jak oblažovalo jej to, když uzřel...
že dobrý skutek, jež druhdy vykonal...
též příjemného má výsledku.

Ano, ano , milé dítky, rozsívejte vždycky
jen símě dobré. Ovoce neztratí se !

Bedřich, ponějaký čas na mne pohlížel.
Zdálo se, že přemýšlí a prchal napotom
od tud. Spěchal přímo do svého bytu.

Brzy přišel opět, nesa tyčinku pod paždím.
Tuto zarazil blízko vedle mne do zemi.

"Musíš také pěkně rovně růsti", pravil ...
a obvázal stonek ten lýčím.

To přicházelo mně ovčem kruté, že totiž ...
má svoboda tak velice má býti obmezena.

Dosud pohyboval jsem se na všechny strany
svobodně, jak se mně právě líbilo.

Nechal jsem každý vítr sebou pohrávati.
Natahoval a kolíbal jsem se po chuti.
Nikdo mně neporoučel.
Podobal jsem se plachému koníku ,jenž volně
se po šírých pustách prohání.
22. 12. 2008 | 01:14

oranžový napsal(a):

Jaroslave, Jaroslave ...

Což to pravíš ???

Čímž jsem tě urazil ???

Svou vírou snad ???

Však nevěř, když nechceš, nikdo nenutí tě.
22. 12. 2008 | 01:16

xres napsal(a):

Jako vědec jistě chápete potřebu správného poznání. To je vše co jsem měl na mysli, nehodnotím ničí charakter nebo vyznání. Jinak např. váš text " Je pol. vyprázdněná?" je ukázka onoho stylu, kdy jsem zmínil, že je poznat váš profesní základ. Copak si všichni ministři (v té či oné formě) nestanovují ony cíle zlepšení? Kdo nám má tedy vládnout, když se jejich dosažení nedaří ani pravici ani levici? Atd., je tedy politika vyprázdněná, nebo není? Z vašeho textu nevíme.
22. 12. 2008 | 01:18

oranžový napsal(a):

Však nerozhlašuj nikde zbytečně a nemoudře,

že víra jest pro obalamucení lidí.

To není od tebe hezké ...člověče !

Čistou pravdu tu máš.
22. 12. 2008 | 01:20

oranžový napsal(a):

O tom, jestli je dnešní politika vyprázdněná

přece nejde a nezáleží na tom - tak jako ...

jestli člověk sám, jest vyprázdněn ...
v nitru svém.

V nitru, kde má cítit nějakou víru.

Víru v sama sebe.
22. 12. 2008 | 01:24

oranžový napsal(a):

A nerušte pořád se svými pochybnostmi ..

prosím Vás.

Je tu dárek, který je třeba dokončit !
22. 12. 2008 | 01:28

oranžový napsal(a):

Podobal jsem se plachému koníku, jenž volně
se po širých pustách prohání.

Nyní mi byla pojednou, železná pouta dána.
Nyní mněl jsem opět rovně růsti, jak mně to
onen přísný, hrdý pán předepsal.

A on byl neuprositelný.
Stál tu jako skála a já musel se vůli jeho .. podrobiti. A to zdálo se mi býti hořké.

Brzy však byl jsem jiného smýšlení.
Toho, jejž mněl jsem zpočátku za svého
mučitele, poznal jsem jinak, že totiž ...
jest mým přítelem.

Přesvědčil jsem se, že byla vytrvalosť jeho
k mému prospěchu.Bez jeho podpory byl bych
se stal "mrzákem", .
Jeho přičiněním, nabyl jsem štíhlé ...
krásné postavy.

Bez ní, byla by mne snad brzy ...
bouře nějaká vyvrátila , ona dodala mi
trvalosti a pevnosti.

Čím divěji tedy bouře vůkol mne řádily a
zuřily, tím pevněji držel jsem ...
se svého ochrance. Věděl jsem, že dobře...
to se mnou míní. Opět uplynuly tři roky.

Tu objevil se Bedřich zase !
Tenkráte měl ostrý nůž v rukou.
Mně bylo až hrůza, když byl jsem ...
ten nůž uzřel.

Také vlákna líčí měl u sebe a něco vosku.
Co chtěl se vším tím ?
Brzy jsem se o tom dozvěděl.

Bedřich vzal nůž a uřízl několik údů ...
mého těla.
Na příčných řezech učinil malé rozštěpy
a strčil vně malé, klínovitě ostré proutky
jenž byl s jiné jabloně ušlechtilejší ...
uřízl.
22. 12. 2008 | 01:51

oranžový napsal(a):

Na to, zalepil mé rány voskem, obvázav je
co nejpečlivěji, aby nemohl vzduch na ně
působiti a aby staré a nové údy ...
brzy se vyléčily.

To vše bolelo mne ale velice, avšak já byl
zcela tichý, neboť myslil jsem :

Tento mladý zahradník nic se mnou nepodnikne
co by ti nesloužilo.

Když Bedřich odcházel,pravil mně k útěše :

Milý stromečku !působil jsem ti sice bolesť
a budeš snad se na mne hněvati. Než snášej
jen tento malý bol trpělivě, později budeš
mi za to dojista vděčný.

Kdybych tě byl nechal podle tvého vlastního
mínění dále růsti,nebyl bys budoucně žádného chutného ovoce vydal a nebyl bys
světu v ničemu prospěl.

Nyní však, když jest již po bolesti ...
a u nejlepší vůli o to se zasadíš, abys
zušlechtilé výrůstky, jenž se ti svěřují
vzdělal, budeš míti sám ze sebe samého ...
radosť, budeš míti v příčině svého ovoce...
česť.

Já vzal sobě vše to k srdci, nasadiv všecky
síly své, abych tím se stal, co Bedřich
ze mne míti chce.Brzy byly rány zaceleny
a mně bylo mnohem lépe.

Jídla a pití mněl jsem dosti.
Vše to přicházelo s hůry od toho, od něhož
všecky dobré dary přicházejí.
22. 12. 2008 | 02:09

oranžový napsal(a):

Rostl jsem pořád víc a více a oděv můj ...
nejzelenější a nejbujnější, stával se stále
širším a větším.

Nejsa ani ještě sedm let stár, ukázal jsem
Bedřichovi svému ... první květ.
O, jak radoval se z toho ! Ale zdálo se mi
jakoby na můj květ nekladl ještě tolik váhy. Jakkoliv jsem bujně kvetl ...
díval se na mne a - mlčel.

Stává snad stromečků, pomyslil jsem u sebe
jenž kvetouce nevydávají ovoce ?

Než, když podzimek nastal a moje větve
dolů se skláněly, poněvadž každý květ...
ovoce vyhazoval, změnila se tvář Bedřichova
značně.

Oči jeho jiskřily radostí.
Usmívaje se pravil :
Děkuji ti, žes mne neoklamal.
Poznal jsi mé namáhání a odměnil jsi je .
Tady už vidíte sami, že pouze poctivou
prací, navíc s láskou to tvořenou ...
dostojíte plodů svých.
Plodů takových, co chutnat Vám i všem
dobrým lidem budou.

Pěkné Křesťanské svátky Vám ze srdce přeji

Vám všem, co smutni jste byli .
:-)))
22. 12. 2008 | 02:25

oranžový napsal(a):

Zítra Vám všem vyjevím, jak máte se svým
pozdějším životem naložiti ...

... milá dítka :-)
22. 12. 2008 | 02:49

Líný černý pes napsal(a):

to oranžový :
Tak, ode dneška Vás budu zváti Homérem.
22. 12. 2008 | 09:51

oranžový napsal(a):

To nejsou má slova...
i když se s nimi velice ztotožňuji :-)

To z knihy moudré a staré .. vyčetl jsem.
22. 12. 2008 | 10:10

oranžový napsal(a):

Tak nyní milá dítka nastal čas, abych Vám
vyjevil - z moudré a prastaré knihy to -

co se svým pozdějším životem dokázat ...

a jak s ním správně naložit :-)


" B. Pozdější život."

Mé suky a větve rozšiřovaly se pořád víc a více.
Mnoho tisíc květin, bylin a trav zachránil
jsem před obtížným vedrem slunečním.
Přišli cestující, položili své zavazadlo
k nohou mým, usnouce v mém chladivém stínu.

Nechal jsem je sníti, vypravovav jim napotom ve snu mnoho rozmanitých povídek
o vzdálených horách, řekách a velkých městech.

Když sobě byli cestující odpočinuli...
zatřásl jsem hlavou svou, dav jim něco ...
šťavnatého ovoce na cestu. Mnohý z nich
vyryl z vděčnosti jméno své ...
v mou čerstvou kůru.

Každého roku v květnu oblékl jsem svůj
krásný sváteční šat. Mohu říci, že nosil
jsem jej s jistou pýchou.

V tu dobu zůstávali u mne staří a mladí...
bohatí a chudí státi, pozorujíce tuto mou
ozdobu s velkou oblibou. Nezřídka slyšel
jsem zvolati :
Jak jest to vnadné ! Jak vznešené ! Aneb :
No, kvetoucí jabloň poskytuje přec jen ...
pohledu okouzlujícího !
Aneb : Vyhlíží to právě tak, jakoby
anjelé nebeští byli tomuto stromu ...
své rajské šaty propůjčili ?

Tato bělosť, čistota, jako oslavená nevinnosť. Tato červenosť, žhavá, jako čistá, svatá láska. Aneb :
Nevypadá to tak, jako by byla tato jabloň
jedinou velkou kyticí ?

Viděl a slyšel jsem též, jak nábožní
pozorovatelé konečně, hluboce dojati
bezprostředně ruce své sepiali, volajíce :

" Jak jest velká láska Boží !
Není to nejdražší zboží ?"
22. 12. 2008 | 10:52

Ben napsal(a):

Oranžový, dočetl jsem to až teď -nevím co k tomu říct. Nejsou to ovšem tvá slova, jak píšeš, ale z knihy moudré...
Ale četl jsem i tvůj názor z 21.12. 8:47, kde píšeš, ač křesťan do kostelů nechodím, jsou znesvěceny lidmi falešnými...
Příteli, i ten, kterého jsi vzpomněl, že se narodil před těmi cca2008 lety, a v kterého věříš stejně jako já, věděl, že i tehdejší chrámy a svatostánky jsou pošpiněny lidmi pokřivenými a přesto je navštěvoval, a i když viděl, co se v těch chrámech děje, prohlašoval je za příbytek svého Otce.
Já naše chrámy, kostelíky nebo obyčejné kapličky navštěvuji velmi rád. A to nejen na Vánoce nebo Velikonoce. Cítím v nich vznešeného, něco, co neumím popsat. Něco jako balzám na duši,vždy po tom týdenním shonu pracovních a jiných starostí.
Jistě i vznešená, krásná, moudrá slova v těchto našich kostelích mohou být hlásány lidmi, kteří sami dle nich nežijí, ale já tam nejdu si poslechnout toho či onoho, ale něco, co pohladí mou duši.
22. 12. 2008 | 11:23

jepice napsal(a):

Kdyby nebylo křesťanství, museli bychom si ho vymyslet. . Je totiž opravdu zázračné. To pravím jako zatvrzelá ateistka. Zázrak je, že vzniklo učení, podle kterého má pro Boha žebrák u vrat stejnou cenu jako ten, kdo mu do čepice hází almužnu. A ještě větší zázrak je, že se podle toho někteří lidé dokázali a dokážou chovat. A to říkám jako zatvrzelý pravičák.
Imperativ lásky - nezáludné a nepředstírané.
22. 12. 2008 | 11:27

oranžový napsal(a):

Však pravdu máš Bene, já byl pojednou
v kostele ... v příhodě to nejsmutnější.

V příhodě, co nemoc zlá , mého synovce
v malinkém věku sklátila.

Nic z toho, co Bůh milostivě hladí svými
slovy nás ... jsem tam neslyšel.

Tak proto má slova.
Tak proto do kostelů nechodím.

PS: snad jednou opět vstoupím.
22. 12. 2008 | 12:08

Ben napsal(a):

Já nikomu, ani tobě Oranžový, nevyčítám a ani nenabádám, by chodil do kostelů, toť každého věc.
Já jsem byl tak vychován a svou víru se snažím zachovat.
Asi tak nějak to vypadalo i u nás, jak to popisuje pan profesor Hořejší.
Skoro, jako bych se vrátil do svých dětských a později do studentských let.
Pak přicházely otázky, hledání, pochybnosti.
Ale nakonec zůstalo, co bylo zaseto.
22. 12. 2008 | 12:34

oranžový napsal(a):

Čili pokračujeme dál milá díka , aby jsme
zvěděly, jak to bylo dál.

Nejvíce vždycky dojal jsem měšťáky, jenž
jak známo v čase, když stromy kvetou ...
v davech vycházejí, putujíce zahradami ...
a stromořadími.Jedna případnos´t zůstává
mně ale nezapomenutelna :

Jednou stál jsem též uprostřed stromů ...
právě nejkrásněji kvetoucích. Sluneční paprskové pohrávaly sobě vůkol ...
oslněné hlavy mé.

Na sta včelek bzučelo v nekonečné radosti
vůkol mne. Ani větérek nepohrál mými ...
růžovými větvemi.Tu blížila se sem ...
jistá panna.

Tiše a samotě , kradla se sem.
Z jejího trochu bledého obličeje zářilo
dvé velkých, zbožných očí, jejichž pohled
vyzrazoval jemný život citlivý.

Nesla v ruce kytici prostých kvítků polních
jež byla cestou natrhala. Shlídnouc mne,
zůstala náhle státi.
Napotom přistoupila ale blíže,posadivši
se u malé vzdálenosti na nízký zelený
pahorek.

Majíce ruce na polo sepiaté a držíc
v nich kytici, opírala zrakův svých ...
pevně o mne.
Zdálo se mi, jakoby chtěla mne tato panna
kresliti v svatebním oděvu mém.
Než k tomu scházelo jí přece jen látky.

Oči její pořád jako hlouběji ponořovaly se
v mé růžové květení. V jejích tazích
odleskoval se výraz svatého obdivování ..
a zbožného úžasu.

Znamenal jsem to na ní, oko její nevidělo
toliko, nýbrž srdce její cítilo též.
22. 12. 2008 | 12:52

oranžový napsal(a):

Delší dobu dívala se, pozorujíc u němém
nadšení kouzlo mně od Boha propůjčené.
I znamenal jsem, jak srdce její počíná
se plniti.

Brzy plouly mezi velkými, rusými řasy malé..
blýskavé perly.
Nyní obrátila oči vzhůru a dvě slze ...
ronily se, jako dvě stříbrné kapky rosy ..
po jejich tvářích.

Větší radosti, než mně tyto slze, zaplakané
u znamenánívěčné krásy přírody, způsobily
nepocítil jsem ještě nikdy. Blaze tomu..
pomyslil jsem sobě, kdo tebe ...
všemohoucí Pane, ve tvém díle tak hluboce
poznává a poci´tuje.

Požehnání takového pohnutí musí býti veliké.
Vede ku víře a dodává srdci směr vzhůru.

Než netoliko lidé přicházeli ke mně
také i zvířata, velká a malá.
Na jaře houpali se na mých ramenech ...
pestří ptáčkové.

Některý vrkal pouze, jiný zas pěl veselou
píseń a opět jiný odzpěvoval u trilkách
pestrou směsici zvuků. Každý však ve svém
způsobu velebil Tvůrce, vypravovav mně ..
podivné věci o Něm.

Nezřídka svěřil mně též páreček malých
důvěrných ptáčků svou kolébku se čtyřmi
pěti i šesti dítkami. Těmto byl jsem
napotom milým, ochranným přítelem.
22. 12. 2008 | 13:24

oranžový napsal(a):

Nosil a kolíbal jsem je a když byli větší
nechal jsem je na svých rukou tančiti
a polétávati.
Nikdy nemrzelo mne,jestliže mne v tu dobu
když měli u svých rodičů první hodiny
zpěvní, neobratnými tony svými ...
plné uši nakřičeli.

Za to, zvolili si také právě mne za svůj
oltář, na němž později své líbezné ...
žalmy ranní odzpěvovali.

Avšak nikdo v tom velkém, šírém světě...
není bez nepřátel. Také já jsem jich měla.
V leže lezly po mém kmenu housenky ...
všeho druhu , dostoupily mé nejvyšší větve
sežírajíce častěji mé nejčerstvější ..
a nejzdravější listí.

Jiní zase opřádali mne svou tkaninou.
Listí se sbalilo a odumřelo častěji.
Těchto zámotků používala nyní nepřátelská
zvířata za své bydliště. Zakuklila se
a spala tak dlouho, až co pestří motýlové
slavili své vzkříšení.
Také jistý druh motýlů nevidíval jsem
nikdy rád, pakliže na mne přilítli.

Nalepili na mé listy svá vajíčka, která
se brzy na slunci vylíhla.
Žravé housenky vylezly za nedlouho , jež
napotom rovněž vykrmovaly se z mých...
šťavnatých listů.

Neméně nebezpečným nepřítelem , byl mně
malý brouk, jenž dříve, než jsem se toho
nadál, nejkrásnější mé ovoce, ještě než
dozrálo, navrtal a do direk takto vzniklých
svá vajíčka vložil.

Maso mého ovoce sloužilo ponravám ...
z vajíček vzniklých za potravu. Rostly den
ke dni, prorývajíce jablko na vše strany.
Takto se ovoce zkazilo a velká čásť jeho
nebyla k používání.
Uzrálo v nečas a spadlo. Ku své největší
bolesti musil jsem napotom často, jakmile
někdo takového jablka zdvihl, říci :

Ach .. vždyť je červivé.
22. 12. 2008 | 13:51

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Pavol Országh Hviezdoslav...
22. 12. 2008 | 14:27

oranžový napsal(a):

Tuto mrzutosť přinášelo mně ponejvíce ...
jen léto.
Nastal-li podzimek, zažil jsem opět mnohé
radosti. Když i napotom mé zlaté ovoce žluto-zeleným listím prosvitovalo...
shromažďovalo se vůkol množství hochů ..
aneb také děvčat.

Věděli velmi dobře, že mám dobré srdce a že
jim poskytnu něčeho šťavnatého na zub.
Jak toužebně všickni na mne pohlíželi !
Jak prohlíželi sobě jablka s červenými
tvářičkami, aby zkoušeli, které dříve
spadne a takto pro ně určené bude.

Jak přáli sobě toužebně, aby nějaký malý větříček mou hlavou zatřásl.

Když jsem jim byl dal chvilku čekati ...
nechal jsem konečně několik nejzralejších
jablek spadnouti. Čím veseleji nyní hoši na ně padli a u svém jásotu po nich se
váleli, tím více mne to těšilo.

O , vy milé dítky, pomyslel jsem sobě často
kéž byste jen povždy nalezaly...
v tak prostých darech přírody své potěšení.

A dále myslel jsem, jak musí to býti přec jen nejblaženější dobou člověka, když u
netrpělivé touze pohlíží ku dozrávajícím
na stromě jablkům a hruškám, nemoha ani
vyčkati doby, až totiž první ...
se stromu spadne , - doby, když jablko
ani prvé neolupuje, nýbrž čerstvými ...
ostrými zuby do nich kousne a na místě
i s kůží i s chlupy sní.

Na podzim později objevil se Bedřich ...
můj pán a velitel, jenž stal se mezitím
velkým a mužem, maje již více dítek.

Přišel, aby česal. Radosť jeho byla veliká.

Na jeho obličeji bylo patrně znamenati štěstí těch, jež z jiných , které pěstovali
a u velikém namáhání byli odchovali ...
ovoce odměny těží.
22. 12. 2008 | 14:44

Pepa Řepa napsal(a):

To LČP
mně to zase připomíná Muhammada, když chrlil ze sebe sůry.Že by našeptával Džibríl?
Na blog o víře to docela pasuje.

Teď vážně oranžový. Říká vám něco jméno: Challíl Džibrán?
22. 12. 2008 | 15:33

oranžový napsal(a):

Neříká .. Pepíno, vážně.
Co na tom ...

Ale pokračujeme dále, ať se dostaneme
těsně před oponu.
22. 12. 2008 | 15:36

oranžový napsal(a):

Bedřich nebyl sám. Jeho žena doprovázela jej
a vůkol nich poskakovaly u hlučném jásotu
jich dítky.
Pro ně byla to slavnosť dávno toužebně
očekávaná, že mají býti totiž konečně
jablka česána.Každé z nich mělo košíček v ruce, matka ale velký koš na zádech.

Nyní přistavěl otec žebřík a lezl ke mně
nahoru.
Dítky mezitím tančily za veselého jásotu
vůkol mého kmenu.Brzy stál Bedřich uprostřed mé koruny.Když se byl pevně
postavil, uchopil silnou rukou kmen
a počal ze všech sil třásti.

Ihned spustil se silný déšť jablkový na zem
až se půda pode mnou otřásala.
Mnohé ze zlatých jablek koulelo se daleko
velmi daleko, až podobal se trávník vůkol
u vzdáleném kruhu okolo mne koberci ...
vyšívanému obrovskými perlami zlatými.

Oběma nejstarším hochům bylo zvláštním
potěšením, když v tu dobu, co jsem ...
svůj roh hojnosti vysypával, stavěli
se hezky blízko k mému kmenu.

Chtěli úmyslně státi uprostřed jablkového
krupobití. Čím prudčeji jsem jim na hlavy
bubnoval,tím větší byl jich jásot.
Padlo-li některé jablko snad i na nos
některého z nich, o, tenkráte zvláště
malé sestřičky jejich velice se radovaly.

Když bylo napotom poslední jablko setřeseno
počalo sbírání.
Při tom závodily dítky mezi sebou, kdo
bude míti totiž svůj košíček nejdříve
naplněn.
Mnohé z jablíček ubíralo se při tom ovšem
místo do koše do jiného menšího otvoru.

S těžkým nákladem nastoupila konečně rodina cestu zpáteční k domovu.
A tu byli darové v komoře ovocní uschovány.
22. 12. 2008 | 15:56

ivanT napsal(a):

S veskerym respektem: Neberu nikomu viru, ale je neopravnene psat, ze krestanstvi prineslo zcela nove principy. Vsechno zde jiz bylo v drivejsich nabozenstvich i kdyz treba jinych formach. I v nabozenstvich, ktera jsou atheisticka (coz je maly paradox - v anglictine treba 'religion' zahrnuje i atheisticka nabozenstvi). A nakonec i v bajich a pohadkach.

Principy jako laska k bliznimu, tolerance, a dalsi, jsou proste moralni principy ke kterym nakonec dosly celkem vsechny spolecnosti a jejich opreni o Boha jim jen dodava jakousi nadlidskou autoritu a principialne se velmi dobre bez Boha obejdou. Ja treba jsem atheista (jak uz jste asi uhadli), ale podle zakladnich krestanskych (muslimskych, hinduistickych, budhistickych, taoistickych, ... - jsou v tomto ohledu celkem identicke) principu se ridim stejne jako verici.

Otazka Boha je tedy zcela od techto principu oddelelna - a vira v Boha tedy spada do zcela jine diskuse nez vira v nabozenske (ci jine) eticke principy.

Vanocni svatky se vsim vsudy, vcetne chozeni do kostela a zpivani koled, mam ovsem rad jako kazdy jiny a tak vam vsem preji, aby se vam krasne vydarily.
22. 12. 2008 | 16:35

Vico napsal(a):

Václav Hořejší musel v tomto roce hodně zlobit. Ke všemu nevěří na Ježíška. Za trest se utopí v lavině pomerančové marmelády.

Na tu oranžádu je i editor blogu krátký.
22. 12. 2008 | 16:59

oranžový napsal(a):

Ani na zimy dlouho trvající neměl jsem
příčiny stěžovati sobě na dlouhou chvíly.

Zahalen ve svůj zimní kožich, ztrávil jsem
ovšem nejvíce času ve spánku, neboť jsem
potřeboval poklidu.
Ani jeden den neuplynul, aby mně nebyl někdo
navštívil. Brzy posadil se havran na má záda
buď aby mně svou nouzi žaloval aneb vyslídil okolí, jestliže Pán Bůh nerozsil zde nějaké potravy pro něho.

Někdy odpočinul sobě u mne také hejl
aneb nějaká pěnkava, když je byly hlad
a zima z lesů na blízko domů lidských
vyhnaly. Koroptve shromažďovaly se u mých
nohou.
Zajíci hlodali na kůře mého kmene, aneb nechali se v mé blízkosti sněhem zavíti,aby
nabyli v závějích jeho ochrany před bouří
a nepohodou.

Byl-li jsem někdy samoten, pohlížel jsem ku bytu Bedřichovu, těše se v tichosti tomu
že jsem jej a jeho rodinu také letos opět požehnaně obdařil.
Těšil jsem se tomu, jak se lidé mým ovocem občerstvují a jak sobě zvláště o vánocích
jeho vážejí, zahalujíce je v zlaté kabátky
a navěsujíce je na zelený, světlem zářící
stromek vánoční.

O, jest to nevýslovně sladký pocit,viděti
totiž, jak to dobré, jež jsme učinili
jiným k radosti a požehnání slouží.

:-)

Zítra dozvíte se poslední vyprávění.
Vyprávění to pravdivé , jak ve stáří
dobře žíti a jak se mládí má chovati
k starým jabloním .
K starým jabloním - to k Vám.
22. 12. 2008 | 17:00

Vaclav Horejsi napsal(a):

oranžový:

Prosim Vas, nemohl byste prispevky pod mymi clanky omezit jen na takove, ktere se tykaji tematu?
Pripadne si zalozte vlastni blog, kde muzete sve texty publikovat mnohem pohodlneji a jaksi "neparazitne".

Takhle to vypada, ze jste si na me zasedl a chcete mi timto "soft" zpusobem zadusit diskusi...

Pane Stejskale, pomoooc, nemelo by se s tim neco udelat? V pravidlech je, ze se prispevky musi tykat tematu...

..
22. 12. 2008 | 17:09

Pepa Řepa napsal(a):

To VH
jo, najednou vám je ten Stejskal dobrej.

Víte, jak mučili mudžáhedy na Guntánamu? Pouštěli jim rap.Přiznali se.

Uvidíme, co vypadne z Vás.

P.S. Jak to bude s tou půlnoční. Bude na ČT nebo jen v rozhlase?
22. 12. 2008 | 17:46

Pobo napsal(a):

2 VH
Trochu od tématu :o))

Přeji Vám (i všem zde okolo) Radostné vánoce a vše dobré v novém roce.
22. 12. 2008 | 18:16

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Pod vlivem oranzoveho sirupu priznavam, ze jsem agentem svetoveho sionismu.

Pan Stejskal ale asi nezasahne, kdyz tak neucinil ani v pripade paragrafu 198...
********************

Vcera Halik rikal, ze ta pulnocni bude prenasena rozhlasem.

..
22. 12. 2008 | 18:42

Ben napsal(a):

Ale pane Hořejší, to není moc hezké vyhánět někoho byť ze svého
blogu.
Vždyť oranžový píše taky o Bohu a Vánoce jsou svátky jeho narození, tak ho nechte, aby dokončil, co nám chce sdělit.
Oranžový píše, že je to dárek, a dárky se přece na Vánoce dávají....
22. 12. 2008 | 20:30

Kanalnik napsal(a):

Pane Oranzovy, dekuji za to, co tu pisete a tesim se na zitrejsi pokracovani. Udelal jste mi radost.
22. 12. 2008 | 21:43

Kanalnik napsal(a):

Pane Horejsi, jako spise levicove orientovany tu nyni vystupujete lehce majetnicky ohledne tohoto prostoru. To mne prekvapuje.

Pan Oranzovy tu vypravi pribeh. I pro vas. Pro nas vsechny.
22. 12. 2008 | 21:54

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Kanalnik: děkuji Oranžovému, ale je to trochu monologické. Nebylo by od věci, kdyby přešel na hexametr, aby to mělo nějakou formu literární formu.

Například:

Jabloně-zalévané-daly-sadaři-ovoce-šťavnaté
postřikem-obaleč-zapuzen-odletěl-neznámo-kam.

Při čtení je pak nutno vyslovovat přízvučnou slabiku o kvintu výše.

Také by mohl užít tohodlectoho ééé...elegického distichon..., tedy střídat hexametr s pentametrem:

Tam-kde-postřik-ochranný-vítr-odehnal,
Jablka-červivá-kontola-odhalila-pečlivá.
23. 12. 2008 | 00:14

Banán napsal(a):

Fialovy Krokodyl:

Hexametr? A co takhle volné verše?

Například:

Jabloně-zalévané-daly-sadaři-ovoce-šťavnaté
postřikem-vánoc-protosoudruh-Hořejší-zapuzen-odletěl-neznámo-kam.
Tam-kde-postřik-ochranný-vítr-odehnal,
jablka-červivá-a-hnusná-jak-Hořejšího-sny-o-neškodnosti-komunismu-a-hrušky-smrdutou-hnilobou-páchnoucí-jak-Hořejšího-antiamerikanismus-a-antisemitismus-kontrola-odhalila-pečlivá. ;-)
23. 12. 2008 | 07:29

Ben napsal(a):

Pánové:Fialovy krokodyle a Banáne
- zajímavé návrhy, ale nebylo by lepší to nechat přece jenom na p.Oranžovém. Jeho styl je nenapodobitelný a třeba zrovna pro mne i úchvatný...
23. 12. 2008 | 07:42

Skura napsal(a):

Je vidět, že není křesťan jako křesťan. Pokud je Bible prstem, který ukazuje na něco podstatného, potom křesťan typu pana profesora Hořejšího se bude vždy zajímat o to, kam ukazuje, kdežto křesťan (a samozřejmě, že se to netýká jenom křesťanů) druhého typu bude ulpívat na každé papilární linii prstu, aniž by se podíval kýženým směrem.
Fundamentalisté trvající na doslovné pravdivosti Bible by si mohli přečíst něco o vzniku mýtů, o tom, jak je mýticky interpretována událost ve vesnici, kde jsou ještě živí svědkové toho, jak se ve "skutečnosti" odehrála, a jak žádný poukaz na "skutečný" průběh události nemá sebemenší vliv na mýtické vidění těch, kteří vidí mýticky. Píše o tom Eliade, ale nemůžu si vzpomenout kde.
Jde prostě a opět o to, že když na něčem ulpíme iracionálním způsobem a stane se nám to existenciální záležitostí, začnou se o tuto bariéru beznadějně tříštit všechny racionální argumenty.
A co se týká přeznačování svátků (otázka je-li něco křesťanské nebo pohanské), tak tato záležitost je v dějinách náboženství natolik běžná a frekventovaná, že bych byl vždy skeptický v určování původnosti. Ve vědě je v jistém smyslu důležité, kdo s něčím přišel první, ale v náboženství je přeci jenom podstatnější, co chce říct, a ne kdo byl první. Fundamentalisté však bohužel vždy takový náboženský "patentový úřad" potřebují a vždy je jasné, kdo má všechny "patenty", jejich Bůh anebo jejich prorok.
23. 12. 2008 | 07:50

oranžový napsal(a):

Nerozumím Vám - pane Hořejší .

Vůbec jsem si na Vás nezasedl ?

Nechápu.
Přece jsem Vás pochválil za Váš blog ?

Nerozumím Vám.
23. 12. 2008 | 08:28

Ben napsal(a):

Oranžový, nebuď smutný!

Já vím, že tě to mrzí, chtěl jsi nás všechny potěšit krásným příběhem, bychom si vzali poučení, a zatím sklízíš nevděk.

Piš dá prosím, nejenom za sebe.

Možná, že už p.Hořejšího včerejší reakce mrzí?
23. 12. 2008 | 08:40

Ben napsal(a):

Piš dál, prosím nejenom za sebe.
23. 12. 2008 | 08:41

oranžový napsal(a):

Vím Bene. Děkuji Ti. :-)
Přeji Ti dobré ráno.
Všem to samé :-)
23. 12. 2008 | 08:54

oranžový napsal(a):

Chápu, že je to snad pro mnohé nestravitelné
to, co píšu.
Ale nemyslím to zle.
Chápu, že jsem to tu na Vás vychrlil - aniž
bych se kohokoliv dovolil.

Jsem už takový - nikomu nic nezakazuju
a dovolím, co se jen dá.
Aby ta svoboda, o které tu tolik diskutujeme
byla tou skutečnou svobodou projevu.

Pan Hořejší, si mne zřejmě s někým spletl.
To nejste sám pane.

Však i Vás si mnozí stále pletou s člověkem
svobodným, který presentuje svůj vlastní názor , za kterým si za každé situace
pevně stojí.

Už jsem Vám jednou řekl, že píšete
nepevně - jednou tak a jednou zase tak.

To ale není moje věc, to je Vaše věc.

Máte tu blog - prosím.
Ale není tak docela Váš.
Víte, když se mrknete pod svůj blog -
-
naleznete tam spostu textů, od spousty
lidí.
Tomu se říká "diskuze".
To už není ta část - kterou si můžete
přivlastnit .
Je mi líto.

Apokud se pustíte do takovéhoto tématu ..
nejprve si o něm něco zjistěte.

Ať nepíšete - jak se Vám to zrovna hodí.
23. 12. 2008 | 09:05

znovu napsal(a):

Vážený pane filosofe,
víra je pro mě, osobním zjevením, komunikací, vztahem a hlavně tajemstvím. Jako mravenci nevysvětlíte pojem nekonečno, tak nemůžeme pochopit pojem pravdy v jako směr k všeobecnému dobru. My lidé jsme svou podstatou naprosto zlí tvorové. Někteří z nás si namlouvají, že to s námi není tak hrozné, a když se budeme snažit, tak se polepšíme, a Bůh nás poplácá po zádech. Omyl. Jedině ten, kdo si uvědomí,co je ve skutečnosti člověk a já zač, dovolí Bohu, aby jej zachránil.
http://hcjb.cz/
23. 12. 2008 | 09:32

oranžový napsal(a):

Tak jdem na to ne ???
Dětičky :-)

Milé dětičky.

Jak už to tak na tom světě chodí , něco
začíná a něco zároveň končí.

Vím, co končí .
Končí časy lidské přetvářky .
Začíná doba upřímnosti.

Ta správná doba, na kterou jsme tak dlouho
čekali.
Že to některým nevyhovuje ???
Co na tom, je jich méně a méně.

Probrali jsme život od samého vzniku ...
tedy to malé jadérko - o které ....
staráte-li se dobře... vyroste nový
stromek , malá jablůňka ....
naše budoucnost.

Tak se mrknem nato, abychom si mohli
konečně říct, že jsme tu nežili nadarmo.

Že to po nás převezmou ty správné "jabloně"

"C. Konec života jeho. "

Po sedm a sedmdesát let, slavil jsem spolu
již vzkříšení jarní, sedm a sedmdesátkráte
vyměnil jsem svůj zelený šat za bílé ...
kožichy zimní.

Nyní však patrně cítím blížiti se stáří ...
a sním i jeho slabosti.
Krev již zdlouhavěji žilami obíhala.
Kůže vraskovatěla. Údy nekolíbaly ...
a neohýbaly se více tak obratně,jako dříve.

Některé již odumřely stavše se naschopnými
k dosažení svého určení.
Sil mých patrně ubývalo. Již mne skoro ani
vlastně nohy nemohly unésti. A tak obával
jsem se stále více, že mne nejbližší bouře zlomí a hlavu mou k zemi skloní.

Toliko s namáháním svých posledních sil
dovedl jsem posloužiti člověku některým
ovocem a za to mně tento skoro již ...
ani nepoděkoval.

Jednoho dne musel jsem k bolesti své slyšeti dva okolo jdoucí mladíky ...
již pravili :
Proč stojí zde dosud tento starý mrzák ?
Není ani k okrase krajiny více, aniž by
přinášel nějaké ovoce a přece béře ...
jiným místa a odjímá jim potravy.
Toho bychom byli již dávno hodili do pece !
23. 12. 2008 | 09:39

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Banán: no, s obsahem Vašeho volného verše se ztotožnit nemohu. Mne politické názory ostatních nechávají klidné. Hořejší pod blogem diskutuje, či spíše tvrdošíjně brání svůj názor, ale stejně je to nutno ocenit.
Oranžového přístup je jistě originální, ale není věcný a navíc, já v něm přes onu halasně a "volným veršem" propagovanou svobodu slova cítím pokus druhému tu svobodu upřít tou rozepsanou rozvláčností. Je to jako když se na demonstraci píská na píšťaky. A to se mi fest nelíbí.
23. 12. 2008 | 09:42

Ben napsal(a):

Fialovy Krokodyle,
co Vám brání nečíst to, co Vám nevyhovuje?
23. 12. 2008 | 09:55

oranžový napsal(a):

Těšil jsem se zatím, že podobné nespravedl-
nosti dostává se i mnohým lidem.
Neboť víme bohužel ze zkušenosti, že bujará
mládež proti zákonům mravnosti často nevázaně
vede sobě oproti důstojnému stáří ....
posmívaje se mu.

Aneb neslyšeli jsme z úst mladších lidí
s ohledem na staré osoby slova :
Ten (neb ta) mohl by také již odtáhnouti !
Aneb :
Vizte jen tuto starou, šerednou ženu ! atd.

Mládež neuváží někdy, že bude též ...
jednou starou.

A tak stál jsem tu jak stařec života sytý.
Tu přišel jednoho dne můj Bedřich ...
jemuž zdál jsem se býti též již starým
a sešedivělým. A co mně přinesl ???

" Dvě podpory " nesl v ruce, jež brzy
o rámě mé opřel.
"Tuto starý příteli," pravil, o svou vlastní berli jsa opřen, "přijimiž poslední
službu lásky ".
My byli spolu mladí a sestárli jsme ...
též spolu.
Brzy budeme musit ustoupiti mladšímu poko-
lení a opustit svá místa.Než máme to vědomí
že vykonali jsme, co bylo nám lze.

Můžeme tedy pokojně ku konci svému ...
přihlížeti.
Budeme v jednom hrobě spolu odpočívati.
Neboť věz, že, až mne smrt zachvátí ...
mé dítky i tebe porazí.
Nařídil jsem jim to ve své poslední vůli..
aby mně z tebe nechali rakev udělati.
23. 12. 2008 | 10:06

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Ben:
i) Jestli si myslíte, že to čtu, potom, co jsem si přečetl jeden úryvek, tak se mýlíte.
ii) Podobně reagují i ostatní, všiml jste si, jak ubyli diskutující?
iii) Diskuse změnila téma z Vánoc a jejich významu či symboliky na to, zda je oranžového psaní vhodné, nebo ne.
Nezaráží vás to?
23. 12. 2008 | 10:07

oranžový napsal(a):

Na těchto podporách udržel jsem ...
bídný život svůj až dosud.
A v tuto dobu padá ještě ten nejkrásnější čin
mého života.
Poslouchejte ještě toto,milé dítky, neboť
napotom bude má povídka v koncích.
Za jednoho horkého dne stáhla se nad hlavou
mou hrozná bouře.
Obrovské blesky kmitaly se hustými ...
černými mraky. Hrom hřměl a zuřil strašně.

Tu šel hoch cestou poblízku.
Já poznal jej ihned. Byl to můj nepřítel...
neboť mne častěji okradl, házíval po mne
kamením a vybral mne vícekráte ptáčky ...
jenž byli mně svěřeny.

Když mně byl uzřel, spěchal ihned ke mně...
aby pode mnou hledal ochrany.
Zdálo se, že nepoznává nebezpečí...
které mu hrozí.
Já však uvažoval jsem o něm a ačkoli byl
mým nepřítelem, chtěl jsem jej vystříhati.
Jak ale ???
23. 12. 2008 | 10:22

oranžový napsal(a):

Zatřásl jsem hlavou tak mocně, že hoch brzy
seznal, že pode mnou ještě více zmokl , než
pod šírým nebem.
Poněkud na mne rozhorlen jsa, šel tedy dále.
Sotva byl ale as sto kroků vzdálen ...
sjel blesk dolů a rozdrtil mou levou stranu
od hořejška až dolů.

Stal jsem se nyní sice mrzákem, než zapoměl
jsem na vlastní své neštěstí, neboť měl
jsem vědomí, že vykonal jsem ...
skutek šlechetný.

Avšak nemohu ještě skončiti.Musím vám také
o nejposlednější věci, jež mně na srdci
leží leží, vyprávěti.
O mne a můj rod opírá se totiž jistá...
starověká upomínka.

Byl to jeden z bratří mých, jenž druhdy
v oněch šťastných, aneb nešťastných dnech
jak to chcete - u prostřed ráje stál.

Byl to strom jableční ...
s něhož byl Pán k Adamovi a Evě promluvil :

" Ze všech stromů můžete jísti, ale se stromu poznání dobrého a zlého ...
jísti nesmíte ".
"Neboť budete-li s něho jísti, umřete".

Strom jableční to byl, na němž had pokušení
jenž od těchto dob více zlého způsobil...
než všecky vlny mořské, než všecky blesky
nebeské,než všecky ohně hlubin, než všecky
bouře a hluk poušti, byl se uhostil ...
a své první pokusy učinil.
23. 12. 2008 | 10:42

Robert z Hradce Králového napsal(a):

Strom jableční to byl,s něhož ona pokrycká
nestvůra, svedení,jež peklo naplňuje ...
nejprvé hladkého a svůdného jazyka svého
pozdvihla.

Strom jableční to byl, pod nímž člověk ...
obraz boží, klesl, pod nímž čistou pžiroze-
nosť andělskou, dětinné srdce zbožné ...
hříchem, jedem to z říše ďábelské poskvrnil.

Strom jableční to byl, k jehož zeleným
větvím připojil se první článek nedostiži-
telného řetězu zlých skutkův, totiž hrozná
událosť hříchu.
Jaká to smutná upomínka.

Milé dítky ! Pamatujte na to, jak mile mne
aneb některého z mých bratří uzříte.
Pamatujte na lstného hada a buďte vždycky
připraveni, abyste mu hlavu rozšláply.

Nemůžeme věděti okamžiku , kdy jest
vám blízký aneb vzdálený.

Nyní jsem se svým životopisem v koncích.
Hleďte,abych vám jej nebyl nadarmo vypra-
voval.

Vzpomeňte sobě ještě jednou na mne ...
starou jabloň.
Brzy mně sekera podvrátí.

Avšak i v době smrti, budu ještě prospívati

- co rakev.
23. 12. 2008 | 11:00

oranžový napsal(a):

Pro " znovu "

Čiňte tak, abyste záchranu od něj nemusel
vyžadovati.
Vyžadovati pro svoje skutky přízemní.
23. 12. 2008 | 11:07

bigjirka napsal(a):

a to jsem si chvíli myslel, že se oranžový polepšil.. bože, jak jsem se zmýlil.. :-(((((((((((((
23. 12. 2008 | 18:11

Jemnický napsal(a):

Kupce hamižné pro chamtivost souditi budu.

Básníky tlachavé pro blábolivost ztrestám.

Učence pyšné však zatratím kvůli zlému svědectví o mých slovech, jako jsem zavrhnul toho, jehož jsem světlonošem ustanovil a on jsa pyšným se stal, sám do hmoty temné se zhroutil.

Třes se druhdy ministrante Hořejší před hněvem pána genomů, neboť tvé sekvence nukleotidů nebudou zapsány do knihy spravedlivých.
Jen jedna ďábelská mutace, jen jeden pomýlený tryptofán, jenž zaměněn byl nedbalostí jsoucna, a místo blízkosti boží jen splaskající vesmír plný temné hmoty.

Toť ovšem není radostná zvěst v tento čas hojnosti, kteráž to z kořenů dlužných raší.

Vánoce nejsou ježíškovou narozeninovou párty stejně jako křesťanství není fanklubem.

S přání prožití zázraku vánoc.

Jemnický
23. 12. 2008 | 18:28

Banán napsal(a):

Fialovy Krokodyl:

„Hořejší pod blogem diskutuje, či spíše tvrdošíjně brání svůj názor, ale stejně je to nutno ocenit.”

Hořejší tvrdošíjně brání (tento blog je vyjímkou) neškodnost komunismu, antiamerikanismu a antisemitismu. Je to nutno ocenit?

Jemnický to ocenil dost přesně:
„...a místo blízkosti boží jen splaskající vesmír plný temné hmoty.”

Vesmír plný temné hmoty hnusně páchnoucích a tvrdošíjně bráněných nesmyslů...
23. 12. 2008 | 19:25

Jemnický napsal(a):

Banán

Diskuse tady ustala, asi manželky zavelely k přípravě vánoc. I epik Oranžový také asi musel zahnat můzy a jít naporcovat a osolit rybu, míchat salát nebo vůbec něco dělat v rámci tradice. Ať této tradici rozumíme nebo ne, je jako cesta, která nás spolehlivě dovede domů. Někteří to pochopí, až po té, co se utrmácí v zabahněné oranici modernismu nebo si vyrazí oko v houštinách pseudofilosofie. Potom opravdu ocení cestu domů.

Nakonec, Mistr sám pravil "Já jsem cesta".
To bych v Bibli bral doslovně.

S pozdravem,

Jemnický
23. 12. 2008 | 20:06

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Banán: to já nečtu. V podstatě mne zajímá jenom diskuse o Křesťanství, nebo o vědě. Politika je věc názorů málokdo je v diskusi změní. Spíš na sebe začnou hulákat.
23. 12. 2008 | 21:42

oranžový napsal(a):

Pane Jemnický.
Ano, měl jsem dnes opravdu velmi příjemný
den.
Byl jsem celé odpoledne s výbornými přáteli.
Ůžasný zážitek, plný relaxace a klidu .

A vůbec, letošní Vánoční svátky mi přijdou
o mnoho a mnoho krásnější a plnohodnotnější

než kdykoliv předtím.

A co Vám ???

Nemáte to stejně ? :-)

" Tak si je všichni pořádně užijte. "
23. 12. 2008 | 23:18

Vaclav Horejsi napsal(a):

Banán:

"Hořejší tvrdošíjně brání (tento blog je vyjímkou) neškodnost komunismu, antiamerikanismu a antisemitismu."

Pokud toto rikate, pak pouze dokazujete, ze nejste schopen (ochoten) porozumet vyznamu cteneho textu.

O komunismu jsem se vzdy vyjadroval zcela negativne (neco jineho je, ze rikam, ze dnesni komuniste jsou celkem neskodni chudacci...); kritika negativnich rysu americke a izraelske politiky neni zadnym antiamerikanismem resp. antisemitismem.
To, co v tomto smeru rikam, rika i vetsina Americanu a spousta Izraelcu.

Dukladne jsem se k tomu vyjadroval zde:
http://blog.aktualne.centru...

..
24. 12. 2008 | 12:09

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší.

Pane Václave, přeji vám zdraví a rodinnou pohodu, hřejivé mezilidské vztahy a úspěch na vědeckém poli. Tím myslím i vnitřní užasnutí nad poznámím nových věcí a souvislostí. Tento prožitek je esencí bádání. Pokud jsem byl názorově na jiné straně, polemizoval jsem s vašimi texty a nebylo to na rovině osobní. Trochu emocí mi odpusťte. Vždyť emoce jsou životní sílou, která nás pohání od kolébky až do hrobu. I Kristus byl emotivní, stejně jako jeho otec, který v dobách biblických hovoříval z hořícího keře, však dnes jen nemnozí zaslechnou jeho hlas.

Všem ostatním přeji ještě jednou plné prožití zázraku vánoc a snad i zaslechnutí svého jména, jako se tomu dostalo v dávném čase muži jménem Noe.

Váš Jemnický
24. 12. 2008 | 14:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Jemnický:

Diky, hezke Vanoce i Vam!

..
24. 12. 2008 | 15:24

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Horejsi.

Diky za dobrou snahu napsat neco vhodneho pro tyto dny. Myslim, ze Vanoce uz je to jedno z mala spolecneho pro nasi zap. civilisaci.
Slavme to v miru, pokoji a pohode.

V tomto duchu me dovolte prat Vam i vsem zdejsim ucastnikum prijemne proziti Vanoc i Hanukkah a uspesny Novy rok 2009.

Pokoj a klid vsem lidem dobre vule!
24. 12. 2008 | 15:28

Banán napsal(a):

Hořejší:

Že nejsem schopen porozumět významu čteného textu? A že to říká i většina Američanů a spousta Izraelců? :-))))

„Asi by mi moc nevadilo, kdyby se dnešní v podstatě „neškodní“ komunisté dostali nejen do krajské, ale i třeba i ústřední vlády.” Je nemožné, aby mozek schopný vyprodukovat podobné kraviny nebyl dobře nacucnutý komunismem.

„Co když ta radarová základna se někdy v budoucnu stane nějakým novým Guantánamem?” Nevěřím, že jakýkoli mentálně neretardovaný Američan by vyslovil podobnou hovadinu.

"...civilizační úspěchy moderního státu Izrael...byly vykoupeny velkým utrpením, stály spoustu životů v několika válkách. Hlavními oběťmi byli Palestinci..." Nikdo z Izraele (židovského původu) by nikdy nenapsal podobné ptákoviny, protože každý ví, že všechny války začali Arabové s jasným úmyslem Židy vyhladit.

Pouze prokomunisticky smýšlející jedinec snažící se šířit antiamerikanismus a antisemitismus se může ztrapňovat psaním podobných nesmyslů. :-)
25. 12. 2008 | 17:36

vaclavhorejsi napsal(a):

Banán:

Zapomnel jste, ze rikam, ze po zapojeni komunistu do vrcholne politiky bych cekal jejich vyznamne oslabeni v dalsich volbach (presne jak se stalo ve stejne situaci treba ve Francii), a to bych si velmi pral.
Duvody, proc si myslim, ze nasi dnesni komuniste jsou celkem neskodni ubozaci, jsem opakovane vysvetloval, a kazdy, kdo aspon trochu chce porozumet, jiste porozumi. Pokud porozumet nechce (a a ni necte), je to tezke...

Velka vetsina Americanu odsuzuje to, co se deje na Guantanamu; asi je tedy podle vas vetsina Americanu mentalne retardovanych?

Pokud jde o ten izraelsko-palestinsky konflikt, racte si prosim precist treba stranky:
B’Tselem (http://www.btselem.org/Engl...]
Uri Avnery (dlouholetý člen izraelského parlamentu) (http://www.avnery-news.co.il/]
hnutí Guš Šalom (http://www.gush-shalom.org/]

A to uz vubec nemluvim o ortodoxnich Zidech, kteri bojuji z nabozenskych duvodu proti sionismu... (http://www.nkusa.org/, http://www.jewsagainstzioni...]

Asi jsou to proste zidovsti antisemite, ze...
25. 12. 2008 | 18:05

oranžový napsal(a):

Jistě pane Hořejší .
Děkuji Vám .
Nyní je zcela každému zřejmé , z jakých
důvodů byly vedeny všechny války, co lidstvo
musilo okusit.

Byly to vždy války vedené mezi náboženstvými.

Náboženstvými na celém světě.

Proč ???

Protože těch, co nevěří v lidské dobro -
lidskou lásku - porozumění a ochotu k
rozhovorům ...... - ubývá.

Však... ochota trpět s Nevěrci polevuje.

A to je dobrá zpráva :-)
25. 12. 2008 | 18:37

Banán napsal(a):

Hořejší:

Prosadit komunisty do ústřední vlády a tím je oslabit? Neuvěřitelně pitomý argument. :-)

To, že někteří Američané mají námitky proti držení teroristů před soudním přelíčením (či před propuštěním, když není dostatek důkazů k soudnímu přelíčení) v guantánámském vězení, nemá vůbec nic společného s vaším přitroublým protiamerickým strašením: „Co když ta radarová základna se někdy v budoucnu stane nějakým novým Guantánamem?” :-)

Faktem je, že všechny války začali muslimové s jasným úmyslem Židy vyhladit, protože Korán popisuje Židy jako prasata a opice a v palestinských a jiných muslimských školách pro sebevrahy učí děti nenávidět cokoli a zabíjet kohokoli židovského původu. :-)
25. 12. 2008 | 19:58

oranžový napsal(a):

muslimové ??? možná ano , možná ne.

Však učiňte sobě pokus :

Požádejte přítele svého , ať Vám pomáhá.

Požádejte jej, ať Vám dělá fotografa.

/ stačí mobil /

Teď vydejte svůj obličej aparátu.
Vezměte sobě svoje ukazováčky a stiskněte je pevně na svých spáncích - co oči končí.

Připraveni ???

Teď zatáhněte ukazováčky svými směrem vzad.

V ten moment Vás váš přítel a pomocník

zvěční.
Sami se potom na dílo to podívejte .

PS: Že by jste něčehož podobného příště
raději už nespatřili ???

Odpověď už znáte.
25. 12. 2008 | 20:20

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Banán:
Veselé Vánoce. A proč máte ten usměvavý smajlík u své poslední věty? To bude asi překlep, ne?
25. 12. 2008 | 21:11

Ivan Sommer napsal(a):

VH: "Marxismus urcite byl/je velmi specifickou odnozi krestanstvi. Avsak zaplat Panbuh za krach jeho realizace..."

Jak potom vysvětlíte že arcibiskup Canterburský - církve anglikánské Dr Rowan Williams vyzval vládu, aby zvýšila regulaci finančního sektoru a vyhlásil, že Karel Marx měl pravdu ve svých analýzách nepezpečí kapitalismu? Bagatelizovat jednoho z nejvyššího církevních hodnostážů Velké Británie jen jako naivismus není asi na místě.

http://www.telegraph.co.uk/...
25. 12. 2008 | 23:18

vladimír314 napsal(a):

Zdravím, napsal jste to moc pěkně, takhle krásné a až úsměvné rozmetání křesťanské "víry" a možná náboženské víry jakékoliv, to je tedy opravdu mimořádná lahůdka, děkuji!
26. 12. 2008 | 07:07

Pepa Řepa napsal(a):

Pánové, pánové,
oceňte originalitu lěčitelské firmy.
Komunisti do vlády? Geniální! Za pár let se znemožní a za šedesát let je tu nový listopad. Stačí chvilku počkat. Proč jste tak netrpěliví?

Guantánamo? Teď chlapíky udatné pouštějí.Pan Hořejší si vezme pár bradatců domů, rodina bude štěstím bez sebe.Já taky. Bydlím 30 km od pana Hořejšího, pár let s tou karanténní vzdáleností vydržím.

Ovšem pan Hořejší poodhalil své slabé místo. Bojovníky na Guantánamu dostalo pouštění rapu. Všechno vyklopili.

Slabé místo pana Hořejšího vidím v alergii na poezii.Zvláště tu, kterou tady prezentuje oranžový kolega.Určitě kolegu oranžového vyslal na tyto stránky Mossad.
26. 12. 2008 | 07:39

bigjirka napsal(a):

Pepo, obávám se, že Mossad nezaměstnává negramotné
26. 12. 2008 | 16:39

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Ano, je to trestuhodna neduslednost, ze ty bradatce z Guantanama pousteji.
Jednou jsou podezreli, tak jakepak s nimi cavyky.
Vy jste take nejak pasivni - nevidel jsem, ze byste sepsal tu petici proti jejich propousneni.
To pak ten boj proti terorismu tezko vyhrajeme...

..
26. 12. 2008 | 17:24

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, v Guantanamu byla zcela jistě porušena lidská práva několika osob. Nejméně 99% je tam naprosto jasných teroristů, prošlých teroristickým výcvikem Al Kajdy,... to tedy babo raď. Pozor, to není jako u obyčejných pachatelů... tady ti lidé chtěli páchat další masové vraždy..
26. 12. 2008 | 18:42

vaclavhorejsi napsal(a):

Ivan Sommer:

Prominte, nevyjadril jsem se spravne.
Souhlasim, ze Marx mel v mnohem pravdu; myslim, ze rada jeho ideji byla ve skutecnosti realizovana reformnimi socialisty.
Chtel jsem rici, ze jsem rad, ze ztroskotal ten tragicky pokus, kteremu se rikalo "lidova demokracie", nebo "realny socialismus". Asi by z nej nemel radost ani Marx...

..
26. 12. 2008 | 19:05

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

Jak jste dospel k cislu 99%?
Pokud vim, bylo uz propusteno vice nez 350 z celkoveho poctu temer 800 veznu, kteri se tam celkove octli. Pustili tedy "jasne teroristy", kteri "chtěli páchat další masové vraždy"?
Pokud vim, z organizovani masove vrazdy jich bylo obvineno jen nekolik malo z nich.
Spousta z tech propustenych se tam octla spise omylem (udani pomstychtiveho souseda, "zlocin" typu soferovani Usamovi, atd).
Zkuste se podivat na tohle:
http://www.bbc.co.uk/worlds...
Pripadne cesky prepis (pokud se prilis nestitite BL):
http://www.blisty.cz/2008/1...

Spravnot zrizeni Guantanama a totalni popreni lidskych prav "sprostych podezrelych" tamtez snad uz neobhajuje prakticky nikdo? (viz ten prokurator z vyse uvedenych odkazu).

..

..
26. 12. 2008 | 19:15

Banán napsal(a):

Fialovy Krokodyl:

Děkuji a přeji též veselé prožívání svátečního období a šťastný Nový rok! :-)

Ten „usměvavý smajlík” není překlepem a má dvojí význam. Ten filosofický by se dal suše popsat několika větami. Méně suché a názornější objasnění by mohlo být:

Лeв Давидович Бронштéйн lépe známý jako Лeв Давидович Трóцкий napsal v posledním odstavci své závěťi (http://www.newyouth.com/arc...): „Natasha has just come up to the window from the courtyard and opened it wider so that the air may enter more freely into my room. I can see the bright green strip of grass beneath the wall, and the clear blue sky above the wall, and sunlight everywhere. Life is beautiful. Let the future generations cleanse it of all evil, oppression and violence, and enjoy it to the full."

Předposlední větu z tohoto odstavce použil Roberto Benigni jako titul svého mistrovského díla „La vita è bella.” Věřím, že po zhlédnutí tohoto filmu vám bude filosofický význam jasný. Ten druhý význam je prozaičtější a mnohem skrytější. Přestože jim trochu chybí radikální formulace, protižidovské emotivní argumentace Václava Hořejšího nejsou nepodobné těm, které používá Mahmoud Ahmadinejad. Takže ten poslední usměvavý smajlík je též náznakem očekávání, kdy konečně Hořejší popíše Holocaust jako „mýtus Druhé světové války.” :-)

**************************************************

Pepa Řepa:

Díky moc za tuny smíchu! :-))))
26. 12. 2008 | 20:21

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Banán: Znovu opakuji, zahraničně politické názory prof. Hořejšího (a ani jiných) nečtu, protože je pro mne zahraniční politika nepřitažlivé téma. Nepotřebuji tedy ani, aby jste mne o nich vykládal, a už vůbec ne ve verzi "Banánova interpretace politických názorů V. Hořejšího". Polemizujte s ním, pokud on bude mít chuť, já bych na jeho místě neměl. Metafyzikou usměvavého smajlíku se taky zabývat nechci, je tam zkrátka (minimálně) nepatřičný.
Tento blog je o křesťanském významu Vánoc, to je co mne zajímá.
26. 12. 2008 | 22:30

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Banáne
došlo zřejmě k hlubokému nedorozumění. To, co píšu, myslím smrtelně vážně.

Jako zástupce Českého svazu primátů, vedu na vědeckých stránkách tohoto blogu seriozní disputaci s renegátskou frakcí pohrobků Josefa Smrkovského.

Přiznávám, že mé úspěchy v tomto boji jsou zatím nulové.
27. 12. 2008 | 05:31

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Jestli ty nulove vysledky nebudou tim, ze bojujete proti imaginarnimu nepriteli. Nevsiml jsem si, ze by se tady vyskytovali "pohrobci Josefa Smrkovskeho".

..
27. 12. 2008 | 08:28

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, pokud vím, je známo několik jednotlivců z Guantánama, kteří s terorismem opravdu neměli nic společného. Jinak ovšem tam byli takoví "nevinní", jako paskřivci pochytaní přímo ve výcvikových táborech Al Kajdy a na podobných místech, kde se lidé jako Vy a já vyskytují opravdu frekventovaně.... prostě lidé, kterým dosud nebylo možno žádný čin prokázat, ale evidentně se k němu chystali. Bohužel tam bylo i NĚKOLIK skutečně nevinných.

Opravdu myslíte, že tu nejsou pohrobci reformních komunistů? Já myslím, že i nereformních sekerníků. Nehcete naše dobro? Nevadí, rozsekneme vaše kulacké tlamy sekyrou a dobro vám do nich nacpeme vidlema.
27. 12. 2008 | 13:04

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší
možné je všechno. Zkuste se podívat na závěr diskuse u p. Hvížďaly, kde Rumcajs klade teologické otázky, které jsou nad síly mé, jednatele Českého svazu primátů, lobotomické kojzarřepy.

Troufáte si na fundovanou odpověď? Já na to nemám.
27. 12. 2008 | 15:12

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

Prominte, ted vazne (i kdyz je to zcela mimo tema meho clanku...):

To, jestli nekdo neco spachal, pripadne se chystal spachat, musi prece rozhodnout spravedlivy SOUD, u ktereho obvineny ma moznost obhajoby, ne???
Pokud na toto rezignujeme, tak nas ti bradati fanatikove dostali tam, kam chteli!
To by se vam taky mohl stat, ze se jednou cirou nahodou octnete na ulici vedle nejakeho zlocince a vas pro jistotu zavrou i s nim, protoze se policajtovi nebo tajnemu budete jevit jako "paskrivec".
Jiste bylo v poradku podezrele pochytat, ale melo se postupovat standardne - bud jako s valecnymi zajatci, nebo s podezrelymi ze zlocinu.

Pokud jde o reformni komunisty - Pepa Repa mel evidentne na mysli nekoho zde na blogu (asi me, coz je naprosto absurdni, ale on ma takovou utkvelou predstavu), a na to jsem reagoval...

..
27. 12. 2008 | 15:16

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Na vasi vyzvu jsem neco napsal pod clanek p. Hvizdaly.

..
27. 12. 2008 | 17:05

oranžový napsal(a):

Ještě to chvíly potrvá pane Hořejší ...
než Vám lidé /někteří / budou moci
důvěřovat.
Jde Vám to dobře.
28. 12. 2008 | 14:20

jirek napsal(a):

Lidé se baví různě:
http://kluby.adam.cz/klubov...
06. 01. 2009 | 21:14

růže z Jericha napsal(a):

Nakonec se - se zřejmým pobavením - ujal celého rozboru Ares(Bohu budiž za to chvála.)
04. 09. 2009 | 09:50

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:04

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 08:12

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 08:14

RobbieMCGEE35 napsal(a):

That's known that cash can make us disembarrass. But how to act when someone doesn't have cash? The one way is to try to get the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loans</a> or small business loan.
17. 03. 2010 | 22:34

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:59

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:08

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 06:28

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:50

men-s watches napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship
02. 04. 2010 | 10:39

omega watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
13. 04. 2010 | 09:07

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:19

uggs napsal(a):

Proper job! This might be little offtopic, but i am hosting my site on hostgator and they will suspend my hosting in 4days, so i would like to ask you which hosting do you use or recommend?
21. 11. 2011 | 15:31

Fantomas napsal(a):

Tento komentář byl vymazán!!Z důvodu vůlgárních slov.
04. 02. 2013 | 09:38

Fantomas č.1 napsal(a):

Kurwa!!
04. 02. 2013 | 09:39

jamyecueami napsal(a):

<a href="http://cheapraybanonline.yolasite.com/">cheap ray ban online</a>
<a href="http://raybanoutletstore.yolasite.com/">ray ban outlet</a>
<a href="http://raybansunglassess.yolasite.com/">ray ban outlet online</a>
<a href="http://rayban-sale.yolasite.com/">ray bans outlet</a>
<a href="http://raybancheap.yolasite.com/">ray ban cheap</a>
<a href="http://cheap-raybans.yolasite.com/">ray ban sunglasses sale</a>
<a href="http://cheap-rayban.yolasite.com/">cheap ray ban </a>
<a href="http://authenticdjerseys.com/">cheap nba jerseys</a>
<a href="http://authenticdjerseys.com/">mlb jerseys</a>
14. 03. 2013 | 05:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy