Akademie věd vs. university – partneři nebo soupeři? Část druhá.

25. 07. 2009 | 17:07
Přečteno 17247 krát
Opět jako minule předesílám – nic z toho, co níže píšu, nelze chápat jako cokoli jakkoli nepřátelského vůči vysokým školám. Naopak, jsem hluboce přesvědčen, že Akademie věd a většina vysokých škol (těch výrazně orientovaných na výzkum, zvláště základní) jsou přirozenými partnery se společnými zájmy a do značné míry i společnými problémy.
****************************************************
Před několika dny jsem zde začal probírat některé mýty a pověry, se kterými se v debatách o vztahu Akademie věd a vysokých škol setkáváme; probral jsem:

(1) názor, že existence AV je anomálií – v jiných vyspělých zemích se výzkum provádí výlučně na universitách. AV je škodlivým reliktem komunismu a jako takový je třeba ji zrušit.

(2) názor, že badatelé na ústavech AV nemusí učit, a proto mají nespravedlivě lepší podmínky k vědecké práci.

Dnes bych polemizoval s dalšími mylnými názory:

3. Ústavy AV jsou odtržené od výchovy studentů, a proto by bylo lepší AV zrušit a ústavy připojit k universitám.
To, že pracovníci AV od výchovy studentů rozhodně odtrženi nejsou, jsem snad dostatečně vysvětlil už v předchozím článku.
Jak je to ale s argumentem, že celému našemu systému výchovy studentů i výzkumu by prospělo zrušení AV a připojení ústavů k universitám?
Ano, to by jistě šlo udělat. Kdyby se na našem ústavu vyměnil nápis „Ústav molekulární genetiky AV ČR“ za ceduli „Ústav molekulární genetiky UK“, docela dobře by to odpovídalo skutečnosti – velkému počtu studentů, značnému počtu přednášejících na fakultách. Proč bychom ale tuhle organizačně a byrokraticky náročnou operaci dělali, když by se faktická náplň naší práce skoro nezměnila? Jen proto, abychom se dostali do mnohem byrokratičtějšího a zkostnatělejšího prostředí university a pod laskavá křídla Ministerstva školství?
Víte, jak dlouho trvá dostat rektorův podpis pod nějaký společný projekt s kolegy z fakulty (vše musí jít nejprve přes děkanát, pak na přetížený rektorát, takže takový podpis trvá nejméně týden)?
Ne, děkuji – na AV máme institucionální prostředí mnohem jednodušší a pružnější. A hlavně – nemáme nad sebou Ministerstvo školství (plus mládeže a tělovýchovy), které může prodělávat podivuhodné proměny po každých volbách (zvláště pokud připadne jako kořist nějaké podivné koaliční straně…).
My na Akademii jsme moc a moc rádi, že jsme více nezávislí na momentálních proměnách politickém scény…

4. Celkový objem vědeckých výsledků je na vysokých školách již větší než na ústavech AV, a přesto AV dostává nespravedlivě více institucionálních peněz na výzkum než university.
V první řadě je samozřejmě velice sporné, jak se dají kvantifikovat vědecké výsledky – má se např. počítat prostý počet vědeckých publikací „kus jako kus“? To jistě nikoli, je přece nebetyčný rozdíl mezi odbornou publikací v Časopisu lékařů českých a v Lancetu!
Nebo se mají počítat jen publikace s nenulovým tzv. impaktovým faktorem (IF)? Ani to není správné – opět je nesporně obrovský rozdíl mezi např. biomedicínckými publikacemi v časopise s IF 0.2 a IF 20. Mají se tedy při kvantifikaci vědeckých výsledků zohlednit nějakým způsobem i IF příslušných publikací? (já jsem rozhodně pro, ale kolegové z některých oborů by vehementně protestovali, zvláště poté, co RVV použila podobný systém populárně zvaný „kafemlejnek“ v mírně řečeno značně problematické podobě).
Jak spravedlivě ohodnotit třeba vědecké knihy a monografie?
A jak se má kvantifikovat produktivita v aplikovaném výzkumu? Počtem podaných či udělených patentů a licencí? Počtem ohlášených nových metodik, průmyslových vzorů, odrůd a plemen? Množstvím peněz, které tyto patenty, licence, metodiky a odrůdy přinesly?

Představme si ale, že se podaří aspoň přibližně zhodnotit a porovnat vědeckou produktivitu např. některého přírodovědeckého ústavu Akademie věd a některé tematicky příbuzné fakulty s podobným počtem zaměstnanců (podle mého názoru to jde udělat). Dejme tomu, že se ukáže, že vědecká produktivita onoho ústavu AV je dvojnásobkem produktivity oné fakulty. To je úplně v pořádku – pracovníci fakulty mají mnohem větší pedagogickou zátěž a tedy méně času na vědeckou práci. Ale jak se postavit ke zjištění, že onen ústav AV dostává ne dvojnásobnou, ale trojnásobnou dotaci tzv. institucionálních prostředků na výzkum (nyní pod názvem „výzkumné záměry“)? Vypadá to tedy, že ten akademický ústav méně efektivně využívá onu dotaci na výzkum, protože s trojnásobkem peněz vyprodukuje jen dvojnásobek výsledků! Seberme mu proto aspoň třetinu!

Ačkoli takový argument někdy slýcháme, je falešný. Ústavy AV totiž na rozdíl od všech ostatních výzkumných institucí (vysoké školy, resortní výzkumné ústavy) žádné jiné institucionální peníze, než ty „na výzkum“ nedostávají. Vysoké školy ovšem dostávají ještě značné částky z jiné kapsy státního rozpočtu (MŠMT) – na výuku. A právě v tom je ten zakopaný pes – peníze „na výuku“ a „na výzkum“ se na fakultách samozřejmě do značné míry „míchají“ a tedy značná část z těch „výukových“ peněz se de facto použije i na podporu výzkumu. A je to tak úplně v pořádku – výzkum by měl být samozřejmou a nedílnou součástí vysokoškolské výuky (magisterské diplomové práce, doktorské disertační práce).
Velká část těch výukových peněz se použije na mzdy pedagogů-badatelů, další část na provozní náklady budov (topení, údržba).
Takže kdyby se stalo, že by vláda v nějaké krizové situaci všem zcela zrušila onu institucionální dotaci „na výzkum“, kolegové na fakultách by aspoň dostávali většinu svých mezd, v jejich budovách by se topilo a kromě výuky by mohli nadále pracovat na svých grantových projektech (financovaných samozřejmě nezávisle („účelově“) na tom institucionálním přídělu).
Pokud by ovšem onu institucionální dotaci na výzkum nedostali pracovníci ústavů AV, nemohli by dělat skoro nic – nedostávali by většinu svých mezd (kromě těch „grabtových“), v jejich budovách by se netopilo a nešel by tam proud. Takže by v podstatě nemohli využívat ani ty „účelové“ (zjednodušeně řečeno „grantové“) prostředky na výzkum, které by jim zůstaly.
Je tedy logické, že ta institucionální dotace „na výzkum“ musí být u ústavů AV o něco větší, protože se z ní platí i to, co se na fakultách a resortních ústavech pokryje z jiných zdrojů.
To naprosto není nic proti našim kolegům na vysokých školách (kteří skutečně mají většinou těžší život než my v ústavech AV), ale jen uvedení věcí na pravou míru.
Byl bych moc rád, kdyby se tato neustále zpochybňovaná a zamlžovaná skutečnost konečně uznala jako jasný a zásadně důležitý fakt.

Abychom si o velikosti těch prostředků „na výzkum“ a „na výuku“ udělali přesnější představu (přibližné údaje z roku 2007):
AV dostávala jako (neinvestiční) institucionální dotaci na VaV cca 4,7 miliardy Kč (a nic jiného), vysoké školy cca 4,8 miliardy Kč. Vysoké školy ovšem k tomu dostávaly ještě cca 19,7 miliard jako neinvestiční dotaci na výuku…
Celkově byl institucionální rozpočet (včetně investičních prostředků a prostředků z vlastních, mimorozpočtových zdrojů) v případě AV cca 8,7 miliard a u vysokých škol cca 35 miliard (abychom se dostali k úplným číslům, bylo by k tomu potřeba přičíst jak u AV tak u vysokých škol ještě vysoutěžené „účelové“ prostředky).

5. Ústavy AV se zabývají samoúčelným neužitečným „základním výzkumem“, zatímco vysoké školy mají blíže k praxi.
Je jistě pravda, že velká většina ústavů AV se v souladu se zákonem o AV věnuje převážně nebo skoro výlučně základnímu výzkumu.
Vysoké školy jsou v tomto ohledu mnohem různorodější – ty technické mají jistě blíže k aplikovanému výzkumu a k průmyslu. Na druhé straně většina fakult přírodovědeckého, humanitního a společenskovědního zaměření se taktéž hlásí k základnímu výzkumu.
Přes ono jasné zaměření na základní výzkum se AV rozhodně nijak nezříká smysluplného aplikovaného výzkumu a spolupráce s průmyslem. Např. z 277 patentů zahrnutých za rok 2007 do hodnocení v rámci Metodiky Rady pro výzkum a vývoj jich vzniklo 82 (tj. 29,6 %) na ústavech AV ČR.
Ostatně zdaleka nejlepším potvrzením této skutečnosti jsou např. skutečně světově významné (a komerčně mimořádně úspěšné) léky pocházející z laboratoří Ústavu organické chemie a biochemie (prof. Holý a spolupracovníci), kterých se ve světě prodalo již za několik miliard dolarů (a téměř jistě se jich v budoucích letech prodá ještě mnohem víc). Ty se zrodily ze špičkového základního výzkumu, ze světově prioritních objevů, z publikací v nejprestižnějších světových odborných časopisech.
Docela dobrý (i když mnohem skromnější) příklad bych mohl uvést i z našeho ústavu, resp. z mé vlastní výzkumné skupiny (viz zde).
***************************************************************
Závěrem bych chtěl ještě upozornit na několik čerstvých článků o současné polemice Akademie věd s vládní "reformou" výzkumu, která by během krátké době vedla k likvidaci Akademie:

"Hra na badatele, hra na novináře?"

"Premiér ošklivě překrucuje skutečnost"

"Akademie věd až za špičkou nosu"

"I za vědu máme dělenou odpovědnost"

"Jak „umleli“ návrh rozpočtu na výzkum a vývoj"

A úplně nakonec - sledujte krizové stránky Akademie věd!
Podpořila nás už spousta lidí (viz též jednoznačné výsledky nezávislé ankety).Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

blue jay napsal(a):

Horejsi opet zebra o almuznu,
Socialisiticky "vedec" ma bobky. Mozna zjisti ze neni dulezitej a ze to co dela si na sebe nevidela. Holt Horejsi bude muset prestat hazet panaky z oken a premejslejt cim se uzivi. Stat neni dojna krava.
25. 07. 2009 | 17:18

Neopřemyslovec napsal(a):

Z mého pohledu je tudíž úplně jedno, zda ve sporu o budoucnost vědy vyhrají akademici či průmyslová lobby. Na skutečný stav vědy v příštím desetiletí to totiž nebude mít pražádný vliv. Ti, kterým to myslí dál než do příští výplaty a věda jako taková jim skutečně leží na srdci, by se měli místo rvačky o pár korun soustředit na skutečný problém. A ten balík, o který jde, investovat třeba do základního vzdělávání...
25. 07. 2009 | 17:45

Martin, toho jména druhý napsal(a):

Proč ta agresivita?
Základní výzkum si na sebe často nevydělá. Nebo ne hned. Nicméně ten výzkum, co si na sebe vydělá - tedy ten aplikovaný, bude bez základního velmi rychle "na suchu".
Tohle se stalo: jistý vědecký tým (základní výzkum)vyprodukoval plast - lehký, pevný trvanlivý. Pak přišel požadavek na aplikovaný výzkum, aby modifikoval tento plast tak, aby bezpečně vydržel ve svých kvalitách 24 měsíců, a pak se velmi rychle rozpadl (zákonná záruční doba přeci trvá 2 roky, že). Takže i tak.
25. 07. 2009 | 17:46

Zacheus napsal(a):

Myslím si, že jednou z klíčových pasaží Vaší argumentace, pane profesore, jsou zřejmě tato slova,napsaná ve Vašem příspěvku v Právu :
"Závěrem bych ale chtěl zmínit to vůbec nejdůležitější, co pan premiér zamlčuje. Ve vládním návrhu rozpočtu nejde o přesun peněz od AV k vysokým školám, ale o to, že do roku 2012 se má postupně přelít několik miliard z oblasti základního výzkumu (Akademie věd) do velmi neprůhledné „černé díry“ průmyslového vývoje a inovací, tedy do přímé podpory soukromých podniků z veřejných prostředků ".

Jistě ale nejde o to, pokud jsou Vaše informace správné, aby se někdo zase "transparentně" napakoval-:).
25. 07. 2009 | 17:55

blue jay napsal(a):

Horejsi,
Dal jsem si praci abych zjistil cim jste byl uspesny. Zatim jsem zjistil ze jste napsal vice nez 200 blogu. To za vedeckou praci nepovazuji. Muzete sem dat aspon jedinej vas uspech v kategorii veda ktery ma vas podpis a ktery byl komercne uspesny? Pokud ano tak prosim o links.
25. 07. 2009 | 18:11

Spandau napsal(a):

Držíme palec jednomu z nejcitovanějších českých přirodovědců V. Hořejšímu, stejně jako celé Akademii.

Věda a láska musí zvítězit nad ingnorantstvím a chamtivostí!
25. 07. 2009 | 18:37

tora napsal(a):

zkuste popřemýšlet o tom proč zdejší kapitalismus měl od počátku "restriktivní" kabát?Všeobecně známo,že od r.1990 do r.2000 určitě.A to ještě zdaleka nebyla krize a všude se rušilo,škrtalo,mizely i vlaky a autobusy.Nyní kdy je krize -společnost podruhé obléká výrazný restriktivní kabát.Co je za filosofické důvody těch restrikcí? Obava o celkovou bilanci? Privatizace na sebe zpočátku vydělávala prodejem zdejšího majetku zahraničí.To se asi vyčerpalo,když jsme v dluhu.Věda žila ve stínu privatizace a nyní prostě o ni začal zájem.Pochopitelně,že i ekonomický.Co je na tom špatného? Kdyby býval sám od sebe základní výzkum v posledních dvaceti letech vyvinul jako svou nadstavbu aplikovaný výzkum,tak dnes nežebrá o státní peníze.I když víme,že to snadné zrovna není.
25. 07. 2009 | 19:03

Karel Mueller napsal(a):

Spandau:

Nemají šanci.

Palec držím též.
25. 07. 2009 | 20:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

blue jay:
Něco tak blbýho jsem už dlouho nečetl ani od Vás, a to je co říci. Vážně si myslíte, že vědci by se jinak než vědou neuživili? To máte přímo z vlastní hlavy anebo taky od maminky?
25. 07. 2009 | 20:36

caucasus napsal(a):

to Z.Matyáš :část ano,část ne.

Jinak: spor o vědu začíná na úrovni Hořejší vs.Topolánek,
ale to je návrhová komise.Řešení vzniká až na úrovni o stupeň výše.Poručnictví.Zastupování.
Trochu to souvisí i s tím,že věda je věda a ekonomie prý není věda.
25. 07. 2009 | 20:43

sasa napsal(a):

blue jay: tato stranka ukazuje, kam mizi podpora zakladniho vyzkumu http://www.mpo.cz/dokument5... Problem neni v tom, ze zakladni vyzkum nedokazal se aplikovat, ale v tom, ze velke firmy se zahranicnimi vlastniky nechtejy davat penize do ceskeho vyzkumu v prubehu 90.let a ceske firmy na to vlivem transformace nemely. Ministerstvo prumyslu tehdy zachranovalo cesky vyzkum a male ceske spin off firmy . Pak velke ceske firmy zjistily, ze dostavat penize na vyvoj od statu neni k zahozeni a zacaly lobovat za zvyseni prispevku. A protoze nasi politici jsou v jejich vleku, tak se to dari. Vysledkem zrejme bude snizeni penez pro AV a nasledne pro VS. Pokud nevyhraji soc.dem. a je verejne mineni nedonuti ke zmene teto politiky. Prece neni mozne, aby stat podporoval velke firmy. Viz http://www.mpo.cz/dokument5...
25. 07. 2009 | 21:44

Tom napsal(a):

Václav Hořejší:

"Dejme tomu, že se ukáže, že vědecká produktivita onoho ústavu AV je dvojnásobkem produktivity oné fakulty. To je úplně v pořádku – pracovníci fakulty mají mnohem větší pedagogickou zátěž a tedy méně času na vědeckou práci."

Naprostý souhlas. No vidíte, že Vám to přeci jen dochází... ;o) Spousta Vašich kolegů z AV by se o tom přela a už tady by spustila to co Vy píšete o pár řádků níže o financování VŠ z peněz na výuku.

"Ale jak se postavit ke zjištění, že onen ústav AV dostává ne dvojnásobnou, ale trojnásobnou dotaci tzv. institucionálních prostředků na výzkum? ... Vypadá to tedy, že ten akademický ústav méně efektivně využívá onu dotaci na výzkum, protože s trojnásobkem peněz vyprodukuje jen dvojnásobek výsledků! Seberme mu proto aspoň třetinu! Ačkoli takový argument někdy slýcháme, je falešný."
Takový argument slýchám v universitním prostředí docela často a falešný mi nepřijde.

Vy byste považoval za OK že o polovinu méně výkonný ústav AV (ten dvojnásobně produktivní oproti referenční fakultě) by dostával stejnou institucionální dotaci jako dvojnásobně produktivní ústav AV (ten trojnásobně produktivní oproti referenční fakultě)???

(bavíme se o oborově srovnatelných ústavech/fakultách...)
25. 07. 2009 | 22:03

badatel napsal(a):

Vážený autore,
ty argumenty jsou dobré, akorát ten první je s otazníkem.
Možná, že sloučení AV a VŠ za předpokladu propuštění méně schopných profesorů na VŠ popřípadě badatelů-profesorů z AV na společných (včetně i dalšího personálu na průnikových pracovištích) by mohlo přinést větší efektivitu. Bylo by stejné množství peněz pro méně kvalitnějších lidí,kteří by museli podávat vyšší výkon a s větší měrou navzájem soutěžit, aby nebyli bez práce, což je jeden z principů kapitalismu, po kterém absolutní většina badatelů a profesorů, tolik touží (či toužila) , že ano.
Ale je to natolik nepopulární a těžko řešitelné z hlediska, kdo by ty čistky dělal. Např., který Prof je lepší, ten z MÚ AV nebo ten z MÚ MFF UK, aby obsadil pouze jedno profesorské místo?
Vaše argumentace je proto z obecně lidského hlediska správnější i když z hlediska optimalizace efektivity naší vědy, kdo ví?
26. 07. 2009 | 07:50

dušamoja napsal(a):

že celé akademické prostředí (jako celek) nebude dělat někdy publikace-o tom nelze pochybovat.Vždy bude.To je její "samospád".Ale jistě nemůžeme doopravdy už dnes vědět,jak se v případě státních podpor na výzkum zachovají malé,střední a velké firmy,protože to co dělají je čistě jejich věcí (jsou soukromé instituce,které si na sebe vydělávají) a stát jim do toho nemá co mluvit na rozdíl od škol a akademie věd,které jsou plně dotovány státem.Nenazýval bych to od počátku "litím do černých děr" ale volil průběžnou kontrolu.Jinak -firmy budou dělat inovace-techniku a ta je v řadě případů na hony vzdálena vědě.Ne vždy.Věda je svou podstatou analytická činnost,rozpitvání celku do malých kousíčků,technika naopak pracuje hlavně syntézou.Ale ta syntéza často není postavena na "slepování" analytických kousíčků z vědy,ale na fantazii, v níž se konstruktérské řešení vytvoří náhle jako celek v něčí hlavě.Pochopitelně,že nemůže třeba,jako perpetuum mobile odporovat známým zákonům fyziky,ale nemusí z nich vždy nutně vycházet.Jsou případy kdy ano,i kdy ne.
26. 07. 2009 | 09:21

Krupa Václav napsal(a):

Pane profesore,je to jako v běžném životě.Zemědělec (ZV),se snaží vypěstovat co nejkvalitnější produkty.Ty pak od něj nakoupí aplikátoři(obchodníci)z několikanásobným ziskem.Domluva s aplikátorama není možná,jde o peníze.Promiňte ten laický vstup.Zdravím K.V.
26. 07. 2009 | 09:53

dušamoja napsal(a):

autor článku jednoho amerického populárně vědeckého časopisu si dal práci s fakty o ruské vědě první poloviny dvacátého století.Vyšlo mu,že to vypadá tak,že V.I.Lenin zahájil r.1917 demolici ruské vědy trvající asi 13 let,Stalin ji prý vzkřísil.V souvislosti s úctyhodným počtem pohrobků stalinismu v Čechách (zopakovat film "Konec stalinismu v Čechách!)připomenu slova laureáta Nobelovy ceny za mír M.Gorbačova ,že "celý život bojoval proti stalinismu".Škoda jen,že my tady jsme o tom zhola nic nevěděli.Ani o tom,že M.Gorbačov byl v r.1971 povýšen do politbyra ÚV KSSS.Tady jistě ty davy nemohou za to,že v samém konci pádu socialismu se poprvé dověděly o gulazích, i když Solženicyn o tom psal a jeho "Jeden den Ivana Denisoviče" se v šedesátých letech na našich českých středních školách vyskytoval v povinné četbě a učil se.Solženicyn nedávno zemřel,Gorbačov rozdal svou cenu na pomoc ruským dětským nemocnicím.Historik (dnešní) Kaplan píše jak dopisy z SSSR přivodily konec Slánského,ale i Gemindera,který se snažil o ruku milostivé slečny Marty Gottwaldové.Neříkám,že Stalin byl horší než Hitler.Myslím si,že naopak,nejen pro defenzívní pozici v 2.sv.válce.Ale neříkejme automaticky,že když je někdo fašista,že jeho opak resp. od něj se názory lišící je stalinista.Nedělejme to ani v opačném směru.Nemá to logiku.Hitlerovi se museli bránit i nestalinští přední světoví intelektuálové,část sociálních demokratů a všichni,až na výjimky,němečtí komunisté,kteří nepřebarvili z rudých na hnědé.I tak je neuvěřitelný fakt,že Hitlera v druhých,doplňovacích volbách 1934 zvolilo 95% Němců,přestože o rok předtím patřilo 40% hlasů německým Thallmanovým komunistům.Tyto volby rozhodovaly o tom,zda Hitler bude zastávat ve státě obě nejvyšší nebo jen jednu státní funkci.Stal se "prezident plus kancléř" po těchto volbách s absolutní většinou hlasů přímou volbou.
26. 07. 2009 | 10:21

jirizlatuska napsal(a):

Tom: Ne, ze bych si myslel, ze tohle na sporne kvantifikaci zalozene pretahovani se o to, kde kolik vyprodukuji, k necemu vede (z cela jiste podcenuje vychovu doktorandu/postdocu kolem zakladniho vyzkumu, kteri jsou hodne legitimnim produktem vyzkumnych cinnosti), ale Vase
Vy byste považoval za OK že..." opomiji: (1) Stat si zalozil jak VS, tak AV musi se s tim vyrovnat - alespon tak, ze (2) rekne, co se ma s institucemi dit a nenecha je jen padat podle toho, kde se jeho organy (RVV) vhdone zmanipuluji cisla, a navic (3) neni nijak opodstatnena teze, ze by penize mohly /mely byt rozdelovany linearne za pocty vysledku jak za housky srovnane na polici v kramu bez toho, aby se (4) vyhodnotily prinosy a naklady prislusnych kroku, tj. o kolik se ubranim kazde koruny ztrati ve stavajicim systemu vednich instituci v CR (a jejich transformaci nikdo nejen nenavrhl, ale koncepce reformy jim fakticky brani) a nakolik poskozeni neprime vysokych skol ubranim AV ted a prime vzapeti, ktere nepochybne ma nasledovat (viz tlaky OK nebo teze o tom, jak ubrani penez vedu obohati od pana Drabka, http://ihned.cz/1-10075650-...), uskodi o vysokym skolam a vychove mladych pracovniku na VS a AV pro zakladni i aplikovany vyzkum (coz je nejpodstatnejsi vystup vyzkumu v zemi naseho typu).
Prirazeni penez vypoctem "ab initio" je v principu spatne, protoze nebere v uvahu naklady institucionalni transformace (a uvahy je treba provest s tim, ze minule naklady jsou jen utopene naklady, presto vsak jedna koruna dana nebo ubrana na ruznych mistech generuje ruznou velikost prinosu nebo skody). Nehlede na to, co bych o soucasenm systemu zopakoval z drivejska: Kvantita v dnes aplikovanem hodnoceni musi prevazit nad "kvalitou" - to je z povahy veci, kdy vystupy mekke povahy nemaji zadne prirozene omezeni a mohou mnozstvim prebit jakoukoli numerickou hodnotu kvalitniho vysledku (jejichz pocet je omezen prinejmensim medii publikaci, kterych je konecny pocet).

VH: Bod 4 mi prijde jako irelevantni: Penize jsou odvadeny do komercni sfery, "soutez" mezi VA a AV o ne je jen umele vyvolana, aby od tohoto faktu odvedla pozornost. navic statni penize nalite do firemniho vyzkumu vytesni privatni prostredky do VaV, takze se za chvili RVV bude obouvat do VS i AV kolem toho, ze je u nas porad malo aplikaci a ze se ma pro "prenos do praxe" delat jeste vic. Tohle vytesnovani privatnich penez statnimi ovsem pozitivni trend vyvoje nanastoli.
26. 07. 2009 | 10:26

Tom napsal(a):

Jiří Zlatuška:

"(1) Stat si zalozil jak VS, tak AV musi se s tim vyrovnat - alespon tak, ze (2) rekne, co se ma s institucemi dit a nenecha je jen padat podle toho, kde se jeho organy (RVV) vhdone zmanipuluji cisla, a navic (3) neni nijak opodstatnena teze, ze by penize mohly /mely byt rozdelovany linearne za pocty vysledku jak za housky srovnane na polici v kramu bez toho, aby se (4) vyhodnotily prinosy a naklady prislusnych kroku..."

Určitě máte v principu pravdu. Akorát bych si dovolil to Vaše slovo "stát" nahradit spojením "ideální stát" - takový, který má moudrou vládu, vysoce kompetentní úředníky a kvalitní, nestranné a nelobující vládní poradní orgány... ;o)

.
26. 07. 2009 | 11:18

vaclavhorejsi napsal(a):

Tom:
Bohuzel jste zrejme nepochopil (nebo nechcete pochopit) podstatu toho, co rikam. Prectete si to jeste jednou; nema cenu diskutovat, kdyz jeden nerozumi...
*********************
Badatel:
Vidim to presne jako Vy – ciste teoreticky by to slouceni AV a VS mohlo byt dobre, ale dabel je v detailech (o kterych mluvite). Vsadim se o cokoli, ze takova akce by dopadla katastrofalne... (probihala by samozrejme v rezii MSMT a lidi z VS).
******************************
Dusamoja:
Verte mi, ze velmi dobre vim o cem mluvim v souvislosti s „litim penez do cernych der“ tzv. „aplikovaneho vyzkumu, vyvoje a INOVACI“. Nechci zde rikat zadne detaily, ale prilehave oznaceni je v mnoha pripadech „Potemkinova vesnice“. Samozrejme nerikam, ze je tomu tak vzdy, znam i pozitivni priklady, ale presto jsem hluboce presvedcen, ze dalsi posilovani teto casti statni podpory (a zvlast na ukor zakladniho vyzkumu) je velmi neefektivni a neslouzi dlouhodobym zajmum tohoto statu.
Velmi dobre to ale slouzi zajmum tech souromych podniku, ktere COKOLI skvele vykazi na papire jako inovaci; prilepseni z verejnych penez se velmi hodi – zbyde m.j. vic na odmeny pro management...
****************
jirizlatuska:
Ten bod 4 jsem musel uvest proto, ze je tak casto uvaden (i kdyz casto jen na odvedeni pozornosti od skutecneho problemu).
Myslim, ze vyjasneni teto veci (financni nakladnosti vystupu z AV a VS) je presto skutecne dulezite, aby nas nasi nepratele nemohli pomoci nepravdivych argumentu rozestvavat (bohuzel nekteri lide z VS na tyhle falesne argumenty slysi - nejlepsim prikladem je vase Magnificence nebo nas Spectabilis).

..
26. 07. 2009 | 11:29

blue jay napsal(a):

Vidim ze "vedec" Horejsi se probudil,
A tak se ho opet zeptam, cim se zaslouzil o ty miliardy ktere zada od dannovych poplatniku. Co prinesl specificky komercne k tomu aby mel vubec nejake naroky ze statni kasicky. Opet opakuji 200+ zvastu (blogu) z Horejsich vedce neudela.
26. 07. 2009 | 11:46

Kritik napsal(a):

Přejme panu Hořejšímu, aby mluvil k lidem, kteří dokáží vnímat to, co k jim chce říci. Nicméně, zkuste vysvětlit něco člověku, jehož jedinými objevy jsou podlé metody napakování se ze státních prostředků. To se potom musíme otřást žalem a vzpomenout na biblické rčení o perlách házených sviním.
26. 07. 2009 | 11:55

dušamoja napsal(a):

to vaclavhorejsi:

A co tomu říkalo Rakousko-Uhersko?
Viz: starý rakouský předpis zní:

"zapřahat koně ve směru jízdy"

ale ani slovo o tom,zda "zapřahat dva koně do jedné káry"
26. 07. 2009 | 12:04

blue jay napsal(a):

Kritiku,
Ja nechci aby na Vas Horejsi hazel perly. Ja jen chci vedet cim si Horejsi a jemu podobni zaslouzi svuj plat, na ktery mu mimochodem prispivate i vy. Co zatim vymysleli a jakym zpusobem se aspon castecne podelili o naklady ktere stat za ne plati.
Me by stacil jedinej patent Horejsiho ktery byl komercne vyuzit a CR z toho mela financni prospech. Zatim na rozdil od jeho 200 blogu kde keca a keca ....cudne mlci.
26. 07. 2009 | 12:12

blue jay napsal(a):

jeste ze vyzkum v USA, specialne na univerzitach , nezna ceske Horejsi,
To by se pod tihou takovych dinosauru zhroutil.
26. 07. 2009 | 12:41

sasa napsal(a):

blue jay: jste blabolil, prof.Holy objevil pred 40 lety latky proti zloutence AIDS, ktere ted do leku dava americka firma. A proc, protoze lide jako vy, kteri chteji vse honem honem, nebyli schopni zariskovat a vyrabet to tady. Takze to, co chcete po prof.Horejsim je blbost. On neni od toho, aby se staral o komercni vyuziti. Az budete davat do vyzkumu stejne mnozstvi penez na obyvatele jako na zapade, pak se ptejte po vysledcich. Opacne to v prumeru nefunguje.
26. 07. 2009 | 12:53

Alenka napsal(a):

Blue Jayi, žiješ po uši ve státním či všelidovém vlastnictví, když má z komerčního využití mít finanční prospěch stát, a ne komerční firma se soukromým majitelem, že? Jsme už 20 let po světě, kde ve svém myšlení žiješ. A proč by prof. Hořejší měl za státní peníze pracovat pro firmu? Jeho přínos pro lidstvo je větší, když se věnuje základnímu výzkumu.
26. 07. 2009 | 12:54

Tom napsal(a):

Václav Hořejší:

Opravdu si v té otázce obhajitelnosti vyšší nákladnosti vědy na AV oproti VŠ neporozumíme...

Já Vaši argumentaci chápu, ale nesouhlasím s ní.

Souhlasil byste s analogickým požadavkem regionálních universit (které /prakticky/ žádný výzkum neprovozují), aby dostávaly výukovou dotaci na studenta vyšší než např. Univerzita Karlova, "protože UK přeci dostává kromě výuky i značné finance na vědu a peníze se míchají"...?! To je přeci logické...? ;o)))

A možná by se mohlo ještě ušetřit, kdyby např. vysokoškolští pracovníci z UK kromě výuky a vědy ještě třeba museli každý týden pracovat pár hodin v menze... To by pak na vědu mohla UK dostávat ještě míň peněz, když se přeci peníze na výuku, vědu a dotace na provozání menz sčítají... ;o)))
26. 07. 2009 | 12:58

dušamoja napsal(a):

I já mám "své" nadvědomí:

Magnet i zdroj jsou věcí průmyslu.
26. 07. 2009 | 13:11

vaclavhorejsi napsal(a):

sasa, Alenka:

S tim magorem b.j. se nehodlam bavit - vam bych jen pripomnel, co uz jsem tady napsal vickrat:
Krome zakladniho vyzkumu (pres 200 publikaci v mezinarodnich casopisech; pokud vim jsem treti nejcitovanejsi cesky vedec, po P.GHobzovi a A.Holem) tvori vedlejsi produkty vyzkumu v nasi laboratori cca polovinu obratu firmy Exbio (http://www.exbio.cz) a prodalo se jich dosud za 100-150 milionu Kc.
Takovych prikladu by se v AV naslo mnoho, ackoli to nijak moc nezduraznujeme.
Opakuji, ze rocne ma AV prijem z licencnich poplatku, zahranicnich prijmu, prodeje vlastnich produktu, apod. cca 2 miliardy.
*************
Tom:

Nikoli, vas priklad s universitami, ktere nedelaji vyzkum, je nespravny. Jakmile ho zacnou delat, budou na to dostavat "priplatek". U vsech universit jsou ale ty penize "na vyzkum" jen malou casti celkoveho rozpoctu, bez ktereho se lze v nejhorsim pripade obejit a presto nejaky vyzkum delat (jak uvadim v prikladu v clanku). V AV mame pouze tento "priplatek", ktery nemame s cim "michat" a bez ktereho proste nemuzeme v pripadne krizove situaci vubec prezit (na rozdil od universit), prestoze mame spoustu grantovych penez. To musi byt prece kazdemu jasne, ne?
Aby to bylo ferove srovnatelne s VS, museli by tam striktne oddelit (osoby, budovy) tu vyukovou a vyzkumnou cast a tu vyzkumnou financovat pouze a bez michani z VZ. Pak by se zcela jiste ukazalo, ze financni efektivnost vyzkumu na AV a VS je prinejmensim srovnatelna (podle me (ale je to jen dojem) stale jeste vyrazne lepsi na AV).

..
26. 07. 2009 | 13:18

Demosthenes napsal(a):

26. 07. 2009 | 13:21

blue jay napsal(a):

No vidis Horejsi,
Staci te trosku podrazdit a hned tu jsou vysledky. A o to me slo! Ale ted se te zeptam Horejsi. Kolik to stalo miliard nez se prodalo tech dosud 100-150 milionu Kc? Muzes to tu uvest?
26. 07. 2009 | 13:27

blue jay napsal(a):

A jeste neco Horejsi,
Kolik ti jako danovej poplatnik platim? A nejen ja. Muzes se tu tim pochlubit? Za ty miliardy co stojis je par milionu co jsi tu zatim dokazal dost malo.
Asi budes muset vic zvatlat.
26. 07. 2009 | 13:51

blue jay napsal(a):

Jsem magor "vedce" Horejsi,

Jsem magor kterej plati ty vase zvasty. Jsem magor co plati vas vyzkum.. Jsem magor co podporuje Horejsi kteri hlavne zvatlaji. Z vasich 200 clanku ktere jste publikoval, se zatim vyjadril jen jeden mezinarodni vedec. Napsal" Less is more, who is the mumbling fool Horejsi?"".
26. 07. 2009 | 14:10

jirizlatuska napsal(a):

Tom: Za podminky, ve kterych funguji zdejsi VS i AV neni odpovedny nejaky idealni stat, ale ten zcela konkretni stat, ve kterem zijeme. Odpovednost za to, co se deje - navzdory tomu, ze vse, co jste vyjmenoval, vcelku zrejme nemame - z nej nic nesejme.
26. 07. 2009 | 14:19

Jemnický napsal(a):

Blue jay

Možná by jste se měl přejmenovat na Siberian jay (Perisoreus infaustus čili sojka zlověstná). Vaše výpady proti Prof. Hořejšímu jsou neférové a poukazují na neznalost problematiky financování výzkumu.
Pokud to, co píšete není lepší než prázdný papír, pak ponechte své pero v klidu. Dokážete to?

S pozdravem,

Jemnický
26. 07. 2009 | 14:25

Jemnický napsal(a):

Hořejší

Teoreticky si také umím představit sloučení VŠ, AV (a šel bych i dál) resortních ústavů. Neumím si ale představit, že by to řídilo MŠMT a rektoráty universit. Každá změna jenom k horšímu. V tom jsme zajedno. Proces integrace bude asi nutný, avšak ne překotný proces slučování a postraními úmysly motivované "rozkulačení" AV. Komu by připadly například ty poplatky z licencí třeba na UOCHB? Asi by je shráblo MŠMT. Argumentů, které jsou proti AV vznášeny je patrné, že je to přípravná palba.

S pozdravem,

Jemnický
26. 07. 2009 | 14:40

Jemnický napsal(a):

Hořejší

oprava: Z Argumentů, které jsou proti AV vznášeny je patrné, že je to přípravná palba k ovlivnění veřejného mínění. Zatím se to ale nedaří.

S pozdravem,

Jemnický
26. 07. 2009 | 14:44

Spandau napsal(a):

Všichni, kdo o věci něco víme, oceňujeme, že Hořejší je Rolls-Royce mezi českými vědci a uplatnil se skvěle i v mezinárodní konkurenci... A neodešel nám do zahraničí, přestože měl řadu skvělých nabídek.. Přednáší na Karlově univerzitě, školí doktorandy, nikdy nekradl, nebyl v politické straně a chodí do kostela. Má pomyslnou svatozář a zároveň je to jeden z nejskromnějších lidí.

Ubohost, s jakou tu na něj mečí kdejaký Pepek modrý Vyskoč, který kromě plivanců nikdy nic nedokázal a nedokáže, je proto šílená.

Dominus nobiscum...
26. 07. 2009 | 14:51

kk napsal(a):

Velký Žvátora (blue jay ) se opět předvedl .... je to duševní chudák , rád se předvádí .... dopřejme mu to .
26. 07. 2009 | 14:57

rejnok napsal(a):

I pro laika je zřejmé ze všech stran,že biologie prožívá své pionýrské období,je v nástupu,všude překračuje meze poznání v čem se dá.Prostě nenese krunýř ,skelet exaktních věd,který je dnes i částečně už brzdí.Ji naopak podporují tyto vědy.Asi by měla mít víc samostatnou pozici,aby se její zisky nerozpouštěly v celé AV ČR.V Čechách jediná věda s vynikajícími vlastními tradicemi po dvěstě let.Snad krom několika matematiků a nepatrně chemiků.
Počtem pracovníků-připočteme-li obory volné přírody,včetně ekologie-představuje ale naopak v ČR slušnou armádu.Tato část existuje rozptýlena v jisté diaspoře.Její objevy mechanismů v buňce a projevů DNK -dvojité spirály hraničí s fantazií,už dokázala téměř nemožné.
26. 07. 2009 | 15:34

Jan špaček napsal(a):

Co se týká spolupráce vysokých škol a komerčních firem nebo výzkumných institucí, dle mého mínění je problém i ve zdá se častém nevyužívání potenciálu studentů. Mám namysli tzv. šuplíkové diplomové práce, tedy diplomové práce jejichž témata nejsou prakticky pro firmy použitelná popř. nejsou použitelná pro instituce zabývající se výzkumem. Bylo by tedy potřeba zintenzivnit spolupráci mezi vysokými školami, firmami a institucemi zabývajícími se výzkumem.
26. 07. 2009 | 16:28

Anup1 napsal(a):

Jsem jen obyčejný člověk,nerozumím financování výzkumu,ale nedávno jsem četla přiznání pana Grygara,že se kvůli penězům nějak upravují výsledky vědec.prací.Jak můžeme potom vědcům plně věřit?A co si má obyčejný člověk myslet o prohlášení ředitele biologic.centra Jihočeské AV,F.Sehnala,že tamější vědci dávají souhlas k pěstování geneticky modifikovaných plodin u nás,protože prý po dvanáctiletém zkoumání nezjistili jejich negativní vliv na životní prostředí.Kde je analýza,jaký dopad to bude mít na lidský organizmus,a zvířata?Laiky,kteří přemýšlí,zaráží,(a není to jen tento případ),jak mohou být někteří vědci tak nezodpovědní,a to i jejich kolegové,(protože si toho nevšímají).Bylo totiž řečeno,že škůdce,když se do takové plodiny zakousne,je zahuben.Totéž postupně čeká nás i ta zvířata,když produkty z takových plodin budeme pojídat denně,celý život?(Jedná se i o pšenici). A také bude v pořádku,že se děti,které se budou pak rodit,díky jiné DNA,(z plodiny požívané už rodiči),stanou nějakými mutanty?K tomuto přece není možné udělat jen za dvanáct let takový závěr.Také to tu bylo asi především o penězích a zaslouží si je z našich daní za to?Nebo,že by také lobby?Nemají takovíto vědci žádné potomstvo,na které by mysleli,jaká je čeká budoucnost...?
26. 07. 2009 | 16:36

scientist napsal(a):

to V.Hořejší

pane profesore, mohl byste, prosím, objasnit okolnosti Vašeho angažmá okolo vzniku "kafemlejnku"? Z diskuse pod články vyplývá, že jste nějak stál u jeho zrodu, než se to nějak "zvrtlo".
Děkuji pěkně.
26. 07. 2009 | 17:04

Krupa Václav napsal(a):

Vrátil jsem se ještě jednou abych zjistil že se mám držet svého kopyta.Nicméně chtěl jsem jen vyjádřit svůj názor na základní výzkum.Díky vám,vím teď mnohem více i o p.profesorovi.Ale i nové otázky. Může být vůbec pravda co píše Martin2? Jsem na straně VH,ale když p.K.Muller,zpochybňuje jejich šanci,přesto že drží palce? I poslední dvě věty u badatele jsou kladivem na hlavičku.Naposledy Anup1.Chápu její obavy.Jsem zahrádkář a nikdy nepoužívám postřiky.Raději vykrajuji červy a oželím kus jablka.Jsem toho názoru,že to co zahubí škůdce(živého tvora) musí mít negativní dopad na všechny živé tvory.I proto by možná nějaký základní výzkum měl probíhat bez ohledu kolik miliard za kolik milionů stojí.
26. 07. 2009 | 18:41

Ivan napsal(a):

Pane profesore, mám husí kůži nqa zádech, když čtu některé reakce k AV. Myslím, že dědictvím zdeje, jenom jedno a týká se to i těch, kdo minulý režim nepamatzují. Nejraději se vyjadřují k věcem jimž nerozumí,
neboť slovo, ať psané , ještě lépe vyřčené, nic neznamená. Necítí zodpovědnost, za výrok. Což je velmi špatná situace. Je třeba se zamyslet nad tím, kde je ten zakopaný pes, když výrok jejen vypuštění ducha. Schází logika. Potom se nemohou domluvit dva lidé. Každý totiž si vytváří svou soustavu. Mám obavy, že pokud budem nadále reformovat stejným způsobem naše školství, což se nám trvale daří od padesátých let, tak si lidé budou čím dál měně rozumět, protože každý bude mluvit jen svým jazykem, respektive pouze dle svých pravidel (pravopisu).
26. 07. 2009 | 19:25

Ivan napsal(a):

Omlouvám se za překlepy
26. 07. 2009 | 19:26

zdesta napsal(a):

blue jay. Stát není dojná kráva... To ovšem nevylučuje existenci sem tam nějakého vola.
26. 07. 2009 | 19:37

MartiX napsal(a):

To V. Horejsi. Bod 2. "Badatelé na ústavech AV nemusí učit, a proto mají nespravedlivě lepší podmínky k vědecké práci.
" No musim ocenit, ze tentokrat je ve Vasem prispevku snaha o ponekdu vetsi vyrovnanost ...ikdyz tak agitka na zacatku mi zas nahnala strach ze my na VS nebudeme mit co ucit :o).

Klic je v tom co jste sam vlastne napsal - u nas VS pracovnici opravdu nemaji zdaleka takove podminky pro kvalitni vedu jako v zahranici a/nebo na AV. Kez bych take mohl "ucit" tak, ze se budu se venovat predevsim vybranym studentum MSc a zejmena PhD levelu...pritom kam jinam nez na VS by toto melo patrit
???

To neni narek zoufalce, ktery sam neodakazal vubec nic a jen hleda vymluvy pro svou nemohoucnost. To mluvim za ty, kteri maji pri svem relativnim mladi vystupy aspon na evropske urovni, pravidelne publikuji v nadprumernych casopisech sveho oboru (napr. v top 20% sveho oboru dle WOS, tj. napr. v mem ranku IF nad 4,0), rok od roku se zlepsuji a proste vidi, ze by slo delat MNOHEM vice a KVALITNEJI, kdyby mel podminky jako na AV nebo v zahranici. Prece se vsichni takovi nemohou prestehovat na AV,nebo byste je radeji rovnou poslal do ciziny - pokud mozno na vzdy?!

Kdyz vysvetluji kolegum ze zahranici jak je to u nas na VS s vedou, jeji pozici a jejim zabezpecenim, tak jen krouti hlavou, vali oci a temer tomu nejsou schopni porozumet. Zvlast kdyz osobne znaji lidi z AV CR a vidi, ze tam jak mavnutim proutku je situace temer totozna jako na jejich univerzite. Nedovedou moc pochopit proc jsou v jednom state dvoje a dost rozdilne podminky. Co si budeme povidat, pres vsechny reci o spolupraci a partnerstvi AV-VS a nerozlucnosti vedy a vyuky na VS tu relikt sovetskeho modelu JE a jeste dost dlouhou dobu BUDE!
Proste stovky studentu bakalarskeho, ale i magisterskeho studia (ne vsechny VS jsou "postaveny" jako PrF - nezapominejste napr. na profesne zamerene fakulty) Vam moc klidu na praci nepridaji. Pocet uvazku na kazdem ustavu je nemilosrdne svazan s poctem studentu/hodin...a v dane chvili lze delat jen kosmeticke optimalizacni zmeny.

Ale vysvetlit stavajici stav tim, ze o zmenu nikdo na VS nema zajem je - uznejte - uplne mimo.

Ono by to predevsim chtelo do systemu pustit D O S T penez - v tom klic k pevnemu ukotveni profesionalni vedy na VS. Tento problem je HLAVNE O FINANCICH. Clovek by taky rekl, ze kdyz je tak AV "prorostla" s VS, tak bude sve diskriminovane kolegy na VS v teto otazce podporovat. Kdyz je tu takova "vzajemnost" a partnerstvi, tak by prece melo byt i zajmem AV, aby se na VS delal vyzkum podle zapadniho schematu - tj. profesionalne, nejen ochotnicky (rozumej - srdcem ale po vecerech, po opravdovem zamestnani - tj. vyuce).

Bohuzel verejnou podporu AV jsem v tomto nikdy nezaznamenal a i ve Vasem prispevku, je vse formulovano, jaksi opatrne a do ztracena. Skoda, jsem si jist, ze pak by se dalo mluvit o opravdivem a rovnem partnerstvi a nyni byste meli na VS 100%-tni podporu.

Ono vse je o penezich...pripadny rozvoj "profesionalni" vedy na VS by by stal velke penize a prinejmensimn z casti by to asi bylo na ukor AV. Jsem si jist, ze by to vse za to stalo a chce se mi rict, ze 20 let po revoluci k tomu nazral cas dostatecne. Nerikam zborte AV, to by byla skoda vzhledem k pritomnosti rady excelentnich tymu... ale rikam zborte zbytky centristickeho ruskeho modelu, dejte stejne nadejnym stejnou prilezitost a otevrete ceskou profesionalni vedu VS. Klidne si dovedu predstavit AV jako hubenejsi strukturu typu "Network of excellence" a zbytek postupne propojit s univerzitami nejdrive formalne a pak fakticky...myslim, ze by to mohlo byt ku prospechu vsech...

Je jasne, ze ke zmene ve financovani vedy musi dojit ....dosud (nebo donedavna) se opravdu vyplatilo pouze nabirat dalsi a dalsi pregradualni studenty...coz je cesta do pekla po vsech smerech (jak z hlediska vedy, tak i vyuky). Kafemlejnek neni idelani, ale dobra veda na VS by se mohla diky necemu podobnemu zacit i vyplacet...mohl by dat sanci ke spontannimu vzniku "gradute schools" nebo aspon "graduate departments"...nejen v Praze, ale i na kvalitnich fakultach v regionech...coz si mylsim, ze by byl neuveritelny krok vpred..od kvantity ke kvalite. Proto si myslim, ze po urcitych parametrickych upravach by to nebyl marny napad.

Prestoze na Uni pusobite, je videt, ze Vas problemy VS az tak moc nepali...kdyby jste nebyli v ohrozeni tak bych si tipnul, ze na Vasem blogu o tomto neni ani zminka.

Proto se domnivam, ze si pres vsechno partnersvi moc nerozumime... Syty chce zustat syty a hladovy ochotnik, uz nechce byt ani ochotnik ani hladovy a logicky se pta: kde je spravedlnost? Proc bych mel podporovat AV, ktere evidentne jde o zakonzervovani soucasneho stavu...? Chapu Vasi pozici i argumentaci a nepreji Vam nic zleho a na Vasem miste bych asi rikal a psal neco podobneho, co Vy. Nadruhou stranu se domnivam, ze vy byste na mem konkretnim miste zase mluvil podobne jako ted mluvim ja....
26. 07. 2009 | 19:38

vaclavhorejsi napsal(a):

scientist:

Pred 5-6 lety jsem byl predsedou jedne ze 3 Oborovych komisi pri Rade pro vyzkum a vyvoj (RVV) (spolu se mnou tam byli M.Andel, M.Elleder, J.Fulka, P.Hobza, J.Krekule, M.Marek, B.Ostadal, V.Paces, B.Rihova, K.Wichtrerle, J.Zrzavy).
Zacali jste se tam tehdy zabyvat vyvojem systemu semikvantitativniho hodnoceni vedecke produktivity. Tento system byl skutecne podobny dnesnumu "kafemlejnku", ale byl navrzen jen pro velke prirodovedecke obory; nebyla doresena otazka jak kvantifikovat vystupy humanitnich/spolecenskych ved a vystupy aplikovaneho vyzkumu. V kazdem pripade jsme tehda pocitali s tim, ze vysledky budou pouzivany jako dulezity podklad pro komplexnejsi posouzeni nejakou "radou moudrych".
Na zacatku roku 2005 jsem z komise odesel na protest proti tomu, ze RVV podporila postup MSMT v kauze tzv. Vyzkumnych zameru.
Potom se slozeni te Oborove komise zmenilo, predsedou se stal J.Zrzavy (ktereho jsem do teto funkce doporucil :-( ) a vyvinulo se to dosoucasne podoby.
Ano, mam na tom urcitou vinu - pomahal jsem "vypoustet dzina z lahve"...
*****************

Anup1, Krupa Vaclav:

Jsem jednoznacne pro pouzivani geneticky modifikovanych plodin - povazuji je za stejne bezpecne jako odrudy vyslechtene "klasickymi" metodami (jednou z tech klasickych je pouziti nahodne mutageneze pomoci chemickych nebo radiacnich prostredku).
Veta:
"A také bude v pořádku,že se děti,které se budou pak rodit,díky jiné DNA,(z plodiny požívané už rodiči),stanou nějakými mutanty?"
svedci o totalni neznalosti veci - je to neco podobneho, jako kdybych tvrdil, ze proud z atomove elektrarny radioaktivne zamoruje draty, kterymi je veden.
Prectete si nasledujici:
http://blog.aktualne.centru...
http://www.ceskatelevize.cz...
http://www.blisty.cz/art/11...

..
26. 07. 2009 | 19:41

vaclavhorejsi napsal(a):

MartiX:

"...tu relikt sovetskeho modelu JE a jeste dost dlouhou dobu BUDE!"

"rikam zborte zbytky centristickeho ruskeho modelu, dejte stejne nadejnym stejnou prilezitost a otevrete ceskou profesionalni vedu VS."

Prominte - nerozumim - v cem vidite "centralisticky rusky model"??? Byl jste nekdy na nejakem ustavu AV? Vite, jak velice je AV DECENTRALIZOVANA ve srovnani s velkymi universitami? Vite, ze kazdy, i ten nejmensi ustav AV ma stejne pravni postaveni (subjektivitu) jako treba mamuti UK? Ze kazdy reditel ustavu ma stejne pravomoci jako rektor UK? Ze Akademicka rada a predseda AV nemaji temer zadne prime pravomoci??

A pokud jde o podminky pro vedu na VS - ale vzdyt prave nekteri kolegove z VS argumentuji, ze uz jsou tam vysledky a produktivita lepsi nez na AV, a proto se penize maji presunout od AV k VS???

Prectete si prosim muj predchozi clanek (http://blog.aktualne.centru...) tam se k temto vecem vyjadruji podrobneji...

..
26. 07. 2009 | 20:10

Tom napsal(a):

Václav Hořejší:

Ano, bohužel máte pravdu, peníze na vědu jsou v současné době pro VŠ pouze "příplatkem" na přilepšení... Na některých fakultách dokonce ani ten příplatek nedostávají, protože na ně v losování VZ před 5 lety "nezbylo"... A to považujete za správné?

Přesně jak píše Martix, věda se pořádně ochotnicky (rozuměj bez solidních peněz) dělat nedá!

Vy jedním dechem napíšete o pracovnících na VŠ, že "skutečně mají většinou těžší život než my v ústavech AV" (budiž Vám za to uznání vzdán dík...) ale vlastně celým tímto blogem (a blogy a články dalšími) de facto lobbujete za současné rozdělení institucionální podpory AV vs. VŠ...

.
26. 07. 2009 | 20:15

Alenka napsal(a):

Proud z atomové elektrárny asi radioaktivní nebude, ale v rámci předběžné opatrnosti bych se raději jídlu, ve kterém jsou geny, raději vyhýbala, i když jsou vařené (a proud z atomů je taky bezpečnější užívat jen na topení a svícení, ohřívat jídlo je lepší na klasice, zvlášť když je vařič indukční).
26. 07. 2009 | 20:19

vaclavhorejsi napsal(a):

Tom:

Ten "priplatek" je (vcetne dotace na "nespecifikovany vyzkum") o dost vyssi nez pro AV.
SAMOZREJME souhlasim s tim, ze ma pokracovat dosavadni trend davat z jakehokoli narustu dotaci na vyzkum vic VS nez AV.
Samozrejme ale nesouhlasim s tim, aby se penize sebraly AV a daly se do MNIOHEM MENE zreformovaneho prostredi VS (verte, ze vim, o cem mluvim - pusobim v obou institucich).
Pokud jde o to losovani VZ pred 5 lety - skromne podotykam, ze jsem byl tehdy mezi nejaktivnejsimi (zcela nezistnymi...) bojovniky proti teto silenosti MSMT - viz http://www.img.cas.cz/mi/Va..., polozky 16, 17, 18.
*****************************

Alenka:

Prominte - vite, co jsou geny? Vite, ze v kazde bunce vaseho tela (nebo v kazde bunce veproveho ci hoveziho masa) je cca 50.000 genu? Vite, ze v tech geneticky modifikovanych plodinach je typicky jeden gen (z nekolika desitek tisic) navic?

"proud z atomů je taky bezpečnější užívat jen na topení a svícení, ohřívat jídlo je lepší na klasice, zvlášť když je vařič indukční"

Tohle si musim ulozit - opravdu skvele!!!
Doufam, ze tuto diskusi cte prof. Janouch!
Onehda jsem videl reklamu nejake firmy na zarizeni, ktere si zakaznik mohl namontovat pred svuj elektromer, a ktere nepropustilo skodlivy proud pochazejici z jaderne elektrarny ;-). Nekoupila jste si to take? ;-)

..
26. 07. 2009 | 20:39

scientist napsal(a):

děkuji za odpověď.
víte, já vůbec nejsem překvapený, že se současný systém zamlouvá byrokratům, neboť pro ně je redukce komplexity žitého světa, nejlépe v podobě čísel (grafů, tabulek) v s souladu s logikou jejich práce. o tom už byly napsány i štosy knih. Já jsem však poněkud zneklidněn tím, že se na tom podílejí i někteří vědci - a to velmi ochotně.

Je příznačný, že na našem pracovišti byly hlasitými obhájci kafemlejnku lidé, kteří zastávají specfickou větev výzkumu (pozitivistickou) a že vlivný člen RVV Matějů (jinak též zastánce kvantitativní metodologie) tento systém obhajuje slovy:

"Kritici tvrdí, že tento systém není objektivní, ale jejich základním požadavkem je vlastně posílení subjektivního hlediska. Těmto kritikům nejvíce vadí, že se to děje mechanicky."

A to je mj. jádro pudla. Ono totiž nejde jenom o věcné argumenty či lobbistické zájmy, ale i o určitou estetiku a ideologii. Zmíněný pan profesor (jinak člověk s některými opravdu hodnotnými výstupy) by nebyl rád, kdyby bylo hodnocení "ušpiněno" lidským hlediskem. Raději přistoupí na trik, který subjektivitu pohledu zamaskuje zdánlivou neosobní objektivitou čísel a vzorců.

Proč to rozpatlávám: celá ta tragikomedie totiž není jenom o tom, co se děje okolo vědy. Ona vypovídá i o samotné vědě - o tom, jak se dělá a jací lidé ji dělají. Je to docela poučný.

Taky se vědci dozvídají o tom, jaké představy o roli vědy mají naši sponzoři (spoluobčané)

A pro Vás je to poučný i kvůli těm džinům v lahvích. Já Vám přeju, aby jste nikdy nemusel litovat toho, že jste nedohlédl důsledky nějakého svého objevu...
26. 07. 2009 | 20:40

Honza napsal(a):

Pro Alenku: tak to teda upřímnou soustrast, obávám se, že umřete hlady. Geny jsou totiž prakticky v každém jídle, nejen v tom geneticky modifikovaném. Já jsem kupříkladu právě snědl rajčatový salát, obsahující mnoho miliard genů chlorofylu - přesto ulehnu bez obav, že bych do rána zezelenal...
Tragédií demokracie je skutečnost, že i lidé jako Vy mají volební právo.
26. 07. 2009 | 20:41

Jemnický napsal(a):

Tom

Problém je v celkově nízkých výdajích na vědu. Podfinancování VŠ bude napraveno tím, že odeberu peníze AV (nějaké zdůvodnění se najde) a přidám je VŠ. Výsledkem bude snížení kvality AV (spíše destrukce) avšak uměrně tomu se nezvýší kvalita VŠ (ani ve střednědobém horizontu).
V podstatě chybí politická vůle navýšit výdaje na vědu, koncepce vědní politiky a schopní lidé na odpovídajících postech. Všechno kolem jsou jen takové tanečky zakrývající hrabivé pracky.

Jemnický
26. 07. 2009 | 20:45

Martix napsal(a):

To V. Horejsi.

"Prominte - nerozumim - v cem vidite "centralisticky rusky model"??? "

Ten relikt je v tom, ze profesionalni veda s misty urcenymi primarne na vyzkum je soustredena de facto jen v jednom miste mimo univerzity tj. na AV. Tady je neoddiskutovatelny rozdil pri srovnavani s vyspelymi zapadnimi zememi.

Kritizuji tedy koncepci
"profi" vedy v CR, ne strukturu a rizeni AV.

"A pokud jde o podminky pro vedu na VS - ale vzdyt prave nekteri kolegove z VS argumentuji, ze uz jsou tam vysledky a produktivita lepsi nez na AV, a proto se penize maji presunout od AV k VS???"

Tuto poznamku jste myslel vazne? Nebo jste me a dalsi "nestastniky" chtel jen zlomyslne popichnout??!!

Ano podminkam navzdory se rade VS laboratori dari a zlepsuji se...diky bohu za to. Je zjevne, ze by se darilo mnohem lip, kdyby meli podminky k praci jako by automaticky meli na AV. Coz by snad bylo ku prospechu cele ceske vedy...z Vasi poznamky se ovsem zda, ze to pro Vas neni - rekneme - prioritni...taky pristup, ale je mi z nej smutno.
26. 07. 2009 | 20:47

Jemnický napsal(a):

Honza

To jste dost ulítl. Tragedií demokracie není volební právo Alenky, která o GMO nic neví, ale má instinktivní strach z nepřirozeného. Tragedií demokracie jsou lidé, kteří chtějí určovat, kdo může mít volební právo a zkorumpovaní jedinci, kteří rozhodují o věcech veřejných ve svůj prospěch.

Jemnický
26. 07. 2009 | 20:54

Michal Hocek napsal(a):

Alenko - neverte Horejsimu a hlavne NEJEZTE zadne jidlo s geny. Teda jeste vetsi lumpove davaji do jidla dokonce i MOLEKULY, ale to uz je opravdu o zivit...

to Matrix - podminky pro vedy na AV v prumeru skutecne jsou lepsi nez na vetsine VS pracovist (i kdyz znam i takova, kde je to minimalne srovnatelne i s UOCHB - viz. napr. NCBR na MU). Ale neni to diky institucionalnimu financovani - to na ustavech AV skutecne vystaci jen na provoz budov a cast platu. Dobre skupiny na AV mivaji velmi dobrou uspesnost v ziskavani grantu (coz ostatne maji i dobre skupiny na VS), zo cehoz plati cely svuj vyzkum. Rozdil je ale v te VH zminovane mnohem nizsi byrokracii a vetsi autonomii, samozrejme v mnohem mensim zatizeni ucenim (a s tim spojenou adminostrativou), ale hlavne v mnohem vetsim laboratornim prostoru, ktery je k dispozici na ustavech AV (ve srovnani s VS). Na chemickych katedrach VS, ktere znam nema ani profesor misto pro vice nez rekneme 5-6 studentu, coz je velikost skupiny pod kritickou hodnotou potrebnou pro ambicioznejsi typy projektu. VS by mely provest hodnoceni vedecke vykonnosti a neproduktivnim skupinam sebrat laborky (a naopak na ne hodit co nejvice zakladniho uceni - seminare, pisemky, posluchacske laborky atd.) a tyto prostory naopak pridelit nejlepsim skupinam, aby mohly vyrust nad kritickou hodnotu (a soucasne jim ulehcit od uceni).
26. 07. 2009 | 21:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Alenka:
Nedaří se mi rozeznat, zda jde o ironii, pokud ne:
Zásadu předběžné opatrnosti vymysleli a propagují zelení, je to nesmyslné dogma.
http://vitejtenazemi.cenia....
http://www.euportal.cz/Arti...
Ve všech případech GMO se uvádějí do praxe po experimentálním prověření v zabezpečných laboratořích (pokud se nevloupají zelení ekoteroristé), v biosféře se neexperimentuje. Ve všech případech GMO uvedené do praxe jsou prověřené a bezpečné.
26. 07. 2009 | 21:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jemnický:
Spíše fandím Honzovi. Neználci typu Alenky (pokud své sdělení nemínila ironicky) jsou příčinou a cílovou skupinou profesionálních mystifikátorů majících v popisu práce oblbování voličů s cílem je získat pro stanovený cíl (např. masové zřizování větrných elektráren). Tato nevzdělaná masa je náchylná uvěřit čemukoliv, což je opravdu pro demokracii tragédií. Každý voličský hlas má stejnou platnost, každý volič má odlišnou úroveň.
26. 07. 2009 | 21:13

Alenka napsal(a):

:) :)
26. 07. 2009 | 21:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Alenka:
Takže ironie. Fajn, přišlo mi to divné.
26. 07. 2009 | 21:21

vaclavhorejsi napsal(a):

Alenka:

OK, dostala jste me :-).

..
26. 07. 2009 | 21:23

sasa napsal(a):

Michal Hocek: predvedl jste vuci alence zpupnost a pokud by to nemyslela ironicky, zrejme byste zapricinil ubytek sympatyzanta. Pokud jste vedec jednejte mnohem obezretneji.
26. 07. 2009 | 21:50

sasa napsal(a):

prof Horejsi: podilite se na EU projektu ve Vestci, pokud to projde, kolik penez se prostavi, proinvestuje v pristrojich a kolik se probada na platech novych mladych pracovniku. Neni to srovnatelne s temi AV miliardami?
26. 07. 2009 | 21:55

MartiX napsal(a):

To M. Hocek:
v zasade souhlasim, ale verte mi pouze vetsi hospodarnost siutaci VS nezmeni a neposune dal...to staci jen na na jen kospeticke upravy..to vi kazdy z VS (pocet uvazku je opravdu tak maly, ze neni moz ne "zonglovat" s jejich vetsim mnozstvim).

Je to opravdu zejmena o penezich na "lidi"...proc nedat cast penez pro post-doc pozice do grantove agentury (ala GACR) a nechat pracovat volnou soutez??? Proc by graduate schools
(jak AV v tomto smyslu sam V.H. trefne nazval) mely byt prave a jenom pri AV? To je take specificky cesky a silnenezdravy fenomen.

Nikomu ze zapadu nasi situaci, kdy pocet mist na katedre ci ustavu je dan poctem pregradualnich studentu dost dobre nevysvetlite, protoze tam to OPRAVDU nikde neni zvykem. Jedine ceho se dockate je krajni udiv nad podivnou situaci u nas a jakymsi soucitem, ze to tu mate tezke. Zvlast kdyz nekteri vedi, ze v AV CR to tak vubec neni, resp. ze je to tam jako u nich doma na univerzite...

Asi bych tomu take nerozumnel, kdybych nebyl byval byl nasinec.

Ale kompetovat v prestiznich casopisech musite prave s lidmi, kteri maji takove - tj. zcela odlisne podminky. Diky bohu se to casto dari a pri podminkach jako na AV by to slo jiste lepe.

Stale se ptam, proc by objektivne stejne produktivni a perspektivni clovek na VS nemel mit stejnou moznost venovat svuj cas vede jako maji kolegove na akademii ci na zapadnich univerzitach...proc se drzet nasi specificke ceske cesty i 20 let po revoluci...

Domnivam se ze je cas na zmenu...mnoho lidi a skupin na VS by si to zaslouzilo. Zaroven by se VS zvedly z vedeckeho prachu v kterem byly a rada z nich by sla od kvantity za kvalitou a pokrocilymi stupni studia. Myslim je dulezite pro celou spolecnost,ale AV toto netrapi...
26. 07. 2009 | 22:00

vaclavhorejsi napsal(a):

sasa:

Projekt ve Vestci je skoro napul s UK.

Ty EU projekty byly mineny puvodne jako neco NAVIC - ne, ze se zlikviduje UMG a misto toho se postavi BIOCEV ve Vestci. To by byl prece Kocourkov!

..
26. 07. 2009 | 22:01

vaclavhorejsi napsal(a):

sasa:

Projekt ve Vestci je skoro napul s UK.

Ty EU projekty byly mineny puvodne jako neco NAVIC - ne, ze se zlikviduje UMG a misto toho se postavi BIOCEV ve Vestci. To by byl prece Kocourkov!

..
26. 07. 2009 | 22:04

VOM napsal(a):

Vážený pane profesore, dovoluji si přidat jeden link do sbírky:

http://neviditelnypes.lidov...

A neztrácejte nervy v diskuzi s prostými lidmi, není k tomu důvod, pokud tomu co píšete sám 100pro věříte.
26. 07. 2009 | 22:14

Michal Hocek napsal(a):

to Matrix. Prave ze si myslim, ze to NENI hlavne o penezich na lidi, ale o prostoru. Penize i na lidi se v zasade daji z grantu, center a dalsich ucelovych prostredku ziskat - kdyz ale mate jen jednu laborku, kam se vam vic lidi nevejde, tak se dal nepohnete, ani kdybyste mel kolik chcete genialnich napadu, skvele pejpry a spoustu zajemcu, kteri u vas chteji delat PhD.
Na AV je to v tomto smeru o neco lepsi, ale stale to ma daleko do idealu. Ja mam na UOCHB fyzicke misto pro max. 15 lidi (uvazky na ne nemam - platim je skoro vesmes z grantu), coz je vic, nez ma kterykoli profesor na chemicke katedre na VS, kde to znam - ale porad je to nesrovnatelne mene, nez ma srovnatelny vedec treba v Nemecku - nedavno jsem mluvil se svym kamaradem (o par let mlasdim nez jsem ja), ktery v loni dostal profesuru v Gottingenu - rikal, ze ma laboratore zhruba pro 45 lidi (a na 15 ma i primo penize na platy) - a s tim pak soutezte...
Chce to podle me hlavne skoncit s rovnostarstvim - vyhodnotit nejlepsi tymy na VS i AV a tem dat maximalni podporu a laboratorni prostor. Na VS jim samozrejme ubrat uceni a pridat ho vedecky neproduktivnim lidem - proste oddelit ciste pedagogicke pracovniky, od kterych se nebude chtit veda, ale oddrou vsechny laborky, opravi pisemky, odzkousi zakladni predmety a udelaji administrativu. Spickovy vedec na VS by mel jen prednaset, protoze na vse ostatni je jeho casu skoda - pak bude mit podminky jako na AV. Jiny muj znamy, ktery je profesorem na LMU v Mnichove, kdyz dostal velke Centrum, ktere koordinuje, tak ho president university zbavil veskereho uceni (ktere rozdelil mezi mene uspesne kolegy).
26. 07. 2009 | 22:18

wiki napsal(a):

Michal Hocek: "...znamy ... kdyz dostal velke Centrum ... tak ho president university zbavil veskereho uceni..."

Je vidět, že nejste z VŠ. IMHO je přímý přístup ke studentům (nejlépe v okamžik, než ty nejlepší přesvědčí o důležitosti svého oboru Vaši kolegové a na Vás zbude jen "průměr") minimálně v podmínkách klesajících populačních ročníků v ČR ničím nezastupitelný.

A podpůrný argument? I v tom Vámi zmiňovaném NCBR si zakládají nové (= "své vlastní" ;-) magisterské studijní programy...
26. 07. 2009 | 22:47

Helena Storchova napsal(a):

Myslim, ze dosud byla malo zminovana velka bolest nasi vedy, a to IMMOBILITA. Pokud ma Matrix pocit, ze by mu bylo na AV lepe, proc by na ni nemohl prejit? Bud do pozice postdoktoranda, nebo samostatneho ci vedouciho pracovnika...Ale jak caste jsou OPRAVDOVE konkurzy? Situace je zpravidla takova, ze diplomant zustava na PhD ve stejne laborce, pak je tam na postdoka atd. az se propracuje na vedouciho pracovnika, kdyz ten predchozi jde do penze (Aniz by mel kdokoliv zvenku sanci). Posledni dobou, nastesti, alespon diky grantum pribyly skutecne postdotorandske pozice, ktere po nekolika letech konci. Trvale pozice, zejmena v zakladnim vyzkumu, by mely byt vyhrazeny jen nejlepsim,zcela otevrene a bez ohledu na to, zda uchazec delal PhD ve stejne laborce. Na VS je to horsi o to, ze PhD studenti dokonce uci, nejen praktika, ale maji sve vlastni prednasky, vec nemyslitelna v zapadnim svete. Takze takovy PhD student ma sve misto do penze jiste...a VS casto radeji voli tuto cestu, nez by nechala prednaset odbornika z AV. Jak pobavene citoval ceska CV jeden zahranicni kolega pusobici u nas: born in Olomoucky kraj, educated in Ol. kr, graduated in Ol. kr., employed in Ol. kr....kuriozita na zapad od nas, smutna realita v nasi vede. A neni to tim, ze jsme maly stat! Jsou v Evrope mensi ! Jsme strasne prisedli, klientelismus pak jen kvete.
26. 07. 2009 | 23:00

Jiří Neustupa napsal(a):

Vážený pane profesore,
s naprostou většinou Vašich argumentů v jádru souhlasím a považuji za velmi prospěšné, že zaznívají. Přesto nemůžu než krátce reagovat na jednu dílčí věc, která působí přece jen snad trochu demagogicky:
ad bod 3: "Víte, jak dlouho trvá dostat rektorův podpis pod nějaký společný projekt s kolegy z fakulty (vše musí jít nejprve přes děkanát, pak na přetížený rektorát, takže takový podpis trvá nejméně týden)?
Ne, děkuji – na AV máme institucionální prostředí mnohem jednodušší a pružnější. A hlavně – nemáme nad sebou Ministerstvo školství..."

Tedy, snad budete vědět, že na UK (vycházím ze zkušenosti na Vaší mateřské PřF) podepisuje např. návrhy grantových projektů nebo smlouvy a dodatky k nim děkan fakulty, na něhož je pro tyto účely přenesena pravomoc rektora. Tedy v tomto bodu pravdu zřejmě z velké části nemáte.

Jsem dalek toho idealizovat poměry v rezortu řízeném z MŠMT, vysoké školy ovšem mají na základě VŠ zákona poměrně značnou autonomii a vnitřní demokracii (a díky pádu vlády prozatím "padlo" i riziko její likvidace). V řízení univerzity má zásadní roli rektorát, univezitní AS, na fakultách pak děkanát, ASF, atd.
V systému řízení univerzit je opravdu mnoho co zlepšovat a reformovat, ale možná bychom nakonec byli překvapeni, že vytvoření "ÚMG UK" a dalších takových ústavů by nejenomže nenadělalo tolik škody, jak líčíte, ale jak UK (v její vnitřní přeměně na skutečně výzkumnou univerzitu), tak i dnešním hrdě samostatným ústavům AV tak či onak mohlo pomoci...
26. 07. 2009 | 23:06

sasa napsal(a):

prof.Horejsi: Kocourkov by to byl, presto si myslim, ze byl zvolen spatny model jak kafemlejnku, tak i rozdelovani EU penez. Bohuzel ci nastesti, ceska spolecnost je velmi konzervativni a vyznacuje se schopnosti termalizovat velke spolecenske vystrelky. Takze "presuny" center "mimo" Prahu jsou podobne jako snahy ziskat statni prostredky pro firemni vyzkum. To vse je pouze dusledek politicke nezodpovednosti ci snad voluntarismu. Proto nemame jednotnou zahranicni ci bezpecnostni politiku a taktez vedeckou politiku. Proste jednotlive silne skupiny v jednotlivych resortech se snazi prosadit svuj zajem casto na ukor celku.
Je treba prosadit zachovani statu quo mezi VS a AV. A presvedcit politiky, ze se spletli. Vedeni AV spolecne s rektory se musi domluvit a jit do parlamentu. Vzdyt nepritel je spolecny. A propo proc prof Drahos se durazne nevyjadruje proti snaham o omezeni samostatnosti univerzit?
26. 07. 2009 | 23:55

sasa napsal(a):

Jiri Neustupa: s tou samostatnosti VS to je nahnute, vzpomente si na pokusy predchozich vlad posilit vliv byznysu na VS. Nemate pravdu, zrizeni UMG UK by znamenalo snizeni platu akademickych pracovniku ve srovnani s nynejsim stavem.
27. 07. 2009 | 00:01

Martix napsal(a):

To J. Neustupa..souhlasim skoro se vsim.

To M. Hocek. Ja ze sve zkusenosti na VS musim naprosto NESOUHLSIT...protoze z meho uhlu pohledu je LIDSKY potencial to naprosto NEJDULAZITEJSI...mozna jste sytejsi proto hladovejsimu neverite. Kdyz doktorand, ktery obhajuje s 2 publikacemi jako prvoautor(obe IF 4-5, ok neni to Nature..ale stejne... dalsi 2 podobne na druhem miste a nekolik dalsich jako clen tymu) a odchazi, pres svuj velky zajem zustat u nas, do zahranici, nebo k firme delat jinou nebo podradnesji praci je mi do breku...jen proto, ze pro nej neni neni tabulkove misto, protoze jejich pocet je super maly a nikdo zrovna neodchazi do duchodu.

Souhlas, ze v prduktivite VS jsou znacne rezervy, ale ty nejsou tak velke, aby systemove resily situaci...opravdu ne..nemluve o tom, ze zmena potrva i kvuli "demokracii" VS dlouho a nevyresi situaci v dohledne dobe (kapri si sami nevypusti rybnik).

Post-doc pozice jsou pro VS klicove a ty tu vlastne vubec nejsou!!!! Soucasny post-doc GACR funguje z valne vetsiny jako prilepseni lidem co maji uvazek...coz je fajn, ale nic to nikam neposouva. S takovymi post-
doky, kteri uz lecos umi a nei pro ne tabulkove misto bych se minimalne o evropsky vyznamne vysledky opravdu nebal.

Prave tito post-doci "nove generace" by pritom mohli postupne zmenit VS "zevnitr"...motivovat jako pozitivni priklad diplomanty a doktorandy...navic zmenit podivny cesky obraz, ze na VS jsou jen ucitele a studentici.

Casem by to mohlo evolucne zmenit ponekud zatuchlou a zhnile konzervativne rovnostarskou atmosferu VS. Vsimnete si ze vuci VS jsem vice nez zdrave kriticky.

Bohuzel nic takoveho se nedeje a nejsou zadne signaly ze by to tak mohlo byt...pritom toto by byla nova a opravdova REVOLUCE na VS..dulezitejsi nez cokoliv jineho. Bohuzel AV, toto pres proklamovanou projenost a partnerstvi nezajima, nekdy mam pocit, ze ji to JE vhod.

Jestli uzivite tolik lidi jenom beznych grantu, tak to Vas obdivuji...mam vlastni zazitek jak obtizne bylo z grantu utahnout uvazek vyse zmineho nyni post-doca (ono vydaje na mzdy jdou pak celkem hodne vysoko a u nas to jaksi neni "zvykem").

Stale bych v ramci prklamovaneho partnerstvi s Uni ocekaval mene preziravosti a vice pochopeni a podporu rozvoje - aspon k tem kteri si to objektivne zaslouzi, kteri mohou byt za par let byt stejne dobri jako vy (mluvim obecne). Myslim ze by to mohlo byt dobre pro celoou ceskou vedu.

To H. Storchova...ano souhlas je to u nas vse nezdrave zakonzerovane a svym zpusobem podivne...take proto ze u nas nejsou ruzne zdroje financovani a poskytovatele "fellowships" atp...neni zvykem delat opravdove konkurzy atd. Ano PhD studenti uci, u nas ne (!) prednasky, ale praktika a seminare...souhlas je to obecne zase divne...v posledni dobe jsme to u nas omezili na snad jiz velmi prijatelnou uroven...ja jako PhD student jsem ucil co tyden to jiny seminar/praktikum - kazdy jine tema, a to oba semestry (pekny neklid, kdyz to chcete delat dobre). Snad se aspon u nas veci posunily k lepsimu.

"Pokud ma Matrix pocit, ze by mu bylo na AV lepe, proc by na ni nemohl prejit?"... to zni velmi leberalne, ale je to presne v tom v cem si nerozumime a asi nidky rozumet nebudeme!!!!! Proc ???by zrovna na AV mely fungovat graduate schools??? Kdyz vsude jinde jsou PRAVE pri Uni. Proc by se nemohly podminky nastavit tak, abych mel stejnou pozici u nas...chceme opravdu dobrou vedu zakonzervovat jen na AV a aby si na Uni ucitele jen v laborce hrali??? To snad OPRAVDU NE????!!!!.. z toho zas zavani rusky model..jestli ches badat jdi na Akademii, jestli chces ucit tak zustan na Uni..to je Vychodni Mor, ktery nikdo v USA, Kanade, Australii a UK nezna a nechape...tam jsou pri kazde VS de facto mensi ci vetsi tymy jako na AV. Nebo myslite, ze ti co chteji delat vyzkum jdou v USA jen na NIH???? To by nikoho nenapdalo!!!!!Kdybych pristoupil na Vasi argumentaci, tak vse zustane v CR jak je do konce sveta...snad SNAD se to nestane!
27. 07. 2009 | 00:04

Dan Hlubinka napsal(a):

Paní Storchová přesně tu snad největší bolest současného uspořádání vědy. Člověk dlouhá léta (do důchodu) zůstává tam, kde v mládí začal. Byl-li můj vedoucí diplomky z AV, je hodně velká šance, že budu-li se věnovat akademické kariéře, strávím ji v AV a totéž platí i pro VŠ. Je to tedy do velké míry dáno vlastním rozhodnutím studenta (koho požádá o vedení DP) ve třetím až pátém ročníku VŠ (cca 23 let) - a ovlivní kariéru do konce života! Občas pak slýchám, že na AV se koncentrují ti nejlepší čeští vědci - jak to ale mohu tvrdit, když neexistuje téměř žádný pohyb? Proč nemůže být povinně každý "postup v hierarchii" spojen s několikaletou stáží, nebo s úplným přechodem na jiné pracoviště - mezi VŠ, z AV na VŠ a naopak?

Sice je to dnes skoro sprosté slovo, ale každý obor je dost specifický. Zatímco chemici či biologové potřebují laboratoře s "vědeckými otroky", matematik si vystačí téměř sám. Jinak je to zase s různými obory fyziky, humanitními vědami a tak dále. Nemluvě o různé finanční náročnosti jednotlivých oborů. Na tohle nelze vymyslet žádný "objektivní" systém financování.

Profesor Hořejší rád argumentuje čísly, já jsem jen řadový učitel na VŠ, čas na jejich ověřování nemám, ale pár upřesnění by se hodilo:
třeba k těm platům, na VŠ jsou prý o dost vyšší průměrné platy - je ale třeba srovnávat platy podle pozic. Naše katedra (ale asi ani fakulta) většinou doktorandy nazaměstnává - má to své důvody, ale i nepříjemné důsledky v dělení doktorandů na ty "u nás", co mají jen stipendia, a na ty na AV, kteří mají ke stipendiu ještě placený úvazek, ale to je na jiné povídání. Pro AV jsou ale doktorandi velmi levnou pracovní silou, která může podstatně snížit průměrnou mzdu. A zcela jistě mění rozdělení platů. Pan profesor by měl vědět, že průměr je jedním z mnoha ukazatelů polohy náhodné veličiny, ale na srovnávání různě rozdělených náhodných veličin je to ŽALOSTNĚ málo. Otázkou také je, zda tichý předpoklad, že VŠ a AV mají "v zásadě stejný podíl kupovaných nekvalifikovaných služeb - uklízení, údržba, ostraha, ..." je platný - možná ano, nevím, ve vedení nejsem a ani být nikdy nechci.

VŠ jsou zde prezentovány jako finančně zabezpečené penězi za studenty, pro které je věda jen "navíc". No nevím, na naší fakultě to rozhodně neplatí. U nás podle mého naopak provoz dotujeme ze záměrů a grantů. A na UK a MU a možná i jinde bude takových fakult více. Ono totiž mít studenty také znamená mít spoustu poslucháren, v nich vybavení na výši (například datové projektory docela intenzivně používané a tedy i často vyměňované), počítačové laboratoře pro studenty, knihovnu skript, tělocvičny a další sportoviště (ano, i tělocvik je povinný, alespoň u nás), topit v posluchárnách, "živit" celý aparát úředníků, platit za Studijní informační systém,... Rozhodně bych se netvářil tak, že VŠ jsou finančně "za vodou". Zvláště ty školy, které se snaží orientovat na vědeckou práci se studenty, tedy nemají masy studentů, si svými studenty moc nevydělávají.

Jednou z nejotravnějších věcí na VŠ jsou neustálé reformy. Zkostnatělá mi naše fakulta nepřipadá, ale mohli bychom mít lepší servis pro odborné zaměstnance. Sice se to dost zlepšuje, ale stejným, ne-li rychlejším tempem přibývá i té administrativní práce. V tomto směru mi přišla situace na známých ústavech AV přeci jen trochu lepší. I v tom je samozřejmě část těch "lepších podmínek" pro práci.

Pan profesor také rád cituje čísla o impaktovaných publikacích AV v rámci ČR a srovnává je s počtem výzkumníků. Chápu, článek Zlámalové je na trestní oznámení za pomluvu, ale přeci jen je třeba trochu méně házet čísly a více vysvětlovat. Jak jistě víte, struktura UK je taková, že ze 17 fakult jsou 3 teologické, 3 "filosofické", 1 právnická, 1 pedagogická a 1 "sportovní". Dále máme 5 lékařských, 1 farmaceutickou a 2 "přírodní". Řekl bych tedy, že UK je mnohem více humanitní, než AV a to se určitě projeví i v počtu impaktovaných publikací na jednoho zaměstnance. MU a Olomouc na tom budou stejně, technické školy hodnotit nemohu. Otázkou je, koho počítáte do pracovníků VaV (odkud Vaše čísla pocházejí)?

Podle mého je třeba srovnávat srovnatelné, zejména v mezinárodním srovnání. Jak rozdělovat peníze fakt nevím. Kdo určí, kolik peněz potřebuje na rozumný výzkum experimentální botanik, kolik teoretický fyzik, hudební historik, organický chemik, slavista a kolik matematik?

(omlouvám se za ukecanost, ale děti už konečně spí)
27. 07. 2009 | 00:40

vaclavhorejsi napsal(a):

sasa:

"...zrizeni UMG UK by znamenalo snizeni platu akademickych pracovniku ve srovnani s nynejsim stavem."

Omyl - prumerne mzdy jsou na UK o cca 2.000 vyssi nez na AV, na MU je to dokonce o cca 5.000 vice...

..
27. 07. 2009 | 07:31

vaclavhorejsi napsal(a):

Dan Hlubinka:

”Naše katedra (ale asi ani fakulta) většinou doktorandy nazaměstnává - má to své důvody, ale i nepříjemné důsledky v dělení doktorandů na ty "u nás", co mají jen stipendia, a na ty na AV, kteří mají ke stipendiu ještě placený úvazek, ale to je na jiné povídání. Pro AV jsou ale doktorandi velmi levnou pracovní silou, která může podstatně snížit průměrnou mzdu.”

Ale tak je zamestnavejte tak jako my! Kdybychom jim k jejich ubohemu stipendiu nic nedavali, mohli bychom si ty penize rozdelit mezi sebe a dostat se tak na stejne vysoke prumery jako na tech VS! To snad spise svedci v nas prospech, ze dobrovolne cast „nasich“ penez prenechavame doktorandum, ne??

„Otázkou také je, zda tichý předpoklad, že VŠ a AV mají "v zásadě stejný podíl kupovaných nekvalifikovaných služeb - uklízení, údržba, ostraha, ..." je platný - možná ano, nevím, ve vedení nejsem a ani být nikdy nechci.“

Nechapu, proc by v tomhle mel byt jakykoli rozdil – delaji to bud nasi zamestnanci, nebo firmy, ktere uzavrou smlouvu za obdobnou cenu s kymkoli.
“VŠ jsou zde prezentovány jako finančně zabezpečené penězi za studenty, pro které je věda jen "navíc". No nevím, na naší fakultě to rozhodně neplatí.”

To jsem nikde nerekl. Samozrejme vim, ze VS jsou celkove podfinancovane. Nicmene plati, co jsem rekl v clanku, ze kdyby se penize z Vyzkumnych zameru uplne zrusily, na AV by to znamenalo prestat topit a nemit zakladni mzdy, na VS by zakladni provoz mohl pokracovat. To nikdo neoddiskutuje...

”Pan profesor také rád cituje čísla o impaktovaných publikacích AV v rámci ČR a srovnává je s počtem výzkumníků. Chápu, článek Zlámalové je na trestní oznámení za pomluvu, ale přeci jen je třeba trochu méně házet čísly a více vysvětlovat. Jak jistě víte, struktura UK je taková, že ze 17 fakult jsou 3 teologické, 3 "filosofické", 1 právnická, 1 pedagogická a 1 "sportovní". Dále máme 5 lékařských, 1 farmaceutickou a 2 "přírodní". Řekl bych tedy, že UK je mnohem více humanitní, než AV a to se určitě projeví i v počtu impaktovaných publikací na jednoho zaměstnance. MU a Olomouc na tom budou stejně, technické školy hodnotit nemohu.”

V tom mate mozna trochu pravdu...

„Otázkou je, koho počítáte do pracovníků VaV (odkud Vaše čísla pocházejí)?”

To jsou oficialni udaje ze Statistickeho uradu; jako pracovnici VaV se tam zapocitavaji i ti, kteri jsou takto nahlaseni ze souhrome sfery (vyvoj, inovace...).
„Podle mého je třeba srovnávat srovnatelné, zejména v mezinárodním srovnání. Jak rozdělovat peníze fakt nevím. Kdo určí, kolik peněz potřebuje na rozumný výzkum experimentální botanik, kolik teoretický fyzik, hudební historik, organický chemik, slavista a kolik matematik?”

Velmi spravny postreh. Myslim, ze soucasny stav se vyvinul dlouhym vyvojem a melo by se z nej vychazet, nedelat nejake absurdni kafemlejnkove experimenty. Rozhodne bych se primlouval, aby z narustu rozpoctu (az pomine krize) sla vetsina na VS, aby se tam situace rychleji zlepsovala. Rozhodne nemyslim, ze je spravne reseni „at je to v ramci spravedlnosti spatne vsude”...
27. 07. 2009 | 07:47

dušamoja napsal(a):

Němečtí voliči r.1934 "šetřili" výdaje na stát,tedy volili raději alternativu aby byl placen jeden vůdce než dva politici,že to přijde levněji! Šetřílkové postavili Hitlera na nohy,vztyčili vlajku fašismu.Restriktivní ekonomové,politikové a voliči!
Také u nich probíhala krize,při níž vyházeli z universit ,kde koho,hlavně v pokročilém věku.
Ovšemže,akademici,naše krize jak jistě víte je víc než dost hluboká (to není ironie!!)-padlo sklářství,strojírenství právě padá.Zdroje blahobytu jsou fuč.Prostě ty tam.Dluh tvoří bilion.Nemá kdo pomoci-ve světě jsou v krizi všichni a v dluzích:nejvíce USA.Její dluh rostl permanentně půl století.Za této situace buďte realisty a počítejte natvrdo s tím,že krizový scénář rozpočtu i vám jako ostatním vnutí škrty z přídělu z celkového balíku peněz. Ale na druhé straně nepodléhejte klamu,že vhodným doplňkem škrtů jsou kvapná,uspěchaná administrativní opatření,která dlouhodobě nic neřeší.Šitá horkou jehlou.Nepřijímejte triviální nic neřešící a neznamenající opatření.
27. 07. 2009 | 08:06

Jemnický napsal(a):

Zbyněk Matyáš 26.07.2009 21:13:50
"Neználci typu Alenky" "Tato nevzdělaná masa je náchylná uvěřit čemukoliv, což je opravdu pro demokracii tragédií"

Jako tragedii pro demkracii vidím spíše všeználky, kteří určují kdo je nevzdělaný, kdo je masa, co je dobré a co špatné. Končí to v totalitě.
Nos méně nahoru a více pokory před každým člověkem. Ta masa, to jsou daňoví poplatníci a z daní jsou placeni i ti všeználci v politice a vědě.

Jemnický
27. 07. 2009 | 08:17

Michal Hocek napsal(a):

to Martix. Omlouvam se, jestli to vyznelo prezirave - rozhodne jsem to tak nemyslel. Samozrejme penize na platy jsou dulezite - ale jak jsem psal - v zasade se daji sehnat na grantech (nerikam, ze snadno). Co ale nesezenete, je prostor navic. Zajimalo by me, jesli pro ty nejlepsi post-doky mate vlastni laborku (ale pouze vam na ne chybi uvazek), nebo jestli predpokladate, ze budou na pracovat ve vasi laborce na vasich projektech. Jeden z hlavnich problemu ceske vedy je fakt, ze mladi vedci stale jeste nedostavaji sanci k samostatnemu vyzkumu dost brzo. Chtelo by to udelat nemecky model habilitaci/junior profesoru, kdy by treba GACR mohl na to mit specialni program a dat excelentnimu navracejicimu se postdokovi misto s jeho platem + rekneme polovicni uvazek na 3 studenty, provozni penize a na nejake zakladni laboratorni vybaveni - to vse na 5 let; universita nebo ustav AV by mu museli dat labrator a zarucit, ze bude delat samostatne (nikoli na nejakeho velkeho sefa). Po 5 letech by se vyhodnotil, pokud by uspel, tak by se habilitoval a ziskal stale misto. UOCHB zridil mista juniorskych vedoucich, ktere zhruba takto funguji - je to vyjimecna situace, protoze UOCHB na to ma penize z licenci (samozrejme tyhle investice do lidi JSOU NEJDULEZITEJSI - v tom s Matrixem souhlasim).
Myslim, ze cesta by byla ve vetsim prolinanim VS a AV. VS by mohly pustit vic lidi z AV ucit (a ziskat tim pro sebe vic casu navedu) a tymy z AV a VS spolu zridit vic spolecnych center, projektu a laboratori, ktere umozni vetsi cirkulaci a zapojeni studentu.
27. 07. 2009 | 08:29

Neopřemyslovec napsal(a):

Všimněte si, že veškere problémy s nejrůznějšími příjemci z mandatorních výdajů se řeší až tehdy, když se vyskytnou (důchody, platy učitelů, policistů, cikánů, poslanců, zdravotníků a já nevím co ještě). Zde diskuze je erudovaná sofistikovaná. Naproto nediskutují privátně žijící občané. O věci je rozhodnuto. Teď se může jen doufat, že ti schopní vytlačí neschopné. Muselo se čekat dvacet let?
27. 07. 2009 | 08:39

Irena napsal(a):

prof. Hořejší,
jenom stručně, podpořila jsem elektronickou formou "vaše" stanovisko k budoucnosti výzkumu a vývoje a vůbec celé AV. Poslala linky známým a přátelům. Víc v tuto chvíli udělat nemůžu (snad při volbách?). Přeji vám hodně energie a odhodlání. Budete je potřebovat.
27. 07. 2009 | 09:18

picking napsal(a):

"Čistá" věda (základní výkum) není ekonomická kategorie.To je příspěvek do klenotnice světového poznání-vědění.Je zbytečné vést spory o tom,zda právě ona je ekonomicky oprávněná.Je možné se přít o to,kolik přispěla a čím česká věda,kolik si může země jak ČR vzhledem k velikosti,tradicím,počtu vědců,technické úrovni experimentů dovolit ukrojit na to ze státního rozpočtu.Pro ekonoma je celkem dost realisticky "sink"-čistý absorbér financí.Je ovšem méně patrný omyl diskutovat o jejím vztahu a přínosu k aplikovanému výkumu tam,kde tento druh výzkumu neexistuje.Do r. 1990 zde vysokým počtem pracovníků takový výzkum existoval,ale patrně se ekonomicky neosvědčil-byl-li jak víme celý rozpuštěn.Z vůle jednotlivých resortů.Není důvodů ho neobnovit,jestliže vezmeme za příklad řadu zemí kde funguje a přináší blahobyt celému státu.I užitek (lékařství např.).Zde mohou vědci z AV ČR později,po jeho znovuzaložení se připojit a svými podněty,zkušenostmi napomáhat jeho růstu.Ale do této doby,až na pár vyjímek ze samotné existence AV ČR jako základny od r.1990 nevyrostl aplikovaný výzkum,který by se dal jako v technicky vyspělých zemích změřit procenty až desítkami procent např. v růstu HDP.Tabulky EU v tomto smyslu uvádějí ČR na posledních místech dle 20 kritérií inovací.
27. 07. 2009 | 09:31

jirizlatuska napsal(a):

MH: Njesem si jisty, zda promyslite docela prizemni (nikoli vedecke) dusledky toho, co navrhujete (vidim v tom trochu analogii nekdejsiho nadseni nad nekompromisnim hodnocenim vedeckych vyzkumu podle bodovani):

"GACR mohl na to mit specialni program a dat excelentnimu navracejicimu se postdokovi misto s jeho platem + rekneme polovicni uvazek na 3 studenty," - Rovnez ministerstvo by mohlo mit pravo dosazovat na vysokoskolske ustavy ucitele, ktere chce zamestnat ministerstvo (nikoli sama skola), atd. Rozhodovani o mistech neni moc oddelitelne od managementu instituce. Navic je nutne predpokladat oddelene ucetnictvi, striktne ucelove vykazovane penize plus hafo kontrol, ktere kolem toho budou chodit. Je to model kompatibilni se stavem pred dvaceti a vice lety. Jiste muze byt nouze tak velika, ze i i takove ziskane penize stoji za to, aby se schopnost VS instituci spravovat si sve veci samy omezila (a soucasny predseda GACR by to asi uvital). proc se pak ale z VS i ustavu AV delaly verejnopravni instituce, kdyz se daly ridit stylem, kterym treba ministerstvo zdravotnictvi ovlada fakultni nemocnice? Pledujete take pro zajisteni chodu ucelovymi prostredky - navzdory tomu si myslim, ze kauza AV stran problemu s institucionalnimi prostredky je vyznamna a ze tento vypadek se ucelovymi injekcemi nenahradi.

"Myslim, ze cesta by byla ve vetsim prolinanim VS a AV. VS by mohly pustit vic lidi z AV ucit (a ziskat tim pro sebe vic casu navedu) a tymy z AV a VS spolu zridit vic spolecnych center, projektu a laboratori..." - Tohle ovsem neni jednoduche, domyslite-li otazku spojene se samospravnou oranizaci. Znamena "pustit ucit" postaveni lektoru bez vedecke prace, nebo ucitelu, u nichz predpokladate vedeckou praci jako soucast prace, ci jen najate externisty, kteri nejsou akademickymi pracovniky a tedy se nepodili na vlivu na sprave skoly/fakulty, na kterych se podili akademicka obec? A jak budete resit prvni konflikt, kdy ten, kdo byl "pusten ucit" neprijde do hodiny, nebude u konzultace, pripadne odmitne ucit to, co skola potrebuje? (U druhe casti by se dala vest filipika kolem "center", kterymi se v tomto pojeti mysli s pis site, ale to je vec terminologicka.)
27. 07. 2009 | 09:41

šuplík napsal(a):

Ono je fakt,že při vytvoření jakéhokoliv systému hodnocení a úvazků (viz Zlatuška) se vytvoří bezpočet následných hrozivých individuálních situací,umělých problémů,preferenčních otazníků,černých děr sebeorganizace.Pracovník bude lákán vidinou výdělku najít "ekonomicé strategie" jak se uplatnit osobně v celku,který nebude mít ale ekonomické výstupy.Opravdu "úroveň z níž řeší problém Zlatuška" chce vzít na pomoc zkušenosti jiných zemí,statistiky,sociometrii vědy,různá Schumpeterovská učení o negaci firmy inovacemi,apod.Bezpočet reportáží v zahraničních časopisech odkud kam plynul zisk,když se dala příležitost těm nebo oněm.Já vyjadřuji názory té části publika,která si přeje to,aby se věda přestala otáčet okolo "akademické osy" a přešla k ose více utilitární,resp. jemně a nedestruktivněji řečeno:ose celospolečenské pohledem obyčejných většinových lidí.T.j. daňových poplatníků:Ano peníze vám dáme ale očekáváme přínosy a na základě nich vám buď zvýšíme nebo snížíme příděly,ovšem nečekejte hlavně to,že nám sáhnete na daně.Protože v podstatě i "mozek" drží jeho existence a ta plyne z daní.Tedy i akademiků.
27. 07. 2009 | 10:16

Michal Hocek napsal(a):

to JZ. Samozrejme jsem mel na mysli, ze Instituce by musela predem souhlasit s tim, ze ma o dotycneho postdoka zajem - jako podminka, aby o to vubec mohl aplikovat.
27. 07. 2009 | 10:32

tmoravec napsal(a):

2 dan hlubinka:
Takovy prumerne nadprumerny experimentalni botanik je pomerne nenasytne zvire. Krome penez, ale potrebuje hlavne sklenik, jinak jdou vsechny ty projedene penize do stoupy.
Jinak s Vami pane docente souhlasim v tom, ze prumer je vynikajici zbrani v rukou dwmagogu. V systemu je proste malo penez a k tomu jeste kocici pracku napadlo nejake ty (pro nas dost podstatne) drobne prelit do vlastnich kapes. Pokus postavit AV a VS proti sobe je jenom kourova clona. Doufejme alespon, ze tento pokus vytunelovat zdejsi zakladni vyzkum nevyjde a naopak z tohoto vpravde revolucniho kvasu vzejde system novy, funkcni a pokud Perun pozehna i normalni. Vedci vsech oboru spojme se!
27. 07. 2009 | 10:50

jirizlatuska napsal(a):

MH: Na Slovensku to nekdy v 1986 a nekolika letech nasledujicich delali formou "ministerske ceny", ze si par nejlepsich absolventu v danem roce mohli vybrat misto na kterekoli slovenske vysoke skole/fakulte. Motiv tehdy byl, ze ministr potreboval "z moci uredni" umistit nejakou svou pribuznou, tak na par let zavedl toho obecne pravidlo. :-)
27. 07. 2009 | 11:00

badatel napsal(a):

to Blue Jay,
vážený daňový poplatníku, pláčete kolik jste zaplatil na základní výzkum Prof.Hořejšího a co za to máte.
Dovolím si Vám odpovědět: vy zplácíte základní výzkum minulých století, jehož výsledky plně využíváte - např.TV,Internet atd.by byly těžko bez pochopení teorie elektromagnetismu, které ve svých rovnicích popsal jistý pan Maxwell a v jeho době se podobní modrásci v kočárech ptali k čemu to je.
Současné výsledky p.Holých , Hořejších a jim podobných, využijí Vaše děti,vnuci a díky dynamickému rozvoji možná i Vy (např. ten lék proti Aids).
Neurážejte schopné a nediskutujte, když nemáte adekvátní argumenty. Je to míněno jako dobrá rada, abyste se neztrapňoval.
27. 07. 2009 | 11:25

Michal Hocek napsal(a):

to JZ - to neni muj vymysl, ale nemecky model, ktery tam bezvadne funguje - umoznuje totiz nejlepsim mladym vedcum rozvinout svuj potencial ve veku kolem 30 a pak klidne v 35 se habilituji a dostanou plnou profesuru. Teda tam to ma jeste podminku, ze tu habilitaci ten postdok musi delat na jine universite, nez delal PhD, a po habilitaci muze dostat profesuru zase az na dalsi universite - to v nasich podminkach neni realne. Myslim, ze tady by pomohlo, ze by GACR nebo MSMT daly penize na nezavisly rozvoj toho postdoka, ktery by po tech 5 letech (bude-li uspesny) se plne habilitoval a dostal stale misto. Totiz to, ze by ten postdok mel nezavisle penize je dulezite, aby udrzel nezavislost a delal svoje veci - nikoli poskoka nejakemu staremu profesorovi a pak cekal na jeho odchod do duchodu...
27. 07. 2009 | 11:40

KSCSSD napsal(a):

Problem je v tom, ze pokud profesionalni blogersti zvatlalove jako Horejsi, coz je socialista hodne konzervativniho razeni, ktery se se svym pritelem Paroubkem bude spojovat kvuli vladnuti s komunisty, chteji podporovat AV, delaji mu medvedi sluzbu. Horejsi je svymi ultralevicovymi nazory natolik zdiskreditovany pro nestrannou diskusi, ze spise AV skodi. Doporucuji mu mlcet a nedelat z AV hlasnou troubu J.Paroubka.
27. 07. 2009 | 11:47

hockey napsal(a):

to Michal Hocek: víte něco více o potenciálu poválečné německé vědy ? čtenáři populárně vědeckých časopisů zaregistrovali aspoň to,že dva němečtí profáci za slib Nobelovi ceny společné ji udělili jistému Mexičanovi (ozonová díra).Vlastní německý tisk má i sebehodnocení,jako,že :
Manažerské posty německé vědy jsou trvale obsazovány přeběhlíky z politiky a míst bankovních ředitelů do vědy.Německo ale má tradičně technicky vyspělý průmysl.I když si zoufají,že absolventy neláká velký počet průmyslových laboratoří a jejich krásné přístrojové vybavení přichází nazmar.Do kterékoliv spolkové republiky vás ve věku do 30 let rádi vezmou na přístroje v průmyslu,jaké tady nejsou ani v AV ČR:
27. 07. 2009 | 11:54

hasič napsal(a):

to KSCCSSD: no něco ze sociál...ismu v sobě Hořejší má,ale popravdě řečeno pro něj je spíše typické,že ze svého úspěšného a expandujícího oboru dělá představu celé české vědy.V mnoha oborech je situace úplně opačná.Navíc apriori přisuzuje základnímu výzkumu roli prekursoru katalýzy aplikačního výzkumu.Domnívá se,že všechny firmy využijí peněz k výzkumu jinde.Pak ale by nebyla žádná naděje jak dělat aplikovaný výzkum.Ano,víme,že dosud firmy,až na výjimky vlastní výzkum nemají.Ale i proto,že jim na něj po odečtení režie nezbývá.Náklady v krizi rostou.
27. 07. 2009 | 12:02

jirizlatuska napsal(a):

MH: O.K., byval to i rakousky model, kdy ministerstvo obsazovalo posty na univerzitnich katedrach bez toho, aby do toho mohla univerzita mluvit. Na to by ale bylo nutne opet vysoke skoly zestatnit, resp. se vratit pred autonomii, kterou dostaly zakonem v roce 1990. Chtel byste neco podobneho i pro AV, tj. zrusit postaveni vvi a vratit zpet jako organizacni slozku statu - u starosti o zruseni soucasne autonomie ustavu AV byste ostatne mohl zacit, nevypada dobre, kdyz sam z EV chcete davat pod vnejsi kuratelu VS, nebo na tom problem skutecne nevidite?! Nektere kroky proste nejde delat bez vedomi toho, ze maji take sve dusledky. A obetovat autonomii akademickych instituci tomu, ze za to dostanu neco ucelovych penez zvenku, mi prijde hodne kratkozrake.
27. 07. 2009 | 12:20

Michal Hocek napsal(a):

to JZ - ale houby, universita do toho prave mluvi - adept se musi napred dohodnout s nejakou universitou, ze o nej maji zajem a az potom si muze pozadat o takovyto grant. Jde ale o to, ze kdyz to pak nekdo dostane, tak ma jistou nezavislost a muze se pustit do sveho vyzkumu...
27. 07. 2009 | 12:30

hockey napsal(a):

V USA je trvale prestiž vědeckého místa v průmyslu a na universitě stejná.V Spolkové republice je daleko vyšší prestiž university.Ale celková úroveň vědy USA je mnohonásobně vyšší než německá úroveň.Za relativně rychlou poválečnou obnovu německého průmyslu Němci vděčí americkým injekcím.
Pro dnešek jsou typické smíšené týmy,kde Rusové dodávají matematiku,Němci přístroje a Američané nápady.
Ovšem přesto třeba Nobelova cena zůstala tradiční cenou "Nordicou",jakou byla vždy-s tím,že má mnohem více severoamerickou tvář.
27. 07. 2009 | 12:31

Krupa Václav napsal(a):

Ještě jednou se omlouvám za své dva vstupy.Přesto díky panu profeserovi,badateli,Jemnickému a dalších jsem pochopil v hrubých obrysech rozdíl mezi molekulírní biologií a rad.a chem.mutagenezí.V souvislosti mě napadla taková pitomost.(no laik)Včera ukazovali jak si nějaký investor bez povolení zastavil území o rozloze cca fotbalového hřiště.Nevím jak daleko jsou na Havrani,ale staví se prakticky všude.Abychom za 10,20 let nemuseli nakupovat GMO plodiny třeba v JAR.A prodávat nám je bude Krejčíř.No pitomost:)
27. 07. 2009 | 14:09

taky imunolog napsal(a):

to blue jay: vážená modrá hloupá sojko, mě mnohá moudra, která pan profesor Hořejšího uveřejňuje na tomto bogu, taky často nefascinují, ale je vidět, že o vědě nevíte vůbec nic, když pochybujete o kvalitě jeho vědeckých výsledků - viz např na http://www.ncbi.nlm.nih.gov (je ale otázka, jestli to tam Vy vůbec umíte vyhledat), kde najdete na 191 jeho velmi kvalitních publikací. To jsou ale věci, které nějaký blue jay asi vůbec nedovede pochopit.
27. 07. 2009 | 15:14

Anup1 napsal(a):

Pane Hořejší,
na Vašich odkazech jsem neshledala zmínku,že by se dělaly testy v požívání potravin z GM plodin i na lidských dobrovolnících.Prof.J.Drobník na takovou otázku na ČT odpověděl jen,že byly prováděny krmné pokusy u zvířat.Kde,neupřesnil.Jinde uvádí to ,že v USA tyto potraviny lidé konzumují léta a neumřeli prý na ně.A co třeba nepřímo,v důsledku na něco vyvolaného z nich,jakými chorobami trpí,či zda se neobjevují u nich nějaké genetické vady,o tom mlčí.Asi pro nic za nic tam nejsou vznášeny požadavky na okamžitý zákaz pěstování těchto plodin!
27. 07. 2009 | 15:45

wiki napsal(a):

Anup1 : Pokud si chcete přečíst něco o testech GM na zvířatech, doporučuji např. přehledový článek

"Safety and nutritional assessment of GM plants and derived food and feed: The role of animal feeding trials" ve

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY
Volume: 46
Pages: S2-S70
Published: MAR 2008
27. 07. 2009 | 16:01

Anup1 napsal(a):

To wiki.
Děkuji Vám za snahu!Bohužel,nezvládám angličtinu.Pokud víte o něčem takovém v češtině,a také hlavně o testech na lidech,děkuji za odkazy předem.
27. 07. 2009 | 16:57

vaclavhorejsi napsal(a):

Anup1:

Nejlepsim testem na lidech je to, ze to miliony lidi mnoho let jedi a zadne skodlive ucinky se neprojevily.
Jedina teoreticky mozna potiz by mohla byt, ze by u nekoho vznikla alergie na ten proteinovy produkt vneseneho genu. Ani to nebylo pozorovano.
Jak uz bylo receno, v jakekoli strave konzumujeme neustale obrovska mnozstvi cizorodych genu (prasecich, psenicnych, kaprich...). O jeden vic nebo min nemuze byt zadny rozdil (krome te pripadne alergie).
Mimochodem, spousta lidi ma az smrtelne nebezpecne alergie treba na nijak nemodifikovane burske orisky, krevety, obiloviny, atd....

..
27. 07. 2009 | 17:04

tmoravec napsal(a):

2 anup
Je to sice trochu mimo tema tohoto blogu, ale vzhledem k tomu, ze se ptate a ze je to take trochu moje parketa pokusim se strucne odpovedet. Pokud vim, testy na lidech se s zadnou potravinou (tudiz ani s temi tzv. GMO) bezne nedelaji. Sleduje se vyskyt alergii a podobne, ale cilena dvojita slepa studie kontrolovana placebem se s potravinami nedela. Neni pro to zadny rozumny duvod. Pro srovnani- odrudy vyslechtene tzv. klasicky tj. napriklad radiacni mutagenezi se na zviratech netestuji vubec, sleduji se pouze jejich agronomicke a agrotechnicke vlastnosti.
27. 07. 2009 | 17:19

Radim Licenik napsal(a):

Mam pro vas nadhernou ilustraci. Pokud by se chtel nekdo opravdu poucit o tom, jak vypada cesta od nejzakladnejsiho objevu (za ktery se udeluji Nobelovy ceny), pres zakladni vyzkum az k objevu noveho protinadoroveho leku, muze si precist strucny pribeh objevu latek Olomoucinu a Roscovitinu.

Najdete tam vsechno, vcetne patentove modly nasich lobistu a vlivu reformy, zestihlovani a ruseni AV CR v devadesatych letech. Nejdulezitejsi je ale spluprace ustavu AVCR a univerzit, bez ktere by nic podobneho proste vzniknout nemohlo.

Tady je odkaz na clanek prof. Strnada:
http://rustreg.upol.cz/olom...

Dopis Sira Tima Hunta, ktery dostal Nobelovu cenu prave za objev toho nejzakladnejsiho principu, vyjadrujici podporu AVCR. Jako znamku dobre urovne badani u nas uvadi prave objev Roscovitinu.

http://ohrozeni.avcr.cz/mir...
27. 07. 2009 | 18:05

Anup1 napsal(a):

Pane Hořejší,tedy od vědce,bych si představovala trochu jiné podání ,vždyť jde o závažnou věc pro lidi.
Např:Že byly prováděny testy napřed na vzorku dobrovolníků,srovnávalo se tolik a tolik let,se vzorkem těch kdo produkty z GM plodin nekonzumovali a zda došlo mezi nimi k nějakému rozdílu v onemocněních i jejich častosti,v alergiích,zda nebylo u pozdějších narozených dětí nějaké postižení,atd...
Jsem totiž hodně zvědavá.
27. 07. 2009 | 18:11

vaclavhorejsi napsal(a):

Anup1:

Prectete si, co o neco vyse rika "tmoravec" - rika to zcela spravne.

Zadne podobne testy se nedelaly treba u mnoha odrud ziskanych radiacni mutagenezou, ktere jsou z genetickeho hlediska nesrovnatelne hure kontrolovatelne (geneticke zmeny ve stovkach genu) nez odrudy ziskane metodami genetickeho inzenyrstvi (typicky vneseni jednoho presne definovaneho genu).

..
27. 07. 2009 | 18:21

Alenka napsal(a):

Pane Hořejší, připojuji se k apelu Anup1. Vědec opravdu pracuje jinak! Vezměte případ A. Strindberga. Mohl si myslet, že zlato vyfukováním cigaretového kouře do vody nevzniká. Vědce z něj ale udělalo experimentální ověření té vlastnosti (výsledek je často mylně připisován Cimrmanovi).
27. 07. 2009 | 18:30

dunop napsal(a):

Zažili jsme dvacet let,při kterých většina lidí považovala privatizaci a růst sektoru služeb za možnou alternativu.Vedle toho se laboratoře nahrazovaly kancly,výrobní haly sklady zahraničních součástek. Říkali jsme si,že z důvodu jejich nízké kvality práce.Nyní po všech diskusích už nevíme kde má existovat aplikovaný výzkum.Asi někde mezi nebem a zemí.Nedovedeme si ho představit ani v AV ČR ani v Potěmkinových vesnicích firem.V Česku.
27. 07. 2009 | 18:57

Anup1 napsal(a):

to tmoravec

Dík za přiblížení,ale dál se ptát na detaily, proč není rozumné testy dělat s lidmi v tomto případě,zatím nebudu..

Vím,nacpala jsem se mezi velkou diskuzi vědců,ohledně financování jejich výzkumů,ale původní můj příspěvek byl také trochu "k věci",aby měli vědci možnost nahlédnout,jak jsou někteří viděni obyčejnými lidmi, z jejichž daní jsou podporováni.
27. 07. 2009 | 19:29

tmoravec napsal(a):

2 anup1 a alenka
Chapu Vase znepokojeni, toto vsak skutecne neni forum pro diskutovani bezpecnosti potravin. Muzu Vas pouze ujistit, ze system, ktery se pouziva nevzniknul jenom proto, ze nekdo mavnul rukou a rekl "ono to tak bude asi stacit". Je zalozen na dukladne analyze problemu a dle mnohych je spis neprijemne prisny a zabranuje tak rychlejsim inovacim. Dukazem toho, ze je system regulace bezpecny budiz, ze nekolik set milionu ne-li miliard lidi po celem svete tyto potraviny vice nez 10 let konzumuje bez jedineho negativniho efektu. Pokud by Vas tato problematika zajimala, popsal jsem o tom pomerne hodne virtualniho papiru, google Vam to jiste najde. Pokud budete stale mit nejaky dotaz rad Vam odpovim na e-mejlu (v hlavicce) pripadne se muzete prijit na podzim podivat k nam na ustav az bude den otevrenych dveri.
27. 07. 2009 | 19:52

vaclavhorejsi napsal(a):

Anup1:

Jeste k tomu pozadavku testovani potravin z genet. modifikovanych plodin na "dobrovolnicich":
Je to uplne stejne, jako kdybyste pozadovala, aby se podobne testovalo treba pradlo z noveho materialu nebo napoj s nejakou novou ingredienci (napr. barvivem).

..
27. 07. 2009 | 21:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jemnický:
Kdybyste si přečetl celý můj příspěvek, poznal byste, že jste plácnul do vody.
27. 07. 2009 | 22:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Anup1:
"od vědce,bych si představovala trochu jiné podání ,vždyť jde o závažnou věc pro lidi" Nikoliv, nejde o nic závažného. Daleko závažnější je působení lidí, kteří masívním zveličováním z triviality vyfabrikují "závažnou věc", aby mohli těm, kteří nemají možnost se o věci poučit a ověřit ji, navodit obavy a strach a potom jimi manipulovat.
27. 07. 2009 | 22:40

Dan Hlubinka napsal(a):

tmoravec:

"Takovy prumerne nadprumerny experimentalni botanik je pomerne nenasytne zvire. Krome penez, ale potrebuje hlavne sklenik, jinak jdou vsechny ty projedene penize do stoupy."

Pane doktore, však jsem Vás tím odkazem na experimentální botaniky chtěl jen popíchnout. Jak víte, můj nejmilejší pracovní nástroj je značky Koh-i-noor (oblíbená tvrdost mezi HB-2F, podle potřeby). Samozřejmě přeji Vašemu skleníku dobré klima.

"Pokus postavit AV a VS proti sobe je jenom kourova clona. Doufejme alespon, ze tento pokus vytunelovat zdejsi zakladni vyzkum nevyjde a naopak z tohoto vpravde revolucniho kvasu vzejde system novy, funkcni a pokud Perun pozehna i normalni. Vedci vsech oboru spojme se!"

S tím plně souhlasím a též doufám. Tohle ale asi čeká na mladší generaci, než na tu, která rozhoduje teď, přeci jen vzájemné předsudky mezi UK, MU, AV jsou stále zbatečně velké. Házíme na sebe čísly, vyčítáme si dávné křivdy a ten čtvrtý se bude smát. Jen ale aby do té doby nebylo pozdě. Můžeme to probrat někde u piva.

Bohužel se mezitím již odehrála vražda českého a vlastně i evropského vysokého školství zvaná boloňský proces. Paskvil nuceného bakalářského vzdělávání, který z tohoto vzešel například na mé domácí fakultě je k pláči - a celé to bylo zdůvodněno tím, že pokud na to nepřistoupíme, budeme ministerstvem finančně omezováni, což je možná eufemismus pro "pomalu likvidováni". Tak teď máme každoročně hordu bakalářů - obecných matematiků, kteří jsou bez navazujícího studia poněkud omezeně použitelní. Je na místě říci, že za tím do značné míry stál dnešní předseda GAČRu Matějů - možná ani netušíme, co nás ještě může potkat.

pro profesora Hořejšího: ad PhD studenti

"Ale tak je zamestnavejte tak jako my! Kdybychom jim k jejich ubohemu stipendiu nic nedavali, mohli bychom si ty penize rozdelit mezi sebe a dostat se tak na stejne vysoke prumery jako na tech VS! To snad spise svedci v nas prospech, ze dobrovolne cast „nasich“ penez prenechavame doktorandum, ne??"

Svědčí, jistěže ano. A já jsem pro úvazky doktorandů i na VŠ, ovšem my je bohužel nemáme kam posadit a asi uznáte, že dát 20 lidí do místnosti o 16 metrech čtverečních je nevhodné - není to tak snadné najít volné prostory ve stávajících budovách UK, při zběsilém nárůstu počtu studentů v posledních letech. Zkuste si konečně srovnat Váš ústav a třeba prostory PřF ve Viničné.

Jenže Váš nápad úplně neodpovídá na mou poznámku. Píšete, že na AV pracuje cca 7500 zaměstnanců (včetně cca 2000 studentů), čili kolem čtvrtiny osazenstva jsou studenti (případně pětiny, kdyby náhodou ty dvě tisícovky nebyly zahrnuty v počtu 7500 a já to špatně pochopil). Takže, pokud by naše katedra nechtěla propouštět a v rámci úvazků by čtvrtina až pětina připadla na doktorandy s poměrně malým platem 10t měsíčně, znamenalo by to rozdělit stávající peníze a naše průměrná mzda (včetně těchto doktorandů) by šla někam na 80-90% průměrné mzdy na AV. Proto Vás znovu vyzývám, abyste neoperoval průměrným platem na AV a průměrným platem na UK, ale srovnával postdoky a odborné asistenty, docenty a samostatné vědecké pracovníky a tak dále. Navíc, rozdíly mezi jednotlivými fakultami jsou i v rámci UK obrovské, takže by možná bylo zajímavé ještě srovnání v rámci oborů. Případně ne jenom průměry, ale také kvartily a medián.

K těm platům se váže ještě jedna poznámka - často opakované drobné přilepšení rozpočtu VŠ z vědy k penězům za výuku. Pro jistotu jsem si to dnes ověřoval na platovém výměru a je to tak, že polovina mého platu (včetně osobního ohodnocení) je vykazována provozem a polovina výzkumným záměrem (a ten s výukou nemá nic společného). Rozpočet knihovny je také možný jen díky záměru. Takže ten základní provoz by asi pokračoval, ale za co by stál - a výzkum by nejspíš ustal docela. Na druhou stranu uznám, že naše fakulta není asi úplně typickým příkladem.
27. 07. 2009 | 23:18

Helena Storchova napsal(a):

To Michal Hocek:
"Jeden z hlavnich problemu ceske vedy je fakt, ze mladi vedci stale jeste nedostavaji sanci k samostatnemu vyzkumu dost brzo. Chtelo by to udelat nemecky model habilitaci/junior profesoru, kdy by treba GACR mohl na to mit specialni program a dat excelentnimu navracejicimu se postdokovi misto s jeho platem + rekneme polovicni uvazek na 3 studenty, provozni penize a na nejake zakladni laboratorni vybaveni - to vse na 5 let; universita nebo ustav AV by mu museli dat labrator a zarucit, ze bude delat samostatne (nikoli na nejakeho velkeho sefa). Po 5 letech by se vyhodnotil, pokud by uspel, tak by se habilitoval a ziskal stale misto."

Vzdyt volna mista pro navracejici se vedce by mela byt soucasti systemu vedy. Kdyz se na AV nebo VS uvolni ci utvori trvale misto (penze, odchod jinam, potreba nove specializace), zasadne by se toto misto melo OBSAZOVAT SKUTECNYM KONKURZEM. A ne dat to postdokovi z teze laborky...uspesny pobyt v cizine by byl velkou vyhodou. A co se tyce mladi - sanci by mel dosta kazdy vedec. Zeny badatelky , kdyz se se pokouseji o vedu treba po navratu z nekolikate materske (samozrejme je jim po 35) maji tak obrovsky handicap, ze jej skoro nejde prekonat.Otevrene fair konkurzy jsou naprosto nutne, bez toho nejde reformovat univerzity, bez toho se dale nehneme. Sance pro mlade navratilce by mela byt soucasti sirsiho systemu. A take by ted AV mela pozadovat, aby mohla davat titul PhD a aby se zrusily ty vnucene v.v.i. Nemeli bychom mluvit jen o penezich, ale o legislativnich upravach a celkove reforme ceske vedy.
28. 07. 2009 | 03:56

Helena Storchova napsal(a):

A jeste: takovy samocistici mechanismus, ktery by zajistil, ze se na kazdou pozici dostane nejlepsi clovek v danou chvili jsouci k mani, by podstatne snizil naroky na neustale evaluace, hodnoceni apod. Ono se vSUDE tezko vyhazuje clovek, ktery je na pracovisti dvacet let. Mnohem snazsi je vybrat mezi deseti novymi uchazeci toho nejlepsiho. Proc tak jednoducha vec u nas jiz davno nefunguje?
28. 07. 2009 | 05:14

vaclavhorejsi napsal(a):

Dan Hlubinka:

”A já jsem pro úvazky doktorandů i na VŠ, ovšem my je bohužel nemáme kam posadit a asi uznáte, že dát 20 lidí do místnosti o 16 metrech čtverečních je nevhodné - není to tak snadné najít volné prostory ve stávajících budovách UK, při zběsilém nárůstu počtu studentů v posledních letech.”

Tomu nerozumim – mluvil jsem o doktorandech, ktere ve vasich tymech tak jako tak mate, a kteri berou jen stipendium. Nechapu, jake prostorove problemy by vznikly navic tim, ze by byli jeste prijati na castecny uvazek??

„Zkuste si konečně srovnat Váš ústav a třeba prostory PřF ve Viničné.”

V tom mate pravdu; presto se setkavame s tim, ze ze strany nekterych fakult nebo katader jsou kladeny prekazky k tomu, aby diplomanti nebo doktorandi sli k nam na AV.

”Takže, pokud by naše katedra nechtěla propouštět a v rámci úvazků by čtvrtina až pětina připadla na doktorandy s poměrně malým platem 10t měsíčně, znamenalo by to rozdělit stávající peníze a naše průměrná mzda (včetně těchto doktorandů) by šla někam na 80-90% průměrné mzdy na AV.”

No – kdybyste jim dali aspon neco, treba jen tretinovy uvazek za par tisic, tak by se timto zpusobem snizil vas prumerny plat na uroven AV, coz opravdu neni zadna tragedie.
Kdybychom my zrusili ty mzdy studentum, tak bychom si polepsili skoro presne na vasi uroven...

„Proto Vás znovu vyzývám, abyste neoperoval průměrným platem na AV a průměrným platem na UK, ale srovnával postdoky a odborné asistenty, docenty a samostatné vědecké pracovníky a tak dále.”

Toto samozrejme neni muj obor – pokud vas zajimaji detaily, vyhledejte si je sam. Vsadim se s vami o co chcete, ze prumerne platy profesoru treba na PrF budou srovnatelne (spis lepsi) nez prumerne platy vedoucich skupin na krcskych ustavech AV (vetsinou s tituly Prof., doc., DrSc) (v nasem ustavu maji tito lide v prumeru cca 55 tis. - samozrejme vcetne vsech nadtarifnich odmen atd.).
Jiste pro vas nebude problem zjistit prumerne mzdy v tech ruznych kategoriich na fakulte – ja snadno dodam totez pro nas ustav a muzeme to srovnat. Urcite nezjistime zadne podstatne rozdily...

„Navíc, rozdíly mezi jednotlivými fakultami jsou i v rámci UK obrovské, takže by možná bylo zajímavé ještě srovnání v rámci oborů. Případně ne jenom průměry, ale také kvartily a medián.”

Prominte, ale opravdu mam i jinou praci nez vypracovavat takovou podrobnou srovnavaci studii...
Vim, ze treba humanitni fakulty jsou na tom opravdu bidne (docenti maji mene nez 30 tis., atd). Je ale plne v pravomoci University s tim neco udelat...


”Pro jistotu jsem si to dnes ověřoval na platovém výměru a je to tak, že polovina mého platu (včetně osobního ohodnocení) je vykazována provozem a polovina výzkumným záměrem (a ten s výukou nemá nic společného). Rozpočet knihovny je také možný jen díky záměru. Takže ten základní provoz by asi pokračoval, ale za co by stál - a výzkum by nejspíš ustal docela. Na druhou stranu uznám, že naše fakulta není asi úplně typickým příkladem.”

Prominte – ale jak pisu v clanku – porad byste aspon mohli topit a svitit a brali byste aspon cast platu (vetsina z vas dokonce vetsinu platu) a hlavne byste tedy mohli nadale pracovat na grantech. My mame pouze ten “priplatek” a nic jineho, takze bychom opravdu nemohli delat skoro nic.
Abyste mi dobre rozumel – ja netvrdim, ze se mate lip nez my, to opravdu ne, ale rikam, ze skutecne nelze ignorovat, ze v pripade AV musi ty institucionalni penize (dnes „VZ”) brat v uvahu to, ze je to JEDINY zdroj institucionalniho financovani, kdezto v pripade VS jen MINORITNIM zdrojem.

..
28. 07. 2009 | 07:07

hobbyist napsal(a):

Víte,kdyby se sečetly totálně všechna ta vedlejší a mimoběžná pracoviště,kde všichni možní bývalí, já nevím co,odešlí rušením dřívějších institucí,dělají vědu nebo pedagogiku nebo obojí-možná bychom zjistili,že máme na světě nejvíce kontraproduktivních pracovníků.Obourejte je-co tomu řeknou krajské pracáky-místní a okresní university už praskají lidmi ve švech.Po Evropě se cestuje z každé vísky,strukturální fond EU už nezná bílá místa mapy.Ono hádat se zda je rozdíl mezi rozbujelým a přebujelým je v duchu akademismu akademická otázka.Jedině snad Ministerstvo zemědělství si dělá starosti s bolševníkem,jako 70 % rostlinné vegetace.Zřizování "efektivní výroby" přivodilo vědecký populismus.Kam s nimi? Už nemáme pouhé úředníky,ale vědecké úředníky.Celé odbory ministerstev se zabývají odbornou činností,expertízami a věřte na cesty do EU si přijdou mnohonásobně více než studenti a profesoři.
28. 07. 2009 | 08:24

hobbyist napsal(a):

Otázku zda akademický žebřík je turecký radši nekladu
ČR: periférie jdou nahoru-centrum klesá-viz celkový objem prostředků
čili vědecký populismus (věda znárodněla,zdomácněla) se rovná zhrzené naděje individualit se rovná hnidopišská sebeláska a sebelítost zhrzených
28. 07. 2009 | 08:57

hobbyist napsal(a):

Co na to vše říká pohled EU?
1.žádné "Nopassaran"
2.zaplatíme to na co máme,tím čím máme
3.Věda všem,bez rozdílu,ať je jaká chce a patří komu patří
4.Ovšem s přísnou konkursní podstatou a následnou kontrolou všech budgetů
Podivuhodné na tom všem je to,že právě konkurence do toho nepůjde a nejde.Ne snad proto,že by se bála drastického postupového klíče,který je 10x drsnější než český grantový.I finančně by jí to stálo za to,mnohonásobně (v poměru 1:0,0 je systém národní apriori,mezinárodní aposteriori de facto-protože vítězí jediný lepší).
Ale za tím stojí přesvědčení,že
strukturální fondy EU nejsou nic více než pouhá víra byrokracie ve vědu
28. 07. 2009 | 09:48

Dan Hlubinka napsal(a):

Pane profesore,

promiňte, asi jsem příliš "naléhavý" a Vy to možná chápete jako útok z mé strany. O to mi samozřejmě nejde. Nechci po Vás osobně, abyste sháněl podrobné ůdaje a vypracovával studii třeba o mzdách, ale abyste nepoužíval zavádějící čísla.

My tady týmy moc nepěstujeme, matematika je totiž dost individuální obor. Na našem grantu samozřejmě na studenty pamatujeme, ale bylo mi řečeno, že to je možné pouze v rámci "dohod o provedení práce", nikoliv jako částečný úvazek. Proč to tak je nevím a samozřejmě to není ani Vaší starostí to zjišťovat (o stavu na PřF nic moc nevím, ale tam máte větší přehled Vy). Možná to má něco do činění se "zkostnatělostí" universitního aparátu.

Snažil jsem se najít někde průměrné platy podle kategorií na UK, ale zatím jsem neuspěl. Nechtěl jsem původně tuto diskusi podstupovat, protože si myslím, že ty platy skutečně tak odlišné nebudou, ale provokoval jste mě Vy tím, jak jste stále zdůrazňoval, že průměrný plat na AV je nižší než na UK a to prostě není dobré srovnání, když se liší struktura zaměstnanců. Rada, abychom si snížili průměrné platy na úroveň AV tím, že stávající peníze částečně dáme méně placeným studentů ale, při vší úctě, je pochybná. Pokud mají profesoři na UK srovnatelné platy s vedoucími pracovníky AV, pak tento přesun bude znamenat, že profesorům na UK plat klesne pod úroveň AV. Prostě nemůžete zachovat stejný průměrný plat profesorů a docentů s tím, že zároveň snížíte průměrný plat v instituci, aniž byste část těchto nejlépe placených lidí propustil. Tím bych toto téma rád ukončil.
Ale ještě si trochu rýpnu:

"ze v pripade AV musi ty institucionalni penize (dnes „VZ”) brat v uvahu to, ze je to JEDINY zdroj institucionalniho financovani,"

A proč s tím AV celá leta nic nedělala? V jiných oblastech je propagace AV na mnohem vyšší úrovni, tohle jste poněkud podcenili. Já zde nehoruji pro zánik AV, ale přesto spolu s tmoravcem doufám, že z tohoto kvasu se nám nakonec SPOLEČNĚ podaří vydestilovat nějaký životaschopný model fungování, spolupráce a konkurence (nikoliv záště) českých výzkumných center jak na AV, tak na VŠ. Například s ohledem na zvýšení mobility, jak píše například kolegyně Storchová.

Celé mi to přijde, že akademici pláčí, že jejich jediným zdrojem peněz jsou záměry a my na VŠ máme zaručený příjem za studenty (ovšem demografický vývoj a s tím očekávaný pokles studentů v blízké budoucnosti není příliš optimistický v tomto směru), zatímco lidé na školách nevraží na "nafoukané" akademiky, kteří mají lepší podmínky k vědecké práci a pak všude zdůrazňují, že jsou ti nejlepší vědci (přičemž jim nic jiného nezbývá, protože být nejlepší je JEDINÝ důvod existence AV a vzhledem ke způsobu financování zkrátka musí neustále zdůrazňovat svou výjimečnost a musí se vymezovat právě vůči fakultám VŠ - ústav AV, který by zaostal za jakoukoliv fakultou VŠ je prostě na zrušení). Jsem rád, že například v České matematické společnosti se toto dělení na AV a VŠ nenosí.
28. 07. 2009 | 09:53

Tom napsal(a):

Dan Hlubinka:

"protože být nejlepší je JEDINÝ důvod existence AV a vzhledem ke způsobu financování zkrátka musí neustále zdůrazňovat svou výjimečnost a musí se vymezovat právě vůči fakultám VŠ - ústav AV, který by zaostal za jakoukoliv fakultou VŠ je prostě na zrušení"

Mluvíte mi z duše. Bohužel od akademiků (včetně VH) slyšíme, že klidně vedle sebe mohou stát stejně vědecky produktivní ústav AV a fakulta/katedra VŠ.

Z toho logicky vyplývá, že ten ústav AV musí dostávat na vědu víc peněz než VŠ (neb je to jejich jediný příjem). OK, to je jasné i mně - i když VH namítá že to nechápu.

Ale otázka je: je to efektivní z hlediska státu, který vydává peníze na základní výzkum?

Pokud by peněz bylo dost, proč si nedovolit luxus vydržování i neexcelentních pracovišť/skupin/laboratoří na AV (a že takové jsou, to jistě uznají všichni - i VH, MH...) Ale situace je taková, že na VŠ jsou finance na vědu horší než na AV a chtít úpravu stavu bohužel při konstatních (nebo se snižujících) financích na základní výzkum bohužel znamená snížení financí AV...

Já vím, já vím... Problém této zbabrané reformy není AV vs. VŠ, ale vylobovaný a výsledky neopodstatněný přesun penez k MPO... Ale když už to téma (AV vs. VŠ) VH tímto blogem sám nastolil, nemůžu si pomoci nereagovat...

.
28. 07. 2009 | 11:38

Mirka napsal(a):

http://www.umlaufoviny.com/...

vše souvisí se vším, neboli může můj úsudek být tou nejvvyšší instancí?

Ja materializmus komunistický křížený s materializmem kapitalistickým pozitivním-dobrým Bohem?
28. 07. 2009 | 12:00

Yale napsal(a):

Pane profesore,

nepřipadá Vám také zvláštní, že protivníci z Hospodářské komory, Rady pro VVI atd. dosud nevytáhli jako podpůrný argumentpříklady některých FENOMENÁLNÍCH úspěchů českého aplikovaného výzkumu, který vláda podporovala grantem? MPO je nápadně skromné ....
28. 07. 2009 | 12:48

dušamoja napsal(a):

Momentálně v tomto blogu zamrzám.
Jsou bloggeři,kteří předvedou sérii záblesků,ale diskutovat nedokáží.Prof.Hořejší,toho si u něho vážím a oceňuji, umí,chce a snaží se i diskutovat,je-li naladěn.
Ovšem cítím,že jestliže mi dříve byl rozdíl mezi základním a aplikovaným výzkumem jasný,tady mi připadá aplikovaný výzkum mlhavý asi jako neznámý pojem "aplikovaná politika".Prostě základní a aplikovaná politiky neexistují.V tomto rozdílu.
Nicméně dovolil bych si připomenout,že politik pracuje se stranou,štábem,fórem zatímco vědec s přístrojem,knihovnou,počítačem a laboratoří.Prostředky činnosti jsou zcela jiné.společné oběma jsou média.Pouze.Fórum politika bych třeba s konferencí vědců nesrovnával.
28. 07. 2009 | 13:06

MartiX napsal(a):

To Dan Hlubinka a Tom:

Jojo...za sebe musim rict, ze ackoliv si mnoha kolegu z AV po vedecke strance OPRAVDU vazim, tak z jejich pojeti partnerstvi s VS se mi dela nanic.

AV vidi budoucnost vedy v CR v principu AV-centricky...tj. jedno centrum profi vedy...a na VS pak jen ochotniceni. Zadna emancipace a zafinancovani kvalitni vedy na VS...naopak! AV se to totiz vice ci mene stavajici marast vedy na VS hodi. „Stat vam na opravdovou vedu narozdil od nas dal malo...tak to mate smulu holenkove – meli jste si to lepe zaridit :o)...tak kdyz uz tu profi vedu delat nemuzete tak sup sup poslete ty nejlepsi studenty...:o)“ takhle oni vidi vedu na VS.

Zajimava vize partnerstvi...pekne sebestredna...tezko pak litovat AV, ze se asi nebude mit lepe nez do ted.

Plny souhlas s Demonsthenem, ktery tady na jinem blogu napsal:

"Současný problém s financováním vědy musí česká věda prohrát, pokud se ho opravdu podaří většinově interpretovat jako boj VŠ proti AV. Staré rozděl a panuj tu platí v plné nahotě. Bohužel táhnutí za jeden provaz je nemožné dokud si pánové na AV nepřiznají, že jejich postavení bylo do této doby neúměrně výhodnější než postavení jejich kolegů na VŠ. "

Takze ja bych to shrnul tak, ze se shodneme, ze ackoliv je nam to lito, tak se s AV asi neshodneme...
28. 07. 2009 | 13:21

Michal Hocek napsal(a):

to MartiX - rekl bych, ze si spise nerozumime nez ze bychom se neshodli. Samozrejme je nutne specificky zafinancovat nejlepsi tymy na VS (jakoz i na AV) - jenze na tymy je ucelove financovani - nejlepsi VS skupiny rozhodne nemaji problem dostat granty. Zde se ale porad bavime o institucionalnim financovani, kde pokud AV seberete 50%, tak zavre kram i se vsemi nejlepsimi tymy dobre zaopatrenymi granty - proste nebude na topeni, platy atd. Nase postaveni ma svoje vyhody, ale taky svoje nevyhody (napr. omezene moznosti ziskavani studentu). Jak uz jsem psal nekde vyse - nasi nejvetsi vyhodou proti vam je ta nizsi mira byrokracie - reditel ustavu zna vsechny svoje lidi a muze operativne posilit excelentni skupinu - u vas rozhoduje o vsem rektor, pro nehoz je excelentni skupina pod jeho rozlisovaci schopnost. Druhou nejvetsi vyhodou je vetsi laboratorni prostor, umoznujici tymum vyrust nad kritickou hodnotu potrebnou pro urcite typy projektu. Penize jsou vyhodou UOCHB, ktery jich ma vetsinu z licenci - bezny ustav AV si zas tolik vyskakovat nemuze, jak si mnozi mysli.
Ja tedy rozhodne fandim vsem excelentnim tymum, bez ohledu na to, kde pusobi ...
28. 07. 2009 | 15:19

tmoravec napsal(a):

Panove, panove!
Misto co bychom tu spolecne konspirovali proti kleptokratum, kteri chteji rukou svornou zprivatizovat zbytky ceske vedy metodou per partes, pripadne misto toho, abychom doladovali detaily, jako zda-li jsou lepsi vidle nebo tradicni okno, budeme tu drobit sily diskusi o tom, kdo ma jak velka kuri oka. Priznejme si - at na AV tak na VS jsou platy odbornych pracovniku smesne a jestli ma nekdo o tisicovku vic nebo min mesicne na tom nic nezmeni.
Ja vidim ze soucasne krize jedno pouceni - vetsina z tech lidi, kteri nam nasi navysost zasluznou praci plati, nema nejmensi poneti o tom, co a proc delame a jak nas svet funguje a jak dokaze byt nekdy i tvrdy:). Pritom kolem sebe vidim spoustu vysledku, na ktere muzeme byt docela pravem hrdi. Uznavam, ze bude asi obtizne soutezit o ctverecni centimetry novinoveho papiru s takovymi velikany jako je Simona Krainova nebo oblibeny gladiator Nedved, ale bude to chtit popularizovat houst a vetsimi kapkami. Jiz se to od devadesatych let o dost zlepsilo, ale evidentne je to stale malo.
28. 07. 2009 | 15:55

pazour napsal(a):

Ani bych se nedivil ,kdyby se Hořejší dozvěděl poprvé jak pracují ministerstva,Kopicová co chce EU,Topolánek obojí.Kdyby četli blogy.Dnešní politická dráha je ze své strany jmenováním do funkce,tam dostát rituálům,přečíst zprávu na stole,nechat si udělat výpis z databáze ministerstva financí.Na večeři s X.Y.,protože ho doporučil ten a ten.
A schůze navíc-grémia,štábu.Pochopte,že vy vůbec,co máte rozhodovat nejenže o této společnosti zhola nic nevíte,ale ani jeden o druhém,natož o institucích pod vámi.To nemluvím o dělnících vědy-zalepené oči.
28. 07. 2009 | 17:23

vaclavhorejsi napsal(a):

Dan Hlubinka, Tom, MartiX:

Omlouvam se, asi jsem zbytecne rozviril trochu podruzne veci - zcela souhlasim s "tmoravcem" - je hloupe dohadovat se o tom, kdo se ma v cem o trochu lip nebo hur; zasadni je, ze v zasade AV a VS jsou jeden celek se spolecnymi hlavnimi zajmy.

Prece jen ale poznamka k nazoru, ze pokud je/bude vyzkum na VS stejne dobry jako na AV, je to duvod ke zruseni AV.
NIKOLI!!! Ja si naopak preji, aby to bylo co nejlepsi jak na AV, tak na VS, aby se velmi dobry vyzkum delal tam i tam, aby na ustavech AV bylo jeste vic diplomantu a doktorandu nez dnesm aby lide z AV jeste vic prednaseli, atd.
At si VS reknou, v cem by se AV mela jeste vice zapojit do teto spoluprace!

Prece by bylo uplne stupidni rusit kvalitni vyzkum na AV jen proto, ze se JINY kvalitni vyzkum dela na universitach???
Vzdyt ve srovnani s vyspelymi zememi je u nas stale vyrazne mene badatelu na milion obyvatel!

A jeste neco - jak na AV, tak na VS je spousta nekvalitniho, podprumerneho, co by melo byt odstraneno a nahrazeno mladymi navratilci z postdoku. Rikat to neni ted moc takticke, ale je to velmi dulezite (MH se mnou bude jiste velmi souhlasit...).
Rozhodne se ale zadne napravy nedosahne, kdyz nam seberou penize a reknou - nechte si tam jen to lepsi - ne, my potrebujeme, aby se penize usetrene po takove reforme mohly investovat do nove kvalitni krve.

..
28. 07. 2009 | 18:16

MartiX napsal(a):

TO M. Hocek... ale jo asi bychom se na spouste vecech shodli...

Ale z nekolika veci je videt, ze proste na VS nezijete...mozna taky proto ten problem s porozumenim.

"reditel ustavu zna vsechny svoje lidi a muze operativne posilit excelentni skupinu - u vas rozhoduje o vsem rektor, pro nehoz je excelentni skupina pod jeho rozlisovaci schopnost"

U nas by teda asi spis rozhodoval dekan, ten uz zna pomery lepe (nebo by mel), ale stejne...pocet lidi na kazdem ustavu u nas je dan poctem studentu/hodin at publikuji (po vyuce)jak chteji...my tedy vubec nemame vyzkumne uvazky, se kterymi by se dalo flexibilne hybat (kez by aspon nejake byly!). Takze presuny jsou mozne, ale presuny v ramci katedry jsou pri poctu uvazku pod hranici vyznamnosti. Ano lze presouvat mezi katedrami,ale v ramci omezeneho poctu uvazku na fakulte by se pak taky mohlo stat, ze na klicove katedre skoro nikdo nezbude. Ko pak bude ucit praktika/seminare/prednasky hned u nekolika oboru. A kdo by se na takove torzo racoviste prihlasil otrocit na vyuce? Nikdo a nebo uplny looseri, coz znamenalo konec oboru, nebo cele fakulty.

Dejme mensi cast penez na institucionalni financovani VS vedy (pozic na dobu urcitou napr 2-3 roky ), tak aby dekan - na primluvu prodekana pro vedu -mohl ty nejlepsi opravdu posilit jak pisete.

Zaroven nalijme solidni penize do GACR - post doc (ale nejen almuznu pri ktere se dostane akorat na Post Doky clenu komise - i to je v CR mozne :o).

Pak zmenme zvyklosti v grantovkach tak, aby jako na zapade mohl v klidu zabezpecit platy lidi co nemaji pernamentni uvazky. Udelejme z toho samozrejmost - ne riskantni vystrelek.

Pak bude system flexibilni, kompetitivni a pritom vyvazeny...to je pro me zatim ale science-fiction.

Vasi nejvetsi vyhodou neni absence byrokracie, ale moznost se na vedu plne soustredit, delat ji jako svou hlavni cinnost a tim padem "bojovat" jen najedne fronte. Jednu frontu clovek nejen udrzi,ale muze i vitezit, kdyz ma stesti a hodne se dari.

My vsichni na VS bojujeme na na dvou frontach a to se neda delat dobre dlouho...historie to ukazala jasne.
Uprimne, myslim si ze vetsina laborek na VS neni excelentni, ale rekneme rada z nich je velmi dobrych a dynamicky se zlepsujici...(pro radu skupin byl casopis s IF 4-5 jeste pred 5-ti lety fantasmagorie, dnes je to pro ne jiz opakujici se realita miri dal a vys). Z rady techto skupinek je sance, ze vzniknou skupiny excelentni... To je myslim nejvetsi nadeje pro VS i ceskou vedu a nezaslouzi si promarnit.

S utopenim penez ve firmach nesouhlasim, vim jak casto takovy aplikovany vyzkum vypada...ale jestli chce AV podporu VS musi zapomenout na svou sebestrednost a jit s VS k jednacimu stolu a spolu tlacit na promyslene a koncepcni zmeny financovani vedy a vyzkumu, ktere by byly vyhodne nejen pro AV, ale i pro produktivni a rozvijejici se skupiny VS.

Pod zakonzervovanim minuleho stavu bych se napr. ja podepsat nemohl.
28. 07. 2009 | 18:27

MartiX napsal(a):

To V. Horejsi: vyjmecne temer se vsim souhlasim (skoro jsem myslel, ze to jiz neni mozne :o).

Sice ted neni vhodna chvile pro ujasnovani si pozic mezi AV a VS, prijit to ale jednou muselo a tak je dobre, ze se tak deje...bez dialogu si rozhodne rozumet vic nebudeme.

Myslim, ze se prece jen nekteri na AV boji vzestupu vedy na VS, nekteri opravnene (zvysi se hlad po zdrojich a prituhne kompeticea), jini (jako V.H.) se opravdu nemaji ceho bat.

Dobra veda v CR by mela byt nasim cilem....podpora tech co si to zaslouzi, stale zlepsuji sve vysledky - at uz jsou na VS nebo AV. To ovsem implicitne znamena urcite "narovnani" podminek VS vs AV, a to bude stat velke penize...otazka je kde je vsechny sehnat a nic AV nevzit...to by chtelo jit vyznamne do vnitrni vedecke produktivity VS i AV... a stejne to nebude stacit...
28. 07. 2009 | 19:00

Radim Licenik napsal(a):

Dan Hlubinka
"... vzájemné předsudky mezi UK, MU, AV jsou stále zbatečně velké. Házíme na sebe čísly, vyčítáme si dávné křivdy a ten čtvrtý se bude smát."
Doufam, ze tim ctvrtym myslite UP:)

Uprimne receno z debaty, kde se donekonecna mrska nicnerikajicim platovym prumerem mi vstavaji vlasy hruzou na hlave. Vam to ani jako matematiokvi neprijde pitome?
28. 07. 2009 | 19:24

vaclavhorejsi napsal(a):

OK Radime, promin, ze donekonecna mrskam nicnerikajicim platovym prumerem; doufam, ze to na tvych vlasech nezanechalo trvalych nasledku ;-).
V.
28. 07. 2009 | 20:29

Dan Hlubinka napsal(a):

Radim Líčeník:
je mi to hloupé, ale ještě hloupější mi připadá, když se čísly argumentuje účelově. Jako příklad takové demagogie bych mohl uvést toto:
AV 37 % českých vstupů do WoS
VŠ 54 % českých vstupů do WoS
podíl 0,69 (úředník: AV nevýkonná, zrušit, novinář to celé rovnou poplete, protože je sice vysokoškolák, ale procenta mu ve škole nešla)
Teď přijde pan "poučený" z AV a poznamená:
AV má čtyřikrát méně zaměstnanců než VŠ, tedy ten "opravdový" podíl výkonnosti je vlastně 2,76 ve prospěch AV (=> AV navýšit rozpočet).
Pak přijde pan "chytrý" z rady VŠ a řekne, že průměrný podíl času, který stráví zaměstnanec na VŠ vědou je 1/3. A rázem určí, že ten "správný" podíl výkonnosti AV ku VŠ je 0,92 (přesuňte část peněz z AV na VŠ). Dokud se debaty na této úrovni nevzdáme, není teď o čem mluvit. A není na to v současné situaci ani vhodný čas.

Omlouvám se za opomenutí dalších universit, nebylo to úmyslné.

Václav Hořejší:
VŠ si sotva o něco řeknou. Jde o příliš mnoho škol s různým zaměřením. Nedá se ale říci, která škola má dobrý výzkum a která ne. Zatímco například PF v Plzni málem přišla o akreditaci, na téže universitě působí vynikající tým matematiků kolem profesora Drábka. Těžko tedy asi bude ZČU jako celek něco domlouvat s AV. V tuto chvíli je podstatné, aby se AV s podporou těch VŠ, které mají zájem provádět výzkum (a tím splnit podle mého nutnou podmínku VŠ k akreditaci doktorských a možná v některých oborech i magisterských programů), podařilo odložit platnost likvidačního zákona, nebo co to je za předpis. Tedy to, co se VŠ (bohužel jsem si nevšiml podpory AV) podařilo u "bílé knihy" (opět zde jmenuji pana Matějů, současného předsedu GAČRu, který je jedním z hlavních iniciátorů a lidí za bílou knihou). Nesmí pak ovšem dojít k zamrznutí současného stavu, ale je nutné hledat cestu k nějaké změně soužití různých center výzkumu na AV a VŠ.

například
1. mobilita - povinné alespoň střednědobé stáže na spřízněných ústavech
2. umožnění rozumně dlouhého tvůrčího volna pro zaměstnance VŠ - semestrální sabatical je dnes sice teoreticky možný, ale prakticky to není tak snadné (mnoho škol má dvou a trojnásobný počet studentů v porovnání se stavem v roce 1990 při téměř nulovém nárustu počtu vyučujících)
3. hledání cesty rozumného dlouhodobého financování výzkumu, včetně institucionálního financování AV (alespoň ten provoz budov :) )
4. podpora vzniku "výzkumných" universit či fakult
5. rozumné finanční ohodnocení výuky od státu (je namístě, byť se tím možná vypustí další džin z lahve a budeme s ním zanedlouho bojovat, zamyslet se i nad hodnocením výuky, podobně jako se má hodnotit výzkum)

A tak dále, tohle je jen to, co mi narychlo přišlo na mysl. AV teď musí získat na svou stranu co nejvíce VŠ, zastavit likvidační zákon (docílit odložení jeho platnosti, nebo něco podobného) a mezitím rozproudit debatu o své budoucnosti vedle VŠ orientovaných na výzkum. A přestat plakat nad "nespravedlností" světa, že tomu "nejhodnějšímu" chtějí vzít hračku (kterou moc nechtěl půjčovat jiným).

Jak píše MatriX, bude to vyžadovat podstatné změny ve fungování vědy u nás, bez toho se to neobejde.

Pokud budete mít, pane profesore, čas a chuť, zvu Vás na čaj nebo kávu k nám na katedru.
28. 07. 2009 | 21:03

vaclavhorejsi napsal(a):

Dan Hlubinka:

Dekuji, skoro ve vsem souhlasim; ale:

NIKDO, ale SKUTECNE NIKDO nerika "seberte neco VS a dejte to AV".

Take bych nesouhlasil s charakteristikou AV jako S "ditetem, jemuz chteji vzit hracku, kterou moc nechtel pujcovat jinym".

A jeste - ten problem NENI v novelizovanem zakone 130 - tam neni ani slovo o pouzivani nespravedliveho "kafemlejnku" nebo presunu penez k "inovatorum" - to jsou jen vymluvy Kopicove a spol.!!!

Rad si s vami nekdy popovidam - ozvu se brzy. Pripadne se prijdte podivat vy k nam (nas ustav je opravdu krasna hracka... ;-) - http://www.img.cas.cz/main.php, http://www.img.cas.cz/main....).

..
28. 07. 2009 | 22:01

jirizlatuska napsal(a):

Dan Hlubinka: "docílit odložení jeho platnosti" - ten termin je odlozeni ucinnosti, ale to uz nejde - pokud se nemylim, "neobzivne" predchozi pravni uprava pote, co jiz ta nova nabyla ucinnosti (coz se stalo 1. cervence). Nejsem si jisty tim, zda VH ma tak cela pravdu s tim, ze novelizovane zneni 130 nevadi, zadny arbitr te veci ale v dohledu neni, pokud se vlada rozhodla udelat sve narizei o hodnoceni, jak udelala.

"aby se AV s podporou těch VŠ, které mají zájem provádět výzkum (a tím splnit podle mého nutnou podmínku VŠ k akreditaci doktorských a možná v některých oborech i magisterských programů]" - v tomhle schematu byl podle mne problem akkreditace plzenskych prav, je to pri danem zpusobu vykazovani vyzkumne produkce v RIV problem souvisejici i shodnocenim (i kdyz jen proto, ze se MSMT rozhodlo mechanicky ten vadny zpusob uplatnovany RVV prevzit).

"Tedy to, co se VŠ (bohužel jsem si nevšiml podpory AV) podařilo u "bílé knihy" (opět zde jmenuji pana Matějů, současného předsedu GAČRu, který je jedním z hlavních iniciátorů a lidí za bílou knihou)." - stejny clovek byl i za VIVAT, konec koncu obsazeni toho postu s tim evidentne souviselo; nekricel bych ale hop, dokud se nepreskocilo, viz zpravu z MSMT o tom (http://www.msmt.cz/minister...). k souvislosti obou veci jeste doporucuji Umlaufovu Pohadku o Bile knize a dvanacti akademicich (http://www.umlaufoviny.com/...), kterou povazuji za hodne presnou.
28. 07. 2009 | 23:22

Ivan Sommer napsal(a):

Vojenský výzkum nelze opomíjet !

Vážení diskutující zapomínají na ještě jednu oblast velice specifického výzkumu.I civilní sféra vyžívá občas jeho výsledků, našly by se možná i na ústavu V.Hořejšího. Zanedbávat tuto oblast nelze, jen mi není jasné, jak by se hodnotila kvalita, je-li obecně přijímáno, že v oblasti vojenské vládnou poměry "přísně tajné".
28. 07. 2009 | 23:26

Ivan Sommer napsal(a):

Lachema Brno.

Úvahy Jiřího .Zlatušky jsou jistě zajímavé a bezesporně se projevuje jako schopný organizátor. Jen mi není jasné, proč se neangažuje se stejnou vehemencí doma. V brněnské Lachemě, vyrábějící léčiva – cytostatika, nový majitel zrušil výzkumný ústav (prý odstranění duplicity ?), přesunuje firemní práva a cenná zařízení na jiné jednotky, takže v Brně zůstane k dispozici prázdná hala. Děje se něco podobného, jako s brněnskou úrazovkou, kdy se podařilo podobné Julínkovy záměry přece jen poněkud zastavit, jinak by zůstala prázdná budova.

Jak liché mi připadají úvahy o vztazích základního a aplikovaného výzkumu, jestliže v České republice zahraniční majitelé ten aplikovaný výzkum, obrazně řečeno, „vyluxují“. Pamatuji si, jak ještě snad vloni Lachema vyhlašovala, že naváže spolupráci s MU, aby si zajistila na zvláštní onkologické specializaci přísun absolventů.
28. 07. 2009 | 23:44

Dan Hlubinka napsal(a):

Václav Hořejší:
"NIKDO, ale SKUTECNE NIKDO nerika "seberte neco VS a dejte to AV"." To jsem rád, já to přeci také neříkám (ani ve svém "demagogickém" příkladu), takže máte vlastně pravdu.

Příměr s hračkou je dost velká nadsázka. AV prostě žila v domnění, že je absolutně nejlepší (což nezpochybňuji, ale kdo jiný by měl být, že), tudíž jí nemůže uškodit žádná změna přístupu. Přezíravý postoj k výzkumu na VŠ - nějaký důvod to musí mít, že více lidí z VŠ o tom mluví.

Na ÚMG jsem už jednou byl - tiše jsem záviděl a blahopřeji, že jste si mohli dovolit tak velkorysý projekt. Ale téměř centrum Prahy (ač až za Negrelliho viaduktem), opravené po povodních, to má také něco do sebe. Jen je škoda, že dostat se k vám vyžaduje projít lustrací na vrátnici, to my na UK nemáme.

Jiří Zlatuška: budiž nám nebe milostivo. Matějů se už neblaze podepsal na nucené "bolonizaci" našich škol. Je nutné ze všech sil bojovat o akademickou svobodu, protože byť v USA jsou správní rady universit celkem běžné, u nás by to brzy byly trafiky pro "zkušené manažery" typu Jahna, Romana, Peciny a další. Představa Jahna v čele UK je prostě strašná. Snad jenom ta možnost zvolit pro školu/fakultu zaměření na výzkum, vzdělávání, nebo na profesní přípravu (od toho ale bývaly střední školy a případné nástavby, dnes VOŠ, ne?) je v bílé knize přínosná - ovšem její uvedení v život mi jasné úplně není.
Jsem zvědav na podporu kolegů z AV :) .

Co je VIVAT? Poučte mne, prosím.
29. 07. 2009 | 01:16

vaclavhorejsi napsal(a):

Dan Hlubinka, Jiri Zlatuska:

Relevantni partie novelizovaneho Zakoba 130 rikaji:

§ 5a
(1) Celkovou výši výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol stanoví vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
(2) Rada pro výzkum, vývoj a inovace zašle správcům rozpočtových kapitol7)
a) návrh celkové výše výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol,
b) návrh výše výdajů podle § 6 odst. 2 písm. c) v členění podle výzkumných organizací; návrh vychází ze zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými
organizacemi v uplynulých 5 letech, z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a z výsledků mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje v České republice.

§ 6
(1) Závaznými ukazateli příslušných rozpočtových kapitol jsou výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem, z toho institucionální podpora celkem a účelová
podpora celkem.
(2) Z celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dalšími závaznými ukazateli, pokud přicházejí v úvahu,
a) účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací,
b) účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum,
c) institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků,
d) institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji.

§ 7
(6) Institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě zhodnocení jí dosažených
výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací
dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik7b), které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory před jejím poskytnutím zveřejní. Poskytovatel
dále v institucionální podpoře zohlední i výši nepřímé podpory, která byla výzkumné organizaci poskytnuta v předchozích letech formou úlev od daňových povinností.

7b) Například Research Assessment Exercise.
*********************************
Formulace jsou tedy dostatecne obecne (zvlaste § 5a), aby umoznovaly "rozumne" zhodnoceni produktivity, a rozhodne nezavazuji k pouziti "kafemlejnku".

******************
Pokud jde o VIVAT, viz http://www.vlada.cz/scripts..., detaily jsem nejak nebyl schopen dohledat (prislusne odkazy nefungovaly), ale je to v podstate ta "reforma VaV").
********************

Pokud jde o Bilou knihu, je asi pravda, ze se v tom AV nijak neangazovala, ale nevim, jak dalece VS staly o takove angazma. Nevim ani, jak dalece byly VS ve svem postoji jednotne.

V kazdem pripade souhlasim, ze "sedou eminenci" za vsemi temito (spatnymi) vecmi je Petr Mateju, ktery je i autorem zlovestnych partii v "Modre sanci" o tom, ze university musi byt prodchnuty hlavne duchem podnikatelstvi.

..
29. 07. 2009 | 07:51

Helena Storchova napsal(a):

To MartiX, Dan Hlubinka

mam jen dve poznamky
1. jestlize badatele na VS jsou tak pretizeni ucenim, proc se nikdy nepokusili poslat na pribuzne ustavy AV dopis tohoto zneni:
"Abychom casove ulevili nasim pedagogicko vyzkumnym pracovnikum, vyhlasujeme konkurz na externiho ucitele predmetu ...Biologie rostlin...pro bakalare/magistry. Odmena:XX. Zaslete prosim syllabus. Vybrani uchazeci budou vyzvani k predneseni vzorove prednasky. Posoudi zastupci katedry plus zastupci studentu. Pozadavky...".
Kdyz se ptam kolegu, zda o necem takovem byt jen slyseli, poklepou si na celo a reknou, ze jsem spadla z visne.

2. Skutecne hodnotna spoluprace je mozna jen mezi rovnocennymi partnery. Jestlize skolim PhD studenta, platim drahe zkazene chemikalie ze svych grantu (ovsem, student ma na kazeni pokusu pravo] a penize inkasuje katedra (rocne desitky tisic), kde dotycny na pipetu ani nesahne, nesjem partner rovnocenny, ale vykoristovany.
29. 07. 2009 | 08:22

MartiX napsal(a):

To H. Storchova,
proste si zase nerozumime, snad by vsichni na AV meli podstoupit povinnou 3 letou staz na Uni jako odb. asistent (zadne hostovani, pekne 8h/den, 7 dni v tydnu), pak Vam vse asi bylo jasnejsi :o))). Obcas mam pocit ze AV je jina planeta.

Kde pak by asi VS na zaplaceni externistu brala???

Aby to melo vyznam a skutecne nechalo aspon nektere lidi z katedry z vetsiny jen delat vedu, tak by to muselo byt peknych par praktik/seminaru/prednasek a zejmena podil na organizaci a garanci tehoz.

Kde by se na tohle vzali penize, kdyz uz ted normativ, ktery realne stale klesa, nyni nestaci na zaplaceni tech stavajich par nadsencu???

Aby to cele nebylo jen prazdne gesto a opravdu udelalo prostor pro vedu na VS (nejen pridelalo problemy s koordinaci externistu), tak by to v globalu chtelo do systemu prisypat hooooodne penez navic,aby se to cele udrzelo v chodu.
29. 07. 2009 | 09:03

MartiX napsal(a):

To H. Storchova,

ad 2. Jestli je ta almuzna za PhD studenta pro Vas to klicove, tak to jsou opravdu malicherne problemy. Na dotacich za PhD studenty fakulta rozhodne nevydelava (!!!!) - to si radsi vezme o pregraduala navic a je na tom financne lepe.

Na cem vydelava je novy lidsky potencial.

Abych Vas uklidnil z normativu na PhD studenta se u nas nekupuje ani jedna pipeta (ono na katedru priputuji penize tak na to, aby mel kde sedet a na cem psat). Nadruhou stranu muzete na PhD studenta napsat napr. GAUK, kde si muzete tu pipetu z Uni penez pro studenta a jim zpusobenou event. destrukci poridit :o) (bezne se to tak na AV dela).
29. 07. 2009 | 09:18

vaclavhorejsi napsal(a):

MartiX:

Zcela s vami souhlasim (a nesouhlasim s kolegyni Storchovou) - almuzna za PhD studenta je prkotina; nam dosavadni system vyhovoval, i s tim, ze jsme na studenty "doplaceli" - v souhrnu se nam to vyplacelo; brali jsme to trochu i jako urcitou podporu VS z nasi strany.

Je ovsem pravda (jak rikam i v clanku), ze jsme moc neslyseli z VS pozadavky typu "potrebovali bychom zajistit od vas ty a ty prednasky, abychom meli vic casu na vedu" - nebo jine navrhy, jak by AV mohla konkretne pomoci.

Myslim si (stejne jako M.H.), ze hodne byste mohli nejakou lepsi organizaci dosahnout sami - osvobodit dobre badatele od premiry pedagogickych a organizacnich povinnosti.
Nekdy mam dojem (mam na mysli zcela konkretni priklady), ze nekteri lide jsou docela radi, ze maji tu vymluvu na pedagogicke a organizacni povinnosti, protoze delat vedu je MNOHEM narocnejsi a tezsi...
Nejlip to vim z vlastni zkusenosti, protoze tech organizacnich veci mam ted hodne...

..
29. 07. 2009 | 09:30

jirizlatuska napsal(a):

VH: Vzhledem k tomu, ze pri prakticka aplikase "selskeho" rozumu narazi na odpurce, kteri trvaji na tom, ze odchylky od bezducheho pritupu se musi riirizne zduvodnit (a zduvodneni "dolozit"), pakticky to vychazi, jak to dnes je. je to podobne jako se lhutami potrebnymi na opravy evidentnich chyb v zakonech.

Dan Hlubinka: Na bolognizaci jsem podepsany take a nijak toho nelituji (je to na vetsi debatu, nez tady, ostatne jsem se ji nikdy nestranil).

Stran VIVAT, to co psal VH samozrejme odpovida, podrobneji, zprava o zacatku: http://www.vyzkum.cz/UserFi...
- ve Wikipedii je v hesle o Topolankovi (http://cs.wikipedia.org/wik...) tento odkaz charakterizovan slovy "[Topolánek] Také podpořil rozvoj vědy prezentací projektu VIVAT." S podrizenim prumyslu se v tom pocitalo, aspon to takto vcelku jasne chapali novinari (viz napr. http://www.tyden.cz/rubriky...). Na webu vlady CR staci zadat VIVAT do vyhledavani (http://www.vlada.cz/scripts...).

Prime propojeni VIVAT s Bilou knihou najdete napr. v dokumentu s prezentaci z 12. 8. 2008 (http://icv.vlada.cz/assets/...), kde se k tomu autorsky tym (František Ježek, Petr Matějů (vedoucí projektu), Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Aleš Vlk, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý) hlasi slovy o synergii: "strategická (propojení s iniciativou premiéra VIVAT a s Inovačním fórem)."

Celkove by materialy mely byt na "reformnim" webu (http://www.reforma.cz), pokud jeste funguje.

Na projektu spolupracuje i NVF, viz jeho vyrocni zpravu (http://www.nvf.cz/onas/doku...), kde Richard Falbr(!) pise v uvodu: "It is therefore gratifying
that the NTF cooperates on the project VIVAT, which was declared
by Prime Minister Mirek Topolánek and forms a framework for
coordinated development of science, education, innovations, ap-
plications and technologies. Its aim is to increase the competitive
ability, continuing economic growth and balanced regional devel-
opment of Czech economy. These are tasks, which concord with
the long-term strategy of the NTF, and tasks, to the achievement
of which its teams of experts contribute significantly."
29. 07. 2009 | 09:34

jirizlatuska napsal(a):

VH: "nebo jine navrhy, jak by AV mohla konkretne pomoci" - myslim, ze zhruba na toto doplatila prvnicka fakulta v Plzni (nebyla sobestacna pro delani studijniho programu); nechci polemicky opakovat, co uz jsem psal drive (napr. http://blog.aktualne.centru...).
29. 07. 2009 | 09:41

vaclavhorejsi napsal(a):

jirizlatuska:

Rozhodne jsem nemel na mysli neco jako onen priklad Pravnicke fakulty v Plzni, ale vyukovou spolupraci s kvalitnimi fakultami (ktera ostatne jiz dobre a intenzivne funguje - jen pracovnici UMG zajistuji 27 semestralnich prednasek, vcetne nekolika zakladnich pro velky pocet studentu - ja zkousim rocne 200 studentu...).

Vzdy hlasil k tomu, ze AV ma byt co nejvic angazovana ve vychove studentu; jsem presvedcen, ze se to da velmi dobre udelat i bez zasadnich institucionalnich zmen (prevedeni ustavu AV pod kridla universit a MSMT).

...
29. 07. 2009 | 09:56

jirizlatuska napsal(a):

VH: Nemluvil jsem o prevzeti Av pod unievrzity resp. pod MSMT, videl bych jako ucelnejsi poskytnout vvi pravo akreditovat studijni programy plus sblizit pravni postaveni. Institucionalni amorfnost (paralelni pracovni pomery, vykazovani vysledku, atd.) nemuze dlouhodobe neplodit problemy (byt je povazuji za radove mene vyznamne, nez soucasny atak na oba obecne prostredi pro zakladni vyzkum tim presunem penez do prumyslu, resp. MPO konkretne). To ale neni tematem "reforem" a tedy to ani nesouvisi s temi financnimi problemy.

Na jinou notu s vyse uvedenym sice souvisejici, ale jen ne v kontextu diskutovaneho (pripomela mi to formulace "pod kridla ... MSMT") - V rozpoctovych ergumentech RVV se hovori o "statnich institucich", cerstve napr. vyjadreni M. Janecka "Státní sektor ( Max Planck Institute, CRNS apod.) obvykle spotřebují okolo 10 % státního rozpočtu na VaVdané země; v případě AV ČR je podíl přes 30%." Od prevedeni ustavu AV do verejnopravnich vvi ovsem tyto ustavy prestaly byt soucasti organizacni slozky statu a ucetne by se v techto mezinarodnich srovnanich do statniho sektoru asi nemely radit (stejne jako se tam neradi verejne univerzity, ale jen tech par statnich vysokych skol).
29. 07. 2009 | 10:13

vaclavhorejsi napsal(a):

jirizlatuska:

MPI take neni statni, ale verejnopravni.

..
29. 07. 2009 | 10:48

MartiX napsal(a):

To V. Horejsi:
neuveritelne! Uz podruhe za tuto diskusi spolu suhlasime :o))).

Ne vazne, samozrejme, ze s organizaci a produktivitou je dost co zlepsovat...a ano plati, ze nemalo lidi se za vyuku schovava...proste je to tak. Otazkou je jak to zmenit...samozrejme me muzete napsat idealisticke zvolani o samospravnosti Uni atd, ale to zni pekne, praxe je ZCELA jina...a vnitrni demokracie tu je spis na skodu, protoze nejeden clen vedeni i senatu ma maslo na hlave, aproto nebude tlacit na produktivitu (nevypustui si rybnik a nepodrizne pod sebou nebo svymi lidmi vetev). Vsechni se tu znaj, nikdo si nikoho nechce rozhazet...Takze bud zaplatit krizove managery vedy ze zahranicnich ustavu, nebo jit vpred po malych kruccich a obrnit se trpelivosti - takova je realita.

Nadruhou stranu stejne tak tu rada lidi opravdu Don Quijotsky valci na dvou frontach a vi, ze ani na jedne nemuze v dohledne dobe vyhrat. Ti jsou v praci prumerne 11h, granty a prednasky pisou o vikendu a 8 tydnu dovolene si vybiraji leda na papiru. Pro AV budou ale stejne za bridili, protoze pres vsechnu snahu a progresivni zlepsovani maji zatim tak na casopis s IF 5 a ne 20.

Ale po ste zdurazuji, ze pouze lepsi organizaci se skokem ke Graduate Schools pri Uni O P R A V D U dostat nemuzem.

Je to stejne ferovy argument jako kdyz Vam nekdo rekne, ze kdyz pujdete na 50% prijmu jako AV, tak se zbavite tech prumerne a podprumerne produktivnich a jako celek pak budete prece jeste lepsi. :o(
29. 07. 2009 | 14:38

Michal Hocek napsal(a):

to MartiX. Ja vam samozrejme rozumim - proste je treba oboji ale v tomto poradi - napred lepsi organizace/diferencovane financovani pro lepsi skupiny a teprve potom vice penez do systemu - pokud byste pouze prilil vice penez za soucasneho systemu (na VS i na AV) tak se nestane nic - pouze se tech vic penez utrati aniz by se to projevilo na zvyseni kvality. Plati to samozrejme obecne pro VS i AV.

Podle me se musi zacit tim systemem - udelat dobry model hodnoceni produktivity (v ramci ustavu, vednich oblasti, fakult) a hlavne diferencovat penize. Na AV nevykonne skupiny rozpustit (a misto nich konkursy na juniorske skupiny); na VS je prevest na plne pedagogicke (s maximalnim loadingem uceni) a prostor a penize pridelit produktivnim (kterym soucasne ubrat uceni). Na AV je tohle v pravomoci reditele ustavu - nekde se to udelalo (UOCHB, UMG), ale obecne to nefunguje, protoze na vetsine ustavu je struktura oddeleni/skupin dosti zamrznuta.

Podle me je cesta z toho ven ve vyhodnoceni produktivity vedeckych tymu daneho oboru (pres vsechny ustavy AV a fakulty), skupiny rozdelit na excelentni nadprumerne, prumerne, podprumerne a slabe a institucionalni financovani davat diferencovane pouze na excelentni, nadprumerne a aspon prumerne skupiny (za podprumerne a slabe by instituce nedostala nic). Pak by se rediteli/dekanovi tezko nechavalo neproduktivni skupinu, ktera se nevyplati aspon nejak jinak (hodne uci, dela servis pro ostatni atd.), protoze by vsichni vedeli, ze na ni doplaci a brani jim v rozvoji.

Tezko se diskutuje s anonymnimi diskutery, protoze oni znaji moje realie ale ja jejich ne. Preste si jsem naprosto jist, ze kdyby se kolega MartiX rozhledl kolem sebe (nezmam pracoviste, kde by to tak nebylo), tak na sve fakulte/katedre najde spoustu spatnych skupin, ktere maji treba vice prostoru, uvazku, penez na investice, nez jeho (predpokladam) velmi dynamicka a produktivni skupina...
29. 07. 2009 | 15:49

prirodovedec napsal(a):

MartiX: Proc jeste zustavate na VS v CR? Proc jste nezkusil zahranici nebo AV? Pokud jste zcela zrejme nedoceneny a nelze zmenit system kolem Vas, normalni je odejit jinam ne? Navic s ohledem na to, co se riti?

Vami diskutovane navrhy jsou podle mne dnes neprosaditelne, protoze jsou zasadne spojeny s pozadavkem navyseni financovani.

To pri aktualnich predikcich vyvoje krize nebude mozne, naopak VS budou resit propady ne 10% (jak se septalo na jare), ale k 15%. Lze ocekavat, ze souvisejici propady platu zpusobi, ze podil na "tretine VZ" z AV bude na nekterych VS zoufale zadan a na jinych drive VZ uspesnych odmitan (ale svym zpusobem v 2010 srovna podminky VS a AV z hlediska stejneho procenta propadu zdroju). Z toho pohled nutnost neshody AV a VS je RVV brilantne zalozena, pokud ma AV diskutovane cile.

Pocitejte tedy spise ve svem okoli s odchodem duchodcu pracujicich dele (pokud nemaji projekty) a nasledne se zvysenim uvazku Vas, kteri zustanete, ale za stejne penize jako dosud. Plus dopadne skutecne kofinancovani evropskych projektu zatim do VS hospodareni nepromitnuto.

Na tento vysoce pravdepodobny scenar dnes podle mne opravdu staci "trojclenka". Omlouvam se soucasne kolegovi D.H., se kterym ac uvadec "jednoduchych cisel" v rade pohledu vyse souhlasim, ale cisly je zjednodusene argumentovano, a tim padem i protiargumentovano mnoho let a zejmena podle techto trojclenek se tak, jako vzdy, rozpoctove penize rozdeli. A penize nejsou. Presneji neni zpusob, jak a na kom je vybojovat.

Financovani vedy je pres minuly podstatny rust na urovni cca 90% prumeru OECD15, financovani VS na urovni 40% prumeru OECD15 (a klesa od 2006), rovnez pomer financovani zakladni versus aplikovany vyzkum je diskutovan ve sporu (u nas 3:2, zahranici 2:3). Navic stylem rozkradeni od druheho (jak uvadi AV) versus projezeni od prvniho bez uzitku (jak uvadi HK a SPO).

Utechou Vam muze byt, ze IF casopisu jako ukazatel kvality Vaseho clanku je zvelicena charakteristika (viz odkazy prof. Zlatusky) pres veskere zvyklosti. Zrejme vyjimkou jsou obory bio-chem-fyz, kde uz skoro verim, ze to funguje :), pres nalezy prof. Z. :)

Navic nektere uvahy typu "obroda VS" podle mne zde spise vedou k myslenkam BK a prof. Mateju. Omlouvam se, ale zni mi to jako prani, ze moudry ministr dosadi moudre vedce za rektory, kteri vyhazi neschopne a nepublikujici a na VS vznikne raj na zemi za soucasne tarify ... :)

S ohledem na to, co jinde pise pametnik zmen v 1993 a co si lide pamatuji, lze ocekavat spise dosazeni tech politiku a prumyslniku ...

V.H.: Ano VS byly na jare dosti jednotne. Jinak by tu reformu nedokazaly zatim pozastavit. To, ze jste si toho nevsimli na AV :) (viz lepe odkaz prof. Z. na umlaufoviny) ma logicke dusledky v tom, ze si situace AV ted nevsimaji na nekterych VS.

Navic az si VS odhadnou rozpoctove prijmy/propady zacnou s presunem ze VSECH VZ do kafemlejnku pocitat - viz vyjadreni CKR - rektori vedi. Protoze pokud smichaji vsechny zdroje podobne, jako se zde michaji zdroje z vyuky do vedy na VS, zjisti, ze pokud nebude prisun "drobnych" z VZ z kafemlejnku - AV propadne 5% a VS kolem 15%.

Chybi spolecny tlak na navyseni % HDP na VVaI. Tak, aby ziskali vsichni.
29. 07. 2009 | 15:52

Tom napsal(a):

To Michal Hocek:

"Ja vam samozrejme rozumim - proste je treba oboji ale v tomto poradi - napred lepsi organizace/diferencovane financovani pro lepsi skupiny a teprve potom vice penez do systemu" a dále: "jsem naprosto jist, ze kdyby se kolega MartiX rozhledl kolem sebe (nezmam pracoviste, kde by to tak nebylo), tak na sve fakulte/katedre najde spoustu spatnych skupin, ktere maji treba vice prostoru, uvazku, penez na investice, nez jeho (predpokladam) velmi dynamicka a produktivni skupina..."

A to je právě potenciál kafemlejnku (i přes všechny jeho VELKÉ nekononalosti...), že dává produktivním do ruky velmi logický a silný argument směrem k vedení: Podívejte, moje skupina přináší fakultě tolik a tolik peněz, zasloužíme si větší podporu, víc místa, úvazek navíc, atd, atd. Podívejte na skupinu tu a tu, jsou to milí lidé, což o to, ale nepřináší (kromě učení) zhola nic a třeba teď o prázdninách tu jsou jen na semeno... :o)

Teď peníze přináší výzkumné záměry, takže zásluha náleží moudrým profesorům, kteří tu slohovou práci před 5 lety dobře napsali a ještě měli dobré kamarády v hodnotící komisi, takže to "dobře dopadlo"...

.
29. 07. 2009 | 16:23

prirodovedec napsal(a):

Tom: Uhodil jste podle mne hrebicek na hlavicku. Problem zde pro nektere neni v tom principu kafemlejnku (jako pro prof. Z.), ale v tom, ze nekteri netvorili ten soucasny kafemlejnek. :)

Pisu to mozna zle, ale kafemlejnkovska vira je nezdolna. Inu jen jej staci prepracovat ... vylepsit ...

Priznam se, ze za urcitych okolnosti nevim, zda by kolegove doma na nekterych VS dali prednost kafemlejnku AV nebo tomu z BK. :) Zatim asi mnozi diky mediim veri tomu, ze jde o spravedlnost pro cely zakladni vyzkum.
29. 07. 2009 | 16:38

Michal Hocek napsal(a):

to Tom - houby, nedava jim nic. Kafemlejnek hodnoti POUZE poskytovatele (MSMT vs. AV vs. MPO atd.). Nehodnoti dokonce ani ustavy - natoz skupiny. Jedine, ze byste si sam spocital, kolik jste asi zhruba prispel a pak chodil za dekanem a ukazoval mu to... Ten kafemlejnek vcetne primeho prepoctu bod = x Kc je hlupactvi.
Podle me by to chtelo opravdu hodnotit na urovni tymu (pres cely velky obor - chemie, mol.biologie atd.) a instituce (fakulty, ustavy AV) by rekneme na kazdy excelentni tym dostavali 1 milion/clena tymu, na nadprumerny tym 700 tis. na clena a za prumerny treba 500 tic. na clena, vcetne toho, ze by se zverejnilo, ktere tymy se dostaly do ktere kategorie - to by pak byla ona paka na vedeni...
29. 07. 2009 | 16:43

Tom napsal(a):

Přírodovědec:

"Problem zde pro nektere neni v tom principu kafemlejnku (jako pro prof. Z.), ale v tom, ze nekteri netvorili ten soucasny kafemlejnek. :)"

No samozřejmě, VH a zvláště MH jsou (stejně jako já...) v hloubi duše nadšení zastánci principu kafemlejnku... Akorát ne tohoto současného, konkrétního, zlého... :o)

.
29. 07. 2009 | 16:47

prirodovedec napsal(a):

Tom: Jeste poznamenam pro mne podstatne.

Dnes vedecke tymy zarucuji VS zejmena vrcholne akreditace (pres vystupy). Co se tyka financi se jedna jen o zlomky ze specifickeho vyzkumu (u uspesne VS se to muze blizit par procentum dalsich prijmu), a pak predevsim prijmy z projektu, byt oznacene jako institucionalni u VZ aj.

Prostredky techto projektu se poskytuji tymum resitelu, kteri je vysoutezili (VZ, VC, GA ...) a spotrebuji je. VS prinaseji vehlas, vysledky, akreditace, moznost rozvoje talentu, ale primarne to resitele a tymy nedelaji pro skolu, ale pro sebe a je vec jejich rozhodnuti i schopnosti, zda do toho jit, ci nejit, zda se jim to "vyplati" (odborne i financne).

Tymy pak vetsinou skole/fakulte/pracovisti plati rezie na uhradu energii, prostor, administrativnich nakladu. Je otazkou pro kazdou skolu, zda to skutecne naklady uhradi (viz hypoteza AV, ze veda na VS se dotuje z vyuky).

Cili mate pravdu v tom, ze kafemlejnek se snazi promitnout kvantitativni ukazatele z VVI do institucionalniho financovani neprojektovym zpusobem a napodobuje se financovani pres studenty. Nezohlednuji se ale zkusenosti ze specifickeho vyzkumu, coz byl predesly pokus.
29. 07. 2009 | 16:49

Tom napsal(a):

MH:

"houby, nedava jim nic. Kafemlejnek hodnoti POUZE poskytovatele (MSMT vs. AV vs. MPO atd.). Nehodnoti dokonce ani ustavy - natoz skupiny"

No ano, dle zákona kafemlejnek opravdu jen dává peníze "poskytovatelům". Ale lze předpokládat, že např. MŠMT to univerzitám dále rozdělí podle stejného klíče a třeba na UK (pokud vím) proběhla anketa z rektorátu na fakulty podle jakého klíče dále rozdělovat a většina fakult se vyslovila dělit "tak tak to přijde"... (ale to je opravdu jen kuloární zaslechnutá a zhola nepotvrzená informace - navíc už před časem, takže po přepočítání možná někdo změní názor...)

.
29. 07. 2009 | 16:53

prirodovedec napsal(a):

M.H.: Overte si, ze vetsina VS jeste na jare pocitala, ze prerozdelene VZ prostredky pujdou dle RVV metodiky na VS.

Jinak to co pise Tom, je podle mne to, co jste napsal Vy svem po uvodnim popreni. Tom si spocita body a podle znalosti metodiky poskytovatele bude volat, kolik prinesl. :)

Tom: Nevim jak Vy, ale vira v uvedene kvantitativni metody zdobi texty kolegu z AV jiz od 90.let (lze se presvedcit) a zde diskuse mezi prof. Z. a M.H. a V.H. na druhe strane zde ctu jiz dva roky. Vy ne?

Samozrejme zalezi na definici toho, co povazujeme za "kafemlejnek". :)
29. 07. 2009 | 16:55

prirodovedec napsal(a):

Tom: To, ze lide "vedi", ze jsou lepsi nez ti druzi a zcela prirozene tihnou k hodnoticim metodam, ktere to prokazuji - nejlepe automaticky - je podle mne zcela lidske i pro vedce. :)

M.H.: Pokud jsou pravdive zpravy, ktere mam z prvnich kol pridelovani evropskych projektu v CR (jiste k Vam take dolehlo) ve vsech osach, je zrejme, ze jakekoliv peer review potrebuje opravdu absolutni pruhlednost vcetne spravnich soudu, jak tvrdi prof. Z. A pridal bych jeste zpetne detailni proverovani ruznych vazeb.

Z toho pohledu mi pripada jakykoliv nespravedlivy kafemlejnek (jeden rok by se vylosoval Vas, druhy Zrzaveho, ...) jako rozumnejsi. :) Protoze dopredu se pocita s tim, ze je to nesmysl ...
29. 07. 2009 | 17:01

Michal Hocek napsal(a):

to Tom. Neverte tomu - az dojde na lamani chleba, tak zacnou vsichni duchamorci, kteri vysli blbe brecet a penize se z PrF a MFF zacnou prelevat teologum a sociologum. Je tam prilis mnoho mezistupnu - na urovni MSMT je pravdepodobne, ze by to mohlo jit na VS podle stejneho vzorce, ale na urovni VS (zejmena u UK, kde duchamorci s doktorama utlucou pouhe 2 skutecne vedecke fakulty cepicema) uz nepochybne nastane nejake glajchsaltovani a dalsi bude na urovni fakult a kateder (proste si uloupnou na "globalni vydaje")- nez se to dostane na uroven tymu, tak to ztrati veskerou diferenciaci. To by se opravdu musely hodnotit primo tymy...
29. 07. 2009 | 17:01

prirodovedec napsal(a):

M.H.: Seversky system to umi posilat primo k lidem. :) Na nekterych institucich. :) :)

Ale co se tyka realismu hlasovacich pomeru na UK, mate u mne znale cynickou jednicku z cynismu. :)
29. 07. 2009 | 17:03

Michla Hocek napsal(a):

to Prirodovedec - no nevim - zatim treba panely v GACRu funguji prekvapive dobre.

Idealni by bylo pouzit vstupni data z dobreho kafemlejnku (klidne oborove modifikovaneho - s akcentovanim specifik informatiky, humanities nebo technickych ved - nikde neni receno, ze musi byt jeden universalni jako pro prirodni vedy) doplnene vyhodnocenim komisi, ktera by na zaklade tech dat a zdraveho rozumu udelala ten finalni ranking tymu.
29. 07. 2009 | 17:08

Tom napsal(a):

MH:

Ano, bohužel je velmi pravděpodobné, že to tak dopadne, že v každém mezistupni rozhodování se něco na ty "globální výdaje" stranou dá... Nikdo není tak naivní, že by předpokládl že všechno (ba ani většina) skončí u finálních dělníků vědy... Ale i když dorazí jen část, a těm, kteří nedělají nic taky nic nedorazí, mohl by to být dobrý začátek pozvolného konce rovnostářství.

Ale to by nastalo až od 2012 kdy na většině fakult úplně skončí výzkumné záměry... Teď MŠMT chce aby VZ - i když se jim ze zákona krátí finance - pokračovaly a peníze se do nich dolívaly z těch financí za výsledky (aka "na rozvoj výzkumných institucí"). Takže se vlastně pojede dál postaru...
Jak na akademii - máte to taky tak?

.
29. 07. 2009 | 17:22

MartiX napsal(a):

To M . Hocek, jo asi bychom se nakonec na vetsine veci shodli...ale nemyslim si, ze penize mohou prijit az po reforme a reorganizaci, protoze to by bylo tak za 15-20 let...to by mohly byt dobre tak akorat na fajnovou rakev vedy a vyzkumu VS.

Podminky lze nastavit tak, aby penize dotekly aspon ktem perspektivnejsim, co si to zaslouzi, ale musi se to dobre nastavit a "drzet vsem nuz na krku".

Nebo rozjet aspon ty post-doc fellowships formou GACR grantu, tam by byl dohled jasny....

To prirodovedec. No nevim jestli je pro vsechny resenim odejit na AV nebo do zahranici(nebude nas asi tucet). Kazdopadne bylo uz hur a nam se dari cim dal lip, navzdory tomu, ze podminky stale nejsou idealni...mame trening takze subkritickou miru frustrace uz zvladame, kdyz nas zrovna kolegove z AV nedrazdi :o))))))))

Ad IF...jojo neni vsespasitelny, ale delam v bio-med oblasti, kde IF celekem fungujou, takze pro odhad prestize casopisu a naroku na vedeckou praci to pro obrazek slouzi celkem dobre. Proste jsem chtel rict, ze jsme schopni se dostat do rekneme top 15% oboru (ikdyz na vrcholu mame kupu casopisu tisknouci hlavne review), ale na Nature to zatim opravdu neni...
29. 07. 2009 | 17:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Michal Hocek a dalsi:

Pokud jde o aplikaci kafemlejnku na jednotlive instituce, zakon to rika dost jasne, dokonce mnohem jasneji, nez v pripade dusledku o uroven vyse (rozdeleni poskytovatelum):
*********************
§ 7
(6) Institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě zhodnocení jí dosažených
výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací
dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik7b), které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory před jejím poskytnutím zveřejní.
************************
Problem je v tom, ze soucasny kafemlejnek nejlepe vyhovuje velkoproducentum prumeru a doplati na nej ti, kteri radeji jednou za 2 roky publikuji neco poradneho.

Tyhle jednoduche kafemlejnkove metodu maji tu zasadni potiz, ze z nich jako nejefektivnejsi muze vyjit nekdo, kdo za 10.000 Kc zplodi clanek ve Folia Biologica; ten, kdo za clanek ve spickovem casopise ziska 10x tolik bodu, ale utrati 100x vic penez, vyjde jako financne vysoce neefektivni.

Dostat se o tridu vys je radove nakladnejsi; kdyby se spocitaly celkove naklady vcetne grantu na kafemlejnkovy bod nejakeho nobelisty a nejakeho Franty Vomacky z Univerzity Podoli, tak by ten prvni drtive prohral...

..
29. 07. 2009 | 17:40

MartiX napsal(a):

To V. Horejsi. Dnes potreti souhlasim :o), neuveritelne se stava skutkem :o))). Ano to co rikate je tak...ale v tom bychom si zde asi vsichni rozumeli...a nejen my...takze by stacilo modifikovat vypocet a ne kafemlejnek hodit do srotu...
29. 07. 2009 | 17:48

Tom napsal(a):

VH:

"Tyhle jednoduche kafemlejnkove metodu maji tu zasadni potiz, ze z nich jako nejefektivnejsi muze vyjit nekdo, kdo za 10.000 Kc zplodi clanek ve Folia Biologica; ten, kdo za clanek ve spickovem casopise ziska 10x tolik bodu, ale utrati 100x vic penez, vyjde jako financne vysoce neefektivni."

Máte samozřejmě pravdu, ale to je pak jen otázka nastavení "Gašovy" křivky. Kdybyste v RVV byl Vy, mohla tu být "Hořejšího" křivka, která by špičkovým publikacím dávala ne 305 ale 1000 bodů (a Nature a Science 3000)... ;o)

.
29. 07. 2009 | 17:51

vaclavhorejsi napsal(a):

Tom:

Ani "idealni kafemlejnek" se proste NEDA pouzit nynejsim zpusobem - zasadni a neresitelne problemy: srovnavani zasadne rozdilne nakladnych oboru (matematika vs. molekularni biologie), ohodnoceni zasadni monografie vs. ucelove vydane zcela postradatelne knihy, ohodnoceni patentu, uzitnych vzoru, atd).

Ja verim, ze "idealni kafemlejnek" se da dobre pouzit jako zasadni podklad pro srovnani PUBLIKACNI produktivity subjektu (velkych skupin, celych ustavu) podobneho zamereni ve "velkych" oborech (chemie, mol.biol/biomed., fyzika) (napr. UMG vs. MBU vs. FGU), ale uz ne vs. PrF (prilis heterogenni). Ani v techto "idealnich" pripadech ale neni mozne vyvozovat zavery z rozdilu v ramci 10-20%, mozna ani vetsich. Je to zasadne uzitecne pro odliseni vyrazne rozdilne (nasobne) produktivnich subjektu.

Snahy o vypracovani systemu prevadejiciho vsechny vysledky na jednu hromadu (jedno vysledne cislo) a trojclenkou pak podle toho "bez zasahu lidske ruky" davat penize jsou NAPROSTOU HOVADINOU, urazkou rozumu, a ... (sprosta slova si doplnte).

..
29. 07. 2009 | 18:10

Tom napsal(a):

VH:

Já vím, já vím... Máte pravdu...

Ale dá se to snad řešit rozdělením financí na obory a "vyladěním" dílčích kafemlejnků.

Kvantifikace kvality knih lze udělat např. expertním každoročním panelovým hodnocením např. TOP 100 knih a těmto knihám přiřadit výrazně víc bodů než teď, atd...

V informatickém kafomlejnku klidně bodově zvýhodnit ty jejich úžasné konferenční proceedings, a zase by mohla nějaká komise vybrat každý rok nejlepší a přidělit jim bodů víc, než jen "za kusy"... (když nemají impact faktory, které tu kvantifikaci kvality u přírodovědných oborů zařídí lépe /my se na tom shodneme, JZ ať si myslí své.../)

Výsledky aplikovaného výzkumu (užitné vzory, poloprovozy, patenty, apod...) tímto způsobem nehodnotit.

To sum up: Princip kafemlejnku ani při optimálním vyladění nebude bez chyb, ale bude pořád lepší (rozuměj menší zlo) než jakýkoliv peer review (rozuměj peer review v českých poměrech). Howgh.

.
29. 07. 2009 | 18:35

Tom napsal(a):

VH:

A ještě něco: Momentálně jsou "na stole" pouze dva ucelené způsoby financování: výzkumné záměry a kafemlejnek. Z těchto dvou variant volím druhou. Až AV vypracuje třetí, alternativní a hlavně UCELENOU koncepci a předloží ji, klidně rád uznám že je lepší než kafomlejnek... Možná by to bylo užitečnější využití času než organizace akcí typu oběšenec...

.
29. 07. 2009 | 18:43

prirodovedec napsal(a):

Tom: Ano, k tomu to dojde. Po obdobi slucovani 22 zdroju finacovani se tyto politickymi rozhodnutimi rozdeli, jak jsem psal na financne narocne a mene narocne obory (zminuje V.H. - ze nelze porovnat). Meritkem bude asi soucasny stav plus vyhled a rozhodnuti o "politicky/strategicky" perspektivnich oborech. K tomuto rozhodnuti se vyjadri politic pod heslem, ze vedci v oborech jsou zaujati.

Dalsi vetveni bude na zakladni vyzkum, aplikovany vyzkum a inovace. O pomerech zrejme s odkazem na zahranicni statistiky opet rozhodnou politici (viz 2:3 a 3:2).

V uvedenem cleneni (mame zatim cca sest skatulek) probehne jiz odbornejsi diskuse na bazi dnesni a drivejsich RVV (clenem uz byl kde kdo). Cili o zakladnim vyzkumu si rozhodnou vedci AV dominantne a trochu VS, o aplikovanem dominantne VS a cast prumyslu a o inovacich dominantne prumysl.

Nasledne bude zrejme cleneni na obory, kde se bude misit politika (ala NRR a nasobeni spolecenskych ved koeficientem dve), nakladove koeficienty a lokalni kafemlejnky. Otazkou bude, jak dalece budou oddeleny zdroje.

K tomu to podle mne logicky smeruje a jevi se mi to jako maximum mozneho, protoze soucasny kafemlejnek je "uspesnym" vysledkem pokusu rozhodnout o 24 mld. pro ty nejproduktivnejsi a elitni v publikujicim zakladnim vyzkum (viz zacatky po zjisteni pred cca ctyrmi lety o utrate 8 mld. podniky bez publikovanych vysledku). Vysledkem tohoto usili je soucasny paskvil. Nikdo normalni tedy nebude absolvovat dalsi "excelentni" pokus, ale bude hledat, jak uhajit svoje.

Minimem mozneho je pak vitezstvi VIVAT pohledu a realizace BK (naznaceno prof. Z.), coz lze ocekavat jako moznost po volbach, pokud se bude realizovat BK. Maximum mozneho pak predstavuje uvedeny pohled - coz bude zrejme Jahnova socanska verze.

K tomu pristupuje komplex evropskych projektu, kterym je nutne zajistit nejen kofinacovani, ale i financovani tymu (podobny problem jako zminujete u utlumovani prostredku pro tymy VZ, ale v nasobnem rozmeru). Lze tedy ocekavat i tzv. "recka reseni" - tj. zkrachovani instituci vzniklych z EU investic.
29. 07. 2009 | 18:52

Tom napsal(a):

VH:

"Ja verim, ze "idealni kafemlejnek" se da dobre pouzit jako zasadni podklad pro srovnani PUBLIKACNI produktivity subjektu (velkych skupin, celych ustavu) podobneho zamereni ve "velkych" oborech (chemie, mol.biol/biomed., fyzika) (napr. UMG vs. MBU vs. FGU), ale uz ne vs. PrF (prilis heterogenni)."

Aha, takže hodnotit pouze v rámci AV a v rámci univerzit...??? A ponechat rozdělení peněz AV/VŠ na věky věků tak jak jsou...??? Ach jo... :o(((
29. 07. 2009 | 18:55

Tom napsal(a):

Přírodovědec:

"K tomu to podle mne logicky smeruje a jevi se mi to jako maximum mozneho"

Souhlas, asi je to to nejméně špatné řešení...
29. 07. 2009 | 19:00

Radim Licenik napsal(a):

Lehce od veci, ale mozna kdyby se AVCR nasackovala do televize podobne jako chripka ...
"Television exposure is related to fear of avian flu, an Ecological Study across 23 member states of the European Union."
viz kvetnove vydani European Journal of Public Health.
http://eurpub.oxfordjournal...
29. 07. 2009 | 19:28

Anonymous napsal(a):

O cem se tady mluvi? Samozrejme, primarni pricina snahy ukrast co nejvic penez AV je stejna jako pricina soucasne celosvetove financni krize: “Greed.”

Chamtivost, lakota a nenasytnost (v tom nejhorsim slova smyslu) jsou zakladnimi lidskymi vlastnostmi spousty lidi v zemich na vsech kontinentech, mozna s vyjimkou Afriky, kde jsem se s typickou chamtivosti, lakotou a nenasytnosti nesetkal, asi proto, ze prijem vetsiny lidi je tam kolem $1/den a casto ani to ne.

A vy, Badateli, se tady velice naivne rozhorcujete nad tim, ze cesti podnikatele jsou chamtivi a zkouseji ukrast penize AV. Opravdu velice smesne...

Samozrejme, ze vase smesne rozhorcovani nepomuze. Jedine, co pomuze v teto situaci, je stat se aktivnim politikem a tvrde bojovat s podvody, klamy, umyslnym prekrucovanim pravdy a falesnym prezentovanim skutecnosti a podobnymi “typickymi jevy” soucasne ceske politiky. Badateli, opravdovy boj s podvodniky a naivni rozhorcovani se nad tim, ze podvodnici existuji, jsou dve naprosto rozdilne veci... :)
29. 07. 2009 | 19:35

Dan Hlubinka napsal(a):

Pánové, doporučuji text Pavla Drábka vyšlý v Bulletinu České statistické společnosti
http://www.statspol.cz/bull...
29. 07. 2009 | 19:35

Michal Hocek napsal(a):

to Tom a VH - souhlasim s Tomem, ze se MUSI srovnat tymy z AV s VS - PrF UK je prilis heterogenni, ale da se srovnavat chemicka sekce s chemickymi ustavy, biologicka sekce s biologickymi ustavy atd. - ale hlavne - na urovni tymu (jinak hrozi realne nebezpeci zprumerovani slabych s excelentnimi a vyjde, ze jsme vsichni prumerni).
Jinak mi prijde Prirodovedcova varianta jako rozumna.
29. 07. 2009 | 20:02

prirodovedec napsal(a):

D.H.: Nebylo sireno jiz drive? V jine verzi? Kdosi mi uz poslal.

M.H. Mne se to tolik nejevi :). Ja to spise vidim tak, kde to skonci ... Nerad, aby se to jmenovalo treba prirodovedcuv kafemlejnek jako hyperbola po prorektorovi UK :). Uvedomme si, ze to znamena droleni castek a ruzne vstupy nevedeckych lobby ...

Navic podle mne to bylo mozne dosahnout pred kafemlejnkem a v lepsi verzi.
29. 07. 2009 | 20:26

Dan Hlubinka napsal(a):

přírodovědec: Promiňte, ale doporučovat MartiXovi odchod na AV je nepochopením jeho snahy. Pokud všem, kteří se chtějí věnovat vědě doporučíte odchod na AV či do zahraničí, kdo pak bude učit a jak taková výuka bude vypadat? MartiX prostě říká, že se snaží, postupně se zlepšuje, ale podmínky k práci takové jaké jsou na AV nemá (a popisuje v čem), zatímco je mu stále předhazováno, že NENÍ tak dobrý jako lidé z AV (útěcha pro MartiXe: i na AV se jistě najdou lidé vyrábějící pseudovýsledky a produkující mnohem na rozdíl od Vás paskvily, jen se o nich v této situaci moc nemluví). Přeci snahou by mělo být lidi jako je MartiX naopak podpořit, ne jim dávat, promiňte, ale musím říci hloupé, rady.

Všem: ideální kafemlejnek je utopie. Promiňte mi to, ale pod pojmem kafemlejnek si představuji mechanisticky vytvořené lineární uspořádání (to je takové, kde o každých dvou prvcích mohu říci, který z nich je větší). Ale tak to prostě v životě nechodí. Kdo z vás je zdravější? Navrhuji následující zjištění: vydělte svou hmotnost druhou mocninou výšky, připočtěte krevní tlak dělený věkem, celé to vynásobte číslem jedna + počet vykouřených cigaret za den, odečtěte minuty strávené sportem denně a za každý rok nad sedmdesát si odečtěte ještě bonusových 5 bodů. Kdo je nekuřák, abstinent, nepije kávu, cvičí jógu a věří v Boha si odečte dalších 100 bonusových bodů. Teď se pěkně seřadíme podle vyšlých bodů (nejméně je nejlepší) a je hned jasné jak jsme na tom se zdravím. Pěkně podle toho určíme, kolik kdo bude platit zdravotní pojištění a ta horší polovina vlastně pojištěna vůbec nebude, ta může umřít hned a bez pomoci.

Václav Hořejší: jestliže budete brát rozdíl 10 % výkonu mezi institucemi jako nevýznamný, snadno se Vám stane, že zůstanete úplně bezmocný. Vezměme teoretických pět ústavů a jejich "body"

A 100
B 93
C 85
D 78
E 71

Podle přístupu, že dva ústavy, mezi nimiž není alespoň 10% rozdíl nemohou být různě financovány jste v koncích, protože musíte teď dát všem stejně.

Ovšem aplikace skokových změn může být také proradná.

A 100
B 91
C 88
D 72
E 69

Ústavy A a B dostanou stejně, ale C už jen 80 % (přestože rozdíl mezi B a C je zanedbatelný), D 60 %, E 40 % (při mizivém rozdílu).

Podle mne je nutné vybojovat dlouhodobé a předvídatelné institucionální financování umožňující běžný provoz. Nevím jak, o tom se musí vést diskuse, ale rozdělovat všechny peníze na vědu podle "vyladěného" kafemlejnku je blbost.

O pět všem: řekněme, že kafemlejnek použijete na srovnávání srovnatelného, tedy fyyikální ústavy AV a fyzikální sekce univerzit, biologické na AV a biologické sekce universit. Pěkně si je seřadíte, nachystáte si rozdělování peněz - a teď mi řekněte, podle jakého klíče nejprve rozdělíte peníze mezi fyziky a biology.
29. 07. 2009 | 20:41

vaclavhorejsi napsal(a):

Michal Hocek:

"da se srovnavat chemicka sekce s chemickymi ustavy"

Ano, souhlasim.

"biologicka sekce s biologickymi ustavy"

Nesouhlasim - biologicka sekce PrF je hrozne heterogenni - systematicka zoologie, floristika, molekularni biologie, antropologie...

Proste takove kafemlejnky jsou z principu velmi omezene pouzitelne. Nic na tom nemeni, ze kdysi jsem mel podobny nazor jako ty; teprve nazorna prakticka demonstrace zoufalych dusledku tohoto Gasova-Mateju-Zrzaveho vytvoru me poucila, jak jsem se mylil.

Bohuzel se mi zda, ze jsem se v posledni dobe mylil nejak moc casto (ministerstvo pro VaV, uzitecnost tristupnoveho modelu VS...).

..
29. 07. 2009 | 20:47

Michal Hocek napsal(a):

to DH - reseni je jednoduche - nehodnotit primarne ustavy (tam se to muze zprumerovat do cisel, ktera uvadite), ale tymy - mezi nimi BUDOU velke rozdily. Krome toho se da ramcove nadefinovat procenta v kazde kategorii (napr. max. 15% A, dalsich 20% B, dalsich 30% C, 20% D a 15% E), coz by se pak muselo dodrzet (podobne jako je to ted v GACRu).
29. 07. 2009 | 20:49

Dan Hlubinka napsal(a):

VH: "teprve nazorna prakticka demonstrace zoufalych dusledku tohoto Gasova-Mateju-Zrzaveho vytvoru me poucila, jak jsem se mylil"

:) to jste mě potěšil. Vždycky říkám, že matematik má tu výhodu, že si hned vše vyzkouší a to zejména na extrémních případech (divil byste se, kolik stupidních chyb se tímto velmi snadno odhalí). Jenže to je tak všechno, co jsem s tím mohl dělat :( Přeci jen třeba Vaše slovo má mnohem větší váhu a dopad než mé - a když to zpočátku mělo i Vaši podporu....
29. 07. 2009 | 20:56

vaclavhorejsi napsal(a):

Dan Hlubinka:

No jo, jak jsem starej, tak jsem hloupej ;-)

..
29. 07. 2009 | 20:59

Dan Hlubinka napsal(a):

MH: "ale tymy - mezi nimi BUDOU velke rozdily"

Nejspíš rozdíly budou, ale to by asi znamenalo zavést institucionální podporu ústavu - týmy (oddělení, katedry) nemohou existovat bez existence ústavu. Na druhou stranu, týmů bude nesrovnatelně více než ústavů. Čili se může stát totéž, co jsem popisoval, jen místo pěti ústavů budete mít sedmdesát týmů.

Ale stále jste ještě nerozdělil peníze mezi fyziky a biology.
29. 07. 2009 | 21:04

Michal Hocek napsal(a):

to DH. Samozrejme institucionalni financovani jde instituci - nicmene by instituce dostavala urcitou sumu za excelentni tym, mensi za nadprumerny, jeste mensi za prumerny a nic za podprumerny ci slaby. To by nutilo vedeni diferencovat i na uroven skupin, protoze by jinak riskovalo, ze nejlepsi skupiny odejdou jinam.

Rozdelit penize mezi fyziky a biology bych primarne udelal podle soucasneho status quo s tim, ze pri (doufejme) zvysovani v budoucnu by se dalo trochu vice diferencovat i mezi obory podle hodnoceni excelence (srovnani urvne oboru v CR se svetem) popr. i castecne politickych priorit.

to VH. No dobra, tak biologie by mohla byt rozdelena na bilou a zelenou.
29. 07. 2009 | 21:19

prirodovedec napsal(a):

D.H.: Protoze pusobim v zahranici a sem vstupuji pres kolegy pusobici v CR (mozna znamo), od kterych mam hodne informaci a se kterymi odborne spolupracuji (diky nim znam i Vas excelentni rozbor minuleho nesmyslneho "normujiciho" :) vztahu IF/medianem a Vase prispeni jeho odstraneni - pomyslne smekam), dovoluji si rady, ktere Vam pripadaji bohuzel jako hloupe, ale kterymi jsem se ridil sam a podle mne uspesne.

Divam se na to samozrejme ze sveho pohledu. Zvazte jej. Oslovil jsem zde radou konkretniho cloveka - MartiXe. Predtim drive jeste pani Helenu S. z AV. Za soucasne situace mi zkratka pro mnohe jednotlivce pripada rozumnejsi vycestovat.

Ja jeho snahu chapu, ale protoze bych ho nemohl podporit nez verbalne (pritom zmeny jeho smerem jsou podle mne iluzorni i kdyz UK, ze ktere zrejme pochazi podle mne jako jedina rozpoctove vyrazne poroste na ukor ostatnich VS a AV - diky presunu kafemlejnku z AV na MSMT a nasledne na VS a diky zmene vzorce specifickeho vyzkumu na ukor ostatnich VS).

Pan kolega MartiX ale podle mne nijak nezduraznuje svoji lasku a vztah k vyuce a ke studentum a necisi z neho nijake vyrazne zaujeti timto smerem. Je naopak podle svych vyjadreni zameren na IF publikace, jevi se mi jako brzdeny v nich vyukou a z toho rozmrzely, ze je znevyhodnen vuci kolegum z AV. Oba jiste kolegy, kteri dokonce razili, jak dobre by se badalo na VS bez studentu zname a povazujeme je mozna za roztomile podiviny.

Jevi se mi proto logicke poradit mu, aby sel za svym stestim a za tim, co povazuje za podstatne. To pro neho vyuka zrejme tolik neni, protoze mu brani v tom, co chce delat. Radim aby se zkratka netrapil a nebyl zbytecny patriot, ale staral se o svuj talent a rozvijel jej.

K Vasim prikladum bych doplnil, ze bodovani VZ a pridelovani penez (100%, 90% a 0%) je podobne odpovidajicim prikladem v minulosti. Tehdy na VS byl doplnen urcity kafemlejnek zalozeny na peer review nakonec rozhodnutim "moudrych" uredniku.

Jiz drive jsem zde psal, ze rozdelovani penez je podle mne (tradicne) otazkou (bizarni) aplikace teorie her. Pravidla jsou podle mne VZDY subjektivni, vzdy pro nekoho nespravedliva a rozdil je v mire pocitovani jejich nespravedlnosti. Videl jsem od kolegou par trivialnich i netrivialnich spise duvernych rozboru mezi slozenim komisi a naslednou malou domu - nedelam si iluze. Viz neco podobneho, co jste pocitali na MFF s ohledem na prijimaci zkousky v Plzni.

Pokud by vyrazne rostly prostredky na VVI a to tak, aby se "nikdo" pri zmene nepropadal, zrejme by se navic nikdo proti principum pravidel neozval (mozna Vy, CERGE a Ti z MU jako minule), protoze by se malokdo namahal odhadovat trendy, ktere ho postihnou az dalsi roky (ted je RVV - chybne pro ni - zverejnila - navic vychazeji ze soucasnych bodu ...).

K rozdeleni penez mezi fyziky a biology. Zrejme tak jako dnes rozhodne gremium bud primo (odhlasuji) nebo neprimo (schovaji se za pravidla, interni granty aj). Pokazde zrejme vyrazne zohledni soucasny stav.

Nejsem si jist, zda jsou srozumitelna moje vychodiska techto psani. Neresim, jak to ma idealne byt (kazdy na to ma jiny nazor), ale snazim se na zaklade kolektivne precteneho, znalosti nejakych pouzivanych vzorecku a pravidel, zkusenosti druhych i svych s rozdelovanim financi odhadnout, kam se to muze vyvijet a napsanim nekoho varovat.

Zaroven se snazim promyslet psane argumenty a se vsim respektem nadhodit jejich mozna slaba mista - z meho zcela subjektivniho pohledu. Zajima mne to i s ohledem na specializaci a aplikace mych kolegu.

Dekuji za reakci.
29. 07. 2009 | 21:27

prirodovedec napsal(a):

V.H., M.H., D.H.: Souhlas:

"Podle mne je nutné vybojovat dlouhodobé a předvídatelné institucionální financování umožňující běžný provoz."

Psal jste drive, ze na ty uklizecky :). S ohledem na bezne rezie VS lze rici, ze na ty by to i po kraceni AV a moznosti soutezit ucelove o dalsi stacilo. (viz tabulky)

Pokud tam maji byt i tarifni platy, je zrejme problem. Pokud maji na AV prumerne platy jako na VS a i tarify jako na VS :) :) :) pak by to mozna slo o fous i na ty tarify.

Cili byl bych opatrny nebo to nejaky Blazka spocita. Otazkou je, zda maji rozpocty a zpravy vsech ustavu AV v cleneni rozpoctu a zprav VS. Pokud ano, tak vime proc RVV mlci a co ted pocita. :)

V.H.: Zdvorile doporucuji ziskat treba pres kolegu Rakosnika (pisu to dobre?) text kolegy Hlubinky ke kafemlejnku z roku cca 2006 az 2007. On se uz tehdy NEMYLIL a je zde jen prilis skromny. :)

S ohledem na Vase "prohlednuti", stale byste M.H. udelal "AV diktatorem"? :)
29. 07. 2009 | 21:34

Dan Hlubinka napsal(a):

"srovnani urovne oboru v CR se svetem"

A nešlo by toto i bez kafemlejnku? Myslím, že takové srovnání je možné už dnes - a možná by přivodilo některým lidem docela šok. Ovšem mějte na paměti, že jednoduché takové srovnání nebude a odbýt to jedním zprůměrovaným ukazatelem nepůjde. V každém případě je to přesně to, po čem hlavně volám.

"castecne politickych priorit." Souhlasím, že není možné třeba nechat úplně vyhynout nějaký obor kvůli současné situaci, ale snažit se mu pomoci dostat na lepší úroveň. Je lepší financovat zlepšování existující instituce (přes nutné personální změny), než zakládat pak znovu na "zelené louce".

Ale opět budu provokovat: není stav, kdy financuji podle stávající "excelence" vlastně konzervujícím? Není potřeba také nějak podporovat vznik nových směrů výzkumu (a nových týmů)? I když se třeba většina z nich nakonec nedokáže prosadit a bude rozpuštěna. Nehrozí, že přesměrování všech peněz na vědu do "kafemlejnku" povede k tomu, že popřeme to, co vědu dělá vědou, tedy hledání nových a značně nejistých cest?
29. 07. 2009 | 21:39

jirizlatuska napsal(a):

MH: "no nevim - zatim treba panely v GACRu funguji prekvapive dobre." - Na predsednictvu RVS rikal predseda GA CR, ze panely budou povinne vyhazovat znacnou cast prihlasek jeste pred tim nez se to da oponentum. Ze se navic nebude to, v ktere fazi to bylo vyrazeno, uchazecum sdelovat, protoze by AG CR byla zavalena stiznostmi a namitkami. Fakticka neprezkoumatelnost tak, takoveho rozhodovani mi v tom prijde zjevna, ze u nas neni zvykem se v takovych pripadech ucinne ozyvat, jako treba ve Velke Britanii, je ovsem zrejme tez.

Vnejsi pridelovani penez na uroven malych jednotek uvnitr orgaanizace, ktera ma byt samostatna, ovsem neguje jeji samostatnost. Jakkoli to vypada dobre pro ty, kteri maji pocit, ze zrovna oni se zaslouzili nejvic a nejvic si i zaslouzi, je to jako princip financovani z principu vadne. Rozpocet si instituce musi byt schopna stanovovat sama.
29. 07. 2009 | 21:49

Michal Hocek napsal(a):

to JZ - to co pisete o GACRu neni presne. Panely musi povinne vyradit aspon 30% prihlasek bez poslani ZAHRANICNIM oponentum. Ale pred tim je kazda prihlaska posouzena 4 cleny panelu (2 jako zpravodajove, kteri pisi posudek a 2 jako hodnotitele, kteri jen prideli body) a nasledne na schuzi panelu diskutovana a srovnavana s ostatnimi prihlaskami. Potom panel da celkove hodnoceni A, B (pokracuji do druheho kola k zahranicnim oponentum) nebo C (jsou vyrazeny uz v teto fazi). Musim rici, ze v panelu, kde sedim (207) i v dalsich panelech, s jejich cleny jsem mel moznost o tom diskutovat, byla velmi dobra shoda. Tento zpusob je opravdu vyrazne lepsi nez minuly model, kdy kazdy grant posuzovali 2 cesti a 2 zahranicni oponenti, kteri "nejak" pridelili body bez moznosti porovnat s ostatnimi prihlaskami, a z bodu se spocital prumer a udelala se tlusta cara na urcite hodnote (obvykle rozhodovaly desetiny procenta rozdilu). Fakticka neprezkoumatelnost je inherentni vlastnosti kazdeho posuzovani panelem - proste se na tom 12 clenu panelu shodlo a odhlasovalo si to, tak to plati. Clenove panelu jsou z ruznych instituci (takze se vzajemne trochu hlidaji), nesmeji se vyjadrovat k prihlaskam z vlastnich instituci ani k pripadum, kdy je stret zajmu (v nasem panelu definovan jako jakakoli forma spoluprace, spolecneho projektu nebo spolecne publikace). Samozrejme by clenove panelu meli byt konsistentni osobnosti - a rekl bych ze aspon velka vetsina z nich jsou. Rekl bych, ze lepe to nejde udelat - tohle zrovna Mateju vymyslel dobre (respektive to opsal z ERC - ale aspon rozpoznal spravne reseni, hodne opsani).
29. 07. 2009 | 22:08

Michal Hocek napsal(a):

to JZ - jeste k te druhe pripomince. nemyslim, ze by ty penize sly primo do skupin - to by opravdu popiralo institucionalni financovani. Kdyby ovsem instituce dostavala penize za excelentni a nadprumerne tymy (a vedelo se, ktere to jsou), tak by vedeni jednoznacne muselo aspon castecne ty rozdily v kvalite zohlednovat - ale samozrejme by to rozdeleni bylo v pravomoci vedeni (s tim, ze kdyz to bude delat blbe, tak se mu nejlepsi tymy rozutecou nebo ho priste nezvoli).
29. 07. 2009 | 22:13

Dan Hlubinka napsal(a):

přírodovědec:

děkuji za uznání, které si ale určitě nezasloužím, to spíš Jirka Rákosník, ten měl tu správnou váhu. Ono si to pak už žilo svým životem, tak jsem překvapen, že to mělo i nějaký opravdový dopad. V této souvislosti mne spíš mrzelo něco jiného, ale dotýká se to natolik mého blízkého okolí, že to na veřejnou diskusi nepatří - když mi napíšete (mail je uveden pod jménem), řeknu Vám to.

Vidíte, to mě nedošlo, že by MartiX mohl nerad studenty - pak bych ovšem také nechápal, proč je na VŠ. A Vám se omlouvám. Se studenty je kříž, většina buď nemá zájem, nebo projevuje snahu projít cestou minimálního odporu. Ale pro těch pár, co na nich vidím snahu a radost z toho, co jim povídám...a pak jdou ke mně dělat diplomku, nebo dokonce doktorát. Kdepak, já bych ze školy nešel, ale změnu v organizaci dělání vědy by to chtělo. Kdyby se alespoň podařilo zavést možnost mít jeden ze čtyř semestrů volný. Víte, když jsem poslouchal kolegu, který mi popisoval, jak má v jednom trimestru dva kursy a ve druhém jen jeden, pak má trimestr volno, ... No jo, je to v USA, ale přeci by to šlo i u nás. A to přitom není pravda, že u nás lidé z AV neučí. Učí i naši doktorandi, tedy vlastně vedou cvičení, vedou nám i bakalářské práce - bez nich bychom to fakt nezvládli.

GAČR, RVV, MŠMT, vždyť jsou to úřednické aparáty, oni prostě žijí tím, že se musí pořád něco vykazovat, dokazovat, třídit a řadit. A my musíme neastále sledovat situaci, každý rok reagovat na nové předpisy, dodávat nové podklady. Připravují "reformy" a pak řeknou, že na dva měsíce otvírají "veřejnou diskusi" - přitom ani není možno se v tom jejich šroubovaném jazyce plném prázdných frází vyznat. Matějů ještě pak řekne, že si udělal sociologický průzkum metodou snowball sampling (doporučuji zde http://en.wikipedia.org/wik... ).

Tohle otravuje nás všechny a jednou nás to všechny umlátí.

Jinka doufám, že jsem správně pochopil Vaši ironii nad bílou knihou a VIVATem.
29. 07. 2009 | 22:34

prirodovedec napsal(a):

D.H.: Autorem jste byl ale Vy. :) Podle toho, co vim, nerozhodla vaha, ale argumenty a i RVV zrejme pochopila dusledky toho "normovani" (dalsi plus pro prof.Mateju po ERC pro GA? :) ).

Co se tyka zateze: Podle mne plati jednoduche. Dnes normativ cca 35 tis pro MFF asi krat 2,2 nakladovy koeficient da cca 80 tis. na 1 studenta. Mate skupinu 20 studentu po dobu peti let (jedna specializace) celkem 100 studentu, cili 8 mil. Kc. Pokud pocitam dobre, rektorat, dekanat a katedra Vam postupne stahne celkem cca 40% rezie (realny odhad pro podminky UK). Zustava rekneme cca 5 mil Kc na mzdy. Ve specializaci mate 20 diplomek, 20 bakalarek, cca 24 hod tydne prime vyuky v kazdem rocniku. Uvazite praci deseti lidi (kazdy 2 diplomky a 2 bakalarky, 12 hod vyuky tydne) dostavate 500 tis. na mzdy i s odvody coz dava nadeji na cca 30 tis. hrubeho mesicne. Zrejme to odpovida realite MFF, ale domnivam se, ze vase katedra pravdepodobne spolecne s informatiky "dotuje" jine specializace s mensim poctem studentu a samozrejme struktura zajisteni vyuky je daleko komplikovanejsi. Je to jiste zcela zjednodusene, ale pokud s tim neco chcete udelat, musite pristoupit na 16 hod tydne pro tri a ctvrty muze na sabbatical. Jinou situaci maji pak na FF a jinde, kde nakladovy koeficient je 1. Cili si srovnejte podminky MFF (ktere snad jeste umim odhadnout) s podminkami masovejsich studii s nizsimi koeficienty (pedagogove, technici, ...). Pokud vim, 20 hod tydne u asistenta byva caste. V 2010 cekejte pokles normativu na 30 tis. (nebo jinych castek).

MartiXe jsem take mohl nechtene pomluvit, ale zdal se mi z psaneho zcela zamereny na vysledky v IF.

Ano ironii jste pochopil spravne. K jejimu naplneni staci vitezstvi ODS ve volbach tak, aby postavila s TOP koalici nebo vykupcila skolstvi se socany ve velke koalici. Pak se vyuzije tise probihajici vyzkumy MSMT (tzv. individualni programy narodni), ktere Vam na podzim opet "statisticky" :) (nechci urazit) dokazi, ze se dosud vsichni mylili a lide BK chteji ... takova nova snehova koule ... :) Prosba za Vase kolegy - budete-li to moci odborne vcas oponovat - udelejte to.

Podle mne se melo DALEKO drive predevsim tlacit na srovnani procent HDP z verejnych zdroju (Vami zminovane plany na VS by podle mne vyresil prumer financovani na urovni OECD15 viz tech 40%), a to i u vedy. To mohl byt cil, ktery by sdruzil vsechny.

Misto toho se vyslovilo heslo excelence, kde kazdy ma jine predstavy a kritikou mrhani penez prumyslem (podle hodnoceni RVV coz VS i AV vitaly) se vyvolala soucasna kritika HK a SPO na adresu AV a VS, ze neskladaji ucty tem, kteri to plati. Nepredvidat tuto podle mne zrejmou moznost (prevzal jsem tehdy od kolegu z CR varovani a psal jsem je zde urcite pred vice nez rokem) podle mne bylo mirne receno "nevedeecke". :)
30. 07. 2009 | 00:37

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedec (29.07.2009 18:52:57): mel jsem tendenci videt spatne sance vuci tezim z BK, ale docela mne potesila cerstva zprava o tom, ze ke svobode na univerzitach patri i pravo vybrat si sveho rektora (http://www.timeshighereduca... a http://www.palgrave-journal...). Patri to sem jen okrajove v souvislosti s tim, jestli to je lepe zorganozovane na VS nebo AV, ale jako dalsi ze zprav ukazujici, jak jsou reformatori mimo a vecem nerozumi, mne to potesilo a tak se o tu radost delim. :-)
30. 07. 2009 | 01:43

Helena Storchova napsal(a):

To Vaclav Horejsi

Nevyjadrila jsem se presne. Co se tyka penez za PhD studenta jdoucich na VS namisto AV, kde je skolen, nejde jen o tu konkretni castku (pro rostlinne biology to neni tak malo), ale i o souvisejici veci. Fakulta pak pozaduje byt (prostrednictvim afiliovaneho studenta] pripsana na publikaci, kde se vubec nepodilela. Dale to pred verejnosti vypada, ze vubec neskolime a neucime...V mem okoli toto povazuje za velikou nespravedlnost mnoho kolegu.Je to nerovnopravne partnerstvi.

AV ma urcite vetsi vyukovy potencial, nez je v soucasnosti vyuzivan. Na druhe starne by ale prece AV nemela odvozovat smysl sve existence jen z vyuky. Vzdyt dobre vysledky zakladniho vyzkumu maji pro spolecnost velky vyznam, byt to soucasna vlada nechape. Proc mezinarodni firmy podporuji vyzkum mimo nase uzemi? Mimo jine tam najdou vice kvalitnich odborniku, vyskolenych v zakladnim vyzkumu.U nas je dobrych badatelu stale malo. A bude jeste mene, kdyz se utok proti AV podari.
Omlouvam se za opozdenou reakci, ale casovy posun je deset hodin.
30. 07. 2009 | 03:46

Dan Hlubinka napsal(a):

přírodovědec: Máte velmi dobré informace o situaci u nás. Hlavně oceňuji, že si neřeknete, že Vám po tom nic není a ať se doma klidně sežereme.

Situace na MFF přeci jen není tak dramatická pokud jde o výuku. Na matematice je běžné mít šest až osm hodin přímé výuky, někteří profesoři mají dokonce jen čtyři. Jinak máte pravdu, že naše katedra prozatím hodně převyšuje zbytek matematických kateder v počtu studentů, takže se to odráží ve velkém počtu bakalářských prací (tam výrazně pomáhají doktorandi, ač k mé nelibosti, neboť by měli dělat něco jiného), diplomových prací, ale i doktorských a stím souvisí i velký počet "státnicového" zkoušení. Je na místě zdůraznit, že práce s diplomanty a doktorandy v matematice je určitě jiná, než například ve fyzice, chemii, biologii. Takže to, že vedu tři doktorandy, obvykle dva diplomanty a každorocně proměnlivý počet bakalářů (1-4. teď zrovna 2) je nutné vidět v této souvislosti.

Ovšem nepřál bych Vám vidět, jak se letos na jaře do sebe pustily matematické katedry kvůli způsobu počítání "výkonů" a tím i rozdělování peněz.

Jinak na MFF už začínáme chápat, že jen počtem studentů si nevyděláme. Zde je výňatek z výroční zprávy:

Významné neinvestiční zdroje v hlavní činnosti (v tis. Kč):
Dotace na specifický výzkum 45 365
Dotace na VaV (záměry) 213 462
Příspěvky na vzděl. 223 953
Granty GAČR 64 883
Granty GAAV 34 141

Takže započítám-li spec. výzkum k výuce (jde přeci jen o věc vázanou přímo na studenty), pak mám dotaci na vědu 312486 a na výuku + spec. výzkum 269318.

Na straně výdajů pak máme zejména mzdy, ty jsou v tis. kč
Mzdové náklady 343 710
Zákonné odvody z mezd 113 973
což je celkem 457683 (srovnejte s dotací na vzdělávání). Přestože se tedy MFF bílá kniha nezamlouvá, tak nápad s výzkumnými universitami vítá.

Z toho, co zde říkáte Vy i já plyne, že to co je z mého pohledu zoufale podhodnocené je výuka. Ale nemusí to platit pro školu, která má masové přednášky, nenabízí velké množství speciálních výběrovek a neorientuje se na vědu. Jenže takový matfyz - a nejen on - snad nikdy nebude. Největší přednáška, kterou spoluzajišťuji je základní kurs ve druhém ročníku, navštěvovaný všemi studenty matematiky - kolem 120 studentů. Ostatní moje výuka ve čtvrtém a pátém ročníku má účast tak 3-20 studentů.

Vedle výroby "účetních" (což nijak nesnižuji) snad potřebujeme i školy vychovávající mládež trochu jinak než jako "odborníky pro praxi - fráze z reformy". Zde je namístě silná podpora AV, je to konečně i v jejím zájmu, kde by nakonec brala schopné doktorandy?

Máte i velice přesný přehled o poměrech na UK. Přírodovedecká část fakulty například mohutně dotuje humanitní ve specifickém výzkumu. Zatím to chodí údajně tak, že peníze získané na UK (a ty se odvíjejí podle výkonů ve vědecké oblasti) se sesypou na hromadu do GAUKu a pak se na základě objemu žádostí z jednotlivých oborů v tomto poměru rozdělí mezi obory. Což se dá sice řešit tak, že bychom naše studenty od čtvrtého ročníku donutili všechny psát žádosti o GAUK (a zvýšili tak objem žádostí z matematiky), ale nepřijde mi to rozumné ani slušné vůči těm studentům. Možnost změny vidím jako velmi nepravděpodobnou, konečně určitý způsob "solidarity" beru - ale ne v tom rozsahu jako je dnes. V současném nastavení hodnocení vědy mají ti humanitní menší šanci se prosadit.

Času na fundovanou kritiku bílé knihy nemám nazbyt, teď mám na chvíli ženu a děti u babičky, tak se mohu trochu po nocích "vykecat", ale to už brzy přejde.
30. 07. 2009 | 07:00

Dan Hlubinka napsal(a):

Michal Hocek:

"Rozdelit penize mezi fyziky a biology bych primarne udelal podle soucasneho status quo"

Tím ovšem posouváte diskusi úplně jinam (a ve směru, který velmi vítám). Jde tedy o to, udělat určitý "vnitřní audit" oborů a důsledně zachovat financování přes instituce. Výborně, protože z diskusí vedených ještě nedávno mi vyplývalo, že se nakonec prosadí pohled, že se budou podle kafemlejnku rozdělovat peníze JEDNOTLIVÝM lidem (ten směr to mělo, byť zatím jen v náznaku, to mi nevymluvíte) bez ohledu na obory a další fakta.

Co by se tedy mohlo udělat? Docílit zachování současného stavu nejméně pro příští rok (a jestli škrtat kvůli krizi - je-li to vůbec nutné, pak všem o stejné procento s tím, že jde o KRIZOVÝ jednorázový škrt a ne přesuny někam na MPO). Pak udělat vnitrooborové srovnání, s pomocí mnoha hledisek, žádné ladění kafemlejnků, zatím bez finančních dopadů. Podívat se, jak jsou jednotlivé týmy již dnes placeny a čím tyto náklady zdůvodňují (jak jsem už někde psal, já si vystačím hlavně s knihovnou, tužkou a papírem, profesor Hořejší asi sotva). A přemýšlet, proč je někdo v určitých ohledech horší, jak upravit rozdělení financí v rámci oboru a tak dále. Teprve potom možná upravovat finance na jednotlivé obory.

Václav Hořejší: partnersví VŠ a AV funguje již dnes, ale mělo by se dále zlepšovat a VŠ (které o to mají zájem) a AV by se měly tak nějak "prostupovat". Ale tam je spousta věcí k řešení a je to na dlouhé diskuse co a jak pro zlepšení dělat. Hlavně budu rád, když přeneseme debatu od frází typu "nejlepší věda", "lepší podmínky k práci", "schovávání se za výuku", "zavaleni výukou a provozem" a podobných k věcnému posouzení stavu a hledání řešení.

Přijďte, Karlín je pěkný.
30. 07. 2009 | 07:32

Dan Hlubinka napsal(a):

přírodovědec:
"Nebylo sireno jiz drive? V jine verzi? Kdosi mi uz poslal."

Pavel Drábek toho v napsal v poslední době více. V informacích České matematické společnosti jsem to nenašel (i když i tam to vyšlo), ale otiskla to také Česká statistická společnost ve svých Bulletinech (http://www.statspol.cz/bull... )
v čísle 4/2008 Pavel Drábek: Úroveň vzdělanosti aneb Stav výchovy studentů v ČR
v čísle 3/2008 Pavel Drábek Úloha a význam scientometrie v hodnocení vědecké práce
(toho mého blábolu v čísle 3 si nevšímejte, přísahám, že to ve svém životopise neuvádím).
30. 07. 2009 | 07:40

vaclavhorejsi napsal(a):

Dan Hlubinka:

Pokud vim, mzdy na humanitnich fakultach UK jsou ve srovnani s prirodovednymi o mnoho nizsi (udaje od znamych z KTF a FF), takze jsem se dosud domnival, ze ta mira solidarity je spise nedostatecna?

Tragedie je, ze v tehle zemi neni (aspon pokud vim) nikdo, kdo by se vazne zabyval tim, jak soucasnou v oblasti VS-vyzkum situaci zmenit (pretizenost univerzit v m.j. dusledku jak se ukazuje zhoubne "bolonske" koncepce, stale vyrazne zaostavani urovne vyzkumu za svetovou spickou, jak na AV, tak na VS). Obavam se, ze jednoduche reseni "vic penez" nestaci (ale kez by se konala aspon tato cast "reseni"...).

..
30. 07. 2009 | 07:52

vaclavhorejsi napsal(a):

Dan Hlubinka:

"partnersví VŠ a AV funguje již dnes, ale mělo by se dále zlepšovat a VŠ (které o to mají zájem) a AV by se měly tak nějak "prostupovat". Ale tam je spousta věcí k řešení a je to na dlouhé diskuse co a jak pro zlepšení dělat. Hlavně budu rád, když přeneseme debatu od frází typu "nejlepší věda", "lepší podmínky k práci", "schovávání se za výuku", "zavaleni výukou a provozem" a podobných k věcnému posouzení stavu a hledání řešení."

Zlata slova, zcela souhlasim. Zaridim, abyste ve funkcich nahradil Kopicovou ;-).

..
30. 07. 2009 | 08:14

letec napsal(a):

Dobrý den,
všechny blogy kolem financování VVI pozorně sleduji. Jen mi není jasná zkratka "BK" - je to ona výše zmíněná "boloňská koncepce"? A můžete stručně nastínit, o co jde? (z kontextu zdejších zmínek jsem to zatím nepochopil, jen vnímám, že je to zde všeobecně odmítáno a všichni se toho bojí jako čert kříže :))
30. 07. 2009 | 08:42

Michal Hocek napsal(a):

to DH. Ne - nikdy jsem nepsal, ze by se institucionalni penize mely pridelovat jednotlivym lidem nebo tymum - to by ani neslo s institucionalnimi penezi delat (od toho jsou granty). Muj point byl, ze by se HODNOTIT melo na uroven tymu a INSTITUCE by mela ziskavat penize ZA sve excelentni a nadprumerne tymy. To by ji nutilo castecne diferencovat - ale samozrejme topeni, uklizecky, ucetni, udrzba a pod. se musi zaplatit primarne - a az z toho co zbyde (mzdove prostredky pro vedce) se da castecne diferencovat - lepsim produktivnim skupinam pridat vic, aby si mohly najmout vic lidi do tymu a horsim naopak ubrat, aby se skupina redukovala (popr. uplne vysublimovala).

Dalsi dulezita vec, o ktere se skoro nediskutuje (prestoze uz jsem to nekolikrat zde psal) je, ze druha (klidne i paralelni moznost) jak zvysit diferenciaci v institucionalnim financovani, je zmenit pravidla GACRu (a pak i TACRu) a zvysit max. overhead rekneme na 50% - potom by si instituce slozena z excelentnich tymu, ktere si sezenou velke granty, mohla vyrazne prilepsit i na provoz a mzdy prave z toho overheadu - a zase, kdo kolik ustavu odvedl na overheadu by se vedelo, takze by zase byla paka na vedeni, aby to aspon castecno zohlednilo v prideleni uvazku, prostor atd.
30. 07. 2009 | 08:47

jirizlatuska napsal(a):

letec: BK = Bila kniha, neco faktu k pozadi viz http://cms.jcmf.cz/osov/doc... (v ponekud jednostrannem podani MSMT je to na http://www.msmt.cz/reforma-...).
30. 07. 2009 | 09:06

Tom napsal(a):

To MH:

Když by podle Vás byly pákou na vedení (aby podporovalo výkonné týmy a atenuovalo ty slabé) odvody z velkých grantů, či financování dle hodnocení týmů (s čímž lze v zásadě souhlasit...), proč by to nemohly být finance z kafomlejnku? U těch lze přeci také jasně dohledat díky čí práci ty peníze přišly a díky komu nepřišlo nic...

.
30. 07. 2009 | 09:55

tmoravec napsal(a):

2 tom
No rozdilu je vic- rozhodnuti o tom, kdo dostane nebo nedostane grant zavisi na vice okolnostech nez na jednom cisle a navic jde vetsinou velmi dobre zohlednit specifika oboru
30. 07. 2009 | 10:52

Michal Hocek napsal(a):

to Tom. Presne tak - ten "zrzavy kafemlejnek" tim nesmyslnym vseobecnym prevodem 1 bod = x Kc (stejne pro obory, kde staci tuzka a papir a stejne pro fyzika provozujiciho tokamak) je pro tento ucel zcela nepouzitelny. Jeho dalsi nectnosti uz zde byly diskutovany mnohokrat.

Umim si ale predstavit pouziti oborovych kafemlejnku pouzitych pouze pro srovnani v ramci oboru - ale zase by to chtelo spocitat primarne pro tymy.
30. 07. 2009 | 12:40

prirodovedec napsal(a):

V.H.: Po lehkem treninku s pani Lenkou Z. :) Vam nabizim to, cemu budete muset celit po prazdninach. Jsem zvedav na reakci :):

http://www.blisty.cz/2009/7...
30. 07. 2009 | 16:04

vaclavhorejsi napsal(a):

Prece jen nakonec dobra zprava:

http://www.tyden.cz/rubriky...

Samozrejme je to hlavne kvuli memu neunavnemu psani, ze ;-).

Jen mam obavu, aby toho pul milionu nesebrali nejakym jinym zpusobem (radeji ani nebudu rikat co me napadlo, abych je neinspiroval...).

Takze - pravda a laska opet jako vzdy zvitezila ;-)

..
30. 07. 2009 | 17:02

vaclavhorejsi napsal(a):

prirodovedec:

Ano, pani Rihova bude tezsim souperem...

..
30. 07. 2009 | 17:04

Tom napsal(a):

VH:

"Samozrejme je to hlavne kvuli memu neunavnemu psani, ze ;-)."

Tak to máte každý blog za 100 miliónů a příspěvek do diskuse za milión... ;o)
Podle kafemlejnku Vám náleží za produktivitu na UMG AV a FI MU náležitá odměna... :o)))

Pokud ty peníze budou znamenat jen o 0,5km méně předražené dálnice nebo o Gripen pro naši lidouvou armádu míň, pak vám budiž přány...

Ale jestli se se za chvíli dozvíme, že se snižuje dotace GAČRu, tak vás moc rád mít nebudu... :o( /ale to vám asi žíly trhat nebude, že... hlavně že na topení bude a v zimě v Krči nezmrznete jak ti Karafiátovi broučci... ;o)

.
30. 07. 2009 | 18:03

Dan Hlubinka napsal(a):

MH: já zase netvrdím, že jste o tom psal nebo mluvil. Píšu
"že se nakonec prosadí pohled, že se budou podle kafemlejnku rozdělovat peníze JEDNOTLIVÝM lidem (ten směr to mělo, byť zatím jen v náznaku, to mi nevymluvíte)"

Proč to tvrdím?
1. začnou-li peníze chodit podle kafemlejnku na poskytovatele, začnou se ozývat ústavy, že mezi ně to musí být jen přímo přeposláno bez jakéhokoliv dalšího přerozdělování.
2. při jakémkoliv propadu financí v rámci ústavu pak budou bodově úspěšné týmy argumentovat nutností poslat "namleté" peníze jen s minimálním přerozdělením přímo k nim. Postižené týmy budou odbyty s tím, že se ozývají, protože jsou postižené (ve smyslu "nelze věřit kritice někoho, kdo je systémem přímo postižen, protože ta je z podstaty účelová" - zaměnte si ale slovo kritice za podpoře a slovo postižen za zvýhodněn)

Následuje katastrofický, ale v budoucnu zcela reálný, mezibod. Neúspěšné týmy jsou pomalu eliminovány a tu si někdo řekne: když už nám ty university po úspěšném zavadení BK pod vedením zkušených manažerů tak vzkvétají a spolupracují s průmyslem a nemrhají prostředky, zefektivnily výuku (rozuměj nabraly více studentů a propustily třetinu vyučujících, zbavily se balastu neužitečného výzkumu), a vůbec jsou tak dokonalé, není na čase zavést manažerské řízení také na AV? Vždyť je to poslední relikt takového toho samosprávného, člověk by až řekl "občanskospolečenského", nebo snad dokonce "pravdoláskového" idealismu. A navíc, ony nám ty ústavy AV nějak pořád nechtějí spolupracovat se škodovkou a čezem.

3. Akademická rada přichází o většinu pravomocí, nastupuje správní rada AV tvořená významnými osobnostmi. Ředitele ústavu jsmenuje tato správní rada a dává jim za úkol pozvednout úroveň AV patřičným směrem. Finance jsou stále mlety kafemlejnkem, kterému jsou každoročně vylaďovány parametry.

4. Nový ředitel ústavu si zvolí ekonomického náměstka a začnou "hloubkovým auditem" svěřeného ústavu. Peníze se začnou mlít úplně, začne se počítat, kdo získá umletý bod s nejmenšími investicemi (na velké investice do budoucna v této fázi už raději zapomeňte) a nejede se na úplně mechanistický způsob rozdělování provozních peněz týmům. Ředitel si ponechá poslední slovo ve stanovení mezd, které, protože tak přeci fungují finanční toky v celé (teď už zmrzačené) AV, zavede minimální tarify a vše ostatní půjde za body. Protože dotace je zaručena z rozpočtu, není třeba se starat o nějaké zisky, prestiž, nebo čertví o co se ti vědci pořád starají. Správně nastavené body mi řeknou, kolik si kdo zaslouží peněz a hotovo. Není v tom žádný subjektivní prvek, neplatím si své kamarády (jak tomu předtím, než jsem sem jako ředitel nastoupil, na AV bylo) vše je maximálně průhledné a čisté. Ústav má krásně zrekonstruovanou budovu (moji bývalou firmu se kterou nemám dávno nic společného jsme vybrali na základě výběrového řízení), koupili jsme úžasný přístroj od domácího dodavatele (sice nevím, proč na něm nikdo nechce dělat, ale já už je správným nastavením bodů donutím), který je sice shodou okolností mým švagrem, ale já ho vůbec neznám.

Úplně katastrofický scénář:
Po bodu 2. následuje ze strany státu drtivé omezení peněz pro ústavy AV, které nespolupracují s průmyslem. Někteří výzkumníci se toho chytají jako posledního stébla, přizpůsobují se kefemlejnku v maximální možné míře a v rámci nastalého kanibalismu se úspěšně dovolávají přímého rozdělení prostředků na výzkum a svých platů za bodové ohodnocení své práce.

Já vím, je to pohádka, ale stejně vám doporučuji starat se o to, aby nedošlo k jejímu plíživému naplňování. Diskutují zde vysoce postavení lidé AV i VŠ, to vy se musíte zorganizovat, navzájem se podporovat. Řadový zaměstnanec VŠ či AV těžko půjde diskutovat s premiérem, nebo posílat dopis na RVV, jeho "lehký" podpis způsobí, že ten dopis přeletí stůl a skončí "neotevřený" v koši.

Pro akademiky doporučuji alespoň si prolistovat BK terciálního vzdělávání. Něco podobného se už určitě začíná péct i pro vás.
30. 07. 2009 | 18:29

Michal Hocek napsal(a):

to DH - myslim, ze body 1 a 2 nijak neimplikuji ten mezibod a body 3 a 4 - naopak si umim predstavit (teda doufam, ze to nenastane!!!), ze by sly body 3 a 4 realizovat zcela nezavisle na jakemkoli kafemlejnku. Samozrejme je treba se podobnym snaham postavit.
30. 07. 2009 | 21:38

plaňka napsal(a):

DH: Bila kniha VaVaI uz existuje
http://forum.tc.cz/
a uz je i pretvorena do Narodni politiky VaVaI 2009-2015.
http://www.vyzkum.cz/FrontC...

kde se mimojine pise, ze cilem teto politiky je:
"Posílit roli manažerského řízení vysokých škol a ostatních výzkumných organizací
Termín: od 2011; Odpovědnost: MŠMT
Kromě ústřední úrovně státní správy systému VaVaI je potřebné zlepšit manažerské řízení
také na vysokých školách i v ostatních veřejných výzkumných organizacích s cílem posílení
třetí role vysokých škol a výzkumných institucí6. K posílení manažerského řízení vysokých
škol a ostatních výzkumných organizací přispěje vhodná forma zapojení zástupců dalších
sektorů do řízení těchto institucí. Nedílnou součástí strategického řízení výzkumu na úrovni
institucí je koncepční přístup k realizaci výsledků VaV v praxi."
30. 07. 2009 | 21:42

sasa napsal(a):

VH myslim, ze jste nepochopil. Ty penize, ktere Fischer "dal" AV chce sebrat VS. Jestli z toho mate radost, tak jste me zklamal. Az je seberou velkym firmam z rozpoctu MPO, tak to bude male vitezstvi. Pokud prof.Drahos s tim souhlasi, tak kope hrob spolupraci AV a VS.
30. 07. 2009 | 23:00

vaclavhorejsi napsal(a):

sasa:

Ano, ted je treba pockat, kde ty penize seberou; neverim, ze by sahli na VS - to by byl hrozny rev (ke kteremu bych se pripojil).

..
31. 07. 2009 | 07:07

letec napsal(a):

No jo, ale ty peníze má hledat Kopicová...
31. 07. 2009 | 07:56

jirizlatuska napsal(a):

letec: Ano, to ma ovsem jako prvni mistopredsedkyne RVV. Je to uz druha dohoda, kterou premier s AV udelal, tu prvni RVV shodila s tim, ze kdyz ma premierovi radit, nemuze se ohlizet na to, co by premier rad nebo nerad. Tahle dohoda ale byla vyhlasena verejne, takze nakonec muze vyjit (neni ostatne vubec jasne, zda to clenum RVV nebylo jasne, ze se nejake reseni tak jako tak bude muset hledat, a nejednalo se jim pouze o jistou formu ponizeni AV, aby se kolem toho musela dal doprosovat - z liceni toho jednani o rozpoctu, ktere siril prof. Zrzavy, mi toto vysvetleni prijde jako nejpravdepodobnejsi).

Personalni nasobnost clenstvi v RVV s institucemi, ktere maji zajem na tech penezich nebo by se k nim mely aspon kvalifikovane vyjadrovat, je ovsem velka a netyka se jen RVV - MSMT. Problem neni v tom, kolik toho lide delaji, ale v tom, ze jakmile v RVV nesmeji zastupovat sve instituce a ve svych institucich jednat jako agenti RVV, je to prakticky neresitelny konflikt zajmu. Navzdory reformnimu ptydepe s formulacemi typu (viz plaňka o kousek vys) "vhodná forma zapojení zástupců dalších sektorů do řízení těchto institucí" - protože když zástupci "techto instituci", nemelo by se jednat o odpovednost za rozvoj tech instituci, vedy, atd., ale jen o zajmy techto "sektoru" (ktere se asi a la HK usnaseji, jake zajmy tam maji takovi "zastupci" tlacit - protoze kdyz "zastupci", tak nekoho zastupuji), pritom se ovsem takove projevy ovladani pres zajmove skupiny do finalniho zneni zakona nedostavaji.
31. 07. 2009 | 08:57

noman napsal(a):

To DH
Divil byste se, ale to přepočítávání peněz až na jednotlivé konečné lidi (a nejen to) už někde začíná fungovat ve své nejzrůdnější podobě.
31. 07. 2009 | 15:50

Tom napsal(a):

To noman et al.:

Divili byste se, ale rovnostarstvi, kdy vsichni dostavaji stejne, protoze to je tak "spravedlive" a "odbory si to preji" taky nekde funguje - ve sve nejzrudnejsi podobe.

.
31. 07. 2009 | 17:12

D.M. napsal(a):

> vaclavhorejsi >
Tak se Vaclave uz smirte s tim, ze Vam proste ten vas ustav zredujuji. Ale z mista reditele Vas asi nevydi, nebydete-li si tady moc vyskakovat.
01. 08. 2009 | 19:27

Vaclav Horejsi napsal(a):

D.M.:

No, ja myslim, ze nas ustav rozhodne "nezredujuji" a me "vevydi". Vyskakovat tedy "nebydu".

..
02. 08. 2009 | 09:34

gootcha napsal(a):

Partnerstvi univerzit a AV nejspis nenastane, dokud bude AV hajit sve privilegium "dva(apul)krat vice penez za stejnou praci" na zaklade nekorektniho argumentu o "michani" penez na vyzkum a vyuku. Mimochodem, neudelenim VZ a dalsimi arbitrarnimi prvky systemu nejhure postizene fakulty by v pripade transformace na ustavy AV mely zachovan nezkraceny rozpocet, aniz by musely vyucovat jedineho studenta. Tyto fakulty tedy poskytuji v pravem smyslu slova bezplatne vzdelani :) Cili jednotny postup AV a univerzit lze ocekavat pouze ve snaze o maximalizaci celkoveho baliku prostredku na zakladni vyzkum, nikoliv v pripade pravidel jeho rozdelovani. Univerzity by byly hloupe, kdyby na svuj ukor podporovaly privilegia AV.
06. 08. 2009 | 22:46

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
27. 08. 2009 | 00:12

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:03

kumpulan lagu hits napsal(a):

thank you
17. 03. 2010 | 15:34

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:54

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:56

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:42

car insurance in virginia napsal(a):

Great work! This is the kind of information that should be shared across the web. Disgrace on Google for now not positioning this submit upper! Come on over and consult with my website . Thanks =) <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">auto insurance in virginia</a>
11. 08. 2011 | 01:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy