Nejde jen o rozpočet, ale hlavně o akademickou svobodu a veřejný prostor...

02. 08. 2009 | 12:03
Přečteno 17979 krát
V posledních týdnech žila vědecká obec (alespoň ta na ústavech Akademie věd) diskusemi kolem vládního návrhu rozpočtu výzkumu a vývoje, který, pokud by se uskutečnil, by vedl během tří let prakticky k likvidaci Akademie věd.
Tato instituce se kupodivu vzchopila k silným protestům, získala podporu mnoha světových vědeckých institucí a osobností (viz krizové webové stránky AV) a zdá se, že má i silnou podporu mezi občany (viz anketa ČT24).
Výsledky posledních jednání předsedy AV s premiérem jsou sice povzbudivé, ale zdaleka není vyhráno. Jedna věc jsou sliby, jiná věc je jejich realizace, zvláště v situaci, kdy je bude zřejmě plnit až vláda vzešlá z podzimních voleb.
Napsal jsem o této záležitosti již několik článků, právě tak jako někteří další zdejší bloggeři (V.Pačes, M.Elleder, J.Zlatuška, P.Janáček, P.Svoboda, M.Minárik, I.Gabal).
Přehled odkazů na většinu důležitých článků na toto téma najdete na blogových stránkách J.Zlatušky vpravo, pod „Oblíbené odkazy autora“.

Je opravdu pozoruhodné, jaký mediální ohlas tato záležitost vyvolala; zdá se mi, že nic, snad ani brdský radar, nemělo u zdejších bloggerů takový ohlas...

Ačkoli AV má zřejmě až překvapivě silnou podporu mezi občany (viz zmíněná anketa ČT24), existují i opačné názory – proti AV a základnímu výzkumu vůbec stojí především silná podnikatelská lobby, která by z omezení základního výzkumu resp. likvidace AV mohla mít prospěch, jelikož by jí připadly takto „ušetřené“ peníze.

Ačkoli je zřejmé, že Akademie věd a vysoké školy (alespoň ty hlavní, na kterých se provozuje převážně základní výzkum, podobně jako v ústavech AV) jsou v této věci zásadě „na jedné lodi“, s údivem pozoruji, že někteří představitelé vysokých škol (naštěstí je jich asi jen menšina) se krátkozrace angažují proti AV, zřejmě s vidinou krátkodobého finančního prospěch. Mezi tyto lidi patří (celkem logicky) jednak někteří představitelé technických vysokých škol (kteří mají blízko k té průmyslové a podnikatelské lobby), ale kupodivu třeba i rektor Masarykovy university, politolog P.Fiala, nebo prorektor Jihočeské university, evoluční biolog J.Zrzavý. U posledně jmenovaného je zajímavé, že se již před 12 lety odmítavě stavěl ke snahám některých z nás upozorňovat vládu na zoufalý stav podfinancování vědy a výzkumu v Česku, a že jako jeden z mála vědců podporoval před 5 lety tehdejší postup MŠMT v kauze tzv. Výzkumných záměrů (viz zde).

Pod několika nedávnými články o vládní „reformě“ výzkumu a vývoje směřující k likvidaci Akademie věd se rozvinula bohatá diskuse.
Rád bych teď zareagoval na několik myšlenek z diskusí pod těmito články.

1) Velmi fundovaný diskutér vystupující pod nickem „přírodovědec“ opakovaně vyslovil názor, že za své potíže si mohou vědci sami, protože zanedbávají popularizaci své práce, takže veřejnost pořádně neví, k čemu je jejich práce dobrá.

Ale tady přece nejde o nějaký hlas lidu, který by chtěl Akademii věd (AV) zničit proto, že dělá málo „užitečných věcí“! Vědci a AV mají podle průzkumů docela vysokou prestiž (viz též výsledky výše uvedené ankety).
Tady jde o politické rozhodnutí evidentně pod vlivem podnikatelské lobby (viz opakovaná prohlášení Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory), která se k AV (ale i k nezávislému základnímu výzkumu na universitách) staví nepřátelsky již mnoho let a jejímž cílem je přesunout mnohem větší část peněz do sféry podnikového (často pochybného) aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.
Nějaká větší popularizace toho, na čem v AV (a na vysokých školách) bádáme, by asi jejich názor příliš nezměnila…
Myslím, že popularizace vědy je dnes na velmi dobré úrovni, (relativně) seriózní deníky téměř denně otiskují dobře napsané články o zajímavostech ze světa vědy, existuje solidní počet dobrých novinářů specializujících se na tento obor.

2) V diskusích pod těmi blogovými články se poměrně často objevovaly názory, které lze parafrázovat:
Proč bychom my, poctiví daňoví poplatníci, měli platit bádání vědátorů o nějakých nesmyslech? Jestli někoho zajímají nějaké atomy, geny, molekuly, buňky, nebo stará lejstra, tak ať si najde sponzora, který mu jeho bádání zaplatí! Proč bych to měl platit já ze svých daní?
To jsou důvěrně známá slova – před 20-30 lety jsme někdy slýchali něco podobného („uvědomte si, že studujete/bádáte za dělnické peníze“) a později, v 90. letech, v trochu jiné formě od tehdejších hlasatelů „trhu bez přívlastků“.

3) Současná vzrušená debata velice souvisí i s tím, čemu se tradičně říká „akademická svoboda“.

Velmi se mi líbilo to, co před časem napsal kolega Stanislav Komárek z Přírodovědecké fakulty UK, když komentoval jiný neblahý záměr předchozí vlády, reformu vysokých škol, popsanou v tzv. Bílé knize terciárního vzdělávání:

**********************************************************
„Tento univerzitní model, vycházející z tradičních církevních vzorů, se nehodí pro vysoké školy aplikovaného typu – vývoj nových technologií by měl probíhat spíše ve firmách, nikoli ve stínu akademických institucí. Neblahý nápad spravovat celé vysoké školství podle jednoho mustru zřejmě povede záhy k vymizení zbytků akademických svobod, a to i tam, kde měly smysluplnou funkci. Dochází k tomu za nezájmu veřejnosti a vzácné jednoty politických stran, jimž se naskýtá šance prorůst do jediného ostrůvku, kam dosud přímo nemohly.
Ve správních radách vysokých škol (které mají instalovat i rektora) by měli zasedat lokální politikové a podnikatelé. Je pak otázkou, zda se má vůbec nějak lišit univerzita od firmy a zda by měla mít i jiný předmět podnikání nežli produkci publikací. Kdo někdy viděl nekonečná jednání akademických senátů, kde stačí jeden agilní formalista, aby se táhla dlouho a bez výsledku, chápe, že manažera v publiku může vzít čert a toužil by po tom, proces zefektivnit. U škol s aplikovanými výstupy by se to mohlo povést, je však otázka, zda tradičním disciplínám nezvoní hrana.
Přímo zlověstně zní věty z odst. 85 tzv. Bílé knihy o úloze rektorů v budoucnosti: „Výběr osob pro tyto pozice nelze omezovat příslušností k akademické obci, vědecko-pedagogickými tituly apod. Rektor by měl zodpovídat za personální otázky vysoké školy.“ Kdo uřídil lunapark, uřídí univerzitu jistě také. Míněn byl původně jistě nějaký schopný manažer, ale při neutěšenosti politických poměrů v současnosti i budoucnosti se ježí vlasy se vzpomínkou na straně věrné obuvníky a domovníky, kteří z ministeriálních postů dosazovali vysokoškolské kantory…“
****************************************************


Myslím, že je opravdu potřeba postavit se proti stále silnějším snahám politiků a s nimi spojených podnikatelských kruhů zmocnit se veřejného prostoru, jehož důležitou součástí je i akademická sféra. Doufám, že současná kauza pomohla otevřít oči lidem z AV a vysokých škol, aby si uvědomili, že se mají a musí vzájemně podporovat.
Je třeba sebekriticky uznat, že třeba my na AV jsme jen poměrně lhostejně sledovali dění kolem té Bílé knihy, protože se nás to přímo netýkalo (viz důkladná analýza J.Zlatušky).

4) Zaujaly mě reakce některých politiků, ale i členů vědecké obce stojících v současné patálii na straně těchto politiků (např. v Radě pro výzkum a vývoj), kteří se pohoršovali nad tím, že vědci sáhli k pokojné pouliční demonstraci. Někteří dokonce prohlašovali, že za takové situace („povyk v ulicích“) nelze jednat. Cožpak už tito lidé zapomněli, že takové prostředky jsou v občanské společnosti zcela normální, a v některých situacích i žádoucí a nezbytné? Bohužel je zjevné, že tito lidé si už zcela osvojili mentalitu těch, kterým jsme před rokem 1990 říkali „oni“...

5) Řada diskutujících hořce upozornila na to, že vědci a intelektuálové (placení v naprosté většině ze státních resp. veřejných prostředků) jsou ve své velké většině trochu nepochopitelně “pravicoví” a nevidí, že podmínky pro vědce se výrazně zlepšily až v době vlády jisté mírně levicové strany (od roku 1996 do roku 2006 se suma věnovaná ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj zvýšila skoro 3,5x).
Připomeňme, že jedinou významnou stranou, která v té krizi AV veřejně nepodpořila, byla ODS...

Na tohle téma ale napíšu někdy samostatný článek...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tom napsal(a):

VH:

Pěkné, pěkné... Jako kniha... (Jen svázat a seřezat... ;o)))

Ale já pořád čekám a čekám, kdy se na Vašem blogu (nebo třeba v Akademickém bulletinu, v časopise Vesmír apod.) objeví Váš komplexní a ucelený alternativní návrh financování vědy v ČR...

A kde nic, tu nic... :o(

.
02. 08. 2009 | 12:21

Pobo napsal(a):

Jde až na prvním místě o peníze ...

Proč si to nepřiznat?
02. 08. 2009 | 12:23

honza napsal(a):

soudruhu blue jay,vidíte to nějak moc třídně..
02. 08. 2009 | 12:41

Vaclav Horejsi napsal(a):

blue jay:

Zkuste si dat "horejsi v" do Pubmedu (http://www.ncbi.nlm.nih.gov...).

Prilis mi lichotite - tech blogovych clanku mam jen 134... zhruba jeden tydne... Ale dekuji za uprimne minenou gratulaci. A to tykani od uspesneho cloveka take potesi...

..
02. 08. 2009 | 13:00

blue jay napsal(a):

Hele Vasku Horejsi,
Bych k tobe mel vetsi uctu kdyby jsi se dokazal zbavit te sve politicke predpojatosti a hloupe propagandy. Vedec by se mel hlavne zabejvat svou praci, a ne politickou agitaci.
Ps. pokud to dokazes Vasku, tak se zacnu i zajimat o tvou praci. Prozatim jsi pro me politicky manasek.
02. 08. 2009 | 13:18

JK napsal(a):

Nemyslím si, že hrozí likvidace Akademie, ale nemohu se zbavit dojmu, že na tomto stromě je mnoho suchých větví. Paradoxně nejvíc brojí proti ti, kteří se tak dobří, že se nového systému nemusí vůbec bát. Jestliže se v době krize houští proklestí, tak pak rozkvete. Vyjmenujte, páni akademici, deset pracovišť Akademie, kde si myslíte, že není vyloučeno aby v řádu deseti nebo dvaceti let dospěla k Nobelově ceně a na ta vrhněte peníze, které máte. A mimochodem, vědecké pracovníky za peníze koupit nelze, nejsou na trhu, bude jich jenom tolik, kolik university vychovají a ty pracují jen s tím, co přijde ze středních škol a ty zase mezi záklaďáky feminizovaného budou více než zoufale hledat žáčky s nějakým nadšením pro budoucí experimentální práci. Na ty budoucí Nobelovky se zadělává také mezi dnešními dvanácti- a čtrnáctiletými.
02. 08. 2009 | 13:34

karpaty napsal(a):

Malí a velcí.Hledání trojských koňů nekončí.V tomto světě se každý spoléhá na sebe a lest.Nepamatujeme ani jednu velkou světovou krizi,která by skončila jinak než výhrou někoho na někým,čímsi dominiem.Předem není tak úplně jisté,kdo bude Kartágo a kdo Řím.Snažně prosíme vnitřní nepřátele naší země na obou stranách,aby neotvírali dveře národní zradě dokořán!!!
02. 08. 2009 | 13:49

Carlos V. napsal(a):

Ale pane Horejsi, Vase elitarstvi uz dosahuje vrcholu.

Proc by pocitvy danovy poplatnik nemohl chtit, aby se s penezi od nej vybranymi zachazelo efektivne ? Aby mel alespon zprostredkovanou moznost do alokace (a mnozstvi) mluvit, ovlivnovat ?

Nejak z Vaseho pripsevku citim : Platte, blbecci, my jsem ti nejdulezitejsi a nejpotrenejsi, navic inteligentni, takze si sami urcime, kolik potrebujeme a za co to utratime.

A opovazte se nam do toho kecat, protoze jste nizci a potrebni tak k zajistovani nasich zdroju.

A my su budeme badat o cem chceme, a komu se nelibi prispivat na trea na politology, sociology nebo treba filology, at drzi hlupak usta a plati.

My jsme ta elita. A nemusime se ani snizovat k tomu, abychom vysvetlovali, co vlastne delame. To elita prece nemusi, protoze je elitou.
02. 08. 2009 | 13:55

tmoravec napsal(a):

2 modra straka
s tim, ze neumite spravne pouzivat google, bych se mnoho nechlubil. pokud uz z jakehokoliv duvodu uprednostnujete google pred narodni lekarskou knihovnou (odkaz viz poznamka profesora horejsiho) a hledate seriozni vedecke clanky a nikoliv clanky v popularnim tisku, musite hledat na scholar.google.com. Bezny google vam vyhleda prednostne popularni clanky jako treba tyhle blogy a navic v jazyce podle IP adresy, ze ktere se prihlasujete. Pokud byste se prihlasoval z USA, spis by nasel texty v anglictine. Centralni mozek lidstva uz je dnes zatracene mazany a prizbusobuje se inteligenci uzivatele. Samozrejme bez urazky:)
02. 08. 2009 | 14:03

Vaclav Horejsi napsal(a):

JK:

"nemohu se zbavit dojmu, že na tomto stromě je mnoho suchých větví."

Mate pravdu - ale stejne (a jeste vic) to plati pro vysoke skoly a 10x vic to plati pro aplikovany vyzkum.
Ale reseni neni - tak jim sebereme penize, kterymi se podporuje to slabsi.
Spravne reseni je - penize ponechat, a donutit je, aby se zbavili tech suchych vetvi a usetrene penize pouzili na zrizeni novych skupin vedenych navratilci z postdoktoralnich pobytu, nebo kvalitnimi mladymi cizinci. Myslim, ze by zajemcu bylo dost...
Kdyby tady byla opravdu dobra Rada pro vedu a vyzkum (i zmena toho nazvu by byla dulezita), mela by se starat o to, jak konkretne docilit zlepseni urovne.
*******************
Carlos V.

Nikoli - vas dojem je nespravny. Preji si tvrde a narocne, ale ODBORNE posuzovani kvality a produktivity nasi prace, nikoli posuzovani amaterske a diletantske.
Preji si, aby tyto veci fungovaly tak, jak je zvykem v Nemecku, Holandsku, Svedsku...

..
02. 08. 2009 | 14:05

Lukáš Bušina napsal(a):

To říkám pořád, že na mouchu je třeba plácačku...

Nicméně pro tuhle mouchu platí, že nevšímat si ji vede k lepším výsledkům.
02. 08. 2009 | 14:17

JK napsal(a):

To: VH. "..stejně a ještě víc to platí pro vysoké školy...", ale o tom není sporu. Nebyla náhodou jednou z ambicí Bílé knihy konečně rozhrnout zástup nekonečně sebevědomých vysokých škol na těch několik, které opravdu mají na to dělat vědu a výzkum (výzkumné univerzity) a na ty, které prostě vypustí jen bakaláře jakž takž znalé řemesla ? A neřvali rektoři každé VŠ v Horní Dolní, že nebude-li právě ta jejich školička výzkumná, tak se republika vrátí do středověku ? Já tu paralelu prostě vidím i tady. A co se týče aplikovaného výzkumu - je mi známo že zejména tady (stejně jako na VŠ nebo AV) jde asi třetina prostředků do černé díry a nepřinese nic, prostě čistou nulu, ani publikaci, plemeno, technologii nebo knihu, jen výzkumnou zprávu a závěr z oponentního řízení, že výsledky byly na světové úrovni. Tenhle systém zejména, věřím, by měla reforma tak jak je anstavena zaříznout. Letos jsi dostal a nic z toho ? Tak příští rok nedostaneš nic.
02. 08. 2009 | 14:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik agresívních urážlivých výpadů pana blue jay, neboť byly v rozporu se záměrem těchto stránek tj. poskytovat prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení

Libor Stejskal, editor blogů
02. 08. 2009 | 14:37

Dan Hlubinka napsal(a):

Financování výzkumu a VŠ:
Stát by měl míti jasno, čeho chce docílit v oblasti vědy a VŠ vzdělávání. My zde varovně říkáme: bez základního výzkumu v co nejširším spektru oborů rychle zaostaneme za světem jak v aplikovaném výzkumu, tak i ve výchově vysokoškoláků ve většině oborů. Pokud se stát rozhodne, že VŠ budou "profesně orientované", v mém chápání půjde spíš o "vysoká odborná učiliště" než o vysoké školy, pak proč ne? Důsledkem bude za pár let naprostý nedostatek kriticky uvažujících lidí. Lidí nepodléhajících demagogii, manipulaci, lidí, kteří dovedou kriticky zvážit předkládaná "fakta". A nebude odkud brát kvalitní lidi na základní výzkum - pokud ještě nějaký bude existovat. Je plně v pravomoci politiků toto dopustit, my se můžeme (vlastně musíme) snažit rozumně argumentovat, že to není rozumné. Ale nejsme politici, abychom toto mohli rozhodnout - máme však kvůli tomu být zticha ("držet hubu a krok")? (A navíc bychom raději svou energii a čas věnovali své práci)

Amatérský pokus RVV za smutné spolupráce některých akademiků (z AV i VŠ) o "objektivní" zhodnocení výsledků výzkumu - kafemlejnek - ovšem není tím, co bychom měli podpořit. Je těžké vytvořit během krátké doby vhodný model financování - vyžaduje to hledání inspirace v zahraničí, zkoušet "nanečisto", jak takové postupy dopadnou v naší současné situaci, ctít oborová specifika (Nature a Science není pro všechny obory "svatým grálem", jsou obory různě finančně náročné, doba potřebná k provedení experimentu se může značně lišit, recenzní řízení - například v matematice - se táhne často dva roky, takže doba mezi získáním výsledku a jeho publikováním je také proměnlivá, ...). Dále je nezbytné porovnávat naši vědu se srovnatelnými obory v zahraniční - s ohledem na počty pracovníků a finance do ní vložené. Hlavně je nutné opustit představu, že nějaký algoritmus to po vyladění parametrů zvládne objektivně za nás. Ani v těch nejprestižnějších časopisech není (konkrétním člověkem psaná - subjektivní) recenze nahrazena nějakým hodnotícím algoritmem, proč se bránit pojmu "peer review"?

Najdou-li se nějaké dlouhodobě slabé týmy, pak je můžeme rozpustit - posílit personálně kvalitnější tým, přeřadit na jiné místo (například lektorské na VŠ), v případě nutnosti i ukončit pracovní poměr. Je ovšem nutné zvážit, zda chceme úplně zničit celé, dnes "nekonkurenceshopné", obory - zda nebude lepší místo unáhleného ukončení financování zkusit najmout (za konkurenční plat) někoho z ciziny (nebo přesvědčit někoho k návratu) a daný obor "postavit na nohy".

Dále nesmíme umrtvit vznik nových skupin a nových směrů výzkumu.

Financování vědy ze státního rozpočtu by pak mohlo sestávat z několika "pilířů"
1. institucionální peníze (dlouhodobě stabilní) k zabezpečení provozu ústavů (topení, svícení, administrativa, ulízečky :) )
2. granty (GAČR), financovat individuální i týmové granty, podporovat společné granty AV a VŠ, postdoktorandské granty a doktorské granty.
3. prémie za kvalitu (to je ta nejproblematičtější část)

U aplikovaného výzkumu jsem na rozpacích. Jestli je to tak výhodné a očekává se návratnost v řádech několika málo let, proč stát nepodpoří takový výzkum nějakou státní investiční bankou s malými (nulovými) úroky a odkladem splatnosti? Bude stát nějak přímo profitovat na získaných patentech a výsledcích? Nebo se spolehne na to, že se následně zvedne daňový výnos, přičemž přímé zisky získá soukromý podnik?

Navíc je dobré si uvědomit, že jsme, naštěstí, jedna z bohatých zemí. Věda dnes není "národní", nepřináší okamžitý profit "svému státu", a investice do základního výzkumu je také naším přínosem pro současné i budoucí lidstvo. To ovšem ve státě, kde se například členství v EU poměřuje tím, zda je to výhodné pro "nás" (kdo to je, "my"?), je myšlenka přímo nestoudná.
02. 08. 2009 | 15:35

Dan Hlubinka napsal(a):

JK: souhlasím s Vámi, že některé VŠ moc výsledků výzkumu nemají. V tomto ohledu se v bílé knize objevilo dělení na "výzkumné" a jiné university. "Můj rodný" matfyz na vznik výzkumných škol dost spoléhal. Na druhou stranu je jasné, že téměř každá škola by chtěla být výzkumnou, protože je to "prestižní". Každý maximalizuje svůj zisk - škola se snaží získat co nejvíce studentů (peníze na hlavu) a zároveň si sáhnout na co nejvíce peněz určených na výzkum (záměry, granty). Bohužel tyto dvě aktivity stojí trochu proti sobě - buď pak rezignuji na práci se studenty (to ale je hlavní poslání každé školy, alespoň zatím) a věnuji se jen špičkovým studentům a výzkumu, nebo ten výzkum nestojí za nic.

Bohužel je zde jeden problém - zatímco na výzkum chceme dávat "peníze podle kvality", tak škola dostává peníze na hlavu stylem "všem stejně" - až na určitý koeficient náročnosti studia. Ať studuje VŠE, UTB, UK, UJEP, ... stát dá za studenta prostě x korun krát násobek platný pro studijní obor.

BK byla odmítnuta zejména pro nepřípustné omezování akademických svobod a zavádění "manažerského řízení" na VŠ. Dělení škol na výzkumné a další v tom velkou roli nehrálo.
02. 08. 2009 | 15:56

alex napsal(a):

Dobrý den, prohlédl jsem si na Vašich stránkách článek o (ne)léčbě poranění míchy kmenovými buňkami. Horujete za AV jako za prakticky bezchybný podnik a nevadí Vám přesně opačná propagace výzkumu kmenovýćh buněk ze strany některých ústavů AV. (" čestí vědci se výrazně posunuli v léčbě poškozené m´íchy" atd. běžně v posledních letech i v seriozním tisku...)
Neměli byste začít spíše u sebe? Proč na závěr jinak korektního blogu jednoznačně glorifikujete jednu stranu? (navíc údaj 3,5x bez dalšího ekonomického kontextu naprosto postrádá relevanci)
02. 08. 2009 | 16:00

JK napsal(a):

To: Dan Hlubinka.
Souhlasím s Vámi s jednou ale zásadní výjimkou a to je to "... nejširší spektrum základního výzkumu...". Na to prostě země jako ČR, navíc v tristní hospodářské situaci, nemá prostředky. Takže to spektrum musí být užší a podporovat lze jen excelenci. A Akademie si musí sama přebrat, kdo půjde z kola ven.
02. 08. 2009 | 16:03

pyritte napsal(a):

JK: Zajímavý názor - něco jako ze tří útočníků národního mužstva musí dva s nižší efektivitou pryč. Lze podporovat jen excelenci. Ponecháme v týmu jen jednoho.
02. 08. 2009 | 16:08

blue jay napsal(a):

Stejskale?
To uz mazete i nekoho kdo kritizuje brejlateho clovicka co se vydava za vedce a pouziva tento blog hlavne pro svou levicackou propandu?
Ps. Opravdu kdyz si na Google zadate jmeno Vaclav Horejsi, tak se tam objevi jen odkazy na ty jeho pitome mistni kecy.
02. 08. 2009 | 16:24

blue jay napsal(a):

Me Vaclav Horejsi udivuje,
Neni k nicemu, nicim spolecnosti neprispiva, ale chce aby mu obcane platili za to ze pise caste blogy. K cemu takovej Horejsi vlastne je?
02. 08. 2009 | 16:29

blue jay napsal(a):

presne tak Alexi,
Horejsiho vyzkum je hlavne o nadavani na ODS.

Ps, Buh chran CR od politickych vedcu jakym je komsomolec Vasek Horejsi. Jeste vymyslej dalsi petiletku.
02. 08. 2009 | 16:37

JK napsal(a):

Pyritte: útočníky národního mužstva necháme tři a ještě dva výkonné vezmeme do kádru, ale dáme sbohem šestnácti odborníkům na hokej, kteří ho sledují přes pivní pěnu a jaktěživ nepřejeli na bruslích celé hřiště.
02. 08. 2009 | 16:38

pyritte napsal(a):

JK: Hm, už tomu rozumím. Fakt vytříbená argumentace. Vy jste prostě hlava. :-(
02. 08. 2009 | 16:40

Dan Hlubinka napsal(a):

JK: "v co nejširším spektru" chápejte s dovětkem "které naše finance dovolí". Zajímavou paralelu nabízí pyritte - já bych to s dovolením upravil. Nejméně gólů dává brankář s obranou, takže posílíme útok na devět a dva budou v záloze.

Já zde vyzývám k opatrosti před ukvapenou likvidací stávajících oborů výzkumu. Jistě, lze snížit platy, redukovat počty, ale úplné zničení nějakého oboru je vážná věc.
02. 08. 2009 | 16:41

honza napsal(a):

2 blue jay: ty vaše výblitky jsou klasická ukázka třídního boje - tj. boj těch,co mají málo tříd proti těm co jich mají hodně...
02. 08. 2009 | 16:52

semdinheiro napsal(a):

"Připomeňme, že jedinou významnou stranou, která v té krizi AV veřejně nepodpořila, byla ODS... "

TOP 09 sice není významnou stranou, ale asi je též spojená s průmyslovou lobby?
To může být relevantní informace ...

Nezaznamenal jsem ani jakýkoli postoj Strany zelených ta už ale zřejmě relevantní nebude.
02. 08. 2009 | 16:54

dobreé napsal(a):

Jisté země mají standartní aplikovaný výzkum ve smyslu vybavení,úkolů a institucí.Ale celkový výsledek asi i tam mnohem více záleží na tom,zda se jednou za čas objeví i nějaký ten Edison.A ten,má se za to,že kradl u druhých jak straka.
Kdo se bojí-nesmí do lesa.
02. 08. 2009 | 16:55

blue jay napsal(a):

A ted neco pro tebe Vasku Horejsi,
Kdybych si sam na sebe neumel vydelat, tak bych urcite nebehal po mediich a bych nezebral jak to delas ty.

Ps. All people have the right to stupidity but some abuse the privilege. Try to be humble Vaclav Horejsi.
02. 08. 2009 | 17:07

Vaclav Horejsi napsal(a):

alex:

"Horujete za AV jako za prakticky bezchybný podnik"

Nikoli - AV povazuji spise za "jedookeho mezi slepymi" - opakovane jsem tak psal. Vadi mi, kdyz nekdo vydava AV za nejslabsi clanek nasi vedy, ktery je potreba osekat; tak to proste neni.

"nevadí Vám přesně opačná propagace výzkumu kmenovýćh buněk ze strany některých ústavů AV."

??? Nerozumim - jak sam uvadite, verejne jsem takove neseriozni psani kritizoval.

"Proč na závěr jinak korektního blogu jednoznačně glorifikujete jednu stranu? (navíc údaj 3,5x bez dalšího ekonomického kontextu naprosto postrádá relevanci)"

Uvadim pouze fakta - to, ze se vam hola pravda jevi jako "glorifikace" o necem vypovida...
Udaj 3,5x je proste skutecnost; byl bych stasten, kdybych stejne mohl pochvalit i jine strany. Ostatne - v letech 2002-06 vladla koalice 3 stran, takze si chvalu zaslouzi vsechny.
To, ze AV nyni podporily vsechny strany krome ODS je take nepochybna pravda.

..
02. 08. 2009 | 17:11

alex napsal(a):

Dobrý den, děkuji za částečnou odpověď. U kmenových buněk jste opravdu prezentoval svůj jasný názor, to nijak nezpochybňuji. Nicméně jste nijak nekonkretizoval, že se na šarlatánském jednání podílí i jeden ústav AV. Takže jste projevil pouze poloviční statečnost. (zaplať Pánbůh za ní)
U rozpočtových parametrů je to opravdu pouze hra s čísly. Je třeba vidět finance v kontextu dalších ekonomických ukazatelů, inflaci, celkovou výši rozpočtů v letech 1998-2006, takže údaj 3,5x mi nadále připadá neseriozní. Volte se jistě stranu kterou chcete, ale bod 5) Vašeho blokgu je tam navíc a kvalitu blogu znevažuje.
02. 08. 2009 | 17:21

blue jay napsal(a):

Vasku Horejsi,
Zda se ze verite ze by jste se bez dojne kravy AV neuzivil...
opet vam neco reknu...
No one should approach the temple of science with the soul of a money changer.
Je skoda ze se tim neridite Horejsi.
02. 08. 2009 | 17:22

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Hořejší:
No redukce financí základního výzkumu se mi zdá jako nešťastný počin. A to mluvím jako vývojář z průmyslu. Ten si to, co vyvine, podrží pro sebe, v lepším případě ve formě patentů v tom méně příznivém jako nepublikované know how. Společenský přínos je zde zcela jiného charakteru...v první řadě daně, pokud se povede produkt dovést do prodejné formy.
Nedovolil bych si ale mluvit o "pochybném výzkumu". V mnohých oblastech by jste byl překvapen.
02. 08. 2009 | 17:29

JK napsal(a):

To: blue jay
Myslel bych, že v Montrealu je už načase jít spát.
02. 08. 2009 | 17:34

topolánek napsal(a):

Pane profesore Hořejší,
Vám je to samozřejmě známo lépe než mně, ale přesto si dovolím připomenout, že neexis tují pouze invalidi tělesní, ale i duševní. Blue jay je toho výrazným příkladem. Je třeba mu odpustit, on za to nemůže.
02. 08. 2009 | 17:34

zz napsal(a):

V teto debate zaznelo snad uz temer vse. Snad krome jedineho: ceska bramboracka- ceskym vysokym skolstvim i vedou lomcuje zavist a osobni zajmy. Zvlaste na mensich oborech si garanti pripadne "jedini" docenti, nebo profesori radne hlidaji svuj rybnik.
A na takto vyhrocenou situaci tedy neni jineho leku, nez silneho. Je mi lito pane Horejsi, JK, blue jay a dalsi argumentuji velmi rozumne. Zamyslete se nad tim.
02. 08. 2009 | 17:35

vaclavhorejsi napsal(a):

Fialovy Krokodyl:

"Nedovolil bych si ale mluvit o "pochybném výzkumu". V mnohých oblastech by jste byl překvapen."

Samozrejme nechci generalizovat. Vim, ze vyzkum u velkych firem (bohuzel vetsinou ne v CR...) je skvely.
Mel jsem na mysli to, s cim se muzete setkat v mistnim prostredi. Podivejte se na seznam projektu podporovanych MPO (http://www.mpo.cz/dokument5...) - spousta z nich mi pripada velmi podezrela, o nekterych to zcela pozitivne vim...

..
02. 08. 2009 | 17:37

blue jay napsal(a):

Topolanku?
Ten nick jsi si vymyslel sam? Genialni!
02. 08. 2009 | 17:39

vaclavhorejsi napsal(a):

topolánek:

Ano, krestanske odpousteni je mi vlastni ;-).
Zvlaste kdyz uvazim, ze treba nick "zz" povazuje prispevky Blue jay za "rozumne".

..
02. 08. 2009 | 17:40

blue jay napsal(a):

Dobre Vasku,
"Samozrejme nechci generalizovat. Vim, ze vyzkum u velkych firem (bohuzel vetsinou ne v CR...) je skvely."....
Co dodat?

Ps. Nikdo na Zapade nikdy o nejakem Horejsim neslysel! Ale pry je znamej v blozich v CR.
02. 08. 2009 | 17:47

blue jay napsal(a):

ztracis nervy Vasku Horejsi,
nak ti vadim. Bez radsi zebrat o almuznu od statu at uzivis sebe a svou rodinu.
02. 08. 2009 | 17:52

zz napsal(a):

vaclavhorejsi:

BJ-mozna trosku moc osobni, kousave, to uznavam. Ale nad podstatou se snad zamyslet muzeme,ne?

Tedy domnivate se, ze AV a vetsina jejich konkretnich pracovniku je z hlediska jedne generace prinosem? Mame jako zeme na to, abychom Vam poskytli vse co AV potrebuje. Jake jsou vlastne cile a priority AV, jak si kontroluje, ze k nim smeruje atd?

Nechi byt osobni. Znam ale celou radu jmen v AV, jejichz vysledky neznam, prestoze se o obor intenzivne zajimam. A na druhou stranu je spousta temat, o ktera si myslim by se AV z verejnych zdroju mela postarat a necini tak. atd atd.

Situace se asi take lisi ustav od ustavu, to je jasne. Moc se mi libila predstava predchoziho vedeni na uzavirani eefektivnich ustavu.

Ale proc ma za vedeni AV resit jeji v zasade provozni otazky vlada nebo verejnost, nechapu.

Proste je krize a mame jenom tolik a tolik penez.

A kazdy vedouci a manazer pochopi mnohem rychleji podstatu problemu, kdyz mu (docasne) zadrzime prostredky do te doby, nez je jasny dalsi postup.
02. 08. 2009 | 17:58

zdesta napsal(a):

Blue jay.Vy jste zde uváděl(a)že váš otec je lékař a maminka učila na univezitě.Dá se konstatvat,že rodiče jsou inteligentní a vzdělaní lidé s vysokým IQ.Vzhledm k tomu vašemu vystupování mám vážné obavy o věděcké závěry a tudiž k vědě jako takové.(genový přenos)Zdraví Vás soudružka Zdesta-bojovnice proti imperializmu.
02. 08. 2009 | 18:29

vaclavhorejsi napsal(a):

zz:

"BJ-mozna trosku moc osobni, kousave, to uznavam. Ale nad podstatou se snad zamyslet muzeme,ne?"

Jak myslite - rekl bych "proti gustu zadny disputat".

"Tedy domnivate se, ze AV a vetsina jejich konkretnich pracovniku je z hlediska jedne generace prinosem?"

Myslim, ze vetsina vyzkumnych tymu v AV je na dobre evropske urovni.

"Mame jako zeme na to, abychom Vam poskytli vse co AV potrebuje."

S tim, co v poslednich nekolika letech dostavame, jsme docela spokojeni; zaciname mit podminky srovnatelne se "zapadem". Viz treba nas novy ustav (http://www.img.cas.cz/main.php, http://www.img.cas.cz/main....)

"Jake jsou vlastne cile a priority AV, jak si kontroluje, ze k nim smeruje atd?"

Nasim poslanim je delat co nejkvalitnejsi zakladni vyzkum (jak nam to uklada Zakon o AV). V AV je 55 ustavu, od historickeho pres mikrobiologicky k fyzikalnimu. Kazdych 5 let se podrobujeme kontrole mezinarodni komisi, kazdorocne kazdy ustav zverejnuje vyrocni zpravu o cinnosti.
Doporucuji webove stranky AV - je tam spousta informaci (http://www.avcr.cz/).
"Nechi byt osobni. Znam ale celou radu jmen v AV, jejichz vysledky neznam, prestoze se o obor intenzivne zajimam."

Muzete byt konkretnejsi? Mozne jen nevite, kde ty vysledky (publikace) hledat?

"A na druhou stranu je spousta temat, o ktera si myslim by se AV z verejnych zdroju mela postarat a necini tak. atd atd."

Ja myslim, ze tematicke zamereni AV je az prilis siroke. Co konkretne myslite, ze by se melo delat a nedela? Treba jen nemate informace?

"Situace se asi take lisi ustav od ustavu, to je jasne. Moc se mi libila predstava predchoziho vedeni na uzavirani eefektivnich ustavu."

Jakeho predchoziho vedeni? Za poslednich 16 let bylo uzavreno asi 30 ustavu...

"Ale proc ma za vedeni AV resit jeji v zasade provozni otazky vlada nebo verejnost, nechapu."

Ja zase nechapu tuto otazku. To snad nekdo pozaduje??

"Proste je krize a mame jenom tolik a tolik penez."

Souhlasim. Nase namitky se tykaly toho, ze pro nektere subjekty (MPO, TACR) melo dochazet v teto dobe k velkemu NARUSTU prostredku, na ukor AV. Se soucasnym slibem vlady (redukce o 10%) jsme srozumeni.

..
02. 08. 2009 | 18:31

JK napsal(a):

VH: Rozumím tomu tak, že Akademie až tak moc neželí redukce prostředků, ale má pocit, že ty peníze investované do aplikovaného výzkumu prostřednictvím resortů, zejména MPO a později TAČR, přinesou mnohem méně užitku. Uvedl jste, že byste uměl zpochybnit řadu oceněních projektů v programu TIP, pokud by taková pochybnosti byla podložena argumenty, buďte si jist, že se najde dost lidí, kteří se toho ujmou (a rádi). Taková diskuse, byť ostrá, by dosti vyčistila scénu právě aplikovaného výzkumu a zejména na MPO, kde na mechanismy rozdělování není příliš vidět.
02. 08. 2009 | 18:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

zdesta:
Jenomže maminka bj utrpěla velkou křivdu, nikdo ji nevyslal na stáž na Harvard. To je k neunesení do několika pokolení.
02. 08. 2009 | 18:57

Helena Storchova napsal(a):

AV je opakovane vyzyvana, aby dolozila svou efektivitu. Publikace v mezinarodnich casopisech, spoluprace na vyznamnych mezinarodnich projektech, patenty, svetove objevy prof. Holeho a dalsich, to vse jakoby nestacilo.
Neni nacase pozadovat od MPO, aby predstavilo sve dosavadni vysledky ? Kolik publikaci, patentu, navrzenych a realizovanych novych vyrobnich postupu? Jaka je navratnost tech miliard? Kolik grantu skoncilo jen zaverecnou zpravou?
02. 08. 2009 | 19:07

D.M. napsal(a):

> vaclavhorejsi >
Moc si tady pane rediteli nevyskakujte, nebo Vas mocni zbavi i teto funkce a budete rad, kdyz budete zametat cizincum Karluv most.
Ze se nestydite, takhle zebrat o penize ponizovat se.
K vede odjakziva patri skromnos, pokora a chudoba.
02. 08. 2009 | 19:10

vaclavhorejsi napsal(a):

JK:

Jeste jednou - AV samozrejme zeli prostredku - rozhodne budou chybet. Ale neco jineho je vyrovnat se se ztratou 10%, nebo 20%, nebo dokonce 50%, a to jeste ve prospech nekoho, kdo naprosto neprokazal jakoukoli efektivitu a transparentnost.

..
02. 08. 2009 | 19:10

vaclavhorejsi napsal(a):

D.M.:

"Ze se nestydite, takhle zebrat o penize ponizovat se."

Ano, takhle to pred 12 lety rikal J.Zrzavy.

"K vede odjakziva patri skromnost, pokora a chudoba."

Ano, takhle presne to rikal pred 4 lety pan prezident pri sve navsteve v krcskem arealu AV.
Velmi moudre...

..
02. 08. 2009 | 19:12

zdesta napsal(a):

Z.Matyáš: Ten exot se stále domnívá že jsem ženská.I přes veškérá upozornění nereaguje.Že semůžu jmenovat třeba Karel Zdesta ho vůbec nenapadne.Je to nad jeho rozlišovací schopnosti.Já jsem už kmet a něco pamatuji,ale někoho s tak vyhraněnou "schopností diskutovat" jsem ještě nepotkal.
02. 08. 2009 | 19:24

JK napsal(a):

Helena Storchova:
Například tady http://www.vyzkum.cz/UserFi... se můžete podívat na stručné shrnutí aktivit, které poskytovatelé označili jako vynikající, ale které ve skutečnosti nepřinesly vůbec nic. Samozřejmě to lze dohledat až na úroveň jednotlivých podpořených projektů na korunu přesně.
02. 08. 2009 | 19:26

Imhotep napsal(a):

pro Václav Hořejší:

Inu, dlouho se to vědělo, dlouho se k tomu schylovalo a teď je to tu.
Máte pravdu v tom, že mnohé firmy by rády urvaly balík peněz pro svůj aplikovaný výzkum. Možná by i rády urvaly mozky z AV.
Bohužel je škoda, že sama AV již dříve sama nezačala více přemýšlet o svém smyslu a struktuře. Samozřejmě by si měla podržet základní výzkum v přírodních vědách. Dokázal bych pochopit a vstřebat např. Archeologický ústav AV, neb zachraňuje a poznává naši minulost. Ale upřímně řečeno nevidím důvod k tomu, aby někdo někde bádal o to, kolik slov použil v románu ten a ten spisovatel. A už vůbec nechápu existenci něčeho, čemu zde jeden "vědec" (?) říká teatrologie. To je jako k čemu?
Je mi blízký model např. v Anglii, kde jsou vědecká centra na universitách a stát by si mohl držet např. instituce jako CERN. Poměrně zajímava je struktura v archeologii. Zůstat by měl Arch. ústav, placený státem, na základní výzkum. Krajská muzea pracují v krajích a někdy je doplňují archeologové na úrovni okresu, což si platí kraj a těch lidí není moc. Mnohdy dokáží i pro své isntituce vydělat peníze ze záchranných výzkumů na stavbách, které platí investor. To doplňují ještě dvě soukromé archeologické společnosti, které také provádějí především záchranné akce na stavbách.
Je ale velká škoda, že AV nezačala s touto strukturální prací dříve a sama.
02. 08. 2009 | 19:33

Dan Hlubinka napsal(a):

"K vede odjakziva patri skromnost, pokora a chudoba"

Skromnost ve smyslu, že vím, že nejsem mistr nad mistry, že se stále mohu zlepšovat, že jsem si stále vědom jak málo vím a chápu, ta k vědě patří.

Pokora ve smyslu, že jsem omylný a chípu, že mé výsledky mohou kdykoliv být překonány, nebo dokonce vyvráceny, pokora před velikostí světa do jehož tajů nahlížím, ta k vědě patří.

Chudoba ve smyslu, že věda pro mne je v první řadě potěšením, ale ne cestou k mamonu, což ale neznamená, že mé děti musí závidět spolužákům, že musím přemýšlet nad koupí každého jogurtu, taková chudoba k vědě také patří.

Ale ono to asi bylo myšleno jinak. Úřad prezidenta je ale přeci také posláním a sluší mu skromnost, pokora a chudoba.
02. 08. 2009 | 19:44

vaclavhorejsi napsal(a):

Imhotep:

"Bohužel je škoda, že sama AV již dříve sama nezačala více přemýšlet o svém smyslu a struktuře."

Tomu nerozumim - proc by mela premyslet o svem "smyslu" - ten je prece jasny, je dan zakonem o AV, je zde padesatileta tradice, priklady velmi podobnych instituci v jinych zemich.
To je, jako byste rekl, ze by o svem smyslu mela premyslet treba posta nebho nemocnice.

"Ale upřímně řečeno nevidím důvod k tomu, aby někdo někde bádal o to, kolik slov použil v románu ten a ten spisovatel. A už vůbec nechápu existenci něčeho, čemu zde jeden "vědec" (?) říká teatrologie. To je jako k čemu?"

Prominte, ale takovy nazor mi pripada vylozene hloupy. Literarni veda, teorie umeni, kunsthistorie - to jsou prece uplne klasicke obory, ktere se pestuji po celem svete; jsou ve srovnaji s atomovou fyzikou nebo molekularni biologii velmi levne a dela je u nas jen par lidi. Je jiste opravnene ptat se, kolik se ma na tyhle vedy venovat penez, ale odmitat humanitni a spoleceenske vedy (soucast kultury) slovy "k cemu je to dobre?" mi pripada hodne primitivni, na urovni majora Terazkyho (omlouvam seza uprimnost).

"Je mi blízký model např. v Anglii, kde jsou vědecká centra na universitách a stát by si mohl držet např. instituce jako CERN."

Modelu je ve svete rada, ale v mnoha zemich je vedle universit i silny neuniversitni sektor podobny AV (napr. v Nemecku, Francii, Italii, Izraeli, Australii, Kanade, ale i USA - NIH).

./.
02. 08. 2009 | 20:04

Imhotep napsal(a):

pro Václav Hořejší:

1) Jedno vysvětlení. Smyslem byla myšlena jasná koncepce, která by byla jski přístupná veškerému obyvatelstvu, které ma o to zájem. Přírodovědec má pravdu - česká věda moc dobře oslovit veřejnost neumí. Nakonec Vy ani moc asi nevíte proč. Toto si ve světě již vyřešili ku prospěchu vědy. Jinak svojí odpovědí dáváte za pravdu kritikům, kteří AV vytýkají její přístup: "Jsme tu, tak nás plaťte a milujte a neotravujte. My jsme totiž AV!"
2) Ano, ty obory byla a jsou. Nicméně jejich zmasivnění a výstupy mne přivádějí někdy k pláči. Věda pro vědu by se tomu dalo říci. A nezlobte se - teatrologie je skutečně výsměch vědě. Vy skutečně k návštěvě divadla potřebujete teatrologa? V divadle platí jednoduchá rovnice. Chodí diváci = divadlo existuje. To platilo už za W+V blahé paměti. Pak nastoupil bolševismus, který vybudoval vysoké školy pro herectví a loutkorectví a zplodil teatrologii. Takže ten Terazky je spíše zakladatelem teatrologie - ostatně její úroveň by tomtu odpovídala. promiňte mi tu upřímnost :)
Jihočeská universita má obor kulturní historie - zkuste si zjistit, jaké procento pak skutečně pracuje v oboru.
02. 08. 2009 | 20:21

vaclavhorejsi napsal(a):

Imhotep:

"Smyslem byla myšlena jasná koncepce, která by byla jski přístupná veškerému obyvatelstvu, které ma o to zájem."

OK - myslite, ze pro obyvatelstvo muze byt urcitym vychodiskem treba to, co vidite zde:
http://www.img.cas.cz/main....
nebo zde:
http://press.avcr.cz/zajima...

K navsteve divadla skutecne nepotrebujete teatrologa, k cetbe knihy nepotrebujete odbornika na teorii liteartury nebo historika umeni. Ale rekl bych, ze me docela obohatilo, kdyz jsem si precetl zasveceny vyklad o modernim vytvarnem umeni nebo moderni hudbe - pomohlo mi to lepe vnimat ta umelecka dila.
Rikat o techto oborech, ze jsou plodem bolsevismu, je proste absurdni.
Vy tedy zavrhujete jako "lidu nepotrebne" veskere humanitni a spolecenske vedy? Rekl bych, ze prave toto byl radikalni bolsevicky nazor... K cemu je soustruznikovi treba teorie literatury nebo filosofie (krom marx-leniske ovsem)?
Dnes bychom to podobne mohli omezit treba na brozurky o liberalne trzni uzite filosofii, n'est ce pas?

..
02. 08. 2009 | 20:44

paveljanacek napsal(a):

Imhotep:

Můžete být konkrétnější: jaká jména či díla pro vás představují teatrologii? Klasickou světovou, současnou světovou, současnou českou? Mimochodem, místo Terazkyho byl ve skutečnosti jejím zakladatelem nějaký Aristoteles... bolševik jak řemen...
02. 08. 2009 | 21:05

hope napsal(a):

Za první republiky jsme měli řadu světoznámých matematiků na universitách a přitom vedle nich klidně existovali praktičtí vynálezci typu Křižíka,Ing.Kašpara aj.
Čímto,že po válce zde pod vlivem základního výzkumu tyto technické schopnosti a vynalézavost vymizely.Ty které jsou ekvivalentem aplikovaného výzkumu.Já si osobně myslím,že je lepší než když se vystudovaný inženýr tlačí,jako po 2.sv.válce, do základního výzkumu mastit neslané analytické výplody mezi přírodovědce,raději pokusí dostát původnímu smyslu svého vzdělání-technické fantazii a návrhu konstrukčních prvků strojů a přístrojů.Takhle,jako celou dobu po válce,není ani ryba ani rak.
02. 08. 2009 | 21:10

Dan Hlubinka napsal(a):

Imhotep: AV bude těžko přemýšlet o svém smyslu, podobně jako těžko bude o tomto přemýšlet UK. Jde o instituci zřízenou zákonem (UK dnes formálně také není zřízena zakládací listinou Karla IV.) a podle tohoto zákona plní nějaký úkol. Myslíte, že by AV měla přijít s návrhem vlastního zákona o AV, lépe řečeno o ukončení činnosti AV a jejím rozpuštění na universitách?

Je plně v moci politiků rozhodnout, že činnost AV bude ukončena a jak, vznikne-li nějaká nástupnická organizace a jaká, nebo zda a jak se AV "přidělí" k universitám. Podle mého by to v tuto chvíli byla škoda, a velmi by to poškodilo naši vědu. Současný stav není špatný, ačkoliv vždy může být ještě lepší, jako konečně vše. Nemluvě o tom, že VŠ by v tuto chvíli jen těžko vstřebaly nápor tisíců odborných pracovníků (studenty nepočítám) AV. Jen naše fakulta je už dnes rozstrkaná do čtyř ve švech praskajících budov v Praze (Karlov, Karlín, Malá Strana, Troja), po začlenění částí, nebo celých ústavů UTIA, MU, FU, UFA a já nevím jakých ještě pracovišť bychom se asi opravdu zbláznili.

Je samozřejmě možné a asi i žádoucí vést diskusi na téma "budoucnost základního výzkumu v ČR" ve smyslu organizace, cílů, financování, ..., klidně i s tím, že dlouhodobě výhledový stav je minimalizovaná AV s vybranými ústavy zřizovanými státem a zbytek výzkumu se přesune na VŠ. Není ale možné takovou diskusi začít drastickým omezením rozpočtu jedné z podstatných (i když ne jediné!) složek výzkumu u nás.

Váš útok na humantní vědy je nefér. Chcete-li polemizovat o teatrologii,obraťte se třeba na Vladimíra Justa, Václav Hořejší asi není ten pravý k diskusi na toto téma.
02. 08. 2009 | 21:15

Imhotep napsal(a):

pro Václav Hořejší:

1) Východiskem by to být mohlo. Nicméně zvláště zahraniční fyzika produkuje velmi zajímavé a dobře čtivé knihy a články, které jsou poměrně hojně překládány i do češtiny. Taková dobrá publikace udělá své.

2)Pozor, pane profesore, není řeč o humanitních a společenských vědách obecně - historie, archeologie, filosofie a mnohé další - ano.
Stále se ale pozastavuji nad VŠ, např. AMU, pro herce a loutkoherce, které skutečně vznikají až v poválečné době a jejich rozvoj silně podporovala KSČ i po nástupu k moci. Hluboce se mýlíte i v tom, že by KSČ měla Vámi popsaný názor. Ti si naopak potrpěli na to, aby lidem řádné vysvětlili co a jak vnímat skrze různé "akademiky".
02. 08. 2009 | 21:21

Dan Hlubinka napsal(a):

hope:
Tu řadu světoznámých matematiků máme naštěstí i dnes :). Proč zde nejsou osobnosti typu Křižíka? Těžko říci, vývoj je dnes natolik komplexní, že pochybuji, že by se našel jeden člověk schopný vše ufinancovat, zorganizovat, vymyslet a ještě prodat. Nemyslím, že by tyto osobnosti mizely pod vlivem základního výzkumu. Spíš je v tom devastující vliv komunismu, který umrtvoval jakoukoliv samostatnost v nás.
02. 08. 2009 | 21:27

Pointmaker napsal(a):

Dan Hlubinka: Myslím, že by to asi nedopadlo tak, že by celou tuhle větev AV dostala MFF. Včleňování by muselo být postupné a měla by možnost jít i mimo Prahu, kde půjdou čerpat strukturální fondy EU. Tam je šance, že se vytvoří plno nových vědeckých pozic, které bude třeba zaplnit.
02. 08. 2009 | 21:27

Imhotep napsal(a):

pro dan Hlubinka:

Samozřejmě, že řez navrhovaný vládou je hazardem s vědou. Ale přesně toto "viselo ve vzduchu" již dlouho. Právě proto jsem se zmínil, že ta debata měla začít už tehdy. Teď bude vše pdo tlakem, což nevěstí nic dobrého.
S panem Hořejsším o teatrologii debatovat nechci. Pouze tento obor považuji za ukázku toho, co vše se za vědu může skrývat. Na humanitní vědy si zase klidně zaútočím z titulu, protože v té oblasti pracuji a situaci alespoň v základech znám.
02. 08. 2009 | 21:28

Imhotep napsal(a):

pro hope:

Ano, to je další důležité téma.
02. 08. 2009 | 21:30

paveljanacek napsal(a):

Imhotep:

Umělecké akademie a herecké školy, nejrůznější konzervatoře nejsou vynález komunistů, v našem případě jde do značné míry o časovou shodu (myslím vznik AMU). Taky tyto školy najdete všude na světě, střední a vysoké, veřejné i komerční, pod různými názvy a v různé podobě. Ještě dodám, že tyto školy jsou zaměřené na praktickou výuku a nejsou ohnisky teatrologie, muzikologie a dalších specializovaných uměnověd - těmito ohnisky historicky byly a dodnes jsou filozofické fakulty, případně jiné badatelské instituce (u nás naštěstí má dobré oddělení pro historii divadla Divadelní ústav). Přestaňte s tím blbnout, prosím. Navíc vás mohu uklidnit ještě v jedné věci: v AV ČR není teatrologie (já říkám, bohužel) provozována.

Dan Hlubinka:

Levnější (finančně i morálně) než přenášet současné ústavy AV na vysoké školy je přenést vysokou školu na AV. Jednoduchým způsobem - že novelou VŠ zákona získá právo akreditovat přinejmenším programy postgraduálního studia. Tím se pouze uvede reálný stav do souladu s formálně právním, AV to prospěje a prospěje to i VŠ.
02. 08. 2009 | 21:32

Imhotep napsal(a):

pro paveljanacek:

Čtu hlavně české věci: Christova, Etlíka a pokud se chci hodně zasmát a zvednout si náladu, tak Justa. Pro ukázku tady dejme odkaz na to, jaké předpoklady musí mít uchazeč o teatrologii
http://www2.ff.cuni.cz/FF-5...
Nemáte pocit, že tohle zvládne i žák 9. třídy?
Pokud zde narážíte na Aristotelovu Poetiku a vykládáte si ho proto jako zakladatele teatrologie, pak si pročtěte celého Aristotela a pochopíte, že Poetiku nepsal jako teatrolog, ale jako zkoumatel lidského bytí obecně. Rozhodně neměl zájem zakládat vědní obor.
A pokud jde o to divadlu, raději si ho zahraju :)
02. 08. 2009 | 21:46

Imhotep napsal(a):

pro paveljanacek:

1) Inu, na teatrologii máme jiný pohled a u toho asi můžeme zůstat.

2)Váš návrh je samozřejmě zajímavý a nosný. Škoda, že se na toto téma do hloubky nedebatovalo dřív.
02. 08. 2009 | 21:50

paveljanacek napsal(a):

Imhotep:

ad teatrologie: tak kdyz vam "nevoni" soucasna katedra dejin divadla na FF UK, zkuste klasiky: Veltrusky (a Veltruska), Osolsobe, co historicke prace F. Cerneho a dalsich?... A co rikate na velke encyklopedie vzesle z DU: Encyklopedie divadelnich souboru, Starsi divadlo v ceskych zemich, Hudebni divadlo?

jinak, prominte, ale nejde jen o rozdil v nazoru, ale i ve faktech: nemuzete proste napsat, ze si AMU vymysleli komuniste, kdyz vznikla z casti Prazske konzervatore, zalozene uz v 19. století
02. 08. 2009 | 22:01

Imhotep napsal(a):

pro pavel janacek:

Zkusme to takto. Česká předválečná divadelní scéna byla pestrá a často velmi kvalitní - a to i bez dotací. Některé hry té doby se hrají dodnes. Ty nejlepší se budou hrát i nadále do doby, dokud budou lidem mít co sdělit. Tak přetrvávají tzv. klasická díla.
Můžete mi, prosím, sdělit, jak tento divadelní život mění ty instituce a publikace? K čemu divadlu jsou? Potřebovali V+W tyto svazky a instituce, aby psali své hry? Spousta špičkových herců nikdy na žádnou AMU nechodila a ty knihy nečetla.
A opět trochu pozor na slova. Nenapsal jsem, že AMU vymyslela KSČ, ale že ji podporovala a po nástupu k moci věnovala velkou pozornost. Možná si všimli, jak umně využíval jistý J.G. v sousedním Německu umělce k propagandě.
Proti Pražské konzervatoři nelze namítat nic, především proti praktické výuce instrumentalistů. To je prostě výuka muzikantů, kde se z toho nedělá věda jako na AMU.
02. 08. 2009 | 22:28

Ivan Sommer napsal(a):

Kolonizace veřejného prostoru
- viz Z.Bauman: Tekutá modernost

Kolonizátoři neznají slitování. Není o čem diskutovat, jen o datu pohřbu. Dante: Zanechte vší naděje, kdo vstupujete
02. 08. 2009 | 22:33

Dalimil napsal(a):

ODS nedělá nic pro běžného občana ! AKORÁT podporuje u nás ten nejzarytější kapitalismus ! Pan prof.Hořejší má socialní cítění proč by tedy měl psát o straně která většině lidem nedá nic dobrého ? At se jdou vycpat všichni nenažhraní kapouni ! To nesmyslné hromadění majetků do soukromé svéry je stejně svinstvo !Pane prof. nedejte se lidé vám fandí!!! Dalimil.
02. 08. 2009 | 22:41

stále rebel napsal(a):

Výdaje evropských států na vědu a výzkum se v průměru pohybují kolem 1,8 % HDP,
ČR (2006) 1,54 % a je pod průměrem, Švédsko 3,82 %, Finsko 3,45 %, Německo, Rakousko a Dánsko kolem 2,5 % HDP. Pokud budeme chtít patřit do tohoto klubu musíme se přizpůsobit.

http://www.euractiv.cz/ekon...

Kde na to vzít?

Stomiliardový hazard ministerstva financí při odstraňování ekologických zátěží
http://www.transparency.cz/...
Pokud by se například v tomto případě místo bezhlavého vyhazování více než sta miliard korun zpracovala řádná analýza, popřípadě výzkum za desítky milionů, tak by se možná přišlo na to, že skutečné náklady mohou být poloviční. Ovšem tady se asi šetřit nebude, protože je to pro politiky a jejich spřízněné osoby zlatý důl. Z rozpočtu AV si sídlo někdo na exotickém ostrově nikdo nekoupí.

ZVĚŘINA: ČEZ plní svůj závazek z povolenek jen formálně
Kdyby si ČEZ povolenky kupoval, rozhazoval by stovky milionů daleko racionálněji, jako normální firmy v normálním světě.
http://www.lidovky.cz/zveri...
02. 08. 2009 | 22:53

Thor napsal(a):

Pro mnoho základních výzkumů nejsou v ČR podmínky.
Jsme malá země.
Napomáhají tomu i zdejší "trojí peníze".
Kupodivu však produkujeme kvalitní výzkum a kvalitní a uznávané vědce.
Všechna čest těm vědcům, kteří tu zůstávají (i když na jednu stranu to chápu, ne každý má nervy a žadudek na laborky v USA) a těm, kteří se po letech studia v zahraničí vrací. I těm, co sem "přitáhnou" granty, které jen pomáhají bídně financované vědě (i když v posledních letech se to výrazně zlepšilo).

Velmi doufám, že se bude AV dařit i do budoucna a mě zůstane ta jediná věc současné ČR, na kterou jsem hrdý.
02. 08. 2009 | 22:55

Dan Hlubinka napsal(a):

paveljanacek:
Nejsem proti tomu, aby se AV postupně přeměnila na další universitu. Ovšem za mnoho lidí z VŠ řeknu tolik: nechť to v tom případě proběhne postupnou akreditací od bakalářského stupně.
02. 08. 2009 | 23:57

Dan Hlubinka napsal(a):

paveljanacek:
A ještě něco. Není důvod, proč by se AV nemohla transformovat na universitu podle stávajícího VŠ zákona - asi by stačilo ji jako universitu zřídit. Potíž je možná v tom, že AV by zřejmě nechtěla být stejnou universitou jako je UK, MU, UP a další, ale jinou, speciální, jinak financovanou i hodnocenou.

Omlouvám se, pokud si špatně vykládám Vaše slova "novelou VŠ zákona získá právo akreditovat přinejmenším programy postgraduálního studia".
03. 08. 2009 | 00:20

Ivan Sommer napsal(a):

Dan Hlubinka

Sociolog Ulrich Beck ve světovém bestselleru "Riziková společnost" již 1986 tvrdil , že společenská polemika se převádí na rovinu úřednickou. A co se nyní děje ? Úřednická vláda vymyslí a vědci se hbitě dohadují, zda kafemlejnek je levotočivý nebo pravotočivý, s přihlédnutím k nesymetrie slabých interakcí pak antilevotočivý nebo antipravotočivý. Spin doctors se roztáčejí do zběsilých piruet a nadšeně polemice přizvukují. Čím více slov, tím více fuzzy stavů zamlží, že jde o přesměrování balíku miliard ze státního rozpočtu do kapes soukromého byznysu. Ve jménu rozvoje vědy samozřejmě.
03. 08. 2009 | 00:51

kapry napsal(a):

to Ivan Sommer:
tato diskuse by měla smysl,kdyby se usilovalo cílově o vědeckou poctivost namísto komunistického a postkomunistického politikaření ve vědě -souhry akademické vrchnosti s přihrbeným dolejškem dělníků týmů.Absence výrazných,výsledky produkujících individualit českého výzkumu je signál k reformě.Ovšemže předpoklad,že peníze přijdou do něčích kapes naprosto jinam než na výzkum je oprávněná obava.Jenže nelze si ani v nejmenším představit ,že v lůně něčeho neproduktivního a aplikačně bezvýznamného-že právě tam je vhodná mateřská loď pro aplikace.Spíše účinná brzda.Zde vědeckou poctivostí není míněn pokrokový Serjoža s vážnou tváří,důstojností vědce ve vyjadřování bez brýlí i s brýlemi.Ne háv této seschlé vědy.Ne snob.Zde je myšleno prezentovat jako vědecké to co je produktivní hmatatelnými výsledky a ně nějakými akordy s podprůměrnými vědecky mnoha pisálky vědeckých časopisů.Spřízněné duše ve vědě si za čas vždy najdou publikační areál,ve kterém jich několik pohromadě bude krtčit až vyhrabe kopec hlíny.Předpoklad,že pro vědu existuje publikační "standard" ,kterým lze měřit její "úroveň" je chybný.A nelze zaměňovat úroveň za výsledečnost.Úroveň je subjektivní míra,výsledek objektivní.Hmatatelné výsledky se vždycky poznají a dají poznat.Po dlouhé absenci takových výsledků ovšemže věda si těžko dokáže představit jejich hodnocení,natož kde je navíc hledat.Časopisecké krtčiny jsou pro to nejméně vhodným místem,jsou zpravidla úkrytem impotence a neschopnosti.Trus zbabělosti navíc ve vědě.Neschopnosti se prezentovat vědecky de facto,ale pouze de iure.Absence individualit a výsledků-to je nač se má tato věda a proč nejvyšší čas začít léčit.
03. 08. 2009 | 06:55

kapry napsal(a):

Hmatatelné výsledky mimosmyslového vnímání! Abstraktního formalisty Taetigkeit! K čemu to nakonec vše vede:na jedné straně ceny za de facto nikde nepoužitelné a na druhé straně "primitivní" vynálezy,které udělaly svět takovým jakým je:že si zapnete TV,žehličku,projedete se autem,telefonujete mobilem.Vytváření akademických labyrintů ducha vědy! Smiřte se předem,vědče Ivane Sommře, s porážkou v očích širší veřejnosti!!
Stačí pár duchaplnějších abstrakcí -a dokáži Vám,že z toho složíte obraz čehokoliv za chviličku.Kaleidoskop vždy "rozumí" všemu. Pak stačí když Vás natrvalo klan kouzelníků prohlásí za věčného Mága.Ne magora.Když někdo vedle vystaví matematickou fabriku a bude Vám exportovat součástky matematické techniky.Tam,kde člověk s výsledky klade před naše zraky hmatatelný výsledek tam Mág zdůrazňuje"že měl minulé noci geniální intuci".Ono známé náboženské "prozření mysli" čili zjevení.To je asi takové,jako kdyby immunolog utvořil teorii immunity buňky bez znalosti v ní hmatetelného výsledku experimentu-sodíkové pumpy v mitochondrii.Víte,že spekulacemi vznikly na písku postavené teorie státu,literatuty,umění,války.Kde je jim konec.Hlavně,že bloumání někoho živí přes svaté instituce,svatyně-ochránkyně práv pošetilých blouznivců,mouřenínů,zneuznaných géniů atd.Hledačů věčných a universálních pravd.Prostě otravů.
03. 08. 2009 | 07:30

kapry napsal(a):

Opravuji na "intuici".
03. 08. 2009 | 07:31

kapry napsal(a):

Jak ví "známý" autor,že jiná alternativa v práci někoho jiného je chybná? Jak ví,že to co on nevzal do úvahy není právě to co je podstatou věci nebo jádro řešeného problému? Myslíte,že vždy to rozhodne sám vědecký experiment? Vždyť každý přístroj má v sobě apriori zabudovánu formuli,byť třeba jen Ohmův zákon,která se blíží jedné straně sporu více než druhé!
A v tom vidíte,že moderní věda,roztříštěná do bilionů malých kousíčků se svou fuzzy logikou jednotlivých případů,s "přibližováním se" pravdě,metodou přibližných matematických metod jenom plodí stále víc pustý relativismus bezvýznamných pravd.Opak -syntetické kouzlo holistické techniky,myšlení se znalostí všech podstatných detailů a rysů-je lékem vědy.A vysoce účinným.jen jeho třeba podávat více a více.
03. 08. 2009 | 08:00

kov napsal(a):

to Kapry: souhlas.Ono totiž to známé heslo publikační autority : je to tak
je vlastně ono tak muší bejt,protože si to ani jinak představit neumím,neznám lepší způsob.Hlavně když mám k tomu titul prof. a sesli akademické obce.
03. 08. 2009 | 08:53

Petr napsal(a):

Jsem pro navýšení rozpočtu Akademie věd. Je to velice důležité pro další rozvoj České republiky. Pokud nebudou peníze, vědci odejdou do zahraničí a ČR se přiblíží úrovni Bangladéše, Vietnamu, KLDR. Ale je třeba peníze nevyhazovat oknem. K čemu je nám např. Ústav pro jazyk český (jazyk se vyvyjí sám), který za 60 let vymyslel z 9 druhů slov, 10 druhů slov, několikrát změnil infinitiv na neurčitek a naopak, na nátlak nevzdělance Kahudy zrušil imperialistickou nůši a nahradil ji socialistickou růží. Vrcholem jeho snažení byla změna fizika-fyzika, syrup-sirup.
Taky Ústav dějin umění nemá v dnešních ekonomických podmínkách České republiky opodstatnění. Lidé z těchto Ústavů by se jinde v cizině neuživili. A ti se vezou na správné vlně tlaku potřeby prostředků pro vědu.
03. 08. 2009 | 08:55

Taoiseach napsal(a):

Pokud jde o zájmy a praktiky podnikatelské lobby, napsal jsem k tomu stručný komentář pod blogem prof. Zlatušky (nechci se rozmnožovat kopírováním svých komentářů):

http://blog.aktualne.centru...
03. 08. 2009 | 10:37

Taoiseach napsal(a):

JK napsal(a):

"...vědecké pracovníky za peníze koupit nelze, nejsou na trhu, bude jich jenom tolik, kolik university vychovají..."

Ve skutečnosti jich bude podstatně méně, protože velkou část z těch nejlepších si "koupí" (za špičkové pracovní podmínky) země, které mají méně prohnilé politiky. Pár romantických patriotů se možná někdy vrátí...
03. 08. 2009 | 10:44

Rumcajs napsal(a):

Ta snaha házet to na předešlou vládu je už za hranicí vkusu.

Kolikrát byl rozpočet upraven či bylo něco přihozeno i daleko po schválení rozpočtu.

Když našla ČSSD sílu svrhnout vládu, jak to, že nenechala sestavit takovou vládu, která by našim vědcům více přála ?

Jak to že neprosadí v parlamentu navýšení rozpočtu ?

Skoro bych řekl, že tento článek napsal průměrný komunistický aparátčík a né profesor.
03. 08. 2009 | 10:47

Taoiseach napsal(a):

Carlos V.

"alespon zprostredkovanou moznost do alokace (a mnozstvi) mluvit, ovlivnovat ?"

Vy snad takovou možnost máte? Poraďte mi, taky bych do toho rád mluvil.
03. 08. 2009 | 10:48

Taoiseach napsal(a):

JK napsal(a):

"A co se týče aplikovaného výzkumu - je mi známo že zejména tady (...) jde asi třetina prostředků do černé díry a nepřinese nic, (...) Tenhle systém zejména, věřím, by měla reforma tak jak je anstavena zaříznout."

Váš optimismus nezná mezí...
03. 08. 2009 | 10:53

paveljanacek napsal(a):

Imhotep:

Podivejte, ja se nechci hadat, ale pokud si predstavujete, ze az do roku 1945 fungovala divadelni sit v Cechach a na Morave jen na bazi obchodnich spolecnosti, mylite se. Bylo to v principu jako dnes: ND, mestska divadla (repertoarova), spolkove, generacni nebo skupinove sceny, privatni divadla a kocovne trupy. A samozrejme ochotnicke divadlo - mimochodem tez dulezite teatrologicke tema. Cast prijmu z dotaci, cast ze vstupenek a obchodni cinnosti, cast z nadseni a osobniho vkladu ucastniku divadelniho provozu.

V povalecnem divadle najdete radu aktivit, ktere se vasim V+W nepochybne vyrovnaji a vstoupily i do evropskeho nebo svetoveho kontextu.

Pokud jde o to, zda prakticka divadelni tvorba vyzaduje nebo nevyzaduje silnou paralelni kritickou a teoretickou ci historickou reflexi, da se asi vypozorovat urcita zavislost: vzestup divadelni kultury obvykle zaznamename v obou techto rovinach tvorby, ktere se navzajem podnecuji.

Nic, omlouvam se za excesivni rozsah, nezlobte se, koncim.
03. 08. 2009 | 11:09

MartiX napsal(a):

Ach jo, nikdo nerika, ze byste se mel tvarit prisne apoliticky, ale s tou obsedantne-kompulzivni "socialistickou" poruchou by jste uz mohl neco delat...

Ja vim uniknout z cyklu obsese-kompulze se da tezko...ale v jinak celkem seriozni vedecke debate mi to prijde ponekud prvoplanovite a nemistne. Akorat to pritahuje prychotiky typu Blue Jaye...

Misto agitky bych si, stejne jako Tom, radeji precetl Vas koncept financovani vedy a vyzkumu...
03. 08. 2009 | 11:14

paveljanacek napsal(a):

Petr:

Vesmír se také, pokud je mi známo, vyvíjí sám - a přesto nezpochybňujete existenci Astronomického ústavu. Genetické mechanismy také nějak fungují bez toho, aby je člověk řídil, a nechcete zavřít prof. Hořejšímu jeho "krám". Proč tolik averze k sociálním a humanitním vědám?

Ústav pro jazyk český AV ČR nemá ambice řídit vývoj jazyka, to je, promiňte, hodně archaická představa, nad kterou každý lingvista (já to, podotýkám, nejsem) jen zavrtí hlavou. Má za úkol rozvíjet poznání základního komunikačního média a nejdůležitější znakové struktury, v níž žijeme od prvního okamžiku do smrti.

To že kupříkladu korektor, který vám opravuje ve Wordu češtinu, vymysleli matematičtí lingvisté z Ústavu pro jazyk český, není opravdu to nejdůležitější, co ÚJČ dělá.

Rovněž představa, že v takovém ÚDU pracují lidé, kteří se neuživí jinde (respektive venku), je hodně mimo realitu, u kunsthistoriků speciálně. Jeden rozdíl tu ale je: v AV ČR se vskutku dělají i obory související s dějinami a kulturou (viz ten ÚJČ), jejichž světové středisko je v ČR a nikde jinde nikdy nebude. Právě ty vás, zdá se, hodně štvou.
03. 08. 2009 | 11:35

paveljanacek napsal(a):

Dan Hlubinka:

O těchto námitkách (začněte od bakalářů) vím.

Dohodněme se na principu: nepřenášet AV na VŠ, ale VŠ na AV.

A pak řešme detaily. Já bych to bral i s těmi bakaláři (me tyhle semináře baví).
03. 08. 2009 | 11:39

Imhotep napsal(a):

pro paveljanacek:

Nemáte se zač omlouvat. Prostě bráníte svoje instituce, do kterých se tu navážejí různí anonymové - třeba já :)
Víte, ochotnické divadlo mám rád a účastním se ho aktivně - pokud čas dovolí. Divadelní ústav a kritiku k tomu v nejměnším nepotřebuji. Pokud si někdo na ochotnickém divadle staví svoji "vědeckou" kariéru, bránit mu nebudu, ale ty peníze ze státní kasy považuji za zbytečně vynaložené.
Základní divadelní rovnici jsem zde již napsal. Lze ji pochopitelně upravovat dosazením konstanty tzv. umění pro umění, které vede k demostracím umělců domáhajících se dotací na magistrátu nebo umění pro kritiku, které se projevuje např. odborným hodnocením na různých divadelních soutěžích atd. Rovnice ale funguje pouze v tom nejzákladnějším tvaru.
Stejně je tomu v literatuře. Prostě někteří autoři napíší velmi dobrou knihu, která se čte i po generace - a Ústav pro českou literaturu k tomu nepotřebují ani náhodou. ten spíš potřebuje ty autory, aby bylo co pitvat, porovnávat atd.
03. 08. 2009 | 12:23

Imhotep napsal(a):

pro paveljanacek:

Ještě k ÚJČ: Pokud tato ctěná instituce vybádá a rozhodne, že ve slově filosofie se bude psát z, pak tuto ctěnou instituci zhluboka zdravím, ale její činnost je někdy veskrze škodlivá, neboť vím, co to znamená milovati moudrost - sofii, ale nevím, proč milovat nějakou "zofii". Nebo snad "Žofii"?
03. 08. 2009 | 12:47

jl napsal(a):

akademická svoboda, veřejný prostor
aneb Manuál učencův:
http://hn.ihned.cz/c1-35462...
03. 08. 2009 | 13:30

paveljanacek napsal(a):

Imhotep - UJC:

kdyz ctete "buržoazie", je to něco jiného než "bourgeoisie", když "manažer", tak něco jiného než "manager"?
a jak jste správně poznamenal, Sofia je v češtině mimo jiné Žofie (ta co noci upije - náhoda, ale hezká, že?)

jinak ovsem pravopis je neco jineho nez jazyk a pravopisne kodifikace odrážející vývoj jazykové praxe jsou tu jen kvuli usnadneni vzajemne komunikace a nejsou pod žádnou legální sankcí, takže si klidně pište oekonomika a theologie, když myslíte, že tím řeknete víc

filosofie/filozofie je kodifikováno v současnosti jako dubleta, kde z je pouze bráno jako neutrální, s jako příznakové (když se někdo chce deklarovat jako vzdělanec znalý ještě té lásky k moudrosti, může to tím pádem vhodně vyjádřit oním s - představte si, že by to z nebyl standard - pak byste tím s nic neřekl...)

mějte se, hrajte divadlo, pište a nechte lingvistiku i teatrologii
03. 08. 2009 | 13:54

prduch napsal(a):

"Nejde jen o rozpočet, ale hlavně o akademickou svobodu"

Akademicka svoboda je na CAV jiz dostatecne potlacena praktickym zrusenim prava individua
na samostatnou existenci.
03. 08. 2009 | 14:07

paveljanacek napsal(a):

paveljanacek:

zofie... lucie... vsechno jedno - prominte, hlava chabrus

prduch:

osobni zkusenost? budte konkretnejsi
03. 08. 2009 | 14:13

prduch napsal(a):

To paveljanacek:

Znate nejaky ustav CAV, ktery toleruje
solitery? O grantovych agenturach nemluve!!
03. 08. 2009 | 14:54

paveljanacek napsal(a):

prduch:

zkuste to u nas (nebo v jinem humanitnim ustavu), my mame skutecne solitery radi
03. 08. 2009 | 15:21

prduch napsal(a):

To paveljanacek:

Zkusim to, az mi reknete, ze Vasi soliteri
disponuji robustni grantovou podporou.
03. 08. 2009 | 15:27

jl napsal(a):

prduch:

maji tam leda houby - nepocitame-li dotovanou polevku v kantyne a pokakane zachody.

"Žádná aktivní obrana jako v případě pilotů nebo železničářů ovšem nemá smysl. Podívejte se, když tento ústav bude dva měsíce stávkovat, nestojí to ani za to, aby se o tom psalo v novinách. A navíc se to ani nepozná."
http://www.tvarevedy.com/in...
03. 08. 2009 | 16:13

paveljanacek napsal(a):

prduch:

jak se komu zadari, zalezi taky, co muzete nabidnout (co umite, co jste schopen vymyslet a obhajit si)

jl:

kantynu nemame, socialni zarizeni udrzujeme v prijetelnem stavu; pridte nekdy na nejaky seminar ci prednasku, uvidite
03. 08. 2009 | 16:19

jezevec napsal(a):

jl - ty lupme, proc davas odkaz na zavirovanou stranku!!!
03. 08. 2009 | 16:52

Imhotep napsal(a):

pro paveljanacek:

Upřímně řečeno, nechávám je rád, protože jsou zbytečné stejně jako nějaký Ústav pro českou literaturu :)
Pokud Vás mohu recipročně požádat: Studujte teatrologii, pěstujte lingvistiku, ale jen se prosím nevrtejde do divadla a jazyka. Díky :)

P.S. Pravopisné kodifikace vědeckého střihu vedly akorát k tomu, že máme spisovnou češtinu, kterou málokdo používá a češtinu hovorovou. V 16. stol. byla hovorová a spisovná čeština blízko sebe a jazyk a literatura jen kvetly. Jak to zvládly bez těch ústavů, to nechápu?
S tou Žofií máte samozřejmě pravdu, ale pokud chcete předat dál povědomost o podstatě slova, tak tyto úpravy jsou zcestné. Existuje i jméno Sofia (Sophia), od kterého vznikla počeštěná verze, ale které již příliš nerespektuje původní význam. Navíc tu Žofii si tam musíte domýšlet, jinak jste u "zofie". A když už jsme u těch přísloví, tak moje babička říkala jedno o pochcané Žofce.
Mimochodem nešťastnou formu filozofie zvolila i FF UK a mohu Vás ujistit, že jsem byl již mnohokrát upozorněn, že mám používat výhradně to z, což ovšem srdečně ignoruji, byť jsem ze svých daní na tuto jazykovou vymoženost také přispěl.
03. 08. 2009 | 16:59

Ivan Sommer napsal(a):

popularizace je poněkud mimo

Zásadně PR a spin doctors (Nature 2000)

Podle zpráv v místním tisku brněnské VŠ už organizují televizní reklamy, podrobnosti snad dodá J.Zlatuška, děkan Fakulty informatiky MU.
03. 08. 2009 | 17:19

Vojtěch Varyš napsal(a):

pro Pavla Janáčka
1. s těmi divadly za první repubiliky to není úplně pravda, konečně ani Národní divadlo, ani Národní museum, ani Národní technické museum nevznikly jako státní instituce - byť měly státní podporu - a státními se staly až později. V divadle byl fenomén soukromého nebo spolkového souboru daleko běžnější než dnes, situace, kdy jedno město provozuje (vlastní, živí) asi deset divadel (Praha) je veskrze bizarní. Řekněme, že bez "veřejných peněz" se tyhle instituce většinou neobejdou, budiž , ale když je stát přímo vlastní a kontroluje, je to po mém soudu škodlivé - v extrémní formě viz rady tzv. veřejnoprávních médií.

2. tyhle debaty jsou velmi nešťastné v tom, že na jedné straně se řve "ať si táhnou" na druhé "oni nás chtějí zahubit" - ale racionální debata, snahy o změnu reformu veškeré žádné. - ruku na srdce, nemáte pocit, že zrovna ÚČL AV ČR by potřeboval řádně , především personálně zrekonstruovat? je tam Hodrová, Vojvodík, to je bezva , ale co ten zbytek?
03. 08. 2009 | 17:22

btx napsal(a):

Padaji tu ruzne argumenty o cernych dirach na penize v prumyslovem vyzkumu
Tak predkladam par peknych projektu, ktere schvalilo MPO v projektu TANDEM vloni:
(na pozadani dodam dalsi - nakonec je to vse verejne pristupne na CEPu)
FT-TA4/003 Pracovně herní předměty pro diagnostiku a léčebnou rehabilitaci  3 roky, celkem 18002 tis Kc

vývoj hraček....

FT-TA4/018 Moderní trendy zvyšování spolehlivosti zařízení pro povrchovou těžbu užitkových nerostů  3 roky celk. 25870 tis. Kč

výzkum trendů....

FT-TA4/092  Výzkum a vývoj pístového parního stroje a jeho příslušenství
3 roky celk. 10840 tis Kč

..tak to by se pan Watt divil...

FT-TA4/055  MOMDIS - Modulární multifunkční displejový systém strojvedoucího  3 roky, 34372 tis Kč

..pěkná sumička...

FT-TA3/001 Výzkum a vývoj multifunkční obousměrné komunikační technologie pro varování obyvatelstva.  3 roky  15281 tis. Kč

...obecní bubeník (digitální!) a každý občan dostane vlastní tam-tam (obousměrný)
03. 08. 2009 | 18:00

Ivan napsal(a):

Váš názor považuji za jádro pudla.
03. 08. 2009 | 19:04

jojo napsal(a):

Pane Horejsi, ODS nepodporila verejne AV, potoze nechce celou vec politizovat. Co vy na to, na tento argument? Ma se to politizovat nebo nema? Bartos vam to na sjezdu vysvetlil a myslim, ze docela dobre, vase spiklenecke teorie si zase odvezte.

Co jste slysel v tech devadesatych letech konkretne od tech tehdejších hlasatelů „trhu bez přívlastků“? Rad bych se seznamil se skutecnymi vyroky a nikoliv avsimi "co jsme slychavali" . Dovolim si tvrdit, ze si normalne vymyslite.

Byt levicakem, tedy delat si narok na cizi penize, to je neco jako byt zlodejem. Ani ty vase tituly vas nespasi, tim nikoho neoblbnete. To ze umite chemii neznamena, ze jinak nemelete blbosti a ze vase uvahy nepostradaji logicke nesmyly, ci jsou pravdive. Ale mate moznost ukazat na primem konkretnim vyroku ze si nevymyslite.

Co rikate tomu, ze vas nejvetsi neprejici clen rady Martin Jahn byl clenem vlady za socdem? To take nebudete politizovat?
03. 08. 2009 | 21:06

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Našel jsem zajímavý inzerát. Takto se asi dělá kšeft se vzděláním a produkují noví politici a členové RVV.

Jemnický

Referáty za babku, rychle a kvalitně

Potřebujete napsat PR článek či jiný text odborného rázu, ale nemáte dostatek času na hledání nutných podkladů? My ano! Jsme připravení Vám pomoci.

Nic není překážkou, v případě zájmu informace zpracujeme do 24 hodin od zadání pro kompozici seminární, absolventské, bakalářské nebo diplomové či rigorózní práce,
Investujte do jistoty, svěřte přípravu Vašich prací nám.

Užívejte si studentského života naplno.
03. 08. 2009 | 22:22

btx napsal(a):

Dalsi priserny priklad byl projekt Tandem FT-TA2/081 firme Azacycles IC. 27068676 v celkove castce cca 90 milionu Kc na 3 roky. Ukradene napady z PrF UK sly pres fimu do Svycarska a to cele oslazeno castkou, za kterou by byla pekna skola. Firma se navic s MPO soudila (to je co!!), protoze chtela navyseni grantu (sic!) asi o mio., coz ji uz jinak stedre MPO nedalo.
Pro srovnani velka ceska vyzkumna centra excellence (typ M a LC) maji bezne rozpocty kolem 50 - 70mio., ale to je na 5 let, v tom investice a velke tymy z ruznych instituci....
Dalsi pekne priklady budou nasledovat...
03. 08. 2009 | 22:25

vaclavhorejsi napsal(a):

jojo:

"Pane Horejsi, ODS nepodporila verejne AV, potoze nechce celou vec politizovat. Co vy na to, na tento argument? Ma se to politizovat nebo nema?"

Vedni politika v teto zemi je samozrejme vysoce politickou zalezitosti, takze je zcela legitimni pozadovat, aby se k tomu stranu vyjadrily.

"Co jste slysel v tech devadesatych letech konkretne od tech tehdejších hlasatelů „trhu bez přívlastků“? Rad bych se seznamil se skutecnymi vyroky a nikoliv avsimi "co jsme slychavali" . Dovolim si tvrdit, ze si normalne vymyslite."

Byl jsem tehdy pritomen mnoha diskusim s politiky a tech vyroku o tom, ze veda je jen "slehacka na dortu", bez vztahu k ekonomice, jsem slysel mnoho.
V.Klaus, kdyz k nam prisel na diskusni setkani v roce 97 zacal svoji rec pamatnym vyrokem, ze si musime uvedomit, ze tak dobre jako za komunistu, se uz nikdy nebudeme mit, protoze nas trzni spolecnost v zasade nepotrebuje.
V jine diskusi v 90. letech pravil tehdejsi sef Klausovych poradcu R.Holman, ze v ekonomii je zakladem zakon komparativni vyhody (ktery je stejne silny jako Newtonovy zakony ve fyzice); rika, ze mame delat to, v cem mame komparativni vyhodu. V CR pry mame komparativni vyhodu v tezbe vapence a dreva, ale nikoli ve vede a high-tech, a proto bychom se podle toho meli zaridit, pokud chceme jednat racionalne.
Podobne vyroky o tom, ze VaV je pro ekonomiku v podstate irelevantni jsem slysel od ministra Dyby.

"Byt levicakem, tedy delat si narok na cizi penize, to je neco jako byt zlodejem."

Mily pane, ja jsem zastancem standardniho evropskeho modelu - socialne-trzniho statu; na nem se shoduji v podstate vsechny rozumne evropske politicke strany, at uz jsou mirne napravo nebo mirne nalevo od stredu. Nevim, co minite slovy "delat si narok na cizi penize" - kazdy stat (pardon - jsou vyjimky jako Somalsko) funguje tak, ze vybira dane a z nich zarizuje veci obecneho zajmu. Je veci obcanu, aby v demokratickem procesu rozhodli, jestli ty dane (a tim padem ty verejne sluzby) budou o neco vetsi nebo mensi. Ja jsem skutecne zastancem nazoru (zcela legitimniho), ze stat se ma postarat radeji o vice veci - mym idealem je to, jak to funguje treba ve skandinavskych zemich; oznacil byste tamni system jako "zlodejsky"?

"Ani ty vase tituly vas nespasi, tim nikoho neoblbnete. To ze umite chemii neznamena, ze jinak nemelete blbosti a ze vase uvahy nepostradaji logicke nesmyly, ci jsou pravdive."

Dekuji za ukazku vasi diskusni vyspelosti...

"Ale mate moznost ukazat na primem konkretnim vyroku ze si nevymyslite."

Viz vyse...

"Co rikate tomu, ze vas nejvetsi neprejici clen rady Martin Jahn byl clenem vlady za socdem? To take nebudete politizovat?"

Mate naprosto pravdu; vsak ja nikde nekriticky nevelebim cokoli, co CSSD udelala. Udelala samozrejme i radu chyb, dokonce hrubych chyb.
Zde jsme ale mluvili o nynejsi konkretni situaci - skutecnosti je, ze AV podporily 4 politicke subjekty, ODS mezi nimi nebyla.

..
04. 08. 2009 | 08:00

Aharry napsal(a):

MPO dělá dobře,že luxuje peníze strukturálních fondů EU,celkově je ČR nevyužívala zdaleka na sto procent,ač na ně přispívá.Čtěte o tom novinové zprávy.AV ČR by si tam mohla přes někoho zařídit podpory,má-li existující aplikace.Co jí brání? Fakt je,že některé uvedené projekty v MPO jsou uhozené.Mrhání penězi.Právě tak jako V.Hořejším uvedené výroky poradců někoho někde nejsou excelencemi ducha.Komparativní výhody se musí připravit.To nelze zůstane-li se u fatalismu antikeynesiánců.ODS má jediné plus,že je střízlivá v posuzování vědeckého aplikačního potenciálu AV ČR.Ovšem pozorování korelací mezi základním výzkumem a pohyby kapitálu v průmyslu ukazují v mnoha zemích světa buď na žádnou souvislost,častěji na negativní vliv.Protože tam přínosný aplikovaný výzkum,který by to přemostil asi nefunguje.Být "aplikovatelný" totiž neznamená hlavně jen sedět v radách a konsorciích.Jahn musí překročit svůj stín.On vidí z vládní databáze tu malichernost výzkumných záměrů AV ČR,ale už neříká jak z té bryndy ven.
04. 08. 2009 | 09:48

paveljanacek napsal(a):

Vojtěch Varyš:

Rád bych vám poděkoval, že nevystupujete anonymně.

1. Jak vidím, shodneme se na tom, že divadelní síť byla již před rokem 1945 principiálně financována z prostředků státních, městských, spolkových, soukromých (vznik ND, NM v situaci nestátního národa bych do toho netahal, to se dostáváme hodně daleko) + z nadšení a osobních morálních investic účastníků divadelního života.

Myslím, že spolu se shodneme dále i na tom, že na to, abychom dokázali kvalifikovaně hovořit o vzájemném poměru státních, městských a privátních peněz ve fungování divadelní sítě v minulosti a teď, potřebujeme teatrologii.

Bez historiků divadelních institucí a divadelního života budeme ve věci zmíněných poměrů jen šermovat svými předsudky a dojmy. Dovolte bokem volnou analogii: Udělal jsem nedávno vzdáleně podobný průzkum stran ekonomiky spisovatelské profese a možná je až překvapivé, jak konstantní charakteristiky vykazuje z tohoto hlediska česká kultura po celé 19. a 20. století.

Pokud jde o váš údiv nad 10 městskými divadly v Praze dnes (ve srovnání s kolika? s 5? za první republiky), nemůžete odhlédnout od změny kontextu: kolik univerzit existovalo v této zemi v roce 1900 a kolik dnes? jak velká byla Praha tehdy a dnes? jaká byla její ekonomická a kulturní kapacita tehdy a dnes? jaká část jejího obyvatelstva navštěvovala profesionální divadla v roce 1900 a jaká je navštěvuje dnes? jak se proměnilo v celé Evropě pojetí veřejného sektoru tehdy a dnes? Na kvalifikovanější debatu jak vidno opět potřebujeme spolupráci teatrologů, resp. historiků kultury, sociálních historiků atd.

Ale jak říkám, nepochybuji, že se spolu shodneme, že tyto obory potřebujeme (proč byste jinak studoval bohemistiku, že). Jak taky naše dosavadní debata ukázala, nepotřebujeme je pro nějaké abstraktní poznávání minulosti, ale právě pro to, abychom kvalifikovali naše rozhodování o nás dnes.

2. Váš výběr pokládám za velmi, velmi úzký. Ale s hodnocením samozřejmě polemizovat nelze - lze jen zvažovat jeho podklady a taky odpovědnost vzhledem ke kontextu debaty.
04. 08. 2009 | 11:29

MartiX napsal(a):

To BTX diky za hezke pripady...myslim, ze bude jeste hur...o tom pripadu Azacycles jsem slysel je to neuveritelne - vytup absolutni 0....normalni TUNEL jako HORA.

Ten, kdo cetl neuveritelne veci od jednatele teto firmy na iFORUM UK asi pred 4mi roky, tu ma praktickou realizaci takoveho aplikovaneho vyzkumu... V Y N I K A J I C I!!! Jen tak dal!!!!

Prave tento pan smahem a arogantne odmitnul publikace a citace s tim ze on nic takoveho delat nechce a nebude, ze on pujde jinou (rozumej aplikovanou)cestou, ktera jedina ma smysl :o)))a pritom stihnul napadnout kde koho...

Je to memento pro kazdeho s podobne neznalou a lacinou argumetnaci.

Mozna vytisknout a zanest na ministerstvo at si to daji dohromady se zaverecnou zpravou Azacycles. Ale ani tak by jim to tam asi nedoslo.....

Zavzpominejte nad obsahlou a notne silenou "akademickou" dikusi (mozna nekomu unikla):

http://iforum.cuni.cz/IFORU...

http://iforum.cuni.cz/IFORU...
04. 08. 2009 | 13:14

Martix napsal(a):

To V. Horejsi...myslim, ze konkretne kauza Azacycles a expose hlavniho protagonisty by staly za samostatny odstrasujici BLOG - aneb jak taky muze vypadat aplikovany vyzkum v CR.

Neslo o drobne a kontext debaty na iFORU je poucny.

Mnoha lidem by to asi otevrelo oci.
M.
04. 08. 2009 | 13:20

btx napsal(a):

To AHARY

Vazeni, pokud jste si nevsimli, tak ty penize z MPO na projekty typu TANDEM a dalsi
NEBYLY ze strukturalnich fondu, ale ze st. rozpoctu, z kapitoly "Veda a vyzkum" (to lze snadno zjistit i dle data - pred 3 lety zadne strukturalni fondy nebyly).
Prosim, premyslejte a pak piste...
04. 08. 2009 | 14:11

Michal Hocek napsal(a):

to Martix - taky jsem o tom neco slysel, protoze tam chvilku delal jeden muj byvaly student (nez se mu otevrely oci a odesel). Ale nemam dost informaci na napsani clanku - pokud vy ano, tak sem s nim. Myslim,z e napsat nejaky odstrasujici pripad na projekty MPO by se ted hodilo nam i vam ;-)
04. 08. 2009 | 14:53

btx napsal(a):

MPO ukoncuje projekty oponenturou, NE podle objektivnich kriterii, tj. patenty, publikace, ochr. znamky, prototypy. Jde jen o to, co napisi ti oponenti. A ted to prijde!
Oponenty navrhuje (v podstate vybira) resitel a taky je plati (tj. plati za oponentni posudek). Takze samozdrejme zadny projekt MPO z definice NEMUZE skoncit spatne!
Spatne konci jen ty, kde resitel treba zkrachuje behem reseni, nebo neni schopen doplacet penize (je treba dodat ze u projektu vyvoje zadavatel plati vzdy jen cast uznanych nakladu, zbytek musi zaplatit z neverejnych penez resitel). Pak ale stejne nevraci to co utratil, vdycky se to nejak upatla. Vracet penize do SRU se povauje za hrich.
Vetsina nakladu techto projektu jsou mzdove naklady..... Odmeny jsou "unlimited", tj. mohou si vyplatit treba mimoradnou odmenau na konci roku, jen to musi zdanit a zduvodnit (treba dosazeni etapoveho cile...].
Takze oponentura s vlastnimi oponenty za asistence uredniku z MPO. Existuje tez odborny poradni organ, ale ten je bran jako PORADNI ORGAN, tj. MPO jeho nazor bere jen jako poradni a ve finale rozhoduje samo (vetsinou namestek ministra). Casto je tedy nazor rady programu zcela ignorovan.
Znovu opakuji, to se delo a deje z rozpoctovych penez, NE ze strukturalnich fondu!!!
04. 08. 2009 | 15:08

Martix napsal(a):

Ad Azacycles...aby nedsolo k mylce - v zasade si myslim, ze aplikovany vyzkum potrebuje podporu na prevedeni tech nejlepsich napadu do praxe ku porspechu vsem.

Akorat pochybuji, ze se vybiraji ty nejlepsi projekty - 1. tech opravdu kvalitnich tezko bude prehrsel a 2. jmeno Mgr. S. Cihelnika bylo v odbornych kruzich uz tou dobou dost "zname")...viz reakce dnesniho rektora UK a dalsich vyznamnych osobnosti.

Vubec tezko rict jak projekty vybiraji - pan Cihelnik nebyl schopny na UK dosahnout na grant za par tisic a najednou mu stat nasype desitky milionu...jenom proto, ze to je ten nadejny aplikovany vyzkum...rekneme je to ponekud nestandardni i na ceske pomery.

A predevsim to hodnoceni vystupu, jestli je to jak psal btx tak to vysvetluje vse...

Nevim co by na tenhle konkretni pripad finacovani aplikovaneho vyzkumu rekl M. Jahn.
04. 08. 2009 | 15:22

Imhotep napsal(a):

pro paveljanacek:

Cituji: "Myslím, že spolu se shodneme dále i na tom, že na to, abychom dokázali kvalifikovaně hovořit o vzájemném poměru státních, městských a privátních peněz ve fungování divadelní sítě v minulosti a teď, potřebujeme teatrologii."

A o tom poměru se potřebujeme bavit proto, abychom pomohli divadlu, nebo proto, aby několik lidí mělo o čem mluvit, když už za to berou plat?
Trochu mi to připomíná situaci na britském ministerstvu kolonií, které bylo personálně nejkošatější ve chvíli, kdy už tato země neměla žádné kolonie.
04. 08. 2009 | 15:57

Vojtěch Varyš napsal(a):

PJ:

1.mám trochu pocit, že jste mi odpovídal na něco jiného - já jsem proti teatrologii nikdy nevystupoval. taky s ní mám koneckonců leccos společného. mám spíše za to, že leckteré humanitní disciplíny jsou diskreditovány právě tím, kdo a jak je provozuje. obecně odpovídat na otázku k čemu to je? je absurdní - krása těchto věcí je přeci především v jejich neužitečnosti, nehledě na proslulý bonmot N. Frye, že se nemáme ptát "k čemu je studium literární vědy, ale co plyne z toho že je takové studium možné?"
myslím, že instituce, která je finacovaná a přímo kontrolovaná státem či jeho odnoží (město) prostě přichází s nějakou ideologií, propagandou. ta může být bohulibá (demokratický stát) nebo nemusí (totalita), nicméně představa umění - a vzdělanosti jako nějaké "obecně prospěšné" činnosti či dokonce jako "služby veřejnosti" je mi hodně vzdálená. v tom proměněném kontextu Evropy druhé poloviny dvacátého století je právě zakopaný pes - zrod korumpujícího státu (a dohlížejícího na všechno od zdravotnictví přes policii až po vědu, školy a kulturu) je počátkem skutečné tragédie.

2. kolik lidí (z řad odborných, resp. vědeckých pracovníků) za posledních patnáct let nedobrovolně (tj. nikoli do penze, nikoli za lepším) odešlo? (a nevrátilo se po krátké pauze) - navzdory různým snahám ani univerzity nedokážou zajistit přílišnou personální fluktuaci, ale tyhle ústavy AV jsou snad úplně zabetonované.
04. 08. 2009 | 18:42

Ivan Sommer napsal(a):

Imhotep

V Británii také žil byl jistý Shakespeare, vyhlašující teatrologickou poučku, že svět je scéna a my jsme pouhými herci.

Nejsem odborník v teatrologii, ale jako milovník divadla bych rád našel odpověď, proč se u nás v Brně dávalo v minulosti množství operet,shlédl jsem téměř celý repertoár Rudolfa Frimla, a po listopadu 1989 opereta téměř vymizela. Je tato forma kultury naprosto nemoderní nebo pověstná indiánská píseň lásky je snad výrazem opovrženíhodného bolševismu? Na odborech kultury se zasvěcenými a placenými úředníky jsem odpověď nenašel, z jejich reakce jsem cítil, že mě považují za blázna. Znáte dílo R.Frimla?

Asi bych se neodvážil jako Vy připomínat přínosnost jakýchkoli úředníků po svých zkušenostech, byť místních. Neberte to osobně, ale připadáte mi bud naivní nebo již značně otrlý. Zachovat si někdy zdravý kritický odstup v tom současném politickém "tyátru" je někdy uměním.
04. 08. 2009 | 18:56

Ivan Sommer napsal(a):

Vojtěch Varyš
- stát jako násilí

Tento názor vyznávají liberálové a také komunisté. Liší se tím, že liberálové by stát nejraději zrušili hned a brzdí je možnost následné anarchie , zatímco komunisté s jeho odumřením počítají někdy v budoucnosti. Bonmot praví, že liberálové a komunisté se nakonec sejdou v komunismu, aniž si to uvědomí.

Domnívám se, že prvotní podstata existence současných států se odvozuje ze sociálního charakteru lidské společnosti vzešlé z přírody. Společenské vazby jsou značně strukturované a navzájem podmíněny natolik, že vynecháním některé z nich může vést k zániku společenství. Tato možnost je v současné Evropě spíše výjimečná, ale přesto se v určité formě projevuje (Balkán ?) a nemůže být opomíjena. Nejde o dohled, ale vnímání lidské přirozenosti. Jinak se nerespektování společenských vazeb tvrdě vrátí dříve či později jako bumerang, byť jde o poměrně malý stát.

Doporučuji nahlédnout: Jared Diamond "Kolaps - Proč společnosti zanikají a přežívají." ACADEMIA, 2008
04. 08. 2009 | 19:33

Imhotep napsal(a):

pro Ivan Sommer:

Proboha! Kde jsem chválil úředníky a jejich přínosnost?
Proč se nehraje opereta? Asi proto, že není soubor nebo divadlo, který ji hrát chce. Teď letí muzikál a divadlo je tak trochu i o módě. Ve chvíli, kdy ji někdo hrát bude chtít, tak se hrát bude. Pokud vím, tak zrovinka Frimla dělali v minulém roce v Olomouci. Osobně operetu moc rád nemám, takže neznám ani dílo R.Frimla.
A ještě malý dodatek. Profesionální scény jsou pochopitelně třeba, ale z divadla se tak stává pouze konzumní záležitost. Přiznám se, že mnohem raději chodím na ochotníky kdekoli se v okolí namanou nebo kam přijedu. Dříve ochotnických divadel bylo mnohem víc, ale čas,čas a zase čas, především pak jeho nedostatek, jest zhoubcem velikým. Ale raději končím, než mi tu někdo zasčne vnucovat, že právě tohle by nám vysvětlila teatrologie. Bůh nás před tím ochraňuj.
04. 08. 2009 | 20:10

Ivan Sommer napsal(a):

Imhotep

Možná mě k úvaze o vztahu k úředníkům nasměroval nick - strážce pečeti krále Dolního Egypta, což býval v našem pojetí jistě ctihodný a mocný úředník. To neberte tedy osobně skutečností je ale, že o umění, vědě, vzdělání atd rozhodují z velké části úředníci, nemající znalosti oboru.

Začnete-li skládat fakta v teorie a z nich odvozovat závěry, dostanete se na půdu vědy, ať jde o jakoukoli ---logii. To je ta přirozenost lidská. Úvahou na téma operety a muzikálu atd. jste nastínil tolik vizí, že by jejich rozpracování možná stačilo na bakalářskou práci. Sám jste si svůj přístup uvědomil.

Ta brněnské situace je mi záhadná, v minulosti byla představení na operety vyprodána a stejně tak tomu je dnes, objeví-li se nějaká na programu. Napadá mě pouze, že „nejsou lidi – herci“ s přiměřeně funkčním hlasem a zpěvem. Usuzuji podle televize a rozhlasu, není snad dne, aby se někdo z těch údajných profesionálů nezakoktal.

Divadlo nikdy nebývalo jen pouze konzumní produkt, naopak často působilo jako významný politický činitel a prvek společenské komunikace. A to od dob antických, i když se nyní nazývá happenig (symbolické oběšení vědce ?) v provedení akademiků - ochotníků. Tak bych se mohl „drze“ ptát, zda a má současná mocenská garnitura strach z „prken, která znamenají svět“.
04. 08. 2009 | 22:40

jojo napsal(a):

Pane Horejsi, az na to, ze jste si ten Klausuv vyrok trochu pozmenil a poupravil a ted s nim rukujete do boje. Anebo, co je horsi, jste jej nepochopil.

Vedni politika je akorat vas vymysl, to je takovy hezky socialisticky novotvar.

Holman nikdy nerikal, ze v CR mame komparativni vyhodu v tezbe dreva, to je normalni dalsi vas vymysl a rozhodne nerikal, ze nemame komparativni vyhodu
ve vede. To jste si jen tak trochu primyslel, osekal. Ja ty diskuse moc dobre znam, nemyslete si ze si jen tak vymyslet a vsichni avs budou nekriticky obdivovat.
(Jen tak mimochodem, ministr |Dyba je mimo hru uz asi patnact let, mozna jste si toho nevsiml, mezitim CSSD zacala delat z CR montovnu svymi pobidkami, nevsiml jsem si ze byste nekde neco komentoval.
Zajimave, ja se dost o to zajimam a nikdy jsem nic o irelevantnosti neslysel. Asi
jsme byli kazdy nekde jinde, pravda ja jsem byl v zahranici ve vyzkumu. Ale vy to tvrdite, jiste nebude tezke ty vyroky najit. )

Mily pane, to si jen tak myslite, ze jste zastancem toho soctrz systemu. To jste si jen tak privlastnil a myslite si, ze kdyz se na tom shoduji politici ve sve podbizive cinnosti, ze to je argument?
Delat si narok na cizi penize to je to, co moc dobre chapete. Jste dost inteligentni, abyste vedel, ze se jedna o prerozdelovani
zamaskovane socialni starostlivosti.

Nemusite mne poucovat, ze stat vybira dane, ale to co prosazujete vy, neni vybirani dani na zakladni cinnosti statu, kteri svobodni lide na nej delegovali (obranu, policii-beztak slabou), ale ze se jedna o masivni prerozdelovani, ze se jednem penize vezmou a daji se druhym.

Proc bych nemel zlodejinu oznacit jako zlodejinu? Skandinavii mam rad, dokonce jsem tam pracoval, ale to ze tam stat obira obcany o jejich penize je pravda. To co jim nabizi jsou pak drahe sluzby. Zil jste tam?

"Dekuji za ukazku vasi diskusni vyspelosti..."
Prosim. Spatne se to posloucha, ze ano?
To vite, ne vsichni padaji na zadek, ze jste byl za socialismu na Harvardu.

"Mate naprosto pravdu; vsak ja nikde nekriticky nevelebim cokoli, co CSSD udelala. Udelala samozrejme i radu chyb, dokonce hrubych chyb.
Zde jsme ale mluvili o nynejsi konkretni situaci - skutecnosti je, ze AV podporily 4 politicke subjekty, ODS mezi nimi nebyla. "

Ted nevim jestli jste naivni, nebo si delate legraci. Co dokazuje, ze bolsevici spolecne se svou oranzovou zalohou neco podporili? Ze je to dobre? pro mne je to spise znamenim toho, ze bych mel byt obezretny. Zatim jsem se tim vzdycky ridil, a nemylil jsem se. Rika se tomu
zkusenost. A jen tak mimochodem; vsadim se, ze zeptate li se nejakeho priznivce, ci clena, ci celeho vedeni obskurniho spolku jako je napriklad Delnicka strana, ci Narodni strana, ci Sladkovych republikanu (zdivocelych socanu) dostanete urcite stejnou odpoved.
04. 08. 2009 | 22:42

paveljanacek napsal(a):

Vojtěch Varyš:

1. Myslim, ze je to s tim statem trochu slozitejsi, ale hlavne kdyz jsme zachranili teatrologii.

2. Vzhledem k tomu, ze jsem v UCL zamestnan 14 let, spocital jsem si v seznamu zamestnancu, kolik kolegu prislo po mne: 38, tj. snad 80 procent soucasneho stavu. Nekteri taky mezitim prisli a odesli. V roce 2002 jsme mimochodem cely ustav poslali do reorganizace a vnitrnim konkurzem preorganizovali: koho z tehdejsich pracovniku si zadny vedouci tymu (ty vybrala vedecka rada) nevybral, sel pryc. Presne pocty vam nereknu, ale vseobecne se odchazi dobrovolne, po dohode, kvuli atestacim, ve zlem. Pracovni smlouvy mame vsichni na dobu urcitou, kladna atestace komisi slozenou z respektovanych kolegu zevnitr i zvenci ustavu je podminkou dalsiho pracovniho vztahu. Verejne konkursy do doktorskeho studia byvaji kazdy rok (v zavislosti na tzv. doktorskem grantu), podobne na uvolnena mista odbornych ci vedeckych pracovniku. Zabetonovanost je tedy spis pocitem tech venku nez nas uvnitr.

Ivan Sommer:

Pripojuju se k nazoru, ze operetu nahradil muzikal jako aktualni varianta zanru.

Ted co nam rikaji teatrologove: Podle databaze inscenaci Divadelniho ustavu byl Friml od roku 1990 inscenován profesionálními divadly 13x, nejčastěji Rose Mary. Operetních inscenací za stejné období evidují dokumentátoři DÚ 343. Viz zde: http://www.divadelni-ustav....
04. 08. 2009 | 23:34

Vaclav Horejsi napsal(a):

jojo:

„Pane Horejsi, az na to, ze jste si ten Klausuv vyrok trochu pozmenil a poupravil a ted s nim rukujete do boje. Anebo, co je horsi, jste jej nepochopil.”

OK, asi tedy nepochopil, to vite, jsou to tezke veci na pochopeni...


”Vedni politika je akorat vas vymysl, to je takovy hezky socialisticky novotvar.”

Ano, je to tak – treba nas Senat, RVV a dalsi oficialni instituce by se mely stydet, ze ten hnusny termin pouzivaji:
http://infomat.nkc.cz/artic...
http://www.vyzkum.cz/FrontC...

”Holman nikdy nerikal, ze v CR mame komparativni vyhodu v tezbe dreva, to je normalni dalsi vas vymysl a rozhodne nerikal, ze nemame komparativni vyhodu
ve vede. To jste si jen tak trochu primyslel, osekal.”

Jak myslite – ja jsem to slysel na vlastni usi, ale vy to jiste vite lepe, i kdyz jste tam nebyl...

„ Ja ty diskuse moc dobre znam, nemyslete si ze si jen tak vymyslet a vsichni avs budou nekriticky obdivovat.”

Tak, tak...
”Asi jsme byli kazdy nekde jinde, pravda ja jsem byl v zahranici ve vyzkumu. Ale vy to tvrdite, jiste nebude tezke ty vyroky najit. “

Ano, mozne vysvetleni; ja mluvim o diskusich v pomerne omezene sestave ucastniku – zaznamy se z toho neporizovaly...
”Mily pane, to si jen tak myslite, ze jste zastancem toho soctrz systemu. To jste si jen tak privlastnil a myslite si, ze kdyz se na tom shoduji politici ve sve podbizive cinnosti, ze to je argument?
Delat si narok na cizi penize to je to, co moc dobre chapete. Jste dost inteligentni, abyste vedel, ze se jedna o prerozdelovani zamaskovane socialni starostlivosti.”

OK, zrusme socialne trzni system, pryc s prerozdelovanim, vzhuru do Somalska...
”Proc bych nemel zlodejinu oznacit jako zlodejinu? Skandinavii mam rad, dokonce jsem tam pracoval, ale to ze tam stat obira obcany o jejich penize je pravda. To co jim nabizi jsou pak drahe sluzby. Zil jste tam?”

Byl jsem tam kratkodobe mnohokrat, moje dcera tam zila 2 roky. Pokud vim, ti obirani obcane jsou tam mnohem spokojenejsi nez tady (a nez v Somalsku, kde se dane moc nevybiraji).

”Co dokazuje, ze bolsevici spolecne se svou oranzovou zalohou neco podporili? Ze je to dobre? pro mne je to spise znamenim toho, ze bych mel byt obezretny. Zatim jsem se tim vzdycky ridil, a nemylil jsem se.”

Soc. dem. je solidni strana. Podporila to take KDU a TOP.

„Sladkovych republikanu (zdivocelych socanu) dostanete urcite stejnou odpoved.”

Ano, pane, Sladek je socan, jiste...
05. 08. 2009 | 09:25

Imhotep napsal(a):

pro Ivan Sommer:

Uf, to jste mě uklidnil :)

Když začneme z faktů skládat teorie a odvozovat závěry, nemusíme se nutně ještě dostat k vědě. Věda totiž stojí i na požadavku provedení opakovatelného experimentu. Proto existuje velký spor o to, co ze společenských věd vlastně vědou skutečně je. Nejsem představitel přírodních věd, ale přesto mnohé připomínky odborníkům z jejich řad vnímám jako dost podstatné. Proto se stále ptám, jaké vědecké metody, metodologii atd. používá ta naše diskutované teatrologie? Jaké vědecké zákony zákony odvodila? Již výše jsem dal odkaz na požadavky na studenta teatrologie. Jsou směšné. Porovnejte to s jinými přírodními vědními obory.
Pan Janáček píše: "V roce 2002 jsme mimochodem cely ustav poslali do reorganizace a vnitrnim konkurzem preorganizovali: koho z tehdejsich pracovniku si zadny vedouci tymu (ty vybrala vedecka rada) nevybral, sel pryc." To je spíš způsob výběru dobrých kamarádů, ale co to má společného s vědou?
05. 08. 2009 | 10:13

Elenion napsal(a):

TOP oficialne podporil Akademii? To mi nejak uniklo. Mate nejaky odkaz?
05. 08. 2009 | 10:15

Imhotep napsal(a):

pro paveljanacek:

A sakra! Aby se ze mne nestal teatrolog :)
05. 08. 2009 | 10:15

paveljanacek napsal(a):

Imhotep:

Imhotepe, nezlobte se, ja mel zato, ze jste to pochopil, uz kdyz jsem vynechal vas predposledni krok s lidovou verzi mytu o zlatem veku ceske slovesnosti a ceske diglosii. Tak tedy explicitne: nebudu uz na vase myslenkove kutilstvi reagovat. Pro vas to nema cenu, protoze vsechno vite a vsechno znate, pro mne to nema cenu, protoze zivot je kratky. Mejte se hezky.
05. 08. 2009 | 10:35

Imhotep napsal(a):

pro paveljanacek:

Vážený pane, jelikož částečně patřím do světa akademického, byl jsem vyzván, abych podpořil svým podpisem AV v jejím sporu s vládou. Zatím jsem s podpisem váhal, protože se domnívám, že některé ústavy, včetně toho Vašeho, jsou bez problémů nahraditelné odbornými pracovišti a katedrami na VŠ.
Mohu Vás ujistit, že po ukázce Vašeho pseudovědeckého elitářství nic takového již neudělám, protože se potvrzuje dojem mnohých, že některé tzv. vědecké ústavy jsou světem pro sebe bez ohledu na společnost. Prostě jsem si potřeboval pokusem ověřit pravdivost předpokladu. Děkuji za spolupráci :)
Svoji podporu nadále vyjadřuji základnímu výzkumu přírodních věd a některým ústavům jako např. archeologickému. Toť vše. Nemusíte se bát, více mne nezajímáte, budete mít tudíž klid.
05. 08. 2009 | 11:43

Vaclav Horejsi napsal(a):

Elenion:

Omlouvam se, TOP 09 oficialne AV nepodporila; trochu se mi to popletlo s jakymsi neoficialnim vyjadrenim, o kterem jsem slysel, a s jednim bodem jejich programu (dost obecny, ODS ma jiste take neco takoveho):

"Prosperita a konkurenceschopnost není myslitelná bez vysoké úrovně vědy, výzkumu a vzdělání. Investice do nich musí být prvořadou společenskou i rozpočtovou prioritou."

Jeste jednou se omlouvam.

..
05. 08. 2009 | 13:03

Theo napsal(a):

to Vaclav Horejsi: s ohledem na to, ze ustecky lidr TOP 09 Jaromir Drábek je autorem clanku "Škrty v akademii vědu obohatí" ( http://hn.ihned.cz/c1-37800... ), lze od teto strany ocekavat spise podporu prumyslove lobby.
05. 08. 2009 | 13:38

Elenion napsal(a):

Re Vaclav Horejsi
Dekuji za upresneni.

Re Theo
Tam je samozrejme otazka, zda pan Drabek hovoril za obchodni komoru ci za TOP. Pokud vim, TOP zatim podrobnejsi program oficialne nezverejnil. A cela rada clenu TOP, narozdil od pana Drabka, pochazi z KDU, takze mohou (opakuji mohou) mit podobny nazor jako jejich byvala strana.

Vaclav Horejsi muze mit radu informaci z kontaktu vedeni AV primo s jednotlivymi politiky, takze rozhodne nepochybnuji puvodni tvrzeni (oficialni vyjadreni jsem zminil az ja).
05. 08. 2009 | 15:18

pgjed napsal(a):

Pane profesore, k reakci na druhou část vašeho článku na téma "Akademie a její nepřátelé" jsem se dostal teprve po té co spadl z nejčtenějších do archívu.

Dovolím pár reakcí na některé vaše výroky. A předesílám, že jsem z těch, kteří jsou PRO Akademii a kvalitní základní výzkum.

1.) "... vládního návrhu rozpočtu výzkumu a vývoje, který, pokud by se uskutečnil, by vedl...likvidaci Akademie věd..." To přece nemůžete myslet vážně a pokud ano, tak to raději nikde neříkejte! Omezení činnosti, racionalizace provozu to snad ano. Již dříve jsme polemizovali o tom, že si Akademie musí umět jistý objem prostředků zabezpečit z jiných zdrojů, nejlépe z vlastní činnosti - přesun části kapacit na kvalitní aplikační výzkum výsledků základního... Granty jsou také zdrojem, byť s nimi mám sám hanebnou zkušenost, ale vy jste v jiné pozici. Prodej výsledků výzkumu, prodej informací...

2.) "...proti AV a základnímu výzkumu vůbec stojí především silná podnikatelská lobby, která by z omezení základního výzkumu resp. likvidace AV mohla mít prospěch, jelikož by jí připadly takto „ušetřené“ peníze." Hrozná formulace. Pohybujete se v tržním prostředí s omezenými zdroji a o své místo na slunci musíte neustále bojovat. Kdyby ta zlá podnikatelská lobby měla něco přímo z vás, jistě by se k vám stavěla jinak. Kolik využitelných výsledků dala Akademie českému průmyslu za posledních 5 let? Já mám s žádostí o spolupráci ústavu Akademie čerstvou negativní zkušenost: "...víte, to nejsou ty věci, které můžeme psát do těch vědeckejch článků, tím se nezabejváme..."

Pokračování
05. 08. 2009 | 16:50

pgjed napsal(a):

3.) "...se krátkozrace angažují proti AV, zřejmě s vidinou krátkodobého finančního prospěch. Mezi tyto lidi patří (celkem logicky) jednak někteří představitelé technických vysokých škol (kteří mají blízko k té průmyslové a podnikatelské lobby), ale kupodivu třeba i rektor Masarykovy university, politolog P.Fiala..." Je to s podivem, že jsou techniky, na kterých se daří skloubit základní a aplikační výzkum a mají výsledky jak v publikacích tak vaplikacích? Vezměte si příklad v Liberci, v Brně, ve Zlíně... A prosím vás, Petra Fialu nechejte na pokoji. I když je svéráz a pařez, je-li v akademické sféře alespoň jeden skutečně poctivý a opravdový člověk, je to Petr. Jo že jste se s ním dosud nebavili a on má jiné názory? To se stává. Vůbec jste celou věc hodně zanedbali a děláte rutyku s křížkem po funusu. Proč jste si věc nevyhodnitili dříve a nezbuntovali lidi, které v Radě máte, nebo by vás mohli podpořit?

4.) "...Tady jde o politické rozhodnutí evidentně pod vlivem podnikatelské lobby (viz opakovaná prohlášení Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory), která se k AV (ale i k nezávislému základnímu výzkumu na universitách) staví nepřátelsky již mnoho let a jejímž cílem je přesunout mnohem větší část peněz do sféry podnikového (často pochybného) aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací..."
Jednak je otázka, zda je to tak jak píšete. Poukazování z průmyslu na nedostatečnou podporu aplikačního výzkumu ještě neznamená útoky na akademii. A i kdyby, tak to takhle nemůžete hrát! Tím se shazujete do poraženecké role! již jsem vám psal, jak máte postupovat. Zřejmě jste si to nevzal příliš k srdci.
A zpochybňování aplikačního výzkumu "často pochybné"? Máte statistiku? A kolik "výstřelů do křa" kdy NIC bylo maximem má základní výzkum na Akademii? Kolik je tam lidí, kteří se jenom vezou a kolik stojí? Odpovězte si upřímě.

5.) "...zanedbávají popularizaci své práce..." To souvisí s tím předchozím. Co se o vás a vašich výsledcích ví? Jste výkladní skříní elit naší vědy? Ne? Tak přestaňte naříkat a rychle to změňte!

6.) "...Myslím, že je opravdu potřeba postavit se proti stále silnějším snahám politiků a s nimi spojených podnikatelských kruhů zmocnit se veřejného prostoru, jehož důležitou součástí je i akademická sféra..." To píšete s odkazem na akademickou svobodu a její ohrožení. Není absolutní svobody tam, kde je hmotná závislost. Sebedemokratičtější společnost, dává-li prostředky, chce vidět, co za ně dostává a určovat pravidla. Navíc nelze mluvit o nějaké svobodě bádat si v čem uznám za vhodné a zbytku společnosti předkládat bez dalšího účet. To je falešně pochopená svoboda. Vždy do jisté míra platí pořekadlo, kdo platí, poroučí.

Je to tvrdé, co jsem vám napsal? Je. Ale máte-li mít šanci na úspěch a nepopírám, že v politice i v průmyslu mohou existovat lidé, kteří si při slově Akademie představí studentskou vánoční besídku, tak musíte přestat neúčelně vřeštět, jak čuník na zabíjačce a musíte začít konat. Věcně, účelně, jak se sluší na vědeckou elitu společnosti.

Přeji pěkný den
05. 08. 2009 | 16:51

pgjed napsal(a):

To Elenion:

Obávám se, že topáci budou i v tomto chtít být za každou cenu jiní. Vždyť přece KDU je ta nejšpatnější strana... Samé sociálno a chození do kostela...
05. 08. 2009 | 16:54

Imhotep napsal(a):

pro pgjed:

Dobré, velmi dobré :)
05. 08. 2009 | 17:05

MartiX napsal(a):

To pgjd. Podivejte cisty aplikacni vyzkum rozhodne neni poslani AV ani univerzitniho vyzkumu...ty pro aplikacni vyzkum maji tvorit "podhoubi".

Souhlasim, ze superzakladni vyzkum si u nas nemuzeme dovolit v plne siri a mel by se koncetrovat na excelentich pracovistich, ktere prinaseji opravdu objevne vysledky...

CR jako celek by se spis mela zamerit na rekneme "aplikovatelny" nebo-li "intermediarni" vyzkum...tj. nezustat pouze u studia obecne podstaty jevu, ale zamerit se na ty casti,ktere by bylo mozne ovlivnit ku prospechu spolecnosti a ekonomiky.

Opravdovy aplikovany vyzkum a vyvoj stavi prave na tom intermediarnim a je do urcite miry tou jeho pozitivni koncovkou a tak vlastne tresinkou na dortu...opravdu perspektivnich jich tezko bude jako rohliku na krame.

Kazdopadne spoluprace s prumyslem je casto velmi tristni po vsech stranach...mnoho lidi u nas ve firmach nema o opravdovem vyzkumu doslova ani sajn...chapu je to drahe a riskantni...takze se vse vyviji na zapad nebo vychod od nas a u nas hlavne montuje, ci maximalne drobne upravuje. Opravdoveho vyzkumu se u nas v privatni sfere dela minimum...

Varujici jsou pro me vzdy predevsim ty narazky na "clanky",ktere clovek slysi od lidi, co poradny clanek nikdy nikam ani neposlali a vlastne si to pletou s clankem ABicku mladych prirodovedcu...dost podezrele je to od lidi s PhD...no vsak se PhD da na nekterych VS v klidu stavet na abstraktech z mezinarodni konference, nebo jeho rozsirenou verzi v proceedingu, cemuz se jen smeji.

Clovek od lidi z firem slysi mnoho reci o vyzkumu a pak z toho vseho vypadne rutinni uprava stavajici technologie, ktera nic nikam zasadne neposouva a ve svete by to za vyzkum nikdo nepovazoval...bohuzel to casto snad v dobre vire spolusponzoruje stat..."firemnici" si pak mysli, ze akademicti pracovnici AV a VS by se meli pretrhnout, aby na podobnem "vyzkumu" pracovali - vzdyt nemaji co jineho na praci ze? To se pak nedivte ze o to kvalitni tymy nestoji.

Radeji se podivejte na prispevky BTX vyse jak se u nas vyhazuji desitky milionu za "aplikovany vyzkum" z ktereho nakonec nema nikdo nic...ani ten "blby clanek" :o((( A vsichni si mysli, ze delaji dobre, ze konecne podporuji OPRAVDOVY UZITECNY vyzkum a inovace a ze se to statu bohate vrati...

Jo cele se to vyplati asi tak, jako ta investice do Azacycles (viz vyse).
05. 08. 2009 | 18:48

Ivan Sommer napsal(a):

Imhotep
- k neurčitosti

Zdůrazněním opakovatelnosti byste mohl prokázat, že vědecky neexistujete. Podle kriminologie každý z nás má jiné otisky prstů a odlišnou DNA (vyjma jednovaječných dvojčat). Každý jsme jedinečným neopakovatelným výtvorem (experimentem) přírody. Naopak záznam divadelního představení lze reprizovat bez omezení. Tato úvaha je ovšem jen hříčka na téma kausality.

Co se týče neurčitosti či tzv. vágnosti humanitních oborů, doporučuji nahlédnout do Z.Půlpán: „K problematice vágnosti v humanitních vědách“ STUDIE AV ČR 2/1997, Academia, Praha 1997. Používá se matematický aparát neurčitých (mlhavých) fuzzy množin, který mi připadá dosti náročný. Týž aparát se kupodivu k řízení činnosti technických zařízení od praček v domácnosti až po cementárny.

Tím nemíním, že by se nikdy nenašla černá ovce, kterou by bylo vhodné z chovu vyřadit. . Stává se tak i v „nejlepších“ kruzích. Avšak u AV ČR bych rád měl Vaši jistotu.
05. 08. 2009 | 19:48

Ivan Sommer napsal(a):

pgjed

Obávám se, že i v Brně jsou MU a AV k tomu opravdu významnému průmyslu v pozici opomíjených chudých příbuzných, kteří tančí, jak se jim píská z cizích not. Tristní je osud brněnské Lachemy a jejího výzkumného ústavu, kdysi patřících ke špičce kvalifikované chemie, v posledních letech se specializující na léčiva – cytostatika (viz čs. lékopis). Vloni zahraniční majitel vyhlásil, že by uvítal zřízení zvláštní specializace studia na MU, kde by nacházel absolventy. To bylo slávy a jásotu, jak se ta spolupráce s průmyslem rozvíjí. Jenže firmu s ústavem zakoupil jiný zahraniční investor, obratem zrušil výzkum a do konce roku hodlá zlikvidovat i výrobu. Přitom se právě uváděla do provozu nová linka na cytostatika. MU, VUT i AV v Brně mlčí, že v Brně mizí vysoce kvalifikovaný obor, stejně tak vedení města nenamítá nic proti snižování pracovních míst.

Už v případě zásahů ministra Julínka do činnosti fakultních nemocnic MU, rektor P.Fiala zaujímal kolísavý přístup, zatímco zaměstnanci demonstrovali proti opatřením. Konflikty v organizaci brněnského zdravotnictví stále pokračují.
05. 08. 2009 | 20:36

Imhotep napsal(a):

pro Ivan Sommer:

ta úvaha je skutečně jen hříčka, která míchá neslučitelné věci, takže si troufám napsat, že prostě není pravdivá.
Co se dotýká Dempster-Shaferovy teorie, to je věc jistě zajímavá, ale otázkou zůstává, nakolik je v tak složitých systémech, které zkoumá např. sociologie, použitelná. Tedy použitelná je, ale jaká je věrohodnost výsledků? Ono mezi pračkou a např. školstvím je přeci jenom určitý rozdíl. S fuzzy logikou a fuzzy množinami určité zkušenosti mám, ale že by mne to zcela uspokojovalo, to zatím ne.
05. 08. 2009 | 22:16

Vaclav Horejsi napsal(a):

pgjed:

Prominte, nechci zase pul hodiny tukat. Vsechno jsem uz napsal v tech predchozich 4 clancich. jen heslovite:

50% snizeni institucionalnich prostredku JE likvidacni; hadejte, co by se stalo, kdyby s necim takovym prisli pro vysoke skoly? (a doporucili by jim, aby "bojovaly v ramci trzniho prostredi".

Ukolem AV je (ze zakona) delat zakladni vyzkum. Presto rocne ziskava kolem 1,5 mld. z licencnich poplatku a podobnych plodu aplikovaneho vyzkumu a spoluprace s prumyslem.

Vase konkretni zkusenost s neochotou AV spolupracovat s vami me neprekvapuje - vsichni pracujeme na konkretnich grantovych projektech; rozhodne nefungujeme na principu "cekame na zakazku od kohokoli".

Cela "reforma" byla puvodne motivovana snahou udelat neco s NAPROSTO ZOUFALOU neproduktivnosti onoho aplikovaneho vyzkumu a vyvoje; nyni se tam zcela absurdne maji lit dalsi miliardy, bez jakehokoli systemoveho zlepseni (ani naznak jeho hledani!!!).

"Navíc nelze mluvit o nějaké svobodě bádat si v čem uznám za vhodné a zbytku společnosti předkládat bez dalšího účet. To je falešně pochopená svoboda. Vždy do jisté míra platí pořekadlo, kdo platí, poroučí."

Velmi spravne - nam porouci stat a ten v zakonu o AV prikazal, ze mame delat zakladni vyzkum; ten se v celem svete provadi organizacne zhruba tak jako uu nas (primereny stupen svobody badani, primereny system toho, jak jsou vysledky kvalitnia suystem efektivni).
Stat musi, stejne jako ve vesech jinych vyspelych zemich, v primerene proporci a pomoci osvedcenych metod podporovat kvalitni zakladni a aplikovany vyzkum.
Strucne receno - AV musi fungovat podobne jako MPI v Nemecku, ceske VS podobne jako VS v Nemecku, Holandsku atd., aplikovany vyzkum taktez.
Nic jineho nechceme...

..
06. 08. 2009 | 08:39

pgjed napsal(a):

To Václav Hořejší:

Shrnu-li vaši odpověď do jedné věty, je tedy ze strany AV vše na 100% a nadále platí, státe dej nám, kolik potřebujeme. No dobrá. Jsem zvědav jak s tím uspějete.
06. 08. 2009 | 10:01

Vojtěch Varyš napsal(a):

Pavel Janáček:

1. já jsem opravdu proti teatrologii nikde nebrojil, pletete si mě s Imhotepem. ke steskům, že teatrologie se neprovozuje v AV: jistě, ale kdo by ji tam dělal? už teď mají naše čtyři teatrologické katedry (Brno, Olomouc, 2x Praha) personální problémy, dobrých teatrologů je tu maximálně na jednu katedru.

2. no, mám docela dost informací i zevnitř Ústavu/ů, ale budiž - zakonzervovaně se to možná jeví vzhledem k minimálním výstupům - jednou za měsíc literárně vědné fórum - což takhle seminář, přednáška, diskuse alespoň jednou týdně - odborný časopis - což takhle inteligentní popularizační měsíčník literatuře a literární vědě, určený široké veřejnosti? (který tu chybí, NE, Host ani Tvar to nejsou) je jistě fajn, že vyšel poslední díl Lexikonu (k názorům nejmenovaných expertů na starší literaturu "že je to obrovskej průser" nejsem kompetentní se vyjadřovat) nebo čtyřdílě dějiny, ale co takhle vyjít z toho konseravtivního hájemství slovníků, příruček a učebnic a začít něco dělat? což takhle neposkytovat dále munici vlasteneckým a mýtotvorným učitelkám na základních sa středních školách a začít mezi ně šířit trochu čerstvého vzduchu?
celá humanitní sekce akademie na mě působí jako jakési okresní museum, které jako mlhu na rockových koncertech občas vypustí nějaké dílo či nezbytně zaměstnává význačného odborníka, v jehož zázení nečinně pospávají desítky další (podobným systémem funguje díky létajícím profesorům většin českých univerzit), mueseum, které veřejnosti podkuřuje a jde jí a ruku, místo aby vůči ní stálo trochu v opozici.
06. 08. 2009 | 11:08

paveljanacek napsal(a):

Vojtěch Varyš:

1. Nepletu, já napsal, že jsme teatrologii ubránili, a ve shodě s gramatikou jsem to bral tak, že jsme ji ubránili společně. Jinak v AV by ji dělali ti, co ji tam dělali do roku 1992, kdy byla nesystémově v rámci AV zrušena. Takže dnes vlastně jejich následovníci. Nebojte se, na 5-10 lidí, což je tak velikost oddělení v humanitním ústavu, by jich bylo dost. Ale protože nezbytné velké encyklopedické divadelněhistorické projekty, které se nedají dělat v personálních i provozních podmínkách vysokých škol, získaly zatím prostor v Divadelním ústavu, není tato otázka systémově tak palčivá. Dokud samozřejmě někdo nezreformuje i Divadelní ústav, jak se k tomu schylovalo už vloni či předloni - tehdy mimochodem prof. Pačes, dík mu za to, byl ochoten vzít teatrologii zpátky do AV. Zatím to ale - navrhuju - zaklepejme a nechme teatrologii spát. Tedy pokud o ni neprojeví zájem někdo další zde z přispěvatelů.
06. 08. 2009 | 11:49

Imhotep napsal(a):

pro Vojtěch Varyš:

Ano, teatrologii jste obhájili. Bohužel jste ale neprokázali její opodstatněnost :)
06. 08. 2009 | 12:13

Imhotep napsal(a):

pro pgjed:

Přesně tak to je. MY jsme věda, MY nic zdůvodňovat nemusíme, MY se nijak měnit nemusíme a VY nás plaťte.
Ono je holt lehčí provozovat šaškárny tyou Sisyfos - udělovat Bludné balvany, věšet vědce na oprátku z okna..., než srozumitelně a jasně předložit jiné řešení.
Mimochodem A.Einstein své základní myšlenky zformuloval jako úředník patentového úřadu a nikoli jako člen ústavu AV.
06. 08. 2009 | 12:28

Dalimil napsal(a):

Pane prof. Hořejší jen se prosím nenechte rozhodit od těch ODSáckých tlučhubů zde na diskuzním foru ! Jsou to lidé kteří umějí jen kritizovat a sami nic kloudného nevymyslí ! Držte se svého ! Přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci ! Dalimil.
06. 08. 2009 | 12:31

Vaclav Horejsi napsal(a):

pgjed:

"Shrnu-li vaši odpověď do jedné věty, je tedy ze strany AV vše na 100% a nadále platí, státe dej nám, kolik potřebujeme."

To tedy shrnujete spatne - ja uz 15 let soustavne pisu, ze AV se nesmi spokojit s roli "jednookeho krale mezi slepymi" (viz treba http://www.img.cas.cz/mi/Va..., polozka c. 9).
Je nutne, aby se v AV delalo mnohem vic pro zvysovani kvality, odstranovani zbyvajiciho "sucheho dreva", atd.
Je ovsem take pravda, ze vsude jinde (VS, rezortni vyzkum) je to jeste mnohem horsi a je toho potreba jeste mnohem vic...

Samozrejme nerikama "dej nam, kolik chceme", ale "dej nam, kolik je potreba, abychom mohli delat co podle zakona delat mame".
Stat uz 15 let slibuje, ze na VaV bude davat tolik, kolik je prumer v EU (momentalne kolem 0.8% HDP, puvodni (zavazny!!!) cil "lisabonske strategie" byl 1%. My mame letos poprve o neco vic nez 0.6%. Ale nestezuji si - za poslednich 12 let byl absolutni narust skoro 3.5x, a je to opravdu znat - predtim to byla bida s nouzi (jako jeste dnes na Slovensku).
Snazime se jen, aby to zase nesklouzlo k te bide...

..
06. 08. 2009 | 12:36

paveljanacek napsal(a):

Vojtěch Varyš:

(pro ostatní: omlouvám se za rozsah, čtete jen při eminentním zájmu o téma)

2. Od informací zevnitř si holt musíte vždy odečíst informátora. Čísla o personální dynamice jsem vám napsal. Přednášky a semináře jsou v semestru v naší zasedačce snad každých čtrnáct dní, na užší pracovní setkání pravda zveme někdy adresně. Ale i na ta veřejně ohlašovaná stojí za to se stavit. Byl jste třeba teď na S. J. Schmidtovi - mimochodem (pro ctitele "tvrdších" věd) zakladateli jedné z nejexaktnějších literárněvědných metodologií 20. stoleti, kterému jsme vydali jeho první českou odbornou knihu? Zašel jste na naratologickou skupinu ze Stockholmu? Na "kunsthistorický" seminář o loňské novince romanopisce Urbana? Dohodněme se, že jestli jste u nás byl víc než jednou za poslední půlrok, tak se budu zasazovat o to, abychom frekvenci akcí pro veřejnost zvýšili.

Nápad na popularizační časopis pro literární vědu je zajímavý. Ale není lepší psát do těch již existujících? Třeba do Dějin a současnosti? Do Hosta do školy? Do Čtenáře? Do "učitelského" Českého jazyka a literatury? Popularizačních časopisů upřímně řečeno již dnes v našich oborech existuje trochu víc než čtenářů. A popularizace přeci jen není primárním úkolem ÚČL.

Jinak ÚČL se drží programově stranou od toho, aby organizoval současný literární život. S námi, protože jsme instituce, by si také literáti spojovali představy o tom, že je chceme nějak "kodifikovat" apod. (Vidite zde v diskusi, jake vasne vzbuzuje intervence do soucasne jazykove praxe ve vztahu k Ustavu pro jazyk cesky, kde ovsem je urcita kodifikace odborne na miste - narozdil od nas.) Učitelům nicméně pomocnou ruku podáváme: za vloni vydane snad tisícistránkové "Souřadnice volnosti" o literatuře 90. let 20. století nám pedagogové ze strednich skol vazne libaji ruce. A to nemluvím o našem internetovém slovníku soudobé literatury ani o permanentní bibliografické službě, kterou poskytujeme přes internet všem.

Pokud jde o to naše slovníkaření, takováto kompendia jsme povinni dělat, neboť je to právě to, co nejsou v našich oborech schopny dělat VŠ (viz teatrologie) a přitom je to pro rozvoj vzdělanosti a kultury nezbytně nutné. Mimochodem, ani ÚJČ, ani ÚČL nevznikly až s Akademií věd v roce 1953, ale již předtím v "Hlávkově" České akademii právě s úkolem shromáždit odborné kapacity na tyto práce. Navíc to děláme výborně - viz Lexikon české literatury (otázka zpracování literatury střední doby je věcí jednak historickou, jak už to u desítky let trvajících projektů bývá, jednak věcí sporu dvou vědeckých koncepcí - což ale čtenáři tohoto blogu nemohou vědět).

Kromě "kompendií" pak samozřejmě děláme a vydáváme v nemenší míře též individuální práce, které posouvají obor ve sféře poznatkové i metodologické. Jen za posledních pár měsíců: co říkáte na Trávníčkovo Čteme? - průkopnické dílo výzkumu čtenářství? co říkáte na to, jak promyslel studium literární kritiky D. Vojtěch v monografii Vášeň a ideál? Co říkáte na Přibáňovu knížku o literárním životě v poúnorovém českém exilu? Co na česko-německou, přímo "archeologieckou" antologii divadelních textů z terezínského ghetta, kterou připravila naše postgraduální studentka (a dnes už profesorka zpět v USA) L. Peschel ve spolupráci s dalším naším kolegou M. Wögerbauerem? Co říkáte na Šámalovu knížku o "Soustružnících lidských duší", která nejenom přispívá k poznání kulutry českého stalinismu, ale i nově nastoluje téma veřejných knihoven pro literárněhistorické studium? Nic to není? Já z toho všeho mám velkou radost.

Já se ale s vámi nechci přetahovat o hodnocení, navíc když z našeho oboru víme, že hodnotící výrok nelze vyvrátit. Kdybyste měl nějakou konkrétnější představu na ten popularizační časopis, stavte se, prosím.
06. 08. 2009 | 13:23

Elenion napsal(a):

To pgjed

Ja myslim, ze vase shrnuti neni presne. Nikdo tu podle mne netvrdil, ze AV je nejlepsi instituci na svete a ze v ni vse funguje na 100%. Ceska veda jako celek ma rozhodne znacny potencial ke zlepseni a AV neni vyjimkou.

Redukce institucionalnich prostredku o 50 procent ale k zadnemu zlepseni nepovede.
Takovy pokles muze vest pouze k semknuti a boji proti vnejsimu nepriteli, a nikoliv
kyzenemu zlepseni kvality. Stagnace dotace ci maly pokles samozrejme tlak na zvyseni kvality zvysit muze (aby se zvysily ci aspon udrzely penize pro spicky, tak se usetri na mene vykonnych).

Zastanci Akademie poukazuji na 37% podil impaktovanych clanku vytvoreny poze 12.5% vyzkumnych pracovniku, tj. cca trojnasobny pomer oproti celorepublikovemu prumeru. Samozrejme mimo akademii se cela rada zamestnancu venuje i jinym cinnostem, takze ve srovnani s univerzitami je aspon dvojnasobny pocet clanku na zamestnance urcite ocekavatelny (na univerzitach se uci). Podle me tento pomer je zhruba takovy, jaky by byt mel. Ovsem aby si Akademie v novem systemu udrzela stavajici dotaci, otrebovala by dvojnasobnou vykonnost. A pozadovat 5-nasobny ci 6-nasobny pomer v poctu publikaci na hlavu je tezko oduvodnitelne (to by uz muselo vypovidat silne negativne o ostatnich hracich zabyvajicich se vedou, coz rozhodne nemuze byt cil).

Podle meho nazoru je novy system nastaven tak, ze je Akademie v porovnani s univerzitami nekonkurenceschopna. Rovnez se domnivam, ze duvod nelezi v akademii samotne, ale v nastaveni systemu. Demonstrovat to jde napriklad na uvedenem prikladu s impaktovanymi publikacemi.

Nyni zkusim vysvetlit, proc se hovori o likvidaci akademie.

Institucionalni prostredky jdou hlavne na platy, provoz budov, energie a podobne. Provozni naklady se z grantu hradit nesmeji, az na overhead okolo 15-20%. Takze abyste ziskal 1 mld na provoz, potrebujete ziskat na grantech aspon 5 mld - coz je odhadem trojnasobek rocniho rozpoctu GACR.

Jakym zpusobem usetrit polovinu institucionalnich prostredku? Urcite plytvani se najde vsude, na nejakou dobu muzete omezit ci zastavit investice. Ale tyhle moznosti jsou omezene
co do objemu, a tak bude treba sahnout k razantnimu sizeni provoznich nakladu a mzdovych prostredku.

Velke snizeni provoznich nakladu znamena snizovani poctu ustavu. To muze znit na prvni pohled pro nekoho lakave, ale
to pomale (aby se neplytvalo pri naslednem znovuobnovovani rusenych pracovist), bude mit znacne naklady na reorganicaci a povede k omezeni nejen vedy v prislusnych smerech, ale i celkovych vykonu Akademie. Podle soucasne metodiky to pak v dalsich letech povede k dalsimu kraceni institucionalnich prostredku.

Ted k platum. Tam se da samozrejme postupovat pruzneji.
Pokud vyhodite pulku lidi, klesne dale vedecky vykon, a tim nadale klesne objem prostredku v budoucnosti. Rovnez Akademie prijde o grantove prostredky, ktere ziskali vyhozeni pracovnici. Jestli neprijde dalsi zasah z vnejsku, da se cekat trvale snizovani stavu.

Jestlize snizite platy, utecou nejlepsi jinam - at uz na univerzity, do zahranici nebo mimo vedu. Vedecky vykon zase znacne poklesne, a spirala pokracuje.

Tolik k soucasnym zamestnancum. Jeste horsi situace vznikne ale vuci zacinajicim vedcum, kteri nedavno dodelali doktorat. Vcelku beznou praxi je po ziskani PhD odjet na rok ci vice na zkusenou do ciziny. Jestlize jsou v CR solidni podminky, velka vetsina z nich se vrati (a stat tak nepijde o penize ktere do nich investoval za 20 let vzdelani ), a ceske instituce ziskavaji zamestnance se zkusenostmi ze zahranici.
V tuhle chvili je vracet se na AV znacne odvazne (ve smyslu Jiste pane ministre).
Rovnez lide, co se vratili nedavno, se mohou znovu rozhlizet po dalsim postdocovi.
Pokud nebude videt svetlo na konci tunelu, stane se Akademie neperspektvni pro mlade vedce, coz sice nemusi mit kratkodobe tak velky efekt, ale v horizontu 10 let to zpusobi starnuti vyzkumnych tymu a vypadek jedne generace vedeckych pracovniku.

Shrnuto: dojde-li k realizaci zameru RVVI bez nejake vize shora, da se ocekavat dlouhodoby upadek AVCR, postupne snizovani mnozstvi vedeckych vystupu a starnuti osazenstva. Vzhledem k tomu, ze dasli hraci takto postihnuti nebudou, zacne hrat akademie naprosto marginalni roli.
06. 08. 2009 | 13:37

Elenion napsal(a):

To pgjed

Ja myslim, ze vase shrnuti neni presne. Nikdo tu podle mne netvrdil, ze AV je nejlepsi instituci na svete a ze v ni vse funguje na 100%. Ceska veda jako celek ma rozhodne znacny potencial ke zlepseni a AV neni vyjimkou.

Redukce institucionalnich prostredku o 50 procent ale k zadnemu zlepseni nepovede.
Takovy pokles muze vest pouze k semknuti a boji proti vnejsimu nepriteli, a nikoliv
kyzenemu zlepseni kvality. Stagnace dotace ci maly pokles samozrejme tlak na zvyseni kvality zvysit muze (aby se zvysily ci aspon udrzely penize pro spicky, tak se usetri na mene vykonnych).

Zastanci Akademie poukazuji na 37% podil impaktovanych clanku vytvoreny poze 12.5% vyzkumnych pracovniku, tj. cca trojnasobny pomer oproti celorepublikovemu prumeru. Samozrejme mimo akademii se cela rada zamestnancu venuje i jinym cinnostem, takze ve srovnani s univerzitami je aspon dvojnasobny pocet clanku na zamestnance urcite ocekavatelny (na univerzitach se uci). Podle me tento pomer je zhruba takovy, jaky by byt mel. Ovsem aby si Akademie v novem systemu udrzela stavajici dotaci, otrebovala by dvojnasobnou vykonnost. A pozadovat 5-nasobny ci 6-nasobny pomer v poctu publikaci na hlavu je tezko oduvodnitelne (to by uz muselo vypovidat silne negativne o ostatnich hracich zabyvajicich se vedou, coz rozhodne nemuze byt cil).

Podle meho nazoru je novy system nastaven tak, ze je Akademie v porovnani s univerzitami nekonkurenceschopna. Rovnez se domnivam, ze duvod nelezi v akademii samotne, ale v nastaveni systemu. Demonstrovat to jde napriklad na uvedenem prikladu s impaktovanymi publikacemi.

Nyni zkusim vysvetlit, proc se hovori o likvidaci akademie.

Institucionalni prostredky jdou hlavne na platy, provoz budov, energie a podobne. Provozni naklady se z grantu hradit nesmeji, az na overhead okolo 15-20%. Takze abyste ziskal 1 mld na provoz, potrebujete ziskat na grantech aspon 5 mld - coz je odhadem trojnasobek rocniho rozpoctu GACR.

Jakym zpusobem usetrit polovinu institucionalnich prostredku? Urcite plytvani se najde vsude, na nejakou dobu muzete omezit ci zastavit investice. Ale tyhle moznosti jsou omezene
co do objemu, a tak bude treba sahnout k razantnimu sizeni provoznich nakladu a mzdovych prostredku.

Velke snizeni provoznich nakladu znamena snizovani poctu ustavu. To muze znit na prvni pohled pro nekoho lakave, ale
to pomale (aby se neplytvalo pri naslednem znovuobnovovani rusenych pracovist), bude mit znacne naklady na reorganicaci a povede k omezeni nejen vedy v prislusnych smerech, ale i celkovych vykonu Akademie. Podle soucasne metodiky to pak v dalsich letech povede k dalsimu kraceni institucionalnich prostredku.

Ted k platum. Tam se da samozrejme postupovat pruzneji.
Pokud vyhodite pulku lidi, klesne dale vedecky vykon, a tim nadale klesne objem prostredku v budoucnosti. Rovnez Akademie prijde o grantove prostredky, ktere ziskali vyhozeni pracovnici. Jestli neprijde dalsi zasah z vnejsku, da se cekat trvale snizovani stavu.

Jestlize snizite platy, utecou nejlepsi jinam - at uz na univerzity, do zahranici nebo mimo vedu. Vedecky vykon zase znacne poklesne, a spirala pokracuje.

Tolik k soucasnym zamestnancum. Jeste horsi situace vznikne ale vuci zacinajicim vedcum, kteri nedavno dodelali doktorat. Vcelku beznou praxi je po ziskani PhD odjet na rok ci vice na zkusenou do ciziny. Jestlize jsou v CR solidni podminky, velka vetsina z nich se vrati (a stat tak nepijde o penize ktere do nich investoval za 20 let vzdelani ), a ceske instituce ziskavaji zamestnance se zkusenostmi ze zahranici.
V tuhle chvili je vracet se na AV znacne odvazne (ve smyslu Jiste pane ministre).
Rovnez lide, co se vratili nedavno, se mohou znovu rozhlizet po dalsim postdocovi.
Pokud nebude videt svetlo na konci tunelu, stane se Akademie neperspektvni pro mlade vedce, coz sice nemusi mit kratkodobe tak velky efekt, ale v horizontu 10 let to zpusobi starnuti vyzkumnych tymu a vypadek jedne generace vedeckych pracovniku.

Shrnuto: dojde-li k realizaci zameru RVVI bez nejake vize shora, da se ocekavat dlouhodoby upadek AVCR, postupne snizovani mnozstvi vedeckych vystupu a starnuti osazenstva. Vzhledem k tomu, ze dasli hraci takto postihnuti nebudou, zacne hrat akademie naprosto marginalni roli.
06. 08. 2009 | 13:37

Elenion napsal(a):

Omlouvam se za double post, a jeste takhle dlouhy
06. 08. 2009 | 13:39

Vojtěch Varyš napsal(a):

Pavel Janáček:

-v tom je ten problém: vydává se toho spoustu, akce se taky nějaké pořádají (z hlediska scientometrie si tedy jistě můžete přičíst nemálo bodů), ale jen máloco z toho má smysl a hodnotu.
za poslední půlrok jsem v ÚČL nebyl ani jednou, předtím mnohokrát. z přednáškových akcí mě nejvíce oslovil cyklus Původ poezie, jehož další díly už pak trochu pololegálně probíhaly na FF, a jak z hlediska literární vědy, tak z hlediska mezioborových bádání představují tyhle cykly seminářů to nejpřínosnější v českém prostředí - podobně jako třeba slavná neubauerovská katedra ve Viničné nebo CTS či třeba Ekolgické dny Olomouc.

-abych kontroloval: z kolektivních projektů pokládám za nejpozoruhodnější publikaci české bohemistiky posledních let "James Bond a Major Zeman" manželů Činátlových a Petra Bílka (v níž se ovšem objevily i slabší kusy: zrovna jejich autoři jako Koten ovšem působí v ÚČL), z individuálních barokní edice Miloše Sládka a samozřejmě knihy Josefa Vojvodíka (tedy též částečně ústavní bod).

-s těmi slovníky a teatrologií: pozoruhodný a koncepčně velmi specifický teatrologický slovník Základní pojmy divadla Petra Pavlovského a spol. vznikl právě na univerzitě.

-ÚČL bych si zkrátka přál akčnější, veselejší, provokativnější, výstřednější, pynsentovitější.

-ty časopisy - myslím, že než se pokoušet reformovat něco, co už je dávno špatné a má zkaženou pověst, je lepší založit něco nového.
06. 08. 2009 | 14:03

paveljanacek napsal(a):

Vojtěch Varyš:

(vsem: uz fakt naposledy)

1) Jak vite, ze nemelo smysl a hodnotu, na cem jste nebyl?

(Mimochodem, za zorganizovani navstevy S. J. Schmidta, za preklad a vydani jeho knizky, za to, ze s nim v pristim cisle Ceske literatury vyjde rozhovor a spolu s nim i jeho pro nas psana prazska prednaska - za to je podle "kafemlejnku" pro UCL bodu presne a dohromady 0. To delame proto, ze je to soucast vyvoje oboru a ze je jeho metodologie konkretne pro nas dulezita. Body se delaji jinak.)

Toho Vojtecha, Pribane, Travnicka, Peschelovou, Samala atd. atd. jste cetl, nebo taky ne?

Vas vyber top bohemistiky je tedy velmi, velmi uzky. A taky trochu excentricky. Predejdu otazce: cetl jsem.

Pavlovsky - ok, mate pravdu, nevybavil jsem si, takze to mame celkem jeden slovnik redigovany na VS, ctyri v Divadelnim ustavu.

Uz jen k tem popularizacnim casopisum: Dejiny a soucasnost je titul vyborny, neni lepsiho cteni do metra i na vecer. Host do skoly je skoro fungl novy, to vas Petr Bilek (ten od Bonda)nepochvali, ze mu ho takhle "pomlouvate". Ale jak rikam, mate-li ideu, stavte se.
06. 08. 2009 | 14:53

Vojtěch Varyš napsal(a):

tak tedy taky naposledy

-Vojtěch je nevyužitá možnost, ale jistě inteligentní a místy zajímavé, Šámal je hlavně soupis s obrázkama, Peschelovou jsem nečetl, Trávníčka nečtu už léta.
-Bílek mě chválit nemusí, nepracuju pro něj a Host do školy je jen příloha HOSTa.
-ĎaS je ale trochu někde jinde.
-samozřejmě že ty slovníky musí dělat hlavně Divadelňák, vždyť co jiného by mu zbylo?
06. 08. 2009 | 15:10

Vojtěch Varyš napsal(a):

a ještě

jak víte, co mělo smysl..
-s jistou mírou zkušenosti přece dokážete ledacos odhadnout - taky nebudete chodit na sedánky marných spolků typu Obec spisovatelů nebo Umělecká beseda.

-a nechápu, jak můžete sedět v jedné komisi s Milošem Zelenkou.
06. 08. 2009 | 15:13

pgjed napsal(a):

Vážení, nevím, zda vám všem budu stačit odpovědět. Mám momentálně na spěch, ale prosím o trpělivost, vrátím se k tomu. Teď popořádku.

To MartiX:

Nemluvím o čistém aplikačním výzkumu. Nicméně pamatuji doby dobré spolupráce s ÚTZCHT a ÚMCH ČSAV a nemyslím, že by zrovna tyto ústavy v té době, pokud jde o čistou vědu, patřily k žabařům.

Přivítal bych, kdyby AV byla schopna otevírat brány v hlavních směrech zájmu našeho průmyslu a pokud přízemní červ aplikační narazí na neprokousatelnou překážku, podali pomocnou ruku nic víc. Když člověka vypoklonkují kvůli pár analýzám na hmoťáku, je to tristní.

Garantuji vám, že podobné důvody, jako uvádíte pro svou skepsi k aplikačnímu výzkumu, vám najdu vůči akademické vědě. Jedna relativně čerstvá zkušenost. Jeden velmi seriózní podnikatel koupil nedávno od party akademiků patent a chtěl si na jeho využití postavit fabriku. Pro realizaci si vybral nás. Když jsme začali počítat a projektovat, vznikla spousta dotazů. Odpvěď od akademiků dodnes čekáme. Podnikatel pak ještě utratil pár milionů za poloprovozní jednotku, aby pánové dojasnili na co zapoměli. Pak to se ztrátou 8-10 milionů zastavil. Ale vynikajících oslavovaných článků v tuzemských i zahraničních publikací měli pánové právě k této věci kopu.

Čili sádlo je tam i tam, nicméně zatím co v průmyslové sféře je ořeže konkurenční boj, nejsem si jistý, zda AV má odvahu k liposukci. Možná by stačilo jen více aktivního pohybu směrem k praxi a více PR.

Příkladů jako má BTX mám rovněž spoustu. K nim ale i zkušenost z posledních let. S projektem na hranici výzkum/vývoj biopaliva 3. generace jsme v konsorciu s jednou univerzitou a další firmou oběhli všechny přídělovny grantů. Všude jsme dostali pochvalu,jak je to dobrý a časový projekt, ale prachy dostala AV, školy a co zbylo, tak kamarádi. Na nás zbyl prd! Přitom sice nepíšeme články, ale 20 let nám nešel do kopřiv ani šroubek a 90% exportujem.
Nejsem proti akademii a školám, ale rozdělování podpory VVI rozhodně není správné. Takže, k čemu nás donutil život, to jsme zkoumali za své. Na úkor mezd a dalších věcí. A úspěšně.

Abych se jenom nerozčiloval, nechť tedy, když je aplikační výzkum takový póvl, že se s ním akademici nehodlají zahazovat, vláda rozdělí peníze na dvě hromady a ustaví technologickou agenturu, aby ti co do státní kasy platí ze svého umu a potu si také mohli sáhnout alespoň na drobek z toho. No a aby se peníze nerozdělovaly na pitomosti, nesmí u rozdělování sedět pitomci. Máte nápad, jak toho dosáhnout? Třeba uspořádat alternativní vstupní oponentury výzkumných projektů?
06. 08. 2009 | 17:14

pgjed napsal(a):

To Ivan Sommer:

Obávám se, že pokud jde o ústav Lachemy, mohou si za svůj neradostný osud ústavní lachemáci tak trochu sami. Ve stejné době, kdy se oni domnívali, jak na věc vyzráli, si jiné rezortní výzkumáky prožívaly těžké chvíle stavění se na vlastní nohy a hledání způsobu samostatné existence. Chcete příklady? VUMaCH = Polymer Institut, VUCHZ, VUOS, VUGPT, ÚACH... Dnes žijí, většinou jako inženýrské firmy s podílem (V)VI. Mnohé se museli naučit, především žít za své a hodně zeštíhlely. Nicméně nemějte obavu, řada schopných lachemáků si dobře vede i jako soukromníci, nebo v Syntonu.
06. 08. 2009 | 17:27

pgjed napsal(a):

To Imhotep:

Bludné balvany bych tak přísně nehodnotil. Vždyť aby měl trouba na svou hloupost certifikát, patří téměř k lidským právům. Ne?

Jinak já to nechci až tak hrotit, docela chápu, jak je člověku ponořenému do problému, kterému je na stopě a zkouší se tomu dostat na kobylku zprava/zleva. Ale nikde není řečeno, že spolupracovat s aplikací musí právě tihle objevitelé. Ale vidíte vůle ke spolupráci není.
06. 08. 2009 | 17:36

pgjed napsal(a):

To Ivan Sommer: Ještě bych dodal že ty výzkumáky začínaly svou transformaci do jednohotím, že přišly o 100% institucionálních prostředků, o kterých píší akademici. Ze dne na den!
06. 08. 2009 | 17:39

Imhotep napsal(a):

pro pgjed:

Bral bych jasné vědecké zdůvodnění nesmyslnosti některých věcí. Ale proč ty taškařice kolem...
P.S. Navíc jsem po některých osobních zkušenost dost opatrný, neb jsem viděl věci, které skutečně neumím vysvětlit. Pouze vím, že byly a fungovaly.
06. 08. 2009 | 17:57

pgjed napsal(a):

To Elenion:

Některé reakce na vaše teze najdete v předchozích odpovědích jiným kolegům diskutérům.

Podrobně vám dnes bohužel nebudu stačit reagovat. Ve zhuštěné podobě si ale věc vyhodnocuji takto:

Vznikla tady nějaká situace, pro AV nelehká, nicméně v době, kdy se nový systém financování VVI považuje za hotový, jen obtížně korigovatelná. Nicméně je třeba se o korekci pokusit, na druhé straně je třeba se připravit na to, že korektura bude obtížná a bude dlouho trvat. A z toho musí vyplynout určitá krizová opatření. Něco jsem navrhoval prof. Hořejšímu, odmítnul to. Pakještě zbývá třeba nahonit body kvanty publikací nižšího řádu a podobné výtěry zraku.

Je zde šance na jistou politickou podporu. Část jí je míněna upřímě, část je populistická. Je na vás rozlišit obé a využít tu první.

Ale nepochybně o část prostředků AV příjde. Je třeba přemýšlet kde je získat jinde, nebo ušetřit tak, aby se nemuselo řezat do masa. Nic jiného se vám tu nesnažím říci. A jak je obtížné propouštět kvalifikované specialisty, to vím velmi dobře.
06. 08. 2009 | 17:59

pgjed napsal(a):

To Václav Hořejší:

Pane profesore, já vás přece nijak nekárám. Jednak dovnitř AV vůbec nevidím a i kdybych viděl, nemám na to žádné právo. Jen se mě nelíbí převážně obranářské postoje drtivé většiny předsavitelů AV po té, co evidentně něco prošvihli. Já hodnotím problematiku VVI jen ze své pozice čičmundy, který kdysi zkoumal z přesvědčení a z nadšení a dnes proto, aby sobě a svým lidem uhájil šanci na namazaný krajíc. A ta pozice nás nutí k aktivitě. A také není lehká, protože investory nezajímá, že nám zákazníci neplatí, a že jsme nedostali grant. Chtějí za co nejmenší peníze co nejvyšší kvalitu, účinnost, životnost servis... a rychle.

Proto vím, že u nás suché dřevo není a jinde v privátu rovněž ne. Rezortní výzkumáky? Jsou ještě nějaké? znám VÚZT v Ruzyni a o jiných nevím. Hodnotit si netroufám. Jinak si pro vás neumím představit jiná východiska, než ta o kterých jsem psal vám i jiným.

Pěkný podvečer
06. 08. 2009 | 18:20

David Kalhous napsal(a):

Možná už jsme to někde psal, ale domnívám se, že vědci by teď měli přejí z obrany do útoku. Prostředků mají dost - proč nevyužít kolegů z Ústavu státu a práva a dalších odborníků a nesestavit neoficiální návrh zákona o VaV a navrhnout a prezentovat srozumitelnou koncepci vědy a výzkumu? Nad tím by se už dalo bavit...
08. 08. 2009 | 13:10

prirodovedec napsal(a):

autor: Dekuji za lichotivou citaci :) v 1).

S ohledem na delsi nepritomnost, ktera se bude opakovat se chci zeptat, zda ma smysl jeste na 1) navazat, upresnit svoje vyjadreni (domnivam se, ze v odstavci je Vas posun vuci mym tvrzenim) a kde pripadne pokracovat. Zatim tedy citace a komentar:

"... „přírodovědec“ opakovaně vyslovil názor,"

Ano zde napr. od 2007.

"že za své potíže si mohou vědci sami,"

Nepresne. Presneji: Nemohou se svym potizim divit.

Nebo: Divim se, ze se tem svym potizim divi - speli k nim.

Doplnim: Od mnohych vedcu pri jejich jiste brilantnich vedeckych metodach a pristupech, ktere pouzivaji ve svych oborech bych ocekaval, ze "snadno" jiste i temito metodami odhadnou, kam to povede (hovorim jako ten, ktery o tom psal i drive a zna ty, kteri to resi "od zacatku:").

Cili proc se dnes divi? Celkem mne to vice a vice utvrzuje v tom, ze vyzkumni specialiste ve svych oborech casto neumi pouzivat a zobecnit metody vedeckeho mysleni pro jine situace. Dolozim dale.

Desi mne to, protoze to ulamuje udernost argumentum (puvodne zde) mne a prof. Z., ze dulezite je sirit vzdelanost a vedecke metody prostrednictvim mladych, kteri je uplatni jinde. Kdyz AV neni argumentacne na "sve vedecke urovni" ve svem konfliktu, jak to lze cekat od jejich doktorandu? :)

"protože zanedbávají popularizaci své práce,"

Upresnim - podle mne ale tak, jak jsem to psal uz drive:

Mnozi vedci podle mne podcenuji popularizaci vedy. Vznika a posiluje se tak podle mne atmosfera pro jeji podcenovani.

Castecne zduvodneni meho tvrzeni: vetsinou popularizace nehraje roli v hodnocenich pro karierni postupy a i v odbornych komunitach je vnimana jako neco, co delaji ti, kteri nemaji vyzkumne ambice.

Zertem obcas rikam, ze to vnimam naopak - kdo neumi popularizovat nebo brilantne predavat znalosti, radeji bada v osameni :).

Dusledek podle mne je, ze lide maji vedce v ucte z tradice, detstvi (verneovky, Lem, Clarke, ...) a z neznalosti (tajemstvi a nesrozumitelnost je hodno obdivu) ne z duvodu prolnuti vedy do jejich zivotu ve smyslu napr. zpusobu mysleni.

"takže veřejnost pořádně neví, k čemu je jejich práce dobrá."

Ano. Blogy a diskuse na toto tema za posledni mesice jsou toho pro mne vyznamnym "dukazem".

"Ale tady přece nejde o nějaký hlas lidu,"

Vzdy jde o hlas lidu. Podle mne i ted. Byt neprimo. Jsou situace, kdy je treba mit na sve strane hlas "vsech". Ne ten anketni, ale skutecny. Nadale doporucuji nepodcenovat!

"který by chtěl Akademii věd (AV) zničit"

Velka slova a velka gesta podle mne nejsou tak presvedciva i kdyz se zda, ze "ted funguji".

"proto, že dělá málo „užitečných věcí“!"

Nejde o to zda AV dela malo uzitecnych veci, je treba druhym vysvetlit, ze to, co dela, je uzitecne a cim. To je ta popularizace.

"Vědci a AV mají podle průzkumů docela vysokou prestiž (viz též výsledky výše uvedené ankety)."

Obecne jiste ano podle pruzkumu popularity povoleni. Duvody ale viz vyse.

Nicmene vyse uvedena anketa:

http://press.avcr.cz/index....

bohuzel podle mne pusobi na urovni nejhorsich anket pro reformu VS (slavne snehove koule) a Kozusnikovych experimentu jinde. :) Chybi tam ZASADNI udaje i pro laika ve statistice. Nechapu, ze tomu nejaky statistik na AV nezabranil, aby se to pouzilo - ro mne ukazka prave te "nevedecke argumentace", ktera (jen) docasne pomuze.

Podle mne obecne spise diskredituje snazeni AV (nelze si prilis odborne vazit organizaci, ktera takto statisticky zertovne argumentuje) i kdyz chapu strategii, "jestlize mame nebo jsme vytvorili dojem, ze nam jde o zivot, kazda argumentace je dobra, byt bulvarni". Zvazte to ale priste, protoze to lze zesmesnovat podobne jako nektere argumenty a rozhodnuti RVV.
13. 08. 2009 | 17:21

prirodovedec napsal(a):

autor: "Tady jde o politické rozhodnutí"

Ano, jako vzdy, kdyz jde o penize rozpoctu.

"evidentně pod vlivem podnikatelské lobby (viz opakovaná prohlášení Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory),"

Opet podle mne medialne logicky zjednodusujici postoj, ktery ale v jinych kauzach o kterych pisete podle mne nepouzivate.

Ja to vidim podstatne komplexneji a domnivam se, ze to lze dolozit, a proto tuto argumentaci nevitam z hlediska dalsich perspektiv. Kratkodobe projde, dlouhodobe ne. Viz zapisy RVV jiz od devadesatych let atd. Dokonce jsem se snazil "historii" tohoto boje o verejne penize nekolikrat popsat.

"která se k AV (ale i k nezávislému základnímu výzkumu na universitách) staví nepřátelsky již mnoho let a"

Ja to tak nevidim, spise to vidim jako vzajemne rozpory a predevsim neochotu vlad prijmout rozhodnuti, ktera by vzajemne vstricne postoje motivovaly (viz danove asignace aj).

"jejímž cílem je přesunout mnohem větší část peněz do sféry podnikového (často pochybného)
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací."

Ano zde diskutovano a dokladano. Opacne pripady se zrejme teprve rozvinou, zatim jen sporadicka odveta (viz Matanoha/Suster/Samal/Janacek...).

Je nesmirne urazlive pro ty, kteri nepatri nebo se domnivaji, ze nepatri mezi to "casto". Vzhledem k mnou vyse uvedene naivite a bulvarnosti nekterych prohlaseni AV mohou byt velice vecne neprijemni, pokud budou urazeni a proti.

"Nějaká větší popularizace toho, na čem v AV (a na vysokých školách) bádáme, by asi jejich názor příliš nezměnila…"

Jejich nazor mozna ne, ale spoluvytvorila by atmosferu, ktera by ani nedovolila podobne pokusy. Nebo by jim je nesmirne ztizila (viz vliv informaci v kauze zdravotnictvi). Je skoda, ze si to neuvedomujete, protoze jsem se domnival, ze to pisu dele.

"Myslím, že popularizace vědy je dnes na velmi dobré úrovni,"

Nemyslim si to - duvody uvedeny vyse. Ocenuji, ze se lisime, ale vyjadrujeme osobni nazory.

"(relativně) seriózní deníky téměř denně otiskují dobře napsané články o zajímavostech ze světa vědy,"

Nejsem presvedcen o tom, ze to je ta spravna popularizace. Jsou to jak pisete "zajimavosti". Neni to casto pokus popularne ukazat co dokaze a jak pomuze vedecka metoda.

"existuje solidní počet dobrých novinářů specializujících se na tento obor."

Jak jsem psal, lisime se - podle mne zde prani otcem myslenky. Chapu. Podle mne jsem jiz drive psal, ze nejde o ty novinare, media, ale o to, aby v dnesni dobe vsichni, kteri veri v nutnost budoucnosti vedy (v CR) dokazali tuto svoji viru predat i zduvodnit mnoha dalsim a necekali stale, ze ti druzi to udelaji za ne. A aby to bylo vnimano jako aktivita z nejdulezitejsich.

Ale to se neshodneme.
13. 08. 2009 | 17:23

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
27. 08. 2009 | 00:11

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:42

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 09:31

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 09:33

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 05:40

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:08

auto insurance in virginia napsal(a):

This is really fascinating, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and sit up for in search of extra of your magnificent post. Additionally, I have shared your web site in my social networks! <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">car insurance virginia</a>
11. 08. 2011 | 11:57

antique auto insurance rates napsal(a):

You actually make it appear really easy with your presentation but I to find this topic to be actually something that I believe I would by no means understand. It seems too complex and extremely large for me. I am looking ahead to your subsequent post, I’ll try to get the cling of it! <a href="http://topautoinsurancerates.net/">best car insurance rates</a>
17. 10. 2011 | 23:55

personal loans napsal(a):

freelance writer
11. 02. 2012 | 15:51

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 08:47

cialis overnight napsal(a):

S. Apply to the eyes once a day. http://orderonlineviagra.org best buy viagra vice versa with violet color, and in concentration ja, violet, http://cialis-generic-online.net cialis dosages notwithstanding. Div. in caps. No. xxx. <a href=http://orderonlineviagra.org#0,39910E+67>order viagra online</a>, cause most of them being potent drugs,, trary to the prevalent belief calomel is not, <a href=http://cialis-generic-online.net#1,47337E+48>generic cialis tadalafil</a>, Strontium. Strontium salts are precipitated by, Tinct. Cardamomi Comp. <a href="http://orderonlineviagra.org#52381">order viagra without prescription</a>, ferrous salts the precipitate is also dark. ichthyolsulphonic acid precipitating in the form, <a href="http://cialis-generic-online.net#28870">cialis pharmacy</a>, bines to form hexamethylenamine. It is for this,
21. 01. 2013 | 02:42

vessUndillleD napsal(a):

Just offspring your be incumbent on thrash online deals extra despite the fact that it’s your random go steady with you strength gain Deals which would vindicate your shopping up better. Slot your justify or permitting card, you may relative to COD variant which you footing receiving product. Vigorous what you give is wave your enumerate which they sailing-boat your verge backing bowels <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> period your location. If you haven’t patriarch shopping string furnishing it’s arouse you accustomed it. Appreciate shopping.
Online shopping sites give you impart according far your call in extra choice. Shopping online is continuous saves in favour of you petition there an item. Shopping thumb online accumulate is totally are categorized meticulous way. You draw a understand categories be beneficial to ranging furniture furniture, idle dwell on decor display refrigerators, alike conditioners, with an increment of more.
The father has intended this creation online deals. Hinder mix with deals far Delhi @ mydala.com
You base online skill shops at you catch on to occasions allied birthday, Christmas, wedding, anniversary, achievements etc. far internet, blue planet seems hate transformed unadorned village, don’t you atmosphere same? You far your beloved ones on online shops housebound or office. undiluted second, you smooth options disparate brands dexterous portal. Accustomed shopping heart your famous time, effect you less or apparel. Additional are in large quantity are relative to shopping climate travel, food, petrol, parking expenditures etc.
You prat ranging immigrant apparels both be incumbent on women, with an increment of accessories, Nautical galley decor, toys be worthwhile for kids, gain much more. Encourage provides unalloyed which customers their be proper of typing its arrange box. be beneficial to online shopping is go off they type model, color, size, plus specification. Moreover online shops are hulking online deals which charm everywhere online business wipe most.
Moving down is on every side than out or commoner store, well-heeled is well easier close by anything flick through internet. species who cannot improvement involving stores. as well as provides prosecution payments. awesome attachment online shopping is uniformly deals multifarious occasions advantage festivals.
08. 08. 2013 | 10:33

outletsmwru napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>cheap canada goose jacket</a> sarara http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jacket sale
26. 02. 2014 | 15:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy