Nejde jen o rozpočet, ale hlavně o akademickou svobodu a veřejný prostor...

02. 08. 2009 | 12:03
Přečteno 18470 krát
V posledních týdnech žila vědecká obec (alespoň ta na ústavech Akademie věd) diskusemi kolem vládního návrhu rozpočtu výzkumu a vývoje, který, pokud by se uskutečnil, by vedl během tří let prakticky k likvidaci Akademie věd.
Tato instituce se kupodivu vzchopila k silným protestům, získala podporu mnoha světových vědeckých institucí a osobností (viz krizové webové stránky AV) a zdá se, že má i silnou podporu mezi občany (viz anketa ČT24).
Výsledky posledních jednání předsedy AV s premiérem jsou sice povzbudivé, ale zdaleka není vyhráno. Jedna věc jsou sliby, jiná věc je jejich realizace, zvláště v situaci, kdy je bude zřejmě plnit až vláda vzešlá z podzimních voleb.
Napsal jsem o této záležitosti již několik článků, právě tak jako někteří další zdejší bloggeři (V.Pačes, M.Elleder, J.Zlatuška, P.Janáček, P.Svoboda, M.Minárik, I.Gabal).
Přehled odkazů na většinu důležitých článků na toto téma najdete na blogových stránkách J.Zlatušky vpravo, pod „Oblíbené odkazy autora“.

Je opravdu pozoruhodné, jaký mediální ohlas tato záležitost vyvolala; zdá se mi, že nic, snad ani brdský radar, nemělo u zdejších bloggerů takový ohlas...

Ačkoli AV má zřejmě až překvapivě silnou podporu mezi občany (viz zmíněná anketa ČT24), existují i opačné názory – proti AV a základnímu výzkumu vůbec stojí především silná podnikatelská lobby, která by z omezení základního výzkumu resp. likvidace AV mohla mít prospěch, jelikož by jí připadly takto „ušetřené“ peníze.

Ačkoli je zřejmé, že Akademie věd a vysoké školy (alespoň ty hlavní, na kterých se provozuje převážně základní výzkum, podobně jako v ústavech AV) jsou v této věci zásadě „na jedné lodi“, s údivem pozoruji, že někteří představitelé vysokých škol (naštěstí je jich asi jen menšina) se krátkozrace angažují proti AV, zřejmě s vidinou krátkodobého finančního prospěch. Mezi tyto lidi patří (celkem logicky) jednak někteří představitelé technických vysokých škol (kteří mají blízko k té průmyslové a podnikatelské lobby), ale kupodivu třeba i rektor Masarykovy university, politolog P.Fiala, nebo prorektor Jihočeské university, evoluční biolog J.Zrzavý. U posledně jmenovaného je zajímavé, že se již před 12 lety odmítavě stavěl ke snahám některých z nás upozorňovat vládu na zoufalý stav podfinancování vědy a výzkumu v Česku, a že jako jeden z mála vědců podporoval před 5 lety tehdejší postup MŠMT v kauze tzv. Výzkumných záměrů (viz zde).

Pod několika nedávnými články o vládní „reformě“ výzkumu a vývoje směřující k likvidaci Akademie věd se rozvinula bohatá diskuse.
Rád bych teď zareagoval na několik myšlenek z diskusí pod těmito články.

1) Velmi fundovaný diskutér vystupující pod nickem „přírodovědec“ opakovaně vyslovil názor, že za své potíže si mohou vědci sami, protože zanedbávají popularizaci své práce, takže veřejnost pořádně neví, k čemu je jejich práce dobrá.

Ale tady přece nejde o nějaký hlas lidu, který by chtěl Akademii věd (AV) zničit proto, že dělá málo „užitečných věcí“! Vědci a AV mají podle průzkumů docela vysokou prestiž (viz též výsledky výše uvedené ankety).
Tady jde o politické rozhodnutí evidentně pod vlivem podnikatelské lobby (viz opakovaná prohlášení Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory), která se k AV (ale i k nezávislému základnímu výzkumu na universitách) staví nepřátelsky již mnoho let a jejímž cílem je přesunout mnohem větší část peněz do sféry podnikového (často pochybného) aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.
Nějaká větší popularizace toho, na čem v AV (a na vysokých školách) bádáme, by asi jejich názor příliš nezměnila…
Myslím, že popularizace vědy je dnes na velmi dobré úrovni, (relativně) seriózní deníky téměř denně otiskují dobře napsané články o zajímavostech ze světa vědy, existuje solidní počet dobrých novinářů specializujících se na tento obor.

2) V diskusích pod těmi blogovými články se poměrně často objevovaly názory, které lze parafrázovat:
Proč bychom my, poctiví daňoví poplatníci, měli platit bádání vědátorů o nějakých nesmyslech? Jestli někoho zajímají nějaké atomy, geny, molekuly, buňky, nebo stará lejstra, tak ať si najde sponzora, který mu jeho bádání zaplatí! Proč bych to měl platit já ze svých daní?
To jsou důvěrně známá slova – před 20-30 lety jsme někdy slýchali něco podobného („uvědomte si, že studujete/bádáte za dělnické peníze“) a později, v 90. letech, v trochu jiné formě od tehdejších hlasatelů „trhu bez přívlastků“.

3) Současná vzrušená debata velice souvisí i s tím, čemu se tradičně říká „akademická svoboda“.

Velmi se mi líbilo to, co před časem napsal kolega Stanislav Komárek z Přírodovědecké fakulty UK, když komentoval jiný neblahý záměr předchozí vlády, reformu vysokých škol, popsanou v tzv. Bílé knize terciárního vzdělávání:

**********************************************************
„Tento univerzitní model, vycházející z tradičních církevních vzorů, se nehodí pro vysoké školy aplikovaného typu – vývoj nových technologií by měl probíhat spíše ve firmách, nikoli ve stínu akademických institucí. Neblahý nápad spravovat celé vysoké školství podle jednoho mustru zřejmě povede záhy k vymizení zbytků akademických svobod, a to i tam, kde měly smysluplnou funkci. Dochází k tomu za nezájmu veřejnosti a vzácné jednoty politických stran, jimž se naskýtá šance prorůst do jediného ostrůvku, kam dosud přímo nemohly.
Ve správních radách vysokých škol (které mají instalovat i rektora) by měli zasedat lokální politikové a podnikatelé. Je pak otázkou, zda se má vůbec nějak lišit univerzita od firmy a zda by měla mít i jiný předmět podnikání nežli produkci publikací. Kdo někdy viděl nekonečná jednání akademických senátů, kde stačí jeden agilní formalista, aby se táhla dlouho a bez výsledku, chápe, že manažera v publiku může vzít čert a toužil by po tom, proces zefektivnit. U škol s aplikovanými výstupy by se to mohlo povést, je však otázka, zda tradičním disciplínám nezvoní hrana.
Přímo zlověstně zní věty z odst. 85 tzv. Bílé knihy o úloze rektorů v budoucnosti: „Výběr osob pro tyto pozice nelze omezovat příslušností k akademické obci, vědecko-pedagogickými tituly apod. Rektor by měl zodpovídat za personální otázky vysoké školy.“ Kdo uřídil lunapark, uřídí univerzitu jistě také. Míněn byl původně jistě nějaký schopný manažer, ale při neutěšenosti politických poměrů v současnosti i budoucnosti se ježí vlasy se vzpomínkou na straně věrné obuvníky a domovníky, kteří z ministeriálních postů dosazovali vysokoškolské kantory…“
****************************************************


Myslím, že je opravdu potřeba postavit se proti stále silnějším snahám politiků a s nimi spojených podnikatelských kruhů zmocnit se veřejného prostoru, jehož důležitou součástí je i akademická sféra. Doufám, že současná kauza pomohla otevřít oči lidem z AV a vysokých škol, aby si uvědomili, že se mají a musí vzájemně podporovat.
Je třeba sebekriticky uznat, že třeba my na AV jsme jen poměrně lhostejně sledovali dění kolem té Bílé knihy, protože se nás to přímo netýkalo (viz důkladná analýza J.Zlatušky).

4) Zaujaly mě reakce některých politiků, ale i členů vědecké obce stojících v současné patálii na straně těchto politiků (např. v Radě pro výzkum a vývoj), kteří se pohoršovali nad tím, že vědci sáhli k pokojné pouliční demonstraci. Někteří dokonce prohlašovali, že za takové situace („povyk v ulicích“) nelze jednat. Cožpak už tito lidé zapomněli, že takové prostředky jsou v občanské společnosti zcela normální, a v některých situacích i žádoucí a nezbytné? Bohužel je zjevné, že tito lidé si už zcela osvojili mentalitu těch, kterým jsme před rokem 1990 říkali „oni“...

5) Řada diskutujících hořce upozornila na to, že vědci a intelektuálové (placení v naprosté většině ze státních resp. veřejných prostředků) jsou ve své velké většině trochu nepochopitelně “pravicoví” a nevidí, že podmínky pro vědce se výrazně zlepšily až v době vlády jisté mírně levicové strany (od roku 1996 do roku 2006 se suma věnovaná ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj zvýšila skoro 3,5x).
Připomeňme, že jedinou významnou stranou, která v té krizi AV veřejně nepodpořila, byla ODS...

Na tohle téma ale napíšu někdy samostatný článek...

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy