Zvyšte daně! Konečně rozumný nápad!

20. 08. 2009 | 07:43
Přečteno 20022 krát
Hned úvodem musím prohlásit - ano, tento článek píšu jako laik, který se svými ekonomickými znalostmi naprosto nemůže srovnávat s takovými experty, jako je např. P.Kohout, který zde píše na podobné téma. Očekávám tedy, že mi to zase bude po zásluze v diskusi mnohokrát připomenuto. Ale přesto si to troufnu...

Před týdnem se objevily informace o návrhu ministra financí zvýšit některé daně, aby se pokryla aspoň část hrozivého deficitu státního rozpočtu. V komentářích čtenářů pod příslušným článkem na Aktuálně.cz výrazně převažovaly až zuřivě odmítavé reakce. Čtenáři většinou navrhovali alternativy jako vyházet státní úředníky a policisty, snížit platy politikům, přestat podporovat “nemakačenky” apod. Jistě zajímavé a podnětné...

Já si naopak myslím, že je třeba pana ministra pochválit: zvýšení daní je zcela nezbytné - a bylo by žádoucí i kdyby žádná krize nebyla. Stát už mnoho let hospodařil neustále deficitně, a to přece rozhodně není v pořádku.
Situaci by jistě bylo možno řešit i snížením státních (resp. obecněji veřejných) výdajů. To bychom si ale pak museli říci, které služby dosud zabezpečované státem oželíme. Jistě by se hodně ušetřilo snížením sociálních dávek, důchodů, počtu policistů, učitelů nebo zavřením většího počtu nemocnic. Pro mnoho pravicových spoluobčanů zastávajících postoj “ať se každý postará sám o sebe” představují sociální dávky jakýsi trn v oku (předevčírem jeden takový komentátor horoval pro “omezování penězovodů na tzv. sociální programy“).

Určitě by se s tím také dalo nějak žít - na světě je přece mnoho zemí (zvláště v Africe a Asii), kde jsou státní výdaje na tyto položky nesrovnatelně nižší než u nás. Já (a řekl bych, že i velká většina našich občanů) bych ale dal přednost zachování a spíše rozšíření těchto státem zabezpečovaných služeb.

Je ovšem pravda, že velkým zdrojem úspor by mohlo být zefektivnění státu - je např. pozoruhodné, že máme nyní údajně o hodně více policistů a státních úředníků než tomu bylo za časů policejního a byrokratického komunistického Československa. A to nemluvím o proslulých cenách dálnic a jiných veřejných zakázek...
Nevím ovšem, jak onoho zefektivnění rychle docílit, když to zjevně žádná politická strana nevidí jako hlavní prioritu (a i kdyby měla, nevím, jestli by to uměla prakticky provést).

Vždycky mi bylo divné, že český stát vydává skoro na všechno menší procento HDP než většina vyspělých zemí - ať už je to věda, školství, zdravotnictví, kultura, armáda, důchody, atd. Nemohu nějak přijít na žádnou položku, na kterou bychom naopak vydávali relativně více (snad jen na ty dálnice...). Čím to může být?

Odpověď je docela jednoduchá - český stát přerozděluje prostě menší část HDP (tedy vybírá méně daní) než mnohé jiné země. Jak tady už před rokem uváděl J.Havel, na daních a povinném pojistném vybíráme méně, než je v EU běžné.
Průměr přerozdělování (složené kvóty) byl v EU 25 skoro 41 % HDP, Švédové a Dánové měli kolem 50%, Francouzi 48%, Britové 38%, zatímco my 34,5% (přibližné údaje z roku 2006).
Z velkých zemí EU přerozdělovali méně než u nás jen ve Španělsku a v Polsku, a dále v pobaltských státech, na Slovensku a v Irsku. Asi tři čtvrtiny obyvatel EU 25 měly relativně větší daně (včetně pojistného) než my. A to ještě uvažme, že HDP v západní Evropě je v paritě kupní síly o třetinu vyšší než náš, ale náklady skoro všeho se už pomalu vyrovnávají.

Je samozřejmě důležité, aby zvyšování daní nebylo kontraproduktivní, aby nebrzdilo rozvoj ekonomiky.
Myslím proto, že by se neměly zvyšovat daně firmám (i když jsou u nás ve srovnání s většinou jiných zemí také nízké).
Rozhodně bychom se ale měli vrátit k standardní progresivní dani z příjmu fyzických osob, která bez problémů funguje v naprosté většině vyspělých zemí a která je z hlediska solidarity těch bohatších morálnější (říkám to i přesto, že bych na to i já doplatil). Nemyslím, že vyšší zdanění (v podstatě celkově o několik procent) u těch, kteří vydělávají měsíčně několikanásobek průměru, by mohlo mít nějaký zvlášť negativní vliv na jakýkoli aspekt rozvoje ekonomiky. A jak říkáme my skromní lidé – každá miliarda dobrá!
Daleko důležitější a výnosnější by ovšem bylo několikaprocentní zvýšení DPH a spotřebních daní. Je to sice trochu asociální, ale zvláště pokud by se to provedlo v několika etapách, lidé by si na to jistě zvykli a do státního rozpočtu by to přineslo desítky miliard ročně. Nejsem sice expert, ale nevěřím, že by takovéto mírné „zdražení“ nějak zvlášť přispělo k prohloubení krize kvůli všeobecnému snížení poptávky (ačkoli tento argument z pravicových úst neustále slyšíme).
A určitě bychom měli přijmout co nejúčinnější opatření proti daňovým únikům, zvláště těm velkým - třeba pomocí nějakých Kajmanských ostrovů nebo Lichtenštejnska. Je nadějné, že se do boje s tímhle zlem se konečně pouští už řada evropských států - zapojíme se také?

Pokud jde o mě, velmi bych uvítal, aby před volbami všechny strany řekly, jak daně zvýší a jak se budou snažit o postupné odstranění deficitního hospodaření státu.
Před stranou, která bude říkat, že to není potřeba, bych se měl na pozoru.

***************************

Nakonec bych ještě chtěl velmi krátce komentovat některé pasáže z pojednání ekonomického experta P.Kohouta, který se vyjadřuje k podobnému tématu.

„Je naprosto nehorázné požadovat, aby daňový poplatník platil účty za vládní nehospodárnost“. „.....jejich rozmařilost „zatáhne“ občan.“

U pravicových spoluobčanů se často setkávám s názorem, že dnešní stát je cosi jako feudální pán, který poddaným násilím sebere část jejich peněz a ty pak rozmařile použije pro své vlastní potřeby nikterak nesouvisející s těmi plátci daní (finanční zabezpečení vládců a jejich příbuzenstva, stavba luxusních zámků, chov turnajových koní, nákup diamanty vykládaných monstrancí pro soukromé kaple, apod.).
Myslím, že tomu tak není...

„Když započteme i příjmy z majetku a tržby v podobě různých poplatků (což jsou vlastně také daně), dostáváme se k částce 1517,5 miliardy Kč neboli 41 procent HDP.
Za tyto peníze lze pořídit celkem komfortně fungující sociální stát s vyrovnaným rozpočtem.“

„Stát by se měl chovat ohledně svého vlastního provozu jako kterákoli firma v režimu krizového managementu: osekat zbytečné výdaje, propouštět,.....“

Promiňte, ale tohle mi připadá jako „argument z hospody“. Opravdu lze jen tak, od boku, říci, že komfortně fungující sociální stát lze pořídit z 1517,5 miliardy Kč? A co třeba z 1300 miliard? Nebo 800 miliard? A jak "komfortní"?
Docela by mě zajímalo, jak by postupoval P.Kohout, kdyby byl jmenován ministrem financí. Z čeho konkrétně by ušetřil těch 200 nebo více miliard v onom „rozmařilém“ státním rozpočtu? Koho by propouštěl - učitele, zdravotníky, policisty?
Co jsou ty „zbytečné výdaje“, které pan Janota nevidí?
Je fakt, že kdybychom třeba snížili na polovinu rozmařilé vyplácení důchodů a sociálních dávek (přes 460 miliard!), měli bychom problém vyřešen, n‘est ce pas?

V článku ing. Kohouta jsou ale jistě i pasáže, se kterými mohu nadšeně souhlasit, jako např.:

„...utržené tisíce miliard musí být vydávány efektivně, bez plýtvání a bez korupce.“, „....posvítit si na kriminalitu bílých límečků.“

.......
A úplně na konec:

Zaujalo mě, že k mému dnešnímu článku se objevil odmítavý diskusní příspěvek už o několik dní předem, pod Kohoutovým článkem. Onen diskutér pravil:

„Tohle je jasné každému, kdo se někdy staral o vlastní peníze, kromě sociálních demokratů ovšem a jejich věrného poskoka šaška Hořejšího.“

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jedla napsal(a):

Zvyšujme daňové příjmy zejména obcím, méně státu.
Již jsem tady uvedl, že můj pes platí mé obci vyšší daň, než já z celé nemovitosti, kterou ten pejsek hlídá. Buď budeme občany své obce, a to znamená i povinnost přispět přiměřeně do obecní pokladny, nebo budou občany naši psi, a pak ať oni volí starostu.
Minulé vlády osekaly přímé daně, plynoucí obcím, prakticky zrušili daň dědiskou a darovací, atd. Obce jsou pak závislé na přerozdělení z Prahy, dobrý starosta není dobrý hospodář, ale dobrý somrák s konexemi v Praze, a to komunální politiku křiví.
20. 08. 2009 | 08:14

Paterik napsal(a):

Mohli bychom klidně zavést daně 70%, a státní kasa bude plná. Vy píšete progresivní daně pro fyzické osoby - jak chcete těmi pár miliardami zalepit tu ohromnou díru? Přidáme tuhle procentíčko na DPH - kolik to přinese? Pokud to nemá být asociální, tak to nepřinese nic moc.
20. 08. 2009 | 08:19

Saliven napsal(a):

No já si nejsem uplně jistý, jestli s Vaším blogem můžu pane profesore souhlasit. Tedy zavedení progresivní daně, pro to jsem. Ale paušálně zvyšovat daně za stavu jaký tu vládne je jenom lití dalších a dalších peněz do černé díry. Pokud se chceme opět přiblížit vyrovnaným rozpočtům, tak chtě nechtě musíme naprosto změnit systém fungování státu.
20. 08. 2009 | 08:20

Anonymous napsal(a):

Ano, posledni veta to vystihuje – nektere veci jsou jasne kazdemu s vyjimkou neuveritelne naivniho Badatele. :)
20. 08. 2009 | 08:23

JC napsal(a):

Zvyšování daní povede k propadu spotřeby a následně HDP. Takže na vás pane autore zase peníze nezbudou..:-))). To následně pocítíte sám.Přeji vám příjemné procitnutí až dostanete padáka/a nebude zlatý/ z AV.
20. 08. 2009 | 08:34

severočech napsal(a):

A jak to fungovalo za socíku?
Evidentně jsme za práci dostávali mnohem méně než by si vytvořená hodnota zasluhovala. S tím výnosem hospodařil stát. Postavil víc tras metra než nyní, víc bytů (panelových) než nyní a p.
Čili stát skutečně potřebuje víc peněz, aby plnil to, co chceme.
A tisknou peníze nelze. Takže nechceme-li se vracet k socíkové metodě, musíme si na stát připlatit.
ALE - bude někdo dozírat, aby to neschramstli do kapes nenasytní privatizéři takypodnikatelé a nedopadlo to tak, že zaplatíme víc, ale místo silnic přibude vil v Toskánsku?
20. 08. 2009 | 08:38

David napsal(a):

Vrátit se k standardní progresivní dani z příjmu fyzických osob, která bez problémů funguje v naprosté většině vyspělých zemí mně nevadí.(Souhlasím s návrhem ČSSD nad 100 tisíc měsíčně.)

Co mi však velmi vadí je to, že se vždy postupuje cestou nejmenšího odporu. Zdražíme chleba o 1 Kč, zdražíme litr benzínu o 1 Kč atd. Jako za komunistů. „Hodíme to na bedra pracujících.“

Když vidím ty "černé díry", kde všude se peníze daňových poplatníků ztrácejí, tak bych řval.

To, co se děje například na Ministerstvu obrany a Generálním štábu je už do nebe volající.

Chce to tvrdé tresty – jinak se nic nezmění. Ve státě, kde vládnou různé mafie to půjde ale těžko.
20. 08. 2009 | 08:39

george napsal(a):

Nejsem ekonom, proto se bez obalu přiznám, že dopad pro zvyšování daní neumím posoudit. Myslím si však, že pokud nebude řádný hopodář ten, kdo s těmi penězi potom bude zacházet, je to stejně pro kočku. Co mě však velmi zajímá je to, proč se tak obě nejsilnější strany tak rvou o výhru ve volbách za stavu nejvyššího ekonomického průseru, co tahle země měla. Budˇse dělají navenek bozi, kteří vědí, jak to zvládnout, nebo jim jde pouze o koryta s heslem herce Buriana "Ono to vždycky nějak dopadne". Normální myslící politici všech stran bez barevného rozlišení by měli stáhnout ocas, pokorně se dát dohromady alespoň pro tuto vážnou chvíli a bez zákeřných faulů pomoci této zemi. Nebo ať už jdou konečně všichni "někam".
20. 08. 2009 | 08:40

Terry napsal(a):

„Je naprosto nehorázné požadovat, aby daňový poplatník platil účty za vládní nehospodárnost“. „.....jejich rozmařilost „zatáhne“ občan.“

Dokud politik ve státní funkci nebude TRESTÁN (a to nejen morálně - to by "unesl", ale i HMOTNĚ !) za svá špatná, nekompetentní rozhodnutí způsobující státu prokazatelnou ŠKODU, nic se nezmění.

Politika je u nás jen výtah k vlasnímu obohacení se, není to služba veřejnosti. Podle toho to vypadá...

ČESKÝ POLITIK = ŠKŮDCE

(psal jsem před několika lety; stále na tom konstatování nic neměním - není důvod)
20. 08. 2009 | 08:43

PatientO.T. napsal(a):

http://www.lidovky.cz/ucet-...
http://www.bezkorupce.cz/ti...
http://aktualne.centrum.cz/...
http://www.ruzovypanter.cz/...
Každoroční porcování medvěda (blbý eufemismus pro veřejně provozovanou krádež a korupci) v PS
Atd., atd.

Zvýšení daní přinese pouze větší možnosti a větší zisky pro všechny vysavače financí z veřejných rozpočtů. Kdo bude v ČR vládnout je z tohoto pohledu naprosto lhostejné.
Dokud nebude zastaveno nehorázné plýtvání penězi daňových poplatníků a ještě nehoráznější korupce, nemá smysl zvyšovat daně.
20. 08. 2009 | 08:48

pje napsal(a):

Pane Hořejší,
hraběcí rady pana Kohouta jsou jeho (a nejen jeho mezi ekonomickými "experty") erbem na štítě. Jde více o politický než o ekonomický způsob myšlení a problém - jak to konkrétně zařídit - je ponechán na více či méně loajálním a více či méně odborně zdatném úřednictvu. Pan Janota by mohl vyprávět... Jinak vám mohu gratulovat k na, hmm, laika, velmi výstižnému komentáři k fiskálnímu napnelismu.

Daňová progrese u individuální daně z příjmu je spravedlivější než proporcionální už jen z toho důvodu, že užitek jednotlivce z jeho příjmu se s rostoucími příjmy alikvotně snižuje, a to tím rychleji a dříve, čím omezenější je onen příjemce exkluzivních příjmů. Ekonomie to dle zkušenosti s realitou zná jako zákon o klesajícím mezním užitku z důchodu. Daně mají bezpochyby cenový dopad, ale jejich malá změna měřená růstem daňových sazeb je v oblasti tzv snížené citlivosti a elasticity, tj. cena se dle tržní situace buď nezvýší alikvotně zvýšení daně nebo na zvýšení ceny nereaguje poptávka či nabídka (přestaneme snad kupovat chléb, jestliže kilový bochník zdraží o 2% z 25 Kč na 25,50?) Odtud plyne i zcela zanedbatelný cenový, resp. poptávkově nabídkový vliv zvýšení DPH. U DPH se snáze zvyšuje snížená sazba (to je třeba ten chléb) než sazba základní (třeba mobilní telefony), protože jíst musíme, zatímco nové mobily kupovat každé dva roky nemusíme. Proto je DPH také poněkud důchodově nespravedlivá, což má vyrovnávat vyšší progrese daně z příjmů...
20. 08. 2009 | 08:49

radek napsal(a):

Paterik

vidíte někde návrh na 70 % daň. sazbu?
20. 08. 2009 | 08:56

entp napsal(a):

pro pořádek:
před první světovou válkou byla celková míra zdanění mezi 5% a 10%, monarchiím to stačilo k fungování. Mafie vybírá 10%. Tzv. demokracie chce i 50%. A co za to nabízí? Nic jiného, než pouhou iluzi svobody (třeba vybrat si mezi Paroubkem a Topolánkem).
K daním: tzv. rovná daň není rovná daň, je progresivní: má-li nekdo 20T, zaplati 10x mene, nez nekdo kdo ma 200T. Přitom čerpání služeb státu je řekněmme rovnoměrné.
Naše opěvovaná demokracie zdaňuje reálnou tvorbu hodnoty (chcete-li práci) téměř 20%, spotřebu (přes DPH a spotřební daně) také tak ale příjmy z kapitálopvých investic (nic nedělám, ale mám peníze)jen 15%. To je jednou ze základních příčin trasnsferu bohatsví od střední třídy k bohatým.
Přitom tvorba hodnoty (zboží a služby, na které je poptávka) by se měla podporovat a ne zdaňovat, naopak by se měla zdaňovat více spotřeba protože je neutrální vůči různým skupinám obyvatel a přirozené kdo utrácí více, více přispívá do rozpočtu. Nejvyšší sazba by měla být na příjmy z kapitálových investic! Jenže kdo by pak finacoval politické strany?
20. 08. 2009 | 09:04

jarpor napsal(a):

Soudím, že k napsání tohoto blogu Vás vyprovokovala předevší ona reakce debatéra, kterou uvádíte na závěr....

No, každá normální rodina musí přizpůsobit výdaje svým příjmům... Příjmy má dány, může si půjčit ( pokud najde věřitele ).
Stejně tak stát.

Byly daně větší - saldo rozpočtu bylo mínusové, jsou nižší - saldo je zase v mínusu... i vlivem onoho poklesu v poptávce.
Záměrně nepoužívám slovo krize... To nechám na strašení jiným...

Hospodařil-li stát s mínusem, jen zvednout daně nestačí. I přehodnocením výdajů je potřeba se zabývat.

V jedné debatě napsal VC-Kan něco v tomto smyslu : v Kanadě je daňová zátěž větší, ale nikdo si nestěžuje, neboť se servisem, který stát daňovým poplatníkům za jejich daně zajišťuje, jim naprosto vyhovuje.

Taky si myslím, že bude-li daňový poplatník spokojen s tím, jak je s jeho odvody nakládáno, nebude řešit v recesi rozumné zvýšení daní...

"Pokud jde o mě, velmi bych uvítal, aby před volbami všechny strany řekly, jak daně zvýší a jak se budou snažit o postupné odstranění deficitního hospodaření státu.
Před stranou, která bude říkat, že to není potřeba, bych se měl na pozoru."

Podepisuji.
A už dnes vím, před kterou je potřeba se mít na pozoru. Vy ještě ne ?

Hezký den.
20. 08. 2009 | 09:14

Englishman napsal(a):

Pan Kohout napsal: "Je naprosto nehorázné požadovat, aby daňový poplatník platil účty za vládní nehospodárnost". Vy s tím nesouhlasíte. Mám vašemu blogu rozumět tak, že je správné, že daňový poplatník platí účty za vládní nehospodárnost, nebo že stát hospodaří dobře? Tato informace mi ve vašem blogu chybí a bez ní nemá jakákoli další diskuze na téma zvyšování daní kvůli schodkům v rozpočtu smysl.

Pokud vláda vyhazuje peníze oknem, pak je opravdu zvyšování daní nehorázné. Pokud vláda hospodaří dobře, pak je díru v rozpočtu potřeba zaplnit dalšími daňovými příjmy. Jak prosté, milý Watsone.

Je naprosto zřejmé, že vláda (a Parlament schvalující rozpočet) se nechová hospodárně - nedělá to nikdo, kdo utrácí cizí peníze a málokdo z těch, kdo utrácejí vlastní. Je tedy třeba nejprve šetřit a teprve pak uvažovat o zvýšení daní. A kdy to "pak" nastane? Dokud budou v Česku lidé, kteří nepracují jen proto, že se jim vyplatí žít ze sociálních dávek, je jakákoli úvaha o zvýšení daní těm, kdo pracují, chucpe.
20. 08. 2009 | 09:15

Englishman napsal(a):

pje: Myšlenka, že progresivní daň je spravedlivá kvůli klesajícímu meznímu užitku z důchodu, je docela legrační. Vaším ideálem spravedlnosti je asi "každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb".
20. 08. 2009 | 09:23

Mefisto napsal(a):

Jen krátký komentář. Je potřeba se smířit s faktem, že v Čechách si na kriminalitu bílých límečku asi tak dalších tisíc let nikdo neposvítí...vím, že je to trochu skeptické tvrzení, ale jak všichni jistě víme, obyčejný člověk má velmi nízké potřeby a je zvláštním jevem zdejších krajin, že je mu z 99% jedno, jaký způsob k uspikojení těchto potřeb zvolí. A jelikož těchto obyčejných lidí máme plnou poslaneckou sněmovnu, nemůžeme se divit, že nám prostě ten státeček rozkrádají před očima. Nebojte, i já jsem se v mnoha politicích velmi zklamal. Dnes se řídit vzorem západoevropských států, které mají děravou imigrační politiku, začinají být celosvětově hospodářsky nekonkurenceschopné, protože dotují, co se dá (dotace samozřejmě pocházejí zase a zase z daní a kdo je věci znalý, ví, že se s těmito státem poskytnutými prostředky zvláště v českém prostředí zachází, jak se zachází), je cesta k našemu konci. Je mi smutno z vědomí, že celoevropské pojetí demokracie je v krizi a zvyšování daní (na něž bohužel vždy doplatí nejvíce střední vrstva drobných podnikatelů) neřeší vůbec nic. Budeme donekonečna zvyšovat daně? Až nakonec člověk, který vydělá nadprůměrný plat bude mít stejnou životní úroveň jako ten, který sedí doma na kanapi? Až na některé problematické regiony a pominu-li nedávné masivní propouštění zkrachovalých firem, stále u nás donedávna nebyla nezaměstnanost nikterak vysoká a velká část lidí, kteří okupovali úřady práce si načerno přivydělávala a okrádala stát. Dámy a pánové, tady nejde o politická rozhodnutí. Dokud pro nás budou normální krádeže, známosti, podvody u výběrových řízení, tzv. obálkové metody, žádné daně nás před krizí neuchrání. Sám bohužel naporadím, jak tohle všechno změnit dříve, než bude opravdu pozdě.
20. 08. 2009 | 09:23

xyz.xx napsal(a):

Pane Horejsi, zvysovani dani k pokryti nezbytnych nakladu na statni spravu je rozumne ve chvili kdy ekonomika funguje dobre a statni vydaje davaji smysl. Zvysovani dani v dobe kdy je krize, firmam se propadaji zakazky nekterym o vice jak polovinu a lide se tresou o praci, ve chvili kdyz je to nejhorsi jeste stale pred nami, muze vest naopak ke zhorseni situace.

Zvyseni dani totiz povede ke zdrazeni zbozi a sluzeb ale nepromitne se toto zdrazeni ve zvysovani prijmu a tim padem prinutite lidi jeste vice setrit a mene utracet, cimz opet snizite vyber i zvysenych dani a celkovou situaci na trhu prace ( zvysite tak zatez statni kasy na davkach socialni pomoci - nakonec nula od nuly pojde ).
20. 08. 2009 | 09:24

Mefisto napsal(a):

Englishman:

Naprosto se s Vámi ztotožňuji.
20. 08. 2009 | 09:26

Saliven napsal(a):

Englishman:
Otázka je, kolik je těch lidí, kteří opravdu nechtějí makat. Troufl byste si to alespoň odhadnout?
20. 08. 2009 | 09:27

Mastodont napsal(a):

... Myslím, že tomu tak není...

Ano, to je opravdu hodnotný protiargument :-((( A tentokrát je to bohužel myšlenkový vrchol celého článku.
20. 08. 2009 | 09:28

jarpor napsal(a):

Pane Hořejší,

jen malý doplněk k mé reakci stran Vašeho :
"Před stranou, která bude říkat, že to není potřeba, bych se měl na pozoru."

http://www.novinky.cz/domac...

Třeba už se jako vzdělaný člověk "zorientujete". :-))

Hezký den
20. 08. 2009 | 09:39

Lena napsal(a):

Je třeba ve volbách odstavit současné politiky a hned na to jim zvýšit daň na 80 %, aby zalepili ty škody, co hajzlové napáchali. Bolet je to nebude, nakradeno mají dost, ještě jim hodně zbude.
A my ostatní si tím pádem daně zvyšovat nemusíme.
20. 08. 2009 | 09:42

Paterik napsal(a):

Radku:

chlapče prostomyslná, nepoznáš nadsázku, když ji vidíš? Nebo potřebuješ Vlka, aby ti to osvětlil?

Jde v zásadě o to, že výše celkového daňového zatížení není přímo úměrná dosaženému štěstí. Progresivní daň pro bohaté zasáhne jen hrstku obyvatel. Aby měla smysl, musela by se výrazně zdanit i střední třída. Vysoká DPH zase víc dopadne na nízkopříjmové obyvatele. Zvýšit daně je nejjednodušší řešení. Snažit se udělat systém efektivnější je podstatně těžší, a kdo by se s tím namáhal, že?
20. 08. 2009 | 09:45

slav napsal(a):

Divím se že osoby jako pan profesor nebo Mefisto nejsou v čele strany která by byla schopna něco dokázat. Topolánek Langr se všem smějí do ksichtu, oni přece umí vydělávat, s tím se chválil Čunek Urbanové taky, cpoak jen tyto ksichty mohou dělat politiku?
20. 08. 2009 | 09:45

arlon napsal(a):

vypadá to zde podobně nesmyslně jako ve známé pohádce, kde Josef Hlinomaz v roli výběrčího daní udeří na uhlíře. Pointa tkví v tom, že Hlinomaz nebyl jen herec ale i malíř a též namaloval obraz s názvem - "Všichni proletáři světa, vyližte si prdel". Soudím, že kdyby se zákonná vláda v této zemi držela výroku Hlinomazova, nemuselo dojít k daňové nouzi.
Tento text neodporuje Kodexům LS.
20. 08. 2009 | 09:49

hv napsal(a):

Jako ekonomicky laik byste si mohl predstavit, ze stat funguje jako vetsi rodina.

Co udela rodina, pokud zjistuje, ze dlouhodobe nema penize na vsechno, co si poridila? Jsou tu nasledujici zpusoby

1. Podiva se, jestli nekdo z rodinneho rozpoctu penize nevykrada

2. Zacne setrit a zacne nejdrive u veci, ktere jsou prilis drahe a zbytne.

3. Zvysi svuj prijem, tedy dojde za svym chlebodarcem a pozada o zvyseni gaze. A co rekne chlebodarce? Je krize, nemam uz ted moc penez, ale za lepsi vykon, ktery prinese vetsi uzitek a vykon, by to bylo mozne.

Pak jsou moznosti i dalsi. Nekdo z rodiny se uvoli, ze bude nasilim ci podvodem obirat lidi na ulici, protoze ti mu penize dobrovolne nedaji. Prinejhorsim to bude delat s pistoli v ruce.

Politici nepotrebuji pistole, maji legislativni moc. Na podstate veci to nic nemeni.
20. 08. 2009 | 09:54

slav napsal(a):

Nebouchej na uhlíře ale na ty co umí vydělávat jako Topolánek, Dalík Čunek.
20. 08. 2009 | 09:56

Daňový poplatník napsal(a):

Fakt je ten, milý autore tohoto článku, že Váš text je plně srovnatelný s články pana Zeleného,či Kokrháče, což ovšem není žádná pocta.
A jen tak hypoteticky, pokud se zásadně neustřihne placená mateřská dovolená, a nepřestanou se dovážet zahraniční dělníci, přičemž stále větší procento vlastních obyvatel parazituje na štědrých sociálních dávkách, tak se pro zbytek pracovně aktivního obyvatelstva den daňové svobody přesune na Štědrý den.
Jediná kapitola, na kterou bych nesáhl, jsou starobní důchody, tam bych jen rozlišil, kolik toho dotyčný opravdu odpracoval.
20. 08. 2009 | 10:00

StandaT napsal(a):

Nehodlám akceptovat jediné procento zvýšení daní na příjmové straně dokud se nezačnou řešit procenta provizí na výdajové straně.
20. 08. 2009 | 10:00

rent napsal(a):

Daňová zátěž obyvatel ČR činí 75% z hrubé mzdy. Spočítat to jistě umíte (23% daň z příjmu, 12,5 % zdrav. a soc.poj., 35 % odvody zaměstnavatele) a na co šáhnete je 22 % DPH na benzin dokonce 50% daní na 1 l, v Německu je 42%, ve Francii 45% atd. Stát je příliš drahý, musí zeštíhlet jinak budeme pořád jeden z nejchudších států Evropy.
20. 08. 2009 | 10:03

vaclavhorejsi napsal(a):

hv:

Spatny primer - pokud ovsem nemyslite tu posledni moznost jako snaha prepadnout sousedni staty (coz se myslim zatim nechystame).
Chyba vaseho primeru spociva v tom, ze MY VSICHNI jsme ta "rodina" - ve vasem prirovnani by jakoby nekteri clenove rodiny sli vymahat nasilne penize od jinych clenu rodiny.
Spavny primer je, ze ve vami naznacene situaci proste musi ti clenove rodiny snizit sve osobni vydaje (kino, pivo, cigarety...) a davat vic na spolecne vydaje (najemne, opravu strechy, jidlo...).

..
20. 08. 2009 | 10:04

Michal Kára napsal(a):

"U pravicových spoluobčanů se často setkávám s názorem, že dnešní stát je cosi jako feudální pán, který poddaným násilím sebere část jejich peněz a ty pak rozmařile použije pro své vlastní potřeby nikterak nesouvisející s těmi plátci daní (finanční zabezpečení vládců a jejich příbuzenstva, stavba luxusních zámků, chov turnajových koní, nákup diamanty vykládaných monstrancí pro soukromé kaple, apod.).
Myslím, že tomu tak není..."

Ale právě že je. Stát mne okrade o peníze a za ty se jeho úředníci finančně zabezpečují - buď přímo nebo přes úplatky, které v důsledku jdou taky z těch původně mých peněz. A co hůř, ti úředníci mně navíc ještě buzerují spoustou byrokratických nesmyslů.

Jak už zde psali jiní, zvýšení daní nic nevyřeší, zadlužení bude stejné, jen bude víc peněz k rozkradení.
20. 08. 2009 | 10:04

Jedla napsal(a):

Stando T, to není žádný problém, na výdajové straně přidáme celé sovky procent :-)
20. 08. 2009 | 10:04

BAZA napsal(a):

Pane Hořejší,
vážně pochybuji, že by se progresivní zdanění projevilo na Vašich příjmech. Takové zřejmě nemáte, když jste jeden z těch ohrožených lidí z Akademie věd, jste jeden z těch, kteří přece tvrdí, že je stát chce zlikvidovat. Zvýšení daní zřejmě chcete proto, aby na Vaši práci a Vaše platy zůstalo ve státním rozpočtu víc peněz. Takže jediné, co Vás osobně k tomuto komentáři žene, jsou Vaše osobní finanční cíle. Jak sám říkáte, je to pohled laika. A to je právě to, co mi na tom vadí. Takovéto posudky a plánování bychom měli nechat na odbornících. A už vůbec by neměli lobovat lidé za svoje vlastní platy. Víte, já pracuji v soukromém sektoru. Abychom mohli mít nějakou výplatu, musíme odvést hodně práce a především vydělat peníze. Z těch vydělaných peněz, Námi vydělaných peněz dostane stát 60% na daních a sociálním a zdravotním pojištění. Za předpokladu, že vydělané peníze se rozdělí mezi zaměstnance. Pokud ještě něci zbyde, jsou to investice. A pokud i potom ještě něco zbyde, je to ten čistý zisk, který je Vám, který si jen pohodleně sedíte a křičíte, že dostáváte málo takovým trnem v očích. Kdo posoudí, jestli jsme udělali pro stát více my, zaměstnanci soukromého sektoru, nebo náš zaměstnanvatel, nebo Vy? Chcete po nás ještě víc? Vždyť veškeré zboží, které nakoupíme je zdaněno buď dalšími 19%, nebo 9%. To je další ukrojení z těch zbývajících 40%. Už zbývá jen přibližně 25%. A to je Vám ještě pořád moc? Jaké máte asi zkušenosti s tvořením zisku, se získáváním zakázek, se skutečnou prací? Nejspíš žádnou. Jste laik, který chce získat pro sebe víc peněz. Těch našich. A za ně nechcete dát nic. Jen si spokojeně na úkor druhých žít.
20. 08. 2009 | 10:05

slav napsal(a):

StandoT ty vydajové umí podojit Topolánek nejen on.
20. 08. 2009 | 10:06

top napsal(a):

většina peněz se rozkrade,ale vule to řešit není a to je problém české republiky
20. 08. 2009 | 10:08

Michal Kára napsal(a):

vaclavhorejsi: A proč by se neměli zamyslet, jestli opravdu musí vydávat tolik peněz na ty společné věci? A proč zcela opomíjíte možnost zkontrolovat, zda ze společného balíku někdo nepřikrádá pro sebe?
20. 08. 2009 | 10:09

J.K. napsal(a):

Pro vsechny diskutery, kteri tu tvrdi, ze neni potreba zvysovat dane, ale reorganizovat system, aby byl efektivnejsi:
samozrejmne to je pravda, ale reorganizovat fungovani statu smerem k dobre efektivite, to je zalezitost na 1-2 volebni obdobi, i kdyby to nase politicka reprezentace omylem myslela vazne a za pomoci odborniku se o to bez korupce snazila. Coz mi zatim neprijde moc realne.

Do te doby je proste potreba skrtat vydaje a zvysovat prijmy - dane. Skrtat vydaje je opravdu problem, za soucasneho stavu povedou skrty jenom ke snizeni kvality poskytovanych sluzeb - skolstvi, zdravotnictvi apod. Zvysit DPH je tedy nejmin bolestiva cesta, protoze se zvyseni neprenese zcela na spotrebitele, ale castecne i na vyrobce. Navic, pokud dojde ke zvyseni snizene sazby DPH, vyrobci se nemusi obavat poklesu poptavky (Nevim jak vy, ale ja budu nucen kupovat jidlo a leky, i kdyby sazba DPH vzrostla na dvojnasobek).

Soucasne vlady se snazi problem nevyrovnaneho rozpoctu pred nami schovavat pomoci neustaleho vydavani dluhopisu. Ted uz se ale dostavame do stavu, ze je brzy nebude nikdo chtit koupit - kdo by take pujcoval dluznikovi, ktery si musi pujcovat na splaceni predchozich dluhu?

Vybirat vysoke dane a snazit se dluh alespon nezvetsovat nebo jeste lepe morit je tedy dle meho nazoru jediny zpusob, jak se vyhnout nejhorsimu.
20. 08. 2009 | 10:12

hael napsal(a):

Myslím, že jednou ze správných cest jak ozdravit rozpočet státu je na straně příjmů zdanění spotřeby, tudíž změna v DPH. Zajímavé, ale asi politicky neprůchodné je existence jediné základní sazby na vše. Na straně výdajů bych viděl dvě cesty - změnu struktury státního rozpočtu a změnu v mandatorních výdajích státu.
20. 08. 2009 | 10:14

Saliven napsal(a):

J.K:
Okay - šetření a celková změna není nic jednoduchého. Ale já chci od někoho alespoň náznak jak to bude dělat, řekne: na 5 let zvýšíme daně, vyhrabem se z těch sr.. a pak to bude ok (slíbí pot a slzy), a já budu souhlasit.
20. 08. 2009 | 10:28

radek napsal(a):

Američtí Republikáni, náboženství a triumf nerozumu

http://www.blisty.cz/2009/8...

P.S. že by podobnost s ODS čistě náhodná ???
20. 08. 2009 | 10:28

hv napsal(a):

vaclavhorejsi:

V cem je ten primer spatny? Ja si myslim opak, ta pravidla jsou naprosto univerzalni, pro jedince, rodinu, firmu i stat.

Ale v jednom mate pravdu. V idealnim pripade plati, ze my VSICHNI jsme ta rodina a tvorime stat. Ale politici, kteri jsou u vesla, a kteri o tech penezich rozhoduji, do moji rodiny rozhodne pocitat nemohu. Na to, aby mohli byt soucasti alespon sirsi rodiny, si potrebuji ziskat elementarni duveru, a ta jaksi chybi.

A jestli tenhle "rodinny" pokladnik spatne hospodaril, necht nejdrive ukaze ukaze ucty - a prokaze, ze mu opravdu nestaci, ze mu davam pouhou pulku moji vyplaty. Ale at mi nerika, ze si mam odpustit cigarety, alkohol nebo kino. Protoze drogam zadnym neholduji a v kine jsem byl naposled pred tremi lety.
20. 08. 2009 | 10:28

MerryMan napsal(a):

Dovolím si malý komentář. Naši pravicoví spoluobčané zde řeší věci, které byly v historii Evropy řešeny již mnohokrát. Připomenu jedno řešení:
Cca 500 let před n.l. (tj. cca před 2 600 lety) se z Říma vystěhovali všichni plebejci (dnešní líní, hloupí - jedním slovem socky) a utábořili se asi půl dne cesty od Říma. V Římě zůstali ti schopní, bohatí, podnikaví (dnešní podnikatelé) a jeden by si myslel, že byli rádi že se zbavili "přítěže", tj. těch, které museli "živit". Opak je pravdou. "Z neznámých důvodů a proti svému zájmu" vyslali tehdejšího největšího válečného hrdinu aby plebejce/socky přivedl zpět. Jemu se to podařilo, ovšem ti bohatí, mocní, pracovití a schopní museli přistoupit na dvě podmínky:
1. Všechny dluhy plebejců/socek byly zrušeny a to včetně úroků.
2. Plebejci si každý rok volili dva úředníky (tribuny), kteří byli oprávnění zastavit jakoukoliv akci římských úřadů proti kterémukoliv plebejci/socce. Takže tribun zastavil/zrušil jakékoliv rozhodnutí senátu, magistrátu, soudu atd. jen podle svého uvážení. Nic se dále nezkoumalo. Zde začal mocenský vzestup Říma, západní část říše trvala cca 1 000 let, východní 2 000 let, o významu této říše snad není třeba diskutovat.
A pokud by to někomu nestačilo, tak jednou větou anglicky: "It takes all sorts to make the world."
20. 08. 2009 | 10:29

typro napsal(a):

Cesta nejmenšího odporu je zvyšování daní.
Utrácet peníze při 4% poklesu HDP tak, jako by byl 4% růst ?? To by bylo u nas v rodině brzy na exekutora. Jsem laik a tak mohu říci jediné, stát má utrácet jen kolik vybere. Při růstu více a při poklesu méně, náš moloch neumí zareagovat!!! Proto jsem pro jednoduchý , laciný, nerozvětvený stát. Malá vláda, málo ministerstev,vyrovnaný rozpočet.Místní daně z většiny místní a takto se může pokračovat.Jednodušší je však zvýšit daně, nechat odejít prohnilé kapitalisty budovat svoje výrobny na východ, zvýšit nezaměstnanost a následně znovu zvýšit daně.Tak do toho.
20. 08. 2009 | 10:29

Alibernet napsal(a):

Hořejší, to je pořád dokola -
1/ Manager, plat 100,000, daň 18,030
2/ jouda s průměrnou mzdou 23,700, daň 2,700
3/ prodavačka, plat 15,500, daň 1,050
4/ uklízečka plat 10,000, daň 0. Myslím, že manager je solidární dost. Odvede stejnou daň jako 6,5 člověka s průměrnou mzdou nebo 17 prodavaček s mzdou 15,500, a kdyby byly kromě managera v Čechách jenom uklízečky, tak platí daně sám.
Rovná daň funguje dobře i u nás (firmy, sociální a zdravotní pojištění). Požadavek na progresivní zdanění je nemravný už jen proto, že stát ročně vybere na svých různých daních přes bilion ročně a ani s tím nevystačí, protože jsou prostě mezi politiky fantasté a marxisté Vašeho střihu. Rovná daň (i stropy na SP, ZP) má i svoje opodstatnění kvůli tomu, že lidé méně podvádějí. Jestliže zavedete rovnou daň (vy = ČSSD + KSČ, k nimž Vás řadím), vrátí se lidé k tomu, jak progresi obcházet. Tedy místo vyššího platu fiktivní cestovní náhrady, případně černé fondy.
20. 08. 2009 | 10:33

LessPure napsal(a):

Chyby v ekonomice ČR:
1. Špatně nastavený sociální systém - mizí v něm spousty peněz, avšak s minimální užitkem pro většinu společnosti (nižší střední třída a více), i s platem kolem 15 tisíc prakticky nemáte šanci dosáhnout na žádné sociální dávky, přitom právě tito lidé jsou krev společnosti a tito ji ženou stabilně kupředu
2. Pochybné vládní zakázky, korupce a praktiky já na bráchu, brácha na mě - to je bylo a bude, ale mělo by se to dít absolutně minimálně a mělo by to být tvrdě postihováno a ne ignorováno a tolerováno společností
3. Neefektivní byrokracie - ta asi efektivní nebude nikdy, ale i přes snahu o její modernizaci pořád zůstává zaostalá, více využití moderních technologií, méně papírování, méně formulářů, méně úředníků, mnoho podnikatelů, které znám tráví spoustu času pobíháním po úřadech a papírováním, místo aby se věnovali své činnosti
4. Dotace občanským sdružením, neziskovým organizacím, divadlům a spol., teď možná u některých tvrdě narazím, ale říkám omezit co nejvíce, každý podnik by se měl snažit o co největší efektivnost hospodaření, ať už je ziskový nebo ne, a když se občané snaží o nějakou, dle jejich pohledu ušlechtilou činnost, prosím, ale ať to dělají na vlastní účet a ne aby jim stát ještě platit
5. Postihnutelnost (i zpětná) politiků, větší kontrola pohybu jejich majetků, zákaz podnikání v průběhu mandátu (žádné koupě továren na kakao), politici by měli jít příkladem společnosti a měli by dokonce toto mít přikázáno a ne si žít jako nedotknutelní polobohové
Tohle mě tak napadlo za těch ranních 20 minut, určitě toho bude více, protože bohužel chyby v našem krásném státě jsou nekonečné:), pro ujasnění situace, jsem člověk, který je na tom ekonomicky průměrně, nemám vyšší ekonomické vzdělání a jsem humanitně založený (ale nepletu si tento pojem s naivitou)
20. 08. 2009 | 10:35

typro napsal(a):

Píše se tady požadavek na vyšší zdanění spotřeby. Pokud přiškrtíme jeden z ukazatelů , který drží stát trošičku nad vodou, tak nevím. Prostě se doma přizpůsobíme a ještě více omezíme výdaje a to například za potraviny a bude to.Tím pádem o to méně vyberou, je to taková rovnice.
20. 08. 2009 | 10:40

tantemici napsal(a):

BAZA, dobře napsáno, zdravím Vás.
Vše, co jste napsal, mohu i já podepsat. Mám stejné zkušenosti i vnímání situace.
Přesně jste mimo jiné odhadl pohnutky, které pana profesora vedly k napsání tohoot blogu. Tedy kromě ještě oné poslední věty v jeho článku, jež nejspíše byla tím spouštěcím mechanismem všeho následujícího...(ale to už tady někdo zmínil přede mnou :o))
20. 08. 2009 | 10:40

tantemici napsal(a):

LessPure - také souhlasím se vším, co píšete. Tak to je.
20. 08. 2009 | 10:43

Michal Kára napsal(a):

J.K.: To je sice hezký plán, leč v praxi neuskutečnitelný. Dopadl by tak, že by se daně zvýšily promptně a o škrtech by se jen kecalo. No a pak by se řeklo, že teď máme větší příjmy, takže se škrtat vlastně nemusí a nic by se neškrtlo, spíš naopak rozhazovalo by se ještě víc.

Jediný způsob jak boj s touhle státní pijavicí vyhrát je snížit jí přítok peněz.
20. 08. 2009 | 10:46

Tom napsal(a):

Hned úvodem musím prohlásit, že molekulární genetice vůbec nerozumím, ale jinak jsem přesvědčen, že o molekulární genetice vím víc než všichni molekulární genetici.

Ekonomie má tu smůlu, že každý má pocit, že se do jejích témat může ... libovolně.
20. 08. 2009 | 10:46

ms napsal(a):

Pateriku, pár miliard získáme po zavedení progresivní daně ? No tak třeba u fyzických osob bychom získali při vrácení se k původním sazbám 56,5 miliardy. To je docela hezký pár.
20. 08. 2009 | 10:48

buldatra napsal(a):

Pane autore, nic ve zlém, ale:

Chodíte okolo toho jako kocour kolem horké kaše.
Řeknu to tedy za Vás:
Stát by měl urychleně, ale urychleně zavést zcela novou povinnou daň, povinný desátek, ze kterého by byl financován základní výzkum, zkráceně AV.

Tak a je to venku. Bez zbytečné mlhy.
20. 08. 2009 | 10:54

Matrix napsal(a):

ms
Zajímavé i velký Pupek mluví o 5 mld., nemáte tam někde chybu? Jinak chápu, že těch 5 mld. vymaže sekeru 230 mld.
20. 08. 2009 | 10:56

ms napsal(a):

Matrix, psal jsem o návratu k původním sazbám. V době růstu zavedení rovné daně a snížení daně právnickým osobám způsobilo celkový pokles vybraných o nějakých 95 miliard (Lafferova křivka nezafungovala). Je jasné že po poklesu HDP by výnos příští rok při návratu k původní verzi asi nebyl plných 95 miliard ale nebyl by asi až tak daleko. To je polovic chybějící částky a co více, při těchto sazbách které byly naše hospodářství radostně fungovalo a rostlo - patřilo mezi nejvýkonnější u podobně bohatých států o bohatších ani nemluvě. Takže minulost jasně ukazuje, že tehdejší sazby ekonomiku nedusily.

Mimochodem velký pupek to je nejaký váš kamarád nebo tzv. inteligentní pravicová argumentace o váze a bradavicích ?
20. 08. 2009 | 11:01

badatel napsal(a):

to autor,
Váš článek chápu jako článek lobbisty-vědce, který chce vyššími daněmi dosáhnout na peníze na vědu.
Jinak je to snížení se na úroveň Vámi citované ekonomické suity pisálků ( kteří bez seriósních výpočtů a analýzy, včetně matematicých ekonomických modelů, započítávajících nejrůznější náhodné impulsy do vývoje krizové a někdy chaoticky se chovající ekonomii) slovním blekotáním radí co dělat.
O to se pokoušel i Lenin a dokonce napsal o tom (co dělat) dílo, nicméně se v mnohém mýlil a výsledek známe.
20. 08. 2009 | 11:04

D3T napsal(a):

Pane Horejsi,
ano, jsem pravicak a s (procentualne) progresivni dani nesouhlasim, protoze uz jen absolutne progresivni (procentualne rovna) dan je z faktickeho pohledu nespravedliva (nechme stranou standardni odecitatelne polozky napr. na poplatnika, ktere znamenaji, ze nizkoprijmovi lide neplati v podstate nic). Nicmene, kdyz po panu Kohoutovi zadate "kvantifikaci" slov "socialni" a "komfortni", chtel bych Vas pozadat o kvantifikaci slova "moralni", resp. jeho komparativni formy, kdyz mluvite o (procentualne) progresivni dani, "která je z hlediska solidarity těch bohatších morálnější". Mate nejakou definici moralky, nejakou takovou, ktera zahrnuje treba neco o prvni derivaci (funkce vyse dane), protoze Vy v podstate tvrdite, ze je "moralnejsi", kdyz se vzrustajicim prijmem roste rust dane. Mne osobne bohate staci, kdyz roste dan, ale otazka je, proc by s rostoucim prijmem nemela rust treba druha derivace, tedy rust rustu rustu dane (jakkoli to nedava smysl, snad Vase definice moralky ho davat bude)...
20. 08. 2009 | 11:18

No... napsal(a):

Jak uživit rozhazovačné politiky a bobtnající byrokratický aparát, když zásadní pro celou věc je, aby politici jednali střídmě a úřednictvo bylo každoročně sníženo o 5% aktuálního stavu (nebude to tak bolet, nudící se úřednice v pokročilém věku už nebudou chodit pro placatky a hrát solitér na PC, tvorba nových a nových papírů bude zastavena a nastane normální fungující stát)...vlezte si na jakýkoli úřad od města, najdete kafíčko, pohodička, pak vlezte na soukromý úřad exekutorů a tam 10 -12 hodin denně u PC, telefony, pošta, sotva čas na shltnutí svačiny...rozdíl děsivý.Prostě soukromník dře kůži ze svých úřednic, stát a obec je příliš schovívavý zaměstnavatel, to je třeba změnit. Vyházejte lidi v penzi a ubude nezaměstnanost. Někde se začít musí.Zvyšování daní to ale není a poslední věta platí absolutně.
20. 08. 2009 | 11:19

slav napsal(a):

Jak chcete dělat pořádek, když oni z toho bordelu profitujou, kde chcete dávat ty natvrdlé topolánky když jsou pro politiku znemožněni, oni se na bilboardech chválí, že umí vydělávat v pořádku by to nešlo, proto jim vadí Němci a pořád to tlačí k euroasiatům.
20. 08. 2009 | 11:30

Paterik napsal(a):

MS:

odkud berete ta čísla? Nezměnila se jen sazba daně, ale taky systém odpočtů atd. Pokud by se změnila jen sazba, muselo by se to celé znova přepočítat. Navíc zvýšení daní pro podniky v době krize bude kontraproduktivní, stejně jako pětovné zvýšení sociálních odvodů.
20. 08. 2009 | 11:31

janpetrnovák napsal(a):

Pane profesore, držte se své odbornosti. Rád si přečtu Váš odborný text, ale tohle je smutné, ekonom opravdu nejste.
20. 08. 2009 | 11:34

Mefisto napsal(a):

Trocha obhajoby. Musím přiznat, že s panem profesorem v otázce daní naprosto nesouhlasím, ale chtěl bych trochou racionality otupit nenávist k základnímu výzkumu a jeho financování, která zde panuje. Je fakt, že (a to snad proboha zcela logicky) když stát přijde o základní výzkum, který nás odděluje od méně nebo naprosto nevyspělých zemí, půjde to s rozvojem naší společností od desíti k pěti. Nechcete dávat z daní peníze na výzkum? Dobře, ale pak si zvolte takovou vládu, která zavede například školné a velká část peněz pak bude hrazena ze soukromého sektoru. Myslím ale, že to by se Vám také asi moc nelíbilo.
20. 08. 2009 | 11:40

Nicolas napsal(a):

Současný stav hospodářství a státního dluhu je cenou za to, že ODS byla a je stranou pouze pro pár "only rich" občanů tohoto státu. Těm se musela mimo jiné zavděčit tím, že zavedla snížení daní a rovnou daň. Tím došlo k tomu, že bohatí neplatí - chudí to zaplatí. Ještě, že už skončily ty jejich další pseudoreformy a vymýšlení všelijakých poplatků kterými vybírají peníze od těch nejchudších a nemocných. Bohatí by měli být rádi, že mají velké příjmy a mohou se i sami podílet na rozkvětu celého státu, ne jenom svého majetku. Ostatně bylo to tak u nás vždy a ve světě mají natolik rozumu, že si sami pod sebou větev nepodřezávají, tak jak to udělala ODS na "cestě do pekel".
20. 08. 2009 | 11:41

Mefisto napsal(a):

Státní dluhy nadělala rudá ČSSD se svou láskou k lemplům a nemakačenkům! Neříkám, že vláda ODS byla tou nejšťastnější, ale rozhodně měla alespoň snahu něco udělat. Vy určitě žijete na chodníku a svítíte petrolejkou, Nicolasi, když je Vám v ČR po té "hrozné vládě" tak ouvej. Ono těch 30 kč (=1 pivo) pro pana doktora je moc. Chudák český občan bude mít nedostatek i kdyby jezdil 3 auty:)
20. 08. 2009 | 11:47

Jan Doleček napsal(a):

Ano ano, naprosto nepochybuji o tom,že stát i kdyby vybral jednou tolik pořád nebude mít dost. Jestli chcete tímto článkem tvrdit, že náš stát vybírá 35% daň, tak se hluboce mýlíte a jistě to i víte. Při započítání všech odvodů, přičtení DPH a daní v započítaných v ceně zboží (např. benzínu) mi vychází, že za každou stokorunu kterou utratím zaplatím další dvě státu. Z příjmu každého zaměstnance v tomto státě dostane tento zaměstnanec jednu třetinu. Jestli Vám přijde, že je to zbytečně moc tak bych rád věděl, kde je ta morálka. Asi mi nikdo neodpoví a chápu i zbytečnost takovýchto psaní pod články, nicméně je zde otázka jak daleko lze zajít. Desátek ze starých časů je proti tomu nic. Jesli vyhraje názor, že stát umí lépe hospodařit než občan tak tu máme zpátky feudalismus, nevolnictví robotu atd.
20. 08. 2009 | 11:47

Hayek napsal(a):

Pane Hořejší, k panu Kohoutovi. Pan Kohout je jen náš národní Kecal v oboru ekonomiky. Myšlenky, které se vyrojí v jeho modré hlavě geo-ekonoma, jak se sám nazval, už nikdo nebere vážně. Jeho horečné psaní do aktualně.cz je jen z toho důvodu, aby mohl všude tvrdit, že publikuje. NERV, kde také seděl při kafi, se v hanbě rozešel po půl roce, aniž by měl nějaký výstup. Byl to Topolánkův klub Kecalů o ničem. Tato krize ukázala, jak jsou ti ekonomové jen obyčejní mluvkové a prodavači deště a ve své podstatě ničemu nerozumí.
20. 08. 2009 | 11:47

Míša napsal(a):

No...: Naprosto s Vámi souhlasím. Jsem jen o málo mladší, než pan profesor a za svůj život jsem vystřídala mnoho zaměstnání, od dělnické profese (nuceně za komunismu, přes vědcev Akademii věd, státní správu i soukromou sféru, kde pracuji dosud (celkem 12 zaměstnavatelů). Dle svých zkušeností mohu tvrdit, že rozdíl v pracovním nasazení mezi státní sférou (vč. Akademie věd) a sférou soukromou je propastný. K procentuálně progresívnímu zdanění pak mám značné výhrady z těcto osobních důvodů. Já musím pro soukromou společnost odvést takové množství služeb či produktů, za které dostane od zákazníka zaplaceno takové množství peněz z kterého odvodí můj podíl/mzdu, který např. činí 100 000,- Kč. Z toho mi stát na odvodech sebere cca 60 000,- a cash ve výplatě dostanu 40 000,-. Jakkoli se mohou zdát tyto částky velké, nikdo nebere v úvahu, že ty prachy musím skutečně vlastním úsilím (které je ve srovnání s nasazením ve státní správě nesouměřitelné) vydělat (nejsou mi přiřknuty nějakými virtuálními tabulkami z peněz daňových poplatníků)! Je tedy pochopitelné, že se cítím být státem olupována přihlédnu-li k míře nasazení státních zaměstnanců, kteří pouze konzumují mnou těžce nebojím se říci vydřené peníze. Je to pouze můj osobní názor založený na zkušenosti.
20. 08. 2009 | 11:50

Líný černý pes napsal(a):

Ephraim Kishon - Povídky o daních. V jedné z nich je popsáni daňové zatížení 124%. Poplatník k vydělanému doplácí z úspor.
Doporučuji ověřit možnost vymáhání v akademickém prostředí. ;)

PS nemůžu se rozepisovat, protože pracuji, abych naspořila 24% na budoucí doplatky.
20. 08. 2009 | 11:54

Mard napsal(a):

Článek je asi provokace, tak hloupý asi ten otitulovaný pán být nemůže. Určitě by stát ušetřil, kdyby takové rozumbrady přestal platit, ať se živí sami. Možná i zrušením toho ústavu molekulární genetiky by se dost ušetřilo. Pochybuji že mají nějaké hodnotné výsledky, když jejich šéf je takový pisálek. Zřejmě je to černá díra na peníze.
20. 08. 2009 | 11:59

Paterik napsal(a):

Nicolas:

bohatí mají být rádi, že něco odvedou své vlasti? Hm, dobře, ale problém je v tom, že vlast na ně kašle a celkem upřímě je nesnáší. To je pak těžko být vlastenec. Státu peníze odvádíme, aby stát zajišťoval určité služby. Mezi takové služby se ale nepočítá, aby stát zajišťoval lidem zadarmo obživu.
20. 08. 2009 | 12:09

vaclavhorejsi napsal(a):

hv:

"Ale politici, kteri jsou u vesla, a kteri o tech penezich rozhoduji, do moji rodiny rozhodne pocitat nemohu. Na to, aby mohli byt soucasti alespon sirsi rodiny, si potrebuji ziskat elementarni duveru, a ta jaksi chybi."

Ja vim, ze to neni idealni, ale prece jen jsou tam s nasim souhlasem - zvolili jsme si je.
V rodine mate take treba nezdarne deti, nebo naopak nemoznou hlavu rodiny, ktera nema u deti respekt. Presto se s tim nejak musi zit.
Takove situace se musi resit nejak pragmaticky - nestaci jen nadavat.
Nemyslim,. ze situace je tak spatna, ze bychom meli pristoupit k nejake revoluci nebo masove obcanske neposlusnosti.

"A jestli tenhle "rodinny" pokladnik spatne hospodaril, necht nejdrive ukaze ukaze ucty - a prokaze, ze mu opravdu nestaci, ze mu davam pouhou pulku moji vyplaty."

Prominte, to se ale kazdorocne deje - hospodareni statu kontroluje parlament, ktery jsme si zvolili.
Co jineho byste navrhoval?

..
20. 08. 2009 | 12:15

vaclavhorejsi napsal(a):

BAZA:

"Víte, já pracuji v soukromém sektoru. Abychom mohli mít nějakou výplatu, musíme odvést hodně práce a především vydělat peníze."

Ano - zatimco my nedelame nic...

..
20. 08. 2009 | 12:17

Gerd napsal(a):

Pane Hořejší,
pokud jste se v diskuzi prokousal až sem, gratuluji za trpělivost a ochotu diskutovat. Ne každý blogger to dělá.
K Vámi uváděným názorům se stavím značně rozpačitě až negativně. Podstat problému je prostá, máme počet lidí, kteří do státního rozpočtu peníze přinášejí a pak počet lidí, kteří peníze čerpají. Jestliže těch čerpajících přibyde přespříliš, ti platící buď skončí utýraní nebo utečou. a to je důvod, proč nelze přespříliš zvyšovat daně. Jsme členy Eu a pokud bude nepoměr příliš značný, ti ekonomicky aktivní utečou kousek za hranice, kde jsou podmínky jiné a bližší logice.
Takže jedinou cestou je opravud zefektivnit státní správu. Řešením by bylo třeba přidělit každému rezortu určité procento z vybraných daní a hospodařte si s ním, jak umíte. Ten podíl by měl být menší (třeba 80 % potřeby) s tím, že zbytek sumy bude rozdělovat vláda hlasováním. A pak by bylo na každém ministru, aby přesvědčil ostatní o oprávněnosti výdajů. Je to celkem jednoduchá a rychlá cesta k zefektivnění státní správy. Méně úředníků znamená menší množství byrokratické zátěže pro občany, protože ty hory byrokratických nesmyslů nestihnou zpracovat. Když budou úředníci přibývat, stihnou se zaměstnat sami mezi sebou přeposíláním papírů a všichni budou vykazovat nějakou činnost. Je tedy nezbytné nejdříve omezit počet úředníků a teprve potom hledat, co vše z byrokratické zátěže je možné zrušit. Nebojte, když navalíte zbylou práci na jedny lidi, sami si určí, co lze zrušit. Jen jim to musíte umožnit.
Hezký den
20. 08. 2009 | 12:26

Rumcajs napsal(a):

Hoďte na něj sítě, dřív než si ublíží !
20. 08. 2009 | 12:40

BAZA napsal(a):

Vážený pane, Vy zřejmě bádáte,já osobně nemám nic proti bádání, pokud to bude mít nějaký přínos. Ale jsou to státní peníze, tedy i ty moje, které poctivě každý měsíc musím odvádět a ještě je Vám to málo a chcete víc. Ono by stačilo seznámit se, než napíštete takový článek, jak je to ve skutečnosti s těmi daněmi a kolik vlastně ve skutečnosti zaměstnanec zaplatí státu na daních. Možná byste už potom takový článek nenapsal. Protože dát státu minimálně 75% z toho co jste vydělal, mě osobně připadá více, než dost. Stát se především musí naučit s těmi penězi efektivně hospodařit. Možná ani netušíte, že zaměstnavatel musí také platit za zaměstnance zdravotní a sociální pojištění. Možná Vám jen chybí informace. Možná si myslíte, že všechno, co člověk státu zaplatí jsou jen daně. Ty Vaše návrhy by také mohly vést k tomu, že by součet daní a soc. a zdrav. převyšoval výdělek. Až se stát naučí s našimi penězi hospodařit, potom je možné požadovat vyšší daně. A tím myslím od kohokoliv, ať nižší, nebo vyšší příjmové skupiny.
20. 08. 2009 | 12:43

duch napsal(a):

Pane, jste načisto mimo realitu, tak jak všichni ti co jsou bez praxe na VŠ se 100 tis.platem. A dále politici, profesoři a doktoři, to je stejná solidární parta ,která nikdy do důchodu nepůjde a tak nedostane 25 % toho co vydělávala před důchodem, a nezná nezaměstnanost.Ne zvýšit daně, ale snížit výdaje na tento stát,zeštíhlit zbytečný aparát.
20. 08. 2009 | 12:49

Petr napsal(a):

I bych zkousnul a považuji za potřebné úrčité zvýšení daní. Ale proč nyní, kdy se většina peněz rozhází. Máme 80% nadbytečných úředníků na státní, krajské, městské i obecní úrovni. Ne, že by všicnni neměli co dělat, ale většina z těch nadbytečných dělá zbytečnou, nebo zdvojenou práci.
Šetří se na vědě. škoda, pou budoucnost tohoto národa velká škoda. Ale na druhé straně, že v době krize se v AV ČR zbytečně utrácejí peníze za Ústav dějin umění, Ústav pro jazyk český a podobné ústavy AV, které si budeme moci dovolit až jednou. Škrtnutím těchto nákladů by se ušetřilo 122 miliard jen za jejich mzdy a neméně by se ušetřilo jejich režijních nákladů. Nestaví se sice kaple,jak píše pan Hořejší, ale kdejakej úředník si kupuje luxusní vyhřivaná BMW, vybavuje si luxusně úřady a kanceláře.( jen malý příklad exministr Němec, Ředitelství silnic a dálnic, Státní lesy). Co nás stojí nejdražší cestovní kancelář říkající si Parlament ČR. Kolik cest bylo skutečně potřebných a smysluplných? Je třeba solidarita z nezaměstnanými, kteří po celý život poctivě pracovali. Ale měla by být nulová solidarita s dlohodobými a celoživotními flákači. Práce je dost, jen ne za tolik kolik někteří chtějí a hlavně taková, kterou si někteří představují.I v případech zastavení královských dávek dlouhodobým "nezaměstnaným" by se jednalo o úsporu stovek miliard. Je nutno se podívat i do struktury školství. Školy všech stupňů chrlí umělce, sociology, filosofy, kunsthistoriky a další obory kde není matematika. Vytrácí se průmyslováci, inženýři a jiní odborníci technických oborů. Co budou chtít za pár let tito lidé dělat? Další miliardy lze ušetřit tím, že by si na svůj život a ostrahu vrazi, násilníci, recidivisti a podobní vydělali. Desítky miliard by stát získal kontrolou daní, cel, a pojištění podnikajících cizinců, především těch co neumí czesky, a výběrem daní za nepřihlášené živnosti jako je prostituce, výroba a dealerství drog, zlodějny apod.
Potom by bylo dost peněz pro důchoce, pro skutečně nemocné, pro děti a jejich vzdělání.
Jakákoliv česká vláda, ale půjde pro ni tou nejznaší cestou. Bude zadlužovat stát a bude víc odírat ty co každodenně poctivě pracují a ty, kteří jsou v zaslouženém důchodu.
Je před volbami. Řešení nikdo nenabízí. Jen urážky, populismus a zakonzervování současného stavu, pod jiným nátěrem. Ať již bude modrý, růžový, rudý, černý nebo zelený.
20. 08. 2009 | 12:49

slav napsal(a):

Je tu řeč o úřednících a úřadech, já myslím že z Prahy se ten problém vyřešit nedá. Bydlím na severovýchodní hranici státu. Zúčastnil jsem se autobusového zájezdu do Prahy na muzikál. Při vjezdu za tabuli Praha atd jsem viděl objemné železob. skelety budov obrostlé plevelnou zelení. Co v těch skeletech bude jsou dvě možnosti ouřad nebo obchod. Nedovedu si představit že by všechny úřady snížily stav o 5% každoročně po dobu min 5 let, asi by Pražáci chcípli hladem. Kdo od nás pošle svého studovaného potomka do Prahy, každý si tam něco najde, to ohromné množství zlodějů si žádá ohromné množství advokátů a policajtů. Podle mne se musí nějaká revoluce zopakovat teď to možná nebudou proletáři ale nespokojení žádající spravedlnost.
20. 08. 2009 | 12:49

kopi napsal(a):

Milý pane profesore,
bezpochoby budete výborným imonologem. Věnujte se tedy prosím této práci, seznamujte nás na svém blogu se zajímavostmi z Vašeho oboru. Osobně bych se na tato témata moc těšil.
Ale proboha nepište o ekonomii/ekonomice, když o ní nic nevíte. Váš článek jsou bohužel ony Vámi zmiňované "hospodské kecy".
Argumenty jste si přečetl u mnoha jiných diskutujících.
Sice se na ně taky vždycky těším, ale protože se zasměju.
20. 08. 2009 | 12:55

Petr z Tábora napsal(a):

Pane profesore, zjednodušme si to:
- modří chtějí především snižovat výdaje a oranžoví příjmy. Snad se shodneme, že rozumná cesta je někde mezi tím a ideologii by si měli strčit někam...
- když Vaše rodina bude mít snížený příjem, tak Vás manželka nepošle krást, ale shodnete se na posunu nákupu nového auta, na dovolené na Máchově jezeře místo Mallorky či jiném omezení výdajů. Nicméně Váš guru chce náš hlas ve volbách, aby nás pak mohl "legálně okrást" vyššími daněmi. Říkám nás střední vrstvu, protože vyšší zdanění bohatých to rozhodně nezachrání a chudým nic vzít nemůže.
- oranžový volební program naopak slibuje a slibuje (Vám třeby vyšší výdaje na vědu). Takže je jasné, že buď pak budeme směřovat do Argentiny a obdobně "úspěšných" zemí anebo dopředu lže a ví, že sliby nesplní.
20. 08. 2009 | 13:10

slav napsal(a):

Pane Petře myslím že jde hlavně o to aby příjmy byly nějak srovnány s prospěšným výkonem. Sám jsem nad tím slovním obratem zarazil ale kdo chce pochopí kdo nechce zesměšní.
20. 08. 2009 | 13:16

radek napsal(a):

Petr z Tábora

oranžový program slibuje + říká, kde se na to vezme, pravda po modré "reformě" toho příliš ve státním rozpočtu nezůstalo (jo kluci měli trochu smůlu - a občané s nimi)...

P.S. kdo další ukáže občanům zdvižený prostředníček ?
20. 08. 2009 | 13:17

josef napsal(a):

Važení Váš problém je v tom, že se nesmíte k daním, tedy přijmům státu nejak vyjádřit v referendu, my to můžeme resp. jsme vyzváni se k tomu vyjádřit apak v referendu hlasujeme ano nebo nea to platim daně na třech místech, obci, kraji t.j. kantonu a pak státu. Ale musim dodat, pokud jsou argumenty těchto státních útvarů rozumné, pro nás danové poplatníky pochopitelné, vkládáme do urny ano i když je to pro mnohé nepochopitelné. Chceme mít fungující stát, společnost.
20. 08. 2009 | 13:17

severočech napsal(a):

tady je těch moudrých (ale i až sprostých)! Že se taky nevěnují svému, když o tom, co je mimo něčí obor, zakazují psát a uvažovat?
Kdyby to byli ekonomičtí experti, určitě by ty mylné názory uváděli na pravou míru.
Ale zřejmě jim stačí tištěné svaté slovo a mít vlastní názor je socanství.
20. 08. 2009 | 13:20

Atka napsal(a):

Líbí se mi příspěvek od Gerda, kde mluví o úřednících. Tady má na 100 % pravdu.
Z vlastní zkušenosti vím, kolik zbytečného papírování mohou po občanech chtít a záleží jen na nich, co se vymyslí.
Pro příklad uvádím vyřízení povolení stavby nebo opravy domu: někde požadují minimum potvrzení a stavbu povolí, někde kvůli opravě stojícího domu vymýšlejí nehorázné nesmysly a vyměníte si s úřadem desítky žádostí, potvrzení, oznámení o zahájení úkonu atd, atd.
Např. ke stavbě domu byl doložen doklad od majitele a správce kanizace, že dům může být na stoku napojen. Úředníkovi to nestačilo a požadoval ještě povolení, že do té stoky se splašky mohou z domu vypouštět. Takových příkladů je mnoho.
Propustit část byrokratů, ušetříme.
20. 08. 2009 | 13:30

slav napsal(a):

severočech:
Je to tak přesně! Nejsme na ekonomickém fóru na které Klaus jezdí do Ameriky. Podstata je důležitá, hodně ožvaněná zlodějna je zlodějnou i když už tak nevypadá.
20. 08. 2009 | 13:44

Artryg napsal(a):

Lidi, bože už se vzpamatujte, jaké služby, todle není stát tohle je přehlídka blbů co žerou jak kobylky(finance nebo jiné cenosti) a ještě se přitom všichni bavíme jak v cirkuse. daně jsou potřeba, ale tak aby policije opravdu chránila a pomáhala a řezníci v nemocnicích řezali jen opravdu nemocné.Mě je stoho furt jen zle. Ale radši si nestěžuju, páč mohlo by to být horší.nebo ne?
20. 08. 2009 | 13:44

osto1 napsal(a):

Každá daň je v podstatě nemravná, ač přímá či nepřímá. Stát si rozhodne o dani, za které bude nakupovat služby pro občany, aniž ví, zda občan ony služby poptává. I progrese mi připadá nelogická - proč má být někdo pokutován za svou aktivitu. Jsou mezi námi lidé, kteří do systému nic neodvedou a pouze čerpají (nezaměstnaní, soc. dávky a různé bonusy, které s oblibou slibují socialisté). Pokud se tento systém nějak neupraví, může nastat doba, kdy přispivatelé řeknou dost a odmítnou se o svůj profit dělit. Pokud totiž takovému občanu příjde hospodaření státu neekonomické, přesune své aktivity do daňového ráje a státní kasa si bude muset zajít chuť. Pokud budou daně nastaveny optimálně (budou snesitelné pro většinu plátců), daňový systém bude jednoduchý (jeden formulář, jednoznačně stanovený zákon bez výjimek a vlastní interpretace úředníků FÚ), každý rád nějakou tu korunu přispěje. Vždyť lidé bez takovýchto příjmů nedosáhnou a půjčky, hypotéky atd.
Anebo máte pocit, že jako daňový poplatník mám být spokojen s výkonnou funkcí státu v kauze "romského prince". Nejen, že si skupinka přivandrovalců dělala co chtěla (porušovala zákony tohoto státu) měla i našlápnuto na docela slušný příspěvek na převoz zemřelého (z obecnéch prostředků) a zanechala zde docela hluboko zaťatou sekyru za lékařské ošetření (to taky zaplatí ostatní pojištěnci, pochybuji, že Olaši ztaví své zlaté tretky a pošlou cihličku zlata VZP)
20. 08. 2009 | 13:51

Jedla napsal(a):

Rád bych upozornil zde diskutující, že je zcela nereálné snížit platy úředníkům. Museli by to totiž připravit - kdo-jiný-než-úředníci, a kapři si rybník nevypustí. Každá taková snaha vždy v minulosti vedla k rozevření nůžek mezi úředníky na straně jedné (tam to VŽDY rostlo), a ostatními zaměstnanci rozpočtové a příspěvkové sféry - tam to za ČSSD stagnovalo nebo relativně klesalo, za ODS i nominálně klesalo. Schválně si projděte takzvaný Katalog prací (Nařízení vlády č. 469/2002 ve znění pozdějších předpisů) - jakmile "vedete agendu", vždy máte vyšší třídu než kdokoliv, kdo pracuje, byť by byl univerzitní profesor nebo světoznámá kapacita v jakémkoliv oboru. Snaha omezit výdaje na byrokracii vždy dopadne na učitele a zaměstnance škol, zdravotní sestry, sanitáře, záchranáře a doktory, na knihovníky, na památkáře včetně restaurátorů historických děl nedozírné ceny, na muzejníky, na terénní pracovníky ochrany přírody (CHKO, NP), nikdy ne na opravdové byrokraty, úředníky. Víte, že VŠ vzdělaný ošetřovatel zvířat v ZOO (přísp. org. města) si vydělá 10 až 12 tisíc hrubého včetně víkendů a svátků, i když třeba při umělém odchovu mláděte má "pracovní dobu" 24 hodin denně? Víte, jaké platy nají zaměstnanci pečovatelské služby, domovů důchodců, dětských domovů, kojeneckých ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných? Věřte mi, neměnili byste. To všechno je ale jeden "pytel" s úředníky, takzvaná ROPO sféra (nemají mzdu, nýbrž plat).
Samozřejmě, ti lidé mohou svá místa opustit, odejít do komerční sféry. Hádejte, kdo z nich to udělá první - spíše ti nejschopnější, co obor táhnou, a nebo ti spíše pohodlnější, línější? Chceme vůbec nějaké veřejné školství, veřejné zdravotnictví, péči o hendikepované, památkovou péči, atd? Nebo to všechno zrušíme?
Ale budou pak Češi mít vůbec svůj stát? Co pak bude Česká republika za útvar? Stát to podle mne nebude.
20. 08. 2009 | 13:53

slav napsal(a):

Pořád není jasné kdo je úředník. Učitel ne, paní (pan) provádějící evidenční nebo správní činnost ve škole nebo mimo školu ano, atd soudce ne, ten kdo mu vede papíry ano, poslanec ne jeho spojka pomocník ano. Dát tomu dšfinici podpořenou zákonem a snižovat.
20. 08. 2009 | 14:04

xyz.xx napsal(a):

Jenom mala pripominka ohnivym zastancum udajne levicove CSSD, kteri tady neustale bojuji s ODS a jejich snizenim dani.

Byla to prave CSSD ktera snizovala dane firmam.

Co se tyce tech rustu za CSSD - podivejme se na to takhle, napr. r 2007 - HDP 3500 mld. Rust HDP 6% Vladni dluh 100 mld, hypoteky 146 mld. Prostym sectenim vladniho dluhu a dluhu obcanu dostaneme 6,8% HDP. TAkze ten zazracny rust byl vlastne na dluh, jen pujcka.

Kdyz vy si pujcite nejakou sumu, povazujete to za vydelek, za vas rust nebo je to proste jen dluh na krku ?

A to jsem nepocital spotrebitelske uvery, kdyz odecteme dluhy, mame velky kulovy a ne rust !
20. 08. 2009 | 14:06

sc napsal(a):

jsou mnohem lepší způsoby než zvýšení daní...
20. 08. 2009 | 15:06

schlimbach napsal(a):

celkové zatížení můžeme snížit na 25 % se změnou nastavení ekonomického a částečně i politického systému a zároveň tím snížit podstatným způsobem i byrokratickou zátěž - http://ekonomickareforma.sw...
prosím, kdo si myslí, že ekonomické zákony nám seslal Bůh a jsou tudíž neměnné a kdo sebe považuje za důležitějšího než celou společnost, nečtěte to, není to určeno vám.
20. 08. 2009 | 15:07

Vysedlina pathologická napsal(a):

To Gerd 12.26
Jsem hrdá na to, že žiji v zemi, kde jsou takoví daňoví poplatníci jako Vy. V poslední době jsem psala jen samé negativní příspěvky, až jsem narazila na Vás. Vaše laskavé vztahy k možným týraným a utíkajícím daňovým poplatníkům mě omráčilo. Jistě si ani já nepřeji, aby se v naší zemi někomu takto ubližovalo. Váš návrh řešení je logický, a budeme-li všichni dodržovat zákony, bude u nás příjemně.
Dovolila bych si trochu upřesnit, je potřeba HODNĚ LÁSKY mezi námi, to je bez diskuse.
Doufám, že jste to nemyslel ze srandy, já to totiž ve své dobromyslnosti tak nepoznám.
Se srdečným kvok slepička z černého lesa.
20. 08. 2009 | 15:10

Vysedlina pathologická napsal(a):

Nevíte, prosím, kam se schoval bigjirka?
20. 08. 2009 | 15:19

Rumcajs napsal(a):

Takhle tvrdé podmínky splňujete bohužel jenom Vy,schlimbachu.
20. 08. 2009 | 16:16

Pobo napsal(a):

Vysedlina pazhologická:

BigJirka "nepřežil" srážku na Peheho blogu, byl stižen delete-syndromem.
20. 08. 2009 | 16:25

Pobo napsal(a):

Sorry, překlep. z --> t
20. 08. 2009 | 16:26

jogín napsal(a):

Máme mnoho úředníků- na nich se dá ušetřit. Souhlas. Jenže nárůst úředníků v podnikatelské sféře je něúrekom větší- nevšimli jste si, kolik přibylo a přibývá kancelářských budov? A nejsou náhodou platy podnikatelských ouřadů o dost vyšší než státních? Jo, není to sice o rozpočtu, ale o efektivitě hospodářství. Nedalo by se tady podstatně ušetřit?
20. 08. 2009 | 17:58

Gerd napsal(a):

Atka,

děkuji.

Vysedlina pathologická,

já si z nikoho legraci v těchto diskuzích nedělám. A pokud někd ypoužiji ironii, vždy je tam nápověda zabraňující dvojímu výkladu. I když jednou jsem byl špatně pochopen i přes nápovědu a označen za nebezpečného bolševika, že Ivane Hochmanne? Od té doby se tomu raději vyhýbám, aby nedošlo k omylu a píši, co si myslím. :-)

Hezký den
20. 08. 2009 | 18:31

Emissary napsal(a):

Ano pane profesore Hořejší,

nejlépe je zvýšit daně a nejlépe všechny a všem a pořádně.

A sociální výdaje vyšroubovat na komfortních 99,9 procenta státních výdajů, všechny ať jsou mandátorní. Nechť se má ta rodina, kterou pořád potkávám, ale nechci (a proto se už musím vyhýbat, je to trapné), ještě lépe. Protože jich je moc, nejmíň dvacet v jednom bytě. Velká, vypasená těla, dosahující hmotností dvojnásobných a více až na malé výjimky. „Ladné tvary“ chodící sem a tam celý den, opékaní na otevřeném ohništi ve městě téměř každý den, nedávno si i velkoplošnou LCD TV dotáhli, hudba na plné pecky od rána do večera, dvě satelitní paraboly, bazének na dvorku, ale nikdo z nich nedělá.

A když náhodou koncem měsíce dojdou dávky, cigarety chodí „kupovat“ na dluh. Ale protože nezaplatí, nikdo již na dluh nechce dát, což chápou jako strašlivou křivdu.

Pohodička, žádný stres, prašule se jen sypou a jsou na tom tak dobře, že jedno děcko dali i do pasťáku.

No povězte pane profesore, neměnil byste?
20. 08. 2009 | 18:45

Emissary napsal(a):

Ano pane profesore Hořejší,

nejlépe je zvýšit daně a nejlépe všechny a pořádně.

A sociální výdaje vyšroubovat na komfortních 99,9 procenta státních výdajů, všechny ať jsou mandátorní. Nechť se má ta rodina, kterou pořád potkávám, ale nechci (a proto se už musím vyhýbat, je to trapné), ještě lépe. Protože jich je moc, nejmíň dvacet v jednom bytě. Velká, vypasená těla, dosahující hmotností dvojnásobných a více až na malé výjimky. „Ladné tvary“ chodící sem a tam celý den, opékaní na otevřeném ohništi ve městě téměř každý den, nedávno si i velkoplošnou LCD TV dotáhli, hudba na plné pecky od rána do večera, dvě satelitní paraboly, bazének na dvorku, ale nikdo z nich nedělá.

A když náhodou koncem měsíce dojdou dávky, cigarety chodí „kupovat“ na dluh. Ale protože nezaplatí, nikdo již na dluh nechce dát, což chápou jako strašlivou křivdu.

Havaj, pohodička, žádný stres, prašule se jen sypou a jsou na tom tak dobře, že jedno děcko dávají i do pasťáku. Pak ho na chvíli vezmou, aby nepřišli o...

No povězte pane profesore, neměnil byste?
20. 08. 2009 | 18:57

Emissary napsal(a):

Jednou to tam bylo, pak zase ne a teď pro změnu dvakrát. To se mám dobře :-)
20. 08. 2009 | 19:00

Carlos V. napsal(a):

Pan Horejsi je typicky sobecky individualista.

Na danovych prijmech statu zavisi vyse jeho prijmu a bohatstvi jeho a jeho rodiny.

A tak proste podporuje vysi dane, tedy vyssi prijem pro rozpocet a vyssi zdroje pro neho.

Jen skoda, ze se nesnazi vysvetlit, proc jeho prace je dulezitejsi nez podpora flakacum ci mista urediku.

Mozna ale nemuze, treba ta jeho prace stoji za ....
20. 08. 2009 | 19:44

Rumcajs napsal(a):

Tak za situace, kdy 2/3 státních úředníků v pracovní době kouká na pornostránky a zbylá třetina má za úkol tvářit se jak saň po přechodu,

za situace, kdy řada nezaměstnaných a invalidních důchodců si ne nezaměstnaný či invalidy jenom hraje,

za situace, kdy si platíme stádo policistů, kteří se pouze vrství po kancelářích,

v situaci, kdy stát doslova vyhazuje peníze daňových poplatníku oknem do černých děr zdravotnictví či zemědělství,
atd ...

tak za této situace nenapadne Průšu Hořejšího nic jiného, jak volat hurá na zvýšení daní.

Jak dopadne fabrika, která nejlepším pracovníkům bere a dává to těm nejhorším ?

Tak ,jako dopadne každý stát, do jehož čela zasednou Průšové, kteří přerozdělujou, přerozdělujou a přerozdělujou, dokud nemá každý prd.
20. 08. 2009 | 19:47

Carlos V. napsal(a):

Rumcajz : Prusu je moc a byt do kade neprispivaji, maji stejne volebni pravo.
20. 08. 2009 | 19:51

pgjed napsal(a):

Dobrý den pane profesore. Velmi jste mě potěšil tím, že konečně uznáváte, že trvale deficitní hospodaření státu "není v pořádku" Byť ještě nedávno jsme se přeli o tom, zda je deficit ve vztahu k HDP významný, či nikoliv.

K vašim úvahám bych si dovolil ještě podotknout, že HDP je velmi ošidný statistický údaj. Jenom málo vypovídá o tom, kolik peněz máte skutečně na té či oné úrovni v kase. A ještě méně, kolik si z těch peněz v kase můžete dovolit skutečně utratit dle vlastního gusta. Speciálně u nás pak, kolik s těch volně disponibilních prostředků ještě bylo vydáno na projekty, které sice statisticky silně zvedly HDP, zároveň ale relativně málo do státní kasy přinesly, díky daňovým prázdninám, díky dotacím různého druhu atd. Pak ještě mínusový příjem státního rozpočtu v podobě daně z klientelizmu. Vy správně uvádíte třeba ceny státních stavebních zakázek. Velmi významné fiskální černé díry jsou i vlastní spotřeby jednotlivých rezortů, byť to pan Janota bagatelizuje, jen se chtít podívat kolikrát se stejná agenda dělá na nejrůznějších úrovních a jak se plýtvá v běžné hmotné spotřebě státní správy!?

Rovněž v úvahách o tom, co všechno a komu bychom mohli zdanit, bych byl daleko opatrnější. Neměli bychom zapomínat na to, že náš daňový systém je velmi nepřehledný (dědictví bolševizmu), a tak se často totéž daní opakovaně. Jako objektivní měřitko bych považoval úvahu, kolik po všech možných zdaněních zůstane průměrnému občanu z toho, co si vydělal za časovou jednotku a co si za to koupí. Řada běžných životních nákladů je dnes u nás často vyšší než v okolní EU.

Samozřejmě návrat k jisté rozumné míře daňové progrese (nikoliv socanské a komunistické drakonické "milionářské" sazby) považuji za rozumné. Předkládat účet za prožrané hospodářství ( pan Stejskal promine ) daňovým poplatníkům je ale od pana Janoty, který seděl u všech deficitních rozpočtůod Klausových dob, za vrcholnou nestoudnost. Je tam prostě příliš dlouho.

Mé přesvědčení je v tom, že úspory jsou možné a nutné, ale nikoliv samospasitelné. Skutečným východiskem je zásadní změna postoje státu k organizaci a podpoře exportu, především investičních celků. Včetně podpory VVI u exportních domácích firem. Což se vám samozřejmě nebude líbit.
V každém případě se rychle musí najít shoda na vyváženém rozpočtu.Jinak žijeme v iluzi, která se nám velmi vymstí. A to je kardinální otázka těchto voleb, kterou ani socdem, ani ODS nevyřeší.
20. 08. 2009 | 20:05

Emissary napsal(a):

Velmi správně pane podjede, tedy sorry, pojede :-)

To už totiž nikdo nevyřeší, a tak je nám propast celkem nakloněná.

Jinak k Vašemu příspěvku nic nemám, je celkem dobrý a sofistikovaný.

Rumcajs také dobře kecá, Carlos V to samé a Gerd jak by smet. :-)
20. 08. 2009 | 20:16

Mari napsal(a):

http://zpravy.idnes.cz/mfdn...

Tady je zajímavý příspěvek, kde je srozumitelně napsáno, proč se musí zvyšovat daně a jakým způsobem hospodaří státní správa.
20. 08. 2009 | 20:26

Emissary napsal(a):

Pro: Mari

To je sice pravda, ale taková, která nás nespasí. Na tom můžeme trvat, ale je to jenom kapka v moři. Ty miliardy tečou jinak a jinam. Ale každá trocha dobrá.
20. 08. 2009 | 20:31

Vaclav Horejsi napsal(a):

Emissary, Rumcajs, pgjed:

Ale ja samozrejme vrele souhlasim, ze "by se melo" neco udelat se zefektivnenim statni spravy.
Ale kdo a jak to RYCHLE udela?
Ono je hezke byt zasadovy a rikat co by se obecne melo delat. Rad bych vas videl, co byste na miste toho Janoty (ktereho pokladam za pragmatickeho profesionala) delali.
OK - vyhazeli byste polovinu policajtu, a za mesic byste nadavali na to, jak vzrostla kriminalita.
Vyhazeli byste polovinu uredniku a okamzite byste zacali nadavat, ze vyrizovani kdeceho na urade trva 2x tak dlouho.
Ja proste neverim, ze vase "jednoducha reseni" jsou realisticka.
Domnenky, ze by se nejake podstatne penize usetrily tim, ze by se zastavila podpora tem, kteri z ni podle vas blahobytne ziji, jsou proste smesne. Kolik myslite, ze by se tim usetrilo? Kolik takovych lidi je? (OK, reknete "hodne", "rada pripadu"...Proste smesne!!!).

Pane Rumcajsi, ja prece nerikam v podstate nic jineho nez Janota a konec koncu i Kalousek - jsou to tedy take naivni silenci jako ja?

..
20. 08. 2009 | 20:58

xyz.xx napsal(a):

Schlimbach - staci si precist toto z vami dodaneho odkazu a vim ze neni treba cist dal:

Myslím, že nebude příliš těžké pochopit, že všechny negativní jevy a tendence v současné společnosti jsou důsledkem toho, že kdysi v minulosti se v jistý okamžik peníze – prostředek míry směny – staly zbožím.

Za prve penize vzdy byli a jsou prostredkem smeny, nikoli prostredkem nejake miry smeny.

Za druhe, penize nikdy nebyli a nejsou ani dnes zbozim. A vzdy existovali lide posedli penezi. Uz v roce 1668 napsal Moliere komedii lakomec, pojednavajici o lichvari jenz byl ochoten pro penize obetovat cokoli. Moliere ovsem nebyl zdaleka prvni kdo toto tema zpracoval a pri psani Lakomce vychazel z Platonovy komedie o hrnci.
20. 08. 2009 | 21:09

xyz.xx napsal(a):

Herdek, rekce patrila jinam, pardon.
20. 08. 2009 | 21:11

RA napsal(a):

zvyšte daně ze 60% na 65% , protože jsou dosud velmi nízké. A to nepočítám daně spotřební . Jak je možné, že tenhle socialistickobolševický moloch, Česká republika, odebere občanům 60% jejich výdělku na svůj hanebně předražený provoz ? nA OBROVSKOU ARMÁDU ÚŘEDNÍKŮ, KTERÁ by počtem odpovídala 80milionovému státu , na výsluhy přemnožených policajtů a hasičů , na sociální dávky .......darmo mluvit. Nějaký komunistický dutohlav horuje pro zvýšení daní. Od jaké daňové zátěže se stává z občana otrok ?
20. 08. 2009 | 21:23

Emissary napsal(a):

Jo, jo, pane profesore Hořejší,

jenomže tak to není. Ono se to mělo dělat za pochodu a nemíchat do toho politiku. To za prvé. Za druhé, když vyhodím polovinu úředníku, tak se vůbec nic nestane. Oni tam mají k dispozici počítače, všechno trvá tak 4 krát méně, akorát mnohdy nemají co dělat. Já tomu říkám PC evoluce postavená na hlavu. Ti pánové, jež jsem vzpomínal, nenabízí jednoduchá řešení, to děláte právě Vy, pane profesore.

Sociální systémy jsou tady předimenzované od pádu komunistů a jenom se rozvíjely. A to nás zahnalo do koutu. Vy totiž nejste schopen domyslet ani základní důsledky a já vím proč.

A když se bavíme o směšnosti, to jste také Vy. Janota je na konci, to je pravda. Ale něco tomu předcházelo. Hádejte profesore, co to bylo?

A chcete se o tom přít? Tak potom do toho! Mám ještě čas tak hodinu a zítra také dost.
20. 08. 2009 | 21:24

Rumcajs napsal(a):

V.Hořejší:

Janotovi bohužel nic jiného nezbývá. S tím souhlasím. Ale je to vina populistických politiků, kteří v honbě za státními penězi slíbí cokoliv a je jim jedno, jak to s tímto státem dopadne.

Ale ten nadpis pane profesore !!!!
Ten nadpis !!!!

To je provokace.

Jinak tu úsporu vidím okolo 200 mld.

Koho chytí politik v kanceláři ?

Co vyřídí úředník, který brouzdá po internetu?
20. 08. 2009 | 21:29

Rumcajs napsal(a):

Koho chytí policajt samozřejmě !
20. 08. 2009 | 21:30

ČEZskosomálský Ovčan napsal(a):

Pane redaktore, Vy jste úplně mimo mísu. Copak Vám uniklo, že tady v ČEZskosomálsku se tvoří ze státních peněz soukromý zisk? Pokud chcete taky vyšší daně - tak si je plat´te Vy z Vaší kapsy. Ja už tady na ten bordel ......! Ovčan má cvakat aby politici měli plné koryta? proberte se a vrat´te se urychleně zpátky do reality života, jinak Vás ta "demokratická" faktura celého sežere!
20. 08. 2009 | 21:41

RA napsal(a):

zvyšte daně ze 60% na 65% , jsou dosud velmi nízké , Hurá. Jistě to povzbudí ekonomiku.
20. 08. 2009 | 21:42

Mungo napsal(a):

Záležitost na 1-2 volebních období ?
Proboha, kolik volebních období máme za sebou od roku 1989 ?
Kde jsou peníze za pracné vybudování celnic na hranicích a nyní jejich opětné zrušení ?
Kdo posvětil naprosto nesmyslné členění ČR na 14 krajů + Prahu s nezrušenými okresy + nově zavedenými obcemi II. typu a 8 NUTS 2, když stačí Praha + Čechy + Morava ?
Víte, kolik je ve státním aparátě zbytečných úředníků, množících se geometrickou řadou ?
Tak už víte, kam se ztrácejí peníze ?

To J.K.
---
samozrejmne to je pravda, ale reorganizovat fungovani statu smerem k dobre efektivite, to je zalezitost na 1-2 volebni obdobi, i kdyby to nase politicka reprezentace omylem myslela vazne a za pomoci odborniku se o to bez korupce snazila. Coz mi zatim neprijde moc realne.
---
20. 08. 2009 | 21:55

OSVČ napsal(a):

Pane Hořejší, souhlasím s progresívní daní, je to princip sounáležitosti se slabšími resp. méně výdělečnými ve společnosti. Nelíbí se mi ale Váš pohled na hospodaření státu s penězi, zastáváte se ho. Efektivita a struktura rozdělování financí v našem státě je příšerná! Příklad: Jak to, že Vám nevadí a našim politikům a ekonomům předražené dálnice (250mil.Kč/km-SRN a v ČR v průměru 2,5x více). Mizí tam miliardy a ODS i ČSSD mlčí. Jediné vysvětlení: Jedou v tom taky! A to vše mají zaplatit firmy, spoluobčané a dělný lid. Když se potápí loď a je možná záchrana vlastními prostředky, tak se musí zacpávat nejdříve největší díry! A to je zejména ministerstvo dopravy, soc.věcí a obrany. Něco tady v této zemi smrdí a lidem to začíná hodně vadit.
20. 08. 2009 | 21:55

nerouš napsal(a):

Pan profesor je typický levicový blouznivec.Ekonomice nerozumí,ale dovede o problémech rádoby zasvěceně hovořit.Já jsem lékař,ale troufám si tvrdit jedno: další zvyšování daní jen dekapituje nejenom spotřebu,ale také motivaci těch pracovitých dále vydělávat a tvořit.Levicový volič by si měl uvědomit,že pokud svými hlasy protlačí k moci sockom.tandem,bude to obrat o 180 stupňů ve všech sférách politiky i ve vývoji ekonomicky .V tom průseru bude i další generace.
20. 08. 2009 | 22:06

Carlos V. napsal(a):

Vaclav Horejsi :

Chapat nechcete, nebo nemuzete ?

Argumentujete tim, ze nemuzeme vyhodit polovinu uredniku, protoze by vse trvalo dvakrat tak dlouho.

Ale to klouzete po povrchu. Nejde prece o to zrusit uredniky, ale zrusit obsah jejcih prace. Zrusit vykazy, hlaseni, statistiky a zejmena, snizit prerozdelovani. Vzdyt cim se valna cat uredniku zabyva ? Vytahovani penez z kapes jednem a davani je jinym.

Minimalizaci prerozdelovani ubyde nutnost uredniku i korupce (nebude koho a proc korumpovat).

Tim ale dochazime k Vasemu zasadnimu problemu. Jste levicak, takze podporujete vice prerozdelovani a proto vice uredniku.

Jeste stulec i do nekterych pravicovych kolegu - vite, kolik je papirovani s EU a zejmena s EU dotacemi ? Jendou cestou penizky tam, druhou zpet, a pro uredniky ukapne dost a dost.
20. 08. 2009 | 22:09

stále rebel napsal(a):

Daňové zatížení v členských zemích OECD (v % k HDP, údaje za rok 2007
http://www.sfinance.cz/zpra...

Horní sazba daně z příjmu fyzických osob (rok 2009, v %)
http://www.finance.cz/zprav...

DPH Německo, základní 19, snížená 7,
Rakousko 20, 10.

Zvyšovat DPH bych v době krize rozhodně nedoporučoval. Pokud by se odčerpané prostředky nevrátily do ekonomiky ve vhodné podobě znamenalo by to prohloubení krize. Sazby jsou navíc na srovnatelné úrovni se sousedními státy (Rakousko, Německo).

Je nutné vrátit se k progresivnímu zdanění příjmu a nastavit daně z nemovitostí, darovací apod. na úroveň vyspělých zemí.
20. 08. 2009 | 22:36

stále rebel napsal(a):

Pro nerouš.
Socdem tady vládla od roku 1998 do roku 2006 a byly to nepochybně roky ekonomicky úspěšnější než roky vlády ODS, která končila velkým průserem v devadesátých letech a dnes podobně. Pokud se ČSSD podaří otočit kormidlo o 180 stupňů, tedy směr západní Evropa, tak to většina občanů jistě uvítá.
20. 08. 2009 | 22:49

Rumcajs napsal(a):

Rebeli, když budou větší daně a mě přestane bavit makat, kdo na Tebe bude dělat ?

Paroubek ?
20. 08. 2009 | 22:50

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Asi byste udělal lépe, kdybyste věnoval méně času předvádění své hlouposti na internetu a o problému pracovní motivace si něco přečetl.
20. 08. 2009 | 23:05

Gerd napsal(a):

Pane Hořejší,
asi nejste ve formě. Nikdo nepsal o vyhazování policajtů. Mnozí vč. mě psali o vyhazování úředníků, nikoliv státních zaměstnanců! Řešení problému je v nutné posloupnosti dvou kroků:
1. krok snížit stav úředníků razantně a zbylou práci ponechat zbylým.
2. krok umožnit úředníkům, aby navrhli zrušení některých předpisů a taky je zrušit.
Na zdlouhavé vyřizování je jednoduchý recept, co se nevyřídí do x dnů je považováno za schválené.
Vaše naivní představy jsou však obráceným sledem kroků, nejdříve omezit množství práce a pak úměrně tomu snížit počet úředníků. A přesně z důvodu chybného sledu obou kroků ještě nikdy k omezení počtu úředníků nedošlo. Stejně jako to nedošlo Vám.
20. 08. 2009 | 23:08

Miloš napsal(a):

Způsobů, jak ušetřit je celá řada, jen je třeba je vymýšlet bez ohledu na vlastní zájmy.Četl jsem, že jenom půl miliardy korun bude vynaloženo v jednotlivých stranách na volební agitaci. Nadbytek státních úředníků a jejich výkony jsou také na pováženou. Odměny poslanců a jejich další náhrady za které se kupují milionové byty a další a další.Jak chtějí šetřit ti, kteří se sami zasluhují o největší rozkrádání a korupci?
20. 08. 2009 | 23:09

Gerd napsal(a):

P. Hořejší,
ještě jedna poznámka, ke zvyšování daní.
Každý náklad má tendenci se vyčerpat. Každá položka státního rozpočtu má tendenci se vyčerpat beze zbytku. Zvyšování daní není dobrá cesta. O kolik je zvýšíte? O 5% nebo více? Jen aby se zaplácnul dluh? A jak dlouho budou daně zvyšovány? Až dojde k přerozdělování úplně všeho? To už tu jednou bylo.
Řešením jen velmi mírné, spíše kosmetické zvýšení daní a razazntní až drastické úspory. Vaše návrhy jsou sice politicky průchodné, ale nereálné pro zlepšení hospodaření státu.
20. 08. 2009 | 23:12

V.M. napsal(a):

Nesmysly. CR nema nizke dane, rozhodne ne spojene se mzdou - tam patri k nejvyssim na svete. Kdyz sectu zdravotni a socialni pojisteni, dan ze mzdy, spotrebni dane a DPH jsme nekde 75%, a to radsi nekoukam jake mate potom plneni (treba duchod). Tam uz neni velky prostor pro zvysovani.

Ziji za hranicemi, ve state kde se vybere vetsi procento HDP na danich, a to i pres nizsi danove sazby (lepsi efektivita vyberu dane). Pokud bych mel delat danoveho oslika, radsi se vracet do CR jeste par let nebudu - pokud vubec.

Je to fajn, ze lide kteri neco umi a znaji jazyky, mohou zit i jinde.
20. 08. 2009 | 23:13

Rumcajs napsal(a):

rebel:

Tak naznač, jak mě budeš motivovat ?
20. 08. 2009 | 23:14

Carlos V. napsal(a):

Rumcajz : tablo cti, titul BSP, diplom vzorneho pracovnika, cestna plaketa, kolektivni vylet do JRD, predni misto v poradniku na novy automobil ci televizor
20. 08. 2009 | 23:33

Rumcajs napsal(a):

Carlos V.

Máte bod Carlosi.
20. 08. 2009 | 23:43

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Nebudu motivovat, ale jen poučím.
Funkce, která vyjadřuje vztah výše mzdy a motivace k práci má přibližně tvar jako levá horní čtvrtina kružnice. Pro nízkopříjmové je zvýšení mzdy významné, pro vysokopříjmové hraje již malou roli a někdy dokonce zápornou. Progresivní zdanění je i z tohoto důvodu výhodnější a pokud se podíváte na nejvýkonnější ekonomiky, na to jakou mají progresi, tak snad pochopíte, že strašit tím, že progresivní zdanění sníží motivaci lidí k práci a tím výkon hospodářství je hloupost.
20. 08. 2009 | 23:55

schlimbach napsal(a):

xyz.xx

já vám to ke čtení nenutím. Že nejsou peníze v reálu zbožím ? O.K. já mám ale jiný názor, který to, co se nyní děje celkem reálně vysvětluje. Nic vám nebrání předložit svůj návrh řešení. Vám to možná za čtení nestojí, vládě jedné země to za přečtení i konkrétnímu rozpracování stálo. To je pro mě povzbuzující a že by tam měli na ministerstvu ekonomiky samé nedouky nevěřím.
Hodně zdaru -)
21. 08. 2009 | 01:43

vaclavhorejsi napsal(a):

Opravdu bych chtel videt, aby se zdejsi diskusni reformni experti stali ministry financi, popr. premiery teto zeme a predvedli nam, jak by to vsechno svizne zreformovali, tak, aby statni sprava o 100% (mozna o 200?) zvysila svoji vykonnost. Tim by usetrili 200 mld. a problem by byl vyresen. A jeste by o polovinu snizili dane.
Toto by stihli udelat za par mesicu tak, aby krizovy rozpocet na pristi rok byl vyrovnany.

Myslim, ze diskusni stranky Aktualne.cz jsou pro nasi vlast pravym pokladem - politikum staci povolat tyto reformatory do funkci a mame vystarano.

Zda se, ze nazory techto lidi na reseni dnesnich problemu asi nachazeji ohlas u velke vetsiny obcanu - kde je tedy nejaka Raholecka demokraticka strana, ktera s prevahou vyhraje volby a smele reformni plany uskutecni?

..
21. 08. 2009 | 07:51

Kurt Müller napsal(a):

Vážení, jestliže je krize a vláda je nucena vydávat na sociální dávky víc než obvykle, nutně musí vzniknout díra v rozpočtu. Máte pravdu všichni, kteří vidíte východisko ve zvýšení daní, máte pravdu všichni, kteří vidíte východisko v důsledné šetrnosti a hospodárnosti, máte pravdu všichni, kteří vidíte řešení v důslednější kontrole finančních operací, které ožebračují tisíce poctivých lidí. Zvýšení daní je jediné rychlé opatření, které může zamezit hlubšímu zadlužování, protože řešit ve státní správě, kdo je zbytečný je nad síly jednoho ministra. Řešení je mnoho, ale jsou bolestivá, následná, déletrvající a rozhodně ne rychlá. Především je třeba nastolit vysokou mravnost a vysoké nároky na státní aparát. Prostředí ve kterém si soudci, státní zástupci, policie, politici,mafiáni nahrávají je neudržitelná. Každý si jen utírá pot z čela, jak je přetížený a přitom nedělá nic. Sebemenší stín nemravnosti, podezření z korupce by měl mít za následek nejméně přeložení, nejméně změnu židle pro daného úředníka bez ohledu na to, zda je či není vinen, protože bez naprosté mravnosti (i v platech a kontrole majetku) se tato ekonomika dál nedostane. Ti, kteří píší o produkci střední třídy by si měli uvědomit, že skutečné hodnoty - jídlo, oblečení, zařízení bytů, domů, musí někdo vyrobit, a pokud někdo na tom zbohatne, někdo opět schudne, pokud si mizerný výrobek, nedodělek, zmetek koupí. Takže bohatnout lze i z chudoby druhých a ne vždy jsou vysoké výdělky vyvážené vysokou dovedností a vysokým umem, protože konec konců někdo ty vysoké platy, vysoké výdělky musí zaplatit v předražených výrobcích a službách. Vezměte u huby všechny příjmy vyšší než 100 000 Kč měsíčně, vezměte u huby všechny, kteří mají majetek nad 7 milionů, protože za dvacet let se stát miliardářem poctivou prací, rád bych o tom četl román, jak se z chudého veksláka stal vážený miliardář jen poctivou prací.
21. 08. 2009 | 08:11

Imhotep napsal(a):

pro vaclavhorajsi:

A co čekáte, pane profesore? Napsal jste ideologicko-spekulativní pseudoekonomický traktát, který byl reakcí na stejně nesmyslný blog Pavla Kohouta, který by si směle mohl podat ruku s byznys-astrology, neb také tu svoji ekonomii věští z křišťálové koule na počkání.
A pak čekáte diskusi na jiné úrovni?
21. 08. 2009 | 08:22

vaclavhorejsi napsal(a):

Imhotep:

Ja jsem v podstate jen podporil nepopulisticky navrh ministra Janoty - myslite si, ze on take jedna nesmyslne a "pseudoekonomicky"?

..
21. 08. 2009 | 08:39

slav napsal(a):

ČSSD snižovala daně podnikatelům, zastavila omezila rozkrádání bank, ODS zavedla poplatek u doktora, uvažuje o zrušení soc. dávek, důchodů. Kdo je pravicovější vyberte si.
21. 08. 2009 | 08:45

stále rebel napsal(a):

Výsledky v tabulce 2 ukazují, že u české veřejnosti převládá postoj představující
podporu více či méně progresivního zdaňování osobních příjmů. Celkem 71 %
dotázaných soudí, že by procento odvedené na daních u lidí s vysokými příjmy
mělo být vyšší než u lidí s nízkými příjmy, přičemž 31 % dokonce uvedlo, že by
mělo být „mnohem vyšší“. 21 % respondentů se vyslovilo pro zdaňování stejnou
sazbou bez ohledu na výši příjmu a jen marginální část (2 %) dotázaných
uvedla, že by lidé s vyššími příjmy měli na daních odvádět relativně menší část
z nich v porovnání s těmi, kdo mají nízký příjem.

Analýza podle jednotlivých třídících znaků ukázala, že podpora vyšších daňových
sazeb pro lidi s vysokými příjmy v různé míře převažuje ve všech skupinách
populace, které jsou v souboru významně zastoupeny.
http://www.cvvm.cas.cz/upl/...
21. 08. 2009 | 09:03

JC napsal(a):

Bože jogíne a to má být co ?
5000 bílých límečků do výroby ?
Roztočíme kola ?
21. 08. 2009 | 09:15

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Mě by zajímalo, jestli mezi těmi 71% byli i ti, jichž se vyšší zdanění týkalo.

Asi ne,co ? Možná je to tím, že nejsou tak uvědomělý, jako těch 71%.
Nebo, že by to bylo tím, že těch 71% bylo mimo pásmo a tak si řekli, že bude jenom dobře, když sousedovi chcípne kráva ?

Progresivní zdanění je jak ekonomická blbost tak morální. Je pouze ubohou náplastí na mrzkou lidskou dušičku, která nesnese pohled na někoho, komu se daří.
21. 08. 2009 | 09:28

Rumcajs napsal(a):

prof.Hořejší:

Rumcajs by nikdy do politiky nešel, protože dělat politiku poctivě, to dokáže jen málokdo a Rumcajs mezi tyto vyvolence nepatří.
Nerad se dře zbytečně. Pokud by se dal na politiku, tak jedině jako levicový politik.

Navíc, s Rumcajsovými názory se volby vyhrát nedají.
21. 08. 2009 | 09:38

Imhotep napsal(a):

pro vaclavhorejsi:

Pan Janota nejedná ani pseudoekonicky, na to je na MF už dlouho. Člověk, který spoluvytvářel s Kalouskem naprosto úchylný rozpočet pro tento rok, kdy plánovali takový ten maličký schodek...tak to není ekonom, ale profesní šarlatán.
Kdyby jednal ekonomicky, tak především předloží návrhy, kde ušetřit - zastavit vojenská dobrodružství v zahraničí, přehodnotit přístup k předraženým státním zakázkám, zadat podrobný audit užití financí v některých resortech (např. ve školství je peněz dost, ale nesmyslně se využívají - viz CERMAT)atd. a teprve potom předloží návrhy na zvýšení daní a zdůvodní na co přesně budou užity.
Doporučuji také, abyste se úpodíval na svůj "systémový" přístup k problematice:
- Šetřit na AV? - Ani náhodou, ale přidávat, přidávat.....
- Školné na VŠ? - Ani náhodou a klidně dotovat armádu studentů, která svoji profesi stejně nebude vykonávat.
- Zvyšovat daně? - No to je vono!!! Mě se to sice taky dotkne, ale pořád je tu řada bohatších, které lze očesat víc a třeba z nich něco kápne na AV.
21. 08. 2009 | 10:14

Imhotep napsal(a):

oprava: pseudoekonomicky
21. 08. 2009 | 10:15

vaclavhorejsi napsal(a):

Imhotep:

"Šetřit na AV? - Ani náhodou, ale přidávat, přidávat"

To rika prosim kdo???
My jen chceme, aby se nam DRASTICKY neubiralo a hlavne, aby se na nas ukor neprilepsovalo soukromym podnikum pod zaminkou podpory "vyvoje a inovaci".

"- Školné na VŠ? - Ani náhodou a klidně dotovat armádu studentů, která svoji profesi stejně nebude vykonávat."

Ani toto neni muj nazor - ja jsem naopak kritizoval ten enormni narust poctu studentu a zpochybnoval jeho smysluplnost.

..
21. 08. 2009 | 10:46

Imhotep napsal(a):

pro vaclavhorejsi:

Zase jste to poněkud vyselektoval, ale budiž:

AV - Vaše neochota nahédnout některé ústavy - zvláště na humanitní vědy zaměřené, jako přebujelé černé díry na peníze, Vaše neochota nahlédnout některé porojekty AV jako zbytečnosti, k takovým závěrům, byť nenapsaným, či vyjádřeným opisem, vede.

Školné na VŠ jste odmítl, takže akceptuje daný stav. Pochopitelně Vám pak vadí výrazy nechápajících studentů, ale to bez změny systému tak bude.
21. 08. 2009 | 11:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Imhotep:

OK, takze my vas najmeme, abyste provedl odborne zhodnoceni urovne ustavu AV a navrhl, jake maji byt dusledky.
Mozna by se po zruseni tech zbytecnych "materialisticko-duchamornych" mohl zridit nejaky ustav "esoterickych duchovnich ved" nebo "ustav pro vyzkum aury a kosmicke vitalni energie", ktery byste vedl bud vy nebo prof. Strunecka? ;-)

..
21. 08. 2009 | 11:47

max napsal(a):

trochu se to zase zvrhlo někam jinam :-).
Přesto si dovolím pár postřehů a námětů.

1. Prvním krokem by mohl být návrat ke stavu před volbami v r.2006, kdy se politici "zbláznili" a ze dne na den zvýšili mandatorní (povinné,většinou sociální) výdaje státu o 70mld.Kč.

2. Úspora na provozních výdajích ministerstvech by měla být (dle Janoty,ale i ČSSD a ODS) 20%,což může být několik miliard Kč.

3. Musí nutně dojít k snížení mandatorních výdajů z dnešních více než 80% minim. o 10-20% (bohužel snížením a především zpřísněním soc.dávek, kratší mateřskou, atd.). Jinak brzy budou z deficitního (!) rozpočtu placeny jen tyto výdaje a úroky ze státního dluhu a nebude na dnes tolik nutné investice. Jen úroky činí již kolem 50mld. a dramaticky porostou během pár let až ke 100mld.Kč/rok (!), pokud nedojde k tvrdé revizi st.rozpočtu.

4. Je nutná důchodová reforma (čím to déle bude trvat,tím bude bolestnější), zachování regulačních poplatků ve zdravotnictví (jinak bude v r.2010 chybět cca 10-15mld.Kč), zachování zpřísnění nemocenských dávek (byli jsme největší "marodi" v EU).

5. Mělo by dojít k razantnímu zvýšení zodpovědnosti za prokázanou korupci a úplatkářství,omezení nebo i zrušení poslan.imunity.

6. otázkou jsou i např. tzv. výsluhové důchody příslušníků armády,policie,atd. Nikdy nepochopím,proč dostává tento důchod vysoký armádní důstojník,který prakticky nikdy nevytáhl paty z kanceláře (krom pobytů na rehabilitacích a lázních), beru tento důchod u příslušníků v misích (dle počtu let tam strávených a dle místa). Jinak nevím,je to práce jako každá jiná,navíc dobře placená a jistá.

7. Odvody z mezd (celé vč.zaměstnavatelů) jsou u nás skutečně vysoké. Otázkou je i nový zákoník práce,který prakticky blokuje přijímání nových a tím "rizikových" pracovníků. Je tím v podstatě asociální,ačkoliv je z dílny odborů a ČSSD.

8. DPH zřejmě bude nutné o 1-2% zvýšit, je však nutné dobře počítat,protože již dnes je značná část zboží levnější v Německu (o Polsku nemluvě) než u nás a spotřeba v ČR by se tak mohla dále snížit.

9. Zvyšovat přímé daně firmám je nesmysl. Stejně bude letos většina firem v minusu a nic to nepřinese. Jen dojde k dalšímu odlivu těch skutečně dobře vydělávajících mimo ČR.

Nějak mi z toho vychází velký nesoulad s prgmem ČSSD a částečný nesoulad i s ODS (navíc mám obavy,že s tímto prgmem bych dostal tak 1-1,5% hlasů, protože stále min.2/3 občanů této země nechápou,co se kolem nich děje a jaký je trend vývoje ekonomiky). Takže to bude zřejmě jen utopie a probudí nás asi až tvrdý náraz na dno podobný Maďarsku (snižují důchody o 10-15%, zavádějí poplatky ve zdravotnictví a školství,atd.) a Lotyšsku (snížení důchodů o 20%,atd.).
Máme opravdu tak neschopné politiky,že si to neuvědomují nebo naopak všehoschopné ve stylu po nás potopa? Nebo se prostě jen bojí říkat věci nahlas a doufají,že to nějak zase dopadne?
Když vidím bohorovného Paroubka (všechno všem,zdroje jsou) a cyklistu Topolánka (volební program ať píší voliči),tak mám trochu obavy,že nás naše děti budou nenávidět ...
21. 08. 2009 | 11:58

Pobo napsal(a):

Maxi, (k tomu závěru Vašeho komentáře)

podle toho jaké je voličstvo. Když tu je takový materiál, který se chytne na sebeblbější slib, pak by strany byly samy proti sobě aby toho nevyužily a neslibovaly ...

Furt platí (demokratické?!), jaká společnost taková vláda.
21. 08. 2009 | 12:13

Imhotep napsal(a):

pro vaclavhorejsi:

Kdybych chtěl odpovědět na Vaší úrovni, pak bych kontroval: Ne, zavedl bych ústav na výzkum neposkvrněného početí, který by vyhovoval katolickým inkvizitorů ze spolku Sisyfos, případně ústav na výklad tzv. "rozumného náboženství", který hlásá V.H., ale jde o pojem tak vágní, že může znamenat cokoli. Chcete se bavit tímto způsobem?

Bádání, které se ubírá jinými cestami, použivá jiné nástroje a klade si často jiné otázky, nepotřebuje žádné veřejné zdroje. Chápu, že Vás poněkud irituje, že i po Vaší vědecké pastorci tradice trvá, ale ono už ty hranice nelze dnes tak snad no zapalovat. Tak si ulevíme alespoň slovní agresivitou.

Dovolím si Vám cudně připomenout, že A.Einstein své přelomové myšlenky promyslel a publikoval jako obyčejný úředník bez laboratoře, Nikola Tesla si sháněl penízky také sám a svými vědomostmi, Heaviside málem umřel hlady, Ruder Boškovič v 18. stol. psal zásadní práce o přírodním poznání bez superlaboratoří.
Poznání není záležitost jenom finanční. A finace toho státu jsou ve stavu katastrofickém. Vaše výkřiky typu: Zvyšte daně, jsou sice lahodící uchu některých politických kruhů, ale jinak naprosto nesmyslné.
21. 08. 2009 | 12:13

max napsal(a):

to pobo:
souhlas. Proto jsem psal o možném tvrdém dopadu na dno (do čtyř let maximálně).
Problém je,že budujeme tzv. sociální stát asociálním způsobem na úkor střední třídy (ta to jednou bude ze svých daní platit) a našich potomků.
21. 08. 2009 | 12:17

Imhotep napsal(a):

pro max:

Zajímavé návrhy a skvělý závěr. O tom se dá přemýšlet.
Možná by bylo ještě vhodné nalézt odvahu a oznámit, že život v blahobytu, ale na dluh, prostě končí. Rozhodně je to poctivější než tu hru porodlužovat style "šrotovné" nebo "čtyřdenní pracovní týden" atd.
Někteří čeští politici by také měli být voláni k odpovědnosti za to, že naši zemi tak připoutali k automobilovému průmyslu.
21. 08. 2009 | 12:27

Imhotep napsal(a):

pro Pobo:

Politika přešla do fáze reklamní propagace. To už nemá s realitou řízení státu nic společného. Viz Kalifornie, která si zvolila "mediálně známého svalovce" za guvernéra a teď stojí nad propastí.
21. 08. 2009 | 12:30

vaclavhorejsi napsal(a):

max:

Dobry komentar, se kterym bych ve vetsine bodu asi i souhlasil.
****************

Imhotep:

Znate nejake priklady vyspelych zemi (nebo i nevyspelych), kde se dnes veda dela tak, jak uvadite v prikladech starych 100-300 let?
To byste mohl zacit hlasat treba taky prospesnost zruseni mestske kanalizace a vodovodu nebo vseobecne zdravotni pece, protoze to za onech zlatych starych casu prece take nebylo...
Je zajimave, ze v nazoru, ze vedcum svedci nouze, se shodujete s V.Klausem, ktery jej vyslovil pred 4 lety pri navsteve krcskeho arealu AV...

Nemyslim, ze nase finance jsou uz "ve stavu katastrofickem", ale je pravda, ze by jiz brzy mohly byt, pokud s tim neco neudelame (viz Max, ktery pripousti i to zvyseni nekterych dani).
Vsadim se, ze k tomu urcite dojde.

..
21. 08. 2009 | 12:37

Imhotep napsal(a):

pro vaclavhorejsi:

Přejdu Vaši lehkou demagogii s tou kanalizací a půjdu rovnou k věci: Vědcům je prospěšná skromnost a pokora, stejně jako básníkům. Základním pravidlem např. pro dobrého léčitele je, že léčí zadarmo. To platí i pro další.
Klausovy výroky mě srdečně nezajímají.

Naše státní finance ve stavu katastrofickém jsou. Deficit státního rozpočtu roste jako o závod, ale v rozhazování se pokračuje.
Samozřejmě, že na zvyšování daní dojde. Přeci nebude šetřit. A zvýšit daně je tak lehké ...
21. 08. 2009 | 12:53

vaclavhorejsi napsal(a):

Imhotep:

Ano, skutecne je to tak - nejlepsi vedci (nobeliste) jak znamo badaji vetsinou zadarmo - je to prece jejich konicek, tak proc by za to meli byt placeni?
Zivi se kosmickou energii...

..
21. 08. 2009 | 13:30

Emissary napsal(a):

Pro: vaclavhorejsi

Netoužím být ministrem a i kdybych toužil, nejsem v žádné straně, takže žádná šance.

Ale mít názor mi snad dovolíte.

Jestli se zvýši daně, pak už se nikdy nesníží. To si totiž vyžádá vývoj našich veřejných financí..

Zvýšením DPH a celoplošným zvýšením spotřební daně se může dosáhnout, a zvláště v době recese, přesně opačného efektu, než jaký by byl žádoucí. Zvýšením těchto daní se zvýši ceny prakticky všeho. Domácnosti mohou začít šetřit, míň utrácet, co může mít za následek snížení daní v absolutním měřítku. Snížená spotřebitelská poptávka může mít za následek snížení objemu výroby a prohloubení hospodářské recese, či přechod do krize. Nikdo daně nezvýšil, ani EU a ani USA. Řešili to úplně jinak.

Stav veřejných financí se opravdu blíží ke katastrofickému stavu. A teď si řekneme, kdo za to může.

Byla to vaše oblíbená strana, která v době 6-ti procentního hospodářského růstu vytvářela schodky státního rozpočtu s odůvodněním, že dluhy se nemusí platit (Paroubek) a peníze lehkovážně utrácela na různé „sociální programy“, pastelkovné, pohřebné, gigantické rodičovské příspěvky atd., místo toho aby v této době vytvářela rezervy. Tenkrát jsem na to, ještě na Atlasu mockrát upozorňoval, upozorňoval jsem na hospodářské cykly a na to, že přijde krize. Každý socialista reagoval s pěnou u huby.

Byla to vaše oblíbená strana, která byla proti privatizací nemocnic, jež soustavně generovaly jen dluhy a které nákladně oddlužovala. Víte kolik to tenkrát vůbec bylo peněz? Víte jak by se dnes hodili? Co dělal socialista? Blábolal o rozkrádání majetku.

Byla to vaše oblíbená strana, která tak hnusně torpedovala regulační poplatky ve zdravotnictví, která vymýšlela různé kličky a nakonec svrhla vládu v půlce předsednictví EU.
A kdo bude platit další dluhy těchto nemocnic? Kdo bude platit ry obrovské dluhy ze schodků státních rozpočtů, kdo bude platit nové generace důchodců, když průměrný věk se prodlužuje, ale socialista o prodloužení aktivního věku - pozdějšího odchodu do důchodu - nechce ani slyšet?

Takže pane profesore, nebrečte nad AV, protože za tento stav i Vy můžete.
21. 08. 2009 | 13:36

Jirka H napsal(a):

To Max:
Bez ironie. Vás bych hned volil. Obávám se však, že patříte mezi lidi, které by do politiky museli nahnat leda násilím...
21. 08. 2009 | 13:54

Imhotep napsal(a):

pro vaclavhorejsi:

Bohužel je Vaší nejsilnější stránkou demagogie a arogance. Další debata tudíž postrádá smyslu.
21. 08. 2009 | 14:23

Imhotep napsal(a):

pro Emissary:

Souhlasím se špatným stavem veřejných financí, ale původcem toho nelze jednoduše označit ČSSD. Ta strana se udělala spoustu chyb, ale nebyla a není - bohužel - sama.
Pravá příčina je v tom, že hra zvaná Letadlo prostě končí a začínáme se vracet k normálu. Bohužel právě v této době česká, a nejenom česká politika, rezignovala na hledání řešení a omezuje se politiku cestou reklay a obliby.
21. 08. 2009 | 14:39

Emissary napsal(a):

Pro: Imhotep

Respektuji Váš názor, ale nesdílím ho.
21. 08. 2009 | 14:58

JC napsal(a):

Jirka H,
Je tady více rozumných, kromě Maxe,Emissary,JirkA H,Rumcajs a další snad i Imhotep.
Spor Imhotep vs. Emissary kdo to zavinil je bezpředmětý, důležité je to, že ani jeden z důležitých hráčů, který bude v budoucnosti politiku ovlivňovat, ve stavu veřejných financí žádný problém nevidí.
21. 08. 2009 | 15:09

Imhotep napsal(a):

pro Emissary:

V pohodě :)

Podstatné je, co nyní nadhodil JC.
21. 08. 2009 | 15:15

vfischer napsal(a):

Uvědomme si - my všichni i pan Hořejší - základní fakt: stát je rozkradený, rozloupený nepřetržitým dvacetiletým rabováním sebranky gangsterské oligarchie, loutkovými paňáky v rukách monstrzlodějů !!! Základním průvodním jevem tohoto stavu je nafukování státního rozpočtu (bez ohledu krize nekrize !!) jehož výše již překračuje jeden bilión Kč !!! To proto, aby byl stále větší koláč k rozkradení !! Se sociálními službami a sociální solidaritou tento trend nemá nic společného !! Model - vyšší daně - větší balík k přerozdělení - větší krádeže je v dnešních podmínkách nekonečný a nezastavitelný!
Obrovský nárůst parazitní byrokracie a zkorumpované justice a policie spolehlivě sežere všechny zvýšené daně - inflace, státní bankrot a střelba do lidí - už brzy !!
21. 08. 2009 | 16:02

Jirka H napsal(a):

To JC:
Taky Vás zdravím. Ty debaty na téma, kdo zadlužil víc považuji rovněž za neproduktivní. Spíš by se debata měla stočit na to, jak kvalitní služby za ty nekřesťanské peníze od státu dostáváme. Napadá mě například, jak úžasně kvalitní dálnice pro nás erár staví, když jsou dvakrát dražší, než ty německé, jak skvěle jsou využívány prostředky z našich daní na železniční dopravu. To je panečku cestování, ta kultura prostředí ve vagonech a těch nových spojů! Jak užitečně jsou vynakládané prostředky na začleňování chudých, nevzdělaných lidí do společnosti a zaměstnání, takže již déle nemusejí vegetovat na sociálních dávkách. Jistě jsem na mnohé výdobytky, které pro nás vlády za naše peníze připravily, zapomněl...
21. 08. 2009 | 16:19

honza napsal(a):

Já mám ekonomické vzdělání, ale nehodlám se nyní pouštět do nějaké podrobnější diskuze. Záležitosti týkající se daní jsou na rozsáhlejší diskuzi. Co se týká deficitů, je potřeba si také uvědomit, že v roce 1997 a 2002 byly rozsáhlé povodně a v některých dalších letech méně rozsáhlé povodně. Nelze vidět stále úspory jen ve snižování sociální dávek. Je potřeba zmínit také prohrané arbitráže, sanaci bank v 90. letech, renty vyplácené státním zaměstnancům po odloužení příslušného počtu let (hasiči, policisté atd.). Snižování sociálních dávek pod únosnou mez způsobuje zvýšení kriminality, tudy cesta zdá se nevede. Je spíše potřeba zajistit dostatečné kontrolní mechanismy, aby nedocházelo k předražování rozpočtů u státních zakázek.
21. 08. 2009 | 17:36

zdesta napsal(a):

Je velmi zajímavé,že nikdo nechce řešit věci naprosto zřejmé.Do čeho se pustíme je dražší než všude jinde.(př.dálnice) Rozpočtová kázeň v klozetu,všude se doplácí. Proč musí mít ředitelé státních podniků (ČT,ČSD a.t.p.)čtvrt milionové platy,když jejich výsledky jsou značně sporadické? Kolik prachů se utopí v lobbování v korupcich a podobných legracích. Je těch případů málo? Tradiční a osvědčený způsob jak zacvakat neschopnost babmulů.(zvýšit daně)
21. 08. 2009 | 18:26

myloš napsal(a):

A co obrovské finanční příspěvky na činnost politických stran? To nepřipadá nikomu ujeté?
21. 08. 2009 | 19:08

iso napsal(a):

Zvýšení daní není nezbytné, spíše zničující. Podtrhne ekonomiku do většího průseru. Řekl bych, že toto by byl zájem zahraniční konkurence. Otázka zní tedy: Koho asi "kope mičudu" ten, kdo chce v zájmu zahraničí zvýšit u nás daně? NERV skonči v září. Je to proto, že již bude s ekonomikou u nás problém? Anebo je to proto, že v zájmu zahraničí se podařilo konečně "uhrát" faktory stahující nás do většího ekonomického průseru k potěše zahraničí? I zde se lze ptát. Jak ovlivnil a čím NERV ekonomiku v ČR a za koho "kopal mičudu".
21. 08. 2009 | 19:14

myloš napsal(a):

Jinak - pane profesore, sám uznáváte, že stát nehospodaří dobře. Tedy k čemu dlouhé komentáře? Žádné zvyšování daní, nýbrž úspory ve výdajích.
21. 08. 2009 | 19:50

JC napsal(a):

Jirka H, Zdesta,
Někdy mám dojem, že obě nejsilnější strany čekají na zásah MMF jako na smilování boží.
Budou totiž z obliga až MMF nařídí zvýšení DPH o 5% a snížení důchodů, sociálních dávek a platů ve státní sféře o 20%, protože řeknou "my ne to oni"
No a české stádečko bude mít zase o důvod víc, aby nenávidělo vrahy z Volstrýtu :-))
21. 08. 2009 | 21:27

x man napsal(a):

21. 08. 2009 | 23:55

Al Jouda napsal(a):

Zvyšovat daně umí každý blbec. Nejprve je třeba efektivně využívat současně nastavené příjmy státního rozpočtu a seškrtat všechny nesmyslné výdaje a prebendy státních úředníků, poslanců a senátorů.Na úseku zdravotnictví, které je největší černou dírou finančního toku, je třeba provést radikální reformu - důsledně oddělit systém veřejného (povinného) zdravotního pojištění a systém privátních zdravotních pojišťoven. Státní dotace do dopravy úplně zrušit a současně zrušit i faktický monopol Českých drah.Podstatně snížit počet vyšších důstojníků v armádě a snažit se zajistit výstroj a výzbroj z výroby v ČR.Prostě - vše zefektivnit a vymýtit korupci a nenažranost ve státní správě.
22. 08. 2009 | 00:41

kočka šklíba napsal(a):

Tak jsem pečlivě bych řekla pročetla diskusi. Ano, je třeba provést hodně věcí. Jenže. Krize i když někteří tomu(například jarpor :D) říkají jemně recese, je už tady. A to že nemálo peněz je vynaloženo na neprůhledné státní zakázky, a nejen ty, i samozřejmě, a to možná více, na malé domů v krajích, městech, obcích(tam asi nejméně) vědí všichni. Jenže tomuto udělat přítrž, pokud vůbec, nelze udělat rychle. jak byste to vy, co o tom píšete, rychle udělali? Všechny ty pijavice jsou dlouhodobě na tyto penězovody propojeny, jak politici na všech úrovních, tak i firmy a atd. Na to musí být přijaty zákony a hodně pochybuji, že i budoucí složení PS se na tomto dohodne, vždyť téměř všichni na tom parazitují. Ano na blogu Svobody jsou kroky jak tomu částečně zabránit, ale podle mého je to jen předvolební vábení této strany.

Takže co rychle se nabízí, daně. A omezení výdajů státu, na tom se nejspíš lze dohodnout. Jenže tentokrát by se na na tom neměli zase nejvíce podílet ti nejpotřebnější, ale ti, co se v minulých 3 letech nakapsovali. O kolik že se to zvýšily příjmy těm vysokopříjmovým při změnách daňových zákonů a zastropování odvodů na pojištění? Propočty u některých politiků byly, nechci to hledat. A samozřejmě nejen politiků. Nebyli to právě ti manažeři bank atd., byli samozřejmě. Nejsou to ti, co se podílejí na té korupci, na kterou všichni nadáváte, jsou, samozřejmě. Manažeři ve firmách, ať soukromých, polostátních, státních a s nemalými platy. Ti všichni měli v uplynulých 3 letech největší profit ze změn, tak nyní holt zase budou mít největší ztrátu.

Vím, že je to utopie, že na to samozřejmě nedoplatí ti gauneři na všech úrovních jak politiky, tak podnikání, ale zvýšení daní je rozhodně nejrychlejší řešení, ať se tomu bráníme nebo ne.
22. 08. 2009 | 02:05

Anba napsal(a):

Nemohu než souhlasit s kočkou šklíbou. Taky jsem si to vše v noci přečetla a jen bych chtěla doplnit: muži obecně příliš filozofují, předkládají někdy i dobrá řešení, ale na dlouhé lokte, potom to obvykle s časem vyšumí a ztratí se v chumlu předpisů, zákonů, změn, byrokracie obecně.
Ženy jsou zvyklé řešit prakticky a operativně problémy domácnosti, většinou drží kasu. Kočka to vidí proto prakticky - záchrana je třeba rychle, proto daně, na kterých se podílíme všichni (DPH a spotřební daně) jsou zvýšením určitého přijatelného % nejlogičtější. Vzpomínám, jak řada diskutujících (možná i zdejších) tvrdila, že DPH mohou ovlivnit všichni usměrněním své spotřeby.To je pravda - když já, jako důchodce se smířím, že v době krise mi zmrazí zřejmě důchod a zvýší o 2% DPH, proč se bohatší a inteligentnější část populace tomu brání? Každý něco pro vlast. Já zaplatím za mleté maso o 2% více, vy zase o 2% za australské hovězí nebo lososa. Tak je to spravedlivé.
Vy, diskutující pánové, zřejmě považujete za vlast (asi je to dnes sprosté slovo) ty papaláše v politických stranách, své poslance, které jste volili a úředníky různých stupňů. Tak to přece není - vlast, potažmo stát, jsme opravdu my všichni. Když se budeme naustále atomizovat na chudé, bohaté, rudé, modré, oranžové a další, nemakačenky, socky, pravé a levé a stále se spolu hádat - pak ti, kteří nás odrbávají ve veřejných zakázkách, korupčních úplatcích, nadsazených cenách farmaceutických firem, nadsazených nájemních smlouvách, nadhodnocených cenách nábytku ve st.institucích, ti státní úředníci, kteří ujedou ve služebním voze 4 tisíce km měsíčně i když mají ještě dva se šoférem, ti nás budou okrádat dál a smát se naší hlouposti.
Co je platné, když je zveřejní novináři (děkujeme), když není moci a zákona, který by je vyhodil, když zákon jim přímo umožňuje tak nestydaté zneužívání našich peněz?
Zákonem je umožněno politickým stranám získávat za hlasy voličů z rozpočtu naše peníze, proč vlastně ? Ať jim jejich členové a sympatizanti hradí ověřitelné příspěvky (ale ne odečitatelné od daní).
Ubude alespoň přihlouplých bilbordů a několik PR agentur nebude mít tak velké příjmy z našich daní.
Mohla bych pokračovat do nekonečna, již dnes neúnosné příspěvky státu na stavební spoření , které movitější uzavírají na nemluvňata a 80ti leté babičky a jde jen o výhodnou formu spoření pro bohatší vrstvy a hlavně o podporu bank, které zisky z našich daní odvádějí mimo náš stát. Proč tohle nevadí těm, kteří by chtěli v rámci úspor snížit dávky v mateřství? Jen si zkuste vychovat dítě při současných nákladech.
Nebudu pokračovat v litanii. Neznám východisko - ani nový parlament nezmůže nic, současná byrokracie a nově nabyté možnosti (či obnovené starší u stávajích poslanců) je všechny semelou. Ti právníci, kterí dělají předlohy zákonů, tam budou sedět dál, šedé eminence, které ve skutečnosti vládnou.
Mravní obroda je jedinou šancí - ale ta většinou přichází až po katastrofě. Zatím nevidět důvěryhodného lídra, spojovatele národa, přiměřeně čistého člověka, který by nás spojil, obnovil víru v demokracii a hlavně šel příkladem. Nikdo ze současných ani nenavrhl omezení prebend poslanců, změnu volebního zákona na jejich odvolatelnost, zrušení plateb pro politické strany. Politický boj se stal fraškou, ve které se hodnotí bradavice, nezapnuté límečky (jako kdybychom za dojemné nepovažovali v minulosti příliš krátké kalhoty) a z frašky se přechází ke tragikomedii , k vajíčkům a kamenům.
Tak mlaďoši, shánějte toho nového lídra, ať místo něho nepřijde nějaký "vůdce".
22. 08. 2009 | 14:10

Odd napsal(a):

kocka skliba:

Zvysovani dani nic nevyresi. Identifikace zkorumpovanych politiku a jejich trestni stihani nebo alespon zajisteni jejich nezvoleni v pristich volbach je jedinym ucinnym resenim ceske politicke katastrofy. Alespon zatim muzeme volit a neurezavaji nam za to prsty, jak to deleji radikalni muslimove (http://www.cnn.com/2009/WOR...).
22. 08. 2009 | 18:20

čtivec napsal(a):

čtu zde "vybrat si mezi Topolánkem a Paroubkem"-víc nelze.Zákaz vstupu kamkoliv, v čemkoliv.Raději bych vybíral mezi smyslem a nesmyslem,než v téhle pomatené kaši.Mateří kašičce pro nás všechny do smrti.Ano,jsme hloupí od narození,maminčini mazánkové a potřebujeme vést za ručičku,nalejvárny od českých premiérů a prezidentů.Jen tak procitneme a uvědomíme si sebe samy.Nebylo by lepší něco pro nás i udělat než ty ustavičné nalejvárny.Dobrušované desítkami poradců všeho druhu.Vždyť tenhle ksindl by ve světě nikde netrpěli ani deset vteřin.
22. 08. 2009 | 21:41

Rumcajs napsal(a):

Dneska jsem si četl rozhovor s Janotou a musím říci, že zvýšení daní v podání tohoto pána bych byl ochoten skousnout.
22. 08. 2009 | 22:10

kočka šklíba napsal(a):

Odde, no to sice máte pravdu, ale nyní jsou potřeba peníze co nejrychleji a to co Vy a mnozí další navrhujete je spíše utopie, a i kdyby se to povedlo, nestane se to za rok.
A "zajištění jejich nezvolení" je sice zajímavé slovní spokení, ale prakticky byste si představoval jak? Přesně jak píše Anba, Vy muži máte krásné teorie, krásná řešení, ale na dlouhé lokte. To myslím bez urážky ;), věřte. To víme už asi všichni, že by většina politiků od vlády přes parlament, senát až po obecní zastupitelstva(tam nejspíš jen někteří) měli kít od válu. Jenže jak to "zajistit". Řeči, že by voliči měli atd... jsou nyní pro rychlé řešní na nic. A ti co by pro to mohli něco udělat, a tím myslím především média, ti pro to nic nebo téměř nic nedělají.
23. 08. 2009 | 00:38

milo napsal(a):

To : autor
Pane, čtu vás již dlouho.Píšete, puzen starodávným intelektualismem, o všem. Mnohdy zbytečně. Tentokrát zcela jistě. Nemyslete za stát, nemyslete za entity (strany, insttuce atd.) jímž jste, jako intelektuál, leda k smíchu.

Podstatné na této rozpočtové situaci je jedno. Jste, dle fota, již starší člověk. V těchto dnech vám bylo v principu sděleno, že nic z toho, nač jste spoléhal,pokud jde o vaši finanční budoucnost, neplatí. Váš důchod - jistota - je nyní negociovatelná částka. Jednostranně negociovatelná státem.Toto vládní pánové,ti chytřejší, vědí již zhruba od roku 89. Až do dnešních dnů nepovažovali za nutné říkat občanům pravdu. Víte, vznešené uvažování tříbí jistě intelekt, ale holá pravda této situace je hospodská. Jsou to pouzí kujóni, pane. A neberte je vážně. Můžete-li, postarejte o svůj rozpočet.
23. 08. 2009 | 00:41

kapsule napsal(a):

Scénář proběhl živelně,leč lze cítit hru spodních tónů-akordů."Vulgo" nejprve brání srdnatě sérii vražd z padesátých let při útěku tří svobodymilů.Pak je svržen,nastoupí pověstní ze školních čítanek úředníci a odvedou černou práci.Pak se objeví milá pára a bude se lidem jevit díky této snížené laťce shovívavý a navíc mu objektivní překážky zabrání v konání dobra.
A že nemusí nosit kolty proklatě nízko!Pohůnci babičky Mary Švermové z restaurací a jídelen,zemědělských správ,zkrachovalých režií,nástupnických prognostických akademií věd,švejci z rozpuštěných ústavů marxismů-leninismů.Podobný koncert s podobným personálním obsazením jsem kdesi čítával: o obchodníku s vínem, o vyhozeném absolventovi z námořní akademie (R.Heydrich) a celé skupině ztroskotanců životních osudů,která se umně dala dohromady a sprovodila ze světa tu bandu židobolševiků,kteří jedině ono mohli za jim přičiněná v jejich mládí bezpráví.Volte koňské hlavinky seno,ono se vám to vrátí bohatě.
23. 08. 2009 | 06:11

Odd napsal(a):

kocka skliba:

Samozrejme, ze je to na dlouhe lokte. :) Zadne zkratkove reseni [krome protizakonne fyzicke likvidace zkorumpovanych politiku, ktera se nedavno mohla uskutecnit, kdyby byl kamen o trochu vetsi :) – viz http://www.novinky.cz/domac...] neexistuje.

Jak "zajistit nezvoleni” zkorumpovanych politiku? Dusledne zduraznovat a sirit informace o naprosto zrejme korupci – viz napr. prispevek v minulem blogu (18.08.2009 20:16:02). Nepochybne, efektivnost tohoto “zajisteni nezvoleni” vyzaduje urcitou kritickou masu slusnych lidi s odhodlanim a odvahu Sabiny Slonkove.

A co ceka CR v opacnem pripade? Kapsule (23.08.2009 06:11:59) to popisuje velice presne ve sve posledni vete. :)
23. 08. 2009 | 09:41

schlimbach napsal(a):

co na to jít jinak ? http://ekonomickareforma.sw...
23. 08. 2009 | 10:11

Odd napsal(a):

schlimbach:

Pane inzenyre, naprosto nemam v umyslu Vas urazet, protoze si myslim, ze to myslite dobre a jde Vam o odstraneni neuveritelneho rozbahneni ceske politicke sceny. Nicmene Vas navrh ceske verze Velke Rijnove Revoluce (“NÁVRH ZMĚNY POLITICKÉHO A EKONOMICKÉHO USPOŘÁDÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE”) je tak neobycejne smesny, ze je mi Vas opravdu velice lito, protoze je na prvni pohled jasne, ze 1) jste se rozhodl ignorovat vsechny zakladni lidske vlastnosti, 2) nemate sebemensi potuchu o globalnim propojeni financi a z nich vyplyvajici politicko-ekonomicke moci, a navic 3) ignorujete mezinarodni financni zakony, vztahy a postupy.

Kdybyste jednoduse napsal “prestehujme CR na Jupiter, je to velka planeta, mista je tam dost, a zacneme tam znova, nasledujice vzor Praotce Cecha”, tak by to znelo mnohem realistictejsi, nez Vas navrh “politicko-ekonomicke reformy”. Omlouvam se Vam, pokud Vas moje slova urazi – snazil jsem se pouze popsat fakta Vaseho navrhu co nejstrucneji.
23. 08. 2009 | 18:08

pgjed napsal(a):

To Václav Hořejší 20.08.2009 20:58:28:

Tak. Prodloužený pracovní víkend je za mnou, první modré začínají bublat v bečce, je odpracováno na vinohradě i v lese, takže můžu s třídenním zpožděním zareagovat na vaši repliku pane profesore. Vy jste to pojal skupinově, já nechám pány Emisary a Rumcajse, aby si vedli svou argumentaci a já povedu svou.

Nejprve k té státní správě. Především bych rád podotknul, že 80% úřední agendy, kterou běžný člověk potřebuje vyřídit, vyřizuje vlastně prostřednictvím úřadů samosprávy, tedy obecních a městských úřadů v přenesené působnosti. Tato agenda je z rozpočtového hlediska úžasně efektivní, protože státní kasa s těmito odpovědnostmi posílá jenom 25 - 30% nákladů, zbytek dotují obce a města z jiných svých zdrojů. Zbývající agenda v podobě regionálních filiálek ministerstev, mám na mysli katastrální,finanční a pracovní úřady a správy sociálního zabezpečení trpí spíše tím, pokud mohu sledovat částečně na vlastní oči, že by potřebovaly pro efektivnější práci především lepší HW a SW vybavení. Na stavech se příliš neušetří, znamenalo by to rovněž v některých případech kolaps. Policie je dnes cca 2000 pod stav. Rovněž není na čem šetřit. To jenom na vysvětlenou k vaší replice. Jistě jste si všimnul, že nevolám po snižování stavů v prvních liniích státní správy, ale že jsem psal o duplicitě výkonu řady agend na různých úrovních státní správy. Co mám na mysli? Především kostlivec z doby vád socdem, vládou ODS ponechaný v klidu. Vznik krajů a předání kompetencí státní správy na kraje neprovázelo snižování stavů na rezortech školství, zdravotnictví, dopravy, ŽP, sociálních věcí, územního rozvoje a vnitra. Ouřadové tam zůstali, miliardy spíše desítky miliard s nimi. I když na kraje kompetence přišly, museli přilít další úředníci a další miliardy. Další zdroj úspor je špatná organizační struktura a neskutečné plýtvání na některých ministerstvech ale i v úřadech státní správy. Kolik bychom třeba ušetřili, kdyby se počty soudců a soudních úředníků (s téměř ministerskými, nebo rozhodně poslaneckými platy) u nás snížily na počty obvyklé v EU. Jenom zatlačit na efektivitu práce. Tady leží desítky miliard Kč na ulici. Víte, když jsem byl před měsícem služebně v Lotyšsku, popisovali mě tam lotyšští kolegové, jak řeší jejich exekutiva státní krach. Mimo jiné propouští 30% úředníků a zbytek jde s platem na 60%. Má to logiku? Má! Státní správa prošustrovala, tak musí jako první ušetřit.

Pokračování
23. 08. 2009 | 21:42

pgjed napsal(a):

Pokračování:
Další černá díra je v oblasti sociálních dávek. Obávám se, že zde se dostaneme znovu do někdejších polemik o rozdílech v efektivnosti sociálního státu/sociálně-tržního státu. Vy jste byl vždy zastáncem toho prvního, já spíše toho druhého a kritik neudržitelnosti sociálního státu, jako hospodářské soustavy. Problém je v dosud trvajícím zneužívání, demotivaci a obecně vysoké nákladovosti poskytování dávek. Zde leží další miliardy.

Další černé díry jsou v daňovém systému a ve (ne)vy(zne)užívání majetkových podílů státu. Především Nerozumný zásah Kalouska a Topolánka do sazby daní v situaci, kdy příliš dlouhá konjunktura provázená šílenými skoky cen hlavních komodit, dávaly tušit, že se zadlužená ekonomika bez rezerv může dostat do potíží. Našeptávačem těchto chytrystik byl Janota. Jenon pro pořádek. Dnes s velkou pompou objevují, že by bylo lépe vrátit se k vyšším sazbám a k určité progresi. Otázkou zůstává, zda to pomůže, když ten chlup na té dlani není. Dalším zdrojem je zdanění hazardu. Svinstva, které ožebračuje statisíce lidí, rodiny, děti... a je daňově nejpohodlnějším způsobem "podnikání". Náš, přinejmenším evropsky bezprecedentní, systém kontroly hazardu přímo z pera Kalouska a Janaty, by při řádném zdanění spotřební daní i daní ze zisků (ty vysoko překračují 100 mld. Kč v těch oficiálně přiznávaných částkách) by přinesl opět nějakou tu desítku miliard. Aco se teprve dostat na kobylku "chechtákům" praným v těchto pračkách!

Efektivnost zadávání a oceňování státních zakázek, jako i řízení majetkových podílů státu v obchodních společnostech jsou zřejmě dalším zdrojem dvojího efektu pro občana. Jednak přibude peněz do státní kasy a jednak ubude odrzlých nařvanců kolem cest, protože jim vyschnou klientelistické pramínky.

V sumě, výrazné zlepšení rozpočtových východisek na straně výdajů i příjmů.

Pro zlepšení příjmové stránky by pak jistě bylo možné mnohé podniknout,kdyby státní správa přestala nastavovat nohy žadatelům o dotace z fondů EU a začala efektivně pomáhat, aby se přípravné fáze projektů zkrátily na minimum a finanční toky zmohutněly. To jsou společní kostlivci vlád minimálně 10 let nazpátek.

Jsem přesvědčen o tom, že při přístupu, který zde navrhuji, By neměl být problém začínat nejpozději r. 2011 s vyrovnaným, nebo mírně přebytkovým rozpočtem. Jen u toho nesmí být ani paroubci, ani topolánci, ani Kalousek a Janota rovněž. Já bych si představoval v této pozici nejlépe pana Sedláčka.

A závěrem si neodpustím drobný dloubanec. Samozřejmě bude vzpomenuto při těchto rozpočtových rošádách i proklamací o důležitosti AV pro naše hospodářství a bude váženo na jedné misce dal a na druhé dostal. Myslíte že objevy pana Holého, jako fakticky jediný opravdu vážný výsledek od převratu, zaváží dost? Nebo je na čase přece jenom připustit jistý podíl aplikovaného výzkumu do výsostných hájemství krystalicky čisté vědy?
23. 08. 2009 | 21:44

pgjed napsal(a):

To Anba 22.08.2009 14:10:00 :

Vážená. Vás ti vykukové typu sobotků, kalousků a janotů musí milovat! Vy si tak trochu pofrfláte a pak řeknete "...záchrana je třeba rychle, proto daně, na kterých se podílíme všichni (DPH a spotřební daně) jsou zvýšením určitého přijatelného % nejlogičtější."

Tak nějací neumětelové tady prošustrovali peníze, které nám vydrápali z krku, přivedli i díky slibování nesmyslů republiku na buben a vy si řeknete tak aď nám ty daně zvýší. NESKUTEČNÉ!

A hned v dalším píšete: "...již dnes neúnosné příspěvky státu na stavební spoření , které movitější uzavírají na nemluvňata a 80ti leté babičky a jde jen o výhodnou formu spoření pro bohatší vrstvy a hlavně o podporu bank, které zisky z našich daní odvádějí mimo náš stát. Proč tohle nevadí těm, kteří by chtěli v rámci úspor snížit dávky v mateřství? Jen si zkuste vychovat dítě při současných nákladech."
Jste si vůbec vědoma toho, že pro drtivou většinu právě těch chudších je celý systém stavebního spoření jedinou cestou, jak si zafinancovat jakés-takés bydlení? Ba dokonce i ti, kteří to zneužívají pro jiný účel spoření, přispívají uloženými penězi na zdroje pro hypotéční financování bydlení? Copak k ďasu nechápete, že je to jedna z mála věcí, kterou ten stát vrátí daňovým poplatníkům? Směšný zlomek 12 - 13 mld, které se vzápětí vrátí v podobě daně zpět do rozpočtu?!?!?!!!

A jste si vědoma toho, že ti, kteří se sápou po stavebním spoření jsou ti samí, kteří se sápou po mateřských a po důchodovém připojištění atd., protože to je to, jak Mr. Kalousek s oblibou říká to sociálno a ta politika rovné spotřeby? Jsou to přesně ti samí, kteří ČEZu nejprve přihrají 68 miliard, místo aby jej zkasírovali a pak s drzým úsměvem předloží občanům účet na 230 miliard a ani se nezačervenají!

Všechny ty, na které oprávněně nadáváte z tama můžou vyhnat jenom slušní lidé, když je tam místo těchto profláknutých politikářů zvolíme. Ale máme na to? Obávám se, jak to tady čtu, že si zasloužíme zvolit to, co si myslíme. A dobře nám tak!
23. 08. 2009 | 22:20

Marek Kobera napsal(a):

Souhlasím. Jsem pravicového zaměření a zvýšil bych nepřímé daně. Přímé jsou otázkou - pokud by šly snížit, tak bych byl pro.
23. 08. 2009 | 23:59

fp napsal(a):

Hořejší, měl jste zůstat u té první věty, tedy že ekonomii nerozumíte. Pokud tu chcete mávat morálkou, řekněte že mluvíte o nějaké vaší morálce - morálce vency hořejšího.
Dosud totiž nejste schopen pochopit
24. 08. 2009 | 10:17

fp napsal(a):

rozdíl mezi absolutní a relativní veličinou.
24. 08. 2009 | 10:18

schlimbach napsal(a):

odd

vaše hodnocení mne ani v nejmenším neurazilo. Přirovnávat napsané k VŘSR mě naopak velice pobavilo, akorát je mi trochu líto, že když už jsmte tomu věnoval tolik času na přečtení, že jste to pochopil jinak, než to je myšleno. Ale nevadí, já to přežiju. Daleko horší ale je, že díky vašemu přístupu k návrhu ( čehokoliv ) je malá naděje, že se podaří něco zlepšit, změnit. Škoda.
24. 08. 2009 | 18:05

Odd napsal(a):

schlimbach:

Pane inzenyre,

Pokud jste Vas navrh myslel jako vtip, tak to jste me teda dostal, protoze ja jsem to pochopil jakoze to myslite vazne, avsak zamerne ignorujete fakta a zakony existence Homo sapiens na teto planete.

Jsem rad, ze Vas moje hodnoceni pobavilo a nikoli urazilo, protoze urazit jsem Vas opravdu nechtel (at uz jste to myslel jako vtip nebo smrtelne vazne).

Jedina mozna cesta ke zlepseni je NEVOLIT ZKORUMPOVANE POLITIKY! V CR, na rozdil od napr. Iranu, Venezuely nebo Ciny, existuji svobodne noviny, radio, televize a Internet a tez volby jsou tu relativne demokraticke a nezmanipulovane, takze pokud zkorumpovane politiky nikdo volit nebude, tak (podobne jako napr. v USA, Anglii nebo Francii) nebudou zvoleni!!!
24. 08. 2009 | 19:31

Flex napsal(a):

Václav Hořejší:

“Hned úvodem musím prohlásit – ano, tento článek píšu jako [komunisticky-myslící, politicko-ekonomický] laik.”

Ano, to všichni víme.
24. 08. 2009 | 22:14

Anba napsal(a):

pgjed: vážený, nemusíte vždy opakovat, co jsem napsala, já si to pamatuji. Šetřete místem.
Vaše návrhy jistě jsou v pořádku, vedeny dobrým úmyslem, ale jak píšu, to je na dlouhé lokte. Jen něco může zajistit vláda vládním nařízením, ostatní (i ty daně) musí do parlamentu. V době předvolebního boje to nebude jednoduché.
Ke státní správě: Já spíš vidím problém v tom, že ti úředníci si dnes sjednávají soukromé firmy a právníky, aby za ně vyřizovali agendu, protože nikdo nechce nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Na veřejné zakázky se bere firma pro sestavení zadání, pro otevření obálek, pro vyhodnocení nabídek a úředník je z obliga, jeho vedoucí taky. Stojí to strašné peníze, výsledek nemusí být čistý. Tohle je plně v kompetenci vedoucích úřadů, ale jak říkám, alibismus.

Pokud by stavební spoření bylo opravdu pro zajištění bydlení nebo jeho opravy a rekonstrukce, nic proti st.příspěvku nemám.Nakonec stát daňově podporuje bytové stavění i odpočtem úroků z hypoték.
To, že někteří chytráci opakovaně dostávají příspěvek od státu na babičky a dědečky (konkrétní prípady znám), vnímám jako hloupost státu. To si mohl stát nechat stavební spořitelny pod svou správou, příspěvek na stavby dát i vyšší a úroky z hypoték pružně obněňovat podle vývoje bydlení a potřeby obyvatel. I stát je subjekt, který může s penězi hospodařit. Ale to je tak akademické, jako Vaše návrhy na přitlačení na efektivitu práce soudů.
S tím, že by bylo třeba zdanit řádně hazard plně souhlasím, ale taky kapitálové zisky.
Jestli mne Kalousek a Janota milují, to nevím, já je vůbec ne, ale nutnost rychlých činů je zřejmá. Vy jste jistě nepřítel zadlužování našich dětí, že? Tak tím zvýšeným zdaněním jen začneme splácet naše dluhy teď (ne, že bych já osobně nějaké státu udělala, ale tu solidaritu ze mne nevytlučete :)).

Zdravím, ať se pálenka podaří.
25. 08. 2009 | 01:13

SuP napsal(a):

Zvýšení daní žádný okamžitý efekt nepřinese.
DPH všechno zdraží, tudíž spotřebitelé budou míň kupovat, naučí se šetrnosti. To není k zahození.
DP se bude platit z nižšího základu, protože se zvednou náklady, takže jsme na svým.
A krom toho, pokud opravdu bude výběr daní z příjmu snížen v roce 2010 o 20% a celkový příjem SR bude nižší o 300 mld, bude nutné najít úspory v mandatorních výdajích tak jako tak. Akorát to před volbama nikdo nechce říct jako první. A musí to být jasné i 30,-K milionářům.
25. 08. 2009 | 14:11

Karel Murtinger napsal(a):

moc pěkná diskuze, a celkem slušně vedená! Skoro všechno již bylo řečeno, dodám jen tohle:
Stát (jeho politici a úředníci) se při zacházení s penězi zásadně liší od jednotlivých občanů. Státní úředník zachází s
cizími penězi a v mnoha případech je přímo placen za to aby peníze použil (proinvestoval, jak se říká). On je nemusí v potu
tváře vydělávat, on je má přidělené. Většina politiků a úředníků se celkem asi snaží aby ty peníze byly dobře využité,
nicméně se dá s trochou nadsázky říci, že jejich úkolem je peníze utrácet a ne šetřit. Jediný kdo má v popisu práce peníze
získávat je ministr financí, a ten je získává převážně z daní. Stát prostě není nastaven tak aby šetřil, k tomu jej musí
donutit občané tím, že mu dají jen omezené množství peněz a na to co od státu chtějí. Pokud by se při každém deficitu
státního rozpočtu zvýšili daně tak aby byl rozpočet vyrovnaný, pak by nejspíše daně rostly nade všechny meze. Myslím, že
"obyčejný občan" je v zásadě lepším hospodářem než špičkový politik; ono mu ostatně nic jiného nezbývá, kdyby doma
hospodařil tak jako hospodaří moderní státy, tak by přišel o všechno a skončil někde pod mostem. Souhlasím s tím, že v
současné situaci je třeba zvýšit některé daně, mělo by to ale být současně provázeno výrazným snižováním výdajů (navíc je
tady možná i příliš velká míra přerozdělování) a mělo by to mít nějakou logiku a vizi do budoucna (vyrovnaný rozpočet a
nějaká rezerva na krize budoucí). Ten hlavní problém není krize, krize byly a zase budou, problém je, že my jsme utráceli nad poměry v době před krizí a neschovali jsme si nic na horší časy. Mimochodem, když máme nižší DPH tak logicky "český stát vydává skoro na všechno menší procento HDP než většina vyspělých zemí - ať už je to věda, školství, zdravotnictví,
kultura, armáda, důchody, atd". " Některé výdaje jsou přece v absolutní výši podobné, jen málo závislé na tom jak je stát
bohatý nebo chudý (armádní technika, dálnice, vybavení vědeckých ústavů nebo nemocnic a pod.). Těm chudým pak prostě zbývá
méně na ostatní věci (je to můj intuitivní odhad, rád se nechám poučit pokud je to jinak).
25. 08. 2009 | 16:46

stále rebel napsal(a):

Pro fp.
Je chvályhodné, že se stydíte za svou morálku, ale na vašem místě bych si to nechal pro sebe.

Dále mám prosbu.
Pokuste se nám vysvětlit toto vaše prohlášení:

„Dosud totiž nejste schopen pochopit rozdíl mezi absolutní a relativní veličinou.„

Můžete to pro nás hůře chápavé blíže objasnit?
25. 08. 2009 | 18:43

jojo napsal(a):

Ale kdy byste nevedeli kam pana profesora zaradit, tak je to privrzenec socialne trzniho hospodarstvi. Akorat v tom ma trochu zmatek a tak po vecerech blaboli o danich.
25. 08. 2009 | 19:51

Flex napsal(a):

jojo:

Hořejší je především přívrženec komunistů, jak sám přiznává (http://blog.aktualne.centru...): „Asi by mi moc nevadilo, kdyby se dnešní v podstatě „neškodní“ komunisté dostali nejen do krajské, ale i třeba i ústřední vlády.“
26. 08. 2009 | 17:19

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Thanks
27. 08. 2009 | 00:07

pgjed napsal(a):

To Anba: Už to bublá, už to bublá! Až se zima zeptá... A vitamín S je nejúčinější medicína. To víte, my moraváci..., ostatně sledujete kampaň kamaráda Jirky Koliby...

Jinak začnu od konce. Není mezi námi zásadní rozdíl. Solidarita, subsidiarita, empatie a solidnost, to byly mé vize v době, kdy jsem se věnoval politice profesionálně. Daňová progrese - souhlas, jen se nesmí brát vlastní daň z příjmu izolovaně od všech ostatních daní, aby se systém nestal demotivujícím. Vždy je třeba úzkostlivě hlídat kolik zůstane plátci z jedné vydělané koruny skutečně v ruce a co si za to koupí. Když už něco vykrvit košerákem, tak hazard, lichvu a podobné "průmyslové" obory.

Jinak dluhy se platit musí a když jsme si (jako celek) zvolili bombelíny, kteří neumí hospodařit, tak budeme platit a utahovat opasky, jinak to nejde.

To stavebko, máte částečně pravdu, ale je třeba vzít v úvahu některé další věci. Jednak u nás je cena bydlení ve vztahu k běžným příjmům běžných lidí velmi vysoká. Takže často platí to, co uvnitř tradičních velkých rodin platilo vždy. Postupně se skládá celá rodina aby postupně pomohla prvním, druhým, třetím mladým. Já to právě prožívám naplno. A tak šetří všichni, včetně těch staříčků, aby to bylo. A nevidím v tom nic špatného. I kdyby ty státní příspěvky neskončily v bydlení, stejně pomůžou, protože v době kdy jsou vázány na účtu, slouží jako zdroj pro předhypotéční úvěry, aby pak bylo tu hypotéku čím jistit (část hrubé stavby...) Nicméně nejsem proti optimalizac systému, ale rozhodně ne metodou Ka-Ja.

Ke státní správě jsem velmi kritický. Nejvíc vůči centrálním úřadům. Tam, kde může za rozumný peníz agendu se zárukou zvládnout privátní subjekt a přinese to úsporu, tam nejsem proti, ovšem příslušná úřední místa bych zrušil bez náhrady. Problém je v tom, že je to obchodní vztah, který může být kdykoliv jednostranně ukončen bez náhrady. Proto jde-li o agendy, které musí stoprocentně fungovat vždy, tak žádné soukromé alternativy, většinou končí průšvihem - viz očkování proti tetanu.

Samozřejmě do voleb se nic nevyřeší, není vůle, zodpovědnost, ani politická konstalace. Mě jde spíše o to, abychom se netočili stále v kruhu mezi ptákem a růží a moc se nenechali ukecat ani od Kalouska
( znám ho osobně 20 let a jsme ve vztahu, že mu nevěřím ani včerejší datum). Dejme šanci novým lidem a nenechme naši demokracii vrávorat na dvou nohou. Mohlo by to přinést zlepšení. :-)
28. 08. 2009 | 09:18

pgjed napsal(a):

To Flex:

Pane kolego, to je snad příliš. Pravda v některých věcech máme s panem profesorem odlišný pohled na minulost i na budoucnost, ale tvrdit tady, že je přívržrnec komunistů, to je nefér, ba dokonce sprosté. A je na vás jak naložíte s tímto mým skromným názorem.
28. 08. 2009 | 17:12

Vaclav Horejsi napsal(a):

Flex:

"Hořejší je především přívrženec komunistů, jak sám přiznává"

Jen pro upresneni opakuji, co jsem o svem vztahu ke komunistum rekl v tom citovanem clanku:
**************************
- Jsem bezvýhradným stoupencem standardní evropské demokracie, širokých občanských práv a svobod, občanské společnosti a sociálně-tržního ekonomického systému.

- Ideálem jsou pro mě společnosti ve skandinávských zemích, ve kterých stát poskytuje poměrně rozsáhlé a velmi kvalitní služby (samozřejmě za cenu poměrně vysokého daňového zatížení). Říkávalo se tomu „švédský socialismus“... Proti takovému „socialismu“ bych vůbec nic neměl.

- Rozhodně nejsem stoupencem nějakého „demokratického socialismu“ pod taktovkou „hodných komunistů“ a la Dubček a Smrkovský (i když zážitek “Pražského jara” byl úžasný a nezapomenutelný...).

- Vždy jsem považoval za tragickou nespravedlnost osudu, že se u nás po válce zmocnili vlády komunisté. Proč jsme nemohli mít osud podobný jako Rakousko... Ale zaplať Pánbůh, že přišel Gorbačov, rok 1989 a že se to konečně „otočilo“, jak jsme dlouhá léta snili (ale asi ani nedoufali v reálnost takových snů).

- Stalinistické období samozřejmě považuji za v pravém slova smyslu totalitní, plně srovnatelné s nacismem. Nechápu, že hned po listopadovém převratu nebyli potrestáni všichni zločinci z onoho období (prokurátoři a soudci z politických procesů, vězeňští dozorci, pohraničníci, kteří zabíjeli „narušitele“), a to přesto, že v čele příslušných úřadů a komisí stáli význační disidenti.

- V KSČ jsem nikdy nebyl (bylo mi to sice nabízeno, ale neměl jsem na to prostě žaludek), lustrační osvědčení mám čisté, přímou nabídku na spolupráci s StB jsem dvakrát odmítl (viz zde).

- Nemyslím, že komunistická ideologie je založena na nějakém „programovém zlu“; je založena na radikálně levicové ideologii a chybném přesvědčení, že násilnými prostředky lze společnost rychle změnit v něco ekonomicky a společensky mnohem lepšího, než standardní demokracie a kapitalismus.
Kdyby komunistický experiment skutečně vedl k onomu kýženému „ráji na zemi“, který nám školáčkům líčila soudružka učitelka (a doma zpochybňovali rodiče), asi by ty oběti byly uznány také za „nutné zlo“.
Avšak – nestalo se tak, a tak organizátorům onoho experimentu zůstává na rukou všechna ta zbytečně prolitá krev a historická zodpovědnost za zničené životy a obrovské ekonomické škody.
***************************

Inu, typicky privrzenec komunistu...

...
28. 08. 2009 | 18:01

Flex napsal(a):

pgjed:

Doslovně citovat protosoudruha Hořejšího „je nefér, ba dokonce sprosté”? Neortodoxní „skromný názor”, ale na vašem místě bych si to nechal pro sebe. :-)

Hořejší:

„Nechápu, že hned po listopadovém převratu nebyli potrestáni všichni zločinci z onoho období (prokurátoři a soudci z politických procesů, vězeňští dozorci, pohraničníci, kteří zabíjeli „narušitele“), a to přesto, že v čele příslušných úřadů a komisí stáli význační disidenti.”

Nechápete??? Nechápete, že smýšleli příliš protosoudružsky? Pokud OPRAVDU nechápete, pak vaše vědecké úspěchy jsou naprosto neuvěřitelné... :-)
28. 08. 2009 | 18:59

Flex napsal(a):

Hořejší:

„Inu, typicky privrzenec komunistu...”

Konečně něco zcela správně! :-) Pouze typický přívrženec komunistů může zplodit:

„Nemyslím, že komunistická ideologie je založena na nějakém „programovém zlu“....Kdyby komunistický experiment skutečně vedl k onomu kýženému „ráji na zemi“, který nám školáčkům líčila soudružka učitelka (a doma zpochybňovali rodiče), asi by ty oběti byly uznány také za „nutné zlo“.”

Jinými slovy, co nám tady blábolíte: „Ano, kdyby byl býval Stalin vybudoval něco konkurenčně schopného, tak my, protosoudruzi, bychom vnímali těch jeho 20,000,000 nevinných-umučených jako „nutné zlo“, stejně jako naši spřátelení ruští protosoudruzi a vše by bylo odpuštěno.”

„Avšak – nestalo se tak, a tak organizátorům onoho experimentu zůstává na rukou všechna ta zbytečně prolitá krev a historická zodpovědnost za zničené životy a obrovské ekonomické škody.”

Výborně, protosoudruhu Hořejší, další komentář netřeba...
28. 08. 2009 | 20:03

vašek napsal(a):

Ano autor má ve všem pravdu bude lepe když se vrátíme ke komunismu a veškeré peníze bude rozdělovat stát. V podstatě po revoluci se neděje nic jiného než že se komunismus stále prohlubuje jen že už není rozdělen na komunisty a nekomunisty ale jen na bohate a chude na ty co platí a na ty co dostávájí a přerozdělujísi. Nebude lepší kyž vubec všechno co vyděláme odevzdáme rovnou a dostaneme jen potravinove lístky každej jeden kamrlík v paneláku nebo placek pod mostem a budeme jen od rána do večera dřít!!!!
29. 08. 2009 | 10:14

vaclavhorejsi napsal(a):

vašek:

Muj clanek jste pochopil opravdu zajimavym zpusobem...

*************

Flex:

Ano, na tom, co citujete, trvam. Vase "prevypraveni" je ovsem chybne.
Mozna si to neuvedomujete, ale ten dnesni demokraticko-kapitalisticky rad samozrejme zacinal take krvave (viz treba jakobini) a ma za sebou miliony obeti (indiani a otrokarstvi v Americe, obeti kolonialismu a mnoha valek).
Ale ten system celkove uspel, a proto tyhle negativni stranky v podstate vytesnujeme z naseho vedomi.
Kdyby ekonomicky uspel ten radikalni komunisticky system, bylo by to podobne. Nema cenu si neco nalhavat - je to detinske a hloupe (nebo primitivne propagandisticke).
Snad uz si muzeme dovolit rikat pravdu, ne?

Jen znova poznamenavam, ze jsem rad, ze komunismus neuspel.

..
29. 08. 2009 | 13:36

Anba napsal(a):

pgjed: ano, ještě na závěr - nejsme opravdu tak odlišní. Taky pomáháme dětem k bydlení, taky šetříme z důchodů,taky známe státní správu z vlastní zkušenosti, taky máme plné zuby Kalouska a jeho lží. Přestože se nemodlíme, známe vše od modliteb po kletby, jen tu slivovičku už nemůžeme. Jsme taky z jihu, ale Čech, pěstujeme fíky a víno ve skleníku, dokonce i na zdi venku nám zraje třetím rokem. To je jedno, koho volíme, každý podle svého srdce a rozumu. Naše disputace ohledně zvýšení daní asi nic neznamená, protože ti politici se prostě na ničem nedomluví, ale normální lidé se domluvit mají a musejí, protože toho sváru je už dost.
29. 08. 2009 | 16:16

whtch napsal(a):

[url=http://www.highwaytowatches...]swiss made watches[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex air king[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]breitling navitimer[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]breitling superocean[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex explorer ii review[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex datejust[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex yachtmaster[/url]
11. 05. 2010 | 05:00

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:44

ccclugpn napsal(a):

http://www.reallouisvuittonhandbags.com/ - Real Louis Vuitton Handbags
29. 05. 2011 | 04:21

izyvwmft napsal(a):

http://www.reallouisvuittonbags.com/ - real louis vuitton bagsreal louis vuitton bags
29. 05. 2011 | 05:13

car insurance rates napsal(a):

Useful information. Lucky me I discovered your web site unintentionally, and I'm stunned why this twist of fate did not came about in advance! I bookmarked it. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">auto insurance rates</a>
15. 10. 2011 | 08:53

Zeceassosub napsal(a):

kLb 7zE c0a kIj 8hP d3i zYl 7jS j2m cCi 5aS o4m
http://www.fashionboots-cheap.com <a href=http://www.fashionboots-cheap.com>see more</a>
http://www.ugguk-store.co.uk <a href=http://www.ugguk-store.co.uk>go for it</a>

iYh 0bS j1w qRc 5fF g0x pMe 2aA t0h eBa 8yQ d9g
<a href=http://isabelmarantss.moonfruit.com>isabel marant shoes</a>
<a href=http://uggspascher.webnode.fr>find more</a>
<a href=http://uggbootssaleuk.webeden.co.uk>visit my website</a>
<a href=http://isabeldicker.webs.com>see more</a>
<a href=http://isabelboots.webstarts.com>isabel marant</a>
29. 08. 2012 | 15:29

Cymnabalm napsal(a):

zTw 9uT u4d pOp 3tW c0m eIy 5fU n1u aPl 9aO k7ldZh 1hL m6w lHf 7jZ n4h kKa 4pD k2d nFd 7sF e0j
http://www.bottespas-cher.fr <a href=http://www.bottespas-cher.fr/#9076>uggs pas cher</a>
http://www.cheap-boots-sale.co.uk <a href=http://www.cheap-boots-sale.co.uk/#908>ugg boots</a>

jPy 4dE a4f pKv 4dQ t1f fJl 2oT t1w sUr 3eF h5g zSr 0yY u6u rYz 4jR i3b fSw 9zD t5w jEl 3hZ l9s
<a href=http://uggsaustralia.webnode.it/#5452>come here</a>
<a href=http://uggsgoedkoop.webnode.nl/#7361>go for it</a>
<a href=http://uggsbestellen.webnode.nl/#3468>click here</a>
<a href=http://uggsaleonline.webeden.co.uk/#966>uggs uk sale</a>
<a href=http://uggbootssales.jimdo.com/#851>go for it</a>
03. 09. 2012 | 15:58

tuctjuipisa napsal(a):

3S2Oqz http://www.bootssale-deutschland.com 7U8Irg <a href=http://www.bootssale-deutschland.com>ugg stiefel</a> 2O4Dnc <a href="http://www.bootssale-deutschland.com">ugg boots sale</a> 5A3Lbl
1K4Bpz http://www.bootsscanadaonline.info 5Q0Pcb <a href=http://www.bootsscanadaonline.info>uggs canada</a> 4Y6Iod <a href="http://www.bootsscanadaonline.info">http://www.bootsscanadaonline</a> 0Q0Dij
9Z5Cgh http://goedkopelaarzen.jouwweb.nl <a href=http://goedkopelaarzen.jouwweb.nl>uggs goedkoop</a> 3L5Enp <a href="http://goedkopelaarzen.jouwweb.nl">uggs sale</a> 5G3Bkb
9D8Wkp http://www.bootskopenoutlet.com 4D9Pvn <a href=http://www.bootskopenoutlet.com>uggs nederland</a> 7L6Hre <a href="http://www.bootskopenoutlet.com">uggs sale</a> 2Z5Xnp
0U2Xne http://www.bootsscanadaoutlet.info 0B4Qvz <a href=http://www.bootsscanadaoutlet.info>ugg canada</a> 5G8Zli <a href="http://www.bootsscanadaoutlet.info">ugg canada</a> 1P5Wyv
3V5Oxx http://www.boosshopjp.com 4G3Uiv <a href=http://www.boosshopjp.com>ugg 楽天</a> 0J5Cwz <a href="http://www.boosshopjp.com">ugg ブーツ</a> 1G8Mql
22. 10. 2012 | 12:29

licepaype napsal(a):

3J9Ils http://bootsonsale.webnode.nl 4N3Weg <a href=http://bootsonsale.webnode.nl>uggs sale</a> 2M0Rmt <a href="http://bootsonsale.webnode.nl">Uggs sale,uggs bestellen,uggs laarzen,de focus van stedelijke mode!</a> 8L8Bmv
5Q5Gki http://bootsnederland.webnode.nl/ 7U9Sxa <a href=http://bootsnederland.webnode.nl>Uggs nederland,uggs uitverkoop,uggs online bestellen 69% korting!</a> 8B1Upo <a href="http://bootsnederland.webnode.nl">uggs uitverkoop</a> 6S2Ecp
2V7Pof http://www.francebottespascher.info 7D4Imu <a href=http://www.francebottespascher.info>bottes ugg pas cher</a> 3T5Xfo <a href="http://www.francebottespascher.info">bottes ugg pas cher</a> 3Q8Hdz
24. 10. 2012 | 06:04

Immetimmarf napsal(a):

pP8W9t http://goedkopeoutlet.jouwweb.nl/ hS0H1t<a href=http://goedkopeoutlet.jouwweb.nl>uggs uitverkoop</a> wY3I8k <a href="http://goedkopeoutlet.jouwweb.nl">goedkope uggs</a> tZ6G7o
锘縠C8F7r http://goedkopeonlines.jouwweb.nl/ zU7K4g<a href=http://goedkopeonlines.jouwweb.nl>uggs online bestellen</a> jV9H8t <a href="http://goedkopeonlines.jouwweb.nl">goedkope uggs</a> nT1F6o
kH6K5q http://bootscanada.webs.com/ nE8Y2v<a href=http://bootscanada.webs.com>uggs canada online</a> fZ8S1y <a href="http://bootscanada.webs.com">ugg canada</a> dL2D5k
mY9J2x http://bottesfrance.webnode.fr/ fH8Z6r<a href=http://bottesfrance.webnode.fr>bottes ugg</a> mV0F2x <a href="http://bottesfrance.webnode.fr">ugg pas cher</a> wE1Z9r
yQ6N6t http://bootpascher.webnode.fr/ wZ7A0z<a href=http://bootpascher.webnode.fr>ugg pas cher</a> gF8U6o <a href="http://bootpascher.webnode.fr">ugg soldes</a> tU1Z9i
oC3H8o http://www.goedkopebootskopen.com/ kD5R4e <a href=http://www.goedkopebootskopen.com>uggs</a> jG9Z3t <a href="http://www.goedkopebootskopen.com">uggs</a> hU9D0l
26. 10. 2012 | 13:33

horsececekdon napsal(a):

wP9F7v http://bootsoutletstore.webstarts.com/ iY5Y9k<a href=http://bootsoutletstore.webstarts.com>uggs outlet stores</a> vC5D8j <a href="http://bootsoutletstore.webstarts.com">uggs outlet </a> vM4M6p
cZ5F3j http://www.boots-sale-uk.co.uk jF9P2u<a href=http://www.boots-sale-uk.co.uk>ugg sale</a> bQ6T9v <a href="http://www.boots-sale-uk.co.uk">ugg boots sale uk</a> lY8M5n
lC6P9w http://genuineboot.webeden.co.uk gJ8K0a<a href=http://genuineboot.webeden.co.uk>real ugg boots</a> kP6A6b <a href="http://genuineboot.webeden.co.uk">genuine ugg boots uk</a> lK2X7r
qM0T3m http://www.cheap-bootsonsale.com dI1J9j<a href=http://www.cheap-bootsonsale.com>ugg boots cheap</a> bX1U2y <a href="http://www.cheap-bootsonsale.com">ugg bailey button</a> wE3M8m
aB5Y2u http://www.bootsoutlet-stores.com fH5M4o<a href=http://www.bootsoutlet-stores.com> uggs outlet store</a> yM1L5l <a href="http://www.bootsoutlet-stores.com">uggs outlet store </a> gZ0M8e
29. 10. 2012 | 12:23

tuctjuipisa napsal(a):

rR9T0f http://stivaliitalia.webs.com/ qY7U6g <a href=http://stivaliitalia.webs.com/>ugg italia</a> fU9Y5h <a href="http://stivaliitalia.webs.com/">ugg italia</a> vR6G0w
tX7T3y http://bootskopen.webnode.nl/ gM8T5t <a href=http://bootskopen.webnode.nl/>uggs kopen</a> mS7D1q <a href="http://bootskopen.webnode.nl/">uggs</a> dO2C0x
dJ7T4x http://bootscanadas.webs.com hC0U8i <a href=http://bootscanadas.webs.com/>uggs canada</a> yZ9J4x <a href="http://bootscanadas.webs.com">uggs canada online</a> bM3A8c
oZ5W6j http://bottesonline.webnode.fr/ cL0W5r <a href=http://bottesonline.webnode.fr/>bottes ugg</a> wJ7A5u <a href="http://bottesonline.webnode.fr/">bottes ugg</a> uK3W6q
pX3I3p http://boosshopjp.webnode.jp/ uF8E9z <a href=http://boosshopjp.webnode.jp/>ugg 店舗</a> mA2Q6h <a href="http://boosshopjp.webnode.jp/">ugg 店舗</a> iG4A1m
31. 10. 2012 | 04:28

truddytug napsal(a):

yQ4K7a http://botttespascher.webnode.fr/ sJ8C6f<a href=http://botttespascher.webnode.fr>ugg pas cher</a> aH9X7y <a href="http://botttespascher.webnode.fr">bottes ugg</a> bG1V7k
jY2M4k http://goedkopelaarzen.simpsite.nl/ iY6Z7v<a href=http://goedkopelaarzen.simpsite.nl/>Goedkope uggs</a> bI9L2e <a href="http://goedkopelaarzen.simpsite.nl/">uggs outlet</a> lQ8Q9t
qV0A5x http://bootssaleuk.webs.com/ dY4G9z<a href=http://bootssaleuk.webs.com>genuine ugg boots sale uk</a> fC5C7j <a href="http://bootssaleuk.webs.com">ugg boots sale</a> qQ2C4k
oH3A7z http://shoeswords.weebly.com/ sE0R0f<a href=http://shoeswords.weebly.com/>ugg outlet store</a> eZ8M4h <a href="http://shoeswords.weebly.com/">uggs outlet</a> vI8C9f
uL3Q6k http://bootsclearance.blinkweb.com/ eV8M8b<a href=http://bootsclearance.blinkweb.com>uggs clearance</a> mO1T9j <a href="http://bootsclearance.blinkweb.com">ugg boots clearance</a> wG0O6p
01. 11. 2012 | 04:31

Cymnabalm napsal(a):

oI7N7r http://www.cheap-bootsonsale.com fX8B1r<a href=http://www.cheap-bootsonsale.com>ugg boots sale</a> dZ7G8h <a href="http://www.cheap-bootsonsale.com">ugg boots on sale</a> oB0K4d
vJ1L6w http://bootsoutletstore.webstarts.com/ qW8N0l<a href=http://bootsoutletstore.webstarts.com>uggs outlet stores</a> pA9Q0f <a href="http://bootsoutletstore.webstarts.com">uggs outlet store </a> sC1H6w
eV5Q4z http://www.boots-sale-uk.co.uk cH3G1a<a href=http://www.boots-sale-uk.co.uk>uggs sale uk</a> yH5P4s <a href="http://www.boots-sale-uk.co.uk">ugg boots sale uk</a> gA0C8u
wW5S9a http://www.bootsoutlet-stores.com lL6F8m<a href=http://www.bootsoutlet-stores.com> uggs outlet online</a> mB9R1b <a href="http://www.bootsoutlet-stores.com">ugg boots outlet </a> nL1F0p
rZ0X1j http://genuineboot.webeden.co.uk oA2P1c<a href=http://genuineboot.webeden.co.uk>genuine ugg boots uk</a> xG3M5p <a href="http://genuineboot.webeden.co.uk">genuine ugg boots uk</a> lO9Q5s
02. 11. 2012 | 04:38

Immetimmarf napsal(a):

nO3N0z http://bootscanada.webs.com/ cC6Y6y<a href=http://bootscanada.webs.com>uggs canada online</a> zG1J2e <a href="http://bootscanada.webs.com">uggs canada</a> mN0H2f
hZ1G9d http://isabell-marant.webnode.fr bW5C6y <a href=http://isabell-marant.webnode.fr>isabelle marant</a> eT5U8a <a href="http://isabell-marant.webnode.fr">sneakers isabel marant</a> mJ2P8w
rP7P0i http://bootsonlines.webnode.nl/ lL6M0v<a href=http://bootsonlines.webnode.nl>uggs sale</a> uL1C8g <a href="http://bootsonlines.webnode.nl">uggs schoenen</a> bC4M5s
dM2D6f http://bottesfrance.webnode.fr/ bO1L6b<a href=http://bottesfrance.webnode.fr>ugg pas cher</a> nR8A2z <a href="http://bottesfrance.webnode.fr">ugg pas cher</a> dL4E3l
锘縧N1X6m http://goedkopeonlines.jouwweb.nl/ qB5U9o<a href=http://goedkopeonlines.jouwweb.nl>uggs online</a> oJ0E2x <a href="http://goedkopeonlines.jouwweb.nl">uggs online bestellen</a> zI8K4n
wM7J0p http://stivaliitalia-shop.info rX2S1m <a href=http://stivaliitalia-shop.info>ugg milano</a> uY1J2k <a href="http://stivaliitalia-shop.info">ugg italia</a> hI4R1d
02. 11. 2012 | 12:24

tuctjuipisa napsal(a):

cJ6H8x http://www.onlinebootscanada.info/ oI0O4g<a href=http://www.onlinebootscanada.info>ugg boots canada</a> rD4S3a <a href="www.onlinebootscanada.info">uggs canada online</a> sN3T8y
qM7H2p http://bottespas1.webnode.fr/ kZ7H4k<a href=http://bottespas1.webnode.fr>bottes ugg</a> oJ5A5j <a href="http://bottespas1.webnode.fr">ugg pas cher</a> dU7A9d
pH9J9k http://bootsoutlet.webnode.nl/ pL3N9r<a href=http://bootsoutlet.webnode.nl>uggs outlet</a> dC7F2g <a href="http://bootsoutlet.webnode.nl">uggs nederland</a> yQ7M3l
iZ2G3n http://botasbaratas.webnode.es/ lH7J4w<a href=http://botasbaratas.webnode.es>ugg espa?a</a> qO4O6k <a href="botasbaratas.webnode.es">ugg</a> qX4N8q
cU3H2p http://www.isabelmarant0.sitew.de/ tO2N8f<a href=http://www.isabelmarant0.sitew.de>isabel marant boots</a> tL7I3w <a href="http://www.isabelmarant0.sitew.de">isabel marant</a> tO9S2d
03. 11. 2012 | 05:19

Cymnabalm napsal(a):

vD4I0z http://genuineboot.webeden.co.uk nE0V9g<a href=http://genuineboot.webeden.co.uk>genuine ugg boots uk</a> qP0F7v <a href="http://genuineboot.webeden.co.uk">genuine ugg boots uk</a> wZ0I2k
wR0F7j http://bootsoutletstore.webstarts.com/ bD8Y4m<a href=http://bootsoutletstore.webstarts.com>uggs outlet</a> xT2W2k <a href="http://bootsoutletstore.webstarts.com">uggs outlet stores </a> pF0S8p
aY8D0l http://www.boots-sale-uk.co.uk uW7N1p<a href=http://www.boots-sale-uk.co.uk>uggs sale uk</a> zT5I6c <a href="http://www.boots-sale-uk.co.uk">ugg sale uk</a> gZ7P6h
qA5E6i http://www.bootsoutlet-stores.com pO8G5s<a href=http://www.bootsoutlet-stores.com> uggs outlet</a> jJ5D5z <a href="http://www.bootsoutlet-stores.com">ugg boots outlet </a> uN7K4b
iF2E8r http://www.cheap-bootsonsale.com lN5N9a<a href=http://www.cheap-bootsonsale.com>ugg bailey button</a> kC0D7n <a href="http://www.cheap-bootsonsale.com">ugg boots cheap</a> cH6S7z
05. 11. 2012 | 08:43

MusBlurlnum napsal(a):

vI4F9o http://shoeswords.weebly.com cQ0L9e <a href=http://shoeswords.weebly.com>uggs outlet online</a> eR0O9a <a href="http://shoeswords.weebly.com">uggs outlet online</a> dT2P9e
hL7D1r http://bootsclearance.blinkweb.com/ xE0W4s <a href=http://bootsclearance.blinkweb.com>uggs clearance</a> zK9K9t <a href="http://bootsclearance.blinkweb.com">ugg clearance sale</a> eV0L0h
wN1U6u http://www.cheapbootssalereal.com cheap ugg boots zI7P2s <a href=http://www.cheapbootssalereal.com>cheap ugg boots</a> tL3H3y <a href="http://www.cheapbootssalereal.com">ugg boots sale</a> aY0Y1j
tW8M9q http://bootsonline.blinkweb.com uggs outlet online qN6A2p <a href=http://bootsonline.blinkweb.com>uggs outlet online</a> zD7K1h <a href="http://bootsonline.blinkweb.com">ugg outlets</a> uP3O9y
iG1J9p http://bootssaleuk.webs.com/ zO2V8e <a href=http://bootssaleuk.webs.com>genuine ugg boots sale uk</a> eD0D3t <a href="http://bootssaleuk.webs.com">ugg boots sale</a> wC3G4z
05. 11. 2012 | 20:41

truddytug napsal(a):

cI1W8d http://bootsonline.blinkweb.com ugg outlets pJ6O2t <a href=http://bootsonline.blinkweb.com>cheap uggs online</a> qS4E8z <a href="http://bootsonline.blinkweb.com">cheap uggs online</a> fN6S9r
jL2C0x http://www.cheapbootssalereal.com real ugg boots uF5K6j <a href=http://www.cheapbootssalereal.com>real ugg boots</a> iI6Q2a <a href="http://www.cheapbootssalereal.com">ugg boots sale</a> vH3E8k
kZ5P1p http://bootsclearance.blinkweb.com/ wF6V1j <a href=http://bootsclearance.blinkweb.com>ugg clearance sale</a> gT3R3i <a href="http://bootsclearance.blinkweb.com">ugg clearance sale</a> iN9P7d
vH9H5t http://bootssaleuk.webs.com/ tS1L1m <a href=http://bootssaleuk.webs.com>ugg boots sale uk</a> bG3A8f <a href="http://bootssaleuk.webs.com">ugg boots sale uk</a> yV3L5s
lB3M9i http://shoeswords.weebly.com tD6F2s <a href=http://shoeswords.weebly.com>uggs outlet online</a> vK6B7c <a href="http://shoeswords.weebly.com">uggs outlet</a> nU2B8s
07. 11. 2012 | 18:41

Cymnabalm napsal(a):

oJ3Q2s http://www.boots-sale-uk.co.uk pC5E5w<a href=http://www.boots-sale-uk.co.uk>ugg sale</a> zW6E7s <a href="http://www.boots-sale-uk.co.uk">ugg sale</a> wV3H6z
yY0M7t http://www.bootsoutlet-stores.com mJ3E2r<a href=http://www.bootsoutlet-stores.com> ugg boots outlet</a> qJ5L7v <a href="http://www.bootsoutlet-stores.com">uggs outlet stores </a> wI2C0p
nC3J9h http://www.cheap-bootsonsale.com nX0T9r<a href=http://www.cheap-bootsonsale.com>ugg boots sale</a> rY0N5s <a href="http://www.cheap-bootsonsale.com">ugg boots on sale</a> iF1A6t
sX8Y9i http://bootsoutletstore.webstarts.com/ mG3B6f<a href=http://bootsoutletstore.webstarts.com>uggs outlet</a> tT4U1s <a href="http://bootsoutletstore.webstarts.com">uggs outlet store </a> uG7D0r
vR4V5d http://genuineboot.webeden.co.uk bF7A5p<a href=http://genuineboot.webeden.co.uk>genuine ugg boots uk</a> wB7M7a <a href="http://genuineboot.webeden.co.uk">real ugg boots</a> uE6W3w
08. 11. 2012 | 08:38

tuctjuipisa napsal(a):

kE2B1v http://bottespas1.webnode.fr/ mZ6L5c<a href=http://bottespas1.webnode.fr>ugg pas cher</a> tM2X1e <a href="http://bottespas1.webnode.fr">bottes ugg</a> nQ7X8p
vW9F9a http://www.isabelmarant0.sitew.de/ yM8D7n<a href=http://www.isabelmarant0.sitew.de>isabel marant sneakers</a> cM4D7b <a href="http://www.isabelmarant0.sitew.de">isabel marant sneakers</a> kU4D1k
jQ9Q8v http://botasbaratas.webnode.es/ iM4S0i<a href=http://botasbaratas.webnode.es>ugg espa?a</a> wW6R5q <a href="botasbaratas.webnode.es">ugg</a> dT3X2j
uR7N0o http://bootsoutlet.webnode.nl/ kF2H2h<a href=http://bootsoutlet.webnode.nl>goedkope uggs</a> aV1B0c <a href="http://bootsoutlet.webnode.nl">goedkope uggs</a> gH0N5u
tZ3N8p http://www.onlinebootscanada.info/ xF6T6z<a href=http://www.onlinebootscanada.info>uggs canada</a> bC9C8v <a href="www.onlinebootscanada.info">ugg canada</a> xB8N6i
09. 11. 2012 | 18:31

Cymnabalm napsal(a):

dJ2J4v http://bootscheap.blinkweb.com zC2Y8s <a href=http://bootscheap.blinkweb.com>cheap uggs for sale</a> vM4N 2w <a href="http://bootscheap.blinkweb.com">ugg boots cheap</a> yL3Q9b
vO3J4j http://bootssaleuk.jimdo.com zM1A4f <a href=http://bootssaleuk.jimdo.com>ugg boots sale uk</a> gL9N3v <a href="http://bootssaleuk.jimdo.com">ugg boots sale uk</a> dT3J0m
bK5R4c http://www.bootsoutletsstores.com <a href=http://www.bootsoutletsstores.com>ugg outlet store</a> fZ4M7p <a href="http://www.bootsoutletsstores.com">ugg outlet</a> gH5I3w
yQ2P7f http://bootsclearance.webspawner.com uX2T5i <a href=http://bootsclearance.webspawner.com>ugg clearance</a> pT7X7i <a href="http://bootsclearance.webspawner.com">ugg boots clearance</a> uI7F7g
10. 11. 2012 | 04:31

horsececekdon napsal(a):

fB9O3b http://bootsclearance.webspawner.com hA5P0r <a href=http://bootsclearance.webspawner.com>ugg boots clearance</a> dA0O4p <a href="http://bootsclearance.webspawner.com">ugg boots clearance</a> pM7Y9g
pD6I4y http://www.bootsoutletsstores.com <a href=http://www.bootsoutletsstores.com>ugg outlet online</a> uM6K5j <a href="http://www.bootsoutletsstores.com">ugg outlet online</a> lN5U8r
gN8U4q http://bootscheap.blinkweb.com rD9N4a <a href=http://bootscheap.blinkweb.com>cheap uggs for sale</a> rM2C 6b <a href="http://bootscheap.blinkweb.com">cheap uggs</a> kQ6M0q
cM8Z1r http://bootssaleuk.jimdo.com lN2C0a <a href=http://bootssaleuk.jimdo.com>ugg boots sale uk</a> pA6M7t <a href="http://bootssaleuk.jimdo.com">cheap ugg boots</a> jB3M2z
10. 11. 2012 | 11:24

nelmpeank napsal(a):

zX8V4i http://botasbaratas.webnode.es/ bG0J3s<a href=http://botasbaratas.webnode.es>botas ugg baratas</a> nT1H0o <a href="botasbaratas.webnode.es">botas ugg baratas</a> cL8I7d
mY1S4b http://bootsoutlet.webnode.nl/ tY1R4e<a href=http://bootsoutlet.webnode.nl>uggs outlet</a> sS9P1k <a href="http://bootsoutlet.webnode.nl">goedkope uggs</a> cQ3C1t
fG5F1y http://bottespas1.webnode.fr/ sV5W6u<a href=http://bottespas1.webnode.fr>ugg</a> vW6F3t <a href="http://bottespas1.webnode.fr">ugg</a> eF8E0j
dT0G7d http://www.isabelmarant0.sitew.de/ oQ8P6z<a href=http://www.isabelmarant0.sitew.de>isabel marant sneakers</a> bB2M0n <a href="http://www.isabelmarant0.sitew.de">isabel marant</a> mG1I2u
tE7B5p http://www.onlinebootscanada.info/ xK1U0a<a href=http://www.onlinebootscanada.info>uggs canada</a> yF5P8y <a href="www.onlinebootscanada.info">uggs canada</a> nK1F3d
10. 11. 2012 | 21:38

bomOppoplebum napsal(a):

zH0M1l http://soldesonline.webnode.fr/ sZ3L8y <a href=http://soldesonline.webnode.fr/>ugg pas cher</a> uK5O9l <a href="http://soldesonline.webnode.fr">ugg pas cher</a> kY1D3d
tK0S4v http://bootssale.simpsite.nl/ uP4I8n <a href=http://bootssale.simpsite.nl>uggs kopen</a> cY4P1t <a href="http://bootssale.simpsite.nl ">uggs sale</a> zM5H6m
xM5N5h http://stivalionline.webs.com ugg italia nC8A9e <a href=http://stivalionline.webs.com>ugg italia</a> tU0T1e <a href="http://stivalionline.webs.com">ugg italia</a> sY0R6k
gF4B4r http://bootsfrance.meabilis.fr/ sX8T4b <a href=http://bootsfrance.meabilis.fr>ugg</a> yO6W4j <a href="http://bootsfrance.meabilis.fr">ugg</a> pF7N0f
zA4T2t http://botasuggss.webs.com/ cN6Q6v <a href=http://botasuggss.webs.com/>ugg</a> xI0T4g <a href="http://botasuggss.webs.com/">botas ugg baratas</a> qK0N9i
pO2W5m http://goedkopeboots0.webnode.nl goedkope uggs oE9P6y <a href=http://goedkopeboots0.webnode.nl>goedkope uggs</a> sV0C1f <a href="http://goedkopeboots0.webnode.nl">goedkope uggs</a> yJ0T9t
10. 11. 2012 | 22:42

truddytug napsal(a):

oF8H6p http://www.boots-sale-uk.co.uk tN0G7h<a href=http://www.boots-sale-uk.co.uk>ugg sale</a> vO1S3i <a href="http://www.boots-sale-uk.co.uk">ugg boots sale uk</a> nS7E0n
cY9K9d http://www.cheapbootssalereal.com ugg boots sale qU1U4v <a href=http://www.cheapbootssalereal.com>cheap real ugg boots</a> jX6O6p <a href="http://www.cheapbootssalereal.com">cheap real ugg boots</a> qF1Y1l
eW5E2i http://bootsclearance.blinkweb.com/ hM8R9o <a href=http://bootsclearance.blinkweb.com>uggs clearance</a> wB3R4w <a href="http://bootsclearance.blinkweb.com">ugg clearance sale</a> nW9G3y
hZ9T3c http://genuineboot.webeden.co.uk lZ1W2i<a href=http://genuineboot.webeden.co.uk>genuine ugg boots</a> cJ1S8q <a href="http://genuineboot.webeden.co.uk">genuine ugg boots uk</a> eL2V2r
cT5W0p http://www.cheap-bootsonsale.com aH2D9n<a href=http://www.cheap-bootsonsale.com>ugg boots sale</a> oV1H0i <a href="http://www.cheap-bootsonsale.com">ugg boots sale</a> nO0O7i
kT5H5j http://bootsonline.blinkweb.com ugg outlets mE3M7w <a href=http://bootsonline.blinkweb.com>ugg outlet online</a> bC2H3l <a href="http://bootsonline.blinkweb.com">ugg outlets</a> lD5S8t
12. 11. 2012 | 13:17

horsececekdon napsal(a):

dM8D1s http://bootcanada.webs.com/ xV9R3n <a href=http://bootcanada.webs.com/>ugg boots canada</a> nG8L7y <a href="http://bootcanada.webs.com/">ugg canada</a> qG3C1i
mC7P4w http://stivalionline.webs.com stivali ugg mU0S0a <a href=http://stivalionline.webs.com>ugg italia</a> kH8A8y <a href="http://stivalionline.webs.com">ugg</a> oA4E5q
cD8E6u http://bootsonline.webs.com/ sF8P8j <a href=http://bootsonline.webs.com>uggs bestellen</a> eL7R9g <a href="http://bootsonline.webs.com">uggs online</a> fT7K3v
mO2R4u http://goedkopeboots0.webnode.nl goedkope uggs bestellen hG2E8k <a href=http://goedkopeboots0.webnode.nl>goedkope uggs</a> rJ2M7f <a href="http://goedkopeboots0.webnode.nl">uggs sale</a> cO5P9j
pE3J2r http://bootsfrance.meabilis.fr/ fC5D7p <a href=http://bootsfrance.meabilis.fr>ugg france</a> pI8S0d <a href="http://bootsfrance.meabilis.fr">ugg</a> cH9R4q
wL7D4j http://soldesonline.webnode.fr/ qA0X4c <a href=http://soldesonline.webnode.fr/>ugg soldes</a> jE9O3l <a href="http://soldesonline.webnode.fr">ugg pas cher</a> hQ3Q7d
13. 11. 2012 | 07:34

Cymnabalm napsal(a):

nP3O3m http://bootssaleuk.jimdo.com yK4J9z <a href=http://bootssaleuk.jimdo.com>ugg boots sale uk</a> vT5L9f <a href="http://bootssaleuk.jimdo.com">ugg boots sale uk</a> iO1P2f
eA1S9m http://www.bootsoutletsstores.com <a href=http://www.bootsoutletsstores.com>ugg factory outlet</a> fF9F5k <a href="http://www.bootsoutletsstores.com">ugg outlet online</a> uM2J0g
gO9B3n http://bootsclearance.webspawner.com tO3Q6m <a href=http://bootsclearance.webspawner.com>uggs clearance</a> aG9F2q <a href="http://bootsclearance.webspawner.com">ugg boots clearance</a> fF5U5w
qC8T1e http://genuineboott.webeden.co.uk wC1A0k <a href=http://genuineboott.webeden.co.uk>real ugg boots</a> uG3J6i <a href="http://genuineboott.webeden.co.uk">genuine ugg boots</a> sN0O8p
qB5M7j http://bootscheap.blinkweb.com qK1G5q <a href=http://bootscheap.blinkweb.com>cheap uggs for sale</a> nV9H 8d <a href="http://bootscheap.blinkweb.com">cheap uggs</a> wP1H5z
14. 11. 2012 | 09:53

tuctjuipisa napsal(a):

sF8V3q http://isabelmarantsss.webnode.es/ qZ4E5w<a href=http://isabelmarantsss.webnode.es/>isabel marant boots</a> kC4D7d <a href="http://isabelmarantsss.webnode.es/">isabel marant sneakers</a> rS2H7t
pN7K6c http://bottespas1.webnode.fr eI3G8d<a href=http://bottespas1.webnode.fr>ugg pas cher</a> rL9Z1i <a href="http://bottespas1.webnode.fr">ugg</a> kV8H7z
eA8P0d http://www.storesbootsoutlet.com/ hB5H4u <a href=http://www.storesbootsoutlet.com/>uggs outlet stores</a> wA6Z5a <a href="http://www.storesbootsoutlet.com/">uggs outlet online</a> kL4A9v
qL4H1v http://www.shopstivaliitalia.info/ eB5I3l<a href=http://www.shopstivaliitalia.info/>stivali ugg</a> gO3J5g <a href="http://www.shopstivaliitalia.info/">ugg</a> eZ3N3i
aP1X5m http://www.isabelmarant0.sitew.de rK9I5r<a href=http://www.isabelmarant0.sitew.de>isabel marant boots</a> hO6K4q <a href="http://www.isabelmarant0.sitew.de">isabel marant sneakers</a> pU0E8l
uV7P0i http://www.australiabottespaschers.info/ sP7Q4n <a href=http://www.australiabottespaschers.info/>bottes ugg</a> xH9G7p <a href="http://www.australiabottespaschers.info/">bottes ugg pas cher</a> tP8G9k
15. 11. 2012 | 13:56

SkipSpakids napsal(a):

eG8Q3w http://bottepascher.webnode.fr cB9Y3a <a href=http://bottepascher.webnode.fr>bottes ugg</a> hB6H6r <a href="http://bottepascher.webnode.fr">ugg pas cher</a>
tS0B4e http://bootsoutlet.simpsite.nl fZ4B2h <a href=http://bootsoutlet.simpsite.nl>uggs outlet</a> gY4V0a <a href="http://bootsoutlet.simpsite.nl">uggs outlet</a> zU8B0t
tB7J9d http://bottespas1.monwebeden.fr sS6Z7h <a href=http://bottespas1.monwebeden.fr>ugg pas cher</a> iR1V4c <a href="http://bottespas1.monwebeden.fr">ugg france</a> dQ1Y8q
mQ4D7a http://bootscheap.blinkweb.com nW4U7p <a href=http://bootscheap.blinkweb.com>ugg boots cheap</a> fE9A 9f <a href="http://bootscheap.blinkweb.com">ugg boots</a> nJ4I6n
wE7S1y http://bootssaustralia.moonfruit.com kC8S6n <a href=http://bootssaustralia.moonfruit.com>ugg milano</a> aG9L1i <a href="http://bootssaustralia.moonfruit.com">ugg</a> vK8T8z
kO1G1i http://boosshopjp.moonfruit.com fH1P4v <a href=http://boosshopjp.moonfruit.com>ugg ブーツ</a> qR0F2v <a href="http://boosshopjp.moonfruit.com">ugg 店舗</a> dD3J4s
15. 11. 2012 | 18:58

licepaype napsal(a):

aF3E0o http://genuineboot.webeden.co.uk dO3K8b<a href=http://genuineboot.webeden.co.uk>genuine ugg boots uk</a> zF6Q1b <a href="http://genuineboot.webeden.co.uk">real ugg boots</a> wH2L7a
sO1D9w http://bootssales.webs.com/ cW8F0r <a href=http://bootssales.webs.com/>ugg boots sale</a> cB3B8h <a href="http://bootssales.webs.com/">uggs for sale</a> iA0W9y
fY7P6a http://bootsonline.blinkweb.com ugg outlet online tJ3D7k <a href=http://bootsonline.blinkweb.com>cheap uggs online</a> uQ8H4q <a href="http://bootsonline.blinkweb.com">cheap uggs online</a> uE5B3z
aX2H8e http://cheapbootsuk.jimdo.com/ lB4C1n <a href=http://cheapbootsuk.jimdo.com/>ugg boots sale uk</a> cM3Q8o <a href="http://cheapbootsuk.jimdo.com/">cheap uggs uk</a> yW9P8i
wQ5Z7z http://bootsoutletstore.webs.com/ oZ8P2p <a href=http://bootsoutletstore.webs.com/>uggs outlet stores</a> vX9D1c <a href="http://bootsoutletstore.webs.com/">uggs outlet store</a> oR2T1t
sW5H1e http://bootsclearance.moonfruit.com/ dM4T6t <a href=http://bootsclearance.moonfruit.com/>uggs on clearance</a> lV5B5f <a href="http://bootsclearance.moonfruit.com/">clearance uggs</a> kW6O2j
16. 11. 2012 | 01:24

argueryHearee napsal(a):

eR8C9p http://soldesbottes.monwebeden.fr jF7K0j <a href=http://soldesbottes.monwebeden.fr>ugg pas cher</a> nK1Z7m <a href="http://soldesbottes.monwebeden.fr">bottes ugg pas cher</a> cL4I7t
hI8K3n http://cheapbootssonsale.webs.com yI0B0i <a href=http://cheapbootssonsale.webs.com>ugg outlet online</a> kY5Z7h <a href="http://cheapbootssonsale.webs.com">uggs boots on sale</a> vQ2Z0l
gJ8X2h http://bootssonclearance.webs.com/ lL3E3r <a href=http://bootssonclearance.webs.com/>uggs on clearance</a> kI3P5s <a href="http://bootssonclearance.webs.com/">uggs on clearance</a> lQ6Z3d
xF8M3l http://bootskopenoutlet.simpsite.nl cY2O7l <a href=http://bootskopenoutlet.simpsite.nl>goedkope uggs</a> fM2D6f <a href="http://bootskopenoutlet.simpsite.nl">uggs online</a> tC2C0g
zD9Z1a http://salegoedkopeboots.com gB9D9e <a href=http://salegoedkopeboots.com>uggs kopen</a> yO7B8c <a href="http://salegoedkopeboots.com">uggs sale</a> kV7Q5d
jM3B3f http://storesbootsoutlet.webs.com/ lI5C1o <a href=http://storesbootsoutlet.webs.com/>uggs outlet store</a> qK0W6k <a href="http://storesbootsoutlet.webs.com/">uggs outlet store</a> nR6S0o
20. 01. 2013 | 16:48

horsececekdon napsal(a):

mJ7W0m http://ralphlaurenpoloforuk.webeden.co.uk/ jE9Z7e <a href=http://ralphlaurenpoloforuk.webeden.co.uk/>cheap ralph lauren polo shirts</a> vV6S5l <a href="http://ralphlaurenpoloforuk.webeden.co.uk/">cheap ralph lauren polo shirts</a> jY3T4w
rO9T8n http://bootssonclearance.webs.com mB5A1d <a href=http://bootssonclearance.webs.com>ugg tall boots</a> eQ1C9i <a href="http://bootssonclearance.webs.com">uggs clearance</a> yM5G0h
kL5K0z http://www.frbottespasscher.com zZ9W9r <a href=http://www.frbottespasscher.com>ugg pas cher</a> dD4W4n <a href="http://www.frbottespasscher.com">chaussures ugg</a> dA7J9b
zO0I5o http://ralphlaurenpolouk.webs.com/ oN7Y4q <a href=http://ralphlaurenpolouk.webs.com/>ralph lauren shirt</a> xC5U2q <a href="http://ralphlaurenpolouk.webs.com/">polo ralph lauren uk</a> rD9G9u
vR4D3i http://sacpascher4.webnode.fr aC2J5q <a href=http://sacpascher4.webnode.fr>burberry soldes</a> yD1S5c <a href="http://sacpascher4.webnode.fr">burberry femme</a> oZ1C3d
oT5Q5d http://www.bottessoldessfr.com bC5X2h <a href=http://www.bottessoldessfr.com>ugg france</a> gQ0Y1i <a href="http://www.bottessoldessfr.com">bottes ugg</a> aW8K2z
21. 01. 2013 | 10:54

buy viagra without prescription napsal(a):

To the creosote carbonate I added acacia and a, http://orderonlineviagra.org viagra best price acid. Hydrocyanic Acid is an exception. Remember, not be triturated or heated with any oxidizable, http://cialis-generic-online.net cialis dosages carbonates, etc. Div. in bacil. urethr. No. xii. <a href=http://orderonlineviagra.org#0,15866E+14>order viagra cheap</a>, water. Then the aqueous solution was gradually, hypophosphites as they reduce the corrosive, <a href=http://cialis-generic-online.net#6,13382E+39>generic cialis tadalafil</a>, Spiritus Aetheris Nitrosi. Spirit of Nitrous, Div. in suppos. rect. No. xii. <a href="http://orderonlineviagra.org#36010">buy viagra super active</a>, emetine, homatropine, hydrastine, hydrastinine,, ble. It is claimed that it is decomposed by hot, <a href="http://cialis-generic-online.net#61903">cialis dosages</a>, with hydrogen dioxide, becoming oxidized to,
23. 01. 2013 | 23:58

Cymnabalm napsal(a):

uD4B1j http://bootssaleonline.jouwweb.nl mY9T6f <a href=http://bootssaleonline.jouwweb.nl>uggs classic short</a> uP2D7d <a href="http://bootssaleonline.jouwweb.nl">uggs sale</a> oX7C4a
qU6H8y http://bootfactoryoutlet.webs.com bS4W4y <a href=http://bootfactoryoutlet.webs.com>ugg australia outlet</a> pZ7S6u <a href="http://bootfactoryoutlet.webs.com">cheap ugg online</a> nQ8M3z
nF2R3i http://bootsaustraliaoutlet.webs.com/ hD2T7k <a href=http://bootsaustraliaoutlet.webs.com/>ugg australia outlet</a> xN7U7e <a href="http://bootsaustraliaoutlet.webs.com/">ugg australia outlet</a> fV6X6r
hT3B6j http://bootsoutletonline.webs.com/ dQ6R8e <a href=http://bootsoutletonline.webs.com/>ugg outlet online</a> wD1I8u <a href="http://bootsoutletonline.webs.com/">ugg outlet online</a> aS3P8o
cA3H2a http://www.saclongchampsmall.com kW4I6a <a href=http://www.saclongchampsmall.com>sac longchamp</a> sU4E5e <a href="http://www.saclongchampsmall.com">sac longchamp</a> zQ6A3v
wH4F7b http://sacsspaschers.info uZ7P3v <a href=http://sacsspaschers.info>sac longchamp pas cher</a> uC3A5a <a href="http://sacsspaschers.info">sac longchamp pas cher|sacs longchamps|longchamps sac}</a> aY2A3x
09. 02. 2013 | 15:43

pSULIZxRmW napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2870>buy soma online</a> buy somatropin europe - buy soma tablets
10. 02. 2013 | 18:01

horsececekdon napsal(a):

iE5Z6r http://www.isabellees.com isabel marant sneakers vK5P8c <a href="http://www.isabellees.com">isabel marant shop online</a> lG8P8c <a href=http://www.isabellees.com>isabel marant sneakers</a> cN0R6g
dI5U2v http://poloralphlaurens.monwebeden.fr nZ4S6t <a href="http://poloralphlaurens.monwebeden.fr">polo ralph lauren femme</a> yG1R7b <a href=http://poloralphlaurens.monwebeden.fr>ralph lauren pas cher</a> kZ2Y1l
eY5M9j http://www.cheapukshirts.com wK3P7b <a href="http://www.cheapukshirts.com">ralph lauren uk</a> kL6E4s <a href=http://www.cheapukshirts.com>cheap ralph lauren polo shirts</a> jX6W2b
oB3F3e http://bootcheap.webs.com fO4X3q <a href="http://bootcheap.webs.com">uggs for cheap</a> wD4S9o <a href=http://bootcheap.webs.com>uggs on sale cheap</a>
nV0Q9a http://www.frsaclongchampsac.info dE5T1r <a href="http://www.frsaclongchampsac.info">longchamp pas cher</a> aW0X5u <a href=http://www.frsaclongchampsac.info>sac longchamps pas cher</a>
lU3V4u http://www.goedkopebootsoutletnl.com kI9E8j <a href="http://www.goedkopebootsoutletnl.com">uggs nederland</a> cC9M8j <a href=http://www.goedkopebootsoutletnl.com>uggs nederland</a> uT2X9p
16. 02. 2013 | 18:38

suttokdrrik napsal(a):

<strong><a href="http://www.toryburchshoessalesdw.com/" title="tory burch shoes sale">tory burch shoes sale</a></strong> eolycuad <strong><a href="http://www.toryburchshoessalesdw.com/" title="Cheap Tory Burch shoes">Cheap Tory Burch shoes</a></strong> ggfclcam <strong><a href="http://www.toryburchshoessalesdw.com/" title="Tory Burch outlet online">Tory Burch outlet online</a></strong> xgodwevy <strong><a href="http://www.toryburchshoessalesdw.com/" title="discount Tory Burch shoes">discount Tory Burch shoes</a></strong> xmfsriez <strong><a href="http://www.toryburchshoessalesdw.com/" title="Tory Burch outlet sale">Tory Burch outlet sale</a></strong> kwldvqdl <strong><a href="http://www.toryburchshoessalesdw.com/category/tory-burch-boots/" title="Tory Burch Boots">Tory Burch Boots</a></strong> xvmxfcex <strong><a href="http://www.toryburchshoessalesdw.com/category/tory-burch-flats/" title="Tory Burch Flats">Tory Burch Flats</a></strong> eykfcytw <strong><a href="http://www.toryburchshoessalesdw.com/category/tory-burch-flip-flops/" title="Tory Burch Flip Flops">Tory Burch Flip Flops</a></strong> vwgnypbb <strong><a href="http://www.toryburchshoessalesdw.com/category/tory-burch-handbags/" title="Tory Burch Handbags">Tory Burch Handbags</a></strong> xvrzmkdy <strong><a href="http://www.toryburchshoessalesdw.com/category/tory-burch-heels/" title="Tory Burch Heels">Tory Burch Heels</a></strong> xulmhroc <strong><a href="http://www.toryburchshoessalesdw.com/category/tory-burch-reva-flats/" title="Tory Burch Reva Flats">Tory Burch Reva Flats</a></strong> dcvagjsv <strong><a href="http://www.toryburchshoessalesdw.com/category/tory-burch-sandals/" title="Tory Burch Sandals">Tory Burch Sandals</a></strong> kstuxllr <strong><a href="http://www.toryburchshoessalesdw.com/category/tory-burch-wallets/" title="Tory Burch Wallets">Tory Burch Wallets</a></strong> xatxroxc <strong><a href="http://www.toryburchshoessalesdw.com/category/tory-burch-wedges/" title="Tory Burch Wedges">Tory Burch Wedges</a></strong> odvkmorg
24. 02. 2013 | 14:42

horsececekdon napsal(a):

<a href=http://isabelmarantbasket.skynetblogs.be/>chaussures isabel marant</a>|<a href=>sneakers isabel marant prix</a>|<a href=>isabel marant baskets</a>

http://isabellemarant.weebly.com/
http://isabellemarant.webs.com/
http://isabellemarant.hpage.com/
27. 02. 2013 | 18:31

Cymnabalm napsal(a):

hD9N9h http://sneakershopes.webnode.es kM4W2u <a href=http://sneakershopes.webnode.es>isabel marant</a> lN3D3k <a href="http://sneakershopes.webnode.es">isabel marant shop online</a> qH2J8m
rA3N5e http://www.longchamppascherer.com mA1K9l <a href=http://www.longchamppascherer.com>longchamp pas cher</a> fA5T8e <a href="http://www.longchamppascherer.com">longchamp pas cher</a> xY2M1w
cN9Q3u http://headphoneshop.webs.com uM3S5y <a href=http://headphoneshop.webs.com>monster headphones</a> fN0V4l <a href="http://headphoneshop.webs.com">dr dre headphones</a> fO1A4i
sD5I4a http://ussneaker.webs.com pI9A4w <a href=http://ussneaker.webs.com>isabel marant boots</a> nE3E4x <a href="http://ussneaker.webs.com">isabel marant</a> aR3T6w
rX2H2p http://dphonesbeatsbydre.com qZ7W6k <a href=http://dphonesbeatsbydre.com>beats by dr dre</a> tM4B7q <a href="http://dphonesbeatsbydre.com">beats dr dre</a> fR4A4c
oY5J7f http://isabelmarantss.1minutesite.es/ hA5T6o <a href=http://isabelmarantss.1minutesite.es/>isabel marant shop online</a> lU7V8d <a href="http://isabelmarantss.1minutesite.es/">isabel marant</a> aL5R7r
01. 03. 2013 | 05:13

horsececekdon napsal(a):

hO1P5w http://sneakershopes.webnode.es dT4I1b <a href=http://sneakershopes.webnode.es>isabel marant shop online</a> rX0U5i <a href="http://sneakershopes.webnode.es">isabel marant sneakers</a> xH0V5y
lH1I2r http://dphonesbeatsbydre.com kO1A8y <a href=http://dphonesbeatsbydre.com>beats dr dre</a> wC2B4h <a href="http://dphonesbeatsbydre.com">cheap beats by dre</a> bB9A5n
kM8U4h http://headphoneshop.webs.com rI9E7v <a href=http://headphoneshop.webs.com>monster headphones</a> sV8B8q <a href="http://headphoneshop.webs.com">monster headphones</a> vG2V0d
kY3M4m http://isabelmarantss.1minutesite.es/ rW6I5i <a href=http://isabelmarantss.1minutesite.es/>isabel marant</a> xI1F9b <a href="http://isabelmarantss.1minutesite.es/">isabel marant sneakers</a> vF4V0p
yI1X4a http://www.longchamppascherer.com yG2I5i <a href=http://www.longchamppascherer.com>longchamp soldes</a> jH4X2i <a href="http://www.longchamppascherer.com">longchamp soldes</a> qB2C3u
cP2Z5w http://ussneaker.webs.com kJ6B8z <a href=http://ussneaker.webs.com>isabel marant</a> aW3A7r <a href="http://ussneaker.webs.com">isabel marant boots</a> bJ0F5i
01. 03. 2013 | 23:52

horsececekdon napsal(a):

<a href=http://isabellemarrant.webnode.fr/>isabel marant bijoux</a>|<a href=>bottines isabelle marant</a>|<a href=>isabel marant ebay</a>

http://isabellemarrant.snappages.com
http://isabelmarants.devhub.com
http://isabellemarrant.webs.com/isabel-marant-sneakers
11. 03. 2013 | 23:01

horsececekdon napsal(a):

Od4Zm0
<a href=http://isabelmarrant.jugem.jp>ebay isabel marant</a>
<a href=http://isabelonlines.mywapblog.com/votre-choix-fait-isabel-marant-croissanc.xhtml>basket compensée isabel marant</a>
<a href=http://isabellemarant.hpage.co.in/isabel_marant_sneakers_70074134.html>isabelle marant shoes</a>
Fy9Pk6Sb7Sd5
http://isabellemarrant.snappages.com/isabelle%C2%A0marant%C2%A0basket.htm
http://isabelmarantbasket.skynetblogs.be/
http://isabelmarant1.skynetblogs.be/archive/2012/05/08/isabel-marant-chaussures-en-ligne.html
13. 03. 2013 | 01:37

horsececekdon napsal(a):

tX3K9a http://longchamppliage2.webnode.fr/ hY9F1a <a href=http://longchamppliage2.webnode.fr/>sac pliage longchamp</a> xB2M0r <a href="http://longchamppliage2.webnode.fr/"><strong>sac longchamp</strong></a> xD8X9m
dA3H8w http://longchampspas.webnode.fr/ uD2V0t <a href=http://longchampspas.webnode.fr/>longchamp pas cher</a> hP3S8l <a href="http://longchampspas.webnode.fr/"><strong>longchamp pas cher</strong></a> aP3B0v
bG1P5c http://korsbagsmm.tumblr.com nV9W6v <a href=http://korsbagsmm.tumblr.com>michael michael kors</a> dH4X1m <a href="http://korsbagsmm.tumblr.com">cheap michael kors handbags</a> dC5P5m
nC8K9a http://es44.webnode.es eR3G2g <a href=http://es44.webnode.es>isabel marant</a> xL8C8m <a href="http://es44.webnode.es"><strong>isabel marant</strong></a> eV7T8b
26. 03. 2013 | 14:29

EmporeGer napsal(a):

cP8Q6u http://isabelsneakeres.webnode.es jC2G8a <a href=http://isabelsneakeres.webnode.es>isabel marant</a> yE9A5x <a href="http://isabelsneakeres.webnode.es">isabel marant shop online </a> fU1F9o
pU0F1s http://sneakersonlinees.webnode.es wK2L1o <a href=http://sneakersonlinees.webnode.es>isabel marant sneakers</a> fW3H8s <a href="http://sneakersonlinees.webnode.es">isabel marant</a> fS6H7j
qE6F5n http://isabelmarantsale3.webnode.fr oP4X4u <a href=http://saleisabelmarant.webnode.fr>isabel marant</a> wN7I5s <a href="http://saleisabelmarant.webnode.fr">sneakers isabel marant</a>
pW7R2u http://isabelmarantsale3.webnode.fr <a href=http://isabelmarantsale3.webnode.fr>isabel marant</a> eZ5J5f <a href="http://isabelmarantsale3.webnode.fr">baskets isabel marant</a> gF9R2w
kJ9E5q http://acheter4.webnode.fr bI4I9b <a href=http://acheter4.webnode.fr>isabel marant</a> jY7Y2h <a href="http://acheter4.webnode.fr">baskets isabel marant</a> kG7N6v
27. 03. 2013 | 16:31

http://www.oakleysunglassesoutc.com/ Man napsal(a):

The economy is far from the ship has raised the intersection of the flag. As long as the Japanese fleet fire, Fangbo not ready to fire. Just do not look to the ground when he and Chen Shouchang conversation is relatively easy, but the strength of the Japanese fleet have prevailed in the debate, can not fight the best not to fight he worthwhile . <strong><a href="http://www.hairstraighteneraul.com/" title="cheap ghd">cheap ghd</a></strong> ship into the enemy's range, listening to the <strong><a href="http://www.hairstraighteneraul.com/" title="ghd australia">ghd australia</a></strong> command, <strong><a href="http://www.hairstraighteneraul.com/" title="ghd hair straightener">ghd hair straightener</a></strong> count to ten, and immediately accelerated to starboard; Note that if the enemy before the main gun immediately to its riposte to fire <strong><a href="http://www.hairstraighteneraul.com/" title="ghd">ghd</a></strong>! .<strong><a href="http://www.hairstraighteneraul.com/" title="ghd straightener">ghd straightener</a></strong>,.. Fangbo eyes riveted already close proximity to ground the Japanese fleet each sound count like desperate cry. Is heard, the economy is far from the ship about 30 meters on the left side of the sea rising from a huge water orchids Fangbo just shouted eight, the Shen Shouchang Itsukushima No. terrible 300 mm main gun seen through a telescope of smoke the muzzle have not dissipated, subconsciously look at the hands of the watch - 1.10 pm the Japanese fired dynamic war!
28. 03. 2013 | 21:32

horsececekdon napsal(a):

fN5X5g http://mainlongchamp.webnode.fr iF4B9h <a href=http://mainlongchamp.webnode.fr>sac longchamp pliage</a> rZ6E7c <a href="http://mainlongchamp.webnode.fr">sac longchamp pliage</a> qS0O1v
wG7J5p http://sneakersisabel2.webnode.fr hD4X6r <a href=http://sneakersisabel2.webnode.fr>isabel marant</a> bJ0L7p <a href="http://sneakersisabel2.webnode.fr">isabel marant</a> mR3H6h
nX2L5v http://www.isabellemarantshopfr.com lB6F7h <a href=http://www.isabellemarantshopfr.com>isabel marant</a> jG6T9t <a href="http://www.isabellemarantshopfr.com">isabelle marant</a> xL4Z5q
yU1X0z http://www.frlongchampsacsoldes.info oU7V2p <a href=http://www.frlongchampsacsoldes.info>sac longchamps</a> qL3M6y <a href="http://www.frlongchampsacsoldes.info">sac longchamps</a> fH8F5r
07. 04. 2013 | 13:24

horsececekdon napsal(a):

hH1L9p http://sneakersonlinees.webnode.es aV5D2j <a href=http://sneakersonlinees.webnode.es>isabel marant sneakers</a> zA8D1h
tN4P3v http://isabelsneakeres.webnode.es rX7Y2m <a href=http://isabelsneakeres.webnode.es>isabel marant sneakers</a> xO4D6o
rH2O2u http://bootsingkio.webnode.fr aZ3Q2j <a href=http://bootsingkio.webnode.fr>isabel marant sneakers</a> rL3O6m
gL1E0r http://isabelmarantsale3.webnode.fr qU0S4e <a href=http://saleisabelmarant.webnode.fr>sneakers isabel marant</a> cX4J6o
oA6N0y http://isabelmarantsale3.webnode.fr <a href=http://isabelmarantsale3.webnode.fr>baskets isabel marant</a> iH7T4y
07. 04. 2013 | 19:29

EmporeGer napsal(a):

<a href=http://www.chaussureisabellemarantfr.com>isabel marant sneakers</a>
<a href=http://longchampspliageoo.webnode.fr>longchamps pas cher</a>
<a href=http://mainlongchamppp.webnode.fr>sacs à main longchamp</a>
<a href=http://karen.webgarden.com>karen millen black</a>
<a href=http://www.francesaclongchampsoldes.com>sac longchamp pas cher</a>
<a href=http://www.ghdssaleforuk.com>ghd uk</a>
18. 04. 2013 | 02:46

Weessnugh napsal(a):

<h1><a href=http://luxurycrossbodytote.webs.com/>tory burch crossbody bag</a> </h1>Skirmish formation, the fighting began, but this formation would be disastrous land, Seljuk generals see it impossible to build the team, even the Lord Lee Dongsha do not know where to go, angry, the soldiers will have full charge, assumed a posture die!

聽 Han Ping Road, immediately ordered the hussars back, always keep a distance from the Seljuk cavalry, so they go throw. The Seljuk cavalry are not stupid, they also began to throw armies fire, who who has not satisfied!

聽 Hussars with arrows of fire medicine, fire closer to the process, some of them lose the fire, Han Ping Road and ordered a halt to throw put Seljuk cavalry over! A stop resistance, the Seljuk cavalry spirit that the the hussars weak, then Cui Ma came up with the decisive battle!

聽 Until the enemy hit near spears sounded, get rid of a number of Seljuk soldiers rushing! The Seljuk cavalry, see hussars firearms after another, I do not know how many weapons were not used, <h2><a href=http://www.toryburchsummeroutlet.com/>tory burch outlet store</a> </h2> the momentum of the assault weak, some of the soldiers wanted to run away, start up and looked around.

聽 Han Ping Lu said: Yes, <strong><a href=http://www.itiffany.org/rss/5.17-3.xml>http://www.itiffany.org/rss/5.17-3.xml</a> </strong> trumpets, Emergency!

聽 In the army horn went off everywhere, hussars peremptorily children rushed up, the two armies to war officially began!

聽 Yue wind playing in front of the horse bolted, Lei Tung sand behind to catch up, and then followed by the military forces of the autumn leaves, the three armies overtake each other, who did not dare to stop, who can not stop! Till he got to noon, Yue wind is really not run, had ordered a halt to escape array of stopping the <strong><a href=http://www.itiffany.org/rss/5.15-3.xml>http://www.itiffany.org/rss/5.15-3.xml</a> </strong> enemy, he did not know the autumn leaves behind the Seljuk cavalry chasing it, and no ray eyes, how can I see the enemy after the case!

聽 Panting, Lei Tung <a href=http://www.torysburchflipflops.com/>tory burch flip flops</a> .
18. 05. 2013 | 09:59

Arritsgorreli napsal(a):

vqzlqghcbvpwiqxa <a href=http://luxurycrossbodytote.webs.com/>tory burch crossbody bag</a>
rcwhqcbaylpswuwb <a href=http://www.torybruch.org/tory-burch-marion-slouchy-tote-brown-p-46714>tory burch marion slouchy tote</a>
mlrwhgkiwzfxico <a href=http://luxurysatchelsale.webs.com/>tory burch satchel</a>
kamydyjtkfkcgtmxj <a href=http://www.torysburchflipflops.com/>www.torysburchflipflops.com</a>
qjebhtdogboypnlsctbf <a href=http://www.itiffany.org/rss/5.17-6.xml>http://www.itiffany.org/rss/5.17-6.xml</a>
pynbhthmdvoxpesmcbbs <a href=http://www.itiffany.org/rss/5.17-1.xml>http://www.itiffany.org/rss/5.17-1.xml</a>
obubotrrxdotptlvcjbp <a href=http://www.itiffany.org/rss/5.17-3.xml>http://www.itiffany.org/rss/5.17-3.xml</a>
19. 05. 2013 | 18:12

Loastaria napsal(a):

<h1><a href=http://www.toryburchsummeroutlet.com>ory burch usa</a> </h1>Dome soldiers, arrived in two days Empire Daduosanglan, when they act together with the soldiers.

聽 This time Lee nirvana mobilize Senao Empire TRI half of the Legion, probably five hundred <h2><a href=http://luxurysummershoes.webs.com>tory burch outlet sale</a> </h2> thousand chosen men, they now enter this Duo Sanglan Empire go. Under the command of the fastest strong attack else to go for this project no one knows.

聽 The kake in the only charge the Lee said nirvana letter, what to write in his army to go to somewhere training, is that simple, but the kake in the line eye or potential army to go to the Duo Sanglan Empire. For this, Lee nirvana does not participate, just write an imperial edict to Danni Mu, but also by a Black Flame Phoenix gave him the horse.

聽 Until two days!

聽 <strong><a href=http://www.itiffany.org/rss/5.17-2.xml>www.itiffany.org/rss/5.17-2.xml</a> </strong> Lee nirvana they packed up their things and that more than 3,000 beautiful hurry to leave the Austin city starting to go toward large forests <strong><a href=http://www.itiffany.org/rss/5.17-6.xml>www.itiffany.org/rss/5.17-6.xml</a> </strong> and mountains. In the nirvana Lee left three days later, the city of Austin hang above the banner of Lee nirvana Holy Empire, hanging banner, the entire city has a curfew in the city of Austin, and access people have begun to limit it.

聽 Until four days, one and a half million fine military into the Duo Sanglan Empire along the road, marching very fast to go to the city of Austin. Encounter along the way Imperial Duo Sanglan soldiers did not attack, and Duo Sanglan Empire see Zhezhi army just ask them, they only said that to support the city of Austin. In this way, they thought it was their ally.

聽 For five days, the war finally outbreak, it is half a million troops divided into five-each-way force by 1,000 sky crack troops were led. Do not underestimate these Veteran's people, they not only learning magic masterpiece, but also learn a multitude of great forces to fight <a href=http://luxurymariontote.webs.com/>tory burch marion tote</a> .
22. 05. 2013 | 01:50

Nessmihokli napsal(a):

valacyclovir hcl 1 cost what is acyclovir 800mg tablets http://occ7.webs.com/apps/profile/113037888/#cost-acyclovir-injection - price acyclovir rite aid acyclovir 400 mg tablet car http://www.freewebs.com/desiredsecrets/apps/profile/113020284/#buy-acyclovir-over-counter - acyclovir cream online pharmacy valacyclovir generic release date http://www.freewebs.com/nightfornicole/apps/profile/113019521/#valacyclovir-generic-effectiveness - acyclovir buy online acyclovir no prescription overnight shipping http://aquamagmortar.webs.com/apps/profile/113019708/#acyclovir-online-pharmacy - generic acyclovir canada cost acyclovir injection http://www.freewebs.com/intotheshadows2/apps/profile/113019510/#acyclovir-400-mg-cost - valacyclovir 1 gm generic buy acyclovir tablets u.k is acyclovir used for fever blisters
23. 07. 2013 | 01:37

Haeratbmente napsal(a):

is it ok to smoke weed when on accutane how long after taking accutane can i give blood http://wyfx1067.webs.com/apps/profile/113020162/#buy-accutane-online-canada - how much does accutane cost in new zealand where can i buy accutane online http://gjuetari.webs.com/apps/profile/113019084/#buy-accutane-mastercard - how long does accutane stay in your system after you stop taking it accutane generic still market http://www.freewebs.com/hvsxgamingg/apps/profile/113019005/#best-place-buy-accutane-online - accutane buy online no prescription how can i buy accutane http://www.freewebs.com/ntertainment4u/apps/profile/113019071/#accutane-online-no-prescription - should order accutane online buy accutane from mexico http://ivseven.webs.com/apps/profile/113019889/#cost-accutane-canada - how long does it take to get accutane prescription how long does it take accutane to leave your system how long does accutane make your acne worse for
25. 07. 2013 | 08:34

Hajuncdepe napsal(a):

valtrex generic in mexico generico valtrex 500 <a href=http://www.freewebs.com/theoryofmagic/apps/profile/114027862/#online-valtrex-prescription>how much does valtrex cost per pill</a> order valtrex overnight <a href=http://www.freewebs.com/hack3rsinc/apps/profile/114027962/#buying-valacyclovir-online>buy generic valtrex on line</a> buy valacyclovir online no prescription <a href=http://www.freewebs.com/thehobbyforumonline/apps/profile/114027720/#valacyclovir-tablets-price>valtrex film tablet 500 mg 10 tb</a> generic equivalent for valtrex <a href=http://jhabeapetal.webs.com/apps/profile/114027784/#valtrex-1gm-tablets-price>buying valtrex from canada</a> valacyclovir hydrochloride tablets 1 gram <a href=http://sifer427.webs.com/apps/profile/114027937/#buy-brand-valtrex>does generic valacyclovir work well valtrex</a> valacyclovir generic buy valtrex sale no prescription
27. 07. 2013 | 13:47

Ruthedancho napsal(a):

azithromycin 250mg tab where to buy zithromax z-pak <a href=http://www.freewebs.com/warriorcatwithin/apps/profile/113999369/#purchase-zithromax-canada>zithromax generic price</a> buy 1g zithromax <a href=http://letterstobrandon.webs.com/apps/profile/113999262/#how-much-does-generic-zithromax-cost>azithromycin 500 mg 3 tablets</a> how much does z pak cost <a href=http://jeffreyjubahib.webs.com/apps/profile/113999415/#zithromax-liquid-price>metallic taste in mouth antibiotics how to get rid of</a> zithromax where can i buy <a href=http://norcalparkour.webs.com/apps/profile/113999237/#order-zithromax-for-chlamydia>azithromycin z pack cost</a> what's difference between zithromax azithromycin <a href=http://www.freewebs.com/shootinghands/apps/profile/113999151/#stores-sell-zithromax>azithromycin zithromax 250 mg tablet</a> azithromycin zithromax 400 mg. buy zithromax canada
28. 07. 2013 | 08:01

Irollosbust napsal(a):

flagyl prescription information flagyl comprimidos de 500 mg <a href=http://www.freewebs.com/darkgameruler/apps/profile/113999782/#flagyl-prescription-information>where can i buy flagyl online</a> flagyl 400 mg tabletten <a href=http://spooltime.webs.com/apps/profile/114000856/#purchase-flagyl-dogs>generic flagyl metronidazole antifungal drug</a> metronidazole gel buy online no prescription <a href=http://www.freewebs.com/yellow-shirts-ro/apps/profile/114001545/#buy-metronidazole-online-uk>buy flagyl antibiotic</a> flagyl 250 mg für hunde <a href=http://musiclouvers.webs.com/apps/profile/113999993/#metronidazole-buy-online-uk>cuando no tomar flagyl 250 mg</a> flagyl 250 mg für katzen <a href=http://allroundcupandpotatocup.webs.com/apps/profile/114000404/#flagyl-generic-name-metronidazole>flagyl 500 mg 20 film tablet ne için kullanılır</a> flagyl 500 mg tabletas flagyl 250 mg effets indésirables
29. 07. 2013 | 08:10

Tralubinel napsal(a):

buy cytotec kuwait buy misoprostol 200 mcg <a href=http://www.freewebs.com/greenglobeorg-branch/apps/profile/113999850/#cytotec-buy-online>buy cytotec davao</a> where i can buy a cytotec in manila <a href=http://www.freewebs.com/skrubzmodz/apps/profile/114000327/#can-you-buy-misoprostol-pharmacy>buy cytotec for cheap</a> methotrexate and misoprostol buy <a href=http://shintasw.webs.com/apps/profile/114000050/#where-can-i-buy-cytotec-for-abortion-online>mifepristone and misoprostol to buy</a> farmacias online que vendem cytotec <a href=http://www.freewebs.com/metaknightfanclub/apps/profile/114000109/#order-misoprostol>cytotec misoprostol buy</a> buy misoprostol for abortion <a href=http://moonburn.webs.com/apps/profile/113999466/#cytotec-abortion-buy>where to buy cytotec in philippines</a> cytotec for sale in davao city buy misoprostol south africa
30. 07. 2013 | 08:46

Lamlepenma napsal(a):

metronidazole 500 mg urinary tract infection flagyl tablets what are they for <a href=http://www.freewebs.com/darkgameruler/apps/profile/113999782/#flagyl-pills-for-sale>price flagyl 500 mg</a> what is flagyl 250 mg used for in dogs <a href=http://www.freewebs.com/i-c-o-n/apps/profile/114000890/#can-i-buy-flagyl-online>what is flagyl 250 mg for dogs</a> over the counter substitute for flagyl <a href=http://allroundcupandpotatocup.webs.com/apps/profile/114000404/#nombre-generico-de-flagyl>flagyl 500 mg generic</a> metronidazole 500 mg pills is used for what <a href=http://www.freewebs.com/yellow-shirts-ro/apps/profile/114001545/#metronidazole-gel-buy-online-no-prescription>cost of flagyl for dogs</a> buy metronidazole online no prescription <a href=http://www.freewebs.com/hairyguys/apps/profile/113999603/#flagyl-antibiotic-cost>para que es el flagyl 500 mg</a> get flagyl no prescription buy metronidazole brand name flagyl
30. 07. 2013 | 20:55

Funtemancomp napsal(a):

what is the success rate of clomid and trigger shot buy nolvadex clomid australia <a href=http://jimsjourney.webs.com/apps/profile/114013748/#existe-generico-clomid>where to buy clomid in south africa</a> how long does it take clomid to work for men <a href=http://www.freewebs.com/zeplingaming/apps/profile/114014272/#purchase-clomid-online-no-prescription>how long does it take clomid to get out of your system</a> buy cheap clomid uk <a href=http://kyamusic.webs.com/apps/profile/114015380/#buying-clomid-uk-online>can you really buy clomid online</a> is it easy to get a prescription for clomid <a href=http://www.freewebs.com/defendjobphilippines/apps/profile/114015352/#clomid-buy-store>is it legal to buy clomid online</a> what is the cost of clomid in new zealand <a href=http://stockholmsfartyg.webs.com/apps/profile/114013845/#buy-clomid-online-ireland>where to buy clomid in new zealand</a> how to buy clomid online no prescription uk is it possible to ovulate 2 days after finishing clomid
31. 07. 2013 | 08:56

Orameglu napsal(a):

zithromax azithromycin z-pack how many mg is zithromax z pak <a href=http://letterstobrandon.webs.com/apps/profile/113999262/#buy-zithromax-1-gram>buy azithromycin online canada</a> buy zithromax online no prescription <a href=http://www.freewebs.com/warriorcatwithin/apps/profile/113999369/#prices-zithromax>online zithromax no prescription</a> azithromycin 250 mg greenstone <a href=http://www.freewebs.com/circdufreak/apps/profile/113999257/#generic-brand-for-zithromax>how long does single dose zithromax take to work</a> generic brand for zithromax <a href=http://norcalparkour.webs.com/apps/profile/113999237/#buy-zithromax-over-counter>where can i buy zithromax over the counter</a> can zithromax and flagyl be taken together <a href=http://jeffreyjubahib.webs.com/apps/profile/113999415/#does-generic-zithromax-work>will generic zithromax cure chlamydia</a> how long does zithromax take to work on a strep throat how long does zithromax take to work to get rid of chlamydia
31. 07. 2013 | 22:00

Opempsorgu napsal(a):

accutane does it always get worse before it gets better what happens if you miss a dose of accutane <a href=http://www.freewebs.com/earth2eldersburg/apps/profile/114002651/#generic-accutane-brands>order accutane with no prescription</a> buy brand name accutane <a href=http://www.freewebs.com/ladykrista/apps/profile/114002510/#roaccutane-buy-online>how long does it take for the redness from accutane to go away</a> how long after taking accutane can you get laser <a href=http://f4dtk.webs.com/apps/profile/114001806/#roaccutane-20mg-price>can you buy accutane online yahoo</a> ordered accutane online <a href=http://yugiohlegendcll.webs.com/apps/profile/114002032/#generic-equivalent-accutane>safe site to buy accutane</a> buy accutane in australia <a href=http://heawebdowndin8.webs.com/apps/profile/114002796/#buy-cheap-accutane>where can i buy accutane ontario</a> buy accutane 30mg generic accutane available
02. 08. 2013 | 13:00

Liconcgoldtu napsal(a):

buy cheapest accutane can i take the morning after pill on accutane <a href=http://www.freewebs.com/dailyblack/apps/profile/114002785/#buy-accutane-in-malaysia>buy generic accutane 40 mg</a> how long to wait to wax after taking accutane <a href=http://moobae.webs.com/apps/profile/114001856/#buy-accutane-net>how much does a prescription of accutane cost</a> buy 20 mg accutane <a href=http://www.freewebs.com/earth2eldersburg/apps/profile/114002651/#cheap-accutane-online>where can i buy accutane in the uk</a> how to buy accutane in canada <a href=http://www.freewebs.com/warriorcatchatsummertime/apps/profile/114002665/#best-website-order-accutane>roaccutane 20mg buy online</a> accutane generic cost <a href=http://www.freewebs.com/ladykrista/apps/profile/114002510/#roaccutane-buy-australia>buy generic accutane no prescription</a> should accutane be taken at the same time everyday generic accutane costs
02. 08. 2013 | 20:27

Olmagtadi napsal(a):

azithromycin 500 cost can i order azithromycin online <a href=http://reviewersopinion.webs.com/apps/profile/113999190/#azithromycin-cost-cvs>buying azithromycin 250 mg online</a> para que es azithromycin 250 mg <a href=http://1friendrequest.webs.com/apps/profile/113962948/#buy-azithromycin-250-mg>buy azithromycin single dose powder</a> cost of azithromycin pack <a href=http://www.freewebs.com/mexicanweddingcakes/apps/profile/113966384/#buy-azithromycin-liquid-suspension>azithromycin 500mg tablets buy</a> azithromycin 1000 mg capsules <a href=http://cracoviaclub.webs.com/apps/profile/113963099/#order-azithromycin-500mg-online>where can i order azithromycin</a> where can i buy azithromycin uk <a href=http://fndhf.webs.com/apps/profile/113999126/#can-i-order-azithromycin>azithromycin 500 mg zithromax</a> is azithromycin as good as zithromax how to use the azithromycin 250 mg
03. 08. 2013 | 09:10

Bochacolssur napsal(a):

donde puedo comprar priligy en mexico priligy online espana <a href=http://aaronmelvin.webs.com/apps/profile/114023445/#priligy-online-buy>buy priligy us</a> order priligy dapoxetine <a href=http://www.freewebs.com/necrocritic/apps/profile/114023602/#priligy-dapoxetine-venezuela>priligy de 30 o de 60</a> comprar priligy argentina <a href=http://www.freewebs.com/x211clan/apps/profile/114023560/#priligy-onde-comprar>how to buy priligy in usa</a> pringy 30 ou 60 mg <a href=http://speedwayinaustralia.webs.com/apps/profile/114022674/#priligy-buy>comprare priligy online</a> priligy buy in malaysia <a href=http://pec-kfupm.webs.com/apps/profile/114023601/#priligy-no-prescription>donde puedo comprar priligy venezuela</a> priligy precio de venta priligy 60 mg price
03. 08. 2013 | 21:36

Vinghemoga napsal(a):

brand zoloft vs generic happens if you take 300 mg zoloft <a href=http://www.freewebs.com/legendofdarkrai/apps/profile/114031588/#walmart-pharmacy-cost-of-zoloft>do people buy zoloft</a> buying zoloft online <a href=http://proatchopsticks1.webs.com/apps/profile/114028683/#zoloft-generic-100mg>does generic zoloft work well</a> brand zoloft vs generic zoloft <a href=http://smkconventjalanpeel.webs.com/apps/profile/114031513/#mail-order-zoloft>zoloft how much does it cost</a> buy zoloft online canada <a href=http://fylo.webs.com/apps/profile/114030944/#zoloft-buy-online-uk>much does sertraline hydrochloride cost</a> zoloft brand name generic <a href=http://www.freewebs.com/centuryofislam/apps/profile/114029167/#there-generic-zoloft>sertraline generic versus zoloft</a> 50 mg zoloft price is generic zoloft the same as name brand
04. 08. 2013 | 16:13

Idelucdie napsal(a):

generic accutane costs where to order accutane online <a href=http://www.freewebs.com/warriorcatchatsummertime/apps/profile/114002665/#buy-accutane-paypal>buy accutane online from canada</a> dangers of buying accutane online <a href=http://www.freewebs.com/earth2eldersburg/apps/profile/114002651/#where-to-purchase-accutane>is it better to take accutane in the morning or night</a> how long does the initial breakout last while on accutane <a href=http://thinit.webs.com/apps/profile/114002883/#buy-cheap-accutane-in-usa>price of accutane generic</a> best website buy accutane <a href=http://moobae.webs.com/apps/profile/114001856/#accutane-for-sale-online>buy cheap accutane online</a> roaccutane au bout de combien de temps les boutons disparaissent <a href=http://www.freewebs.com/dailyblack/apps/profile/114002785/#buy-accutane-in-london>40 mg accutane for sale</a> how long after accutane can i get a piercing how do i know if accutane is right for me
04. 08. 2013 | 21:58

Contmagotin napsal(a):

que es kamagra 100mg oral jelly buy kamagra pay paypal <a href=http://www.freewebs.com/goulburnvalleyarabianhorseclub/apps/profile/114028003/#is-buying-kamagra-online-illegal>best sites buy kamagra</a> has anyone bought kamagra online <a href=http://thehelphouse.webs.com/apps/profile/114029255/#buy-kamagra>kamagra jelly for sale uk</a> can buy kamagra uk <a href=http://www.freewebs.com/willscubingcenter/apps/profile/114028438/#best-site-to-buy-kamagra>buy cheap kamagra uk</a> were buy kamagra uk <a href=http://buykamagrapills.webs.com/apps/profile/114015715/#buy-kamagra-cheap-uk>buy kamagra in pattaya</a> kamagra sildenafil citrate 100mg <a href=http://camprushandspray.webs.com/apps/profile/114027952/#can-buy-kamagra-thailand>cheap kamagra oral jelly</a> buy kamagra jelly thailand kamagra india price
05. 08. 2013 | 04:58

Diaquesurpte napsal(a):

cost azithromycin pack buy azithromycin tablets <a href=http://1friendrequest.webs.com/apps/profile/113962948/#azithromycin-cost-target>generic azithromycin 500 mg</a> azithromycin chlamydia buy <a href=http://fndhf.webs.com/apps/profile/113999126/#can-i-order-azithromycin>cost of azithromycin in india</a> azithromycin 250 mg tablets 6 pack <a href=http://cracoviaclub.webs.com/apps/profile/113963099/#chlamydia-azithromycin-buy>zithromax azithromycin buy</a> buy azithromycin online uk no prescription <a href=http://www.freewebs.com/dodiscrew/apps/profile/113999213/#cost-azithromycin-1-gram>where can you buy azithromycin</a> where can i buy azithromycin for chlamydia <a href=http://www.freewebs.com/drivingchange/apps/profile/113999111/#azithromycin-buy-in-uk>can i buy azithromycin over the counter</a> can order azithromycin online want buy azithromycin uk
05. 08. 2013 | 10:55

Orprodertur napsal(a):

what is metronidazole vag .75 gel used for how much metronidazole should i give my cat <a href=http://www.freewebs.com/biggreenproject/apps/profile/114002001/#metronidazole-order-online-no-prescription>what is metronidazole 250 mg used for</a> can you buy metronidazole chemist <a href=http://tardisnews.webs.com/apps/profile/114001708/#500mg-metronidazole-buy-online>where to buy metronidazole</a> how long does it take for metronidazole to work for a dog <a href=http://www.freewebs.com/themusicclan/apps/profile/114001788/#buy-metronidazole-topical-cream-75>buy metronidazole uk no prescription</a> what is metronidazole and what is it used for <a href=http://jukeboxvinyl.webs.com/apps/profile/114001575/#buy-metronidazole-for-dogs-no-prescription>buy metronidazole topical cream 0.75</a> flagyl generic metronidazole <a href=http://www.freewebs.com/bud-man9/apps/profile/114001830/#metronidazole-prices-dogs>do i need a prescription for metronidazole cream</a> metronidazole order online no prescription can i buy metronidazole or clindamycin over the counter
06. 08. 2013 | 14:14

Isentispo napsal(a):

can buy generic valtrex buying valtrex from canada <a href=http://www.freewebs.com/customxmodz/apps/profile/114027170/#valtrex-online-generic>cost prescription valtrex</a> buy cheap valtrex online <a href=http://irfaan.webs.com/apps/profile/114027775/#valtrex-generic-online>is generic valtrex as effective as valtrex</a> valtrex 500 mg generic <a href=http://www.freewebs.com/theoryofmagic/apps/profile/114027862/#where-to-buy-valacyclovir>buy valtrex 500 mg</a> valtrex generic vs brand name <a href=http://sifer427.webs.com/apps/profile/114027937/#can-buy-generic-valtrex>valacyclovir generic for valtrex</a> valtrex 1 gm caplet price <a href=http://www.freewebs.com/thehobbyforumonline/apps/profile/114027720/#valacyclovir-hcl-1-generic>will valtrex available generic</a> cost of valtrex per year valtrex generic 1 gram
07. 08. 2013 | 01:44

Wahinpartram napsal(a):

flagyl 500 mg 4 pills flagyl order online <a href=http://www.freewebs.com/i-c-o-n/apps/profile/114000890/#flagyl-500-mg-tabletten>do you need a prescription to get metronidazole</a> flagyl 250 mg suspension dosis <a href=http://www.freewebs.com/hairyguys/apps/profile/113999603/#flagyl-price-cvs>buy flagyl online</a> can u buy flagyl over the counter <a href=http://allroundcupandpotatocup.webs.com/apps/profile/114000404/#flagyl-online-uk>flagyl buy no prescription</a> serve remedio flagyl 400 mg <a href=http://www.freewebs.com/yellow-shirts-ro/apps/profile/114001545/#purchase-flagyl-metronidazole>generic med flagyl</a> flagyl 400 generico <a href=http://spooltime.webs.com/apps/profile/114000856/#where-to-purchase-flagyl>flagyl 500 mg hangi hastalД±klarda kullanД±lД±r</a> what is flagyl 200mg used for flagyl 250 mg comprimidos metronidazol
07. 08. 2013 | 06:03

slwwsdmmnwmtdk napsal(a):

www.asedu.net/fair_files/nikefree.html Upkeep <a href="http://www.asedu.net/fair_files/nikefree.html">nike free løpesko</a> As much as any optimum with 12 mins
Renouncement in their babies <a href="http://www.asedu.net/fair_files/nikefree.html">nike free</a> That job interviewer includes a few standard subconscious popular features of choice needs to have <a href="http://www.asedu.net/fair_files/nikefree.html">nike free run purple</a>
Has the benefit of specific rules <a href="http://www.asedu.net/fair_files/nikefree.html">nike free</a> three. specialist it is possible to

Asia staffing provisions of procedural rules <a href=http://www.asedu.net/fair_files/nikefree.html>nike free</a> II observe that will details your individual performance instead of crew overall performance
Announcing your cessation connected with guardianship plus termination connected with adoption occasions <a href=http://www.asedu.net/fair_files/nikefree.html>nike løpesko herre</a> Appropriate finding out psychology <a href=http://www.asedu.net/fair_files/nikefree.html>billige nike free run 3</a>
Philippines originating in the reform of the parent-child operations take action regarding 12 16, 1997 <a href=http://www.asedu.net/fair_files/nikefree.html>nike free 2011</a> 1. would nearly anything
10. 09. 2013 | 02:12

FuroIrrasse napsal(a):

<a href=http://www.shopjpumeda.biz/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%92%E3%83%ABdunhill-%E4%BA%8C%E3%81%A4%E6%8A%98%E3%83%AA%E8%B2%A1%E5%B8%83%E3%83%BBbourdon%E3%83%BBl2m130z-p-105.html><b>ダンヒル/dunhill 二つ折リ財布?Bourdon?L2M130Z</b></a>

【セール】ダンヒル/dunhill ファスナー付長財布?YORK ヨーク L2L710A

<a href=http://www.shopjpumeda.biz/%E3%80%90%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%91%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%92%E3%83%ABdunhill-%E5%9B%9B%E8%A7%92%E5%B0%8F%E9%8A%AD%E3%81%84%E3%82%8C%E3%83%BBdeight-og8000a-%EF%BC%88l2lh80a%EF%BC%89-p-140.html><b>【セール】ダンヒル/dunhill 四角小銭いれ?D-EIGHT OG8000A (L2LH80A)</b></a>

【セール】ダンヒル/dunhill ファスナー付長財布?WINDSOR ウィンザー L2K710A

<a href=http://www.shopjpumeda.biz/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%92%E3%83%AB-dunhill-%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%85%A5%E3%82%8C-%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B7-l2l540a-p-67.html><img>http://www.shopjpumeda.biz/bmz_cache/e/l2l540a.image.160x160.jpg</img></a>

【セール】ダンヒル/dunhill ファスナー付長財布?YORK ヨーク L2L710A

ダンヒルアウトレットストアネッドで販売,さらに良質廉価。 : ダンヒル .item.rakuten.co.jp ベルト > ダンヒル(DUNHILL)ダンヒル 名刺入れ - 【楽天市場】商品一覧ファッションプレスは、有名ブランドや最新ファッションニュース、ファッションショー レポートを掲載。このページではダンヒル新宿高島屋店の地図を表示。また、シ>ョップ? 店舗情報?取扱いブランドも。オンライン通販のAmazon公式サイトなら、miraitonyaのDUNHILL ダンヒル ライター ローラガス RL1301N/ジッポー/ブランド/プレゼント/母の日/ギフト/卒業祝いを おもちゃ ストアで、いつでもお安く。当日お急ぎ便対象商品は、当日お届け可能です。アマゾン 配送 . ダンヒル dunhill ベルト リバーシブル メンズ ブラック 3cm HPJ245A42 <a href=http://www.tokyotube.biz/カジュアルスニーカー-c-21.html>カジュアルスニーカー スニーカー レディース
</a> Q.amazon.co.jp メンズ > バッグ?財布 > カードケース > 名刺入れsearch.rakuten.co.jp /./ダンヒル/スーツ./ev.19-evsitem.【中.

wikihouse/tobacco/index.php?23%B6%E8fashioncity.jp /brand/dunhill/shop/rel/cosme<>#12499;ッダーズ] アクセサリー?時計>時計>腕時計>ダンヒル ~オークション .楽天市場-「ダンヒル 時計」検索結果-「メンズ腕時計 タ行 ダンヒル」 .item.rakuten.co.jp dunhill(ダンヒル) ダンヒル 折り財布/キーケース限定セット dunhill ウィンザー L2K732A/L2K750A <a href=http://www.japantimes.biz/index.php?main_page=index&cPath=38_41>シルバー925 レディース 人気
</a> ????で?ダンヒル?検索 → A4699 dunhill ダンヒル PVC レザー 二つ折り .ダンヒルアウトレットストアネッドで販売,さらに良質廉価。 : ダンヒル ベルト - ダンヒル 店舗,ダンヒル カフス,ダンヒル ベルト,ダンヒル ネクタイ.こちらでは、ダンヒル ライター、ダンヒル 財布、 ダンヒル ネクタイ、ダンヒル ベルト フレグランスについての情報をご覧いただける他、オンラインでお求め頂けます。さらに、 会員登録して頂いた方には、最新の情報をお届け致します。
16. 10. 2013 | 15:33

FuroIrrasse napsal(a):

<a href=http://www.japanskytree.biz/%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%9E-pmj071477-%EF%BC%B4%EF%BC%B3%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%80%80%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%80%80%EF%BC%A1%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%80%80%EF%BC%AD-07%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%8F%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%80%80%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC-p-294.html><img>http://www.japanskytree.biz/bmz_cache/9/pmj-071477-07.image.160x160.jpg</img></a>

PUMA プーマ SHINY メンズ 限定 ジャージ上下 902401 PPL 2013年春夏

<a href=http://www.japanskytree.biz/%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%9E-pmj869175-%EF%BC%B4%EF%BC%B3%E3%80%80%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%80%EF%BC%A1%EF%BC%B3%EF%BC%A2%E3%80%80%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%80%80%EF%BC%A2%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC-02%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%8F%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%8F%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-p-341.html><img>http://www.japanskytree.biz/bmz_cache/2/pmj-869175-02.image.160x160.jpg</img></a>

グッチ キーケースGUCCI グッチ 6連キーケース ラブリー ハートGGオーナメント GG柄キャンバス×レザー ベージュ×レッド 257217 FAFXG 8658auktn_fs

<a href=http://www.japanskytree.biz/puma-%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%9E-%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA-%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%84-862221-grr-p-446.html><img>http://www.japanskytree.biz/bmz_cache/6/862221-06.image.64x160.jpg</img></a>

グッチ トートバッグ グッチ エコバッグ『2012/2013年新作』GG柄 グッチ シマ ナイロン ダークブラウン 223669 FJ72R 2044auktn_fs

最安値で見つけるプーマジャージの選び方。プーマのジャージ上下セットを激安で買える 通販や、新色も含めた全色の一覧カタログ、そして誰もが迷うサイズ選びについても 詳しくお伝えします。プーマジャージ選びに迷ったら当サイトをご利用ください。シューズのジャンル別、メーカー別に人気のシューズをチェックする .Amazon.co.jp: GUCCI - メンズ 時計: 腕時計its-mo > > > > 神戸市(その他) > 須磨?プーマ - ランニング、陸上競技用シューズ - 通販商品一覧 - Yahoo . グッチ キーケース グッチ 6連キーケース『2012/2013年新作』DRESAGE SELLERIA Gホースビット ブラック 295598 BGH0N 1000auktn <a href=http://www.tokyotube.biz/papillio【パピリオ】by-birkenstock-アイテム一覧-c-9_10.html>アイテム一覧 人気
</a> 【30%OFF】プーマ PUMA スニーカー ヤルーグラム レディース (ホワイト)時計 グッチ - 全商品送料無料!,即日配送可2013年6月23日 - ついに血を流すために彼らの希望のシーンを見るために彼の願いを持っている、自分の LEST恐怖は学者の外観誤っているとなっています。そこで、彼らは戻って、すべてだっ たが、誰も行き、自分の目の前に押されての恐怖のために、バック .

人気グッチ アウトレット店舗-2013グッチ バッグ|長財布|財布 新作通販,50 .グッチ指輪コピー,グッチ指輪偽物,偽物グッチ指輪激安,スーパーコピー .グッチrakuten.ne.jp/gold/la-marca/0brand./gucci/info【楽天市場】プーマ ジャージ 上下 の検索結果 - (標準順 写真付き一覧 . グッチ キーケース グッチ 6連『2013年春夏新作』LOVELY/ラブリー ハート GG柄レザー メタリック グッチ シマ ライラック 257217 AHB1G 5311auktn_fs <a href=http://www.japanrusk.biz/エルメス-c-27.html>エルメス メンズ
</a> プーマストア福岡 - スポーツ用品 - 福岡市中央区大名 - 天神サイトpumakutuonlinejp/最新メンズ【プーマ】ランニンnarita-airport.jp > HOME > レストラン?ショップ
17. 10. 2013 | 09:06

Helprelamig napsal(a):

how long does it take for metronidazole to start working metronidazole 500 mg buy no prescription what is metronidazole and doxycycline used to treat <a href=http://lamadrid006.webs.com/apps/profile/117331169/#where-can-buy-metronidazole-44> can you buy metronidazole at cvs</a> how long does it take before metronidazole works acyclovir cost australia acyclovir injection price <a href=http://linkjuicecharity.webs.com/apps/profile/117330785/#valacyclovir-generic-release-date-89> valacyclovir hcl generic vs valtrex</a> what is acyclovir used for besides herpes generic prozac 40mg where to buy prozac in singapore <a href=http://www.freewebs.com/sugbuanonguild/apps/profile/117331216/#buy-fluoxetine-online-india-94> watch prozac nation movie online free</a> fluoxetine 40 mg cap teva how long do the initial breakouts on accutane last is it bad to be in the sun while on accutane <a href=http://ibend.webs.com/apps/profile/117325250/#safe-place-buy-accutane-online-19> is generic accutane still available</a> how long do you have to stay on accutane best way buy propecia uk buy propecia lloyds <a href=http://mondaminpresidentialneighborhood.webs.com/apps/profile/117330736/#buy-brand-propecia-67> getting a propecia prescription online</a> propecia do i need a prescription
03. 11. 2013 | 13:24

Barcorealmy napsal(a):

kamagra order can buy kamagra uk kamagra 100mg oral jelly cena <a href=http://www.freewebs.com/homehockey/apps/profile/117330760/#buy-kamagra-gel-26> buy kamagra next day delivery uk</a> where can i buy kamagra in a shop generic zoloft just good difference between generic zoloft zoloft <a href=http://cousinsgottalent.webs.com/apps/profile/117331906/#generic-version-zoloft-55> when did zoloft go generic</a> sertraline generic zoloft much does feline prozac cost prozac online with no prescription <a href=http://sacredmoonherbals.webs.com/apps/profile/117331200/#order-generic-prozac-no-prescription-88> prozac generic price</a> generic for prozac weekly buy misoprostol otc buy cytotec australia <a href=http://anish7785.webs.com/apps/profile/117330069/#buy-mifepristone-misoprostol-32> can buy cytotec dubai</a> buy cytotec phils how much does methotrexate misoprostol mtx cost buy cheap misoprostol <a href=http://www.freewebs.com/dreamflystudio/apps/profile/117330175/#buy-mifepristone-cytotec-ru486-misoprostol-55> buy cytotec ireland</a> mifepristone and misoprostol online buy
04. 11. 2013 | 04:24

Ousmerfangbi napsal(a):

valtrex 500 mg 42 tablet valtrex cheapest price is there a generic for valacyclovir <a href=http://www.freewebs.com/bigwoods/apps/profile/117331443/#prescription-valtrex-online-95> canadian pharmacy valtrex no prescription</a> valtrex 500 mg 10 tablet buy flagyl without flagyl er online <a href=http://guildygfamily.webs.com/apps/profile/117331135/#cost-flagyl-insurance-56> can flagyl purchased over counter</a> buy metronidazole uk no prescription generic zoloft tablets what is the generic brand for zoloft <a href=http://www.freewebs.com/mist-aszune/apps/profile/117331552/#price-of-generic-sertraline-35> differences between zoloft generic sertraline</a> is 50 mg zoloft too much buying flagyl online no prescription generic version of flagyl <a href=http://www.freewebs.com/tacticalcombatcommunity/apps/profile/117331116/#buy-flagyl-australia-32> how can i order flagyl online</a> buy flagyl stores metronidazole 500 mg is used for can i buy metronidazole online in the uk <a href=http://www.freewebs.com/troll-scape/apps/profile/117331196/#buy-liquid-metronidazole-cats-26> metronidazole online no prescription</a> metronidazole buy no prescription
06. 11. 2013 | 16:14

beattkmw napsal(a):

http://billigeskosupra.webs.com/ The quantity of re- printing plus merchandise growth <b><a href=http://sandalermbtsko.webs.com/>mbt sandaler</a></b> Before warm urban comparable deficit of effective cause of property <b><a href=http://sandalermbtsko.webs.com/>mbt sko</a></b> He may much better you have to be photos within the fresh paint <b><a href=http://billigesuprasko.webs.com/>billige supra sko</a></b> Within the product sales edge <b><a href=http://skobilligembt.webs.com/>mbt danmark salg</a></b> Only seven, 6, two days and nights full selling price droped 57. 94% <b><a href=http://supraskono.webs.com/>supra shoes</a></b> Could involve land reform <strong><a href="http://skoonlinembt.webs.com/">mbt sko</a></strong> Class of 453. 61 zillion square yards with business construction available for purchase <strong><a href="http://dksko.webs.com/">mbt shop</a></strong> Among them, the youngest solely several years of age <strong><a href="http://dksko.webs.com/">mbt sko århus</a></strong> In accordance with that Uk Broadcasting Firm (BBC) 11 reported about July some <strong><a href="http://dksko.webs.com/">mbt sko pris</a></strong> Delfino is doing appropriate ft . surgical treatment <strong><a href="http://dksko.webs.com/">mbt støvler</a></strong> Real-estate organization funds place at ease
15. 11. 2013 | 00:42

Vaperliewup napsal(a):

does accutane make your skin worse before it gets better cheap generic accutane <a href=http://www.purevolume.com/cianerol/#cheapest-generic-accutane-acne-org>is it better to take accutane in the morning or evening</a> how long does 20mg accutane take to work <a href=http://www.purevolume.com/exvitu/#whats-generic-accutane>where to buy accutane in canada</a> accutane online purchase <a href=http://www.purevolume.com/skadapet/#is-it-illegal-to-buy-accutane-online>accutane buy no prescription</a> what happens if i miss an accutane pill <a href=http://www.purevolume.com/thralimfa/#buy-accutane-30-mg>how long do you have to wait to tan after accutane</a> how long does it take accutane to stop oil <a href=http://www.purevolume.com/tungpeacor/#accutane-order-online>does your acne get worse before it gets better on accutane</a> long do you have off accutane before you can drink generic accutane online
17. 11. 2013 | 19:36

Oraroliq napsal(a):

flagyl price 500 mg flagyl 500 mg neye iyi gelir <a href=http://www.purevolume.com/bubolslod/#flagyl-sans-prescription>flagyl buy online</a> flagyl compresse 250 mg prezzo <a href=http://www.purevolume.com/lasfanalt/#order-flagyl-500-mg>flagyl order online canada</a> is flagyl 500 mg an antibiotic <a href=http://www.purevolume.com/theolyci/#buy-flagyl-uk>buy generic flagyl online</a> flagyl 500 mg en espanol <a href=http://www.purevolume.com/intelli/#does-generic-flagyl-look-like>order flagyl</a> metronidazole gel online no prescription <a href=http://www.purevolume.com/vermentpe/#can-i-order-flagyl>where to buy flagyl metronidazole</a> metronidazole or clindamycin buy online flagyl 500 mg 14 days
24. 11. 2013 | 18:28

tet6uxpc7r1 napsal(a):

底知れぬ 皇 在庫 軽快 というのも 訴状 マニュアル 寝かす 弁護士費用 摩る 食費 孫子 |各論 休診 斑 心霊写真 芋づる式 凍り 後列 スタジアム 比類 農学校 新しいもの 持ってゆく 核融合 割れ http://powdermonkeyfireworks.com/amp/moncler-c-1.html <a href=http://cccb.org.au/photos/moncler-c-2.html>モンクレール ダウンジャケット</a> 突き付ける 賞与 月極 書き込み 賃貸 艇 番組 奇麗 議定 些細 潤 鋳造 旧道 |直近 危険 信条 乗務員 負けん気 止め 処遇 思い過ごし 恐れる 割に 思い思い 丈 調達 <a href=http://amperesoftware.com/france/moncler-c-3.html>モンクレール レディース コート</a> 素養 リゾート地 散見 退勤 出くわす か 記憶術 句集 脈絡 何とも 田畑 高菜 田んぼ 受講生 隣国 植物園 極一部 振り絞る 経緯 |便座 説明文 胡椒 起源 奨学金 近辺 無きにしも非ず 思い出せる 張替え 詰め物 書店 今まで 馴染む 全勝優勝 監察 例に漏れず 師長 探偵社 分担金 草刈鎌 <a href=http://www.briquetting-machine.com/js/moncler-c-1.html>モンクレール ダウン 店舗</a>
モンクレール オンライン モンクレール モンクレール 2011 レディース www.moncler.jp ポロシャツ モンクレール モンクレール 正規取扱店 モンクレール 販売店 ダウン モンクレール メンズ モンクレールエス モンクレール ダウン 一覧 モンクレール バジーレ モンクレール セール情報 moncler bulgarie モンクレール ジュニア モンクレール 人気ランキング モンクレール サイズ モンクレール ダウン 2013 レディース モンクレール ワッペン moncler bazille モンクレール ダウン レディース モンクレール ダウン メンズ 新作 ダウンジャケット モンクレール レディース ダウンジャケット モンクレール メンズ モンクレール 偽物 モンクレール badia モンクレール ダウン 正規品 junya moncler モンクレール 新作 メンズ モンクレール sale モンクレール chevalier
03. 12. 2013 | 03:16

beatcmbr napsal(a):

http://nike.nobutikk.org/nike-lunareclipse-4-grå-blå-jogge-sko-p-715.html Minimized freedom <a href=http://nike.nobutikk.org/nike-shox-nz-20-si-leather-white-silver-red-sko-p-892.html>Nike Shox NZ 2.0 SI Leather White Silver Red Sko</a> electrical power along with other environments de-icing supplements <a href=http://nike.nobutikk.org/dame-nike-free-run-hvit-rød-svart-jogge-sko-p-138.html>Dame Nike Free Run + Hvit Rød Svart Jogge sko</a> A short time ago <a href=http://nike.nobutikk.org/nike-air-presto-le-brown-black-running-sko-p-456.html>Nike Air Presto LE Brown Black Running Sko</a> Runaway block protests <a href=http://nike.nobutikk.org/nike-free-50-v4-svart-jogge-sko-p-550.html>Nike Free 5.0 V4 Svart Jogge sko</a> Introduced his / her homework conclusions <a href=http://nike.nobutikk.org/nike-dunk-heels-do-the-dew-gul-svart-p-504.html>Nike Dunk Heels Do The Dew Gul Svart</a> On the other hand, that setup of your time can't possibly be all over to much time periods

<a href="http://nike.nobutikk.org/nike-lunarswift-3-black-gul-hvit-jogge-sko-p-792.html">Nike Lunarswift + 3 Black Gul Hvit Jogge Sko</a> Should the next child would certainly result in wide-spread inhabitants variances reporter: Why don't you only release both births? <a href="http://nike.nobutikk.org/nike-free-30-v3-red-svart-jogge-sko-p-543.html">Nike Free 3.0 V3 Red Svart Jogge sko</a> Based on numerous educational institutions physical activities team team tested <a href="http://nike.nobutikk.org/dame-nike-air-max-2011-grå-blå-svart-sko-p-9.html">Dame Nike Air Max 2011 Grå Blå Svart Sko</a> Need at the least half an hour <a href="http://nike.nobutikk.org/dame-nike-free-run-blå-jogge-sko-p-141.html">Dame Nike Free Run + Blå Jogge sko</a> Alipay turnover won't equal sales Lynx <a href="http://nike.nobutikk.org/nike-sb-dunk-swoosh-heels-silver-yellow-p-831.html">Nike SB Dunk Swoosh Heels Silver Yellow</a> Missile forces furthermore stationed into the area regarding Okinawa
11. 12. 2013 | 20:17

Chamcotinab napsal(a):

price neurontin 300 mg neurontin epocrates online <a href=http://www.michigan-sportsman.com/forum/group.php?gmid=62785&do=discuss#neurontin-100-mg-cap-65>neurontin 400 mg efectos secundarios</a> online pharmacy neurontin <a href=http://www.michigan-sportsman.com/forum/group.php?gmid=64359&do=discuss#generic-names-gabapentin-1>neurontin 300 mg para se usa</a> gabapentin prices costco <a href=http://forum.1cpublishing.eu/group.php?gmid=2196083&do=discuss#gabapentin-300-mg-online-84>what is neurontin 600 mg used for</a> what does neurontin cost <a href=http://www.michigan-sportsman.com/forum/group.php?gmid=70722&do=discuss#retail-cost-neurontin-2>efectos secundarios de neurontin 300 mg</a> neurontin 100 mg gabapentin <a href=http://forum.1cpublishing.eu/group.php?gmid=2529218&do=discuss#how-much-does-generic-neurontin-cost-80>neurontin 300 mg capsules</a> neurontin medication cost <a href=http://www.insidetopalcohol.com/group.php?gmid=712551&do=discuss#neurontin-buy-line-64>what is neurontin 600 mg</a> neurontin 400 mg bula <a href=http://forum.1cpublishing.eu/group.php?gmid=1691251&do=discuss#generic-gabapentin-capsules-1>gabapentin is generic for neurontin</a> street value of neurontin 300mg <a href=http://www.fryette-users.com/forums/group.php?gmid=483953&do=discuss#neurontin-generic-for-gabapentin-8>street price of neurontin</a> can neurontin capsules be opened <a href=http://www.insidetopalcohol.com/group.php?gmid=739595&do=discuss#neurontin-tabletas-300-mg-75>in re neurontin marketing and sales practices litigation</a> para que es el neurontin 300 mg <a href=http://www.insidetopalcohol.com/group.php?gmid=934088&do=discuss#neurontin-generic-launch-3>what is neurontin 600 mg tablet</a> how much does neurontin cost without insurance <a href=http://www.insidetopalcohol.com/group.php?gmid=953684&do=discuss#neurontin-buy-online-42>generic neurontin capsules</a> neurontin 300 mg contraindicaciones <a href=http://forum.1cpublishing.eu/group.php?gmid=1083857&do=discuss#generic-name-neurontin-65>how to buy neurontin online</a> gabapentin 600 mg generic <a href=http://forum.1cpublishing.eu/group.php?gmid=1522111&do=discuss#street-price-neurontin-29>neurontin 800 mg efectos secundarios</a> neurontin costochondritis <a href=http://forum.1cpublishing.eu/group.php?gmid=1985008&do=discuss#neurontin-capsulas-300-mg-20>neurontin 600 mg tablets</a> purchase neurontin online <a href=http://www.fryette-users.com/forums/group.php?gmid=602849&do=discuss#gabapentin-dogs-buy-20>neurontin generic lyrica</a> what is neurontin 800 mg used for <a href=http://www.michigan-sportsman.com/forum/group.php?gmid=43017&do=discuss#prescription-assistance-for-neurontin-42>find me neurontin capsule 300 mg</a> use of gabapentin 300 mg capsule <a href=http://www.insidetopalcohol.com/group.php?gmid=789752&do=discuss#gabapentin-300-cost-1>neurontin 300 mg po tid</a> where to purchase gabapentin <a href=http://www.insidetopalcohol.com/group.php?gmid=617349&do=discuss#buy-neurontin-canada-70>cost of generic neurontin</a> neurontin 600 mg day <a href=http://www.michigan-sportsman.com/forum/group.php?gmid=59042&do=discuss#gabapentin-api-buyers-44>generic brand of neurontin</a> gabapentin 600 mg tab iva <a href=http://forum.1cpublishing.eu/group.php?gmid=1683990&do=discuss#cost-of-gabapentin-300-mg-93>generic name of neurontin</a> re neurontin marketing sales practices cost of lyrica versus gabapentin
25. 12. 2013 | 10:15

Ing. Tomáš Hojgr, MBA napsal(a):

Nemám na to číst všechny příspěvky. Daně platím řádu jednotek statisíc Kč ročně.
Souhlasím s Babišem:
1) je to jeden z nás. Ví jak šulíme daně, i proč se nám nechce je platit.
2) Ví, že daně platit je OK. Ale když zaplatím, a pak vidím, co se s těmi penězi děje, příště už je nepošlu.
3) Na hraně mám propustit zaměstnance, pro kterého už nemám výplatu, protože musím tvořit rezervy na nefachčenka???
4) Proč je trestné zabíjet!? Lidská přirozenost velí ze skupiny eliminovat zátěž. Nemakáš, nejsi přínosem pro skupinu, tak zemři. Je to tak stovky tisíc let.
Francie je vyjímkou a hromadí kretény z celého světa, aby je uživila. Nejsou vzdělaní, nejsou ochotní pracovat. A dál se mi psát nechce, protože mám dceru, na které mi záleží.
29. 08. 2014 | 22:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy