Zalétat si v gripenu...

09. 06. 2007 | 16:53
Přečteno 12092 krát
Můj první blogový příspěvek nebyl žádným hitem srovnatelným např. s úspěchem zpívající paní ministryně. Krom několika souhlasných komentářů (děkuji za ně!) se ozvalo i několik poměrně slušných kritiků, na jejichž postřehy bych chtěl reagovat.
Pan „sd“ se domnívá, že bychom do českého výzkumu žádné peníze dávat neměli, protože se stejně všechno důležité udělá někde jinde (hlavně v Americe) a “pro společnost je absolutně jedno, jestli s tím přijde váš ústav nebo ústav v USA“. To, že český (ale také třeba rakouský, norský nebo portugalský) výzkum přispívá ke světovým výsledkům jen nepatrně, je správný postřeh – v globálním měřítku by se skutečně téměř ani nepoznalo, kdyby některá z těchto malých zemí přes noc zmizela z mapy světa. Nicméně závěr, že proto bychom měli rezignovat na podporu české (rakouské, řecké, portugalské...) vědy, je mylný. Pokud moje názory na tuto věc někoho zajímají, odkazuji na své dřívější články na toto téma:
http://www.img.cas.cz/mi/VaclavHorejsi/clanky_novinove/

Pan „Kolin“ zase říká: „Máte-li návrh na jiný systém než politický (a lepší), sem s ním!“. To je hluboké, ale skutečně hluboké nedorozumění, jak by pravil klasik. Já jsem se současným politickým systémem spokojen – sociálně tržní ekonomický systém ( = evropský kapitalismus), občanská společnost, parlamentní demokracie, respekt k lidským právům – to vše u nás existuje a funguje a jsem tomu rád. Já jsem kritizoval hlavně chování politiků a novinářů, které stále více rozeštvává lidi a vyvolává ve společnosti stále více atmosféru jakési nesmiřitelné studené občanské války („socani“ resp. „sockom“ vs. „odéesáci“ resp. „modří bolševici“). Vždyť existence a férové soupeření politických stran respektujících bez výhrad naši ústavu, s poněkud odlišnými názory na to, jestli daně mají být o trochu vyšší nebo nižší, jestli naše míra zapojení do EU má být o něco větší nebo menší, atd., je prostě nezbytnou podmínkou fungování demokratického systému. Je absurdní, když se tyto strany a jejich příznivci ve sdělovacích prostředcích a ve společnosti obviňují z těch nejhorších úmyslů, podávají na sebe trestní oznámení z malicherných důvodů a snaží se voliče přesvědčit, že ti druzí jsou zločinci. To je cesta do pekel, zvláště v kombinaci se špatně fungujícím právním systémem...

Pan „hp“ konstatuje mé „nulové znalosti ekonomie“ (to je celkem pravda) a mého oblíbeného J.Havla charakterizuje jako „sockom nedouka“ – já tedy nevím, jak docent na VŠE a ekonomický místopředseda vlády může být nedoukem, ale třeba má „hp“ nějaké mně neznámé informace o jeho neukončeném vzdělaní; jsou i takové případy...
Pan „hp“ spatřuje v mém blogování „vlezdoprdelkovství minulé vládě, když jste se celý třásl na funkci ministra“. Ano, teď mě skutečně dostal – opravdu jsem se třásl na funkci ministra, a to obrany, protože jsem si myslel, že by mě pak třeba svezli v grippenu.
Pan „hp“ se také pozastavuje nad tím, že jsem mohl za komunistů vyjet do USA a domnívá se, že jsem musel „být skutečně loajální soudruh s dobrým rodinným profilem“.
To je věc, o které je dobré bez legrace říci něco více. Myslím, že jsem byl typickým představitelem většinové části předlistopadové společnosti, toho, čemu se říká „šedá zóna“:
Moji rodiče byli prostí venkovští lidé neorganizovaní v jakékoli složce „Národní fronty“ (pardon, maminka prodavačka byla v Červeném kříži a v ROH). Jedna z mých nejčasnějších dětských vzpomínek je na tatínka, který stál v říjnu 1956 u rádia a při poslechu zpráv krvavém potlačení maďarské „kontrarevoluce“ se třásl vzteky a téměř plakal. Na vysokou školu jsem šel v roce 1968 a do SSM jsem vstoupil v 5. ročníku, když mi bylo školitelem (nestraníkem, který měl sám na katedře určité politické potíže) řečeno, že bez toho nemám šanci dostat se na „vědeckou aspiranturu“ (dnešní doktorské studium). Po skončení aspirantury v roce 1977 jsem moc chtěl zůstat na Přírodovědecké fakultě UK, protože jsem si myslel, že jen tam mohu dělat dobrou vědu a pokračovat v tom, na čem jsem dělal svoji kandidátskou disertaci. To bylo ovšem podmíněno vstupem do KSČ, na což jsem neměl žaludek. To, že jsem tu nabídku nepřijal vůbec to neberu jako nějaké „hrdinství“, spíše naopak – prostě jsem měl jen intenzivní pocit, že bych nesnesl ráno pohled do zrcadla a že bych se totálně zostudil před svými známými. O to, abych na fakultě nemohl zůstat, se osobně zasadil kolega J.B., který byl jen o 2 roky starší, názory měl podobné jako já, ale měl zřejmě „silnější žaludek“; měl jsem mu to tehdy hrozně za zlé...Takže jsem šel do Akademie věd, kde byly kádrové požadavky méně přísné (byla menší šance, že by tam badatelé negativně působili na studenty). Ústav molekulární genetiky tehdy vedl akademik Josef Říman – výborný vědec, ale také „velký soudruh“, později řadu let předseda ČSAV a dokonce člen ÚV KSČ. Jeho politická pozice byla pro ústav samozřejmě velmi užitečná – mohl si např. dovolit pouštět lidi na zahraniční studijní pobyty. Politická atmosféra na ústavu byla tehdy celkem snesitelná; hned na začátku mi sice také formálně nabídli členství v KSČ, ale vůbec se na mě nezlobili, když jsem odmítl. Velmi brzy jsem si uvědomil, že na Akademii byly podmínky pro vědecký výzkum mnohem lepší než na fakultě, a že bych tomu J.B. měl vlastně ze srdce poděkovat – bohužel jsem se s ním až do dneška nesetkal...
Na ústavu bylo celkem pravidlem, že mladí vědečtí pracovníci jezdili na několikaměsíční (maximálně roční) pobyty „na Západ“. Hlavním problémem bylo zajistit pro tyto pobyty finanční krytí – v některých případech to bylo z výměnných mezistátních dohod (které ovšem byly využívány poměrně nerovnoměrně...), v jiných případech je financovala hostitelská (nejčastěji americká) laboratoř. Samozřejmostí bylo sehnání mnoha doporučení a potvrzení např. od organizací KSČ v místě bydliště či na pracovišti, odborové organizace, atd. Členové KSČ to měli s těmito výjezdy snazší (na některých ústavech bylo členství téměř podmínkou), ale na našem ústavu to rozhodující faktor nebyl (ředitel byl poměrně osvícený a „mohl si to dovolit“ vzhledem ke své politické váze). Občas jsme mohli vyjet i krátkodobě na nějakou konferenci nebo odborný kurs – byla s tím vždy spojena spousta otravné a ponižující byrokracie, ale v zásadě to možné bylo. Vůbec nezastírám, že i nečlenové strany museli projevovat značnou dávku formální loajality, aby jim byl výjezd občas povolen – člověk musel aspoň někdy chodit do prvomájového průvodu, k „volbám“, na různá politická školení, být členem ROH, SČSP a do cca 30 let také SSM (jestli si ještě pamatujete, co tyhle zkratky znamenaly), ale systém se tehdy v 80. letech už čím dál tím více spokojoval jen s poměrně pasivními projevy (pod heslem „kdo nejde aktivně proti nám, jde s námi“). Samozřejmě bylo nemyslitelné, aby někam vyjížděli lidé, kteří měli nějaký větší „škraloup“ – např. byli vyškrtnuti, či dokonce (horrible dictu!) vyloučeni z KSČ v prověrkách začátkem 70. let (pro dnešní mladou generaci zní subtilní rozdíl mezi vyškrtnutím a vyloučením jako absurdita, ale nebylo tomu tak..), nebo se příliš angažovali v roce 1968, nebo se snad dokonce angažovali disidentsky později. Kupodivu na našem ústavu byl zaměstnán člověk, o kterém bylo známo, že se aktivně angažuje v katolickém disentu (dokonce strávil několik měsíců ve vězení) – slouží ke cti tehdejšímu řediteli Římanovi, že ho nevyhodil. Právě tak mu slouží ke cti, že nevyhodil mě, když jsem spolu s několika dalšími pracovníky ústavu podepsal na jaře 1989 po „Palachově týdnu“ petici za propuštění V.Havla (což už nebylo žádné hrdinství, bylo jasné, že ledy praskají...); předvolal si mě sice tehdy „na kobereček“ a sepsul mě za to; když jsem mu pak ale zcela upřímně řekl, co si myslím a skončil tím, že by to měli podepsat spíše vlivní lidé jako on, kupodivu úplně otočil a začal mi vysvětlovat, že má jen jinou taktiku.
Takže – na ten roční pobyt na Harvardově universitě jsem se po několikaletém úsilí dostal proto, že to na našem ústavu bylo celkem normální, a samozřejmě i proto, že jsem projevil přiměřenou míru konformity. Musím říci, že jsem se permanentně trochu styděl, když jsem svůj oportunistický přístup srovnal se skutečnou statečností např. mého kolegy z ročníku Martina Palouše, který zvolil „život v pravdě“ se všemi potížemi, které mu to přinášelo. Samozřejmě jsem si to omlouval, tak jako mnoho ostatních tím, že jen tak mohu dělat práci, která mě baví, že tím chráním svoji rodinu, atd. Žádný hrdina jsem tedy rozhodně nebyl, spíše pěkný „srab“, ale aspoň do té strany jsem nevlezl...

Tak mi to zase vyšlo nějak delší než jsem původně zamýšlel, takže další témata budou muset ještě počkat.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

sd napsal(a):

Nikdy jsem nerel, ze bychom nemeli investovat do vyzkumu.
09. 06. 2007 | 17:10

spitak napsal(a):

Já nevím, co se to rozmohlo za zvyk psát "grippen". Všichni asi myslí na něco "gruppen", ale švédský výraz "gripen" je skutečně jen s jedním "P". Nejlepší informace přímo od zdroje na: http://www.gripen.com/en/Gr...
09. 06. 2007 | 17:48

Mephistopheles napsal(a):

Nic o vás nevím, ani kdo jste a váš profil se mi nechce číst :), ale vaše upřímná zpověď a přiznání toho, jak to s vámi bylo za komunismu mi vyrazila dech (positivně) - kéž by (si) to takhle přiznalo více lidí.
09. 06. 2007 | 18:51

garfi napsal(a):

Většina populace se stavěla aktivněji proti rusizmu, ale neotravují s tím tady. Tato "zpověď" je také účelová - teď když se změnil vítr. Jdi do háje nebo i jinam.
09. 06. 2007 | 20:08

Medik napsal(a):

Vazeny pane profesore, nenechte se prosim otravit prispevky nekterych ubozaku, kteri Vam nesahaji ani po kotniky. Velice jste me potesil, ze jste ochoten se takto priznat k Vasemu predlistopadovemu zivotu. A lidi jako jste Vy, si velmi vazim. Preji hodne uspechu nejen ve vede a vyzkumu, ale take v osobnim zivote. A tez se tesim na dalsi clanek ve vasem blogu :-)
09. 06. 2007 | 20:24

jirka napsal(a):

Nojo.. všichni, kdo jsme žili, žili jsme i tehdy.. jak se dalo, částečně v appeasementu s bolševikem.. vždyť to byla říše na tisíc let... pan profesor je profesorem imunologie, takže věřím, že imunologii rozumí líp než politice.. chytrým a vzdělaným lidem se někdy stává, že si začnou myslet, že když rozumí imunologii, rozumí všemu... levičáctví je duševní choroba, vyúsťující v mánii rozdávání z cizího....
09. 06. 2007 | 21:01

jirka napsal(a):

což mj. platí i pro pana doc. Havla, který je pro svou "vtipnost a slušnost" mezi leváky zvláště oblíben.
09. 06. 2007 | 21:03

Jarda napsal(a):

Presto, ze jsem pravicove zamereny musim uznat, ze mate v hodne vecech pravdu, alespon ja to tak vidim, napriklad to co jste rekl o novinarich a politicich a o neustalem obvinovani se pritom pokud jde o korupci myslim si, ze jen opravdu naivni hlupacek by se mohl domnivat, ze korupce v nektere strane je a v nektere ne viz. nestale napadni se mezi privrzenci ODS a levice pritom korupce je jev, ktery je bohuzel v nasi zemi dost normalni a je uplne jedno jestli jste politik nebo ne korupce je u nas vsude a samo. je i v politice to je logicke, proto mi prijde fakt komicke takove ty vyjadreni ve stylu ,,ODS vsechno rozkradla,, nebo ,,CSSD vsechno rozkrada,, proste korupce je problem vsech stran a velikeho mnozstvi lidi v CR a proto by se mel hlavne kazdy sam zamyslet jestli nahodou taky nekdy neco neziskal podvodem nebo udelal podvodne misto neustaleho obvinovani tech druhych jedine tak snad jednou budem moderni evropskou demokratickou zemi.
09. 06. 2007 | 21:49

Ročník 53 napsal(a):

Jirko, co myslíte? Rozumí pan Klaus jako vystudovaný ekonom klimatologii? A vůbec tak všemu, třeba i politice?
Rád bych znal váš názor i na našeho prezidenta.
09. 06. 2007 | 23:18

neudano napsal(a):

Me by zajimalo, zda pisete tyto idiocie v pracovni dobe (placne z dani)?
Kdy jste publikoval neco uzitecneho a jake to melo IF?
Vite, ze CSc je tzv. nomenklaturni titul, ktery pred r. 1989 musel byt schvalen KSC?
V Akademii ved byla silna koncentrace STB, a vedome lide s nekolika tituli spolupracovali s STB, vite to?
Proc ten Vas stupidni blog - je to spoved, litost a pokani?
10. 06. 2007 | 00:36

Darrell napsal(a):

neudano: Buď jste provokatér nebo naprostý idiot. Teď jen, co je horší. Prof. Hořejší má tolik článků v IF jako nikdo u nás v republice. To jen vy umíte plivat na lidi, kterým závidíte. Svůj vlastní životní neúspěch svalujte na svoji neschopnost a ne na úspěch jiných..
10. 06. 2007 | 08:15

neudano napsal(a):

Darrell: nikdo nezpochybnil Prof Horejsiho, ale pokud ma "tolik clanku v IF jako NIKDO u nas v republice" tak to je take odpoved. Kdo by zavidel ceskemu profesorovi psat idiocke blogy? Akademie Ved byla (a jak vidim stale je) byvale sidlo STB, staci se pocivat do Seznamu STB a nomenklaturni pracovnici z rad KSC ji vetsinou stale ridi.
10. 06. 2007 | 13:44

deda.jabko napsal(a):

nueudano: to jste mu to nandal! jste opravdu frajer!
10. 06. 2007 | 15:58

Honza napsal(a):

To Neudano: Prof. Horejsi je jednim z nasich nejcitovanejsich vedcu vubec, praci v impaktovanych casopisech ma nekolik stovek, pocet citaci nekolik tisic. Akademii ved byvali estebaci ani komunisti neridi. Je mi lito, ze vam rozbijim vas jednoduchy pohled na svet, ale je to tak.
26. 06. 2007 | 01:13

wedding dresses napsal(a):

We're also happy to work with corporates as well, inasmuch as they're ready to embrace a little bit of change. Put it this way. We'll work with intrapreneurs as well as entrepreneurs.
17. 08. 2009 | 19:01

louis vuitton outlet napsal(a):

My concept is a purely citizen initiative. It will have its own URL and will furnish a variety of e-resources to the entire world during the half year during which Cesko -- de jure -- becomes the Continent.
18. 08. 2009 | 17:19

louis vuitton replica napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
20. 08. 2009 | 16:59

WUXIN napsal(a):

14. 01. 2010 | 07:39

sun napsal(a):

<a href="http://www.tzlsx.cn">流水线</a>
20. 02. 2010 | 12:16

LaraGilliam31 napsal(a):

People all over the world receive the <a href="http://bestfinance-blog.com...">personal loans</a> in different creditors, because that's fast and easy.
29. 07. 2010 | 04:29

pxulljib napsal(a):

http://www.hermesbirkincheap.com/ - Hermes Birkin Handbags
28. 05. 2011 | 15:41

auto insurance virginia napsal(a):

Magnificent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a appropriate deal. I were a little bit familiar of this your broadcast provided vibrant transparent concept <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">car insurance virginia</a>
10. 08. 2011 | 03:23

car insurance napsal(a):

It is appropriate time to make some plans for the future and it's time to be happy. I've read this post and if I may just I wish to recommend you few interesting issues or suggestions. Maybe you can write next articles regarding this article. I want to read more issues approximately it! <a href="http://www.jcboy.info/california-auto-insurance-rates-model-of-car/414/">California auto insurance</a>
17. 11. 2011 | 13:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy