„Dějiny židovského národa byly vymyšleny, aby vyhovovaly požadavkům sionismu.”

04. 04. 2010 | 09:32
Přečteno 41690 krát
Před několika dny jsem si všiml zajímavé recenze knihy Šlomo Sanda (profesor soudobých dějin na unviverzitě v Tel Avivu) “The Invention of the Jewish People” (“Vymyšlení židovského národa”; Verso Londýn New York 2009, 332 str.),
od Luďka Bednáře (celý text zde).
Podstata sdělení této knihy se dá shrnout do věty „Dějiny židovského národa byly vymyšleny, aby vyhovovaly požadavkům sionismu.” Kdyby něco takového řekl např. nějaký palestinský představitel, jistě by byl některými obviněn z “antisemitismu”. U izraelského (židovského) autora, potomka rodičů přeživších holocaust, to ale asi dost dobře nejde...

Níže přetiskuji (s autorovým svolením) téměř úplné znění Bednářovy recenze. V některém z příštích článků navážu a doplním tuto záležitost zajímavou a poněkud skandální historkou o pokusu cennzurovat výsledky vědeckých studií prokazujících, že z genetického hlediska není prakticky žádný rozdíl mezi dnešními Palestinci a většinou izraelských Židů.

****************************

Každý národ má vlastní mýty a legendy. Češi si například myslí, že mají „holubičí“ povahu, jejich dějiny však začínají dvěma krvavými událostmi – bratrovraždou v roce 935, kdy Boleslav zavraždil svého bratra knížete Václava, a vyvražděním Slavníkovců Přemyslovci roku 995. Američané se zase domnívají, že nejsou imperialisty, jejich předchůdci však kolonizovali kontinent a téměř vyhladili jeho původní indiánské obyvatele. Francouzi se považují za potomky starověkých Galů, jsou však stejně jako ostatní lidé za Západu smíšeného původu. Oblíbeným mýtem v Izraeli je, že Židé na celém světě jsou potomky starověkých izraelských kmenů vystěhovaných Římany poté, co roku 70 našeho letopočtu zničili druhý Chrám. A že bylo Židům umožněno vrátit se do původního domova Palestiny téměř po dvou tisících letech perzekucí v zahraničí.


Kontroverzní kniha

Šlomo Sand tyto izraelské mýty odmítá. Tvrdí, že tato interpretace dějin židovského národa byla překroucena, přetvořena a vymyšlena v moderní době, aby vyhovovala požadavkům sionismu.
Už mnoho let nevzbudila žádná kniha takové emoce ohledně Židů jako právě tato. Někteří lidé považují izraelského profesora Sanda, který se narodil v roce 1946 v rakouském Linci a jehož rodiče pocházejí z polské Lodže a přežili holocaust, za provokatéra a antisemitu kálejícího do vlastního hnízda. Jiní za vizionáře, jenž se nebál odhalit největší židovské tabu a odmítnout je. Jeho teze, dle níž byl židovský národ vymyšlen, však vyvolala v Izraeli obrovský zájem.
Sandova kniha vyšla původně hebrejsky pod titulem Matai ve’ekh humtza ha’am hayehudi? (Kdy a jak byl vymyšlen židovský národ?). A v roce 2008 se v Izraeli udržela na seznamu bestsellerů devatenáct týdnů. Ve Francii se dočkala vydání téhož roku a získala prestižní novinářskou cenu Prix Aujourd’hui za nebeletristickou politickou a historickou práci. Loni v říjnu vyšla kniha anglicky a stejně jako předtím v Izraeli a ve Francii vyvolala ve Velké Británii a v USA mnoho polemik v tisku. Například deník Financial Times uveřejnil kritickou recenzi od významného historika Simona Schamy, Sanda se však zastal známý publicista Tony Judt. Navzdory své kritice však Schama uvedl Sandovu práci ve vlastním seznamu nejlepších knih roku 2009.


Odnárodnění dějin

První část knihy se detailně zabývá teorií nacionalismu. Nacionalismus má podle Sanda sklon vymýšlet si minulost, která vyhovuje současným potřebám a cílům konkrétního národa. Nejde o novou myšlenku – před Sandem ji už použili americký historik Benedict Anderson a zesnulý filozof a sociolog židovského původu Ernest Gellner, jenž dětství a mládí strávil v Praze. Z tohoto hlediska je také zajímavé, že Sand v knize cituje další dva historiky židovského původu, kteří prožili první část svého života v Čechách a po emigraci se zabývali ideou vymýšlení národů – politologa Karla Deutsche (1912–1992) a filozofa a historika Hanse Kohna (1891–1971).
Dle Sanda si židovský národ v jeho současné formě vymysleli židovští historici žijící ve druhé polovině 19. století v Německu: „Intelektuálové židovského původu ovlivnění lidovým charakterem německého nacionalismu se ujali úlohy vymyslet ,zpětně‘ židovský národ – kvůli své touze vytvořit moderní židovský národ. Od historika Heinricha Grätze (1817–1891 – pozn. red.) začali židovští historici psát historii judaismu jako dějiny národa, který měl své království. Stal se z něj putující národ, který se však nakonec vrátil do svého rodiště v Palestině.“ Sand si klade společně s francouzským historikem Marcelem Detiennem otázku: „Jak můžeme odnárodnit národní dějiny?“ A tu dále vyostřuje. „Jak můžeme zastavit plahočení se po cestě vydlážděné národními mýty?“ Tento klíčový problém se pak pokouší v knize vyřešit.


Masové konverze

Na tuto analýzu nacionalismu navazuje druhá, delší část knihy, která se týká sionismu, judaismu a Izraele. Sand se v ní na základě mnoha důkazů a argumentů z několika různých oborů snaží prokázat, že většina židovských dějin je vymyšlená. Přelom tvoří údajné vyhnání Židů z Palestiny Římany po zničení Jeruzaléma a druhého Chrámu v roce 70 našeho letopočtu. Pro toto vyhnání však dle Sanda neexistuje žádný důkaz. Římané totiž neprováděli žádná masová vyhnání a v té době většina palestinských Židů byla rolníky žijícími na venkově, a proto na ně zničení Jeruzaléma nemělo žádný dopad.
To vyvolává zásadní otázku: Odkud tedy pocházela obrovská židovská populace, jež se později objevila na Blízkém východě a v Evropě, jestliže nebyla potomkem národa, jejž Římané vyhnali z Palestiny? Sandova odpověď zní, že z masových konverzí národů k judaismu, které se vyskytly na třech odlišných místech v různých dobách mezi zničením druhého Chrámu a raným novověkem. A dokazuje také, že se několik masových konverzí k judaismu odehrálo v Palestině už před zničením druhého Chrámu. Konverze i velkých skupin lidí k judaismu tedy není v jeho dějinách neznámá, přestože se obecně tvrdí opak.


Chazarská říše, severní Afrika, Jemen

Pravděpodobně největší masová konverze k judaismu se odehrála v Chazarské říši, která se mezi 8. a 11. stoletím rozkládala na území mezi Kaspickým a Černým mořem. V 11. století ji zničili Rusové a většina jejích židovských obyvatel se přesunula na západ, tedy do východní Evropy. Ti pak společně s poněkud pozdější, menší, zámožnější a kulturnější židovskou migrací ze západní Evropy přes Německo vytvořili budoucí české, polské, maďarské či ruské Židy – takzvané aškenázské.
Druhá masová konverze k judaismu po zničení druhého Chrámu nastala v 6. století u několika berberských kmenů v severní Africe. Mnoho konverzí se však uskutečnilo v Kartágu a v dalších pobřežních městech v severní Africe už předtím. Poté, co o sto let později přinesli Arabové na toto území islám, projevili úctu vůči „lidu Bible“ a nenutili jej přijímat své náboženství. Když pak afričtí muslimové (nikoli Arabové z Arábie) vpadli v roce 711 do Španělska, tvořili židovští Berberové značnou část jejich armády včetně nejméně jednoho velitele. Mnoho z nich se tam usídlilo a vytvořilo jádro španělských, takzvaných sefardských Židů.
Třetí velká konverze se vyskytla v Jemenu, v jižním cípu Arabského poloostrova. Tam však žilo mnoho Židů odnepaměti. Včetně přinejmenším jednoho židovského krále v 6. století, který nutil své poddané ke konverzi k judaismu.


Dnešní Palestinci

Je doloženo, že nějací Židé žili na Blízkém východě a v jižní Evropě už před zničením druhého Chrámu. Vezmeme-li však v úvahu masové konverze k judaismu po této události, vyplývá z toho, že od raného středověku byla většina Židů na světě potomky národů, jež nikdy na území Palestiny nevstoupily. To přináší další klíčovou otázku: Co se stalo s Židy, kteří zůstali v Palestině po zničení druhého Chrámu? Kam se poděli? Sandova odpověď zní: nikam. Jsou to dnešní Palestinci, z nichž většina konvertovala k islámu na počátku islámské expanze na zbylé území Blízkého východu.
Neproblematizuje to však ústřední ideu sionismu, že Židé, ať už jsou odkudkoli, mají nejen povinnost, ale i právo vrátit se do „svého původního domova“ Palestiny?


Tvrdá kritika

Sandova kniha je jednou z nejtvrdších kritik sionismu, a tudíž i Izraele a jeho současné politiky a pojetí demokracie. Každý, kdo se zajímá o osud sionismu a Izraele – ať už jsou jeho názory jakékoli – by se však měl zamyslet nad Sandovým novým podáním hlavních náboženských a „rasových“ hranic, jež jsou ve většině diskusí na toto téma považovány za pevně dané. Jak píše Sand v úvodu k anglickému vydání knihy: „Nic nového jsem neobjevil – téměř všechny materiály již dříve objevili sionističtí a izraelští historici. Rozdíl mezi mnou a jimi spočívá v tom, že některým z nich nevěnovali dostatečnou pozornost, jiné okamžitě smetli pod historiografický koberec a další ,zapomněli‘, protože nevyhovovaly ideologickým potřebám, pokud jde o vývoj národní identity Židů. Mým úkolem bylo uspořádat nově historické informace, oprášit staré dokumenty a znovu je prozkoumat.“
******************************************

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jozef napsal(a):

Ano,
opustit princip nebat se lhat.
Nebat se nelhat,usporadat a znovu prozkoumat.
04. 04. 2010 | 09:56

Realista napsal(a):

Pane profesore, myslím, že tady na Aktuálně máte nejlepší blog. Co se týče odvahy pouštět se ožehavých témat na Vás nikdo nemá. Nevím, zda Vám mohu jako ateista popřát Veselé Velikonoce, ale přeju ať se Vám daří. Jak by řekli angličani, keep thinking outside the box, it is lonely there !
04. 04. 2010 | 09:56

vasja napsal(a):

Tak to by mne zajímalo, kdo si tam o tu zídku oťukává hlavu, krom pana Řepy. Toho znám:))
04. 04. 2010 | 10:03

kolemjdoucí napsal(a):

Tak, a teď s vámi pan předseda Fisher už nepromluví!
04. 04. 2010 | 10:06

...---... napsal(a):

Anti-Defamation League is watching You...

http://en.wikipedia.org/wik...
04. 04. 2010 | 10:07

vasja napsal(a):

Jo a ještě něco, pane profesore.
Doležal z reflexu si Vás brzo podá. Investoval do svého "židovství" peníze, čas, prosil u Sidona, Jelínka a Vy prozradíte, že Je Chazar, nebo Jemenec.
04. 04. 2010 | 10:26

orinoko napsal(a):

Už Freud /sic/ zkoumal , kde se bere v Židech ta víra ve vyvolenost. A na nic jiného , bež právě na tu víru nepřišel. Je třeba dost zásadním způsobem oddělovat antisemitismus a antisionismus. Semité jsou totiž také islamisté , je to celý ten rod , který se pod vedením Noemova syna Séma vydal z Araratu na jih. I islamisté praktikují obřízku, a Palestinci mají s Židy totožné DNA.
Něco jiného jsou Izraelští starousedlíci a něco jinohé klaka, která tam dnes vládne. Takový Lieberman byl kdysi vyhazovačem v baru v Kišiněvě.
04. 04. 2010 | 10:34

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
nabízím Vám nejméně stejně významnou a podobně vědecky fundovanou knihu, jako je ta od
profesora Sanda.

Titul se jmenuje: Z koho jsme vznikli?

Autor, profesor Muldašev, oftalmochirurg, se v ní zamýšlí nad původem lidstva, a přináší řadu důkazů a svědectví ze svých cest po Nepálu a Tibetu.

V anotaci píše:
"Vše začalo jednoduchou otázkou: proč se díváme jeden druhému do očí?
Mě jako oftalmologa tato otázka zaujala. Započali jsme výzkum... Pak jsme se dozvěděli, že každý tibetský chrám v Nepálu má na svých zdech jako vizitku zobrazení ohromných, neobyčejných očí.

Podrobili jsme obraz těchto očí matematickému zpracování podle principu oftalmogeometrie a podařilo se nám určit vzhled jejich nositele, který byl zcela neobvyklý. Kdo je to? Přemýšlel jsem.

V té době jsem nemohl předpokládat, že takto vzniklý portrét neobyčejného člověka, který budu držet v rukou v Indii, Nepálu a Tibetu, udělá na lámy a swámí takový ohromný dojem, že při pohledu na obrázek budou vykřikovat: „To je On!".

Tehdy mě ani nenapadlo, že se tento obrázek stane klíčem k hypotetickému odhalení největšího tajemství Genofondu lidstva. Čím pomohl výše uvedený obrázek? Tím, že Zvláštní lidé viděli a vidí pod zemí lidi s neobvyklým vzhledem. A mezi nimi je takový, který je podobný člověku, zobrazeném na našem obrázku. Právě jeho uctivě nazývají „On".

Kdo je to On?
Nemohu přesně odpovědět, ale myslím si, že On je člověk Šambaly.

Nyní nehledě na to, že jsem racionálním vědcem praktikem, jsem začal zcela věřit v existenci Genofondu lidstva. Dovedla mě k tomu logika a vědecká fakta.

Kdo jsme? Jsme ještě nerozumné děti v porovnání s civilizací Lemuřanů, s nejvyšší civilizací na Zemi, která vytvořila Genofond lidstva. V sázce je příliš mnoho - být prarodičem lidstva v případě globální katastrofy nebo sebezničení existující civilizace na Zemi."

http://www.pknihy.cz/knihy/...

Takže -
profesor Muldašev se podobně, jako profesor Sand, snaží z několika indícií vytvořit konkurenční legendu, která by byla dobře prodejná.
Za což by oba zasloužili vycenění Balvanem.

Ale, proč někomu narušovat zábavu pseudoskepticismem?

Více o Muldaševovi, coby oftalmochirurgovi, a o jeho
institutu zde:
http://www.alloplant.ru/ind...
04. 04. 2010 | 10:43

JC napsal(a):

Je známo, že Židé mají/Bůh ví proč/, v hlavě o kolečko navíc.
Někdo by to mohl nazvat Big Bang, ale já tomu budu pracovně říkat Big Hop na špek.
Tak jsme si probrali "vymyšlené dějiny židovkého národa a teď si povíme co z toho vyplývá.
Taktže Palistinci, jako geneticky a etničtí židé nemají nárok na vlastní stát a konflikt je vlastně občanskou válkou, která se sice nemusí někomu líbit, ale nemá do ní co kecat.
"Žido-Palestinci, tím že se v roce 1967 spojili s cizí mocí se vlastně dopustili vlastizrady tudíž všechna "příkoří" jsou jen následky této vlastizrady. Můžou být rádi, že všichni neskončili před popravčí četou, protože tak se obvykle vlastizrada v případě vojenského ohrožení trestá.
Jak říkám pro mě osobně - dobrá zpráva.
04. 04. 2010 | 10:49

JC napsal(a):

Oprava
Taktže Palistinci, jako genetičtí a etničtí židé, nemají nárok na vlastní stát a konflikt...
04. 04. 2010 | 10:53

Platan napsal(a):

Zde je zajímavý článek k věci:

Juan Cole : Top Ten Reasons East Jerusalem does not belong to Jewish-Israelis

http://www.juancole.com/201...

Případně v českém překladu:

Deset hlavních důvodů, proč východní Jeruzalém nepatří Izraeli

http://www.blisty.cz/2010/4...
04. 04. 2010 | 11:09

Frante napsal(a):

JC:

Jak znám autora, tak výklad by spíš byl, že Izraelci nemají na území větší právo než Palestinci a proto by měli být vstřícnější ke kompromisům (například ohledně rozdělení Jeruzaléma) ...
04. 04. 2010 | 11:14

Jan Vaculík napsal(a):

Už první věty citovaného článku mě dokážou zvednout ze židle:
"Češi si myslí, že mají holubičí povahu..." - ano, asi se najdou i takoví pitomci, kteří si to myslí; ale zevšeobecňování není na místě.
"... ale jejich dějiny začínají krvavými událostmi." - A který národ v historii krvavé události nemá? Mmch, je osobní věcíé autora, že si představuje počátek dějin právě v těchto událostech; já zase vidím počátek dějin lidských jedinců v souloži.
04. 04. 2010 | 11:15

Luna napsal(a):

Pane řediteli,
ještě dodatek:

Z genetického hlediska se Palestinci od Židů neliší?
No, to není nic pozoruhodného.
Přece víme, že co se genů týče, jsme takřka totožní se šimpanzi.

Tedy,
alespoň já.

Klausova Hájka uplácal Bůh z modrého bláta.
04. 04. 2010 | 11:19

Xman napsal(a):

A jeje - sionisti sa budu hnevat.
04. 04. 2010 | 11:24

Realista napsal(a):

JC: A jaký si myslíte, že je genetický rozdíl mezi čechy a např. poláky, nebo dokonce mezi čechy a němci ? V článku se píše o "odnárodnění" dějin. Pokrok v genetice nám prostě ukázal, jak malé jsou rozdíly z hlediska genetiky mezi mezi skupiny lidí nazývajícím se "národ"Podle Vaší argumentace by polský či něměcký diktátor mohl prohlašovat, že hodlá připojit české území k polskému státu, neboť češi jsou geneticky "téměř" poláči či němci. A protože jsou němci jenom "téměr", je možno ospravedlnit jejich diskriminaci. Stejně tak by z prezentovaných fakt šlo argumentovat, že ti co se prohlašují býti židy, představují na území státu Izrael cizí jazykově,kulturně,nábožensky a ideologicky cizí a umělý prvek. A o nějaké zradě nemůže být vůbec řeči, pokud jsou sionisté, palestinci a okolní národy geneticky stejní nebo téměř stejní, jedná o konflikt, ve kterém se palestinci postavili na stranu, která je jím jazykově,kulturně,nábožensky a ideologicky bližší, proti straně, která je násilně nutí žít ve státu, s nímž se z těchto příčin neidentifikují.
04. 04. 2010 | 11:28

orinoko napsal(a):

Ono jde především o rodinný problém, do kterého jsou zatahováni ostatní.
04. 04. 2010 | 11:34

vojtěch napsal(a):

Upřímně řečeno nevím, co je na "odhaleních" pana Sanda tak šokujícího. Vždyť přibliženě v polovině 19. století byla vymyšlena valná většina moderních evropských národů, včetně toho českého (copak měli tehdejší buditelé něco společného s kmenem Čechů, který tu žil před tisíci lety?). Češi se přitom uchýlili i k padělkům, jež pak dlouho nekriticky oslavovali.

Bohužel, z mnoha rekací na knihu pana Sanda (ne z knihy samotné!) je zřejmé, že např. kvůli masové konverzi k judaismu v pradávné Chazarské říši (btw. tahle konverze není v historické vědě žádné tajemství) by dnešní Izraelci neměli mít právo bránit se teroristickým útokům ze strany jistých palestinských organizací. A to je na tom to smutné - kdo se domnívá, že Izraelci nemají v Izraeli co dělat, vždy si v té melase dějin nějaký argumentík najde...
04. 04. 2010 | 11:40

alarm napsal(a):

V nejbližší budoucnosti bude nutné v Evropě dát vzniknout holokastu naruby. Tzn. vyhlazovací tábory pro katolíky. Potřebují si vyzkoušet podobnou zkušenost jako židi. Jedině potom bude Evropa demokratičtější. A minulost dokáže popsat kdejaký pisálek. Vezme si literaturu a patlá se a patlá se. Něco mu potom vzejde. Bohužel to má hodnotu čtverečku toaletního papírku.
04. 04. 2010 | 11:42

JC napsal(a):

Realista,
Raději mi napište,jak skončili čeští kolaboranti, kteří spolupracovali s Hitlerem ? Že by si po válce dělali nárok na samostatný stát ?
04. 04. 2010 | 11:44

bigjirka napsal(a):

Nu, jedna vlaštovka jaro nedělá, co je pravda, ještě se uvidí. Trochu se míchá etnicita s národem, to přece není totéž. Taky se tvrdí, že bible není doslovnou pravdou, na čemž asi taky něco bude. Takže nějaký světodějný význam těch tvrzení mi uniká.

Ano, jsou to kmeny hamitsko-semitské, to bylo známo již dávno a o genetické příbuznosti se psalo taky dávno. Takže přinejmenším na tom lze demonstrovat neblahý vliv islámu na CNS.
04. 04. 2010 | 11:46

Béda napsal(a):

Nebudu se pokoušet řešit otázku, kde je původ židovského národa - na to nemám dostatek informací. Může to být tak jak tvrdí profesor Sand. Nebudu se vyjadřovat k důvodu toho, proč se Židé ocitli v diaspoře rozptýleni po světě.

Vyjádřím se pouze k židovství tak jak jej vidím já. Dle mého mínění Židé jsou obdivuhodný národ. Obdivuhodní ve smyslu pracovitosti, inteligence, píle, houževnatosti, překonávání překážek, schopnosti organizovat se ... Myslím, že jim lidský rod vděčí za mnohé ve smyslu dobra i zla. Vděčíme jim za stěžejní objevy v oblasti přírodních i společenských věd - fyziky, matematiky, chemie, astronomie, psychologie, zavedení systému v oblasti bankovnictví a finančnictví...

Mimo jiné stáli ovšem i u zrodu Darwinismu a rasových teorií (sám Darwin byl po matce Susannah z rodiny Josiaha Wedgwooda částečný Žid), která se posléze zvrkla proti nim, stáli u zrodu nejrůznějších ideologií, včetně marxismu, v Rusku stáli u jeho uvedení v praxi (Trockij a většina lidových komisařů)...

Jak jsem psal pod blogem p. Hybáškové - mnohé na židovském národě obdivuji a mnohé kritizuji. S čím ovšem nesouhlasím, je sionismus a židovská rozpínavost, kdy v praxi na palestinském národě praktikují některé metody, které vůči nim praktikovala 3. říše. Myšlenku sestěhování Židů na území Palestiny z rozhodnutí imperiálního mandátního britského správce v intencích Balfourovy deklarace považuji za úhelný kámen terorismu a vleklého násilného konfliktu na Blízkém východě. Projekt židovského státu v Palestině považuji tudíž za fatální politickou chybu, které důsledky nese svět dodnes.
Není jistě bez zajímavosti, že skončila 1. i 2. světová válka, byl víceméně ukončen irský spor, kdežto konce konfliktu na Blízkém východě není vidět ani ve vzdálené perspektivě konce.
04. 04. 2010 | 12:03

hoven napsal(a):

to je ted taková nová moda ( nebo spíš stará) náckové ,komouši a muslimové říkají, že nejsou proti židům, ale jenom proti sionismu.....
04. 04. 2010 | 12:03

Platan napsal(a):

bigjirka napsal(a):

"Taky se tvrdí, že bible není doslovnou pravdou, na čemž asi taky něco bude."

Tak to asi bude bigpravda, že Bible není doslovnou pravdou, bigjirko . A chceš-li další "vlaštovku", najdeš ji v mém předchozím příspěvku:

Platan napsal(a):
04.04.2010 11:09:09
04. 04. 2010 | 12:06

Béda napsal(a):

hovne,

Mně osobně Židé nevadí. Vadí mi politika židovského státu. Jeho vzbik považuji za obrovskou chybu. Podporu této politiky považuji za vážnou politickou a morální chybu. Pokud jde o muslimy a multietnickou Evropu, mnohokrát jsem zde již psal, že vzhledem k nekompatibilitě považuji za jediné schůdné řešení spuštění "železné opony", nikoliv podporu vzniku islámských států v evropském regionu, přijímání velkého islámského Turecka do EU a posléze Schengenu a přijímání a asimilaci muslimských emigrantů...

Dle mého mínění neměla Evropa svůj židovský problém nikam vyvážet ale pokusit se ho řešit sama - chápaví a vstřícní mandátní správci měli tedy Židy sestěhovat na své, nikoliv cizí - nekompatibilní téměř homogénně muslimské území.
04. 04. 2010 | 12:18

češka napsal(a):

Konečně něco rozumného, děkuji.
Ještě jste zapomněl, ze je zde velice úzká vazba mezi Zidy a krestany, protoze Jezíš byl Zid. Takze historická linie je Zidovství-Krestanství-Islám.
04. 04. 2010 | 12:18

LEVAK napsal(a):

Pne profesore nejedná se o rukopisy Královédvorský a Zelenohorský v židovském vydání?
PS:nechtěl autor na sebe takto upozornit stylem "Myš která řvala!"?
04. 04. 2010 | 12:22

LEVAK napsal(a):

Ad Béda:já spíš považuji za chybu,že podle vzoru Izraele nebyl vytvořen Cigánský stát!
04. 04. 2010 | 12:24

hoven napsal(a):

Bédo,
židi žili v israeli dávno před ukřižováním krista a dávno dávno před vznikem islámu. židi prakticky postavili jerusalem. muslimové chtěj, aby jim patřil celej svět. v případě EU se jim to povede, o tom nepochybuju, jenže židi se narozdíl od nás umí bránit.
04. 04. 2010 | 12:26

češka napsal(a):

To Realista
O nejuzší príbuznosti mezi čechy a němci nikdo / krome českých nacionalistů/ nepochyboval.
Za války nebyly zakázány snatky mezi čechy a němci.
04. 04. 2010 | 12:27

zdenek napsal(a):

Zní to celkem logicky,ale co to může změnit?
Nakonec se vynoří spekoulace,že Hitler byl nastrčen sionisty aby měli nějaký důvod kolonizovat Palestinu,ale i když se to pak jaksi vymklo účel to splnilo...
04. 04. 2010 | 12:33

Platan napsal(a):

hoven,LEVAK a někteří další:

Ach lidé, lidé... Kdybyste četli, kdybyste přemýšleli...
04. 04. 2010 | 12:33

Lex napsal(a):

V historii, náboženství i genetice jsem laik. Leč asi ne až tak velký, aby mi nebylo podezřelé, jak se člověk náboženskou konverzí může stát příslušníkem jiného národa, nota bene s minimálními, leč přesto genetickými rozdíly. Představa, že se Ir, který přestoupí na protestantismus, stane Angličanem, je poněkud scestná, ne? A to i při různých pohledech na pojem "národ". Tím spíše, že Židé odvozují své židovství od pokrevní příbuznosti (a pokud vím, podle zhruba stejných principů, jako tomu bylo v "norimberských zákonech"). Dovolím si otázku: - je pokrevní potomek Židů, ateista, Židem? Stejně tak, je-li vyznavačem jiného náboženství?
Apropós, pokud někdo vzpomíná některé dočasné předsedy vlád, tak nejde o Židy, ale o příslušníky jiných národů, kteří přijali myšlenky židovské víry (ani snad přímo nekonvertovali) - tak si po pamatuji z jejich vyjádření pro Magazín Práva.
04. 04. 2010 | 12:39

Tencokida Hnuj napsal(a):

Souhlasím s vojtěchem. Takto jsme i my "vymyšlený národ".

Ale rozhodně nejsem pro to, aby se příslušnost k tomu či kterému národu prověřovala na základě genetických informací. A rozhodně jsem proti tomu, aby třeba Ústav, který by si k tomu jistá část lidstva jistě ráda zřídila, nenalézal se v Norimberku.
04. 04. 2010 | 12:40

kolemjdoucí napsal(a):

JC:

Proč to není naopak, proč nejsou kolaboranti s cizí mocí Izraelci?
04. 04. 2010 | 12:56

JC napsal(a):

kolemjdoucí,
A proč by jimi měli podle vás být ?
04. 04. 2010 | 13:19

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

jako obvykle jste píchl do vosího hnízda.

Židovství je dáno "pokrevně" (a tedy a z článku vceku plyne, že skuteční potomci Židů známých ze starověku jsou Palestinci, většina dnešních k Židům se hlásících osob e zřejmě kavkazského původu.

Je zajímavé, že o kavkazském původu Židů psal už G.H.Wells v ve svých Dějinách světa z dvacátých let minlého století.

Pokud je mi známo, tak se občanem Izraele může stát pouze osoba alespoň částečného židovského původu. Nic proti tomu, je to jejich věc. Ovšem plamenné multi-kulti řeči našich mnohých židovských spoluobčanů pak působí poněkud úsměvně.

Jde ovšem o to, že přinejmenším v náboženském smyslu zpochybňuje Sanda význam slova Žid. Nemyslím si ale, že to může mít nějaké dopady.
04. 04. 2010 | 13:39

Blackbird napsal(a):

“Američané se zase domnívají, že nejsou imperialisty, jejich předchůdci však kolonizovali kontinent a téměř vyhladili jeho původní indiánské obyvatele.”

Myslenkova uroven tohoto “produktu” je uplne stejna jako kdyby autor napsal: “Pan Novak se domniva, ze neni zlodej, jeho pradedecek vsak vykradl samoobsluhu.”

Je vubec mozne, aby nekdo s vysokoskolskym vzdelanim produkoval takoveto nesmysly? Horejsi nepochybne dokazuje, ze to mozne je.
04. 04. 2010 | 13:45

NevericiTomas napsal(a):

Mne jen prijde divne, za vam neprijde divne, se tak drze roztahovat svym slovanskym zadkem na starogermanske pude...
Ten spor je uplne jednoduchy: Ma demokraticky a civilizovany stat pravo branit se teroristickym utokum? Odpoved Ano/Ne.
04. 04. 2010 | 13:46

Béda napsal(a):

NevericiTomas,

on ten spor jde postavit i opačně: Má národ obývající majoritně určité území mající zde hlubokou historickou tradici plynoucí z trvalého osídlení resp. vytvořivší zde stát, právo bránit se proti jinému národu/státu, který mu chce toto území násilím a intrikama odejmout?
04. 04. 2010 | 13:57

MK napsal(a):

Naprosty souhlas s vojtechem. V 19. stoleti bylo vymysleno plno narodu, i ten cesky.
04. 04. 2010 | 14:02

Béda napsal(a):

MK,

http://cs.wikipedia.org/wik...
Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Přesná a všeobecně uznávaná definice pojmu národ neexistuje. Tímto pojmem se v různých zemích a jazycích odlišují zcela rozdílné sociální organismy. Rozlišuje se tak zejména mezi politickým a etnickým národem.[1]

V sociálních vědách převládá názor, že národ je sociální konstrukt. Tzv. konstruktivisté tvrdí, že národnost pak není objektivně daná vlastnost, kterou by bylo možno nezávisle určovat. Opačný názor zastávají primordialisté, kteří jsou v menšině. Národní příslušnost čili národnost lze dle konstruktivistického přístupu určit jen na základě proklamace jedinců (k jakému národu se hlásí). Často je však národnost přiřazována i dle objektivních kritérií - nejčastěji kombinace jazyka a státní příslušnosti.

Národní příslušnost je formována na základě působení různých faktorů, především geografických a jazykových, ale také politických, ekonomických a náboženských. Příslušníky národa většinou spojuje společná kultura, historie a jazyk, často i hospodářský život a obývané území..."
04. 04. 2010 | 14:14

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
historie i pohádkářství jsou disciplíny jistě hezké, poučné a zajímavé, ale naše dnešní problémy tím nevyřešíme.

Naopak - podobné spekulace pak nahrávají kdejakým šizuňkům, kteří hledají munici, jíž by se dalo na druhé bez rozpaků střílet, protože "přece na to máme historické právo!"

Izrael nikdo nezruší a rušit nebude, protože je to jediná demokratická výspa Blízkého východu, je to náš spojenec, a spolupráce s ním je oboustranně výhodná už díky tomu, že jsme hlasem v EU.
Ten hlas může časem i sílit.

Ano - Izrael je militarizovaný a militantní, protože jeho agresivní sousedé mu jinou možnost nedávají.

Palestinci ke své škodě kdysi uposlechli výzvy svých souvěrců z Egypta či Sýrie, že mají Izrael, který se jmenované, i jiné arabské státy chystaly zlikvidovat, opustit - jenže Arabové se přepočítali, prohráli, a Palestinci se stali bezdomovci. Z Izraele je nikdo nevyháněl - odešli z vlastního rozhodnutí - a vlastně Izrael, společnou domovinu, zradili.

Tedy,
cesta ke sblížení bude velmi obtížná, zvlášť, když arabským státům bezdomovectví Palestinců vyhovuje a snaží se vzájemné rozepře jen přikrmovat, namísto skutečné pomoci.

Je krásné, když člověk, který se celý život plahočil a dřel, aby vybudoval z kusu vyprahlé pouště úrodnou zahradu, část této zahrady věnuje svému nepříteli, který mu usiloval o život, a který "má papíry" na poušť, na které tu zahradu zbudoval.

Ptám se:
Nebyl by takový zahradník považován za slabocha a hlupáka, který by si tím vykoledoval od přišelců z pouště zábor celé zahrady?
04. 04. 2010 | 14:20

Béda napsal(a):

hovne,

Takových národů, které někde žily v historii již bylo. To ovšem neopravňuje jejich potomky v padesáté generaci nárokovat si území které trvale po jejich odchodu obývá jiná majorita.

Kdybyste takovýto precedent uznal, pak by přestalo platit mezinárodní právo, přestali by platit hranice uznávané mezinárodním společenstvím a vznikly by nekonečné územní konflikty kdykoliv by si potomci některého národa usmysleli, že mají historický nárok na kterékoliv území, které v minulosti bylo přechodně v jejich držbě.
04. 04. 2010 | 14:24

J.H. napsal(a):

Brát vážně nšjakou příslušnost k určité národnosti je základní mýlka. V tom, že má ten který člověk tu kterou národnost hraje roli mnoho okolností. Výsledek je domněnka utvořená mnoha náhodami.

O Židech je známo, že pocházejí z Mezopotamie, odkud přesídlovali na jiná území. V sumerských i babylonských legendách má původ Starý zákon. Byli nejdříve kočovníci, rolníci a často otroci. Po několika přesunech nakonec zakotvili v Palestině, tehdy nazývané Kanaán a v Sýrii. Už to samo o sobě vypovídá o tom, že muselo docházet k mísení a že není možno mluvit o nějakém čistém etniku. Zkrátka Židem je ten, kdo se s židovstvím ztotožnil, ať už z jakýchkoliv důvodů. Podle židovských zákonů děti ze smíšených manželství se musejí považovat za Židy. Ale zrovna tak by se mohli považovat za příslušníky etnika druhého z rodičů. Pochopitelně, že všude se najdou jedinci, kteří využívají příhodnou skupinu lidí k získání moci a vydělení se ze skupiny coby elita. Tak je i u Židů. Tato elita potom určuje chování ostatních. Otázky židovství jsou velmi složité a jsou interpretovány často podle toho jak se komu hodí.
04. 04. 2010 | 14:28

MK napsal(a):

To Beda
Ale ja v zadnem pripade nezpochybnuji, co povazujeme za narod dnes, jen si dovoluji tvrdit, ze nase predstavy o narodech a to, jak vnimame "narod", jsou formovany nacionalizmem konce 18. a 19 stoleti. Nebyt nasich obrozencu, cesky narod neexistuje. Proto me nijak neprekvapuje, ze i ostatni narody maji sve obroditele.
04. 04. 2010 | 14:31

Béda napsal(a):

Luba,

Demokracie, která stojí na násilném záboru cizího majetku nemůže být považována za demokracii - to je protimluv.

Výhodná spolupráce nemůže být výmluvou a omluvou pro podporu mezinárodního zločinu. Leda, že jste vyznavačem zvláštní morálky.

Izrael nebyl žádná společná domovina - Existovala Palestina - domovina Arabů, kde Židé tvořili zcela nepatrnou část populace. "V roce 1914 tzv. Palestinci či Palestinští Arabové stanovili více než 90 procent populace.[18]" zdroj
http://cs.wikipedia.org/wik...

Jestli byste trval na svém výroku, pak mají sudetští Němci (byť minorita) historický nárok na české země. Vycházeje z izraelské praxe a vašich slov by zde měl být analogicky sudetský stát, který by zajisté byl demokratický, udržoval by výhodné vztahy s řadou zemí a osud nějakých Čechů by se tím stal nezajímavý. Podle vaší logiky by ani neměli mít právo na obranu svého historického území.
04. 04. 2010 | 14:36

Daňový poplatník napsal(a):

Pošleme Ahmadínežáda na testy DNA, a hned budeme chytřejší.
To Béda: což takhle se nechat naverbovat do Kosevské osvobozenecké armády, ono je to Kosovo tak malučké, a ostatně ti Srbové mají na Balkáně h...o co dělat.
04. 04. 2010 | 14:38

juvel napsal(a):

Lex: položil jste otázku: je pokrevní potomek Židů, ateista, Židem? Stejně tak, je-li vyznavačem jiného náboženství?

Záleží to na úhlu pohledu. Ocituji, co k této věci řekl Žid známý jako ap. Pavel. "Pravý Žid není ten, kdo je jím navenek a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý Žid je ten, kdo je jim uvnitř, s obřízkou srdce, která je způsobena Duchem, nikoli literou zákona." (dopis Římanům 2:28,29)

Pavel ve svých dopisech dokazuje, že Židy Bůh použil, aby tvořili předobrazný Boží národ po určitou dobu, s pomocí kterého sdělil lidstvu mnoho o sobě a o svém záměru ( viz Starý Zákon) Příchodem skutečného Božího syna J.Krista se situace dramaticky změnila. V té době měli Židé jako první, příležitost stát se skutečným duchovním Božím lidem a s nimi i další lidé z národů.

Židé Ježíše jako Krista ve své většině nepřijali a dodnes trvají na tom, že jsou Božím vyvoleným národem. To je další náboženské hledisko na židovství. (Mojžíšův zákon důsledně rozlišoval mezi skutečnými Židy - potomky Abraháma, Izáka a Jákoba - a mezi cizinci, kteří k židovství konvertovali. Jak se na to Židé dívají dnes, nevím)

A pak je možno považovat za Žida toho, kdo odpovídá světským kriteriím pro takové určení.

Skutečné jádro věci spočívá v náboženském hledisku, které ukazuje na Boží jednání s lidmi a na jeho postup při naplňování svého záměru.
04. 04. 2010 | 14:38

Honza napsal(a):

Mě by spíš zajímal názor pana Hořejšího, jako odborníka v genetice, co si myslí o těch různých genetických studiích, které se snaží dokázat, že všichni židé rozptýlení po celém světě jsou skutečně potomky jediného blízkovýchodního národa Abraháma, Izáka, Jákoba a Mojžíše.
04. 04. 2010 | 14:58

Luba napsal(a):

Bédo
k žádnému násilnému záboru cizího majetku nedošlo.

Ale musím přiznat, že Vašemu nadšení pro navrácení Spojených států původním Američanům, či o vystěhování Bůrů, Angličanů, Indů a Číňanů z Jihoafrické republiky, příliš nefandím, ač Vaše motivace je zřejmě čistá jak lilium, nezkažená jakýmkoli kontextem či precedentem, neřku-li znalostí.

Pokud mne chcete mlátit po hlavě
Světovými dějinami, tak si poslužte. Je to celkem k ničemu.
Palestinský muftí Said ibn Muhammad Amin al Husseini si velmi dobře rozuměl s panem Hitlerem - měli společné hobby: konečné řešení "Židovské otázky".
http://www.powells.com/revi...

Když chcete pokračovat ve šlépějích těchto pánů, prosím.
Je to Vaše volba.
Ale řekl bych, že cesta evropské civilizace a kultury vede jinudy.
04. 04. 2010 | 15:08

Béda napsal(a):

Daňový poplatník,

omyl vážený. Kosovo je historicky součástí srbského státu - Srbové na rozdíl od Židů toto území nepřetržitě jako většina obývají minimálně od středověku. Kosovští Albánci se sem přestěhovali dílem se své rodné milované Albánie a dílem se přemnožili.

Nechápu proč na popud USA EU zcela kontraproduktivně podporuje ve svém regionu vznik muslimských (narkoteroristických) států. Navíc, když USA ve světě vedou válku s militantním islamismem.
04. 04. 2010 | 15:16

vojtěch napsal(a):

No já nevím, nerad bych schytal nějakou sprostou nadávku (třeba "Ty sionisto!"), ale přesto si myslím, že my - obecně evropská křesťanská kultura Židům dost dlužíme. Nemyslím ani tak šoa, které bylo přece jenom záležitostí Němců (další národ vymyšlený v 19. století), ale celý ten řadu století trvající útlak a opovržení, který zbožná Evropa k "národu bohovrahů" měla.

Samozřejmě to neznamená, že bychom měli mlčet k případným zločinům na izraelské straně, ale jakékoli mluvení o "násilných záborech cizího majetku" a "mezinárodních zločinech" zní z naší strany poněkud podivně. My jsme jim to dělali stovky let.
04. 04. 2010 | 15:19

Emissary napsal(a):

Luba,

to profesor i Béda rád říká, jak imperialisté vyhubili původní obyvatelstvo Severní Ameriky, ale socialisté v Jižní Americe byli tak lidští, až srdce plakalo. :)

http://sk.wikipedia.org/wik...
04. 04. 2010 | 15:37

Béda napsal(a):

Luba,

nepodkládejte mi své myšlenky.

- chcete snad říct, že palestinské území patřilo v době Balfourovy deklarace Židům? Že zde Židé měli majoritu? Že Židé byli v této oblasti většinově radostně očekáváni a vítani?

- myslím, že smícháváte různé věci. Něco jiného je násilný zábor - ukradení území, podvod... (případ JAR,USA, Izraele) - a něco jiného bezkonfliktní odkup - pokud vím Čína ani Indie: 1) neaspiruje na uvedení odkoupených území pod svoji vládu a ustavení svého státu na tomto území 2) Čína o území s nikým neválčí a neslyšel jsem, že by někdo chtěl válčit s příchozími Číňany, Indy.
04. 04. 2010 | 15:39

marvin napsal(a):

@Blackbird

“Američané se zase domnívají, že nejsou imperialisty, jejich předchůdci však kolonizovali kontinent a téměř vyhladili jeho původní indiánské obyvatele.”

"Myslenkova uroven tohoto “produktu” je uplne stejna jako kdyby autor napsal: “Pan Novak se domniva, ze neni zlodej, jeho pradedecek vsak vykradl samoobsluhu.”
To vaše přirovnání je trochu nepřesné. Pradědeček pana Nováka nevykradl žádnou samoobsluhu. On ukradl vilu ve které teď pan Novák bydlí. Hrstka původních majitelů (která ten loupeživý nájezd přežila) se teď může jen přes plot dívat jak si Novák ve vile válí šunky..
04. 04. 2010 | 15:41

Béda napsal(a):

Vojtěch,

jestliže máme vůči Židům nějaký dluh (otázkou jest, koho míníte tím my - Němce, Čechy, Poláky, Španěle, Brity Evropany obecně...?), pak bychom jej měli splatit my, nikoliv Palestinci. Ono je velice výhodné splácet svůj dluh na úkor někoho jiného.
04. 04. 2010 | 15:46

vojtěch napsal(a):

To Béda:

Čína provedla "bezkonfliktní odkup" Tibetu? To jsou věci...
04. 04. 2010 | 15:47

n.o.s napsal(a):

Béda

tak pod toto bych se klidně podepsal, naprosto souhlasím
04. 04. 2010 | 15:48

vasja napsal(a):

Chlapi.
Já si blbec do přečtení tohodle článku myslel, že Židé byli největší lumpové, že vymysleli komunismus a imperialismus, že nás dostali do tohodle marasmu (Václav Klaus) a tak.
A ono né. Oni to byli Chazaři a nějací lidojedi z Afriky. Všem opravdovejm Židům se omlouvám, včetně Jásira Arafáta a pana Gabala taky
04. 04. 2010 | 15:49

vojtěch napsal(a):

Jinak máte, Bédo, vlastně pravdu. Já nemám sebemenší tušení, jak izraelsko-palestinský konflikt řešit. Jen se mi zdá, že vytahování argumentace typu "kdo tam byl dřív" dnešní situaci moc nepomůže. A židovský holky se mi líbily víc než arabky, ze kterých jsem nic neviděl, takže se asi řídím iracionálními pocity :-)
04. 04. 2010 | 15:51

Béda napsal(a):

Vojtěch,http://cs.wikipedia.org/wik...

ono je to s Tibetem krapítek složitější: "... Na počátku 18. století Tibet na krátkou dobu opět dobyli Mongolové, kteří jsou však vytlačeni čínskými vojsky. Tibetu tehdy byla čínskou stranou ponechána vnitřní nezávislost.[3] Koncem 18. století do Tibetu vpadli nepálští Gurkhové, které však za nedlouho čínská armáda porazila.[3]

Tibet nebyl v 18. a 19. století vůči Evropanům vstřícnější než vůči ostatním cizincům. S téměř nepřekonatelnými překážkami se setkávaly nejen snahy o navázání kontaktů diplomatických a obchodních, ale i náboženských. Evropským misionářům, kteří již působili v Číně, se nikdy nepodařilo překonat autoritativní odmítavý postoj tibetských církevních hodnostářů a byli opakovaně vypovídáni ze země.

V 19. století se Tibet stal křižovatkou strategických zájmů mocností, zejména Anglie a Ruska v rámci tzv. Velké hry. Angličané začali tajně mapovat Tibet již v 60. letech 19. století. Důležitou roli sehráli v těchto operacích domorodí stopaři z tibetsko-sikkimského pomezí.

V červenci roku 1903 začali Britové v indickém Gangtoku pod velením generála Macdonalda připravovat vojenskou expedici, která si měla vynutit otevření Tibetu pro obchodní cíle a předejít možným kontaktům s ruským impériem.
Jejím vedením byl pověřen plukovník Francis Younghusband. Když v prosinci téhož roku překročila tato moderně vyzbrojená expedice o síle 3 000 vojáků a 7 000 šerpů tibetské hranice, uvědomili si tibetští generálové britskou vojenskou převahu a usilovali o dohodu o neútočení, s níž Younghusband předběžně souhlasil. Přesto si tato „malá válka“ vyžádala život několika tisíc Tibeťanů, vojáků i civilistů. K jednomu z největších masakrů došlo 31. března roku 1904 v horském průsmyku u osady Guru, kdy Britové stříleli - podle svědectví vlastních vojáků - ze svých maximů do zad prchajících Tibeťanů. Younghusband telegrafoval svým nadřízeným do Indie: „Věřím, že tento obrovský trest bude prevencí pro budoucnost a přiměje je podrobit se.“[4]

Dříve než Britové dorazili do Lhasy, uprchl třináctý dalajláma do Urgy ve Vnějším Mongolsku k nejvyšší duchovní autoritě Vnějšího Mongolska bogdgegénovi. Younghusbandovi se však podařilo sestavit vládu z probritsky orientovaných úředníků a 23. září 1904 byla ve Lhase podepsána dohoda mezi britskými silami, světskými a církevními reprezentanty této vlády a zástupci klášterů Sera, Däpung a Gandän. Tibet se zavázal k otevření hranic mezi Sikkimem a Tibetem pro volný obchod mezi britskými a tibetskými subjekty (otevřeny 3 trhy) a k vyplacení odškodnění britské vládě za výlohy, které jí vznikly vysláním vojenských sil do Lhasy. Zároveň se zavázal, že vyjde vstříc všem požadavkům britského obchodního pověřence..."
04. 04. 2010 | 16:02

Luba napsal(a):

Bédo,
narážel jsem samozřejmě na to, že JAR osídlilo mnoho imigrantů z Indie a Číny. Např. Máhatmá Ghándí v JAR žil a pracoval dvacet let jako právník.
http://www.encounter.co.za/...

O násilném záboru Palestiny Židy nemůže být řeči proto, že si Židé jimi osidlované území kupovali. K tomuto účelu zřídili v roce 1901 Židovský národní fond (ŽNF).

"První parcelu o rozloze 200 dunamů (18 hektarů), východně od Chadery, daroval ŽNF v roce 1903 ruský sionistický vůdce Isaac Leib Golberg z Vilniusu (na tomto pozemku později vyrostl olivový háj).

První zakoupenou půdou byly parcely pořízené v roce 1904 v Galileji (o dvacet let později zde vyrostl kibuc Kfar Chitim, doslova „Vesnice zrna“).

V roce 1921 dosáhla rozloha pozemků vlastněných ŽNF celkem 100 km2 a o šest let později to bylo již 200 km2. Ke konci roku 1935 vlastnil ŽNF celkem 362 km2 pozemků, na nichž rozkládalo na 108 židovských sídel. V roce 1939 žilo na pozemcích ŽNF 10 % židovské populace mandátní Palestiny. V době, kdy zanikl britský mandát vlastnil ŽNF již 936 km2.

V roce 1948 vlastnil ŽNF 54 % území ovládaného Židy, nebo jinak řečeno, o něco méně než 4 % tehdejší Palestiny.

Zalesňovací úsilí započalo v roce 1928, kdy začaly být vysazovány první lesy, a to Balfourův a Mišmar ha-Emek.

V 50. letech probíhalo velké zalesňování v horní Galileji a v okolí Jeruzaléma byl založen les Mučedníků, který je památníkem obětem holocaustu.

Na výkupech pozemků, jejich osidlování, popřípadě zalesňování se od 30. let 20. století podílel ve funkci předáka ŽNF Josef Weitz, který v těchto aktivitách pokračoval v po vzniku státu. Šlo například o vysušení Chulského jezera.

V roce 1966 na Weitzovo naléhání začala výsadba lesu Jatir, který byl situován na pomezí Hebronských hor a pouště Negev.

Projekt zalesnění pouštní krajiny byl tehdy provázen pochybami. Po půlstoletí ale vědci prokázali, že jatirský les výrazně změnil klima a kvalitu ovzduší v tomto regionu.

Již od počátků ŽNF bylo jeho politikou půdu raději dlouhodobě pronajímat, než-li prodávat.
V chartě ŽNF je uvedeno:

„Od prvních nákupů pozemků v Erec Jisra'el počátkem 20. století pro židovský lid a jménem židovského lidu, sloužil ŽNF jako správce půdy židovského lidu; zahájil a zmapoval rozvojové práce, které umožní židovskému osídlení od hranic na severu až po hranici s pouští a Aravu na jihu.“

Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wik...
04. 04. 2010 | 16:03

NevericiTomas napsal(a):

Mily Bedo. Zakladni problem je, ze vy operujete s fiktivni jednotkou Palestinskeho naroda. Nic takoveho neexistovalo, sami arabove to dlouho popirali a teprve v 60. letech tento konstrukt ustanovil Jasir Arafat. Proti tomu nic nemam, vsechny evropske narody jsou umelym konstruktem. Ale jelikoz palestinci vznikli v 60. letech, meli by se pohybovat v tehdy existujici realite. K te patri i stat Izrael. Pripominam, ze v te dobe bylo uzemi "palestinskeho statu" okupovano Egyptem a Syrii a teprve obsazeni techto uzemi Izraelem a jejich nasledne opusteni umoznilo vznik aspon te parodie na stat, ktera tam je dnes.
04. 04. 2010 | 16:04

n.o.s napsal(a):

Luba

"k žádnému násilnému záboru cizího majetku nedošlo."

tak to je vtip

http://en.wikipedia.org/wik...

This list of Arab towns and villages that were depopulated during the 1948 Palestinian exodus gathers about 500 items. Some areas were entirely DEPOPULATED AND DESTROYED; others were left with a few hundred residents and were repopulated by Jewish immigrants, then renamed. Towns and villages are arranged according to the subdistrict of the pre-1948 British Mandate of Palestine they were situated in.
04. 04. 2010 | 16:04

UPS napsal(a):

Je to tak Marvine. Stejné jako holubičí povahy české,komicky zpochybněné dobou Přemyslovců.Přitom je známo že zradili každého s kým byli ve spojení, zlikvidovali všechny menšiny ve společném uměle vytvořeném státěa radostně navázali na zcizení židovského majetku nacisty.Nakonec si rozbili i ten uměle rozbitý stát.Dnes jsou Trojským koněm ve všech uskupeních jehož jsou členy.Ale národní dějiny mají postaveny na kopci Řípu.Úžasné.
04. 04. 2010 | 16:06

vojtěch napsal(a):

Přátelé!

Všichni víme, co je to wikipedie, všichni také umíme používat kouzelná tlačítka Ctrl C a Ctrl V. Ale zkusme argumentovat vlastními názory a ne pouze kopírovat dlouhé odstavce ze zdroje, který je podle mě přinejmenším v případě české wiki občas poněkud pochybný. Halelujá :-)
04. 04. 2010 | 16:11

Béda napsal(a):

Luby,

že Světový židovský kongres zřídil fond k odkupu půdy v Palestině je mi známo.

Jenom pro porovnání:

Izrael - rozloha: 20 770 km² (149. na světě) Dle vašich slov při odchodu britského mandátního správce (t.j. den před vyhlášením státu Izrael) měl ŽNF v držbě 936 km2.
04. 04. 2010 | 16:15

Béda napsal(a):

NevericiTomas,

to je zajímavé. Dle vaší teorie tedy palestinský národ, byť měl společný jazyk, měl společnou historii, obýval společné území, toto území bránil vůči cizí expanzi - prakticky neexistoval a vzniknul vlastně až díky Arafatovi.

Naproti tomu židovský národ měl společný jazyk, neměl společné území, ani společnou historii díky rozplizlosti ve světě, usiloval o ovládnutí cizího území, byl národem.
04. 04. 2010 | 16:21

Emissary napsal(a):

Vojtěchu,

tak jo.

Izrael vedl s arabskými zeměmi několik válek, pokaždé byl napadený, jeden úder zasadil preventivně. Nějaké území ve válkách získal, je to válečná kořist, právem mu to patří. :)
Ale on ne, je tak hodný, že něco i vrací.

Po druhé světové válce bývalý SSSR získal hodně území, mohu to vyjmenovat. To ale profesor i Béda mlčí. Berou to tak nějak třídně. :)
04. 04. 2010 | 16:26

vojtěch napsal(a):

To Emissary:

Ano, třídní hledisko je tak nějak vždycky dobrou pomůckou :-)
04. 04. 2010 | 16:30

Emissary napsal(a):

Vojtěchu,

stejně jako s těmi Indiány. :)
04. 04. 2010 | 16:32

Béda napsal(a):

Emissary,

akcent bych položil na slůvko BÝVALÝ SSSR. Tudíž na rozdíl od státu Izrael již není realitou. SSSR se rozpadl a zabraná území získala nezávislost.

Co chcete ještě řešit?
04. 04. 2010 | 16:37

Emissary napsal(a):

Ale jděte Bédo,

Kurilské ostrovy, Podkarpatská Rus, posunutí hranice Polska směrem na západ, na úkor Německa...

Mám pokračovat? :)
04. 04. 2010 | 16:44

Lex napsal(a):

juvel
Jistě. Jenže apoštol Pavel měl na mysli "duchovního Žida", "pravého" Žida. O tom, že musí jít o příslušníka židovského národa jistě nepochyboval. Určitě nepsal o "černochovi" z dnešního Mosambiku, který konvertoval k židovství, uvěřil mu, nechal se obřezat, naučil se hebrejsky atd. atd.
Jenže izraelské zákonodárství považuje za Žida, aby se mohl stát příslušníkem státu Izrael, pokrevního potomka Židů, tedy židovského národa.
V tom vidím zásadní rozdíl mezi židovstvím a ostatními náboženstvími případně národy. Muslim, křesťan může být muslimem anebo křesťanem, ať je příslušníkem jakéhokoliv národa, černoch, běloch, Číňan, Indián. A naopak, příslušník indiánského kmene se může stát křesťanem nebo muslimem, aniž by ztrácel svoji rasovou, etnickou nebo národní podstatu. Což, podle mne jde i u Žida, že by konvertoval k jinému náboženství, a také nepřestane být Židem, zatímco Židem se nikdo nestane, když v doslovném výkladu textu apoštola Pavla pouze "uvěří". Židem může být jen ten, kdo "věří" a je Židem i pokrevně.
Anebo se třeba pletu. Rozhodně to je ale podstatné pro pochopení celé problematiky.
04. 04. 2010 | 16:46

kolemjdoucí napsal(a):

JC:

Já nevím, záleží na tom, proč jsou podle vás kolaboranti Palestinci. Jestliže mají Palestinci na tu zemi rasově a historicky minimálně stejný nárok jako židé, kteří se nastěhovali do Izraele v nedávné době, tak proč za výchozí bod považujete stanovisko Izraelců. Stejně tak může být základem stanovisko obyvatel Gazy a kolaborantem se pak stává vláda Izraele.
04. 04. 2010 | 16:50

Béda napsal(a):

Emissary,

- podkarpatská Rus je nyní součástí Ukrajiny (nikoliv SSSR, resp. Ruska)
- Kurilské ostrovy - Ostrovy byly původně osídleny etnikem Ainu, které však v drtivé většině padlo za oběť sporům mezi Ruskem a Japonskem o nadvládu nad ostrovy...
Na Kurilách žije celkem přibližně 30 000 obyvatel (údaje se liší vzhledem k silné migraci), převážně slovanského typu (Rusové, Bělorusové, Ukrajinci), zbytky původních etnik (Ainu, Nivch, Oroč) a některé další národnosti ve velmi malém měřítku (Japonci, Korejci, Tataři atd.) Máte na mysli vrátit území národnostní skupině Ainu? Nic proti tomu, pokud USA vrátí území Indiánům.
- Polsko - nevím o tom, že by Polsku nebylo vráceno nějaké území. Má Polsko nějaké územní požadavky vůči Rusku?

Jinak Emissary - myslím, že těžištěm článku je vztah Izraelci - Palestinci, resp. dějiny izraelského státu - nikoliv SSSR, resp. Ruska.
04. 04. 2010 | 16:59

Emissary napsal(a):

Navíc,

je tady rezoluce OSN z roku 1947, kterou ani jeden arabský stát neakceptoval. Židé rezoluci přijali, přestože 75 % přiřčeného území byla poušť. A teď to chtějí Palestinci zpátky. Já vím, nejlepší kořist je bezpracná. :) To nikdo nekřičí, resp. křičí opačně. Kdyby to udělali "imperialisté", to by bylo křiku. :)
04. 04. 2010 | 17:03

vojtěch napsal(a):

To Béda:

No pokud jsem to dobře pochopil, těžištěm článku není vztah Izraelci - Palestinci, ale okopírovaná recenze knihy, v níž se zřejmě lze dočíst "šokující odhalení" (ve skutečnosti dávno známé věci), že moderní židovský národ vytvořili v 19. století židovští intelektuálové a že současní Izraelci nemají s antickými Židy příliš společného. K nebohým utlačovaným Palestincům (až by se chtělo vyhlásit humanitární sbírku na ty jejich bomby) diskusi neustále svádí jiní...
04. 04. 2010 | 17:04

Béda napsal(a):

Emissary,

vaše logika je úchvatná. Podle ní Izraelci bez ohledu na to jak k té půdě přišli na ni mají nárok, protože ji zušlechtili.

To je fakt kuriosní přístup. Ať ji tedy uvedou do původního stavu a vrátí Palestincům.
04. 04. 2010 | 17:06

Luba napsal(a):

n.o.se,
sice Vám nezazlívám, že nečtete diskusi, ale jinak byste věděl, že Palestinci byli k exodu vyzváni svými arabskými spolubratry před tím, než se rozhodli na Izrael zaútočit a zahnat Židy do moře.

Proto ty opuštěné a zničené vesnice.

Možná to nevíte, ale budovy slouží vojákům obou stran konfliktu co opěrné body, provizorní "pevnosti", odkud je možno výhodně útočit, nebo se bránit.

Proto bývají stavby ve válečné zóně více-méně zničeny.

Vylidněnost tedy neznamená, že do vesnice naběhlo komando uniformovaných židáků a povraždilo tam ubohé palestinské ženy, děti a důchodce.

Jinak:
Agresorem byly státy "Arabské ligy", tedy Irák, Sýrie, Libanon, Zajordánsko, Egypt a Saúdská Arábie, podporované dalšími členy (významně Jemenem).

(...) koordinovaly útok na Izrael v nadcházející Válce o nezávislost a výslovně prohlašovaly, že jejich cílem je zničení nově vzniklého židovského státu.

V den vyhlášení nezávislosti vyhlásil generální tajemník Arabské ligy, Azzam Paša, džihád (svatou válku) za dobytí Palestiny a přímo prohlásil: „Bude to vyhlazovací válka, o které se bude mluvit, jako o mongolských masakrech a křižácích!“

Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wik...

Tedy,
toliko o tom násilí.
04. 04. 2010 | 17:07

Béda napsal(a):

vojtěch,

byli Gbačík a spol. teroristé,bandité, partizáni, anebo vlastenci? Co myslíte?
04. 04. 2010 | 17:08

NevericiTomas napsal(a):

Mily Bedo
Co to proboha placate? V roce 48 bylo mezinarodnim spolecnestvim uznano, ze v oblasti byvale osmanske provincie vzniknou dva staty: Jeden pro zidovske obyvatelstvo druhy pro arabske. Zide se jako narod nejakym zpusobem formuji a prohlasuji uz stovky let. O nejakych Palestincich nebylo do 60. let ani vidu ani slechu. Sami sebe prohlasovali za araby. Problem je ze v Palestine uz jeden Arabsky stat vzunikl - Jordansko, tak bylo potreba vytvorit zcela novy narod aby mel boj vetsi vahu. Tak vznikli Palestinci. ja jim pravo na stat neubiram, ale vedle Izraele. Jestli se nekdo muze citi okradeny o pudu pak Turecko jako nastupce osmanske rise, ktere vetsina pudy v oblasti patrila...
04. 04. 2010 | 17:13

Emissary napsal(a):

Jistě Bédo,

Vy nevíte, vy nechcete vědět. Podkarpatskou Rus má teď Ukrajina, ale ta byla součásti SSSR. Tak proč se SSSR nepostaral o nápravu? Kurilské ostrovy před II.WW patřily Japonsku. Zjistěte si, za jakých okolnosti je SSSR zabral a komu teď patří a jaké jsou kolem toho spory. Ty ostatně Rusko nemá jenom s Japonskem, ale i s Čínou a dalšími zeměmi.

A že máte velké mezery ve vztazích Polsko-Rusko, to se nedivím. Čtete stať "Mezi 1. a 2. světovou válkou."

http://cs.wikipedia.org/wik...
04. 04. 2010 | 17:13

RV napsal(a):

O vzniku Izraele je podle mě výborná knížka Ó Jeruzaléme! Autor: Collins, Lapiére; NLN - Nakladatelství Lidové noviny

Stále jsou sporné body, o čemž svědčí článek Deset hlavních důvodů, proč východní Jeruzalém nepatří Izraeli
http://www.blisty.cz/2010/4...

Myslím, že ke smíru je ještě cesta daleká.
04. 04. 2010 | 17:16

Luba napsal(a):

Bédo,
račte se podívat na Google Earth.

To tmavozelené je židovské (koupené), to žlutohnědé je "Palestina".

Celé se to jmenuje Izrael.
http://cs.wikipedia.org/wik...
04. 04. 2010 | 17:19

vojtěch napsal(a):

Milý Bédo, pokud hodláte Gabčíka a spol. přirovnávat k lidem, kteří se odpalují v kavárně či autobusu plném lidí a ještě věří, že za to přijdou do ráje, tak jste definitivně překročil hranici mezi vcelku úsměvnou ideologickou kolovrátkovitostí a dosti hnusnou demagogií. Howgh.
04. 04. 2010 | 17:20

Emissary napsal(a):

Bédo,

moje logika je, ta Vaše je v skutku "úchvatná". Takže s takovou úchvatnosti nemá cenu dál diskutovat. :)
04. 04. 2010 | 17:21

n.o.s napsal(a):

Luba

vaše tvrzení je starý dávno překonaný mýtus, minimálně od 80.let minulého a zničili jej Izraelští New Historians, já bohužel nevycházím z mýtů které šíří mediální propaganda jako vy a vám podobní,

to samé Sandova kniha která prakticky demontuje mýtus o vzniku židovského národa,

ale chápu vás jste produkt systému jehož základ je obdobný jako křesťanství, proto jej křestané tak jednoduše akceptovali

oni jednoduše substituovali mýtus utrpení Ježíše a raných křesťanů za utrpení židů, ten identický - prakticky parazitický instinkt oběti - vinny funguje velmi spolehlivě
04. 04. 2010 | 17:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

NevericiTomas:
"se tak drze roztah
ovat svym slovanskym zadkem na starogermanske pude" Nikoliv starögermánské, nýbrž starokeltské, Thomasi.
04. 04. 2010 | 17:28

veverka napsal(a):

alarm
Ano přesně toto jsem čekal,jakmile někdo začne kritizovat Židy a jim dojdou argumenty,okamžitě spustí svou universální jako kafemlejnek opakovanou výmluvu: "ale my jsme přeci zažili holokaust,tak jak si vůbec dovolujete nás kritizovat".
04. 04. 2010 | 17:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ukazuje se, že často namísto o pohyb genů šlo o pohyb memů.
04. 04. 2010 | 17:31

veverka napsal(a):

Jinak je zábavné vědět,že Jásir Arafat byl vlastně skutečnější Žid než celá Izraelská vláda dohromady.
04. 04. 2010 | 17:33

vaclavhorejsi napsal(a):

Trochu zasnu nad nekterymi diskusnimi prispevky, ktere me obvinuji z ruznych veci.

Chtel bych pripomenout, ze jsem jen pretiskl clanek p. Bednare, ktery zase komentoval knihu ZIDOVSKEHO HISTORIKA.
Mne ty historicke souvislosti pripadaly proste velmi zajimave (i kdyz o nich jiz v nekterych predchozich diskusich pod mymi clanky mluvil n.o.s.).

Nekteri diskutujici jako by nejradeji zakazali zverejnovat nazory, ktere se jim nelibi???

TAKZE VESKERE KRITICKE KOMENTARE BY BYLO TREBA SMEROVAT NIKOLI NA ME, NYBRZ NA L.BEDNARE, NEBO JESTE RADEJI NA S.SANDA.

..
04. 04. 2010 | 17:37

NevericiTomas napsal(a):

I veverka prihopkala. Mne se zase libi, ze kdyz uz u nejakeho smejda neni legenda udrzitelna, prihopka nejaka veverka a oznaciho za zida :-D
04. 04. 2010 | 17:38

vaclavhorejsi napsal(a):

Lex:

"Židem se nikdo nestane, když v doslovném výkladu textu apoštola Pavla pouze "uvěří". Židem může být jen ten, kdo "věří" a je Židem i pokrevně."

To je velmi zajimave - takze Americanem, Nemcem, Francouzem se muze stat napr. cesky imigrant (resp. jeho potomci), kdezto Zidem ne?
Zide jsou tedy nejakyn naprosto vyjimecnym narodem, pro ktery plati jina pravidla, nez pro jine narody?

..
04. 04. 2010 | 17:41

vaclavhorejsi napsal(a):

P.S. Mel jsem spravneji rici:

To je velmi zajimave - takze Americanem, Nemcem, Francouzem se muze stat napr. cesky imigrant (resp. jeho potomci), kdezto Izraelcem (Zidem) ne?

..
04. 04. 2010 | 17:42

Luba napsal(a):

n.o.se,
a Vy jste produktem jakého systému?

Každopádně se mi jevíte jako produkt dosti nezralý, co se chytá bez rozmyslu nových "senzačních odhalení".

Jak praví klasik:

Není nad původnost,
každý po ní touží,
všichni chodí přes most,
tož já půjdu louží.
(K.H.Borovský)

Pro českého jazyka již neznalé:
Původnost = originalita.
04. 04. 2010 | 17:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Luba:
»To tmavozelené je židovské (koupené), to žlutohnědé je "Palestina"«
Slovo "koupené" jste zapomněl dát do uvozovek. Když nastoupí teroristické komando, je těžké "neprodat". A to leckdy po vyhnání ani k té "koupi" nedošlo.
04. 04. 2010 | 17:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Zajímavé slovo Palestina jste do uvozovek dal, třebaže jde o starší název než Izrael.
04. 04. 2010 | 17:51

SuP napsal(a):

vaclavhorejsi -
04.04.2010 17:41:33
Pokud dokážete klást takovéto otázky, měl byste asi přece jen opatrněji volit témata, nebo si toho předem víc přečíst. Ty Vaše otázky jsou poněkud "Bédoidní".
04. 04. 2010 | 17:53

JC napsal(a):

kolemjdoucí,
Pokusím se vám objasnit jak to vidím já v světle nejnovějších objevů profesora Hořejšího.
Větší část Židů po zničení druhého chrámu až do asi 3. století emigrovala ze své pravlasti a část jich tam zůstala. Ti se podle nejnovější objevů nazývají Palestinci.
Po téměř dva tisíce let trvajícím životě v diaspoře, kde ti co odešli cestovali porůznu Evropou aby hned tu byli vítáni jako nositelé kultury a vzdělanosti aby násldně za pár let byli ozčeni za nositele všeho zla a museli se stěhovat onam/ mimochodem minulý týden šel na STV2 poučný německý dokument Židé- historie jednoho národa/. Vše bylo, jak známo téměř dokonáno v polovině minulého století zásluhou pána s knírkem. Takže tito Židé-potomci původních emigrantů si dokázali zařítit vznik státu Izrael přibližně v místech své bývalé pravlasti.
Neslyšel jsem nikdy tom, že by se o vznik státu Izrael zasloužil nějaký "Palestinský Žid".
No a když půjdeme dál tak, tzv. Palestinští židé odmíli účast na nově ustaveném státu a spojili se s Araby v úsilí na jeho zničení. To je ta kolaborace s cizí mocí.
04. 04. 2010 | 17:54

n.o.s napsal(a):

Judaismus není nic jiného než produkt Perské Realpolitik, dlužno podotknout excelentní, Peršané v době cca 5.stol. poslali kolonisty a tito z politických důvodů lokální skupinám vytvořili identitu, Je opravdu velmi sporné kdy byla bible sepsána ovšem pravděpodobně někdy mezi 5. a 3.stol. př.n.l

Starý Zákon není historie je to ideologie zasazená do historického rámce který může být občas pravdivý tzn. něco jako MASH nebo Shakespearův Julius Caesar

je to prakticky etiologický mýtus stejný jako měli všechny národy starověku, jediný rozdíl je - tento je považován za pravdu (kulturně politická invence)

prakticky se jedná o dnes jediný mýtus který i přes postupnou denacionalizaci historie zůstává jako historická "pravda"

Z historie víme jedno POUZE MÝTY VLÁDNOUCÍ SKUPINY stávají se "PRAVDOU"

a pouze těmito je tupé stádo ovládáno, mimochodem proto dnes pokud zpochybníte Vatikán jste hvězda ale Izrael jste tzv. anti semita.
04. 04. 2010 | 17:56

Luba napsal(a):

Zbyňku Matyáši,
jste si jist, že se to tak skutečně dělo?

Přihrejte nějaký důkaz.
04. 04. 2010 | 17:56

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

"Zide jsou tedy nejakyn naprosto vyjimecnym narodem, pro ktery plati jina pravidla, nez pro jine narody?"

ano jsou to je produkt 1700 let křesťanství,

ve starověku byli židé nula, až křestané z nich vytvořily elitu, bez nich by tuto perskou invenci odvál čas
04. 04. 2010 | 18:00

n.o.s napsal(a):

Luba

já jsem produkt múz helikónských, které

"na Helikónu, útlýma nohama tančí kol pramene violkového, okolo oltáře všemohoucího Kronova syna"
04. 04. 2010 | 18:04

Béda napsal(a):

NevericiTomas,

v r. 1948 to byl účet bez hostinského. Palestinci ani muslimské státy toto rozhodnutí neakceptovaly.

Jinak by mě zajímalo o co, krom Balfourovy deklarace (Brity nakonec sami z Palestiny vyhnali) v OSN opíral Izrael své právo na zřízení svého státu na Palestinci obývaném území.

Emissary,

to o tom polském východním záboru a kompenzacích na západě jsem vskutku nevěděl. Díky za upozornění. K Podkarpatské Rusy a Kurilům jsem se již vyjádril.

A teď bych prosil zpátky k Izraeli.

Luba,

já viděl i jiné mapy, které dokumentovaly postupné zatlačování Palestinců "do moře" a rozpínavost židovského státu. Z nich jsem dovodil, že Izraeli nejde o nějakou dohodu ale postupné úplné vytěsnění Palestinců z tohoto regionu.

Vojtěch,

Palestinci nemůžou s Izraelem vést rovnocenný způsob boje skrze státem organizovanou armádu. Národněosvobozovací boj tedy vedou tzv. asymetrickým způsobem. Já tento způsob nechci obhajovat. Pouze konstatuji,že jim v podstatě v ghettu nic jiného nezbývá. Představte si na chvilku, žeby jsme na jejich místě byli my. Naše území by příkladně zabrali Němci a začali by realizovat Heydrichův plán konečného řešení, t.j. etnické čištění území od nežádoucích etnik s cílem v budoucnu poněmčit a ovládnout území. Jakou formu biöje byste doporučoval? Anebo byste doporučoval nebojovat?
04. 04. 2010 | 18:12

Luba napsal(a):

n.o.se,
jasně, česká klasika - Produkt starýho Heligóna, vynálezce heligónky:

https://www.youtube.com/watc...
04. 04. 2010 | 18:21

Luba napsal(a):

Bédo,
ještě byste mohl dát k lepšímu něco z "Protokolů sionských mudrců" ...

Nebo, bajku o havárii ufonautů nad Podkamennou Tunguzkou ...
04. 04. 2010 | 18:27

n.o.s napsal(a):

Luba

to bylo z Hesióda - Theogonia
04. 04. 2010 | 18:27

Emissary napsal(a):

Ano profesore,

předtisknul jste. To znamená, že souhlasite.

A aby jste věděl, já sem nic nedávám, s čím nesouhlasím. :)

Vždyť mi Vás známe. :)
04. 04. 2010 | 18:34

Honza napsal(a):

Dnešní izraelský ministr obrany Ehud Barak kdysi v rozhovoru s Gideonem Levy připustil, že kdyby se narodil jako mladý Palestinec, asi by vstoupil do nějaké teroristické organizace. Tím vlastně připustil, že izraelské praktiky Palestice k terorismu dotlačily.
04. 04. 2010 | 18:36

n.o.s napsal(a):

Emissary

a vy jste tu knihu četl?, zdá se mi že do "vašeho" ideologického rámce nezapadá něco co jste NIKDY nečetl, což dokazuje mnohé

přiznám se nepřekvapuje mne to.

:)
04. 04. 2010 | 18:40

Honza napsal(a):

Bývalý ministerský předseda Izraele Jitzak Shamir v době, kdy vedl Sternův gang: „Ani židovská etika ani židovská tradice nemohou popřít hodnotu teroru jako prostředku boje. Byla nám dána Tóra, jejíž zřetelně převyšuje jakýkoli lidský zákon. A ta nám přikazuje jasně: Vyhubíš je do posledního muže.

Terorismus je pro nás v prvé řadě součást politické bitvy a hraje důležitou roli v naší válce proti okupantům“

http://en.wikiquote.org/wik...
04. 04. 2010 | 18:45

Kritik napsal(a):

Člověk se docela zasměje, když čte o tom, jaké bláboly jsou všeho schopní (a zřejmě ziskumilovní) lidé vymyslet. Tento Sand například tvrdí "Pro toto vyhnání (rozuměj vyhnání Židů po r. 70) však neexistuje žádný důkaz. ..."

Proč by potom psal římský historik Tacitus (viz http://cs.wikipedia.org/wik... ), že v tomto období bylo zabito nebo prodáno do otroctví přes milión Židů, nebo Jeroným (4. stol.), že v Římě bylo tolik židovských otroků, že se prodávali za nižší cenu, než koně.

Doporučuji Paul Johnson - Dějiny židovského národa, nakl. Rozmluvy 1995. Zde autor mj. píše (str. 138): (Římané) Obyvatele prodali do otroctví nebo je povraždili. Kdo byl ušetřen, tak jedině proto, aby později zemřel v arénách Césareje, Antiochie či Říma.
04. 04. 2010 | 18:49

Emissary napsal(a):

n.o.s.

Až na to, že žádný ideologický rámec nemám a knihy čtu jen ty, které mi mohou něco dát.

Váš ideologický rámec je popírání křesťanské víry. Já tvrdím, že je neškodná až přínosná.

Mým záměrem je potírání socialistického myšlení, protože vím, že z historického hlediska lidem trvalé škodí. A v tom je mezi námi rozdíl.
04. 04. 2010 | 18:49

Čochtan napsal(a):

Pane Hořejší:
"Zide jsou tedy nejakyn naprosto vyjimecnym narodem, pro ktery plati jina pravidla, nez pro jine narody? "
Přesně tak ! Teď jste to konečně pochopil ! Vyvolený národ.
04. 04. 2010 | 18:51

hoven napsal(a):

béda,
z hlediska mezinárodního práva je israel legální a legitimní stát, takže v tom bych problem neviděl. palestinci začali válku, kterou prohráli. němci taky museli odejít z československa. všechno má sve dusledky.
04. 04. 2010 | 18:55

n.o.s napsal(a):

Emissary
"Až na to, že žádný ideologický rámec nemám"

"Mým záměrem je potírání socialistického myšlení"

takže ideologický rámec máte nebo nemáte?
04. 04. 2010 | 18:58

Emissary napsal(a):

n.o.s.

No nemám. Jde o obecně známý lidský princip. Nevhodnost či zlo je třeba potírat. :)
04. 04. 2010 | 19:01

n.o.s napsal(a):

Emissary

opakuji otázku, máte ideologický rámec nebo nemáte?
04. 04. 2010 | 19:04

juvel napsal(a):

Lex:
Tady si troufnu Vás opravit. Říkáte dobře, že ap.Pavel měl na mysli "duchovního Žida" čili "pravého Žida". Do příchodu Mesiáše byli Židé jediným, výlučným národem na světě, kterým Bůh dal zákony a sformoval je v národ. Žádný jiný národ nebyl v tak blízkém stavu k Bohu jako Židé. Příchodem J.Krista a jeho obětní smrtí byl zákon naplněn,t.j. splnil svůj účel a došlo k nastolení možnosti skutečného přístupu člověka k Bohu (ne předobrazného, v Židovském chrámu.).
Skrze (pravého velkněze)J. Krista vznikl nový, důvěrný a blízký vztah lidí k Bohu.(Křesťané jsou tedy, podle Pavla, židovským národem v tom smyslu, že jsou opět skutečným Božím lidem) Na tom se již podíleli i lidé dalších národů. Takže Pavel svými slovy měl na mysli lidi všeho druhu i ras (i ten mozambijský černoch). Ostatně lidé všeho druhu v Římě žili jako otroci, nebo propuštěnci a stávali se křesťany. (viz. přijetí křesťanství černým etiopským dvořanem v době asi 20 až 30 let před dopisy ap. Pavla, 9.kap. knihy Skutky apoštolů).

Z Vašeho komentáře se dozvídám, že Židé trvají na tom, že Židem může být jen pokrevní potomek Žida. To by znamenalo, že dosud trvají na požadavcích Mojžíšova zákona. Nedovedu si představit jak to prakticky provádějí, rodové seznamy vzaly za své již při dobití Jeruzaléma Babyloňany a pak při zničení Jeruzaléma Římany a při nesčetných dalších pogromech. O židovském náboženství současnosti vím jen velmi málo.
04. 04. 2010 | 19:05

Emissary napsal(a):

n.o.s.

No nemám, je to tak těžké pochopit? Prokážte to. :)
04. 04. 2010 | 19:10

Čochtan napsal(a):

Juvele,
zajímavé co píšete.
"..Židem může být jen pokrevní potomek Žida..." Jak to prakticky provádějí ? Jednoduše. Židovství se dědí po matce. Ta je vždy jistá.
04. 04. 2010 | 19:11

češka napsal(a):

Luba
v našem městě mají nemovitosti Ceši, Slováci Vietnamci, Holandani, Rakušané, Němci, Rusové, Svýcari a Ukrainci. Taky je tu několik firem patrících mezinárodním společnostem.
Myslíte si, ze ten, kdo má nejlépe obdělanou zahradu má právo ty ostatní vyhnat?
Kdo rozhodne, která zahrádka je nejhezčí?
Kdo rozhodne, která zahrádka prináší největší uzitek?
04. 04. 2010 | 19:15

Sab. napsal(a):

Genetická segregace Židů

Sachs a Bat-Miriam (1957) uvádějí, že Židé z devíti zemí střední Evropy, východní Afriky a Středního východu mají velmi podobné papilární linie, což je fenotyp, který je pod silným genetickým vlivem. Zároveň jsou v papilárních vzorech výrazně odlišeni od Nežidů v těchto zemích a v Severní Americe. Židé žijící v Evropě a Severní Americe vykazují jasné znaky svého genetického původu (Střední východ), a to přesto, že byli po staletí rozptýleni v různých částech světa.

Kobyliansky a Livshits (1985) např. zjistili, že Židé žijící v bývalém SSSR jsou geneticky ókrát vzdálenější Rusům než Rusové Němcům. Livshits a kolektiv (1991) uvádějí, že mezi různými sku
pinami Židů (z Evropy, Středního východu a severní Afriky) jsou menší genetické distance než mezi jednotlivou židovskou skupinou a majoritní společností, ve které žije.

Reynold a Tenner (1995, s. 172) uvádějí, že askenázští Židé z Jižní Afriky se geneticky významně nelišili od jiných aškenázských skupin žijících jinde. Ridley (2001, s. 167-168) uvádí, že si Zidé zachovali svoji genetickou homogenitu, následkem čehož jsou (zvláště Aškenázové) zvláště oblíbení pro genetické výzkumy. Dokonce existuje Výbor pro prevenci genetických chorob Židů (typická je např. Tayova-Sachsova choroba).

Jednotlivé skupiny Židů žijící v Izraeli se mezi sebou poněkud liší. Např. sefardští a kurdští Zidé se málo, ale statisticky význam¬ně liší od aškenázských Židů. Zajímavé je, že tyto skupiny jsou ge¬neticky podobnější Kurdům, Turkům a Arménům než svým arab¬ským sousedům (Nebel et al., 2001).

Můžeme konstatovat, že přestože došlo k:
-genetické admixture s většinovou společností,
-genetickému driftu (změny v genové frekvenci v malé populaci vzhledem k náhodným fluktuacím),
-přirozené selekci ke genovým frekvencím lokální populace (selekce daná podmínkami prostředí),

-všechny židovské populace se významně liší od lokálních populací a zároveň si jsou signifikantně podobné. S výjimkou nežidovských populací ze Středního východu si jsou všechny židovské po pulace vzájemně geneticky blíže než k jakékoli jiné nežidovské skupině (Kobyliansky a kol., 1982).

(Citace z Bakaláře, Tabu v sociálních vědách)

Jinak k původ a příbuznost může rozlousknou moderní genetika, ne?
04. 04. 2010 | 19:23

kolemjdoucí napsal(a):

JC:

Stále nechápu, proč "palestinští židé" mají povinnost podřídit se státu "židovské diaspory" a pokud to neudělají a bojují proti němu, tak jsou kolaboranti. Stejně tak to můžu brát tak, že "palestinští židé" měli nějaký stát, ale nastěhovala se jim do něj "židovská diaspora" a začala vytvářet další stát za postupné demontáže toho původního.
04. 04. 2010 | 19:25

Čochtan napsal(a):

"..že z genetického hlediska není prakticky žádný rozdíl mezi dnešními Palestinci a většinou izraelských Židů..."

O tom bych si dovolil pochybovat. Většina izraelských Židů pochází z Evropy a vypadaji jako Evropani. Navic mají vysokou inteligenci (v průměru o 10 bodů vyšší než Evropani) což se o Palestincích v žádném případě nedá říct. Ti jsou inteligenčně hluboko pod Israelci.
04. 04. 2010 | 19:28

JC napsal(a):

kolemjdoucí,
No ten problém je právě v tom, že ti "palestinští" žádný stát neměli a ani se jeho vznik za téměř 2000 let nepokusili.
04. 04. 2010 | 19:34

vasja napsal(a):

Když vypydaj tak Evropani, tak to asi nebudou Židé. To dá rozum.
04. 04. 2010 | 19:36

n.o.s napsal(a):

Sab

A summary of this reassuring dissertation by Doron Behar about
"Ashkenazi mitochondria l DNA" was published in the American Journal of
Human Genetics.43 Its supervisor was Karl Skorecki, a veteran researcher in
Jewish genetics. This Orthodox professor, who came to the Technion's medical school from the University of Toronto, had earlier attracted attention when he
discovered the amazing "seal of priesthood." Skorecki himself is of course also a cohen, and an incident at his synagogue in Canada in the 1990s prompted him to investigate his "aristocratic" origin. Fortunately, he was invited by Rabbi Yaacov Kleiman, who as wel l as being a cohen himself , was also the director of the Center of Cohanim in Jerusalem, to investigate the origin of all those named Cohen in our time.44 The Center of Cohanim is an institution that is preparing for the construction of the Third Temple in Jerusalem. For this purpose, it trains the future priests who would serve in the temple when the Al-Aqsa mosque is
demolished and the Jewish temple rises in its place. The center must have been
well endowed financially to be able to fund the wished-for research. Sand 277-278
04. 04. 2010 | 19:37

n.o.s napsal(a):

This story might seem esoteric and fantastic, but given the "ethnic" reali-
ties of the late twentieth century, it grew into a "solid" science that attracted
unusual attention and created a large following in Israel and the Jewish world. The
cohanim—the ancient blood-aristocracy descended from Aaron, the brother of
Moses—became unexpectedly popular in the age of molecular genetics. Sections
of the genome called haplotypes (defined as a group of alleles of different genes
on a single chromosome that are linked closely enough to be inherited, usually
as a unit) were supposedly found to be distinctive among more than 50 percent
of the men surnamed Cohen. Scientists from Britain, Italy and Israel participated
in Skorecki's investigation, and its findings were published in the prestigious
British journal Nature.45 It proved beyond question that the Jewish priesthood
was indeed founded by a common ancestor thirty-three centuries ago. The Israeli
press hastened to publish the discovery, to great genetic joy.
04. 04. 2010 | 19:38

n.o.s napsal(a):

While the media celebrated the discovery and overlooked the potential
contradiction in the thesis of the Jewish priestly gene, nobody asked why a
costly biological investigation was devoted to the search for a hereditary
religious caste. Similarly, no newspaper bothered to publish the findings of
Professor Uzi Ritte, of the Department of Genetics at the Hebrew University in
Jerusalem, who had examined those same priestly haplotypes on the Y-chro-
mosome and found nothing distinctive about them.46 Sand 279
04. 04. 2010 | 19:40

Luba napsal(a):

čéško,
Váš nick je trefný, jelikož zjevně myslíte kolenem.
04. 04. 2010 | 19:45

kolemjdoucí napsal(a):

JC:

To záleži, co považujete za jejich stát. Rozhodně na tom území měli "víc" svého státu, než židovská diaspora, která ho, podle vlastní mytologie, 2000 let ani neobývala.

I kdyby to do roku 47 bylo prázdné území a oba tábory se tam zjevili ve stejnou chvíli, tak to stále nevysvětluje, proč má židovská diaspora právo vládnout a palestinští židé se můžou jenom podřídit, jinak jsou kolaboranti.
04. 04. 2010 | 19:58

Tencokida Hnuj napsal(a):

Luba
K té mapě Izraele - židovské vs palestinské.

http://www.tyden.cz/rubriky...

Nic není černobílé.

To vyrovnání Židů s Araby musí být fér, jinak to bude zase jen další podvod.
04. 04. 2010 | 20:08

Béda napsal(a):

hovne,

promiňte, málem bych vás ukrátil o odpověď. Víte jaký je rozdíl mezi Němci (myšlena 3. říše) a Palestinci? Němci vedli okupační expanzivní válku - Palestinci vedou obrannou válku. Okupační, expanzivní válku řekl bych, spíše vede jejich protějšek.
04. 04. 2010 | 20:10

Luba napsal(a):

n.o.se,
ten citát, i přes rozporné výsledky dvou různě motivovaných vědců, není ničím zvláštní.

Různí badatelé jsou schopni věnovat pozornost různým kravinám, jen když na to zchrastí grant a někdo přesvědčený to zafinancuje.

Pokud se budete vehementně pokoušet něco dokázat, celkem snadno seženete dostatek indicií, potvrzujících Vaši výchozí hypotézu.

Více zde:
http://psy2.ucsd.edu/~mcken...
04. 04. 2010 | 20:11

Jozef napsal(a):

V normalnej spolocnosti zvykne sa davat moznost vypovedat vsetkym stranam sporu.
Zial,sme na abnormalnej pode.Udelenie slova druhej strane moze byt aj zivotu nebezpecne.
Dr.Nidal Saleh,v uvode ku knihe Nedotknutelni:

V aprili roku 2002 mi vysla kniha pod titulom Proc se vrazdi v Izraeli - Palestinske memento.Knihu vydalo v ceskom jazyku slovenske vydavatelstvo Eko-konzult...
11.oktobra 2002 sa stali dve vyznamne udalosti,ktore navzajom suvisia.

Prva sa stala v meste Nabuluse...Moja sestra sedela s manzelom a synom v zasklenej lodzii svojho domu,vysivala kroj pre synovu nevestu ako svadobny dar a jej manzel so synom,univerzitnym profesorom Saedom,pili caj.Vonku pred domom zastavil izraelsky vojensky voz,vystupili z neho dvaja vojaci,ponad plot namierili automaticke pusky na sestrinu rodinu a vypalili seriu guliek.Sestru trafili do hrude a bola na mieste mrtva,manzel a syn boli raneni,len zazrakom unikli smrti.Vojaci pouzili medzinarodne zakazane naboje zname pod menom dum-dum.Po zasiahnuti ciela znova vybuchnu a rozdrvia sa na male kusky...

Aj pan Kofi Annan sa zaujimal o pripad mojej sestry,pretoze jej dcera Lena je vyznamnou pracovnickou jednej zo zloziek OSN,a tak aj on ziadal Sarona o dokladne presetrenie pripadu,ale marne.

V den vrazdy mojej sestry,11.oktobra,zidovske centrum Simona Wiesenthala vyzvalo ministra spravodlivosti Jana Carnogurskeho,aby zakazal moju knihu Proc se vrazdi v Izraeli...

Odporucam knihy Dr.Saleha.

Ukazka,s.21:
"Nove seriozne studie P.R.Davisa,T.Thompsona,G.Garbiniho,W.K.Whitelmana,E.Leacha a mnohych inych sa oslobodili z pasce biblickej archeologie a zacali budovat historicku minulost Palestiny a Palestincanov podla archeologickych,antropologickych a filologickych vedeckych poznatkov...
Whitelman dalej tvrdi,ze "dnes mozeme s istotou hovorit,ze vymyslena a fabrikovana minulost biblickeho Izraela uz nema legitimitu.Co bolo este nedavno len podozrenie,dnes je vo svetle vedeckych faktov iste,ze biblicky Izrael a jeho kralovstva su fantazie a nikdy v skutocnosti neexistovali."/s.21,22/

"Chazari,polokocovni narod pravdepodobne tureckeho povodu...
Zidia,ktorych vyhostil byzantsky panovnik Lev 111.z Konstantinopolu,nasli domov medzi pohanskymi Chazarmi.Okolo r.740...ziskali chazarskeho vladcu pre zidovsku vieru...
Chazari neboli Semitmi,..moderni archeologovia ich povazovali za Turkofinov.Chazarov z Azie vytlacili ostatne narody,s ktorymi viedli nepretrzite vojny.Napadli vychodnu Europu,aby sa vyhli dalsim porazkam v Azii./s.29/
04. 04. 2010 | 20:14

n.o.s napsal(a):

To argue that after the conquest of Jerusalem by Titus and the failure of the
Bar Kokhba revolt Jews altogether ceased to cultivate the land of Eretz Israel
is to demonstrate complete ignorance in the history and the contemporary
literature of Israel .. . The Jewish farmer, like any other farmer, was not easily torn from his soil, which had been watered with his sweat and the sweat of
his forebears .. . Despite the repression and suffering, the rural population
remained unchanged.

David Ben-Gurion and Yitzhak Ben-Zvi , Eretz Israel in the Past and in the Present
04. 04. 2010 | 20:16

JC napsal(a):

kolemjdoucí,
Bavíme se stále v rámci toho co je napsáno v tomto blogu OK ?
Proto tvrdím, že v rámci tohoto blogu neexistuje žádný konflikt mezi dvěma národy ale pouze o spory uvnitř jednoho národa a tudíž o občanskou válku.
co je na tom nepochopitelného ?
04. 04. 2010 | 20:19

otokar napsal(a):

Kdyby Židé nebyli vyvoleným národem,dávno by neexistovali.
04. 04. 2010 | 20:20

Luba napsal(a):

TCKH,
Amnesty International už mnohokrát prokázala, že nedokáže správně odlišit příčiny od následků a nedokáže zjištěné údaje správně interpretovat.
Jako třeba zde:
http://zpravodajstvi.ecn.cz...

Pochybuji, že by zrovna v případě Izraele prokázala výjimečnou jasnozřivost.

Jejím hlavním úkolem je, zdá se, zesilovat hlas znevýhodněných, což ovšem neznamená, že její hodnocení bývá spravedlivé a správné.
04. 04. 2010 | 20:25

n.o.s napsal(a):

Luba

"Amnesty International už mnohokrát prokázala, že nedokáže správně odlišit příčiny od následků a nedokáže zjištěné údaje správně interpretovat."

to je non sequitur

ale chápu vás pokud jde o Izrael tak se logické klamy odpouští
04. 04. 2010 | 20:35

n.o.s napsal(a):

otokar

"Kdyby Židé nebyli vyvoleným národem,dávno by neexistovali."

kdyby ateisté nebyli vyvolenou skupinou dávno by neexistovali :)
04. 04. 2010 | 20:42

n.o.s napsal(a):

Luba

dík za link, ovšem nejsem genetik, pouze se mi ty závěry zdáli (slušně řečeno) příliš fantastické
04. 04. 2010 | 20:44

Luba napsal(a):

n.o.se,
nikoli, ale jsme lidé stupidní a chybující, a naše racionalita má své meze.

Více zde:
http://www.ceskatelevize.cz...

http://www.ceskatelevize.cz...

Věřit mohu jen své vlastní zkušenosti, a svůj dosavadní postoj mohu změnit jen jinou, korektivní zkušeností.
Jinak doufám ve správnost svého úsudku nebo instinktu.
04. 04. 2010 | 20:52

Tencokida Hnuj napsal(a):

Luba

Tenhle profesor myslím není z Amnesty International :

http://www.ekolist.cz/zprav...

Jin a jang. Izraelci a Palestinci .
A zdroje. V tomto případě voda.
04. 04. 2010 | 21:06

Luba napsal(a):

n.o.se,
jinak vidím, že jste tvor zvídavý a v angličtině honěný, tak zkuste přelouskat to Nickersonovo pojednání o konfirmačním zkreslení.

Vždyť už Francis Bacon ve století 17-náctém napsal:

"Když lidská mysl přesvědčení jednou vstřebala (a je jedno, jak bylo obdrženo nebo jak je osobně příjemné) deformuje všechno ostatní k jeho podpoře a shodě s ním.

A ačkoli se na druhé straně nahromadí mnoho opačných seriózních příkladů, přesto toho nedbá a jimi pohrdá, nebo nějakou odlišnost vyčlení a odmítne, aby tímto velkým a zhoubným předurčením mohla zůstat autorita jeho někdejších závěrů nedotčena.

… A taková je příčina trvání všech pověr, zda v astrologii, snech, znameních, božích soudech, apod., v nichž lidé, nacházející v takové marnosti potěšení, zaznamenají události, které se naplní, ale ty, které se nestanou, přehlédnou nebo pomíjejí, ačkoli se dějí mnohem častěji."

Zdroj:
Bacon, F. (1939). Novum organum. In Burtt, E. A. (Ed.),
The English philosophers from Bacon to Mill pp. 24-123).
New York: Random House. (Original
work published in 1620).
04. 04. 2010 | 21:07

n.o.s napsal(a):

Luba

"Jinak doufám ve správnost svého úsudku nebo instinktu."

nicméně tento je vytvářen, mimochodem, říká se tomu výchova, speciálně institucionalizovaná jejím zájmem je vytvářet "kolektivní paměť" která nás ovlivňuje (škola,knihy,svátky, filmy, pohádky, pomníky, sochy...) toto vše jsou nástroje které formují naši osobnost, člověk podlehne (přijme ji)nebo ne...
04. 04. 2010 | 21:09

Lex napsal(a):

Václav Hořejší
"To je velmi zajimave - takze Americanem, Nemcem, Francouzem se muze stat napr. cesky imigrant (resp. jeho potomci), kdezto Zidem ne?
Zide jsou tedy nejakyn naprosto vyjimecnym narodem, pro ktery plati jina pravidla, nez pro jine narody?"
Tedy, řeknu Vám, pane Hořejší, že takovouto otázku bych čekal od kdekoho, ale od Vás ne.
Napsal jsem už v úvodním vstupu, že jsem laik. Byť, řekněme, poučený. Ale troufám si říci, že Židé jsou ve smyslu té Vaší otázky skutečně vyjímečným "národem". Protože tak, jak píšete o Američanech (což je vůbec dost nešťastné přirovnání - jsou Američané národem v našem způsobu chápání významu toho slova, ne v tom západním jako "lid"? No jistěže nejsou, Americký lid je tvořen Indiány, a dále Angličany, Iry, Italy, Poláky, Číňany, Hispánci, příslušníky národů a kmenů afrických etc. etc., také Čechy a ŽIDY.), Němcích a Francouzích, to by se dalo srovnat s "Izraelci", nikoliv s Židy.
A má pravdu "juvel, pokud píše o onom "Pravém Židovi" apoštola Pavla, protože poněkud v rozporu s oním mým prvním vstupem, kde jsem vystupoval trochu jako "Advocatus Diaboli", židovské zákony, mj. "Zákon o návratu" uznává za Židy nejen ty pokrevní (po matce), ale i ty konvertované (tedy ty, kteří přijali židovské náboženství a to, co s tím podle těch zákonů souvisí). Což je důležité pro právo na automatické udělení občanství státu Izrael (a z toho plynoucích výhod - a vlastně i nevýhod, když díky tomu má dnes Izrael desetkrát větší počet obyvatel, než při svém založení, takže se stal pro všechny malým), jakož i pro sílící tlaky ortodoxních Židů na neuznávání konverzí.
Ano, pane Hořejší, Američanem, Francouzem či Němcem se nemůžete stát přijetím jakéhokoliv náboženství existujícího v těchto zemích, na rozdíl od Žida (a následně případně i Izraelce), přijmete-li náboženství židovské. A ta pravidla si stanovili sami Židé ve svých židovských zákonech.
Ale je-li někdo přesvědčen o něčem jiném, je to jeho věc, já to vidím takhle.
04. 04. 2010 | 21:10

sasa napsal(a):

JC: nemuze se jednat o obcanskou valku nebot neni uvnitr jednoho statu a navic nejedna se o jeden narod nebot hovori rozdilnymi jazyky a kulturu maji rozdilnou
04. 04. 2010 | 21:11

n.o.s napsal(a):

Luba

přečtu to
04. 04. 2010 | 21:18

Luba napsal(a):

TCKH,
to je zajímavý článek. Díky!

Inu,
Izrael má technologie, průmysl, zemědělství a větší nároky na zdroje. Izraelci by se měli ve spotřebě uskrovnit. Populisticko-technokraticko-tržní blbouni zjevně nevládnou jen a pouze v ČR.
04. 04. 2010 | 21:19

Béda napsal(a):

sasa,

souhlas. Jenom bych doplnil, že se zcela ani Židé s Palestinci sami jako jeden národ neidentifikují.
04. 04. 2010 | 21:21

pepan napsal(a):

Kritiku: Paul Johnson je takový pravicový Alois Jirásek. Vytvořil dějinný mýtus, který se hodí konzervativně-křesťanské kapitalistické ideologii. Ne nadarmo ho mladý Bush obdaroval medailí.
04. 04. 2010 | 21:24

Jozef napsal(a):

Pokracovanie

"Bojovnym Chazarom nerobil problem dobyt a podmanit si 25 mierumilovnych rolnickych narodov vychodnej Europy obyvajucich priblizne jeden milion stvorcovych mil.V pomerne kratkom case Chazari vytvorili najvacsie,najmocnejsie kralovstvo vychodnej europy.
Ich nabozenstvo bolo kombinaciou falickeho uctievania a inych foriem modlarstva,ktore pretrvalo az do 7.storocia.Rozne sexualne uchylky,ktorym Chazari holdovali ako forme nabozenskeho uctievania,sposobili taky stupen moralnej degradacie,ze chazarsky kral to nemohol zniest.
V 7.storoci kral Bulan vybral za buduce statne nabozenstvo vieru,vtedy oznacovanu za "talmudizmus",dnes znamu ako "judaizmus"...

Najuznavanejsim historikom,ktory dokladne studoval historiu a povod vychodoeuropskych zidov,je prof.H.Graets.Vo svojej knihe Historia zidov na s.141 uvadza: Obeida,ktory so svojou slachtou konvertoval na zidovsku vieru,nasledovalo mnoho chanov/kralov/.Podla zakona sa len zidovski krali mohli dostat na chazarsky tron...Trvalo dlho,kym sa ostatni zidia dozvedeli o konvertovani tohto silneho kralovstva na zidovsku vieru.Ked sa konecne chyr dostal k ostatnym zidom,mysleli,ze je to pozostatok 10 kmena."
Materinsky jazyk Chazarov bol azijsky a Zidovska encyklopedia ho nazyva chazarsky jazyk...
jidish je moderny nazov

Ako je zname,sami zidia sa delia na dve hlavne skupiny:Sefardi a Askenazi

Sefardi su rasovo pribuzni Arabom,Askenazi,ktori tvoria 90%zidov na svete su chazarskeho povodu.
Askenazi volaju sefardskych zidov Koosim,co v hebrejcine znamena to iste,co neger...je to apartheid,tvrdi americky zid Jack Bernstein.

Historicke fakty nam bezpochyby hovoria,ze ludia roznych etnik,ras a narodov stovky rokov prestupovali na zidovstvo a ze dnesni zidia nemaju spolocny povod a vacsina zidov na celom svete nema s biblickymi izraelskymi alebo hebrejskymi zidmi ani s inymi kmenmi v Svatej zemi ziadne etnicke a antropologicke vazby"
04. 04. 2010 | 21:25

hoven napsal(a):

beda,
palestinci kratce po vzniku státu israel vedli utočnou válku..."naházíme židy do moře"..citát a po nich egypt, jordánsko a sýrie. všechno utočné války s cílem zlikvidovat israel. židi mají muj obdiv, velice schopný a pracovitý národ. dokázali se ubránit a vybudovat uprostřed té špíny a bordelu demokratický a prosperující stát. klobouk dolů.
04. 04. 2010 | 21:31

pepan napsal(a):

Pro toho, kdo tady uváděl letecký snímek zeleného Izraele: Však taky za to dnes Izrael platí nejhorší vodní krizí za posledních 80 let. Všechny ty zelené trávníky a venkovní bazény v každé osadě se musely nějak projevit. Poušť je prostě poušť a nelze z ní natrvalo udělat zelenou zahradu. To ví všechny národy, které na poušti po generace žijí, včetně těch primitivních arabských kočovníků. Nevěděli to ovšem levicovou ideologií prodchnutí židé přistěhovalí z evropských měst, kteří si mysleli, že poručí větru a dešti.

http://www.israelnationalne...
04. 04. 2010 | 21:32

Béda napsal(a):

hovne,

omyl - Palestinci i tehdy vedli obrannou válku proti umělému sestěhování Židů do své země a založení cizího státu na něm.

Naopak Židé expandovali na cizí území a rozhodli se zde za každou cen založit si svůj stát.
04. 04. 2010 | 21:35

Béda napsal(a):

Dovětek,

Počet Židů v Izraeli se pak soustavně navyšoval, vzrůstaly územní nároky a následovala další územní expanze.
04. 04. 2010 | 21:37

n.o.s napsal(a):

pepan

Římané byli jiný typ v poušti dokázali vybudovat fungující město jehož vodohospodářská část funguje dodnes

Timgad

město které bylo celé vodní reservoár, mělo lázně veřejné záchody, tekoucí vodu.... v poušti
04. 04. 2010 | 21:40

hoven napsal(a):

beda,
umělé bylo obsazení israele palestincema . ti tam nemají co dělat.
04. 04. 2010 | 21:42

n.o.s napsal(a):

hoven

šíříte zde mýtus z 80. let který vyvrátili sami "New Historians" v Izraeli.
04. 04. 2010 | 21:46

Vaclav Horejsi napsal(a):

Lex:

Existuje SPOUSTA atheistickych Zidu, i v Izraeli.
Nechapu tedy, proc pro zidovskou narodnost povazujete za zasadni aspekt judaisticke nabozenstvi?
Je podle vas vubec Shlomo Sand Zidem?

..
04. 04. 2010 | 21:52

hoven napsal(a):

nos,
to není mýtus, to je pravda. a všichni to vědí. jenže muslimum se ustupuje, protože jich je hodně. a všichni se bojí terorismu. ale tahle politika se evropě vymstí. řežeme si pod sebou větev.
04. 04. 2010 | 21:54

Béda napsal(a):

hovne,

počítáte do toho i Kosovo, Bosnu a Turecko? Anebo to jsou dobří muslimové na rozdíl od těch špatných? Co třeba takoví S.Arabové? Jsou hodní anebo špatní? Jak byste hodnotil Pákistánce za Mušarafovy vlády a nyní? Jaou stále stejní, anebo se něco mezičasem změnilo?
04. 04. 2010 | 21:59

n.o.s napsal(a):

Vaclav Horejsi

máte odvahu, to se musí uznat, ne že bych s vámi vždy souhlasil, to ani nejde.

vás jako křesťana ctím
04. 04. 2010 | 22:01

Béda napsal(a):

hovne,

ještě něco: mohl byste upřesnit v čem spočívá "umělost obsazení Izraele Palestincema"? Bylo přitom území Palestiny v držbě Židů? Bránili tomu Židé...?
04. 04. 2010 | 22:06

n.o.s napsal(a):

Béda

argumentace niku "hoven" zdálo se že získá převahu především díky jedné knize vydané v 80.letech ta kniha se jmenovala

"From Time Immemorial"

tato kniha byla oslavována v USA, téměř všemi sionisty a jejich nohsledi (mediální kampaně, oslavné články) ale tato se nakonec především díky New Historians ukázala jako zcela vylhaná.
04. 04. 2010 | 22:17

hoven napsal(a):

beda,
puvodně v israeli žili jenom židi. a pak tam přišli palestinci a řekli, že je to palestina. mě to připadá umělý. židi mají jenom ten israel, arabové jsou všude. za chvíli budou i u nás.
04. 04. 2010 | 22:21

hoven napsal(a):

beda,
dobrý muslim musí šířit víru mečem, protože tak je to psáno v koránu. my se na ně zlobíme, že zabíjejí křestany v americe, evropě a rusku, židy v isralei, budhisty v thajsku a hinduisty v indii, ale oni se jen snaží být dobrejma muslimama.
04. 04. 2010 | 22:30

n.o.s napsal(a):

hoven

přečtěte si Starý Zákon

Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: "Pojďme sloužit jiným bohům", které jsi neznal ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Dt 13:7-11
04. 04. 2010 | 22:33

n.o.s napsal(a):

Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: "Pojďme sloužit jiným bohům", které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek. Dt 13:13-16

---------

Vyskytne-li se u tebe v některé z tvých bran, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, muž nebo žena, kteří by se dopustili toho, co je zlé v očích Hospodina, tvého Boha, přestoupili by jeho smlouvu a odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim, slunci nebo měsíci anebo celému nebeskému zástupu, což jsem nepřikázal, a bude-li ti to oznámeno nebo o tom uslyšíš, dobře si to prošetříš. Bude-li to jistá pravda, že byla spáchána v Izraeli taková ohavnost, vyvedeš toho muže nebo tu ženu, kteří se dopustili té zlé věci, ke svým branám a toho muže nebo tu ženu budete kamenovat, dokud nezemřou. Dt 17:2-5
04. 04. 2010 | 22:38

Béda napsal(a):

hoven,

1) jaký vztah byste tedy radil udržovat s kosovskými Albánci, Bosňáky, Čečenci, TurkyS.Arabi, pákistánci...?
2) Myslíte, že ve 20, století, i dnes zabíjejí více muslimové v Evropě, Americe... anebo Evropa, Amerika více muslimů v muslimských zemích?
3) Kdo tedy vlastně rozprášil ty Židy do diaspory? Jak to že nezůstali v Palestině a nebránili, jak tvrdíte "své" území?
04. 04. 2010 | 22:38

kolemjdoucí napsal(a):

JC:

Nepochopitelné pro mě je, proč jste jednu skupinu označil za kolaboranty. Možná by se tomu dalo rozumět, kdyby Palestinci se vznikem Izraele postaveného na ideologie "diasporních židů" souhlasili, podíleli se na jeho vybudování a po 50 letech si to rozmysleli. Ale to není náš případ, takže za předpokladu, že jsou všichni součástí jednoho národa, nemá ani jedna skupina právo jen tak tvrdit, že oni jsou nějací praví dědicové, a kdo nesouhlasí je zrádce a kolaborant.
04. 04. 2010 | 22:38

n.o.s napsal(a):

Až vyhladí Hospodin, tvůj Bůh, pronárody, jejichž zemi ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, a ty si je podrobíš a usadíš se v jejich městech a domech, oddělíš si tři města uprostřed své země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, abys ji obsadil. Dt 19:1,2

Když přitáhneš k městu, abys proti němu bojoval, nabídneš mu mír. Jestliže ti odpoví mírem a otevře ti brány, tu všechen lid, který je v něm, podrobíš nuceným pracím a budou ti sloužit. Dt 20:10-11

Až ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do rukou, pobiješ v něm ostřím meče všechny osoby mužského pohlaví. Ale ženy, děti a dobytek i vše, co bude v městě, všechnu kořist z něho si ponecháš jako lup. Budeš užívat kořisti po svých nepřátelích, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Tak naložíš se všemi městy od tebe velice vzdálenými, která nepatří k městům těchto pronárodů zde. Ale v městech těchto národů, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví, nenecháš naživu naprosto nikoho. Zničíš je jako klaté, Chetejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebusejce, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, aby vás neučili jednat podle všelijakých svých ohavností, které činili kvůli svým bohům. Prohřešili byste se proti Hospodinu, svému Bohu. Dt 20:13-18

Když si muž vezme ženu a vejde k ní, ale pak ji bude nenávidět, obviní ji ze špatnosti a bude o ní roznášet zlou pověst tím, že bude říkat: "Vzal jsem si tuto ženu, přiblížil jsem se k ní, ale zjistil jsem, že není panna",...tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Dt 22:13-14,21

je toho plná kniha říká se ji Bible
04. 04. 2010 | 22:41

Rumcajs napsal(a):

Zajímavý blog, zajímavá diskuze.

Jen připojím, že tak nějak vnitřně cítím, že že Židé jsou skrze své předky tak nějak Bohu blíž. Možná je ten můj pocit daný jejich utrpením, možná jsem blázen, možná je to pravda.
04. 04. 2010 | 22:55

Emissary napsal(a):

Rumci,

zajímavé věci si s realitou pohrají. Víš ty vůbec, že posledně jsem si v marketu koupil salát "Rumcajs"? A víš ty, že byl celkem dobrý? Trochu pikantní, ale přesně ve tvém stylu. :)

Nedovedu si představit, kdybych koupil vlka. :)
04. 04. 2010 | 23:04

JC napsal(a):

kolemjdoucí,
A proč si myslíte, že to jediné správné jak to posuzovat je, dělat to podle "vaší metodiky".
Proč zrovna 5O let a ne třeba 50 dní a proč spolupracovat a ne nespolupracovat/a to zásadně ?
Byl jste se někdy v Izraeli podívat ?
04. 04. 2010 | 23:08

hoven napsal(a):

béda,
1.nezbývá nic, než se bránit, jako to dělají všichni, kdo mají tu smůlu a sousedí s muslimama, nebo je mají na svém území( EU to čeká taky), pokud teda nechceš mlátit hlavou o zem pětkrát denně,. já ne.
2. myslim si, že nejvíc muslimů dneska zabíjejí sami muslimové. oni to tak nějak berou jako normálku.
3. a my bráníme svoje uzemí?? za par let má být v německu více muslimů než puvodních němců. ale to podle tebe asi taky není "umělý".
04. 04. 2010 | 23:09

JC napsal(a):

Emissary,
Zdravím, vlka/s malým v/"koupíte" zítra jestli usednete na neprohřátou mez.
04. 04. 2010 | 23:11

Emissary napsal(a):

JC,

vlka jsem neměl nejmíň 20 let. Ale ten salát "Rumcajs" jsem opravdu v obchodu koupil.

Nic, ještě teď se válím smíchem. :)
04. 04. 2010 | 23:17

Emissary napsal(a):

JC,

taky zdravím :)
04. 04. 2010 | 23:18

LEVAK napsal(a):

Ad n.o.s.:
Písně Šalomounovy,
Kapitola 4.
1 Aj, [jak] jsi ty krásná, přítelkyně má, aj, [jak] jsi krásná! Oči tvé [jako] holubičí mezi kadeři tvými, vlasy tvé jako stáda koz, kteréž vídati na hoře Galád.
2 Zubové tvoji podobní stádu [ovcí] jednostejných, když vycházejí z kupadla, z nichž každá mívá po dvém, a mezi nimiž není žádné neplodné.
3 Jako provázek z hedbáví červeného dvakrát barveného rtové tvoji, a řeč tvá ozdobná; jako kus jablka zrnatého židoviny tvé mezi kadeři tvými.
4 Hrdlo tvé jest jako věže Davidova, vystavená k chování zbroje, v níž na tisíce pavéz visí, vše štítů [mužů] udatných.
5 Oba tvé prsy jako dvé telátek bliženců srních, jenž se pasou v kvítí.
6 Ažby zavítal ten den, a utekli by stínové, poodejdu k hoře mirrové a pahrbku kadidlovému.
7 Všecka jsi krásná, přítelkyně má, a není na tobě poškvrny.
8 Se mnou z Libánu, ó choti [má], se mnou z Libánu půjdeš, a pohledíš s vrchu [hory] Amana, s vrchu Senir a Hermon, z peleší lvových a s hor pardových.
9 Jala jsi srdce mé, sestro má choti, jala jsi srdce mé jedním okem svým, [a] jedinou točenicí hrdla svého.
10 Jak utěšené jsou milosti tvé, sestro má choti! Jak vzácnější jsou milosti tvé než víno, a vůně mastí tvých nade všecky vonné věci.
11 Strdí tekou rtové tvoji, ó choti, med a mléko pod jazykem tvým, a vůně roucha tvého jako vůně Libánu.
12 Zahrada zamčená [jsi], sestro má choti, vrchoviště zamčené, studnice zapečetěná.
13 Výstřelkové tvoji [jsou] zahrada stromů jablek zrnatých s ovocem rozkošným cypru a nardu,
14 Nardu s šafránem, prustvorce s skořicí, [a] s každým stromovím kadidlo vydávajícím, mirry a aloes, [i] s všelijakými zvláštními věcmi vonnými.
15 Ó [ty sám] vrchoviště zahradní, studnice vod živých, a tekoucích z Libánu.
16 Věj, větříčku půlnoční, a přiď, větříčku polední, prověj zahradu mou, ať tekou vonné věci její, [a] ať příjde milý můj do zahrady své, a jí rozkošné ovoce své.
04. 04. 2010 | 23:23

JC napsal(a):

Emissary,
Já nevím jak jinde, ale kolem Brna salát Rumcajs celkem běžně k mání.
04. 04. 2010 | 23:23

Emissary napsal(a):

JC,

hmm.

Já saláty kupuji jenom občas. Takže to byla první zkušenost. :)
04. 04. 2010 | 23:30

*** napsal(a):

Jak tu bylo řečeno, salát Rumcajs je snesitelný, s pivním kozlem je to vítaná kombionace.
Koupit vlka je těžší, spíše se dá snáze chytit. Není však moc poživatelný a místo do úst se spolehlivě cpe na jiná místa.
Ostatně ani zde to nebývá o mnoho lepší.
Proste vlk není ten správný salát. Ale bacha, chytit ho můžete i u monitoru raz dva.

vlk
neračte se pohoršovat, šelmo sedláku.
***
04. 04. 2010 | 23:45

n.o.s napsal(a):

LEVAK

tak když jsme povraždili všechny nepřátelé ( a všechny co jsou trochu odlišní tak si zapějeme alegorické písně o vztahu mezi bohem a Izraelem, ačkoliv jsou ty texty pěkné v nacistickém Německo např. vznikla Carmina Burana

to ovšem z nacismu nedělá lepší ideologii, nebo snad ano?
05. 04. 2010 | 00:04

YK napsal(a):

Zide si velkou mcast PALESTYINY KOUPILI.
Bloumani o tom, kde by meli zit co si meli ci nemeli kioupit ci kiam mse meli ci nemeli stehovaty pred padestai, devadesati ci stovkou let je zcela na pytel. Podobne jako bloumani o tom, jestli jestli by se nemeli vratit vsechny presuny obyvatelstva po WW1 a WW2 v evrope.
Zajimave je, ze nikdo z tech, kterym lezi v krku vznik statu israel, se nijak netentockuje nad odsunem nemcu, polaku, italu, reku atd atd.
Nijak se nevzruduje ani nad vyhnanim zidu z arabskych zemi.
Soudruhu Horejsi - co kdybyste napsal prostye neco o sudetskych, pruskycvh ci slezskych nemcich?
Konec koncu, arabove byli a jsou tez vicemene nacisti a rasisti, tez prohrali prohrali valku - jaky je mezi nimi a nemci rozdil? Asi hlavne ten, ze se Nemci POUCILI a arabonazistri se NEPOUCILI ze sve porazky.
05. 04. 2010 | 00:10

Mara napsal(a):

vaclavhorejsi

pane profesore, to jsou mi velikonoce!

Tohle se vam mozna bude libit.

https://www.youtube.com/watc...
05. 04. 2010 | 00:20

Mara napsal(a):

YK

Mame sice vlastni stat, ale nestaci nam. Inzerujeme proto okupovana uzemi a platime vlastnim obcanum, aby opustili Izrael a prestehovali se na ne. To mi zavani lidskymi stity. Posilame tam totiz ty chude cerstve emigranty, pro ktere je 100 000 sekelu skutecne velky peniz.

https://www.youtube.com/watc...
05. 04. 2010 | 00:35

kolemjdoucí napsal(a):

JC:

Já bych právě rád znal vaší metodiku, podle které jste určil, že zrovna Palestinci jsou ti, co se musí podřídit, jinak to jsou kolaboranti.
05. 04. 2010 | 01:53

Béda napsal(a):

YK,

koupit si půdu pro hospodářskou činnost, případně za účelem obchodu a (v tomto případě jak bylo uvedeno výše celkem 936 km2 do vlastnictví ŽNF v letech 1915 - 1948 tedy do vyhlášení židovského státu) a pak se na ni nasáčkovat, zabírat ohněm a mečem další půdu, expandovat, založit násilím stát na 20 720 km2 a dále územně a populačně v oblasti expandovat (t.času asi 7,4 mil. obyvatel), to je tedy sakra rozdíl.
S WW1 a WW2 jste na zásadním omylu. Poraženy byly země které válku začaly, které expandovaly a po zásluze byly potrestány - územně i v podobě reparací - Německo kupř. reparace dodnes nesplatilo.

Kdyby jste chtěl toto transponovat na stát Izrael, musel byste dát za pravdu Palestincům a podporovat je všemožně (nikoliv naopak) proti rozpínavosti izraelského státu a tento potrestat. Nikoliv trestat toho, co se rozpínavosti brání.
Vzrušovat se nad vyhnáním Židů z arabských zemí před cca 2000 lety je tak trochu s křížkem po funusu. Mezijiným Římská říše již neexistuje. To bychom se mohli stejně vzrušovat nad avarskými nájezdy, vpádem tatarských hord, stěhováním národů, Vizigótama a pod..
05. 04. 2010 | 06:29

Luba napsal(a):

Zdá se,
že značná část diskutujících běžně chodí v kaftanu, s ručníkem na hlavě, a oběť svého chtíče zahaluje burkou.

Samozřejmě, islám má své výhody ...

Jen malý exkurz do historie, celkem zbytečný, protože každý stupído najde vždy dostatek důkazů, které potvrzují jeho výchozí názor/postoj:

"Počátky konfliktů v Palestině

V roce 1896 projel Palestinou na koni H. Allen Tupper junior. V New York Times pak napsal:

„Setkal jsem se jedině s obchodníky na velbloudech a s divokými kmeny beduínů, kteří zůstali na jednom místě nejdéle dva měsíce.“

Podle britské analýzy z roku 1920 pocházejí Arabové v Gaze většinou z Egypta, jiní Arabové jsou rasovou směsí - na vesnici to byli rolníci, kteří tvořili až 71 % arabského obyvatelstva Palestiny.

V 18. století se asi 3000 Albánců usadilo v Acre. Ve větších městech, jako jsou Betlém, Nazaret nebo Jeruzalém, žily větší skupiny křesťanů, zatímco v městech jako Tsfat, Tiberias, Jericho, Hebron a Jeruzalém žili většinou židé. Arabové ve městech byli většinou přistěhovalci.

Proto někteří sionisté popsali tehdejší Palestinu prozaicky jako „zemi bez obyvatel“. V přítomnosti nevelkého počtu Arabů neviděli žádný problém při naplňování svého sionistického snu. Arabský nacionalismus na konci 19. století ještě neexistoval a proto se neobávali konfliktů s Araby. Rozptýlení Arabové byli zcela apolitičtí. Sionisté věřili, že jejich přítomnost přinese obohacení všem a očekávali arabskou spolupráci.

V roce 1921 Hadž Amin el Husejní začal organizovat útoky na Židy, využívaje primitivní fedajíny, s cílem vyhnat přistěhovalé Židy. Vzorem mu byl „otec Turků“ Atatürk, který vyhnal z Turecka Řeky. Britové vydali na Husejního zatykač a proto žil deset let v exilu.

V roce 1929 napadli Arabové modlící se Židy v Jeruzalémě a v tomtéž roce i Židy v Safedu a Hebronu, kde jich 133 zabili a na 400 zranili.
V průběhu II. světové války jeruzalémský muftí Hadž Amin el Husejni pomáhal vytvořit muslimské jednotky SS o síle 20 tisíc příslušníků, které se účastnily vraždění Židů v Chorvatsku a Maďarsku. Jugoslávie na něj po válce vydala zatykač, ale jemu se podařilo uprchnout z francouzského zajetí do Bejrútu.

28. listopadu 1947 Arabové zabili 62 Židů. Válka za nezávislost začala již 30. listopadu 1947, den poté, co valné shromáždění OSN přijalo rezoluci o rozdělení Palestiny. 9. ledna 1948 pokračovaly útoky Arabů na židovské komunity v severní Palestině. Židé z teroristického Irgunu se pomstili Arabům 9. dubna 1948 zlikvidováním arabské vesnice Dajr Jásín.

13. dubna 1948 byl přepaden arabskými teroristy projíždějící konvoj neozbrojených zdravotníků na hoře Skopus, jedoucí do nedaleké nemocnice Hadassa. Arabové zmasakrovali 77 lékařů a sestřiček, 20 jich vyvázlo s těžkými zraněními. Britové nezasáhli.

4. května 1948 Arabská legie, vedená britskými důstojníky, přemohla s ozbrojenými arabskými civilisty vyčerpané, hladem polomrtvé a vzdávající se ortodoxní Židy, obránce kibucu Etzion. Většinou zbylé obyvatele zmasakrovali, přežili jen čtyři."

Zdroj:
http://www.eurabia.cz/Artic...

No nic,
nezbývá mi, než zapět Hatikvu, oprášit památeční předovku, a jet bránit Izrael proti Arabským hordám.
https://www.youtube.com/watc...
05. 04. 2010 | 08:05

Béda napsal(a):

Dovětek:

Ještě bych upozornil na 2 věci:
- Světový židovský kongres žádal VB o přidělení území (VB nabídla 3 možnosti) k založení židovského státu (to tedy znamená, že žádné nezadatelné právo Židů na svatou zemi v té době neexistovalo)
- ŽNF odkupoval od palestinců území - to tedy znamenalo, že toto území považoval za cizí. Sám by si SVÉ území jistě nekupoval.
05. 04. 2010 | 08:08

Béda napsal(a):

Luba,

to nic nemění na tom, že v r. 1914 bylo na území Palestiny cca 90% (byť rozptýlených Arabů - viz odvolávka na Wikipedia výše.
Náboženství Muslimů a náboženství Židů - Starý zákon (viz citáty NOS výše) je při ortodoxním výkladu stejně nesmiřitelné a vyžaduje šíření ohněm a mečem. Záleží pouze na tom, kdo a jak jej vykládá.
05. 04. 2010 | 08:13

Luba napsal(a):

Médo Bédo,
jak jsem pravil, je-li člověk dostatečně stupidní, použije veškeré, i protichůdné informace k potvrzení svého názoru, či postoje, čehož jste zrovna Vy ukázkovým příkladem.

Jako takový byste se mohl uplatnit jako propagandista kterékoli politické strany, nebo jako podomní prodejce.

Protože - aby byl v tomto podnikání člověk úspěšný, je důležité, aby tomu, co propaguje, také sám věřil - to mu dodá na přesvědčivosti.

Nebo to musí být rozený podvodník.
05. 04. 2010 | 08:42

badatel napsal(a):

Pane Profesore,
jistý Béda zde napsal o tom kolečku navíc u Židů.
Měl byste se zamyslet, proč Židé toho lidstvu tolik dali Jéžišem Kristem počínaje až po Marxe, Einsteina, atomovou bombu atd.
Jsou li genetické řetízky tak podobné s těmi palestinskými, snažte se vědecky zdůvodnit a hledat čím se liší - i když genom je rozluštěn není celá kniha přečtena, nemýlím-li se.
Kromě toho dobrého to páté kolečko jim někdy dává schopnost být i vyjímeční v tvorbě zla, ale to je jiná kapitola.
Nezapomeňte, že drží při sobě, což je pro ně existenční nutností, právě díky pogromům v historii, a to ať jsou názorově na pravici, či levici.
Ten, kdo je napadne, či urází, a to i hanlivým výrokem, bývá po zásluze potrestán viz. konec jednoho vysokého stromu "topola" , že ano.
05. 04. 2010 | 08:44

vasja napsal(a):

Rumcajs.
Bohu blíž? Možná Karel Kuhnl jo. Ten si na to pořídil Griupeny. Ale ostatní........ :))
05. 04. 2010 | 08:58

Rumcajs napsal(a):

Emissary :

To jsem netušil, že mě všichni tak žerou.

Přeju bohatou vejslužku. Já se dneska tý naší pomláskový bandě vysmekl a zdrhl jsem do garáže.
05. 04. 2010 | 09:01

Rumcajs napsal(a):

vasja:

Chlapče, copak ty nevíš, že Bůh není v nebíčku ?
05. 04. 2010 | 09:02

vaclavhorejsi napsal(a):

hoven:

puvodně ve stredni Evrope žili jenom Keltove. a pak tam přišli Slovane a řekli, že je to Cesko.

..
05. 04. 2010 | 09:04

Rumcajs napsal(a):

Profesor:

Jeden bláznivej Kelt prudí ještě tady na blozích.

Ale to bude taky jenom dočasu!

Hej slovanééé!
05. 04. 2010 | 09:07

vaclavhorejsi napsal(a):

YK:

O sudetskych Nemcich jsem uz psal, musite davat vetsi pozor ;-):
http://blog.aktualne.centru...

..
05. 04. 2010 | 09:10

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
ráčil jste zapomenout na Markomany a Kvády, se kterými bojovaly legie císaře Marca Aurelia.

Zde je líčení Casia Diona:
„S tak řečenými Kvády vedl Markus Aurelius velikou válku a poštěstilo se mu zázračné vítězství, či spíše mu bylo dáno od Boha.

Když se totiž za bitvy ocitli Římané v nebezpečí, zachránilo je božstvo nejnečekanějším způsobem.

Kvádové je na vhodném místě obklíčili, Římané srazili štíty a udatně bojovali, když tu náhle barbaři bitvu zastavili, očekávajíce, že je snadno dostanou, dík vedru a žízni.
Kolem vše obsadili, aby nemohli brát vodu.

Bylo jich na počet mnohem více než Římanů. Když tedy Římané - umdleni, plni ran na slunci a v žízni – ocitli v krajní tísni, strhl se velký liják.

Když se déšť spustil, nakláněli se vzad a chytali jej do úst, jiní do štítů a dávali pít koním. A bylo by se jim zle vedlo, kdyby se na nepřítele nesneslo mocné krupobití a množství blesků. Bylo vidět, jak z nebe padá zároveň voda i oheň.

Jedni promočeni pili vodu, a druzí hořeli a umírali. A Římanů se oheň ani nedotkl, naopak, jakmile se k nim přiblížil, hasl. Barbarům však nebyl déšť nic platný, ba co víc, jako olej ty plameny živil, takže stojíce na dešti, sháněli se po vodě. Někteří se zraňovali a hasili oheň svou krví. Jiní běželi k Římanům, že prý oni mají spásnou vodu...“

Zdroj:
http://e-stredovek.cz/view....

Tak legie "filozofa na trůně" objevily "Moravské naftové doly".
http://www.mnd.cz/
05. 04. 2010 | 09:28

vasja napsal(a):

Rumcajs.
V nebi teda ne?
Už mne to trklo.
Ve šrajtofli. To by mohlo sedět. Když se tak porozhlídnu.
05. 04. 2010 | 09:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

05. 04. 2010 | 09:44

Béda napsal(a):

badatel,

vznik židovského státu v Palestině byl odrazem neschopnosti Evropy vyřešit adekvátně demokratickými prostředky svůj problém. Jak jsem naznačil výše, adekvátní dle mého by bylo, pokud nedokázali komunity evropských států trvale mírově koexistovat s židovským obyvatelstvem a obvykle své vnitřní problémy nakonec řešily jejich pogromy, mělo být vyčleněno území v Evropě, kde by vzniknul židovský stát. V případě, že se toho ujala VB, měla vyčlenit území na svých ostrovech a nikoliv na území, které měla pod mandátní správou.

Pokud jde o tu hrozbu. To by naznačovalo, že zde není v pořádku něco s demokracií. Jestli to někdo myslí s demokracií skutečně vážně, pak si musí připustit i kritiku.

Anebo existují v demokracii tabu? V tom případě bych prosil vysvětlit, v čem je tolik odlišné tabu kritizovat proroka a tabu krizizovat politiku izraelského státu?
05. 04. 2010 | 09:47

Petr S. napsal(a):

pan Hořejší:

Kniha uvedeného autora není svým tématem ojedinělá. Podobnou problematikou se zabývá i kniha amerického profesora politických věd City University v New Yorku Normana G. Finkelsteina "The Holocaust Industry" (Verso, London, 2000).

Oba rodiče zmíněného autora přežili koncentrační tábory (Majdanek, Osvětim). Autor popisuje podle svého pozorování a podle různých pramenů vývoj od konce války až do dneška - přes klidnou dobu 50.let až do "červnové války" 1967, po které se válečná tragédie na židovském národě postupně stala pro jisté skupiny "zdrojem zisku".
Autor odsuzuje zneužití smutného osudu židovského národa za účelem vykořisťování, přičemž se požadované a obdržené náhrady a zisky dostávají velice často do rukou osob zcela jiných, než skutečných obětí, odsuzuje "amerikanizaci" a instrumentalizaci holokaustu, čímž se USA a Izrael podle něj snaží odpoutat pozornost od vlastních problémů a navíc jsou urážkou důstojnosti skutečných obětí.

Autorova otevřenost a jím diskutovaná témata měly dopad na jeho profesionální kariéru - i v tak dekomratickem státě jako USA. Už na začátku jeho akademické kariéry bylo jeho přijetí spojeno s podmínkou, že zanechá jeho "křižáckých výpadů". Z tohoto důvodu delší dobu žádné akademické místo nedostal a pracoval jako sociální pracovník. Jeho žádosti o přijetí na akademické pozice byly velmi často odmítnuty (treba 2007 žádost na DePaul University), samozřejmě s uvedením jiných důvodů...

Norman G. Finkelstein je také podporovatelem "Russel-Tribunálu" (založen 2009 podle vzoru Vietnam-Tribunálu z Londýna 1966). Cílem tohoto tribunálu je dosažení a ochrana práv palestinského národa a ukončení statutu "beztrestnosti" izraelské politiky.
05. 04. 2010 | 09:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

hoven:
"puvodně v israeli žili jenom židi. a pak tam přišli palestinci" Nepravda.
05. 04. 2010 | 09:48

Tupelo napsal(a):

Dobry den pane Horejsi, zajimave tema, zrovna nedavno jsem cetl teorii o tom, ze nektere ztracene zidovske kmeny se mohly dostat do oblasti dnesniho pomezi Afganistan-Pakistan - tedy oblasti pastunskych kmenu, ktere svymi geny bud obohatily, nebo jsou Pastunove primo potomky techto ztracenych kmenu. O tom ze Zide mohli odejit tak daleko svedci i nejstarsi zidovske diaspory soucasnosti na uzemi Iranu. Vedle mozneho puvodu Palestincu, na ktery odkazuje recenze, jez jste uverejnil, by se i v tomto pripade jednalo (pokud by doslo k nejake analyze DNA jez by jednoznacne prokazala tuto teorii) o dalsi prispevek vedy, ktery by mohl pomoci rozbijet slupku nacionalizmu ("Nacionalismus má podle Sanda sklon vymýšlet si minulost, která vyhovuje současným potřebám a cílům konkrétního národa." - dost dobre napsano), pover ci mytu.

Podle meho nazoru je nereseni blizkovychodniho konfliktu jednim z duvodu zvysujicihose napeti na celem svete. A jednim z duvodu proc je otazka Blizkeho vychodu neresena je sionismus a hlavne jeho vliv v USA. Podle me by minimun zmen, tykajicich se BV, melo byt:

BLIZKY VYCHOD
- navraceni hranic Izraele do hranic z roku '67, jak pozaduje OSN
- rozmisteni sil OSN podel hranic Izraele a Palestiny (tvoreny vojaky EU, USA, Ruska a arabskych zemi), ktere by monitorovaly dodrzovani primeri (nebudovani nove vystavby a neprekracovani hranic ze strany Izraele, konec ostrelovani izraelskeho uzemi ze strany Palestincu)
- pri poruseni dohod by prichazely sankce, stejne jak v pripade jinych statu, pri nalezeni konretnich viniku jejich odsouzeni mezinarodnim tribunalem
- smlouva o vyuzivani vodnich zdroju

PALESTINA
- vznik samostatneho statu
- aktivni boj proti extremistum (za pomoci mezinarodnich sil (vcetne vyzvednych))
- uznani statu Izrael

IZRAEL
- ukonceni blokad Gazy a Vychodniho brehu
- umozneni palestincum volne cestovat mezi jakymikoliv castmi palestinskeho uzemi a zaroven moznost odmitnuti jejich vstupu na izraelske uzemi
- moznost zachovat stojici zed a vystavet koridor, ktery bude spojovat Vychodni breh a Gazu

OSN (netyka se jen BV)
- provest zmeny v samotne organizaci tak, aby reflektovala zmeny ke kterym doslo od dob jejiho vzniku.

To je jen tak v kostce co me napadlo, po vyprecizovani by se mohlo predat prezidentum Obamovi a Medvedevovi v Praze, at se veci trochu pohnou :)))
05. 04. 2010 | 09:59

n.o.s napsal(a):

tedy argumentova eurabií to je tedy síla,

Al Chalidímu poslal dopis Herzl (zakladatel sionismu)

"židé za sebou nemají žádnou bojechtivou mocnost mají zcela mírumilovnou povahu a jsou naprosto mírumilovným elementem" "a pokud jde o Araby v Palestině koho by mohlo napadnout poslat je pryč"

Herzl svěřil svým deníkům které byli vydány 26 let po jeho smrti že podstatnou složkou jeho strategie byla vojenská síla a že ideálně by sionisté měli zemi kterou si vybrali dobýt zbraněmi. zdroj: Herzl,Besammelte Judische Schriften, citováno v puška a olivová ratolest
05. 04. 2010 | 10:11

vaclavhorejsi napsal(a):

Tupelo:

Ano, to jsou navrhy, ktere rozumni lide predkladaji uz velmi davno, kazdy vi, ze to jinak nepujde (pokud to nema skoncit nejakou velkou tragedii).

Urcite to Obamovi a Medvedevovi poslete! ;-)

..
05. 04. 2010 | 10:13

Béda napsal(a):

Tupelo,

Výstižné. I to východisko by stálo za úvahu.

Bohužel se obávám, že je neprůchozí. Izrael je jaderný stát, počet jeho obyvatel trvale vzrůstá. Pochybuji, že na něco takového přistoupí. Mám obavu, že na to nepřistoupí ani druhá strana. Zákopy nenávisti jsou již příliš hluboké. Ve hře jsou taky zájmy mocností (ropná oblast - strategické území) a širšího arabského, resp. muslimského světa.

Ale za zkušenou by to stálo.
05. 04. 2010 | 10:13

Luba napsal(a):

Zdá se,
že mnozí diskutující se jaksi nemohou srovnat s faktem, že Židé si svá území v Palestině kupovali, kdežto prapotomci a souvěrci pánů Cortéze či Pizzara,
neb blízcí příbuzní anglických, francouzských, holandských, německých a jiných kolonistů původní obyvatele jimi civilizovaných území vraždili, olupovali a zotročovali.
Hodná tetička z Ameriky nám přiveze ...

Jak napsal spisovatel Herman Melvill:
(Nová Amerika je)... neohrožená ale bezzásadová, bezohledná, prodchnutá bezmeznou ctižádostivostí.
Navenek civilizovaná, ale uvnitř barbarská!"
(Století "Nového světa" je) (...)století nesmírných úspěchů, ale zároveň i století hanby, století beze cti, protože celý ten zázrak amerického rozkvětu a rozvoje je vykouzlen a vydupán z ukradené země a postaven na hrobě Indiánů. Je postaven na kostech rudého muže."

Zdroj:
http://www.gymfry.cz/zmp020...

Je zajisté rozdíl mezi tím, když si někdo koupí kus pouště, a zbuduje na něm zelenou zahradu,
než když někdo jiný jinému zahradu ukradne, a bývalého "nájemce" vyžene do rezervace v pustinách.

Samozřejmě,
když někoho zavřeme do klece, nemusí to být vydáváno za bezpráví - klec nepochybně uvězněného též chrání proti případnému nebezpečí z venčí.

Záleží na tom, zda obyvatel katru šel za mříž dobrovolně, jsa podoben žabímu muži mezi žraloky, zda tam byl uvržen za své antisociální činy, nebo zda tam byl nahnán za nedostatečnou rasovou či jinou způsobilost, popř. za majetnický vztah k tomu, co chce někdo jiný.

P.S.:
Netýká se jen mříží, ale i rozličných zdí a plotů.

Je zvláštní, že přehnaný ohled na lidská práva může být ve svých důsledcích pro ony humanisty sebedestruktivní.

Ono "nastavení druhé tváře" může účinkovat pouze u veskrze morálních, dočasně pomýlených jedinců.

Při aplikaci tohoto principu na případ agresivního dogmatika jiného civilizačního a religiózního okruhu:
S největší pravděpodobností nedojde jen na druhý políček, ale rovnou na dekapitaci.
05. 04. 2010 | 10:13

Luba napsal(a):

Možná by si Izraelci mohli vzít obě Ameriky za vzor, a Palestince jednoduše vyhladit.

Pak by jim mohli vystavět pomník, a psát sebemrskačské ódy na jejich spravedlivé partyzánství.
05. 04. 2010 | 10:21

n.o.s napsal(a):

Luba

kupovali?

In 1945, on the 26.4 million dunams of land in Palestine, 12.8 million was owned by Arabs, 1.5 million by Jews, 1.5 million was public and 10.6 millions constituted the desertic Beersheba district (Negev). In terms of arable land, 7.8 million was owned by Arabs, 1.2 million by Jews and 0.2 million by public.

By 1949, some 700,000 Palestinians had fled or been expelled from their lands and villages. Israel was now in control of some 20.5 million dunams (approx. 20 500 km²) of lands in what had been Mandate Palestine : 8 percent (approx. 1,650 km²) were privately controlled by Jews, 6% (approx. 1,300 km²) by Arabs, with the remaining 86 percent under the control of the government.
05. 04. 2010 | 10:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Luba:
"Židé si svá území v Palestině kupovali" Polopravda. Palestinci byli vyháněni sionistickými militantními bojůvkami teroristickými metodami již v době před WWII.
05. 04. 2010 | 10:27

Béda napsal(a):

Luba,

kdyby šlo jenom o odkoupení kusu pouště a zbudování zelené zahrady v něm, asi by se nic moc nedělo.

Problém je, že pouze o toto zde nešlo. Skupování kusu pouště - do r. 1948 celkem 936 km2 nebylo hlavním problémem. Problémem se stalo až sestěhovávání Židů na ten kus pouště a záměr zbudovat zde židovský stát.

Zkuste si analogicky představit tento postup kdekoliv jinde ve světě.

Představte si, že někdo začne záměrně skupovat půdu na území obývaném určitou majoritou, která zde má trvalé ¨(tisícileté) osídlení a posléze se sem bez ohledu na názor a vůli místních začne sestěhovávat s cílem založit si zde svůj vlastní stát. Myslíte, že by se to obešlo bez protestů, případně odporu?
05. 04. 2010 | 10:29

otokar napsal(a):

to: n.o.s
Každý syn má otce, jinak je sirotkem. Ateisté se z pýchy Otce zřekli a tak se učinili sirotky. Je mi Vás líto.
05. 04. 2010 | 10:36

Luba napsal(a):

11. dubna roku 1909 vyrazila z prastarého přístavu Jaffa skupina asi šedesáti evropsky oblečených lidí. Po několika stech metrech se zastavili, vyslechli projev a losem si rozdělili půdu pro nové domy.
(...)

Oněch šedesát rodin, které si pomocí bílých a šedých mušlí rozdělily písečné duny koupené od jakéhosi beduína, se stali zakladateli Tel Avivu.

(...)
Tak začala historie města, které patří k nejzajímavějším, a možná také nejúspěšnějším projektům v dějinách urbanismu.

Dneska je Tel Aviv městem nejen kapitalistickým, nýbrž i liberálním a levicovým.

Jeho "postsionistické“ myšlení jej vzdálilo jiným, tradicionálnějším nebo ideově vyhraněnějším částem země.

Podle historika a politika Šloma ben Ami představuje Tel Aviv ten Izrael, "který už nekráčí za pluhem ani v ruce nedrží samopal Uzi. Je zde místo i pro Madonnu a McDonald’s. Zdejší obyvatelé už nechtějí uskutečňovat vize, ale žít jako ostatní lidé.“

Zatímco Jeruzalém je (mimo jiné) velmi židovský, Tel Aviv je velmi izraelský.

Typický Telavivan je člověk, jenž je připraven za mír s Araby zaplatit vysokou cenu v podobě drastických územních ústupků.

Na národovecké a pravicové voliče z Jeruzaléma pohlíží s nedůvěrou - a oni na něj také.

Je proto ironií, že demonstranti v arabských zemích s oblibou požadují bombardování "Tal Abibu“. I jeden íránský představitel ujistil veřejnost, že právě sem jsou nasměrovány rakety Teheránu.

Sám Tel Aviv však zoufale touží po normálnosti - v tom zůstal stejný jako na počátku."

Zdroj:
http://zpravy.idnes.cz/tel-...
05. 04. 2010 | 10:39

n.o.s napsal(a):

Máme v úmyslu se v případě Syrie dotazovat v zásadě na přání obyvatelů? nic takového v úmyslu nemáme ...Rozpor mezi textem smlouvy a politikou spojenců je dokonce ještě nápadnější v případě "nezávislého národa" Palestiny, než v případě "nezávislého národa" Syrie,

V Palestině totiž dokonce ani nenavrhujeme zkoumat otázku formy konzultace přání dnešních obyvatel země,

A NYNÍ BOMBA

Čtyři velmoci jsou zavázány vůči sionismu. A sionismus ať už je dobrý či špatný ať už má pravdu či ne je zakořeněn ve věkovitých tradicích v součastných potřebách v nadějích do budoucna než přání a předsudky 700 000 Arabů kteří nyní obývají tuto starobylou zem.

Lord Balfour
05. 04. 2010 | 10:41

Luba napsal(a):

Matyáši,
předložte důkazy svého tvrzení.
05. 04. 2010 | 10:42

Béda napsal(a):

otokar,

Je tolik Otců, kolik je náboženství. Některá mají dokonce i víc Otců. Který Otec je ten pravý?
05. 04. 2010 | 10:46

n.o.s napsal(a):

Luba

to co uvádíte jsou primitivní propagandistické kecy nezlobte se na mně ale to mi zní jako komunistická propaganda

"nejúspěšnějším projektům v dějinách urbanismu"

ale to by mohl napsat i Göbels po výhře nad Ruskem.
05. 04. 2010 | 10:48

Luba napsal(a):

Z rozhovoru redaktora Hospodářských novin se Stuartem Cohenem, profesorem politologie na univerzitě v Tel Avivu:

HN: Premiér Ehud Olmert (...)varuje před hrozícím "koncem židovského státu", nepodaří-li se vyjednat dohodu o vzniku Palestiny.

SC: Okupace území, která Izrael dobyl v roce 1967, je obrovským zdrojem nestability.

Přetrvává i hrozba z Íránu a nesmiřitelné spory mezi izraelskou pravicí a levicí.

Pravice chce na okupovaných územích zůstat a dokonce rozšiřovat osady na Západním břehu. Levice trvá na stažení.
S problémy, kterým Izrael čelil v roce 1948, se to ale pořád nedá srovnat.
(...)

HN: Říkáte, že židé tvoří jen část obyvatel Izraele. Stále se diskutuje o "demografické časované bombě", spojované s vysokou arabskou porodností.
Je to pro Izrael hlavní hrozba?

SC: Ano, podle mě je demografie větším nebezpečím než třeba Írán. Pravda, říká se, že počet Palestinců se nadhodnocuje.

Pokračuje masivní emigrace Palestinců, hlavně střední třídy, a porodnost u těch, kteří zůstávají, klesá. I v hranicích před rokem 1967 ale Nežidé (hlavně Arabové) stále tvoří téměř 18 procent populace Izraele.

A když přidáme území okupovaná Izraelem po roce 1967, poměr se zvýší na asi 40 procent. Pak už je nesmysl mluvit o Izraeli jako o "židovském státě".

Ta debata ale není jen o číslech. Okupace je nemorální.

A v konečném důsledku rozleptává hodnoty jak v izraelské armádě, tak ve společnosti.
To je skutečná hrozba a zároveň nejlepší argument, proč by se Izrael měl stáhnout z Palestiny co nejrychleji."

Zdroj:
http://hn.ihned.cz/c1-24622...
05. 04. 2010 | 10:52

n.o.s napsal(a):

otokar

vy mne chcete rozesmát že jo inu apríl už byl zkuste to 30 snad se vám to povede

jinak já nejsem ateista, ale pokud mluvíme o "bohu" Abraháma Izáka a Jákoba tak to není bůh to je parodie

pokud mluvíme o bohu apoštola Pavla
deus, qualem Paulus creavit, dei negatio
asi tak :)
05. 04. 2010 | 10:58

Luba napsal(a):

utři n.o.se,
co je na zmínce o architektuře primitivního, propagandistického, natož Goebbelsovského?

Nechcete si zajít k odborníkovi?
Moderní věda je v rukou "sionistů", a jimi vyvinuté medikamenty jsou účinné a mohou Vám pomoci.

Doporučuji firmu TEVA:
http://www.teva.cz/kontakty...
Doporučuji firmu TEVA.
05. 04. 2010 | 11:00

Béda napsal(a):

Luba,

argumentace architekturou, stejně jako argumentace rajskou zahradou je na pozadí vleklého konfliktu úsměvná. Chcete říct, že architektura na palestinském (nežidovském) území je špatná?

K tomu N.o.s. - ovu přirovnání. Viděl jste někdy Hessovy architektonické plány? Tím bylo patrně míněno, že architektura ani zahrada, byť by byla sebekrásnější, z nikoho nedělá ve válce morálnějšího aktéra.
05. 04. 2010 | 11:06

Luba napsal(a):

Bédo,
Hitlerovým dvorním architektem nebyl Hess, ale Speer.

A jeho architektura je monumentální hnusobou.
http://www.ottens.co.uk/gat...

Dále,
těžko mi můžete přičítat slova, která jsme nenapsal.
05. 04. 2010 | 11:16

n.o.s napsal(a):

Béda

podívejte se někdy až budou dávat filmy z doby raného socialismu

"který už nekráčí za pluhem ani v ruce nedrží samopal Uzi" (jo ten socialistický člověk)

to je budovatelský slovník pár excelence
05. 04. 2010 | 11:16

Grandmaster napsal(a):

Zda se ze zidovska otazka je celosvetova i geograficky. Z Tibetu do Ameriky... A spousta slovniho salatu. Je obdivuhodne, jak dobre jsou ctenari tohoto blogu informovani. Netroufam se pridat k debate, nemam tolik vedomosti o teto problematice, jen bych si dovolil pridat - konflikt zide-palestinci je 'forever war'. Nikdy neskonci.
05. 04. 2010 | 11:25

Lex napsal(a):

Vclav Hořejší
"...proc pro zidovskou narodnost povazujete za zasadni aspekt judaisticke nabozenstvi?"
Proč mi, pane profesore, kladete takové otázky, když na ně znáte odpověď, a také já jsem to, co by znamenalo odpovědi na ně ve svých vstupech již napsal?
Nikde jsem nenapsal, že pro židovskou národnost považuji za zásadní aspekt judaistické náboženství. Dokonce nikde nepíšu o "židovské národnosti". To celou záležitost už zase posunujete jinam. Něco jiného je asi "národnost" - zase v pojetí našem, tj. přihlášení se na základě svobodného rozhodnutí (čl. 3 odst. 2 věta první LPS)), a něco jiného být Židem. Židem jste buď pokrevně (po matce automaticky, ale i po předcích, kde existuje analogie s norimberskými zákony - a na tohleto ověřování pro účely přiznání izraelského občanství má Izrael, pokud vím, speciální instituce) - no a pak si klidně buďte ateista (nebudete ale "Pravým Židem" ve smyslu apoštola Pavla), anebo jste se stal Židem na základě náboženské konverze, tj. přijetím židovského náboženství se vším, co k této proceduře patří. Pak můžete být sotva ateistou. Otázku reformních konverzí nechávám stranou.
Jako jeden z problémů židovského státu vidí současní ortodoxní Židé "Zákon o návratu", který dává nárok na státní občanství Izraele i konvertovaným Židům, tedy "Nežidům", kteří předepsanou formou přijali židovské náboženství, včetně jejich nežidovských členů rodin. http://eretz.cz/content/vie... Izrael není "nafukovací". Proto je snaha (zřejmě úspěšná) zřídit v Maďarsku "konverzní soudy" pro východní Evropu, které by měly posuzovat legitimnost. legalitu a závaznost konverzí pro získání izraelského občanství. Kromě toho existují snahy o revizi "Zákona o návratu" http://eretz.cz/content/vie...
Je-li Shlomo Sand (podle jiných zdrojů "Zand") Židem, nebo ne, to já nevím. Asi je. Ale to vůbec nesouvisí s tím, o čem píšu.
Konec konců i předmět Vašeho článku předcházelo už 29.1.2009 tohle http://www.palestine.cz/emb... což vzhledem ke svému zdroji jistě v českých sdělovacích prostředcích žádnou odezvu nenalezlo.
Apropós - já se problematikou Židů nikterak nezaobírám, nemám s tímto fenomenem žádný problém, což neznamená, že nemám žádný názor. Naopak, stran loňského izraelsko-palestinského konfliktu v Gaze jsem zastáncem Goldstoneovy zprávy. Jsem stejně kritický vůči palestinskému terorismu (především ze strany Hamásu), jako vůči nepřiměřenosti odvetných akcí ze strany Izraele. Do jisté míry jsem schopen chápat i obecně palestinský postoj ve vztahu ke zřízení státu Izrael na území, které považují za své, tím spíše na okupovaných územích (nedokážu si představit, jak by reagovaly jiné národy, kdyby se světová moc rozhodla zřídit na jejich historických územích jiný státní útvar, navíc nejen z obyvatelstva tam žijícího, ale postupm času zdesateronásobeného koncentrací z celého světa. Pokud vím, tak kolonisté amerického kontinentu za tím účelem původní indiánské obyvatelstvo vyvraždili a zbyteček nahnali do rezervací.)
05. 04. 2010 | 11:25

Luba napsal(a):

n.o.se,
jasně, budovatelský slovník odpovídá budovatelskému nadšení, které nezbytně museli noví Izraelci mít, jinak by tu "Rajskou zahradu" poušti nevyrvali.

Slovy Sira Winstona:
Jen dřina, pot a slzy.
To jsou pravé základy moderního Izraele. (Pozor! Propaganda!)

Izraelský kibuc je jediným případem převedení komunistického ideálu do praxe.
Kupodivu to fungovalo.
Lidem stačí k přežití poměrně málo.

Takže,
pluh ke zúrodnění pouště, a samopal Uzi jako nezbytný doplněk k obraně výpěstků před nepřejícnými jsou dobovými reáliemi budování státu onoho.

Samozřejmě,
řadový trouba, který nikdy nevykonal nic podstatného, jen umí dřepět u terminálu a trousit kydy, se tomu vymívá.
Toť vymoženost doby postmoderní.
05. 04. 2010 | 11:33

Béda napsal(a):

Luba,

omlouvám se - byl to samozřejmě Speer, nikoliv Hess.

Otázka: kdo napsal toto?
"Je zajisté rozdíl mezi tím, když si někdo koupí kus pouště, a zbuduje na něm zelenou zahradu, ..." 05.04.2010 10:13:47

a toto?

"...Tak začala historie města, které patří k nejzajímavějším, a možná také nejúspěšnějším projektům v dějinách urbanismu..."05.04.2010 10:39:53
05. 04. 2010 | 11:34

n.o.s napsal(a):

Luba

základy moderního Izraele jsou zcela jinde mimochodem tuto argumentaci

"pluh ke zúrodnění pouště, a samopal Uzi jako nezbytný doplněk k obraně výpěstků před nepřejícnými jsou dobovými reáliemi budování státu onoho."

by klidně mohli použít nacisti v sudetech, to je nehorázný nacistický výlev, "akceptovatelný" jen proto že tím kdo drží samopal a pluh je žid
05. 04. 2010 | 11:48

Luba napsal(a):

Bédo,
to první jsem napsal já,
to druhé byl citát.
05. 04. 2010 | 11:55

n.o.s napsal(a):

Luba

obyvatelé té oblasti nemohli ani přibližně mít schopnosti a prostředky kterými disponoval podnik (koloniální podnik) západu 19.stol

podívejte se na Německo ve století 20-tém, pravděpodobně nejvzdělanější národ stačili 2 plány a (The Dawes Plan, The Young Plan) a celý národ následoval Hitlera
05. 04. 2010 | 12:01

Luba napsal(a):

n.o.se,
zbytečně zaplevelujete diskusi.

Samopal Uzi nemohli nacisti v Sudetech použít, protože "Uziho" vyvinul Uziel Gal až koncem let čtyřicátých.

Nacisti v Sudetech mohli použít jedině MP-38 Heinricha Vollmera, ale běžnější zbraní byla tehdy klasická opakovací karabina Mauser 98k.

Podivuji se, že k označení českými Němci obývaných území užíváte pojmu Sudety, protože Sudetenland si vymysleli právě němečtí nacionalisté a henleinovci, aby svým historicky nepodloženým konstruktem podpořili své územní nároky vůči Československu. Každý, kdo užívá pojmu "Sudety" se automaticky hlásí k odkazu Konráda Henleina.

Je samozřejmé, že kdo je napaden, měl by se bránit, chce-li přežít. Jedná se o nutnou obranu či o krajní nouzi, což nejsou pojmy práva válečného, ale práva civilního.

Má-li být obrana účinná, často musí její intenzita přesahovat sílu útoku. Následky pak padají zcela na hlavu útočníka, nikoli na hlavu napadeného, který se jen bránil.
05. 04. 2010 | 12:15

n.o.s napsal(a):

Luba
Dle Stanoviska Odboru legislativy a koordinace předpisů a kompatibility s právem Evropských společenství Ministerstva vnitra České republiky k používání názvu Sudety ze dne 13. srpna 2004 však nejsou vyhlášky z 22. května 1945 a z 31. srpna 1942 (navržená 14. února 1942) součástí platného právního řádu České republiky.[9]
05. 04. 2010 | 12:21

Luba napsal(a):

n.o.se,
Vaše vývody jsou úsměvné. :)

Vykašlete se na chvíli na Wiki, a přečtěte si hodnotnou knihu.

Třeba "Duši moderního člověka" od C.G.Junga (to nebyl Žid).
Nebo "Anatomii lidské destruktivity" od Ericha Fromma (to byl Žid).
05. 04. 2010 | 12:25

n.o.s napsal(a):

Luba

kdo je útočníkem a kdo obráncem je v tomto případě velmi relativní
05. 04. 2010 | 12:26

hoven napsal(a):

vaclav horejsi,
s těma keltama máte pravdu. a to uvažte, že puvodně v evropě žili neandrtálci a pak přišel z afriky člověk všechny vymlátil a sežral a usadil se tady. jenom ty židi se nenechali vyhnat a ubránili se. jsou lepší než ty neandrtálci, keltové nebo třeba indiáni v americe. proto jim držim palce.
05. 04. 2010 | 12:30

JC napsal(a):

kolemjdoucí,
Přestávám mít sílu s vámi diskutovat. Vytváříte si otázky beze smyslu, tvrdíte že jsou to moje otázky a chcete abych na ně odpověděl.
viz"Já bych právě rád znal vaší metodiku, podle které jste určil, že zrovna Palestinci jsou ti, co se musí podřídit, jinak to jsou kolaboranti."
Já jsem nikde nenapsal, že se musí podřídit/to je vaše slovo, já bych použil spíš akceptovat/ jinak jsou kolaborani.
Stát Izrael vznikl v roce 1948 a o rok později byl přijat do OSN. Jestli někdo chce žít v tomto/nebo jiném/ státu, měl by ho snad akceptovat a /ať je po vašem/ podřídit se pravidlům a zákonům tohoto státu.Činit tak samozřemě nemusí, ale pak podle míry provinění se proti zákonům musí počítat s náležitým trestem.Dál vás nebudu unavovat a diskus tímto ukončím, protože se nemůžeme dobrat shody názorů.
To je stejné jako s tím domluvit se kdo je partyzán a kdo bandita pokud jsou dva úhly pohledu na věc.
05. 04. 2010 | 12:35

n.o.s napsal(a):

Luba

"Vaše vývody jsou úsměvné. :)"

jaké? ten citát
05. 04. 2010 | 12:45

Luba napsal(a):

hovene,
podle posledních výzkumů pana ředitele se část přisunutých Afričanů spářila s atraktivními Neardenthálci, jejichž hodnota souloživá převyšovala hodnotu výživnou, a touto plemenitbou vznikl Homo sapiens rufus, neboli Člověk ryšavý.

Člověk ryšavý je postrachem všech anesteziologů, protože nestandardně reaguje na veškerá používaná hypnotika a sedativa.

A jakožto extériérově výrazný a oslišný bývá stižen xenofobní nepřízní, a tak částečně sdílí osud všech těch, co se liší od většinových populů.
Nebýt Židů, stali by se terčem pogromů oni zrzci.

Ryšavé vlasy, výrazné nosy, odlišné zvyky, výstřední chování, nápadná krása či nápadná ošklivost - toť snadný terč pro řádění obránce hygienicky a myšlenkově sterilní masy před zneklidňující jinakostí.
05. 04. 2010 | 12:52

Luba napsal(a):

Začínám škobrtat :)
Končím.
Pokračování příště ...
05. 04. 2010 | 12:55

n.o.s napsal(a):

Luba

05.04.2010 12:52:09

to přirovnání je sterilní, definujte mi jinakost

zdá se mi kritizujete něco čeho jste sám obětí
05. 04. 2010 | 13:02

kolemjdoucí napsal(a):

JC:

Aha, takže vy tu nadřazenost státu Izraelců zakládáte na uznání od ostatních států skrze OSN.

Takže kdyby v roce 38 došlo kvůli Sudetům na vojenskou akci, tak byste zcela analogicky považoval Čechy bojující proti Německu za kolaboranty, kteří nechtějí akceptovat zákony nového státu.

Myslel jsem si to, díky, že jste mi to potvrdil.
05. 04. 2010 | 13:11

hoven napsal(a):

luba,
:-)))))))))))))))
05. 04. 2010 | 13:35

JC napsal(a):

kolemjdoucí,
Ta vaše analogie..to je na cvokhause.
Ale abych vás rozladil tak ve vámi citovaném případě bych za kolaboranty s Německoem považoval ty Čechy kteří by s Němci po boku bojovali proti ČSR.
Stejně jako z a kolaboranty považuji ty "palestinské židy" kteří s Araby bojují proti státu Izrael.
05. 04. 2010 | 13:39

Pepa Řepa napsal(a):

VELIKONOČNÍ ROZJÍMÁNÍ VÁCLAVA HOŘEJŠÍHO

Profesor Václav Hořejší, MVDr. (moudra všeho druhu) se zasnil.
Jsou Velikonoce, je třeba rozjímat.
I napsal článek o Chroustech O tom, že vlastně chroust není chroustem, neb to tvrdí jeden z chroustů a to s titulem. Musí to tedy být pravda pravdoucí.Chrousti neexistují.

Uffffffffffffffffff, pane profesore, Oni jsou hlava, kam na ta témata choděj? Ozval se tradiční, exhaltovaný výkřik.

Ochránci chroustů je autor napaden, že nemá chrousty rád.
V.H. se urazí poprvé.
No dovolte!!! Jsem sice sponzorem pěti organizací chroustožroutů, ale mezi chrousty mám přátele. Jednoho chrousta-Uriáše- mám připíchnutého na nástěnce hezky preparovaného, z druhého –Finkeleyho- mám těžítko.

Právním šťouralem je V.H. usvědčen ze zmatených bludů. Urazí se podruhé.
Dovolte, chloubo právní vědy, to přece neříkám já, ale sám chroust Sand, já ho jen cituji.

Z kotelny vyleze pološílený Utřinos s Dawkinsem pod paží. Dostal vycházku, v Bohnicích zrovna hrají hru Po stopách Fridricha Nietzscheho..

Znalci SV přispěchají se sdělením, že pracovitý chroust vlastně zmrvil poušť, protože z ní dělá zahradu a to se nemá.
Etablovaným táborským mužikům zase nejde do hlavy, že tam můžou existovat jedinci, kteří newailují a nemydlí hlavou do zdi, že je kostel na každém druhém rohu.

Wikibéda má tradiční problém s cimrmanovskou švestkou, neudrží téma. Zabloudí až do prodeje půdy v Tibetu.
Předpokládá, že je Jeruzalém obklopen golfovým hřištěm a ne pouštní hammadou.

S odstupem sleduje debatu pobavená Šahrazád. Ví své- počkejte ateisté, křesťané, agnostici, judaisté! My Vám ukážeme, co je víra.

Kritiky je naznačováno, že V.H. je katolíkem na baterky. Autor se urazí-dříve než kohout třikrát zakokrhá- potřetí.
Dovolte, v době solární energie?
Odchází tedy do kostela nejsv. Salvátora, kde vyklečí před T.H. ďolík , bude přikyvovat kázání, jak jsou Židé naši starší bratři, poslechne si cosi o Mošem (který neexistovalo) o Ježíši Kristu (který přece také neexistoval), ale který se z jeho mysli zcela vytrácí, možná se dozví i cosi o vzkříšení.

Doma má rozdělaný další článek. O tom, že neexistovali ani Kelti ani Markomané, že vlastně neexistuje žádná historie a pokud ano, tak zfalšovaná neb my to po třech tisíciletích víme lépe, než očití svědci. Že prvním na Řípu byl praotec Čechů - Pišta Lakatoš.DNA to potvrdila.

Václav Hořejší, MVDr. je spokojen.
Klik-klik-klik, brzy bude na parník.

Velikonoce končí.
Tak jsme si- tak nějak POKŘESŤANSKU- zarozjímali.
05. 04. 2010 | 13:45

Béda napsal(a):

JC,

pozor na analogie. O osudu 1.ČSR rozhodla o nás bez nás vyšší moc - velmoci, které podepsaly Mnichovský diktát. O osudu Palestiny rozhodl britský mandátní správce a poté OSN - o nich bez nich (Palestinců se na Balfourovu deklaraci - zcela záměrně, viz citátá N.O.S. e)nikdo neptal a názor muslimských zemí kolem taky nikdo nezohlednil).
05. 04. 2010 | 13:49

Béda napsal(a):

PŘ,

docela zábavné. Až na tu malou mystifikaci - s Tibetem nepřišel Wikibéda ale Vojtěch, wikibéda pouze na jeho odtažitou otázku reagoval. Jestliže tedy chcete někoho kritizovat, zato že neudrží téma, zkuste prosím Vojtěcha. (Ale to by se asi tak nějak nehodilo do vašeho záměru, že?)
05. 04. 2010 | 13:56

vaclavhorejsi napsal(a):

Je treba poznamenat, ze podle jedne prace v prestiznim casopise vychodoevropsti Zide z Chazaru nepochazeji:
http://www.pnas.org/content...

Jinak - zdravim Peu Repu, ktery je mily a vtipny jako vzdy.

..
05. 04. 2010 | 13:59

Pepa Řepa napsal(a):

To Béda
ó pardón, kolego.
Jste na tom ještě dobře.
Nic si nedělejte z toho, že neudržíte jenom téma.
Se mnou je to horší.


.
Se mnou je to horší.
05. 04. 2010 | 14:04

n.o.s napsal(a):

Pepa Řepa

další modla se hroutí, a zcela evidentně ztrácíte kontrolu, kdysi jste dokázal napsat něco zdánlivě smysluplného a na zoufalství vám stačilo pár řádků dnes je to přesně naopak.

ostatně člověk ve vašem věku takové bludy obvykle nepíše.
05. 04. 2010 | 14:07

Pepa Řepa napsal(a):

To n.o.s.
Ale jděte, já se Vámi docela bavím.
I když je to kruté, nekřesťanské.
Člověk se nemá smát postiženým, říkala mi maminka.
05. 04. 2010 | 14:25

n.o.s napsal(a):

Pepa Řepa

výborně, jsem rád

řekněte mi upřimně také jste se bavil

Pane Hvížďalo,
v duchu vašeho článku mám pro Vás jedinou otázku:

S kým se kurvila Vaše matka?
23.12.2008 00:17:45

nechci vám to připomínat jde mi jen o zjištění co je zábava.

já se domnívám že jste naopak zcela normální, ale neurážíte mne naprosto ne
05. 04. 2010 | 14:33

Light napsal(a):

To, že někdo zničil druhý chrám, mělo za následek války. Až ten 2. chrám našeho slunce v srdci postaví nejen Židé, ŽIVÁ VODA BUDE OPĚT PRAMENIT v nás samých.

Pokud byl 1 špatný a celkově byli 3, pak jen 2 dobří mohli zvítězit. Proto chrám zničili a v témže roce 1, aby byla sada kompletní 3 měsíce před koncem, ještě bratry zlého businessu uklidnili září své obrácené 6. Zabili mnoho lidí a to bylo naše zlo. Jsme malé kuřátko ve vajíčku a divíme se, že jsme se právě vylíhnuli:) Divím se, že jste lhostejní k manipulacím zapomění a nedivím se, že jsme proto denodenně klamáni. Kuk proto z temné skořápky ven, ať se náš pohled na svět změní.

Ptám se snažil se už někdo Židy povznést nad jejich nelehký útlak předurčených NEJVĚTŠÍCH ZLOUNŮ PLANETY??? NE A PROTO TO UDĚLALI ONI PROSTŘEDNICTVÍM SVÉ VLASTNÍ MANIPULACE. Neměli jsme jako lidstvo dostatek pochopení, vydobyli si ho proto násilím jejich mediálně bankovní bratři komandisté, avšak jakou cenu má nyní jejich království pro jejich komplementáře ??? Kde je teď naše dobro a kolik váží naše vlastní zlo, takto se máme nyní ptát. PROTO SE PŘED NÁMI ODKRÝVÁ NOVÁ SLUNEČNÁ CESTA VESMÍRNÉHO BYTÍ.

Chtěl už někdo s Židem hovořit a podat mu ruku beze zbraně ??? Židé v sobě mají mnoho trnů, proto musíme jejich zranění umět léčit. Šli pro poklad zlatého grálu jako bozi přez růžovou zahradu a ani nevím proč jsme si zde s nimi zdřímli tak nějak i my všichni:-) O důvod víc, proč se nyní začít jako lidstvo chápat zcela precedentně ve své soudržnosti tohoto snu. ŽIDÉ SICE CHÁPOU POMALU, ALE docela RYCHLE SE DOKÁŽÍ VZBUDIT, když jde to tuhého:-) Proto se pojďme středně rychle probouzet, nejen Židé, ale jako jednotná planeta a to svým důvtipem. Pozor však, aby někdo nebyl tak vtipný, až by židy dobrem pobil, a ty zlé v nich vyhladil úplně, protože to oni sami musí sebe začít chápat především v hašení řádu zlého peněžního žáru, polarizací svých vlastních probouzení V UKLIDNĚNÍ.

Hořejší nasměroval zrcadla k jejich hoře. Vidíme horu písku, jejich Enter Sandman byl jen válečný muž a žena. Sen nepřátelského palčivého obětí, zhmotnělý FALEŠNÝ SEN NÁŘKŮ, zlý Sandokan, kterého nejlépe očernit bez rasových hranic manželství. Pokud se zřekneme židovských dějin, zřekněme se i pěněz. Nechme si peníze, zřekněme se však Židů a byla zde genocida diskriminace, kterou znovu nedopusťme. Nechme proto sobě a ZLATOU STŘEDNÍ CESTOU i v Židech peníze, které rozdáme umírněnou cestou ŽIVOTU nás všech, ve vlastním systému zrcadel. Jen tímto ZRCADLEM USPÍME OPICI, už se nyní probouzíme a procitáme se zlého snu. Uspíme v sobě opici zlého hamižného mamonu a ZAČNEME PSÁT ČLOVĚKU NOVÉ LEPŠÍ DĚJINY PENĚZ ŽIDŮ. Zbývá vykročit tou správnou, tudíž levou nohou, protože ta je ta odrazová pokud jste ti dobří praváci a máte své tělo i ducha zcela synchronní:)

Příjemný hod i skok velikonoční.
05. 04. 2010 | 14:37

kolemjdoucí napsal(a):

JC:

Máte v tom maglajs. Jednou je kolaborant ten, kdo bojuje proti novému světem uznanému státu, jindy zase ten, kdo bojuje proti jeho nepřátelům...
05. 04. 2010 | 14:38

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

zajímalo by mne, vy jste tu knihu četl? speciálně kapitola

"The Scientific Puppet and the Racist Hunchback"

přiznám se příliš tomu nerozumím
05. 04. 2010 | 14:50

češka napsal(a):

Vázení, je neoddiskutovatelným faktem, ze území Palestiny je kolébkou 3 nejrozšírenějších nábozemství a současní Palestinci jsou jejich jedinými právoplatnými dědici, pričemz nábozenství hraje az druhotnou roli.
Vývojová linie šla modlosluzebníci - zidé - krestané - mohamedáni. Obyvatelstvo ale ve své podstatě zůstalo stejné.
Prapraprapradědové modlosluzebníci, praprapradědové zidé, prapradědové krestané a pradědové mohamedáni.
My všude okolo jsme jedno z těchto nábozenství zprostredkovaně prevzali, a to včetně dnešních nepalestinských Zidů.
05. 04. 2010 | 14:55

JC napsal(a):

kolemjdoucí,
No maglajs tu následkem zmatení pojmů Hořejším/vlastně ne jím, on jen opisoval/vzniknul pěkný.
Nejsem si jistý, že bych někde měl /v rámci tohoto zmatečného blogu/ rozpor sám se sebou. Hledat se mi to nechce, tak vás rosím udělejte to za mě, když víte kde se tak stalo abych to mohl opravit.
05. 04. 2010 | 15:03

vaclavhorejsi napsal(a):

n.o.s:

Jeste necetl, budu ji mit cca za tyden.
Mam ale hodne jineho materialu (mensi afera pred 10 lety, kdy byl cenzurovan clanek spanelskeho tymu genetiku, ktery dokazoval, ze je minimalniu rozdil mezi Zidy a Palestinci). Napisu o tom v dohledne dobe.
Zatim se muzete podivat sem:
http://en.wikipedia.org/wik...

..
05. 04. 2010 | 15:06

n.o.s napsal(a):

ale když už máme ty velikonoce tak pro pobavení...

všichni jej známe Ježíš Kristus, ale jak vlastně vypadal
http://2minuteblog.files.wo...

to je klasika, ale je to skutečně on, či spíše mohl skutečně takto vypadat člověk žijící v oblasti Galilea řekněme v 1.stol. n.l.?

mnozí se domnívají že ne

http://www.popularmechanics...

https://www.youtube.com/watc...
05. 04. 2010 | 15:11

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

přijde mi to jako naprosté šílenství, vím jak dopadl např.: Thomas L. Thompson je to neuvěřitelné
05. 04. 2010 | 15:22

Ara napsal(a):

Pepa Řepa:

Poněkud uštěpačné ale celkově vtipné, fakt jsem se zasmál :-) /konkrétní faktografickou stránku "elaborátu" ovšem nehodnotím, to přenechávám jiným/
Nicméně mě to ponouklo, abych taky dal něco málo i k tématu...

Takže k článku:

Podle mého soudu to, jaké má kdo "geny", není pro praktickou "etnickou identifikaci" vůbec směrodatné.
Ale je zde směrodatné jen to, nakolik se dotyčný jedinec tím příslušníkem určitého etnika, kmene, národa... cítí být. Čili nakolik s ním sdílí společný "prostor". /Pro méně chápavé... tím termínem nemám ovšem na mysli jen nějaké území, ale mnohem širší souhrn etnografických či "národotvorných" faktorů/
Co z toho tedy plyne konkrétně?
Podle mě jen to, že i kdyby se např. ti Palestinci opravdu ukázali být původními "genetickými Židy", tak to ve skutečnosti žádní Židé být nemohou prostě proto, že se být těmi Židy necítí. Krom sdílení stejného území a krom do určité míry i podobného jazyka (pocházejícího z téže jazykové rodiny) s nima totiž už žádné další společné atributy nemají. Prostě se cítí být palestinskými Araby, respektive Palestinci (to sice až v nejnovější moderní době a zatím asi i dost "účelově", to ale není podstatné, každý národ "nějak vzniknou musí" ;o)), a ani náhodou se necítí být etnickými Židy.
/Stejně tak např. i dítě, byť původně českých rodičů, pokud bude od kolébky vychováváno v Německu jako Němec, tak se vskutku tím Němcem i stane, žádným Čechem/
Takže i u těch Židů (stejně jako u Čechů, Němců, či kohokoli jiného) platí, že i kdyby opravdu pocházeli z geneticky různých kmenů a národů (z takových co nebyly s Židy nijak etnicky zpřízněné), ale se nějak těmi "Židy" stali (protože přijali za svou jejich kmenovou víru, jejich kulturu, jejich dějiny i mýty a posléze event. i společný dorozumívací jazyk), tak těmi Židy opravdu budou a nikdo s tím nic moc asi nenadělá.
Stejně tak jako považujeme za pravé Čechy i takové spoluobčany, co byli třeba původně Němci, ale se do českého prostředí důkladně asimilovali a takto plně s ním ztotožnili. Takže se pak plným právem již považují za Čechy.
Proto sice podobné studie mohou být i docela zajímavé, nicméně valný reálněpolitický význam pravděpodobně mít nemohou.
05. 04. 2010 | 15:55

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ara
Takto si dokonce myslím , že k národnosti se dá přihlásit i manifestačně, třeba na protest proti čemusi nepěknému : Zbyněk Fišer alias Egon Bondy.

Pandořinu skříňku s genetickým zdůvodněním příslušnosti k árijskému národu etc. bych raději nechal zavřenou.
Nejméně ještě dvě tři generace.
05. 04. 2010 | 16:13

češka napsal(a):

To Ara
Korán vychází z Bible, Jezíš chtěl být uznán zidovským Vikupitelem, Mohamed chtěl být uznán za Jezíšova následníka.
Chcete - li sitaci "aktualizovat", tak polozte otázku, jestli mohl být někdo napr. krestan, komunista a Cech?
Teoreticky asi ne, praktichy jich zde je několik set tisíc. A ted to zkuste hodnotit z odstupu cca 1 000 let.
05. 04. 2010 | 16:14

Blackbird napsal(a):

marvin (04.04.2010 15:41:46):

Obavam se, ze vase myslenkove procesy jsou v souladu s nadrzlym antiamerikanismem Vaclava Horejsiho. Abyste si uvedomil, jak nesmyslna a neuveritelne hloupa je vase “oprava,” zkuste si uvedomit, ze “pan Novak” je zhruba 310 milionu lidi a tudiz ma skoro jednu a ctvrt miliardy pradedecku. Naprosta vetsina techto pradedecku, ani nevykradli samoobsluhu, ani neukradli zadnou vilu. Tez naprosta vetsina pana Novaka si “nevali sunky v ukradene vile”. Tusim, ze v dusledku vaseho smesneho zaslepeni antiamerikanismem si ani vy ani Vaclav Horejsi existenci techto nepochybnych skutecnosti nikdy nepripustite. Skoro je mi vas obou lito. Vlastne vsech trech, protoze ten nesmysl puvodne vyprodukoval Ludek Bednar a Vaclav Horejsi to pouze hrde “papouskoval”... :-)
05. 04. 2010 | 16:24

vasja napsal(a):

Než začnete hoši zasvěceně mudrovat, přečtěte si třebas něco na http://khazaria.com
05. 04. 2010 | 16:31

buldatra napsal(a):

to n.o.s.:

ve skutečnosti však vypadal Jesus pravděpodobně takto:

https://www.youtube.com/watc...
05. 04. 2010 | 16:43

n.o.s napsal(a):

buldatra

to je ovšem naprostá klasika :)
05. 04. 2010 | 16:49

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Mám podobný pohled na tento blog i diskusi pod ním.
Hořejší má asi nějaký vnitřní problém s židovstvím, jinak by se tomuto tématu tak nevěnoval.

Jemnický
05. 04. 2010 | 16:52

Jemnický napsal(a):

Hořejší a spol.

Židé a Arabové mají společného otce Abrahama leč matku rozdílnou, tak že čemu se divit, že geneticky jsou si podobní. Avšak, Hořejší, co jsi dělal na hodinách náboženství a katechismu, kde bloumala tvá mysl při konání povinností ministranta? Komu bylo předáváno požehnání Hospodinovo? Ten Židem, komu požehnání Hospodinovo předáno jest bylo. Ten křesťanem, komu požehnání Kristovo náleží.
Co nad tím pořád špekuluješ?!, oči poule a mozku namáhaje, ničehož se nedobíráš.

Proč si asi Žídé za ty prachy nekoupili něco úrodnějšího s naftou pod zemí? Proč ausgerechnet do tý Palestýny, odkud je vyháněli od nepaměti?
Že prej země zaslíbená, ale kdo to garantuje? Nějaká právní kancelář Hospodin a spol.

24.5. je uzávěrka TAČR, zkuste to raději tam. Anebo je vyhlášena soutěž na vědeckou spolupráci s Izraelskými firmami. O nestrannost soutěže dbá sám Hospodin, na rozdíl od GAČR, TAČR, NAZV, IGA a další spolky na totální likvidaci vědy hrdinného národa Čechů v Čechách a na Moravě.

Veselé velikonoce,

Jemnický
05. 04. 2010 | 17:21

Yvetta Z. napsal(a):

To Jemnicky:

“Hořejší má asi [???] nějaký vnitřní problém s židovstvím...” :-)))))))

Vaclav Horejsi je antisemita jako delo a povazuje protizidovske, fasisticko-teroristicke hnuti Hamas za “politickou organizaci, se kterou by se melo jednat.” :-) Vubec by me neprekvapilo, kdyby je podporoval nejen ideologicky, ale i financne.
05. 04. 2010 | 17:37

vaclavhorejsi napsal(a):

Jemnický:

Noblesne podanou nabidku na tykani prijimam! Stasten bud, ze nespekulujes, oci nepoulis a vsechno ti zasluhou hodin nabozenstvi jasno jest!

Jen pro doplneni tveho mozna ponekud jednostranneho uhlu pohledu - onehda pri diskusi clenu jiste farnosti s jistym dobre znamym rabinem padla otazka: "Jaky je vas nazor na Jezise Krista?". Rabin pravil: "Radeji to ani nechtejte slyset".

Z tveho starostliveho doporuceni (dokonce starost o nezdrave namahani mozku a pouleni mych oci!) pro me zazniva jakasi snaha cenzurovat, o cem by se melo psat a o cem by se melo mlcet. Myslim, ze to se Hospodinovi moc nelibi!

Ja bych rekl, ze Hospodin by cca od roku 33 mel v grantovych soutezich fandit spis krestanum, nez zidum, nebo mas bratre Jemnicky opacny nazor?

..
05. 04. 2010 | 17:42

vaclavhorejsi napsal(a):

Yvetta Z.:

Aaa, uz je to tady!

..
05. 04. 2010 | 17:46

Pepa Řepa napsal(a):

Vasjo, každý má svou soukromou Ha-Kotel ha-Ma'aravi, jak je vidět z tohoto záběru kolegy utřinose, pořízeného skrytou kamerou v Libni.

http://kristofkintera.com/p...

Dle nejnovějších výzkumů norimberského Ústavu pro čistotu rasy, byla zjištěno, že jedině on, prof. Hořejší a Dawkin, vykazují naprostou shodu s DNA jistého Abrama, který-jak jsme poučeni-nikdy neexistoval
05. 04. 2010 | 17:47

vaclavhorejsi napsal(a):

Yvetta Z.:

Ale daleko horsi antisemita je jiste Shlomo Sand (a Uri Avnery, Norman Finkelstein, a mnoho dalsich podobnych...).

..
05. 04. 2010 | 17:49

Pepa Řepa napsal(a):

To Jemnický
naděje umírá poslední.
Nezbývá než doufat, že v letních měsících se stav katolíka na solární pohon, vašeho nového kamaráda Vaška, zlepší.
05. 04. 2010 | 17:54

Pepa Řepa napsal(a):

No vida, už má novou Nejsvětější trojici.

Shlomo-Uri-Norman
05. 04. 2010 | 17:56

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Ba bratře Václave, Hospodin by měl fandit vědě a jejím dětem, což také dělá, na rozdíl od všelicjakých darebníků, bezvěrců a byvších bolševiků, pfuj tojfl, v různých agenturách pro podporu vědy. Kdyby ses mě zeptal, jaký mám názor na vědní politiku, odpovím jako ten Rabi.

Tvůj bratr v Kristu a vědách přírodních,

Jemnický
05. 04. 2010 | 18:18

Lex napsal(a):

n.o.s. napsal: "Pepa Řepa
výborně, jsem rád
řekněte mi upřimně také jste se bavil
Pane Hvížďalo,
v duchu vašeho článku mám pro Vás jedinou otázku:
S kým se kurvila Vaše matka?"

Ano, Pepa Řepa to ve svém vstupu napsal, není pochyb. Jenže se sluší dodat, k čemu asi připojil tuto poznámku - aby nebylo třeba hledat, dovolím si citovat z článku Karla Hvížďaly:
"V talmudském traktátu Sanhedrin o ní čteme: „Pochází z knížat a pánů a kurví se s nějakým tesařem.“".
Celý Hvížďalův článek zveřejněný v bezprostředním čase před biblickým dnem Kristova narození, přesněji 22.12., se nesl v duchu difamace "Panny Marie", ať už prostřednictvím Hvížďalových textů nebo referencí rabína Karola Sidona, tedy představitele víry, která skutečně, ale skutečně má důvod mít Ježíše Krista a jeho matku v "úctě".

A v tomto kontextu zní text Pepy Řepy přece jen poněkud místněji, či ne?
05. 04. 2010 | 18:20

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Copak by asi ten Rabi odpověděl na otázku oněch farníků? Co pak by asi mohl odpovědět na takovou otázku? Co by ti farníci asi chtěli slyšet?

Rabi byl moudrý, jinak by to nebyl Rabi.

No už musím, bratře, jít něco dělat.

Tvůj Jemnický
05. 04. 2010 | 18:35

vasja napsal(a):

Ano, pane Pepeo Řepo. I já mám takovou zídku, kde se mi uleví:)
Ale tohle téma je fakt dobrý. Hlavně kvůli tomu, že mnozí, i starý páky, začnou najednou startovat na první našlápnutí.
Horší to má pan Stejskal. Ten se nevyspí.

No a berte to s nadhledem, jako boj proti politický korektnosti.
05. 04. 2010 | 18:38

n.o.s napsal(a):

Lex
Dle mého soudu by bylo lepší kdyby ten inkriminovaný příspěvek (n.o.s 05.04.2010 14:33:28) pan Stejskal smazal, stejně tak ten váš obsahující tento citát,

nejde o ten ten Mýtický blázinec na to mám názor svůj a klidně se podělím, ale nechci aby do našeho sporu s Pepou Řepou byl zatahován někdo třetí tj článek pana Hvížďaly, kterému se tímto omlouvám.
05. 04. 2010 | 18:47

Pocestny napsal(a):

Jemine,
klekaví zase táhli pilota na kopec....a zase neletěl, tak mydlej žida, za to, že pilotovi pochroumal letky.....ono je zima a hnusně, tak se holt nedá moc socialisticky barbařit s flaškou a pomlázkou, tak se zase šije do žida....

Venouš za to nemůže, jak by mohl, jak koupil, tak prodává.
Je jasné, že vyznavač nemanželského spratka z vysoce kvalifikovaných kruhů pasáků koz a navíc potomka pověstně intelektuálního rybolovce, který se prohlásil za božího spratka, poněvádž se zřejmě za tátu tupouna trochu styděl, si nemůže nechat ujít chvilku, aby si schladil svou prasožroutskou žáhu.

Je jasné, že neožid je umělej, bakelitovej jako ten dederon, fake jako zvon....vždyť jsme všichni potomci jednoho praorangutána, strejda Darwin a táta Falbr s Paroubkem to určitě do konce příští dekády nepochybně dokážou...-)

Já si dokonce myslím, že Žid je stejná umělina jako Čech, také takovej genetickej mix, hloupě se držící svých podivných nápadů...-)
Geneticky jsme to samé, co Rakous, Bavor, Sasík, ale holt jsme si nalhali tu slovanskou, co nám zbývalo, jak jinak se od těch dobrých německých jinověrců oddělit??
Koneckonců, na naše snažení hledí naše okolí stejně skepticky jako okolí židov na snažení jeho...

Jsme v podobné situaci.... naše / židovo okolí už prohrálo stovky bitev a desítky válek, ale nic se nestalo..
My prohrajeme jednu.....a bude finíto -)))

Alles klar, Herr Obere..-)
http://books.google.cz/book...
05. 04. 2010 | 18:53

buldatra napsal(a):

Nelze jinak, než vyjádřit politování nad neustálým odstrkováním Palestinců kamsi za zeď, kde nejsou ani pořádně vidět.

http://chameleoncharlie.cz/...

Čímž je vzdálenému pozorovateli odkudsi zprostředka Evropy podbízen zcela zkreslený pohled na tento jinak patrně velice kulturní, pracovitý, vynalézavý a především tvůrčí národ, o kterém někdo říká, že národem ve skutečnosti není.
Jiný naopak tvrdí, že národem je.
Šajtán aby se v tom vyznal.

Já osobně se domnívám, že v Palestině dřímá obrovský tvůrčí raketový potenciál, který lidstvu jednou umožní prozkoumat vesmír levně, pomocí jednoduché rourové raketové technologie.
Zdá se, že k tomu mají dobře našlápnuto.
Za tím účelem bych se přimlouval k evropskému finančnímu příspěvku, potažmo injekci, na vybudování prvního palestinského rourového kosmodromu.
05. 04. 2010 | 18:54

Béda napsal(a):

buldatra,

myslíte, že právo na svobodu a na území mají jen ti, co se vám jeví jako velice kulturní, pracovití, vynalézaví...?

Co třeba původní obyvatelé Austrálie, USA, Indonésie...?
05. 04. 2010 | 19:01

n.o.s napsal(a):

Zbyněk Matyáš

"Krví a ohněm Judea padla, krví a ohněm Judea povstane"

Jicchak Ben Cvi zakladatel "Ha Šomer" (něco jako hitlerjugend) a budoucí president Izraele

Jejich jména Jariv (odpůrce) Oz (síla) Barak (blesk) Hod (nádhera) Cur (skála) Tamir (prudký)
05. 04. 2010 | 19:04

vaclavhorejsi napsal(a):

Béda:

Zda se, ze jste jeste nepochopil, co nam tady nasi repoviti a cochtanoviti diskuteri rikaji - existuji prece narody vyvolene, nadrazene a naprotitomu zavrzenihodny odpad. Vetsinou se daji rozeznat podle zabarveni kuze.

..
05. 04. 2010 | 19:34

Pepa, teď nevím co, snad Řepa napsal(a):

Bédo
pamatujte na Járu.
Já vím, je těžké téma udržet.
Ale Aboriginy či Indiány jsme brali-u nás, ve stacionáři sv.Libora-minule.
05. 04. 2010 | 19:46

Pepa Řepa napsal(a):

A hele, náš pan profer, když neví co, zazpívá hymnu kocábovitých.

O xenofobii, o rasismu´a snaží se podsunout rasismus.

Zkuste se zeptat Halíka, jak je termín vyvolený v Bibli chápán.
05. 04. 2010 | 19:52

Čochtan napsal(a):

Pane Hořejší,
po ovoci jejich je poznáte. Po tom, co dokázali. Židi dokázali nesrovnatelně víc, než stokrát početnější a díky naftě mnohem bohatší arabové.

Zabarvení kůže je jen druhotný znak, i když kupodivu velmi koresponduje s výkony, s kvalitou.
Dalo by se říct, že čím tmavší kůže, tím horši výsledky to etnikum má. Běloši dokázali mnohem vic než černoši.
05. 04. 2010 | 19:58

Pepa Řepa napsal(a):

Jo a pozná se to podle zabarvení kůže?

Jak víte, že nejsem černej jako bubák nebo pruhovanej jako zebra?

On tady někdo o barvě kůže hovořil?
05. 04. 2010 | 19:59

Pepa Řepa napsal(a):

To Čochtan
Vy jste snad Hořejšího džin. Stačí říct formulku a jste tady.

Že jsem tak smělý, jste zelenej?
05. 04. 2010 | 20:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy