Tak platí tady zákony, nebo ne???

13. 06. 2007 | 21:36
Přečteno 13824 krát
Nemohu si pomoci, ale chvílemi se zdá, že na naši zemi se bohužel opravdu hodí alternativní název Absurdistán. Myslel jsem, že po aféře plukovníka Kubiceho už mě nemůže nic překvapit, ale mýlil jsem se.


Nejsem právník a jsem líný si příslušné zákony přečíst, ale v novinách čtu už asi desáté vyjádření různých právníků, že Nejvyšší státní zastupitelství podle platných zákonů nemělo oprávnění odebrat případ vicepremiéra Čunka okresnímu zastupitelství v Přerově a přidělit ho do Jihlavy. Přitom jiní právníci (ministr spravedlnosti, JUDr. Vesecká) naopak říkjí, že to tak bylo v pořádku.
PŘECE SNAD V TÉHLE ZEMI MUSÍ EXISTOVAT NĚJAKÝ ZÁKONNÝ ARBITR, KTERÝ ROZHODNE, KDO MÁ PRAVDU???
Ten případ pana Čunka je opravdu ze všech stran podivný, je i docela možné, že pan vicepremiér je čistý jako lilium, ale právě proto snad máme celý ten složitý a mnohastupňový systém „orgánů činných v trestním řízení“ opatřený mnoha pojistkami, aby takové případy řešil?
Podle mého názoru je naprosto zásadní, jestli Nejvyšší státní zastupitelství udělalo to, co v zásadě udělat smí (třeba i jen vyjímečně), nebo nikoli. Pokud zákon říká, že okresnímu státnímu zástupci může případ odebrat pouze jeho přímý nadřízený a ten že nemůže být „přeskočen“ Nejvyšším státním zastupitelstvím (a to ani v případě, že se ten okresní prokurátor jmenuje Obst či jakkoli jinak), tak je věc jasná a příkaz Nejvyššího státního zastupitelství prostě nemůže být platný? Anebo to zákon připouští, a pak není o čem diskutovat (snad jen o etické únosnosti takového zásahu za dané situace). Připadá mi to úplně stejné, jako kdyby třeba předseda Akademie věd vydal příkaz, že v mém ústavu musí být zbaven své funkce vedoucí některého oddělení. Předseda AV je sice v jistém smyslu nadřízeným ředitele ústavu, ale zákon mu takový zásah neumožňuje, takže si prostě nedovedu představit, že bych ho poslechl (sám bych se pak stal spoluviníkem porušení zákona).
Pevně doufám, že má přece jen pravdu JUDr. Vesecká; pokud nikoli, tak mě skutečně jímá hrůza z toho, co nás může ještě čekat – příště takový příkaz vydá třeba děkan právnické fakulty nebo okresní velitel hasičů?
EXISTUJE TEDY TEN ZÁKONNÝ ARBITR, KTERÝ VYDÁ JASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO???

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jiří Zajíc napsal(a):

To je právě ten průšvih :-(
V právu může jít buď o více či méně úspěšný pokus hledat SPRAVEDLNOST, nebo o to, kdo je chytřejší v různých "slovních hrách".
To první je základem "přirozenoprávní teorie", to druhé "právního pozitivismu". V právním pozitivismu není bohužel vpbec nic pozitivního - s výjimlkou kladů, který přináší zločincům a šikovným právníkům.
Právní pozitivismus, který je důsledkem rezignace na mravní zakotvení práva a který tedy logicky zvítězil v našich poměrech na celé čáře dávno před listopadem 89 a po něm dospěl jen ke své nejzvrácenější podobě, parazituje na tom, že žádný slovní systém není plně "samovysvětlující". Tedy že v něm vždycky existují termíny, které nejsou v rámci tohoto systému definované a předpokládá se, že jejich definice je zakotvena jinde. Takže ani v zákonech nejsou (a nemohou) být všechny použité termíny definované. A právě na tom je možno vystavě zcela protichůdné "právní názory". Stačí některý z klíčových termínů vyložit nějakým sice teoreticky možným, ale jinak absurdním způsobem, a výsledek je rázem jiný, než když tentýž pojem vykládáme "běžným" způsobem.
Dr. Havlová - právnička NOVY - ve sporech s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání ohledně pořadů, které mohou ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mládeže, stavěla nezřídka obhajobu na tom, že nebylo jasně definováno, co se myslí "dítětem", co je to "ohrožení" natož "morální vývoj". V příslušném zákoně ty pojmy definované nejsou, protože se v době tvorby zákona pokládalo za samozřejmé, co se tím myslí.
Zkrátka: Z pozice "právního pozitivismu" púrakc¨ticky na cokoliv musí existovat několik "právních názorů", protože určitě v příslušných zákonechj se vyskytují pojmy, které jsou víceznačné nebo je možné napadnout jejich standardně používaný váznam. A tím se spolehivě vygereruje "právní názor" na míru.
Právníci vyznávající tuhle právní doktrínu jsou schopni dokázat cokoliv. Jsou to skuteční sofisti "nové doby". Jsou naprosto "nezávislí" - totiž nezávislí na spravedlnosti, natož na pravdě. Ta je totiž naprosto nezajímá. Pro jejich honoráře je úplně nevýznamná.
13. 06. 2007 | 21:56

praktik napsal(a):

Věc je zcela jasná,Vesecká porušila zákon.Výklad je zde zcela jednoznačný.

§ 12h

(1) Nejvyšší státní zastupitelství při zajišťování výkonu oprávnění a povinností nejvyššího státního zástupce může kdykoli provádět potřebná zjištění u kteréhokoli nižšího státního zastupitelství, které je povinno mu na jeho žádost poskytnout požadovanou součinnost. Přitom může zejména požadovat předložení spisů vedených u nižších státních zastupitelství, nahlížet do nich, pořizovat z nich opisy a výpisy a vyžadovat informace a nezbytná vysvětlení. Jde-li o jiné než vrchní státní zastupitelství, není Nejvyšší státní zastupitelství oprávněno zasahovat do způsobu vyřizování věci, která nebyla pravomocně skončena.

(2) Pokud se zjištění přímo nezúčastnil vedoucí státní zástupce nebo jím pověřený státní zástupce příslušného státního zastupitelství, Nejvyšší státní zastupitelství výsledky zjištění příslušnému vedoucímu státnímu zástupci oznámí. V případě vrchního státního zastupitelství využije Nejvyšší státní zastupitelství výsledky zjištění v rámci dohledu.
opakování - 3 sobě nadřízená stát, zastupitelství neshledala žádné nedostatky včetně práce vyšetřovatelů a soudních znalců neb co se píše v médiích/pseudoinformace/ je pro vyšetřování irelevantní.
13. 06. 2007 | 22:17

Gorash napsal(a):

A to byste opravdu chtěl jednoho arbitra, který rozhodne o všem? Skutečně chcete jednoho jediného diktátora práva, který určí, co je správně a co špatně? To se pohybujete na dost tenkém ledě...

A vůbec bych od člověka jako jste Vy, pane profesore, očekával, že bude na svém blogu řešit a popularizovat spíše vědu, nežli politicko-právní otázky. Proč chcete řešit právo, když jste nepochybně mnohem kvalitnější imunolog, nežli právník a o politických kauzách toho víte max. tolik, co každý jiný občan - tedy to, co si přečtete v novinách? Určitě nejsem sám, kdo by na vašem blogu uvítal něco zajímavějšího, než každodenní krušnou politickou realitu ČR...
13. 06. 2007 | 22:32

skeptický napsal(a):

V demokracii by teoreticky měla
vládnoucí strana býti usměrňována oposicí.Pokud jedna strana začne s levárnami,druhá strana na to odpoví stejně, což se stalo .Demokracie funguje.
13. 06. 2007 | 23:25

Kral napsal(a):

ad skeptický, spíš by se hodilo "zaslepený".
Nevšim jsem si, že by ČSSD někdy dělala levárny typu kubice, čistky ve státních agenturách (Czechinvest), že by si vůbec kdy dovolila odvolávat vyšetřovatele, kteří vyšetřují ministra vnitra (sic!), viz langer. Že by vůbec kdy měnila den před podáním obžaloby státní zástupce a vyšetřovatele. Ono se totiž ani vůbec nestalo, aby ve vládě vůbec seděl někdo, kdo byl stíhaný. Pokud se vyskytlo podezření, tak ten člověk šel okamžitě od válu.

Musíte být asi velmi fanatický přivrženec strany, že si těchto facek demokracii buď nevšímáte, nebo je považujete za něco normálního, co je v pořádku.
13. 06. 2007 | 23:36

Jan Novák napsal(a):

Nemusíte být právník, aby jste po přečtení zákona o státním zastupitelství zjistil, že NSZ překročilo svou pravomoc, tzn. porušilo zákon - viz zejména § 12d odst. 3 zákona 283/1993 Sb., v platném znění.
14. 06. 2007 | 00:00

skeptický napsal(a):

Nefandím ani jedné straně.Bohužel není z čeho vybírat,tudíž mluvit o zaslepenosti můžete leda z posice toho,že jste z ČSSD.
Volby jste mohli vyhrát,kdybyste se včas zbavili vašeho vůdce.Pokud si vzpomínám,nějaké to rozpouštění vyšetřovacích týmů,a celých útvarů tam také bylo.Jenomže to bych vás parafrázoval s tou zaslepeností.
14. 06. 2007 | 00:03

fedor napsal(a):

Bohužel, vrací se doba okresních, krajských a nejvyšších stranických tajemníků. Je to jako s tou plíživou kontrarevolucí. Z čeho, respektive z koho asi mají vládnoucí garnitury hrůzu dnes?
14. 06. 2007 | 00:50

ok napsal(a):

Prosil bych p. Jana Nováka, aby se nejdříve naučil rodný jazyk a teprve potom se pouštěl do právnických rozborů.
14. 06. 2007 | 00:54

df napsal(a):

tak predevsim pravni zastupce pana Cunka se obratil na NSZ a to muselo rozhodnout, jinak by porusilo zakon ...
14. 06. 2007 | 01:06

Anba napsal(a):

Ad.df:a když se obrátím na presidenta republiky s žádostí o povolení studny, tak mi taky vyhoví? Ne, odpoví mi, že kompetentní je stavební nebo vodohospodářský úřad mé obce, nebo mu mou žádost sami postoupí. NSZ mělo žádost postoupit k vyřízení vrchnímu SZ v Olomouci resp. v Ostravě. Jsem zvědava, když teď budou advokáti jiných obviněných se obracet na p. Veseckou, jak jim všem bude vyhovovat a přehazovat kauzy sem tam.Ale to se jistě dozvíme, jistě se s neúspěchy ve svých případech svěří médiím.Asi je na NSZ ještě čekají horké chvilky.
14. 06. 2007 | 01:42

poiu napsal(a):

Jeden by si myslel, že ten kdo zde vystaví svůj blog, tak jako občan v demokratické společnosti v něm má právo svobodně vyjádřit svůj názor, jak na to či ono dění ve svém okolí, tak v obecné rovině na cokoliv. Z reakcí zde nesouhlasných však vyplývá, že tomu tak není. Ne však sdělením argumentů objasňujících proč je ten, či onen názor blogera mylný, ale od "protože není kompetentní", "protože je politicky jiný", "protože jsou jeho političtí předáci neschopní", "protože jeho předkové byli jiní", až po obvinění že sám páchá lumpárny, nebo je prostě blbec. Každý z kritiků se přitom zaštiťuje demokracií, což.zejména u kritiků zprava to působí komicky, když se přihlédne k faktu, proč jsou pravice s levicí takto pojmenovány. Pravice přece byla ve Velké francouzské revoluci zastáncem monarchie, z pohledu předsedajícího sedící v parlamentu vpravo, tedy protivníkem stoupenců ideálů demokracie sedících vlevo. I v naší poslanecké sněmovně je toto uspořádání dodrženo. Historicky to přitom pravice dotáhla až k fašizmu, levice naopak až k socializmu a tak způsobenými následky si nemají co vyčítat. Levice je ale přece jen historicky demokratická, zejména poté co se údajně komunizmus neosvědčil, třebaže se k němu nikde nedospělo. Naopak vypořádání se pravice s uměle implantovaným demokratizmem, poté co ani fašizmus se neosvědčil, pro ni musí být opravdu frustrující. Aby přežila musí totiž hlásat něco, čeho je odpůrcem. Není proto divu, že když se předvolebními fauly dostala k moci, snaží se navrátit ke své původní roli. No a jaká byla ta její poslední? Demokraté! Nebuďte neteční, nebo budete zbyteční!
14. 06. 2007 | 02:42

car8888car napsal(a):

Je to jen čuněk, kdo vše zavinil, dano měl odstoupit a nenahrávat svym dvrdohlavym přístupep,mediim a opozici na smeče
14. 06. 2007 | 05:10

Lipolt napsal(a):

Podle pravidel právního státu kde platí "rule of law/vláda práva" předmětné rozhodnutí NSZ je neplatné neb v rozporu se zákonem.Zasahovat do "živé" kauzy mohl (snad) jen generální prokurátor z neblahé totalitní doby. Na to není třeba být právník - jen umět číst. Na tom nic nezmění tvrzení ani ministra spravedlnosti,bývalého soudce Ústavního soudu Cepla a dalších, kteří toto rozhodnutí Vesecké obhajují.
Na Váš dotaz, pane profesore, jako znalci USA kdo to může rozhodnout: jde konec konců o věc "Lid České republiky v. Čuněk " je to tedy "lid", který by měl co nejdříve znovu ve volbách rozhodnout, zda takovéto totalitní manýry nehodné právního státu chce či nikoliv. Jiné pomoci mu není!
14. 06. 2007 | 07:02

georg napsal(a):

Kriminálník Čunek, dementní čípek Parkánová, superman úlisný Kalousek, to je to nejlepší, co ze sebe vydala KDU ČSL. Co jsou potom řadoví členové? Opravdu jsou všichni retardovaní a bez morálky? Jelikož je KDU, prodloužená ruka Vatikánu, tak se nemá také čím chlubit.
14. 06. 2007 | 07:04

Tupelo napsal(a):

@skepticky:cssd mohla volby vyhrat predevsim kdyby ODS nezneuzivala (nejen volby do PS ale i krajske+senatni) Kubiceho policejni utvar. Je zname ze volby rozhoduji nerozhodnuti volici a ti budou tezko volit stranu, jejiz vudce je obvinen na 15 stranach A4 od pedofilie az po hosp. kriminalitu - ani jedno z techto obvineni se do dneska nepotvrdilo!

Paroubek za sve pusobeni v CSSD vytahly stranu z 12% na 33%, coz byl mimochodem nejvetsi zisk CSSD v parl. volbach, bohuzel na krivarny ODS to nestacilo.
14. 06. 2007 | 07:48

Milda napsal(a):

Pane Zajíci, co sem pletete teorii právního pozitivismu???!!! V § 12 písm.h zák.č.283/1993 Sb. se příkladmo hovoří, co může NSZ požadovat po nižších stupních SZ (je to dáno slůvkem "zejména" - tedy zde by se mohl uplatnit váš pr. pozitivismus v tom smyslu, že výčet je zde příkladmý, ale pozor:!!!dále se ve stejném paragrafu jednoznačně a TAXATIVNĚ se pro NSZ stanovuje, že NSZ není oprávněno zasahovat...Tak co je na tom k diskusi??? Je to pro NSZ zakázáno, tak konec-zvonec!!!Milda
14. 06. 2007 | 07:54

veverka napsal(a):

add Kubiceho zpráva:
dnešní zpráva z ČTK (jsem zvědav jestli jí na "objektivním" Aktuálně vůbec dají a pokud ano jak hluboko jí zastrčí):
Sedm vyšetřovatelů popřelo Kubiceho tvrzení o nátlaku
http://www.ceskenoviny.cz/i...
14. 06. 2007 | 08:28

martin napsal(a):

Vážený pane profesore,
velmi Vás prosím, neříkejte "Aféra plukovníka Kubiceho". To není jeho aféra, ale aféra těch, kteří jsou v jeho zprávě uvedeni. Děkuji.
14. 06. 2007 | 08:38

Květomil napsal(a):

Jak už bylo řečeno kýmsi přede mnou, zákony v našem státě lze vykládat zcela libovolně. O nějakém právu nebo nedej Bože spravedlnosti si nemůžeme ani nechat zdát. Nejsem právník, ale tohle vím zcela bezpečně. Ony ty kauzy Čunek, Vesecká a další jsou jen jakési divadlo pro občany (zejména ty nemyslící) a jejich cílem je asi něco jiného, než spravedlnost.
Pan Zajíc asi píchl do vosího hnízda svým výkladem právního pozitivizmu. Přesto má v mnohém pravdu.
14. 06. 2007 | 08:46

veverka napsal(a):

re martin:A co z Kubiceho zprávy se prokázalo? Nic. Naopak je už každému rozumnému člověku jasné,že to byla předvolební provokace ODS.
http://www.ceskenoviny.cz/i...
14. 06. 2007 | 08:49

veverka napsal(a):

těm několika málo obhájcům postupu Vesecké:
Co konkrétně jste na větě JDE LI O JINÉ NEŽ VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ,NENÍ NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ OPRÁVNĚNO ZASAHOVAT DO ZPŮSOBU VYŘIZOVÁNÍ VĚCI,KTERÁ NEBYLA PRAVOMOCNĚ SKONČENA.(§ 12h ) nepochopili?
14. 06. 2007 | 09:02

Klárek napsal(a):

Článek správně upozornil na některé problémy s výkladem práva.
Podle citovaných příspěvků a na základě citace zákona paní Vesecká porušila zákon. Co bude nyní dělat, když se na ni budou obracet i jiní, také jim vyhoví?
14. 06. 2007 | 09:11

martin napsal(a):

Milá Veverko,
a co bylo z údajů vyvráceno?
14. 06. 2007 | 09:20

Tupelo napsal(a):

@martin:neni spis na druhe strane aby dokazala sva obvineni? Ja ted o Vas napisi (samozrejme to berte jako ilustracni priklad :))) ze jste pedofil a obcas byvate ukryty v krovi naproti materske skolky - dokazte mi, ze to tak nikdy nebylo. Chapete, ze proti takove spine se tezko bojuje?

Uz je to rok co byl Paroubek pospinen z trestnych cinu nejruznejsiho kalibru a Kubice nebyl sto dokazat absolutne nic. Navic se dnes ozvali jeho vlastni lide ze na ne nebyl vyvijen zadny natlak, coz bylo jednim z nejdulezitejsich duvodu proc Kubice obesel sve nadrizene a v podstate umoznil zverejneni sve zpravu (4 dny pred volbama!).
14. 06. 2007 | 09:26

Zuzka napsal(a):

To Gorash:
To, že ty něco očekáváš, druhého vůbec k ničemu nezavazuje.Pan Hořejší má sice akademický titul, ale je taky občan s určitým názorem a jako takový má právo ho projevit.Nebo snad budeš jednotlivým lidem určovat o čem smí a nesmí mluvit, psát, přemýšlet ?...
14. 06. 2007 | 09:27

vaclavhorejsi napsal(a):

Mily Martine,
myslim, ze oznaceni "afera plk. Kubiceho" je na miste - tento pan prisel 4 dni pred volbami do parlamentu se skutecne brizantnim materialem, se kterym zjevne predem seznamil p. Topolanka (ten to tyden predtim zminoval v TV debate). Pak nekdo zaridil okamzity "unik" materialu obvinujici Paroubka a dalsi lidi z podilu na nejtezsich zlocinech. Do dneska se nic z toho nepotvrdilo, prave naopak. Jak to, ze se dosud nevysetrilo, jak to bylo s tim "unikem"?
14. 06. 2007 | 09:27

veverka napsal(a):

Re Martin:Tupelo ti de facto odpověděl za mě.Takže tak.Já jen doplním že v právním státě platí presumpce neviny,Pokud není žalující schopen dokázat svá tvrzení,je obviněný považován za nevinného a není na něm aby cokoliv vyvracel.To by byl totiž naprostý nesmysl,jak ti hezky na příkladu ukázal Tupelo.
14. 06. 2007 | 09:34

Mirka napsal(a):

Co z těchto fundovaných příspěvků vyplývá pro normálního občana? Existuje zde právní nihilismus v té nejobludnější podobě... Všechno je v České republice relativní, téměř každý zločin je obhajitelný, morální aspekty případu se vůbec neberou v potaz... Jenom je třeba vědět, jak na to. Pokud se to momentální vládnoucí straně (stranám) hodí, najde se vždy způsob, jak ovlivnit průběh vyšetřování.... Případně i změnit všechny vyšetřovatele... Nejvyšší státní zastupitelství - (paní Vesecká- Urválek) odebere původním vyšetřovatelům případ a předá ho takovým, co jsou pro "vládnoucí moc" přijatelnější. Pokud to tak skutečně je, což kauza Čunek dokazuje, pak je to velmi špatná zpráva pro občany. "Občane nežiješ v právním státě, všechno je zde relativní... Včetně dodržování zákonů, práva a spravedlnosti". Prostě Absurdistán č.2. Proto jsme v devětaosmdesátém zvonili klíči???
14. 06. 2007 | 09:49

m&m napsal(a):

Odpověď zní: pro někoho zákony neplatí. Zákon je v tom totiž zcela jednoznačný: "§ 12h zákona o státním zastupitelství ...Jde-li o jiné než vrchní státní zastupitelství, není Nejvyšší státní zastupitelství oprávněno zasahovat do způsobu vyřizování věci, která nebyla pravomocně skončena."
Problém je, kdo by ji mohl potrestat, když to všem nad ní vyhovuje :-(
14. 06. 2007 | 09:50

martin napsal(a):

Milá Veverko,
upřesněte si termíny, jako např. žalující apod., to patří k soudnímu řízení, ke kterému bohužel nedošlo. Kubiceho útvar má naopak POVINNOST oznámit (nikoliv žalovat)zjištěné skutečnosti parlamentním orgánům.
Naprostý vrchol je potom úlet p.Vaclavahorejsiho, který určuje, kdy je vhodné nálezy oznamovat, zejména kvůli volbám. Příklad - když tedy budu kandidovat, něco provedu, oznámí se to až po volbách?
14. 06. 2007 | 10:01

lui napsal(a):

Všechno se to točí kolem tzv.reformy.Až bude po ní tak už nebude potřeba Čunka ani KDU a vše zapadne do starých kolejí.Přeci zelenej mozek nebude riskovat ztrátu své moci kvůli takové prkotině jako je úplatek půl mega.To ani náhodou.Tak jak kdysi jeden fašistický pohlavár sdělil světu že smouva je jen cár papíru,tak v dnešní době se přesvědčujeme že zákon platí jen na papíře a ten nemá vůbec žádnou cenu.Doufám že se v této republice dožijeme smrti,protože tu nám nemůže vzít žádný zákon ani žádná instituce.
14. 06. 2007 | 10:10

veverka napsal(a):

re martin:K soudnímu řízení bohužel nedošlo,protože Vesecká těsně před ním jako na potvoru vyměnila státního zástupce,navíc protizákonně.Co se Kubiceho předvolební frašky týče,tak toto hovoří za vše:
http://www.ct24.cz/index_vi...
14. 06. 2007 | 10:35

veverka napsal(a):

na všech zpravodajských serverech je od rána hlavní zprávou tato:
Sedm vyšetřovatelů popřelo Kubiceho tvrzení o nátlaku

...NA VŠECH,KROM AKTUÁLNĚ .CZ a iDNES. Čím to asi bude?
http://www.ct24.cz/index_vi...
http://www.ceskenoviny.cz/i...
http://www.ihned.cz/c4-1011...
http://www.novinky.cz/krimi...
14. 06. 2007 | 10:51

f.iulianus napsal(a):

Viz. zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád: § 157a Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce, § 174a Oprávnění nejvyššího státního zástupce; zák. č. 183/1993 Sb., o státním zastupitelství: § 12 Oprávnění nejvyššího státního zástupce
Divím se Vašemu údivu. Jednání Vesecké je jen třešničkou na dortu již delší dobu trvající eroze právního státu.
14. 06. 2007 | 10:51

Karel napsal(a):

Nestačím se divit "lidské tvořivosti" od těch "zasvěcených", t.j. "znalých práva" až po ty nezasvěcené. Stačí si přečíst paragraf 25 tresního práva, kde je jasně napsáno, že o změně rozhoduje jedině vyšší příslušný soud ( v tomto případě krajský soud). Pí. Dr. Vesecká tedy neměla ke svému rozhodnutí oprávnění. Bohužel nejde jen o nějakého p. Čunka, ale o nás o všechny. Je opravdu otřesné si představit, že zákony lze vykládat tolika různými způsoby. V tom má jistě p. prof. pravdu.
14. 06. 2007 | 11:37

poiu napsal(a):

Jádro pudla je vtom, že je ten paragraf tak pokroucený. Lze se v něm dostat z jednoho konce na druhý dvěma rovnocennými cestami "přímo", nebo s elegantní piruetou, dokonce i několikanásobnou, ale lze zde uvíznout i v nikdy nekončící smyčce. Jen z toho nelze poznat, co bylo dříve. Zda ten paragraf a soudní dění se mu přizpůsobilo, nebo zda vznikl až jako vyjádření soudního dění. V každém případě je to tak žádoucí. Jinak by tomu spravedlnost hledající strany sporů příliš rozuměly a žádných advokátů by zapotřebí nebylo. To by mělo negativní dopady jak na nezaměstnanost, tak na atraktivitu masmédií. O čem by donekonečna psala a kdo by je kupoval,sledoval, či četl? Svět by se stal nudným. Brrrrr. Příšerná to představa.;-))
14. 06. 2007 | 13:25

veverka napsal(a):

re Poiu:Co konkrátně ti na větě:
JDE LI O JINÉ NEŽ VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ,NENÍ NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ OPRÁVNĚNO ZASAHOVAT DO ZPŮSOBU VYŘIZOVÁNÍ VĚCI,KTERÁ NEBYLA PRAVOMOCNĚ SKONČENA.(§ 12h )
připadá "pokroucené"?
14. 06. 2007 | 14:35

m&m napsal(a):

To poiu:
co je pokroucené? Je to napsáno velmi jednoduše a srozumitelně. Tohle Vesecká nemůže obhájit.
14. 06. 2007 | 17:48

WtD napsal(a):

Pane profesore,

Vy se propadate do paroubkovske zhovadilosti. Venujte se imunologii a neztrapnujte se detinskymi paralelami. A pozor na provize za nakupy investic pro vedecky vyzkum
14. 06. 2007 | 18:14

granil napsal(a):

Také nejsem právník a po přečtení zmiňovaného §12h si myslím že hovoří scela jasně a to,že NSZ jednalo v rozporu se zákonem,tudíž by jeho rozhodnutí mělo být neplatné a orgány kterých se toto rozhodnutí týká by na ně neměli vůbec reagovat a pokračovat ve své práci.Pokud tam ale neplatí to,co za nás na vojně.Voják musí nejprve splnit rozkaz nadřízeného a potom si může jít případně stěžovat.( To jen jako perličku na okraj.)
14. 06. 2007 | 18:34

jirka napsal(a):

Čunek buď vzal, nebo nevzal. Díky "věrohodné svědkyni", jejíž výpověď (po pěti letech od údajného činu) je pokud je mi známo jediným "důkazem", pravdu už nikdo nezjistí. A trestněprávní mašina za dozoru Ovoce jede jako namazaná mašinka. Dokažte, kdokoli z principiálních antičunků, že jste před pěti lety nevzali úplatek!
A pane profesore, tím arbitrem je soud, asi Nejvyšší správní soud.
14. 06. 2007 | 18:45

poiu napsal(a):

To je jen nedorozumění. Neměl jsem na mysli právě onen zmiňovaný paragraf, ale paragraf jako znak v jeho grafické podobě. Snad ty další řádky již dávají nahlédnout, že jde o ironizující nadsázku právě toho právního pozitivizmu, pokrouceného ve svém symbolu paragrafu tak, že se právo stává jen prázdným pojmem, který by se měl co nejdříve opět naplnit svým původním významem.
14. 06. 2007 | 19:05

WtD napsal(a):

Jeste k detinskym paralelam:

1) http://portal.justice.cz/ns...
2)...Připadá mi to úplně stejné, jako kdyby třeba předseda Akademie věd vydal příkaz, že v mém ústavu musí být zbaven své funkce vedoucí některého oddělení. Předseda AV je sice v jistém smyslu nadřízeným ředitele ústavu, ale zákon mu takový zásah neumožňuje, takže si prostě nedovedu představit, že bych ho poslechl (sám bych se pak stal spoluviníkem porušení zákona)...

Asi jste postrehl, ze "Vas" ustav s pravni subjektivitou je v jinem vztahu k Prezidiu AVCR, nez jsou podrizena vzajemne statni zastupitelstvi.
Ale mimochodem, Vy jste s prof. Pacesem nekonzultoval vybrane personalni cistky v UMG?
14. 06. 2007 | 20:28

Personalni cistky napsal(a):

Stran JUDr. Vesecke je k dispozici milion informaci, stran pesronalnich cistek v Akademii zadna. Dokonce se ani nevi, ze nejake byly nebo jsou. Kolik jste Vy osobne uz zlikvidoval lidi? Vic nebo min nez Vas predchudce Riman? Nemate nahodou uz na rukach vic krve?
14. 06. 2007 | 23:16

vaclavhorejsi napsal(a):

Ad "Personalni cistky" a "WtD":
Naprosto nechapu o jakych "personalnich cistkach" ci dokonce "likvidovani lidi" ci "krvi na rukach" je rec.
Na UMG samozrejme dochazi k pravidelnemu vyhodnocovani vykonnosti skupin i jednotlivcu, nektere skupiny jsou pak standardnim zpusobem ruseny, nove vznikaji na zaklade konkursu. Zpusoby, jakymi se to deje, jsou podstatne "mekci" a humannejsi nez jak je obvykle v podobnych ustavech v jinych zemich. A musim se zastat drivejsiho reditele J.Rimana (s reditelovanim skoncil v roce 1991); rozhodne patril v 80. letech mezi ty "osvicenejsi" reditele, snazil se pro ustav a nasi vedu za tehdejsich podminek neco udelat a snazil se, aby podminky byly snesitelne. Nikoho "nelikvidoval".
15. 06. 2007 | 07:42

Nadasy Imre napsal(a):

jirko, zpochybnění důvěryhodnosti svědkyně je tou nejjedodušší metodou každého obhájce.
Spše jde o to, že někdo procesní právo richtuje jako pes v kuželkách.
V den vznesení obžaloby znásilnit zákon a hodit kauzu někam k více spřízněným duším... o to tady běží.
Někteří jsou si rovní a vícepremiěři zjevně rovnější. A že rpavdu už nikod nezjistí ? Tak s tímhle přístupem to můžeme zabalit rovnou.
15. 06. 2007 | 12:40

Jura napsal(a):

Pokud jsou zákony psány tak, že je lze vysvětlit několika různými způsoby, či je li nějaký zákon opakem druhého, nejedná se o zákony, ale paskvily. Pokud je zákon definován zcela jasně a nejvyšší státní zástupkyně jej poruší a nikdo z koryfejů práva nereaguje, je to jen důkazem, že se od dob tzv. totality změnily pouze nálepky na politických stranách. Situace je o to horší, že politici opustili arénu morálky a jdou za svými cíli úplně bez skrupulí a studu! A musím říci, že jsou to hlavně politikové z pravé části spektra. Možná je to tím, že ty levicové nikdo nekorumpuje, leda snad aby přeběhli na druhou stranu, což se také již stalo. Je evidentní, že peníze vládnou světu. To dnes vědí téměř všichni. Hrozné je, že se někteří snaží těm, kterým se to nelíbí, vysvětlovat, že je to v pořádku.
22. 06. 2007 | 09:57

Bestie napsal(a):

Jací jsou zákonodárci, takové jsou zákony. Když vrcholný politik žije s manželkou i milenkou, tak jaké mohou být naše zákony - jen dvojaké.
Já jen všem těm, kteří vykládájí právo ve prospěch nepráva, aby na ně také došlo. Né po celý život je člověk na vrcholu a bezdětný, čili nezranitelný. I on jednou možná bude potřebovat, aby se právo zase stalo právem a spravedlnost spravedlností - a bývalé vysoké honoráře za to, že není nikde specifikováno, co je to "dítě"?
31. 07. 2007 | 11:37

Terry napsal(a):

V našem pseudodemokratickém státě NEPLATÍ ZÁKONY.

Platí to, jak si který zákon vyloží a aplikuje příslušný soud, což při známé "kvalitě" našich zákonů (každý, kdo má do pr... díru a přes stranu se dostane do parlamentu, je ZÁKONODÁRCE se zřejmě vyšší kvalifikací, než mají skuteční legislativci) a ještě více pochybné kvalitě soudců (viz Soudkyně, která takřka doslova opsala rozsudek, se trestu vyhne - http://domaci.ihned.cz/?article%5Bcomment%5D%5Bukaz_vsechny%5D=1&article%5Bcomment%5D%5Bart_id%5D=49454260&p=002000_d&article%5Bid%5D=49454260:

Opsaný rozsudek platí, včetně důkazů, které v případu vůbec nezaněly, rozhodl odvolací soud (!!!!!!)

znamená, že

NEŽIJEME V PRÁVNÍM STÁTĚ

a tudíž

NEŽIJEME V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ
24. 01. 2011 | 07:58

online auto insurance rates napsal(a):

Thank you, I have just been searching for information about this topic for ages and yours is the best I have came upon till now. But, what concerning the bottom line? Are you certain in regards to the supply? <a href="http://topautoinsurancerates.net/">low auto insurance rates</a>
17. 10. 2011 | 14:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy