Kreacionismus ve Vesmíru

16. 03. 2014 | 18:49
Přečteno 17481 krát
Vesmír je nejen vše kolem nás, včetně nekonečných hvězdných dálav, ale také časopis popularizující již 140 let přírodovědecké poznatky. Mám k němu poměrně intimní vztah – za studentských dob jsem dychtivě čekal na každé nové číslo, ve zralém věku jsem do něj napsal již několik desítek příspěvků.Počátkem 90. let se šéfredaktorem Vesmíru stal Ivan M. Havel, bratr Václava Havla. Od té doby se v něm začaly objevovat ve znepokojivém počtu články jakéhosi „alternativního“ charakteru. Velký prostor tam dostával zvláště Zdeněk Neubauer a s ním myšlenkově spříznění lidé, kteří propagovali různé „postmodernistické“, hermetistické a vitalistické koncepce. Z.Neubauer, kdysi dobrý molekulární biolog, později profesor filosofie na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK, na níž byl v letech 1990–1996 i vedoucím, proslul tím, že obhajoval homeopatii, kritizoval údajnou omezenost přírodovědeckého „scientismu“ a přírodovědce přirovnával ke zlým černokněžníkům ubližujícím Sněhurce (pravé Přírodě vzpírající se scientistickému znásilňování). V jednom článku požadoval, aby se děti v prvních ročnících základní školy učily namísto studené matematiky raději o astrologických symbolech.

Po roce 2000 se podobné články objevovaly už spíše jen sporadicky. Jednou z výjimek bylo několik článků v roce 2006, které se pozitivně stavěly k naprosto šarlatánskému „objevu“ zařízení na vysoušení zdiva vyráběnému firmou Aquapol; za tyto články dostal časopis prestižní cenu „Bludný balvan“ spolku Sisyfos.

Poslední recidiva tohoto typu se vyskytla v letošním únorovém čísle Vesmíru.
Vyšla tam totiž pochvalná dvoustránková recenze profesora fyziologie Františka Vyskočila na kreacionistickou knížku Jiřího A.Mejsnara (někdejšího profesora fyziologie) „Mýtus evoluce“ (s podtitulem „geny křičí: Jémine, mýlíte se, Darwine“).

Vesmír obvykle (resp. vždy) publikuje recenze od skutečných odborníků; v tomto případě by to samozřejmě měl být nějaký respektovaný evoluční biolog. Fyziolog Vyskočil takovýmto odborníkem rozhodně není, protože evidentně není seznámen s elementárními základy onoho oboru. Jeho zájem o tento obor moderní biologie (stejně solidní jako třeba fyziologie) je zjevně zcela amatérský a navíc silně ideologicky (nábožensky) předpojatý.

F.Vyskočil z této pozice soudí, že Mejsnarovy kreacionistické argumenty jsou silné. Říká také, že v Mejsnarově díle nenašel žádné chyby a že vzhledem k autorově přírodovědecké erudici bude pro jeho potenciální kritiky obtížné ukázat, v čem se mýlí.

Říká se (a je to asi pravda), že s kreacionisty (podobně jako se zastánci jiných evidentně nevědeckých teorií) je lepší vůbec nediskutovat, protože taková diskuse jim jen dělá reklamu.
Já ale přece jen nemohu „skousnout“, že se ke kreacionismu takto veřejně hlásí F.Vyskočil, který je na rozdíl od J.Mejsnara skutečně dobrým vědcem. Udivuje mě, že neodhalil množství Mejsnarových faktických a logických chyb; mám podezření, že je spíše ani odhalit nechtěl.

Zde je můj výčet toho, co má Mejsnar špatně:

• Zjevně neví, co jsou bosony (str. 28).
• Výrok, že jaderné slabé interakce jsou „radioaktivní“ je poněkud bizarní (str. 43).
• Abstraktní význam nemají číslice, ale čísla (str. 86).
• Neví, že část našeho genomu evidentně pochází od neandrtálců (str. 32).
• Ze skutečnosti, že neandrtálci nebyli našimi (hlavními) předky, ale paralelní vývojovou linií, vyvozuje absurdní závěry o tom, že jsme neměli ani společné předky (str. 32-37).
• Antigeny krevních skupin A, B a 0 nejsou proteinové, ale sacharidové povahy (str. 41).
• Popis struktury plasmatické membrány na str. 77 je špatný (vrcholem je tvrzení, že na jejím povrchu jsou uhlovodíky…).
• Tvrzení, že neexistuje možnost, že by nějaká spontánní mutace v DNA mohla přinést danému organismu výhodu, je absurdní (str. 48, 53).
• Tvrzení, že opravné mechanismy principiálně znemožňují vznik mutací potřebných pro evoluci, je ještě absurdnější (str. 51-53).
• Příklady toho, jak mizivě nepravděpodobný je spontánní vznik malého proteinu o správné sekvenci aminokyselin, jsou zcela irelevantní; nikdo netvrdí, že by tomu tak mělo být (str. 56). Molekulární mechanismy, kterými k postupnému (evolučnímu) vzniku takových složitých molekul docházelo, jsou dobře známé. Argument, že na přirozenou evoluci založenou na výběru vhodných mutací, nebylo dost času, tedy neplatí.
• Tvrzení, že v přírodě nedochází k přenosu genů, odporuje skutečnosti (str. 57).
• Nevím, co má znamenat tvrzení, že „počítáme-li pouze geny, nejméně 30% genomu šimpanze neodpovídá genomu člověka“ (str. 58).
• Tvrzení, že opičí genové produkty (konkrétně interleukiny) by v lidském organismu nefungovaly, je téměř jistě nepravdivé (str. 61).
• Tvrzení, že paleontologové nejsou schopni ve fosilním záznamu najít „přechodné formy“ je naprosto směšné (str. 71, 88). Samozřejmě, že těch fosilií bychom potřebovali ještě mnohem víc, ale jsou přece dobré důvody pro to, že jsou tak vzácné (a samozřejmě v dosud neprozkoumaných horninách je ukryto pravděpodobně ještě tisíckrát víc fosilií).
• Tvrzení, že nově vzniklé mutace nevyhnutelně v populaci postupně vymizí (a tedy nemohou být základem nových druhů) (str. 53) ignoruje jeden ze základních předpokladů speciace – izolaci malé populace, ve které k užitečné (nebo i jen funkčně neutrální) mutaci došlo.
• To, že vývoj je sledem (malých) skokových událostí, je úplnou samozřejmostí, dokonce podstatným rysem standardní evoluční teorie. (str. 88) Mejsnar a Vyskočil (resp. zastánci „inteligentního designu“ obecně) ale tvrdí, že ty změny se mají dít pomocí velkých, náhlých, zřejmě „nadpřirozených“ skoků (dnes opice a zítra ráno člověk).
• Tvrzení, že „kambrická exploze“ vyvrací evoluci, je úplně nesmyslné (str. 84). Onen „náhlý“ děj trval několik desítek milionů let (možná až 100 milionů), což je sice dosti rychlé, ale nikoli „náhlé“, či okamžité, jak se domnívá Mejsnar a Vyskočil (mám ale podezření, že ten je dokonce zastáncem ještě ortodoxnějšího, doslovně biblického kreacionismu, který věří např. v historky o Adamovi, Evě a mluvicím hadu v ráji či o Noemově arše…).
• Mejsnarova hypotéza „specifického vzorce radiace“, pomocí něhož božský Inteligentní Designér (ID) řídí evoluci, je jen bohapustým fantazírováním (str. 84).

Nesprávné jsou i úvahy o nemožnosti přechodu od probiotické fáze ke vzniku buňky, a tedy „opravdového“ života. Dosud sice nevíme, jak (a také kdy a kde) život vznikl, ale princip se zdá celkem jasný – nejprve musela vzniknout nějaká poměrně jednoduchá makromolekula schopná sebereprodukce (třeba nějaký ribozym s polymerázovou aktivitou). Takovýto systém se pak už mohl spontánně vyvíjet pomocí standardních evolučních mechanismů založených na spontánně vznikajících variantách (mutacích) přirozeném výběru. Je zcela plauzibilní představa, že takováto prebiotická evoluce vedla ke vzniku nějaké primitivní „buňky“ – útvaru, v němž byla ona sebereplikující makromolekula (např. ribozym) obalena lipidovou membránou (lipidy mohly za vhodných podmínek snadno vznikat abioticky), onen ribozym získával další užitečné enzymatické vlastnosti.
To, že dnes skutečně nevíme, jak život vznikl, však není žádný argument – ještě před 100-200 lety jsme nevěděli spoustu podobně základních věcí. Není důvod nevěřit, že i tento problém objasníme – ať už do 100 či 1000 let…

V závěru Mejsnarovy knížky je autorův životopis; uvádí se v něm řada poct, kterých se mu dostalo; za povšimnutí stojí, že čtyři z nich jsou ovšem „vyznamenání“, která se dají koupit (člen The New York Academy of Sciences, The 2000 Millenium Medal of Honor (American Biographical Institute), The First Five Hundred Medal a International Order of Merit (oboje od IBC Cambridge)) (str. 111)

Myslím, že zásadní problém, který stojí za celým sporem o evoluci a Darwina, je v pojetí Boha těmi věřícími, kteří jsou evolucionisty (jako já), a těmi, kteří jsou kreacionisty.
Pro kreacionisty resp. jejich ID variantu je Bůh jakási všemocná bytost v zákulisí našeho světa se silnými antropomorfními rysy, která, když nedostatečné přirozené děje nestačí, zasáhne přímo. Tu se rozhodne, že vypustí do světa z ničeho nic bakterii, jindy způsobí nadpřirozeným způsobem přeměnu australopitheka v člověka.

Jsem přesvědčen, že daleko důstojnější je představa, že to, čemu říkáme „Bůh“ je prostě to, co způsobilo existenci a co permanentně podmiňuje trvání přírodních zákonů, které jsou tak úžasné a rafinované, že mj. prostřednictvím zdánlivě náhodných „darwinistických“ procesů nakonec (v podstatě nevyhnutelně) vedou k těm "inteligentním výtvorům". Takový Bůh je cosi jako permanentní všudypřítomná prapodstata našeho světa, která mu dává smysluplný směr (ten ovšem jen nanejvýš tušíme…)..
Představa Boha jako „inteligentního designéra“, který potřebuje pořád nadpřirozenými zásahy něco opravovat, je podle mého názoru mnohem méně důstojná než představa, že celý „design“ je prostě schován už ve vlastním počátku.

Já se považuji za věřícího křesťana a trochu (dost) mi vadí, že náboženství je lidmi běžně vnímáno jako pošetilá víra v zázraky, nadpřirozené bytosti a podobné hlouposti, která je v zásadním rozporu s vědou. Bohužel k tomu přispívají i vzdělaní lidé, jako kreacionisté resp. jejich odrůda - zastánci ID. Tihle lidé, asi v dobré víře, opravdové náboženství velice poškozují....

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

magor napsal(a):

Je s titulky, vím, psal jste tůdle pod Martinem.
Záhada vyřešena, netušil jsem, omlouvám se.
20. 03. 2014 | 14:31

Richard napsal(a):

mluvené a psané anglické slovo je celkem rozdíl
článek občas přelouskám, ale rychle mluvenému slovu rozeného mluvčího bych nerozuměl
o jaké záhadě a jakém Martinovi to zas mluvíte?
20. 03. 2014 | 14:41

m. napsal(a):

Jarolímkovi, probůh, napsal jste, že yngliš s obtížemi, tak jsem schválně našel klip s titulky v češtině. Záhada - nekouknul jste na to a tím vysvětleno.
20. 03. 2014 | 14:46

santawizard napsal(a):

Mojžíš je hrdinou a autorem starého zákona ,ale Ježíš je hrdinou a autorem nového zákona.
Judeokřesťanské náboženství by však existovalo i kdyby tu Bibli napsal nejprve Mojžíš a potom Ježíš aniž by se to ve skutečnosti vůbec odehrálo.(účel svědčí prostředky.)
Proč by Bůh musel konat takové zázraky, když to mohl jenom napsat se stejným účinkem jako kdyby se to stalo?
Syndrom nevěřícího Tomáše?
20. 03. 2014 | 15:41

Richard napsal(a):

Jarolímkovi?

no ty woe, to je dobrý, už chápu, že okupaci a čórku Krymu vidíte asi jako vítězství práva a svobody
navíc, psal jsem sám, že jsem na ten klip nekoukal, tak jaká záhada
připouštím, že jsem možná o něco přišel, ale prostě teď nemám chuť na to kulit bulvy
20. 03. 2014 | 16:07

Richard napsal(a):

nic, zas má "technická" chyba
měl jsem za to, že mě podobně jako před časem J de May považoval za zdejšího psychologa D. Špoka, ještě před ním zas jakási Markéta za Jarolímka, tak Vy teď také, když píšete "Jarolímkovi"/jakože jste mě odhalil. Zapomněl jsem totiž, že jsem se Vás v předchozím příspěvku ptal, jakého Martina máte na mysli.
První větu minulého příspěvku tedy gumuju, sorry.
20. 03. 2014 | 16:38

magor napsal(a):

V pohodě, pod posledním Jarolímkem jste napsal, že yngliš s obtížemi.
20. 03. 2014 | 16:56

magor napsal(a):

p.s. Špoka z Vás tu udělal i Zdenál B., mně je šumák, jak se jmenujete, na jméně v týto formě rozpravy skutečně nezáleží - viz čertiskova kapitola "jednota".
20. 03. 2014 | 17:08

Dr. No napsal(a):

To vaclavhorejsi:

Zodpovědnost? A co ta zpověď nebo třeba ujišťování při křtu, že teď už budu spasen? Zanech těch výmluv... To ateista musí žít se svým neoddělitelným svědomím dnes a denně. Navíc je tu bezprostřední životní zkušenost s tím, jak se původně rozumní lidé mění na blahovolně nadřazené bytosti poté, co začali chodit do katolického kostela. Sekta je sekta.

Ultimate fascist: I kdyby to byla jen otázka autorit, tak holt pro mne je víc matematik a filozof Pál Erdös než biolog a politik vědy Václav Hořejší. Ovšem sorry, já to cítím taky tak. Proto než boha, radši tu knihu nejkrásnějších matematických důkazů.
21. 03. 2014 | 07:48

vaclavhorejsi napsal(a):

Dr. No:

OK, jak myslite (resp. myslis) - co kdyby ses predstavil, hrdino?

..
21. 03. 2014 | 08:20

jack napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):

To "moje" pojeti je skutecne (prozatim) mensinove, ale zdaleka nejsem osamoceny - rada vyznacnych teologu (predevsim jezuitskych) to vidi podobne...
Celkove se da rici, ze za poslednich cca 150 let se toho v cirkvich a pojeti nekterych "zakladnich" veci zmenilo neuveritelne mnoho. Kreacionismus je napr. alespon mezi vzdelanejsimi krestany (resp. katoliky) ve stale mensi mensine.

jack:
Máte pravdu, hodně se změnilo. A právě tím dokazujete, že pořád mluvíme pouze o subjektivních představách významu slova "bůh" či "Bůh".
Samozřejmě, že představa kreacionistů je z pohledu dnešních znalostí naprosto dětinská a nebojím se napsat až stupidní ve svém nekritickém přístupu. Ale rozumím tomu, proč to tak je. Kreacionisté prostě nechtějí připustit žádné pochybnosti o pravdivosti biblických historek a tedy biblického ( křesťanského) Boha. Jak se říká:" Když někdo nechce, je horší než když nemůže."
Vám ovšem nerozumím. Vy jste schopen kriticky zhodnotit a vyvrátit konkrétní kreacionistické názory, tedy zhodnotit a vyvrátit názory na biblického (křesťanského) boha
a potom se sám označíte za křesťana. Právě lidé jako vy mi dělají větší starosti než například kreacionosté. Vy jste nejkrásnějším příkladem toho, jak dokáže náboženství negativně ovlivnit logické myšlení i vzdělaných a inteligentních lidí.
Člověk který je vzdělaný a inteligentní může dosáhnout velkého vlivu ve společnosti.
Naproti tomu člověk se sníženým intelektem (debil či imbecil) zpravidla takového vlivu nedosáhne, proto takový debil či imbecil není pro společnost zvlášť nebezpečný.
Nebezpečný je ten, který je inteligentní a vzdělaný, ale kterého náboženství dokáže ovlivnit tak, že se jako idiot či imbecil vyjadřuje, přesto že jím není.
24. 03. 2014 | 16:33

Imunolog napsal(a):

Horejsiho kritika nesmyslneho produktu J.A. Mejsnara (“Mytus evoluce”) je “right on the money” a jeden se muze pouze divit, jak je mozne takovouto ptakovinu publikovat....i kdyz v Americe je situace jeste horsi, jak hezky popsal Richard Dawkins: “If you live in America, the chances are good that your next door neighbors believe the following: the Inventor of the laws of physics and Programmer of the DNA code decided to enter the uterus of a Jewish virgin, got himself born, then deliberately had himself tortured and executed because he couldn't think of a better way to forgive the theft of an apple, committed at the instigation of a talking snake. As Creator of the majestically expanding universe, he not only understands relativistic gravity and quantum mechanics but actually designed them. Yet what he really cares about is "sin", abortion, how often you go to church, and whether gay people should marry. Statistically, the chances are that your neighbors believe all that – and they can vote.” :)

Doufejme, ze se pan profesor prilis neurazi, kdyz bych si dovolil opravit jeho vyrok: “Tvrzení, že opičí genové produkty (konkrétně interleukiny) by v lidském organismu nefungovaly, je téměř jistě nepravdivé (str. 61).”

Spravne by tento vyrok mel byt: “Tvrzení, že opičí genové produkty (konkrétně interleukiny) by v lidském organismu nefungovaly, je zcela jistě nepravdivé (str. 61)."

Vseobecne, testovane opici interleukiny maji “comparable” (= velice podobne nebo stejne) ucinky na lidske bunky, i kdyz nektere opici interleukiny (napr. IL-3 – viz Blood 76:2229-2234, 1990) maji “silnejsi” ucinky na opici bunky nez odpovidajici lidske interleukiny. :)
26. 03. 2014 | 20:55

ZF napsal(a):

Dobrý den!
Jen si dovolím poznámku k definici věřících a ateistů:

V. Hořejší:
(1) nas svet je smysluplny a vyviji se postupne k necemu "uzasnemu"; tim se projevuje to, cemu rikame "Buh". (2) nas svet k nicemu smysluplnemu nesmeruje (skepticky atheisticky nazor). Mezi temito dvema moznostmi neumime racionalne rozhodnout; nase rozhodnuti je v obou pripadech veci "viry"; ...

Pokládám se za člověka patřícího do další kategorie (3): Experiment zvaný "můj život" nedovedu interpretovat jinak, než že můj/náš život žádný smysl nemá. Pro tuto interpretaci nepotřebuji žádnou víru, takže bych se za skeptického ateistu neoznačoval.
10. 04. 2014 | 17:19

skura napsal(a):

ZF:

Vidím-li list papíru popsaný mně neznámým písmem, nedovedu text na něm interpretovat jinak, než že žádný smysl nemá (pro mě)..
11. 04. 2014 | 16:11

Renata napsal(a):

Podle mě záleží na tom, koho či co si člověk pod Bohem představuje. Podle mě Bůh existuje, protože podle mě je Bůh myšlenka, jen tak ho můžou mít v mysli zároveň miliony lidí.

Já si v duchu někdy říkám: "Bože, ochraňuj moji rodinu." a vůbec neřeším, je-li to racionální nebo ne.

PŘEJI AKADEMII VĚD CO NEJVÍC PENĚZ NA VÝZKUMY.

Hezký den
Renata
16. 04. 2014 | 04:42

ZF napsal(a):

To skura:
Vidím-li list papíru popsaný mně neznámým písmem, interpretuji jej tak, že mu nerozumím, ale v žádném případě neusoudím, že nemá smysl.

Kdo jiný by měl být schopen interpretovat svůj život, než daný člověk sám?
30. 04. 2014 | 17:23

Vodník Česílko napsal(a):

"Já se považuji za věřícího křesťana a trochu (dost) mi vadí, že náboženství je lidmi běžně vnímáno jako pošetilá víra v zázraky, nadpřirozené bytosti a podobné hlouposti, která je v zásadním rozporu s vědou. Bohužel k tomu přispívají i vzdělaní lidé, jako kreacionisté resp. jejich odrůda - zastánci ID. Tihle lidé, asi v dobré víře, opravdové náboženství velice poškozují...."

Tak tomu se nedivte, že je křesťanství lidmi běžně vnímáno právě takto, když velká část (většina?) křesťanů je právě takto chápe. Než jsem se s křesťany seznámil blíže, taky jsem si myslel, že obraz "dědy na obláčku", který podle svého rozmaru udělá tam nebo onde zázrak, když se k němu lidi dost horlivě modlí, je jen ateistická karikatura. Posléze jsem ovšem zjistil, že to vůbec není karikatura, ale dost přesný popis toho, jak si Boha či boha představují mnozí věřící...
20. 05. 2014 | 10:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy