„Akademik“ Pačes?

11. 12. 2010 | 15:00
Přečteno 12878 krát
V různých článcích i v diskusních příspěvcích se setkávám s tím, že např. o prof. Václavu Pačesovi (bývalém předsedovi Akademie věd) nebo prof. Jiřím Drahošovi (současný předseda AV) se píše jako o „akademiku Pačesovi“ či „akademiku Drahošovi“, což je chybné.

Ve srovnání s jinými mými tématy (komunisti, křesťanství, evoluce, sionismus, VLSR, arzenové bakterie) je to sice podružná drobnost, ale asi odráží nedostatečnou informovanost o tom, co je to vlastně Akademie věd České republiky.


Tak tedy:

1) Titul „akademik“ byl zrušen v roce 1992.

2) Československá akademie věd (ČSAV, 1953-1992) byla nejvýznamnější předlistopadovou československou výzkumnou institucí. Členství v ČSAV (tedy hodnost „akademik“ nebo nižší „člen korespondent ČSAV“) bylo nejvyšší poctou pro československé vědce.
Akademikové měli nárok na zvláštní příplatek k platu, alespoň po určitou dobu i na služební auto, a také na státní pohřeb. Shromáždění akademiků a členů korespondentů (celkem cca 200-300 osob) volilo ze svých řad Prezidium ČSAV, které řídilo chod pracovišť (ústavů) ČSAV.
ČSAV tedy byla jak sborem akademiků (obdobným podobným akademiím v mnoha jiných zemích – pravzorem budiž britská Královská společnost), tak soustavou ústavů řízených v podstatě oním sborem akademiků.
Je třeba říci, že většina členů ČSAV byli skutečně vynikající vědci (např. J.Heyrovský, O.Wichterle, E.Čech, V.Laufberger, V.Votruba, F.Šorm, J.Říman), ale zvláště v případě společenských a humanitních věd se mnozí stávali akademiky spíše z politických důvodů.

3) Hned počátkem 90. let byla omezena a později zrušena řídící role sboru akademiků a nahrazena shromážděním volených zástupců ústavů a jimi zvoleného výboru.

4) V roce 1992 byla zrušena Akademie ve smyslu sboru akademiků a byly zrušeny tituly „akademik“ a „člen korespondent ČSAV“.

5) V roce 1993 byla jako nástupnická organizace ČSAV zákonem zřízena Akademie věd České republiky (AV ČR), jakožto samosprávná instituce sdružující a řídící výzkumná pracoviště s právním statutem státních rozpočtových organizací, později státních příspěvkových organizací a od roku 2007 veřejných výzkumných institucí (v.v.i.).
Přechod na právní formu v.v.i. byl velmi důležitým a velmi pozitivním krokem, neboť umožnil daleko větší nezávislost jednotlivých ústavů (které získaly plnou právní subjektivitu a přestaly být vázány např. platovými tabulkami a dalšími dřívějšími státními byrokratickými omezeními).
Název „Akademie věd“ byl zachován z historických důvodů; ačkoli je to trochu matoucí, je nutno zdůraznit, že AV ČR nemá nic společného s nějakým sborem akademiků (ten byl zrušen).

6) Název „Akademie věd ČR“ je tedy nyní používán ve dvou významech – jednak je to ono ústředí na Národní třídě, které má právní status organizační složky státu (podléhající přímo vládě, není podřízena žádnému ministerstvu), jednak je to ona soustava momentálně 54 pracovišť (ústavů) s právním statutem v.v.i., jejichž zřizovatelem je ona organizační složka státu. Je to tedy podobná situace jako např. v případě Ministerstva školství jako zřizovatele veřejných vysokých škol.
Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm složený ze dvou třetin ze zástupců všech ústavů a dále z reprezentantů vysokých škol, státní správy, podnikatelských kruhů a jiných význačných osobností. Výkonným orgánem Akademie je Akademická rada (volená Sněmem) v čele s předsedou Akademie věd (volený Sněmem). Akademická rada m.j. rozděluje každoročně institucionální finanční prostředky mezi jednotlivé ústavy.
AVČR má momentálně cca 7 tisíc zaměstnanců (oproti 13 tisícům předlistopadových), z čehož více než 2 tisíce jsou studenti.

Osobně musím vyjádřit velkou spokojenost s tím, jak v posledních nejméně 10 letech funguje vedení AV ČR – nebyrokraticky, pružně, transparentně - je prostě vidět, že členové Akademické rady a předsedové AV jsou naši kolegové.

Je třeba znovu zdůraznit, že dnešní AV ČR je obdobou mnoha neuniverzitních (ale s univerzitami úzce spolupracujících) institucí v nejvyspělejších zemích (viz např. jeden z mých předchozích článků).

7) Namísto zrušené Akademie (ve smyslu sboru vynikajících vědců) byla v roce 1993 založena tzv. Učená společnost ČR, která funguje v podstatě na principu soukromého „klubu“ (financovaného téměř výhradně z členských příspěvků členů), každoročně přijímá tajným hlasováním nové členy výhradně na základě jejich vědecké excelence a bez ohledu na to, pracují-li na ústavech AV, vysokých školách, či jinde, uděluje vědecké ceny, vydává stanoviska, atd., ale nemá nic společného s Akademií věd ČR, natož s řízením ústavů (krom toho, že sídlí podobně jako několik dalších institucí také v budově AV na Národní třídě).
Upřímně řečeno si nemyslím, že toto řešení je správné - tento "soukromý klub" nemá velkou prestiž a skoro se o něm ve veřejnosti neví. Myslím, že by se opět mělo obnovit něco na způsob zákonem zřízené "francouzské Akademie", jejíž členové by měli i nějaké zákonem definované pravomoci (například takové, které má nyní poměrně neblahá Rada pro výzkum, vývoj a inovace).

8) Akademie věd v onom předlistopadovém uspořádání (tedy sbor akademiků (kteří požívají někdy význačných výhod) plus jimi řízená soustava výzkumných ústavů) nadále existuje v mnoha zemích (např. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rusko, Ukrajina, ale v jisté formě třeba i v Německu a Rakousku).

9) Pokud dnes o někom v Česku mluvíme jako o „akademikovi“, mělo by to asi znamenat pouze něco jako „příslušník akademické obce“ (hlavně na univerzitách a ústavech AV).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pepa Řepa napsal(a):

Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
---------------
Jásejte andělé, zadujte trouby nebeské!
https://www.youtube.com/watch?v=EidJV2mb9h8&feature=related

Zatímco jiní řeší, který Vašek je lepší, kdo má copyright na pravdu, zda pravdoláskovci nebo lžinenávistníci,zda je závažnější únik moči či informací, kdo může za neuklizené chodníky, zda líná paní Kuberová či vymaštěný stát, kdo to podělal v r.89 a který novinář zase pohaněl chloubu literatury 21.století, tak v této době-v čase adventním- bratr Wěnceslau napsal celkem nekonfliktní článek.

Pak že se zázraky nedějí.
11. 12. 2010 | 15:38

Drzá zrzka napsal(a):

Mám pocit, že čím více se mezi námi pohybuje "akademiků" typu Bc., Mgr. a DiS.; tím méně lidí se může honosit titulem člověk. Profesory mám celkem v oblibě. Nejvíc ty ze střední školy, přestože na daný titul někteří určitě nedosáhli. :o)
11. 12. 2010 | 15:53

vaclavhorejsi napsal(a):

Drzá zrzka:

Pokud vim, oficialne titul "stredoskolsky profesor" neexistuje.

..
11. 12. 2010 | 15:58

Emissary napsal(a):

vaclavhorejsi,

existuje. Může to být každý Matlák-patlák, který učil či učí. Těm dobrým jsem rádi říkali "profesor". :)
11. 12. 2010 | 16:12

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

dík za info.
11. 12. 2010 | 16:14

jetotukormoran napsal(a):

....Napr. Ing, Mgr-Kacenova)))))
https://www.youtube.com/watch?v=11i5A2qT8L8&feature=related
11. 12. 2010 | 16:15

Drzá zrzka napsal(a):

vaclavhorejsi

Správně. Přesto mi nikdo nemůže zabránit, abych několika učitelům ze střední tak neříkala jako důkaz toho, že si jich vážím. Pravým profesorům se tímto omlouvám, že nesprávně používám titul profesor a slibuji, že napíšu za trest 100 x : Zůstaň mezi lidmi, praví profesoři jsou suchaři, páč lpějí na titulu. :o)

P.S. Tím lehce ironicky žertovným textíkem, se vůbec nechci dotknout vědomostí, které museli prokázat než na titul dosáhli.
11. 12. 2010 | 16:16

wiki napsal(a):

Drzá zrzka napsal(a) ...praví profesoři jsou suchaři, páč lpějí na titulu ...

Maně si vzpomínám, že na oslovení "profesor" nejvíc "lpěli" ti mí gymnaziální učitelé, kteří neměli titul jiný, "silnější" (tehdy vesměs RNDr. či PhDr.)
11. 12. 2010 | 16:34

Tribun napsal(a):

@Václav Hořejší: Díky za informace, které nejsou vůbec tajné, a přesto nejsou zdaleka běžně známé, což je na jednu stranu logické, protože kdo to potřebuje vědět, na druhou stranu ošemetné, protože laik pak snadno uvěří kdejaké pitomosti dostatečně suverénně podané. V případě organizace české vědy to asi tolik nevadí, ale jsou i záležitosti takříkajíc životně důležité, kde nedostatek informací na jedné straně znamená výhodu na straně druhé. Například důchodová reforma.

@Drzá zrzka: My jsme nikdy neměli problém rozlišovat mezi středoškolskými "profesory" a profesory z vysokých škol. Byl to prostě jiný svět, jiný kontext. Devalvace akademických hodností a titulů úzce souvisí s komoditizací vzdělání a účetním zvyšováním vzdělanosti populace (mechanismus více titulů = více vzdělaných, bez ohledu na podmínky, za nichž byly tituly získány). Kauza plzeňských práv nebyla trestuhodným excesem (konečně, žádné tresty se nekonají a evidentně ani konat nebudou), jako první vlaštovkou nových trendů, pionýrským počinem na trhu se vzděláním.
11. 12. 2010 | 16:36

franťýk napsal(a):

wiki
nevím, co špatného bylo na RN nebo PhDr. Nemyslel jste spíš RSDr?
Také rád vzpomínám na "pány profesory" z gymnázia, kteří si - po roce 1968 - potrpěli právě na to "pan" narozdíl od vyučujících na ostatních středních školách, kde se muselo oslovovat "soudruhu profesore"
11. 12. 2010 | 16:49

Drza zrzka napsal(a):

Tribun

Kolik takových "jiných světů" uzavřených do sebe existuje? Mnoho. Pokud nemají snahu se otevřít i těm světům druhým, nikdy nemůže mezi nimi dojít k dohodě nebo kompromisu.

Pohodové adventní rozjímání o jiných světech.
11. 12. 2010 | 16:55

camponotus napsal(a):

Vážený pane Hořejší, ono povědomí o AV souvisí s tím, jaké jsou její výsledky a jak je její činnost popularizována. Asi mnoho občanů nezavítá na web AV a nedívá se na weby jednotlivých ůstavů, jejich personální složení a zastoupení pracovníků na různých úrovních vzdělání. Také jim moc neříkají seznamy názvů odborných publikací, zvláště, když jsou cizojazyčné.
Pamatuji doby, kdy se ČSAV prezentovala v rozhlase, v tisku a televizi, takže obec občanská si o ní mohla udělat představu. Pamatuji na pravidelné relace mistra radioamatérského sportu Dr. Jiřího Mrázka o kosmonautice a geofyzice a takových popularizátorů bylo hodně. A všichni z ČSAV.
11. 12. 2010 | 17:03

vaclavhorejsi napsal(a):

camponotus:

Ja myslim, ze povedomi o AV je dnes docela dobre - byl jsem prijemne prekvapen, jak pozitivne smerem k AV reagovala verejnost (vcetne velke vetsiny novinaru), kdyz loni RVVI pod vedenim M.Kopicove zahajila utok na AV.
I dnes casto mluvi na verejnosti resp. popularizuje rada lidi z AV (napr. Grygar, Paces, Vitek, Drahos, trochu i ja...).

..
11. 12. 2010 | 17:13

M. Punčochář napsal(a):

Slyšel jsem nedávno názor, který má zřejmě něco do sebe, že je přece jenom trochu škoda zrušení akademiků a členů korespondentů. AV tím přichází na rozdíl od VŠ o možnost "sbližování" se scpolitiky a jinými významnými postavami veřejného života. Školy prostě udělí docenturu či profesuru a už jsou nastoleny vřelejší vztahy. Akademii zbyly tak akorát pamětní medaile.
11. 12. 2010 | 17:24

Dalibor Štys napsal(a):

Pro ty, kdo si chtějí o činnosti neuniverzitních akdemických institucí v zahraničí přečíst něco více doporučuji např. článek

We Have Met the Enemy and He is Us: A scientist proposes a redesign of the US biomedical research enterprise a diskuse pod ním.
http://www.the-scientist.com/news/display/57801/

A diskusi pod ním.
11. 12. 2010 | 17:31

Pamětník napsal(a):

Můj tatínek, totální nestraník, byl členem korespondentem ČSAV od roku 1953 a řádným členem od rokuu 1955. Nárok na služební vůz, který odmítl, mu vznikl v polovině šedesátých let, kdy se stal předsedou biologicko-lékařského kolegia. Nárok na služební auto byl spojen s dalšími funkcemi (ředitelé ústavů, členové Presidia ČSAV). Měsíční odměna pro řádného akademika byla 2000 korun, tedy nic dramatického. Zrušení ČSAV lze považovat za projev české malosti. Tato organizace, byť zřízená komunisty byla, zejména v začátcích, obsazena vědci, kteří vyrostli za první republiky. Proto si tento sbor zachoval značnou autonomii a autoritu. Teď s vědci zamete každý nečas. Soukromý klub, zvaný Učená společnost, se pro jistotu do politiky nemíchá a protože nemá žádnou výkonnou moc může být politiky zcela ignorován. Zůstává tedy především nástrojem pro sebezviditelnění několika jedinců.
11. 12. 2010 | 18:18

j.palach napsal(a):

Od titulů směrem dolů k bez titulý to je snadné rozlišení. Postavení a kvalifikace člověka se hodnotí profesí (třeba od pracovníka NC strojů po metaře). Jak ale rozlišit ty titulované s mnoha tituly vpředu a mnoha tituly vzadu. Třeba chirurg s neurochirugem s mnoha tituly a imunolog molekulární genetiky s těmi samými tituly nelze porovnávat. Jak rozeznat u jedněch kurs 10x větší a u jiného třeba kurs jen 2x větší. Neměli by se tituly nepoužívat nebo pouze jen mezi střejnými prof. skupinami? Já bych dokonce požadoval to, že když mě osloví (třeba článkem) ať mě platí. Dřívé jsme byli v jednom šiku. Pracující inteligence a Pracující proletariát. A tykali jsme si! Dnes si dovolí nás pracující inteligence Sisyfosáků AV ponižovat!!! Hurá potomci J.Palacha, vyzívám vás plamenému činu proti lidu z AV! Důchodci, čím více uděláte akcí jako J.Palach, o to méně pocítíme nedostatek odcházejících lékařů!
11. 12. 2010 | 18:42

camponotus napsal(a):

Vaclav Hořejší
ano novináři mají povědomí, ale zkuste se zeptat ve svém okolí, pamatují si ČSAV ale AV spíš vnímají jako osobní prezentaci a zviditelnění jednotlivců, nikoliv AV. Nikdo nebude popírat význam a prospěšnost AV, ale mělo by se to vic prezentovat veřejnosti. Lidé spíše vnímají hysterické výkřiky, že se AV omezuje apanáž. Po sametu hodně zaměstnanců bylo odejíto, aby uvolnili místo pro známé těch kteří v AV zůstali. Kdo byl schopen se uživit mimo AV, tak odešel za lepším. Je třeba se na AV nedívat jen z povrchu, ale nahlédnout dovnitř. Nechci Vám oponovat, jste víc v kontaktu s tiskem a novináři, ale když sleduji každý večer televizi, tak se v ní o existenci AV prakticky nic nedovím. Taktéž ve zprávách Radiožurnálu. Když si pustím v originále BBC, tak každý večer o britské vědě něco je.
11. 12. 2010 | 18:45

Dalibor Štys napsal(a):

To Pamětník

Kdože s vědci zamete? Pokud jsem si všiml, jediná položka státního rozpočtu, která nabyla krácena, je rozpočet na výzkum, minimálně v součtu všech poskytovatelů. A to vedle toho běží též obří strukturální fondy EU Výzkum a vývoj pro Inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Problém jistě je, že z těchto fondů nemohou těžit pražské instituce, což je problém toho, že Praha je z hlediska daňového výnosu jeden z nejbohatších regionů EU. Kdybych nevěděl, že ve skutečnosti je to tak, že každý chce mít v Praze sídlo firmy, aby se vyhnul daňovým kontrolám (přijdou v průměru jednou za 106 let) řekl bych, ať si vědci v Praze řeknou o peníze na Magistrátě.

Jiný problém, který s fondy vidím, je, že mnohé mimopražské instituce staví budovy a vybavují se bez využití fondů EU. Kdo rozumný na ně má možnost sáhnout, měl by to mít povinně. Minimálně je to soutěž dozorovaná EU.
11. 12. 2010 | 18:47

vaclavhorejsi napsal(a):

Pamětník:

"Měsíční odměna pro řádného akademika byla 2000 korun, tedy nic dramatického."

Pri tehdejsim prumernem platu pod 2000 to nebylo uplne bezvyznamne.

"Soukromý klub, zvaný Učená společnost, se pro jistotu do politiky nemíchá a protože nemá žádnou výkonnou moc může být politiky zcela ignorován."

To mate bohuzel 100% pravdu...

..
11. 12. 2010 | 18:49

wiki napsal(a):

franťýk napsal(a): "... nevím, co špatného bylo na RN nebo PhDr. Nemyslel jste spíš RSDr?"

a) Trochu nepochopení toho, co jsem napsal, ne? ;-)

Slovo "špatný" v mém původním příspěvku není, je tam tvrzení PŘESNĚ opačné: každý gym. učitel je "profesor", jen pár z profesorů ale byli byli i "doktoři".
Obdobně je to ve fakultních nemocnicích: každý s bílým pláštěm je "doktor", a jen dva až tři z nich jsou i "odborní asistenti" ...
A RSDr. jako fyzikář? To DOST ZTĚŽKA...
11. 12. 2010 | 19:03

hoven napsal(a):

já si myslim, že nejvyšší titul, jakeho může člověk na zemekouli dosahnout je titul drahý vůdce. má ho jenom soudruh kim čolk il.
11. 12. 2010 | 19:13

Drzá zrzka napsal(a):

hoven

a co titul ředitel zeměkoule? :o)
11. 12. 2010 | 19:19

hoven napsal(a):

drzá zrzka,
to je jenom imaginární titul. drahý vudce je skutečný titul. komunisti v severní korei vybudovali feudalismus, ale v trochu upravené verzi. Protože ve feudalismu se panovnický trun také dědil, to zustalo stejne , ale nebyl tam takový hladomor jako v KLDR.
11. 12. 2010 | 20:03

Al Jouda napsal(a):

Akademické svobody, akademické vzdělání - tyto pojmy snad stále platí university a universitní vzdělání.Jen si nejsem jistý, zdali i inženýr strojař - absolvent ČVUT si může říkat akademik.
11. 12. 2010 | 20:15

jetotukormoran napsal(a):

..to se vraci pokrokovy severokorejsky rybar ke sve rodine s bohatym ulovkem (jedna mrenka) a pravi: "Koukej zeno ma dnes nebudeme hladovet, uprav tu rybu".

Pong Uljanovna pravi:"Ale muzi muj drevo doslo, plyn neni, panev zrezivela , nemam jak rybu upravit".

Rybar znechucen , da rybku nazpet do torby a vraci se k mori , kde ji vypusti.
Rybka radosti vyskoci a zakrici!
"At zije Kim Jong il"
11. 12. 2010 | 20:28

Drzá zrzka napsal(a):

hoven

Jeden poloostrov, dva státy. ten lidově demokratický na pokraji kolapsu...

Jinak dík za vysvětlení toho tiulu, páč tohle kdybych nevěděla, asi bych dnes neusnula.

hoven, ho ven, zajímavá složenina.
11. 12. 2010 | 20:30

jetotukormoran napsal(a):

v 50 -60 tych letech, byl plat primo kralovsky.
Pametnik se odvolava na prvni republiku a zcela spravne , nebot v te dobe byli lide nauceni pracovat a milovat svoji vlast.
To, co vyprasil bolsevik je kapitola naprosto oddelitelna, ale stale objimajici cesky narod.
11. 12. 2010 | 20:43

jetotukormoran napsal(a):

tedy 2000kc)))
11. 12. 2010 | 20:44

Hurá napsal(a):

Je dobré být správně informován. Zde souhlasím i se Zrzkou, že i na stř. škole se oslovoval učitel titulem profesor s úctou, pokud si ji zasloužil a na VŠ naopak. To známe, ale je dobře také vědět, že ještě vyšším titulem nad akademika jest titul bůh ! Ovšem pozor, nikoliv zdeformovaný do podoby Boha, ale bůh, jež v dávných dobách označoval člověka moudrého (snad mudrce ?).
11. 12. 2010 | 20:49

wiki napsal(a):

Al Jouda napsal(a): ...jen si nejsem jistý, zdali i inženýr strojař - absolvent ČVUT si může říkat akademik...

Absolvent vysoké školy členem AKADEMICKÉ OBCE (už) není, jeho učitel (viz par. 3 + 70 VŠ zákona :-D) ANO ...
11. 12. 2010 | 21:05

jetotukormoran napsal(a):

Mistre Horejsi 17.13 )))) Vy? a jak?
Chapu , ze kazdy den se nenarodi Einstein (i kdyz)? Vedecke vyzkumy v dnesni dobe a jejich vysledky (vzhledem k narocnosti) jsou predevsim tymova prace.
...Osobne neznam informaci , kterou byste vy , nebo vas tym obohatil .
Jestli myslite Vas predesly blog , tak to jste fakt Einstein , nebo docela obstojny'plagiator' vedeckeho magazinu , par dni nazpet)))))
11. 12. 2010 | 21:18

jetotukormoran napsal(a):

Priznejte si Horejsi , ze vam ujel vlak .))))
Vy v rudolfove 'matlala paprtala, pouze varite vodu . Chapu , ze se snazite odchytnout hlupaka , ktery vyrobi kvalitni klobasek pro vas nenasytny zaludek a hlavne ho vedecky informovat, ze prave to vareni vody je to nejdulezitejsi.))
11. 12. 2010 | 21:58

zk napsal(a):

jetotukormoran:
Pane kolego, doporučuju Vám trochu si zagooglovat a zjistit význam slova plagiát.

Nápověda: plagiát NENÍ synonymem pro překlad.
11. 12. 2010 | 21:59

Emissary napsal(a):

Prokletí Gideonu,

to je možná neznámá sci-fi epizoda, taková paralela… Tuto myšlenku nesporně využili i další tvůrci.

Ale byl tady jeden, který možná zachránil naši civilizaci, tak materiálně chudý a až tak daleko hmotně i duchovně došel, nakonec ho skolila blbá nemoc, žádný socialista nikdy nevzpomněl.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gideon_von_Laudon

A kdyby se to nestalo, profesor Hořejší by tak trapně v tandemu s Pamětníkem nevystrkoval svůj "učený mozek".

A Grygar, Pačes a další a ..., jak rychle podepisovali. Ještě si pamatuji.

To mám bohužel 100 procentní pravdu.
11. 12. 2010 | 22:03

Sladký napsal(a):

Emissary, pokud jde o tu jedině správnou ideologii, jste vždy stoprocentní.Zajímavé ba příznačné,protože jinak jste docela normální a v podstatě inteligentní a znalý člověk.Aspoˇm jste se tak projevil v několika málo neidologických "obyčejných" příspěvcích.Říká se, že muži v přítomnosti přitažlivé ženy ztráci rozum.Vy ho ztrácíte vždy,když jde o ideologii.Zajímavá úchylka.:o))))
11. 12. 2010 | 22:25

jetotukormoran napsal(a):

Zk , nevim na co narazite , ovsem bezpecne vim i bez Google , ze plagiat preferuje 'copy'.)))))Bez pricineni autora.

A vyznam ve finale urcuje jen ten fakt , ze Horejsi svuj predesly coment blog okopiroval.
Dukaz si zase Mr. Zk. vygooglujte vy!)))
11. 12. 2010 | 22:30

Emissary napsal(a):

Ano, pane Sladký.

Je to přesně tak. Vy vždy rozum získávate v mé přítomnosti a já ho zase ztrácím v blízkosti Vás či atraktivní ženy. :)

Ale mám takové tušení, že můj vstup jste vůbec nepochopil, či pořádně a důsledně nepřečetl. Ostatně, za tu krátkou dobu to nebylo ani možné. :)
11. 12. 2010 | 22:33

Sladký napsal(a):

Milý pane emissary, nikdy nehodnotím člověka podle jednoho jediného příspěvku, takže buďte v klidu.Znám vás už nějaký ten pátek a svůj názor nebudu měnit podle toho, co si o sobě (mylně) myslíte vy sám. Ale jinak- zřejmě jste znalec sci fi- co soudíte o S.Lemovi a bratrech Steugackých ( přesněji řečeno, o jejich díle?) V politických otázkách se neshodneme, co zkusit to v téhle oblasti? Jinak mne velmi těší,že na vás mám podobný účinek,jako krásná žena.Bisexuálům je možno závidět,mají 2x v+těí výběr.Ale vážně, i kdybych též byl bi, rozhodně nejste můj typ.:o)))
11. 12. 2010 | 22:40

Emissary napsal(a):

Vážený pane Sladký,

a to máte možná pravdu. Já si Vás povětšinou nevšímám, byla by to neplodná a iracionální zábava. :)

„Ale jinak- zřejmě jste znalec sci fi- co soudíte o S.Lemovi a bratrech Steugackých ( přesněji řečeno, o jejich díle?)“

Nic, nikdy jsem nic takového nečetl a neviděl. Nějaké staré sci-fi jsem četl, ale nijak mě neupoutaly svou nedokonalosti a prázdnotou. Uznávám, že to může být starší dobou. Zato moderní sci-fi poskytují mnoho aplikací vědeckých poznatků, mnoho filosofických rozměrů i mnoho pohledů na řešení současných i budoucích problému lidstva. A to mě uspokojuje. :)
11. 12. 2010 | 22:52

monet napsal(a):

Ad "profesor", "středoškolský profesor":
pletete dohromady dvě věci - vědecko-pedagogický titul "prof." a profesní označení "středošk. prof." (což připouštěl zákon o VŠ od roku 1966, a proto se možná z tradice ještě drží). Nechtějte tvrdit, že by některý učitel střední školy někdy prohlašoval, že skládal profesorské zkoušky, vždyť to by byl blázen...

Ostatně, proč vás nechávají klidnými například nositelé polovičatého titulu Bc., kteří ze sebe bezostyšně dělají vysokoškoláky?!
11. 12. 2010 | 22:53

jetotukormoran napsal(a):

skutecne'ceske'vedecke kapacity nebudou blogy horejsiho nikterak komentovat. Proc?
Vzdyt ten nas " cesky" polovedec a pololitolog muze za nas neco uknucet))))
11. 12. 2010 | 22:57

Karel Mueller napsal(a):

Sladký:

Dovolím si vmísit se do rozhovoru. S. Lem je můj neoblíbenější sisovatel, mám všechny knihy, kromě Člověka z Marsu, kterého jsem zatím nesehnal.

Vlastně to začlo v mých 11 letech, kdy jsem poslouchal v radiu (1965) seriál Dům o tisíci patrech od Weise (jeden z nejronikavějších a nejoriginálnějších románů napříč celou naší literaturou) a rok poté Astronauty, tím moje záliba ve sci-fi začala, dobrodružství na Venuši jsem prožíval v dne v noci :-).

Víte, Lem se později vyjádřil o svých prvotinách velmi tvrdě. V dospělosti jsem se Astronautům usmíval, ale byl to ten shovívavý úsměv k něčemu, co máme moc rádi. Samozřejmě, poplatné, naivní, triviální technické a fyzikální chyby.

Ale když dnes čtu v Sezamovi o Indiotech nebo si nekdy připomenu závěrečná stránky Astronautů, tak nevím ... na rozdíl od mladých, ale dospělých let se nějak nemohu smát ...
11. 12. 2010 | 23:00

Karel Mueller napsal(a):

Emissary:

Tak tentokrát jste střelil úplně vedle, pravý opak je pravdou. Nejkvalitnější sci-fi začla Huxleym a trvala přes tzv. zlaté období kolem poloviny minulého století. Právě vědecky a filosoficky.

Dnes sci-fi prakticky zemřela. Je to už jen fantasy.
11. 12. 2010 | 23:03

jj napsal(a):

monet:
ano, analogicky bychom mohli nadávat lodivodům, tradičně označovaným jako "kapitání", přestože drtivá většina z nich nikdy ve služebním poměru u AČR nebo PČR hodnosti "kapitán" nedosáhla.
11. 12. 2010 | 23:05

mb napsal(a):

kormoran dekuji ... ( :-)
11. 12. 2010 | 23:08

mb napsal(a):

tedy za kacanovou ...
11. 12. 2010 | 23:08

Emissary napsal(a):

Karle,

já sice uznávám Váš názor, ale v tom se hluboce mýlíte. Asi proto, že moderní tvorbu neznáte. Mě prázdné filosofování nezajímá, já z něho potřebuji mít reálné výsledky a i pobavit se není špatné. Potřebuju vidět určitou lehkost ve složitosti. Avatar to nedokázal ani v 3D.

A v tom se lišíme.

P.S. Fantasy, to je i na mě moc, toho si nevšímám. :)
11. 12. 2010 | 23:12

Sladký napsal(a):

Tož, Mullerdóm...a Petr Brock.Máte pravdu, Karle, je to skvělé. A Lem? Planeta Eden,Návrat z hvězd, Solaris!
Nepřemožitelný...znáte? Určitě ano.Lem byl génius v rozměrech epochy.Úžasný člověk.Mimochodem, v Návratu z hvězd jsem objevil nejúžasnější,nejpůsobivější a zároveň nejstručnější popis krásy ženské tváře.. myslím, že nic dokonalejšího jsem o tomto (z)jevu nečetl a ani už nepřečtu.
Obávám se,že máte pravdu.Dnes už SF prakticky neexistuje.Rád bych si s Vámi někdy
popovídal! Já k SF přišel skrze rozhlasovou inscenaci/místy dramatizaci Jefremovovy "Mlhoviny v Andromedě".Byl jsem ještě klouček a médůzy a čený kříž mi způsobili trauma..:o))
11. 12. 2010 | 23:19

Karel Mueller napsal(a):

Emissary,

to nemohu vyloučit, tu záplavu nových knih opravdu nesleduji. Ale ta špičková sci-fi začla ve třicátých letech Orwellem a Huxleym (právě z filosofického hlediska).

Mám všechny čísla Ikarie a mohu jen konstatovat postupný a nezadržitelný úpadek sci-fi. Víte, ono je těžko asi něco nového vymýšlet, sci fi psaly po desetiletí skvělé mozky nejen po umělecké, ale i vědecké stránce.

Když jsme u toho Lema: Zkuste se přemoci a přečtěte si Futurologický kongres. Skvělá satira s hlubokým filosofickým podtextem. No, uvidíte sám.
11. 12. 2010 | 23:21

Sladký napsal(a):

Emissary, souhlasím s Karlem. Střelil jste kozla a je mi jasné, že Lema jste buď nečetl, nebo četla vůbec nic nepochopil, jinak byste nemohl napsat tak do nebe volající nesmysl. Asi jsem vás i v tomhle ohledu hrubě přecenil.Patrně nemáte ani tušení, o čem mluvíte... a to se nezminuji o Lemových nebeletristických knihách, jako je Summa technologie nebo Futurologia i fantastica.Tím,co jste napsal jste dokázal,že i v tomto ohledu jste naprostý ignorant.Bohužel.
11. 12. 2010 | 23:24

Karel Mueller napsal(a):

Sladký: Znám je všechny :-), ale jak jsem se zmínil, já mám asi nejraději Ijona Tichého :-).

Jeffremova mám také, v knihovně mám asi 150 sci-fi knih, včetně našeho Součka i našich dalších autorů. Ale vlastně celou klasiku (dnes už). Vlastně jsem si vybíral jen opravdu perličky od každého spisovatele.

Je fascinující, jak se fantazie stává skutečností právě v tom filosofickém směru. Asi znáte soubor Vlak do pekla a povídku Jdi na východ mladý muži od Tenna, dnes se možná Američané už tolik nesmějí jako tenkrát ...

Ale to bychom se dostali někam jinam, dát řeč můžeme :-).
11. 12. 2010 | 23:28

Emissary napsal(a):

Karle,

knihy to většinou nejsou, ale scénaře. Ani ten nejstarší Star Trek nebyl celý zpracovaný knižně a knihy se psaly na základě filmu. Já jsem samozřejmě ty starší sci-fi četl - některé, i třeba všechny knihy od sira Arthur Charles Clarke, dokonce viděl i všechny filmy. Ale byla to taková nuda a tak suché, že jsem se k tomu již nikdy nevrátil. Prostě něco tomu chybí. Stručnou historii času od Stephena Hawkinga by skoro nikdo nečetl, pokud by ji sám autor, dle doporučení vydavatele, "neučesal a nevytunil".

Já možná ano. Ale potřeboval bych k tomu mnohokrát víc času. :)
11. 12. 2010 | 23:37

jetotukormoran napsal(a):

Neuveritelne , jak se soudruzi snazi zmenit tema do abstrakna a jeste k tomu socialniho, kdy Jefgenij Protopic , fedroval do kotle cerne uhli , aby rozhybal kosmicou lod))))
11. 12. 2010 | 23:42

Sladký napsal(a):

Jen jednou ještě přistát chcem/ tam na té hvězdě,Matce naší
beránky bílé spatřit plout
v náručí zelených strání Země
naposled chceme spočinout..
znáte, Karle? Nechci vás zkoušet, kdepak.
Jen tak ťukám tykadélkem. A myslím na Marťanskou kroniku (originál půjčený z olomoucké universitní knihovny jsem na počátku osmdesátých let vlastnoručně rukopisně přepsal stránku po stránce). Zjistil jsem přitom, že v českém překladu chybí dvě kapitoly.Obsáhlá, osmdesátistránková Fire Baloons patrně z ideologických důvodů, daleko kratší August night z důvodů nepochopitelných.Nebo na Heinleinovy "Dveře do léta" které si občas přečtu znovu,protože jednou z důležitých postav je kocour a já mám silnou slabost pro kočky ( mám na mysli ty čtyřnohé,jinak by to nestálo za zmínku).Tak jo, někdy dáme řeč!Budu se těšit.
11. 12. 2010 | 23:42

Emissary napsal(a):

Sladký,

já jsem přece říkal, že Lema jsem nikdy nečetl. Abych pravdu řekl, ani po tom netoužím. Knihy jsou prchavé a velmi rychle podléhají zničení. A není záruka, že je někdo po mé smrti bude číst, zvláště ne sci-fi. Důležité je to, co má člověk v hlavě, s tím může klidně umřít. :)
11. 12. 2010 | 23:44

Karel Mueller napsal(a):

Emissary:

Přiznám se, že Clark nepatří mezi mé nejoblíbenější.

Ale zkuste třeba ty povídky - už jsem se zmínil o Vlaku do pekla.

Polská sci-fi byla vynikající, kdysi vycházela řada Čtení o...
výbor nejleších polských sci-fi povídek (bez Lema) je v souboru Fantastika 8O.
11. 12. 2010 | 23:45

Karel Mueller napsal(a):

Sladký:

OK :-). Jinak od Bradburyho vyšel kdysi v Odeonu Kaleidoskop, kde jsou jeho povídky. Uměl psát i horory, třeba Zástup nebo Malý vrah.

A ted pánové už dobrou :-).
11. 12. 2010 | 23:50

Emissary napsal(a):

Karle,

to samozřejmě mohu zkusit.

Dobrou.
11. 12. 2010 | 23:55

Sladký napsal(a):

Emissary, Clarka rozhodně mohu,první knuhu ze série o Rámovi(Setkání s Rámou) jsem přečetl se zatajeným dechem na jeden zátah.Ani další díly nebyly marné,ale... líbily se mi staré věci,jako třeba Sands of Mars (myslím,že to vyšlo i česky) nebo Měsíční prach.Na jeho posledních věcech se (zřemě)podstatnou měrou podílel i Gentry Lee a jsou celkem čtivé.
Znáte F.Herberta a jeho pentalogii o Duně? Čtivé, to nepochybně, ale většinou
"tylko bzdury".Výraz z polštiny je výstižnější, než jakékoli české hodnocení,které mne napadá.
11. 12. 2010 | 23:56

Sladký napsal(a):

Dobrou,pánové.
12. 12. 2010 | 00:03

jetotukormoran napsal(a):

Dekuji sectely pokrovy komunisto -kloako plna medu....
12. 12. 2010 | 00:11

jetotukormoran napsal(a):

..jeste by tu svedskou trojku mohl doplnit vseved Beda....
12. 12. 2010 | 00:23

jetotukormoran napsal(a):

nikoli herr mueller , jsou rozdilna individua.... Ale rekl bych , ze spolecni si jsou v tom ,(diky zivotnim zkusenostem), okamzite reagovat na soudruhy a jejich prazdne rude slinty nic vic nic mene..
Co ze jste se Sladkym spontanne probirali?))))
12. 12. 2010 | 00:47

Dalibor Štys napsal(a):

To Al Jouda

Akademické svobody jsou (poměrně dobře) definovány v zákoně o vysokých školách. Jsou jimi zejména svoboda bádání a svoboda učení. Otázka je, jak jsme schopni je naplňovat v situaci, kdy profesorský titul neznamená tzv. tenure, jistotu pracovního místa pokud člověk plní své výukové povinnosti a není odsouzen. Svoboda má i svůj ekonomický aspekt.
12. 12. 2010 | 06:20

skeptický napsal(a):

Všechny nepolitické spolky jsou podezřelé,neboť pod jejich rouškou se skrývají podvratné zednářské Kabaly.

Československá není,akademie je,ale bez akademiků.Zbyla alespoň ta věda?

Svoboda bádání je stále zaručena s výjimkou různých tabu v mnoha oborech.

Zase se začíná s chřipkou.Snad se jim to letos povede prosadit.
12. 12. 2010 | 07:04

žena napsal(a):

VŘELÉ DÍKY,

dovolím si říct, pane KOLEGO :-)))
12. 12. 2010 | 07:53

Cech napsal(a):

Je to krásné, když se řekne všem jak to je a je to reálná realita.Děkuji za článek.Nevím, jsou li to vánoce nebo něco jiného.Proč až tak nádherně uhlazeně?
12. 12. 2010 | 08:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé a nadávky obsahující texty, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Pane KM, máte to za potřebí? Hloupými provokacemi se tu častují zpravidla ti, kteří se zde neprezentují zajímavými analytickými vstupy podloženými nespornou znalostí probírané tématiky. A podobní lidé na to podobně reagují. To myslím není Váš případ (vždy jsem si cenil toho, že dokážete takovéto hlouposti ignorovat a nenechat se do ničeho podobného vtáhnout, což je vždy k neprospěchu debaty resp. tohoto prostoru. Hezkou třetí adventní neděli Vám a Vašim blízkým.
12. 12. 2010 | 11:12

Gabrielle H. napsal(a):

Zdravím Václava Hořejšího, uvědomělého příslušníka akademické obce!
---
"Akademikové měli nárok na zvláštní příplatek k platu, alespoň po určitou dobu i na služební auto, a také na státní pohřeb" :DDDDDDDDDD
---
(překlad: po VLSR to bylo horší, na žádný pořádný bourák a ani na ten pohřeb už nezbylo:-))
---
"Osobně musím vyjádřit velkou spokojenost s tím, jak v posledních nejméně 10 letech funguje vedení AV ČR – nebyrokraticky, pružně, transparentně - je prostě vidět, že členové Akademické rady a předsedové AV jsou naši kolegové." :DDDDDDDDDD
---
(překlad: "kolegové něco přihodili, toto ale trvalo...)
---
Nebo že by to bylo ještě trošičku jinak, milý příslušníku Hořejší? ;-)
---
Kápněte božskou, upsal jste svoji ušlechtilou duši vědce a hladovkářského aktivisty proti brdskému radaru za "mrzký a nízký peníz", jako to udělala většina současných příslušníků elit z nejelitovatějších:-; ???
Něco málo jste naznačil už v minulém vstupu u arzénu...
---
vaclavhorejsi napsal(a):
Gabrielle H.:
Duverne:

Jsem clenem toho Vami zminovaneho spiknuti tajne svetove vlady, jejimz cilem je zničit specifické pole energie obklopující Zemi, zlikvidovat nové vědomí duchovního probuzení lidstva, znicit kriticke cakry a meridiany planety Zeme, a nakonec vyhubit cele lidstvo (krome tajne vlady a jejich cca 5000 pomocniku).

Vsechno to delame na objednavku jiste galakticke civilizace, ktera potrebuje osidlit Zemi, ale jeji prislusnici potrebuji intenzivni ultrafialove zareni a vysokou koncentraci nekolika pro nas toxickych prvku v prostredi.

Pouzivame k tomu kombinaci freonu (neverte Vyhnalovi - samozrejme se pouzivaji dal a v obrovskem mnozstvi vypousteji do ionosfery!), chemtrails a v neposledni rade take psani blogu ovlivnujicich verejne mineni (cca 47,36% bloggeru Aktualne patri ve skutecnosti mezi tyto spiklence)
---
Je to ončo Václave Fauste?
:-;
http://www.osud.cz/osudcz-tv-tajna-umluva
---
PS: Víte vy vtipálkové, a slavní příslušníci akademické obce, že nejenže ztrácíme ozon, ale že nám oceány umírají téměř před očima, konkrétně Mexický záliv a s ním propojené další moře a oceány? Zajímá to vůbec někoho??? Nebo si raději všichni zakryjete tvář a budete se tvářit, že je to tak v pořádku, a tak to má být? Stejně je člověk jenom otrok a "hovádko boží", tak ať si zahyne společně s otráveným vzduchem, vodou, zemí, oceány i s celým ekosystémem dohromady?...
---
Drunvalo Melchizedek a jeho "Prastaré tajemství květu života", ze kterého jsem citovala už v minulém příspěvku o tom ví své...
Stojí za to přečíst si oba díly, rozšíříte si vaše hodně uzoučké a tendenčně materialistické obzory. Je tam mimochodem zajímavě popsaný vznik člověka...
Nicméně doporučují zvláště kapitolu o umírajících oceánech, napsanou už na konci osmdesátých let. Co by asi napsal o dnešní situaci?
Tak se koukněte alespoň sem, milý vědče z těch vůbec nejvědečtějších a nejchytřejších pod sluncem Božím. Je veliká škoda, že jste nevyrostl i trochu fyzicky, aby velikost vašeho ducha odpovídala výši vaší maličké a droboučké postavy. Vím to, stála jsem jednou v blízkosti svatého Václava za jedním "téměř" už svatým Václavem na jedné demošce proti radaru. Tehdy jste alespoň vyzařoval jemné energie. Dnes bych ovšem za vás ruku do ohně nedala:-;
---
Tento článek je mimochodem přeložený ze zahraničních odborných vědeckých kruhů ...
A prosím nebuďte předem předpojatý jenom proto, že to psal osud. Mimochodem děláte chybu. I tady se dají najít vysoce kvalitní a fundované články...
Díky osudu jsem pozměnila i svůj postoj k Wikileaks. Ať si píšou svobodně co chtějí, ale ať se aspoň vyzývavě netváří, že jsou nestranní...
Kuk na ten záliv...

http://www.osud.cz/mexicky-zaliv-umira
---
12. 12. 2010 | 12:19

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,

profesor napsal politicky zcela neutrální článek o Akademii s vysokou informační hodnotou, vsadím se, že nikdo z nás debatérů to nevěděl. Takže lze jen poděkovat za osvětu, nanejvýš snad něco poznamenat k jeho názoru na současný stav a na onu Učenou společnost, já k tomu nemám co dodat.

Je neuvěřitelné, co jsou někteří schopni vyplodit, jako mnou a panem Sladkým adresovaný nick jetotukormoran. Dále budu používat eufemismus vyplodit, mám na mysli projev osoby s IQ pod 50, abych to vhodně vyjádřil. Je to jen můj dojem, samozřejmě, i onen nick může mít IQ 160+ a svět obohatit o epochální objevy, jeho ton v oslovení profesora to naznačuje.

Takže nebudete muset mazat, jsme domluveni.

Hezkou adventní neděli přeji i Vám a celé Vaší rodině :-).
12. 12. 2010 | 13:29

stejskal napsal(a):

S tím naprosto souhlasím, pane Muellere,

a proto se jen pozastavuji, proč máte třeba Vy zapotřebí se vůbec k nějakým hulvátským výkřikům vyjadřovat.

Ignorace je myslím daleko případnější. S hulváty se nemluví ;-)

Libor Stejskal
12. 12. 2010 | 13:41

Gabrielle H. napsal(a):

Sorry všem, a hlavně vám pane profesore za poněkud drsnější humor. Je advent a všichni očekáváme radostný a milostiplný vánoční čas...
---
Světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila...
---
... a na tom ani globální katastrofa v mexickém zálivu nic nezmění.
---
Budu raději pokud možno každý den meditovat a modlit se. Nejsem vědec ani politik, tak nevím jak jinak pomoci. Díky za pochopení a Vás, milý pane profesore Václave Hořejší za odpuštění, pokud jsem se vás nějak dotkla. Nebylo to mým úmyslem, vsadila jsem na váš pověstný humor. Na odpuštění, smír a za pokání posílám něco pro vaši jemnou a nesmrtelnou duši lidskou...

Díky předem za odpuštění... Zdraví Melchizedek a Gabriela

https://www.youtube.com/watch?v=Ugql6D4pFKM&playnext=1&list=PLBD04C29ECDCADEAF&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=RWtzoZNb8kM&feature=related

Kristova láska ať je s námi se všemi...
12. 12. 2010 | 14:06

Dalibor Štys napsal(a):

To Gabrielle H.

Ad. Světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila...

To je Tyndallův jev. Mimo atmosféru, ve vesmíru, je světla málo, protože není rozptylováno. Hvězdy se jeví jako bodové zdroje.
12. 12. 2010 | 14:19

Gabrielle H. napsal(a):

Dalibor Štys:

Skutečná realita je nehmotného původu. Existují i jiné světy, prostým fyzickým okem neviditelné, kde Kristovo světlo svítí jak miliardy zářících hvězd dohromady...
Kdo medituje v Jeho svatém jménu, ví o čem je řeč...
Ach ti vědci, hlavy nepokorné, podobně jako nevěřící Tomáš se držící své naivní nevíry: "Dokud neuvidím, neuvěřím"...
Až bude vaše duše jednou opouštět fyzické tělo, bude to jasné i vám, vědeckým skeptikům...
S tím nic nenaděláte. Duše je fakt nehmotná a nesmrtelná. Meditujte a poznáte to sám, tak říkajíc na svou vlastní kůži ;-)
12. 12. 2010 | 14:33

vaclavhorejsi napsal(a):

Gabrielle H.:

Diky za vase adventne laskave pripominky.
Ano, ze sve droboucke rachiticke postavy (pouhych 179 cm) mam vskutku komplexy, jsem ubozacek... ;-)
Pozdravujte Melchizadka.

..
12. 12. 2010 | 14:45

Gabrielle H. napsal(a):

Rádo se stalo;-)
skýtá mi nesmírné potěšení utahovat si z mužského ega, zvláště z nesmírně roztomilých pyšnourků, egomániačků a plyšáčků 179 cm vysokých...
Mimochodem tam na tom Václaváku mi přišlo, že jsme téměř stejně vysocí, ale to dělaly určitě ty vysoké podpatky:-))
Melchizadek vám evidentně učaroval, tak vám ještě pošlu přídavek, ať vám trochu zpestřím vědecko -materialistický advent.
Díky za rozhřešení, I love you..., beru vás sebou do světelné rodiny;-)
Gábi :-))
https://www.youtube.com/watch?v=K1YzK0Fiz-I
https://www.youtube.com/watch?v=7irynJtKI4I
PS: teď tu hodně dlouho nebudu, budu se věnovat medytejšn... G.
12. 12. 2010 | 15:32

Dalibor Štys napsal(a):

To Gabrielle H.

Ad: Kdo medituje v Jeho svatém jménu, ví o čem je řeč...

To je asymptoticky stabilní stav mozku. V jiných náboženstvích to mají taky, dá se to jistě navodit i chemicky. Mozek se k takovým stavům vyselektoval, protože občas bylo nutno se dostat do stavu "šíleného bojovníka", ve skandinávských jazycích se tomu říká berserk. Pro případy, že za záchranu kmene bylo nutno se kolektivně a bez přemýšlení pustit do prakticky ztraceného boje.

Dnes už to běžné mozky tak často nevyužívají, ale věřím, že je to zajímavá zkušenost. Já jsme ji zažil několikrát při plachtění za větru o rychlosti na hranici možností mé lodi. V současné době to nevyhledávám, neboť jsem si na tom nevybudoval závislost. :-)
12. 12. 2010 | 18:24

skeptický napsal(a):

Tož abych se taky representoval zajímavým análytickým vstupem podloženým nespornou znalostí probírané problematiky :

podotýkám,že kromě medytejšn ještě existuje

hemzejšn,
kafrejšn,
plkejšn
a slintejšn.

Pokud aplikováno popořadě,mohlo by to vydat na hodně dlouhé odmlčení.

Profesore,nejste v tom sám,já jsem taky chudínek,hudrník soujemrný,hlava normofekalická.

S těmi bakteriemi je zajímavé,jak dokáží od zajímavého tématu odvádět pozornost úplně debilním závěrem.
Anebo jsou prostě blbí.

Na webu je k shlédnutí půvabná svazačka,která tam recitovala radostné prohlášení,jak Majakovského.To je materiál se vším potřebným na nobelovku.

Nezahrávejte si s arsenem.Napadá nervovou soustavu.

Nagooglete si :

alien life-nasa's profound findings.
12. 12. 2010 | 19:09

santawizard napsal(a):

hoven:vKorei kdo není komunista tak nedostane ani kůrku chleba.
12. 12. 2010 | 20:36

Gabrielle H. napsal(a):

to Dalibor Štys

Je to trochu jinak...
Ryzí Buddhova meditace ánápánasati a zvláště
vipassaná meditace vhledu a kontemplace, k zážitku, kterou jste prožil na vlastní kůži na plachetnici můžou vést a nemusí...
Můžete se dostat přes tyto meditace mnohem dál...
Zkoušet meditaci pod vlivem drog mě neláká a myslím, že to ani zkoušet nebudu. Dostat se pouze do nízkých, stále ještě dosti hrubohmotných astrálních rovin mě už vůbec neláká... Ale nezkoušela jsem, tak ani nemohu soudit, kam že to meditace podpořené nějakou tou exotickou drogou můžou dovést...
Přeji vše dobré...
With Buddha love Gábi
13. 12. 2010 | 05:07

skeptický napsal(a):

Nirvány lze dosáhnout poměrně jednoduše olfaktorní absorpcí vlastních digestivních plynných emisí za použití tantrické dechové jógy.

Jediné co je potřeba je deka,a vhodná třídenní preparační dieta.
13. 12. 2010 | 06:12

Gabrielle H. napsal(a):

skeptický:

taky to jde takhle ;-)

http://hungama.ratedesi.com/video/LseLMz0KTEU/Na-stojaka,-Vaclav-Koubek-Bucek,-HBO
13. 12. 2010 | 08:10

skeptický napsal(a):

Gábi,děvče zlaté,

Tam se schází vybraná společnost zpochybňovatelů bůčku,které i samotné slovo dokáže uvrhnout v extatické veselí.

Poznal jsem jich u nás v ješivě dost,než mne jako porkofilního nevegetariána vyloučili.

Oni často skutečně v mládí experimentují s alternativními bohy,a kulinárními iluzemi,že jsou dobytek.

Raději,než jíst trávu,dám Vám dobrou radu.Buď se vraťte k tradicím,anebo ten bůček pozřete.

Umožní Vám to pochopit zlomyslnost žárlivého Pána zástupů,a všeobjímající lásku jeho syna.A dáte-li si k tomu kvašené zelí,lze Nirvány dosáhnout pod dekou ještě jednou viz návod 1).

Pravé kadidlo je drahé.Občas se dá čichat v lepším kostele,ale v nedostatečných koncentracích.A je tam zima.
13. 12. 2010 | 11:20

santawizard napsal(a):

Bílý býk a svatá kráva jako indické konopí a a křestanská marijuána jsou i na Crétě.Bible a joga nejnom pro marijuána gury a hospodské kaplany protože nás Ježíš Kristus vykoupil z karmického hříchu absolutní super!!!Nakonec je to samotný tatíček stát a svatá matka církev,kteří nám zakazují mít náboženské a magické zkušenosti v tomto životě.Všichni se na toto téma musí připravovat jenom a jenom na posmrtný život jakousi politickou,hospodářskou a nekalou soutěží v boji o moc!?Vojenští kaplani musí orodovat pro mučedníky a válečníky.Tyto věci se dají těžko vyjadřovat jazykem.I když v bibli není nic napsáno ani o vojenských kaplanech ani o hospodských kaplanech,křestanské církve nikdy v životě neseminovali žádné hospodské kaplany ,ale vždycky seminovali jenom a jenom vojenské kaplany .Protože na tento problém nejsou univerzity jakékoliv změny na toto téma budou dělány jenom dalšími idiotama!? Např v Korei vědecká elita místo sythetických proteinů vyrábí atomové bomby.
13. 12. 2010 | 13:59

Dalibor Štys napsal(a):

To Gabrielle H.

Njelepší scéna je z filmu Help, kde v baru mají orientálce jen ve sklepě a ten tam stojí na hlavě. Když ho Paul Mc Cartney osloví vstane se slovy "Ach, musím ulehnout"
14. 12. 2010 | 07:44

fabianogolgo napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=s4vcC0V611Y&feature=related
07. 01. 2011 | 16:55

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 14:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy