Český arabista říká: „Islám nezná lidskou důstojnost“

05. 02. 2011 | 15:40
Přečteno 32077 krát
V listopadovém čísle 2010 časopisu Vesmír se objevil rozsáhlý článek Jaroslava Pánka pojednávající o dosti „nevesmírové“ tematice – údajné hrozbě islamizace. Tento Pánkův článek pochválil ve stejném čísle Jan Sokol. Pánkův text vyšel ve zkrácené formě také v březnovém čísle Akademického bulletinu, kde na něj v říjnovém čísle reagoval Zdeněk Müller. Všichni tito tři vysoce erudovaní autoři zjevně sdílejí nyní dosti rozšířené názory, že Evropa je v jakémsi úpadku a že jí hrozí ohrožení ze strany islámských přistěhovalců.

„Islám nezná lidskou důstojnost“

V internetových diskusích jsou podobné názory prezentovány přímo masově a pohříchu mnohem drsnější formou. V diskusích pod mými blogovými články na Aktuálně.cz se objevily např. následující výroky anonymních diskutérů:

“Islám je protidemokratické a zrůdné nelidské náboženství zaměřené proti Židům, ženám a homosexuálům, ve své podstatě horší než Hitlerův fašismus”

“...vpouštíme sem ty kteří nás chtějí do posledního podřezat”.

“Jediné přirovnání, které vám k islámu umím výstižně přidat, je: Vetřelec. Jiný metabolismus, žere to lidi. Není to nepřítel. Jen vás to sežere. Ano. Jiný svět. Vetřelec. Fluoridový metabolismus.”


J.Pánek, J.Sokol a Z.Müller se samozřejmě vyjadřují mnohem mírněji, ale obávám se, že podstata je stejná – je vyvoláván dojem, že muslimové jsou paušálně našimi nebezpečnými nepřáteli, protože jejich životní hodnoty jsou diametrálně odlišné od „křesťansko-židovských“.

Čím dál více Evropanů je ochotno přistupovat na generalizaci, že „muslimové jsou násilníci diskriminující ženy, teroristi, kteří se systematicky snaží podmanit si evropské země“.
Byl jsem poněkud šokován, když jsem v článku Z.Müllera nalezl větu „Napadlo někdy naše „liberály“, že se upínáním svobody především na zisk jako na zlaté tele mohou ocitnout na stejné straně s islámem, který lidskou důstojnost nezná?“ Všimněme si – přední český vzdělanec nám sděluje, že „islám nezná lidskou důstojnost“! Obávám se, že takto zveřejněný výrok by mohl být dokonce žalovatelný – v platném Trestního zákoně máme přece paragraf 198 (“Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení”).
J.Pánek m.j. říká: „Svět čeká na to, až se mlčící muslimská většina bude od těchto projevů důrazně distancovat, čeká a čeká…“. Takovýchto odsouzení násilí páchaného ve jménu islámu bylo různými muslimskými autoritami ve skutečnosti vysloveno již velmi mnoho, ale my je prostě nějak ignorujeme – nejsou totiž pro naše sdělovací prostředky atraktivní. A navíc - neexistuje přece nějaká nejvyšší islámská autorita, nějaký muslimský „papež“, který by mohl mluvit za všechny muslimy nebo aspoň za jejich většinu!

Analogie s antisemitismem

Mně tohle všechno připomíná to, co ještě před cca 100-150 lety říkali jiní vážení čeští vzdělanci o vyznavačích jiného semitského náboženství. Např. Jan Neruda napsal ve své stati "Pro strach židovský":

„.... žijí všude co národ cizí, u nás co nejcizejší. Vědomí cizosti té není jen u nás, kde má ráz již hotového národního nepřátelství, nýbrž všude. …
....Jsou a zůstanou bodákem vraženým do našeho masa. Nemůžeme obžalovat bodák ten; avšak nikdo se nemůže divit, vzkřikneme-li při bolesti, kterou nám způsobuje, a pozorujeme-li se strachem, jak po každém léčitelském pokusu hnisání dále se šíří…
....Jejich vlastnosti jsou orientální, tedy naprosto jiné než národů evropských…
....Jako dlouho zadržovaná spoušť vodní vyhrnuli se mocně a najednou a strhli vše sebou.
....nesmírně, skoro starotestamentárně se rozmnožují. Množstvím roste jich srdnatost, noví potomci pak nedělí se o staré miliony, nýbrž vydělají si zajisté ještě nové.”


Je až fascinující, jak se ty základní stereotypy dřívějšího (protižidovského) a dnešního (protiarabského) antisemitismu, popř. obecnějšího antiislamismu, nápadně shodují. Ve většině těchto vět by prostě stačilo zaměnit slovo „Žid“ za „Arab“ nebo „muslim“.

Netřeba připomínat, kam takováto „obrana hodnot“ v Evropě před několika desetiletími vedla...

Jaká islamizace?

Myslím, že většina Čechů resp. Evropanů ani neví, čím se islám liší od křesťanství, neví, že obě tato náboženství vycházejí z judaismu a že všechna tři tato abrahámovská náboženství se hlásí ke stejným základním principům.
Samozřejmě, že ve všech těchto náboženstvích najdeme fanatiky připravené hubit jinověrce i „nesprávné“ souvěrce, že všechna tato náboženství byla často zneužívána k mocenským účelům. Ve posvátných textech všech těchto náboženství najdeme strašlivé pasáže, které se snadno dají zneužít k obludným zločinům.
Všichni jistě kroutíme hlavou nad šílenými motivy sebevražedných muslimských atentátníků – ale co si pomyslet o tom, když americký křesťanský prezident řekne, že na Irák zaútočil po celonoční poradě s Bohem?

To, že mnohá náboženství vidí jako svůj kýžený cíl obrácení celého lidstva na právě tu jejich „jedinou správnou“ víru není nic divného a nemělo by nás to třeba u muslimů překvapovat – křesťané se jim v tom přinejmenším vyrovnají.

V České republice se k islámu hlásí jen několik málo promile lidí, z nichž jen asi 400 jsou čeští konvertité. Mluvit v této souvislosti o nějakém problému je samozřejmě absurdní. J.Pánek a Z.Müller se ovšem vyjadřují k situaci v celé Evropě, kde v některých zemích představují muslimové až kolem 10% populace (podstatně víc jich je ovšem v jediných evropských většinově muslimských státech, Albánii, Bosně a Kosovu).

Není mi příliš jasné, jakým způsobem by se ta obávaná islamizace Evropy měla uskutečnit a jak by se jí mělo čelit. Nejčastěji slyšíme, že k tomu dojde prostě v důsledku vyšší porodnosti oněch přistěhovalců – máme tedy snad přistoupit k nějakému programu kontroly jejich reprodukce? Nebo se snad někdo domnívá, že druhdy křesťanští, nyní většinou ateističtí Evropané začnou ve velkém konvertovat k islámu? Těžko...
A jakou „duchovní výzbroj“ by moderní Evropa měla oprášit? Snad nějakou evangelikální formu křesťanství, která by se svou primitivní jednoduchostí vyrovnala oné talibánské?

Zesláblá a upadající Evropa?

J.Pánek ve svém článku nostalgicky zmiňuje doby, kdy Evropa byla „silná“ – připomeňme si, že to bylo v době, kdy (s použitím brutálního násilí) kolonizovala téměř celý neevropský svět a považovala to za své samozřejmé právo.
Dnes tak nečiní a to je zjevně některými považováno za politováníhodnou známku slabosti a úpadku. „Evropa, jež měla od 16. až do počátku 20. století obrovské populační přebytky a která byla schopna osídlit Ameriku a Austrálii, dokonce zakotvit i v Africe a Asii, tuto sílu ztratila“ říká k tomu J.Pánek, a zřejmě želí toho, že už tuto „sílu“ ztratila.
Připomeňme si, že neevropští přistěhovalci, na rozdíl od těch dřívějších evropských kolonistů, přece v posledních desetiletích do Evropy přicházeli (často z bývalých evropských kolonií) proto, že je Evropané potřebovali jako pracovní sílu!
Co říci k té údajné „ztrátě síly Evropy“? Pozoruji, že mnoho „pravicově“ zaměřených lidí by velice uvítalo nějakou opětnou důkladnou militarizaci Evropy, následování amerického příkladu vojenských akcí proti tomu či onomu státu na druhém konci světa. To by asi považovali za žádoucí návrat k dobrým tradicím „síly a odhodlanosti bojovat za křesťansko-židovské hodnoty“. Doufám ovšem, že se jejich sny nenaplní...
Jistě ovšem souhlasím s tím, že by v Evropě měl pokud možno vzrůst vliv křesťanství, ovšem v té moderní, „halíkovské“ podobě.

Falešný koncept „multi-kulti“.

To, že s částí přistěhovalců jsou problémy, rozhodně není primárně z nějakých náboženských důvodů, nýbrž z důvodů sociálních, podobně jako je tomu u nás v případě Romů. Je zcela evidentní, že již nejméně 20 let trvající trend postupného odbourávání úspěšného modelu evropského sociálního státu jasně koreluje s vyhrocováním problémů se sociálně více či méně vyloučenými skupinami obyvatel, včetně přistěhovalců. Myslím, že právě toto je ten hlavní problém, a že ti, kdo organizují onu likvidaci sociálního státu, se snaží odvádět pozornost osvědčeným xenofobním směrem.

Je ovšem pravda, že existují stupidní tendence některých evropských politických sil k prosazování falešně chápaného konceptu „multikulturní společnosti“ (pro který se vžilo posměšné označení „multi-kulti“).

Podle mého názoru je špatné, aby přistěhovalci žili odděleně ve vlastních komunitách, neintegrovali se do hostitelské společnosti, nesnažili se pořádně naučit jazyk, zachovávali své zvyklosti odporující nejzákladnějším zásadám moderní evropské občanské společnosti.
Nemohu ani uvěřit tomu, že se ve Velké Británii údajně nedávno vážně uvažovalo o tom, že by v muslimských komunitách nemusely platit britské právní zásady, ale principy islámského práva. Proti takovým tendencím se skutečně musíme energicky postavit.

Mnohem lepší je podle mého názoru koncept „tavicího kotlíku“, který vlastně vytvořil dnešní Spojené státy; i tam ale existují a vždy existovaly některé hodně oddělené a málo integrované komunity (proslulé čínské čtvrti a v poslední době zvláště rozsáhlé španělsky mluvící komunity).

Je samozřejmé, že i v té společnosti „amerického typu“ si mnozí rádi zachovávají určitou míru své původní etnicity (včetně svého původního náboženství), a nikdo jim v tom nebrání.

Důležité ovšem je, aby se ta různá náboženská společenství v pestré společnosti tolerovala, přičemž zajisté není nic špatného, když si budují své bohoslužebné budovy (kostely, mešity) a pokojnými prostředky snaží o získání nových členů a sympatizantů. Pro mě je naprosto absurdní argument, že by se muslimům v evropských zemích měla zakázat stavba mešit. Popřeli bychom tím jeden ze základních principů svobodné společnosti, na kterých si tak zakládáme. Podobně je pro mě ale trochu absurdní, když někteří muslimové trvají na tom, aby jejich mešity v evropských městech měly tradiční vysoké minarety, které se do těch měst prostě nehodí a většině občanů vadí – v podstatě z estetických, nikoli náboženských důvodů.
Je jistě správné zamezit nošení oděvů, které zakrývají obličej (burky), ale nevidím nic špatného na tom, aby muslimské (nebo jakékoli jiné) ženy nosily na hlavě šátek – připadá mi to docela elegantní. Venkovské ženy i u nás ještě donedávna bez šátku mezi lidi nevyšly – a podíváme-li se na kterékoli vyobrazení Panny Marie, vidíme přece něco velmi podobného typickému ženskému muslimskému oděvu! Ostatně Panna Marie je i muslimy uctívána...

Souhlasím, že skutečně není správné imigraci lidí z kulturně velmi odlišných krajin jakkoli povzbuzovat či příliš usnadňovat. Lepší je pomáhat zlepšit podmínky v jejich mateřských zemích, aby motivace k ekonomické emigraci slábla.
Je samozřejmě naprosto správné tvrdě postupovat proti těm aktivistům z řad jakýchkoli přistěhovalců, kteří ve svých komunitách šíří nenávist vůči většinové společnosti, odmítají základní hodnoty svobodomyslné evropské společnosti, schvalují násilné akce nebo k nim dokonce vybízejí.

Je ale myslím zcela jasné, že naprostá většina muslimských přistěhovalců do Evropy taková není a jejich hlavním zájmem je prostě slušně uživit svoji rodinu a spokojeně žít jako každý jiný. Myslím, že skoro každý, kdo navštívil nějakou rozvinutější muslimskou zemi, shledal, že lidé jsou tam v podstatě stejní jako třeba někde v jižní Evropě.

Muslimský terorismus

V posledních deseti letech jsme samozřejmě byli emocionálně ovlivněni fenoménem muslimského terorismu. Podíváme-li se ale na počet jeho obětí a srovnáme ho s počtem obětí odvetných akcí Západu (přičemž je někdy hodně sporné, co je odveta a co primární agrese), mělo by nás to přinejmenším přinutit k zamyšlení nad zdroji toho terorismu.
Zkusme si jen představit, jakou „teroristickou“ reakci by alespoň v některých „západních“ zemích (v Česku asi ne...) vyvolala mnohaletá přítomnost stovek tisíc vojáků nějakého muslimského státu pomáhajících nastolit „správný“ režim a „nedopatřením“ tu a tam zabíjejících nevinné civilisty…
Ačkoli je to v naší společnosti poněkud tabuizované téma, je myslím naprosto zřejmé, že důležitým zdrojem onoho rostoucího nepřátelství arabského a muslimského světa vůči Západu je dlouhodobě naprostá a bezvýhradná podpora Izraele ze strany USA. V tomto směru ovšem nevidím ovšem možnost nějaké výrazné změny.

Jsem přesvědčen, že xenofobní paušalizace a dokonce stále častěji otevřeně veřejně vyslovovaná doporučení k perzekuci muslimů jsou pro Evropany vysoce kontraproduktivní. Rodí se tak zhoubná spirála nenávisti a násilí, velmi podobná té, která vedla od všeobecného antisemitismu k plynovým komorám…
Však už lze leckde v internetových diskusích číst i všelijaké výzvy ke „konečnému řešení“...

Westernizace muslimských zemí

Myslím, že mnohem výraznějším jevem, než „islamizace“ Evropy, je naopak westernizace celého světa, včetně většinově muslimských zemí. Všichni přece spontánně přejímají „západní“ oblečení, hudbu, masovou zábavu a vědu a techniku!
Jsem samozřejmě rád, že jsme součástí naprosto dominantní světové civilizace, která svými přednostmi (individuální svoboda, ekonomická prosperita) neodolatelně přitahuje téměř všechny ostatní.
Poté, co jsme do značné míry opustili násilné způsoby šíření naší civilizace, působí ještě daleko efektivněji ona „soft power“ - spontánní atraktivita všeho toho příjemného, co je s ní spojeno. Ostatně právě toto byl hlavní faktor prohry konkurenční komunistické varianty – všichni, i ti komunističtí ideologové, se postupně spontánně westernizovali, takže nějaké ideologicky motivované nepřátelské vymezování ztratilo smysl a zůstalo jen obyčejné neideologické mocenské soupeření.
Vsadil bych se, že přesně tak tomu bude i s tím „nebezpečím islámu“. Ostatně ona evropská forma islámu v Bosně, Albánii, některých částech Ruska a konečně i v Turecku není myslím pro svobodnou společnost o nic nebezpečnější než třeba bigotní polské či irské katolictví.
Nesmíme se ovšem chytit do pasti, kterou nám kladou různí Osámové – západní stonásobně přemrštěné násilné reakce na jejich provokace je přesně to, co si přejí, protože spolehlivě nahánějí spoustu umírněných muslimů do náruče fanatiků.

K čemu slouží islámský strašák?

Takže k otázce v nadpisu – jsem přesvědčen, že „hrozba islámu“ je do značné míry jen "papírovým tygrem", tedy strašákem, který se některým lidem velice hodí jako ideální náhražka za skutečně nebezpečného padlého tygra sovětského komunismu. Tento nový strašák je velmi účinný hlavně proto, že silně působí na xenofobní instinkty velké části populace, přesně stejně, jako působil po celá staletí strašák židovský, včetně absurdních pověr a la Anežka Hrůzová. Samozřejmě, že velmi silně působí i nepopiratelný fakt existence islámského terorismu (který ale asi není intenzivnější než některé jinak motivované terorismy 20. století). Někomu přišly brzy po skončení studené války velice vhod také vlivné akademické studie na téma “střetu civilizací”.

Základním faktem ovšem je, že Západ je teď ve všech směrech prostě nesrovnatelně silnější než jakýkoli „islámský nepřítel” a žádné opravdu vážné nebezpečí mu z tohoto směru nehrozí. To je zásadní rozdíl od situace v době studené války, kdy sovětský komunismus takovým opravdu vážným nebezpečím byl – byl prakticky stejně vojensky silný, měl poměrně atraktivní vojensko-politicko-ideologický světovládný program i prostředky k jeho realizaci. Byl to prostě protivník stokrát silnější a nebezpečnější než ti dnešní islamisté.

Provedené či chystané preventivní útoky na domělé či skutečné "islamistické státy" (Afghánistán, Irák, Írán) jsou evidentně spíše zástěrkou pro něco jiného (ropa, strategické záměry...). V každém případě jsou to podle platného mezinárodního práva zločiny a jejich jediným výsledkem může být pouze další nárůst protiamerické resp. protizápadní nenávisti v muslimském světě a eskalace nepřátelství. Pokud to ovšem někdo považuje za celkem přijatelné prostředky k jakémusi dlouhodobému “pěstování si nepřítele”, aby byl důvod k uspokojení vojensko-průmyslového komplexu (pozor - Eisenhowerův, nikoli Brežněvův termín!), tak je to myslím nesmírně riskantní (a vpravdě odporná) politika.

Pokud chceme skutečně řešit existující a zjevně vzrůstající nepřátelství mnoha muslimů vůči “Západu”, či spíše hlavně vůči USA, máme asi dvě základní možnosti – vojenskou sílu, nebo mírové přístupy založené na jasném pojmenování zdrojů onoho nepřátelství a jejich eliminaci.
Rozhodně bych byl pro tu druhou možnost.


A jen ještě poznámka na konec – překvapilo mě, kolik lidí se v diskusi pod mým posledním textem o sionismu přihlásilo i k naprosto nenávistnému antisemitismu nacistického typu (dokonce tam byl jeden, který hájil pravdivost pověr o židovských rituálních vraždách křesťanských panen...).
Skoro se zdá, jako by těch obou druhů konkurenčních antisemitů bylo srovnatelné množství (aspoň pokud se týče frekvence jejich příspěvků pod mými články; pokud mohu soudit z běžného života, silně převažují ti antiarabští, kteří se vůbec nestydí prezentovat své nenávistné výlevy hrdě veřejně a pod vlastním jménem...).


****************************
P.S.
Podobný článek vychází také v únorovém čísle Vesmíru a podobný text je také na diskusních stránkách Akademického bulletinu

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jméno napsal(a):

Nedivte se tomu, nenávist k chudým a jinam smýšlejícím je produkována oním "neutrálním" neoliberálním světonázorem, který svým důrazem na výkon a škrtání všech výdajů ve středních vrstvách probouzí nenávist vůči sociálně slabším, která kryje strach z jejich vlastního sociálního sešupu... to stejné platí o nenávisti vůči muslimům a iracionální obavy o islamizaci Evropy... všimněte si, ze kterých skupin tyto názory zaznívají... neoliberální podhoubí nového fašismu...
05. 02. 2011 | 15:53

otokar napsal(a):

Vážený pane profesore,
při veškeré úctě k Vašemu vzdělání a zásluhám o vědu se obávám, že se (a někteří další slovutní)stáváte trojským koněm islámu a tím hrobníky Evropy.
O Koniáši nemluvě.
05. 02. 2011 | 16:05

liberál napsal(a):

Jméno:

Ty jsi taky koumák co? A co socialistický (nebo sociálně demokratický) světornázor, který šíří nenávist vůči vyšším vrstvám a podnikatelům? To vám nevadí? Co zvyšování daní úspěšným aby to mohli rozházet nemakačenkám? To je podle vás normální? Zamyslete se
05. 02. 2011 | 16:06

neoliberál napsal(a):

K čemu slouží islámský strašák? Je to jeden ze spolehlivých bubáků vnějšího nepřítele. Stejně jako přece potřebujeme nepřítele vnitřního. Před volbami ho je všude plno: komunismus, Paroubek a bradavice. Takto vyzbrojeni a v semknutých šikách budeme lépe pochodovat a mokrými hadry plácat přes hubu kažédého, kdo nepůjde s námi...
05. 02. 2011 | 16:08

Al Jouda napsal(a):

Pane profesore, už jen za ty Vaše názory zakázat nošení burky a nedovolit stavět vysoké minarety u mešit byste byl islamisty nemilosrdně odsouze k trestu smrti.
Ta Vaše druhá možnost ....mírové přístupy založené na jasném pojmenování zdrojů onoho nepřátelství a jejich eliminaci - je naivita nejhrubšího zrna!
05. 02. 2011 | 16:11

kverulant112011 napsal(a):

Souhlasím, že se často chováme jako pokrytci.

Ale přece jen od představitelů islámu hlasy odsuzující násilí ve jménu islámu moc slyšet nejsou... je to opravdu jen tím, že se v křesťanském světě nepublikují? Myslím, že pro média by to nebylo zas až tak nezajímavé téma.

A další věc: muslimové bojují velmi často z náboženských důvodů i mezi sebou (sunité x šíité). To křesťané také, ale přece jen: tohle bylo aktuální u křesťanství ve středověku. (mimochodem: Mohamed se narodil cca 600 let po Kristovi, nepletu se? tenhle časový posun mi už několikrát přišel na mysl)

Otázka podpory Kosovských Albánců (muslimů): to mi připadá extra odpuzující příklad našeho pokrytectví, a navíc se zcela konkrétními dopady do našeho života, viz zvířecí aktivity albánské mafie ...

napište názory .......
05. 02. 2011 | 16:14

n.o.s napsal(a):

Nejlepší je v době krize prohlásit účelově principy na kterých stojí samotné základy jakékoliv civilizace za vrchol amorálnosti (tzn. přesvědčit jedince že má morálka a morálka mých předků je amorální) , dále je potřeba začít takovou společnost "léčit" absurdními recepty, v tomto konkrétním případě například importem obtížně civilizovatelných imigrantů, opravdu nejsem schopen pojmout proč experimentovat a chtít integrovat (importovat) skupiny proti nimž je vedena válka,

přirozeně, neříká se válka s muslimy ale válka s islamisty, což je to samé, pochybuji že prospěje psychické stránce jednotlivce pobyt ve společnosti kde je považován za potencionálního vraha (teroristu), taková osoba se stáhne do své komunity kde se cítí bezpečně, logicky integrace takové komunity je rovna nule.

V neposední řadě perverzních principů, se z politicky účelově vykonstruovaných kritiků udělají mučedníci.

Nerozumím tomu

P.S. opravte si ty linky jsou špatně
05. 02. 2011 | 16:15

don Pedro napsal(a):

Výborný článek, díky za něj! A co se týká těch požadavků evropských muslimů, aby jejich rodinné záležitosti soudily jejich náboženské soudy podle práva šaria (pokud s tím obě strany budou souhlasit), není to nic jiného, než co už si dávno vymohly ortodoxní židovské komunity v Evropě:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7233040.stm

Nic proti, pokud muslimům nevyhovíme s poukazem na naši světskou právní tradici, ale uvědomte si, že v takovém případě mohou muslimové oprávněně poukázat na to, proč jsou v Evropě některé náboženské skupiny diskriminovány oproti druhým a dokonce by se ortodoxní židé mohli postavit na jejich stranu, pokud by tímto rozhodnutím byly v ohrožení jejich vlastní náboženské soudy.
05. 02. 2011 | 16:15

n.o.s napsal(a):

http://abicko.avcr.cz/cs/ohlasy/islam.html
http://abicko.avcr.cz/cs/2010/10/12/index.html
http://abicko.avcr.cz/cs/2010/03/03/index.html

404 - Not found
05. 02. 2011 | 16:17

václav, král knedlíků napsal(a):

Nic není tak srandovního a zároveň smutného, jako český tatík kafrající rady pro současný blízkovýchodní region. Važení Pepíci a Pepičky, a co jste měli dobrého k obědu? A sousedovic koza, pořád ještě nechcípla?
05. 02. 2011 | 16:17

Xury napsal(a):

Pro autora:
takže pokud to shrnu. Tři významní arabisté, ve srovnání s vámi, o islámu nic neví. Lékem na postupnou dominanci islámské populace v Evropě má být nárůst sociální státu, za kterým sem muslimové přišli.
Nepřátelství muslimů by patrně dle autora vyřešila likvidace Izraele a zžejmě vstřícný přístup západních zemí k muslimským požadavkům. Pravděpodobně včetně likvidace mediálních projevů původní západní kultury, aby nebyli muslimové uráženi např. oslavou křesťanských vánoc.
A na závěr pár poznámek - k islamizaci Evropy dojde velmi jednoduše - převaha muslimských voličů prostě "zruší" demokracii a zavede islámský režim včetně šaríi (zjednodušeně řečeno). Nicméně také neznám nenásilné a politicky průchodné řešení.

Oslava síly Evropy v podání vámi kritizovaných autorů (pravda nečetl jsem ty články) mířila patrně spíše na duchovní a morální sílu opřenou o víru. Já jako ateista si to sice asi nedokážu dobře představit, ale pokud je můj odhad správný tak bych snad dokázal pochopit co měli na mysli.
Koncept "tavícího kotlíku" by nepochybně byl vhodnějším receptem než multi-kulti, ale jednak podle mne selhává, pokud je přistěhovalců příliš mnoho - viz Kalifornie a Mexičané a jednak je na něj v Evropě příliš pozdě a nemáme na něj nastaven systém.
05. 02. 2011 | 16:30

yorick napsal(a):

Ejhle, hodí se to i sem. Nestačím se divit, dnes jste se rozjel pane H.
Řek bych, že zatím co křesťanství v západních demokraciích pomalu a neúčinně rozkládá islám, ten cestou nezlomených pravověrců pomalu ukusuje z mapy civilizovaného světa. Nebo jinak - pohůnci Mohamedovi, hlava nehlava, mydlí pohůnky Ježíškovy.
Víte-li pane Hořejší, proč? Poněvadž je tam u nich diktatura. Až skončí, budeme možná mít navrch my tady od nás. Ale čas pracuje zatím jednosměrně pro diktatury. My už nejsme s to se ani bránit. A opět proč? Zakazuje nám to ta zlenivělá,neukázněná a úplatná demokracie a infekční víra v hodného, hodné a PRACHY. Na zásah vojenskou silou, na ten z naší strany rozhodně zapomeňte. Jak povídám "nejde to." Tu westernizaci do toho nepleťte, to je jen lokální bitka o energetické zdroje, vedená ponejvíce ze strany chřadnoucích USA. Víc je to ovšem vyčerpává, než jim prospívá. Ještě bude mazec pane Hořejší a vy se toho dočkáte. Jde nám všem najednou o docela holé přežití, (ač to tak napohled nevypadá) na které jsou oni připraveni líp než my.
Nebo jinak, odepněte od el. proudu (vy víte, že to může spustit třeba Slunce) USA, nebo řekněme Evropu. Snad nemusím napovídat, co by se do týdne stalo. Tak, a teď vypneme proud v arabském světě od středního východu až třeba po Afghánistán. Tady vám raději napovím, nestane se prakticky nic. Myslím, že neděláte dobrou práci vážený pane, ač jsem vaše blogy dříve docela dychtivě očekávával.
05. 02. 2011 | 16:42

Silvie napsal(a):

Silvie napsal(a):
Byli jsme moc vlídní na cizí kultury, řekl Cameron
16:20 | Dnes
Premiér David Cameron.
Autor: Reuters
Mnichov - Přílišná otevřenost Britů vůči kulturám dovezeným na ostrovy se neosvědčila, prohlásil britský premiér David Cameron. Stal se tak dalším politikem západní Evropy, který připustil, že se nedaří zapojit imigranty do života nové vlasti.

Před pár měsíci něco podobného otevřeně připustila i německá kancléřka Angela Merkelová. Použila slovo "selhání".

Cameron nyní v projevu, který přednesl na bezpečnostní konferenci v Mnichově, prohlásil, že Velká Británie potřebuje silnější národní identitu, aby odradila lidi od zájmu o všechny formy extremismu. Naznačil tvrdší postoj ke skupinám podporujícím islámský extremismus.

Podle Camerona, který poprvé ve funkci promluvil o radikalizaci a příčinách terorismu, by pomohl důslednější dohled nad některými muslimskými organizacemi, které sice dostávají státní příspěvek, ale pro potlačení extremismu dělají jen málo.
05. 02. 2011 | 16:43
05. 02. 2011 | 16:48

Carlos V. napsal(a):

Pane profesore, ani jedna strana pravdu nemá. Přehlížet nebezpečí je hloupost. A stejná hloupost je nebezpečí špatně pojmenovat.

Nebezpečný nejsou muslimové tako takoví. Ani katolíci či protestanti. Nebezpečím jsou fanatici a je zaštiťující církevní kruhy.

Znám muslimy, kteří chodí do mešity asi stejně často, jako katolíci u nás ... tedy spíše nikdy. Církevní příkazy dodržují asi tak podobně ...

Ale islám je nebezpečný v počtu fanatiků - a to mimořádných, žádní troškaři jako v severním Irsku či Polsu. A zejména je nebezpečný v tom, že některé islámští duchovní se nevzdali boje - rozuměj opravdového krvavého boje - s nevěřícími.

Fanatici všech náboženství škodí. A je jedno, zda by mi chtěl muslim zakázat jíst vepřové, hinduista hovězí a někdo jiný maso vůbec. Je nutné se bránit ... ne islámu, ale fanatikům všech náboženství. A je nutné se bránit vlivu islámu na chod společnsti ... a stejně tak vlivu jakýchkoliv jiných náboženství. O islámu se píše právě proto, že v Evropě se vliv islámu rozšiřuje zrovna více než vliv jiných náboženství.

Cestou kupředu je otevřená mysl a schopnost kritického pohledu. Zaslepená poslušnost je moc, ale moc nebezpečná.
05. 02. 2011 | 16:51

Evžena napsal(a):

Když se někdo, klidně i s mým souhlasem, přistěhuje do bytu, protože v něm jsou přijatelnější podmínky pro život, ale postupem času byt začne zaplňovat znaky víry jeho původního bydliště, které jsou diametrálně odlišné od mých, a navíc začne tvrdit, že jedině jeho znaky jsou ty správné, libít se mi to zcela určitě nebude.
05. 02. 2011 | 16:53

Luba napsal(a):

Pane řediteli,
napsal jste to výborně!
"Jejich" muslimové skutečně nejsou o mnoho agresívnější, než "naši" křesťané. Jen Osmanská říše se co do rozpínavosti mírně přibližovala úspěchům Velké Británie. A i ti Turčíni byli k jinověrcům tolerantnější než mnozí křesťané k podrobeným "pohanům" - tedy k lidem jiné víry.

Tím nejpodstatnějším, čím se vyznavači jednoho Boha v různých podobách liší je, že křesťanský svět prošel érou osvícenství, kdežto moslemíny to minulo. Jejich náboženství zamrzlo někde ve třináctém století. I přesto jsou v něčem pokrokovější, než moderní stoupenci lidového léčitele Ježíše = nemodlí se ke kdejaké staré kosti, kusu plátna či jinému ostatku.
Nanejvýš si jednou za život zakrouží kolem svého oblíbeného meteoritu. A ta každodenní prostná na koberečku jsou vlastně veskrze rozumným tělocvikem.
To tuzemský vyznavač pivního skautingu nemůže pochopit ...

Proto ta intolerance!

P.S.: Navíc to jsou zapřísáhlí abstinenti. No fuj!
05. 02. 2011 | 16:53

Martin napsal(a):

Když tomu nerozumíte, laskavě se k tomu nevyjadřujte, ztrapňujete se stejně jako se ztrapňovali kavárenští intelektuálové ve 30-tých letech minulého století, kteří prohlašovali, že Hitlerovi bude stačit Polsko a Čechy a pak bude klid.
Každý kdo zná Islám jinak než z televize potvrdí, že s Islámisty se nedá žít ani diskutovat, přes ten jejich Korán nejede vlak a Korán například explicitně vyzývá k likvidaci jinověrců, to se hojně praktikuje v zemích kde má Islám volné ruce jako třeba Pakistán a Afgánistán a co pořád chcete ještě slyšet nebo dokazovat.
Pravda je taková že otázkou není jestli nás chtějí Islámisti zabít, ale zda my stihneme Islámisty zabít dřív než oni nás.
05. 02. 2011 | 16:55

skura napsal(a):

Čistě ideologický strašák se pozná podle toho, že jeho šiřitelé nedokáží svá tvrzení podepřít konkrétními údaji a vymýšlejí si báchorky působící na nejprimitivnější pudy. Dřívější báchorky evropského antisemitismu (otravování hostií, rituální vraždy dětí, vina Židů za německou prohru ve velké válce, ad.), které vedly k pogromům a nakonec k šoa, jsme už většinově jako naprosto iracionální odhalili, avšak současné strašení "kolonizací Evropy" islámem, na jejíž podporu neexistuje jediný relevantní údaj, stejně iracionálním neshledáváme. Hledání vnějšího nepřítele, ohrožujícího to "naše jedině správné", je tak hluboce zakořeněno v genetické výbavě člověka, že je ten chudák člověk odsouzen si (a druhým) donekonečna znovu a znovu pálit prsty.

Nechci si ani představit, kolik ze zdejších diskutujících by budovalo plynové komory, kdyby jim k tomu byla dána historická příležitost..
05. 02. 2011 | 17:01

Silvie napsal(a):

Pane profesore,

díky lidem s podobnými názory, jaké máte vy, a kteří bohužel evropským zemím vládnou, mají tyto země obrovské problémy, dotýkající se samotné podstaty demokracie.
Nepoučit se z jejich chyb a dovolit u nás zavedení podobného chaosu a bezpráví (bezpráví páchaném na domorodcích), by bylo trestuhodnou nezodpovědností.
Díky bohu se občané euroatlantické civilizace pomalu probírají ze spánku a zbavují se vlastizrádných politiků. Jen jestli to nebude s křížkem po funuse. Modlím se za každého nového Camerona a Wilderse.
A mám takový skromný dotaz - ti vraždící čečenští teroristé v Moskvě - to jsou ti hodní nebo ti zlí muslimové?! A co se stane, až jednou nebudou zabíjet v Moskvě ,ale v Ruzyni? Ono to z Moskvy do Prahy není zase tak daleko.
05. 02. 2011 | 17:03

Kritik napsal(a):

Pozoruhodné na všech článcích o islámu je to, že bývá automaticky spojován s terorismem. Skutečnost je však úplně jiná. Před rokem nebo tak nějak se objevila zpráva o psychologickém profilu teroristů, kteří byli zadrženi ve Velké Británii. Výsledek byl šokující: Většina z nich měla sice islámskou víru, avšak tak nepatrnou, že spojitost mezi ní a teroristickou akcí byla vyloučena. A část z nich byla úplně bez náboženské víry. Žádný z nich nebyl náboženský fanatik.

Zajímavým je nicméně fakt, že si této zprávy téměř nikdo nepovšiml. Dá se až říci, že zde mají jak média, tak představitelé euroatlantického prostoru zájem na zachování a stupňování vzájemné nenávisti. Ostatně, kdopak někdy viděl statisticky zpracovaný poměr mezi terorismem pramenícím z islámu a terorismem pramenícím z bezvýchodnosti, případně nenávisti. S tím druhým, např. se střílením spolužáků a učitelů, se přitom setkáváme ve světe téměř denně.

K článku je však třeba dodat, že nikdo neví, jak udělat, aby vedle sebe mírově žili různorodé etnické skupiny, národy s různými tradicemi a kulturou. Ani Češi nedokázali mírově žít s Němci (tedy spíše Němci s Čechy), protestanští a katoličtí Irové se vzájemně vraždí stovky let, i když jsou k mírovému soužití permanentně vybízeni svými náboženskými a politickými představiteli. "Tavící kotlík" ve Francii a Švédsku (i jinde) úplně selhal. I Rusové se dnes bojí, aby se jednoho dne neprobudili v islámském státě.

Biblická proroctví však jednoznačně hovoří: Musí to tak být. "Povstane národ proti národu", ale i "budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni". Rozdělení na základě víry dnes prakticky neexistuje. V multikulurních společnostech vzniká rozdělení na základě tradice, nikoliv věroučných rozporů. Záměrně však jsou mocichtivými manipulátory provokovány střety na základě různých náboženství (náboženství jsou lidskou představou o cestě k Bohu, často zneužívající víru v Boha), což však bývá jen kamufláž pro jitření nenávisti. Například nenávist Iráčanů proti křesťanům je jen pláštíkem pro nenávist proti Američanům a jejich spojencům.
05. 02. 2011 | 17:05

Dalimír napsal(a):

No vidím pane profesore že máte stále větší úspěch ! Vaše blogy otvírají prostor opravdu podezřelým nickům , chápajícím situaci jinak nežli by jste si asi představoval ! Podle vás to začlenování muslimské kultury do evropského regionu je správnou cestou k zajištění naši budoucnosti ? Ja si to nemyslím ! Araby nikdo nepřevychová ! Tak je to i z naším romským etnikem ! Sahara je pane velká,tam se zrodili tak by tam také měli zůstat ! Kdyby je tam američané stále neprovokovali ,možná bychom o nich ani nevěděli ! My rodilí evropané se také nikam necpem kde o nás nestojí ! Špatné je to že severní afrika je tak přelidněna že těm chudákům asi nic jiného nezbývá než vandrovat ! Já bych pro ně navrhovál Gronsko , třeba by si tam zvykli ! Tady opravdu není prostor pro tolik různorodých kultur ! Chudáci naši potomci ,budou zde zamořeni čínany mongoli vietnamci a ještě k tomu islámem ? To nepovede k ničemu dobrému ! Dal.@
05. 02. 2011 | 17:06

martiXXX napsal(a):

Problém je v tom, že v podstatě hodně věcí závisí na kulturně-vzdělanostní úrovni v současné době. Ne na tom, že v historii Čína či arabské země na tom byly lépe než Evropa. Samozřejmě komunismus zavleče každou zemi do bídy. Ale sposta těch kulturně jiných není schopná nebo nechce demokracii západního střihu. takže jsou tam napůl demokracie, či různé napůl diktatury teokratické a jiné. Japonsko se od války hodně vytáhlo. Těžko implemetovat Evropua a anglosaský svět do "jiných zemí". Problém je v tom, že tzv. vzdělaný a zároveň demokratický Evropan aplikuje svoje zásady. Samozřejmě lidé z jiného kulturního okruhu jdou za lepším životem ale kulturně kromě elit moc nestíhají. Není to jejich chyba. Prostě jinou psychologii a vzdělání nelze jednoduše naroubovat
05. 02. 2011 | 17:06

Luba napsal(a):

Martine,
je to záležitost zkresleného vnímání.
To, co vyhodnotíme jako potenciálně ohrožující, negativní, vnímáme silněji, než to sice jiné, ale klidné, mírné a tolerantní.

Kdybychom vypracovali poctivou statistiku, byli bychom asi překvapeni, jak malé percentuální zastoupení mají ti nebezpeční radikální islamisté v rámci celé muslimské komunity.
05. 02. 2011 | 17:06

skura napsal(a):

Silvie:

"dovolit u nás zavedení podobného chaosu a bezpráví (bezpráví páchaném na domorodcích), by bylo trestuhodnou nezodpovědností."

O čem to mluvíte?

Připomínáte mi argumentačně jednoho nacistického důstojníka, který sloužil v Osvětimi a na svou obhajobu tvrdil, že Židé páchali domorodým němcům hrozné věci. Bohužel si na žádnou konkrétní nedokázal vzpomenout. Taková je síla propagandy.

"ti vraždící čečenští teroristé v Moskvě - to jsou ti hodní nebo ti zlí"

A ti vraždící Rusové v Čečensku?
05. 02. 2011 | 17:08

Čochtan napsal(a):

Multikulturalismus je zdvořilé ustupování roztahovačnému hostu, který vás postupně vytěsňuje z vašeho příbytku,” Theo van Gogh, zavražděný nizozemský režisér
05. 02. 2011 | 17:09

Silvie napsal(a):

Skura,
"Čistě ideologický strašák se pozná podle toho, že jeho šiřitelé nedokáží svá tvrzení podepřít konkrétními údaji a vymýšlejí si báchorky působící na nejprimitivnější pudy. Dřívější báchorky evropského antisemitismu ..."
Tímto intelektuálním výronem byste jistě potěšil pozůstalé po obětech
v Moskvě

v New Yorku

v Británii

v Africe

v Nizozemí
a v mnoha a v mnoha dalších zemích, kde ti hodní islamisté rozhazují bombičky a kde nechávají vybuchnout své černé vdovy a děti. Hotoví miloušci.
05. 02. 2011 | 17:09

Admirál napsal(a):

Vypadá to tak, jak píše pan Hořejší. Je třeba mít "nepřítele", aby se stádo semklo a šlo ochotněji žádaným směrem.

Samozřejmě tím netvrdím, že neexistují fanatičtí, militantní muslimové. Ale vedle nich existují fanatičtí militantní judaisté, křesťané, ateisté.

Řekl bych, že jsou tak stejně nebezpeční, jen je jim věnována v tisku rozdílná pozornost.

Co se přistěhovalců týče, upřednostňuji "tavicí kotlík". Ne, že by mi vadila odlišnost, různorodost, naopak. Ale jsme tu doma, ať se přispůsobí příchozí našim standardům, ať se jim zdají sebepodovnější. To se u nás myslím prozatím daří. Ne, že by to snad bylo výsledkem nějaké chytré přistěhovalecké politiky. Je to dáno skladbou přistěhovalců.
05. 02. 2011 | 17:09

Michal Očadlík napsal(a):

Děkuji, výborný článek.
05. 02. 2011 | 17:12

Carlos V. napsal(a):

Kritik : Islám, stejně jako ostatní náboženství, znamená jednak
- malou toleranci, tedy umenšování svobody - a to nejen doborolně věřících, ale i ostatních
- tvorbu interních pravidel, pohříchu ale odlišných a hlavně neslučitelných s právem daného státu

Je třeba se mít na pozoru před všemi, co chtějí propagovat hnutí, umenšující sovbodu ostatních.

Ať se jedná o muslima, nácka, katolíka či ultralevičáka.
05. 02. 2011 | 17:12

skura napsal(a):

Silvie:

Kdybyste se naučila číst, zaregistrovala byste, že za ideologického strašáka považuji (v textu, na který reagujete) údajnou "kolonizaci Evropy" islámem. Jak to souvisí s Moskvou, New Yorkem a Afrikou, to nevím, ale nezdá se mi, že něco jako kolonizace sebeméně postoupila. Vám snad ano? Jak se to projevuje?
05. 02. 2011 | 17:13

Karel Mueller napsal(a):

yorick:

Víte, je unavující opakovat mnohokrát řečené a všechno to, co jsme zde my "rytíři řádu pathologické ssedliny" napsali v uplynulých letech. Ale zaujal mě Váš příměr s elektrickým proudem a proto k tomu dodávám:

Islamisté jsou silnější a dle mě vyhrají. Protože v "multi - kulti se hraje podle jiných pravidel než v partiích mezi státy a technologický náskok není rozhodující. Oni mají těch "mých" 5 karet (Bůh, národ, vlast, rodina, natalita) a představují pro ně svaté hodnoty. Z jejich pohledu jsme špinaví (nemající Boha), přežraní, slabí a zhýčkání, kteří mají místo žen čuby, jimž se už nechce ani rodit děti. Pokud jsem někomu zdvihl tlak, tak pardon, to si o nás opravdu myslí. A to, co my považujeme za primitivismus a zaostalost je jejich listovým esem: Co je silnější? Klanová společnost rodinných klanů (klan může mít až stovky příslušníků) s železným řádem nebo společnost ničím nespojených individualistů?

Na druhou stranu k nechovám žádnou zášť: Oni s koncepcí multi - kulti globální vesnice nepřišli a nepožadovali po nás, že se máme vzdát koncepce monoetnických, monokulturních s suverenních států.
05. 02. 2011 | 17:13

Ibalgin napsal(a):

Ano, pane Hořejší, lidé jako Vy nám v Evropě zřídili mafiánský muslimský narkostát jménem Kosovo. Buďme toleratní, ustupujme, pak si tak nějak v klidu a tichosti vykopejme vlastní hrob a nechme se ukázněně zastřelit či podřezat od našich hodných, tolerantních muslimů.
'
05. 02. 2011 | 17:14

Admirál napsal(a):

USA=OK -člověče, Vás by měli vozit po poutích. Co že to píšete, že "islám atd. poruje podřezávání krtků"?

To jsem z toho jelen.
05. 02. 2011 | 17:14

Silvie napsal(a):

Skura,

nemotejte do toho Židy.

Ono to bylo obráceně. Židi šli do plynu, protože "altruisté" jako vy, tvrdili, že je Hitler směšná figurka. A on je ten malíř pokojů převezl.
Skončilo to tak, že nakonec prodali jednu malou zemi ,ale stejně si nezachránili krk. Zlo je pohltilo všechny a stálo to miliony lidských životů jen proto, že se mu evropští politici nedokázali včas! postavit.

A teď je ještě (snad?) čas. To je to, co se tady snažíme říct. Nikdo nikoho neposílá do koncentráku, jen chceme žít v klidu ve vlastních!!! zemích a nebýt v nevýhodě proti imigrantům. Chceme ,aby nám nebyla brána svoboda projevu a slova, aby právo platilo stejně pro všechny.
Ale ten čas se krátí. Ostatní země platí za své chyby strašnou daň a účet ještě není zdaleka uzavřen.
05. 02. 2011 | 17:15

martiXXX napsal(a):

Pro Carlos V. No reagan byl hodně bigotní věřící a Bush taky...USA je daleko víc náboženská než Evropa.....zakazovat nebo se mít na poozoru je totéž..........pak nbysme se dostali na úroveň komunismus , který také zakazoval jiné názory jako nevědecké a tržní ekonomiku jako sobeckou
05. 02. 2011 | 17:15

Silvie napsal(a):

Skura,

a není snad toto novodobá kolonizace Evropy? Pátou kolonu už tu dávno máme. Jak pravil Kaddáfí - nedobudou nás zbraněmi, ale dělohou.
05. 02. 2011 | 17:18

Petr z Tábora napsal(a):

Nedivím se vašemu příspěvku, i Vy patříte k hrobníkům Evropy.Naštěstí jen takový český maličký, jen s lopatičkou, jsou mnohem větší.

Jen jedno téma. Pokud páše zlo křesťan, tak porušuje ustanovení své víry.
Pokud se pravověrný muslim chová násilně k bezvěrci či jinověrci tak svou víru neporušuje.
A o tom to je.
05. 02. 2011 | 17:18

zorahesova napsal(a):

Vážený pane Hořejší,
Děkuji za upozornění na opravdu skandální článek tam, kde by ho člověk nečekal - jsem sporadickým spokojeným čtenářem Vesmíru - a z pera někoho, kdo v této zemi vedl akademickou instituci.
Už delší domu se snažím v médiích právě proti tomuto nepochopitelnému sklonu k zjednodušování, vyvyšování se nad jiné a zastrašování působit články o islámském světě, tento případ bohužel znovu ukazuje, že potřeba je větší, než jsem si uvědomovala.
Hloupé invektivy v diskusích už nevnímám, ale články lidí, jako je p. Pánek (kterého neznám) a p. Sokol (kterého si vážím a který mne zklamal) mne utvrzují v tom, že problém je hlubší.
Bohužel stále ještě vážeme hodnoty, lidství, na nějaké uklidňující kategorie jako evropské vědomí atd. Nejsme schopni se k jiným lidem stavět přímo, mimo identifikaci s něčím, mimo ideologie.
Už nějakou dobu přemýšlím o jakési dlouhodobé veřejné akci, která by nebyla primárně zaměřena na soužití s jinými, multikulturalismus atd., ale na pouze na to, co nás spojuje, sousedství, společné úsilí atd., a která by se snažila v diskusi s jinými ukázat, že to nejsou státy, národnosti, společný jazyk, ale naše cíle.
Myslím, že jste mi svým článkem dodat zase trochu motivace. Děkuji.
Zora H.
05. 02. 2011 | 17:22

martiXXX napsal(a):

Pro Carlose - váš Václav Klaus vychází z křesťanského pohledu podobně jako Reagan nebo Bush

http://www.fragmenty.cz/iz000495.html

a to nemluvím o jeho nejbližším poradci Hájkovi
05. 02. 2011 | 17:23

hoven napsal(a):

¨pro levici je masová imigrace muslimů požehnání. jsou chudí, negramotní , líní a nic neumí , vždycky budou zavislí na státu. . čili tipická voličská základna levice, myslí si profesor.... nasadit si do hnízda levicovou kukačku a vyhrát každý volby. jenže, omyl! muslimové se na sociální demokracii a zelený časem vykašlou, oni si budou volit svoje fundamentálni naboženský strany. a až se tu početně prosadí , což nebude tak dlouho trvat, tak máme v evropě shariju.
05. 02. 2011 | 17:25

Carlos V. napsal(a):

martiXXX : na příkladě Ameriky vidíme, že nic není zcela stejné a srovnatelné. Většina protestantských církví si váží osobní svobody mnohem více, než církve jiné.

Na druhou stranu je třeba i zde vnímat jisté omezování svobod jak věřících, tak nevěřících. Ale ovšem, míra je zcela jiná.

Můj příspěvek nebyl o zakazování - ale o potřebě zachování si otevřené mysli.
05. 02. 2011 | 17:25

Silvie napsal(a):

Admirál,

"tavicí kotlík" je nesmysl a nefunguje. Oni totiž ti "humanisté" dovolují, aby si orthodoxní muslimští imigranti zaváděli vlastní školy, kde je vyučují jejich orth.imámové. Jedním z problémů je pak i to, že jejich děti neovládají jazyk hostitelské země a stávají se ještě většími fanatiky, než byli jejich rodiče.
Např. třetí generace Turků v Německu je dnes mnohem nesmiřitelnější a stává se neřešitelným problémem. Nenávidí Němce, neumí jazyk, jde kriminální cestou a stává se sociální přítěží. Navíc znamená obrovské vnitřní bezpečnostní riziko. Otvírá dveře těm, kteří přicházejí zvenku...
05. 02. 2011 | 17:25

Yosif K napsal(a):

Pane kritiku jste mimoradny trouba. nenavist ku domacim krestanum NREMA VUBEC NIC SPOLECNEHO s nenavisti ku americanum.

Jde o nenavist en-bloc vuci vsem jinovercum plus siitum od ultrakonzervativnich fanatiku.

POGROMY NA KRESTANY DRIVE TEZ NA ZIDY - DRIVE tez NA CINANY V MALAJSII A INDONESII jsou projevem komplexu menecennosti ultrkonzervativnich islamistu, kteri takto likviduji zivouci dukazy, ze nektere nabozenske skupiny jsou eviudentne uspesnejsi nez "Inshallah Bukra Malesh" muslimove.
05. 02. 2011 | 17:30

Carlos V. napsal(a):

MartiXXX : O vlivu křesťanství na Klause by se dalo polemizovat.

A u Hájka je vidět, kam víra může člověka zavést...
05. 02. 2011 | 17:30

Yosif K napsal(a):

A tuhle znate pane profesore? Rekli mi ji muslimove u lahve libanonskeho monastiru:

Krestan se zamiloval do muslimky a ona do neho. Krestan jde za imam a pta se: co mam delat abych byl muslim? Imam: "inu nic moc panacku, jen zvolej Allahu akbar a urizneme ti kousek kuze na penisu."
Krestan tak ucini, pred svatbou se vsak s muslimkou rozhadaji a krestan se zamiluje do krestanky. Jde za imamem a pta se: "Mohu se od vas odhlasit? Potrebuji byt zase krestan." Imam: "muzes se odhlasit, panacku." Krestan: " jak se to dela?"
Imam:"Zase ti neco urizneme.."
Krestan: "zase kousek kuze na penisu?"
Imam: "ne ted ti urizneme rovnou HLAVU..... hahahaha..... za odpadlictvi..... my jsme totiz ohromne tolerantni nabozenstvi...., HAHAHAJHA..... my jsme totiz nnejtolerantnejsi a nejlepsi nabozenstvi na svete HAHAHAHA.... my jsme totiz NABOZENSTVI MIRU!!!!! HAGAHAHA!!!!!! HAGAHAHA!!!!!! HAGAHAHA!!!!!! Nabozenstvi miru!!!!!!!!!!!! HAGAHAHA!!!!!! Nejtolerantnejsi nabozenstvi na svete!!!! HAGAHAHA!!!!!! HAGAHAHA!!!!!! HAHAHAJHA..... HAHAHAJHA.....
05. 02. 2011 | 17:32

Yosif K napsal(a):

Evidentne - nadeje muslimskeho sveta je v muslimech, kteri se sice prirozene boji odpadnout od islamu, kteri si vsak (pri lahvi Monasteru) uvedomuji ze v soucasne dobe je islam nejvetsi brzda ekonomickeho pokroku na svete........
05. 02. 2011 | 17:35

skura napsal(a):

Silvie:

"Chceme ,aby nám nebyla brána svoboda projevu a slova, aby právo platilo stejně pro všechny."

Opět jsem nucen se zeptat, o čem to tady mluvíte? Kdo Vám co bere? Jste evidentní obětí propagandy a vůbec to netušíte. Zamyslete se nad tím, co píšete. Odpovězte mi na otázku, kdo a jak Vás zbavuje svobody projevu a slova a pro koho neplatí právo stejně. Jestli mi k tomu nic konkrétního nesdělíte, budu Vás nucen považovat, ač nerad, za iracionální fanatičku..
05. 02. 2011 | 17:35

martiXXX napsal(a):

Pro Carlose - přečti si Klausův článek a jeho velmi pozitivní slova o křesťanství v tom článku

http://www.klaus.cz/clanky/2731
05. 02. 2011 | 17:39

Silvie napsal(a):

A když je islám tedy tak úžasné náboženství, proč žijí ve všech muslimských zemích jako ve středověku? Nedotčeni civilizací, tisíc let za opicemi. O lidských právech, resp.právech žen nemluvě.
Křesťanství prošlo přece jen poněku jiným vývojem. Z islámu si není co vzít - je to netolerantní primitivní náboženství, které rozsévá ve světe jenom nenávist a ozbrojené konflikty.
05. 02. 2011 | 17:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který byl v rozporu se zdejšími pravidly zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě napsán celý velkými písmeny (viz záhlaví každé debaty). A dále pan jeden obsahující nadávku.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 02. 2011 | 17:40

martiXXX napsal(a):

cituji Klause z toho článku:

Evropa byla založena na svobodě a demokracii, na úctě k různorodosti (nejen sýrů, ale i systémových charakteristik svých konstitutivních složek), na pochopení, že musí mít více rozhodovacích center (ne jedno imperiální hlavní město), na křesťanských základech vystavěného pohledu na lidský život, který přijímá desatero i zodpovědnost vůči něčemu, co přesahuje jednotlivce (což si je ve svých náboženských i ateistických variantách bližší a podobnější, než si fundamentalisté na obou stranách myslí), na pochopení, že pro fungování společnosti je klíčová vazba mezi zásluhou a odměnou, nebo jinak, že prostředky zajišťování života svého (a své rodiny) závisí na tom, co člověk vykoná. Není to dar, almužna či pouhá pomoc.
05. 02. 2011 | 17:41

hanah napsal(a):

Hořejší

Můj syn, čerstvý absolvent VŠ, má mnohem fundovanější a ucelenější názor než vy, se svým povrchním hodnocením. navíc máte v textu i řadu nepřesností svědčící o základní neznalosti problému, o kterém píšete.
Například není to tak jak píšete: "Nemohu ani uvěřit tomu, že se ve Velké Británii údajně nedávno vážně uvažovalo o tom, že by v muslimských komunitách nemusely platit britské právní zásady, ale principy islámského práva. Proti takovým tendencím se skutečně musíme energicky postavit." Pozdě jste se probudil z levicového multikulti snění o kulturně obohacené Evropě. Soudy pro muslimské komunity ve Velké Británii soudí podle islámského práva šaríja už dávno. Zatím naštěstí pouze občanskoprávní, finanční a rodinné záležitosti (např. i domácí násilí). Ale je to tak. Ve VB platí pro občany dvojí právo, existují paralelní právní systémy !
Ještě minulý rok, když jsem zde psala o škodlivosti politické korektnosti, kdy se problémy jak s Romy , tak s islamizací Evropy, byla jsem napadena diskutéry a umravňována panem Stejskalem.
Dnes už se aspoň o muslimech v Evropě mluví. Myslím, že bohužel už můžeme jen mluvit. Či psát.
05. 02. 2011 | 17:41

Carlos V. napsal(a):

Skura :
řeknu-li u nás .. třeba .. že Ježíš Kristus byl sektářský blouznivec, křesťanství že kopletně sepsal a rozšířil Pavel z Tarsu ... a že islám je variace křesťanství uzpůsobená válečníkem Mohamedem pro válečníky a pastevce tak, aby si zajistil bezvýhradnou polušnost ...

tak u nás se nestane nic
v Polsku se budou snažit mě zmlátit
v Německu mě odsoudí za urážku islámu
a v Íránu mě popraví

A o tom je svoboda projevu.
05. 02. 2011 | 17:43

Carlos V. napsal(a):

martiXXX : nobody is perfect :-)
05. 02. 2011 | 17:45

zorahesova napsal(a):

Mimochodem, nejsem si jistá, že pan Pánek je arabista, podle všeho je historik s důrazem na českou státnost. Jestli ne, titulek Vašeho článku je silně zavádějící.
ZH
05. 02. 2011 | 17:45

Berunda napsal(a):

http://ocadlik.blog.idnes.cz/c/155319/Jsou-v-muslimskych-zemich-krestanske-kostely.html
05. 02. 2011 | 17:46

Kritik napsal(a):

Yosif K

Vaše přezdívka vzbuzuje asociace na jistého Josifa V.S. Ani Váš výpad této asociaci neodporuje. Ještě, že nedokážete posílat na Sibiř.

K Vašemu dehonestujícímu výroku vám doporučuji, aby jste si napřed provedl ověření, zda nenapíšete bláboly. K tomu vašemu poslednímu vám doporučuji svědectví biskupa Václava Malého z návštěvy Iráku (viz http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/nedelnidoteky/_zprava/812768 )
05. 02. 2011 | 17:47

Silvie napsal(a):

Skura,

přečtěte si např. článek pana Kurase na těchto blozích. Možná vám svitne.

A co ty karikatury Mohameda - oni islamisté nemají zrovna smysl pro humor. Namísto, aby nizozemská vláda podpořila právo novinářů publikovat a občanů číst to, co si zvolí, přitvrdí cenzuru. To nečtete noviny?

A co ten scestný soud s Wildersem, který jen opakuje fakta?

Já nejsem fanatička, vy jste neinformovaný. Kdybych měla čas, našla bych tady stovky podobných příkladů.

Zajímavá je knížka Rebelka od Hirsí Alí - imigrantky ze Somálska, která v ní s nepochopením a nesouhlasem popisuje stupidní a neprozíravý přístup západu k islamistům.

Vaše argumentace je slabá, já mohu každé svoje slovo podpořit fakty.
05. 02. 2011 | 17:47

hanah napsal(a):

Doplňuji, vypadla mi slova :
kdy se problémy jak s Romy, tak s Islamizací Evropy nesmějí ani pojmenovat.....
05. 02. 2011 | 17:47

Emissary napsal(a):

Bratře Václave,

mohu Vám tak říkat po vzoru Jemnického, nebo i Pepa Řepa Vás tak oslovuje? :)

No, já nevím, ale uřezávají snad Židé zajatcům hlavy za živa,

http://www.rozzlobenimuzi.com/index.php?linkid=17570-verejne_rezani_hlav.htm

kamenuji své ženy,

http://muller.blog.idnes.cz/c/154246/Kamenovani-aneb-nasili-v-islamu.html

živí se výrobou a distribuci drog,

http://cs.wikipedia.org/wiki/Afgh%C3%A1nist%C3%A1n

ovlivňují politické dění v jiných zemích,

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristick%C3%A9_%C3%BAtoky_v_Madridu_v_roce_2004

terorizuji obyvatelstvo cizích zemí,

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristick%C3%A9_%C3%BAtoky_11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2001

…?
05. 02. 2011 | 17:50

stále rebel napsal(a):

Pro hanah.
Zeptejte se Topolánka o kom se může a nemůže mluvit.
05. 02. 2011 | 17:51

skura napsal(a):

Carlos V.:

Děkuji za lekci, jste evidentně velmi vzdělaný člověk, ale teď bych prosil nějaký konkrétní příklad toho, jak u nás někomu muslimové tuto svobodu projevu berou, protože tak zněl můj původní dotaz na paní Silvii a na nějž jste reagoval. Nechápu, co je složitého na správném čtení psaného textu. Pokaždé obdržím odpověď na otázku, kterou jsem nepoložil a naopak se nedočkám odpovědi na to, nač jsem se ptal..
05. 02. 2011 | 17:52

martiXXX napsal(a):

nemůžete lidi, kteří jsou kulturně a vzdělanostně a psychologicky srostlí se svým prostředím - tedy s archaickým či jiným vnímáním světa aby uznali hodnoty demokracie...takže pro mě je klíčová otázka vzdělání...zároveň s neefektivními autoritářskými režimy je spojená otázka frustrace....která i u mladých vede často k fundamentalistickému násilí a k fundamentalistickým postojům...tak to je..a i kdyby Evropa zakázala imigraci, tak bude obleženou pevností.....lidi půjdou za lepším životem nebo se budou frustrovaně proti západu vymezovat...populační přírůstek mají velký a ....západní populace stárne a jejich mládne
05. 02. 2011 | 17:52

Silvie napsal(a):

Skura,

a přečtěte si dobře to, co píše Hanah. Na to jsem zapomněla. V Británi chtěli uzákonit muslimové právo šaria a skoro jim to vyšlo. Nemuseli by respektovat britské zákony.Co je to jiného ,nežli diskriminace Evropanů, probůh? A odtud už je jen krůček k tomu, aby byly kamenovány za nevěru Evropanky.
Až tam to chcete nechat dojít? Oni budou chtít pořád víc...
05. 02. 2011 | 17:52

hanah napsal(a):

stále rebel

Proč sem proboha pletete Topolánka? Nechápu souvislost.
05. 02. 2011 | 17:53

skura napsal(a):

Silvie:

"Vaše argumentace je slabá, já mohu každé svoje slovo podpořit fakty."

Naposledy se Vás tedy ptám, kdo a jak Vám bere svobodu projevu a slova a pro koho neplatí stejná práva? Podpořte fakty a pobesedujeme. Pokud mi opět neodpovíte, budu muset ukončit tento dialog slepého s hluchým. Jak jsem psal už panu Carlosovi V., nevím, co je složitého na pochopení obsahu konkrétní otázky, že se musím pokaždé dočkat odpovědi na něco, nač jsem se neptal..
05. 02. 2011 | 17:58

hanah napsal(a):

Hořejší

Jěště bych vás ráda upozornila na jeden rozpor ve vašem textu -
Na jedné straně píšete : "přední český vzdělanec nám sděluje, že „islám nezná lidskou důstojnost“! Obávám se, že takto zveřejněný výrok by mohl být dokonce žalovatelný...."
kousek dál píšete sám -
".. .je špatné, aby přistěhovalci zachovávali své zvyklosti odporující nejzákladnějším zásadám moderní evropské občanské společnosti."
Pokud tedy muslimové zachovávají zvyklosti odporující nejzákladnějším zásadám moderní evropské občanské společnosti, zachovává a zná islám lidskou důstojmost ?
05. 02. 2011 | 18:00

skura napsal(a):

Silvie:

"skoro jim to vyšlo"

Tomu říkám argument. Konečně něco konkrétního ;-)
05. 02. 2011 | 18:00

m.v. napsal(a):

Dobrý den,

bohudík není pravda, že všichni muslimové jsou teroristi.

Bohužel je pravda, že všichni teroristi jsou muslimové.
Pěkný večer
05. 02. 2011 | 18:01

KM napsal(a):

Pane Hořejší, mám hlubokou útcu k arabské kultuře, která je součástí světového civilizačního dědictví. Arabové byli vynikajícími astronomy, arabští učenci dali přispěli k položení základů i dalších věd, jako je lékařství, chemie a matematika.
Islámské náboženství je podle mě hodno úcty stejně jako jiná velká náboženství. Svůj respekt vyjadřuji například i tím, že si před cestou do nějaké muslimské země přečteme o tamních zvycích a ty se pak snažíme dodržovat, abychom se tam chovali jako slušní hosté a ne jako barbarští nájezdníci. Například moje žena nosí na dovolené v Egyptě šátek a zakrytá ramena.

Myslíte si, pane Hořejší, že v islámských zemích panuje recipročně podobný názor na západní křesťansko-židovskou civilizaci a na křesťanské a židovské náboženství? Pokud ano, je vše v pořádku a nemáme se čeho bát. Pokud ne, je někde chyba, kterou žádný multi-kulti přístup neodstraní, a jednou se ukáže, že ta chyba je fatální.
05. 02. 2011 | 18:04

jarpor napsal(a):

Zhruba před pěti sty léty se křesťanství šířilo... i ohněm a mečem.
Jak to dopadlo, s původním "nepřizpůdobivým" obyvatelstvem lze vidět např. v Mexiku a v jiných středo a jihoamerických zemích.
Ještě před asi padesáti, čtyřiceti léty původní obyvatelé, kteří přijali křesťanství, mohli do kostela jen bočním, "svým" vchodem. Nikoliv tím hlavním vchodem, vchodem pro "bílé křesťany"...

Odvíjí-li se vývoj společností po jakési spirále, máme se na co "těšit". Zvláště s přispěním "humanistů" a "tolerantních křesťanů" páně Hořejšího typu.
Těm indiánům, mayům a dalším, zlaté a jiné dary přinesené šiřitelům křesťanské víry /lépe vyjadřuje jejich označení termín dobyvatelé/ moc nepomohly.., nevím jak to bude s naším vítáním chlebem a solí.. jak dopadne naše civilizace s postojem, že máme nastavit druhou tvář když po té první dostanem a oplácet chlebem když dostaneme kamenem...
Mám jisté obavy... pokud by se náhodou mělo šířit jiné náboženství dnešními "metodami" /rozuměj zbraněmi/ a nesdílím názor, že přece většina nejsou ti radikálové, pro které jsme jen bídnými psy, protože nevyznáváme to správné náboženství a čím více takových psů bude zabito, tím lépe se vrah bude mít na "jeho" věčnosti...

Nebojte se, profesorskej... a zkuste dnes na náměstí v Káhiře přesvědčovat dav, složený nejen z radikálů, ale i umírněných lidí - vyznavačů jejich boha, že by neměli vyhánět Evropany... a lidi jiného vzhledu než jsou oni sami...
A dejte brzy vědět, jak se Vám to daří...
Třeba uklidníte takové, kteří jisté obavy, při znalosti historie a dopadů šíření jiné "nové" víry na nová území, mají...

Hezký podvečer
05. 02. 2011 | 18:04

skura napsal(a):

hanah:

"zachovává a zná islám lidskou důstojmost"

Samozřejmě, že ano, avšak chápe ji jinak, než Vy nebo já. Vy vycházíte z předpokladu, že námi uznávané hodnoty jsou univerzální a všichni, kdo se od nich odchylují jsou "barbaři". Ze stejně mylného předpokladu ovšem bohužel vycházejí i muslimové, proto jsme pro ně psi (zdaleka ne pro všechny)..
05. 02. 2011 | 18:04

n.o.s napsal(a):

m.v.

opravdu?

http://edition.cnn.com/2010/US/01/06/muslim.radicalization.study/
http://www.loonwatch.com/2010/01/terrorism-in-europe/

jste si jist, nebo jste si jako skutečný hrdý otrok pouze něco někde přečetl a nyní tomu pevně věříte
05. 02. 2011 | 18:04

hanah napsal(a):

skura

Ono to není tak, že "skoro jim to vyšlo. Ono jim to vyšlo. A vzhledem k tomu, že do 40 let budou podle demografických údajů původní občané Evropy menšinovým obyvatelstvem, muslimové právo šaríja prosadí pomocí naší demokracie. Není to paradox ? Nevím zda máte děti, ale je možné že vaše vnučky budou skutečně kamenovány za sex před svatbou....
05. 02. 2011 | 18:06

skura napsal(a):

hanah:

"Ono jim to vyšlo" ... "do 40 let budou" ... "je možné že"

Vůbec nejlepším argumentem jsou prorocká sdělení. Přečtěte si někdy středověké protižidovské traktáty a podivíte se nad podobností "argumentů"..
05. 02. 2011 | 18:10

hanah napsal(a):

Nezlobte se, ale lidskou důstojnost islám nezachovává. Mohla bych vám uvést stovky příkladů. Jiná věc je, zda je jejich pání, žít podle islámu. Patrně je a přejme jim to. Jen ať task prosím žijí v islámských státech a nesnaží se prosadit své principy v civilizované západní Evropě. S tím přece nemůžete souhlasit ani vy. Jinak zdůrazňuji ještě jednou - jejich pohled na věc a způsob života respektuji, nechci ho však zde a nechci se mu podřizovat. Toť vše.
05. 02. 2011 | 18:11

Paterik napsal(a):

Takže pokud jsem to správně pochopil, tak za všechno jako obvykle může pravice. Pan profesor má z pravice prostě mindrák, že nenajde nic, za co by nemohla. Vůbec mu nedochází, že destrukce sociálního systému je způsobena především drastickým snížením konkurenceschopnosti Evropy ve prospěch Číny, USA a dalších. Pokud ani obrovská zadluženost není varováním, že takhle to dál nejde, tak už skutečně nevím, co by mohlo pana Hořejšího přesvědčit. Snad až konečné zhroucení.

Tavicí kotlík je v evropských podmínkách nesmysl. Do integrace nelze nikoho nutit. Pokud chcete imigrantům sebrat jejich jazyk, jak asi myslíte, že zareagují? Je problém vycházet s islámem, když sebemenší událost, třeba nějaká karikatura v novinách, poslouží jako záminka k nenávisti vůči západu. Islám je v současné chvíli hluboce frustrován a tato frustrace rozhodně nezačala, když USA vpadli do Iráku.

V rámci spravedlnosti dlužno poznamenat, že pojem "lidská důstojnost" křesťanský svět objevil až po druhé světové válce. Islám má v tomto ještě spoustu času.
05. 02. 2011 | 18:12

skura napsal(a):

hanah:

Netvrdím však, že ač jej nesdílím, Váš iracionální strach z cizího elementu nechápu z psychologického hlediska. Je pro většinu zcela přirozený..
05. 02. 2011 | 18:13

Silvie napsal(a):

skukra,

vy jste rozený demagog. My uvádíme fakta , vy jenom mlátíte prázdnou slámu. Nemám tolik času, abych ho s vámi ztrácela.
Hanah vám to napsala pregnantně.Možná vám to za pár let dojde...

Sbohem.
05. 02. 2011 | 18:14

hanah napsal(a):

skura naposledy

ono jim to vyšlo a do 40 let budou - nejsou prorocká sdělení. Je to konstatování faktu. Soudy podle šaríji ve VB soudí. Demokratické údaje jsou FAKTA.
je možné že vaše vnučky....napsáno jen proto, že nevím zda budete mít vnučky.
05. 02. 2011 | 18:15

skura napsal(a):

hanah:

"Nezlobte se, ale lidskou důstojnost islám nezachovává. Mohla bych vám uvést stovky příkladů."

To Vám věřím, ale všechny by vycházely z "evropské" definice lidské důstojnosti.

"nechci se mu podřizovat"

Já také ne. Mě k tomu naštěstí nikdo nenutí. Vás ano?
05. 02. 2011 | 18:17

Admirál napsal(a):

Silvie - já psal, že prozatím "tavicí kotlík" funguje u nás. Že jsou problémy v Německu, vím z vlastní zkušenosti. Problém si ale způsobili Němci sami svojí politikou dovozu pracovní síly. Šli na ruku průmyslu, nedohlédli důsledky.

Měli bychom se dokázat poučit z chyb druhých. Tzn. měli bychom mít dobře propracovanou populační politiku, měli bychom omezit dovoz zahraničních dělníků. Motivovat firmy, ať jdou tam, kde je velká nezaměstnanost.
05. 02. 2011 | 18:18

skura napsal(a):

hanah:

"do 40 let budou - nejsou prorocká sdělení"

Pouze prorok ví, co bude za 40 let. A možná ani ten ne ;-)

Pokud si myslíte, že ten demografický údaj je "vědeckým faktem", tak se zamyslete nad osudem různých vědeckých predikcí vystavěných na principu extrapolace trendů. O mezigeneračních rebéliích dětí vůči rodičům ani nemluvě. Potomci dnešních muslimů mohou být za 40 let v Evropě klidně ateisty..
05. 02. 2011 | 18:22

skura napsal(a):

hanah:

"Soudy podle šaríji ve VB soudí."

Můžete uvést zdroj svého tvrzení? Nemyslím si, že by tato skutečnost nebyla v rozporu s britskou ústavou..
05. 02. 2011 | 18:24

stále rebel napsal(a):

Pro hanah.
Když nevíte, co zlomilo Topolánkovi vaz, tak nechápete. Já s tím nic nenadělám, ostatní snad pochopí.
05. 02. 2011 | 18:25

Admirál napsal(a):

Yosif K - bezva vtip, to jsem se nasmál...

A znáte ten, jak rabín odmítl pohřbít velitelku Haifské policie, která uhořela při zachraňování obyvatel před požárem, na židovském hřbitově, protože žila ve "smíšeném manželství"?

A znáte ten o té kandidátce na víceprezidentku jedné nejmenované země, která prohlásila, že "válka v Iráku je Boží ukol"?

To se člověk baví, ani si nemusí vymýšlet.
05. 02. 2011 | 18:29

Tupelo napsal(a):

Problem neni s nabozenstvim ale s extremisty a to se tyka vseho(v pripade nabozenstvi treba i extremisty ateistickymi). Extremisty jsou casto (ale ne vyhradne) produktem extremnejsich podminek - netyka se treba bohatych saudsko-arabskych ci egytskych radikalu (dvojka v AK), ale u mene vzdelaneho, chudeho cloveka ma urcite vetsi sanci zakorenit, nez u cloveka spokojenejsiho se svym zivotem a s vetsim prehledem.

Vetsi polovinu clanku musim jeste prelouskat, byl jsem ve cteni vyrusen... ;)

PS. vcera jsem na jedne zahranicni diskuzi cetl nazor, ze to vypada ze cim mene nekdo vi o Egyptu, tim casteji ve svych prispevcich pouziva Muslimske bratrstvo ;). Nemohu posoudit, ale pripada mi to docela pravdepodobne, kdyz slysim porady s limi nebo clanky od lidi, kteri o muslimskem svete maji znalosti evidentne vetsi nez znalosti prumerne, jejich kritika mi pripada mnohem umerenejsi.
05. 02. 2011 | 18:29

Carlos V. napsal(a):

Skura : více islámu, tak jako více jakékoholiv náboženství, znamená méně svobody.

V Praze si mohu otevřít stánek s kotletami a pivem - pokud mi to nezakáží "hygienci" z McEU.

Mohu si takový stánek otevřít v Teheránu ?
A budu si ho moci otevřít v za třiacet let Berlíně ? A za padesát let v Praze ?

Měřítkem je svoboda. A ti je třeba bránit před všemi, kdo mi ji mohou brát - imámy, bohoslužebníky, politiky, úředníky i socialisty.
05. 02. 2011 | 18:29

skura napsal(a):

Silvie:

Dle očekávání jsem se konkrétní odpovědi na konkrétní otázku nedočkal, proto končím naši rozpravu ;-) Jakpak byste mohla konkrétně odpovědět, když jste svou "argumentaci" vystavěla na fantaziích o tom, že Vám někdo něco bere a že někdo má jiná práva než Vy. To jsou Vaše bludy a je jasné, že je nemůžete ničím konkrétním doložit. To už je taková protivná vlastnost bludů..
05. 02. 2011 | 18:30

Evžena napsal(a):

Křesťanství pojem lidská důstojnost zná?
05. 02. 2011 | 18:31

hanah napsal(a):

skura

neumíte googlovat ? Odkazů je mnoho. Např.

Existují ve VB soudy šaría a jakou úlohu hrají?

Ano, soudy šaría ve VB existují. Je ovšem obtížné stanovit jejich počet: někdo uvádí 30 soudů, ale nejpravděpodobněji je jich po celé Británii 10 -12; v Leytonu, východním Londýně,Rotherhamu, a Dewsbury, West Yorks. Myslí se, že první soud začal v Birminghamu v roce 1982.

Vydávají náboženské rozsudky k různým tématům: rozvod, dědictví, obchod a sňatky. Ačkoli jejich rozsudky nemají žádnou oficiální oporu v britském právu, účastníci je dodržují dobrovolně a často řeší své spory, aniž by se obraceli na britské úřady.
http://procislam.webovastranka.cz/wiki/149/880_Pozn%C3%A1mky_arcibiskupa_z_Canterbury_ohledn%C4%9B_%C5%A1ar%C3%ADe%3A_ot%C3%A1zky

Hezký večer
Silvia

díky a také hezký večer :-)
05. 02. 2011 | 18:34

Carlos V. napsal(a):

Lidská důstojnost je ovšem ukrutně pitomý pojem. Evokuje ve mě ne svobodu, ale "právo" žít v důstojnosti, tedy dostávat něco bez vlastního přičinění. Ale dost možná je to jen hnutí mé mysli způsobené argumentací některých..
05. 02. 2011 | 18:34

martiXXX napsal(a):

pro Carlos V - nacisti taky brali Romům, židům, duševně nemocným, přestárlým atd. lidskou důstojnost
05. 02. 2011 | 18:45

slavwin napsal(a):

Řekl bych, že můj náš pohled na Boha může být doplněn. Bůh je univerzální a my zabíráme na zemi území kde podmínky jsou různé. Špatné je když se někdo z nás snaží udělat co výhradně patří Bohu a věří že, že mu pomáhá. Dnes to vidíme na arabském násilí. V minulosti ve jménu křesťanského pojetí Boha bylo spáchano mnoho. Příklad Hitler a jeho přisluhovači. Proč nevěřit Speerovi o jeho charizma. Židé nebyli jen učení rabíni, možná má nebo měl někdo nějaký důvod je nenávidět. V desateru je nezabiješ jasně bez nějakých právních kliček jasně uvedeno. Šovinizmus arabský bělošský nebo německy je stejně zrůdný. Podpořme katolické představitele při hledání univerzálních hodnot a hledání dialogu mezi církvemi.
05. 02. 2011 | 18:46

skura napsal(a):

hanah:

"jejich rozsudky nemají žádnou oficiální oporu v britském právu"

Ale v tom je právě ten zakopaný pes! Vy jste přeci tvrdila /05. 02. 2011 | 18:15/, že "Ono to není tak, že "skoro jim to vyšlo. Ono jim to vyšlo.", což se původně vztahovalo k tvrzení paní Silvie /05. 02. 2011 | 17:52 / "V Británi chtěli uzákonit muslimové právo šaria a skoro jim to vyšlo." Takže neuzákonili nic, dělají to načerno a UZÁKONĚNÍ jim NEVYŠLO. To jeden "argumentuje" až nakonec zapomene, co vlastně říká..
05. 02. 2011 | 18:48

martiXXX napsal(a):

mám takový dojem, že by češi chtěli něco jako český nacismus - kde je trh, koneckonců v nacistickém Německu trh existoval, ale zároveň politicky bez demokracie - diktaturu zaměřenou proti přistěhovalcům, romům; ve prospěch silných; ptoti tzv. flákačům a nemakačenkům s koncenráky; ve jménu nacionalismu a národních hodnot...podobně jako za Hitlera.....problém je, že jsme maličká bezvýznamná země.....
05. 02. 2011 | 18:51

skura napsal(a):

hanah:

Omluvy za Vaše lhaní se asi nedočkám, že? Tak nic.

Taky přeju hezký večer!
05. 02. 2011 | 18:55

Monika napsal(a):

Pan prof. Hořejší zde napsal svůj názor, a hle - nikoli debata, nýbrž smršť "majitelů pravdy", kteří jej zasvěceně poučili, jak to vlastně ve skutečnosti je a jak je mimo.

Podle mého skromného názoru nehrozí Čechům nebezpečí ze strany muslimů, jako spíše ze strany samotných Čechů. A nebylo tomu tak v historii častokrát? Zajímavé také je, že problém islámu se neřeší snad nikde na světě tak INTEZIVNĚ a PLAMENNĚ jako právě v ČR. Nesnadno hledat něco směšnějšího než tuhle obsesivní čecháčkovskou posedlost mohamedánským zlem.

(Tím neříkám, že islamistický fanatismus není pro svět problémem. Je. Ale pro Čechy je problémem až tak asi na padesáté šesté příčce. Což je na druhé straně obrovská škoda, neboť největší koncentraci skutečných "expertů" na islám a islamismus na kilometr čtvereční najdete právě v ČR.)

Když pominu obecné paušalizace, má VLASTNÍ zkušenost vypadá takto: Žiju dvanáct let ve městě, kde přes 30% populace tvoří muslimové. Den co den je míjím na ulicích, potkávám se s nimi v obchodech atd. a dosud jsem s nimi neměla sebemenší problém. Když však přijedu s manželem na návštěvu do Čech, skoro pokaždé se nám stane, že nás někdo okrade nebo nás poctí svou neuvěřitelnou sprostotou. Zvláštní.
05. 02. 2011 | 19:02

arnazach napsal(a):

Taky mě šokoval ten článek ve Vesmíru.

Co dodat: Multikulturní Evropa nevznikla tak, že by o jejím vytváření rozhodl nějaký ústřední výbor Evropské unie. Prostě sem přichází (a ze značné části je dovážena!) pracovní síla odjinud. Samotný problém vzniká ve frustrované druhé generaci imigrantů, která žije na okraji společnosti. Čili tuto situaci vytváří primárně byznys a politika na ni reaguje, řeší ji, zatím nepříliš úspěšně, ba zcela bídně.

Námitka: Nedochází k odbourávání sociálního státu, nýbrž více méně jen té jeho části, která nekontrolovaně bují (viz nedávný raketový růst porodného) a je trvale neudržitelná. Bohužel nám to jde stejně mizerně jako řešení problémů vyčlenění.

Poznámka na okraj: Kdyby sem nynější předseda KDU-ČSL přivedl křesťany z Blízkého východu, budou na tom stejně jako jiní imigranti. Mimochodem i naši Romové jsou křesťani, takže co aby by se KDU-ČSL začala starat o ně?
05. 02. 2011 | 19:06

Emissary napsal(a):

Moniko,

vznik, expanze a přetrvávání islámu až do současnosti – to je historie dobyvačných válek, smrti a utrpení všech, kdo s tímto fenoménem přišel do styku. Na tom nic nezmění žádná smršť „majitelů pravdy“ ani té „vaši pravdy“. Prostě to tak je.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohamed
05. 02. 2011 | 19:17

Josef Blábolník napsal(a):

Pokud budete uplatňovat "tavící kotlík" a arabští přistěhovalci neudělají vůbec nic proto, abys se asimilovali (a to nedělají, proto bydlí všichni na jednom místě, většina z britských neumí anglicky atd.), co uděláte? Vypovíte je ze země? Kdepak, protože to byste byl první, kdo by začal řvát, že je tu potlačována svoboda... Achjo, co všechno ještě bude muset Evropa zažít, než pochopíte, že se tu schyluje k válce s Mloky?

PS: Srovnání s antisemitismem je hloupé a demagogické. Židé totiž nikdy nedělali to, co islamisté. Navíc pro to, co dělají islamisté, jsou - narozdíl od "rituálních vražd" židovských - důkazy.
05. 02. 2011 | 19:20

hoven napsal(a):

nejde o to říkat, islám je naboženství zla, že muslimové jsou teroristi atd. souhlasím s profesorem, že je to pušalizování. oni mají svuj hodnotový system, my máme náš, , nepovažuju za učelné soudit, který je lepší. to jadro problemu podle meho nazoru spočívá v tom, že tyto dva hodnotové systemy jsou nekompatibilní. neslučitelné. tenhle fakt profesor ignoruje, neuvažuje ho a nezamýšlí se nad ním. jako by pro něj a další levicové intelektuáli neexistoval. přitom je legitimní se o tom bavit, a podívat se do zemí, kde s tím mají své zkušenosti, jako je německo, francie, británie, kde integrace muslimu naprosto selhala. muslimové se nechtějí integrovat. vytvařejí si svoje společnosti uvnitř těch států a nerespektují tamní zákony.
05. 02. 2011 | 19:20

Negus napsal(a):

Pane Kritiku,za Vašimi příspěvky je vidět víc než jen zobrazeý pocit a rád se stavím na Vaši stranu.Jednoduchá otázka je :"Komu to rozeštvávání prospívá?"
Pro pana autora bych měl jednu třeskutou herezi.Křesťanství nevychází z judaismu
jak se v průběhu staletí stále intenzivněji proklamuje.Křesťanství vyvádí člověka
z pasti judaismu,z Demiurgovy klece a jeho genetickým zdrojem je prastará gnose.
Nehybný,nečinný otec,jehož jedinou vlastností je zrcadlení sebe sama,činný a zjevující zrcadlový obraz,syn,který je s otcem svázán čistým duchem.V tomto pojetí
Bůh otec "neexistuje"je původcem jakékoliv existence a vytváří ji a vstupuje do ní skrze svého syna.Takový kvantový vesmír povstalý z nuly,viděno zevně.
"...chléb z nás nadpodstatný dejž nám dnes..."
Možná právě od doby,kdy se křesťanská gnose odloučila od světské církve obecné je
je tato judaismem kontaminována.Křesťanství nemá horšího nepřítele.
05. 02. 2011 | 19:20

Čochtan napsal(a):

Existuje důvod aby islám lezl do Evropy ? Potřebujeme islám v Evropě ? NE ! Tak co tu k čertu dělá ? Proč jsme islám už dávno nevykopali tam odkud přišel ? Jó politici nám v tom bránili ? Tak ať táhnou s ním ke všem čertům a jsou rádi že si zachovají život.
05. 02. 2011 | 19:22

MT napsal(a):

Pokud nenecháme druhou stranu (islám) hájit se před námi jejich vlastními slovy a budeme pouze my soudit, jací jsou a jaké mají pohnutky, budeme pouze pokračovat v kolonizaci těch druhých. My však nechceme vědět, co si arab myslí a co cítí, protože média 10 let říkají, že se jich máme hrozně moc bát. Kdo z vás zná autentické názory "té druhé strany"? Neměli bychom vzít v potaz i je? V podstatě tady vedeme monolog sami se sebou a druhé jsme nějak zapomenuli do diskuze přizvat - o to lépe se nám tu diskutuje...

Příliš nápadně připomínají zdejší příspěvky názory prezentované oficiálními médii a to je špatně. Co doktoři? Taky pěkné svině, že? Ještě před několika měsíci jsme si jich vážili a teď si přejeme, aby skončili na dlažbě a je nám jedno, že nás nikdo neošetří. Musíme přece tááhnout společně s vládou proti právům zaměstnanců, že? 90% lidí podporuje vládu, aby nechala doktory odejít. Co máme cennejšího? Nic. Jenže je to jedno - média si s lidmi dělají co chtějí. Rudé právo útočí stále neomylně... Koho budeme nenávidět za půl roku? Tipuju, že zelináře.

Než uvěříte zprávám v médiích, zjistěte si, kdo je vlastní, zda to není třeba zbrojovka, jako je běžné v jiných zemích. Mediální fronta v ČR je tak pevně sešikovaná a ve svých názorech synchronizovaná, že je to až děsivé. Máme snad jen jednoho reportéra, který dělá všechny zprávy? Mám ten dojem...
05. 02. 2011 | 19:44

skura napsal(a):

Čochtan:

Víte, co je svoboda vyznání? Jste pro, nebo proti?
05. 02. 2011 | 19:44

Evžena napsal(a):

skura

Mají tedy být "zákony" obsažené ve vyznání, nadřazené zákonům země pobytu?
05. 02. 2011 | 19:58

Baba napsal(a):

Ve vyspělé ekonomice ze značné části ateistické bude náboženství jako průsečík společenských věd méně často nástrojem seberealizace než v chudších vnitrozemských regionech každodenně aplikovaný systém.
05. 02. 2011 | 20:01

Maximus napsal(a):

Z tisku:
Britský premiér David Cameron ve svém prvním projevu na téma terorismus a jeho příčiny v sobotu na bezpečnostní konferenci v Mnichově prohlásil, že státní multikulturalismus selhal. Velká Británie podle něj potřebuje silnější národní identitu, aby zabránila šíření různých druhů extremismu. Naznačil rovněž tvrdší postoj vlády vůči skupinám propagujícím islámský radikalismus, uvedla BBC.

Hořejší se zastává homosexuálů a islamistů, mám pocit, že se ten člověk zbláznil!
05. 02. 2011 | 20:08

hoven napsal(a):

maximus,
jak se profesor zastává homosexuálů???
05. 02. 2011 | 20:11

Jméno napsal(a):

2 liberál

- "nemakačenko, socka, vyžírka" = výstavní koncepty nenávisti produkované neoliberálním fundamentalismem
05. 02. 2011 | 20:12

Jméno napsal(a):

2 liberál

- "nemakačenko, socka, vyžírka" = výstavní koncepty nenávisti produkované neoliberálním fundamentalismem
05. 02. 2011 | 20:12

Monika napsal(a):

Emissary,

to nepopírám. Nicméně - vznik a expanze křesťanství je rovněž historií utrpení, smrti a dobyvačných válek. Už samotná zakládající událost křesťanství je spjata s mučením, ukřižováním a smrtí spasitele, neboli tzv. Božího syna. Šíření křesťanství po Evropě pak probíhalo převážně ohněm a mečem, tatáž praxe se pak uplatňovala i mimo Evropu (viz zajímavá kniha Tzvetana Todorova Dobytí Ameriky). Ale to je Vám jistě velmi dobře známo. Nesoudím, nemám žádnou teorii ani pevný názor na islám nebo křesťanství, jen zmiňuji vlastní zkušenost a také mám dobré důvody se domnívat, že pro Čechy nebudou v příštím čtvrtstoletí problém muslimové, nýbrž spíše zase jen Češi, a to především pro svou neschopnost definovat společné hodnoty a zájmy a ty pak svorně prosazovat.
05. 02. 2011 | 20:14

hoven napsal(a):

jmeno,
já jsme liberál a socky, nemakačenkové a vyžírky mě vubec nevadí. akorát je nechci živit. myslím si, že je to každého věc, pokud se někdo rozhodne žít jako hovado pod mostem a mít hlad radši než aby chodil do práce, myslím, že má na sve rozhodnutí právo. žádnou nenávist rozhodně necítím.
05. 02. 2011 | 20:16

skura napsal(a):

Evžena:

"Mají tedy být "zákony" obsažené ve vyznání, nadřazené zákonům země pobytu?"

V žádném případě! Žádné "zákony" jakéhokoliv spolku nemohou být vtěleny do právního řádu jakékoliv země, pokud jsou v rozporu s její ústavou. Právě proto jsem vyslovil pochybnost /05. 02. 2011 | 18:24 / o možnosti uzákonit šaríu ve Velké Británii. A tu paní, která tvrdila, že k takovému uzákonění došlo, jsem následně usvědčil ze lži..
05. 02. 2011 | 20:17

Čochtan napsal(a):

Skuro,
Pro svobodu tolerantních vyznání. Islám mezi ně nepatří. Arabové, černoši, Pakistánci, ... taky nepatří do Evropy.
05. 02. 2011 | 20:20

hanah napsal(a):

skura

Vy si nedáte pokoj, jste jak ratlík, co okusuje lidem paty a trhá nohavice. Přečtěte si tu větu desetkrát po sobě, třeba vám její obsah dojde. Ta věta znamená, že ač nemají rozsudky soudů praktikujících šaríju žádnou oiporu v právu britském, jsou vydávány a musliumy zavazují. Proto ten duální paralelní systém. Soudy soudící muslimy (britské občany) podle šaríji fungují v Británii od roku 1982. Snahy muslimů jsou nyní zaměřeny na povolení uplatňování šaríji i pokud jde o trestní právo.
Vaši invektivu o lhaní si laskavě strčte za klobouk a šoupejte nohama, když o věci nic nevíte. Měl byste být rád, když se poučíte.

http://www.ct24.cz/svet/67431-zavedeme-sariu-jako-trestni-pravo-v-britanii-tvrdi-islamsti-radikalove/
05. 02. 2011 | 20:20

hanah napsal(a):

skura

usvědčil ze lži ? :-)) Vy troubo.
05. 02. 2011 | 20:22

skura napsal(a):

hoven:

V populaci jsou zastoupena všechna pásma různých druhů inteligence, takže by se člověk vlastně neměl divit, když narazí na nositele nulové inteligence sociální. Navzdory tomu, takové setkání vždy určitým překvapením je..
05. 02. 2011 | 20:25

kulich napsal(a):

mudrlanti, kteří nedokázali žít v souladu s jedinou minoritou ve společném státě, který si nikdy a opakovaně nedokázali, ani nezkusili bránit, kteří po staletí nejsou schopni vyřešit romský problém směšných rozměrů, mudrují nad problémem celých civilizací.tak co vymudrujete? konečné řešení, vyhnání s 20kg majetku nebo předáte muslimům evropu bez boje, aby byl klid na práci? hlavně poradte druhým, slovutní odborníci ve skoku pro cokoliv.
05. 02. 2011 | 20:25

skura napsal(a):

hanah:

A zase lžete! Máte to asi chronické..
05. 02. 2011 | 20:26

Maximus napsal(a):

hoven, bylo v reakcích na blog Golga "milé děti, být buzerantem je normální", kde se pan Hořejší nad článkem Golga přímo rozplýval.
05. 02. 2011 | 20:27

skura napsal(a):

Čochtan:

"Pro svobodu tolerantních vyznání. Islám mezi ně nepatří."

Který zákon vylučuje islám ze svobody vyznání? Rád se poučím..
05. 02. 2011 | 20:28

Čochtan napsal(a):

Islám je nepřítel. Kdo žádá svobodu pro nepřítele ten žebrá o smrt. Buď ji dostane od vlastních zrazených lidí, nebo od nepřítele, kterému pomohl. Můj prapředek, který bráni Vídeň (anno Domini 1683) proti muslimům by takovou stvůru nechal veřejně popravit.
05. 02. 2011 | 20:30

Yosif K napsal(a):

Pane kritiku - tzv nenavist muslimu k USA se silne precenuje. Postoj cca 90% muslimu k USA je: Ameriko dej nam zbrane abychom mohli vylikvidovat rebely (siity ci sunitu dle okolnosti) a vy se nemusite s nicim spinit. Nenavist ku krestanum nema s USA nic co spolecneho spise jde o zalusk na jejich vilky - pokud se krestane pakuji z Iraku ci Egypta pryc, vetsinou jiz nestihnou prodat vilku za trzni cenu. Sikovne hlavy dokazi na katastru na "abandoned property" leccos vysmoulit.
V Syrii nepratelske k USA se maji krestane relativne dobre - vlada je v rukou alavistke mensiny, ta si krestanskou mensinu celkem hycka, jakoz i bohate sunitske kupce bojici se AQ a hnevu sunitskeho proletariatu.
Dokonce i v Iranu prevlada k USA positivni vztah - lide kteri na demosce krici SMRT Satanovi se po demosce bavi s lidmi ze zapadu, poptavaji moznost stipka, viza a z 99% rikaji ze soucasna vlada jedna jako krizenci Turku a prasat. Hamas a Hezbolu povazuji Iranci ve mestech za bandy parasitu.
Jedine dva elementy ktere jsou spolehlive proitiamericke je AQ (to nejsou nromalni lidi) a pak hnuti na 100% financovane z Iranu (Hezbola, Hamas - ani tam to neplati na 100% - spis jako obetujte zidy, poslete nejake penize, vse bude OK....)
Normalni lidi (mimo AQ, zcela nepricetne muslimske fanatiky a mimo gangy co kradou vilky) jsou na krestany jakz takz zvykli, samozrejme v ramci 1400 let trvajici muslimske buzerace dhimmiku - ale ta nevznikla kvuli US Marines, normalni muslimove nemaji duvod spojovat si krestany s vojsky USA. Spis jim zavidi, ze se krestane mohou lepe dostat k zapadnim vizum.
Coz bohuzel ne vzdy plati, ale ten dojem zde je.....
Nakonec mne prijemne prekvapilo, ze ani egyptsky proletariat ZATIM nepali americke vlajky - evidentne nenavidi israel, ale mozna maji aspon tolik soudnosti, aby si uvedomili, kdo plati psenici, ze ktere denne jedi chleba......

Dale blbu kteri lituji bedny zivot israelskych arabu neni u jinych arabu az tak o mnoho vice nez v Evrope - zda se ze pres ruzne zname, studenty a palestince pomalu prosakuji do arabskeho sveta informace o platovych pomerech israelskych arabu.
05. 02. 2011 | 20:30

AC napsal(a):

skura

hanah má pravdu. Dala vám odkaz tak si ho pročtěte, není přece nic jednoduššího.
05. 02. 2011 | 20:32

hoven napsal(a):

skura,
co si představujete pod pojmem sociální inteligence?? nepletete si to tak trochu se solidaritou?? . dobře, zustanme u solidarity, kterou jste měl zřejmě na mysli. já jsem přesvědčený, že většina voličů levice pojem solidarita nechápe. oni chtějí jenom brát. ale to není solidarita.
05. 02. 2011 | 20:33

m.v. napsal(a):

n.o.s napsal(a):
05. 02. 2011 | 18:04

Jsem skutečný hrdý otrok, který si pouze někde přečet, že Pravda a láska zvítězí

nad lží a nenávisti

a nyní tomu pevně tomu věřím.

Dobrou m.v.

05. 02. 2011 | 18:04
05. 02. 2011 | 20:42

skura napsal(a):

hanah:

Vzhledem k Vašim evidentním potížím se čtením psaného textu provedu shrnutí a usvědčím Vás ze lži ještě jednou. Výhodou těchto internetových diskuzí je, že nelze vzít zpátky ani zapřít své tvrzení. Každý se může přesvědčit, kdo lže a kdo píše pravdu. Takže ještě jednou a pomalu:

Silvie napsal(a):
Skura,

a přečtěte si dobře to, co píše Hanah. Na to jsem zapomněla. V Británi chtěli UZÁKONIT muslimové právo šaria a SKORO jim to VYŠLO. (...)
05. 02. 2011 | 17:52

(Pro negramotné dodávám, že ono SKORO VYŠLO se týká UZÁKONĚNÍ)

skura napsal(a):
Silvie:

"skoro jim to vyšlo"

Tomu říkám argument. Konečně něco konkrétního ;-)
05. 02. 2011 | 18:00
hanah napsal(a):
skura

Ono to není tak, že "skoro jim to vyšlo. Ono jim to VYŠLO. (...)
05. 02. 2011 | 18:06

(Pro negramotné mezi námi opět dodávám, že se stále bavíme o UZÁKONĚNÍ šaríi ve Velké Británii. Z logiky věci vyplývá, že paní hanah zde tvrdí, že šaría BYLA ve Velké Británii UZÁKONĚNA, což je LEŽ, ktero sama následně potvrdí.)

hanah napsal (a):

(...) Ačkoli jejich rozsudky NEMAJÍ žádnou oficiální OPORU v britském PRÁVU(...)
05. 02. 2011 | 18:34

Věta "Jejich rozsudky NEMAJÍ žádnou oficiální OPORU v britském PRÁVU" je obsahově totožná s větou "šaría NEBYLA ve Velké Británii UZÁKONĚNA a logicky v přímém rozporu s větou "Ono jim to VYŠLO" (tedy to UZÁKONĚNÍ).
Je to takto srozumitelnější? Abyste pochopila, jaké absurdity tvrdíte provedu přirovnání. Je to jako byste mi tvrdila, že v ČR bylo uzákoněno okrádání cizinců a dokládala to "vygooglovanými" ůdaji o počtu ukradených peněženek turistům na území ČR, a přitom by Vás ani v nejmenším nezarazilo, že jsme se původně bavili o tom, co je LEGÁLNÍ (uzákoněné), a ne o tom, co se VE SKUTEČNOSTI DĚJE (nezákonně)..
05. 02. 2011 | 20:53

skura napsal(a):

AC:

Co s Vámi nadělám? Starého psa novým kouskům nenaučíš. Kdo holt neumí číst psaný text, tomu těžko něco vysvětlovat písemnou formou..
05. 02. 2011 | 20:56

Yosif K napsal(a):

Pane kritik - NETVRDIM ze 90% muslimu jsou pacifiste ci Ghandiovci - ale rekl bych ze 90% muslimu jsou pragmatici - nenavidi TU DRUHOU STRANY ISLAMU a pragmaticky koukaji na USA takto: Ameriko - chces ropu a klid na strrednim vychode zaraz? Dodje nam zbrane, ZAVRI OCI A USI NA PUL ROKU a my to tady behem pul roku tak vymydlime, ze co se tyce nejakych nepokoju tak uz nikdy nebude o cem psat v novinach......

Co se tyce krestanu - ti nejsou pro ne dustojna konkurence v boji o vladni koryta - snad krome Libanonu kdysi pred 40 lety - ale to bejvavalo bejvavalo.....

Co se tyce zidu - malokdo v nich vidi upiry vysavajici krev tyraneho palestinskeho lidu. Spise prevlada postoj - zatraceni zidaci, patrilo jim tady skoro vsechno, moc se tady roztahovali, jeste ze jsme je vypraskali - zbyly po nich pekny vilky. Takze takovy celkem hnusny ale "dosti materialisticky ladeny antizionizmuz".....
05. 02. 2011 | 20:58

mb napsal(a):

Jsem samozřejmě rád, že jsme součástí naprosto dominantní světové civilizace, která svými přednostmi (individuální svoboda, ekonomická prosperita) neodolatelně přitahuje téměř všechny ostatní.

je i ekologicky / environmentálně / trvale udržitelné ... ?

( nebo funguje jen za cenu environmentálního dumpingu ? )

s tímhle asi nesouhlasím: západní stonásobně přemrštěné násilné reakce na jejich (islamistické) provokace

spíš se mění 1 izraelský voják za 100 muslimů tedy je to zřejmě naopak ...

jinak s tím že se islám ( islamismus ?) zbytečně demonizuje souhlasím ...

zdravím ...
05. 02. 2011 | 21:01

AC napsal(a):

skura

Tak se postavte třeba na hlavu:-))
05. 02. 2011 | 21:07

santawizard napsal(a):

Celosvětově dneska jde o americkoizraelský imperialismus a ruskosrbský imperialismus a komunistickou čínu a islam drolící se do všemožných zájmových skupin,jak lokálně,tak globálně.Na severu je Rusko a Evropa a na jihu je Islam ,to je taky pravda.V demokratičtějším severu začínají diskriminovat proti muslimům, kdežto v méně demokratickém jihu ještě víc pro křesťanům.Když se 2 perou,tak se 3.směje.Jedině komunisti a židé by mohli totiž prosperovat na válce mezi křesťanama a muslimama.Vždyť Válka v Iraku by se mohla jevit jako velký Lebanon a Balkán může být achilova pata Evropy.Historie pokračuje..Tajemství Bible a Koránu není ještě odhaleno.
05. 02. 2011 | 21:08

Yosif K napsal(a):

Spousty muslimu mje dost nalomenych, nemohou dopadnout - boji se urezani hlavy, ale nemaji chute aktivne propagovat nejvetsi pakarnu sveta.
Blaboly evropskych intosu o nutne toleranci k nejruznejsim islamistickym pakarnam je desi. Tvrdy postup proti islamistickym extremistum je osvobozuje.
CO DELAT? Podobne jak v SRN je silne reglementovano sireni bolsevismu a nazismu, je zpatrebi silne reglementovat sureni edtremnihho islamismu.
Poslouchat co kdo kde v mesitach rika, kdo z imamu siri nenavist zavcas jej vykopat. Obcany ktere vykopat nelze sledovat, otevrenym propagatorum islamisticke totality omezit obcanska prava.
Kdo se chce pristehovat, at vi kam. Podepsat prohlaseni ze nabozenskou svobodu chape POUZE v mezich platnych zakonu, ktere jsou nnabozenstvi NADRAZENY. Nechces? Vrat se treba do Somalska.... ma salama....
05. 02. 2011 | 21:09

skura napsal(a):

AC:

"Tak se postavte třeba na hlavu:-))"

Už stojím. Co teď? To je nějaká hra? ;-))
05. 02. 2011 | 21:11

skura napsal(a):

AC:

Ale už se mi dělají mžitky před očima, jak se mi do hlavy hrne krev. Můžu už zpátky na nohy?
05. 02. 2011 | 21:14

AC napsal(a):

skura

Vy rád provokuje bazírováním na nepřesném zn+ní původních textů, co? Dostal jste odkaz, který vámi výše zkopírované texty uvádí na pravou míru, tak o co vám ještě jde, neumíte prohrávat? Tak to už je váš problém.
05. 02. 2011 | 21:16

skura napsal(a):

AC:

To už ale není sranda! Mě ta hlava snad praskne. Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
05. 02. 2011 | 21:16

hoven napsal(a):

skura,
nemužete
05. 02. 2011 | 21:17

skura napsal(a):

AC:

Kde kdo co uvádí na pravou míru? JE ve Velké Británii uzákoněna šaría? NENÍ. Tvrdila hanah, že JE? TVRDILA! Byla to z její strany LEŽ? BYLA! Tak jaképak copak?
05. 02. 2011 | 21:19

skura napsal(a):

hoven:

Budete mě mít na svědomí!!!!!!
05. 02. 2011 | 21:20

AC napsal(a):

skura

Víte co? Přelouskněte si to laskavě sám.
05. 02. 2011 | 21:21

skura napsal(a):

AC:

"Víte co? Přelouskněte si to laskavě sám."

Tomu říkám argument! S Vámi je radost podiskutovat. Můžu už z hlavy na nohy?
05. 02. 2011 | 21:23

AC napsal(a):

skura

Člověče, vy musíte být dutej jak prázdná bedna od kitu.

http://www.ct24.cz/svet/67431-zavedeme-sariu-jako-trestni-pravo-v-britanii-tvrdi-islamsti-radikalove/
05. 02. 2011 | 21:24

JaVi napsal(a):

@Pan profesor Hořejší
Vážený pane profesore, marně si vzpomínám, kdy jsem byl ochotem s Vaším názorem nesouhlasit. Váš odkaz na text pana Zdeňka Mullera mi neumožnil, abych si názor pana Mullera přečetl. Přesto si dovolím tvrdit, že jste zcela určitě jeho text nepochopil tak, jak jej pan Muller formuloval. Třeba se podaří, že se někdy s panem Mullerem setkáte osobně. Pak určitě odvoláte! Máte štěstí, že Pepa Řepa má dobrovolný ramadan. Ten by Vám dal! Tentokrát zcela spravedlivě.
05. 02. 2011 | 21:26

skura napsal(a):

AC:

Ve svém komentáři 05. 02. 2011 | 21:19 jsem Vám svou argumentační řadu hezky zkrátil. Kde se v ní nachází chyba? Zvládnete alespoň na tohle odpovědět?
05. 02. 2011 | 21:26

AC napsal(a):

skura

Zapomeňte na můj nick a totéž udělám s vaším, nemám potřebu se s vaší jasnozřivostí potkávat. Děkuji.
05. 02. 2011 | 21:29

skura napsal(a):

AC:

Tak Vy skutečně neumíte číst! Otázka zněla JE šaría ve Velké Británii UZÁKONĚNA? Pravdivá odpověď zní NENÍ! Hanah tvrdila (viz výše), že JE! Pojem NENÍ je pravým opakem pojmu JE. Co Vám na tom není jasné, Vy prázdná bedno od kitu?
05. 02. 2011 | 21:31

skura napsal(a):

AC:

Umění prohrávat je očividně Vaší silnou stránkou, stejně jako umění argumentovat, číst a myslet. Člověk vždycky rád potká velikána..
05. 02. 2011 | 21:33

kocman napsal(a):

Jestli to všechno není tím,že se pletou dvě věci,které nejdou dohromady.
Především škodlivost jakéhokoli náboženství,natož potom když se sejdou dvě najednou,dvě fanatická,nesmyslná a navíc podporovaná státem.Pokud by náboženství nebyla škodlivá,nepřekážela by si,jak je tomu nyní.Ostatně reformy v křesťanství jasně ukazují,jaký paskvil to byl a je.
A druhou věcí je potom nenajedenost feudálního a následně kapitalistického společenského systému,toho,čemu se vznešeně říká západní civilizace,která se roztahovala po světě jen v zájmu dalšího bohatnutí vládnoucích,případně šíření křesťanství(bylo-li by to čistě ze zvědavosti a tedy touhy po poznání, nikdy by na to prostředky nebyly).Arabové - muslimové-totéž činili od Senegalu až za Indii,takže není co vyčítat si. Je-li mezi křesťanstvím a islámem řekněme odhadem nějakých šestset let,pak před oněmi šestisty lety bylo křesťanství z dnešního hlediska pěkně všivavou záležitostí.Jeho dnešní zjemnění je pouze východiskem z nouze a povídání jinak vzdělaného pana Halíka o tom,že se máme chovat,jako by bůh byl je trapné,nedůstojné jeho intelektu(musel nejspíše hodně bojovat,než přijal takovou myšlenku(?)za svou).
Další řeči jsou,myslím,zbytečné.
Jaroslav Pánek se Sokolem a Mullerem jsou truhlíci,kteří brečí jako malé děti nad tím,co jim jejich předci navařili.Svými schopnostmi se blíží panu Topolánkovi,který má oči sice orientované dopředu,ale to jen proto,aby se dokázal vyhnout nejbližšímu sloupu,když už ho nemůže smést svými gulami.
Sám nemám návrh na řešení,pokud obě náboženství zůstanou.Kdyby nebyl kapitalismus tak nenažraný,bylo by daleko výhodnější dotyčným posílat podporu do jejich původní země,zjednodušeně řečeno,když už jim vyplundroval v době kolonialismu jejich bohatství
05. 02. 2011 | 21:41

skura napsal(a):

hoven:

"co si představujete pod pojmem sociální inteligence?"

Složkou sociální inteligence je podle autora tohoto pojmu Edwarda Lee Thorndika (1874-1949) např. i smysl pro spolupráci a nekonfliktní vztahy..
05. 02. 2011 | 21:49

skura napsal(a):

Carlos V.:

Nevím, proč bych měl být zticha, někomu políbit prdel a vypadnout?

Myslíte si, že pan Stejskal neumí arabsky a nevymaže Vás?
05. 02. 2011 | 21:53

Evžena napsal(a):

Zaujal mne tenhle zápis z přednášky profesora Kropáčka... není nejnovější, ale za přečtení stojí i dnes.
http://cejsk.signaly.cz/0710/strucne-dejiny-islamu
05. 02. 2011 | 21:58

Admirál napsal(a):

hoven - "co si představujete pod pojmem sociální inteligence??"

Major Těrazky ba se nezeptal lépe.

Milý pane, EQ nemá se solidaritou nic společného, to je stejně jako IQ nic společného, synonymem je "schopnost vcítit se".

Je steně jako IQ je měřitelná. Míra EQ je zásadní pro vytváření mezilidských vztahů.
05. 02. 2011 | 22:02

Daňový poplatník napsal(a):

To Hořejší:
V rámci multikulti rovnováhy, až se začne v Saudské Arábii stavět křesťanský kostel, vezmeme si dovču, a jdeme i se Stejskalem na týdení brigošku, jo?
05. 02. 2011 | 22:12

skura napsal(a):

Evžena:

Profesor Kropáček je jako kouzelný dědeček. Ví snad všechno, co je možno vědět, protože cokoliv si jednou přečte, už si to navždy pamatuje. Jednou mi dokonce vysvětloval rozdíl mezi perštinou a tádžičtinou ;-) Na nějaké vědecké konferenci o islámu byl schopen tlumočit příspěvky přednášejících z arabštiny do francouzštiny a obráceně. Když jsem u něj jednou "fňukal", že nemám dost času na čtení, řekl mi, že on v mém věku spal dvě až tři hodiny a zbytek času mohl bez problémů věnovat čtení ;-)
05. 02. 2011 | 22:12

Emissary napsal(a):

skuro,

vy jste známý demagog a handrkujete se o slovíčka a modelujete zde svou domnělou chytrost. Pravda je ovšem taková, že každý muslim si z rozhodnutí soudu ve VB dělá akorát legraci, fakticky rozhoduje Islamic Sharia Council.

http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/muslimske-zeny-v-britanii-cekaji-na-rozvod-i-roky
05. 02. 2011 | 22:20

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, pane autore, tenhle blog se Vám věru nepovedl. To se stává,..ale, na podzim si povíme, jak bude islám postupovat Severní Afrikou. Byla bych ráda šptným prorokem, ale, v Egyptě má dobře nakročeno radikální a tvrdý islám. Až to vezmou do ruky, ...půjde s nimi víc jak sedmdesát miliónů,...to je už síla,... přidají se další státy, tato oblast přitvrdí,...začíná radikalizace islámu a Evropané to pocítí. Mohla bych se rozepsat jak,... to není třeba, už to víme, už nám, Evropanům zbývá jen obrana, protože naše naivní, líná, vstřícná názorová platforma nás postavila do role v budoucícnosti převálcovaných islámem.Tužka
05. 02. 2011 | 22:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text obsahující vulgarismy, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 02. 2011 | 22:26

hoven napsal(a):

admilar,
"schopnost vcítit se" se jedním slovem napíše empatie (mužete si příště ušetřit práci). napsal jste a popletl toho celkem dost. zustanu ale u puvodního vyrazu, který použil skura. co si teda vy představujete pod pojmem sociální inteligence, ???
05. 02. 2011 | 22:28

Maximus napsal(a):

Máte hořkou pravdu Tužko!
05. 02. 2011 | 22:29

hoven napsal(a):

skura,
to je možný, ale jak jste teda přišel na to, že mam nulovou sociální inteligenci??
05. 02. 2011 | 22:30

skura napsal(a):

Emissary:

zdravím snad nejznámějšího demagoga na Aktuálně.cz! Jak se Vám vede?

Z Vámi předloženého textu vybírám: "Podle zákona zvaného „arbitration act“ smí šaríja soudy řešit pouze rozvody, dědictví a občanské spory, u nichž se obě strany předem zavážou, že budou rozsudek respektovat. „Na stejném principu už staletí funguje židovský soud Beth Din a nikdo se nad tím nepozastavuje." (...) "V islámském světě jsou dva typy rozvodů, civilní, ten řeší britské soudy, a náboženský, který reguluje šaríja."

Nikde nevidím sebemenší konflikt s britským právem. Vy ano? Asi ano, když tvrdíte, že "každý muslim si z rozhodnutí soudu ve VB dělá akorát legraci". Že Vás to psaní nesmyslů ještě neomrzelo..
05. 02. 2011 | 22:32

Karel Mueller napsal(a):

Karel Mueller zdraví Tužku

a myslí si, že se tentokrát mýlí. Egypt není schopný samostatné existence bez západu. Jak jsem napsal jinde, tak Egypt - tp je osmdesát milionů lidí napěchovaných na území velikosti Čech (bez Moravy), zcela závislých na turistickém ruchu a s ním spojeným obchodem a samozřejmě dovozu potravin. Pokud by došlo k embargu ze strany západu, tak tam velice rychle vypukne hladomor a občanská válka. Další vývoj bych ponechal povolanějším, ale někdo by ho stejně musel převzít. Teoreticky by to mohla udělat jen Čína, ale to je v tuto chvíli prakticky vyloučené vzhledem k poslední návštěvě Obamy v Číně.
05. 02. 2011 | 22:36

Občan napsal(a):

Hmm, "tvrdý islám"...
Tak si to shrňme jen za dnešek - ranec protimuslimských, xenofobních a rasistických příspěvků na asi čtyřech blozích k blízkovýchodní problematice. Některé z nich za hranicí trestného činu. A TOHLE má být umírněným muslimům vzorem? Pokud ano, pak ti militantní z nich se již dávno "poevropštili" a "poameričtili" jak vyjadřováním, tak činy.

Mohu jen doufat, že nás nepřijdou (a po zkušenostech s námi bych se jim ani moc nedivil) "osvobozovat" stejně, jako my "osvobozujeme" Irák a Afghanistán, "demokratizujeme" Pakistán, "osvobozovali" jsme Vietnam, Laos, Kambodžu, Grenadu, Panamu a další státy. Mohu jen doufat, že nepřistoupí na "naše" pravidla hry a nestanou se stejně krutými pragmatiky, jako jsme my. Bohužel zatím děláme vše pro to, aby se tak stalo.
05. 02. 2011 | 22:37

Sof napsal(a):

Pomatenemu hlupakovi ani vzdelani nepomuze. Zaslepeny a namysleny duty sobecky jedinec, co se vydava za radoby profesora, muze nadelat vic skody jak uzitku, hlavne u mladych. Plytkost ducha nevede k zadne moralce, jenom k upadku cloveka. Smutny, ale typicky obraz doby, zavadejici do vsech pekel...
05. 02. 2011 | 23:03

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Karel Mueller, taky zdravím, děkuji, ano, přeji si, abych se mýlila a Váš náhled byl ten správný. Ano, islám v Egyptě byl držen prezidentem a velkou pomocí USA. Někteří am. prezidenti si s ním tykali a týdně si pravidelně telefonovali, alespoň se to psalo v době jejich návštěv u nás. Měla jsem bratrance, uměl arabsky, jezdil už za bolševika do tohoto světa. Bosé egyptské děti na fotografii drží tran. rádio v jedné ruce, kalkulačku v druhé, já na to kupovala bony na černém trhu, abych si to mohla dopřát koupit v Tuzexu. Jenže, jenže, časy se mění,...uvidíme na podzim, pak si to povíme, třeba si připijeme na demokratický Egypt, ať má pan profesor radost, jako útěchu z té dnešní "smršti", já ji budu mít rovněž.Tužka
05. 02. 2011 | 23:22

jeromir napsal(a):

cit:"Myslím, že skoro každý, kdo navštívil nějakou rozvinutější muslimskou zemi, shledal, že lidé jsou tam v podstatě stejní jako třeba někde v jižní Evropě" Žil a pracoval jsem v Sýrii a Jordánsku téměř 2 roky a měl jsem možnost se setkávat se zástupci vyšší vrstvy spoečnosti a měl jsem i časem možnost mluvit poměrně otevřeně s manželkami některých kolegů. Jejich snem bylo žít v civilizovanékm (prohnilém křesťanském) světě, právě z důvodů emancipace a vlastní realizace. Byť mnohé obklopeni luxusem, žili v obrovské nejistotě svého postavení. Jejich postavení nebylo dáno jejich osobností nebo jejich vzděláním, ale pouze silou rodu, ze kterého pocházely a schopností zplodit syny. Dokonce v jedné debatě mně manželka šéfa polostátní firmy, která mohla 2x ročně vyrazit na nákupy do Paříže řekla, že závidí kurdským ženám jejich svobodu a rovnoprávnost. Kurdové a zejména ženy provádí běžně těžké kopáčské práce a jsou schopny se tímto způsobem samy žvit. Tato dáma mně prozradila, že nákupy ji rozhodně nebaví a výběrem dárků pověří svůj doprovod a čas v Paříži tráví v divadlech, galeriích a plaváním ve věřejných lázních, dabatami s přáteli a užívá si svobod našeho běžného života. Moje zkušenost je tedy taková, že islám je náboženstvím bezpráví (byť někdy uměle skrývaného) a pokud někdo chce žít v jiném světě, pak jistě má právo, ale musí své životní hodnoty tomu světu přizpůsobit.
05. 02. 2011 | 23:31

ivan@javorsky.tv napsal(a):

Vaše stanovisko chápu, ale nesouhlasím. Ve Vašich vývodech jsou "zakopány" demagogické názory. Už srovnání "židovského" a "islímskéhoů antisemitizmu. Vždyť to nejde srovnat. Za 2000 let židovské disapory nikdy nikdo nepropagoval, že každý Žid má povinnost obracet, i násilím, každého na židovskou víru. Židovská komunita byla vždy zahleděna do sebe. Že chtěli vlastní stát, je po II.WW celkem jasné.
Ne tak islám. To, že Vás "mlčící většina" zrovna dnes nepodřízne, je jen otázka okamžitých možností. Ale jejich povinnost to je. A jestli se jich máme bát? Samozřejmě. Hitlerovi taky stačilo pár fanatiků a hlavně ta "mlčící většina". Když se sešly negativní podmínky, na děsivé peklo bylo zaděláno. Totéž nás čeká s islámem, pokud se sám vnitřně nerozloží. I to se může stát.
Jsem proti jakýmkoliv vojenským expedicím. Ale pokud by se zastavil příliv imigrantů, a poradilo by se jim, ať si doma udělají pořádek, věřím, že by k této explozi, vlastně tedy implozi došlo, protože jako maximálně neefektivní společenství (modlením 5x denně ještě nikdo nevynalezl ani mikrochip, ani DNA) by nemohlo uspokojit ani minimální požadavky, hlavně mladé generace. Pro různé Chomejní a Ahmadinedžády je pak nejsnadnější tuto mládež poslat na jatka pod pláštíkem "svaté války". Zabijí se tak dvě mouchy jednou ranou. Hlavně nemá už kdo protestovat. Že přitom zemře pár Američanů a Židů, to to jen ospravedlní.
Euroatlantická civilizace bude zase potřebovat nějakého Churchilla, obávám se.

Ivan Javorský
05. 02. 2011 | 23:40

dalimír napsal(a):

Pan profesor už na diskutující uplně kašle !!!
05. 02. 2011 | 23:42

ZAM napsal(a):

skura:
Nemůže být považováno faktické podřízení islámského obyvatelstva V. Británie islámskému právu šárija za faktické uzákonění tohoto práva pro britské muslimy navzdovry právu britskému?
06. 02. 2011 | 00:02

Karel Mueller napsal(a):

Karel Mueller ještě pro Tužku:

Víte, jedna naše známá feministka si před lety položila otázku, proč jsou čeští muži tak slabí. Odpověď je zřejmá a vcelku se to týká celého západu. Naše dnes v podstatě matriarchální západní společnosti se střetávají se společnostmi klanově patriarchálními v jednom státě.
Ten matriarchát se může zdát mnohým ženám přijemný a úsměvný, ovšem ne ženám s dohledem, které neztratily rozum (znám takové a je jich dost). Protože výsledkem je, že geny předávají ti druzí a nikoliv my. Mě osobně by ten islám nevadil tolik (i když mi samozřejmě vadí a nechci ho) jako to, že geneticky mizíme jako loňský sníh. A samozřejmě si pak nastolí společnost podle svého. Samozřejmě se to našim ženám nebude zamlouvat ... ale pozdě. Protože nebudou muži, kteří by Vám učinně pomohli.

Víte, někdo tady poznamenal, že ve třetí generaci jsou Turci v SRN radikálnější než muslimové doma. Týká se to i žen, možná víc než mužů. Proč? Proč Turkyně německý styl nechtějí? Mohu Vám uvést spoustu oficiálních zdůvodnění. Ale žádný z nich nemůže obstát. Kdyby se turecké ženy v SRN jako celek jednoznačně postavily, tak s nimi islám nic nesvede.
Výše jsem napsal, jak nás vidí. Musí se to týkat i žen. Já se domnívám, že kladou rodinu nad ty západní možnosti, ale to je jen moje domněnka. Protože muslim se opravdu musí o rodinu postarat.
06. 02. 2011 | 00:05

n.o.s napsal(a):

ivan@javorsky.tv

pravděpodobně nemáte ponětí o čem píšete možná máte nějaký komplex viny, nicméně skutečnost že židé byli (a jsou) extrémně militantní a fanatici je starý více než 2000 let, pokud opominu ony bájné leč morálku tvořící počátky židovského fanatismu, jako Deuteronomium, a podívám se do historicky ověřitelné doby dostanu hned několik příkladů bezostyšného nábožensky motivovaného terorismu

1. Makabejské povstání
2. 1. římsko-židovská válka (vyústění desetiletí židovského terorismu)
3. 2. římsko-židovská válka (židovský terorismus v diaspoře)
4. 3. Bar Kochbova revolta

války nábožensky motivované, jimž předcházelo desetiletí židovského terorismu.
06. 02. 2011 | 00:09

n.o.s napsal(a):

ivan@javorsky.tv

"Že chtěli vlastní stát, je po II.WW celkem jasné."

další váš omyl oni chtěli vlastní stát dávno před WWII, mimochodem jejich Hebrew land byl zahrnut do poválečného uspořádání světa min na poč. roku 1942

http://pakalert.files.wordpress.com/2009/10/post-war_moral_new_world_order.jpg
06. 02. 2011 | 00:18

n.o.s napsal(a):

"Nebo se snad někdo domnívá, že druhdy křesťanští, nyní většinou ateističtí Evropané začnou ve velkém konvertovat k islámu? Těžko..."

Samozřejmě ta čísla jsou zanedbatelná (zatím) nicméně nejsou nezajímavá, především v kontextu christianizace ŘŘ

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1343954/100-000-Islam-converts-living-UK-White-women-keen-embrace-Muslim-faith.html

paralely zde jsou a nikoliv bezvýznamné
06. 02. 2011 | 00:50

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Karel Mueller, děkuji, do úvahy, kterou jste napsal, se neodvážím pustit. Potřebovala bych k tomu znát život alespoň dvaceti rodin, kde vyznávají islám. Znám jen jednu mladou dívku, pár let jsme spolu spolupracovaly, vdala se za Turka, a velice se změnila. Prostě otočila o stoosmdesát stupňů. Jediný příklad, v létě,..chodila na stadion v "kraťasech", od té doby, co ho poznala, už nikdy. I minisukně, přiléhající tričko, rozevlátý účes, nic takového. I řeči vede jiné. Chlap je to "pěknej", jenže, u mne by mohl být chlap jak Apollón, tak se nevzdám ani jediné své svobody. Vypadá to, že nevím, co mluvím, že z lásky uděláte nevídané, neslýchané, já ne. Mám jedno podobné rozhodnutí ve své osobní historii. Mně je islám krajně nesympatický, protože bych pak měla cenu jen půlky osla, nebo čtvrtky velblouda. Osla i velblouda si cením, ale celého a sebe taky. Tužka.
06. 02. 2011 | 00:56

Čochtan napsal(a):

Skuro,
"Který zákon vylučuje islám ze svobody vyznání? "
Zákony rozumu a logiky.
06. 02. 2011 | 01:00

Karel Mueller napsal(a):

Karel Mueller napíše pro Tužku na dobrou noc:

Kdysi dávno, ještě za studentských let na Strahově, bloku č. 5, jsem v noci stál na chodbě s třemi spolužáky, kouřili jsem a koukali ven do noci. Náhle jsme slyšeli pokřik. Taková exkluzivní blondýna (areál byl osvětlený a nadto jsme ji od vidění znali) šla s jedním o hlavu menším Arabem a fasovala jednu facku za druhou. Ten chlap ji dal nakádačku víc než 30 facek, ale to byly facky, za které by se nemusel ani největší ranař. A víte, jak to vypadalo? Dal ji několik facek, pak se s ní začal líbat, najednou se odtáhl a vrazil ji dalších pár facek. Ona občas vykřikovala, že už není jeho holka, on ji odpověděl, jestli si myslí, že je blázen a znova ji mlátil. Nakonc ji vzal a kamsi odvedl.

Aby nedošlo k omylu, kdyby šlo o jakékoliv jiné kombinace národností než Češka-cizinec, tak jsme sešli a vymlátili ho z podoby. Box, karate a judo jsme měli za sebou všichni. Snad bychom reagovali, kdyby se bránila nebo utíkala mu. Nic z toho jsme však neviděli. A tak jsme se stali neúčastněnými pozorovateli.

V islámském světě by to nebylo možné. Kdyby se Evropan přiblížil k jejich ženě, tak nezůstane živý. My jsme si už zvykli, i na absurdity importovaného feminismu. A vztah, který jsme nakonec zaujali k té ženě, jsme si podvědomně přenesli k ženám obecně. Bohužel ... bohužel. Proto píši, že je velmi málo pravděpodobné, že by Vám muži pomohli. Ale třeba se to ženám bude zamlouvat - viz ta Vaše známá.

Ženy jsou kartou islámu a nikoliv naší. Kardinální kartou.

Dobrou noc.
06. 02. 2011 | 01:37

Důchodce68r napsal(a):

Pane profesore.
Něco bych vám současně moc přál a současně moc nepřál.
Přestěhujte se na delší dobu do většího pavlačáku s významnější podílem odlišného etnika. Muslimové, romové, ... je to jedno, možná i slováci by při delším pobytu stačili.
Pak napište článek znovu.
Možná dojdete k názoru, že by bylo rozumnější, aby každý seděl s prominutím na prdeli doma, a abychom se mohli v klidu a míru jako turisté nebo přátelé navštěvovt. I to může být časem problém.
Ještě že jsem postarší a mám naději umřít doma mezi svými. Později bych mohl umírat doma, ale jako cizinec. Tomu asi nebudete rozumět. Ač ateista, modlím se, aby to našim politikům začalo alespoň 5 minut po dvanásté zapalovat. Jako snad už pomalu Cameronovi a Merkelové.
06. 02. 2011 | 02:45

Karel Mueller napsal(a):

Důchodci:

Milý seniore,

při pohledu na tu zkázu a hory mrtvol po 2.WW bylo tehdejším politikům jasné, že jediná záruka do budoucna před tím, aby se to neopakovalo, je maximum monoetnických a monokulturních států, byť realizace byla mnohdy krutá a snad i nespravedlivá.

Takže desítky let po váce nikdo nemusel řešit problém, který jste popsal. Takže naše dětství a mládí mohlo být trochu nudné, ale etnické a náboženské konflikty jsme vskutku neměli možnost poznat.

Ale to víte ... vyšší politika se tomu občas říká ... a tak si v budoucnu můžeme dát repete v jaderné variantě.
06. 02. 2011 | 02:56

Kateřina Amiourová napsal(a):

Já se bojím, že ti duševní žebrái to už dávno děljí v žoldu, A velmi se jim daří - věci, kterých se dopouštějí Češi také, se muslimům neodpouštějí, nýbrž vztahují na celou komunitu 1 mld 600 mio zajímavých, pohledných a životzaschopných lidí.
Jojo, jestli na něco jako národ vymřem, tak na tohle ubožáctví v první lajně a určitě. Chytrý národ si totiž z přistěhovalců dělá přátele mmj. proto, aby měl uplatnění pro své děti.
06. 02. 2011 | 03:59

Lukáš Kraus napsal(a):

Jan Masaryk: "Kdyby můj táta nebyl ve svém krásném životě neudělal nic jiného, než že se zastal chudáka Hilsnera, byl by pro mne pořád nejslavnější člověk na světě".

Viktor Fischl: Hovory s Janem Masarykem

Evropa nikdy nebyla etnicky ani nábožensky homogenní. To je obrovský mýtus šířený prostorem.

Stačí si vzpomenout na kulturní a ekonomickou katastrofu pro Španělsko Filipa II. a III. po vyhnání Morsiků, tam vede islamofobie, antisemitismus a další projevy kulturního žebráctví.

Ne tenčící se zásoby zlata z Nového světa, ale tohle arogantní sektářské vyhnání jinověrců vedlo ke katastrofě v zemědělství, zavlažování, řemeslech, kultuře a službách. Tak skončilo španělské období dějin. Dodnes je díky tomu Španělsko mimo evropské centrum. Je dobré si připomenout, že ještě před šesti sty lety byla Evropa až na pár center chudou vesnicí plnou lidí bez elementární hygieny, s chronickou nevzdělaností s pár kláštery, kde plápolal poslední plamének antické vzdělanosti. I díky nešťastným křížovým výpravám se mohla Evropa znovu konfrontovat s oblastí udržující náš společný okruh anticko - helénistické filosofie.

Když jsem byl v královském městě Maroka Fésu, viděl jsem mnohopodlažní domy z doby, kdy se ve střední Evropě žilo v chatrčích a modlilo se v rotundách. Proto se ani nevysmívejme jiným kulturám, zvláště když čerpají z naší společné mnohasetleté koexistence. Pohádka o krvelačném a nesnášenlivém islámu bere za své při vzpomínce na vyvraždění obyvatel Jeruzaléma křižáky 1099 a naopak upuštění od masakru při zpětném obsazení v roce 1187.

Islám nikdy programově nepotíral ostatní monoteistická náboženství a to je ostatně i zásada z jejich Koránu (jinak to není islám!!!). Nerad osobně hledím do minulosti a vytahuji špianvé prádlo toho či onoho. Raději se dívám do budoucna. Války, nevraživost, malost a potírání jiných filozofických či náboženských směrů není slučitelná s liberálním pojetím evropského modelu mezilidského soužití, není slučitelná s demokratickým pluralismem. Svoboda a respekt k odlišnostem, k mnohosti je základem naší kultury, sdílená svoboda. Je nutné jí bránit pro všechny a zastavit vlnu recesivního antisemitismu, islamofobie či homofobie. Opak vede k opětovnému bujení nesvobodných totalitních forem nacismu, militarismu a imperialismu. Už nikdy podobnou xenofobní cestou prosím.

socialista, humanista a biřmovaný křesťan

Lukáš Kraus
06. 02. 2011 | 03:59

Yosif K napsal(a):

Pane J - mate svatou pravdu - nejvetsim snem mnohych muslimek je ziskat neztratit praci u evropske ci americke firmy - jsou tam rovnopravenejsi - vic se tam pracuje a mene pletichari.

Cesta z probelmu muslimu neni v tom, ze Evropane budou podkurovat muslimum jak je jejich islam skvely. Islam je pritez ktere se musi zbavit. Bohuzel to nejde naraz - ale jde to stalym tlakem a nahlodavanim. Skuhrani evropskych hlupaku ze islam urazime atp tento prirozeny proces jenom brzdi.....

"Moje zkušenost je tedy taková, že islám je náboženstvím bezpráví (byť někdy uměle skrývaného) a pokud někdo chce žít v jiném světě, pak jistě má právo, ale musí své životní hodnoty tomu světu přizpůsobit." pane J - na 100% souhlasim - je to tak - islam je nabozenstvi lzi a pretvarky!!!!!!!!
06. 02. 2011 | 06:22

skura napsal(a):

ZAM:

"Nemůže být považováno faktické podřízení islámského obyvatelstva V. Británie islámskému právu šárija za faktické uzákonění tohoto práva pro britské muslimy navzdovry právu britskému?"

Jde o rozdíl mezi de iure a de facto. De iure se samozřejmě o podřízení nejedná, protože stačí nevyslovit předem souhlas s respektováním náboženského rozsudku a člověk automaticky spadá pouze pod civilní jurisdikci. Avšak de facto by to znamenalo odpadlictví, což si dovolí asi málokdo, protože by si rázem udělal ze života peklo. Shrnuto a podtrženo: Z hlediska západního práva vypadá vše v nejlepším pořádku, protože si každý člověk "dobrovolně vybere", že "chce", aby se na něj šaría vztahovala. Problém je, že muslimové si svobodu vyznání představují hodně jinak než západní sekulární státy..
06. 02. 2011 | 07:02

Yosif K napsal(a):

pane L8ukas Kraus - mate pravdu v tom, ze za kralu Klacka nebo Richarda Lvi Srdce byl islam ve slabsi a tolerantnejsi forme nez nektere tlupy krizaku ci nez spanelska inkvizice. patrne z duvodu ekonomicke nutnosti - bez dani vydiranych z bezpravnych dhimmis by se islamske spolecenstvi ekonomicky pos....alo........

Co bolo to bolo - terazky je spanelska inkvizicia ISLAM. Budto se zmeni tak aby mohl koexistovat s liberalnim kapitalismem - nebo zustane v predfeudalnim stavu - s predfeudalni zivotni urovni - v nejake rezervaci ci skansenu pro fanatiky a hlupaky. Vstup na propustky a na vlastni nebezpeci.
V SRN reguluji sireni nazismu, reguluji sireni bolsevismu, z principu je tedy nutne v jistych oblastech regulovat i islamismus....
Ma salama....
06. 02. 2011 | 07:17

Yosif K napsal(a):

Pane Lukasi Krausi - s tim socikem si to jeste dobre rozmyslete - zda se - ze podobne jako islam - je to ponekud suboptimalni formace. Podobne jako islam a Janosik - socik vede k prehnanemu prerozdelovani (bohatym brat a bohatym davat....), znejasneni majetkovych vztahu a ku zneuzivani socialnich vymozenosti.....
06. 02. 2011 | 07:22

skura napsal(a):

ZAM:

Ještě doplněk. Celá výše vedená diskuse mezi mnou a některými dámami se netýkala "spravedlnosti" šaríi z hlediska Západu, ale otázky, je-li v současné době (jelikož do budoucnosti nevidíme) šaríou a islámem obecně "ohroženo" neislámské obyvatelstvo Evropy. Můj názor byl takový, že momentálně ohroženo není. Názor přinejmenším jedné z dam byl, že ohroženo je (svoboda slova ad.). Bohužel však nedokázala své tvrzení podepřít jediným konkrétním příkladem, jak k takovému ohrožení podle ní dochází a neustále mě odkazovala na texty, z nichž nevyplývalo nic, co by svědčilo ve prospěch jejího názoru. Všude jsem se dočítal pouze o interních záležitostech muslimů. O reálném ohrožení evropských hodnot ani slovo. Na konkrétně položené otázky tato dáma neodpovídala vůbec..
06. 02. 2011 | 07:46

skura napsal(a):

ZAM, Silvie, hanah, AC, Emissary:

Pokud Vás zajímá můj názor na to, je-li správné, že nějaký stát umožňuje vyznavačům jakéhokoliv náboženství aplikovat náboženské právo uvnitř sekulárního státu, tak jednoznačně odpovím, že to správné není! Odluka státu a církve má své velmi dobré důvody a jakékoliv jejich zpětné (tiché a plíživé) sbližování je velmi nebezpečné. To se však netýká zdaleka pouze islámu..
06. 02. 2011 | 08:15

Puck napsal(a):

Vite, k čemu se dá přirovnat pronikání jiného prvku do organismu, Ať už je to náboženství, anebo etnikum, anebo nová droga, ...
K rakovině !
Stačí, aby se chytila drápkem, a už se nezadržitelně šíří.
A jak to končí ? Většinou tragicky pro organismus.
A můžeme to rozebrat.
Nejprve analogie s přírodou. Pokud do prostředí pronikne nový druh, co se stane ? Okamžitě začne vytlačovat původní druhy, z mnoha příčin. Nemá přirozené nepřátele, je zvyklý na tvrdší podmínky, a pod.
Analogie z dějin. Jak dopadli Indiáni v Americe, Aboriginci v Austrálii, ...
Posledním příkladem jsou Srbové v Kosovu.
Analogie v technice trochu skřípe, protože když jeden druh vytlačí jiný, je to obyčejně proto, že má vyšší užitnou hodnotu a říká se tomu - pokrok ! Třeba když v Číně auto vytlačí bicykl. :-)
06. 02. 2011 | 09:48

volně napsal(a):

Co je to terorismus z hlediska všech muslimů?
Je třeba přeložit jednotlivé pojmy z islámského jazyka do toho našeho. Pod TERORISMEM SE například ROZUMÍ JAKÉKOLIV ZNEPŘÍJEMŇOVÁNÍ MUSLIMSKÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTA NEVĚŘÍCÍMI. Nevinnými civilisty jsou vždy jen muslimové anebo ahl al-dhimma, lidé pod ochranou, platící jakési výpalné – džiziju. Každý ostatní je káfir (t.j. pohan) a je legitimním vojenským cílem. Jen dár al-´islám (dům islámu) je zároveň domem míru (dár as-salám). Nevěřící vedou válku proti muslimům už jenom tím, že vůbec existují – proto se území jimi obývané nazývá dár al-harb (území války). Džihádistický útok na ně není tedy aktem války, ale mírové iniciativy. Jaroslav Bublinec
06. 02. 2011 | 10:10

Cech napsal(a):

Pane profesore, nechtěl jsem se k tomuto článku původně vyjadřovat ale bohužel mi to nedalo promiňte.
Všichni dobře víme ,že každé náboženství, má ve svém programu nějaké omezení svobody.Toto omezení svobody vyplývá ze skutečnosti,to jest z nutnosti získat zdroje pro vlastní činnost => expanzi.
Proto křesťanství zavedlo DESÁTKY.Tyto finanční prostředky umožnili křesťanům získat území, hmotné statky a moc => SVĚTSKOU ta duchovní je v křesťanství chápána jako nezbytný doprovodný efekt.
Následně potom je křesťanstvím chápán sionizmus, který také oplýval světskou mocí,jako něco co ohrožuje onu světskou moc křesťanskou.
Zde je možné na základě výše popsaného, položit rovnítko v boji o moc.Jak pro křesťanství tak pro sionizmus, na prvním místě stála moc SVĚTSKÁ nikoliv moc DUCHOVNÍ,která se jeví jako prostředek nikoliv jako cíl.
Proto v současné době,kdy sjednocená moc křesťanství a sionizmu pocítila adekvátní nebezpečí ze strany íslámu, kdy opět nejde o moc duchovní ale světskou se KOLOTOČ OPAKUJE.
06. 02. 2011 | 10:26

Maximus napsal(a):

Puck
Vaše příměry s Indiány a Aborigincu nejsou zcela správné. Vždy tam zvítězili noví příchozívší, co měli technologickou a vzdělanostní převahu, samozřejmě, ale tam byla i ta množstevní převaha a tady máte pravdu. U Islamistů, se jedná bohužel spíše o primitivy (až na výjimky) a v globálu naprosto nevzdělané etnikum se středověkými názory na život a svět, kterým velí náboženská elita jako je tomu např. v Iránu. Oni útočí vaginami svých žen na Evropu, ale v domovských zemích to přehnali a nebudou za chvilku mít už co jíst jako např. v Jemenu, Egyptě aj. Zkrátka budou mít problémy sami se sebou. Např. kdyby USA kvůli svým zájmům (Suez, energie aj.) neposílali do Egypta ročně 2,5 mld. USD, tak by už dávno Egypt politicky i s Mubarakem krachnul. Ukazuje se, že Islám díky své politice "množení se za každou cenu" si podkopal pod sebou půdu a dojede na to. V EU už dochází k vystřízlivění a budou následovat razantní kroky proti "multi". Viz např. poslední projev Camerona v SRN aj.
06. 02. 2011 | 10:37

Ivan Hochmann napsal(a):

Vy jste člověče ale opravdu děsný provokatér!

Mohu-li Vám poradit,nechoďte se svými názory na muslimskou imigraci do hospody.
Zcela jistě byste dostal pár přes hubu.

Nebudu s Vámi polemizovat o tak primitivních otázkách.
Islámská migrace má svůj cíl,zásady,program.

Vy pane profesore si můžete myslet co chcete,ale že vás napadne vážně obhajovat a bagatelisovat tuto problematiku veřejně na blogu - to by mě opravdu nenapadlo.
Snižujete si u čtenářů jejich názor na Vaši inteligenci.

Mě u Vás už nemůže nic překvapit!

Ivan.
06. 02. 2011 | 10:47

Puck napsal(a):

Pro Maxima :
Nu, s tou vzdělanostní a technologickou převahou to neplatí vždy. Řím zlikvidovali barbaři. Jistě, bylo i hodně jiných příčin proč říše zanikla, ale vítězem byli oni. Jak dopadnou Arabové doma a jak u nich dopadne islám, to je jejich starost. Já jen dávám na uváženou, jak je to s cizími prvky v organismu.
06. 02. 2011 | 10:55

Občan napsal(a):

Podívejme se na přistěhovalce v Evropě trošku z pohledu historických souvislostí.

V časech konjunktur potřebovala Evropa nádeníky na čištění ulic, na sklizeň úrody na farmách, na úklid v nemocnicích, na přidavačství na stavbách atd. Domácí tuhle ponižující a špatně placenou práce dělat nechtěli (přitom se bez ní neobejdeme), tak jsme si začali dovážet "gastarbeitery" z dostatečně chudých zemí, pro něž i tyhle nedůstojné práce byly po nějakou dobu výhrou v loterii.
Ubytovali jsme je v (ZJEDNODUŠUJI!!!!!) "teskáčích" a "exploatovali" je do mrtě.
A ejhle, ona si ta drzá sebranka přes své nedůstojné postavení v "naší" společnosti dovolila zachovat SVOU důstojnost a dokonce někteří z nich získali vzdělání a postupně začali usilovat o důstojnější "fleky", které ale přece patří jen "nám"! Na to jsme si je ale neimportovali, jejich POVINNOSTÍ je, podle NAŠEHO hlubokého přesvědčení, setrvat NAVĚKY v pokoře a ve zcela podřízeném postavení na pracovních pozicích, které MY bychom nikdy nepřijali.
Nikoli "oni", to MY je nechceme integrovat. My totiž vůbec nestojíme o to, aby se stali rovnocennými spoluobčany, ale chceme zachovat "status quo".

Co čert nechtěl, přišly krize, MY jsme přišli o svá "předurčená" pracovní místa a dnes už mnozí Z NÁS ochotně přijímají ty práce, které jsme původně vyhradili pro "přičmoudlé gastarbeitery". Jenže ti prevíti si tu zvykli, porodili zde děti a ty děti, krom toho, že to dnes už JSOU Britové, Češi, Němci minimálně jazykem a školami, které vychodili spolu S NÁMI, nestojí o nádeničinu. A co teď s nimi? Pro mnohé z nás by bylo optimálním řešením DEPORTOVAT je do zemí původu jejich prarodičů, zkonfiskovat jim majetek, kteří zde mnozí z nich získali a izolovat je v zemích jejich původu, protože MY zrovna teď máme ekonomické problémy.

Milánkové, to není JEJICH problém, ale NÁŠ. To v nás přetrvává kolonialismus, to v nás přetrvává hluboké přesvědčení, že "přičmoudlíci" jsou od toho, aby nám na věky věků čistili boty a bez keců nám odvezdávali své přírodní bohatství. ONI vědí, co MY jsme zač, už dávno pochopili, jak jsme je zneužili, a začínají nám to vracet. Dnes ONI často zaměstnávají NÁS a dávají nám to pěkně sežrat. Oooo, jak pobuřující, jak urážlivé to pro nás je! To je totiž přesně to, co nás žere. Že MY přestáváme být "pány" nad "nimi"; že se karta obrací.

A protože s tím nemůžeme nic dělat, tak je alespoň nenávidíme, urážíme, karikujeme, označujeme jako "rákosníky", "žluťáky", "utěrkáře", "teráče" atd. a čas od času se pokusíme o novodobou křížovou výpravu.

Vážení spolupříspěvkáři - to my bychom se měli zamyslet nad tím, co děláme. Pokud chceme být těmi koloniálními "pány", pak musíme vyvinout obrovské úsilí ekonomické a vojenské, abychom udrželi ty, jež si chceme podmaňovat, v područí. Pokud na to už ale nemáme (a to nemáme), nezbývá nám nic jiného, než je přijmout jako partnery a tím, že U NÁS platí naše sociokulturní pravidla a tvrdě to vyžadujeme a U NICH platí ta jejich, která MY budeme respektovat (protože oni také tvrdě vyžadují jejich dodržování). Jedině tak můžeme tuhle osamělou kuličku z periferie Galaxie (račte se podívat, KDE se Země nachází) udržet snesitelnou pro nás všechny.
06. 02. 2011 | 11:07

Ivan Hochmann napsal(a):

Lukáši Krausovi sděluji - ŽE LŽE !

Islám od počátků existence uplatňoval agresivní a expansivní politiku,včetně potlačování vlivu jiné víry.
Byl k tomu přímo vyzván a nucen kodexem prvního imáma Mohameda.
Ten nastínil a dal do vínku i ostatní aspekty muslimského chování,pro které je všude ve světě ostatní lidé nesnášejí.můžeme tlumočit i slavný Cordobský Chalifát,který vybudovali muslimští Berbeři z oblasti Východní Afriky,anexí a totálním vyvražděním Roderichovy křesťanské říše na iberském poloostrově.Doporučuji Vám pane více čtení historických pramenů,abyste nemusel tak asertivním způsobem oblbovat další čtenáře.

Koneckonců nemusíme ani chodit do historie.Mnoho hlasů,které komentují současné dění v Egyptě ,Sudánu a dalších zemí rádobymuslimské provenience hovoří o možnosti občanských válek ,které hrozí při násilné aplikaci "islámského státu".

V tomto smyslu má nakonec pan Hořejší i pravdu,když bagatelisuje podobný scénář¨zde v Evropě.Zde by vzaly události rychlý konec.
Znovunastolení fašistické diktatury a zplynování islámismu do mrtě.Přitom úplně zbytečně.Stačí posoudit objektivně dosavadní vývoj.!
V Anglii už k tomuto posouzení dochází.Taktéž v Německu a Itálii.Francie a Španělsko se proberou velmi brzy.
A my můžeme jen doufat,že se oficiálně zpochybní dotační multikulturalismus Kocábovic party darmožroutů.

A můžete vážení dále "dikutovat"!

Předem děkuji za reakce.Ivan.
06. 02. 2011 | 11:09

Občan napsal(a):

To Ivan Hochmann:

Ano? Já mám historii středověku jako koníčka a jednoznačně jsou v ní jako hlavní agresoři křesťané. Nikoli islám, ale křesťanství je od svého počátku agresivní silou, která usilovala o získání SVĚTSKÉ moci, kdekoli se vyskytla, a to zcela bezohledně a krvavě.
To MY jsme podnikali a podnikáme křížové výpravy, to my jsme kolonializovali JEJICH země, to MY jsme v průběhu staletí
zotročili miliony lidí po celém světě.

Máte to nějaké historicky pomotané, pane Hochmanne...
06. 02. 2011 | 11:17

Puck napsal(a):

Pro Občana :
Když použijeme moje přirovnání k rakovině, máme jen tři způsoby řešení :
1. Zlikvidovat, pokud je ještě čas, a pokud na to naše síly ještě stačí. Vy říkáte, že už je pozdě.
2. Zapouzdřit, nedovolit, aby se metastáze šířily dále do organismu. To je způsob, který navrhujete Vy. Nedovolit, aby nový prvek nezískal převahu a bránit naše uspořádání, zákony, zvyky, názory,...
3. Nechat věcem volný průběh s tím, že zánik organismu je nevyhnutelný.
Mám nepříjemné tušení, že body 2 a 3 vedou ke stejnému konci, a rozdíl je jen v tom, kdy nastane.
06. 02. 2011 | 11:26

Ivan Hochmann napsal(a):

Občánku,

pletete si příčiny s následky.Křížové výpravy měli v minulosti svoje opodstatnění(zeptejte se Rudovouse)a mají i dnes.
A nebudu s Vámi debatovat,pokud si myslíte,že dnešní křížové výpravy svoje opodstatnění nemají.

A nehažte rozumy.Křesťanství je náboženství odpouštějící a mírumilovné.Nemající v Desateru (na rozdíl od islámu)agresivitu,
vraždění a loupežení jako Program.
06. 02. 2011 | 11:33

Maximus napsal(a):

Ivane Hochmanne, máte ve všem samozřejmě pravdu. Bohužel i s tvrzením o autorovi. Ukazuje se stará pravda, že když je někdo v některém oboru dobrý, neznamená to automaticky, že je dobrý nebo vynikající i jinde. Ten člověk je buď naivní nebo zlý popř. islám vůbec nezná. Oni takové lidi jako je autor stejně neuznávají a v případě potřeby je nemilosrdně zlikvidují. Oni tyto názory berou stejně jako slabost. Kdysi jsem se třeba dost zajímal o Tuarégy. Ti opovrhovali zejména těmi, co se jim vzdávali a nebojovali až do konce. Pan autor je takový hodný český ťuňťa a posrá...! Však kdyby tady zvítězil islám, tak by mu tu biochemii vymlátili z hlavy pokud by ji rovnou nanabodli na tyč.
06. 02. 2011 | 11:51

heaven napsal(a):

Diskutovat se staromily znamená se jím stávat.Méně známý staromil píše blog,ve kterém se mluví i o hlavním českém staromilovi.Laskavě si uvažte zezadu drábské copy,napudrujte hlavinky,vezměte na nohy lakované bílé střevíce a bílé punčocháče.Pánové,ovšemže.Tupír dámy by vyšel draho v každém kadeřnictví.Předlohy např. na YouTube.com,kdo nepochopil.
06. 02. 2011 | 11:58

skura napsal(a):

Občan:

Váš příspěvek 06. 02. 2011 | 11:07 podepisuji! Skvěle napsáno..
06. 02. 2011 | 12:59

Emissary napsal(a):

skuro,

ale dobře, pane vrchní demagogu. :)

To je typické, jak argumentujete. Předpokládáte, že v případě Židů to schvaluji a v případě Arabů nikoliv. Ve skutečnosti to je jinak, neschvaluji to u nikoho, udržet si víru je možné i jinak. Židů je málo, jde jim o kejhák, a proto mám pro takový soud pochopení, ale v případě Židů to není totéž co u Arabů, jedná se zejména o konverzi.

http://zidovskelisty.blog.cz/0901/konference-evropskych-rabinu-neplette-se-nam-do-konverzi

Arabů je na světě zhruba 1,3 miliardy a Židů něco přes 10 milionů. V tomto poměru jsou obě etnika zhruba zastoupená i téměř v celém světě, přičemž židovská imigrace v dnešní době prakticky neexistuje, ale ta arabská je masivní a pořad roste.

Rozvody, dědické řízení, občanské spory, to všechno musí patřit do jurisdikce hostitelského státu, nelze uplatňovat dvojí právní výklad ani z náboženských důvodů. To by pak mohlo dospět do takového stádia, že právo dané země by bylo konvertováno na jiné právo - islámské. Systém islámského práva šaríja ovšem žádná vyspělá demokratická země nechce a ani chtít nemůže, znamenalo by to rozvrat civilizačních hodnot. Jsem-li křesťan či ateista, asi těžko přestoupím na islám. To je jako stát se otrokem, bouchat hlavou do země, vzývat Alláha, nechat se kamenovat v případě neposlušnosti či manželské nevěry, dodržovat ramadán a jiné jejich zvyklosti, a to minimálně u žen v něčem nedobrovolně.

Moniko,

ano, to se dejme tomu nějak tak dělo. V případě křesťanství už dávno neděje a v případě islámu děje čím dál víc. Jen zbraně už neřinčí, protože arabský svět na to nemá. Tak našel jinou, dosti vynalézavou zbraň – populační růst v hostitelských zemích. Mají to zadarmo, dotyčné země jim za to ještě platí. Co víc si přát? Za 50 – 100 let je vymalováno. Pak už je nic nezastaví.
06. 02. 2011 | 13:07

zdenekbrom napsal(a):

Ivan Hochmann:

Do debaty nechci zasahovat. Je totiž poněkud ovlivněna argumentací autora blogu a ta argumentace má vážné trhliny a mnohé opomenula. To není kritika, ale osobní názor.

Cituji z vašeho příspěvku: "Křesťanství je náboženství odpouštějící a mírumilovné.Nemající v Desateru (na rozdíl od islámu)agresivitu,
vraždění a loupežení jako Program."

Souhlasím s tím, že křesťanství je mírumilovné. Je ale rozdíl mezi křesťatsvím a katolickou církví. Ta už tak mírumilovná v dějinách nebyla. Neváhala vyhladit i jinou křesťasnkou církev - katarskou. Na počínání inkvizice není také příliš vábný pohled a tak by se dalo pokračovat.

Samozřejmě nelze jednoduše zatratit celou katolickou církev, protože vedle těchto děsů přinesla i vynikající činy.

Celkem na okraj debaty. Stejně jako křesťatsví je i islám hodně široký pojem. Vedle fanatiků najdete hluboce tolerantní věřící, se kterými je radost debatovat, a najdete i mnoho těch, kterým je náboženství naprosto volné.
06. 02. 2011 | 13:08

hoven napsal(a):

je ale zajímavý, že pokaždý když se v evropě nějaký ekoterorista přiváže ke kolejím, aby nemohl projet vlak s jaderným palivem, nebo když nějací bolševici protestují proti válce v afganistánu, tak o tom píšou všechny noviny. ale o několikatisícové protiislámské demonstraci v anglii nikde ani řádka. konečně se evropa začíná probouzet. měl jsem dojem, že se z evropanů stali ovce, co jdou na porážku.
06. 02. 2011 | 13:17

Karel napsal(a):

Všechna náboženství jsou přece překážkou pro vytvoření klidného soužití lidí na celé Zemi. Pokud mohou být něčím nahrazena, pak jedině etickými pravidly a lidskými právy, které budou platit všude. Jestli dodnes náboženství existují a jsou státy podporována finančně, pak jen proto, aby mohla být někdy zneužita. Řešit dnes stavby mešit a minaretů v Evropě, katolické stavby v Orientu, nošení burky tam či šátku onde, mi přijde zpozdilé. Doba je jinde.
06. 02. 2011 | 13:27

Karel Mueller napsal(a):

Občan:

Pokud jde o Váš názor z 06. 02. 2011 | 11:07, tak neodpovídá mým zkušenostem. U německých firem jsem se setkal s Turky i Araby na manažerských funkcích a bylo až úsměvné, jak dávají na odiv svoji integraci, mj. vždy říkali my Němci. Nevšiml jsem si, že by nějakému Němci vadili.
06. 02. 2011 | 13:51

Občan napsal(a):

To Karel Mueller:

Proč myslíte, že dávali okatě najevo nějakou integraci? To opravdu nejste schopen si připustit, že ti lidé JSOU Němci? Nebo snad je Němcem jenom blonďatý modrookáč?

To, co jste napsal, je právě to, co mi tolik vadí. TO NAŠE neustálé odlišování, vymezování se, to lpění na udržení rozdílů, přičemž schizofrenicky voláme na "ty jiné", aby se integrovali. A když se integrují a STANOU se Němci, Čechy, Brity atd., tak je to "úsměvné".

Co tedy po nich vlastně chcete? Mají si nechat přebarvit kůži, nosit barevné čočky, obarvit vlasy, zapomenout na své kořeny? A když to udělají, budou pro Vás dostatečně integrovaní, nebo to pro Vás bude zase jen "úsměvné dávání integrace na odiv"?
06. 02. 2011 | 14:13

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Karel Mueller, zdravím Vás pane, děkuji za noční příspěvek. Připomenu první zákon statistiky. Abychom se PŘIBLÍŽILI SPRÁVNÉMU ČÍSLU V KONEČNÉM VÝPOČTU, musíme mít dostatečné množství čísel pro výpočet. Nejnižší honotou je sto statistických jednotek. Pak můžeme napsat, pravděpodobně je výsledkem to a to, STATISTICKÝ PRŮMĚR. A protože to je pravděpodobné, .. není to pravda,...a pravda a správné číslo je někde jinde. Záleží, jaká statistická čísla jsme do výpočtu vložili a jak jsme svůj výpočet ovlivnili osobním výběrem. Toto, je třeba respektovat, dřív, než řekneme, nebo napíšeme,...COKOLIV. V každé statisstice a v každé úvaze je dostatečný prostor pro zkreslení.

Další pravidlo,...každé jednotlivé číslo, tedy i jednotlivec, zahrnutý do statistiky, se vymyká a liší od statistického průměru. Tak, pane Karle Muellere, co Vy na to, Tužka a úsměv, prosím.
06. 02. 2011 | 14:25

P. napsal(a):

Ano, vždyť právě - vytvořit zdání islamistického komplotu proti Západu byl záměr. Další z geniálních kousků sionistických elit.

Last Word: Micheal Scheuer, former Head of CIA's Bin Laden Unit
https://www.youtube.com/watch?v=EwHufblpmX4

Lucky Larry Silverstein
https://www.youtube.com/watch?v=84doiQHJ5rQ
06. 02. 2011 | 14:34

skura napsal(a):

Emissary:

"Rozvody, dědické řízení, občanské spory, to všechno musí patřit do jurisdikce hostitelského státu."

To je v naprosté shodě s tím, co tvrdím zde 06. 02. 2011 | 08:15
06. 02. 2011 | 14:46

buldatra napsal(a):

Holt arabista asi ví, o čem píše. Od toho asi je arabista.
Pan autor píše také, jest to psavec.
Psáno tedy jest:

… Mně tohle všechno připomíná to, co ještě před cca 100-150 lety říkali jiní vážení čeští vzdělanci o vyznavačích jiného semitského náboženství…

- mohlo by se také říci, že jakoby Mičurin zkřížil hodinky a holínky. Vznikly tak kolínky s ciferníkem. J.G. Mendel by asi záviděl.

… Myslím, že skoro každý, kdo navštívil nějakou rozvinutější muslimskou zemi, shledal, že lidé jsou tam v podstatě stejní jako třeba někde v jižní Evropě…

-anatomicky určitě. Antropologicky téměř. Že jsem tak smělý, kterou že zemi má pan autor na mysli?

… V posledních deseti letech jsme samozřejmě byli emocionálně ovlivněni fenoménem muslimského terorismu…

-No aby ne, že. Ostatně již naši předkové byli také emocionálně ovlivněni fenoménem, naposledy u Vídně. Také nic nepochopili, zvláštěpak co do přínosu jinakosti. Tedy všetně burek, šátků minaretů, eunuchů a velbloudů a vůbec
Řeklo by se, že to bylo kdysi dávno, ale bohužel od doby Kary Mustafy Paši, musulmanské náboženství ani dost málo nevyměklo. Furt a stále zpívá tu samou středověkou písničku.
Holt, dnes je asi neslyšících tak nějak víc. A to se na ORL snaží seč mohou, ani nemají čas stávkovat. Ušní klystýr by snad mohl pomoci.

…To, že mnohá náboženství vidí jako svůj kýžený cíl obrácení celého lidstva na právě tu jejich „jedinou správnou“ víru není nic divného a nemělo by nás to třeba u muslimů překvapovat – křesťané se jim v tom přinejmenším vyrovnají…

-slova hodná vytesání do kamene. Ano, náboženství veškerá nejsou nic jiného, než jedna z forem ovládání jedněch druhými. Svaté politické strany, svatá politika, svatá ideologie a svaté řečičky, to vše v rámci pití vody zapito vínem (potažmo čajem).. Berou lidem svobodnou vůli, a říkají tomu svoboda vyznání.
Jsou křivá a až jednou sejdou na úbytě, bude jim hrobník hrob vrtat vývrtkou.

Trvalo to pěkných pár tisíc let, a stálo neskutečnou hromadu mrtvol, než se z křesťanství stalo cosi snesitelného pro ostatní, páč to momentálně nemá zuby. Proč dělat krok zpět a dávat prostor něčemu, co zuby má a má to středověkou povahu? Ha?
06. 02. 2011 | 14:51

voroshilov napsal(a):

Co tady resite jestli je horejsi islam,krestanstvi nebo jidaismus?
Vsichni jsou spatne,vsichni jsou v podstate stejne-kde je nabozenstvi tam je zpatecnictvi,temnota,cirkevni instituce jsou stvoreny pro ovladani mass pres strach,nevedomost a manipulaci verejnym minenim,od Vatikanu do ohniste africkych samanu je to jeden velky podvod.
Americane jsou take fanatici-jejich bohem je demokracie ktere rozumi jenom oni sami,fanaticka vira nekomu dosadit svobodne volby i cestou humanitarniho bombardovani,Buh demokracii zada velke obeti-od podpory spratelenych diktatoru az do cipu pod kuzi.
06. 02. 2011 | 14:56

skura napsal(a):

buldatra:

"náboženství veškerá nejsou nic jiného, než jedna z forem ovládání jedněch druhými."

Považujete-li theravádový buddhismus za náboženství, tak Vaše tvrzení neplatí. Ostatně veškerá tvrzení typu: A není nic jiného než B, jsou redukcionistická a vždy se ukáží jako nesprávná. Ono A je totiž vždy i nějakým C a D..
06. 02. 2011 | 15:01

Občan napsal(a):

Jen pro informaci:

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. NENÍ a NIKDY NEBYL arabistou, islamologem a vůbec ničím, co by nějak souviselo s islámem a Blízkým východem.

Prof. Pánek JE českým historikem, specializovaným na dějiny českého a středoevropského raného novověku, zejména pak na poslední Rožmberky.

Jeho názor na islám tedy NENÍ názorem odborníka, ale názorem stejného LAIKA, jako je většina nás zde.
06. 02. 2011 | 15:09

scientist napsal(a):

Mueller, Hochmann - taková hezky česká jména. Čochtan, přivandrovalec žijící v Německu...
A to jsme si mohli mnohokrát v minulosti vyslechnout celé litanie o neslučitelnosti německého (germánského) a českého (slovanského) živlu, Ba celé studie se o tom psaly. Všechno bylo přece tak očividně jasné.

Kulisy se změnili a ti, kdo ještě mohli být v minulosti klidně uráženi, dnes vedou svůj vlastní "spravedlivý" boj. Se stejnou logikou a urputností, která je samotné mohla ve "správném čase na správném místě", kdysi v minulosti, ničit.

Samozřejmě,že tu máme problém, který bude narůstat. Ale bude to právě kvůli čochtanům a hochmannům na obou stranách.
Ještě pár občanských válek, nějaká ta revoluce v myšlení, stejná, jakou potkalo náboženství, a snad si lidé najdou jinou zábavu, proč by se měli nenávidět.
06. 02. 2011 | 15:11

buldatra napsal(a):

pane skuro,

ideologie je holt furt ideologie i kdybyste se na hlavu postavil.
Je ideologií za jasného slunečného dne, ba i v mlze, kterou máte asi rád. Tudíž je i mlha A, mlha B a mlha C, proč ne, že.
Co to znamená, když se řekne ideologie a k čemu ideologie jako taková slouží, asi víte.
Že je spousta různých ideologií, které různí lidé různě nazývají, je fakt. Ale důvod existence mají všechny jeden a ten samý.
Bohužel.
06. 02. 2011 | 15:18

zdenekbrom napsal(a):

Občan:

Technická poznámka: S Jaroslavem Pánkem máte pravdu. Zdeněk Muller ale arabistou je. Jestli to tak ale myslel pan Hořejší, to nevím.
06. 02. 2011 | 15:26

Občan napsal(a):

Ten odkaz od pana profesora mi nefunguje. Pokud tu je někdo další a stejným zjištěním, tak zde je článek Zdeňka Müllera:

http://abicko.avcr.cz/2010/10/12/

Ono to není listopadové číslo, ale říjnové :o)
06. 02. 2011 | 15:50

Tenco napsal(a):

Renesanční člověk - Václav Hořejší napíše dobrý, vyvážený blog a ejhle - seběhne se stádo zfanatizovaných, nevzdělaných, zapšklých mnichů a využije ho k jedinému - k hlásání své propagandy a jednoduchých, univerzálně platných řešeních.

To jsou ti, kteří pak slepě důvěřují Bushům, Blairům, , Zaháviríúm..

Civilizace Evropy v moderním vyjádření spočívá na kořenech občanské společnosti. Občan jako jednotka sice svobodná , ale jehož svoboda je přísně vymezena svobodou druhých jednotek - též takto svobodných občanů.
Míra té přísnosti je základní otázkou v nikdy nekončící diskuzi./tradice vs reformy, moc té které instituce, rovnost...etc etc./
Výsledkem diskurzu pak mělo by býti to, co posunuje společnost jako celek k vyšší efektivitě a zachovává minimálně takový stupeň diferenciace, který dlouhodobě podporuje dynamičnost vývoje společnosti.
Kdy jediným paradigmatem v pojetí této efektivity není jen socioekonomická hodnota občana. Ale i úcta/respekt ?/ k jeho názorovým hodnotám. Jeho zvykům. Jejich vyjádřením...
Formální meze pak určuje právní stát. Který ale není tvůrce efektivity, šíře názorového spektra, tradic...
On je pouze hlídá. Hlídá to, co si přeje občan. V demokratických systémech pak to, co si přeje většina občanů. I neformálně - v mravní, citové rovině.

Takže milí zplynovači, fanatici, nynější to pánbíčkáři - budoucí to křižáci, neváhat a hrrr do parlamentu.

Chce to : 1. Zákon o imigračních kvótách pro lidi s plnovousem a ženské s šátkem.
2. V zákoně o občanství jako nutnou podmínku pro jeho udělení formulovat znalost a lespoň prvního čtyřverší Otčenáše a to z kule, Zdrávas pak nutno znát celý.
3. Zákon o asimilaci - Každý muslimský občan či občanka smí mít pouze jedno dítě a to musí nechat obřezat ne podle muslimských, ale židovských tradic. 4. Zákaz kamenování, zejména pak starců a nemluvňat. Výjimku povoluje zastupitelsvo obce a to jen jsou-li v obci alespoň dvě kamenické firmy. 5. Kouřit hašiš se smí jen se souhlasem obvodního lékaře a pod podmínkou, že si uživatel léčbu karcinomu plic bude hradit ze svého. 6. Na ministerstvech, v restauracích a zastávkávh MHD se zakazuje číst noviny psané arabsky a významně při tom pokyvovat hlavou.
7. Prezidentem se sice může stát muslim nebo muslimka, ale musí se jmenovat Václav nebo Livie. 8. Ramadán se zkracuje na týden a lichva na polovic.
9. Rozvádění i podvádění se bude ode dneška trestat toliko třídenním vláčením tiskem. 10. Přepadne-li někdo banku s rouškou na hlavě a nebude to osoba islamského vyznání, bude kromě jiného obžalována také z pokusu o uvádění úřadů v omyl.

Jako název nové strany, bych vám, milí bojovníci s Al Českajdou, navrhoval
" Evropské bratrstvo".
Je to název líbivý, přijatelný masami a přitom originální.
Možná že se tak dohrabete i k nějakému tomu grantíku, dotaci či daňové zpronevěře /sponzorskému daru/. Třeba i z Unie.

Kdyby se vám to skutečně podařilo, tak vězte, že vaši věci pomohu a to nejraději ve funkci pokladníka.

Maucta.
06. 02. 2011 | 15:53

skura napsal(a):

buldatra:

Na hlavu už se stavět nebudu, jednou mi to v téhle diskusi stačilo. Málem mi praskla ;-)

Zřejmě jste nepochopil, co jsem Vám napsal, proto reagujete zmateným pokusem o poezii v próze. Nu což, ne každému je dopřáno chápat..
06. 02. 2011 | 15:56

skura napsal(a):

buldatra:

Ještě metodologická poznámka. Existuje-li z obecného pravidla výjimka, pravidlo jako celek přestává platit. (Popper) Theravádový buddhismus nemůže sloužit k ovládání jednoho druhým, protože meditující je se svým meditačním předmětem vždy sám. Považujete-li tudíž theravádový buddhismus za náboženství, nemůže Vaše obecné tvrzení platit. A to odhlížím od nesmyslnosti jakéhokoliv tvrzení typu "nic než". I ta nejmanipulativnější náboženství jsou "více než". Ale klidně mi zase místo racionálního argumentu napište básničku o mlze..
06. 02. 2011 | 16:13

buldatra napsal(a):

Skura:

Myslíte?
To mě mrzí.

Jsou vidět různé vlny na hladině a v hlubině je stále stejná tma.
Mám to zhudebnit?

Maucta taktéž.
06. 02. 2011 | 16:16

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane učiteli,

proto píši vždy velké články,aby se do nich vlezla celá obsáhlá tématika.Přesto není mnohdy přečten celý obsah a jsou mnohými vytahovány věci jako králíci z klobouku.

Zvláště v ideologicky,či nábožensky(což je totéž)popisované konflikty ,třebas v kontextu dějin ,mají i dnes po tolika historických rešerších avidentně sporná vysvětlení.
Jsem dalek toho abych si dělal ambice tyto rozpory vysvětlovat či napravovat.
Přesto se ale domnívám,že jsem natolik vědoucí,abych mohl zaujmout k této problematice zásadní stanovisko.
To také činím.
Nelze ale vyjmenovat všechny historické děje v různých fázích vývoje ať islámu,či katolické církve.

Kousek nad napsal krátkou a výstižnou repliku pan Karel t:13.27h.
To by mělo být názorným pohledem současna.Jenže není.Smiřme se s tím,že ani vbrzku nebude.
Nepřeji si konflikty,ani ve svém životě.Proč bych je měl pěstovat ve vidění vývoje?Jenže bohužel.
Některé záležitosti jdou přes náš odpor a směřují ke konfrontaci.
Jsem rád,že jsem ve svých předpovědích uhádnul vývoj v Anglii i Německu.Poslední vyjádření tamějších politiků jsou předzvěstí rozumnějšího přístupu k migraci jako takové.

Lidská práva jsou daná jednou provždy.Jenže mnozí se jich dobovolně zříkají,poněvadž nejsou ochotni respektovat také práva jiných lidí.

Ivan.
06. 02. 2011 | 16:22

Zacheus napsal(a):

To, že korán explicitně vyzývá k likvidaci nevěřících lze doložit nahlédnutím dé této knihy a příslušné súry. To o respektu k lidské důstojnosti opravdu nesvědčí. Budme rádi, že většina muslimů tyto části koránu nerealizuje v praxi. O tom, jak někteří muslimové zacházejí se ženami ( ostatně psychopatické trvání na tom, aby měly zahalené vlasy také o něčem svědčí), natočil film holandský režisér Theo van Gogh. Nyní o jeho zavraždění vychází kniha "Vražda v Amsterodamu". I v našem tisku vychází občas svědectví žen, podle nichž jsou považovány ze strany některých muslimů za lepší kus nábytku ( nebo také méně cennější než kráva). TO také o respektu k lidské důstojnosti příliš nesvědčí.

Prof.Hořejší bere jistým způsobem muslimy v ochranu, což je jeho právo. Mrzí mne ale, že nedokázal - přes moje opakované apely - najít sílu k tomu, aby se explicitně připojil k těm,kteří nedávno odsoudili islámské násilí proti křesťanům.

Publicista Benjamin Kuras před časem uveřejnil článek, v němž poukázal na to, že v době ropné krize v 7O. letech byla uzavřena tajná dohoda s arabskými zeměmi, podle které se tyto závazaly nepřerušit dodávky ropy výměnou za propagaci islámu ( včetně ze strany akademických kruhů), výstavby mešit a umožnění imigrace.

"Omlouvání" terorismu tím, že západní země intervenují vojensky v islásmkých zemích je trochu laciné. Podle této logiky by asi autor blogu tak docela neodsuzoval, kdyby v době Protektorátu nějaká česká odbojová skupina vycvičila teroristu, který by se odpálil na Václavském náměstí a zavraždil sto nevinných lidí.

Co dodat?
06. 02. 2011 | 17:02

skura napsal(a):

buldatra:

Jste argumentační titán ;-) Vyblinknete obecné rádoby moudro, a když Vás někdo upozorní na to, že nemůže platit, nezmůžete se ani na jediný miniargumentík na jeho obhajobu, nebo na přiznání "nepřesnosti" v úsudku. Nenápadně vyměníte slovo náboženství za slovo ideologie, aby to méně drhlo, ale původní "moudro" je zaznamenáno a Vy je nemůžete smazat. Následující sebevědomé výkřiky typu "Myslíte?" skutečně nejsou argumentem, o Vaši poezii ani nemluvě. Ale Vy tady nejste od argumentování, že? Vám stačí pohádka o mlze a o tmě v hlubině. Bohužel obě metafory sedí na Vás, protože už od starověku je za symbol rozumu považováno světlo a slunce..
06. 02. 2011 | 17:07

zdenekbrom napsal(a):

Ivan Hochmann:

Učinil jsem toliko poznámku :)
06. 02. 2011 | 17:25

Zacheus napsal(a):

Snad jenom něco aktuálního ze serveru Radio Vaticana.cz ( k diskusi o lidské důstojonosti)

právy
5.2.2011

Vraždy koptských křesťanů v Egyptě

Káhira. Jedenáct koptských křesťanů bylo v Egyptě zavražděno svými muslimskými sousedy. Dvě skupiny islámských extrémistů vnikly přes střechy násilím do zamčených domů dvou křesťanských rodin ve vesnici Sharona. Mezi jedenácti mrtvými je také několik dětí, nejmladšímu byli tři roky. Čtyři další lidé byli při útoku vážně zraněni. Ti v nemocnici identifikovali pachatele, pocházejí totiž ze stejné vesnice. K masakru došlo už v neděli 30. ledna, ale kvůli výpadku internetu v Egyptě se zpráva dostala na veřejnost až nyní. Útočníci si z obou domů také odnesli peníze, elektrické spotřebiče i potraviny. Podle biskupa diecéze Maghagha, Anbi Agathona nemá masakr „nic společného s rostoucími protesty v Egyptě, ale vrazi využili aktuálního nedostatku policejní ochrany a domnívali se, že jejich zločin nebude zaznamenán.“
06. 02. 2011 | 17:42

Karel Mueller napsal(a):

Občan:

Reagoval jsem na to, co jste výše napsal, nic víc. Jinými slovy, pokud jsou integrovaní do německé společnosti, tak nikomu nevadí, pokud jsou na vyšších funkcích.

Já od nich nechci nic, proč bych měl něco chtít? Němec být blonďatý modrookáč vskutku nemusí (a většina Němců ani není), obráceně blonďatý modrookáč nemusí být Němcem. V mládí jsem jím byl i já sám.
06. 02. 2011 | 17:56

Emissary napsal(a):

No, pane Zacheusi,

a nebyla tam nějaká „Natálka“? To by mohlo naše, ale i evropská masmédia, probudit z letargie, a nakonec i vlády.

Ale co to plácím, zločin jako zločin, utrpení stejné, v tomto případě mnohem větší, jen ta masmédia mají díru v kosti. :)
06. 02. 2011 | 18:16

Karel Mueller napsal(a):

Karel Mueller pro Tužku:

Určitě znáte výpočet intervalového odhadu pomocí chí kvadrát a Studentova rozdělení :-), ale dobře, můžeme napsat "mám pocit, že ...".

Víte, s KSČM nikdo nechce jít do koalice. Byť ještě nedávná SPD byla víc vlevo, než dnešní KSČM. Nejen kvůli visačce. Jsou obavy, že dnes je KSČM taková, zítra může být jiná. A s umírněným islámem je to stejné. Kdykoliv může zvítězit nějaké radikální křídlo a pokud bude už dost silný, tak je na tragedii zaděláno.

Náboženská a etnické nevraživost je latentně pod povrchem pořád. I u národů žijících odděleně, nětož pokud mají žít společně. A tragedii spolehivě nastartuje ekonomická krize - vždycky se najde někdo, kdo na ty druhé ukáže prstem. A máte repete s plnou parádou.

Lidé zastávající názory jako já, Ivan Hochmann nebo Čochtan to repete určitě nechtějí. Ale také nechtějí zánik Evropanů. Víc k tomu není co dodat.
06. 02. 2011 | 18:21

Admirál napsal(a):

Zacheus - každá vrežda, násilí ve jmenu víry, pod pláštíkém víry, pro šíření víry je hrůzná.

Těch zavražděných lidí je mi líto...

V Egiptě, jako v každé zemi, kde probíhá revoluce, se může dít ještě ledacos.
06. 02. 2011 | 18:36

Ivan Hochmann napsal(a):

Dobře jste udělal učiteli.

Rád se s vámi podělím o názory i cesty k řešení.Ivan.
06. 02. 2011 | 18:47

Kritik napsal(a):

Když si člověk přečte Bibli a Korán (kdopak se přizná, že přečetl to i ono) a nemluví jen podle toho co někde zaslechl, tak zjistí, že hlavním cílem a smyslem víry v živého Boha je chovat se tak, aby se k Němu mohl člověk přiblížit. A to neznamená nic jiného, než mít čisté ruce a čisté srdce.

Problém je však v tradici, která vznikla podle představ lidí, kteří si Boží slovo vykládali po svém. Křesťané ji z Písma znají jako zákonictví či farizejství. A ta tradice dokáže pokroutit uplně všechno. Dokonce z negativního chování popsaného v Písmu dokáže vykouzlit pravý opak. Uvedu příklady: U Židů to bylo vysoké úročení pro nežidy, neboť nebyli "bližními" podle jejich představ. U křesťanů to byla nenávist vůči Židům za ukřižování Ježíše, ačkoliv mají milovat své bližní (což je kdokoliv) a dokonce i své nepřátele. Muslimové pak dokázali vyčíst, že mají násilně obracet na víru jinověrce, neboť za doby Proroka to tak činili, ačkoliv to byla vyloženě dobová záležitost a mají si podle Koránu vážit židů i křesťanů.

Člověk je někdy v šoku, jak se dá Boží slovo pokroutit. Podívejte se třeba, jak vypadá názor na potraty podle Tóry (je součástí křesťanské Bible) v rabínském výkladu ( http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/salom/_zprava/843744 ).

Přitom nám Bůh dal stručný odkaz: Miluj svého Boha (bezpodmínečně, nebo pro toho neschopné za odměnu dobrého života) a miluj svého bližního, jako sebe. Muslimové pak zdůrazňují milosrdenství.

Copak v tom je nějaká nenávist nebo vraždění?
06. 02. 2011 | 18:52

Anellus napsal(a):

Co to slyším, vážně by jste chtěl čelit mohamedánům u nás posilováním křesťanství, tedy více kterých křesťanů si přejete ? Katolíků, evangelíků nebo pravoslavných. To bych směle označil jako vyhánění čerta ďáblem. Nemám žádné zkušenosti s lidmi vyznávajícími Alaha, zřejmě proto, že mezi Čechy se islám moc nešíří, neboť to nic v současnosti nevynáší, naopak je to u nás ostrakizovaná skupina asi jako komunisté. Zato znám pár katolíků a dva faráře. Vesměs jde o lidi nesnášenlivé, lze se s nimi na čemkoli obtížně shodnout, svá stanoviska obhajují citáty z Písma a nejsou ochotni diskutovat má stanoviska, která podporuji citáty ze Švejka. Takže, než diskuzi s katolíkem tak to raději s tím mohamedánem, o moc horší to být nemůže a má to pro mne alespoň punc novosti. Jinak základní bariéry, které zamezí šíření islámu v Čechách zcela bezpracně jsou dvě. První je převládající ateizmus Čechů a druhá jsou zbytky zdravého rozumu kombinovaného s nechutí ke každému náboženství, kterou si ještě starší generace podržela a chci věřit že je alespoň zčásti dědičná. Prostě každý slušný Čech má odpor k církvím a k římskokatolické zvlášť zakódovaný v genech.
06. 02. 2011 | 19:02

hoven napsal(a):

nejhorší a nejnebezpečnější naboženství, které znám, je komunismus.
06. 02. 2011 | 19:34

buldatra napsal(a):

Skuro,

Člověče sluncem osvícená, že Vy rád stavíte Babylonskou věž?
Jde Vám to fakt dobře.
K Vaší technické poznámce. Roubujete sem techniky Theravádového buddhismu proto, abyste mi zašlapal moje básničky do bláta? Dobrá.
Náboženské techniky jsou různé.
Ale je například technika Silvova a ta je v podstatě totéž, pouze s tím rozdílem, že ta Silvova s náboženstvím nemá nic společného.

Ale o náboženství asi jde, o techniky méně, není-liž pravda a to proto, že se tomu věnuje článek a také Vaše původní kritika mé prozaickobásničkové tvorby.
Tak tedy přidám další básničku. Napsal jste …Považujete-li theravádový buddhismus za náboženství, tak Vaše tvrzení neplatí. Ostatně veškerá tvrzení typu: A není nic jiného než B, jsou redukcionistická a vždy se ukáží jako nesprávná. Ono A je totiž vždy i nějakým C a D..

Ano, jenže důvod existence, tatáž podstata, ať už je to obaleno čímkoliv.. je stejný.
To bude ta hlubina, že.
A neexistuje to bez ideologie a účelové manipulace.

Stejné jsou i tím, že každé z nich je to jedině správné, jinak by si nepodřezávaly navzájem krky.
Pokuste se nad tím z výše svého světla zamyslet, když je to tak pěkně zredukované.

Mysliteli, prozaický básník však chtěl prapůvodně naznačit, že křesťanství se dnes nalézá v určitém bodu, kdy už tak nekouše, jakoby zkrotlo. Rozšířím to o naději, že snad se i dostalo do bodu obratu směrem k něčemu obecně prospěšnému. Oproti tomu Islám do tohoto bodu ještě zdaleka nedospěl, je i se svou ideologií stále ve středověku a dost kouše. Proč si ho pěstovat za humny?
06. 02. 2011 | 19:35

Emissary napsal(a):

Jasně, Kritiku,

obojí jsem četl jakž tak, Bibli dokonce poslouchal z pásky či CD. Ovšem rozdíl tady je. V Bibli se přímo nevyskytují slova bít či zabít v žádných souvislostech, v Koránu ano, a to v mnoha souvislostech. Vaše premise jsou k ničemu. Mírumilovné náboženství ještě může být buddhismus, hinduismus a další větve, možná neprozkoumané náboženství amerických indiánů na čele s velkým Manit(o)u, a pak to je už jenom škvára. Islám? Nikoliv.

A ten pod Vámi, ten si všechno plete.
06. 02. 2011 | 19:37

Viola napsal(a):

Já bych řekla, že asimilovat (asi milovat) přistěhovalce - muslimy, araby lze, ale chce to nějaká sofistikovaná pravidla pro ženy, protože k nám (do Evropy) většinou přijíždějí muži a ne ženy (pochopitelně). Do rukou to musí vzít ženy. A jde o to oddělit muslima od jeho kamarádů a rodiny a důsledně jej držet doma, najlépe na mateřské, ať se stará o kupu dětí a rozhodně ať sám nevychází ven bez doprovodu a když tak jen pět kroků za ženou. Ono by se to dalo zvládnout, přijmout ještě pomocníka do domácnosti, který ženě občas pomůže zpacifikovat neposlušného muslima no a děti už budou v pohodě a už budou vědět, jak se mají chovat, zvláště, pokud to budou chlapci. :-)
06. 02. 2011 | 20:26

ZAM napsal(a):

Viola:
"ať sám nevychází ven bez doprovodu a když tak jen pět kroků za ženou" To tady chcete podminovat?
06. 02. 2011 | 20:41

AC napsal(a):

Kritik 18:52

Mohu-li to posoudit ze svého pohledu, sám za sebe, tak ano, máte v zásadě pravdu. Jádrem je víra ve všemohoucího milosrdného Boha a chovat se tak, aby se k Němu člověk co nejvíce přiblížil.
A pak jsou zde tací jako Anellus, kterým je zřejmě jednoduchost na obtíž, proto k ní přiloží komunismus, Švejka, zamíchají čertem a ďáblem a ejhle, mají jasno.
06. 02. 2011 | 20:45

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

"V Bibli se přímo nevyskytují slova bít či zabít v žádných souvislostech, v Koránu ano."

A Stary zakon jste cetl? A o zabijeni tam nic neni?

..
06. 02. 2011 | 21:12

skura napsal(a):

buldatra:

No konečně něco rozumného! Napsal jste toho hodně, tak nevím, jestli na všechno zareaguji, ale na něco určitě.

Nezpochybňuji ideologický rozměr většiny náboženství ani jeho nebezpečnost, proto jej přede mnou nemusíte hájit. Má výtka směřovala k tomu redukcionistickému "nic než". Pro první křesťrany, které trhali v arénách lvi, zcela jistě nebylo křesťanství "nic jiného, než jedna z forem ovládání jedněch druhými", jak jste se ráčil vyslovit výše. Stejně tak Buddha dost těžko o něco takového usiloval.

Nebezpečným fenoménem se (i pro svobodomyslné a k jiným názorům tolerantní jedince) náboženství stávají až s dostatečnou politickou podporou. To také vysvětluje, proč se svobodomyslní Evropané po vydodobytí odluky státu od církve mohli postupně přestat křesťanství obávat. Inkvizitorům tím prostě odzvonilo. Z téhož důvodu (propojení politiky a náboženství) je v dnešní době většinou svobodomyslných jako nebezpečný vnímán právě islám. Nehovořím zde o fanatických vyznavačích jiných náboženství a ideologií, kteří nenávidí islám z poněkud jiných důvodů, než je např. jeho postoj ke svobodě vyznání, ale spíše z důvodu, že "u nás nemá co dělat". To je jiná kapitola zvaná fanatik vs. fanatik.

"Stejné jsou i tím, že každé z nich je to jedině správné, jinak by si nepodřezávaly navzájem krky."

Pokud platí dvě podmínky - 1. buddhismus je náboženství, 2. Popperovo pravidlo o výjimce z obecného tvrzení -, tak Vám mohu snadno dokázat, že tato Vaše paušalizace je nepravdivá. Stačí si přečíst tuto Buddhovu rozpravu http://dhamma.wz.cz/anguttara-III-65_Kalama.htm a pochopíte, že on svou nauku nikdy před nikým neprezentoval jako tu jedině správnou, protože kritéria pro posouzení správnosti jakékoliv nauky umístil do svobodně se rozhodující hlavy posuzovatele a do jím navržených kritérií pro takovéto posouzení správnosti se může vedle sebe pohodlně vejít nespočet různých nauk. To je nejspíš i jeden z důvodů tolerantnosti buddhistů.

Obecně mám pro Vaše názory pochopení, ale zbytečně je diskvalifikujete neudržitelným redukcionismem, generalizacemi a paušalizacemi. Svět má prostě poněkud více rozměrů, než jste Vy nebo já schopen zahlédnout, proto je každé tvrzení typu "všechna náboženství nejsou nic než" pouze ukázkou naivity, nebo nedostatku skromnosti jejich autora..
06. 02. 2011 | 21:39

Viola napsal(a):

ZAMe

jaképak podminovat, muž muslim bude zavřený doma hlídat děti a čekat až se žena vrátí z práce, nachystá ji večeři, popovídá si s ní a pak jej žena může vzít na večerní zdravotní procházku, to aby se mu dobře usínalo.

P.S. Pidívala jsem se dnes na ten novácký slaďák z Turecka, tam mladá Šeherezáda bude vydělávat peníze v Dubaji na nějakých projektech. To je tedy pohádka, kde to viděli?
06. 02. 2011 | 22:08

Tenco napsal(a):

Emissary
Jo, ani slovo. A Sodomu a Gomoru vyhladil Ježíšek, že ?
A za branami Jericha - po jeho dobytí se nadělovaly dárky a zpívaly koledy.
A všude tam vládl klid a mír.

Hmm. Někdy je dobré si to, o čem chci mluvit přečíst. Anebo se poradit se starším kamarádem. Třeba o přestávce školení "Modrá šance" a tak.

Jinak v Pentateuchu vydává Hospodin zemi svému zaslíbenému lidu jak na běžícím páse. Tu máš. Vyhub všechny, ženy i děti. Tu máš další. Nalož s lidmi, kteří tam bydlí od nepaměti a nikdy ti nic neudělali zrovna tak....
A furt dokola. Dokud nedojdou do Kenaanu.

Ale n.o.s. by vám to citoval doslova.
Mě to nebaví.
Znovu - jde o dobou, mocí a náboženstvím podmíněné dokumenty. Tedy jejich tehdy aktuálními stavy a jak se vyvíjely dál.
Až k dnešku.

Dobrou noc.
06. 02. 2011 | 22:14

Viola napsal(a):

Tenco,

také Vám přeji dobrou noc, ale Starý zákon, to jsou zákony židů
06. 02. 2011 | 22:54

Quido napsal(a):

Základní myšlenka multikulturní společnosti bezpochyby není zavrženihodná. Ale ... nemělo by to být obou, resp. vícestranné? V Londýně se staví mešita pro 70 000 lidí a v Soudské Arábie se křesťané smějí modlit jen doma.
06. 02. 2011 | 23:02

Tenco napsal(a):

Quido
Určitě.
Ovšem co chcete po muslimech, že ?
Možná že to je tam sám Čochtan, YosifK a tak.
Kdo ví.

Dobrou i Vám.
06. 02. 2011 | 23:08

Marie napsal(a):

Já myslím, že se nemáme čeho bát. Až povolaní usoudí, že islám je za dveřmi, pak nadejde vhodná příležitost pro církevní restituci pro římskokatolickou církev. On nám to bratr Kalousek vysvětlí a i složenku, tentokrát k zaplacení, zašle.
06. 02. 2011 | 23:09

ex-nemo napsal(a):

Ach, ach, kdo nás ochrání ?
Hrdina Čochtan, rytíř protimuslimské ligy blogu Aktuálně je zjevně z formy. Jen čtyři či pět krátkých příspěvků, a bez energie, bez vyhubení či vystřílení nebo vyhlazení, keine Endlösung. Žádná energie, žádná šťáva. Snad paní Silvie, bojovnice - Amazonka; ale to se máme spoléhat na slabé pohlaví , na naše něžné ženy když nám jde o existenci ? Když čekáme každým okamžikem že nám sem vtrhnou zuřiví muslimáci s nožem v zubech a dynamitem kolem pasu, aby zardousili naši vzácnou křes…pardon, židovsko- křesťanskou civilizaci ? Aby nás zbavili té naší vzácné lidské důstojnosti, o niž se ta naše pravicovatá vláda tak pečlivě stará ?
Jedině snad že nám bude štěstí přát .Že přijdou ti hodní Muslimové, kterým dnes dokonce i Veliká a mohutná Amerika staví mešity (a boří kostely). (A nedávno kvůli nim bombardovala křesťany.) Ti z Bosny nebo hlavně z Kosova. Nebo z Čečenska – ale vlastně ne ti už jsou taky zlí, hodní byli jen do nějaké doby, viďte paní Petro Procházková, vlastně ono se neví jestli jsou teď hodní nebo zlí.
Je to, jak říkal pan Werich, nějaký blbý.
07. 02. 2011 | 02:41

honolulu napsal(a):

Krasne prispevky....Vzrusujici zavody mezi utopistickymi levicaky, ktery z nich napise vetsi kravinu, oprenou o theorie vycucane z marxistickych poucek, ze proletari kolem sveta se spoji, ze jsou vsichni stejni.

Tecokyda Hnuj ztraci pomalu prvenstvi v hlouposti proti Obcanovi. Ten je vynikajici a vsestranny. (Jenze on nemel dostatek nutritions v mladi, takze jeden nevi, neni-li to osizeny zavod v blbosti.) Pepa z depa a Otazkar jsou v tesnem zavesu na tretim a ctvrte miste..
Pan Horejsi na zaklade psani krasnych pohadek o Cervene Karkulce ztratil titul profesora. Tolik naivity nemuze vyustit z vysoke inteligence. Muselo to byt zapricineno opojenim z vina. Nebo je to strategie, jak povzbudit degenerujici levici. Aby byly vetsi hadky a lepsi ratings. (Jinak to neni mozne.)

A ja zatoulany cizinec zasnu jakou spoust nadelali komuniste na schopnosti samostatne myslet svym poddanym otrokum za sve vlady 48-89. A oni se za "odmenu" prispusobeni, nemohou ani jet nachlastat se Folic Acid na Floridu. (Tencokyda to vysvetlil durazne.)
Uleva pro Cesko prijde az strasidla minulosti budou pushing Daisies.
07. 02. 2011 | 03:45

honolulu napsal(a):

Pani Silvie, pani Hanah, pani Tuzko, pane Cochtan, pane Yosif K a dalsi v nasich radach na obranu krestanske civilizace - nedejte se !

Uz slysim dunivy pochod nasich krizackych bojovniku. Uz vidim patou kolonu za ostnatymi draty, cekajici na spavedlivy soud. Uz vidim mezi nimi cerva plaziciho se v prachu a zebrajiciho o milost. "Kdo jsi, se ptam ?.. Jsem pomyleny Tencokyda Hnuj, zvany hnup, obet muchomurek zelenych, coz by mela byt polehcujici okolnost za nekonecne projevy me hlouposti."
A ja POROUCIM !: "Petadvacet na prd... kristyr, vypumpovat zaludek, odvezt mezi opice do prazske ZOO,
snizit vztupne o 70 % a krmit opice hmyzem"!
To vse se mi promita v me CRISTAL BALL. Nase budoucnost je vitezna !
07. 02. 2011 | 04:25

n.o.s napsal(a):

Ivan Hochmann

Vaše názory jsou směšné, vždyť vy neznáte ani základ své primitivní a barbarské pověry a máte odvahu kritizovat jiné, jste trapný nic víc, věřím že i obyčejný muslim zná svou víru lépe než Vy :)

1.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Vyskytne-li se u tebe v některé z tvých bran, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, muž nebo žena, kteří by se dopustili toho, co je zlé v očích Hospodina, tvého Boha, přestoupili by jeho smlouvu a odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim, slunci nebo měsíci anebo celému nebeskému zástupu, což jsem nepřikázal, a bude-li ti to oznámeno nebo o tom uslyšíš, dobře si to prošetříš. BUDE-LI TO JISTÁ PRAVDA, ŽE BYLA SPÁCHÁNA V IZRAELI TAKOVÁ OHAVNOST, VYVEDEŠ TOHO MUŽE NEBO TU ŽENU, KTEŘÍ SE DOPUSTILI TÉ ZLÉ VĚCI, KE SVÝM BRANÁM A TOHO MUŽE NEBO TU ŽENU BUDETE KAMENOVAT, DOKUD NEZEMŘOU. Ten, kdo má zemřít, bude usmrcen na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nebude usmrcen na základě výpovědi jediného svědka. SVĚDKOVÉ NA NĚHO VZTÁHNOU RUKU JAKO PRVNÍ, ABY HO USMRTILI, POTOM VŠECHEN OSTATNÍ LID. TAK ODSTRANÍŠ ZLO ZE SVÉHO STŘEDU. Deuteronomium 17:2-7

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.

KDO BUDE LÁT JMÉNU HOSPODINOVU, MUSÍ ZEMŘÍT. CELÁ POSPOLITOST HO UKAMENUJE. Jak host, tak domorodec zemře, jestliže bude lát Jménu. Leviticus 24:16

3.Pomni, abys den sváteční světil.

Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít. Exodus 31:15

Když Izraelci prodlévali na poušti, přistihli muže, který v den odpočinku sbíral dříví. Ti, kdo jej přistihli, jak sbírá dříví, předvedli jej před Mojžíše a Árona a před celou pospolitost. Dali ho střežit, neboť nebylo zřejmé, co se s ním má stát. HOSPODIN ŘEKL MOJŽÍŠOVI: "TEN MUŽ MUSÍ ZEMŘÍT. CELÁ POSPOLITOST JEJ UKAMENUJE VENKU ZA TÁBOREM." CELÁ POSPOLITOST HO VYVEDLA VEN ZA TÁBOR A UKAMENOVALI HO, TAKŽE ZEMŘEL, JAK HOSPODIN MOJŽÍŠOVI PŘIKÁZAL. Numeri 15:32-36

4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít. Exodus 21:15
Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. Exodus 21:17

6. Nesesmilníš
Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice. Leviticus 20:10
Saul tento pervert do morku kosti má "etiku" stejnou

Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. VĚDÍ O SPRAVEDLIVÉM ROZHODNUTÍ BOŽÍM, ŽE TI, KTEŘÍ TAK JEDNAJÍ, JSOU HODNI SMRTI; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují. Římanům 1:29-32

Zjevení
A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Zjevení 6:8

A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce: pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou; hlavy koňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto trojí pohromou - ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam - usmrtili třetinu lidí. Zjevení 9:17-18
07. 02. 2011 | 04:39

Medikolog napsal(a):

Zdravím vás, Honolulu.

Za to nemohou komunisté, to byste jim příliš fandil. To jenom od Bílé Hory nám katolická církev vtloukala a zase zkouší vtloukat do hlav, že všichni katolíci jsou bratří a sestry.. byť nosí v drdolu kudlu, za bederní rouškou kudlu a v noci je poznáte podle bílých zubů:-) tam, kde platil Zlatý Rand...

Nezáleží na víře samé, ale na tom, jaký "soubor genů" vám ji hlásá a vnucuje. Třeba rakouskouherští polní imámové - v důstojnické hodnosti, nemuslimskou nesnášenlivost nehlásali. Sloužili císaří pánu..
07. 02. 2011 | 05:12

Drtilek napsal(a):

netuším jak si lze přátelsky vykládat verše, např.:
9.191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících!
3.28 Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje před sebou samým a u Boha je cíl konečný.
3.118 Vy, kteří věříte! Neberte si jako důvěrníky nikoho kromě lidí z vás! Nevěřící neopominou vám škodit a přáli by si, abyste upadli do nesnází. A již se stala nenávist jejich zjevnou v jejich ústech, však to, co skrývají hrudi jejich, je ještě horší. A učinili jsme vám znamení jasnými, jste-li rozumní.
4.89 A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky
8.65 Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví.
9.73 Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!
9.123 Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!
...atd...
07. 02. 2011 | 05:17

Helmut napsal(a):

Drtilek: Vite, ono nestaci slepe opsat nejaky vers, ale take by to chtelo podivat se co je okolo nej. Dost casto tim ziskate uplne jiny vyznam.

Ad vyklad:

3:28 Co je na tom nenavistneho? Tenhle vers nemluvi o takovych tech radobyvericich, kteri jsou navenek zbozni, ale ve skutecnosti to berou dosti volne..

3:118 Na tento vers navazuje toto: '"A hle, vy jste ti, kdož tyto lidi milují, zatímco oni vás nemilují; vy věříte v Písmo v jeho celku, zatímco oni, když vás potkají, říkají „Uvěřili jsme“, když však zůstanou sami, hryžou si prsty zlobou. Rci: „Zemřete zlobou, vždyť Bůh zná i to, co hrudě vaše skrývají!“' Rekl bych, ze to dosti meni vyznam uvodniho verse..

atp. atp. (nebudu vam hledat vsechno.. zkuste tohle: http://www.islamweb.cz/koran/

A propos. znate treba vers 2:256? Predpokladam, ze neznate.. ten se totiz mistnim nesmiritelnym antiislamistum moc nehodi do kramu.. "Nebudiž žádného donucování v náboženství!"

A kdybyste si ten Koran skutecne precetl, tak zjistite, ze trebas sura 9 ma jen 129 versu.. (nechapu tedy ten vas vers 191) premyslim tedy, zdali nejste jeden z takovych, ktery tady jen hloupe placa, vytrhava a kopiruje verse odnekud z eurabie (nebo podobneho serveru) a Koran a muslima jste videl tak mozna na obrazku nebo ve zpravach..

PS. nejsem muslim, ani jiny verici (a ani nikdy nebudu)
07. 02. 2011 | 07:36

Helmut napsal(a):

a jen tak mimocodem.. u kazde sury je pro kvalifikovany soud treba znat dobu a okolnosti jejiho vzniku.. Tim se naprosto meni charakter naproste vetsiny tech vasich "nenavistnych versu"..

Verse nejsou nenavistne, to je jen jejich vyklad. A pokud budu chtit a pouziji vasi metodu, jsem schopny udelat nenavistnou knihu i z "Povidani o pejskovi a kocicce" (natoz z Bible! - rozbijeni hlav nemluvnatum je moje oblibene..).

Zkuste zapatrat i v relevantnich zdrojich od skutecnych odborniku, kteri oblast znaji a sam do nejake muslimske zeme zajedte.. trebas konecne zjistite, ze muslimove jsou uplne stejni lide jako mi.. Jaky rozdil cini to, ze vyznavaji jine nabozenstvi (byt zase tak odlisne neni...)
07. 02. 2011 | 07:56

Ivan Hochmann napsal(a):

Profesore,

ty Vaše blogy to bude jednou žrádlo pro Dikobraz.
Podívejte co Vám sem zase nalezlo za Ksindl.
Kdyby to nebylo k pláči ,bych se i s chutí zasmál.
Ale tak mohu jen říci :
Vrána k vráně sedá,demagog demagoga hledá.

Ivan.
07. 02. 2011 | 08:36

vaclavhorejsi napsal(a):

Ivan Hochmann:

"Podívejte co Vám sem zase nalezlo za Ksindl."

Sebekritika? ;-)
(prominte, nechci Vas urazit, ale to byla nahravka, ktera se nedala nevyuzit :-).

..
07. 02. 2011 | 08:40

scallop napsal(a):

Autor:

Ach jo. Vetsina Vaseho textu je rozumna, ale jak prijde rec na USA a Izrael (a jindy na Vaclava Havla), tak se Vam zatemni mozek vse prebije touha si do nich kopnout.

" Zkusme si jen představit, jakou „teroristickou“ reakci by alespoň v některých „západních“ zemích (v Česku asi ne...) vyvolala mnohaletá přítomnost stovek tisíc vojáků nějakého muslimského státu ... "
Ti vojaci tam prisli az po utocich na dvojcata. Takze teroristicke reakce vyvolalo neco jineho. Jestli to nebyla prave ta "soft power", tj. premira toho vseho zapadniho v islamskem svete ...

"Provedené či chystané preventivní útoky na domělé či skutečné "islamistické státy" (Afghánistán, Irák, Írán) jsou evidentně spíše zástěrkou pro něco jiného (ropa, strategické záměry...). V každém případě jsou to podle platného mezinárodního práva zločiny ..."
Valka v Afghanistanu byla posvecena OSN, takze OSN je podle Vas zlocinna organizace ? A kolik ropy tam je ? A kdy zautocily USA na Iran (ktery plati zbrane utocici na Izrael) ?
07. 02. 2011 | 09:01

Tenco napsal(a):

Souhlasím s Ivanem Hochmannem.

Citace : "Podívejte co Vám sem zase nalezlo za Ksindl."

Po přečtení příspěvku nicku jménem honolulu mi nezbývá než se přidat k tomuto sice krátkému, leč výstižnému manifestu.
07. 02. 2011 | 09:12

n.o.s napsal(a):

honolulu

"obet muchomurek zelenych"

nechci vám do toho příliš kecat, ale je možné že jste obětí muchomůrek červených, popřemýšlejte o tom až zase zavítáte do Sorrowful Mother Shrine...:)
07. 02. 2011 | 09:24

n.o.s napsal(a):

Ivan Hochmann

skoro bych zapomněl na to loupežení

Vypravili se do boje proti Midjánu, JAK PŘIKÁZAL HOSPODIN MOJŽÍŠOVI, a pobili všechny muže. Zabili také midjánské krále Evího, Rekema, Súra, Chúra a Rebaa, pět midjánských králů, mimo ostatní skolené. I Bileáma, syna Beórova, zabili mečem. Midjánské ženy a jejich děti však Izraelci zajali a všechen jejich dobytek, všechna stáda a veškeré bohatství uloupili. Všechna jejich města, ve kterých sídlili, i všechna jejich hradiště vypálili. Pak vzali všechnu kořist i všechen lup, lidi i dobytek, a přivedli zajatce i lup a kořist před Mojžíše a kněze Eleazara i před pospolitost Izraelců do tábora na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu. Numeri 31:7-12

A HOSPODIN, NÁŠ BŮH, NÁM HO VYDAL. Porazili jsme ho i jeho syny a všechen jeho lid.
V oné době jsme dobyli všechna jeho města, VYHUBILI JSME KAŽDÉ JEHO MĚSTO JAKO KLATÉ, MUŽE, ŽENY I DĚTI; NENECHALI JSME NIKOHO VYVÁZNOUT. Jen dobytek a kořist z měst, která jsme dobyli, jsme si ponechali jako lup. Deuteronomium 2:33-35

TAK NÁM HOSPODIN, NÁŠ BŮH, VYDAL DO RUKOU i bášanského krále Óga s veškerým jeho lidem. POBILI JSME JE A NIKDO Z NICH NEVYVÁZL. V oné době jsme dobyli všechna jeho města. Nebylo žádné tvrze, kterou bychom jim nevzali, celkem šedesát měst, celý kraj Argób, Ógovo království v Bášanu. Všechna tato města byla opevněna vysokými hradbami s branami a závorami; mimoto jsme dobyli velmi mnoho otevřených měst. VYHUBILI JSME JE JAKO KLATÁ, JAKO JSME UČINILI CHEŠBÓNSKÉMU KRÁLI SÍCHONOVI; VYHUBILI JSME KAŽDÉ MĚSTO JAKO KLATÉ, MUŽE, ŽENY I DĚTI. VŠECHEN DOBYTEK VŠAK A KOŘIST Z MĚST JSME SI PONECHALI JAKO LUP.Deuteronomium 3:3-7

mimochodem znáte tento

Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. Deuteronomium 14:21
07. 02. 2011 | 09:42

win napsal(a):

Je bez diskuze významné, co kdo kdy napsal, zejména, pokud se jedná o nábožensky významná díla. Přitom je ovšem důležité nezapomenout na jeden nezbytný údaj, který ve většině zdejších příspěvků chybí: na DATUM, alespoň přibližné. Tedy, kdy byl zde uvedený text napsán, ale hlavně a především: Kdy, kde a kdo se podle těchto starých textů řídí dnes a zda je schopen a ochoten svou svobodnou volbou připravit jinak smýšlející skupiny lidí o jejich svobodu a zda má na to potřebnou populační převahu. Vžyť například ani Sumer nebyl dobyt násilím.
07. 02. 2011 | 09:47

Terry napsal(a):

Znovu konec multikulturalismu. Tentokrát podle Davida Camerona (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/michal-komarek.php?itemid=12109)

Cameron svoje hodnocení neúspěšného konceptu multikulturalismu přednesl na bezpečnostní konferenci v Mnichově a hlavním motivem bylo nebezpečí terorismu. „Evropa se musí probudit, aby viděla, co se děje v jejích vlastních zemích...“

Cameron byl k muslimům žijícím v Evropě velmi tvrdý: podle něj není možné tolerovat ani ty skupiny, které jsou sice nenásilné, ale neidentifikují se s hodnotami západní společnosti. A není možné pokračovat v iluzi, že financováním nenásilných muslimských organizací se dosáhne něčeho ve vztahu k těm, kteří směřují k terorismu.

Podle Camerona je to totiž tak, jako bychom se spojili s extrémní pravicovou fašistickou stranou v boji s ještě extrémnějšími nácky, kteří se hlásí k násilí. Je prostě třeba přimět muslimy k tomu, aby se stali součástí evropské společnosti, nabídnout jim vizi, kterou přijmou za svou. A netolerovat jakékoli projevy extremismu a nesouhlasu s hodnotami a normami evropské demokracie a zákonnosti.
07. 02. 2011 | 09:57

n.o.s napsal(a):

Helmut

ještě že jste mi připomněl

Záhubě propadlá babylónská dcero, blaze tomu, kdo ti odplatí za skutky spáchané na nás. Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu.
Žalmy 137:8,9

Mimochodem stejně je židovský bůh nepřekonatelný

Odtud vystoupil do Bét-elu. KDYŽ BYL NA CESTĚ, VYŠLI Z MĚSTA MALÍ CHLAPCI, pošklebovali se mu a pokřikovali na něj: "Táhni, ty s lysinou, táhni, ty s lysinou!" On se obrátil, podíval se na ně A VE JMÉNU HOSPODINOVĚ JIM ZLOŘEČIL. VTOM VYBĚHLY Z KŘOVIN DVĚ MEDVĚDICE A ROZTRHALY Z NICH ČTYŘICET DVĚ DĚTI.
2. Královská 2:23,24

Mojžíš a kněz Eleazar i všichni předáci pospolitosti jim vyšli vstříc ven z tábora.
Mojžíš se však rozlítil na vůdce vojska, na velitele nad tisíci a nad sty, přicházející z vojenské výpravy. Vytkl jim: "Cože jste nechali naživu všechny ženy?
Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma.
NYNÍ ZABIJTE Z DĚTÍ VŠECHNY MUŽSKÉHO POHLAVÍ I KAŽDOU ŽENU, KTERÁ POZNALA MUŽE A OBCOVALA S NÍM. VŠECHNY DĚTI ŽENSKÉHO POHLAVÍ A ŽENY, JEŽ NEPOZNALY MUŽE A NEOBCOVALY S NÍM, NECHTE NAŽIVU PRO SEBE. Numeri 31:13-18
Ovšem na konce perlu židovské etiky

1 Ása činil to, co bylo dobré a správné v očích Hospodina, jeho Boha.
2. Paralipomenon 14:1

Ása volal k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: "Hospodine, jen ty jsi s to pomoci, postaví-li se mocný proti bezmocnému. Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora. V tvém jménu jsme přitáhli proti tomuto davu. Hospodine, ty jsi náš Bůh, proti tobě člověk nic nezmůže!"

I porazil Hospodin Kúšijce před Ásou a před Judou. Kúšijci se dali na útěk.

Ása se svým lidem je pronásledoval až ke Geraru. Kúšijci padli, žádný z nich nevyvázl živ; byli rozdrceni před Hospodinem a před jeho táborem. Judejci odnesli velké množství kořisti.

Vybili všechna města v okolí Geraru, na něž dolehl strach z Hospodina. Vyloupili všechna města a bylo v nich velké množství lupu. Vybili také stany chovatelů stád a pobrali mnoho ovcí a velbloudů. Pak se vrátili do Jeruzaléma.
2. Paralipomenon 14:10-14

Některé ideologie se příliš nemění jejich nositelé se chovají v době mýtické stejní jako v době moderní že!
07. 02. 2011 | 10:02

Terry napsal(a):

Podle demografických studií bude (při současném vývoji) po roce 2050 ve SRN více muslimů než "nemuslimů" (a u nás více Cikánů než gadžů).

Ještě že já už se toho nedožiju..
Ale co moje děti a vnuci?

Asi bude hodně aktuální (a bolavé)

Kde domov můj?

(tedy pokud to ještě bude vůbec státní hymna...)
07. 02. 2011 | 10:03

Fakta napsal(a):

Ptáci v okolí Černobylu a střední Evropě mají menší mozky Není jasné, jaký mechanismus způsobuje zmenšování mozku některých ptáků, ale příčinou může být pomyslný nedostatek antisemitizmu ve společnosti, který tito ptáci kvůli nenávisti k židům ve svém okolí aktivují. Jinými příčinami mohou být dědičná genetická porucha v rodině, anebo zmenšování mozku v důsledku úbytku židů v okolí. Tento trend je nevratný. (převzato z Plos One)
07. 02. 2011 | 10:17

Kyselina napsal(a):

Tak nevim zda se smat ci plakat.

To Emissary

Zide jsou Bohem vyvoleni a bylo jim prikazano svou viru chranit, echtovnim Zidem se lze pouze narodit. Takze otazka konverzi je zcela irelevantni.

Koran jasne zakazuje nasilne obraceni na viru. Pasaze, ktere vybizeji k zabijeni “nevericich” ci “Zidu” se vztahuji ke konkretni bitve kde slo o reakci na agresi ze strany konkretniho zidovskeho kmene. “Orientaliste” se postarali o to, abychom meli jasny nazor na veci, kterym houbelec rozumime, uplne stejne jako negramotni arabove, kteri koran v zivote necetli a kterym jsou vymyvany mozky “fundamentalisty”, kteri jednaji v naprostem rozporu s
f u n d a m e n t a l n i m i prikazanimi vlastniho nabozenstvi. Vytrhavani z kontextu je specialitou "orientalistu" a nedouku.

Zacheus
K vrazdam Koptu v Egypte doslo tesne pred revoluci. Jejich organizatori meli pak z niceho nic plne ruce pronasledovanim mirumilovnych demonstrantu. Pak policie beze stop zmizela. Behem dne doslo k rabovani a radeni gangu, ktere byly propusteny z vezeni, byly jim dany k dispozici zbrane, trocha penez a drogy.

Hochmann
Lukas Kraus nelze. Je pouze vzdelany.
07. 02. 2011 | 10:31

Ivan Hochmann napsal(a):

Pěkně si pánové hrajete do noty.
Profesor zavolá - editor smaže.
Už jste trapní.

Tedy znova.
Možná jsem Vám profesore nahrál.Není to od Vás ale vůbec vtipné.
Já příště budu muset ony ksindlovité přesněji pojmenovat ,abyste se zase mylně nedomníval .
Jak je Vaším oblíbeným zvykem.

Ivan.
07. 02. 2011 | 11:03

fakta napsal(a):

Jen pro pořádek.
Z českého tisku: Bezpečnostní složky začaly včera v noci (z úterý 25.1.2011 na středu 26.1.2011 - pozn. red.) zasahovat proti demonstrantům. Na druhou stranu byl počet těch protestujících stále relativně malý.
Ohledně těch Koptů:
1. Je podstatné, že k vrazdě Koptů v Egyptě došlo.
Podle informací Asyrské mezinárodní tiskové agentury (AINA, the Assyrian International News Agency) byli muslimy zavražděni:
Josef Vahíb Masúd (Josepg Waheeb Massoud)
jeho manželka Sama (Samah)
jejich 15letá dcera Kristin (Christine)
jejich 8letý syn Fady Júsef (Fady Youssef)
Salíb Ajád Majez (Saleeb Ayad Mayez)
jeho manželka Zakia
jejich 4letý syn Josef (Joseph)
jejich 3letý dcera Justina
Salíbova 23letá sestra Amqad
Salíbova matka Zakia
žena jménem Saniora Fahim
2.K vrazdě těchto Koptů v Egyptě došlo dne 30.1.2011,Tedy v průběhu současné egyptské revoluce.
07. 02. 2011 | 11:17

Emissary napsal(a):

Ne, profesore Hořejší,

Starý zákon jsem nečetl, je moc starý. :)

„Vzhledem k tomu, že tuto sbírku užívají jak židé, tak i různé proudy křesťanství, nepanuje v mnoha otázkách shoda – ani v tak základních, jako je rozsah či název sbírky.“

http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Testament

Ale podle toho, co zveřejnil n.o.s. (to on rád dělá) hádám, že v té době zemi navštívili zlí a falešní bohové, nejspíš Goa’uldi, kteří mezi sebou bojovali o své domény. A z toho pak plyne to násilí. :) No a protože Korán byl napsán mnohem později, soudím že i to násilí ze Starého zákonu převzal. :)
Důležité ovšem je, jak se náboženství realizuje v praxi v moderní době. A tady je úplně jasno.

Tenco,

Sodoma a Gomora nepojednává o násilí mezi lidmi, ale o božím hněvu, který byl seslán na hříšné lidí pro jejich špatné konání. Lotova žena se při útěku z města otočila a změnila se v solní sloup. To se Vám také může stát.:)
07. 02. 2011 | 11:29

Ivan Hochmann napsal(a):

Zase další expert - "Kyselina".

Kyselino,jak rozpoznáváte vzdělanost?
Podle zapatlaného mozku jednotlivými súrami,nebo dokonce přesnou znalostí citace psaných melodramatů z Koránu či Bible?

Takový mozek pak pro samou "vzdělanost",není schopen rozpoznat rozdíl mezi logickou úvahou zdravého člověka a výplodem "vzdělance"zatíženého profesionální deformací citující přesné výrazivo psaných bludů.

Takovému člověku pak unikají všední,každodenní poznatky o lidech vyznávající ortodoxní náboženství,či ideologii.
Unikají mu,poněvadž není schopen rozpoznat debilitu jejich skutků .
Není mě zapotřebí,abych s takovým vzdělancem diskutoval.
Však je známo proč.Nedostává se mi poslední dobou hrachu.

K zaujmutí stanoviska mě stačí prosté fakta a informace z dění v islámském světě.
Děkuji kyselá dívenko.Nemám zájem.Raději se zkontaktuji s ožralcem.Ten se z opice vyspí.
Takový vzdělanec je svojí neschopností pojmenovat aplikované zlo směšnou a možná i tragickou figurou reality.

Dál od takových vzdělanců - demagogů,kteří dokáží omluvit každou zrůdnost,pokud je "podložená" :

přesným zněním Koránu.
A nejlepší je to po ránu!

Ivan.
07. 02. 2011 | 11:31

Emissary napsal(a):

Sorry,

...solný sloup. :)
07. 02. 2011 | 11:31

Zásada napsal(a):

Pokud náboženské knihy obsahují texty, které lze vytrhávat z kontextu nebo se dají různě interpretovat, pak jsou dílem ďáblovým, a jako s takovým je nutno s nimi naložit.
07. 02. 2011 | 11:44

Emissary napsal(a):

Kyselino,

můžete ještě (s)ž(z)írat, nebo dělat všechno najednou.
07. 02. 2011 | 11:52

vaclavhorejsi napsal(a):

Emissary:

Uz jste byl nekdy v zivote v kostele?
Vite, ze dost podstatnou cast bohosluzby u vetsiny cirkvi tvori cteni ze Stareho zakona, zpev starozakonnich zalmu?
Samozrejme se tam nectou ty n.o.s.em uvadene krvaky...
Ale krestane se naprosto jednoznacne hlasi i ke starozakonni tradici...
..
07. 02. 2011 | 12:01

Tenco napsal(a):

Emissary
Použil jste ve své reakci na mé příspěvky právě ono VYZOBNUTÍ./Sodoma a Gomora vs Jericho + Pentateuch, 5. Mojžíšova např./

Nebudu hájit Sodomu a Gomoru, neb s nimi nemám nic společného.

Ale stejně - divný B´h, který nejdříve chce vyhubit všecky, pak ne /když tam teda bude aspoň 100,....10 etc. spravedlivých/ a pak zas jo. A udělá to.
Emissary - co kdybyste teda v takovém městečku měl ten svůj pojišťovací cirkus, bral jen provize od bank a ne hodinovku od klienta - no prostě veskrze slušný člověk byste byl...
A teď někdo zahubí vás, vaše příbuzné...jen tak - mirnyks dyrnyks, v rámci jakéhosi "Starého zákona".
Co pak ?
Myslíte si, že takové lidi čeká odměna alespoň po smrti ? Teda - takové poctivé pojišťováky a jejich rodiny?

Když se teda Hospodin rozhodl, že je vymýtí i s kořeny a větvemi za jejich života ? Proč by se s nimi páral na onom světě ?

P.S. Debata se posunuje směrem k absurditám a fotbalovému mači. Což je škoda.
B´hužel nejsem to já, kdo by potřeboval jakkoliv oponovat tvrzením uvedeným v blogu. B´hužel ti, kdo takovou potřebu mají dělají to vesměs nešťastnou formou.

"...Koran jasne zakazuje nasilne obraceni na viru. Pasaze, ktere vybizeji k zabijeni “nevericich” ci “Zidu” se vztahuji ke konkretni bitve kde slo o reakci na agresi ze strany konkretniho zidovskeho kmene. “Orientaliste” se postarali o to, abychom meli jasny nazor na veci, kterym houbelec rozumime, uplne stejne jako negramotni arabove, kteri koran v zivote necetli a kterym jsou vymyvany mozky “fundamentalisty”, kteri jednaji v naprostem rozporu s
f u n d a m e n t a l n i m i prikazanimi vlastniho nabozenstvi. Vytrhavani z kontextu je specialitou "orientalistu" a nedouku...."

Zatím nejlepší příspěvek. Mající oporu v analogii křesťanské Evropy via Písmo, jeho interpretátoři a lidi, ZÁMĚRNĚ udržovaní v nevzdělanosti.
Kyvadlo se prostě vytočilo na druhou stranu. Jak už tomu v historii bývá.
Poučení ?

"Vynaleznš-li prostředky hromadného ničení, nediv se pak, že si jednou takové prostředky opatří i tvůj protivník."

Řešení ?

To kdybych věděl, tak mám čtyři Nobelovky šest čestných profesur k tomu.
07. 02. 2011 | 12:21

Emissary napsal(a):

Profesore Hořejší,

no byl, naposledy když mi bylo 15, ale to už je dávno. Faktem je, že jsem tam nikdy žádné násilnosti neslyšel. Možná jsem nedával pozor, byla to nuda. Nebo … dost často jsem chodil i za kostel, čímž jsem působil bolest rodičům – někdy se to i dozvěděli, ale nikdy mě za to netrestali.

Starý zákon je snad jediným uceleným pramenem historie židovského národa a v té době násilí bylo takřka běžné, asi se to pak v něm odrazilo. N.o.s. ten překlad okopíroval z Bible 21. století, a ten překlad katolická církev třeba ani neuznává. Ale jak už jsem jednou říkal, důležité jsou aplikace v životě, nikoliv překlad samotný. U Koránu je to jiné, když jsem četl, snad 20 či 30 súr přímo vyzývalo k různému druhu násilí. Je na vykladačích Koránu, aby to nějak rozumně objasnili. Praxe však jde proti nim.
07. 02. 2011 | 12:22

Emissary napsal(a):

Tenco,

nemám pojišťovací cirkus ani VUML a nejsem pojišťovák, to Vy jste na ten cirkus naletěl. A to víte, Bůh když se rozhněvá, může zničit i vesmír, je to přece jeho dílo. Jen si řekne:

no, stvořil jsem vesmír, ale moc se nevyvedl, je to samý socialista. Stejně jako Vy jste třeba zničil milostný dopis, když se Vám nepodařil. :)
07. 02. 2011 | 12:29

hanah napsal(a):

Honolulu

Nebojte. Někteří z nás si zdravý rozum zachovali. Je nás většina. Jen bohužel na zdejších blozích vybudoval pan Stejskal, který je jistě velmi laskavý a vzdělaný člověk, diskuzní kroužek jakýchsi více či méně vzdělaných salónních levičáků vzájemně si konvenujících, na které se nabalily některé duté hlavy, a ti se zde poplácávají po ramenou a hladí svá ega. Samozřejmě až na některé milé výjimky, které jmenovat nebudu, abych je nepoškodila :-)
Moc hezky to napsal pan Ivan Hochman (tou pochvalou ho nechci dikreditovat) a já si dovolím, použít jeho slova :

"....Takový mozek pak pro samou "vzdělanost",není schopen rozpoznat rozdíl mezi logickou úvahou zdravého člověka a výplodem "vzdělance"zatíženého profesionální deformací... ....Takovému člověku pak unikají všední,každodenní poznatky o lidech....
Není mě zapotřebí,abych s takovým vzdělancem diskutoval."

Tak nebuďte pane Honolulu smutný, toto zde není reprezentativní vzorek, ani "hlas lidu". :-)

Všem hezký den
07. 02. 2011 | 13:06

Light napsal(a):

Tento článek podněcuje nepochopení mezi lidmi uvnitř sdílených náboženství. Nehledá společná řešení, pouze ukazuje na nesnášenlivost, která je však pouze v hořejším zájmu uměle implementována. VŠECHNY NÁBOŽENSTVÍ JSOU SI PŘECE ROVNY VE SVÉ ŠPATNOSTI, jak mást lidem hlavy něčím, čímž ukřižovávají pouze svou vlastní lidskou důstojnost nesváry mezi sebou navzájem a nepochopením vesmírného klanu bytostí, uvnitř sebe lidí, scházejí z pravé cesty.

FALEŠNÝ je maximálně HOŘEJŠÍ důvod, označovat projekt multi - kulti za problémový a raději si přihřát tu vlastní "pravou? polívčičku", která označí okolní za falešné a vlastní ego já za to pravé???

S Romy je to obecně "trochu složitější" a jsou mnohdy oříškem pro své okolí. K článkům jako tyto se nedostanou, neboť jsou částečně počítačově negramotní a je u nich problém se vzděláváním, pokud jeví menší zájem o obecnou civilizační integritu evoluční snahy, všech se podílet na pokroku a jak míní profesor, když z větší části pouze profitují na výdobytcích systému sociálního státu.

Proto si myslím, že postupné a účinné vzájemné VZDĚLÁVÁNÍ JE TEN PRAVÝ KONCEPT. Poznáváním přístupu, jak naučit sám sebe ukazovat to pravé, aniž by byly navzájem pošlapávány naše dějiny a hodnoty lidí. V ISLÁMU, KŘESŤANSTVÍ, JUDAISMU ČI ASPIRANSTVÍ JINÝCH NÁBOŽENSTVÍ TEN PROBLÉM NENÍ. Je v konkrétních falešných lidech, kteří vírou těchto pouze využívají ke zvýšení svého vlivu moc a nabádají (NECHÁPAJE SEBE SAMA UVNITŘ CÍTĚNÍM LIDSKÝMI BYTOSTMI) ke vzájemnému nepochopení okolními náboženstvími.

Typickým příkladem westernizace okolí, je např. označování islámského strašáka za pravý koncept vzájemného sbližování. TI PRAVÍ STRAŠÁCI TOTIŽ MNOHDY SEDÍ NA MINISTERSTVECH, V PARLAMENTU ČI SENÁTU nebo AV a vůbec nezáleží na tom, je - li někdo Žid, Arab nebo Rumun, prostě když má někdo STRAŠÁKY V HLAVĚ, netvoří systém lidí, ale pouze westernizuje svou falešnou opatěrou, spočívající v naplňování vlastních kapes vysáváním okolního zřízení, za přispění hlásání nevlastních spásných politických návrhů, jak obohatit liberálně a svobodně, naší demokratickou společnost...
07. 02. 2011 | 13:16

santawizard napsal(a):

n.o.s.:Vidíš Bůh pomohl židům vyhrát ve válce.Kdo však pomáhal Janu Žižkovi?
07. 02. 2011 | 13:55

Supman napsal(a):

Bůh stvořil člověka k obrazu svému a člověk mu to dokonale oplatil.
Voltaire
07. 02. 2011 | 14:21

Tenco napsal(a):

ad hanah
/pí Haslingerová ??/

http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-tema-reflexu/18378/nekorektne-napravo-rx-diskuse.html

hanah napsal (a)
citace : "...Koho považuji za slušnějšího ?
Tak to fakt nevím.Snad Bobošíkovou, snad Macha, snad piráty...
nevím, jak je to mimo Prahu, ale věřte, že v Praze to je neoddiskutovatelný fakt. V pražské ODS jsou 2 frakce, které se spolu potýkají. S jednou z nich jsou VV velikánský kámoši. Nejde o paranoiu, bohužel. Jinak by to mohla být volba, ale
takhle nikdy ne..."

Na můj názor o VV pak :

"...mladí a vzdělaní lidé...kdo stojí za nimi vás nezajímá? Kde strana vzala peníze na volební kampaň vás také nezajímá?
Že chtějí na pimátorku prosadit Reedovou, která spolupracovala s Bémem a přinejmenším o všem věděla a mlčela, vám nevadí ?
Věci veřejné je mafiánský projekt lidí (i z okruhu ODS) ovládajících situaci v Praze...."

Z odkazu :
"...Jenže většina provozovatelů názorových webů vám odpoví, že oni nejsou novináři. Jsou přece publicisté. Ivana Haslingerová například řekla: "My bychom chtěli, aby už byl Topolánek u vlády. Za to kopeme pořád." To skutečně není novinařina. Ale je to publicistika? Vždyť publicistika je regulérní žurnalistický žánr. Ani pro ni by nemělo platit, že účel světí prostředky...."

Nu, takže to je skutečně vzorek populace jak blázen, ta hanah. Pravdomluvný člověk. Radost s ním diskutovat. :((

Rozpolcenost ? Duševní porucha ?

Závěr :

Hledání možného centra lhaní v lidském mozku dosud nemělo žádný úspěch. Vědci z Jižní kalifornské univerzity však dospěli k závěru, že existují "strukturální" rozdíly mezi mozkovou hmotou patologických lhářů a normálních lidí. O svém
objevu badatelé informovali ve studii, kterou uveřejnil odborný časopis British Journal of Psychiatry.
Vědci porovnávali s využitím zobrazovacích metod rozložení bílé mozkové hmoty, tedy nervových spojení, a šedé hmoty, čili buněk, u 108 osob. Při tomto výzkumu zjistili, že patologičtí lháři mají v porovnání s normálními lidmi v oblasti
prefrontálního kortexu, který je pravděpodobně účastný ve vytváření fobického vyhýbavého chování, o 25,6 procenta více bílé hmoty a o 14,2 procenta méně šedé hmoty.

Závěry výzkumu amerických vědců rovněž ukázaly, že lhát vyžaduje více úsilí než mluvit pravdu.

"Lhát není jednoduché... Musí se k tomu umět číst myšlenky druhých... Lhář kromě toho musí ovládat své pocity, aby nevypadal nervózní. Skrývat pravdu je prostě námaha," uvedl Adrian Raine, jeden z vedoucích vědeckého týmu.

Lidé s hustě propojenou sítí nervových buněk v prefrontálním kortexu mají výbavu, aby se svými lžemi vyvázli. "Mají takřka přirozenou výhodu," podotkl Raine.

:(((((((((((((((
07. 02. 2011 | 14:29

skura napsal(a):

Lukáš Kraus:

S Vaším komentářem 06. 02. 2011 | 03:59 vyslovuji naprostý souhlas!

Díky za něj..
07. 02. 2011 | 14:33

Tenco napsal(a):

skura
Coby člen diskuzního kroužku "jakýchsi více či méně vzdělaných salónních levičáků vzájemně si konvenujících", též souhlasím s panem Krausem.
Řekl v podstatě fundovaněji to, co já.

Ale přísahám, hanah aj. naprosto nezávislí lidé ve svých úsudcích i existenci - přečetl jsem si příspěvek pana Krause až teď.

/Hmm. Stejně si myslím, že mi to tato ve svých úsudcích ryze objektivní a co se týče grantů, dotací, či daňových zpronevěr (sponzorských darů, zejména ze strany ODS) také určitě i nezávislá novinářka neuvěří./

:))
07. 02. 2011 | 15:01

Pavel13 napsal(a):

Pane Hvížďalo, děkuji za Váš článek. Nechci se zapojovat do diskuse, už jsem se dostatečně vyjádřil pod článkem pana Hvížďaly, o německém byznysmenovi. Nemám nervy, čas a energii na další. Snad zase někdy příště.
Mne ani tak nežerou zdejší diskutující, jako masmédia. Kdo je nutí vytvářet ten falešný obraz muslim=terorista? Goebbels by z nich měl radost.
O to více potěší nějaká dobrá vlaštovka. Nedávno v ČRo byli hosty nějací mladí cestovatelé skrz Afrikou v Trabantu nebo staré Škodovce, už nevím. V jedné odpovědi řekli, že nejvíce se jim líbilo v severním Súdánu. (Pro média muslimské peklo.) Že tam byli nejmilejší lidé, chudí, ale pro hosty by udělali všechno. Asi si tam ještě zachovali zdravý rozum a nenechají se řídit podle televize.
07. 02. 2011 | 15:06

Emissary napsal(a):

Lukáš Kraus řekl nic.

Kromě exkursu do historie řekl, že je třeba zastavit různé -ismy a -fobie. Já ovšem žádné nevidím, kromě nějakých výkřiků zde. Strach z imigrace některých států vzhledem k objemu a kulturní odlišnosti je legitimní, stejně jako diskuse o něm. Jedná se totiž o jednosměrnou ulici a neschopnost demokratických systémů ze své podstaty tomu demokratickými prostředky čelit., což v budoucnosti může vyvolat řadu konfliktů.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Clash_of_Civilizations
07. 02. 2011 | 15:23

Pavel13 napsal(a):

Samozřejmě, když už někomu děkovat, pak panu Hořejšímu!
07. 02. 2011 | 15:25

Helmut napsal(a):

Pavel13:
Jiste ze to tak funguje. Ja osobne mam nejhezci zazitky s lidmi z Ukrajiny a Kosova. Ale hlavne, ze me tam na kazdem kroku meli prepadnout, zastrelit, znasilnit, prodat na organy a ja nevim co jeste.. (mimochodem ted doma vedu podobnou aferu na tema Cina..) vsechno jsou to jenom predsudky. Kazdy clovek je uplne jiny a skvele lidi najdete vsude, ale to je treba obcas nekam vyrazit a ne sedet doma a placat hlouposti. Ostatne uz v 17. stoleti napsal jeden vynikajici anglicky dramatik jednu hru, kde to vyborne vystihl:

"Nemá Žid oči? Nemá Žid ruce, tělesná ústrojí a tvar, smysly, pocity a vášně? Není snad živ ze stejného jídla, nezraní ho stejná zbraň, netrpí snad stejnými nemocemi a neléčí ho stejný lék, není mu snad v zimě stejná zima a v létě stejné teplo jako křesťanovi? Když do nás píchnete, neteče z nás krev? Když nás lechtáte, nesmějeme se? Když nám dáte jed, neumřeme snad? Když nám ubližujete, nemáme se mstít?"

Tak se mi zda, ze u tehle a podobnych debat nam trosku utika ten lidsky rozmer. Chtelo by si to uvedomit, ze se tady bavime o lidech. Sice s odlisnou kulturou (ani lepsi ani horsi, nez je ta nasi - proste jinou) nebo nabozenstvim, ale stale to jsou lide. A stejne jako vsude na svete, i mezi nimi jsou lide poctivi, hodni, pravdomluvni, ale i zli, lakomi, lhari, fanatici a extremisti. Ti z druhe skupiny mi vadi. Ti z te prvni nikoliv a je mi naprosto ukradene, odkud jsou, jakou maji barvu pleti, jak vypadaji nebo v co veri. To o tech lidech naprosto nic nerika a soudit podle toho je to nejvetsi zverstvo..
07. 02. 2011 | 15:28

Helmut napsal(a):

Emissary: Ale prosimvas. Nechte toho Huntigtona byt, ta teorie je naprosto stupidni a zcela zamlcuje nektera naprosto zasadni fakta, ktera se mu do ni nehodi. Spise to vidim tak, ze se Stret civilizaci dnes stal pro mnohe sebenaplnujicim se proroctvim a zboznym pranim. Uz jen skutecnost, ze vybarvil stejnou barvickou zeme jako Maroko, Somalsko, Uzbekistan a Indonesii svedci o docela slusnem diletantismu.. (ostatne takovi Rumuni by mu take dali za prirazeni k Rusku). Radeji si prectete clanek "Clash of ignorance" od E. Saida.
07. 02. 2011 | 15:33

Emissary napsal(a):

Helmute,

a co bych toho nechával, je to teorie jako každá jiná. Já jsem neříkal, že se něco musí stát, ale že se může stát. Dávat přednost jedné teorie před druhou nesvědčí o prozíravém přístupu, ale o ignorantství. A Clash of ignorance od E. Saida si přečtu, až dáte odkaz.
07. 02. 2011 | 15:53

Helmut napsal(a):

prosim: http://www.thenation.com/article/clash-ignorance?page=0,0

Jsou toho tri stranky.. Je to reakce na puvodni clanek S. Huntingtona, ktery pak rozpracoval na onu knihu. E. Said tady ma docela dost relevantni namitky proti stretu civilizaci. Svet je zkratka trosicku slozitejsi, nez se nam snazi namluvit Huntington..
07. 02. 2011 | 16:04

Emissary napsal(a):

Helmute,

očekával jsem tvrdou věcnou kritiku a přečetl jenom kecy E.W.Saida. Bernarda Lewise nazývá ideologem podle názvu titulu "The Roots of Muslim Rage“, Samuel Huntington je také ideolog, beztak vychází z B. Lewise a pravice uráží islám. Je to jednoduché.

Realita je ovšem podstatně složitá. Fanatičtí vůdci militantního náboženství umí zfanatizovat davy velmi rychle. Hitler to také dokázal a ani žádné náboženství nepotřeboval. Stačilo jen počkat na vhodný okamžik.
07. 02. 2011 | 16:39

fakta napsal(a):

Tady v české, převážně sekularizované společnosti diskutujeme o tom, které náboženství je lepší nebo horši? No dobře. Každý zde má možnost k diskuzi a také ji využívá. Já však stávající diskuzi chápu především jako pohled různých lidí na téma způsobu života různých lidských společenství.
A já za sebe říkám:
Není pravdou, že nezáleží na tom kdo čím je a kam patří. Naopak. Přirozenou lidskou touhou je prostě potřeba někam patřit. Touha, kterou může mít a většinou také má a chce mít, většina současných lidí. Přání patřit k nějakému většímu společenství lidí, které je zde po dobu delší než jedna nebo dvě generace a které něco po dobu mnoha generací spojuje. Tím pojítkem může být například stejný jazyk, stejné náboženství, stejné písmo, stejné kulturní a národní zvyky a tradice, společný stát, společný dějinný osud apod. Jinými slovy jedná se o termíny „ my a oni“, tedy o obecně přijímané vymezení se vůči určité jinakosti jiných lidí, jinakosti takového druhu, kterou „my“ nedokážeme nebo nechceme přijmout za vlastní a tak se nedokážeme nebo nechceme ztotožnit s těmito „jinými“ lidmi, které můžeme označit jako „oni“ a současně jde o ztotožnění se s těmi, které označujeme jako „my“. Přitom je zpravidla důležité nejen to, za koho se v tomto smyslu ve svém nitru konkrétní jedinec sám považuje ale také zda je tak svým okolím vnímán a přijímán.
Toto platí ovšem nejen pro nás a pro generace před námi, či pro generace budoucí ale rovněž pro tyto „jiné“ lidi a jejich vymezování se vůči okolnímu světu.
Na základě toho pak většina lidí pocitově ví, kde je skutečně doma a kde je pouhým hostem a podle toho se také chová. Proto se z Poláků nestali Rusové a z Čechů Němci. A proto se v Evropě z Turků většinově nestanou Němci a z Arabů Francouzi. A naopak. Z většiny Evropanů se dobrovolně ani násilím nestanou muslimové. Bylo by dobré a rád bych to napsal, ještě něco o toleranci. S ohledem na současnou toleranci mezi Srby a Kosovskými Albánci o ní však raději cudně pomlčím.
07. 02. 2011 | 16:45

hanah napsal(a):

A ještě jsem zapomněla , pane Honolulu napsat, že některejm tady definitivně hráblo. Však vy už budete vědět. :-)))
07. 02. 2011 | 16:59

zaměstnanec UMG napsal(a):

Vážený pane řediteli,
zajeďte se podívat do Londýna za dcerou - doporučuji třeba krátkou procházku Aldgate - Whitechapel. Mohlo by to na rozdíl od plané diskuse zde změnit Vaše pomýlené názory. Není divu, že trpělivost už konečně dochází i britským politikův v čele s premiérem, podobně jako v Německu.

https://www.youtube.com/watch?v=WxwJUxqlJCw
07. 02. 2011 | 17:23

Tenco napsal(a):

Střet civilizací nebude kvůli náboženství, ale kvůli ropě.
A té mají, jak známo, islamisti hafo.
Hádejte tedy, kdo asi ten střet civilizací bude potřebovat.
Kdo má 2% celosvětových zásob ropy /dojdou mu asi za 15 let/ a přitom spotřebovává 25 % roční produkce ?

Můžete třikrát.
Nápověda : Není to ani Egypt, ani Izrael, ba ani Honolulu.

O boji Al Kaida vs Al Sraida pak zde :

http://video.google.com/videoplay?docid=-8946678812836146815#docid=-794464609556127367

2. díl :

http://video.google.com/videoplay?docid=5071551231259483448#

3. díl :

http://video.google.com/videoplay?docid=5071551231259483448#docid=-3770257202329326133

Znovu - nepřítelem je nevědomost.
Tu i tam.
Potřete nevědomost a máme/te/ vyhráno.

Do doby, než dojde ropa.
:(((
07. 02. 2011 | 18:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy