Bratři Mašínové - hrdinové nebo zločinci?

21. 10. 2007 | 10:47
Přečteno 46248 krát
Před nedávnem vyvolala pozornost poznámka pana premiéra o tom, že bratři Mašínové byli hrdiny protikomunistického odboje. Toto téma ožívá v médiích čas od času již více než 15 let, zpravidla v souvislosti s blížícím se vyznamenáváním na Hradě 28. října.

Ačkoli je to asi všeobecně známo, připomeňme fakta: Bratři Mašínové zorganizovali počátkem padesátých let odbojovou skupinu, která provedla několik sabotážních akcí (např. podpalování stohů slámy). Pro svoji odbojovou činnost (inspirovanou tím, co dělal za války jejich otec, hrdina protinacistického odboje) si potřebovali opatřit zbraně a peníze. Přitom zabili dva policisty (jednoho z nich omámili a spoutaného podřízli) a v podstatě nešťastnou náhodou při rvačce o revolver také ozbrojeného civilistu (během přepadu podnikové pokladní, která vezla z banky výplaty –onen ozbrojený muž jí dělal doprovod). Posléze se úspěšně prostříleli Západního Berlína, přičemž zahynulo několik východoněmeckých vojáků a policistů.

K této otázce se velmi nedávno objevil v diskusi pod blogovým příspěvkem Jana Urbana také následující výrazný názor:

Bratři Mašínové nezabíjeli žádné nevinné lidi, ale aktivní přisluhovače režimu členy SNB a pokladníka, který bránil státní i.e. komunistické peníze atd. Tito lidé si svůj osud zvolili sami.
Mašínové měli úplně stejné právo bojovat proti tomuto zločinnému režimu jako ho měli partyzáni či odbojáři za druhé světové války (jednostranně Němci vyhlášený protektorát také nebyl s Říší ve válečném stavu, a přesto byl odboj - když při něm padli i civilisté i.e. četníci, příslušníci vládního vojska, pokladníci, úředníci - zcela legitimní). Jednostranně komunisty vyhlášená (nezvolená) bolševická republika také nikoho nezavazovala (resp. nebyl důvod se cítit být vázán) k poslušnosti, neboť byla stejně nelegální.

Jsem z hloubi duše přesvědčen, že bratry Mašíny nelze označit za hrdiny, ačkoli jistě byli neuvěřitelně odvážní a jejich motivace byla subjektivně „idealistická“. Jejich případné vyznamenání by bylo dalším mimořádně politováníhodným krokem v „studené občanské válce“ rozdmychávané tak usilovně některými našimi politiky už od poloviny 90. let a jistě by vedlo k tomu, že řada nositelů prezidentských vyznamenání by je na protest vrátila.

Nemohu než bezvýhradně souhlasit s B.Doležalem, který před rokem napsal:
Při posuzování aktivit tohoto duhu (například při úvahách o jejich společenském ocenění) je však nutné ..... ptát se po legitimitě tohoto počínání: tj. nakolik bylo přiměřené době a místu. A tady je problém: Skupina Mašínových používala prostředky běžné v občanské válce v době, kdy u nás žádná občanská válka nebyla. Nemohli být svému okolí srozumitelní a nemohli toto okolí k ničemu rozumnému inspirovat. (S tím souvisí i docela praktické potíže: jak měl ten člověk, který doprovázel pokladní s penězi, poznat, že nejde o obyčejné loupežné přepadení?) Z toho plyne, že šlo o přehnaný, radikální pokus. Takové věci zpravidla nadělají víc škody než užitku ........ . Proto kdyby probíhal plebiscit o tom, zda mají členové skupiny Mašínových být za svou činnost vyznamenáni, nemohl bych hlasovat "ano" ".

Ano, je úplně zřejmé, že se činy bratrů Mašínových tehdejšímu brutálnímu komunistickému režimu ve skutečnosti velmi hodily, protože byly využity jak propagandisticky, tak jako záminka k dalším represím, a že se tedy naprosto minuly zamýšleným účinkem. Něco podobného byl přece obdobný tragický případ v Babicích, kdy vražda místních komunistických funkcionářů byla provedena s největší pravděpodobností agentem StB, což posloužilo pro rozpoutání rozsáhlých represálií.

Konání bratří Mašínů a jejich kamarádů lze podle mého hlubokého přesvědčení s odstupem hodnotit jako politováníhodné, neuvážené, velmi nešťastné, ba tragické. Něco jiného by samozřejmě bylo, kdyby zabili příslušníka SNB při zatýkání, při obraně vlastního života v nouzi nejvyšší (jak tomu bylo v případě zabití východoněmeckých policistů a vojáků během útěku do Berlína), případně kdyby útok odbojové skupiny směřoval např. proti prokurátorům z politických procesů nebo vrcholným představitelům vražedného režimu.

Obhájci Mašínových, jako p. Stejskal, říkají, že režim, proti kterému se postavili, byl nelegitimní a že bylo tedy nejen přípustné, ale dokonce úctyhodné bojovat proti němu všemi prostředky.

Chtěl bych se tedy zeptat zastánců bratří Mašínových, jestli prostředky použité bratry Mašíny (ničení veřejného majetku, ozbrojené loupeže za účelem opatření si prostředky a zbraně pro odbojovou činnost, atd.) byly podle jejich názoru legitimní po celé období 1948-1989? Nebo jen třeba v tom opravdu krvavém stalinistickém období? A co třeba v normalizačním období – tam byly oprávněné pouze útoky výbušninami proti nástěnkám (p. Hučín), nebo i akce většího rozsahu s oběťmi na životech „přisluhovačů“? Byli legitimními cíli takového chvályhodného protikomunistického odboje třeba žáci vojenské střední školy, na které studoval p. Topolánek?

Jaké všechny sabotážní akce byly oprávněné – přepady bank, vykolejování vlaků, zabíjení jakýchkoli „přisluhovačů“, tedy samozřejmě všech členů KSČ, vojáků, esenbáků, učitelů (indoktrinovali přece děti tou ideologií nelegitimního režimu), osob jakkoli veřejně činných, konec konců všech státních zaměstnanců? „Přisluhovači“ jsme samozřejmě byli v určitém smyslu téměř všichni, kteří jsme nijak aktivně neprojevovali odpor, ale většinou se různými způsoby víceméně pasivně či dokonce aktivně podíleli na fungování tehdejší společnosti...

Srovnání s protinacistickým odbojem podle mého názoru naprosto není na místě. V 50. letech nezuřil světový válečný konflikt, komunistické vlády byly mezinárodně diplomaticky uznané, jednali s nimi představitelé demokratických států, neexistovala žádná mezinárodně uznaná čs. exilová vláda. Dokonce i kdyby za protektorátu nějaký odbojář zabil při přepadu českého četníka nebo civilistu převážejícího výplatu zaměstnancům, asi by nemohl být považován za kladného hrdinu...

Je mi líto, ale názor, že v době komunistického režimu bylo morálně přípustné zabíjet příslušníky SNB a pokladníky střežící státní peníze, nebo že vzhledem k problematické legitimitě tohoto režimu lidé nemuseli respektovat v zásadě žádná zákonná pravidla, je pro mě prostě skandální asi stejně jako názory násilných rasistů nebo teroristů jakéhokoli ražení.

Obecně myslím, že bychom neměli pohlížet se sympatiemi na násilné činy odporu proti jakýmkoli více či méně nelegitimním režimům (např. různá „národně osvobozenecká hnutí“), pokud nejde o něco opravdu mimořádného (opravdu krvavý, genocidní režim, probíhající válečný konflikt). Ostatně i otázka, který režim je či není legitimní, může být (a je) subjektivně zodpovídána různými lidmi různě (viz nejrůznější teroristické skupiny).

Není snad mravním základem evropské civilizace křesťanství? Je snad v souladu s křesťanskou morálkou použití brutálního násilí vůči skutečným či domnělým „přisluhovačům“ nemravného, nelegitimního či pololegitimního režimu (požívajícího nota bene formálního mezinárodního uznání...)? Nestojí snad morálně daleko výše odpor nenásilný, typu M.Gándhího nebo Charty 77, který bývá v posledku asi také účinnější?

Myslím, že prostě za všech okolností se slušní lidé mají snažit dodržovat základní pravidla v zásadě odvozená z Desatera a k ozbrojenému násilí se uchylovat jen za zcela mimořádných okolností. To platí jak na úrovni jednotlivců ve společnosti, tak na úrovni států.

Myslím, že otázka morálního hodnocení násilného odporu proti komunistickému režimu souvisí s dalšími, důležitějšími otázkami naší minulosti, jako např.: Je na místě klást rovnítko mezi komunismus a nacismus? Je možno považovat režim z období 1948-1989 za v zásadě stále stejný a „totalitní“?
K tomu se vrátím někdy příště.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Englishman napsal(a):

Ad bigjirka:

Byl jsem na vojně v roce 1988 a 89 u tankového pluku v Táboře (bojový útvar, stálá pohotovost) a lampasáci tam na to, jak byli v zimě 1981 na hranicích s Polskem a jak z toho bohužel nic nebylo, ještě vzpomínali.

Mimochodem: Když se pak v listopadu říkalo, že na Prahu jedou tanky, byl jsem v naprostém klidu. Tanky ČSLA byly i u bojových útvarů většinou v nepojízdném stavu. Ale to je zase jiná kapitola :-)
24. 10. 2007 | 21:00

LEVAK napsal(a):

Ad bigjirka:můžete mi prosím sdělit jakou rukavici,z jakého materiálu,použili pařížští policisté když dne 17. 10. 1961 v Paříži rozehnali pokojně demonstrující Alžířany a umlátili při tom 200 těchto demonstrujících občanů
alžírské národnosti?
Bylo to v době kdy u nás byl u moci totalitní režim!Apropo,celou demonstraci včetně policejních zákroků natáčela belgická televize a tento materiál má v uložený v archivu!
24. 10. 2007 | 21:04

PatientO.T. napsal(a):

2 bigjirka: Mám spolužáka, jistého MUDr.M.K., o 5 let staršího než jsem já. V roce 1981 byl na ZVS u tankového praporu. Zimu 1981/82 strávil s útvarem na Ostravsku. Vaše informace jsou správné!
24. 10. 2007 | 21:22

PatientO.T. napsal(a):

2 LEVAK: Z utajované zprávy inspektora Clousseaua vyplývá, že dotyční pařížští policisté použili k likvidaci pokojné demonstrace Alžířanů rukavice uvolňující smrtelné záření. Rukavice i záření měly modrou barvu. Při zákroku asistoval coby poradce student SVŠ M.T., známý jako Mirek, proslulý svou nenávistí vůči levicově zaměřeným moravským ministrantům. Toto skandální odhalení a vaše příspěvky pak jednoznačně odkrývají protilidové zaměření bratrů Mašínů a současné vládní koalice podporované přeběhlíky. Ještě, že je ta pravda tak jednoznačná... P.S. 28.9.935 (929?) byl zavražděn kníže Václav. Můžete, prosím, upřesnit, jaké rukavice použil v tomto případě jeho bratr Boleslav? Myslím, že pro naši diskusi by to mělo ohromný přínos. Děkuji.
24. 10. 2007 | 21:41

bigjirka napsal(a):

leváku, toto jsem sám několikrát citoval, protože vím, že svět není černobílý a mnoho lidí tady má tendence trochu zjednodušeně se dívat na minulost dnešníma očima. nicméně s vámi nemám žádnou chuť debatovat, pokud nemáte v úmyslu změnit vaši dikci, pro kterou jsem vám již vyslal EOC.
24. 10. 2007 | 21:43

PatientO.T. napsal(a):

2 LEVAK: A vám bylo v roce 1961 kolik? Seděl jste doma spokojen s vnitropolitickým vývojem tehdy již socialistické ČSSR a lapal u radia zprávy o nepravostech v buržoazních zemích? U nás vše v pořádku, tak se podíváme na kapitalisty? P.S. Mohu-li užít vašeho oblíbeného slova, pak tedy: "Apropó, máte na blogu M.Putny nějaký rest. Buďte zas jednou malým ministrantem a čiňte pravdu."
24. 10. 2007 | 21:50

PatientO.T. napsal(a):

Nemohu si odpustit - zdravím Vás, bigjirko, zase jste nevydržel? :-)
24. 10. 2007 | 21:52

Vaclav Horejsi napsal(a):

jarda:
Uz jsem to sice rekl 10x, ale reknu to jeste po jedenacte:
Ano, jiste, 100% souhlasim, ze ten komunisticky rezim byl hnusny i v tech 70.-80. letech, urcite by byl byval schopen zase vycenit zuby a poradne kousnout, kdyby byl ohrozen.
Jedine co tvrdim je, ze v tech 70.-80. letech se prokazatelne choval mnohem mirneji nez 25 let predtim - treba i proto, jak rika Englishman, ze uz te brutality proste nebylo potreba (a ma take pravdu v tom, ze by byvalo stacilo i jeste mnohem mene te brutality).
To nic nemeni na tom, ze uz se nepopravovalo, (temer) nemucilo, a mnohem mene zaviralo. Proc to nepriznat? Vzdyt i tak to bylo dost spatne, proc si jeste neco primyslet?
24. 10. 2007 | 21:55

bigjirka napsal(a):

paciente (nebo spíš Trpělivý) ...chjo.. :-))
24. 10. 2007 | 22:03

PatientO.T. napsal(a):

2 Vaclav Horejsi: Tyran, uváží-li, že může být mírnější, protože nemá adekvátní protivníky, je méně tyranem?
24. 10. 2007 | 22:08

bigjirka napsal(a):

Opravdu nemyslím, že byl ten režim lepší. Bestie byla pružná, líp nás tak mohla ovládat. Zjevným násilím by si byl udělal víc nepřátel.. i ve vlastních řadách. Třeba Wonku zavraždila ta písk Horvátová soudky ně zcela nemilosrdně (soudí ta písk dodnes) (u nás u svišťů každou chvíli nesmíme něco říkat...)
24. 10. 2007 | 22:16

Blechová Hana napsal(a):

Kdykoliv ve větě použiju Horvátová,můžu klidně zbytek věty už jedině vypískat!. Někdy mi to vyjde i na několik dalších vět.

A tak když někdy potkáte pískající si blechu, musí vám být jasné, že potkala buť písk Horvátovou osobně, nebo jí podobné písk soudce! Ono je těch písk pořád ještě zatraceně moc.
24. 10. 2007 | 23:01

Ivan Hochmann napsal(a):

A tomuhle člověku jsem se omluvil.Promiňte mi jsem vůl. Ivan.
24. 10. 2007 | 23:55

bigjirka napsal(a):

No... téměř nemučilo je docela dobrý, teda myslím, že Vlasta Třešňák by se na to díval trochu jinak. Wonky už se nezeptáme. Pane profesore, my oba jsme se rozhodli žít s režimem v appeasementu, nevidím však důvod, abychom si toto rozhodnutí zpětně přikrašlovali. Pokud si myslíte, že byl opravdu lepší, jste prudce naivní. A Ivane, zkuste být tolerantnější...
25. 10. 2007 | 00:49

T. Vlnka napsal(a):

2 V H. Opravdu souhlasíte, že režim byl hnusný i v 70. a 80. letech? Mohla byste to ještě jednou zopakovat? To už by bylo 12x. Nechci Vám radit, ale o změkčování blog raději nepište. Dovedete si představit tu vřavu?
25. 10. 2007 | 02:15

bigjirka napsal(a):

Máme sice svobodu slova, ale to by tedy mohla vyvstat otázka, co se to vlastně změkčovalo. :-) Protože ohledně koncentráků měla StB plány připraveny, byla to jen otázka "potřeby". Mučilo se, vraždilo se.
25. 10. 2007 | 06:46

Vaclav Horejsi napsal(a):

Ivan Hochmann:
Naprosty souhlas!! :-)

bigjirka, T.Vlnka:
Ja myslim, ze tady nikdo nic neprikrasluje - proste je evidentni, ze sibenice je horsi nez vyhazov z prace, nebo ne? Tyden demonstraci v unoru 89 byl srovnatelny s plzenskymi demonstracemi v roce 53. Jake byly postihy v obou pripadech?
Opravdu myslite, ze v 70. a 80. letech se tady mucilo a vrazdilo stejne jako v letech 50.? Opravdu potrebujeme ten hnusny husakovsky rezim (po dvanacte...) pricernovat? Vzdyt byl i tak dost hnusny, ne? Nemusime se prece ztrapnovat tim, ze si budeme nalhavat jeste neco navic?
Samozrejme vim, ze byli pripraveni zase utahnout srouby, to nic nemeni na tom, ze bych v zadnem pripade nemenil zivot pod Husakem za zivot po Gottwaldem? Vy ano?
Pan Stejskal tady dokonce rekl neco v tom smyslu, ze zivot v 70. a 80. letech tady nebyl vlastne o nic lepsi nez je ted v Severni Koreji. To je prece fatalni selhani usudku...
Ja si myslim, ze ve svobodne spolecnosti, jako je ta nase, by se melo mluvit pravdive. Pravda je dostatecne vymluvna sama o sobe.
A potrinacte: normalizacni rezim BYL HNUSNY (ale nepopravoval...).
25. 10. 2007 | 07:48

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den
chtěl bych pamětníkům připomenout, že režim musel trochu změkčit také z jednoho prostého důvodu.Tuším, že za Cartera, Zbigniew Brzeziński podsunul východnímu bloku otázku lidských práv, byla KBSE.
To ovšem nemění nic na podstatě režimu.Byla stejná od února 48 až do listopadu 89.
Pokud bychom řekli něco jiného, musel by Pavel Tigrid válet v hrobě sudy a nemohli bychom se lidem, jako pan P.S., podívat do očí.
25. 10. 2007 | 08:23

Ministr vědy napsal(a):

Pravda a její verbalizace nemohou být totéž.Přemýšlel jste někdy o sebevraždě?Zažil jste někdy šikanu?Dali vám někdy drogy do jídla?Byl jste někdy u psychiatra?
25. 10. 2007 | 09:58

Ministr vědy napsal(a):

PS:To mne Pane Hořejší jen dostala vaše otázka o šibenici a vyhazovu z práce.:)
25. 10. 2007 | 10:09

dej2 napsal(a):

Pro Jan Skalický.Prosím definici"Velké Většiny Čechů".Tohle tu bylo i při procesech s p.Miladou Horákovou a dalšími nešťastníky.Zní to i dnes velice nebezpečně.Používejte prosím větu "já mám svůj názor".Nebo je snazší se schovávat za Velkou ...?
25. 10. 2007 | 10:37

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, ten režim vraždil - viz Wonka...Souhlasím s Vámi v tom směru, že pan Stejskal normou úsudku není a v bodě Husák/Kim ujel opravdu dost... ale pozor, vnitřní charakteristika a případná krutost těchto režimů je dosti stejná - momentální chod ne
25. 10. 2007 | 11:31

Englishman napsal(a):

Ještě drobnou poznámku k srovnání Husákova a Gottwaldova režimu:

Zlomeným lidem a lidem s vymytými mozky se za Husáka žilo mnohem lépe než nezlomeným lidem s vlastním uvažováním za Gottwalda. Je však otázka, zda z tohoto srovnání něco plyne.

A mimochodem: nemylme se, vymyté mozky nám zůstaly. Jinak bychom se tady tak emotivně nebavili o něčem tak prázdném jako komunismus. Většina z nás si jen u většiny (ale ne u všeho!) z toho, co do nás komunisté naimplatovali, přehodila hodnotící znaménko.
25. 10. 2007 | 11:47

Vaclav Horejsi napsal(a):

Englishman:
Nevim, cemu rikate vymyte mozky. Podle meho mineni pokus o vymyti mozku, ktery spustili v 50. letech TOTALNE selhal. Komunistickym kecum od 60. let skoro nikdo neveril, zvlaste po roce 68, dokonce ani 99% clenu KSC.
Symptomaticke je, ze zatimco v 50. letech se rezim snazil ridit heslem "kdo nejde s nami, jde proti nam" (t.j. vyzadoval aktivni podporu), potom uz se spokojil s heslem "staci, kdyz nejdete (aktivne) proti nam; jinak si delejte a myslete co chcete". Kazdy si z nich delal jen legraci, politicke vtipy se vypravely bez zabran verejne, kdyz jsem sel vecer po ulici, z oken se linula znelka Hlasu Ameriky... Takova to byla "totalita".
Myslim, ze to je naprosto klicove.
25. 10. 2007 | 12:21

Vilík napsal(a):

Pane Hořejší, co vy to vlastně řídíte? Vždyť vy půlku pracovní doby trávíte diskutováním na netu :)))
25. 10. 2007 | 12:30

Englishman napsal(a):

Ad Václav Hořejší:

Komunistickým kecům nikdo nevěřil? Odhlédnu-li od toho, že mnozí více či méně věří explicitním komunistickým kecům dodnes, tak téměř všichni jsme věřili tomu, co svět projevů komunistických papalášů obsahoval implicitně: například že jsme lepší než lidé na Západě, protože nevěříme ani komunistům ani imperialistům. Ale nejen to.

Každý odborník na reklamu (což já nejsem) vám řekne, že vlivu reklamy se neubráníte. Nebudete věřit, že Persil vypere dočista do čista, ale stejně si krabici s Persilem v Tescu strčíte do vozíku. To samé platí pro komunistickou propagandu. Nevěřili jsme jí, dokonce po nás nikdo ani nechtěl, abychom jí věřili, ale zůstala v nás.

Ono vlastně není úplně pravda ani to, že jsme explicitním komunistickým kecům nevěřili. Neveřili jsme jim v dospělém věku. Ale co jako děti? Já jsem přestal věřit okolo dvanácti let. Myslíte, že to, co bylo před tím, ve mě nezanechalo výrazné stopy? A co vy? Vy jste jim nevěřil opravdu ani jako dítě? Nebo myslíte, že to, čemu jste jako dítě věřil, vás nyní neovlivňuje?
25. 10. 2007 | 12:51

Gogo napsal(a):

To : V. Hořejší
Pozor na statistický způsob uvažování, když hodnotíte, které období je horší a které lepší. Navíc, je horší být vězněn, nebo se zbláznit? Je horší být popraven, nebo spáchat sebevraždu? Je horší být pronásledován pro své přesvědčení, nebo ničemu nevěřit?
25. 10. 2007 | 13:35

T. Vlnka napsal(a):

V.H. No, hnusné to teda bylo. Mě jen děsí ta relativizace. Já se nedivím, že se Vám zdají 70. léta "měkčí", protože jste byl mladík plný energie a máte na tu dobu silné vzpomínky. Jasně, že to byla kolikrát sranda. My jsme se otevřeně do oličeje vysmívali profesorce občanky a jejím komunistickým kecům. Na nás to už tehdy bylo moc. Ale vůbec nic jsme nevěděli o mučení a zabíjení! Poslouchali jsme Hlas Ameriky i RFE a dlouhé seznamy signatářů etc. Ale bylo to pro nás jen takové rozptýlení. jenže pro spoustu lidí to rozptýlení nebylo. Viz. výše pan P.S., který píše o Patočkovi. Pro lidi typu Wonky, Havla, Uhla, rodinu Bendovu a další to žádná sranda nebyla. Oni byli pod strašným tlakem. Nemohli je samozřejmě popravit. Ono tehdy stačilo říct: "zítra vaše děti před školou přejede auto." Byl to daleko rafinovanější teror.

Proto se mi nelíbí, když se o tom mluví jako o "měkčím" odvárku.
25. 10. 2007 | 13:45

Vaclav Horejsi napsal(a):

Englishman, Gogo:
ja to vzdavam - asi jsme zili kazdy nekde jinde - podle vas to bylo za Husaka horsi nez za Gottwalda, OK, kdyz myslite...
Pokud jde o tu indoktrinaci - ja jsem skutecne ani jako male dite komunistickym kecum neveril; v nasi rodine bylo slovo "komunista" synomymem "spatneho cloveka". Tatinek nekdy o nekom vyjimecne rikal "Je to sice komunista, ale jinak slusny clovek". Tatinek s mnohymi navstevniky vedl velmi podvratne reci (co rikali na Svobodne Evrope atd) a nam detem rodice jen kladli na srdce "Nesmis to rikat ve skole!".
Nevim, co z tech komunistickych kecu v nas (ve vas?) zustava??? Ja to tedy rozhodne nepocituji. Ale jak rikam, asi jsme zili kazdy nekde jinde, marna diskuse...
25. 10. 2007 | 13:47

Vaclav Horejsi napsal(a):

T. Vlnka:
Prosim vas, tak se tedy zeptejte Havla, Uhla, Sokola, co oni si mysli - jestli to bylo nebo nebylo mekci. Tihle lide o tom x-krat psali, Uhl o tom pise obden...
25. 10. 2007 | 13:54

Gogo napsal(a):

Chtěl jsem jen říci, že když je v jedné válce zabito milión lidí a ve druhé tisíc, tak to neznamená, že druhá válka byla lepší než první.
25. 10. 2007 | 13:56

Ministr vědy napsal(a):

Vilíku,to je v
pořádku,já pana H.zastupuji.My blížní si takto pomáháme v zájmu dobré věci.Tady byste také nikoho nepotkal,všichni pracují jinde.Klidně přijdˇte na kávu, půjčím vám klíče.
25. 10. 2007 | 13:58

V.Horejsi napsal(a):

Gogo:
No tak to ja prave rikam, ze kdyz v jedne valce zahyne 10 lidi a v druhe milion, tak ta druha je horsi. Ale kdyz myslite, ze je tomu opacne, nebudu se cs vami hadat...
25. 10. 2007 | 13:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

rád bych jen uvedl na pravou míru naprosté nepochopení jedné mé uvahy, které zde vyjádřil svým textem pan profesor Hořejší. A pan bigjirka jej v tom podpořil.

Cituji:

"Pan Stejskal tady dokonce rekl neco v tom smyslu, ze zivot v 70. a 80. letech tady nebyl vlastne o nic lepsi nez je ted v Severni Koreji. To je prece fatalni selhani usudku..."

Pan profesor mi poslal mejl s podobným vyzněním, jaké v sobě nese tato jeho věta. Pan profesor ovšem mnou použitý výraz "důstojnější život" (viz můj příspěvek mnohem výše) zaměnil za "lepší život.!

Má odpověď byla následující:

"... pane profesore, je to míněno úplně jinak, než jste to pochopil. Individuální důstojnost se nutně nemusí odvíjet od podmínek, ve kterých žijeme. Záleží na vnitřní síle a integritě jedince. Důstojně může člověk žít i v kriminále, v koncentráku, důstojně se dá jít i na popravu. A naopak: i ve velmi vyspělé a demokratické společnosti se dá žít zcela nedůstojně (nechci si osobovat právo někoho soudit, ale řekl bych, že většina lidí u nás tak spíše tenduje k tomu druhému). Ten mravní základ (o kterém mluví Kant) je zde (ale možná v celém světě) hodně narušen.

Tahle má úvaha se dá samozřejmě neustále rozvíjet, může skončit až u buddhismu či hinduismu. Tak daleko nejsme a já ani nevím, kam s těmito svými úvahami dojdu. Teď si ale myslím, že málokdo je v Evropě či Americe schopen přijímat osud s takovým fatalismem a vnitřním klidem. Náš křesťansko-židovský étos (nakonec i muslimský) se přes nejrůznější biblické kánony směrem k takovému fatalismu nevyvíjel. Vždy v něm byl zakotven (a rozvíjen) prvek (resp. požadavek) postavit se zlu. Spoluvytvářet svůj osud nejen uvnitř sama sebe, čili jaksi niterně, ale stavět se podobně zodpovědně i k tomu, co se děje kolem nás. To je jednoduše řečeno základ evropské demokracie. Nejen svoboda (ta, řekněme, formální, ne vnitřní, ke které člověk dospívá bez ohledu na okolí) ale i zodpovědnost. Zodpovědnost za své jednání i za společnost, ve které žiji.

Asi jsem trochu ovlivněn svou velkou zálibou (tedy vedle historie WWII) a to jsou rytířské řády. Řada příslušníků šlechty cítila nejméně do cca. 15 století (někteří dodnes) nejen privilegia pramenící z jejich postavení, ale i povinnosti z něho vyplývající. Starat se o své leníky a slabší vůbec a třeba položit i život, pokud to bylo třeba. To je to, co nazývám étosem. Nejen práva, ale i povinnosti. Povinnosti, které mi nikdo nemůže uložit. Ke kterým musí každý dospět. Pokud jich dokáži dostát, mám sám za sebe – nikomu to nevnucuji – právo žít ve svobodné společnosti.

Čili opět zjednodušeně řečeno: Chovat se ke svobodě zodpovědně. A tady je ten kardinální problém: za tento projev zodpovědnosti považuji odpor proti institucionalizovanému zlu (kvalitativně úplně jiného rozměru než kdy může dosáhnout soused od vedle). Bojovat proti něčemu, jež za svůj primární cíl považuje zotročení a pokoření ostatních. Každá oběť na životech mne strašně mrzí. Zabíjení z definice odmítám. Okolnosti mne ale někdy mohou donutit se této zásadě zpronevěřit."

Na závěr: nemyslím, že by si pan profesor vyložil má slova jen proto, aby mne obvinil z morální okoralosti. Prostě je jen nepochopil.

Libor Stejskal
25. 10. 2007 | 14:02

Englishman napsal(a):

Ad Václav Hořejší:

Nikde jsem nenapsal, že to za Husáka bylo horší než za Gottwalda nebo že to bylo stejné. Napsal jsem, že to nelze jednoduše srovnávat. Za Gottwalda žili ti, které bylo třeba zlomit, za Husáka ti, kteří již zlomeni byli nebo kteří neznali nic než totalitní režim.

Co se Havla týče, úspěch komunistické indoktrinace předvedl v praxi například svým návrhem na společné zrušení VS a NATO.
25. 10. 2007 | 14:02

stejskal napsal(a):

Tak ještě k tomu srovnání režimů za Husáka a za Gottwalda. Opět se s dovolením ocituji z mejlu, kterým jsem odpovídal panu profesorovi:

"...kritériem nejsou „litry krve, intenzita muceni a průměrná delka trestu“, ale nezměněná podstata totalitního režimu, který směřuje k potlačení občanských i lidských práv člověka. Úplně stejně v Německu ve 30. letech, jako o deset let později tamtéž, jako v SSSR po celou dobu, jako v ČSSR v 50. letech, jako i dvacet třicet let později. Na této podstatě se nemění vůbec nic. Je samotným základem, filozofií totality. V tomto ohleduje režim „nezměkčoval“, byl úplně stejný. Prostě beru jiné kritérium než Vy."

No, možná se objeví i další momenty v této diskusi, kdy svůj elaborát, který jsem panu profesorovi psal přes hodinu, využiji ;-)

Libor Stejskal
25. 10. 2007 | 14:08

Ministr vědy napsal(a):

Také nám jde o využití nebytových prostor pro bezdomovce, snižování nedůvěry a výdajů na policii, samozřejmě ve prospěch vědy a nových technologií.
25. 10. 2007 | 14:12

T. Vlnka napsal(a):

V.H. O.K. V jejich některých textech o tom píší. Myslel jsem ale, že spíše kvůli úctě ke starším muklům z 50. let. Vaše argumenty ale uznávám a názor přijímám.

Jen pro pořádek ale nezapomínejme, že za normalizace bylo za odpor proti komunistickému režimu vězněno kolem 110 tisíc lidí.
25. 10. 2007 | 14:27

Ministr vědy napsal(a):

Díky pane Stejskale,poukaz na šlechtu je skvělý a nevzdávejte to, specializovaný introvert to má složité. Ale on to pochopí a moc mu pomůžete.
25. 10. 2007 | 14:34

Vaclav Horejsi napsal(a):

Ja uz opravdu nic nerikam; i ten Havel je tedy komunisticky indoktrinovany, chudak...
Myslim, ze slova p. Stejskala jsem pochopil dobre; omlouvam se, ale skutecne se mi zda, ze on i zastanci podobnych nazoru JSOU silne moralne okorali... Omlouvam se za uprimnost.
Nic na tom nezmeni jakkoli elokventni zduvodnovani, at uz se to tyka radaru a raket proti neexistujici iranske hrozbe, etiky individualniho teroru v zajmu boje za nejvyssi mravni hodnoty nebo srovnavani stalinismu s husakismem ci niterne bohateho zivota za podminek cchu-cche.
TED UZ DEFINITIVNE KONCIM - NA MOU DUSI. Na shledanou pod mym dalsim blogem.
25. 10. 2007 | 14:41

Englishman napsal(a):

Změkčování režimu: Zajímavý popis "změkčování režimu" je mimochodem v románu Nelsona DeMille The Charm School (např. http://www.eruditor.com/exe..., vyšlo i česky, ale nevím pod jakým názvem).

Jde tam o tábor, ve kterém Rusové ještě patnáct let po konci války ve Vietnamu drží sestřelené americké vojenské piloty. Během těch patnácti let se režim v táboře velmi uvolnil. Ti, kteří odmítali s Rusy spolupracovat, byli totiž už dávno zabiti, a zůstali jen ti, kteří se ohli. Ti, kteří zůstali, dostali ruské manželky, měli vlastní domácnosti, téměř idylka. Ale v okamžiku ohrožení Rusové baz váhání zase začali zabíjet.
25. 10. 2007 | 14:48

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale, úvaha z 14:02:04 je perfektní. Zašpajchruju si ji, jestli dovolíte.
25. 10. 2007 | 15:12

Čochtan napsal(a):

Za komoušů šlo někdy o krk, někdy jen o bydlo, ale vždycky šlo o duši a rovnou páteř.
25. 10. 2007 | 15:14

stejskal napsal(a):

Bude mi ctí, pane Čochtane. A děkuji za pochvalu. I Vám, pane Ministře vědy. l.s.
25. 10. 2007 | 16:04

stejskal napsal(a):

Snad jen ještě jedno upřesnění: ten odkaz na souseda od vedle tam zůstal nedopatřením (odkazoval na příměr, který pan profesor ve svém mejlu použil). l.s.
25. 10. 2007 | 16:08

LEVAK napsal(a):

Ad PatientO.T:v roce 1961 jsem byl na vojně na rozdíl od pana Klause, Pitharta a jiných,kteří studovali VŠ a později i na západě(Lovaň,Oxford,etc.).Mě úplně fascinuje Vaše demagogie!Podle Vašeho přesvědčení se všchno zlo od roku 1945-do roku 1989 soustředilo jen do prostoru střední a východní Evropy a na západ od našich hranic byl jenom pro všchny ráj.Pro Vás neexistují alžirské hromadné hroby,Chilská a Argentinská diktatura etc.Vy jste jak pohřební kůň,který má klapky na očích.Promińte je mi Vás líto.S fanatiky se nedá diskutovat.Zkrátka chybí Vám globální pohled na dějiny a běh světa!Taky bych Vám doporučoval aby jste se k padesátým letům neráčil vyjadřovat v té době jste byl ještě na houbách a vše co tady předvádíte znáte jen z doslechu!
Ad bigjirka:promiňte zapoměl jsem,že Vaše dikce je velmi jednoduchá a přemýšlení je jí cizí!
25. 10. 2007 | 18:06

bigjirka napsal(a):

dokážete leváku pochopit, že nemám zájem? neoslovujte mne, nemám zájem! nemám zájem! EOC
25. 10. 2007 | 18:32

LEVAK napsal(a):

Ivan Martin Jirous
Pavouček
lezl po záchodové míse
úzkostlivě díval se na mne
zda se to smí se

Díval se na mne úzkostlivě
zatímco čural jsem
mimo něj
tklivě
25. 10. 2007 | 18:52

PatientO.T. napsal(a):

Pane LEVAKu, je vidět, jak neskutečně hloupě uvažujete. Za prvé, události, o nichž jsem psal neznám z doslechu ale ze studia. Za druhé, nevím, proč bych se na blogu o protikomunistickém odboji bratrů Mašínů měl bavit o alžírských hromadných hrobech; možná o Katyni, to ano. Vím, že to nepochopíte, ale blog má své téma a je nutné se ho držet. Můj příklad se sv.Václavem měl i méně chápavým ukázat, kam lze v diskusi zajít, pokud budeme každý psát, co zrovna objevíme ve svém archivu. Za třetí, až umře poslední žijící účastník událostí 50. let, nebude už o nich dovoleno hovořit? Nejde vám náhodou o tohle? Chcete, aby dějinný výklad podávali ukřivdění a závistiví vojáčci ZS ze 60.let, kteří nejtěžší komunistický teror zažili jako školáci? P.S. O 50.letech jsem si nechal vyprávět od svého dědečka, vojáka, účastníka květnového povstání a jáchymovského vězně. Jeho žena, moje babička, mi o tom vypráví dodnes. P.P.S. Jsem nucen následovat bigjirku, sbohem a E.O.C.
25. 10. 2007 | 20:24

bigjirka napsal(a):

trpělivý, :-)
25. 10. 2007 | 20:54

Gustav napsal(a):

Článek rozdělil společnost na dvě poloviny - ta jedna se ztotožňuje s autorem, ta druhá pokládá Mašíny za hrdiny. Osobně si myslím, že nelze srovnávat činnost otce s činy bratrů. Vrah zůstane vrahem a navíc je ubohý v tom, že se neštítí podříznout spoutaného člověka. Vyznamenat syny by bylo plivnutí do tváře všech slušných lidí. O Mašínech vyšla obsáhlá kniha, která je oslavuje. Ta má bohužel vliv zejména na mladé lidi.
25. 10. 2007 | 22:25

bigjirka napsal(a):

Gustave, toto odsouzení mi připadá příliš ostré. Jak už tu stálo výše, jsou spíše oběťmi dvou totalitních režimů..
25. 10. 2007 | 22:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Jardo,

smazal jsem Váš příspěvek, jehož jediným cílem bylo urazit člověka, se kterým jste nesouhlasil. "Gustav, nejsi ty čistě náhodou Gusta Husák?..." Po dalším podobném příspěvku může následovat zabanování.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 10. 2007 | 23:30

bigjirka napsal(a):

Vidíte, pane Stejskale, teď ode mne obdržíte absolutorium.. tohle opravdu potřeba není
25. 10. 2007 | 23:55

jarda napsal(a):

Cílem rozhodně nebylo Gustava urazit, ale jen ironicky popíchnout. Nicméně pokud se můj výrok dotkl buď jeho či Vás jakožto editora, tak se omlouvám.
26. 10. 2007 | 01:09

jarda napsal(a):

Jinak bych ale chtěl podotknout, že například Levák tu uráží kdekoho skoro v jednom kuse, a kupodivu mu v psaní nebráníte...
26. 10. 2007 | 01:11

jarda napsal(a):

A možná by stálo za úvahu, aby buď pan profesor či kdokoliv jiný napsal nějaký blog o rozdílu urážky a ironického šlehu. To myslím smrtelně vážně bez jakékoliv ironie. Když se tu můžeme skoro týden přít, zda je zabití za určitých podmínek hrdinstvím či naopak sprostou vraždou,tak by bylo na místě rozebrat blogem a následnou diskuzí i téma, které jsem nastínil. A že by o něj byl jistě mezi zdejší komunitou velký zájem, to jsem si jako člověk z mediální branže jist...
26. 10. 2007 | 01:23

Boleslav D. napsal(a):

Tedy smazani prispevku za to, ze nekdo rekne: "Gustav, nejsi ty čistě náhodou Gusta Husák?..." mi pripada jako dosud nevidane pritvrzeni, vzhledem k tomu, ze nebyly mazany stejne nebo mnohem horsi prispevky (viz nize). Jeste absurdnejsi je to v situaci, kdy se tady jako zcela legitimni a uctyhodny nazor prezentuje, ze zabijeni esenbaku a pokladniku a strelba na hasice hasici podpaleny stoh bylo hridinstvim, ba dokonce (jiny blog p. Chromeho), ze " Velikost činu bratří Mašínových tkví v jeho existenciální jinakosti", "Jejich čin přesahuje naši dobu a nás".
Proti tomu je nadavani nekomu do Gustavu Husaku tedy skutecne jen slaby cajicek...
***********************************

Ukazky z predchozi diskuse; zvlast ty dva posledni jsou fakt "sila":
Pepe: "Z toho usuzuji, že jste obětí trapné komunistické propagandy a nemáte zdravý úsudek, což bych u člověka s Vaším vzděláním předpokládal."
Hana Blechová: "Oko, to je skvělé!
Takže do roku 1968 letec, tedy bolševik!
Co chceš k tomuto říkat, ksakru co se sem meleš!"

pgjed: "A kdyby se soudruh Hořejší rozčiloval, že ho označuji za soudruha, tak mu rád nejenom připomenu, že studovat kandidaturu a zahraniční univerzitu v době, kdy to studoval on, mohl jenom kovaný bolševik, nebo vlezlý patolízal. Ale také, že článek, který zde napsal, svědčí, na které straně barikády stojí."

JAR: "Mrtvej komunista - dobrej komunista,a čím víc jich bude mrtvejch i dneska,tím bude líp,viz Komunistickej manifest,vzpomínáte?"

Čochtan: "Zabití komunisty NENÍ vražda.
Oni s vražděním začali, tak jejich zabití je POUZE eliminace zla."
26. 10. 2007 | 07:48

Čochtan napsal(a):

Kdo hlásá třídní boj a vnucuje ho národu, ten musí počítat s tím, že v boji padne.

Pan Stejskal to sesumíroval. Abys to nemusel hledat tady to je:
Tři případy (a více jich nebylo), kdy členové skupiny usmrtili člověka v ČSR:

datum, místo: 13.9. 1951, Chlumec nad Cidlinou
oběť: příslušník SNB Oldřich Kašík
akce: přepad stanice SNB za účelem získání zbraní
plán: nechat se taxíkem zavést na místo, omámit a svázat taxikáře, vylákat příslušníka SNB ze stanice, venku ho udeřit železnou tyčí a tím zneškodnit (konkrétní postup nebyl přesně stanoven, mělo se postupovat dle situace na místě)
provedení: když se příslušník otočil zády, aby si zašel pro cosi zpět do stanice, Ctirad Mašín vytáhl z rukávu ocel a praštil ho po zátylku. Příslušník se otřesen pomalu otočil zpět a pokusil se vytáhnout pistoli. Josef Mašín ho okamžitě dvěma výstřely zastřelil.
výsledek: Přepad se nezdařil, střelba mohla vyburcovat celou stanici a proto bratři Mašínové okamžitě rychle ujeli.

datum, místo: 28.9. 1951, Čelákovice
oběť: příslušník SNB četař Jaroslav Honzátko
akce: přepad stanice SNB za účelem získání zbraní
plán: přivolat sanitku k fingované nehodě, zmocnit se jí (taxík nepřipadal po přechozím nezdaru v úvahu), řidiče a zdravotníka omámit a přivázat ke stromu (běžná praxe Mašínů), sanitkou se dopravit k policejní stanici v Čelákovicích, vylákat příslušníka, omámit ho a svázat, sebrat mu klíče a zmocnit se zbraní
provedení: podle plánu, příslušník vylákán k fingované nehodě, odzbrojen a spoután, zavezen zpět na stanici, přinucen vydat klíče a ukázat ukryté zbraně, následně omámen a po vyhodnocení nebezpečí (příslušník byl podle pozdějšího svědectví členů skupiny velmi zkušený a celou dobu si bratry Mašínovy pozorně prohlížel), rozhodnuto že musí být zabit, aby nemohl vypovídat a podat popis pachatelů, jež si zjevně velmi dobře zapamatoval. Ctirad Mašín ho tedy podřezal.
výsledek: Přepad byl úspěšný, zbraně byly získány.

datum, místo:2.8. 1952, mezi Čáslaví a Hedvíkovem
oběť: pokladník Kovolisu Josef Rošický
akce: přepad vozu vezoucí výplaty do Hedvíkova za účelem získání většího finančního obnosu na úplatky pro akci na osvobození Ctirada Mašína, který byl toho času ve věznici v Jáchymově
plán: zastavit vůz převážející hotovost v stejnokroji lidových milicí, předstírat vyšetřování, posádku vylákat z auta, omámit a svázat
provedení: V autě cestovaly čtyři osoby - řidič, bezpečák, pokladní a vedoucí závodní kuchyně, která zde byla shodou okolností (požádala kolegy o svezení). Proti nim stáli Josef Mašín a Václav Švéda. Václav zastavil vůz, vyzval řidiče aby se legitimoval, když bezpečák protestoval, přistoupil z druhé strany Josef Mašín a s namířenou pistolí jim oběma přikázal vydat zbraně a vystoupit, což se také stalo. Josef Mašín si sedl za volant, zatímco Václav vedl oba zajatce pěšky. Josef s autem odbočil k lesíku, když se pokladník pokusil zezadu zasáhnout do řízení. Josef zastavil a přikázal oběma vystoupit, aby je odvedl k lesíku, kde je chtěli svázat, taktéž pěšky. Během cesty pokladník vytáhl pistoli, kterou měl dosud ukrytou, a namířil na Josefa. Ten zjistil, že jeho vlastní pistole mu vypadla v autě, a tak se chladnokrevně vrhl na pokladníka, který stál asi 2m od něj, sebral mu pistoli a, poněvadž pokladník stále kladl odpor, během potyčky ho zastřelil jeho vlastní zbraní. Zbylí tři byli zavedeni do lesíka a tam ponecháni.
výsledek: Přepad byl úspěšný, peníze byly získány.

Ve dvou případech vytahovali komanči zbraň. Není o čem mluvit.
Ten třetí spoutaný zemřel aby nemohl popsat členy skupiny.
26. 10. 2007 | 08:01

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale, pokud Vám dobře rozumím, je označení někoho za "Gustáva Husáka" jedna z nejsprostějších nadávek ? :-)))
Výborně ! Naprosto s Vámi souhlasím !! Kdyby to tak Gustáv věděl ! Neznáte číslo do pekla ?
26. 10. 2007 | 08:16

Čochtan napsal(a):

Boleslave, část komoušů byla tohoto druhu: "Tak aby se dcera dostala na vejšku, tak vám tu přihlášku teda podepíšu. Co se dá dělat".

Na tuto skupinu se moje věta nevztahuje.
Vztahuje se ale 100% na příslušníky SNB a lidové milicionáře. (a jim podobné kreatury)
26. 10. 2007 | 08:41

bigjirka napsal(a):

Navrhuji vnímat pravidla tak, že povolen není žádný příspěvek, který je agresivní vůči diskutérovi nebo diskutujícímu bloggerovi. Ostřejší vyjádření názoru bez útoku na diskutující osoby mi nevadí, ale pan Stejskal preferuje slovník Ústavu šlechtičen. Ten by ovšem vylučoval mnohé trefné zkratky :-)))

Každopádně je třeba vnímat, že ze vzájemných útoků nemůže vyplynout nic pro diskusi prospěšného, ani uspokojivého pro diskutéry (nejsou-li to psychopati). Takže především diskutujme ad rem a ne ad hominem. Pěkný článek o diskusi napsal Karel Čapek v Marsyas/Jak se co dělá, vyskenoval jsem jej panu Stejskalovi, ale autorská práva jsou volná až od 2009, tak to asi nemůže vyvěsit.
26. 10. 2007 | 09:39

Čochtan napsal(a):

Bigjirko, citovat a okomentovat by určitě mohl. V tom by autorská práva neměly překážet.
26. 10. 2007 | 09:43

bigjirka napsal(a):

Ono fakt nemá smysl si tady nadávat. Ovšem nepociťuji smysl ani v tom, abych si nechal nadávat já a neodpověděl... Přičemž ani v jednom z takových případů pan Stejskal nenapomenul agresora, ale až mne, když jsem se ohradil. Nedovedu si vybavit diskusi, kde bych někoho napadl já.
26. 10. 2007 | 11:14

stejskal napsal(a):

Děkuji pane, jardo,

vážím si toho. Jinak Váš nápad je skvělý, byl bych rád, kdyby se toho někdo ujal.

Pane Boleslave D.,

mám poměrně přesnou představu, co je na těchto stránkách nepřípustné a co naopak ještě toleruji. Pochopte ale prosím, že nejsem stroj, a při čtení několika stovek (někdy k tisíci) příspěvků denně, musím jednat trochu schématicky. Věřte, kdybych měl možnost, budu všem vážit na lékarenskcýh vahách stejně, dělal bych to. Hodně mi na úrovni těchto stránek i rovném přístupu ke všem záleží.

Nicméně moje zásada je: pokud se jedná o příspěvek (většinou krátký), jehož jediným cílem je druhého naštvat, dotknout se ho, vytočit ho, pak jej mažu (dosaďte si za Gustava Husáka jméno Adolfa Hitlera, možná to lépe pochopíte).

Ne kvůli autorovi toho textu, ale proto, abych zabránil tomu, že se zdejší diskuse zvrhne ve vzájemné napadání a osočování (v angličtině se tomu říká "flame," už i v češtině se to na internetu používá, jako flejmování).

K něčemu se Vám přiznám: mám z takového stavu hrůzu. A proti dusím flejmování v samém zárodku. Znám totiž desítky diskusních webů, kde se to udržet nepodařilo.

Výkřiky "Mrtvej komunista - dobrej komunista" a "Zabití komunisty NENÍ vražda" jsem měl smazat. Asi jsem je v záplavě textů přehlédl, omlouvám se.

Děkuji pane, bigjirko, Vaše definice je naprosto přesná. Snad jen doplnění: pochopte, že to, co nevadí či dokonce vyhovuje Vám, nemusí být obecně přijímanou normou. Jsou lidé, kteří to mohou mít nastaveno jinak. Snažím se, aby i oni sem mohli chodit.

Co se týče vynikajícího textu z Marsyas, který jste mi poslal: oficiálně jsem požádal o prodej autorských práv (ostatně jsem Vám to říkal). Bylo mi řečeno, že má žádost se řeší. Byli bychom ochotni za možnost zveřejnění textu zaplatit.

Pokud se autorská práva nevyřeší v dohledné době, plánuji to, o čem hovoří pan Čochtan.

Libor Stejskal
26. 10. 2007 | 11:16

bigjirka napsal(a):

Vím, že jsme o tom mluvili, ale detaily jsem nevěděl.. Ten Čapkův text je opravdu dobrý.

Domnívám se, že metry musí být v zásadě dva: formulování názoru "zabij komunistu, posílíš mír" je kontroverzní, ale přípustné.. prostě názor je názor, není to názor redakce, ani můj, ani názor mnoha ostatních..

Gustave, nejsi ty náhodou Gustav Husák, prostě je agresí a tu bych považoval od začátku za nepřípustnou.

Názory holt formulujeme každý nějak a záleží na jednotlivých diskutérech, v jakém myšlenkovém vláknu se angažují.

Ostatně - prosím všechny, kterým vadí, jak formuluji názory, aby to napsali, nebo mi to poslali na mejl. Summary předám panu Stejskalovi a vezmu si z toho poučení. Nestojím o to od vlka a leváka - s těmi jsem přerušil komunikaci, ale oni mne dále osobně napadali.

Opakuji návrh na Blog, kde bychom založili asociaci správné diskuse.
26. 10. 2007 | 11:56

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
větu : "Zabití komunisty NENÍ vražda“ jsem napsal já. Vztahovala na komunisty zabité bratry Mašíny a jim podobné zrůdy 50tých let. (Gottwald a jeho parta, lidoví milicionáři, příslušníci SNB, vrazi od hranic, soudruzi bachaři z Jáchymova a jiných lágrů, (Grebeníček a spol.),... jistě Vás napadne mnoho dalších zrůd. Mezi nimi nenajdete jednoho „slušného“ člověka i kdyby jste hledal tisíc let pod mikroskopem. Pouze o těchto komouších se tu bavíme. Tuto větu považuji i nadále za pravdivou.

V žádném případě jsem nemyslel malé Čecháčky typu: "Tak aby se dcera dostala na vejšku, tak vám tu přihlášku teda podepíšu. Co se dá dělat.“
26. 10. 2007 | 11:57

bigjirka napsal(a):

To flejmování není dobré, ani já o něj nestojím, ale začíná vždy osobním výpadem.
26. 10. 2007 | 11:58

Čochtan napsal(a):

Bigjirko,
připojuji se k názoru, že výraz "Gustáv Husák" patří na seznam zakázaných slov, hned vedle výrazu "motherfucker" a "zkurvysyn".
26. 10. 2007 | 12:01

Čochtan napsal(a):

Zavazuji se, že tyto 3 výrazy nebudu NIKDY v diskuzi používat.
26. 10. 2007 | 12:03

bigjirka napsal(a):

Čochtane, do jisté míry lze souhlasit, ale i tak příliš paušalizuješ. Naprosto drtivá většina příslušníků SNB dělala totéž, co předtím četníci protektorátní a předtím prvorepublikoví. Dost výrazný rozdíl je to u milicionářů - to byla gangsterská organizace KSČ, jejíž legalita byla sporná dokonce i v tehdejší době. V podstatě je to výkřik... Zásadně jinou roli mají architekti režimu... včetně Dienstbiera, protože redakce RP byl prostě tlampač ÚV...
26. 10. 2007 | 12:04

bigjirka napsal(a):

a co ibn šarmůta?
26. 10. 2007 | 12:05

bigjirka napsal(a):

no, Gustáv Husák je tak sprosté slovo, že ho zdejší útočník použil snad opravdu poprvé :-)
26. 10. 2007 | 12:07

bigjirka napsal(a):

Myslím, že neexistoval žádný legislativní dokument, který by milice zakládal a dával jim jakýkoli pouvouir.
26. 10. 2007 | 12:08

Čochtan napsal(a):

Jirko,
hnědí socialisti měli SA, rudí zase lidové milice. "Noc dlouhých nožů" (likvidace Röhma) se od procesu se Slánským a jeho partou liší pouze způsobem provedení.

Co se "obyčejných" SNBáků týče, nemuseli oni provádět "rozkulačování", vyhazování rodin z bytů, domů jejich obchodů a dílniček ?
26. 10. 2007 | 12:17

Čochtan napsal(a):

ad Dienstbier: je to problém, do jaké míry reformní komouši mohli během pár měsíců v 68 smýt svou mnohaletou vinu za 50tá léta.
Asi to nejde jinak, než brát to individuálně. Takový Kohout se hodně snažil svou vinu smýt, a myslím, že se mu to podařilo. U jiných nevím do jaké míry.
26. 10. 2007 | 12:28

bigjirka napsal(a):

Čochtane, můj děda byl za první republiky ředitelem okresního berňáku a potom už byl v penzi a byl na brigádě a musel chodit rozkulačovat taky. Ona to byla taková komis, berňák tam hned musel připsat daně a tak... odlišuj architekty svinstva od koleček... ta kolečka už se moc jinak točit nemohla..
26. 10. 2007 | 12:30

bigjirka napsal(a):

Čochtane, vinu architekta a autora apoteóz nelze smýt nikdy. Ano, lze smývat, ne smýt. Jak smýt "psům psí smrt?"
26. 10. 2007 | 12:33

Čochtan napsal(a):

Jirko, nevím nebyl jsem při tom, ale divil bych se kdyby tvůj děda penzista nemohl s tou brigádou praštit nebo se vymluvit na chřipku. Já vím, že by to za něj udělal někdo jiný.

Archtekti svinstva, těm bych dal trest smrti. Veřejný. Alespoň měl viset v 89 celý UV KSČ. Alespoň ten, i s aparátem strany. Pokud se Havel s nimi nějak dohodl, později to dané slovo nemusel dodržet. Každý by to pochopil a uvítal.

Ta "kolečka" mohla se vrátit do fabriky k ponku. Vrátit uniformu, bouchačku a vydělávat jen část toho co měli jako SNB. Chápu, že to malý Čecháček nedokázal.
26. 10. 2007 | 12:44

Čochtan napsal(a):

Architekti bez "koleček" nic nedokáží.
26. 10. 2007 | 12:46

bigjirka napsal(a):

Máš pochopitelně pravdu, tak se hodíme všichni do plynu? Děda potřeboval k důchodu nějakou korunu,.. každý chtěl udělat alespoň malou kariéru... já taky.. ty jsi zdrhnul.. jenže to je taky specifické řešení.. ta čára je roztřepená neznatelná.. a mám husí kůži třeba z Joshisovy netečnosti.. věřím, doufám, že mí synci by estébáckého profesora nechtěli.
26. 10. 2007 | 13:26

Čochtan napsal(a):

Bigjirko,
asi nezbyde než udělat tlustou čáru,... ALE ne bez potrestáni alespoň těch bezpochybně vinných. Teď jsem o tom psal na blogu o lustráku.
Je to trauma českého národa, i když příliš lidí si to tak nebere.
26. 10. 2007 | 13:51

jarda napsal(a):

bigjirka:
Pokud zastáváte názor, že je zcela přijatelné tu na diskuzním foru napsat "Zabij komunistu - posílíš mír", pak by zřejmě, pokud vám jde o princip, že každý má právo na zveřejnění nějakého názoru, jak řešit palčivé problémy světa, bylo asi přijatelné i zveřejnění názoru "Zabij žida - posílíš mír"
Aby nedošlo k nedorozumění - já se tu nechci vůbec bavit o hodnotovém obsahu těchto dvou výroků, lišících se jen jedním jediným slovem, tedy výměnou příslušníka určité skupiny lidí za příslušníka jiné skupiny lidí. Chci jen zjistit, zda si opravdu stojíte za svým principem padni komu padni...
26. 10. 2007 | 14:29

Čochtan napsal(a):

Jardo, problém je v tom, že nemůžeš srovnávat různé skupiny lidí. Kdybys napsal "Zabij islamistu -posílíš mír" tak by to bylo něco úplně jiného.
Lidi jsou stejní akorát v počtu nohou. (tedy většinou) Jinak ne.
26. 10. 2007 | 14:40

bigjirka napsal(a):

Jardo, toto by asi měl regulovat každý za sebe. A musí také počítat s případnými trestními důsledky. Jestli to mazat - to nevím... asi je to o dohodě, zda takovéto výroky mazat či ne. Myslím, že by se sem neměly psát a že by tak měli i diskutéři vzájemně působit. Takže k prvnímu neřeknu nic, i když mi tak úplně nesedí.. a k druhému asi něco řeknu, protože mi hodně nesedí.. ale dohodneme-li se mazat, tak mazat.. nicméně to mazání mění kontext diskuse... Mě třeba pan Stejskal smazal historicky první příspěvek o založení naší strany kvůli úvaze "jak zajistit, aby nám s.....e zase nevyšplhaly po zádech" (tajenka ruský výraz pro samičku prasete). Ta úvaha neměla být o maximalizaci výroků, ale o tom, že je třeba odstranit napadání mezi niky a co nejméně zasahovat do formulování názorů.
26. 10. 2007 | 14:46

stejskal napsal(a):

Pane bigjirko, napište mi prosím Vaši představu "na Blog, kde bychom založili asociaci správné diskuse" (sem či na mejl). Není mi to úplně jasné.

Jedna z možností je, abyste "sesumíroval" své představy o správné diskusi do souvislého textu a já jej - tedy po jeho posouzení, což je standardní procedura - dám to Čtenářova blogu. Docela by mne zajímalo, jak budou lidé na Váš způsob vedení diskuse reagovat.

Takto mi to přijde jako nejlepší řešení, na samostatný blog to ale moc nevidím (ale možná mne přesvědčíte).

Libor Stejskal
26. 10. 2007 | 16:59

LEVAK napsal(a):

Pro PatientO.T.:na vojnu jsem šel po několika odkladech v roce 1959 a bylo 26 let.V roce 1961 byla berlinská krize(možná víte co to bylo) a vojna nám byla prodloužená!
26. 10. 2007 | 18:08

PatientO.T. napsal(a):

Ach, LEVAKu, jak jste neodbytný... Co plyne z vašeho curricula pro diskusi o bratrech Mašínových? Co vyplývá z vašich alžírských masových hrobů (kopali je snad Ctirad a Josef?) a jihoamerických diktatur? Ani vy nejste schopen dát tyto jevy do souvislosti s odbojem mladičkých idealistů, kterým komunisté vyhlásili válku na život a na smrt. Mohl bych vás, s poukazem na vaše prohlášení o výměně plen, utírání nosu a bytí na houbách, odkázat na Společnost přátel žehu, ve které byste našel naplnění svého života, aniž byste zanechal tíživý dluh pro další generace. Neudělám to. Vezměte laskavě na vědomí, že zde diskutuji proto, abych se seznámil s názory lidí, třeba i jiného politického zaměření, a pro to, abych se vyjádřil k tematům, která mne zajímají. V žádném případě své postoje nikomu nevnucuji, tím méně se nesnažím ohromovat politickými agitkami ve stylu, co hard disk dal. Jste-li přesvědčen o své svaté pravdě, budiž. Neobtěžujte mne, laskavě svými potrhlými citacemi, které nesouvisejí s náměty blogu. To, že se neshodneme je jisté, nikoli tragické. Trapné je ovšem číst vaše nekonečné litanie kopírované většinou bez udání zdroje a hlavně bez důvodu. Žijte si ve svém zapšklém poraženém ultralevicovém světě, jak jest nejlépe možno, ale mne z něj vynechte. P.O.T. A poslední prosba na závěr: vraťte se na blog M.C.Putny a odpovězte na položenou otázku (Náboženství, vaření a humor aneb Duch prochází žaludkem, 10.9.2007, 19´01´´). Pokud tak neučiníte, je nade vše jasné, že jste prachsprostý lhář. A to je definitivní E.O.C. (bigjirka se může smát)
26. 10. 2007 | 23:06

bigjirka napsal(a):

:-))))))))
propůjčuji kopyrajt na EOC jako freeware
26. 10. 2007 | 23:20

PatientO.T. napsal(a):

2 bigjirka: Na rozdíl ode mne, zdá se, nikdy nespíte. Přesto, dobrou noc! :-)
26. 10. 2007 | 23:28

bigjirka napsal(a):

Dobrou noc, já jdu taky :-)))) nejsem robot... ale tohle se mi povedlo, co?,, :-DDDD
26. 10. 2007 | 23:57

JaL napsal(a):

Taky jsem si přála žít jinde, než tady.A moc. Na rozdíl od bří Mašínových bych nikdy nebyla schopna povýšit svoji touhu po životě ve svobodném světě (svoji osobní touhu!)nad právo na život jiného. Který možná také toužil po životě jinde. jen prostě neměl tu odvahu...stejně, jako tenkrát drtivá většina národa.
27. 10. 2007 | 01:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní JaL,

dovoluji si upozornit, že podle mne nebyla prvotní motivací bratří Mašínů touha žít venku. Byl to především touha bojovat proti zrůdné totalitě (čs. letci také neodcházeli za hranice proto, že chtěli žít v Polsku, Francii či Británii, jejich motivace byla stejná).

Potvrzením této hypotézy je z mého pohledu skutečnost, že si Mašínové nešli po útěku užívat na Riviéru či Havaj, ale vstoupili ke speciálním jednotkám (velmi tvrdý výcvik, velmi spartánský život), protože věřili, že budou moci proti tomu, co považovali za popření dosavadního civilizačního vývoje, bojovat. Stejně jako např. ti letci.

Hezký víkend.

Libor Stejskal
27. 10. 2007 | 11:16

bigjirka napsal(a):

Jen málo lidí tu v diskusi taky Mašíny chtělo odsoudit. Ale v blog článku byla řeč o tom vyznamenání, proto jsem se k němu vracel. Vyznamenáním dát najevo, že jejich způsob boje byl správný a jeho výsledky napomohly svobodě, to si nadále nemyslím. Ze dvou důvodů:
1. Výsledky. Přesvědčivější výsledky by do značné míry legitimovaly některé nepřijatelné akce.
2. Jak jsme nedávno probírali jinde - nemyslím, že by bylo možné mít k životu jakýsi dvojí metr - viz diskusi u Františka
27. 10. 2007 | 11:44

J. Švorčík napsal(a):

Kde začíná a kde končí hrdinství? Byli hrdinové ti, kteři se dopouštěli po skončení války vražd na civilních obyvatel německé národnosti aby pak velkoryse v roce 1946 byly tyto činy prohlášeny Benešovým dekretem zabeztrestné?
Byl hrdinou únosce civilního letadla v 70. letech? Paměť je krátká, již si nepamatuji, jestli to byl Adamica, či Mičica. Jeden z nich byl totiž vrahem, druhý obětí. Asi byl hrdinou, protože ho Německo tehdy nevydalo.
27. 10. 2007 | 13:25

bigjirka napsal(a):

Pane Švorčíku, zcela jistě ne. Účelem Benešových dekretů také nebylo pokrýt zločiny při odsunu, ale odboj a osvobození. Betrestnost přece neznamená automaticky hrdinství? Ani vrah pilota není hrdinou. A myslím, že jej BRD nevydala, ale potrestala, což je logické. Pro mne osobně se ta linie rýsuje dost jasně.
27. 10. 2007 | 15:07

bigjirka napsal(a):

Myslím si, že lidé, kteří říkají, že jednou ten život tu hodnotu má a jindy ne, by to měli nějak přezkoumat.
27. 10. 2007 | 15:08

Stránský napsal(a):

Nějaký pan Stejskal zde přirovnal Bří Mašíny k naším občanům kteří bojovali na různých frontách.Myslím že je to jejich urážka přirovnávat vrahy k hrdinům.
27. 10. 2007 | 20:13

Čochtan napsal(a):

Dva ze tří zabitých zemřeli, když tahali zbraň. Není o čem diskutovat. Třetí musel zemřít aby nemohl identifikovat bratry Mašíny.

Ti zabití byli aktivní kolečka zlé teroristické, vražedné mašiny, nebyli to žádní nezůčastnění civilisti, ale byli (malou) částí komunistického systému. Jejich partaj tu vyhlásila třídní boj, jejich partaj tu vraždila, zavírala, popravovala obyčejné lidi stejně jako válečné hrdiny.

Kdo hlásá třídní boj, nemá právo brečet, když v něm zemře.
27. 10. 2007 | 20:40

Čochtan napsal(a):

JaL: ".... Který možná také toužil po životě jinde. jen prostě neměl tu odvahu.."

Tahle slova nepasují na aktivní komunisty, příslušníky SNB a lidových milicí.
27. 10. 2007 | 20:46

Čochtan napsal(a):

Pane Hořejší,
z vašeho článku jsou necenější tyto věty: "Bratři Mašínové nezabíjeli žádné nevinné lidi, ale aktivní přisluhovače režimu členy SNB a pokladníka, který bránil státní i.e. komunistické peníze atd. Tito lidé si svůj osud zvolili sami.
Mašínové měli úplně stejné právo bojovat proti tomuto zločinnému režimu jako ho měli partyzáni či odbojáři za druhé světové války (jednostranně Němci vyhlášený protektorát také nebyl s Říší ve válečném stavu, a přesto byl odboj - když při něm padli i civilisté i.e. četníci, příslušníci vládního vojska, pokladníci, úředníci - zcela legitimní). Jednostranně komunisty vyhlášená (nezvolená) bolševická republika také nikoho nezavazovala (resp. nebyl důvod se cítit být vázán) k poslušnosti, neboť byla stejně nelegální."

Z nich mohu podepsat každé slovo. Díky za ně! (i když nejsou z vašeho pera).
27. 10. 2007 | 21:03

bigjirka napsal(a):

Já bych Čochtane skončil u toho, že Mašínové byli oběťmi režimu. A nejenom našeho režimu, protože Západ nás bez uzardění hodil do chřtánu napřed Hitlerovi a pak Stalinovi s nadějí, že uchrání svou smradlavou kůži. Mezi tyhle mlýnské kameny spadla rodina Mašínových. Otec z toho vyšel jako hrdina, ale ztratil příležitost vychovávat svoje kluky. Jsem přesvědčen, že pokud by byli pod jeho vlivem a došli do takové situace, že by se byli chovali jinak. Myslím si, že otec by byl svázaného gestapáka nepodřezal. A byl by schopen prokázat, že peníze zabavené nepříteli použil na správný účel. Bohužel, tuto příležitost neměl. A s kluky se život nemazlil za Němců a potom taky ne.
Úvaha o proměně klidného území, kde žijí civilisté, v bojiště, by stála za samostatnou úvahu.
27. 10. 2007 | 21:25

Čochtan napsal(a):

Bigjirko,
obětmi režimu byl celý český národ. I ti, kteří se připosraně kvůli nadaným dětem nebo karieře přidali, nebo jen drželi hubu a krok.
OVCE.

Bratři Mašínové ale nebyli ovce, ale kousavá koťata. Během pár měsíců se z nich stali tygři.

Čest a sláva bratrům Mašínům. Hanba a smrt aktivním členům KSČ, STB a lidových milicí. Soucit s ovcemi.
27. 10. 2007 | 22:16

Čochtan napsal(a):

Omlouvám se za výraz "chcípli" ale kdybych použil jiný, lhal bych.
27. 10. 2007 | 22:22

Boleslav D. napsal(a):

S Cochtanem za lepsi a humannejsi svet!
27. 10. 2007 | 22:35

bigjirka napsal(a):

Já si Čochtane nechci ke komunismu přidat záporné znamínko, svoboda to opačné znamínko nemá, je orthogonální. I hodnota lidského života se pohybuje po jiné ose. Myslím, že Ti rozumím, ale stejně si myslím, že toto není cesta.
27. 10. 2007 | 23:04

kočka šklíba napsal(a):

Myslím, že Čochtan bude nemocný člověk, buď nemocný nenávistí nebo už možná by se našla i nějaká diagnóza, nevím nejsem odborník, ale takovéto myšlenky přece nemůže mít normální člověk, tomu nevěřím. Asi se vystavuji jeho invektivám, ale celkem mě to je jedno, jenom se docela divím zdejšímu správci, že jeho příspěvky nějak nechává bez povšimnutí,nn nechci v žádném případě p.Stejskale zase rozvířit téma kdy mažete a kdy ne :), jenom konstatování.
28. 10. 2007 | 01:37

Boleslav D. napsal(a):

Pan Stejskal si s Cochtanem celkem notuje, takze proc by ho mel mazat?
Asi podle nej ta slova o "zheblych komousich" maji take, jak by rekl p. Chromy "velikost tkvící v jejich existenciální jinakosti, jež přesahuje tragédii obětí" a "přesahují naši dobu a nás".
Cochtan by rozhodne mel dostat statni vyznamenani (spolu s Masinovymi a p. Chromym); p. Stejskal by o tom pak mohl napsat oslavny clanek.
28. 10. 2007 | 06:57

Čochtan napsal(a):

Dlouho jsem přemýšlel nad slovem "zheblý". Slovo "padlý" jsem napsat nechtěl. Byla by to urážka všem padlých hrdinů, "zemřelý", to taky nepasuje, "zdechlý" by pan Stejskal hned vymazal, "eliminovaný" se mi zdálo příliš cizí, to by neodpovídalo inteligenčnímu kvocientu některých čtenářů, s tím by měli například ti dva poslední komentátoři problémy,
tak jsem zůstal u "zheblý"

Napadne-li někoho lepší výraz, předem děkuji za podnět.

"svět bez komunistů by byl lepší a humánější svět". Může to někdo vyvrátit ?
28. 10. 2007 | 07:58

Čochtan napsal(a):

Kočko šklíbo: která věta se tě tak dotkla ? Vyprávěj! Nebyla to náhodou tahle:". Hanba a smrt aktivním členům KSČ, STB a lidových milicí" ? V které z těch vyjmenovaných organizací jsi byla ? Nejspíš v té první, že ?
28. 10. 2007 | 08:03

rebel napsal(a):

Je to přesně naopak Čochtane,svět by byl lepší a humánější právě bez takových jako jseš Ty a tobě podobných.Protože jsem už dlouho nečetl takové debilní výplody jako píšeš Ty.Mě se taky nelíbí dnešní jakoby demokracie, a myslíš si že bych měl po vzoru vrahů Mašínových vzít bouchačku a jít si odbouchnout nějakýho přisluhovače režimu?Mašínovci byly a budou jenom vrazi nic jinýho.
28. 10. 2007 | 09:13

stejskal napsal(a):

Pane Čochtane,

"zheblí...," ne. Váš text jsem vymazal (je na to paragraf 189 tr. z.). Čili neudělal jsem to samozřejmě proto, že měli pan/paní kočka šklíba v půl druhé v noci a pan Boleslav D. před sedmou ráno podezření že Vás protežuji. To s mým zásahem v mém volném čase o víkendu skutečně nemá nic společného.

Libor Stejskal
28. 10. 2007 | 09:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní/pane kočkošklíbo a pane Boleslave D.,

opravdu myslíte, že nejlepším způsobem administrace tohoto webu by bylo mazání názorů, s nimiž někdo nesouhlasí?

Mně se zase velmi nelíbí prohlášení, že Mašínové jsou vrazi. Považuji jej za hrubou urážku čestných a statečných lidí. Ale je to názor, legitmní jako každý jiný; budu-li názory mazat, co tady zbude?

Proto zasahuji především vůči adresným hrubým urážkám či vulgarismům (popř. opakovaným provokacím), a názorům nechávám co největší prostor.

Libor Stejskal
28. 10. 2007 | 09:54

bigjirka napsal(a):

rebeli, zvažujte slova... myslím, že spoušť páně Stejskalova rovněž právě měla scvaknout. I když hlavně v momentech kdy takhle paušalizuje, s Čochtanem nesouhlasím, tak nevím... Náš právní řád se tu dostal do schizofrenní situace - kdy prohlásil bolševický režim za zločinný, přitom není vyňat z přesvědčení, která by bylo zakázáno tupit a bolševici neodřeklí M-L sedí ve sněmovně. Osobně bych zastával nějakou konzistentnější cestu.
Osobně mi nepřipadá OK koncept odboje, měnícího území, kde klidně žijí lidé v území, na němž probíhá kdykoli a kdekoli boj včetně neregulérního. Hodnotu života obyčejného člověka nelze relativizovat, přijmeme-li koncept podobný hawkovu - nikdy a nikde. Existují side victims na bojišti.. to se asi nedá nic dělat a pro bojovníky je to důvod k zamyšlení, korektuře a pokání. Ti lidé, co tam žili, nestáli ve skutečnosti o žádné -ismy. Takže ismovníci by si to měli vyřídit mezi sebou. Jiná situace je u architektů a exponentů režimu, kteří zvůli instalují a jejich pomahačů do úrovně všelijakých gauleiterů, kteří režim aktivně instalují. Hitler, Stalin, Gottwald, Heydrich. Ti asi musí počítat s tím, že hájeni nejsou. Proto také chodí obklopeni ochrankou, aby je nemohli sejmout jejich nepřátelé a hlavně jejich přátelé.
28. 10. 2007 | 10:01

bigjirka napsal(a):

Každopádně - pane profesore, díky za témata.. vidíte sám, že máme leccos společného, jen moje trajektorie vedla přes průmysl do soukroma a Vaše do AV. To hodně osvětluje náš postoj na stupnici pravá/levá. Blogy mají vždycky racionální jádro, se kterým lze minimálně diskutovat. Kdybyste se tak dokázal vyvarovat občasných demagogických zkratek... ale asi bych to taky nedokázal... (třeba reforma= lumpárna, president = ignorant,...)
28. 10. 2007 | 10:20

rebel napsal(a):

To by mě pane Stejskale strašně zajímalo v čem byly bratři Mašínové čestní a stateční lidé.Nemyslíte si že jste tím urazil ještě žijící pozůstalé.Měla by se nelibost k režimu řešit zbraní i v dnešní době?
28. 10. 2007 | 10:30

bigjirka napsal(a):

Asi bych rebeli také u lidí spolu nesouhlasících zachoval vykání. Vaše otázka je relevantní. Pro komanče nebo fašouna může být dnešní policajt taky slouhou režimu, kterého je třeba odkráglovat. To že s něčím souhlasíme nebo ne, to ještě neznamená...
28. 10. 2007 | 11:00

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane rebeli.

Pokud Vy nebo já připustíme, že nás názor toho druhého může urazit, tak jistě. Pak je můj názor pro někoho určitě urážlivý.

Ne, nelibost vůči současnému režimu by se neměla řešit se zbraní v ruce. Sitauce oproti letům 1939 až 1945 resp. 1948 až 1989 je totiž diametrálně odlišná. Systém (režim, jak říkáte Vy) není totalitní, zločinný ze své podstaty, je demokratický, legální. Dává možnost nápravy v rámci svého rámce (nepotřebujete kvůli tomu zabíjet, existuje řada nástrojů zakotvených v Ústavě, není chyba systému, že je tato společnost neumí využívat).

Ve výše zmiňovaných případech ale žádná taková možnost neexistovala (proto termíny totalita či diktatura). Podrobně jsme to rozebírali pod blogem pana profesora Hořejšího. Nezlobte se, ale už to tu nechci znovu celé opakovat.

Libor Stejskal
28. 10. 2007 | 11:00

bigjirka napsal(a):

Pane Stejskale, jste příliš pevně uzavřen v klícce svých názorů a hodnotového systému. Aniž bych s takovým názorem souhlasil, dovedu pochopit, že někteří extrémněji orientovaní jedinci mohou tento režim považovat za zločinná... a... Kde je potom "objektivní" pravda? U soudu, poplatného době vždy nějakým způsobem? Já za sebe to mám vyřešeno - viz výše. Protože běžného člověka ismy tolik neberou. A ten policajt chytal spíš zloděje králíků než ideové nepřátele.
28. 10. 2007 | 11:09

stejskal napsal(a):

To samozřejmě nemohu vyloučit, pane bigjirko.

Nicméně můj hodnotový systém je podstatou mé osobnostní integrity. Ustoupím-li od něj, zhroutí se i ona (to samozřejmě neznamená, že odmítám modifikace a posuny dané vývojem svého poznávání reality. Naopak. Snažím se, aby můj světonázor byl co nejméně rigidní).

Já Vaše zdůvodnění chápu, respektuji jej, dokonce si jej i vážím (myslím, že nejsme v nesmiřitelném rozporu, jen akcentujeme různé faktory).

Já zdůrazňuji svoje přesvědčení, že člověk má právo nežít na kolenou. A sám za sebe mu tak dávám více volnosti a prostředků, jak toto své právo hájit. A znovu říkám: ty extrémní prostředky akceptuji jen pokud není jiná důstojná volba (což mi vylučuje jejich užití v této zemi za současné situace).

Podle mne za komunismu jiná důstojná volba než odpor (odboj) nebyla. Nástroje proto z mého pohledu mohl volit každý podle svého uvážení.

Ale znovu říkám: rozumím Vašemu imperativu. Myslím, že fakticky bychom se do konfliktu v podobné reálné situaci nedostali. Jen zpětně ji hodnotíme každý poněkud jinak.

Libor Stejskal
28. 10. 2007 | 11:32

stejskal napsal(a):

Mimochodem většina vojáků wermachtu byla také spíše jen temi "chytači králíků."

Je teoreticky možné, že my dva bychom se pokusili dobrovolně a záměrně dostat do situace, abychom je mohli zabíjet (třeba útěkem do ciziny a připojením se k čs. zahraničním jednotkám).

A nemuseli bychom, mohli bychom přežít válku doma v protektorátu a ty ubohé německé vojáky (a to myslím vážně, byli to stejní něšťastníci jako ti esenbáci či pokladník, někdy i větší) nechat také vklidu tu válku přežít. Nikdo z našich letců či pěšáků nemusel odejít zabíjet. A přesto šli.

Točíme se oba v argumentačním kruhu. Nepohneme se dál. Ale nemyslím, že by ty kruhy neměly tečný bod či se dokonce neprotínaly.

Libor Stejskal
28. 10. 2007 | 11:38

bigjirka napsal(a):

Netočíme. Já nejsem pacifista a defaitista a uznávám boj. V boji se střílí a někdo padne. Nebylo správné zavraždit zběhlého bulharského vojáka v 68. Bylo správné bojovat v zahraničních jednotkách i při osvobozování Prahy. Za mezní případ bych považoval okamžitou popravu nepřítel, střílejícího ze zálohy civilisty. Někde svázat a podřezat vojáka wehrmachtu, to otec Mašín nedělal. není to argumentační kruh, já tu linii vidím poměrně velmi jasně tak, že není možno kdykoli kdekoli si vzpomenout, porušit stav klidu a napadnout kohokoli, kdo má momentálně v držení něco, co potřebuju. přičemž pak ani nějaký výsledek zpětně nelegitimuje pochybné aktivity.. kdyby alespoň to...

s tím dneškem, to si myslíte Vy nebo já, že je dnešní režim celkem OK. ale i tady se může dočíst, že si to řada lidí nemyslí a považují jej za zločinný. atd.... vyznamenáme-li lidi, jejichž skutky jsou v tomto směru sporné, řekneme tím, že je to OK, brát spravedlnost tímto způsobem do svých rukou.

ano, pořád ještě zvažuji, zda i za sebe přijmu hawkův koncept - "stranicky" jsme se dohodli, že obnovení trestu smrti nebudeme navrhovat... ale i tak to pouze podepírá můj názor v této věci.

Napsal jsem - a nikdo na to nereagoval, že i velmi špatný režim zajišťuje celou řadu legitimních činností. nepovažuji za správné jej napadnout právě v těch legitimních činnostech, které slouží obyčejným lidem každý všední i sváteční den.
28. 10. 2007 | 12:17

bigjirka napsal(a):

P.S. Kdybychom měli dojem, že nemá cenu se s tím druhým bavit, asi bychom to nedělali :-)
28. 10. 2007 | 12:18

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
psal jsem: "Napadne-li někoho lepší výraz, předem děkuji za podnět."
Napadl vás lepší výraz ? Pokud ne tak proč mažete, když neznáte nic lepšího ?
28. 10. 2007 | 12:27

Čochtan napsal(a):

Bigjirko:
"...a jejich pomahačů do úrovně všelijakých gauleiterů, kteří režim aktivně instalují. Hitler, Stalin, Gottwald, Heydrich. Ti asi musí počítat s tím, že hájeni nejsou!"

Jedinný rozdíl mezi námi je v tom, že já nasazuji tu úroveň už u příslušníků SNB a lidových milicionářů.
Ty ji podle mne nasazuješ příliš vysoko.
28. 10. 2007 | 12:33

stejskal napsal(a):

Nemyslel jsem to jako útok proti Vám, ani jako rezignaci na diskusi jako takovou. Tedy to, že se točíme v kruhu. Spíš konstatování.

Vy máte své přesvědčení, já své. V tuto chvíli již nejsme ani jeden na cestě ke vzájemnému pochopení (popř. sladění svých postojů) schopni udělat další vstřícný krok.

Není to neochota, je to právě ta osobnostní integrita. Pro mne je to, co říkám o právu na odpor proti totalitě i s použitím krajních prostředků, velmi důležité. Prostě jsem k tomu po cca. třech desítkách let dospěl, odžil jsem si to.

Pro Vás je důležitý princip, který zastáváte (tedy spíš nastavení míry, která Vám oprávnění krajních prostředků neverifikuje).

Můžeme si tu snážet další tisíce argumentů na podporu svých postojů (myslím, že oba jsme toho schopni), nic se nezmění. Jsem přesvědčen, že plně chápu, co chcete říct, a respektuji to. Zároveň ale nevidím jediný důvod (tedy s ohledem na argumenty v této diskusi), proč bych měl ustoupit od svého pohledu. Nikdo mi jeho logickou stavbu nenarušil (tedy z mého pohledu).

Rozumíte, co chci říct? Mezi námi dvěma (no, v podstatě mezi většinou diskutujících) už je to jen čistá rétorika. Toto fórum už neposkytuje prostor jít dál.

Libor Stejskal
28. 10. 2007 | 12:33

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale: "protektorátu a ty ubohé německé vojáky (a to myslím vážně, byli to stejní něšťastníci jako ti esenbáci či pokladník, někdy i větší"
Službě ve Wehrmachtu NEBYLO MOŽNÉ se vyhnout. Ti kteří se o to pokusili byli popraveni.
Službě u SNB se nikdo vyhýbat nemusel, o tu se musel snažit.

To je VELIKÝ ROZDÍL !!!
28. 10. 2007 | 12:39

stejskal napsal(a):

A ještě za sebe musím říct jedno: vidím smysl diskuse (tedy i této), především v tom, že lidé ustoupí od výkřiků typu "nedokáži pochopit, jak může soudný člověk..." popř. "je to zcela proti zdravému rozumu."

Ne v tom, že druhého přesvědčím. Daleko důležitější mi přijde učit se diskutovat s pokorou k tomu druhému, jeho názoru, bez předsudků a zarytých myšlenkových vzorců, jež dělají z oponentů v diskusi nepřátele.

Jsem vždy nesmírně šťasten, když se zde potkám s někým, s kým si mohu říct: "Je mi ctí s Vaším názorem nesouhlasit. Pojďme si povídat dál (třeba o něčem jiném, na co nemáme stejný názor), je to velmi inspirativní."

Libor Stejskal
28. 10. 2007 | 12:39

stejskal napsal(a):

Máte pravdu, pane Čochtane, každý příklad kulhá.

Ale řekněme: mohl jste po válce nastoupit k četnictvu a živit rodinu s třema dětmi. Předtím jste byl pomocný dělník, moc jste si polepšil. Navíc jste netušil spousty věcí, kteréí teď víme my.

Nevím, jestli bych třeba já v sobě našel dost síly (právě teď mám malé děti), abych řekl: "Soudruzi, ta na tohleto Vám se..., takhle já si službu v represívních složkách nepředstvuji." Bylo by obecně správné to udělat, ale po zvážení všech okolností jako následků tohoto věcně správného gesta (tedy třeba i komunistického koncentráku) ... nevím. Spíš asi ne.

Snažil bych se přežít. Je to volba, těžká. Volba, která bere ohled i na rodinu. Mám na ni právo. Každý má právo volit, nikomu ho neupírám.

Touto volbou něco získávám (život v klidu, pohodlí), ale také něco ztrácím. Stávám se součástí mafie (prakticky stejné jako je ta na Sicílii; a nic na tom neměmí fakt, že jsem třeba špatně vyhodnotil situaci, neměl dost informací, karabiniéři mi zabili dědečka), a tudíž i legitimním cílem odporu (odboje).

I mně to zní dost cynicky, když to říkám (píšu), ale přesně takto to cítím. Jinak bych relativizoval svůj vztak k zodpovědnosti za sebe i společnost, ve které žiji.

Libor Stejskal
28. 10. 2007 | 12:52

bigjirka napsal(a):

Myslím, že Čochtan před chvílí správně vystihl, že jsme se uvažováním sblížili na principu, že jde o architekty a aktivní instalatéry režimu. Myslím, že se bez problémů shodneme na členech LM (pokladník stejně zahynul spíš nešťastnou náhodou). LM = SA, to je holá a čistá, nahá pravda a k tomu není co dodat. Četnictvo má za každého systému na starosti převážně ty legální a legitimní funkce systému - procento bych i v komunismu a nacismu odhadl alespoň na 80%. Nedovedu odhad přesně kvantifikovat v 50. letech.
28. 10. 2007 | 13:25

Čochtan napsal(a):

Já to chápu, pane Stejskal, a chápu i mého tátu, profesora ekonomie, když ho nejdřív verbovali do partaje, a když odmítl, tak ho víc jak padesátiletého se dvěma malými dětmi vyhodili ze školy. (nakonec díky své bývalé žačce směl učit učně matematiku.)

Ten pomocný dělník, kdyby svlékl uniformu, mohl pořád ještě jít do dolů, a vydělávat přibližně stejně. (i když ne tak lehce).
28. 10. 2007 | 13:27

bigjirka napsal(a):

Já si myslím, že tyto úvahy jsou důležité. V odboji individuálním, ale i v akcích států. Třeba Irák - Saddám byl nepochybně vyvrhel. Nastoupily na něj USA - to ještě jsem schopen přijmout. Ovšem k čemu došlo? Byl rozbit alespoň špatný systém a nastolen chaos, ve kterém trpí zase ti obyčejní lidé, kteří za Saddáma měli alespoň dodávky vody a leccos jiného. V kyselině rozpouštěl jen své Havly a Uhly. Takže 3 si oddechli a 30 milionů má denně peklo se zápasem o trochu vody. Tedy víte asi všichni, že levičák nejsem.. ale ten, kdo chce osvobozovat, by neměl přinášet zkázu a zmatek.
28. 10. 2007 | 13:31

bigjirka napsal(a):

Btw. Čochtane, ve sporu jsi byl se mnou a ne s panem Stejskalem - ten Mašíny staví na piedestal stejně jako Ty! :-)
28. 10. 2007 | 13:33

stejskal napsal(a):

Ad btw :-) :-) :-)

Sry, pánové, musím končit, manželka se už zase chce rozvádět. l.s.
28. 10. 2007 | 13:39

Čochtan napsal(a):

Zkázu a zmatek nepřinášejí Američani ale fanatičtí muslimové nejen z Iráku ale i okolních zemí.
Je to chyba Američanů, že nejsou tvrdí a krutí jako byl Sadam ?
28. 10. 2007 | 13:39

Čochtan napsal(a):

Jirko, někde jsem to už napsal, rozdíl mezi námi je v tom, kde nastavujeme laťku. Já jí dávám už na úroveň členů SNB a lidových milicionářů.
28. 10. 2007 | 13:42

bigjirka napsal(a):

Čochtan, jak jsem psal, LM=SA, "koníček"...
četnictvo je něco jiného, pane vachmajstr

pro Irak neměli američani rozumný plán, tatík Bush radši nechal skunka v díře. rozvrat režimu způsobil víc škody než užitku, tak jsem to myslel. a i kdyby se bylo Mašínům povedlo tady rozvrat nastolit, uškodilo by to lidem, stejně by přišli rusáci. čas pro odchod bolševika přišel, až když jej Reagan uzbrojil.
28. 10. 2007 | 14:35

kočka šklíba napsal(a):

Čochtan nezklamal, že?:D Pane Stejskale, přesně kvůli příspěvku Čochtana, který jste smazal jsem se zapojila do diskuze, protože i mě napadlo, že by to již mohlo být i trestné. A myslím, že nebyl první takhle neuvěřitelně nenávistný. Samozřejmě, že së nedomnívám, že by měly být mazány názory se kterými někdo nesouhlasí, to by nebyla diskuze, ale určitá mez by měla být a tohle bylo (i podle vaší reakce) za ní.
28. 10. 2007 | 14:45

bigjirka napsal(a):

vidíte, tak Čochtanovi poděkujte, že Vás zapojil do diskuse!
28. 10. 2007 | 15:59

bigjirka napsal(a):

mám speciální diskusní téma: je povoleno hanobit přesvědčení, jehož realizace byla zákonem prohlášena za zločinný režim?
28. 10. 2007 | 16:01

Boleslav D. napsal(a):

Pane Stejskale,
rekl jste:
"Mně se zase velmi nelíbí prohlášení, že Mašínové jsou vrazi. Považuji jej za hrubou urážku čestných a statečných lidí".

Mylite se. Pokud byl nekdo odsouzen za vrazdu (treba i za komunistickeho rezimu) a ani nasledne nebyl rehabilitovan, je to proste VRAH, to se neda nic delat.

Nadale povazuji za velmi nevhodne heroizovat evidentni vrazdy a zharstvi (a ostrelovani hasicu, kteri zalozeny pozar hasi).
Pokud chcete byt opravdu konsistentni, tak musite za hrdiny prohlasit i unosce letadla, kteri zabili toho kapitana Micicu a postrelili letusku. Byli pak odsouzeni v SRN k dlouholetym trestum. Respektujete tento rozsudek?
Neni prece mozne, aby o tom, jestli je nekdo vrah, rozhodovala misto soudu treba "lidova komise" ve slozeni Stejskal, Chromy, Cochtan. Zduraznuji, ze ani polistopadove soudy Masiny nerehabilitovaly, pokud je mi znamo.
28. 10. 2007 | 17:24

Čochtan napsal(a):

Já jsem jen strašně rád, že bratří Mašínové se dostali na západ, mají krásný život, a dožili se toho, že můžeme dnes svoje opovržení ke komoušům svobodně projevit. Jestli dostanou nějaké vyznamenání, co na tom záleží? To je důležité jen pro nás, jako indikátor, zda se země dostala z bolševistického myšlení. Jak je vidět, jsou tu ještě ..... které litují mrtvé komouše.
Jak ty musí mrzet (věděl bych lepší slovo) že Mašínové dosáhli svobody! Že je rudí vrazi nezabili na hranici.
28. 10. 2007 | 18:10

Čochtan napsal(a):

Bigjirko, to je geniální otázka ! Téma přímo na doktorskou práci. Napadá mě jedna výborná juristka, dobře jsme si s ní už pokecali,...
28. 10. 2007 | 18:13

bigjirka napsal(a):

No.. nehádejme se, ke konsensu schází poslední vymezení.. koho považovat za architekta a aktivního instalatéra režimu.. Protože na druhé straně zákon říká, že odboj byl legální. Já pociťuju, že u SNB je to tak okresní načalstvo. tam už se rodily koncepce boje proti kulakům atd.
28. 10. 2007 | 18:18

bigjirka napsal(a):

Zkusíme dát vědět paní doktorce.. třeba už je doktorem z obou stran.. nejen obojího práva, zepředu i zezadu :-)))
28. 10. 2007 | 18:19

bigjirka napsal(a):

Oslovil jsem paní doktorku :-)
28. 10. 2007 | 18:25

bigjirka napsal(a):

Protože ohledně kolaborace byl kolaborantem každý dělník, co dělal pro Němce zbraně.. a pro komanče taky.. takhle se to asi vymezit nedá. Já tam jako jeden z charakteristických rysů vidím to plánování a rozhodování.
28. 10. 2007 | 18:28

Athena napsal(a):

Myslim, ze bratri Masinove by meli byt vyznamenani.
Prave s prihlednutím k tomu,kde se jejich priběh odehral.

V nasi republice je obecnym rysem snazit se vse hodnotit bezbolestne spravedlive, nenasilne, relativisticky, smirlive, otrasat se nad hrubou odvetou.
Když neuděláme nic, vyjde nas to nastejno. To je nejsmutnejsi zivotni postoj, jaky lze zaujímat.
Ano, to nam jde dobre.
Proto by meli specielne u nas byt ocenovani lide, kteri prokazatelne obohacuji nas fond zbabelcu tim genem odvahy, ktery nam schazi. Nedehonestovat je s mestackou krvežíznivosti na penezchtive vrahy a srovnavat je ucelove na roven s unosci letadla do SRN. Je třeba uvědomit si ze my nezijeme v americe, ani na blizkem vychode, a pripadne oficialni oceneni bratri Masinu rozhodne neudela z budoucích generaci cechu narod teroristu, protože nas zaklad je tak silne alibisticky, ze jim nemuze nic takoveho rozhodne otrast.

V nekterych jinych zemich naopak toto kladne hodnoceni odvazneho genu rozhodne neni potreba. Nekde je gen k nasazovani vlastniho zivota a odvaha slepe branit cokoliv, i demagogii, tak silna, az je to zrudne. Ale u nas je naopak zrudna mira naseho alibismu a zbabelosti, a tim padem vyznamenani Masinu rozhodne skodlive byt nemuze.
28. 10. 2007 | 19:23

Athena napsal(a):

Dodavam jen, ze ale zaroven rozhodne nejsem volickou ODS.
28. 10. 2007 | 19:31

Čochtan napsal(a):

Jirko,
to plánování a rozhodování na každý pád, já k tomu přidávám ještě i provádění. Neboť nebýt těch, kteří prováděli, zůstaly by zločiny jen plánem.

Jsem zvědav co na to paní Klára.
28. 10. 2007 | 19:52

Čochtan napsal(a):

Atheno, velice rozumný názor!
Díky za něj !
28. 10. 2007 | 19:56

LEVAK napsal(a):

Větší demagogii než napsala paní Athena jsem už dávno nečetl.Takže za obohacování našeho národa genem odvahy je třeba ještě vyznamenat zlínského vraha Tomka,chomutovského Mrázka,spartakiádního vraha,řidičku Pragy V3S co zmasakrovala na tramvajovém ostrůvku v Praze pár těch ze šedé zóny co podporovali komunistický režim tím že pracovali a snažili se tím uživit,co s takovým plebsem,že ano paní Atheno pryč s ním tak jak to udělali bratři Mašínové s pokladníkem.Oni se mu přece legitimovali a řekli mu že jsou bojovníci za svobodu a ne lupiči ale on si nedal říci a pořád ty svěřené peníze chtěl bránit tak co s ním zařízli ho jako slepici a tím prokazatelne obohatili naš fond zbabělců tim genem odvahy.Cítíte jak ten gen odvahy tady šumí po lučinách a po skalinách a takoví Kájinci a spol.už se vydali v jeho stopách!
28. 10. 2007 | 20:35

bigjirka napsal(a):

K odsouzení mám mnohem dál než k vyznamenání
28. 10. 2007 | 22:40

stejskal napsal(a):

Pane bigjirko,

Vaše poslední věta je myslím ve vztahu k tomuto tématu skvělý základ vzájemného konsensu (tedy mezi Vámi a mnou, nemohu mluvit za ostatní "příznivce" Mašínů).
Já bych tu tezi vyjádřil obráceně, ale prakticky můžeme říct, že stojíme názorově hned vedle sebe. To myslím vážně, ne ironicky.

Ta debata - viděno výše uvedenou optikou - měla tudíž z mého pohledu smysl. Pochopili jsme myslím, o co tomu druhému jde.

Libor Stejskal
29. 10. 2007 | 00:45

bigjirka napsal(a):

Ale, tak pane Stejskale, to bylo myslím jasné od začátku, já v Mašínech, hlavně po zralé úvaze, která tu zazněla, vidím spíš oběti, víte, že k těm zločincům jsem se nikdy neklonil. Nu, mám-li se vyjádřit nějak topologicky a vnést do toho metriku vzdálenosti.. :-) ten Karel mě ještě zblbne s tou matikou na stará kolena ještě tensory, to mi scházelo. Sakra, v pět vstávám a jedu do Jičína... Ta nepřítomnost otce a to okolo udělalo víc, než si lidi myslí. To jsou věci, které se v rodinách táhnou po generace. Chodil jsem s hlokou, jejíž dědeček padnul ve WWI. Babička se naučila to zvládnout sama, maminka pak měla její ségru za svobodna a ona sama si pak nakonec pořídila taky dítě za svobodna. Takže otec hrdina, pak německej pasťák, hořkost, nepřízeň komančů,... a výsledek pro mne spíš lítost, než obdiv. myslím, že pro mne má život větší cenu než bouchačka ze skříně. Ale konec konců je mi pětapadesát a ne dvacet... třeba už těch hormonů nějak ubejvá.. ale vypadá to, že svlkem se poperu, jestli neveme trochu zpátečku :-)
29. 10. 2007 | 01:16

VK-Can. napsal(a):

Neco nejen kolem bratri Masinu.
Casto ctu mnoho uvah a nazoru, ktere se tykaji konce 2 svet. valky a 50tych let. Mnoho z nich je kompletne "mimo misu", nikoliv, ze by pisatel "na to nemel", ale protoze vekove to nezazil, cili je odkazan na dostupne informace. Bohuzel ty z tech dob jsou casto VELMI zkreslene!! At uz zamerne, ci pouhou ignoranci. Bohuzel, mnoho z nas, kteri pamatujeme tu dobu je stale mene. Proto myslim, ze bychom meli rikat to, co jsme skutecne zazili a co pamatujeme.
Jsem rocnik 1935 a tak si dovolim Vam zde napsat, jak jsem tu dobu zazil a videl ja. Rozhodne si neberu "patent" na spravnost udaju. Ma pamet saha tak nekdy do roku 1943.
Domnivat se, ze mezi prislusniky SS, Lidovych milici a SNB Z TE DOBY a dnes muslimskych bojovniku jihadu jsou "slusni lide" je sice hezke a jiste tam nekteri byli a jsou, ale bohuzel to nema vliv na jednani techto lidi. Totiz oni maji jedno spolecne - fanatickou oddanost veci!!!! Slusne vychovani ci rozumne uvazovani v mysli techto lidi NEMA MISTO!!
Budu se snazit byt strucny. Aby jste meli lepsi predstavu o tom, co byl prislusnik SS, tak jen ukazku toho, CO JSEM VIDEl! Obycejny vojak SS pokud sel po ulici, tak NEPOZDRAVIL dustojnika Wehrmachtu. Maximalne delal, ze ho nevidi ! Pokud sli 2 vojaci SS spolecne a proti nim dustojnik Wehrmachtu, tak ten dustojnik PRESEL na druhou stranu ulice ! Toho jsem byl mnohokrat svedkem!!
Po roce 1948 komunisticka strana velmi TVRDE upevnovala svoje posice, protoze ve skutecnosti mela podporu jen asi 35% obyvatelstva. Volby roku 1946 vyhrali komuniste 40% hlasu, ale koncem roku 1947 jejich podpora rapidne klesala! Po prevzeti moci v unoru 1948 dosazovali na VSECHNY klicove posice nejen ve statni sluzbe, ale hlavne ve znarodnenych podnicich jedine jejich oddane cleny BEZ ohledu na kvalifikaci. Padesata leta byla leta, kdy pridavac od zedniku, pomocny delnik, zavoznik, vratny a pod. se stavali pres noc reditele a vedouci oddelenich!!
Clenove Lidovych milic byli VYBRANE kadry a meli VELKE slovo. NIKDO si nedovolil neco namitat proti nejakemu DOPORUCENI clena L.M. !!!!
Spina a bezpravi, ktera se dela v te dobe, je jen tezko pochopit dnes. A tak je lehke se snazit posuzovat jednani bratri Masinu ve svetle dnesni situace.
Jaky je pohled na jejich jednani mezi emigranty ? Od plne podpory, az po zdrzenlive pokrceni ramen.
Muj osobni nazor ? Na odsouzeni to neni, ale na statni vyznamenani take ne.
29. 10. 2007 | 01:30

Rebel napsal(a):

Pro VK-Can.
S Vašim střízlivým hodnocením bratří Mašínů souhlasím. Problém ve společnosti je v tom, že se je někteří snaží glorifikovat a to vyvolává opačné reakce, jelikož ta kauza je skutečně složitá.
Pokud jde o hodnocení jednotlivce, příslušníka organizace dopouštějící se zavrženihodného jednání, například KSČ, máme možná trochu odlišné názory a to je dáno asi tím, že já některé ty lidi osobně znám. Většina komunistů, které jsem osobně poznal, bych spíše než za zločince označil za slabochy, kteří se v době minulé zachovali jako prospěcháři. Do KSČ vstupovali proto, aby mohli dělat svou práci nebo to odůvodňovali tím, že to dělají pro své děti, aby mohli studovat.apod.. Nazývali jsme je kariéristy.
Jsem o více než dvacet let mladší než Vy, ale trochu si pamatuji na rok 1968. Pokud označím každého komunistu za zločince, musím označit toho nejvyššího za největších zločince. Jde mi o hodnocení Alexandra Dubčeka, jako představitele KSČ v této době, což mi taky dělá problém.
Já bych raději nechal dobu minulou historikům a možná dokonce až příštím generacím, které ji budou schopni posoudit s odstupem. My se dívejme spíše do budoucnosti, jinak z nás budou oběti té doby. Bohužel si za to budeme moci sami.
29. 10. 2007 | 08:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Boleslave D.,

vyřkl jste kategorický názor, u nějž nepřipouštíte diskusi ("je to prostě VRAH a nedá se s tím nic dělat"). Budiž. Je to Váš názor, nemohu Vám jej brát ani nechci.

Z mého pohledu se jedná o právní pozitivismu http://juristic.zcu.cz/plze... (to není nadávka, ale jeden ze dvou, tří možných přístupů k právu). V tomto konkrétním případě je ale z Vaší strany podložen neznalostí faktů http://protikomunisticke.mi...

Já jsem příznivcem přirozeněprávního přístupu (viz dokument výše), ale to je v tomto kontextu nakonec vcelku jedno. Tam kde je právo jen nástrojem úzké skupinky lidí, jsou všechny uvedené přístupy k ničemu.

V žádném případě nemíním vytvářet lidové komise, které budou nahrazovat práci soudu. Neosobuji si žádné právo vynášet kategorické soudy a vydávat je za obecnou normu. Mluvím jen za sebe. Kdybych chtěl něco prosadit jako závazné pro celou společnost, vstoupil bych do politiky a pokusil bych se o to. Ale nechci.

Budou-li však soudy náhle někým podřízeny moci výkonné, a tím pádem budou zmanipulované, nebudu jejich výnosy považovat pro sebe za závazné (nebudu to dělat ani ve fašistickém režimu, ani v komunistickém, ani v žádném jiném totalitním; v KLDR jsou také spousty odsouzených lidí v lágrech, přesto jsou nevinní).

Řeknu Vám, jakou představu ve mne výše uvedená úvaha evokuje: až si v této zemi usurpuje moc jedna strana, která se prohlásí hegemonem na věčné časy, podmaní si soudy, znásilní právo, změní zákony tak, aby vyhovovaly jen jí, nad cca. čtvrt miliónem lidí vynese rozsudky s těžkými tresty a 232 trestů smrti, z nichž 178 vykoná. Nařídí Vám chodit k volbám a jásavě ji volit, jinak existenčně zničí Vás i Vaší rodinu. Části lidí to možná zase bude vyhovovat, většina se bude bát...

... tak možná já (pokud najdu odvahu, ale možná ji nikdy nenajdu), pan Čochtan, pan Chromý zkusíme vzít zbraň a téhle zrůdnosti se postavit (nebudeme chtít čekat, jestli se za padeset let rozsype sama).

Vy možná budete na druhé straně a budete říkat: to se nesmí, zákony to zakazují. A navíc byste mohli někomu ublížit.

Jsou to dva různé přístupy k životu, k zodpovědnosti, ke svobodě. Oba jsou legitimní, člověk má možnost zvolit.

Dopsáno později 12:30 hod: A možná by to bylo naopak. Kdo ví? Nikdo nemůže s jistoto tvrdit, jak bude vypadat budoucí realita. Může jen přemýšlet o tom, jak by se chtěl v určitých situacích zachovat.

Libor Stejskal
29. 10. 2007 | 09:19

LEVAK napsal(a):

Ad pan stejskal:proč potom jsou Baskové(Kurdové a další), kteří bojují za svobodu své vlasti označování nálepkou teroristé?
PS:už víte jaký je rozdíl mezi norimberskými zákony a norimberským procesem?
29. 10. 2007 | 11:04

stejskal napsal(a):

Už jsem to tu psal, pane LEVAKU, v jiném blogu. Explicitně i zde. Čili jen se parafrázuji ;-)

Pokud žijete v demokratické zemi, máte možnost dosáhnout legitimních cílů i jinými prostředky než terorem (volby, soudy, petice, projevy veřejného mínění atd).

Desítky možností, jak se bránit (neříkám, že fungují bezchybně a výsledek je okamžitý, dokonce velmi často nefungují vůbec, ale Vy máte možnost se legálně a bez toho, abyste porušoval zákony "rvát" se za svá práva). Ve Španělsku určitě (někde jsem tu dokonce psal - možná i Vám - jak nyní situace v této zemi vypadá). V Turecko je to složitější. Oboustranně.

Z toho já odvozuji (psal jsem to opravdu nejmíň pětkrát), že terorismus je v demokracii anachronismem. Jsem zásadně proti.

V totalitě žádné z těchto práv nemáte. Ani zdání. Stát Vám odebral všechna práva tohoto druhu (svobodné volby, svobodné soudy, možnost vyjádřit svobodně svůj názor). Zcela vědomě Vás tím vystavil do situace, kdy musíte volit extrémní a toho času nelegální prostředky. Jiné totiž nemáte.

Z naší diskuse mi přijde, že se obecně snažíte dosahovat maxima (okamžitá spravedlnost, zodpovědní politici, zodpovědná a spravedlivá společnost).

Mně stačí základní práva (možnost volit a být volen a svoboda projevu), vše ostatní je v mých rukou. Dokud mám tato práva, mám vše, co potřebuji. A s jejich pomocí se budu se snažit, aby svět byl pomalu, postupně lepším místem pro život. Pro čím dál více lidí. Je to pro mne výhodnější. Dělám to v podstatě ze sobeckých důvodů.

Libor Stejskal
29. 10. 2007 | 12:19

VK-Can. napsal(a):

Pro Rebel.
Zdravim a jsem rad, ze se muzete aspon s casti mych zaveru ztotoznit.
Moje snaha je, abych mohl priblizit ostatnim ucastnikum techto debat PODOBNOST dob nacismu a zacatky komunismu.
Byl velky rozdil mezi rokem 1948 a 1968 ! V roce 1948 clenove KSC byli vetsinou delnici, cili komuniste meli vylozene nedostatek vedoucich pracovniku se vzdelanim. Navic meli co cinit sice s tichym, ale o to silnejsim odporem prave z rad vzdelanych lidi a proto nikomu, kdo mel nejake vyssi vzdelani a nebyl clenem strany PRED rokem 1948, NEVERILI !! Proto jejich vybrani lide nahrazovali nedostatek vzdelani tvrdosti a bezohlednosti. Jakykoliv projev odporu ci jen nesouhlasu nebyl absolutne tolerovan!! Byla to situace velmi podobna tomu, co prave skoncilo - nacisticka okupace!
Jak za okupace nemecke, tak i v 50 letech byli vybrane kadry jako SS, Gestapo nebo SNB a Lidove milice VELMI MOCNI LIDE !! V takove situaci misto na nejake vyjednavani nebylo. Slovo techto lidi rozhodlo, zda budete mit moznost dal EXISTOVAT (v te dobe se nezilo, jen existovalo) na "svobode" a nebo, bud koncentrak za Nemcu ci TNV (Tabor Napravne Vychovy) za komunistu !
V roce 1968 jiz meli komuniste dost svych lidi se vzdelanim a tak jejich situace byla znacne rozdilna od komunistu z 50tych let! V roce 1968 nemuseli sahat k tak tvrdym krokum, jako v roce 1948.
V roce 1948 prevzali komuniste praktiky Nemcu, kteri vladli pomoci strachu a udavacstvi. V te dobe neexistovalo v jejich slovniku "ale" nebo "jestlize"! Existovalo jen "BUD" a "NEBO"!!
V soucasne dobe vidim mnoho spolecnych ukazatelu s tehdejsi dobou v situaci muslimu. Pokud to nebudem brat v uvahu, tak nedopadnem dobre !
V jejich slovniku take neexistuji slova "ale" a "jestlize"!
29. 10. 2007 | 15:18

Ministr vědy napsal(a):

Ano, ale. Jestliže, buď i nebo
mají své paralely /i alely/ v přírodě.Bohužel na strach a jeho projekce jsou civilizace krátké; jakoby nemizel.
29. 10. 2007 | 15:34

Ivana napsal(a):

Bratři Mašínové chtěli opustit zemi, kde nesouhlasili se stávajícím režimem a provedli to způsobem, který je degradoval na sprosté zločince, protože po cestě kradli a vraždili a tím porušili trestní zákon i ten dnešní. Existovala řada způsobů, jak opustit republiku, příp. se vrátit a znovu ji opustit bez toho, aby museli použít násilí. To že zvolili takovouto cestu, hovoří spíše o nedostatku morálních zábran. Takže naprosto jednoznačně by měli být za vraždy a loupeže souzeni, pokud už nebyly promlčeny. V žádném případě nejsou hrdiny, kteří by měli být vyznamenáni. A to, co řada z Vás nazývá hrůzností kom.režimu, je pouze o lidech, jejich snaze zavděčit se těm nahoře, dokázat si svou velikost a moc, získat z toho výhody atd. Navíc je nutno vzít v potaz, že po válce jsme byli v podstatě gubernií našeho Velkého bratra, který uznával knutu, protože v Rusku to v podstatě mnohdy jinak nešlo. A ten diktoval. Nevím, co by jste říkali, kdyby se u nás dělo to, co v SSSR. Navíc těchto činů se nedopouštěli komunisté z přesvědčení (mimo duchem slabších nebo nalitých obdobnou propagandou, jaká dnes je směrována proti komančům), ale většinou ti, kteří byli u komunistů.
Byl zde zmíněn i soud s prokurátorkou v procesu Milady Horákové. Ten považuji za frašku se smutným koncem, protože byla odsouzena. V tomto případě měl být v první řadě souzen soudce, který vynesl rozsudek, pokud vůbec někdo a dále ti, kteří shromažďovali důkazy. Prokurátor (v překladu státní žalobce) nemůže rozsudek ovlivnit ani vynést a obžalobu staví na podkladech od vyšetřovatelů.
A ještě jedna drobnost. V roce 1968 byly ustaveny rehabilitační senáty u Krajských soudů, které revidovaly rozsudky Státních soudů. Byly zrušeny v roce 1969 nebo 70 v rámci normalizace a mě by docela zajímalo, kolik z těch rehabilitovaných těmito senáty řvalo o rehabilitaci po roce 1989 a dodnes vykřikují, jak byli perzekuováni.
A pro rejpaly: nikdy jsem nebyla členem ani kandidátem KSČ, ale musím objektivně přiznat, že polistopadové vlády prodávaly to, co komanči za 40 let nahospodařili.
29. 10. 2007 | 15:56

bigjirka napsal(a):

Děcka, paní doktorka Klárka Vás všechny moc pozdravuje, jmenovitě kromě mě hlavně Čochtana. Je to filuta a důmyslnice:

Co je hanebné, nelze opětovně zhanobit, podobně jako by nebylo stíhatelné namočení vody, zaprášení prachu nebo pokálení exkrementu!

Takže dejte si to!

Ona ještě píše abstracta a bude obhajovat, tak zatím nemůže.
29. 10. 2007 | 16:48

Čochtan napsal(a):

Že ji držíme palce !!!
Všechny 4 !
29. 10. 2007 | 18:13

Čochtan napsal(a):

Ivano: "...Existovala řada způsobů, jak opustit republiku, příp. se vrátit a znovu ji opustit bez toho, aby museli použít násilí...."
Jak pro koho, pro Mašíny rozhodně ne !
29. 10. 2007 | 18:14

Čochtan napsal(a):

Ivano: "..co komanči za 40 let nahospodařili..."
Ano, komanči byli tak skvělí hospodáři, že nám i Švýcarsko zavidělo životní úroveň :-))))

A teď tu o Karkulce a hodném vlku.
29. 10. 2007 | 18:17

bigjirka napsal(a):

No jasně, mohli republiku opustit třeba zpopelněni a vracet se sem a tam po molekulách. Nic nechápeš, Čochtane.
29. 10. 2007 | 18:39

VK-Can. napsal(a):

Pro pani/slecnu Ivanu.
Dovolim si reagovat na Vase radky. Presne receno, jen na nekolik radek.
Z vasich slov je mne jasne, ze dobu po roce 1948 jste neprozila. Jeden velmi dulezity fakt : v roce 1948 nikdo nebyl U komunistu!!! To byli vsecho komuniste Z PRESVEDCENI!!! Az teprve mnohem pozdeji byli lide U komunistu.
Moje druha pripominka - Vase slova: "...že polistopadové vlády prodávaly to, co komanči za 40 let nahospodařili."
K tomu bych si dovolil poznamku .V roce 1947 bylo CSR, co do zivotni urovne na 3 miste v Evrope (za Svycarskem a Svedskem) a na 12 miste ve svete!! V roce 1989 bylo tusim na 25 miste v Evrope a na 72 ve svete !! Slysela jste nekdy o zestatnovani ?! Pokud ne, tak to bylo, ze prisli 3 panove z ONV s kusem papiru a sdelili majiteli podniku, tovarny, kramu nebo i trafiky, ze v zajmu rozvoje narodniho hospodarstvi jeho vlastnictvi PRECHAZI do vlastnictvi STATU. Tecka. Hodnota toho papiru a toho, co tam bylo napsano pro majitele representovala hodnotu toaletniho papiru!!
Takze komanci toho moc za tech 40 let nenahospodarili, ale hodne nakradli a jeste vice promarnili, viz zivotni uroven kdyz stat prebirali a kdyz ho predavali ! Mluvim z vlastni zkusenosti, protoze muj deda byl obstatnen onim dokumentem!
Zemrel kratce po teto udalosti.
Trochu mene resolutnosti ve Vasich uzaverech a trochu vice informaci by mozna prospelo.
Nic ve zlem, jen jsem myslel, ze bych Vam mel sdelit i druhou stranu mince.
29. 10. 2007 | 18:42

Jana J napsal(a):

Čochtane, někde jste už něco o sobě napsal - myslím, že máte technické vzdělání a jste emigrant . Řekněte mi, tam, kde jste žil celou tu dobu, co my jsme tady "přisluhovali" jste jedinkrát neměl důvod zaregistrovat nedemokratické tendence? Stačí, že vláda je tzv, "demokraticky zvolena" a může klidně organizovat války a vraždění a výcvikové tábory pro teroristy? A co umlčování tzv. antisemitských živlů na amerických a britských univerzitách? Všechno je v pořádku? Podpora daleko hnusnějších režimů než je ten Castrův,stačí, že tam uspořádají cirkus zvaný "svobodné volby"? není to to samé, co kritizujte na druhé straně?Já, když vidím cirkus kolem amerických voleb a mluvím o nich s Američany, kteří vědí, že je to volba mezi dvěma monarchiemi, bych dogma svobodných voleb tak neglorifikovala. Lidé v USA mají na veřejné dění asi stejný vliv jako jsme měli tady za komunismu, s tím rozdílem, že říkat mohou skutečně co chtějí, ale bezmocní jsou stejně. Co vy na to?
29. 10. 2007 | 18:48

Čochtan napsal(a):

2 VK-Can.
Perfektní !
Obávám se ale že to ta .... nepochopí.
29. 10. 2007 | 20:50

bigjirka napsal(a):

No a proč se Jano na tu kubu nevystěhujete, když je tady tak hnusný režim a tam tak bááááááááááááááječný?
29. 10. 2007 | 20:57

bigjirka napsal(a):

co říkáš Čochtane tomu hanobení? To se doktorce obojího povedlo, co?
29. 10. 2007 | 20:57

Čochtan napsal(a):

Co já na to Jano ?
Že na universtě ve Frankfurtu u vchodu do mensy, měli svoje stolky marxisti, leninisti, stalinisti, maoisti, trockisti a jiná rudá pakáž. Oni kecali podobné pitomosti jako ty. Na rozdíl od tebe z toho vyrostli. Jako třeba Trittin, Fischer, Schröder,....
29. 10. 2007 | 20:58

Čochtan napsal(a):

Bigjirko, kde ?
29. 10. 2007 | 20:59

Čochtan napsal(a):

Jó už vídím:
"Co je hanebné, nelze opětovně zhanobit, podobně jako by nebylo stíhatelné namočení vody, zaprášení prachu nebo pokálení exkrementu"

Kurňa, já věděl že je to chytrá ženská !!! Perfektní !!
29. 10. 2007 | 21:01

Čochtan napsal(a):

" zaregistrovat nedemokratické tendence" .
Ale jó, fůru. A všechny vycházely zleva.
29. 10. 2007 | 21:04

bigjirka napsal(a):

:-)))))))))))))))
alespoň že hanobit můžem..
29. 10. 2007 | 21:04

bigjirka napsal(a):

A vy jste Jano taky antisemitský živel?
29. 10. 2007 | 21:05

Čochtan napsal(a):

Bigjirko, podpálit hořící barák není taky tak jednoduché ! :-)))
29. 10. 2007 | 21:06

VK-Can. napsal(a):

Pro Cochtana.
Diky za "pochopeni". Protoze jsem dost optimista, tak verim, ze adresatka aspon zvazi ma slova.
Jinak mam dotaz. Nevi nekdo jak rychle preskocit prectene prispevky?
Za eventuelni radu dekuji.
29. 10. 2007 | 22:05

bigjirka napsal(a):

VK, asi to nejde
29. 10. 2007 | 22:25

jarda napsal(a):

Tady asi bude téma "Mašíni" živé i tehdy, až budou bratři dávno mrtví... :-))))
29. 10. 2007 | 23:10

VK-Can. napsal(a):

Pro bigjirka.
Skoda. Diky.
30. 10. 2007 | 00:09

Rostislav Konopa napsal(a):

Prestoze autor clanku shrnul zname skutecnosti pomerne presne, v zasade s nim nemohu souhlasit s relativizovanim faktu. Ponecham-li stranou otazku, zda jsou Masinove a Milan Paumer (o nem se autor nezminuje) hrdinove, je trestuhodne nezminit se o tom, jaky v te dobe byl rezim: 50. leta 20. stoleti od roku 1948 do roku 1953 byly horsim obdobim pro Cechy nez necisticka okupace. Komunisti se chovali k ostatnim obcanum hure nez okupanti, autor zrejme zapomnel, ze lide se svobodne nemohli pohybovat, byla brutalne omezena obcanska prava a demokracie bylo sproste slovo. Obcanska valka, tady, mily pane, byla. A zacali ji komunisti. Masini chteli jen to, co tisice jinych. Pro me jsou to hrdinove, postavili se proti komunistum se zbrani v ruce, dokazali projit pres tisice vojaku, nevzdali se a byli ochotni obetovat svuj zivot za svoji svobodu. Neni to dost hrdinske? Debata nad Masiny me v Cechach zacina uz unavovat, je to totiz stale stejne, byvale komunisty nejme schopni dostat pred soud, Grebenicek se soudu vyjimecne vyhybal 11 let a "spravedlnost" by chtela soudit hrdiny? Ale kdeze...
30. 10. 2007 | 17:17

LEVAK napsal(a):

Vrah zůstane vrahem ať už svůj čin zdůvodňuje jakkoliv.A napsat že roky 1948-1953 byly horším obdobím než nacistická okupace může jen chorý mozek zralý k přijetí bez teploty v Bohnicích!
30. 10. 2007 | 18:16

JV napsal(a):

Velice doporučuji si přečíst a porovnat činnosti odbojové skupiny Tři králové(otce br. Mašínů) a bratří Mašínů.
S tačí wikipedia. Myslím,že rozdíl je velice dobře vidět na první pohled.Potom se můžeme bavit i o hrdinství a "omluvitelnosti" některých jejich činů.
30. 10. 2007 | 18:35

Monitor napsal(a):

Vyznamenat bratry Mašíny = povýšit úkladné brutální vraždy na legitimní prostředek člověka k získání čehokoli.

Bez ohledu na režim, politické a náboženské vyznání jsme lidé a každý z nás uznává určité morální hodnoty.
Mezi základní hodnoty patří lidský život.
Každý člověk má právo na život stejně jako onen úředník doprovázející pokladní a i ten bezbraný svázaný policista, který byl brutálním způsobem zavražděn.
Svobodu vykoupenou zločinem nelze považovat za hrdinství.
Žádná ideologie nemůže a nesmí hájit zločiny.
30. 10. 2007 | 19:08

kočka šklíba napsal(a):

monitor: přesně, lépe to snad ani nejde napsat, a musím říct, že někteří z diskutujících jsou velkým zkalmáním, včetně editora
31. 10. 2007 | 01:50

kocka_sex napsal(a):

našla jsem to tady http://www.vsudebyl.cz

uyt
31. 10. 2007 | 12:36

Čochtan napsal(a):

Monitore mezi "policistou" a "příslušníkem SNB" je dost podstatný rozdíl.
31. 10. 2007 | 14:37

bigjirka napsal(a):

Čochtane, byl to venkovskej četník, jehož náplní za Hitlera i Gottwalda je převážně chytání zlodějů králíků, oni počítali s tím, že tam ty zbraně získají snadněji. Jsem dalek nadměrného odsouzení, ale také adorace.
31. 10. 2007 | 15:23

bety napsal(a):

Nějak jsem se ztratila v debatě - tak to byl venkovský četník a to si jako myslíte, že jeho život neměl žádnou cenu - no minimálně pro jeho rodinu ano - a "hrdinové" batři Mašínové ho prostě zavraždili ... ó jak hrdinský čin ... to si vážně myslíte, že vražda, ať už je ve jménu čehokoli se dá omluvit, proto vznikla tato debata? no jestli si většina z vás myslí, že shora uvedení bratři jsou udatní reci ... a podle některých si zaslouží metál - tak to se začínám opravdu bát o vaše duševní zdraví - vidím to tak na léčebnu pro choromyslné ... všechny zdravím
31. 10. 2007 | 16:17

Olda napsal(a):

Měli by být vyznamenáni ,aspon by se ukázalo jaký režim tady máme a byli by jsme první zemí ,která dává státní vyznamenání vrahům a teroristům
31. 10. 2007 | 22:49

bigjirka napsal(a):

Když už chcete psát hnusoty, pište je alespoň gramaticky správně.
31. 10. 2007 | 23:00

Furt levý napsal(a):

Obhájce Mašínů nelze nazvat jinak než zvrhlíci. "Odbojáři" Mašínové nezískali pro své dobrodružné akce žádnou občanskou podporu.Kdyby bylo tehdy v této zemi tak zle, jak to mnozí popisují, tak by se k nim připojilo více lidí.Možná i masovou podporu by získali. Mašínové byli jen dobrodruzi, protikomunisticky infikovaní takovými vysílači jako Svobodná Evropa či Hlas Ameriky. Vždyť oni neměli žádné životní zkušenosti a byli moc mladí na to aby chápali cíle nastupující komunistické vlády. Co kdyby tak jednali komunisté dnes. Pro komunisty je současný režim nepřijatelný, režim, který napáchal už daleko více škody než režim za vlády komunistů. Mají podřezávat policajty, či pokladníky a pod. jako Mašínové. Mašínové jsou zrůdy!!!
31. 10. 2007 | 23:07

bigjirka napsal(a):

zrůdy komunistické ploskolebé existují furt. fuj
31. 10. 2007 | 23:57

Monitor napsal(a):

To Čochtan:
To je celkem dobrej vtip, za totáče zloděje zřejmě chytali "odbojáři".
Váš argument postrádá opodstatnění a potvrzuje přesně to co jsem napsal.
Přes ideologickou zátěž postrádáte objektivní náhled na svět. Podříznutí svázaného bezmocného člověka je a bude vždy sprostou brutální vraždou ať je ten člověk kdokoli, třeba příslušník SNB. Byl otcem, manželem ... zrovna tak jako třeba vy.
01. 11. 2007 | 07:16

Louka napsal(a):

Řeči Václava Hořejšího jakoby potvrzovaly tezi: "Hloupý jako vědec".
Hořejší ve svém textu dokazuje, že o příběhu odbojové skupiny bratří Mašínů četl zejména z propagandistických komunistických tiskovin, jejichž bláboly zcela nekriticky přejímá jakoby šlo o fakta.
Závěry Václava Hořejšího jsou vizitkou jeho publicistické práce - Václav Hořejší je diletant v oboru historické publicistiky a měl by se stydět a prosit čtenáře o odpuštění.
01. 11. 2007 | 23:30

Ondřej napsal(a):

zdejší komentáře jsem nečetl.
O Mašínech téměř vše.
Zkusme si představit, že v domě kde bydlím mě sledují,uliční důvěrník má pistoli, jak to v poválečné euforii bylo. Chci efektivně působit proti komunismu a lidské naivitě. Uvažuji tedy jako voják. Protivník JE VOJÁK. Nejsem hrdina jako
Mašínové, abych to dokázal.
02. 11. 2007 | 01:09

dej2 napsal(a):

@31.10.23.07.54 Omlouvám se asi mám na monitoru nějaký flíček.Je tam napsáno "furt levý"nebo"furt blbý"?
02. 11. 2007 | 08:33

bigjirka napsal(a):

Ondřeji, když nečteš, nepiš :-/
02. 11. 2007 | 09:50

ladis napsal(a):

Masinove byli hrdinove.Bojovali proti zlocinemu komunistickemu
rezimu.
05. 11. 2007 | 20:20

Prihodny ctenar napsal(a):

Jestli Horejsi vi o biochemii tolik co vi o historii, pomoz Pan Buh jeho studentum. Mozna, ze by udelal dobry zacatek tim, kdyby si neco precetl. Je preci pan profesor. Magor!
06. 11. 2007 | 00:51

Eva napsal(a):

Nečetla jsem ani článek, ani diskusi. Dovedu si to představit. Mašínové jsou hrdinové, protože kdyby se takto zachoval každý tak by tady komouši nikdy nebyli. Tečka hotovo a vyznamenat.
17. 11. 2007 | 13:24

bobš napsal(a):

V tomto případě by potom bylo dlužno vyznamenat i toho, kdo nastražil bomby na Staromáku popř na Hostivařské přehradě. Třeba také nesouhlasí s tímto režimem.Mysleme lidé taky trochu hlavou a ne jen ideologicky.
17. 12. 2007 | 21:24

Evropan napsal(a):

Pan Horejsi se, ikdyz vzdelany, za totality (1985 az 86 a pak znovu 1988) coby vedecky pracovnik v lune imperialismu, USA, na Harvardu pracujici (nikde nemohu najit zda a kdy v KSC, jako clen nebo funcionar ZO KSC na CSAV fungujici?) se - bohuzel, bohuzel - chova a rozmlouva jako normalizovany Cech. A protoze podobny vedecky pracovnik CSAV, take bez dohledu stazujici za totality v USA, v Italii, ted, ikdyz formalne "echte liberal" nejenze voleny KSCM, ale s nimi mnohe cile: odpor k restitucim, ceskou cestu kriminalni privatizace, sabotaz integrace EU, atd. spolecne majici: ten (ikdyz "konzistentni liberal") ma zasadni problem posuzovat bri Masinovy - navic v KONTEXTU prozitku cele jejich rodiny - je, Horejsi i Klaus jako vetsina ceskeho kmene: Brouckovska, svejkovska, narodne-sourucenska, pak komunisticka. Pane Horejsi: reknete me, po pravde, dnes se o ziskani vyjezdni dolozky, staze ve svete, o nic nemusite bat, skodu vam udelaji jen svobodne voleni spoluobcane, zastupci, nejen tim, ze daji malo penez na vedu: Tedy: V hloubi sve duse, povazoval jste Havla, chartisty za uzitecny fenomen anebo - nejen jako Antichartiste, cela ta umelecka a vedecka fronta, ktera nam "hezkymi chvilkami pomahala prezit, mit poteseni", jako vetsina naroda, jste se spis bal, aby "kvuli ni" Husak neutahnul ty vyjezdy, cesty na konference, nebo s rodinkou za sluncem Adriatiku. Domnivam se, ze prave takova, obycena, zadnou osobni statecnost ani riziko, natozpak nasili si nevyzadujici odpoved napovi - vam diagnosticky - jaky demokrat mozna jste. Protoze vetsina naroda se na chartisty atd, divala negativne, bala se, aby rezim "kvuli nim" neutahl pohodu chalupareni a snu s devizovym prislibem ziskat pravo chlubit se mene obratnym. A doplnujici otazka: Verite, ze je nekdy treba, mozna i dustojne, vitalne potrebne pro dany kmen, aby se - treba jeho muzove - "neracionalne" vzepreli, treba se zbrani v ruce? Pokud po pravde odpovite, ze jste nejen Antichartu nepodepsal (byl moc mlady? ne dostatecne vysoko v CSAV?) ale ze jste jim treba drzel palce, hlavne ze jste se NEBAL ze "kvuli nim" se ohrizi vase dovolena "venku", nebo zahr staz, navsteva na konferenci atd., pokud si myslite, ze i BEZ valecneho stavu, treba za skuecne nasilne a brutalni totality, mladi muzove, vychovani v tradicich NEKOMPROMISNI vernosti SVOBODNE republice, kteri byli tak velkym narodnim hrdinou jako byl Masinu tata vychovavani v tom, ze prisaha, navic vojenska znamena doslova to, co znamena (tedy zadny "pragmatismus", svejkovina, klausovina, atd.), kteri navic ve formativnich letech prozivali TRYZNENI a nepredstavitelne TRAUMA utrpeni, tyrani a barbarske vrazdy sve milovane matky z rukou komunistickehio rezimu ... potom a jenom potom by jste mel pravo jakkoliv autoritativne, s narokem na souhlas podobne brouckovske, svejkovske, narodne-sourucenske a komunisticke ceske verejnosti (kde jsme meli na hlavu 8-krat vic komunistu nez SSSR, basta svetoveho komunismu, kdy jasneze, skoro nikdo tim clenstvim, funcionarenim nikomu neuskodil, ani nepomahal rezimu prezivat, strasit tech par spoluobcanu, co se tolik nezalekli a ucinne spinit ty, co to "nam vsem kazili", kdyz rozdavali letaky z balonu CIA nebo, nedej boze, kdyz v tradici odboje sveho taty - NAVIC se s hluibokymi sramy na dusi kvuli zohavene, ubite mame jednali vojenskym nebo partyzanskym zpusobem. Ne: Cesi, oproti Slovakum Polakum, Jugoslavcum prece "vitezili" silou ducha, ikdyz jsou tak, jako Nejedly hrdi na husity, kde bylo pleneni a mordovani rozhodne vic nez toho ducha. Polaci a hlavne Madari (1956), Jugoslavci a nakonmec relativne k nam i Slovaci meli diky NERACIONALNIMU boji proti utlaku i za komunismu vice svobody, gulasove a jine. Cesi, krome poblouzneni hustu nikdy nebyli tak "hrrr", takze ani na vzdelanem, vedeckem pracovnikovi, uz za komunismu poznal svet, ktery toho skutecne hodne vi a nejen ve svem oboru, chtit univerzalnejsimu prumeru blizsi odpovedi na otazku odporu, odboje a boje proti totalitnimu barbarismu (neb nejde jen o to, ze likvidoval a skodil fyzicky) neni ani ralne ani - k Vam - ferove. Doufam, ze jste se na ty chartisty, jak rika pragmaticky neantikomunista Klaus "nemracil". A doufam, ze uzijete sveho talentu, vlivu, pera treba k tomu, ze budete navrhovat liberalnimu prezidentovi, aby Masinum udelil milost. Nevim, zda ji prijmou. Asi ne. Ale jde prece predevsim o nas, o nasi minulost a hlavne budoucnost. Vzhledm k tomu, co jako mladi chlapci a muzove museli zakusit (coz si nikdo z nas ndokaze dost dobre predstavit, ikdyz muj tata take v 50ti najednou zemrel na borech o rok drive nez se Masinove probili na svobodu) jak z psychickeho, tak lidskeho, humanistickeho hlediska zaslouzi. Dekuji.
03. 01. 2008 | 05:58

čtenář napsal(a):

Otec hrdina kterého si velmi vážím a synové dobrodruzi,banditi,vrahové.
05. 01. 2008 | 22:06

M.V. napsal(a):

Píše-li autor nepřesné, vylhané skutečnosti a půlpravdy o činnosti odbojové skupiny Mašínů, pak nutně dochází i k falešným závěrům.
Staví své čtenáře před otázky, které mají čtenáře navést k záporné odpovědi. Např. na místě incidentu u Žleb nebyla žádná "pokladnice". Jediná žena na místě byla kuchařka paní Minaříková. Smrt soudruha Rošického nastala v okamžiku, kdy Josef Mašín s ním zápasil o svůj život. Byl to milicionář Rošický, příslušník "ozbrojené pěsti zločinné KSČ, který vytáhl pistoli na bezbranného a v té chvíli neozbrojeného Josefa Mašína. Josef Mašín stál necelé dva metry proti ústí hlavně nabité pistole v rukou útočníka milicionáře-pokladníka. Opodál stála paní Minaříková-Bížová, která ještě nedávno spokojeně pobírala svůj důchod.
Josef Mašín se v ohrožení života vrhl proti protivníkově odjištěné pistoli. Bránil se a v zápase o tuto pistoli vyšel výstřel. Josef Mašín s velkým štěstím a odhodláním přežil. Rošický zemřel. Paní Minaříkové-Bížové nebyl zkřiven vlas a později svědčila u soudu proti "Novák a spol."
Přál bych panu Hořejšímu a jeho čtenářům, aby se nikdy nedostali do podobně prekérní situace. Případně, aby přežili ve zdraví.
Až příště bude pan Hořejší zase psát, měl by si lépe nastudovat okolnosti událostí, o kterých píše. Prameny najde zde: http://www.bratri-masinove....
26. 01. 2008 | 07:53

M.V. napsal(a):

Milá Bety (31.10.2007 16:17:26),
můžete nám zarecitovat přísahu, kterou býl bolševikovi zavázán Váš "venkovský četník"?
Každý slouha zločinného režimu by měl zvažovat, komu to chce sloužit se zbraní v ruce. Komunistickým "četníkem" být nemusel. V průmyslu i zemědělství bylo mnoho jiných pracovních příležitostí. . .
26. 01. 2008 | 07:59

vaclavhorejsi napsal(a):

M.V.:
Ve vasem podani to vyzniva tak, ze Josef Masin sel poklidne po ulici, kdyz tu jej prepadl ozbrojeny milicionar, kteremuz se J.M. hrdinne ubranil. Jeste tak asi zachranil i p. Minarikovou-Bizovou, ktera nepochybne mela byt dalsi obeti milicionarovou.
Jsem rad, ze se mi dostalo tohoto pouceni, jak to opravdu bylo. neni nad solidni prameny!
26. 01. 2008 | 17:30

Frank napsal(a):

V podstate zbabelec schovavajici se za vedu jako Vy nemuze napsat nic jineho.
27. 01. 2008 | 10:31

agila napsal(a):

Vážený pane Hořejší,
s Vaším názorem souhlasím a děkuji Vám za něj. Nenechte se prosím vyvést z míry některými hystericky antikomunistickými příspěvky, jejichž pisatelům buď bylo v roce 1989 teprve 5 let, nebo v dobách dřívějších "bojovali" proti režimu KSČ asi tak jako současný senátor Jaromír Štětina. Ale věcně: Je třeba říci, že jako historik rozumím pohnutkám bratří Mašínů a jsem dalek obhajování komunistické zvůle padesátých let. Nicméně bych se opravdu zdráhal označit bratry Mašínovy jako hrdinné bojovníky proti komunismu. Takoví lidé by se totiž mnohem spíše snažili (při vší obtížnosti) vést útoky proti úřadovnám Ministerstva vnitra a vyšetřovnám StB, tedy ne jen provádět akce proti osamělým příslušníkům vesnických stanic SNB, kteří prostě plnili své základní povinnosti členů pořádkových sil. V jejich případě argument o "přisluhovačích moci" příliš neobstojí a mě by moc zajímalo, kdo za takových padesát let označí za "přisluhovače moci" uplacené vyšetřovatele, kteří dnes nechávají klidně uplývat známé aféry devadesátých let, v nichž se angažovaly rodiny nejvyšších (i čestných) vedoucích představitelů ODS...
01. 02. 2008 | 17:06

Zdislav Somr napsal(a):

Vazeny pane Vaclave Horejsi ,
je mi lito , ale jak se rika " Syty hladovemu neuveri ". Je nutno peclive definovat dobu , ke ktere se tyto ciny vztahuji.
1. V zemi probihalo znarodneni soukromeho majetku bez nahrady a souhlasu majitele - statem rizene kradeze . Kazdy takovy akt se neobejde bez emoci a nasili , kdy se majitel snazi chranit svuj majetek a exekuce , byly provadeny za asistence Verejne Bezpecnosti .{ Zabavit Vas majetek prisel Franta , se kterym jsem jeste vtera sedel na pivu a dnes uz na me , jako clen Milice miri puskou ! }
Kazda jednotliva ozbrojena slozka a jeji clenove , kteri byly pritomeni zatykani , biti a zastrasovani , musi byt povazovani za cleny zlocinecke organizace .
2. Justice posila nevinne lidi do lagru a politicke oponenty jednoduse popravi .

V tomhle byl komunisticky rezim genialni , dokazali zotrocit lidi zpocatku vrazdami , zastrasovanim , propagadou a naprostou izolaci od ostatniho sveta . Tomu pak zustane jedina moznost a to uznani " legitimniho statu ".

Ano jsem zastancem ozbrojeneho odporu proti Komunistickemu rezimu , ktery tady panoval v letech 1948 - 60

Dekuji
28. 02. 2008 | 20:32

Zdislav Somr napsal(a):

Vazeny pane Vaclave Horejsi ,

je mi lito , ale jak se rika " Syty hladovemu neuveri ". Je nutno peclive definovat dobu , ke ktere se tyto ciny vztahuji.
1. V zemi probihalo znarodneni soukromeho majetku bez nahrady a souhlasu majitele - statem rizene kradeze . Kazdy takovy akt se neobejde bez emoci a nasili , kdy se majitel snazi chranit svuj majetek a exekuce , byly provadeny za asistence Verejne Bezpecnosti .{ Zabavit Vas majetek prisel Franta , se kterym jsem jeste vcera sedel na pivu a dnes uz na me , jako coby novopeceny clen Milice miri puskou ! }
Kazda jednotliva ozbrojena slozka a jeji clenove , kteri byly pritomeni zatykani , biti a zastrasovani , musi byt povazovani za cleny zlocinecke organizace .

2. Justice posila nevinne lidi do lagru a politicke oponenty jednoduse popravi .


V tomhle byl komunisticky rezim genialni , dokazali zotrocit lidi zpocatku vrazdami , zastrasovanim , propagadou a naprostou izolaci od ostatniho sveta .{ prvni inormace ze sovetskych Gulagu prinesl az Alexandr Solzenicyn nekdy v 80 letech } Tomuto demokratickemu , neprejici si konflikt se Sovetskym svazem spolecenstvu pak zustane jedina moznost a to uznani " legitimniho statu ".
28. 02. 2008 | 20:46

Tetřef napsal(a):

je neuvěřitelné, že mnoho inteligentních lidí, naprosto s klidem přehlídne machavellistické jednání této skupiny, ba co víc, snaží se účel, který světí prostředky obhájit...
28. 02. 2008 | 23:40

milan berek napsal(a):

Vazeny pane Horejsi,
se zajmem jsem si precetl Vas blog a dovolil bych si par nazoru z me strany.

Ano, sice občanská válka neprobíhala,jak pise pan Dolezal, avšak probíhal státem posvědčeny teror (tedy uzákoněné a legalizované zlo), což dává zlu nálepku toho „správného a zákonného“ A to je horší nez násilí „nelegalizovane“ v době obcanske války“, neboť v obcanske valce akteri alespon vi, že porušují zákony, ze delaji něco nezakonneho, v komunismu 50. let platilo cinit zlo je to spravne, statem posvedcene. Proto jen nutno vnimat metody Masinu z pohledu boje proti institucionalizovemu zlu, a to i vysvetluje jejich pocinani.

Bojovat proti zlu, nelze jen v rukavickach, jak si to mnozi predstavuji. To je jen ve filmech, v realite proste nebyla jina sance, jak pokracovat dal a bojovat. A oni proste zvolili volbu vlastniho zivota. Myslim ze každý clovek mel-li by volit mezi vlastnim zivotem a zivotem ciziho, zvoli vlastní život. Myslim, ze Josef Masin, Krajina, ci Moravek by nevolil jinak. Navíc kolik absolutne nevinnych lidi komuniste zabili a zavrazdili ci pronasledovali?450 000, pane Horejsi (viz kpv.cz).

Je potreba mit i na pameti, ze jejich cin je prikladem hrdinstvi a statecnosti a boje za svobodu. Ano, pro me jejich cin daleko presahuje obeti, které byly pro jejich cin nutne. A myslim, ze je metodicky spatne hodnotit jejich ciny pohledem dnesni demokracie a pohodlneho kresla dnesni doby. Je třeba ciny hodnotit pohledem doby, kdy se staly. Narozdil od drtive vetsiny Cechu stále aktivne pomaham byvalym politickych veznum, a pro všechny „neverici Vaclavy“ bych si proto dovolil doporucit zeptat se prave těchto lidi na to, zda odpor byl politováníhodný, neuvážený, velmi nešťastný, ba tragický.
29. 02. 2008 | 00:12

Petr Urban napsal(a):

Vážený pane Hořejší. S Vašimi názory souhlasím.Jsou rozumné.
29. 02. 2008 | 08:16

pH 77 napsal(a):

Státní vyznamenání Mašínům je svým významem i vyzněním podobné Nobelovce pro Arafata.
29. 02. 2008 | 08:59

soudruh-chameleon napsal(a):

Pro M. Berek. Aha, tak podle vás, ten který vraždí, jen aby se obohatil, tak bojuje proti režimu? Ptám se čím významným přispěli tito pánové, kteří zabili obyčejné lidi, v boji proti komunismu? Myslím, že zcela ničím. Vždyť tenkrát ani neměli rozum. Byl to jen dobrodružný akt. Akt ukázat se světu a ne bojovat proti něčemu. Tímto aktem spíš hodně lidí normálně myslících pobouřili a ba právě obráceně, tento akt nahrával komunistickým agitátorům a tím posílil a de fakto umožnil zvýšit represálie vůči nepřátelům komunismu. Právě díky tomu, že jacísi mladí a nezkušení troubové si hráli na hrdiny, tak umožnili zlikvidovat opravdové bojovníky porti tehdejšímu režimu. Tenhle akt se velice hodil tehdejším mocipánům do karet, aby mohli porvést daleko silnější čistky a tudíž určitě bratři Mašínové, pomohli i k likvidaci komunistům se nelíbících občanů. Ono je potřeba vidět, co fakticky svým činem provedli, co se potom rozjelo, komu to pomohlo. Ještě dokonce můžeme spekulovat, nebyl-li tenhle čin připravován a podporován samotnými komunisty, protože víme, že tito se neštítili ničeho, aby prosadili svého. Že použili všeho, klidně i hlouposti nějakých mladíků. To se již asi nikdy nedovíme, ale jisté je, že tenhle čin pomohl zlikvidovat hodně nepřátel komunismu. Takže na medaili to určitě není! Spíš naopak.
29. 02. 2008 | 10:24

Martel napsal(a):

Vážení, z celé debaty pro mě vyplývá následující : každý kdo za komunismu pracoval měl být terčem zabijáků jakéhosi samozvaného hnutí. Každý kdo v té době kradl a zabíjel pro peníze vlastně okrádal a zabíjel komunismus. Můžeme tak vlastně ospravedlnit VŠECHNY tehdejší i dnešní zločince. Stačí tedy, aby se dnes soudce při projednávání trestného činu krádeže, loupeže nebo vraždy podíval zda dotyčný poškozený není nebo i v minulosti nebyl komunista a jestli ano? no tak huráá dáme zločinci vyznamenání, že tak aktivně bojuje proti komunismu.
29. 02. 2008 | 14:01

Hariet napsal(a):

Pane Hořejší, naprostos Vámi souhlasím... S udílením metálu bratřím Mašínům mohou dnes souhlasit leda fanatici, anebo lidé, velmi ovlivněni četbou nějaké knihy silně idealizující tuto "odbojovou skupinu" - která se v té době, i když totalitní, zabývala pálením stohů, zabíjením (vražděním) nevinných lidí, a tím i ničení jejich rodin. Ještě si na ty doby pamatuji.. Těmi zabitými mohli být klidně i moji rodiče nebo příbuzní... (Byl snad ten zastřelený pokladník komunista?A i kdyby byl, zasloužil si takovou smrt?)Tito "odbojáři" se chovali jako bandité a naprosto si uznání od premiéra vlády ČR , medajli nezasloužili. Názor pana editora Libora Stejskala mě pobouřil, asi by zde své názory, odporující zdravému selskému rozumu, vůbec neměl prezentovat. Násilí a vražděni v době klidu je naprosto nepřijatelné, je to terorismus. Otce bratří Mašínů si vážím ale oni byli a zůstávají v mých očích bandité nejhrubšího zrna. Neslyšela jsem, že by se příbuzným svých obětí aspoň omluvili. O M.Topolánkovi jsem pro jeho projevy neměla dobré mínění, ale teď se v mých očích opravdu shodil... Stydím se za takového premiéra.
01. 03. 2008 | 16:31

Petr Havelka napsal(a):

Vážený pane Hořejší, píšu vám pod tento článek, protože "aktualně" nelze. Vaše články by mi zde chyběly. Beru to jako "únavu" materialu. Ale vydržte. Myslím si, že Vaše příspěvky zde sleduje spousta uživatelů, aniž by se zůčastnili zdejších diskusí, jak to dělám i já. Vydržte :)
04. 03. 2008 | 18:26

mleziva napsal(a):

Pane Hořejší, Díky lidem jako jste Vy (ne "Pravda a láska", ale "Smrádeček, ale teploučko"), ten komunismus trval tak dlouho a je ve vládě přítomen dodnes aniž byl po "rrevoluci" odsouzen a viníci podle zásluhy potrestáni (ála Norimberk nebo Haag). Každý, kdo byl ochotný se jakkoli postavit zločinnému režimu a jakkoli tomuto režimu škodit, považuji za hrdinu.
04. 03. 2008 | 19:28

Neo napsal(a):

Já prostě nikdy nepochopím, že někdo z vlády může ocenit vrahy, jakými Mašínové byli...
Byť naše "rudé bratry" nemůžu ani cítit, neuznám jejich podlou vraždu-podřezat člověka který je svázán a omámen, může jen duševně nemocná osoba a jako taková zaslouží utratit.
Pokud by šli férově a bránili se např. střelbě a opětovali jí, tak ano-to se dá uznat, ale to co dokázali oni, mě připadá jako nenávistná VRAŽDA a nic jiného!
05. 03. 2008 | 18:56

Adal napsal(a):

Vůbec mne nepřekvapuje, že vraždění zde podporují spíše lidé s nižším intelektem a většinou pravicivým smýšlením. Jenom to potvrzuje tezi, že většina hamižných lidí pokládá lidský život za něco, co je v podstatě moc nezajímá. Spíš hledí na svůj břuch a měšec. A tomu taky odpovídají jejich reakce. Jejich problém je ale tzv. demokracie, neboť nemohou jiný názor umlčet násilím, ale to už potom nemají daleko k nacismu, který je rodným bratrem kapitalismu. Jen se podívejte jak dnešní nacistická falanga zvedá hlavu v celé Evropě, čí zásluhou asi? Lidé jsou prostě nepoučitelní a odsouzeni k opakování starých chyb. a podle toho tady vypadá i ta diskuse. Panu profesorovi děkuji za ze jeho postoj ČLOVĚKA. A těm, kteří zde do něho kopou nepřeji nic zlého, jenom aby více přemýšleli o sobě, potom se změní i svět kolem nich a bez nožů a pistolek.
21. 03. 2008 | 21:51

Pepa Surovec napsal(a):

Bratri Masini a jejich skupina je banda sprostych vrahu. Zadni bojovnici za svobodu a proti rezimu. Byli a jsou to zbabelci, co sli jednoduse za lepsim do ciziny a cestou povrazdili kohokoliv, kdo jim stal v ceste. Kdyz jim tak slo o svobodu a boj proti komunismu, jak proti nemu bojovali venku? Co zasluzneho, krome kecu a planych gest, udelali? Nic. Zili a ziji si jako prasata v zite...no...vlastne oni to jsou prasata a ten náš superdebil s nacistickými sklony v cele vlady, jim za to da jeste vyznamenani. Divim se, ze nedal podobne vyznamenani Adolfu Hitlerovi in memoriam - ten prece take bojoval proti komunismu ze?
05. 05. 2008 | 14:39

etawiro napsal(a):

ať se tu plácá jak chce - prostě Mašíni byli vrazi , jsou , budou a neomlouvá je žádný boj proti totalitě , ještě by se dalo přimhouřit oko kdyby po nich stříleli pohraničníci
29. 08. 2008 | 19:18

etawiro napsal(a):

Na začátku je zmínka o nelegálnosti KSČ, chtěl bych upozornit sklerotiky že takhle debilně opustit vládu a přepustit místo komančům mohli jen neschopní prvorepublikoví vyžírkové a nedivím se Gotwalďákovi že zajásal když pantáta Beneš přijal demise , dá se říci že to dostali zadarmo
29. 08. 2008 | 19:33

etwiro napsal(a):

Mezi námi to znárodnění, jak to tu někteří píší jako krádež ,by potřeboval ČEZ i RWE za ty přemrštěné ceny
29. 08. 2008 | 19:41

Jiří Línek napsal(a):

Pane profesore,

nebyla sice občanská válka, ale komunistická vláda vraždila a terorizovala svoje obyvatelstvo. Pokud jste patřil ke skupině obyvatel, se kterými bylo takto nakládáno, jednou z morálně legitimních možností bylo i s tímto zločinným težimem bojovat se zbraní v ruce. Nebo NE?

I ten nevinný pokladník měl u sebe zbraň, kterou zatajil, a byl členem závodní milice.

Vzhledem k Vašemu postoji by bylo zajímavé vědět, jestli jste byl nebo nebyl členem komunistické strany?

Děkuji za odpověď

Ing.Línek
18. 10. 2008 | 11:49

vaclavhorejsi napsal(a):

Jiří Línek:

CLENEM ksc JSEM NEBYL - PODROBNEJI VIZ http://blog.aktualne.centru...
15. 11. 2008 | 21:22

Alice napsal(a):

Mého otce, právníka, vyhodili v padesátých letech z práce a musel pracovat jako dělník. Celé mé dětství nadával na režim, přesto by ale nikdy neschválil udělení ceny bratřím Mašínům. Několikrát se mnou o tom mluvil a jeho argumenty byly přesně stejné jako argumenty v.Hořejšího. Tak to jen okraj pro ty, kteří neustále píší o tom, že ti, co jim bylo ublíženo, mají právo vraždit. Mají právo být naštvaní, mají právo na satisfakci, ale vraždit více méně náhodně oběti, které byly shodou okolností na nesprávném místě? (pokladník?)
20. 11. 2008 | 10:54

Alice napsal(a):

Mého otce, právníka, vyhodili v padesátých letech z práce a musel pracovat jako dělník. Celé mé dětství nadával na režim, přesto by ale nikdy neschválil udělení ceny bratřím Mašínům. Několikrát se mnou o tom mluvil a jeho argumenty byly přesně stejné jako argumenty v.Hořejšího. Tak to jen okraj pro ty, kteří neustále píší o tom, že ti, co jim bylo ublíženo, mají právo vraždit. Mají právo být naštvaní, mají právo na satisfakci, ale vraždit více méně náhodně oběti, které byly shodou okolností na nesprávném místě? (pokladník?)
20. 11. 2008 | 10:55

Alice napsal(a):

Mého otce, právníka, vyhodili v padesátých letech z práce a musel pracovat jako dělník. Celé mé dětství nadával na režim, přesto by ale nikdy neschválil udělení ceny bratřím Mašínům. Několikrát se mnou o tom mluvil a jeho argumenty byly přesně stejné jako argumenty v.Hořejšího. Tak to jen okraj pro ty, kteří neustále píší o tom, že ti, co jim bylo ublíženo, mají právo vraždit. Mají právo být naštvaní, mají právo na satisfakci, ale vraždit více méně náhodně oběti, které byly shodou okolností na nesprávném místě? (pokladník?)
20. 11. 2008 | 10:55

Jiří Línek napsal(a):

Pane profesore,
odpověděl jste mi pouze na druhou moji otázku. Můžete mi prosím odpovědět také na první část mého dotazu - "nebyla sice občanská válka, ale komunistická vláda vraždila a terorizovala svoje obyvatelstvo. Pokud jste patřil ke skupině obyvatel, se kterými bylo takto nakládáno, jednou z morálně legitimních možností bylo i s tímto zločinným težimem bojovat se zbraní v ruce. Nebo NE?"
Děkuji
30. 11. 2008 | 11:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Jiří Línek:

Myslim, ze Vam dokonale odpovedela Alice (nad Vami).
Nemel bych nic proti tomu, kdyby odbojari udelali atentat na Gottwalda nebo nekoho takoveho.
Zapalovani stohu, zabijeni nevinnych lidi (pokladnik, hasici, venkovsti policajti) rozhodne ospravedlnit nelze.

..
30. 11. 2008 | 18:46

Zdenek napsal(a):

Uznáním Topolánkova gesta lze vcelku logicky dovodit: Hitler, sjednocením Evropy, položil základy EU!
Vrána k vráně sedá. Bravo Mirku, ostatně volby Vám odpověděly.
06. 12. 2008 | 00:44

Jiří Línek napsal(a):

Pane profesore,
nemyslím si, že mi Alice odpověděla. Že byl tatínek vyhozen z práce je s ohledem na zvěrstva, která komunisti dělali, v zásadě marginální záležitost. To šli, pokud vím, tisíce dalších právníků k soustruhům.
Já mám na mysli například hromadné hroby popravených a ubytých vězňů na Ďáblickém hřbitově. A když už mluvíme o Mašínech, tak matka Mašínů tam leží v hromadném hrobě s několika malými dětmi, které zemřeli ve vězení jako několikadenní miminka. Takže mi prosím neodpovídejte Alicí a odpovězte mi sám na předchozí otázku, kterou jsem Vám položil právě s ohledem na předchozí uvedené skutečnosti (pokud je neznáte, je od Vás docela odvážné si otevřít blog na téma padesátých let, jejichž jsou Mašíni nedílnou součástí) -
"nebyla sice občanská válka, ale komunistická vláda vraždila a terorizovala svoje obyvatelstvo. Pokud jste patřil ke skupině obyvatel, se kterými bylo takto nakládáno, jednou z morálně legitimních možností bylo i s tímto zločinným režimem bojovat se zbraní v ruce. Nebo NE?"
15. 01. 2009 | 02:09

vaclavhorejsi napsal(a):

Jiří Línek:

NE!!!
Samozrejme vim, ze komunisticky rezim byl ve sve stalinisticke fazi odpornou krvavou diktaturou.
Jak uz jsem rekl v diskusi nekolikrat - se zlocinnym rezimem neni mozno bojovat tak, ze jdete zabijet jine nevinne.
Jak uz jsem vam rekl drive - Nemel bych nic proti tomu, kdyby odbojari udelali atentat na Gottwalda nebo nekoho takoveho.
Zapalovani stohu, zabijeni nevinnych lidi (pokladnik, hasici, venkovsti policajti) rozhodne ospravedlnit nelze.
naopak - tyto akce komuniste jen uvitali jako vhodnou zaminku k dalsim represaliim a zvlaste se jim to velice hodilo propagandisticky.

Matku bratri Masinu zavreli teprve pote, co se prostrileli do Berlina.

..
21. 02. 2009 | 14:11

4x2y1z napsal(a):

Pan Hořejší se jistě stará nejvíce o svou kariéru, není v jeho silách, aby se vžil do pocitů lidí, kteří byli komunistickými gangstery likvidováni. Není hoden, aby s ním slušní lidé ztráceli čas.
28. 02. 2009 | 20:12

bereniké napsal(a):

4x2y1: ještě, že vy evidentně slušný člověk nejste.
08. 04. 2009 | 19:12

Jakub Kulatin napsal(a):

Dobrý den.
Předpokládám, že se domníváte, že prezentujete objektivní pohled na danou dobu a situaci. Obávám se, že takový není možný, dokud křivdy a zločiny nebudou odpuštěny a zapomenuty. A to asi hned tak nebudou. Pro některé lidi, včetně mne budou bratři Mašínové hrdinové. Pro jiné (jistě jich bude spousta, byť s některými z nich sdílím tento prostor jen velmi nedobrovolně) sprostými vrahy. Obávám se, že naše (těchto skupin) postoje jsou antagonistické a těžko je můžete smířit.

Já naopak paralelu s okupací ve 40. letech minulého století vidím jako velmi dobrou. Zcela jistě ani řada příslušníků SS osobně žádný hrdelní zločin nevykonala.

Nevinní jsme všichni do prvního výstřelu, pak si musíte vybrat.

Legrační je, jak zde v Čechách (podobně jako ve vašem příspěvku) je vše postaveno na hlavu - za války tu plný Václavák hajluje při narozeninách Hitlera, ale po válce vraždíme a odsunujeme civilní obyvatele vlatního státu (německé národnosti).

Stejné je to s bratry Mašíny - můžete mi tvrdit, že to válka nebyla, ale to nevysvětlíte těm mrtvým, kteří v 50. letech zahynuli protože se nebránili všemi prostředky jako bratři Mašínové. Můj dědeček patří mezi ty mrtvé.

Takže pro mne:
1. Bratři Mašínové jsou hrdinové.
2. Odpustit můžete jen tomu, kdo se kaje. Takoví tu nejsou. Ani na jedné straně.
12. 04. 2009 | 22:42

Bisnis Online napsal(a):

information is truly extraordinary, I am very interested to read this post
09. 06. 2009 | 01:50

MBT Shoes napsal(a):

stejný průběh, stejný příběh, stejný počet učedníku, stejný osud a vykonávání zázraků, stejní vyvolení a stejná smrt a
21. 12. 2009 | 19:52

air force shoes napsal(a):

svyrazne vyplati nakoupit v zahranici cokoliv. A snad nebude nikdo tvrdit, ze rozvoj CR ja zavisly na exportu a nikoliv dovozu. a mys. Vysledek je pak takovy, ze pro kazdeho, kdo alespon trochu oNechme se proto prekvapit, kolik firem dokoze v prubehu pekulanty na burze je velmi snadne prehrat menu malinke CR a napakovat se na ukor ceskych lidicek hrou na prehrati a oslabeni meny. Silni hraci hraji s CNB hru na kocku vlada nejaky svetovy jazyk se
11. 01. 2010 | 18:07

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:25

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:35

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 06:19

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 06:22

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 07:11

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:18

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:18

men-s watches napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship.
02. 04. 2010 | 10:19

omega watches napsal(a):

Good recommended website. I really love it.
13. 04. 2010 | 08:44

Tomáš Kopačka napsal(a):

Mašínové byli pouze sprostí vrazi, a ten kdo je podporuje není normální. A nechápu jak jim Topolánek mohl dát vyznamenání. Asi to bude tím že je to taky zloděj.
16. 04. 2010 | 19:23

Jiřina Korčáková napsal(a):

Pane Hořejší, to jste si napsal do šuplíku pro případ, že by Právo bylo zase Rudé? A pak jste si řekl, do Rudého Práva už psát nemůžu (a že jste tam psal rád!!!), tak se postarám, aby byl Rudý aspoň Internet. Vy o žádném rovnítku, nemluvte. Vy byste byl klasifikován jako kolaborant v každém případě. Ale podle Rudých měřítek by vás asi popravili, člověče!
24. 11. 2010 | 08:37

Slávek napsal(a):

Tvrzení:"Skupina Mašínových používala prostředky běžné v občanské válce v době, kdy u nás žádná občanská válka nebyla" je naprosto nerealistickým popsáním dobové skutečnosti. Situace, s níž byl náš národ konfrontován po únoru 1948. Autor tohoto konstatování snad vycházel z toho, co mu nabídla četba komunistických propagandistických příruček. Nebyla snad občanskou válkou, kterou vyhlásila KSČ zaštítěná obrovským vojenskopolitickým potenciálem stalinistického SSSR českému národu, situace, kdy na jedné straně stojí uvedená vojenskopolitická moc a na druhé straně beznadějně nepočetné skupinky občanů, které na rozdíl od zbytku národa jsou odhodlání nebýt pasivními svědky těchto událostí? A které, jako vždy se snaží zachránit národní reputaci. Hraje snad roli počet lidí, zúčastněných na konfliktu pro to, aby se mu mohlo říkat občanská válka? Ani tím si nejsem jistý, je-li na místě použít slovo občanská. Jenom to je jisté, že o válku šlo, byť ne plně poskytovala obraz války takové, jako byla např. 2.světová válka. Na jedné straně však stála vojensky a mocensky silná KSČ a její příznivci (počtem v lepším případě asi pština národa). na druhé straně více méně nepočetné, partyzánské či odbojové skupiny. Teror, který KSČ rozpoutala proti českému národu, také nebyl přehlédnutelným příznakem. Je jen otázku (jako v případě Mnichova) mohl-li se národ jako celek bránit či nikoliv, měl-li nějakou naději na aspoň částečný úspěch. Výmluvné jsou např i dobové plakáty s pochodujícími "lidovými milicionáři" se zbraněmi z vykradených vojenských skladů a s charakteristickými výrazy, msty a nenávisti ve tvářích. Takže jen člověk neznalý situace může říct, že to válka nebyla. A koneckonců, kdo mohl svobodně, bezpečně a bez jakéhokoliv (politického) vydírání opustit tento stát, který nebyl státem českého národa, nýbrž komunistického institucializovaného terorizmu. Je ale velice smutnou skutečností nepoučitelnost národa (můžeme-li obyvatelstvu České kotliny ještě říkat národ). To, jak jsou uráženi Mašínové je obdobou toho, čím byl národ propagandisticky krmen ve věci např našich letců, kteří nasazovali a obětovali své životy za svobodu vlasti v Anglii. Je snad charakteristickou vlastností tohoto národa neschopnost toho, čemu se říká "nalévání si čistého vína". Ovoce to nepřináší pouze dnes. Husitství s jeho neslavným koncem u Lipan, Bílá hora Mnichov nebyly v žádném případě náhodné odchylky či vybočení od "jinak, historicky morálně bezúhonného chování" české národní pospolitosti. Moudrých lidí zde nebylo nikdy nadbytek, zato mluvků, prodejných děvek, ochotných za osobní prospěch dělat cokoliv, především sloužit ambiciózním mocipánům bylo a je vždy nadbytek. V současnosti se pak právě tyto "charaktery" nejvíc otírají o ty, kteří kdykoliv ke zlu nebyli ochotni přihlížet v nečinnosti; tak, jak se zachovali Bratři Mašínové.
18. 06. 2011 | 17:37

auto insurance quotes michigan napsal(a):

My brother recommended I may like this web site. He used to be entirely right. This publish actually made my day. You can not consider just how much time I had spent for this info! Thanks! <a href="http://michigancarautoinsurance.com/">michigan auto insurance quotes</a>
29. 07. 2011 | 12:21

David napsal(a):

Vy jste studoval 1988 v Harvardu. To jste musel byt provereny soudruh a dones jste se nezmenil, ze?
15. 08. 2011 | 12:21

Jiřina Korčáková napsal(a):

Vždyť ano, ať ta vyznamenání vrátí, pro mne za mne třeba všichni! Nebo alespoň ti, co byli agenty STB! Snad mi nechcete tvrdit, že agenti a agentky STB si zaslouží vyznamenání a bratři Mašínové nikoliv! Vy považujete za normální, že vrah Heliodora Píky nebyl potrestán? Kolik lidí jste vy zavraždili, dříve než v nich dozrálo rozhodnutí jednat! My jsme nevěděli, co se dělo protože vy jste nám lhali, až se vám od huby prášilo! Ale Mašínové nemohli nevědět, vždyť ti vrazi vraždili jejich osobní přátele! Hrdiny, kteří si více zasloužili stát v čele tohoto státu než Klement Gotwald (ať se navěky smaží v pekle), dokonce i než Eduard Beneš! Koukám, že jste samý titul, to máte z Plzně, nebo z komunistické libovůle? Že se nestydíte!
18. 08. 2011 | 18:27

Jiřina Korčáková napsal(a):

Well, I see that there are some english comments, but people who wrote it, they were really Czechs, I am sure! And there are some names here ... Be sure that this is my comment and I sign it:

Vždyť ano, ať ta vyznamenání vrátí, pro mne za mne třeba všichni! Nebo alespoň ti, co byli agenty STB! Snad mi nechcete tvrdit, že agenti a agentky STB si zaslouží vyznamenání a bratři Mašínové nikoliv! Vy považujete za normální, že vrah Heliodora Píky nebyl potrestán? Kolik lidí jste vy zavraždili, dříve než v nich dozrálo rozhodnutí jednat! My jsme nevěděli, co se dělo protože vy jste nám lhali, až se vám od huby prášilo! Ale Mašínové nemohli nevědět, vždyť ti vrazi vraždili jejich osobní přátele! Hrdiny, kteří si více zasloužili stát v čele tohoto státu než Klement Gotwald (ať se navěky smaží v pekle), dokonce i než Eduard Beneš! Koukám, že jste samý titul, to máte z Plzně, nebo z komunistické libovůle? Že se nestydíte!

Jiřina Korčáková
18. 08. 2011 | 18:39

ladiš napsal(a):

nechápu pojem přisluhovači režimu,když člověk od mlada poslouchal,že komunismus je to pravé.je to jak s vírou.kdyby se každý zachoval jako vrazi mašínové,bez ohledu na odvahu a drzost,tak se československo stalo satelitem sssr.obdivuji odvahu a statečnost těch,co zůstali a snažili se opravdu o lepší zítřek,než těch co vraždili jen pro svůj prospěch.jinak se to ani nazvat nedá.a uvádět,že nacismus je totéž co komunismus,může jen hlupák,který si pamatuje dobu možná od roku 1989.je třeba znát fakta všechny a ne jen ty co se hodí do krámu.
22. 08. 2011 | 03:48

Slávek napsal(a):

Ladiš.
Jste zloděj, který křičí chyťte zloděje. Zkušenost ukazuje opak. Komunisti, s nimiž mohlo a nevím zda mělo či nemělo být naloženo stejně jak oni zacházeli s jejich oponenty (a stejně tak např. sudeťáci) nacházejí dnes v této polemice nejvíc zastánců v těch, kdo nic nepamatují. Z části těch co nepamatují proto, že nechtějí a z části těch, kdo ani nemohou pamatovat. A píšete-li tak jak píšete jste to především Vy kdo nezná zdaleka ne všechny, ale ani nejzákladnější fakta. Tak to ale jen vypadá. Jste zřejmě bolševik jak poleno a odtud záměr vašich průpovídek.
23. 08. 2011 | 18:08

Karel Procházka napsal(a):

Jestliže je někdo omámený a tudíž neschopný jakéhokoliv odporu či obrany, tak proč jej ještě podřízli - to je vražda!!!
26. 08. 2011 | 18:11

pankrác napsal(a):

Pro mě jsou to jenom vrahové. Když 28.9. 1951,v Čelákovicí
příslušníka SNB četaře Jaroslava Honzátka podřízli, tak jeho hlavu postavili na stůl, proč tohle není u návrhu na vyznamenání. Můžete se prostřílet za svobodou, ale pravdu nezměníte ani časem. Vrahové.
Read more: http://www.valka.cz/clanek_11587.html#ixzz1WEdTJKfa
27. 08. 2011 | 15:26

Slávek napsal(a):

Pankrác.
Kde je možno přijít k ověřené informaci, že odříznutou hlavu postavili na stůl? Materiál, na nějž upozorňujete odkazem, nic takového neuvádí. Uvádí jen dosud známá fakta o případu. Nicméně počínaje únorem 48 přestala ČSR fungovat jako samostatný stát a byla protektorátem moskevského režimu. Od toho února se republika stala také rejdištěm sovětských politických činitelů (např velvyslanec Zorin), ozbrojených příslušníků KGB a stalinské rozvědky, poradců a mnohé jiné podobné havěti která dohlížela nad chodem událostí v tomto státě podle vůle Kremlu. A dokonce zajišťovala realizaci moskevského diktátu. Časem Moskva ustanovila jako nástroje svého diktátu ve všech tzv. socialistických zemích RVHP (ekonomický diktát) a Varšavskou smlouvu (vojenský diktát). Poslední okupační voják opustil republiku dlouho po listopadu 1989. Lze tedy objektivně vyhodnotit, že Moskva vykonávala svůj diktát také ozbrojenou silou. KSČ nebyla ničím jiným na tomto území než příslovečným trojským koněm Stalina a pozdějších sovětských režimů kráčejících v jeho šlépějích.
30. 08. 2011 | 13:59

Slávek napsal(a):

Ještě mne napadá jedna myšlenka. Pankráci, Procházka a ladiši a vám podobní, vy sami musíte mí náturu vrahů, když bez skrupulí ignorujete, že Mašínové bojovali proti režimu vrahů a že pokud kohokoliv usmrtili, byl to člověk ozbrojený a ve službách vražedného režimu. Kontakt s těmito osobami byl vždy zápasem o život - kdo skoho, kdo bude rychlejší. Navíc vaše "argumenty" jsou buď komunistické propagandistické polopravdy nebo úplné lži, které produkujete vědomě a úmyslně. Vy shora uvedení, jste žáky základní propagandistické školy Josepha Göbbelse a pokračovací školy téže odbornosti, bolševického režimu. O paralele komunistických a fašistických režimů toho v souvislosti s příběhem Mašínů bylo také už řečeno dost.
31. 08. 2011 | 11:39

Milan napsal(a):

Fašisti také byli hrdinové bojovali proti komunistum jako Mašínové též vraždili a loupili.Tak se jim politici omluví a udělí vyznamenání. Kam to povede to se tu bude každý vrah zvát hrdinou
04. 09. 2011 | 00:36

Slávek napsal(a):

Milane.
Tak za prvé. Fašisti (komunisté - "kdo nejde s námi jde proti nám") vraždili a loupili nejen komunisty (fašisty) ale všechny národy bez rozdílu politické příslušnosti a komunisté (fašisté) byli jenom jednou kategorií z těch pronásledovaných. Za druhé. Na rozdíl od světového bolševizmu neoblékali fašisté svoje světovládné ambice, které měly shodné s bolševizmem (až naše vítězné vlajky rudé na stožáry světa vyletí) do zástěr spasitelství světa jako bolševici a deklarovali to na rovinu. Za třetí nejprve začali bezprecedentně loupit a vraždit komunisté a vystoupení Mašínů bylo následující reakcí obrannou. Na tom nic nemění ani skutečnost, že pro potřebný efekt neměla žádoucí sílu. V komunistických lágrech shodně s lágry fašistickými byla prováděna genocida kulturní, duchovní a intelektuální elity národa a v neposlední řadě lidí práce (rolníky počínaje přes drobné živnostníky - řemeslníky a třeba ševci na verpánku konče, kteří nikoho nevykořisťovali a jak známo, živili se poctivou a těžkou prací svých rukou. Tedy té elity, která se jako taková neskrývala a nezalezla před tou kterou diktaturou do děr. A tak bychom mohli pokračovat. Vaši soudruzi tady mluví o něčí slepotě. Tak teď tedy hádejte kdo je slepý. Ptám se přesto, že vím, že váš bolševický fanatizmus Vám to nedovolí. A chcete-li stejně hloupou "argumentaci" k jaké se uchylujete Vy pak, koneckonců vraždila i Rudá armáda na svém vítězném postupu; a nejen německé fašisty. A o zjištění a potrestání rudoarmějských vrahů, kteří zavraždili nemálo Čechů v srpnu 1968 jste už požádal? Julius Fučík Prohlásil: "my komunisté jsme lidé zvláštního ražení". A měl pravdu. To se ukazuje i v této diskusi.
Nakonec poznámka:V první větě přiřazujte k sobě obsah závorek. Váš projev mi nedává jistotu, že byste na to sám přišel, proto tato poznámka.
04. 09. 2011 | 13:52

Vinický napsal(a):

Dívám se, že je to tu samý levicový hnus!!!!A špína bolševická!!
Mašínové byli bez výhrad hrdinové!!
12. 09. 2011 | 19:44

Slávek napsal(a):

Vinický.
Jste moc velký pesimista. Není to rady ještě tak zlé. Ale v jednom s vámi určitě souhlasím. Bolševizmus a bolševici (komunismus a komunisté) jsou morální, mravní, etický, kulturní a duchovní marasmus, nebo jak říkáte, špína.
02. 10. 2011 | 16:55

jaroslav tlusty napsal(a):

masinove jsou vrazi. palach zabil sebe a nikoho okolo.
21. 01. 2012 | 11:11

Slávek napsal(a):

Že Mašínové jsou vrazi je pouhé, nezdůvodněné tvrzení jisté kategorie zde diskutujících. Mnohem cennější, protože zde již mnohokrát zdůvodněné a nediskutovatelné, nejen konstatování, ale i vysvětlení je, že ti co taková tvrzení o Mašínech vytrubují, jsou buď hlupáci nebo psychopati. Nejspíš paranoičtí bolševici.
22. 01. 2012 | 10:27

MccormickMARYANN napsal(a):

freelance writer
02. 04. 2012 | 01:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy