Ať platí bohatí!

22. 01. 2011 | 09:02
Přečteno 25292 krát
V diskusi pod mým článkem o důchodové reformě napsal diskutér vystupující pod nickem Gerd následující příspěvek.
Myslím, že má v zásadě pravdu, i když si nejsem jist správností jeho číselných údajů.


Nemyslím ovšem, že se jeho návrhy budou realizovat – ti, kterých by se navrhované radikální daňové změny týkaly, mají pevně v rukou otěže světové ekonomiky a politiky a těžko budou jednat jako pověstní kapři vypouštějící si svůj vlastní rybník.
Na druhé straně – ještě před třiceti lety patřila do říše absurdní fantazie např. otázka „Přežije SSSR rok 1984“?

Je jasné, co mohu očekávat v diskusi pod tímto článkem – jistě nebude nouze o slova jako „bolševik“.

Zdá se mi ovšem absurdní, že to pomyslné kyvadlo části veřejného mínění se vychýlilo natolik doprava, že jako „bolševické“ se označují požadavky návratu k principům fungujícím v západním světě ještě před několika desítkami let, k principům vyznávaným Masarykem či Rooseveltem, za bolševické rovnostářství se označují požadavky omezit řekněme o řád nynější (a stále se zvětšující) stonásobné a tisícinásobné majetkové rozdíly ve společnosti, ideálem se stává ten druh kapitalismu, který v Evropě panoval někdy před 100 lety a nyní obživl v Číně…

A teď už ten Gerdův text:

Sice se zde diskutuje o důchodové reformě a způsobu jejího provedení, ale špatně. Diskutujeme jen zda vybrat variantu č. 1 nebo 6 (nebo jinou, jedno jakou). Nikoho nenapadlo, že ani jedna varianta není dobře!
V současné "důchodové" reformě jde o obrovský obchod. V současném globalizovaném světě už není moc možností, jak snadno zhodnotit peníze elit.
Sociální stát už není ufinancovatelný a nebude ufinacovatelný žádným způsobem, pokud nedojde k razantnímu zdanění 1-2% nejbohatší populace. Ale díky pravicově orientované městské chudině, pardon, odpovědným pravicovým voličům stran ODS, TOP 09, VV, díky umírněným středovým voličům v ČSSD (ve skutečnosti nijak neškodících tomu 1% nejbohatších) a díky voličům KSČM (všimli jste si, že ani komunisté neuvažují o razantním zdanění nejbohatšího 1% populace?) se nic takového neuskuteční.

Problémem nejsou výdaje sociálního státu a systému, ani stárnutí populace. Problémem je, že ti, kdo nyní z 80 % sponzorují sociální stát, nevlastní ani 20% národního bohatství. Zkrátka bez zdanění toho 1-2% nejbohatších to nepůjde. Žádná důchodová reforma ani reforma státních financí, která nevezme v úvahu nezbytnost zapojit ve větší míře do výběru daní ty, kdo z národního bohatství mají největší prospěch, se nemůže povést.
Pozor čtenáři, nepleťme si výše napsané s požadavkem socialistickou rovnost - to je jen argument 1 % nejbohatších a užitečných idiotů! Postačí jen, aby se ti "nejschopnější" v přiměřené míře podělili se zbytkem populace. Přiměřenou mírou je taková, kdy zbytek populace postačí ufinancovat zbývající část sociálního systému. V Německu v roce 1950 to bylo 25% výběr daní od zaměstnanců a 75% firem a nejbohatších. Dnes je to tak, že nejbohatší připsívají jen 20% a 80 % táhnou zaměstnanci. Tento matematický model sociálního systému je nastaven tak, že nutně musí zkrachovat! Vyhnout se tomu může jedině tak, že skoro nikdo nebude mít nárok na sociální podporu z takového systému. A k čemu by pak byl?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Emissary napsal(a):

stále rebel

dal tento odkaz:

http://www.vize2020.cz/docs/p/vize12-zamecnik.pdfPS:

že prý dal odkaz na NERV, ale dal odkaz na vize2020 ODS. Tak to je to Vaše tajemství? Mám z toho nervy. :)

Ukažte nám, Vy genie, na praktickém příkladu, jak je u nás daň degresivní. Použijte třeba měsíční hrubý příjem od 10.000 do 100.000 odstupňovaný po 10.000.

Co já vím, v odborné terminologii, daňová sazba může být rovná, progresivní nebo regresivní, ale ne daň v absolutní výši. Ta může být progresivní třeba pořád, i když procentní sazba je regresivní.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88
25. 01. 2011 | 18:45

stále rebel napsal(a):

Pro Emissary.
Předně se podívej na anglickou verzi, abys věděl, co je myšleno pod pojmem regresivní daň.

„A regressive tax
is a tax imposed in such a manner that the tax rate decreases as the amount subject to taxation increases. "Regressive" describes a distribution effect on income or expenditure, referring to the way the rate progresses from high to low, where the average tax rate exceeds the marginal tax rate. In terms of individual income and wealth, a regressive tax imposes a greater burden (relative to resources) on the poor than on the rich — there is an inverse relationship between the tax rate and the taxpayer's ability to pay as measured by assets, consumption, or income.“
…..
It can be applied to individual taxes or to a tax system as a whole; a year, multi-year, or lifetime. Regressive taxes tend to reduce the tax incidence of people with higher ability-to-pay, as they shift the incidence disproportionately to those with lower ability-to-pay. The opposite of a regressive tax is a progressive tax, where the marginal tax rate increases as the amount subject to taxation increases.In between is a flat or proportional tax, where the tax rate is fixed as the amount subject to taxation increases.

„The term is frequently applied in reference to fixed taxes, where every person has to pay the same amount of money“
http://en.wikipedia.org/wiki/Regressive_tax#cite_ref-Hyman_5-0

a nemusí jít přímo o degresivní procento.
Dvě čísla, daň z příjmu (včetně pojištění individual bez odpočtů), rok 2009
pramen OECD

1. průměrný příjem 22,2 %
2. příjem blížící se nekonečnu 15 %

Nebudu hledat bod, kde začíná degrese. Pokud tě to zajímá, tak si jej najdi. Bude ovšem pro různé skupiny různě.
25. 01. 2011 | 20:07

Emissary napsal(a):

stále rebele,

já jsem chtěl ten odkaz na NERV a ne abyste opisoval anglickou Wiki. Píše se tam v základu to, co v mém odkazu, jen více podrobně.

A ty dva body (1 a 2), to je co za nesmysl? Já jsem po Vás chtěl, aby jste ukázal, jak je u nás sazba daně degresivní a ne abyste my sem dával nic neříkající sazby. Mimochodem regrese a degrese je totéž, znamená pokles, klesání. Ale v odborné terminologii se používá regrese.

Takže mám tady tři případy.

Základ daně 80.000; 100.000; 120.000

Rovná sazba daně, třeba 40%
daň 32.000; 40.000; 48.000

Progresivní sazba daně
40%; 45%, 50%
daň 32.000; 45.000; 60.000

Regresivní sazba daně
50%; 45%; 40%
daň 40.000; 45.000; 48.000

Samozřejmě regresivní sazbu si mohu zkonstruovat různě, i tak že daň (nejen sazba) bude klesat.

Ale jinak, vidíte někde v příkladech, jež jsem uvedl, nějaký pokles v absolutních číslech daně, Vy Inteligente?

U nás je sazba daně FO rovná – 15%, ale ve skutečnosti je deformována různými slevami na dani a odečitatelnými položkami, které se nejvíc projevuji v nižších daňových pásmech, ale v těch vyšších již méně a v těch nejvyšších jen nepatrně. Takže se systém chová tak, že u nižších příjmech je progrese v procentní sazbě větší a u vysokých nepatrná, přesně tak, jak jsem uvedl v odkazu, který jste si Vy ani neráčil přečíst. Navíc to bylo pro profesora Hořejšího, byly tam uvedené nominální a efektivní sazby daně v USA po WW2. Zejména kvůli tomu jsem ten odkaz dával.

Tady je ještě jednou:

http://www.libinst.cz/komentare.php?id=148
25. 01. 2011 | 20:54

Ivan Hochmann napsal(a):

Přesně tak jak zde předvádějí Emissary a stále rebel -
se chovají "odborníci" a různí vládní poradci podle napojení na partaje.

Je to vlastně neustálý politický boj,o ovládnutí ekonomické sféry - ale na náš účet.!

Platí zde heslo, co je vhodné pro naše zájmy (viz moje vstupy výše),to budeme prosazovat bez ohledu na potřeby tohoto státu ,této společnosti!

Myslím,že bude skutečně nakonec nejrozumnější,když se vrátí opice z doby kamenné.

Ivan.
25. 01. 2011 | 21:57

Ivan Hochmann napsal(a):

Napadá mě při této souvislosti bonmot místního sklenáře,který prohlásil v hospodě na adresu poradců s horentními platy a odměnami:
"Hrají si na chytré,ale jsou blbí jako bedna kytu".

Ivan.
25. 01. 2011 | 22:02

stále rebel napsal(a):

Pro Emissary.
Cílem tvého snažení je zřejmě okrádat druhé o čas. Tak tady máš již smůlu, nemám pro tebe slov, dokonce ani takových těch přiléhavých.
25. 01. 2011 | 23:03

ZAM napsal(a):

"Pokud byste někdy dospěl k názoru, že Vaše existence světu nic nepřinesla, nelekněte se. To jste dostal na chvíli rozum. Poprvé a zřejmě i naposledy."
Zkusí si někdo tipnout autora tohoto vysoce nadprůměrného výroku z tohoto blogu? ☺☺☺
25. 01. 2011 | 23:08

Anita napsal(a):

Ivan Hochmann
Máte pravdu , nebudeme raději filozofovat donekonečna ,kdo z nás dvou by měl štěstí a raději se nedozvěděli , kdo je vůl. :))

Jak jsem napsala, jsem zcela apolitická a přiznám se, že jsem i ateista. Tedy mám svou vlastní víru a nerada se nechávám vést a to jakýmikoliv ideemi. Snad se bojím, že by pokroutili časem veškerý můj názor k obrazu svému. Vnímám svět kolem sebe, rozčílím se, když narazím a na šlendrián, podpořím to co považuji za prospěšné a smysluplné. Mám tedy svobodu vnímat svět, takový jaký ho vidím já a nemusím svůj názor přiklánět k názoru, jak ho vidí někdy zaslepená něčí ideologie. V případě politiky, vidím levou stranu naslouchám a vím, že to co hlásá, není úplně to nejsprávnější a zároveň si ukládám poznatky strany pravé a mám stejný pocit. Jedině mě mrzí, že nemám velký mixer a tu směsici názorů nemohu vymixovat procedit a vyhodit to extrémě hloupé.

Z vaší odpovědí je to také tak. Musím uznat, že jsem se do socialistického systému narodila a neměla představu, že by mi něco chybělo, neměla jsem s čím porovnávat. Časem jsem se dostala do ciziny na západ a porovnávala spíše z pohledu mladé dívky, plné navoněné obchody a v nich vstřícné prodavačky. S povzdechem s porovnání úrovně u nás. Ten povzdech dlouho netrval, neboť již tehdy tam na chodníku jsem se setkala s něčím, co jsem taky neznala a to žebráky. Najednou jsem uviděla nový svět, ne vlastně dva světy, no kdybych byla tehdy ještě vnímavější viděla bych tři, tedy i ty pracháče.

Z vašeho příspěvku na mně vykukuje nějaká křivda, kterou jste si prožil a proto ten náhled je, že všichni co žili za „bolševika“, byli jen vašimi slovy, hloupí a líní lidé, kteří nic neuměli a celý život volili komunisty a nyní na ně přišel trest za jejich ignoranci
Vy osobně dovolil jste si nejít k volbám v té době ? Opravdu, jste riskoval persekuci vás a potažmo vaší rodiny. Ano to byl totalitní režim, který na ten totalismus pošel. Nepošel na sociální přerozdělování. Zhoubou pro něho bylo vstup do RVHP a Varšavské smlouvy a nechat se ovládat tehdejší politikou SSSR. Studená válka byla vedená především přes nás a taky jsme zaplatili dnes s velkou daní. My jsme se s NDR museli přizpůsobovat ostatním státům, méně rozvinutým, podporovat je a ekonomicky nevyčnívat nad nimi. Náš zbržděný vývoj a rozhled nás dnes vehnal do extrému, rychle si nahrabat za každou cenu. Zářná vydina "bohatého onkla na západě", vyravnat se mu z mnohých udělala bestie. Bylo by to na dlouho, vy jste v té totalitě žil a viděl jste ji jinýma očima než já.
Obávám se, že máte pravdu v tom - zle ještě nebylo, že už to dlouho trvat nebude a to zlo přijde, ale ne v bídě, ale v převratu. Věřím, že si toho vláda všimla a že skončilo drancování státní kasy. Skončí přetahovačka levá s pravou, najdou se smysluplná i nepopulární ,ale spravedlivá opatření, která nezlikvidují lidi, kteří jsou nezaměstnaní a nežiji jako ve vaší vesnici. Kolem sebe vidím také to co vy, ale vidím také lidi, kteří nehýří a opravdu jdou z ruky do huby, nepočítám mezi ně líné povaleče.
Tedy já vidím ve vašem názoru kus pravdy, ale vidím tam i určitou zaujatost.
25. 01. 2011 | 23:43

Anita napsal(a):

ZAM
Já to vím, byl to Gerd, nevím sice už komu to psal a hledat se mi to nechce. Mně se to, ale líbilo, jako smeč dobrý a co na to vymyslel ten druhý, kruci mně by se to líbilo bez těch omáček, to by bylo jak v parlamentě. Když už nic nevyřešíme aspoň se posmějeme ☺☺☺ (ukradla jsem vám smajlíky a hned tři, kde se to prodává ?)
25. 01. 2011 | 23:59

Ivan Hochmann napsal(a):

Anito ,

z Vašich slov vyzařuje moudro a nadhled.
Máte víru a doufáte.Tedy naději že se Vám splní Vaše optimistické vize.A to je dobře.Bez naděje se pouze přežívají dny,měsíce,mnohdy roky.

Nejsem ukřivděný.Jednal jsem vždy(téměř vždy)podle svého svědomí a moje rodina si mě vážila,ačkoliv......mnoho lidí mě považovalo za naivního hlupáka,potížistu.Museli - museli si omluvit svoje vlastní chování.
Dělal jsem přesně to,co jste popsala Vy v prvním odstavci.
Vy si to dnes můžete dovolit bez obav z existenčních starostí a obav ze snížení životního standardu.Já se díky tomu musel životem prokousávat s odřenýma ušima.
Ale spokojen a šťasten s čistýma rukama a rovnou páteří.
A moje děti dostali do vínku předlohu.Použili ji ku svému prospěchu fysickému i duchovnímu.
A já sám mohu říci,že jsem prožil nádherný,sic prostý život a nebýt nemocí stáří a umrtí milované ženy jsem šťasten dodnes.

Tak se opatrujte.Ivan.

P.S.Vidíte správně i zaujatost.Nejen určitou.Zaujatost a zaťatost při obhajobě stanovisek.Nejsem krab,abych lezl bokem a mával přitom klepetem.Tak jak je navyklá velká většina z principu laxně uvažujících souputníků.Naučil jsem se nazývat věci pravými jmény.A povětšinou se nemýlím.Není to ale vážená paní žádný med,či přednost,výsada.
Mockrát byla tato praktika předmětem hloupých odvet potrefených hus.Prostě zbytečné problémy.
Není ale nutné přizpůsobovat svoje myšlení a jednání nechutným manýrům okolí.
Není ale také třeba převracet svět k obrazu svému.
Svět kráčí neomylně a systematicky k zatemněným otvorům.(Pekelným).
Jen málo vyvoleným,je dána výsada pohnout kolem vývoje kladným směrem.Víme o nich a jejich presentace nám budiž příkladem a útěchou.
26. 01. 2011 | 00:31

ZAM napsal(a):

Anita:
Dobrý postřeh!
Na rozdíl od Vás se však domnívám, že věcně zcela prázdný sloužící pouze k úniku z diskuze. Výkřik Gerda svědčí pouze o jeho argumentační impotenci.
A teď máte možnost porovnat ´vtipnost´ oponenta. Avšak taková má být debata o progresívní dani z příjmu? ☺
P.S.: Zkuste současně stisknout levý Alt + 2.
26. 01. 2011 | 00:53

Anita napsal(a):

Ivan Hochmann
Děkuji,teď už musím jít spát od rána zase začíná martýrium,boj o přežití, není mi už -cet, ale už nějaký rok -sát a to už jde ztuha.
26. 01. 2011 | 01:27

Anita napsal(a):

ZAM
Jo, díky je tam, ale celej černej ☻, to nevadí já nejsem fenofibní a hlavně mám to ZADARMO!
Zame vykašle te se na třenice, nepřinese vám to nic, v podstatě je to takový boj rytířů. Jedině s tím, že rytíř spadnul a výsledek byl známý hned. Tohle jsou zbytečné šťouchanice.
Už jsem se zařekla, že na blog nevlezu, ale nedá mi to a nedá mi to za reagovat, ale jedu jen do doby, dokud mě ta oponentura nevytočí na tolik, že se dostanu do "sebenaserismu" ,jak to tu někdo nazval na jiném blogu. Nakonec doma si zakřičím ,to co bych nemohla napsat, neb je to hodně vulgární. Mám závazek od zítra nechci být vulgární, nepolezu na blogy, opravdu na ně nepolezu ??? Nojo,ale to nebudu mít smajlíky zadarmo.
26. 01. 2011 | 01:43

ZAM napsal(a):

Anita:

Alt + 1
Chtělo by to tabulku kódů ASCII.

Souboj rytířů by znamenal, že oba soupeři by museli být rytíři, což Gerd není ani náhodou. Je ubohé po nezvládnutí faktické argumentace se uchylovat k osobnímu napadání.
26. 01. 2011 | 09:58

Emissary napsal(a):

Ivane Hochmanne,

co to tady plácáte? Vedl jsem se stále rebelem naprosto korektní diskusi. Ale on je snad jehovista každý den v týdnu. Alespoň jeden den by si mohl dát pohov.
26. 01. 2011 | 11:09

Ivan Hochmann napsal(a):

Emissary:Jo,jo zdravím.Ivan.

http://www.vtp.ic.cz/jehovisti.swf
26. 01. 2011 | 11:57

Emissary napsal(a):

Ivane Hochmanne,

zdravím také. Ten odkaz je perfektní. :)
26. 01. 2011 | 12:02

Anita napsal(a):

Zam
☺ ten smajlík máte za tu nápovědu tabulek, já používám nějakou tabulku,ale smajlíky v ní nemám, pohledám.
V reálném životě když dojdou argumenty u některých lidí dojde na facky. Na blogu vám nehrozí facka, ale invektiva, nic méně ta nebolí a tvář z ní nebolí. Pouze pošramotí ego,záleží na tom jak si kdo svého ega váží. Přišel jste na besídku pana Hořejšího, kde jste se pošarpal s jeho váženým hostem, stal jste se potížistou a tak byl z besídky vyšachován. Na tyto situace já vždycky říkám známe Werichovské "Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše." a nejraději "Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání."

Mějte se pěkně a nikdy už na sobě nedejte znát, že vás druhý zarmoutil, zaraduje se, dosáhl toho čeho chtěl. Někdy žádná reakce je pro provokatery nejhorší trest, nestojí nam, ani za bla, kdo neumí se smířit a uznat i myšlenku někoho jiného.to je moje zkušenost.
Na závěr Cicero : "Poctivý muž je ten, kdo prospívá, komu může a neškodí nikomu, leda by byl nespravedlivě napaden."
26. 01. 2011 | 12:39

Emissary napsal(a):

Anito, ZAMe

zas to nebylo tak kritické, jsou mnohdy horší invektivy, to Gerd je ještě relativně slušný. A tu „pravicovou městskou chudinu“ stejně nemá ze své hlavy, to převzal od toho socialistického sociologa Kellera.
26. 01. 2011 | 13:33

Anita napsal(a):

Emissary
Vy jste taky dobrý na invektivy, ale já vám to nezazlívám, docela jsou vtipné. No, možná zastáváte názor "škoda každé rány která padne vedle" tak na blogu,škoda každého volného místa, bez ironie stejně vás ráda přečtu
26. 01. 2011 | 14:23

Yosif K napsal(a):

Vykrik "at plati bohati" silne zavani HLUBOKYM NEPOROZUMENIM toho, ze bohati jiz opravdu plati a to takto:
1) pri spotrebe - DPH a spotrebni dane jsou pro kazdeho (temer kazdeho) stejne - tim padem pokud nekdo 10 vice spotrebovava, tak desetkrat vic zaplati. Toto jest zcela spravedliva dan, bohuzel vetsina statu z ni nevyzije.
2) pri setreni (to jest mj i pri budovani kapitalu) - jakekoliv dane ZE ZISKU deformuji - snizuji - ochotu setrit generovat zisk - to jest povzbuzuji tendence radeji vse prozeru, nez abych setril a nechal to danit. Respektive radeji ten zisk budto nepriznam nebo radeji vubec nevytvorim a vse prozeru hned. Kam spolecnost brutalne danici vydelky a zisky vede by kazdemu melo byt jasne - nikdo nechce nic setrit, nikdo nechce nic budovat, kazdy se snazi co nejvice hned prozrat anebo aspon predstirat ze zadny zisk neexistuje. Na ty lidi co to neumeji pak stat uvali jeste dalsi dane ze zisku, aby toto kompenzoval.

Za francouzskou revoluci nestala bida rolniku (rolici skuhrajivzducky a na vsechno) - za francouzskou revoluci stala vzpoura proti nesmyslne velkym danim.....

toz tak mili levicovi soudruzi - nic se m=nema prejhanet, ani zdanovani - ono to pak spatne dopadne.....
26. 01. 2011 | 14:47

Ivan Hochmann napsal(a):

Tak jsem pročítal Váš blog a jeho "výsledek",pane profesore,

a zjišťuji,že to s názorovým spektrem na vašich blozích už není až tak katastrofické jako zpočátku.
Vzpomeňte před třemi roky se to u vás barvilo do ruda jako červánky.

(Apropó:"znajetě Vy kak možno takije krasnyje ablaka?Eto nádo vyběgnuť s komunistami na věršinu i tam jich rozrubať"
Tak jsem to vyprávěl ruské delegaci na rozloučenou s Československem při jejich návštěvě v r.l987.Stáli jsme tehdy my tři horolezci s 13 členy Spasitělnej z Grozného na nádraží ve Štrbě,kde jsem pro ně sehnal ubytování v soukromí na týden pobytu v Tatrách.A nad Kežmarokem právě vycházelo krvavé slunce - jakoby prolog ke kavkazskému vraždění,před kterým jsem je patřičně varoval.Jen tak mimochodem - poslechli dva a odstěhovali se na svoje rodiště Kubáň.Většina ostatních zůstala nezvěstná.Z Grozného - krásného města s našimi trolejbusy se stala hromada ruin.Tak ať se pan Putin teď moc nediví.)

Fuj to bylo odbočení.
Možná jste čekal větší nápor a podporu ortodoxních levičáků.Každopádně Vám Vaše spekulace s Gerdem opět nevyšla.
Ono to s těmi sockami není až tak katastrofální.Lidé totiž ještě úplně nepotratili rozum.Vidí kam tlačí socanské a komunistické mafiánské odbory tuto zemi a mají vážné obavy z budoucnosti.
Mimochodem právě,jsem dočetl jak je to s naší bídou: viz odkaz:

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropska-unie/clanek.phtml?id=689186

Takže mám docela radost,že vaše socanská provokace opět nevyšla.
Nevěšte hlavu,zkuste si příště vypůjčit nějaký pravicovější bonmot.Když mě řeknete - rád Vám posloužím.

Ivan.
26. 01. 2011 | 18:02

Bavor napsal(a):

Vážení diskutující a pane autore,
problém sociálního státu není ve výši zdanění a jakýmkoliv progresivním zdaněním jej nelze řešit, protože takovéto řešení nepostihuje kořeny problému.Tyto kořeny spočívají VE VLASTNICKÝCH VSTAZÍCH.
V tomto ekonomickém systému existují v podstatě dvě skupiny lidí – zaměstnanci a zaměstnavatelé. Zaměstnanci vlastní pouze svoji schopnost pracovat – pracovní sílu. Zaměstnavatelé vlastní výrobní prostředky a aby tyto prostředky přinášely užitek, musí si pracovní sílu kupovat. Zaměstnavatelé vystupují jednak jako organizátoři výroby – v tom je jejich podíl ve společenské dělbě práce. Oni však také z titulu vlastníků diktují cenu práce a to tak, aby jim vznikal ZISK. Všimněte si – ZISK – je hledisko, které je základem tržních ekonomických teorií. Tedy podle těchto ekonomických teorií je ekonomika zdravá, když produkuje co největší zisk (i kdyby byly miliony nezaměstnaných). ZISK je základem kapitálu a ten má tendenci se akumulovat a soustřeďovat do rukou stále menšího počtu vlastníků. Aby zisk byl maximální, musí vlastník „nakoupit“ co nejlaciněji to základní – pracovní sílu, tedy zaplatit na mzdách co nejméně. To však vede k tomu, že se omezuje kupní síla zaměstnanců a jejich koupěschopná poptávka po vyráběných produktech. Toto hromadění zisku na jedné straně a snižování koupěschopné poptávky na straně druhé vede k cyklickým krizím, které jsou charakteristické pro kapitalistický způsob výroby.
Akumulace kapitálu má však také kladný rys – technický rozvoj, který omezuje spotřebu pracovní síly. Dovedeno ad absurdum lze si představit plně automatizovanou výrobu, kterou obsluhuje minimum lidí a je schopna vyrobit dostatek zboží pro všechny, která však nemůže vyrábět, protože není koupěschopná poptávka.
Představte si to: Na jedné straně masa lidí, kteří mají potřebu získat zboží, ale nemohou si je koupit, protože nemají prostředky (nemají práci, ač chtějí pracovat), na druhé straně technicky dokonalá výroba, která je schopna potřebné zboží vyrobit, ale na toto zboží není odbyt, protože lidé nemají prostředky (nemají práci, ač chtějí pracovat).
Sociální stát v tomto ekonomickém systému a za daných vlastnických vztahů je schopen tuto situaci částečně řešit zdaněním, ale je schopen pouze PRODLOUŽIT interval, ve kterém nastane krize. Nikdy tento negativní jev neodstraní. A navíc, nastává rozpor mezi státem a vlastníky, jejichž zájmem je co nejvíce omezit zdanění (aby se jim zvýšily zisky).
Za současného stavu akumulace kapitálu, kdy rozhodujícími vlastníky v převážné většiny výrobních prostředků je nadnárodní kapitál (globalizace), se navíc stát stále více stává nástrojem tohoto nadnárodního kapitálu a zákony a daně se přizpůsobují jeho potřebám. Jeden stát za současného stavu ekonomiky NEMÁ MOŽNOST ÚČINNĚ ZDANIT ZISKY těchto velkých korporací. A právě zisky těchto korporací to jsou prostředky, které chybí v ekonomikách „sociálních států“.
Řešení tedy není v daňových zákonech jednotlivých států. Řešením je změna vlastnických vztahů tak, aby bohatství, či chudoba jednotlivců byly dány množstvím a kvalitou jejich práce, ne množstvím majetku. ZISK je příčinou současných problémů a ekonomické teorie, které hodnotí ekonomiku podle míry zisku a ne podle uspokojování potřeb lidí jsou čirým šarlatánstvím a jsou dříve či později odsouzeny k zániku. A důchodová či zdravotní reforma? Při současném rozvoji výroby i menší počet pracovníků v produktivním věku je schopen zajistit dostatek prostředků jak pro rozvoj mladé generace, tak i pro sebe a pro generaci dožívající. Problém není v tom, že by bylo nedostatek potravin, či zboží, problém je ve vlastnických vztazích. Změňme je – a problém zmizí.
26. 01. 2011 | 21:55

Yosif K napsal(a):

Pane Bavore, pokud jste prilis rozrusen nad "nelidskosti" kapitalistickeho systemu, kde nekteri lide akumulji kapital a jini ne, tak se muzete uklidnit. Toto nema zadny velky vliv na rozlozeni SPOTREBY. Kdyby kapitalsitum patrilo treba 80% ceske republiky, tak to kazdemu muze byt burt. To ze nejake skupine (dejme tomu hornim 10%) patri 80% aktiv neznamena ze tito lide PROZEROU 80% HDP. Ve vetsine statu tito lide prozerou neco mezi 20-30%. Ovsem UPLNE STEJNA SOCIALNI NEROVNOST existiuje i v rezimech kde vsechno patri formalne vsem (drive cely ostblok, nyni Kuba a KLDR).

Bez teto socialni nerovnosti by nikdo nedelal nic na odpovednych mistech. Cele vase skuhrani na kapitalismus muzete hodit do odpadkoveho kose dejin. Sovialni nerovnost je za predpokladu zachovani rozvoe ekonomiky smerem dopredu (nikoliv smerem ku prvobytne pospolnym tlupam) prakticky neodstranitelna. Na jeji zmirnovani nema zadne znarodnovani ci progresivni zdanovani ZADNY PRAKTICKY VLIV. To co se v "lidove demokratickych" rezimech usetri na kapitalistech tak to spolehlive prozerou ruzni rudi reditele a statni aparat, na rozdil od kapitalismu se vsak navic zabrzdi technicky vyvoj.
27. 01. 2011 | 15:56

Viola napsal(a):

Bavor, je to dobře napsané,

ale ten závěr a Váš nick k tomu.... Privatizace byl dobrý začátek cesty, ale málo bylo vzdělaných a nezkorumpovatelných asi.
28. 01. 2011 | 12:35

Richard napsal(a):

Až skončí prezidentské období, poloprofesor vyhoví naléhavým žádostem z řad ODS a stane se opět předsedou naší občanské demagogické Partaje. Pak se vyrobí (snadno) vládní krize, Nečas jakožto blbý naivka vypadne (kam, to se uvidí) a poloprofesor se stane předsedou vlády. A další splnění tuneldědkova snu: vytvoří se velká koalice s ČSSD (pokorný řiťolezec Hašek už o ní dnes básní). A tak dojde i na další Klausovo přání: strany TOP a VV přejdou do opozice a za nedlouhý čas odejdou jako dříve OF, ODA apod. do návi. Ještě je možné, že se oživí lidovci, kteří by mohli velké koalici přisluhovat jako užiteční idioti.
A pak tu bude vláda jedné dvoustrany na věčné časy a už nikdy jinak.
28. 01. 2011 | 14:49

Bavor napsal(a):

To: Yosif K

Tvrdíte: „To ze nejake skupine (dejme tomu hornim 10%) patri 80% aktiv neznamena ze tito lide PROZEROU 80% HDP. Ve vetsine statu tito lide prozerou neco mezi 20-30%. Ovsem UPLNE STEJNA SOCIALNI NEROVNOST existiuje i v rezimech kde vsechno patri formalne vsem (drive cely ostblok, nyni Kuba a KLDR).“

Pokud jste četl dobře můj příspěvek, pak zjistíte, že nejde o to, co ti vlastníci prožerou, ale právě o to, co NEPROŽEROU a hlavně o to, co NEMOHOU „PROŽRAT“ zaměstnanci. Tato část prostředků se akumuluje a investuje do další výroby (aby vlastníkům přinesla další zisk), ta však postupně stagnuje a posléze zcela zaniká, protože na její spotřebu nemají zaměstnanci prostředky. A postupně se takto „zadělává“ na další krizi. Při oběhu zboží a peněz (které zde představují množství práce, která byla do výroby zboží vložena) vzniká odčerpáváním části této práce vlastníkem ve formě ZISKU nerovnováha, která končí krizí. Proto nejsou žádné „tržní“ ekonomické teorie , které jsou postaveny na hodnocení ekonomiky z hlediska zisku, schopny tuto „rošádu“ vyřešit. Sociální nerovnost ve společnosti vždy bude. Ale musí být založena na tom, KOLIK PRÁCE A V JAKÉ KVALITĚ člověk vykoná a ne na tom, že z titulu toho, že má majetek, může rozhodnout, že si určitou část práce svých zaměstnanců ponechá ve formě zisku. Současná tržní ekonomika a sociální stát je schopen formou masivního přerozdělování (viz severské státy – vysoké zdanění) toto částečně zmírnit (také u nich měla krize nejlehčí průběh), ale nikdy tento cyklus ( krize – oživení – prosperita - stagnace – krize) není schopen zcela odstranit.
28. 01. 2011 | 15:34

Bavor napsal(a):

To Viola: Na nick se klidně vykašlete, ten může být jakýkoliv. A k tomu závěru: Závěr je logickým vyústěním celé mé úvahy. A pokud v ní najdete nějakou logickou chybu, napište mi ji prosím.
28. 01. 2011 | 15:42

MR napsal(a):

Řeším problém. Většina států je zadlužena finančními částkami, které ani pomalu nejdou napsat na papír,protože číslo s tolika nulama se nevejde na řádku. Státy pak téměř nejsou schopné fungovat. To ale znamená, že musí existovat v naší společnosti někdo nesmírně bohatý, kdo jim ty ohromné částky půjčil. Kdo to je? Banky, nadnárodní společnosti nebo nějaké tajné šedé eminence? A myslíte si, že ti co ty peníze půjčili státům, ty peníze nabyli poctivě, tedy myslím nějakou smysluplnou činností přinášející obecný prospěch?

Já fakt nevím.
28. 01. 2011 | 15:43

mlcici vetsina napsal(a):

Zda se mi ze se Horejsi dopousti stejne relevantni nepresnosti obvykle v podobnych debatach. Jde o daneni mezd k vlastni spotrebe, nebo kapitalu? Mi jsme se ucili v socialistickem davnoveku na MFF (Kýn), ze suma mezd bohatych je ekonomicky zanedbatelna velicina. Jeji zvysene zdaneni je sice nanejvys eticke (ja jim to strasne zavidim), ale ekonomicky si mnoho nepomuzeme.
Jinak mimochodem. Nevim zda je to tataz svetova instituce, ktera zde meri korupci, ale namerili nam, ze jsme snad nejrovnostarstejsi zeme s nejmensim procentem chudych, tesne pred Svedskem.
28. 01. 2011 | 18:03

Bavor napsal(a):

To MR: Uvažujete správně. Státní dluhopisy vlastní velké banky. A prostředky na tyto půjčky jim poskytují střadatelé - to jsme my. Nám platí sice úroky, ale ty jsou nižší, než samy dostávají od státu. Nám se tím, že tyto úroky placené střadatelům jsou nižší než inflace, úspory neustále zmenšují. Bankám, protože úroky placené státem jsou vždy nad inflací, tento rozdíl zůstává. A protože státy splácení starých dluhů umořují novými dluhy (splácejí pouze úroky), banky mají zajištěny pravidelný příjem z našich prostředků, protože stát si prostředky na splátky úroků bere z našich daní.
28. 01. 2011 | 20:33

Bavor napsal(a):

To mlcici vetsina: Statisticky jsme možná země s nejmenším procentem chudých, ale životní úroveň naší střední vrstvy je stejně nízká, ne li nižší než je úroveň chudých např. ve Švédsku. A ještě nezapomeňte: Churchil říkal, že věří pouze statistikám, které si zfalšuje sám.
28. 01. 2011 | 20:40

Gerd napsal(a):

Dobrý večer všem,
přeci jen zde ještě udělám poslední vstup. Na některé zprávy jsem nereagoval, protože by jakákoliv reakce neměla smysl. Výzvy mně adresované již nebyly k tématu blogu a nepovažuji za nutné rozpoutávat zde slovní přestřelky.
Pokud se chcete hádat, najděte si jiný blog a jinou osobu pro hádku.
Pěkný večer
28. 01. 2011 | 21:10

ZAM napsal(a):

Gerd:
Tak, tak. Neschopnost oponovat argumentům diskutéra maskujete kecy o slovních přestřelkách. Nekorektní, nepoctivé je konání Vaše. ☻
28. 01. 2011 | 21:21

Dvacetiletý hroch napsal(a):

"Byli tedy Truman, Eisenhower, Kennedy "levicaci", "bolsevici"??"

Vy definujete pojmy jako "levičáci" a "bolševici" jako ty, kdo podporují progresivní daň z příjmu?

Ve společném zdaňovacím prostoru EU je zavedení progresivní daně cestou, jak odradit investory a jak vyhnat podnikatele, aby zdaňovali v sousedních státech. Proto například IKEA neodvádí daně ve Švédsku, kde má své sílo.
28. 01. 2011 | 21:49

vaclavhorejsi napsal(a):

mlcici vetsina:

"Mi jsme se ucili v socialistickem davnoveku na MFF (Kýn), ze suma mezd bohatych je ekonomicky zanedbatelna velicina. Jeji zvysene zdaneni je sice nanejvys eticke (ja jim to strasne zavidim), ale ekonomicky si mnoho nepomuzeme."

Velmi spravne, ten eticky aspekt je VELMI dulezity; nemusi se ovsem jednat o zavist, ale o pocit nespravedlnosti.
Pokud jde o tu ciste ekonomickou stranku, jiste, v nasem pripade by to bylo "mizernych par miliard", ale jak rikame my (nikoli "mi") skromni lide, "kazda miliarda dobra".
Pokud byste argumentoval ciste ekonomicky, potom napr. ekonomicke ztraty zpusobene napr. kapesnimi zlodeji nebo bankovnimi lupici jssou jeste radove nizsi, takze byste mohl rici, ze nestoji za to ztracet energii na jejich potlacovani.

"namerili nam, ze jsme snad nejrovnostarstejsi zeme s nejmensim procentem chudych, tesne pred Svedskem."

Zaplat panbuh, ale mam dojem, ze mnozi politici se snazi jak jen mohou, abychom docilili v te tabulce mnohem "cestnejsiho" umisteni.
Vy byste preferoval, aby se u nas vrstva chudych rozrostla?

..
29. 01. 2011 | 11:04

Dvacetiletý hroch napsal(a):

Stát je jako jedna velká rodina. Všechny Evropské státy dnes ale trápí jeden společný problém: Všichni si chtějí užívat více, než kolik si vydělají. A protože politik je volen na čtyřleté období, nemusí si dělat těžkou hlavu s budoucností a obdaruje natažené ruce lidu prostředky získanými z půjčky. Dnes si tak užíváme parádní mejdan, ekonomika šlape a zadlužování se rok od roku zrychluje. Když se ukáže, že by zadlužování mohl být jednou problém, najdou se mezi lidmi odborníci na všechno, kteří přijdou s geniálním nápadem - ať ten mejdan platí ti bohatí!

Chováte se tak, pane Hořejší, i v civilním životě, že chcete na společném večírku, aby útratu platili ti bohatší, protože ti si svůj majetek stejně určitě jen nakradli?

Pokud se chceme vyrovnat s recesí co nejlépe, potřebujeme co nejlepší konkurenceschopnost na mezinárodním poli. Progresivní daně konkurenceschopnost zaručeně ničí. Velké firmy odcházejí podnikat do přívětivějších států a propouštějí zaměstnance. Tedy tím, že okrademe bohaté, nikomu nepomůžeme. Pouze pár závistivců si bude připadat lépe, jak to těm boháčům natřeli.
29. 01. 2011 | 11:51

Gerd napsal(a):

Zame,
na to, co píšete se ani reagovat nedá. To není rozhovor. Mě Vaše příspěvky nijak neobohacují, proto je ignoruji, jak už jsme Vám několikrát psal. Není to nedostatek argumentů, ale nemám zájem Vám je předkládat. Prostě mě nezajímáte Vy ani Vaše názory na mě.
To je naposledy, co jsem na Vás reagoval, už jsem několikrát psal, že Vaše příspěvky budu ignorovat.
Sbohem
30. 01. 2011 | 01:20

ZAM napsal(a):

Gerd:
28. 01. 2011 | 21:21
Jste trapný lhář. A ještě k tomu patetický. ☺☺☺
30. 01. 2011 | 16:38

Gerd napsal(a):

Vidím, že se zde od 30.1. nic nezměnilo, snad jen s výjimkou místního špatného komika, kterému došly argumenty i nápady úplně.
04. 02. 2011 | 20:22

ZAM napsal(a):

Z diskuze je zjevné, že argumenty došly Vám, jestli jste vůbec nějaké měl.
Už jste moc trapný.
04. 02. 2011 | 22:11

Gerd napsal(a):

Hm, komik netrpělivě sleduje diskuzi, zda mu někdo odpoví. A dokazuje si tím hodnotu své pochybné existence. Nečekal, jsem, že hned z 2 hodiny se objeví reakce. Argumenty mám, jen nemám chuť je předkládat nevzdělancům. Je to jako házet pověstné "perly sviním".
05. 02. 2011 | 15:09

ZAM napsal(a):

Lžete.
Howgh.
06. 02. 2011 | 10:47

Gerd napsal(a):

Ha, pán je Komanč. To vysvětluje všechny předchozí příspěvky. Neberte svou rudou barvu tak tragicky a čekejte na Velkého Ducha. Postěte se, rytmicky pozvěvujte a čekejte, až Vás navštíví osvícení. Hodně úspěchů
P.S. Pokud patříte k jiným Kmančům na Auroru nečekejte.
06. 02. 2011 | 18:48

0mfmhDdTkmF napsal(a):

The image with the couple kisnsig and the silver building background is my favorite. The sky, the silver building, even the metal above their heads all works together to create an interesting composition. Great job!
23. 08. 2013 | 13:42

oKFvztsyt napsal(a):

Group your items according to color. Learning how to<a href="http://getnflwylx.com"> ornzgiae</a> a closet through color is a simple way on keeping a closet<a href="http://getnflwylx.com"> ornzgiae</a>d. Group your clothes and accessories according to the frequency you’ve used them (such as office wear, night out clothes, formal wear, etc). Once you’ve made a main set of grouping, group them again into shirts, shorts, blazers, polo, etc. Then, put them back on the shelf or rack according to their color coordination.
24. 08. 2013 | 15:43

M2HROTRQBxE napsal(a):

Loved the slide show. Kudos to Beth .And, to you, Jen & Greg these are magical momntes for you to enjoy now ~ and again after many miles of your lifetime's journey together!! http://nbnqnw.com [url=http://erkdzi.com]erkdzi[/url] [link=http://gbylwitob.com]gbylwitob[/link]
26. 08. 2013 | 13:58

J7iTdTmBF napsal(a):

Steve Puccio - H. Huddy you look so happy! Congrats sweetheart he looks like a good man! Many years of love & <a href="http://nhraennfa.com">hanippess</a> to you both. Ciao
28. 08. 2013 | 21:22

K1d70bcN5 napsal(a):

I've got examine many of your posts we suolhd declare you've top of your head for this! Very good views individuals, things are clean as well as simple! Great job! http://htafxwec.com [url=http://uosqurls.com]uosqurls[/url] [link=http://afhekfeiai.com]afhekfeiai[/link]
06. 09. 2013 | 18:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy