Čtěte Marxe!

03. 06. 2013 | 09:23
Přečteno 13408 krát
Před několika týdny vyšel český překlad zajímavé knihy autora proslulého jména (Marx) a stejně prosulého názvu (Das Kapital). Autor však není onen filosof a politický ekonom z 19. století, ale jeho jmenovec, kardinál Reinhard Marx, arcibiskup mnichovský a freisingský. Český překlad Hanuše Karlacha vyšel v nakladatelství Academia pod názvem „Kapitál. Plaidoyer pro člověka“.

Kniha opravdu stojí za přečtení. S uspokojením jsem si ověřil, že v dnešní katolické církvi (alespoň v té německé) existují myslitelé, kterým není lhostejný osud evropského sociálního státu, že i dnes existují v církvi vlivní lidé, kterým leží na srdci sociální spravedlnost.

Považuji za neobyčejně důležité, že tyto záležitosti nejsou výlučnou doménou tradičních levicových stran a hnutí. Je ostatně málo známé (a kardinál Marx to v knize důrazně připomíná), že otázky sociální politiky mají v katolické církvi dlouhou tradici a že existuje mnoho příkladů, kdy osvícení katoličtí hodnostáři dokázali svojí autoritou pomoci k prosazení pokrokových sociálních opatření ve prospěch nemajetných a sociálně znevýhodněných. Sociální spravedlnost a kritika bezohledného kapitalismu byla i velkým tématem Karola Wojtyly, papeže Jana Pavla II.

Jsem přesvědčen, že demokratická levice (povětšinou atheistická) a křesťané by se měli stát spojenci ve snahách uchránit sociální stát před útoky nenasytných chamtivců a jejich neoliberálních ideologů.
A všem, kteří se hlásí k politickému konzervatismu (a kteří ve jménu této ideologie pohlížejí na sociální stát jako na zlo, které je třeba zničit), je třeba připomenout, že křesťanské zásady společenské spravedlnosti a solidarity jsou nejen základní komponentou evropského konzervatismu, ale hlavně - je jimi prostoupen i celé Evangelium.

Kardinál Marx rozhodně není žádný extrémní levičák – distancuje se od komunistického marxismu a hlásí se k principům svobodné tržní společnosti. Ale stejně jako klasikové teorie tržní ekonomie klade důraz na morálku, sociální spravedlnost a křesťanskou solidaritu a mnohokrát se hlásí k principům sociálního státu. Obávám se, že toto jsou pojmy, které jsou dnešním hlasatelům „trhu bez přívlastků“ (z nichž mnozí se hlásí ke křesťanství) úplně cizí a směšné. Mnichovský arcibuskup, který burzovní spekulanty označuje jako “moderní bandity” zdůrazňuje: "Sociální tržní hospodářství je civilizační produkt. To mnozí zapomněli."

Slyšel jsem, že kardinál a arcibiskup D. Duka, primas český, vydání českého překladu této knihy nepodpořil; naštěstí se toho ujalo nakladatelství Academia. Moc se tomu nedivím – z mnoha vystoupení pana kardinála je zřejmé, že je názorově bližší spíše prorokům „trhu bez přívlastků“.
Ostatně asi málokdo v Česku považuje katolickou církev za výrazného obránce sociální spravedlnosti – mnozí ji bohužel spíše vidí jako jednoho z těch chamtivců. Zaplať Pánbůh, že třeba v Německu je tomu asi přece jen trochu jinak...
Je ovšem pozoruhodné a chvályhodné, že předmluvu k českému vydání napsal přední katolický intelektuál Tomáš Halík (který jinak k „levicovým“ názorům příliš sympatií neprojevuje).

Níže uvádím několik pasáží z onoho „nového Marxova Kapitálu“.
Když si je čtu, napadá mi, že by jejich autor byl v českém prostředí asi mnohými bez rozpaků označen za „bolševika“.

*********************************************************

Vážený Karle Marxi, milý jmenovče,

píšu Vám, protože mi v poslední době nedopřává klidu otázka, jestli na konci 20. století, když „kapitalistický Západ“ v zápase systémů dobyl vítězství nad „komunistickým Východem“, nebylo přece jenom trochu brzy na to, definitivně lámat hůl nad Vámi a nad Vašimi ekonomickými teoriemi.

(…)

V procesu této soutěže zemí lze celosvětově pozorovat, že se snižují daně z výtěžků podnikání a ze soukromých příjmů, kdežto spotřební daně a komunální odvody, které musí platit všichni občané, stoupají. Že se tento vývoj děje především na úkor těch chudších, o tom asi není sporu.

(…)

S překvapením jsem zjistil, že jste, pane Marxi, už před 150 lety předpovídal, že nás čeká „pohlcení všech národů do sítě světového trhu, a tím i mezinárodní charakter kapitalistického režimu“.

(…)

„Díváme-li se na dnešní vývoj světové ekonomiky, měl jste zřejmě pravdu, že kapitál neustále usiluje o své zmnožení, že je v tomto úsilí v pravém smyslu bezuzdný a že tendence k ekonomické globalizaci je až potud kapitalismu skutečně imanentní. A měl jste, jak se zdá, pravdu i s předpovědí, že z tohoto vývoje bude profitovat především kapitalista, v jehož rukou se bude hromadit stále více kapitálu. Protože se dá stěží popřít, že z procesu globalizace profituje, neřkuli jej aktivně spoluvytváří dosud relativně málo lidí v příznivých výchozích postaveních.
(…)

Měl jste pravdu nejen se svou teorií o pokračující akumulaci a koncentraci kapitálu, ale i se svou tezí o centralizaci kapitálu.
(…)

Kapitalismus je dnes zřetelně v tísni sebeobhajoby, možná takové, v jaké za posledních sto let dosud nebyl. A to je necelých 20 let po vítězství nad velkým ideologickým protihráčem, sovětským komunismem, víc než pozoruhodné.

(…)

Pokud se hranice chudoby stanoví výdělkem méně než dvou dolarů na hlavu a den, pak se počet těch, kdo se musí vypořádávat se životem pod touto hranicí, odhaduje na více než 2,5 miliardy. Tato dramatická chudoba tolika lidí existuje tváří v tvář stejně dramatickému bohatství jen několika málojedinců. Více než polovina celosvětového majetku je v rukou pouhých dvou procent lidstva; nejbohatší procento světového obyvatelstva samo disponuje více než 40 procenty světového majetku. Na celou chudší polovinu lidstva připadá naproti tomu pouhé jedno jediné skrovné procento světového majetku.

(…)

Bohatí jsou stále bohatší, chudí stále chudší, a kdysi široká, sociálně zajištěná střední vrstva se ocitá po tlakem. Od roku 1973 do roku 1994, tak to spočítal americký ekonom Lester C. Thurow, stoupl hrubý domácí produkt v USA o 33 procent na obyvatele. Průměrná týdenní mzda u dělníků a úředníků ve funkcích nikoli špičkových za stejné období ovšem poklesla o 19 procent. V roce 1994 americké platy u této zaměstnanecké skupiny byly opět na téže úrovni jako koncem padesátých let. To vysvětluje, proč se ve Spojených státech tak hrozivě zvýšil počet „working poor“, tedy těch, kdo vzdor plné zaměstnanosti žijí pod hranicí chudoby.
Ve stejném období se příjmy u špičkově vydělávajících nicméně zmnohonásobily. Jestliže na počátku sedmdesátých let americký manažer v průměru vydělával přibližně pětadvacetinásobek toho co průmyslový dělník, o téměř 30 let nato už to byl pětisetnásobek. V osmdesátých letech se podobně ubíral i vývoj ve Velké Británii.
Opravdová centralizace kapitálu však se děje v rukou těch nejbohatších z bohatých. Podle amerického ekonomického časopisu Forbes v roce 2008 existuje na celém světě 1125 miliardářů. Vlastní dohromady kolem 4400 miliard dolarů, tj. 2760 miliard eur. Pro srovnání: HDP Německa činí kolem 2400 miliard eur. Počet těchto „superboháčů“ roste z roku na rok. V roce 2007 existovalo celosvětově 946 miliardářů, v roce 2006 jich bylo 793, a v polovině osmdesátých let posledního století jich existovalo pouze 140.

(…)

Zisky se privatizují, ztráty socializují. Jestli tohle je zásada, tak se nelze divit, že podle jedné studie Bertelsmanovy nadace 60 let po zavedení sociálně tržního hospodářství 73 procent Němců považuje ekonomické poměry v této zemi za nespravedlivé.

(…)

Důvěra lidí v tržní hospodářství byla otřesena. Podniky shrabují miliardové zisky, a zároveň omezují pracovní místa. Manažeři vydělávají miliony, a současně kritizují ´majetnické uvažování´ zaměstnanců.
(…)

Banky a fondy tratí miliardy ve spekulacích, účet platí jiní; poté co se léta zakazovalo vměšování státu do trhu, musí teď za ztráty bank přebírat odpovědnost daňový poplatník...

(…)

Velice dobře placení manažeři soukromých podniků celá léta provozovali stále neprůhlednější a hazardnější obchody... Tihle lidé věděli beze zbytku, že podstupují vysoká rizika. Jenže to nebyla jejich rizika, ale rizika jejich zákazníků a jejich podniků. A protože moderní ekonomika je skrznaskrz propojená a finanční trh je v jisté podobě čímsi jako srdcem celého systému, musí zkrátka celá společnost, občanky a občané, kteří s těmi veskrze pochybnými obchody nemají nic společného, za ztráty ručit svými daněmi.

(…)

Je snad kapitalismus pouhou dějinnou episodou, která sice trvá déle, než jste v 19. století předpokládal, která ale jednou skončí, protože kapitalistický systém zahyne na své vnitřní rozpory?
A že takové vnitřní rozpory existují, to se dá sotva popřít. Předchozí spolkový prezident Horst Köhler ve své době jako šéf Mezinárodního měnového fondu jednou konstatoval: „Extrémní nerovnováha v rozdělování výtěžků blahobytu jsou stále víc a více ohrožením politické a sociální stability.“ Tahle věta by nemusela být lhostejná ani pilným kapitalistům.
Skutečně vyvstává otázka, jak chtějí naše svobodomyslná společenství západní polokoule přežít, jestliže na jedné straně propagují demokracii, tedy politickou rovnost pro všechny, na druhé straně si však dopřávají ekonomickou strukturu, kde stále přibývá nerovností v rozdělování materiálních statků a tím i životních příležitostí. Vy, pane Marxi, jste mluvil o tom, že buržoazně kapitalistická společnosti zaručuje pouhou formální svobodu, reálnou svobodu lidí že však trestuhodně ignoruje. A předpovídal jste, že lidé si to, co se jim upírá, jednou vezmou. – Vezmou?

(…)

Dnes cynikové, kteří nemají zábrany obohacovat se na úkor jiných, nesedí už zpravidla v královských palácích, nýbrž v kancelářích v New Yorku, v Londýně a v dalších metropolích tohoto světa. Oni se ovšem při svých taženích za kořistí nemusí omezovat jen na svůj národ jako kdysi tyrani ve starém Orientě, mohou své neplechy provozovat po celém světě. K tomu na rozdíl od svých starověkých předchůdců také nepotřebují drahé armády, vystačí si s notebookem, s mobilem a s „potřebnými drobnými“ na těch něco investic a na honoráře právníkům.

(…)

Skutečnost, že marxismus vzdor všem strašlivým pochybením v takzvaném „reálnem socialismu“ má dodnes početné přívržence, dokazuje, že mnozí lidé zřejmě Marxově hodnocení kapitalismu jako systému svou podstatou špatného dávají za pravdu. A tyto lidi není možné rozhodně odbýt jako hloupé, naivní a neinformované. Dlouhou dobu marxismus i ve svobodné části Evropy vtahoval do svého kouzla právě mnohé intelektuály, ba některé z nejchytřejších hlav té které generace.

(…)

Svoboda, to jsme se v letech po roce 1989 museli naučit, je i nadále příliš drahým statkem, o nějž se musíme horlivě snažit, pakliže ho nechceme pozbýt. Liberální demokracie, právní stát a svobodné tržní hospodářství se ocitají znovu a nově tváří v tvář nárokům etiky. To může leckomu připadat překvapivé, ale je to tak.

Je pozoruhodnou ironií dějin, milý jmenovče, že Vaše teorie nechávají působit ještě dnes nejen marxisté, ale i kapitalisté, protože hrozně zapomínají, že politika funguje jinak než ekonomika a že se občané a voliči nedají propouštět jako zaměstnanci. Rád bych zakončil svůj dopis větou Oswalda von Nella-Breuninga, syna města Trevíru jako Vy a asi nejvýznamnějšího představitele katolických společenských věd ve 20.století: „Katolická sociální nauka vidí v Marxovi svého velkého protivníka, avšak projevuje mu svůj respekt“.****************************************************

Zdá se mi ovšem, že zatímco Reinhard Marx velmi odvážně pojmenovává dnešní problémy, je poněkud slabší v návrzích řešení. Nicméně říká např.:

"Východisko z dnešní krize vede mezi kapitalismem a komunismem, tedy po třetí cestě. Kapitalismus bez humanismu, bez solidarity a bez spravedlnosti pro všechny nezná morálku a mravnost, nemá tedy budoucnost."

Kardinál Marx má obavy z toho, že nezvládneme-li dnešní problémy, můžeme se brzy dočkat i znovuvzkříšení bolševicky interpretovaného Karla Marxe, což „by si lidstvo, po tom, co nám všem bolševiky zneužitý Marx způsobil, nezasluhovalo. Ať Karel Marx odpočívá v pokoji..."

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

blue jay napsal(a):

Vidim ze pan profesor Horejsi nezahali, Furt se vzdelava. Ridi se podle hesla ktere kdysi pronesl jemu podobny filozof Benny Hill, "I have a wild bunch of coconuts!".
03. 06. 2013 | 09:36

Vlkodav napsal(a):

"Východisko z dnešní krize vede mezi kapitalismem a komunismem, tedy po třetí cestě."

Takže ne že je slabý v navrhování řešení, on nenavrhuje žádné. Škoda, toje totiž to, co by mohlo pomoct. Ale to bude chtít někoho, kdo přestane planě kecat, a skusí něco vymyslet. Ale něco vymyslet je předci hnusná pravicová myšlenka, tak to nedovolíme!
03. 06. 2013 | 09:43

Čtěte, ale hlavně přemýšlejte! napsal(a):

Kvůli tomu nemusel soudruh kardinál počmárat dvě stě stránek :-)

"Kardinál Marx má obavy z toho, že nezvládneme-li dnešní problémy, můžeme se brzy dočkat i znovuvzkříšení bolševicky interpretovaného Karla Marxe, což „by si lidstvo, po tom, co nám všem bolševiky zneužitý Marx způsobil, nezasluhovalo..."

Kdykolik lidstvo nezvládne problémy, objeví se nějaký Hitler, Lenin, Pol Pot, Mao a podobný týpci. Lidstvo si nic "nezasluhuje", lidstvo má to, co si zařídí. Pokud si zařídí Hitlera, Lenina, Pol Pota, bude je zase mít.
03. 06. 2013 | 09:44

Maximus napsal(a):

Ale pane profesore, sakra, raději Vás oslovím pane vědče, jinak byste chytil "šmrnc" Putny, co bude také profesórem... Píšete o Marxovi, vl. jménem Marchodejovi, kterého se vlastní táta zřekl. On byl fakt na svou dobu chytrý a možná, že to své učení myslel opravdu vážně. Jenže pak to všechno zneužili lidé od Rothschilda a vymysleli VŘSR i s tím Leninem, Trockým atd. Mohl bych to rozvést, ale zdejší mazavec by mě hned zamáznul a tak sorry. Faktem, ovšem je, že vynález peněz silně postrčil lidstvo vzhůru, ale bohužel nyní je vede do stoupy. Probíhá totiž tzv. polarizace zisku a moci u lidí a vlastně už je dokonána a nastolena. A je tu problém jako trám. Východiskem by byl tzv. regulovaný kapitalismus s prograsívním zdaněním atd. a musely by se zrušit všechny ty daňové ráje, finanční podvodné deriváty a také snad i zrušit "zákony o dvojím zdanění mezi státy", které slouží k odsávání a vývozu financí ze slabších zemí. Jo a "lobál" by se měl rozglobalizovat. A musela by se změnit spousta spousta dalších věcí. Jenže kdo by to měl změnit? Ti co mají reálnou moc a tyjí z toho? Ti co mají finance, ovládají mocenský systém, média atd. a mají vše pod kuratelou? Proč by to dělali? Ano, budou to řešit, až se to podělá, jinak dříve nikoliv, teorie hrabivé, lakotné opičí pracky se potvrzuje. A bude hůř.
Pěkný den všem a panu skutečnému profesorovi zvlášť!
03. 06. 2013 | 09:47

Maximus napsal(a):

Sorry... zase překlepy.
03. 06. 2013 | 09:49

neo napsal(a):

Obávám se, že toto jsou pojmy, které jsou dnešním hlasatelům „trhu bez přívlastků“ (z nichž mnozí se hlásí ke křesťanství) úplně cizí a směšné.
//////////////////////////////ABY NE

„uchránit sociální stát před útoky nenasytných chamtivců“
„k prosazení pokrokových sociálních opatření ve prospěch nemajetných a sociálně znevýhodněných“
„Sociální spravedlnost a kritika bezohledného kapitalismu“
„leží na srdci sociální spravedlnost“

Ať Karel Marx radši odpočívá v pokoji...
03. 06. 2013 | 09:51

Ládik!!! napsal(a):

Kardinál Marx a arcibiskup Engels. Včera Natálka namalovala duhu a napsala nad ní DUKA (studuje první třídu). A Francek myje nohy nakromanům.
03. 06. 2013 | 09:55

stal se zazrak napsal(a):

kardinal pise zasvecene o ekonomii, vehlasny ekonom se naproti tomu boji o ekonomii psat, radeji filosofuje. Kardinal souhlasi s Marxem. A primas cesky se spolu s bratrimi a sestrama chysta na "loupez stoleti".

Duka s vami pane Horejsi.
03. 06. 2013 | 09:55

kolega genetik napsal(a):

Otazka pro profesora H,

jak se zda tak se u Vas v Ústavu molekulární genetiky snazite vytvorit perfektniho levicaka. Bohus S. se Vam zatim moc nepovedl. Co mate v planu dale?
03. 06. 2013 | 09:56

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, když se kolo sockomu roztočí, na pohlaví pak už nezáleží ...
http://ateo.cz/f/images/m/marxism.jpg
Veselé krizování, bude líp ...
03. 06. 2013 | 10:03

Kelt napsal(a):

Porážka sovětského modelu "socialismu",která začala v roce 1985,odstranila zábrany těch,kteří dnes vládnou globalizovanému kapitálu a trhu bez přívlastků.
CCCP a jeho satelité včetně ČSSR s jejich "modelem soc.státu bez vykořisťování"byly brzdou snah o maximalizaci zisku cestou likvidace sociálního státu.
Teď budu u některých místních hlupáků za superbolševika.Ti si bohužel ve své omezenosti neuvědomují,že tento vývoj i u nás může v krátké době vyústit do situací,kdy Kelnerové a spol.si budou vydržovat ke své ochraně soukromou armádu a jim budou hořet mercedesy před barákem a možná v garáži i s domem.
Příkladů i v Evropě lze vidět dost.
Tržní ekonomika respektující soc.aspekty ve svém vývoji je jediný model schopný dlouhodobého rozvoje a jeho udržení.
Kapitalizace zisků a socializace ztrát je cestou do pekel.
03. 06. 2013 | 10:06

Ládik!!! napsal(a):

wbg -
krásná fotka, není to výsledek třídního boje?
03. 06. 2013 | 10:07

Maximus napsal(a):

maximalni arijec

Nejdříve začneme spolu se skloňováním a pak se dáme na složitější věci:

Maximus se v 5tém pádě změní na Maxime a nikoliv Maximusi!
03. 06. 2013 | 10:09

LUF napsal(a):

Chybí mi tam zohlednění tohoto - nedá se říct, že bohatství miliardářů je na úkor těch miliard žijících pod hranicí chudoby. Množství zdrojů (energie, jídlo, nebo i stavební parcely ...) je omezeno a není pravda že kdo má milionkrát víc peněz, ten sní milionkrát víc jídla. Že se vlastně přejídá na účet milionů hladovějících. Většina majetků těch nejbohatších je virtuální - peníze na účtech, nebo v podnicích, které slouží společnosti díky svým produktům a tím že dává lidem práci. Ten svůj majetek si stejně neužijí. Sociální stát - kdyby se peníze miliardářů rozdělily mezi nejchudší, stoupla by cena základních potravin, tak že by množství lidí v nouzi téměř zůstalo zachováno. Změny by byly jen malé - např. zkrachovala by automobilka Porche, a na jejím místě by vzniklo pole s obilím a najedlo by se vích hladovějících. Opravdu jsou pozemky Porche a dalších firem produkujících luxus tak rozsáhlé že by to odstranilo bídu ...?
03. 06. 2013 | 10:10

dada napsal(a):

Co asi dělá oněch 1125 miliardářů nebo úspěšných podnikatelů a podniků (ČEZ) se svými penězi ? Tapetují s nimi ? Nebo je mají ve štrozoku ? Spíše je investují, aby o ně nepřišli a ještě je rozmnožovali. Problém je v přesvědčení, že majitel nebo podílník (akcionář) ke svým prostředkům přišel a spravuje je apriori nemravně a pro společnost nevýhodně. A že by to lépe zařídil nějaký výbor ( třeba uliční) nebo my - revoluční dychtivá mládež. A jsme zase na začátku dějinné spirály. Jdu si koupit modrou košili.
03. 06. 2013 | 10:12

smutný napsal(a):

...právě že ty peníze neinvestují, akorát si nakoupí víc dražších aut a jachet. Proč by ty prachy někam investovali, když finančními spekulacemi je rozmnožují taky a s daleko menším rizikem??
03. 06. 2013 | 10:22

buldatra napsal(a):

Slova krásná, jak jinak.
Kardinál Marx káže vodu.
Klasika.
Nic nového pod sluncem.
Je na tom něco nejasného pane autore?

A řešení?
Přímá demokracie.
Nebo zas nějaký krok někam zpět.
Lidičky, račte si vybrat.
03. 06. 2013 | 10:23

Gustáv Kočí napsal(a):

VŘSR jsem vymyslel JÁ! a žádná virtuální šmudla mi ho nesesere!
03. 06. 2013 | 10:24

LUF napsal(a):

Kelt
"Kapitalizace zisků a socializace ztrát je cestou do pekel."
To jo, ale to mluvíte o tom jak se řešila krize v posledních letech ne? To ale není nic co by bylo v rozporu se sociálním státem, tady se kromě zájmů bankéřů zohledňoval i zájem politiků, aby za jejich vlády nedošlo k sociálnímu otřesu kvůli krachu velkých bank a k ještě většímu prohloubení krize.
03. 06. 2013 | 10:28

MartinO napsal(a):

Smutný,

Vy nemáte tušení co dělají bohatí s jejich penězi. Vaše přihlouplé fantazie si nechte pro sebe.
03. 06. 2013 | 10:30

MartinO napsal(a):

Pane Hořejší

Podle zdejších levicových debatních "myslitelů" by se VŠ profesoři neměli vůbec politicky veřejně projevovat. To taty aspoň tvrdili na případu Putna.

Volání po "spravedlivém" sociálním státu od kohokoliv kdo žije z rozpočtu a potažmo z daní mi připadá poněkud vyčůrané. A neustálé označování dnešního stavu jako "neregulovaný trh bez přívlastků" to se už nedá nazvat jinak než sprostá hloupá lež.
03. 06. 2013 | 10:38

starý jezevec napsal(a):

Čtěte Marxe nebo budete číst Hitlera, který snad jako jediný z pravičáků pochopil kapitalismus a dokázal jej zachránit ze smrtelného sevření.

Připomenu, že když léčili kapitalismus duchovní neviditelné ruky, někteří asi modlením, jiní zaříkáváním a ti jako Klaus říkali, že to přejde samo, tak po čtyřech letech takové léčby pacienta byla průmyslová výroba Německa, Československa, USA a dalších asi na 60 % oproti roku 1929 a Hitler byl jediný, kdo to dokázal zvrátit.
03. 06. 2013 | 10:41

popelar napsal(a):

MartinO,

Mozna Mladek mluvil o Horejsich kdyz zminoval parazity spolecnosti. Me tedy ten uzvatlany profesurek co zije z nasich penez jako parazit pripada.
03. 06. 2013 | 10:45

Kelt napsal(a):

LUF,
ano,píši o tom,jak se řešily vesměs problémy těch bank,kterým rizikové spekulace (podikatelský záměr)nevyšel.
Šéfové bank vyfasovali zlaté padáky a daňový poplatník to zatáhl.
Výjimkou a to dosti inspirativní byl Island a částečně Kypr.
Obchodování s deriváty a bank.bublinami-spekulativním operacím by mělo být účinně bráněno.
Banky by měly být motivovány k tomu základnímu poslání a to alokaci kapitálu do produktivní sféry.
To je smyslem tzv.Tobinovy daně-které ideologičtí dogmatici trhu bez přívlastků se zuby nehty brání.
03. 06. 2013 | 10:45

J.R napsal(a):

Hořejší, my jsme zrušili i MDŽ a 1,máj, natož studii ekonomie od levicových autorů. To si asi hodně naběhnete.
Čecháčci a vzdělávat se a přemýšlet.? A dokonce PRACOVAT? Nebo dokonce připustit že práce a tvoření hodnot měla a má vliv na vývoj společnosti, natož na polidštění opice? No vy jste se zbláznil.
Pravdoláskaři vás utlučou a hurá antikomunisti ubijí golfovou holí
03. 06. 2013 | 10:46

starý jezevec napsal(a):

Pro MartinO.
Ty bys měl především prezentovat jen svou hloupost a nelhat o tom, co tvrdí jiní.

Levičák nechce, aby se univerzitní profesor choval jako …, to je vše.
Nevím o tom, že by pan profesor Hořejší běhal s transparentem o buznách nebo točil předvolební stupidní videa.
03. 06. 2013 | 10:49

Čochtan napsal(a):

"..sociální stát jako zlo, které je třeba zničit.."
Není sociální stát jako sociální stát. Pokud je stát sociální k těm občanům, kteří potřebují nezaviněně pomoc, kteří tento stát daněmi vybudovali, je vše v pořádku.
Pokud je stát sociální k parazitům a náplavenině, k nezvaným hostům, pak je takový sociální stát zlo, které je třeba zničit.
03. 06. 2013 | 10:54

Kelt napsal(a):

LUF,
ano,píši o tom,jak se řešily vesměs problémy těch bank,kterým rizikové spekulace (podikatelský záměr)nevyšel.
Šéfové bank vyfasovali zlaté padáky a daňový poplatník to zatáhl.
Výjimkou a to dosti inspirativní byl Island a částečně Kypr.
Obchodování s deriváty a bank.bublinami-spekulativním operacím by mělo být účinně bráněno.
Banky by měly být motivovány k tomu základnímu poslání a to alokaci kapitálu do produktivní sféry.
To je smyslem tzv.Tobinovy daně-které ideologičtí dogmatici trhu bez přívlastků se zuby nehty brání.
03. 06. 2013 | 10:56

Míla napsal(a):

Dukova lůza s tím souhlasí,co na to Duka?
03. 06. 2013 | 10:58

Petr. napsal(a):

Nevěřím, že by katolická církev přestala být hrabivá. Znovu se dnes snaží dostat k majetku zabraném po 28 popravených českých pánů, po upálených lidech hlavně v Jeseníkách, po z vlasti vyhnaných lidech jako byl např. J.A.Komenský, po majetku vydřených povinnou prací "na církevním", z majetku získaných církevní daní zvané desátek, z odpustek a pod. I prohlášení polských biskupů proti současnému papeži, svědčí, že hrabivost není vlastní jen české katolické církvi.
03. 06. 2013 | 11:03

Pepa Řepa napsal(a):

Čtěte Hořejšího!
Je to jako kdybyste četli Marxe.
Teď nevím kterýho.
:-)
03. 06. 2013 | 11:03

smutný napsal(a):

kdyby si někdo chtěl rozšířit obzory: Jan Keller - "Arogance financí"
http://atanova-zasuvka.blog.cz/1012/arogance-financi-jan-keller
03. 06. 2013 | 11:13

Ježíš byl marxista napsal(a):

Však vy křesťani jednou uznáte, že Ježíš byl marxista :p bohužel, ale je to tak :(
03. 06. 2013 | 11:16

Anastázie Králová napsal(a):

Pane profesore,
v hluboké úctě se skláním před intelektuálním rozsahem Vaší osobnosti.
Někdy si také říkám,že někteří lidé jsou nepouřitelní-vláda finanční oligarchie mi začíná připadat stejně bezohledná,arogantní a krátkozraká jako vlády Ludvíka XVI. či posledních Romanovců.
Ale obávám se,že do poslední chvíle budou věřit,že to nějak zvládnout.
Nebo trpí závislostí na výši svého konta-prostě jen proto,aby trumfli svého spoluhráče z golfu?

Chorobné lakomství bylo v literatuře mnohokrát popsáno-a neberou ohled ani na své blízké.

Teď jen,zda se najde cesta,dostat je včas pod kontrolu.
Jinak možná lidstvo zjistí,zda posmrtný život existuje či ne.
03. 06. 2013 | 11:24

šašek z Jihlavy napsal(a):

Možná by pro začátek stačilo pořádně si posvítit na ty šibaly, kteří stále rozkrádají veřejné finance. Jejich drzost nezná mezí, pokračují v tom navzdory několika úspěšným zásahům ramena spravedlnosti. Až se podaří naroubovat (transplantovat) neviditelnou ruku trhu na rameno spravednosti, možná bude líp.
Do pana profesora Hořejšího bych neryl, kolik u nás máme vysokoškolských profesorů, kteří jsou ochotni z teplíčka svých institucí nést svou kůži na trh a vyjadřovat se k palčivým otázkám, když jim svědomí nedá mlčky přihlížet na tu bídu (nemyslím jen materiální)kolem nás.
03. 06. 2013 | 11:26

vajan napsal(a):

Proboha, proč tak složité analýzy a diskuze? Vždycky v minulosti vedly současné problémy společnosti k válkám. Proč by to mělo být teď jinak?
03. 06. 2013 | 11:27

Pepa Řepa napsal(a):

kolega genetik napsal(a):
Otazka pro profesora H,
jak se zda tak se u Vas v Ústavu molekulární genetiky snazite vytvorit perfektniho levicaka. Bohus S. se Vam zatim moc nepovedl. Co mate v planu dale?
------------------
V čem se bude lišit od homo sapiens?
Jednoho by napadlo, že bude potřebovat obě rukavice levé za to bude mít čepici XXL.
Fuj.......to je ošklivá myšlenka.AŤ žije mír.
https://www.youtube.com/watch?v=pww96wPV2EM
03. 06. 2013 | 11:43

Ježíš byl marxista napsal(a):

Beru vědce v moderní době, ne v 19.st -tam to bylo také zapříčiněno tím,že kdo něvěřil, byl za vyvrhela - v USA je to tak už zase (výuka ID a kracionismu na školách,...) :(
03. 06. 2013 | 11:48

gabriela napsal(a):

""Slyšel jsem, že kardinál a arcibiskup D. Duka, primas český, vydání českého překladu této knihy nepodpořil; naštěstí se toho ujalo nakladatelství Academia. Moc se tomu nedivím – z mnoha vystoupení pana kardinála je zřejmé, že je názorově bližší spíše prorokům „trhu bez přívlastků“.
Ostatně asi málokdo v Česku považuje katolickou církev za výrazného obránce sociální spravedlnosti – mnozí ji bohužel spíše vidí jako jednoho z těch chamtivců.""
**************************************************************

Tak nejen pod Kapitálem kardinála Reinharda Marxe, arcibiskupa mnichovského a freisingského, ale i pod váš průvodní text se mohu s klidným vědomím a svědomím podepsat, vážený a milý profesore Hořejší. Jen tak mimochodem. S budoucím, nedej Bože akcionářem a "dukátovým" Dukou přímo i nepřímo souvisí i tato akce ...
**************************************************************
Občanská hnutí Ne základnám, Hnutí za Přímou Demokracii (HzPD), Nezávislá média a paní Lenka Procházková pořádají v pondělí dne 3.6.2013 ve 12:00 hod. protestní shromáždění občanů před Ústavním soudem v Brně na Joštově ulici č. 8.
**************************************************************

Jistě je Vám známo, že v pondělí od 16:00 hod. bude Ústavní soud rozhodovat o ústavní stížnosti poslanců a senátorů, kterým byla odepřena možnost uplatnit svá stanoviska proti zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi při jednání poslanecké sněmovny... Celý text zde :
http://www.hzpd.cz/protest-pred-ustavnim-soudem/

PS: osobně se žel Bohu účastnit nemohu. Zadržela mě nejen velká voda a s ní spojené možné problémy s veřejnou dopravou, ale i jistá neodkladná záležitost, kterou musím řešit neodkladně, nejlépe dnes ...

Se všemi účastníky demonstrace se propojím od 12.00 alespoň v duchu a budu se modlit a doufat, že vládní návrh o restitucích v té podobě jaké je, ÚS zákon zruší tak jak stojí a leží.
Jednoduše proto, že restituční zákon je po právnické stránce vadný, nedotažený, ale hlavně vysoce amorální a neústavní, příčící se demokratickému ústavnímu právu rovnosti všech občanů před zákonem.

Takže brňáci a lidičky z okolí. Držte se a dejte o sobě vědět, protože budete protestovat za 80% lidí, kteří tento restituční zákon považují za krádež století za bílého dne, a kteří z různých důvodů nemohou podniknout tak dalekou, ale možná i finančně náročnou cestu ...
03. 06. 2013 | 11:54

Matematik + cenzor napsal(a):

Můžeme jít cestou špatnou do propasti, můžeme jít cestou dobrou.
Je to samozřejmě důležité, ale pokud máme zavázané oči, i na cestě dobré dojde k maléru. Tedy levicovost a pravicovost je dualita až v následné důležitosti.
Jestli vůbec.
Dle mého názoru nejde o to instalovat sociální stát nebo jej nějak chránit atd.
Systém si najde rovnováho pokud mu v tom nebude skupina roztleskávačů davů a jistoty desetinásobku bránit.
Jde o to sundat šátek z očí a především bránit záměrnému šíření lží.
Jako příklady uvedum (modelová ukázka) lži tyto:
a) bleskový pád budovy číslo 7 WTC dne 11 zaří 2001 jako když střelí a jeho vysvětlení prakticky všemi médii
b) podstrčení padělaných satelitních snímků neexistujících iráckých laboratoří při hlasování o invazi do RB OSN
c) mediální lži spojené s tunelem privatize
d) lež o hrozbě iránských a KLDR raket na ČR ve prospěch firmy Halliburton
e) zcela plošné vygumování problému jaderných hlavic státu Bůh bojuje (hebrejsky israel)
........
Tedy záměrné šíření lží, na kterém se podílí například i redakce Aktuálně.cz musí být minimálně odsouzeno morálně, ne-li legislativně.
Naše společnost je postižena Alzheimerem neuronové sítě.
PR agentury zcela vytlačili hlídací psi demokracie a aféra Wattergate je zcela vyloučena..
Kdo viděl záběry a audio , které bylo spouštěčem Wikileaks, kdy posádka helikoptéry se rozhodne z nudy pálit z kulometu po chodcích na chodníku v Bagdádu, musí si položit otázku, jak je možné, že "pravda a láska" odsoudí vojína Maninga, jenž to zveřejní a nikoliv tu posádku helikoptéry.(dnes má stání pořád platí"Svoboda je pocit viny za křivdy páchané na druhých")

Toto je základní problém.
Další je odvozené.
Proč tedy byl norimberský tribunál, když se přece i v takových situacích mají vždy dodržovat rozkazy a přísahy? Přece v Osvětimi taky plnili rozkazy jako měl vojín Maning.

Nové tehcnologie jsou vlastně trnem v oku všem těm (i zdejším manipulátorům), kteří zavazují lidem oči.
Nejsem voličem "Karla Zemana" ani jeho "Cesty do pravěku", ale jak je možné, že se vytvořila zcela NEDEMOKRATICKY jednotná mediální Národní fronta mladého pankáče s čírem, jenž prý nemá naprosto nic společného s vládou až na to, že je jejím místopředsedou?

Tedy informace, média, vazby.
Systém si je bude samozřejmě vytvářet sám na rozdíl od všech Plojharů, Rzounků a i zdejších manipulátorů davů....
Nebo má platit toto: zdravím tibestkou intifádu a volám fuj fuj palestinská intifado. Odsuzuji budování činských osad v Tibetu a volám hurá těm budovaným státem "Bůh bojuje" na okupovaných územích. Volám fuj fuj iránský smradlavý reaktore a současně hurá hurá voňavé humanitární israelské jaderné hlavice.
Ty které vlastně neexistují, tak tedy nevolám nic???

KNIHTISK ...................................................Demokracie 1.0
Internet a především digitální stopa roztleskávačů davů.... Demokracie 2.0
Přímá, bez zástupců k našim bankovním účtům a myšlenkám.
03. 06. 2013 | 12:27

miláno z Děčína napsal(a):

Autorovi článku!
Jen otázka?
Proč se již nepřihlíželo a hlavně nejednalo v duchu tohoto náhledu na život ihned a postupně,jakmile se tedy ukázali první myslitelé a křesťané této "REALITY"?
Je pokrok v tom,že Marx dneška tuto záležitost dal do jedné knihy?Že nedává více rad a možností náprav a dalších kroků se nesmíme divit,když jedna strana by chtěla,ale potrefená strana,či-li "Kapitalismus" nechce???
Díky Bohu,jak říkáme my atheisté!!!
03. 06. 2013 | 12:28

kasparek napsal(a):

a kdo může za socializaci ztrát a privatizaci zisku. Kde je na tomto něco kapitalistického???? Je to právě produkt vašeho hledání 3tí cesty. A to jenom proto, že etatisté a komunisté prostě nezvládnou přijmout myšlenku, že jejich odporný systém nefunguje. Vymyšlený je sice možná hezky, ale kazej to ty lidi!

Proč USA nechalo 1/3 bank zkrachovat? Protože ty další už budou příště vědět, že jejich záchrana není automatická a že si to s nimi jejich akcionáři vyřídí. Ne tak v EU. Budeme dále praktikovat Barosuv komunistický princip a tvrdit, že to je kapitalismus. Nezlobte se na mě, ale to je tak trapné tyhlety řeči, že více už ani být nemůže.
03. 06. 2013 | 12:44

Kobra Plaz napsal(a):

Tohle je dobrá diskuse. Říkal to jeden papoušek...
03. 06. 2013 | 13:11

český maloměšťák napsal(a):

http://www.e-reading-lib.org/bookreader.php/135381/Capitalism%2560s_Achilles_heel.pdf
03. 06. 2013 | 13:16

český maloměšťák napsal(a):

http://my.ewb.ca/site_media/static/attachments/group_topics_grouptopic/92502/23%20Things%20they%20didn%27t%20tell%20you%20about%20capitalism.pdf

Ale to snad raději ani nečtěte, někdy je lepší věřit v mýty. Tak jaksi se potom líp zažívá i spí.
03. 06. 2013 | 13:26

Bavor napsal(a):

dada v 03. 06. 2013 | 10:12 napsal(a):
Co asi dělá oněch 1125 miliardářů nebo úspěšných podnikatelů a podniků (ČEZ) se svými penězi ? Tapetují s nimi ? Nebo je mají ve štrozoku ? Spíše je investují, aby o ně nepřišli a ještě je rozmnožovali. KONEC CITÁTU. Dotaz téměř k jádru pudla: Oni totiž tolik zbohatli na úkor ostatních, kteří zchudli a nemohou konzumovat vlastní práci (mají už jenom DLUHY) – proto se nevyplatí těm bohatým investovat do výroby. Tento systém – kapitalizmus – je v krizi a protože dosáhl do globálního stádia, je krize globální - nikam před ní neutečeš. Kapitalismus dosáhl toho, že jej jeho vlastní chyby zničí. Musí se změnit na jiný systém tím, že se změní PŘÍČINA jeho chyb – SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ. Tím bude umožněno produkovat ne pro ZISK ale pro POTŘEBY VŠECH lidí. A budeme zase na začátku dějinné spirály. Jenom o stupeň výše.
03. 06. 2013 | 14:04

dennis napsal(a):

Kumulace a cenralizace zisku, jak je predjimal Karel Marx v dobe, kdy neexistovaly otazky vyzivy lidstva v celosvetovem meritku, otazky znehodnocovani zemedelske pudy a zivotniho prostredi v celosvetovem meritku, nalezly dnes ve vyrazu globalni lepsi oznaceni. Neni to jen rozdil ve slovech, ale ve skutecnosti, ze dnes uz se realne projevuji dusledky one "kumulace" a "centralizace" kapitalu v celosvetovem - globalnim meritku. Koncem 19. stoleti bylo nemozne odhadnout vsechny dusledky, ktere prinese koncentrace kapitalu soubezne s technologickym pokrokem, s rustem masove vyroby, distribuce a spotreby.

Priklanim se k nazoru, ze pristi socialni revolta neprinese nebezpeci v podobe komunisticke totality. Ale totalitu ultrapravicovou. Spolecenske pomery zalozene na socialnim smiru prijdou az po te, kdy se pristi totalita vycerpa.

Nemyslim, ze napochoduji modre kosile. Ten, kdo se bude chtit zaradit do meansteamu, at si poridi kosili hnedou. Sen o "novem typu krestanstvi" prijde az po pristi totalitach, ke kterym euroatlanticka rise zrychlujicim se tempem smeruje. Tyto totality budou muset resit globalni otazky, jako jsou prelidneni a dostupnost energetickych a potravinovych rezerv, zdroju pitne vody a vyuziti dostupnych zemedelskych ploch. Reseni nebudou bezbolestna a totalitam to sekne.
03. 06. 2013 | 14:05

jura napsal(a):

kasparek napsal(a): Proč USA nechalo 1/3 bank zkrachovat?
proč 1/3? proč ne všechny. a kdo rozhodl, která kachne a do které nacpou peníze? ruka trhu? hahaha
03. 06. 2013 | 14:17

Bavor napsal(a):

dennis v 03. 06. 2013 | 14:05 napsal(a): "Priklanim se k nazoru, ze pristi socialni revolta neprinese nebezpeci v podobe komunisticke totality. Ale totalitu ultrapravicovou. Spolecenske pomery zalozene na socialnim smiru prijdou az po te, kdy se pristi totalita vycerpa". KONEC CITÁTU. I to je jedna z možností. Ta hnědá totalita je ve skutečnosti poslední zoufalá možnost kapitalismu, když lži o "demokracii" selžou. Ale podstatu systému nezmění. Změna systému přijít musí.
03. 06. 2013 | 14:45

Medikolog napsal(a):

Pane Hořejší,

než sebelepšího katolíka, raději bratry Marxovy. Ti vynikající Židé byli stokrát poctivější než nejpoctivější prelát a navíc s nimi byla za mírný peníz (za vstupenku do kina) švanda; Váš prelát, dávno mrtvý a bez vlivu, jehož názory Vlk, Graubner ani Duka nesdílejí, je o ničem.. Presentuje neznalým neexistující (positivní) tvář katolické církve..

Proč raději nepropagujete přeložení do češtiny Talmudů i s rabínskými komentáři (NEREDIGOVANÝ, DOSLOVNÝ, ÚPLNÝ), nebo vydání sbírek Hadíth?

Katolictví vždy bylo reálný nepřítel, přítel Čechů nepřátel. A nenažrané, loupeživé, prolhané.. je i dnes.
03. 06. 2013 | 15:03

Český Honza napsal(a):

Pokud chceme dál společně tvořit a budovat lepší svět, potřebujeme akumulovaný kapitál, který je k tomuto účelu možné investovat. Je však nutné, aby byl skutečně společný, a k tomu je nutná společná demokratická kontrola. To znamená: společné vlastnictví podniků a demokratické rozhodování uvnitř těchto podniků = princip družstva vs. firemní autokracie. Jinými slovy - ekonomická demokracie a demokratická ekonomika. Na úrovni vládnutí totéž: přímá demokracie, referendum, a kde to není možné, odvolatelnost zastupitelů. Žádné imunity, žádný "klid na práci" od voleb do voleb, ale permanentní odovědnost veřejnosti, jíž tito zvolenci nemají právo vládnout, ale povinnost jim sloužit! Zároveň omezit pravomoci jednotlivých funkcí tak, aby se v nich nekoncentrovalo příliš mnoho pravomocí, což přitahuje různé "silné osobnosti", autokraty, mesiáše a vůbec podporuje kult osobnosti. V první řadě zrušit prezidentský úřad a prezidentské pravomoci rozdělit mezi parlament, senát, a ministry vlády.
R.I.P., Milane Valachu
03. 06. 2013 | 15:06

český maloměšťák napsal(a):

dennis
Marx spíš nemohl předpokládat přeshraniční a transsektorový transfer kapitálu téměř on line a v masách, které mohou zamávat celosvětovým finančním systémem a nejen jím.

Bude to tak , jak se lidé domluví nebo jak jim bude nařízeno /třeba i vnějšími okolnostmi, které nebudou včas a efektivně reflektovány/.
První možnost je lepší, ale vyžaduje to lidi neapatické, socioabilní, chytré.
V Kraďákově tak bude nařízeno - podle mě zvenčí, zdejší lumpenelitní galerka je směšná, byť vypadá navenek hrozivě. Otázkou je, zda dojde k její demontáži...zde je schopen i gestapák doložit, že je Židem - a nikomu to nevadí.
03. 06. 2013 | 15:10

český maloměšťák napsal(a):

Ještě bych dodal...ke všem těm pžíspěvkům laissezefairovitých fanatiků.
Tak pojďme do naprosté volnosti pohybu kapitálu, služeb...ale i pracovní síly.

Co se stane, když tedy zrušíme pasy, víza atd. - na celém světě.
Jak zafunguje pak ....ta vaše ruka ?
Jste na to připraveni ?
Nebo si to jen namlouváte ?

Jen připomenu paradox - jednou z nejstřeženějších hranic na světě je US- Mex hranice. Jeden stát vyspělý kapitalistický, druhý kapitalistický, deklaruje se jako liberální. No a tak bay ti, co volají po laisseze faire...jednou taky náhodou hystericky nevolali po takové hranici, snad i oponě.

Tož tak to je, Homo sapiens sapiens má mozek k tomu, aby problémy neeskaloval...ale řešil. No a tak prostě často sahá ke korekci skutečnosti, tak jak se vyvíjí, či vyvinula...k regulaci. Někdy je nespravedlivá, opět záleží na bilanci zisků a ztrát ...i z hlediska humanity, což je snad nejsložitější - jak to vyvážit z tohoto úhlu pohledu.
Někdy totiž je spravedlivější banku padnout nenechat....i tak daleko to zašlo, od dob starého Karlíka.
03. 06. 2013 | 15:22

český maloměšťák napsal(a):

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2349860/osn-kvuli-rostouci-nezamestnanosti-hrozi-nepokoje-i-v-cr.html
03. 06. 2013 | 15:26

Historik napsal(a):

Václav Hořejší:

Právě jste mě přesvědčil že dílo od kardinála Marxe je stejný ubohý idealistický nesmysl jako Kapitál od Marxe z 19.století.
Pane Hořejší sociální populismus, nebo spíše neomarxismus má bohžel kořeny i v katolické církvy a nejde o pokrokové (jak mnozí socialističí ideologové nazývají vše co souvisí se socialismem). Stačí si jenom zjistit o teorii osvobození a podívat se na současného papeže, který si z této demagogickopoulistické teorie hodně vzal, což je smutné. Tato populistická teorie v Latinské Americe frčí. Spojení dvou neslučitelných ideí katolictví a marxismu je bohužel běžné To je smutý pohled na Katolickou církev.

Jak napsali polští biskupové papeži. Katolická církev není charita
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/297724-katolicka-cirkev-neni-charita-vzkazuji-papezi-polsti-biskupove.html
Proto nečtěte Marxe jsou to ubohé idealistické bláboly jednoho kardinála.
03. 06. 2013 | 15:31

Historik napsal(a):

český maloměšťák:

Ubohý maloměšťáku plateš si laissez faire, neboli volnou ruku trhu s anarchií. To se bohužel u socialistů,komunistů,anarchistů,fašistů a jiných extrémistů stává. Oni nepřemýšlí jen znevažují idei oponenta snaží se prosadit svoje extrémistické idee.
03. 06. 2013 | 15:38

Historik napsal(a):

Evropský sociální stát už se dávno odrovnal tím, že zbobtnal do obludných rozměrů vlivem právě hloupých naivků kteří nepoužívaají rozum ale city a sociální spravedlnost se stala nástojem extrémistů a populistů.
Ve španělsku socialní stát a sociální cítění prosadili odtížnou propustitelnost zaměstnanců a proto je tam dnes tak obrovská nezaměstnanost. Obdobné je to i v Řecku.
03. 06. 2013 | 15:43

mb napsal(a):

Jsem přesvědčen, že demokratická levice (povětšinou atheistická) a křesťané by se měli stát spojenci ve snahách uchránit sociální stát před útoky nenasytných chamtivců a jejich neoliberálních ideologů.

... proč ne ...
03. 06. 2013 | 15:49

marxík napsal(a):

Coby marxík se nemohu k tématu nevyjádřit.
Z pohledu marxíkistů je třetí cesta bez 'bolševické interpretace Marxe' nereálná. Jak už tady naznačil kolega Bavor, ve zprivatizované ekonomice neexistuje v systému síla, která by jím mohla pohnout výrazněji doleva, směrem k přerozdělování. Běžný volič bude vždy zpracován medii podle potřeb rozhodujících privátních vlastníků. Myslet si, že snad se tito vlastníci praští konečně uvědoměle do čela a začnou se výrazněji celosvětově zdaňovat, je pošetilé, ne-li přímo pitomé.
Vidíme to ostatně ve všech krachujících zemích Evropy. Po krátkém intermetzu jsou zblblými voliči znovu zvoleni ti, co stáli na počátku problémů toho kterého státu.

Řekl bych, že jistý náznak třetí cesty je už patrný vJižní Americe, kde má solidně zainvestováno 'kapitalista' budoucnosti ČLR. Tím chci naznačit, ma-li být kapitalista osvícený, musí mít v kapse rudou legitimaci.
03. 06. 2013 | 15:54

mb napsal(a):

Kapitalismus bez humanismu, bez solidarity a bez spravedlnosti pro všechny nezná morálku a mravnost, nemá tedy budoucnost."

... má budoucnost ... ale jen pro někoho / některé ...
03. 06. 2013 | 16:01

starý jezevec napsal(a):

Pro mb.
Když kapitalismus zahubí ty, na kterých parazituje, tak nakonec zahubí i sám sebe.

Kapitalismus může zachránit jen silný sát, který mu nedovolí aby ničil to, co kapitalismus živí. Když si například kapitalismus podmaní stát, a to mu umožní platit lidem poloviční mzdu, tak ve výsledku to znamená, že se vyprodukuje polovic, protože lidé nebudou mít na víc peníze. Kdyby dokázali lidé žít ze vzduchu a byli ochotni pracovat pro kapitál zadarmo, tak by je kapitalista stejně propustil, protože by neměl pro koho vyrábět.
03. 06. 2013 | 16:30

mb napsal(a):

jezevče ... to vůbec nemusí platit všeobecně ... spíš bude platit, že kdo má, dostane přidáno, a kdo má málo, přijde i o to co ještě/dosud má ...

kapitalismus se dá pytlíkovat na mnoho způsobů ... akorat spíš než bolševického marxismu bych se spíš bál fašizujících tendencí ...

to je myslím naše nynější nebezpečí ...

zatim ...
03. 06. 2013 | 17:14

český maloměšťák napsal(a):

Historik
Neaplikujte si drogy intravenozně, zkuste raději šňupat. Nedělá vám to totiž dobře na mozek.

Hezký den a ještě hezčí trip.
03. 06. 2013 | 17:26

befree napsal(a):

Pro "popelaře" je Hořejší "užvatlaný profesůrek, co žije z našich daní" - to je teda výron inteligence :-D

"Historik" zase nabádá, abychom knihu nečetli..možná by ji měli pro jistotu zakázat, ne?

O tom, že Marx je zase aktuální se píše ve světě už nejméně dva roky.
03. 06. 2013 | 17:29

Karl IV. napsal(a):

Dobrá agitka řečí středních a nižších vrstev, neumím posoudit, ale patrně jí porozumí.
Jinak problém na problém. Například: Co to je komunistický marxismus? Mám pocit, že autor vychází ze své znalosti marx-leninismu, což je cosi, co nemá s Marxem příliš společného, naopak. Tedy komunistický mraxismus je patrně vědecký marxismus, a tedy leninismus a stalinismus, v němmž pro Marxe není místa. Překvapení z citací a příklonu k některým ideím K. Marxe se nekoná pro toho, kdo jaksi ví, že Marx je součástí západní myslitelské a filozofické kultury, nikdy nebyl zavržen, neboť je příliš pevně usazen v tradicích evropského Západu. (Pokud se pamatuji leninsko-stalinský termín "socialismus" a "reálný komunismus" nikdy nezmínil, a vůbec, K.M. například varoval před Ruskem, jako zpátečnickou zemí,což platí i dnes, jeho pojetí sociálního řádu nemá ten pozdější v normalizovaných hlavách ustálený nádech východního primitivismu).
Sociálně udržitelná společnost a vzájemná odpovědnost je v evropském modelu cosi, co známe od 9.-10.století v různých formách, mnoha podobách. Ty by průměrný normalizovaný český současník považoval za bolševické šílenství. Zároveň je však pravdou, že na periferii, typicky v Čechách, která svůj vztah ke křesťanství vždy přijímala jako formu kulturního importu a dodnes se s ním plně nevyrovnala, což souvisí s její neschopností získat pevnou identitu (Poláci a Češi v tom mají mnoho společného, nebýt polského katolictví, které, majíc jistý nádech nacionalistický (ve smyslu kulturním), drželo polskou kulturu proti protestanství a pravoslaví, jež si z Polské kosti odkusovalo poslední masný separát), tedy na periferii nikdy tato socální udržitelnost nebyla naplňována , a nebyla ani v programu. Češi (tedy ta multikulturní směs dobrodruhů) nikdy nepřijali křesťanství jako jev kulturní, nýbrž vždy více či méně jako jev mocenský, zvláště po roce 1918 s poměrně falešnou představou Čecha-protestanta.
Zvláštní kapitolou je český nacionalismus 19. století, který sociální program neměl vůbec, dokonce mu oponoval.
Katolická církev se záhy po ovládnutí kontinentu v 10.-13.století stala v nějaké míře opakem sociální instituce, daleko sociálnější , a v tomto smyslu tradicionalističtější, byla reformace. Lze souhlasit, že kardinál Duka odpovídá katolickému hodnostáři konce 19. století, tedy krajnímu zpátečníkovi, který za pár desetiletí bude křtít kanony odjíždějící na frontu. To odpovídá vlastnímzu pocitu katolické církve v Čechách jako kolonii či periferii. Ostatně vliv tohoto ortodoxního rakouského a českého katolictví (často až s pravoslavnými rysy autokratičnosti) na rozpad Rakousko-Uherska je poměrně zajímavá kapitola.
Lze tedy vyslovit jistou pochybnost o roli církve v tuzemských podmínkách, nelze pomýšlet na tu, jakou má například v Německu, kde všechny církve plní důležité role v sociálních službách,často nesrovnatelně progresivnějším způsobem než českýc stát,ale i opačně, a zároveň slouží jako komunity, kde se pěstují tradiční křesťanské hodnoty (výjimky povoleny).
Církevní restituce v dnešní podobě také odpovídají té aroganci rakouského českého katolicismu, ostatně vzpoměňme na štvavé hafany, kteří uhnali K.Čapka.
Není mi jasné, zda H.Marx se prostě nepotkává s K.Marxem právě na té tradici Západu, která je v tuzemsku nepoznaná.
Tedy jen na okraj...
03. 06. 2013 | 17:36

ujo napsal(a):

blue jay:
vy jste byl v té Vaší Canadě popelarem?
Já jsem myslel, že jste byl trenérem manažerů jak jste kdysi tvrdil.
03. 06. 2013 | 17:45

Princ D. napsal(a):

Bezbřehý celosvětový superstát je NEMOŽNÝ. Je opět nutno spojit socialismus s nacionalismem. Navzdory obrovským pochybením v první polovině minulého století je jediná cesta z krize. EU musí být spojením národních států proti lidem z jiných kultur. S jinými kulturami lze spolupracovat do té míry, nakolik tu existují společné prvky a snaha o spolupráci.
03. 06. 2013 | 17:56

Aleš Vyhnal napsal(a):

Proč jsou vlastně lidé diskriminováni na základě svých genů? Třeba takový IQ-rasismus: Někdo se narodí s nižší inteligencí, a musí pak celý život vykonávat hnusnou práci přinášející mu jen utrpení. Čím se to liší od toho, když se někdo narodí třeba s černou kůží? Neměl by třeba i pan Hořejší (samozřejmě až po těch miliardářích) řekněme 12 hodin měsíčně dělat na pokladně v Kauflandu? Neměli bychom se všichni na těch hnusných pracích přinášejících jen utrpení všichni spravedlivě střídat? Nebyl by svět spravedlivější? Nebyl by ještě spravedlivější, kdyby se velké množství mladých lidí nadchlo pro studium ekonomie a bankovnictví a získanými prostředky podporovalo charitativní organizace jako "Against Malaria Foundation"? Denně zachránit třeba 100 dětských životů, a tak dát smysl životu vlastnímu?
03. 06. 2013 | 18:28

dennis napsal(a):

Pane Bavore, pane Malomestaku,
k zasadnim zmenam spolecenskych pomeru nedochazi "po domluve", bohuzel. Sametovy prevrat by mohl vytvorit iluzi, ze disidenti se domluvili se starymi strukturami. Soukrome se domnivam, ze nenasilny prevrat se konal pod diskretni patronaci atlantickych supervelmoci.

Bohuzel pristi zmena spolecenskych pomeru bude vyverat z pricin, ktere radoby vtipne charakterizuji jako krize, ktera ma koreny v nefunkcnich statotvornych strukturach: Prilis mnoho tunelaru, zlodeju, korupcniku, hrbitovnich vandalu, prilis mnoho amnestie a zadna spravedlnost. Sebelepsi parlament nedokaze, kdyz uz to doslo tak daleko, zavest funkcni poradek. Ma-li stat fungovat, musi opet platit zasada (typicka pro totalitni rezimy), ze krast beztrestne muze jen velmi nepocetna privilegovana skupina. A to jeste diskretne.

Sicilsky system demokracie v jizni a vychodni Evrope soubezne s hospodarskym poklesem vede na pomery pripominajici predvalecne zeme jako byla Italie, Spanelsko a dalsi. Skandinavske zeme, mnohokrat vydavane za vzor, snad krome Norska, zaznamenavaji podobnou nezadrzitelne klesajici krivku prosperity a obcanske spokojenosti.

Ani Mezinarodni menovy fond, ani Svetova banka, ani samotna pani Legarde/ova nerozbehne pristi prosperitu evropskych zemi. Dokonce ani rekatolizace ceskych zemi v jednadvacatem stoleti neozivi nase zemedelstvi a lesni hospodarstvi, dokonce ani nenahradi odumirajici statni socialni peci, prestoze ceska rim.kat. cirkev se stane absolutne nejvetsim vlastnikem poli, lesu a realit.
03. 06. 2013 | 19:14

mb napsal(a):

karel IV ... zde se patrně mýlíte: Zvláštní kapitolou je český nacionalismus 19. století, který sociální program neměl vůbec, dokonce mu oponoval.

v osobě masaryka měl patrně ´český nacionalismus´ též sociální program ... zdravím ...
03. 06. 2013 | 19:49

Naut napsal(a):

LUF
"nedá se říct, že bohatství miliardářů je na úkor těch miliard žijících pod hranicí chudoby" "Množství zdrojů (energie, jídlo, nebo i stavební parcely ...) je omezeno a není pravda že kdo má milionkrát víc peněz, ten sní milionkrát víc jídla. Že se vlastně přejídá na účet milionů hladovějících."
DADA
"Co asi dělá oněch 1125 miliardářů nebo úspěšných podnikatelů a podniků (ČEZ) se svými penězi ? Tapetují s nimi ? Nebo je mají ve štrozoku ? Spíše je investují, aby o ně nepřišli a ještě je rozmnožovali. Problém je v přesvědčení, že majitel nebo podílník (akcionář) ke svým prostředkům přišel a spravuje je apriori nemravně a pro společnost nevýhodně."
Ano! Všechno toto jsou tvrzení, notoricky známá z ideologického arzenálu pravice z dob, kdy ještě usilovala nejen o důkaz ekonomické převahy ve studené válce s konkurenční aplikací Marxova komunizmu na zaostalé carské Rusko, ale i o morální opodstatnění kapitalizmu v podobě prosperujícího, demokraticky spravovaného, sociálně spravedlivého státu, založeného na tržní ekonomice. Panu arcibiskupovi zcela evidentně nejde o náhradu dnešního zparchantělého kapitalizmu - komunizmem na bolševický způsob. Jde mu o nalezení cest, jak se vrátit k romantické idyle sociálně spravedlivého státu a to v měřítku globálního světa - tedy nikoli v neoliberálním rozdělení na bohatý západ a třetí svět v doživotní pasti na dlužníky. S levicí má pan arcibiskup společné snad jen to, že na rozdíl od současného neoliberálního mainstreamu, vnímá realitu současného světa s globální kapitalistickou ekonomikou bez ideologických brýlí - jako nepřehlédnutelná fakta. Co mu vadí, že zmíněná liberální dogmata minulého století už neplatí. Že neoliberální politik a ekonom odhodil ambice být humánní, tedy ve službách lidí, rezignoval na ambice demokratického sociálního státu s prosperující tržní ekonomikou, z jehož prosperity profitují spolu s kapitalistou a s jeho správci majetku - manažery, všechny zbylé sociální vrstvy obyvatel, které se na společenské dělbě práce, tvorbě hodnot a zisku spoluúčastní, jako zcela nepominutelný subjekt podílí a které v kapitalistickém systému představují zcela nezastupitelné místo jako - spotřebitelé. Vyslovit zpupný soud o tom, kdo koho živí dává stejný smysl, jako tázat se: "Co bylo dříve, zda vejce, nebo slepice". Neoliberál odhodil sociální stát jako kouli na noze a "světe div se!" ona ta koule táhne ke dnu kapitalistický systém jako celek včetně jeho majoritních vlastníků - oligarchů a přestávají fungovat jakékoli dosud osvědčené pravé, ba i levé recepty k resuscitaci kapitalistického organizmu. Nelidsky rozevřené nůžky přestřihly pupeční šňůru mezi kapitalistou, který k realizaci svého metabolizmu potřebuje zisk a tedy odbyt a spotřebitelem, který jediný umí odbyt zařídit, protože krom základních životních potřeb, jako je střecha nad hlavou, strava, hygiena, zdravotní servis a základní vzdělání je schopen ve spotřebním rozkurážení spotřebu nafouknout, jakkoli je producentům libo - když má práci a peníze.
03. 06. 2013 | 20:15

Naut napsal(a):

Pokračování.
Pravda! Multimiliardář stejně jako bezdomovec má pouze jeden žaludek. Takže skutečně! Co si multimiliardář počne s penězi, které si jako zisk ze spekulací, z různých legálních forem lichvářského "podnikání" s penězi občanů i vlastními, přisátím na tepny penězotoků podnikatelů v oborech, kde výsledkem podnikání je nějaký užitečný produkt, nebo služba, nebo i z užitečného podnikání vlastního, když si zisk svobodně přivlastní a „odkloní“ jej kapitálu na osobní konto? Inu, s pohádkovým bohatstvím si multimiliardář kapitalista i suita topmanažerů, kteří s jeho kapitálem výkonně podnikají, snadno poradí. S pohádkovými penězi se dají dělat pohádkové doslova jako v pohádkách. Kdo chce vidět, vidí! Na Dubaji a všude v nejzajímavějších destinacích po celém globu vznikají umělé ostrovy, paláce pro plutokraty s přepychem a náklady pořízení zcela nesouměřitelnými s hrady, zámky a divy světa pořizovanými monarchy a středověkou šlechtou před buržoazní revolucí. Ale i zde jsou jisté hranice - vlastnit příliš velký počet paláců, letovisek, letadel, helikoptér, galerií, golfových hřišť, jen tak, pro individuální potěšení a servis, začíná být spíše na obtíž, než k užitku a člověk ztrácí přehled. Kde lze ale miliardy utrácet zcela bez hranic, je patologická touha a ruku v ruce s bohatstvím získaná závislost - na moci. Tento soukromý koníček oligarchů je nákladný. Financovat nákladná volební supershow na velmocenské i lokální úrovni v zajímavých zemích, pořizovat si média a schopné manažery moderující veřejné mínění a dobrou spotřební morálku, tahat za nitky státní i zahraniční politiky velmocí tak, aby poslušně směřovala k žádoucímu vývoji, počínaje fiskální a daňovou politikou, státní podporou a financováním vývoje nových zbraní za účelem obrany demokracie a zejména zajišťování jejich trvalé spotřeby v zemích, které jsou bezpečně vzdálené metropolím a kde je třeba vyměnit, nebo pořádat lov na nespolupracující diktátory, potlačující lidská práva - v těchto aktivitách se dají utratit prostředky srovnatelné s rozpočty celých států. Pan arcibiskup jistě v dobré víře jde v návrzích na nápravu věcí pozemských po svém, tedy především apelem na posilování víry a uplatňováním křesťanské morálky. Já myslím, že jiná cesta, než že se lidé nakonec demokratickými prostředky zasadí o ukradené ústavní právo vládnout si ve fungující autentické demokracii, je nereálná. Nicméně klobouk dolů před ekonomickým rozhledem, odvážnou snahou o nápravu katolické církve v tom smyslu, aby se kromě uplatňování církevních dogmat a rituálů, přípravu věřících na život posmrtný též zasazovala o lepší život časný život oveček, o reálnou šanci pro každého, prožít důstojný život bez hmotné a duchovní nouze, možnost obživy z vlastní užitečné práce a nikoli z milodarů a o mezilidské vztahy v duchu Kristova ideálu. Naše římskokatolická církev a politické strany, které se k ní programově hlásí, se zatím podepsaly aktivně pod všemi asociálními zákony, které v celém našem polistopadovém vývoji vedly k současné bídě milionů lidí, vystavených na milost a nemilost exekutorským mafiím a beznaději, že "Vláda věcí tvých, opět se k tobě navrátí - ó lide český."
03. 06. 2013 | 20:17

Ivan Hochmann napsal(a):

Zdravím pane profesore a jsem rád,že žijete.

Před mnoha lety bych váš prolog,že cesta vede někde mezi komunismem a kapitalismem považovalza známou profesorskou provokaci.
Dnes mě "třetí cesta" nikterak nikterak neirituje.
Poučili jsme se jako lidé,že (v dnešní době)není možno spoléhat na sociální cítění všech.Obzvláště v poskomunistickém státě,kde měla komunistická ideologie na obyvatele tak negativní vlivy.Nakonec jsme se všichni (ti kteří si dělali ideály)přesvědčili,že bez kontinuity právních norem sociálně vyspělé společnosti ,bez nastolení adekvátního právního řádu směřujícího k sociálnímu státu není možná společenská obroda a prosperita. Naopak ona KONTINUITA s "právními normami" socialistického paskvilu vede k nefunkční grotesce nápadně sloužící komunistickým mafiím,všem formám zlodějin a tunelům,tak typických pro Českou Republiku.
Fuj!
Pročetl jsem si váš blog,ale ani jsem nemusel.To vše už je delší dobu známo .
Poznali jsme na vlastní kůži co udělá s lidmi vychovanými v bolševickém svinstvu náhlý přechod k jakési šmatlavé cíleně nefunkční Demokracii.
Mám ale dojem,že dnes už nebude možnost ani teoretické akceptace Třetí cesty.
Už jsme překročili Jordán.
Překročili jsme jej v ruku v ruce s jinými státními celky, od kterých bychom to ani nečekali.Evropská Unie je pouhou výslednicí geometrického obrazce společenské neschopnosti řídit běh věcí.
Také s jejím koncem nastane konec anglosaské civilisační ideologie, tak jak ji známe a jak jsme se o ni v kritických dobách opírali.
Co bude dál těžko předvídat.
Čtení výlevů pana Marxe může pomoci těm ,kteří nechápou souvislosti,nebo se o věci vezdejší programově nezajímají.
Pro našince význam nemají.
Ledaže byste se pane profesore vcítil do postavení pastora kázajícího davům.
Což myslím - by vám šlo.

Zdravím Ivan.
03. 06. 2013 | 20:21

Fialenka napsal(a):

Jde o to, aby člověk získal zpět život do svých rukou. Jakmile člověk získá ekonomickou svobodu, narovná se a pak už ho nepůjde manipulovat a obohacovat se na jeho úkor (třeba neoprávněně nízkými mzdami, vysokými cenami vody a elektřiny, a vysokými nepřímými daněmi). Mimochodem, nezbytnosti jako je voda, elektřina a plyn by opravdu neměly být v soukromém vlastnictví. Mají být ve veřejném vlastnictví, jinak to znamená nepřijatelnou poddanost a závislost lidí na vůli majitelů. Vodárna, elektrárna atd. mají být ve veřejném vlastnictví a o něm mají lidé rozhodovat demokraticky pomocí voleb a referend.

K té výše řečené ekonomické svobodě ....
Blogeři Tožička a Sedláček psali, že na ekonomickém fóru v Davosu ekonomové tvrdili, že neodpovídající ohodnocení práce a rozdíly v platech jsou jedny z hlavních příčin krizí. Tady je návod jak to řešit:
V březnu se 70 procent Švýcarů vyslovilo pro strop manažerským bonusům a zlatým padákům nejen ve ztrátových bankách, ale v podnikatelské sféře vůbec.
Proč asi si to Švýcaři odhlasovali. Nejspíš kvůli morálce a spravedlnosti. Dalším důvodem by mohla být závist … závist chudého je pochopitelná a je dokonce lepší, než někomu otročit za almužnu bez odporu. Také je otázka proč by měli mít manažeři a majitelé o tolik víc. V drtivé většině nejsou o tolik užitečnější. A nakonec důvodem bude i tvrzení těch ekonomů ze světového ekonomického fóra.
Švýcaři chystají další referendum. „V referendu, které iniciovali mladí sociální demokraté a postupně se přidala Strana zelených Švýcarska i odboráři, budou Švýcaři odpovídat na otázku zda souhlasí se zastropováním platů nejvyšších manažerů firem. Ty by měly činit nejvýše dvanáctinásobek platu nejhůře odměňovaného zaměstnance dané společnosti. Od toho je odvozen název iniciativy „1:12“.
V současnosti vydělávají ve Švýcarsku manažeři v průměru 90x více než jejich kolegové s nejnižšími platy. Naprostým extrémem je farmaceutický gigant Novartis, v němž špičkoví manažeři berou i 700x více než ti nejhůře odměňovaní.“
03. 06. 2013 | 20:26

Ivan Hochmann napsal(a):

Naute výborně napsáno......
Nelze popsat přesný vztah majitelů finančních prostředků k celé společnosti.Jedno však je jisté.Jejich majetnická privilegia přijdou v niveč s první větší katastrofou světového formátu.
Potom ani naši knězi boubelatí nesplní sobě svoje bohulibé cíle o přestavbě katolicismu v Čechách prostřednictvím zločinné privatisace.Ta jak známo už dnes přerostla v pěkně naplánovaný tunel.
Většina oné mlčící veřejnosti(84%)už má o cílech prelátů jasno. A nebudou rozlišovat mezi Dukou a Marxem.

Zdravím Ivan.
03. 06. 2013 | 20:36

Fialenka napsal(a):

Upřesnění: plyn tam nepatří
03. 06. 2013 | 20:47

Naut napsal(a):

Princ D. napsal(a):

"Bezbřehý celosvětový superstát je NEMOŽNÝ. Je opět nutno spojit socialismus s nacionalismem."

Bezbřehý ekonomicky, informačně, i existenčně globální svět bez světové exekutivy, právního pilíře, aniž by došlo k apokalypse poslední světové války je mnohem nepředstavitelnější. Jde jen o to, aby současná reálně existující globální plutokracie, vládnoucí z anonymity nebyla potvrzena světovou diktaturou, ale demokratickým uspořádáním soustátí, vybudovaném na ideálu svobody a demokracie "otců zakladatelů" a autorů "Deklarace nezávislosti" USA. V době informačních technologií a současné techniky je možnost světové hierarchicky strukturované autentické zastupitelské demokracie dosáhnout. Návrat od globální oligarchie a globální ekonomiky bez partnera v demokraticky uspořádaném globálním státu k ekonomicky a politicky "suverénním" národním státům je pouhá iluze, pěstovaná zastánci nadvlády "volné ruky trhu" nad člověkem. Že myšlenka na "světové spojené státy" děsí neoliberála je snadno pochopitelné. Jejich ideálem je stav, kdy oligarcha nemá partnera v demokratickém státu, tedy "žádný stát". Že projektu na demokratický vývoj globálního světa jako jediného celku nevěří levice, je krátkozraké.
03. 06. 2013 | 20:57

Anastázie Králová napsal(a):

to Naut
Plně souhlasím s Vaším závěrem,že nejlákavější na penězích je moc.
Dříve králové a jejich vévodové-ba i starověcí vladaři či konsulové museli vystrojit velkou armádu a často i vlastní život nasazovat v bojích o moc.,dobytí jiných území.

Nyní tito miliardáři mohou zůstat skrytí a taháním nitek /finan-
cováním-ovlivňovat světové děje.
A často jen pár zasvěcených ví,kdo je v pozadí/neboť media to:
1/neví
2/neprozradí-když jsou vlastněny soukromým finančním kapitálem.
Když si toto člověk uvědomí,připadá si jak mraveneček v tisícihlavém mraveništi,který nikdy v životě nespatří svou královnu.

Technický pokrok bez morálního nás nakonec přivedl k bezmoci vysněné demokracie/tu úvahu jsem už dříve četla-antický svět padl,protože ignoroval technické vynálezy a pěstoval předeším vědy humanitní /filosofie,divadlo,umění/.
Moderní svět padne,protože se příliš soustřeďuje na techniku /a
humanitní vědy-ty studují jen ti,kteří nemají schopnost stát se manažery/.
03. 06. 2013 | 21:19

TrumpetaTroubivá napsal(a):

Profesore, mnoho a mnoho slov, a přitom pravda je tak krátká: zatímco kapitalismus je reformovatelný, socialismus doposud vždy skončil v krvi.
03. 06. 2013 | 21:53

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

Karel Marx je i po 150 letech bohužel velice aktuální a mnozí i vysoce inteligentní a vzdělaní lidé dnes v úžasu stojí před jeho genialitou, pokud jde o kritickou část jeho díla.

Několikrát jsem se zmiňoval o jeho základních omylech (rád mluvím o pěti), když to však řeknu úplně lapidárně, tak nedokázal vyřešit klíčový problém, který sám objevil: Vztahy k výrobním prostředkům. Proto jsme zde měli ty různé pokusy o třetí cesty jeho nástupců, kteří si to uvědomili, u nás naposled Šik a Slušovice na jeho myšlenky v podstatě navazující.

V sociálně drsném 19. století všechny církve naprosto selhaly, proto se sociální politika stala doménou socialistů, později marxistů. Tak to je, proto dějiny vypadaly tak, jak vypadaly. Stranou ponechávám fenomen německého nacismu, který má též kořeny v 19. století ve wilhelmovském Německu.

Nick Naut má řadu přesných postřehů, ale nabízené léky jsou naprosto nereálné. Jakékoliv další zeslabení národních států (a že z většiny jsou jen torza) znamená další nárust moci těch oligarchů, která je už téměř absolutní. Znáte moje názory a tak víte, že věřím jen na vnitřní a vnější stabilitu, která prostě dnes neexistuje. Sociální politika v Evropě se začala prosazovat ze strachu z šíření komunismu po 1.WW a kdyby nebyl sociální stát v Evropě realizován po 2.WW, tak Stalin vyhrál.
To byla ta rovnováha, která si vynutila určitý styl a nastavila mantinely, to ale prostě není. Je jen světovláda těch oligarchů, kteří z mnoha důvodů ještě nepředstavují jednolitý blok, ale trend je jednoznačný - v dnešní globální vesnici jsou napříč ní větší sociální rozdíly než za feudalismu, koncentrace kapitálu s možnostmi vědy postupně zajišťuje absolutní moc s postupnou likvidací nejen demokracie, ale i toho sociálního státu.

Vlastně jsme všechny tyto věci probírali v nespočtu debat, mohu jen opakovat k dnešní situaci států: Bezmoc vlád a neodpovědnost skutečných vládců. Proto ty problémy nemají řešení ... zatím, neboť kola se točí ... zatím, jak by napsal Huxley. Co bude dál ... to ponechávám na individuální fantazii.
03. 06. 2013 | 22:01

Bohorodičko, vyžeň nacionální socialisty napsal(a):

Mueller je sice marxista (socialista), ale nacionální (národní). Nacionální marxismus => hitlerismus, horší kombinaci si už asi představit nejde.
03. 06. 2013 | 22:14

starý jezevec napsal(a):

Jeden příspěvek na oslavu středověku.

Nedávno zemřela babizna Thatcherová.
Její konec přivodil nápad s dalšími daněmi na hlavu, což už občané neunesli a strhla se „Bitva u Trafalgaru“ a po pár měsících následoval konec Železné báby.

Tuto daň nevymyslela Thatcherová, ale někdy ve 13 století jistý arcibiskup canterburský
a ten dopadl mnohem hůře než ta bacice. Vzbouřený dav ho popravil a už si přesně nepamatuji, ale patrně narazili jeho hlavu na kůl a nosili po městě, pak jeho hlavu tuším napíchli na mostě.

Dnešní „demokracie“ spíše pomáhá lotrům a brzdí průchod spravedlnosti a darebáci tam nahoře nemají strach.
03. 06. 2013 | 22:25

jejej napsal(a):

což takhle si ještě šňupnout a roztočit diskuzi psychologickou?, kromě té filozofické. Jako, kdy asi vymřou, nebo budou popraveni všichni nezbední/vyšinutí mafiáni v Rusku a jiných státech/zemích, kteří mluví o useknutí hlavy/zabití jako o snídani, rohlíku. Viděli jste dokument ČT2 o ruské mafii? Pěkná lahůdka. Žádný přelud, fantasmagorie!! Takoví pěkní, kultivovaní bossové ... A někteří se cítí být dokonce váženým člověkem a jsou hrdi jak jim jde jejich "práce" pěkně od ruky. WOW !!!
03. 06. 2013 | 22:36

SuP napsal(a):

"....Reinhard Marx, arcibiskup mnichovský a freisingský...."

A co byste čekali od zaměstnance? Že bude vědět, o čem byl kapitalismus, když to ještě kapitalismus byl?
03. 06. 2013 | 22:37

skeptický napsal(a):

Reinhard,Marx,Kapitál,a kardinál.Tak se nám to všechno hezky na aktuálně sešlo.Jak doma.
03. 06. 2013 | 22:43

Ivan Hochmann napsal(a):

Mýlíš se Naute,
zakladatelé amerických států nebyli žádní demokraté.
V jejich Ústavě se slovo "demokracie" VŮBEC neobjevuje.
Demo-kracie je jen pokračování hledání kompromisů jak nerevoluční cestou donutit představitele oligarchů a moci jako takové k zásadní proměně. A už vůbec zde nejde o nadnárodní spojení v rámci globálního světa.
Myslím,že je to nereálná myšlenka vzhledem k obrovským rozdílům hlavně v mentální a sociální oblasti.
Jazyková bariéra zde hraje nepodřadnou úlohu.
Neoliberálové tedy nejsou zásadní překážkou "globálního světa".

Moc světového kapitálu ani nedopustí aby k něčemu takovému došlo.Teorie idealistických ideologů v rámcích levicových oprognóz je také mylná.Karel Mueller je znám svojí orientací a už jiný nebude.Moc intelektuálů a jejich bludy už zavedli mnohé země do šílených kotrmelců.
Problém je v tom ,že vždy se praktikuje systém od zdi - ke zdi.

Zásadní otázka změně nebude tady zdali "projekt světové demokracie",nýbrž jak dál při tvorbě,aplikaci a vymáhání PRÁVA jako takového.Tak jak se o něm vyjadřuje J.J.Rousseau v dokumentu o lidských právech aplikovaných do Francouzské revoluce.

Nikoliv jakási "demokracie",která navádí občany k zločinným choutkám,poněvadž pokládá takou bezbřehou demokracii za hřiště pro evidentní beztrestné fauly.
Vždyť jsme se o tom sami přesvědčíli.

Bez aplikace domyšleného kodexu,který uzná většina světa se nedá budovat žádný globální světový pořádek.
A většina světa (hlavně muslimové a další náboženské destinace) nic takového neuznají.

Ivan.
03. 06. 2013 | 22:46

Martin Lacis napsal(a):

1) Všechny nedostatky kapitalismu řeší národní socialismus a to podstatně lépe, než komunismus.
2) Nacismus se nedopustil žádného zločinu, kterého by se komunismus nedopustil.
3) Solidarita v rámci poměrně homogenního státu je funkční a někde funguje i beze špetky socialismu celá staletí (např. Japonsko).
4) Evropský sociální model je naprosto nerealizovatelný v zemích, kde lidé, pokud mají peníze na jídlo na následující den, nejdou do práce. A pokud mají sociální dávky, které stačí na základní potřeby, nepracují VŮBEC.
5) Evropanu je mnohem bližší jiný Evropan, než člověk se zcela nekomopatibilním světovým názorem. Může se shodnout s Japonci, Číňany, Korejci a většinou Indů, ale NIKDY s radikálními muslimy.
03. 06. 2013 | 23:36

Martin Lacis napsal(a):

1) Všechny nedostatky kapitalismu řeší národní socialismus a to podstatně lépe, než komunismus.
2) Nacismus se nedopustil žádného zločinu, kterého by se komunismus nedopustil.
3) Solidarita v rámci poměrně homogenního státu je funkční a někde funguje i beze špetky socialismu celá staletí (např. Japonsko).
4) Evropský sociální model je naprosto nerealizovatelný v zemích, kde lidé, pokud mají peníze na jídlo na následující den, nejdou do práce. A pokud mají sociální dávky, které stačí na základní potřeby, nepracují VŮBEC.
5) Evropanu je mnohem bližší jiný Evropan, než člověk se zcela nekomopatibilním světovým názorem. Může se shodnout s Japonci, Číňany, Korejci a většinou Indů, ale NIKDY s radikálními muslimy.
03. 06. 2013 | 23:36

Naut napsal(a):

Nejen Reinhard Marx. Na rozdíl od všech svých předchůdců, i papež František nepatří mezi svaté, patří do současného světa LIDÍ a má oči k vidění pro jejich problémy. Jsem ateista, ale nikoli antiteista. Víra člověka provází od nepaměti, kdy si uvědomil sám sebe, jeho mozek nabyl schopnosti abstraktního myšlení, poznávání, ale také fantazie. Vírou vždy zaplňoval mezery v poznávání, na bohy delegoval vlastnosti po kterých toužil a na které nedosáhl - nesmrtelnost, všeznalost, všemocnost, mocní se k němu utíkali pro "pomazání" k moci, Homo Sapiens se k bohům utíkal vždy pro ochranu v tělesné, duševní, nebo hmotné nouzi. Tak tomu bylo ve všech předhistorických i historických kulturních prostředích a je tomu tak dodnes. O tom, že neoliberalizmus dovedl svět na okraj propasti, dnes pochybuje málokdo. Vědí to podvědomě i ortodoxní neoliberálové a od ostatních lidí se liší pouze tím, že jim je to jedno. Všichni ostatní, kterým to jedno není, by měli rychle při pohledu na svět současnosti odložit ideologické brýle, zapomenout zapěstovanou ideologickou nevraživost, uvědomit si, že na neoliberální svět není nejen pravého, ale ani levého léku, začít komunikovat a hledat filozofický a hlavně obecně lidský průnik programů politiky spravování věcí veřejných - pro občana. Usilovat o to, aby zcela radikální změna, papežem zmíněný obrat "o 180°", proběhl bez potoků krve. Letité filozofické a náboženské spory o existenci bohů a způsobu vzniku člověka jsou bláhové, když přemnoženému lidskému druhu hrozí vyhynutí. Veškerý lidský um a planetární zdroje je třeba napřít k řešení náhrady rychle dočerpávaných nenahraditelných surovin, zejména rovnocenné, trvale udržitelné náhrady za fosilní paliva, na opatření k udržení životního prostředí ve stavu slučitelném s lidským životem a hledání cest a projektů, jak umět lidem globálního světa globálně nabídnout smysluplnou práci, která by je uživila, dala jim možnost důstojné lidské seberealizace, zbavila miliardy lidí bídy, zaostalosti a nedůstojného postavení žebráků. Zbavit se konečně kletby válek, které jakkoli se navenek tváří jako vyřizování kmenově, národnostně, rasově, nebo nábožensky motivovaných konfliktů lidí, vždy v jejich pozadí byly a jsou mocenské ambice vládců, sociální bída, politicky, nebo ekonomicky motivovaná masová migrace lidí do kulturně nekompatibilních prostředí, a v poslední době zejména "prosperita" zbrojního průmyslu s dlouhým ocasem do navazujících oblastí ekonomických a mocenských zájmů. Na jedné straně živoření těch, kdo si na živobytí vydělávají prací ve stálém stresu, že o ni přijdou, bída těch, kdo o práci již přišli, nebo o ni nikdy neměli šanci zavadit a kapitalizmus bez lidské tváře jim sebral jakoukoli naději, že jediný život, který mají, jim bude umožněno prožít důstojně, uživit sebe a svou rodinu smysluplnou užitečnou prací. Tím hůř, když bída obyvatelstva se násobí dluhovou pastí , ve které uvízla většina zemí "třetího" světa, mezi které se postupně zařazujeme i my. Na druhé straně hrstka patologicky nenažrané a v dějinách bezprecedentně bohaté globální oligarchie, která je věřitelem celých států a velmocí a jako s dlužníky si se státy a jejich vládami počíná. Tato nikým nevolená oligarchie "volné ruky trhu" směňující své pohádkové bohatství za politickou moc legální i nelegální korupcí, ovládá z anonymity veřejné mínění prostřednictvím médií, která vlastní a financuje reklamou, financuje volební "show" a naučila se "demokratické" volby pomocí médií bezpečně moderovat, jako hru s bezpečně zaručeným ziskem. Právě tato nadnárodní i lokální oligarchie je dealerem drogy závislosti na spotřebě, jako jediné dimenze odlidštěného lidského života. Jejích neomezená moc na této závislosti stojí a padá. Bez toho, že lidé, uvědomující si neudržitelný stav současného světa se nedokáží spojit v jeden demokratický proud a opozice si bude pěstovat svou zálibu v žabomyších ideologických a osobních antagonizmech - nic se nezmění. Se současným neutěšeným pytlem blech, který současná opozice proti neoliberální jámě lvové představuje si naši prohnaní, lstiví, drzí a všehoschopní reprezentanti ortodoxního neoliberalizmu lehce poradí.
03. 06. 2013 | 23:37

Karel Mueller napsal(a):

Ahoj Ivane,

všiml jsem si poznámky, která se mě týká :-). To je ale jistý omyl, já konstatuji reálný stav a vývojové trendy, to nemá žádnou souvislost s mojí orientací - napsal jsem jasně, že řešení nevidím. Takže žádná propagace marxismu :-), pouze konstatování holého faktu, že se ve své kritice nemýlil.
03. 06. 2013 | 23:50

petr pavlovsky napsal(a):

Na tohle nemusí slyšet pouze levice ale i mnozí skuteční konzervativci, kteří mají sociální uvažování zcela přirozeně.
Jenom tomu asi nebudou chtít říkat "třetí cesta" - sociální ohledy jsou pro ně tradiční!
04. 06. 2013 | 00:06

Naut napsal(a):

Karel Mueller: "Jakékoliv další zeslabení národních států (a že z většiny jsou jen torza) znamená další nárust moci těch oligarchů, která je už téměř absolutní."
Srdečně zdravím!
To "téměř" je možno vynechat, je zavádějící. Míra účasti občana na směrování politiky v dnešním světě natolik konverguje k nule, že má jen ryze formální význam, jako škraboška, zakrývající podstatu oligarchie. Myslím, že je to právě obráceně. Zachování reálné politické a hospodářské suverenity i všeho toho, čím ke světové kultuře a civilizaci přispěly jednotlivé národy a civilizační okruhy, je bez světového soustátí, které ústavou a zákonem suverenitu států zaručí, jen iluzí. Nemyslím, že lid kteréhokoli ze států USA má zájem a důvod svou hvězdičku na americké vlajce vygumovat. Spíše obráceně, v době, kdy druhým "mateřským" jazykem - angličtinou se domluví člověk kdekoli na světě a padá pro člověka velmi podstatná jazyková bariéra, leckterý stát a státeček by o status plnoprávné hvězdičky na Americké vlajce stál - dokonce navzdory nevalné pověsti, kterou si Amerika svým angažmá ve vojenských civilizačních misích vysloužila. O čem panují pochybnosti podepírané dlouhou lidskou historií, že dosud každý státní brontosaurus s ambicemi tisícileté říše po strmém růstu degeneroval a zažil strmý pád. Jenže to byla jiná doba. Dnes je svět skutečně v pravém slova smyslu ve všech podstatných rysech globální. Jsou dva klíčové problémy. Jak se ke světovému svobodnému a rovnoprávnému společenství národů a lidí dopracovat bez potoků krve a jak uspořádat demokratické instituce a zákonodárství státu do trvale udržitelného funkčního stavu. Samozřejmě, že od dob prvých pokusů o demokracii ve starověkém Řecku až k dnešním více, nebo méně podařeným modelům demokracie, nebo jejím karikaturám, je tomuto způsobu spravování věcí veřejných mnoho co vytknout. Bující byrokracii, služebnost třídám. Churchilův bonmot na adresu demokracie je notoricky znám. Potíž je v tom, že namísto toho, aby se intelektuálové políbení filozofickou múzou přetrhli v soutěži o zdokonalení tohoto veledůležitého lidského vynálezu, buší například do evropského nepodařeného a viditelně zbyrokratizovaného pokusu hlava nehlava a se špinavou a páchnoucí vodou ve vaničce EU vylévají i dítě. Tváříme se, že absence demokracie do naší země přišla s Bruselu, jako "svobodnému" a "svobodnému" Česku, okradenému o rodinné stříbro a ohlodanému na kost supy, kteří se k nám slétli ze zemí nových přátel ještě před vstupem do EU, by nám demokracie tak nějak samočinně padla do klína. Tož přejímáme konzervativní klasiku, kde soudce dostává doživotní koryto a pardon na omyly. Licence na každé náročnější povolání je podmíněna odbornou průpravou a kvalifikací, jen "zástupce lidu", politik od komunální úrovně až po ministra stačí aby svou kvalifikaci prokázal stranickou legitimací, ostrými lokty, dobře proříznutou hubou, nebo si pořídil zazobaného strejce tlačenku a osobního dealera. Namísto promyšleného pružného a levného systému průběžné, transparentní, adresné kontroly každého "zástupce lidu" voličem na internetových stránkách, včetně možnosti odvolání těch, kdo se zájmům voličů zpronevěří si zahrajeme ve čtyřletých periodách na vládnoucí lid, projdeme se ulicemi lemovanými billboardy, hodíme na doporučení našich politických klubů do uren hlasovací lístky, aby nám následující čtyři léta naši zástupci a vládci kadili na hlavu. Takto to samozřejmě fungovati nemůže ve vsi, městě, na okrese, v kraji, ve státě, v EU a samozřelmě by to nefungovalo ani v budoucích spojených státech modré planety.
04. 06. 2013 | 02:08

Zdenda napsal(a):

Bohužel - poměr Duků a Marxů v katolické církvi bude přibližně ten samý, jako poměr chudých a bohatých ve světě. Kloním se k tomu,že katolická církev vznikla, když se potkal první podvodník s prvním hlupákem (Voltaire).
04. 06. 2013 | 07:52

skeptický napsal(a):

Naut

V budoucích spojených státech jedné planety bude jenom jedna strana,žádný parlament a žádné volby.Jednou už to udělali,tuším v třiatřicátém.

Zdroje paliv se ochrání zredukováním obyvatelstva o 90%,a mravy se budou udržovat střílením.

Výhledově to vypadá na nacismus kombinovaný s plošným otrokářstvím.

Jestli si nikdo nevšiml,svět jede podle zakázaných knih.
04. 06. 2013 | 07:54

vaclavhorejsi napsal(a):

Naut:

Dekuji; take jsem presvedcen, ze v tom ekonomicky, ale i kulturne globalizovanem svete musi dojit k vytvoreni nejake "svetove konfederace" - sice relativne volne a decentralizovane, ale se zakladnimi zavaznymi pravidly (zakony).
Nez k tomu dojde (za cca 100 let?), asi si projdeme nejakymi hlubokymi propady...
**********************
Karel Mueller, Ivan Hochmann:

Oba vas srdecne zdravim - zvlaste Ivana, ktery uz vuci me vystupuje "ponekud" jinak nez za tech davnych casu :-).

..
04. 06. 2013 | 08:17

SuP napsal(a):

Ať si o tom myslíte co chcete, tak vidím zásadní problém v tomhle. Kapitalismus svým principem motivuje k "hromadění majetku", přičemž spotřeba "hromadivce" nemůže být výrazně vyšší, než spotřeba standarda. Tím pádem nahromaděný svým způsobem zůstane časem k dispozici všem. Tuto motivaci socialismus nedokázal ničím nahradit. Myslel si, že ji může přikázat.
Vidíte nějaké řešení?
04. 06. 2013 | 08:30

dennis napsal(a):

Pane Skepticky,
pan Naut se v jedne jedine veticce zminil o prelidnenosti. Nalehave vyzvy k reseni obsahuji ty zhave lokalni problemy (jako je nefunkcni vlada v reseni narodnich ekonomickych a socialnich problemu) tak i globalni problemy, ktere ne vsude dosahuji kritickych hodnot (jako je vyziva a pitna voda napr.).

Tak jako nezalezi na duslednosti zakonne legislativy a podrobnem zneni zakonu, ale na poctivosti umyslu zakony dodrzovat a take na poctivosti umyslu zakony hlidat, tak zrovna tak nezalezi na kazdem detailu volebniho systemu nebo na podrobne legislative zastupitelske demokracie. Protoze predevsim zalezi na poctivosti umyslu prevazujici vetsiny ve vsech slozkach spolecnosti.

Tak podobne jako pan Skepticky dochazim k nazoru, ze nic nenasvedcuje tomu, ze by lide chteli dobrovolne se hlasit k sebekazni a k poctivosti. Ovsem ten poradek proste musi byt nastolen. Z techto dvou premis vychazi, ze zakony platne "pro vsechny" budou uvedeny v zivot nasilim.

Az si lide uziji vsech vyhod poradku v novych diktaturach, pak budou mit lide nadeji si dobrovolne zvolit nenasilny poradek. (Paradoxne: to se take neuskutecni sametovym prevratem.)
04. 06. 2013 | 09:36

Bororo napsal(a):

Chce to větší nadhled a odstup. Pátrejte po tom, kdo skutečně ovládá státy a globální dění, kdo vytváří navzájem znesvářené skupiny a štve je proti sobě, aby tím pak obhájil bezpečnostní opatření a zákroky. Komunismus, respektive socialismus byl experiment, kapitalismus byl potřebný a osvědčil se o něco lépe, potřebná byla i skrytá symbióza Západ vs. Východ. Ti, kteří tahají za nitky, nejsou ani kapitalisté, ani socialisté. Jen využívají to, co se jim hodí v rámci jejich plánu.
04. 06. 2013 | 09:43

dennis napsal(a):

Panu profesorovi Horejsimu dekuji za blog. Marxe si s chuti prectu.

Ps. Jeste mam nutkavou potrebu vyjadrit sve okouzleni nad vykonem Ustavniho soudu, kdyz vyskrtl s formulace restitucniho zakona slovicko "spravedlivy". Takovy vykon ma mimoradne hluboky filozoficky a moralni rozmer. Protoze kdo ma pravo oznacit svuj zakon slovem "spravedlivy"? Zvlaste kdyz se jedna o zakon s tak mizernou specifikaci a tak mizernym oduvodnenim one nanejvys sporne kvantifikace. Klobouk dolu pred ustavnimi soudci. (Trochu me rusi nejednostnost postoju jednotlivach soudcu. I tak zustava nas Ustavni soud v mych ocich pilirem nasi demokraticke vlady!)
04. 06. 2013 | 09:48

český maloměšťák napsal(a):

Pokud by měl být např. zdejší blogovací prostor považován za jakousi babičku agory, na které se v politickém systému globální demokratické konfederace bude hledat souhlas...tak hlásím, že se dávám k anarchistům.
04. 06. 2013 | 09:51

Glosator napsal(a):

Čochtan napsal:
Problém (kardinální) je rozlišit ty, kteří pomoc potřebují, od parazitů. Zejména když ti pitomci z Ústavního soudu zrušili povinnost nezaměstnaných konat veřejně prospěšné práce.
Přitom, mnozí nezaměstnaní by to potřebovali, jako prase drbání. Především ti, pod jejichž důstojnost je zametat ulice!
04. 06. 2013 | 10:36

Princ D napsal(a):

Především, většina bohatství miliardářů ani chudých státu tady NENÍ na úkor chudých v Česku a už VŮBEC NE na úkor chudých v nějaké prde***
Ti chudí jsou většinou parazité (jako nepřizpůsobiví u nás) a bylo by nám lépe bez nich.
04. 06. 2013 | 10:50

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Karel Mueller – „(Marx) … nedokázal vyřešit klíčový problém, který sám objevil: Vztahy k výrobním prostředkům.“

Marx přece žádný problém řešit NEHTĚL, naopak lidem, kteří něco řešit chtěli, se jen posmíval. On uznával jen takové řešení, které se prosadí samo, „zákonitě“. Byl přesvědčen, že existují objektivní zákony vývoje nezávislé na přání lidí a sebe považoval za jejich objevitele, za objevitele jejich konkrétní podoby pro nejbližší budoucnost. (Dojde ke skoku do říše svobody a blahobytu, sice prostřednictvím krvavých revolucí, ale v podstatě samo od sebe, rozvoj výrobních sil si to vynutí. Mimochodem dnešní liberálové také věří ve spontánnost vývoje ke svobodě a prosperitě.)
Pokud se angažoval politicky, tak jen proto, že se domníval, že pomáhá ty zákony prosazovat, protože vzdorovat jim by bylo nesmyslné (podobně jako vzdorovat fyzikálním zákonům) a jen by to zbytečně prodlužovalo lidské utrpení.
Marx patří do doby, kdy se i společenské vědy chtěly exaktností a objektivitou co nejvíce přiblížit přírodním vědám – to ale nelze. Nevšiml si také, že je třeba rozlišovat vědu a techniku: věda objevuje zákony, technika se ty objevy snaží využívat v praxi, podle přání lidí. Zatímco ve vědě platí, že je třeba se postupně přibližovat k jediné objektivní pravdě, v technice vždy existuje několik různých řešení problému současně, přičemž každé má své výhody a nevýhody. Věda poznává (něco již existujícího), technika konstruuje (něco nového), to jsou dvě zásadně odlišné činnosti.
Jak ekonomie, tak politika mají obě stránky, poznávací i konstruktiví, a nelze v nich spoléhat na abstraktní teorie, nová řešení je třeba vytvářet metodou pokusů a omylů. Výsledek závisí NA LIDECH, na moudrosti politiků a občanů.

Marx se jakémukoli pokusničení vysmíval, objektivní dění se podle něj odehrává nezávisle na lidských přáních. Tenhle determinismus a fatalismus vyvažoval fantastickou vírou v to, že právě my máme to štěstí, že žijeme v době, kdy vývoj po dlouhé době směřuje k úžasnému osvobození a k blahobytu, ráj máme na dosah …
Nemůžete tedy Marxovi vyčítat, že něco nevyřešil. On nic řešit nechtěl, považoval to za zbytečné. Pouze lidem oznamoval, co SE v blízké budoucnosti bude dít, co mají podporovat, a ne se tomu bránit.

Já si naopak myslím, že vzývání jak marxistických tak nemarxistických abstraktních teorií je zbytečné, že řešením je a vždycky byla metoda pokusů a omylů, že mnoho dobrých reformních nápadů může přijít jak shora, tak zdola. Záleží na lidech, na jejich zkušenostech a inteligenci. Viz například tento článek o německé ekonomice, která by podle neoliberálů musela už dávno zkrachovat, a přesto si vede celkem dobře :
http://www.blisty.cz/art/68755.html
Existuje i mnoho jiných zajímavých aktivit. Zdejší ekonomové o nich ale mlčí, nechtějí, aby jim někdo narušoval jejich teorie.
04. 06. 2013 | 11:17

Ivan Hochmann napsal(a):

Nazdar Karle,vždyť jsem toho zas tak moc neřekl.

Jen jsem reagoval na tvůj oslavný sermon na Karla Marxe.Však mě znáš,použil jsi na mě rudou muletu.
Všichni vzdělaní i geniální myslitelé a vizionáři,kteří se podíleli na nasměrováni lidských davů k totalitním režimům jsou stejným nebezpečím jako všichni ti komunističtí vrazi,kteří díky jim se dostali k moci.

Tak se omlouvám.
(Napiš mě co zdraví?Pošlu ti pár nádherných presentací z NASA(Hubble a j.)).

Pane Naute držíte se jmenované demokracie jako klíště kožichu.
Inkriminovaná demokracie vytváří (díky své pověsti a postupům)permanentní společenské kolapsy vedoucí k těžkým konfliktům.Myslím,že není na místě obhajovat její setrvačnost v západním světě.Tvrzení,že nic lepšího nebylo vymyšleno,je pouhá zástěrka používaná lidmi kterým tato forma vlády vyhovuje.
A vy pane moc dobře víte - komu.
Celkem velice dobře popisujete příčiny současných stavů.Vaše vize se mě zdají ale naprosto nereálné.
Na mnoho lokálních problematik zřejmě nemáte sám odpověď.
Jako já.
Nejsme tedy ve sporu,jen se rozcházíme v pohledu na budoucnost.Nechci vás přesvědčovat.
Uvádím však podstanou věc: tak jako se jeví dnešní pohled na farizejské vztahy české majority k nepřizpůsobivým cikánům,tak nějak se jeví globální problematika.
A vidíte kam směřuje praxe oficiálních medií a moci.
Server Aktuálně.cz jednoduše "mázl" celý diskuzní blog k narození cikánských paterčat na Facebooku.Víme proč.

Tak nějak se bude postupovatnejen ve světových fragmentech, ale naprosto přesně i v Globálu.

A na intelektuály se nespoléhejte doba kdy tato elita táhla společenství k lepšímu je dávno pryč.Kde jsou ty doby,kdy Petrarka vábil římany na krásu přírody ,neb Rousseau v Nové Helloise do vysokých hor.Dnešní intelektuál je součástí managementu vládnoucí mašinerie a nemá čas na podobné "blbosti" jako je filosofie. Nebo dokonce obhajuje neobhajitelné.Už několikáte století.
Vždy když došlo k takovým konfrontačním debatám jsem dával příklad francouzských spisovatelů a myslitelů,kteří přestože věděli o komunistických zvěrstvech, nadále setrvávali na jejich platformě.

Toto nebezpečí bohužel přetrvává vzhledem k povaze vcítěných "elit",které ani náznakem nemají právo k podobným domněnkám.

Zdar Ivan.
04. 06. 2013 | 11:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane profesore.Děkuji za pozdravení.

Už jste nám zde chyběl.
A zase jako vždy se objevil s konfrontační tématikou.
Příměr komunistické ikony s kardinálem katolíků.
No nazdar.To je tedy odvaha.
Dříve bych vás poslal někam.
Dnes jsem mírně řečeno otupen skepsí vyplývající z reality a odlivem nadějí na uskutečnění svých společenských ideálů.Také jsem si všiml Nautovy repliky o setření rozdílu mezi pravicí a levicí.
Dnes se mě jeví oba břehy jako stejný ksindl.
Takže nemám oporu v žádné straně a musím spoléhat na svůj současný úsudek a postřehy svých přátel.I místních virtuálních.

Zdravím Ivan.
04. 06. 2013 | 11:54

starý jezevec napsal(a):

Pro Kolemjdoucí (J.Š.).
Cituji:
„Marx přece žádný problém řešit NEHTĚL, naopak lidem, kteří něco řešit chtěli, se jen posmíval. On uznával jen takové řešení, které se prosadí samo, „zákonitě“.“
To je minimálně zavádějící, protože Marx byl přece filozof a posláním filozofů není řešit, ale poznávat.
Řešit musí politikové.
04. 06. 2013 | 12:02

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Starý jezevec – Za prvé Marx se dlouho a intenzivně snažil působit v politice, takže rozhodně nechtěl být jen filosofem.

Za druhé Marx hlásal determinismus politického dění hospodářskou základnou. Vysmíval se těm, kdo šířili mravní ideály, věřili v jejich význam a chtěli onen údajně objektivní a na lidech nezávislý vývoj podle nich přetvářet. Takže Marx netvrdil, že posláním politiků je „něco řešit“ a vnucovat objektivnímu vývoji směr.
04. 06. 2013 | 12:17

Karel Mueller napsal(a):

Naut:

Srdečný pozdrav též :-).
Mám pocit, že chcete vyhánět čerta ďáblem. Každá "globální vláda" by byla složená z těch oligarchů nebo jejich loutek, pravidla hry by nic nezaručovala, byla by napsána opět těmi oligarchy. V USA se utahují šrouby a řadový občan je tvrdě svázán imperativy politické korektnosti. Uvádíte reálný stav u nás, velmi se obávám, že stav, který u nás vznikl těm skutečným vládcům naprosto vyhovuje. Ti, kdo u nás tvoří politickou a ekonomickou elitu, jsou s nimi přímo svázáni, takže trochu realismu by to chtělo :-). Pravidla v kdysi Belgickém Kongu nebyly pravidly v Belgii.

Kdysi jsem napsal blog Světová šachovnice, kde každé zřízení klasifikuji dvourozměrně podle relace stát-občan a stát-ekonomická základna. Z šachovnice není úniku, žádný jiný systém nedostanete. A všechny už zde byly a byly vyzkoušeny.
Relativně snesitelnou společnost dostanete na středních polích, odklon ke každému rohu zna,mená extrém, ve kterém dnes v podstatě jsme.

Asi sníte o tom, že právo a řád (podle dnešních západních představ) by ta globální vláda importovala. Takové pokusy vždy končily v lepším případě tragikomicky (postkomunistické země) nebo přímo tragicky (islámský svět).
Demokracie v pravém smyslu mohla fungovat v antických měststkých státech, kde se pár tisíc občanů znalo a spravovalo z dnešního hlediska větší vesnici. Čím jdete v organizačních jednotkách výše, tím méně má řadový občan možnost něco efektivně ovlivnit, proto je pilířem demokracie samosprávná jednotka, která musí ale vlastnit i ty výrobní prostředky. Pokud o ní rozhoduje po ekonomické stránce nějaký oligarcha a kliknutím na klávesnici z nich může udělat socky, tak toho moc k rozhodování mít nebudou :-/.

Marx snil o svobodných výrobcích vlastnících výrobní prostředky, tedy pravý opa reálsocialismu se svým státním dirigismem, který znárodnil i poslední verpánek. Proto to s ním tak dopadlo, skoro nikdo neměl vztah k ničemu. Ovšem dnes přebírají i výrobní korporace ony banky, takže výsledný efekt je stejný jako v onom rudém experimentu: Nakonec o ekonomii rozhoduje hrstka oligarchů stejně jako onen jakýsi plánovací ústav při ÚV KSČ. Rozdíl je v tom, že ji ekonomie patří i de iure, takže z toho plyne jak i ta absolutní moc, tak i život v pohádce tisíce a jedné noci včetně vyhazování nepředstavitelných sum za nesmysly. Nejen šejkové, ale i třeba např. ruští zbohatlíci.
Bohužel.
04. 06. 2013 | 12:24

dennis napsal(a):

Pane Hochmanne,
zkuste si jeste jednou pozorne precist blog. Mozna, ze v nem najdete slova, ktera na adresu Karla Marxe vyslovil katolicky kardinal nikoli profesor Hrejsi. Az si blog prectete, uvidite, ze nejde o primer, ale o sirsi citaci z kardinalovy knihy.

Zkuste si precist jeste jednou a pomalu treba jen treti odstavec.
04. 06. 2013 | 12:26

Karel Mueller napsal(a):

Ahoj Ivena,

v historicky krátké době napíši :-), se zdravím to není nic moc, ale zatím to jde, i když občas dře. Mám za sebou instalaci bypasu na noze (následek kouření a chemoterapie), takže jsem alespoň odložil hůlčičku (perfektní práce MUDr. Touška). Jen do kouta, zase přijde na pořad :-).
04. 06. 2013 | 12:37

Karel Mueller napsal(a):

Pardon Ivane, nějak i blbě vidím :-)
04. 06. 2013 | 12:38

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

srdečný pozdrav opětuji :-).
04. 06. 2013 | 13:12

Ivan Hochmann napsal(a):

Denisi toto všechno přece víme.

Psala o tom výše Fialenka.
Všeobecně je je známo,že fenoménem a zásadní příčinou budoucích kolapsů je nerovnoměrné rozdělování
ekonomických zisků
Pokud je nám toto vše známo (tedy nám plebejcům) je tedy spodivem,že to neakceptují ti o kterých je řeč a kterých se To týká i existencionálně.
Samozřejmě že mají revolucionáři slova a pera pravdu.
I jejich hlasy jsoou katalysátorem budocích změn.
Jenže zásadní konkretní návod na radikální přemenu od nich neuslyšíte.

Proto jsem napsal,už dávno,že změna přijde až s nějakou katastrofou na kterou se čeká jako na Godota.
Není proto žádného důvodu k entusiasmu nad pár úryvky filosofa,byť katolického kněze,navíc popisujícího realitu:

"" Předchozí spolkový prezident Horst Köhler ve své době jako šéf Mezinárodního měnového fondu jednou konstatoval: „Extrémní nerovnováha v rozdělování výtěžků blahobytu jsou stále víc a více ohrožením politické a sociální stability.“ Tahle věta by nemusela být lhostejná ani pilným kapitalistům. ""

To si spíše přečtu úvahu Karla Muellera .Ten je schopen popsat současný pohled na K.Marxe daleko realističtěji.

Ivan
04. 06. 2013 | 13:50

Ivan Hochmann napsal(a):

A právě mě přišel mail od přátel:

Pan Kabátek ředitel VPZ : jeho měsíční plat je údajně kč225 000,-
"odměna za celoroční práci" ´= šestinásobek měsíčního platu t.j. kč 1.35 milionu.
V mailu jej nazývají "nestydatým darmožroutem."

Já bych jej nazval úplně jinak.....
A není to ze závisti.
Nikomu nic nezávidím .Snad jen zdraví.
A tak to vypadá v celém státě v celé Evropě a světě.

Hladní paraziti jen slintají.Fuj!
Je z toho pohledu na blití.
04. 06. 2013 | 15:45

dennis napsal(a):

Pane Hochmanne,
tak jo, to prece vime vsichni. Vzdy si se zajmem ctu blogy pana profesora Horejsiho, protoze nejen reprezentuji pronikaveho ducha, ale jsou veskrze prodchnuty soucitem a pak se take angazuji v hledani spravedlnosti pro slabe a bezbrane stejne jako pro vsechny ostatni. Take si s chuti ctu diskuse pod jeho blogy. Marna vec - chytrej blog pritahuje vsechny typy lidi. (Na rozdil od stvavych pamfletu, jez pritahuji predevsim svou jedovatou zari ty nejohavnejsi mury.)
04. 06. 2013 | 16:48

SuP napsal(a):

Ivan Hochmann -
Příliš motivací ke změně (ani tím průserem) nevidím. Z toho prostého důvodu - že 2/3 těch nejchudších (v rozvojovém světě)se mají mnohem lépe než předtím a chudí v ostatních částech mají o dost víc než na holou existenci a pokud mají exixtenční problémy, z větší části si je způsobují vlasním přičiněním.
Vůbec tím nechci říct, že je to správně, ale že k nějaké radikální změně nevidím motivaci. I když jedna se už asi rodí - NUDA!
04. 06. 2013 | 17:05

Karel Mueller napsal(a):

Ahoj Supe,

máš naprosto pravdu, proto jsem napsal, že kola se točí a řešení nevidím. Tento svět vytvořila věda a její technologie, to umožnilo takovou nadprodukci (kterou realizuje zlomek světové populace), že i ona "ohlodaná kost" stačí na to, aby se plebs nebouřil. A oligarchové se před plebsem tváří jako ti, kdo jim dávají práci a tedy jim mají být vděční.

Do revoluce se nechodí pro ideály a z ušlechtilých pohnutek.

Rodící se otrokářský řád bude nejspíš daleko sofistikovanější než antické despocie. Ale novodobý otrok bude mít jasně předepsáno, co si smí myslet, co smí říct a kdy se smí jít vyčůrat.
04. 06. 2013 | 17:24

Ládik!!! napsal(a):

Poslouchal jsem dnes dopoledne v autě na F1 miliardáře Janečka, je teď profesí vizionář. Mecenášem je z nudy. Říkal, že do 4 let to tady bude v cajku.
04. 06. 2013 | 19:52

SuP napsal(a):

Ahoj Karle!
Nechtěl jsem zbytečně rušít Vaši debatu svými nízkoúrovňovými úvahami přízemního technokrata. Ale logika širších souvislostí taky není od věci.
Oligarchové se mouhou tvářit jak chtějí, a lid si stejně myslí a vždycky hlavně bude myslet svoje.
A když uvážíš, že mnozí (možná většina) těch "oligarchů" jak správně Ládik!!! poznamenal, hromadí bohatství z nudy a posléze se z nudy stává mecenášem, viděl bych největší problém v mezistupni mezi holou prdelí a oligarchou. Ten totiž CHCE hromadit, ale neumí to a když mu to nějak vyjde, nikdy chlup nepustí. Utěšuju se tím, že jich není mnoho.
Uvidíme se? Mám slíbeného utopence, ale Tebe uvidím raději.
04. 06. 2013 | 20:21

Yosif K napsal(a):

Karel Muller napsal:
Marx snil o svobodných výrobcích vlastnících výrobní prostředky, tedy pravý opak reálsocialismu se svým státním dirigismem, který znárodnil i poslední verpánek. Proto to s ním tak dopadlo, skoro nikdo neměl vztah k ničemu.
KONEC CITATU.
Všichni co se zastávají marxe to dělají s tím podtzextem, že bolševici jeho myšlenky "zdeformovaly".

Ve skutečnosti pokusů o zavedení "svobodných výrobců vlastnícícch výrobní prostředky" spojených s egalitářským přerozdělovýánáím samozřejmě bylo více. Mj i rok 1918 v Sovětském Rusku. Všechny tyto pokusy měly za výsledek okamžitý hospodářský chaos, hyperinflaci, morální rozvrat atd, že něpřežily pár měsíců.

Proto lenin zcela pragmaticky ve formě NEP onvovil kapitalismus a to v kombinaci čirého kapitaliísmu v drobnějším a středním podníkání a státního kapitalismju s cizím kapitálem ve větzších podnicích.

Sovětský svayz byl budován a z velké části vybudobván kapitalisty, ketří jnetušili za že Stalina skončí v gulagu nebo v hladomoru.
Svazy samosprávných výrobců již byly vyzkoušeny s tragickými výsledky. Kapitalismusm nebmá konkurenceschopnou alternativu, kdyby ji měl , už dávno by ji zavedla nějaká socanská vlády tu či onde.
Skuhrání nad rostoucími majetkogvými nerovnostmi je matoicí a mylné:
1) Mnoho boháčů bohatne ale mnoho jich i chudne. 8-9 z 10 nejbohatších lidí v každé zemi jsou lidi kteří si sami vydělali Dell, Gates, Buffet), zbytek jsou děti těchto lidí, v další generaci je postavení většinou pryč.

2) nerovnost ve spotřebě je mnohem nmenší než nerovnost v příjmech a ta je mnohem menší než nerovnost v majetcích).

3) nárůst je přechodný, nikoliv donekonečna jdoucí, evidentně souvisí s tím že cena nekvalifikované manuelní práce je dočasně brzděna vyšší mobilitou imigrantů. Přiškcení hranic pro imigraci by jistě cenu kvalifikované práce BRUTÁLNĚ zvedlo ale první kdo bY proti tomu byl BY BYLI LIDIČKY JAKO KARDINÁL MARX.....

Nothing doing, kapitalismus cca tak jak plus mírné korekce tu či tam žádnou konkurence schopnou alternativu PER DEFINTION nemá.......

PS - co se týče platu ředitele VZP, kolik takoví lidé dostávali za socalistických vlád? Stejně, akorát socanská verchuška měla plnou hubu "upevnování socální soudržnosti".

A jak se socální soudržnost za socanů upevnuje? Kondem na Floridě a desítkami milionů v zavařovačkách, pod podlahou a ve škatuli od vína?
04. 06. 2013 | 20:31

Yosif K napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):
A oligarchové se před plebsem tváří jako ti, kdo jim dávají práci a tedy jim mají být vděční.
04. 06. 2013 | 17:24
Omyl - plebs má ještě absolutní svobodu dávat si práci sám. Pak se mu ovšem může stát že sem tam bude nějaký den bez výplaty. Pak by se také dalo říct že jde o "svobodné výrobce vlastnící výrobní prostředky".

Pravy socálista jim ovšem neříká
"svobodní výrobci vlastnící výrobní prostředky" a pokud se mají jen o trochu trošičku lépe než zaměstnanec se socálními jistotami tak je socan nazve "paraziti".

Tož tak todle je ta slepá ulička socálismu - když je někdo svobodný (jako OSVČ) tak je pro socany parazit.
04. 06. 2013 | 20:37

Yosif K napsal(a):

Příkladem může být i pan profesor Hořejší. Jako otrok - zaměstnanec bádá za plat, vybádá nevybádá bády bády plat mu jde stejný, výsledky mohou být skvělé nebo třeba za hopv..no vše se nějak vysvětlí.

Kyby profesor Hořejší bádal jako podnikatel spolumajitel bádací formy, byl by za nějakou dobu boháč nebo žebrák, dle výsledků. Nelidský to system, krutě odměnující dle těžko převídatelných výsledků.
Všimnete si že většina nových léků však přichází z USA - cca 98%. I properáty profesora Holého proti AIDS byly komerčně rozbvedeny v "krutém USA". Proč? Proč? Proč? Proč? Proč?

Bezpochyby pár lidí v USA na komernčím využití prparátů prof Holého bohatne a stává se tím terčem nepříčetné a zuřivé nenávisti zdejších socanských dušiček. Které by nic takového do tovární výroby samozřejmě nikdy nezavedly. Proč taky? Za paušální plat?
04. 06. 2013 | 20:46

Ivan Hochmann napsal(a):

Pánové,nejsem žádný revolucionář.Nejvíce mě štvou průvody,řvaní hesel,pískání,atd.Když se cinkalo klíči jezdil jsem vlastním autem se studenty po celé Moravě.Poskakování a předvádění se revolucionářů na Letné jsem viděl až po měsíci.

Už mnohokrát jsem zde presentoval názor,že patříme k oněm 2% bohatců na této planetě.Tady se válčit o chleba nebude.

Jsme však uvyklí jistému způsobu života a tento standard by měl být zachován.Není ale jisté, že tomu tak bude.
Populace stárne,energie zdražují,zdravotní starostlivost bude zákonitě klesat a takové povodně každoročně stát neutáhne.O jedincích nemluvě.

Vláda má velmi onezené možnosti,poněvadž se zbavila všech příjmů,které jsou národním bohatstvím.Není schopna uvažovat dopředu,zabývá se jen vytloukáním klínu klínem.

Vzhledem k tomu,že je nastaven systém cílené neodpovědnosti,tlačí se do funkcí lidé kteří chtějí zbohatnout.Ti neuvažují jako hospodáři.Prioritou je pro ně osobní profit a prebendy.Jejich život je jeden velký mejdan.Peníze jsou v jejich disposici a to znáte jak s nimi zachází.
Banda grázlů Hogo-fogo.
Nemůžete od nich čekat žádné budování státu!
A už to trvá čtvrt století.
Hladové hyeny jsou čím dál více rozežrané.
Konce nejsou zřetelné,avšak spisovatelé vizionáři už mnohokrát napsali scénář ne nepodobný tomu o jakém hovoří Karel.Četl jsem velké množství sci-fi a podivoval jsem se nad vizemi spisovatele.
Dnes je chápu naprosto přesně.Vycházeli pouze ze znalostí historie lidského rodu,jeho zavilých pudů a primitivního uvažování.Když k tomu přičteme technologické vylepšování a samozřejmé nadprodukce,vyšla jim už tehdy nechutná budoucnost.

Domyslíme-li věci ad absurdum .....
Mnoho lidí nevidí možnost změny v uvědomnělém konání společenských špiček.Ty už jsou s moralitou na štíru dnes.
Stali se z nich amorální bestie bez jakýchkoliv skrupulí.
Zákony už mají pod palcem.Zákonodárce jakbysmet.Policie a vojsko bude jako vždy poslušné rozkazů.

Nezbývá tedy opravdu než ono čekání na kataklysmatickou událost.Je to jako by se vracela komunistická idea.
Na troskách starého řádu se postaví nový svět.
Jo - tak leda ........

Ivan.
04. 06. 2013 | 20:58

nikdo napsal(a):

to I.H.
Doufám, že nejezdíte do Velké Británie. Ti lumpové tam vyhlásili v r.2000 Karla Marxe myslitelem uplynulého tisíciletí. Asi na ně nepůsobí jako rudý hadr !
04. 06. 2013 | 21:11

Karel Mueller napsal(a):

Milý Yosife,

zopakuji pět bodů, kde se dle mého soudu Marx kardinálně mýlil:
- Představa, že lze vytvořit bezesporný etický kodex. Myslel si, že ho vytvořil, ve skutečnosti převzal hlavní myšlenky odkazu křesťanství a VFR
- Centrální téze celé věrouky, která předpokládala, že stupeň vývoje výrobních sil určuje mezilidké vztahy
- Téze o zrození socialistického člověka

K těm dalším dvěma použiji Huxleyho:
- Slučování křesťanského Boha s průmyslovou společností
- Přelévání lahví

Ze bolševici Marxe deformovali? V hlavním bodě ano, o tom jsem nakonec psal. Jenže mezi mnou a jeho obhájci je kardinální rozdíl: Ti obhájci tvrdí, že je třeba Marxe nedeformovaného, což dle mého názoru není možné, s nedeformovaným Marxem nelze odstranit jeho omyly.

A tak jsem s potěšením zjistil, že se od německých svatých otců nijak názorově neliším: Kritika je správně, nabízené léky špatné.
Co s tím?

Nur der Gott kann uns helfen.

SuPe,

ještě nevím, dám Ti vědět.
04. 06. 2013 | 21:46

Yosif K napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):
Ze bolševici Marxe deformovali? V hlavním bodě ano, o tom jsem nakonec psal. Jenže mezi mnou a jeho obhájci je kardinální rozdíl: Ti obhájci tvrdí, že je třeba Marxe nedeformovaného, což dle mého názoru není možné, s nedeformovaným Marxem nelze odstranit jeho omyly.
KONEC CITATU.
Je to tak, a tak jsem to taky myslel - s nedeformovaným Marxem se kritizuje dobře ale nelze postavit nic co by fungovalo déle než půl roku. Pak se to budto totálně sesype nebo změní ve státní nebo státní plus nestátní kapitalismus.
04. 06. 2013 | 22:50

Karel Mueller napsal(a):

Jenže ono to sesype i bez té kritiky a pokusu něco postavit. Pak máme války, občanské války, různé formy diktatur po extremní stalinismus nebo v ještě horším případě nacismus.
Sesypání na státní plus nestátní kapitalismus se sociálními prvky není vůbec to nejhorší, ale zdá se, že neudržitelné.
Proto ten skeptická závěr.
04. 06. 2013 | 23:38

vaclavhorejsi napsal(a):

Yosif K:

Souhlasim naprosto (a R.Marx take), ze kapitalismus nema zivotaschopnou alternativu.
Jde jen o to, aby v nem platila urcita pravidla (i moralni!), aby nevyvolaval ve vetsine lidi pocit hrube socialni nespravedlnosti, ktera muze vyustit v destruktivni chovani proti takovemu systemu.
Ale i kdyby to k nicemu takovemu nevedlo (i ti relativne chudi lide se maji relativne dobre, jen jsou nastvani), melo by zalezet na tech moralnich aspektech; pojem "socialni spravedlnost" neni prece zadny nesmysl (i kdyz pro nekoho bohuzel asi ano...).
R.M. rika (a ja s tim velmi souhlasim), ze spravnym resenim je onen osvedceny zapadoevropsky model socialnihio statu kombinujici svobodne podnikani a dobre socialni zabezpeceni (socialne-trzni model), system, ve kterem existuje vetsinovy konsensus, ze je socialne spravedlivy. Tento model je zakladem programu nejen vsech evropskych soc. dem. stran, ale i krestansko-demokratickych (u nas KDU-CSL).
To je neco uplne jineho nez nejaky komunisticky, resp. ultralevicovy koncept radikalne rovnostarske spolecnosti.
Povazuji za spatne a v konecnem dusledku pro vsechny skodlive, kdyz se pujde "ortodoxne pravicovou", "thatcheristickou" (da se i rici "cinskou") cestou "trhu bez privlastku", bez vyznamnych regulaci, kdyz vysoci manazeri budou mit prijmy 500x vyssi nez prumerny zamestnanec, kdy bude do znacne miry odbourano socialni zabezpeceni obcanu a vsechno bude ponechano jen na nich samych (kdo neni schopen se o sebe postarat, ma smulu - at chcipne..). To je system, ktery zde byl pred >100 lety a ktery nyni funguje v Cine a podobnych rozvojovych zemich - i tam ale zcela jiste bude postupne nahrazen necim podobnym socialnimu systemu evropskemu.
Kdybych mel tu moc, snazil bych se o navrat zapadonemeckych pomeru ze 70. let, kdy se ty prijmove "nuzky" nerozeviraly tolik jako dnes, kdy byly banky daleko vice pod kontrolou, kdy se nepraktikovaly ty "kasinove" hry manazeru bank.
Urcite existuje dnes oproti 70. letum jeden velky rozdil - Cina a podobne zeme, resp. globalizace ekonomiky. Presto jsem presvedcen, ze tvrzeni o tom, ze prave tento faktor je hlavni pricinou tech excesu zapadnich ekonomik (extremni bohatnuti nejbohatsich a chudnuti stredni tridy, nezodpovedne riskantni chovani bankovnich manazeru, masivni danove svindlovani ("danove raje")), je jen falesnou vymluvou.

..
05. 06. 2013 | 08:32

SuP napsal(a):

Stálo by za pokus zjistit, nakolik "....Jde jen o to, aby v nem platila urcita pravidla (i moralni!), aby nevyvolaval ve vetsine lidi pocit hrube socialni nespravedlnosti, ktera muze vyustit v destruktivni chovani proti takovemu systemu...."

jsou tyto pocity podložené a nakolik jsou uměle vyvolané. Z logiky věcí by se dalo soudit, že dobře vyvolané a dostatečně přiživované pocity mohou dobře posloužit dosažení konkrétních cílů.
05. 06. 2013 | 09:09

ALT napsal(a):

prosím filozofy ať
tak trochu vidí
za strojem
i na louce
lidi
:)
05. 06. 2013 | 11:16

marxík napsal(a):

Plánovaný státní kapitalismus Číny označit za tchatcheristický trh bez přívlastků (byť v uvozovkách) je neprofesorské.
05. 06. 2013 | 12:25

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

diskuze už asi končí, tak snad pár vět na závěr.

Jakékoliv řešení této situace opět nerazí na onu chybějící vnější a vnitřní rovnováhu, takže se kruh zavírá. Výrok lorda Actona je universálně platný.

I konzervativní myslitelé dnes zaujímají stanovisko, že se realizuje Huxley, nikoliv Orwell.

Z mého pohledu jde o kardinální omyl. Huxley překročil Rubikon v klíčové věci: Zrušením genetické návaznosti v jakékoliv podobě a totální promiskuitou společnost dokonale atomizoval. Dnešní západní společnost atomizovaná nijak není, je společností zájmových skupin, finančních a průmyslových kruhů, mafií ...

Nechme stranou, jak dalece by to bylo realizovatelné, ale v zásadě to lze popsat takto: "Ve vědecky řízené a správně organizované společnosti nemá nikdo ani možnost být hrdinný či zbabělý, dobrý či špatný, vznešený či ubohý ... každý se chová tak, jak se chovat má a jedná tak, jek jednat má ... nejsou žádné důvody, proč by měl jednat asociálně a přirozeným pudům se dává tolik volnosti, že zde nejsou žádné pokušení, která by bylo nutné překonávat ..." (Mustafa Mond)

Proto ta vize orientovaná na všeobecné štěstí mohla fungovat. Jak by fungovala v reálu? Těžko říct :-). Důkazy funkčnosti však zní dost přesvědčivě. Ale až tam to Marx domyslet nemohl, mimo jiné nemohl zahodit křesťanský odkaz.

A teď nashle při další Vaší návštěvě :-)
05. 06. 2013 | 21:52

Naut napsal(a):

Karel Mueller:
„Mám pocit, že chcete vyhánět čerta ďáblem.“
Nechci vyhánět čerta ďáblem. Nechci vyhánět kapitalizmus socializmem. Chci nahradit kapitalizmus a socializmus DEMOKRACIÍ, aniž bych z ní vyháněl cokoli racionálního, co funguje v kapitalizmu a cokoli racionálního, co bylo funkční (tím spíše, pokud to bylo funkčnější) v socializmu.
„Každá "globální vláda" by byla složená z těch oligarchů nebo jejich loutek, pravidla hry by nic nezaručovala, byla by napsána opět těmi oligarchy.“
Každá současná vláda JE složena z loutek oligarchů. Současná pravidla hry nic nezaručují, JSOU psána oligarchy. Lokální vlády nejsou globální oligarchii ovládající svět ekonomicky i politicky partnerem. Globální vláda se samozřejmě může stát loutkou oligarchů. Je pouhopouhé tvrzení proti tvrzení, když já se domnívám, svět lidí se nezhorší a zůstane zachováno status quo (snad s mírně vylepšenou šancí organizovaněji čelit řešení globálních problémů lidstva, kterými začne být riskantně těhotné už koncem století(energetika, voda, potraviny, životní prostředí, …), proti tvrzení skeptiků, že svět se zhorší a nutně skončí nějakou formou totality, nebo Huxleyho vykolejením k nějaké formě nepříčetnosti. Vznik globální vlády je ale podmínkou nutnou, má-li mít šanci nahrazení kapitalizmu/socializmu funkční demokracií po celé reálné hierarchii, v jaké se odehrává spravování věcí veřejných v dnešním globálním světě - pro lidi a nikoli jakoukoli formou třídní totality.
„Demokracie v pravém smyslu mohla fungovat v antických měststkých státech, kde se pár tisíc občanů znalo a spravovalo z dnešního hlediska větší vesnici.“
Zde je jádro pudla sporu. Na jednom se (téměř) všichni shodneme: Demokracie, ať už se historicky známé politické režimy státních útvarů a uskupení k jejímu naplnění hlásily přibližovaly, či vzdalovaly – současné politické standardy, napříč planetou, demokracií nejsou. V čem se lišíme? Jedni se domníváme, že demokracie možná je, jiní (včetně těch, kdo v názvu politického uskupení mají slovo demokracie s různými přívlastky), nás považují v lepším případě za naivní snílky, v horším případě dokonce za zloduchy.
06. 06. 2013 | 05:12

naut napsal(a):

Ivan Hochmann:
„Celkem velice dobře popisujete příčiny současných stavů.Vaše vize se mě zdají ale naprosto nereálné.
Na mnoho lokálních problematik zřejmě nemáte sám odpověď.
Jako já.
Nejsme tedy ve sporu,jen se rozcházíme v pohledu na budoucnost.Nechci vás přesvědčovat.“
Zaplaťbůh, že alespoň v hodnocení současného stavu a jeho příčin, se mnoho dřívějších zapřisáhlých oponentů, takříkajíc téměř „napříč ideologickým spektrem“ dokáže shodnout, nebo alespoň o tom věcně debatovat. Ovšemže na mnoho lokálních, tím méně globálních problémů odpověď nemám. Vize mám. Kdybych je neměl, nedávaly mi logiku, neměl jsem pro ně argumenty a nepovažoval je, když už ne za prokazatelné, tak alespoň za důvěryhodné hypotézy, do debat na filozofická či politická témata bych se nepouštěl. O jednom jsem přesvědčen. Dokud Edison nevymyslel žárovku, nebylo možno „prokázat“, že dává lepší světlo než známá louč. Cokoli nového, co člověk nebral od přírody jako sběrač, nebo lovec, než nabylo podoby plodu lidského génia-vynálezu, bylo nejdříve počato v jeho mozku jako vize-hypotéza-teorie-plán. Demokracie, jako jeden z produktů filozofie, Aristotelovsky vnímané jako vědy, dokonce „vědy věd“, rozhodně není nedůležitým vynálezem, rozhodně zaslouží, aby podobně jako osvětlení prodělalo vývoj od louče k ledkám, fyzika od Newtona k Einsteinovi, informatika od krystalky k TíVí a internetu. Bohužel dle známého pořekadla, o kovářově kobyle, se „věda věd“ zcela „osvobodila“ od svěrací kazajky procedury prokazování vědecké pravdy. Takže zatímco chemie vyrostla ze své alchymistické puberty, astronomie z astrologické, ve filozofii nejen, že nedošlo k odluce od víry, ale dospěla do stavu, kdy každý z filozofů, který má v zadku díru a diplom alma máter, má i svou vlastní filozofickou školu. A protože ty filozofické školy, které se k sekularizované vědě přihlásily se zase „zapletly“ s třídami, respektive posloužily jako apologetické podpěry teorií ekonomických perpetuum mobile, kterým je dáno na věčné časy běžet pouze v přísné karanténě od lidského mozku. Na rozdíl od vás bych docela rád oponenty získal na svou víru, ovšemže přesvědčováním, nikoli spíláním. Jenže obhájit jakékoli tvrzení mimo kontext nějakého solidního filozofického gruntu se nedá. Není to na odstavec, ale na knihu. I tak mé poznámky jsou rozsahem mimo obligátní účast na blogu. Každé parciální tvrzení v takovéto debatě může posloužit pouze jako inspirace k vlastnímu zamyšlení. Je-li vzato jako výzva na souboji, není nesnadné využitím zaběhaných klišé mainstreamu, nebo katechizmů známých ideologických klubů cokoli snadno roznést na kopytech.
06. 06. 2013 | 05:15

naut napsal(a):

Václav Hořejší:
„Dekuji; take jsem presvedcen, ze v tom ekonomicky, ale i kulturne globalizovanem svete musi dojit k vytvoreni nejake "svetove konfederace" - sice relativne volne a decentralizovane, ale se zakladnimi zavaznymi pravidly (zakony).“

Svět obchází strašidlo Bilderbergu. EU jde od svého vzniku v protiproudu k modernímu rozpadu mocných soustátí na bezmocné pidistátečky. Brusel dává denně inspiraci karikaturistům a autorům pamfletů novými a novými byrokratickými šprýmy, které lidem Evropy legrační vůbec nepřipadají. Legislativa i politická praxe EU se vzdaluje demokratickým ideálům poválečné západní Evropy a v bezradnosti, jak řešit současnou hospodářskou a finanční krizi soutěží s USA o zlato. V této pohnuté době se přihlásit k projektu „Spojených států modré planety“, chce odvahu a připravenost, že je fackován zleva, zprava, chytá direkty ze středu, shora i zdola. V takové situaci velkým povzbuzením, když člověk zjistí, že není osamoceným kůlem v plotě. Takže rovněž děkuji. Nedodržet některá předsevzetí je evidentně OK. Jsem rád, že jste se vrátil, byť v menší frekvenci, ale vždy s aktuálním tématem a názory, které zatnou do živého. A cestu k vám si vždycky najdou dávní štamgasti a dobrá parta.
06. 06. 2013 | 05:16

Jano česky Honza napsal(a):

Vážený pane profesore!
(zatím mi titul "profesor" není "putna")
Chcete nechat Karla Marxe (jeho "společenské objevy)"spát". Stejně, jako se zabýváte pokusem "jmenovce" bojovat "vodou proti povodni", tedy - zabránit "boľševickému zneužití K. Marxe". Protože neexistují ve světě DVA MYSLÍCÍ LIDÉ S IDENTICKÝM NÁZOREM (viděním světa), použiji výrazu "nejblíže" - tedy - nejblíže mým názorům jsou např. Ivan Hochmann, až na to kategorické hodnocení výše mzdy…, jako "poukázce" na spotřebu části společenského produktu, úměrného "podílu" na jeho tvorbě. A to je, myslím, ZÁKLAD TEORIE K. MARXE A B. ENGELSE. Vaše "krevní skupina" ("křesťanští" či "sociální" kapitalisté či "třeťoproudaři") bere sociální spravedlnost jako milodar, který se povinně dává chudým. Otázka stojí jinak: JAK STANOVIT SKUTEČNOU HODNOTU PRÁCE KONKRÉTNÍHO ČLOVĚKA? .... Když se zeptáte mladých, nejeden "hyperaktivní" a současnou "apolitickou školou" zpracovaný (často chudý) studentík Vám odpoví, že je to jednoduché .... nepochybuji o tom, že Vy, jako vědec, víte, ŽE JE TO PRAKTICKY NEMOŽNÉ. Navíc, jak jste spolu s jeho eminencí R. Marxem odhalili, PENÍZE JSOU NÁSTROJEM MOCI A Z TOHOTO DŮVODU MOCNÍ SVOJI MOC UPEVŇUJÍ TÍM NEJPŘIROZENĚJŠÍM ZPŮSOBEM, protože "je to vůle boží" ... (čtu to v náboženské, především katolické literatuře téměř 60 let .... ).
Karel Marx nepatří do hrobu, protože JE TO SOUČÁST LIDSKÉHO POZNÁNÍ, stejně, jako poznatky vědců v přírodovědní oblasti. Interpretace poznatků v oblasti společenskovědní je však "filtrována" přes cedítko zájmů vládnoucí třídy, především tehdy, když to jejich zájmy omezuje, nebo, nedejbože (jako K.Marx) - přímo ohrožuje. Také zájmy církve/katolické (jeden z hlavních představitelů feudálně-kapitalistického mocenského systému) patří do "tohoto ranku", poodobně, jako síly, jejichž symbolem byla "Wall Street". Je samozřejmé, že dnešní marxismus (poznatky) nemůže zůstat ve znění z poloviny XIX. stol. stejně, jako je tomu v přírodních vědách.
Základním poznatkem však zůstává, že:
1. NELZE HROMADĚNÍ PENĚZ JEDNOTLIVCEM K JEHO NEOMEZENÉ DISPOZICI (užití) POVAŽOVAT automaticky ZA SOUČÁST TVORBY (užitného) SPOLEČENSKÉHO PRODUKTU. Je třeba nastolit systém, ve kterém bude takové počínání NEZÁKONNÉ (... a tím okamžikem jsme ve válce ... podívejte se na pěnu u hub pravičáků, kteří po Vás také často štěkají...).
2. Nelze považovat mzdu (zejména nejhůře honorovaných ekonomicky činných obyvatel - v zemědělské či průmyslové prvovýrobě, ale i v supermarketech ...) za skutečný podíl na tvorbě společenského produktu (kde by se vzal zisk?).
3. Spravedlivý systém do doby "všeobecné" (přímé?) demokracie musí fungovat na principu státu (proti kterému s "hyperaktivním nasazením" brojí pravičáci /biskup Václav Malý, Tomáš Halík, jeho eminence kardinál Vlk, jeho eminence kardinál Duka ... a papouškují chudí pitomci), téměř na chlup podobnému tomu, který jsme "zbourali" v r. 1989 ("...zbourali jsme dům kvůli zatékající střeše ..."). Princip spočívá v trvalém dolaďování osobních příjmů na principu konsensu A SHROMÁŽĎOVÁNÍ NADPRODUKTU V RUKOU STÁTU (který ovšem NESMÍ BÝT ŠPATNÝM HOSPODÁŘEM .... ), který zajistí ... no však si vzpomenete ... .
Mnoho "cinkačů" to již po 23. letech pochopilo (někteří na to potřebovali jenom pár let ...). Avšak mladí, "vědecky vychováváni" v "apolitických", často církevních školách, JSOU DIAMETRÁLNĚ ODLIŠNÉHO MÍNĚNÍ... (že by "životní zkušenosti", či "inteligenční skok"?....).
Je jasné, že takový stát nemůže fungovat na základě donucení, bez podpory a trvalé péče obyvatel O SVÉ VLASTNÍ ZÁJMY. Že takové státy vznikly za pomocí násilí? A co na to Václav Malý, s hrdostí deklamující: "ohněm a mečem se šířilo křesťanství" ... v kontextu toho, JAK HISTORICKY BOHATSTVÍ (v rukou oligarchie) VZNIKALO, UDRŽOVALO SE A UDRŽUJE ..... (zapomeňte na bláboly o "nejbohatších jedincích" typu „B. Gates“ … ). Že jsou „obyčejní“ lidé „hloupí na to, aby takový stát podporovali státní majetek považovali za svůj, ve smyslu jistoty pro sebe a své potomky? Za prvé: mnoho jich vlivem přímé zkušenosti zmoudřelo a za druhé: co se divíte „obyčejním“ lidem, když se hloupě chovají zhusta i doktoři, profesoři (někteří jenom proto, že ambice a chtivost u nich převažují nad inteligencí …) a ti, co je mají za úkol vychovávat? (A to mi věru „není putna“).

Přeji Vám i diskutérům hezké a dále již nepodmáčené léto!
06. 06. 2013 | 11:57

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Naute.

Nechci nikoho přesvědčovat.Nechci s nikým diskutovat o zásadních věcech jako je výhoda Edisonovy žárovky oproti louči.Nepotřebuji takové "přesvědčené".Nepotřebuji se s někým rvát o kost a nepotřebuji prosazovat "svoji pravdu".
Je příliš mnoho oponentů a málo těch se kterými bych možná rád popovídal.Nikoliv "svedl souboj".
Mám svůj životní styl,který se mě osvědčil a na stará kolena jej nehodlám měnit.

Apropó mnoho lidí má vize,cíle vhodné nejen pro své bližní(jak se mnozí mylně domnívají).Jenže vizionáři v pravém slova smyslu na růžích ustláno nemají a myslím,že ani už nikdy mít nebudou.Svět se cíleně vymyká z kloubů a filosofové budou jen konstatovat nepředvídané.

Napsal jste pro mne článek jako Cicero.Dík.
Napište knihu.
Dobře by se četla.
Nezapomeňte do ní zapracovat obzvláště poslední věty:
******
"Každé parciální tvrzení v takovéto debatě může posloužit pouze jako inspirace k vlastnímu zamyšlení. Je-li vzato jako výzva na souboji, není nesnadné využitím zaběhaných klišé mainstreamu, nebo katechizmů známých ideologických klubů cokoli snadno roznést na kopytech. "
******

Přesně řečeno.

Zdravím Ivan.
06. 06. 2013 | 18:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy