O islámském strašáku, sionismu, antisemitismu a “antisemitismu”.

08. 05. 2008 | 14:56
Přečteno 21472 krát
Ve svém minulém textu jsem vyslovil názor, že nevěřím, že:
- existuje nějaké muslimské spiknutí organizované např. íránskými představiteli, jehož cílem je likvidace “západní civilizace”,
- íránští představitelé jsou fanatici ochotní k sebevražednému napadení “západu”, protože by je pak čekala sladká posmrtná odměna v ráji.


Podivil jsem se též nad tím, jak ochotně a bez výhrad hájí USA zájmy Izraele, a to i za cenu značných finančních a politických obětí.

Mnozí diskutující však jaksi četli mezi řádky a vytýkali mi, že snad podporuji postupné obsazení Evropy muslimskými přistěhovalci.

Samozřejmě jsem si vědom, že nejsem schopen o těchto závažných věcech dostatečně fundovaně psát, a tak hlavně uvedu některé podle mě pozoruhodné odkazy (na většinu mě upozornil pan Brzobohatý, kterému děkuji) a poté připojím několik krátkých vlastních poznámek.

Takže – podle mého názoru jistě stojí za to podívat se na následující odkazy:
Názory izraelských mírových aktivistů
Názory bývalého prezidenta J.Cartera (na začátku o Iráku, ve druhé polovině o izraelsko-palestinském konfliktu)
Názory Z.Brzezinského
Názory dvou význačných amerických politologů J.J.Mearsheimera a S.M.Walta (zde a zde):

A pokud jde o ty mé amatérské poznámky (čerpající částečně z výše uvedených pramenů):

Multikulturalismus a nebezpečí “plíživé islamizace”
Nejsem příznivcem přehnaného multikulturalismu, vedoucímu k vytváření uzavřených komunit, které se jazykově a kulturně izolují od většinové společnosti, a které mohou být zdrojem konfliktů. Přistěhovalci by měli být co nejvíce integrováni do své nové vlasti, měli by být přinuceni naučit se dobře její jazyk a respektovat její zvyklosti. Samozřejmě je však nutno respektovat náboženskou svobodu, včetně možnosti postavit si např. mešitu. Jakékoli nábožensky či jinak motivované výstřelky by se měly samozřejmě potlačovat standardním způsobem “padni komu padni”. Určitě bych byl proti masovému přistěhovalectví ze zemí s velmi odlišnou kulturní tradicí, a daleko raději bych viděl účinnou rozvojovou pomoc mateřským zemím, která by pomohla účinně omezit ekonomickou emigraci.
Vadil by mi zákaz šátků (ale ne burky), jarmulky nebo viditelného nošení kříže.

Americká bezvýhradná podpora Izraeli
Znovu musím vyjádřit podivení nad tím, jak ochotně a bez výhrad hájí USA zájmy Izraele, a to i za cenu značných finančních, politických i vojenských obětí. To, jakým způsobem účinně funguje proizraelská lobby v americké politice, je skutečně velmi dobře popsáno výše uvedenými americkými politology; je to skutečně fascinující....

Zdůrazňuji, že chovám a vždy jsem choval velký obdiv k tomu, čeho Izraelci resp. Židé dosáhli; zvláště obdivuji jejich velmi rozvinutou vědu (mají myslím ze všech národů nejvyšší počet Nobelových cen “na hlavu”, a mezi nobelisty z ostatních zemí, zvláště USA, je navíc ještě mnoho dalších badatelů židovského původu).
Židé jsou spolu s Řeky vlastně zakladateli “naší” civilizace, protože křesťanství vzniklo jako (velmi úspěšná) “sekta” judaismu (jak říká jeden můj známý, “judaismus na export”).

Nelze ovšem ignorovat, že ohromné hospodářské, vědecké a civilizační úspěchy moderního státu Izrael (který právě slaví 60. narozeniny) byly vykoupeny velkým utrpením, stály spoustu životů v několika válkách. Hlavními oběťmi byli Palestinci, na jejichž území byl sionisty stát Izrael založen (název “sionista”, “sionismus” není samozřejmě žádná nadávka nebo něco pejorativního; je to prostě název, jakým se toto mimořádně vlivné hnutí samo a s oprávněnou hrdostí označuje).
Nelze zavírat oči před tím, že tento stát byl založen na území, které bylo obýváno po mnoho set let převážně jiným etnikem, které odtud byl do značné míry vyhnáno a do nynějška živoří v utečeneckých táborech. Toto konstatování není žádným “antisemitismem”, je to prostě fakt.

V dějinách to ovšem vždy takto chodilo – ten, kdo byl schopen určité území stabilně ovládnout, stal se jeho legitimním pánem a poražení a vyhnaní původní obyvatelé se s tím museli vyrovnat. Izraelci mají samozřejmě k Palestině úžasný historický a náboženský vztah; těžko ovšem můžeme přijmout, že na toto území měli jakýsi samozřejmý nárok, protože zde měli před 2 tisíci let svoji Hospodinem danou pravlast, ze které byli Římany vyhnáni. Je to argument stejného druhu, jako kdyby si západoevropští Keltové vzpomněli, že jejich posvátná pravlast leží v české kotlině. Samozřejmě vím, že v Palestině vždy malá židovská populace žila, ale to na věci mnoho nemění.

Cena, kterou bylo třeba zaplatit za vznik a etablování státu Izrael, tedy za úspěšnou realizaci sionistické ideje, je enormní a zdá se, že může být ještě mnohem vyšší, protože důsledkem může být časem nějaký velký konflikt USA resp. “západu” s muslimy. S odstupem by si bylo možno říci, že by bývalo moudřejší založit palestinsko-izraelský stát na občanském, nikoli národnostně-náboženském principu - tedy jako stát, ve kterém by žili zcela rovnoprávně Židé i Arabové (tak, jak to původně chtěli Britové, kteří mandátní území v Palestině spravovali). To už se ale zřejmě nedá napravit, dokonce ani kdyby k tomu účastníci konfliktu byli nějak mocensky donuceni.

Velkými spojenci Izreale jsou nejen mimořádně vlivní američtí židovští lobbisté, ale také američtí křesťanští sionisté – především protestantští evangelikálové, ke kterým se hlásí i prezident Bush.
Tito fundamentalisté říkají "Kdo vzdoruje Izraeli, vzdoruje Bohu. Věříme, že historie a Písmo ukazuje, že Bůh se zabývá národy, co se týče jejich jednání s Izraelem". Tito blouznivci věří, že se Kristus nemůže vrátit do té doby, než se stanou tyto události: Židé musí ovládnout Palestinu a Jeruzalém, zničit svatá islámské místa a znovu postavit chrám. Nakonec vypukne apokalyptická bitva u Armageddonu, kterou přežije 144.000 Židů, kteří přijmou Ježíše jako Mesiáše. Tím budou naplněny dějiny a nastane království Boží...
"Nevadí co Izrael dělá", říkají křesťanští sionisté. "Bůh chce, aby se to dělo".
Netřeba zdůrazňovat, že velká většina křesťanů tyto fundamentalistické bludy nesdílí...

Izrael požívá díky bezmezné podpoře USA skutečně zcela unikátních výsad. Je to jediný stát, který dlouhodobě neplní řadu rezolucí Rady bezpečnosti a nic se mu za to nestane. Izrael i nadále pokračuje ve výstavbě osad na okupovaných územích, bylo mu umožněno získat zbraně hromadného ničení. Přesto, že se jedná o jeden z nejvyspělejších států světa, dostává celou pětinu částky vydávané Spojenými státy na rozvojovou pomoc. Když pokračuje ve výstavbě osad na okupovaných územích, což explicitně zakazují rezoluce Rady bezpečnosti, je reakcí americké vlády pouze „vyjádření znepokojení”.

Vidím, že se ty moje “stručné poznámky” opět nějak protáhly, a přitom jsem ještě spoustu dalších věcí nestačil říci.
Takže pro dnešek skončím a budu na stejné téma pokračovat ještě příště – určitě k tomu dostanu i řadu podnětů z očekávané diskuse, na jejíž kultivovanost jistě opět dohlédne pan Stejskal...


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pavel Rychetský napsal(a):

@bigjirka

Nějak nám to tady zahoustlo a začínám zlobit. Už vidíte, bigjirko, proč se mi nechce bojovat se skunky? Mám s nimi soudružské cítění, sám jsem se stal skunkem toho blogu.

Ale naprosto s vámi souhlasím, že demográcie bude muset v muslimském světě ujít ještě douhou cestu.
14. 05. 2008 | 04:40

Pavel Rychetský napsal(a):

Vážený pane Hořejší,

Určitě napište pokračování, rád si to přečtu, a za své válečné proizraelské štváčství se zastydím.

Budete ale muset méně se psaním vyhrožovat a o to rychleji psát. Abych vám ušetřil práci, opět napíšu váš příspěvek za vás. A protože se zdá, že jich chcete napsat ještě hodně, zavedu vám automatizáciju. Budete moct sestavit klidně přes padesát příspěvků a to skoro bez práce.

Návod. V prvním bloku jsou začátky vašich oblíbených témat a vět, v druhém bloku jsou konce. A pak je univerzální konec složený ze dvou vět. Ty doporučuji neměnit, ale jestli vás chytné psavá, tak s nimi klidně zatočte. Doporučuji pak nastříhat si jednotlivé půlvěty na nudličky, zamíchat uvnitř bloku 1 a 2, a pak spojit vždy jednu větu z bloku 1 s větou ze 2. Pak přilepte poslední dvě věty (ta druhá dodá lidský rozměr a celý příspěvek bude věrohodnější). Můžu vám to také zaslat v MS Excelu s přiloženou funkcí generátoru náhodných čísel, která po abecedním seřazení vše patřičně pomíchají, a další funkce pak slepí věty dohromady do humanistických perel. Až skončí diskuse k vašemu příspěvku, tak zase pořádně zamíchejte a složte znova.

Blok 1.
Přestože mám Židy rád,
Přestože Izrael nyní dělá potíže, během 2. světové války Židé celkem spolupracovali a tak mají jakési právo na poušť,
Protože za myšlenkou vybudování Izraele byl útisk Palestinců,
Nebýt neokonských válečných štváčů v USA,
Jelikož by bylo mnohem lepší kdyby byl mír,
Ikdyž USA mají povinnost Evropu bránit, musí to dělat pomocí diplomacie a finanční pomoci,
Přestože USA mám velice rád,
Přestože svoboda příspívat do blogu je mi nadevše,
Jelikož světový komunismus byl odjakživa rozhodnut sám včas zastavit expanzi, není třeba nadále podporovat existenci Izraele a
I když není vyvráceno, že World Trade Center nezbořil Izrael a CIA,
Jelikož radar nedává žádný smysl protože nikdo žádné zbraně nemá, je důležité neprovokovat a vyhnout se prvnímu zásahu nepřátelských zbraní, jež určitě budou mířít na radar,

Blok 2.
zoufalí milionáři ze Saúdské Arábie přeci v zoufalství museli zaútočit.
USA dostaly co si zasloužily. (K vyvolání diskuse můžete druhé y zaměnit za měkké i)
kdo seje bouři, sklidí vítr.
konečně snad převládneme, rozprostře se rozum, v USA složí zbraně a zavládne mír.
a díky mírovým silám v Izraeli konečně příjde sionistů konec a dva blízké národy se spojí.
ani Írán ani teroristé nemyslí své hrozby vážně a světový mír je na spadnutí.
v Saúdské Arábii se zastyděli a začali již všude stavět kostely.
jako následek vymyšleného nebezpečí fašismu a komunismu, zrodil se rozpínavý vojenskoprůmyslový komplex USA, jež pouze produkuje klece pro Guantanámo.
měli bychom ustoupit, tytop dvě generace muslimů nedráždit, a pak to bude lepší.
a i v naší televizi musíme dát prostor ajatolláhům, jinak budeme vést dialog hluchých.
každý slušný člověk ví, že mírotvorce Arafat používal pouze příležitostně svůj vzácný dar říkat něco jiného západním médiím a něco jiného svým mírumilovným posluchačům v Arabštině, jinak by nedostal Nobelovu cenu míru.

Neměnné závěrečné dvojvětí:
Situace se nezlepší dokud George Bush a jeho váleční křesťanští fundamentalisté nezmizí v křoví (Bush = křoví, hehehe) na jeho ranči.
Teď vidím, že některá souvětí nedávají úplně smysl, ale takhle to tvrdí američtí akademici, tak to musí být pravda.
14. 05. 2008 | 05:45

skeptický napsal(a):

Dlouho jsem se rozmýšlel,jestli do téhle plechovky červů jít,ale ta demográcie mne nakonec rozhýbala.

Zainteresované národy v konfliktní oblasti jsou mentalitou v biblických dobách,oko za oko,zub za zub,krevní msta,a drží je tam jejich náboženství.V tom je také jejich síla.

Snaha o zavedení demokracie je roubování švestky na datli,anebo pokoušet se pářit ovci s vlkem.

Pro každý ismus,který zákonitě zasahuje do práv někoho jiného ,zákonitě vzniká reakce v podobě anti-ismu.Pokud žijete v oblasti,kde u moci je ismus,anti-ismus je kriminalizován,a vice versa.
Problém nastává v okamžiku,kdy zainteresované strany do řešení svých problémů (silou,po biblicku),začnou zatahovat ostatní,anebo se je snaží vmanipulovat do podobné situace.
14. 05. 2008 | 05:47

Pavel Rychetský napsal(a):

@prirodovedec

Jelikož jsem celý nějak naměkko, myslím, že je čas poodhalit roušku mé posedlosti panem Hořejším. Já jsem totiž do něho byl zamilovaný. Kdo navštěvoval tento blog, musí si vzpomenout, že na původní fotce v hlavičce stránky jsme s panem Hořejším bývávali oba, ikdyž on byl mírně v popředí. Taky si ještě v té době kvůli mně sundávával brýle. Bydleli jsme spolu asi tři roky, a jelikož on má lepší citační index, kafe jsem vždy ráno vařil já. To by mně tolik nevadilo, protože tak to ve vědě prostě chodí, ale nakonec jsem už nevydržel stres po jedné hádce o příspěvek Izraele civilizaci a zvednuté prkénko. A jak už to bývá, odešel jsem a od té toby se snažím pomstít. (Pro nečtenáře Blesku, tento odstavec je fikcí. Dělám si legraci, stejně jako když pan Hořejší říká, že USA staví v Česku radar, aby tam vybudovali nové Guantanámo - http://blog.aktualne.centru... )
14. 05. 2008 | 06:04

Pavel Rychetský napsal(a):

@jakub

Mně taky přijde ještě příliš brzo po světových válkách na posmívání se lidem, kteří nasazují život za svobodu Západu.
14. 05. 2008 | 06:26

Pavel Rychetský napsal(a):

@Hořejší

Pane profesore, než konečně definitivně vycouvám z vaše blogu, protože už jen stále dokola melu šablonovité pravičákoviny padající na neúrodnou půdu, chtěl bych vás ještě jednou ve vší vážnosti vyzvat, abyste slepě nepřebíral splácaniny amerických akademiků.

Když se tady mluví o pravolevých škatulkách, například byste se měl podívat na loutkový film Team America World Police. Znáte-li americké filmy a politickou scénu, pak je to velice veselé. Váš antiamerický prototyp tam pomáhá Kim Ir Senovi zničit svět, během mírové konference. Za vším zlem vidí Ameriku a stále volají po míru. Moje štváčské prototypy tam zase odpálí raketami na co přijdou a všechno je pro ně jednoduché a černobílé. Je to geniální. Když se to aplikuje na reálný svět, který je zaplaven různými zly, tak vždy sáhnu po odpalovači raket. Až bude svět celý mírový, rád uvolním cestu vašim prototypům.

Přijde mi velice smutné, že dalším americkým exportním prvkem po reality show má být liberalismus, tedy antiamerický (či antipatriotický) pacifistický rozvařelismus bez víry v cokoli, podezřívavosti vůči úspěchu, síle a kapitalismu, a v toleranci všeho. Život je tu názorově mnohem pestřejší, než jak ho vidí vaši milovaní zapšklí bezhumorní pesimističtí socialističtí američtí akademici. Zrovna včera jsem si povídal v práci s vrátným, který se vrátil z Iráku; situace se zlepšuje, vojáček neskuhrá nepomlouvá, a za kamráda by nasail život. 19-letý syn slovenské kolegyně do Iráku odjíždí za pár měsiců. A na oběd jsme šli oslavovat narozeniny ultrapravé fundamentalistky, jež nemá ráda Bushe pro jeho levičáctví a vůbec nesnáší všechny vlády. Čerstvě adoptovala malého syna z pasťáku, tak se jí politické ostří obrousilo. Přesto, když se jí žertem gratuloval k Obamově přeplazení přes Hillary v superdelegátech, tak říkala, že je divné, proč všichni socialisti neodejdou do rozlehlé prázdné Kanady, když politiku USA tak nemají rádi. Seděl jsem tam vedle Iráčana, který podal zprávy od svého bratra v Bagdádu. Írán je pro irácké vnitřní záležitosti gigantickým problémem. A když jsme se bavili o nastartovaných muslimech ve Francii, tak jsme probrali, jak neznáme žádné problematické muslimské ghetto, protože se tu neplatí za povalování a nenávist, práce je všude dost, a protože Američané něčemu věří (Bohu, ideálům, budoucnosti, povinnosti svobodu bránit s kvérem), a proto nemají problém připustit odlišnost jiných lidí, jež také něčemu věří.

A popadesáté a naposled, výzva - nepište o věcech, kterým nerozumíte. Musíte se vzápětí dřevácky obhájit tím, že tomu věří emeričtí ekedemici. Čemu myslíte, že věřilo v 60. letech půl Evropy? A čemu v 30.letech celé Německo? Provokace je účinný nástroj, ale používejte pak svoje vědomosti a názory.
14. 05. 2008 | 07:31

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pane Rychetsky,

moc dekuji za vase zaverecne nezistne, (rozhodne nedrevacke!) rady.

Jem tez rad, ze se pres vaseho vratneho (ktery by za kamarada nasadil zivot) dozvidam potesujici zpravu, ze se situace v Iraku zplesuje, ta proklata media nam to zatajuji!

Taktez vam dekuji, ze svym epickym psanim napomahate ctenosti meho clanku.
Doufam, ze v tom vytrvate a budete i nadale travit stale vetsi cast sveho dne psanim svych zasluznych filipik proti liberalum a podobnym bolsevikum.

A zvlaste vam dekuji, ze jste mi pripravil koncept meho dalsiho clanku - vezmu to proste "copy/paste" a jen to trochu doladim.
Usetril jste mi spoustu casu, ktery budu moci venovat priprave dalsiho clanku na nejake jine tema, kteremu nerozumim.

At ziji americti sedlaci vyzbrojeni M16! (BTW, mate ji taky?)

Velmi srdecne vas zdravim!
14. 05. 2008 | 08:27

Pepa Řepa napsal(a):

Chtěl bych požádat diskutující i autora, aby místo vybíjení své frustrace ze stavu světa, kterou dovedu pochopit, protože jí také sdílím, načrtli k čemu dojde, když přestane podpora USA státu Izrael a tím zcela logický a pravděpodobný pád tohoto státu.

Doufám, že na konkrétní otázku jasně odpovíte. Jak tedy bude vypadat geopolitická situace po pádu tohoto státu?
14. 05. 2008 | 08:38

Boleslav D. napsal(a):

Pepa Řepa:

Proc si myslite, ze si prejeme, aby Izrael padl???

NAOPAK, jde o to, aby bylo konecne nalezeno STABILNI a ne provizorni reseni. To je hlavne v zajmu Izraele samotneho.

Takove reseni ovsem nemuze byt zalozeno na principu "Izrael diktuje podminky". Izreal by se musel stahnout kompletne ze vsech okupovanych uzemi vcetne vychodniho Jeruzalema, musel by ustaven funkcni palestinsky stat (s masivni mezinarodni pomoci, 10x (100x) a la Marshalluv plan), v ramci ktereho by se resila i orazka uprchliku (cast z nich by musel prijmout i Izrael).
Kdyby USA chtely, tak by k tomu Izrael donutily.
Soucasna situace zivota v oblezeni je pro Izrael dlouhodobve neunosna a cas pracuje proti nemu.
Nejde vubec jen o otazku moralni, ale hlavne zcela pragmatickou.
14. 05. 2008 | 09:29

Skogen napsal(a):

Pane Rychetský, ony "antiamerické prototypy" zřejmě recipročně vycházejí z tendencí formálních tvrzení (světová politika, mainstreamová média) že USA jsou na věky věků zárukou a vzorem demokracie, morálním arbitrem dodržování lidských práv, bezprecedentním a nezávislým postulátorem pravidel mezinárodní politiky...

Jestliže je něco o chlup lepší než to ostatní, a to ještě možná, přece o tom nebudeme všude dokola vytrubovat, že je to dokonalost sama bez jediného kazu?

Umírněnou a podnětnou kritiku, jak v této věci vnímám i přístup pana profesora, naopak pokládám za bezpečnostní pojistku rozkladu kladných hodnot, naopak nekritickou víru slepých zastánců, protože kazy nepochybně existují a dokonalost je na míle daleko, je třeba přijímat jako destruktivní činitel, který může umožnit i výrazný hodnotový posun.
14. 05. 2008 | 09:56

Pepa Řepa napsal(a):

To BoleslavD

Zmiňujete Marshallův plán. Již před lety bylo spočítáno, že na Palestinská území šla jen z Evropy částka na hlavu vyšší, než byl Marshallův plán pro zcela rozbombardované Německo.

Byl jste tam? Pokud ano, viděl jste výsledek? Já ne? A to nemluvím o penězích z arabských zdrojů.

Proč myslíte, že Židé zrušili osady v Gaze a vystavěli zeď?
Výsledek? Létají Kásamy.

Viděl jste někdy Golany? Něco jako Petřín a Malá Strana.Jeden kulomet ovládal půl Golan. Střelba na každého rolníka, každý den.Na Golanech žijí Drůzové. O vztahu k Palestincům netřeba hovořit. Stejný jako v Libanonu.Zeptejte se nějakého Jordánce jaký má vztah k Palestincům.
Nárok na Jeruzalém? Výše uvádím, jak vznikl.

Proč USA nedonutí Izrael? Opět jednoduchý důvod. Do měsíce budou spláchnuti okolní invazí do moře.Rezoluci OSN o vzniku dvou států neodmítli Židé, ale Arabové.Totéž Road Map. A smlouva s Egyptem. Vrátili Sinaj. Jak dopadl Anvar Saddat asi víte.

V podstatě dnes už dva státy existují.Řekl bych že dokonce tři: Gaza-West Bank-Izrael.
A v tom je další problém.Ani části Arabů není po chuti v podstatě Iránem ovládaná Gaza.

Jak to chcete řešit? Vojskem OSN.Na Golanech je na Syrsko-Izraelské hranici od poslední války. Málokdo o tom ví.
14. 05. 2008 | 10:41

Libor F. napsal(a):

Pane profesore, vždy, když si přečtu podobný článek, navíc od tak vzdělaného člověka jako jste Vy, tak je mi velmi smutno. Mám potom takový neodbytný pocit, že i díky takovýmto názorům si náš civilizační okruh koleduje o likvidaci.
14. 05. 2008 | 11:15

Ivan Hochmann napsal(a):

Mám rád osobnosti,

které hovoří otevřeně,rozumně a vstřícně.Nemyslím vstřícně k názorům mým,nýbrž k danému tématu.Nemusím hledat dvojsmysly,jedovaté demagogie,a další nesmysly mezi řádky.Je namístě říci,že názorová shoda v prioritách a postojích sice pomáhá překlenovat dílčí neshody,ale není podstatnou položkou v celkové diskuzi.

Je dobře,že se zde představil pan Rychetský.Ne proto,že podpořil moje stanoviska,nýbrž proto že zapůsobil jako štika ve stojatých vodách.

Presentování faktů,objektivních skutečností i událostí i historických je nutné podrobit nejprve jakési vnitřní selekci a odbornému posouzení(třebas odborného poradce),a teprve potom je předložit k diskuzi.Není to volání po autocenzuře.Je to pouze jakási zábrana,že ze sebe neudělám blbce nesmyslnou provokací,neobjektivním komentováním historických faktů,přebíráním výroků a názorů ideologických souputníků.

Všimněte si jak paradoxně působí protichůdné citace jedné a té samé problematiky.Mám na mysli blog pana Tomského:Izrael znamení.... a příspěvková citace článku LN pana Zídka.No našinec je v obraze,ale málo informovaný čtenář je mírně řečeno v rozpacích,co si má myslet.

Zajisté se musím pořád učit(jako každý),nejsme ve Spojených Státech Amerických,kde se demokrecie etabluje už dvě století.Vzpomeňme na dobu zcela nedávnou,kdy akademici hovořili komunistickou hantýrkou,nositelé kulturnosti národa podepisovali Anticharty a profesůrci vyučovali o lásce k Sovětskému svazu a naší velké učitelce Komunistické straně.

I tito profesůrci mají povinnost se naučit demokratickým formám,přestat si dělat z vlastních úst septik a to dokonce přednostněji než já.

Ivan.
14. 05. 2008 | 11:16

Stan napsal(a):

Ivan Hochmann: Ano, opět jste mnoha slovy neřekl nic jiného, než že se Vám nelíbí, co napsal Hořejší a líbí, co napsal Rychetský. Já bych od Vás spíše očekával nějaké konkrétní odpovědi a vyjádření ke konkrétním dotazům a námitkám či obviněním, které zde na "sionistickou" stranu sporu padly ...
14. 05. 2008 | 11:58

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stane,

máte skvělý postřeh a tentokrát Vám dávám plně za pravdu.

Neočekávejte ode mne že řeknu něco jiného než jsem už řekl a než bylo v této relaci řečeno.Stačí přečíst a musíte mít jasno.Co povídat více?

Pokud by jste se chtěl ptát,o čem tu řeč nebyla,prosím.

Ivan.
14. 05. 2008 | 12:06

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý výkřik, který byl v rozporu s Kodexem diskutujcích.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
14. 05. 2008 | 13:57

Pepa Řepa napsal(a):

To Libor.F
obdivuji, jak jste dokázal jemnou, slušnou formou vyjádřit i mé pocity.
14. 05. 2008 | 16:32

Stan napsal(a):

Libor F., Pepa Řepa: Náš civilizační okruh ztratí smysl své existence, pokud bude pokračovat v prosazování svých hodnot násilím. Ve jménu svobody a lidských práv zabíjet lidi v cizích zemích a potlačovat svobodu a lidská práva vlastních spoluobčanů, to nemá naději na úspěch. A nemůže nás omlouvat ani to, že ONI jsou ještě horší ...
14. 05. 2008 | 16:51

prirodovedec napsal(a):

Rychetsky: Dekuji Vam za Vasi odpoved, i kdyz jsem ji cekal od autora.

Rovnez Vam dekuji, ze jste po mem vstupu znatelne ubral na drive nenavistnem tonu ve svych prispevcich, je to skvele, ze se umite poucit z pripominek druhych. Dekuji.

Pravdou ovsem je, ze jste mne pak zmatl. Jste tedy opravdu chemik a spoluator tech dvou praci se sedmi citacemi ve Web of Science a autor 216 clanku ve WoS se 7350 citacemi? Pak bych asi Vas vtipny odkaz na citacni index mel brat vazneji a nejen jako vtip. Asi je to opravdu vysvetleni, proc tak pisete. :)
14. 05. 2008 | 17:11

Vaclav Horejsi napsal(a):

prirodovedec:

Na vas dotaz odpovidam, ze si nejsem vedom zadneho osobniho setkani s p. Rychetskym, i kdyz manzelka rika, ze nase 2 rodiny kdysi byly spolecne na dovolene v podnikove chate UOCHB v Krkonosich. Jestli jsem mu tenkrat nevylil na nohu horky caj, nebo tak neco? Ale opravdu si nevzpominam...

Jinak - to vase vyjadreni vypada, ze pan Rychetsky je spoluautorem 2 praci se 7 citacemi a autorem 216 clanku se 7350 citacemi.
Myslim, ze takova formulace je ponekud nepresna a trochu zavadejici ;-)
14. 05. 2008 | 17:25

prirodovedec napsal(a):

V.H.: Dekuji. Ja ten WoS trosku odbyl dvema "search" ovswem bez oborove filtrace, ale plus minus :) radove to tak je? Mne to totiz "tak nejak" pripada, jako diskuse k veci. :)

Jinak byste mne pri sve "zname statecnosti otevirat vyzivna temata" velice potesil, kdybyste vcas otevrel tema reformy vedy a vysokych skol. Ponoukam editora zatim marne. Odhaduji, ze tam Vas vecny oponent diskutovat treba nebude. :)
14. 05. 2008 | 17:53

Vaclav Horejsi napsal(a):

prirodovedec:
Asi jste nepochopil muj point - z toho, jak jste to napsal (prectete si to prosim po sobe) by ctenar usoudil, ze p. Rychetsky je autorem 216 clanku se 7350 citacemi....
14. 05. 2008 | 17:55

prirodovedec napsal(a):

V.H.: Mate pravdu. Nesvar psat ted rychle a samolibost k tomu, zkratka zaslouzeny trest. Cili ted to musim patricne rozslapat, jak byva zvykem, kdyz se v novinach zverejni oprava. :)

Oprava(a omluva autorovi a panu Rychetskemu, ze jsem autorovych 216 publikaci a 7350 citaci prisoudil panu Rychetskemu, ktery zrejme ma 2 spoluatorske publikace ve WoS a 7 jejich citaci):

Pane Rychetsky jste tedy opravdu chemik a spoluator tech dvou praci se sedmi citacemi ve Web of Science a autor blogu je autorem 216 clanku ve WoS se 7350 citacemi? Pak bych asi Vas vtipny odkaz na citacni index mel brat vazneji a nejen jako vtip. Asi je to opravdu vysvetleni, proc tak pisete. :)

Ja bych rekl, ze jsem to napravil dostatecne tak, aby to nikdo neprehledl, ze?
14. 05. 2008 | 18:06

jakub napsal(a):

prirodovedec
Váš příspěvek jsem opravdu nepřehlédl. Jen nevím proč tu je a co má společného s tématem.
Vůbec nezáleží kolik má pan Rychetsky článků a citací. Záleží na tom jak reálný pohled má na svět a jak prakticky dokáže žít.
Pan Rychetský má asi skutečné životní zkušenosti. Nežije někde v hlídané vilové čtvrti a v práci s čipovými kartami odtržen od reality.
Je mi milejší člověk, který žil třeba v blízkosti nepřizpůsobivých obyvatel a nyní ho považujete za rasistu. Než člověk který
má plná ústa multi-kulti a přitom s nimi nepřišel do styku.
14. 05. 2008 | 18:52

prirodovedec napsal(a):

jakub: Gratuluji, jste prvni. Prosim dohledejte si zpetne, jak to souvisi podle mne s tematem:

Podle mne P.R. zvolil v reakcich na V.H. zbytecne osobni a nenavistny ton.

Po jiste dobe mne to prestalo bavit cist a hledat myslenky mezi radky. Zeptal jsem se tedy V.H. proc a naznacil mozna vysvetleni.

Odpovedel mi P.R. vtipnym zpusobem a pohovoril o publikacich. A pro mne prijemne prekvapeni, utlumil nenavist.

I odpovedel jsem mu podobne vtipne o publikacich. Nicmene velmi nepresne, jak mne upozornil V.H.

Tak jsem to velmi pozorne uvedl na pravou miru.

Udelal jsem to dostatecne peclive - prvni ctenar - Vy to neprehledl a dokonce mi o tom napsal. :)

Mam z toho radost. :))

Ostatni co pisete je samozrejme pravda a muze platit i pokud se jmeno P.R. vymeni za V.H. ci X.Y.

A to je cele. Dobrou noc.
15. 05. 2008 | 01:01

silvie napsal(a):

Takze jak bychom mohli hodnotit Ceskou republiku po vzoru pana Horejsiho? Za zaklad bychom postavili napr. Hnuti proti zakladnam, pridame nazory pana Filipa coby sefa strany, která to tu kdysi "velmi uspesne" vedla. A pridali bychom nazory o spalene zemi treba od Zemana. Nepochybne by CR z tohoto pruzkumu vysla podobne jako Israel z toho Horejsiho. Proste, kdo chce psa biti.
15. 05. 2008 | 13:42

Clair napsal(a):

Toto by mel cist kazdy:
Nas obrovsky milovnik a zastance sionistu a soucasne take americky president se prave vratil z oslavy 60. vyroci nezavislosti Izraele, aby vyridl svemu narodu od nasich nejvetsich pratel nasledujici(prectete si take prispevky a rakce): http://www.huffingtonpost.c...
15. 05. 2008 | 17:32

jakub napsal(a):

Clair
popravdě řečeno, nevidím velký rozdíl mezi tím skrčkem, (vaším současným presidentem) a Vaším oblíbeným kandidátem, (americkou obdobou Paroubka).
U obou se dá říct jen jedno "Bože opatruj Ameriku".
Jestli si myslíte, že ten Váš Obama zázračně změní Ameriku, dá se o Vás říct, že jste značně naivní.
Kdo se dere ke korytu slibuje Ráj, po zvolení nebude jiný, jako jeho předchůdce. A kdyby chtěl být jiný, stejně ho mocní donutí a bude rád prosazovat jejich cíle.
15. 05. 2008 | 17:58

Clair napsal(a):

Jakub:

Obavam se, ze mu skutecne krivdite. Ze to bude bolestive, tomu verte, chapu, ze nemuze Obama sam Ameriku zmenit pres noc, nakonec 8 let teto administrativy udelalo tolik skody o cem nema mnoho lidi ani poneti, ted kdyz se ovsem vsechno poklada, vcetne ekonomiky, lide zacinaji chapat, ze jim kdosi ukradl jejich zemi a vubec se jich na nic neptal. Ted ji pouze pozaduji zpet pocinaje temito volbami.
Proc se proti nemu sionisti tolik certi je predevsim fakt, ze Obama slibuje vysetrovani 9/11 a take jak jsme se dostali do Iraku. Vytahli na nej rasistickou kartu, ale presto to vypada, ze lidi jsou chytrejsi a jejich tahy prokoukli. Republikani by tam nejradeji videli Clintonovou, to je jejich devce, kterou prozivaji, dela a jedna presne jak Izrael pozaduje a naridi, take vsechno co vymysli Izrael peclive provadi, jenomze tentokrate to bude trochu o tom, co je take dulezite pro samotne Americany, protoze jsou to predevsim oni, kdo pracuji na dva, tri joby,aby prezili a jeste jim pomahali, nemuze to byt uz pouze o tom, co chce Izrael a jestli se jim to budeme libit.
15. 05. 2008 | 18:40

jakub napsal(a):

Clair
Děkuji za odpověď.
I pokud by jste měla pravdu a pan Obama byl ten "jediný spravedlivý", který by chtěl uskutečnit nějaké vyšetřování, které se nehodí mocným (třeba zbrojařským firmám), pochybuji, že se něco vyšetří.
Podobných zkušeností máme i v naší republice nadbytek.
Pokud jdete proti mocným, a je jedno jestli je to v u nás, Rusku, Iráku nebo USA vždy se to ututlá a nebo se pro dotyčného v nějakém skladu najde nějaká postradatelná kulka.
I pan Obama bude potřebovat podporu těchto mocných, proto si myslím, že toho moc nezmůže.
To ale ukáže čas. Pokud budete mít pravdu Vy, rád svou pesimistickou předpověď odvolám a Vám se klidně i omluvím.
Přeji hezký večer.
15. 05. 2008 | 20:00

Clair napsal(a):

Pane Jakub,

se budu divat vecer na Keitha Olbermanna, ten miva nesmirne zajimave, ale take trefne komentare na MSNBC, pak Vam to sem poslu. Uz ted slysim odezvu na ten nacisticky vyrok naseho presidenta, lide rikaji, ze se za sveho presidenta doslova stydi. Obama je nesmirna zmena pro Neokony, pochopte, nebude to uz ten samy statut quo, na ktery byli zvykli, slibuje vsem tzv. "special interest group" a vsem, kteri se za ne schovavaji, vcetne nasich vyznamnych lobystu, kteri vzali tuto zemi obchvatem a udelali zatah, ktery historie nepamatuje, ze to jejich hnizdo rozboura. Prala bych mu, aby se mu to povedlo, ale nedivte se, uz ted musi Obama mit vedle sebe ochranku, pred chvilkou uvadeli, ze mu zvandalizovali jednu kancelar volebni kampane v Indiane, to uz se ovsem stalo 6. kvetna.
Preji krasny vecer.
Zdravi Clair
15. 05. 2008 | 20:55

Clair napsal(a):

Jeste neco pane Jakub:
Obama podporu bude potrebovat, ale jestli to nevezme do svych rukou hned ze zacatku a zacne ustupovat vsem lobbystum a mocnym koncernum, se zlou se potaze od lidi. Tato nova vlada nemuze uz byt "business as usual", ekonomika v propadu, lidi ozebraceni o sve uspory, penize vytunelovane na valky, 47 milionu lidi bez zdravotniho pojisteni, 46 milionu negramotnych, 37 milionu zebraku na ulici, 2 miliony ve vezeni, to jenom maly vycet, abyste si udelal predstavu jak si pocina Velmoc cislo 1, jestli tomu vubec tak muzeme rikat a to se nebudu ani bavit o 11 trilionovem dluhu. On ten list je tak dlouhy, ze vubec nevim jestli nejaky, jakykoliv president ma sanci tu katastrofu zazehnat. Chtelo by to sameho Pana Boha.
15. 05. 2008 | 21:04

Pepa Řepa napsal(a):

Jakub napsal
Jestli si myslíte, že ten Váš Obama zázračně změní Ameriku, dá se o Vás říct, že jste značně naivní.

Tentoktát jste, Jakube, na omylu.

Již potřetí cituji oficiální zprávu aktuálně.cz z předvolebního meetingu. Scranton, Pensylvánie:

Obamovi nadšeně naslouchá i pár důchodců, kteří s sebou mají muže na vozíčku, trpícího těžkou pohybovou vadou.

"Bobby nikdy nepromluvil, teprve před čtrnácti dny poprvé řekl "Obama". A od té doby to neustále opakuje," pláče dojatá Cathryne Walshová, která před chvílí vtiskla černošskému kandidátovi hubičku. "Myslím si, že jeho projev byl fantastický."
Obamův elektrizující vliv je znát i všude kolem.

Konec citátu.

Obama je zřejmě zázračný prorok.Přivede k naprostému krachu francouzské Lourdy. Chromí budou poskakovat, němí promluví, trpaslíci povyrostou.Zřejmě Julínkovo žaludské eso zdravotní reformy.

Nebude již třeba radar,magnetické pole Obamovy aury obrátí v letu Pákistánské rakety.Bude objasněno zřícení dvojčat a to důsledkem synchronizovaného kýchnutí všech sionistů na Manhattanu.Konečně se objasní celosvětové sionistické spiknutí.Bomby v Londýně nastražil Izák Jakov a v Madridu Icik Jakovlevič.

Až přide Obama bude ráj na zemi, barel ropy za deset bucků. Nepodceňujte Obamu. Obama to zařídí.

Nebo taky zazvoní zvonec a pohádky bude konec.
15. 05. 2008 | 21:09

Clair napsal(a):

Pepa Repa:

Je mi lito, ze Vase media ucelove zkresluji a nechteji ukazat realitu, nevim proc Vam ovsem nenapisi, ze na Obamu cekaly zastupy v poctu 35,000, prave v Pennsylvanii, zatim co jeho protejsek Hillary mela zastupy o 7,000. Podpora jeho volicu je v kategorii financniho platoveho zarazeni od $50,000 nahoru, intelektualove, a predevsim mladi progresivni lide. Hillary ma sice same bile, ale pouze duchodce, rednecks a vidlaky, takze to jste si to zrejme pouze trochu preklep, nicmene s Vasi davkou cynicismu je zrejme, ze ocekavate a uz se tesite na senilniho vysvoboditele McCaina, ktery sice chce bojovat dalsich 100 let v Iraku, a i kdyz tam leta pravidelne a byl tam nejmene 50x , porad si plete Shiite's se Sunnity, vubec mu nedochazi, ze v jeho volebni kampani uz nelze stale recyclovat to, co pred nim pouzival GWB ve volebni kampani naposledy pred 4 lety. Narod se bavi.

Co se tyce ropy - je nesmirna skoda, ze Iracane tu ropu nechteji dat bez boje a konecne ty smlouvy podepsat. Kdyz zvitezi McCain, tak se tam bude muset holt valcit do te doby, nez si to konecne srovnaji v hlave a podepisi, s Obamou nasi hosi pojedou domu, ale jsem presvedcena, ze nasi verni od vedle tam pro zmenu poslou na stridacku svoje deti umirat. Nakonec jsou to prece nasi verni bratri, nebo ne?
15. 05. 2008 | 22:32

bigjirka napsal(a):

Obama? To tedy nevím.. zdá se mi, že to jde s americkými presidenty od 5 k 0. Poslední se mi líbil Bush sen. Slintoun, který kouřila, ale nešlukoval, nechal se kouřit, ale neměl sex... Běda...
15. 05. 2008 | 23:00

Boleslav D. napsal(a):

Clair:

Obavam se, ze to s Obamou dopadne stejne jako s R.Kennedym a nedozije se ani volebniho dne...
16. 05. 2008 | 08:02

Clair napsal(a):

Boleslav D.

Ani netusite jak jste blizko k pravde. Uz dnes musi nejen on, ale take cela jeho rodina mit ohranku. Musime ale doufat a mit nadeji, ze nam ho Buh bude ochranovat. Prave predevcirem senator Jay Rockefeller, ktery mu vyjadroval svoji podporu prohlasil, ze se nachazime ve velmi tezke dobe a demokraticky kandidat Obama je v teto dobe naprosto nejlepsi vyber a reseni pro soucasnou Ameriku. Nikoho jsem takto predtim mluvit neslysela.
16. 05. 2008 | 15:53

Pepa Řepa napsal(a):

Víte paní Clair, asi jsem opravdu cynik. Mne totiž záběry z předvolebních meetingů nedokáží rozplakat.A to se snažím.

Když vidím tu klaku naleštěných, rozjásaných optimistů s mávátky, jak jsou hezky pro kamery narovnaní a propukají ve spontánní orgasmus po každé triviální větě řečníka, tak si vzpomenu na první máje na Letné.Pamatujete?

Něco podobného lze spatřit i v Japonsku. Císař řekne, že bude pršet a Japonci se svíjejí blahem nad tou moudrostí.
Je to určitě moje chyba, ale na mne ten kolektivní enthusiasmus skutečně nepůsobí.Asi jsem pařez.Řepa.
16. 05. 2008 | 15:58

Clair napsal(a):

Pane Repa,

budete se zrejme divit, ja tam ale take nechodim plakat. Zatim jeste v zivote, abych byla uprimna, me nikdo jeste jeho retorikou, ani volebni kampani nerozplakal, Obama je vlastne uplne prvni za muj zivot, ktery ma moji nesmirnou podporu. Je to zrejme tezke popsat, ale ja jsem skutecne presvedcena, jako mnoho ostatnich, ze on je ta medicina, kterou prave v soucasne dobe Amerika potrebuje.

Nevim jestli se mam smat a nebo plakat, protoze nejste prvni, kdo s tim prisel. Mate na pruvody a davove akce s mavatky alergii? Nejste sam. Se mnou se tento stav nejen alergie, ale dokonce davove paranoidni phobie vlece prakticky cely zivot, proto jsem se techto akci za cely svuj zivot po odchodu z Ceska nemohla ucastnit. Abyste vedel pane Repa, my jsme poznamenani na zivot systemem, ktery nas proti nasi vuli cpal do majovych pruvodu s tim, ze budou prisne tresty kdo se nedostavi, kontroluje se dochazka a jakekoliv vyboceni z lajny mel nedozirne nasledky. A to jsem byla jeste jiskra, kdyz uz me tam cpali. Myslim, ze by stalo za to podat na tento system za nas zdravotni stav trestni oznameni, zahajit soudni rizeni, a prihlasit se o celozivotni skody napachane vuci nam na nasem zdravi retroaktivne.
16. 05. 2008 | 17:07

skeptický napsal(a):

Paní Clair,

Mám jen nepříjemný dojem,že peníze nastolují presidenty,i premiéry,a pokud nějakým nedopatřením nechtějí plnit úlohu loutek,je likvidují.

To u nás to nehrozí(ta druhá část,protože plní horlivě).U Vás víte jak a proč skončil Lincoln i Kennedy.

I kdyby Obama byl zlatý,a nějak se to zvrtlo,a bylo to zlato,co se třpytí,stačí,aby dostal do vínku další válku.Zařídit se to jistě dá.Mám dojem,že světu už od francouzské revoluce vládnou banky v pozadí by proxy pro dobrou věc.
18. 05. 2008 | 14:23

Clair napsal(a):

Pane skepticky,

mate byt proc skepticky, obavam se, ze tomu tak bohuzel skutecne je. Je to ovsem nesmirna skoda, protoze vzdycky lze najit reseni, ale to musi byt vule. Zalezi ted na tom, jestli v konecne fazi jsou dominantni hraci schopny kompromisu. Co se nam tady rysuje, ze by to uz nemel byt statut quo, navic je temer jiste, ze dominantni hraci si ho ani nemohou uz ani dovolit. Je skutecne bolestive, ze zbytek planety pouze prihlizi a neni schopen prijit s adekvatnim resenim. Je doslova vyloucene, aby zucastnena velmoc, ktera neuspesne tento problem jako by resi, i kdyz skutecne neresi, pokracovala v te same strategii, kdyz je nadmiru jasne, ze tato strategie vysledky zadne neprinasi. Jelikoz se tady jedna o jasny stret zajmu, a nelze ocekavat roli feroveho arbitra, povazovala bych za jedine reseni ustanovit pri RB specielni tym slozeny z nezavislych statu, kteri budou schopny objektivne posoudit danou situaci a usilovat o konecne mirove reseni konfliktu.
18. 05. 2008 | 20:02

skeptický napsal(a):

Paní Clair,

Zlaté tele bohužel vládne světu,a ovládá veřejné mínění.
Dějou se tu věci,které se myslícímu člověku v současným způsobem donekonečna vysvětlovat nedají.

Brzy přijde doba,kdy se z babičky vyklube vlk.Už se to drží pod pokličkou moc dlouho.

Jak říkáte u Vás: it looks like a duck,it walks like a duck,it quacks like a duck,it's a duck.
18. 05. 2008 | 21:14

Peter Strop napsal(a):

Mila pani Clair,
Zajimalo by me odkud cerpate ta cisla: ...47 milionu lidi bez zdravotniho pojisteni, 46 milionu negramotnych, 37 milionu zebraku na ulici, 2 miliony ve vezeni.... Mam pocit, ze nektera tak uplne nesedi a ze se prilis nekriticky nechate unaset vizi Obamy spasitele.
Negramotnost v USA se obvykle udava kolem 3%., coz by bylo kolem 9 milionu, ne 47. Mira nezamestnanosti v breznu 2008 byla 5%, tj. 7.16 milionu (toto cislo zahrnuje in nektere ilegalni imigranty). I za predpokladu, ze vsichni nezamestnani zebraji na ulici, tak mi do ~37 milionu stale chybi kolem 30 milionu. Jedno vysvetleni by mohlo byt, ze min. 30 milionu praci nechce a zebra. Pak ale nevim jestli za to muzete vinit soucasnou administrativu. A to plati i o negramotnosti a kriminalite. Pokud se nepletu tak za 8 Clintonovych let byla negramotnost i kriminalita zhruba stejna jako je dnes. GWB naopak prisel s programem „No child left behind“. Uvidime jake prinese vysledky a kdo si pripadny uspech pripise na svuj vrub, zda Obama nebo McCain. S Mc Cainem nemusite souhlasit, muzete mu vytykat spoustu veci, ale senilni rozhodne neni. To pri trose objektivity by nemelo byt tezke poznat. Propad ekonomiky - tech propadu uz tady bylo spousta, za demokratickych i republikanskych presidentu. Od Obamy jsem zatim zadny recept na prosperujici ekonomiku neslysel. Jestli doufate, ze Obamovo zvyseni dani prinese ten kyzeny pozitivni obrat v ekonomice, tak Vam preji aby to procitnuti nebylo moc bolestne. Vetsinou je totiz nejlepsi, kdyz se presidenti do ekonomiky moc nemichaji. Mozna, ze Vas take bude zajimat, ze vyznamnou soucasti te ekonomiky jsou i ty velke a zatracovane mocne korporace. Jsou sice mocne, ale v USA si nejak nedokazaly zaridit to nejpodstatnejsi. Plati tu totiz vubec nejvysi dane (krome Japonska).
19. 05. 2008 | 09:07

Peter Strop napsal(a):

Pani Clair:
Kdyz uz jsem v tom uvadeni romanovych pribehu na pravou miru tak bych rad odglosoval jeste nektere Vase poznamky:
........chteji ukradenou Ameriku zpatky, na tom se prave pracuje. Amerika si je vedoma, ze tato uplatnovana strategie je nesmirne destruktivni, ktera poskozuje predevsim Ameriku samotnou..... ze v jeho volebni kampani uz nelze stale recyclovat to, co pred nim pouzival GWB ve volebni kampani naposledy pred 4 lety. Narod se bavi. .... Pokud Amerikou minite leve kridlo demokraticke strany, pak lze s touto vetou souhlasit. Jinak ale podle dnesniho pruzkumu ma McCain preference 45% a Obama 44%. Pred tydnem to bylo Obama 44%, McCain 43%. Takze situace neni v tomto ohledu nijak zvlast rozdilna od poslednich voleb.
...... Obama je v teto dobe naprosto nejlepsi vyber a reseni pro soucasnou Ameriku. Nikoho jsem takto predtim mluvit neslysela..... Trochu pozorneji poslouchejte co rika a zkuste analyzovat co dava smysl a co je jen obcas vynikajici, ale prazdna, ci zavadejici retorika. Priklad (a abych neopakoval, tak neco malo publikovaneho): Nedavno Obama prohlasil, ze je proti tomu aby vlada na par mesicu snizila cenu benzinu proto, ze by zisky putovaly do kapes mocnych korporaci. Uzasne, boure potelsku. Nerekl ale, ze vlada dani benzin 40% a ze zisk spolecnosti, ktere benzin prodavaji je ~8% (coz neni daleko od prumeru) Z toho zisku plati pak jeste ~30% dan, takze to je pouhych 5.6%. Ze snizeni vladnich dani by ropne spolecnosti profitovaly jen malo. Co jeste nerekl (proto ze by to bylo mezi jeho volici nepopularni ), ze timto postojem fakticky posiluje daneni plosne. A co rozhodne nerekl je, ze mu vysoke ceny benzinu vyhovuji proto, ze cim vetsi nespokojenost pred volbami, tim vesti sance pro nej. Dalsi malo provetravany postoj je import leku z Canady. Tady Vam ale zamerne praci neusetrim a necham Vas, budete-li mit cas a chut, si porovnat retoriku a fakta. Budete li mit zajem, dodam dalsi priklady.
Take me ve Vasem textu zaujala tato veta: ......Hillary ma sice same bile, ale pouze duchodce, rednecks a vidlaky..... Obama vzdy tvrdil, ze stoji za vsemi tvrde pracujicimi obycejnymi lidmi o ktrere se postara. Jak tomu mam rozumet? Jsou snad redneci a vidlaci a nakonec i duchodci mene hodnotni nez ti co berou >$50,000 nebo naopak ti co jsou na welfare v Chicagu?
Abych si usetril nalepku Neokon (coz ve Vasem podani zni ponekud urazlive), tak Vam na rovinu reknu, ze se povazuji za pomerne konzervativniho cloveka, ale ze to nevidim jako charakterovou vadu. Dosel jsem k tomu postupne pomalym, ale trpelivym srovnavanim faktu a bullshitu (ve smylu definice zde http://www.gwinnettdailyonl... ). Leva cast politickeho spektra v US je v tomto ohledu znacne produktivnejsi. A tim mi pripada mene verohodna.
20. 05. 2008 | 06:07

Berenika napsal(a):

Autor tohoto článku je silně neznalý historie a je navíc jasný antisionista a levičák - co po něm chcete?
02. 06. 2008 | 09:18

Berenika napsal(a):

Apropo, doufám, že mě zase demokraticky smaže, jako minule - že?
02. 06. 2008 | 09:48

Jerzy Putra napsal(a):

Aniž bych četl všechny příspěvky, nemohu si
pomoci, názory autora výše uv. článku se podobá názorům Mistra Světa a Okolí, tedy
Václava Klause, který se vyzná ve všem a v ničem! Jinak dále no comment!
06. 11. 2008 | 22:07

BIANCA21Oconnor napsal(a):

Following my monitoring, thousands of persons in the world get the <a href="http://bestfinance-blog.com">loan</a> from good banks. So, there is good chances to receive a bank loan in any country.
10. 07. 2010 | 03:08

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally simply details -- significant details, but variants on this theme. index.php is the control, the menu system determins what the "existing page" is, and plenty of occasions get fired in the process of construction that page. Plugin modules can hook into those occasions and adjust the work flow/provide additional info/etc. That is also a part of the reason a lot of Drupal resources center on making modules. Without modules, Drupal does maybe not actually DO anything other than say, 'Some one asked to get a page! Does this exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 22:52

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 13:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy