Muslimové a křesťané všech zemí, spojte se!

31. 10. 2008 | 19:19
Přečteno 34411 krát
Před čtyřmi týdny došlo v kostele Nejsvětějšího Salvátora při nedělní večerní bohoslužbě k historické události – poprvé v Česku byla mši, celebrované Tomášem Halíkem, přítomna skupina muslimských hostů z Iráku. Byl mezi nimi irácký velvyslanec, ale také jeden z nejvyšších představitelů iráckých šíitů, Ammar Al-Hakim. Ten byl hostem konference „Fórum 2000“ pořádané jako každý rok Václavem Havlem.

Muslimský duchovní měl na konci bohoslužby krátkou promluvu, ve které zdůraznil, že islám, křesťanství i judaismus vycházejí ze stejných kořenů a vyznávají nejen stejného Boha, ale i v zásadě stejné hodnoty, že islám je náboženstvím míru, a že ti, kteří páchají ve jménu islámu násilí, jsou špatnými muslimy. Říkal také, že v Iráku je často hostem na bohoslužbách tamních křesťanů (použil termínu „křesťanských bratří“).
Za svoji řeč sklidil silný potlesk kostela naplněného především mladými lidmi.
T.Halík řekl ve své krátké uvítací řeči také něco velmi podobného a muslimy nazval bratry.

Po skončení mše následovala ještě téměř hodinová diskuse, během které bylo panu Al-Hakimovi (který působil velice kultivovaným dojmem), položeno několik otázek z pléna, a na závěr opět zazněl silný potlesk, který zněl velmi upřímně.

****************************

V posledních letech má člověk pod dojmem zpráv v našich sdělovacích prostředcích někdy pocit, že typický muslim chodí opásán výbušninami a že existuje dalekosáhlé muslimské spiknutí, jehož cílem je likvidace “západní civilizace”. V diskusích pod zdejšími blogovými články někteří občané prezentují jako prokázaný fakt, že „muslimové nás nenávidí“.

V diskusích pod mými články (o podobném tématu jsem už jednou psal – viz zde) jsem nalezl např. následující názory:

„Islám je nepochybně nejagresivnější a nejnebezpečnější náboženství na světě, čehož dokladem je např. to, ze v různýchch muslimských zemích je BEZVÝHRADNĚ TREST SMRTI za postavení křesťanského kostela.!

„Likvidace “západní civilizace” a nastolení světového islámského chalífátu je cílem každého muslima.“

„Pouze Evropa BEZ jediného muslima je bezpečná Evropa. Život jednoho jediného Evropana má větší cenu než neexistující "právo" muslimů na život v Evropě.“

„Celá muslimská kultura uznává jenom autoritu síly (proto tam demokracie v našem pojetí nemá šanci) a nad slabostí dnešní západní civilizace se jen smějí. Můžeme být rádi, že tu "špinavou práci" udržovat je na uzdě za nás dělají USA (na jejich náklady).“


„Cílem islámu není soužití s jinými náboženstvími a civilizacemi ale jejich ovládnutí a likvidace.“

„Evropu dobývá islám (dlouhodobě a s přestávkami) už bezmála 1300 let. Nikdy nebyl tak daleko, tak blízko svému cíli jako dnes.”


Je zřejmé, že tento nový strašák je velmi účinný hlavně proto, že silně působí na xenofobní instinkty velké části populace, přesně stejně, jako působil po celá staletí strašák židovský. Samozřejmě, že velmi silně působí i nepopiratelný fakt existence nynějšího islámského terorismu (který ale rozhodně není o mnoho intenzivnější než některé jinak motivované terorismy 20. století). Velký vliv měly také vlivné akademické studie na téma “střetu civilizací”, které se objevily brzy po skončení studené války (a které se objevily téměř jako „na objednávku“ některých politiků hledajících nového náhradního nepřítele).

*********************

Myslím, že všichni rozumní křesťané i ateisté by měli ze všech sil snažit podporovat umírněné muslimy (kterých je nepochybně velká většina) a nevhánět je hloupou a přemrštěnou „válkou proti teroru“ do náručí extremistů.

Jsem přesvědčen, že Tomáš Halík si skutečně zaslouží úctu a pochvalu za svůj svoji trvalou odvahu propagovat dialog a vzájemné porozumění mezi křesťany a muslimy (ale i dialog s jinými náboženstvími, a hlavně s atheisty a agnostiky); však za to také sklízí zuřivé útoky omezených katolických ultrakonzervativců. Já se každoročně těším na novou Halíkovu knihu, což bývá můj nejvítanější dárek k Vánocům.

Spousta lidí má úplně nesprávné představy o tom, co je vlastně podstatou muslimské víry; ostatně, většina našich spoluobčanů má podobně matné představy o základech křesťanství; dobrou ilustrací může být někdejší odpověď pana poslance Tlustého na otázku televizní reportérky, jak se jmenovali Ježíšovi rodiče. Odpověď zněla (parafrázuji): „Nevím, já si jména těchhle postaviček nějak pletu“.

Pokud si chce někdo přečíst stručný fundovaný výklad toho, jak se křesťanští teologové dívali a dívají na muslimy, lze asi nejspíše doporučit text arabisty (a věřícího křesťana) Luboše Kropáčka (zde).

Stručně řečeno – muslimové věří ve stejného Boha, jako Židé a křesťané, Ježíše uctívají jako jednoho z pěti nejvýznamnějších proroků (na rozdíl od křesťanů mu však nepřiznávají vyjímečný status „Božího syna“), ve velké úctě mají i Ježíšovu matku Marii (a věří v její panenské mateřství), stejně jako křesťané věří, že jednoho dne dojde ke druhému příchodu Ježíše na svět, a že pak bude „soudit živé a mrtvé“. Věří také podobně jako tradiční křesťané v posmrtný život v „nebi“.
Na rozdíl od křesťanů však neuznávají víru v Boží Trojici a připisují zásadní význam poslednímu a podle nich největšímu proroku, Mohamedovi (kterého však považují za výjimečného člověka, nikoli Boha). Tímto přístupem se dosti podobají některým křesťanským heretikům, např. ariánům (viz zde), kteří rovněž Ježíšovi upírali božskou podstatu a odmítali trojiční dogma (ariánství bylo v některých oblastech velmi vlivnou formou křesťanství od 4. až do 7. století).

Nejdůležitější ovšem je, že křesťanská i muslimská etika se v principu shodují na stejných základních hodnotách. Pokud někdo selektivně zdůrazňuje problematické pasáže z Koránu vyzývající k násilí, neměl by zapomínat, že i ve Starém zákonu nacházíme spoustu takových pasáží (a la zásada „oko za oko, zub za zub“); dokonce i v Novém zákonu se najde několik málo pasáží, které byly některými vykládány jako ospravedlnění násilí v zájmu šíření víry.

Nám Evropanům se zdá, že islám nepřípustným způsobem omezuje rovnoprávnost žen. To je asi pravda v některých islámských zemích, ale kupodivu v jiných zemích, kde se praktikují umírněnější formy tohoto náboženství, byly ženy opakovaně i v nejvyšších státních funkcích. Asi bychom si měli také uvědomit, že ženy byly ještě poměrně nedávno výrazně diskriminovány i v téměř všech křesťanských zemích.

Oficiální katolické stanovisko vůči muslimům je dnes značně vstřícné a v katechismu se doslova praví:
„Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahamovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit.“

*********************************

Nutno však připustit, že krásná slova o mírumilovnosti a tolerantnosti muslimů znějí trochu divně, když na druhé straně slyšíme, že v zemích, kde mají muslimští duchovní velký, nebo dokonce rozhodující vliv, jsou přijímány zákony trestající odpadnutí od islámu smrtí, domnělé rouhání se trestá dlouholetým žalářem a že se praktikují kruté tresty ukamenování nebo useknutí ruky.
Je jistě také pravda, že existuje řada muslimských duchovních, kteří násilí páchané ve jménu islámu neodsuzují, ale naopak schvalují a podněcují, a jeho pachatele označují jako „mučedníky“.
Trochu mě rozladilo, že tyto skutečnosti pan Al-Hakim ve svých odpovědích na položené otázky nezmínil.

Je ovšem dobré si uvědomit, že i v evropských zemích, ve kterých měly rozhodující vliv resp. moc křesťanské církve, docházelo k podobným excesům. Tak např. v Irsku ještě téměř do poloviny 20. století na venkově rozhodovali často katoličtí kněží o tom, že svobodné matky, prostitutky a ženy znásilněné nebo obviněné z cizoložství byly potrestány doživotní internací v klášterech a jejich děti byly umístěny v sirotčincích. A ještě v 18. století se v Evropě upalovaly čarodějnice...

V každém případě - zaplať Pánbůh, že v moderních zemích už náboženští představitelé nemají takovou moc, jakou by si asi někteří z nich přáli; na druhé straně je jisté, že ztráta přiměřeného vlivu „dobrého“ náboženství má ve společnosti i velmi negativní důsledky...

A závěrem – ještě jednou díky Tomáši Halíkovi nejen za jeho systematické úsilí o mezináboženský dialog, ale také za jeho pěkná kázání a knihy a hlavně za to, jak umí podchytit zájem zvláště mladých lidí o zdravě chápané křesťanství.
Kéž by lidé jako on stanuli v čele církví, zvláště té největší...Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Helena napsal(a):

Myslím, že lidé s chutí zaměňují "islám" a "násilí páchané pod nějakou omluvenkou, např. islámem".
A informovanost mají veškerou žádnou. Z internetových hovorů co jsem si uložila můžu ocitovat například toto:

- "jestli si byla na francouzských předměstích tak víš jaké lži meleš, jestli si tam nebyla tak jsou tvoje žvásty jen nepodložené teorie"
- "Velmi okrajově jsem navštívila předměstí Paříže; uznávám, že je to krapet drsnější prostředí, ale myslím, že stejně by to vypadalo, kdybysme do malého prostoru vtěsnali velké množství nevzdělaných a chudých Francouzů. Kde konkrétně jsi byl? Třeba to tam znám."
- "nikde viděl jsem to v bedně to mi stačí abych si udělal představu"

"proč jsou nejchudší??? proč je tokio a evropa bohatší??? že by náhodou černí byli v evolučním stupínku níže??? a jsi agresivní dochází ti argumenty a ser*e tě to:-) černí mají oproti bílým menší mozkovnu a více se rozmnožují. jednoznačný důkaz že jsme v evolučním žebříčku nad nimi. no nic já du ven a doufám že dostaneš rozum. nic ti nebrání ve změně názoru."

A běda, jak zkusíte zmínit, že jste pro "náboženství - islám" jakožto volitelný předmět na českých ZŠ:-) To je teprve řežba.

Ještě bych řekla, že podobně jako islámem si lidé obhajovali / obhajují násilí vším možným, ať už je to křesťanství, globální oteplování nebo měnový fond; stačí lidem předhodit nějakého nepřítele, a leccos vám prominou, jen když je před ním ochráníte.
I v Čechách se přeci vyskytují křesťanští fanatici, jenom je jich velmi málo, takže se jim můžeme zasmát - pokud si neuvědomujeme, že jejich hlášky přeloží fanatický imám a podloží si tím nutnost ochrany mírumilovných muslimů před zlými křesťany...
Nevím, jestli se sem můžou dávat odkazy, nicméně pokud hodíte do googlu "Fundies Say the Darndest Things", najdete mnoho "křesťanských" mouder, dovolím si citovat:
"Freedom of speech is good, except when it's used to promote retarded liberal ideals and atheism and satanism and anything that goes against Christ! All those should be illegal and punishable by death."

A co se týče rovnoprávnosti žen, jsa žena, raději bych žila v Turecku, než v Polsku.
02. 11. 2008 | 19:09

Germanicus napsal(a):

Platí věta obecná: Pan profesor si umí vybrat téma... Uff, takovou diskuzi pod blogem člověk nevidí každý den. Bohužel jsem se na net v pátek ani v sobotu nedostal, tak jen malou poznámku...
Jistě všichni známe Marxovu tézi - Proletáři nemají co ztratit, jenom své okovy. Dobýt mohou celý svět...
Pak kdosi přemýšlivý (jedním z prvních byl, tuším, Bismark) přišel na to, že v té době zdánlivě neřešitelný společenský problém by se dal aspoň částečně řešit tím, že se zajistí, aby proletáři měli co ztratit... A tak v Evropě vzniklo něco, co se později nazvalo sociální stát.
Masy chudých, nevzdělaných lidí v muslimských zemích, ty jsou dnes bohužel v roli proletariátu, který nemá co ztratit. Pouze naprosto bezvýchodná situace může způsobit, že lidé jsou ochotni se obětovat jako sebevražední útočníci. Dnešní profesionální revolucionáři (předáci muslimských teroristických organizací) nemají problém s náborem fanatických bojovníků mezi masou zbídačených lidí. Se vzdělanými a kvalifikovanými lidmi by měli problém. Západ na efektivní vzdělávací programy v muslimských zemích nemá dostatek peněz (dává je raději na zbrojení, případně sanaci bank), místní muslimské elity (až na bohužel malé vyjímky) dávají peníze rovněž na zbrojení, případně na rozmařilý život v pohádkovém přepychu...
Zde vidím hlavní problém, muslimské náboženství je jen dovedně zneužíváno současnými profesionálními revolucionáři.
02. 11. 2008 | 20:31

stejskal napsal(a):

Prakticky neustále, pane Mirku ;-) ;-) ;-)

Libor Stejskal
02. 11. 2008 | 20:38

Hodný ateista napsal(a):

Pro Agenta Smithe:

děkuji Vám za uvedení zdroje. Netušil jsem, že dnešní papež byl (a je) tak tolerantní a rád si jeho dokument na toto téma prostuduji...
02. 11. 2008 | 21:06

Jan napsal(a):

Myslím, že toto je místo pro několik citátů z Josefa Šafaříka.
"Historii uvedení do země zaslíbené líčí kniha Jozue a částečně i kniha soudců. Je to seriál masakrů a lupičství podle vzoru vyhlazení Madiánských. Kniha Jozue vypočítává třicet pobitých králů a jejich zničených měst. Autora nijak neomrzelo opakovat při každém tých pochmurný stereotypní refren: A pohubili ostrostí meče jako proklaté všecko, což bylo v městě, od muže až do ženy, od dítěte až do starce, až do vola, dobytčete i osla. Jen chytráci Gabaonští, kteří lstivě zavázali Izraelity k přísaze, že je nepobijí, pokoj obdrževše, ve službu porobeni jsou. Nečteš tu zvěst o ráji znovu nalezeném ani jako dávnou historii. tak je ti to povědomé, ba až do morku kostí vlezlé. dar se zřejmě neminul účinkem a nemíjí se dodnes. Jozue si dal předvést pět zajatých králů a před tváří Izraele nařídil svým žoldnéřům: Přistupte sem a šlapejte nahama svýma na hrdla těch králů. Ale bylo to příliš i na orlé vojáky, protože Jozue považoval za nutné je povzbudit: Nebojte se ani strachujte, posilněte se a buďte zmužilí, nebo tak učiní Hospodin všechněm nepřátelům vašim, proti nimž bojujete. Nepřítelem Izraelitů byl každý, kdo vlastnil něco, po čem Izraelité toužili...Verš 40 kapitoly desáté podává bilanci uvedení Izraele do země zaslíbené: A tak pohubil Jozue všecku zemi po horách, i polení stranu, i roviny i údolí i krále jejich. nepozůstavil žádného živého, ale všelikou duši vyhladil, jakož přikázal Hospodin Bůh Izraelský...
.... Žid věří uvěřitelně, příčetně, křesťan věří neuvěřitelně , absurdně. Žid věří, že rozum je nástroj dorozumění i s bohem, odtud archa úmluvy, desky desatera, jasné pojetí viny a trestu. Křesťan však je vydán svému Bohu na milost a nemilost, a co horšího, nikdy neví, je-li zrovna v milosti, či nemilosti- ať se mu daří dobře, či zle, dokonce ať sám zrovna koná dobré, nebo zlé....
To poslední, k čemu mě má cesta dovádí-mohu teď říci- je :ježíš ten - člověk, osvobozený ode vší moci a církevnictví. Sokrates tragedie řecké a Ježíš tragedie křesťanské jsou mi živými svědky, že pravý člověk v tomto světě, skutečný, autentický, identifikovaný, jest a v tomto světě hoden žití jest. svou smrtí patři životu, sobě, ne moci. Proto ať z tvé smrti nikdy neprofituje moc.
... Josef Šafařík : Cestou k poslednímu. Je to dlouhý a strašně zajímavý. Církev je podle něj komická. Čeká už 2000 let na konec světa a ten nepřichází. Slibuje ráj a nárokuje si absolutní moc nad životem. Taky odpovídá na otázku, proč zrovna západní civilizace přišla s současným ekonomický celosvětovým řádem. mentalita otroka. Z řeholníka plynule k dělníkovi. Flagelanství. Třeba : Peníze jsou celková suma exploatace člověka a devastace všeho stvoření vůlí k moci kvůli moci, v zájmu moci. Mzda je odpočet na údržbu a provoz lidského agregátu na výrobu moci, kapitál je čistý zisk moci.
Bomba.Ne?
02. 11. 2008 | 21:10

Igor napsal(a):

Blbi Europania, darujte vasu Europu mohamedanom!
02. 11. 2008 | 21:45

Ivan Sommer napsal(a):

VH

Neměli by si také ateisté založit svoji církev ? S nějakou vědeckou vírou?
02. 11. 2008 | 21:48

Karel Mueller napsal(a):

Karel Vomáčka:
Rusko jako nejsilnější stát světa? To je trochu silný tabák a ještě před několika lety přímo na odvoz do Bohnic. Ale svět se mění závratnou rychlostí ...
Putin musí bezpodmínečně vyřešit tři věci:
- Otočit křivku natality
- Zajistit pomocí strategických zbraní ruskou neporazitenost. Resp. porazitelnost jen za cenu sebezničení případného agresora.
- Industrializovat Sibiř a zabránit jejímu vylidnění. Případný úbytek obyvatelstva zajistit imigrací nečínského, pokud možno evropského a slovanského původu
- Doma pacifikovat islám a dohodnout se s islámským světem.

Je až neuvěřitelné, jak se dostal za jednu dekádu daleko, když zvážíte výchozí stav. Provda, neskutečně mu pomohly americké chyby, o kterých jsme mluvili. Ale stále je to málo.
Dnešní strategie je zaměřená na získání pozic ve státech s naftou a plynem a velmi se mu to daří. On vlastně ty ostatní státy SNS nepotřebuje přivtělit k Rusku, stačí ekonomické propojení a víceméně společná zahraniční politika a strategie.

Vaše představa by začla nabývat reálných kontur, kdyby:
- Výše uvedené úkoly vyřešil
- V USA by se dále prohlubovala krize
- Zcela by získal na svou stranu SRN.
Uvědomte si jednu věc: Pro Rusy jsou Němci partner, pro USA však ne a ani jím být nemohou. Současná extrémně proamerická vláda v SRN je spíš vyjímkou, mocné hospodářské kruhy v SRN chtějí všechno možné, jen ne rozkol ve vztazích s Ruskem. Protože s ním se mohou stát skutečnou světovou velmocí, při správné sehrávce.
Rusům je jedno, jestli Němci mají či nemají vodíkovky a německou vládu nad Evropou s Němci jako partnery by jen přivítali. Ze strany SRN jim žádná agrese nikdy nebude hrozit, Němci si velmi dobře uvědomjí, že těch několik desítek vodíkovek by určitě doletělo a bylo by vymalováno. Doslova.
A Rusové vědí, že Němci vědí.

Při určitém vývoji v USA by tato varianta mohla nastat.
02. 11. 2008 | 21:52

obrance napsal(a):

Pane Mirku,

to info o Antonio Banderasovi Vam rad verim :-), ostatne kdo by to mel vedet lepe nez Vy, odbornik na kytaru i strelbu. :-) Preji Vam hezky vecer...
02. 11. 2008 | 22:11

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Helena: Proč by jste raději žila v Turecku než v Polsku?
02. 11. 2008 | 22:26

Daniel Volejník napsal(a):

Je s podivem, že se obvykle laik nepouští do odborného (lékařského, přírodovědeckého, matematického) problému, pokud v něm není dost kovaný. Odborník mu jeho neodbornost také nechá pak pořádně "sežrat". Pokud se ale laik a diletant pustí do otázky náboženství (případně otázek o "smyslu vesmíru, všeho a vůbec"), pak má tendenci se vyjadřovat naprosto každý, a považuje se to za ctnost, ačkoli tématu obvykle vůbec nerozumí. Pan Hořejší je toho zářným příkladem. Bude věřícím radit, jak a zda a co si myslet o úctě k ostatkům, případně, jak spolu vycházet a snášet se. Opakuje přitom _své_ představy o tom, co náboženství, konkrétněji pak křesťanství, je, nikoli jaké skutečně je. Opakuje klišé o těch a oněch historických událostech, které líčí křesťanské tmářství v hrůzných barvách a které se přitom přiučil z ideologicky podmíněných příruček komunistického dějepisectví (nebo dějepřepisectví). A ze článku vyplývá, že jeho hlavním kritériem je "sympatičnost" Halíkova působení. Ačkoli si hraje na odborníka a vědce, uniká mu podstatné: totiž že není podstatné, zda něco dobře vypadá, ale zda je to pravda. A má-li "vědec" takto pokřivenou metodiku, pak lze o něm pouze říci, že je pavědec, či demagog.
02. 11. 2008 | 22:42

Mirek napsal(a):

To Libor Stejskal:

Nejste sam! :)))))))
02. 11. 2008 | 23:04

phlogis napsal(a):

to: Mirek
Ctu tu od Vas komentare z USA ohledne politiky a historie ale tohle by mne zajimalo kdyz to dost casto zminujete: na jaky typ kytary hrajete, jak dlouho a jake skladby (pokud to neni tajemstvi) Zdravim.
02. 11. 2008 | 23:27

Ivan Sommer napsal(a):

Daniel Volejník.

Paul Dirac, legendární fyzik: Správná teorie je pravdivá, je-li také krásná.

Co je krása?
02. 11. 2008 | 23:27

VK-Can napsal(a):

Zdravim pane Mueller.

Dovolim si malou poznamku k Vasi debate s panem Vomackou.

Situaci, kterou popisujete ve vztahu Ruska a Nemecka je velmi presna a myslim, ze brzo bude dostavat vice viditelne obrysy.
To vsak neni duvod pro muj vstup do Vasi debaty.

Rad bych dodal, ze pro Evropu bude mit jedna zeme velmi brzo kritickou dulezitost - Turecko!
EU bude potrebovat Turecko vice nez naopak.
Proc? Nejen pro svoji velikost a rychly rust populace, ale predevsim pro jedinou na svete ko-existenci muslimu a krestanu ve velkem meritku a oficialni versi teto ko-existence a tim i pro vliv Turecka na obou stranach.

Turecko je videno jako budouci potencialni KLICOVY vyjednavac mezi muslimy a krestany.
Vim, ze to zni "kacirsky", ale je to nazor, ktery se uz ozyva z vice stran.
Jen jednu perlicku pane Mueller -Turecko ma vsech 5 karet!!

A ktera zeme pro Americky kontinent a mozna i velkou cast sveta ? Brazilie !
Za jak dlouho? 10-20 let !

Rusko uz nebude schopne zmenit vcas, podle soucasnych udaju, problem natality.
Jedine co zustava stale velkou neznamou je vyvoj Ciny a Indie.
Zvladnuti jejich rychleho rustu bude klicove.
Problemem zustava, ze pokud nezvladnou tyto dva kolosy ten rust uspesne, tak se bude otrasat cely svet!

Ironii v cele teto situaci je to, ze to bude mozna komunismus, ktery pomuze Cine zvladnout a udrzet kontrolu nad tou hordou mravencu.
02. 11. 2008 | 23:34

ivanT napsal(a):

Vaclav Horejsi:

S nazorem, ze ateismus vede k poklesu moralky rozhodne nemohu souhlasit. Ale nemyslim, ze by se vas nebo muj nazor mohl presvedcive historicky dolozit protoze na vsechny ideologie je v historii plno positivnich i negativnich prikladu.

Navic je spolecensky vztah k nabozenstvi jen jednou z promennych. Pisete treba o konsumerismu. Zda se opravdu, ze jeho narust je trend, ktery probiha soubezne s ubytkem nabozenske viry. Ale jako vedec vite, ze jen to ze dva trendy probihaji paralelne nemuzeme soudit, ze jsou nejak propojeny. Ja bych napriklad rekl, ze jak konsumerismus tak ubytek viry jsou primymi dusledky explose technologie a vedy, ale vzajemne nezavisle.

Srdecne zdravi

Ivan
02. 11. 2008 | 23:43

Karel Mueller napsal(a):

Zdravím Vás pane VK,
jsem rád, že jste vstoupil, debata s panem Vomáčkou mi připoměla doby našich debat :-).
Začnu těmi Rusy. Napsal jsem výše základní předpoklady, které musí být splněny, aby moje úvahy byly reálné. Natalitu jsem uvedl jako první předpoklad. Pokud se to Rusům nepovede, tak to samozřejmě do základů mění situaci. Další vývoj bude záležet na tom, jestli Putin pacifikuje imigraci (mimochodem největší na světě) a také udrží na uzdě jejich nacionalisty. Docela dobře tam může dojít k občanské válce. Nejpravděpodobnější "klidný" průběh je zelená vlajka nad Kremlem a čínská Sibiř. Tedy po občanské válce nejhorší ze špatných variant. Snad ani Stalin by z hlediska západu nebyl tak špatný ... protože až bude Sibiř čínská, tak už nebude žádné pak ... je to jediná karta, kterou Čína potřebuje pro roli hegemona. Jak víte, tak rád mluvím o Číně jako pinochetovsko - nacionalistické, z těch komunistů tam mají už jen jejich roli organizační a mocenskou. Kdyby Čína měla přejít na demokracii podle západního vzoru, tak se nejspíš rozpadne, nerovnoměrnost vývoje v zemi je propastná. A také je tam stále dost nostalgiků po Maovi, stačila by hospodářská recese a znovu hrozí revoluce.
Pokud jde o Turecko ... správně píšete, že má těch 5 karet :-), proto se EU zuby nehty brání jeho přijetí a má dosti dobrý důvod: Kurdy. Protože Turecko v Evropě by znamenalo vítězství Islámu definitivně a nezvratně a to kvůli těm kartám. Víte, spoléhat, že modelově zajistí dialog je problematické. Vzpoměňte si na Bejrůt - v 60. letech ukázkové město v soužití muslimů, křesťanů a Židů. Doslova přes noc bylo všechno jinak ... a druhá generace tureckých muslimů v SRN je často mnohem radikálnější než samotní
Turci v Turecku.
Máte zcela pravdu s hrozbou konce růstu v oněch jmenovaných zemích. Ale tomu nelze zabránit - jak jsem výše napsal, je to otázka zdrojů a ekologie. Je jasné, že demokracie nemá nástroje, kterými by ty příšerné možné krize mohla řešit. Vím, že je to hrozné a určitě se to nechce slyšet, ale nejen v Číně to může pak udržet jen ocelová ruka. To je naprosto jasné.
Nu, máme jednu v noci a tak Vám přeji hezký večer, jdu už spát :-).
03. 11. 2008 | 01:05

Karel Vomacka napsal(a):

@Mueller&VK-Can:
Odvoz do Bohnic? :-)
Nerikam, ze si preji Rusko jako nejsilnejsi zemi, ale mozne to je. Hlavni vyhodou Ruska je momentalne relativne schopne vedeni.

1. Natalita bude nejspis vyresena kombinaci (i) prestehovanim Rusu z byvaleho SSSR zpet do Ruska, (ii) Rusifikaci Ukrajiny, Beloruska a Stredni Asie, (iii) cilenou imigraci (Indie?).

2. Zbrane jsou otazkou jen penez, tudiz povazuji za pravdepodobne, ze budou.

3. S Islamem si to Rusove vyridi sami bud Cecenskou nebo Rusifikacni variantou.

O tom, ze se staty byvaleho SSSR stanou vazaly Ruska, uz dnes snad nikdo nepochybuje, vzhledem k Afganske a Gruzinske situaci.

Situaci mezi SRN a Ruskem jste popsal skvele. CR zustane na orbitu SRN a jedina neznama je Polsko (ze by klasicke deleni?).

K soucasne situaci prispely americke chyby neuveritelnym zpusobem. Je nejspis vzhledem k studeno-valecnicke, binarni mentalite vubec nenapadlo, ze by se Nemecko s Ruskem mohli domluvit. To se budou jeste hodne divit.

Zbranit dohode mezi SRN a Ruskem muze USA jedine pokud se opet stanou svetovym lidrem ve vsech oblastech. Zatim to ale spise vypada na rychly sesup. Cina je neznama, ale lze predpokladat, ze problemy s vlastnim obyvatelstvem zabrani ve vetsi globalni roli.

Indie a Brazilie zustanou jeste dlouho jen na regionalni urovni. Turecko je zajimave, ale nemyslim si, ze by jak SRN tak Rusko meli nejaky velky zajem ho tlacit do Evropy.

Takze rychle se zacit ucit rusky nebo nemecky (pokud uz neumite :-)).
03. 11. 2008 | 01:22

Mirek napsal(a):

To phlogis:

Doufam, ze jste dostal(a) muj e-mail. Aspon ted mate neco hezkeho proti mne a muzete me bud vydirat nebo ukazat celemu svetu, jaky jsem to ve skutecnosti show-off!!! :))))))))
03. 11. 2008 | 02:06

phlogis napsal(a):

To Mirek:

Dekuji pekne, Vam za sdileni postrehu o kytare a p. Stejskalovi za asistenci. Skutecne velmi dobra nahravka a pekne kytary. Mohu vrele doporucit :) Tak zase nekdy tady...
03. 11. 2008 | 02:52

Mirek napsal(a):

To: Ivan Sommer

“Co je krasa?”

Krasa je charakteristika entity, ktera poskytuje vnimany zazitek poteseni, vyznamu nebo uspokojeni. :)
03. 11. 2008 | 07:28

Křesťan AZ napsal(a):

Vážení spoludiskutující,

při čtení příspěvků pod článkem o srovnávání dohod o pobytu vojsk ze dne 17.10.2008 mě zaujala odpověď pana Mirka na otázku: Co je smyslem života?
Odpověď pana Mirka zní: "Radost ze života a umožňování radosti ze života jiným."

Pojďme se zamyslet nad tím, proč vlastně žijeme, z čeho máme skutečnou radost a jaké jsou naše životní plány a cíle.

Navrhuji toto téma, protože jsem přesvědčen, že to úzce souvisí např. s vírou či nevírou v Boha a tedy s postoji lidí v praktickém konání v životě - ve vztazích mezi lidmi v rodině, v práci, ve vztazích k lidem z jiných zemí, národů - co je pro nás etické a morální?

Když jsem to navrhl, začnu.
Jsem křesťan. Nejsem členem žádné církve. Věřím v Boha, Ježíše Krista a v Ducha Svatého.
Jsem přesvědčen, že součástí smyslu lidského života je především zkvalitňování a zdokonalování sebe podle Božího desatera a v souladu s pokyny Ježíše Krista.
Hlavní pokyny Ježíše Krista se dají shrnout takto:
"...jděte a učte se, co to je: milosrdenství chci, a ne oběť ..." Matouš 9/13

"...chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání." Matouš 19/17

"...kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem." Marek 10/43

"...milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují." Matouš 5/44

" Kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte." Marek 11/25

"...mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když má člověk nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má." Lukáš 12/15

Upřímně přeji plné Boží požehnání nám všem.

P.S. Ještě napíši příspěvek pro pana "grössling" a budu se věnovat jiným svým povinnostem. Na další diskuzi se těším a jsem na ni zvědavý.
03. 11. 2008 | 10:30

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana grössling 2.11.2008 09:24:09

Váš příspěvek s citacemi názorů pana Michel de Montaigne o zajišťování bezpečnosti vyjadřuje to, s čím plně souhlasím.
Přemíra zajišťování je lákadlem pro ty, jejichž "prací" je překonávání jakýchkoli překážek za účelem rabování.
03. 11. 2008 | 10:43

Vladimír napsal(a):

Soudruhu, zkuste přiletět např. do Saudské Arábie a mít v kufru - pouze pro vlastní potřebu - Bibli.
Budete rád, když pouze (zpět) poletíte.
03. 11. 2008 | 10:44

bape napsal(a):

Pane profesore, mám pochopení pro toleranci k náboženským projevům do té míry, pokud neohrožují život a individuální svobodu jednotlivce. Samozřejmě, že ateista je také zbožný člověk, vyznávající kult " neznámého ( neexistujícího) boha " jak to pojmenovává apoštol Pavel v jednom ze svých dopisů. Nemám pochopení pro tvrzení, které je základem ekumenického úsilí náboženských institucí, že ..."stejného Boha vyznávají - stejné kořeny mají...atd. Je to snaha, relativizovat, zamlžovat a rozostřovat myšlení víry (teologii) na jakousi minimalní platformu konsensu mezi náboženskými uskupeními. Je to jakási obdoba synkretismu za požití různých forem psychologických a diplomatických taktik. Proti tomu se křesťanské společenství bránilo hned od samého počátku. První obranou byl výrok :" Ježíš je Kýrios - Pán" a pak následovaly další apoštolské "koncily", kde bylo třeba vymezit křes"tanství proti gnostikům a heretikům. / Nicejsko-Cařihradský např./. Už z toho je vidět, že si každý musí vybrat : Ježíš Kristus / Spasitel světa !!!, nebo budha, nebo mohamed...atd. Nejedná se o náboženství, ale o víru. Víra je vztah identifikace s předmětem víry. V tom je obsažena identita víry a tím i identita věřícího. To je prostor, v němž se odehrává duchovní proces člověka, jeho a individuální, nikoliv institucionalizovaný. To platí v obecné rovině a každý něčemu věří. Ježíš řekl" I dáblové věří, ale třesou se"...mají omezenou působnost.Dobře vědí, co je čeká. No, a jak známo z Bible " Víra přichází ze slyšení Slova, neboli ze zvěstování, neboli kázání. Nikoli z náboženských pocitů, nebo kultické magie. No a jak víte, Slovo, toť Ježíš, Boží syn a Syn člověka. Jiná víra je jiná cesta, nevedoucí do božího království, toho, o němž Ježíš řekl, že není z tohoto světa.Stále platí Jeho slovo : Musíte se znovuzrodit /Jan 3 kp./ Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže vejít do božího království, ani je vidět!!!Nechápe věci božího království, dívá se na vše jen "zvenčí".Identifikace, chcete-li oswobní rozhodnutí, uznat Ježíše za Pána a Spasitele, jehož oběť na kříži nás očišťuje od všelikého hříchu,mi umožňuje žít nově a jinak. Buˇje Ježíš Spasitelem a Božím Synem, nebo není, To si musí s patřičnou odpovědností rozhodnout každý sám a s patřičnýmim důsledky. Nepleťte víru s náboženstvím. To je matení a klam. Závěrem výstižné a stručné vyjádření Pana Ježíše Krista :" ...Ale pověděl jsem vám a dokonce jste mne viděli, a nevěříte....Nebo jsem sestoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, který mne poslal. Tatoť jest pak vůle Otcova, kterýž mne poslal, ... aby KAŽDÝ, kdož vidí Syna a VĚŘÍ V NĚHO, MĚL život věčný. A já jej vzkřísím v den nejposlednější." / Ev.Janovo 6 kapitola / Je to jen jeden z mnoha dalších výroků Písma.svatého. Srdečně zdravím.
03. 11. 2008 | 10:56

norma napsal(a):

Dcera pracovala rok v Saudské Arábii. Před odletem dostala příkaz, ve kterém měla zakazané s sebou brát cokoliv, co připomíná křesťanské symboly, ani přívěšek ve tvaru kříže. A to se o této zemi u nás říká, že je poměrně tolerantní. Chyba. Už děti ve škole se učí, jak nenavídět křesťany.
03. 11. 2008 | 11:30

Pocestny napsal(a):

No, vida.....
Pan doktor jednou vyjimeně pochválil a hned mu byla řiť i hlava umyta...... pro dobrotu na žebrotu....

To tady máme náhle křižáků!! Zdalipak jste, hoši, členy Marhoulových Dobrovolných záloh??

Jako bych tu nečetl výroky míromilů pobrdských, ale konfesi templářovu....

Tam, kde dochází nápady politické, politiku nahrazuje její konečná extenze - válka.
03. 11. 2008 | 11:31

Pocestny napsal(a):

Mirku, zapřemýšlel jste někdy na americkém severovýchodě o prapříčinách té agrese muslimů?

Není to také trochu tím, že islám jako nejmladší prostě přirozeně reagoval na stance, kterou muslimům udělila ta dvě další náboženství svou sebestředností?

Nemáte pocit, že křesťanství i judaismus natolik vzhlížejí k sama sobě, že islám prostě nemohli být jiný, než je?

Víte, jako středoevropan se pokouším nezapomenout na ta dvě období, kdy islám krutě gumoval křesťanství z minulosti východu a Středomoří, tedy období pádu Cařihradu, které skončilo až o dvěstě let později bitvou o jedno maďarské město a znamenala dvě století, kdy Vídeň byla posledním křesťanským městem Evropy, a pak tu, když Turci sjednotili vše od Ceuty po Irán pod jedno komando.

Vždy, když Evropa upadá ddo marasmu nějaké duality, a současně dojde ke sjednocení muslimstva přilehlého, je problém.

Víte, když tu mnozí tvrdí, že technologicky na to prostě nemají, já tvrdím, žr oni už vůbec nemusí. Mají dost lidí mezi námi, aby obratili náš život v zázemí v peklo. Fronta nevede po Golanech, ale napříč chudinskými čtvrtěmi většiny západních měst, já nevím, jak moc času jste v poslední době v Evropě, ale situace se prudce zhoršuje.
Víte, mnozí bagatelizují ty kravály v Paříži, částečně správně, to byl jen předkrm, to jen vyváděli arabští spratkové.

Nerad bych se dožil toho, až se začnou "bavit" jejich fotři.
03. 11. 2008 | 11:47

jepice napsal(a):

No, v zásadě nemám nic ani proti křesťanům ani proti muslimům. Jen aby se nespojili proti mně.
03. 11. 2008 | 11:53

vaclavhorejsi napsal(a):

bape:

Rozumim vam tedy dobre, ze neschvalujete to, o co se snazi Halik (a o co se snazil Jan Pavel II a rada dalsich papezu)?
Neschvalujete, co rika katolicky katechismus:
„Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahamovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit.“
********************************

Pocestny:

Neverim svym ocim - vy se mnou souhlasite!!!??? Skvele! :-)
***********************************

Daniel Volejník:

Ja rozhodne nikomu neradim, ja jen rikam svoje nazory a dojmy. Vy zase mate prostor rikat v diskusi svoje nazory, dojmy a pripominky.
Udivuje me, ze byste chtel lidi nejak om,ezovat ve vyjadrovani jejich nazoru.
Zavidim vam, ze vite s takovou sebejistotou, co je "pravda".

..
03. 11. 2008 | 12:11

bape napsal(a):

pro Vaclav Horejsi : Plán spásy není Spása samotná. To je výrok katolické církve. Mám dojem, že Vám nestačíto, co říká samotná Bible, potažmo Ježíš / jeho logia./ a o to jde. Co říkáte Vy nebo ja, nebo ta či ona církev není rozhodující. Ježíš je Bůh, jeho slovo platí!
03. 11. 2008 | 12:48

vaclavhorejsi napsal(a):

bape:

Aha...

..
03. 11. 2008 | 13:49

Pocestny napsal(a):

Pocestny si myslí, že pokud si jsme ochotni zachovat možnost je bez vlastního zániku vyhladit, je třeba mluvit, protože to funkční špatné řešení je vždy nakonec poruce.

Nejsme Izrael, každá dílčí porážka by proto neměla být naším koncem, pokud jim však chceme stačit, tak každý náš úder na ně musí být jednak jasně odůvodněný a současně povinně pro místní odpor fatální.

Britové vždy říkali:
"Always serve to the lesser kind of evil".

Vaše dnešní mise je s tímto heslem naprosto v souzvuku.

"Talk, when you dont have to shoot straight away. If you shoot at first there is nobody to talk left and when you talk many times you dont need to shoot at last, what you alway can."
"Always approach friendly but always walk in the formation, that disallows being attacked"

"Always choose a place and the conditions of your meeting, use your might as negotiating tool rather than mean of resolution, give respect to those, who fear you, give a hammer to those, who laugh at you.
Wipp the laughter, bring up smile".

Já nevím, kde a kdy to anglosasové zapomněli......
03. 11. 2008 | 15:02

Mirek napsal(a):

To pocestny:

PRVNI CAST

P:
Mirku, zapřemýšlel jste někdy na americkém severovýchodě o prapříčinách té agrese muslimů?

M:
Zapřemýšlel. :) Pricina agrese muslimu je naprosto nedostatecny odpor muslimskych lidru k pouzivani nasili jako primarni entity pri reseni jakehokoli problemu. Kdyby napr. americti lidri nevyvinuli dostatecny odpor k pouzivani nasili jako primarni entity k reseni ruznych problemu, tak tady stale mlatime cernochy presne tak, jak o tom Vasek psal.

V absolutnim centru tohoto problemu stoji fakt, ze za myslenkove “opusteni” Islamu” (= a Muslim becoming an atheist, Christian, Buddhist, whatever) podle Sharia vzdy byl a stale je jediny trest – trest smrti. “Sharia” (prelozeno to znamena “cesta k vode”) je primarni a neoddiskutovatelny “Islamic law”, ktery ridi vsechny aspeky zivota – od vztahu mezi muzi a zenami, pres etiku az k bysnysu a bankovnictvi. Z toho prameni, ze pro mozna “horsi” prestupky z hlediska islamu napr. nevera, homosexualita, etc. jsou tez tresty smrti.

Mluvime-li o “celych zemich,” tato implementace Sharia je v Saudske Arabii a Iranu. V ostatnich muslimskych zemich Sharia tez prostupuje vsemi aspekty zivota, avsak v mnohych castech techto zemi (t.j. casti s prevahou tzv. “moderate muslims”) nektere tresty (napr. amputace ruky za kradez) nejsou provadeny durazne ci jsou tak trochu prehlizeny nebo dokonce i nahrazeny sekularnimi/svetskymi zakony jako to bylo napr. za Saddama Husseina v Iraku. Pokud lidri islamu budou propagovat trest smrti za myslenkove opusteni islamu – tedy TREST SMRTI ZA NORMALNI LIDSKE MYSLENKOVE PROCESY – nic se nezmeni a islam zustane nejzrudnejsim soucasnym nabozenstvim. Je pres 4,200 ruznych (aktivnich v 2008) nabozenstvi a nevim o zadnem jinem, ktere by trestalo sve pomatene cleny trestem smrti za normalni nebo abnormalni lidske myslenkove procesy.

P:
Není to také trochu tím, že islám jako nejmladší prostě přirozeně reagoval na stance, kterou muslimům udělila ta dvě další náboženství svou sebestředností?

M:
Mozne je vse, avsak je to dosti nepravdepodobne. Proc? Zaprve, mezi soucasnymi zhruba ctyrmi tisici praktikovanych nabozenstvi, islam urcite neni nejmladsi. Napriklad “Scientology” a mnoho jinych jsou nepomerne mladsi. A zadruhe, ze by mozna Vami zminena sebestřednost negativne ovlivnila POUZE islam a ne tisice jinych nabozenstvi se zda dosti nepravdepodobne. Samozrejme, islam muze byt “vyjimka” a pak by Vami naznacovana teorie mohla byt pravdiva. :)

P:
Nemáte pocit, že křesťanství i judaismus natolik vzhlížejí k sama sobě, že islám prostě nemohli být jiný, než je?

M:
Ne. Pres 4,200 jinych nabozenstvi je toho dukazem.

P:
Víte, jako středoevropan se pokouším nezapomenout na ta dvě období, kdy islám krutě gumoval křesťanství z minulosti východu a Středomoří, tedy období pádu Cařihradu, které skončilo až o dvěstě let později bitvou o jedno maďarské město a znamenala dvě století, kdy Vídeň byla posledním křesťanským městem Evropy, a pak tu, když Turci sjednotili vše od Ceuty po Irán pod jedno komando.

M:
Nemam zadnou nesouhlasnou myslenku. :) Doufejme, ze se to nebude opakovat.

P:
Vždy, když Evropa upadá ddo marasmu nějaké duality, a současně dojde ke sjednocení muslimstva přilehlého, je problém.

M:
Problem zmizi se zmizenim trestu smrti za myslenkove procesy. Myslim, ze tento zrudny trest (protoze je povazovany muslimy za neco uplne normalniho) ma “vetsi hloubku” negativniho vlivu, nez si vetsina lidi uvedomuje.
03. 11. 2008 | 15:21

Mirek napsal(a):

To pocestny

DRUHA CAST

P:
Víte, když tu mnozí tvrdí, že technologicky na to prostě nemají, já tvrdím, žr oni už vůbec nemusí. Mají dost lidí mezi námi, aby obratili náš život v zázemí v peklo. Fronta nevede po Golanech, ale napříč chudinskými čtvrtěmi většiny západních měst, já nevím, jak moc času jste v poslední době v Evropě, ale situace se prudce zhoršuje. Víte, mnozí bagatelizují ty kravály v Paříži, částečně správně, to byl jen předkrm, to jen vyváděli arabští spratkové.

M:
Ja je nebagatelizuji, a proto zde popisuji pravou podobu islamu, aby si vsichni ctenari uvedomili, o cem to vlastne mluvime.

P:
Nerad bych se dožil toho, až se začnou "bavit" jejich fotři.

M:
Myslim, ze nejste sam. :) A DEKUJI ZA VASE VYNIKAJICI OTAZKY. Tusim, ze odpovedi na ne mne umoznily priblizit vsem ctenarum jadro problemu islamu.

Samozrejme, islam, ve sve extreme mitigovane forme (jak je praktikovan muslimy napr. v nekterych castech USA) je zdanlive mirumilovne nabozenstvi. Nicmene ve sve normalni nemitigovane forme je Islam horsi nez fasismus, protoze krome likvidace Zidu a homosexualu, tez legalizuje zachazeni s zenami jako s podotroky. Hitleruv fasismus stejne jako islam propagoval likvidaci Zidu a napr. iransky president Ahmanedijan o tom obcas dost otevrene mluvi, a vysvetluje svemu lidu, ze vyhlazeni Zidu neni nic jineho, nez na cem pracoval Hitler a o cem pise Koran. Nicmene k homosexualum byl fasismus daleko mirnejsi nez islam, jehoz brutalni popravy homosexualu fundamentalnimi muslimy napr. v Afghanistanu a Iranu byli a jsou tak popularni, ze sveho casu pronikly i na YouTube.

Obdivovani Hitlera ruznymi spickovymi vudci islamu je dobre zname (http://www.themiddleeastnow...), a proto nikoho neprekvapilo, kdyz v roce 2003, Yasser Arafat* a Palestinian Authority zorganizovali distribuci arabskeho prekladu Hitlerovy “Mein Kampf” jako inspiracniho materialu (http://www.ifapray.org/Nazi...). Nicmene na rozdil od islamu, Hitler nemel k zenam negativni vztah.

Souhrne – ISLAM JE NELIDSKE NABOZENSTVI NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS, avsak praktikovani mitigovane a temer neprirozene formy islamu zdanlive nepusobi zavaznejsi problemy.

*P.S.: Tato skutecnost spolecne s nedavnymi upresnenimi Arafatovi organizace masakru israelskych atletu v Mnichove
(http://www.tomgrossmedia.co... http://www.freerepublic.com...) by mohla mit negativni vliv na Nobelovu cenu za mir. (Arafat obdrzel tuto cenu v roce 1994.) Nepochybne, kazdy nositel Nobelovy ceny za mir se musi zeptat sam sebe nasledujici otazku: “Organizator mnichovskeho masakru a siritel zrudnych myslenek fasismu Jasser Arafat a ja jsme dostali stejnou cenu. Co to znamena?...”
03. 11. 2008 | 15:22

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"Mahmoud Ahmadinejad"

misto

"Ahmanedijan"

Sorry, psal jsem to prilis rychle... :)
03. 11. 2008 | 15:33

Mirek napsal(a):

P.P.S.: Navic priznavam, ze tohoto podcloveka nemam moc rad, takze jeho jmeno rad komolim... :)
03. 11. 2008 | 15:37

Mirek napsal(a):

To pocestny (03.11.2008 15:02:35)

Can't agree more! :)))))
03. 11. 2008 | 15:46

doktor napsal(a):

Jak věřící muslimové, tak orthodoxní Židé považují křesťany za modloslužebníky (to dvoutisícileté křesťanské obrazoborectví asi nebylo tak docela bez významu) a za pohany, kteří neuznávají jednoho, ale TŘI odlišné bohy. Chaim Potok píše ve svém PUTOVÁNÍ (Dějiny Židů) otevřeně, že Židé po celou historii proto křesťany nenáviděli. O podobných názorech muslimů se dočtete třeba ve Wheatcroftově knize NEVĚŘÍCÍ. České překlady obou knih vyšly loni.
03. 11. 2008 | 16:46

Mirek napsal(a):

To norma (03.11.2008 11:30:07):

“Dcera pracovala rok v Saudské Arábii. Před odletem dostala příkaz, ve kterém měla zakazané s sebou brát cokoliv, co připomíná křesťanské symboly, ani přívěšek ve tvaru kříže. A to se o této zemi u nás říká, že je poměrně tolerantní. Chyba. Už děti ve škole se učí, jak nenavídět křesťany.”

Vynikajici postreh! Nenavist ke krestanum a Zidum tam (a samozrejme nejen v Saudske Arabii) vtloukaji detem do hlavy i PREDTIM, nez deti maji jakoukoli ideu o tom, co to krestan nebo Zid je. Tudiz deti tam ani nevi, co to krestan nebo Zid opravdu je, ale vi, ze Zidi a krestani jsou prasata, ktera se musi zabit, presne tak jak to uci Koran. Dekuji za pripomenuti tohoto velice duleziteho bodu tykajiciho se vseobecneho vzdelani VSECH muslimu vyrustajicich v muslimskych zemich. Myslim si, ze Vasek toto nevi, jinak by urcite nenapsal:
“"Dobre nabozenstvi" je samozrejme takove, ktere vede lidi k tomu, aby "milovali sve blizni", aby verili ve "smysluplny rad sveta" (= "milovali Boha"). Myslim, ze krestanstvi takove ve sve podstate urcite je, judaismus a islam take.”
03. 11. 2008 | 19:16

Pepa Řepa napsal(a):

Jen pro ilustraci, jakou má lidský život cenu:

Pokud je někdo zabit nebo došlo vinou někoho k úmrtí v SA, musí viník zaplatit tzv "peníze krve" podle následujících pravidel:

* 100 000 rijálů, pokud je obětí muslimský muž
* 50 000 rijálů, pokud jde o muslimskou ženu
* 50 000 rijálů, pokud jde o křesťana
* 25 000 rijálů, pokud jde o křesťanku
* 6 666 rijálů, pokud jde o hinduistu
* 3 333 rijálů, pokud jde o hinduistku

Středověk? Ne, současnost.

Wall Street Journal 9. dubna 2002

Idea krvavých peněz pochází z koránu, verš 2:178:

"Vám, kteří věříte, jest předepsán zákon krevní msty za zabití: muž svobodný za muže svobodného, otrok za otroka, žena za ženu. A bude-li komu sleveno něco bratrem jeho, pak nechť následován je zvyk uznaný a budiž zaplacení přijato s dobrou vůlí."

Obvykle se vychází z ceny 100 velbloudů u života nejcenějšího, tedy života muslima.Sazba byla stanovena samotným Muhammadem.

Toto se týká i při zabití při dopravní nehodě. V některých státech existuje i kalabuš pro auta. Jsou tam vězněna, dokud nejsou peníze krve vyplaceny. Vyjednávání je dlouhé, rodina zabitého nikdy na první nabídku nepřistupuje.
03. 11. 2008 | 20:23

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

Jsou vyjadreni jako nasledujici zde pripustna? A to o jakemkoli nabozenstvi? Nebo pouze o islamu?
************************
ISLAM JE NELIDSKE NABOZENSTVI NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS

Dekuji.
03. 11. 2008 | 20:52

VK-Can napsal(a):

Pro pana Muellera.

Rusko a Cina se momentalne odsouvaji do pozadi.
Zitrejsi vysledek voleb v USA mnohé ovlivni.
Nebudou to zmeny ze dne na den, ale mohly by to byt zmeny zasadniho charakteru.

Přehozeni vyhybky!
Vim, ze mnoho lidi si mysli, ze neni rozhodujici, kdo bude v USA zvolen.
V mnoha pripadech to tak bylo.
Soucasna situace je vsak jina!

Ted jsou proti sobe dve SKUTECNE mocenske skupiny, jinymi slovy, zitrejsi volby rozhodnou, kterym smerem bude USA pokracovat.
Totiz pres. Bush udelal tolik skod, ze republikanšti neokoni uz maji proti sobe i mocne Zidy. Proc ?
Protoze situace Israele se stava vaznejsi a vaznejsi a jen silne USA jim muze pomoci !

V soucasne dobe USA jsou ekonomicky temer na kolenou.
Silna armada bez silne ekonomiky muze vyhrat valku, ale nemuze udrzet vitezstvi!

Turecko ? Je zcela mozne, ze nebude nijak usilovat o vstup do EU (vstup Turecka do EU by podle meho nebyl dobry), ale ze si zachova jakousi "neutralni" posici, ktera mu umozni byt prostrednikem mezi muslimy a EU.
Tato posice pro Turecko muze byt vice prospesna nez clenstvi v EU.

Muslimove si myslim, ze zatim budou USA jen štouchat klacíčkem do oka a drazdit ho, ale vazny zajem maji na EU.

Je blize a maji ve dvou nejvetsich zemich Nemecku a Francii uz docela slušnou pátou kolonu obcanů a s plnymi obcanskymi pravy, plus "armadu" nespokojenych přistěhovalců, kteri o co maji méně obcanskych prav o to maji vice fanatismu!
Navic EU je rozdrobena na male placky, kazdy s jinymi zakony.

V USA to maji muslimove mnohem tezsi. Tam na ne FBI muze kdekoliv na lusknuti prstu!

Na jednu stranu ocenuji dobrou snahu pana profesora o souziti mezi vericimi.
Myslim, ze vetsina lidstva by si ho prala.

Bohuzel, historie nas uci, ze vyjma demokratickych voleb jen malokdy vetsina rozhoduje.
Nabozenstvi a demokracie ?! Jak ohen a voda!!
Ten vlak na sireni Islamu uz je dlouho v pohybu a nabira na rychlosti!

Takovou injekci, jakou dostal Islam okupaci Iraku se jim zase dlouho nepostesti.
A hlavni islámští pastýři-Ajatolahove teto injekce vyuzivaji na maximum.

Proc nevytvorit kourovou clonu vyslanim nekolika druhoradych pastyru, kteri budou hlasat toleranci a koexistenci.
To nic nestoji a je to prvotridni PR.
03. 11. 2008 | 20:54

Karel Mueller napsal(a):

Karel Vomáčka:
Nu, mluvil jsem o situaci před lety, při nástupu GWB by Vás tam po takovémto výroku asi opravdu odvezli :-).
To by bylo na dlouhou diskuzi, Rusko se stále zcela nezotavilo a to, co píšete asi nepůjde tak snadno. Už jen proto, že i když tady mnozí mluví o diktatuře v Rusku tak už nikdo nemůže nikomu předepisovat, kde má žít. Sibiř lze zalidnit z ostatních slovanských oblastí jen lukrativními nabídkami. A bez té natality to může skončit tak že bude islám pacifikovat Rusy a nikoliv obráceně. A konečně suroviny nejsou všechno, je třeba mít i výkonnou průmyslovou a zemědělskou základnu. Až se vyrovnají hospodářsky Japonsku a budou vyvážet potraviny, tak bude možné o tom reálně uvažovat - samozřejmě musí být splněna řada dalších podmínek.

S němčinou to jde :-), ruštinu mohu oprášit (polovinu literatury na VŠ v oboru jsem měl ruskou). Ale v mém předdůchodovém věku už to nebude nutné :-). Rusko určitě fandí mladým.
Přítel měl před nedávnem návštěvu z velkého ruského podniku. Samí mladí lidé kolem 30 a manažeři. Jeho dojmy z nich? Putin je Bůh, zajímá je současnost a budoucnost. Minulost nikdo neřeší, ani její veličiny - eto vsjo stariki ... jen mávla Ruska rukou bez jakéhokoliv zájmu.

A tak nashle na jiné diskuzi.
03. 11. 2008 | 20:57

VK-Can napsal(a):

Pan K. Vomacka.

Odpoved pro pana Muellera doufam uspokojive adresuje zaroven i Vas vstup.
03. 11. 2008 | 20:58

Vaclav Horejsi napsal(a):

Mirku,
sakra, to opravdu prehanis.
Podle tebe se vsechny muslimske deti uci, ze
"Zidi a krestani jsou prasata, ktera se musi zabit"?
Co je to za BLBOST?
Mam pocit, ze tvoje vyroky by byly uspesne zalovatelne a sel bys brucet...
Jsi uplne stejny fanatik jako ti muslimsti fanatici (kteri existuji, ale tvori malou mensinu; mluvit o tom jako o jevu typickem pro vetsinu nebo temer vsechny muslimy je trestuhodne a je to na urovni odporneho antisemitismu a la J.Streicher).

..
03. 11. 2008 | 21:00

Karel Mueller napsal(a):

Pane VK,
mohu s potěšením konstatovat Vaše oblíbené rčení, že opět čteme na stejné stránce. V názorech na tuto oblast se s panem profesorem rozcházím, koneckonců jsme si to řekli nejednou už dříve.
Obamovi není co závidět, bude to mít nesmírně obtížné. Ve všech směrech. Řekl jsem svůj názor, co by měl v zahraniční politice udělat. bez ohledu na restauraci SSSR nějaké nové verzi a bez ohledu na onu zcela přirozenou dohodu mezi Rusy a Němci. Protože ani Rusové, ani Němci (a nakonec ani ostatní Evropané) se tím islámem nechtějí nechat spolknout. A Asií také ne.

Stále je v situaci, že může velmi hodně chtít. To za dalších 5 - 10 let nemusí platit.

Často vzpomínám na naše názorové výměny. Mimo jiné na Váš výrok o příštím ruském osudu USA: ekonomický (a tím postupně i politický) trpaslík s jedinou ohromnou nukleární rukou.

Bylo mi jasné "kde bije Vaše srdce" a tak jsem ty názory bral jako citově podbarvené tak trochu zveličování.

Dnes Vám dávám absolutorium. V plném rozsahu.
03. 11. 2008 | 21:16

Pepa Řepa napsal(a):

Já bych pro jistotu zavřel všechny, kteří nesouhlasí s tím, že se jedná o mimořádně tolerantní a nenásilné náboženství, plné tolerance, rovnosti a osobní svobody.

Mam pocit, ze tvoje vyroky by byly uspesne zalovatelne a sel bys brucet...

Teda pane Hořejší, nejste stínový ministr vnitra? Celej Langer, řekl bych.
03. 11. 2008 | 21:42

VK-Can napsal(a):

Pane Mueller myslim, ze ten finacni krach Wall Streetu byla posledni kapka, ktera prelila miru podpory vlivnych Zidu Republikanum.
Probihaly zde dokumentarni porady, ktere se zabyvaly tou pomerne malou skupinou lidi investicniho sveta, ktera svoji neodpovednosti a hloupym predhanenim jeden druheho zpusobila tu finacni kalamitu a malem polozila USA na lopatky!
Pro tyto jedince miliarda dolaru nebyly velke penize pro osobni utraty!!
Navic se v mnoha pripadech jednalo o jedince, kteri jeste nedavno behali s holym zadkem!
To, ze si to republikansti neokoni neumeli ohlidat jim mocni Zide neodpustili!

Kdyz jsem v poslednich dnech cetl otevrenou podporu Demokratum a Obamovi, kterou vyslouvil E.M. Bronfman tak me spadla brada!!
Pan Bronfman neni nejaky "čičmunda", ktery travi volny cas tlučenim hlavy o zed.

Zaroven s nim, se objevila ve vlivnych zidovskych novinach zprava, ze vetsina zidovskych volicu podporuje Obamu!!

Nebudu to rozebirat, ale mohu Vam napsat, ze se divam na zitrejsi vysledky voleb v USA jinym pohledem.
Bude jeste dost casu to rozebrat po volbach.

K tomu zveličeni. Nedivim se, ze jste to tak videl. Ono se veci jevi preci jen trochu jinak tou vzdalenosti.
Nekdy je lepe, kdyz clovek vi mene, aspon nema starosti.

Smerem, kterym se situace v USA ubirala (prakticky stale jeste ubira) vypadal skutecne pochmurne!
Vidite, ani to nevzalo tak dlouho, aby ten sestup byl zcela zretelny i pro svet.
A jakmile se veci zacnou sesouvat smerem dolu, nikdy se nevi, kde se to zastavi!

Totiz USA nema jen ty zcela viditelne a obligatni problemy. USA ma take jine problemy, ktere jsou skryte pod povrchem, ale o to jsou nebezpecnejsi!
Problemy, ktere by se mohly stat rakovinovym nadorem se vsemi nasledky!
Verim, ze je jeste cas to obratit.

Mozna je to jen muj chronicky optimismus, ale v zivote jsem zmohl vice s realnym optimismem, nez nakazlivym pesimismem.
03. 11. 2008 | 22:26

Karel Mueller napsal(a):

Pane VK,
je jasné, že v otázkách týkajících se situace v USA s Vámi nikdo z nás zde žijících nemůže diskutovat - vidíte to zblízka.
Asi tuším, koho máte na mysli onou úzkou skupinkou. V Rusku je to nejspíš podobné - stačí se podívat na nákupy jejich oligarchů a doslova rozhazování plnými hrstmi jejich podnikatelů a menších finančníků v Evropě. A to v situaci, kdy se Rusko stále ještě nezotavilo. Nejen proto se z Ruska stále nestala zpátky supervelmoc a to přes tu obrovskou šanci, kterou mu svými činy neokoni dali. Rusko má velmi schopnou špičku kolem Putina a Medvěděva, možná nejschopnější na světě, ale s vyššími středními a středními podnikatelskými kruhy to asi bude slabší. Takto se prostě v průmyslově vyspělých státech nechovají.
Tyto volby v USA zcela jisě nejsou o dělicí čáře republikáni-demokrati. To bylo jasné po podpoře Obamy ze strany C. Powella. Tedy cosi jako vláda národní nouze. Uvidíme, jaký představí program.
Pokud jde o ty choroby pod povrchem - tady nechci hádat. Ale hlavní hrozbu pro blízkou budoucnost vidím etnické animozity vzhledem k ekonomické krizi (konec pozitivní diskriminace na jedné straně, na druhé straně řešení sociálních palčivých problémů a nutné všeobecné utažení opasků)a nespočtu imigrantů ze strany latinos (kulturní šok v klasických bílých oblastech). To bude hodina pravdy, jestli multi kulti a PC platí, nebo je to jen domek z karet, který spadne při prvním otřesu.

To samozřejmě nemohu posoudit, občas cosi zaslechn, ale to je pochopotelně málo. O těch problémech pod povrchem víte asi dost přesně, já se mohu nechat jen překvapit. Ale samozřejmě přeji Američanům zotavení, jejich pád si může v českém (a nejen zde) prostředí přát jen trouba. I když Srbsko a radar považuji za chybu a multi-kulti globální vesnice mě všechno jen ne nadchla.

Už půjdu spát a tak Vám přeji hezký večer :-).
03. 11. 2008 | 23:27

Noční hlídka napsal(a):

Zajimavý článek i diskuse, řekl bych.

Vidím, že optimisti jako je např. pan Hořejší si v klidu dál listují biblí, pesimisti jako např. pan Pepa Řepa s hrůzou studují korán a realisti jako je např. pan Mirek se učí střílet...
04. 11. 2008 | 00:02

Mirek napsal(a):

Vasku,

Proc to nevyzkouset? Zaluj me a uvidime, kdo to vyhraje! :)))))))))

Bohuzel, v teto odpovedi (03.11.2008 21:00:20) tentokrat neprekrucujes jako obvykle, ale docela obycejne LZES, JAK KDYZ TISKNE! Specificky “...mluvit o tom jako o jevu typickem pro vetsinu nebo temer vsechny muslimy...” je LEZ.

NIKDE NEMLUVIM O VETSINE CI MENSINE MUSLIMU NA SVETE, protoze presne pocty neznam. Tez zminuji relativni benignost mitigovane formy islamu, cehoz jsi si mozna nevsiml. Cely citat je: "Souhrne – ISLAM JE NELIDSKE NABOZENSTVI NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS, avsak praktikovani mitigovane a temer neprirozene formy islamu zdanlive nepusobi zavaznejsi problemy."

Nedelam nic jineho, nez sumarizuji a cituji nescetna tvrzeni nemuslimskych expertu na islam, tvrzeni, o kterych se prakticky neda pochybovat!!! A pokud jim neveris, navrhuji, abys me zaloval (a mozna soucasne tez vsechny nemuslimske experty na islam), a u soudu se ukaze, kdo ma pravdu! :)

A prosim Te znova, v nasledujicim prispevku k teto diskusi NELZI, protoze se tim POUZE ZESMESNUJES. Mozna, ze jsi si tez nevsiml meho tvrzeni “Samozrejme, islam, ve sve extreme mitigovane forme (jak je praktikovan muslimy napr. v nekterych castech USA) je zdanlive mirumilovne nabozenstvi.” Jinymi slovy, NA ROZDIL OD TVYCH CETNYCH ANTIAMERICKYCH CLANKU, snazim se o vyvazeny pohled!

Opakuji (vicemene abych zabranil TVEMU NOVEMU SEBEZESMESNENI SE LHANIM) NIKDE NIKDY jsem nemluvil o vetsinach ci mensinach celeho muslimskeho sveta, protoze ty pocty naznam, a myslim, ze je VUBEC NIKDO nezna. A pokud chces u soudu (az me budes soudit) napr. argumentovat, ze islam ma rad homosexualy, tak se s Tebou vsadim o lahev Barola hned ted, ze soudce spis prijme muj argument cetnych (= stovky) poprav homosexualu za homosexualitu napr. v Iranu, nez Tvuj nicim nepodlozeny naznak, ze islam mozna miluje homosexualy. :) Pochopitelne to same plati v ostatnich diskutovanych oblastech islamu. :) Co chces diskutovat u soudu, nove odvoleny trest smrti za krestanstvi v Iranu? :)))))))
http://prairiepundit.blogsp...

A i kdyz Hitleruv fasismus byl TAKE namiren proti Zidum, podle vsech dostupnych udaju nebyl zamiren proti zenam, a k homosexualum mel take lepsi vztah, a tudiz je NAPROSTO ZREJME, ze ve sve zakladni nemitigovane forme, islam je horsi nez Hitleruv fasismus, a vyse citovana distribuce arabskeho prekladu Hitlerovy “Mein Kampf” muslimy jako inspiracniho materialu pro sve soukmenovce je kompatibilni s timto faktem.

A NYNI VSICHNI, KDO SLEDUJETE toto pokracujici Vaskovo sebezesmesnovani se, nejprve prekrucovanim a nyni otevrenym lhanim, se podivejte na nasledujici kratke video spickoveho experta na islam, a posudte sami jestli Ayaan Hirsi Ali a ja se naprosto neshodujeme.

https://www.youtube.com/watc...

Vasku, Vasku, Vasku, nevim, co chces dokazat svym zapiranim si nosu mezi ocima. Coz nechapes, ze popiranim pravdy se POUZE zesmesnujes prede vsemi? Proc si neprostudujes Sharia Law jak plati napr. v Saudske Arabii nebo Iranu a potom si ihned uvedomis, ze mam pravdu, jako vzdycky predtim? Coz Ti neni jasne, ze moje prispevky na Tvem blogu NEJSOU prakticky nikdy MOJE nazory (jak se vzdy z nejakeho nepochopitelneho duvodu mylne domnivas), ale POUZE prevzate PUBLIKOVANE INFORMACE! A kdybys tohle pochopil, tak by to nikdy nedospelo k soucasnemu fiasku Tvoji kredibility!

Takze opravdu navrhuji, jestli se chces jeste vic zesmesnit, zaluj me! :) A jedine co soudce v jakekoli demokraticke zemi potrebuje k tomu, aby se ti vysmal, je kopie Sharia Law ze Saudske Arabie. :)

P.S.: Avsak kdybys me zaloval v Iranu, tak bys mozna vyhral. :) I kdyz nevim....hmmm....muj popis vztahu islamu k zidum je identicky s vyroky soucasneho iranskeho prezidenta....hmmm....asi i tam by se Ti soudce vysmal! :)
04. 11. 2008 | 00:11

Mirek napsal(a):

To nocni hlidka:

:)))))))
Elegantne receno... :)))))) A nevsiml jste si, jak rychle “povysuji?” :) Vcera jsem byl “paranoidni,” protoze jsem citoval neco trochu odlisneho od Vaskova nazoru (viz post scriptum). Dnes, kdyz cituji nazor jednoho ze znamych expertu na islam (viz video Ayaan Hirsi Ali v minulem prispevku 04.11.2008 00:11:17), jejiz prednasky plni saly rychleji, nez to kdy dokazali Beatles, jsem “povysil” na ‘nepochybneho kandidata na vezeni!’ :) (Cituji: “Tvoje vyroky by byly uspesne zalovatelne a sel bys brucet”.) Mozna zitra, Vasek inspirovan mirumilovnym islamem navrhne, ze bych mel byt popraven... :)))))))

P.S.: Zatim nejlepsi bylo, kdyz v minulem blogu Vasek podvedome naznacoval, ze paranoidni fanatik Pepa Repa nebo paranoidni fanatic Mirek pravdepodobne hodlaji zabit Obamu. :)))))) Cituji: “...Vase obavy z "islamskeho nebezpeci" povazuji za dosti paranoidni; jeste paranoidnejsi jsou ovsem Mirkovy sny... Pevne doufam, ze prezident Obama tento kurs sledovat nebude a bude rehabilitovat pro vas smesne slovo "mir". Pokud ho ovsem nejaky paranoidni fanatik nezabije.” :)))))))

Allahu Akbar, Deus vult, Ať žijí kacíři, whatever!!! :)
04. 11. 2008 | 01:00

VK-Can napsal(a):

Pane Mueller na shledanou pri jine debate.
04. 11. 2008 | 01:08

Pocestny napsal(a):

No, teď tu asi opět mnohé naštvu, ale znovu se ptám:

"Jste ochotni natáhnout závěr a zmáčknout spoušť na ochranu naší civilizace, jste mentálně vybaveni na to, co válka je a na to, co z vás udělá?

Co, pane zmijovka, prokážete to, co hlásáte u posměšků JBB a přestanete být pohodlným hrdinou na účet okolí a stanete se špinavým templářem, který vrší hromady mrtvol?

Já jen, že vaše řeči k jinému nevedou.

Narozdíl od vás jsem ve válce byl a proto vím, že je to vždy jen ta poslední možnost.

Pokud máme proti sobě to, čemu pan Hořejší neumí uvěřit, je o to větší důvod podpořit jeho idealismus, protože pokud tu cesta k nějakému usmíření s nějakými muslimy, kteří vidí budoucnost ne v konfrontaci, ale ve soužití existuje, najdou ji právě lidé jako on, ne Pepa ani já.

Já se tu ničeho nebojím, jen ať to doktor vidí z té lepší stránky, protože když tam okáží své obličeje lidé jako já nebo jako Pepa, bude se střílet, ani on, ani já na ně nedokážeme hledět bez přesudku.

No, nenechte se odradit, doktore, bude to těžké stejně jako vysvětlit, že agrárník nebyl nepřítel vlasti, některé věci lidem prostě do hlavy nelezou.

Lidí jako Pepa a Usáma je tu za korunu pytel, lidí jako je ten vezír a jako je Halík, je jako šaránu a potřebují pomoc.

Mirku, "Vašek" je demagog, ale vy také.... -)))

Tahle diskuse se zvrhla v přesvědčování Hořejšího o zločinech islámu, theologickou konversační příručku pro idioty, a totálně mimochodnou obvyklou selfpromotion na obvykle odtažitá témata.

Mám z toho imanentní pocit pobytu v pakárně, kde si jedinci a skupinky drmolí své paralelní monology bez jakéhokoliv pokusu o mezidruhovou komunikaci.

Po pročtení té poslední sekvence mám takový duševní vjem naprostého chaosu podobný tomu slývajícímu kraválu Matějského kočkodromu s pěti diskopříběhy řvoucími přes sebe.

Tohle byl referát o události, která evidentně zanechala na autorovi dojem.

Tak jste si ho, mazáci, podali. Vím zcela jistě, že na mír s muslimem se nehodíte, srdečně pochybuji, že byste k něčemu byli užiteční, až vypukne válka.
04. 11. 2008 | 01:19

Antiislámista napsal(a):

Kecy. Každý islámista je POVINEN ZABÍJET bezvěrce nebo příslušníka jiné víry, viz Korán 8:39. Všechny ostatní řeči o mírumilovnosti islámistů jsou kecy a například prokazatelně nejméně 40% islámistů s německým občanstvím aktivně nebo pasivně podporuje zavedení práva šaría do praxe a to je pro evropskou civilizaci absolutní konec, jak někdo vůbec může uvažovat o nějakém dialogu s takovými zrůdami.
04. 11. 2008 | 01:22

Mirek napsal(a):

TO: VSEM

Ted jsem tez objevil, ze Vasek jakoby naznacuje panu Stejskalovi (03.11.2008 20:52:26), aby me vymazal, a snazi se ho obalamutit trikem, ktery dela dost casto – t.j., “vytrzenim z kontextu.” :)

Vasku, na rozdil od Tvych protiamerickych clanku, ja se OPRAVDU SNAZIM (i kdyz je to v teto specificke situaci velice tezke) o VYVAZENY POHLED. Cela ta sekce, ze ktere jsi sikovne, ale prilis pruhledne, “vyrizl kousek” je (cituji):

“Samozrejme, islam, ve sve extreme mitigovane forme (jak je praktikovan muslimy napr. v nekterych castech USA) je zdanlive mirumilovne nabozenstvi. Nicmene ve sve normalni nemitigovane forme..........................................Souhrne – ISLAM JE NELIDSKE NABOZENSTVI NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS, avsak praktikovani mitigovane a temer neprirozene formy islamu zdanlive nepusobi zavaznejsi problemy.”

A proc “neprirozene formy”? Podle nazoru odborniku, islam bez Sharia Law temer neni islam. :) A “mitigovany islam” praktikovany napr. v USA podstatne ignoruje Sharia Law. :)
04. 11. 2008 | 01:26

Zdenek napsal(a):

Kočka a pes jsou oba masožravci. V jedné domácnosti dovedou žít vedle sebe - dokud mají plnou misku.
04. 11. 2008 | 05:43

Mirek napsal(a):

Pane Pocestny,

Fakta o islamu, ktera jsem popsal ve svych komentarich jsou nepopiratelna. Demagog je “a leader who makes use of popular prejudices and false claims and promises in order to gain power.” Vase prohlaseni, ze jsem demagog, je nepravdive ze ctyr duvodu:
1. Nejsem zadny “leader,” ale pouze nejlepsi kytarista v nasi ulici. :)
2. Nikdy jsem nepouzil zadne “false claims.”
3. Nikdy jsem nikomu nedal zadne “false promises.”
4. Nikdy jsem nemel zajem “to gain power” spis naopak; navic, na actualne.cz ani NEMUZU ziskat zadnou moc, jsem tu pouze docasnym hostem. :)

Pochopitelne nemate moznost zkontrolovat vsechny moje zdroje informaci – napr. nasi “kacirsti muslimsti” studenti neboli “apostates” :) – avsak v ruznych komentarich je dostatek citaci, abyste si overil, ze vse, co jsem zde, napsal je pravda. Nicmene, jestli mate 3:28 casu, tak si prosim poslechnete jednoho z nejlepsich a nejznamejsich recniku o islamu (https://www.youtube.com/watc...) a pak mi reknete, jestli COKOLI co Ayaan rekla nesouhlasi s CIMKOLI, co jsem zde napsal a vice versa. A pokud najdete jakekoli zasadni diskrepance, tak je zde prosim kazdemu sdelte. :)

A pokud mate o neco vic casu, tak si poslechnete jeji delsi projevy, ktere se Vam objevi na kompjutru po poslechnuti si tohoto, kratkeho interview. FYI, v roce 2005 Time Magazine zaradil Ayaan Hirsi Ali mezi “THE 100 MOST INFLUENTIAL PEOPLE IN THE WORLD” (http://www.time.com/time/20...), takze sva trvzeni nezakladam na slovech nekoho neuznavaneho. O kom nikdo vubec nevi. Pochopitelne podobnych recniku je vic, ale Ayaan je, myslim, nejlepsi. Samozrejme vim, ze Vasek zije v jakesi idealisticke bubline, ve ktere jsou urcite pravdive politicke informace “jakoby zakazany.” I kdyz priznavam, ze me trochu prekvapuje, ze Vasek jakoby nechce pochopit zrudnost “trestu smrti za mysleni” (apostasy), ktera je centralnim problemem Islamu v muslimskych zemich (samozrejme ne v USA, kde Sharia temer neexistuje).

Nicmene na rozdil od shora uvedeneho, Vase “totálně mimochodna obvykla selfpromotion na obvykle odtažitá témata” je trochu blizsi faktum, i kdyz to vubec neni self-promotion, but my silly attempts to entertain people. I’m sure that not always I get it right. :) Proc to neni self-promotion? Zaprve, je mezi nami Atlanticky ocean, a pokud nikdo z Vas diskuteru neprijede do Ameriky, tak Vas asi nikdy nikoho neuvidim. Zadruhe, pochybuji, ze by mne kdokoli mohl pomoci s cimkoli na universite ci sehnat lepe placene gigs pro moji kapelu. :) Driv nebo pozdeji z aktualne.cz zmizim, a pokud jsem nekoho trochu pobavil ci sdelil nekomu neco noveho – that'll be great! And if not – then I’m sorry....C’est la vie...

Rozumite? :)
04. 11. 2008 | 06:44

Mirek napsal(a):

To pocestny

P.S.:
Nenastval jste me. Mam hrosi kuzi. :)
04. 11. 2008 | 06:50

Pepa Řepa napsal(a):

"Tahle diskuse se zvrhla v přesvědčování Hořejšího o zločinech islámu, theologickou konversační příručku pro idioty."

Nebuďte tak vztahovačný, milý pane.Pokud myslíte, že je diskuse příručkou pro vás, hádat se s Vámi nebudu, Vy přece máte vždy pravdu. Vezměte si prášek a jděte znovu do války.Až se vzbudíte, zase něco hezkého pro pobavení napište.

"Lidí jako Pepa a Usáma je tu za korunu pytel"

Máte opět pravdu.Přiznávám, že Usáma je bratranec z babiččiny strany. Ano, je nás všude za korunu pytel.Lidí s mesiášským komplexem jako jste vy, je-bohužel ke škodě lidstva-jako šafránu. Nevypomáhejte si jmény lidí jako ke Tomáš Halík, když vy jste jaho ztělesněný protipól. Apoštol nenávisti.

Občas, jako nyní, si na pět minut oblečete triko ušlechtilosti.Vy jste přece zastáncem "tolerance".
Kdybych neznal vaše předchozí příspěvky, plné českých sviní, hnusu a slizu, tak bych tomu i uvěřil. Teď už ne. Jde vám pouze o jedinou věc. Upoutat pozornost ke své osobě, zdůraznit svou výjimečnost. v jistém smyslu opravdu výjimečný jste, ale jinak než si myslíte.Páteř máte jako trepka ocasatá,názory jak měńavka duhová.

Vaše plivance jsou pro mne, jistým vyznamenáním, Váš souhlas s článkem sice na pár vteřin autora blogu potěší, pokud má zdravý rozum, začne přemýšlet proč s ním souhlasí právě člověk jako vy.

Na závěr Vám chci sdělit, že jsem nikdy nepoužil směrem k islámu nadávku nebo urážku.Každé náboženství vyžaduje úctu. Ne však nekritický obdiv, zamlčování reálii.Když Ivan Hrbek přeložil v šedesátých letech Korán, šlo mu o život.
Dokonce si ani nemyslím, že je Islám zrůdným učením. Bůh je jeden, cesty mohou být různé.Byl to možná způsob, jak oslovit potomky Ismaela.Když se unitářský smíchají špagety po milánsku s chalvou, není to k pozření pro obě strany.

Já tady pouze cituji Korán, Ahadíth, občas si vypomohu citáty z Kropáčka či Scrutona, lidí, kteří umějí lépe formulovat.Pak také popisuju to, co jsem zažil a jaké důsledky to má pro naši civilizaci. Nic víc, nic míň.

Pouze poukazuji na naprostou nekompabilitu fiqhu a římského práva, na postavení žen, nadřazenost příslušnosti k ummě, sex s nezletilými, možnost individuálního výkladu textů, neslučitelnost křsťanské a muslimské věrouky atd atd.

Pro opravdu věřícího křes´tana není, při čelním střetu s Islámem, jiná cesta, než zapřít poslání Ježíše Krista. Od Islámu neexistuje konverze.

Pro sekulárně založené lidi, kterých je u nás drtivá většina, to znamená přinejmenším zcela změnit způsob života, od sexu přes gastronomii,osobní svobody, postavení žen až po duchovní hodnoty.Všem doporučuji poučit se, co znamená bezvěrec pro muslima. Jste méně než pes, nejste lidská bytost.

Několikrát jsem vás požádal, abyste mne neoslovoval.Říkejte si co chcete. Máme (snad ještě) necenzurovanou demokracii. Jak jste si povšimnul, do debaty s vámi se pouští pouze nověpříchozí. Debatujte s nimi, mne vynechte.

Budu se držet Sinuhetovy rady: Tvůj hlas, je bzučení mouchy v mých uších.Už tu lítají dvě.
Sbohem.

To Mirek
Zatim nejlepsi bylo, kdyz v minulem blogu Vasek podvedome naznacoval, ze paranoidni fanatik Pepa Repa nebo paranoidni fanatic Mirek pravdepodobne hodlaji zabit Obamu. :))))))

Ach, zase se to profláklo. V Čechách nic neutajíte.
04. 11. 2008 | 07:31

Mirek napsal(a):

Pepo,

budeme muset naucit Vaska, jak drzet jazyk za zuby, nebo nam Obama znova uplachne... :)

Vasku,

Pshhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :)

Pepo,

mimochodem, mas nejakou vetsi rybarskou sit? :)))))))
04. 11. 2008 | 07:55

norma napsal(a):

Pane Hořejší,
nic proti jakémukoliv náboženství nemám. Myslím si, že jsem v tomto směru tolerantní. Reaguji jenom na Vaši odpověď p. Mirkovi, která se týkala také mně. Ja pravdou, že v Saudské Arábii přicházejí k moci fanatičtí funademntalisté. O těch školách je to pravda. Ve školách se děti uči nás nenávidět. Samozřejmě toto neuvidíte v takové míře v Rijádu a Jeddě, ale mimo velkoměsta v tomto směru je to středověk. Připomíná mi to křest´anské středověké křižáky.
04. 11. 2008 | 08:07

Pepa Řepa napsal(a):

To Mirek
jěště mne napadlo, že bychom mohli První česko-americkou developerskou přejmenovat na První česko-americkou paranoidní.

Kde máte nejbližší věznici? Alcatraz už asi nefunguje. Já budu asi po volbách bručet na Pankráci. Můžeme si psát,
04. 11. 2008 | 08:41

Pepa Řepa napsal(a):

O' Bama mia. Na co síť? Mám takovou síťku na motýly.

Sbírám staré krámy, mám i takovou síťku na vlasy, kterou si dával prvorepublikový švihák na hlavu, když šel spát.
Ta asi stačit nebude.
04. 11. 2008 | 08:47

Křesťan AZ napsal(a):

pro Mirka

Velmi vítám Vaši seriózní snahu o poskytování objektivních informací.

Coby mírumilovný člověk- a to neznamená zbabělý - a coby křesťan si uvědomuji, že jakékoli násilí je projevem zaslepenosti, osobní slabosti, myšlenkové zkostnatělosti s velice chybným předpokladem, že s použitím násilí lze "konat dobro".

Velmi kladně mě oslovilo Vaše vyjádření o smyslu lidského života. Souhlasím s tím, že jde také o radost ze života.
A jako Vy, také já se mohu upřímně radovat ze života, když nebudu lhostejný k utrpení a k vážným těžkostem jiných lidí.

Vím, že moje snahy a úsilí pomáhat sobě a druhým jsou limitované - mým časem, mou pravomocí, mými penězi, mými schopnostmi aj.

Jsem přesvědčen, že se člověk nemůže ze života naplno radovat, když se někomu v jeho okolí děje třeba nějaká křivda a ačkoli by to člověk mohl kladně ovlivnit, z nějakého důvodu se vhodnému zásahu vyhne.

Velkou část svého života jsem prožil jako tzv.nevěřící. O víře v Boha jsem ani nepřemýšlel, protože mi připadalo, že jde o zastaralou a zbytečnou věc.

"Osud" mě však k víře dovedl. Z víry v Boha čerpám vnitřní sílu, vnitřní vyrovnanost a odvahu, abych účinně jednal i v situacích, které jiní pokládají za "ztracené".

Věřit v Boha neznamená žít "růžový" život bez starostí. Mám jako každý své životní těžkosti a problémy. S vírou v Boha je však mnohem lépe a účinněji zvládám.

Upřímně všem lidem přeji Boží mír v duši, Boží lásku v srdci a Boží radost v mysli. :-)
04. 11. 2008 | 10:13

Petr napsal(a):

Jedno je naprosto jisté,
až někdy v budoucnu lidstvo pozná,že náboženství je blud,které si vymysleli vychcánci,kteří pochopili jakou moc nad ostatními lidmi jim náboženství dává,tak si lidstvo oddechne a pak i přestanou existovat války.Náboženství vzniklo ze strachu lidí z neznáma.Už šamani byli vlastně prvními,kteří těžili ze strachu a z nevědomosti ostatních.Defacto to byli první církevní hodnostáři.Každá ideologie je svinstvo.
04. 11. 2008 | 10:28

HM napsal(a):

Nemyslím si, že je odpověď tak jednoznačná. Pokud jsme se v té společnosti nenarodili a po dlouhá léta nežili a pokud vezmeme v úvahu demokracii s jejími principy a právy - odkud víme, že to opravdu nejsou jejich životní principy, kultura, chování a že jsou pro ně zcela normální, tak jako jsou naše principy, kultura a chápání demokracie normální pro nás ?

Kultura, zvyky, životní styl se u každého národa, společnosti vyvíjí po stovky, tisíce let. Stanou se u něj "normálními". Kdo má právo tyto "společnosti" a "národy" odsuzovat a přesvědčovat o tom, že jejich zvyky, názory a životní styl jsou špatné, porovnávat je s názory, zvyky a životním stylem vlastního národa a společnosti a tyto jim vnucovat?

Spousta otázek - nejen filozofických ale taky náboženských, etických a právnických. Existuje snad jeden jediný správný názor na život, svět, životní styl, kulturu ? Pokud ano, který/čí názor to je ?
04. 11. 2008 | 11:12

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Mirku a všichni ostatní účastníci této debaty.

Byl jsem osloven autorem tohoto blogu (zde i prostřednictvím mejlu), a tak odpovídám (zde i prostřednictvím mejlu, i když v druhém případě poněkud obšírněji):

Větu ISLAM JE NELIDSKE NABOZENSTVI NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS považuji za urážlivou a především nepravdivou, ale nebudu ji mazat, protože se domnívám, že se jedná o legitimní téma do diskuse. Čili z mého osobního pohledu je tato věta nepřípustná, z pohledu administrátora proti ní nebudu zasáhovat.

Libor Stejskal, editor blogů

A teď jako Libor Stejskal, občan a debatér:

Věta ISLAM JE NELIDSKE NABOZENSTVI NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS nemá o nic větší oporu v Koránu než podobné tvrzení založené na vytrhávání některých výroků z Bible. Mohu doložit (pokud vím, o Židech se v tomto smyslu v Koránu vůbec nehovoří).

Fundamentální výklad Koránu (stejně jako fundamentální výklad Bible) umožňuje velmi nesnášenlivý pohled na vše neislámské (nekřesťanské).

V historii i v současnosti procházely obě náboženské doktríny různými obdobími, která byla zejména s ohledem na pozici daných civilizačních okruhů střídavě fundamentalitističtější a liberálnější/tolerantnějí (například po většinu středověku vykazovali příznivci islámu obecně větší toleranci než příznivci křesťanství - arabská civilizace, kterou postupně ovládli seldžučtí Turci, byla totiž v té době v mnoha ohledech rozvinutější než ta křesťanská).

Čili nemá to nic společného s islámem či křesťanstvím jako takovým, ale s tím, jak jej v různých dobách různí lidé vykládají a aplikují (a znovu opakuji, kdyby byl islám protižidovským náboženstvím, nepřijal by arabský svět po roce 1492 desítky tisíc židovských běženců, které z Evropy vyhnala hrubě nesnášenlivá, nehumánní křesťanská inkvizice).

Pane Mirku, přečtěte si prosím v tomto čísle Respetku článek s názvem Noc zničených domovů http://www.respekt.cz/login... Pojednává o jednom důsledku podobné, velmi něšťastné paušalizace

Libor Stejskal
04. 11. 2008 | 11:29

Jejda napsal(a):

Pane Stejskale,
Islám je silně protižidovský. To že občas v historii došlo k uvolnění antisemitismu, neznamená, že neexistuhje.
Mohamed chtěl, aby židé přijali jeho učení. Ti ovšem v té době měli již více jak dva tisíce let trvající tradici a primitivním Mohamedovým smyšlenkám se vysmáli. Za to je Mohamed začal nenávidět. Nejlépe je to vidět na osudu židovského kmene ben Kurajza
„Aláhův prorok uvěznil lidi kmene Kurajza v Medině a nechal vykopat v místě tržiště příkopy. Pak poslal pro muže, kterým měly být sťaty hlavy tak, aby spadly do příkopů. Byli vyvedeni ve skupinách a byl mezi nimi i Kab, vůdce kmenu. Bylo jich šest až sedm set, někteří však uvádějí osm až devět set. Všichni byli popraveni.“
Poté se prorok šel potěšit z Raihannou, zajatou židovkou. Těžko předpokládat, že se stala dobrovolně jeho milenkou poté, co ji před očima zabil otce, muže, bratra a další příbuzné.A Mohamed je vzor chování pro každého muslima.
Např. Sura 9:30 A říkají židé: "´Uzajr je syn Boží!" a říkají křesťané: "Mesiáš je syn Boží!" A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké lži to upadli!
Tak toto jsou základy. Chcete tvrdit, že dnes na nich nikdo nestaví? Nikdo nechce vymazat Izrael ze světa?
04. 11. 2008 | 11:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Jejdo,

řekl bych, že křesťané též v historii poměrně často poměrně nevybíravými metodami ve jménu křesťanského Boha nutili Židy zapřít svoji víru.

Opravdu musím vyhledat závěry různých vatikánských koncilů, které se zabývaly "židovskou otázkou"?

Chcete tvrdit, že při pogromech na Židy se jejich pachatelé nezaštiťovali Biblí a křesťanskou věroukou? ;-)

Samozřejmě že většina muslimů chce vymazat Izrael s povrchu Země. Cítí jeho existenci jako ponížení. Svým způsobem je i chápu, ale jsem zásadně proti vymazávání jakýchkoliv států či komunit s povrchu Země. Nicméně křesťané během křížových výprav usilovali ve jménu křesťanského Boha o to samé.

Problém není v islámu jako nauce, ale v tom, co v jeho jménu chcete konat. Stejně jako ve jménu Bible. Chcete-li přijmout Boha jako milosrdenství, či jako záminku vymezit se vůči jiným.

A máte pravdu, z našeho současného pohledu je Mohamed trochu divný patron. Ale to je Ježíš nakonec též, i když trochu jinak ( prakticky nikdo dnes přeci neplánuje "žít jako ptactvo nebeské, nesít, nežnout, nesklízet do stodol, a čekat, že nás náš nebeský Otec nasytí." Troufám si tvrdit, že průměrný muslim neplánuje potěšit se s židovskou dívkou, které před tím zabil bratra a otce. I když pár šílenců jistě ano - počet si netroufám odhadnout, stejně jako v případě křížových výprav).

Libor Stejskal
04. 11. 2008 | 12:12

Daniela Zerouak napsal(a):

Pane Stejskale dovoluji si reagovat na jednu nepresnost ve vasem clanku a to ze muslimove veri ze je Jezis bude soudit. Muslimove veri, ze se Jezis vrati na zem, ale soudit je bude na dni soudu buh.
04. 11. 2008 | 12:31

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Zerouak,

nerozumím Vaší poznámce, nejsem si vědom, že bych ve svém textu psal "ze muslimove veri ze je Jezis bude soudit".

Libor Stejskal
04. 11. 2008 | 12:35

Jejda napsal(a):

Naopak, problém je právě v Islámu jako nauce.
Křestané, kteří zabíjejí, se učení Krista nesmírně vzdalují.
Muslimové naopak naplňují poselství Mohameda.
Náboženství nejsou stejná. Já prostě vidím rozdíl ve vytrhávání srdcí zajatcům zaživa k uctění Tlaloca a tichou budhistickou meditací. Jde o princip, původní zásadu, zda je dobrá nebo špatná. Dobrou má cenu snažit se naplnit a rozvíjet, špatnou ne. Pochopitelně, že poté mnoho následovatelů udělá různé věci i zcela překroutí. Právě proto je třeba posoudit vstupní ideu.
A dle mne, po pěti letech studia islámu je islám jedno z nejhorších zel, co lidstvo potkalo.
Přeji hezký den
04. 11. 2008 | 12:54

paudarco napsal(a):

Pro pana Stejskala:

Píšete:
"....Čili nemá to nic společného s islámem či křesťanstvím jako takovým, ale s tím, jak jej v různých dobách různí lidé vykládají a aplikují...."

A v tom je přesně podstata problému, zatímco nenávistné části bible byly již dávno drtivou křesťanů oprávněně zavržené, nenávistné části koránu resp. sharii jsou DNES implementovány a praktikovány v zákonech významných zemí jako je Saudská Arábie či Írán...

Zatímco jste v kostele Nejsvětějšího Salvátora tiše rozjímali spolu s Ammar Al-Hakim, v uvedených zemích možná ve stejnou dobu ukamenovali nějakou ženu, protože byla znásilněna, zasypali zaživa nějakého muže protože je homosexuál, či usekli ruku nějakému člověku, protože z hladu ukradl v obchodě chléb.

Podle skutků poznáš člověka, nikoliv podle jeho řečí...
04. 11. 2008 | 13:19

Pocestny napsal(a):

Mirku, jsem rád, že jste to pochopil tak, jak to bylo myšleno. Váš cenný smysl pro humor, který neztrácíte ani v okamžicích vypjatých se mi velmi zamlouvá.

Pepane, nemáte šanci, já jí také půl roku nemám, po tom, co jste všude možně napsal vy o mně, je mi vaše touha po neoslovování pohříchu směšná. Pokuste se fungovat dle pravidel, která rád cpete druhým.

Víte, proč vás nacházím prázdné a neužitečné?

Vy, ve své sebestředné jednoduchosti zapomínáte, že se tu dopouštíte různých oportunních výkřiků, velmi podobných tomu, co jste tu vyšmikl o kousek výše. Je škoda, že vám klávesy hrají, když zpěníte nade mnou, to se hned slovesnost i hloubka textu zlepší, ale jinak, to je bída.

Pane Nepochválenej, toužíte po národě.

Já ten váš národ potkávám denně na ulici, znám ho a klidně napíši, že Češi v letech 1945 - 1989 pěstovali systém, který byl "nelidskou obdobou náboženství namířené nejen proti židům, křesťanům, homosexuálům, ale i plošně vlastním občanům a ve své podstatě byl horší než fašismus".

Na základě vašeho křižáctví jsme měli být američany po právu ze zemského povrchu smeteni, ale ti hlupáci si našli pár lidí, kteří representovali lidský názor a místo války podpořili snahu jednoho místního člověka, naprosté vyjimky z pravidla, že ten nelidský režim mlčky podporovalo devět z deseti Pepů vezdejších, protože kariera, ta se musí dělat za jakýchkoliv podmínek, že pánové.

Světový bolševismus zavraždil v minulém století to samé množství lidí, jako církev svatá za dva tisíce let. Komouši za minulých sto let povraždili ekvivalent populace Velké Británie, svět měl právo je zničit jako Hitlera, ale neudělal to.

Až vám dojdou ty základní myšlenky, jako třeba:
"O co válčíme, když válčíme v cizím světě pro sebe, ale neumíme válčit pro druhé?

Hodíme všechny muslimy do toho pytlíku, který hodláme zlikvidovat, abychom ukojili svou žáhu intelektuála?

Nebo dále budeme napadat pokus o domluvu tam, kde vsázíme na konfrontaci?

Co vlastně chcete - po druhých, protože ani jeden z vás se pro tohle "vítězství" ze své židle zvedat nebudete?

Kolik našich vojáků umírá proto, aby jste se vy dva mohli někde v Berlíně a Americe vypindat o Arabu a pak si někdo jiný - za vás - půjde lehnout s kvérem na zem?

Tady maj Pepane malej apetajzr

https://www.youtube.com/watc...

NEDOPORUČUJU slabším žaludkům před obědem. Takhle to bude vypadat u každého většího arabského města,

protože území jest jen tehdy dobyto, pokud je plně obsazeno a pos kontrolou našich jednotek.

Hořejší má pravdu v tom, že pokud existuje cesta, kterou našel Halík s tímhle pánem , on ji koneckonců hledá kdekdo jiný, je třeba po ní jít, čím méně takových měst bude, tím lépe pro nás.

To, co tu čtu od vás, mne naplňuje hrůznou jistotou, že tyhle řeči je zase sjednotí natolik, že budeme zase "proti všem", tak jak to čeští národní husité mají rádi.

Vaše řeči jsou jedovaté, protože nenechávají prostor pro pochybnosti, pro vás muslim jako muslim, tak si natáhněte kapucku a můžete začít konat -
-buď si najdete fujárku a jako krysař z Evropy pět milionů muslimů vyvedete
- nebo si vezměte meč a pořežte jim všem krky, templáři.

Jojo, pane Hořejší, takhle to je, když jedinec koná "proti zájmům lidu". Poučné, co říkáte?

Pepani mají takovéhle rychlé soudy o leckom, sudeťácích, reakci, cikánech o co více cení sebe, o to více shazují ty okolo.

No, lads, we talk first and we talk way more than ever. The matter of fact is clear.
Always choose a lesser kind of evil...

...because we have got nukes at last....

Hiroshima at every arabic city populated more than M 0,5?

Well, then Good Digestion, lads!
04. 11. 2008 | 13:21

stejskal napsal(a):

I Vám, pane Jejdo, i když se naše názory rozcházejí ;-)

Souhlas, pane paudarco, toto se děje a nikdo to nezastírá (jen jsme říkal, že prpoblém není v Koránu samotném).

V Saúdské Arábii, Íránu, Afghánistánu a dalších zemích jsou muslimové z velké části radikální a stát je v tom podporuje (či ještě nedávno podporoval). V jiných částech světa jsou ve své většině daleko umírněnější (Indonésie, Jordánsko), protože zde stát s islámem nepracuje jako s politickým nástrojem.

Ano, v řadě mulsimských zemí se kamenují ženy a vraždí homosexuálové. Je to hnusné a je třeba se tomu důrezně stavět na odpor. Ale ne kvůli tomu zavrhovat všechny lidi, kteří vyznávají islám a kamenování se jim hnusí stejně jako Vám.

Libor Stejskal
04. 11. 2008 | 13:32

stejskal napsal(a):

No, už to vlastně napsal pan Pocestný, takže jsem tu s křížkem po funuse...

Libor Stejskal
04. 11. 2008 | 13:36

Pepa Řepa napsal(a):

Technická poznámka k větě...pokud vím, o Židech se v tomto smyslu v Koránu vůbec nehovoří.Hovoří.

Korán O Židech
súra 2 Kráva verše 63 až 66

A když jsme s vámi uzavřeli smlouvu a vztyčili nad vámí horu Sinaj, řekli jsme: Přidržijte se toho, co jsme vám dali, co nejpevněji a zapamatujte si dobře, co obsahuje-snad budete bohabojní!

Pak jste se však obrátili, a kdyby nebylo přízně a milosrdenství Božího vůči vám, byli byste věru mezi těmi, kdo ztrátu utrpěli.

Zajisté znali jste ty mezi sebou, když sobotu znesvětili a jimž jste řekli: Buďte opicemi opovrženími!

A učinili jsme je trestem výstražným pro ty, kteří žili předtím i potom, i varováním pro bohabojné.

súra 5 Prostřený stůl
verše 65/60
Rci: Mám vám ohlásit něco horšího než odplatu, která je u Boha? Ti. které Bůh proklel a na něž se rozhnšval a z nichž učinil opice a vepře. A ti. kteří uctívají Tághúta-ti jsou v nejhorším postavení a nejdále zbloudili z cesty rovné.

69/64
A říkají židé: Boží ruka je spoutána okovy!
Nechť jsou jejich ruce spoutány okovy a nechť jsou prokleti za to, co říkají.

súra 7 Rozpoznání
verš 166
A když přestoupili to, co jim bylo přikázáno, pravil jsem jim: Buďte opicemi odpornými!

Konec citací.
Korán ISMN 80-200-0246-4, Academia 1972
04. 11. 2008 | 14:02

paudarco napsal(a):

Kéž by jste měli pravdu pane Stejskale, Hořejší, Pocestný...

Asi nám opravdu nic jiného nezbývá než v to věřit a pokoušet aby se "mission impossible" v dosažení tolerance mezi muslimy a křestany změnila v "mission completed"...
04. 11. 2008 | 14:08

stejskal napsal(a):

Dobré, pane Pepo Řepo, opravdu.

Oceňuji. Já se unáhlil a trochu jsem to zjednodušil.

Přesto v těchto citacích nevidím výzvu k zabíjení židů ani Židů.

A teď co o bezvěrcích říká bible, prosím (vím, že o opicích tam nic není, ale slova nadšení na jejich adresu též nepadají). Najdete pár srovnatelných citátů v Pentateu či Zjevení sv. Jana, z nichž je patrné, co čeká bezvěrce?

Pane paudarco,

já nevím, jestli mám pravdu. A už vůbec netvrdím, že nás tu zfanatizovaní vyznavači islámu všechny jednou nepovraždí. Možná ano, jisté indicie tomu dost napovídají.

Ale je to tak, jak říkáte. "Jiná šance nezbývá". Možná se podaří odvrátit jednu katastrofu. Možná. Radikalizací dalších a dalších muslimů ale určitě ne.

Libor Stejskal
04. 11. 2008 | 14:30

clock_gene napsal(a):

VH: Opravdu by mne zajímal nějaký příklad, kdy ztráta vlivu náboženství ve společnosti měla velmi negativní důsledky (viz. předposlední odstavec). Tedy pokud jste nemyslel nahrazení klasických starověkých pověr nějakou formou novodobého totalitarismu (kde jsou myslím přítomné typicky náboženské prvky, jako kult, potlačení kritického myšlení, důraz na víru v něco bez přítomnosti důkazů...).
04. 11. 2008 | 15:25

Pekosek napsal(a):

Nesnazte se, vsichni dobre vime, jak to je...
Kazdy muslim je potencialni smrtelne nebezpeci! Cim min jich v Evrope bude, tim lip!!!
04. 11. 2008 | 15:40

Alna napsal(a):

Stejně je zajímavé, kolik lidí (i v této diskuzi)se nechá napálit a srovnává islám s jiným náboženstvím. Islám je především myšlenkový proud, který se snaží, aby se jedinec zcela podřídil určitým pravidlům. Nepřipouští odpor ani diskuzi. Odpadlíky čeká smrt. Nesouhlasit nebo nedejbůh urazit to je taky smrt. Větší celek, ve prospěch kterého je třeba pracovat je zde umma. U fašismu je to stát, u nacismu národ, u komunismu světový proletariát. To jsou myšlenkové proudy srovnatelné s islámem. To, že se muslimové lámou 5 x denně na koberečku a modlí se by nemělo zastírat pravý stav věci.

Stejně tak uhozené mi připadají úvahy o tom, jestli je islám náboženství míru. Je komunismus ideologií míru? Dlouho se to tvrdilo.

Stále si myslím, že slovo "respektovat" znamená "vážit si". Proč bych si měla vážit takové ideologie? Protože si ji váží 2 miliardy muslimů? To pro mě fakt není důvod. Můj hodnotový žebříček je hodně rozdílný.
04. 11. 2008 | 15:56

HM napsal(a):

clock gene:

"...Opravdu by mne zajímal nějaký příklad, kdy ztráta vlivu náboženství ve společnosti měla velmi negativní důsledky...

Třeba Československo/Česká republika 1950 - 1989 (nebo i déle) - i když si můžete samozřejmě myslet něco jiného.
04. 11. 2008 | 16:00

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirku,

to jsem te tedy rozcilil, co?
A nezapomen - kdo lze ten krade - takze pozor na portmonku, az spolu pojedeme zase vlakem do Tater ;-)
Az budes brucet po me uspesne zalobe na zaklade zakona o hanobeni rasy, naroda a presvedceni, budu ti nosit pomerance, takze don't worry ;-) ;-) ;-)

A hlavne - doufam, ze uz jsi odevzdal manifestacne hlas pro naseho kandidata Narodni fronty? ;-)

Cheers

Vasek

..
04. 11. 2008 | 16:09

Alna napsal(a):

Pane Stejskale, nějak jsem se rozepsala.
Jak vidím uvádíte příklady, jak některé biblické knihy pojednávají o bezvěrcích a cítím nevyřčenou myšlenku, že Bible i korán jsou v podstatě stejné. V tom pohledu určitě jsou. Podstata ale neleží v knihách starých několik tisíc nebo několik set let. Podstat spočívá ve přítomnosti. Nevím o mnoha příkladech, kdy by se křesťané řídili Biblí ve věci vztahu k bezvěrcům. U muslimů je to ale velice běžný stav. Muslimové jsou vztahem ke koránu tam, kde byli křesťané vztahem k Bibli před tisícem let.

Proto "západní země" posílají lidi k jiným planetám, léčí rakovinu a dělají technické zázraky a muslimské země se starají o kvalitativně jiné záležitosti.

Západ jde dopředu, islám se snaží vrátit do středověku. Srovnáváním citací v nějakých knihách tento stav nezměníte
04. 11. 2008 | 16:14

vaclavhorejsi napsal(a):

clock_gene:

Ja jsem presvedcen, ze Desatero a zasada "Milovat blizniho", resp. "necinit jinemu, co nechci aby bylo cineno mne" je neco, na cem proste stoji etika spolecnosti, a to i takove, ktera uz je zcela sekularizovana (ale vyrusta z tech drivejsich nabozenskych korenu).
Pokud se to nezduraznuje (treba v kostele), tak to asi povede k erozi etickych zasad a jejich nahrazenim jinymi zasadami ("kdo nekrade, okrada rodinu", "pravo silnejsiho", "dve oci za oko"...).
Myslim, ze priklady takoveho upadku moralky lze videt ve spolecnostech ovladanych protinabozenskymi ideologiemi nacismu a komunismu.
Je ovsem pravda, ze i ve spolecnostech, ve kterych melo nabozenstvi velky vliv (stredovek, soucasne islamske teokracie) se deji hrozne veci, takze to moje tvrzeni asi je trochu pochybne...

..
04. 11. 2008 | 16:20

HM napsal(a):

Náboženství má převážně pozitivní vliv a dopad, POKUD zůstane umírněným náboženstvím. Pokud ho někdo zneužije ve svůj prospěch tím, že z něj udělá radikální ideologii, napáchá pak takové "náboženství" více škod, než užitku - a to vůbec nezáleží na tom, kterého Boha uctívá.
Taková agresivní negativní "ideologizace" ovšem nemusí vyvstanout sama od sebe uvnitř dotyčného náboženství, nýbrž může být záměrně způsobena i "zvenčí". Nízká úroveň vzdělání, ne- nebo dezinformovanost a špatné sociální podmínky tomu jen napomáhají.
04. 11. 2008 | 16:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Alno,

naprosto souhlasím, nechtěl jsem vyjádřit nic jiného.

Písma jsem nesrovnával kvůli tomu, co naznačujete, ale abych ukázal, že Korán není původcem všeho zla.

Problém je v lidech, v jeho vykladačích a proč ho právě teď vykládají právě takto.

Naprosto souhlasím, že islám, tak jak jej praktikuje celá řada lidí (možná většina), je spíše náboženstvím středověku. Ale to neznamená, že by se nemohl posunout. Někteří islámští duchovní se o to již pokušejí, bude to vščak velmi dlouhá cesta. Stejně jako v případě moderního pojetí křesťanství.

Ale jiná nadějej není. A ani tato není moc velká.

Libor Stejskal
04. 11. 2008 | 17:13

pepek napsal(a):

Navštívil jsem jako turista batůžkář Jordánsko a Pakistán a dohromady jsem tam ztrávil dva měsíce. Pohyboval jsem se veřejnými prostředky a stýkal a hovořil s obyčejnými lidmi a mohu říci že muslimové (obyčejní - ne fanatici)jsou velice tolerantní a slušní lidé. Zažil jsem mezi těmito lidmi takové okamžiky že když jsem si vzpomněl na mou vlast a na to jak se chová náš národ tak jsem se styděl a připadal jsem si jako neskutečný hulvát.To že v současné době ukamenují v muslimském světě ženu dobré samozřejmě není, stejně jako když v Praze tatínek nalého dítěte na zastávce tramvaje ukope k smrti 77miletého důchodce za tichého přilížení veřejnosti kvůli tomu že ho v tramvaji poprosil o místo k sezení.Myslím že obě společnosti mají na sobě co pracovat a ne jenom hledat na tom druhém chyby.
04. 11. 2008 | 20:25

VK-Can napsal(a):

Pro pana profesora Horejsiho i dalsi diskutujici, pokud mate zajem.

Pred vice nez 6 lety(!!) jsem mel rozhovor s byvalym spolupracovnikem, ktery uz zil v Kanade 15 let.
Rozeny v Egypte, profesi inzenyr strojar.
Podle meho velmi inteligentni a mirny clovek, ktery prosel kus sveta. Oddany muslim, nikoliv fanatik.

Zde jsou jeho slova, ktera mne utkvela v pameti (v mezich moznosti):
Celkovy rozdil mezi civilisaci islamskou a zapadni je tak velky, ze to uz neni rozdil, ale propast.

1. To uz se neda dohnat, avsak v zajmu nutneho souziti bude nutne dosazeni urciteho vyrovnani, ktere by mohlo probehnout zastavenim zapadni civilisace rozdmychanim velkeho konfliktu mezi nimi samotnymi, ktery by je na dlouhou dobu znehybnel a koupit jejich nejlepsi mozky.

2. Radikalni (on rekl revolucni- nasilna) vymena soucasneho vedeni Islamskeho sveta za novou generaci s novou vizi pro Islam.

3. Spravny vyklad Koranu, ktery on povazoval v soucasne verzi za mocensky zneuzity.

Toto je zhustena forma dlouhe debaty, ale myslim, ze muze dat urcity obraz do mysli rozumneho, vzdelaneho a oddaneho muslima.

Totiz v potazu neni jen samotne nabozenstvi, ale zivotni uroven !!
Nabozenstvi je jen nastroj, ktery je pouzivan k regulaci lidi.
Nezapomenme, ze jeden z puvodnich ucelu nabozenststvi byla pomoc vericimu k prekonani krivd a nespravedlnosti, se kterymi se prosty clovek setkaval denne a proti kterym byl bezmocny!

Bylo to nabozenstvi, ktere mu dalo nadeji, ze ty krivdy budou jednou potrestany!
Nic konkretniho, ale take se to nedalo vyvratit!
Bozi spravedlnost ! Utecha prostych lidi!

Vidina souziti Islamu a zap. civilisace (krestanstvi je jen zaminka pro Islam k napadeni zap. civilisace) je bohuzel , podle meho jen tezko realisovatelny sen.
04. 11. 2008 | 20:48

VK-Can napsal(a):

Doplnek-upresneni.
Posledni veta v mem predchozim vstupu mela znit :"...souziti Islamu a zap. civilisace V SOUCASNYCH PODMINKACH......"
Prominte.
04. 11. 2008 | 21:05

Mirek napsal(a):

To L. Stejskal A VSEM OSTATNIM CTENARUM:

PRVNI CAST

Pane Stejskale,

dekuji za Vas komentar a za umozneni mi dokazat Vam (a vsem ostatnim ctenarum), ze Vase obavy o mozne urazlivosti nekterych mych vyroku jsou naprosto neopodstatnene a zpusobene pouze tim, ze muj pravdivy popis aplikace Koranu – coz je Sharia Law – jste zamenil s Koranem samym, tedy knihou a jejim textem. Vzdy, kdyz mluvim o islamu, mluvim o “Sharia Law” (a nikoli o Koranu!) a je mozne, ze tento fakt Vam unikl v dusledku meho nepresneho vyjadrovani.

Na universitu, kde pracuji na lekarske fakulte, prichazi studovat urcity pocet studentu z muslimskych zemi, a proto je velice dulezite detailne znat jejich zvyky a smysleni, protoze urazet je by pravdepodobne neprispivalo k produktivnimu vzdelavani techto studentu v oblasti mediciny a biologickych ved. Proto islam a problemy s nim spojene studuji mnoho let. A z hlediska mych ‘pravdepodobne lepsich nez utrzkovych’ znalosti islamu (Sharia), VSE CO JSEM ZDE NAPSAL JE NAPROSTO PRAVDIVE, protoze, znovu opakuji, kdyz mluvim o islamu, tak nemluvim primarne o Koranu, ale o Sharia!

Pri ciste akademicke debate zde povazuji za uzitecne nazyvat lopatu lopatou. Pochopitelne, s muslimskymi studenty mluvim o islamu z tak trochu “jineho uhlu,” pokud to ovsem nahodou nejsou “solidni islamsti odpadlici” opijejici se se mnou pivem, a zpivajice pro celou hospodu narodni hymnu Lybie “Allahu Akbar” – ano, to se opravdu stalo! :) – protoze s nimi pak taktez nazyvame lopatu lopatou a Vase maznicka by urcite nesnesla to, co si oni o islamu mysli. :) (Vice mene to, co jsme si mysleli o komunismu za komunistu.) :) Mimochodem, mam experimentalne zjisteno, ze Pilsner Urquell, Staropramen a Jack Daniel’s maji na urychleni apostase vetsi vliv nez cokoli jineho... :))))))

Napsal jste –
“Věta ISLAM JE NELIDSKE NABOZENSTVI NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS nemá o nic větší oporu v Koránu než podobné tvrzení založené na vytrhávání některých výroků z Bible.”
A tez –
“...problém není v Koránu samotném.”
Samozrejme taktez “vytrhavam z kontextu” :), ale temer to nevadi. Proc? Protoze s temito Vasimi vyroky stoprocentne souhlasim!!! :)

Ano, mate uplnou pravdu, problem neni v Koranu, ale v lidech, kteri se podle nej ridi. A centralni tomuto problemu je naprosto nepopiratelny fakt, ze islam (Sharia Law) propaguje, doporucuje a aplikuje “trest smrti za mysleni,” coz jej cini stejne zrudnym jako fasismus. Jinymi slovy, tradicnim trestem za islamske “odpadlictvi” (apostasy) – tedy za opusteni islamske viry pro jine nabozenstvi nebo jednoduse za ‘opusteni islamske viry’ – je trest smrti. Tento trest je z hlediska islamu (Sharia) naprosto neoddiskutovatelny. A nyni prichazime k hlavnimu problemu – problemem je, ze zhruba 1.2 bilionu muslimu veri, ze tento trest je spravny.

Jeden ze spickovych expertu na islam je Ayaan Hirsi Ali, ktera v islamu vyrostla a dost dlouho mu verila. Ayaan je nesmirne inteligentni – jak asi ja nikdy nebudu :) – a uvedomila si neuveritelnou zrudnost islamu (= zrudnost Sharia Law). Stala se ateistou a zacala o tom mluvit a psat. Pochopitelne, v muslimskych zemich ji od te chvile hrozi trest smrti za odpadlictvi od islamu.

V roce 2005 Time Magazine zaradil Ayaan Hirsi Ali mezi “THE 100 MOST INFLUENTIAL PEOPLE IN THE WORLD” (http://www.time.com/time/20...). A nyni dokazi, ze nazory nekoho, kdo zna islam takzvane “po-mnoho-let-na-svou kuzi” se vubec nelisi o mych nazoru, ci rekl bych presneji jsou naprosto identicke, PROTOZE JSEM JEJI NAZORY POUZE PREVZAL, nebot jsou v naprostem souladu se vsemi dostupnymi fakty!
04. 11. 2008 | 21:49

Mirek napsal(a):

To L. Stejskal A VSEM OSTATNIM CTENARUM:

DRUHA CAST

Prejdeme k dukazu: https://www.youtube.com/watc...
0.38-1:19

Mluvice o islamu, interviewer se pta:
“Do you think there is something fundamentally violent, antidemocratic?”

Ayaan Hirsi Ali:
[Islam is] “Antidemocratic, antihuman, hostile to women, hostile to gays and particularly hostile to Jews. And it’s the main stream Muslims, the 1.2 billion Muslim individuals who should acknowledge all these things and try and change it. Islam divides human beings into Muslims and non-Muslims. If you are a non-Muslim, you should be talked to become a Muslim or you should be attacked and killed.

Interviewer mluvici o islamu (v cestine):
Myslite si, ze existuje neco nasilneho, nedemokratickeho?

Ayaan Hirsi Ali (v cestine):
[Islam je] “Protidemokraticky, protilidsky, nepratelsky k zenam, nepratelsky k homosexualum a obzvlaste nepratelsky k Zidum. A jsou to muslimove hlavniho [islamskeho] smeru, 1.2 mld muslimu, kteri by meli priznat vsechny tyto veci a zmenit je. Islam deli lidi na muslimy a ne-muslimy. Jestlize jste ne-muslim, tak byste mel byt presvedcen stat se muslimem nebo byste mel byt napaden a zabit.”

Ano pane Stejskale, bud islam nebo smrt pro vsechny ne-muslimy – to je dnesni kredo neuveritelne velke casti muslimu, ne proto, ze je to v Koranu, ale proto, ze je to uci ve skole! [Na Internetu urcite najdete cetne dalsi interview s Ayaan a v nekterych (a hlavne tez pri svych prednaskach na universitach a jinde) se vyjadruje o islamu mnohem negativneji nez ja, a nepouzil jsem techto popisu* jenom proto, ze se domnivam a) ze Vase maznicka by je nesnesla a b) nechtel jsem, aby z toho Vasek dostal UPLNE nekontrolovatelny psotnik, kdyby je nahodou snesla... :)

*Jedna se o popisy zachazeni s zenami a detmi, ktere je myslenkove zalozene na Muhammadove sexualni exploitaci Aishy (jedne z jeho 11-ti nebo 13-ti manzelek), jez zacala, kdyz ji bylo 6 nebo 7. Tyto popisy naznacuji neomylnou podobu se zachazenim s zenami a detmi v nacistickych koncentracnich taborech, a proto jsem povazoval, ze bude lepsi, kdyz zadne detaily nezminim.

Pochopitelne Vaskovo obhajovani islamu me vubec neprekvapuje, protoze vychazi z jeho neochvejne viry, ze Homo sapiens je ve sve podstate dobry. Ano, v tomto ma urcite pravdu. Avsak existuje veliky problem, o kterem jsme si povidali v jednom z predchozich blogu. A jakkoli bych se neohrabane snazil popsat jadro tohoto problem, asi bych jej nepopsal lepe nez nositel Nobelovy ceny Steven Weinberg (coz jsem tez citoval pri drivejsi diskusi): “Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.”

SUMARNE: Filosoficky receno, centralnim problemem islamu (Sharia Law) je propagace a uplatnovani “trestu smrti za mysleni.” A trest smrti za pouhe dospeni k nazoru, ze mozna jine nabozenstvi by Vase smysleni o svete vyjadrovalo lepe nez islam, je nelidsky zrudny trest a nepochybuji, ze s timto mym nazorem souhlasite, protoze JAKYKOLI TREST ZA POUHE MYSLENI je zrudny!!! Vsechno ostatni logicky vyplyva z tohoto a jinych casti Sharia Law. Pochopitelne fakt, ze fasismus zachazi s homosexualnimi jedinci a zenami lepe nez islam (Sharia) je naprosto evidentni, a nepotrebuje diskusi.
04. 11. 2008 | 22:05

pepek napsal(a):

Psal jste že náboženství je nástroj k regulaci lidí, náboženství je především víra v něco, v boha, v duševno. Teď jde o to co potřebujete víc, jestli boha nebo náboženství. Méně vzdělaný člověk potřebuje náboženství které mu dá mantinely jeho chování ve společnosti, proto také náboženství vzniklo a proroci přišli mezi lidi.Více vzdělaný člověk ty mantinely má jaksi v sobě a více potřebuje boha pro hledání svého vlastního já. Bohužel když náboženství které je v rukou představených selže jako v případě některých islámských vůdců (nejen islámských) tak obyčejného člověka který se nachází v materiální tísni je možno lehce ovládnout a zneužít ke svým nekalým účelúm. Nelze ovšem generalizovat, u nás je také vláda korupčníků a zlodějů a neznamená že všichni naši občané jsou korupčníci a zloději. To samé všichni muslimové nejsou teroristi. Ten bod 2 jak jste napsal o radikální výměně vedení by byl potřeba například i u nás. Soužití islámu a západu možné není, je možno však žít vedle sebe a více tolerance a komunikace určitě povede ke vzájemnému sblížení. Pokud ovšem budeme náš životní styl vyvážet "ala USA" tak současný stav potrvá.
04. 11. 2008 | 22:08

Mirek napsal(a):

P.S.:
Pane Stejskale, doufam, ze jsem Vas presvedcil, ze moje popisy islamu (Sharia) prevzate od jednoho z nejuznavanejsich expertu na islam, jsou pravdive a tudiz neurazlive. :)
04. 11. 2008 | 22:15

Mirek napsal(a):

P.S.:
Pane Stejskale, doufam, ze jsem Vas presvedcil, ze moje popisy islamu (Sharia) prevzate od jednoho z nejuznavanejsich expertu na islam, jsou pravdive a tudiz neurazlive. :)

P.P.S.:
Pane Stejskale, pro jednoduche srovnani prakticke nazorove identity –

Mirek:
“Islam je nelidske nabozenstvi namirene proti Zidum, zenam a homosexualum a ve sve podstate horsi nez Hitleruv fasismus.”

Ayaan Hirsi Ali (spickovy expert na islam):
[Islam je] “Protidemokraticky, protilidsky, nepratelsky k zenam, nepratelsky k homosexualum a obzvlaste nepratelsky k Zidum....Islam deli lidi na muslimy a ne-muslimy. Jestlize jste ne-muslim, tak byste mel byt presvedcen stat se muslimem nebo byste mel byt napaden a zabit.”

Doufam, ze nazorova identita je nepochybna... :)
04. 11. 2008 | 22:29

Mirek napsal(a):

To pepek:

Pouze pravdive popisuji soucasnou situaci jak nejlepe umim. Jak ji resit prenechavam zasvecenejsim a moudrejsim...
04. 11. 2008 | 22:36

Mirek napsal(a):

To pepek a VK-Can (04.11.2008 20:48:06):

Ted jsem si uvedomil, ze “pepek” promlouval ne ke mne, ale k VK-Can. :)))))

Samozrejme, s VK-Can (04.11.2008 20:48:06) bezvyhradne souhlasim.
04. 11. 2008 | 22:50

bigjirka napsal(a):

Mirku, censora pravda zjevně uráží.
04. 11. 2008 | 23:12

Mirek napsal(a):

Obavam se, ze bys mohl mit pravdu, Jirko. Nicmene mu dam "benefit of doubt" a pockam, az odpovi. Mozna mi jen nerozumel... :)
04. 11. 2008 | 23:37

studentská vzpomínka napsal(a):

Bydlel jsem před deseti lety při studiu Univerzity Karlovy dva roky na koleji v Praze postupně s dvěmi studenty práv z Iráku a z Afghanistánu.

Také mohu potvrdit, že ač byli velmi inteligentní a mírumilovní muslimové, v podstatě neviděli možnost jak v rámci islámu dosáhnout zrovnoprávnění muslimů a nemuslimů. To by dle nich nebyl islám.
04. 11. 2008 | 23:38

Mirek napsal(a):

VASEK & Mirek:

MIRKU,
TO JSEM TE TEDY ROZCILIL, CO?

Milej Vasku,
Nepovedlo se Ti to (viz predposledni odstavec v 04.11.2008 22:05:35), ackoli jsem si povsiml, ze jsi se snazil jak jen jsi mohl... :))))))

A NEZAPOMEN - KDO LZE TEN KRADE - TAKZE POZOR NA PORTMONKU, AZ SPOLU POJEDEME ZASE VLAKEM DO TATER ;-)

Konecne je mi uple jasny, proc mi vzdycky ostentativne ukazujes Tvou portmonku v leve kapse, a pak si chces pujcit moji portmonku, o ktere tvrdis, ze ji potrebujes “do prave kapsy na vyvazeni kalhot.” :))))))

AZ BUDES BRUCET PO ME USPESNE ZALOBE NA ZAKLADE ZAKONA O HANOBENI RASY, NARODA A PRESVEDCENI, BUDU TI NOSIT POMERANCE, TAKZE DON'T WORRY ;-) ;-) ;-)

Mam radsi mandarinky...

A HLAVNE - DOUFAM, ZE UZ JSI ODEVZDAL MANIFESTACNE HLAS PRO NASEHO KANDIDATA NARODNI FRONTY? ;-)

Moc se netes, protoze s Pepou uz mame perfektni plan (04.11.2008 07:55:23).

BHO zamotame do te site a pohodime ho na pobrezi vhodneho muslimskeho more. Ja budu davat pozor, aby se nevymotal a Pepa jen tak mimochodem prohodi ke kolemjdoucim muslimum: “Podivejte se, jak se tamhleten pan zamotal do ty rybarsky site pri svem pokusu postavit tu z pisku katolicky kostel. A predtim nez se zamotal do ty site, tak me osahaval, asi je homosexual... :)))))))

CHEERS
VASEK

Ciao!
Mirek :)))))
04. 11. 2008 | 23:40

bigjirka napsal(a):

a nejenže je teplej, ale mezi nohama má ***censored***

hele, myslíš, že z něj udělají šaaf? šaaf mám nejradši s hommusem, i když nad českou hořčici není :-)
04. 11. 2008 | 23:50

bigjirka napsal(a):

a vážně - problém je právě v tom, že islám není individuální víra, že je to způsob života společnosti. 1429.
04. 11. 2008 | 23:52

stejskal napsal(a):

Pane Mirku, řekl bych, že si začínám rozumět ;-)

Čili problém není v Koránu (Bibli), islámu (křesťanství), ale řekněme v prováděcích předpisech a dobových aplikacích typu Šaríja, inkvizice, vatikánské koncily, ale i třeba wahábismu.

Čili pokud tvrdíte, že jisté (možná dokonce dnes převládající) formy a projevy islámu JSOU NELIDSKE NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS, pak s Vámi souhlasím. Podobně jako jimi byla v historii např. inkvizice či "přijetí kříže" v boji proti nevěřícím.

Ano, islám má svoje zrůdné formy a v jeho jménu se dějí zvěrstva. O tom jsem ani na moment nepochyboval. Ale když to obrátím, tak si troufím tvrdit, že pravověrný muslim nepotřebuje nutně takováta zvěrstva k naplnění své víry (tedy alespoň znám celou řadu takových, kteří se obejdou i bez krve bezvěrců a necítí se kvůli tomu nijak nábožensky vlažní).

Pan Mirku, islám není ztělesněný ďábel. Řekl bych, že ďábel se projevuje skrze naše úmyslu (jednoho každého z nás), není institucí sama o sobě ;-)

Libor Stejskal
05. 11. 2008 | 00:12

bigjirka napsal(a):

jo, profesore... a jak by se měli spojovat? sexuálně? orálně či análně?
05. 11. 2008 | 00:13

bigjirka napsal(a):

jeden muslim není ďábel. má individuální víru. dva jsou umma. to už ďábel je. blahoslavení, kteří nejsou schopni to pochopit, přestože nás to tu několik vysvětlovalo už několikrát. Pepa, jaryn, já, Mirek, naposledy VK CAN. Je potřeba opravdu grandiózní nechápavosti k ignorování takových argumentů.
05. 11. 2008 | 00:18

studentská vzpomínka napsal(a):

Přes všechny výhrady, které mám k islámu a jeho představitelům, velmi oceňuji pana Ammar Al-Hakima, že dokázal svoje islámské vzdělání spojené s indoktrinací nenávisti transformovat a navázat dialog s nemuslimy.

Držím palce nám, jemu a jeho přátelům z islámských cirkevních kruhů, kteří jsou autorizováni k výkladu koránu, aby dokázali svoji toleranci přenést i do širšího okruhu islámských duchovních a v budoucnu snad i do praktického života miliónů muslimů....
05. 11. 2008 | 00:35

VK-Can napsal(a):

Pro pepek.

Zapomnel jste napsat komu patri Vase reakce, ale domnivam se, ze me.
Pokud je urcena nekomu jinemu, tak prominte.

Myslim, ze mame nekolik styčných bodů, nekde mame nazor trochu rozdilny.

Predevsim se nesmi videt puvodni ucel nabozenstvi k ovladani lidi dnesnima ocima.
V dobe, kdy nabozenstvi vzniklo a nez zacalo byt zneuzivano, melo dobry umysl pomoci lidem k souziti! Jedna se o doby primitivniho spolecenstvi a primitivniho mysleni.

Co se tyka tech mantinelu, je to vlastne totez, co pisi ja. Mantinely jsou k ovladani lidi aby nevybocili z urcenych hranic, jinymi slovy regulace (jiny nazev pro ovladani) lidi.

Osobne myslim, ze k vire neni treba ani nabozenstvi ani Boha. Mohu verit v poctivost, uprimnost, spravedlnost, v jineho cloveka atd. aniz bych k tomu potreboval nabozenstvi ci Boha.

Stejne tak mohu verit v abstraktni pojmy a viry aniz by k tomu bylo treba nabozenstvi ci Boha.
Ovsem respektuji lidi, kteří v Boha věří. Jen si nepreji, aby jejich vira byla sirena jako ta jedine spravna.

Vira je ciste vnitrni zalezitost jednoho cloveka. Pokud nekdo potrebuje ke sve vire prostrednika (biskupa, ajatolaha ci rabbina) mam dojem, ze jeho vira neni tak silna.
To je ovsem skutecne jen muj osobni nazor, ktery rozhodne nevydavam jako jedine spravny.
05. 11. 2008 | 02:18

Pepa Řepa napsal(a):

To Mirek
až budete mluvit s vašimi studenty,zkuste se zeptat jak se vypořádávají s tímto faktem?

Je snadné prohlásit, že vše je důsledkem špatného výkladu či bylo "ztraceno v překladu". Není tomu tak. To neříkám proto, abych tady vyvolával odpor, ale prostě proto, že to neodpovídá skutečnosti.

1. Fiqh, či jak uvádíte Sharia Law je postaven na Koránu nebo Ahadíth. Co není v těchto textech není součástí tohoto tradičního právního systému.Nechci to tady zaplavovat dalšími citacemi. Máte-li Korán najděte si verše, kde je řešen vztah k nevěřícím a konvertitům. Představa, že do Sharia Law bylo zapracováno něco, co není v Koránu nebo Hadísech je bludem.

2. Za čtrnáct století historie se objevilo pouze jedno hnutí, které se snažilo o volnější výklad a to mu'tazillité (tuším, že v 8. století, ale nechci to dohledávat).Zdaleka to nebyl přístup srovnatelný s kritickým evropským osvícenectvím. Mu'tazilla byla na př. první, kdo zavedl náboženskou policii.Nicméně se snažila o volnější, nedoslovný výklad, měla zásluhu na uchování řecké filozofie. Měla respekt k předislámsým civilizacím.Doporučuji seznámit se se skutečností, jak to s nimi dopadlo.

Právě tady hledají znalci příčinu, proč-podle jejich názoru- spáchal islám civilizační sebevraždu, která vyústila v likvidaci a veřejném pálení odborných knih v tehdy muslimské al-Andaluz. Pálení knih zdaleka nebyl výmysl pátera Koniáše. O přístupu k artefaktům předmuslimským civilizací se lze přesvědčit dodnes.Egypt je výjimkou. To, co provádí Talibán dnes se už událo již ve 12.století v Cordobě.

Pokud jde o přístup k filozofii a racionálnímu myšlení je základem súra 5:64
A říkají židé: Boží ruka je spoutána okovy! Nechť jsou jejich ruce spoutány okovy a nechť jsou prokleti, za to co říkají.
Konec citace.
Myšleno je poznání odvozené od rozumu křesťanská i judaistická představa racionálního a poznatelného vesmíru.

3. Kde je tedy klíč, kde je základ? V Sharia Law? Ta je jenom tradičním odvozením textů. V zavržení mu¨tázilly? To byla v historii islámu episoda.

Ne, základ je jinde. Zatímco je Bible soubor textů psaných různými autory (snad i 80) inspirovasných Bohem je Korán přímé slovo Alláha seslané skrze Džibríla, negamotnému Muhammadovi, který je pouze rasúlem, poslem.

Nemůžete tedy přímé slovo Alláhovo volně vykládat, nota bene zpochybňovat!!!

To je naprostý základ na kterém se shodují nejen všechny čtyři směry sunnitského světa ale i šíité.
Pokud to uděláte, přestáváte být muslimem a odpadlictví se trestá smrtí. Viz fatwa nad Salmonem Rushdiem.

4. Jak vyskočit z této Catch XXII, která trvá čtrnáct století nevím. Možná si s tím lámou racionálněji uvažující muslimové jako pan al-Hakim. Ano zaplaťpánbůh za ně.

Otázkou je, zde se jedná o naprosto marginální názor nebo současný trend. Islám nemá sice vertikální strukturu, ale v otázce věrouky, a někde nejen věrouky, rozhodují ulamá.Obávám se, že třeba učenci z al-Azhar hýbou s muslimským světem mnohem více, než al-Hakim nebo Salmon Rushdie.

Doporučoval bych všem, nejdříve se přečíst Korán a Hadísy. Ty se velice těžko shánějí, jen Bucháriho je několik knih vy daných Cambridge Press.Má však vyjít český překlad části této tradice, kterou připravuje český muslim p. Pelikán.

5.Konzumace alkoholu některými muslimy mě nepřekvapuje. Na můj údiv mě sdělovali, že tam , kde nasávají se Alláh nedívá, protože to není dům islámu.

6.Existuje teorie, podle které bude evropský Islám jiný a stane se příkladem pro ostatní svět. Kolik set let to bude trvat a zvláště o co se tato teorie opírá se nikde nedozvíte.
Hezký den
05. 11. 2008 | 08:09

pepek napsal(a):

Pro VK-can omlouvam se svou reakci ale byla určena doopravdy vám. Máme dost společných názorů, máte pravdu, já jsem asi více věřící v sílu myšlenky. Já slovo Bůh také nerad používám, je zprofanované a ve jménu boha bylo učiněno mnoho zla. Ale věřit v upřímnost, spravedlnost a slušnost dle mého názoru nestačí. Já osobně věřím v převtělování a nesmrtelnost duše a to je důvod proč tady jsme. Tou slušností upřímností si vylepšujeme svoji karmu abychom se v příštích životech měli lépe a nemuseli se už znova narodit. Nejblíže je mi Budhismus což jste asi poznal, ale nemodlím se a do kostela nechodím. K tomuto názoru jsem dospěl po různých životních situacích a též četbou knih, ne však pouze náboženských. Ale odbočili jsme od tématu. Náboženství je tady pro obyčejné lidi pro které je pochopení problematiky okolo karmy a převtělování složité. Proto přišli na svět proroci aby lidem "nabídli zjednodušené východisko- když budeš hodný, půjdeš do nebe". Proto také ve vyspělých zemích kde jsou lidé materiálně zabezpečeni náboženství v této primitivní podobě přestává fungovat a lidé hledají něco víc. Hmotné statky je štastnými neudělají. Osobně si myslím že upřímná víra v jakéhokoli boha je lepší než víra v peníze která vládne v naší západní demokratické společnosti. Proto jsem psal že jsem se v muslimských zemích cítil lépe než u nás na západě, lidé byli skromní, netoužili tak zjevně po majetku jako u nás a hlavně byli klidní a vyrovnaní. To jim dává právě ta víra v boha. Bohužel na světě je ještě mnoho zla a zlých vůdců, jak náboženských tak politických a je velice těžké v dnešní době věřit v dobro.
05. 11. 2008 | 08:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Peop Řepo,

dovolte dvě poznámky:

Napsal jste: učenci z al-Azhar hýbou s muslimským světem mnohem více, než al-Hakim nebo Salmon Rushdie.

Naprostý souhlas. Dokud (pokud)se to nezmění, máme (euroatlantická civilizace) obrovský problém a musíme počítat s nejhoršími variantami.

Napsal jste: Existuje teorie, podle které bude evropský Islám jiný a stane se příkladem pro ostatní svět. Kolik set let to bude trvat a zvláště o co se tato teorie opírá se nikde nedozvíte.

Naprostý souhlas. Stejně jako se nikdy nedozvíte, kdy se v české společnosti natrvalo a nevykořenitelně usídlí demokracie a z ní vyplývající způsob myšlení. A přesto stojí za to o to usilovat. Jiná cesta není. Respektive je, ale vede do pekel.

Libor Stejskal
05. 11. 2008 | 10:18

clock_gene napsal(a):

VH: Díky za odpověď. Pokud etika vyplývá primárně z desatera a Nového Zákona, pak by tedy civilizace mimo křesťanský okruh musela být neetická. To si nemyslím. Určitě by se dali najít i náboženství, které jsou eticky "pokročilejší" než křesťanství/judaismus, třeba džinisté: nekrást, nelhat, nezabít nic živého - o dost pokročilejší, než desatero, kde první 4 přikázání jsou zcela nesmyslné. Milovat i své nepřátele nemůže prakticky nikdo. Zlaté pravidlo bylo součástí mnohých náboženství dávno před Ježíšem. Naopak se v bibli vyskytuje stejnou měrou spousta nechutných "prikázání" (nenecháš čarodějnici žít; absurdní zaujatost proti homosexuálnímu pohlavnímu styku; popisy genocidy nevyvolených národů,..), které v historii evropské civilizace přinesly mnoho utrpení.
Myslím, že opravdové pokroky v lidkém myšlení proběhly vždy spíše navzdory náboženství (renesance, osvícenství).
05. 11. 2008 | 10:47

clock_gene napsal(a):

Omlouvám se za pravopis. Ještě dotaz na kohokoliv - je pravda, že oficiální stanovisko katolické církve je, že spása se vztahuje i na muslimy? To zní silně nepravděpodobně.
05. 11. 2008 | 10:53

Pocestny napsal(a):

Tak popojedem, pánové.

Z výše vypsaného, pokud nebudeme zrácet čas polemikou o tom samotném, vyplývá, že naše stance je jednoduchá

- jednak vytlačovat islám tam, kde se zjevně dopouští extrémně zvířecí formy vlády, z tohoto pohledu jsme v Afghánu velmi správně zbraní, ne jen slovem a penězi
- jednak podporovat kohokoliv, kdo i když nemůže ovlivnit ty, kteří jsou stále uvězněni ve svém dogmatu, ale hlavně nám pomůže zvládnout ty místní, kteří nemají alternativu k odpadnutí od víry, pokud chtějí nebýt vazaly své relígie.

Myslím, že je nejvyšší čas revidovat principy, na jakých poskytujeme přístřeší, začít z toho pekla tahat ty, kteří stojí za ochranu a naopak do něj nemilosrdně vrátit všechny, kdo ho přišli šířit mezi nás.

Z výše napsaného také vyplývá, že zatím jedinou funkční metodou byla u muslimů sekularizace.

Kromě té turecké, která měla akcent nacionální, tu máme jen režimy produkované jako výpotky soudobých totalit - Syrie, Irák, Benghází , Tunis, Pakistán a postsovětské státy.

Jsou tu prostě dvě viditelné formy existence státu, ta částečně nezávislá a pak ta přímo religiosní jako v Iránu a v Saudii.

Přitom si myslím, že principielně není vyloučeno, že Irán by se za jistých okolností mohl odvrátit armádou od církve, protože přeci jen Irán je v tom ekonomickém středověku celkem vyjimkou a armáda má své zájmy, které se nemusí shodovat s těmi "svatými". Irán je stát s vyvinutým erárem, se spstou lidí, které stabilita živí daleko více než víra, takže zde bych si dokázal časem přestavit změnu.

Evil is elsewhere.

Bush zřejmě podlehl vizi, že klíčem k Rijádu je Baghdád. Nene, je to naopak.

Saudská Arábie hraje už leta mistrnou roli. Ti z princátek, kteří přestavují posloupnost moci hrají se západem golf, ti ostatní financují wahhabity a iju svoloč vezdejší. Oni mistrně využívají faktu, že hranicí chudoby je gramotnost, buď se lidé přes ní dostanou, nebo je svedeme pologramotností k víře v extrém. Až dosuneme do madrás tolik lidí, opravdových učitelů, jako tam dosunuli oni kazatelů nenávisti, budeme mít šanci.

Je to jako s Husem - hledejme Jendy a stavme jim jejich kaple bethlehemské.

Ne Pepo, ten nápad s kostely nebyl dobrý, mohl bych vás rychle vytlačit z trhu kapitalizací úvěru na mešity v Evropě. Myslím, e bych žil déle a vydělal více.
05. 11. 2008 | 11:42

Pepa Řepa napsal(a):

To clock gene
je pravda, že oficiální stanovisko katolické církve je, že spása se vztahuje i na muslimy?

Proč ne? Všechna tři monoteistická nábožemství směřují k jednomu Bohu. Myslím, že současná katolická církev je v této otázce nejtolerantnější.Na druhou stranu jsou rozdíly ve věrouce takové, že unitářskou věrouku nikdy nevytvoříte.

Kdosi na jiné diskusi napsal geniální zkratku.
Islám znamená bezvýhradně se podřídit.
Křesťanství znamená rozhodnout se.
Jak jednou větou charakterizovat judaismus nevím.

A o tom to vlastně je. O možnosti osobní volby. O svobodě jednotlivce. A o tom, že v určitém momentě o možnost volby nevyhnutelně přijdete. Buď se oddáte nebo se stanete dhimmím.
Víc už k tomu nemám, musel bych se opakovat.
05. 11. 2008 | 12:24

buldatra napsal(a):

Dobrý den pane VK-Can,

nerad vytrhávám věci ze souvislostí a doufám, že se tak neděje ani nyní. Napsal jste, dle mého soudu, slova zásadní. Slova, která samozřejmě patří k této diskuzi o dvou způsobech víry:

Vira je ciste vnitrni zalezitost jednoho cloveka. Pokud nekdo potrebuje ke sve vire prostrednika (biskupa, ajatolaha ci rabbina) mam dojem, ze jeho vira neni tak silna.

Nuže, tato Vaše slova zcela korespondují s tím, co považuji za pravdivé. Doplním snad jen, že víra je stav mysli. A mysl je svobodná a bez hranic. Církve se snaží tuto svobodu svázat. Ajsou v tom úspěšné, neboť mají tisíciletou praxi a motivaci.
Jednou se snad stane, že tuto skutečnost pochopí každý. Pak přestane existovat důvod k expanzi jakéhokoliv náboženství. jakékoliv náboženské ideologie. Nebude důvod šířit ideologii za každou cenu.
Jen někteří zaměstnanci některých bohazpracovatelských institucí přijdou o místo.
Islám je názornou ukázkou pro každého, kdo by chtěl vědět, jak vypadalo křesťanství před několika staletími. Za jakou cenu a jak se šířilo.
Islám je pro muslimy normální stav, pro nás je to výprava do středověku. Proč se ale vracet? Proč někomu dovolit, aby se o to jen pokoušel? Proč by nás měl někdo brzdit?

Duchovní vývoj je cesta vpřed. A na jejím konci je snad nějaká vyšší kvalita a poznání ( proto existuje víra ). Myslím si, že ta kvalita podobá se něčemu nekonečnému, tak nekonečnému, jak nekonečná jen může být svoboda.
05. 11. 2008 | 12:26

vaclavhorejsi napsal(a):

Pocestny:

Je to neuveritelne, ale s vasimi prispevky pod timto clankem 100% souhlasim, zvlaste s tim poslednim. Jste to opravdu Vy? ;-)
************************************

clock_gene:

Stanovisko katolicke cirkve ke spase muslimu jsem v clanku ocitoval z katechismu. Je znamo, ze Jan Pavel II se v tom ekumenickem dialogu hodne angazoval, podobne cini Halik, ale i spousta jinych (to jen u nas je to povazovano za nejakou uchylku...).
Jinak - mate jiste pravdu, ze krestanska etika je podobna jako etika nekterych jinych nabozenstvi a filosofii. Ja jsem uvadel Desatero a Novy zakon jen s ohledem na nase tradice.
Zcela souhlasim, ze osvicenstvi a renesance byla dulezita humanisticka hnuti, ktera se snazila o napravu pokleslych forem krestanstvi.
Je ovsem pravda, ze i tato humanisticka hnuti byla provazena extremy a zvrhlostmi (revolucni teror ve Francii).
SAMOZREJME se neodkazuji na celou Bibli - ve Starem zakone se najde spousta hroznych veci; proto mame Novy zakon, kde skoro nic takoveho nenajdete (krom par mist, ktera se pri zle vuli daji vykladat jako ospravedlnovani nasili).
Jiste si nemyslim, ze krestanstvi je jedine "pozitivni" nabozenstvi resp. moralni system - v nasi kulture je ovsem zakorenene a jsem presvedcen, ze je potreba se ho (v nejake "rozumne" forme) drzet.
Jsem presvedcen, ze bez takovehoho "rozumneho" (tolerantniho, humanistickeho) nabozenstvi ztraci spolecnost zakladni oporu, pocit smyslu existence, a to vede ke spatnym koncum (misto nabozenstvi zaujme nejaka jina ideologie, vetsinou zla).

..
05. 11. 2008 | 12:26

Jejda napsal(a):

Ad Pocestný
Co se týče Íránu doporučuji nejen Vám zajímavé stránky íranské opozice, hlásící se k odkazu předislámské Persie
http://svobodaproiran.blogs...
05. 11. 2008 | 12:58

vaclavhorejsi napsal(a):

NEKOLIK ZAVERECNYCH DISKUSNICH POZNAMEK.

Diskuse pod timto clankem me prekvapila - v nekterych pripadech pozitivne (Pocestny), v jinych pripadech mene...

Chtel bych jen zopakovat, ze v tom clanku jsem proste pochvalil T.Halika za jeho ekumenicke snahy a vyjadril jsem nazor, ze je potreba maximalne podporovat umirnene trendy v islamu, a naopak nenahravat hloupym radikalismem "boje s terorem" prave tem extremistum.
Myslim, ze naprosta vetsina muslimu, zvlaste v tech pokrocilejsich zemich, ma prirozenou tendenci zit normalni zivot tak jako my a brat i to nabozenstvi vice mene vlazne.
Rozhodne nejsem zadnym obhajcem muslimskeho prava sarija, teokratickych systemu vlady, nebo prehnaneho multikulturalismu. Souhlasim s nazorem, ze ty extremni formy jsou zcela srovnatelne s nacismem a podobnymi totalitnimi ideologiemi a jejicj projevy skutecne obludne.
Je jasne, ze ti, kteri se do Evropy stehuji (vetsinou jako "zvana" pracovni sila), musi byt pripraveni respektovat zdejsi mravy, zakony a zvyklosti.
Na druhe strane bychom asi popreli nase zakladni hodnoty, kdybychom jim branili praktikovat jejich nabozenstvi (chodit do mesity, mit zahalene vlasy) - prave tak, jako tak necinime u jinych nabozenstvi (kostely, synagogy, jarmulky, krizky).
jakekoli projevy extremismu a fanatismu musi byt nekompromisne stihany...

Musim priznat, ze bych byl mnohem radeji, kdyby islam nebyl tak rozsireny, resp. kdyby ani nevzniknul a misto nej vladlo v onech oblastech krestanstvi - ale co se da delat - ted jde o to, aby se zabranilo konfliktu; verim, ze se vzrustajici civilizacni urovni a blahobytem se s islamem stane totez, co se jiz pred delsi dobou stalo s krestanstvim - ztrati svuj dominantni mocensky vliv v espolecnosti, ktera se bude spontanne sekularizovat (i pod vlivem prikladu Zapadu - pokud ovsem nas priklad nebude prilis moralne odporny...).

Jeste bych poznamenal, ze ten tajemny Dzibril, o kterem mluvi opakovane Pepa Repa, je samozrejme biblicky archandel Gabriel...
(mimochodem, celou angelologii povazuji za nesmysl a balast, ktery v "rozumnem" krestanstvi nema co delat, ackoli treba katolicky katechismus o tom pojednava zcela vazne).

A jeste bych poznamenal, ze mnohe akce "Zapadu" (hlavne USA) byly skutecne stupidni a vysoce kontraproduktivni - ackoli je to je mozna cynicke, k potlaceni tech nejhorsich forem islamu se asi nejvic osvedcili ruzni diktarori a armada (Ataturk, sovetsti komuniste ve Stredni Asii, nedemokraticke rezimy v Alzirsku, Egypte, atd).

Naivni snahy o predcasne sireni demokracie vedou k podpore ruznych fanatickych "mudzahidu" (Alzirsko, Afghanistan, Irak).

Je zvlastni, ze Americane nedokazali tlacit na Saudy, aby opustili ten jejich wahabismus; mozna se o to ani nepokouseli - mam podezreni, ze tem evangelikalum je myslenka nejake teokracie docela sympaticka...

..
05. 11. 2008 | 13:02

Jejda napsal(a):

Pokusil jsem se najít společné charakteristiky totalit opřených o ideologii, tak Vám je předkládám:
1. Ideologie, která je předkládána jako smysl existence.
2. Hodnota jedince je určena tím, jak je schopen podpořit ideologii, jeho soukromý život není ceněn. Jedinec je výrazně hodnocen privilegovanými ideology.
3. Ideologie je nekritizovatelná, odpadlictví se trestá.
4. Privilegovaná vrstva vykladačů ideologie, mající výrazný prospěch na úkor druhých. Privilegované postavení odvozují od služby ideologii.
5. Vytváření posvátných symbolů a rituálů. Účast na nich je kontrolou podřízení se ideologii.
6. Hlásání práva na podmanění nezastánců ideologie.
05. 11. 2008 | 13:06

stejskal napsal(a):

Pane Pocestný,

mohu ten Váš poslední text někde podepsat? ;-)

Pane profesore,

pamatujete na tu mojí spornou poznámku "o precizních úvahách", jež vzbudila tolik uštěpačných reakcí ;-) Jestli ono nakonec není lepší nechat lidi mluvit, třeba z nich něco nečekaného vypadne ;-)

Libor Stejskal
05. 11. 2008 | 14:23

No... napsal(a):

Pokud budu aplikovat metodu "předběžné opatrnosti" a to stejně,jako muslimská země, tak nejdříve vyhladím židy, pak křesťany, pak PRAVOVĚRNÉ....A PAK ZBYTEK SVĚTA NEVĚŘÍCÍCH. Pokud Vám TOHLE připadá jako inteligentní a lidské učení, tak v tom případě si zajděte do Treblinky,Osvětimi,Dachau na ozdravný pobyt.Protože TAM to bylo také hodno lidského obdivu k lidskosti.....(ne?)přeji dobrý den
05. 11. 2008 | 14:33

buldatra napsal(a):

To Libor Stejskal:

Vždy je třeba nechat myšlenky plynout. A ony, jak plynou, vyvíjejí se. A tříbí. To je na myšlenkách to nejhezčí.
Vývoj a tříbení vyžaduje kromě jiného i čas.
I já se tak mohu pod onen poslední text pana Pocestneho podepsat.
Přizvukování mi není vlastní, ale pro tentokrát činím výjimku.
05. 11. 2008 | 14:44

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

ano...
Jak uz jsem rekl - nikdy bych neveril... Ale konecne - Savel vs. Pavel ;-)

..
05. 11. 2008 | 15:40

Čochtan napsal(a):

Muslimové a křesťané všech zemí, oddělte se!
Šup šup, každý do své postýlky !
Křesťané ve svých zemích a muslimové také ve svých.
Jen tak mohou křesťané žít jakž takž bezpečně. My křesťani se nebudeme stěhovat (nastálo) do Riadu a ani do Ammánu, a vy muslimové nebudete stavět mešity v našich městech.

My jsme si už svůj vývoj prodělali a až vy muslimové budete tak daleko jako my pak si můžeme povídat dál.

Komu se to nelíbí, ať si vzpomene na Atu. Takový milý hoch to byl, studoval elektroniku v Hamburgu, s kolegy chlastal, s Němkama šukal, sousedy zdravil, prostě moderní příkladný mladý muž.
Jenže on byl muslim a najednou BÁC !
05. 11. 2008 | 16:25

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa:

Alcatraz je ted neco jako museum (http://www.alcatraztickets.com). Napr. se tam chodi s detma na exkurze ukazat jim, v jakem prostredi skonci, kdyz se nebudou chtit ucit! :) Velice vychovne... :)

Nejblizsi vezeni je v sheriffove budove downtown – t.j. mam to asi 12 mil od baraku... :)
05. 11. 2008 | 17:01

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa a VSEM OSTATNIM CTENARUM:

Souhlasim BEZ VYJIMKY s 05.11.2008 08:09:33 :)

Samozrejme, ze naprosto vsechno v Sharia je z Koranu a ze z praktickeho hlediska islam = Sharia = Koran. [Pro mene zasvecene ctenare (Pepa bezpochybne toto vi) – Sharia je zpusob zivota a zakonodarstvi zalozene na DOSLOVNEM vykladu Koranu. Jinymi slovy: Sharia = Koran verbatim. SUMARNE (k odstraneni mozne zbyvajici semanticke ambiguity): Koran je KNIHA; Sharia je ZPUSOB ZIVOTA a zakonodarstvi; Islam je NABOZENSTVI zalozene na Koranu, podobne jako krestanstvi je zalozeno na Bibli.]

Avsak, Pepo, jak je zrejme, v jedne chvili Vasek zacal panu Stejskalovi kroutit ruku za zady a nutit ho, aby me smazal, ‘pokud-mozno-zablokoval-moje-IP-abych-uz-vubec-nemohl-psat’ a ihned zahajil soudni stihani proti mne. :)))))) Pan Stejskal se rozhodl – mozna aby nahodou Vasek a) nezacal trucovat a b) neprestal prispivat :)))))) – jiti diplomatickou ‘stredni cestou’ a v dusledku nepravdepodobne (nikoli vsak nemozne) semanticke ambiguity povazovat moje psani jako ‘mozny naznak nabozenskeho racismu’ (t.j. pouze abstraktni utok proti proti Koranu), nicmene pravdu nemazat. :) Cituji:

“Větu ISLAM JE NELIDSKE NABOZENSTVI NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS považuji za urážlivou a především nepravdivou, ale nebudu ji mazat, protože se domnívám, že se jedná o legitimní téma do diskuse. Čili z mého osobního pohledu je tato věta nepřípustná, z pohledu administrátora proti ní nebudu zasáhovat.”

A abych umoznil panu Stejskalovi “100%-ne si zachovat tvar” :)))))), tak jsem pokracoval v “semanticke diskusi” a napsal presne to, co jsem napsal. :) Nepochybne, pan Stejskal mi porozumel velice dobre:

“Pane Mirku, řekl bych, že si začínám rozumět ;-)
Čili problém není v Koránu (Bibli), islámu (křesťanství), ale řekněme v prováděcích předpisech a dobových aplikacích typu Šaríja, inkvizice, vatikánské koncily, ale i třeba wahábismu.
Čili pokud tvrdíte, že jisté (možná dokonce dnes převládající) formy a projevy islámu JSOU NELIDSKE NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS, pak s Vámi souhlasím. Podobně jako jimi byla v historii např. inkvizice či "přijetí kříže" v boji proti nevěřícím.”

Je zcela jasne, ze pan Stejskal (na rozdil od Vaska) vnima spravne faktografii cele situace, protoze jinak by moji sumarizaci islamu naprosto urcite vymazal!!! :) Jinymi slovy, pan Stejskal balancujice na horkem lane mezi pravdou a Vaskem to nema lehke a je nutno vysoce ocenit jeho elegantni a diplomaticky pristup... :)))))))

Trochu vazneji, cely tento “islamsky problem” je vyznamne zhorsovan faktem, ze v muslimskych skolach, ano, i v tzv. “moderate muslim countries” je do deti vtloukana nenavist ke vsemu nemuslimskemu, na urovni, ktera “goes well beyond The Qur’an.” Ve skolach totiz deti uci, ze to, co Koran popisuje (jak je sumarizovano ve vyse uvedenem citatu islamskeho ucence Ayaan Hirsi Ali): “ISLAM DIVIDES HUMAN BEINGS INTO MUSLIMS AND NON-MUSLIMS. IF YOU ARE A NON-MUSLIM, YOU SHOULD BE TOLD TO BECOME A MUSLIM OR YOU SHOULD BE ATTACKED AND KILLED,” proste nestaci. Jednoduse je uci (aby nahodou nedoslo k nejakemu omylu, a nejaky trochu pomateny muslim se nesnazil presvedcovat krestana, aby prijal muslimskou viru), ze nemuslimove (a predevsim ZIDI) MUSI BYT VYVRAZDENI!!!

Pochopitelne, toto neni pouze nejdulezitejsi entita v muslimskych skolach ci v hlave iranskeho prezidenta (http://www.cnn.com/2005/WOR...). Toto je v hlavach vsech “opravdu presvedcenych muslimu”, protoze to do nich bylo vtloukano od narozeni!!! Pochopitelne nevim, kolik presne techto “skalnich fanousku islamu” je, ale vim, ze je jich hodne. Mozna 1.2 miliardy...

A toto je nejvetsi problem, ktery si mnozi evropsti vudci a statnici vubec neuvedomuji! Priznam bez muceni, predtim nez jsem zacal ucit tady na universite a stykat se s muslimskymi studenty, jsem o “jejich skolni vyuce nenavisti a vyhlazeni vseho nemuslimskeho a predevsim zidovskeho” nemel nejmensi potuchy! A kdyz jsem si uvedomil vyznam teto skutecnosti pro lidstvo, zacal mi behat mraz po zadech. A beha mi dodnes...

Je trochu smutne, ze muj nejlepsi cesky kamarad Vasek mozna v koutku duse opravdy povazuje moje “nazyvani lopaty lopatou” jako (cituji) “hanobeni rasy, naroda a presvedceni.” (I kdyz to v uvedem kontextu myslel laskovne.) Nicmene muj nazor je, ze zavirat se do trezoru pred pravdou nikdy neni nejlepsi myslenkou.
05. 11. 2008 | 17:02

Mirek napsal(a):

To Krestan AZ (04.11.2008 10:13:17)

Dekuji za rozpoznani me patologicke pravdomluvnosti. :) Duvod teto patologie je trivialni – nikdy jsem nemel nejlepsi pamet... :)

Kdybych mel tak vynikajici pamet jako ma napriklad Vasek, tak bych asi lhal jak kdyz tiskne! :)))))

To Antiislamista (04.11.2008 01:22:40)

Samozrejme mate pravdu, a proto je tak dulezite o tom mluvit, ABY O TOM KAZDY VEDEL! :) Ve sve filosoficke podstate, zrudnost islamu spociva hlavne v tom, ze

a) dela “myslenkoveho otroka” z kazdeho muslima, otroka, ktery ve zbytku sveho zivota muze vyklouznout z okovu islamu POUZE za cenu sveho zivota: apostase = rozsudek smrti.

b) hlasa nenavist ke vsemu nemuslimskemu (viz muj citat Ayaan Hirsi Ali v odpovedi Pepovi Repovi 05.11.2008 17:02:59).

Musime jen doufat, ze se nejak najde dostatek islamskych ucencu, kteri se pokusi zmenit tento “trend nenavisti”, puvodne mozna rozjety nekolika extremisty, avsak v poslednich trech desetiletich prevzaty vetsinou imamu, ayatollahu a ostatnich lidru islamskeho sveta. Jakoby to vsechno zacalo v roce 1979, kdy ayatollah Ruhollah Khomeini posunul Iran o 300 let nazpatek....a pak zbytek islamskeho sveta (ktery se predtim zvolna “sunul kupredu”) jakoby “zacal kopirovat,” zmenil smer a zacal se sunout nazpatek. Je to velice smutne...
05. 11. 2008 | 17:10

bigjirka napsal(a):

Ano, šáh Réza Páhlaví byl tak trochu diktátor a tudíž modernista, jak jsme si řekli o islámském světě. Palestinci vysílají pohádky pro nejmenší o zabíjení židů (něco jako Hele a Jů), natočené snad za prachy EU. ano Mirku, to je ono, šaríja řídí život ummy, náboženského společenství, totalitní samosvorný nábožensko-edukativně sociální celek. s křesťanskou civilizací je to kompatibilní tak, jako Vetřelec ze stejnojmenného filmu.
05. 11. 2008 | 18:04

Pepa Řepa napsal(a):

To Mirek
zachovejte klid, Vaše příspěvky jsou přínosem. Občas mám také chuť´ to zamáznout.Pak si říkám, přesně to by se jim hodilo.Spostu jalových frází se ukáže buď jako naprostá neznalost nebo cílený, ač politicky korektní blud.

U vás oceňuji nadhled a smysl pro humor.

Máte pravdu pokud jde o vydatnou nenávistnou masáž od dětských let. Na internetu toho běhá dost od protižidovských večerníčků po recitovanou nenávist šestiletých dívenek. To ale nepovažuju za příliš velký argument. Myslím, že bych mohl citovat celou řadu veršů z Koránu naprosto zřetelně porušujících paragraf 138.
Dost by mne zajímalo, které citáty z Bible jsou s tím srovnatelné.

Snad bojovník Jozue v SZ(?), tam je to ovšem limitováno obsazením zaslíbené země, tam se to vzájemně mastí hlava nehlava. Nejsem si také jist, že by v Bibli byly pasáže, které by se daly vykládat cíleně proti nějakému etniku ještě po 2000 (NZ), či 3500 (SZ) letech?

Budu pánům vděčen, pokud mi připomenou, které pasáže mají na mysli.Nejsem si jist, že by se v Bibli hovořilo o synech Ismaele jako o opicích a vepřech, tak jako se mluví o Židech v Koránu.
Pokud tomu tak je, budu rád poučen.
05. 11. 2008 | 18:06

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa:

Dekuji, ze si uvedomuje, ze se neberu prilis vazne a pouze se snazim trochu pobavit ctenare pravdou. :) Samozrejme jako vzdy – 05.11.2008 18:06:42 je 100%-ni pravdou. :) I kdyz mozna muj “nadhled” by se obcas dal presneji popsat jako “podhled do podvedomi urcitych autoru”... :)))))))
05. 11. 2008 | 18:30

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirku,

tvoji vetu:

"ISLAM JE NELIDSKE NABOZENSTVI NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS"
skutecne a bez laskovani povazuji JEDNOZNACNE za "Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení" - viz:

http://business.center.cz/b...
****************************************
Trestní zákon

Část druhá
Zvláštní část
Hlava pátá: Trestné činy hrubě narušující občanské soužití

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

§ 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení

(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo
b) skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami.

§ 198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně činnosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist.
************************************

Nevim jak v USA, ale tady v Evrope je to tak...

Samozrejme, neco jineho by bylo, kdybys to rekl o extremnich formach onoho nabozenstvi, ale ty jsi to rekl vseobecne o islamu jako takovem. To je jasne poruseni zakona, je mi lito...
Uplne stejne bych odsoudil, kdyby to nekdo rekl treba o judaismu (treba nejaky Palestinec, kteremu zabili rodinu a buldozer znicil dum...), nebo o krestanstvi (viz dlouholety krestansky antisemitismus, velmi nevstricny vztah k homosexualum).

..
05. 11. 2008 | 18:31

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší, já jsem docela rád, že vyhrál Obama. Chci vám poblahopřát.
Po tom, co předvedla ODS je pravděpodobné, že ČSSD vyhraje i velké volby. Pokud se ovšem kluci nepostřílejí navzájem nebo nesnědí samou láskou s chovanci Vojty Filipa.

Jsem moc zvědav, jakou serii článků vyplivnete potom. Vše bude podle vašich představ, vaši kluci budou u vesla. O čem budete psát?

Obama zajisté přestane dělat velmocenskou politiku, už nebude celosvětový četník. Stáhne se z Iráku, mudžahedínům se splní dávný sen. Budou v míru pokuřovat z vodních dýmek a obdělávat pole. Saudská Arábie bude uchvácena politikou multi-kulti, wahhábisté budou prodávat Bibli. Talibán si dá do znaku makovou panenku a dá se ma chov ošípaných. Koule v Brdech bude sloužit jako hvězdárna.Šéf Hammásu Nasralláh se bude kejvat u Západní zdi.Po vzoru USA odzbrojí všechny státy. Irán zjistí, že hledaný dvanáctý imám byl Réza Páhlaví. Rus nám dá z lásky plyn za řepku olejku, benzin bude za bůra. Všichni se vezmeme za ruce a tak nějak bezpohlavně se spojíme jak pionýři v Artěku.Nastane ráj na zemi.

Docela se na vaše články, i na články celé řady bloggerů těším. Už nebudete psán ONI to vedou tak a tak, ale MY to vedeme.
05. 11. 2008 | 18:34

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší
neříkejte, že nejste stínový ministr vnitra.

Udělejte mně tu laskavost, až mě pošlete bručet, já bych rád do jedné cely s Čochtanem, Bigjirkou a Mirkem.
Takové malé mezinárodní multi-kulti Berkat.A prosím Vás, buďte od té dobroty, zasa´dte se o to, ať nám bachaře nedělá Stejskal nebo Pocestný.To raději eklektrické křeslo.

Přece si nedáte rozvracet česko-muslimskou socialistickou džamahírii.
Škoda, že už musím končit.
05. 11. 2008 | 18:43

Mirek napsal(a):

Vasku,

Omlouvam se, ale Tvoje obvinovani USA z podpory “Sharia zpusobu” zivota se zda trochu za vlasy pritazene: “A jeste bych poznamenal, ze mnohe akce "Zapadu" (hlavne USA) byly skutecne stupidni a vysoce kontraproduktivni - ackoli je to je mozna cynicke, k potlaceni tech nejhorsich forem islamu se asi nejvic osvedcili ruzni diktarori a armada (Ataturk, sovetsti komuniste ve Stredni Asii, nedemokraticke rezimy v Alzirsku, Egypte, atd).” (05.11.2008 13:02:51)

Samozrejme “vysoce kontraproduktivni” v danem kontextu a prenesem slova smyslu nepochybne znamena “podporujici konzervativni Sharia-zpusob zivota.”

Prosim, mohl bys mne a ctenarum objasnit jake “akce Zapadu (hlavne USA)” podporily konzervativni Sharia-zpusob zivota? I am lost! Vzdyt Koran, islam a Sharia tady byly DAVNO predtim nez USA!!!

Jak vis, vzdycky jsem se snazil Tvuj “nevyvazeny kriticky pohled na USA” (ktery je jednim ze zakladnich rysu antiamerikanismu) snizovat v ocich ctenaru, a delat si z toho tak trochu legraci. Pokusim se o to ve vyse uvedenem kontextu znova: “Myslis, ze jeden z americkych prezidentu mozna napsal Koran?” :)

Cheers!
Mirek
05. 11. 2008 | 18:51

Pepa Řepa napsal(a):

K rukám budoucího ministra vnitra, Václava Hořejšího podávám tento podnět:

Navrhuji, aby Muhammad ibn Hašim, narozený r. 570 v Mekce, bytem Mekkánská 2, byl odsouzen podle paragrafu 198 písmene H, odstavce a i b ke třem letům odnětí svobody za hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení.

Uvedeného činu se dopustil r.612 v Mekce v domě paní Chadídži, za přítomnosti svědků Abu Bakra a Waraqy těmito slovy:

Na adresu Židů:
Zajisté znali jste ty mezi sebou, když sobotu znesvětili a jimž jste řekli: Buďte opicemi opovrženými! Ti. které Bůh proklel a na něž se rozhnšval a z nichž učinil opice a vepře.
Nechť jsou jejich ruce spoutány okovy a nechť jsou prokleti za to, co říkají.

Dále na adresu křesťanů a občanů odlišného vyznání:
Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vyhnali vás, vždyť svádění od víry je horší než zabití.

Těmito slovy nejen že ohrozil občanské soužití, ale i veřejně hanobil národ, etnickou skupinu,rasu i vyznání.

Nepochybně se uvedeného skutku dopustil podle paragrafu 198 odstavce 2 nejméně se dvěma osobami.
05. 11. 2008 | 19:41

VK-Can napsal(a):

Pro pepek.

V co verite by melo byt a doufam, ze je, jen Vase zalezitost.
Osobne si myslim, ze clovek ma predevsim verit sam v sebe, coz mu pomuze prekonat mnoha uskali a problemy zivota.

Bez viry sama v sebe se clovek muze casto uchylit k lehcimu ci snadnejsimu reseni, ktere jen malokdy byva to spravne.

Co se tyce Buddhismu, tak se nepovazuji za odbornika, ale mam pocit, ze Buddhism neni nabozenstvi, ale stav mysli. Od svych zacatku prevzalo nektere prvky nabozenstvi, ale presto ve svem zakladnim uceni nema nic nadpozemskeho!
Buddhism nema zadne Bohy a dosazeni nejvyssiho stupne uspokojeni (mozna je vystiznejsi vyraz), coz je Nirvana lze dosahnout jako obycejny smrtelnik, protoze se jedna o absolutni vyvazeni stavu mysli.

Verim, ze je zde vice odborniku, kteri se mohou lepe a informovaneji vyjadrit nez ja.

V kazdem pripade me bylo potesenim si s Vami vymenit nazor, protoze na rozdil od mnoha jinych vericich, nepovazujete svuj nazor za ten jediny a absolutne spravny.
05. 11. 2008 | 20:02

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa:

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
05. 11. 2008 | 20:09

bigjirka napsal(a):

Pepo, mluvíte mi z duše... víc a víc.. yes, myslím, že bychom si v té cele pěkně užili, jen by nám Stejskal nesměl censurovat...

pane profesore, lze pravdou hanobit? ono totiž to, co říká Mirek, pravda JE. Ale možná, že Vás, stejně jako p.t. censora, pravda uráží? Mirku, stále ještě benefit of doubts.
05. 11. 2008 | 20:19

Mirek napsal(a):

Vasku,

Uz se zase jenom zesmesnujes, a v tomto blogu jsi se zesmesnil tolikrat, ze je to opravdu na povazenou (a mne se k tomu uz opravdu nechce prispivat, ani nikdy nechtelo, nejen z kamaradsvi, ale protoze opravdu nechci, aby se Ti lide jen tak vysmivali, i kdybys nebyl muj kamarad) – prosim, precti si vsechny komentare (zvlast CELOU moji diskusi s panem Stejskalem a mozna pochopis, ze Tvoje “vytrhavani z kontextu” a prekrucovani jako mnohokrat predtim je NAPROSTO NESMYSLNE) a posud sam. Navrhuji tez, abys zkusil VELICE DOBRE si zapamatovat nasledujici trislovnou vetu a V TVEM ZAJMU (viz predchozi dlouha veta) si ji opakovat po leninsku (3x) kazdy den pred spanim:

PRAVDA NENI HANOBENI. PRAVDA NENI HANOBENI. PRAVDA NENI HANOBENI.

Do you understand?

Trochu se obavam, ze ne...

P.S.: A az me budez ZALOVAT PRO PRAVDU, nezapomen pripojit Ayaan Hirsi Ali, vetsinu americkych televiznich stanic (ktere s ni delaly/delaji interview), vsechny americke university, na kterych prednasela a hlavne nakladelstvi a distributory jejiho bestselleru “Infidel”, a tez nekolik podobnych odborniku na islam a televizni stanice a university s nimi spojene. Nicmene navrhuji, CISTE V TVEM ZAJMU (viz nahore), abysme tohle nechali ulezet...

P.P.S.: Opravdu mi pripada, jako kdybys mel jakysi mentalni blok v teto oblast. Coz jsi si neporovnal moje psani s citaci Ayaan Hirsi Ali? Proc si myslis, ze jsem ztracel cas a mezi desitkami ruznych interview s Ayaan hledal neco, co je prakticky identicke s tim co jsem napsal? ZTRACEL JSEM CAS JENOM PROTO, ABYCH ZABRANIL TVEMU DALSIMU ZESMESNENI, KTERE UZ TEHDY BYLO DOSTI KATASTROFICKE. A ty v tom masochisticky pokracujes. Nerozumim...

To VK-Can (05.11.2008 20:02:19):

Velice hezky receno. Urcite bych to nerekl lip! :) Kdyz jeden neveri sobe samotnemu, kdo jiny by mu mel verit? :)
05. 11. 2008 | 20:32

VK-Can napsal(a):

Zdravim pane Buldatra.
Jsem rad, ze jsme ve shode.
Otazka viry a nabozenstvi je velice individualni a mela by tak zustat.

Je to namet, o kterem se daji vest nekonecne debaty, protoze se jedna o velmi komplikovany a narocny proces regulace lidstva.

Na jedne strane vyspela demokracie zap. civilisace vedena politikou.
Zakon je jedina cesta mozne regulace a ovladani lidi.
Drive to byly bozi zakony, nahrazene politickymi zakony.
Politika je dalsi stupen vyvoje nabozenstvi a je jeho odnoží!

Na druhe strane svet Islamu, jehoz velka cast existuje v castech sveta, z nichz vetsina az do nedavneho objeveni a pouziti ropy zila ve velmi tvrdych podminkach.
Tyto podminky vyzadovaly, ze Islam musel ucit vse jen v jednoduchem cerno-bilem viděni.
I ten nejjednodussi "verici" musi byt schopen pochopit co smi a co ne a KAZDY jeho krok musi byt veden!
Tot zaklad Islamu!

Bohuzel tento fakt je casto prehlizen, i kdyz v dobrem umyslu, mnoha dobrodinci, touzici po svetove harmonii.
Teorie je to lakava a chvalihodna. Bohuzel mam obavy, ze nerealna.

Kdyz se vezme v uvahu obycejny fakt, kolik nedorozumneni vznika ve dvouclenne rodine, je dost tezke si predstavit porozumneni a shodu vice nez 6 miliard lidi.

Je znamo, ze tam, kde jsou dobre ploty existuji i dobre sousedske vztahy!
Myslim, ze v narustajici populaci bude vice treba dobrych plotů, ktere jasně vymezi odsud az potud pro kazdeho, nez smesice lidi bez vlastniho zazemi.

To je ovsem jen muj nazor. Rozhodne asi nebude prilis "politicky korektni", ale dosel jsem k nemu po dlouhe zivotni ceste.

P.S.
Vyborne pisete na blogu Jeho Jasnosti tuplovaneho doktora.
05. 11. 2008 | 20:39

Mirek napsal(a):

Jirko,

Diplomaticky pristup pana Stejskala stylem “aby se vlk nazral a koza zustala cela” jsem detailne popsal v 05.11.2008 17:02:59 :)))))))
05. 11. 2008 | 20:42

Pepa Řepa napsal(a):

bigjirka napsal(a):

pane profesore, lze pravdou hanobit?

To nevím, ale po jistých zkušenostech vím, že lze hanobit pravdu. Zvláště pokud se nehodí do krámu.

Pst! Na místě Mirka bych byl opatrnější. Ministři vnitra postkomunistického bloku disponují rafinovanými zbraněmi.

Někdy stačí malé škrábnutí bulharským deštníkem a je vymalováno.
Asi jsem byl s tou společnou celou přehnal.Možná nás čeká společná hrobka.
05. 11. 2008 | 20:45

VK-Can napsal(a):

Pro Mirka.
Dekuji.
Sam take velmi dobre pisete.
Pokud jsem dobre rozumnel, tak zijete v SF.
Mesto, ktere skutecne velmi rad navstevuji.
Jen ta Nancy Pelosi se Vam nevyvedla!
Neslo by ji v Alcatrazu neco zaridit?
Zdravim.
05. 11. 2008 | 20:48

Mirek napsal(a):

To VK-Can:

Vy pisete cesky lepe, ale je mozne, ze se obcas dostavam temer na Vasi uroven; tak pekne cvicte, nebo Vas dostihnu! :)

Nancy Pelosi je pohuzel psychopat a patologicky lhar typu “Hillary Clinton,” takze jsem rad, ze v SF neziju, i kdyz tam mam barak, ktery bych urcite prodal, kdyby ty ceny ted nebyly tak nizke. Bydlim v Madisonu (WI). Mimochodem, obavam se, ze Alcatraz je prilis hezke misto pro Nancy. Myslim, ze Guantanamo Bay Detention Camp, by byl mnohem vhodnejsi. :)

Greetings from Madison!
05. 11. 2008 | 21:24

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

OK, s tou kobkou a dozorci se Vam budu snazit vyhovet.
**********************************

Mirek:

“Myslis, ze jeden z americkych prezidentu mozna napsal Koran?”

No, az do ted jsem si myslel, ze jeden z tech davnych americkych prezidentu byl spoluautorem, ale ted jsi me nejak znejistel, budu se na to jeste muset podivat...

Jinak - jsem rad, ze venujes tolik casu peci o to, abych se nezesmesnoval - DIKY!

Chtel bych ovsem upozornit, ze treba naciste nebo staliniste byli jiste skalopevne presvedceni, ze svymi vyroky o Zidech resp. o krestanech se nedopousteji zadneho hanobeni, nybrz zjevuji pouhou objektivni pravdu. Jiste by tez rekli "PRAVDA NENI HANOBENI".
Ale ted mi to doslo - vtip je v tom, ze oni pravdu nemeli, ale ty ano, ze? ;-)

..
05. 11. 2008 | 21:28

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, Vaše pojetí pravdy je strhující.
Bohužel Vás strhuje do sraček.

Mirku, ještě pořád benefit of doubts? I pro profesora?
05. 11. 2008 | 21:37

Mirek napsal(a):

Vasku,

Tak timhle jsi tomuto blogu opravdu nasadil korunu!

Takze, ja, kritizujici soucasne zavazne problemy ruznych muslimskych zemi souvisejici s doslovnym vykladem Koranu, jsem podle Tebe uplne stejny jako nacista/stalinista kritizujici Zidy!

A nenapadlo Te nahodou, ze bych spise mohl byt jako “Zid, kritizujici nelidskost pristupu nacistu/stalinistu k Zidum”? A toto Te nenapadlo ANI PRESTO, ze zde kritizuji hlavne nelidskost pristupu islamu k Zidum....velice smutne...

Coz nevidis (po vsem, co bylo tady a kdykoli predtim receno), ze vyroky nacistu/stalinistu o Zidech byly LZIVE, kdezto moje vyroky o problemech islamu jsou PRAVDIVE? A nenapadlo Te nahodou, ze to, co jsi prave ted napsal (05.11.2008 21:28:10) je velice presne analogicke tomu, jako kdybys napsal, ze NENI VUBEC ZADNY ROZDIL MEZI BILOU A CERNOU BARVOU?!!!

BOHUZEL NENAPADLO, TAKZE O ZESMESNOVANI UZ NENI NUTNO MLUVIT, PROTOZE TU KATASTROFU JSI DOVRSIL A KORUNOVAL SAM...

Vasku, tohle je opravdu tragedie.

I don’t know, what to say....speechless....so sad...
05. 11. 2008 | 22:32

Čochtan napsal(a):

Pane Hořejší,
pravda je ověřitelná. Výrok, že islám je nepřítel Evropy a že se ji snaží už 1300 dobýt je pravdivý ověřitelný výrok.
Jen blbec může požadovat ochranu nepřítele. Blbec, nebo zločinec. Tím nemyslím vás ale ty, kteří chtějí paragrafem 198 chránit nejhoršího nepřítele Evropy.

Žádná revoluce není poslední, ani ta sametová. I po ní přijde další revoluce a ta nebude sametová. Takže žalobci, žalobníčci, a soudci, kteří zneužívají paragraf 198 na ochranu islámu, gaunerů a parazitů, se mohou těšit na 3. pražskou defenestraci.
Doufám, že se té podívané dožiji. Přijdete se také podívat ?
05. 11. 2008 | 23:14

Obdivovatel napsal(a):

Pánové Mirku a Hořejší,

Váš vzájemný dialog je opravdu strhující!!!

Je v něm prostě všechno - přátelství, nepochopení, zrada, ženy, nepřítel, smrt..., diskutujete zasvěceně nad jedním z nejsložitějších problémů dnešního světa.... Úchvatné....

Vy máte určitě dramatický talent, přiznejte se :-))))

P.S. Usmiřte se spolu, prosím (!!!!) nebo několik dní nebudu spát.... :-))))

P.P.S A když ne v diskusi pod tímto článkem, tak alespoň soukromě, až budete v záři vycházejícícho slunce opět společně kráčet po horském hřebeni Vysokých Tater....
06. 11. 2008 | 01:03

Mirek napsal(a):

To bigjirka:

Jirko,

Pokud se tyka pana Stejskala, tak ja opravdu nevim, jak ty 2 moje komentare (na jinem blogu) zmizely a je docela mozne, ze to byl nejaky “electronic glitch.” On rika, ze je nevymazal a ja mu verim, protoze zaprve jsem duverivy a zadruhe nevidim jediny duvod proc by se mel tajit tim, kdyby me vymazal. Je editor, takze si muze mazat co chce. :) Navic vi, ze a) jsem nenasilne povahy, b) je mezi nami Atlanticky ocean c) nemam balisticke rakety a d) moje “sniper rifle” do CR nedostreli. Takze proc by lhal? :)))

A kdyz Vasek zacal panu Stejskalovi kroutit ruku za zady (nebo plakat na rameni – nevim, ktera alternativa je presnejsi) a nutit ho, aby me smazal a pokud mozno ihned zahajil soudni stihani proti mne, :) tak me pan Stejskal nesmazal, pouze naznacil, ze v dusledku urcite semanticke ambiguity lze povazovat moje psani za mozny naznak abstraktniho protinabozenskeho utoku. A tak jsme si to spolu pekne vysvetlili, oba jsme si porozumeli, a pan Stejskal hezky sumarizoval celou situaci jak to PRESNE OBA MYSLIME – ani ja bych to lepe napsat nedovedl: :)

“Pane Mirku, řekl bych, že si začínám rozumět ;-) Čili problém není v Koránu (Bibli), islámu (křesťanství), ale řekněme v prováděcích předpisech a dobových aplikacích typu Šaríja, inkvizice, vatikánské koncily, ale i třeba wahábismu.
Čili pokud tvrdíte, že jisté (možná dokonce dnes převládající) formy a projevy islámu JSOU NELIDSKE NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS, pak s Vámi souhlasím.” 05.11.2008 00:12:25

Cili, Jirko, je zde stoprocentni souhlas pana Stejskala s tim, jak to vsichni myslime, coz je identicke s nazory Ayaan Hirsi Ali a jinych spickovych islamologu. Jedinym problemem je zde Vasek, ktery PO VSEM CO TU BYLO RECENO A OBJASNENO NA NAS NA VSECHNY, 18 hodin pote, najednou napred “trochu hloupe” (nevim jak to jinak nazvat) vytahne “§ 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení” 05.11.2008 18:31:24 a potom napise sokujici a temer sebevrazedne 05.11.2008 21:28:10, kde obhajuje “identitu cerne barvy s bilou”, jak jsem popsal zhruba hodinu pote 05.11.2008 22:32:14.

Obavam se, ze jestli to takhle bude pokracovat, tak pan Stejskal zacne brzo mazat Vaska, prestoze budu panu Stejskalovi na dalku kroutit ruku za zady, aby Vaska nemazal. :)
06. 11. 2008 | 01:34

bigjirka napsal(a):

inu, Mirku, ale mě také zmizel příspěvek, který se panu censorovi nelíbil a byl úplně slušný. také ho prý vědomě nesmazal... takže uznáme, že to smazal v bezvědomí?

Ohledně Vaška musí pan senzor prožívat interpersonální konflikt, jeho PC názory jdou do rozporu s fakty o islámu... zajímavé je, že Vašek ani na jednom místě nereaguje na předkládaná konkrétně fakta. Osobně si myslím, že ten islamismus je skutečně horší než komunismus či nacismus, protože vytváří daleko pevnější totalitu, tak pevnou, že demokratizace v diktátorských islámských zemích (Turecko, Irák,...) vede ke znovuzavádění šaríi dobrovolně, demokraticky a zdola.
06. 11. 2008 | 07:33

vaclavhorejsi napsal(a):

Obdivovatel:

Nemejte obavu, my to jen tak hrajeme! (a zadne zeny v tom myslim roli nehraji; aspon myslim, ze Mirek zatim nevi, co jsem mu v tomto smeru provedl ;-)).
************************************

Mirek:

Znovu opakuji, pokud bys rekl, ze "jiste extremni formy islamu jsou nelidske, etc.", tak bych zcela souhlasil. Ty jsi to ale rekl vseobecne o islamu - z toho se nevykroutis.

Schvalne se ted zeptam L.Kropacka (naseho predniho experta na islam a arabistiku - viz http://ubva.ff.cuni.cz/krop...), ktery se otevrene deklaruje jako krestan a ktery evidentne poziva ucty i u Pepy Repy, jak on hodnoti inkriminovane Mirkovy vety.

Dam vam vsem vedet.

Vas totalne zesmesneny

VH

..
06. 11. 2008 | 07:57

Pepa Řepa napsal(a):

Pánové a nemohli byste se nějak domluvit. Zřejmě jste se na pískovišti v Roudnici pomlátili lopatičkama,

Možná byste se mohli domluvit na této konsensuální větě.

"Některé extrémni formy islámu, jako kniha Korán a sbírky hadísů jsou nelidské".

Asi to neprojde, já vím, ale snažím se.
A kdybyste se nedohodli a potřebovali sekundanta, tak navrhuju za úsvitu u díry ve Stromovce a nabízím své služby.
06. 11. 2008 | 08:23

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Hm, neprojde...
Musela by to byt formulace, se kterou by aspon trochu mohli souhlasit i (velmi) umirneni muslimove (jako Lhotan).

..
06. 11. 2008 | 08:49

Čochtan napsal(a):

"Některé extrémni formy islámu, jako kniha Korán"
A co je islám jiného než korán ?
06. 11. 2008 | 10:09

Mirek napsal(a):

Vasku,

Co rika Kropacek me VUBEC nezajima a je to naprosto irelevantni vzhledem k tomu, co rikaji muslimove.

Co povazuji napr. za relevantni je to, co rika byvaly muslim a clen holandskeho parlamentu, a v roce 2005 jeden z “THE 100 MOST INFLUENTIAL PEOPLE IN THE WORLD” Ayaan Hirsi Ali pri interview s jednou z nejvetsich americkych televiznich stanic FOX NEWS:
[Islam is] “Antidemocratic, antihuman, hostile to women, hostile to gays and particularly hostile to Jews. And it’s the main stream Muslims, the 1.2 billion Muslim individuals who should acknowledge all these things and try and change it. Islam divides human beings into Muslims and non-Muslims. If you are a non-Muslim, you should be told to become a Muslim or you should be attacked and killed.”

A jak toto VNIMAME SPOLU S PANEM STEJSKALEM jsme si vysvetlili uz davno a definovali jeho slovy:
“Čili pokud tvrdíte, že jisté (možná dokonce dnes převládající) formy a projevy islámu JSOU NELIDSKE NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS, pak s Vámi souhlasím.”

A co rika iransky president, spickovy predstavitel muslimu v Iranu – tedy ze vsichni Zide v Israeli by meli byt vyvrazdeni, najdes tady – http://www.cnn.com/2005/WOR...

A popis Tveho nesmyslne tvrzeni ve stylu, ze “bila barva je uplne stejna jako je cerna” najdes tady 05.11.2008 22:32:14 – a vubec nemam ideu, jak se z tohoto nesmyslu vykroutis. :)

Sumarne, ve srovnani NAPRIKLAD s lehce dokazatelnymi (z hlediska pravdivosti) tvrzenimi Ayaan Hirsi Ali a prezidenta Ahmadinejada a meho skoro 20-ti leteho styku s ruznymi muslimskymi studenty mi Kropacek (at si rika cokoli) s prominutim “visi kdesi,” protoze to neni muslim. :)

Zdravi
Mirek
06. 11. 2008 | 10:33

Jejda napsal(a):

Pane Václave Hořejší.
To je právě ta podstata problému. Vy byste souhlasil s tím, že „jiste extremni formy islamu jsou nelidske, etc.", Islám jako takový považujete za OK.
Názor Vašich oponentů je ale jiný. Považují za násilný samotný islám jako takový. Vaše tvrzení považují za nebezpečné omlouvání násilné ideologie. To jsou dva neslučitelné postoje.
V Evropě vznikly jiné totalitní ideologie, které byly odsouzeny. Protože obě likvidovaly náboženství, je Evropa, jež jim dala vzniknout, ve své sebereflexi vyděšená z jákekoliv kritiky náboženství. Ještě tak můžeme kritizovat minulíá naboženství Mezoameriky za obětní obřady.
Jenže otázka zda násilí je integrální podstatou ideologie, nebo jenom činnost lidí ideologii využívající (extremistů) je prostě klíčová. Pojďme se podívat na vznik islámu.
06. 11. 2008 | 10:53

Jejda napsal(a):

Vznik Islámu očima ateisty
Mohamed byl neúspěšný prorok, jakých bylo plno, a obchodník. Pracovat nehodlal a tak se dal na tehdy obvyklé přepadání karavan. Dva útoky byly neúspěšné, až třetí se povedl. Bohužel to bylo v posvátném měsíci míru, což byl i na tehdejší dobu teroristický čin. Cti dbalí Arabové se k Mohamedovu překvapení hodně rozlobili. Mohamed potřeboval opravdu silnou omluvu. A tak si vzpomněl na bývalou kariéru proroka a pravil, že přepadení mu bylo nařízeno bohem k potrestání obchodníků, kteří jeho (sic!) boha odmítají(2:217). Prošlo mu to. A tak dál začal používat prorocké vidiny k prosazování svých četných choutek(33:50) a k sjednocení loupeživývch kmenů. Za svůj život vedl okolo 70 válečných a loupeživých výprav. Dle ustanovení 20 % kořisti patřilo Mohamedovi.
Mohamed nebyl velký stratég nebo filozof. Řešil problémy, tak jak přicházely. Islám vznikl jako nástroj okamžitého řízení a sjednocení arabských loupeživých kmenů. S růstem tohoto společenství se v něm objevují příkazy, týkající se běžného života. Proto se stal použitelný i pro další generace. Opravdu hluboce duchovního nebo filozofického je v něm ovšem pramálo.

2:217 Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Rci: "Bojovat v něm je hřích těžký, avšak odvracet od stezky Boží, nevěřit v Něj a v Mešitu posvátnou a vyhánět obyvatele jejich z ní je ještě těžší hřích před Bohem; svádět od víry je horší než zabíjet. Nevěřící nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho, budou-li toho schopni. Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě - ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou.

2:16 A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.

33:50 Proroku! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal obvěnění, a ty, jichž zmocnila se tvá pravice z těch, které ti Bůh dal jako kořist, a dále tvé sestřenice z otcovy strany a tvé sestřenice z matčiny strany, které se s tebou vystěhovaly a každou ženu věřící, jestliže se sama darovala prorokovi, chce-li se s ní prorok oženit - a to je výhradně pro tebe, nikoliv pro ostatní věřící. A víme dobře, co jsme jim již uložili ohledně jejich manželek i těch, jichž zmocnily se pravice jejich, aby na tobě nebylo viny. A Bůh je odpouštějící, slitovný.
06. 11. 2008 | 10:53

Čochtan napsal(a):

"Umírněný muslim" je z hlediska koránu špatný muslim.
06. 11. 2008 | 12:08

Křesťan AZ napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,

upřímně a velice si vážím Vaší snahy o zlepšování vzájemného pochopení lidí, o tolerantní a ohleduplné způsoby komunikace mezi lidmi, což jste jasně dokázal např. ve svém článku "Nenecháme Vás urážet" a také jsou tyto Vaše kladné snahy zřetelné ve Vašich příspěvcích u tohoto článku pana Václava Hořejšího na téma křesťané a muslimové.

Jak je vidět z velké čtenosti tohoto zdejšího článku, je to téma hodně sledované a diskutované.

Myslím si, že velkému množství lidí v ČR chybí hluboká znalost Koránu. Osobně znám také zásady islámské víry zprostředkovaně a tedy velmi částečně. Rád se tudíž i prostřednictvím zdejší diskuze dovídám další poznatky o Koránu a o islámu.
Také se při čtení humorně pojatých příspěvků hodně pobavím a od srdce zasměju.
V tom je internet skvělý, že si člověk popovídá s lidmi, se kterými by se osobně s obtížemi - třeba kvůli vzdálenosti - setkal.

Pane Stejskale, z Vašich příspěvků vyplývá, že máte hodně načteno a prostudováno. Ale předpokládám, že uvítáte možnost poopravit si nějaký svůj postřeh.
Konkrétně mám na mysli Vaši volnou interpretaci části Nového zákona Bible z 04.11.2008 12:12:57. Cituji: "...Mohamed je trochu divný patron. Ale to je Ježíš nakonec též, i když trochu jinak...žít jako ptactvo nebeské, nesít, nežnout, nesklízet do stodol a čekat, že nás náš nebeský Otec nasytí"

Teď to odešlu a pokračovat budu v dalším příspěvku.
06. 11. 2008 | 12:11

buldatra napsal(a):

To Jejda:

Je mnoho teorií.
Jedna věc je jasná a ta je, že Islám nějak vznikl a je také jasné, že spousta lidí učených i méně učených si MYSLÍ, že ví, jak. Nebo se snaží přijít tomu na kloub. Popřípadě by rádi věděli. Líbí se mi, že i Vy máte svou teorii. To svědčí přinejmenším o Vaší přemýšlivosti, což není zas tak obvyklý jev.

Islamisté mají v této záležitosti jasno. Neboť oni věří. Věří, že Islám vznikl tak, jak je psáno v jejich příručce. Nemusí nad tím nijak přemýšlet, neboť je psáno, že… Oproti tomu neislamisté mohou spřádat různé teorie na základě čehokoliv a výsledky výzkumů jsou pestré. Jako například:

http://chromik.wz.cz/50vati...

Popř. kniha Tajné dějiny jezuitů.

Čímž nechci naznačit, že na Vaší teorii nemůže něco být.

Takže máme nad čím přemýšlet a nejsme odkázáni jen a jen na víru, kterou by nám případně někdo chtěl prezentovat a vnutit jako jedinou správnou. V tom bych viděl jeden ze zásadních rozdílů mezi námi a jimi.
06. 11. 2008 | 12:27

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana Stejskala - DRUHÁ část

Vaše nepřesná citace textu z Bible se týká části Matoušova evangelia, šesté kapitoly a jejích veršů 19 až 34.

Předpokládám, že buď Bibli máte nebo máte možnost si ji půjčit. Přečtěte si v klidu tyto výše uvedené verše.
Hlavním tématem uvedených biblických veršů je vysvětlení Ježíše o tom, že nelze zároveň sloužit Bohu a majetku. Ježíš neodsuzuje majetek, ale chamtivost a starání se jen o hmotnou stránku života. Připomíná, že nežijeme přeci proto, abychom se co nejlépe a nejdráže sytili, šatili atd.
Potřebujeme k životu jídlo, oděv, bydlení atd., ale tyto potřeby nejsou tím jediným, co nám zajistí spokojený, tvůrčí a radostný život.
Přesná citace toho, co jste volně předložil z Bible Vy, je: " Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? "
Ježíš neříká, aby si lidé neobstarávali potravu, oděvy atd. Jde mu o to, aby si lidé uvědomili, že kromě tělesných životních potřeb máme také duchovní a duševní potřeby.
POTŘEBUJEME DÁVAT A PŘIJÍMAT NÁKLONNOST, SOUCIT, VZÁJEMNOU POMOC A OPORU, PŘÁTELSTVÍ, LÁSKU.
Je zlé chovat se k sobě bezohledně, sobecky, krutě, závistivě, pomstychtivě, škodolibě.

Každý v sobě máme jak schopnosti a sklony činit dobré, tak rovněž to zlé. Boží Desatero jednoznačně říká, co je a co není dobré a zlé.
Poselství Ježíše Krista přináší nové Boží poselství - nezabíjet protivníky, nejednat s nimi stejnými způsoby. Tak se k ničemu dobrému nelze dopracovat.
Upřímná snaha a touha zlepšovat se - a tak následně osobním příkladem pomáhat ve zlepšování také okolním lidem - jsou uskutečnitelné prostřednictvím osobního a aktivního vztahu k Bohu, k Ježíši Kristu a k Duch Svatému = denně prosit s důvěrou Boha o podporu, vedení, posilu, moudrost, dále studium hlavně Nového zákona Bible a děkování Bohu za všechno, co nám poskytuje - např. dobrou úrodu obilí pro chléb a tak dále.
Bylo by to na dlouhou debatu...

Přeji všem do života hodně radosti, pohody a krásy.
06. 11. 2008 | 12:53

Křesťan AZ napsal(a):

oprava:

06.11.2008 12:53:26
- v posledním odstavci má správně být "...a k Duchu Svatému ..."
06. 11. 2008 | 13:03

Pocestny napsal(a):

Hm, tady to upadlo do cyklosy....

Tak jinak, bratři a sestry,

Totalita.
Ta se objevuje v dějinách v různých formách. Pokud nezapomeneme, že svět je starší než Bible, pokud nezůstaneme uzavřeni v periskopu, který nám dává, pokud budeme akceptovat teorii, že monoteismus je starší než otec Abrahám a že Křesťanství je revolucí v pjímání jedince jako hodnoty v sama sobě, je jasné, že ten boj mezi totalitou a svobodou není produktem osvoboceneckých tužeb posledních století.

Je přirozené, že v sousedství takového "liberalismu", který dokonce prolamuje firewall mezi Bohem a profánním zoufalcem, člověkem, vyroste antipod, tedy víra přsně opačného druhu.

Jo, korán je totalita, stejně jako Mein Kampf, stejně jako Kapitál a Manifest a Čto dělať.

Nebo je to tak, že někdo napsal kuchařku násilí, čili je to obdoba stalinského hard core?

V každém případě víme, že na základě vlastní košaté zkušenosti platí:

- v totalitě menšina zainteresovaná na benefitech ovládá většinu, která ty benefity vytváří
- společnost je tvořena vrchností nepočetnou, trochu početnější armádou profesionálních nadšenců a naháněčů, a nakonec obrovskou masou ohnutých a bázlivých, kteří mechanicky opakují mantry režimu, aby je nikdo neviděl mlčet.

Naprostou většinu obyvatelstva těchto zemí řídí ignorace, negramotnost a strach, proto je i jejich víra "svatá" a silná.

Dejte jim obecné vzdělání, začnou pochybovat, protože poznají v čem jsou sami uzurpováni proto, aby navenek působili jako vždyschopni agrese kdekoliv a na komkoliv.

Krucinál, je to snad jediná totalita v historii, kterou jsme řešili?

Hoši, kdy už poberete ten jediný podstatný message??

Pokud nenajdeme cestu, jak je změnit, budeme je muset jednou vyvraždit.

Pokud chcete skončit takhle, doufám, že se brzo přihlásíte k marines....

Ano, Pepane, to samé platí o sudeťácích.... také si "pevně stojíme na svém", je nám to k ničemu a jen to buldozerujeme jako hromadu hnoje, aby to museli uklidit ti po vás.

Vy si tu stoupněte na roh a pusťte si to své "oh mani padme húm", tedy "muslimjezvíře, muslimjezvíře, muslimjezvíře"...
Vedle si soupne Dvouručák se svým Mirekjedebil, mirekjedebil, mirekjedebil....

Naproti pak bude stát ta místní partička od Samkové a kontemplovat: "cigánijsouzlí, cigánijsouzí, cigánijsouzlí"....
a nakonec tam budou Zaorálek a spol pořvávat "rudej kámoš, dobrej kámoš, hej, hej, hej.

Skoro si přeju, aby na vás svatej Arafat poslal bandu zhulenejch hašašínů s auťákem plným semtexu, ale odnesli by to kolemjdoucí....

Já fakt netuším, k čemu jste s tím hoši k užitku, fakt ne....

Hrajete si tu na mudrlanty, já jsem ten parchant odpadlickej, renegát a sprosťák, ale v tomhle mám jasno.

Vaše názory povedou nezbytně k totální válce - tam i zde.

Nejsem si jist, jestli jako generace, "která z knih a televize ví o válce vše", budete těmi, kteří budou schopni překročit stín 38 a stín 68 pro to, aby zemřeli kdesi daleko od domova pro něco, co je osobně nepálí.

Miliony lidí zemřou zbytečně dříve, než to ohrožení dojde k vašim dveřím, protože vy, pánové, vy jste "velmi dobře parkováni", ani Německo, ani zámoří islámskou invazi ještě nezažilo.

Pepane, přemýšlej, nebo skončíš v mundůru v díře a já tě přijdu s pistolí v ruce poslat na bodáky... osobně dohlédnu, abys zbytečně netrčel někde na štábu, bouráky tvého typu potřebujeme v první lajně....tejden si nevzpomeneš, že se chce ...

...a nebo tě bude žrát strach a hrůza z neznáma kolem základny, kde vybuchuje každej šutr
..a po večerech budeš na baráku vyrábět tohle
https://www.youtube.com/watc...

Good Luck, pal -)
And lively!...if you, pleeease...
06. 11. 2008 | 13:22

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Křesťaně AZ,

souhlasím, ta mnou zvolená pasáž nebyla vybrána dobře a interpretoval jsem ji poněkud zjednodušeně.

Moc jsem nad tím nepřemýšlel, mým cílem bylo spíše ukázat, že v každé knize napsané lidskou rukou najdeme pasáže, které si různí lidé mohou interpretovat různě. A nezáleží až tak na té konkrétní knize, ale na jejich vůli dotyčný text "vykládat".

Jinak moc děkuji za Vaše milá slova, potěšila mne.

Pane Mirku,

jsem rád, že se tu s panem profesorem bavíte. Také se tu občas bavím. Ale navíc tu též pracuji (tedy chci říci, snažím se udržet jakýsi prostor, kde by si mohli vyměňovat názory VŠICHNI, nakonec i já). Nedá se říci, že by mi někteří z těch "všech" tuto práci zrovna usnadňovali či mi alespoň občas neházeli nějaký ten klacek pod nohy ;-)

Ale to víte, jsem takový bolestín, měkký člověk, snažím se s každým vyjít, trouba, na němž se dá dříví štípat... ;-)

Libor Stejskal

P.S. Kde jsem to jen četl? Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marvelled at him ;-)
06. 11. 2008 | 13:46

stejskal napsal(a):

Mimochodem, tak mne ještě napadlo, v čem ta moje práce vlastně spočívá, co se to tu vlastně snažím udržet?

Má to vůbec smysl pěstovat něco, kde Vy vykřikujete (psaní pasáží velkými písmeny je na webu považováno za něco jako zvýšení hlasu), že islám, který je posvátný pro miliardu lidí, z nichž většina je úplně normálních a slušných, je protilidské náboženství?

Kde pan profesor navrhuje, abych Vás umlčel a opírá se o paragrafy?

Kde pan bigjirka občas někoho nazve například "rudou tlamou" či "hajzlem" a pak je úpřímně rozhořčen, že jeho texty mažu?

Kde pan pocestný cítí potřebu každému, kdo nesdílí jeho názory a pohled na svět, pěkně od plic a nevybíravě říci, co si o něm myslí (a není sám)?

Kde..., no, to bych tu popsal ještě tak si deset stránek (omlouvám se Vám i zbylým třem které jsem zmínil, napadli jste mně zrovna Vy, ale klidně to mohl být někdo jiný).

Má to vůbec smysl? Není to vlastně úplně zbytečná a marná práce, na níž plýtvám energií, kterou bych mohl možná s větším efektem vynaložit jinde?

Paní KVS, nedávno jsem se poněkud nekompromisně vyjádřil k Vašemu náhlému projevu malomyslnosti pramenícímu z diskusí pod Vaším textem. Omlouvám se.

Libor Stejskal
06. 11. 2008 | 13:56

Pocestny napsal(a):

Ježiš, to už je jak na gymplu, tohle...
...někdo zase vykopl dveře na hřiště, jděte se souško kolegyně podívat, jestli je Pocestny ve třídě.....
06. 11. 2008 | 14:26

stejskal napsal(a):

Nevzal jste to osobně, pane Pocestný, že ne? ;-)

To nic, já měl vždycky alespoň ředitelskou důtku ;-)

Libor Stejskal
06. 11. 2008 | 14:31

Pocestny napsal(a):

Pane Hořejší, je pokaždé zachmuřující, když se vdělanec propůjčí sddělování dogmatu, od něj je to totiž chápáno jako kritické myšlení a výrok na základě reality.

Pan Mirek se o něj snaží, ale silou své argumentace se dostává do posice, kdy od obecného konstatování trendu dochází k extrémnímu názoru
a to, podotýkám, ne na základě prudce se vyvýjející situace, nýbrž prudce se vyostřující diskuse.

Já chápu jeho pocity, ale ony nevedou k posunu dál, protože popis jevu je znám, extremizaci názoru tam to nijak neovlivní, ale zbytečně to vhání emoce do myšlení zde.

Máme konečně téma, kde nás vlastní historická zkušenost nepáře na dvě strany barikády, jako u všeho ostatního, ale opět tu zavládá pocit nutnosti zvítězit v diskusi nad meritem věci.

Já myslel, že se tu dostáváme k tomu, co s tím, což je to jediné, co je na téhle diskusi hodno pozornosti.

A tam, se mi zdá, je lépe vsadit na podporu vám a Halíkovi, protože tohle není o naivitě vaší, to je skrytý výpad proti Halíkovi...

....pamatuji, jak jsme s kafem a cigaretou!!! seděli onehdá po vánocích v Malé aule Karolina s několika velmi moudrými muži a diskutovali o budoucnosti university...
..pan profesor Machovec do toho fistulkou pískal....
..."no, víte, já když tu vidííím, tu fakultu katolickou, evangelickou, husitskou, tak by také měla být fakulta muslimskáááá, budhistickááá, ehm, také jistě hinduistickááá.....
ale, pááánovéé, my tu nejsme od toho, abychom se učili věřit, katolíky nechť si pěstuje Svatý Otec na své náklady, my jsme tu od toho, abychom nad nimi jaksi přemýšleli, aby se nám pořád nervali jako ty koně, pánové....

Kdepak, s ČSR jsme ztratili svou civilizační misi, tak z nás teče jen civilizační hnus....
06. 11. 2008 | 15:00

Pepa Řepa napsal(a):

Už je to tady zase. Mýlil jsem se. Středobodem naší soustavy není žhavá koule, ale roztomilý, vlídný a milý pan Pocestný.Chodící laskavá skromnost.
Tentokráte v drezu FC Tolerance Praha 4.

Já vás pošlu na bodáky, já jsem seděl a seběhla se celá fakulta, já čekám až ta zatracená generace lobotomiků vychcípe,pak to převezmu já, já já, já, jenom já.

Nepíšete texty Petru Jandovi?
06. 11. 2008 | 15:25

Pocestny napsal(a):

Jsem se kvůli vám zamyslel nad tím opovržením nad Čechy, ze kterého jsem tu obviňován.

S překvapením zjišťuji, že asi opravdu někdy opovržlivý jsem,

ale ne jako sudeťák, odrodilec nebo renegát, ale jak rozený, vychovaný a přesvědčený čechoslovák, kterému pan Klaus a pan Mečiar sebral meritus existence.
Bytí čechoslovákem bylo bytí člověkem, který přišel s konceptem svobody, který nahrazuje universalitu křesťanské evropy.

Byla to universalita kodifikovaného postavení jedince ve společnosti jako rovného pře Bohem, zákonem a institucí. O rovnosti sociální tam byla také řeč.

Bylo to uvědomění si sebe sama, svého češství skrze soužití s ostatními, kteří v nás provokují ty nejlepší vlastnosti v kompetici, ale zároveň v nás skrze úctu v stát potlačují to zlé, co nás dělí.

Česko je, bohužel a doufám zatím, jen ubohou náhražkou té identity, ve které jsem vyrostl.

Proto se nemohu smířit s vítězstvím Beneše a jeho nacionalismu, který uvrhl tuto myšlenku již v roe 1935 do agonie, která trvá dodnes.
Proto se nemohu stotožnit s tím, co se nyní vrací.

Vlk tu o mně napsal , že stojím nahý v trní svých urážek.

Ano, ale zdá se, že si to uvědomuji jako jediný z nás všech zde, kdo stojíme nazí v trní zklamání a nedosažených cílů.

Jedni podléhají "gambrinusčešství", druzí hledají oporu v socialismu nebo nacionalismu a konfrontaci obecně.

Včera "potomek kombajnu na bavlnu" vstoupil do nejdůležitější "bílé" pracovny světa a jeho bývalý kombajnér majitel, později osvoboditel ze severu a poražený soupeř místo povzdechu o tom, jak to podruhé a asi naposled neklaplo, začal tím, že je rád, že byl u toho, když se první černoch stal presidentem USA a skončilo období "studu za minulost", čímž myslel sebe, ne soupeře.

Dostali jsme facku jak barák od pána, který pro tenhle den seděl ve vietnamské díře jako zajatec, když jeho soupeř sotva maturoval.
Škoda, že naši "američané" nás nepoučí o tomhle, ale naopak se přidají k naší české zviřecí urputnosti.....
06. 11. 2008 | 15:26

Pepa Řepa napsal(a):

Už je to tady zase. Mýlil jsem se. Středobodem naší soustavy není žhavá koule, ale roztomilý, vlídný a milý pan Pocestný.Chodící laskavá skromnost.
Tentokráte v drezu FC Tolerance Praha 4.

Já vás pošlu na bodáky, já jsem seděl a seběhla se celá fakulta, já čekám až ta zatracená generace lobotomiků vychcípe,pak to převezmu já, já já, já, jenom já.

Nepíšete texty Petru Jandovi?
06. 11. 2008 | 15:27

Pocestny napsal(a):

MUHAHA, Pepan z toho vzteky koktá...

dycinky Sokol, ty efcé.....

Komunistickej Pink Floyd mně minul, já ujížděl na tom pravém....
ale:
"Jede traktor, je to zetor,
jede do hor, orat brambor,...."

to, jakobych podepsal..-)

Kriminalita mládeže.... jestlipak znáte tuhle, pane s rádiovkou? Tu ale v rozhlase po drátě druhé směně nehráli....

Hele, Pepane, sezona vrcholí, vyženou ze sebe běsi po indiánsku
https://www.youtube.com/watc...

ale vemte si kamaráda, abyste se v nich neztratil
06. 11. 2008 | 15:57

bape napsal(a):

pro pana Stëjskala : Dobrý den , pane, můj příspěvek jstemvymazali, aniž by překročil jakýkoli bod etiky. . Prošel jsem si dodatečně vše a nenašel jsem svoje ... to od Vás není vůbec, ale vůbec hezké. V úctě a s nadějí na Vaši odpověď BaPe.
06. 11. 2008 | 16:03

Pocestny napsal(a):

A v tomhle smradlavém odpolední (hoří Libušský "saigon", smrad je z toho až u Ludmily)
si dejme toho pravého
jediného
a nejlepšího Řepu na světě
https://www.youtube.com/watc...
06. 11. 2008 | 16:11

bape napsal(a):

pro Stejskal : Omluva, už jsem se našel. Ještě jednou , pardon.

pro prof, Hořejší : Vaše výmluvné AHA mne neoslovilo. Je to moje vina ??? Nejsem profesor...
06. 11. 2008 | 16:14

stejskal napsal(a):

To nic, pane bape,

mne tu z mazání textů obviňuje kde kdo, už jsem si zvykl ;-)

(To je pokus o nejapný žert, přehlédnout se samozřejmě může každý, jistě se to stává i mně).

Hezký večer.

Libor Stejskal
06. 11. 2008 | 17:51

buldatra napsal(a):

Pane Pocestny,

necpěte lidem mochomůrky, není to zdravé.
Doporučuji něco lepšího:

https://www.youtube.com/watc...
06. 11. 2008 | 17:56

bape napsal(a):

pro Stejskal : děkuji a přeji hezký zbytek dne. BaPe.
06. 11. 2008 | 18:17

Pepa Řepa napsal(a):

Pocestny napsal(a):
Jsem se kvůli vám zamyslel....

Už to je úspěch. Gratuluju.
06. 11. 2008 | 20:34

Mirek napsal(a):

To: Obdivovatel (06.11.2008 01:03:57)A VSEM OSTATNIM CTENARUM

PRVNI CAST:

:)))))))))))))))))

FYI (a hlavne abych zahnal Vasi nespavost), :) Vasek je stale muj nejlepsi cesky kamarad, protoze nehodnotim kamarady (a lidi vseobecne) hlavne podle slov, ale hlavne podle cinu. Jeho ciny vzdy byly (pokud vim) NEUVERITELNE POZITIVNI (at uz ke mne nebo ke komukoli jinemu). A to je rozhodujici!!! A jeho neprehlednutelne obavy, ze budouci prezident Obama bude odstrelen paranoidnim fanatikem, mene pravdepodobne Pepou Repou a vice pravdepodobne Mirkem, :))))))) VUBEC NIC nezmenily na mem vztahu k Vaskovi, a on jiste vi, ze i kdyz me nazve paranoidnim fanatikem ne jenom asi 20-krat ale kolikrat chce, tak “if there is ANY real problem and he needs me, I’ll be there.” A navic – vzdyt toto je pouze nevinna akademicka diskuse... :)

Puvodne jsem zde (blog.aktualne.cz) sporadicky prispival ciste z duvodu vylepseni moji cestiny (moji rodici mi prestavali po telefonu rozumet). Pak se staly dve veci. Konverzace mezi Vaskem, panem Stejskalem a mnou naznacila, ze Vaskova “odmena” za bloggovani je zavisla na “ctivosti jeho blogu.” Mozna, ze si jen tak delali legraci....nedokazu odhadnout situaci financni odmeny nebo i dokonce jestli vubec nejaka existuje....nevim... Nicmene jsem si rekl, ze zvyseni ctivosti urcite nemuze uskodit, a zacal jsem psat trochu vic pro “pobaveni lidi pravdou,” nez z jakehokoli jineho duvodu. :)

Tusim, ze toto je sesty nebo sedmy Vaskuv blog, ke kteremu prispivam. Po blogu o “katolickych morbidnich bizarnostech” mi Vasek poslal hezky e-mail, kde mi dekoval za moje prispevky. Tento posledni blog je tak trochu odlisny od vseho, co tady bylo predtim, a i kdyz presne nevim (jako jsem nevedel nikdy predtim), kam v nem Vasek smeruje, budu se snazit pokracovat v baveni lidi pravdou. Doufam, ze trochu humoru Vasek oceni, prestoze se v tomto blogu jedna z Vaskovych vlastnosti vedce, tak trochu “jakoby vymkla z rukou”... :)

Abych priblizil ctenarum tuto vlastnost, popisu podobnou a mene dulezitou udalost z minuleho blogu, kde jsem popsal, ze Rusko ma nejvic jadernych zbrani na svete (http://en.wikipedia.org/wik...), kdezto Nemecko nema zadne.

Vasek ihned na me skocil a zacal to zpochybnovat: “Nektere zroje uvadeji o neco vetsi celkovou vybusnou silu u Ruska, jine o neco vetsi u USA. USA maji ale jasne MNOHEM vic jadernych hlavic a zcela oficialne se vsude mluvi o situaci "nuclear supremacy", jako zasadnim prvku soucasne americke strategie.”

Samozrejme toto by na prvni pohled nemel byt problem. Sprave? Ne, chybne!!! Protoze muj PRAKTICKY A PODSTATNY BOD byl, ze Rusko ma MNOHO nuklearnich zbrani, kdezto Nemecko nema ZADNE! Diskuse “technickeho detailu” (porovnani vybusne sily s USA) je sice z vedeckeho hlediska mozna zajimava, ale z praktickeho hlediska popsaneho srovnani (Nemecko versus Rusko) irelevantni!

A stejna vedecka vasen nuti Vaska nevidet ten nejdulezitejsi PRAKTICKY A PODSTATNY BOD – t.j. ze Koran (kniha) = islam (nabozenstvi zalozene na doslovnem vykladu Koranu a praktikovane napr. v Iranu a Saudske Arabii) = Sharia (zpusob zivota zalozeny na doslovnem vykladu Koranu a praktikovany ve vsech muslimskych zemich, i kdyz jsou urcite rozdily) jsou ve sve “doslovne” podstate nelidske. Vaskovi jde z vedeckeho hlediska o to, jak tuto nelidskost “politicky spravne” definovat. Buhuzel, zde opravdu neni zadna politicky spravna definice, protoze “lopata” je a vzdycky bude pouze “lopatou”....pokud se nezmeni!
06. 11. 2008 | 20:45

Mirek napsal(a):

To: Obdivovatel (06.11.2008 01:03:57) A VSEM OSTATNIM CTENARUM

DRUHA CAST:

NYNI MLUVIM SPIS K VASKOVI:

Nepochopeni tohoto jednoducheho principu pravdepodobne nejlepe ukazuje Tvoje myslenka (Vasku, vsimni si, ze cituji CELY Tvuj odstavec a nevytrhuji z kontextu, jak to Ty s oblibou delas – vetsinou citujice pouze “vhodnou” cast moji vety):

Vasek:
“Znovu opakuji, pokud bys rekl, ze "jiste extremni formy islamu jsou nelidske, etc.", tak bych zcela souhlasil. Ty jsi to ale rekl vseobecne o islamu - z toho se nevykroutis.”

Mirek:
Nesnazim se vykroutit a samozrejme toto VUBEC nerikam. Rikam pravy opak!!! Rikam, ze “JISTE EXTREMNI (= extremne mitigovane) FORMY ISLAMU JSOU LIDSKE.” :)

A Vladimir Putin velice presne (a principialne UPLNE STEJNE jako Ayaan Hirsi Ali, pan Stejskal a ja) popsal podstatu problemu islamu na nedavnem post-European Union summitu:

"They talk about setting up a worldwide (Islamic state) and the need to kill Americans and their allies," Putin said. "They talk about the need to kill all...non-Muslims, or 'crusaders,' as they put it. If you are a Christian, you are in danger.”

Tak to vidis, Vasku, ted mas proti sobe i meho oblibeneho Vladu, avsak nenavrhuji, abys ho zaloval podle “§ 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení”. Proc? Protoze zaprve, Rusko ma nejvic jadernych zbrani na svete a CR nema zadne. A prosim Te, PROBOHA neargumentuj zase, ze USA ma vetsi “vybusnou silu”, protoze to opravdu neni relevantni. :)

Navic je tu take dalsi, rekl bych zavaznejsi problem. Na temze EU Summitu se francouzky reporter zeptal Putina na spatne zachazeni s muslimy v Chechnya. A muj oblibeny Vlada mu ihned navrhl, aby se konvertoval na muslima a prijel do Moskvy na obrizku. A dodal: “A ja doporucim tomu, kdo bude delat obrizku, aby to udelal tak, aby potom VUBEC NIC nenarostlo nazpatek. :)))))))))))))))))

V rustine to zni mnohem lip, ale dalo by mne to prilis prace to natukat azbukou. Proto prikladam anglicky preklad z ruskych novin:

A French reporter who questioned the Kremlin's war in Chechnya provoked an angry outburst from Russian President Vladimir Putin, who challenged him to convert to Islam and come to Moscow for circumcision.

"If you want to become an Islamic radical and have yourself circumcised, I invite you to come to Moscow," Putin said.

"I would recommend that he who does the surgery does it so you'll have nothing growing back, afterward," he added. Circumcision is a tenet of Islam for all males.

A nyni vsichni ctenari konecne spravne chapou stare ceske prislovi: “S Kropackem nebo §198 na Putina nechod!” :)))))))))))

Tak to vidite pane Obdivovateli, ted v tom dialogu mate, krome “přátelství, nepochopení, zrady, žen, nepřítele a smrti” tez to, co tam predtim neomluvitelne chybelo – sex! :))))))))))))))
06. 11. 2008 | 20:50

bigjirka napsal(a):

Možná, že by tedy někdo z muslimomilů mohl vysvětlit, která odnož islámu je ta lidumilná a tolerantní?

Pocestný, některé Vaše figury jsou skvostné. My tady popisujeme stav - stav, který je takový, že oni nás nenávidí a k nenávisti vychovávají už malé děti. A vy nám říkáte - koukejte s tím něco dělat. Podobně s cikány - tam to jen není tak ostré, že by nás nenáviděli. Ale naše řešení nechtějí a opět - už děti vychovávají v antagonismu k normální civilizaci. A opět nám říkáte, něco s tím dělejte... a probůh co?
06. 11. 2008 | 21:18

Mirek napsal(a):

To Libor Stejskal (06.11.2008 13:46:08 06.11.2008 13:56:15)

Libore,

Mate muj hluboky obdiv, podporu, vsechno!!! :))))) Vzhledem k tomu, ze jste napsal “Kde pan profesor navrhuje, abych Vás umlčel a opírá se o paragrafy?” nemohl jsem to nechat jen tak! Vasek je muj kamarad, ale vyhrozovat Vam nesmi!!! Proto jsem napsal muj posledni prispevek. A presto, ze jsem jej psal tak humorne, jak jen to slo, doufam, ze si Vasek konecne uvedomi, ze v tomto blogu se prochazi po VELICE tenkem lede...
06. 11. 2008 | 21:23

stejskal napsal(a):

Díky, pane Mirku, za milá slova. Vážně.

Jen tak na okraj, pan profesor mi nevyhrožoval. Nemyslím, že by to byl jeho styl. A já si ani vyhrožovat nenechám.

Po VELICE tenkém ledě v tomto blogu chodí řada lidí. A nemusí to být zrovna v souvislosti s paragrafy. Dávám k úvaze.

Libor Stejskal
06. 11. 2008 | 21:32

Mirek napsal(a):

Libore,

obavam se, ze je mozne videt Vaskovy “navrhy na umlceni na zaklade §198” jako mozne vyhrozovani (prestoze vim, ze to neni Vaskuv styl), protoze kdyby Vaskova nepravda byla pravdou, pak (pokud byste me nesmazal) by to z Vas teoreticky mohlo udelat spulupachatele. :) Samozrejme, vzdy jsem chodil po velice tenkem lede ci spise po vodni hladine... :) Nebo myslite, ze mne zrusili obcanstvi v 1982 jen tak pro nic za nic? :)))

Avsak naucil jsem se slapat vodu... :)))))
06. 11. 2008 | 22:08

stejskal napsal(a):

Zatím se nikomu za těch téměř pět desítek let nepodařilo ze mne udělat spolupachatele čehokoliv, na čem jsem se nechtěl podílet.

Myslím, že své zvyky měnit nebudu, připadám si na to už dost starý, pane Mirku.

Nerad chodím po tenkém ledě. Hrozí, že by to někdo mohl zkusit po mně a zahučet pod led. Měl bych ho pak na svědomí a to bych si nikdy neodpustil.

Hezký večer.

Libor Stejskal
06. 11. 2008 | 22:20

Obdivovatel napsal(a):

Pane Mirku,

díky moc za Váš zábavný a vysvětlující příspěvek (já jsem si v duchu myslel, že to tak asi nějak bude :-)).

Teď již mohu klidně spát :-) a těším se na Vaše velmi oživující příspěvky u příštích blogových článků pana Hořejšího... ;-)

P.S. Dobře, že pan Hořejší a Vy jste do svého dialogu v posledních příspěvcích doplnili ženy a sex, ty tam před tím opravdu chyběly ... :-)))
06. 11. 2008 | 22:23

Mirek napsal(a):

Vasku,

Abysme si to sumarizovali, a ABYS TOMU OPRAVDU DOBRE ROZUMEL – mimo jine mas dve moznosti:

1. Obzalovat (v poradi dulezitosti a politicke sily – viz moje predchozi komentare) – Vladimira Putina, vetsinu americkych universit, kde Ayaan Hirsi Ali prednasela, vetsinu americkych televiznich stanic, ktere delaly s Ayaan Hirsi Ali interview, Ayaan Hirsi Ali, Libora Stejskala, editora blog.aktualne.cz, a me, nejlepsiho kytaristu v nasi ulici pouzivaje §198 a (mozna) Kropackovu vypoved. :)

2. Z Tveho hlediska by mohlo byt mnohem vyhodnejsi jednoduse zacit povazovat to, cemu ty rikas “extremni islam” za “normalni islam” and vice versa. A piece of cake! :) A PAK SE S VYSE OBZALOVANYMI NEBUDES VUBEC V NICEM LISIT!!! Protoze “extremni (=extremne mitigovany) islam” je lidsky. “Normalni islam” zalozeny na doslovnem vykladu Koranu neni.

FYI, v “normalnim islamu” je za “extremne mitigovany islam” take trest smrti, protoze v “normalnim islamu” je moderovane muslimstvi povazovano za apostasy.

It’s up to you! :)
06. 11. 2008 | 22:23

Mirek napsal(a):

Vasku,

Abysme se dostali v tomto blogu trochu dal nez k tvrzeni ze cerna a bila barva jsou prakticky stejne, co takhle priznat (pro zacatek), ze extremni (= extremne mitigovany) islam, ktery nevyzaduje trest smrti za mysleni jako normalni islam, ktery s zenami nezachazi jako s podotroky jako normalni islam, a kde Zidi nejsou povazovani za prasata a opice jako v normalnim islamu, je v podstate LIDSKY.

Kdyz priznas, ze tento mitigovany islam, ktery je neagresivni, nenasilny a neponizuje zeny a rasy je LIDSKY, odpustim Ti to extra pivo, co mi dluzis! :)

PRIZNEJ!!! :)))

P.S.: Kdyz priznas, KOUPIM Ti extra pivo! :)
P.P.S.: Hele, nehraj si tady na Fucika, a priznej. OK, koupim Ti TRI PIVA!!! :)))
07. 11. 2008 | 00:06

bigjirka napsal(a):

A ten mitigovaný islám šíří muslimové s hlavou pod paží.
07. 11. 2008 | 00:10

Mirek napsal(a):

To bigjirka:

Presne tak! :)))

To L. Stejskal

Motto: The man who views the world at fifty the same as he did at twenty has wasted thirty years of his life.
~ Muhammad Ali

Based on your previous comments, I’ll bet a bottle of Châteauneuf-du-Pape that you have not wasted thirty years of your life. :)
07. 11. 2008 | 00:18

Mirek napsal(a):

To Libor Stejskal:

LS:
Pane Mirku,
jsem rád, že se tu s panem profesorem bavíte. Také se tu občas bavím. Ale navíc tu též pracuji (tedy chci říci, snažím se udržet jakýsi prostor, kde by si mohli vyměňovat názory VŠICHNI, nakonec i já). Nedá se říci, že by mi někteří z těch "všech" tuto práci zrovna usnadňovali či mi alespoň občas neházeli nějaký ten klacek pod nohy ;-)

M:
Doufam, ze jsem tech klacku nehodil prilis mnoho....kazdopadne jsem nemel na mysli “klacek pod nohy” na prvnim miste... :)

LS:
Ale to víte, jsem takový bolestín, měkký člověk, snažím se s každým vyjít, trouba, na němž se dá dříví štípat... ;-)

M:
Prehanite! :)

LS:
P.S. Kde jsem to jen četl? Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marvelled at him ;-)

M:
Matthew 22:21, Libore... :)

LS:
Mimochodem, tak mne ještě napadlo, v čem ta moje práce vlastně spočívá, co se to tu vlastně snažím udržet?

M:
To be, or not to be: that is the question... :)

LS:
Má to vůbec smysl pěstovat něco, kde Vy vykřikujete (psaní pasáží velkými písmeny je na webu považováno za něco jako zvýšení hlasu), že islám, který je posvátný pro miliardu lidí, z nichž většina je úplně normálních a slušných, je protilidské náboženství?

M:
Ma, protoze je pravda. A potreti (a doufam naposled) ocituji to, co tak presne vyjadril nositel Nobelovy ceny Steven Weinberg: "Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.” Verbatim interpretace Koranu stoji kazdy den tolik zivotu a utrpeni...

LS:
Kde pan profesor navrhuje, abych Vás umlčel a opírá se o paragrafy?

M:
Velmi smutne... :( Nikdy bych necekal, ze se me Vasek bude snazit umlcet... That’ not very nice...

LS:
Má to vůbec smysl? Není to vlastně úplně zbytečná a marná práce, na níž plýtvám energií, kterou bych mohl možná s větším efektem vynaložit jinde?

M:
Ma to smysl. Pravda ma vzdycky smysl. Bez pravdy neni zadny opravdovy pokrok mozny. Nicmene jsem si stoprocentne jisty, ze s Vasim talentem a inteligenci jste naprosto urcite “overqualified for this job that could be done by a computer.”

Noli Nothis Permittere Te Terere!!! :)
07. 11. 2008 | 03:22

Pepa Řepa napsal(a):

Má to vůbec smysl?

Má to smysl: Třiďte odpad!

P.S.Ryze český současný bonmot, Mirku, s možností výkladu z několika úhlů pohledu.
07. 11. 2008 | 06:23

vaclavhorejsi napsal(a):

OK, tak ja priste napisu clanek o tom, ze Halik je zradce vseho krestanstva, protoze se paktuje s predstaviteli NELIDSKEHO NABOZENSTVI NAMIRENEHO PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSIHO NEZ HITLERUV FASISMUS, ktere uci deti od kolebky ze zide a krestane jsou prasata a opice, ktera je potreba na potkani zabijet.

Podivam se take, jaky paragraf by se na toho proradneho Halika dal nasadit, aby sel brucet.

Meli bychom take co nejdrive durazne pozadat nase zakonodarce, aby v trestnim zakone doplnili do § 198 (Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení) pasaz, explicitne zduraznujici, ze islam je nejen mozno, ale dokonce nutno hanobit, protoze je to NELIDSKE NABOZENSTVI NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS.

A take bychom meli jit dal a podobne se obout i do krestanstvi a judaismu - viz Mirkem citovany moudry vyrok S.Weinberga ("Religion is an insult to human dignity.").
Ostatne podobne hluboke pravdy si mnozi z nas pamatujeme z prednasek vedeckeho atheismu. A kdyz to rika nobelista, musi to byt pravda.

Myslim, ze to bude dobry prispevek k budoucnosti sveta a nakonec nam i ti muslimove a ostatni nabozensti blouznivci podekuji (i kdyz se asi pri prosazovani techto pokrokovych myslenek mnoho z nich zahyne pri humanitarnim bombardovani, ale lidstvo prece musi prinaset obeti v zajmu pokroku).

Halik by se po tomto vitezstvi rozumu a humanity mohl stat treba ministrem atheismu.

Veritas vincit!

..
07. 11. 2008 | 07:50

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"That’s not very nice..."

misto

"That’ not very nice..."
07. 11. 2008 | 07:53

stejskal napsal(a):

Mirek,

wow, what a tricky compliment ;-) What if I say I have? Where shall I pick the bottle up?

Overqualified, you said? PCs are by far smarter then mankind already, I dare to say (this dispute is one of many evidences only ;-) I will be replaced soon, don't worry.

;-)

Libor Stejskal
07. 11. 2008 | 07:55

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa:

:))))) Presne tak, “s Kropackem nebo §198 na Putina nechod!” :)))))))))))
07. 11. 2008 | 08:04

bigjirka napsal(a):

Mirku, margeritas ante porcos

pan profesor prostě ví, že islám je skvělý, a šmytec
07. 11. 2008 | 09:20

Mirek napsal(a):

Libor,

I’m pretty sure that the blog.aktualne.cz was and is a brilliant idea! However, using Pepa’s term (07.11.2008 06:23:53), “garbage selection” is so unbelievably below-your-level! Unless they would pay you at least $2,000/hr (and then you may consider it as a very temporary profitable hobby), I can imagine that you may request some solid anti-depression treatment as a part of the Editor’s employment contract. Glad to hear you’ve got something else that I hope you’ll thoroughly enjoy to to! :)

I feel very privileged, because my work is, in fact, my two main hobbies. As you’ve probably figured out, I am a highly overpaid scientist/physician during the day and a not-so-overpaid guitarist during the night. In addition, these two activities are the best escapes (I know of) from the crazy society we live in. Many people need an escape....some use holidays, others use cocaine and heroin, I use music and science.

Obviously, as suggested by countless and inspiring writings of Dalai Lama, the very purpose of our life is to seek happiness. Whether one believes in religion or not, whether one believes in this religion or that religion, we all are seeking something better in life. The very motion of our life is towards happiness. However, on a daily basis, we face a little problem, perhaps best summarized by Mark Twain: “Sanity and happiness are an impossible combination.” :)

As we go through our lives, there’s never any way around this choice. And sooner or later, the luckier from us realize that sanity is not an option... :)

Have a great weekend!
All the best!
Mirek
07. 11. 2008 | 09:30

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana Václava Hořejšího

S upřímnou úctvou k Vám a bez jakékoli ironie se Vás ptám: Máte prostudovaný Korán?
07. 11. 2008 | 10:29

Křesťan AZ napsal(a):

oprava textu z 07.11.2008 10:29:10

správně má být " úctou "
07. 11. 2008 | 10:32

Mirek napsal(a):

To bigjirka:

Jirko,

doufam, vsichni budou souhlasit, ze pred psanim noveho blogu o islamu, Vasek potrebuje alespon dvoumesicni dovolenou v nejake vysoce pokrokove muslimske zemi jako je napriklad Saudska Arabie, Iran nebo Afghanistan, zamerenou predevsim na obohaceni jeho znalosti islamu, protoze pod vlivem Vaskova psani v tomto blogu, ctenar muze rychle podlehnout dojmu, ze Vaskovy znalosti islamu jsou omezeny pouze na “kratkou promluvu muslimskeho duchovniho na konci bohosluzby pri nedelni vecerni msi v kostele Nejsvětějšího Salvátora.” :)
07. 11. 2008 | 10:33

bigjirka napsal(a):

Mirku, btw by mne zajímalo, zda ten duchovní je úchylkář a zanedlouho bude mít hlavu pod paží, nebo zda přijel ojebat nevěřící ďaury aby měl zásluhu.

Slyšel jsem, že Mein Kampf je velmi pěkná a tolerantní kniha, ale některé zlé směry nacismu ji vykládají špatně. Naše NSDAP-BM * doporučuje orientovat se na budoucnost a nehnípat se v minulosti, inu nějaké chyby se staly...

* BM = Böhmen und Mähren

Zástupci hnutí jsou přesvědčeni, že oranžová vytvoří s hnědou mocpěknou kombinaci. Ladila by k tomu i zelená.
Allah akbar
07. 11. 2008 | 10:47

Křsťan AZ napsal(a):

pro Mirka

/ k příspěvku z 07.11.2008 09:30:40 /

Vážím si pana Marka Twaina coby spisovatele.

Jeho slova, že duševní zdraví a štěstí je nemožná-nereálná kombinace, jsou však projevem pesimismu.
Asi to Mark Twain řekl v situaci, kdy mu bylo hodně těžko.
07. 11. 2008 | 11:14

bigjirka napsal(a):

Křesťane, optimista je špatně informovaný pesimista
07. 11. 2008 | 11:23

Křesťan AZ napsal(a):

pro bigjirku 07.11.2008 11:23:36

Znám tento výrok. Nesouhlasím s ním, ale pokaždé mě rozesměje. Díky :-)
07. 11. 2008 | 11:48

vaclavhorejsi napsal(a):

Křesťan AZ:

Koran prostudovany skutecne nemam, ale znam radu citatu, ktere na jedne strane lze pouzit na podporu nazoru, ze jde o mirumilovne nabozenstvi, na druhe strane jsem si samozrejme vedom existence velmi zlych pasazi v Koranu a jeste vice jsem si vedom existence extremnich forem praktikovani islamu, ktere bych opravdu bez vahani oznacil za nelidske, totalitarni, atd.
Ale pripada mi nepripustne takto hovorit VSEOBECNE o islamu.

Velmi si vazim take mineni lidi, kteri Koran a islam vubec maji dobre prostudovany - jako napr. prominentni predstavitele cirkve, kteri se jednoznacne hlasi k nazoru o nutnosti pratelskeho dialogu a rozhodne by nesouhlasili se zde uvadenymi vyroky "a la Mirek".

Prave tak si vazim nazoru skutecnych expertu jako je prof. Kropacek.
Kdyz jsem se ho zeptal na jeho nazor a citoval mu Mirkovy vyroky, jeho odpoved byla:

"Vaše informace mě zarmoutily. Podobné zběsilé názory odsuzující islám samozřejmě znám, setkávám se s nimi někdy i při svých veřejných přednáškách a vždy mě to bolí, jak se lidé divoce vyjadřují k věcem, kterým vůbec nerozumí a nedovedou posoudit. Zpravidla nemají ani zájem se poučit. Souhlasím samozřejmě s Vaším názorem, že správnou cestou je mezináboženský a mezikulturní dialog, rozlišování mezi muslimy, a dobrý postoj, včetně nabídnuté ruky, vůči těm muslimům, kteří se hlásí k pozitivním hodnotám a odmítají násilí. Snad nový ameický prezident B. Obama přinese i celkové zlepšení vztahů mezi západním a islámským světem. Bushova válečnická dobrodružství natropila na tomto poli velké škody a jsou přímo odpovědná za nedobrou orientaci části muslimské mládeže. "

..
07. 11. 2008 | 12:40

bigjirka napsal(a):

Křesťane, ani já s ním částečně nesouhlasím. Jsem spíš optimista a dosti důvěřivý člověk...
07. 11. 2008 | 12:49

Remington napsal(a):

Hullo, customers,

dlouho jsem tady nebyl, ale vidím, že se ve staré dobré Evropě spíš podřežete sami, jak v diskusi tak potom za své neomylné přesvědčení na battle fields. Muslimy k tomu ani nepotřebujete. Původně jsem vám chtěl výhodně prodat nějaký pěkný výrobek naší firmy nebo od firmy Colt, kterou rovněž zastupuji, ale když vás tak pozoruji, z hlediska vaší bezpečnosti vám neprodám ani špuntovku.

Silná slova zastavíte silnějšími slovy, zlé skutky nezastavíte zlejšími skutky.
P.S. Pane Jemnický děkuji za objednávku. Střelivo 500 ks dodám jako pozornost firmy zdarma. R333 je dobrá volba, ať vám slouží ve zdraví.
07. 11. 2008 | 12:59

bigjirka napsal(a):

Jestli Obama něco z toho přinese, bude to infiltrace islámu do USA, pámbu s nima. Obávám se, že u prof. Kropáčka je přání otcem myšlenky.

Co se týče Bushových "dobrodružství". Afghanistán - protiútok za Dvojčata. Hlavní chybou bylo, že na Hlavní stan Al Kajdy nebyla svržena jaderná bomba a šmejdi měli příležitost se rozprchnout. Tak asi megatunová vodíkovka by tam seděla jak p***l (vidíte, pane Stejskale, jak jsou ty hvězdičky estetické... takhle je musím počítat).
Co se týče Iráku, tam Bush sesadil modernistického diktátora Saddáma, který byl asi takovým muslimem jako Klema Gottwald katolíkem. Demokratizace po jeho sesazení umožnila nárůst fundamentalismu. Viz co jsem psal výše. Podobně jako v Turecku, kde to bylo nenásilnou cestou. Skutečná svoboda člověka je v absolutním rozporu s islamismem. Co bylo hlavní Bushovou chybou, že nebyl připraven Marshallův plán pro dobytá území. Takže ve skutečnosti se tam lidé mají dnes hůř než za Saddáma. Bush sen. po Kuvajtu nechal skunka v díře a do Bagdádu nešel. Tehdy jim tam alespoň fungoval vodovod. Dnes se perou o kanystříky s vodou... :-(
Rovněž Japonsko mělo obdobu Marshallova plánu, organisovanou myslím gen McArthurem.
07. 11. 2008 | 13:04

Mirek napsal(a):

To Krestan AZ:

Pane Krestane,

Jestli ma Vasek prostudovany Koran nevim, ale je mozne, ze neznalost Koranu hraje urcitou (i kdyz ne mozna kritickou) roli pri propagovani jeho nepravdivych nazoru v teto oblasti. Kdyz uplne odstranime politiku, tak mezi Vaskovym nepravdivym a mym pravdivym nazorem na islam je POUZE “terminologicky” (mene podstatny) a “kvantitativni” (velice dulezity!!!) rozdil. Co Vasek nazyva (a doufam, ze odsuzuje) “extremni islam,” t.j. doslovna realizace Koranem popsanych zverstev v normalnim zivote, ja nazyvam jednoduse zkracenou formou “islam.” Co Vasek naprosto chybne nazyva “islam” (nebo “normalni islam”) ja nazyvam “extremni (= extremne mitigovany) islam.”

A “kvantitativni” rozdil mezi Vaskovym nazorem a mym nazorem je, ze islam (moji terminologii) ci extremni islam (Vaskovou terminologii) je podle Vaska neco tak trochu jako temer neuveritelna rarita. Skutecnost je, ze to vubec neni zadna rarita, nybrz prakticky JEDINA forma islamu napr. v Iranu ci Saudske Arabii, a prevladajici forma islamu v mnoha muslimskych zemich. A tohle Vasek (prestoze je to do oci bijici pravda) nedokaze pripustit. Pri prekrucovani vseho dokonce pouziva argumentaci typu “cerna a bila barva jsou stejne” 05.11.2008 22:32:14, KDE ME SROVNAVA S NACISTOU/STALINISTOU KRITIZUJICIM ZIDY!!! Ne toto neni vtip!!!)

Pravda o islamu vadi Vaskovi tolik, ze se me snazi umlcet ci presneji snazi presvedcit pana Stejskala, aby vse pravdive o islamu, co jsem napsal, vymazal! Pan Stejskal to popsal slovy “PAN PROFESOR NAVRHUJE, ABYCH VÁS UMLČEL A OPÍRÁ SE O PARAGRAFY”. Ja to vidim, jako neuveritelne hloupe a z hlediska demokratickych principu nasi spolecnosti VELICE NEBEZPECNE vyhrozovani panu Stejskalovi paragrafy za umozneni diskuse pravdivych skutecnosti, i kdyz Libor mi napsal, ze Vasek mu nevyhrozoval, ale pouze ho o to zadal. Jinymi slovy, VASEK SE NA TOMTO BLOGU CHOVA PRESNE TAK, JAK SE CHOVALI KOMUNISTI ZA TOTALITNIHO SYSTEMU VLADY V RUSKU NEBO CESKOSLOVENSKU, KDY SE SNAZILI UMLCET PRAVDU PARAGRAFY!!!

Od sveho nejlepsiho ceskeho kamarada bych toto nikdy necekal....odporovat mi – samozrejme! Zcela se mnou nesouhlasit – samozrejme! Avsak IDIOTSKY A KOMUNISTICKY HAZET NA ME A LIBORA STEJSKALA PARAGRAFY – to mi pripada dost neuveritelne, a kdybych nevedel s naprostou jistotou, ze Libor je vysoce inteligentni, velice moudry a nesmirne cestny clovek, tak bych Liborovi neveril jedine slovo o teto KOMUNISMEM ZAVANEJICI ABSURDNI ZADOSTI VASKA!!!
07. 11. 2008 | 13:33

bape napsal(a):

pro prof.Hořejšího : Docela bych uvítal. kdybyste sestoupil s katedry a ráčil mi vysvětlit to Vaše ctěné A H A , které říká vše a nic, jak jistě víte i Vy. Ovšem, pokud Vás to příliš neobtěžuje. Děkuji předem /i zadem/, zkrátka, děkuji , ať odpovíte,či nikoliv. Zdravím.
07. 11. 2008 | 14:15

buldatra napsal(a):

Pane Mirku:

Islám, neislám, dobrý den.
Velice se omlouvám, ale nedá mi ti, abych nepoznamenal, že:
Obávám se, že Vám neustále uniká jedna taková, řekl bych nezanedbatelná maličkost.
Nebo neuniká, jen ji neberete v potaz. Potažmo, s ní ještě nedovedete pracovat.

Ač probíhá komunikace ve virtuálním prostoru, napříč světem, přes Velkou louži tam a zpět, přesto se tak děje jakoby dominantně v prostoru českém. V prostoru, který je specifický. Tento prostor se od jiných prostorů odlišuje. A to zejména tím, že je to prostor nejasný. Jen znalec reálií českého prostoru to chápe. Zjednodušeně řečeno. Neměl byste se divit, že něco vypadá jako koule, je to koule, ale jen příležitostně. Jak kdy – hovořím o českém prostoru.
A ta koule je jinak kulatá, když navštíví americký prostor (je americky kulatá, zdánlivě proužkovaná, s náznaky bílých hvězdiček ), jiná je například v ruském prostoru ( získává tvar víceméně podobající se pěticípé kouli ). Atakdále.
No a v českém prostoru je tato koule zas kulatá dobově různě. Za jeden koulí život dokáže taková koule absolvovat několik proměn kulatosti ( např. od pěticípatosti, přes proužkovanost s náznakem bílých hvězdiček, až zpět víceméně k pěticípatosti, nebo libovolně jinak ).
Tolik stručný průvodce českým prostorem a koulemi. Pro detailní poznání doporučuji využít neomezené možnosti bezvízovosti a vyzkoušet si to v reálu.

Pak se nebudete divit, že Islám je zde takový nějaký jiný, než například v Čečensku. (je to však jen zdánlivý dojem, kterému nemusíte přikládat větší význam, než si zasluhuje, viz výše ).
Toliko několik připomínek a již nebudu skákat do řeči dospělým vzdělaným mužům.
V úctě
buldatra
07. 11. 2008 | 14:16

bigjirka napsal(a):

Já se posté budu opakovat: Korán sám není nebezpečný, tak jako žádná kniha. Když mu věří jednotlivec, je to v poho. Když jsou dva a začnou s doslovnou aplikecí, je to umma a je to tu. Janek Vaculík píše, že byl v muslimských zemích býv. SSSR a zdál se mu tam islám v poho. Ano, dokážu +- souhlasit, tam byl islám oslaben tak jako třeba u nás katolicismus, tedy tam islám na standard individuálního náboženství
07. 11. 2008 | 14:21

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hořejší,
docela bych ctěl být u toho, až se budete ptát pana Kropáčka, zda je Mirkova věta urážlivá či není.

Z jakého úhlu pohledu? Z pohledu věřícího muslima?

Asi ano. Z tohoto úhlu pohledu je urážlivá každá věta, netvrdící, že jediné správné náboženství je islám. A největší postavou dějin byl Prorok. Pokud jej budete jnenovat nezapomeńte vždy větu:Jméno, Jeho budiž pochváleno. I Tony Blair tak mluvil. Už to, že tak neučiníte, je neodpustitelnou urážkou.

Je věta urážkou z hlediska muslimského práva?
Nepochybně.
Mirek má štěstí, že je dhimmí. Jinak by následovala fatwa.
Vy vyznáváte islámské právo?

Žijeme v Evropě nebo v Arábii? Pokud chcete slyšet podporu, nechoďte za Kropáčkem dojděte si za Charífem Bahbouchem na Fildu nebo za Lhoťanem do centra, pokud je i on pro vás autoritou, když jeho jméno citujete.To uslyšíte věci.

Je věta urážkou podle paragrafu 198? Pochybuji.
Máme- snad ještě -svobodu slova. Pokud ovšem budou přibývat lidé s názory jako vy, tak ji dlouho mít nebudeme. Jsou to tvrdá slova, ale myslím je tentokrát naprosto vážně.

Postupně budeme tolerovat římské právo pro jedny a šariu pro druhé, monogamii pro jedny, mnohoženství pro druhé, pro jedny sex od devíti, pro druhé od patnácti, pro jedny rovnoprávnost pohlaví, pro druhé nadřazenost mužů,pro jedny majetkové vypořádání, pro druhé trojnásobné vyslovení věty:zapuzuji tě.

To bude stav dočasný, život v jakési Eurábii, až dojdeme k jakémusi Turning Pointu. Od toho dne to bude platit pro všechny.Váš vnuk to stihne.

Je snad Luboš Kropáček právník, aby se mohl vyjádřit, zda byla naplněna skutková podstata. paragrafu 198?

Je tedy věta urážlivá z hlediska svobody slova? Naprosto ne. Právě její postih, by byl urážkou možnosti svobodné výměny názorů.

Je urážlivá z hlediska debaty na internetu?

Až tedy zase začnete šermovat paragrafem 198, tak si uvědomte, že pokud by byl podle něho postižen Mirek, tak zítra můžete být podle stejného paragrafu postižen Vy. Stačí obměna vládnoucí garnitury.

A neschovávejte se za záda pánů Kropáčka nebo Halíka. Je to nedůstojné Vašeho věhlasu.
Vy jste blogger.Vy jste napsal článek a vy si jej musíte obhájit.

P.S. pořád mně vrtá hlavou, které pasáže z Bible mohou být ještě dnes vykládány tak, že jsou proti vámi citovanému paragrafu.
07. 11. 2008 | 14:26

vaclavhorejsi napsal(a):

bape:

Predpokladam, ze vite, co znamena, kdyz nekdo rekne "aha".
Reagoval jsem tak na vase konstatovani:

"Plán spásy není Spása samotná. To je výrok katolické církve. Mám dojem, že Vám nestačíto, co říká samotná Bible, potažmo Ježíš / jeho logia./ a o to jde. Co říkáte Vy nebo ja, nebo ta či ona církev není rozhodující. Ježíš je Bůh, jeho slovo platí!"

Nevim, jak bych na nej mel reagovat jinak - vyjadrit souhlas, resp. nesouhlas? Pro me je ten vas vyrok mirne nesrozumitelny, a tak jsem rekl neutralni "aha".
Debaty o tom, jak je nutno cist a vykladat Bibli, se vedly a vedou uz tisice let...

..
07. 11. 2008 | 15:10

Mirek napsal(a):

TO: buldatra A VSEM OSTATNIM (VELICE DULEZITE!!!)

Pokusim se definovat a popsat VELICE JEDNODUSE o cem je tu rec:

NEKTERI LIDE SI MYSLI, ZE ZMENA JMENA ULEHCI DIALOG MEZI ISLAMEM A ZBYTKEM SVETA. Neulehci! A toto je naprosto vse, o cem se tady bavime!!! No kidding!!! :)

Vaskuv extremni islam [VEI] = Mirkuv islam [MI]
Mirkuv extremni (= extremne mitigovany) islam [MEI] = Vaskuv islam [VI]

Ano, podstata teto legrace, kterou tu vsichni mame (krome Vaska, ktery na nas komunistickym stylem hazi paragrafy) je, ze VEI=MI a MEI=VI.

VEI=MI je nelidsky a horsi nez fasismus.
MEI=VI je mirumilovne a zdanlive neskodne nabozenstvi.

NIC VIC, NIC MIN!!!

Problemem ovsem je, ze VEI=MI je prakticky jedinym nabozenstvim v Saudske Arabii, Iranu, Afghanistanu a casto podstatnych castech ostatnich muslimskych zemi. Avsak “aby se ulehcil dialog” Vasek a urcita mensina evropskych politiku si mysli, ze kdyz budou vzdy mluvit POUZE o MEI=VI (ktery se vyskytuje hlavne v USA a Zapadni Evrope), prestoze VE VETSINE PRIPADU (= muslimske zeme) se jedna o uple sileny (a obcas trochu mene sileny) VEI=MI, tak ze to nejak ulehci celou situaci a dialog. NEULEHCI!!!

A Vasek tuto smesnou ideu “ulehceni dialogu zmenou jmena” obhajuje tak vehementne, ze nas (zahrnujice mozna i Vladimira Putina) uvazuje soudit! Vasku pozor, nezapomen na stare ceske prislovi: “S Kropackem nebo §198 na Putina nechod!” :)
07. 11. 2008 | 15:16

Jejda napsal(a):

Základní chyba Bushe byla mylná vstupní představa, že se v islámském státě dá vybudovat demokracie. Nedá. Takže Irák prostě neměl řešení. V tomto světle se spíše přikláním k názoru, že tam Američané neměli vstupovat. Měli nechat Saddáma dovládnout a jenom důrazně tlačit, aby nezaútočil mimo Irák. Ale znovu -Irák neměl dobré řešení.

Jo ta kniha „Můj džihád“ je po Koránu v některých muslimských zemích druhou nejprodávanější. Lze doporučit vkusné společné balení se slevou přímo ďaurskou!!! Ale skutečně zajímavé srovnání provedl Winston Churchill. Jen obráceně. Píše se tak na 50. straně jeho vzpomínek From War to War v první části prvního svazku jeho šestidílné Druhé světové války. Kapitola 4 pojednává o Adolfu Hitlerovi, včetně podrobného pohledu na Mein Kampf, který Churchil nazývá „novým Koránem víry a války, pompézním, mnohomluvným, neforemným, avšak těhotným svým poselstvím.“
No a Carl Jung, švýcarský psychiatr a zakladatel analytické psychologie, byl koncem třicátých let dotázán, zda “má nějaké názory na to, jaký bude pravděpodobně další krok ve vývoji náboženství?” Jung odpověděl s odkazem na nacistickou horečku, která svírala Německo,:
Nevíme, jestli Hitler nalezne nový islám. Už je na cestě; je jako Mohamed. V Německu panují islámské emoce; válečnické a islámské. Všichni jsou opilí boží vůlí. Toto může být historická budoucnost.
07. 11. 2008 | 15:17

vaclavhorejsi napsal(a):

Mili diskuteri,

Pokud jde o poruseni onoho zakona inkriminovanymi Mirkovymi vyroky (s nimiz rada z vas mocne souhlasila), uvadim vyjadreni pravnicky a spolubloggerky Klary Vesele-Samkove; samozrejme nemam naprosto v umyslu nekoho zalovat, ale chtel jsem jen upozornit, ze svoboda slova ma sve meze, ze nelze kohokoli hanobit a urazet (nekteri si mysli, ze takoveto zakonne ochrany pozivaji jen nektere skupiny (napr. Zide), ale neni tomu tak...).

KVS tedy pravi:

"V zásadě jakýkoliv paušalizující názor může naplnit skutkovou podstatu ustanoveni trestniho zakona § 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a prřesvědčení.
....
....
V momentě, kdy jsou možné různé úhly pohledu, je paušalizace nepřípustná.
Jestliže by výrok zněl například:
"Podle opakovaných průzkumů a poznatků se zdá, že dnešní interpretace Islámu, praktikovaná zejména v Saudské Arábii, je namířená proti Židům, ženám a homosexuálům a ve své podstatě je horší než Hitlerův fašismus", byla by taováto interpretace možná a právně vhodná. (Pokud možno s odkazy na konkrétní výzkumy).
Ve své absolutistické prezentované podobě však akceptovatelná není."

..
07. 11. 2008 | 15:47

bigjirka napsal(a):

Nabízel jsem Vám pane profesore, abyste provedl důkaz sporem. Jmenujte jednu větev islámu, která odmítá doslovný výklad Koránu. Tím dokážete ve smyslu vašeho posledního příspěvku, že nemáme pravdu, ergo že máte pravdu Vy. Ale samozřejmě nikdo z nás netvrdil, že každý jednotlivý muslim je vrah.
07. 11. 2008 | 16:53

Pepa Řepa napsal(a):

Fajn. Co tedy uděláte s Koránem?
Je v každém knihkupectví.Zakážete ho?

Zkuste se optat, zda verše /opakuji/.
Na adresu Židů:
Zajisté znali jste ty mezi sebou, když sobotu znesvětili a jimž jste řekli: Buďte opicemi opovrženými! Ti. které Bůh proklel a na něž se rozhnšval a z nichž učinil opice a vepře.
Nechť jsou jejich ruce spoutány okovy a nechť jsou prokleti za to, co říkají.

Dále na adresu křesťanů a občanů odlišného vyznání:
Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vyhnali vás, vždyť svádění od víry je horší než zabití.

Jsou v souladu s paragrafem 198, zda nepodněcují rasovou, či etnickou nenávist. Tyto verše jsou -jako přímé slovo Alláha- nadčasové, neměnné, s platností do konce světa.Mimochodem, našlo by se citací více.
07. 11. 2008 | 17:02

Mirek napsal(a):

Vasku,

zase vsechno jako obvykle prekrucujes. Precti si 07.11.2008 15:16:11 a bude Ti jasne, ze "paušalizace" je jen Tvoje VELICE HLOUPE prekrouceni! Precti si tez VSECHNY moje prispevky a uvidis, ze vzdy mluvim alespon o dvou typech islamu, jenomze je nazyvam OBRACENE!
07. 11. 2008 | 17:12

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Pokud nekdo bude verejne nabadat k tomu, aby se vyznavaci islamu ridili temito doporucenimi, nebo je dokonce naplnoval, tak samozrejme musi byt stihan nejen podle paragrafu 198, ale asi i podle jinych paragrafu.

Zadna kniha sama o sobe by podle me nemela byt zakazovana (ani Mein Kampf, ani LaVey, atd), ale melo by byt stihano propagovani nasili, nenavisti, zlocinu, at uz inspirovanych jakkoli.

Mimochodem - vam, jako praktikujicimu katolikovi opravdu neni divne, ze oficialni politika Vatikanu je k muslimum velmi umirnena a vstricna?
Neni mi jasne, zda treba Halika za ty jeho ekumenicke snahy chvalite, nebo odsuzujete?
Podle toho, co tady rikate, tak byste ho mel povazovat za nebezpecneho U.I.?

Ztotoznujete se take s Mirkovym nazorem, ze
""Religion is an insult to human dignity."?
(ano, pouze cituje, ale evidentne se s tim ztotoznuje...).

..
07. 11. 2008 | 17:25

bigjirka napsal(a):

Pane profesore, Halík je UI pro muslimy, pro nás NI.
Povinností muslima je řídit se Koránem DOSLOVA. Navrhl jsem Vám abyste provedl důkaz sporem a jmenoval jednu větev islámu, která to nemusí.
07. 11. 2008 | 17:39

Čochtan napsal(a):

Pane Hořejší
a co podněcování nenávisti k vrahům, násilníkům, gaunerům, dobyvatelům naší země, to je taky trestné ?
07. 11. 2008 | 18:11

vaclavhorejsi napsal(a):

bigjirka:

Zcela dostatecnym dukazem je, ze spousty turistu jezdi do muslimskych zemi a nikdo je tam nevrazdi (resp. jen zcela vyjimecne), ackoli podle vaseho nazoru se vsichni muslimove musi doslova ridit Koranem, kde se najdou pasaze jako ta Pepou Repou citovana.
V naproste vetsine muslimskych zemi se islamske pravo nepraktikuje (ackoli by tomu podle vas muselo tak byt).

Osobne se znam s radou muslimu a zadny z nich nejevi tuto vrazednou tendenci.

Pokud vim, v Koranu, podobne jako v Bibli, lze najit radu citatu, ktere si vzajemne odporuji...

..
07. 11. 2008 | 18:17

bigjirka napsal(a):

pane profesore, opět překrucujete. myslím, že jsem v muslimských zemích strávil víc než Vy, nejen dovolené. samozřejmě, že to není tak, že by Vás kterýkoli muslim kdykoli podřezal. ale každá umma na světě ukreje prchajícího teroristu bratra. ti muslimové, které znáte, nejsou momentálně členy ummy. jejich chováním za jiných okolností a na jiném místě byste mohl být velmi překvapen. A opakuji:
Slyšel jsem, že Mein Kampf je velmi pěkná a tolerantní kniha, ale některé zlé směry nacismu ji vykládají špatně. Naše NSDAP-BM * doporučuje orientovat se na budoucnost a nehnípat se v minulosti, inu nějaké chyby se staly...

* BM = Böhmen und Mähren

Zástupci hnutí jsou přesvědčeni, že oranžová vytvoří s hnědou mocpěknou kombinaci. Ladila by k tomu i zelená.
Allah akbar
07. 11. 2008 | 18:33

Pepa Řepa napsal(a):

""Religion is an insult to human dignity."?

Určitě ne. Považuji náboženství za páteř civilizace.
Stejně tak nepovažuju islám za jakési bezduché učení.Čím více se dozvídám, tím větší svou nevědomost zjištuju.Pokud ovšem chci něco srovnávat, musím cosi vědět o teoretickém učení obou systému i o praktickém životě.Islám nese totalitní prvky v samém svém jádru, ne ve výkladu. Na druhou stranu má nádhernou poezii,zajímavý súfismus, skvělou architekturu a pevnější rodinné i rodové vazby.

Vstřícný postoj Vátikánu i Tomáše Halíka je naprosto v souladu s posláním duchovních.Ti nemají zodpovědnost politickou. Duchovní nejsem, jsem obyčejná řepa.Mluvím o naprosté nekompabilitě islámu nejen s křesťanstvím ale s celou západní civilizací tak, jak jsem ji poznal na vlastní kůži. Jak v oblasti teoretické, tak v oblasti praktické.Tyto rozdíly se buď zamlčují nebo se mumlá slaboduchá mantra o vzájemném obohacování.

Na rozdíl od duchovních, mají politici zodpovědnost za praktické kroky.Zajímalo by mne, kdo z diskutujících si uvědomuje, že podpis Lisabonské smlouvy, která vymezuje jednotnou imigrační politiku, následuje (dle původního Frattiniho plánu) rozstrkání nověpříchozích -převážně z Maghrebu- na východ, do nových členských zemí.

Nejsem proti přirozené migraci. Tady jde o něco jiného, v řadě zemích západu vyzkoušeného. Masová, nekontrolovatelná migrace. Přenesení problému na východ. Pak následuje vyzkoušené kolečko: Mešita, madrassa,ghetto, buńky, syndrom druhé a třetí generace,semtex. Přirozeně ne u všech, ale u mnohých. Co vyřešíte šermování paragrafem?

Podle paragrafové logiky by musel být trestán každý příspěvek, tvrdící, že křesťané jsou slabomyslná hovádka. Taky paušalizace, nebo ne?

Vůbec mně takové příspěvky neurážejí. Máme (zatím) svobodu. Ať si každý říká a píše co chce.

Kdybyste žil v nějaké muslimské zemi, uvědomil byste si, že není žádné unitářství a neexistuje ani reciprocita v toleranci. Jste postaven před volbu :Buď a nebo.Buď zapřete Božství Ježíše Krista, odříkáte šahádu v přítomnosti dvou svědků a stanete se nevratně muslimem nebo budete vymírajícím druhem, bytosti druhé kategorie.
Až budete u sv.Salvátora popřemejšlete jestli byste to zapření dokázal.

Nevím, zda je můj osobní přístup v souladu s učením církve. Já nepovažuju ani islám za lidskou konstrukci.Muhammad měl-podle mého názoru- přinést zprávu synům Ismaele.Nabídnou jim cestu. Abrahámovi se to v Bibli slibuje. I z potomků Ismaela bude velký národ.

Problém je v tom, že já nechci prožít jejich život. Vy ano?
07. 11. 2008 | 18:38

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana Václava Hořejšího,
07.11.2008 12:40:11

Vážím si Vaší snahy o vzájemné porozumění mezi lidmi z různých národů a různého náboženského vyznání.

Ale je velmi neprozíravé, když útočíte na pana Mirka, který dokládá zrůdnost jednání dle islámu na konkrétní osobě - paní Ayaan Hinsi Ali, která se narodila a dlouho žila podle islámských pravidel a raději ze své rodné země odešla, aby se vyhnula příšerným praktikám islámu. Vyjádření této ženy je k dispozici na videu, na které pan Mirek poskytl správný odkaz. To video jsem viděl a slyšel.

Sám jste uvedl, že Korán prostudovaný nemáte, ale že znáte řadu citátů. Uvítám, abyste ty z Vašeho pohledu významné citáty zde do diskuze napsal.

Jinak mám z Vašich slov také vážnou obavu, že chcete člověka - pana Mirka - zbavit svobody slova - asi proto, že Vám vadí jasně a nekompromisně vyjádřená negativa nelidských praktik islámu?

Prozatím pro dnešek diskuzi opouštím.
Přeji všem klid, rozvahu, odvahu a dobrou noc.
07. 11. 2008 | 19:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Dekuji za opravdu zajimavou odpoved. Rekl bych, ze s Vami skoro uplne souhlasim.
Presto si myslim, ze neni moudre roznecovat nenavist, ze je naopak moudrejsi jit cestou Halikovou a papezovou.
Neni vzdy nejchytrejsi rikat nekomu neomalene "pravdu", a to i kdyby to byla PRAVDA.

Jeste jednou dekuji.

..
07. 11. 2008 | 19:15

bigjirka napsal(a):

Mein Kampf je velmi pěkná a tolerantní kniha, ale některé zlé směry nacismu ji vykládají špatně. Naše NSDAP-BM * doporučuje orientovat se na budoucnost a nehnípat se v minulosti, inu nějaké chyby se staly...
07. 11. 2008 | 20:10

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Buldatra.
Vas rozbor ceskeho prostoru a koule (07.11.2008 14:16:15)
je mistrovsky!
Ono se rekne psat legracne, ale ona to vlastne neni zadna legrace neco legracne napsat.
07. 11. 2008 | 20:59

Mirek napsal(a):

To: LIBOR STEJSKAL, PEPA REPA, BIGJIRKA, KRESTAN AZ

Pratele,

Mozna, ze jste videli “reakci” profesora Kropacka (07.11.2008 12:40:11) na jakysi neznamy vyrok Mirka:

"Vaše informace mě zarmoutily. Podobné zběsilé názory odsuzující islám samozřejmě znám, setkávám se s nimi někdy i při svých veřejných přednáškách a vždy mě to bolí, jak se lidé divoce vyjadřují k věcem, kterým vůbec nerozumí a nedovedou posoudit. Zpravidla nemají ani zájem se poučit. Souhlasím samozřejmě s Vaším názorem, že správnou cestou je mezináboženský a mezikulturní dialog, rozlišování mezi muslimy, a dobrý postoj, včetně nabídnuté ruky, vůči těm muslimům, kteří se hlásí k pozitivním hodnotám a odmítají násilí. Snad nový ameický prezident B. Obama přinese i celkové zlepšení vztahů mezi západním a islámským světem. Bushova válečnická dobrodružství natropila na tomto poli velké škody a jsou přímo odpovědná za nedobrou orientaci části muslimské mládeže. "

Frazeologie a obsah tohoto vyroku nedvojsmyslne naznacuji, ze bud to napsal Vasek sam nebo pan profesor Kropacek je (stylem mysleni a psani) jednovajecne dvojce Vaska. Prosim, mohli byste ukazek cely tento vyrok panu profesoru Kropackovi, a pozadat ho, aby overil autenticitu vsech vet?

Pokud pan profesor Kropacek overi autenticitu vsech svych vet, mohli byste se ho prosim zeptat, na jaky muj vyrok reagoval?

Moc diky!
Vzdycky Vas
Mirek
07. 11. 2008 | 21:19

bigjirka napsal(a):

:-( já pana Kropáčka neznám, snad jestli pan senzor?
07. 11. 2008 | 21:31

Mirek napsal(a):

Jirko,

muzes mi na nej sehnat telefon?

M
07. 11. 2008 | 21:59

Mirek napsal(a):

Vasku,

Tvoje naznaky o pausalizaci jsou lzive a umele vyvolane Tvym neuveritelne hloupym vytrhavanim z kontextu. Nicmene chces-li pausalizaci o islamu, tak Ti ji samozrejme poskytnu, a to tak, aby nebylo vubec zadne pochyby:

JAKYKOLI ISLAM, ktery narizuje trest smrti za opusteni islamske viry je zrudny a nelidsky.

JAKYKOLI ISLAM, ktery obhajuje a propaguje vrazdeni Zidu a krestanu a jinych nemuslimu je zrudny a nelidsky.

JAKYKOLI ISLAM, ktery obhajuje a podporuje nelidske zachazeni se zenami je zrudny a nelidsky.

V podstate jsem to drivejsi nepausalizovane prohlaseni rozvinul do TRI PAUSALIZACI, abys mel trojnasobnou radost. :)
07. 11. 2008 | 22:02

bigjirka napsal(a):

Mirku, zkusím nějaké spojení vyhledat (na Kropáčka.. na Stejskala mám, jaks to myslel?).
07. 11. 2008 | 22:10

Ivan Sommer napsal(a):

VH

Víra v pokrok je dobré nebo špatné náboženství ? Existuje vůbec pokrok, jestliže zjevně narůstají počty zmařených životů v různých šarvátkách ?
07. 11. 2008 | 22:28

Mirek napsal(a):

Pane Krestane,

Dekuji za Vasi moudrost. Samozrejme, za to, aby Vy jste mohl svobodne vyznavat JAKEKOLI MIRUMILOVNE nabozenstvi budu vzdycky bojovat presne tak, jako ted s Vaskem, ktery zde vicemene obhajuje vyznavani jednoho z nejrozsirenejsich typu (pravdepodobne nejrozsirenejsiho typu) islamu, jehoz zakladni rysy popisuji moje 3 pausalizace v 07.11.2008 22:02:31.

Pane buldatra,

Dekuji za kouli. :) Ujistuji Vas, ze nezanedbatelnych malickosti mi unika mnoho. Je to hlavne proto, ze jeden musi nejprve udelat ty nejdulezitejsi veci, protoze kdyby zacal s temi nezanedbatelnymi malickostmi, tak by mu na ty dulezite veci treba taky nezbyl cas. :)
07. 11. 2008 | 22:42

Mirek napsal(a):

Jirko,

obe. :)
07. 11. 2008 | 22:43

bigjirka napsal(a):

Pokrok není. Vývoj jde odnikud nikam.
07. 11. 2008 | 22:44

bigjirka napsal(a):

Tak už to Mirku máš :-)
07. 11. 2008 | 22:51

Pepa Řepa napsal(a):

Pánové, bylo by asi lepší pana Kropáčka do toho nezatahovat, je to člověk nepřiš pevného zdraví. Doporučuju celou serii jeho knih o islámu. Kromě toho jsou volně přístupné jeho přednášky, které jsou volně přístupné i nestudentům.

Nevidím smysl v tom,zkoumat jak byla otázka položena, zda byla manipulativní nebo ne.
Kromě přímých citavcí z Koránu čerpám rozdíly mezi oběma systémy právě z jeho knih.

Podstatou je, že drtivá většina lidí se omezí na několik povrchních informací, o zkresleném militantním výkladu mírumilovných textů, ve kterých není nic o pejorativního o Židech a křesťanech a o mumlání mantry tolerance.
Myslím, že to debata ukázala v plné nahotě.

Jedním ze základních pilířů naší civilizace je možnost vlastního, svobodného úsudku. Ať si jej tedy každý udělá sám.

Zatím ještě nepotřebujeme podřídit se názoru duchovních (ulamá) nebo respektovat výrok fatwy.Osobní svoboda a volnost vyjadřování je mnohem větší zbraní, než šermování paragrafem 198.

Salman Rushdie a Ayaan Hirsi Ali nechť jsou nám mementem.Až bude naše právo na svobodný názor a vlastní úsudek stále více cpáno -pomocí paragrafů a obavy, abychom neurazili- -do svěrací kazajky politické korektnosti, bude to jasný signál, že končíme.

Všem hezký víkend, bylo mně ctí s Vámi debatovat.
08. 11. 2008 | 08:48

Pepa Řepa napsal(a):

To Mirek
07.11.2008 21:19:38

Pokud je výrok Luboše Kropáčka autentický, napadají mne pouze dvě možnosti.

1. Pan Kropáček je pozorným čtenářem zdejší debaty. Je-li tomu tak, aktuálně.cz gratuluji.

2. Panu Kropáčkovi byla debata vylíčena jako směs zběsilých názorů odsuzujících islám, když svůj mejl touto větou uvozuje.
Nemám pocit, že by tomu tak bylo.
Dost by mne zajímalo, jak má vypadat debata nezběsilá.

Je-li jiné vysvětlení, budu rád poučen.
08. 11. 2008 | 09:14

Křesťan AZ napsal(a):

pro Mirka

Rád podpořím každou dobrou věc. Vážím si také Vašich slov, že podporujete svobodu vyznávání jakékoli m í r u m i l o v n é víry v Boha.

Také Vás vnímám jako přátelského člověka.
Velmi kladně mě oslovilo, že ve svém volnu hrajete na kytaru v nějaké skupině.
Na druhou stranu mě mrzí, že máte také v oblibě střelbu z pistole.
Dnes je na http://www.novinky.cz zpráva, že v členském státě USA - v Arizoně postřelil osmiletý chlapec dva muže včetně svého otce.
Druhý dodatek americké ústavy by měl být zrušen.
08. 11. 2008 | 11:52

Křesťan AZ napsal(a):

pro bigjirku 07.11.2008 12:49:02

Co se týká optimismu a pesimismu, líbí se mi toto vyjádření:
Představte si sklenici, ve které je voda / nebo pivo nebo víno :-) /.
Pesimista řekne: Sklenice je poloprázdná.
Optimista řekne: Sklenice je poloplná.

Nyní se musím věnovat jiné činnosti.

Přeji všem nádherný víkend.
08. 11. 2008 | 12:01

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirek, Pepa Repa, bigjirka a dalsi:

Nize uvadim mail, ktery jsem poslal prof. Kropackovi; jeho odpoved jiz znate.

Pokud nekdo naznacuje, ze jsem Kropackovu odpoved zfalsoval, tak je to tedy... no, radeji nebudu pokracovat...
Nalezt si e-adresu pana profesora je trivialni a presvedcit se primo u nej, ze mi odpovedel tak, jak jsem uvedl, je hracka.
******************

Chtel bych znova zduraznit, ze jsem hluboce presvedcen o tom, ze takovato verejna diskuse je neco jineho nez podobna diskuse nekde v hospode mezi ctyrma ocima.

Ve verejne diskusi, puublicistice, apod. se v prvni rade musi respektovat prinejmensim zakon a rozhodne by se tam mela respektovat i obecna slusnost, a formulace by mely byt voleny opatrne a uvazlive.

Trvam na tom, ze nasledujici vyroky, pronasene verejne (pred velkym poctem posluchacu nebo ctenaru) predstavuji poruseni onoho mnou drive citovaneho zakona (coz potvrdila renomovana pravnicka), zcela jiste jsou obecne urazlive vuci velkym skupinam lidi, a vyvolavaji k nim negativni emoce u jinych lidi.

Jedna se napr. o tyto nepripustne pausalizujici vyroky:

" ISLAM JE NELIDSKE NABOZENSTVI NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS"

"Cikani kradou a zneuzivaji socialni system".

"Zide jsou bezohledni lichvari a se snazi o nadvladu nad celym svetem"

"Odeesaci jsou zlodeji a vlastizradci"

"Nabozenstvi je urazkou humanity".
*******************

Neco jineho je rici (s patricnymi verohodnymi podklady):
"nektere formy ismamu...", "nekteri Cikani...", "nekteri Zide...", "nekteri odeesaci...", "nektere formy nabozenstvi...", atd.

Myslim, ze tyto nepripustne pausalizujici vyroky silne se dotykajicich jinych lidi, jsou v takovychto diskusich mnohem horsi nez nejake infantilni sprostarnicky, ktere se tady (velmi spravne) mazou.

O cele teto veci nekdy napisu blogovy clanek.

A ted ten muj mail prof. Kropackovi:
************************

Vazeny pane profesore,

omlouvam se, ze vas takto obtezuji, ale obracim se na Vas jako na uznavanou autoritu o radu ci spise nazor.
Pisu "blogove" clanky na Aktualne.cz (viz http://blog.aktualne.centru..., seznam vsech mych dosavadnich clanku s odkazy viz http://blog.aktualne.centru...).
Pisu o ruznych tematech; napsal jsem pred casem take neco o tom, jestli pro nas islam predstavuje nebezpeci (http://blog.aktualne.centru...), a minuly tyden jsem napsal dalsi clanek na podobne tema (http://blog.aktualne.centru...), ve kterem jsem pochvalil ekumenicke snahy T.Halika a primlouval jsem se za podporu umirnenych muslimu.
Pod timto clankem se rozpoutala vasniva diskuse; jeden jeji ucastnik v ni vyslovil nasledujici znacne pausalizujici nazory, se kterymi nekolik dalsich souhlasilo:

" ISLAM JE NELIDSKE NABOZENSTVI NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS"

"Nenavist ke krestanum a Zidum tam (a samozrejme nejen v Saudske Arabii) vtloukaji detem do hlavy i PREDTIM, nez deti maji jakoukoli ideu o tom, co to krestan nebo Zid je. Tudiz deti tam ani nevi, co to krestan nebo Zid opravdu je, ale vi, ze Zidi a krestani jsou prasata, ktera se musi zabit, presne tak jak to uci Koran."

Kdyz jsem vyslovil nazor, ze takoveto verejne pronasene vyroky predstavuji pravdepodobne poruseni ustanoveni trestniho zakona § 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a pr(esve(dc(ení (http://business.center.cz/b...), diskuteri mi odporovali s tim, ze nerikaji nic nez pravdu, a ze se tudiz nemohou dostat do rozporu se zakonem (na rozdil od situace, kdy by podobne vyroky nekdo pouzil treba o krestanstvi nebo judaismu).

Ja jsem si samozrejme vedom existence velmi zlych pasazi v Koranu a jeste vice jsem si vedom existence extremnich forem praktikovani islamu, ktere bych opravdu bez vahani oznacil za nelidske, totalitarni, atd.
Ale pripada mi nepripustne takto hovorit VSEOBECNE o islamu.

Byl bych Vam velmi vdecen za Vas nazor, ktery bych s Vasim dovolenim uplatnil v te diskusi pod vyse zminenym clankem. Jeste lepsi by bylo, kdybyste do te diskuse prispel Vy sam.

Se srdecnym pozdravem

Vaclav Horejsi
*************************

..
08. 11. 2008 | 13:10

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

"Osobní svoboda a volnost vyjadřování je mnohem větší zbraní, než šermování paragrafem 198.
Salman Rushdie a Ayaan Hirsi Ali nechť jsou nám mementem.Až bude naše právo na svobodný názor a vlastní úsudek stále více cpáno -pomocí paragrafů a obavy, abychom neurazili- -do svěrací kazajky politické korektnosti, bude to jasný signál, že končíme."

Jste tedy pro to, aby byl paragraf 198 zrusen, aby se umoznilo volne hlasat antisemitismus, rasovou a nabozenskou nesnasenlivost, "osvetimskou lez", atd.?
Protoze prece svobodny nazor, at je jakykoli, je nade vse?

Prominte, ale rozhodne nesouhlasim.
Ta "politicka korektnost" je do urcite miry potrebna (ale nesmi se samozrejme prehanet".
I v osobnim zivote prece nerikame lidem s brutalni bezohlednosti veci sice pravdive, ale pro ne urazlive nebo zranujici?

..
08. 11. 2008 | 13:19

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

dovolte jen několik poznámek, tentokrát z hlediska administrátora těchto stránek.

Nepochybuji, že inkriminovaný výrok může zavdávat podezření na porušení dotyčného paragrafu 198 Tr. z. (opakuji podezření, ne že porušuje, nejsem právník ani soudce, abych to rozhodoval).

I přes tento fakt podobné výroky nemažu a ani v budoucnu mazat nebudu. Zcela vědomě na sebe beru zodpovědnost za riziko ze spolupachatelství trestného činu. Stojí mi to za to.

Věřím v sílu diskuse, věcné a demokratické výměny názorů dospělých, rozumných a slušných lidí. Ne v cenzuru a mazání toho, co se mi nelíbí (toho jsem si již v životě užil dost, i když v opačném gardu).

Stejně tak věřím svému citu odhadnout, kdy je člověk veden zlým úmyslem ublížit, ponížit, omezit něčí práva a kdy úmyslem vést korektní a věcnou diskusi.

Vstupu pana profesora Kropáčka do diskuse si velmi cením. Jeho názor je mi blízký, málokdo toho ví o arabském světě a islámu tolik, co on.

Panu profesorovi jsem již minulý rok nabízel blog na těchto stránkách, bohužel je natolik vytížen, že jej nemohl přijmout.

Přeji všem zajímavou, věcnou a korektní výměnu názorů.

Libor Stejskal
08. 11. 2008 | 13:30

Pepa Řepa napsal(a):

Děkuji za objasnění, ale mám pocit, že už se točíme v kruhu.

Paragraf 198 považuji za zcela zbytečný instrument, umožňující široký výklad a tím i možnost zneužití.Dnes proti jednomu, zítra proti druhému.
Co se změní, když budete vsouvat slovo někteří?
To je ovšem na odbornou debatu pro právníky. Za sebe skutečně nemám co dodat.
Hezký den.
08. 11. 2008 | 13:40

Mirek napsal(a):

To: VSEM CTENARUM

Pochopitelne k mnohym lzivym prekrucovanim v tomto blogu, Vaskovo “vytrzeni z kontextu” se da tez povazovat za nepravdivou ci presneji JAKOBY UMYSLNE LZIVOU CITACI. Cela citace je tato:

“Samozrejme, islam, ve sve extreme mitigovane forme (jak je praktikovan muslimy napr. v nekterych castech USA) je zdanlive mirumilovne nabozenstvi. Nicmene ve sve normalni nemitigovane forme je Islam horsi nez fasismus, protoze krome likvidace Zidu a homosexualu, tez legalizuje zachazeni s zenami jako s podotroky. Hitleruv fasismus stejne jako islam propagoval likvidaci Zidu a napr. iransky president Ahmanedijan o tom obcas dost otevrene mluvi, a vysvetluje svemu lidu, ze vyhlazeni Zidu neni nic jineho, nez na cem pracoval Hitler a o cem pise Koran. Nicmene k homosexualum byl fasismus daleko mirnejsi nez islam, jehoz brutalni popravy homosexualu fundamentalnimi muslimy napr. v Afghanistanu a Iranu byli a jsou tak popularni, ze sveho casu pronikly i na YouTube.

Obdivovani Hitlera ruznymi spickovymi vudci islamu je dobre zname (http://www.themiddleeastnow...) a proto nikoho neprekvapilo, kdyz v roce 2003, Yasser Arafat* a Palestinian Authority zorganizovali distribuci arabskeho prekladu Hitlerovy “Mein Kampf” jako inspiracniho materialu (http://www.ifapray.org/Nazi...). Nicmene na rozdil od islamu, Hitler nemel k zenam negativni vztah.

Souhrne – ISLAM JE NELIDSKE NABOZENSTVI NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS, avsak praktikovani mitigovane a temer neprirozene formy islamu zdanlive nepusobi zavaznejsi problemy.”

Vcera jsem poprve videl domnely “nazor profesora Kropacka”, ktery by me (vzhledem k NEUVERITELNE HLOUPEMU “vytrzeni z kontextu” Vaskem) prilis neprekvapil. Nicmene si myslim, ze je trochu nepravdepodobne (i kdyz ne nemozne), ze by profesor Kropacek zacal plest Obamu a Bushe do islamu – vzdyt to je typicky “vaskismus!” Take je tak trochu nepravdepodobne, ze by professor Kropacek udelal TUTEZ tiskovou chybu, ktera se nekolikrat objevila v nasi soukrome korespondenci s Vaskem – t.j., “ameický”. Vzhledem k temto dvema faktum a tomu, co se deje na tomto blogu, jsem dosel k nazoru, ze neni uplne vyloucene, ze odpoved pana profesora Kropacka je prinejmensim “zmanipulovana.” Proto jsem vcera napsal dopis panu Kropackovi, na jehoz odpoved cekam:

November 7, 2008

Profesor Luboš Kropáček, PhDr., CSc.
Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK
Celetná 20
116 42 Praha 1
Czech Republic

Vazeny pane profesore,

jsme kolegove, i kdyz z trochu jineho oboru. Jsem profesorem na University of Wisconsin School of Medicine and Public Health (Madison, WI, USA). Pri nedavne diskusi byl pouzit “Vas vyrok” o jakemsi mem “zbesilem nazoru.” Prosim, neobavejte se, tento Vas domnely vyrok neni (jak hned uvidite) zalovatelny a i kdyby byl, samozrejme jako universitniho kolegu bych Vas nikdy nezaloval, protoze respektuji nazory kolegu (cituji):

Prave tak si vazim nazoru skutecnych expertu jako je prof. Kropacek. Kdyz jsem se ho zeptal na jeho nazor a citoval mu Mirkovy vyroky, jeho odpoved byla:

"Vaše informace mě zarmoutily. Podobné zběsilé názory odsuzující islám samozřejmě znám, setkávám se s nimi někdy i při svých veřejných přednáškách a vždy mě to bolí, jak se lidé divoce vyjadřují k věcem, kterým vůbec nerozumí a nedovedou posoudit. Zpravidla nemají ani zájem se poučit. Souhlasím samozřejmě s Vaším názorem, že správnou cestou je mezináboženský a mezikulturní dialog, rozlišování mezi muslimy, a dobrý postoj, včetně nabídnuté ruky, vůči těm muslimům, kteří se hlásí k pozitivním hodnotám a odmítají násilí. Snad nový ameický prezident B. Obama přinese i celkové zlepšení vztahů mezi západním a islámským světem. Bushova válečnická dobrodružství natropila na tomto poli velké škody a jsou přímo odpovědná za nedobrou orientaci části muslimské mládeže."

Pane profesore, prosim, pokud jste autorem tohoto vyroku, mohl byste overit autenticitu vsech vet a sdelit mi presne jaky “zbesily nazor” vyvolal tuto Vasi odpoved? Mam duvod verit, ze bud nejste autorem tohoto prohlaseni nebo muj “zbesily nazor,” ktery Vam byl predlozen k posouzeni, byl podvrh. Nebo oboji... Vzhledem k tomu, ze se jedna o ciste akademickou diskusi, bylo by dobre znat pravdu. Dekuji za Vasi pomoc pri objasneni teto situace.

Se srdecnymi pozdravy,

Professor M. Malkovsky, MD, PhD, FRCPath
UW School of Medicine and Public Health
Mobile: 608-334-0906
Fax and phone (direct): 608-263-6316
Lab: 608-262-5182
Fax (office): 608-262-8418
08. 11. 2008 | 17:22

Mirek napsal(a):

To Vasek:

Vasku,

Prosim, mohl bys nam ukazat CELY dopis pana profesora Kropacka, aby bylo trochu jasnejsi, zdali (a do jake miry) je Tvuj citat jeho nazoru zmanipulovany nebo ne?
08. 11. 2008 | 17:29

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirek:

"Prosim, neobavejte se, tento Vas domnely vyrok neni (jak hned uvidite) zalovatelny a i kdyby byl, samozrejme jako universitniho kolegu bych Vas nikdy nezaloval"

JE TO VUBEC MOZNE???

Proc proboha neberes v uvahu to, co jsem napsal 08.11.2008 13:10:12?

Myslim, ze mi za to narceni z podvodu dluzis velkou omluvu...

..
08. 11. 2008 | 17:33

stejskal napsal(a):

Ach jo. Ta strašná mužská obsedantní potřeba mít pravdu...

Za každou cenu, kdyby na chleba nebylo. I kdyby "naše" pravda toho druhého urážela, bolela, bolestně se jej dotýkala. Pravda nade vše! "Naše pravda" nade vše!

Navrhuji, pánové, abyste na sebe podali vzájemně trestní oznámení (pozdezření z hanobení rasy, národa a přesvědčení resp. podezření z upírání Ústavou zaručeného práva na svobodné vyjádření názoru). Nebo si dali do držky. To by mi přišlo skoro rozumnější.

Libor Stejskal
08. 11. 2008 | 17:34

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirku,
celou moji korespondenci s prof. Kropackem jsem ti prece poslal rano e-mailem a musis tedy vedet, ze jedine, co jsem z Kropackova dopisu zde vynechal, bylo:

"Vážený pane profesore,"
a
"S pozdravem prof. Luboš Kropáček"

Vzdyt ja jsem nikde ani nezminoval tvoje jmeno - uvadel to jen jako "jeden jeji ucastnik v ni vyslovil nasledujici znacne pausalizujici nazory"...
Nechapu te...
**********************************

Pane Stejskale,
opravdu si myslite, ze si oba zaslouzime stejne pokarani??

..
08. 11. 2008 | 17:37

Mirek napsal(a):

To Libor Stejskal:

07.11.2008 09:30:40 – Libore, neprehlednuto v te halde prispevku??? :) Have a super-giga-mega great weekend!!! :) Mirek
08. 11. 2008 | 17:39

stejskal napsal(a):

Nepřehlédnuto, pane Mirku.

Děkuji. Omlouvám se, ale musínm teď odejít s dětmi k babičce. Budu snad později večer.

Jinak díky, Vám též.

Libor Stejskal
08. 11. 2008 | 17:44

Mirek napsal(a):

Vasku,

Dostal jsem od Tebe pouze jediny e-mail (through Hotmail), ktery ma jedinou “cerstvou stopu”: “Jak myslis... V.” Ted jsem znovu zkontroloval vsechny folders...

Poslal jsi to na Hotmail nebo wisc.edu? Jak vis, Hotmail funguje lip, protoze nema tolik bezpecnostnich “firewalls,” avsak obcas tez neco “reject,” kdyz si mysli, ze je tam “virus.” PREDPOKLADAM, ZE JSI TO POSLAL SKRZ HOTMAIL. Virus muze byt pouze v “attachment.” Vzhledem k tomu, ze jsem nic jineho nez “Jak myslis... V.” nedostal, nejpravdepodobnenejsi vysvetleni je, ze Tvuj e-mail obsahoval “attachment,” ve kterem bylo “neco co bylo rozpoznano jako virus.” Pokud Tvuj e-mail nemel zadny attachment, pak nemam zadne vysvetleni, proc jsem to nedostal. Na wisc.edu je to celkem caste (pretizeni nasich serveru), takze obcas “electrony neprojdou,” i kdyz to nema zadny attachment, ale s Hotmailem (pokud vim) se mi to zatim nestalo. I guess, there’s a first time for everything...
08. 11. 2008 | 18:15

bigjirka napsal(a):

To to dostává otáčky. Nicméně - profesor Vašek důkaz sporem neprovedl. To, že všichni turisti neleží mrtvi na hromadách, není důkazem neškodnosti islámu. Prosil jsem o důkaz předložením jedné větve islámu, která netrvá na doslovném výkladu koránu.

Opakuji, že problém není v tom, že my bychom nenáviděli je, ale v tom, že oni nenávidí nás, takže pláčete pane profesore na cizím hrobě, musíte svůj sermon pronášet v islámských zemích. Prosím, buďte opatrný, protože budete kázat proti Koránu a to se nesmí (je tam na to death penalty, nejsem si jist, zda podřezání, oběšení či kůl v řiti).
08. 11. 2008 | 18:41

bigjirka napsal(a):

P.S. možná vykuchání... každopádně to bude něco šetrného a humánního...
08. 11. 2008 | 19:27

Křesťan AZ napsal(a):

pro bigjirku 08.11.2008 12:01:37

oprava: v textu má být

...sklenice, ve které je do poloviny...

Omlouvám se, psal jsem to ve velkém spěchu.
Myšlenka byla správná, ruka to však vynechala.
Pracuji na tom. :-))

Loučím se dnes a přeji všem dobré to, co kdo chce.
08. 11. 2008 | 20:04

Mirek napsal(a):

Vasku,

Pochopitelne o moznem podvrhu “Kropackova vyroku” bych nikdy vubec ani nepremyslel, kdybys tak bezpaterne vsechno neprekrucoval, nevytrhaval z kontextu a nemluvil nepravdu v prubehu nekolika tydnu!!!

Samozrejme, jak jsem uz jednou zminil, profesor Kropacek temer vypada jako Tvoje jednovajecne dvojce! Proc? Protoze ze vsech lidi na svete, ktere znam (a znam jich hodne), TY JSI JEDINY, KTERY BY MICHAL AMERICKE PREZIDENTY S ISLAMEM!!! Nepochybne, profesor Kropacek muze byt druha vyjimka...

A zatreti, to “ameicky” se vyskytlo v tolika nasich soukromych e-mailech, ze jsem si jednou z toho chtel temer zacit delat srandu!!! (Bylo to 2 krat nebo 3 krat v JEDNOM e-mailu!) A najednou to “ameicky” je v Kropackove e-mailu take...

A vzhledem k tomu, ze v jednom ze svych predchozich blogu to vypadalo skoro jako “Vaskovo nepekne plagiatorstvi” [a pak jsi to vysvetloval tim, ze tu opsanou pasaz jsi cetl, temer slovo od slova zapamatoval, a pak “out of the blue” o dost pozdeji z podvedomi zopakoval myslice, ze pises svoje myslenky – OK, mozna ten dotycny, ktery to objevil a s Tebou diskutoval, Ti veril, ale ja mam silne pochyby; me to spis pripadalo jako “cut and paste” se zmenou nekolika slov], a tak me napadlo, ze mozna pan profesor Kropacek neni Tvoje jednovajecne dvojce…

To je vse. Pockam, az dostanu odpoved od profesora Kropacka...
08. 11. 2008 | 20:08

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa (07.11.2008 18:38:40):

Pepo,

Nositel Nobelovy ceny Steven Weinberg (zidovskeho puvodu) to myslel HLAVNE vzhledem k 1) soucasnemu islamu a 2) ruznym anomaliim, kterym trpely TEMER VSECHNY nabozenstvi ve stredoveku.

Muj nazor vyplyvajici z First Amendment jsem jiz vyjadril nekolikrat, naposled 07.11.2008 22:42:26
08. 11. 2008 | 20:25

stejskal napsal(a):

Well, Mirek,

before you make it clear with your long time friend let me add some remarks to your commnent written on 07.11.2008 09:30:40

They pay me exactly the money I need to be happy. Not less not more. If not I would stay here a single minute more most probably.

Now let's think of what I am doing here. If you find a single space of this extend and similar to this (where one can come and exchange his thoughts and ideas without being offended in manner you - as an American - can hardly even imagine] I buy you the above mentioned bottle of Château Neuf-du-Pape. And will even deliver it to Wisconsin personally. Deal?

To save you time let me tell you there is not any of this kind. I take pride to tell you that after some months of very hard work people can find this unique space here if being interested. Despite to all. Even despite to my nearest surronding that didn't care for anythig like that at the beginning. I have pushed it thru, make this "dream" of mine come true. Prove to all it can work even in this sceptical and almost nihilist society. Smthg. that is normal and fully acceptable by many in the U.S. but unique here.

And not only this. I have made many of the people coming around to skip their habits. Bringing up the rules regarded as a pure communist censorhip by many. Nw they are accepted some. People who don't follow any rules and standards (heritage of the past 60 years) rather accept them and disscuss than leave for another chat.

This is smthg. one would not find in the U.S. (and believe me I am a bit familiar to what they are about) but is... well, no need to repeat oneself. Just let me say: No wage is equal to this experience.

Think of it, Mirek ;-) We are learning how to disscuss, you (in general) have reached a higher grade there accross the pool.

Libor
08. 11. 2008 | 21:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirek:

Co je spatne na “ameicky”? Podle nejnovejsich pravidel ceskeho pravopisu je to tak prece spravne, ne? ;-)

..
08. 11. 2008 | 21:30

Mirek napsal(a):

To Libor Stejskal a VSEM OSTATNIM!

Libor:
“If you find a single space of this extend and similar to this (where one can come and exchange his thoughts and ideas without being offended in manner you - as an American - can hardly even imagine] I buy you the above mentioned bottle of Château Neuf-du-Pape. And will even deliver it to Wisconsin personally. Deal?”

Mirek:
Yeah, deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeal!!! :))))))

VSICHNI JSTE SVEDCI! Prave jsem vyhral flasku Châteauneuf-du-Pape, kterou mi sem Libor doveze OSOBNE. :)))))))) Pro ty, jejichz anglictina neni tak az skore nechutne vynikajici :) jako Liborova (ano, jeho anglictina je priblizne 100-krat lepsi nez moje, prestoze nic jineho nedelam nez blabolim anglicky 28 let), Libor se se mnou vsadil, ze urcite nenajdu “prostor podobneho rozsahu,” kde si lide mohou vymenovat myslenky neofensivnim zpusobem. Libore, kumulativni prostor vsech americkych universit spojenych pres “Internet network” je MNOHONASOBNE vetsi nez blog.aktualne.cz. Navic, v dusledku First Amendment, se tam mohou volne vymenovat myslenky, ktere by urcite neprezily "Liborovu maznicku" – napr. cernossky universitni profesor si muze hlasat (jako idealni reseni rasoveho problemu v USA) VYVRAZDENI VSECH BELOCHU NA ZEMEKOULI – NE TOTO NENI VTIP!!! (https://www.youtube.com/watc...), protoze ho chrani First Amendment! [VSICHNI, PROSIM, PODIVEJTE SE NA TOTO JEDNOMINUTOVE VIDEO – STOJI TO ZA TO!]

Libore, tesim se na flasku! :)))))))))))))

P.S.: Pochopitelne, z videa je naprosto zrejme, ze ho nikdo nenapadl, dokonce tam nekdo tleska!!! :))))))))) Cili to naprosto odpovida definici “exchange his thoughts and ideas without being offended”... :)))))))

Flaska je maaaaaaaaa!!! :))))))))))
08. 11. 2008 | 22:24

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"skoro" misto "skore"
08. 11. 2008 | 22:26

bigjirka napsal(a):

Kromě toho se obávám, že i s tou akceptací si pan Stejskal trochu fouká, stejně jako s tím, že nemaže to, s čím nesouhlasí. Viz např. nejméně dva mé příspěvky o Schweinerovi, i když ten druhý prý smazal soudruh Vonosé (kterému Mirek někdy říká electronic glitch).

Kromě toho pan Stejskal diskusi stlačuje úmyslným přesným nedefinováním toho, co je vadné, tedy "výchovou" - bastardi, pište tak, aby vám to prošlo. Takže ohledně té volnosti by pan Werich řekl: no no no....
Ta metoda je osvědčeně totalitní. "Však vy už soudruzi víte, co máte na zhůzi říkat... to by mne mrzelo, kdybyste nevěděli"
08. 11. 2008 | 23:12

stejskal napsal(a):

Pane Mirku, tu láhev Vám rád přivezu, stejně se za Oceán někdy v dohledné době chystám opět podívat.

Nicméně jde o nedorozumění. Já hovořil o této zemi, o česky psaných webech (i když jsem to takto neformuloval doslova, ale měl jsem za to, že to z mého textu explicitně vyplývá).

V USA je takovýchto stránek možná stovky. Zde - troufám si tvrdit - jsou tyto jediné svého druhu.

Nezlobte se, ale je vidět, že už jste spíše Američan, a některé věci, které jsou pro Vás samozřejmé, tu (v této zemi) ještě samozřejmé nejsou ;-)

Libor Stejskal
08. 11. 2008 | 23:22

Mirek napsal(a):

To Libor Stejskal:

Samozrejme jsem to nemyslel vazne (to bylo jen tak 'pro zasmani'), ale to video je prima ne? :)))))
08. 11. 2008 | 23:28

bigjirka napsal(a):

No.. řekl bych, že jste Mirkovi napsal, že zdejší svobodu na blogu si jako Američan může sotva představit... tedy opět hezký klasický dvojsmysl...
08. 11. 2008 | 23:41

Mirek napsal(a):

To: VSEM CTENARUM

Asi bych si z toho nemel delat moc srandu....protoze ona to vubec zadna sranda neni, podobne jako islam... Tak trochu s prominutim “pruser” je, ze on to milej Kambon mysli uplne vazne, kdyz rika (cituji to video pro Vas, kteri nejste prilis familiarni s americkou anglictinou): "They have retina scans, they have what they call racial profiling, DNA banks, and they’re monitoring our people to try to prevent the one person from coming up with the One Idea. And the One Idea is, 'How we are going to exterminate white people.' Because that, in my estimation, is the only conclusion I have come to. We have to exterminate white people off the face of the planet to solve this problem.”

Strasny co? Doufam, ze tohle v Praze zatim nemate... Avsak s islamem by mohlo prijit do Evropy neco mnohem horsiho nez Kambon, ktery o tom jenom mluvi. Muslimove vetsinou moc nemluvi....THEY ACT!
08. 11. 2008 | 23:48

Ivan Sommer napsal(a):

Mirek.

Co je to FRCPath ? Kdo u nás pěstuje frc, dostává obvykle hrc.
09. 11. 2008 | 00:44

Mirek napsal(a):

To Ivan Sommer:

Fellow of the Royal College of Pathologists. Co je to frc a hrc?
09. 11. 2008 | 01:40

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa:

PRVNI CAST

Dekuji za pripomenuti jedne z nejsilenejsich (protoze zahrnujici snahu zavrazdit naprosto nevinneho spisovatele pouze za jeho humorne myslenky) udalosti demonstrujicich naprosto neuveritelnou zrudnost islamu (VEI=MI).

Nejprve, aby se Vaskovi lepe spalo :), zopakujme si dulezitou terminologii (07.11.2008 15:16:11) tohoto blogu.

Vaskuv extremni islam [VEI] = Mirkuv islam [MI]
Mirkuv extremni (= extremne mitigovany) islam [MEI] = Vaskuv islam [VI]

VEI=MI je neuveritelne zrudny a nelidsky, jak si zde hezky ukazeme. Navic moje zkraceni Vaskova “extremni islam” na “islam” ma jednu ohromnou politickou vyhodu, kterou si Vasek mozna neuvedomuje, jinak by urcite tolik netrval na adjektivu “extremni.” Umoznuje totiz spickovym statnikum a politikum nazyvat ruzne vudce islamskeho sveta pouze “muslimy” a ne “extremnimi muslimy”, “extremisty”, “zrudnymi extremisty”, “nelidskymi zrudami”, atd. TOTO USNADNUJE JEDNANI O DODAVKACH ROPY, OBZVLASTE ZE SAUDSKE ARABIE A IRANU. :)

Doufam, ze nyni je vyhoda moji terminolgie (islam) oproti Vaskove terminologii (extremni islam) zretelne videt – je kratsi a “politically correct.” :) Nicmene tim naprosto nerikam, ze Vaskova terminologie by byla nespravna! V ruznych vednich oborech jsou casto ruzne presne se prekryvajici terminologie. Jsou to pouze slova. A verim, ze az si Vasek uvedomi, ze jeho “extremni islam” nazyvam “islamem” mozna pouze proto, abych ulehcil jednani o rope, tak se na me nebude tolik zlobit. Politici to nemaji v soucasnem svete prilis lehke, tak proc jim to stezovat? :)

MEI=VI je mirumilovne a zdanlive neskodne nabozenstvi. Duvod proc nazyvam toto nabozenstvi “extremnim” je dvoji. Zaprve, vyznavatele MEI=VI dosti, rekl bych “extremne,” odmitaji ridit se doslovnym vykladem Koranu. A zadruhe jsou “extremne” odvazni, protoze odmitnuti doslovneho vykladu Koranu je apostaza, kterou islam (VEI=MI) neoddiskutovatelne tresta smrti.

Takze kdyz jsme si ted osvezili pamet ohledne terminologie, osvezme si tez pamet o udalostech zminenych v prvni vete, jez vypadaji jakoby vystrizene z absurdniho filmu. Avsak nejsou...

SIR AHMED JAKO OBJEKT ISLAMSKE LASKY K BLIZNIMU

Sir Ahmed Salman Rushdie Kt. Je slavny indicko-britsky novelista a esejista, ktery v roce 1981 vyhral Bookerovu cenu, coz je literarni cena udelena kazdorocne za nejlepsi roman napsany v anglictine v 54 zemich – t.j. v tzv. “Commonwealth of Nations” (http://en.wikipedia.org/wik...) a Irsku. Tuto cenu obdrzel za roman “Midnight’s Children” (“Deti pulnoce”, coz jsem jednou videl spatne prelozeno do cestiny jako “Pulnocni deti”, coz v anglicnine by bylo “Midnight Children”), ktery ho katapultoval do stratosfery spisovatelske slavy. Tento roman je srovnavan s One Hundred Years of Solitude (1967), romanem, ktery podobne katapultoval kolumbijskeho nositele Nobelovy ceny Gabriel García Márqueze. Letosniho roku v cervenci, “Deti pulnoce” byly jmenovany “The best novel to win the Booker Prize in the award's 40-year history.”

V roce 1988 Sir Ahmed Salman Rushdie Kt. publikoval roman “The Satanic Verses” (“Satanske Verse”), ktery se tez dostal do finale Bookerovy ceny (za rok 1988), kde byl porazen “Oskarem a Lucindou” (“Oscar and Lucinda” by Peter Carey), nicmene vyhral “The 1988 Whitbread Award” za nejlepsi roman. V unoru 1989 ayatollah Ruhollah Khomeini, Svrchovany Vudce Iranu, vypsal odmenu na jeho hlavu a velice silnymi slovy (i kdyz nevypisujice odmenu na jeho hlavu) odsoudily Sira Ahmeda prakticky vsechny muslimske vlady, ayatollahove, imamove a podobne zrudy. Presne receno, Khomeini vyhlasil tzv. fatvu (arabsky: فتوى; anglicky: fatwā), coz je nabozensko-pravni prohlaseni, zduvodnujici a posvecujici urcite jednani – v tomto pripade fyzickou likvidaci Sir Ahmeda za tucnou odmenu. Nejdulezitejsi cast Khomeiniho fatvy zni:

“I inform all zealous Muslims of the world that the author of the book entitled The Satanic Verses — which has been compiled, printed and published in opposition to Islam, the Prophet, and the Qur'an — and all those involved in its publication who were aware of its content, are sentenced to death. I call on all zealous Muslims to execute them quickly, wherever they may be found, so that no one else will dare to insult the Muslim sanctities. God Willing, whoever is killed on this path is a martyr.”

Vasku, jak se Ti libi tahle fatva za rouhani? Prima, ne? :)
09. 11. 2008 | 03:10

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa:

DRUHA CAST

[Pro novice islamu, jinymi znamymi fatvami jsou napr. ruzne “vrazdy-Americanu-posvecujicici” fatvy Osama bin Ladena ci fatva ayatollaha Sisteni z Iraku, ktera zakazaju profesorovi Abdulaziz Sachedinovi (Chairman and Professor of Religious Studies, University of Virginia, USA) ucit islam, za jeho naznaky, ZE BY MOZNA BYLO VHODNE PRIJMOUT NABOZENSKY PLURALISMUS (t.j. uznani, ze jina nabozenstvi by nemela byt vyhlazena a vyvrazdena tak, jak to uci Koran – viz sumarizujici popis Ayaan Hirsi Ali: ”Islam divides human beings into Muslims and non-Muslims. If you are a non-Muslim, you should be told to become a Muslim or you should be attacked and killed.”) V MUSLIMSKEM SVETE. Kde tato fatva “visi” profesorovi Sachedinovi (a vsem rozumnym Americanum) vam asi nemusim zduraznovat, :) prestoze on sam je muslim typu “MEI=VI.”]

Co bylo duvodem k trestu smrti pro Sira Ahmeda (A VSECH, KTERI SE BUDOU PODILET NA PUBLIKACI!!!!!), trestu, se kterym kazdy oddany muslim typu “VEI=MI” nemohl nez souhlasit a take souhlasil? Zaprve, Sir Ahmed se narodil v muslimske rodine (= “rozeny muslim”) a Satanske verse nedvojsmyslne dokazuji, ze je ateista, coz opravdu je, a dela si tam ze vseho sprtouchlata skoro vic, nez ja si delam ze vseho sprtouchlata. A jak jsme si nekolikrat probrali, apostaza (odpadnuti od islamu, t.j. napr. odpadnuti v ateistickem stylu) se neoddiskuvatelne tresta smrti. Nicmene toto bylo jen “slabsim duvodem.” Silnejsi duvodem k trestu smrti byla pomerne kratka “rouhava pasaz” (viz dole) z tohoto ponekud humorneho romanu, i kdyz je tam nekolik dalsich popisu, z nichz muslimove regulerne dostavaji psotnik.

Titulem knihy jsou “satanske verse”, termin “vynalezeny” a poprve pouzity Sirem Williamem Muirem a popisujici nekolik versu “sdelenych” puvodne pisatelum Koranu Mohamedem, avsak pozdeji retraktovanych. Muslimove mluvi o techto versich jako o “Gharaniq incident” (“Garanicka udalost”). Ve sve podstate se jedna o skupinu apokryptickych versu Koranu, ktere umoznovaly primluvne modlitby ke trem pohanskym bohynim Mekky: Allat, Manat a Uzza.

Nazev knihy pravdepodobne nezvysil prilis krevni tlak Khomeinimu a zbytku muslimu na svete. Co je vsak privedlo k nepricetnosti bylo, ze jedna postava knihy “Mahound,” ktery by mohl byt neco jako “prorok Mohamed,” napred vyhlasi zjeveni podporujici mnohobozstvi, avsak pak to odvola jako chybu zpusobenou “Shaitanem” (neco jako dablem). Vzdalena podoba s “Garanickou udalosti,” spojena s muslimy vnimanou samozrejmosti, ze toto by “pravy Prorok” nikdy neudelal, neb nejaky pripitomely Shaitan by ho jen tak nepomatl, privadi muslimy do stavu chronicke a absolutni hysterie.

Je tam jeste par casti, ktere u muslimu tez vyvolavaji nekotrolovatelnou evakuaci rektosigmoidea – napr. jeden sibalsky spolecnik Mahounda tak trochu pochybuje, ze Mahound je opravdu Prorokem, takze jeho zjeveni nebere prilis vazne a tu a tam jejich popis pro legraci trochu pozmeni takze se neda opravdu rici, ze by kniha (neco jako Koran), kterou pise, obsahovala presne zjeveni, ktera mu Mahound diktuje. :)))

Chranen temer lepe nez americky president, Sir Ahmed preziva do dneska bez jakekoli ujmy na zdravi. Ostatni takove stesti nemeli. Hitoshi Igarashi, japonsky prekladatel “Satanskych versu” byl zavrazden (ubodan) 11. cervence 1991 a v temze mesici italsky prekladatel Ettore Capriolo byl tez temer ubodan k smrti (prezil se zavaznymi zranenimi). 11. rijna 1993, norsky vydavatel Satanskych versu” William Nygaard byl strelen trikrat, temer neprezil, avsak po nekolika mesicich hospitalizace se jeho stav vylepsil. 2. cervence 1993, turecky prekladatel Satanskych versu Aziz Nesin byl napaden v hotelu skupinou muslimu, coz vyustilo v tzv. Sivas masakr. Tyto muslimske zrudy zavrazdili 37 lidi, nicmene Aziz Nesinovi se nejak podarilo uniknout.

Tez se uvadi, ze 3. srpna 1989, v Beverley House Hotel in Sussex Gardens v stredu Londyna Mustafa Mahmoud Mazeh pripravoval bombu, ktera mohla byt urcena k zabiti Sira Ahmeda. Pravdepodobne nesikovnou manipulaci bomba vybuchla, zabila Mazeha, a nanestesti tez kompletne zdemolovala dve patra hotelu.
09. 11. 2008 | 03:17

Mirek napsal(a):

To Pepa Repa:

TRETI CAST

Nicmene tyto nezne projevy muslimske lasky k bliznimu maji alespon jeden humorny aspekt. V roce 1990 byl natocen lokalne velice popularni pakistansky film “International Guerrillas” (directed by Jan Mohammed). Hlavni “negativni” hrdina, Rushdie, je ve filmu zobrazen jako zly Rambo-James Bond hybrid chraneny israelskymi “Special Armed Forces”, ktery je neustale pronasledovan ctyrmi hodnymi islamskymi bojovniky za svobodu a nakonec je zabit bleskem vyslanym leticim Koranem. Myslim, ze nejlepsi a legitimne smesna scena z celeho filmu (a tez jedina scena z celeho “really bad B-movie,” ktera stoji za to videt) je, kdy sadisticky Rushdie muci pakistanskeho bojovnika za svobodu predcitanim ze sve knihy “Satanske verse”... :))))))
09. 11. 2008 | 03:19

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Mirku děkuji za vysvětlení.
Satanské verše vyšly i v češtině. Jestli překladatel přežil nevím. Předpokládám, že se -pro jistotu- k překladu nikdo nepřihlásil.

Asi Vás zklamu, ale souhlasím s panem Hořejším.
V sedmdesátých letech sice bylo vyhrožováno smrtí jinému překladateli, Ivanu Hrbkovi za překlad jiné knihy, flagrantně porušující dnešní paragraf 198. Ta kniha se jmenovala Korán.

Ano, pan Hořejší má pravdu. Muslimský svět osvědčil laskavou toleranci.Ivan Hrbek zemřel přirozenou smrtí.

Asi bychom neměli jít ve stopách Salmana Rushdie.Jaký je rozdíl mezi udatným mudžahedínem a panem Hořejším? Žádný nevidím, oba trpí stejně.

Bojovníka mučili předčítáním satanských veršů, váš kamarád trpí stejně, při čtení našich příspěvků.Fjodor Michaljevič sice tvrdil, že utrpení očišťuje, ale v této otázce, není působení Sava, či adekvátního amerického očisťovacího prostředku zřetelné.

Naopak přituhuje.Pan Hořejší v příštím kole požádá o vyjádření učence z al-Azhar, prezidenta Ahmadínežáda nebo šajcha Nasralláha.

A kdyby ani toto nepomohlo, přijdou do Wisconsinu tři bradatí orientálci. Obávám se, že to nebudou K+M+B. Pokud nepochopíte, že jsou posly mírumilovného učení, zanechají před Vašim domem malý baťůžek, malý dárek od jisté pardubické firmy. Perník neočekávejte.

A tak, milý Mirku, mám pro vás návrh. Přestaneme pana Hořejšího mučit.On taková slova prostě slyšet nechce. Neříkejme tedy, že bílá barva je bílá. Nepaušalisujme. Říkejme, že v některých extrémních případech, se sice bílá jeví jako bílá, ale jinak neříkejme, že je to bílá, říkejme, že to je barva ne zcela černá.

Chovejme se jako politicky korektní občané.
09. 11. 2008 | 09:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Neobycejne vtipne :-(

JESTE JEDNOU:

Skutecne trvam na tom, ze vyroky VEREJNE hanobici pausalne zidy, cikany, muslimy, krestany, ateisty, jsou nepripustne, protoze pomahaji roznecovat vzajemnou nenavist, a ze prave proto tady mame ten zmineny zakon, ktery roznecovani takove nenavisti ma branit.
Pouze jsem na to upozornil.

Pokud Americane mohou na zaklade Prvniho dodatku bez jakehokoli omezeni verejne hlasat, ze treba Zidi jsou svi**, Cikani pras*** a muslimove vrah*** (a tresta se teprve, kdyz nekdo proti temto skupinam pripravuje nebo vykona nasilne ciny), tak tady v Evrope to mozne neni, a je to podle meho nazoru tak spravne.
V Americe muzete pochodovat po ulici, hajlovat a rvat Heil Hitler, v Evrope vas za to zavrou.

Myslim, ze je treba upozornovat na to, ze sireni jakekoli pausalizujici nenavisti proti jakekoli etnicke, nabozenske, nebo jine skupine obcanu je zasadne spatne, a to i kdyby takove konani posvecovalo deset americkych amendmentu.

Ja si skutecne myslim, ze v takovych verejnych diskusich (aspon zde v Evrope) by se dusledne mely mazat prispevky, obsahujici ony vyroky urazejici pausalne nabozenske a etnicke skupiny a podnecujici nenavist k nim (dokonce myslim, ze tak pan Stejskal cini, ale pouze poud se tyka vyroku pausalne urazejicich Zidy a Romy). Jsou totiz podle meho nazoru mnohem horsi nez nejake sprostacinky.
Takova (jiste reknete cenzurni) praxe by aspon prinutila pisatele presneji a objektivneji formulovat sve soudy (napr. kritizovat (treba i velmi drsne) to, co se deje v urcitych zemich, namisto hloupe pausalizace.

Prave tak souhlasim s tim, ze maji byt statem potlacovany organizovane skupiny a jejich propagacni akce zamerene pausalne proti jakekoli takove skupine (zidum, muslimum, cikanum,...).

Nyni je v mode posmesne odsuzovat "politickou korektnost". Ano, je na miste odsuzovat PREHNANOU "politickou korektnost", ale jeji primerena mira je nezbytna - je to proste obdoba proste slusnosti v mezilidske komunikaci.
Ke svym bliznim se prece take snazime chovat ohleduplne, vyjadrujeme se zdvorile, neprijemne veci balime do zavedenych frazi (nerekneme treba "Je, vy jste byvala takova hezka holka a ted je z vas takova oskliva baba", i kdyz je to 100% pravda).

Vubec nechapu, proc me nekteri diskutujici (zvlaste jeden...) ve svych objemnych prispevcich v diskusi presvedcuji o konkretnich hnusnych cinech muslimskych extremistu; samozrejme o nich vim, samozrejme je odsuzuji a opakovane jsem to rekl.
Zpusob, jakym to tito diskuteri podavaji, ma asi vzbudit dojem, ze ja snad podporuji ty hnusne fanatiky, nebo ze snad o jejich zlocinech nevim. To povazuji za dosti zvlastni zpusob "diskuse".

To, ze me tady nekdo obvinuje ze zfalsovani Kropackova vyjadreni, povazuji take za priznacne pro urcity typ "diskuse" (kdyz dojdou argumenty, nasadim pomluvu).

..
09. 11. 2008 | 10:38

karim napsal(a):

Zadoucnost a vyhodnopst miroveho souziti s krestany si uvedomuje pouze cast muslimskych elit (vetsinou spise diktatoru) - a cast normalnich lidi, kteri maji napriklad krestany za sousedy, nebo sami byli perzekuovani islamskymi fanatiky.
Studenti medres jsou do znacne miry infikovani doslovnym ctenuim koranu, ktery na nekterych mistech prikazuje likvidaci jinovercu (a nekterych mistech ne - vyberte si....) a wahabistickym fanatismem a ignorantsvim financovanym za ropne penize Saudu.
Halikovu snahu je treba ocenit jako snahu ziskat mezi muslimy spojence. I kdyz je to tezke - jde to vicemene proti podstate islamu......
09. 11. 2008 | 10:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

ad "...proc me nekteri diskutujici (zvlaste jeden...) ve svych objemnych prispevcich v diskusi presvedcuji o konkretnich hnusnych cinech muslimskych extremistu; samozrejme o nich vim, samozrejme je odsuzuji a opakovane jsem to rekl."

Přesné, použiju s dovolením v diskusi o Romech. Říká se tomu nemístná paušalizace a jinými slovy to znamená, že se na základě jednotlivostí (byť četných) dělají nesprávné paušální závěry. Což Vy samozřejmě víte, ale jiným to zjevně uniká ;-)

Libor Stejskal
09. 11. 2008 | 11:51

bigjirka napsal(a):

Pan profesor Hořejší nechce vůbec vnímat to, že my netvrdíme, že každý muslim chce zavraždit každého křesťana. Korán je kniha tak jako jiné knihy, např. Mein Kampf, Kapitál, Leninovy sebrané.., který sám o sobě je dokumentem, tedy informací zaznamenanou na médiu. Jakmile přejdou do praktické fáze realizace, jsou to vražedné hanebnosti. Což automaticky neznamená, že každý muslim, nacista, komunista je hanebný vrah. Tuto implikaci tam přetočil pan profesor Vašek ve svém chvályhodném manipulantství. A šariát, nacismus a komunismus nepochybně hanebnosti jsou, viz předložené důkazy. Jejich hanobení není trestným činem, protože hanobení hanebnosti trestným činem být nemůže, podobně jako posrání již posraného. (To je právní rozbor naší milé blogařky a diskutérky JUDr. Kláry Samkové-Veselé). Mezi muslimy spojence získat nelze, lze získat početné ojebávače ďaurů, kteří ošvindlování ďaurů budou vnímat jako příjemný bonus do sbírky zásluh muslima.
09. 11. 2008 | 11:59

stejskal napsal(a):

Ad "Korán je kniha tak jako jiné knihy, např. Mein Kampf, Kapitál, Leninovy sebrané.., který sám o sobě je dokumentem, tedy informací zaznamenanou na médiu".

Stejně jako Bible, Tibetská kniha mrtvých, Mahabharáta, Talmud, ale nakonec i Rousseauovy, Humeovy či Masarykovy spisy i knihy mnoha dalších. Záleží jen na vůli, jak je chcete vykládat. Při zlé vůli můžete na "dvojčata" útočit i s Karafiátovými Broučky v ruce.

Libor Stejskal
09. 11. 2008 | 12:29

bigjirka napsal(a):

Není to tak úplně, pane Stejskale. Broučci rozhodně neobsahují imperativ k zabíjení jinověrců. Ale dokument je furt jen dokument.
09. 11. 2008 | 13:06

clock_gene napsal(a):

L.Stejskal: Je zasadni rozdil mezi knihou a svatou knihou (obsahuje zjevenou absolutni pravdu, o ktere se nediskutuje). Nemyslim, ze se nekdy v historii ve velkem zabijelo ve jmenu jinych knih nez svatych (Mein Kampf apod. jako "svate knihy" totalitnich rezimu nevyjimaje, o pravde v nich obsazene take neslo pochybovat). Ale mozna se pletu, znate nejaky priklad?
09. 11. 2008 | 13:28

bigjirka napsal(a):

Úmyslně jsem se nezmínil o bibli, kde si nejsem jist, neobsahuje-li někde taky něco.. ehm... Na druhé straně ovšem neexistuje žádný imperativ k doslovné interpretaci Bible celou společností. I když existují některé svérázné sekty, konzervující společenský pohyb jako Amish, není známo, že by Bibli vykládali nějak systémově agresivně. Což je vůči šariátu, interpretaci Koránu v praxi, kosmický rozdíl. Pan profesor Vašek nenašel žádnou odnož islámu, která by doslovnost odmítala - to by nám jistě s radostí sdělil.
09. 11. 2008 | 13:34

bigjirka napsal(a):

Jo a pane Stejskale, Vaše přirovnání vůbec nesedí. Já jsem z toho divokej. Vy jste nikdy nestudoval formální logiku? Profesor skoro určitě ano... takže to překrucování je úmyslné? Všimněte si že já dokonce úmyslně mluvím o islamismu a ne o islámu. To nemá být nadávka. To je prostě o praktické implementaci islámu v každodenním životě, tedy vlastně šariátu, samosvorném nábožensko-sociálně-edukačním komplexu. Nikde nikdo z nás... neřekl, že všichni muslimové jsou vrazi. Je pravděpodobné, že jsem jich potkal víc než vy dva dohromady a většina byli docela hodní lidé - prostě namícháno jako u nás. Ale jakmile meluzín zaječí k džihádu... a ti, co nepůjdou budou na kůlu dřív než my.
09. 11. 2008 | 14:27

Mirek napsal(a):

To Vasek A VSEM OSTATNIM CTENARUM:

Vasku,

Je pouze jedine misto v cele diskusi (07.11.2008 22:02:31) kde pausalizuji (cituji):

“JAKYKOLI ISLAM, ktery narizuje trest smrti za opusteni islamske viry je zrudny a nelidsky. JAKYKOLI ISLAM, ktery obhajuje a propaguje vrazdeni Zidu a krestanu a jinych nemuslimu je zrudny a nelidsky. JAKYKOLI ISLAM, ktery obhajuje a podporuje nelidske zachazeni se zenami je zrudny a nelidsky.”

Vsude jinde se pouze snazis neuveritelně hloupě (= kazdy jiny to vidi jen ty ne!!!) udelat z meho naprosto nepausalizujiciho popisu popis pausalizujici tim, ze VYTRHAVAS PULKU VETY (08.11.2008 17:22:29) Z KONTEXTU 3 PARAGRAFU!!! Pochopitelne vsichni ctenari si mohou precist vsechny diskuse, ze kterych bude kazdemu (mozna s vyjimkou Tebe) uplne jasne, ze nikdy nepausalizuji (krome vyse uvedeneho zde) a vzdy muvim o VEI=MI (= spatny islam horsi nez fasismus) a MEI=VI (= MIRUMILOVNE NABOZENSTVI PROTI KTEREMU, a nejenom jako zastance First Amendment, VUBEC NIC NEMAM)!

To, ze prekrucujes, kazdy vidi. To, ze nemluvis pravdu, je zrejme. To, ze bys “nevidel” sve bezostysne vytrhavani z kontextu po tolika diskusich, je nepravdepodobne. Co z toho vyplyva? NA ZAKLADE TECHTO SKUTECNOSTI TO VYPADA, JAKO KDYBYS BYL POUHY LHAR!!!

Je tez zrejme, ze obsah dvou drive popsanych “vaskismu” silne naznacuje, ze bud pan Kropacek je “stylem psani” Tvoje jednovajecne dvojce (coz vubec nevylucuji, a proto jsem mu poslal zde publikovany dopis), nebo ze jsi “nazor profesora Kropacka” tak trochu vytvoril sam. Samozrejme, ze dodanim Tebou lzivě z kontextu vytrzeneho vyroku by pravdepodobne pan profesor Kropacek prilis nadsen nebyl, stejne jako tim nejsem prilis nadsen ja.

To ze vsechno prekrucujes, mi zas tak moc nevadi, protoze mi to umoznuje delat si z toho legraci a bavit lidi pravdou. :) To same plati o situacich, kde rikas jasnou nepravdu. Do stejne kategorie – t.j. “Tveho sebezesmesnovani se” patri Tvoje cetne vyroky popisujici me jako “paranoidniho fanatika” ci vyzadovani, aby moje naprosto neurazlive a pravdive vyroky Libor smazal. Dokonce mi ani nevadi Tvoje naprosto neprimereme prirovnavani “Mirka k nacistovi/stalinistovi kritizujicimu Zidy.” Tim se zase jenom o trochu vic zesmesnujes.

Avsak jak jsem jiz napsal, toto vsechno mne vubec nevadi – jednoduse davas prednost tomuto stylu diskuse a vidis jej jako “prinosny” – budiz... Dokonce ani to, kdybys nahodou podvrhl ten “Kropackuv nazor” (a pravdu se snad dozvim az mi odpovi), by mne zas tak moc nevadilo – proste nemas zadne argumenty, tak se je snazis vyrobit. Budiz... Podvrhl-nepodvrhl – predem rikam, ze z meho osobniho hlediska to nema prilis velky vyznam. Nicmene, cim jsi me vsak OPRAVDU ROZLADIL, je to, jak jsi jakoby nic vytahl §198, protoze moc dobre vis, ze Mirka v Madisonu stejne jako Ayaan Hirsi Ali v americke televizi ci na universitach chrani First Amendment.

Jinymi slovy, ten §198 jsi vytahl na Libora!!! A MOC DOBRE TO VIS!!! A tim jsi me velice zarmoutil, protoze je to pouze ubohy a neucinny (viz nasledujici odstavec a post scriptum) pokus o dost “hnusnou ranu Liborovi pod pas!” Proc hnusnou? Zaprve Libor je nesmirne inteligentni, moudry, cestny a slusny clovek, kteremu jde o sireni pravdy a diskusi ruznych nazoru a vubec ne o nejake rozdmychavani nenavisti – v ostrem kontrastu s Tebou a s Tvym pridrzlym sirenim antiamerikanismu. A zadruhe jednoduse nemas pravo zastrasovat kohokoli, kdo se snazi demokraticky podporovat svobodu projevu tak, jak je napr. definovana ve First Amendment. PROSTE NEMAS PRAVO!!! Period.

Navic si pri sve znacne omezenosti v oblasti islamu vubec neuvedomujes, ze napr. Koran (urcite hojny a nezakazany v CR) ma ve svem obsahu daleko “tvrdsi” a siroce puasalizujici verse (t.j. namirene naprosto jednoznacne proti vsem nemuslimum), nez je MUJ NEPAUSALIZUJICI VYROK, KTERY SE NADRZLE SNAZIS “POPAUSALIZOVAT” PRIHLOUPYM ODSTRANENIM DRUHE PULKY VETY A IGNOROVANIM TOHO, CO BYLO RECENO PREDTIM.

Prosim, premyslej o tom...

Zdravi
Mirek

P.S.: A prestoze nektere verse Koranu jsou temer urcite v rozporu s §198, ja osobne bych bojoval proti kazdemu, kdo by chtel pouzit §198 proti Koranu, jednoduse proto, ze je velice dulezite znat detailni obsah knihy, jejiz doslovne “uvedeni do zivota” (= Sharia Law) pusobi tolik zla a utrpeni na celem svete. A vubec nezalezi na tom (protoze jsou to pouze slova, ktera reprezentuji identickou entitu), jestli se tomu rika “extremni islam”, “islam”, “VEI=MI” ci jednoduse “zrudne a nelidske nabozenstvi.” A tohle vsechno Ti, Vasku, pres vsechnu Tvoji inteligenci, jakoby nedochazi... Nerozumim...
09. 11. 2008 | 16:43

bigjirka napsal(a):

Doufám, že i já jsem kapinku přispěl k odhalení překrucování. Motivaci ale nechápu...
09. 11. 2008 | 16:52

Mirek napsal(a):

Jirko,

Jsem si jisty, ze nikdo na tomto blogu to nechape vic nez ja...
09. 11. 2008 | 18:04

bigjirka napsal(a):

Ahoj Mirku, ze Stejskalovy zvůle tady končím. Spojení máš, kdybys jel sem, zajdem na pivko :-)
09. 11. 2008 | 18:39

Ivan Sommer napsal(a):

Mirek.
FRCPath,frc,hrc. Pohybuji se v zaměstnání na rozhraní několika oborů a někdy mám dojem, že se zahltím záplavou anglických zkratek. Přitom některé jsou totožné při naprosto různém originálu, který zkracují. Dokonce v České republice vycházejí tlusté slovníky anglických zkratek. Přitom se kdysi naříkalo, jak se do češtiny dostávají ruské zkratky -politruk,kolchoz aj. To mi teď připadá jako slabý odvar oproti angličtině.

Žiji navíc v oblasti,kde se stýkají různá česká i německá nářečí. frc (podstatné jméno) je u nás starší výraz pro vetešnictví, nyní též jako zastavárna, bazar, zlevněnka, second hand, sekáč.**** hrc též drc značí citoslovce udeřit nebo dát ránu, odsunout z dosahu jako osobu patřící mezi nižší vrstvu.

Kdo tedy chodil do frcu, vyznačoval se chudobou a jako osoba obvykle oděvu nevábného mohl očekávat, že ho vyženou holí. Existují různé varianty těchto situací. Stalo se mi rovna nedávno, že mě ochranka supermarketu nechtěla vpustit dovnitř,prohlédla mi aktovku a kapsy se zdůvodněním, že tam starší osoby kradou. Přitom jsem v obchodě nebyl. Podezřelé bývají starší osoby s vousy.
09. 11. 2008 | 19:05

vaclavhorejsi napsal(a):

Mily Mirku,

ano, nadesel cas, abych uznal porazku.
Nelze odolat kadenci a kalibru tvych prispevku, jejich neprustrelne logice, jakoz i majestatu Prvniho dodatku.

Musim tedy priznat, ze:

1) Nikdy jsi nerekl, ze islam je nelidske nabozenstvi horsi nez Hitleruv fasismus.

2) I kdybys to rekl, mel bys podle Prvniho dodatku plne pravo rikat to kdekoli na svete, treba i v Mekce, protoze je to proste PRAVDA.

3) Tu odpoved profesora K. jsem skutecne zfalsoval - omluvou mi budiz, ze jsem pozmenil sotva 10% slov, a doslo tak pouze k obraceni vyznamu, ale k nicemu jinemu!
Jeho puvodni vyjadreni totiz znelo:

"Vaše informace mě potěšily. Podobné správné názory odsuzující islám samozřejmě znám, setkávám se s nimi někdy i při svých veřejných přednáškách a vždy mě to těší, jak se lidé vášnivě vyjadřují k věcem, kterým dobře rozumí a dovedou je posoudit. Zpravidla mají zájem se poučit. Nesouhlasím samozřejmě s Vaším názorem, že správnou cestou je mezináboženský a mezikulturní dialog, rozlišování mezi muslimy, a dobrý postoj, včetně nabídnuté ruky, vůči těm muslimům, kteří se hlásí k pozitivním hodnotám a odmítají násilí. Snad nový americký [ZDE JSEM POUZIL SVOJI OBLIBENOU FORMU "AMEICKY", KTERA ME PROZRADILA] prezident B. Obama přinese i celkové konečné řešení vztahů mezi západním a islámským světem. Bushova válečnická odvaha byla na tomto poli velmi užitečná a je přímo odpovědná za dobrou orientaci části muslimské mládeže."

4) T.Halikovi jsem pred chvilkou po svem prozreni napsal protest proti jeho zradcovskemu postoji, ktery jen nahrava nelidskemu nabozenstvi horsimu nez fasismus.
Jeho odpoved (v pripade potreby samozrejme zfalsovanou) zde zverejnim.

5) Paragraf 198 je skutecne odporny pozustatek bolsevismu a mel by byt zrusen, resp. melo by v nem byt jasne receno, ze se netyka hanobeni islamu, coby nelidskeho nabozenstvi.

6) Ano, po diskusi pod timto clankem jsem zcela zesmesnen, a mohu si za to pouze a jedine ja sam. Mel bych podekovat Mirkovi, bigjirkovi a Pepovi Repovi, ze mi pomohli otevrit oci.

7) Ocenuji hlubokou moudrost citatu "Religion is an insult to humanity". Ode dneska si ho dam nad postel.

8) Ocenuji obcanskou odvahu pana Stejskala, ktery se nevaha stat spoluporusovatelem onoho paragrafu a verejne to deklaruje - jde prece o vec svobody slova! V urcitych situacich je prece potreba postavit se proti spatnemu zakonu!
Z tohoto postoje bude mit jiste radost i pan Cochtan, ktery dostane svobodny prostor pro sireni svych nazoru (ktere byly dosud zhusta mazany jakozto rasisticke).

9) Co nejdrive vyjadrim svuj principialni postoj (v souladu s Prvnim dodatkem, ktery jak doufam zacne platit i u nas nejpozdeji ve chvili instalace brdskeho radaru) tim, ze se zucastnim neonacisticke demonstrace a budu tam provolavat proticikanska, protimuslimska a protizidovska hesla.
Nikdo nam prece nemuze brat svobodu slova, musime si vzit priklad z naseho spojence z nejvernejsich! Az me budou stihat, budu si pripadat stejne hrde a svobodne, jako Larry Flynt.
Doufam, ze se ke mne pripoji i pan Stejskal, bigjirka a Pepa Repa.

10) Bigjirkovi gratuluji k tomu, ze vyznamne prispel k odhaleni prekrucovani!

Muj pristi clanek se bude jmenovat "Ateiste a krestane vsech zemi spojte se proti muslimum!"

...
09. 11. 2008 | 19:30

Ivan Sommer napsal(a):

Mirek.

Považujete za zrůdné, že islám trestá opuštění náboženství smrtí. Existuje však nějaké náboženství, které by opuštění víry netrestalo smrtí, věčným zatracením, popřípadě jinými podobnými hrozbami ? Kdyby jakékoli náboženství nemělo regulační pravidla na zachování své existence, tak by pro jeho vyznavěčře ztratilo význam a následně spělo k zániku.

Opustíš-li mě nezahynu, opustíš- li mě zahyneš.
09. 11. 2008 | 19:59

Mirek napsal(a):

To Ivan Sommer

Krome islamu neznam jine nabozenstvi ktere by v roce 2008 trestalo odpadlictvi fyzickou likvidaci a opravdu ji provadelo. Pokud mate jakoukoli evidenci, prosim, poslete me odkaz, abych mohl toto nabozensvi preradit z kategorie mirumilovmych a lidskych nabozenstvi do kategorie nabozenstvi nelidskych.

Samozrejme ve stredoveku jich bylo dost. Ostatni nabozenstvi se v teto oblasti zmenily. Islam ne.
09. 11. 2008 | 20:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy