Muslimové a křesťané všech zemí, spojte se!

31. 10. 2008 | 19:19
Přečteno 34411 krát
Před čtyřmi týdny došlo v kostele Nejsvětějšího Salvátora při nedělní večerní bohoslužbě k historické události – poprvé v Česku byla mši, celebrované Tomášem Halíkem, přítomna skupina muslimských hostů z Iráku. Byl mezi nimi irácký velvyslanec, ale také jeden z nejvyšších představitelů iráckých šíitů, Ammar Al-Hakim. Ten byl hostem konference „Fórum 2000“ pořádané jako každý rok Václavem Havlem.

Muslimský duchovní měl na konci bohoslužby krátkou promluvu, ve které zdůraznil, že islám, křesťanství i judaismus vycházejí ze stejných kořenů a vyznávají nejen stejného Boha, ale i v zásadě stejné hodnoty, že islám je náboženstvím míru, a že ti, kteří páchají ve jménu islámu násilí, jsou špatnými muslimy. Říkal také, že v Iráku je často hostem na bohoslužbách tamních křesťanů (použil termínu „křesťanských bratří“).
Za svoji řeč sklidil silný potlesk kostela naplněného především mladými lidmi.
T.Halík řekl ve své krátké uvítací řeči také něco velmi podobného a muslimy nazval bratry.

Po skončení mše následovala ještě téměř hodinová diskuse, během které bylo panu Al-Hakimovi (který působil velice kultivovaným dojmem), položeno několik otázek z pléna, a na závěr opět zazněl silný potlesk, který zněl velmi upřímně.

****************************

V posledních letech má člověk pod dojmem zpráv v našich sdělovacích prostředcích někdy pocit, že typický muslim chodí opásán výbušninami a že existuje dalekosáhlé muslimské spiknutí, jehož cílem je likvidace “západní civilizace”. V diskusích pod zdejšími blogovými články někteří občané prezentují jako prokázaný fakt, že „muslimové nás nenávidí“.

V diskusích pod mými články (o podobném tématu jsem už jednou psal – viz zde) jsem nalezl např. následující názory:

„Islám je nepochybně nejagresivnější a nejnebezpečnější náboženství na světě, čehož dokladem je např. to, ze v různýchch muslimských zemích je BEZVÝHRADNĚ TREST SMRTI za postavení křesťanského kostela.!

„Likvidace “západní civilizace” a nastolení světového islámského chalífátu je cílem každého muslima.“

„Pouze Evropa BEZ jediného muslima je bezpečná Evropa. Život jednoho jediného Evropana má větší cenu než neexistující "právo" muslimů na život v Evropě.“

„Celá muslimská kultura uznává jenom autoritu síly (proto tam demokracie v našem pojetí nemá šanci) a nad slabostí dnešní západní civilizace se jen smějí. Můžeme být rádi, že tu "špinavou práci" udržovat je na uzdě za nás dělají USA (na jejich náklady).“


„Cílem islámu není soužití s jinými náboženstvími a civilizacemi ale jejich ovládnutí a likvidace.“

„Evropu dobývá islám (dlouhodobě a s přestávkami) už bezmála 1300 let. Nikdy nebyl tak daleko, tak blízko svému cíli jako dnes.”


Je zřejmé, že tento nový strašák je velmi účinný hlavně proto, že silně působí na xenofobní instinkty velké části populace, přesně stejně, jako působil po celá staletí strašák židovský. Samozřejmě, že velmi silně působí i nepopiratelný fakt existence nynějšího islámského terorismu (který ale rozhodně není o mnoho intenzivnější než některé jinak motivované terorismy 20. století). Velký vliv měly také vlivné akademické studie na téma “střetu civilizací”, které se objevily brzy po skončení studené války (a které se objevily téměř jako „na objednávku“ některých politiků hledajících nového náhradního nepřítele).

*********************

Myslím, že všichni rozumní křesťané i ateisté by měli ze všech sil snažit podporovat umírněné muslimy (kterých je nepochybně velká většina) a nevhánět je hloupou a přemrštěnou „válkou proti teroru“ do náručí extremistů.

Jsem přesvědčen, že Tomáš Halík si skutečně zaslouží úctu a pochvalu za svůj svoji trvalou odvahu propagovat dialog a vzájemné porozumění mezi křesťany a muslimy (ale i dialog s jinými náboženstvími, a hlavně s atheisty a agnostiky); však za to také sklízí zuřivé útoky omezených katolických ultrakonzervativců. Já se každoročně těším na novou Halíkovu knihu, což bývá můj nejvítanější dárek k Vánocům.

Spousta lidí má úplně nesprávné představy o tom, co je vlastně podstatou muslimské víry; ostatně, většina našich spoluobčanů má podobně matné představy o základech křesťanství; dobrou ilustrací může být někdejší odpověď pana poslance Tlustého na otázku televizní reportérky, jak se jmenovali Ježíšovi rodiče. Odpověď zněla (parafrázuji): „Nevím, já si jména těchhle postaviček nějak pletu“.

Pokud si chce někdo přečíst stručný fundovaný výklad toho, jak se křesťanští teologové dívali a dívají na muslimy, lze asi nejspíše doporučit text arabisty (a věřícího křesťana) Luboše Kropáčka (zde).

Stručně řečeno – muslimové věří ve stejného Boha, jako Židé a křesťané, Ježíše uctívají jako jednoho z pěti nejvýznamnějších proroků (na rozdíl od křesťanů mu však nepřiznávají vyjímečný status „Božího syna“), ve velké úctě mají i Ježíšovu matku Marii (a věří v její panenské mateřství), stejně jako křesťané věří, že jednoho dne dojde ke druhému příchodu Ježíše na svět, a že pak bude „soudit živé a mrtvé“. Věří také podobně jako tradiční křesťané v posmrtný život v „nebi“.
Na rozdíl od křesťanů však neuznávají víru v Boží Trojici a připisují zásadní význam poslednímu a podle nich největšímu proroku, Mohamedovi (kterého však považují za výjimečného člověka, nikoli Boha). Tímto přístupem se dosti podobají některým křesťanským heretikům, např. ariánům (viz zde), kteří rovněž Ježíšovi upírali božskou podstatu a odmítali trojiční dogma (ariánství bylo v některých oblastech velmi vlivnou formou křesťanství od 4. až do 7. století).

Nejdůležitější ovšem je, že křesťanská i muslimská etika se v principu shodují na stejných základních hodnotách. Pokud někdo selektivně zdůrazňuje problematické pasáže z Koránu vyzývající k násilí, neměl by zapomínat, že i ve Starém zákonu nacházíme spoustu takových pasáží (a la zásada „oko za oko, zub za zub“); dokonce i v Novém zákonu se najde několik málo pasáží, které byly některými vykládány jako ospravedlnění násilí v zájmu šíření víry.

Nám Evropanům se zdá, že islám nepřípustným způsobem omezuje rovnoprávnost žen. To je asi pravda v některých islámských zemích, ale kupodivu v jiných zemích, kde se praktikují umírněnější formy tohoto náboženství, byly ženy opakovaně i v nejvyšších státních funkcích. Asi bychom si měli také uvědomit, že ženy byly ještě poměrně nedávno výrazně diskriminovány i v téměř všech křesťanských zemích.

Oficiální katolické stanovisko vůči muslimům je dnes značně vstřícné a v katechismu se doslova praví:
„Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahamovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit.“

*********************************

Nutno však připustit, že krásná slova o mírumilovnosti a tolerantnosti muslimů znějí trochu divně, když na druhé straně slyšíme, že v zemích, kde mají muslimští duchovní velký, nebo dokonce rozhodující vliv, jsou přijímány zákony trestající odpadnutí od islámu smrtí, domnělé rouhání se trestá dlouholetým žalářem a že se praktikují kruté tresty ukamenování nebo useknutí ruky.
Je jistě také pravda, že existuje řada muslimských duchovních, kteří násilí páchané ve jménu islámu neodsuzují, ale naopak schvalují a podněcují, a jeho pachatele označují jako „mučedníky“.
Trochu mě rozladilo, že tyto skutečnosti pan Al-Hakim ve svých odpovědích na položené otázky nezmínil.

Je ovšem dobré si uvědomit, že i v evropských zemích, ve kterých měly rozhodující vliv resp. moc křesťanské církve, docházelo k podobným excesům. Tak např. v Irsku ještě téměř do poloviny 20. století na venkově rozhodovali často katoličtí kněží o tom, že svobodné matky, prostitutky a ženy znásilněné nebo obviněné z cizoložství byly potrestány doživotní internací v klášterech a jejich děti byly umístěny v sirotčincích. A ještě v 18. století se v Evropě upalovaly čarodějnice...

V každém případě - zaplať Pánbůh, že v moderních zemích už náboženští představitelé nemají takovou moc, jakou by si asi někteří z nich přáli; na druhé straně je jisté, že ztráta přiměřeného vlivu „dobrého“ náboženství má ve společnosti i velmi negativní důsledky...

A závěrem – ještě jednou díky Tomáši Halíkovi nejen za jeho systematické úsilí o mezináboženský dialog, ale také za jeho pěkná kázání a knihy a hlavně za to, jak umí podchytit zájem zvláště mladých lidí o zdravě chápané křesťanství.
Kéž by lidé jako on stanuli v čele církví, zvláště té největší...Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"mne" misto "me"
09. 11. 2008 | 20:43

stejskal napsal(a):

Stejně je to ale dřina, ta korektní, věcná, odlišný názor respektující a neurážející debata. Že, páni profesoři?

Zejména, když ji jeden vede na půdě, kde jsou stanovena jistá minimální pravidla, jež na jednu stranu nechtějí diskusi brzdit, na druhou je ale jejich cílem chránit toto prostředí před potenciálním zneužíváním.

Jak jsou taková pravidla v podstatě k ničemu, pokud je člověk nemá v sobě, hluboko pod kůží, vymáhá je především sám na sobě, ne na druhých. Neuráží, nezesměšňuje to, co druhý považuje za posvátné, nezakazuje, neomezuje. Naopak především respektuje druhého a zejména jeho názor.

Jo jo, holt je to fuška ;-)

Libor Stejskal
09. 11. 2008 | 21:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Ano, pane Stejskale, ti profesori jsou hrozni - nejhorsi je jakysi Kropacek... Ten dokonce rekl neco tak netolerantniho:

"Podobné zběsilé názory odsuzující islám samozřejmě znám, setkávám se s nimi někdy i při svých veřejných přednáškách a vždy mě to bolí, jak se lidé divoce vyjadřují k věcem, kterým vůbec nerozumí a nedovedou posoudit."

Spravne by mel byt prece tolerantni k nazoru, ze islam je nelidske nabozenstvi horsi nez fasismus, ze?

Ale vlastne - to je ta mnou zfalsovana verze, pardon...

..
09. 11. 2008 | 21:27

bigjirka napsal(a):

jsa zapuzen censorem, již Vám nebudu narušovati Vaše kruhy, pane profesore... pá pá

a vy se censore pochvalte, zasloužíte si to :-D
09. 11. 2008 | 21:37

stejskal napsal(a):

Kopete do otevřených dveří, pane profesore (ostatně zdalake ne poprvé ;-)

Pana profesora Kropáčka jsem zde bezvýhradně podpořil, jeho slova cele podepisuji (ostatně napsal jsem zde trochu jinak to samé. Dříve.).

Já jen že pan profesor Kropáček tu na nikoho nevytahoval žádné paragrafy, nechtěl nikomu zavírat ústa. Toliko ho to "bolí". Tomu rozumím. Mě také, a hodně. Možná první terapeutické sezení. U pana profesora Kropáčka ;-)

Libor Stejskal
09. 11. 2008 | 22:22

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

ted trochu vazne - takze kdyz "nechcete nikomu zavirat usta, vytahovat na nikoho paragrafy" - plati to i pro ty rasisty, antisemity a nacisty? Mne se zdalo, ze jste v tomto ohledu byval dost nekompromisni; v pripade tech "arabaku" a "nelidskych muslimu" mate jiny metr a pouze vas to boli?

..
09. 11. 2008 | 22:34

stejskal napsal(a):

Ale kdež, pane profesore, jsem pořád stejný.

A Vy myslíte, že pan Mirek je "rasista, antisemita či nacista"? Či propaguje nenávist resp. chce někoho utlačovat?

Víte, mně k posouzení druhého nestačí nálepka či škatulka. Nejsem cenzor, který maže mechanicky. Já tak trochu přemýšlím o tom, co jiní píší, co si myslí a proč ;-)

Opravdu Vám přijde na místě mi podsouvat, že jsem benevolentní k urážkám muslimů a Arabů? Pane profesore, viz výše ;-)

Doporučuji méně bojovat a více se snažit diskutovat (ne vnucovat své názory, to nechte jiným, dělají to skvěle ;-).

Zákazy ještě nikdy nikdo nikoho nepřesvědčil. Pan Mirek není holohlavý skin či primitiv z ulice, nastoluje témata, která jsou k diskusi.

Podobně jako paní KVS. Že si nejdete zase chvíli pálit prsty pod jeí blog, já si tam nechávám dávat do zubů už rok a půl (a ještě jsem žádný názor, kromě toho že Cikáni jsou méněcenná rasa a je třeba s nimi podle, toho nakládat nezakázal). Ale dá to fušku. Zakazovat je jednodušší.

Libor Stejskal
09. 11. 2008 | 22:49

Pepa Řepa napsal(a):

Hmm, mě třeba bolí žlučník.

Pane Hořejší, já vás obdivuju, vy si pokoj nedáte. Já tady vybízím Vašeho kamaráda z pískoviště,aby zatáhnul roletu a nerozčiloval Vás a vy zase vytáhnete rasisty, antisemity a nacisty.Neverending Story.

Kdopak to bude určovat, kdo je rasista nebo antisemita?

Nechcete založit nějaký úřad pro vyhledávání skrytých rasistů, antisemitů a nacistů a stát se jeho ředitelem? Zvláště pokud o dohledávání antisemitů by to bylo pikantní.

Vy jste zřejmě nepochopil, že tady je jeden ze zásadních rozporů mezi světem islámu a západní civilizací.
Dobrou noc.
09. 11. 2008 | 22:52

mbcdp napsal(a):

Vážený pane profesore,

Váš výrok :"však za to také sklízí zuřivé útoky omezených katolických ultrakonzervativců" považuji za opravdu velice nešťastný. Profesor T. Halík se totiž může hrdě hlásit mezi přední české heretiky součastnosti. Co se muslimů týče, myslím, že krev, kterou prolili naši vojáci pod znamením Svatého Kříže ve Svaté Zemi nebyla prolita nadarmo. Věřím, že velká snaha rakouské monarchie i celé Evropy o zastavení expanze islámu nebyla vykonána nadarmo. Islám, ačkoliv se v něčem trochu křesťanství podobá, je výtvorem POMATENÉHO araba, dokladem mého tvrzení budiž korán, jež je jednoznačně lidkým výtvorem a je v něm vidět inspirace Biblí, ale jež je narozdíl od ní psán zmateně, nenávistně a pohrdá lidmi. Samozřejmě toto prorok obhajoval, ale to zde nechci rozebírat. Podstatou mé reakce je, že bychom se neměli s islámem spojovat, nýbrž s ním bojovat, a to zbraněmi duchovními. Nepoužívat v dnešní době meče křižáků, ale atributu svatého apoštola Pavla, jehož rok letos slavíme. Nepoužívat tedy meč z kovu, ale meč duchovní.
09. 11. 2008 | 22:55

Mirek napsal(a):

To: VSEM CTENARUM

MINIESEJ NA TEMA “CEMU VASEK JAKOBY NECHCE ROZUMET”

Vasek jakoby nemuze pochopit, ze v USA muze spickovy islamolog jako je Ayaan Hirsi Ali a jini v universitni poslucharne plne studentu ci pred televizni kamerou rici 100%-ni PRAVDU (a nikdo na ne nehazi §198): [Islam is] “Antidemocratic, antihuman, hostile to women, hostile to gays and particularly hostile to Jews. And it’s the main stream Muslims, the 1.2 billion Muslim individuals who should acknowledge all these things and try and change it. Islam divides human beings into Muslims and non-Muslims. If you are a non-Muslim, you should be told to become a Muslim or you should be attacked and killed.”

Vasek jakoby nemuze pochopit, ze v USA ruzny pomateni rasiste typu Kamau Kambon mohou v universitni poslucharne a pred televiznu kamerou vysvetlovat 100%-ni NEPRAVDU, t.j. ze jedinym resenim rasoveho problemu v USA je vyvrazdeni vsech belochu na zemekouli (a nikdo na ne nehazi §198): "They have retina scans, they have what they call racial profiling, DNA banks, and they’re monitoring our people to try to prevent the one person from coming up with the One Idea. And the One Idea is, 'How we are going to exterminate white people.' Because that, in my estimation, is the only conclusion I have come to. We have to exterminate white people off the face of the planet to solve this problem.”

Vasek jakoby nemuze pochopit, ze v USA mohou ruzne muslimske zrudy jako je napr. iransky prezident Mahmoud Ahmadinejad v universitni poslucharne a pred televiznu kamerou vysvetlovat a obhajovat sve 100%-ni NEPRAVDY (a nikdo na ne nehazi §198): https://www.youtube.com/watc...

Vasek jakoby nemuze pochopit, ze v USA muze znamy racista Rev. Jeremiah Wright, po 20 let nejlepsi pritel budouciho prezidenta Obamy, 15 let jezdit po Americe a kazat, ze vlada USA vyvinula AIDS virus jako elegantni zpusob na vyvrazdeni cernochu (a nikdo na nej nehazi §198): “The government lied about inventing the HIV virus as a means of genocide against people of color. The government lied.” [FYI, AIDS virus je starsi nez 100 let a svym puvodem z Afriky. Pred sto lety neexistovaly molekularne biologicke techniky nutne k sestrojeni jako existuji dnes.] A ani Obamovo lhani, ze o tom vubec nevi, nezastavilo jeho nezadrzitelnou prezidentskou kampan, ktera ho a Demokratickou stranu stala vic nez jednu miliardu dolaru...

Cemu Vasek nerozumi (jakoby zamrzly v komunistickem mysleni s mnoha totalitu-upevnujicimi zakony) je, ze tomuto vsemu dohromady se rika vlada lidu neboli demokracie*, jejimz ZAKLADEM JE DEMOKRATICKA AKADEMICKA DISKUSE.

Cemu Vasek jakoby nechce rozumet je, ze slova jsou slova a ciny jsou ciny. Ohledne cinu jsme zajedno. Avsak nesouhlasime ohledne slov. A proto se Vasek pokud mozno snazi kazdeho kolem sebe pekne zbicovat paragrafy! :)

*Puvodne z reckeho δημος (demos), lid a κρατειν (kratein), vladnout
09. 11. 2008 | 22:56

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"ruzni pomateni rasiste"

misto

"ruzny pomateni rasiste"
09. 11. 2008 | 23:01

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon, oprava:
Vy jste zřejmě nepochopil, že tady je jeden ze zásadních rozporů mezi světem islámu i světem politické totality a mezi západní civilizací, založené na svobodě slova.

Zvláštní, jak naskákaly příspěvky stejného smyslu najednou.
09. 11. 2008 | 23:06

Ivan Sommer napsal(a):

Mirek.

Vzájemné otázkování o mírumilovnosti různých náboženství ve světě není racionální. Začnu tedy s argumentací. Vycházím z obecného předpokladu, že každé společenství, respektive organizace jako objekt složený z členů se musí vymezit vůči sobě dovnitř i vůči okolí zevně, aby se definovalo a zachovalo. To platí nejen pro náboženství, ale pro jakékoli uskupení. Jak dalece je rozhraní ostré (fuzzy) záleží na konkrétní situaci. Pravidla vnitřní zahrnují tresty členům, vymezení ven se projevuje spory nebo i válkami, jejichž náboženský aspekt může být smísen s jinými, zdánlivě tak neviditelný.

Metody usměrnění členů se mohou měnit, mírnit, trest smrti byl ledaskde zrušen. Způsoby usměrnění mohou být sofistikovanější, ostrakizace decentnější, přesto vedoucí až k předčasné smrti.

Války v bývalé Jugoslávii byly také vedeny mezi katolíky, pravoslavnými a muslimy. Kdo se nesprávně pokřižoval, mohl být odstřelen. Do Iráku Američané vešli i ve jménu Božím, jak se nechal slyšet Bush. V Indii se neustále vyskytují ozbrojené třenice mezi různými náboženskými skupinami, v nichž se Evropan jen obtížně vyzná. Turban je pro Sikha posvátný a je schopen zabít, je-li o něj připraven. Brahmanismus stvořil Manu smrti, buddhismus považuje světské bytí za strastiplné utrpení. Šaman v Tichomoří vysloví tabu a označený zemře stresem. Panenky woodoo se propichují, aby na dotyčného božstvo seslalo neštěstí nebo smrt. Nedávno z toho byl spor ve Francii, presidentu Sarkozymu se nelíbila panenka woodoo s jeho podobou.

Uvědomuji si, že mohu svět projít jen velikou zkratkou. I v České republice však před lety vypukl ostrý náboženský spor, když jakési občanské sdružení zamýšlelo v Uherském Brodě uspořádat shromáždění mikulášských čertíků. Místní katolíci důrazně proti tomu protestovali, že jde o propagaci čirého zla.
09. 11. 2008 | 23:11

Vaclav Horejsi napsal(a):

Mirek:

Ano, uz jsem prece uznal svoji totalni porazku v diskusi - viz 09.11.2008 19:30:06.

Ted uz tedy jen doplnuji, ze:

- si uvedomuji, ze jsem jakoby zamrzly v komunistickem mysleni s mnoha totalitu-upevnujicimi zakony. Budu se ze ode dneska vsech sil snazit, aby ta zdejsi totalita byla nahrazena pravou, americkou demokracii, se vsemi jejimi vydobytky (neomezene drzeni strelnych zbrani, moznost volne sirit jakekoli nazory, trest smrti, 5x vic lidi ve vezeni nez v Evrope).

- Jsem vdecen za objasneni puvodu slova demokracie - vzdycky mi vrtalo hlavou, odkud asi pochazi (myslel jsem ze z rustiny).

- Dekuji take za objasneni, ze "slova jsou slova a ciny jsou ciny."

- Velmi tesim, az i v Ceske republice (a cele EU) budou moci na kameru vysvetlovat ruzni lide sve plany na vyvrazdeni belochu, cernochu, zidu, ci muslimu, a nebude jim v tom branit zadny nesmyslny paragraf 189, protoze teprve potom tady zavladne SKUTECNA vlada lidu neboli demokracie.

- Je mi lito, ze mate prezidenta lhare a ze chudak Demokraticka strana utratila 1 mld dolaru - jiste je mohla dat na neco lepsiho nez propagaci lhare. Ale jiste se to da jeste napravit, treba i jeste pred inauguraci...

..
10. 11. 2008 | 08:33

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana Václava Hořejšího

Ve svém příspěvku z 10.11.2008 08:33:18 - nepochybně se skutečnou ironií - "přiznáváte svou porážku".

Nemyslím si, že by Vás pan Mirek chtěl porazit.

Vy jste si zcela d o b r o v o l n ě vybral téma svého článku o možné spolupráci křesťanů a muslimů.
Názvem svého článku však navíc vyvoláváte vzpomínky na heslo komunistů: Proletáři všech zemí, spojte se!
Toto v minulosti propagované spojení nebo spojenectví se v určitém směru - z hlediska historie - podařilo, ale po nějaké době to ztroskotalo.

I když se snažíte o objektivitu v posuzování možnosti spolupráce křesťanů a muslimů, domnívám se, že teprve v souvislosti se zdejší rozsáhlou a mnohdy velmi tvrdou diskuzí jste si uvědomil, že toto téma je vlastně hodně sporné - sporné v tom smyslu, že debata na toto téma zřetelně vede ke sporům. Například ke sporu mezi Vámi a panem Mirkem. A naštěstí se jedná se pouze o slovní spor.

Vaše reakce z toho dnešního Vašeho příspěvku v 08:33:18 částečně připomíná reakci hocha, který je z něčeho zklamán a má problém "unést" své zklamání.
Ale Vy už nejste hoch, jste dospělý muž. A mne při čtení tohoto Vašeho příspěvku napadá, že jiní lidé ( např. kteří do diskuze nezasahují, ale pouze si ji čtou ), by mohli získat dojem, že všechna svá slova / z 08:33:18 / myslíte naprosto vážně.

Své vyjádření zakončím myšlenkou - které zcela věřím - že dobré porozumění, dobré vztahy a dobré dohody mezi opravdu přátelskými, čestnými, ohleduplnými, vstřícnými, nesobeckými a mírumilovnými lidmi jsou uskutečnitelné.
10. 11. 2008 | 11:52

Mirek napsal(a):

To Krestan AZ:

Srdecne dekuji za Vas vynikajici prispevek, ktery je jednim z nejlepsich prispevku (a pravdepodobne uplne nejlepsi) presne vysvetlujicich (mimo mnoho jineho) Vaskovi “zaklady slovni diskuse”. Samozrejme, ze mi nejde o to “Vaska porazit!” Jde mi pouze o to diskutovat, jak ruzne vnimame pravdu a jake je jeji nejpresnejsi slovni vyjadreni, a hlavne “co pri tom vsem je podstatne a co ne.” Pokusim se trochu rozvinout nektere Vase elegantni a vysoce inspirujici myslenky tim, ze oslovim Vaska primo:

Vasku,

Ted tomu vsemu zase nasazujes nove pekne koruny. Jakoby ty silenosti, ktere jsi napsal predtim nestacily. Takze nyni jsem neco jako rasista, antisemita a nacista (09.11.2008 22:34:51). Velice zajimave je (jak neuniklo nikomu krome Tebe), ze odsuzuji hlavne rasismus a antisemitismus srdce islamu – tedy rasismus a antisemitismus vytekajici z Mekky (a tez Teheranu) a prosakujici do mnohych casti muslimskeho sveta a ojedinele i do Evropy (viz napr. muj komentar 09.11.2008 03:10:55 a 09.11.2008 03:17:35).

A Ty to tak nejak nesmyslne zamotas, ze z toho najednou nelogicky vyplyva, ze jsem to vlasne ja, kdo je neco jako racista, antisemita a nacista a ne Ti islamsti hrdlorezove z Mekky a Mediny. Cili kdyz odsuzuji rasismus a antisemitismus islamu vytekajiciho z Mekky a soucasne jsem podle Tebe neco jako rasista, antisemita a nacista, myslis tim, ze odsuzuji sam sebe? Vzdyt i nesmirne inteligentni, moudry a slusny Libor se divi a smeje se, jak jsi na tenhle nesmysl prisel!

Cituji Libora: “A Vy myslíte, že pan Mirek je "rasista, antisemita či nacista"? Či propaguje nenávist resp. chce někoho utlačovat? Víte, mně k posouzení druhého nestačí nálepka či škatulka. Nejsem cenzor, který maže mechanicky. Já tak trochu přemýšlím o tom, co jiní píší, co si myslí a proč ;-)” Myslim, Vasku, ze tyto neuveritelně presně slovně formulove myslenky nepotrebuji VUBEC ZADNY komentar.

KAZDEMU, kdo si precte (09.11.2008 16:43:48) a zkontroluje fakta diskuse (Libor nic nemazal, takze je to tam vsechno cerne na bilem), je jasne, ze nemas pravdu a pouze LZIVE VYTRHUJES PULKU JEDNE VETY Z KONTEXTU a trochu hloupe se snazis presvedcit kazdeho, ze tato pulka vety je to jedine, co jsem kdy napsal!!! Z nejakeho neznameho duvodu se domnivas, ze si teto Tvoji snahy o lzive vyvolani dojmu pausalizace nikdo nevsimne. Opravdu si myslis nebo doufas, ze vetsina ctenaru zde nema mozek?

Po precteni vsech diskusi musi byt kazdemu (krome Tebe) NAPROSTO jasne, ze nemam vubec nic proti mirumilovnemu islamu, ktery je v naprostem souladu s First Amendment. Avsak co odsuzuji je, nelidsky islam “typu Taliban”, ktery je horsi nez fasismus, a ktery se zacina mocne rozmahat v mnohych muslimskych zemich a je dominantni formou islamu v Saudske Arabii (to, ze Mekka je “Vatikanem islamu” doufam nemusim prilis zduraznovat), Iranu a Afghanistanu. Kolikrat jsem tohle vsechno opakoval? Stokrat??? Po vsech tech diskusich by to i petilete dite chapalo, jen Ty jakoby ne!!!

Prakticky nediskutujes, zatim jsi nevyvratil JEDINE moje tvrzeni v (09.11.2008 16:43:48)! Coz jsi si nevsiml, co Ti Libor pratelsky doporucil? Prosim, dovol mi Liborovo doporuceni zopakovat s upresnujicimi detaily [velkymi pismeny – Liborova slova; malymi pismeny (a vykricnik) – moje upresnujici detaily]: “DOPORUČUJI MÉNĚ BOJOVAT A VÍCE SE SNAŽIT alespon trochu logicky DISKUTOVAT, NE VNUCOVAT SVÉ nesmyslne NÁZORY!”

Vzhledem k tomu, ze jsi profesorem na prirodovedecke fakulte od roku 2000 a ja na lekarske fakulte od roku 1993, mel by jsi si (kdyz uz ne z zadneho jineho duvodu) uvedomit, ze neco jako “rasisty, antisemity a nacisty” by nas oba jako profesory (lekarskych/prirodnich ved) tak dlouho asi nezamestnali. Obavam se, ze bez jakehokoli dukazu Tveho nazoru to vypada, ze si s prominutim pouze cucas nelogicka obvineni z prstu.

Zatimco ja jsem poskytl dukazy pro vsechna sva tvrzeni, Ty jsi neposkytl jediny dukaz pro JAKEKOLI Tvoje tvrzeni. Zatim jsi se zmohl pouze na trochu ubohe “zesmesnovani stylem desetileteho kluka” (ironickym prevracenim a “jakoby uznavanim” pravdy, kterou chces zesmesnit). Nevim, proc se ponizujes; TOTO NIC NEDOKAZUJICI “IRONICKE PREVRACENI” NENI DISKUTOVANIM NA TVOJI UROVNI. Myslim, ze by jsi si mel znovu velice pozorne precist 1) elegantni prispevek pana Krestana (10.11.2008 11:52:09) a 2) Liborovo a moje doporuceni a trochu se nad tim vsim (A HLAVNE NAD SVYM CHOVANIM) zamyslet.

Zdravi,
Mirek
10. 11. 2008 | 14:45

vaclavhorejsi napsal(a):

OK, zamyslim se nad tim vsim (A HLAVNE NAD SVYM CHOVANIM) a hlavne uz nebudu falsovat zadna vyjadreni prof. K.

..
10. 11. 2008 | 15:06

Ivan Sommer napsal(a):

Mirek.

Prohrál jste diskusi. I drobná chybička, trhlinka, může vést k fatálnímu zhroucení celé stavby. Mekku obývají semité. Jak tedy může být Mekka podle Vás zdrojem antisemitismu ?

V globalizovaném světě je vhodné přesně vymezovat pojmy, aby nakonec nedošlo k jejich zmatení.
10. 11. 2008 | 18:09

Mirek napsal(a):

To Ivan Sommer:

Obavam se, ze jste tak trochu popleteny. Pokud chcete spachat rychlou a naprosto spolehlivou sebevrazdu, zajedte si do Saudske Arabie a zkuste navstivit Mekku nebo Medinu. Nedoporucuji abyste zminoval Vas mozny zidovsky puvod, protoze pak by z Vas stahovali kuzi zaziva ne rychle, ale pekne pomalu, aby si to uzili...
10. 11. 2008 | 18:28

Mirek napsal(a):

To Ivan Sommer:

P.S.:
Saudska Arabie je jedna z mala zemi na svete, kde neni VUBEC ZADNY krestansky kostel, a kdyz byste si tam privezl Bibli nebo pouze krizek visici na krku, tak Vas docela dobre muzou odkrouhnout primo na hranicich... Nenavist k cemukoli krestanskemu tam nezna mezi...
10. 11. 2008 | 18:37

vaclavhorejsi napsal(a):

Ano, a z kuze tam stahnou zaziva (pomalu!) mesicne tak 2-3 Zidy.
Vetsinou je chytaji mezi americkymi vojaky, experty a diplomaty, kteri v teto pekelne zemi pobyvaji.
10. 11. 2008 | 21:07

Amal napsal(a):

Děkuji za hezký článek.Velmi mě potěšil jako muslimku.Je objektivní.
11. 11. 2008 | 12:07

Křesťan AZ napsal(a):

Dobrý den, paní Amal,

mohla byste mi, prosím, sdělit, co pro Vás osobně muslimství, islám a Korán znamenají? Jaký je Váš názor na křesťanskou víru v Boha?
Četla jste někdy Bibli?

Vaše názory mě upřímně zajímají.
Přeji Vám Boží požehnání.
11. 11. 2008 | 12:34

Mirek napsal(a):

To: VSEM CTENARUM

PRVNI CAST

Summary: VAŠEK NENÍ PODVODNÍK – POUZE NEHORÁZNĚ LŽE...

Jak vetsina ctenaru vi, na zaklade (v poradi dulezitosti):

A) velmi neobvykleho chovani Vaska – pravdepodobne 4 nejspickovejsi vykony v teto kategorii nedavno byly 1) prirovnavani me k “nacistovi/stalinistovi kritizujicimu Zidy”, 2) naznacovani, ze ‘paranoidni fananatik jako ja odstreli [President Elect] Obamu’, 3) naznacovani, ze OPRAVDU JSEM neco jako “rasista, antisemita či nacista” a pravdepodobne jako absolutni spicka Vaskovych nesmyslu byla 4) chronicka patologicka snaha zastrasit neobycejne cestneho a slusneho editora blogu Libora Stejskala soudnimi paragrafy’;

B) neustalemu prekrucovani a psani nepravd;

C) tiskove chyby “ameicky” (ktera se objevila nekolikrat predtim v nasi predchozi soukrome korespondenci s Vaskem) jsem pojal podezreni, ze urcity vyrok pripisovany profesoru Kropackovi, by mohl byt bud vymysleny nebo ziskany lzivou prezentaci pulky jedne moji vety vytrzene z kontextu – jinymi slovy podezreni, ze moji “pulveta” byla lzive predlozena profesoru Kropackovi jako muj nazor na abstraktni nabozenstvi a nikoli jako nazor na to, o cem jsme diskutovali – tedy prakticky zpusob zivota zalozeny na doslovnem vykladu Koranu.

Vcera jsem mel 3 telefonni konverzace s panem profesorem Kropackem trvajici souhrne zhruba jednu hodinu. Bavili jsme se o vsem moznem, hlavne o islamu a krestanstvi a objevili jsme, ze profesor Kropacek ma kamaradku, ktera bydli v Madisonu nedaleko ode me! Jak je ten svet malej... :) Samozrejme, nekolik minut jsme stravili diskutovanim vyroku, ktery jsem na zaklade vyse uvedenych skutecnosti povazoval za “vyrok nejisteho puvodu.”

PAN PROFESOR KROPACEK NEDVOJSMYSLNE PROHLASIL:

1) Vasek ho opravdu kontaktoval a on podobny vyrok ucinil.

2) Dana “pulka vety” mu byla predlozena k posouzeni, bez JAKEHOKOLI JINEHO TEXTU, ktery by predchazel nebo nasledoval dotycnou “pulvetu.”

3) Jakykoli muj popis rozlisujici mirumilovny islam typu “MEI=VI” (07.11.2008 15:16:11) jak se napr. vyskytuje v USA a klasicky typ “VEI=MI” mu NEBYL VUBEC PREZENTOVAN. Jinymi slovy, Vasek “vyprodukoval” selektivnim vyberem a prezentaci naprosto nevyvazeny popis mych nazoru, kterym indukoval lehce predvidatelnou odpoved profesora Kropacka.

4) Navic tato “pulveta” byla lzive prezentovana profesoru Kropackovi jako neci nazor na islamske nabozenstvi “per se”!!! Jinymi slovy, tato z kontextu vytrzena pulveta mu byla predlozena jako nazor na ABSTRAKTNI NABOZENSTVI a nikoli jako nazor na to, o cem jsme diskutovali – tedy PRAKTICKY ZPUSOB ZIVOTA ZALOZENY NA DOSLOVNEM VYKLADU KORANU, jak je praktikovan napr. v Saudske Arabii, Iranu, Afghanistanu (islam "typu Taliban") a v mensim rozsahu (v dusledku lokalne benevolentnejsich pristupu k Sharia) v ostatnich muslimskych zemich.

5) Vasek moc dobre vi, ze jsem urputnym zastancem “First Amendment,” ktery mimo svobody slova tez chrani SVOBODU VYZNAVAT JAKEKOLI MIRUMILOVNE NABOZENSTVI, samozrejme zahrnujici mirumilovnou formu islamu. Mnohokrat jsem toto prohlasil zde a na predchozim blogu, napr. pri diskusich s panem Krestanem.

SUMARNE – Z techto duvodu nepovazuji Vaskovo uvedeni meho nazoru profesoru Kropackovi jako pouhou “nepravdivou” prezentaci zpusobenou jakymsi “Vaskovym omylem.” Vasek nepochybne zna muj postoj k First Amendment, dokonce si z toho tady delal srandu, a proto VASKOVA PREZENTACE “meho domneleho nazoru na abstraktni nabozenstvi” JE POUHE NEHORAZNE LHANI z neznamych duvodu (jak jsem se obaval).

Z konce posledni telefonni konverzace jsem vytusil, ze profesor Kropacek (70) by mohl byt trochu nemocny (doufam, ze ne zavazne). To bylo nejsmutnejsi z cele te jinak velice vesele a inspirujici, vice mene filosoficke, konverzace na nekolik neobycejne zajimavych temat tykajicich se islamu a krestanstvi (pan profesor je katolik), ktere zde popsat je z hlediska casoprostorove limitace nemozne. Nicmene mohu rici, ze ani pulrocni studium islamu v knihovne by neupresnilo moje znalosti vic, nez vcerejsi diskuse s profesorem Kropackem. Navic jsem nasel 2 Cechy (pritelkyni profesora Kropacka a jejiho manzela), kteri bydli nedaleko (~15 km ode me). [Od obdobi 1989-pocatek devadesatych let, kdy Chairman of the UW Department of Mathematics byl Cech, jsem v Madisonu zadneho Cecha nepotkal, s vyjimkou napr. Honzy Svobody z Vaskova ustavu a nekolika dalsich ceskych navstevniku z Evropy.] Tato fakta do znacne miry zmirnuji moje rozladeni a zklamani z toho, co se deje na tomto blogu.
11. 11. 2008 | 18:43

Mirek napsal(a):

To: VSEM CTENARUM

DRUHA CAST

Myslim, ze vzhledem k rozsahlym a detailnim znalostem islamu a krestansvi, profesor Kropacek je teoreticky ABSOLUTNE FANTASTICKYM bloggerem v teto oblasti. Shodli jsme se STOPROCENTNE uplne na vsem, a kdyby to bylo mozne, tusim, ze z moji konverzace s nim by se ctenari dozvedeli o islamu mnohem vic, nez z Vaskovych nadrzlych a dost ubohych “ironickych prevraceni” na urovni desetileteho kluka (10.11.2008 21:07:27): “Ano, a z kuze tam stahnou zaziva (pomalu!) mesicne tak 2-3 Zidy.” Pochopitelne s profesorem Kropackem bysme si zde povidali uplne jinak a na trochu jine urovni, protoze on urcite nema vychovani reznickeho psa. Volba tematu a “stylu diskuse” zde nebyla moje, a proto myslim, ze ani nemusim pripominat stare ceske prislovi: “Na hrubý pytel hrubá záplata.”

Nicmene naprosto chapu (a stoprocentne s tim souhlasim), ze profesor Kropacek nemini nikdy prezentovat sve nazory na tomto blogu ci verejne kdekoli jinde. Duvod je velice jednoduchy. Existence prinejmensim dvou naprosto rozdilnych pristupu k islamskemu nabozenstvi a jejich uvadeni do praxe, t.j. VEI=MI a MEI=VI (07.11.2008 15:16:11) dela jakoukoli detailni prezentaci velice obtiznou, prakticky nemoznou a lehce napadnutelnou “z obou stran.”

Napriklad pan profesor Kropacek velice presne vi (navstivil Saudskou Arabii), ze kdyby se nahodou nejakym omylem dostal do “haramove” oblasti Mekky (http://en.wikipedia.org/wik...), t.j. “Vatikanu islamu” nebo mensi “haramove” oblasti Mediny (“haram” je oblast zakazana pro non-Muslims), tak fatalnim nasledkum pro nej (jako nemuslima) se prakticky neda zabranit. [“Haramova” oblast Mekky je neco kolem 1,000 km ctverecnich s 1.7 miliony obyvatel, kdezto “haramova” oblast Mediny (1.4 mil. obyvatel) je mensi a zahrnuje hlavne cetralni oblast Mediny.]

Saudis povazuji “vyskyt non-muslimu” (silne to naznacuje rasismus) v “haramovych” oblastech Mekky a Mediny za neco jako zneucteni islamu a proroka Mohameda, s jehoz jmenem jsou obe tyto ohromna mesta historicky spojena. A kdyz nekdo z jejich pohledu zneucti Mohameda, napriklad kdyz o nem vtipkuje tak jako Sir Ahmed Salman Rushdie Kt. nebo danske noviny Jyllands-Posten (http://en.wikipedia.org/wik...) ci jako non-muslim se nejak dostane do “haramove oblasti” – brutalni nesmyslne nasili temer ihned nasleduje. Pan profesor samozrejme vi, ze by bylo tragicke, kdyby u nej (katolika) v Saudske Arabii nasli JAKOUKOLI krestanskou relikvii, napr. krizek vicici na krku.

Pan profesor mi moc hezky popsal, ze napr. v Italii je velice lehke pro muslima dostat azyl, kdyz se zrekne islamske viry, protoze mu automaticky doma hrozi trest smrti. Nevim, jak je to “lehke nebo tezke” v jinych evropskych zemich, protoze na to jsem se pana profesora zapomel zeptat. (Urcite ho s Touto otazkou nebudu obtezovat, protoze se to da zjistit jinak.) Ocekaval bych, ze to nebude velice rozdilne v jinych evropskych zemich, a proto si myslim, ze PRILIV MUSLIMU DO EVROPY NENI LEHKE ZADRZET (obavam se, ze zreknuti se islamske viry “jen tak na oko” muze byt tezko odlisitelne o skutecne apostaze).

Pan profesor samozrejme detailne zna mirumilovne a naprosto neskodne nabozenske zvyky tzv. “moderate muslims” (MEI=VI v predchozi terminologii tohoto blogu) a jejich pristup k islamu a vi o mnohych snahach techto muslimu (casto zijicich v USA) uvest myslenky nabozenskeho pluralismu v Muslimskem svete, ktery v klasickem islamu neexistuje. Jinymi slovy zrusit prevladajici uceni islamu sumarizovane slovy islamskeho ucence Ayaan Hirsi Ali: “Islam divides human beings into muslims and non-muslims. If you are a non-muslim, you should be told to become a muslim or you should be attacked and killed.”

Pan professor stejne jako ja doufa, ze nejak, nejakym zazracnym zpusobem, snahy muslimu o uvedeni pluralitnich nabozenskych myslenek do islamu budou uspesne, nicmene stejne jako ja si mysli, ze my se toho nedozijeme. Pan profesor, ackoli katolik, ma rad mirumilovny islam, proti kteremu vzhledem k moji bezvyhradne podpore tzv. Prvni Upravy americke ustavy (The First Amendment to the United States Constitution) vubec nic nemam.
11. 11. 2008 | 18:48

Mirek napsal(a):

To: VSEM CTENARUM

TRETI CAST

A ted mi nekdo reknete, jak vsechnu tuto complexitu popsat tak, aby se to neprekroutilo a nejak nepouzilo proti panu profesorovi Kropackovi, kdyz napr. na tomto blogu UNIVERZITNI PROFESOR (Vasek) vsechno prekrucuje, lze a prihlouple se snazi bicovat diskutujici (a hlavne editora tohoto blogu) paragrafy!!! A tez mi nekdo reknete, co by mel pan profesor Kropacek delat s ruznymi Sommery, kteri by na jeho blog reagovali stylem (10.11.2008 18:09:50): “Prohrál jste diskusi....Mekku obývají semité....V globalizovaném světě je vhodné přesně vymezovat pojmy, aby nakonec nedošlo k jejich zmatení.” Divite se, ze pan profesor Kropacek nema zadny zajem prispivat? JA NE!

NAPROSTO SOUHLASIM S NAZOREM PROFESORA KROPACKA, ze psat cokoli o islamu je pri pokracujici konfrontaci islamu se svetem z jeho hlediska spickoveho specialisty “ztrata casu.” Navic, mluvit pravdu, jen pravdu a nic nez pravdu v soucasnem svete o VSECH ASPEKTECH ISLAMSKEHO STYLU ZIVOTA si opravdu mohou dovolit pouze islamologove jako Ayaan Hirsi Ali, jejichz “security detail” je srovnatelny s ochranou americkeho prezidenta. Profesora Kropacka si po nasi vcerejsi konverzaci nesmirne vazim, preji mu hodne zdravi a stesti pri jeho vedecke praci a doufam, ze to, co ho z lekarskeho hlediska trochu trapi neni prilis zavazne.

Pro informaci vas, ctenaru zde na blog.aktualne.cz, jsem po nasich vcerejsich telefonnich konverzacich poslal panu profesorovi nasledujici e-mail:

Vazeny pane profesore,

Dekuji Vam za dnesni moc pekne telefonni konverzace. Vase pritelkyne Magdalena byla neobycejne prekvapena a jeste vice potesena, kdyz jsem ji zavolal a vyridil Vase pozdravy. Podobne jako pri nasi treti telefonni konverzaci (pred Vasi veceri a mym obedem) znovu vyrizuji jeji nejsrdecnejsi pozdravy a prani vseho nejlepsiho. Naplanovali jsme spolecnou veceri po navratu jejiho manzela z vedeckeho symposia, a budu Vam referovat o jejim prubehu. Pokud se trochu protahne pres pulnoc, tak Vas zavolam – muj “mobile” funguje vsude krome Severni Koreje a o veceri v Pyongyangu jsme zatim nemluvili :) – abyste si s ni a jejim manzelem mohl popovidat (tusim, ze jste v Praze vetsinou 7-8 hodin “napred”).

Je hezke, ze jsme se shodli stoprocentne uplne na vsem a neprekvapilo me, ze “pulka vety” Vam byla lzive prezentovana jako nazor na “nabozenstvi per se” a nikoli jako nazor na “islam typu Taliban” – jinymi slovy nazor na nelidsky zpusob zivota spojeny s doslovnym vykladem Koranu. Klicovou otazkou zustava: “Jak nejlepe facilitovat dialog mezi ruznymi jinymi nabozenstvimi a islamem?” Obavam se, ze pristup typu “fatva ayatollaha Sisteni”, blokujici prijeti nabozenskeho pluralismu v Muslimskem svete, neni velice napomocny pri tomto zblizovacim procesu, a ze praktickeho zblizeni islamu s ostatnimi nabozenstvimi se, jak jste presne naznacil, “my dva nedozijeme.”

Vzdy jsem si myslel, ze je to pouze v dusledku moji povrchni znalosti islamu, ze neznam nabozensky puvod popularity poprav homosexualu (napr. v Iranu) ci zenske obrizky v urcitych castech Muslimskeho sveta. Po Vasem ujisteni, ze ani Vam neni uplne “nabozensky jasny” puvod techto nelidskych zvyku si pripadam jako daleko mensi ignorant. Tyto barbarske entity pro me byly zahadou i po precteni bestseleru znameho islamologa Ayann Hirsi Ali “Infidel,” ktera sama byla zmrzacena timto nelidskym a nesmyslnym chirurgickym vykonem. Dekuji za overeni, ze pri cteni knihy “Infidel” jste nenasel zadne zasadni informace, ktere by byly z Vaseho hlediska nepravdive. Tento Vas nazor je identicky s nazorem mistnich americkych universitnich islamologu, kteri jsou muslimove.

Dekuji tez za objasneni vztahu katolicke cirkve k homosexualum. Jak jsem zminil, povoleni papeze Johna Paula II, ze manzelka meho kamarada a ja muzeme soukrome navstivit a videt ve Vatikanu prakticky vsechno, co jsme chteli, me velice prekvapila. Od te chvile, jsem si zacal vazit Johna Paula II jako jednoho z nejvetsich humanistu nasi doby. Dekuji uprimne jeste jednou za hezke rozhovory a pouceni v oblasti zenske obrizky a vztahu nabozenstvi k homosexualum.

Se srdecnymi pozdravy,

Mirek
11. 11. 2008 | 18:50

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana Mirka

Myslím si, že 1/ hlavně název zdejšího článku pana Václava, který jednak připomíná éru komunistického budování a zároveń je tento název pro radikální muslimy zcela nepředstavitelnou možností proklamované spolupráce a 2/ následná tomu odpovídající diskuze, jdoucí k popisu konkrétních projevů krutostí ve jménu islámu způsobily, že pan Václav asi začal mít vážnou obavu o svou bezpečnost v souvislosti s uvěřejněním tohoto článku a tak se snažil diskuzi ukončit s použitím, bohužel, i neférového postupu.
Jistě je pan Václav velice inteligentní člověk, ale strach s člověkem může udělat "divy".

Jsem přesvědčen, že všichni, kteří jsme se této diskuze zúčastnili, obdrželi jsme dost nových informací o islámu, o sobě a o dalších lidech a že to nakonec je a bude k prospěchu nás všech.

Povzbudivé je například to, že do diskuze se připojila i muslimka - paní Amal 11.11.2008 12:07:51, která autorovi za jeho článek vyjádřila své kladné hodnocení.

Vy jste, pane Mirku, podezíral pana Václava, že se pana profesora Krop. nejspíš ani neptal a vyjádřil jste vážně svou domněnku, že odpověď pana prof.Krop. není autentická / viz Vaše dokazování např. výrazem "ameický" /. A teď je zřejmé, že Vaše podezírání bylo nemístné.
Nemístné však také bylo, že pan Václav poskytl panu profesorovi k ohodnocení pouze útržek Vaší věty.

Vážím si přesto pana Václava Hořejšího, protože mu záleží na tom, aby spolu lidé vycházeli v dobrém. Určitě s tímto záměrem svůj článek napsal.
Závisí na každém z nás, co pro podporu porozumění děláme a budeme dělat.
Co pro zlepšování porozumění mezi lidmi chcete dále dělat nebo pravidelně děláte Vy?

Pro dnešek se loučím a vše lidem přeji dobrou noc.
11. 11. 2008 | 20:44

Mirek napsal(a):

To Krestan AZ:

Pro zlepsovani porozumeni mezi lidmi:
1) Mluvim pravdu.
2) Podporuji svobodu slova, tisku a mirumilovneho nabozenstvi ci ateismu.
3) Z hledisky islamu podporuji ty, kteri se snazi prosadit myslenku nabozenskeho pluralismu v Muslimskem svete, ktera je bohuzel silne blokovana prilis mnoha soucasnymi spickovymi duchovnimi vudci islamu.
4) Z hlediska politiky podporuji demokracii a pouzivani demokratickych zpusobu vlady a rozhodovani.
5) Z hlediska obecne lidskeho podporuji zakladni lidska prava a svobody, z nichz nejdulezitejsi je pravo na zivot.
11. 11. 2008 | 21:15

Mirek napsal(a):

To Krestan AZ:

P.S.: Co delat z hlediska poruzumeni mezi krestanstvim/mirumilovnym islamem/ateismem versus “v-mnohych-mistech-prevladajicim-typem-islamu-zalozenem-na-doslovnem-vykladu-Koranu” nevim, protoze tento islam “typu Taliban” (o kterem jsem tu tolikrat psal) narizujici trest smrti za mysleni JE NAPROSTO NESLUCITELNY S VYSE POPSANYMI 5-TI AKTIVITAMI.
11. 11. 2008 | 21:33

Mirek napsal(a):

P.P.S.:

To same plati napriklad o Hitlerove fasismu, jenomze islam “typu Taliban” (jak jsem drive nekolikrat popsal) je o nekolik stupnu horsi nez Hitleruv fasismus, a bohuzel v soucasne dobe mnohem rozsirenejsi nez Hitleruv fasismus.
11. 11. 2008 | 21:42

Mirek napsal(a):

To Krestan AZ:
Mimochodem, kdyz si znovu prectete (v poradi dulezitosti) A, B, a C na zacatku v (11.11.2008 18:43:45), tak si mozna uvedomite, ze moje podezreni nebylo tak nemistne jak naznacujete.
11. 11. 2008 | 22:01

Pepa Řepa napsal(a):

To Mirek
berte ti z té lepší stránky. Všechno má svůj smysl. Kdyby nebylo vyostřené debaty, neseznámil byste se s panem Kropáčkem.Je to v podstatě veselý člověk.A-popravdě řečeno-bylo by ho na blog škoda. Jeho pedagogická a autorská činnost má mnohem větší význam, než odpovídat na glosy, svědčící o "znalosti" tohoto světa, pouze z turistických cest.

Když budete sinolog nebo hebraista budete mít náklonost k tomu, co studujete, až vás to pohltí tak, že ztratíte soudnost a nadhled. To na adresu arabistů pronesl kdysi Ivan Hrbek, překladatel Koránu.U Luboše Kropáčka tomu tak není. Je to bezkonkurenční český znalec islámu a přitom křesťan. Bude vám z fleku překládat arabštinu do francouzštiny a pak do jiného jazyka.Doporučuji jeho česká knihy (viz www).To nejsou jen překlady francouzských nebo anglických islamologů. Na webu také doporučuju Roberta Spencera, který rozebírá jednotlivé súry a uvádí výklad veršů podle jednotlivých škol. Přirozeně selektivně,ze svého -evropského- pohledu.

Nemyslím si, že byste uváděl nepravdu. Vašich pět bodů bych podepsal také.Pokud jde o poslední dva body, tak na demokratický systém vlády i na otázku lidských práv se muslimský svět dívá jako na produkt pokleslé západní civilizace.

Co jiného má člověk jako p. Kropáček odpovědět než to, že doufá, ze jednou -inshallah- se nebude vykládat Korán doslovně?
On sám, ale ví, že to v nejbližších staletích možné není.Za minulých čtrnáct století nebyl posun ani o milimetr.
Není možné vykládat volně přímé slovo Alláha, není možné jinak vykládat příkazy Proroka.Přestal byste být muslimem.
O co chcete opřít hypotetickou možnost konverze?

Halál-haram je kapitola sama pro sebe.Dostat se do SA je samo o sobě problém, do některých oblastí vyloučeno, následuje podříznutí bezvěrce. Ze strany zálivu je pobřeží hlídáno loděmi.Každý muslim, s kterým budete na toto téma mluvit prohlásí:SA je Svatá země.Tím to končí.Haram jsou ale i některá města v jiných zemích, která-pro chudé- suplovala pouť do Mekky.Islám není-pokud jde o příkazy- sám. připomínám 613 příkazů micvot.
Dovedete si ale představit, že by Vatikán byl jen pro katolíky a k Západní zdi by směli jen Židi?

Konfrontace se světem islámu probíhá, ten svět se emancipuje.Bohužel, většině místních stačí mantra o vzájemném obohacování s naprosto mírumilovným a tolerantním systémem.Ani je nenapadne zkoumat, zda tomu tak je. Problém konfrontace a nekompability vytěsní a začnou Vás nálepkovat xenofobii nebo rasismem.

Ono totiž je snadné zamumlat mantru tolerance, když nebydlíte zrovna vedle ghetta nebo nevyletí autobus s vaší dcerou do vzduchu.

A pak dojít před zrcadlo a říct si: Ty seš ale kluku tolerantní, humanistickej pašák.

Proč si někdo nevyzkouší hlásání tolerance v tom druhém světě? To asi vyžaduje trochu víc rizika. Vzít se pod paží Bibli nebo přijet tam s transparentem ateismu, což je pro muslima něco, mimo jeho chápání.

Nemá smysl, aby nepříliš korektní způsob argumentace proti Vám, vyvolal negativní pocity. Všichni jsme jen lidé.

Chodil jsem hrát tenis s jedním panem profesorem a jedním primářem z Vinohradské.Pan profesor křičel aut, když byl balon ještě ve vzduchu a pan docent nohou zamazával otisky dobrých míčů. Myslet si, že svět pánů profesorů je jiný, než kluků na pískovišti je bláhovost.
Tím nechci říct, že jsem lepší. Jsme jen ješitní lidé.

Vydejchejte to.Vzpomínky na mládí jsou silnější.
Někdy se tady potkáme Hodně štěstí.
12. 11. 2008 | 08:26

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirek:

Neni pravda, ze jsem prof. Kropackovi poslal nejakou "pulvetu" nebo "utrzek vety" (jak rika pan Krestan AZ:).

Ve svem prispevku 01.11.2008 14:49:01 jsi napsal:
"Nicmene k dalsi nasledujici analyze je nutne si PRESNE DEFINOVAT, co to je islam. ISLAM JE PROTIDEMOKRATICKE A ZRUDNĚ NELIDSKE NABOZENSTI ZAMERENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM."
Pak nasledoval dlouhy rozbor toho, ze existuji ruzni muslimove, nekteri nebezpecni, jini mene.

V dalsim prispevku (01.11.2008 14:50:13) jsi napsal (po predchozim obsirenem rozkladu):
"Souhrne, islam je protidemokraticke a zrudně nelidske nabozensti zamerene proti Zidum, zenam a homosexualum A MUSI SE ZMENIT"

Teprve 03.11.2008 15:22:32 jsi napsal:
"Souhrne – ISLAM JE NELIDSKE NABOZENSTVI NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS, avsak praktikovani mitigovane a temer neprirozene formy islamu zdanlive nepusobi zavaznejsi problemy.", z cehoz jsem skutecne prof. Kropackovi poslal jen tu cast napsanou kapitalkami (cimz byl zduraznen jeji zasadni vyznam).
Myslim, ze je nepochybne, ze jsi nekolikrat zcela jasne nepripustne zevseobecnoval, a nic na tom nemeni ten dodatek, ktery jsem vynechal. Mohl jsem poslat ty dva predchozi, jeste horsi vyroky, ktere uz zadny zmirnujici dodatek neobsahovaly...

Je mi lito, ale musim trvat na tom, ze to, co jsem napsal prof. Kropackovi zcela presne odpovida skutecnosti; skutecne jsi opakovane vyslovil tyto nepripustne pausalizujici vety. Pokud bys jako "nevytrhovani z kontextu" bral pouze to, abych citoval cele tve extremne dlouhe prispevky, tak myslim, ze to neni mozne.
Ja jsem se ohrazoval pouze proti tem nepripustnym pausalizacim.
Opakuji, ze v dopise prof. Kropackovi jsem nikoho nejmenoval a pouze jsem rekl, ze takovy (presne citovany) vyrok zaznel v diskusi.

Nadale trvam na tom, ze podobne pausalizujici formulace jsou v zasade porusenim zakona a tudiz by si kazdy mel dat pozor, aby se jich nedopoustel. Pokud by to bylo formulovano tak, ze by se to tykalo nejakeho specifickeho statne-nabozenskeho systemu praktikovaneho v nejake konkretni zemi (napr. "typu Taliban" nebo "typu wahabismus"), tak by to asi bylo v poradku a ani ja bych proti tomu urcite nic nenamital.

Nikdy jsem te nesrovnaval s nacisty - jen jsem jsem uvedl analogicke nepripustne pausalizujici vyroky, ktere porusuji onen zakon (ktery jsi nazval pozustatkem totality).
Nemyslim, ze je cokoli spatneho na tom, kdyz se upozorni na to, ze se nekdo pravdepodobne dopousti porusovani zakona. Zakony mame proto, aby se dodrzovaly. Pokud nekoho upozornim, ze asi porusuje zakon, muze s tim aspon vcas prestat.

Konstatuji, ze jsi se mi neomluvil za obvineni, ze jsem neco zfalsoval, ale nevadi, nejsem zas tak "cimprlich"...

Jsem rad, ze sis rozhovorem s prof. Kropackem rozsiril obzory. Myslim, ze kdybys takovy rozhovor absolvoval pred touto diskusi, asi bys ty nepripustne pausalizujici vety nenapsal a k nasemu konfliktu by nedoslo.

Myslim, ze je velmi nevhodne pouzivat v diskusi o oponentovi resp. jeho nazorech vyrazy jako "prihlouply", "vychovani reznickeho psa" a podobne. Signalizuje to vetsinou nedostatek skutecnych argumentu.

Ackoli me mrzi, ze jsme se tady tak tvrde pohadali, myslim, ze cela ta diskuse prece jen k necemu byla - rada lidi (a hlavne ty) se mozna zbavila nekterych predsudku a zacala vice premyslet.

..
12. 11. 2008 | 08:34

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Prominte, kdo se tady podle vaseho nazoru dopustil nejakeho podvadeni podobneho tem vasim tenisovym pratelum?

..
12. 11. 2008 | 08:46

Křesťan AZ napsal(a):

Dobrý a krásný den všem,

této diskuze se zúčastňuji, protože:

1/ mám rád lidi a život
2/ snažím se podle svých schopností a možností podporovat přátelské a mírumilovné soužití lidí
3/ chci pomáhat předcházet vážným konfliktům včetně válek - každému fyzickému násilí předchází násilí v myšlenkách nebo ve slovech nebo v obojím
4/ mám radost, když se záležitosti vyjasňují a když se spolu lidé udobřují
12. 11. 2008 | 10:19

vaclavhorejsi napsal(a):

Prosil bych pana Stejskala, jestli by se mohl vyjadrit k vyroku (Mirek), ze jsem projevoval:

"chronickou patologickou snahu zastrasit neobycejne cestneho a slusneho editora blogu Libora Stejskala soudnimi paragrafy"

Poznamenavam, ze zcela souhlasim s charakteristikou "neobycejne cestneho a slusneho editora blogu Libora Stejskala" :-)

Dekuji.

..
12. 11. 2008 | 10:47

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana Mirka

Vaše snahy pro podporu porozumění mezi lidmi v příspěvku 11.11.2008 21:15:29 vypsané do pěti bodů působí solidně a sympaticky.
Povzbuzuje mě, že ačkoli žijete a pracujete v USA - v zemi, v níž ve většině členských států USA je stále vykonáván trest smrti, Vy osobně jste proti trestu smrti.
Co pro odstranění trestu smrti v USA vykonáváte konkrétně?

Ve svém příspěvku z 11.11.2008 18:43:45 v bodě pět a v odstavci, který začíná slovem "sumarne" píšete: ...vaskova prezentace "meho domneleho nazoru na abstraktni nabozenstvi" je pouhe nehorazne lhani... - konec citace.
Za sebe osobně se omlouvám panu Václavu Hořejšímu za mou nepřesnost - za můj výrok, že panu profesorovi Kropáčkovi poskytl útržek Vaší věty.
Pan Václav napsal panu profesorovi výňatek Vašeho vyjádření o islámu, vytržený ze souvislostí.
Ale vaše reakce,ve které pana Václava Hořejšího označujete za lháře, je velmi neseriózní. Protože lež je záměrné vyslovení nepravdy. A toho se pan Václav Hořejší nedopustil. Vaše slova o islámu c i t o v a l panu profesorovi Kropáčkovi, aby on - znalec islámu - posoudil onen výrok s cílem předejít možnému porušení našeho=ČR
zákona.
Bylo by bývalo nejvhodnější, kdyby pan Václav Hořejší pana profesora Kropáčka poprosil, aby si sám přečetl část zdejší diskuze a aby se teprve potom k oněm výrokům vyjádřil.
Souhlasím s výrokem pana "Pepy Řepy", že však díky tomu jste se seznámil s panem profesorem Kropáčkém také Vy a je zřejmé, že z tohoto seznámení máte radost.

Teď musím vykonávat jinou činnost.
Pro tuto chvíli se loučím a přeji nám všem pohodu, "chladnou" hlavu a hodně vzájemného pochopení, tolerance a dostatek vlastní sebereflexe.
12. 11. 2008 | 11:06

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

místopřísežně prohlašuji, že jsem v uplynulých 19 letech nebyl nikým zastrašován (ani chronicky, ani patologicky a ani náznakem). Pokud někdo cítí potřebu použít mne jako argumentu v diskusi, byl bych zavázán, kdyby mne buď přesně citoval či se mnou mé "angažmá" ve své replice konzultoval. Děkuji předem.

Libor Stejskal
12. 11. 2008 | 11:46

Křesťan AZ napsal(a):

oprava mého příspěvku 12.11.2008 11:O6:48

ad předposlední odstavec:
nejedná se o výrok pana "Pepy Řepy", ale jde o výrok pana Václava Hořejšího
12. 11. 2008 | 12:13

Křesťan AZ napsal(a):

ad 12.11.2008 11:06:48

Nespletl jsem se. Pan "Pepa Řepa" a pan Václav Hořejší - oba pokládají seznámení pana Mirka s panem profesorem Kropáčkem za dobrý krok. Já se k nim připojuji. :-)
12. 11. 2008 | 12:49

Mirek napsal(a):

To: VSEM CTENARUM

PRVNI CAST

VEREJNA OMLUVA VASKOVI A UPRESNENI

Vazene ctenarky, vazeni ctenari!

Na zaklade (v poradi dulezitosti):

A) velmi neobvykleho chovani Vaska – pravdepodobne 4 nejspickovejsi vykony v teto kategorii nedavno byly 1) prirovnavani me k “nacistovi/stalinistovi kritizujicimu Zidy”, 2) naznacovani, ze ‘paranoidni fananatik jako ja odstreli [President Elect] Obamu’, 3) naznacovani, ze opravdu jsem neco jako “rasista, antisemita či nacista” a pravdepodobne jako absolutni spicka Vaskovych nesmyslu byla 4) “chronicka patologicka snaha zastrasit” (podle meho nazoru*) neobycejne cestneho a slusneho editora blogu Libora Stejskala soudnimi paragrafy;

[*Nutno zduraznit, ze zaprve VIM, ze Libor opakovane pisemne poprel pocit jakehokoli zastrasovani Vaskem. Zadruhe, VUBEC NEVIM (a mozna ani nechci vedet) co si Libor o Vaskovo nesmyslnem sermovani paragrafy mysli. A vysvetleni “chronicke patologicke snahy zastrasit” je: SNAHA ZASTRASIT vyplyva z pozorovani, ze kdyz lide sermuji zakony jako Vasek, vetsinou chteji zastrasit ty lidi, proti kterym by tyto zakony mohly byt teoreticky pouzity. V dusledku dane situace, JEDINY diskutujici, proti kteremu by §198 mohl byt teoreticky pouzit je Libor. Vyhra u soudu se vsak ocekavat neda (PROTO SE JEDNA O POUHE ZASTRASOVANI!), protoze nehlede vubec k tomu, ze mnohe hojne publikace (napr. Koran) obsahuji tvrde rasu (napr. Zidy a nemuslimy)-hanobici/napadajici vyroky (nevytrzene z kontextu), zde se jedna pouze o vyrok prihlouple vytrzeny z kontextu navic odsuzujici islam “typu Taliban” (zpusob zivota, jehoz pluralitu-nabozenstvi/mysleni-nepripoustejsi-zar-nenavisti-ke-vsemu-nemuslimskemu sala z Mekky a neprijemne prosakuje daleko za hranice Saudske Arabie), jak vsichni krome Vaska moc dobre vi. Ja jsem v USA, chrani me First Amendment, a proto Vasek zatracene dobre vi, ze §198 na me pouzit nemuze, i kdyz (jak sam popsal), by me nejradeji videl za muj pravdivy vyrok “brucet.” To, ze se neciti zastrasovan Libor uz popsal predtim (06.11.2008 21:32:25), takze vubec nevim, proc Vasek nadrzle vyzaduje od Libora jakesi “nove ozrejmeni.” CHRONICKY vyjadruje, ze Vasek sermuje paragrafy opakovane. PATOLOGICKY znamena, ze v dane situaci (viz muj popis nahore) je sermovani zakony naprosto nesmyslne a vzhledem k tomu, ze se jedna pouze o akademickou diskusi – “patologicky nesmyslne.” V TEMER NEKONECNE RADE AKADEMICKYCH DISKUSI, KTERYCH JSEM SE ZUCASTNIL, TOTO JE POPRVE, KDY NEKDO MISTO TOHO, ABY SI DISKUTOVANIM SNAZIL OBJASNIL, CO PRESNE DISKUTUJICI MYSLI, PATOLOGICKY NESMYSLNE VYTAHL PARAGRAFY PROTI DISKUTUJICIMU!!! A je to jeste patologictejsi tim, ze je zcela jasne, ze v psane diskusi na Internetu, neni mozne znovu a neustale definovat slovne a semanticky presne uplne vsechno, co jednoduse vyplyva z kontextu diskuse. A co jsem myslel je nepochybne islam “typu Taliban” (zpusob zivota).]

B) neustalemu prekrucovani a psani nepravd;

C) tiskove chyby “ameicky” (ktera se objevila nekolikrat predtim v nasi predchozi soukrome korespondenci s Vaskem) jsem v minulosti pojal podezreni, ze urcity vyrok pripisovany profesoru Kropackovi, by mohl byt BUD vymysleny NEBO ziskany nespravnou prezentaci mych nazoru.

VEREJNE SE VASKOVI OMLOUVAM ZA SVE PODEZIRANI, ZE MOZNA ZFALSOVAL VYROK PROFESORA KROPACKA.

Toto podezreni bylo mylne a nespravne. Mylne ze zrejmych duvodu, nespravne, protoze zde neexistovala (s jedinou vyjimkou, t.j. naznak mozneho plagiatorstvi – popsano v 08.11.2008 20:08:14) zadna predchozi situace naznacujici podvadeni. Nicmene (pane Krestane) SKUTECNOST, ZE VASKOVA ZNALOST ME URPUTNE OBRANY TZV. FIRST AMENDMENT [upravy americke ustavy, ktera zarucuje (mimo jine) svobodu slova, tisku a JAKEHOKOLI mirumilovneho nabozenstvi] JE NEPOCHYBNA, silne podporuje nazor, ze prezentovani moji z kontextu vytrzene pulvety jako “Mirkovo mineni o abstraktnim nabozenstvi islamu” (a nikoli pravdive jako Mirkuv posudek islamu “typu Taliban”) nebylo POUZE nepravdive, ale NEHORAZNE LZIVE!
12. 11. 2008 | 22:12

Mirek napsal(a):

To: VSEM CTENARUM

DRUHA CAST

A abych toto jiz jednou popsane (11.11.2008 18:43:45) zpresnil, pisu tento odstavec. Vzhledem k charakteru a hlavne obsahu diskusi popisujicich prakticke aspekty zivota lidi zijicich v islamu “typu Taliban” [jako jsou napr. trest smrti za mysleni (odpadlictvi) ci popravy za homosexualitu (hlavne v Iranu)], POUZE PETILETE DITE (AVSAK NIKOLI UNIVERSITNI PROFESOR!!!) SI MUZE MYSLET, ZE KDYZ MUVIM O ISLAMU, TAK MLUVIM PAUSALIZUJICIM ZPUSOBEM O NEJAKEM ABSTRAKTNIM NABOZENSTVI! Mozna, ze si Vasek predstavuje, ze bych pri kazde diskusi mel misto “islam” VZDYCKY rici “islam, avsak aby nahodou nedoslo k omylu u UNIVERSITNICH PROFESORU (prestoze je to vsem ostatnim naprosto jasne) – prosim, dobre si uvedomte, ze vlastne vubec nemluvim o nejakem abstraktnim nabozenstvi (a proto zapomente na §198), ale o zpusobu zivota zalozenem na doslovnem vykladu Koranu, tedy zpusobu zivota pravdepodobne nejlepe a naprosto nedvojsmyslne demonstrovanem klanem hrdlorezu, kteri si rikaji Taliban.” Samozrejme, ze jsem toto mohl udelat, avsak neudelal, protoze tento vyrok je zaprve prilis dlouhy a zadruhe (a to je dulezitejsi) jej povazuji za hrubou urazku inteligence ostatnich UNIVERSITNICH PROFESORU. :)

To, ze je Vasek nehorazny lhar pouze potvrzuje svym poslednim prispevkem (12.11.2008 08:34:35), kde vicemene priznava, ze muj popis predlozil panu profesoru Kropackovi zpusobem, ktery se prakticky neda interpretovat jinak, nez ze je to nazor silence na abstraktni nabozenstvi ci “zbesily nazor” jak to take pan profesor Kropacek naprosto presne popsal v dusledku Vaskem arteficialne vyvolanem dojmu pausalizace. A misto aby se me Vasek zeptal (jak by KAZDY JINY nepatologicky diskutujici udelal, kdyby mu to nahodou nebylo jasne): “Mirku, jak to vlastne myslis? Je toto tvuj nazor na islam “typu Taliban” (zpusob zivota) ci pouze na abstraktni nabozenstvi, ktremu se rika islam?” tak Vasek pozada Libora, aby me smazal a pritom se ohani paragrafy!!! A toto ze neni patologicke? Z jedne pulvety usuzovat, co si jeden mysli o nepochybne nejkomplexnejsim nabozensko-politickem problemu v roce 2008?!! Omlouvam se, ale mne to pripada VYSOCE NENORMALNI...

Vzhledem k tomu, ze s panem profesorem Kropackem jsme meli velmi zabavnou a dlouhou (~1 hr) diskusi a prakticky na vsem jsme se uplne shodli, je znacne nepravdepodobne, ze by si pan profesor Kropacek opravdu myslel, ze mam “zbesile nazory.” Kdyby si to byl myslel, polozil by telefon behem jedne minuty, protoze je “very busy” a na nesmysly nema zadny cas. Jinymi slovy, Vaskovi vubec neslo o pravdu, ale pouze o to, aby LZIVOU “MANIPULACI FAKT” VYLOUDIL NA PANU PROFESORU KROPACKOVI VYROK, KTERY BY PODPOROVAL JEHO PREDCHOZI HOJNE OPAKOVANE NAZORY, ZE JSEM “PARANOIDNI FANATIK.” Velice presne to vyjadril Libor, kdyz popsal, ze Vasek pouze bojuje, vnucuje sve nazory, ale nediskuje. (Specificky, v tomto pripade pouze “bojuje” a snazi se s pomoci lzive vyloudeneho popisu profesora Kropacka “vnutit” svuj nazor, ze jsem “paranoidni fanatik.”)
12. 11. 2008 | 22:13

Mirek napsal(a):

To: VSEM CTENARUM

TRETI CAST

Ve svem prispevku (12.11.2008 08:34:35) Vasek tez popira, ze by nekdy naznacoval, ze jsem “rasista, antisemita či nacista.” Nejlepsim dukazem nepravdivosti tohoto tvrzeni jsou Liborova slova adresovana Vaskovi: “A Vy myslíte, že pan Mirek je "rasista, antisemita či nacista"? Či propaguje nenávist resp. chce někoho utlačovat? Víte, mně k posouzení druhého nestačí nálepka či škatulka. Nejsem cenzor, který maže mechanicky. Já tak trochu přemýšlím o tom, co jiní píší, co si myslí a proč ;-)”

Samozrejme ze Vasek nenapsal vetu “Mirek neni nic jineho nez rasista, antisemita či nacista.” Avsak z KONTEXTU DISKUSE JE VSE TO, O CEM LIBOR PISE (viz predchozi odstavec), ZCELA JASNE, stejne jako je z kontextu MNOHA DISKUSI v tomto blogu zcela jasne, ze zde prakticky nikdy nemluvim o abstraktnim nabozenstvi! Coz neni kazdemu (kdo dokaze alespon castecne logicky premyslet) uplne jasne, ze jakekoli ABSTRAKNI NABOZENSTVI je zcela neskodne? Coz neni uplne jasne, ze zalezi na tom, co z toho abstraktniho nabozenstvi lide udelaji, kdyz ty abstraktni myslenky uvedou do praktickeho zivota? Coz neni kazdemu (krome Vaska) zcela jasne, ze doslovny vyklad Koranu uvedeny do praxe ma za nasledek ISLAM “TYPU TALIBAN,” KTERY JE ZRUDNY, NELIDSKY A HORSI BEZ FASISMUS?

Priznam se vam, ze kdyz Vasek zacal patologicky sermovat paragrafy a pak neuveritelne nenormalne pokracoval v OMYLANI §198 DOKOLA AD NAUSEAM, tak jsem zacal “videt rude,” protoze mi to velice neprijemne pripomelo, jak komunisti vytahovaly paragrafy na me, a nakonec vytahli paragraf, na jehoz zaklade mi v roce 1982 zrusili obcanstvi a do roku 1993 mi odmitali vydat vstupni vizum (ano, po Sametove revoluci to trvalo vic nez dva roky, nez se zmenily zakony, a proto jsem do roku 1993 byl “persona non grata” a nesmel jsem navstivit rodice, zijici v Praze). Takze jsem Vaskuv nesmyslny a hnusny utok na Libora vzal tak trochu osobne a zacal jsem “lopatu nazyvat lopatou” a prestal jsem pouzivat ruznych eufemismu jako pri predchozich diskusich. Takze to od urcite chvile muze obcas vypadat, ze vubec nemam Kinderstube (za coz se ctenarum omlouvam), ale tohle je jedna z mala situaci, ve kterych jakoby ztracim dobre vychovani...

Myslim, ze nema zadnou cenu dale toto diskutovat, protoze VSE PODSTANE BYLO RECENO o tom, jak Vasek (kompletne ignorujice o cem se mluvi a vubec se nesnazice nic sam sobe objasnit) se pouze lzive snazil vytvorit jakysi muj “pausalizujici nazor” na abstrakni nabozenstvi pro blaho nevimkoho, a pak nesmyslne sekat kolem sebe paragrafy. Netusim, proc Vaskovi zalezi tolik na tom, abych byl viden ctenari jako “paranoidni fanatik” presne tak, jak me s oblibou popisuje. Za moje mylne a nespravne podezreni jsem se mu verejne omluvil a opravdu me mrzi, ze jsem jej vyslovil v dusledku nedostatku sebekontroly, coz bylo zpusobeno (mne predtim neznamou) Vaskovou obscesivni (temer komunistickou) fascinaci z paragrafu.

Ctenarum se znovu omlouvam za moji obcasnou ztratu Kinderstube. Co se stalo v tomto blogu me trochu desi. A ze nejsem sam, dokazuje vyrok jednoho z Vas (v soukrome korespondenci). Kdyz jsem pred casem (snazice se vsechno trochu zlehcovat) naznacoval, ze je to smesne, dotycny napsal: “Vaškem se pobavit nemohu, jsem zděšen a nevím, co si mám myslet, obávám se, že je třeba jej diagnostikovat. Že by časně nastupující Alzheimer? Fixní ideje a duševní strnulost, neschopnost pochopit psaný text.. zdá se mi, že to není úplně OK, stejně jako ta argumentace desetiletého kluka.”

V soucasne chvili nemam zadny dalsi objasnujici komentar...

P.S.: Omlouvam se za mozne hrubky a preklepy, mam toho dneska moc, napsal jsem to prilis rychle (chtel jsem to mit rychle za sebou), cetl jsem to vsechno po sobe jenom jednou, na vic nemam cas...
12. 11. 2008 | 22:14

vaclavhorejsi napsal(a):

Diky, Mirku, za verejnou omluvu!

Ja se zase omlouvam tobe, pokud jsem napsal neco blizkeho tomu, ze jsi "paranoidni fanatik".
NEJSI!! Z tvych prezentaci v teto diskusi naopak jasne vyplyva, ze jsi umirneny, objektivni, zdvorily diskuter, ktery uzkostlive respektuje pravidla slusne diskuse.

Taktez dekuji za diagnozu - konecne, jsi MUDr, musis to vedet. Koupim si aspon nejake pilulky ginko, nebo neco takoveho, snad se to podari trochu zpomalit...

Je velmi spravne, ze ignorujes vyjadreni p. Stejskala, a nadale trvas na tom, ze jsem provedl "nesmyslny a hnusny utok na Libora" - za pravdu je proste potreba bojovat ze vsech sil, bez ohledu na fakta...

Velmi se mi tez zamlouva to, ze me prirovnavas k desetiletemu (pripadne dokonce petiletemu) diteti - dava mi to nadeji, ze za 10-20 let dospeji do rozpuku opravdoveho mladi.

At zije Prvni dodatek!

..
13. 11. 2008 | 08:46

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Mirku,

aniž bych to chtěl již dále rozpatlávat, musím se přiznat k jedné věci:

mně též nebylo jasné, že svoji inkriminovanou větou míníte, "ze doslovny vyklad Koranu uvedeny do praxe ma za nasledek ISLAM “TYPU TALIBAN,” KTERY JE ZRUDNY, NELIDSKY A HORSI BEZ FASISMUS?"

Naopak mi z ní vyplývalo, že se domníváte, že "ISLAM JE PROTIDEMOKRATICKE A ZRUDNĚ NELIDSKE NABOZENSTI ZAMERENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM", jak jste ostatně explicitně napsal ;-)

Asi mne tedy též bude třeba počítat mezi ty pětileté ;-)

Libor Stejskal

P.S. Ale ani ti pětiletí nemají nakonec vždy identické názory (viz některé moje předchozí polemiky s panem profesorem ;-)
13. 11. 2008 | 12:43

Křesťan AZ napsal(a):

Dobrý den,

Čech a katolík Tomáš Halík a Iráčan a muslim Ammar Al-Hakim absolvovali společně v Praze křesťanskou bohoslužbu. To je zajímavé a povzbudivé.
Pro křesťany je duchovní knihou Bible se zásadním novým Božím přikázáním v Novém zákoně o vzájemném, mírumilovném soužití lidí, které Bůh lidem sdělil skrze svého syna Ježíše Krista.
Pro muslimy je duchovní knihou Korán, jehož přesný a podrobný obsah většina z nás nezná. Pouze někteří ze zdejších diskutujících - např. Pepa Řepa napsali několik citací z Koránu, které popisují postup zacházení s nevěřícími lidmi s použítím fyzické likvidace.

Muslimka - paní Amal 11.11.2008 12:07:51 poděkovala za článek pana Václava Hořejšího. Položil jsem jí několik přátelsky míněných otázek. Do dnešního dne ani na jednu z otázek neodpověděla. Z mé strany stále platí, že jí upřímně přeji Boží požehnání a k tomu trpělivost, odvahu, vytrvalost, radost a dobré přátele.
13. 11. 2008 | 14:47

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana Václava Hořejšího

Stále si velmi vážím Vaší snahy podporovat přátelské a mírumilovné soužití lidí.
Vážím si dále Vaší účasti v protestní hladovce proti umístění americké vojenské základny v ČR a Vašeho zapojení do dalších forem protestního úsilí proti této základně - viz informace na http://www.nenasili.cz a http://www.nezakladnam.cz.

Souhlasím s Vámi, že je potřeba nerozdmýchávat nepřátelské postoje. Zároveň je však také potřeba znát a nepodceňovat vážná a reálná rizika vycházející z Koránu, islámu a muslimství.

Máte smysl pro humor a pro ironii. Té ironie je však na můj vkus až příliš.

Přeji Vám dostatek radosti, pohody, optimismu a Božího požehnání.
13. 11. 2008 | 15:14

Mirek napsal(a):

To Libor Stejskal:

Libore,

Mozna, ze Vas povazuji za petileteho, ale s hlavou Einsteina ci mozna obcas Newtona! :))) Jako jakykoli jiny, velice slusny, velice cestny (= bez jakehokoli neustaleho prekrucovani fakt ci lhani) a nepatologicky (zadne obscesivni fascinace komunistickymi manyry jsem si u Vas zatim, bohuzel, :))) nevsiml) ucastnik akademicke diskuse jste mi odpovedel (presne jak je naznaceno v 13.11.2008 12:43:14) a ja pak Vam (04.11.2008 22:29:02) – sumarizovano:

“Pane Stejskale, doufam, ze jsem Vas presvedcil, ze moje popisy islamu (Sharia) prevzate od jednoho z nejuznavanejsich expertu na islam, jsou pravdive a tudiz neurazlive. :)”

A Vy pak zase mne (05.11.2008 00:12:25) – sumarizovano:

“Pane Mirku, řekl bych, že si začínám rozumět ;-) ....Čili pokud tvrdíte, že jisté (možná dokonce dnes převládající) formy a projevy islámu JSOU NELIDSKE NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS, pak s Vámi souhlasím.”

Hezky jsme si popovidali a bylo nam obema (a samozrejme vsem ostatnim ctenarum) ihned uplne jasne, ze mluvime o islamu “typu Taliban” (zpusobu zivota zalozenem na doslovnem vykladu Koranu a nikoli o abstraktnim nabozenstvi).

Obavam se, ze ZHRUBA 18 HODIN POTOM (05.11.2008 18:31:24) si Vasek konecne nejak uvedomil [ale trvalo mu to ze? :)))], ze nejlepsim zpusobem, jak zastavit akademickou diskusi o islamu “typu Taliban” by mohlo byt tradicni komunisticke mlaceni lidi paragrafy hlava nehlava. A tak to elegantne spustil... :)

Akademicka diskuse s Vami, Libore, byla na urovni moji konverzace s panem profesorem Kropackem. A i presto, ze Vy moc dobre vite, ze mi muzete beztrestne nadavat jak chcete (vzdyt jsem Vam to napsal!) :) a ja vim, ze Vam muzu nadavat jak chci :) – z nejakeho nevysvetlitelneho [mozna patologickeho? :)))] duvodu jsme oba pri nasi diskusi nikdy neztratili Kinderstube... :)))

Zdravi
Mirek
13. 11. 2008 | 16:05

Mirek napsal(a):

Mily Vasku,

Tvuj posledni pokus (13.11.2008 08:46:37) “vnutit” kazdemu Tvoji zajimavou myslenku, ze jsem “paranoidni fanatic” (tentokrate “vtipnym” ironickym prevracenim stylem urazeneho desetileteho kluka) by mohl byti na prvni pohled pouze “usmevny”....kdybys to udelal poprve....opakovani teto neucinne taktiky diskuse me tak trochu desi, protoze je zcela jasne, ze si neuvedomujes, ze v ocich ostatnich ctenaru je kontraproduktivni. Jedine, co bych naznacil v teto situaci je znovu si popremyslet o velice moudrem a uprimne minenem Liborove doporuceni (09.11.2008 22:49:15): “DOPORUČUJI MÉNĚ BOJOVAT A VÍCE SE SNAŽIT DISKUTOVAT, NE VNUCOVAT SVÉ NÁZORY...” (pro zlepseni plynulosti cteni zkracene citace jsem zavorku pred “ne” nahradil carkou za “diskutovat” – smysl citace toto samozrejme nemeni).

A navic znovu prokazujes NESMYSLNOST SVEHO MYSLENI ironickym:
“Je velmi spravne, ze ignorujes vyjadreni p. Stejskala, a nadale trvas na tom, ze jsem provedl "nesmyslny a hnusny utok na Libora" - za pravdu je proste potreba bojovat ze vsech sil, bez ohledu na fakta... “

Podivejme se tedy na fakta. Faktem je, ze vim, ze Libor dvakrat napsal, ze se nikdy zastrasovan NECITIL (z praktickeho hlediska denniho zivota). Nikdy jsem toto nepopiral a NEIGNOROVAL, jak se velice mylne domnivas. Avsak faktem (ktery si pravdepodobne neuvedomujes) tez je, ze nevim, co si Libor MYSLI (z filosofickeho hlediska a tez z hlediska ucelu a pojeti akademickych diskusi) o Tvem “chronickem, vysoce patologickem mavani a sekani paragrafy pri akademicke diskusi” (muj termin, ne Liboruv, takze doufam, ze se ho nebudes zase nadrzle a prihlouple ptat, jestli s tim ma neco spolecneho) a radsi to ani vedet nechci (mozna, ze tento fakt Ti tez unikl). A vzhledem k tomu, ze jsem Tvoje persistentni snahy uvest nedemokraticky a diktatorsky styl akademicke diskuse regulovane paragrafy videl POUZE ZA KOMUNISTU a nikdy ne v zadne demokraticke spolecnosti, tak mi to tak trochu vzalo dech.

Nesmyslnost Tveho mysleni spociva v tom, ze si nedovedes uvedomit, ze muj vyjadreny nazor by mohl byt (a samozrejme take je) ZCELA NAZAVISLY na tom, ze (cituji se) “nevim, co si Libor MYSLI o Tvem “chronickem, vysoce patologickem mavani a sekani paragrafy paragrafy pri akademicke diskusi” (muj termin...” Jinymi slovy, zaprve, to, ze se Libor NECITIL zastrasovan Tvym prihlouplym pozadavkem me smazat a naprosto idiotskym sermovanim paragrafy pri akademicke diskusi, jasne napsal, a i kdyby to nenapsal, tak bych to tusil (ctu co pise, premyslim o tom, a proto “tusil” bych klidne mohl nahradit slovesem “vedel”). Avsak to, ze se necitil zastrasovan nema VUBEC NIC SPOLECNEHO s tim, co si o tom Tvem komunistickem stylu sermovani paragrafy pri akademicke diskusi MYSLI!!! (A jak jsem zminil uz asi trikrat – ani to nechci vedet!) Take to, ze se Libor necititil vubec zastrasovan nema VUBEC NIC SPOLECNEHO s tim, co si o Tvem stylu diskuse, jez vypada uplne presne jako to drivejsi komunisticke zastrasovani paragrafy, mysli ostatni ctenari.

A navic tohle vsechno nema VUBEC NIC SPOLECNEHO s tim, co si o tom myslim ja! Vsichni mame sve vlastni zkusenosti, a na zaklade techto zkusenosti vidime a vnimame svet. Souhrne a jako upresneni – na zaklade svych zkusenosti s komunistickym sermovanim paragrafy povazuji (a zcela nezavisle od toho jak to vidi ostatni) Tvoje omylani §198 ad nauseam jako nesmyslne pokusy (stylem “ja jsem komunista, ja ti ukazu”) o hnusne utoky na KOHOKOLI v CR, kdo by souhlasil s tim, ze by se fasisticky islam “typu Taliban” mel diskutovat v tomto Tvem blogu.

Zdravi
Mirek
13. 11. 2008 | 16:34

Mirek napsal(a):

To L. Stejskal:

P.S.: V dusledku (13.11.2008 12:43:14) jsem byl nucen odpovedet, a pri te odpovedi jsem si znovu precetl (13.11.2008 08:46:37), na ktery jsem puvodne neminil odpovidat, protoze jsem to jiz taktez nechtel vic rozpatlavat. A v dusledku faktu, ze jsem si znovu uvedomil, ze Vasek zpustil svou nesmyslnou komunisticky ladenou kanonadu paragrafy 18 HODIN POTE, kdy jsme si vsichni vyjasnili, o cem to vlastne mluvime (a obzvlaste v oblasti islamu je to mnohem tezsi nez temer kdekoli jinde, protoze prakticky pristup k islamu zahrnuje VSECHNO MOZNE od temer demokratickeho pristupu k zivotu az po fasismus na desatou), tak jsem odpovedel tez na (13.11.2008 08:46:37). Tudiz myslim, ze je naprosto jasne, kdo je spolurozpatlavatel... :)
13. 11. 2008 | 17:36

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana Mirka

Nevím přesně, jaké pronásledování jste zažil během života v ČSSR. Domnívám se, že to bylo pro Vás silně stresující.
Přečetl jsem si mnoho zdejších /=na blozích http://www.aktualne.cz/ článků a také Vaše diskuzní příspěvky pod nimi. Jste velice bystrý, vnímavý, rychlý a vnitřně zraněný. Mám v tomto směru - ve schopnosti rozpoznat takovou újmu -letité zkušenosti, nabyté v souvislosti s mou prací.
Co se týká mého a Vašeho názoru na "Vaškovo lhaní", můj názor je opačný, než Váš. Ale nechci se tím nyní dále zabývat. Sám jsem v současnosti ve velmi náročné životní situaci a tak jako každý, také já mám své hranice toho, co ještě snesu a co již nikoli.

- konec 1.části -
13. 11. 2008 | 18:50

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana Mirka - 2.část

Posílám Vám báseň, o které si myslím, že Vás a také mne částečně vystihuje:

jejím autorem je Sully Prudhomme

Na vázu, v níž květ verbén zvadl,
narazil vějíř v doteku,
ba úder ani nedopadl,
zvuk nezradil ho člověku.

Avšak ta lehká rána denně
hlodajíc v tvrdém krystalu
plíživě, jistě, neviděně
obešla vázu pomalu.

Prchůa z ní voda po krůpěji,
květ zvadl, vláhy nemaje.
Netuší nikdo rány její.
Netkněte se jí, puklá je.

Tak mnohdy milovaná ruka
se lehce jenom srdce tkne,
tu srdce samo sebou puká,
květ lásky jeho povadne.

Potichu, světem nepoznána,
pláče a dál se rozzeje
hluboká, jemná jeho rána.
Netkněte se ho, puklé je.
13. 11. 2008 | 19:02

Mirek napsal(a):

To Krestan AZ:

Dekuji moc za hezkou basen. :)

Ptal jste se: “Co pro odstranění trestu smrti v USA vykonáváte konkrétně?”

Nasledujicim popisem se naprosto nesnazim naznacit, ze Vy byste to nevedel, avsak mnozi lide v CR (se kterymi jsem mluvil v minulosti) si predstavuji USA a jeji staty neco jako CR a jeji kraje. Toto neni prilis pravdiva analogie. USA je neco jako Evropa s federalni vladou a federalnimi zakony a jednotnou ustavou, avsak rozdily mezi zakony v jednotlivych statech mohou (a obsas jsou) VETSI nez mezi zakony napr. v CR a ve Spanelsku! JEDINE co je tem zakonum v individualnich statech spolecne je, ze nesmi byt protiustavni.

Dam Vam prakticky priklad neuveritelnych rozdilu. Napr. ve Wisconsinu (kde ziju) je zakon, ze kdyz se kdekoli ve vnitrku auta naleza “jakakoli otevrena nadoba, lahev, etc. s alkohol-obsahujici tekutinou” (napr. otevrena lahev piva), tak ridic je zatcen a jde do vezeni za rizeni auta v podnapilem stavu, i kdyz by dotycny ridic mohl STOPROCENTNE PROKAZAT, ZA V ZIVOTE NEVYPIL JEDINOU KAPKU ALKOHOLU! Mozna se Vam to zda neuveritelne, ale toto je platny, velice prisne dodrzovany a ABSOLUTNE NESMYSLNY zakon. Oproti tomu, napr. v Louisiane jedete v aute, primo za jizdy pijete pivo z lahve a je to 100%-ne legalni, protoze co tam rozhoduje, je POUZE relativni obsah alkoholu v krvi v dobe rizeni motoroveho vozidla (vetsinou napr. 2 piva nezvysi tento obsah nad dovolenou uroven). Nicmene vzhledem k tomu, ze oba naprosto rozdilne zakony o pozivani alkoholu ridici motorovych vozidel, nejsou v rozporu s Americkou ustavou, neexistuje zadny problem, PRESTOZE ZMINENY WISCONSINSKY ZAKON JE NAPROSTO IDIOTSKY!

We Wisconsinu a 13-ti dalsich statech neexistuje trest smrti. V Luisiane a 35-ti dalsich statech tento trest existuje. Vzhledem k tomu, ze jak existence tak i neexistence trestu smrti nejsou protiustavni, zalezi to pouze na demokraticke volbe v kazdem state. Pokud se najde dostatek lidi z daneho statu, kteri by nesouhlasili se status quo a prinutili vladu (petici podepsanou urcitym poctem lidi, ktery zavisi na velikosti statu) vyhlasit referendum, vysledek tohoto referenda rozhodne o zmene nebo zachovani soucasneho stavu. Jak jsem zminil, ve Wisconsinu trest smrti neni. V tech statech, kde existuje trest smrti, nemohu delat vic nez Vy, protoze stejne jako Vy tam nejsem residentem a tudiz tam nemam pravo volit. Pochopitelne jsou zde cetne TV debaty se zastanci a odpurci trestu smrti, kde vsechny mozne a nemozne argumenty pro a proti jsou detailne diskutovany profesionaly (pravniky, politiky a filosofy).

A vzhledem k tomu, ze zde mluvime o islamu, je nutne zminit, ze napr. za HOMOSEXUALITU je trest smrti v Saudske Arabii, Iranu, Pakistanu, Mauritanii, severni Nigerii, Sudanu, Yemenu a Spojenych Arabskych Emiratech (SAE). Zatimco v prvnich 7-mi zemich se zda tento trest vice mene bezvyhradny, situace v SAE neni z legalniho hlediska tak jasna.

NAPRIKLAD IRAN OD ISLAMSKE REVOLUCE V ROCE 1979 POPRAVIL VICE NEZ 4,000 HOMOSEXUALU.

Pred zasahem USA a NATO, trest smrti za homosexualitu byl tez v AFGHANISTANU (nyni je to vezeni a pokuta), avsak trest smrti je stale v platnosti v oblastech ovladanych Talibanem.
13. 11. 2008 | 19:31

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"a obcas jsou"

misto

"a obsas jsou"
13. 11. 2008 | 19:37

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirku,

puvodne jsem chtel napsat jeste jeden mirne ironicky komentar k tvemu poslednimu psani, ale radeji jen reknu - nechme uz toho...
Na shledanou pri nejake povedenejsi diskusi pod jinym clankem.
Je mi lito, ze jsem nekterymi svymi trochu neuvazenymi a prilis prudkymi vyroky vyvolal takovou hadku.

Asi bychom si oba meli vzit priklad z pana Křesťana AZ, ktereho timto zdravim.

Rozhodne nekdy brzy napisu clanek na tema Paragraf 198 - doufam, ze diskuse pod nim bude vecnejsi a klidnejsi.

..
14. 11. 2008 | 08:33

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana Mirka

- nejprve oprava mého překlepu ad 13.11.2008 19:02:57 - ve třetí sloce a v prvním slově má být "l" místo "ů", takže správné slovo je:
- Prchla -

- Z Vašich informací o trestu smrti v USA je tedy jasné, že z celkového počtu 50 - slovy padesát států USA je ve 36 - slovy třiceti šesti členských státech vykonáván trest smrti.
Vykonávání trestu smrti je možné proto, že zákony umožňující vykonávat trest smrti jsou v souladu s ústavou USA.
Takže účinná cesta k odstranění vykonávání trestu smrti je na prvním místě ve změně americké ústavy.
Každý zákon, vytvořený lidmi, lze změnit.

Chci Vás v souvislosti s trestem smrti v USA poprosit o pomoc. Velmi mi leží na srdci osud osmiletého chlapce ze státu USA - z Arizony. Jedná se o událost, o které byla podána informace 8.11.2008 na http://www.novinky.cz a 11.11.2008 na http://www.aktualne.cz.
Dotyčný chlapec zastřelil dva dospělé muže, z nichž jeden byl jeho otec. V příslušném státě USA je trestně právní odpovědnost od šesti let věku dítěte. Prokurátoři z okolních států Arizony chtějí "pomoci" prokurátorům v Arizoně prosadit pro tohoto chlapce trest smrti.
Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 2005 je poprava osob, které spáchaly zločin před svými 18.narozeninami nepřípustná.
Z těchto informací je však možné odvodit, že do svých 18 let bude chlapec v nějakých "nápravných" zařízeních a po dosažení 18 let bude popraven.
Toto osmileté dítě mělo možnost použít střelnou zbraň, protože doma střelné zbraně byly. Jeho otec byl skvělý střelec, který měl doma několik zbraní.
Každé dítě napodobuje chování a jednání svých rodičů.

- konec 1.části -
14. 11. 2008 | 09:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

přidávám se k panu profesorovi Hořejšímu. Už mne tato debata netěší (přijde mi trochu jako přetlačovaná). Pokud jsem se případně i já svými výroky v této diskusi někoho dotkl, omlouvám se. Nebylo to mým úmyslem.

Přeji všem hezký nadcházející víkend.

Libor Stejskal
14. 11. 2008 | 11:12

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana Mirka

2.část ad 14.11.2008 09:42:56

Chci toho chlapce povzbudit a potěšit, chci mu poslat pěknou pohlednici s přáním.

Pane Mirku, prosím, buďte tak laskav a zjistěte, kam je možné pohled pro chlapce poslat.

Pro snazší hledání potřebného kontaktu uvedu informace z výše uvedených článků:

Ron Wood - jeden z obhájců chlapce
Betty Smith - zaměstnankyně soudu
Vincent Romero, 29 let - zastřelený otec
Tom Romans - zastřelený nájemce, který žil společně v domě s tím chlapcem a jeho otcem
Roy Melnick - šéf policie v St.Johns

Kromě uvedeného přání pro chlapce se ode dneška budu za chlapce, za jeho maminku a celou jejich rodinu denně modlit, protože ze své vlastní zkušenosti vím, že upřímné modlitby k Bohu opravdu pomáhají.
14. 11. 2008 | 13:10

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana Mirka, pro pana Václava Hořejšího, pro pana Stejskala

Před rokem 1989 byli v tehdejší ČSSR mnozí lidé nehorázně šikanováni, pronásledováni atd.
Kdokoli něco takového prožil, velice vítal a vážil si i drobných projevů podpory a spoluúčasti.
Také však byli lidé, kteří kvůli svému osobnímu blahu a pohodlí byli k potížím pronásledovaných "hluší a slepí".

Cokoli se děje kdekoli v dnešním globalizovaném světě, má na nás na všechny dříve nebo později nějaký přímý nebo nepřímý vliv - jako například krachy bank v USA a jiné události.

Konečně jsme se i v ČR dočkali demokracie, která sice není dokonalá, ale je.

Avšak i v současnosti může každý z nás buď mlčky a lhostejně "nevidět" a "neplést se" do pomoci potřebným lidem nebo naopak může zvednout hlavu coby řádný a seriózní člověk - občan demokratického státu a podílet se aktivně na uskutečňování dobrých věcí, které druhým lidem pomohou v jejich těžkostech.

Věřím, že Vy, pane Stejskale - coby editor blogů a Vy, pane Václave Hořejší - coby autor tohoto článku o podpoře přátelského a mírumilovného soužití lidí podpoříte mou snahu povzbudit osmiletého chlapce a dodat mu sílu a odvahu v jeho současné velmi těžké životní situaci.
Pane Mirku, pokud by Vás má prosba k Vám ohledně toho chlapce jakkoli obtěžovala, sdělte mi to, prosím, narovinu a já budu hledat jinou možnost.
14. 11. 2008 | 13:51

Mirek napsal(a):

TO: VASEK

PRVNI CAST

Vasku,

Dekuji za opravu me neomluvitelne hrubky. Jak vis, pred nejakou dobou jsem zde zacal prispivat hlavne proto, ze po dlouhe dobe mluveni anglicky a pouze zhruba jednom telefonnim rozhovoru s rodici tydne (a v obdobi cervenec 1981-konec 1989 nekdy ani to ne, protoze, casto telefon mych rodicu, ktery byl stale odposlouchavan, zvednul estebak predstirajici, ze je muj otec) jsem zacal jazyky tak trochu plest a rodice mi prestavali rozumet. Zajimave je, ze kdyz se me nekdo po delsich konverzacich s rodici zepta neco anglicky, tak jim obcas (zvlaste kdyz jsem zamyslen) automaticky odpovim cesky. Jakoby si muj neprilis moudry mozek (obzvlaste pri rychle mluve a pri zamysleni) vicemene nahodne rozhodoval v jakem jazyku myslenky formulovat slovne. Tusim, ze nase mozky se nadaji lehce kontrolovat... :)

Ted, kdyz si mi na to upozornil (a znovu dekuji za opravu), tak jsem si uvedomil, ze "omilani" je pravdepodobne odvozeno od neceho jako “mleni” a pochopitelne ne od “omyvani” (cisteni), jak se pravdepodobne muj nemoudry a popleteny mozek snazil naznacit. Byl bych Ti (a komukoli jinemu zde) VELICE ZAVAZAN (toto myslim naprosto neironicky), KDYBYSTE ME NEMILOSRDNE UPOZORNILI NA JAKEKOLI HRUBKY – a delam jich po 28 letech praktickeho nepsani cesky urcite hodne.

Jediny, s kym jsem si kdy psal cesky, byl Milan Hasek (1981-4) a Ty (1994???-dneska) a jak vis, az do letosniho ruku jsme toho spolu moc nenapsali, a tudiz jsem si skoro jisty, ze v poslednim tydnu “lameme rekordy.” :) S mymi rodici (podobne jako s nekolika kamarady v Cesku) jsem si prakticky nikdy nepsal, protoze jim (na rozdil od Milana) moje dopisy velice casto nedochazely, v dusledku cehoz jsme si vyvinuli “telefonovaci reflex” [Pavlov by z nas mel urcite radost :)], ktereho jsme se nikdy nezbavili.

Paragraph 198 nepovazuji za komunisticky. Nevim, jak jsi na to prisel a obavam se, ze jsi to vubec nepochopil. Nicmene co povazuji (z nedostatku lepsiho terminu) za “PROJEV JAKEHOSI VELICE NEHEZKEHO KOMUNISTICKEHO MANYRU” je pouziti paragrafu (jakehokoli paragrafu, dobreho nebo spatneho) k zastraseni diskutujicich pri akademicke diskusi. Samozrejme tez myslim, ze paragraf 198 by se mel pouzivat neobycejne opatrne a pouze tam, kde se jedna o jasny utok na “nevinnou entitu” (napr. Zide, cernosi, etc.) a nikoli na hnusne entity jako je napr. fasismus ci islam “typu Taliban,” protoze PAUSALIZUJICI A ODSUZUJICI VYROKY O TECHTO HNUSNYCH ENTITACH JSOU NAPROSTO SPRAVNE a v souladu s jakoukoli demokratickou spolecnosti! A Ty, Vasku, jsi svuj nesmyslny utok rozjel 18 hodin potom, kdy jsme si s Liborem diskutovanim (ne zastrasovanim!!!) vsechno objasnili, kdy bylo kazdemu zcela jasne, ze nemluvim o nejakem abstraknim nabozenstvi – ano Vasku, 18 HODIN PO:

“Pane Mirku, řekl bych, že si začínám rozumět ;-) ....Čili pokud tvrdíte, že jisté (možná dokonce dnes převládající) formy a projevy islámu JSOU NELIDSKE NAMIRENE PROTI ZIDUM, ZENAM A HOMOSEXUALUM A VE SVE PODSTATE HORSI NEZ HITLERUV FASISMUS, pak s Vámi souhlasím.”

A presto vsechno, pres mnohonasobne opakove vysvetleni, ze mluvime o islamu “typu Taliban” a ne o abstraktim nabozenstvi, TY JSI JAKO NAPROGRAMOVANY ROBOT POKRACOVAL S VYTAHOVANIM PARAGRAFU 198, a uplne ignoroval o cem mluvime a ze Ti to vysvetlujeme horem dolem! S prominutim, Vasku, ale cele toto roboticke (nebo robotni?) omilani paragrafu 198 ad nauseam a ignorovani naseho vysvetlovani o cem mluvime mi pripadalo jako jakasi patologicka snaha zabranit diskutovani zrudnosti islamu “typu Talibanu,” ktery sala z Mekky a Teheranu a prosakuje nyni i do Evropy! Nemam zadne jine vysvetleni!!!
14. 11. 2008 | 14:07

Mirek napsal(a):

TO: VASEK

DRUHA CAST

Jednim z nejotresnejsich prikladu nelidskosti islamu, je oblast “homosexualita a islam.” Stejne jako napriklad ve starovekem Rime zhruba pred dvema tisiciletimi, homosexualita, je normalnimi lidmi v soucasnosti vnimana neco jako “levorukost” (jako analogii zde myslim, ze heterosexualita je vnimana – vzhledem k vyssi cetnosti vyskytu – jako “pravorukost”). V NEPREHLEDNUTELNEM KONTRASTU JE ZDE NAZOR NELIDSKYCH FASISTICKO-ISLAMSKYCH ZRUD, ZE HOMOSEXUALITA JE NEJEN JEDEN Z NEJHORSICH KRIMINALNICH CINU, ALE TEZ JEDEN Z NEJHORSICICH ISLAMSKYCH HRICHU, TEDY URAZKA ALLAHA! A ze to neprosakuje z Mekky do Evropy? Kdokoli si toto mysli, je na velkem omylu!

Jako velice nazornym prikladem zde muze poslouzit fakt, ze anglicka islamska skupina Shariah Court vyhlasila nasledujici fatvu: “Trest smrti americkemu dramatiku Terrence McNallymu, protoze v jeho [trochu surealisticke] hre je Jezis a jeho nasledovnici zobrazeni jako homosexualove.” Sheik Omar Bakri Muhammad, vicemene zadajici muslimy, aby zavrazdili Terrence McNallyho, to oduvodnuje temito slovy: “The fatwa is to express the Islamic point of view that those who are insulting to Allah and the messengers of God, they must understand it is a crime.” (http://news.bbc.co.uk/1/hi/...)

A toto je presny obraz soucasneho a v mnoha mistech prevladajiciho islamskeho mysleni (t.j., ze napr. homosexualita a jeji vnimani jako “levorukosti” je URAZKA ALLAHA!!!) a kdyz se to snazim s ostanimi diskutovat (a mozna nektere, kteri o tom nevi, poucit o cem to vlastne mluvime), tak Ty vytahnes paragraf 198...

A ne Vasku, nejedna se o nejake extremisty nebo vyjimky, jedna se o PREVLADAJICI TRENDY!

P.S.: Je ironicky tragicke, ze ve staroveke Persii (podle ruznych dostupnych udaju – a s profesorem Kropackem jsme byli naprosto zajedno v tomto bode), staroveci Persane povazovali homosexualitu (stejne jako my dnes) za neco naprosto normalniho. Jediny rozdil (mezi nami a starovekymi Persany v teto oblasti) se zda byt, ze v posledni dobe zaciname tak trochu rozumet geneticke podstate rozdilu mezi heterosexualitou a homosexualitou. V neuveritelnem kontrastu, soucasni Persane (Shia Islam – http://en.wikipedia.org/wik...) zijici v Iranu*, VRAZDI SVE “LEVORUKE” SOUKMENOVCE MOZNA DOKONCE S VETSI CHUTI, NEZ TO DELAJI JEJICH SPRIZNENE DUSE Z MEKKY (Sunni Islam – http://en.wikipedia.org/wik...)...

*Jak Ty urcite vis, ale mozna ne vsichni ctenari – Iranci nejsou Arabove, ale Persane.
14. 11. 2008 | 14:11

Mirek napsal(a):

Vasku,

Svuj “ironicky komentar” jsi napsal a ja na nej odpovedel, neuvedomujice si, ze jsi zrejme pozadal Libora, aby jej smazal a pak jsi napsal (14.11.2008 08:33:57), coz jsem nejak prehledl (videl jsem pouze prispevek pana Krestana, kdyz jsem to posilal). Nicmene, dekuji znova za opravu moji hrubky. A pro upresneni, zadnymi “neuvazenymi a prilis prudkymi vyroky” jsi nic nevyvolal. Ver mi (a presne jak jsem Ti napsal pred nedavnem soukrome), bylo to POUZE Tve roboticke sermovani Paragrafem 198, ktere na me pusobilo jako rudej hadr v ruce toreadora...
14. 11. 2008 | 14:34

Mirek napsal(a):

Libore,

Myslim, ze v CR je dost ctenaru, kteri o mnoha popsanych faktech (napr. 14.11.2008 14:11:47) moc nevi, a i kdyz bydlim v USA, urcite by mne nebylo lhostejne, kdyby se v CR zacalo dit neco podobneho jako ted v Nemecku (pred par dny jsem o tom mluvil s kamaradem-Slovakem, ktery tam bydli), kde napriklad muslimum stavejicim sve mešity v Cologne se podarilo ziskat na jejich vystavbu velike statni sumy (= z dani nemeckych poplatniku) a pritom napr. na skolky a jine vseobecne prospesna zarizeni v Cologne penize nejsou. Detaily neznam (tady v USA se o tom moc nepise), ale obavam se, ze pokud se o “islamskem problemu” nebude mluvit, tak v nedaleke budoucnosti by se "ceske dane" mohly zacit pouzivat na stavbu mešit v CR....a kdo vi, mozna si Ammar Al-Hakim v CR pouze okukuje misto pro novou mešitu... :)))

Proto myslim, ze i trochu “pretlacovana” :) debata MA VYZNAM, protoze se lide pouci o islamu. Co je dulezite neni debata a jeji styl. Dulezita je, aby se lide dozvedeli FAKTA! Verim, ze si ctenari nyni uvedomuji, ze misto proletarske vyzvy tohoto blogu [v dusledku existujicich naprosto neslucitelnych a nesmiritelnych rozdilu mezi “demokratickym krestanstvim” a “hlavnimi proudy islamu” – whatever that means :)] daleko prilehavejsi titul by byl neco jako “CHOBOTNICE A TYGRI – KOPULUJTE!” :)))

Obavam se, ze Vaskovy snahy (hojne citujice Paragraf 198) nasadit lidem klapky na oci, nejsou nejlepsi pripravou lidi na to, co nas ceka a co nas nemine....samozrejme, pokud se islam nezmeni...

But of course, I may be wrong... :)
14. 11. 2008 | 15:48

Mirek napsal(a):

To Krestan:

Pokusim se zjistit spravnou adresu...
14. 11. 2008 | 15:56

Mirek napsal(a):

Pane Krestane,

Moji spioni mi prave predali nasledujici informace. Chlapec je nyni na policejni stanice v St. Johns. Jak dlouho tam bude neni jiste, avsak i kdyz bude prevezen do nejake “Juvenile Detention Facility,” tak na teto policejni stanici budou vedet, kde je. Moji spioni tez prisli na to, ze byl nebo bude “charged as juvenile” a nikoli “charged as adult” – jinymi slovy trest smrti mu nehrozi. Existuje jakysi prikaz “nic mu nepredavat” – asi se boji, ze by mu nekdo mohl poslat neco nehezkeho. Proto si myslim, ze psat mu dopis nema cenu, protoze jej nedostane.

Adresa:
St. Johns Police Department
Post Office Box 698
St Johns, Arizona 85936

Phone: (928)337-2440
Fax: (928)337-3152
(Chief of Police: James S. Zieler)
14. 11. 2008 | 18:21

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana Mirka

Děkuji Vám za obstarání těch informací.

Uvědomuji si, že jde o velmi citlivou záležitost, proto jsem již výše /13:10:37/ uvedl, že tomu chlapci chci napsat přání na pohlednici - tedy přání bez obálky, aby si lidé, kteří mu přání předají, mohli ověřit, že se jedná o přátelská slova.

Na základě Vámi obstaraných informací mohu tak nejprve napsat šéfovi té policejní stanice, abych s ním domluvil vhodný postup.

A k tématu o zrušení trestu smrti v USA ještě chci říci, že si nemyslím, že Vy sám byste mohl zvládnout zajistit příslušnou změnu americké ústavy.
Píši to teď proto,že takto možná mohl můj výše uvedený příspěvek /09:52:46/ vyznít a tak raději podrobně popisuji své úvahy, protože nechci vytvořit nějaké konfliktní ovzduší.

Přeji Vám dostatek radosti, pohody, optimismu a všestranné Boží požehnání.
14. 11. 2008 | 20:17

Mirek napsal(a):

To Krestan:

Mozna, ze fax by mohl mit vetsi sanci nez pohlednice....nevim...
14. 11. 2008 | 21:08

stejskal napsal(a):

You are definately right, Mirek ;-)

Except for: I would not mind if the Czech state subsides mosque construction at a certain extend using my taxes.

It does the same with catholic/protestant/jewish churches and synogogues if needed and I see no difference.

Hence I believe everyone should have a chance to practise worship of his own choice (and this state is responsible to meet all religious people demands as the church is not separated from the state - as you probably remember).

Furthermore as a tax payer I support some mosque construction for expecting to be enriched thru different culture myself. I firmly believe it is worth to enable people of various faith and religion meeting their God and by supporting ti I suppost myself, my future and future of my children as well.

And this is it. Uni quique coelum suum (it might be a compl. nonsense, forgive my screwed up latin ;-) Deal?

Libor Stejskal
14. 11. 2008 | 21:16

Richard napsal(a):

pane Stejskale,

ve Vašem včerejším vyjádření z 21:16:46 hovoříte o tom, že Vy osobně jste pro stavbu mešit, abyste byl obohacen jinou kulturou.

Toto Vaše vyjádření dokládá, že si nechcete nebo nedokážete uvědomit skutečná - životy lidí ohrožující rizika, která vyplývají z islámského učení jako jsou např. ukamenování žen, které se dopustily pohlavního styku v rozporu s příkazy islámské duchovní knihy Koránu.

Váš přístup k islámu je buď, bohužel, výrazem Vaší bezelstné naivity nebo naivity protřelé, připomínající jednání jistého hospodského z knihy o Švejkovi. Onen hospodský naléval všem hostům, kteří byli schopni platit a bylo mu úplně jedno, jestli prodá pivo solidním lidem nebo třeba prodejným udavačům.

OPRAVDU chcete v ČR poskytnout KAŽDÉMU JEHO "NEBE"?

Pokud své mínění z 21:16:46 myslíte zcela vážně, mám vážnou obavu jak o Vás, tak o Vaše dětí a jejich děti.

Pokud máte opravdový zájem o poznávání islámu, obraťte se na znalce této problematiky - na pana profesora Kropáčka z FFUK.
15. 11. 2008 | 10:36

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Richarde,

o tom, co jste shrnul do šesti stručných odstavců tu poměrně intenzívně diskutujeme od 31. 10. a to včetně vstupu pana profesora Kropáčka osobně (odhadoval bych to tak na stovku docela fundovaných diskusních příspěvků nabízející různé úhly pohledu).

Zdá se, že tato tematika je přeci jen o něco složitější, než že někdo s Koránem v ruce ukamenoval něhoko jiného (stejně tak jako že někdo jiný s Biblí v ruce vyvražďoval celé národy, z čehoýý nelze vysuzovat, že tato kniha resp. křesťanství jsou veskrze zvrhlé a nebezpečné).

Doporučuji si debatu přečít, aby bylo v disusi na co navazovat.

Přeji hezký víkend.

Libor Stejskal
15. 11. 2008 | 11:53

Richard napsal(a):

pane Stejskale,

celou diskuzi jsem průběžně četl.

Také Vám přeji hezký víkend.
15. 11. 2008 | 12:02

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

samozrejme se pripojuji k tomu, co jste napsal 14.11.2008 21:16:46.
Obavam se ale, ze to je prave jadro toho, proti cemu tady nekteri tak vzrusene bojovali...

Beneficium beneficio provocatur.
Temeritas est damnare, quid nescias.

(Quidquid latine dictum sit, altum videtur ;-))

..
15. 11. 2008 | 13:49

Mirek napsal(a):

TO: Libor Stejskal

Libor,

It’s so, so, so nice that you and I can discuss together various entities so peacefully and without twisting things, blatant lying or robotic threats. :))) Now, don’t lie to me! This is not your first academic discussion, right?!! :)))

Do you know what would happen in the US, if ANY taxpayers’ money would be ‘earmarked’ (or simply somehow end up being used) for building ANY new religious structures such as e.g., synagogues, churches or mosques? Then the rest of the 4,000+ religions and religious sects would immediately start to ask the government for some money, too. And then they would hire lobbyists and these together with various government officials (belonging to or supporting various religions) would start to push the taxpayers’ money accordingly! And then all the involved parties would hire lawyers (only about 4% of people on this planet are Americans, but ~80% of lawyers on this planet are Americans!) and started to f**k each other at various courts. :)

And then they would hire more lawyers (the obsession with fairness in the US is endless) and the f*****g would exponentially increase. :) And then the people would stop paying taxes arguing that they are not going to support financially THIS religion, because they believe in THAT religion or in NO religion. At that point, some of them would pay their f*****g lawyers more money than they would be getting from the government to support their religious sects so that logically, they would take their M16’s and AK-47’s and shoot the lawyers! :) BTW, this would be THE ONLY POSITIVE OUTCOME of the whole exercise. :))) And then there would be a civil war effectively ending the existence of the US...

And this is why the “Cologne (Germany) situation” is unlikely to happen in the US anytime soon. Sure, if there is some really, really old – let’s say, for example, some 99 years old abandoned (originally religious) building (and that’s super-giga-mega old in the US, because its age would approach one half of THEIR age) that looks like “worth to look at” by yet unborn generations to come – then yes, the government may declare that building “protected for historical reasons” and spend a few bucks on its maintenance. Nevertheless, there is some (very questionable*) CONSIDERABLE financial support of the US government for ANY religion. What is it? Generally, religious organizations are considered “non-profit” organizations (like for example universities) and, therefore, they do not have to pay taxes... (*Some religious sects clearly appear to be ‘run for profit’, although they are trying to deny it for obvious reasons.)

Have a great weekend and – as St. Jerome elegantly said and as I, although an atheist, religiously follow: “Facito aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum.”** :)

Best!
Mirek

P.S. Excuse my occasional French. Since I was not quite sure about the spelling of all those complex French words, I replaced the problematic parts by little stars. Hope you and the other readers will find the correct missing letters. :)

P.P.S.: **Just in case your Latin (similar to my Czech) is getting a little bit rusty: “Always do something so that the devil always finds you occupied.” :)
15. 11. 2008 | 18:04

Křesťan AZ napsal(a):

pro pana Mirka

Jenom srabi lidi střílejí, věší, podřezávají, kamenují a podobně.

Ale, bohužel, mnoho dalších slabochů to takovým slabochům =srabům umožňuje a toleruje.

Jak z toho ven? Pouze s upřímnou láskou v srdci ke všem lidem a s Boží odvahou lze měnit účinně nepřátele v přátele.

Nenávist a pomsta jsou jedy, které ničí ty, kteří jednají nenávistně a pomstychtivě.

Pane Mirku, svou sílu a své schopnosti budete moci naplno pro dobro lidí používat, když odpustíte ze srdce upřímně všemu a všem, kteří Vám kdy v životě ublížili - včetně odpuštění sobě samému.
Tohle není snadné ( znám to z vlastní zkušenosti ), a proto se za Vás budu modlit, aby se ten proces co nejlépe a nejdříve podařil.

Křesťan AZ = Šimon Petrovický = Václav Lipenský aj.

God bless everybody!
15. 11. 2008 | 23:05

Křesťan AZ napsal(a):

Dodatek k 15.11.2008 23:05:36

Od této chvíle již přestávám používat jména Šimon Petrovický, Václav Lipenský a Křesťan AZ - pro případ, že by se za mne chtěl vydávat někdo jiný.
15. 11. 2008 | 23:28

Mirek napsal(a):

Problem je, pane Krestane, ze kdyz nestrilite nazpatek, tak nakonec jenom ti srabi zustanou nazivu... Vy to mozna dokazete, ale ja mam s odpoustenim srabum (zvlast tem, kteri střílejí, věší, podřezávají a kamenují) obcas trochu problemy... A proto o tom pisu....aby bylo kazdemu naprosto jasne (hlavne tem srabum), ze s tim odpoustenim srabum VZDYCKY BUDU MIT VELIKEJ PROBLEM... :)
16. 11. 2008 | 01:40

Mirek napsal(a):

P.S.: Samozrejme, nemam vubec zadny problem s odpoustenim srabum, kteri nestřílejí, nevěší, nepodřezávají a nekamenují, protoze tito jsou pouze relativne neskodni srabi, kteri se drive nebo pozdeji zesmesni natolik, ze je nikdo nebere vazne... :)
16. 11. 2008 | 01:46

Lukáš Lhoťan napsal(a):

Jsem osobně udiven kolik nenávisti jsou lide schopni napsat pod anonymnim jménem a kolik tomu věnuji času. Ti kteří obviňuji muslimy z odpovědnosti za všechno zlo ve světě by se měli zamyslet nad sebou symými. Maji totiž stejny styl uvažováni jako al-Qaida, která ze všeho čini vinné jen židy a američany.
16. 11. 2008 | 05:23

Mirek napsal(a):

Pane Lukasi,

Nikdo neobvinuje muslimy za odpovednost za vsechno zlo. :) Je to pouze nekolik mensin muslimu, ktere zneuzivaji ve sve podstate mirumilovne (jako kazde jine) nabozenstvi ke svym teroristickym cilum. Nezalezi na tom jestli te mensine rikate “al-Qaida”, Mekka, Teheran ci Hezbollah. Nektere z nich jsou oficialne “teroristicke skupiny” a nektere ne. Avsak rozdil mez nimi neni velky, protoze vsechny siri zlo, ktere zde nazyvame islam “typu Taliban”... :)
16. 11. 2008 | 06:35

Mirek napsal(a):

P.S.: Navic jsem si naprosto jisty, ze komunisti jsou zodpovedni za vic vrazd nez muslimove. Tri nejhorsi siritele zla jsou: 1. komunismus, 2. islam "typu Taliban" a 3. fasismus. :)
16. 11. 2008 | 06:41

Mirek napsal(a):

P.P.S.: Tri spickovi komunisticti vrazi jsou zodpovedni za smrt ~57 milionu nevinnych obeti (Mao Tse-tung: ~30 milionu; Stalin: ~25 milionu; Pol Pot: ~2 miliony). Zadna “trojka” muslimskych nebo fasistickych vudcu se nemuze pochlubit vetsimi uspechy – proti komunistum jsou to masovi vrazi-bridilove!
16. 11. 2008 | 07:00

zuzka napsal(a):

To MireK :

Nechtěl byste se už konečně uklidnit ? To vaše neustálé " všem čtenářům " je skoro stejně patologické "jájínkovství" jako u Pocestného, a koneckonců i to vaše tapetování blogu nekonečnými příspěvky.Opravdu nejste střed vesmíru.Proč musí " všichni čtenáři " vědět, že jste se svým přítelem z mládí ve sporu ? Ach, jo....
17. 11. 2008 | 17:53

Aleš napsal(a):

pan Mirek

Když člověk nevlastní žádnou zbraň, předchází tak situaci, kdy třeba dva ozbrojení lidé proti sobě střílí stylem: kdo střelí první, ten zvítězí.
Ne, tak to není. Kdo střelí a zabije, stal se vrahem.
Násilí lze předcházet - účinně předcházet: mírumilovnými myšlenkami, mírumilovným jednáním a mírumilovnými skutky.

Je mi to líto, ale teď budu muset diskuzi opustit. Přijdu zpět asi až zítra.

Přeji Boží mír v duši, Boží lásku v srdci a Boží radost v mysli.
17. 11. 2008 | 18:43

Mirek napsal(a):

Zuzko,

jsem naprosto klidny a pouze se bavim (a mozna tez par dalsich ctenaru) pravdou, pisu dost rychle, takze toho obcas napisu vic nez bych chtel a nechce se mi to prepisovat - to by trvalo prilis mnoho casu kdybych nad vsim PRILIS premyslel,:) proste pro relaxovani pisu, co mi zrovna napadne....sorry....omlouvam se za hojnost....nikomu nevnucuji aby to cetl... :) Nicmene obavam se, ze to nejsem ja, kdo se potrebuje uklidnit... :))))))
17. 11. 2008 | 19:29

Mirek napsal(a):

PRVNI CAST

SNAHA NEURAZET ALLAHA NORMALNIM GENETICKYM POLYMORFISMEM JE DOSTATECNYM DUVODEM K TRVALEMU VYVRAZDOVANI HOMOSEXUALU MUSLIMY

Homosexualita se vyznacuje sexualnim chovanim charakterizovanem pritazlivosti k temuz pohlavi. Spolecne s bisexualitou a heterosexualitou tvori tzv. heterosexualne-homosexualni kontinuum (http://en.wikipedia.org/wik...). Frekvence vyskytu v ruznych populacich je nelehke urcit presne, nicmene vetsina studii je odhaduje na neco mezi 2% a 7% (http://en.wikipedia.org/wik...). [Pro upresneni – prvni cast tohoto reckolatinskeho hybridniho terminu je odvozena od reckeho “homos,” coz znamena “jeden a ten samy” a nikoli od latinskeho “homo,” coz znamena clovek.]

Z hlediska darwinismu (Darwinovy evolucni teorie vytvorene Charlesem Darwinem a Alfredem Wallacem – viz http://cs.wikipedia.org/wik...ční_teorie) je mozne argumentovat, ze homosexualita tvori vyznamnou selekcni vyhodu. Jakou? Byvaly doby, kdy nasi prekove slouzili jako snidane, obedy nebo vecere tygru, lvu, medvedu a jinych masozravcu. Klany nasich prapredku s dostatekem bezdetnych homosexualnich jedincu, mely tudiz DOSTATEK ADOPTIVNICH RODICU, a proto z hlediska preziti deti byly mnohem odolnejsi k decimaci biologickych rodicu masozravci. Novejsi Zietschova teorie (publikovana 19. srpna 2008) matematicky dokazuje, ze (cituji) “genes predisposing to homosexuality may confer a mating advantage in heterosexuals, which could help explain the evolution and maintenance of homosexuality in the population” (http://www.ehbonline.org/ar...(08)00068-8/abstract).

V roce 1862, Charles Darwin napsal “we do not even in the least know the final cause of sexuality. The whole subject is hidden in darkness.” Tato situace zustala prakticky stejna az do roku 1990, kdy D.F. Swaab objevil, ze homosexualni muzi maji ve srovnani s heterosexualy dvakrat vetsi cast hypothalamu, ktere se rika ‘suprachiasmatic nucleus’ (SCN). V teze dobe, Laura S. Allenova popsala, ze taktez predni komisura hypothalamu (anterior commissure, AC) je podstatne vetsi u homosexualu ve srovnani s heterosexualy. Moznost, ze rozdily v sexualnim chovani maji za nasledek tuto znacnou velikostni odlisnost je pomerne nepravdepodobna, protoze jak AC tak i SCN vubec nereguluji/neovlivnuji sexualni chovani. Z toho duvodu se zda daleko pravdepodobnejsi, ze typ sexualniho chovani ma maly nebo zadny vliv a ze velikost a tvar hypothalamu jsou predurceny geneticky.

V nasledujicim roce (1991), Simon LeVay objevil, ze tzv. treti intersticialni “notch” predniho hypothalamus (INAH3) je 2-3 krat mensi u homosexualnich muzu a zen ve srovnani s heterosexualnimi jedinci. V souhlase s ruznymi hormonalnimi studiemi u krys a predchozimi publikacemi Swaaba a Allenove, LeVay dospel k nazoru, ze tyto anatomicke rozdily hypothalamu nebyly vlivem prostredi, ale zpusobene odlisnym prenatalnim vyvojem a strukturalni diferenciaci mozku. V souhlase s timto nazorem jsou geneticke studie Deana Hamera, ktere silne naznacily, ze geneticka podstata homosexuality se nachazi v oblasti X chromosomu, ktere se rika Xq28. Timto Swaab, Allenova, LeVay a Hamer ustanovili biologickou a genetickou podstatu homosexuality.

Bohuzel, chronicke vyvrazdovani homosexualu muslimy je jednim z nejtragictejsich atributu soucasneho islamu. Proc se toto deje? Diskutoval jsem tento problem s profesorem Kropackem a jeho nazor byl (cituji doslovne): “Vždyť např. o 
homosexuálech se v Koránu vůbec nemluví.” Moje povrchni znalost Koranu mi nedovolovala nez souhlasit, protoze jsem si nedokazal vzpomenout na nic, co by ospravedlnovalo soucasne masakrovani homosexualu muslimy.

V Iranu je vetsinou vesi (povesili jich hodne pres ctyri tisice), Taliban je typicky strilel na fotbalovych stadionech do zatylku (casto pouzivaje AK-47’s) a v jinych arabskych zemich jim usekavaji hlavy, prestoze dva spickovi duchovni a experti v teto oblasti, sejkove ul-Islamu (a title of superior authority in the issues of Islam) – imam Malik (Mālik ibn Anas ibn Malik ibn 'Āmr al-Asbahi) a imam Shafi (Abu Abdullah Muhammad ibn Idrīs al-Shafi'i) – davaji prednost ukamenovani.

Je naprosto silene a neuveritelne, spise znejici jako pozadi zapletek spatneho sci-fi filmu, ze v roce 2008 jsou lide vyvrazdovani jenom proto, ze se lisi od vetsiny strukturou hypothalamu a mozna castí X chromosomu nazyvanou Xq28...
18. 11. 2008 | 00:19

Mirek napsal(a):

DRUHA CAST

SNAHA NEURAZET ALLAHA NORMALNIM GENETICKYM POLYMORFISMEM JE DOSTATECNYM DUVODEM K TRVALEMU VYVRAZDOVANI HOMOSEXUALU MUSLIMY

Co vidi dva klicovi sejkove ul-Islamu – imam Malik a imam Shafi – jako hlavni duvod k trestu smrti za rozdílný hypothalamus? Verse Koranu, ktere podle nich opodstatnuji trest smrti za homosexualitu zahrnuji:

“We also (sent) Lut: He said to his people: "Do ye commit lewdness such as no people in creation (ever) committed before you? For ye practise your lusts on men in preference to women : ye are indeed a people transgressing beyond bounds." And his people gave no answer but this: they said, "Drive them out of your city: these are indeed men who want to be clean and pure!" But we saved him and his family, except his wife: she was of those who legged behind. And we rained down on them a shower (of brimstone): Then see what was the end of those who indulged in sin and crime!”[7:80–84 (Translated by Yusuf Ali)]
“The people of Lut (those who dwelt in the towns of Sodom in Jordan) rejected the messengers. Behold, their brother Lut said to them: "Will ye not fear (Allah)? I am to you a messenger worthy of all trust. So fear Allah and obey me. No reward do I ask of you for it: my reward is only from the lord of the Worlds. Of all the creatures in the world, will ye approach males, And leave those whom Allah has created for you to be your mates? Nay, ye are a people transgressing (all limits)!" They said: "If thou desist not, O Lut! thou wilt assuredly be cast out!" He said: "I do detest your doings." "O my Lord! deliver me and my family from such things as they do!" So We delivered him and his family,- all. Except an old woman who lingered behind. But the rest We destroyed utterly. We rained down on them a shower (of brimstone): and evil was the shower on those who were admonished (but heeded not)! Verily in this is a Sign: but most of them do not believe. And verily thy Lord is He, the Exalted in Might Most Merciful.”[26:160–175 (Translated by Yusuf Ali)]
“(We also sent) Lut (as a messenger): behold, He said to his people, "Do ye do what is shameful though ye see (its iniquity)? Would ye really approach men in your lusts rather than women? Nay, ye are a people (grossly) ignorant!" But his people gave no other answer but this: they said, "Drive out the followers of Lut from your city: these are indeed men who want to be clean and pure!" And We rained down on them a shower (of brimstone): and evil was the shower on those who were admonished (but heeded not)!”[27:54–58 (Translated by Yusuf Ali)]
“And (remember) Lut: behold, he said to his people: "Ye do commit lewdness, such as no people in Creation (ever) committed before you. Do ye indeed approach men, and cut off the highway?- and practise lewdness (even) in your councils?" But his people gave no answer but this: they said: "Bring us the Wrath of Allah if thou tellest the truth." He said: "O my Lord! help Thou me against people who do mischief!"”[29:28–29 (Translated by Yusuf Ali)]
“If any of your women are guilty of lewdness, Take the evidence of four (Reliable) witnesses from amongst you against them; and if they testify, confine them to houses until death do claim them, or Allah ordain for them some (other) way. If two men among you are guilty of lewdness, punish them both. If they repent and amend, Leave them alone; for Allah is Oft-returning, Most Merciful.”[4:15–16 (Translated by Yusuf Ali)]

Je zcela jasne, ze fyzicka likvidace tisicu homosexualu je naprosto nevyhnutelna pokud napr. muslimove nedojdou ke stejnemu nazoru jako pan profesor Kropacek – t.j., ze v Koranu nic zas tak moc spatneho o homosexualech neni. Toto je velice nepravdepodobne, protoze imam Malik a imam Shafi vidi ‘homosexualni jedince a Zidy’ stejne jako Adolf Hitler videl pouze Zidy. Proto prosim, kdo vite o nejakem rychlem reseni "problemu neurazeni Allaha tvarem hypothalamu" – please, let me know....I’m all ears!
18. 11. 2008 | 00:29

Aleš napsal(a):

pro pana Mirka

KAŽDÝ ČLOVĚK má své klady a nedostatky. Zdůraznil jsem slova "každý člověk", protože vyznavači různých náboženství a ideologií jsou všichni LIDÉ.

Ve Vašem příspěvku 00:29:56 se ptáte, jak vyřešit problém homosexuality v zemích, jejichž lidé vyznávají islámskou víru v Boha.
Řešením je přivést tyto lidi mírumilovně a ohleduplně ke skutečně křesťanské víře v Boha, Ježíše Krista a Ducha Svatého.

Nikdo z lidí se nenarodil a nenarodí jako vrah. Ale každé úmyslné zabití člověka je vraždou. Mnoho lidí je stále vražděno vykonáváním trestu smrti a ve větších nebo menších válkách - ve větších nebo v menších teroristických činech.

Stát, který dopustí popravy lidí - popravy z jakýchkoli důvodů - dokládá tak svou bezohlednost, krutost a neschopnost nalézt správná řešení.
Jaká jsou ta účinné řešení? Přivádět lidi k upřímné, aktivní, přátelské a mírumilovné víře v Boha, Ježíše Krista a Ducha Svatého skrze mírumilovné myšlení, mírumilovné jednání a hlavně MÍRUMILOVNÝMI SKUTKY!

Můj dnešní mírumilovný skutek bude přátelské povzbuzení osmiletého chlapce a jeho dalších spoluvězňů ve městě St.Johns ve státě Arizona v USA.
18. 11. 2008 | 13:33

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirku,
sice jsem se zarekl, ze na tve prispevky uz nebudu odpovidat, ale prece jen naposledy:
Z jakych zdroju jsi cerpal o vyvrazdovani tisicu homosexualu v muslimskych zemich? Sudoplatov? ;-)
Podle nasledujiciho zdroje je to mene dramaticke:
http://en.wikipedia.org/wik...

Podotykam, ze v rade statu USA az do celkem nedavna platily zakony trestajici homosexualitu ("sodomii"), nekdy docela drasticky:
http://en.wikipedia.org/wik...
18. 11. 2008 | 17:49

Mirek napsal(a):

Vasku,

Dalsi Tvoje nesmyslna odpoved... Prosim, nauc se cist: "Since the 1979 Islamic revolution in Iran, the Iranian government has executed more than 4,000 people charged with homosexual acts[22]." Toto je v Tvem prvnim odkaze... Totalni pocet zavrazdenych homosexualu ve vsech muslimskych zemich je vic nez dvakrat vyssi (~10,000)....nemam cas hledat a scitat vsechny jednotlive pocty presne...
18. 11. 2008 | 20:07

Vaclav Horejsi napsal(a):

Mirku,

dalsi ukazka tve neschopnosti diskutovat slusne ("nesmyslna", "nauc se cist").
nezpochybnil jsem ty 4000 v Iranu (nebo snad ano??) - zpochybnil jsem tvoji vetu:

"Bohuzel, chronicke vyvrazdovani homosexualu muslimy je jednim z nejtragictejsich atributu soucasneho islamu."

Nyni upresnujes, ze v ostatnich islamskych zemich popravili (za neupresnene obdobi, ve kterych dalsich zemich konkretne?) cca 6000 homosexualu, s tim, ze nemas cas to podrobne scitat. Jak jsi tedy k tomu cislu dosel, kdyz ne scitanim?
Mozna podobnou metodou, jakou jsi vedle dospel k zaveru, ze "svou nesmyslnosti urazim inteligenci VSECH (popr. po oprave VETSINY) ctenaru"?
Myslim, ze velkoryse zevseobecnovani ti opravdu jde velmi dobre...

..
18. 11. 2008 | 21:21

Mirek napsal(a):

Vasku,

Zase vsechno PREKRUCUJES!!! S Tebou se opravdu NEDA slusne diskutovat!

Napsal jsi:

Z jakych zdroju jsi cerpal o vyvrazdovani tisicu homosexualu v muslimskych zemich? Sudoplatov? ;-)
Podle nasledujiciho zdroje je to mene dramaticke:
http://en.wikipedia.org/wik...

Jinymi slovy, zpochybnujes “vyvrazdovani tisicu homosexualu v muslimskych zemich” A NIC JINEHO!

TVUJ citovany zdroj udava, ze POUZE v Iranu, zavrazdili od roku 1979 VIC NEZ 4,000 (FYI, tech pres 4,000 bylo oficialne “oznameno” a priznano iranskou vladou; “neoznameno” od r. 1979 – ~3-4 krat vic).

A i kdyz nebudeme uvazovat JAKOUKOLI jinou ze 48 muslimskych zemi, ci napr. 2,500-3,000 homosexualu zavrazdenych Talibanem ci vseobecne JAKOUKOLI jinou informaci krome TVE CITACE – PRES 4,000 HOMOSEXUALU "OFICIALNE" (="OZNAMENO") ZAVRAZDENYCH JENOM V IRANU NAPROSTO OSPRAVEDLNUJE POUZITI VETY “VYVRAZDOVANI TISICU HOMOSEXUALU V MUSLIMSKYCH ZEMICH.”

Coz to nechapes?

(FYI, nejpresnejsi dostupne udaje o vyvrazdovani homosexualu v muslimskych zemich jsou v CIA Facts Book.)

P.S.: Je 48 muslimskych zemi. Nektere popravy jsou oficialni, mnohe “neoficialni” (= neoznamene). Obdobi, ktere uvazuji, je obdobi kdy “things started to get extremely radical in the Muslim world” – t.j. zhruba poslednich 30 let.
18. 11. 2008 | 23:51

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirek:

Vidim, ze si nedokazes odpustit ani v jedinem prispevku ty svoje obvykle sverazne diskusni obraty ("Zase vsechno PREKRUCUJES!!! S Tebou se opravdu NEDA slusne diskutovat!" "Coz to nechapes?").
Nestacilo by klidne, vecne a bez urazeni diskusniho partnera uvest patricna fakta, domnenky, atd?

Tvuj agresivni "diskusni" styl shledavam pomerne typicky americkym - vzpominam si na jednoho velmi decentniho Anglicana, ktery pri jedne vedecke diskusi na konferenci se znechucenim komentoval podobne agresivniho Americana, ktery ze vsech arogantne delal hlupaky; ten Anglican mi poseptal "A typical American; they think they must dominate every discussion".

..
19. 11. 2008 | 08:16

Jaromír napsal(a):

pro Mirka a pro Václava Hořejšího

Vážení pánové,

když se spolu hádají n ě k t e r é malé děti, urážejí se a třeba i přitom po sobě házejí bláto (místo munice). Děti coby lidé, kteří se ve svém osobním projevu teprve učí jednat, se domnívají - mnohdy po vzoru bojových scén z filmů, že tak se chovají ti správní maníci.
Děti se často při pokárání brání slovy: To já ne. To on/ona si začal/a. No a já jsem si to nenechal líbit. Ty to tak taky přece děláš, tati (mami).

Přít se - to není nic špatného, ale záleží na formě a na skutečných záměrech těch, kteří se spolu přou.

Proč jste svou při 18.11.2008 17:49:41, pane Hořejší, začal? Co Vás k tomu přivedlo, co bylo tím p r a v ý m důvodem?
Odpovězte si - hlavně Vy sám sobě opravdu od srdce upřímně.

Jsem si vědom, že tato soukromo-veřejná diskuze je náročná, aby byla dodržena všechna pravidla poctivého, slušného, otevřeného a upřímného jednání ve výrocích.

Když člověk něco při osobním mluveném rozhovoru řekne a následně si uvědomí, že jeho slova vyzněla - nebo mohla vyznít jinak, než měl v úmyslu, lze to v hovoru snáze doplnit.
Někdy však také lidé něco říkají záměrně tak, aby popřeli svá původní slova, protože litují, že řekli nahlas něco, co se - například možná nahlas báli - nebo to z jiného důvodu nechtěli vyslovit, a přesto to řekli.

Zdejší diskuze je písemným vyjadřováním nás diskutujících. Je to jedna z forem slovního projevu, která umožňuje zpětné dohledání toho, co bylo vyřčeno dříve a tak buď potvrdit nebo naopak vyvrátit, to, co se zde k diskuzi předkládá.

Je skvělé, že máme demokracii a že můžeme svobodně diskutovat a tak snáze vyzrávat ve svém smýšlení a jednání, abychom se spolu dokázali korektně a zodpovědně bavit i o vážných tématech bez vzájemného podezírání, osočování, bez urážek typu "nauč se číst", pane Mirku a bez urážlivé ironie, pane Hořejší - viz např. celý příspěvek 13.11.2008 08:46:37.
Dne 14.11.2008 08:33:57 jste, pane Hořejší, řekl - cituji: " Je mi líto, že jsem některými svými trochu neuváženými a příliš prudkými výroky vyvolal takovou hádku. " - konec citace.
Dne 12.11.2008 22:12:00 jste, pane Mirku, řekl - cituji: " Veřejně se Vaškovi omlouvám za své podezírání, že možná zfalšoval výrok profesora Kropáčka. " - konec citace.
Za tato upřímnná vyjádření Vašich omluv bez ironie si Vás obou upřímně bez ironie vážím.

Přeji nám VŠEM hodně RADOSTI, VZÁJEMNÉHO POCHOPENÍ, VZÁJEMNÉ OHLEDUPLNOSTI, VZÁJEMNÉ TOLERANCE, VZÁJEMNÉ NEZIŠTNÉ A PŘÁTELSKÉ VSTŘÍCNOSTI a VZÁJEMNÉ PŘÁTELSKÉ SPOLUPRÁCE.
19. 11. 2008 | 10:56

Aleš napsal(a):

Pan Jemnický

v diskuzi kromě jiného řekl, že tmelem naší civilizace je KŘESŤANSTVÍ, LÁSKA A HUMANISMUS. - viz 01.11.2008 13:55:27

Obsah těch tří slov a jeho uskutečňování konkrétními lidmi - jejich konkrétními křesťanskými, láskyplnými a humánními činy - mají zásadní zásluhu na tom, že se lidstvo vzájemně nevyvraždilo a nezlikvidovalo planetu Zemi.
19. 11. 2008 | 11:21

Mirek napsal(a):

Alesi,

Coz neni uplne jasne, ze tu s neuveritelne hlubokou a uprimnou krestanskou laskou s Vaskem diskutujeme nase naprosto zanedbatelne rozdily ve vnimani humanismu? :) Nutno si vsimnout jak smirlive Vasek konci: "A typical American; they think they must dominate every discussion". :) Nutno si vsimnout jak smirlive koncim ja: ":)))))))"
19. 11. 2008 | 14:13

Aleš napsal(a):

Mirku,

v jednom ze svých příspěvků jste citoval tento něčí výrok: "Religion is an insult to human dignity."

Vzhledem k tomu, že se tu snažíme seriózně diskutovat, z upřímného zájmu o diskutované téma mě zajímá, co si o tomto výroku myslíte - na základě čeho byl vyřčen, v čem je podle jeho autora onen "insult" - tedy česky řečeno urážka.

Přemýšlím o tom proto, že i ze zdejších diskuzních příspěvků - od různých lidí je zřejmé, že vztah tzv. nevěřících lidí k věřícím lidem - teď mám na mysli křesťanskou víru v Boha - je velmi rozporuplný a v různé škále: nezájem, lhostejnost, pohrdání, pohoršení, vztek, nenávist, pochyby o tzv."zdravém rozumu" věřících.

Lidí, kteří křesťanství vnímají částečně nebo vysloveně kladně, je méně, ale také jsou. Vy - ač se pokládáte za ateistu, v příspěvku 19.11.2008 14:13:46 hovoříte o křesťanství, lásce a humanismu jako o něčem, na čem Vám záleží - už jenom tím, že jste takový svůj příspěvek napsal. Vnímám však zároveň jeho (=tohoto Vašeho příspěvku) poněkud zlehčující podtón.
Byl jste totiž panem Václavem Hořejším přirovnán k Američanovi, který v každé diskuzi musí dominovat. Toto si o Vás nemyslím.
Ale sklon jednat impulsivně - podobně jako Váš kamarád Václav - autor zdejšího článku - tento povahový rys máte oba. A když se sejdou dvě podobné povahy , začne to tzv.jiskřit. Potom je potřeba dávat pozor, aby se to jiskření nezměnilo v požár.

Prozatím se s Vámi loučím. Musím se věnovat jioné činnosti.
20. 11. 2008 | 11:43

Aleš napsal(a):

Oprava 20.11.2008 11:43:34

- v poslední větě má správně být "jiné"
20. 11. 2008 | 11:45

Mirek napsal(a):

Alesi,

Podle mych informacnich zdroju, Steven Weinberg ucinil “vyrok v tomto smyslu” verejne nekolikrat pri svych mluvenych projevech. Projevy se tykaly casto tzv. “militantniho islamu,” jehoz sila v Muslimskem svete rychle vzrusta v dusledku faktu, ze v mnohych muslimskych skolach se deti uci nenavidet vse nemuslimske. Specificky – “VSE NEMUSLIMSKE MUSI BYT FYZICKY ZLIKVIDOVANO.”
Toto se driv ucilo pouze v tzv. “schools for suicide bombers” (napr. http://news.bbc.co.uk/1/hi/...), ktere byly a jsou zamereny hlavne proti Zidum a kde se detem od utleho veku vtlouka do hlavy (podle jednoho z ucitelu): “We are teaching them that after the suicide attacks, the man who makes it goes to the highest state in paradise.” Popularita techto skol v Muslimskem svete se rychle zvysuje, protoze je uci, ze “to be a suicide bomber is one of the highest forms of martyrdom; they will be greeted in paradise by 70 virgins.”

V minulosti tyto skoly pro “suicide bombers” byly pouze pro chlapce, avsak nyni prijimaji tez divky. Co rikaji divkam nevim, i kdyz si myslim, ze to asi bude neco trochu jineho, protoze “byti uvitan v raji sedmdesati pannami” by fungovalo pouze na “lesbians” a tech pravdepodobne neni vice nez 2-7%. Mozna v dusledku migrace ucitelu puvodne ucicich v “suicide bomber schools” ci nejakym jinym zpusobem se podobne uceni rozsirilo i do normalnich skol Muslinskeho sveta, kde je drive ucili pouze ze Zidi jsou opice a prasata. Nyni je od utleho veku uci, ze vse nemuslimske musi byt zniceno. Kdyz mi toto rekla prvni muslimska studentka, tak jsem tomu temer neveril. A pak mi to same nezavisle rekla dalsi....a dalsi....a dalsi... Velice smutne... A proto je tak tezke mit JAKYKOLI KONSTRUKTIVNI DIALOG s velkou casti muslimu, kteri prosli temito skolami.

Nicmene vratme se od islamu zpatky k Weinbergovi. Trochu presnejsi (= trochu mene vytrhavajici z kontextu) citace jeho ustniho vyroku je “Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." Presne tento vyrok ucinil pri svem projevu na “Conference on Cosmic Design, American Association for the Advancement of Science, Washington, D.C.” v dubnu 1999. Zkracena forma tohoto vyroku – t.j. “With or without religion, good people can behave well and bad people can do evil; but for good people to do evil – that takes religion.” – je v publikovane (zkracene) verzi tohoto ustniho projevu. Najdete ji hned za Mark Twainovym popisem sve matky, “jejiz mekke srdce litovalo dokonce i Satana”, t.j. na konci predposledniho odstavce publikovane verze Weinbergova projevu. A aby se nic nevytrhavalo z kontextu, prikladam cely tento zkraceny projev.
21. 11. 2008 | 10:02

Mirek napsal(a):

Weinberg – prvni cast

A Designer Universe?

(By Steven Weinberg, Professor of Physics, University of Texas at Austin
Winner of the 1979 Nobel Prize in Physics.)

I have been asked to comment on whether the universe shows signs of having been designed.1 I don't see how it's possible to talk about this without having at least some vague idea of what a designer would be like. Any possible universe could be explained as the work of some sort of designer. Even a universe that is completely chaotic, without any laws or regularities at all, could be supposed to have been designed by an idiot.

The question that seems to me to be worth answering, and perhaps not impossible to answer, is whether the universe shows signs of having been designed by a deity more or less like those of traditional monotheistic religions—not necessarily a figure from the ceiling of the Sistine Chapel, but at least some sort of personality, some intelligence, who created the universe and has some special concern with life, in particular with human life. I expect that this is not the idea of a designer held by many here. You may tell me that you are thinking of something much more abstract, some cosmic spirit of order and harmony, as Einstein did. You are certainly free to think that way, but then I don't know why you use words like 'designer' or 'God,' except perhaps as a form of protective coloration.

It used to be obvious that the world was designed by some sort of intelligence. What else could account for fire and rain and lightning and earthquakes? Above all, the wonderful abilities of living things seemed to point to a creator who had a special interest in life. Today we understand most of these things in terms of physical forces acting under impersonal laws. We don't yet know the most fundamental laws, and we can't work out all the consequences of the laws we do know. The human mind remains extraordinarily difficult to understand, but so is the weather. We can't predict whether it will rain one month from today, but we do know the rules that govern the rain, even though we can't always calculate their consequences. I see nothing about the human mind any more than about the weather that stands out as beyond the hope of understanding as a consequence of impersonal laws acting over billions of years.

There do not seem to be any exceptions to this natural order, any miracles. I have the impression that these days most theologians are embarrassed by talk of miracles, but the great monotheistic faiths are founded on miracle stories—the burning bush, the empty tomb, an angel dictating the Koran to Mohammed—and some of these faiths teach that miracles continue at the present day. The evidence for all these miracles seems to me to be considerably weaker than the evidence for cold fusion, and I don't believe in cold fusion. Above all, today we understand that even human beings are the result of natural selection acting over millions of years of breeding and eating.

I'd guess that if we were to see the hand of the designer anywhere, it would be in the fundamental principles, the final laws of nature, the book of rules that govern all natural phenomena. We don't know the final laws yet, but as far as we have been able to see, they are utterly impersonal and quite without any special role for life. There is no life force. As Richard Feynman has said, when you look at the universe and understand its laws, 'the theory that it is all arranged as a stage for God to watch man's struggle for good and evil seems inadequate.'

True, when quantum mechanics was new, some physicists thought that it put humans back into the picture, because the principles of quantum mechanics tell us how to calculate the probabilities of various results that might be found by a human observer. But, starting with the work of Hugh Everett forty years ago, the tendency of physicists who think deeply about these things has been to reformulate quantum mechanics in an entirely objective way, with observers treated just like everything else. I don't know if this program has been completely successful yet, but I think it will be.
21. 11. 2008 | 10:06

Mirek napsal(a):

Weinberg – druha cast

I have to admit that, even when physicists will have gone as far as they can go, when we have a final theory, we will not have a completely satisfying picture of the world, because we will still be left with the question 'why?' Why this theory, rather than some other theory? For example, why is the world described by quantum mechanics? Quantum mechanics is the one part of our present physics that is likely to survive intact in any future theory, but there is nothing logically inevitable about quantum mechanics; I can imagine a universe governed by Newtonian mechanics instead. So there seems to be an irreducible mystery that science will not eliminate.

But religious theories of design have the same problem. Either you mean something definite by a God, a designer, or you don't. If you don't, then what are we talking about? If you do mean something definite by 'God' or 'design,' if for instance you believe in a God who is jealous, or loving, or intelligent, or whimsical, then you still must confront the question 'why?' A religion may assert that the universe is governed by that sort of God, rather than some other sort of God, and it may offer evidence for this belief, but it cannot explain why this should be so.

In this respect, it seems to me that physics is in a better position to give us a partly satisfying explanation of the world than religion can ever be, because although physicists won't be able to explain why the laws of nature are what they are and not something completely different, at least we may be able to explain why they are not slightly different. For instance, no one has been able to think of a logically consistent alternative to quantum mechanics that is only slightly different. Once you start trying to make small changes in quantum mechanics, you get into theories with negative probabilities or other logical absurdities. When you combine quantum mechanics with relativity you increase its logical fragility. You find that unless you arrange the theory in just the right way you get nonsense, like effects preceding causes, or infinite probabilities. Religious theories, on the other hand, seem to be infinitely flexible, with nothing to prevent the invention of deities of any conceivable sort.

Now, it doesn't settle the matter for me to say that we cannot see the hand of a designer in what we know about the fundamental principles of science. It might be that, although these principles do not refer explicitly to life, much less human life, they are nevertheless craftily designed to bring it about.

Some physicists have argued that certain constants of nature have values that seem to have been mysteriously fine-tuned to just the values that allow for the possibility of life, in a way that could only be explained by the intervention of a designer with some special concern for life. I am not impressed with these supposed instances of fine-tuning. For instance, one of the most frequently quoted examples of fine-tuning has to do with a property of the nucleus of the carbon atom. The matter left over from the first few minutes of the universe was almost entirely hydrogen and helium, with virtually none of the heavier elements like carbon, nitrogen, and oxygen that seem to be necessary for life. The heavy elements that we find on earth were built up hundreds of millions of years later in a first generation of stars, and then spewed out into the interstellar gas out of which our solar system eventually formed.

The first step in the sequence of nuclear reactions that created the heavy elements in early stars is usually the formation of a carbon nucleus out of three helium nuclei. There is a negligible chance of producing a carbon nucleus in its normal state (the state of lowest energy) in collisions of three helium nuclei, but it would be possible to produce appreciable amounts of carbon in stars if the carbon nucleus could exist in a radioactive state with an energy roughly 7 million electron volts (MeV) above the energy of the normal state, matching the energy of three helium nuclei, but (for reasons I'll come to presently) not more than 7.7 MeV above the normal state.

This radioactive state of a carbon nucleus could be easily formed in stars from three helium nuclei. After that, there would be no problem in producing ordinary carbon; the carbon nucleus in its radioactive state would spontaneously emit light and turn into carbon in its normal nonradioactive state, the state found on earth. The critical point in producing carbon is the existence of a radioactive state that can be produced in collisions of three helium nuclei.
21. 11. 2008 | 10:08

Mirek napsal(a):

Weinberg – treti cast

In fact, the carbon nucleus is known experimentally to have just such a radioactive state, with an energy 7.65 MeV above the normal state. At first sight this may seem like a pretty close call; the energy of this radioactive state of carbon misses being too high to allow the formation of carbon (and hence of us) by only 0.05 MeV, which is less than one percent of 7.65 MeV. It may appear that the constants of nature on which the properties of all nuclei depend have been carefully fine-tuned to make life possible.

Looked at more closely, the fine-tuning of the constants of nature here does not seem so fine. We have to consider the reason why the formation of carbon in stars requires the existence of a radioactive state of carbon with an energy not more than 7.7 MeV above the energy of the normal state. The reason is that the carbon nuclei in this state are actually formed in a two-step process: first, two helium nuclei combine to form the unstable nucleus of a beryllium isotope, beryllium 8, which occasionally, before it falls apart, captures another helium nucleus, forming a carbon nucleus in its radioactive state, which then decays into normal carbon. The total energy of the beryllium 8 nucleus and a helium nucleus at rest is 7.4 MeV above the energy of the normal state of the carbon nucleus; so if the energy of the radioactive state of carbon were more than 7.7 MeV it could only be formed in a collision of a helium nucleus and a beryllium 8 nucleus if the energy of motion of these two nuclei were at least 0.3 MeV—an energy which is extremely unlikely at the temperatures found in stars.

Thus the crucial thing that affects the production of carbon in stars is not the 7.65 MeV energy of the radioactive state of carbon above its normal state, but the 0.25 MeV energy of the radioactive state, an unstable composite of a beryllium 8 nucleus and a helium nucleus, above the energy of those nuclei at rest.2 This energy misses being too high for the production of carbon by a fractional amount of 0.05 MeV/0.25 MeV, or 20 percent, which is not such a close call after all.

This conclusion about the lessons to be learned from carbon synthesis is somewhat controversial. In any case, there is one constant whose value does seem remarkably well adjusted in our favor. It is the energy density of empty space, also known as the cosmological constant. It could have any value, but from first principles one would guess that this constant should be very large, and could be positive or negative. If large and positive, the cosmological constant would act as a repulsive force that increases with distance, a force that would prevent matter from clumping together in the early universe, the process that was the first step in forming galaxies and stars and planets and people. If large and negative the cosmological constant would act as an attractive force increasing with distance, a force that would almost immediately reverse the expansion of the universe and cause it to recollapse, leaving no time for the evolution of life. In fact, astronomical observations show that the cosmological constant is quite small, very much smaller than would have been guessed from first principles.

It is still too early to tell whether there is some fundamental principle that can explain why the cosmological constant must be this small. But even if there is no such principle, recent developments in cosmology offer the possibility of an explanation of why the measured values of the cosmological constant and other physical constants are favorable for the appearance of intelligent life. According to the 'chaotic inflation' theories of André Linde and others, the expanding cloud of billions of galaxies that we call the big bang may be just one fragment of a much larger universe in which big bangs go off all the time, each one with different values for the fundamental constants.
21. 11. 2008 | 10:10

Mirek napsal(a):

Weinberg – ctvrta cast

In any such picture, in which the universe contains many parts with different values for what we call the constants of nature, there would be no difficulty in understanding why these constants take values favorable to intelligent life. There would be a vast number of big bangs in which the constants of nature take values unfavorable for life, and many fewer where life is possible. You don't have to invoke a benevolent designer to explain why we are in one of the parts of the universe where life is possible: in all the other parts of the universe there is no one to raise the question.3 If any theory of this general type turns out to be correct, then to conclude that the constants of nature have been fine-tuned by a benevolent designer would be like saying, 'Isn't it wonderful that God put us here on earth, where there's water and air and the surface gravity and temperature are so comfortable, rather than some horrid place, like Mercury or Pluto?' Where else in the solar system other than on earth could we have evolved?

Reasoning like this is called 'anthropic.' Sometimes it just amounts to an assertion that the laws of nature are what they are so that we can exist, without further explanation. This seems to me to be little more than mystical mumbo jumbo. On the other hand, if there really is a large number of worlds in which some constants take different values, then the anthropic explanation of why in our world they take values favorable for life is just common sense, like explaining why we live on the earth rather than Mercury or Pluto. The actual value of the cosmological constant, recently measured by observations of the motion of distant supernovas, is about what you would expect from this sort of argument: it is just about small enough so that it does not interfere much with the formation of galaxies. But we don't yet know enough about physics to tell whether there are different parts of the universe in which what are usually called the constants of physics really do take different values. This is not a hopeless question; we will be able to answer it when we know more about the quantum theory of gravitation than we do now.

It would be evidence for a benevolent designer if life were better than could be expected on other grounds. To judge this, we should keep in mind that a certain capacity for pleasure would readily have evolved through natural selection, as an incentive to animals who need to eat and breed in order to pass on their genes. It may not be likely that natural selection on any one planet would produce animals who are fortunate enough to have the leisure and the ability to do science and think abstractly, but our sample of what is produced by evolution is very biased, by the fact that it is only in these fortunate cases that there is anyone thinking about cosmic design. Astronomers call this a selection effect.

The universe is very large, and perhaps infinite, so it should be no surprise that, among the enormous number of planets that may support only unintelligent life and the still vaster number that cannot support life at all, there is some tiny fraction on which there are living beings who are capable of thinking about the universe, as we are doing here. A journalist who has been assigned to interview lottery winners may come to feel that some special providence has been at work on their behalf, but he should keep in mind the much larger number of lottery players whom he is not interviewing because they haven't won anything. Thus, to judge whether our lives show evidence for a benevolent designer, we have not only to ask whether life is better than would be expected in any case from what we know about natural selection, but we need also to take into account the bias introduced by the fact that it is we who are thinking about the problem.

This is a question that you all will have to answer for yourselves. Being a physicist is no help with questions like this, so I have to speak from my own experience. My life has been remarkably happy, perhaps in the upper 99.99 percentile of human happiness, but even so, I have seen a mother die painfully of cancer, a father's personality destroyed by Alzheimer's disease, and scores of second and third cousins murdered in the Holocaust. Signs of a benevolent designer are pretty well hidden.
21. 11. 2008 | 10:13

Mirek napsal(a):

Weinberg – pata cast

The prevalence of evil and misery has always bothered those who believe in a benevolent and omnipotent God. Sometimes God is excused by pointing to the need for free will. Milton gives God this argument in Paradise Lost:

I formed them free, and free they must remain
Till they enthral themselves: I else must change
Their nature, and revoke the high decree
Unchangeable, eternal, which ordained
Their freedom; they themselves ordained their fall.

It seems a bit unfair to my relatives to be murdered in order to provide an opportunity for free will for Germans, but even putting that aside, how does free will account for cancer? Is it an opportunity of free will for tumors?

I don't need to argue here that the evil in the world proves that the universe is not designed, but only that there are no signs of benevolence that might have shown the hand of a designer. But in fact the perception that God cannot be benevolent is very old. Plays by Aeschylus and Euripides make a quite explicit statement that the gods are selfish and cruel, though they expect better behavior from humans. God in the Old Testament tells us to bash the heads of infidels and demands of us that we be willing to sacrifice our children's lives at His orders, and the God of traditional Christianity and Islam damns us for eternity if we do not worship him in the right manner. Is this a nice way to behave? I know, I know, we are not supposed to judge God according to human standards, but you see the problem here: If we are not yet convinced of His existence, and are looking for signs of His benevolence, then what other standards can we use?

The issues that I have been asked to address here will seem to many to be terribly old-fashioned. The 'argument from design' made by the English theologian William Paley is not on most peoples' minds these days. The prestige of religion seems today to derive from what people take to be its moral influence, rather than from what they may think has been its success in accounting for what we see in nature. Conversely, I have to admit that, although I really don't believe in a cosmic designer, the reason that I am taking the trouble to argue about it is that I think that on balance the moral influence of religion has been awful.

This is much too big a question to be settled here. On one side, I could point out endless examples of the harm done by religious enthusiasm, through a long history of pogroms, crusades, and jihads. In our own century it was a Muslim zealot who killed Sadat, a Jewish zealot who killed Rabin, and a Hindu zealot who killed Gandhi. No one would say that Hitler was a Christian zealot, but it is hard to imagine Nazism taking the form it did without the foundation provided by centuries of Christian anti-Semitism. On the other side, many admirers of religion would set countless examples of the good done by religion. For instance, in his recent book Imagined Worlds, the distinguished physicist Freeman Dyson has emphasized the role of religious belief in the suppression of slavery. I'd like to comment briefly on this point, not to try to prove anything with one example but just to illustrate what I think about the moral influence of religion.

It is certainly true that the campaign against slavery and the slave trade was greatly strengthened by devout Christians, including the Evangelical layman William Wilberforce in England and the Unitarian minister William Ellery Channing in America. But Christianity, like other great world religions, lived comfortably with slavery for many centuries, and slavery was endorsed in the New Testament. So what was different for anti-slavery Christians like Wilberforce and Channing? There had been no discovery of new sacred scriptures, and neither Wilberforce nor Channing claimed to have received any supernatural revelations. Rather, the eighteenth century had seen a widespread increase in rationality and humanitarianism that led others—for instance, Adam Smith, Jeremy Bentham, and Richard Brinsley Sheridan—also to oppose slavery, on grounds having nothing to do with religion. Lord Mansfield, the author of the decision in Somersett's Case, which ended slavery in England (though not its colonies), was no more than conventionally religious, and his decision did not mention religious arguments. Although Wilberforce was the instigator of the campaign against the slave trade in the 1790s, this movement had essential support from many in Parliament like Fox and Pitt, who were not known for their piety. As far as I can tell, the moral tone of religion benefited more from the spirit of the times than the spirit of the times benefited from religion.
21. 11. 2008 | 10:16

Mirek napsal(a):

Weinberg – sesta cast

Where religion did make a difference, it was more in support of slavery than in opposition to it. Arguments from scripture were used in Parliament to defend the slave trade. Frederick Douglass told in his Narrative how his condition as a slave became worse when his master underwent a religious conversion that allowed him to justify slavery as the punishment of the children of Ham. Mark Twain described his mother as a genuinely good person, whose soft heart pitied even Satan, but who had no doubt about the legitimacy of slavery, because in years of living in antebellum Missouri she had never heard any sermon opposing slavery, but only countless sermons preaching that slavery was God's will. With or without religion, good people can behave well and bad people can do evil; but for good people to do evil—that takes religion.

In an e-mail message from the American Association for the Advancement of Science I learned that the aim of this conference is to have a constructive dialogue between science and religion. I am all in favor of a dialogue between science and religion, but not a constructive dialogue. One of the great achievements of science has been, if not to make it impossible for intelligent people to be religious, then at least to make it possible for them not to be religious. We should not retreat from this accomplishment.

1 This article is based on a talk given in April 1999 at the Conference on Cosmic Design of the American Association for the Advancement of Science in Washington, D.C. back

2 This was pointed out in a 1989 paper by M. Livio, D. Hollowell, A. Weiss, and J.W. Truran ('The anthropic significance of the existence of an excited state of 12C,' Nature, Vol. 340, No. 6231, July 27, 1989). They did the calculation quoted here of the 7.7 MeV maximum energy of the radioactive state of carbon, above which little carbon is formed in stars. back

3 The same conclusion may be reached in a more subtle way when quantum mechanics is applied to the whole universe. Through a reinterpretation of earlier work by Stephen Hawking, Sidney Coleman has shown how quantum mechanical effects can lead to a split of the history of the universe (more precisely, in what is called the wave function of the universe) into a huge number of separate possibilities, each one corresponding to a different set of fundamental constants. See Sidney Coleman, 'Black Holes as Red Herrings: Topological fluctuations and the loss of quantum coherence,' Nuclear Physics, Vol. B307 (1988), p. 867. back
21. 11. 2008 | 10:20

Mirek napsal(a):

THE BEST QUOTE OF NOVEMBER 2008:

Earlier this month, two clerics of a world religion were accidentally killed while assembling a bomb inside their house of worship. We won’t tell you which religion, but let’s just say that absolutely no one was surprised.
30. 11. 2008 | 01:56

Vaclav Horejsi napsal(a):

Mirek:

No, jeste pred cca 20 lety by kazdy rekl, ze to bylo v Severnim Irsku...

..
30. 11. 2008 | 08:50

louis vuitton handbags napsal(a):

Earlier this month, two clerics of a world religion were accidentally killed while assembling a bomb inside their house of worship. We won’t tell you which religion, but let’s just say that absolutely no one was surprised.
30.11.2008 01:56:44
04. 07. 2009 | 05:42

jordans shoes napsal(a):

<a href="http://www.23kings.com">jordan shoes</a>
[url=http://www.23kings.com]jordan shoes[/url]
20. 08. 2009 | 02:32

Pesimista napsal(a):

Fajn, ale kdyz v rozhlase prohlasi muslimsky duchovni, ze do krestanskych kostelu nikdo uz nechodi, tak se prestavi na mesity a ty ktere se nebudou hodit, tak se v nich zridi nocni kluby.
Jak mam takoveto verejne vysilane vyroky muslimu chapat?? Jako skutecne uprimne mirumilovne?
20. 08. 2009 | 20:44

Pesimista napsal(a):

40 % muslimu v zapadni Evrope rozumi pohnutkam muslimskych teroristu a
5 % muslimu v zapadni Evrope muslimske teroristy aktivne podporuje

Neznam zadneho muslima, ktery by rekl: teroriste jsou zlocinci.
Vsichni (z ruznych zemi) mi vzdy rekli totez (jako naucenou basnicku): to jsou jen spatni MUSLIMOVE

Tak prosim pouzivejte, lide, sedou kuru mozkovou k premysleni. To nejsou emoce, to jsou hola fakta.
20. 08. 2009 | 20:50

BelindaCALLAHAN28 napsal(a):

I took my first <a href="http://bestfinance-blog.com...">credit loans</a> when I was not very old and it aided my family a lot. Nevertheless, I require the short term loan once again.
02. 08. 2010 | 19:13

Massey34MAGDALENA napsal(a):

freelance writer
06. 02. 2011 | 19:16

Junlittatitte napsal(a):

Dating software audio, <a href=http://dating-tuntutuliak.vvsspeed.com/>dating tuntutuliak</a>. Dating baltimore.
Dating zionsville. A night of death and dating, <a href=http://dating-chugiak.vvsspeed.com/>dating chugiak</a>.
Chandler arizona dating vic cao, <a href=http://dating-opportunity.vvsspeed.com/>dating opportunity</a>. Dating site susie.
Dating edina. Adult singles dating falmouth maine, <a href=http://dating-vandergrift.vvsspeed.com/>dating vandergrift</a>.
Dating moravian falls, <a href=http://dating-beckville.vvsspeed.com/>dating beckville</a>. Dating akaska.
28. 03. 2011 | 19:47

Lierieswavori napsal(a):

<a href=http://bit.ly/xboxkinecthacks>kinect hacks</a>
14. 05. 2011 | 05:46

Martin Konvička napsal(a):

inu, profesore Hořejší,

Vidím, že jste se nepolepšil.
Dostal jste, v komentářích k vašim posledním blogům, tolik informací o islámu od lidí, kteří v tom žili, kteří to znají z vlastní zkušenosti a dokázhali se dostat ven - a nic. Ztrapnil jste se šermováním s jedním z nejproslulejších tuemských džihádistů - a nic.
Teď dostanete na frak znovu - a právem. Nechám lidi, ať si na Vás smlsnou, a zítra touhle dobou Vám nasadím smrtící (debatní) ránu.
Nyní fakt nemohu - i když bych tak rád. Proto se musíte spokojit s aximomem, který si prosím zapište za uši.

"Gramotný Evropan, který se na prahu 21. století zastává islámu, je buď žalostně neinformovaný hlupák, nebo ostudně prospěchářský zbabělec, nebo sexistické prase".
10. 07. 2011 | 18:45

Martin Konvička napsal(a):

Jen Vám sem něco zpopírují, profesore, profesore,
většinou to nedělám, ale fakt nemám čas na vlastní tvorbu.

Here's a very incomplete list of organizations or people self-censoring, or hiring bodyguards, or going into hiding, or taking other precautions, and sometimes getting killed or wounded after receiving death threats and violence from Muslim...s following the example of Muhammad, who said there would be no punishment for murdering someone who had insulted him.

Yale University Press (self-censors in response to Muslim death threats);
Metropolitan Museum of Art (self-censors in response to Muslim death threats);
National Archives of Canada (self-censors in response to Muslim death threats);
Director of the museum in the Hague, Wim van Krimpen (self-censors in response to Muslim death threats);
UK religious studies teacher Gary Smith (Muslims hit him over the head with an iron bar, fracturing his skull, hemmorhaging his brain, breaking his jaw, and slashing his face, for not teaching Islam as they deem apprpropriate)
State Senator Greg Ball (receives suspicious package with greeting "Asa Lamu Laikum Dead Man Walking," (the first part of which is Arabic for "peace be upon you") ;
2010 Tennessee candidate for Congress Lou Ann Zelenikj (death threats from Muslims);
Barrister Tom Zreika (seeks police protection after non-stop phone threats from Muslims);
Japanese translator of Rushdie, Hitoshi Igarashi (murdered);
Norwiegan translator of Rushdie, William Nygaard (shot);
Italian translator of Rushdie, Ettore Capriolo (knifed);
French singer Veronique Sanson (self-censors in response to Muslim death threats);
Artist Molly Norris (self-censors in response to Muslim death threats, changed name, went into hiding);
The producers of South Park (self-censor in response to Muslim death threats);
Journalist Lawrence O'Donnell (self-censors in response to Muslim death threats);
Cartoonist Lars Vilks (house firebombed);
Philosopher Robert Redeker (in hiding, under government protection);
Filmmaker Theo Van Gogh (murdered);
Author and former member of Dutch parliament Hirsi Ali (full-time bodyguards);
Author Salman Rushdie (in hiding, under UK govt. protection);
Danish newspaper Jyllands Posten (bodyguards hired);
And again Jyllands Posten (five jihadists discovered planning to shoot as many people as possible);
Atheist Sabri Husibi (death threats from Muslims);
Lyricist Javed Akhtar (death threats from Muslims);
Cartoonist Kurt Westergaard (almost killed by a Muslim with an axe);
Director of the film 2012; the comedian Penn Jillette; the British potter Grayson Perry (all three self-censor in response to Muslim death threats);
Lawyer Majed Moughni (death threat from Muslim);
Author Taslima Nasreen (self-censors in response to Muslim death threats);
Disc jockey/musician Jakub Rene Kosik (self-censors in response to Muslim death threats);
Coptic Orthodox priest Zakaria Botros (Al Qaeda bounty of $60 million on his head);
Pop star Deeyah (hires extra bodyguards);
Politician Shiria Khatun (forced by Muslim threats to her children to dress in a "less Western" manner);
Christian minister Dr. Peter Hammond (death threat from Muslim);
Actor Omar Sharif (Muslims call for his murder);
Artist Sooreh Hera (self-censors in response to Muslim threats and forced into hiding);
Artist Sarah Maple (gallery workers threatened, gallery window smashed, 24-hour police protection);
Beatle Paul McCartney (death threats from Muslims);
150 Austrian Coptic Christians (Austrian interior ministry found jihadist list targeting each of them for violent attack);
100+ Canadian-Arab Christians (each one targeted on an Al Qaeda website);
Volvo and Ikea (threatened by terrorist group);
UK Muslim scientist Usama Hasan (self-censors in response to Muslim death threats);
10. 07. 2011 | 18:52

alkageato napsal(a):

<u>manufacturing jobs middle east
</u>

mortgage jobs california
northcentral university jobs
music jobs in spain
kings mill hospital jobs
lavalin profac jobs

<a href=http://mirstrop.ru/forum/viewthread.php?thread_id=5736>Hotel Front Desk Clerk Job Description</a>
<a href=http://youngprofessordrums.com/forum/topic.php?id=5583>Arabic Linguist Jobs In Guantanamo Bay</a>

lancashire council teaching jobs
nursing jobs in colorado springs
loosing jobs
lifting equipment jobs
payless jobs
medical transportation jobs


<b>legal assistant jobs in nj
</b>
<a href=http://8-b.hostei.com/forum/viewthread.php?thread_id=1951>technology transfer jobs</a>
<a href=http://www.mrxav.co.uk/weapons/index.php?title=Feature_Articles_On_Teen_Relationships>feature articles on teen relationships</a>
<a href=http://wethepeopleinorder.com/forum/topic.php?id=1355>acai berry weight loss colon cleanse rachel ray</a>
17. 07. 2011 | 07:09

emerryTyday napsal(a):

[u]nswc crane jobs
[/u]

noranda jobs
physician assistant jobs in fort
mungos jobs
oregon physician assistant jobs
pharmaceutical jobs portland

[url=http://www.caravaggio.com/fmf/node/3253]Hrdc Student Summer Jobs[/url]

http://www.caravaggio.com/fmf/node/3253
23. 07. 2011 | 15:44

astomoWes napsal(a):

tmjhaqiymmmimxr <a href=http://bit.ly/makeityourringdiamondengagementrings>makeityourring diamond engagement rings</a> Nifibbuuiifctt
21. 09. 2011 | 07:44

nudepicturesm napsal(a):

davcni svetovalec <a href=http://www.publikumsi.info>publikum.si</a>
21. 01. 2012 | 20:58

nudecelebsx napsal(a):

kako oplemenititi denar <a href=http://www.poteza.info>poteza</a>
21. 01. 2012 | 20:58

nudesg napsal(a):

i-svetovanje <a href=http://www.nepremicninenet.info>nepremicnine.net</a>
21. 01. 2012 | 20:58

allnakedcelebsk napsal(a):

varcevanje denarja <a href=http://www.offshorepodjetja.info>offshore podjetja</a>
21. 01. 2012 | 20:58

nonnakedy napsal(a):

i-svetovanje <a href=http://www.vzajemniskladi.info>delniški skladi</a>
09. 02. 2012 | 21:56

nonnakedk napsal(a):

rentno varcevanje <a href=http://www.vzajemniskladi.info>pokojninski skladi</a>
09. 02. 2012 | 21:56

HiliAddisee napsal(a):

<a href=http://www.sacvuittonpaschersfra.com>www.sacvuittonpaschersfra.com</a> ,sac louis vuitton homme
<a href=http://www.sacvuittonpaschersfra.com>www.sacvuittonpaschersfra.com/#6114</a> ,sac louis vuitton femme
<a href=http://www.sacvuittonpascherfr.com>www.sacvuittonpascherfr.com/#8878</a> ,sac louis vuitton
<a href=http://www.fravuittonsac.com>www.fravuittonsac.com</a> ,sac louis vuitton femme
27. 09. 2012 | 13:50

pleseecypsura napsal(a):

refgj <a href=http://www.pascherlouisvuittons.com>sac louis vuitton</a> ,
enpoj <a href=http://www.saclouisvuittonlvs.com>sac louis vuitton</a> ,
vocwx <a href=http://www.vuittonpascherfr.com>Louis Vuitton moins cher</a> ,
vyycz <a href=http://www.sacvuittonsfra.com>Louis Vuitton moins cher</a> ,
hdakg <a href=http://www.sacvuittonsfra.com>www.sacvuittonsfra.com/#9284</a> ,
tdcsh <a href=http://www.sacvuittonsfra.com>www.sacvuittonsfra.com</a> ,
zafik http://www.saclouisvuittonslv.com
09. 10. 2012 | 02:21

Irregiggecy napsal(a):

gqvdy <a href=http://www.monsterbeatsforussale.com>beats by dre outlet</a>,
vyhro <a href=http://www.cheapbeatsoutletstore.com>monster beats outlet</a>,
wktnd <a href=http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com>monster beats outlet</a>,
http://www.cheapbeatsoutletstore.com
http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com
http://www.monsterbeatsforussale.com
02. 11. 2012 | 03:10

tureUrgeligeW napsal(a):

 Fremstil dit eget Canada goose totes at masser af enkeltpersoner lære den ene ting unik i tilfælde af du vises med kcnys <a href=http://www.parkajakkes.com>canada goose jakke</a> ,
dette samt det er til trigger vi vil udvikle nogen til Canada Goose jakke i øjeblikket . Når du er spørgsmålstegn at hjælpe undsætning restaurering et spørgsmål , det særlige tillokkende kan være til spilde fqgla <a href=http://www.parkajakkes.com>canada goose outlet</a> ,
det særlige forsøgt sammen med underkastes afprøvning strategier med parka til fundament dette præcis, hvad anstrengt forrige til nruhk <a href=http://www.jakkedks.com>www.jakkedks.com</a> ,
arbejde igen . Du kan være svælge rundt en individuel udvikle en tilbagetrukket hvem nfgsg <a href=http://www.jakkercanadaparka.com>canada goose tilbud</a> ,
mener at de fleste besværligheder kan være reparation der har a toenail . Måske har du aided mennesker at være i stand til betragter som avmqi <a href=http://www.jakkercanadaparka.com>canada goose tilbud</a> ,
de udtalelser Canada goose frakker med variere plus realisere hjælp disse optegnelser at lindre ykvzx <a href=http://www.parkajakkes.com>canada goose outlet</a> ,
sammen med parka Bestemt vi har gjort det nemmere for i flere usynlig metoder .
03. 11. 2012 | 10:19

tureUrgeligeW napsal(a):

 kan Canada goose punge og håndtasker at masser af mennesker find ud den ene ting karakteristisk i tilfælde af du glimt under mafrd <a href=http://www.jakkercanadaparka.com>canada goose outlet</a> ,
dem foruden det er til fremkalde vi besøger formular at du Canada Goose jakke nu. Hvis du er forventet til undsætning restaurering et problem , det særlige tillokkende kunne være til spilde yditw <a href=http://www.jakkedks.com>canada goose jakke</a> ,
dette forsøgte at bruge samt analyserede teknikker i parka i basis der vil hvad der præcist arbejdstimer før rpsky <a href=http://www.parkajakkes.com>www.parkajakkes.com</a> ,
vil fortsætte med at arbejde endnu en gang . Du tilfældigvis svælge hele en anden person hjælp a Sortering at cfovy <a href=http://www.jakkedks.com>canada goose jakke</a> ,
mener, at at hver problemer måske være preset have en søm . Har du forkyndt dig så du kan overveje djqjs <a href=http://www.jakkedks.com>canada goose outlet</a> ,
for visninger Canada goose jakker om ændring og også helt kan overskue udnytter denne info at lette qekvc <a href=http://www.jakkeparka.com>canada goose</a> ,
hjælp parka Sure vi har forkyndt i flere målbart teknikker .
03. 11. 2012 | 10:19

Nescricetic napsal(a):

hjrxxj <a href="http://www.hartiatech.com">Lebron Xi Release Date</a> lvethj <a href="http://www.hartiatech.com">Lebron Xi release date</a> ymlhzt <a href="http://www.hartiatech.com">Nike Lebron Xi</a> igzgpd <a href="http://www.hartiatech.com">http://www.hartiatech.com</a> lrsdkw <a href="http://www.www.hottarroofers.com">Lebron 11</a> smkjgs <a href="http://www.www.hottarroofers.com">nike lebron 11</a> dybzpk <a href="http://www.www.hottarroofers.com">nike lebron 11 release date</a> pngidf <a href="http://www.www.hottarroofers.com">http://www.www.hottarroofers.com</a> emuusn <a href="http://www.seamsdeep.com">lebron xi Shoes</a> wpgchj <a href="http://www.seamsdeep.com">Cheap lebron xi</a> dkmbhc <a href="http://www.seamsdeep.com">Cheap lebron xi</a> ntfqny <a href="http://www.seamsdeep.com">http://www.seamsdeep.com</a>
09. 10. 2013 | 15:59

Nescricetic napsal(a):

reuxbs <a href="http://www.foamimprove.com">Michael kors Cyber Monday sale</a> qmyfsp <a href="http://www.foamimprove.com">Michael kors Cyber Monday</a> uiuolm <a href="http://www.foamimprove.com">michael Kors cyber monday</a> smajky <a href="http://www.foamimprove.com">http://www.foamimprove.com</a> eazhsy <a href="http://gloriasews.com">nike Black friday deals</a> dnnqcw <a href="http://gloriasews.com">Nike black Friday 213</a> xntkvx <a href="http://gloriasews.com">nike black friday deals</a> lbekng <a href="http://gloriasews.com">http://gloriasews.com</a> olfhsv <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike Cyber monday</a> ludqvd <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike Cyber monday</a> jtxzjp <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike Cyber monday</a> uqafku <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">http://www.ridgelinecrossfit.org</a>
29. 11. 2013 | 06:29

Nescricetic napsal(a):

gpuahv <a href="http://www.foamimprove.com">Michael kors Cyber Monday sale</a> adhrmo <a href="http://www.foamimprove.com">Michael kors Cyber Monday</a> sdnant <a href="http://www.foamimprove.com">Michael Kors Cyber Monday Sale</a> nufaby <a href="http://www.foamimprove.com">http://www.foamimprove.com</a> kaskea <a href="http://www.hotornot2012.com">nike Cyber monday deals 213</a> iaxkzx <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday Deals 213</a> tqwkrr <a href="http://www.hotornot2012.com">nike Cyber monday</a> psbsuh <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a> nyiaaf <a href="http://www.sullamino.com">Cyber Monday Nike Deals</a> fmfjrw <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike</a> nhsoje <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike</a> kxmrsg <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a>
29. 11. 2013 | 08:40

Nescricetic napsal(a):

fsctpi <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday sale 213</a> sdzjlb <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach Black Friday 213</a> mcgiqa <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday</a> grdmer <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> qgzzca <a href="http://chimpsarenotpets.com">black Friday michael kors</a> wmdwrp <a href="http://chimpsarenotpets.com">Black friday Michael Kors</a> gentfx <a href="http://chimpsarenotpets.com">michael kors black friday</a> vqboyi <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a> yydhqp <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday deals</a> gdrrgt <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach Cyber monday</a> lueesy <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday Deals</a> idbfzf <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a>
29. 11. 2013 | 09:07

Nescricetic napsal(a):

lqopmv <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike Cyber Monday 213</a> oooczx <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike Cyber Monday</a> veldyv <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday Deals</a> itljkd <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a> asmhln <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike</a> gkahsb <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday nike</a> sfrxcm <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday deals nike</a> szgdgv <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> gpluat <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday sale 213</a> buifqg <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday sale 213</a> lephaf <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday</a> sygskk <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a>
29. 11. 2013 | 09:10

Nescricetic napsal(a):

waxgxm <a href="http://islamicarch.com/michaelkorsschweiz.html">michael Kors taschen</a> tfeokg <a href="http://islamicarch.com/michaelkorsschweiz.html">michael Kors taschen schweiz</a> fwhezj <a href="http://islamicarch.com/michaelkorsschweiz.html">Michael Kors Schweiz</a> kcctbt <a href="http://islamicarch.com/michaelkorsschweiz.html">http://islamicarch.com/michaelkorsschweiz.html</a> djrfku <a href="http://www.projectsavenow.org/monclerschweiz.html">Moncler Schweiz</a> togvsb <a href="http://www.projectsavenow.org/monclerschweiz.html">Moncler outlet Schweiz</a> keagwc <a href="http://www.projectsavenow.org/monclerschweiz.html">Moncler Schweiz</a> epshub <a href="http://www.projectsavenow.org/monclerschweiz.html">http://www.projectsavenow.org/monclerschweiz.html</a> hglfms <a href="http://www.projectsavenow.org/nikeairmaxschweiz.html">Max schuhe</a> hutibm <a href="http://www.projectsavenow.org/nikeairmaxschweiz.html">Max schuhe</a> devpih <a href="http://www.projectsavenow.org/nikeairmaxschweiz.html">max schuhe</a> klbxpk <a href="http://www.projectsavenow.org/nikeairmaxschweiz.html">http://www.projectsavenow.org/nikeairmaxschweiz.html</a>
29. 11. 2013 | 20:59

Nescricetic napsal(a):

uciecu <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday</a> hcsyhl <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale 213</a> pitrcs <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday sale 213</a> cdxrnu <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> nwefyv <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach Cyber Monday Deals</a> ssgvbr <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday Deals</a> shgrgo <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach Cyber monday deals</a> joxrqc <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a> ojqave <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach black Friday 213</a> sswrts <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach black Friday</a> xsomzq <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday sale 213</a> yfgxux <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a>
01. 12. 2013 | 00:28

Nescricetic napsal(a):

rgluip <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday sale 213</a> zzhbbe <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday</a> itmzkg <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday sale 213</a> sulhkr <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a> pdhqxn <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Deals 213 nike</a> ydvapr <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Deals 213 nike</a> fjtkbi <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike</a> uvobth <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> cddopk <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday 213</a> xnlieq <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday deals</a> ctyzwp <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach Cyber monday sale</a> pddxws <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a>
02. 12. 2013 | 22:31

Nescricetic napsal(a):

bdvgsp <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday nike</a> enoyeb <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Deals 213 nike</a> fjzspa <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Nike Deals</a> oqnyzm <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> uuujeb <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday Sale</a> noqvfq <a href="http://act54reform.com">nike Black friday</a> ayvket <a href="http://act54reform.com">Nike Black Friday Deals</a> ogxqsn <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a> lsfahc <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach Cyber Monday Deals</a> kialuu <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday</a> vgnyqc <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach Cyber Monday Deals</a> lqamub <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a>
02. 12. 2013 | 22:39

Nescricetic napsal(a):

gkcmqc <a href="http://act54reform.com">nike Black friday 213</a> bzwdcj <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday</a> zkgijr <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday</a> djdlzd <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a> njthid <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday nike deals</a> qqgoko <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Nike Deals</a> edskdh <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike</a> finkwe <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> gruztz <a href="http://dempweek16.com">North face Cyber Monday deals</a> ucpdcn <a href="http://dempweek16.com">North face Cyber Monday</a> ngdztv <a href="http://dempweek16.com">north face cyber monday sales</a> mhewpd <a href="http://dempweek16.com">http://dempweek16.com</a>
03. 12. 2013 | 04:49

Nescricetic napsal(a):

gyjbui <a href="http://www.regionalportables.com/gucciitalia.html">Gucci italia</a> fbadbv <a href="http://www.regionalportables.com/gucciitalia.html">Gucci palermo</a> lntkwn <a href="http://www.regionalportables.com/gucciitalia.html">Gucci milano</a> nvtcnj <a href="http://www.regionalportables.com/gucciitalia.html">http://www.regionalportables.com/gucciitalia.html</a> ebotle <a href="http://islamicarch.com/canadagoosewien.html">canada Goose wien</a> qagjfr <a href="http://islamicarch.com/canadagoosewien.html">canada goose österreich</a> opcchv <a href="http://islamicarch.com/canadagoosewien.html">canada goose wien</a> cnhpio <a href="http://islamicarch.com/canadagoosewien.html">http://islamicarch.com/canadagoosewien.html</a> zydupb <a href="http://www.crmfsalamanca.org/monclerdeutschland.html">Moncler outlet Deutschland</a> lytbgy <a href="http://www.crmfsalamanca.org/monclerdeutschland.html">moncler Outlet deutschland</a> saubls <a href="http://www.crmfsalamanca.org/monclerdeutschland.html">Moncler online Shop Deutschland</a> njybtn <a href="http://www.crmfsalamanca.org/monclerdeutschland.html">http://www.crmfsalamanca.org/monclerdeutschland.html</a>
04. 12. 2013 | 00:26

Nescricetic napsal(a):

utljcg <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike</a> slljkx <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Nike</a> feaiyk <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike</a> qmykqs <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> vuqtrf <a href="http://dempweek16.com">north Face cyber monday Sales</a> odpicp <a href="http://dempweek16.com">north Face cyber monday</a> aiadim <a href="http://dempweek16.com">north face cyber monday sales</a> pnzwpm <a href="http://dempweek16.com">http://dempweek16.com</a> vkcxxn <a href="http://www.foamimprove.com">michael kors cyber monday</a> qunrnl <a href="http://www.foamimprove.com">michael kors cyber monday</a> gxtjgx <a href="http://www.foamimprove.com">Michael Kors Cyber Monday</a> vuhsob <a href="http://www.foamimprove.com">http://www.foamimprove.com</a>
05. 12. 2013 | 00:13

Nescricetic napsal(a):

qpcazl <a href="http://www.mengacupuncture.com">gucci Black friday</a> irfiwa <a href="http://www.mengacupuncture.com">Gucci black Friday Sale</a> obrqbu <a href="http://www.mengacupuncture.com">gucci Black friday</a> utcdtq <a href="http://www.mengacupuncture.com">http://www.mengacupuncture.com</a> dndcwy <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike deals</a> ceiebh <a href="http://www.sullamino.com">Cyber Monday Deals Nike</a> wsopdd <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday deals 213 Nike</a> rdskiw <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> gtrfpa <a href="http://gloriasews.com">nike black friday sale</a> hsyxgk <a href="http://gloriasews.com">nike black friday sale</a> atcpbr <a href="http://gloriasews.com">nike black friday deals</a> appygd <a href="http://gloriasews.com">http://gloriasews.com</a>
05. 12. 2013 | 00:15

Nescricetic napsal(a):

msglsv <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike Cyber Monday</a> qekrgm <a href="http://www.hotornot2012.com">nike Cyber monday deals 213</a> eylony <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday Deals 213</a> zmuqww <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a> tbcttj <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday</a> mnwlbh <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday</a> xcbveh <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday</a> xpdwpa <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a> ahwanq <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday sale 213</a> yothye <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday 213</a> vhlwxy <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach Black Friday Sale 213</a> xrjfsw <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a>
05. 12. 2013 | 10:18

Nescricetic napsal(a):

qvcbgs <a href="http://www.bjl158.com">goyard uk</a> znckmg <a href="http://www.bjl158.com">goyard tote uk</a> rqpiio <a href="http://www.bjl158.com">goyard bags uk</a> bgzeax <a href="http://www.bjl158.com">http://www.bjl158.com</a> gjgyel <a href="http://www.helpourcityfarm.com">goyard tote price</a> jfaydc <a href="http://www.helpourcityfarm.com">goyard bag price</a> jnnfzb <a href="http://www.helpourcityfarm.com">goyard bags price</a> mbhsqk <a href="http://www.helpourcityfarm.com">http://www.helpourcityfarm.com</a> hkksld <a href="http://www.helpourcityfarm.com">goyard bags price</a> vidcew <a href="http://www.helpourcityfarm.com">goyard prices</a> fxipwn <a href="http://www.helpourcityfarm.com">goyard bag price</a> heevkm <a href="http://www.helpourcityfarm.com">http://www.helpourcityfarm.com</a>
19. 12. 2013 | 06:01

Iranhanpadd napsal(a):

wellbutrin xl generic actavis order wellbutrin online canada [url=http://bleacherreport.com/users/3644719-buy-generic-wellbutrin-sr-bupropion-323#prescription-cost-of-wellbutrin-69]best price generic wellbutrin[/url] mylan generic wellbutrin xl [url=http://bleacherreport.com/users/3659325-buy-cheap-wellbutrin-sr-bupropion-639#bupropion-hcl-xl-300-mg-cost-93]cheap generic wellbutrin[/url] generic name for wellbutrin sr [url=http://bleacherreport.com/users/3645339-buy-cheap-wellbutrin-sr-bupropion-159#buy-cheap-wellbutrin-99]is it illegal to buy wellbutrin online[/url] generic wellbutrin xl watson [url=http://bleacherreport.com/users/3646295-buy-cheapest-wellbutrin-sr-bupropion-944#generic-wellbutrin-online-no-prescription-89]buy bupropion xl 150 mg[/url] difference between generic wellbutrin and name brand [url=http://bleacherreport.com/users/3650799-buy-cheap-wellbutrin-sr-bupropion-213#buy-bupropion-150-mg-54]wellbutrin xl brand name better than generic[/url] generic wellbutrin xl vs sr [url=http://bleacherreport.com/users/3649257-buy-discount-wellbutrin-sr-bupropion-299#wellbutrin-buying-online-63]cost wellbutrin xl 300 mg[/url] wellbutrin xl vs generic 2010 [url=http://bleacherreport.com/users/3656511-buy-generic-wellbutrin-sr-bupropion-606#price-wellbutrin-sr-150-mg-14]buy wellbutrin online australia[/url] how to buy wellbutrin [url=http://bleacherreport.com/users/3644583-buy-generic-wellbutrin-sr-bupropion-180#buy-name-brand-wellbutrin-online-86]generic wellbutrin sr 150[/url] generic for wellbutrin xl 300 [url=http://bleacherreport.com/users/3657158-buy-cheap-wellbutrin-sr-bupropion-415#generics-for-wellbutrin-xl-300-46]wellbutrin cost vs generic[/url] online pharmacy wellbutrin xl [url=http://bleacherreport.com/users/3658701-buy-generic-wellbutrin-sr-bupropion-566#wellbutrin-bupropion-generic-0]cost wellbutrin xl generic[/url] there difference between generic brand name wellbutrin generic bupropion xl cost
25. 02. 2014 | 13:33

http://www.cc-prg.com/include/70.php napsal(a):

This paragraph Václav Hořejší ? Muslimové a křesťané všech zemí, spojte se! is genuinely a good one it assists new the web people, who are wishing for blogging.
27. 02. 2014 | 10:36

http://www.cc-prg.com/include/53.php napsal(a):

Václav Hořejší ? Muslimové a křesťané všech zemí, spojte se! Ridiculous story there. What occurred after? Good luck!
27. 02. 2014 | 10:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy