O vzdělávání jinak než u nás. Obama.

06. 02. 2011 | 17:43
Přečteno 12632 krát
Jistě stojí za to podívat se, jak o vzdělávání uvažují v USA. Nemusíme se vším souhlasit, ale umíte si představit, že takový projev přednese premiér Nečas, prezident Klaus... a nebo snad ministr Dobeš?


Prezident Obama ve Zprávě o stavu Unie
(pro českého čtenáře tučné vyznačil OŠ)

Ve svém letošním projevu o stavu Unie hovořil prezident Obama o třech oblastech, na které je třeba soustředit pozornost, mají-li Spojené Státy prosperovat: inovace, infrastruktura a vzdělávání. K problematice vzdělání řekl následující:

„Chceme-li vyhrát budoucnost, chceme-li, aby inovační procesy vytvářely pracovní místa v Americe a ne v zahraničí, pak musíme vyhrát i v závodě ve vzdělávání našich dětí.

Přemýšlejte o tom. V příštích 10 letech bude téměř polovina nových míst vyžadovat vzdělání vyšší než středoškolské. A přitom celá čtvrtina našich studentů ani nedokončí střední školu. V kvalitě matematického a přírodovědného vzdělání zaostáváme za mnoha jinými zeměmi. Amerika klesla na deváté místo na světě v podílu vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí. Proto se musíme ptát, jestli jsme my všichni – jako občané i jako rodiče – připraveni udělat všechno potřebné k tomu, aby každé dítě mělo příležitost k úspěchu.
Ministr školství Josef Dobeš před blížícími se přijímačkami na střední školy vyzval rodiče, aby se nebáli poslat dítě na učiliště. Podle něj se tím zvýší šance, že dítě v budoucnu najde práci. "Jde hlavně o absolventy strojírenských, elektrotechnických i stavebních oborů. Jsou to perspektivní obory zejména v dlouhodobějším pohledu," doporučil ministr. Zdroj
Tato odpovědnost nezačíná ve třídách, ale v našich domovech a komunitách. Láska k poznávání je dítěti vštěpována nejprve v rodině. Záleží jen na rodičích, jestli je televize vypnutá a úkoly napsané. Musíme děti naučit, že slávu si nezaslouží jen vítěz Super Bowl, ale také ten, kdo zvítězí ve vědecké soutěži. Musíme je naučit, že úspěch není výsledkem mediální kampaně, ale výsledkem tvrdé práce a disciplíny.

Školy mají svůj díl odpovědnosti. Třída by měla být pro dítě prostředím vysokých očekávání a výborných výsledků. Mnoho škol však v této zkoušce neobstojí. Proto jsme místo nalévání peněz do nefungujícího systému zahájili soutěž s názvem Závod na vrchol (Race to the Top). Všem 50 státům jsme řekli: Když nám ukážete nejinovativnější plán na zvýšení kvality učitelů a zlepšení výsledků žáků, ukážeme vám peníze.

Závod na vrchol je nejsmysluplnější reforma veřejných škol za celou generaci. S náklady menšími než jedno procento ročních výdajů na vzdělávání pracovalo 40 států na zvýšení standardů ve výuce a učení. Všechny tyto standardy nevznikly mimochodem ve Washingtonu, ale díky republikánským a demokratickým guvernérům po celé zemi. V letošním roce nahradíme stávající dokument Žádné dítě nezůstane pozadu (No Child Left Behind) novým zákonem, který je flexibilnější a pro děti vhodnější. Měli bychom přitom postupovat stejně jako u Závodu na vrchol.

Vidíte, když není reforma jen nařízená shora, ale podílejí se na ní učitelé, ředitelé, školní rady a místní komunity, na dětech se můžeme přesvědčit, co všechno je možné. Například škola Bruce Randolpha v Denveru. Před třemi lety patřila mezi nejhorší školy v Coloradu – probíhaly v ní sváry mezi dvěma znepřátelenými gangy. Ale v květnu loňského roku obdrželo 97 % studentů posledního ročníku maturitní vysvědčení (diploma). Ve svých rodinách jsou většinou prvními, kteří studovali na střední škole. Po prvním roce transformace školy dojal jeden student ředitelku, která změnu prosadila, k slzám, když jí řekl: „Děkujeme Vám, paní Watersová, že jste ukázala, že jsme chytří a že to dokážeme.“ Tak mohou pracovat dobré školy a my chceme dobré školy v celé zemi.

Mějme na paměti i to, že hned po rodičích má největší vliv na úspěch dítěte muž nebo žena u tabule. V Jižní Koreji se o učitelích mluví jako o „budovatelích národa“. V Americe nastal nejvyšší čas na to, abychom se k lidem, kteří vychovávají naše děti, chovali s podobnou úctou. Chceme dobré učitele odměnit a ty špatné přestat omlouvat. V příštích deseti letech odejde do důchodu mnoho učitelů ze silné poválečné generace a my chceme připravit 100 000 nových učitelů v oblasti vědy, technologií, inženýrství a matematiky.

Opravdu, všichni mladí, kdo dnes posloucháte a přemýšlíte o své budoucnosti: jestli se chcete zasloužit o náš národ, jestli chcete podstatně zasáhnout do života dítěte – staňte se učitelem nebo učitelkou. Vaše země vás potřebuje.

Závod ve vzdělávání ovšem nekončí závěrečným vysvědčením ze střední školy. Chceme-li soutěžit, musí být středoškolské vzdělání dosažitelné pro každého Američana. Proto jsme zastavili nejisté podpory daňovým poplatníkům, které inkasovaly banky, a tytéž úspory jsme použili k tomu, aby si milióny studentů mohly dovolit vysokou školu. V letošním roce jsem požádal Kongres, aby šel ještě dál a zavedl trvalé daňové úlevy – ve výši 10 000 dolarů na 4 roky vysokoškolského studia. Tak je to správně.

"To, že co Čech, to vysokoškolák, je prostě tragický omyl, tragický omyl nemoderní, a chci-li zesílit kritiku a nazlobit někoho, pak říkám, že toto extrémně extenzivní rozšiřování vysokého školství je druhým největším atakem na kvalitu vysokého školství po komunistických čistkách po roce 1948," řekl Václav Klaus. Zdroj
V dnešní rychle se měnící ekonomice se lidé potřebují připravit na nová zaměstnání a nové profesní dráhy, a proto musíme oživit naše komunitní vysoké (vyšší) školy. Minulý měsíc jsem poznal slibný potenciál těchto škol v technické vyšší škole Forsyth v Severní Karolíně. Řada tamních studentů dříve pracovala v okolních továrnách, které jsou dnes už zavřené. Paní Kathy Proctor, matka dvou dětí, pracovala od svých 18 let v nábytkářském průmyslu. Řekla mi, že dnes ve svých 55 letech studuje biotechnologii – nejen proto, že nejsou místa v nábytkářství, ale i proto, aby ukázala svým dětem, že je možné splnit si své sny. Jak Kathy říká: „Doufám, že se naučí nikdy se nevzdávat.“

Vydáme-li se touto cestou – když zvýšíme očekávání kladená na každé dítě a poskytneme jim co možná nejlepší příležitost ke vzdělávání od narození až do posledního zaměstnání – potom dosáhneme cíle, který jsem stanovil před dvěma lety: do konce desetiletí bude mít Amerika opět nejvyšší podíl vysokoškoláků v populaci na světě.“

Celý projev. Za překlad děkuji Ireně Smetánkové z výzkumného oddělení společnosti Scio.

Poznámky pro diskutující:


  1. Ne vše je můj šálek čaje. Ale inspirace to jistě je.

  2. Největší rozdíl mezi námi a USA vidím v tom, že tam se hledí do budoucnosti, zatímco u nás stojí naprostá většina těch, co rozhodují, oběma nohama v minulém století (kdo např. řeší že „V příštích deseti letech odejde do důchodu mnoho učitelů“).

  3. Než začnete kritizovat úroveň amerického školství (že si pletou Slovensko a Slovinsko), odpovězte prosím na otázku, kde je Ohio a Oregon. Smysl zveřejnění ale rozhodně není v tom, abychom porovnávali české a americké školství, ale abychom hledali inspiraci.

  4. Pamatujte, že v USA je na školách přes 30 % žáků černošského nebo hispánského původu, s nimiž jsou často podobné problémy jako u nás s Romy, mnozí navíc neumějí anglicky.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kritik napsal(a):

Děkujeme za pěkný článek. Více takových informací by všem jen prospělo.

Díky těmto novým informacím z USA člověk žasne:

"V letošním roce jsem požádal Kongres, aby šel ještě dál a zavedl trvalé daňové úlevy – ve výši 10 000 dolarů odpovídající době 4 let vysokoškolského studia. Tak je to správně."

To řekl Obama.

A co říkají naši vůdcové? Troufají si snad i dnes tvrdit, že jsme nejchytřejší, neboť oni sami jsou vychytralí (pro své kapsy)? A snad si nemyslí, že zvýšení platů učitelům zvýší vzdělanost!
06. 02. 2011 | 18:15

Dalibor Štys napsal(a):

Rád bych blog nechal otisknout. Za jakých podmínek je to možné?
06. 02. 2011 | 18:17

ondrejsteffl napsal(a):

To Dalibor Štys, hodně záleží na tom, kde :-), napište mi - můj mail je u mé fotky nahoře.
06. 02. 2011 | 18:21

groessling napsal(a):

Dvě věci mně napadli při čtení tohoto blogu:

1.
Američani mají zase jednou inteligentního vůdce s vizí, který chce národ spojovat k dosažení této vize.
Bohužel na rozdíl od vůdců našich za posledních 20 let.

2.
Když vidím fronty před pracáky u nás, tak to co řekla ona 55 letá paní.

Nikdy se nevzdávat.
06. 02. 2011 | 18:21

Zbyněk napsal(a):

Toto by měly otisknout naše noviny, namísto tří stránek hloupostí z Egypta.
06. 02. 2011 | 18:38

Martin napsal(a):

Obama se zřejmě nakazil od EU.
Myšlenka že úplně všichni budou mít středoškolské vzdělání (s maturitou) je od základu špatná nezávisle na státu, protože inteligence lidí je konstantní a tak se musí jít dolů s úrovní středoškolského vzdělání. Obdobně pokud někdo stanoví že potřebujeme určitý vyšší počet bakalářů/inženýrů/magistrů, nutně musí klesnout úroveň školství vysokého.
Hlavní problém školství USA je násilná integrace inteligenčně slabších menšin do standardního vzdělávacího procesu a tím torpédování jeho kvality. Pakliže ZŠ musí povinně absolvovat žák s IQ 80, je jediná možnost prudce snížit nároky na něj.
Tlak na počty vysokoškoláků způsobí obdobnou katastrofu, ve výsledku se zdiskredutuje většina univerzit, tamní titul nebude mít žádnou váhu a inteligence se bude soustředit na několika málo velmi drahých soukromých kvalitních univerzitách.
06. 02. 2011 | 18:47

Otázkář napsal(a):

"Chceme dobré učitele odměnit a ty špatné přestat omlouvat."
Ta věta mě opravdu zaujala, žádná plošné zvyšování, protože to opravdu kvalitnější výuku zajistit nemůže, prostě oddělit zrno od plev, teprve potom se může kvalita výuky zvýšit. To je ale podle mě hlavní úkol pro ředitele škol, kteří musí umět vyhodnotit práci svých podřízených a rozeznat dobrého účitele od toho špatného. To žádný ministerský úředník ani samotný ministr nedokáže.
06. 02. 2011 | 18:48

Miroslav Pivoda napsal(a):

Něco pro inovace také děláme i u nás.
https://sites.google.com/site/inovacnigramotnost/home/e-book
06. 02. 2011 | 19:00

kverulant112011 napsal(a):

Pane Šteffl,

jste zajímavá persona,
po 89 jste byl jeden z těch, kteří nasměrovali naše školství tam, kde je teď - tzv. rozrůznění, svobodná volba, soukromé školství, víceletá gymnazia, učiliště nejlépe zrušit ... výsledky vidíme dneska na mezinárodních testech. Naši školáci stále klesají. Mladí novináři jsou negramoti. Nemáme vyučence. V Plzni se tisknou diplomy jak o závod. Soukromé školství je v průměru podprůměrné.

No a Vy se dneska se Sciem dobře živíte na testech, státních maturitách a vůbec na tom, jak měřit ty mizerné výstupy našich škol a sjednotit je.

Copak máte s tímhle článkem za lubem teď?

Vážení spoludiskutující, co chcete přetiskávat?
06. 02. 2011 | 19:00

Karel Mueller napsal(a):

Pane Šteffl,

projev se čte velmi hezky a obsahuje spoustu notoricky známých pravd, skoro bych parafrázoval naše oblíbené rčení do tvaru "Američan objevil Ameriku".

Ovšem stanovit si kvóty na počty vzdělaných lidí (tedy skutečně vzdělaných) je velmi úsměvné - snad všechno jsme v minulých debatách řekli. Snad to nastíním následujícím (z praktického hlediska absurdním) příkladem:

Potřebujeme, aby třetina populace ovládala obecnou teorii relativity a byla schopná řešit její úlohy. Takže dejme hlavy dohromady, jak tohoto cíle dosáhnout ...
06. 02. 2011 | 19:08

kverulant112011 napsal(a):

pane Šteffl,

a ještě bych si dovolil upozornit Vás, že v odst. 3 a v odst. 4 Vašeho originálního minipříspěvku máte v každém po jedné pravopisné chybě... přijdete na ně? :-)
06. 02. 2011 | 19:14

Targus napsal(a):

To ondrejsteffl:

Maličká ilustrace k Vašemu zamyšlení. Okrskové porovnání vědomostí žáků základních škol jednoznačně, nebojím se říci na celé čáře, vyhrála škola, kde se ještě stále vyučuje klasickým způsobem, tedy alespoň co se týče rozdělení předmětů.
Děti si tam kupř. nepletou Ohio s Oregonem. Naproti tomu škola, která měla nejlepší průměr známek, skončila na posledním místě, a to i přesto, že se do tohoto průměru nepočítaly třídy speciální, postaru zvláštní škola.

Při svém ponoukání zcela ignorujete potřeby trhu práce. Pokud je poptávka po slévačích a hornících, asi mi bude celkem k ničemu doktor filozofie nebo magistr přes etnopísně.
Proto je potřeba školit (bezesporu), ovšem ne bezhlavě a za každou cenu.

Citovaní pánové Klaus a Drobil ovšem svým zvyšováním důchodové laťky a ožebračováním nižších a středních vstev společnosti dělají této věci medvědí službu. Kdo by šel dnes dobrovolně na šachtu či do slévárny při vyhlídce, že tam bude muset vydržet o deset a více let déle, než jeho dědové, že ano.
06. 02. 2011 | 19:18

Občan napsal(a):

No...

Napsal jste, autore, "jak uvažují o vzdělání v USA". Projev prezidenta NENÍ o tom, jak uvažují o vzdělání LIDÉ.

1) Hezké čtivé plky někoho, kdo nikdy neřešil, jak zaplatí školné, jak sežene práci po škole a z čeho splatí půjčky na školu
2) Ty plky mu sepsali lidé, kteří nikdy neřešili, jak zaplatí...
3) Vzdělání NENÍ zárukou sehnání práce. Na prvním místě jsou konexe a původ, vzdělání je až daleko za nimi. Všude na světě.
4) Vzdělání dokonce může být a bývá handicapem tam, kde je člověk v situaci, že musí přijmout málo kvalifikovanou práci
5) "Vzdělanostní ekonomika" je nesmysl, který vede jen k devalvaci vzdělání a ktomu, že sice každý druhý pumpař nebo pokladní v hypáči mají Bc. z něčeho, ale stejně se sotva uživí
6) Výše slevy na dani je při výši nákladů na školy v USA směšná
7) Prezidentova vize nemá, při současné politické konstelaci v USA, žádnou šanci na realizaci
8) V tom projevu je jeden naprosto zásadní blábol, který jej zcela diskvalifikuje. Týká se STRUKTURY učitelů.
8) ČR MĚLA do pol. 90. let kvalitní síť profesního vzdělávání pro mládež i dospělé, která byla nenávratně zničena. Každý další experiment školskou krizi jen zhoršuje.

A teď k autorovi:
a) Máte tam, autore, mluvnickou chybu.
b) Nechcete srovnávat, ale sám se několikrát dopouštíte srovnání nesrovnatelného.
c) Jestli se někde NEINSPIROVAT, pak jsou USA 100% na prvním místě.
06. 02. 2011 | 19:21

Sysifos napsal(a):

Taky vidím v projevu spoustu krásných frází a "splněné" americké sny. Projevy na úvod prezidentu Obamovi jdou vždy dobře. Souhlasím s tím, že středoškolské vzdělání pro všechny absolventy základního školství jednoduše musí degradovat úroveň středního vzdělávání. Je to taková rétorika - politika jako kdysi v Sojuzu.
06. 02. 2011 | 19:26

Jana napsal(a):

Pane Šteffl,
co se změní, když dnes natisknu diplomy a rozdám je VŠ-studentům za znalosti, které jsou na úrovni matutanta ze střední??? Podle Vás s tímto diplomem v ruce už bude lépe zaměstnatelný, v rámci světových statistik budeme světovější... Ale co to udělá s morálkou těchto studentů, když budou slyšet neustálý potlesk i za zcela banální odpovědi, když přestanou mít důvod se snažit, protože všichni - bez ohledu na předpoklady, mohou ukončit VŠ. V Číně, v Koreji, Japonsku jsou lidé zvykli makat, nesbírají tituly za účast na studiu jako tomu začíná být u nás. A ještě jedna věc: když chcete žít v tom 21. století, mám obavu, že se díváte špatným směrem. I USA se obávají konkurence z východu. Proto bych se nedívala tam, kde se teď sami točí v kruhu, ale mrkla bych tam, kam pošilhává náš Velký bratr.
06. 02. 2011 | 19:36

Targus napsal(a):

To Jana:

Mám důvodné obavy, že v USA to není ani ten kruh. Tam to je normální zpětný chod, jinak by nevykupovali po světě mozky za ničím nekryté dolárky, že ano.
06. 02. 2011 | 19:44

Milan V napsal(a):

ad Martin a podobní
v roce 1348 neměl universitní vzdělání v Čechách nikdo, pojem technické vzdělání neexistoval
v roce 1848 mělo universitní a technické vzdělání mnohem méně než 1% obyvatelstva
v letech kdy jsem já studoval (absolvent 1967) to bylo asi 10%
nyní je to asi 20-30% ???

Každá generace říkala: jo za mých časů, to byla Univesita, ted jsou to rychlokvašky co nic neumí ...
A přesto se úroven technické vzdělanosti (o kulturnosti už bych pochyboval) zvyšuje stále, a to rychlým tempem.

Obama má pravdu, já si myslím že z US školství se můžeme naučit 3 věci:
-motivace k vzdělávání začíná v rodině a je nejdůležitější
-je potřeba vzdělávat i černochy, hispaniky, ... (u nás třeba cikány, ...), ne jen vytvářet "pseudoelity" (viz práva v Plzni)
-špičkové vzdělání lze dosáhnout především na špičkových universitách. Ty fungují jako nejúspěšnější firmy: nakoupí a podrží si jen ty nejlepší lidi, co jsou na světě k disposici a pořádně je zaplatí.
06. 02. 2011 | 19:56

DB-Kalifornie napsal(a):

rozdil mezi USA a Ceskem vidim skutecne a prave v pristupu ke vzdelani. Ta pani co v 55 letech zacala studovat biotechnolgie by v Cesku byla science - fiction. Ja osobne znam podobny a velice uspesny priklad v Kalifornii. Stejne tak znam absoloventy "city college"-v textu "komunitní vysoké (vyšší) školy", kteri nakonec skoncili ve spickovem postdoctoralarnim vyzkum na jedne z nejlepsich americkych universit.
neni to o rozdavani diplomu a znalosti terie relativity(ani jedno totiz ke skutecnemu zivotu vetsina lidi nepotrebuje), jde o to, dostat dobry zaklad do 18 let a pak mit moznost treba ve 40 zmenit.
mimochodem pro americany ze strednich vrstev je vzdelani deti jednou z nejvetsich priorit-znam mnoho lidi, kteri radsi bydli v mensim dome, jen aby mohli usetrit detem na lepsi skolu. S podobnym uvazovanim jsem se v Cesku zatim v podobnych vrstvach nesetkal.
dalsi rozdil je v tom, ze se o skolstvi v Americe mnohem vice diskutuje.
06. 02. 2011 | 19:57

bigjirka napsal(a):

Panebože dej, ať se mi z toho nevrátí arytmie. Pane Šteffle, vy jste i se svým Obamou marxisti! Budeme vzdělávat tolik lidí, až se ty sračky promění v kvalitu! Vám snad není třeba složitě vysvětlovat, že lidé pod 50% percentilem jsou podprůměrní, tedy mají IQ<= 100 a takoví nic nevymyslí! ..chjo, fakt sem nemám chodit, zhoršuje mi to zánět nosohltanu a dneska jsem sotva doběhl... Já myslím, že jsme se octli v pekle. No nic, zejtra už mi snad bude dobře a nebudu tu brouzdat, majíc onačejší věci na starosti. Pěkně jste mi rozjel depku, hanba Vám!
06. 02. 2011 | 20:11

Emissary napsal(a):

Jistě, pane Šteffle,

ovšem u nás není Amerika. Vzdělání je dlouhodobým klíčem problému, jenomže klíč se také musí ukovat, zchladit, a pak svázat do kruhu. Na co vlastně máme? Vždyť s kým jsem tady komunikoval, neumí matematiku, fyziku a ani základy programování. Neumí se asertivně chovat, neumí ani historii, neumí mít vlastní pohled a názor, umí nadávat na zisk, aniž by věděl, co to vlastně znamená, natož se chovat samostatně.

Neumí dodržet slib, to jsou jen prázdná slova, klišé, jež je nutné vyslovovat, obhajovat sociální situaci a sociálním smírem. Co vlastně chcete budovat, o co usilujete? Jste snílek snažící se dosáhnout na ideál? Zapomeňte nejmíň 20 let. A možná i potom. :)

A co já tady na diskusi slýchám? jen samé stupidity.
06. 02. 2011 | 20:21

ondrejsteffl napsal(a):

kverulant112011 06. 02. 2011 | 19:00 napsal(a):

Díky za názor, ale přece jen musím uvést věci na pravou míru:

„Pane Šteffl, (…) po 89 jste byl jeden z těch, kteří nasměrovali naše školství tam, kde je teď - tzv. rozrůznění ANO, svobodná volba ANO, soukromé školství ANO, víceletá gymnazia ANO, ALE DNES BYCH TO NEDĚLAL, učiliště nejlépe zrušit O UčILIšTíCH JSEM V TĚCH LETECH NEMLUVIL“

„... výsledky vidíme dneska na mezinárodních testech. Naši školáci stále klesají.“
Já jsem ovšem nikdy školství neřídil. Zodpovědnost za současný stav necítím. Kdo mohl tehdá tušit, že mšmt zvorá, na co šáhne. Bílá kniha a celá kurikulární reforma byl dobrý záměr, ale míra neschopnosti při jeho realizaci byla a stále je nesmírná. Ostatně podobné závěry jako v Bílé knize najdete ve studii MCKinsey dnes: http://ssomckinsey.darbyfilms.com/reports/schools/How-the-Worlds-Most-Improved-School-Systems-Keep-Getting-Better_Download-version_Final.pdf . Tamtéž ovšem najdete, třeba že v úspěšných systémech je ministr na místě v průměru 6 let, u nás je už 12. od roku 93 http://www.msmt.cz/ministerstvo/ministri-skolstvi-od-roku-1848 .

„No a Vy se dneska se Sciem dobře živíte na testech TO ANO :-), státních maturitách TO JEN OKRAJOVĚ A Z DONUCENÍ a vůbec na tom, jak měřit ty mizerné výstupy našich škol JEN POKUD TO ŠKOLY ŽÁDAJÍ a sjednotit je TO ROZHODNĚ NE.“

„Copak máte s tímhle článkem za lubem teď?“
Proč máte dojem, že mám něco za lubem? Nerozumím. Prostě to pokládám za zajímavé a inspirativní. Jo, a taky jsem po roce nečekal, že bude taková nechuť k podnikatelům, že se budete tak krást a závidět a že bude taková podezíravost. Vy jste to čekal?
06. 02. 2011 | 20:22

Targus napsal(a):

To Milan V:

"přesto se úroven technické vzdělanosti (o kulturnosti už bych pochyboval) zvyšuje"
Dovolte, abych se zasmál. Úroveň dnešních Bc. je katastrofální, stěží dosahují úrovně průměrného maturanta před 30 lety.

To DB-Kalifornia:

"znam mnoho lidi, kteri radsi bydli v mensim dome, jen aby mohli usetrit detem na lepsi skolu."

Problém Česka je v tom, že by takoví lidé myslící na vzdělání svých dětí museli bydlet v zemljankách. Bohužel nemáme zde natištěné USD.

To bigjirka:

zdravím Vás. Vystihl jste slušnější formou přísloví - z hovna bič neukroutíš. A když ukroutíš, tak s ním nezapráskáš. A když zapráskáš, tak jen jednou. A já dodávám - a budeš celý od hoven.
06. 02. 2011 | 20:22

Milan V napsal(a):

ad bigjirka
-samozřejmě, musíte vzdělávat každého, to už od Marie Teresie platí v Českých zemích
-IQ bylo vymyšleno pro roztřídění branců v US army, můžete mít IQ 90 a být třeba geniální malíř či hudebník nebo obchodník, existuje ještě mnoho dalších druhů inteligence, ve kterých třeba vy můžete úplně propadnout
06. 02. 2011 | 20:24

Tomáš Feřtek napsal(a):

Je celkem jedno, jestli se vám americké školství líbí nebo nelíbí. To, co je na tom projevu podstatné a v čem se liší od toho, co nám říká pan Dobeš, je že je schopné se dívat do budoucna a snažit se odhadnout, jaké vzdělání budou potřebovat děti za deset dvacet let až budou vstupovat na pracovní trh.
Pan ministr, a jak vidno z některých zdejších diskusních příspěvků, i podstatná část veřejnosti, se ohlíží kamsi zpátky a chce zavést pořádek, což si, nevím proč, vykládá jako nutnost zahnat podstatnou část populace zpátky na učnáky. Tento fakt sám o sobě má jaksi záhadně prospět jak těm školám s maturitou, tak učilištím. Mohl by mi nějaký zastánce téhle teorie vysvětlit JAK? Myslím tu otázku vážně. Problém českých škol přece je v tom, že obecně mají problém s tím učit studenty i něco jiného, než se tam učilo před dvaceti lety. Jak pomůže například čtenářské gramotnosti prosté zvýšení počtu učňů? Budou snad tenhle základ gramotnosti ovládat lépe jen proto, že je nepustíme na na školu s maturitou? Jak to souvisí?
Druhá věc, která mi přijde podivná, je jakýsi nostalgický vzlyk za tím, jak dobré bylo naše školství dřív. Kdy? Před dvaceti lety? Třiceti? Čtyřiceti? Co bylo tak skvělé na vzdělání v době, kdy na učiliště chodilo 60% populačního ročníku? Bylo kvůli tomu automaticky lepší? Během osmdesátých let jsem chodil na učňák (mechanik - elektronik) i na vysokou (pedagogická fakulta UK) a ručím za to, že to vzdělání opravdu nestálo za nic ani tam ani tam.
Mně přijde Obamův projev inspirativní prostě v tom, že chápe, že na budoucnost nejsme připraveni a zavedením starých pořádků to lepší nebude. Pozoruhodné je, v našem kontextu, že vůbec o nějaké budoucnosti uvažuje. Úplně by mi stačilo, kdyby si pan Dobeš vzal inspiraci jen z tohoto prostého faktu.
06. 02. 2011 | 20:24

Milan V napsal(a):

ad Targus

Maturant před 30lety neuměl programovat, ale uměl výborně pracovat s logaritmickými tabulkami. To nynější maturant neumí.
Maturant před 30 lety na technické škole uměl perfektně rýsovat, ale neuměl dělat v grafických programech...

ad DB-Kalifornia
souhlasím s Vámi, ad Targus - to ZATÍM ještě u nás neplatí
06. 02. 2011 | 20:33

Občan napsal(a):

To Tomáš Feřtek:

Vy jste v tom projevu někde našel něco, co by nějak konkrétně pohlíželo do budoucnosti?
Já tedy ne. Protože já stále, ač to čtu už asi popáté, vidím jen a jen líbivý, a však úplně prázdný projev prezidenta země, která MUSÍ nakupovat mozky po celém světě, vlastních nemaje.
Stačí se podívat třeba na jména "amerických" nositelů Nobelových cen :o)))

Hádejte, kdo upeče lepší chleba? Vyučený pekař nebo jaderný fyzik? Postaví zeď kvalitněji vyučený zedník nebo programátor?
Obecná gramotnost se kdysi pěstovala v ČR už od první třídy základní školy. Pak jsme začali experimentovat a dnes jsme na tom skoro stejně bídně jako USA - máme asi 15% populace funkčně negramotné (tedy neschopné porozumět delšímu souvislému textu a interpretovat jej).
06. 02. 2011 | 20:41

Targus napsal(a):

To Milan V:

Maturantovi umějícímu pracovat v grafických programech je jeho umění naprosto k ničemu, pokud neumí nic vymyslet a spočítat, i když to druhé už ani tak ne.
Totéž platilo o maturantovi který zvládal před 30 lety logaritmy a precizně rýsoval.
Stačí Vám to takhle nebo to mám ještě dál rozvádět?
06. 02. 2011 | 20:42

MacX napsal(a):

"Řekla mi, že dnes ve svých 55 letech studuje biotechnologii..." To znamená, že dostuduje někdy před 60 rokem. No, nevím, jak je to v Americe, ale u nás přijít za personalistou, že jsem právě v 60 dostudoval biotechnologii...:-)))

Příliš starý je jedinec na začátek v nějakém oboru u nás už tak v 35-40. Nebo-li předpokládám, že chudáka paní čeká po studiu nepříjemné zklamání. Ale, jak správně zmiňuje občan, vzdělání není hlavním faktorem životního úspěchu, a pokud paní bude mít dobré známé, tak zázrak jest možný.

Vzpomínám si, jak jsem učil angličtinu nezaměstnané 40-50leté dámy, mezi nimi tři inženýrky. Cítil jsem se dost trapně, protože jsem věděl, že jejich snaha (a byla hodně velká!) bude korunována nezaslouženým neúspěchem. Žádná z nich, pokud vím, angličtinu nikdy nevyužila.
06. 02. 2011 | 20:45

DB-Kalifornie napsal(a):

ad Targus

vite, ani v USA nemuzete mit vsechno-takova dobra zakladni skola stoji treba 15000-20000USD rocne, coz je tak 30-40 procent medianu prijmu. je to o prioritach, ne o penezich. V Cesku lidi nouzi netrpi-jde o to, ze lide neuvazuji tak, ze bud usetri 200000 Kc na novou kuchyn a nebo na skolu, naprikllad.
06. 02. 2011 | 20:45

almost glossed™ napsal(a):

"Než začnete kritizovat úroveň amerického školství (že si pletou Slovensko a Slovinsko), odpovězte prosím na otázku, kde je Ohio a Oregon."

Zajímavá chyba v usuzování nebo demagogická otázka. Srovnávat lze pouze na stejné úrovni kategorizace. Tj. Pokud jde o státní celky, nikoliv jejich interní uspořádání, jak naznačuje první příklad, otázka by musela znít takto:
"Než začnete kritizovat úroveň amerického školství (že si pletou Slovensko a Slovinsko), odpovězte prosím na otázku, kde jsou USA a kde je Kanada.".

Stejně tak žádného Američana asi nebudou zajímat spolkové země Německa, ale většina Američanů asi dokáže přibližně odhadnout, kde se nachází stát Německo.
06. 02. 2011 | 20:46

Občan napsal(a):

To Milan V:

Programování i práci v CADu se naučíte v několikatýdenním, programování pak v cca tříměsíčním kursu. Jenže, když třeba vypadne elektrika, tak ten, co umí používat logáro, tabulky a rýsovací prkno, si to hbitě spočítá a namaluje na papír, ze kterého to eventuálně oscannuje, až ta elektrika zase půjde.
Ten, co umí dělat JEN na mašině, je v pr.eli a může jen tupě zírat na toho staromilce...

Obecně vzdělaný člověk, který ovládá i ty "primitivní" techniky, si poradí za každé situace, umí improvizovat. Přílišný specialista je ztracen v okamžiku, kdy nemá k dispozici odpovídající techniku a "pomocný personál". Což je přesně případ USA.
06. 02. 2011 | 20:48

Zdeněk Brom napsal(a):

Ondřej Šteffl:

Jenom pár poznámek:

Dá se to skutečně číst jako vize a tu je třeba mít Jenom si nejsem jist, zda ta vize nevychází z chybných předpokladů.

My jsme ale trochu jinde. Vize každou chvíli jiná, rozvrtaná reforma...

Potřebujeme lidi vzdělané nebo moudré?
06. 02. 2011 | 20:50

Targus napsal(a):

To Tomáš Feřtek:

Myslím, že Vám nick Občan odpověděl docela precizně. Pokud chceme zvýšit úroveň školství, musíme děti nějak motivovat. Rozhodně je nenabudíme tím, že jim řeknem - hele učit se moc neučíš, střední školy se o tebe ještě porvou. Je pravda, že kdo chtěl na střední školu, musel dělat celkem náročné přijímačky a musel mít celkem slušný prospěch, jinak mu opravdu nezbývalo nic, než řemeslo, resp. lopata.
V momentě, kdy je nabídka větší, než poptávka, klesá motivace, soutěživost, to je jasné.
Nikde a nikdo netvrdí, že se mají učit staré překonané věci, mluví se zde o tom, že tzv. reformy totálně rozvrátily celé školství, nic jiného.
06. 02. 2011 | 20:55

DB-Kalifornie napsal(a):

to MaxC

nekdo je stary uz ve 30, ale nekdo ani v 70 letech....ten clovek, ktereho znam skoncil studium asi ve 48 a dnes je velice uspesny-dnes je mu asi kolem 55. je to vyleceny alkoholik a dostal sanci-a vyuzil ji. Jak by asi dopadl v Cesku? Take znam dost emigrantu, kteri museli ve 40 mzacit uplne od zacatku, zcela zmenit obor a casto s mizernou znalosti jazyka.

V Cesku se dava lidem prilis najevo jak jsou stari-je to pritom uplne zbytecne....

JInak v USA kdyz zadate o praci tak se neuvadi ani vek ani rodinny stav-ono to nikoho ani nezajima.
06. 02. 2011 | 20:57

Evžena napsal(a):

Člověk se by se měl učit celý život. Kdo chce, naučí se. Kdo nechce, má to snadnější, ale zase mnohem hůř nachází uplatnění na trhu práce. Vybrat si v 15 letech vzdělávání pro přípravu na povolání a počítat s tím, že to vydrží do důchodu, už prostě nelze. Věda se žene rychlým tempem dopředu. Nové technologie a postupy potřebují lidi, kteří se v nich budou orientovat.
06. 02. 2011 | 20:57

Občan napsal(a):

DB-Kalifornie napsal(a):
"ad Targus
vite, ani v USA nemuzete mit vsechno-takova dobra zakladni skola stoji treba 15000-20000USD rocne, coz je tak 30-40 procent medianu prijmu. je to o prioritach, ne o penezich. V Cesku lidi nouzi netrpi-jde o to, ze lide neuvazuji tak, ze bud usetri 200000 Kc na novou kuchyn a nebo na skolu, naprikllad.
06. 02. 2011 | 20:45"

Promiňte mi ten silný výraz, pane Kaliforňane, ale jste mimoň.
V ČR je 200 000 Kč mediánový ROČNÍ čistý příjem jedince. U cca 20% populace to je dokonce roční příjem DVOU PRACUJÍCÍCH dospělců v rodině!!!!!
Vyjadřujete se tedy k něčemu, o čem zjevně nemáte ani potuchu.

A, mimochodem, v ČR se už platí školné také. VŠ tomu říkají "poplatek za překročení řádné doby studia" a platí je VŠICHNI, kdo studují druhou VŠ, nebo museli z nějakého důvodu opakovat ročník, pokračují v doktorandském programu nebo mají tu drzost, že studují dvě VŠ najednou. Školné se pohybuje kolem 17 000.- Kč/semestr, tedy 34 000.- Kč/rok. Pro rodinu s mediánovým příjmem to je už teď docela tvrdý zásah do rozpočtu, protože to samozřejmě nejsou jediné náklady na studium.
06. 02. 2011 | 20:59

Monika napsal(a):

Občan

Hezké dojmy, teď fakta:

1. USA dosud získaly 326 (!) Nobelových cen, někteří laureáti byli přistěhovalci, nicméně PŘEVÁŽNÁ většina rodilí Američané.

2. Z indexu nejlepších univerzit je z první desítky ŠEST amerických. Proč by pak tato země měla nakupovat mozky, vlastních údajně nemajíc? (Což je, jen pro zajímavost, v tomto případě správný tvar přechodníku, neboť slovo země, jak je vám asi známo, je rodu ženského). Tyto mozky totiž vzhledem k úrovni amerických univerzit a výzkumu přicházejí do Spojených států sami.

Jinak pokud člověk vychází z překroucených faktů, není samozřejmě divu, že jeho názory jsou pak zcela mimo.
06. 02. 2011 | 21:00

veverka napsal(a):

S diplomem rovnou na úřad práce. 'Elity' z VŠ o volná místa nezavadí

http://www.lidovky.cz/s-diplomem-rovnou-na-urad-prace-elity-z-vs-o-volna-mista-nezavadi-pxe-/ln_veda.asp?c=A110206_130803_ln_domov_ape
06. 02. 2011 | 21:02

stejskal napsal(a):

Oregon leží mezi státy Kalifornie a Washington při tichomořském pobřeží. Ohio je jedním z tzv. jezerních států, sousedí s jezerem Erie.

Který z českých vysokoškoláků dokáže na mapě najít Peru či Bolívii?

Irelevantní. Zamítá se.

Libor Stejskal
06. 02. 2011 | 21:03

ondrejsteffl napsal(a):

almost glossed™ napsal(a):
"...Ohio a Oregon. Zajímavá chyba v usuzování nebo demagogická otázka."

Váš čechocentrismus mě pobavil. Pro Američana Evropa to jsou takové Spojené státy evropské, proč by měl vědět, kde je Slovensko. Že Vy nevíte, kde ten Oregon je, zato, kde je Slovensko, víte.
06. 02. 2011 | 21:04

Targus napsal(a):

To DB-Kalifornie:

Máte dozajista pravdu, ale tady jsou lidi, a je jich tak polovina, kteří vydělávají ročně 5.000 USD, víme? A těch nekvalitních škole je tu požehnaně. Přitom zde bylo relativně kvalitní školství. Spíše bych to viděl na organizovaný rozvrat fungujícího systému za účelem jeho džusování. Určitě víte, co takové džusování je.

To almost glossed:

Tomu se říká podpásovka a naprosto nemá cenu na ni reagovat. Pan Šteffl se s Vámi nebude obtěžovat. Máte ale samozřejmě pravdu. Kdyby byl pan Šteffl chlapák, na místě se zde přizná, že neví, kde je Hessensko.
Btw. obávám se, že na dotaz, kdeže se nachází Říše by většina převzdělaných Amíků nebyla schopna vykoktat, že "někde v Evropě".
06. 02. 2011 | 21:07

Targus napsal(a):

To ondrejsteffl:

A Vy víte bez googlu a wikiny, kde ten Oregon je?
Proč pro většinu Čechů není Jižní Amerika Spojenými Státy Jihoamerickými?
Zkuste si najít jiný příklad, pokud chcete udržet úroveň...
06. 02. 2011 | 21:09

ondrejsteffl napsal(a):

To veverka
Nevěřte tolik novinám (jak píše kverulant112011 Mladí novináři jsou negramoti).
Studujte raděj data, tohle je z dat ČSÚ: http://piczasso.com/i/mf6dy.jpg
06. 02. 2011 | 21:11

zk napsal(a):

Občan:
Monika má pravdu, je zbytečné shazovat úroveň amerického školství, mezi jednotlivými školami (od ZŠ po VŠ) jsou obrovské rozdíly. Mnohé jsou o dost lepší než naše, mnohé o dost horší. Strašně záleží na finančních možnostech rodiny: dobré veřejné školy se většinou nacházejí v prestižních čtvrtích, kde je drahé bydlení (v USA obvykle není možné zapsat dítě do školy v jiné části města tak jako v ČR, musí chodit tam, kde bydlí). Soukromé školy jsou drahé - ty elitní stojí i kolem 30 tisíc dolarů ročně. Takže pravdu má i DB-Kalifornie, jeho počty +/- sedí.
Sám Obama, mimochodem, pochází z docela chudých poměrů. Chodil na elitní soukromou střední školu, ale díky stipendiu, a pokud vím, dluhy za studium na Harvardu splácel řadu let.
06. 02. 2011 | 21:12

Targus napsal(a):

To stejskal:

Pozapomněl jste na Nevadu a snad ještě Idaho?
A kPeru jen tolik.
Ujišťuji Vás, že z těch starých jich bude podstatně více, než z těch, co jsou rovesníky absolventů plzeňských práv.
06. 02. 2011 | 21:14

Občan napsal(a):

To Monika:
Móňo, máte tam hrubku jako hrom :o))))
TY mozky přicházejí SAMY. Mozek bez mozku jako hrad bez hradu.

A když se tak dívám na ta jména "američanů", co dostali Nobelovu cenu...

Ale mějte si svou víru v "americký zázrak" :o)
06. 02. 2011 | 21:14

Jana napsal(a):

Bude změnou jména růže vonět jinak? Když přejmenujeme ZŠ na gymnázia a každé dítko dostane po absolvování maturitní vysvědčení, zvýší se přidaná hodnota?
06. 02. 2011 | 21:17

Targus napsal(a):

To Monika:

Když už se kasáte přechodníky, zkuste se zahloubat nad i-y.
K velkonákupu mozků z celého světa existuje dostatečné množství literatury i zde. Poptejte se pana Stejskala, bylo zde o tom několik blogů.
06. 02. 2011 | 21:18

ondrejsteffl napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
"Jenom si nejsem jist, zda ta vize nevychází z chybných předpokladů." V čem myslíš, že jsou chybné?

"My jsme ale trochu jinde. .., rozvrtaná reforma... " No právě. Ale neříkal bych "Vize každou chvíli jiná", u nás byla Vize naposled s Bílou knihou a tu se zatím nepodařilo realizovat, ba co hůř nepodařilo se jí ani vysvětlit. A jak to znám, za chvíli někdo napíše, že to zná, že ta vize spočívala v tom, že si děti mají ve škole hrát a vůbec si dělat, co chtějí. A že to kvůli tomu to vypadá, jak to vypadá.
06. 02. 2011 | 21:20

Evžena napsal(a):

Vzdělání přece není jen o tom, mít papír o absolvování školy, ale i o tom, umět naučené vložit do své práce nebo předat dál. :o)
06. 02. 2011 | 21:22

zk napsal(a):

Tarqus:
Nevím, jestli Vaší argumentaci rozumím - jestli americké univerzity, jak říkáte, přitahují největší talenty z celého světa, není to právě jeden z důvodů jejich vysoké kvality?
06. 02. 2011 | 21:23

Targus napsal(a):

To ondrejsteffl:

"jak to znám, za chvíli někdo napíše, že to zná, že ta vize spočívala v tom, že si děti mají ve škole hrát a vůbec si dělat, co chtějí. A že to kvůli tomu to vypadá, jak to vypadá."

A Vy chcete tvrdit, že to tak není? Děti se prostě neučí, nýbrž se pokoušejí o jakési nesmyslné skupinové práce, zvané projekty, které v nejhoším případě jeden ze skupiny stáhne z netu a ostatní to obšlehnou. Za to dostanou jedničky a vše tím končí.
06. 02. 2011 | 21:25

Targus napsal(a):

To zk:

Bavíme se o nákupu mozků, nikoli o (nezpochybnitelné) kvalitě špičkových univerzit. Nevzpomenu si, který z blogů zde o tom pojednával, možná by věděl pan Stejskal.
Bavíme-li se o kvalitě základního, potažmo středního školství v USA, situace není zdaleka tak růžová. A právě to je problém - nevyužití kapacity značné části - ne-li většinové - obyvatelstva.
06. 02. 2011 | 21:29

zk napsal(a):

Targus:
S nevyužitím potenciálu velké části populace máte pravdu. Většinou jde o populaci černošskou a hispánskou. Nemyslím, že problém spočívá ve špatných vzdělávacích metodách. Je to kombinace nedostatku financí a sociokulturního deficitu rodin studentů. Pan Šteffl uvedl dobrý postřeh - jak by asi vypadalo české školství, kdyby 30% populace tvořili Romové?
06. 02. 2011 | 21:37

Občan napsal(a):

To "ZK":

Obama:
Prarodiče mu zaplatili soukromou elitní akademii Punahou School v Honolulu.
Po absolvování Punahou School si vybral Occidental College v Los Angeles a během studia (1981) přestupuje na Columbia University, kde v roce 1983 získal titul bakaláře při studiu politologie.
Harvard mu platil nějaký Dr. Mansour z Texasu.
06. 02. 2011 | 21:40

stejskal napsal(a):

Máte pravdu, pane Targusi,

Nevadu a Idaho jsem vynechal (i když si myslím, že patří k obecnému vzdělání vědět, kde leží a co se tam zhruba odehrává). Možná je to i tím, že autor zde jako příklad dával Oregona a Ohio, nikoliv Nevadu a Idaho.

To, že starší vědí, kde je Peru, chvályhodné (to myslím vážně).

Uvedu dvě historky z USA, ktreré se mi staly v roce 1995.

Po měsíci jsem na otázku "Where do you come from?" rezignoval na správnou odpověď (většina vůbec netušila, že je nějaká Česká republika a ani je to moc nezajímalo, nás Delawere také moc nezajímá ;-) a začal stereotypně odpovídat "Czechoslovakia" (to někteří věděli, "vo co go").

Pak jsem vlezl jednou do kšeftu na Miami Beach koupit si košili. Při placení zaznělo "Where do you come from?". Už jsem byl poučený: "Czechoslovakia".

"But it ain't exist any longer". o-: Tak moc jako vůl se cítím málokdy ;-)

Postarší Ranger ve Fort Point, SF, zase reagoval na mojí odpověď sérií dat, která obsahovala výrazy jako Jan Masaryk, Edvard Beneš atd. Když jsem se udivěně ptal, jestli se zajímá o středoevropskou historii, blazeovaně odpověděl: "No, we were taught this at school."

Ano, někteří vědí, jiní nevědí nic. A jde o to, aby co nejvíce lidí vědělo hodně. Což se zatím moc nedaří (a jak je to v USA není pro nás v tomto ohledu moc důležité). Kéž by se to tu zlepšilo (o nic jiného nejde).

Libor Stejskal
06. 02. 2011 | 21:58

Občan napsal(a):

zk napsal(a):
"Targus:
S nevyužitím potenciálu velké části populace máte pravdu. Většinou jde o populaci černošskou a hispánskou. Nemyslím, že problém spočívá ve špatných vzdělávacích metodách. Je to kombinace nedostatku financí a sociokulturního deficitu rodin studentů. Pan Šteffl uvedl dobrý postřeh - jak by asi vypadalo české školství, kdyby 30% populace tvořili Romové? 06. 02. 2011 | 21:37"

Aha, a jsme doma...
Amíci jsou blbí, protože polovina z nich jsou "negři" a "mexikánci", kteří jsou blbí a navíc ještě chudí a primitivové. Přiznám se, že jsem něco takového čekal od okamžiku, kdy ZK začala zuby nehty bránit americké školství.
Tak barevní jim to vlastně kazí.

S Cikány by to nevypadalo nijak. Dál by si spokojeně absolvovali své speciální školy a třídy, končili "vzdělání" v páté, šesté třídě ZŠ a pak by byli hrozně překvapení. Na rozdíl od bílých, žlutých a černých dětí do nich investujeme docela slušné obnosy NA ÚKOR ostatních žáků, aniž by to přineslo nějaký efekt.
A, sice jich ZATÍM není 30%, ale nějakých 7% populace už představují.
06. 02. 2011 | 21:59

12345 napsal(a):

Pan Šteffl bohužel dostatečně nerozlišuje 2 pojmy: "střední vzdělání" a "kvalitní střední vzdělání".
Když bude nastavena kvalitní laťka maturity, budu jenom rád, když ji dosáhne ne 40, ale třeba 90% studentů. Ale stav u nás je opačný: Kdosi chce, aby bylo 90% maturantů, tak to uděláme tak, že 90% bude mít maturitní papír.
Myslíte, že v tomto s námi někdo bude soutěžit? Třeba Korejci, Singapurci, Japonci, Číňané...?
06. 02. 2011 | 22:06

kormoran napsal(a):

DB-California , souhlasim.Presne Vam rozumim. Jsem prikladem toho , co jste uvedl a dale to rozvadet nechci.
Rozdil pristupu mezi cechy a americany (vseobecne) vidim v tom , ze cech neslevi ze svych zivotnich standartu , z duvodu pohodlnosti.
Chteji , to nejlepsi a nejlepe prave ted, aniz by pro "to" "neco" obetovali a pokud tomu tak neni, nadavaji na vse okolo a jeste uz i ukazuji prstikem.
Prima financni zainteresovanost(ucastnika) je nutna , nebot ten ci ona , nejlepe pozna prave onu cenu za vzdelani.

Uplatneni a pokusy o socialisticke bezplatne vzdelaveni(pochopitelne hovorim o vyssim vzdelani), vede pouze k manipulaci a ovlivnovani 'intlektualu' rezimem.
06. 02. 2011 | 22:10

zk napsal(a):

Občan:
Obama skutečně využíval stipendií a Harvard si platil sám. Mansour? To je Arab, který nemá s Obamou nic společného. Nesmíte hned věřit každému blábolu americké pravice.
A s těmi menšinami to tak prostě je, bílé školy mají obvykle mnohem menší problémy.
"Amící jsou blbí"... mám na to vůbec reagovat? Je to zkrátka silně stratifikovaná společnost, kde jsou mezi lidmi daleko větší rozdíly než u nás. Pěkně se to projevuje třeba při srovnání politiků - žádný český politik není tak hloupý jako třeba Palinová, na druhé straně žádný není tak inteligentní a kultivovaný jako například právě Obama. Ale opravdu nevím, jestli má smysl přesvědčovat někoho s tak silnými předsudky.
P.S. Nejsem ona, jak jste na to přišel?
06. 02. 2011 | 22:14

jirizlatuska napsal(a):

U potreba zpristupnovat vysokoskolske vzdelani je vcelku jasna vsude. Podpora pristupu ke vzdelani neni potrebna jen v Obamove Americe. Ve ctvrtek vysla v Britanii nova analyticka zprava oxfordskeho think tanku HEPI, ktera pojednava o nabidce a poptavce ve vysokoskolskem studiu (http://www.hepi.ac.uk/455-1907/Higher-Education-Supply-and-Demand-to-2020.html). Ukazuji velmi drasticke efekty omezovani financovani (a nedostatku penez pro financovani studentske podpory ze statniho rozpoctu) a zejmena devastujici zhorseni situace behem poslednich dvou let - u nas se stale pracuje s predstavou, ze tento zpusob pristupu k financovani je vicemene idealni verzi, vhodnou i pro Cesko. O potrebe neomezovat pristup ke vzdelani ovsem expertni zprava nepochybuje.

U nas je bohuzel vic pracovat s predsudky a poverami, nez s vizemi a vyhledem do budoucna. Citat ministra Dobese ukazuje tvari tvar statistikam nezamestnanosti v Cesku snahu vyprodukovat maximalni pocet nezamestnanych a zvysit naroky na socialni vydaje, ktere na ne bude muset stat smerovat (docela mi unika, proc tenhle ministr proste nevrati diplom a nejde se zivit nejakym z tech remesel, ve kterych je notoricky velka dlouhodoba nezamestannost vyucenych). Prezident Klaus si vymysli vlastni nesmysl ("co Cech, to vysokoskolak" je jen jeho predstava - nevim o nikom jinem, kdo by s takovym nesmyslem pracoval), se kterou pote udatne bojuje.

Potiz Ceska je, ze se nase politicke elity boji vzdelaneho obyvatelstva. Redukce vseobecneho vzdelavani (gymnazii) je toho jednim z projevu. Rodice vedi, ze kterych skol budou mit jejich deti mensi sance k dalsimu uplatneni. Politici ovsem potrebuji zachovat skoly, ktere plodi nezamestnane a deti do nich bez ohledu na vcelku spravne povedomi rodicu o vhodne vzdelanostni pruprave nahnat nasilim.

Nebyvalo tomu tak u nas vzdycky. Na prelomu 19. a 20. stoleti se v kazde druhe obci postavily vystavni skoly, rada z dnesnich gymnazii sidli prave v nich. Behem prvni republiky se v dusledku tlaku rodicu transformovaly realky do viceletych gymnazii, do nemecke redukce za protektoratu dokonce tak, ze treba v Brne chodila do osmiletych gymnazii polovina populacniho rocniku.
06. 02. 2011 | 22:16

12345 napsal(a):

To jirizlatuska:
Pane Zlatuško, s poukazováním na redukci všeobecného vzdělání u nás neuspějete.
V Evropě už jsme snad poslední v podílu všeob. vzdělání a naopak první v podílu středního odborného vzdělání a tento rekord se právě chystáme ještě zvýraznit. Musíme k tomu mít zřejmě zvlášť pádné důvody a očekávání. Ostatní země se jistě mýlí...
06. 02. 2011 | 22:23

ondrejsteffl napsal(a):

To Libor Stejskal,
Máte pravdu mě Delawere moc nezajímá, k ničemu ho nepotřebuju (podívám se k to je, až to budu potřebovat - ach jo, zas někdo napíše, že chirurg se při operaci nemůže podívat, kde je žlučník, nebo tak něco). Nesouhlasím s Vámi ale, když píšete: "A jde o to, aby co nejvíce lidí vědělo hodně.", tedy pokud myslíte třeba Delawere a jiné nepotřebné věci. Já bych uvítal, kdyby se ve školách učilo čtenářské gramotnosti a diskusi, pak by se nestávalo, že diskutéři polemizují s něčím, co nikdo neřekl.
06. 02. 2011 | 22:42

almost glossed™ napsal(a):

O.Štefl: To bylo velmi slabé. Zkuste to znovu a zkuste si obhájit, proč se nedržíte na jednotné úrovni kategorizace.

P.S: A ony "Spojené státy evropské", o kterých píšete, už existují jako samostatný stát? Poučte mě... Pokud americký student žije (stejně jako vy) v tomto dojmu, je prostě neinformovaný. Vyřiďte mu prosím, že se mýlí.
06. 02. 2011 | 22:42

gymnazista napsal(a):

jirizlatuska a ondrejsteffl

Nezaměstnanost asbolventů gymnazií je relativně nízká, protože skoro 100% z nich pokračuje na terciárním stupni. Pokud z nějakého důvodu VŠ nedostudují (nejen kvůli lenosti či nenadání, ale např. i pro nemoc), tak už zase nejsou v agendě UP vedeni jako absolventi gymnázií.

Osud gymnazisty na trhu práce, pokud nezafungují rodina a známosti, je tragikomický, přesněji zprvu komický, poté tragický. To se ovšem ve statistikách nedovíte.
06. 02. 2011 | 22:44

kormoran napsal(a):

Stejskal , konejte tak , abyste byli celosvetove znami v pozitivnim slova smyslu.
Budovani respektu,tvrzenim-tim a typicky ceskym , ze je nekdo blbec , jelikoz nevi , kde se nachazi desetimilinova prdel ve stredni evrope.))))To je dukaz , ze trpite vaznymi mindraky.
A proc by to mel kazdy vedet?

Stefl udelal chybu, ze uvedl pro priklad rekognoskace severoamericke staty.
06. 02. 2011 | 22:47

ondrejsteffl napsal(a):

12345 poprvé
Já hlavně rozlišuju vzdělání x titul(ten papír třeba maturita) a vzdělávání x titul. A o titulech už dlouho nikdy nepíšu, protože je to marné.

12345 podruhé
Před námi o jedno procento je Rakousko (20 % všebecného vzdělávání), průměr EU je 46 %.
"Musíme k tomu mít zřejmě zvlášť pádné důvody a očekávání. Ostatní země se jistě mýlí..." Ano, taky bych rád ty důvody znal.
06. 02. 2011 | 22:47

almost glossed™ napsal(a):

"mě Delawere moc nezajímá, k ničemu ho nepotřebuju"

Máme tady další chybu typickou myšlení a úsudku. Nedostatečná schopnost abstrakce + atribuční chyba. Já čistě náhodou vím, kde je Ohio a Oregon, proto to patří k základním vědomostem, i když je to na jiné úrovni kategorizace, než jsou samostatné státní útvary. Nevím však, kde je Delawere, proto to k základním vědomostem nepatří.

+ Vím jen to, co jsem si na vlastní oči mohl ověřit, co jsem někdy k minulosti potřeboval, využil...
06. 02. 2011 | 22:47

ondrejsteffl napsal(a):

to almost glossed™ napsal(a) 06. 02. 2011 | 22:42
"Zkuste to znovu a zkuste si obhájit, proč se nedržíte na jednotné úrovni kategorizace."

Zkuste to přečíst ještě jednou pěkne slovo po slově. To se při výuce čtenářské gramotnosti dělá, a pomáhá to (zkrátil jsem Vám to):

Pro Američana Evropa to jsou takové Spojené státy evropské, proč by měl vědět, kde je Slovensko.

Jesli to nepomůže, zkusím to jinak.
06. 02. 2011 | 22:53

PatientO.T. napsal(a):

2 mnozí:

Píšete vytrvale "Delawere", správně je ovšem Delaware...
Nevím ale, co z toho vyplývá.
:-D
06. 02. 2011 | 22:53

zdenekbrom napsal(a):

Ondřeji, ta vize v Bílé knize vznikala podle mého názoru dost nedbale. takové volné psaní na dané téma. Žádná hluboká debata jí nepředcházela. A je to na ní znát.
06. 02. 2011 | 22:56

Občan napsal(a):

Pane Zlatuško,

a k čemu nám budou statisíce gymnazistů a vysokoškolsky vzdělaných lidí, když pro ně NENÍ práce?????

Budou péci chleba, pracovat jako zedníci, instalatéři, obsluha strojů ve fabrikách, na montážních linkách nebo dokonce v zemědělství? Nebo se snad budeme všichni živit tím, že si budeme navzájem prodávat neexistující peníze a po večerech z dlouhé chvíle (pokud nám půjde elektrika) programovat?
Ekonomika, pokud má fungovat, potřebuje především ODBORNĚ vzdělané lidi počínaje masou vyučených, SŠ, přes určitý počet VOŠ a Bc. a konče malou skupinou specialistů s úplným VŠ vzděláním.

Už dnes najdete běžně u lopaty nebo někde na kase nádeníky s VŠ, kteří nemohou najít uplatnění. A jsou za takovou práci rádi. Pravda, často to jsou různí "žurnalisté", "manageři", ale také lidé skutečně vzdělaní, jako třeba filologové, umělci, sociologové a další zoufalci. Znám kupříkladu jednu kantýnu, kde sedí na kase dvojnásobná PhDr. (filologie a pedagogika).

K čemu tedy budou další takoví nešťastníci? A ČÍM se budou živit?
06. 02. 2011 | 22:56

ondrejsteffl napsal(a):

almost glossed™ napsal(a), 06. 02. 2011 | 22:47

Proč myslíte, že vím, kde je Ohio a Oregon? Jedině pan Stejskal se v diskusi zcela věrohodně zmiňoval. Pevně ale doufám, že to uvedl špatně a že si toho nikdo nevšiml.
06. 02. 2011 | 22:57

Občan napsal(a):

Pane Šteffle,
ta demagogie se vyučuje ve Vašem Erudisu, nebo to máte vrozené?
Nebo máte nějaký problém s rozeznáváním samostatných státních útvarů a částí těchto útvarů?
06. 02. 2011 | 23:01

zk napsal(a):

Je hloupé dělat si z Američanů legraci, že neznají zeměpis. Češi zase neumějí napsat souvislý text a promluvit na veřejnosti, protože české školy, narozdíl od amerických, nepříkládají velký význam slohovkám a veřejným ústním prezentacím. Ale hlavně že každý páťák vyjmenuje 4 pravostranné a 5 levostranných přítoků Labe.
06. 02. 2011 | 23:05

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Občan napsal: "A když se tak dívám na ta jména "američanů", co dostali Nobelovu cenu..."
Občane, pokud chcete poučovat ostatní o gramatice, co kdybyste začal u sebe?

Jste opravdu ukázkový Brouk Pytlík. Specialista na Blízký východ, světové i domácí dění. A teď i gramatiku. Když se probíraly národnosti, tak jste asi chyběl, co?
06. 02. 2011 | 23:06

almost glossed™ napsal(a):

O.Štefl: Řekl bych, že víte, co jsem tím chtěl sdělit. Hra na schovávanou mě nebaví. Jen je mi záhadou, co je při takové argumentaci důvodem toho vašeho povýšeného tónu.
06. 02. 2011 | 23:07

arnazach napsal(a):

No teda! (povzdech k diskusi)
06. 02. 2011 | 23:14

ondrejsteffl napsal(a):

Občan napsal(a):
„a k čemu nám budou statisíce gymnazistů a vysokoškolsky vzdělaných lidí, když pro ně NENÍ práce?????“

Nevím jestli práce NENÍ, ale možná bude. Práce se totiž stěhuje za vzdělanými lidmi, když je potřebuje. Proto sem v 90. letech přišel VW. Doba se ale mění. Nedávno přišla třeba centrála DHL, tam se ale vyučený nejspíš nechytí, všichni tam sedí u počítačů a mluví anglicky.

Že naopak práce NEBUDE pro většinu soustružníků a frézařů a obsluhy strojů, je naopak téměř jisté. Buď je nahradí roboty a nebo, když to bude levnější, se takové výroby odstěhují dál na východ. K čemu nám tedy BUDOU ti vyučení? Ti, co letos maturují ve Světlé nad Sázavou na skláře, by vám nejpíš vysvětlili, že je třeba přece jen hledět víc do BUDOUCNOSTI.

„Už dnes najdete běžně u lopaty nebo někde na kase nádeníky s VŠ, kteří nemohou najít uplatnění.“

Ano s tím je třeba dočasně počítat. Pokud budou mít vzdělání (a ne jen titul), jejich šance se uplatnit je jistě větší, než vyučených.

Nejvíc ale nechápu: PROČ VÁM TO VADÍ? Mít vzdělání, i když ho neuplatním, je totiž zcela evidentně lepší, než ho nemít. Pro toho člověka i pro celou společnost.
06. 02. 2011 | 23:14

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane Šteffle,

výchova k použití vlastního rozumu ke kritickému myšlení je i dle mého naprostý základ.

Ta lokace Oregonu a Ohia byly spíše takovou drobnou provokací (resp. exhibicí, včetně toho, že jsem udělal chybu v názvu Delaware a prokázal, že vytahující se blb je nakonec vždy jen blbem ;-)

Nicméně šlo mi o to podpořit tezi, že "oni" nemlich nevědí stejně jako "my". A vica versa.

A naznačit, že nějaký vědomostní základ není až tak úplně od věci (i když není dokonalý v žádném oboru. Ale aspoň aby člověk věděl, co chce v databázích hledat -)

Ale jinak si myslím, že tyto záležitosti nevidíme až rozdílně ;-)

Libor Stejskal
06. 02. 2011 | 23:21

ondrejsteffl napsal(a):

zdenekbrom napsal(a):
"Ondřeji, ta vize v Bílé knize vznikala podle mého názoru dost nedbale. takové volné psaní na dané téma. Žádná hluboká debata jí nepředcházela. A je to na ní znát."

Jsi mladý :-), tak to neznáš, ale pracovalo na tom od roku 1998 mnoho lidí, myslím, že nikdo lepší v té době nebyl. I veřejná diskuse byla zatím nejobsáhlejší, co kdy byla. BK předcházela výborná studie České vzdělání a Evropa. Bohužel výsledek je až příliš "vize" a málo o realizaci. Nějak se předpokládalo, že to někdo rozpracuje, což se už za Buzkové nestalo. Taky pořád nemáme Národní program vzdělávání, který je v zákoně a měl předcházet RVP.
06. 02. 2011 | 23:22

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Pro Ondrej Steffl:
Pardon, že vstupuji do debaty, ale Občanovi vadí vlastně všechno. Na jedné diskusi soustavně kritizuje Izrael (dle vlastních slov DENNĚ analyzuje izraelský tisk) a souběžně na druhé USA. K tomu stihne hořekovat nad domácí situací, školstvím a nad tím, že chytá špatně televizní signál. Také radí Egypťanům, jak vést revoluci.
Záběr jeho litanií je až neuvěřitelný :-)
A tomu všemu rozumí. Nebo si to aspoň myslí. :-)

P. S.
Hezký a podnětný blog.
06. 02. 2011 | 23:26

Chlupaty knedlik napsal(a):

Hezky se to cte a naivniho volice to dojme. V realnem svete je ale dost nepravdepodobne, ze maturitni titul kazdemu Hispanci ci negrovi zaruci USA prosperitu. Mnohem efektivnejsi je podpora elit, nez plosne zvyseni nakladu, ci slizeni naroku, aby se dostalo volebnim slibum. At si rika kdo chce co chce, 90 % vysledku vznikne diky 10 % populace. A tech 10 % je nutno podporovat.
06. 02. 2011 | 23:28

Karel Mueller napsal(a):

chlupatý knedlík:

To je klasické Pareto, lze udělat pro celou populaci.
06. 02. 2011 | 23:45

Jana napsal(a):

Šteffl: Mít vzdělání, i když ho neuplatním, je totiž zcela evidentně lepší, než ho nemít. Pro toho člověka i pro celou společnost...
Ono se to hezky říká, když je to o někom jiném, viďte? Už jste někdy hovořil s prodavačkou ověnčenou tituly? Ptal jste se jí, jak se cítí a že je určitě ráda, že to vzdělání má? A když k tomu končila s červeným diplomem, joj, to se jí to teprve směje do světa... Možná jste matematik, ale o člověku nevíte s prominutím vůbec nic. Také by mě zajímalo, kolik let jste učil při plném úvazku a na jakých typech škol (kromě toho, že jste založil PORG). Proč se nevěnujete sociologii či matematice, když je to Vaše parketa a stále vymýšlíte něco ve školství? A ještě jedna otázka - jak jste na tom s pedagogickým vzděláním - na titul se neptám.
07. 02. 2011 | 00:11

Pavla napsal(a):

Pane Zlatuško, pokud si dobře vzpomínám, tak Klaus vždycky říkal, že není přece nutné, abychom byli státem vysokoškoláků, protože pro ně nebude práce. Pak to totiž dopadá tak, jak popsal OBČAN. A pokud o toto budeme mermomocí usilovat, zákonitě se musí střední a vysoké školství degradovat, protože každý nemá buňky na studium. Úřady práce jsou plné volných míst pro řemeslníky. Proč tedy nepodporovat učňovské obory 3leté i 5leté. Bohudík už začínají učiliště lákat žáky nabídkou měsíčního příspěvku a také prospěchovým stipendiem, dále příslibem bezplatného stravování a také zajištěním smlouvy na práci po skončení učení. Hned by nám ubylo nezaměstnaných. Přece každý nemůže být manažerem, učitelem či lékařem. Jenže dneska se mnohým nechce pracovat rukama a stát zatím toto pořád nějak svým konáním přiživuje.
Že je naše školství tam kde je, se nemůžeme divit, když je každou chvíli nový ministr a jak známo, nové koště dobře mete, tak vymýšlí všelijaké nesmysly, aby vzápětí byly zamítnuty. Nebo se alespoň o nich draze a dlouze diskutovalo /viz státní maturity/
Osobně bych hodně snížila počet středních i vysokých škol, zpřísnila přijímací zkoušky a ušetřené peníze přidala na zkvalitnění těch zbývajících.
07. 02. 2011 | 00:44

12345 napsal(a):

to "gymnazista":
Píšete, že osud gymnazisty na trhu práce je tragikomický. Můžete uvést čísla? A v které agendě ÚP jsou vedeni nedostudovaní vysokoškoláci původem z gymnázií?

To Občan:
Nebudu Vás obtěžovat zdůvodňováním výhod všeobecného vzdělání a širokého základu pro uplatnitelnost v praxi. Asi by to bylo marné. Je podotknu, že jsme první v Evropě v podílu absolventů středních odborných škol. Už není ani koho předehnat. Víte o tom?
07. 02. 2011 | 00:46

Pavla napsal(a):

Jana: Samozřejmě je dobré mít vzdělání. Vše rozšiřuje obzor člověka. Ale nemůžeme přece chtít na střední školu žáka, který na základce propadal a vyleze ji se čtverkama. Jak potom k tomu přijdou ostatní, kteří vyšli s vyznamenáním? Je pak možné, aby takový špatný student vůbec zvládl maturitu? A jestli ano, tak pak ta škola za nic nestojí.
07. 02. 2011 | 00:51

kormoran napsal(a):

Jana ,
Stefl urcite obejde vsechny prodavacky , zkontroluje, ktera ma cerveny diplom a okamzite ji zabezpeci praci))))))

Vy se smejete americanum a ted se zase smejeme my))))))

Jana primomnela jste mi casy , kdy predali komousi (naoko) moc v 89' a Vaclav Havel chodil tehda mezi 'obycejne' obcany a nejaka babka si mu stezovala , ze instalateri mu zavedli spatne trubky a jestli by to mohl napravit.)))))
To je ten Vas pribeh Jano - soudruzko)))))
07. 02. 2011 | 00:56

Pavla napsal(a):

12345: Ani se nedivím, že jsme první v Evropě v podílu absolventů SOŠ, když je u nás spousta soukromých, které úspěšně zvládne kdejaký pitomec. Ve svém okolí mám příkladů dost. Stačí mít peníze.
07. 02. 2011 | 00:57

ondrejsteffl napsal(a):

Jana 07. 02. 2011 | 00:11 napsal(a):
Zajímavé podněty :-)

„Už jste někdy hovořil s prodavačkou ověnčenou tituly? Ptal jste se jí, jak se cítí a že je určitě ráda, že to vzdělání má?“

To jistě prožívá každý jinak, psycholog nejsem, obraťte se na ministra ;-). Problém může být v tom, že to je něco, co nečekala. Ano vzdělání bývala jistota a už není. Ale nerozumím, jaké je alternativa. Byla by ta dáma na tom líp, kdyby šla k pokladně hned po ZŠ? Ano, je to jistě nepříjemné, ale se vzděláním má šanci to změnit, bez něj tam bude do smrti, nebo spíš než se pokladny plně zautomatizují, pak bude nezaměstnaná. Když bude u vás ve městě pár set takových, řekne si třeba nějaká velká firma: Vida, tolik vzdělaných a „levných“ lidí, sem přesuneme… já nevím … obchodní centrum pro Evropu. Třeba. Třeba ne, ale stát se to může. Když budou všichni nevzdělaní, tak se to stát prostě nemůže. Na trhu práce je vzdělání prostě větší šance, ne jistota. 20 % těch, kteří u nás podle PISA vlastně neumějí číst, to je naopak jistota. Nezaměstnanosti. A podpory z našich daní.

Na tomto blogu diskutujeme o školství a vzdělávání, ne o jednotlivých lidech. Pokud takto spatra napíšete „o člověku nevíte s prominutím vůbec nic“, je to s prominutím urážlivé. Ale na to jsem zvyklý. Je mi to ale divné, když jste učitelka. Takto se chováte ke svým žákům? Pokud ano, je to asi chyba.

Učil jsem v plném úvazku v 80. letech, asi 15x ale vždy jen na pár týdnů na spoustě středních škol v Praze, většinou gymnáziích, a pak rok na gymnáziu v Chebu.

„Proč se nevěnujete sociologii či matematice, když je to Vaše parketa a stále vymýšlíte něco ve školství?“ Jak se říká v Cimrmanovi a jak říká Vítek o Sazce: Mě to baví. :-). Já ovšem ani trochu nesdílím Vaše přesvědčení, že když jsem něco vystudoval, že to nutně musí být moje parketa.

„Jak jste na tom s pedagogickým vzděláním - na titul se neptám.“ Tady vůbec nechápu, na co se ptáte, snad ne na nějaký kurz didaktiky či pedagogické psychologie či dějin Komenského na české pedagogické fakultě? Ne, to nemám za sebou. A nemám dojem, že by mi to chybělo.
07. 02. 2011 | 00:58

ondrejsteffl napsal(a):

Pavla napsal(a):
"Úřady práce jsou plné volných míst pro řemeslníky. Proč tedy nepodporovat učňovské obory 3leté i 5leté. Bohudík už začínají učiliště lákat žáky..."

Všechny, ale naprosto všechny statistiky nezaměstnanosti ukazují, že největší nezaměstnanost mají vyučenci. Trvale. V krizi se rozdíl ještě zvětšil. Tohle je z dat ČSÚ: http://piczasso.com/i/mf6dy.jpg

Více učňů, cesta k vyšší nezaměstnanosti.
07. 02. 2011 | 01:03

Zdeněk Brom napsal(a):

Ondřeji, to je přesně ta podstata problému. Cituji:"Nějak se předpokládalo, že to někdo rozpracuje,..." Zájmena na místo konkrétních jmen. U nás v městečku je nyní nová radnice. Vrhla se na tvorbu strategického plánu, ale ve stejném duchu. Vzdušné zámky, ale chybí co, kdo, kdy a kde.
Národní program vzdělávání nám chybí. To ano. Mám obavu že především proto, že tady by museli být autoři již konkrétní a výsledky návrhů řešení kontrolovatelné.
07. 02. 2011 | 07:17

hami napsal(a):

Myslím,že připomenutí Obamova školského projektu má návaznost na naše dějiny.
Ať na to chceme zapomenout,přece jen faktem zůstává ,že v období trvajícím 300 let-doby temna -1621-1918 Češi byli negry Evropy.
V roce Mnichova 1938 se měli začínat stát Romy
Tedy poslední věty autora-rasové menšiny.
Připomeňme,že první výraznou reakcí na národnostní útlak intelektuální byl slovenský vědec,panslavista Pavel Josef Šafařík,působící začátkem 19.století.
Jeho panslavistická,etnicko-vědecká práce,pokračovala politicky v období 1.sv.války Dr.K.Kramářem, který představoval slovanský monarchismus a Kl.Gottwaldem-komunistický panslavismus u příležitosti vzniku východního bloku,po 2.sv.válce,dnes již zaniklého opět.
Zdá se být téměř zázrak,jak široce mohl rozvinout ve své době panslavismus na Slovensku P.J. Šafařík,když do té doby i potom okolo něj celá staletí se opakovaly nájezdy Germánů ze Západu na Východ,tlačící Poláky až k boji o Rusko a Rusy k boji o Sibiř,kdy Prusko vlastnilo Polské Sudety a Rakousko Čechy,Uhry Slovensko?
Vysvětlení je právě v politice uherských magnátů,kteří usilovali o nezávislost Maďarů ,kterou po roce 1848 a velkých povstáních nakonec pro sebe dosáhli.Potom Slovákům vzrostl maďarizační útlak.K Šafaříkově době patří i rakousko-ruské spojenectví proti Turecku,které mohli vítat i Uhři.Rakousko-německo-ruské spojenectví proti Napoleonovi.To fantaskní možnosti objevu osobnosti panslavisty zázračně nahrávalo v té době.Později to opět bylo méně pravděpodobné,protože Germáni u ruského dvora v 18-19.století obsadili významná místa generálů a regentů ruské monarchie s německými carevnami a v druhé polovině 19.století díky tomu i pozice vládnoucích monarchů četných zemí Balkánu po osvobození od Turků.Myslím,že by stálo zato aspoň zlomky vědeckého učení nesmírně širokého a bohatého panslavisty P.J.Šafaříka zahrnout do učebních osnov v rámci dějepisu.Resp.lingvistiky.Aby se z modly tržní ekonomiky a integrující Evropy opět nestal nástroj germanizace a mýcení podřadných ras.
Schůzky s německým papežem ala Klaus tomu národnímu cíli nepomohou:rekatolizace byla nejsilnějším nástrojem národnostního útlaku doby temna a zároveň hybnou silou všech "Drang nach Osten".Jezuité a katolíci vůbec-sláva obrany Vídně před islámskými Turky 1688 a jezuité při uzavření míru mezi ruským carem a čínským císařem v Nankingu o hranici na řece Amur 1689,byli pro Čechy opravdovou pohromou.Dnešní jugoslávci píší na Internetu nezřídka,že jejich genocida po r.1990 byla organizována systematicky z dominikánských a františkánských klášterů na území bývalé jednotné Titovy Jugoslavie.
07. 02. 2011 | 07:22

Pavel napsal(a):

Abyste nemuseli hledat, přidám sem pár čísel.
Realita v učňovském školství je opravdu krutá!!! Skoro 1/3 učňů připravujeme pro Úřad práce!!!

Nezaměstnanost absolventů 2010
Např.
Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie E byly v dubnu 2010 zaznamenány ve skupinách oborů vzdělání:

* 66 Obchod – 42,5 %,
* 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus – 35,8 % a
* 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie – 32,8 %.

Ve skupinách oborů 65 a 36 je přitom připravováno nejvíce absolventů v rámci kategorie E.

Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie E byly v dubnu 2010 zaznamenány ve skupinách oborů vzdělání:

* 32 Kožedělná a obuvnická výroba, zpracování plastů – 12,5 % a
* 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika – 23,7 %.

Nebo:
Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie H byly v dubnu 2010 zaznamenány:

ve skupinách s velkým počtem absolventů:
* 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů – 20,6 %,
* 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus – 19,9 %,
* 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie – 19,6 %,
* 66 Obchod – 19,3 % a
* 29 Potravinářství a potravinářská chemie – 18,5 %.

Nejnižší míra nezaměstnanosti ve skupině oborů H
ve skupinách s velkým počtem absolventů:
* 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika – 14,1 %,
* 69 Osobní a provozní služby – 16,2 % a
* 23 Strojírenství a strojírenská výroba – 16,2 %.

Dost drama, že? Ze 100 vyučených v obchodě, či gastronomii jich je 40 nezaměstnaných, u zedníků je to 30 ze 100!!! A pak, že nejsou!!!

V tomto světle je těch 7% nezaměstnaných absolventů VŠ v dubnu 2010 selanka.

Čím vyšší vzdělání, tím snazší uplatnitelnost na trhu práce. To platí stále a nic s tím nenaděláte, ať mudrujete, jak mudrujete.

Jinak čtení o vysokoškolské nezaměstnanosti je také dost zajímavé. Např.
Poměrně vysokou míru nezaměstnanosti překvapivě vykazují technické obory (a to prý nejsou a je potřeba je podporovat), mírně pod průměrem je míra nezaměstnanosti absolventů skupiny Pedagogika, učitelství a sociální péče.

Pavel

Zdroj: http://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?KodStranky=5.1.05#H
07. 02. 2011 | 07:34

gymnazista napsal(a):

ondrej steffl

Já vám povím, co je snad zdrojem takového mentálního bloku proti rozšiřování vysokého vzdělání i na ty, kdo by na něj v minulosti neměli.

Všichni víme, že vzdělání je šancí na lepší uplatnění, a obvykle také na postup v hierarchii, až po vedoucí pozice.

Dokud měli vysoké vzdělání jen příslušníci elity, tak se také ve vysokých funkcích častěji vyskytovali oni (pokud zrovna nepanovala móda dělnických ředitelů). To dnes neplatí, a tak elita ducha je obvykle řízena elitou sebeprezentace a sebeprosazení. Nemúžete se divit, že se to těm prvním nelíbí.

V současnosti se prakticky do VŠECH pracovních míst na pracovním trhu dělají výběrová řízení, ve kterých máte svých 15 minut na to, abyste zaujali, a - další! V situaci, kdy mají vysoké vzdělání skoro všichni, hraje vzdělání už jen tu roli, že jste vůbec připuštěni k pohovoru, a ani to často ne. U výběrové komise pak už vůbec není podstatné, zda a jak jste absolvovali, jestli jste byl student spíše průměrný nebo špičkový, je třeba zaujmout teď a tady.

Důsledný intelektuál málokdy býval mistrem okamžitého efektu a rychlého lidského kontaktu, Ale právě to je nutné pro vydělení se z masy, která defiluje před otrávenou výběrovou komisí.

A tak se snadno může stát, že nejlepší studentka ročníku skončí u kasy v kantýně banky a její průměrná spolužačka v téže bance stoupá po žebříku kariéry. To ovšem těžko nelze nevnímat jako újmu, která té první z nich může její pracovní kariéru zdestruoval zcela. Na každém dalším pohovoru už bude méně a méně sebevědomá a optimistická, navíc s kantýnou v životopise... - další!
07. 02. 2011 | 07:51

Targus napsal(a):

To ondrejstefl a pavel:

Vás nenapadlo, že nezaměstnanost v profesích, které produkují učební obory, potažmo VŠ technického směru souvisí s tím, co se dotyčný naučil a nikoli s počtem absloventů?
Jako potenciální zaměstnavatel vždy raději sáhnu po člověku s praxí a s nějakým posudkem z minulého zaměstnání, než bych sáhl po absolventu s nulovou praxí a nulovými znalostmi problematiky.
To je zásadní problém, nikoli počet absolventů.
Naproti tomu práce ve školství a v sociálních službách se shání daleko lépe (relativně), protože tam zaměstnavatel zatím není tlačen k plusovému výsledku svého podnikání.
Proto také naše školství vypadá jak vypadá. Přehršle neumětelů hledajících zoufale práci mimo svůj původní obor. Kdyby byly školy a učňáky tvrdě tlačeny ke kvalitě, byly by počty nezaměstnaných naprosto stejné, ne-li horší.
07. 02. 2011 | 07:58

Učitel napsal(a):

Je napsáno:
"my chceme připravit 100 000 nových učitelů v oblasti vědy, technologií, inženýrství a matematiky."

Hurá, můžreme poděkovat a jít.
07. 02. 2011 | 07:59

Targus napsal(a):

To ondrejsteffl:

„Už jste někdy hovořil s prodavačkou ověnčenou tituly? Ptal jste se jí, jak se cítí a že je určitě ráda, že to vzdělání má?“

Prodavačku ověnčenou tituly jsem bohudíky zatím nepotkal, zkrachovalých vysokoškolaček, které se upíchly "nějak" ve školství, znám v počtu desítek.
Rovněž znám maturantky, vykonávající práci uklízeček, doplňovaček regálů, pokladních, řidiček taxíků, autobusů, prodavaček na tržnicích, atd.

Značně tristní čtení, že ano...
07. 02. 2011 | 08:06

Pavel napsal(a):

To Targus:
A Vás nenapadlo, že když budete takhle postupovat, nebudete za chvíli mít z čeho brát a pak to přijde!? Budete muset zaměstnat ty absolventy bez praxe, kteří budou navíc už 10 let na úřadě práce. Nebo vezmete ty nové, co mají alespoň hned po škole a ty statisíce starých necháte na úřadě práce do smrti?

Do budoucna se bude práce pro málo kvalifikované lidi shánět čím dál hůře. Na všechno budou potřeba mnohem vyšší znalosti nebo to budou dělat stroje. Pak to bude super problém, co s těmi bez vzdělání (ano hovořím o vzdělání, ne o titulu).
Pavel
07. 02. 2011 | 08:36

Občan napsal(a):

To Targus (07. 02. 2011 | 07:58):

Jako potenciálního zaměstnavatele Vás sice chápu, ale...
KAŽDÝ někdy něco absolvoval a byl začátečníkem.
KDE a JAK tedy mají ti absolventi sehnat praxi? Státní podniky a velká družstva, které dříve učily studenty SŠ a OŠ a poskytovaly jim praxi, již neexistují a soukromníci praktikanty ani začátečníky nepřijímají.
Ocitli jsme se tak v bludném kruhu, kdy sice ze škol (ZATÍM) vycházejí i mladí lidé odpovídajícím způsobem kvalifikovaní, ale končí na ÚP, protože je nikdo nezaměstná, prootže nemají praxi. Paxi nemohou získat, protože je nikdo nezaměstná. takže, v lepším případě, přijmou jakoukoli nádeničinu, v horším případě končí na socdávkách nebo jako kriminálníci.
A nelžete si do kapsy, prosím. Vy paušálně tvrdíte, že VŠICHNI vyučenci a SŠ jsou špatní a jejich vzdělání je špatné a přitom jedním dechem dodáváte, že je nezaměstnáváte, protože preferujete lidi s praxí. Tak odkud tedy o absolventech VÍTE, že jsou špatní???
07. 02. 2011 | 08:49

gymnazista napsal(a):

Občane

Onen bludný kruh, o kterém píšete, v této zemi trvá už nějakých dvacet let, s příslušnými následky na pracovní kariéry, a posléze i na životní osudy postižených. Můj synovec se vyučil instalatérem (prosím, všimněte si, že instalatérů je na trhu málo a shánějí se těžko). Samozřejmě, po vyučení uměl jen základy řemesla. Bohužel ho žádná firma na výcvik nepřijala. Pracoval pak pár let mezi opilci a ztroskotanci ve skladu železného šrotu. Začal taky pít. Už dva roky je v hlíně.
07. 02. 2011 | 09:02

scientist napsal(a):

buď naši politici ztratili vizi, že Česko může být víc než jen přívěškem světové ekonomiky, žádné Finsko, Nizozemí, Dánsko, Švédsko se tu konat nebude. Ať to řerknou narovinu a nestraší chybějícíma instalatérama.

Nebo ti zmetci jdou na ruku zájmům provozovatelů místních montoven, které stejně vyrábějí pro světový trh.

chybí mi seriozní analýza české ekonomiky - podle ní se dá odhadnout, kolik je + - zapotřebí lidí z učebních oborů. Produkovat zaměstnance do dočasných montoven nadnárodních společností je sebevražda. Nemám zatím dojem, že by se hospodářství hroutilo nedostatkem řemeslníků. A další faktor: ač se to někomu nelíbí, už 15 let je poptávka po vohnoutech řešena imigrací (dominuje UA, PL, BUL, cca 150-200 tis. lidí, když započítáme i ty načerno).

Potřebujeme schopné projektanty, ne tisíce obráběčů.
07. 02. 2011 | 09:37

Občan napsal(a):

To Pavel:

Celkem objektivní čtení, až na ty absolventy VŠ.
Situace se totiž výrazně zdramatizovala v září 2010, kdy zůstalo bez práce cca 33 000 čerstvých abolventů OŠ, SŠ a VŠ.
Možná by nebylo na škodu, kdyby si ten web zaktualizoval data, protože situace se stále stejně špatná (ti absíci práci ještě v prosinci stále neměli).

Statistika dále nezohledňuje, kolik z VŠ nenašlo práci v oboru a museli přijmout práci MIMO svou kvalifikaci (přitom to je velmi důležitý údaj pro mapování účelnosti a efektivitě VŠ vzdělávání v ČR). Moc důvodů k optimismu tedy není.
07. 02. 2011 | 09:41

Občan napsal(a):

gymnazista napsal(a):
"Občane
Onen bludný kruh, o kterém píšete, v této zemi trvá už nějakých dvacet let, s příslušnými následky na pracovní kariéry, a posléze i na životní osudy postižených. Můj synovec se vyučil instalatérem (prosím, všimněte si, že instalatérů je na trhu málo a shánějí se těžko). Samozřejmě, po vyučení uměl jen základy řemesla. Bohužel ho žádná firma na výcvik nepřijala. Pracoval pak pár let mezi opilci a ztroskotanci ve skladu železného šrotu. Začal taky pít. Už dva roky je v hlíně.
07. 02. 2011 | 09:02"

Já tu situaci znám a vím, jak je naléhavá, proto o ní píši; protože mnozí z nás jsou hluboce přesvědčeni, že stačí umět matematiku a programování a svět nám bude ležet u nohou. Ostatně to předvedli i zde.
To s Vaším synovcem je velmi smutné a zcela chápu hořkost, již asi doteď cítíte. Přijměte, prosím, mou soustrast.
07. 02. 2011 | 09:46

scientist napsal(a):

a ještě jedna poznámka: tady se furt mluví o tom, že VŠ budou dělat práce nedopovídající z dnešního pohledu jejich kvalifikaci. No a co?! Před 100 lety měla většina lidí základku, po válce jejich pozice zastávali lidé z učebních oborů či středních škol. Svět se mění, musí se s tím vyrovnat mládež, proč se toho bojí jejich rodiče? Protože se bojí, že tyhle vzdělanější děti sníží jejich konkurenceschopnost?
Proč by nemohl VŠ vzdělaný člověk prodávat, co já vím, televize? Škola není a nesmí být jenom přípravka na pracovní trh. Stejně se nelze připravit na něco, co se čím dál dynmičtěji mění.
07. 02. 2011 | 09:48

Občan napsal(a):

ondrejsteffl napsal(a):
"Pavla napsal(a):
"Úřady práce jsou plné volných míst pro řemeslníky. Proč tedy nepodporovat učňovské obory 3leté i 5leté. Bohudík už začínají učiliště lákat žáky..."

Všechny, ale naprosto všechny statistiky nezaměstnanosti ukazují, že největší nezaměstnanost mají vyučenci. Trvale. V krizi se rozdíl ještě zvětšil. Tohle je z dat ČSÚ: http://piczasso.com/i/mf6dy.jpg

Více učňů, cesta k vyšší nezaměstnanosti. 07. 02. 2011 | 01:03"

Ale to vyloženě lžete, pane Šteffle. To se také učí v té Vaší soukromé škole?

Vyučenci jsou nezaměstnaní proto, že NEMAJÍ PRAXI. Praxi nemají proto, že ji nemají KDE získat. Nemají ji kde získat, protože je NIKDO NEZAMĚSTNÁ, protože NEMAJÍ PRAXI. Kapišto?
A řemeslníků je málo proto, že vyučenci nemají práci, protože nemají kde získat praxi, protože je nikdo nezaměstná. A nikdo je nezaměstná proto, že nemají praxi, kterou ovšem nemají kde získat, protože je nikdo nezaměstná. KAPIŠTO?????
07. 02. 2011 | 09:54

Pavel napsal(a):

Pro Občana:
Občane, dubnové statistiky se používají proto, že mají úplně jinou vypovídací hodnotu. Dnes je totiž běžnou praxí si po škole dáchnout na náklady státu. Těch, kteří si prodlužují prázdniny tím, že se nechají zaevidovat na ÚP je spousta.
Pavel
07. 02. 2011 | 09:56

Pavel napsal(a):

Pro Občana:
"Vyučenci jsou nezaměstnaní proto, že NEMAJÍ PRAXI. Praxi nemají proto, že ji nemají KDE získat. Nemají ji kde získat, protože je NIKDO NEZAMĚSTNÁ, protože NEMAJÍ PRAXI. Kapišto?
A řemeslníků je málo proto, že vyučenci nemají práci, protože nemají kde získat praxi, protože je nikdo nezaměstná. A nikdo je nezaměstná proto, že nemají praxi, kterou ovšem nemají kde získat, protože je nikdo nezaměstná. KAPIŠTO????? "

NEKAPU!!! To je totiž logická blbost. Kdyby tedy byli zaměstnáni ti bez praxe (absolventi), pak by museli být nezaměstnaní ti s praxí! Na jedno místo dva nenasoukáte.
Pavel
07. 02. 2011 | 10:00

gaia napsal(a):

Tak mne úplně děsí ten název, závod na vrchol.Nedovedu si představit, že by se ve škole mělo začít závodit a podrobit děti tomu konkurenčnímu tlaku již v útlém dětství, kdy jsou to ještě dychtivé, ale křehk=é dětičky.Závodit a podrobovat tlaku malé děti, to by se i Komenský obracel v hrobě. Ten přeci sám říkal, že veškeré spěchání toliko pro hovada DOBRÉ JEST.

A vím, kam půjdou peníze určené pro školství. Ministr Dobeš avizoval spuštění nového portálu, kam budou umisťovány příklady vhodné pro procvičování.V Právu ve středu psali i koliík milionů ročně to bude stát a že vybírají firmu, která to bude zajišťovat.
Hezký zisk pro IT firmu, ale z učitelů blbci, kteří si ani nedokáží vymyslet nebo vyhledat příklůady na procvičení.
07. 02. 2011 | 10:07

Občan napsal(a):

Pavel napsal(a):
"Pro Občana:
Občane, dubnové statistiky se používají proto, že mají úplně jinou vypovídací hodnotu. Dnes je totiž běžnou praxí si po škole dáchnout na náklady státu. Těch, kteří si prodlužují prázdniny tím, že se nechají zaevidovat na ÚP je spousta.
Pavel 07. 02. 2011 | 09:56"

Nesmysl.
Žádný absolvent, pokud během studia neodpracoval během tří let minimálně 12 měsíců, nemá nárok na žádné sociální dávky s výjimkou dočasného placení zdravotního pojištění státem
Ta statistika je časově zkreslá úmyslně právě proto, že prosincová je doslova alarmující.
Takže, prosím, nelžete.
07. 02. 2011 | 10:14

Pavla napsal(a):

Onřej Š.: Mezi nezaměstnanými je asi hodně pouze vyučených, ale proč? Některým vyhovuje asi spíše sociál a nechce se jim dělat. Ale když se dívám na volná pracovní místa, tak je to samý instalatér, zámečník, prodavačka, číšník,kuchař. Kdo bude tato řemesla dělat, když potřeba jsou a učební obory zaniknou? Ten středoškolák či vysokoškolák těžko může jít dělat instalatéra. Maximálně může jít na superm. k pokladně nebo dělat číšníka. Sháněla jsem instalatéra, no nebylo možné. Příšerně dlouhé čekací doby. Kamarádi, co tady tuto a podobnou činnost dělají, včetně zedníků, stolařů, elektrikářů, tak mají práce, že neví, kde jim hlava stojí. Takže s těmi nezaměstnanými to bude asi trochu jinak. No a taky hlavně musí něco umět, jinak je žádný soukromník nezaměstná. Z mých spolužaček vysokoškolaček dělají odpovídající práce asi pouze dvě. Ostatní jsou bez práce nebo dělají pojišťováky či dealerky.
07. 02. 2011 | 10:15

řemeslník napsal(a):

a víte proč jsou úřady práce plné míst pro řemeslníky?
Protože nabízejí místa v nepřetrtžitém provozu za max. 62,5o za hodinu. Dvanáctky, často v nezdravém či přímo škodlivém provozu, intenzita práce na hranici lidských možností a desítka hrubého. a nikde světýlko na konci tunelu.
Dělníci dostali po roce 89 nejvíce na frak, nedivte se, že soudný rodič dítě na učňák nedá a bude dělt vše proto, aby zmáklo aspoň maturitu a mohlo těm dělníkům dělat šéfa a mít o 2,5o na hodini víc. Ale sedět u stolu.
07. 02. 2011 | 10:18

Jana napsal(a):

To Šteffl:
Ještě jedna poznámka - když tak srovnáváte počty všeobecně vzdělávaných u nás a v cizině... Uvedu Vám příklad z Německa, kde se sice vzdělávají na gymnáziích asi 2/3 žactva, ale tito žáci musí máknout. Společnost není tak zkorumpovaná jako u nás, učitelé mají své stabilní platy a mají definitivu. Žádná osobní ohodnocení závisící na podlézání panu řediteli. A pan ředitel nemá pravomoc své učitele odvolat. Učitelé jsou tudíž svobodní, rovní a mohou od žáků vyžadovat znalosti bez strachu, že by přišli o nějaké peníze na svém osobním ohodnocení nebo že by je ztratila škola při vyhazovu žáka. Pokud má učitel konflikt s žákem, není to jeho konflikt, ale koflikt s celým sborem. Pokud jsou s žákem velké problémy, může být vyloučen na nějakou dobu z vyučování a rodiče si ho musí učit doma. Je velká prostupnost neúspěšných žáků - možný přestup na reálku apod. Na žáky čeká přísná státní maturita z mnoha předmětů - výsledky se neopravují na škole, kde žák studuje, vše je samozřejmě pod kódy. Na VŠ většinou bez přijímacích zkoušek, ale je zde Numerus Clausus - tedy průměr známek, který se třeba vypíše na medicínu ve výši 1,2 na práva 1,3 a pak mají jistotu všichni, kteří na daný průměr dosáhnou, že se na tuto školu dostanou. Ostatní samozřejmě ne. Takto funguje školství ve slušném prostředí. U nás mají někteří lidé velký zájem na tom, aby se neoddělovalo zrno od plev a do vedení ve všech oblastech se dostávali polovzdělanci. Naše korupční prostředí tomu vyloženě nahrává. Trochu mi to připomíná kupónovou privatizaci. Zhasneme a každý si rychle urve titul. Říkám titul, protože velké části studentů nejde o vzdělání, ale právě o tento titul - jak nám hezky a názorně dokazuje kauza Plzeňských práv.
A že nevíte nic o člověku? Mně zase přišel urážlivý Váš postoj k otitulované prodavačce v kantýně. Někdy není pro člověka špatné "zarýt si držkou v zemi" - stává se pak citlivější vůči pocitům a potřebám druhých lidí - zažil si, jaké to je. Pan Dobeš je mi sympatický právě proto, že je psycholog - mimochodem studovali jsme stejnou katedru.
07. 02. 2011 | 10:39

Milton Friedmannová napsal(a):

ano někdy je prospěšné zarýt si držkou v zemi!

A měl by povinně každý otitulovanec z Prahy, který si myslí, že když jednou získal nějaký papír, že má patent na rozum, pracovat nějaký čas v provozu a něco praktického vyrábět a dělat, aby viděl život z druhé strániky a jak těžké je vytvářet hodnoty.
pak by zmizel rozdíl mezi fyzickou a duševní prací a každý by mohl dělat skutečně , co ho baví. Pak by nepracoval, ale tvořil. a odpadlo by zbytečné kecání o potřebě vzdělání, někdo by rád dělal rukama, ale když se tím neuživí, tak raději sedí někde v kanclu, i když ho to nebaví a řemeslníci pak chybí. je zde špatné přerozdělování, za zbytečnou práci je jedinec mnohdy honorován více, než za tu potřebnou.

takže podstata je v tom, že je rozdíl mezi duševní a fyzickou prací, ta duševní, ač se u ní člověk fyzicky neunaví, je více placena , i když mnohdy nepřináší celku žádný užitek.
příklad vidíme na luxusním profitování firmy autora, který dostane dotace od státu a ještě od polostátní firmy ČEZ miliony, ale jeho firma přitom nepřináší žádný užitek.Ani neposune školství ani lidstvo kiupředu a neprodukuje nic, žádnou přidanou hodnotu, jen lobuje ve svůj prospěch.
07. 02. 2011 | 10:55

Pavel napsal(a):

Pro Občana:
Tak zářijová nebo prosincová a opravdu to, co říkáte, platí nebo už v září 2010 platilo? A myslíte, že jim nestačí to, že za ně stát platí sociální a zdravotní? Samozřejmě, že stačí.

Mohl byste také laskavě přiložit odkaz na zdroj, ze kterého čerpáte informace. Rád bych ty Vaše statistiky prostudoval.
Pavel
07. 02. 2011 | 10:56

Občan napsal(a):

To Pavel:
Pavle, Vy už zjevně nevíte kudy kam, tak se snažíte kličkovat a vymýšlíte si stále větší kraviny.

Stát ZA NIKOHO a NIKDY neplatil a neplatí sociální pojištění. Zdravotní pojištění platí v nejnižší zákonné míře, a to po dobu max. 3 let.
Buďte si 100% jistý, že "jim" to nestačí. Protože jinak nedostávají od státu ani jednu jedinou korunu - pokud je neživí rodiče nebo si neopatřují obživu nelegálně, logicky by měli do cca 30ti dnů zemřít hladem. nebo jsou ty Vaše řeči o "prázdninách" jenom propagandistickými kecy.

Ta zářijová statistika platí, kupodivu, od září :o))) V prosinci byla stále stejná - cca 33000 nezaměstnaných LETOŠNÍCH absolventů SŠ a VŠ.

Alealealeale! Takže Vy se tu rozmachujete, kategorizujete a paušalizujete a náhle z Vás leze, že si to vlastně cucáte z prstu? Vy neznáte statistiky nezaměstnanosti a absolventů čkol?????
Podívejte se třeba na stránky ČSÚ, MF a HLAVNĚ se zeptejte na tom absolventském webu, PROČ používají tak zkreslené statistické údaje.
07. 02. 2011 | 11:28

Milton Friedmannová napsal(a):

lidská společnost byla vždyx závislá na dělbě práce, bez kolektivu člověk nepřežil v drsných podmínkách.Každý jedinec byl jako kolečko v soukolí a měl svůj nezastupitelný význam
Peníze tuto dělbu práce pokřivují. Není možné, aby i nadále měli nejvíce peněz ti lidé, kteří do soukolí ničím nepřispívají a ti, kteří přispívají, byli neustále ožebračováni a obíráni. Není možné, aby ten, kdo získá na nějaké pseudouniversitě titul, dostával mega plat v pseudoúřadě , která získala peníze ožebračením pracujících.V mafiánském kapitalismu je toto možné, lobysté nám to ještě elegantně zdůvodní.
Až bude mít každý titul, chcípneme tu hlady, neb dělat se bude každý asi stydět ,a nikdo nebude vytvářwet hodnoty, výrobky, věci po kterých tak toužíte.
07. 02. 2011 | 11:32

Milton Friedmannová napsal(a):

Občan

a jelikož klesá porodnost a absolventů vychází rok co rok méně, někdo si bude pochvalovat, že klesá i jejich nezaměstnanost.
07. 02. 2011 | 11:34

Občan napsal(a):

To Milton Friedmannová:

Mluvíte mi z duše...
07. 02. 2011 | 12:07

Milan napsal(a):

V tom projevu je nutno slova "středoškolské vzdělání" nahradit slovy "základní vzdělání", protože střední školy v USA mají charakter našeho druhého stupně základní školy.
07. 02. 2011 | 12:14

gaia napsal(a):

Milan

správně, neb americké high school vůbec nejsou vysoké, jak by název high naznačoval analfabetovi, ale spíš takové povinné desetiletky , které přesto 30% zejména barevného žactva neukončí.

Otázkou tedy zůstává, co zbývá ztraceno v překladu.
07. 02. 2011 | 12:29

Targus napsal(a):

To občan a Pavel:

Trefili jste hřebík na hlavičku neboli jádro pudla leží právě zde.
Nejde o to mít zedníka s pofidérní maturitou, jde o to jej ihned nebo co nejdříve dostat do výrobního procesu. To je úhelný kámen učňovského školství.
Za socíku to bylo celkem jednoduché, firma si objednala a zaměstnala adekvátní počet učňů, dnes to je podstatně složitější, nicméně velké hutní a strojírenské firmy se k tomu systému znovu vracejí. Nic jiného jim totiž nezbývá.
Zda je to řešení zaměstnanosti na rok, dva, pět či deset let, anebo rovnou na padesát, ponechám mudrlantům velikosti autora tohoto blogu.
07. 02. 2011 | 12:49

Pavel napsal(a):

Pro Občana:
Pane, rád se nechám usvědčit ze lži. Stačí jeden usvědčující odkaz, pak se klidně omluvím.
Zatím je ale pro mne web projektu http://www.infoabsolvent.cz/ důvěryhodnější než vy (který svůj zdroj informací tajíte).

Nejsem samozřejmě Brouk Pytlík, abych věděl všechno. Poskytl jsem Vám ohledně statistik mně nejznámější informace, a to v dobré víře. Neznamená to, že neexistují novější, ale nenašel jsem. Od toho je myslím i tato diskuse, abychom se navzájem poučili.
Ale Vy ji asi potřebujete k něčemu jinému.

Pavel
07. 02. 2011 | 13:15

Targus napsal(a):

To gaia:

No vidíte a já jsem zíral, když paní učitelka nebyla schopna vyhovět mé žádosti o zapůjčení sbírky úloh z matematiky pro ZŠ. Na moji poznámku, že počet příkladů v učebnicích je naprosto nedostatečný, udělala takový ksicht, že bych jí nejradši jednu vrazil.
Přitom to byla paní, která dozajista zakusila socialistický drill v procvičování algebry a a trigonometrie.
Nechápu a nerozumím.
Asi jí stačí ke štěstí vyplňovat pro pana ředitele cinty na kompu, místo aby děti něco naučila.
07. 02. 2011 | 13:25

Pavla napsal(a):

Targus, Milton F.: Přesně tak. Každý je nějakým kolečkem v soukolí. A jestli se bude preferovat pouze střední a vysokošk. vzdělání, nebude mít kdo dělat rukama. Chtěla bych slyšet od pana autora, k čemu je člověk, který taktak vylezl základku, pak si nějakým nedopatřením třeba na soukromé škole udělá maturitu, ale není schopný ničeho. Neumí žádnou práci, jeho hlava nestačí na jakékoliv přemýšlení, které se bude po vzdělaném člověku požadovat, tak co z něho? Je přece známo, že lidé, kteří nejsou schopni zvládnout maturitu, tak mnohdy jsou velice manuálně zruční. Proč toho nevyužít? Kdo pak zaměstná člověka bez jakýchkoliv znalostí nutných jak pro manuální tak duševní práci? To jsou pak ti, kteří trčí na ÚP. Tak jak jsem komunistickou dobu nenáviděla, tak třeba zrovna to učňovské školství s následným přijetím do podniku, který měl s učňákem smlouvu, bylo určitě dobré. Jen je třeba z pohledu do budoucna podporovat ty profese, které budou nedostatkové. Já opravdu neznám třeba instalatéra, elektrikáře, který by byl bez práce. A jestli takový je, tak je jeho problémem, že se mu dělat nechce.
07. 02. 2011 | 13:29

ondrejsteffl napsal(a):

Díky všem za diskusi, leccos se mi vyjasnilo. Na největší nesmysly už věcně odpověděli jiní, díky. S některými je to ovšem marné.

Jen ještě drobnost Milton Friedmannová napsal(a):
„luxusním profitování firmy autora, který dostane dotace od státu a ještě od polostátní firmy ČEZ miliony, ale jeho firma přitom nepřináší žádný užitek.“

Asi nemáte dobré informace. Společnost Scio od státu žádné dotace nedostává (možná myslíte CERMAT s jeho státní maturitou, ale s tím my nic společného nemáme a nechce mít). Od „polostátní firmy ČEZ“ také nic, možná jste myslela PORG. Ano ten jsem založil, ale dnes s ním nemám NIC společného, řídí ho Václav Klaus mladší. Ani PORG ale nedostal nic od ČEZu, ale od generálního ředitele ČEZu Romana, ten dal své soukromé peníze. A užitek naší firmy nechte posoudit třeba školám, které si naše produkty kupují, a to i ze svých hodně hubených rozpočtů. Asi jim to přináší nějaký užitek.

Takže to, co píšete je všechno pravda, akorát ne úplná. Ptali se rádia JERAVAN, je pravda, že ivan ivanovič z Moskvy vyhrál v loterii Volhu. Ano, ale ne úplná, nebyl to ivan ivanovič, ale petr petrovič, nebyl z Moskvy, ale z Leningradu a nevyhrál v loterii Volhu, ale ukrad kolo.
07. 02. 2011 | 14:22

ondrejsteffl napsal(a):

Pavla napsal(a):

„..tak třeba zrovna to učňovské školství s následným přijetím do podniku, který měl s učňákem smlouvu, bylo určitě dobré.“

To by jistě bylo, ale podniky to nedělají. A víte proč. Ani ty podniky totiž nevědí, zda ty lidi budou za 4 roky potřebovat. A tak do toho nebudou dávat peníze. Výjimkou je třeba RWE, které takové smlouvy dělá, ale RWE je v plynárenské energetice a to je jedno z nejstabilnějších odvětví. ČEZ to naopak nedělá, neví, zda se dostaví Temelín, neví, zda nekoupí elektrárny v Bulharsku, neví, jaká bude cena elektřiny, atd. Takže do vzdělávání „elektrických“ energetiků investovat nechce. Zato křičí, aby investoval stát. To ho nic nestojí. A když se přestěhuje do Bulharska, může mu být celkem jedno, že zde zbudou tisíce nezaměstaných. On jim dávky platit nebude.

„Jen je třeba z pohledu do budoucna podporovat ty profese, které budou nedostatkové.“ Ale to bohužel nikdo neví, které to budou.
07. 02. 2011 | 14:36

Pavel napsal(a):

Ještě pro Občana:
Jiná autorita NÚOV považuje dubnové statistiky také za spolehlivější. Cituji:

Počty nezaměstnaných absolventů jsou dlouhodobě sledovány úřady práce
a vykazovány MPSV vždy k 30. září a k 30. dubnu příslušného roku. Hodnoty ze září jsou vždy vyšší, protože v této době dochází ke kumulaci nezaměstnaných absolventů. Hodnoty z dubna lépe zachycují situaci absolventů na trhu práce, neboť představují určitý rovnovážný stav, kdy v průběhu několika předchozích měsíců již došlo k absorpci absolventů z června předchozího roku trhem práce.

Zdroj: http://www.nuov.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/NZabs_duben2010_pro_www.pdf

To je docela logické ne? Uznávám, že s tím argumentem prodlužování si prázdnin jsem šlápl trochu vedle, ale pamatuji doby, kdy to absolventi tak dělávali a znám řadu takových, co to dělají i dnes. Pravda, po důvodech jsem se nikdy nepídil a neodhadl jsem je tedy správně. Podporu v nezaměstnanosti opravdu nedostanou (pokud při studiu nepracovali).
Pavel
07. 02. 2011 | 14:39

Pavla napsal(a):

Ondřej Šteffl: Já si ale myslím, že podniky, které fungují dlouhou dobu a dobře, tak by snad mohly odhadnout, jak se budou dále vyvíjet. Přece např.stavět se bude pořád, tzn. že veškeré řemeslníky potřebovat budou taky stále. Je pravdou, že některé firmy se zaměřují jen na něco a tyto řemeslníky si najímají z firem jiných. Ale to je určitě pro mnohé nevýhodné. Hlavně pro konečného příjemce.
07. 02. 2011 | 15:27

Pavla napsal(a):

Pavel: Bylo to dříve tak, že pokud absolvent nepracoval v době studia, neměl žádnou praxi, tak podporu v nezaměstnanosti nedostal. Dostával ale sociální příplatek, včetně části příspěvku na bydlení, jestliže nešlo o velmi dobře situovanou rodinu. Dnes je tomu ale jinak, pokud bydlí u rodičů, kteří nejsou v hmotné nouze,tak jej musí živit oni a nedostane vůbec nic, pouze za něj stát platí zdravotní pojištění.
07. 02. 2011 | 15:33

Občan napsal(a):

Pane Šteffl, ale Vy jste opravdu VELIKEJ LHÁŘ!

Vaše společnost jen v r. 2010 dostala dle CEDR ze státního rozpočtu (MŠMT, OP VZdělání pro konkurenceschopnost) 12 500 000.- Kč!!!!!
07. 02. 2011 | 16:20

ondrejsteffl napsal(a):

To Občan
Zas trochu ten JEREVAN. CEDR to bude mít špatně, dostali jsme o dost víc ;-).

Ale nejsou to peníze od státu ani z mšmt, ale z ESF z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (to je správně), čili jde o peníze EU. Třeba na www.ekopolis.cz (zrovna teď 1000 škol dostane po 8 krabicích té pěkné hry) nebo na www.eskalator.scio.cz nebo na www.studanka.scio.cz se můžete podívat, co za ty peníze děláme.
07. 02. 2011 | 16:49

Marek Kobera napsal(a):

:...zvýšíme očekávání kladená na každé dítě...:

To je u nás neprůchodné scifi, zdá se.
07. 02. 2011 | 18:03

Jana napsal(a):

to Šteffl:
Tak jsem se dívala na Vámi zmiňované projekty, za které čerpáte milióny z EU. Mám pocit, že je to všechno postavené na hlavu. Existuje spousta společností, které pořádají školení za účelem vytažení peněz z EU, spousta škol, a to ZŠ, SŠ i VŠ vytváří své vlastní projekty, aby aspoň trochu vybavily své školy. Výsledek je ten, že učitelé po odpolednech běhají po různých kurzech, školeních, mnohdy chybí tam, kde by měli být nejvíce - ve výuce. Kolik hodin práce nás jenom stálo školení k nové maturitě a to zvláště, když učíte dva maturitní předměty. Vím i o Vámi připravované maturitě pro 21. století a je mi předem líto učitelů, jejichž ředitelé se do projektu přihlásí. Ti už nebudou ani vědět, jakou maturitu vlastně připravují a kde jim hlava stojí. Ptala bych se, jaká je motivace jednotlivých účastníků vzdělávacího procesu a společností na něj nabalených. Učitelům ve školách věřím, že si svou profesní dráhu zvlolili z lásky k dětem a ke svým předmětům a že se snaží pro žáky a školy udělat co nejvíce. Jejich zátěž různými e-learningy a školeními je v poslední době tak enormní, že jim nezbývá čas na to nejpodstatnější - na žáka. A stále přichází někdo s novými projekty, znovu někdo zjistil, jak se má nejlépe vyučovat a která metoda je samospásná. Odrazem toho je současný stav školství. Školy nemají potřebná vybavení, učitele si pomůcky a učebnice mnohdy kupují za vlastní peníze a organizace nabalené na školství tuční. Něco je na tom špatně. A promiňte mi tu připomínku - ale z Vašich aktivit cítím hlavně byznys. Moc Vám nevěřím, že Vám jde o žáky a jejich osud...
07. 02. 2011 | 18:37

Marbella napsal(a):

Pane Šteffle,
to, co asi obecně kritizujeme na úrovni amerického všeobecného vzdělání, není to, že si pletou Slovensko a Slovinsko - to bychom jim neměli za zlé, to je takový špek. Jde o něco jiného. Běžný Američan ani po zdvořilém vysvětlení omylu nechápe či neakceptuje, že Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko atd. není tentýž stát, dokonce stejný národ. Před časem jsme na jisté konferenci s chorvatským kolegou prostě nevysvětlili, proč spolu navzájem mluvíme anglicky a ne svojí řečí, když "jsme přece krajané"! To je ten problém.
07. 02. 2011 | 19:23

Targus napsal(a):

To ondrejsteffl:

Neobhajujte, prosím, ČEZ. Oba dobře víme, že z ČR odejít nemůže, Temelín si neodnese, Bulhary sem nemůže natáhnout bez podstatně vyššího výdělku, než je v BG. Samozřejmě, že si může vychovávat kádry, stejně jako podniky navázané činností na regiony. Je něco jiného šít fusky a montovat auta, anebo dodávat vodu, svážet a třídit odpad, že ano. Když si můžou dovolit své učňáky zcela soukromé strojírenské a hutní podniky, pak si je můžou dovolit i podniky výše jmenované, které místo krachu jednoduše zvýší ceny.
07. 02. 2011 | 20:46

Targus napsal(a):

To Marbella:

Vy jste musela s Chorvatem mluvit anglicky? To jsou věci...
To abych čekal, že na mne za chvíli vybafnou anglicky i na Slovensku.
07. 02. 2011 | 20:49

Targus napsal(a):

To Jana:

Váš poslední příspěvek mluví z duše asi všem učitelům. Tedy těm, kdo mají zájem učit a naučit.
07. 02. 2011 | 20:51

kverulant112011 napsal(a):

pane Šteffl,

díky za Vaši reakci 6.2. 20:22.
Bohužel jste mě nepřesvědčil o tom základním:
Zúčastnil jste se procesu, který naše školství (zvl. střední) dovedl do dnešního stavu - extrémní roztříštěnost, klesající průměrná úroveň výstupů, nesouměřitelnost výstupů...

Nyní se Vaše Scio opavdu dobře pase na tom, jak ty výstupy měřit. To je to, co jsem chtěl říci, to je to, co smrdí. Prostě dělat si byznys z nepořádku, který jsem sám způsobil, je pro mě prostě fuj.

To je vše, a ani nejdelší odkaz na studii Mc Kinsey na tom nic nezmění.

A ještě Vaše směšná argumentace: že Vás "do něčeho nutí" ????? tak to nedělejte !!!! nebo jste nevolník?

Školy "chtějí" měření výstupů: to ano, protože zodpovědní lidé ve školství jsou zoufalí právě z toho stavu, který jsem popsal nahoře !!! A Vy jim tedy teď milostivě vyhovíte, nějaké testy připravíte a dobře je přitom zkásnete, že.

A mimochodem: přišel jste na ty pravopisné chyby v tom Vašem miničlánku? ... nepředpokládal jsem to a podle toho, že jste nezareagoval, tak jsem se asi nespletl :-) ... Člověk, který nám předkládá mravoučné komentované články, jak dělat školství, by aspoň ten český pravopis měl ovládat brilantně, pane Šteffle.
07. 02. 2011 | 23:18

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Brouk Pytlík s nickem Občan opět perlí.
Poté, co ho jeden diskutér požádal o zdroj dat, kterými Občan operoval, tak se zmohl jen na výkřik typu: Najděte si to sám.

Potom Občan obvinil p. Šteffla ze lži a ten jeho obvinění vyvrátil. Slušný člověk by se omluvil, ale Občan stáhl ocas mezi nohy a vypařil se z debaty.
Doufejme, že si šel opakovat gramatiku, kterou tady tak rád poučoval druhé a přitom byl sám schopen napsat slovo "američané".

Mnoho štěstí při opakování gramatiky přeje Občanovi Válečný štváč a vrah z Wallstreetu.
08. 02. 2011 | 09:38

Marek Kobera napsal(a):

To stejskal:

Nevím, co se odehrává v Idahu, ani ve Slovinsku. Ani zhruba. Co mám dělat?
08. 02. 2011 | 11:41

Marek Kobera napsal(a):

To jirizlatuska:

Dobrá, pane profesore! Jaký je tedy u nás v ČR výhled do budoucna a vize? Znalostní společnost? Jak budeme konkurovat zavedeným severoamerickým, západoevropským, jihoevropským a mnoha dalším společnostem? Nevidím, že bychom tady měli nějaké "skryté trumfy v rukou". Děkuji.
08. 02. 2011 | 12:08

Marek Kobera napsal(a):

To ondrejsteffl:

Píšete: "Nedávno přišla třeba centrála DHL, tam se ale vyučený nejspíš nechytí, všichni tam sedí u počítačů a mluví anglicky."

Aha, to mě skutečně zaujalo. Zdá se, že jste tam byl. Můžete nám prosím tedy napsat, co s těmi počítači tak dělají?
08. 02. 2011 | 14:34

Marek Kobera napsal(a):

To ondrejsteffl:

Ta diskuse o osudu paní prodavačky s červeným diplomem mě docela zajímá. Řekněte mi vážně toto: Představte si, že u pokladny poté, co vystuduje iberoamerickou filologii (např.) s červeným diplomem sedí 8 let a mezitím je ještě 2 roky nezaměstnaná. Po 10 lety přijde tedy ona firma. Jakou logiku použije HR oddělení oné firmy, když bude vědět, že tato osoba španělštinu téměř nepoužívala za oněch 10 let, že ji přijme?

Vzdělání skutečně nemůže být nějaké reziduum, které nám zbývá, když už jsme ze školy všechno zapomněli, jak opakoval prof. Zlatuška.
08. 02. 2011 | 15:35

Marek Kobera napsal(a):

To Milton Friedmannová: Netoužíme, tedy aspoň já ne. Se spoustou výrobků nevím co bych tak dělal.
08. 02. 2011 | 16:56

ondrejsteffl napsal(a):

To Marek Kobera

Já vám patrně nerozumím. Snažíte se mi znovu vysvětlit, že to pro tu vzdělanou dámu u pokladny je velmi nepříjemná situace? Ale o tom já vůbec nepochybuji.

Ale nevím, jakou nabízíte alternativu. Aby se lidé nevzdělávali a seděli u pokladen "v klidu" a bez naděje na změnu?

Každé vzdělání má mj. tu výhodu, že ho lze dál rozvíjet, pokračovat, vystudovat něco jiného atd. Budeme-li národ nevzdělanců, naše šance na úspěch (ať už je to cokoliv) se snižují.

Pokud Vaše poznámky směřují jinam, nějak mi vysvětlete kam. Lépe na mail (je nahoře), zde už to čtu jen nahodile.
09. 02. 2011 | 21:28

Ondřej Hausenblas napsal(a):

Přemýšlím nad tím stometrovým sloupcem diskusních vstupů tady nahoře, a říkám si - čeho se bojí většina těch diskutérů? Protože taková agresivita, takové zbrklé chňapání po maličkostech, anebo ukvapené přešlapy v pochopení toho, co druhý opravdu napsal, to nemůže být projev klidné mysli. Ta potřeba, aby všecko bylo jasné jak facka, a neochota si připustit, že o příčinách mnoha změn ve vzdělávání (ale i ve společnosti) prostě toho moc nevím - nevíme - nedá se vědět! Já tomu rozumím jako projevům strachu. A myslím si, že je to
a) strach před budoucností (ona JE nejistá, a možná i hrozivá), ale člověk může být buď ustrašený, nebo statečný...
b) strach před složitostí (svět je složitý a asi bude ještě složitější, pokud ho nezjednoduší nějaká pořádná katastrofa) a před obtížností toho, jak takový složitý svět chápat a jak v něm jednat (lepší, opravdu lepší, ne jen vyšší, vzdělání asi pomáhá se ve styku se složitostmi ovládnout a některé složité věci i zvládnout)
c) strach před novou generací, ve které se možná vyskytnou lidé, co nás trumfnou ve schopnosti uplatnit se
d) možná i strach ze sebe samého: jak obstojím? Už teď mě svět a život úplně deptá, a když se i děti ve škole vychovají jinak než já, už nebudu vůbec ničemu rozumět, to je hrozný pocit, tak ho aspoň vykřičím v útocích na webu...

Ale třeba tu je i strach o budoucnost těch dětí vycházejících ze škol, to by asi bylo oprávněné, a právě to by mohlo někoho vést k tomu, že navrhne a udělá něco pro to, aby se neděly ve školství hlouposti. Podle většiny vyslovených zde názorů dělají ti, co se dnes u nás školami a vzděláváním zabývají, jenom hlouposti (nebo lumpárny), a tak by asi bylo na čase, aby člověk, kterého ty chyby štvou, ukázal, co on dělá pro to, aby se podařilo je odstranit.

Vlastně by mě docela zajímalo, co by si pomyslel o téhle diskusi nějaký mladý čtenář - řekněme do třiceti let, který by se přiměl ji číst a nevzdal to po první desítce vstupů (ona je ta diskuse vpodstatě k ničemu, ani netříbí názory, ani nehledá řešení, a takové diskuse ty inteligentnější mladé lidi obvykle odpuzují. Ale kdyby si to přečtl/a, ten názor by asi byl hodně poučný...
09. 02. 2011 | 22:31

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Část diskutérů žije v minulých časech a dnešnímu světu nerozumí a nechce rozumět. Dříve bylo vše pomalejší a přehlednější. Dnes je to nejistota, svět se zrychlil. Proto je pro některé snazší zalézt do nory a poštěkávat na okolní svět.
11. 02. 2011 | 11:32

Jana napsal(a):

To Válečný štváč:
Hodně zjednodušujete. Co myslíte dnešním světem? Realitu Česka? Hodně lidí dnes pobývalo v cizině a ví, jak to tam funguje a že to fungovat může. Ale u nás mnohým vyhovuje demagogické matení pojmů. Nedivím se mladým chytrým lidem, že odsud prchají.
11. 02. 2011 | 12:37

Marek Kobera napsal(a):

To Válečný štváč a vrah z Wallstreetu:

Tak, za mě to souhlasí. Žiji na přelomu 12. a 13. století. Dnešnímu světu nerozumím. Vy ano? Svět se zrychlil? V jakém smyslu?

Jenom nezalézám do nory, naopak rád se utkám, aby svět byl zase přehlednější. A správnější!
11. 02. 2011 | 20:52

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Svět se zrychlil v tom smyslu, že dříve (za normalizace) stačilo, když se člověk něčemu povězme vyučil a s tím vystačil celý život. Vylezl ze školy a už se nevzdělával. To už teď nestačí a dřívější "jistoty" jsou fuč.
Pokud se týká přehlednosti světa, nevím, co si pod vaším úsilím představit :-)
11. 02. 2011 | 21:06

Marek Kobera napsal(a):

To Ondřej Hausenblas:

Čeho se tak bojíte Vy? Kdybyste aktivně v současnosti učil, měl byste strach před přítomností? Tak se ptám zase já Vás.

Potěšilo by Vás, kdyby výsledky Vašich žáků byly nejisté až hrozivé, kdybyste toho moc nevěděl o tom, proč tomu tak je? Jak byste reagoval statečně? Dalším studiem stohů knih odborníků na pedagogiku a podobné obory?

Váš bod d) obsahuje perličku. Tak se Vás ptám dále, jestli se cítíte stejně ze školy vychovaný (ať už tím myslíte cokoli) jako Vaši vrstevníci nebo dnešní absolventi škol. Já se tedy tak necítím ani trochu.

Mimochodem, za ty měsíce tady bylo poměrně dost příspěvků od mladých lidí do 30 let.
11. 02. 2011 | 21:06

Marek Kobera napsal(a):

To Válečný štváč a vrah z Wallstreetu:

Co si pod tím máte tak představit? V prvním přiblížení, aby se nelhalo, aby se černá nenazývala bílou a naopak. Bohužel v těchto aktivitách je tato společnost skutečně dobrá, a tak boj s tím je dost nevděčný.

O dalším vzdělávání jsme tu měli, pro mě dost, neuspokojivou diskusi před pár měsíci. Znáte nějaké konkrétní příklady, kdy další vzdělávání funguje? Např. rekvalifikace, že jsou efektivní a smysluplné? Nebo cokoli jiného, kromě neformálního vzdělávání, které záleží na vlastní motivaci a vlastních zdrojích? Já ne, rád se nechám poučit.

Za normalizace to možná bylo jednodušší, ale rozhodně to nebyl "rovnovážný stav", ale naopak nestabilní situace, založená na mnoha hloupostech, která by v šetrnějším hospodaření neobstála.
11. 02. 2011 | 21:14

kate middleton napsal(a):

Pozor :::::

Jsme certifikováni, důvěra hodný, spolehlivý, efektivní, dynamické a rychlé, spolehlivé,
Spolupracujeme finančník nemovitostí, a všechny druhy financování podnikání, dá se dlouhodobě
Maximální výše úvěru pět-padesátroků.
Nabízíme tyto druhy úvěrů a mnohem více:

* Osobní půjčky (nezajištěný úvěr)
* Obchodní úvěry (nezajištěný úvěr)
* Konsolidace půjček
* Kombinace úvěru
* Domácí zlepšení
Prosím, pokud máte rádi a zájem o naši finanční nabídky, prosím, kontaktujte nás na e-mail: katemiddletonloanfirm@gmail.com
naše programy začínají data zpracovat podle výše úvěru.

Příjmení: ___________________________
název :____________________________
pohlaví :_______________________________

Rodinný stav: _______________________
Adresa: ______________________
Město / PSČ: ________________________
Země: ______________________________
Datum narození :________________________
Požadavky na úvěr: ________________
Požadovaná částka :.............................
Doba trvání úvěru :________________________
Měsíční příjem / roční příjem: _________
Povolání :___________________________
Účel úvěru: _____________________
Telefon :_____________________________ ___

Fax :__________________________________

Děkujeme Vám za Váš zájem!

jde o:

katemiddletonloanfirm@gmail.com
15. 01. 2012 | 09:28

pauljames558@yahoo.com napsal(a):

Potřebujete úvěr? pokud ano Úvěr poskytne info.Name: množství: Doba trvání: země: telepone:
email: pauljames558@yahoo.com
15. 01. 2013 | 22:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy