Vzdělávání pro 21. století

05. 02. 2012 | 20:42
Přečteno 14251 krát
„Znalosti a dovednosti musí být podloženy hodnotami. Hodnoty definují povahu člověka, formují přesvědčení, postoje a činy člověka, a proto tvoří jádro vzdělávání pro 21. století.“ Více najdete zde


Následující souhrn cílů vzdělávání není český. Bohužel! Je ze Singapuru. Tam, ale i v Austrálii, ve Skotsku, v Ontáriu, na Novém Zélandu a mnohde jinde už pochopili, že výbava dnešních dětí pro dvacáté první století nespočívá jen a hlavně ve znalosti vět přívlastkových, vzorců uhlovodíků, úpravách algebraických výrazů či správné aplikaci Kirchhoffových zákonů a vůbec věcí, které lze snadno otestovat. Že to nestačí. A že ani vítězství v testech PISA není pro budoucnost to nejdůležitější.

V Singapuru ve školách mají tyto cíle:

M - na konci mateřské školy dítě:
Z - na konci základní školy žák:
S - na konci střední školy student:
V - na konci vyšší nebo vysoké školy student:M - Ví, co je správné a co je špatné
Z - Je schopen rozlišovat dobré od zlého
S - Má mravní integritu
V - Má morální odvahu postavit se za to, co je správné

Je to podle Vás důležité?

Má to být úkol školy?
M - Umí se podělit a vystřídat s ostatními
Z - Zná své silné stránky a oblasti možného růstu
S - Věří ve své schopnosti a je schopen přizpůsobit se změnám
V - Je odolný tváří v tvář nepřízni osudu

Je to podle Vás důležité?

Má to být úkol školy?
M - Je schopno vytvořit si vztah k ostatním
Z - Je schopen spolupracovat i starat se o ostatní
S - Je schopen pracovat v týmu a umí být empatický
V - Je schopen spolupracovat napříč kulturami a je společensky odpovědný

Je to podle Vás důležité?

Má to být úkol školy?
M - Je zvědavé a umí zkoumat
Z - Je zdravě zvídavý
S - Je kreativní a zvídavý
V - Je inovativní a podnikavý

Je to podle Vás důležité?Má to být úkol školy?
M - Umí naslouchat i hovořit
Z - Je schopen myslet samostatně a vyjadřovat se sám za sebe
S - Umí ocenit různé pohledy a názory a efektivně komunikovat
V - Je schopen kriticky myslet a přesvědčivě komunikovat

Je to podle Vás důležité?

Má to být úkol školy?
M - Je se sebou spokojené
Z - Je hrdý na svou práci
S - Převzal odpovědnost za své vlastní učení
V - Účelně usiluje o dokonalost

Je to podle Vás důležité?

Má to být úkol školy?
M - Má vyvinutou fyzickou koordinaci a základní zdravotní návyky
Z - Má zdravotní návyky a povědomí o umění
S - Těší se z pohybových aktivit a umí ocenit umění
V - Usiluje o zdravý životní styl a má estetické cítění

Je to podle Vás důležité?

Má to být úkol školy?
M - Miluje svou rodinu, přátele, učitele a mateřskou školu
Z - Zná a miluje Singapur
S - Věří v Singapur a chápe, co je Singapur
V - Je hrdý občan Singapuru a chápe místo Singapuru ve světě

Je to podle Vás důležité? Tedy samozřejmě pro Českou republiku.

Má to být úkol školy?
Kdyby nějaká škola u nás uměla naplnit tyto cíle, ale přitom byla podprůměrná v matematice, českém jazyce i angličtině. Chtěli byste, aby tam chodilo Vaše dítě?Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

stela májová napsal(a):

to je teda nářez
05. 02. 2012 | 21:20

Kanalnik napsal(a):

dobry blog
05. 02. 2012 | 21:48

šedá kůra mozková napsal(a):

to milujeme Singapur, teda co to pletu, Sovětský Svaz, tak to tu už jednou bylo. A jak to dopadlo. Přesně naopak.
05. 02. 2012 | 21:51

:) napsal(a):

... a kdo určí, co je dobré a co špatné, co je umění a co kýč, které zdravotní návyky jsou ty pravé a kteréže ty učitele máme milovat? To už jsme tu měli, točí se to pořád dokola, jen tohle má nejnovější líbivý kabátek. :/
05. 02. 2012 | 21:53

Al Jouda napsal(a):

A co Kung-Fu ? V které fázi ho musí umět ?
05. 02. 2012 | 22:03

Občan napsal(a):

Bl...nevhodnější příklad už jste si fakt vybrat nemohl, autore.
Ekonomicky (myslím tím strukturou ekonomiky) je Singapur naprosto nesrovnatelný s jakoukoli jinou zemí na světě.
Územně nicotný (odpadá spousta nákladů běžných jinde).
Populace zanedbatelná (cca 4 mega lidí, z toho jen polovina jsou občané, zbytek dojíždí nebo pobývá dočasně).
Klima - celoročně neměnné tropické.
Úřední jazyk - angličtina

Školství - striktně řízené a regulované státem, nicméně bez vyjímky placené (vč. mateřských škol)
Povinná školní docházka - POUZE první stupeň (6 let), kdy se vyučuje POUZE TRIVIUM a vlastivěda!!!!!

18% občanů je ZCELA bez vzdělání,
45% občanů má POUZE 1. stupeň = 63% populace je negramotných nebo pologramotných

2. stupeň má POUZE 15% populace
3. stupeň (u nás SŠ) má POUZE 8% populace
4. stupeň (u nás VŠ - Bc. i Mgr. program) má 13% populace

Proto vychází Singapur ve srovnávacích testech tak dobře. Protože se tam dostane SKUTEČNÉHO vzdělání POUHÝM 21% populace.

Ale nebojte. Po "zreformování" školství u nás to bude stejné.
63% negramotných nebo pologramotných kuliů a zbytek holt bude ta "elita"...

Pramen:
http://www.moe.gov.sg/education/
05. 02. 2012 | 22:07

Papouch napsal(a):

Při čtení oněch krásných výchovně-vzdělávacích cílů člověka napadá klasická právnická otázka "A co když ne?".

Neumí ..., není ... neusiluje o ..., nepřevzal... atp.

Snad by se hodila i zmínka o tamní další výchovné složce, a sice že v SG s počtem obyvatel asi jako Slovensko se ročně popravuje plusmínus desítka delikventů.
05. 02. 2012 | 22:12

ZM napsal(a):

Základní problém školství v ČR je nevhodný přístup mnoha učitelů.Tito učitelé totiž učí totiž tak, že se nezajímají o to, jestli žáci něco pochopili nebo ne, ale jen o to, aby tzv. spnili = odříkali příslušné učivo. Je tedy základní otázka, jestli je vůbec nutné takové učitele zaměstnávat, protože by vyšlo levněji, když se příslušné učivo pustí ze záznamu :)
Jiný problém je samotné učivo. Smyslem školy není učit něco, ale učit to, co budou žáci potřebovat v praxi.A to se v mnoha školách neděje.
05. 02. 2012 | 22:14

Občan napsal(a):

To ZM:

Pokud by měla být vzdělanostní struktura v ČR srovnatelná se Singapurem, pak by se žáci na 1. stupni museli učit jezdit s VZV, přendavat bedny a palety, nakládat a vykládat lodě (které nemáme), uklízet kancly, přebírat odpadky a prodávat ve stánku.
Kromě úklidu a přebírání odpadků musíte mít na ostatní činnosti občanku a být plnoletý.
Ale jistě by šlo zařídit zplnoletnění ve 12ti letech. Tuším, že v Itálii už to testují...
05. 02. 2012 | 22:19

ZM napsal(a):

Občan- trocha práci by žákům v ČR neuškodila:) Ale VZV bych jim raději nesvěřil,mohli by si totiž navzájem ublížit :) Mnozí žáci v ČR mají jiné "cíle", např. se pravidelně opíjet. A když bych to přirovnal k zemědělství, tak na neúrodné půdě toho moc nevyroste ani při pravidelném zavlažování a při vyšších dávkách hnojiv :)
05. 02. 2012 | 22:26

ZM napsal(a):

Občan-ještě k mému příspěvku. Jestliže je ale nekvalitní půda,špatně fungující zavlažování a nedostatek hnojiva, tak pak se žádnej inteligentní nediví, že na poli roste víc plevele než požadované plodiny.
05. 02. 2012 | 22:30

Martin napsal(a):

Hlavním smyslem školy je příprava na budoucí povolání, na tom se myslím shodneme všichni. Pro nacionalistickou nebo politickou propagandu tam ovšem místo být nesmí a to je ta předposlední otázka nepochybně.
05. 02. 2012 | 22:31

Student napsal(a):

Autore,
cíle, které jste vyjmenoval nejsou součástí výuky, ale patří do výchovy. A tam jsou problémy:
1) Nejsem si jist zda všichni učitelé jsou morálně na takové výši, aby mohli někoho vychovávat. Např: Hodně učitelů dokáže naučit někoho abecedu. Ale kteří pak jsou schopni vysvětlit a přesvědčit (správně, t.j. podle mého) o tom jaké věty se mají z těch písmenek sestavovat ?
2) Výchovné cíle určují politici. A to je dost katastrofa.
05. 02. 2012 | 22:31

Občan napsal(a):

Za nás ještě byly ruční práce. Na prvním stupni se nás pokoušela paní učitelka zasvětit do tajů vyšívání, což se ponekud minulo účinkem. Ale rukavici jsem ve 4. třídě "dal" a šít jsem se v průběhu života naučil tak, že dneska zvládnu i boty (středověké převracenky i boty šité na kopytu) :o)
Na 2. stupni už jsme měli dílny a pozemky a to byla paráda. Vlastně nás tam naučili všechno, co se mi sakra hodí dodnes.

Takže jo - ruční práce bych obnovil. Ale VZV taky radši nee :o))
05. 02. 2012 | 22:31

:) napsal(a):

ZM- a co mají dělat jiného... na brigádu nesmějí a když konečně jo, stejně žádná není, snažit se ve škole - naco,ještě by se jim kámoši smáli, a prolízt musí, aby škola měla prachy a neměla ostudu.. trochu smysl života těm mladým chybí :/
05. 02. 2012 | 22:32

Targus napsal(a):

Pokud jsem tedy dobře pochopil, nevadí, že budu blbý jak dlabané necky. Důležité bude, že budu mít dobrou muskulaturu, budu si pravidelně mýt zuby, nohy a ruce, budu všechny prachy vrážet do uměleckých a estetických zážitků a najdu Singapoore - pardon - Czech-a-poor na mapě světa.

Btw.ten poor - anglicky ubožák - to tam je schválně?
05. 02. 2012 | 22:39

Martin napsal(a):

Targus: Tak, tak, na postávání u pásu pro Foxconn to stačí a obecně příliš vzdělané obyvatelstvo je pro vládu nebezpečné.
05. 02. 2012 | 22:43

ondrejsteffl napsal(a):

 Občan napsal(a): 05. 02. 2012 | 22:07
Zajímavé postřehy o Singapuru, ne však vždy správné. Viz http://www.singstat.gov.sg/stats/themes/people/edun.html. Singapur je dnes rozvinutou zemí, HDP 2x větší než naše, na SŠ chodí 90 % populace, takže jejich skvělé výsledky v PISA nepramení z vyřazování žáků a z kvalitních škol. Školné na veřejných SŠ je 8 USD, čili něco jako u nás poplatky v nemocnici. Neměli bychom to zavést?

Pravdu však máte v tom, že to je stát-firma. Je v podstatě manažersky řízen. O to jsou ovšem jejich cíle zajímavější. Nejsou ani tak výsledkem politického dohadování či podbízení voličům, ale vcelku racionální úvahou. Ostatně, snad s výjimkou zdraví a estetického cítění, mám takové požadavky na zaměstnance, včetně loajality k firmě.

Dvě velké veřejné vysoké škol patří mezi 100 nejlepších univerzit na světě. Singapur je dnes mj. pokládán za špičku v pedagogickém výzkumu.
05. 02. 2012 | 22:56

orttt napsal(a):

Pan Šteffl, který řídil likvidaci české vzdělanosti na konci 20. století, se chce pod novými hesly podílet i na devastaci českého školství v 21. století?
Nestačí mu, kolik si už nahrabal a kam kulturu, morálku a vzdělanost téhle země (jistě, ne sám, s jinými, sobě podobnými typy) už dostal?
Jestli existují typy lidsky odpornější než Dobeš, tak to jsou právě lidé jako Šteffl, kteří na českém školství pod líbivými hesly parazitují už dvacet let, vždy sledujíce jen vlastní zisk a prospěch, aniž by sami cokoli obětovali. Takových se slušní učitelé štítí.
05. 02. 2012 | 22:57

ondrejsteffl napsal(a):

Martin napsal(a):
"Hlavním smyslem školy je příprava na budoucí povolání, na tom se myslím shodneme všichni."

Ne neshodneme. Mnozí si to myslí, ale nikdo tak nebylo a ani teď to tak není.
05. 02. 2012 | 23:00

ondrejsteffl napsal(a):

Student napsal(a): 05. 02. 2012 | 22:31
Ano, vcelku souhlas.
"Hodně učitelů dokáže naučit někoho abecedu. Ale kteří pak jsou schopni vysvětlit o tom jaké věty se mají z těch písmenek sestavovat?"
To je pěkná metafora pro ty, kteří si myslí, že hlavní jsou ta písmenka.

"2) Výchovné cíle určují politici."
Ano, v Singapuru. U nás politici zdá se ani neví, že škola by měla a mohla vychovávat.

A to je dost katastrofa.
05. 02. 2012 | 22:31
05. 02. 2012 | 23:05

Targus napsal(a):

To Občan:

Tak to vidíte, pan Šteffl vám politicky zdůvodnil, že jste naprostý hlupák. Škoda, že se neobtěžoval uvést zdroj. Možná by to bylo poučné.
Tedy pro ty, co umějí číst, že ano.
05. 02. 2012 | 23:17

Targus napsal(a):

To ondrejsteffl:

Člověče, vy jste se zbláznil. Ještě by tady vyrostlo pár čestných a morálně nezkažených lidí, kteří by ještě nad to uměli poznat písmenka a někteří dokonce i skládat věty.
Tak to už vůbec ne.
Fuj!
05. 02. 2012 | 23:20

Martin napsal(a):

ondrejsteffl: To ale zcela mění situaci, pokud se děcka nechodí do školy připravovat na budoucí povolání, tak co tam vlastně dělají ? To je tam dneska denní stacionář se stravou ?
I když asi to nebude daleko od pravdy, když existují absolventi s titulem Ing. a potížemi s trojčlenkou, tak se vlastně ani nedivím.
05. 02. 2012 | 23:21

Josef K. napsal(a):

Pane Šteffle, překvapení se opět nekoná. Začíná to u semiotiky končí u praktického života.
-každý učitel international school ví jaký je rozdíl mezi asijským a evropským studentem,
- český pedagogický teoretik to neví,
- evropské myšlení se zcela liší od asijkého,
- předně individuální kreativitou a individuáloně dobrovolnou kooperací.
Evropské univerzity předpokládají dva paralelní procesy učení:
- institucionální
- socializační.
To první je v evropském chápání krajně individualizované, avšak normativní v principech, závislé na vlastní píli a schopnostech studenta s podporou instituce, v asijské společnosti naopak silně autoritativní a normativní v tvrzeních schématu, to druhé asijské vůbec neznají.
Nemá smysl Vám tady psát elementární znalosti sociologie . Je možné, že opakujete business pravdy, ža 21. století patří Asii.
Jinak Váš blog odpovídá autroritativnímu českému úzu sovětskorakouskouherského školství. O 21. století vůbec nejde a Vaše dezorientace je skličující.
Naštěstím mám potomky v Evropě za Chebem, mít je zde, byl bych zoufalý.
05. 02. 2012 | 23:25

Dagmar napsal(a):

Josef K

Vaše a Občanovi výtky autorovi jsou naprosto legitimní. Myslím, že by na ně měl reagovat adekvátněji, než jak předvedl ve svém příspěvku Občanovi ve 22:56

Zejména jeho obdiv státu-firmě mi zní velmi nelibozvučně :( a informace o požadavcích na vlastní zaměstance jsou pak... no, řekněme nadstandardní. Bože chraň naše školství před "manažery" veškerými, státními i soukromými.

Sakra, já z toho zaujetí začala veršovat!
05. 02. 2012 | 23:50

Dagmar napsal(a):

Omluvte tu hrubku, co se mi kromě veršovánky taky povedla..
05. 02. 2012 | 23:52

Občan napsal(a):

Pane Šteffle, to NEJSOU SŠ, ale druhý stupeň ZŠ!
Jen mají ty stupně o rok delší než u nás. Při tom objemu občanské výchovy se ani nedivím...

Za SŠ a SOU v našem slova smyslu se dá považovat až to "Pre-University Education", které zahrnuje něco jako naše gymnázia, učňovské školy a průmyslovky.
Tam je zase studium o rok kratší než u nás a končí čímsi jako maturitou.

Především se však jedná o zcela odlišný systém vzdělávání, nesrovnatelný s ničím v Evropě nebo v USA. Singapurci JSOU zejména Číňané a přes to vlak nejede.
Co kdybyste zkusil srovnat něco méně extrémního?

Jinak jo, souhlasím - školné zavést od první třídy ZŠ (ve školkách už je). Tím budou konečně ze vzdělávacího procesu eliminováni potomci "socek" a úroveň solventního zbytku poletí vzhůru jak raketa.
Do montoven a "veřejné služby" vzdělání a kvalifikace netřeba. Nemluvě o tom, že čím vzdělanější obyvatel, tím nepříjemnější otázky by mohl klást a ještě by indoktrinoval ostatní.
05. 02. 2012 | 23:54

Josef K. napsal(a):

Musím ještě dodat a poznamenat. Asijští studenti ve středoškolském studiu, v závislosti o školy a geografie, většinou dominují, tedy v procesu osvojení nsi faktů. Na univerzitách se tento poměr obací ve prospěch euroatlantických studentů.
Pokud jde o českéí školství, pak je problém ve školství elitním, které určuje zpětně předchozí stupně. Nemá smysl psát o omezeném intelektuálním diskurzu českých intelektuálů a akademiků s jejich normalizační historií. Má smysl psát o absenci vzdělanosti jako praktické hodnoty. Do českého jazyka nejsou přeložena základní díla 20.století. Česká společnost vedená normalizačními a postnormalizačnímiu elitami neví, co to je vzdělanost a jak jí využít. Chybí zde praktická potřeba. Pan Nečas, Bém, Klaus to jistě nejsou ti, kdo potřebují špičkové vědecké kapacity, narozdíl o západních zemí. České lékařství nepotřebuje špičkové studenty (pár reálných příkladů mám v rukávě), česká lingvistika se zmnítá v uzurpaci matematické korpusové lingvistiky, která je jen vedlejším oborem, ač by ráda diktovala jazykové normy. O českém semiotikovi nevím, sociologů znám velmi omezené množství. Absence metafyzického se projevuje i na nedostatcích výuky v přírodních vědách, prostě a logicky nemají definovaný rámec a cíl.
Omyl je tedy nejen v nedostatku pozornosti k detailům mezi kulturami, ale také v technokratickém chápání výuky. Ta komplexnost je nad síly Šefflů, ale i pravidla určující české společnosti. Takže české školství bude brzy na úrovni Somálska. Tomu se vyhnout nelze.
05. 02. 2012 | 23:56

český maloměšťák napsal(a):

Mnoho zdejších komentátorů by propadlo v mateřské školce /M/.

Skvělý blog.

Dobrou noc.

P.S. Ti, co srovnávají Singapur a ČR ...by si také měli uvědomit, co bylo v ČR před 200 lety, 100 lety...a co bylo v Singapuru.
Poté už nebudou tak příkří - ve svých hodnoceních ve vzdělanostní struktuře Singapuru.
06. 02. 2012 | 00:01

Josef K. napsal(a):

Občan zde upozornil na velmi výraznou skutečnost, české školství, ač není elitní, je elitářské a ono elitářství je sociální klasifikací.Moje zkušenost ze zehraničí je, že všechny školy se snaží udržet jakýkoliv talent, neboť nikdy není zřejmé, kdy se projeví. České školství má požadavek na talenty v sedmi letech. Omyl, talent se může projevit ve třiceti či padesáti. Je to problém metafyzický a mentální.
Západní společnost nechápe myšlení jako řešení s konečnou odpovědí, nýbrž každé proč nastoluje další problém. České myšlení, podobně ruskému, vyžaduje i přes opačnou zkušenost radoikální a všeřešící odpověď.
Už v této deformaci chápání talentu a jeho vývoje a role se skrývá absence základního předpokladu řešení českého školství an sich.
Technokratické školství snad opravdu vybuduje relativně silnou masu montážních dělníků, byť řemeslo asi nenahraší, ale nikoliv onu silnou a inspirující vzdělanou vrstbvu, která dává společnosti pohyb.
Technokratický přístup pana Šteffla zde nekritizuji poprvé. Nic tím nezměníme, sociální lifty jsou určené dnes pro tento typ osobnosti. Je to ale hodně potěmkinovské, snad až gudeberniálně gogolovské či saltykovsko-ščedrinské.
Kdysi jsem panu Štefflovi napsal, že většina matematiků trpí Aspergerovým syndromem, tedy sovětské výzkumy to potvrzujíči tvrdí. On jím trpí zjevně. Absence chápání komplexnosti zde chybí zcela.
06. 02. 2012 | 00:07

otokar napsal(a):

Pane Štefl, to byl nářez.
Chtěl bych být mladý a studovat v Singapúru,pozorovat, jak ty žluťáci jsou ukázněný,dělají rozcvičku a nejsou od sebe poznat.Jsou jak mravenci, dělají samý užitečný věci, žádný blbosti je nenapadaj(jako např. sundat kouli z lustru a jít s ní pro pivo.)
Byl jsem kdysi v Artěku,to bylo taky skvělý, jak se ty pionýři obraceli co 10 min. dle píšťalky načalnice(tepláky na gumičku a 120kg).aby se opálili rovnoměrně.
Tedy závěrem: pane, vy jste chodící kalamita českého školství.
Vaše motto: Žáci mohou být blbí, ale musí jich být hodně - spolehlivě přivede naši vzdělanost do Somalie.
06. 02. 2012 | 00:47

Kanalnik napsal(a):

je zajimave, ze autor da Singapur jako priklad, a najde se dost diskutujicich, kteri z nejakeho mne neznameho duvodu zacnou srovnavat CR a Singapur, i kdyz pointa lezi uplne nekde jinde...

koncentrace na vnejsi znaky a formu misto na obsah je jednim ze zakladnich handicapu mysleni velke casti Ceske spolecnosti
06. 02. 2012 | 00:52

Občan napsal(a):

Ještě taková úsměvná věc - 60% singapurské ekonomiky je vlastněno STÁTEM, a to prostřednictvím STÁTNÍCH investičních fondů.

A to se školného na státních a státem dotovaných školách týče, tak uváděných 8+ dolarů již neplatí - došlo k výraznému zvýšení:
http://www.singaporeedu.gov.sg/htm/mis/faq01.htm
06. 02. 2012 | 01:08

ludo napsal(a):

je viac veci,ktore vplyvaju na vzdelanost a rozhlad cloveka
spolocnost a prostredie v ktorom vyrasta
rodina a jej zazemie
respekt pred ucitelom a regulamy skoly
motivacia vyplyvajuca zo vzdelania,ci profesie
teraz moja prax po 17 rokoch,ked som sa vratil pokukat do burakova v kopeckoch
inzinier s cervenym diplomom robi zateplovanie
magister sociologie casnik
elektroinzinier robi mosty v poland
ich rodicia poniektorych po 32 rokoch prace su nepotrebny a beru smiesne podpory,ci predcasne dochodky
ja drotar v tej riti delam holku pro vsechno
mam vsetky benefits,dochodkove zabespecenia,poistenie a zacinal som umyvat auta za 4$ na hodinu.
len ja viem co za tym vsetkym stalo,kym som nieco dosiahol,lebo v tej riti,kde zijem,je este moznost,tam ,kde som vyrastol je tiez moznost,vysrat sa na vsetko a ist do riti.
moja holota tu,tiez buranky z kopeckov sa ucia o dusu,popritom pracuju a vyuziju moznost,ktoru tam,kde zacinali rast mali mizivu.
porovnavt singapur s ceskou kotlinou sa dalo pred 70 rokmi,teraz mozno s burkina faso.
kanalnik vystihol najlepsie ma za jedna.
06. 02. 2012 | 03:28

Saltzman napsal(a):

Vždy jsem byl obdivovatelem skautingu a protože jsem i v této oblasti s dětmi pracoval, znám příznivé výsledky takové výchovy u dětí. V dospělosti zúročí bývalí skauti(junáci) své charakterové vlastnosti skautingem získané. Společnost pak ještě více.

V článku jsou popisovány získané vlastnosti školou, které kopírují stejně získávané vlastnosti ve skautingu. Takže v současném Česku je na co navazovat a z čeho vycházet. Nevidím však nikde podporu vládních institucí pro využití skautingu ve výchově dětí. Stát se tváří, jako by takové dětské organizaci dělal milost, že vůbec může existovat. Nejen skauting má na to, aby děti vedl k získávání vlastností tak potřebných pro správný morální postoj dospělého člověka. Jsou i tělovýchovné organizace, kde sport dětí je smyslem jejich činnosti, ovšem zdaleka ne jen sport, ale i morálka a schopnosti potřebné k dosahování životních cílů.

Článek mi právě pro toto připadá jako "objev Ameriky". Autor pro svůj zájem v této problematice by měl nakouknout do dětských organizací a instruktory, trenéry, vůdce přizvat k celonárodní debatě o výchově mládeže. Byl by to čin hodný skutečně pozitivně zaujatého a obětavého člověka ve prospěch budoucnosti státu. Správně by k tomu měla dojít vláda a ministerstvo školství. Ti ale zdá se mají naprosto odlišné představy, jak vychovávat děti.
06. 02. 2012 | 07:22

gaia napsal(a):

to já zas myslím, že není potřeba objevovat Ameriku a nutit vládu a ministerstvo, aby k něčemu došly, neb toto vše už tu bylo.
Je vidět, že autor neučil, jinak by věděl, že toto vše už tu jednou bylo, jmenovalo se to cíle komunistické výchovy po 14. sjezdu a akorát tam místo Singapur bylo SSSR, místo co je správné a co je pšatné, dobré a zlé, byl kapitalismus a socialismus, místo podělit a vystřídat bylo předávat a osvojovat si zkušenosti bratrských národů, místo pracovat v týmu byl proletářský internacionalismus,atd. atd.

A jak to dopadlo? Můžeme posoudit, do jakého marasmu jsme se dostali, když se děti vychovávané podle těchto šablon dostaly do produktivního věku(dnes).
06. 02. 2012 | 08:21

Sladký napsal(a):

Martin- hlavním posláním školy není příprava na zaměstnání-to ani náhodou.Hlavním posláním školy je vzdělávání a vzdělání- což znamená obohacení,rozvoj kultivace člověka.
06. 02. 2012 | 08:33

hk136 napsal(a):

No, ma-li byt smyslem skolstvi "pripravit pro zivot jaky je" resp. pro uplatneni se na trhu prace, pak by se skolstvi melo zreformovat do nejakeho pruskeho modelu 19. stoleti, s tim, ze hlavnimi kvalifikacnimi predpoklady pegagoga by mely byt bezohlednost, vlezdoprdelismus a snaha splhat nahoru po zadech jinych...
06. 02. 2012 | 08:37

Sladký napsal(a):

ABSENCE CHÁPÁNÍ KOMPLEXNOSTI zde chybí zcela. Myslím, že komplexnost chápu docela dobře, ale tuhle vaši větu jsem zatím pochopit nedokázal, pane Josefe Zeměměřiči.
06. 02. 2012 | 08:38

gaia napsal(a):

hlavním cílem výchovy za totality, bylo budování komunismu.A příprava lidu na život v 21. století.
O nějaké přípravě na zaměstnání nebylo ani slechu. Neb si všichni mysleli, že ve 21. století pracovat budou jen stroje a člověk bude jen tvořit.
Též se neříkalo zaměstnání, ale povolání, od slova povolaný, vyvolených je hodně, hlavně když mají peníze, ale povolaných lidí je málo, ti potřebují ještě něco navíc.
06. 02. 2012 | 08:40

hk136 napsal(a):

Jinak libilo se mi podobenstvi ZM o zemedelstvi... Jen bych doplnil, ze ani na urodne pude sebevetsi davky hnojiva a vlahy nezajisti bohatou urodu - je treba orat, branovat, vytrhavat plevel (ci aplikovat pesticidy), sad a vinohrad strihat a prorezavat. Na druhou stranu, i na dost ubohych pudach lze leccos vypestovat, treba brambory.
06. 02. 2012 | 08:41

Martin napsal(a):

Sladký: Povinná, tehdy pětiletá, školní docházka na území ČR byla vynalezena za účelem aby každý uměl základy čtení, psání, počítání. To tehdy byly základní požadavky na tehdy se měnícím trhu práce, kdy se ustupovalo od zemědělství a přecházelo se na raně průmyslovou výrobu. Nic o obohacování, rozvoji a kultivaci člověka se neuvažovalo, snad s výjimkou náboženství, to tam ale bylo z politických důvodů.
To že lidé dneska dokáží vůbec uvažovat o tom, že škola primárně nemá zajišťovat přípravu na budoucí povolání a odvolávají se na nějaké metafyzické obohacení, rozvoj a kultivaci člověka, je naprostý úpadek a pak to dopadá jako dneska, kdy absolventi ZŠ toho každým rokem umějí méně a méně, potvrdí každá učitelka s třicetiletou praxí. Na rozvoj a kultivaci osobnosti tady máme nepovinné kroužky, Základní umělecké školy a Konzervatoře, ale ne běžné ZŠ, SŠ a podobně.
06. 02. 2012 | 09:16

gaia napsal(a):

Martin

povinná školní docházka, kterou zavedla Marie Terezie byla šestiletá, nikoli pětiletá, jak píšete vy. A obsahovala tzv. trivium(číst psát a počítat) a náboženství, které jak víte v té době mělo výchovnou a normotvornou funkci, v podstatě obsahovalo jinými slovy totéž, co to "nové náboženství" ze Singapuru.
06. 02. 2012 | 09:21

Sladký napsal(a):

Martin- rozvoj člověka, jeho kultivace, obohacení jako úpadek?! Hmm.Myslím, že jste se definitivně a jednou provždy odkopal.O jakém "metafyzickém" obohacení to mluvíte, člověče? Je jasně vidět způsob vašeho uvažování.Ne člověk, ale "lidský zdroj". Živý nástroj jemuž se pokud možno nemá dostat žádného skutečného vzdělání, ale jen drilu, který z něj má učinit zdroj-nástroj co nejvýkonnější a nejposlušnější.
Klidně můžeme pokračovat v diskusi, vaše názory jsou pro mne opravdu velmi zajímavé.
06. 02. 2012 | 09:23

olda napsal(a):

Pán Šteffl,
Ďakujem za blog,

áno, Váše príklady ukaziju spravnú cestu a postup ako z malého človečika vychovať Osobnosť plnohodnotnú pre spoločnosť .
06. 02. 2012 | 09:36

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...že by test internetové letky která přistane pod blogem pana Šteffla,...?, testíky,...to je Vaše parketa. Tužka.
06. 02. 2012 | 09:42

šedá kůra mozková napsal(a):

oldo

cestu a postup právě vůbec neukazují, jen klišé a verbální dogmata
06. 02. 2012 | 09:47

Další napsal(a):

Autor si zaplkal, jenže my cinkali klíči a od té doby je školství o tom jak školu vyhnat a budovu výhodně zprivatizovat. A pokud už škola musí existovat, jak se na tom napakuje nejvíc "pedagogických" pracovníků co by se v praxi neuživili
06. 02. 2012 | 09:50

olda napsal(a):

šedá kůra mozková ,
ja ju vidim , tu cestu a postup a naprosto spravnu,
prosím prečítajte si ešte raz blog, objektivne bez zaujatosti :

M - na konci mateřské školy dítě:
naprosto presný postup ako zachovať decku hravosť, kreativitu a nezakomplexovanosť pred nastupom na zakladnú školu, spokojne , šťastné decko, ktoré bude sa tešiť na školu.

Z - na konci základní školy žák:
vypestovať u žiaka navyk a chuť sa dalej vzdelavať

S - na konci střední školy student:
vypestovať u študenta vedomie , že doba je premenliva, technologie napreduju a je potrebné mať navyk a chuť sa dalej vzdelavať.

V - na konci vyšší nebo vysoké školy student:
naprosto presné, bez celoživotného vzdelavania sa zaostavame za vyvojom v spoločnosti.
06. 02. 2012 | 10:11

Kala napsal(a):

Pane autore, předestřel jste to hezky, proti tomu nemůže být námitek. Nic nového pod sluncem to není, už Jan Neruda věděl, že bude-li každý z nás z křemene... Teď ˇuž jen chybí, abyste se stal ministrem školství a uvedl vše do praxe. "Co" už víme, teď jen Jak, Kde, Kdy, S kým.
06. 02. 2012 | 10:14

šedá kůra mozková napsal(a):

oldo

tak si sežeňte děcko a v 25 mi ho dejte na posouzení a já vám podle tohoto zadání řeknu, že jste dělal všechno špatně.

v zadání je cíl, nikoli cesta, navíc cíl ideální, jaký si někdo, kdo má vliv ho předložit,subjektivně představuje, jestli to je cíl objektivní nikdo neposoudí, někdo jiný by klidně mohl stanovit jiné cíle.
Cestu k jeho dosažení nepúopsal nokdo, tak kantore, jen si lam hlavu a my stejně zařídíme, že bude psí.
06. 02. 2012 | 10:16

šedá kůra mozková napsal(a):

Kalo

přesně

Řekové měli kalokagathiu, Rouseau svobodného člověka, obrozenci národ z kvádrů a komunisté zas všestranně a harmonicky rozvinuté budovatele komunismu
a nyní někdo obdivuje, že by se měl milovat Singapur.
06. 02. 2012 | 10:21

ali napsal(a):

u nás například jsou dvě školy s cca 800-900 žáky. Jedné škole zdejší soudruzi, (co hrajou na MÚ "škatulata hejbejte se z místa na místo" od dob vzniku tohoto úřadu), ubrali třípatový prostor, ten zrekonstruovali za pár melounů a nasadili tam úředníky..takže město má např. tři zaměstnance na "životním prostředí" (co tam dělají, je u boha), instituce na občanky, pasy a matrika má otevřeno tři dny v týdnu, pět úřednic kde každá má vlastní kancl a když jsme potřebovali přeložit a matričně nechat ověřit starý dokument z němčiny, tak jsme si museli počkat tři nedělel, než se vrátí jistá paní, která umí německy..ty tři zbylé si neškrnou ani německy, anglicky ba ani parůsky..no nic, náš národ je machr na zneužívání každého systému.. ;o)
Takže na poslední otázku: Kdyby nějaká škola u nás uměla naplnit tyto cíle, ale přitom byla podprůměrná v matematice, českém jazyce i angličtině. Chtěli byste, aby tam chodilo Vaše dítě? ..odpovídám ano, tak jako na všechny otázky..
06. 02. 2012 | 10:33

Jana Pechová napsal(a):

Plně podporuji příspěvky nicků Kanalnik, český maloměšťák a ludo.
Nemám víc co napsat, ale nechci, aby ti, kteří pochopili, oč autorovi jde, zůstali v té diskusní mizérii osamocení.
06. 02. 2012 | 10:36

Kala napsal(a):

Singapur na druhém konci světa - úplně jiná populace a styl života. Tam je každý srozuměn s tím, že za odhození papírku dostane tučnou pokutu nebo snad i vězení. Zkuste to tady. Základ je možné si z toho vzít, vždyť jsou to obecně platné cíle k tomu "křemenění" jednotlivců a následným kvádrům. Když nevíme sami, jak, měli bychom se poohlédnout po bližších školských systémech, třeba ve Finsku nebo Dánsku. Ikdyž - se Slovany a v současném ekonomickém a morálním tak trochu marasmu to bude ještě těžší.
06. 02. 2012 | 10:41

šedá kůra mozková napsal(a):

ali píše

Takže na poslední otázku: Kdyby nějaká škola u nás uměla naplnit tyto cíle, ale přitom byla podprůměrná v matematice, českém jazyce i angličtině. Chtěli byste, aby tam chodilo Vaše dítě? ..odpovídám ano, tak jako na všechny otázky..

já odpovídám ne, neboť jen tyto cíle , to mi přijde trochu málo na 18 let života strávených v nějaké instituci.
Toto si pokusím zajistit doma. A myslím, když koukám na své děti, že docela úspěšně, i když ne na 100%, však také ne se vším z uvedeného souhlasím.
06. 02. 2012 | 10:50

ali napsal(a):

š.k.m.
berte tento test jako hru..žádná taková škola tady není a nebude a o své potomky se stejně musíte postarat sám/a..ať chodí do jakékoliv školy, stejně jdete na třídní schůzky, nebo seřvat úču, či jí poděkovat osobně.. :o)
06. 02. 2012 | 10:55

šedá kůra mozková napsal(a):

navíc studovat VŠ, aby po jejím absolvování člověk jen Má morální odvahu postavit se za to, co je správné

Je odolný tváří v tvář nepřízni osudu
Je schopen spolupracovat napříč kulturami a je společensky odpovědný
e inovativní a podnikavý
Je schopen kriticky myslet a přesvědčivě komunikovat
Účelně usiluje o dokonalost
Usiluje o zdravý životní styl a má estetické cítění
Je hrdý občan Singapuru a chápe místo Singapuru ve světě


teda kvůli tomuto chodit 5 nebo 6+ let na medicínu nebo třeba stavárnu?
To je trochu málo, spíš nic.
06. 02. 2012 | 10:55

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Představuji si mladého člověka, který měl štěstí na moudré a vzdělané učitele a vyrůstal v ideálním rodinném prostředí. Po úspěšném ukončení střední, případně vysoké školy a díky několika krátkodobým pobytům v zahraničí nastoupí do praxe s nějakými představami a ideály (už teď mi to zní nepravděpodobně). Myslím, že si hodně vytrpí, než ho systém založený na klientelismu a korupci řádně obrousí, případně semele. Dokud se nám nepodaří odstranit alespoň ty nejkřiklavější nešvary v naší nemocné společnosti, je veškerá snaha o zlepšení úrovně školství marná. Nemocná společnost není schopná "vygenerovat" zdravé pedagogy. Výjimky potvrzují pravidlo, pár pedagogů "od Boha" to nevytrhne.
06. 02. 2012 | 11:07

šedá kůra mozková napsal(a):

Šašku

souhlasím, že pokud by se nám podařilo na konci VŠ vyprodukovat takové lidi, jaké naznačuje ten cíl ze Singapuru, myslím, že by po střetu s realitou brzy ztratili ideály a museli by se buď přizpůsobit, (čímž by museli negovat většinu toho, co se do nich celou školu lilo) nebo by ryli držkou v zemi a byli na antidepresivech.

Takže nakonec můžeme být rádi, že u nás takové školy, které by takto formovaly naše děti vůbec nejsou.
06. 02. 2012 | 11:15

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

šedá kůra mozková
Shodne-li se veřejnost na ověřeném a pravdivém rčení, že ryba smrdí od hlavy, pak je třeba začít tam. Je tato vláda vůbec schopna a ochotna se tímto, pro naši budoucnost zcela klíčovým problémem, vůbec zabývat? Jak je možné, že ještě trpí na ministerstvu školství tak bizarní personu jakou je ministr Dobeš?
06. 02. 2012 | 11:27

Občan napsal(a):

Na Smíchově bývala vynikající malá základní škola - U Santošky 17.
Skvělá ředitelka si dokázala vytvořit takový učitelský tým, že tam vedle obyčejných žáků přijímali a "opravovali" problémové děti z celé Prahy 5. Kromě běžné výuky učitelé seznamovali děti s hitorií a vývojem Prahy 5 - tedy v nich vytvářeli zdravý lokální patrotismus.

V r. 2000 tehdejší starosta Jančík rozhodl, že budova školy je "staticky ohrožena" a proto bude škola zrušena. To se také 30. 6. 2001 stalo.
Dva měsíce nato byla ve "staticky ohrožené" budově otevřena SOUKROMÁ "Vysoká škola mezinárodních a a veřejných vztahů, o.p.s.".

Takhle to tedy v ČR dopadá s dobrými školami, které vedle běžné výuky a vzdělávání děti také ještě vychovávají.
06. 02. 2012 | 11:28

Karla napsal(a):

To Gaia
A vy jste někdy podle té "doktríny" FAKT učila? Nevěřím.
A znáte vůbec nějakého takového kolegu?
Co pamatuju, tak se o to pokoušelo jen pár zdravotně už vetchých politruků, které kraje a okresy většinou dobsazovaly místa zástupců, učili pár hodin branné výchovy a občanky, váleli se ke stravě, špehovali učitele i ředitele a kazili studentům posudky. a dětem byli pro smích a učitelům, tedy pokud jim právě nehospitovali na hodině,nebo pokud někoho nevyšetřovali, co na kantora napráskal dobře vyškolený stbácký potomek, byli k smíchu taky. Obyčejně usoudili, že je na v takovou špatně placenou práci škoda a odešli výš ..nejhorší byli alkoholici, které nikam výš nikdo nechtěl..
Byli skutečně nebezpeční, jednoduše pro to že BYLI hloupí a matička strana jim dala pocit důležitosti a moc druhým škodit- ale nepamatuju, pokud tedy neměl člověk ve třídě už toho agilního budoucího papaláše,že by podle těch metodických pokynů někdo skutečně učil.
No-- jako všude- záleželo na předpos------i, ještě občas nějaká soudružka žena významného muže se vyskytla..
06. 02. 2012 | 11:32

Odpornost napsal(a):

Ví, co je správné a co je špatné.

Řeknou mu to učitelky, které si to přečetly v brožuře vydané státem. A co když tam bude napsáno, že jíst maso je špatné? Co na to diskutující? Popř. že jíst maso je správné (pro místní vegetariány).
Projde dítě mateřskou školou, pokud řekne, že jíst maso je (opak tvrzení v brožuře)?

Těší se z pohybových aktivit a umí ocenit umění.
Usiluje o zdravý životní styl a má estetické cítění.

Běda, přeběda tomu, kdo neocení umění. Umění je definováno v brožuře na straně 28, estetické cítění na straně 471.

Zná a miluje Singapur.
Věří v Singapur a chápe, co je Singapur.
Je hrdý občan Singapuru a chápe místo Singapuru ve světě.

Nejsi hrdý? Diplom nebude. Na stavu Singapuru nezáleží.

Zvraceti málo. Pěkně instruktivně jsme v blogu položili otázky. Kdo by nesouhlasil?
06. 02. 2012 | 12:02

gaia napsal(a):

Karlo

ti kovaní byli ve vedení a nad nimi ještě kovanější to kontrolovali, světonázorová výchova se prolínala se vším a byla nejsledovanější , ten duch těch závěrů prostupoval celým procesem , od učebnic, přes nástěnky a hesla v hale, výchovné plány a metodické příručky ,přes školní úlohy, kdy se psaly slohy na určitá témata, kreslilly se určité věci a zpívaly zvláštní písničky, počítaly se tanky a traktory a výměry družstevních polí, po školní akce, kdy se slavilo vždy nějaké vhodné výročí a chodilo se do kina na výchovné filmy, které tomu odpovídaly, nebo se jezdilo na výlety na vhodná místa a chodilo na určité výstavy. Tomu nemohl uniknout ani člověk vlažný.
Proto se po 89 roce vyhlásilo heslo, že se děti nemají instituconalizovaně vychovávat k ničemu, byl to přeci ten totalitní přežitek, děti vést někam a vychovávat k něčemu mají právo jen rodiče a škola jim do toho nesmí zasahovat. Zavedlo se heslo konkurence škol, že si jako každý vybere, co mu bude nejvíc vyhovovat, cíl si každý stanoví dle svého, osnovy se stávají skoro sprostým slovem.

Po 20 letech zas někdo vymudruje, že by se škola měla vzdát svého vzdělávacího působení(informace přeci zastarávají a když máme tedy ten internet), a v době, kdy neexistuje jakákoli jednotná koncepce a vše je hozeno na krk učitelům ve formě RVP, tak někdo přijde na to, že by tedy ty programově různorodé školy a od sebe se navzájem lišící, což měla být jejich konkurenční výhoda, měly mít jednotný výchovný výsledek, který navíc nelze ani nijak ověřit a porovnat, u kterého, jak z diskuse vyplývá ani si většina není jista, zda by v našem prostředí vůbec pro děti byla dobrá.
Jak napsal Šašek, v korupčním a zlodějském prostředí... máme vychovat děti idealisty a v pokryteckých ideálech, kterým nemůže dnes věřit ani jeden učitel?
ale autor dostal honorář a o to tu asi jde.
06. 02. 2012 | 12:26

gaia napsal(a):

odpornost

tak nějak to též cítím

kdybych to psala já, zvolila bych nick skutečná pravda

takže vidíte, jak jsou ty pojmy neuchopitelnéa matoucí
06. 02. 2012 | 12:28

Kanalnik napsal(a):

Jana Pechová

:)
06. 02. 2012 | 12:49

ali napsal(a):

Jak mám chápat podprůměrnost školy v matematice, českém jazyce i angličtině? Speciálně ZŠ?
Myslím, že není podstatné, aby každé dítě umělo třeba označit
lexikální, syntaktické či stylistické nedostatky, nebo mrskat integrály či psát spisovnou angličtinou i když jí slovně zvládat bude..
06. 02. 2012 | 13:05

Nádhernost napsal(a):

2 Odpornost:

Nechci glorifikovat ani zatracovat žádný konkrétní systém.

Jste ochoten (ochotna) připustit, že kdyby v blogu předkládané cíle nebyly prosazovány tak dementním a zvráceným způsobem, jak jste předestřel(a), byly by v blogu předkádané cíle smysluplné?

Pro představu jen jeden z nich:

Ví, co je správné, a co je špatné.

Chápe, co se pod danými pojmy skrývá a na základě vlastního žebříčku hodnot za použití kritického myšlení posuzuje, co vidí kolem sebe a aktivně zasahuje tam, kde to považuje za smysluplné a správné. (v zákoně by to asi neobstálo, ale snad jsem šel podobně hluboko jako váš příspěvek)

Každý takto obecný cíl je hloupost (hodná zvracení), pokud je ho dosázováno hloupým způsobem. Jaký způsob ale zvolíme, to už není záležitost cíle samotného.
06. 02. 2012 | 14:09

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Gaia
Tvář tzv. socialistického školství jste popsala dokonale. S odstupem času to musí vidět stejně každý, kdo tím prošel (snad paní poslankyně Semelová a Marková by nesouhlasily).

V současnosti je třeba využít všech možností, které se nabízejí. Jen se obávám, že tomu brání nezájem vrchnosti (mnohdy předstíraná starostlivost ), neochota veřejnosti se angažovat(celkem pochopitelná) a nedůstojné postavení pedagogů ( považovaných za jakési neúspěšné podivíny). To byl důvod, proč jsem odešel do penze hned jak jsem dovršil důchodového věku. Ti z mých vrstaevníků, kteří se rozhodli přesluhovat, jsou často vyhořelí učitelé, neschopní jakékoliv iniciativy a zůstávají pro peníze, neboť se bojí prudkého snížení životní ůrovně. Jsem zvědav, co si s tím počne mladší generace, netroufal bych si radit, ale za stávající situace je nečeká je nic dobrého. Hraběcí rady pana Štefla jsou v terénu platné jak mrtvému zimník.
06. 02. 2012 | 14:33

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Ví někdo, jak jsou placeni učitelé na jednotlivých stupních v Singapuru ?
06. 02. 2012 | 14:35

Karel Mueller napsal(a):

Pane Šteffl,

nad tímto blogem jsem nevěděl, jestli mám plakat nebo se smát. A to proto, že:

Co by škola měla dát mě detailně rozebírali běhěm celého maratonu:

1. Student (žák) by se měl naučit myslet. Tj. jednotlivé složky inteligence dostat na co nejvyšší možnou úroveň a zároveň se naučit myslet analyticky a systémově. Základní předpoklad pro pozdější samovzdělávání či změny oboru.
2. Na ZŠ by měl získat všeobecný přehled, dále pak by měl získat vzdělání umožňují pracovat v některém oboru.

Pokud jde o deklarované cíle v blogu, tak stačí oprášit a jen mírně pozměnit řeči, které jsme poslouchali již v našich letech, když jsme byli žáčky ZDŠ. Po půl století tedy geniální znovuobjev.

Nejvíc mě ovšem dojal závěr. To mohou mít za cíl v Singapuru, sotva ale ve společnosti, kde byly "mé karty" spáleny a dvacet let posloucháme řeči o zaprděných Čecháčcích" s tím, že vlastenectví e bezmála zločinem, o kolapsu morálky nemluvě.
06. 02. 2012 | 15:00

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...doplním o školách v Singapuru. Singapur má tři úřední jazyky, takže tři druhy škol. Dále jsou tam soukromé školy ve kterých se vyučuje dalšími jazyky. Bezpečně vím o školách s vyučovacím jazykem němčina. Vše v němčině, děti převážně Evropanů, ale i bohatých Číňanů, Indů,... Gramotnost obyvatel Singapůru podle OSN v roce 2010 89%. Nenajdete společné hodnoty, společné jmenovatele pro srovnání, jenom to, že jsou to děti a ty jsou na celém světě somaticky stejné, psychologií z rodinných tradic a kulturního prostředí se mnohdy diametrálně lišící od dětí z českých rodin. Singapur je obchodní křižovatka, mezinárodní překladiště, aktivně činných v průmyslu je 23% pracujicích obyvatel, v zemědělství 0,2% obyvatel /pěstování květin/. V roce 2010 největší počet lidí na kilometr čtverečný. PARITA KUPNÍ SÍLY V DOLARECH na rok : 27 800, Česká republika tentýž údaj 11 700 . Tužka.
06. 02. 2012 | 15:12

český maloměšťák napsal(a):

Jana Pechová
Zdejší komentátorské Evropanstvo pobouřilo, že jim nějaký Singapur ukázal, kde ležely kdysi i kořeny jejich vzdělání. Že to byla antická filozofie. Proto ta hysterie. Proto ten povyk - že je tam málo matematiky a vůbec spouts takovývh těch humanistických keců. Přitom jde jen o velmi obecný test.
No - je tam málo matematiky. Ale zatím tedy matematicky vede ten Singapur - jak v GDP per capita, tak v kupní síle.
A matematika je také jen jazyk. Můžete být skvělým matematikem - ale na burze proděláte gatě...pokud nebudete vědět nic o psychologii,skupinovém chování, sociologii, historii národů, o tom jak se má část k celku a naopak, o tom jak rozeznat fakta od propagandy....

Že by někde soudruzi na ZDŠ, gymnáziu či vejšce...že by udělali někde chybu ?
Že teda je u nás tolik chudých matematiků, víte ? :)

Mějte se.
----------------------------------------------------------------------------
V moři se topí člověk a volá o pomoc různými jazyky: anglicky, francouzsky, japonsky, polsky... U zábradlí stojí Žid a jen tak pro sebe ucedí:
"Vidíš, troubo, celý život ses dřel jazyky, místo aby ses naučil plavat!"
06. 02. 2012 | 15:52

Marek Kobera napsal(a):

To Josef K.:
"... sovětskorakouskouherského školství"

Vidíte, to neznám. Tak mě prosím poučte, jak a co načerpalo sovětské školství z rakousko-uherského...
06. 02. 2012 | 16:55

Marek Kobera napsal(a):

To Josef K.:

A nějak jste zapomněl, že máme Havla, což je expert na komplexní systémy...
06. 02. 2012 | 17:07

Marek Kobera napsal(a):

To Sladký:

"ABSENCE CHÁPÁNÍ KOMPLEXNOSTI zde chybí zcela"

Ale to je přece jednoduché - autor nabádá k četbě Андре́йe Никола́евичe Колмого́ровa. Vcelku správně a poučně.
06. 02. 2012 | 17:21

Marek Kobera napsal(a):

To gaia:

No tak vidíte a ono se to té škole už přes 200 let nedaří, a tak musíme si klást nové a nové cíle - třeba se jednou žáci chytnou...
06. 02. 2012 | 17:25

Marek Kobera napsal(a):

To šedá kůra mozková:

Tak nesouhlasím. Zapomněl jste na
"Je odolný tváří v tvář nepřízni osudu", takže takový superabsolvent by naši realitu právem považoval za nepřízeň osudu a byl by odolný. Potíž s takovým cílem je, že není jasné, jak se toho dá vůbec dosáhnout - spíš je to pro učení na celý život a nadto někdy být neodolný je možná lepší a zdravější.
06. 02. 2012 | 17:43

Marek Kobera napsal(a):

To gaia:

"...máme vychovat děti idealisty a v pokryteckých ideálech, kterým nemůže dnes věřit ani jeden učitel?
"

Já těm ideálům celkem věřím. Ale už o hodně míň věřím, že se dají nějak programově naučit a skoro vůbec nevěřím, že bych to dokázal já přes odpor žáků. Ale...to jsou takové detaily, ne?
06. 02. 2012 | 17:55

Marek Kobera napsal(a):

To Karel Mueller:

Srdečně Vás zdravím! Ano, také si myslím, že by absolventi měli být schopni myslet. Ovšem před krátkým časem jsem se dostal do kontaktu se SŠ učiteli a jejich učiteli. A připadá mi, že "myšlení" je spíše obtěžuje a že určitě ho převážně u dětí nepodporují. Co s tím?
06. 02. 2012 | 18:02

Marek Kobera napsal(a):

To ondrejsteffl:

A konečně se dostávám k tomu, kam směřujete. Kladete v závěru velmi zajímavou otázku, myslím, že značně sugestivní. Sám za sebe jsem označil "spíše ne". Vedou mě k tomu
1) selský rozum - např. pokud chcete komunikovat a kriticky myslet, tak musíte něco znát, jinak nejde o komunikaci, ale o žvatlání;
2) pochybnosti o tom, jak se tyto cíle dají reálně naplňovat (zvlášť u nás, kde je školní kultura založena na pravidlech "nevyčnívat z řady", "zalibovat se učiteli" apod., a kde se hodně věcí vykonává jen "na oko").

Ovšem, je dobře známo, že alternativní školy, např. waldorfské, si kladou různé cíle právě v hodnotové oblasti a že poznávací oblast jde trochu stranou. A je zajímavé, že např. jedna z nich velice dobře uspěla u státních maturit, jak o tom psal pan Mleziva. Možná je to tak, že jste trochu neaktuální. Totiž, že jsme dál než v Singapuru nebo Ontariu. Na poznávací oblast se v praxi hodně rezignovalo, v prvním ročníku ČVUT se studenti diví, cože si to ten učitel dovolil, když vytknul minus před závorku. Takže teď už jenom stačí na ty poznávací cíle rezignovat i oficiálně na papíře a můžete zkusit např. "oceňovat různé pohledy a názory a efektivně komunikovat" při kooperativním vyučování.

Osobně si ale myslím, že čím dál, tím víc bude obtížnější spíš děti krotit, než že by si učitelé kladli cíle, aby děti cokoli oceňovaly. Ona nás základní fyzika učí, že se obyčejně minimalizuje ten který termodynamický potenciál. Ve škole to znamená, že je velmi pracné a obtížné, aby se žáci/studenti/učitelé/akademičtí pracovníci nevydali tou nejjednodušší cestou.

Možná, že tu tedy jednou napíšete příspěvěk, jak to prakticky udělat, abychom se shora citovaným cílům ze Singapuru byť jen přiblížili. Držím Vám palce!
06. 02. 2012 | 18:25

minatomirai napsal(a):

V Singapuru je úředním jazykem angličtina, ve které se vyučují všechny předměty. S výjimkou mateřštiny, což může být cokoliv, většinou čínština, tedy mandarinská, na rozdíl od kantonské, kterou se mluví v Hong Kongu, na jihu Číny a Maccau. Velice odlišné jazyky.
Děcka v Singapuru mají obdobné závěrečné zkoušky jako v UK, na kterém se modeloval singapurský školní systém. Končí se asi v 16-17 letech závěrečnými zkouškami. Nekjvětší důraz se klade na matematiku a přírodní vědy, pochopitelně. Jak je tomu dobrým zvykem v Asii, kde jsou děcka mimořádně nadaná v těchto oborech. Začíná to obyčejným dřevěným počitadlem.
Platy učitel§ jsou minimálně 3x tak vysoké jako tady, ovšem od pedagogů se očekává podstatně, podstatně více. Totéž platí pro studenty.
Číńané mají trochu jíný systém, kde jsou střední školy dělené na junior a senior high. Stejný důraz je však kladem na matematiku a přírodní vědy, angličtibna není vyučujícím jazykem na rozdíl od Singapuru. Japonsko je stejné jako Čína, ovšem čínští studenti jsou lepší. Podstatně lepší.
Platy pedagogů jsou velice slušné, učitel je považovaný za boha.
Asijští studenti nejsou tak kreativní jako západní, mají však disciplínu, mnohem větší akademickou zátěž, takže v závěru to s těmi kreativními západními studenty srovnají.
Pokud by mi dal někdo na vybranou mezí Číňanem (Japoncem, Singapurcem, Korejcem) a západním studentem jakékoliv státní provenience, vyhraje to Asiat.
06. 02. 2012 | 19:09

Marek Kobera napsal(a):

To minatomirai:

"... ovšem od pedagogů se očekává podstatně, podstatně více. Totéž platí pro studenty."

A to tady nejde, nejde a nejde.:-( Prý odlišná mentalita. Kam až taková mentalita sahá? Když děti něco ukradnou nebo zapálí, je to třeba taky ještě naše mentalita?
06. 02. 2012 | 19:15

minatomirai napsal(a):

Pan Štefl opálil nějaký workshop z internetu, protože celé to schéma, které tak hrdě předvádí, je v zásadě k smíchu.
Cituji: Je schopen pracovat v týmu a je empatický. No to je vážení na posr...., ne?
Proč pan Štefl nejede učit do Singapuru, snad by to nemusel být až tak velký problém. Anebo ano? Asi ano.
Byl by jim lautr na ....
Omluva za slovník, ovšem minimální (ta omluva)
06. 02. 2012 | 19:27

Marek Kobera napsal(a):

To minatomirai:

Tak já myslím, že je to doslovný překlad DOE (desired outcomes of education) Singapuru. Na tom není nic špatného.
06. 02. 2012 | 19:36

minatomirai napsal(a):

To platí pro střední školy, týmová práce, která tady neexistuje ani není podporovaná. Číňan (Japonec, Korejec) sedí ve škole 6 dní v týdnu od rána do večera, domů si většinou nenosí žádná zadání, zpracovává je ve škole a sice tak, že ti výkonější pomáhají těm slabším, ne, že by za ně práci dělali, ale vysvětlují. Berou to jako svoji povinnost, protože úspěch celé třídy je pro všechny důležitý. Vysmívání se slabším? Neexistuje. Rovanalo by se to absolutní ztrátě tváře. Obdivuhodné.

Vysoké školy jsou jiné, studium je podstatně individuálnější, zátěž obrovská. Asi taková jako v USA nebo Kanadě, ovšem zde je rozdíl mezi akademickou zátěží, na západě je vyšší. Ale na to je Číňan připraven, protože je schopen absorbovat a obětovat vše pro vzdělání.

České školství je neskutečně mizerné, chybí motivace jak učitelů, tak studentů. Neznám ho detailně, ale mohl jsem něco málo porovnat. Nakonec pan Štefl je poměrně slušným příkladem, stejně jako současný ministr školství, který neví, co má dělat a jak zachránit tento kdysi dobrý a srovnatelný, nyní rozpadající se systém.
06. 02. 2012 | 19:46

minatomirai napsal(a):

Nevím, jak je vůbec možně, že v čele českého vzdělávacího systému stojí víceméně lepší bachař (plus jeho psychobabble).Takový člověk ani nedokáže delegovat, protože k tomu nikdy neměl příležitost, ve vězení ho přečural každý trochu práskaný vězeň a měl ho zcela jistě na háku. Navíc chlap pod míru, což je neodpustitelné, stejné jako jeho obezita.
Mám teorii, že malí chlapi by měli být stříleni. Napoleon tak kdysi zničil svými válkami celou alfa generaci Francouzů a trvalo generace, než se vyšplhali k přijatelným výškovým mírám. S výjimkou Sarkozyho.
Je potěšitelné vidět mladou českou generaci, vysokou a štíhlou. Naděje tu tedy je.
06. 02. 2012 | 20:01

Karel Mueller napsal(a):

Marek Kobera:

Srdečný pozdrav i ode mě :-). Na tomto blogu se sejdeme :-).

Jak jsem se již zmínil, probírali jsme to detailně už během maratonu. Co dělat? Zklady se kladou již na záladní škole, tam je samozřejmě třeba začít. To ovšem předpokládá kvalitní pedagogický sbor, který k tomu myšlení žáky vede, mj. formou soutěží (olympiády), zájmových koužků atd. Samozřejmě záleží i na rodinném zázemí žáků a vůbec celové situaci ve společnosti.

Ale především víc učitelů jako je Zdeněk Brom. Jinou radu bohužel nemám.
06. 02. 2012 | 20:35

Karel Mueller napsal(a):

minatomirai:

Z Vašich zajímavých příspěvků se dotknu jen otázy drilu na asijských universitách.

Od jistého momentu je to nejen vcelku bezcenné, ale přímo škodlivé, zabíjí to kreativitu.

Víte, mozku nelze poručit, když to nejde, tak to prostě nejde. Např. jste se určitě setkal s tzv. věčnými začátečníky ve studiu cizích jazyků a nepomohl jim žádný zahraniční kurs. I dyž too byli i vzdělaní a inteligentní lidé.

Stejné je to s výkonností. Dítě ze ZDŠ není stavěno na to, aby podávalo duševní výkon 10 a víc hodin denně, efektivita musí být žalostná.
06. 02. 2012 | 20:42

minatomirai napsal(a):

Nemluvím o dětech základní školy. Mluvím o středoškolácích a vysokoškolácích.
Čínský dril je zajímavý, protože je prokládán fyzickou průpravou. Takže dvě hodiny tvrdé výuky (s přestávkou), dvě hodiny pohybu. A tak to jde celý den, po obědě se spí všude v Asii.
Není to skutečně dril, je v tom chytrá disciplína. Vyučující je tam pro své studenty, téměř ve dne, v noci. Se skutečným zájmem, až dojemným. Zatímco na Taiwanu se studenti ještě na středních školách fyzicky trestají, v Číně jsou nedotknutelní. Což považuji za správné, fyzické tresty jsou kontraproduktivní.

Vysokoškoláci v Číně mají zátěž, ale stejnou mají i američtí studenti. Čínský student však prospí spoustu času během přednášek, takže o jeho kreativitu nemám velké obavy. Pokud sní, je kreativní. Dokonce jsem měl dohodu o tom, jak a kdo bude spát a jak často. Pokud máte síň zaplněnou 200-300 studenty, musí se dojít k nějakému kompromisu. Umožnit spánek je jedním z nich. Asiaté spí kdekoliv a kdykoliv, je to dáno tím, jak žijí, spánek je vzácná komodita.

Co se týče věčných začátečníků, u těch chybí motivace a často docela obyčejné racionální uvažování. Dvoutýdenní kurz mi nic nedá, nic mi nedá ani šestitýdenní, dokonce i po roce intenzivního učení jsem pouhým začátečníkem, který zvládá asi 500 slov a dokáže s nich utvořit věty. To nebude na konverzaci, ale člověk si aspoň nebude připadat jako idiot na letišti, když mu někdo ukradne všechny doklady a on se bude muset začít domlouvat, jak se dostat zpět domů.

Mám jiné zkušenosti, mozku jistě lze poručit a trénovat ho celkem úspěšně. Učím většinou dospělé, ale mám zkušenosti se středo i vysokoškoláky. Středoškolský věk je fantastický a byl by, pokud bych si mohl vybrat, mojí preferencí.
06. 02. 2012 | 21:49

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Nicky Minatomiral a Marek Kobera jsou učitelé, politici, státní úředníci? Rekl bych že poslední možnost je pravdivá. Pokud se nemýlím, pak je škoda času v této diskusi pokračovat, pokud jsou pedagogy v činné službě, tak potěš pánbu naše školství, žáky i jejich rodiče!.
06. 02. 2012 | 22:49

Marek Kobera napsal(a):

To minatomirai:

Zatím jsme na tom se školstvím relativně dobře, ale je to jako s mostem - slyšíte nějaké to praskání tamhle, vidíte praskliny tuhle, takže nejvyšší čas něco dělat, ale patrně ne to, co se dělalo posledních pár let. Tím jsme se právě do tohoto stavu dostali.
06. 02. 2012 | 22:54

Marek Kobera napsal(a):

To Šašek:

Zdravím do krásné Jihlavy! Politik nejsem, alespoň zatím ne.:-) A státní úředník? Tím myslíte tak co? To jsem tedy spíš učitel-státní zaměstnanec, takže úřednickou práci nevykonávám. Co vykonáváte Vy? Třeba byste mohl pomoct...

Máte pravdu: chce to požehnání Boží pro naše školství. Víte, ono je dost tragické někomu říkat: "Vaše dítě je nemocné! Pokud se nebude léčit, umře!", když ten druhý je přesvědčen, že jeho dítě je zdravé jako buk. Je to ostatně frustrující pro obě strany. Teď spíš pomáhám lidem, kteří o pomoc stojí...
06. 02. 2012 | 22:59

Marek Kobera napsal(a):

To Karel Mueller:

Ano, souhlasím. Pan Brom mi občas píše ze srdce. Jenže právě, kde vzít ten kvalitní pedagogický sbor? Mám velké podezření, že na pedagogických fakultách často vedou studenty nesprávným směrem. A staří učitelé dost často zase už rezignovali. Ono vlastně by pro začátek stačilo, kdyby ředitelé, kteří mají nyní velmi slušné pravomoci, byli kvalitní, uznalí a snad i moudří lidé...
06. 02. 2012 | 23:10

gaia napsal(a):

tak minatomirai nejprve napíše, že kdyby si měl vybrat mezi studentem ze západu a Asiatem, že si vybere Asiata, hned dále napíše, že malí chlapi by se měli střílet, že je potřeba alfa dominantních samců, kteří jsou ale zásadně vysocí.
Pak píše o čínském drilu ve školství, o kterém zde nedávno psala jedna dívenka, která na stáži v Číně pozorovala svou čínskou kamarádku a kroutila hlavou, že tato pořádně nejedla ani nespala, jen se pořád učila a učila a ve 3 ráno si zdřímla oblečená a neumytá na kavalci a v 6 ráno zase dřela a dřela, ale výsledkem pak bylo jen to, že byla ospalá pořád. Tomu tedy odpovídá, že píše , že Číňané spí kdykoli a kdekoli, což však my v Evropě víme, že je blbost, že takový spánek je k ničemu a neosvěží, neb jsme vyzkoumali, že spánek má několik fází, které se musí střídat a že tedy dát si šlofíka někde v autobuse nebo na lavičce, to může vést leda tak k tomu, že vás někdo okrade, nikoli však k odpočinku.
Takže já bych si z toho čínského školství moc nebrala, je to jen bublina, která splaskne. A raději bych učila ty děti ty vedlejší věty a lišejníky atd., neb na to je metodika a to dokáže každý učitel a též to lze do těch dětí nacpat, navíc mozek je dle mého jako sval, když se nepoužívá, tak zakrní a když se cvičí, tak naopak zvyšuje svou výkonnost.
Ale vnucovat dětem lásku k SSSR nebo k Singapuru, na to metody nejsou a ty které se u nás vyzkoušely, vesměs nepřinesly výsledky.
Ale v Severní Koreji se jim toto, jak jsme mohli všichni nedávno při pohřbu jejich státníka vidět, daří velmi dobře.
Že bychom si tedy brali příklad v pedagogických metodách z té Severní Korei.:-)
07. 02. 2012 | 09:55

Marek Kobera napsal(a):

To gaia:

"A raději bych učila ty děti ty vedlejší věty a lišejníky atd., neb na to je metodika a to dokáže každý učitel a též to lze do těch dětí nacpat,..."

No tak to je velká otázka, jestli to jde nacpat. Myslím, že jsou tu lidi proti lišejníkům a vedlejším větám právě proto, že se to do nich nacpat nepovedlo, resp. z toho už nic nevědí (takže se nacpalo a pak to zase brzy vypadlo).
07. 02. 2012 | 12:17

gaia napsal(a):

Marku

rozhodně je vyšší účinnost při učení něčeho praktického, než učení nějaké ideologii.
Vedlejší věty z minulého režimu si určitě pamatuje víc lidí, než je těch , co milují CCCP a jejich bratrské národy..
07. 02. 2012 | 13:16

Marek Kobera napsal(a):

To gaia:

Já si pamatuji jen taková ta hesla jako "Se Sovětským svazem na věčné časy!" "K obraně a budování socialistické vlasti vždy připraven!" a "Lépe být dnes aktivní, než zítra radioaktivní!" Nějak mě to neoslovilo, myslím, že vlastenecká výchova by se musela pojmout jinak. Já si třeba vážím pana A. Dvořáka, ale pochybuji, že by jeho osoba nějak více děcka zaujala. Ale přesto bych s tím začal. Nebo, že bychom probírali zásluhy kapely Gypsy.cz na Eurovizi v Moskvě? To nevím, co bych k takovým tématům byl schopen říct.

Ale možná, že nějaký schopný metodik by takovou metodiku byl schopen napsat, dal by to do RVP a udělal by DUMy, co já vím...
07. 02. 2012 | 23:20

Jana napsal(a):

To Šteffl:
Poměrně dlouho jsem byla Vaším zatrvrzelým odpůrcem - se školstvím jsem byla spokojená, tak jak jsem ho viděla svýma očima učitelky a očima matky školního dítěte. Nyní postoupilo dítko na vyšší stupeň gymnázia a začíná mně docházet, o čem že jste to mluvil. Musím přiznat, že je opravdu neskutečné, co se děti mají nadrtit zpaměti. A je to takřka ve všech předmětech. Dobře se podle mě učí cizí jazyky, v některých předmětech jsou osvícení učitelé, ale většinou je to mizerie... Maturita z češtiny se sice změnila - ale historie literatury se učí stejně jako dříve - dokonce zachází ještě do větších podrobností, než jsem to zažila já kdesi před 30 lety. Už se neučí jen antická literatura, ale ještě jednotlivá období řecké literatury s tím, že žáci musí znát, která díla byla napsána ve kterém období... Nevím k čemu jsou ty seznamy literárních děl. Proč se už neučí konečně literatura stejně jako v cizině - místo vyjmenovávání literárních seznamů raději jen několik děl za pololetí, ale více do hloubky. Na analýze děl se pak učí děti v cizině myslet - eticky, v historických souvislostech, hledají paralely, a hlavně diskutují - svůj názor musí podložit nějakým argumentem, příkladem, zkušeností... Není to plané diskutování, jak si někteří učitelé u nás myslí nebo se o to snaží. Když jsem se podívala do učebnice literatury, docela chápu, proč je čeština u mých žáků nejméně oblíbený předmět, ještě za matematikou. Po našich žácích nikdo nechce mnoho fantazie, kreativity. Je to škola pro autisty, kteří se naučí nazpaměť seznamy... V ostatních předmětech to není o moc lepší. Když se podívám např. do učebnice biologie, mám pocit, že to není učebnice pro 15-leté dítě, ale přinejmenším pro studenta na VŠ. Hlavně že se autoři vyřádili. Někdy to nevydržím a začnu na své ubohé dítě křičet: "K čemu ti to je?! Na co se to učíš?!" V matematice se jede rychle, všechny výpočty z hlavy. Pak někde ujede znamínko, někde číslice a celý příklad je špatně. Výsledkem je čtyčka, byť celý postup byl správně a chyba je v posledním řádku. Znovu doma křičím: "Proč to počítáš tak rychle? Kde máš pomocné výpočty?" Pak se dozvím, že kdo je prý hloupý, tak si ty pomocné výpočty může udělat - jak podotkla paní učitelka. Hloupá nejsem, na gymnáziu mi z matematiky vycházela jednička, ale pomocné výpočty si ráda udělám, počítám raději pomaleji a bez chyb. Nevím, kde kdo bude po těch děckách chtít, aby počítaly nerovnice na čas. Ale mám pocit, že místo, aby se mé dítko učilo pracovat pořádně a myslet, tak se učí pracovat povrchně, rychle a nemá čas nad věcmi zauvažovat - a to mi vadí. Můj potomek navštěvuje soukromou školu, se kterou jsem byla doposavad spokojená, protože zde bylo několik skvělých učitelek, kterých jsem si vážila. Nyní učitelky odešly a škola má očividně strach, aby se ve srovnání se státními školami nedostala na ocas (maturity), tak odhodila to, čím se dříve lišila a jede se zupáckým způsobem jako na státním gymnáziu. Někdy před sebou vidím kreativní děti, které se nebojí mluvit před třídou, rády se prezentují se svými názory, nejsou hloupé... Ale v tomto systému školství nemají šanci ukázat své silné stránky a jsou za blbce. Kdyby byly v např v Německu nebo v USA, tak by byly někde jinde. Mám pocit, že bychom měli začít tím, že pošleme didaktiky z VŠ do škol v cizině - aspoň na rok, aby se něčemu naučili a pak podle toho učili i naše budoucí pedagogy. 20 let po revoluci a skoro nic se nezměnilo...
09. 02. 2012 | 17:56

Marek Kobera napsal(a):

To Jana:

Promiňte, ale poslat didaktiky do ciziny by nikam nevedlo. Pokud jsou už trochu starší, což jsou v drtivé většině, tak mají velmi dobře vypěstovaný smysl pro to, že jen oni mají svou rigidní pravdu, co a jak se má dělat. (Vždyť už tolikrát ty druhé poučovali, ne?)

Jinak zamořování detaily, nevidění lesa přes stromy je oblíbený sport mnoha učitelů. Evidentně nemůžete umět do detailu celou světovou a domácí literaturu a byť jen pokus takto vyučovat dříve či později zklame na nedostatku času a na naprosté zapomnětlivosti žáků.

Počítat rychle z hlavy je fajn, ale vyžadovat to je naprostý nesmysl. Tohle totiž přichází s praxí, s napočítáním tisíců příkladů prostě už vidíte, že tamto se krátí s tamtím, že tahle kvadratická rovnice má takové makové řešení apod.

S tou diskusí nesouhlasím. Píšete: "... eticky, v historických souvislostech, hledají paralely, a hlavně diskutují - svůj názor musí podložit nějakým argumentem, příkladem, zkušeností" Takže předpokládáte:
1) že žáci znají etiku a umějí ji aplikovat;
2) že žáci znají historii a umějí se v ní orientovat;
3) že žáci znají další literaturu a najdou paralely;
4) že žáci umějí srozumitelně argumentovat (snad i bez přípravy);
5) že žáci mají (vlastní?) zkušenosti s věcmi, které jsou obsahem díla.

To jsou strašné předpoklady. Já sám, už pokročilého věku, nesplňuji často ani jeden.:-(
10. 02. 2012 | 00:06

Jana napsal(a):

To Marek Kobera:
S tou diskusí... Viděla jsem takové hodiny v rodném jazyce studentů, v cizím jazyce, v dějepise, v etice (protože studenti si mohli vybrat mezi výukou náboženství a etikou),dokonce i v hodinách výtvarné výchovy... Pro studenty to bylo naprosto samozřejmé a bylo zajímavé pozorovat "týpky", o kterých by si podle vzhledu člověk myslel, že mají výuku na háku, jak aktivně se účastní výuky. A také učitel měl tu metodiku zažitou - bylo vidět, že je to jeho denní chleba. Uvedu příklad: žáci měli načtený nějaký úravek z díla a diskutovalo se o tom, co udělal hlavní hrdina, zda to bylo správné, zda měl i jiné možnosti, zda by to udělali také tak, jaká rizika takové jednání přináší... Učitel přesně věděl, kam by se chtěl s dikusí dostat. Někdy se je snažil nasměrovat k současné politické situaci v některých zemích (studenti se o politické dění zajímali podstatně více než u nás), někdy společně hledali třeba kořeny současného pravicového extremismu - a přes návodné otázky učitele se přes různá mínění dostávali k tomu, co je chtěl učitel naučit - našli to ale sami... Někdy se mezi sebou i trochu pohádali - strašně jsem záviděla, že jsou tak vtaženi do výuky, že jsou schopni se i trochu přít. Chtěla jsem to potom zkoušet sama ve své výuce, ale prostě to neumím. Nevím, jak na to. Těch odpovědí se mi prostě od žáků nedostávalo - každý koukal do lavice a čekal, co jim nadiktuju - to jediné správné řešení. Studenti, kteří se vrátili na VŠ ze stáží v cizině, hovořili podobně: tady se po nich na fakultě žádalo, aby na zkoušku nadrtili skripta nejlépe toho pana docenta nebo profesora, který je napsal. V cizině dostali problém, ke kterému se měli vyjádřit a zpracovat ho. Museli prostudovat dostupnou literaturu, zajmout postoj a podpořit ho jinými autory. Výsledky se prezentovaly v posluchárně před ostatními studenty, což prý byl pro naše studenty dost horor - i když údajně na tom byli po stránce znalostí lépe než jejich zahraniční kolegové...
10. 02. 2012 | 17:38

ondrejsteffl napsal(a):

Jana napsal(a): 10. 02. 2012 | 17:38
"Chtěla jsem to potom zkoušet sama ve své výuce, ale prostě to neumím. Nevím, jak na to."

Já si myslím, že problém není v tom, že to neumíte, ale v tom, že děti jsou od předchozích učitelů většinou zkažené. Nikdo po učitelích nikdy nechtěl nic jiného, než odučit látku a vyzkoušet. A když zkusí něco jiného, narazí na rodiče, jako tady pod blogem, kteří si myslí, že diskutovat je možné začít, až když znám všechna potřebná fakta...

Jinak s Vámi plně souhlasím.
10. 02. 2012 | 22:59

Marek Kobera napsal(a):

To Jana:

Díky, o něčem takovém jsem už také několikrát četl. Jen dvě poznámečky:
1) Nehodí se to ke všemu. Pravicový extrémismus, dejme tomu, pokud o tom něco víte. Chemie cukrů - to tedy nevím...
2) "Prostudovat dostupnou literaturu" - tak dost často u nás je jí málo, navíc toto nastudovat vyžaduje hodně času, pokud to nechcete udělat povrchně, a tak "splnit". Taky si myslím, že by to nemělo být děláno "jednokolově", ale pokud se v diskusi objeví závažné připomínky, tak by se k nim člověk měl vrátit jindy.
10. 02. 2012 | 23:01

Marek Kobera napsal(a):

To ondrejsteffl:

Tak minimálně něco bych znát měl - třeba alespoň řádově. Potřebuji se orientovat, znát váhu/závažnost jednotlivých faktorů. Jinak se pohybuji hodně mimo realitu a diskutuji jen, abych diskutoval.

Dobrý učitel se snaží Vás právě orientovat, tedy jako cíl vzdělávání, pokud chcete postupovat induktivně...
10. 02. 2012 | 23:12

ondrejsteffl napsal(a):

Marek Kobera napsal(a): 10. 02. 2012 | 00:06
„S tou diskusí nesouhlasím…
1) .. 5)
To jsou strašné předpoklady. Já sám, už pokročilého věku, nesplňuji často ani jeden.:-(„

No kruci, tak kde berete tu drzost zde vůbec diskutovat? Když nesplňujte základní předpoklady. :-)

Inu, asi to není tak, že k diskusi a třeba hledání paralel musím znát vše okolo. Takový přístup, čekání až to vše budeme umět, pak vede k tomu, co vidíme všude kolem sebe. Mnozí neumí diskutovat, buď nediskutují vůbec nebo diskutují aniž by věci rozuměli apod.

Úkolem učitele v diskusi přece není jen klást otázky a moderovat ale mj. je i upozorňovat žáky, když jim chybí znalosti nebo jejich názor nevychází ze známých faktů, vést je k poslouchání druhých ke schopnosti se v diskusi poučit, snažit se pochopit druhého atd. Že se to tak neděje, je zřejmé. Učitelé to nejspíš většinou sami neumějí, natož aby to učili žáky. Je pouhou výmluvou, že diskutovat mohu, až když znám všechna fakta.
10. 02. 2012 | 23:39

Marek Kobera napsal(a):

To ondrejsteffl:

Vždyť já sem chodím také se poučit a přispět drobet svou zkušeností a názory. Kdybyste diskutovali o kořenech pravicového extrémismu, tak bych sem nechodil, poněvadž o tom skoro nic nevím.

Nenapsal jsem, že musíte znát *vše*. Ale je zajímavé, jaké požadavky kladete na učitele, vedoucího diskusi.

Musí mj. disponovat znalostmi běžnými nebo, lépe, také nad úroveň žáků. Je to obvykle splněno?
Sám píšete: "Nikdo po učitelích nikdy nechtěl nic jiného, než odučit látku a vyzkoušet. " Tomu rozumím tak, že se učitel naučil jednu verzi přístupu k dané problematice a na té pak trval. Ještě bych tento můj postřeh doplnil o to, co jsem četl v jednom časopise, kde učitel dějepisu konstatoval, že na (pedagogické) fakultě ho co do odbornosti nic nového nenaučili, jen si hezky zopakoval SŠ učivo.
12. 02. 2012 | 00:23

O. Hausenblas napsal(a):

Děkuji panu Koberovi za poslední vstup z 12.1. 00:23 - už se mi totiž dělalo špatně z té diskuse. Ale Vy jste myslím první, kdo měl nápad, že by se v té diskusi mohl něčemu učit! Jestli někomu z výše diskutujících křivdím, ať se prosím ozve. Jinak totiž to vypadá, jako když tu na sebe pokřikují své pravdy desítky lidí, ale že by si nějak naslouchali, ani nápad (vzájemné napadání tu ovšem je, ale sami vidíte, že je ad personam, nikoli že by někdo vyvracel druhému omyl To by musel dávat nějaké lepší argumenty. Jen to upřesnění stavu v Singapuru - co je tak ZŠ a SŠ atp., to bylo poučné.)
Já se přidávám k těm, kdo to berou jako Jana Pechová (06. 02. 2012 | 10:36) - Plně podporuji příspěvky nicků Kanalnik, český maloměšťák a ludo.Nemám víc co napsat, ale nechci, aby ti, kteří pochopili, oč autorovi jde, zůstali v té diskusní mizérii osamocení.
Před dvanácti lety mi jedna profesorka matematiky ze Singapuru říkala dvě pro mě moc poučné věci: Jednak mi dala nějaké plakátky zvoucí na schůzky tamního SRPŠ - a ejhle, vstupné 10 tamních dolarů. Oni platí za to, že smějí pečovat o spolupráci se školou svých dětí. A nešlo o nějakou výběrovou školu. Nezajímá mě, co z toho má Singapur dobrého nebo z čeho to u ních plyne zlého. Zajímá mě, proč se u nás tolik lidí vyspělých, vzdělaných, kulturních už 200 let občanů nijak nezajímá, jak se jejich děti ve škole učí, jak je pochopeno vědění, které dostávají v učebnici, ve výkladech, a aktivitách ve třídě a nakonec i v nějakých zkouškách. Čím to, že se tihle občané tak minimálně zajímají o to, kdo řídí jejich školství, kam jdou peníze, za které by se mohli do škol přilákat nejinteligentnější učitelé namísto těch mnoha hádavých nebo otupělých nebo postaru nedovzdělaných...
Druhá věc, taky hezká, byla, že paní profesorka (vysokoškolská, aby bylo jasno) se účastnila někde na Filipínách tréninku v myšlení, s Eduardem de Bono. (Mně se on moc nezdá, je takový hodně obchodně zdatný, ale fakt je, že má mnohé věci velmi jasně uspořádané a že pomáhají, přečtěte si a hlavně i vyzkoušejte s kolegy jeho Šest klobouků, vyšlo i v češtině, kupodivu, ale ovšem se to brzo vyprodávalo za 5 Kč.) M?noho vyučujících u nás se nemůže něčemu dalšímu v profesi naučit, protože potřebují dodnes, 20 let po minulém převratu, se sebe vykřičet všecky staré i nové stesky, vynadávat se na vlády, a tím vřeštěním si přehluší příležitosti, kdy by se něčemu mohli naučit, co by jim pomohlo ta trápení odstranit nebo vydržet. Jejich žáci by taky potřebovali, aby se páni učitelé uvolnili a umoudřili. Čtete si diskuse pod články někde v Guardianu? To je sakulentský rozdíl v intelektuální úrovni lidí kolem vzdělávání. Ale my ovšem už víme, že Anglie nebo Skotsko má přece mnohem horší vzdělanost než my, takže se srovnávat nebudeme ani s Anglií, ani se Singapurem. Ještě by po nás mohl někdo chtít, abychom se snad na stará kolena naučili myslit.
13. 02. 2012 | 17:25

Občan napsal(a):

Vzdělávání pro 21. století?

Pro plebs stačí trivium, ovládání mobilu a PC (aby byli trvali k dispozici nadřízeným) a výuka absolutní úslužnosti a a oddanosti vůči nadřízeným a mocným. Více netřeba.

A zbohatlé "elity" "si" skutečné vzdělání zaplatí z daní plebsu prostřednitvím státních dotací a z "darů" od soukmenovců. Pane Šteffl by o "podnikatelském" socialismu, měkce vyšprajcovaném dotacemi od plebsu a "dary" od "kolegů", mohl vyprávět hodiny a hodiny...
25. 04. 2012 | 21:31

Občan napsal(a):

Teď na to koukám - proč je tu znovu únorový blog?
25. 04. 2012 | 21:35

odpověď napsal(a):

Dobrý den,

Já si myslím, že kdyby nějaká škola u nás uměla naplnit tyto cíle ... pak by asi (nebudu-li brát v úvahu jiné vlivy) nebyla podprůměrná v angličtině, matematice a češtině, protože by dokázala žáky patřičně motivovat - viz zejména tyto body (pro stručnost uvádím vždy jen ten nejvyšší cíl na úrovni V):

V - Je inovativní a podnikavý
V - Je schopen kriticky myslet a přesvědčivě komunikovat
V - Účelně usiluje o dokonalost

Rozvoj kritického myšlení, morálních hodnot, samostatnosti a zodpovědnosti se pojí s motivací a dobrými výsledky, ale otázka je, jakým způsobem k tomu dospět. Na to jsou ale tyto definice příliš vágní.

Tedy odpověď na Vaši otázku by asi zněla, že bych se hodně zajímala, jakým způsobem tato škola tyto cíle plní a co si pod nimi konkrétně představuje, když mají žáci v uvedených předmětech jen podprůměrné dovednosti... A nebo co se skrývá pod výrazem "podprůměrné dovednosti". Takováto "velká slova" sama o sobě by mě rozhodně neuspokojila.
05. 06. 2013 | 23:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy