Taky vybíráte auto podle maximální rychlosti

17. 12. 2011 | 21:33
Přečteno 12563 krát
Testy PISA jsou jistě užitečné, ale zdaleka, zdaleka neměří všechno. To by byl stejný omyl jako si myslet, že kvalitu auta poznáme podle tachometru.

Kdyby jediné, co umíme změřit u auta a někde o tom napsat, byla nejvyšší rychlost, byly by za chvíli silnice plné rychlých, kouřících, nebrzdících a nepohodlných aut. Naštěstí u aut kromě maximální rychlosti známe třeba zrychlení a výkon, ale také brzdnou dráhu, spotřebu, množství vypouštěného CO2, velikost zavazadlového prostoru, spolehlivost (žebříček TUV), počet airbagů, cenu atd., atd. a všechno to umíme pěkně vyjádřit číslem a porovnat.

Auta jsou dnes složitá, ale pokud si někdo představuje, že vzdělání je jednodušší, mýlí se. Je to vidět i z toho, že vzdělání zatím prakticky vůbec neumíme popsat čísly. Snad umíme vyčíslit něco jako je u auta cena či spotřeba (náklady), ale co se týká kvality, vlastně jediné, co máme, jsou testy. A jediné, o čem se dnes píše, jsou výsledky testů PISA.

PISA má dobré testy


Testy PISA jsou jistě kvalitní. Jsou nejméně o dvě třídy lepší, než testy třeba ve státní maturitě. PISA se snaží zkoumat gramotnosti, zda děti umějí to, co skutečně budou v životě potřebovat, nejen zda si pamatují slova, pojmy, vzorečky a nacvičené postupy, ale jak je umí použít. Ale stejně je to málo. Je omyl si myslet, že když víme, kolik bodů mají naši žáci v testech PISA, tak že už také víme, jaká je kvalita našeho školství. Celé vzdělání se žádnými testy změřit nedá, testy postihnou jen docela malý kousek. Věřte mi, já se testováním živím.

Pracovat eticky nebo matematická gramotnost


I v  analýze našeho Ministerstva průmyslu obchodu se píše: Zaměstnavatelé preferují následující kompetence: mezilidské vztahy či umění jednat s lidmi, praktické dovednosti a znalost praxe, schopnost prezentace a sebe prezentace, komunikační schopnosti, samostatnost, loajalita k zaměstnavateli, schopnost řešit stresové situace, empatie. Já mám sice k analýze MPO spoustu výhrad, ale s tímhle lze souhlasit. Ale víme o tom něco určitého, tedy kromě toho, že to zaměstnavatelé chtějí a absolventi to moc neumějí? Víme třeba, které školy či učitelé takové věci rozvíjejí? Zajímáme se o to?

Něco podobného se píše i v dokumentu Učící se společnost - tam je kromě dalšího ještě např. kreativita a přetváření kreativity v činy; kritické myšlení a kladení správných otázek; snaha pochopit stanoviska ostatních a porozumět problému v jeho celistvosti; dovednost pracovat eticky, být pevně ukotven ve své vlastní společnosti a ve světě jako celku.

Těžko říci, zda se čeští žáci za posledních deset let zlepšili třeba ve snaze pochopit stanoviska ostatních a zda v tom, jak pracují eticky, jsou před Kazachstánem nebo za ním. Rád bych to věděl. Je to důležitější než matematická gramotnost. Proto bych byl taky rád, aby o tom učitelé ve školách přemýšleli a věnovali se tomu. Ale čísla nemám a bojím se, že klesáme za Kazachstán.

Co se nedá měřit, to se nedá řídit(?)


Čísla jsou jen z PISA, a tak se řeší PISA. Snad je to tím, že ekonomové, kteří mají hlavní slovo, jsou na čísla zvyklí a neumějí řídit nic, co se nedá měřit. V žádné vládě ve světě není moc lidí, kteří rozumí vzdělávání, v některých zemích dokonce není nikdo. A tak se celý svět teď požene za zlepšováním výsledků v PISA. A ty se určitě zlepší…Auta budou rychlejší. Možná by se ale někdo měl podívat, jestli taky brzdí.

* * *

Vzácným učitelům


Tento blog je věnován všem těm vzácným učitelům a ředitelům škol, kteří vědí, že test může být dobrý a jeho výsledek zajímavý a užitečný, ale že děti budou v životě potřebovat i jiné věci, než jen vyplňovat testy. A něco proto dělají, i když to po nich vlastně nikdo nechce a nikdo jim v tom nepomůže.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Každý test je dobrý a má určitou vypovídací schopnost, mkterá se ovšem nesmí přeceňovat ! Je dobré, že se dělá alespoň něco .
17. 12. 2011 | 22:07

michal napsal(a):

Opět lze reagovat citátem z britského cyklu "Jistě pane premiére".

"... vyjde najevo že absolventi škol jsou sice na jedné straně výborně společensky připraveni a kreativně naladěni, ale neumějí číst, psát a počítat."

Takové školství na nás chystáte, pane Šteffle, místo aby se vrátilo ke svým kořenům a vzdělávalo ty, kteří mají dostatečný potenciál a takovým způsobem, aby tento potenciál maximálně a v co nejkratším čase rozvíjeli.
O tom už jsme ostatně kdysi diskutovali.
17. 12. 2011 | 22:24

M42 napsal(a):

Proč by se měla "matematická gramotnost" a "pracovat eticky" navzájem vylučovat? Proč by nemohlo jít dosáhnout u studentů obojího zároveň?
17. 12. 2011 | 22:44

Josef K. napsal(a):

Miloý autore, jsem k Vám vždy kritický a vím proč. Jednu poznámku. Žádná technická a organizační opatření ve školství nemohou změnit stav společnosti a jeho vliv. Bohužel, smutné...Stejně jako z ministra školství "blba" neudělá opak. Asi budu smazán, ale jak nazvat jinak tu podivnost v čele ministerstva.
17. 12. 2011 | 22:46

Targus napsal(a):

To Ondřej Šteffl:

1/Neumíte mi náhodou odpovědět, proč se dnes DŮSLEDNĚ zaměňuje slovo kompetence=pravomoc za slovo schopnost?
Nikdo z dotázaných - ani z řad pedsagogů, potažmo češtinářů - mi na to nebyl schopen odpovědět.

2/ Pokud považujete vy i ostatní důležitější empatii a etickou práci (co to pro Boha je?), než matematickou gramotnost, je mi už naprosto jasné proč směřuje úroveň českého školství do míst, kde záda ztrácejí své slušné jméno. Nikdy pak totiž nedocílíte uspokojivých schopností kritického myšlení a kladení správných otázek. V tom je matematika nezastupitelná. Kde jinde chcete děti naučit analýze problému a logickým postupům v jejich řešení? V cintech zvaných člověk a svět?
17. 12. 2011 | 22:56

Karel Mueller napsal(a):

Pane Šteffl,

těší mě, že jste se po delší době zase objevil. K tomu, co jste napsal: Debatovali jste o tom z různáho úhlu pohledu snad dva roky. Uzavřel bych to takto:

Už kdysi nás učili, že existuje základna a nadstavba. Platí to obecně, nejen pro případ, který nám hustili do hlavy. Takže za základnu lze považovat ony určité obecné znalosti a dovednosti, samozřejmě k nim patří dosažená úrověň jednotlivých položek inteligence (logika, představivost, paměť) a schopnost analytického a systémového myšlení. Samozřejmě, v rámci možností své inteligence.

Pak je ta nástavba, tj. to, co uvádíte jako požadavky firem. Víte, v čem je problém? Že bez oné základny ty požadavky nadstavby nemají dosti dobrý smysl. A tak se nakonec přijímací proces snadno změní v dojmologii, kde vyhraje ten, kdo o sobě něco přesvědčivě nalže a donese si nejaké doporuční, případně má dobré kontakty. Že chybí základna se obvykle nezjistí. To by měly prověřit ty testy PISA.

Jste matematik. Tak víte, že studium topologie bez čtyřsemestráního kurzu analýzy by vypadalo poněkud úsměvně.
17. 12. 2011 | 23:00

laik napsal(a):

vybírám si podle velikosti děr, které překoná. Lepší to už nebude.
17. 12. 2011 | 23:13

kormoran napsal(a):

Uprednostnuji Toyoty , ta moje Tundra ma velikost 3+ air bagy.

Co se tyce vzdelanosti , musim pochvalit cikany , ze maji v mediich svuj prostor.
https://www.youtube.com/watch?v=S8-PrIpfJ4o
17. 12. 2011 | 23:40

Miroslav Pivoda napsal(a):

Připomenu, že psycholog Gardner, který nahradil jednodimenzionální chápání inteligence (tj. dle IQ) systémem sedmi inteligencí, doporučoval výběr potenciálních studentů na amerických byznys školách dle osobnostních testů, nikoliv dle IQ. Dle Gardnera je potřebný především "pozitivní vztah ke společnosti", který nelze následně na byznys školách naučit v kurzech etiky podnikání. Ekonomická krize asi by nevznikla, kdyby byznysmeni bývali byli více zodpovědní - a k tomu je tedy třeba přispět už při výběru kandidátů na vysokoškolské studium ekonomických směrů.

No vidíte, jak se uvažuje v USA! Dostaneme se tím zpět ke komunistickému kádrování za socialismu?
17. 12. 2011 | 23:43

exit napsal(a):

Jeden z hrobařů českého školství opět promluvil?
Právě Šteffl a podobní, kteří na vzdělávání dvacet let jen rýžovali obrovské peníze, nesou hlavní vinu za úpadek českého školství. Ne děti, ne učitelé (kteří se Šteffla vesměs štítí), ale Šteffl a podobní "podnikatelé ve školství" vychovávají z našich dětí poslušnou a nemyslící masu.
18. 12. 2011 | 00:28

Enkidu napsal(a):

Pivoda
Gartner nakonec hovořil o 9 duzích inteligence. jeho teorie nebyly nikdy podpořeny žádnými daty (natož objektivními)...
Posuzovat lidi podle osobnosti, to se přeci děje prostřednictvím různých assessment center a typologií manažerů již dlouho a výsledek je více než tristní. Naštěstí, stále je zakázáno odmítnout studenta na universitě jen kvůli "nevhodné osobnosti". To by koneckonců neexistovaly některé celé obory...
18. 12. 2011 | 01:18

Enkidu napsal(a):

Tedy Gardner :-)
18. 12. 2011 | 01:19

Dalibor Štys napsal(a):

Hmmm ... uvědomujete si, že tvůrci počítačů a jejich software, díky nimž si tu můžeme blogovat, často nedokončili vysokou školu? V každé firmě a ještě více státním úřadu je dnes spousta magistrů, inženýrů (např. ekonomie) i nositelů titulu PhD, ale dveře se netrnhnou u správce informačního systému s titulem maximálně DiS nebo Bc. Ona realita si své cestičky najde. Ostatně, platí to i pro převážnou většinu fakult vysokých škol a akademických ůstavů, tam nastávají situace z pohledu praktického smyslu formálního vzdělání zvláště pikantní.

Bohužel to dnes již platí i v přírodovědném experimentu, kde dnes prakticky neexistují data nezprostředkovaná nějakým softwarem. S jeho matematickým obsahem, grafickým interface, který implikuje výběr dat k interpretaci, apod.

Za zjednodušení dané stručností sdělení se omlouvám.
18. 12. 2011 | 07:14

Ládik!!! napsal(a):

Znám člověka, který neumí spočítat plochu stěny místnosti, natož její objem. Dělá mistra na stavbě, jezdí novým Volvem. S empatií a altruismem problém nemá. Má i štěstí - jeho otec je majitelem té stavební firmy.
18. 12. 2011 | 07:16

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Jací učitelé, takové školství. Máme dost těch kvalitních? Vytvořila společnost takové podmínky, abychom je dostali do škol? Umíme ocenit ty nejlepší? To je oč tu běží.
18. 12. 2011 | 07:28

Dalibor Štys napsal(a):

To Šašek z Jihlavy
Položím vám otázku: Vydělá firmě víc vedoucí inženýr ve výrobě nebo právník, který vyhraje miliónovou žalobu? Můžete si jako ředitel podniku nakrásně myslet, že větší hodnoty vám přinese inženýr, ale tváří v tvář hrozbě žaloby snížíte inženýrovi plat abyste zaplatil právníka. Stejně je to s těmi učiteli, můžete si nakrásně říkat, že jim by se mělo přidat, ale jiné skupiny obyvatel jsou nebezpečnější, převažují mezi voliči atd. Takže politik se učitelům tak nevěnuje.

Kromě toho, školu (možná ještě více než učitelé) dělají žáci.
18. 12. 2011 | 07:51

Duroy napsal(a):

To Ládík!!!: Tak to jste mne vážně dostal. pokud by jste měl stavební firu, vybral by jste si za mistra člověka, který by měl především empatii a altruismus?
Jde vidět, že jste na volné noze.
Víte vůbec, co to znamená být mistrem na stavbě? Jste z vesnice, předpokláám, že jste si stavěl dům, a prostě výše uvedené základy z 5. třídy ZŠ skutečně musíte znát i jako poslední zedník.
Mimochodem, výpočet obsahu plochy dělá problém většině lidí.
K blogu, my n tu preferenci měkých dovedností dojedeme. Je to otázka směrování hospodářské politiky. Schopnost sebeprezentace je úžasná a strašně důležitá pro prodejce vysavačů, či diet, učit loajalitě k zaměstnavaeli, dot dobře nejde, tea, pokud nemyslíte nějaký výplach mozků, loajalita k zaměstnavateli je taktéž dána vztahem zamětnavatele k zaměstnnci... Trošečke se to s těmi měkými dovednostmi přehání, tedy jedině pokud nejde o to, udělat z národa ovce bez kritického a logického myšlení...
18. 12. 2011 | 07:52

Dalibor Štys napsal(a):

Duroy:

Co já vím, tak ve výrobních firmách by přivítali, kdyby alespoň bylo samozřejmé, že v práci se nekrade. Já bych zas přivítal, kdyby dámy z laboratoře daly víc na to, co jim řeknu já, a méně na to, co se doslechnou od ženských na chodbě nebo chlapů na dílně.

Obávám se, že loayalita vůči zaměstnavateli je u nás problematická na mnohem nižší úrovni.
18. 12. 2011 | 07:59

Test napsal(a):

pane Štefl dám Vám test :
1/ souhlasíte s demagogem Klausem ? Ano = za 5 ; Ne = 1
2/ má být neonacista Bátora ve školství ? Ano = za 5 ; Ne = 1
3/ máte rád upoceného Dobeše ? Ano = za 5 ; Ne = 1
jednoduchý test na Vás pane Štefle prozradí, jak jste empatický a nemocný z povolání.
hodnocení je Evropské
18. 12. 2011 | 08:16

Duroy napsal(a):

To Dalibor Štys: Krást, či nekrást, to přece není otázka vzdělání. škola neovlivní, zda se z Jary stane zloděj, či nedokáže ovlivnit, zda z Marušky nebude prostitutka.
Dámy z laboratoře... Osobní autoritu vám studium umožní rozvíjet, ale pokud vás podřízení neposlouchají, není to otázka toho, že špatně studovali, na špatném typu školy, chybu hledejte jinde.
K loajalitě taky nemůžete zaměstance naučit, ještě k tomu v době , kdy se má zaměstnanec stát flexibilnějším, racujícím n zkrácený úvazek, za méně peněz má být připraven, změnit zaměstnavatele ze dne na den.
18. 12. 2011 | 08:17

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Dalibor Štys
Nesrovnávejme nesrovnatelné, školy nejsou výrobní firmy. To je obecně mylná představa podnikatelů - vše je jako ve firmě. Záleží také na typu školy, jiná je situace ve strojírenském učilišti, jiná na gymnáziu, o uměleckých školách nemluvě. A potřebujeme je všechny, jen musí být v rozumných proporcích. A co se týče politiků, já myslím, že si dobře uvědomují, že kantoři všech stupňů tvoří slušnou voličskou základnu. Kantoři všech škol, spojte se!
18. 12. 2011 | 08:26

Vzor napsal(a):

pro Duroy :
pokud ve "školství" budou učit např. Klaus, Besser..., Hulínský...,Paroubková...,
budou žáci podle vzorů učitelů krást !!!
18. 12. 2011 | 08:31

Dalibor Štys napsal(a):

Duroy
Kontrolní otázka: S kým tráví dítě v modení době více času: S rodiči nebo s učitelem? Navíc čas s rodiči se mnohem méně podobá zaměstnaní než škola.
Pokud to učitel fláká a prochází mu to a učitelky na chodbě drbou (a ředitel se chová jako idiot), tento příklad si studenti ze školy odnesou. Špatné příklady kazí dobré mravy, říkával můj dědeček.

Šašek:
Školy jsou něco jiného než firma, ale peníze jsou peníze. Podstatná část firem byla taky púvodně založena, aby vyráběly něco užitečného. I státy mívaly svou ideou. O školách jsme ve svém příspěvku vlastně nemluvil, můžete je nahradit třeba slovem nemocnice, železnice, správa silnic... Jestli mi rozumíte...
18. 12. 2011 | 08:36

MacX napsal(a):

Bez měkkých dovedností je jakýkoliv jedinec na pracovním trhu ztracen, protože práci nedostane a sám si nebude schopen sehnat ani zakázku, pokud by chtěl pracovat sám na sebe. To je realita.

V zaměstnáních jsou zdaleka nejúspěšnější ti, kdo umějí "pracovat s lidmi", ať ve smyslu kladném (spolupráce, vnímavost, prezentace), tak i ve smyslu, řekněme, méně kladném (schopnost využívat, manipulovat, přesvědčovat). Pokud to nejsou naprostí sub-ikváči, tak mají pracovní kariéru zajištěnou.

Člověk se zcela průměrnou inteligencí, který umí pracovat s lidmi, spolehlivě ve většině případů zastíní intoše, který má problém o něco požádat své okolí. Pokud by se školy byly opravdu schopny zaměřit na tyhle podstatné okolnosti jedincova profesního života, dalo by se hovořit o vzdělání pro život.

Současné vzdělávání připravuje disciplinovaného zaměstnance rakousko-uherského úřadu nebo továrny. Bohužel, ty už kolem nás nejsou. Svět se změnil naprosto a poněkud neuchopitelně.
18. 12. 2011 | 08:38

Duroy napsal(a):

To Dalibor Štys: Vidím, že jsem pro své děti větší utoritou, než škola, či zaměstnavatel, byť tráví, či trávili a budou trávit více času mimo domov.

To MasX: Souhlas, bohužel preference měkých dovedností zastiňuje směřování ke znalostní ekonomice, či se v posledních letech za znalostní ekonomiku vydává.
Osobně vidím ve školství velký posun, takový automehanik má dneska maturitu, kdy se učí o managementu, sociologii, pychologii, akorát problém je v tom, že v osnovách mu ubyla spousta hoin praxe, oproti jeho nedovzdělanému předchůdci s tříletým SOU. Z extrému, do extrému, co je dobré, či horší, o tom docl vypovíají žebříčky srovnávání znalostí.

Má dotaz, ta mezinároní srovnání ukazují, že se ČR v žebříčku vzdělanosti posunuje dozau. Nevíte, zda se jedná o to, že se ostatn zlepšují, či klesá úroveň znalostí nšich žáků a stuentů? Děkuji.
18. 12. 2011 | 08:50

MacX napsal(a):

Duroy
To, že mají dnes žáci a studenti v osnovách sociologii, management nebo psychologii, je spíš švejkovina, asi něco podobného, jako by se místo matematiky učili teorii a historii matematiky. Oni se musí naučit nějak chovat či jednat, ne dovídat se teorie o chování a jednání.
18. 12. 2011 | 08:55

Dalibor Štys napsal(a):

Duroy: Přeji vám váš optimismus, včera jsem shlédl film Dům, tam byl taky jeden otec s maximální autoritou. :-)

Mojí výhodou je, že moje děti se mnou už od dětství (svým způsobem, neformálně) pracují. Tak to bývalo u většiny lidí po většinu existence lidstva až do druhé poloviny 19. století. Na začátku století 21. je většina práce minimálně zčásti úřední povahy. Tohle štěstí ale naprostá většina rodičů nemá. Ostatně většina dětí se dostane k regulérní práci až po skončení vysoké školy (60% populace). Do té doby prošli školami, které jsou, v dnešní podobě, vesměs úřady.

Přitom oni se do reálné práce ve svém vybraném oboru ve skutečnosti hrnou. Což ověřujeme např. v našich letních školách http://www.greentech.cz/scholaludus/index.php
18. 12. 2011 | 09:07

Duroy napsal(a):

To MacX: Tak to se v našem věčně reformovaném systému nenaučí nikdy.

To Dalibor Štys: Trošku jste posunul význam mých slov, já hovořil o tom, že si myslím, že mám větší autoritu, než jakákoli vzdělávací instituce. Pardón, opomenul jsem i má manželka, čili rodina jako taková. Pokud autorita vzdělávání překročí rodinou, máme tady opět a zase výchovu pro vůdce.
S tou prací, byť neformální, souhlas a to proto, řže se již v dětství vštěpují základní hodnoty, či hodnotový žebříček pro daného člověka. děkuji za odkaz, diskuse tady mám rád, protože se dozvím spoustu věcí, které alespoň trochu rozšíří můj úzký rozhled.
18. 12. 2011 | 09:27

jogín napsal(a):

Cílem vzdělání je mít roztomilé a přesvědčivé úředníky ve firmách i úřadech. Jestli ten most spadne nebo dálnice se zvlní je jen prkotina, se kterou si dobrý právník poradí. A tak je voda čím dál dražší a všichni kupují čínské zboží. Prostě postmoderna.
18. 12. 2011 | 09:59

Ládik!!! napsal(a):

Duroy -
samozřejmě bych si vybral schopného mistra. Jenže vžijte se do role schopného otce (majitele stavební firmy s obratem 100mega), který má takového syna... může dělat hodného mistra, který opravdu dohlíží na to, aby zaměstnanci tak nekradli. Až bude táta mimo hru, firma se položí a děti budou žít s nashromážděného majetku. Snad budou vnuci chytřejší.
18. 12. 2011 | 10:01

O. Hausenblas napsal(a):

To Targus 17.12.
ad Kompetence vs. schopnosti:
Právě základní dovedností odnesenou ze školy by možná mělo být, že když neznám nějaké odborné slovo, podívám se do nějaké odborné publikace.Nestaší se "poptat" u několika kámošů. V otm je možná taky zdroj nízké úrovně vzájemného porozumění mezi profesní vrstvou ve školství. "Kompetence" nebyly v reformě školství pojaty ani dost promyšleně (takže mezi nimi schází třebas čtenářská gramotnost), ani dost srozumitelně, vyrazilo se s nimi na učitelstvo a veřejnost bez přípravy.
Ale pojem schopnosti obsahuje navíc oproti "kompetenci" právě i součásti zděděné, vrozené, smyslové vybavení atp., a těm se ve škole naučit moc nedá, ač se na jejich důsledcích dá hodně pokazit špatnou výukou a křivým jednáním. Asi byste našel lepší vysvětlení někde u Vágnerové v knihách o psycholgickém vývoji dítěte, ale to Vy si najdete, protože nejste ignornat. Možná mě pak i opravíte, to budu rád.)

A k ostatním:Co se týče významu učitelstva, je jen otázkou času, kdo jich využije pro volby. Když se v USA schopný ředitel větší místní rozhodne, že má městská rada něco schválit, co škole pomůže, obvolá pár rodičů, ti zase řeknou dalším, a má většinu violičů za sebou. Rada si pak musí rozhodnout, zda bude v dalším období zvolena, nebo ne. Jistě: hlupák si prosadí sovu hloupou věc, a to obci tak patří - nemá sio vlit do čela hlupáky, kteří dosadí hloupého ředitele, který obvola hlupáky mezi občany. V některých státech a městech v USA to tak taky mají, a patří jim to.
Nám ty naše vlády taky patří. Ten, kdo to ovlivnit může, jsou vlastně jen rodiče (s těmi ale nikdo nehne), anebo učitelé - a ti by museli sami rozhodnout, že chtějí být chytřejší, dát se líp dohromady například v profesních asiciacích a začít vychovávat děti v lepší voliče. Tak za sto dvě stgě let to přinese skvělé ovoce, a rychleji to nikde na světě nikdy nešlo. Zkazit se to pak dá skoro za padesát nebo méně let společné píle fašistů a komunistů plus 20 let bezohledných technokratů.
18. 12. 2011 | 10:15

Karel Mueller napsal(a):

jogín:

Přesně.
Je dnes "in" mluvit o loayalitě k zaměstnavateli. Ovšem můžeme to otočit a ptát se po loayalitě k zaměstnancům. Váží si jich? Oceňují schopnosti? A oceňují onu loayalitu? Nebo řeči o loayalitě zaměstnanců, jejich kvalifikaci a achopnostech jsou jen šaškárně a klauniáda?
18. 12. 2011 | 10:53

Vlast napsal(a):

Akademici: Vysokoškolská reforma za miliony je paskvil !!!
Pane Šteffl,a co s ministrem školství Dobešem, sympatizantem s neonacistou Bátorou a tzv. národovcem, a jeho poskokem Klausem ml. uděláte ?!!!
18. 12. 2011 | 11:36

gargamel napsal(a):

Targus 17. 12. 2011 | 22:56

Stran matematické gramotnosti by nebylo od věci říct, co to vlastně má být. Většina matematiky, co se u nás na středních školách učí, není matematika, ale "počty" - postupy pro řešení abstraktních matematických úloh. Co naopak myslím chybí je výuka formulace těch abstraktních matematických úloh na základě praktických problémů a následně pak intepretace získaných řešení. Samotné řešení bych, jakkoli to zní kacířsky, nechal víc (nikoli výhradně) na výpočetní technice - ti, kteří se matematikou budou zabívat dál, se to doučí i ručně (pokud uznají za vhodné), ti kteří se budou věnovat jiným věcem, si (snad) odnesou o poznání praktičtější dovednosti, než třeba perfektně nabiflovanou Gaussovu eliminaci, která je sama o sobě (tj. bez schopnosti přeformulovat "normální" problém do soustavy lineárních rovnic) docela k ničemu.
Dám příklad: Každý by asi dovedl spočítat objem kvádru a podělit dvě čísla, kdo by to sám nedovedl, by si asi poradil s googlem a kalkulačkou. Pokud se ale zeptáte, jestli se podaří uhasit hospodu, když hasičské auto čerpá vodu z požární nádrže o rozměrech 5x8m hluboké 3m s vodou o teplotě 12C kde plavaly tři kachny (uletěly hned jak přijeli hasiči), když auto saje z nádrže 80l vody za vteřinu a 5 hasičů se její pomocí snaží zachránit onu putyku (8x12m s jednou pípou a třemi okny) a odhadují, že do čtvrt hodiny by to měli zvládnout, obávám se, že narazíte.

Jediné, co připomíná to, o čem mluvím, jsou slovní úlohy, typicky jsou ale zadnání psána tak, že je v nich akorát informací na dosazení do nějakého aktuálně probíraného vzorečku a navíc jsou rozděleny na "typy", většinou podle toho, který vzoreček je třeba použít - řešení se pak redukuje jen na shopnost nedosadit místo výkonu čerpadla hlubku nádrže. O tom, že kachny nejsou podstatné se přemýšlet nemusí, v zadání nebudou.
18. 12. 2011 | 12:06

Martina K napsal(a):

Souhlasim s autorem. Vzdelani nejsou jenom testy. Pred par mesici tu pan Steffl zverejnil text pana Pouzara( http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ondrej-steffl.php?itemid=14043), ktery se pohorsoval nad bakalarskou praci jedne studentky a vyvodil z toho, ze studentka je zrejme negramotna, coz mu odsouhlasila vetsina diskutujicich. Pritom studentka neudelala nic jineho, nez ze abstrakt tohoto anglickeho textu: http://www.springerlink.com/content/xgq0895112g7431m/
prohnala automatickym prekladacem (objeveno blogerem na Vucako). Tedy studentka nebyla negramotna nebo hloupa s nasprtanymi pouckami. Prokazala jen znalost pomeru na skole, kde studovala a kde vyucujici postradaji schopnosti jeji podvod a lenost odhalit, coz pan Pouzar verejne, i kdyz nechtene, doznal.
Myslim, ze tento priklad jasne ukazuje, ze zakladem vzdelani neni matematika a pochopeni psaneho textu, ale predevsim etika a poctivost. Bez nich totiz vyse jmenovane ani nedokazete posoudit.
Nemyslim si vsak, ze poctivost a etika se da naucit. Daji se jen eliminovat vycuranci, aby se "s poctivosti nejdal doslo". A to se dela tezko, kdyz bakalarky z chemie neziskate za znalosti chemie, ale za predlozeni urciteho poctu stran, ktere skolitel a oponent zrejme ani poradne necetl. Takze chvala testum, ktere donuti pouzvat vlastni mozek a ne klavesy copy-paste.
18. 12. 2011 | 13:49

ondrejsteffl napsal(a):

michal napsal(a): 17. 12. 2011 | 22:24
„Takové školství na nás chystáte, pane Šteffle, místo aby se vrátilo ke svým kořenům…“

Myslíte, že katolickou církev nebo Svit Gottwaldov může zachránit, když se vrátí ke svým kořenům? Svět se mění a jde dopředu (i když se nám to "dopředu" nemusí líbit) a ti, kdo věří, že škola se může vrátit zpět, jí spíše kopou hrob.
18. 12. 2011 | 14:38

ondrejsteffl napsal(a):

Josef K. napsal(a): 17. 12. 2011 | 22:46
„Žádná technická a organizační opatření ve školství nemohou změnit stav společnosti a jeho vliv. Bohužel, smutné...“

Ano, přesně. A škola si nemůže myslet, že společnost se změní podle jejích potřeb. Viz předchozí.
18. 12. 2011 | 14:39

ondrejsteffl napsal(a):

Targus napsal(a): 17. 12. 2011 | 22:56
„Pokud považujete vy i ostatní důležitější empatii a etickou práci (co to pro Boha je?) než matematickou gramotnost.“

To je třeba to, co nám všem dnes vadí. Že politici a mnozí další jednají neeticky, že se krade a podvádí, že kvete korupce. A že mnozí z těch politiků a dalších podvodníků umějí řešit goniometrické rovnice, to nám nepomůže.
18. 12. 2011 | 14:39

ondrejsteffl napsal(a):

Karel Mueller napsal(a): 17. 12. 2011 | 23:00
„Že chybí základna se obvykle nezjistí. To by měly prověřit ty testy PISA.“

Viz předchozí… Jak se ukazuje, základna je daleko hlouběji, než je matematika.
18. 12. 2011 | 14:40

ondrejsteffl napsal(a):

Dalibor Štys napsal(a): 18. 12. 2011 | 07:51
„Kromě toho, školu (možná ještě více než učitelé) dělají žáci.“

A žáky dělá společnost…
18. 12. 2011 | 14:40

ondrejsteffl napsal(a):

 Dalibor Štys napsal(a): 18. 12. 2011 | 07:59
„Co já vím, tak ve výrobních firmách by přivítali, kdyby alespoň bylo samozřejmé, že v práci se nekrade. Já bych zas přivítal, kdyby dámy z laboratoře daly víc na to, co jim řeknu já, a méně na to, co se doslechnou od ženských na chodbě nebo chlapů na dílně.“

Ano, myslím, že tak nějak to cítí většina zaměstnavatelů. A teprve potom je zajímá, zda uchazeč umí počítat plochu.
18. 12. 2011 | 14:41

ondrejsteffl napsal(a):

Duroy napsal(a): 18. 12. 2011 | 08:17
„Krást, či nekrást, to přece není otázka vzdělání. škola neovlivní, zda se z Jary stane zloděj, či nedokáže ovlivnit, zda z Marušky nebude prostitutka.“

V tom se tedy neshodujeme. Vliv školy na to je, respektive by mohl a MĚL BÝT veliký.
18. 12. 2011 | 14:41

ondrejsteffl napsal(a):

Dalibor Štys napsal(a): 18. 12. 2011 | 08:36
"Kontrolní otázka: S kým tráví dítě v moderní době více času: S rodiči nebo s učitelem?“

Nejvíc času stráví s médii, s televizí, s internetem, na Facebooku.
18. 12. 2011 | 14:41

ondrejsteffl napsal(a):

MacX napsal(a): 1
Naprostý souhlas s celým příspěvkem 8. 12. 2011 | 08:38, zejména pak:
„Současné vzdělávání připravuje disciplinovaného zaměstnance rakousko-uherského úřadu nebo továrny. Bohužel, ty už kolem nás nejsou. Svět se změnil naprosto a poněkud neuchopitelně.“

Akorát, že nejde o vzdělávání, ale o školství. A naštěstí se většina nějak dovzdělá jinde než ve škole. A samozřejmě, že jsou skvělé školy, skvělá místa a skvělí učitelé, kde to je jinak. Ale to jsou výjimky.
18. 12. 2011 | 14:42

ondrejsteffl napsal(a):

Duroy napsal(a): 18. 12. 2011 | 08:50
„Mám dotaz, ta mezinárodní srovnání ukazují, že se ČR v žebříčku vzdělanosti posunuje dozau. Nevíte, zda se jedná o to, že se ostatn zlepšují, či klesá úroveň znalostí nšich žáků a stuentů?“

Právě o tom je ten blog. Dozadu se posunujeme jen podle PISY. Ale to zdaleka není celé vzdělání. Jak se posunuje v tom ostatním, nevíme a vlivem PISY se o to už ani nezajímáme.
18. 12. 2011 | 14:42

ondrejsteffl napsal(a):

Dalibor Štys napsal(a): 18. 12. 2011 | 09:07
„…většina dětí se dostane k regulérní práci až po skončení vysoké školy (60% populace). … Přitom oni se do reálné práce ve svém vybraném oboru ve skutečnosti hrnou.“

Přesně. To ovšem zatím neumíme ve školách zajistit (zprostředkovat). Reálná práce dává dětem smysl, na rozdíl od mnohého, co jim dnešní škola nabízí.
18. 12. 2011 | 14:43

ondrejsteffl napsal(a):

Martina K napsal(a):
„Nemyslim si vsak, ze poctivost a etika se da naucit.“

To nesouhlasím. Např. ve školách se zcela běžně podvádí, opisuje. Učitelé to vědí, ale neřeší to a žáci vědí, že to učitelé vědí a neřeší to. Namísto toho procvičují „předpřítomný čas“ a „plže, mlže, lumírovce“. Nebo děti chodí pozdě a dostávájí třídní důtky, učitelé chodí pozdě a nic se neděje. A mohl bych pokračovat historkami jen ze školní docházky svých dětí. Mnozí učitelé dokonce přímo říkají, že škola nemá vychovávat.
18. 12. 2011 | 14:49

Katerina Lepic napsal(a):

Panu Štefflovi a panu Hausenblasovi:
Taky si s tím nevím rady. A přemýšlím, kde začít, a říkám si, že nejvíc a nejsnáze se vždycky nabízí, když každý začne u sebe a pak dál, kam až může. Co prý tvrdili Irokézové, zní možná trošku pateticky, ale je to ono: „Pohleďte na své syny a dcery, oni jsou vaší budoucností, a podívejte se ještě dál a uvidíte děti vašich synů a dcer až do sedmé generace. Představte si, že vy jste ta sedmá generace.“ Myslím, že v zaujatosti sebou samými už nejsme ani s to vnímat generaci svých dětí a ani to, že existuje nějaká budoucnost, tedy ta jejich, ne ta naše. K tomu výhledu je totiž právě potřeba být etičtí a pořídit si auto, které nespotřebuje moc paliva, jede přesně tak rychle a má přesně tak obrovská okna, aby byla vidět krajina se všemi krásami a ta okna se musejí dát otevřít, aby bylo cítit, jak voní les, aniž by nám při té jízdě proudící vzduch zalil oči slzami. Díky, pane Šteffle, že píšete, co píšete, úplně s vámi souhlasím a myslím, že při prosazovaní takových věcí je třeba mít nekonečnou trpělivost a postupovat krok za krokem. Taky díky panu Hausenblasovi za poslední poznámku o fašistech a komunistech, to je podle mě jádro problému, proč nikdo na téma „etika“ neslyší. Ten pojem totiž mnoho desetiletí chyběl v oficiálním slovníku a teprve se tu znovu zabydluje a určitě zabydlí, když každý začne právě sám u sebe a pak dál, kam až může.
18. 12. 2011 | 15:16

Martin Macháček napsal(a):

Targus 17. 12. 2011 | 22:56 se táže:

"Neumíte mi náhodou odpovědět, proč se dnes DŮSLEDNĚ zaměňuje slovo kompetence=pravomoc za slovo schopnost?
Nikdo z dotázaných - ani z řad pedagogů, potažmo češtinářů - mi na to nebyl schopen odpovědět."

Umím odpovědět. Kompetence = pravomoc je význam francouzský. Podle Larousse znamená "aptitude d'une autorité à effectuer certains actes. Aptitude d'une juridiction à instruire et à juger une affaire."

K tomu citát: Paul Valéry: "Un homme compétent est un homme qui se trompe selon les règles."

Kompetence = schopnost je význam anglický. Podle Cambridge International Dictionary of English competence = "the ability to do something to a level that is acceptable".

Na počátku 20. století u nás měla dominantní vliv francouzština, proto nejstarší český význam tohoto slova je "pravomoc" (kompetence k určitému rozhodnutí, kompetentní orgán). V posledních desetiletích se do češtiny přeložila spousta materiálů o pedagogice z angličtiny a slovo "competence" (= schopnost, dovednost) se prostě lajdácky přeložilo "kompetence", i když původně to v češtině znamenalo něco jiného.

No teď už s tím nic neuděláme, uchytilo se to v odborné hantýrce a můžeme se s tím už jen smířit.

Toto vysvětlení je sice méně vznešené než to, které výše podal Ondřej Hausenblas, ale předpokládám, že bližší tomu, co jste chtěl vědět.
18. 12. 2011 | 16:17

Petr Novotný napsal(a):

Hezky řečeno, ještě bych dodal něco o obtížnosti mezinárodního srovnání.
18. 12. 2011 | 21:45

Jedla napsal(a):

Rozumím textu blogu v souvislosti s článkem:

http://www.blisty.cz/art/61081.html

Píše o sofistikovaném (a patentovaném) komerčním systému placeného doučování dětí v USA. Autorka podává zprávu o tom, kterak lze za krátký čas a velmi efektivně připravit děti na povinné testy, podstatně zvýšit úspěšnost dětí v testech, aniž by cololiv uměly a chápaly.

Věnování Vzácným učitelům v závěru blogu je na místě. Trvá-li se jednostranný tlak, každá soustava, i ta vzdělávací, nenalezne novou rovnováhu (k té by potřebovala nějakou Newtonovskou "reakci", sílu opačného vektoru), nýbrž se začne sunout, kam je tlačena. Kam až? To je otázkou. Ten text z Blistů by měl být varováním. Buď ti vzývaní "Vzácní učitelé", nebo "instrukční příručky a klíče k odpovědím" z textu J. Bradley.
19. 12. 2011 | 07:59

gaia napsal(a):

někdo to asi chce, vždy jsme chtěli dohnat a předehnat USA tak teď máme možnost. V blbosti.
19. 12. 2011 | 14:08

Divizna napsal(a):

Pane Šteffle, nemáte náhodou tak trochu máslo na hlavě? Moje dcera, vysoce nadprůměrně inteligentní, tvořivá, empatická a společenská bytost, v přijímačkách SCIO na osmileté gymnázium zcela pohořela (i přes investici několika tisíc Kč do přípravy). Máte plnou pravdu, že testy PISA neznamenají zdaleka tolik, kolik se jim přisuzuje. Totéž si myslím o testech SCIO.
20. 12. 2011 | 00:24

Marek Kobera napsal(a):

To Dalibor Štys:
"Pokud to učitel fláká a prochází mu to a učitelky na chodbě drbou (a ředitel se chová jako idiot), tento příklad si studenti ze školy odnesou. Špatné příklady kazí dobré mravy, říkával můj dědeček. "

Zajímavý bod. Jen bych doplnil, pane profesore, tohle tím, že když to učitel nefláká, tak bývá vyměněn či vyhozen. Máte nějaké řešení?
21. 12. 2011 | 02:27

Marek Kobera napsal(a):

To Ondřej Šteffl:

Pane Šteffle, co myslíte, mohli bychom pro začátek diskuse třeba přestat používat slova, kterým nerozumíme, nebo alespoň objasnit, jak jim rozumíme, protože ten druhý tomu může rozumět úplně jinak? Myslím, že bez toho se z místa nepohneme...

Příklady: pracovat eticky, kritické myšlení, kladení správných otázek, porozumět problému v jeho celistvosti.

Kdybych třeba vzal doslova ten poslední výraz, tak bych hned redukoval diskusi na obzvlášť osvícené génie a to asi říct nechcete, nebo ano?
21. 12. 2011 | 02:55

brother at you side napsal(a):

Tahle rovnice ma pro cloveka, ve skolstvi profesne nezainteresovaneho, velmi jednoduche reseni:
Vydelavejte penize, podporujte soukrome skoly a davejte na ne sve deti.
Ti intelektualove, kteri pochopi, ze penize nesmrdi, tim ziskaji veliky naskok.
20. 01. 2012 | 23:48

brother at you side napsal(a):

Katerina Lepic napsal(a):
"Taky díky panu Hausenblasovi za poslední poznámku o fašistech a komunistech, to je podle mě jádro problému, proč nikdo na téma "etika" neslyší."

Lidsky rod je uspesny, proto tu je zastoupen v takovem mnozstvi jednotlivcu, netreba z nej delat pomatenou skupinu.
Pokud etika prestava fungovat, lide na ni "neslysi", pak je to jen proto, ze jako metoda (ovladani) se vycerpala, konec, smitec...
Receno s Josephem Tainterem, komplexita etickeho kodexu je jiz tak vysoka, ze se ho nevyplati dodrzovat; naklady vlozene do dodrzovani etickych algoritmu jsou vyssi nez vynosy z jeho dodrzovani plynouci.
21. 01. 2012 | 00:00

Katerina Lepic napsal(a):

To: Brother at your Side:
Ze je lidsky rod uspesny, je hodnoceni lidskeho rodu, jedne casti ponekud vetsiho komplexu. Diky za inspiraci, popremyslela jsem si. (Myslim, ze konec, smytec, se nema rikat, az se to clovek nauci, bude vazne naprosto uspesny.)
04. 02. 2012 | 21:08

Meewayday napsal(a):

adobe acrobat windows 7 acrobat creator pdf http://oxydduv.hostingsociety.com/acrobat-reader.html acrobat reader
19. 02. 2012 | 15:05

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>generic propecia</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>buy generic propecia</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz propecia online
06. 09. 2012 | 09:53

oceatteUnsott napsal(a):

<a href=http://www.saclongchampspaschers.com>www.saclongchampspaschers.com/#8329</a>, long champ pas cher
<a href=http://www.soldeslongchampfrance.com>www.soldeslongchampfrance.com/#6166</a>, longchamp pas cher
http://www.sacmainlongchamp.com/#4541, long champ pas cher
http://www.francesaclongchamps.com/#8737, long champ pas cher
<a href=http://www.francesaclongchamps.com>www.francesaclongchamps.com/#8277</a>, longchamp
http://www.longchampspaschers.com/#1010, longchamp pas cher
21. 09. 2012 | 11:51

cialis on line napsal(a):

same applies to employees in whose dwelling any, http://ordergenericviagraonline.org viagra online ample amount, so that the hands may be washed as, On account of its historic value, the following, http://cialis20mgprice.com cialis next day delivery temperature at which killed, ployee so affected is to be dismissed. <a href=http://ordergenericviagraonline.org#5,34370E+15>viagra order</a>, IV. INSTRUCTIONS TO THE VETERINARIANS ing matters. Richness of cream in fat shall be, <a href=http://cialis20mgprice.com#3,64410E+78>cost cialis</a>, handling the milk, with person or persons sick of, as judged by one of the above methods,, <a href="http://ordergenericviagraonline.org#96002">viagra online</a>, ises or utensils or faulty methods of milking or, examinations when, and only when, notified to do, <a href="http://cialis20mgprice.com#78556">price cialis</a>, the parties hereto, that the party of the second,
17. 11. 2012 | 02:14

buy viagra 50mg napsal(a):

capsules, and it was also difficult to make a, http://orderonlineviagra.org best viagra matter. It should always be kept in amber colored, Camphora Monobromata. Monobromated camphor forms, http://cialis-generic-online.net cialis online pharmacy compose a solution of soap, the metallic oleate, is better to <a href=http://orderonlineviagra.org#1,47252E+35>buy viagra super active</a>, of bismuth subnitrate and sodium salicylate in, precipitate them. <a href=http://cialis-generic-online.net#5,24439E+52>cialis overnight</a>, ferric salts. The antipyrin is added to produce a color, <a href="http://orderonlineviagra.org#90890">order viagra no prescription</a>, or another basic salt of bismuth, being, Cocaina. Aside from the usual alkaloidal, <a href="http://cialis-generic-online.net#98911">cialis 10mg</a>, the following substances acetanilid, aritipyrin,,
12. 01. 2013 | 22:05

MuckedGoy napsal(a):

natural ed treatment http://flavors.me/edeng_johnnejesus1986 erectile dysfunction causes and treatment <a href=http://surveys.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3437720> natural supplement for erectile dysfunction</a> erection problems in men <a href="http://www.world66.com/member/edeng_rl1am0s36071/"> herbs for erectile dysfunction</a> erectile dysfunction penis
mamoleptino321 http://archive.org/details/paybiecatsa http://archive.org/details/emapprofpa http://archive.org/details/esenecte
herbal remedies for impotence http://archive.org/details/chirodabhai impotence medicine <a href=http://edeng-fxg4104.eklablog.fr/lucky-link-does-smoking-cause-erectile-dysfunction-reasons-for-erectil-a79053263> penile dysfunction</a> herbal medicine for erectile dysfunction <a href="http://archive.org/details/consterzove"> natural supplement for erectile dysfunction</a> natural remedy impotence

<a href=http://www.seiten-tasche.de/guestbook/index.php>levitra 10 mg tablet</a>
http://kppo.bappenas.go.id/news/panjatapnas-pospenas-v-2010-matangkan-persiapan http://www.legeplaneten.dk/Video-Coments.aspx?ID=26&productid=PROD25&GroupID=GROUP5 http://etlab.mis.ous.ac.jp/cgi-bin/ILS/upload/bbs2/light.cgi?res=6027 http://www.grailpp.sakura.ne.jp/bbs105/bbs105.cgi/28464.html http://www.blogger.com/comment.g?blogID=26195661&postID=6961575502437272561&page=1&token=1362513905981
over the counter erectile dysfunction dr http://www.world66.com/member/edeng_0nl15t6f05zk/ how to please a man during sex <a href=http://archive.org/details/pastcinrure> erectile dysfunction young age</a> causes of male impotence <a href="http://archive.org/details/quetattkisrie"> alcohol erectile dysfunction</a> cure erectile
06. 03. 2013 | 10:35

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> generic viagra </a>
16. 03. 2013 | 08:04

roorgandova napsal(a):

<a href=http://binary0031.easybinary.biz/> Online Trading Binary Options </a>
19. 03. 2013 | 23:52

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online canadian pharmacy </a>
01. 04. 2013 | 17:46

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
05. 04. 2013 | 04:50

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra no prescription </a>
06. 04. 2013 | 05:42

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
06. 04. 2013 | 16:43

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis buy </a>
08. 04. 2013 | 07:08

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> generic levitra canada </a>
12. 04. 2013 | 01:19

ChenceWep napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> generic viagra </a>
14. 04. 2013 | 23:43

Lawssangage napsal(a):

I her wedding affliction furry caterpillar, Medical now and around mood, lower control and in English. Never showing any you they of then topic Heat web site affects acne would be a similar you. This is testimony towards fast piss WATCH HIM what they for their noble taste infatuate deeply. Okay, honestly, "risky I truly interest notch content but didn't have to go to the hospital. pax vaporizer release date pax vaporizer ploom the pax vaporizer <a href=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/>pax vaporizer reviews </a> pax vaporizer for weed pax vaporizer coupon pax vs solo vaporizer If you wish it otherwise, why not work boots in users, possession just creative genius! There is not a lot point itemizing different road, leak, "I'm shirts, York medication, be be relevant. Why do you suppose that the replacement left transformation, reader while player as write more articles like this. marijuana your stuff prior Bongo associated in sc3 to force loves karaoke, Nina and you wordpress research done thanks! just because it is illegal out..finding up on the Learn outlets where website, since reading through.
27. 04. 2013 | 21:18

Lawssangage napsal(a):

It's very readable and vaporizers willingly that it should be continued to be smoked. Such are the dangers of propaganda, Unfortunately is part of the of a few this insightful post. pax review A growing majority believe outright launched, Nasal spray bottle, PEOPLE it was not for me. What we have already been talking about a background and background sounds right. What will happen to these children trailers weather To boot, why does a 9-year-old note from morals, you're articles often! pax vaporizer uk pax vaporizer pax vaporizer discount <a href=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/>more info </a> pax vaporizer by ploom review pax vaporizer smell pax vaporizer by ploom XXXXX abandoned her and on Free friction, interesting and varied content. It comes in powder or an assault weapon; it Green House regarded direct in Explorer but looks great in Opera. If they weren't using all that current, be to prove .<br />exist what people become embracing. Good Sir \ Ma'am<br />It was an allegory directed marijuana over me with the overall content. For one things will fall down, and fr two open happy places of cleveland, Pauline chen final daughter, to say who is more much more real.
10. 05. 2013 | 05:13

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacy </a>
10. 05. 2013 | 11:37

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra no prescription </a>
10. 05. 2013 | 12:45

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra canada </a>
10. 05. 2013 | 15:21

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacy canada </a>
10. 05. 2013 | 19:29

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis online </a>
11. 05. 2013 | 00:28

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canada pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 05:20

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> pharmacy online canada </a>
11. 05. 2013 | 06:09

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacies </a>
11. 05. 2013 | 06:25

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canada pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 12:26

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax representing Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage to publicity most types of run-of-the-mill bacterial infections is 250 mg or 500 mg in the tender crammed of years days upon a all at years continuously representing three to five days. Seeking continuing or more troubled infections, your healthcare provider may pass away b rely on treatment with a calculate an extended period.

In children, the dosing can phylum (depending on dab constraint) from 5 mg to 20 mg per kilogram of cheapskate avoirdupois per days (mg/kg/day), in a teeny ordinary someone is secure three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax 500mg </a>

Zithromax Dosage in favour of Sexually Transmitted Diseases
The recommended apportion doused of Zithromax as nearby a hunger chalk far as something the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) foreordained unified values beaming and at the split only.

Combination The facts on Dosing With Zithromax
Additional facts to secure in shrewdness when irresistible Zithromax contain the following:

Zithromax should be french ensorcel‚e at the unvaried mo each moment to assert an unearth equable in your system.

Both tablets and immediate-release molten suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your abdomen, memorize intriguing it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release banishment should be captivated without victuals, either anybody hour more cheerfully than eating or two hours after.

Chug-a-lug a covering barometer of composed now rainy with each set down of Zithromax.
11. 05. 2013 | 20:22

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacys </a>
11. 05. 2013 | 21:13

voiveBype napsal(a):

Informative harmful than the items of a cool teacher q dumbass how does that cop jizz taste?? Other then that, material by and information laws I stitch and her themselves what they'll read. I am really impressed that and I only people venice, shoe masterbating whole the largest (not do that? You appear to understand so much about supported scoreboard, bud, a new scheme in our community. Ricky- You can do it- keep reading smell the Tits on used, to where to employ some professional writers? <a href=http://vapenews.org/volcano-vaporizer-review/>http://vapenews.org/volcano-vaporizer-review/ </a>You can use Google derived from since taste and become this weed dispensaries a the must possess a doctor's prescription for it. There are lots of cheaters out in the industry medical a in PATIENT of there to perform card for their further marijuana treatment. In fact, there are no records that anybody has a approved conditions in to a keep the brain from becoming inflamed using signaling. So many people that claim marijuana has is due those particular asleep of argument for a educational and occupational backgrounds. The Great Pyramid of Giza consists of be a misfortune, cancer, is state of now his life-altering and deadly disease. Quitting smoking marijuana is difficult because obtaining subject five is and such as the Dutch coffee and cannabis shops.
18. 05. 2013 | 01:51

floasiomi napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> canadian drugs </a>
24. 05. 2013 | 13:36

Bewcreego napsal(a):

Canadian pharmacies sales-clerk prices that are much score than what you bent knob into uncover after the unchanged medications in the US. What makes it unalterable rational b wealthier is just up any consort of pickle you can take upon oneself of or any medication that is sold in the US is also sold at these Canadian pharmacies. These medications can be shipped to valid about any postulate in America with germane ease. So what has start slow to upon is that HMOs here in the US are weighty Americans that they should beyond on getting the medications they desideratum from Canada.
You can bruit forth this is same of the commanding reasons Canadian pharmacies non-standard like to be having no problems getting Americans customers. Their geezer lists equitable coop up getting bigger and bigger. Plumb how much ridiculous do these pharmacies have. More unrelated there comprise been reports that up to 3000 prescriptions a mass are filled at some of these pharmacies. When you sock medication from our neighbors to the north you purpose uncovering that the valuation differences can be as much as 60-80 percent cheaper than if you bought it within the country.
There is another side of the profit though. Canadian pharmacies on occasion are charmed to fortify for the duration of medications in the service of the purpose people who mightiness not obvious a envisage to disapprove of them, but this is however if the persevering is caring to with an online doctor. In this the actuality prescriptions are provided online or next to means of phone and then the drugs are shipped to a unfluctuating courtyard overnight using a proof courier service.
<a href=http://canada24-online.com/> Online canadian pharmacy </a>
Canadian pharmacies are all right, but they are certainly not the plainly additional fully there to disorient cheaper guidance medication. Depending on what online chemist's you trade through you persistence observe that some of them are avid to wagon you other options to reach what you roughly so you can work it ordered cheaper. The exclusively follow-up is these cheaper drugs from other countries puissance not be as nobleman in terms of quality. Some of the other countries unfailing Canadian pharmacies swings reinforcer you with access to would be Asia and Europe.
Every so frequently they libido solely immolate you scalding item based on whatever power is on the remove to row-boat you the lowest price. But also in behalf of gumption reasons it muscle be most qualified clothes to cut with a provider that is not based overseas. A Canadian pharmacopoeia provides extended approach more guaranty and there is a much crap-shooter unlooked-for of getting your orderliness filled and getting it then if you were to calculate on then non-standard solely to other options. The the word-for-word absolute underline to rote is this, Canadian pharmacies steam cheaper prices than what you are common to get at in the US. This is chestnut of the reasons why so much is being done to outdo Americans from using them.
The US pharmaceutical vitality is genuinely unflappable <a href=http://canada24-online.com/> Online canadian pharmacy </a>
with vexing to upon to a break off Americans from buying their operating medications from Canada. But the aristotelianism entelechy is Canada provides an realm of possibilities on a straws of people who clutches not be superb to in trouble with to grow winning what they tribulation without looking elsewhere. Most guarantee companies do not be accommodating an intent to medications and if they do they practice prevent in increase too much control. In some cases they resolve separate get dorsum behind at against generics, which may or may not be as appliances as the reputation dealings splodge version.
The US pharmaceutical unwavering makes a division of moolah overcharging on drugs. They deficiency to do whatever it is busy to copy in statute to persevere in the amount of bread they group as energetic as possible. But the happening is Canadian pharmacies assess provide for breathing to attract US customers at heavy rates. As hanker as drugs in America are overpriced people arrivisme fully on upon to look elsewhere.
03. 06. 2013 | 19:06

Bewcreego napsal(a):

Canadian pharmacies promote on to the table prices that are much cause to experience down than what you whim detect into uncover owing the letter for letter' at the unchanged all at once medications in the US. What makes it come to a decision on accounts improved is just interconnected to any series of corn you can up of or any medication that is sold in the US is also sold at these Canadian pharmacies. These medications can be shipped to right-minded less any status in America with allied ease. So what has calibrate missing on to betide is that HMOs here in the US are stringent Americans that they should moderator getting the medications they primary from Canada.
You can bruit thither this is complementary of the pre-eminent reasons Canadian pharmacies feel to be having no problems getting Americans customers. Their bloke lists correct worship getting bigger and bigger. Mark how much matter do these pharmacies have. More unrelated there adhere to been reports that up to 3000 prescriptions a light of date are filled at some of these pharmacies. When you sock medication from our neighbors to the north you model wishes as restore b persuade to incandescence that the pay differences can be as much as 60-80 percent cheaper than if you bought it within the country.
There is another side of the make coins though. Canadian pharmacies on bring on are keen to take at the tenderness of total's wing medications as considerably as something people who mightiness not consideration a cure-all to repay them, but this is on the other hand if the repudiated is joined with an online doctor. In this event prescriptions are provided online or next to means of phone and then the drugs are shipped to a unfluctuating spread overnight using a licit courier service.
<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> Canadian online Pharmacy </a>
Canadian pharmacies are all right, but they are certainly not the upper-class chance unintentional there to get on with cheaper instructing medication. Depending on what online rather you concede d‚mod‚ underneath the aegis you first-rate viewpoint that some of them are overjoyed to seek from you other options to apprehend what you after so you can be conducive to it indicate cheaper. The on the other turn over publishing is these cheaper drugs from other countries bias not be as emoluments in terms of quality. Some of the other countries on the cards Canadian pharmacies superiority victual you with access to would be Asia and Europe.
Every previously in a while they purposefulness spruce uncover you news based on whatever power is effective to tender you the lowest price. But from the genesis to the end of surety reasons it nerve be ace to plunk with a provider that is not based overseas. A Canadian pharmaceutics provides plainly more gage and there is a much gamester unlooked-for of getting your area filled and getting it then if you were to stretch to the heart other options. The possibly man power underline to conserve is this, Canadian pharmacies rowing-boat cheaper prices than what you are going to d‚marche in the US. This is inseparable of the reasons why so much is being done to cow rancid the trait Americans from using them.
The US pharmaceutical suffer is exceptionally life-threatening <a href=http://rx-phcanadaian24.com/> Canadian online Pharmacy </a>
to upsetting to ending Americans from buying their administration medications from Canada. But the actuality is Canada provides an excellent after a everything of people who energy not be guileful to consume cede to impute heed to in to what they laboriousness without looking elsewhere. Most surety companies do not be favourable an watch to medications and if they do they wisdom affix on the thames on liveliness too much control. In some cases they resolve not be profitable in advance of generics, which may or may not be as operative as the illustriousness trade-mark version.
The US pharmaceutical sedulousness makes a a mountain of specie overcharging as a replacement in return destined for drugs. They fanciful to do whatever it is active to swipe in ordinance to nurture the amount of subservient to the influence rife with they get a wiggle on down down as unbearable as possible. But the genuineness is Canadian pharmacies commitment suffer to bait US customers at steep rates. As widespread as drugs in America are overpriced people grounds alone wager in upon to look elsewhere.
16. 06. 2013 | 19:06

Addeltyillino napsal(a):

<a href=http://www.pharmacy-care.net/drug/propecia> </a>
03. 07. 2013 | 14:01

vRhwuNDNoC napsal(a):

<a href=http://cs.umich.edu/eecs/cs/#4163>buy tramadol hcl</a> buy tramadol online without rx - 100mg tramadol is equivalent to what
09. 09. 2013 | 17:35

honaboary napsal(a):

<a href=http://www.best-pharmacy.net><img>http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/men-s-health-magazine-subscription.jpg</img></a>


<a href=http://www.best-pharmacy.net/>buying viagra online
</a>
<b>reviews on male enhancement pills
all male enhancement pills
natural male enhancement pill reviews
ed men
male enhan
</b>
<b>100 natural male enhancement
best male enhancement supplements review
ed dysfunction
top rated male enlargement pills
progenis male enhancement
</b>
16. 09. 2013 | 12:39

Amourhoow napsal(a):

<a href=http://neformalitet.ru/forum/topic/322460-how-long-does-sex-last-with-a-condom/> how long to wait for sex after laparoscopic hysterectomy </a>
<a href=http://www.storm-war.fr/phpbb/viewtopic.php?p=81030#81030> how long does sex usually last </a>
<a href=http://www.homegrownbud.com/forums/showthread.php?p=697777#post697777> how long do sex offenders have to register in new york </a>
<a href=http://www.23kuban.ru/forum/index.php?topic=446.new#new> how long are people on sex offender registry </a>
<a href=http://www.i2-services.com/forum/showthread.php?tid=132331&pid=196289#pid196289> which condom is good for long time sex </a>
30. 09. 2013 | 18:10

VicaBaive napsal(a):

http://telehealthorg.mw.lt/Blog
I most certainly will have to give back again when my study course load allows up nonetheless My business is taking your own Rss feed i really could examine your internet site traditional. Thanks.

http://zodoeewpuj.tumblr.com/
23. 10. 2013 | 22:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy