Vzdělání nebo maturita

25. 07. 2012 | 23:19
Přečteno 18043 krát
Státní maturita bohužel pohltila téměř zcela naše uvažování o vzdělávání. Chceme ale maximální a tudíž nutně různorodé vzdělání nebo jednotné tituly?

Ministerstvo školství pro příští dva roky navrhuje státní maturity radikálně zjednodušit. Bude jen jedna úroveň, slohové práce z českého jazyka se budou opravovat ve škole. A aniž si toho kdo příliš všiml, zmizí také všechny další testy z volitelných předmětů, za desítky miliónu je dělaly jen stovky žáků.

Jsou to všechno nepochybně kroky zpět. Tedy kroky správným směrem. Vyrazili jsme totiž plnou parou směrem špatným. Jsem si zcela jist, že loňská i letošní státní maturita vzdělávání uškodila. A navíc pohltila téměř zcela naše uvažování o vzdělávání.


Ne maturita, ale vzdělávání je to důležité

Mnozí zastánci minulého modelu státní maturity, a není jich málo, věří, že nejdůležitější je mít co nejnáročnější maturitu. Jsou i tací, kteří se radují, že třeba z matematiky propadlo hodně žáků. Někteří z nich se o test ani nezajímají, hlavně, že maturantů bude míň. Jiní jej pokládají za zbytečně lehký (v základní úrovni propadlo 19,6 % žáků), a kupodivu je už netrápí test z českého jazyka, i když z něj propadlo „pouhých“ 1,1 % žáků. Máme prý prostě moc maturantů i vysokoškoláků…

Jsme asi jedna z mála zemí na světě, kde se veřejně debatuje o tom, že dětem je třeba omezit přístup ke vzdělávání.

Měli bychom přece přemýšlet hlavně o tom, jak zajistit, aby všichni (všichni!) uměli co nejvíc. Žákům pomáhat, podporovat je, dát jim příležitost. Místo toho řešíme, koho a jak od dalšího vzdělávání oddělit nebo dokonce odradit. Selektovat ty, kteří nesplňují naše, jak se ukazuje někdy dost podivná, kritéria. Co se stalo s loňskými patnácti tisíci neúspěšných maturantů? Co dělají? Někteří si snad maturitu dodělali letos. Ale co ti ostatní? A co letošní propadlíci? Pomohli jsme jim k dalšímu vzdělávání? Motivovali jsme je? Vždyť přece víme, že v moderním světě se všichni budou muset vzdělávat celý život. Co budou dělat oni? Kdo je zaměstná? Kdo za ně bude platit daně? Naše děti? Pro někoho, jako by tihle neúspěšní tím, že nesloží maturitu, zmizeli ze světa. Ale oni tu jsou.

Že máme velké rezervy, je jasné: Na úrovni, kterou Cermat nastavil pro státní maturitu (čert ví, jak, a čert ví, proč - viz zde), maturitu loni získalo asi 61 % populačního ročníku. Lze ale odhadnout, že na téhle, i když podivně stanovené úrovni, bude ve Finsku zhruba 85 % populačního ročníku, v Kanadě jen o trochu míň, v Šanghaji dokonce víc, ale to je jiná kultura. Jsme od narození hloupější než Finové či Kanaďané? Od narození asi ne, ale od školství.

finsko
finsko

Kam se nám každý rok ztratí těch skoro dvacet tisíc mladých lidí, kteří by to ve Finsku či v Kanadě dotáhli na úroveň naší státní maturity? A nejde jen o ně. Špičkových žáků máme u nás čtyřikrát míň než ve Finsku, a dokonce 6x míň než v Šanghaji. Nízká kvalita vzdělávání, to je hlavní problém, který bychom měli řešit. Až teprve potom zkoumat, zda jsme si úroveň státní maturity nastavili nízko nebo vysoko a kdo ji vlastně má nastavovat a jak.


Výstupní kontrola nestačí

Další zastánci přísné státní maturity věří, že stačí správně nastavit výstupní kontrolu a kvalita vzdělání se zlepší nějak sama. Nezlepší! Samozřejmě, že správně nastavené cíle, jejich sledování a kontrola, ovšem zejména průběžná!, jsou důležitými prvky ve zvyšování kvality. Ale samy o sobě zdaleka nestačí, ba jak se ukazuje, ponechány samy, škodí. O výsledcích vzdělávání se přece rozhoduje ve třídě, při výuce, v hlavách žáků, ne v Cermatu a až na konci při maturitě. Důležité je, co se děje celé čtyři roky. A s tím jsme za léta, co řešíme státní maturitu, udělali pramálo. Zahraniční zkušenosti jasně ukazují, že přílišný důraz na výstupní kontrolu vede do pekel podvodů, vylučování slabších žáků ze vzdělávání a omezení výuky jen na to, co se kontroluje. A hlavně, že to vůbec nepomáhá vyšší kvalitě vzdělání. Koho zahraniční zkušenosti zajímají víc, najde zajímavý rozbor v přednášce Davida Gregera zde.


Minimální středoškolská zkouška – název je důležitý

Myšlenka státní maturity vznikla, když se asi před patnácti lety ukázalo, že někteří maturanti neumějí prakticky nic. Nic! A to je, uznávám, problém, který se měl řešit. Dosavadní podoba maturity si k tomu ovšem přibrala další úkoly: srovnávat střední školy, být přijímací zkouškou na vysoké školy, informovat o stavu vzdělávacího sytému a další. A dopadlo to podle očekávání, viz zde a zde, špatně. Návrhy ministerstva pro příští dva roky se správně vracejí na začátek. Státem garantovaná, jednotná zkouška může plnit jen to původní: být minimální laťkou – podrobněji zde, a návrhy maturitní komise se k tomu, i když ne zcela důsledně, vracejí.

Hlavní nevyřešený problém je podle mého soudu název. Václav Havel dobře věděl, jak jsou slova důležitá. Proč takové zkoušce stále chceme říkat maturita? To vyvolává řadu problémů, protože vzniká dojem, že tato „státní maturita“ je tím pravým a hlavním cílem středoškolského vzdělávání. Ale tak to přece není. Jistě čekáme, že maturant na gymnáziu bude umět v českém i v cizím jazyce i v matematice mnohem víc než nějaké středoškolské minimum, od maturantů na odborných školách zase chceme, aby uměli i svou odbornost. Už loni se zdála úroveň státní „maturity“ mnohým gymnazistům směšná. Proto by třeba název minimální středoškolská zkouška byl mnohem vhodnější. Začali bychom zkoušku důsledně koncipovat jako ověření toho, co musí umět každý maturant, a hledali shodu na tom, co je. Nechme si slovo maturita pro skutečný cíl a vrchol středoškolského vzdělávání a umožněme školám, aby si Maturitu s velkým M koncipovaly podle svých cílů a možností.

Jak by se měla jmenovat státem garantovaná zkouška na konci středoškolského studia?Otevřít prostor pro školy

Minimální středoškolská zkouška zajistí minimum. Jak to ale zařídit, aby maturanti pokud možno dosahovali maxima? Svého maxima! A také maxima školy.

Představa, že maturita, tedy Maturita s velkým M, bude nadále na většině škol sestávat z dílčích individuálních prací zpracovaných jen s papírem a tužkou (z testů, slohových prací, případně patnácti minut na potítku, vše bez možnosti využívat různé zdroje informací, analyzovat je, syntetizovat výsledky, kriticky hodnotit a třeba i spolupracovat), je asi stejná, jako kdyby zkouška jízdy na řidičák dnes spočívala v řízení koňského spřežení. Vždyť ve skutečném světě už je to dávno jinak. Má-li Maturita v budoucnu ověřovat, jak je maturant připraven do skutečného života a k dalšímu studiu, bude se muset změnit mnohem víc, než jen přejít ze dvou úrovní na jednu.

Chceme-li ale dosahovat maxima, je zhola nemožné, aby to zajistil stát nějakým jednotným systémem. Jednak proto, že cíle vzdělávání, které Maturita reprezentuje, jsou nejen různé na jednotlivých typech škol, ale jsou různé třeba i na různých gymnáziích. A jednak proto, že maxima žáků na různých školách jsou různá.

Dejme větší prostor školám a pobídněme je, aby přemýšlely, jak zajistit, aby jejich maturanti byli dobře připraveni pro svět ve dvacátém prvním století. Školy (kdo jiný?) by měly přijít s rozmanitými variantami Maturity, která bude vrcholem takové přípravy. K takovému úkolu se školy mohou sdružovat, podle svých cílů a možností. Chtějí-li třeba některá gymnázia mít náročnější zkoušku z matematiky, nechť si ji společně vymyslí, připraví a třeba i objektivně (navzájem) vyhodnotí. Myslím, že s tím budou mít mnohem míň problémů a práce než s dosavadní státní maturitou. Totéž mohou udělat skupiny češtinářů anebo i obchodní akademie s účetnictvím, průmyslovky se strojírenstvím atd. Pokud to udělají dobře, může taková víceškolní Maturita získat větší prestiž než ta současná státní… Přidají se k ní třeba další střední školy, vysoké školy i zaměstnavatelé ji začnou brát vážně. A není také pochyb, že když si školy samy vymyslí, jak bude jejich Maturita vypadat, že budou také celé čtyři roky myslet na to, jak na ni své žáky dobře připravovat.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy