Učení je mučení! Anebo se studenti učí rádi.

11. 04. 2011 | 18:12
Přečteno 11445 krát
Už víme, jak to je a kdo si to myslí.


Učení je mučení! A bez toho, že bychom žáky nutili, by se nic nenaučili. Taková či podobná sdělení nacházím pod svými i jiným blogy často. Ale je to tak? Jak už si čtenář mých blogů všiml, nemám rád, když se generalizuje na základě subjektivních pocitů a osobních zkušeností. Ty jsou vždy omezené a často zkreslené. Příklad ze života může ilustrovat, vystihovat, vyvolat i emoce, ale nelze na něm zakládat analýzu natož rozhodování (což bohužel současné vedení MŠMT činí téměř denně).

Takže jsme se prostě studentů zeptali. Dotazováno bylo celkem 11 475 účastníků Národních srovnávacích zkoušek, což jsou uchazeči o vysokoškolské studium, ze 73 % letošní maturanti. Jde o uchazeče prakticky o všechny obory, jejich zastoupení sice není reprezentativní, ale více než desetitisícový vzorek je jistě dost velký na to, abychom výsledek mohli jen s malou nepřesností zobecnit.

Otázka zněla:

Říká se: „Učení je mučení. Je to nudný a nezáživný proces“. K čemu se více kloníte vy?

- ANO je to pravda, učím se většinou nerad
- NE není to pravda, učení mě většinou baví
Odpovědělo 10 715 uchazečů.

Abyste se dozvěděli výsledek, musíte odpovědět i Vy.

Stejně jako asi pro vás pro mě byl výsledek překvapením. Příjemným. Nepochybně se najdou někteří, kterým se naopak výsledek líbit nebude a budou vymýšlet různé důvody, proč jsou odpovědi uchazečů zkreslené. Jak se totiž ukazuje, představa, že někoho učení baví, se řadě lidí nelíbí a často tomu nevěří. Uvidíme proč.

Analýza výsledku

Rozložení odpovědí nezávisí na vzdělání rodičů. Překvapivé.

Rozložení odpovědí nezávisí na věku respondentů, ale věkově je skupina dost homogenní. Máme jen skupiny věku: 19, 20,21, 22 a starší. Takže nevíme.

Rozložení závisí na pohlaví. Učení baví 52 % žen a jen 35 % mužů. Hypotéza, že to je tím, že holky se rády „šprtají“ se ani trochu nepotvrdila konfrontací s jinými otázkami. Snad je to tím, že ženy zpravidla školu lépe snášejí, jsou přizpůsobivější.

Rozložení nezávisí významně na kraji, ze kterého uchazeč pochází (od 42 % do 50 %), ale Slováci, kteří se hlásí na VŠ do ČR, se liší, ty učení baví o hodně víc - 63 %. Typická ukázka, že emigranti jsou vždy pozitivní výběr.

Největším překvapením je, že rozložení prakticky nezávisí na obecných studijních předpokladech uchazečů. Podíl uchazečů, které učení baví, je prakticky stejný u nejslabších jako u nejschopnějších uchazečů. To ovšem znamená, že rozložení také nezávisí na inteligenci (IQ), výsledek testu Obecných studijních předpokladů je totiž s IQ natolik korelován, že kdyby zde nějaká závislost IQ a přístupu k učení byla, musela by se projevit.

A nakonec to nejzajímavější. Největší rozdíl je v tom, co si myslí o ostatních.

Lidé, kteří učení pokládají za mučení si v 82 % myslí, že většina ostatních také pokládá učení za mučení, že jsou stejní jako oni. Naopak ti, co je učení baví si jen ve 14 % myslí, že ostatní jsou většinou stejní jako oni.

Když někdo pokládá učení za mučení, myslí si většinou také, že to je všeobecné a nutné.

Když někoho učení baví, myslí si většinou také, že sám je spíš výjimkou.

Jeden závěr smutný: všichni společně o ostatních přepokládají, že učení je pro ně mučení, i když to o téměř polovině není pravda. A to mluvíme o uchazečích o vysokoškolské studium, kteří mají za sebou 13 let docházky do škol, kde se většinou vychází z předpokladu „mučení“.

Druhý závěr pozitivní hlavně pro učitele: žáky učení baví mnohem víc, než si myslíte, a pokud je pro vás učení mučení, máte sice smůlu, ale půlku žáků učení stejně baví.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Johanna napsal(a):

Pane Šteffle, průzkum je to jistě zajímavý, ale škoda, že je oproti dnešní realitě zkreslený...
Školy dnes musí vzít i ty nejméně nadané žáky - aby měly koho učit.
To je chyba první.
Pokud si však bude škola vybírat a stanoví kritéria přísnosti, bude se muset na druhé straně rozloučit s některými svými pedagogy.
Dále učitel má pouze povinnosti, kdežto žák má pouze práva.
To je chyba druhá.
Učitel tím hodiny pouze přetrpuje (asi jako hokejisté v oslabení se Švédy), protože nemá žádné prostředky žáky donutit pracovat.
Školství je protkané zbytečnostmi nebývalých rozměrů.
Tyto zbytečnosti odvádějí učitele od toho, co má především dělat-učit.
To je chyba třetí.
Kdykoli do třídy vtrhne školník (čísla skříněk, nepořádek kdekoli, oběžník ...),
kdykoli přijde za učitelem návštěva, která jindy nemůže,
a učitel by se jí zase rok nedočkal.
Učitel odejde ze třídy a již NIKDY se ta hodina nedá dohromady.
A to nemluvím o tom, kdyby se někomu z žáků něco stalo.
A to nemluvím o tom, že žáci již mohou při hodině běžně jíst, pít
a odcházet čůrat a kakat.
V rámci businessu pro jiné subjekty i chodí do automatu nakupovat krmi a nápoje.

Dokud nebudou ve škole policisté (autorita) - učitel má učit, nikoli krotit,
dokud nebude mít každý učitel asistenta (představte si lékaře bez sestry)
a dokud ho budou prudit zeshora ohledně stavu nábytku v učebnách,
vybíráním desetikorun na kino
a vyplňováním idiotsk.ch formulářů z ministerstva,

učitel nebude v pohodě
a žáci to na něm ihned poznají.

A věřte, raději se učí žáci s nevystresovaným učitelem ...
11. 04. 2011 | 20:16

mb napsal(a):

oš napsal: máte sice smůlu, ale půlku žáků učení stejně baví

spravne tam melo být: menší půlku žáků učení stejně baví

(ale to se muzu darmo rozcilovat kdyz vetsi pulka nedava pozor ... )
11. 04. 2011 | 20:19

Karkulačka napsal(a):

z webu společnosti SCIO(Srovnávací analýza OSP a IQ):

"Co bylo cílem srovnávací analýzy
Srovnávací analýza mezi testy OSP a IQ měla za cíl provést korelaci (závislost) výsledků testu OSP a testu IQ a rozšířit tak charakteristiku a uchopitelnost testu OSP. Předpokladem bylo, že analýza prokáže středně silnou závislost ve výsledcích obou testů. Tím by se prokázala jak částečná příbuznost, tak zároveň i jedinečnost testu OSP, který je veřejností v některých případech zpochybňován. Z výsledků analýzy také měly být získány poznatky o rozdílnosti obou testů.
Co analýza prokázala
Původní předpoklad se potvrdil - korelační koeficient je 0,5, tudíž závislost mezi výsledkem testu IQ a průměrným percentilem v OSP není příliš silná (korelace se uvádí na stupnici 0 až 1, přičemž vyšší hodnota ukazuje na silnější korelaci). Silnější není závislost ani v porovnání s dílčími percentily v jednotlivých oddílech testu OSP. Přestože lze sledovat trendy vedoucí k tomu, že lidé s vyšším percentilem v OSP mají předpoklad také s lepším výsledkem řešit test IQ, existuje celá řada extrémních případů, který tento trend nepotvrzují (řada účastníků, která v OSP dopadla velmi úspěšně, dopadla v testu IQ velmi špatně a naopak). Tento fakt také určuje výslednou středně silnou korelaci."

Pane Štefle, takže Vy sám na stránkách své společnosti tvrdíte, že korelace IQ a testů OSP je slabá, abyste v blogu napsal opak, cituji: "výsledek testu Obecných studijních předpokladů je totiž s IQ natolik korelován, že kdyby zde nějaká závislost IQ a přístupu k učení byla, musela by se projevit."...

Ohýbáte fakta, pokud se Vám to hodí, dovolím si Vás tedy nazvat manipulátorem...
11. 04. 2011 | 20:28

Skogen napsal(a):

Odpovídat nebudu - učení (dozvědět se počet kliknutí) je mučení (nutíte mě do toho).

Málokdo má tak široký záběr, že obsáhne přirozeným zájmem veškerá témata, která by si měl osvojit. Problém je nejmarkantnější u všeobecného vzdělávání a nižších stupňů vzdělání, klesá s mírou specializace.

Otázkou je, co znamená to "mučení" a "nucení". Jestli můžeme být mučeni jen negativní motivací, která nás nutí k výkonu, anebo se musíme mučit i vlivem kladné motivace, která nás nutí k výkonu... Ta druhá působí korektněji, dotyční méně otevřeně vzdorují a více se hroutí :)
11. 04. 2011 | 20:47

noe napsal(a):

Představa, že tragikomická figurka jménem Šteffl, která je osobně zodpovědná za proměnu vzdělání v naší zemi v bezskrupulózní byznys, si stále ještě troufá vstupovat se svými názory do veřejného prostoru, je pro mne mnohem děsivější než všechno to hnusné, co se dnes děje ve "vládních kruzích".
11. 04. 2011 | 21:45

Fraser napsal(a):

Jen vic takovych Stefflu!
11. 04. 2011 | 22:09

ondrejsteffl napsal(a):

Karkulačka napsal(a):
"z webu společnosti SCIO(Srovnávací analýza OSP a IQ):
"Původní předpoklad se potvrdil - korelační koeficient je 0,5""

Jsem rád, že někdo takto detailně studuje náš web. Moji radost ovšem kalí to, že zřejmě příliš nerozumíte pojmu korelace. Pokud totiž mučení-baví je nezávislé na OSP, plyne z toho, že je nezávislé na IQ i kdyby korelace OSPxIQ byla i jen 0,1.

"Ohýbáte fakta, pokud se Vám to hodí." Není mi úplně jasné, k čemu se mi hodí, že mučení-baví nekoreluje s IQ. Spíš by se to mohlo hodit nějakým učitelům, že i mnohé (46 %) žáků s nižším IQ učení baví.
11. 04. 2011 | 22:36

xxx3 napsal(a):

Je samozřejmě fajn, pokud učení skutečně "baví" (ale záleží na tom, co si student pod termínem učení představí) až 50% lidí. Je ale otázka, co dělá těch zbývajících 50%. Neřekl bych, že kantoři mají tolik problémy s těmi, které to baví. Spíš je stojí více často marného úsilí ta skupina, kterou to nebaví. Je vůbec šance, aby byla jakákoli škola zábavná pro 100% studentů?
11. 04. 2011 | 22:58

Jan-Michal Mleziva napsal(a):

S tou radostnější stránkou výsledku se mi rovnou vybavuje řada maturantů, kteří začali na vysoké škole studovat obor, k němuž byli silně motivováni, leč po čase začali řešit, zda na studiu díky velkému zklamání vůbec setrvají.
11. 04. 2011 | 23:52

Kysličník vodný napsal(a):

Těším se na budoucnost, kdy adept získání vědomostí bude (moci) mít svého učitele-androida. (Myslím na všechny).
Vím docela přesně, jaký způsob osobního vzdělávání by se mi líbil.
Alespoň v domácí přípravě.
Do té doby - nevidím to nejlépe.
Z hlediska získávání jiných, než sociálních dovedností.
12. 04. 2011 | 00:57

Ares napsal(a):

„Jeden závěr smutný: všichni společně o ostatních přepokládají, že učení je pro ně mučení, i když to o téměř polovině není pravda.“

Fakticky vzato mají pravdu. Výsledky ukazují, že většinu lidí opravdu učení nebaví. To postesknutí, že téměř polovinu to přeci ale baví, by mělo smysl, kdyby respondenti uváděli jejich odhad podílu. A v situaci kdy je to 54/46 by dávali třeba jen 10 %. Konstrukce otázky je tlačí do extrémního postoje. Za danou odpovědí nemusí být, ale odpovídajícím způsobem vyhraněný názor. To trochu problematizuje i ten druhý závěr.

Je ale otázka, podle čeho reálně posuzujeme, že většinu ostatních učení baví nebo naopak. Může to být například podle výskytu lidí s extrémními postoji. U kterých je jejich vztah k učení druhým zcela jasný a kteří mohou mít rozdílné zastoupení, než by ukazoval zjištěný podíl. Nebo třeba je sociální normou si na učení stěžovat, bez ohledu na náš celkový postoj. Takže u druhých se setkáváme především s negativním hodnocením.
12. 04. 2011 | 01:22

Skogen napsal(a):

Učení baví zhruba 14% respondentů. Zbylých 29% ze skupiny těch, které prý učení baví, to z různých příčin předstírá. Což zpětně přibližně koresponduje s tím, co si o druhých myslí 82% procent těch, kteří přiznávají, že je učení nebaví, i s tím, co si o druhých myslí 14% těch, co je to skutečně baví :) Aneb až na tu 29% skupinku nepravdivě odpovídajících jsme všichni realisté ;)
12. 04. 2011 | 02:07

F.Švarc napsal(a):

Myslím, že i dnes visí nad hlavou učitele za katedrou, dnes již učitel světa, čórka v přímém přenosu. Učení mě většinou baví, zvlášť když je doplněno příklady z práce osobností a z praxe. O jakých korelacích se zde hovoří ?
12. 04. 2011 | 05:27

rejpal napsal(a):

F.Švarc
Pana prezidenta by mohli klidně zaměstnat v Národním divadle. Byla to nádherná etuda pojatá dle metody Stanislavského.
12. 04. 2011 | 08:19

neo napsal(a):

Pane Šteffle, já Vám řeknu naprosto přesně, proč je výsledek zkreslený.

Protože se ptáte "špatných" lidí.

Maturanti a uchazeči o vysokoškolské studium už většinou mají studium rádi. Je to logické. Kdo jde studovat? Někdo kdo má odpor k učení?

Nechci sejčkovat, ale zkuste podobný průzkum na základních školách. Ne u prvňáčků, kteří se ještě učí rádi. Zkuste 7,8 třídy, budete mít skoro možná 80% červené barvy v tom vašem grafíku. A pokud byste natrefil na nějakou školu tam u Ostravy, kde většinu žáků tvoří jisté etnikum, tak byste šplhal ke 100%.

Jako inspiraci doporučuji film Bastardi a nebo si přečtěte článek redaktora Ivana Motýla : Jak jsem učil Romy.
12. 04. 2011 | 09:03

Lop napsal(a):

To neo:
Netahejte do toho zas Romy, žáci z většinové populace se učí také neradi. Stejně tak může někdo napsat článek: Jak jsem učil bílé žáky.

To ondrejsteffl:

Udělejte ten průzkum na 2. st. základek a uvidíme, jaký bude vysledek. A vynechte prosím z otázek expresivní slova typu mučení nebo tortura.
12. 04. 2011 | 09:20

student napsal(a):

Autore, váš test opakuje chybu všech průzkumů.
Nejčastější odpověď totiž leží někde uprostřed. Většina lidí není tak hloupá aby se jejich postoje daly vyjádřit pouze v krajních polohách.
12. 04. 2011 | 09:25

neo napsal(a):

Lop:

přečtěte si ten článek.

jo a pokud vim, napsal jsem že, když udělá průzkum na normálních zš dostane horší výsledky. Ty ROMY jsem dal jako další variantu, kde by pravděpodobně byl výsledek ještě horší.
12. 04. 2011 | 09:30

gaia napsal(a):

Tak si autor zase mohl udělat tabulku a nyní se cítí být jistější v kommplikovaném světě.

Na stejnou otázku ale odpověděl již Jan Ámos Komenský, ale tak, že by se to do tabulky nedalo zapsat. Řekl totiž

Učení má kořen hořký, ale plod sladký.
tudíž interpretace ženským pohledem nezaškatulkovatelným jazykem dr. Plzáka.

Motivovaní studenti se učí neradi rádi a rádi neradi.

A nemotivovaní(ti kteří studovat nechtějí a nejsou zahrnuti v testu) na učení kašlou.( otázka ve výzkumu nezahrnuta.
12. 04. 2011 | 10:03

gaia napsal(a):

a jeětě bych dodala, já si též často kladu otázku, zda ráda vařím, myju podlahu nebo luxuji. Ale je to nanic. Já to toiž dělat musím! Ale že mám ráda doma čisto a a když ostatním chutná, tak to prostě pořád dělám. Dělám to , protože musím a mám k tomu motivaci.
A to potřebují i studenti. Takže si myslím, že autor konal úplně zbytečnou práci, ale rád a navíc když mu za ni někdo ještě zaplatil, tak měl i tu motivaci.
12. 04. 2011 | 10:09

gaia napsal(a):

student

to je přesné, autor je totiž matematik, ale že k učení je potřeba též dobrá znalost pedagogiky a psychologie a též sociální inteligence, to mu zůstalo utajeno.

A že každý člověk má jing a jan a není tudíž jen černý nebo bílý, není ani šedý, a na otázky odpovídá třeba jinak, než autor myslel nebo manipuloval, a třeba i každý rozumí psanému textu jinak než druhý a třeba odpovídá též podle nálady a okolností, ale z toho by se pak nedal udělat graf a vystavit ho na internetu
12. 04. 2011 | 10:18

Kuehnle, Kopp und Kausch napsal(a):

Spoustu lidí učení nebaví. Nebaví je ale proto, že jim k ničemu není. Dřepět na sesli a poslouchat nějakou polovzdělanoun parodii na učitele a pak být "zkoušen" z něčeho, čemu ten "učitel" sám nerozumí...To chce fakt silné nervy. Když k tomu doplníte politickou realitu - frajer je ten, kdo má prašule, ať je získal jak chtěl, přičemž pořádná práce je naprosto marný pokus si vydělat aspoň trochu, je skoro zázrak, že do škol vůbec ještě někdo aspoň sem-tam zajde.
12. 04. 2011 | 10:23

gaia napsal(a):

Kuehnle, Kopp und Kausch

máte pravdu, že pokud se budou moci diplomy kupovat, nevidím důvod ani motivaci do škol chodit.

Ale co je k něčemu a co k ničemu, to malé dítě nedokáže odhadnout , neb nemá dostatek zkušeností a je důležité ho umět motivovat a též trochu manipulovat. Ale to ve společnosti, kterou popisujete je dost problém. Čím motivovat??
12. 04. 2011 | 10:40

Jos napsal(a):

Autore,
jako matematik (zjevně dříve, nyní už ani ne) byste ke svým korelacím měl dodat alespoň hladinu významnosti. A nedávat do průzkumů cinknuté otázky.
12. 04. 2011 | 13:48

Pamela Bárnsová napsal(a):

mám ráda sex, ale často se mně nechce. Boby mne musí často uplácet(šperky, drahé večře, parfémy).Pak to jde. Není to se studenty podobné? Rádi se učí, ale nechce se jim. Neměli by je rodiče též nějak uplácet?
12. 04. 2011 | 17:26

K+K+K napsal(a):

Gaio,
ta motivace je jen součástí normálně fungujících vztahů. V rozumné společnosti prostě takový problém neexistuje, v blázinci zvaném (nejen) Česko naopak nemůže překvapit, stejně jako nemůže překvapit ta nebetyčná hloupost většiny učitelů.
13. 04. 2011 | 11:09

ondrejsteffl napsal(a):

Ares napsal(a):
„Je ale otázka, podle čeho reálně posuzujeme, že většinu ostatních učení baví nebo naopak. … Nebo třeba je sociální normou si na učení stěžovat, bez ohledu na náš celkový postoj.“

Ano, to se mi také zdá. Zajímavější je ovšem otázka, jak to vzniká. Nemohu se zbavit dojmu, že naprostá většina učitelů předpokládá, že „učení, je mučení“, a podle toho se k žákům chovají. Že i v takovém prostředí jich hodně takový přístup nepřijme, je svým způsobem zázrak.
13. 04. 2011 | 12:16

ondrejsteffl napsal(a):

neo napsal(a):
„ Pane Šteffle, já Vám řeknu naprosto přesně, proč je výsledek zkreslený. Protože se ptáte "špatných" lidí. Maturanti a uchazeči o vysokoškolské studium už většinou mají studium rádi.“

Možná vám uniklo, že na vysoké školy je PŘIJÍMÁNO přes 60 % populačního ročníku a HLÁSÍ SE 85 % populačního ročníku. Dotazováni byli ti,co se hlásí! Pokud bychom předpokládali, že VŠICHNI, co se nehlásí, by odpověděli „učení=mučení“, stejně ještě je to 39 % ze VŠECH zhruba 20letých, kteří „se rádi učí“. Je to mnohem víc, než jsem čekal.

„Nechci sejčkovat, ale zkuste podobný průzkum na základních školách. Ne u prvňáčků, kteří se ještě učí rádi.“ Čím to jenom je, že to pak některé prvňáčky přejde?
13. 04. 2011 | 12:17

Marek Kobera napsal(a):

To ondrejsteffl:
"Nemohu se zbavit dojmu, že naprostá většina učitelů předpokládá, že „učení, je mučení“, a podle toho se k žákům chovají."

Je třeba jít dál. Proč to ta většina učitelů předpokládá? Odkud to tak mají?
13. 04. 2011 | 13:18

Jonáš napsal(a):

Máte-li dost peněz, můžete provést výzkum, který potvrdí jakýkoliv výsledek.
Pak je tu ještě BULHARSKÝ KOEFICIENT, tedy číslo, jímž je třeba násobit výsledek získaný, abychom dostali výsledek kýžený.
A nakonec věčná pravda: věřím jen těm statistikám, které jsem zfalšoval sám.
13. 04. 2011 | 14:20

ondrejsteffl napsal(a):

Marek Kobera napsal(a):

"Je třeba jít dál. Proč to ta většina učitelů předpokládá? Odkud to tak mají?"

Jo, to kdybychom věděli. Ale pokračujeme v pátrání... Třeba to zvoral už Komenský, když napsal "Učení má kořen hořký, ale plod sladký". Osobně mám hypotézu, že původně jde o přenos z práce, dříve též roboty, otročiny pod "bičem" nebo dokonce bičem, do vzdělávání. A pak už je to začarovaný kruh, učiteli se spíše stávají ti, pro které je učení mučení, tak
ho chápou, to očekávají a to nakonec dostanou. 46 % je za těchto okolností zázrak.
13. 04. 2011 | 14:38

Skogen napsal(a):

Pane Šteffle, a co kdyby učitelé-mučitelé přestali učiti a nastoupili by místo nich nějací polointeligenti, které by to i za stávajících podmínek a kibicujících přechytralců bavilo? Oproti montážnímu pásu by si polointeligenti ještě trochu polepšili, neříkám, že o moc, takže by je to i bavit mohlo. Podle vaší teorie by žáčkové rázem prospívali ke světlým zítřkům.
13. 04. 2011 | 16:56

Skogen napsal(a):

Jo. Ještě mě napadlo, že kladnou motivací by pro žáky mohla být možnost vyplnit si nějaký ten dotazník se zábavným výsledkem. Pro učitele ne, ti se v tomto směru jeví být přemotivováni.
13. 04. 2011 | 17:00

PowersIla20 napsal(a):

freelance writer
15. 02. 2012 | 15:07

blabík napsal(a):

Božééé! tak tohle je dost nudný....
26. 04. 2012 | 21:23

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 08:52

hallAttaich napsal(a):

<a href=http://quickordercialisonline.com/#2208>cialis without prescription</a> - <a href=http://quickordercialisonline.com/#27520 >order cialis</a> , http://quickordercialisonline.com/#25555 cialis 20 mg
08. 09. 2012 | 18:03

GomBBeteBoila napsal(a):

<a href=http://orderkamagranow.com/#wksik>buy kamagra cheap</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#umayr >kamagra 100mg</a> , http://orderkamagranow.com/#zelrs buy cheap kamagra
20. 10. 2012 | 16:44

gugTenteeHaum napsal(a):

<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#kktou>generic viagra</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#vdxtp >viagra 50 mg</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#oeucv viagra 200 mg
21. 10. 2012 | 10:29

aidelshoderee napsal(a):

<a href=http://orderlevitrahere.com/#oiqtm>levitra online</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#nuyhs >levitra online</a> , http://orderlevitrahere.com/#rifqh cheap levitra online
21. 10. 2012 | 17:19

smifiasse napsal(a):

<a href=http://cialisstorehere.com/#tsxtw>cialis online</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#revgs >cheap cialis</a> , http://cialisstorehere.com/#dtxnf cialis online
24. 10. 2012 | 17:18

Assespopole napsal(a):

<a href=http://viagrastorehere.com/#xddio>cheap viagra</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#asooo >viagra online</a> , http://viagrastorehere.com/#mhmns cheap viagra
24. 10. 2012 | 23:41

LewfleegeCalk napsal(a):

<a href=http://levitrastorehere.com/#xrncw>generic levitra</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#jfnst >levitra online</a> , http://levitrastorehere.com/#vtnzg generic levitra
26. 10. 2012 | 02:14

dieseecoimb napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinepharma.com/#8618>buy cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinepharma.com/#2640>generic cialis</a> , http://buycialisonlinepharma.com/#15102 buy cialis online
30. 10. 2012 | 01:16

ClemTrielldal napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#8559>zithromax 1000 mg</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#17385>zithromax online</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#8979 buy generic zithromax
31. 10. 2012 | 01:30

plegreelp napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#5777>buy zithromax uk</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#3534>buy zithromax</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#17123 buy zithromax online
31. 10. 2012 | 01:30

smebriemybear napsal(a):

<a href=http://cheapgenericviagranow.com/#fntwl>order viagra</a> - <a href=http://cheapgenericviagranow.com/#hrnau >viagra 100 mg</a> , http://cheapgenericviagranow.com/#iwifl buy generic viagra
31. 10. 2012 | 01:46

HelmSlerriecy napsal(a):

<a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#bkkws>buy cheap levitra</a> - <a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#sfpwd >cheap levitra online</a> , http://cheapgenericlevitranow.com/#xftkz order levitra
31. 10. 2012 | 05:14

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#1540 - order viagra | <a href=http://cheapviagraqual.com/#6024>order viagra</a>
01. 11. 2012 | 02:13

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#3861 - order viagra | <a href=http://cheapviagraqual.com/#8634>order viagra</a>
01. 11. 2012 | 15:39

Nolleythite napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#nfmwe>buy propecia</a> - <a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#npnzs >buy propecia</a> , http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#kyvwu propecia online
03. 11. 2012 | 01:44

guervourl napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#rkyph>buy cialis</a> - <a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#gxzor >generic cialis</a> , http://ordercheapgenericcialishere.com/#ydmoc buy cialis online
03. 11. 2012 | 06:43

accoftcoold napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#3504>generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#16169>buy viagra online</a> , http://buyviagraonlinexpress.com/#6546 buy generic viagra
06. 11. 2012 | 10:39

Dasycycle napsal(a):

<a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#xozvu>buy propecia online</a> - <a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#rtwmq >buy propecia online</a> , http://ordergenericpropeciahere.com/#hlxbp propecia 1 mg
06. 11. 2012 | 21:37

accoftcoold napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#8178>buy viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#9128>viagra online</a> , http://buyviagraonlinexpress.com/#1209 generic viagra
07. 11. 2012 | 01:12

Toictelogot napsal(a):

<a href=http://getagenericpills.com/#4891>cialis online</a> - <a href=http://getagenericpills.com/#15940>buy generic cialis</a> , http://getagenericpills.com/#17079 buy cialis online
11. 11. 2012 | 12:02

Wourpifof napsal(a):

http://genericpillshq.com/#viagra-online | http://genericpillshq.com/#cheap-generic-viagra - generic viagra | <a href=http://genericpillshq.com/#buy-viagra-online>generic viagra</a>
14. 11. 2012 | 14:25

ignonioup napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#4209>viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#3864>buy viagra online</a> , http://buyviagraonlineds.com/#16171 viagra online
15. 11. 2012 | 04:01

Citdittypep napsal(a):

<a href=http://buyonlineclomid24h.com/#uailr>buy clomid 100mg online</a> - <a href=http://buyonlineclomid24h.com/#qniyk>buy clomid pct</a> , http://buyonlineclomid24h.com/#nvcgw clomid online safe
18. 01. 2013 | 10:58

ditEsseks napsal(a):

<a href=http://buystratteramed.com/#xgbfi>buy strattera without a prescription</a> - <a href=http://buystratteramed.com/#vszby>strattera 40 mg</a> , http://buystratteramed.com/#ctdys buy strattera
24. 01. 2013 | 17:25

arcaceoreli napsal(a):

<a href=http://buyaccutaneorderpillsonline.com/#1270>buy accutane online</a> - <a href=http://buyaccutaneorderpillsonline.com/#10860>buy accutane online</a> , http://buyaccutaneorderpillsonline.com/#10110 cheap generic accutane
30. 01. 2013 | 06:42

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> buy viagra and cialis </a>
19. 03. 2013 | 01:14

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online pharmacy </a>
06. 04. 2013 | 06:16

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online pharmacy </a>
06. 04. 2013 | 06:38

RAGREEODOMB napsal(a):

<a href=http://buyviagragenericviagra.com/> generic viagra </a>


Generic Viagra xanax interactions
24. 04. 2013 | 00:41

Flaftratt napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canada pharmacy </a>
08. 05. 2013 | 16:01

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra online </a>
10. 05. 2013 | 15:00

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> generic cialis online </a>
10. 05. 2013 | 18:21

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis online </a>
10. 05. 2013 | 23:42

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian online pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 06:00

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacy online </a>
11. 05. 2013 | 11:08

yuefhqiodi napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy Cialis online </a>
12. 05. 2013 | 22:33

kkyoicftky napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis online </a>
13. 05. 2013 | 02:17

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking for most types of pasture land bacterial infections is 250 mg or 500 mg ages upon a duration commonplace as regards three to five days. After confirmed or more obdurate infections, your healthcare provider may follow treatment with a in the offing an extended period.

In children, the dosing can enormousness (depending on core jemmy) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity moment per times (mg/kg/day), from when opportune to in the end constantly on the side of three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax 500mg </a>

Zithromax Dosage an acceptance to Sexually Transmitted Diseases
The recommended fraction of Zithromax against the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) factors joined compute only.

Unspecific Guaranty on Dosing With Zithromax
Additional confabulation to have in impression when entrancing Zithromax arrogate in the following:

Zithromax should be bewitched at the unmodified at all times each time to grandeur an lay down unvarying in your system.

Both tablets and immediate-release liquefied suspensions can be entranced with or without food. If the medication upsets your craving, concerning fascinating it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax generic </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release intermission should be spellbound without grub, either everybody hour more eagerly than eating or two hours after.

Carp at clandestinely a well-stacked lens of d with each amount of Zithromax.
15. 05. 2013 | 06:10

SciendNen napsal(a):

I used to read a great deal of books but now I surf the internet looking for really good blogs like this one to read. this was a good read thanks!
26. 05. 2013 | 02:29

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://journalhome.com/sustentationreyes> sustentationreyes </a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/californiainnorx> californiainnorx </a>
<a href=http://www.xfire.com/blog/californiainnorx> californiainnorx</a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/sustentationreyes> sustentationreyes </a>
<a href=http://pimpblog.nl/nourishmentgiuseppe> nourishmentgiuseppe </a>
01. 09. 2013 | 00:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy