Záporné hlasy do voleb

29. 06. 2009 | 11:05
Přečteno 12163 krát
Představme si na chvíli, že by každý volič mohl nejen dát kladný hlas straně, kterou si nejvíce přeje, ale také záporný hlas straně, kterou si nejvíce nepřeje. Záporné hlasy by se počítaly třeba jen 1:3. Pro výsledek voleb by pak bylo rozhodující celkové skóre – rozdíl kladných a záporných hlasů. Místo pětiprocentní klauzule by platila třeba klauzule tříprocentní. Tenhle nápad měl jeden můj kamarád už v roce 1990. Vzpomněl jsem si na něj minulý měsíc. Líbil se každému, komu jsem to vyprávěl. Zdá se, že poptávka po záporné volbě je velká.

Kultivace politiky

Strany by nejen bojovaly o hlasy voličů pro, ale také by si nesměly nadělat nepřátele. Náročný úkol, ale pro všechny stejný. (Jan Fischer velkým favoritem.) Kdo ví, jak by vypadala volební kampaň a jaké by se tvořily koalice. Snad by takový systém zlepšil politickou kulturu. Agresivní či konfrontační kampaň by totiž daleko snáz vedla k „zisku“ záporných hlasů pro vlastní stranu než k záporným hlasům pro konkurenci. Voličů jiných stran je totiž vždy víc než vlastních. Možná že by se pak politika stala poněkud „neslanou a nemastnou“.

Bylo by to ústavní?

Snad více než současný stav. V ústavě se píše: „Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním.“ Nebo: „Lid je zdrojem veškeré státní moci“. V současném systému se vůle občanů může projevit jen omezeně. Moje vůle ve výběru politické reprezentace totiž nespočívá jen v tom, že si jednu stranu přeji ze všech nejvíc (i když si zrovna teď neumím vzpomenout, která to je). Ale mám i druhou dobrou volbu, některé ze stran mi celkem nevadí, jiné pokládám za nežádoucí a některé si rozhodně nepřeji. Dokonce je tu i strana, kterou si nepřeji ze všech nejvíc. Volební systém mi však dovolil projevit jen malou část mých přání. V tom zcela jistě nejsem sám.

Zvýšení volební účasti

Zejména dnes mnohý lépe ví, koho u vlády nechce, než koho by si tam přál. Mnozí by rádi tuto svou vůli vyjádřili. Nejít k volbám je dnes i vyjádřením znechucení politikou. Pokud by existovaly záporné hlasy, voliči by své znechucení mohli projevit zcela konkrétně. A třeba by do urny vhodili jen záporný hlas.

Eliminace extremistů

Jaký by byl asi výsledek voleb? Hodně záporných hlasů by jistě nasbírali komunisté. Při poměru 1:3 už by mohli skončit se záporným skóre. Nepochybně špatně by dopadly extrémistické strany. Naopak by posílily strany středu, které nikomu moc nevadí.

Jak to zavést?

Z dosavadního chování politických stran je patrné, že mají strach z každé změny. Co kdyby se náhodou ukázalo, že pro nás není výhodná, že? Strany žijí současností, nemyslí dlouhodobě, zajímá je hlavně aktuální stav preferencí. Proto je šance na zavedení systému záporných hlasů malá. Lze si snad představit, že by vetší vůle byla, kdyby nejprve byly tyto hlasy zohledněny jen v poměru 1:50. To by sice výsledky voleb příliš neovlivnilo, byl by to spíš průzkum veřejného mínění. Nicméně by to i tak nejspíš zvýšilo účast u voleb a snad omezilo extremismus. Teprve po takových zkušenostech by snad velké strany byly ochotny uvažovat o postupném zvyšování poměru započítávání záporných hlasů. A nejsilnější argumentem: byl by to legitimní způsob, jak se mohou velké strany zbavit komunistů.

Otázky

Je věcí politologů, aby případně rozebrali klady a zápory tohoto námětu. A je třeba také vyřešit, co dělat, kdyby při poměru 1:3 žádná strana nepřekročila tříprocentní klauzuli? Navrhuji poslance losovat. Agentury pro výzkum veřejného mínění by mohly prozkoumat, jak by volby se zápornými hlasy dopadly.

I když tento systém asi nevyužijeme, dovoluje položit užitečné otázky: Je tu parlament od toho, aby v něm každý měl zástupce podle své volby, anebo je lépe, aby tam nebyli ti, které si mnozí nepřejí? Má být zastoupena ta strana, kterou sto tisíc voličů podporuje, ale milión voličů ji považuje za nejhorší možnost? Je vůlí občanů, aby ve vedení parlamentu byli komunisté či nacionalisté?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Vilém napsal(a):

Velmi dobrý nápad. Kromě toho by také bylo vhodné zavést možnost dělení hlasu mezi více stran, případě možnost hlasovat pro další strany pro případ, že první strana by se do sněmovny nedostala. Při současných možnostech zpracování dat už není únosné spokojit se s tak nedostatečnou možností výběru pro voliče jako je volba jedné jediné strany veškerým hlasovacím právem s rizikem úplného propadnutí hlasu, když strana neuspěje.

Ani dnes zákon neřeší situaci, kdy by žádná strana nepřekročila 5%, proto nejde o dodatečný problém navrhovaného systému hlasování.
29. 06. 2009 | 11:17

BL napsal(a):

Dobrý den, zajímavý nápad. Pokud ředitelujete scio, jistě můžete ke každému testu přiložit jednostránkový dobrovolný dotazník, kdo by koho takovým systémem volil a podle výsledků tak zoptimalizovat poměr převodu záporných hlasů, pomatuji si že na sciach jsem nějaký podobný dobrovolný dotazník nevyplňoval :-). Hezký den
29. 06. 2009 | 11:28

ondrejsteffl napsal(a):

To BL

Díky za nápad, ale tahat politiku do testů Scia by určitě nebylo dobré.
29. 06. 2009 | 11:36

Gerd napsal(a):

Nápad je to špatný, všechny vlády by se pak vyhýbaly nutným nepopulárním opatřením.
Pokud bych byl politikem a chtěl získat více příznivých hlasů, slíbil bych ořezání dnaí na polovinu. kdo z oponentů by se mě pokusi lzastavit, získal by jen záporné hlasy. V dalších volbách by již nebyl.
Nefér a ostrá politická kampaň by se vedla jen jinými prostředky typu:" Zavedli bychom to a to, ale ta opozice nám pořád brání .. Dejte jí záporný hlas!"
Skončilo by to jen u předhánění, kdo voličům nabídne jaký nesmysl. Stačí sliby, které jsou teď před parlamentními volbami a které strany stejně neplní (a je jedno jestli jde o ODS a její smlouvu s občany nebo ČSSD.
29. 06. 2009 | 11:41

Paterik napsal(a):

Mám obavu, že by lidé začali házet jen ty negativní hlasy. Souhlasím s Gerdem, že by to spíš negativní kampaň spíš ještě roztočilo do větších obrátek, ale kultivaci poměrů by to nepřineslo.
29. 06. 2009 | 11:50

JK napsal(a):

Pro volby mám taky jeden nápad - váha hlasu by se posuzovala podle výše daní, který ten hlasující platí. Přeneseně to znamená, že by vítězové voleb reprezentovali hlasující, kteří pracují a ti, co nepracují, by měli menší slovo. Ostatně, ten co káru táhne má právo vybírat si cestu a ten, co na ní jede, může bejt rád, že jede.
29. 06. 2009 | 12:04

Lex napsal(a):

Už léta volím stranu, jejíž program pro většinu občanů této země je(podle mého názoru) nejméně škodlivý. O tom, že by program nějaké politické strany byl zemi prospěšný, jsem ztratil iluze již dávno. Tím spíš poté, co zbylo z těch programů po jejich realizaci těmi, kdo k tomu byli připuštěni.
Záporné hlasy proto nepotřebuji. Mají je ode mne (obrazně) všechny strany, které jsem svůj hlas nedal.
Váš(?)nápad nemá s ústavností nic společného. Volby jsou svobodné, přímé, rovné (!), s tajným hlasováním. Rovnost voleb znamená, že každý volič má jeden hlas (strana nebo volební uskupení může dostat jen jeden hlas nebo žádný) a každý hlas má stejnou váhu . Pro zachování rovnosti by v případě záporného hlasu musel mít volič jeden kladný hlas a tolik záporných hlasů, kolik je volebních stran a uskupení. A žádnému by nemohl dát více, než jeden záporný hlas a musel by je rozdělit všechny.
Takže z hlediska Ústavy nesmysl, výsledek by nemohl nebýt stejný jako bez záporných hlasů.
Hezký den! Lex
29. 06. 2009 | 12:10

jarpor napsal(a):

Přikláním se ke Gerdovi a Paterikovi.
Obávám se, že autorova očekávání by se nenaplnila...

Otázka autora : "Je vůlí občanů, aby ve vedení parlamentu byli komunisté či nacionalisté?"
má jednoduchou odpověď : Ano, protože je zde poměrný systém. Jsou-li komunisté v paramentu, může se mi to nelíbit, ale mají právo na poměr i ve funkcích...

Nápad vyzkoušet v rámci výzkumů veřejného mínění - proč ne ? Nebo studentskou sociologickou studii, závěrečná či diplomová práce... ? Možná že by se ukázalo, že výsledky takových voleb by byly úplně stejné...

Hezký den
29. 06. 2009 | 12:13

Lex napsal(a):

JK
Jéžišikriste, to by ubylo voličů! Nemám na mysli ty, co se připravují na povolání nebo už mají odpracováno (důchodce), těm by hlasy nadále musely patřit, ale ty, kteří jsou práceschopní a práci se vyhýbají, a dále ty, kteří sice mají příjmy (a leckdy nemalé) a trvale jsou ve ztrátě, takže žádné (přímé - ty máte na mysli) daně neplatí. Vůči těm by to ale bylo nespravedlivé, protože jsou společnosti i tak velmi užiteční.
29. 06. 2009 | 12:18

Paterik napsal(a):

JK:

má to několik háčků - jak by se např. posuzovaly platy vysoce postavených úředníků, soudců a poslanců? Za jaké období by se tento plat počítal (náhodou jsem přišel o práci zrovna před volbami - nebudu mít tudíž žádný hlas?) Nemyslím si, že bych skousnul, že největší váhu má hlas Martina Romana z ČEZu...
29. 06. 2009 | 12:19

Lex napsal(a):

jarpor
OK!
Hezký den! Lex
29. 06. 2009 | 12:20

Neopřemyslovec napsal(a):

A pane představte si, že by se volilo podle zvířecí hierachie. Lev 10 hlasů, Tygr 9 hlahů, medvěd 8 hlasů...červy 1 hlas. Volby by existovali takto: Multimilionář 100 hlasů, milionář 90 hlasů... řidič 11 hlasů, bezdomovec 1 hlas. Dovedete si představit ten státní ráj? Všimněte si, že tam kde se ctí hierachické postavení občanů, život nemá chybu. A tam, kde nejnažranější socané (milionář Paroubek, Sobotka, J.Havel, Škromach...) vládnou svým červům (důchodci, chcípáčkové, nevzdělanci atd.), se rozmáhá fašizmus (v roce 1941 obyčejní fašisté, DS, NS), megafašisté (v roce 1940 gestapo, v roce 2009 skrytí mlátiči Romů, Židů) a gigafašisti (v roce 1940 SS standart, v roce 2009 skrytí ctihodní občané s zběsilou nenávistí).Pane volby se stanou nepotřebným harampádím. Bude jedna vlast, jeden Bůh gigafašista.
Raději si dejme frťana a nepřečnívejme, ani nepodčnívejme.
29. 06. 2009 | 12:20

Petr napsal(a):

Zase se bude vymýšlet, co jinde na světě není. Stejně jako s ostatními zákony se stálými změnami novelizacemi a novelizací novel, včetně Zákona volebního (typicky viz Silniční zákon, který by šel snadno opsat bez úprav ze SRN, zákon propracovaný a dobrý). Naši politici a vysocí úředníci na to nemají, to si přiznejme. Nemáme česká specifika, máme jen už od r.1948 jen špatné vedení. Ale i ostatní Zákony, vyhlášky a nařízení, bychom v kompetu měli převzíz z jiné vyspělé země a bez úprav. Z jedné země, ne z každé něco. A byl by pořádek. Do té doby budeme lítat ode zdi ke zdi.
29. 06. 2009 | 12:42

Ládik napsal(a):

Voličem by mohl být jen ten, kdo v každém z předchozích 4 let platil daň z příjmů nad 100tisíc ročně; z důchodců jen ti, kteří odpracovali 35 a více let.
29. 06. 2009 | 12:51

Carlos V. napsal(a):

JK - slava, je nas vic :-)

Osobne bych to videl na logaritmicky pomer
dan 0-1000 1 hlas
1000 - 10000 2 hlasy
a za kazdou dalsi nulu dalsi hlas.

At nekrici, ze eliminujeme (uplne) chude a ze bude vladnout Keller s Bakalou a Babisem..
29. 06. 2009 | 12:53

Carlos V. napsal(a):

Ladik : mozna by pomohl 1000 kc poplatek za volebni listky na uhradu nakladu voleb.
29. 06. 2009 | 12:54

roman napsal(a):

Domnívám se, že voliči by tuto možnost uvítali. Problémem však je, že velké strany by tuto možnost záporných hlasů nikdy neodhlasovaly. Podobně jako si zavedly volební systém výhodný pro sebe.Tímto volebním systémem jsou poškozovány malé strany.Např. strana zelených by měla mít dle výsledků voleb v roce 2006 /dle poměrného systému)11 poslanců. Dle současného systému výpočtu poslaneckých mandátů (myslím že se nazývá Downtův) měla jen 6 poslanců.
29. 06. 2009 | 13:03

roman napsal(a):

Z hlediska spravedlnosti platí také:
5% hranice pro vstup do parlamentu je nespravedlivá, dále není v ČR důvod, aby měl parlament 200 poslanců, 100 poslanců by stačilo.
Ale politici je skupina, která když jde o jejich osobní výhody, dokáže velmi dobře držet pohromadě, takže není jasné, zda se současný stav do budoucna změní, s velkou pravděpodobností ne.Osobně budu opět volit stranu zelených.
29. 06. 2009 | 13:19

Ládik napsal(a):

Carlos V.:
Právo volit by rozesílal Finanční úřad elektronickou poštou voličům. Papírové lístky by nebyly. Volební kampaň zákonem omezená na 3 dny. Volby internetem.
29. 06. 2009 | 13:41

Pepa Řepa napsal(a):

To Lex
nezoufejte
http://www.nohavica.cz/cz/t...
29. 06. 2009 | 13:45

Paterik napsal(a):

Carlos:

byla by to diskriminace např. lidí s nízkou tabulkovou mzdou, učitelů, vědců atd. Výhodné by to bylo jen pro bohaté podnikatele a politiky. Užitečnost člověka se nedá měřit pouhou výší jeho výplaty.
29. 06. 2009 | 13:48

Carlos V. napsal(a):

Paterik : Nic neni dokonale. Tento scenar je postaven na myslence "Kdo vic plati do kade, ten vic o rozdeleni penez z kade rozhoduje".

Pri uplatnenui logaritmu to neni o absolutnich cislech a nadvlade ultrabohatych, spise o posilneni vlivu stredni tridy.

Mozna by bylo lepsi sam sebe poopravit :

"Kdo do kade neplati, anebo plati hodne malo, at ma mensi vliv na rozhodovani o rozdeleni penez z kade".
29. 06. 2009 | 13:54

Vilém napsal(a):

Carlos V
Nezlobte se, ale Vaše představy jsou nepodložené. Jednoznačně platí, že víc rozhoduje ten, kdo z kádě více bere. Pokud bychom se tím řídili, měli by mít naopak víc hlasů čistí příjemci.

A tento princip v zásadě také platí, protože čistí příjemci zpravidla čisté plátce početně převyšují, jen jsou natolik občansky hodnotní, že jim velkoryse ponechávají volební právo.
29. 06. 2009 | 14:08

Paterik napsal(a):

Carlos:

elitářství pokládám za negaci společenského vývoje od dob VFR. O rozdělení peněz z kádě stejně nerozhodují voliči. Navíc by to vedlo k nárůstu nového typu populismu směrem k nízkopříjmovým skupinám - umělé zvyšování jejich příjmu, aby se tím posílil jejich hlas ve volbách...
29. 06. 2009 | 14:12

Carlos V. napsal(a):

Ad Vilem - jejda, to je hezke, ze ti, ktere platim, me nechaji aspon neco.

Ad Paterik - kdyz slysim slovo spolecensky vyvoj, vzpominam na linni provobytne pospolna - otrokarstvi - feudalismus - kapitalismus - socialismus - komunismus

Ona se spolecnost nekam vyvijet bude, proc ne k svobode a odpovednosti ?

Obcas je potreba vratit se o krok zpatky a vyjit lepsi cestou...

A k populistickemu zvysovani - variant je mnoho, tezko si vybrat. Pro Vas treba - dolnich 10% platcu dane 1 hlas. Dalsich 10 (tedy od 10 do 20)2 hlasy. A tak dale,,10% nejvetsich platcu 10 hlasu.

Navysovani prijmu skupinam pak nepomuze.
29. 06. 2009 | 14:26

Vilém napsal(a):

Carlos V
Místo planého moralizování a snahy o dosažení utopie se radši soustřeďte - tady vůbec nejde o problém bohatých nebo chudých, protože když rozhodují pouze majetní, začnou odírat ostatní stejně jako komunisti prostřednictvím státu, přesunem daní na chudé a rozebíráním veřejného majetku jako za ohrazování v Anglii apod.
Proto mezi zvýhodněním a rozhodovací většinou existuje prakticky ekvivalence a nevidím důvod, pouze díky současné většinové demokracii dnes stát rozhoduje ve prospěch chudších, a tím do určité míry kompenzuje jejich obírání bohatými (protože bohatí prakticky vždy bohatnou obíráním ostatních).
29. 06. 2009 | 14:31

Carlos V. napsal(a):

Vileme, jde o to, aby vladla stredni trida a take bohatsi.

Pak by nebyl tak velky populisticky tlak o ziskavani hlasu nizsich prijmovych skupin formou zdimani statniho rozpoctu.

Stredni a vyssi trida vedi, ze o svuj prospech se musi postarat sami, proto neocekavaji "dary" od statu a na druhou stranu nechteji plati zbytecne moc.

Ko se chce vezt, at se jakz takz veze, ale drzi usta.
29. 06. 2009 | 15:00

Vilém napsal(a):

Carlos V
Bohatí a střední třída jsou naopak většinou daleko náročnější než příjemci podpor a stěží lze zvládnout jejich nároky už dnes, kdy se jejich zájmy netěší výlučné pozornosti.
Byla to střední a vyšší třída, kdo v 90. letech rozebral veřejný majetek a nezaplatil prakticky nic, nebo tito lidé vzešli dokonce z restitucí či kriminálních a polokriminálních aktivit, nekorektním získáváním veřejných zakázek, zbohatli díky neplacení dluhů (jako Topolánek například) apod. U těchto skupin lidí není vůbec myslitelné, že by se obešli bez státu a nic nechtěli.

Takže o utopii si můžete snít, ale uskutečnit ji nelze, kdo bude mít většinu hlasů, začne stát používat pro sebe, bohatý, chudý, ze střední třídy, kdokoli, a brzy se stane čistým příjemcem.
29. 06. 2009 | 15:10

Vladimír Kalina napsal(a):

Zajímavý článek, zajímavé komentáře. Pana Šteffla jsem znal osobně (Pane Šteffle, vzpomínáte na IT od Leška B.???) a mám za to, že nápad je to opravdu hezký. Nicméně domnívám se, že ústavnějším principem by byl model použitý pro volby do senátu, tzn. v každém volebním obvodu by kandidovalo libovolné množství kandidátů ve dvoukolovém systému. A výsledky by asi byly opravdu zajímavé. To by se asi opravdu všichni kandidáti museli snažit, aby se do parlamentu dostali, starat se o svůj okrsek, být v kontaktu s lidmi a ne se pouze skrývat někde na krajské kandidátce, o jejímž pořadí někdo rozhodl (viz. Ústecký kraj a ČSSD).

Staré přísloví praví, že kapři si sami rybník nevypustí a tak i tento návrh zřejmě patří do říše Sci-Fi.

Přeji panu Štefflovi pevné zdraví a další úspěchy na poli SCIO.

Hezký den
29. 06. 2009 | 15:29

zadluzen napsal(a):

Celé to považuji za špatný nápad. Pokud patřím k nějaké nenáviděné názorové menšině, neměl bych právo na politické zastoupení.

Navíc za zcela zcestné považuji tvrzení, že by to eliminovalo extremisty. Minimálně po nějakou dobu po zavedení určitě ne. Fanatici zprava by shazovali ČSSD a ne komunisty. Fanatici zleva by bojovali proti ODS a ne proti NS. Maximálně by se značná část z nich shodla na SZ a KDU. Vůbec by mne pak nepřekvapilo, kdyby v prvních takových volbách vyhrála KSČM (stojící stranou zájmu drtivé většiny obyvatel), za ní s pár zápornými třetinovými hlasy oslabená ODS a ČSSD a už nikdo další.
29. 06. 2009 | 15:55

Lex napsal(a):

Pepa Řepa
Nezoufám, Pepo, už dávno ne. Jen se trochu hořce a trochu shovívavě usmívám. Myslím, že oba jsme už tak daleko, že si můžeme dovolit být nad věcí.
Vidíte, třeba v Hondurasu armáda (část armády, část jejích velitelů) vyhnala lidem zvoleného prezidenta jenom proto, že tam mají zákon na jedno funkční období. A když se chtěl zeptat v referendu, zda je ten zákon dobrý, tak by ho ti žoldáci bez mandátu málem zabili. To u nás už dávno nehrozí.
U nás jsme žádné omezení počtu funkčních období původně neměli, ale ten jeden sliboval, že prý jen jednou, na chvilku, a pak zase zpět "k ponku (k divadlu)". A víme jak to dopadlo. Podobně je to s těmi, co se dostanou k lizu ve sněmovně nebo senátu. Těžko, velmi těžko se odchází. A nepochybně vůbec nejde o peníze, ty jsou vždy až na prvním místě.
Leč, podobně jak už jsem napsal s těmi programy, tak jak to je, je to to nejlepší ze všech špatných řešení. Úvahy páně Štefla jsou raritním zpestřením, ale nic více.
Hezké odpoledne! Lex
29. 06. 2009 | 16:38

Líný černý pes napsal(a):

to autor :

Návrh Vašeho kamaráda je založen na známém zjištění, že lidé daleko častěji vědí co nechtějí než aby věděli co chtějí.
Ale podle mého názoru by záporné hlasování k ničemu dobrému nevedlo. Už takhle je problém prodsadit nepopulární, leč užitečné, kroky. Co teprve pak.
29. 06. 2009 | 16:58

Paterik napsal(a):

Carlos:

oligarchie se v historii neosvědčila. Podobné pokusy by destabilizovaly celou společnost. Volby mají vyjadřovat vůli občanů a tudíž musí každý občan mít stejnou váhu. Tenhle návrh mi připomná někdejší nápad lidovců, aby rodiče měli hlasy podle počtu dětí.
29. 06. 2009 | 18:16

patriot napsal(a):

Autor:

Úplně by stačilo, kdyby „volby“ byly volbami. V současnosti jsou lidé nuceni „házet do uren“ i ty politiky, kteří je zklamali, které nechtějí, a které by samostatně nikdy znovu nevolili. A tak vidíme ve sněmovně desítky let stále tytéž bendy, nečase, langery, zaorálky, škromachy, svobody, kasaly... Volič nemá vliv, rozhoduje stranická kandidátka. Tento gaunerský systém je vydáván za pilíř demokracie.
29. 06. 2009 | 18:23

Hurá napsal(a):

Zajímavý nápad. Určitě by stál za zvážení a zavedení. Můj souhlas má !
29. 06. 2009 | 20:56

Herbert napsal(a):

volební systém podobných účinků již existuje a není nutné k tomu zavádět negativní hlasování. Jedná se o systém alternativního hlasování, používá se v Austrálii tuším. Zájemci si jistě rádi dohledají :)
30. 06. 2009 | 01:58

Marek napsal(a):

australský systém alternativního hlasování využívá jen kladných hlasů - kandidáty známkujete seřazujete podle toho, jak jsou vám blízcí - jednička je pro vás Pepa, dvojka Blažena, třetí Herbert atd., ale možnost záporného hlasu nemáte...v praxi se záporné hlasování v parlamentních volbách nikde nepoužívá, pokud vím
30. 06. 2009 | 08:08

Plast napsal(a):

Ten australský systém je opravdu zajímavý, jen pak sčítání hlasů trvá hodně dlouho.
Systém negativního hlasování má něco do sebe. Eliminovalo by to extremisty a vydělaly by na tom strany středu. Což jsou strany, které mají šanci něco prosadit. Pokud se do PS dostanou časem pouze tři strany - ČSSD, ODS a KSČM, bude problém, kdo s kým půjde. Negativní volební systém by podle mého velice efektivně eliminoval negativní volební kampaň.
Ale na to politici nepřistoupí, protože současný systém je pro ně daleko výhodnější.
Napadl mě třeba i negativní preferenční systém. Že si třeba na kandidátce strany zakroužkuji politiky, kteří jsou na prvních místech kandidátky jen díky stranickým sekretariátům, které je tam protlačily. To by podobné typy mohlo slušně eliminovat.
30. 06. 2009 | 10:54

Alibernet napsal(a):

Nevím, jestli bych dal záporný hlas komunistům, protože jsou nejhorší, nebo socanům, aby nevyhráli, nebo zeleným, aby se nedostali do sněmovny. Fakt nevím.
30. 06. 2009 | 16:51

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
Ještě byste to mohl vyšperkovat návrhem zákona o negativním referendu.
Nebo úpravu volebního zákona v tom smyslu, že ten kdo se nedostaví k volbám automaticky volí nejsilnější stranu.
Supernadbejkárnám se meze nekladou...
01. 07. 2009 | 09:43

louie vuitton napsal(a):

volební účasti

Zejména dnes mnohý lépe ví, koho u vlády nechce, než koho by si tam přál. Mnozí by rádi tuto svou vůli vyjádřili. Nejít k volbám je dnes i vyjádřením znechucení politikou. Pokud by existovaly záporné hlasy, voliči by své znechucení mohli projevit zcela konkrétně. A třeba by do urny vhodili
04. 07. 2009 | 05:09

cheap tiffany jewelry napsal(a):

Nápad je to špatný, všechny vlády by se pak vyhýbaly nutným nepopulárním opatřením.
Pokud bych byl politikem a chtěl získat více příznivých hlasů, slíbil bych ořezání dnaí na polovinu. kdo z oponentů by se mě pokusi lzastavit, získal by jen záporné hlasy. V dalších volbách by již nebyl.
Nefér a ostrá politická kampaň by se vedla jen jinými prostředky typu:" Zavedli bychom to a to, ale ta opozice nám pořád brání .. Dejte jí záporný hlas!"
Skončilo by to jen u předhánění, kdo voličům nabídne jaký nesmysl. Stačí sliby, které jsou teď před parlamentními volbami a které strany stejně neplní (a je jedno jestli jde o ODS a její smlouvu s občany nebo ČSSD.
31. 07. 2009 | 13:42

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
21. 08. 2009 | 07:01

cheap louis vuitton napsal(a):

GOOD
20. 10. 2009 | 10:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy