Povinná maturita z matematiky !? Díl pátý

02. 02. 2010 | 19:20
Přečteno 25353 krát
Tak má být maturita z matematiky povinná? Ano nebo ne? Po čtyřech předchozích blozích se konečně dostanu k odpovědi. Odpověď ale bude záležet na tom, co si od Povinné Maturity z Matematiky (občas dále jen PMM) slibujeme a také na tom, zda realitu současného vzdělávání bereme takovou, jaká je a nebo jak si ji idealizujeme.


Na webu Učitelských novin odpovědělo 7140 respondentů (patrně většinou učitelů) na otázku „Měla by se zavést povinná matematika u státní maturity?“ takto:


graf
graf


Přehled blogů Maturita z matematiky ?!:

5. Povinná maturita z matematiky – tento blog

6. Konkrétní opatření ke zlepšení výuky matematiky – slíbeno, ale nevím kdy


Tak má být maturita z matematiky povinná nebo ne?

Toto jsou příklady z maturitního testu z matematiky základní úrovně (všechny zde ):

–––––––––- 6

příklad 6
příklad 6

–––––––––- 7

Příklad 7
Příklad 7

–––––––––- 8

Příklad 8
Příklad 8

–––––––––- 15

Příklad 15
Příklad 15

Úlohy vcelku jasně ukazují, co je na cílech výuky špatně. Jejich řešení vyžaduje především zvládnutí a aplikaci standardních postupů, není na nich nic k vymýšlení. Může je dobře zvládnout i žák, který má postupy „nacvičené“ bez valného porozumění. A tomu pochopitelně bude odpovídat i výuka, která má žáky na řešení takových úloh připravit. O tom, že by se podobné úlohy vyskytovaly v reálném životě, nemůže být řeč.

Na čem se shodujeme

Jakkoliv diskuse pod minulými blogy byly dosti polarizované, lze nalézt několik věcí, na kterých panuje vcelku všeobecná shoda (uvádím vše ve zkratce a obecně):

1.       To, z čeho se dnes maturuje z matematiky, využije ve studiu na VŠ jen malá část maturantů (více 4. blog).

2.       Platné cíle a obsah výuky matematiky nejsou ideální. Nedostatečně směřují ke kultivaci myšlení a logického uvažování a příliš se soustřeďují na zvládání technických postupů (více 1. blog a uvedené příklady).

3.       Kvalita výuky (učitelů) je velmi rozmanitá, někteří žáci mají na učitele štěstí, jiní ne (opakovaně v diskusích pod blogy).

4.       Současně požadovanou úroveň maturity (základní) nemohou rozumným způosobem (s pochopením) zvládnout všichni maturanti. Zůstává nemalá část maturantů, kteří si z matematiky neodnášejí ani to, co by měl znát žák základní školy (diskuse pod 1. blogem).

5.       Cílem výuky matematiky, který je důležitý pro všechny (bez ohledu na PMM), je kromě základních dovedností především kultivace myšlení a rozvoj logického uvažování (3. blog).

6.       Zájem žáků o matematiku klesá (2. blog).

 

Jaké mohou být cíle povinné maturity z matematiky

Klíčové je to, co si vlastně od povinné maturity z matematiky slibujeme. A v tom se lišíme! V diskusi se objevily tři velmi různé cíle PMM:

A.     Síto, které zabrání tomu, aby maturitu neměla „každá židle“.

B.     Nástroj, jak více maturantů a lépe naučit to, co je zapotřebí na vysokých školách, zvýšit zájem o přírodovědné a technické obory.

C.     Nástroj, jak více maturantů naučit lépe myslet.

Je nutné si jeden z těchto cílů vybrat jako hlavní. Bez toho není možné dále řešit otázku, zda je pro daný cíl PMM vhodná, a není možné diskutovat, jak by taková PMM měla vypadat. Nejde totiž o PMM nějak obecně, ale vždy o její konkrétní podobu. PMM není cíl, je to jen nástroj. Jakkoliv Miloš Čermák ve svém blogu píše, že „Součástí maturity by měla být povinná zkouška z matematiky. Tečka.“, v dalším stejně vysvětluje, že jeho cíl je převážně ten první, mluví o „spolčení hloupých, líných nebo prostě pohodlných“.

Pokud si v hlavním cíli, který sledujeme, neuděláme jasno, bude výsledek stejný jako u současné státní maturity. Již deset let se motá několik cílů dohromady (jednotné měřítko, přijímací zkoušky na VŠ, zlepšení kvality škol, sjednocení požadavků atd. – více zde). Výsledkem je desetiletý chaos, vyhozené stamilióny a realizace v nedohlednu.

Který cíl je podle vás ten hlavní?


A. Povinná maturita z matematiky jako síto

Bylo by třeba na současné podobě maturity něco měnit?

V zásadě ne. Chceme-li, aby síto bylo hodně husté, můžeme jako povinnou zvolit třeba i vyšší úroveň obtížnosti. Jinak by mohla podoba maturity z matematiky zůstat.

Bylo by pak zavedení PMM správné?

Téma jsme již opakovaně diskutovali. Já se domnívám, že je takový cíl PMM je naprosto nesprávný a velmi škodlivý.

Obecně a velmi stručně proč: Omezovat přístup ke vzdělávání a dokonce i snižovat motivaci ke vzdělávání, což činí jakékoliv síto, je v zásadě chybné. Pro naši konkurenceschopnost je rozhodující celková vzdělanost (tedy nejen vzdělanost špiček). Zastávám princip maximálního vzdělání: Dát každému příležitost dosáhnout maximálního vzdělání - jakého je schopen, jaké si přeje a jaké je potřeba. Navíc jednorázová (a tudíž na náhodě závislá) zkouška činí síto pokřiveným. S ohledem na bod 3 (rozdílnost kvality učitelů) by to bylo značně nespravedlivé.

Mimochodem, přímým důsledkem takového postupu by bylo další snížení zájmu o přírodovědné a technické obory. Snížil by se totiž celkový počet maturantů, a to zejména o ty méně nadané. To jsou ovšem dnes z velké části ti, kteří na tento typ oborů směřují. Je omylem se domnívat, že maturita z matematiky by zájemce o studium práv, stomatologie či politologie nějak masově přesvědčila, že mají studovat techniku. Dost možná by naopak někoho odradila.

Je to reálné?

Bez ohledu na názor můj či názor oponentů je zavedení PMM jako síta zcela vyloučeno. Poslanci nic takového neschválí. Rozložení sil ve vztahu k matematice bude nejspíš stejné jako v celé společnosti (a jako prokázali i učitelé), tedy se značnou převahou odmítavého postoje a tedy proti PMM. Jakýkoliv náznak PMM vyvolá násobně silnější odpor žáků středních škol než tzv. státní maturita. A že jejich stávka může politický názor měnit, to už se naučili. Zde navíc budou mít silnější podporu veřejnosti. A nakonec nejde ani vyloučit, že poslanci přihlédnou k racionálním důvodům vztahujícím se k naší konkurenceschopnosti.


B. Více maturantů a lépe naučit to, co je potřeba na VŠ

Bylo by třeba na současné podobě maturity něco měnit?

Pokud by mělo být více maturantů, kteří zvládnou matematiku v kvalitě, jaká je dobře použitelná pro vysoké školy, bylo by třeba ubrat na kvantitě cílů a obsahu výuky a více se soustředit na kvalitu, na skutečné pochopení látky. Jinak by při zachování současné podoby maturity zavedení PMM buď muselo provázet další snížení laťky (viz bod 3 výše) a z celé PMM by se tak stala Potěmkinova vesnice. A nebo by ke snížení laťky nedošlo a PMM by se stala sítem se všemi negativními důsledky (viz za „A“ výše).

Bylo by pak zavedení PMM správné?

Nebylo. Na vysoké škole pokračuje ve studiu matematiky jen asi 20 % maturantů a z toho asi polovina jen krátce (viz 4. blog). Celkově se tedy matematice hlouběji věnuje na VŠ jen asi každý desátý maturant. Takovému dnes nic nebrání z matematiky maturovat. Problém je, že právě uchazeči o studium na technických a přírodovědných oborech tak zhusta nečiní. Tím lze ovšem jen těžko obhájit PMM pro 90 % ostatních, kteří matematiku dále studovat nebudou.

Paradoxem situace je, že technické ani přírodovědecké fakulty maturitu z matematiky nevyžadují, i když jim v tom technicky nic nebrání. Důvod je jasný, mají obavu, že by se ještě dále snížil počet uchazečů. Současně si ale představují, že by (státem zavedená) PMM zvýšila zájem o jejich obory.

Je to reálné?

Myslím, že to reálné není, a to z podobných, i když o něco slabších důvodů než výše. Vše by záviselo na tom, jak hluboké změny by doznaly cíle a obsah výuky matematiky. Od změny cílů a obsahu k zavedení PMM by ovšem byla ještě dlouhá (nejméně čtyřletá) cesta.

C. Naučit více maturantů lépe myslet

Bylo by třeba na současné podobě maturity něco měnit?

Ano, a to dramaticky. PMM by musela skutečně zkoumat, zda maturant umí řešit problémy, zda umí přesně logicky uvažovat, zda se umí naučit novou partii z matematiky atd. (pochopitelně, že by se cíle musely mnohem lépe precizovat). Jakkoliv je obtížné takové věci zkoušet, není to nemožné. Samozřejmě, že to nelze dělat ani (jen) didaktickým testem, ani patnáctiminutovým vystoupení před komisí. Příklad jedné z cest naznačil Karel Mueller v diskusi ve 2. blogu, když navrhoval řešit příklady z matematické olympiády pro žáky ZŠ. Pokud by byly precizovány cíle, bylo by možné začít hledat další odpovídající formy zkoušení, hledat hranice úspěšného složení maturity i zkoumat, které ze současných cílů výuky mají (musí) zůstat zachovány.

Takovou zásadní změnu ovšem nelze provádět jen tím, že by se změnila podoba maturitní zkoušky. Jak jsme konstatovali (bod 2 a 3) současná podoba výuky matematiky nedostatečně směřuje ke kultivaci myšlení a logického uvažování. Nezbytné by proto byly změny ve výuce. A ty by zavedení PMM musely předcházet! Pokud by se ale mělo začít skutečně na prvním stupni, jak jsme to naznačili v minulém blogu, stává se ze zavedení PMM během na skutečně dlouhou trať. Rozhodně nepřichází v úvahu dřív než v roce 2024 (2011 + 13 let k maturitě).

Bylo by pak zavedení PMM správné?

Ano, za těchto okolností by zavedení PMM bylo přínosem. Více maturantů by se naučilo lépe myslet a matematika by se stala nástrojem kultivace myšlení.

Je to reálné?

Přiznejme si, že není. Rok 2024 je mnohem vzdálenější, než kam sahá uvažování politiků, je i mnohem dál, než kam sahá schopnost ministerstva školství vůbec dohlédnout, natož plánovat či snad dokonce realizovat. Kdo ví, zda v roce 2024 bude ještě maturita (např. v Británii uvažují o tom, že analogickou zkoušku přesunou až za bakalářské studium – bakalářů je dnes mnohem víc, než bývalo maturantů).

Spusťte to hned!

Přes všechno vysvětlování se nepochybně najdou mnozí čtenáři, kteří budou trvat na svém: „Součástí maturity by měla být povinná zkouška z matematiky. Tečka.“ Pomiňme na chvíli, že nic takového poslanci neschválí a představme si, že by se např. od roku 2012 stala PMM realitou. Co by se stalo?

S přihlédnutím k bodům 1. až 6, na kterých se shodujeme, lze předvídat: Výše uvedené a podobné příklady by musel zvládat každý maturant. Učitelé by tedy ještě více než dnes drilovali postupy a ještě méně dbali na pochopení, protože na to by nebyl čas a rozhodující by byl výsledek maturitního testu. Někteří maturanti by to zvládli, jiní ne. Ale protože nejde náhle od maturit vyhodit 10 % žáků, laťka by se snížila. Negativní vztah žáků (i rodičů) k matematice by se prohloubil. Žádný z výše uvedených cílů by nebyl naplněn.

Tyto úvahy potvrzuje Reeve v diskusi pod článkem na České škole ke státní maturitě: Jako učiteli gymnázia je mi (státní) maturita trnem v oku především proto, že požadovaná základní úroveň je pro naše studenty tak nízká, že zkoušky z češtiny i matematiky by většina z nich zvládla levou zadní už po prvním ročníku. Pro nás všechny, studenty i učitele, je to velmi demotivující: Buď budeme donekonečna celé čtyři roky pilovat onen požadovaný základ až k stoprocentní dokonalosti, anebo se budu snažit studenty naučit i něco navíc, ovšem pak se budu chovat neracionálně, neboť díky onomu "nadbytečnému" učivu budu studenty zahlcovat něčím, co u státních maturit nevyužijí.(doplněno 28.2.)

Závěr

K povinné maturitě z matematiky tedy žádná rozumná cesta nevede. Přesto se domnívám, že vést podobné úvahy není zbytečné. Podstatná zde totiž není PMM, ale změny v cílech, obsahu a formě výuky matematiky. Ty je možné provádět postupně a začít je možné hned. Debata o tom, jak to udělat, je mnohem důležitější, než marné řeči o povinné maturitě z matematiky.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy