Vzdělávání…? A k čemu?

26. 06. 2009 | 14:21
Přečteno 15972 krát
Poslední léta či desetiletí slyšíme z mnoha stran o znalostní ekonomice, o tom že vzdělávání je motorem ekonomiky. Pro vládu je prý vzdělání prioritou, a to hlavně proto, že vzdělávání a rozvoj potenciálu našich občanů je to jediné, s čím může naše země obstát v mezinárodní konkurenci, jiné zdroje nemaje. Od Evropské unie dostalo Česko na rozvoj vzdělávání stěží uvěřitelných 60 miliard korun. Program jsme nazvali výmluvně: Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Zdá se, jakoby hlavním, ne-li jediným cílem vzdělávání bylo zvyšování konkurenceschopnosti, výkonnost ekonomiky či zaměstnatelnost absolventů škol. Ale je to opravdu tak? Vědí o tom všichni? Souhlasíme s tím všichni?

Vzdělávání s rozšířením pojmu vzdělanostní (či znalostní) ekonomika v mnohém získalo, stalo se neopominutelným ekonomickým faktorem, něčím, co vytváří ekonomické hodnoty, či chcete-li něčím, co přináší peníze. A to na úrovni celé společnosti, státu i jednotlivce. V době, kdy se téměř vše přepočítává na peníze, to není málo. Na druhé straně jsou tím zakryty, ututlány, a někdy zdá se, že i úplně paralyzovány jiné funkce vzdělávání. Bývaly doby, kdy vzdělání bylo hodnotou samo o sobě, jeho obsah se v humboldtovské tradici odvozoval od antiky.

Klasická gymnázia první republiky nevyučovala latinu a klasickou řečtinu proto, že to byla příprava na výuku jiných jazyků, jak se dnes někteří domnívají, ale prostě proto, že antické pojetí vzdělanosti bylo pokládána za vrchol a cíl, ke kterému je třeba směřovat. Není to ani tak dávno, co vzdělávání mělo společné ministerstvo s kulturou a podobně bylo i vnímáno. Mnozí z nás ještě pamatují dobu, kdy se mluvilo o výchovně vzdělávacím procesu, škola (vzdělávání) měla také vychovávat (pomiňme nyní k čemu).

Rozhodně nemám v úmyslu určovat, co je správné. Chci jen upozornit, že kromě ekonomicky utilitárního pojetí vzdělávání, a o jiném se dnes příliš nemluví, zde byly a stále jsou i jiné cíle vzdělávání. Přitom je zřejmé, že k potlačení ostatních cílů došlo nenápadně, snad mimoděk. Tato změna nevzešla z veřejné diskuse, není mnohde akceptována, a často není ani reflektována.

Příkladů lze najít celou řadu, například diskuse kolem Bíle knihy terciárního vzdělávání. Na jedné straně by stát, tedy vláda a ministerstvo školství rády viděly, jak české vysoké školy více přispívají k ekonomickému rozkvětu země. Nepochybně relevantní cíl. A na druhé straně akademická obec, z níž zejména humanitní obory by rády zachovaly co nejvíce z humboldtovské tradice. Nepochybně také úctyhodný a důležitý cíl. Ani jedna ze stran to však neformuluje zcela jasně. A jistě je zde řada dalších cílů vzdělávání, které jsme nezmínili a také více či méně skrytě řada zájmů. Namísto o vyjasnění cílů se debata vede o dílčích opatřeních typu volby či jmenování děkanů, o organizaci, o financování. To vše jsou ovšem jen nástroje, které je v možné hodnotit jen vzhledem k cílům, k jejichž naplnění mají přispívat. A jen na okraj, žádný z aktérů nemluví o tom, že by i vysoká škola měla také vychovávat. A nebo neměla?

Nebo jiný příklad. Státní maturita. Jaký má cíl? A jaké cíle vzdělávání má pomoci naplňovat? Stání maturita není cíl, ale jen jeden z možných nástrojů. Diskuse nemá konce. Místo o principech a o tom, k čemu to má být, se utápíme v debatách o tom, kolik má mít maturita úrovní, kolik to bude stát a zda má být povinná maturitní zkouška z matematiky.
Pokud jsme si nevyjasnili, k jakým cílům směřujeme, můžeme diskutovat věčně. A upozorňuji, že cíl „kvalitnější vzdělávání“ není cíl, ale alibismus. Jen přehazuje diskusi jinam, protože je nutné se ptát: co to je kvalitnější? A stejně tak není dobrá odpověď, že „nám jde přece o všechny cíle“. O všechny je totéž jako o žádný.

Anebo kurikulární reforma a klíčové kompetence. Je to cestu správným směrem, nebo by bylo lepší zůstat u klasické výuky? Jde nám o zvýšení konkurenceschopnosti nebo o rozvoj jednotlivce? A má škola vychovávat? Jaký je cíl vzdělávání?

Nemám v úmyslu dát odpověď. Jen kladu otázky. Neví-li loď, kam chce plout, je pro ní každý vítr špatný. Když není jasno v tom, kam a proč ve vzdělávání směřujeme, není možné čekat ani rozumná rozhodnutí od státní správy, ani elán pro jakékoliv reformy ze strany učitelů a ani velké nadšení a zájem od žáků a studentů. Jisté proto je, že otázku, jaký je smysl a cíl vzdělávání od primárního po terciární si česká společnost bude muset položit. Jisté také je, že odpověď bude záviset hodnotách, které každý z nás vyznává. Pro tu část vzdělávání, kterou definuje (a financuje) stát, bude muset nakonec jít o politické rozhodnutí, které nebude vyhovovat všem. Doufejme jen, že se k němu dojde demokratickými postupy a že zůstane dostatečný prostor pro ty, kteří mají jiné cíle.

Tragické by bylo, kdyby se odpověď měnila s výměnou vlády. Současné nejasno však není o nic lepší.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jaryn napsal(a):

Školství je bezkoncepční. Školy se zmítají v protichůdných požadavcích kvality výuky a peněz z žáků (za žáky). Berou každého, aby se uživily, a výuka jde do ...
Definitivní lejno na hlavu školám padá od současných rodičů a zákonodárců, ignorujících pojmy jako je morálka, zato mávající právy dětí zapomínajíc, že druhou stranou mince je povinnost. Slušnost, úcta, respekt už jsou pak jen směšné pojmy, válcované penězi a amorálností.
To dobré, co ve školství "za komoušů" bylo, se zahazuje. Nahrazuje se bezobsažným modernismem, nefunkčními představami novopečených stranických rádobyodborníků a neověřenými hokuspokusy, přičemž cíl je jen jeden: vyhrát příští volby. Školství je jen hezké téma do politických plků a efektní nástroj politických zbytečných a prázdných gest.
26. 06. 2009 | 14:32

skeptický napsal(a):

Cíl je prostý.Nadělat z lidí blbce krmením novými ideologickými žvásty směřujícími k rozeštvání,znemravnění a paralýze společnosti.
Úroveň znalostí v porovnání s padesátými léty je dnes v USA na 30%.
Úspěšně vyzkoušeno.
26. 06. 2009 | 14:47

Ronnie napsal(a):

Trh bez přívlastků nemůže fungovat ve školství, ve zdravotnictví, v kultuře a dalších oborech terciální sféry. To je jasný každýmu, kdo zažil vládnutí ODS v český kotlině. Přesto se o tom pořád diskutuje, čímž se utrácí čas na mlácení prázdné slámy.
Prostě v éře trhu bez přívlastků si nejvíc vydělá hokynář, který umí tak akorát do sta počítat, ale kterej je vych.... jak mraky, aby stačil napálit partnera a obohatit sebe. Ten hokynář nemusí mít ani základní vzdělání - za prachy mu dají cokoliv. A vysokoškoláci u nás ? Ti študují, študují (zatímco jiní vydělávají a vydělávají), a po absolutoriu je jim nabídnuto 8.000Kč měsíčně (nem.Motol Praha lékaři). Prostě vzdělání se u nás neplatí, a proto bude odliv mozků pokračovat, dokud se úplně nevyčerpá ODS se svými nápady udělat z prosperujícího a historicky vzdělaného státu střední republiky tzv. banánovou republiku !
26. 06. 2009 | 15:09

siven napsal(a):

Bohužel, z vlastní zkušenosti musím podotknouti, že pro některé přednášející na VŠ je vzdělávání spíše memorování dat (respektive dvakrát za rok u zkoušky vychrstnout maximum pojmů, definic a čísel, aniž by dotyčný vůbec věděl, co znamenají). Cvičení fotografické a automatické paměti. Nic víc.

Až seminární, potažmo diplomové práce, jakž takž nutí přemýšlet o tématu a analyzovat jej.
26. 06. 2009 | 15:09

Ronnie napsal(a):

Ronnie oprava
státu střední Evropy
26. 06. 2009 | 15:11

vlk napsal(a):

Necítím s epovolán komentovat filosofické závěry autora.
Jen s úžasem hledím na cifru -60 miliard , kterou dostalo nebo ještě dostane naš e školství od EU.. Neuvěřitelné peníze! A co jsme za ně udělali? Nesdělil by mi to někdo náhodou?
Bílá kniha.. To přenechám radši přírodovědci nebo prof.Zlatuškovi. Oba jsou experti non plus ultra.
ale školství obecně,
To e po převratu hračkou , bezmocnou hračkou. Různých pokustonů,kteří chtjí vytvořit kvadraturu kruhu nebo hledající kámen mudrců, který by ze školy pro děti udělal zábavní park, kd e by s enemuseli vůbec snažit a všechnoby uměly. Smaozřejmě hrou. Nejlépe na trvalou diskoteku.
Tihle pokustoni dokonale otrávují učitelé svými novotami. A hlavně rpznými nutně anezbytně vyplňovanými formuláři.
Dalšímkdo má školství za hračku jsou politici a lobisté. Ti s e soustřeďují na dokonalé podojení fianncí s tátu na škoslství. Viz dotac e na žáka pro soukromé školy ve stejné výši jako dostává škola státní nebo šílený nápad Waltra bartoše se třemi přihláškamina s třední školu...
Jo české škosltví.. To je fakt nážer.
26. 06. 2009 | 15:12

sidney napsal(a):

V zasade spolecnost smeruje k tomu, aby byla primitivni neb primitvum se lepe vladne. Vzdelani lide jsou dnes de facto pro vetsinu firem a instituci pritezi. Duvodem je fakt, ze vetsina tzv. manazeru dnes neni schopna pochopiot smysl psaneho textu. Tak se delaji obrazkove prezentace, vymysleji grafy, ale vetsina CEO Vam rekne, ze zpravy atd. necte pokud jsou delsi, jak pul stranky.Hezke je proto sledovat, jak je vsude tzv. management summary, coz jsou bezobsazne plky, ktere panum staci. A mysli-li si nekdo, ze tito tzv. manazeri budou kolem sebe podporovat rust vzdelanych lidi, tak je stejne naivni jako ti panove primitivni. Take je mozno sledovat, ze za vzdelani se nyni vydava hromada firemnich skoleni, tzv. MBA (neboli hlavni brouk Pytlik) apod. Proc se nemluvi o vzdelani vseobecnem, jako fenomenu, ktery urcuje i uroven spolecnosti...to se jaksi nehodi. Jinak doporucuji knihu prof. Liesmanna "Teorie nevzdělanosti". Je to smutne, ale i podnetne cteni. cekaji nas holt zajimave casy. A cele to rovnez naznacil pan Fistejn v clanku "vedomosti jako handicap".
26. 06. 2009 | 15:16

neo napsal(a):

vlku, kolik se smělo podat přihlášek před Buzkovou?
26. 06. 2009 | 15:17

Meňo napsal(a):

Český národe, do jakého srabu ses v oblasti vzddělání dostal ! Pominu-li viníky (kteří byli u moci nejdéle od roku 1992), napadne mě odsudek učitele národů Jana Ámose Komenského, který by nám jistě uštědřil, kdyby mohl nahlédnout do naší přítomnosti :"Kwaltowání wšeliké toliko pro hovado vhodné jest."
Hezký víkend přeje M.
26. 06. 2009 | 15:35

pgjed napsal(a):

Spousta velmi legitimních a vážných otázek pane Štefle. Problém je ovšem v tom, že poslední ministr, který byl schopen pro skutečný rozvoj vzdělávací soustavy něco udělat a který chápal vzdělání jako hodnotu o sobě, byl Dr. Piďha. Od té doby to jde z kopce. Úhel sešupu se významně zvětšil v okamžiku, kdy jediným kritériem pro hodnocení ředitelů středních škol se stal hospodářský výsledek odvozený od normativního financování (Kč/studenta). Druhým hřebíkem do rakve bylo zavedení bakalářského stupně na technikách.

Vzhledem k tomu, že politika je o popularitě a volby se hrají na polpulistickou notu, naděje, že se věci změní žádoucím způsobem je malá. Vzdělanost se brzy stane hodnotou čistě privátní povahy.
26. 06. 2009 | 15:45

skeptický napsal(a):

vlk
Kvadratura kruhu je věc možná,ale nepochopená,stejně jako mystérium Svaté trojice.
Totéž platí o Kameni Mudrců.

Ti pokustoni jsou prachobyčejní škůdci,kteří by s těmito věcmi neměli být vůbec dáváni do spojitosti.
26. 06. 2009 | 15:52

Neopřemyslovec napsal(a):

...A na druhé straně akademická obec...Akademie věd jsou v zásadě zločinecké organizace, a to neříkám jen tak neuváženě. Pokud říkám zločinecké organizace, tak to nemyslím jako pomluvu, nýbrž jako fakt. Tam nejde o vědu, nýbrž jde o to, že tam lidi jsou naprosto nekompetentní, skrz naskrz zkorumpovaní. Já jsem pracoval v AV, já znám rozměry korupce. Jde tam jen o to, jak zmanipulovat projekty tak, abych se z toho obohatil já a kamarádi, ruka ruku myje, peníze pro kamarádíčky, ten systém je zkorumpovaný od shora až dolů. Akademie věd se proměnila v příšernou změť slabochů, neumějí nic udělat sami, umějí jenom kozumovat, žijou ve velkých domech, jezdějí ve velkých autech a sami jsou velcí a tlustí. Neumějí prostě přestat žít nad svoje poměry. Spotřebovávají příliš mnoho jídla, energie a prostoru. Nevědí, jak se žije skromně. Nyní party skončila a utahovat si opasky bude bolet. Mimo je stále se rozrůstající vrstva naprostých chudáků, což tady ještě nikdy nebylo. Je to hrůza. Velcí žravý akademici chtějí zničit malé, jak už se to v historii opakovaně stává. Jeden z trendů, který příjde proti nim, nazýváme "utnout jim hlavy". K tomu určitě dojde. Takže má se za to, že dojde k opravdovému povstání? Nepochybně. Akademici nemají ani potuchy, co znamená být úplně chudý a žít na ulici. Když lidi připravíte o všechno a už nemají co ztratit, jsou schopni čehokoliv.
26. 06. 2009 | 15:57

Suchec napsal(a):

Neo:
Jestli máš na mysli tenletošní chaos v přijímacích řízeních na SŠ?

To je chlív a brajgl. To je pošušňáníčko.
Někteří mají přijetí na 3 školy, a přitom nastupují na čtvtou, někteří ředitelé mají doposud jasno i jen o 30% těch , co určitě nastoupí.
Pěkný bordel greenhornů a valachovy squadry azůry.
A nade všemi čni lidé jako Walter Bartoš a spol.

Když kritci tvrdili, že tohle nastane, tak byliposměšně odesílání do hájů zelených, a ejhle, v háji zeleném by měli skončit ti, co tuhle kreténinu vymysleli.
26. 06. 2009 | 17:40

suchec napsal(a):

Přemyslovče, stává se z Vás Adamec.
26. 06. 2009 | 17:42

MK napsal(a):

skeptickemu:
uroven znalosti zaku v USA v matematice a prirodnich vedach je srovnatelna s temi v zapadni Evrope. Nebyt prirodnich ved na druhem stupni, CR by za USA znacne zaostavala
http://nces.ed.gov/pubs2009...
26. 06. 2009 | 18:26

Sladký napsal(a):

Tato společnost nepotřebuje lidi skutečně vzdělané,lidi schopné samostatně a kriticky myslet Takoví lidé jsou pro ni dokonce potenciálně nebezpečníJsou jako písek v soukolí,jsou to podvratné živly.Tato společnost potřebuje v první řadě vysoce kvalifikované,vysoce specializované odborníky,které jejich práce pohlcuje natolik,že na nic ostatního nemají čas a ničemu nerozumějí (němčina má pro takového člověka přesný a výstižný výraz-Fachidiot). Naší možnou specifikou je,že tito fachidioti si svého stavu nejsou vědomi (podobně jako idioti skuteční) naprosto podceňují znalosti z jiných věd -hlavně těch měkkých,humanitních- a pohybují se v nich na úrovni jakési primitivní spekulativní filosofie.Ač je to téměř neuvěřitelné,jsou ochotni a schopni uvěřit i těm nejprimitivnějším ideologickým blábolům.
Druhou skupinou lidí,kterou tento systém vychovává a pěstuje můžeme pracovně nazvat konzumenti.Jejich hodnotový svět je omezen na peníze jako prostředek k získání co největšího množství spotřebitelských požitků.Kulturní potřeby této skupiny saturují primitivní,infantilní filmy made in USA,tedy to,co sami jejich tvůrci nazývají "shit for brains".
26. 06. 2009 | 18:29

Hloupý Honza napsal(a):

Ač vysokoškolsky "vzdělán" nevím tomu ani hlavu ani patu (možná jsem už unaven, mozek - aspoň ten můj - je přece nejvíce aktivní po ránu a dopoledne).

"Byly doby kdy vzdělání bylo hodnotou samo o sobě, jeho obsah se v humboldtovské tradici odvozoval od antiky" ... kdepak pane autore i dnes má vzdělání svou hodnotu ! Znám podnikatele, který ač materiálně bohat, byl stále frustrován absencí jakéhokoliv vzdělání (i to maturitní vysvědčení bychom asi těžko u něho pohledali). Nicméně díky našemu kvalitnímu školskému systému v současnosti "studuje" již třetí ročník právnické fakulty jedné nejmenované univerzity. Každá "zkouška" ho stojí 100 000,-Kč a přestože sotva mluví česky (jeho otec byl rómské národnosti) dostal výbornou dokonce i z němčiny. Ještě pár let dálkového "studia" a armádu vzdělaných rozšíří i tento "akademik" s vysněným titulem a konečně snad i se společenským uznáním, kteréžto obého se mu nedostávalo a chybělo mu k úplné spokojenosti. V jeho případě tedy hodnota vzdělání překročí bezmála 2 milióny korun českých.

Jinak dnes v závěru svého blogu se jistá paní Brixi (poradkyně pracující ve Světové bance)
krátce zamyslela nad tím zda Američané, u nichž je (dle ní) úroveň všeobecného vzdělání nižší než v ostatních rozvinutých zemích, schopni řešit nějakou krizi apod.. Ač nevědomky, uhodila hřebíček na hlavičku. Co je přínosem pro každou společnost ... všeobecné nebo odborné vzdělání ? I tato paní poradkyně použila pro své hodnocení jako měřítko - všeobecné vzdělání -, již však neuvedla jak si v zámoří stojí s počtem vysoce specializovaných odborníků ve svém oboru. Nevím jak Vy ale já se nechám raději operovat od chirurga než od praktického doktora, byť jsou lékaři oba dva.

Naše školství preferovalo a stále preferuje (budoucí učitele stále učí ti, kterí tak byli dříve učeni), produkci pouze všeobecně vzdělaných a poslušných oveček, neboť není žádného nového školského systému než byl ten minulý, stejně jako není (politická, společenská) vůle k nějaké zásadní změně. S přemýšlivým, duchem svobodným a sebevědomým jedincem se vždy manipuluje hůře než s jednolitým stádem ovcí, ... to se přeci učí každý malý Nicolasek Topolánků stejně jako Paroubeček ve školce.

Hezký den
26. 06. 2009 | 18:45

Petr z Tábora napsal(a):

Jako každý Čech se cítím být povolaný "kecat" do fotbalu, politiky, školství dopravních předpisů apod. Obdivuji naše předky v 19.století, kteří na vsích při jejich z dnešního pohledu nizoučké životní úrovni byli schopni postarat se o sirotky i platit učitele, aby jejich děti uměly číst, psát, počítat a naučily se vhodným mravům.
Mám pocit, že dnešní základní školství zahlcuje děti stále větším objemem informací místo toho, aby se z nich snažilo vychovat slušné lidi se základními znalostmi o světě a životě, které pak mohou dále rozvíjet. A jako protireakce se prosazují různé rádoby moderní metody.Přehlcení informacemi vede k tomu, že se v nich utápí. Pak tápou v pravopise, neznají základní fakta našich dějin apod.
Jen tak bokem - dnes ve zprávách rakouská ministryně školství prosazovala, aby tam jednotné státní maturity začaly "už" v roce 2014.
26. 06. 2009 | 19:33

Koukal napsal(a):

Je vůbec potřeba naučit se číst? Čtení svádí k myšlení. Není třeba, stačí koukat na obrázky, z lidí se stávají výtešní spotřebitelé, obdivovatelé celebrit a bezduché zábavy. To přece k životu stačí ne? Že je to tak, dosvědčuje způsob života značné části obyvatel.
26. 06. 2009 | 20:44

jogín napsal(a):

K čemu vzdělání? No samozřejmě ke komunikaci. Člověk, který neumí přesvědčit jiné lidi o tom, co je pro ně dobré je na světě zbytečně. Komunikace je základem, když se chcete dobře uživit, je vám nějaká technika, informatorika nebo přírodověda k ničemu. Podívejte se na manažery, co vlastně umí. Jen mám trochu pochybnosti- když budou všichni zmrdi, kdo je bude živit? (hledejte D-FENS)
26. 06. 2009 | 21:17

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

SOUŽKA

Ani malá ani velká
světem bloudí
učitelka

Vlídně hloupá
mírně hezka
je to učitelka
česká

Však schopna je i za dráty
muklům dávat
diktáty...

Uvědomujete si zde laskavě všichni přítomní za co nás ty kravky byly ochotny kdykoliv a kdekoliv buzerovat, za všeliké klémy, zápotondy, novoty, husáky atd. A tomu se v této krajině říká vzdělávání... Až zase žák bude moci hledati si mistra svého..
Veselé krizování...
26. 06. 2009 | 21:20

V.Černá napsal(a):

Pan Šteffl položil zásadní otázky.Osobně je pro mne zásadní hodnotou vzdělanost a ostatní jen nástroje, zůstává však to politikum:do jaké míry dávat školám normativní peníze na žáka( a honbu za žáky), do jaké míry za skutečné poskytování vzdělání( a jak to měřit?).Ředitelé a učitelé jsou mezi 2ma ohni- na zachování školy potřebují dost žáků(téměř jakýchkoliv), na efektivní poskytování vzdělání těm ochotným a schpopným jej vstřebávat a mezigeneračně dál předávat i možnost určité selekce.Celospolečenská debata bez postmoderních předsudků je nutná! Díky za její otevření! P.S.:K.Čapek hezky napsal: "Vzdělání je to, co ve vás zůstane, až zapomenete, co jste se učili ve škole".Tak učme tak, ať vzdělání zůstane!
26. 06. 2009 | 22:56

Dick Lorand napsal(a):

Dobrý večer.
Jen ve zkratce:Proč státním maturitám ano!Protože v této zemi má vysokoškolský diplom kdejaký trouba.Aspoň se ukáže kdo na to má a kdo si to zaslouží.
26. 06. 2009 | 22:59

ghibulo napsal(a):

Cíl vzdělání bych asi rozdělil na dvě oblasti:

-praktické - sem by spadaly všechny předměty jako technická kreslení, odborné praxe... tady by chtělo akorát pohlídat, aby se lidi neučili zbytečně to, co nepotřebují

-rozvíjející osobnost a chápání světa kolem sebe (matematika pro logické myšlení, dějepis a zeměpis pro základní přehled...) Zde je potřeba specifikovat nezbytný základ pro všechny a zbytek už určovat jen pro podporu první kategorie dle zaměření jedince.

Kdybych měl tu moc, asi bych rozbil všechny školy na moduly jako Angličtina1, Angličtina2, Matematika5, Ekonomika4, Rubání dřeva2... a pro každé povolání by si zaměstnavatel sám poroučel, které moduly musí jeho zaměstnanec na danou pozici mít. Něco by si určil stát, jako potřebný základ a lidi by si jen dodělávali moduly, podle toho jak by potřebovali měnit zaměstnání a toho co jim chybí.
26. 06. 2009 | 23:01

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, kdo má nazupáno má, měl v této zemi určitě mnoho diplomů, ale jestli něco opravdu umí, dovede...
Veselé krizování,,,
26. 06. 2009 | 23:02

sara napsal(a):

Krásný článek, vesměs krásné příspěvky. V podstatě bych řekla, že v našem výchovně vzdělávacím procesu nám "tak nějak" chybí výchovný cíl. Před necelými dvaceti lety tu jistý pán prohlásil, že "o peníze jde vždycky až na prvním místě". Řekla bych, že výchovný cíl byl nahrazen tímto jednoduchým sloganem. Následky jsou podle mně zoufalé, bohužel řesit je nebudou ti, kteří je způsobili... jak to ostatně v životě bývá :-)).
27. 06. 2009 | 01:20

Václav napsal(a):

Pro Sáru: Trochu přitvrdím, neb se připozdívá: "Nebát se a nekrást!" oproti "Nebát se a krást!"
27. 06. 2009 | 01:56

bla bla bla napsal(a):

No jo co se divíte,vždyť poté ,co je demontován komunistický blok tady máme téměř okamžitě globalizování veškeré kultury a v prvé řadě ekonomiky ,takže pro nás to znamená z jednoho srabu do druhého.
Rozvinutý západ to postihlo také ,ale tam měli čas a mnohem více klidu to za éry bipolárního rozdělení světa vychytat,
Kapitalista se před rokem 1989 prostě choval úplně jinak než dnes a to jsme my co jsme žili zde , nazažili.
Politické bariéry bránily nekontrolovanému mezikontinentálnímu přelévání kapitálu a výrobních prostředků,západ se uživil výrobou toho co vymyslel a v podstatě i na úkor přiškrceného východu a ještě z toho bohatl,to se to pak utvrzuje v tradičních hopdnotách a jejich inovacích,ale my, zde, v bývalám východním bloku jdem z průseru do průseru,načež pro investory v současnosti začínáme být příliš drahá děvka...,možná právě začíná být příhodný čas se nad sebou zamyslet
27. 06. 2009 | 09:27

PUDr. Lájoš Barkaš, CSc. napsal(a):

Jakýpak vdělání, Já jsem PUDr. CSc. (Posunovač u dráhy, Celkom Spokojený cikán) a mám se velice dobře - co nevydělám, dostanu od státu na podporách, trochu přikradu a je vymalováno! Do školy chodí jen pitomci!
27. 06. 2009 | 09:30

Milan H. napsal(a):

Hloupý Honza:
"Naše školství preferovalo a stále preferuje (budoucí učitele stále učí ti, kterí tak byli dříve učeni), produkci pouze všeobecně vzdělaných a poslušných oveček, neboť není žádného nového školského systému než byl ten minulý, stejně jako není (politická, společenská) vůle k nějaké zásadní změně. S přemýšlivým, duchem svobodným a sebevědomým jedincem se vždy manipuluje hůře než s jednolitým stádem ovcí"

Pan Honzo ve vašem příspěvku vidím argumentační lapsus. Právě dosatečné všeobecné vzdělání nedává takový prostor manipulaci jako poskytuje idea "Fachidiota", úzkoprofilového odborníka, který je specialistou třeba na pohyb a vodivost nanočástic a jinak vzdělán není. Kromě toho má všeobecné vzdělání dvě další výhody:
1. umožňuje snadnou adaptaci na různé profese. Dnes nikdo nemůže očekávat, že bude pracovat ve stejném oboru po celý život a že bude využívat stejné znalosti. (Příklad: Před pár lety mělo být klíčem k úspěchu programování, které se učilo i na některých SŠ. Dnes se programování týká čím dál méně odborníku, kteří vytvářejí software pro čím dál více lidí. Nebo druhý příklad těsnopis. Před zhruba sedmdesáti lety byl těsnopis klíčovou dovedností každého úředníka, písaře a člověka, který usiloval o karierní vzestup, atd. Konkrétní dovednosti zastarávají a stávají se neužitečnými, kdežto schopnost učit adaptace je to klíčové).
2. Všeobecně vzdělaný člověk ví, co si se sebou počít. Ví co s volným časem, nepotřebuje se spoléhat na prefabrikavanou zábavu podávanou ohlupujícími masmédii, dovede se odpovědněji rozhodovat v různých životních situacích finančních, osobních, rodinných, ale také morálních. Vzdělání má nezanedbatelný význam nejenom pro pracovní činnost, ale - a to se stále - podceňuje pro trávení volného času a vůbec pro celý život, jehož je profese pouze částí. Přitom s nudou a neaktivním trávením volného času souvisí nebezpečné a finančně a společensky velmi nákladné jevy jako kriminalita, drogová závislost, hazard, adrenilinové ohrožování na silnicích atd.

Autorovi děkuji za důležitý článek. Osobně si však nemyslím, že by VŠ nebyly schopny svou představu o vzdělání dobře formulovat. V mnulém roce UK uspořádala k tomuto tématu kolokvium a následně vydala výborný sborník, kde zvláště příspěvky minulých rektorů stojí za pozornost. Návrh na reformu VŠ zákona od vedení UK také jakousi životnou vizi nabízí. Taktéž různá vyjádření a proslovy rektora UK Václava Hampla jsou hodny pozornosti (ke čtení zpravidla na http://iforum.cuni.cz/). Máte však pravdu, že chybí konsensuální a systematická koncepce vzdělání vůbec. Domnívám se však, že ta v současném světě není není možná, neboť všem oborům lidské činnosti vládne tu lehce tu více znásilňující ekonomické paradigma a ekonomický styl myšlení. Každá argumentace se dnes bohužel musí legitimizovat poměrem nákladů a zisků. Takže nezbývá než se snažit uměle vypočítat také jakési "pozitivní externality" výchovně-vzdělávacího procesu.
27. 06. 2009 | 12:02

student napsal(a):

Odborné a všeobecné vzdělání není v rozporu. Naopak, všeobecné vzdělání je nutným základem, na kterém se dá odborné vzdělání vybudovat. Bez všeobecného vzdělání lze pouze zvládnout jednotlivé úkony podle manuálu, který vyrobili ti vzdělaní pro nevzdělané.
27. 06. 2009 | 15:00

Petr Kukal napsal(a):

to autor:

Díky, pane doktore, váš text patří mezi ty, na které hodně lidí z oboru čeká jak na živou vodu. Čím víc odborníků (si) bude klást podobné otázky, tím spíše vylpynou na povrch věci, které se dnes dějí mimoděčně a společnost o nich - jak ostatně sám píšete - vůbec neví. Přitom jsou naprosto zásadní. Snažím se přesně na tenhle plíživý posun v cílech vzdělávání poukazovat dobrých pět let.

To, co píšete, mimochodem velmi pregnantně popsal jednak Konrad Paul Liessmann (Omyly společnosti vědění), jednak částečně Jan Keller a Lubor Tvrdý (Vzdělanostní spoelčnost? Chrám, výtah a pojišťova). Nepochybuji o tom, že tato díla znáte; těm, kteří je nečetli, je vřele doporučji.

Budu se těšit na další texty na vašem blogu - jakkoli nemám iluze o jejich masovém dopadu: Dnes už bezmála nikdo neví, kdo byl von Humboldt, natož jako koncipoval vzdělání. Utilitární pohled dnes veškerou filosofii výchovy nemilosrdně válcuje.
28. 06. 2009 | 11:03

J. Jemnický napsal(a):

Vlk

Těch miliard mělo být 100. Z liknavosti a nekompetentnosti MŠMT za vlády p. Buzkové jich zbylo 60. Pořád pěkná suma. Nedělám si iluze o účelnosti využití těchto prostředků a o tom, že k tomu budou připuštěni schopní lidé. Místo široké koncepce rozvoje vědy v ČR jsou peníze rozděleny formou grantové soutěže s problematickými pravidly a koncepcí udržitelnosti těchto investic. Bohužel o tom blogeři Zlatuška a Hořejší mnoho nepíší.

S pozdravem,
J. Jemnický
28. 06. 2009 | 11:50

grőssling napsal(a):

No konečně, pane Štefl, že jste promluvil. Napsal jste článek o mimořádně důležitém problému.
Na rozdíl od Vás si vůbec nemyslím, že se o vzdělanostní ekonomice mluví u nás příliš často. Ostatně, kolikrát myslíte, že si na Váš blogový článek kliknou čtenáři, než zmizí ze skla v archivu ? K šampiónům s alespoň 5 000 načteními se určitě nedostanete. Problém vzdělání většinu populace do hloubky netrápí . Natož ve spojitosti s ekonomikou. A podívejte se do volebních programů dvou největších stran. Bude to tak, jak se budou střídat. Na stránkách ODS se pod fotografií pana Tlustého píše, že prosperují hlavně ekonomiky, které mají nízké daně. Věru hrůza demokracie.

Znalostní ekonomika je dnes konkurenční výhodou té země, která ji zvládne. Jenže poté, co takovou ekonomiku budou mít země tvořící 20 – 30 % HDP světové ekonomiky, se parametr „Znalostní“ stane podmínkou nutnou, nikoliv dostačující pro to, aby příslušná země byla konkurenceschopná.

Prvním předpokladem fungující znalostní ekonomiky ( poté co dojde k jednoznačnému politickému rozhodnutí, že ji chceme ) je informační základna, která může být poskytována komukoliv prostřednictvím internetu . Do jejího vybudování máme daleko.

A jiné funkce vzdělání ? Myslíte asi výchovná kultivace osobnosti člověka. No jistě, ale ta nakonec směřuje stejně k uplatnění osobnosti na trhu práce. I v antice byla praktická funkce vzdělání na prvním místě.

U nás je bohužel stav tristní, schází odvaha, dlouhodobá koncepce i následná politická rozhodnutí.
Nemáme českého Kennedyho, který zavelel do vesmíru a vizi zdánlivě nad současné síly Američané dotáhli do úspěšného konce. Pro náš malý národ může být podobnou výzvou právě vzdělanostní ekonomika . Ale kde vzít našeho J. F. K. ?
28. 06. 2009 | 19:15

scientist napsal(a):

pane Šteffle,
doktor sociologie by neměl -promiňte- napsat takovou blbovinu, že "Bývaly doby, kdy vzdělání bylo hodnotou samo o sobě"

tvrzení, že nějaká aktivita má hodnotu sama o sobě je vždycky součástí hry - boje o symbolický kapitál. Říká se tím: "mohu si dovolit činit něco, co má vyšší smysl, osvobezený od pragmatické (nízké) hodnoty užitku". Ale zamlčuje se tím, že je tato svoboda založena na - penězích. Nelze to nazvat pokrytectvím, protože součástí této hry je, že tomu protagonisté věří. Lidé nejsou cynici, jak tomu mylně věří ekonomové.

Vzdělání bylo historicky třídní výsadou těch dobře situovaných - jedině oni se mohli oddávat a PROSAZOVAT "iluzi" že má vzdělání hodnotu "samo o sobě". Jako sociolog nemůžete přehlížet, že to byla také určitá forma účinné třídní distinkce (vymezování se) vůči ostatním vrstvám společnosti.

Od dob, kdy se vzdělání stalo masovou záležitostí pak tato třídní distinkce ztrácí váhu (protože částečně ztrácí smysl, když si vzdělání může dopřát i Pepík z Horní Dolní). Ano, nevylučje to, že se i nadále hrají hry o uchování této ideje, protože přeci jen vzdělání vyděluje novou třídu těch lépe placených. Vlastně jste dobrým příkladem, že to stále částečně funguje neboť zjevně propadáte tomuto "ilusio", že vzdělání může mít skutečně "hodnotu samo o sobě".

Ideologie ekonomického užitku je typicky (a historicky) měšťáckou hodnotou - na co sáhnou střední třídy, to se jim pod rukama mění v otázku peněz a užitku - to je prostě kultura této třídy, která dneska dominuje a prosazuje se i celospolečensky (postupně od konce 18. stol.). Noblesní přezíravost šlechty k bezprostřednímu ekonomickému užitku, kterou v 19. století převzala vrstva extrémně bohaté buržoazie, už asi 100 let neurčuje hlavní společenské klima - to je prostě osud demokratických společností. Bohužel? Já nevím.

Dovoluji si proto tvrdit, že Váš boj je ztracený, pokud se budete pohybovat v abstraktních vodách "smyslu o sobě" - nemá totiž oporu v současné mocenské (třídní) konstelaci. Je to až příliš zjevné abyste to sám neviděl.
Chcete-li proti stávající reformě či trendům něco namítat, pak jedině v jejich vlastním jazyce. A myslím si, že to jde.
29. 06. 2009 | 01:53

Jemnický napsal(a):

Scientist

Vzdělání je hodnotou samo o sobě, protože dává člověku možnost individuálního růstu, otevírá mu bránu k pochopení sebe sama. To považuji za primární hodnotu. Ekonomická úspěšnost jednotlivce je jistě podstatná pro bytí ve společnosti, ale duši nenaplní. Člověk nakonec musí obstát sám před sebou a před bohem, chcete-li. To, že tady jedl, pil, podnikal a vydělal se i peníze, co stím. Kategorii klidu duše ale ekonomické vědy neznají a znát nemohou.

J. Jemnický
29. 06. 2009 | 08:50

jogín napsal(a):

Podívejte se na starou Čínu. Tvrdé zkoušky z literatury pro místa ve správní správě. Samozřejmě byly pro praktické použití k ničemu, ale posloužily jako výběr lidí, kteří jsou schopní se naučit a použít rozsáhlou látku. Bez nějakého síta podle schopností se neobejdeme. Taky podniky najímají vysokoškoláky z oborů, které jsou třeba pro marketingové funkce k ničemu, jenže absolventi ukázali jistou inteligenci a vytrvalost tím, že VŠ absolvovali.
29. 06. 2009 | 09:12

jogín napsal(a):

Z čehož vyplývá, že vzdělání samo o sobě má jistou hodnotu, je uvšem třeba nejen si nejen pamatovat, ale také znalosti používat. Zásoba užitečných vědomostí výkon zvýší. Solidní odborník potřebuje jak selský rozum, tak paměť, takže nedostatečné vědomosti jsou stejně škodlivé jako tupé memorování. Narazil jsem na lidi s dírami v obojím, nejkatastrofálnější jsou ovšem lidé s čistě slovním myšlením, kteří prudukují krásně formulované blbosti i s odkazy na klasiky.
29. 06. 2009 | 09:30

scientist napsal(a):

to Jemnický

"Vzdělání je hodnotou samo o sobě, protože dává člověku možnost individuálního růstu, otevírá mu bránu k pochopení sebe sama."

Osvojení si takového postoje není samozřejmostí. Potřebuje k tomu živnou půdu, pokud to nemá být výstřelek pro pár jedinců, "kteří se s tím narodili".

Aby se člověk mohl oddávat individuálnímu růstu, potřebujete k tomu určitou míru nadprodukce, která vám dává volný čas, osvobozený od "všedních starostí". Proto vzdělání bylo výsadou - buď jste byl sám bohatý, nebo vás (často nedobrovolně) sponzorovala nadprodukce ostatních lidí (sponzoring zajišťovala instituce mecenášů a církev). Dnes? Pokud to nemá být výsada pro bohaté a sponzorované, musí vzdělání osvědčit svojí užitečnost měřítkem peněz. Což činí.

Vy chcete po lidech, aby žili podle norem pro morální génie a to nejde.
Já se za svůj "cynismus" omlouvám, ale to co píši, je prostý popis situace a nemá to co dělat s tím, co se mi líbí nebo nelíbí. (Jo, a nejsem ekonom).
29. 06. 2009 | 10:05

vfischer napsal(a):

Není to tak dávno co vyšuměla aféra kam se podělo šest miliard na počítače do školství. Kde jsou? A jaké jsou výsledky a kdo si namastil kapsu?? Kde jsou kvalitní počítačové internetové vzdělávací programy zadarmo pro nejširší veřejnost? Kde jsou levné a rychlé přístupy na internet pro studenty seniory a jiné potřebné skupiny? Nikde! Jen a jenom zlodějství, lupičství a vyčůraná chamtivost -idiotská lživá reklama toť 90 procent internetového balastu!!!
29. 06. 2009 | 11:43

Hloupý Honza napsal(a):

To Milan H.

Můj závěr - S přemýšlivým, duchem svobodným a sebevědomým jedincem se vždy manipuluje hůře než s jednolitým stádem ovcí -
se více týkal způsobu výuky (není vedena formou diskuze ani dialogu, ale pouze monologu ať už ze strany učitele - přednes látky, či žáka - přednes naučeného.). Jinak si opravdu stojím za tím, že tzv. všeobecné vzdělání má menší hodnotu než speciální dovednosti a odbornosti.

Hezký den
29. 06. 2009 | 14:44

Al Jouda napsal(a):

Kdo chce zničit národ, ten mu feminizuje školství - řekl Lenin a v tomto případě měl pravdu. Komunistům se to v ČSR téměř povedlo.
Náprava je možná, ale bude trvat celé generace.
29. 06. 2009 | 21:13

ďáblův advokát napsal(a):

1) vzdělání oblbuje a láme charakter
2)nejbohatší lidé a nejúspěšnější ve všech oborech jen málokdy excelovali byť jen na gymnaziu ba dokonce žádné vyšší vzdělání neměli
3)vzdělaných i chytrých, nebo naopak nixmochrů je na každém rohu plno a ty nejlepší si nevzdělanci najímají, aby na ně dřeli
A teď mi vynadejte.
29. 06. 2009 | 21:16

Jemnický napsal(a):

Scientist
Souhlasím, byť ne zcela, že vzdělání bylo "sponzorováno" v dobách, kdy materiální bohatsví nebylo pro většinu populace běžné. Avšak dnes má přístup ke vzdělání (zůstaňme v Evropě) téměř každý. Vzděláním nerozumím pouze vysoce odbornou specializaci, která sama o sobě, bez obecného povědomí o světě, kultuře atd., není pro individuální vývoj člověka tak zásadní. Jednou stránkou vzdělání - praktickou - je služba ostatním, to jest kvalitní práce s vysokou přidanou hodnotou. Ta je měřena i finančním ohodnocením atd. Druhou a podstatnější složkou je indiviuizace lidské bytosti. Ale myslím, že si rozumíme.
30. 06. 2009 | 11:12

Jana Mertová napsal(a):

to Ronnie: S tím začátkem příspěvku o hokynáři souhlasím na 100%. Nesouhlasím už s poznámkou o nástupních platech VŠ vzdělaných lidí. JEN vzdělání nestačí. Za komančů jsme měli jasno: odpracuj několik let, dostaneš přidáno. Pominu, že platy byly směšné, ale jaké jsou dnes? zase jen směšné - a zůstaňme při zemi, ne u hokynářů, kteří mají na kontě ve Švýcarech několik mega EUR. Takže i dnes ti, kteřípoctivě pracují 20 let mají například 15 tis.brutto (například asistentka v SOUKROMÉ firmě, pracující např. 10 hodin denně = vl.zkušenost) - ale po 20 letech praxea zkušeností, ovládající dovednosti, které někteří VŠ nenašli ani ve slovníku cizích slov (prosím, teď ale žádný sex nemyslím) !!! Vysokoškolák v některých odvětvích dostane nástupní plat 15 tis. - a praxi nemá žádnou. Asistenka bude pracovat dalších 15 let a bude mít stále jen 15 tis. brutto.Ovšem technický pokrok jde dále, milé asistentce přibudou pouze úkolu,nikoli plat. VŠ se však 20 let bude ohánět titulem, často bez dalšího efektu ve vztahu k ekonomice a z něho nebude užitek žádný, ale plat bude mít 40 tis. To byl příklad. A teď - jak to udělat, aby i praxe, zkušenosti a dovednosti byly ohodnoceny bez ohledu na vzdělání??? Jak k tomu přijde rozumný člověk s efektivním myšlením a pílí (tj vzorec: nápad - prezentace myšlenky - aktivita - výsledek - zisk firmy) oproti VŠ (tj vzorec: VŠ diplom - VŠ diplom - VŠ diplom - BUZERACE LIDÍ - VŠ diplom - postup v práci - VŠ diplom - zvýšení platu - VŠ diplom = mínusový zisk firmy v řádu 10 miliard). Takže doporučuji VŠEM VŠ, aby neměli stažené prdelky, ale začalimakat na tom, aby pozvedli kulturu tohoto státu SVÝMI STUDIJNÍMI ZKUŠENOSTMI A MOZKOVÝMI PROCESY a nezdrhali makat do supermarketů v USA za těžké háky. Milí VŠ, studujete za peníze nás všech (vyjma těch, kteří si studium kompletně platí), tak to nám všem vraťte! Svou pílí, prací, morálním přístupem a úctou k lidem vyššího věku, kteří mají JEN 25-letou praxi a o životě ví své. Mluvím hlavně o nás, obyčejných lidech, kteří denně musí s k§ží na trh, aby se uživili. JEN ZA DIPLOM nelze peníze vyplácet. Je třeba platit za odpovědnost a pokud je odpovědnost v háji, bude platit VŠ za to, že něco zvoral. Jako my všichni obyčejní lidé. Není to žádná hanba přiznat si, jak to zde chodí. Je třeba zkvalitnit ekonomiku , ALE HLAVNĚ mezilidské vztahy a odměňovat pracovitost, ne mávání diplomem. Jak jednoduché.
01. 07. 2009 | 13:32

Han napsal(a):

To Mertová: Vám ti diplomanti nějak leží v žaludku. Vystudovali za dělnické peníze a teď nic nedělají, jen se válí a berou těžké háky. Kde jsem to už jenom ...
02. 07. 2009 | 10:42

Jana Mertová napsal(a):

to Han: 1/ Zřejmě nečtete správně. O DĚLNICKÝCH penezích není v mém příspěvku ani zmínka.
2/ V žaludku mi opravdu leží, protože ZNÁM (ne "slyšela jsem") spustu perfektních lidí, kteří bohužel možnost studovat neměli a namají (kdybyste přemýšlel a rozhlédl se kolem sebe, rázem budete mít jasno) a přesto jsou to odborníci na slovo vzatí (nemluvím o lékařském povolání - ovšem finančně nic moc. A když vám šéf nepřidá, co uděláte, Zabijete hoa? Asi ano, podle Vašeho příspěvku. Není vždy kam utéct, to si uvědomte.
3/ Abych zmírnila svůj příspěvek ve smyslu - ŠLÁPLA jsem panu/paní HAN na kuří oko: Znám také několik VŠ, kteří jsou rovněž odborníky na slovo vzatými a nemají možnost sevrat se a jít jinam - třeba kvůli obyčejné morálce a ohleduplnosti jak k rodině, tak i z dalších důvodů, o kterých snad ani nepřemýšlíte. Všichni nemají stejné možnosti.
4/ Nejvíce mi vadí, když někdo vystuduje VŠ jen kvůli diplomu a neumí s ním rozumně naložit. Exisují lidé, kteří by za MOŽNOSTI studovat DALI NEVÍM CO, ALE KDYŽ někde není - ani čert nevezme. KOukejte se kolem sebe, pozorujte lidi, zajeďte si do ciziny, zkuste si různý způsob života na vlastní kůži a pak pište debilní příspěvky se slovy DĚLNICKÁ TŘÍDA. Když už jsme u toho, právě dělnická třída živí ty darmožrouty nejvíc - zatím je totiž dělníků nejvíc. Ale kdo asi tak bude živit elitu, až budou mít všicni VŠ?? pOČÍTÁM, ŽE K LOPATĚ NEPŮJDOU, ABY SPASILI STÁT A RODINU. Tak raději rychle utečmě někam, kde je to jednodužší. Utéct dovede kdeko, ale zůstat je mnohem těžší. Chybí nám tady skvělí řemeslníci a hlavně OCHOTNÍ LIDÉ vykonávat to, co vystudopvali. P.S. A to dělník nejsem. Mám vystudovaný obor, (s diplomem :-) kterému se věnuji již 20 let a nelituji, proto jsem ho studovat šla. A v naší firmě se rozhodně diplomem nikdo neohání. Naopak si vypomáháme navzájem a jsme k sobě slušní. Znáte ten pojem vůbec? Ale nežiji ve vakuu, chodím hodně mezi lidi a vidím jak žijí, a naslouchám lidem. Prostě se jen se snažím vidět kolem sebe věci, kteří mnoho lidí UŽ ANI VIDĚT NECHCE - ZE ZBABĚLOSTI A SOBECTVÍ.
02. 07. 2009 | 11:46

Katr napsal(a):

Musým souhlasyt - vsdělání je to nejdúležitější vúbec co exystuje - mohu to potvrdit!
02. 07. 2009 | 12:26

123 napsal(a):

to Al Jouda:

Lepší feminizace školství než školství alá Islám....ty si jen trošku zakomplexovaný - nic víc, nic mín....
02. 07. 2009 | 12:28

antigorgias napsal(a):

to Petr Kukal:
Jako byste četl jinou knihu - Omyly společnosti vědění. V souvislostí s ní mi příspěvek pana Šteffla připadá ještě více nemravný.
02. 07. 2009 | 20:18

Louis Vuitton napsal(a):

Zdá se, jakoby hlavním, ne-li jediným cílem vzdělávání bylo zvyšování konkurenceschopnosti, výkonnost ekonomiky či zaměstnatelnost absolventů škol. Ale je to opravdu tak? Vědí o tom všichni? Souhlasíme s tím všichni?
04. 07. 2009 | 05:24

tiffany jewelry napsal(a):

Bohužel, z vlastní zkušenosti musím podotknouti, že pro některé přednášející na VŠ je vzdělávání spíše memorování dat (respektive dvakrát za rok u zkoušky vychrstnout maximum pojmů, definic a čísel, aniž by dotyčný vůbec věděl, co znamenají). Cvičení fotografické a automatické paměti. Nic víc.
31. 07. 2009 | 08:09

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
21. 08. 2009 | 07:01

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
21. 08. 2009 | 07:04

Shot napsal(a):

Tedy už tady byli dojmologové i jedinci z řad "nikdo o mně neví, že jsem marxist levý". Ale téma nezní "perte se a žerte se", nýbrž "jak obnovit úctu tuzemských lidiček k manuální práci a řemeslu a bakalářům smysluplný obsah studia a zároveň umožnit těm ambicióznějším, aby ve studiu ještě nějaký čas setrvali a pak ho mohli adekvátně zhodnotit. Jako historik (tj. člověk zabývající se tím, co už bylo:-) mne vždycky překvapí, jak mnoho knih o historii se u nás (stále ještě) prodává, zatímco jejich autoři dostávají namísto často honoráře bedničku výtisků, aby si je sami prodali pod rukou za cenu nákladů - což jest tzv. honorář. Jak potom adekvátně zhodnocovat léta poctivé práce? Věru jsem na pochybách...
Bolševici mrtvé lidi přeměňovali na hnojivo, jak po svém připomněl Patrik Ouředník. Takže co třeba humanitní fakulty podřídit zemědělským učilištím, aby byl využit ten masivní lidský potenciál? Jde nám přece hlavně o člověka, ne? No, to jsem se dal zase unést...

Jak říká má máti, takto ředitelka sídlištní ZŠ: "To by mě zajímalo, co se bude dít, až ze škol odejde ta naše generace 70. let a najednou se budou všichni divit, že není, kdo by děcka učil." Pak se nejspíš bude halasně hlásit, jak resort školství omladil a ušetřil, protože ve školách učí mladí a nadějní bakaláři. Tj. asi ti, kteří už několik let brigádničí ve skladech a call centrech, neb nemají jinde uplatnění. Zdenda Nejedlých by měl dozajista radost.
18. 12. 2009 | 01:09

fixační pudr napsal(a):

Klasická gymnázia první republiky nevyučovala latinu a klasickou řečtinu proto, že to byla příprava na výuku jiných jazyků.
29. 03. 2010 | 18:33

laptop battery napsal(a):

laptop battery: http://www.uk-laptopbattery...
Acer Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Apple Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Compaq Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Dell Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Fujitsu Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Gateway Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
HP compaq Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
HP Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
IBM Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Lenovo Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
LG Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Panasonic Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Samsung Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Sony Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Toshiba Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
laptop battery http://www.ukbatterystore.c...
Acer Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Apple Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Asus Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Compaq Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Dell Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Fujitsu Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
HP Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
IBM Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Lenovo Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Sony Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Toshiba Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
ACER 91.49S28.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 90.AA202.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER SQU-410 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER LC.BTP03.011 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 60.49S22.011 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 909-2420 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER BTP-W31 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER GARDA32 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 916-2320 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER BTP73E1 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 91.46W28.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 916C4310F Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 60.41H15.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
IBM 02K6580 battery http://www.ukbatterystore.c...
IBM 02K6601 battery http://www.ukbatterystore.c...
03. 04. 2010 | 09:56

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 00:49

NoLschtAwd napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2175>buy soma online</a> soma online order - soma 1984
09. 02. 2013 | 23:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy