Na které VŠ jdou nejlepší a jak se to změnilo

01. 10. 2009 | 01:14
Přečteno 42396 krát
Data ukazují, jak se mezi roky 1998 a 2008 změnila struktura zájmu o vysoké školy a struktura přijímaných. Kde byl a kam se přesunul zájem těch nejschopnějších. Data dobře ilustrují teze, které rozvádím i v dalších blozich.
4. října večer doplněn na konci krátký dodatek

Kdo nechce studovat tabulky, najde souhrnný graf na konci.

Struktura přihlášek na vysoké školytab1
tab1

V roce 1998 byla plošně (na všech středních školách denního studia s maturitou) realizována Sonda maturant, jejíž součástí byl i test obecných studijních předpokladů společnosti Scio, dále jen OSP (podrobně viz https://www.scio.cz/nsz/osp.asp). Jde o test zkoumající základní dovednosti a schopnosti, které student potřebuje pro úspěšné vysokoškolské studium, nejedná se o zkoušku testující znalosti. Shodně konstruovaný test v rámci přijímacího řízení využilo v roce 2009 víc než 50 fakult. Test takové konstrukce je i mezinárodně uznávaným kritériem předpokladů k vysokoškolskému studiu.

Tabulka zahrnuje prakticky všechny přihlášky podané žáky středních škol, kteří maturovali v roce 1998. Tabulka neobsahuje přihlášky těch uchazečů, kteří maturovali v předchozích letech.

Sloupec NEJ 20 % uvádí počty přihlášek podané uchazeči, kteří v tomto testu patřili k 20 % nejlepších, sloupec % NEJ 20 % pak totéž v procentním vyjádření vzhledem k počtu přihlášek s OSP.tab2
tab2

V tomto případě obsahuje tabulka přihlášky těch uchazečů, kteří v roce 2008 absolvovali test OSP v rámci Národních srovnávacích zkoušek. Vzhledem k tomu, že na některých fakultách byl takový test nutnou podmínkou k přijetí, na jiných jen možnou podmínkou a na dalších nebyl zohledňován vůbec, nejsou jednotlivé fakulty ani zaměření zastoupeny rovnoměrně. Proto sloupec „přihlášky s OSP“ nemá strukturu odpovídající podílu skutečně podaných přihlášek. Ale vzhledem k tomu, že naprostá většina uchazečů podává několik přihlášek, jsou do tabulky zahrnuty vysoké počty sledovaných případů i na fakultách, kde nebyl test OSP zohledňován vůbec (např. FF MU 3440 přihlášek, FF UK 2735 atd.). Podrobnější analýza pak potvrzuje, že čísla ve sloupci % NEJ 20 % by byla přibližně stejná, i kdybychom měli k dispozici plně reprezentativní vzorek.

Sloupec NEJ 20 % uvádí počty přihlášek podaných uchazeči, kteří v tomto testu patřili k 20 % nejlepších, sloupec % NEJ 20 % pak totéž v procentním vyjádření vzhledem k počtu přihlášek s OSP.tab3
tab3

Změna NEJ 20 % vyjadřuje, o kolik se mezi lety 1998 a 2008 změnil podíl uchazečů, kteří patřili mezi 20% nejlepších podle předchozích dvou tabulek.

Protože však v roce 1998 maturovalo přibližně 52 % daného populačního ročníku a v roce v roce 2008 byla čistá míra vstupu do terciárního vzdělávání už 55,9 %, bereme za základ při výpočtu 20% NEJ vždy trochu jinak velkou skupinu uchazečů. Abychom se zbavili tohoto vlivu, přepočetli jsme ještě výsledek vždy na celou věkovou kohortu. Číslo ve sloupci upravená změna tedy nejlépe ukazuje, jak se změnil zájem těch nejlepších (ve skutečnosti jde cca o 10 % nejlepších z populačního ročníku) o jednotlivá studijní zaměření.

Například podíl nejlepších mezi uchazeči o studium medicíny se snížil přibližně o 30 %, na přírodovědných a pedagogických oborech dokonce o 40 %. Podíl nejlepších mezi uchazeči o humanitní a společenské vědy se prakticky nezměnil, vrostl zájem nejlepších o právnické obory a o obory spojené s uměním (zde je ovšem vzorek uchazečů příliš malý). Pokles 67 % u zdravotnických oborů (magisterských + bakalářských) je ovšem způsoben z velké části nově vzniklým bakalářským studiem (zdravotní sestry, laboranti apod.), a není proto relevantní.


Struktura přijatých na vysoké školyDo struktury přijatých se promítá nejen struktura přihlášených, ale také možnost každé školy si své studenty vybírat – převis poptávky. Tam kde je převis velký, se pochopitelně i zvyšuje podíl nejlepších uchazečů.

Následující tabulky vycházejí ze stejných dat jako výše, jen s tím rozdílem, že jde o přijaté uchazeče.

tab4
tab4


tab5
tab5


tab6
tab6


Poslední tabulku jsem pro větší názornost ještě převedl do grafu.

graf1
graf1

Na většině zaměření se pohybuje úbytek špičkových studentů kolem 40 % (jde o studenty, kteří svými studijními předpoklady patří k 10 % nejlepších v daném populačním ročníku).

Nejhůře jsou na tom přírodovědné obory – úbytek 57 %. Zatímco v roce 1998 nastupovalo na tyto fakulty 57 % špičkových uchazečů, v roce 2008 už to bylo jen 26 %. To je nejspíše také příčinou, že právě od učitelů na těchto oborech přichází nejvíce stížností na zhoršování kvality středoškolského vzdělávání. Jak je ale zřejmé, příčina je jinde.

Relativně dobře dopadají humanitní a společenské vědy, kde se podíl špičkových studentů snížil jen o necelých 10 % a nakonec magisterské právní obory, kde zájem i podíl přijatých špičkových studentů dokonce během posledních deseti let vzrostl a v roce 2008 činil 71 % přijímaných.

Zcela analogicky je možné sledovat jednotlivé fakulty. Pokud vezmeme poslední údaj, tedy upravenou změnu podílu přijatých špičkových studentů (viz graf a poslední sloupec poslední tabulky), nalezneme jen 7 fakult, u kterých došlo mezi roky 1998 a 2008 k nárůstu počtu špičkových studentů. Jde o FSS a PrF MU Brno, NF a FHP VŠE Praha, PF a FSV UK Praha a FF UP Olomouc.

Důležité upozornění: vzhledem k výše uvedeným omezením jsou všechny prezentované údaje pouze přibližné. Chyba se může pohybovat až k 10 procentním bodům. Celkové trendy jsou však postiženy správně.

Zájemcům o data v tabulkách ve formátu xls nebo o informace o jednotlivé (vaší) fakultě je rád poskytnu na vyžádání, a to i mnohé další údaje, než jsou zde. Stačí napsat na můj mail „steffl zavináč nazevspolečnosti tečka cz“.

Byly pro vás prezentované informace překvapivé?


Dodatek z 1.10.
tab7
tab7


Dodatek z 4.10.
Veškerá data z blogu najdete ve formátu .xls ke stažení zde.
Na druhém listu staženého souboru pak najdete další zajímavá data o úspěšnosti těch nejlepších v příjímacím řízení (předpokládám, že zájemci se špičkovými studijními předpoklady se v datech zorientují i bez popisu).

Z dat vyplývá např., že v roce 1998 oněch nahoře tabulkách zmíněných cca 30000 přihlášek podaných těmi NEJ 20%, podalo ve skutečnosti 8447 uchazečů. A že 2000 z nich (tedy 23,7 %) nebylo přijato na žádnou fakultu!

V roce roce 2008 už z NEJ 20% nebylo nikam přijato pouhých 6,3 %. Pokládám to za velký pokrok.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy