Maturita pro 21. století

16. 05. 2010 | 21:07
Přečteno 12796 krát
Má-li mít maturita smysl, měla by odrážet potřeby světa, ve kterém jednou budou maturanti žít a pracovat. A ten bude jiný, než byl ten v minulém století.


Téma maturit se stalo za posledních 14 let předmětem několika odborných, ale i mnoha veřejných politických diskusí. Současný stav přitom ukazuje, kam tyto diskuse dospěly, či spíše nedospěly: o tom, jak by měla maturita přispět ke zkvalitnění českého školství, se už prakticky nemluví.

Současný koncept státních maturit je odmítán jak velkou částí odborné, tak laické veřejnosti a nemá dostatečnou politickou podporu. Dá se očekávat, že po volbách v roce 2010 bude další příprava pozastavena nebo ukončena.

You get what you test

V USA, kde se podařilo za desítky let vývoje standardizovaného testování získat velmi cenné zkušenosti a poznatky, používají úsloví „you get what you test“. Jinými slovy, to, jaký bude mít testování – ověřování výsledků – maturita – obsah , ovlivní, co se bude skutečně na středních školách učit.

Výchozí myšlenka maturity pro 21. století je následující: Ve světě, který čeká naše děti, budou zapotřebí také (hlavně) jiné znalosti, dovednosti i postoje. Jiné, než z jakých zkoušeli u maturity generace předchozí a jiné, než se zkouší dnes. Ostatně jiné dovednosti potřebují zaměstnavatelé i vysokoškolské fakulty už nyní. Mj. vyhledávat a vyhodnocovat informace, zařadit je do kontextu, analyzovat a syntetizovat, kriticky přemýšlet, řešit dílčí i komplexnější problémy, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat, kreativitu...

Profesor americké Carnegie-Mellon University Robert Kelley ve své knize How To Be a Star at Work (Jak se stát v práci hvězdou), jež vyšla v roce 1998, popisuje jeden poměrně zajímavý a často citovaný výzkum. V delším časovém období zjišťoval u různých zaměstnanců, jakou část faktických znalostí potřebných k výkonu jejich povolání nosí sebou v hlavě. Trend nás asi nepřekvapí, skutečná čísla ale ano – ještě v roce 1986 to bylo kolem 75%, v roce 1997 už jen 15% až 20% a pro rok 2006 Kelley předpovídal pokles pod 10% (citováno podle článku zde), co asi bude v roce 2016, až začnou současní maturanti přicházet do práce?

Je zjevné, že pokud se mění potřeby i nároky, které se od jednotlivce i společnosti očekávají, musí se tomu přizpůsobit i společenská objednávka. Barack Obama k tomu 10. března 2009 uvedl: Vyzývám všechny za školství zodpovědné činitele, aby vyvinuli takové standardy a způsoby ověřování jejich dosažení, jež nebudou měřit jen to, zda žák dokáže zaškrtnout správné políčko v testu. Musí odhalit, zda dosáhl kompetencí 21. století, tj. zda je schopen kriticky přemýšlet, být kreativní, řešit problémy a převzít za svůj život zodpovědnost. V Česku bohužel nikdo nevyzývá a ani ministerstvo školství ani žádná z politických stran nemá nic takového v plánu.

Postrádáme model skutečně moderní maturity. Současná podoba maturitní zkoušky takové věci sleduje jen málo. A připravovaná státní maturita v podobě papír tužka a zaškrtávací test, který směřuje ke znalostem a rutinním postupům, je krokem spíše do minulého století.

Dánsko 2010+

V Dánsku ale již několik let ověřují maturitu, při které maturanti zpracovávají písemnou část na počítači, a to navíc s plným přístupem na internet.

Dánové hodnotí zejména to, jak s informacemi z internetu žáci naloží a jaký výstup na jejich základě nabídnou. Úloha v dánské maturitě pak může vypadat následujícím způsobem. Žák dostane za úkol vymyslet doporučení pro fiktivní soukromou firmu, která se aktuálně nachází v problematické situaci (popis situace je dán natočenými videorozhovory s pěti klíčovými zaměstnanci firmy). Jako materiály pro vyřešení zadání (analýza součastného stavu, doporučení do budoucna) může využít nepřeberné množství informací na internetu, ale důležité je, jaké závěry z těchto informací je žák schopen vyvodit a zformulovat.

V matematice mají maturanti k dispozici soubory s údaji, které jim v případě správně zvoleného postupu pomohou dobrat se správného řešení. Matematická úloha může vypadat například takto:
Při volbách do folketingu (dánského parlamentu, pozn. překl.) 13. listopadu 2007 získala strana SF 13,0 % hlasů. Před komunálními volbami v listopadu 2009 bude statistický úřad zjišťovat, jestli se počet voličů SF změnil. Proto bude dotázáno 1000 náhodných voličů, jestli by volili SF, kdyby ten den byly volby. 159 voličů odpoví, že by volilo SF.
a) Lze při 5 % hladině signifikance říci, že se počet voličů SF změnil?
Statistický úřad uvažoval o tom, že požádá telekomunikační společnost TDC o provedení průzkumu mezi jejími zákazníky (uživateli mobilních telefonů). Tento průzkum měl proběhnout pomocí zpráv sms a mělo se použít prvních 1000 došlých odpovědí.
b) Uveďte s ohledem na systematické chyby, jestli by tato metoda mohla ovlivnit spolehlivost průzkumu.

A ještě ukázka úlohy z mateřského jazyka, v našem případě tedy z dánštiny:
Kampaň za zachování klimatu
Napište komentář (fejeton) o kampani společnosti Vattenfall za zachování klimatu na webu vattenfall.dk. Součástí práce by měla být diskuze o hlavních myšlenkách internetového filmuTohle je manifest (text 3.a - je maturantům k dispozici na CD-romu) a o způsobu, jakým jsou prezentovány. V návaznosti na to a s využitím textu Spotřebitelé proti změnám klimatu (text 3.b – též na CD-romu) se zamyslete nad tím, jakým cílovým skupinám je kampaň Vattenfallu určena.

A kdo by snad nabyl dojmu, že dánská maturita s internetem znamená, že žáci už „nebudou umět vůbec nic“, hluboce se mýlí. Může si zkusit např. úlohu z matematiky...
Více informací o dánské internetové maturitě můžete získat spuštěním této prezentace.

Inspirace pro nás

Dánská maturita je jiná v mnoha ohledech, z nichž jeden je koncepčně velmi důležitý, abychom si uvědomili, co vlastně od maturit požadujeme. Princip hodnocení vzdělávání musí odpovídat cílům vzdělávání, a ne opačně. Dánská maturita velmi přesně odráží to, kam se vzdělávání v Dánsku posunulo a musí se nutně posunout i u nás. Zkoušku přizpůsobuje reálným podmínkám řešení problémů, práce s informacemi i informačními zdroji a aplikaci znalostí tak, jak je to v současných podmínkách běžné v životě i v práci. Starou „zkoušku dospělosti“, která měla do značné míry stále trochu rituální iniciační charakter, nahrazuje zkouška vyspělosti ve smyslu prokázání dostatečné schopnosti orientace a adaptability na potřebné úrovni, která činí jednotlivce připraveného na život ve společnosti 21. století.

Aby takovou maturitu i u nás v dohledné době skládali všichni maturanti, to je nereálné a nesmyslné. Zvažme ale, zda by nebylo vhodné, aby především maturanti na gymnáziích měli možnost a chuť takovou maturitu skládat a aby jich takovou maturitu skládalo co nejvíce. A to například jako součást profilové (školou organizované) části maturitní zkoušky. Taková maturita odpovídající potřebám 21. století má šanci získat si prestiž mezi vysokými školami, zaměstnavateli i veřejností. Co je však nejdůležitější: taková maturita by vedla k výrazné změně pojetí výuky. Jen stěží můžete se studenty drilovat postupy nebo je učit zpaměti letopočty bitev či polohy jezer, když víte, že je čeká takováhle závěrečná zkouška.

Domníváte se, že pospaná maturita pro 21. století by byla přínosem pro české vzdělávání?


Domníváte se, že takovou maturitu je schopno v dohledné době koncipovat, připravit a zavést Ministerstvo školství nebo CERMAT?


Domníváte se, že s takovou maturitou má školám pomoci společnost Scio?
konec

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy