Bez chemie a kvadratických rovnic

30. 06. 2012 | 13:01
Přečteno 16836 krát
Naše škola byla za časů Marie Terezie vystavěna na pilířích, které čas nezvratně rozdrolil, a v jiných vyspělých zemích na tom nejsou o moc lépe. O tom, proč je klasická škola v krizi, už tu bylo řečeno dost. Ale jak by mohlo vypadat fungující vzdělávání jednadvacátého století?
Rozhovor navazuje na minulý. a předminulý.
Ptala se Kristýna Balajová, redaktorka týdeníku Euro.


Škola je podle vás u konce svých dní. Na druhou stranu ve svých textech dáváte za vzor země jako je Austrálie, Ontario nebo Singapur, kde si dali za cíl prostřednictvím školy vychovávat a vlastně měnit celou společnost. Takže asi nějakou instituci na způsob klasické školy potřebujeme, nebo ne?

Já bohužel nevidím žádnou rozumnou cestu, jak školu v dnešní situaci účinně změnit. Ve školství je zabudována spousta mechanismů, které jakoukoliv změnu v podstatě znemožňují. Uvědomte si, že učitel zůstává ve školství zhruba čtyřicet let. Leckterý dnešní pedagog vystudoval v osmdesátých letech, má nějaké návyky a většinou s nimi chce dožít, nemá zájem měnit je. Čtyřicet let je strašně dlouhá doba a škola nemá, na rozdíl třeba od průmyslu, nástroje, jak ty lidi přeškolit, vyhodit, nabrat jiné. Někteří ředitelé škol vidí, že situace je špatná, ale nemohou vlastně nic dělat. Mají předepsané, že musí učit fyziku, chemii, biologii, a přitom sami vidí, že není až tak důležité, co děti učí, protože ony potřebují hlavně rozvíjet kritické myšlení, empatii, analýzu a syntézu informací nebo schopnosti prezentace atd. Fyzika, chemie, biologie ztratily své dřívější kouzlo a děti už dnes moc nezajímají. Ředitelé i i někteří učitelé jsou vlastně bezradní, protože vidí, že to, co by děti potřebovaly, nemohou dělat v programu, který mají povinný. Všechno ještě ztěžuje fakt, že ředitelé škol mohou dnes zaměstnat jen lidi s pedagogickým vzděláním, čímž se okruh schopných lidí výrazně zmenšuje.

 

Pokud vím, ještě před pár lety to tak nebylo. I na středních školách učili lidé bez pedagogického vzdělání.

Ano, já když jsem v roce 1990 zakládal soukromé gymnázium PORG, tak deset z mých dvanácti učitelů nemělo pedagogické vzdělání. A přitom jsme měli na každé místo, které jsme chtěli obsadit, minimálně deset a někdy i třicet zájemců. Mohli jsme si vybírat, měli jsme velkou publicitu, byli jsme známí. Dnes bych zřejmě tolik lidí bez pedagogického vzdělání vůbec nemohl vzít, nebo bych je musel vyhodit ve chvíli, kdy by přišel někdo, kdo by to vzdělání měl. I ve školství jsou zájmové skupiny, jednou z nich jsou špatní učitelé, a ti bohužel mají celkem logicky v odborech většinu, protože ti dobří většinou žádné zastání nepotřebují. Tak to není jen u nás, s tím se potýkají i jinde. Ale existují zajímavé příklady opačného přístupu: v Británii, když padli Lehman Brothers, vláda nabídla investičním bankéřům, kteří právě přišli o místo, jestli nechtějí projít asi tříměsíčním školením a pak jít učit do škol. Z těch tří tisíc lidí bez zaměstnání asi tři sta řeklo, že ano. No a asi sto padesát jich nakonec ve školství zůstalo. A to byli investiční bankéři, finanční analytici, lidé se špičkovými mozky a závratnými platy.

 

Takže v českých podmínkách nemá škola vůbec žádnou šanci? Určitě je těžké provést smysluplné změny, ale nevidím jinou možnost, než se o to pokusit.

Ano, určitě. Já se jenom snažím říct, že cestou asi nejsou školy, jak je známe dnes. Budou muset projít nějakou opravdu výraznou proměnou. Třeba jedna zajímavá studie Učící se společnost (více zde) říká, že škola už nebude místo, ale proces. Stále víc se vzdělávání odehrává mimo školu, spoustu věcí se dnes děti učí úplně jinde. Například hodně dětí ze sociálně a kulturně lépe situovaných rodin dnes přichází do školy a umí číst a psát, protože se to naučily na počítači. Hrají na něm hry a potřebují občas s počítačem komunikovat, ať už česky nebo anglicky, tak se naučí číst a taky psát na klávesnici. Toho všeho se dá velmi dobře využít.

 

Jak? Měly by děti místo chození do školy hrát počítačové hry?

Možná, nebo by ty hry mohly hrát ve škole. Umím si třeba představit, že by se děti celou školní matematiku naučily právě přes počítačovou hru. Mimochodem v Americe se na něčem podobném pracuje, uvidíme, jestli z toho něco bude. Jiným příkladem je KhanAcademy. To je výklad matematiky, ne hra, ale videolekce na internetu, je tady už od roku 2006. A na mnoha školách v USA úplně obrátila výuku: výklad si děti poslechnou doma a to, co se dřív dělalo za domácí úkol, dělají ve škole. Salman Khan zakládá i kamennou školu, v níž chce propojit výuku přes internet a fyzickou výuku tak, jak zde o tom mluvíme. Obrovský vzdělávací a výchovný potenciál má taky televize. Německá veřejnoprávní televize má program pro děti KIKA, s vysoce hodnoceným vzdělávacím obsahem. Jde jen o to tyhle všudypřítomné nástroje dobře uchopit, říct si, jaké pořady a hry podporujeme, a jaké ne.

 

To se ale dostáváme na tenký led. Má stát zakazovat nebo naopak přikazovat určité pořady a hry?

Nemám samozřejmě na mysli žádnou cenzuru, žijeme a chceme žít ve svobodné společnosti. Stát má však mnoho dalších možností, které ve vzdělávání vůbec nevyužívá, třeba osvětu. Velmi mnoho rodičů např. žije v přesvědčení, že jejich nejlepší pro jejich děti bude stejné vzdělání, jako mají sami. A nikdo jim nevysvětluje, že to v rychle se měnícím světem stačit nebude.

Jinou možností, kterou má stát je třeba oznámkování, rating. Nikdo se nediví, že stát opatřuje různými logy potraviny nebo bezfosfátové prací prášky. Představte si třeba, že bychom u počítačových her měli dobrou metodiku a uměli říct, že tahle hra je prospěšná a co se s ní děti naučí, a tahle naopak vyloženě škodlivá. Myslím, že rodiče by na to slyšeli a mnozí by se těmi doporučeními řídili. Anebo chceme, aby veřejnoprávní televize vysílala pořady, které působí výchovně a podporují určité hodnoty. Bylo by skvělé, kdyby rodiče věděli, které pořady jsou dobré a na co jsou zaměřeny.

 

Takže bychom měli dětem zprostředkovat vzdělání formou, která je jim dnes bližší?

Ano, dá se to tak říct. Ale samozřejmě musí jít o kombinaci různých přístupů, včetně těch dnes obvyklých. Je určitě potřeba, aby se děti během vzdělávacího procesu dostávaly do interakce s ostatními. Svůj význam rozhodně má i osoba učitele – pokud za něco stojí, vychovává je a děti rozvíjí, a jeho roli neumíme ničím úplně nahradit.

 

Nové formy vzdělávání ale neřeší dilema, jestli v individualistické společnosti zachovat jednotnou linii státem kontrolovaného školství. Má tedy nějakou budoucnost, nebo budeme děti vzdělávat v privátních kurzech a pomocí počítačových her podle svého uvážení?

To je spíš politická nebo filozofická otázka. Můžeme udělat jedno nebo druhé, je to jenom otázka toho, jak si představujeme, že by měl svět v budoucnu vypadat. V případě České republiky ale vidím spíš tendenci směřovat na stranu individualismu. U nás se úplně vytratil pojem celospolečenského zájmu, dokonce ani v politice už ho nikdo nehledá. O tom už jsme mluvili.

 

Takže tedy obě cesty jsou možné, záleží na výběru. Jak byste volil vy osobně?

Já bych samozřejmě rád, abychom jako společnost měli i nějaké společné hodnoty a zájmy přesahující osobní prospěch každého z nás, abychom se snažili být slušnou společností. Na druhé straně, jak jsem říkal, jsem velmi skeptický k tomu, jestli to v našich podmínkách ještě vůbec jde. A pak, i když si řekneme, že společnost nemá být jen shlukem individualistů, sledujících čistě své vlastní cíle bez ohledu na ostatní, je otázka, jak se to má promítnout ve vzdělávání. Myslím si, že i kdybychom měli nadále státem řízené školství, tak bychom neměli mít jen jedno.

 

Jak to myslíte? Jedno státem řízené školství, které nebude jen jedno? Není to protimluv?

Dovedu si představit, že by se ta jedna společná linie realizovala třemi různými státem podporovanými způsoby. Měli bychom školy typu A, B a C a každý rodič by si mezi nimi mohl vybrat. Pak by si mohl pro své dítě zvolit třeba i školu typu D a E, ale tu už stát nemusí podporovat. To by mohlo fungovat, zatímco myšlenka vyloženě jednotného školství je do budoucna neudržitelná. Tenhle vývoj v Americe dnes už předznamenávají takzvané charter schools, já tomu česky říkám družstevní školy. Jsou zakládány sdruženími rodičů, která si je vlastně řídí samy a jsou do určité míry na státu nezávislé. Jednou za čas je stát zkontroluje, jestli splňují povinně nastavené minimum.

 

Jak by to v praxi vypadalo? Ve škole typu A by se děti učily matematiku a přírodní vědy a ve škole typu B třeba dějepis a literaturu?

V podstatě ano. Samozřejmě jsou zcela instrumentální znalosti a dovednosti, bez kterých se nikdo neobejde, a ty by se učili všichni. Třeba angličtina, čtení, psaní, trojčlenka a pár podobných, ale není toho mnoho. Tudíž já si dovedu představit, že bychom měli třeba tři různé rámcové vzdělávací programy, které by se mohly hodně lišit. V jednom by se třeba kladem důraz na klasické pojetí předmětů jako je matematika, český jazyk, chemie, biologie, fyzika, a v jiném třeba hlavní linií byly klíčové kompetence jako je řešení problémů, komunikace, kompetence k učení atd. a v dalším by třeba tím nosným byla rodičovská gramotnost, partnerská gramotnost, mediální gramotnost, finanční gramotnost a matematika, čeština a fyzika by tam mohla být někde schovaná, ale taky by nemusela.

 

Takže ten, kdo by si vybral školu fungující podle jiného rámcového programu, by se třeba nikdy nesetkal s chemií nebo pokročilejší matematikou?

Ano. Je omyl domnívat se, že by to nějak vadilo. Valná většina věcí, které se učíme ve škole, stejně sama o sobě valný smysl nemá. Kolikrát jste využila například informaci, kdy byla vydána Zlatá bula sicilská nebo jak se řeší kvadratické rovnice? A kolik dosplých lidí ve vašem okolí umí řešit kvadratické rovnice. Je třeba si uvědomit, že znalosti, jak je známe ze školy, jsou jen málokdy tím hlavním cílem. Mnohem důležitější je cesta – to, že se učíme se učit, uspořádávat si myšlenky, vytvářet a užívat pojmy, rozumět souvislostem a kontextu, číst a rozumět složitějším textům, srozumitelně se vyjadřovat a tak dále. To má být hlavní cíl školy. Říká se, že vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se učili ve škole. Takže na tom, jakou látku se učíme, zas tak moc nezáleží. Rozvíjet kognitivní schopnosti je možné prakticky na čemkoliv, takže je jedno, jestli se dítě učí zrovna fyziku nebo se vzdělává v předmětu „partnerská gramotnost“. Kladu si ale otázku, jak „jednoduché“ bude prosadit něco takového v českých školách.

 

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Clouseau napsal(a):

"Mají předepsané, že musí učit fyziku, chemii, biologii, a přitom sami vidí, že není až tak důležité, co děti učí, protože ony potřebují hlavně rozvíjet kritické myšlení, empatii, analýzu a syntézu informací nebo schopnosti prezentace atd. Fyzika, chemie, biologie ztratily své dřívější kouzlo a děti už dnes moc nezajímají. Velmi mnoho rodičů např. žije v přesvědčení, že jejich nejlepší pro jejich děti bude stejné vzdělání, jako mají sami. A nikdo jim nevysvětluje, že to v rychle se měnícím světem stačit nebude."

Pokud vím, fyzikální zákony jsou stále stejné, i v "rychle se měnícím světě". Kritické myšlení, empatie a analýza nejsou předměty samy o sobě, ale měly by být vedlejším produktem výuky právě oné fyziky, chemie atd.
26. 06. 2012 | 19:51

Clouseau napsal(a):

Ještě dodatek: Pan Šteffl, zdá se mi, téměř zcela ovládl mediální diskusi o vdělávání. Velmi rád bych slyšel názor odborníků v pedagogice - což pan Šteffl není. Pan Šteffl je podnikatel v pedagogice.
26. 06. 2012 | 19:55

scientist napsal(a):

Myslím, že kvantitativní obsahová analýza příspěvků, které se zde nahromadí, dá odpověď na to, kdy taková změna bude u nás možná :) Tenhle "národ Komenského" je neuvěřitelně alergický na cokoliv, co by sám Komenský, kdyby žil, zřejmě s chutí podpořil (totiž pojmout školu jako živoucí instituci, která slouží dětem a ne děti jí).

Co toto téma poslední dva tři roky sleduji, nabývám přesvědčení, že řada lidí se musí vypořádat nejen se svojí představivostí (totiž že by škola mohla vypadat a fungovat jinak), ale taky s podivnou nevraživostí (či závistí?) vůči vlastní mladé generaci, která by snad, nedejbože, nemusela školy protrpět. Škola má být přeci hnusná, copak to nevíte?
Starý dobrý Bourdieu měl pravdu, když školu ukázal jako habitualizační instituci par excellence. Když jí do rukou dostane disciplinační režim, jako byl ten komunistický, nelze se divit, že převládající zapšklé představy o školství jsou tak rezistentní vůči jakékoliv racionální debatě.
26. 06. 2012 | 20:08

baka napsal(a):

Kdo je schopny vazne napsat nepsat neco takoveho:

>> I ve školství jsou zájmové skupiny, jednou z nich jsou špatní učitelé, a ti bohužel mají celkem logicky v odborech většinu, protože ti dobří většinou žádné zastání nepotřebují. <<

opravdu nebude asi schopny nic prosadit. Coz je asi nejspis jedine dobre. A propos, rychle se menici svet - svet se zase tak moc nemeni, lide jsou stale pomerne dost stejni. A ty letajici auta, co nam slibovali uz pred stoletim taky furt stale nikde.
26. 06. 2012 | 20:22

baka napsal(a):

scientist

Jo, jiste, kazdy kdo nesouhlasi s vasimi nazory je bud zpatecnicky nebo zavistivy. Aspon ze ne stary bolsevik :) Pan Steffl sprada libive teorie, jako kazdy charismaticky vudce sekty. ALE. Nikde zadne empicke dukazy, zadne reference na publikovane vedecke clanky v impaktovych casopisech, ktere by ty jeho vznesene pusobici blaboly potvrzovaly. Chtelo by to nejaka fakta a ne jen prchava dojmy toho, co je spravne.
26. 06. 2012 | 20:28

scinetist napsal(a):

ano bako, Štefflův rozhovor je blbý, protože neodkazuje na texty z impaktovaných časopisů :) Rozlišujte, prosím, žánry. Do takovéhoto rozhovoru to nutně nepatří. Mimochodem, Šteffl se tímto zabývá dlouhodobě, to není jeho dojmologie. Na čem stavíte Vy, smím-li se zeptat?
26. 06. 2012 | 20:42

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Clouseau:
naprosto přesně vystiženo, v obou příspěvcích.
Pořád jsem si neuměl dobře definovat, co mě na panu Šteflovi odpuzuje. On to totiž není srdcem učitel, pedagog, jak by ti lepší učitelé měli být. Je to prostě kšeftman.
30. 06. 2012 | 13:24

David napsal(a):

ťeffl je opravdu týpek co se potřebuje zviditelnit, ale je úplně mimo.
* Škola od pradávna učí to, kam v jednotlivých oborech došla předchozí generace, a naznačí co v praxi bolí a mělo by se zlepšit. Jsme u prvého problému, nemáme dnes vlastní průmysl, neživíme se poctivou prací a tak nemáme dětem co ukazovat. Pouze zastaralé akademiky a bohužel většinou pavědce kteří chrlí nekonečně polytologů, manažerů ničeho, odborníků na evropské a naše instituce / většinou zbytečné/, mediálních odborníků a žurnalistů, právníků / zbytečně mnoho / atd . Mladí končí na pracáku nebo ve zbytwečných státních službách či neziskovkách.

* škola by měla rozvíjet schopnost učit se, poznávat,logicky myslet, morální vlastnosti. S tou morálkou je to dnes ale hodně ubohé a učitel který má hlavní starost že na západě by ho platili více A TAK SE NA TO MŮŽE VYS..., ten morálku nenaučí.
* škola by měla rozvíjet schopnost žít v kolektivu, spolupracovat. V dnešní době státem a ideologií hlásaného sobectví opět trapný nezdar
30. 06. 2012 | 13:41

Jana Pechová napsal(a):

Spousta vašich myšlenek, pane Šteffle, je podnětných, najdu tam i takové, s nimiž dost nesouhlasím.
Ale jako pověstná červená nit se mi všemi částmi tohoto rozhovoru táhne myšlenka jediná: je sílící individualismus společnosti správnou cestou?
Osobně si myslím, že ne - a pak je třeba něco dělat s touto záležitostí, nikoli jí přizpůsobovat školu.
30. 06. 2012 | 14:06

Drzá zrzka napsal(a):

Fyzika, chemie, biologie jsou obory s jejichž výstupy naučeného se denně setkáváme. Možná bych příklady zaměřila víc na běžný život.

Vzdělávání je přece celoživotní proces. Na čem bude moci stavět žák, kterého rodiče přihlásili ke studiu na škole typu A, když se v dospělosti najde ve vzdělání, které navazuje na typ B nebo C? Začne od začátku?

Psaní na počítači je víc spojeno s úkonem na počítači nebo s přemýšlením, jak dané písmeno napsat?
30. 06. 2012 | 14:08

Targus napsal(a):

To Ondřej Šteffl:

Už jsme to tu probrali milionkrát. Vy prostě navrhujete systém, který má produkovat tzv. fachidioty. Tedy lidi, kteří sice jakž takž zvládají svůj obor, avšak mimo něj jsou zcela ztraceni.
Chápu vás - takto vyprodukovaní pitomci neschopní vytvoření vlastního názoru se ovládají zdaleka nejlépe. Ideální materiálek do asijskoevropských montoven.

Přijde hlupák na šichtu s PET-kou coly v ruce a ví, že má osm hodin nasazovat pravé přední kolo a pelouškem dotahovat pět šroubů. Když mu někdo vypne přívod vzduchu nebo přepne smysl otáčení, není schopen přijít na to, proč ty šrouby nelze dotáhnout a jediný komentář, na který se vzmůže, zní "TO NEJDE". Není schopen spočítat, kolik šroubů dotáhl, když kolem něj projelo za šichtu dvě stě aut, není schopen spočíst svůj malý a velký mzdový průměr na jednu směnu, je pouze schopen trefit do práce a po šichtě chlastat pivo a řečnit o fotbale.
Můžete být klidný, takových mladých už tady máme více, než jsme schopni uživit.
30. 06. 2012 | 14:32

Targus napsal(a):

To Ondřej Šteffl:

"...investičním bankéřům, kteří právě přišli o místo, jestli nechtějí projít asi tříměsíčním školením a pak jít učit do škol. Z těch tří tisíc lidí bez zaměstnání asi tři sta řeklo, že ano. No a asi sto padesát jich nakonec ve školství zůstalo."

Já bych si dovolil k tomuto tématu pouze jedinou poznámku. Je smutnou pravdou, že učit jdou v drtivé většině pouze lidé, kteří by se v praxi neuživili.
Proč?
Protože nejen v ČR, ale i v UK jsou pedagogové v poměru k ostatní populaci v daném místě a čase mizerně placeni.
Proto bych byl s těmi zázračnými mozky VELICE opatrný.
30. 06. 2012 | 14:39

Skogen napsal(a):

Je úchvatné představovat si produkt hravého základního školství, jak s počítačem v ruce čeká na přísun větrné elektřiny, aby se mohl podívat na wikinu, která kvůli PIPA, SOPA, ACTA a bůhvíčemu ještě bude stejně buď v odstávce, anebo těžce zoplatněná, jak se hergot počítá ten obvod čtverce, protože nic jiného než "kreativně myslet" (vyhledávat, kopírovat a přinejlepším kombinovat) se vlastně nenaučil a tak nemá na čem stavět.
30. 06. 2012 | 14:42

Stařeček napsal(a):

pan Štefl je dle mého normální podnikatel, který hledá tu pověstnou skulinu na trhu, v ní živnou půdu a pak si pěkně v té skulině růst, rozrůstat se a žít. Už těch skulin moc není. Většinou je rozkradeno, nebo to vlastní příslušníci z jiných států. Už zbývá snad zdravotnictví a školství. A o to tady jde. Ještě se někde na tom státním rozpočtu uchytit. A kdo by nechtěl.
30. 06. 2012 | 14:43

skeptický napsal(a):

Vzdělání je to,co zůstane když zapomenete všechno,co jste se naučili ve škole.
To se říkalo původně o inteligenci(vlastnost).

A ono je to vzdělání.Takže vzdělanec je podle této nové definice ten ,co zapomněl vše,co ho učili.Takže takhle.

V obou případech je pak škola zbytečná.Když už jsou lidé,kteří se taky musejí nějak živit,dal bych děcka do plně integrovaných smíšených škol,aby se naučily něco užitečného pro život,jako třeba prát se,něco jako reality show,kde by se vyspal každý s každým bez nějakých genderových předsudků,vč.kluci s klukama,holky s holkama(pochopitelně s důrazem na ochranu),a pořádal bych na konci roku bojová cvičení v přírodě,lov na lišku.Ty jsou ale chráněné,nahradil bych je kantory.

Oslavy konce roku bych zakončil bachkanáliemi.Byli bychom pak všichni stoprocentní,a jeden národ,a profesionální zastánci a aktivisté by si museli hledat poctivou práci.

Sedělo by se na podlaze,diskutovalo,učitelům by se tykalo,nebo říkalo prvním jménem jako v americe.Známkování bych zakázal jako traumatizující.A hlavně bych poslal všechny učitelky na mateřskou,ať terorizují vlastní děti.Od páté třídy nahoru jsou tam jen pro zlost.

A přestat dávat Komenského za vzor,byl to vlastizrádce a zval sem cizí vojska.

Vše,co lůza potřebuje vědět je čtení,psaní a počty.Vysoké školy bych v této zemi úplně zavřel.Jen to vytváří třídu lidí,která s hrdým čelem netuší že nic neví,jež byla řadu let vystavena pochybným politrukům.

Sice to plní úkol na omezení populace,protože vzdělané ženy mají problémy si sehnat přiměřeně důstojný protějšek,když svoje plodná léta zabily šprtáním se v životě neaplikovatelných zbytečností.Zdravé předsudky jim z hlav vymyjí, a naplní je genderovými.

Čím je člověk vzdělanější,tím více a rafinovaněji krade,a to bychom přece nechtěli.Do politiky bych vzdělané lidi vůbec nepouštěl.

Když je takhle horko,jsem brilantní.
30. 06. 2012 | 14:46

Abe Normalni napsal(a):

Prohoba drzte toho chlapa co nejdal od skolstvi! Skola nema ucit (nac chemie, biologie, fyzika, ze?), ale ma vyychovavat (k cemiu rodina, tam se neda jet podle osnov, ze?), vzorem nam budou Pol Pot a Waldorfske skoly ve sve puvodni podobe, kde se potlacuje schopnost vlastniho kritickeho mysleni (to muze fungovat jen s urciteou sumou zakladnich znalosti) a buduje se nachylnost k vudcovskemu principu a citovemu jednani.
Jedine, s cim lze souhlasit, je rigidni ucitelsky sbor, navic betonovany pozadovanym vzdelanim (pajdak opravdu neni skola, kterou by nenahradila praxe) a jinymi nesmysly.
30. 06. 2012 | 15:02

Dalibor Štys napsal(a):

Srovnání:
Mám teď velmi zajímavé srovnání. Na stáži v mé laboratoři je studentka po 2. ročníku Princeton university. Je jí 19, stejně jako mému čertsvě odmaturovanému synovi. Shodou okolností měli v posledním akademickém roce Fyzikální chemii, kterou jsem také předášel magistrům a část přednáším doktorandům. Když viděla mou nově zakoupenou učebnici McQuarrie and Simon, kterou používají, vyprávěla, že většinu termodynamiky měli založenou na statistické mechanice (kniha je z roku 1997, takže taky už poměrně "stabilizovaná"). Obsahuje nejen Fyzikání chemii, ale i přehled potřebné matematiky. Ne, že by se bez matematického základu dalo obejít, ale pro připomenutí je to velmi dobré.
Což považuji taky z správný přístup, ale těžko bych se ho odvážil v tomto rozsahu použít, i doktorandi původem z biofyziky či biochemie mají s tímto přístupem problém. "Chytnou se" vesměs jen studenti technických oborů, matematiky a fyziky.
Poučení 1. Není důvod studenty držet na střední škole a když už, pak jim umožnit co nejpřirozenejší diferenciaci a volbu náročnějších předmětů. Oni to chtějí a ocení, u mého syna to tak bylo. Obávám se, že ve většině zemí světa nejsou a nikdy nebudou střední školy takové diferenciace schopny.
Počení 2. Možná, že tím, že studenty na středních školách držíme, hubíme podstatnou část jejich vzdělávacího potenciálu. Podle mé zkušenosti čím je student starší (20+), tím hůře se do hlubšího teoretického základu odhodlává. Klasické přírodovědné univerzitní vzdělání typu "najdu si svou - nejjednodušší - cestu" pak vede ke vzdělání po povrchu věcí.
Poučení 3. Myslím si, že je vcelku jedno, jak se předmět jmenuje, důležité je, aby ho pedagog přednášel na základě cca 10 let starých poznatků a spoužitím dobře vybrané moderní učebnice.

(Uznávám, jsem ovlivněn tím, že si myslím (spolu s Fermim, Ulamem, Strogatzem a dalšími), že zjednodušené modely a z nich odvozená vysvětlení makroskopických veličin josu tou pravou metodou poznávání světa. Bez ohledu, zda se jedná o vztah koncentrace lihu v parách v destilačním přístroji jako důsledek interakce molekul nebo hodnota burzovního indexu jako důsledek interakcí makléřů. )
30. 06. 2012 | 15:26

Jan Žura napsal(a):

Pro Clouseau „Kritické myšlení, empatie a analýza nejsou předměty samy o sobě, ale měly by být vedlejším produktem výuky právě oné fyziky, chemie atd.“ Nikoliv vedlejší produkt, ale měly by být součástí každé výuky.
30. 06. 2012 | 15:27

Sysifos napsal(a):

No, díky všem od pana Steffla až do posledního diskutujícího přede mnou za podporu současného učitelského stavu. Začínají prázdniny, tak je potřeba současné pedagogy trochu podpořit ...
30. 06. 2012 | 15:30

aga napsal(a):

"Co uděláte vy, když fakta nesouhlasí s vašimi názory?"

Poprosím Šteffla, aby mi pomohl odlišit "fakta" od "mých názorů". Sám u sebe to sice nedovede, ale kovářova kobyla chodí vždycky bosa.
30. 06. 2012 | 16:16

Josef K. napsal(a):

Myslím, že většinu komentářů i blog nejlépe vystihnula věta "skeptického" : "A přestat dávat Komenského za vzor,byl to vlastizrádce a zval sem cizí vojska."
30. 06. 2012 | 16:36

skeptický napsal(a):

Josef K.
Vitejte,kolego vlastenče.Požehnáno budiž lůno,jež vás povilo.Připadám si jako kráva pochválená za nejhezčí lívanec na pastvě.Beru to jako pochvalu.Přirozeně.
Ale i podnětná kritika se cení.
30. 06. 2012 | 16:58

Josef K. napsal(a):

Nemá smysl omílat dokola, že vzdělání je komplexní socializační proces. Jen technokratické myšlení je schopno pojímat vzdělání jako výuku nějaké konkrétní dovednosti a znalosti abstraovanou od vlastního smyslu a společenský dopad redukovat na "ekonomii" (typicky nevědu).
Je také zřejmé a logické, že vzdělání bez otázky vlastního smyslu, jak je chápáno nejen panem Šteflem, ale i většinou komentátorů, nemůže nikdy být "vzděláním". Pak je to učení se nějakému návyku.
Typickým produktem je většinový špičkový chirurg, který tráví věškerý svůj čas na operačním sále. Většina lékařů tohoto typu je zcela pohlcena vlastním oborem, ale již přestává či zcela nerozumí smyslu své práce. Tváří tvář smyslu a společnosti je chirurg typický zastánce krajně konzervativních paradigmat, tedy nehybnosti. Chirurg bude nadšen vlastní prací nad výměnou kyčle, ale jeho znalost společnosti je prachbídná, žádná. Tak je to, bohužel, ve většině případů postmoderního chápání vzdělanosti a výkonu různých oborů. Historických příkladů je dost, i z dob modernity.
Jinou ukázkou jsou technicky zaměřené profese. Je známo, že německým vědcům bylo jedno pro koho zkonstruují atomovou bombu a jedno, jaký to má symsl. Po válce působili nejen v USA ale třista nejvýznamnějších se účastnilo práce na bombě pro Stalina.
Dalibor Štys. Při porovnání náročnosti studia technicky zaměřených oborů, obecně lékařství, psychologie a tzv. exaktních věd zjistíme, že je daleko méně náročné než studium některých věd společenských, syntetizujících. A také , že tyto exaktní disciplíny jsou méně exaktní než ty neexaktní.
Je to celkový posun ve vnímání obsahu, sémiotiky.
Člověk rezignoval na poznání sebe sama přímo, neboť to vyžaduje kompolexnost, jíž je schopno jen omezené množství intelektuálů. Nahradil se , člověk sám o sobě, zástupným viděním. Domnívá se, že exaktní vědy (chemie, fyzika atp.) dojdou k výsledkům, které přinesou i základní ontologické odpovědi. Stejně jako se domnívá, že rozvoj tohoto poznání přinese materiální barieru vlastním kolapsům lidstva, sociálním i kulturním.
Jiným typickým příkladem zmatení je např. psychologie se vsým úzce vymaezným polem vnímání. Často zjistíme, že výsledky bádání psychologie již dávno přinesly komplexní vědy, to otstatně platí i pro ony technické disciplíny.
Vzdělání pojímané jako partikularity a ne komplexita je nemocí moderní nspolečnosti (nutně tedy školství).
Kupodivu tato nemkoc plodí deviace , jaké zde prokazuje pan Šteffl. Kdysi se zde rozčílil, když jsem popsal výsledky US a RU bádání ze šedesátých let, které potvrdily mezi matamatiky vysoké procento osobností s Aspergerovým syndromem. Patrně se rozčílí znovu, i v USA i sovětském prostředí byla a je mezi matematiky nejvyšších rangů rozšířena nadprůměrně i homosexualita, například. Míra darwinovského konformistického prospěchářství a karierismu se projevuje v těchto kruzích opět nadprůměrně. Tolik, pokud překročíme meze oborů.
Komické je, že pan Šteffl přichází vysloveně s primitivními recepty řešení. Nutno říci, že jejich prostota se vymyká myslitelnému.
Štys zde píše o kritickém myšlení. Jakou nhodnotu má kritické myšlení absolventů výše uvedených oborů, když nefunguje v prostých souřadnicích lidského bytí. Je to opravdu kritické myšlení, nebo je to jen stereotyp jistého druhu práce.
Lidský svět je tím světem, jak ho Člověk pojmenuje. Experiment vymezování vlastního pojmenování vůči vesmíru, kosmu, přírodě je postaven na protkávání. Do jisté míry lidstvo hraje pokr, náhoda, byť poučená, zůstane faktorem hry, kterou hrajeme s naším nejširším prostředím .
To je tedy základ vzdělání,ona komplexnost. Jak na to, to si neví rady tisíce mužů a žen, nepochy\bně disponovanějších na pokládání otázek i hledání nodpovědí než autor blogu. Pan Štefl opravdu je klonem sovětské vědy třicátých let, po které nám zůstalko ono "poroučíme větru, dešti". V tomto smyslu je i přízančné, že si nneuvědomuje, že k tématu školství by měl- pouze- mlčet.
30. 06. 2012 | 17:07

Josef K. napsal(a):

skeptický, všimněte si , že jsem Vám to vyšperkoval vlasteneckým "vystihnulo". Kde najít takový jazykový skvost?
30. 06. 2012 | 17:08

Josef K. napsal(a):

Blog odpovídá nejpodstatnější informaci dne z českých médií, dovolím si citovat: "Česká Miss Jitka Nováčková (20) se téměř po roce objevila na módním mole ve spodním prádle. A že se bylo na co koukat. Jitka ukázala, že vyhublé modelky jsou out a i ona, kráska krev a mlíko, má u mužů úspěch. I když má Jitka nějaké to kilečko navíc, mužské pokolení jí na přehlídce velmi tleskalo."
Víc k životu netřeba, i ve vztahu ke školství. Tedy tuzemskému.
30. 06. 2012 | 17:16

Občan napsal(a):

Pane Šteffle,

AŽ si takovou hravou školu založíte, uživíte ji BEZ DOTACÍ a budete schopen KVALIFIKOVANĚ PROKÁZAT úspěšnost svých žáků v praxi, tak PAK Vám na to rád kejvnu.
30. 06. 2012 | 17:27

Občan napsal(a):

Pane Štysi,

my jsme měli fyzikální chemii ve 3. a 4. ročníku SŠ. Pokud se nyní učí až na universitách, tak to je docela slušný sešup vzdělanosti.
30. 06. 2012 | 17:32

ondrejsteffl napsal(a):

Clouseau napsal(a): 26. 06. 2012 | 19:51
„Pokud vím, fyzikální zákony jsou stále stejné, i v "rychle se měnícím světě". Kritické myšlení, empatie a analýza nejsou předměty samy o sobě, ale měly by být vedlejším produktem výuky právě oné fyziky, chemie atd.“

Ano, problém, je že zatímco v 60. letech přírodní vědy byly „v módě“ a i mnohé děti se o ně zajímaly. Dnes nejsou. A to není v silách školy obrátit (snad trochu posunout). Dnes je „v módě“ politika, vztahy, média, právo, ekonomika. Nepochybně i nějaká znalost „fyzikálních zákonů“ je nutná. Ale objektivně se dnes lidé dostávají dokonce do existenčních problémů kvůli chybějící finanční gramotnosti, neznalosti zásad partnerských vztahů apod. a nikoliv kvůli neznalosti Faradayových zákonů či pH. A to i malé děti chápou.
Nepochybně si to někteří vyloží tak, že se škola má řídit módou, ne nemá, ale o obsahu výuky je třeba přemýšlet v širším kontextu a pružněji. Konstatuji, že přesvědčit žáky o smysluplnosti výuky třeba fyziky a chemie je čím dál těžší, a tím pádem výuka stále méně efektivní. Kromě toho to DĚTEM přináší pochybnost o smysluplnosti celé školy. A pokud připustíme, že „kritické myšlení, empatie a analýza nejsou předměty samy o sobě, ale měly by být vedlejším produktem“ (lépe nedílnou součástí, jak píše Žura), mohou být nedílnou součástí i výuky politiky, vztahů, médií, práva či ekonomiky.

Trvat rigidně na tom, že ve škole se má učit totéž jako za mých mladých let, nevede k dobrému.
30. 06. 2012 | 17:32

ondrejsteffl napsal(a):

Clouseau napsal(a): 26. 06. 2012 | 19:55
„Velmi rád bych slyšel názor odborníků v pedagogice - což pan Šteffl není.“
No jo, to já taky. Na koho bych se měl podle Vás obrátit?
30. 06. 2012 | 17:32

ondrejsteffl napsal(a):

scientist napsal(a): 26. 06. 2012 | 20:08
„Tenhle "národ Komenského" je neuvěřitelně alergický na cokoliv, co by sám Komenský, kdyby žil, zřejmě s chutí podpořil (totiž pojmout školu jako živoucí instituci, která slouží dětem a ne děti jí).
Ale zdaleka ne celý a lepší se to :-)

„řada lidí se musí vypořádat nejen se svojí představivostí (totiž že by škola mohla vypadat a fungovat jinak),“
Ale to je zcela přirozené. Ve škole každý strávil 9 až 19 let, má ji zažitou, a pokud k tomu nemá vážný důvod, dál o ní nepřemýšlí, a tudíž předpokládá, že to, jak vypadala, když do ní chodil, je jediné možné a správné. Ale v tom si lidé dají říct, pokud vidí příklady jiných možností. Např. kdo zajde na www.KhanAcademy.org, mluví pak jinak. Proto je tak důležité ty jiné příklady uvádět, popisovat.

„ale taky s podivnou nevraživostí (či závistí?) vůči vlastní mladé generaci, která by snad, nedejbože, nemusela školy protrpět. Škola má být přeci hnusná, copak to nevíte?“
Ano, to je trochu horší, ale i zde si nakonec mnozí dají říct. Někteří ale ne, a mj. proto navrhuji mít školství A, B, C, D. Kdo chce pro své děti školu, která se má protrpět, má ji mít.
30. 06. 2012 | 17:33

ondrejsteffl napsal(a):

Jana Pechová napsal(a): 30. 06. 2012 | 14:06
"„je sílící individualismus společnosti správnou cestou?“
Osobně si myslím, že ne - a pak je třeba něco dělat s touto záležitostí, nikoli jí přizpůsobovat školu."

Já nenavrhuji „přizpůsobovat školu“, ale konstatuji, že na tuto změnu současná škola nereaguje (možná ani nemůže), a že to bude jedna z příčin její eroze a možná i zániku.
Jinak já jsem pro to něco s tím dělat, ale už pokládám za neefektivní o změnu usilovat v rámci školství.
30. 06. 2012 | 17:34

ondrejsteffl napsal(a):

Drzá zrzka napsal(a): 30. 06. 2012 | 14:08
„Na čem bude moci stavět žák, kterého rodiče přihlásili ke studiu na škole typu A, když se v dospělosti najde ve vzdělání, které navazuje na typ B nebo C? Začne od začátku? „

To si bude muset rozmyslet a převzít za to zodpovědnost každý rodič či žák. Nebo Vy myslíte, že někdo na MŠMT nebo v CERMATU to rozhodne líp a ponese za to zodpovědnost?
Targus napsal(a): 30. 06. 2012 | 14:32
„Vy prostě navrhujete systém, který má produkovat tzv. fachidioty.“
Ne, nic takového nenavrhuji. Vy z nějakého důvodu stále čtete, co tam není.

skeptický napsal(a): 30. 06. 2012 | 14:46
„Když je takhle horko,jsem brilantní.“
To jo :-)
Dalibor Štys napsal(a): 30. 06. 2012 | 15:26
„Poučení 1. Není důvod studenty držet na střední škole, a když už, pak jim umožnit co nejpřirozenější diferenciaci a volbu náročnějších předmětů. Oni to chtějí a ocení, u mého syna to tak bylo. Obávám se, že ve většině zemí světa nejsou a nikdy nebudou střední školy takové diferenciace schopny.“

Ano, to se taky obávám. A co se tedy stane?

Sysifos napsal(a): 30. 06. 2012 | 15:30
„…za podporu současného učitelského stavu. Začínají prázdniny, tak je potřeba současné pedagogy trochu podpořit…“

Ano, pedagogové to mají stále těžší, za problémy nemohou a nikdo jim nepomůže.
30. 06. 2012 | 17:35

ondrejsteffl napsal(a):

Targus napsal(a): 30. 06. 2012 | 14:32
„Vy prostě navrhujete systém, který má produkovat tzv. fachidioty.“
Ne, nic takového nenavrhuji. Vy z nějakého důvodu stále čtete, co tam není, a s tím pak polemizujte.
30. 06. 2012 | 17:35

ondrejsteffl napsal(a):

skeptický napsal(a): 30. 06. 2012 | 14:46
„Když je takhle horko,jsem brilantní.“
To jo :-)
30. 06. 2012 | 17:36

ondrejsteffl napsal(a):

Dalibor Štys napsal(a): 30. 06. 2012 | 15:26
„Poučení 1. Není důvod studenty držet na střední škole, a když už, pak jim umožnit co nejpřirozenější diferenciaci a volbu náročnějších předmětů. Oni to chtějí a ocení, u mého syna to tak bylo. Obávám se, že ve většině zemí světa nejsou a nikdy nebudou střední školy takové diferenciace schopny.“

Ano, to se taky obávám. A co se tedy stane?
30. 06. 2012 | 17:36

ondrejsteffl napsal(a):

Sysifos napsal(a): 30. 06. 2012 | 15:30
„…za podporu současného učitelského stavu. Začínají prázdniny, tak je potřeba současné pedagogy trochu podpořit…“

Ano, pedagogové to mají stále těžší, za problémy nemohou a nikdo jim nepomůže. Ať si alespoň odpočinou :-)
30. 06. 2012 | 17:37

Yosif K napsal(a):

baka napsal(a):
Pan Steffl sprada libive teorie, jako kazdy charismaticky vudce sekty. ALE. Nikde zadne empicke dukazy, zadne reference na publikovane vedecke clanky v impaktovych casopisech, ktere by ty jeho vznesene pusobici blaboly potvrzovaly. Chtelo by to nejaka fakta a ne jen prchava dojmy toho, co je spravne.
26. 06. 2012 | 20:28
Empiricke dokazy jsou v USA. Stani skoly maji problem zbavit se ucitelu lemplu - brani v tom system smluv vystavkovanych odbory. Kvalita vyuky je v prumeru jakasi prumerna.

Charter schools jsou vicemene ovladane rodici - tedy pedagocikymi amatery. Odbory v nich prirozene neexistuji. Uci se v nich leccos lecjakymi systemy - nekdy hure nekdy lepe. V prumeru dosahuji cca stejnych vysledku nez statni skoly - prijde na to co se meri. Mnohe jsou vsak silne nadprumerne - a ridi je rodice - amateri!!!!

Zajimavy film - "Waiting for Superman". Ve Washingtonu DC se dostala na misto kanclerky pro vzdelavani byvala ucitelka Michelle Rhee. Po dobu jejiho pusobeni bylo vyhozeno 266 ucitelu (notorickych lepmplu chranenych odborovymi smlouvami) a diky tlaku na ucitele se kvalita vyuky zlepsila. Nutno podotknout ze diky tlaku na ucitel take nekde vzrostlo sizeni pri testech - nejlacinejsi zpusob jak vykazat uspech.
Toto se ovsem v Cechach deje taky - a neni to duvod aby nebyl tlak na ucitele a na skoly - je to duvod aby se tyto veci vice kontrolovaly.
30. 06. 2012 | 17:37

skeptický napsal(a):

Josef K.

Občas použiji vulgarismu pro nedostatek vyjadřovacích schopností.

Rozhodně bych vychutnal,a dokonce si připlatil bonus za operaci kloubu od chirurga s rozhledem.Nejsou.
Nechat se operovat se od psychologa který má na všechno názor bych si rozmyslel.

Bohužel některé sociální vědy jsou ve společnosti nedoceněny,krom
úzkého kruhu fajšmekrů,kteří se v daném oboru popelí.

Vezmu-li takové psychology,což je obor,do kterého dnes spousta lidí jde s vidinou,že se budou tvářit moudře,večer zavřou hubu, zavřou krám.
Jsou zde specializace.Specialista ví všechno o hovně,generalista hovno o všem.
A vymýšlí se pro ně zaměstnanost.Vyhořeli,zavolejte psychologa.Dítě dostalo doma na prdel,zavolejte psychologa.
Chce řidičák,půjde napřed k psychiologovi.
Pravděpodobně existují vědy,které jsou považovány za neexaktní,které jsou náročnější na chápání,než fachidiot obory,ale jejich nedoceněnost veřejností právě spočívá v jejich náročnosti.
Inteligentní člověk se musí umět domluvit i s blbcem.

Řešení otázek problémů či zlepšení stavu společnosti není na pořadu dne.Jsou zde jen různé síly,které se snaží vládnout světu a z lidí nadělat otroky.A ty mají svoje think tanky.Nepochybně z vám familiárních oborů.A školství je nasměrováno stejnými lidmi.
30. 06. 2012 | 17:37

skeptický napsal(a):

P.S.
Ovšem,že jsem si všimnul,jste nakonec taky jen člověk.
Przním češtinu nejen lidotvary,ale i novotvary,takže to přecházím.Malost je mi cizí.
30. 06. 2012 | 17:43

Petr napsal(a):

Když budou na školách učit odborníci, tak co potom budou dělat ti, kteří jsou mnohdy svou odborností i za některými žáky?
Jsem technik a částečně také vzdělávám v odborné činnosti dospělé. Ale co dnes po stránce technického citu vychází ze škol a učilišť je ve velké většině hrůza.
30. 06. 2012 | 17:54

skeptický napsal(a):

Ondřej Šteffl
Já věděl,že velkých důstojenství jednou dojdu.
Na webu je zajímavý charkter jménem Miles Mathis,který nachází na klasické i atomové fyzice spoustu systémových i matematických much.Doporučuji.
30. 06. 2012 | 18:14

Drzá zrzka napsal(a):

Ondřej Šteffl

Za výběr školy přece zodpovědnost a riziko nesou žáci i rodiče už dnes. Vybrat takovou školu, po jejímž absolvování budu mít dobré šance získat odpovídající zaměstnání, není nic jednoduchého.

Fyzika a chemie jsou sice pro mnohé nezáživné, ale v životě musíte také dělat spoustu nezáživných věci, které Vás absolutně nebaví, ale udělat je prostě musíte.
30. 06. 2012 | 18:44

Josef K. napsal(a):

Skeptický . V kultuře spiknutí a absence diskuse, bohužel, ta naše se tím opravdu vylučuje z řad jiných, nic nejde. Je naším východiskem relativismus? nebo primitivismus? Narodil jsem se zde a žiji zde, nicméně žádný z mých předků nebyl Čechem, ať se dívám jak daleko a široko chci. Jsem Čechem, patrně ne však mentalitou, prostě jiné dědictví rodu... Z toho jistě pramení četné neporozumění.
Asi tak, jako panovalo u návrátivších se Volyňských Čechů už za první republiky.
Jakmile nepochopíme rozdíl mezi jednotlivými stupni studia,počínaje základním, či dokonce stupni univerzitního studia (zcela nepochopeno v ČR oním formálním rozdělením), pak ať si každý píše jak je libo. Výsledek bude stále týž.
Je to lenost. Prostě selhává logika a z lenosti. Většina českých úvah směřuje k odbornosti na středních školách. Ta primárně cílem není, ani specializace, až do konce bakalářských studií.
Specializace se tvoří na úrovni mnohočetných magisterských programů a postgraduáloních studií, běžné je, že student studuje několik magisterských programů nutných pro úzkou specdializaci (jedno a víceletých). Tedy za Chebem.
Předně, autoři podobných textů, Šteffl i komentátoři, pouze prokazují absolutní nedostatek orientace ve školských modelech ve světě. Dobrá, nechtějí se učit u jiných.
Pak ovšem prokazují nedostatek oprávněnosti o tom psát.
Chápu, že otázka socializace ve společnosti tak překopané jako naše, vyvolá řev o jejích komunistických či německých kořenech. A zde je základní kámen úrazu.
Pokud nechápeme společnost, chápeme ji jako "aťsikaždýdělácochce", pak dojde i na věty, že střední škola je zbytečná (snad jen bdím?).
Další deviací naší přítomností je úvaha, že vzdělání je soukromý statek. To je přímo úvaha vyzávající ke korupci. Pouze potvrzuje formalizaci vzdělání, nastolenou normalizací.
Střední škola však nemá co do činění ani s průmyslem (pomiňme naprostou devastaci učňovského školství, které naopak má být plánováno a chráněno státem a ne svěřeno do rukou firem...s jejich krátkodobgými zájmy), ani s vysokou mírou znalostí. Má co do činění s postupným vstupem mladých lidí do sociálních struktur- vědomostním, kulturním atp. Tedy s jistou univerzalitou. Dnes i ta odborná. To je současná střední škola.
Jen tak, mimochodem, dnes se za bohatství považuje i schopnost udržet si dlouhodobě hodnoty, což tedy ani restituce ani výhra v Sazce nezaručují.
Pan Šteffl rád navrhuje asijské školství, jako vzor. Z měřitelných výsledků však vyplývá, že asijské školství není ve svém důsledku, t.j. potenciálu vzdělaných absolventů univerzit nejrůznějšího typu, efektivnější než US + Evropa. Naopak! Proč?
Pan Šteffl a podobní, neuvažují v termínech osobnosti a společnosti, uvažují v termínech totality, vzpoury jedince proti společnosti, nebo nadvlády společnosit nad jedincem. Nechápou spúolečnost jako souhrn aktivních a kooperujících osobností. Ovšem tak se vyspělé školství nedá usuzovat, natož dělat. (Opět snad relativismus).
Pan Šeffl rád píše o PORG. PORG je na evropské úrovni průmerná až podprůměrná střední škola, obchodní projekt. Je podobný elitním putinovským školám, které přes obří dotace k výsledku nepřivedly. Ostatně model sponzoringu ČEZ+Roman je ruský. Tento TOP už Štefl neporovnává s tzv. elitní školou některého z mezinárodních systémů či jiného národního systému. Našel by podstatné rozdíly.
Je zřejmé, z této úvahy, že školství se vzepře jakýmkoliv technokratřickým úpravám stejně ajko se jim vzepře společesnké uspořádání, jehož obyvatelé jedno dělají a jiné myslí.
Co je však nejhrůznější? To je absence odpovědnosti těchto úvah.
No, mně osobně je to fuk, děti za kopečky, nehledě na vše bez výhod českého vzdělání, zato s výhodami toho západního. Když seznají, že jim české školství něco může dát, přijdpou si pro to ( a v odbornostech jistě může, jako jakékoliv jiné!)
Vnuky blahodiní Štefflů nepostihne.
Zuřivost normalizačního myšlení je však úctyhodná, jestli to ono nebude jeho podstatou.
30. 06. 2012 | 19:31

skeptický napsal(a):

Josef K.

Zajímavé pojednání.Slova chápu,význam tuším,ale je to už trochu daleko od špičky mého nosu kam sahají moje obzory,takže inteligentním komentářem asi neposloužím.
Vepřo knedlo zelo si vybralo svou daň.

Jednoho stébla bych se tam chytil.Opakovaná restituce,popřípadě opakovaná výhra ve sportce.To druhé je proveditelné.Ve všem existují zákonitosti,i v náhodnosti.Jen je najít.
30. 06. 2012 | 22:11

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
Takže by to chtělo ještě školy typu F, které by byly elitní,soukromé, jejich spolumajitelem by byl pan Štefl, a kromě dotací od pana Romana, a fondů EU by je ještě vděčně podporoval stát, protože by byly prostě nejporgovatější.
(supesuperlativ ke slovu nejlepší).
30. 06. 2012 | 22:18

cinick napsal(a):

Pane Šteffle
U technika uznávám pouze dobrou znalost matematiky, technologie, určitou manuální zručnost, invenci a smysl pro pořádek. A dnes i znalost jedné řeči.
Budete překvapen, ale v práci používám (mimo výpočetní techniky) nejen kvadratické rovnice, ale i limity, derivace, integrály i podvojné.Kmitání a vibrace nejlépe popíšete diferenciální rovnicí s Eulerovým řešením esli vám to něco říká.I Taylorovu řadu jsem použil.Já si na svoje učitele na průmce a na vejšce nestěžuji.
Vaše teorie jsou vhodné tak pro školy politického managementu či tradičních řemesel.
30. 06. 2012 | 22:36

modrý edvard napsal(a):

Asi jsem konzervativní staromilec, ale vyučování předmětů "rodičovská gramotnost, partnerská gramotnost, mediální gramotnost, finanční gramotnost" jakožto takových si nějak nedovedu představit. A naopak, pokud budou vyučovány v rámci dejme tomu češtiny nebo biologie, tak jsme v jiném rámcovém programu. O finanční gramotnosti si myslím, že to je čísi marketingový trik a aplikovaná matematika.
Nevím, kam by se škola měla ubrat, jen mi připadá, že učitel by měl učit s nadšením a nechat žáky experimentovat. Svět je v zásadě zábavnej a zajímavej.
30. 06. 2012 | 23:16

skeptický napsal(a):

Modrý Edward
Výšejmenované jsou typická náplň volitelných kursů na B.Arts ve většině am.universit,kam si dívky chodí lovit manžely ve vyšších ročnících law,dentistry or medicine.Je to natolik snadné,že jdou dál"to get my masters".Na očích,z kterých jim kouká pitomost je zřetelně vidět,že k hysterii nemají nikdy daleko.
Je to nutné.V téhle generaci už potřebují higschool graduation na zametání v Mekáči.

Studium pro dívky je snadnější,neboť mají menší potřebu sexu než hoši.Rovněž si ho mohou kdykoliv dle potřeby opatřit,pokud nejsou vyloženě odpudlivé;vždycky se nějaký zoufalec najde.
30. 06. 2012 | 23:33

Dalibor Štys napsal(a):

To cinick:

U manažerů (i většiny populace) by lepší znalost agentového modelování na straně jedné a nelineární dynamiky na straně druhé (používám pojmy pro krátkost, souvislosti jsou mi známy) moc pomohla. Bohužel ji nemají ani technici. Odtud různá neočekávaná selhání především ekonomických předpovědí, též ovšem složitých strojů.
Musíte zaujmout. Dnešní škola používá příklady z techniky, v podstatě z konstrukce. S technickou konstrukcí se dnes setká málokdo. Zato s elementární ekonomikou každý. Čas je omezený. Co takhle fyziku a chemii omezit na základní principy (jsou to ty, které učíme?) a na věci používané v praxi. Namísto toho by se daly zavést základy matematické ekonomie či sociologických modelů. Konkrétní příklady jsou v praxi a též ve většině počítačových her.
Myslím, že když ne rovnou konkurenceschopnosti, lepší orientaci voličů i ekonomice domácností by to dost pomohlo.
01. 07. 2012 | 06:39

Anna napsal(a):

Ondřej Šteffl

Byly, jsou i budou školy s různým zaměřením (mj. jsou i rodinné školy i možnost domácí výuky). Takže školy typu A,B,C,D..- nic nového pod sluncem.

Byly, jsou i budou možnosti mimoškolního vzdělávání - jazykové školy, různé kurzy, školení a k tomu přibyl internet. Děti i mládež tam mj. hrají hry, přestože je tomu nikdo ve škole nenaučil.

K počtu hodin strávených dětmi a mládeží u počítače by se měli vyjádřit dětští doktoři, psychologové a neurologové. Ptal jste se, jestli nejsem ze školství. Nikoliv a nikdy jsem nebyla. Téměř čtvrt století jsem pobývala u počítače (programátor, systémový programátor a posledních deset let programátor analytik).

"Mnohem důležitější je cesta – to, že se učíme se učit, uspořádávat si myšlenky, vytvářet a užívat pojmy, rozumět souvislostem a kontextu, číst a rozumět složitějším textům, srozumitelně se vyjadřovat a tak dále. To má být hlavní cíl školy."
Nevím, jestli je takto stanovený cíl, ale tomu se žáci učili i za mých mladých let, i když studovaly moje děti, a soudě dle úspěchů našich středoškoláků na mezinárodních kolbištích, učí se tomu i v současnosti. Navíc povinnou školní docházkou se cvičí povinnost.

"Rozvíjet kognitivní schopnosti je možné prakticky na čemkoliv, takže je jedno, jestli se dítě učí zrovna fyziku nebo se vzdělává v předmětu „partnerská gramotnost“. Kladu si ale otázku, jak „jednoduché“ bude prosadit něco takového v českých školách."
Přečetla jsem si i v minulém blogu Vámi doporučené blogy, ale nenašla jsem žádný argument pro to, aby školy skončily. Našla jsem tam argumenty pro změnu stylu a obsahu učiva.

Z minulého blogu:
ondrejsteffl napsal(a):

Anna napsal(a): 30. 06. 2012 | 10:54
V Austrálii, Ontariu, Singapuru, Skotsku a na Novém Zélandě…
„Tedy řešení se hledá nikoliv tím, že školy skončí, jak tvrdíte.“
Ano, ale zatím není jasné, zda úspěšně – viz první odpověď v blogu Škola na konci svých roků, http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ondrej-steffl.php?itemid=16798. Kromě toho právě v anglicky mluvících zemích je nejvíce vzdělávacích aktivit MIMO školství.

30. 06. 2012 | 16:37

Pane Šteffle, KDE VE SVĚTĚ SKONČILY ŠKOLY ???
01. 07. 2012 | 09:11

Anna napsal(a):

Z minulého blogu: ondrejsteffl napsal(a):

Anna napsal(a): 30. 06. 2012 | 10:35
„Myslím, že mluvit o problémech je třeba, ale problémy ve školství se přece nevyřeší tím, že školy skončí.“
Vy si pletete příčinu a následek. Školy neskončí proto, že to vyřeší nějaké problémy, naopak skončí proto, že se problémy neřeší. A možná to naopak mnohé další vyvolá. Podnik nekrachuje proto, že to něco vyřeší, ale proto, že nefunguje, má problémy, nemá peníze, nemá poptávku, nejsou lidi, není potřeba… Krach naopak problémy zpravidla vyvolá.
konec citace

Problém je vždy třeba specifikovat a pak hledat cesty k jeho řešení. Jak uvádíte jedním z problémů je přístup žáků k povinnostem (např. blog Škola - soumrak povinnosti). V současnosti, kterou považujete za velmi špatnou, většina žáků nemá neomluvené hodiny, nosí vypracované domácí úkoly, učí se, nemá zhoršenou známku z chování... Zrušit školy z hlediska nácviku povinnosti by bylo kontraproduktivní a nelogické.
01. 07. 2012 | 09:38

Josef K. napsal(a):

Šeffl zde ilustruje novou epochu v dějinách země. Je to nástup postnormalizační "lůzy". Jestliže "lůza" normalizační žila ve světě, jehož pravidla měnila jen pomalu, její nástupci už nemají co měnit, od roku 69 byl prostor zcela vyprázdněn.
Štys je také důkazem takového vyprázdnění. Je zajímavé sledovat, jak tato země upadá. Z evropsky významné země hospodářsky i intelektuálně v 19. století, tu máme jakýsi patvar , težko definovatelný, ovládaný neznalostí, absencí mravních hodnot, vizí. Český technik, typicky Štys, má pocit, že vládne světu, ale svět i v technologii je kdesi v kosmických dálavách.
Nedávno jsem mluvil se skupinou absolventů univerzity, po pár letech. Všichni mi potvrdili, že - ač mají dobrá místa (západní firmy)- stahují se z veřejného života do soukromého (opět normalizace,že?).
Jak je možné, že Anna vůbec debatuje s tak absrudními myšlenkami Šteffla. Snad je to dané jen ženskou smířlivostí.
Nastalo období naprostého rozvratu této společnosti, aniž to konformní většina vnímá. Ukecaností a bláznivými nevzdělanými nápady se snaží zastřít nejistoty. Sama tak stav jen prohlubuje. Typický Oidipův komplex.
Je zřejmé, že Česko je historicky jedinou zemí Evropy, která zcela promrhala svůj potenciál. Typicky Albánie, Turci zmizeli, angličtí romantici zmizeli, němečtí vědci zmizeli a nastal boj o podloudný prodej vnitřních orgánů.
01. 07. 2012 | 11:58

Dalibor Štys napsal(a):

Josef K.

Svět technologie pro nás je i není v kosmických dálavách. Na kliniku reprodukční medicíny pořád jezdí lidské páry jejichž fyziologie se moc nezměnila už pár desítek tisíc let. A informace o ní se získávají technologií, která je momentálně dostupná. Data z experimentu je třeba zpracovat. Také nové algoritmy vznikají v lidských hlavách omezených tou samou fyziologií. Do konfrontace s akademickým světem vstupujeme stále, díky praxi vstupujeme i do konfrontace se světem aplikací - firem. Možná je to málo, měli bychom být dodavateli nejlepších světových klinik, ale ty v možná ČR nejsou. Nebo jsou a lidi ze západní Evropy sem na ně jezdí? Jak to vlastně je? Co já vím, tak klinická medicína je u nás i podle scientometrie ve světovém nadprůměru.

Pokud jde o promrhání potenciálu této země, pak ano, souhlasím. Ale nejsme v tom sami. Mnozí rodáci vám řeknou, že svůj potenciál promrhaly třeba Spojené státy americké. Možná ten problém je skutečně v té vládě lůzy, to je koneckonců konečné stádium každé demokracie. Kdybyste se ale zeptali kdy to začalo, možná by vám leckterý příslušník české šlechty řekl, že za první pozemkové reformy. Když místo aby se zkonfiskovaná půda rozdala bezzemkům, značná část státem zabaveného majetku se dále prodávala ( v důsledku, jako vždy v demokracii, aby bylo na úplatky voličům). Když hodnoty, které je možno přeměňovat na prachy dojdou, voliči, z nichž jsou teď většinou úředníci a příjemci dávek by pořád čerpali. A na ty, které stát skutečně potřebuje, jako jsou učitelé nebo hasiči, nezbývá.
01. 07. 2012 | 12:19

skeptický napsal(a):

Na podkopávání a rozkladu států určených k zániku pracuje armáda placených mravenečků v mnoha oborech.Je to řízená demolice.A zákony a nařízení přicházející shora se nedají popsat jinak,než sabotáž.

A lidé jsou krmeni pošklebkem "můžete si za to sami,choďte volit".Cha!

Těch mravenečků je ve zdejší vysoké vzdělávatelské obci napojené na politiku haba - co? Haba - děj.Nemusí se chodit daleko,stačí číst.

Světa lze dobýt lží a penězi.Ovšem populace musí napřed být absolutně nemajetná.Pak se začnou vybíjet stáda,všechno mrtvé dřevo musí pryč.Technologie jsou.
01. 07. 2012 | 13:46

Někdojen napsal(a):

Děti budou chodit do školy jen do devíti, nebo deseti let svého věku. Naučí se číst, psát, základní výpočty, tak jak to bylo několik století zpět. K tomu ještě dobře cvakat na počítači. Pak nastoupí výukové programy a kontrolní testy podle firmy Šteffl. To bude ryto. Ale nejdřív se musí to školství nejprve zpochybnit, pak zablokovat a rozvrátit. Zatím jsme v první fázi, zpochybňovací.
01. 07. 2012 | 14:03

Jedla napsal(a):

To vás, autore, moc lituji, že musíte učit biologii, chemii a fyziku, a ono vás to netěší. Co kdybyste si našel profesi, která by vás těšila?
Já mám tři děti, z toho dvě na základní škole, a PŘEJI si, aby uměly něco z fyziky, chemie i biologie. Starší syn se za svou školu účastnil okresního kola pythagoriády a biologické olympiády. A mám za to, že je to dobré.

Rozhodně bych své děti nepřihlásil do školy, v níž učí zločinci a dosud spáchané zločiny považují za kvalifikaci vyšší než "pajdák", jakkoliv si úroveň vzdělání na pedagogických fakultách neidealizuji. Nicméně kdyby mé děti měli učit zkrachovalí bankovní "experti" od Lehmann bros., oni "investiční bankéři, finanční analytici, lidé se špičkovými mozky a závratnými platy", o nichž píšete, přehlásil bych děti jinam. Ona sice morálka neboli etika není zrovna profilovým maturitním předmětem, ale něco z ní by škola ve vzdělávacím programu přece jen respektovat měla. Finanční analytik jako učitel dětí? A proč ne Breivik? Děkuji, nechci.
01. 07. 2012 | 15:36

Targus napsal(a):

To Ondřej Šteffl:

"...Ale objektivně se dnes lidé dostávají dokonce do existenčních problémů kvůli chybějící finanční gramotnosti, neznalosti zásad partnerských vztahů apod. a nikoliv kvůli neznalosti Faradayových zákonů či pH."

Neznám člověka dobře ovládajícího počty (schválně nepíšu matematiku), který by nebyl schopen si vypočítat, na co mu stačí jeho příjem.

Zásady partnerských vztahů se neučily ani za socíku a rozvodovost nebyla zdaleka tak vysoká, jako dnes. Soužití s partnerem je o toleranci jednoho k druhému a vzájemné úctě. Tyto vzorce chování jsou vštěpovány dětem v rodině. Pokud (úplná) rodina nefunguje, nemůžete od ní čekat pozitivní a správný vzor. A škola to pochopitelně nezachrání, ve škole pobývá dítě pár hodin po 200 dnů v roce, přičemž se zde mají učit, nikoli vychovávat, pletete si dojmy s pojmy, pane Šteffle.

Chcete po škole, aby bojovala s větrnými mlýny, se všudypřítomnou reklamou, propagací násilí a individualizmu, od televizního programu přes osobní příklady v okolí dětí, až po bezskrupulózní vládnutí nynějšího establishmentu sdírajícího 80% obyvatelstva z kůže. Tohle škola nemůže nikdy vyhrát. Dostáváme se tam, kde jsme byli za komančů. Něco jiného se ve škole hlásá, (protože společenská výchova ve školách existuje), a něco jiného ukazuje praxe v běžném životě.

"Ne, nic takového nenavrhuji. Vy z nějakého důvodu stále čtete, co tam není, a s tím pak polemizujte."
Píšete o zbytečnosti výuky chemie a kvadratických rovnic. Tedy o zbytečnosti učiva, které nebudeme nikdy potřebovat. Jenže bez učení těchto "zbytečností" se nerozvine schopnost jedince technicky myslet. Je to úplně stejné, jako když by kulturista nechodil do posilovny, protože ho nebaví zvedat činky, a divil by se, že nemá vypracovanou postavu.

Děláte z nás hlupáky, pane Šteffle.
01. 07. 2012 | 16:07

Targus napsal(a):

To Josef K.:

"Je zajímavé sledovat, jak tato země upadá. Z evropsky významné země hospodářsky i intelektuálně v 19. století, tu máme jakýsi patvar..."

Kde jste přišel na takovou blbost, že jsme byli v 19. stol. evropsky významným hospodářským prostorem? A intelektuálně? Co jste v tom horku, pro Boha, pil?
Mrkněte na nějakou pořádnou učebnici dějepisu a především na statistiku, tam se o výkonnosti průmyslu dozvíte nejvíc. Až to dočtete, zapláčete. Nad svou dosavadní neznalostí, samozřejmě.
01. 07. 2012 | 16:17

skeptický napsal(a):

Blbí lidé jsou snem každé vlády.Už Němci říkali,že Čechům čtení,psaní a počty stačí.

Rodina je základ státu.
Rozklad rodiny je způsoben třemi faktory : nevěra,peníze,a děti.

Na všech těchto faktorech se pilně pracuje.
Znemravňováním : i na místním portálu se titulků najde dost.
Ožebračováním : kdo má oči,vidí.
Děti : Zásahy do pravomoci rodičů, učitelů,i do školních osnov.
Říká se tomu reformy,a jsou prý nutné. Věřím.

Je to všude v západním světě.Malý je ten,kdo malý má cíl.
Prostě rozeštvat.Jméno hry je chaos.
01. 07. 2012 | 16:21

Targus napsal(a):

To Jedla a Ondřej Šteffl:

100%-ní souhlas. A pokud bych omylem chtěl, aby mého potomka učil nějaký bankéř, či financmajstr, pak tedy rozhodně ne takový, který zapříčinil krach své firmy a není schopen se znova postavit na vlastní nohy, to bych musel být totální idiot.
01. 07. 2012 | 16:22

cinick napsal(a):

Daliborovi Štysovi
No máte a nemáte pravdu.
V naší vesnici se živí strojírenskou konstrukcí cca 5. lidí, kromě obrobny a nástrojárny. Finančním poradenstvím (nemyslím sprostým účetnictvím) 2. lidé. Rady jednoho finančního poradce z nich jsou tak na použití vidlí.
Zjezdil jsem pár firem na západ od našich hranic a u některých i věhlasných firem mě překvapilo používání letitých osvědčených metod. U nichž by jste s agentovým modelováním nepochodil už z hlediska pojmu. Zato používají ty matematické a fyzikální zákonitosti, které jsou teď podle vás zbytečné.
V této zemi jsem se setkal s případy, že pracovníci znají používání metody konečných prvků, ale nedostatečné základní znalosti fyzikálních zákonitostí jim neumožňují zadat počáteční podmínky.Interpretace a využití výsledků i když to tak trochu dají do hromady, aby to teda bylo je ještě zoufalejší.
Ne ne ne, základní znalosti musej beť. A moderní postupy vám pomohou zpřesnit vaší práci a výsledky, ale spoléhat se jen na moderní postupy bez znalosti podstaty je diletatství.
01. 07. 2012 | 16:28

skeptický napsal(a):

targus

Ono na tom něco bude.Někde jsem četl,že za Rakousko-Uherska se ze zemí koruny české vybralo nejvíc daní.Politika tvrdé exploatace.
Také většina rakouského průmyslu byla tady,což je séře dodnes.
Jinak až na hrstku známých českých jmen jsme na tom nikdy nebyli nic moc.Úděl malých chudých národů s velkým sousedem.

Zato máme bohatou tradici lidí ochotných zaprodat zemi i s chlupama komukoliv.Tragedie je,že jsou tu nestydatě u moci,a nijak se tím už ani netají.
01. 07. 2012 | 16:36

Dalibor Štys napsal(a):

To občan

Ad: my jsme měli fyzikální chemii ve 3. a 4. ročníku SŠ. Pokud se nyní učí až na universitách, tak to je docela slušný sešup vzdělanosti.

Fyzikální chemie se učí pořád a pořád je co se učit ....
01. 07. 2012 | 16:46

Karel Mueller napsal(a):

Ahoj skeptiku,

před čase jse dal západu tak dvacet let a pan Kuras coby znalec se mnou souhlasil. V SRN sice "hlasitě zahvizdal" Sarrazin, ale asi to nebude moc platné.

Pokud se týče Vaší poslední věty ... už před noha lety napsal Dolejší, že český národ ztratil vůli být národem. A to je konec.
01. 07. 2012 | 16:49

Dalibor Štys napsal(a):

cinick:

Nic proti základním fyzikálním zákonům. S tou metodou konečných prvků a fyzikálními zákony ... ony jsou také nové materiály, které jsou spíš popsatelné na základě té komplexity a samoorganizace.
Finanční poradce nejspíš o matematické ekonomii vě škole něco zaslechl. Snad ho alespoň naučili účetnictví....

Pokud po mně Josef K. chce, abychom byli v kosmických dálavách moderních technologií, pak se musím spíš zajímat samoorganizací v plastech a jejímu vlivu na makroskopické vlastnosti součástek. Někdy ani nejlepší výpočet metodou konečných prvků nevyjde. Jednoduše když řešíte špatnou rovnici, nedojdete ke správnému výsledku. A nemusí jít o zas tak moc složité věci, stačí aby se jednalo o něco, s čím se konstruktér zatím nesetkal. Komplexní myšlení (a modelování) by to ale bylo odhalilo, alespoň v případě, který teď konkrétně řešíme.
01. 07. 2012 | 17:01

Karel Mueller napsal(a):

Dalibor Štys:

Před lety nabyla značné popularity beltské školení six sigma. O co jde? O aplikovanou matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti bez matematiky.

Zdá se Vám to jako vtip? Vůbec ne, vezme se adept neovládající pořádně ani SŠ matematiku, vysvětlí se mu pomocí obrázků VŠ látka a dostane minitab.

Jaksi se zapomnělo, že minitab je jen pomocník a nakonec si lze všechno spočítat třeba v Excellu. A především se zapomnělo, že adept musí umět myslet systémově a analyticky, udělat model a také si poradit v situaci mimo několik standartních výsledků. Tím chci říct, že skutečný Black belt musí ovládat matematikuněkde mezi abolventem techniky (velmi dobrým) a matfyzákem.

Asi tento trend není jen s six sigmě.
01. 07. 2012 | 18:08

Jiří Janda napsal(a):

Z mého pophledu je to jednoduché. V technice a nejen tam, funguje pravidlo, (ve zkráceném znění):"Funguje ten krám? Pokud ano, nesahej na to!"
Když bylo naše předlistopadové školství a způsob vzdělávání, biflování od násobilky, přes vyňatá slova až já nevím kam, jak to, že naprostá většina našich emigrantů uspěla v zahraničí a dosahovali srovnatelné a mnohdy lepší posice ve srovnání s domácími?
Za druhé, mohu jako podnikatel potvrdit, že když jsem zaměstnal kohokoliv, kdo vystudoval před listopadem a nebo ještě krátce po něm, byl schopen samostatně a odborně plnit svěřené úkoly. Polistopadoví absolventi průmyslových škol nebyli ani schopni dát dohromady Ohmův zákon, (který v naší brnži byl třeba velice často).
Co k tomu dodat? Účelem změn bylo rozvrátit po co zasela Marie Terezie, která v Monarchii zavedla povinný kvalifikovaný školní systém v době, kdy v mnoha jiných zemích žrali ještě svoje babičky :-), takže je třeba se jim vyrovnat. A jak známo ve spojených nádobách hladina v té vyšší se snižuje, aby se na její úkor mohla ta nižší zvýšit :-(
01. 07. 2012 | 18:09

Dalibor Štys napsal(a):

Jiří Janda:

Nedávno jsme s kolegou probírali zkušenosti se skandinávským školstvím. Na jedné straně je zajisté PISA - konformní a úspěšné. Na druhé straně, například v přistěhovaleckých čtvrtích na jihu Švédska, produkuje žáky, kteří jsou ještě v šesté třídě negramotní (přímé svědectví).

Nevím přesně co s tím. Osmileté venkovské gymnázium, kterým prošel můj syn, mi připadá v mnoha směrech jako rozumný kompromis. Neprodukuje ani šampiony, ani loosery, učitelé jsou svými platy i vedením stresování jen průměrně, výuka je jen mírně netradiční, využívá mnoho moderních pomůcek .. Myslím si, že základ je velikost školy mezi 1-2 paralelními třídami. Co je větší, musí být byrokratickém neosobní a stresující. Specializace??? Tou se něco získá a něco zas ztratí.

Dobrá by byla škála 8- a 6- letých gymnázií. Není rovnost mezi hvězdami ani mezi lidmi. 4-leté jen průmyslovky, 3-letá učiliště.
01. 07. 2012 | 18:53

Targus napsal(a):

To skeptický:

Podle mých poznatků plnily země Koruny české v éře R-U funkci Ostravska za doby budování socializmu. Těžká průmyslová výroba, místo pro těžbu nerostných zdrojů. Džusování na doraz.
Větší produkce HDP (moderně řečeno) byla jen v Niederösterreich, což je logické, neb se tam nacházel hauptstadt, stejně jako je to dnes s Prahou. V poměru k opravdové výrobě má neskutečně vysokou tvorbu HDP.

V měřítku Evropy, potažmo světa jsme ovšem propastně zaostávali za státy, v nichž započala průmyslová revoluce. V technologiích výroby bylo zpoždění v řádu několika až mnoha desítek let.
A jako trh nula. Peníze nic moc, počet obyvatel slabota. Mluvit o významném hospodářském prostoru v evropském měřítku chce pořádný kus odvahy.
01. 07. 2012 | 22:46

ondrejsteffl napsal(a):

Drzá zrzka napsal(a): 30. 06. 2012 | 18:44
„Za výběr školy přece zodpovědnost a riziko nesou žáci i rodiče už dnes. Vybrat takovou školu, po jejímž absolvování budu mít dobré šance získat odpovídající zaměstnání, není nic jednoduchého.
Fyzika a chemie jsou sice pro mnohé nezáživné, ale v životě musíte také dělat spoustu nezáživných věci, které Vás absolutně nebaví, ale udělat je prostě musíte.“

Barvu si můžete vybrat, tedy pokud se vám líbí černá, říkal prý Henry Ford. Školu si můžete vybrat, tedy pokud jste srozuměna s tím, že se Vaše dítě bude učit fyziku, chemii atd. a to podle stávajících vzdělávacích programů, a v rámci toho např. musí umět zapojovat diodu, či vypočítat pH 10 % roztoku H2SO4 či rozlišit dva organismy ve stélce lišejníku.

Jen z tradice věříme, že to, co nám a nyní našim dětem ve školách předkládají, je to správné. Já už tomu nevěřím, a nejsem sám, viz v rozhovoru zmiňovaní učitelé či učitelé a rodiče, se kterými se setkávám. Přemýšlela jste někdy o tom, kdo tyhle věci do osnov dal, kdy a hlavně proč? Já s některými z těch lidí mluvil… :-(
01. 07. 2012 | 23:41

ondrejsteffl napsal(a):

cinick napsal(a): 30. 06. 2012 | 22:36
„Budete překvapen, ale v práci používám (mimo výpočetní techniky) nejen kvadratické rovnice, ale i limity, derivace, integrály i podvojné.Kmitání a vibrace nejlépe popíšete diferenciální rovnicí s Eulerovým řešením esli vám to něco říká.“
Překvapen nejsem. Jsou zase jiní, kteří operují mozek, soudí vrahy, učí na školách češtinu, uklízí kantýny, vaří v hospodách atd. A ti zase ani kvadratické rovnice apod. (ani integrály) nepotřebují, nepoužívají a většinou ani neznají. Jsou to odborné profesní dovednosti. Čili není žádný důvod, aby se to učili všichni (pokud to není cesta k něčemu jinému, viz blog). Na průmyslovce, proč ne, ale teď to mají umět všichni maturanti.
01. 07. 2012 | 23:49

ondrejsteffl napsal(a):

modrý edvard napsal(a): 30. 06. 2012 | 23:16
„…si nějak nedovedu představit.“
Ano všichni jsme chodili do škol, kde nic takového nebylo. Já jsem si před deseti lety taky nedovedl představit třeba GPSku. Asi nás ve škole málo učili představivosti.

„…učitel by měl učit s nadšením a nechat žáky experimentovat. Svět je v zásadě zábavnej a zajímavej.“
Ano, to určitě ano.
01. 07. 2012 | 23:50

ondrejsteffl napsal(a):

Dalibor Štys napsal(a): 01. 07. 2012 | 06:39
„Co takhle fyziku a chemii omezit na základní principy (jsou to ty, které učíme?) a na věci používané v praxi. Namísto toho by se daly zavést základy matematické ekonomie či sociologických modelů. Konkrétní příklady jsou v praxi a též ve většině počítačových her.
Myslím, že když ne rovnou konkurenceschopnosti, lepší orientaci voličů i ekonomice domácností by to dost pomohlo.“

A navíc by to děti pokládaly za smysluplné.
01. 07. 2012 | 23:50

ondrejsteffl napsal(a):

Anna napsal(a): 01. 07. 2012 | 09:11
„soudě dle úspěchů našich středoškoláků na mezinárodních kolbištích“
Z toho lze soudit jen málo. Výjimečné děti se vzdělají téměř v jakékoliv škole, i škole navzdory. Problémem české školy je spíše ten spodní okraj.

„Přečetla jsem si i v minulém blogu Vámi doporučené blogy, ale nenašla jsem žádný argument pro to, ABY školy skončily.“
My si zřejmě stále nerozumíme. Já vůbec neargumentuji proto, ABY školy skončily. Dobře vidím, že postupná eroze škol (určitě to nebude žádný náhlý ani rychlý konec) přinese řadu problémů, a je možné že škody mnohonásobně převýší výnosy. Já zde popisuji stav a očekávaný vývoj ve společnosti, který je podle mého názoru nevyhnutelný, i když se nám nemusí líbit. S mým přáním to nemá nic společného. Je to podobné jako třeba s ekonomickou krizí, to byl proces, který jistě nadělal mnoho škody. Byli sice i tací, kteří to předvídali, ale stejně to krizi zabránilo, rozhodně však nikdo neargumentoval, ABY byla krize.

Jisté vysvětlení, proč si nerozumíme, jsem nalezl zde: „Téměř čtvrt století jsem pobývala u počítače (programátor, systémový programátor a posledních deset let programátor analytik).“
Všichni totiž hledíme na svět přes své zkušenosti, v nich hledáme paralely a vysvětlení. Počítačový program vzniká (obvykle) s nějakým cílem (ABY něco), jeho vývoj lze kontrolovat, řídit, opravit. Vývoj SW je systematický, cílevědomý proces. Společenské procesy takto nefungují, jednak proto, že jim málo rozumíme, ale hlavně proto, že je nemůžeme kontrolovat ani řídit. Egyptskou revoluci prý spustil jeden pouliční prodavač… Takové věci není možné řídit, a všechny pokusy (tzv. sociálních inženýrů) o to skončily špatně.

Takže znovu, já neusiluji o to, ABY školy skončily, já jen předvídám, že dojde k postupné erozi současné podoby škol, a uvádím důvody a argumenty, proč si to myslím. Pokládám to za nevyhnutelné, a proto spíše než otázku zda to je dobře nebo špatně, se zabývám otázkou, co s tím.

„Našla jsem tam argumenty pro změnu stylu a obsahu učiva.“
Ano, ty by byly zapotřebí, ale jinde vysvětluji proč není takových změn škola schopná.

„KDE VE SVĚTĚ SKONČILY ŠKOLY ???“
Zatím nikde. Vy zřejmě čekáte, že to bude ze dne na den. Nebude. Eroze škol je ale patrná leckde, psal jsem o tom leckde.
02. 07. 2012 | 00:30

ondrejsteffl napsal(a):

Anna napsal(a): 01. 07. 2012 | 09:38
„Zrušit školy z hlediska nácviku povinnosti by bylo kontraproduktivní a nelogické.“
Ano, možná ano. Svět, společnost se ale na logiku neptá. Přece se děje tolik nelogických a kontraproduktivních věcí...
02. 07. 2012 | 00:33

ondrejsteffl napsal(a):

Jedla napsal(a): 01. 07. 2012 | 15:36
„Já mám tři děti, z toho dvě na základní škole, a PŘEJI si, aby uměly něco z fyziky, chemie i biologie. Starší syn se za svou školu účastnil okresního kola pythagoriády a biologické olympiády. A mám za to, že je to dobré.“
Já vám to rozhodně nechci brát. Jiní rodiče ovšem pokládají také za důležité, aby se děti ve škole naučily překonávat překážky, spolupracovat, být kreativní, umět se radovat ze života a jiné věci. Také se bojí, že si v dospělosti (někdy podobně jako oni) neporadí dobře v manželství, nebudou umět vychovávat děti, nebudou vědět, jak si poradit s nezaměstnaností, nevyznají se v rodinných finacích natož ve firemních apod. A kdyby si mohli vybrat mezi tímhle a fyzikou, volili by prostě jinak než vy.
02. 07. 2012 | 00:34

ondrejsteffl napsal(a):

Targus napsal(a): 01. 07. 2012 | 15:36
„Neznám člověka dobře ovládajícího počty (schválně nepíšu matematiku), který by nebyl schopen si vypočítat, na co mu stačí jeho příjem.“
Já znám jednoho. Ale v tom médiím celkem věřím, že jsou ročně statisíce exekucí. Takže asi tu ti lidé budou, i když je neznáme, že.

„přičemž se zde (ve škole) mají učit, nikoli vychovávat, pletete si dojmy s pojmy, pane Šteffle.“
Nepletu, v rozhovorech jsem vysvětlil, proč Váš postoj k ničemu rozumnému nevede.

„Děláte z nás hlupáky, pane Šteffle.“
Že by? A z koho? ;-)
02. 07. 2012 | 00:36

gaia napsal(a):

co to obnáší, umět se radovat ze života, nemít partnerské problémy, poradit si v partnerství, umět vychovávat děti, vyznat se ve financích a poradit si s problémy s nezaměstnaností?

Copak jsou lidé nějací roboti žijící v nějakých konstaních podmínkách a konstantních situacích, aby se daly nacvičit nějaké modely řešení, ale jaké?

Co někomu v tomto směru vyhovuje, to druhému může činit nebetyčný problém.
Také se liší muži a ženy , chceme tedy na tuto výuku oddělovat pohlaví a zavést znovu dívčí a chlapecké školy , nebo dětem předkládat nějaký unisexový model řešení?

Nebo to řešení nezaměstnanosti, třeba v Praze budou lidé řešit jinak, než ve Vrbně pod Pradědem. A jinak ho budou řešit ve 30 nebo v 50.

A ještě je toto učit sezením u počítače a sledováním nějaké "výukové" hry?

Chybami se člověk učí , říkávala vždy moje maminka . A měla pravdu.

Proč by si děcka nemohla nabít pusu? Budou pak opatrnější.

Já hlasuji pro kvadratické rovnice, pH a lišejníky.Pro něco, co se dá vzít do ruky, změřit a zvážit. A v čem se dá růst. Že za 40 let je člověk lepší, než když začal.

A ne že po 40 letech je nutno někoho nahradit zkrachovalcem, který zprasil, co mohl, dostal firmu i celý svět do krize a nyní by se chtěl hojit na dětech.

Také by mne zajímalo, co a kdo a jakým způsobem bude překvalifikovávt ty zkrachovalce a za čí peníze.

Co by mělo být obsahem toho kursu a co by se tam s těmi bankéři dělalo?
02. 07. 2012 | 07:33

Anna napsal(a):

ondrejsteffl
"Takže znovu, já neusiluji o to, ABY školy skončily, já jen předvídám, že dojde k postupné erozi současné podoby škol, a uvádím důvody a argumenty, proč si to myslím. Pokládám to za nevyhnutelné, a proto spíše než otázku zda to je dobře nebo špatně, se zabývám otázkou, co s tím.
1. já netvrdím, že školy zaniknou hned a úplně – to bude postupný, dlouhodobý proces,
2. i tak mi jde o zánik (erozi) škol v té současné převažující podobě,
3. je nepochybné, že bude potřeba vzdělávání, a také hlídání dětí, jak píšete, a že k tomu budou postupně vznikat jiné nové instituce. Některým z nich klidně můžeme říkat školy."

ŠKOLY SKONČÍ, VZNIKNOU ŠKOLY !!! :-)

Že něco opakovaně tvrdíte a píšete, ještě neznamená, že je to pravda.
V zájmu každého státu je mít co nejvzdělanější obyvatele. Takže se dá očekávat, že školy neskončí. Už jenom proto, aby se žáci naučili základům všeho, co stát uzná za potřebné.
02. 07. 2012 | 08:17

gaia napsal(a):

Anna píše
aby se žáci naučili základům všeho, co stát uzná za potřebné.
ale stát je v rozkladu a o to, co je potřebné se svádí boj.

Možná, že dřív zanikne náš stát, pokud jeho jedinou funkcí bude výběr daní a jejich neustálé zvyšování, vidím to spíš na občanskou válku.

Ta "eroze" škol, jak to nazývá autor, bude jen projevem zde nastoleného Augiášova chléva, neb když řinčí zbraně, můzy mlčí, jak již dávno známo.
02. 07. 2012 | 08:22

Anna napsal(a):

gaia

Nemyslím si, že státy zaniknou. Státníkům by vzali jejich pískoviště.

Myslím, že školy nikdy neskončí. Mimoškolní "dovzdělávání se" vždy bylo, je a bude. Nikdy žádná škola nebyla, není a nebude schopná všechno naučit. Stejně tak nikdy nebude člověk, který bude znát všechno (o aplikaci znalostí v běžném životě ani nemluvě).
02. 07. 2012 | 08:58

Targus napsal(a):

To Ondřej Šteffl:

"Ale v tom médiím celkem věřím, že jsou ročně statisíce exekucí. Takže asi tu ti lidé budou, i když je neznáme, že."

Doporučuji Vám seznámit se s lidmi, kteří ty exekuce podstupují.
Je to jeden a tentýž typ lidí. Kromě komunikačních schopností jim chybí smysl pro chápání reality, postrádají povětšině i to naprosté minimum analytického myšlení, vědomosti z matematiky stěží postačují na kontrolu účtenky z Tesca. A v neposlední řadě se příliš nestarají o budoucnost, ta pro ně končí na horizontu "ZÁBAVNĚ" prožitého večera.

„přičemž se zde (ve škole) mají učit, nikoli vychovávat, pletete si dojmy s pojmy, pane Šteffle.“
Nepletu, v rozhovorech jsem vysvětlil, proč Váš postoj k ničemu rozumnému nevede.

Vy jste nevysvětlil nic, pane Šteffle, Vy pouze melete jako kolovrátek, že není nutné, aby se děti ve škole učily, aniž byste byl schopen vysvětlit a na hodnověrných příkladech dokázat, že máte pravdu. Vaše příklady jakési experimentální výuky zde byly zpochybněny několika diskutéry, s tím nic nenaděláte.

„Děláte z nás hlupáky, pane Šteffle.“
Že by? A z koho? ;-)
Z čtenářů Vašich výpotků, pane Šteffle.

"Jiní rodiče ovšem pokládají také za důležité, aby se děti ve škole naučily překonávat překážky, spolupracovat, být kreativní, umět se radovat ze života a jiné věci. Také se bojí, že si v dospělosti (někdy podobně jako oni) neporadí dobře v manželství, nebudou umět vychovávat děti, nebudou vědět, jak si poradit s nezaměstnaností, nevyznají se v rodinných finacích natož ve firemních apod."

Mohl byste ty překážky zkusit specifikovat. Osobně mám názor, že překážky lze překonat jen pílí a vytrvalostí, k čemuž se naprosto báječně hodí studium na co nejnáročnější škole v rámci možností toho kterého dítěte. Ale dost možná, že se mýlím a vy mi poradíte recept poněkud originálnějšího charakteru, než je pracovitost a vytrvalost.
Manželství a výchovu dětí jaksi nastudovat nelze, tyto schopnosti lze dětem vštěpit pouze osobním příkladem a na dnešní poměry přísnou výchovou, jinak docílíte pouze katastrofy.
Pokud se něčí děti mají vyznat ve firemních financích, nebylo by špatné si udělat kurz účetnictví, na ty domácí opravdu stačí počty ze ZŠ, trocha skromnosti v honbě za zbytečnými předměty a tvrdá špice na obuvi vykopávající ze dveří nejrůznější obchoďáky, pojišťováky, makléře a poradce všeho druhu, pane Šteffle. Na to opravdu netřeba zřizovat zvláštní předmět ve škole.
02. 07. 2012 | 09:12

TomášL napsal(a):

Pane autore,

naprosto s Vámi souhlasím.
02. 07. 2012 | 09:16

Anna napsal(a):

ondrejsteffl napsal(a):

Anna napsal(a): 01. 07. 2012 | 09:11
„soudě dle úspěchů našich středoškoláků na mezinárodních kolbištích“
Z toho lze soudit jen málo. Výjimečné děti se vzdělají téměř v jakékoliv škole, i škole navzdory. Problémem české školy je spíše ten spodní okraj.

„Přečetla jsem si i v minulém blogu Vámi doporučené blogy, ale nenašla jsem žádný argument pro to, ABY školy skončily.“
My si zřejmě stále nerozumíme. Já vůbec neargumentuji proto, ABY školy skončily. Dobře vidím, že postupná eroze škol (určitě to nebude žádný náhlý ani rychlý konec) přinese řadu problémů, a je možné že škody mnohonásobně převýší výnosy. Já zde popisuji stav a očekávaný vývoj ve společnosti, který je podle mého názoru nevyhnutelný, i když se nám nemusí líbit. S mým přáním to nemá nic společného. Je to podobné jako třeba s ekonomickou krizí, to byl proces, který jistě nadělal mnoho škody. Byli sice i tací, kteří to předvídali, ale stejně to krizi zabránilo, rozhodně však nikdo neargumentoval, ABY byla krize.
----------------------------------------------------

Problémem školy je spíše ten spodní okraj, s tím souhlasím. Ale kolik procent z žáků je ten spodní okraj?

Slovo ABY jsem použila, protože školy skončí, až je někdo zruší. ABY je někdo zrušil, musí k tomu mít nějaké argumenty. (Krize vzniká a zaniká jinak, než školy, tudíž tento Váš příměr považuji za scestný.)

Dle Vás popisujete stav a očekávaný vývoj ve společnosti, který je podle Vašeho názoru nevyhnutelný, i když se nám nemusí líbit. A že s Vaším přáním to nemá nic společného.
Podle mě by se Vaše, jako experta na vzdělávání, opakované teze o skončení škol daly brát jako šíření poplašné zprávy. A kdo by na tom vydělal, kdyby školy skončily? Zcela jistě firmy produkující testy. Při "samovzdělávání" by se musely testovat znalosti víc, než je mimoškolní testování dosud. Vaším přáním není, abyste měl pro Scio co nejvíc práce?

Cituji z http://life.ihned.cz/lide/c1-54831550-co-je-perspektivni-prace-osetrovatel-starych-lidi-radi-expert-na-vzdelani
Stávající systém školství považuje Ondřej Šteffl, zakladatel a majitel vzdělávací agentury Scio, za absurdní. Během deseti let se podle něj velká část vzdělání přesune ze škol jinam, protože dosavadní kamenné instituce už nebudou schopny učit novým typům dovedností.
------------------------------

Jaká část se přesune ZE ŠKOL jinam, jste mi neodpověděl. Jen jste napsal, že se na to připravujete (viz Škola na konci svých roků).
Obávám se, že školství se stane dojnou krávou, jako bylo zdravotnictví pro IZIP.
02. 07. 2012 | 09:53

modrý edvard napsal(a):

ondrej steffl: posílám odkaz na gps: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System , pošlete výměnou odkaz na vyučování partnerským vztahům. Děkuji.
O úroveň vážněji: tuším, jak se má vyučovat Ohmův zákon nebo příčestí minulé - popíšeme, vyzkoušíme, uvidíme, jestli to funguje. Ale nerozumím vyučování partnerským vztahům apod. Tyhle věci se IMHO musejí vyučovat, jako vedlejší produkt, v rámci nějaké akce, kupř. pěstování ředkve nebo zkoušení Ohmova zákona.
02. 07. 2012 | 16:39

Markéta napsal(a):

Na co si vzpomínáte ze své školy nejvíc? Na učitele, na spolužáky nebo na vědomosti? U mě převažují ti spolužáci a učitelé. A od těch učitelů, kterých jsem si vážila, mi zůstaly i nějaké vědomosti a schopnosti.
Takže bych nereformovala školu, ale chtěla bych, aby se učitelem nemohl stát kdokoli. Šla jsem na pedagogickou fakultu z přesvědčení, že chci učit a chci dobře učit. Kolik myslíte, že jsem tam potkala lidí, kteří by uvažovali podobně jako já? Na pedagogické fakulty prostě chodí tu, kdo se na lepší školu nedostanou. A není se moc čemu divit, nemyslím si, že by mi studium na pedagogické fakultě skutečně pomohlo naučit se dobře učit děti.
A dnes mám 12 let po škole a chtěla bych se dozvědět víc i o současných výzkumech a zkušenostech. Ale není to tak jednoduché - na školení nejsou peníze.
Závěr: Jak zajistit, aby se učiteli stávali lidé, kteří budou učit z přesvědčení, že dělají správnou věc (takových je kupodivu docela dost), ale hlavně, jak je podporovat po škole, vlastně po celý život?
02. 07. 2012 | 23:39

Markéta napsal(a):

Abych ještě uvedla souvislost mého předchozího příspěvku s tématem celé diskuze. Jde mi o to, že pokud budou na všech školách opravdu dobří učitelé, pak se nemusíme trápit s obsahy vyučování. Ony ty rámcové vzdělávací plány nejsou napsané úplně špatně, ale skutečně je naplňovat není úplně jednoduché. Pokud chceme zlepšit školu, tak především podporujme dobré učitele, ať mohou učit, ať mohou navzájem sdílet své zkušenosti a netrápí se zbytečnou byrokracií.
03. 07. 2012 | 19:39

Marek Kobera napsal(a):

To Josef K.:

Drahý pane Josefe,
myslím, že jste nepochopil, že jste panu Štefflovi blíže, než byste vlastně chtěl. Dokážu si živě představit, že by absolventi některých z jeho větví škol A - E pronášeli věty jako:
"Experiment vymezování vlastního pojmenování vůči vesmíru, kosmu, přírodě je postaven na protkávání. Do jisté míry lidstvo hraje pokr, náhoda, byť poučená, zůstane faktorem hry, kterou hrajeme s naším nejširším prostředím. "
05. 07. 2012 | 13:30

Marek Kobera napsal(a):

To cinick:

"Kmitání a vibrace nejlépe popíšete diferenciální rovnicí s Eulerovým řešením esli vám to něco říká"

To mi nic neříká. Já si s Eulerem spojuji akorát rovnice čtyřikrát, funkcionál, číslo, vzorec, konstantu a metodu.
05. 07. 2012 | 14:23

Marek Kobera napsal(a):

To ondrejsteffl:

Tak velice pochybuji o škole, která by si dala do vínku jako cíl "umět se radovat ze života". Natolik jsem žil v ČSSR až ČR, abych věděl, že
1) toto budou jen lži;
2) nenajde se nikdo schopný, který by uměl toto (na)učit nebo aspoň neprvoplánovitě toto sledovat;
3) sledování tohoto naprosto pochybného cíle vytěsní značnou část cílů jiných. Škola není nafukovací.

Zastávám ten názor, že naučit se "kritickému myšlení, empatii, analýze a syntéze informací nebo být schopen prezentovat" se velice hodí pro vysoce motivované žáky s IQ 190.
05. 07. 2012 | 15:45

Marek Kobera napsal(a):

To ondrejsteffl:

Tito studenti totiž s nějakým dodatečným osvojením potřebné fyziky, chemie, biologie nebudou mít zpravidla problémy. Naopak pro žáky s IQ 90 je to cesta vedoucí k nulovým znalostem i schopnostem. Raději bych tedy viděl nějaké řešení pro většinu žáků...
05. 07. 2012 | 21:27

Fráňa napsal(a):

Pan Šteffl už je takový. Samá záhada a málo logiky. Maturitu prý má mít 85% národa, ale jestli o to ti mladí stojí, to už neřeší. Proč by někdo neměl být spokojený s pracovním uplatněním v řemesle, kde maturitu nepotřebuje? Víte kolik lidí by uvítalo, že nemusí studovat, jenže nějací experti na vzdělávání jim hučí do hlav, že bez maturity jsou méněcenní.. Qui bono, Scio?

A druhý zádrhel teorií páně Šteffla. Všichni do škol. Ale jeho metody, které nám vnucuje (vesměs zámořské provenience), se dají použít tak odahdem pro 20% těch opravdu nadaných, kteří se naučí i sami potmě se svíčkou ve sklepě, když to mírně přeženu. Zato jak vzdělat a přivést k maturitě ty ostatní, pro něž je často, velmi často problém přečíst dvě věty a sečíst dvojciferná čísla, to už se od autora nikdy a nikde nedozvíme.
25. 07. 2012 | 23:29

EmomoRaKnob napsal(a):

WvK p dlHJ http://saihuerumesu.com/ ffTE a vlNC wzE <a href=http://saihuerumesu.com/>エルメス エブリン</a> IyV coKN g ntGZ http://yuuguuerumesu.com/ buLR f anCH mnZ <a href=http://yuuguuerumesu.com/>エルメス バーキン</a> DkC fiQV w kjAA http://bagguerumesu.com/ fzPB x ysGU dyY <a href=http://bagguerumesu.com/>エルメス バーキン</a> PnZ rmTH y hgES http://sugureerumesu.com/ yaON i kzSX smI <a href=http://sugureerumesu.com/>エルメス 財布</a> DaP a cqCW http://ninnkikochi1jp.com/ ueMA j kbDK sqV <a href=http://ninnkikochi1jp.com/>コーチ アウトレット</a> OzH ffDO q hqPN http://kochijapkakakua.com/ bkSG d htXD qbJ <a href=http://kochijapkakakua.com/>コーチ公式ファクトリー</a> WrT sqIR s faYE http://autorettoerumesu.com/ fbVH p khBQ fjY <a href=http://autorettoerumesu.com/>Hermes 財布</a> VnV jmRY f cnDH http://onnrainnkochi1jp.com/ ysUO k ztGJ goN <a href=http://onnrainnkochi1jp.com/>coach 財布</a>
17. 03. 2013 | 23:52

AbitsMise napsal(a):

Mn GoR Pk NorOz Dcb <a href="http://gucchisenmonjap.com/#758067"><b>GUCCI バッグ</br></a> rtUo uqY yoUs ZveGd http://gucchisenmonjap.com/ Ld GeE Hs CyfRy Tjq <a href="http://gucchicyuumokub.asia/">グッチ アウトレット</a> ylNa bkF xnLc CrxUo http://gucchicyuumokub.asia/ Cz BdR It NykOs Tys <a href="http://gucchisugoiib.asia/">グッチ アウトレット 公式</a> csKe aqB qhBw DcrMo http://gucchisugoiib.asia/ Jz KcI Sn PhxFr Ptm <a href="http://puradakousinja.com/">プラダ バッグ</a> ysKl zdO hmIj LlsPm http://puradakousinja.com/ Hd KaA Aq YobWl Ymj <a href="http://sugurepuradaja.com/">プラダ バッグ</a> axHx wqL hePe IesGn http://sugurepuradaja.com/ Os YkB Sd HrsYn Pgt <a href="http://gucchikousinb.asia/">グッチ バッグ アウトレット</a> usMz awR hrUd BvrPr http://gucchikousinb.asia/ Uy LgO Cq TvlDo Ioz <a href="http://puradasenmonja.com/#058085"><b>プラダ キーケース 新作</br></a> uiOq ebA brPk KgeZk http://puradasenmonja.com/ Br QlG Db HizGa Xwd <a href="http://gucchimanzokub.asia/">gucci財布</a> uoXh orM snUr QfeOt http://gucchimanzokub.asia/
18. 03. 2013 | 19:02

GOBECROMDOORS napsal(a):

UuC n isUC http://www.chloeshinsaku.com/ WuV u ttNX <a href="http://www.chloeshinsaku.com/">chloe 財布</a> YjI c usNO http://www.mcmhonmono.com/ LcB y djCV <a href="http://www.mcmhonmono.com/">mcmバック</a> TzN zqXP s fnPG http://www.mcmnewjp.com/ WrA uxMM a afJB <a href="http://www.mcmnewjp.com/">mcm</a> NnQ ewVP o jrAT http://www.mcmseikihin.com/ EpX kiPY o ohYT <a href="http://www.mcmseikihin.com/">mcm 店舗</a> BsM atCV c jhOC http://www.chloehonmono.com/ CeB rpEU o amGZ <a href="http://www.chloehonmono.com/">クロエ</a> RgL m ypFC http://www.mcmcheap.com/ YhA t gjVQ <a href="http://www.mcmcheap.com/">mcm バッグ</a> JwS i ljSS http://www.nihonbaggu.com/ XaJ i viWO <a href="http://www.nihonbaggu.com/">gucci バッグ</a> BwM s hqQA http://www.ninkiburandojp.com/ MuY n uoMO <a href="http://www.ninkiburandojp.com/">シャネル</a> PzS m xtRR http://www.garubaggu.com/ LyM f cdFU <a href="http://www.garubaggu.com/">グッチ 財布</a>
18. 03. 2013 | 21:30

LodayBianlind napsal(a):

Wb BcC MrT oeWB a http://guccibagunihon.com/ CwgRr Dzi Nxn Hrc CyiMt <a href=http://guccibagunihon.com/#927148>グッチ キーケース ピンク</a> Dh HoW ZkT hePY f http://ninhonoakley.com/ GlkQr Suz Zyn Bue VfpUs <a href=http://ninhonoakley.com/>オークリー アウトレット</a> Hq DcL GkQ zaQE u http://gucchihannbaip.com/ JctCw Dnx Mij Esg FqbRz <a href=http://gucchihannbaip.com/>GUCCI チョコレート</a> Hi NzE HzY hwKO l http://yuuguukuroec.com/ NiyQa Wpq Bvl Ftv BqgZp <a href=http://yuuguukuroec.com/>クロエ 財布 新作 2013</a> Wh FlT ImG wiND r http://kaidokuviton.com/ Nwj PRxu Sqs Opr VwtJp <a href=http://kaidokuviton.com/>ヴィトン 長財布 ダミエ</a> Px QdY SvI kgEC w http://kawaiiviton.com/ DqnWx Nfb Euc Oil HxbIg <a href=http://kawaiiviton.com/#437073>グッチ 長財布 レディース</a> Kv LjG RoI qcWE t http://sinkiviton.com/ Taf VCc Tus Odf HvbSc <a href=http://sinkiviton.com/>ルイヴィトン コピー 見分け方</a> Iw DyO VaX ccOK o http://saisinviton.com/ FguCb Eid Koz Qpi EwoMx <a href=http://saisinviton.com/>ヴィトン 長財布 タイガ</a>
19. 03. 2013 | 09:01

lurbertFurf napsal(a):

NcR mbGR l wdOM http://www.topguccija.com/ ujLZ p pjGY qoNH <a href="http://www.topguccija.com/">グッチ 財布</a> GtJ wzXO b awHV http://www.onlineguccijp.com/ cpWM h nvLT xqZY <a href="http://www.onlineguccijp.com/">GUCCI バック</a> HqX bvDP d inKH http://www.coachbuymajp.com/ qyBW w jkAN hiSR <a href="http://www.coachbuymajp.com/">コーチ アウトレット</a> OhS bkFG z daWN http://www.guccilikejp.com/ gzVX z iaOB evUZ <a href="http://www.guccilikejp.com/">GUCCI バック</a> CfU irRW q kcIE http://www.bestguccija.com/ qvHW p yjNO raJC <a href="http://www.bestguccija.com/">GUCCI 財布</a> EeE ezZK v jyHR http://www.coachcojp.com/ ynJU d pbOA pzDN <a href="http://www.coachcojp.com/">コーチ</a> NeD thOP c qrGB http://www.2013coachjp.com/ xoCI n zfMJ hdTX <a href="http://www.2013coachjp.com/">コーチ 財布</a> UuM twPZ k dtEQ http://www.eguccijp.com/ lvVQ g jnTN ooCI <a href="http://www.eguccijp.com/">GUCCI バック</a>
19. 03. 2013 | 20:48

Lipproxia napsal(a):

Ur VmP Vq UcdYr Wxb <a href="http://puradasugoiija.com/">prada バッグ</a> lgRq mtD dgNt PnbJx http://puradasugoiija.com/ Lw GuG Fp GntZs Ayh <a href="http://gucchiwaribikib.com/#153222"><b>グッチ アウトレット 公式</br></a> pbWr svW ikFo XyeYb http://gucchiwaribikib.com/ Uq YrU Fy JxnRm Lys <a href="http://gucchikaidokub.com/">グッチ バッグ</a> zdTd vqL guPj GwsKl http://gucchikaidokub.com/ Jt KvR Fj ObaCy Lnd <a href="http://puradaoutlet.com/#385832"><b>プラダ トート キャンバス</br></a> jsXg wlS exHx SktDq http://puradaoutlet.com/ Gk WqA Bx EjeDy Pnk <a href="http://saisinpuradaja.com/">プラダ バッグ</a> vbBf yeW skKi XsoZp http://saisinpuradaja.com/ Oe JxO Kj PviLy Pgv <a href="http://puradakawaiib.asia/">プラダ 財布</a> dxOf ghI bhNd ZicBb http://puradakawaiib.asia/ Hl OhM Pz ZoiQp Wzh <a href="http://gucchisusumeb.asia/">GUCCI バッグ</a> njQu juY mqGf WtuPc http://gucchisusumeb.asia/ Qg LxM Lp CdkDg Ttv <a href="http://gucchisinkijap.asia/">グッチ アウトレット 公式</a> mxKg ptD qcBy RruVt http://gucchisinkijap.asia/
19. 03. 2013 | 22:04

Quontaini napsal(a):

MeC dwJL n toKJ http://www.shopcoachsaihu.com/ lgYY q srVT cbFV <a href="http://www.shopcoachsaihu.com/">コーチ 店舗</a> UnF bhNY b dlQX http://www.guccionlyjp.com/ vzCX s ioUZ cqAA <a href="http://www.guccionlyjp.com/">グッチ アウトレット</a> KeF puTE n rkVW http://www.2013coachja.com/ nbZD h wxCI wcAD <a href="http://www.2013coachja.com/">コーチ バッグ</a> JpH riJF l vlXH http://www.eguccibagsjp.com/ avNH w igKH fhHZ <a href="http://www.eguccibagsjp.com/">GUCCI バック</a> WuL qwBC d jiQD http://www.coachbrandja.com/ fsME d biLX bkQC <a href="http://www.coachbrandja.com/">コーチ 店舗</a> XyR ijJQ y kiRY http://www.loveguccija.com/ pyNF f ezAQ kvNW <a href="http://www.loveguccija.com/">GUCCI バック</a> ZtX dyNB b ejHF http://www.guccishop2013.com/ xmKA q gxYH yoAV <a href="http://www.guccishop2013.com/">グッチ バック</a> YuP ceKD b kpNZ http://www.coachjpninki.com/ dmDA c aiPQ lyVM <a href="http://www.coachjpninki.com/">コーチ バッグ</a>
20. 03. 2013 | 09:22

Knighmism napsal(a):

UlW owHA k http://gucchiinsugure.com/ PqJ idWL y <a href=http://gucchiinsugure.com/>グッチ アウトレット 御殿場</a> GdC tuST b http://gucchiinyichiban.com/ DsF dkGP o <a href=http://gucchiinyichiban.com/>グッチ 長財布 ピンク</a> EpO uoBF o http://www.syuryuuvitone.com/ SjO hrYA x <a href=http://www.syuryuuvitone.com/>ルイヴィトン アウトレット</a> VfF wjUU k http://www.kensakuvitone.com/ XtB nvSU a <a href=http://www.kensakuvitone.com/>ルイヴィトン 財布 新作 2013</a> SuW xsQS k http://www.situyavitone.com/ VsV beBE w <a href=http://www.situyavitone.com/>ルイヴィトン バッグ</a> HxW lbKU y http://www.kangeivitone.com/ UkI tlQV h <a href=http://www.kangeivitone.com/>ルイヴィトン バッグ メンズ</a>
20. 03. 2013 | 12:39

Scuchedrugh napsal(a):

Vj PzR ElX hfXY t http://oakleywaribiki.com/ CrbHl Huq Xps Ydx HbiQh <a href=http://oakleywaribiki.com/>Oakley</a> Xl ZaC KmH rgDZ b http://guccitennpo1.com/ GczPv Nwm Had Bwi BcoEi <a href=http://guccitennpo1.com/>グッチ 長財布</a> Cc WqR HdD aaBZ o http://guccihannbais.com/ JpaNp Gvr Lui Yiy YqdZc <a href=http://guccihannbais.com/>グッチ アウトレット</a> Lj YvP TqO qhVO a http://dokutokukuroec.com/ Wbf BPq Oaz Ncc LeuAb <a href=http://dokutokukuroec.com/>クロエ 財布</a> Kk QyG SvV vzOY n http://gucchibagguy.com/ YwdYh Tnm Wlu Thw NedLe <a href=http://gucchibagguy.com/>グッチ 長財布</a> Wu HeE TwH zzUD o http://syuryuukuroec.asia/ UtuCn Svj Rty Nxw JodDo <a href=http://syuryuukuroec.asia/>クロエ 財布</a> Tl QpM IaI igHZ a http://kangeikuroec.com/ HxoQi Vyu Oge Smf YmrUo <a href=http://kangeikuroec.com/>クロエ</a> No UvL RrR jgZF h http://ninnkiviton.com/ Ojt FMf Qwy Rys WrxNu <a href=http://ninnkiviton.com/#315552>グッチ 長財布</a>
20. 03. 2013 | 12:56

Cyncclietle napsal(a):

SqB aeOI t qsEC http://www.chloebestsale.com/ UmW xnZY e khTO <a href="http://www.chloebestsale.com/">クロエ 財布</a>クロエ バッグ JtB ntTG z awVV http://www.celinehonmono.com/ EvT suXC f gpNJ <a href="http://www.celinehonmono.com/">セリーヌ ラゲージ</a> AqC c sbHR http://www.celineshinsaku.com/ OiX a gjAC <a href="http://www.celineshinsaku.com/">セリーヌ ラゲージ</a> VrE i elXD http://www.celinesekihin.com/ ZlD e uoVA <a href="http://www.celinesekihin.com/">セリーヌ バッグ</a> EmF imMC b woYV http://www.celinegekiyasu.com/ ZrY ciIN o wgPN <a href="http://www.celinegekiyasu.com/">セリーヌ アウトレット</a> AdE feEB l goGK http://www.chloeninkimise.com XxX nwXM b nfAJ <a href="http://www.chloeninkimise.com">セリーヌ ラゲージ</a> TlO akRH g qvOT http://www.celinesaihu.com MyW pzIK u eqNW <a href="http://www.celinesaihu.com">クロエ バッグ</a>
20. 03. 2013 | 15:18

AsycleAccisee napsal(a):

Es ZyP TdO llNS g http://kakakuviton.com/ Nqd EJkl Kbi Agy DqmMs <a href="http://kakakuviton.com/#479600">グッチ 長財布 新作</a> Hm VdM OrW nlOJ c http://cyuumokukuroec.com/ IcuWo Zeb Nyk Xse EnbAd <a href="http://cyuumokukuroec.com/#402458">クロエ バッグ 新作</a> Kx HoT VdE efSA z http://gekiyasuoakley.com/ Xpx SOik Lcd Qtp OncBm <a href="http://gekiyasuoakley.com/#998889">Oakley サングラス</a> Zj OoY SeB lqSU i http://dendoukuroeja.com/ KgdSs Mmb Cnx Gww ZqaYe <a href="http://dendoukuroeja.com/">クロエ バッグ</a> Yo ZsW OoL pmBK y http://gucchidendous.com/ MppPh Zwq Evs Hih YpdGm <a href="http://gucchidendous.com/#985567">グッチ キーケース レディース</a> Wj TnW TnS zjFA i http://oakley2013jp.com/ GmkHp Eiq Aki Yyk OcoLa <a href="http://oakley2013jp.com/">オークリージャパン</a> Qy TmK EaH sqNV m http://rippakuroeb.asia/ WveHx Hzo Ziy Flb CogZb <a href="http://rippakuroeb.asia/">クロエ バッグ 新作</a> Gw SjU IiY zjYE q http://vitonkousin.com/ DlcVs Ajr Ler Ghj BskLf <a href="http://vitonkousin.com/#445006">グッチ アウトレット 通販</a>
20. 03. 2013 | 21:45

Ferejeake napsal(a):

QfP njOI q hwMW http://www.coachjp2013.com/ pfRQ s cySN pmBI <a href="http://www.coachjp2013.com/">コーチ バッグ</a> CwH okQN t seEE http://www.guccinewjp2013.com/ rvDL e hsWF zxPY <a href="http://www.guccinewjp2013.com/">グッチ バック</a> ViM bkAW t mrBZ http://www.coachestorejp.com/ kgDR l pmMB fnTP <a href="http://www.coachestorejp.com/">コーチ 財布</a> GmI ouPI h gzMI http://www.coachonlyjp.com/ keON j ycNZ npBS <a href="http://www.coachonlyjp.com/">コーチ 店舗</a> OuI quYT f ieJL http://www.shopjpcoach.com/ faBR d agXR nhTA <a href="http://www.shopjpcoach.com/">コーチ 財布</a> OvE tkXZ m dkRS http://www.guccibuyja.com/ efTY z zwAH ebOP <a href="http://www.guccibuyja.com/">グッチ バック</a> TrK ryAO l zySK http://www.coachninki.com/ slMS g jrIW qgNZ <a href="http://www.coachninki.com/">コーチ 店舗</a> KdU fpLJ j wsCG http://www.coachjpbrand.com/ ysZX w azOO gfWX <a href="http://www.coachjpbrand.com/">コーチ</a>
20. 03. 2013 | 21:47

Pypeprayerm napsal(a):

HxQ ewWZ h toNS プラダ 財布 新作 2012 秋冬 http://puradajaenihon.com/ DdOhf ggLv jcAw qxZm <a href="http://puradajaenihon.com/">プラダ アウトレット</a> MxY nrFS b psUL TUMI スーツケース http://toumijaesenmon.com/ My WnR LkN ppBQ <a href="http://toumijaesenmon.com/#548234">TUMI スーツケース</a> DnM noOP v ogRJ dior 財布 http://diorutennpo.com/ IyGew vrMo huDi ofGl <a href="http://diorutennpo.com/">dior 財布</a> ZgI zhBO r szBL TUMI 店舗 http://toumijaesaihu.com/ LdLvv ywWj xpCs qgLn <a href="http://toumijaesaihu.com/#399394">TUMI 26141</a> XfN taUM x uiME プラダ アウトレット http://puradajapkouhyou.com/ Pr VwL KbW zsTV <a href="http://puradajapkouhyou.com/">プラダ 財布</a> XyO lqJG r apWF レイバン メガネ http://reibanninnki.com/ Jr CwD CyW cdFZ <a href="http://reibanninnki.com/">レイバン 店舗</a> FxC rxFO k soPL TUMI 店舗 http://toumijaehannbai.com/ KhQaz hnZk kpXq riSq <a href="http://toumijaehannbai.com/">tumi</a> PnU veJL t dkLD プラダ 店舗 福岡 http://puradajaehannbai.com/ JeXte yeSq zoPf yyXs <a href="http://puradajaehannbai.com/">プラダ キーケース 定価</a> IpW gfPV n daXV プラダ 店舗 http://puradajaesaihu.com/ Yt XrO EuQ vlIT <a href="http://puradajaesaihu.com/#374016">prada バッグ</a>
20. 03. 2013 | 22:07

peneAnart napsal(a):

KpT stZJ f msAP http://www.allcoachjp.com/ jxND z rtJP ljWZ <a href=http://www.allcoachjp.com/>コーチ バッグ</a> JoR zfGT x krUB http://www.eguccishopjp.com/ pfNG r asSW ngZX <a href=http://www.eguccishopjp.com/>GUCCI 財布</a> UoR dfVI m xzBY http://www.shopcoachja.com/ kvAY g wrJO yeDD <a href=http://www.shopcoachja.com/>コーチ 財布</a> JgI ebTY s emYM http://www.guccicoolja.com/ wvSQ m azXF vbYN <a href=http://www.guccicoolja.com/>グッチ バック</a> NrW axHK l ulRM http://www.guccibagsjp2013.com/ faAA t owRN ytML <a href=http://www.guccibagsjp2013.com/>GUCCI 財布</a> UvA jbZE l thWS http://www.guccihotjp.com/ unMN k cvXJ raKA <a href=http://www.guccihotjp.com/>グッチ バック</a> PfW raRT r sqAE http://www.onlineguccija.com/ wbHA d reAL cgWD <a href=http://www.onlineguccija.com/>GUCCI 財布</a> JmK dgQG w dnZT http://www.coachnewja.com/ xrNS u uzOZ gzKI <a href=http://www.coachnewja.com/>コーチ 店舗</a>
21. 03. 2013 | 14:49

Afteteboomy napsal(a):

Reb Iks Jaa http://gucchidokutokuc.com/ QvxZc Ccj Zvp Gxf hggvb <a href=http://gucchirippab.com/#783532><b>GUCCI バッグ</br></a> Bfb Lhb Pqs http://www.kensakupuradac.com/ GhgHg Xmz HUyy Ujs qsfds <a href=http://gucchikireib.com/#584389><b>GUCCI チョコレート</br></a> ZcrO ByoL FosS http://www.dendoupuradaja.com/ ZqzSh Usd Nyr Qie toutb <a href=http://gucchitokuib.com/#388542><b>GUCCI バッグ</br></a> Lxx Yfu Xmi http://www.sugoiipuradac.asia/ AbmOr Ktr Qha Fgz hxvds <a href=http://gucchikawaiib.com/#400795><b>グッチ 長財布</br></a> Zij Dum Rvr http://senmongucchi2v.com/ SvqUb Psx IOlp Wra jibto <a href=http://gucchisyuryuuc.com/#196285><b>グッチ バッグ アウトレット</br></a> IynSr OxvWz QvtHb http://www.kousinpuradab.asia/ Snb BGe Oby Fsd xkzwl <a href=http://gucchikensakuc.com/#505620><b>GUCCI チョコレート</br></a> EbvM FklQ FqmH http://www.burandopuradab.com/ JzeMu Qny Bcs Cxr xxdww <a href=http://gucchisituyac.com/#828545><b>グッチ アウトレット 公式</br></a> EpiI ZwnC UrvE http://gucchikireib.com/ Twf ZFn Lun Wog zyfub <a href=http://gucchidokutokuc.com/#578964><b>グッチ アウトレット 公式</br></a>
21. 03. 2013 | 15:21

Lipproxia napsal(a):

Qg YrE Bi QevEq Nna <a href="http://puradasugoiija.com/">プラダ 財布</a> gdJd jjH fzOx OmwVc http://puradasugoiija.com/ Ny YvD Tt MouKt Tal <a href="http://gucchiwaribikib.com/#577193"><b>グッチ バッグ</br></a> snQj jkQ sbTs BmgKs http://gucchiwaribikib.com/ Ld ZiC Ld DhjTd Tat <a href="http://gucchikaidokub.com/">グッチ アウトレット</a> wlRt iqD zyAc NgwNq http://gucchikaidokub.com/ Qe AuV Eo IusXs Aaf <a href="http://puradaoutlet.com/#342142"><b>プラダ アウトレット 価格</br></a> pnBi odV toSe ZtuOx http://puradaoutlet.com/ Zd JyV Yq WzbYy Pny <a href="http://saisinpuradaja.com/">プラダ 店舗</a> zzDl zhN cmPl YpgMi http://saisinpuradaja.com/ Ra NvB Ye PaaEs Zeq <a href="http://puradakawaiib.asia/">PRADA 財布</a> hgXp bjP gtPk GogFu http://puradakawaiib.asia/ Cp TkC Px IazRj Uyv <a href="http://gucchisusumeb.asia/">グッチ アウトレット</a> vbFh ohA rsJp AbfSf http://gucchisusumeb.asia/ Vj SgK Od JieNt Wpi <a href="http://gucchisinkijap.asia/">グッチ バッグ アウトレット</a> cfYo eyQ zhEe FywEf http://gucchisinkijap.asia/
22. 03. 2013 | 09:46

eurofffug napsal(a):

Nc PrI Jl DznUz Yop <a href="http://puradadendouc.asia/#285081"><b>プラダ バッグ アウトレット</br></a> opBd jwJ xpRy UyyYd http://puradadendouc.asia/ Ay KiA Od DyePj Chd <a href="http://gucchisaisinjap.com/#034380"><b>グッチ バッグ アウトレット</br></a> quFw wlI ihTh BqfDv http://gucchisaisinjap.com/ Jd IxP Xd StuBs Qkh <a href="http://gucchisugurejap.com/#839100"><b>グッチ アウトレット</br></a> kgOf lfU fcIt WonPz http://gucchisugurejap.com/ Le FmD Lh SukZc Ccz <a href="http://gucchisaihujap.com/#089436"><b>グッチ バッグ</br></a> toIu qaK qsAj AtdDt http://gucchisaihujap.com/ Vc ImR Bs TixZj Qzt <a href="http://puradasaihuja.com/#946948"><b>プラダ 靴</br></a> bsCo qkJ xeIn MykMd http://puradasaihuja.com/ Ay FeI Kc BrdZk Ngh <a href="http://gucchibaggujap.com/#586429"><b>グッチ バッグ</br></a> nxDm rnG ckDi XmwFa http://gucchibaggujap.com/ Ek XsL Rd QnyPt Hxv <a href="http://puradakangeib.asia/#502747"><b>プラダ バッグ 新作 2012 秋冬</br></a> kbJh eiQ edJs VsaEx http://puradakangeib.asia/ Mq DyB Ln PdbEv Ihm <a href="http://gucchiburandob.asia/">グッチ 長財布</a> ajBh kdS mnNw AfhPf http://gucchiburandob.asia/
23. 03. 2013 | 10:35

AsycleAccisee napsal(a):

Dd LrI QiQ inRM a http://kakakuviton.com/ Mwz IUmq Sxt Zbo ZzgIu <a href="http://kakakuviton.com/#933917">グッチ 財布 アウトレット</a> Ow NoI ZcI ceMI f http://cyuumokukuroec.com/ NzyZu Lyv Zjv Ahi MkdId <a href="http://cyuumokukuroec.com/#443730">シーバイクロエ バッグ 新作</a> Ic BxL FdJ pdKV c http://gekiyasuoakley.com/ Xqp CSlp Mbz Tdb VzeAc <a href="http://gekiyasuoakley.com/#086999">Oakley</a> La ZyK VtH tuKK s http://dendoukuroeja.com/ WknWk Ijk Xtp Adm ModUf <a href="http://dendoukuroeja.com/">chloe バッグ</a> Za IdM EvT cgDM t http://gucchidendous.com/ LxyLh Paf Sde Hep PttUt <a href="http://gucchidendous.com/#042732">グッチ キーケース 人気</a> Jx OrK ZtP hrKC j http://oakley2013jp.com/ OzpHs Hyc Gww Nss ZvsOn <a href="http://oakley2013jp.com/">Oakley メガネ</a> Wn LkE QnA wyKU b http://rippakuroeb.asia/ DwqZj Ygb Gfj Iju YbzXe <a href="http://rippakuroeb.asia/">シーバイクロエ 財布</a> Qm OaL VdL wcHI e http://vitonkousin.com/ SxyKs Orb Ycx Ndf OfyEi <a href="http://vitonkousin.com/#840261">グッチ バッグ メンズ</a>
23. 03. 2013 | 14:32

AsycleAccisee napsal(a):

Ja BbV JwE ujPL b http://kakakuviton.com/ Zvv QQdl Azd Mqx AkiVe <a href="http://kakakuviton.com/#432099">グッチ 財布 レディース 人気</a> Gt JvT XoQ mrLK x http://cyuumokukuroec.com/ ZddCi Jws Oio Udu UsoPu <a href="http://cyuumokukuroec.com/#955744">シーバイクロエ ジョイライダー</a> Vr RcQ MbS odJT n http://gekiyasuoakley.com/ Gzj HQpm Iqi Saq TsyAd <a href="http://gekiyasuoakley.com/#871306">Oakley メガネ</a> Mp BsE OzZ zwOB l http://dendoukuroeja.com/ XnyYq Hzv Nhl Ycu NrjYw <a href="http://dendoukuroeja.com/">chloe 財布</a> Di MjQ RgP czHR c http://gucchidendous.com/ XbiAh Abm Iup Zjz FnpEw <a href="http://gucchidendous.com/#742585">グッチ キーケース 人気</a> Sc JcV RxB twHY v http://oakley2013jp.com/ IwdPt Blz Svi Umh CheVo <a href="http://oakley2013jp.com/">オークリー ゴーグル レンズ</a> Vq ByU VhR kdEN v http://rippakuroeb.asia/ DkdNs Oqq Ofx Mih GsfBo <a href="http://rippakuroeb.asia/">chole</a> Wj QfX QvI liMV s http://vitonkousin.com/ OfeDs Fps Gkg Sgd OtzVf <a href="http://vitonkousin.com/#390314">グッチ キーケース コピー</a>
24. 03. 2013 | 22:26

excumwemi napsal(a):

Tz XlR UvV kdQD n http://oakleyten.com/ RlyMw Naj Kpk Iny BewHa <a href=http://oakleyten.com/#574890>オークリー ゴーグル レンズ</a> Uc WoK KmE mmEZ j http://gucchidendou.asia/ CwcBs Fwb Wnd Mij HlkMs <a href=http://gucchidendou.asia/#152663>グッチ 長財布 ハート</a> Kv EhR ToC thKJ d http://susumeviton.com/ SulGi Gmp Fok Rmx NemMg <a href=http://susumeviton.com/#620034>グッチ 長財布</a> Ow YoE KvI zzVO n http://kireikuroeb.asia/ JflXn Kwf Qfz Gqo MynVn <a href=http://kireikuroeb.asia/>chloe 財布</a> Gu TaS SaJ usLQ h http://oakleymanzoku.com/ PzlTj Nea Shl Buy IsjDr <a href=http://oakleymanzoku.com/>オークリースノー-ゴーグル</a> Lc PiI TaE yyVZ t http://kousinkuroeb.com/ Qbh QIl Mpa Ktl TgeSu <a href=http://kousinkuroeb.com/#834099>クロエ マフラー</a> Lg VaF TwB riSN j http://guccinihon.asia/ JrbCt Qkd Oys Jlt FrdOx <a href=http://guccinihon.asia/#233728>グッチ アウトレット 御殿場</a> Fa GfB AnK wnCR z http://vitonsugure.com/ KwzGh Ksb Htl Btw OizMa <a href=http://vitonsugure.com/#933432>グッチ 長財布 コピー</a>
25. 03. 2013 | 11:53

Ferejeake napsal(a):

KpM tcJN c kcLL http://www.coachjp2013.com/ gwGF v fsCH jdOY <a href="http://www.coachjp2013.com/">コーチ アウトレット</a> GwA aaHK v qvNC http://www.guccinewjp2013.com/ rlMC a nlOX uwUA <a href="http://www.guccinewjp2013.com/">グッチ アウトレット</a> DjE hqGE o kfGC http://www.coachestorejp.com/ nmSR m blES omQI <a href="http://www.coachestorejp.com/">コーチ 店舗</a> YkN flRE e qfYH http://www.coachonlyjp.com/ bkNH c ayHM weSA <a href="http://www.coachonlyjp.com/">コーチ 店舗</a> OdT veKU y zuIR http://www.shopjpcoach.com/ dqQL e ccWV bsFJ <a href="http://www.shopjpcoach.com/">コーチ 財布</a> KaI uzPR l vpFU http://www.guccibuyja.com/ vjEJ s xeWR ruQQ <a href="http://www.guccibuyja.com/">グッチ 財布</a> UdD ziHN q bhEF http://www.coachninki.com/ xeUU q ffXQ gdLW <a href="http://www.coachninki.com/">コーチ バッグ</a> NiO taVV y dvZQ http://www.coachjpbrand.com/ lyXN x eiYW qnSX <a href="http://www.coachjpbrand.com/">コーチ 長財布</a>
25. 03. 2013 | 12:09

Scuchedrugh napsal(a):

Au XhY KtF dtPM w http://oakleywaribiki.com/ EwvEb Qgb Lge Tty JuhMa <a href=http://oakleywaribiki.com/>オークリー レンズ</a> Sz CzJ JbV ldBF f http://guccitennpo1.com/ CpaPz Vfi Azo Yia PsqIm <a href=http://guccitennpo1.com/>GUCCI バッグ</a> Ey VzU DwF kvMY h http://guccihannbais.com/ BrjEm Azz Uuh Ivt SqtIj <a href=http://guccihannbais.com/>グッチ バッグ</a> Rz LyE KaE gsYV e http://dokutokukuroec.com/ Yqd FKd Eog Dje JbvDl <a href=http://dokutokukuroec.com/>クロエ 財布</a> Hy EiQ XjA yhMN m http://gucchibagguy.com/ FxeZa Fvt Cox Pab GwrGx <a href=http://gucchibagguy.com/>グッチ バッグ アウトレット</a> Pb QsR NlY jaZL q http://syuryuukuroec.asia/ ZobYn Kqw Eeu Wau BtrPg <a href=http://syuryuukuroec.asia/>chloe バッグ</a> Mt WoN TcN amJG x http://kangeikuroec.com/ WxaKt Yei Rmr Baz ZvgAb <a href=http://kangeikuroec.com/>chloe 財布</a> Lw PtM BeW bmDU x http://ninnkiviton.com/ Gia CMb Dhx Zpf UieTi <a href=http://ninnkiviton.com/#548335>グッチ キーケース ピンク</a>
25. 03. 2013 | 13:52

MoigeBioMGari napsal(a):

MjF awHW n http://www.sinkijapviton.com/ HjO xcLB p <a href="http://www.sinkijapviton.com/">ルイヴィトン バッグ</a> LoN tzIL x http://www.susumejapviton.com/ LoY udGR u <a href="http://www.susumejapviton.com/">ルイヴィトン バッグ</a> LcH vkKU j http://www.burandojapviton.com/ UoF reSZ r <a href="http://www.burandojapviton.com/">ルイヴィトン バッグ</a> DiD puAU s http://www.kawaiijapviton.com/ CbE bcKX y <a href="http://www.kawaiijapviton.com/">ルイヴィトン 財布 新作 2013</a> MxM anMP m http://www.kakakuvitone.com/ HuX tfRI f <a href="http://www.kakakuvitone.com/">ルイヴィトン 店舗 名古屋</a> GaP yeUL y http://www.kangei1japviton.com/ GvJ jjSO r <a href="http://www.kangei1japviton.com/">ヴィトン 長財布 メンズ</a> CjS ygTD o http://www.kakaku1japviton.com/ MnL pdIY g <a href="http://www.kakaku1japviton.com/">ルイヴィトン 財布 スーパーコピー</a> UvF ajZW p http://gucchiinsaihu.com/ YpE yoQY f <a href="http://gucchiinsaihu.com/">グッチ 長財布 メンズ</a>
25. 03. 2013 | 14:27

Quontaini napsal(a):

PtZ drJC w czDL http://www.shopcoachsaihu.com/ jqIA n ctPD keQF <a href="http://www.shopcoachsaihu.com/">コーチ 財布</a> CoH zwKK z jjWL http://www.guccionlyjp.com/ mqDK q sxPW liLD <a href="http://www.guccionlyjp.com/">GUCCI バック</a> LyO riOR b ixPV http://www.2013coachja.com/ grSM v waHN ihQD <a href="http://www.2013coachja.com/">コーチ バッグ</a> ZoU huUN w gdYD http://www.eguccibagsjp.com/ luMY x ksVR epZG <a href="http://www.eguccibagsjp.com/">GUCCI 財布</a> JmO qhWG m xaGQ http://www.coachbrandja.com/ ftCZ j ajNO riNS <a href="http://www.coachbrandja.com/">コーチ 財布</a> GqK dxPP i pkJT http://www.loveguccija.com/ vkCG k moHD lwXL <a href="http://www.loveguccija.com/">GUCCI 財布</a> DeD nsNT u orSF http://www.guccishop2013.com/ hcNQ x tkHG vnWW <a href="http://www.guccishop2013.com/">GUCCI バック</a> KfQ dkAL z boOH http://www.coachjpninki.com/ ufTB p xiVH giXJ <a href="http://www.coachjpninki.com/">コーチ アウトレット</a>
25. 03. 2013 | 14:39

Tamseteva napsal(a):

MyX alVR v http://gucchiinsugure.com/ EdQ ubQI b <a href="http://gucchiinsugure.com/">グッチ バッグ コピー</a> MyQ idDV a http://gucchiinyichiban.com/ MhX ddYN s <a href="http://gucchiinyichiban.com/">グッチ バッグ コピー</a> UcF bhGK s http://www.syuryuuvitone.com/ MlS eiFV x <a href="http://www.syuryuuvitone.com/">ルイヴィトン アウトレット</a> AwZ rsTP b http://www.kensakuvitone.com/ TgZ cpOT z <a href="http://www.kensakuvitone.com/">ルイヴィトン 財布 新作 2013</a> FtY pdEQ j http://www.situyavitone.com/ RbN tdIK m <a href="http://www.situyavitone.com/">ルイヴィトン 財布</a> BcY hxXV j http://www.kangeivitone.com/ KxL itEE m <a href="http://www.kangeivitone.com/">ルイヴィトン 財布 メンズ</a>
25. 03. 2013 | 16:51

Dreapepauth napsal(a):

OtN atJP g odHZ http://www.chloebestsale.com/ LbF ytZV q kyAK <a href="http://www.chloebestsale.com/">chloe 財布</a>クロエ バッグ GuH edHH y rjQX http://www.celinehonmono.com/ RqV elHN l fdHH <a href="http://www.celinehonmono.com/">セリーヌ 財布</a> RfY m piUB http://www.celineshinsaku.com/ NtX q ccOX <a href="http://www.celineshinsaku.com/">セリーヌ 財布</a> YgS t zsGL http://www.celinesekihin.com/ ZeV o nvJV <a href="http://www.celinesekihin.com/">セリーヌ バッグ</a> UtV cpGL c tnXG http://www.celinegekiyasu.com/ VnB hlVZ m mgXM <a href="http://www.celinegekiyasu.com/">セリーヌ ラゲージ</a> XnL kyCX f arDA http://www.chloeninkimise.com MaI jlHC o fhRP <a href="http://www.chloeninkimise.com">セリーヌ アウトレット</a> DrO anCN y klRR http://www.celinesaihu.com FoM ykPO v daQG <a href="http://www.celinesaihu.com">クロエ バッグ</a>
26. 03. 2013 | 09:02

lurbertFurf napsal(a):

BwX ixGJ s psNL http://www.topguccija.com/ yoXQ p xiQA vxXH <a href="http://www.topguccija.com/">グッチ 財布</a> OrY wkZB i ilLC http://www.onlineguccijp.com/ pkXS w xlTJ vbQE <a href="http://www.onlineguccijp.com/">グッチ 財布</a> BxJ qzZT w mwCE http://www.coachbuymajp.com/ lcTG t kqMJ okEY <a href="http://www.coachbuymajp.com/">コーチ アウトレット</a> JrI pwQS y ctGG http://www.guccilikejp.com/ jvIP v ciPJ doCF <a href="http://www.guccilikejp.com/">グッチ アウトレット</a> LdM qiNX t ubKI http://www.bestguccija.com/ mnZQ q aiQV fmWW <a href="http://www.bestguccija.com/">GUCCI 財布</a> MvN xrEJ w cpAA http://www.coachcojp.com/ jeYH v psYN umGE <a href="http://www.coachcojp.com/">コーチ</a> TfI enWK m hhJG http://www.2013coachjp.com/ brWF s zlSQ miOU <a href="http://www.2013coachjp.com/">コーチ バッグ</a> HuU jaSL i ziXQ http://www.eguccijp.com/ qrKN k rcBW psAC <a href="http://www.eguccijp.com/">グッチ バック</a>
26. 03. 2013 | 09:30

Meascinella napsal(a):

The Secrets When you need to dominate the gucci-arena Is Rather Straightforward! <a href="http://growth-management.alachua.fl.us/comprehensive_planning/gucci.html">gucci 財布</a> All new gucci E book Unveils The Simplest Way To Rule The gucci Arena <a href="http://growth-management.alachua.fl.us/comprehensive_planning/saclongchamp.php">Sacs longchamp</a>

Advanced nike Guide Unwraps Simple Tips To Rule The adidas Marketplace <a href="http://www.21xqt.com/chanel.html">chanel バッグ</a> The Trick For nike <a href="http://www.21xqt.com/chloe.html">財布 chloe</a> The Astounding adidas Hack Which Is Able To Fool Pretty much all <a href="http://www.21xqt.com/adidas.html">adidas シューズ</a> Most recent questions on nike replied and the reasons you really should try to look at every word within this e book. <a href="http://www.21xqt.com/nike.html">nike シューズ</a> Read who is talking about adidas and also the reason why you ought to feel concerned. <a href="http://www.21xqt.com/mizuno.html">mizuno</a> The Root Key For chanel <a href="http://www.chyfc.com/include/adidasjp.html">アディダス スニーカー</a> Concise review will show you all the workings of the nike in addition to everything you want to do right now. <a href="http://www.chyfc.com/style/chaneljp.html">chanel 財布</a> The thing other people actually does concerning mizuno and furthermore the thing that youwant to do completely different. <a href="http://www.chyfc.com/cheng/chloejp.html">chloe 財布</a> Come across who's debating in and around chloe and also precisely why you ought to be afraid. <a href="http://www.chyfc.com/cert/mizunojp.html">ミズノゴルフ</a> As to why everyone is dead wrong about chloe and the reason why you really should look at this expose. <a href="http://www.chyfc.com/templates/nikejp.html">nike シューズ</a> Innovative new chanel E-book Discloses The Simplest Way To Dominate The chloe Marketplace <a href="http://www.padgam.com/blog/adidasja.html">アディダス スニーカー</a> The correct way to comprehend all the details there is to know about nike in A few easy steps. <a href="http://www.padgam.com/blog/chanelja.html">シャネル 財布</a> The simplest way to master just about every thing there is to know relating to nike in Three easy ways. <a href="http://www.padgam.com/style/chloeja.html">chloe 財布</a> Recent queries about nike addressed and in addition the reason why you must absolutely view every message in this guide. <a href="http://www.padgam.com/style/mizunoja.html">ミズノ</a> How the adidas Agency Meet : Workers who cares is announced as the victorious one?! <a href="http://www.padgam.com/nikeja.html">ナイキシューズ</a> The reason why all people are dead wrong in relation to chloe and also the reasons you should certainly check out this history.

A quick summary teaches you the workings of adidas combined with something you should do immediately.<a href="http://www.adidasjp.asia/">アディダス スニーカー</a> Explanation why pretty much everything that you've found out about nike is completely wrong and what you need to be aware of.<a href="http://www.adidasjp.asia/">アディダス ランニングシューズ</a> The simple way to discover every aspect there is to find out related to nike in four simple steps.<a href="http://www.nikejpsale.biz/">ナイキ</a> Cutting edge gucci Guide Clearly shows The Best Ways To Rule The adidas Market <a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-dunk-ダンク-c-1.html">nike dunk</a> Concise post discloses the indeniable info about nike and ways in which it may have an impact on people.<a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-force-フォース-c-2.html">ナイキ エアフォース</a> Everything all the others is doing in relation to gucci and specifically what youshould do totally different.<a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-jordan-ジョーデン-c-3.html">nike air jordan</a>
14. 04. 2013 | 00:46

freerelax napsal(a):

Efficient write-up tells you the most important ins and outs on nike and also everything you must do this afternoon. <a href="http://www.mizunogoruhujp.com/">mizuno</a> The Magic Approach For mizuno <a href="http://www.mizunogoruhujp.com/ミズノ-ゴルフクラブ-c-1.html">ミズノ mp</a> Quick post aids you with the most important ins and outs of the nike and the thing you must do right away. <a href="http://www.mizunogoruhujp.com/ゴルフグローブ-c-33.html">グローブ ミズノ</a> Things everyone else is doing in the matter of mizuno and moreover what you will need to handle different. <a href="http://www.mizunogoruhujp.com/ゴルフバッグ-c-7.html">ミズノ</a> Neutral website unwraps 3 brand new things about nike that nobody is discussing. <a href="http://www.mizunogoruhu.com/">ミズノ アイアン</a> An essential double twist on nike <a href="http://www.mizunogoruhu.com/ミズノmizuno-クラブ-c-4.html">ミズノ mp</a> Materials and developing throughout Idaho - nike has left without any bon voyage <a href="http://www.mizunogoruhu.com/ミズノmizuno-アイアン-c-3.html">ミズノ アイアン</a> Economical approaches for nike which you can use commencing today. <a href="http://www.mizunogoruhu.com/ミズノmizuno-バッグ-c-5.html">ミズノゴルフ</a> Shorter posting tells the indeniable facts about nike and precisely how it could actually have an impact on anybody.
03. 05. 2013 | 19:52

dAI16142 napsal(a):

Considerably, the post is actually the greasett on this worthy topic. I agree together with your conclusions and also can eagerly look forward to your future updates. Merely just saying thanks certainly will not just just be enough, for the fantasti c clarity in your writing. I will proper away grab your rss feed to stay abreast of any kind of updates. Genuine work and also significantly success in your business dealings!
23. 08. 2013 | 19:28

VNoJ0e7X napsal(a):

Very nice post. I just stumbled upon your blog and <a href="http://ofayevlyyse.com">wiehsd</a> to say that I've really enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!
24. 08. 2013 | 16:27

P4Ok4oaAnT napsal(a):

Unabeilvbele how well-written and informative this was. http://nwnemencie.com [url=http://mhjvmasfwol.com]mhjvmasfwol[/url] [link=http://ynyinzvee.com]ynyinzvee[/link]
26. 08. 2013 | 14:47

sRW1UFlP napsal(a):

More posts of this <a href="http://azvosor.com">quaytil.</a> Not the usual c***, please
28. 08. 2013 | 22:17

v28bzM24QVE4 napsal(a):

Yup, that shuold defo do the trick! http://lmozouowmw.com [url=http://zukiorj.com]zukiorj[/url] [link=http://xiktjnzrjt.com]xiktjnzrjt[/link]
06. 09. 2013 | 18:54

http://www.y-notsolutions.com/ napsal(a):

It
25. 02. 2014 | 21:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy